Read Startersscan_voorbeeld_rapportage.pdf text version

Rapportage Startersscan

Organisatie Naam organisatie 29 september 2010

Inhoud

Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel ......................................................................... 3 1. Inleiding · Persoonlijk Profiel ............................................................................... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel ............................................................................................ 4 Deel II: De onderneming ........................................................................................... 11 Inleiding · De onderneming ................................................................................... 11 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 Mijn Mijn Mijn Mijn Mijn Mijn Mijn Mijn Propositie Propositie Propositie Propositie · · · · Product of dienst .................................................................... Prijs ...................................................................................... Plaats .................................................................................... Promotie ................................................................................ · · · · Klanten ............................................................................... Medewerkers ........................................................................ Financiën ............................................................................. Administratie ........................................................................ 12 13 14 15 16 17 18 19

Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie

3.1 Mijn Omgeving · Branche ................................................................................ 20 3.2 Mijn Omgeving · Concurrenten ......................................................................... 21 3.3 Mijn Omgeving · Wet- en regelgeving ............................................................... 22

Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

Inleiding · Persoonlijk Profiel

Succesvolle ondernemers hebben verschillende kwaliteiten die van belang zijn voor het slagen van hun missie. Iets wat alle ondernemers gemeen hebben zijn hun drijfveren, ofwel hun DRIVE. Mensen verschillen van elkaar in wat zij belangrijk vinden. Ook zijn er verschillen in welk gedrag iemand van nature het gemakkelijkst laat zien. De Startersscan geeft inzicht in zes kenmerken die bij succesvolle ondernemers horen, de DRIVEN kwaliteiten. De uitkomsten van de Startersscan geven inzicht in welke van deze kenmerken van nature het beste bij u passen en waar u misschien meer aandacht aan zou kunnen besteden. Daarbij geldt wel dat het beste is om van uw kracht uit te gaan. Op deze manier zal uw inspanning energie opleveren in plaats van dat het energie kost. U kunt uw energie vervolgens gaan richten op de ontwikkeling van uw minder sterke punten. Op de volgende bladzijden ziet u wat uw persoonlijke DRIVEN profiel is; wat uw ondernemers kwaliteiten zijn. In dit deel van het rapport kunt u lezen waar uw kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen liggen. Tot slot worden er bij elke kwaliteit tips gegeven. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op hoe het rapport is opgebouwd.

Toelichting rapport

Houd er rekening mee dat alle DRIVEN kwaliteiten belangrijk zijn voor een ondernemer. Er zijn dus geen goede of foute uitkomsten. Bij elke DRIVEN schaal zijn sterke punten en aandachtspunten te benoemen. Op de volgende bladzijden worden de DRIVEN kwaliteiten beschreven. En per score beschreven wat krachtige eigenschappen zijn en wat eventuele aandachtspunten kunnen zijn. Ook wordt een kernkwadrant dat elke kwaliteit het meest typeert beschreven. Het is een leuk en zinvol experiment om te bedenken welk kernkwadrant (of kwadranten) u voor uzelf nog zou willen toevoegen.

Er wordt begonnen met een definitie van de DRIVEN kwaliteit. Uw persoonlijke score wordt met het witte blokje aangegeven. Als het witte blokje in het linker gebied zit, heeft u een lagere score dan de gemiddelde ondernemer op die kwaliteit. Zit het witte blokje in het midden dan heeft u een gemiddelde score en zit het blokje rechts dan heeft u een hogere score dan de gemiddelde ondernemer op die kwaliteit. Op basis van uw score wordt een toelichting gegeven op de DRIVEN kwaliteit. Er wordt beschreven wat krachtige eigenschappen van u als ondernemer zijn of wat aandachtspunten kunnen zijn wanneer u zelf een onderneming gaat starten. Bij elke toelichting wordt steeds een tip gegeven. Deze tips helpen u om als ondernemer succesvoller te kunnen opereren.

Volgens de kernkwadrantentheorie van Ofman heeft ieder mens een aantal kernkwaliteiten. Deze zijn typerend voor een persoon. Als deze kernkwaliteiten teveel in het goede doorschieten spreken we van de valkuilen (bijvoorbeeld wanneer iemand heel doelgericht is, krijgt die persoon een tunnel visie). Het positief tegenovergestelde van iemands valkuil is zijn uitdaging; dat wat iemand meer zou mogen leren (de uitdaging van iemand met een tunnel visie is dat hij of zij flexibeler kan zijn). Het teveel van de positief gestelde uitdaging is de oorzaak van irritaties of potentiële conflicten tussen mensen en vormen de allergieën van een persoon (iemand die als uitdaging flexibel heeft, zal als allergie hebben; mensen die ongericht bezig zijn). De allergie van een persoon drijft hem onbewust in zijn valkuil (irritaties bij ongericht, leidt tot extreme gerichtheid of een tunnel visie).

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

3

1. Mijn DRIVEN Profiel

Hieronder ziet u uw DRIVEN profiel. De verschillende ondernemers kwaliteiten worden beschreven en voor elke kwaliteit wordt uw score weergegeven.

Uw profiel De benchmark

D urf

Een ondernemer met deze focus heeft durf; is vol zelfvertrouwen en gaat doortastend te werk. Deze ondernemer zal risico's niet uit de weg gaan.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Hennie van der Most die ooit is begonnen met het openstellen van zijn privë-zwembad en sauna voor publiek. Inmiddels heeft deze markante ondernemer een imposant horeca-imperium opgebouwd waarbinnen het 'Kernwasser Wunderland' in Duitsland, een ongebruikte kerncentrale omgebouwd tot amusementspark, wel het meest gewaagde concept is.

R esultaatgericht

Een ondernemer met deze focus is gericht op het resultaat, werkt planmatig en doelgericht, heeft doorzettingsvermogen.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Reinout Oerlemans die ooit is begonnen als soapster deed het daarbij gepercipieerde imago vervagen toen hij met zijn productiebedrijf Eyeworks de IQ-test als entertainmentshow naar de nationale televisie bracht. Inmiddels heeft deze resultaatgerichte ondernemer dit concept verkocht aan televisiestations over de hele wereld en produceert Eyeworks shows als 'Popstars' en 'Sterren dansen op het ijs' en 'Op zoek naar Evita'.

