Read Untitled Document text version

6. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma SISÄLLYSLUETTELO

Koulutusohjelman johtajan puheenvuoro Osallistujat ja tutkielma-aiheet Aho Raimo Turva- ja valvontalaitehankkeiden toteutustapa-analyysi Hohteri-Schäfer Annette Tietotekniikkapalvelusopimusten turvaehdot Hokkanen Markku Verkostoituvan tuotekehitysympäristön turvallisuusperiaatteet Horn Heikki Logistiseen ketjuun liittyvän hävikin hallinta Suomen Posti Oyj:ssä Luottamuksellinen Kantonen Jari Maantiekuljetusten rikosriskit Kohvakka Kimmo Kunnan normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen riskianalyysi Koivistoinen Pentti Yritysturvallisuustoiminta energia-alan yrityksessä Luottamuksellinen

Kontsas Heikki Turvallisuusauditointi puolustusvoimien turvallisuusyksiköissä Landstedt Jyrki Kuntien pelastustoimen riskienarviointi Laukkala Heljo Kansainvälisen hankkeen turvallisuusanalyysit ja mittarit Miettinen Asko Turvallisuusvalvomon rakenteellinen suojaus ja kalustaminen Esimerkkinä vankilavalvomo Mikkonen Paula Turvallisuus kansainvälisessä logistiikkayhtiössä Monto Risto Pohjolan sisäisen turvallisuuden kehittäminen Mäki-Fossi Martti Turvallisuusjärjestelmät keskitetyssä valvomotoiminnassa Osittain luottamuksellinen Niittykangas Ari Niskanen Matti Ylen henkilöstön turvallisuusasenteet ­ nykytila ja kehittäminen Notkonen Esa Työturvallisuuden tunnuslukujen tilastointi, vertailtavuus ja hyödyntäminen

Partanen Ari Euron aitoustunnistaminen maksuliikenteessä Pekkola Juha Kansallisen turvallisuusviranomaisen tehtävät ja toimeenpano Suomessa Pesonen Jussi PK-yrityksen riskien ominaispiirteitä ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintamalli Pietarinen Juha Turvallisuustoiminnan kehittäminen kansainvälisessä pankkikonsernissa Osittain luottamuksellinen Pänkäläinen Aku Pelastustoimiavain ja avainturvallisuuden kehittäminen Saikkonen Teuvo Poliisitoiminnan tuki yritysturvallisuudelle Saloranta Tommy Vahingontorjunnan kehitysnäkymät muuttuvassa yritystoiminnassa Schroderus Jukka-Pekka Puolustusvoimien kehittyvä turvallisuuskoulutus Soudunsaari Martti Palvelutoimistojen turvallisuusasioiden seuranta- ja kehittämisjärjestelmä laatujäjestelmän osana Syvälahti Pekka Henkilöliikenteen teknisen valvontajärjestelmän ominaisuuksien vertailu hankintatilanteessa ja perustelu Sääskilahti Veli-Matti TV-palon syttymisen ja leviämisen syyt

Tiilikainen Reijo Teknisiin turvallisuusjärjestelmiin liittyvät palvelut ja niiden kehittäminen Vakkuri Matti Yritysturvallisuuden hallinta ja organisointi tietotekniikkaorganisaatioissa Wartiainen Tauno Sisäisen pelastussuunnitelman perusteet suuronnettomuusvaaran mahdollistavassa yrityksessä Venäläinen Jorma Varautuminen maakaasun toimitushäiriöihin Vesterinen Panu Turvallisuuden tuotteistaminen Osittain luottamuksellinen Wirman Kari Yritysturvallisuus markkinaohjautuvassa johtamisessa Väänänen Ilkka Logistiikka-askelma palveluyritysten riskienhallinnassa

Information

Untitled Document

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

805415