Read AFFIE RUGBY STATISTIEK text version

33

1952

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL

RUGBY STATISTIEK EN GESKIEDENIS (In Kort) 1921 - 2011

15 de Uitgawe ­ November 2011

2011 2010

Affie Rugby Statistiek

INHOUD

Bladsy INLEIDING AFFIE RUGBY ­ HET JY GEWEET? 6 7-9

SKOOLJARE

1STE SPAN SPELERS Alfabetiese lys 1921 ­ Tot op Datum Spanlyste 1920's ­ 2000+ WEDSTRYDE GESPEEL VIR 1STE SPAN 50 Wedstryde en meer 3 Jaar en meer Broers Pa en Seun Oupa, Seun en Kleinseun Oupa en Kleinseun SKOLESPANNE VERTEENWOORDIG SA Skole en Akademie span NTvl en BB Skole en Cravenweek NTvl en BB Skole Ontwikkeling, Akademie & 0/19 Ander Skool Spanne 1STE SPAN KAPTEINS 1STE RUGBY EN KRIEKETSPANNE VERTEENWOORDIG RUGBY SPELER VAN DIE JAAR 1STE SPAN AFRIGTERS MEDIESE BYSTAND 1STE SPAN INTERHOËRSKOOL, ADMINISTRATEURS, DIREKTEURS EN BEELD TROFEE FINAAL 1Ste Span 0/14, 0/15 & 0/16 Spanne 10 - 16 17 - 26

27 27 - 28 29 - 31 31 31 32

33 34 - 36 37 37 38 39 40 41 - 42 43

44 45 - 46

2

Affie Rugby Statistiek

NTVL EN BLOU BULLE FINAAL 1Ste Span 0/14, 0/15 & 0/16 Spanne SUPER 12 & 16 WEDSTRYD GESPEEL 1STE SPAN Alfabetiese lys van Skole teen Gespeel Opsomming van Wedstryde Gespeel Grootste Wen en Verloor teen Opponente AHS vs Pretoria Boys High Wedstryd Tellings per Jaar 1920's ­ 2011 ALGEMENE STATISTIEK 1STE SPAN Meeste Punte, Drieë, ens. DRIEË OM TE ONTHOU SA RANGLYS VAN 1STE SPANNE ONDERWYSERS Provinsiale Afrigters en Administrateurs

47 - 48 49 - 50 51

52 - 53 54 55 56 - 57 58 - 68 69 - 71

72 73

74

3

Affie Rugby Statistiek

GESKIEDENIS IN KORT

OPSOMMING PER JAAR GESKIEDENIS 1STE SPAN TRUI, ens. TOERE TRADISIES 75 - 97 98 99 100

4

Affie Rugby Statistiek

OUD AFFIES

NASIONALE SPANNE Springbokke Junior Springbokke en SA "A" SA - 0/19, 0/20, 0/21 & 023 Ander Spanne Ander Internasionale Spanne PROVINSIAAL NTvl en Blou Bulle Ander Provinsiale Spanne SUPER 10 - 15 SPEEL OORSEE SA SPELER VAN DIE JAAR SA JONG SPELER VAN DIE JAAR AFRIGTERS, SKEIDSREGTERS EN ADMINISTRATEURS OUD AFFIES ­ PROVINSIAAL + GESPEEL SEDERT 2005

101 - 105 106 107 107 107

108 - 110 111 - 112 113 ­ 114 115 116 116 117 - 118 119 - 125

5

Affie Rugby Statistiek

INLEIDING

Die inligting en statistieke vervat in hierdie dokument is hoofsaaklik gefokus op die 1e Span en waar toepaslik word na ander spanne van AHS verwys. Inligting is verkry vanaf: · Jaarblaaie in die skool se media sentrum. · Koerante soos die Pretoria News, Hoofstad, Vaderland, Transvaler, Oggendblad, Beeld, Rapport, ens. · Die web werf van www.Suparugby.co.za, www.Supersport.co.za en www.rugby365.com. · Skole Rugby Sage Noord van die Vaal:1920 tot 2000 deur Kobus Bisschoff · Rugbyplakboeke van Oud Affies · Oud 1e Span spelers so ver terug as 1940. · Oud Affies, Oud Onderwysers en Afrigters van die 1e Span. · Skole teen wie gespeel is bv. Grey College, Paul Roos, Pietersburg, Paarl Gym, Paarl Boys High, Monument, ens. Voorbeelde van hoe inligting bekom is: · Vir die 1943 1e Span was daar geen foto in die Jaarblad nie maar slegs 'n fotostaat van die foto wat nie baie duidelik is nie en met geen name nie. Hein Du Toit (Matriek 1943) en Flip Olivier (1e Span 1943/44) het gehelp om die name van die 1943 span te identifiseer met behulp van hulle kontakte, die matriekfoto van 1943 en 1e Span foto's van 1942 en 1944. · Van die broers wat vir die 1e Span gespeel het is verkry nadat die alfabetiese lys opgestel is en foto's van die verskillende spanne vergelyk is om familietrekke te identifiseer. Oud Affies word nie vergeet nie veral die wat by rugby betrokke was en nog steeds is as speler, afrigter, skeidsregters en administrateur. Meeste van die inligting is verkry vanaf: · Noord-Transvaalsrugby 50, gedenkboek ter viering van die unie se 50ste bestaansjaar. · Saartjie Olivier wat die Blou Bulle speler statistiek by hou. · Al die verskillende Unies se persone in beheer van statistiek. · Oud Affies wat vir provinsiale spanne, ens. gespeel het. · SARU se rugby museum. · SA Rugby Jaarboeke 1999 - 2011 · Springbok Rugby webwerf van Grundlingh Enslin wat in Amerika woon ­ www.genslin.us · Internet, koerante en rugbywedstryde op TV. · Sketse van Springbokke met vergunning van K600. Sketse van die AHS Springbokke deur Mynderd Vosloo is in die AHS Rugby Klubhuis. Dankie aan Tiaan Snyman wat die bymekaar maak van die statistiek begin het in 2001 en verantwoordelik was vir meer as 90% van die inligting hierin vervat asook die uitleg daarvan. Groot dank aan die Hoof Dr Pierre Edwards vir sy ongelooflike geheue en passie vir die Geskiedenis van AHS en AHS Rugby. Ek haal hom aan "As jou seun wil rugby speel is daar 'n span vir hom op Affies om in te speel". Die inligting in hierdie dokument is sover bekend korrek. Alles moontlik is gedoen om dit so korrek as moontlik te kry, daar is sekerlik foute veral met die spelling van name, vanne/voorletters, en tellings van wedstryde, ens. Veranderings en addisionele inligting sedert 2010 is so ver moontlik en waar toepaslik in rooi aangebring. Inligting wat nie beskikbaar is nie, nog nie in die dokument vervat is nie of wat opgevolg moet word is in geel gemerk. Stuur asseblief enige korreksies, voorstelle en positiewe kritiek om die inligting verder te verbeter aan Johan Snyman - [email protected] of kontak my by 083-5645057 Ek hoop dat die inligting hierin vervat vir Oud Affies en Affie ondersteuners lekker sal laat onthou. Mag daardie ,,onthou jy nog" momente weer 'n werklikheid word.

2011 Is die 60ste jaar wat die 1e span in die wittrui speel. Die 1e span van 1952 (Voorblad 15e uitgawe) is die 1ste span wat in die wit trui gespeel het.

6

Affie Rugby Statistiek

AFFIE RUGBY ­ HET JY GEWEET?

1920 ­ Die Rugbyvoetbalklub van AHS word op 4 Mei gestig. 1921,22 & 23 ­ 'n Paar onderwysers speel vir die 1e Span. 1923 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Pretoria Boys High en Monument. 1926 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Ermelo. 1929 ­ Die eerste spelers van AHS word vir 'n provinsiale span gekies naamlik die TVL 0/19's. 1935 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Dale College 1936 ­ Jimmy White en Apie de Vliiers is die eerste Oud Affies wat vir die NTvl senioir span speel in 1941. 1920's & 30's ­ Heelwat wedstryde word in die beginjare teen Klubspanne soos Tukkies, Pretoria, Harlequins, Polisie, Spoorweë, Garnisoen, Bereapark, Weermag, ens. gespeel. 1940 - Eerste N.Tvl skool wat na die stigting van die NTRU in 1938 die Admin. Beker wen teen Ventersdorp, telling 21 ­ 6. 1940 ­ Slang Malan speel sy vyfde jaar vir die 1e span en drie jaar daarvan is hy ook die kaptein. 1943 ­ Vir die 1943 eerste span was daar geen foto in die Jaarblad nie maar slegs 'n fotostaat van die foto wat nie baie duidelik is nie en met geen name nie. Hein Du Toit (Matriek 1943) en Flip Olivier (1e Span 1943/44) het gehelp om die name van die 1943 span te identifiseer met behulp van hulle kontakte, die matriekfoto van 1943 en 1e Span foto's van 1942 en 1944. 1944 ­ AHS verloor op omstrede wyse in die finaal van die Admin Beker teen Heidelberg Volkskool, telling 3 ­ 6. 1946 ­ Stickles Redelinghuys rig vir die laaste jaar die 1e span af. In totaal was hy 11 jaar betrokke as afrigter. 1946 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Paul Roos Gimnasium. 1946 ­ Daniel Kirstein wat later 'n huishoudelike naam geword het op die SAUK Radio het vir die 45 en 46 1e Span gespeel. 1946 ­ P Terblanche en P Bezuidenhout is die eerste 1e Span spelers wat vir die NTvl skole speel. 1947 ­ Twee O/15's speel vir die 1e Span teen Boys High. 1947 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Paarl Boys High. 1950 ­ AHS speel vir die eerste keer teen HTS Middelburg. 1950 ­ Oscar Haarhoof is die 1e Oud Affie wat vir 'n SA Nasionale Rugby Span (Junior Springbokke) gekies word. 1952 ­ Die 1e Span speel vir die eerste keer in die huidige wit trui. 1952 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Paul Roos Gymnasium. 1953 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Grey College. 1953 ­ Tydens die 1e Span wedstryd teen Nylstroom op Nylstroom sak die skeidregter (Hoof van die Skool Mnr Whiteman) inmekaar en sterf aan 'n hartaanval. 1958 ­ Dr GJ(Gert) Potgieter(hoof) word verkies as President van die NTRU en hy beklee die posisie tot en met 1965. Gedurende die tydperk was hy ook die Adjunk President van die Suid Afrikaanse Rugbyraad. 1958 ­ Louis Schmidt word die eerste speler van AHS om vir die Springbokke gekies te word. 1964 ­ In 1964 was daar geen 0/16 span gewees nie. Dit was na aanleiding van die afstigting van Menlopark Hoërskool in 1962. 1964 ­ Die afrigter Boet Vorster se seun Willem speel ook vir die 1e span.