I nnovatief

Een ondernemer met deze focus is innovatief; toont creativiteit en is nieuwsgierig, gaat flexibel om met nieuwe situaties.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Steve Jobs die ooit vanuit hobby samen met twee vrienden een bedrijfje genaamd Apple Computer is begonnen. Inmiddels is Apple uitgegroeid tot multinational en produceert het computers voor de grafische industrie en voor persoonlijk gebruik. Als innovator van het eerste uur heeft Apple de laatste jaren een revolutie ontketend met de introductie van de iPod en de iPhone.

V isie

Een ondernemer met deze focus heeft een duidelijke visie; hij of zij denkt na over de strategie, is besluitvaardig in het kiezen van een richting en weet anderen te overtuigen van deze richting.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Richard Branson die ooit een alternatief platenlabel is begonnen om alternatieve bands een podium te bieden. Inmiddels is zijn Virgin Group uitgegroeid tot een merk dat continu inspeelt op trends, nieuwe markten aanboort en een creatieve promotie voert. Naast oa. Platen/cd's, vakanties en softdrinks biedt Virgin tegenwoordig ook ruimtereizen aan.

E nergie

Een ondernemer met deze focus is energiek; toont daadkracht, is optimistisch en zeer ambitieus.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Ben Woldring die ooit op 13-jarige leeftijd een website als schoolopdracht moest inleveren en besloot er extra energie in te steken door een objectief overzicht te maken van de verschillende tarieven voor vaste telefonie. Inmiddels is zijn bedrijf Bencom uitgegroeid tot de meest bekende aanbieder van objectieve prijsvergelijkingsites op het gebied van oa. telefoontarieven, internetaanbieders en energieleveranciers.

N etwerken

Een ondernemer met deze focus is een echte netwerker; is sociaal en gericht op samenwerking, kan zich goed profileren.

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Annemarie van Gaal die ooit in loondienst naar Moskou vertrok om aldaar en magazine op te zetten wat destijds mislukte. Zij liet zich niet kennen, nam ontslag en maakte goed gebruik van haar netwerkkwaliteiten om aldaar een eigen uitgeverij op te starten. Inmiddels heeft zij investeringen lopen in een twintigtal bedrijven in Nederland, China, Singapore en Costa Rica en is daarnaast jurylid in het programma Dragon's Den waarbij startende ondernemers hun bedrijfsidee kunnen pitchen aan een jury van investeerders.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

4

D

urf

Definitie

Een ondernemer met deze focus heeft durf; is vol zelfvertrouwen en gaat doortastend te werk. Deze ondernemer zal risico's niet uit de weg gaan.

Uw Positie

Toelichting

U bent iemand die risico's durft te nemen. U houdt van de spanning die bij het zelfstandig ondernemen hoort en toont daarin lef.

Tips

Zorg ervoor dat u niet overmoedig raakt bij het maken van beslissingen; vraag uzelf altijd af of de verwachte opbrengsten opwegen tegen de mogelijke afbreukrisico's. Vergeet bij het nemen van een beslissing niet om open te blijven staan voor de argumenten van anderen. Het maakt dat u betere beslissingen neemt en meer draagvlak hebt om ze uitgevoerd te krijgen. Vraag regelmatig feedback van uw omgeving en vraag experts over de haalbaarheid van uw plannen.

U neemt voldoende tijd om na te denken over zaken alvorens te handelen. Vervolgens bent u in staat om uw plannen in daden om te zetten.

Als u begint met iets nieuws, bent u redelijk zelfverzekerd en meestal overtuigd dat u het tot een succes kan maken.

Kernkwadrant

Onderstaand kernkwadrant is van toepassing op de ondernemer met Veel Durf (een hoge score op deze kwaliteit). Herkent u de kwaliteit lef bij uzelf? Veel aan lef tonen, kan doorschieten in roekeloos gedrag, dit is uw valkuil. Uw uitdaging is om voorzichtiger te zijn. Een bron van potentiële irritatie - uw allergie - is risicomijdend gedrag.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

5

R

esultaatgericht

Definitie

Een ondernemer met deze focus is gericht op het resultaat, werkt planmatig en doelgericht, heeft doorzettingsvermogen.

Uw Positie

Toelichting

U bent gemotiveerd iets af te maken waar u aan begonnen bent, u laat zich meestal niet tegenhouden door obstakels.

Tips

Wees bewust van ontwikkelingen in uw omgeving, misschien is een wijziging in uw aanpak noodzakelijk om - welliswaar iets later - uw doel te kunnen bereiken. Sta regelmatig stil bij de voortgang van uw werkzaamheden, kijk wat u al bereikt hebt en wat de voor- en nadelen van uw aanpak zijn. Wees flexibel bij onverwachte koerswijzigingen. Het 80/20-regel van Pareto: 80% van het resultaat (de output) komt voort uit slechts 20% van de oorzaken (de input). Met dit principe kunt u veel meer bereiken met minder inspanning, tijd en middelen. Namelijk, door uw inspanningen te richten op de allerbelangrijkste 20%. "Uw droom van waar of wie u wilt zijn, is uw allergrootste kracht. Zonder doel kunt u niet scoren."

Doelgericht toewerken naar concrete resultaten ligt u goed; u weet waar u naar toe wilt en wat er voor nodig is om dat te bereiken.

U werkt meestal niet volgens een strakke planning. U weet wat u op hoofdlijnen te doen staat, maar houdt er niet zo van alle stappen van tevoren nauwkeurig te bepalen. Uw benadering biedt ruimte om zich gaandeweg aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bedenk dat het lastig is zaken op tijd af te ronden zonder een duidelijke planning met de juiste prioriteiten. Als u in tijdnood komt, kunt u de prioriteiten bepalen door uzelf voor elke taak de volgende twee vragen te stellen: Hoe belangrijk is het? Hoe urgent is het?

Kernkwadrant

Onderstaand kernkwadrant is van toepassing op de ondernemer met Veel Resultaatgericht (een hoge score op deze kwaliteit). Herkent u de kwaliteit doelgericht bij uzelf? Veel doelgerichtheid kan leiden tot een tunnelvisie, dit is uw valkuil. Uw uitdaging is om meer flexibel te zijn. Een bron van potentiële irritatie uw allergie - is ongericht gedrag.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

6

I

nnovatief

Definitie

Een ondernemer met deze focus is innovatief; toont creativiteit en is nieuwsgierig, gaat flexibel om met nieuwe situaties.

