Read gita-pishi_kajer-meye3.pdf text version

written by "ratasa"

N£a¡ ¢f¢p J L¡-Sl -j-u - (2)

B-l¡ c¤h¡l c¤Se-L Q¥-c ¢aeS-e mÉ¡w-V¡ AhÙÛ¡u ö-u fsm¡jz O¤j i¡w-m¡ pL¡m 8V¡u N£a¡l X¡-Lz N£a¡ M¡-V H-p hp-m¡z -h¡-p Bj¡l h¡ys¡-¢h¢Q LQm¡-a m¡N-m¡z B¢j q¡a h¡¢s-u N£a¡l X¡e¢c-Ll j¡C M¡j-Q dlm¡jz e¡C¢Vl Efl ¢c-u j¡C ¢Vf-a ¢Vf-a -h¡yV¡V¡ Q¥e¤V f¡L¡-a m¡Nm¡j....................... N£a¡ : ¢p...pp.pp..p...C.C.C.C...C...C.........Eqqqjjjj................ Ha Q¥-cJ -Q¡c¡l nM -j-V¢e............ -h¡L¡-Q¡c¡ pL¡m -hm¡u O¤j -b-L E-WC Bj¡l j¡C ¢Vf-R¡........... R¡s R¡s n¡m¡ R¡s...... B-N -ép q a¡lfl Bh¡l N¡ce ¢c¢hz Q¥¢c-u Q¥¢c-u -a¡l ¢h¢Q M¡¢m -L¡-l -c-h¡z

N£a¡ : e¡-l n¡m¡ -a¡l SeÉ Bl HLV¡ ...-cl hÉhÙÛ¡ Ll-a -N-Rz B¢j : h¢mp ¢L-l fË¢a¢ce HLV¡ ea¥e ...c ? -L -l ?

ht

tp

B¢j : B¢j-a¡ ¢mL¡l Q¡ M¡C e¡z c¤d -eC ? N£a¡ : L¡fV¡ -c J-a c¤d ¢c-u ¢c¢Rz

N£a¡ q¡p-a q¡p-a L¡fV¡ ¢e-u j¡m¡l p¡j-e -N-m¡................ j£e¡ j¡m¡l ByQm -g-m ¢c-u fV¡fV L-l hÔ¡E-Sl ýL M¤m-aC j¡m¡l ¢hn¡m ¢hn¡m j¡C -h¢l-u fs-m¡z Hh¡l j£e¡ X¡e¢c-Ll j¡C-ul -h¡yV¡ L¡-fl -p¡S¡ -l-M j¡C ¢Vf-aC -c¢M RlRl L-l j¡C-ul c¤d L¡-f fs-a m¡N-m¡z -c-M-a¡ Bj¡l Qr¥ QsLN¡Rz B¢j HLV¡-e j£e¡l q¡a -b-L L¡f ¢e-u HL ¢exnÄ¡-p j¡C c¤d -jn¡-e¡ Q¡ -M-u T¡y¢f-u fsm¡j j¡m¡l Eflz j¡m¡-L M¡-V -g-m X¡e¢c-Ll j¡C-ul -h¡yV¡ j¤-M ¢e-u Q¥-o c¤d -M-a -M-a h¡y¢c-Ll j¡C ¢Vf-aC -g¡u¡l¡l ja c¤d -h-l¡-a m¡N-m¡z H¢c-L N£a¡ Bj¡l m¤¢

:/

/j

Hlfl B¢j h¡bl¦-j -Nm¡j.............. h¡bl¦j -b-L -h¢l-u H-p -cMm¡j HLV¡ L¡-m¡, M¤h -j¡V¡ j¡N£, j£e¡l f¡-p h-p B-Rz B¢j p¡j-el -p¡g¡u hpm¡j, N£a¡ Q¡ ¢e-u H-m¡z L¡f q¡-a ¢e-u -c¢M ¢mL¡l Q¡z

ou

N£a¡ : j¡m¡.................. Bj¡-cl HM¡-el e¡pÑz

bo n

ja

B¢j : n¡m£ eÉ¡L¡Q¥¢c ¢Re¡mj¡N£ ¢e-S -a¡ -hn Bj¡l h¡ys¡-¢h¢Q -a q¡a -h¡m¡-R¡z Bl HL ...cj¡l¡¢e LC............ -Q¡c¡-a -N-R ?

la

.c

om

written by "ratasa"