1964 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Grey High PE. 1965 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Menlopark 1967 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Paarl Gimnasium. 1968 ­ Riaan Nel wat huidiglik vir die SAUK rapporteer uit Switserland speel vir die 1968 1e Span. 1969 ­ Tonie Roux word AHS se 2e Sprinbok rugby speler. 1970 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Nelspruit. 1970 ­ 1e Span wen die Admin. Beker vir die 1e keer sedert 1957. Dr P Edwards(Skoolhoof) was in die span. 1971 ­ Eric Knobbs die akteur speel vir die 1971 1e Span agsteman. 1971 ­ Nick van Rensburg speel vir elke oop span in die skool. Hy begin by die 8ste span en eindig in die 1e Span. 1972 ­ Marcel Raath(Katvoet) druk die wen drie met die semi finaal teen Tom Naude. 1974 ­ Tydens die 1e span wedstryd teen Grey College word 'n speler van albei spanne van die veld gestuur na 'n woeste geveg tydens die wedstryd. Dit het tot gevolg dat die jaarlikse kragmeting teen Grey gestop word en speel die 1e span eers in 1992 weer teen Grey. 1975 ­ Phil Pretorius speel vir die 1e span en is later een van die top afrigters in SA. 1978 - 1e Wedstryd word teen `n oorsese span gespeel St. Johns van Argentinië. 1979 ­ Louis en Johan Hattingh( tweeling broers) is onderskeidelik Kaptein en Onder-Kaptein van die 1e Span. 1980 ­ Pierre Edwards word AHS se 3e Springbok rugby speler. 1981 ­ AHS speel teen Grey met al die spanne buiten die 1e span wat `n Adminbeker wedstryd gespeel het op dieselfde dag. 1984 ­ Christo Potgieter druk die wen drie in die laaste minuut van die kwarteind van die NTvL uitspeel teen Menlopark. 1984 ­ Henry Kelbrick en Tobie Le Cornu is die eerste Oud Affies wat in die Super 10/14 reeks speel vir N.Tvl in 1993. 1987 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Waterkloof. 1989 ­ Die 0/15 span wen die Direkteurs Trofee vir die eerste keer teen Monument. 1988 - Cobus Wessels die Asst. Skeidsregter met die 2009 Super 14 Finaal is 'n Oud Affie en het in 1988 vir die 1e Span gespeel. 1990 ­ Christo Potgieter word die eerste en enigste Affie tot op datum wat drie jaar aan die Craven Week deelneem. 1991 ­ Bennie Botes is die eerste Affie wat gekies word om vir die SA Skole span te speel. 1992 ­ AHS en Grey se 1e spanne speel vir die 1ste keer weer teen mekaar sedert 1974. 1993 ­ 1e Span wen teen Waterkloof 75 ­ 6 1994 ­ AHS wen die Admin Beker weer sedert 1985 teen Pieresburg. Victor Matfield was in die span van Pietersburg. 1995 ­ Speel vir die 1e keer in 'n Paasnaweek toernooi by St Stithians College. 1995 ­ Paul Rothman medeaanbieder van Pasela op SABC 2 speel vir die 1994 & 1995 1e Span. 1996 ­ AHS se 1e Span klop vir die eerste keer vir Grey College, 25 - 3. 1996 ­ AHS neem vir die laaste jaar aan die N.TvL skole rugbyliga deel.

7

Affie Rugby Statistiek

1996 ­ Erich Small doen 'n besering op in 'n 0/16 wedstryd teen Boys High wat tot gevolg het dat hy permanent in sy onderlyf verlam is. 1996 ­ Nicolaas Alberts druk 32 drieë wat die meeste is deur 'n 1e Span speler in 'n seisoen. 1996 ­ AHS speel vir die eerste keer teen Maritzburg College. 1996 ­ 1e Span dinee word vir die 1e keer gehou in die skoolsaal en sederdien elke jaar. 1996 ­ 5 Spelers van die 1996 span speel saam in die 1998 en 1999, SA 0/20 en 0/21 span. (Sarel Eloff, Eugene Marx, Johan Roets, Skipper Badenhorts, Eduard Coetzee) Die SA 0/21 span is die SA span wat die eerste keer die wêreld beker vir 0/21's wen. Jake White se claim to fame! 1996 ­ Nicolaas Alberts word 'n ,,Cambridge Blue" in die jaar 2002 deur vir Cambridge se 1e Rugby en Krieket Span te speel en Cambridge ook te verteenwoordig op die atletiekveld. 1997 ­ Toer oorsee vir die 1e keer en wel na Groot Brittanje. 1997 ­ Tiaan Snyman teken 339 punte aan, die meeste nog in `n seisoen. 1997 ­ Die Beeld Trofee finaal word lewendig oor Radio Pretoria uitgesaai. Die 1e en enigste keer wat sodanige wedstryd oor die radio uitgesaai word. 1997 ­ Andre Watson was die skeidsregter in die finaal gewees. 1997 ­ Die wedstryd teen Boys High is die 1e wedstryd van AHS wat lewendig op TV(SABC) uitgesaai word. Brian Liebenberg wat later vir Frankryk speel was BH se losskakel en Kaptein. 1997 ­ Retief Burger die Gospel sanger wat saam met Angus Buchan optree het vir die 1997 1e Span gespeel. 1998 ­ Die 1e Span word vir die eerste keer formeel geborg. Die borg (Mr Price) se logo verskyn op die 1e Span trui. 1998 ­ Die Witbul (Maskot) maak sy eerste verskyning met die tuiswedstryd teen Waterkloof. 1998 ­ AHS wen vir die eerste keer meer wedstryde as Grey in hulle jaarlikse kragmeting. 1998 ­ Na afloop van die Craven Week is Tiaan Snyman aangewys as die speler van die week. 1999 ­ AHS se 1e Span wen die Beeld trofee vir die sesde jaar in 'n ry. 1999 ­ Nicol Knoetze speel 69 wedstryde vir die 1e Span vanaf 1997 ­ 1999. 2000 ­ AHS word die eerste skool wat die wenners is van die Blou Bul finaal vir die 1e, 0/16, 0/15 en 0/14 spanne. 2000 ­ AHS het 11 spelers in die Blou Bul Craven week span. Die meeste nog deur een skool tot en met 2010. 2000 ­ Grant Esterhuizen word AHS se 4e Springbok rugby speler. 2001 ­ Die 0/16A span behaal die 7e plek tydens die Super 16 maar wen die finaal van die Beeld Trofee. 2001 ­ Die 1e Span speel vir die 50ste jaar in die wit trui. 2002 - Die 1e Span wen die Blou Bul Finaal vir die 10e jaar in 'n ry. 2002 ­ Steven Botha (2000 - 2002) het die meeste drieë nog vir die 1e span gedruk naamlik 49. 2002 ­ AB de Villiers SA Protea krieketspeler speel vir die 1e Span losskakel. 2002 ­ Derick Kuün was die Kaptein van die Southern Kings wat teen die Britse en Ierse Leeus in PE gespeel het in 2009. 2002 ­ Heino Kuhn en AB De Villiers speel en kolf saam vir die Proteas in die Pro 20 wedstryd teen Engeland op Centurion Park in 2009 net soos hulle saam gespeel het as losskakel en skrumskakel vir die 2002 1e rugby span.