Uw Positie

Toelichting

U bent een creatieve denker; u vindt het leuk om met originele oplossingen te komen en alternatieven te bedenken. U vindt het niet moeilijk om op nieuwe ideeën te komen.

Tips

Let erop dat u zich niet te veel laat meeslepen in uw enthousiasme voor nieuwe ideeën. U loopt daarmee het risico dat u de focus verliest. Soms is het praktischer om gebruik te maken van bestaande oplossingen dan steeds iets nieuws te bedenken. "We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen."

U staat open voor vernieuwing en bent niet zo gehecht aan vaste gewoonten. U houdt van afwisseling en gaat actief op zoek naar nieuwe ervaringen.

Vernieuwing levert alleen iets op als het voldoende is uitgewerkt. Probeer, voordat u aan iets nieuws begint, af te ronden en te evalueren waar u tot op dat moment veel energie aan heeft besteed. Het gevaar is anders dat u met heel veel tegelijk bezig bent, en de focus verliest. Probeer uw (vak)kennis te vergroten door informatie in te winnen bij experts en de vakbladen te lezen. Probeer vervolgens in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Kies enkele punten om uit te werken in de vorm van strategische en/of operationele plannen.

U bent niet iemand die veel leest over wat er in uw vakgebied allemaal gebeurt. Ontwikkelingen volgt u wel, maar met name op grote lijnen.

Kernkwadrant

Onderstaand kernkwadrant is van toepassing op de ondernemer met Veel Innovatief (een hoge score op deze kwaliteit). Herkent u de kwaliteit creatief bij uzelf? Veel creativiteit kan doorschieten in chaos, dit is uw valkuil. Uw uitdaging is om meer ordelijk te werk te gaan. Een bron van potentiële irritatie - uw allergie - is rigiditeit.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

7

V

isie

Definitie

Een ondernemer met deze focus heeft een duidelijke visie; hij of zij denkt na over de strategie, is besluitvaardig in het kiezen van een richting en weet anderen te overtuigen van deze richting.

Uw Positie

Toelichting

U bent meer geënteresseerd in de dagelijkse gang van zaken en bent minder bezig met een langetermijnvisie voor uw organisatie.

Tips

De waan van de dag is altijd dwingend, maar vergeet niet een blik in de toekomst te werpen. Probeer heel concreet een voorstelling te maken over waar u over twee jaar wilt staan. Redeneer dan terug: wat is er nodig om dat te bereiken? Let er op dat u niet te drammerig of arrogant overkomt. Zorg ervoor dat anderen ook hun verhaal kunnen doen; luister goed zodat u kunt inspelen op wat de ander vertelt. Wanneer u met anderen in discussie gaat, zijn zowel inhoudelijke argumenten van belang, als de manier waarop u die overbrengt. Om gewicht te geven aan uw boodschap let dan hier op, wanneer u spreekt: varieer in melodie, in volume en snelheid, voorkom herhaling, speel met pauzes. Evaluaeer op een vooraf vastgesteld moment, of uw beslissing de juiste was. Bekijk dan of de richting die u hebt gekozen, nog steeds de juiste is of dat u de strategie moet bijstellen.

U ondervindt geen problemen wanneer u anderen van uw ideeën over uw organisatie wilt overtuigen. U bent iemand die gemakkelijk de aandacht naar zich toetrekt en uw mening helder uiteen kunt zetten.

U hebt geen moeite om uiteindelijk de knoop door te hakken en een keuze te maken over de richting die u met uw organisatie op wilt gaan.

Kernkwadrant

Onderstaand kernkwadrant is van toepassing op de ondernemer met Veel Visie (een hoge score op deze kwaliteit). Herkent u de kwaliteit strategisch bij uzelf? Een strategische benadering kan doorschieten in een te abstracte manier van werken, dit is uw valkuil. Uw uitdaging is om meer pragmatisch te werk te gaan. Een bron van potentiële irritatie - uw allergie - is een kortzichtige manier van werken.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

8

E

nergiek

Definitie

Een ondernemer met deze focus is energiek; toont daadkracht, is optimistisch en zeer ambitieus.

Uw Positie

Toelichting

U beschikt over veel energie en kunt waarschijnlijk bergen verzetten. U bent een actief persoon, u leidt een druk leven. U hebt steeds de behoefte bezig te zijn en om meerdere activiteiten tegelijk te ondernemen.

Tips

Zorg ervoor dat u de energie die u hebt, niet verspilt. Zorg voor focus en richt uw energie op wat u echt wilt bereiken. Vergeet niet zo nu en dan stil te staan en te reflecteren op waar u mee bezig bent. Doet u vooral wat u leuk vindt? Of waar u goed in bent? Moet u dit wel doen, of zou iemand anders dat beter of sneller kunnen doen? Dit soort reflectievragen helpen om uw doel te kunnen bereiken. Succesvolle ondernemers doen waar ze goed in zijn en laten de rest aan anderen over. Vergeet niet uw plannen te toetsen aan de realiteit. Neem geen overhaaste beslissingen en dwing uzelf elke keer tot een gefundeerde afweging: onderzoek de feiten, verken uw eigen ervaringen en die van anderen. Maak een afgewogen analyse. Als u iemand vraagt 'wat vindt u van dit plan?', zal deze persoon waarschijnlijk antwoorden 'leuk!', omdat hij u niet wil afvallen. Vraag de volgende keer eens 'wat vindt u verkeerd aan dit plan?'. Waarschijnlijk zegt hij deze keer niet wat u wilt horen, maar krijgt u een eerlijke kritische blik. De waarheid doet misschien soms pijn, maar op de lange termijn zal het u wel helpen.

U hebt een positieve kijk op zaken; u ziet vooral de voordelen en hebt minder oog voor de nadelen of de risico's van uw plannen. Uw positieve houding helpt om actief met uw plannen aan de slag te gaan.

U bent zeer gemotiveerd om beter te presteren dan anderen en uzelf te verbeteren. U vindt het leuk om de competitie met anderen aan te gaan. U onderscheidt zich graag van anderen, en bent bereid daar veel moeite voor te doen.

Vergeet niet het belang van anderen. Een te competitieve houding gaat vaak ten koste van de samenwerking, het kan u op een later moment juist weer afhouden van wat u wilt bereiken. Geef een ander ook de ruimte om te kunnen uitblinken en waardeer hun bijdrage.

