Read reflexintegrering_motorisk_traning.pdf text version

REFLEXINTEGRERING OCH MOTORISK TRÄNING Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv Konsultation Jag undersöker om personen(barn eller vuxen) kan kontrollera sin kropp, eller om han/hon påverkas av primitiva reflexmönster. Reflexpåverkan kan innebära att klienten har koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter ,"klumpig" eller fumlig" svårt att läsa eller skriva, omoget beteende, svårt med socialt samspel, eftersom de kvarvarande reflexresterna hindrar mer komplicerade färdigheter att utvecklas. Hos vuxna kan problem som återkommande muskelspänningar (kompensation i musklerna)hänga ihop med reflexrester. Vid långvarig stress kan reflexer återaktiveras. Reflexintegrering Med reflexintegrering upprepar vi rörelsemönster som klienten skulle ha gjort under sina tidigaste år. Nervnätet utvecklas och hjärnan får en andra chans. Jag grundar mitt arbete på följande metoder: Rytmisk rörelseträning Denna metod syftar till att koppla samman olika delar av hjärnan för att utveckla klientens rörelsemönster, som reglerar musklernas muskeltonus och avspänning. Ändrad muskeltonus, ökad vakenhet, minskad hyperaktivitet, bättre uthållighet, motorik och koncentrationsförmåga märks ofta efter daglig träning i ett par månader Peter Blythes metod: Peter Blythe och Sally Goddard har i England utvecklat metoder för reflexintegrering. Deras forskning rör sig om att klarlägga sambandet mellan motorisk utveckling, reflexintegrering och inlärningssvårigheter. Metoden används i 16 länder runt om i världen. Den går ut på att med ett antal övningar utveckla klientens grundläggande rörelsemönster. Svetlana Masgutovas metod: Kopplingen motorisk och kognitiv utveckling har studerats länge i Sovjetunionen och Ryssland. Vygotsky var en forskare som tidigt såg dessa samband. Hans pionjärarbete har utvecklats (Luria, N Bernstein m fl.) och presenterats för oss av Dr Svetlana Masgutova.Hon har genom att involvera kinesiologi (rörelselära) förfinat diagnosmetoder och behandlingsmetoder så att behandlingstiden förkortats avsevärt. Denna metod sprider sig nu snabbt över världen och tillämpas i ett 20-tal länder i alla världsdelar. Med dessa metoder kan vi avgöra vilka reflexer som är ointegrerade eller vilka som inte aktiverats! Till varje reflex finns integreringsprogram och särskilda rörelser för individuellt träningsprogram. Massage. Lugnar nervsystemet, minskar stresshormoner och ger lugn och ro. Enligt forskning och erfarenhet har det visat sig att massage är bra för inlärning och kroppskännedom. Massage är ett bra komplement till reflexträningen. Brain Gym Brain Gym är en metod som utarbetats under 30 år av PhD Paul Dennison. Ett antal rörelser aktiverar hjärnaktivitet och löser blockeringar som hindrar klienten från att använda alla sina mentala och intellektuella resurser. Individuellt träningsprogram Vi utformar ett individuellt träningsprogram. Återbesök/ uppföljning Info:070-7810179

Information

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

84999