Read untitled text version

TEKNOFLOOR lattiapinnoitteet

Paint with Pride

TEKNOFLOOR L42­EPOKSIMAALIJÄRJESTELMÄ TEKNOFLOOR 100F

Liuoteohenteinen kaksikomponenttimaali Käyttökohteet: Teollisuus- ja autohallit, autotallit sekä varastot Ominaisuudet: · Kulutusta kestävä luja pinta · Erinomainen pitää puhtaana · Kestää hyvin kemikaaleja · Helppo ja yksinkertainen levittää Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käyttöönotto Kestää kevyen liikenteen 12 h kuluttua, mikäli tuotteen, ilman sekä alustan lämpötila on maalauksen ja kuivumisen aikana +23°C. Tuotteiden menekki TEKNOFLOOR 100F n. 8L / 20m2, pohjustus ja kerran pintamaalaus TEKNOSOLV 9506 n. 3L

Työvaiheet:

1) Alustan esikäsittely mekaanisesti tai happopeittaamalla. · Mekaanisesti Betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai sinkopuhdistamalla. Esikäsittelyn jälkeen sementtipöly sekä muut epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti esim. imuroimalla. · Happopeittaamalla Peittaus tehdään BETONI-PEITTAUSLIUOKSELLA (laimennus vedellä 1:1) tai laimennetulla suolahapolla (1 osa suolahappoa ja 4 osaa vettä). Kastele alusta liuoksella joka paikasta. Poista syntynyt liete harjaamalla. Huuhtele lattia huolellisesti. Ennen maalausta odota, että betoni on kuivunut. 2) Pohjamaalaus Sekoita TEKNOFLOOR 100F maalin komponentit huolellisesti keskenään. Ohenna maaliseosta 2040% TEKNOSOLV 9506:lla. Telaa maali lyhytkarvaisella mohairtelalla niin, että betonipinta kyllästyy kauttaaltaan. 3) Pintamaalaus 1-2 kertaa Pintamaalaus tehdään 6-24 h kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla maalilla. Maalia käytetään riittävästi tasaisen, ohuen kalvon aikaansaamiseksi. Maalaustyö kuten pohjamaalauksessa.

TEKNOFLOOR L40­EPOKSIMAALIJÄRJESTELMÄ TEKNOFLOOR AQUA 110F

Vesiohenteinen kaksikomponenttimaali Käyttökohteet: Kellaritilat, pesuhuoneet ja betonilattiat kevyeen liikenteeseen Ominaisuudet: · Kulutusta kestävä pinta · Erinomainen pitää puhtaana · Kestää hyvin kemikaaleja · Helppo ja yksinkertainen levittää · Nopea kuivumaan · Käy myös seinäpinnoille Käsittelyolosuhteet Voidaan maalata kuivalle ja myös hiukan kostealle betonipinnalle. Lattialla ei saa olla irtovettä. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käyttöönotto Kestää kävelyn 4 h kuluttua, mikäli tuotteen, ilman sekä alustan lämpötila on maalauksen ja kuivumisen aikana +23°C. Tuotteiden menekki TEKNOFLOOR AQUA 110F n. 8L / 20m2 pohjustus ja pintamaalaus

Työvaiheet:

1) Alustan esikäsittely mekaanisesti tai happopeittaamalla. · Mekaanisesti Betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai sinkopuhdistamalla. Esikäsittelyn jälkeen sementtipöly sekä muut epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti esim. imuroimalla. · Happopeittaamalla Peittaus tehdään BETONI-PEITTAUSLIUOKSELLA (laimennus vedellä 1:1) tai laimennetulla suolahapolla (1 osa suolahappoa ja 4 osaa vettä). Kastele alusta liuoksella joka paikasta. Poista syntynyt liete harjaamalla. Huuhtele lattia huolellisesti. Ennen maalausta odota, että lattialla ei ole irtovettä. 2) Pohjamaalaus Sekoita TEKNOFLOOR AQUA 110F maalin komponentit huolellisesti keskenään. Ohenna maaliseosta 5-10% vedellä. Telaa maali lyhytkarvaisella mohairtelalla niin, että betonipinta kyllästyy kauttaaltaan. 3) Pintamaalaus Pintamaalaus tehdään 4-12 h kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla maalilla. Maalia käytetään riittävästi tasaisen, ohuen kalvon aikaansaamiseksi. Maalaustyö kuten pohjamaalauksessa. Huom! Valmis maali on käytettävä 1 h kuluessa sekoituksesta. Tätä vanhempi maaliseos on käyttökelvotonta.