2003 ­ Die 1e Span wen die Super Twaalf trofee vir die 5e jaar in `n ry. 2003 ­ Die 0/16A span wen die Beeld trofee die 5e jaar in `n ry. 2004 ­ Sakkie v/d Walt en Carel Kriek is vir 10 jaar in 'n ry saam die 1e Span afrigters. 2004 ­ Die Francois Swart 0/15 rugby week word vir die eerste keer te AHS aangebied. 2004 ­ Fourie Du Preez word AHS se 5e Springbok rugby speler. 2004 ­ Die 1e Span wen die Blou Bul Finaal vir die 27ste keer sedert 1940 2004 ­ Gerrie Odendaal word die 11 de Oud Affie wat Super 14 rugby speel in 2009. Speel as plaasvervanger flank in plaas van sy normale posisie as skrumskakel vir die Cheetahs. 2005 ­ AHS wen slegs die tweede keer teen Grey en wel in Bloemfontein met Grey se 150 jarige bestaans vieringe. Telling 27 ­ 20. 2006 - Teen Grey College gebeur die volgende met Herman van Dyk: · Hy speel vir die 3e span na `n besering. · Hy is reserwe vir die 2e span en speel as reserwe vir die 2e span. · Die afrigters behou hom as reserwe vir die 1e span en hy speel ook vir die 1e span as reserwe. 2006 ­ Sedert 1996 is dit die 8 ste jaar wat AHS vier spanne het in die Blou Bulle finaal. 2006 ­ AHS het 4 spanne in die Beeld Trofee finaal. Die 1e skool wat dit regkry sedert die ontstaan van die kompetisie. 2006 ­ 1e Span wen die Beeld finaal teen Waterkloof nadat hulle die Blou Bulle Finaal en die Super 16 finaal verloor met 'n rekord telling teen Waterkloof. 2006 ­ Wynand Olivier en Pierre Spies word AHS se 6e en 7e Sprinbok rugby spelers onderskeidelik. 2007 ­ AHS saam met die Blou Bulle skole (Buiten Waterkloof) besluit om vir die derde keer in die Geskiedenis nie aan die Admin/Direkteurs/Beeld Trofee deel te neem nie. 2007 ­ Speel vir die 1e keer teen Paul Roos en Glenwood met al ons spanne. 2008 ­ Die Hoërskole Cravenweek word op AHS aangebied en is 'n reuse sukses. 2008 ­ 1e Span speel die minste wedstryde sedert 1990 naamlik 14. 2009 ­ 46 Oud Affies speel vir 0/19 provinsiale spanne en hoër. Die meeste in een jaar sedert statistiek in 2005 gehou word. 2010 ­ Pepler Stander is die Hoofseun en 1e Span kaptein. Die 1e keer sedert 1989 toe JL Pretorius die Kaptein en Hoofseun was. 2010 ­ Sakkie van der Walt is afrigter van die 1e Span vir die 13e keer en sy seun Léan speel vir die 1e span teen EG Jansen. 2010 ­ 7 Oud Affies speel in die Super 14 Finaal van 2010. Sien details onder Oud Affies Super 10 -14. 2010 ­ AHS het vir die 1e keer 3 spelers in die SA Skole span. 2010 ­ 50 Oud Affies speel vir 0/19 provinsiale spanne en hoër. Die meeste in een jaar sedert statistiek in 2005 gehou word. 2011 ­ Dean Greyling word Affies se 8ste Springbok rugby speler 2011­Die Laerskole Cravenweek word by AHS aangebied 2011 - Affies speel vir die 1e keer 2 keer in een jaar teen Maritzburg College. 2011 - Die 1e span trui verander. Dit is kraag-loos en die kortmou is korter met geen wit gedeelte na die strepe nie.

8

Affie Rugby Statistiek

2011 ­ Die 1e Span speel vir die 60ste jaar in die wit trui.

Rugby spanne ­ AHS het oor die jare een van die skole geword wat die meeste rugbyspanne het naamlik 28 ­ 31 spann

9

Affie Rugby Statistiek

1STE SPAN SPELERS

ALFABETIESE LYS 1921 ­ TOT OP DATUM

Lys van alle spelers wat vir die 1e Span van AHS gespeel het sedert 1921. Foto's van die 1e en toerspanne in die jaarblaaie is die primêre bron van inligting. Sover bekend is spelers wat een of meer wedstryde gespeel het en nie op die span foto's verskyn, ingesluit in die alfabetiese lys. Met hierdie lys word erkenning gegee aan alle spelers wat vir die 1e Span gespeel het. Langs die naam van elke speler verskyn die jaar/jare wat hy vir die 1e Span gespeel het. Die meeste spelers met dieselfde van is Pretorius 25, Van der Merwe ­ 25 en Malan ­ 22. Huidiglik is daar 1344 spelers gelys wat die spelers tot en met 2011 insluit

A Ackerman D Ackerman J Ackron C Adelaar J Adelaar T Aitchison Alant N Alberts B Alberts J Alberts N Alberts R Algar C Anderson D Angelo C Auret C B Badenhirst B Badenhorst C Badenhorst M Badenhorst S Badenhorst W Badenhorts W Bakkes C Bakkes C Barendse A Barnard C Barnard H Barnard M Barnard M Bartlett F Bartlett H Bartlett K Basson H Becker J Bedeker E Behr A Bekker A Bekker C Bekker P Bekker R Bekker S Bell P Bergh I Bergh W Bester A Bester G Bester G Bester L Bester P Beukes A Beukes G Beukes J Beyers J Bezuidenhout A Bezuidenhout F Bezuidenhout F Bezuidenhout F Bezuidenhout G Bezuidenhout J Bezuidenhout P Bezuidenhout T 62 77 60 87 60 36 88 57 85 95,96 83 63 05 84,85 83 64 85,86 29 95,96 61 09 59.60 56,57 50 78 02 57 71 77 74,75,76 48,49 46,47 57 55 65 87,88 77,78 29,30 72 74,75 45,46 72 46 59 60,61 97,98 09 63 63 94,95 84,85 84,85 40 77,78 43 46 51 30 46 79,80 Bierman P Bierman P Bingle J Bingle P Blignaut J Bloem R Blom D Blom E Blom J Bodenstein J Boer P Bohlander W Boone C Booyens M Booyens M Booysen J Booyzen BJ Borcherds P Borcherds W Bosch G Boshoff B Boshoff J Boshoff L Boshoff N Boshoff W Bosman H Bosman N Bosman P Bosua A Bosua W Botes B Botes D Botes J Botes J Botes W Botha B Botha C Botha D Botha E Botha F Botha J Botha J Botha J Botha J Botha L Botha L Botha M Botha N Botha P Botha R Botha R Botha S Bothma I Bouwer F Bouwer H Bouwer J Bouwer L Brand D Brand F Bredell S Bredenkamp E 32 63 67,68 56 73 55 59,60 95,96 56,57 38,39 55,56 34,35 80 67 82,83 96,97 01 65,66 64 21,22 35 46 07 59 40,41 32 08,09 43 67 72,73 90,91 92,93,94 03,04 54,55 71 09,10 52 03 88,89 21,22,23 07 49,50 71 72 03 48 64 56 06 09 92,93 00,01,02 59 95 69 70 27 86 09,10 07 10,11 Bredenkamp N Bremer K Bremer L Bresler O Breytenbach G Breytenbach H Breytenbach J Breytenbach W Brink D Brink G Brink J Brink L Brink S Brink T Brits A Brits C Brits J Brits W Britz R Brugman A Brummer A Brummer C Bruwer C Bruwer H Brynard G Burg J Burger JN Burger M Burger R Burgers P Burgess J Buys P Buys T Buytendag B Böhm H Böhmer D C Cameron J Celliers J Cilliers W Clifford J Clifford M Cloete A Cloete F Cloete G Cloete G Cloete R Coertse C Coetsee M Coetsee P Coetzee A Coetzee C Coetzee C Coetzee DPR Coetzee E Coetzee F Coetzee G Coetzee J Coetzee J Coetzee J Coetzee J 85 61 70 88 81 50 05 10,11 82 27,28 40 02 99 67 59 53,54 29 04,05 86 25 26 25,26 04,05 63 78 23, 24, 25 05 99 97 21,22,23 56 78,79 90,91 32 65 96 51 25 57,58 01 72,73 95,96 46 73 81,82 02 52 39 54 95 48 99,00 03,04 96,97 29,30 10 85 47 81,82 89