Kernkwadrant

Onderstaand kernkwadrant is van toepassing op de ondernemer met Veel Energie (een hoge score op deze kwaliteit). Herkent u de kwaliteit energie bij uzelf? Veel energie kan doorschieten in fanatisme, dit is uw valkuil. Uw uitdaging is om meer geduldig te zijn. Een bron van potentiële irritatie - uw allergie - is passief gedrag.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

9

N

etwerken

Definitie

Een ondernemer met deze focus is een echte netwerker; is sociaal en gericht op samenwerking, kan zich goed profileren.

Uw Positie

Toelichting

U vindt het prettig om zich onder verschillende mensen te begeven. Zelf proactief contacten leggen is iets dat u van nature gemakkelijk afgaat.

Tips

Meld u aan als contactpersoon bij bepaalde gebeurtenissen, zoals open dagen, congressen en workshops. Zo ontmoet u snel interessante mensen die uw netwerk kunnen vergroten. Ook lid worden van beroepsverenigingen en belangenorganisaties kunnen u helpen bij het opbouwen, onderhouden en benutten van een netwerk. Kijk kritisch naar wie echt interessant zijn voor uw netwerk, ga niet alleen op de leuke uitnodigingen in. Houd in de gaten hoeveel tijd u investeert in werkrelaties en wat het u oplevert om een goede balans te houden tussen de eigen belangen en die van anderen.

U vindt het belangrijk een goede werkrelatie op te bouwen en in stand te houden en verplaatst zich in de belangen en wensen van uw gesprekspartner(s). Daarbij verliest u niet uw eigen belang uit het oog. U staat graag in het midden van de belangstelling, en laat anderen goed weten wat u te bieden hebt. U weet de mensen te vinden die u nodig hebt om uw doel te bereiken en trekt de aandacht dan naar u toe.

Vergeet niet alert te zijn op signalen uit uw omgeving. Het is een talent als u goed de aandacht weet te trekken, maar u kunt veel leren van de kennis en ervaring van anderen. Sta dus open en luister, geef anderen de ruimte om zich te laten zien.

Kernkwadrant

Onderstaand kernkwadrant is van toepassing op de ondernemer met Veel Netwerken (een hoge score op deze kwaliteit). Herkent u de kwaliteit sociaal bij uzelf? Sociaal zijn kan doorschieten in dominant gedrag, dit is uw valkuil. Uw uitdaging is om meer bescheiden te zijn. Een bron van potentiële irritatie uw allergie - is verlegen gedrag.

Startersscan - Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel

10

Deel II: De onderneming

Inleiding · De onderneming

Als ondernemer zijn er veel issues om rekening mee te houden. Om een realistisch beeld te krijgen van welke uitdading u als startende onderneming aangaat is het goed stil te staan bij een aantal belangrijke factoren. Heeft u wel aan alles gedacht? Zijn er onderwerpen die u dreigt te laten liggen? In dit onderdeel van de rapportage komen drie belangrijke gebieden over de onderneming aan de orde die naast uw persoonlijke profiel van belang zijn: uw organisatie, uw propositie en uw omgeving.

Per onderdeel wordt weergegeven wat het resultaat is van de vragen die u met de scan heeft ingevuld. Het geeft aan hoe u er als starter voorstaat. Met behulp van een thermometer wordt dit grafisch weergegeven. De thermometer heeft drie waardes, die hieronder staan beschreven.

U heeft dit onderdeel goed op orde.

U zou met dit onderdeel nog aan de slag kunnen gaan.

U hebt dit onderdeel nog niet voldoende op orde.

Naast een overzicht van uw status als ondernemer op deze gebieden worden er steeds verschillende tips gegeven die u kunnen helpen bij de start van uw nieuwe onderneming.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

11

1.1 Mijn Propositie · Product of dienst

Uw resultaat

U heeft uw product of dienst als volgt beschreven: "Ik adviseer oragnisaties over Marketing activiteiten die zij moeten ontplooien om in te kunnen spelen op klantbehoeften"

1. U weet wat de vraag is naar uw dienst of product.

2. U weet nog niet of uw product/dienst voldoende onderscheidend is in de markt.

Tips bij dit onderdeel

Productbeschrijving Sta even stil bij wat er beschreven staat. Bekijk uw beschrijving eens met de ogen van een ander. Wordt duidelijk wat uw aanbod is? Geeft het een helder beeld van wat u te bieden hebt? Het helpt altijd om uzelf te verplaatsen in een ander om te weten hoe uw aanbod overkomt, en het vanuit dat perspectief te herschrijven. Maak ook eens een korte beschrijving van uw product of dienst volgens de regels van de elevator pitch, een presentatie in ongeveer dertig seconden aan iemand die u bijvoorbeeld in de lift tegenkomt: · gebruik een prikkelende opening · beschrijf uzelf, de dienst of product met passie · houd het kort · eindig met een vraag. De vraag verandert Het blijft belangrijk dat u alert bent op ontwikkelingen rond uw product of dienst en dat u beschikt over actuele informatie. De ontwikkelingen in de markt gaan tenslotte snel. Op www.abnamro.nl/uwbranche vindt u specifieke informatie over uw branche die u hierbij kan helpen. De markt is met de komst van internet transparanter en beter bereikbaar. Ieder bedrijf in uw markt kunt u daarom beschouwen als uw concurrent. Daarom is het belangrijk dat uw product of dienst onderscheidend is in de markt. In elk geval anders dan de concurrent. Want door anders te zijn biedt u uw (potentiële) klanten iets waar 'anderen' in de markt niet over kunnen beschikken. Door goed te luisteren naar de voorkeuren van uw klanten kunt u zich in de markt onderscheiden in zaken als prijs, kwaliteit, beschikbaarheid van uw product of dienst, gebruiksmogelijkheden, service en relatie. Visie en missie Een helder geformuleerde visie en missie dragen bij aan de effectiviteit van een bedrijf. De term visie geeft aan wat het gewenste langetermijnperspectief (doel) is van een organisatie en de term missie staat voor de wijze waarop dat bereikt zal worden. Bij een mission statement is het zinvol te letten op de volgende punten: · beknoptheid · heldere relatie van missie naar doelstellingen · beschrijf techniek, mensen, groepen of instanties waar de onderneming mee te maken kan krijgen.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

12

1.2 Mijn Propositie · Prijs

Uw resultaat

1.U wilt nog meer aandacht geven aan uw prijsstrategie. 2.U hebt nog geen inzicht in de kostprijs van uw product of dienst. 3. U hebt nog geen idee van de prijzen van uw concurrenten.