M¤-m h¡ys¡ Q¥o-a m¡N-m¡ Bl j£e¡ j¡m¡l n¡s£ p¡u¡ M¤-m h¡m i¢aÑ ...c Q¥o-a m¡N-m¡z j¡m¡ : JJJJJqqqqq.............. n¡m¡ q¡l¡¢jl h¡Q¡............. M¡ M¡............. Q¥-o Q¥-o Bj¡l ph c¤d -M-u -e................ JJJJ........-l........... n¡m£ j£e¡............ EEEEggggg............ -h¡L¡Q¥¢c........ n¡m£ -l¢ä............ Q¥aj¡l¡¢e............BBBqq........JJJJJgg......EEEEggggg..... Jq......... ¢L p¤¤M ¢c¢Rp -l......... Hh¡l ...-c h¡ys¡V¡ -Y¡L¡ e¡-l........... Eg..... j¡-N¡...... BBCCCCCC......... Jq..... Eg.........Jx........Jx........ JJ..-l.... -L¡yVV¡..... J..C..i¡-h Q¥¢op e¡-l........ j£e¡ : n¡m£ -a¡l ...c -a¡ l-p -i-p k¡-R -l............ -e f¡ g¡yL Ll...........

j¡m¡ : JJqqq........... j¡-N¡....... ¢L p¤¤M....... j¡l j¡l -h¡L¡-Q¡c¡....... -L¡jl a¥-m a¥-m W¡f j¡l..... n¡m¡ q¡l¡¢jl h¡Q¡, -a¡l mÉ¡Js¡ Ss¡u¤l j¤-M d¡,¡ ¢c-R... Jx Bx qÉ¡ qÉ¡ j¡l j¡l n¡m¡ W¡f -j-l k¡, c¡l¦e W¡f j¡l¢Rp, Q¡¢m-u k¡, C.......pppppppp........... j¡-N¡ ..............BB..........., M¡e¢Ll -R-m -j-l k¡, -j-l -j-l g¡¢V-u -c Bj¡l ...c.............z (W¡-fl -Q¡-V fQ fQ gQl gQ gQ gQ g¥Q g¥Q BJu¡S -q¡-a m¡N-m¡z B¢j q¡yV¥-a il ¢c-u h-p ¢ahË -h-N W¡f¡-a m¡Nm¡j, H¢c-L j£e¡ j¡m¡l c¤¢c-L c¤C f¡ ¢c-u c¡y¢s-u Bj¡l j¤-M ...c W¡f¡-a m¡N-m¡ Bl N£a¡ j¡m¡l j¤-M h-p W¡f¡-a m¡N-m¡z -N¡V¡ O-s öd¤ EEEjjjjj........ BBqqq........

ht

tp

:/

Hh¡l B¢j JC BhÙÛ¡u B-Ù¹ B-Ù¹ W¡f¡-a m¡Nm¡j........... -c¢M j¡N£ -L¡jl e¡¢s-u amW¡f ¢c-R.......... h¤Tm¡j j¡N£ -l¢X.......... -L¡jl a¥-m j¡lm¡j HL W¡f gQQQ n-ë f¤-l¡ h¡ys¡V¡ Y¥-L -N-m¡ ¢f¢Rm ...-c...............

/j

ou

N£a¡ : j¡l j¡l HL W¡-f h¡¢LV¡ Y¥¢L-u -c............ n¡m£ Q¥aj¡l¡¢e -Q¡ce M¡h¡l M¤h nM e¡...

bo n

j¡m¡ : JJJgggggg............... j¡-N¡............... n¡m¡..... Bj¡l ...c g¡¢V-u ¢cm -l........ BBqqq.. Q¥¢cl i¡C......... B-Ù¹ -Y¡L¡.............. Jg....... n¡m¡l mÉ¡Js¡ -a¡ eu -ke h¡yn......................... JJqq.... BBBBCCCCCCCC................. ...cV¡ -g-V k¡-h j-e q-R...... n¡m¡ Bl -Y¡L¡p e¡ -l............

ja

HCh-m j£e¡ Bj¡l ¢c-L Cp¡l¡ Ll-aC B¢j N£a¡l j¤M -b-L h¡ys¡ -hl L-l j¡m¡l N§-cl Efl l¡Mm¡jz j£e¡ Bj¡l h¡ys¡V¡ d-l j¡m¡l ...-c -pV Ll-aC j¡lm¡j HL W¡f.............. fQQQ.......... n-ë h¡ys¡V¡ M¡¢eLV¡ ...-cl ¢ia-l Y¥-L -N-m¡z

la

.c

om

written by "ratasa"