TEKNOFLOOR L44­EPOKSIMAALIJÄRJESTELMÄ TEKNOFLOOR 500F

Liuotteeton, itsestäänsiliävä kaksikomponenttipinnoite Käyttökohteet: Kovaan kulutukseen joutuvat teollisuus- ja autohallit, autotallit, korjaamot ja kotiteurastamot. Ominaisuudet: · Kovaa kulutusta kestävä luja pinta · Erinomainen pitää puhtaana · Kestää hyvin kemikaaleja · Tasoittuminen vaakasuoralle pinnalle tapahtuu itsestään Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käyttöönotto Kestää kevyen liikenteen 16 h kuluttua, mikäli tuotteen, ilman sekä alustan lämpötila on maalauksen ja kuivumisen aikana +23°C. Tuotteiden menekki TEKNOFLOOR PRIMER 310F n. 4L / 20m2, pohjustus TEKNOSOLV 9506 n. 3L TEKNOFLOOR 500F 10L / 20m2, pinnoitus 0,5 mm

Työvaiheet:

1) Alustan esikäsittely mekaanisesti tai happopeittaamalla. · Mekaanisesti Betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai sinkopuhdistamalla. Esikäsittelyn jälkeen sementtipöly sekä muut epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti esim. imuroimalla. · Happopeittaamalla Peittaus tehdään BETONI-PEITTAUSLIUOKSELLA (laimennus vedellä 1:1) tai laimennetulla suolahapolla (1 osa suolahappoa ja 4 osaa vettä). Kastele alusta liuoksella joka paikasta. Poista syntynyt liete harjaamalla. Huuhtele lattia huolellisesti. Ennen maalausta odota, että betoni on kuivunut. 2) Pohjustuslakkaus Sekoita TEKNOFLOOR PRIMER 310F epoksilakan komponentit huolellisesti keskenään. Ohenna lakkaseosta 20-30% TEKNOSOLV 9506:lla. Telaa lakka lyhytkarvaisella mohairtelalla niin, että betonipinta kyllästyy kauttaaltaan. Mikäli pinnoitettava lattia on kostea voidaan pohjustuksessa käyttää TEKNOFLOOR PRIMER 306F epoksilakkaa. 3) Pinnoitus Pinnoitus tehdään lämpötilasta riippuen 6-24 tunnin kuluttua pohjustuksesta. Pinnoitteen muoviosa ja kovete sekoitetaan huolellisesti keskenään. Sekoituksessa suositellaan käytettäväksi hidaskierroksista, sekoittimella varustettua porakonetta. Pinnoite levitetään teräslastalla jossa 0,5 mm hammastus, tällöin saadaan suositeltava kerrospaksuus. Tasoitus tehdään lyhytkarvaisella mohairtelalla. Pinnoite voidaan levittää myöskin lyhytkarvaisella mohairtelalla, tällöin kerrospaksuudeksi tulee n. 0,2-0,3 mm.

Teknos on Pohjoismaiden johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on myös vahva asema kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla. Teknoksella on omat yhtiöt kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa, Englan-

nissa ja Puolassa. Myyntiä on lisäksi oman edustajaverkoston välityksellä pariinkymmeneen muuhun Euroopan maahan. Teknoksen palveluksessa on noin 950 henkeä. Liikevaihto on lähes 200 milj. euroa.

TEKNOFLOOR-lattiapinnoitteet

Betonipintojen maalit ovat kuuluneet Teknoksen vahvoihin osaamisen alueisiin vuosikymmeniä. Viimeisintä Teknoksen tuotekehitystä edustavat uudet TEKNOFLOOR-tuotteet, jotka muodostavat täydellisen sarjan betonilattioiden ja -pintojen pinnoituksiin. Tuotekehityksessä on sarjan tuotteisiin saatu aikaan monia uusia ominaisuuksia, jotka tekevät TEKNOFLOOR-sarjasta ylivoimaisen. Pinnoitteet kestävät erittäin hyvin kemikaalirasituksia ja kulutusta. Ne parantavat betonin pintalujuutta ja niillä on hyvä tartunta betoniin. Pinnoitteita on myös helppo levittää, joten työt onnistuvat entistä vaivattomammin. TEKNOFLOOR-sarjaan kuuluu useita tuotteita pohjamaaleista ja -lakoista pintamaaleihin ja -lakkoihin. Betonipintojen maalaus voidaan toteuttaa myös täysin vesiohenteisilla tuotteilla, jotka on kehitetty perinteisten liuoteohenteisten tuotteiden vaihtoehdoiksi.

Työturvallisuus Liuoteohenteisia maaleja sekä lakkoja käytettäessä on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta sekä käytettävä hyväksyttyä hengityssuojainta sekä muita suojavarusteita, silmäsuojaimia, käsineitä, haalareita ja jalkineita. Happopeittausta tehtäessä on samoin käytettävä suojavarusteita sekä hapon kestäviä astioita.

Lisätietoja ympäristöystävällisistä maalausjärjestelmistä ja -tuotteista sekä käyttöturvallisuustiedotteista saat Teknoksen Internet-sivuilta www.teknos.com

TEKNOS OY Takkatie 3, PL107 FI-00371 HELSINKI Puh. (09) 506 091 Fax (09) 5060 9503 www.teknos.com

Information

untitled

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

410126