Tips bij dit onderdeel

Prijsbeleid Er zijn verschillende manieren om het prijsbeleid te bepalen. Onderstaand worden enkele prijsstellingen gegeven die hierbij kunnen helpen: - kostengeoriënteerde prijsstelling, op basis van uw productiekosten plus marge - concurrentiegeoriënteerde prijsstelling, op basis van de prijs van uw concurrenten - vraaggeoriënteerde prijsstelling, op basis van marktvraag en -aanbod Maak hierbij ook een onderscheid tussen de feitelijke en emotionele prijs van een product of dienst. Het is belangrijk voor ogen te houden dat zowel een te hoge als een te lage prijs tot een imago kan leiden waar u moeilijk vanaf komt. Een beproefde marktonderzoekmethode voor prijsstelling is de prijsgevoeligheidsmeter, waarbij consumenten gevraagd wordt wanneer ze het betreffende artikel te duur of te goedkoop vinden in relatie tot de kwaliteit. Kostprijsberekening Bereken de kostprijs door een onderscheid te maken tussen de vaste en variabele kosten. De variabele kosten zijn de kosten die direct aan het productieproces verbonden zijn. Deze gaan dus omhoog wanneer de productie omhoog gaat. Door de variabele kosten af te zetten tegen een mogelijke productiehoeveelheid en de te verwachten prijs, berekent u de kostprijs. Zorg dat u hierbij goed voor ogen hebt welke variabelen van invloed zijn op uw kostprijs, om een verassing bij een veranderende markt tegen te gaan. De prijs van de concurrent Met inzicht in de prijzen van de concurrenten kunt u een goede prijsstrategie opzetten. Neem de moeite om de prijzen van uw concurrenten in kaart te brengen en onderzoek de overeenkomsten en verschillen met uw eigen organisatie, product of dienst. Het kan zijn dat u door de verschillende te benadrukken een heel andere prijs voor uw product kan vragen.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

13

1.3 Mijn Propositie · Plaats

Uw resultaat

1. U weet op welke locatie u uw onderneming gaat vestigen. 2. U hebt nog geen bedrijfsruimte.

Tips bij dit onderdeel

De vestigingslocatie Onderzoek wat de voor- en nadelen zijn van uw locatie en hoe u hiermee goed kunt omgaan door de voordelen te benutten en de nadelen op te vangen. Onderzoek ook of de klanten die u wilt aantrekken uw onderneming weten te vinden. Zet uw adres op uw website, met eventueel een foto met een aantrekkelijke, verzorgde uitstraling van uw pand. De bedrijfsruimte Neem de tijd voor het vinden van een geschikte locatie in een omgeving die bij uw bedrijf past. Laat u niet opjagen. Zorg dat u weet wat het bestemmingsplan is van het gebied waar u uw onderneming wilt vestigen. Zoek bijvoorbeeld uit of het volgens het bestemmingsplan mogelijk is om te verbouwen. Maak een schets van de eisen waar de ruimte aan moet voldoen. Kopen of huren? Bij kopen profiteert u van een eventuele waardestijging van het pand en kunt u met de aflossing investeren in uw eigendom. Verder geeft het meer mogelijkheden om aanpassingen aan het pand te doen. Met huren hoeft u echter geen financiering voor de aanschaf af te sluiten, bent u meer flexibel en bent u veel minder verantwoordelijk voor het onderhoud. Wellicht overweegt u uw bedrijf aan huis te beginnen. Denk hierbij wel aan de representativiteit van uw locatie en het feit dat u van de gemeente toestemming nodig hebt. De gemeente kijkt hierbij vaak naar de overlast die het bedrijf mogelijk voor de omgeving veroorzaakt. De kosten voor de werkruimte thuis zijn aftrekbaar als de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is en u er een belangrijk deel van het inkomen verdient. U kunt ook overwegen om de onderneming in een bedrijfsverzamelgebouw te vestigen of, speciaal voor startende ondernemers, een incubator, specifiek gericht op startersbegeleiding. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn vaak relatief goed te financieren en bieden soms extra mogelijkheden, zoals het delen van kopieerapparaten en kantoor- en secretariaatsfunctie. Daarnaast levert het vaak ook netwerkgelegenheid op! Checklist voor de geschikte locatie Onderzoek bij de keuze voor een locatie de -voor uw onderneming- relevante kenmerken, bijvoorbeeld: · Zijn er voldoende voorbijgangers? · Wat is het profiel van de mensen die rondom de locatie wonen? · Past de status van de locatie bij de uitstraling van het bedrijf? · Zijn er vergunningen nodig? Is er een bestemmingsplan? Wat zijn de kosten van de overheidstarieven, zoals onroerendgoedbelasting of precariorechten, belastingen voor het uitstallen van zaken voor uw winkel of het ophangen van een reclamebord? · Hoe is de ligging en bereikbaarheid? · Voldoet de locatie aan alle milieueisen? Hebt u een hinderwetvergunning nodig? · Is er, in verband met uw verzekeringspremies, veel vandalisme en inbraak? · Zijn er in de omgeving goede arbeidskrachten voorhanden? · Zijn er plaatselijke of regionale subsidieregelingen waar u van kunt profiteren?

Startersscan - Deel II: De Onderneming

14

1.4 Mijn Propositie · Promotie

Uw resultaat

1. U wilt meer aandacht besteden aan hoe u uw product of dienst zal gaan promoten. 2. U kent uw doelgroep voldoende om gericht te kunnen promoten.