10

Affie Rugby Statistiek

Coetzee J Coetzee M Coetzee N Coetzee N Coetzee S Coetzee S Coetzee S Coetzer A Combrinck J Combrink J Conradie D Conroy E Craven J Cronje H Cronje P Crous C Cruse D Cruse H D Dahlmann N Dalton N Dames C Davel E Davel H Davis S De Beer A De Beer B De Beer C De Beer H De Beer J De Beer M De Beer S De Beer SJ De Bruin L De Bruyn Z De Clercq J De Doncker B De Goede J De Jager A De Jager C De Jager D De Jager F De Jager J De Jager L De Jager P De Jager R De Jager W De Jager W De Jongh T De Klerk A De Klerk C De Klerk G De Kock J De Kock J De Kock P De Kock S De Kock W De Kock V De la Harpe E De la Porte J De la Rey J De Lange B De Lange S De Meyer J De Pontes F De Ridder A De Swardt H De Swardt S De Wet A De Villiers A De Villiers A De Villiers A De Villiers AB De Villiers F De Villiers F De Villiers J De Villiers J De Villiers J De Villiers L 96 81,82 38,39 59 01 34,35,36 83,84 99,00 04 42 21 - 25 57 61 45 69 82 23,24 93 65 59 21,22,23,24 96,97 95,96 54 74,75 01 39 92,93 78 63 89 91,92 10,11 07,08 40,41 02 08,09 58 69,70 76 76 75,76 22,24 91,92 06 03,04 66 71 58 93 81 26,27 76 78 65 77,78 63 72,73 98,99 28 62 90,91 32 63 47,48 75,76 61,62 99,00 34,36 41,42 49,50 01,02 07 67 36,37 45 45,46 47 De Villiers M De Villiers P De Villiers Q De Villiers T De Witt L De Witt R De Vos J De Vos PW De Vries M Deale H Deetlefs E Delport P Delport T Dempers T Deysel JB Deysel N Diesel E Dippenaar L Dreyer J Du Plessis A Du Plessis B Du Plessis B Du Plessis C Du Plessis C Du Plessis H Du Plessis J Du Plessis L Du Plessis M Du Plessis N Du Plessis N Du Plessis P Du Plessis P Du Plessis P Du Plessis T Du Plessis W Du Plooy JP Du Preez A Du Preez C Du Preez F Du Preez J Du Preez J Du Preez J Du Preez P Du Preez P Du Rand F Du Rand W Du Toit C Du Toit C Du Toit F Du Toit J Du Toit J Du Toit J Du Toit JP Durand W Duvenhage F Dyason C Dyason E E Earle R Eaton W Edwards P Edwards R Eerenstein H Eksteen A Eksteen D Eksteen R Ellis J Eloff S Els C Els O Emery R Endeman G Engelbrecht C Engelbrecht D Engelbrecht G Engelbrecht H Ennis N Erasmus C Erasmus D 38 41,42,43 94,95 71,72 56 11 34 99 55 10,11 73 68,69,70 05 21,22,23 11 97,98 66 49 05 51,52 64 83 46 75 62 88,89 21,22,23,24 89,90 00 03,04 76,77 21 - 25 85,86 55 07,08 91,92 71,72,73 31,32 99,00 03 81,82 86 45 59 65 28,29 10 26 62 74 77 81 03 40 59,60 21,22,23 22 71,72 61 70 65 54 88 51 11 93 96 95,96 62 03 22 10,11 83 09 36 71 09 05,06 Erasmus F Erasmus G Erasmus H Erasmus J Erasmus J Erasmus J Erasmus J Erasmus J Erasmus L Erasmus P Erasmus T Erasmus W Erasmus W Erwee F Esterhuizen G Esterhuizen J Esterhuizen S Eyssell M F Faassen D Faure M Ferreira A Ferreira A Ferreira A Ferreira D Ferreira J Ferreira J Ferreira K Ferreira S Fick R Fleck J Fondse A Fouche B Fourie A Fourie B Fourie C Fourie D Fourie J Fourie J Fourie J Fraser M Fraser W Frylinck A G Gehle J Geldenhuys F Geldenhuys G Genis P Gerber A Gerber B Gerber C Geringer J Geringer J Gerneke E Gessner R Gey van Pittius H Gey van Pittius J Geyer J Geyser H Geyser S Gilbert W Gilbert W Gioia R Goedhals R Gouws A Gouws D Gouws J Gouws J Gouws J Gouws P Gouws S Gregorowski I Greyling D Greyling J Grimbeeck E Grimbeek E Grimbeek E Grobbelaar C Grobbelaar G 49,50 58 49,50 43,44,45 04,05 31 39 99,00 38 31 96,97 42 79 35 92,93,94 08 83,84 27,28 06,07 65 00,01 07,08 91 25 49 89 89 01 07,08 31,32 00,01 53 03 68 47 06 02 10,11 39,40 06 02 56 34 67 69,70 23,24 85 04,05 77 69,70 90,91 65,66 74 81 77 54,55 92,93 58 09,10 10 75 22,23 87 53 57 96,97,98 99 45 79,80,81 09 03,04 44,45 58,59,60 26,27,28 55 46 79,80

11

Affie Rugby Statistiek

Grobbelaar J Grobbelaar T Grobbelaar W Grobler A Grobler G Grobler JP Grobler M Grobler T Groenewaldt B Grundlingh F H Haarhoff O Haarhoff P Hager N Hamman J Hanekom D Hansen A Hansen N Hansmeyer L Hartman F Hattingh B Hattingh J Hattingh L Hattingh N Hattingh R Hauptfleisch C Hauptfleisch G Havemann D Havenga J Hay A Heër A Heineman B Heinen L Helberg P Hendriks J Hennig M Henning C Henning F Henning T Herbst D Herbst G Herman J Hess C Heuer A Heuer G Heuer S Heydenrych P Heydenrych R Heymans P Heyns C Hiepner G Hills J Hoberg G Hoffman C Hoffman K Hofmeyer B Hofner P Hoogenboezem H Hough J 11 Hugo E Hugo L Hugo M Hugo S Human D Human I Human W Huyser A Hyman C J Jackson P Jacobs F Jacobs J Jacobs J Jacobs L Jacobs N Jacobs P Jacobs R Jacobz F Jandrell A 25,26 90,91 44 62 10 91 00 93,94,95 24 67,68 44 58 77,78 40 50 67,68 57,58 72 85 58,59 77,79 77,78,79 92,93 55 40 32,33 55 81 82,83 79 79,80,81 37 21,22,23,24 73,74 06,07 76,77 46 98 01,02 62,63 93 06,07 79 92,93 92,93,94 98,99 09 56 84 98 99,00 78 00,01 05 62,63 26 08 71,72 04 85 30,31,32 07 52,53 49,50 53 93 90,91 55 03 63,64 08,09 06 56 05,06 47 62 Janeke J Janse v Rensburg C Janse v Rensburg E Janse v Rensburg N Janse v Rensburg P Janse v Rensburg R Janse v Vuuren R Jansen F Jansen R Jerling R Jobe T Jonker R Jooste C Jooste L Jooste N Jordaan A Jordaan D Jordaan N Jordaan P Jordaan P Joubert G Joubert H Joubert J Joubert L Joubert M Joubert P Joubert V Jurgens D K Kaltwasser A Kapp D Kearny D Kelbrick H Kemp G Kemp K Kemp P Keyser A Kidson I Kirstein D Kirsten F Kirsten J Kirsten R Kitshoff T Kleinbooi M Kleynhans H Kleynhans W Klopper J Knipe E Knipe G Knoetze N Knox J Koch F Koekemoer D Koorsen M Korb B Korthals A Kotze E Kotze G Kotze H Kotze R Kotze T Kotzenberg G Kotzenberg G Kretzschmar E Kretzschmar J Kriek H Kriek N Kriek T Kriel K Krige J Kritzinger L Kromhout B Kruger A Kruger B Kruger C Kruger D Kruger E Kruger G Kruger G 56,57 97 97,98 11 10,11 97,98 98 03,04 10,11 69,70 91,92 96 39,40 75 65 49 75 66 49,50 65 68 63 73,74 05,06 65,66 27,28 03,04 58 87 80 61,62 83,84 77 47 84 05,06 02 45,46 05,06 11 25 68 11 75,76 00 79,80 86 79,80 97,98,99 93 89 96 88 92 34 45 78 49,50 06,07 82 37,38 60 70 64 35,36,37 59 87 63 55 60 33 02 06,07 77,78,79 65 92,93 04 10 Kruger J Kruger L Kruger L Kruger O Kruger P Kruger R Kruger S Kuhn E Kuhn F Kuhn H Kurtz J Kuschke C Kuschke E Kuün D L Laas T Labuschagne P Lang C Laubcher C Laubscher D Laubscher P Le Cornu T Le Grange P Le Roux B Le Roux C Le Roux C Le Roux D Le Roux J Le Roux J Le Roux K Le Roux R Leach J Lee N Leibbrandt F Leibbrandt M Leibbrandt P Lemmer H Lessing H Lessman D Lessman H Liebenberg C Liebenberg W Lintveldt H Lochner J Loggenberg N Lombaard L Lombaard M Lombaard R Lombaard R Lombard D Lombard J Lombard L Lombard M Lombard M Lombard P Lombard R Lopes R Lotz J Loubser M Louw A Louw AC Louw H Louw K Louw M Louw M Louw M Louw N Louw R Louw R Louw T Louw W Lubbe G Lubbe T Luderitz C Lues F Lukas E Luther A Lyon G 88 44,45,46 66,67,68 04,05 68 04,05 42 85 89 02 60,61 68 79,80,81 01,02 92 77 04,05 93 80 96,97 84 72 79 73 79,80 37 66 93 71,72,73 85 66 11 41,42,43 55 69 93 89,90 66,67 65,66 07 26,27 43 79 94 67 08,09 02 07,08 37 42 27,28 01 68 34,35 73 08 53 47 29 47 32 33 06 76 99 56 83 92 53 47,48 34,35 91 30 67,68 75 41 02,03

