Read Matematikadan ochiq dars.doc text version

300-maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi T. H. Po'latovaning

Matematika fanidan

Ochiq Dars Ishlanmasi

Toshkent-2010 fevral

-1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Mavzu: Mustahkamlovchi

1.Darsning ta'limiy maqsadi: ko'paytirishning ustun usulini bilish. Ko'p xonali sonlarni

2. Tarbiyaviy maqsadi: Milliy qadriyatlarimizni e'zozlashga, vatanni sevishga uni asrab avaylashga o'rgatish. 3. Rivojlantiruvchi maqsad: Amallar tartibini bajarishda, ko'p xonali sonlarni ustun usulidan foydalanish. Misol va masalalar yechish. 4. Darsning turi: Mustahkamlovchi. 5.Darsning uslubi: Tushuntirish, suhbat, guruhlar aro musobaqa o'ynash, mustaqil ish, misol-masalalar ishlash usuli. 1. Tashkiliy qism. Savollar: 1. Bu yil o'quv yili qanday nomlandi? Bu yil Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Ma'rifiy- ma'naviy o'quv yili samaradorligi" deb nomlandi. 2. 2009 yil qanday yil deb e'lon qilindi? - Bu yil "Qishloq taraqqiyoti va farovonligi" yili deb e'lon qilindi. - Vatan bu nima? - Vatan bu mening uyim, maktabim, ota-onam, -Vatanimizning ramzlarini ayting? -Vatanimiz o'z gerbi, bayrog'i, madhiyasiga ega. - Vatan haqida she'r bilasizmi? Vatan desa ulus tursa oyoqqa. Tiz cho'kib sig'insa qutlug' bayroqqa Jo'r bo'lib kuylasa Madhiyani boz Vatan timsollarini qilsalar e'zoz

-"Kuch, bilim- tafakurda" ibratli so'zi kim tomonidan aytilgan? -Hurmatli Prezidentimiz I.A. Karimov tomonidan aytilgan. -Prezidentimizning qanday asarlarni bilasiz? -"Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asari bilan tanishdik.

-2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-Matematik olimlarni bilasizmi? -Al-Xorazmiy matematik olim, u hisob ilmiga yangilik kiritgan.

"Darsga hozirlik ko'rish"

Sinf 4 guruhga bo'linadi Darsning maqsadi: Ko'p xonali sonlarni ustun uslida ko'paytirish va amallar tartibidan foydalanib misol-masalalar yechish. 1-topshiriq. Tekshirish bilan yechish. 2189 3212 x 2 2 x x 1929 3 x 2236 3

1) 2) 3) 4)

2-topshiriq. Amallar tartibi. 800- (4536+165x3) = 1235+ (8100-165x2) = (250+320)x 3+100 = 1720-312x7+912= 3. Masala Rasmli plakat asosida 1 2

3

4

asal

5214 kg 2341 L sut

3270 dona g'ish

?

4568 dona g'ish

2489so'm ?

4769 kg

7643so'm Jami-?

4561 L sut

4. Kim topqir?

-3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1) 9km 40m = min Uzunlik o'lchov birliklari 3) 8 so'm 40tiyin = Yuz o'lchov birliklari birlikllari

m

2) 2 soat 40min = Vaqt o'lchov birliklari

tiyin

4) 9t 7kg=

kg Og'irlik o'lchov

5. Ushbu rasmdan foydalanib tezlikni toping

6 soat

240 m

8 soat

5. Ushbu rasmdan foydalanib tezlikni toping

552 m

7 soat

315 m

4 soat

5. Ushbu rasmdan foydalanib tezlikni toping

9840 km

3 soat

843 m

9 soat

729 m -4-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. Ushbu rasmdan foydalanib tezlikni toping

5 soat

485 km

2 soat

6. O'yin. Kel hisoblashamiz. 7. Yonib turgan beshta shamdan ikkitasini o'chirsa bir oz muddatdan keyin nechta sham qoladi? 8. Hisoblang va so'zni toping. 1. 500*4=i 7800*5=l 27300*4=o 352700*2=a 109200 2000 39000 705400

240 m

2. 200*6=o' 3070*6=b 45600*8=r 249600*4=i 18420 1200 364800 998600

3. 700*5= a 6900*8=t 73400*5=b 237100*2= x 367000 3500 474200 55200

4. 400*3=q 6800*7=x 60200*2=l 423900*2=a

-5PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

47600

847800

120400

1200

8. So'z o'yini.

-6PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

orzuyim

yetaklar

barkamo

avlodnin

kemasi sari oq

7. Uyga vazifa: Mustaqil yechish uchun mashqlar. 8. Darsga yakun yasaldi. 1-topshiriq. Tekshirish bilan yechish.

-7PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3212 · 2 =

1-topshiriq. Tekshirish bilan yechish.

2189 · 2 =

1-topshiriq. Tekshirish bilan yechish.

1929 · 3 =

1-topshiriq. Tekshirish bilan yechish.

2236 · 3 =

-8PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2-topshiriq. Amallar tartibi. 800- (4536+165·3) = 2-topshiriq. Amallar tartibi. 1235+ (8100-165·2) = 2-topshiriq. Amallar tartibi. (250+320) · 3+100 =

-9PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2-topshiriq. Amallar tartibi. 1720-312·7+912=

- 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Information

Matematikadan ochiq dars.doc

10 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

13137


You might also be interested in

BETA
Matematikadan ochiq dars.doc
Fan.doc