Tips bij dit onderdeel

Promotieplan Werk uw plan expliciet uit in een plan van aanpak en beantwoordt hierbij in ieder geval de volgende vier vragen: 1. Wie wilt u bereiken? Wat weet u van uw klant en doelgroep? Wat weet uw doelgroep van u? Hoe kunt u uw doelgroep het best benaderen? 2. Wat is uw doelstelling? Wanneer bent u tevreden? Formuleer uw doelstelling in concrete resultaten, zoals het aantal 'hits' op uw website of het daadwerkelijk aantal nieuwe klanten binnen twee maanden. 3. Wat zijn uw merkwaarden? Beschrijf op een pakkende manier uw merkwaarden, waarbij u vooral de behoefte van uw doelgroep voor ogen houdt. Wat waardeert uw doelgroep in uw onderneming, product of dienst? 4. Hoe brengt u de boodschap over? Er zijn legio mogelijkheden om een boodschap over te brengen, waarbij de kosten sterk verschillen. Zo kunt u veel kosten besparen door een database met namen en adressen aan te schaffen, waardoor u gerichte mailings uit kunt sturen. Ken uw doelgroep Het is de moeite waard om dit echt goed te onderzoeken of te laten onderzoeken. Alleen dan kunt u de doelgroep echt gericht bereiken en is het de investering van de inspanning waard. U kunt hiervoor een marktonderzoekbureau inschakelen maar u kunt ook zelf onderzoek verrichten via bijvoorbeeld internet. Er zijn diverse websites die u gratis of tegen een geringe vergoeding van informatie kunnen voorzien, afhankelijk van uw behoefte en branche. Kijkt u bijvoorbeeld eens op de websites van MKB Nederland www.mkbnet.nl of het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf www.ondernemerschap.nl.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

15

2.1 Mijn Organisatie · Klanten

Uw resultaat

U hebt het profiel van uw klant als volgt beschreven: "De grotere organisaties in de financiële dienstverlening, zoals Banken en Verzekeringsmaatschappijen."

1.U kent de behoefte van uw klant.

2.Er zijn klanten bereid om direct bij de start van uw onderneming een bestelling of opdracht te plaatsen.

3. U weet niet hoeveel klanten u per jaar nodig hebt om uw omzet te realiseren.

Tips bij dit onderdeel

Klantgroepen Lees het profiel van uw klant nog eens door. Hebt u nu een duidelijk beeld? Of zult u nog op onderzoek uit moeten gaan? Levert u direct aan consumenten, dan is het goed om te weten uit welk gebied ze komen, wat het inkomen is, de gezinssituatie en hoeveel u verwacht dat ze bij u zullen kopen. Bent u afhankelijk van mensen die langslopen? Ga dan eens op verschillende momenten kijken hoeveel dat daadwerkelijk gebeurt. Meer informatie over aantallen inwoners of huishoudens in een wijk, buurt of stad, vindt u bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). Of kijk op www.funda.nl voor informatie over de bewoners van een wijk, zoals het aantal autobezitters of eigenhuisbezitters. Regionale informatie over bijvoorbeeld bevolkingsopbouw kunt u opvragen bij uw gemeente. Levert u indirect aan consumenten, dan is de vraag welke (distributie)kanalen u gaat gebruiken. Levert u via detaillisten, via de horeca, via webwinkels, via markthandelaren of via groothandels? Realiseer u dat de gemiddelde detaillist of horecaondernemer geen tijd heeft om honderden leveranciers te ontvangen. U zal zich dus moeten verdiepen in de distributiestructuur van de keten van producent, groothandel, en detaillist (retailketen). Ook hier gaat het weer om de vraag hoeveel afnemers er zijn (hoe groot is de doelgroep) en hoeveel daarvan u verwacht te kunnen bereiken en te leveren (hoe groot is het marktaandeel). Levert u aan het bedrijfsleven, dan moet u zich ook afvragen hoe groot uw doelgroep is: behoren alle bedrijven tot uw doelgroep of alleen die met personeel? Behoren alleen kleine bedrijven tot uw doelgroep of alleen de bedrijven die een winkelfunctie vervullen? Levert u bijvoorbeeld kassasystemen, dan zult u zich op de horeca en de detailhandel richten. Levert u salarisadministratiediensten, dan zult u zich richten op bedrijven met personeel. Als u hebt bepaald hoeveel van die bedrijven er zijn; dan is de vraag hoeveel daarvan klant zullen worden. Klantbehoefte Lees de beschrijving van uw klantprofiel nog eens door en stelt u zich voor dat het over uzelf gaat. Probeert u zich zo sterk mogelijk in te leven in deze klant. Wat trekt u in het product aan als klant? Waar praat u over? Hoe kleedt u zich? Waar rust u uit en wat kost u inspanning? Vanuit deze ervaring van wie u als klant bent, kunt u onderzoeken wat de behoeftes zijn. Komen deze overeen met de behoeftes die u eerder voor ogen had? Tip: een marktonderzoek laten uitvoeren door een marketingbureau kan nuttig zijn om de behoefte van potentiële klanten in kaart te brengen. Op deze manier krijgt u inzicht in de specifieke kenmerken van uw klant: geografisch, demografisch, financieel, koopgedrag, de koopmotieven en de doelgroepen waarin de klanten onder te brengen zijn. Acquisitie Onderzoek hoe lang u met deze klanten voldoende omzet kunt genereren. Wanneer wordt het voor u belangrijk om weer aan acquisitie te gaan doen? Bedenk goed dat er tijd overheen gaat voor de effecten van acquisitie merkbaar zijn en dat ze na verloop van tijd ook weer kunnen uitdoven. Acquisitie stappenplan - Klantenkring verkennen en potentiële opdrachtgevers selecteren - Contact leggen via een telefoongesprek, brief, e-mail of persoonlijk - Een gesprek voeren - Een offerte uitbrengen - De opdracht uitvoeren. Voor veel verschillende branches gelden deze stappen, hoewel ze in de uitvoering sterk van elkaar kunnen verschillen. Werk voor uw eigen onderneming de stappen concreet uit en verbindt er acties en een tijdspad aan. Uitgaande van uw prijsstelling, de vaste en variabele lasten, de hoeveelheid diensten of producten die u per klant denkt te kunnen leveren, kunt u uitrekenen hoeveel klanten u per jaar waarschijnlijk nodig hebt. Vergelijk uw inschatting met de berekende prijzen en lasten in de rest van deze rapportage. Hebt u een consistente voorstelling van zaken? Startersscan - Deel II: De Onderneming

16

2.2 Mijn Organisatie · Medewerkers

Uw resultaat

1.Wanneer u of een van uw medewerkers uitvalt, hebt u onvoldoende vervanging. 2.U (of uw eventuele medewerkers) hebt ervaring in de branche waarin u wilt opereren. 3. U wilt meer aandacht besteden aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden van uzelf (of uw medewerkers).