Jx.... EEgg....... gQ gQ fQ fQ fQ¡v fL gQl gv g¥Q g¥Q fL¡v fL BJu¡S q-a m¡N-m¡z ¢j¢eV ¢a-eL W¡f¡-e¡l fl j¡m¡ N£a¡l ...c -b-L j¤M p¢l-u N£a¡l j¤M ¢e-Sl j¡C-a -W-p dl-m¡, N£a¡ j-el p¤-M j¡m¡l L¡-m¡ ¢hl¡V j¡C Q¥-o c¤d ¤ -M-a -M-a j¡m¡l hN-ml h¡-m q¡a -h¡m¡-a m¡N-m¡) BBBBBBx..............J.....J.....J.......gggggg........CCCCp....p.....p....p.....p....Ex.......ýjj..... J-l q¡l¡jS¡c¡ j¡l j¡l JJJJJJJJggggggggg...................BB.......B.......BBBB..... n¡m¡ Bj¡-l¡ -h-l¡-h -l..........Bl f¡l¢R e¡........-Nm........-Nm..........B..B....B..B.B.NNq.q.q....... n¡m¡ -hnÉ¡l -hV¡......Eggggg.........BBBCCCCCC.........Eg.....j¡-N¡........BB.B.B..B.B..... CCC.....C.....C.......p.ppppp............BBBq...........n¡m¡ Bj¡l -h-l¡-R -l.............HH......H....HHHH..... Bx......Bx.......Bx........Bx......BBBBBBBNNqqqqqqqqq............

j£e¡ : (fL¡v fL fL¡v.......fQ.....fL¡v.. fL......fL¡v......fL.....gQ......fQ gQ..........fL fL fL fL fL.......fQ....fQ........fQ....fQ......)B-l¡ -S¡-l, B-l¡ -S¡-l EE...........gggggÚ Bj¡l j¡m -h-l¡-h -l, -j-l k¡ qf¡w qf¡w -L¡-l W¡f -j-l k¡, B........ ¢L p¤¤M ¢c¢Rp -l, EEEE.............gggg........... B...j¡-N¡... a¥-m a¥-m W¡f j¡lz (j¡m¡ Bj¡l j¤-Ml p¡j-e j¡C l¡M-m¡ Bl N£a¡ ¢fRe -b-L j¡m¡l j¡C ¢V-f ¢V-f Bj¡l j¤-Ml ¢ial ¢fQL¡¢ll j-a¡ c¤d ¢c-a m¡N-m¡) N£a¡ : W¡f¡ n¡m£ W¡¢f-u k¡........J-l ¢L W¡f¡¢Rp -l.......... (gQ gQ gQ¡v gQ gQ gQ gQ¡v gQ)......... l¡S¥ a¥C X¡e¢c-Ll -h¡yV¡V¡ j¤-M -e B¢j ¢V-f ¢V-f -a¡-L c¤d M¡Ju¡¢R.......... JJgggggg...........n¡m£l j¡C i¢sÑ c¤d.......... -a¡l j¡C ¢V-f ¢L Bl¡j -l......... q¡l¡¢jl h¡Q¡..............EEEEEEEEff........pppppp......mmmmmm¡.............-c BP¥m ¢c-u W¡f j¡l¢Rp -h¡L¡-Q¡c¡............j¡l j¡l BBBBBqq.........EEEEqqqqq.......CCCCCCppp.............. BÉx...........Jx........... j£e¡ : j¡C ...-m¡ ¢V-f ¢V-f ¢Ry-s -gm...................Jg n¡m¡ ¢L -L¡l¢Rp -l........... ¢V-f ¢V-f c¤d -hl Ll........... J-l N£...a¡....-l....... BBBqqqqq.........Egggg........Cp.......j¡l j¡l BP¥m ¢c-u -f¡yc j¡l.........-j-l k¡........ Bx.....Jx ..........-j-l -j-l ... -hl .....JgÚ..............Bqq....ENN......Eqqqq........¢L p¤¤M ¢c¢Rp -l.......... JJJJJgggggggg Bj¡-l¡ -q¡-u Bp-R..................Cx Jx Bx j¡-N¡........-a¡l BP¥mV¡ -f¡-c -Y¡L¡.............Y¥¢L-u -S¡-l -S¡-l j¡l .......qÉ¡y..........qÉ¡y............B......-N-m¡ -l ....

ht

tp

:/

/j

ou

bo n

ja

j¡m¡l ...-cl Sm Mp-aC j£e¡ Bj¡-L M¡-V -g-m j¡m¡l ...-cl l-p ¢i-S h¡ys¡V¡ ¢e-Sl ...-c Y¥¢L-u W¡f j¡l-a Blñ Llm.....................

la

.c

om

written by "ratasa"

