Read Rjecnik_osnovne%20informacije_CD_za_WEB.pdf text version

Hrvatsko-njemacki poslovni rjecnik / CD-ROM

O rjecniku

Hrvatsko-njemacki poslovni rjecnik je rjecnik strucnog pojmovlja iz podrucja poslovne ekonomije i ekonomije. Rjecnik je jedinstven jer na hrvatskom trzistu na kojem se moze pronai nekoliko razlicitih izdanja njemackohrvatskih poslovnih rjecnika, ne postoji opsezniji hrvatsko-njemacki rjecnik. Takav je rjecnik izuzetno potreban hrvatskim poduzetnicima i osobama zaposlenima u hrvatskim tvrtkama koje su cesto u prilici komunicirati s poslovnim partnerima s njemackog govornog podrucja. Ovaj rjecnik namijenjen je upravo njima, a moi e posluziti i studentima i svim drugima koji u komunikaciji s osobama i tvrtkama s njemackog govornog podrucja zele primijeniti odgovarajue strucne termine koji se najcese ne nalaze u hrvatsko-njemackim rjecnicima opeg tipa.

Sadrzaj

Rjecnik sadrzi preko 12.000 pojmova. Osim osnovnim ekonomskim pojmovima i pojmovima vezanim uz svakodnevnu poslovnu komunikaciju, rjecnik obiluje pojmovima iz podrucja racunovodstva i oporezivanja. Uz klasicni rjecnik korisnici e na CD-ROM-u pronai i dvanaest vrlo korisnih priloga na hrvatskom i njemackom jeziku:

S S S S S S S S S S S S

Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvjestaja ­ sadrzaj Popis MSFI, MRS te Tumacenja SOO i Odbora za tumacenje MSFI u primjeni u Republici Hrvatskoj Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvjestaja, MRS i MSFI ­ pojmovi i objasnjenja Proces usvajanja standarda i racunovodstvena tijela Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvjestavanja Popis Hrvatskih standarda financijskog izvjestavanja Racun dobiti i gubitka Bilanca Izvjestaj o promjenama vlasnicke glavnice Izvjestaj o novcanim tijekovima ­ direktna metoda Izvjestaj o novcanim tijekovima ­ indirektna metoda Temeljni pokazatelji analize financijskih izvjestaja

Svi sadrzaji rjecnika mogu se pretrazivati po oba jezika, pa ovaj rjecnik u digitalnom okruzenju postaje i njemackohrvatski.

Autori Mr.sc. Nenad Kuki ­ vlasnik i direktor tvrtke Ad valorem d.o.o. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom

fakultetu u Zagrebu, smjer Racunovodstvo, revizija i financije. Ima dugogodisnje bogato radno iskustvo u bankarstvu i poslovnom savjetovanju, osobito u podrucju poreza, racunovodstva i financija. Objavio je niz radova iz podrucja oporezivanja i racunovodstva u strucnim casopisima (Racunovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi i dr.).

Dr.sc. Sandra Svaljek ­ visa znanstvena suradnica u Ekonomskom institutu, Zagreb. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Meunarodna razmjena. Bavi se znanstvenim istrazivanjem u podrucju javnih financija i makroekonomije. Objavila je velik broj znanstvenih i strucnih radova, prevela s njemackog udzbenik D. Brümmerhoffa Javne financije (Mate, 2000.) i bila koautor Njemacko-hrvatskog ekonomskog rjecnika (Faber & Zgombi Plus, 2002.).

Information

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

554190