Read Microsoft Word - Bio. cat..doc text version

Octavi Fullat Genís

Biografia

-- Neix a Alforja, municipi del Baix Camp, el 12 de gener de 1928. -- Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona (1961). Tesi sobre Albert Camus dirigida des de Leuven o Louvain (Bélgica) per Charles Möeller. A Barcelona constà, com director, Joaquim Carreras Artau. -- Professor universitari des de 1958 (U.B., U.A.B i Ramon Llull). -- Responsable d'investigació educativa a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (1970-1976). --Catedràtic de Filosofia de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1986. -- El número 160 de la revista Anthropos (Barcelona) està dedicat al seu pensament. -- La seva bio-bibliografia surt a: Histoire de la philosophie espagnole (1983), Publications de l'Université de Toulouse (Le Mirail) ; a Dictionnaire des philosophes, PUF, París (1984) ; a Enciclopedia Pedagogica, Editrice La Scuola, Roma (2001) ; a Enciclopèdia Catalana, Barcelona (1992), i a Les idees i els dies, Proa, Barcelona (2002). -- Premi de Pedagogia "Antoni Balmanya" per Reflexions sobre l'educació. Barcelona (1964). -- Premi "Julio Marial" pel treball Astronáutica y modelo de hombre (1968), presentat a Nova York durant el XIX Congrés de la International Astronautical Federation. -- Premi "Vicens Vives", dotat amb cinc milions de pessetes per investigar (Universitats de Catalunya, 1998). El llibre Towards a European Education Act, publicat per Universitat Autònoma de Barcelona, resumí la tasca realitzada (2002). -- Se li concedeix la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya, al 1994. -- Membre Numerari de l'Institut d'Estudis Catalans a partir de 1996. -- President del Consell Escolar de Catalunya (1989-1993) i del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya (1994-1999). -- "Doctor Honoris Causa" de les Universitats: Valle de México (1992), de la capital mexicana, i Educares (1998), de Santiago de Chile.

1

-- Professor de Doctorat a Strasbourg --França-- (1992-1993) i a Rouen --França-- (1994-1997) a proposta de la Unió Europea. -- Ha impartit cursos a diverses universitats d'Europa i d'Amèrica. -- Guanya una beca del Govern francés pel curs 1970-1971. Estudia a París amb LéviStrauss, Michel Foucault, Jean Wahl i Aubenque, al Collège de France i a la Sorbonne. -- Ha tractat personalment : Aubenque, Ayer, Bochenski, von Braun, Congar, Derrida, D'Hondt, Dubarle, Flores d'Arcais, Foucault, Freire, Gadamer, Hyppolite, Leakey, Lefebvre, Levinas, Löwith, Marion, Martinet, Nemo, Perelman, Prigogine, Reboul, Ricoeur, Rostand, Schaff, Strasser, Vuillemin, Wahl. -- Fins el 2005 s'havien presentat tres Tesis Doctorals sobre el pensament d'Octavi Fullat. La italiana Barbara Iaconisi la presentà a la Universitat de Perugia, la portuguesa Rosa Maria Pereira de Sousa ho feu a la Universitat d'O Porto, i la mexicana, resident a EE.UU., Sandra Rudzki la presentà a la Universitat Ramon Llull, de Barcelona.

Bibliografia -- Llibres publicats fins 2006: 146 títols. Destaquen els següents: * La moral atea de Albert Camus. Ed. Pubul; Barcelona 1963 * La educación soviética. Ed. Nova Terra; Barcelona 1973 * Marx y la religión. Ed. Planeta; Barcelona 1974 * Filosofías de la educación. Ed. CEAC; Barcelona, 1978 * Las finalidades educativas en tiempo de crisis. Ed. Hogar del Libro; Barcelona 1982 *Philosophische Grundlagen der Erziehung. (Traducció a l'alemany de "Filosofías de la Educación"). Ed. Klett-Cotta; Stuttgart, 1982 * Verdades y trampas de la Pedagogía. (Epistemologia de les l'Educació). Ed.CEAC; Barcelona, 1984 * La peregrinación del mal (Sobre la violència educativa). Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1988 * Paideusis. Antropologies pedagògiques actuals. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990 * Filosofías de la educación. Paideia. Ed. CEAC, Barcelona 1992 * Política de la Educación. Politeya-Paideia. Ed. CEAC; Barcelona, 1994 2 Ciències de

* Quinze pédagogues. Leur influence aujourd'hui. (En col.laboració). Ed. Armand Colin; París, 1994 * El pasmo de ser hombre. Ed. Ariel; Barcelona 1995 * Filosofias da Educaçao. (Traducció al portugués de "Filosofías de la Educación"). Editora Voces; Petrópolis, Brasil, 1995 * Antropología y Educación. Universidad Iberoamericana (Golfo Sur). Col. "Lupus Magister", Puebla (México), 1997 * Antropología filosófica de la educación. Ed. Ariel; Barcelona, 1997 * La peregrinación del mal o La educación como violencia fértil. Ed. INAD, Serie: Mito y Razón. México 1998 * Filosofía de la Educación. Ed. Síntesis; Madrid, 1999 * Éducation et philosophie. (En col.laboració) ESF éditeur, Paris 1999 * Occidente: hontanares, sentidos y valores. Ed. de la Universidade do Minho. Braga (Portugal) 2000 * Els valors d'Occident. Institut d'Estudis Catalans; Barcelona 2001 * Le parole del corpo. Ed. Anicia; Roma 2002 * Pedagogía existencialista y postmoderna. Ed Síntesis; Madrid 2002 * Les premiers pédagogues. (En col.laboració) ESF édteur; París 2002 * El siglo postmoderno (1900-2001). Ed Crítica; Barcelona 2002 * Homo educandus. Antropología filosófica de la educación. Lupus Magister. Universidad Iberoamericana de Puebla 2004 * L'autèntic origen dels europeus. Ed. Pòrtic, Barcelona 2005 * Valores y narrativa. Axiología educativa de Occidente. Publicacions i Edicions. Universitat de Barcelona. Barcelona 2005

3

Information

Microsoft Word - Bio. cat..doc

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

667228