12

Affie Rugby Statistiek

M Maartins S Maas C Malan A Malan A Malan A Malan A Malan B Malan C Malan C Malan C Malan C Malan D Malan E Malan G Malan G Malan H Malan J Malan J Malan J Malan L Malan L Malan S Malan W Malan W Manser A Marais C Marais D Marais J Mare T Maree J Maree J Maree M Maritz C Maritz F Maritz J Maritz Jac Maritz Joh Maritz K Maritz M Maritz N Maritz P Martens M Marx W Marx D Marx E Marx H Marx J Marx W Mathie T Matteus L Mattheus C McDonald E McKirby R Meintjes A Meintjies H Meintjies P Meiring S Meiring S Menega W Mey R Meyer D Meyer H Meyer H Meyer J Milton C Minnaar J Minnaar M Mitchell W Moller G Morgan W Mostert D Mostert P Mtinkulu S Mulder C Mulder H Muller C Munro L Murray I 82 62 81 35 42,43 85 76 72,73,74 00,01 23,24 36 - 40 28,29 78 70,71 29 55 43 24,25 69,70,71 47 72,73 76 41,42 77,78 84 55,56 66,67 74,75 56,57 53,54 71 82 32 94 83 36 35,36,37 36 93 90 10,11 40 39 77,78 94,95,96 72 09,10 97,98 76 93 63 94,95 10 64 44,45 49 11 76 49 01 77,78 76 78 75,76 01,02 66 83,84 94,95 95,96 51 79,80 88 06,07 58 97,98,99 81,82 74 92,93 Myburgh A Myburgh A Myburgh A Myburgh B Myburgh L Myburgh M N Nagel H Nassay B Natorp J Naude P Naude P Naude S Nel F Nel G Nel G Nel H Nel J Nel M Nel M Nel P Nel R Nel R Nel T Nel W Niehaus H Niehaus W Niemann C Nobbs K Nortjé C Nothnagel B O O'Kelly D O'Kelly J O'Kelly J O'Kelly P O'Neill D O'Reilley S Oberholzer A Odendaal A Odendaal B Odendaal G Odendaal L Odendaal M Olckers R Olivier A Olivier B Olivier G Olivier G Olivier L Olivier L Olivier P Olivier W Oosthuizen A Oosthuizen D Oosthuizen G Oosthuizen J Oosthuizen K Oosthuizen N Oosthuizen P Oosthuizen W Op `t Hof A Opperman D Orsmond A Orsmond N Oudhoff H P Paiva I Papenfus C Papenfus C Papenfus J Parsons C Pepler A Perold C Peters O Pflügler H Piek D Pienaar E 29 61 85,86,87 90,91 66,67,68 05,06 05,06 21 76 30,31 87 63 88 59 79,80 85 83 39,40 85,86 73,74 10 68 71 00,01 42 32,33 87,88 71 57,58 37 73 67,68 92 62 02 51,52 49 84,85 91,92 04 80 39 94,95 11 31,32 25 42 03,04 30 43,44 00,01 11 82 47 80 78 58 84,85 51 33 01 31 32,33 38,39 00 58,59 86,87 83,84 41,42 60 03,04 81 86,87 04 43 Pienaar E Pienaar F Pienaar I Pienaar J Pienaar L Pienaar P Pienaar P Pienaar S Pienaar W Pieterse J Pieterse Q Pieterse S Pieterse S Pieterse W Pike P Pons P Pool L Potgieter A Potgieter C Potgieter C Potgieter E Potgieter G Potgieter JL Potgieter P Potgieter P Potgieter S Potgieter T Pretorius A Pretorius A Pretorius B Pretorius C Pretorius C Pretorius F Pretorius G Pretorius J Pretorius J Pretorius J Pretorius J Pretorius J Pretorius J Pretorius JL Pretorius JL Pretorius K Pretorius K Pretorius N Pretorius P Pretorius P Pretorius R Pretorius R Pretorius S Pretorius W Pretorius W Prinsloo A Prinsloo A Prinsloo F Prinsloo H Prinsloo J Prinsloo J Prinsloo J Prinsloo S Prinsloo W Prinsloo W Purchase J Putter D Putter L Putter T Pöhl F R Raath H Raath L Raath M Raath R Rabie M Rademan F Radloff G Rall N Raman B Raubenheimer J 99 74 45,46 07,08 07 75,76 73 59,60,61 77,78 64 97,98 09 64 97,98,99 75 60 63,64 94,95 83,84,85,86 88,89,90 98,99 84 02 83,84,85 86,87 01,02 90 66 86 54 29 68 47,48 87 58,59 60,61 29,30 60 64 88 89 90,91 52 82,83 07 52 75 59 90 59,60 10 56 26 36 98,99 33 05 30 38,39 28,29 26 62 92 75,76 78 09,10 60 70,71 79,80 71,72 87 57 04,05 60 50 58 74

13

Affie Rugby Statistiek

Raubenheimer W Rautenbach J Rautenbach K Raymond E Redelinghuis S Redelinghuys W Redelinghuys W Reinach H Retief J Reyneke J Rhoodie J Ribbens H Ribbens L Ribbens P Richards K Richter D Richter J Rieckert V Robberts G Roberson E Roberts D Robertse H Robinson U Roelofse J Roesch N Roesch P Roets J Roode B Roodt J Roodt P Roos F Roos P Roos T Rose A Rossouw L Rothman H Rothman J Rothmann P Roux A Roux A Roux B Roux D Roux J Roux L Roux Q Roux R Röder L S Schalekamp H Scheepers G Scheepers H Schmidt E Schmidt H Schmidt L Schoeman A Schoeman H Schoeman J Schoeman P Scholtz J Scholtz P Scholtz P Schoonraad A Schulenburg C Schultz B Schultz R Schutte D Schutte P Schutte R Schuyt van Castricum A Schwellnus M Schwellnus O Schürmann F Seale R Serfontein F Serfontein F Serfontein H Serfontein J Serfontein L 61 09,10 05,06 96 73 07,08 89 53 85,86 40,41 55 63 31 88,89 68 61 06 10,11 75,76 84 38 24,25 33,34,35 80 77,78 90,91 96 89 47,48 47,48 27 88,89 87 26 72,73,74 89 76 94,95 10 63,64 10,11 56,57 76 34 07,08 78 56 37,38 36,37 31 04 62 53 38 69 08,09 11 58 01 82 81 46 47,48 83,84 54 89,90 06,07 33 27,28,29 27,28 61 67,68,69,70 62 96 49 94 84,85 Serfontein N Shahia R Shires C Shires S Simon J Slabbert F Slabbert F Slabbert R Smit A Smit C Smit C Smit K Smith D Smith D Smith E Smith E Smith F Smith H Smith Q Smuts M Smuts M Snyman J Snyman M Snyman R Snyman R Snyman R Snyman T Snyman W Soden B Solomon C Solomon W Sonnekus K Spannenberg R Spies A Spies P Spruyt O Stander B Stander C Stander E Stander P Steenkamp C Steenkamp D Steenkamp W Steenkamp W Stegman K Stegman T Stegmann G Stevens W Steyn D Steyn J Steyn J Steyn L Steyn P Steyn P Steyn W Steyn W Steynberg W Stofberg T Stoffberg A Stoffberg T Stroh H Stronkhorst J Strydom J Strydom A Strydom A Strydom D Strydom D Strydom D Strydom E Strydom G Strydom M Strydom W Strydom WJ Stuart C Stucki A Stutterheim P Swanepoel D Swart B 86 87 90 90,91 44,45 02,03 26,27 05 71,72 50,51 58 52,53 70,71 82 48 78 64 07 89 43 69,70 52 92 58,59 05 97 96,97,98 49 47 51,52 46 59,60,61 03,04 69 02,03 52 49 67,68 53 09,10 03 10,11 38 98 51,53 59 34,35,36 92 02 56 91 67 46 61,62 73,74 89 24,25,26 41,42 97,98 74,75 53 52 79,80 81 90,91 03 92,93,94 93,94 86,87 62 34,35,36 72,73 10,11 61 33 37,38 99 64 Swart C Swart E Swart F Swart F Swart G Swart G Swart J Swart M Swart P Swart P Swart S Swiegers A Swiegers G Swierstra A Switala H Symons T T Taljaard C Taljaard L Taljaardt L Taute F Terblanche J Terblanche M Terblanche P Terblanche P Theron C Theron D Theron D Theron J Theron M Thokoane T Thom J Thom J Thom L Thomson A Tolmay I Trichardt B Trichardt W Tromp A Truter St E U Ueckermann I Upton D Uys P Uys P Uys T V Van Aarde G Van Aswegen Z Van Backstrom J Van Coller L Van Coller P Van Coppenhagen L Van den Berg G Van den Berg J Van den Berg J Van den Brink A Van den Heever D Van den Heever G Van den Horst J Van der Hoven A Van der Hoven N Van der Hoven S Van der Hoven S Van der Linde JR Van der Merwe A Van der Merwe B Van der Merwe B Van der Merwe C Van der Merwe C Van der Merwe C Van der Merwe D Van der Merwe G Van der Merwe J Van der Merwe J Van der Merwe J Van der Merwe J Van der Merwe J 24 93 77,78 98,99,00 49 82,83 56,57 98 02,03 50,51 59 78 73 30,31 68 88,89 43 47,48 05 34,35 32 63 44,45,46 70 02 31 74 41 43,44,45 06 44 55 53,54 79,80,81 57 85,86 90 09 28,30 06 01 45 73 44 51 00 33 04,05 00 60 37 08,09 56 06 48 06,07 37 69 43 40 69,70 06 52 31 56 34 58 79,80,81 07 95,96 06 11 48 62 67