.........(gQ gQ gQ gQ gQ gQ gQ).....B¢j M¡m¡p q¢R -l..........-N-m¡ -N-m¡ dl dl.......... B.. E..............Bl L¡-uLV¡ -S¡-l -S¡-l W¡f j¡l...........BP¥m ¢c-u -f¡y-c W¡f j¡l.........n¡m¡ f¤V¢L -Q¡c¡...........B¢j Bp¢R...............-e....-e......d....l.....BBBBBB........j¡........JJJJJ......... j£e¡ ...-cl Sm M¢p-u -L¢m-u fsmz j£e¡ -L¡jl a¥m-aC gQ -L¡-l h¡ys¡V¡ -h¢l-u fsmz j£e¡l ...-cl l-p Bj¡l h¡ys¡, am-fV ¢i-S SÉ¡h SÉ¡h Ll-Rz Hh¡l N£a¡-L M¡-V -g-m HL W¡-f h¡ys¡V¡ N£a¡l ...-c Y¥¢L-u ¢c-u W¡f¡-a Blñ Llm¡j.....................

N£a¡ : Eg j¡-N¡ n¡m¡ B-Ù¹..............cV¡ g¡¢V-u ¢c¢h -e¢L-l.............BBqq.......JJJJJjjj........ j¡l -h¡L¡-Q¡c¡ j¡l........... Bl -S¡-l W¡f j¡l............ BBBNNqqqq......... EECCCC.....pppp...... Eg j¡m¡ M¡e¢LQ¥¢c -c e¡ -l -a¡l j¡C c¤-V¡................ Bq.......Jq........... ¢V-f ¢V-f c¤d M¡C........ Bqq.........-h¢nre f¡lh e¡ -l............. Hr¥¢e M¡m¡p qh............. (fQ fQ gQl gQ gQ gQ g¥Q g¥Q) -Vf -Vf j¡C c¤-V¡ ¢V-f ¢Ry-s -gm........... -a¡l c¤d ¢L ¢j¢ø -l......... M¡ e¡ -l M¡e¢Ll -R-m j¡m¡l j¡C c¤d M¡.......... -M-a -M-a W¡f j¡l........ EgÚ n¡m£l hN-m h¡m........... -Q-V M¡.... BBqqqqq..........JJJJggg.......B-l¡ -S¡-l, B-l¡ -S¡-l EE...........gggggÚ Bj¡l j¡m -h-l¡-h -l, -j-l k¡ qf¡w qf¡w -L¡-l W¡f -j-l k¡, B........l¡S¥ ¢L p¤¤M ¢c¢Rp -l, EEEE.............gggg........... B...j¡-N¡... a¥-m a¥-m W¡f j¡l....... n¡m¡ Bj¡-l¡ -h-l¡-h -l..........Bl f¡l¢R e¡........-Nm........-Nm..........B..B....B..B.B.NNq.q.q....... n¡m¡ -hnÉ¡l -hV¡......Eggggg.........BBBCCCCCC.........Eg.....j¡-N¡........BB.B.B..B.B..... CCC.....C.....C.......p.ppppp............BBBq...........n¡m¡ Bj¡l -h-l¡-R -l.............HH......H....HHHH..... Bx......Bx.......Bx........Bx......BBBBBBBNNqqqqqqqqq............ B¢j : Q¥aj¡l¡¢e.........dl dl -Q-f -Q-f dl.......BBBBq¡q¡q¡q¡q¡............Eg..........Bx........CCCCCx.......Jx........n¡m£ -a¡l j¡w -a¡ l-p -i-p k¡-R -l...........cÉ¡M -a¡l -i¡c¡l lp B¢j M¡¢R.........n¡m£ ¢L ¢j¢ø -l -a¡l ...-cl lp..........Eg........BBBB........j......j...j.j..jj.........CCCCpp........Bq n¡m£ Bj¡l Hh¡l gÉ¡c¡ -h-l¡-h -l.........n¡m£ -l¢äj¡N£.........Q¥aj¡l¡¢e...........-e -e g¡yL Ll.........(fL¡v fL fL¡v.......fQ.....fL¡v.. fL......fL¡v......fL.....gQ......fQ gQ..........fL fL fL fL fL.......fQ....fQ........fQ....fQ......)BBB.....HHH....CCCC....p.p.p..p.p.......JgÚ....... n¡m£ j£e¡ -e q¡y Ll........... N£a¡ a¥CJ q¡y Ll.....j¡m¡ ........ -a¡-cl j¤-M gÉ¡c¡ Y¡m-h¡........... B.B.B..B.B..... CCC.....C.....C.......p.ppppp............BBBq...........n¡m¡ Bj¡l -h-l¡-R -l.............HH......H....HHHH..... Bx......Bx.......Bx........Bx......BBBBBBBNNqqqqqqqqq...........

ht

tp

:/

/j

ou

bo n

ja

la

.c

om

Information

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

123098