4. U wilt meer aandacht besteden aan uw pensioen.

Tips bij dit onderdeel

Als u ziek wordt kan het zijn dat uw onderneming hier ook onder te lijden heeft. Het kan zelfs betekenen dat uw inkomen door uw ziekte in gevaar komt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hierbij uitkomst bieden. Op www.abnamro.nl/aov en www.kvk.nl vindt u meer informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wanneer uzelf en/of uw medewerkers reeds ervaring hebben in de branche, kan dit uw bedrijf helpen de concurrentie voor te blijven. Afhankelijk van de mate van ervaring helpt dit de onderneming met het inschatten van kansen en bedreigingen. Specifiek voor uw branche vindt u daarnaast op www.abnamro.nl/uwbranche specifieke informatie over ontwikkelingen binnen uw sector. Het is raadzaam om te toetsen of u alle bedrijfsrisico's echt goed in beeld hebt. Met de risicoscan van ABN AMRO komt u erachter welke bedrijfsrisico's voor uw onderneming gelden en wat u hiertegen kunt doen. U vind de risicoscan op www.abnamro.nl/risicoscan. · Pensioen In tegenstelling tot werknemers moeten ondernemers zelf voor een pensioen zorgen. Het kan zijn dat u -op basis van uw bedrijfstak- verplicht moet deelnemen aan het pensioenfonds van de bedrijfstak. In alle andere gevallen zult u zelf maatregelen moeten treffen. Voor informatie en advies over pensioensopbouw kunt u het beste een adviseur raadplegen. Op www.abnamro.nl/pensioen kunt u eenvoudig en vrijblijvend een afspraak maken met pensioenadviseur. Van ABN AMRO.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

17

2.3 Mijn Organisatie · Financiën

Uw resultaat

1.U hebt nagedacht over de hoogte van uw eigen inkomen. 2.U hebt voor het komend jaar nog geen omzetdoelstelling. 3. Er is u nog geen omzet toegezegd.

4. U weet wat de vaste lasten van uw organisatie zullen zijn.

5. U hebt nog geen beeld van het breakevenpoint van uw organisatie.

Tips bij dit onderdeel

Zorg ervoor dat u uw inkomen goed in de gaten blijft houden. Een periodiek updategesprek met uw boekhouder, accountant en zakelijk adviseur bij de bank kan u helpen om uw inkomen ook op lange termijn veilig te stellen. Het stellen van een doel betekent dat u de randvoorwaarden creëert en de benodigde middelen aanwendt om dit doel te bereiken. Het bepalen van een doel werkt daarom ook motiverend. Bepaal uw doel door het opmaken van een financiële prognose. Daarnaast beschrijft u de benodigde acties voor het behalen van uw doelstelling. Transparant zakendoen Het opstellen van Algemene Leveringsvoorwaarden maakt het zakendoen met afnemers transparant en zorgt voor vertrouwen. Met dit document toont u aan dat u ter goeder trouw handelt waardoor afnemers eerder geneigd zijn om met u zaken te doen. Wanneer u direct afnemers hebt betekent dit omzet voor uw bedrijf. Zeker in de opstartfase is het belangrijk om omzet te genereren zodat uw onderneming in staat is om te groeien. Op www.kvk.nl kunt u eenvoudig standaardcontracten voor Algemene Leveringsvoorwaarden downloaden. Kredietwaardige afnemers Omdat u als startende ondernemer in de opstartfase afhankelijk kunt zijn van afnemers, kan voorkomen dat u zekerheid wilt hebben over de kredietwaardigheid van specifieke afnemers. In een dergelijk geval kunt de kredietwaarde van een afnemer laten checken door een partij als Graydon. Op www.graydon.nl kunt u eenvoudig een check aanvragen. Het is goed om over uw break-evenpoint nagedacht te hebben. Hierdoor krijgt u een duidelijk inzicht in de kosten en potentiële opbrengsten van uw onderneming. Wanneer u de financiële vorderingen vervolgens op regelmatige basis blijft volgen, bent u beter in staat om uw doelen te behalen. · Subsidie voor ondernemers Veel ondernemers weten niet dat ze mogelijk recht hebben op subsidie. Om er achter te komen of uw onderneming in aanmerking komt voor deze voordelige vorm van financiering kijkt u op www.antwoordvoorbedrijven.nl. Ondernemingsplan Een goede financiële planning is van groot belang. Naast dat u uw onderneming gezond wilt houden, is uw intentie waarschijnlijk ook om er zelf inkomen uit te halen. Het opstellen van een ondernemingsplan is daarom van belang om uw financiële planning vorm te geven. In een ondernemingsplan zet u uw ideeën op een rij en krijgt u inzicht in de slagingskans van uw nieuwe onderneming. Een ondernemingsplan is daarnaast handig om uw bedrijf te presenteren aan bijvoorbeeld leveranciers. Het is zelfs noodzakelijk als u met uw bank over financiering wilt praten. Daarnaast creëert u hiermee een financieel overzicht voor uw bedrijf en voor uzelf. Online ondernemingsplan Het online ondernemingsplan van ABN AMRO helpt u bij het opstellen van uw ondernemingsplan en zorgt dat u geen zaken over het hoofd ziet. Het voorziet u van handige informatie en tips. U vindt het Online Ondernemingsplan van ABN AMRO op www.abnamro.nl/starters.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

18

2.4 Mijn Organisatie · Administratie

Uw resultaat

1. U hebt nog onvoldoende kennis om de administratie te voeren. 2. U weet hoeveel tijd de administratie per week gaat kosten.