14

Affie Rugby Statistiek

Van der Merwe J Van der Merwe JP Van der Merwe M Van der Merwe O Van der Merwe P Van der Merwe P Van der Merwe R Van der Merwe S Van der Merwe S Van der Merwe W Van der Merwe V Van der Merwe Z Van der Post K Van der Spuy M Van der Wal J Van der Walt A Van der Walt J Van der Walt J Van der Walt J Van der Walt K Van der Walt K Van der Walt L Van der Walt N Van der Walt N Van der Walt P Van der Walt P Van der Walt P Van der Walt P Van der Walt S Van der Veen J Van der Veen L Van der Veen W Van der Westhuizen A Van der Westhuizen A Van der Westhuizen B Van der Westhuizen D Van der Westhuizen I Van der Westhuizen J Van der Westhuizen R Van der Westhuizen R Van Deventer G Van Deventer J Van Deventer P Van Dyk G Van Dyk H Van Eck G Van Eck W Van Eeden J Van Eetveldt H Van Graan J Van Graan J Van Graan J Van Graan R Van Heerden B Van Heerden I Van Heerden I Van Heerden J Van Heerden K Van Heerden K Van Heerden P Van Heerden P Van Heerden S Van Heerden W Van Jaarsveld H Van Jaarsveld J Van Loggerenberg A Van Loggerenberg G Van Loo R Van Niekerk A Van Niekerk A Van Niekerk C Van Niekerk C Van Niekerk D Van Niekerk H Van Niekerk J Van Niekerk J Van Niekerk S Van Os G Van Reenen J 81,82 63,64 41,42 88 29 65,66 02 72 96,97 61,62 98 38 26 70 41 88 09 84 93,94,95 87,88 97,98,99 10 09,10 34,53,36 08,09 51 51 95,96 73 32,33 37,38 35,36 58,59 98,99 58 08,09 97 96 09 99,00 93 97,98 58 80 05,06 65 33 71 04,05 07 34 97,98 00,01 71,72 08 96,97 84,85 03,04 57 74,75 70 10 08 03 02,03 99 43,44 08 59 49 03 62 47 03,04 21,22 88 97 55,56 31,32 Van Reenen J Van Rensburg C Van Rensburg C Van Rensburg F Van Rensburg G Van Rensburg H Van Rensburg J Van Rensburg J Van Rensburg L Van Rensburg N Van Rensburg N Van Rensburg P Van Rensburg T Van Rooyen J Van Rooyen J Van Rooyen J Van Rooyen J Van Rooyen J Van Rooyen R Van Rooyen R Van Rooyen T Van Schalkwyk F Van Staden D Van Staden K Van Staden L Van Staden T Van Straaten F Van Tonder J Van Velze Gerrit - Jan Van Vuuren G Van Vuuren J Van Vuuren K Van Wyk A Van Wyk B Van Wyk E Van Wyk F Van Wyk G Van Wyk G Van Wyk I Van Wyk J Van Wyk JA Van Wyk L Van Wyk N Van Wyk P Van Wyk R Van Wyk W Van Wyk W Van Zyl B Van Zyl C Van Zyl C Van Zyl D Van Zyl F Van Zyl F Van Zyl G Van Zyl G Van Zyl M Van Zyl P Van Zyl S Van Zyl W Veldsman E Venter A Venter B Venter C Venter D Venter E Venter H Venter J Venter JH Venter L Venter M Venter P Venter S Venter S Wepener J Vercuiel T Vermaak A Vermaak J Vermaas H Verseput C 62 48,49 56 69 41 21 33 88 06,07 49 71,72 78,79 04,05 28 44 50 85 90 08 09,10 08 26,27 79 58 46 48 72 56,57 05,06 64 67 82 77 69,70 41,42 72 29,30 61 71 33 98,99 76 83 73 96,97 02,03 94 78 29 64,65,66 98,99 40 69 72 96,97 75 25 41 77 94 87 10 43,44 99,00,01 08,09 27 42,43 06 11 00,01 61,62 05 87,88 21 65 09 81,82,83 01,02 39 Verster E Viljoen C Viljoen D Viljoen E Viljoen F Viljoen G Viljoen H Viljoen J Viljoen J Viljoen N Viljoen W Viljoen W Viljoen W Visagie A Visagie W Visser A Visser D Visser D Visser H Visser H Visser L Visser M Voges M Volschenk R Volschenk Re Volschenk W Von Wieligh MW Vontsteen H Vorster B Vorster B Vorster C Vorster C Vorster J Vorster JJ Vorster L Vorster L Vorster S Vorster W Vos W Voss S Voster W W Wandrag E Wannenburg M Wannenburg R Wantenaar W Wassenaar D Webb E Weideman C Weideman J Wessels C Wessels D Wessels G Wessels I Wessels J Wessels K Wessels S Westmaas P Whelpton C White J White P Wiid A Wilken P Williams H Wilmans D Wilsenach G Wilsenach H Wilsenach J Woest P Wolmerans H Wolmerans J Wolmerans N Wolmerans P Wolmerans W Y Young J Young R Yzelle I 04,05 54,55 72 00,01 95 21,22 49 37 53 54 07 53 68,69 00,01,02 07,08 28,29,30 11 95,96 51,52,53 65,66,67 94,95 11 28 94,95 91,92,93 93,94 00,01 28 54 64 01 52 69 11 35,36 86 79 63,64 31 74 92 54 61,62 11 32 25 27,28 75 69 88 56 85 53,54 63,64,65 76,77 02,03 53,54 86 36 39,40 64 65 08,09 97 50 40 51,52 03,04 30,31 24,25 64 67 30 65 75,76 35

15

Affie Rugby Statistiek

In die beginjare van die skool het van die onderwysers vir die 1ste span gespeel: Kruger P Le Roux F Malan D Naude D Sack H Van Staden P Wilsenach G 22,23 21,22 23 22,23 21,22,23 23 21,22

16

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

20's EERSTE SPAN SPELERS

1921

Van Niekerk J (K) Bosch G Botha F Burgers P Conradie D Dames C Dempers T Du Plessis L Du Plessis P Dyason C Helberg P Nassay B Sack H Van Rensburg H Viljoen G Wepener J

1922

Van Niekerk J (K) Bosch G Botha F Burgers P Dames C De Jager L Dempers T Du Plessis L Dyason C Dyason E Endeman G Goedhals R Kruger P Naude D Sack H Viljoen G

1923

Dames C (K) Botha F Burgers P Dempers T Du Plessis L Du Plessis P Dyason C Genis P Goedhals R Kruger P Malan C Malan D Naude D Sack H Van Staden P

1924

Dames C (K) Burg J Conradie D Cruse D De Jager L Du Plessis L Du Plessis P Genis P Groenewaldt B Helberg P Malan C Malan J Robertse H Steynberg W Swart C Wolmarans J

1925

Du Plessis P (K) Brugman A Brummer C Burg J Celliers J Conradie D Ferreira D Grobbelaar J Kirsten R Malan J Olivier G Robertse H Steynberg W Van Zyl P Wassenaar D Wolmarans J

1926

Steynberg W (K) Brummer A Brummer C De Kock J Du Toit C Grimbeek E Grobbelaar J Hofner P Liebenberg W Prinsloo A Prinsloo W Rose A Slabbert F Van der Post K Van Schalkwyk F

1927

Slabbert F (K) Bouwer L Brink G De Kock J Eyssell M Grimbeek E Joubert P Liebenberg W Lombard L Roos F Schwellnus M Schwellnus O Van Schalkwyk F Venter H Webb E

1928

Grimbeek E (K) Brink G De la Rey J Durand W Eyssel M Joubert P Lombard L Malan D Prinsloo S Schwellnus M Schwellnus O Truter St. E. Van Rooyen J Visser A Voges M Vontsteen H Webb E Kruger P

1929

Prinsloo S (K) Badenhorst M Bekker P Brits J Coetzee F Du Rand W Louw A Malan D Malan G Myburgh A Pretorius C Pretorius J Schwellnus M Van der Merwe P Van Wyk G Van Zyl C Visser A Kruger P

Afrigters:

Wilsenach G Le Roux F Wilsenach G Le Roux F Le Roux F Le Roux F Wilsenach G Le Roux F Redelinghuys S Wilsenach G Redelinghuys S Wilsenach G

Nota: Name in rooi is onderwysers wat ook vir die 1e span gespeel het. Nie op Foto Nie op Foto Du Plessis P Conradie D Helberg P Nie op Foto Burg J Conradie D Cruse D Dames C Helberg P Nie op Foto Conradie D Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto

17

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

30's EERSTE SPAN SPELERS

1930

Van Wyk G (K) Bekker P Bezuidenhout J Coetzee F Hugo S Luderitz C Naude P Olivier L Pretorius J Prinsloo J Swierstra A Truter St E Visser A Wolmarans H Wolmarans W

1931

Wolmarans H (K) Du Preez C Erasmus J Erasmus P Fleck J Hugo S Naude P Olivier B Orsmond A Ribbens L Scheepers H Swierstra A Theron D Van der Merwe B Van Reenen J Vos W