Tips bij dit onderdeel

· Administratie: verplichting en kans! Het is belangrijk om uw administratie op een goede manier op te zetten en bij te houden. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om uw administratie bij te houden en te bewaren. Het is ook van belang voor uw bedrijfsvoering. Uw administratie is alles wat u op papier of elektronisch over uw onderneming vastlegt, zoals: · kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen · financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek · tussentijds gemaakte controleberekeningen · ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen · bank- en giroafschriften · contracten, overeenkomsten en andere afspraken · agenda's en afsprakenboeken · correspondentie · software en databestanden. TIP: begin al voordat uw onderneming van start zal gaan met het opzetten van een administratie. Alleen met een goede administratie kunt u bijvoorbeeld van de kleine-ondernemersregeling voor de btw gebruikmaken. · Urenadministratie Houd een urenadministratie bij van hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. Zie voor meer informatie over het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek www.belastingdienst.nl. · Internet Boekhouden U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. Wanneer u niet te veel tijd aan uw administratie wilt besteden, maar wel wilt dat deze in orde is, dan is Internet Boekhouden wellicht iets voor u. Met Internet Boekhouden kunt heel eenvoudig uw bedrijfsadministratie bijhouden, doordat de mutaties op uw zakelijke rekening automatisch worden bijgeschreven in uw online boekhouding. U bent zodoende altijd op de hoogte hoe uw onderneming er financieel voorstaat, en u kunt zeer eenvoudig uw belastingaangifte doen. Voor meer informatie over Internet Boekhouden kijkt u op www.abnamro.nl/internetboekhouden. Realiseert u zich dat de boeken altijd door een boekhouder of accountant nagekeken moeten worden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de kennis en coaching van een goede boekhouder/accountant. Tip: vraag een offerte aan bij een accountant voor advies en begeleiding bij de opzet van uw administratie, de analyse van de kwartaalcijfers plus toelichting en bespreking van de resultaten en de jaarrekening. Maak er een gewoonte van om dagelijks de administratie bij te werken. Op deze manier hebt u altijd actueel inzicht in uw onderneming. Wanneer u dit overzicht hebt, bent u goed in staat om belangrijke beslissingen weloverwogen te nemen. Dit komt uw onderneming ten goede.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

19

3.1 Mijn Omgeving · Branche

Uw resultaat

1. U hebt inzicht in de werkwijze binnen uw branche. 2. U weet wat voor trends en ontwikkelingen u de komende jaren in uw branche kan kunt verwachten.

Tips bij dit onderdeel

Brancheonderzoek Het is van belang dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de branche waarin u gaat ondernemen. Om gegevens te verzamelen over de branche waarin u wilt starten, doet u een brancheonderzoek. Elke branche beschikt over specifieke eigenschappen, waardoor u bijvoorbeeld uw omzet op een bepaalde manier kunt berekenen. Welke gegevens moet u kennen over de branche? · Wat is de gemiddelde omzet? · Wie zijn de belangrijkste aanbieders? · Distributie: Hoe vinden producten en diensten hun weg naar de klant? · Wat is het perspectief voor de branche: Wat waren de ontwikkelingen in de afgelopen periode? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke kansen en bedreigingen ziet u? Waar vindt u branche-informatie? Praat met uiteenlopende personen uit de branche, zoals ondernemers en leveranciers. ABN AMRO heeft al haar branchekennis voor ondernemers per branche op internet beschikbaar gemaakt. Kijkt u daarom op www.abnamro.nl/uwbranche om de meest actuele informatie over uw branche te achterhalen. Door contact te maken met partijen of mensen binnen uw markt zult u veel informatie kunnen achterhalen over ontwikkelingen in uw branche. Door de dialoog met hen te blijven voeren kunt u mogelijk anticiperen op nieuwe behoeftes bij uw klanten en kansen die zich in de markt voordoen. Dat zal u een aanzienlijk voordeel opleveren. Bezoek hiertoe plekken waar u deze groep aantreft, zoals vakbeurzen en fora op internet zoals www.higherlevel.nl.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

20

3.2 Mijn Omgeving · Concurrenten

Uw resultaat

Uw onderscheidend vermogen heeft u als volgt beschreven: "Heb inhoudelijke en organisatorische kennis opgedaan bij de doelgroep."

1. U weet wie uw concurrenten zijn.

2. U weet hoeveel nieuwe toetreders er binnen uw branche zijn.

Tips bij dit onderdeel

Wat maakt uw bedrijf in de ogen van klanten zo bijzonder, dat zij voor u kiezen en niet voor de concurrent? Ofwel: Wat is uw onderscheidend vermogen? Wanneer u antwoord kan geven op deze vragen, bent u in staat om uw product of dienst op basis van dit onderscheidend vermogen te positioneren en te promoten. U maakt hierbij gebruik van uw unique selling points, deze onderscheiden uw product/dienst of onderneming ten opzichte van de concurrentie. Factoren die de mate van concurrentie beïnvloeden Of het een felle concurrentiestrijd wordt, hangt af van een aantal factoren: · De wilskracht van de concurrenten. Hoe cruciaal is deze markt voor hen? Hoe groot is de kans dat ze zich zullen terugtrekken? Hoe eenvoudig is het uit de markt te stappen? Waren er grote investeringen nodig? · Macht van afnemers. · Macht van leveranciers. · Concentratie van aanbieders. · Marktgroei. · Capaciteitsbenutting in de branche. · Zijn alle productiemiddelen vol bezet of is er leegloop? · Zijn er veel substituten voor de aangeboden producten op de markt? Welke nu en welke wellicht in de toekomst? Tip: Zorg voor een buffer in uw financiën om een eventuele explosieve groei aan concurrentie op te kunnen vangen.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

21

3.3 Mijn Omgeving · Wet- en regelgeving

Uw resultaat

1.U hebt al nagedacht over welke juridische rechtsvorm u voor uw onderneming wilt kiezen. 2.U weet welke fiscale regels voor uw onderneming gelden. 3. U weet niet welke wettelijke eisen voor uw bedrijf gelden.

4. U weet wanneer u welke belasting moet afdragen.

Tips bij dit onderdeel

Wettelijke eisen en vergunningen zijn zeer belangrijk om rekening mee te houden. U kunt het beste kijken op www.antwoordvoorbedrijven.nl, voor de meest recente informatie over regelgeving vanuit de overheid. Tip: Informeer bij de Kamer van Koophandel naar alle formele en wettelijke verplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen. Zij kunnen u verder helpen met eventuele onduidelijkheden.

Startersscan - Deel II: De Onderneming

22

De onderhavige rapportage Startersscan is indicatief en uitsluitend bestemd voor gebruik door de aanvrager zelf. De rapportage is totstandgekomen door de geheel geautomatiseerde verwerking van door de aanvrager in antwoord op standaardvragen verstrekte informatie. De betreffende informatie wordt niet door de bank geverifieerd. Noch de ingevoerde informatie, noch de inhoud van de rapportage zijn bekend aan de bank. Deze rapportage is uitdrukkelijk niet bedoeld als element bij de beoordeling van het al dan niet aangaan van een relatie met de aanvrager of diens onderneming, danwel de verkoop van producten door de bank of een derde. De rapportage kan niet dienen als aanbeveling van de aanvrager of diens onderneming jegens de bank of derden. Aan deze rapportage kunnen geen rechten ontleend worden.

Information

23 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

648850