1932

Hugo S (K) Bierman P Bosman H Buytendag B De Meyer J Du Preez C Fleck C Hauptfleisch G Louw H Maritz C Niehaus W Olivier B Orsmond N Terblanche J Van der Veen J Van Reenen J Wantenaar W Kruger P Nie op Foto

1933

Niehaus W (K) Hauptfleisch G Kromhout B Louw K Op 't Hof A Orsmond N Prinsloo H Robinson U Schuyt van Castricum A Stucki A Van Backstrom J Van der Veen J Van Eck W Van Rensburg J Van Wyk J

1934

Robinson J (K) Bohlander W Coetzee S De Villiers A De Vos J Gehle J Korthals A Lombard P Lubbe G Roux L Stegman G Strydom M Taute F Van der Merwe C Van der Walt N Van Graan J

1935

Bohlander W (K) Boshoff B Coetzee S Erwee F Kriek H Lombard P Lubbe G Maritz Joh. Robinson U Stegman G Strydom M Taute F Van der Veen W Van der Walt N Vorster L Yzelle I

1936

Maritz Jac. (K) Coetzee S De Villiers A De Villiers J Engelbrecht H Kriek H Malan C Maritz Joh. Prinsloo A Scheepers G Stegman G Strydom M Van der Veen W Van der Walt N Vorster L White J

1937

Maritz Joh. (K) De Villiers J Heinen L Kotezenberg G Kriek H Le Roux D Lombard D Malan C Nothnagel B Schalekamp H Scheepers G Stutterheim P Van der Berg G Van den Horst J Van der Veen L Viljoen J

1938

Malan C (K) Bodenstein J Coetzee N De Villiers M Erasmus L Kotzenberg G Oudhoff H Prinsloo J Roberts D Schalekamp H Schoeman A Steenkamp W Stutterheim P Van der Veen L Van der Merwe Z

1939

Malan C (K) Bodenstein J Coetsee M Coetzee N De Beer C Erasmus J Fourie J Jooste C Marx W Nel M Odendaal M Oudhoff H Prinsloo J Verseput C White P

Afrigters:

Kruger P Nie op Foto Kruger P Nie op Foto Redelinghuys S Nie op Foto Redelinghuys S Nie op Foto Kruger P Nie op Foto Malan A Naude D Nie op Foto Maritz K Aitchison Naude D Nie op Foto Redelinghuys S Nie op Foto Redelinghuys S Prozesky O Nie op Foto

18

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

40's EERSTE SPAN SPELERS

1940

Malan C (K) Bezuidenhout A Boshoff W Brink J De Clercq J Durand W Fourie J Hamman J Hauptfleisch C Jooste C Martens M Nel M Reyneke J Van der Hoven S Van Zyl F White P Wilsenach H

1941

Boshoff W (K) De Clercq J De Villiers A De Villiers P Leibbrandt F Luther A Malan W Parsons C Reyneke J Stofberg T Theron J Van der Merwe M Van der Wal J Van Rensburg G Van Wyk E Van Zyl S

1942

Stofberg P (K) Combrink J De Villiers A De Villiers P Erasmus W Kruger S Leibbrandt F Lombard J Malan A Malan W Niehaus H Olivier G Parsons C Van der Merwe M Van Wyk E Venter J

1943

De Villiers P (K) Bezuidenhout F Bosman P Erasmus J Leibbrandt F Lintveldt H Malan A Malan J Olivier P Pienaar E Smuts M Taljaard C Theron M Van der Hoven N Van Loggerenberg G Venter C Venter J

1944

Venter C (K) Erasmus J Greyling J Grobbelaar W Haarhoff O Kruger L Meintjies H Olivier P Simon J Terblanche P Theron M Thom J Uys T Van Loggerenberg G Van Rooyen J

1945

Erasmus J (K) Bell P Cronje H De Villiers J De Villiers J Du Preez P Gouws P Greyling J Kirstein D Kotze E Kruger L Meintjies H Pienaar I Simon J Terblanche P Theron M Uys P

1946

Terblanche P (K) Basson H Bell P Bergh W Bezuidenhout F Bezuidenhout P Boshoff J Cloete F De Villiers J Du Plessis C Grobbelaar C Henning F Kirstein D Kruger L Pienaar I Schulenburg C Solomon W Steyn P Van Staden L

1947

Basson H (K) Coetzee J De Ridder A De Villiers L Fourie C Jacobz F Kemp K Loubser M Louw AC Louw W Malan L Oosthuizen G Pretorius F Roodt J Roodt P Schultz B Soden B Taljaard L Van Niekerk D

1948

Taljaard L (K) Bartlett K Botha L Coetzee C De Ridder A Louw W Pretorius F Roodt L Roodt P Schultz B Smith E Van den Heever D Van der Merwe J Van Rensburg C Van Staden T

1949

Van Rensburg C (K) Bartlett K Botha J De Villiers A Dippenaar L Erasmus F Erasmus H Ferreira J Human W Jordaan A Jordaan P Kotze H Meintjies P Menega W Oberholzer A Serfontein H Stander B Swart G Van Niekerk A Van Rensburg N Kriek H Davin H

Afrigters:

Prozesky O Redelinghuys S Prozesky O Redelinghuys S Prozesky O Redelinghuys S Roets N Nie op Foto Redelinghuys S Cilliers B Redelinghuys S Cilliers B Steenekamp N Kriek H Prozesky O Steenkamp N Redelinghuys S Nie op Foto Nie op Foto Boshoff T Kriek H Davin H Boshoff T

Nie op Foto

Nie op Foto

Nie op Foto

Nie op Foto

Nie op Foto

Nie op Foto

Nie op Foto Viljoen Hennie Snyman Willie

19

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

50's EERSTE SPAN SPELERS

1950

Botha Johann (K) Barendse Alwyn Breytenbach Hieronymus De Villiers Arthur Erasmus Frans Erasmus Hendrik Hanekom Dirk Human William Jordaan Pieter Kotze Hendrik Rall Nicolaas Smit Carel Swart Pieter Van Rooyen Jacobus Wilsenach George

1951

Smit Carel (K) Cameron Jacob Du Plessis Andries Eksteen Daniel Morgan Willem Oosthuizen Wynand O'Reilley Schubel Solomon Charles Stegman Koos Swart Pieter Van Aarde Gideon Van der Walt Petrus Van der Walt Petrus Visser Hendrik Wilsenach Johannes

1952

O'Reilly Schubel (K) Botha Cyril Coertse Christiaan Du Plessis Andries Human Izak Pretoriuis Philippus Pretorius Koert Smit Jacobus Snyman Johannes Solomon Charles Spruyt Ockert Stronkhorst Johannes Van der Merwe Antonie Visser Hendrik Vorster Carel Wilsenach Johannes

1953

Visser Hendrik (K) Brits Christiaan Fouche Ben Gouws Dawie Human Izak Huyser Alfred Louw Trevor Maree Johan Reinach Herman Schmidt Louis Smit Koos Stander Eric Stegman Koos Stroh Hendrik Thom Leon Viljoen Johan Viljoen Willie Wessels Izak Westmaas Paul

1954

Thom Leon (K) Botes Jan Brits Chris Coetsee Pieter Davis Stanley Geyer Johan Maree Johan Pretorius Ben Schutte Dirk Viljoen Christo Viljoen Nic Vorster Bennie Wandrag Edrich Wessels Jan Westmaas Paul

1955

Botes Jan (K) Bedeker Ettiene Bloem Renier Boer Piet De Vries Mauritz Du Plessis Tommie Geyer Johan Grimbeek Eric Hattingh Robert Havemann Detlen Jacobs Fanie Krige Johan Leibbrandt Martin Malan Hendrikus Marais Christie Rhoodie Jan Thom Julian Van Os Gerhard Viljoen Christo

1956

Marais C (K) Bakkes C Bingle P Blom J Boer P Botha N Burgess J De Witt L Heymans P Jacobs P Janeke J Louw N Mare T Pretorius W Röder L Roux D Swart J Van der Merwe B Van Os G Van Rensburg C Van Tonder J Wessels D Du Preez JT Van der Stoep F Nie op Foto Frylinck Albie Steyn Johan Van den Berg Jan

1957

Barnard Mof (K) Alberts Ben Bakkes Casper Becker Jacobus Blom Jan Cilliers Wiam Conroy Edwin Gouws Johannes Hansen Nico Janeke Johan Mare Trichardt Nortje Curly Rabie Marinus Roux Danie Swart Johan Tolmay Igna Van Heerden Koos Van Tonder Johan

1958

Smit C (K) Cilliers W De Klerk A Erasmus G Grimbeeck E Hansen N Hattingh B Jurgens D Mulder C Nortje C Oosthuizen N Pretorius J Raman B Scholtz J Van d Westhuizen A Van d Westhuizen B Van Staden K

1959

Hattingh B (K) Bakkes J Bester A Boshoff N Bothma I Brits A Coetzee N Du Preez P Duvenhage F Grimbeeck E Nel G Papenfus C Pienaar S Pretorius J Pretorius R Pretorius S Snyman R Sonnekus N Stegman T Swart S Van d Westhuizen A

Afrigters:

Kriek H Boshoff T Nie op Foto Kriek H Boshoff T Nie op Foto Bezuidenhout Gert Kriek H Boshoff T Nie op Foto Boshoff T Bosua P Nie op Foto Lotz Jan Du Preez JT Bosua P Nie op Foto Eerenstein Hans Du Preez JT Bosua P Nie op Foto Van der Stoep F Vorster B Nie op Foto Bosua P Vorster B Nie op Foto De Jager A Geyser S Haarhoff P Papenfus C Snyman R Van der Merwe C Van Deventer P Bosua P Vorster B Nie op Foto Kriek N Dalton N Van Niekerk A Blom D

20

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

60's EERSTE SPAN SPELERS

1960

Pretorius J (K) Ackron C Adelaar T Bakkes C Bester G Duvenhage F Grimbeeck E Kotzenberg G Kritzinger L Kurtz J Pepler A Pienaar S Pöhl F Pons P Pretorius J Pretorius J Radloff G Sonnekus N Van Coppenhagen L

1961

Bremer Karel (K) Badenhorst Wilroux Bester Gerhard Craven James De Swart Stephanus Eaton Wiltie Kurtz Johan Myburgh Abe Pienaar Salmon Pretorius Jurgens Raubenheimer Wim Richter Dawie Schürmann Freek Sonnekus Knox Steyn Phil Stuart Charles Van der Merwe Willie Van Wyk Gerhard Venter Piet Wannenburg Michael

1962

Venter P (K) Ackerman D De Lange B De Swart S Du Plessis H Du Toit F Els O Herbst G Hofmeyer B Jandrell A Kearney D O'Kelly P Prinsloo W Schmidt H Serfontein F Steyn P Strydom G Van der Merwe J Van der Merwe W Van Reenen J Wannenburg M De Jager J Bosua P Nie op Foto Grobler A Maas C Van Niekerk C

1963

Bierman P (K) Algar C Bester P Beukes A Bruwer H De Beer M De Kock V De Pontes F Herbst G Hofmeyer B Joubert H Kriel K Mattheus C Naude S Pool L Ribbens H Roux A Van der Merwe J Vorster W

1964

Pool L (K) Badenhorst B Botha M Du Plessis B Jacobs J Kretzshmar J Meintjies A Pieterse J Pieterse S Roux A Swart B Van der Merwe JP Vorster B Vorster W Wessels J Wiid A Wolmarans N

1965

1966

1967

1968

Hansen A (K) Bingle J Fourie B Grundlingh F Joubert G Kitshoff T Kruger L Kruger P Kuschke C Lombard M Lues F Myburgh L Nel R O'Kelly J Pretorius C Richards K Seale R Stander C Switala H Viljoen W

1969

Viljoen W (K) Bouwer H Cronje P De Jager C Delport P Geldenhuys G Geringer J Jerling R Leibbrandt P Malan J Schoeman H Seale R Smuts M Van der Hoven A Van der Hoven S Van Rensburg F Van Wyk B Van Zyl F Vorster J Weideman J

Wessels J (K) Van der Merwe P (K) Hansen A (K) Behr A Borcherds P Bingle J Bohm H De Jager W Booyens M Borcherds P Diesel E Bosua A Dahlmann N Gerneke E Brink T De Kock S Jordaan N De Villiers F Du Rand F Joubert M Geldenhuys F Edwards R Kruger L Grundlingh F Gerneke E Le Roux J Kruger L Jooste N Leach J Lessman D Jordaan P Lessman D Lombaard L Joubert M Lessmann H Lues S Kruger D Marais D Marais D Lessman H Minnaar J Myburgh L Van der Merwe P Myburgh L Stander C Van Zyl C Pretorius A Steyn L Visser H Van Zyl C Van der Merwe J Wilken P Visser H Van Vuuren J Inlas foto ? Visser H Wolmarans P

Afrigters:

Van Aardt J Van der Stoep F Nie op Foto Blom D Minnaar W A Du Preez J T Nie op Foto Kearny Donnie Stals T Crouse P Nie op Foto Jacobs P Terblanche M Wessels J Vorster B Venter A Nie op Foto Borcherds W Smith F Van Vuuren G Van Zyl C Pretorius J Vorster B Bisschoff P Nie op Foto Faure M Van Eck G Vercuiel T Young J Steyn P Prins J Nie op Foto Lues F Vorster B Classen J Nie op Foto O'Kelly J Seale R Classen J Steyn P Butler P Nie op Foto Spies A

Nie op Foto Delport P

21

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

70's EERSTE SPAN SPELERS

1970

Van Wyk B (K) Bouwer J De Jager C Geldenhuys G Delport P Edwards P Geringer J Jerling R Kretzchmar E Malan G Malan J Raath H Seale R Smith D Smuts M Terblanche P Van der Hoven S Van der Spuy M Van Heerden P

1971

Malan G (K) Botes W Botha J De Jongh T De Villiers T Du Preez A Earle R Ennis N Hugo E Malan J Maree J Nel T Nobbs K Raath H Raath M Smit A Smith D Van Wyk I

1972

Earle R (K) Bekker R Bosua W Clifford M De la Harpe E De Villiers T Du Preez A Hansmeyer L Hugo E Le Grange P Le Roux K Marx H Raath M Rossouw LM Smit A Strydom W Van Rensburg N Van Straaten F Van Zyl G

1973

Strydom W (K) Blignaut J Bosua W Clifford M Cloete G De la Harpe E Deetlefs E Du Preez J Hendriks J Joubert J Le Roux C Le Roux K Lombard R Malan C Malan L Nel P Pienaar P Redelinghuis S Rossouw L Steyn W Swiegers G Uys P Van der Walt S Van Wyk P De Vos F Kruger H

1974

Rossouw LM (K) Bartlett H Bekker S De Beer A Du Toit J Gessner R Hendriks J Joubert A Malan C Marais J Munro L Nel P Pienaar F Raubenheimer J Steyn W Stoffberg T Theron D Van Heerden P Voss S

1975

Bekker S (K) Marais J (K) Bartlett H De Beer A De Jager J Du Plessis C Gioia R Jooste L Jordaan D Kleynhans H Lukas E Pike P Pretorius P Robberts G Stoffberg T Van Heerden P Van Zyl M Weideman C

1976

Putter D (K) Bartlett H De Jager D De Jager F De Jager J De Swardt H Du Plessis P Henning C Kleynhans H Louw M Malan S Mathie T Meyer J Natorp J Pienaar P Roberts G Van Wyk L Wessels K Young R

1977

Du Plessis P (K) Ackerman J Bartlett F Bekker C Bezuidenhout F De Kock W Du Toit J Gerber C Gey van Pittius J Hager N Henning C Kemp G Kruger C Meyer D Pienaar W Roesch N Swart F Van Wyk A Van Zyl W Wessels K

1978

1979

Bezuidenhout F (K) Hattingh L (K) Barnard C Bezuidenhout T Bekker C Buys P Buys PW Erasmus W De Beer J Gouws S De Kock W Grobbelaar G Hager N Hattingh J Hattingh L Heuer A Hoberg G Klopper J Kruger C Knipe G Malan W Kruger C Marx D Kuschke E Meyer D Le Roux B Meyer H Le Roux C Oosthuizen K Lochner J Pienaar W Mostert D Putter L Nel G Roesch N Raath L Roux R Strydom J Swart F Thomson A Swiegers A Van Rensburg P Van Rensburg P Vorster S

Afrigters:

Butler P Van den Heever I Nie op Foto Bremer L Butler P De Vos F Van den Heever I Kruger HG Nie op Foto Barnard M Le Roux K Van Eeden J Van Heerden B Van Rensburg N De Vos F Knipe P Nie op Foto De Vos D Knipe P Nie op Foto De Swart H Marais J Meyer J Pienaar P Putter D Young R De Vos D Gouws S Nie op Foto De Kock J Malan B Rothman J De Vos D Langley D Nie op Foto Hattingh J Hattingh L Labuschagne P Malan W Marx D De Vos D Van Rensburg J Nie op Foto Brynard G De Kock P Kotze G Malan E Smith E Van Zyl B Raath H Van Rensburg J Nie op Foto Heër A Heineman B Van Staden D Van der Merwe C

Nie op Foto Nie op Foto Bergh I O'Kelly D Botha J Strydom W Malan C Malan LC Van der Merwe Schalk Van Heerden B Van Wyk F Viljoen D

22

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

80's EERSTE SPAN SPELERS

1980

Mostert D (K) Bezuidenhout T Boone C Gouws S Grobbelaar G Heineman B Kapp D Klopper J Knipe G Kuschke E Laubscher D Le Roux C Nel G Odendaal L Oosthuizen J Raath L Roelofse J Strydom J Thomson A Van der Merwe C Van Dyk G

1981

Gouws S (K) Breytenbach G Cloete G Coetzee J Coetzee M De Klerk G Du Preez J Du Toit J Gey van Pittius H Havenga J Heineman B Kuschke E Malan A Muller C Peters O Schoonraad A Strydom A Thomson A Van der Merwe C Van der Merwe J Vermaak J

1982

Coetzee M ( K) Booyens M Brink D Cloete G Coetzee J Crous C Du Preez J Hay A Kotze T Maartins S Maree M Muller C Oosthuizen D Pretorius K Scholtz P Smith D Swart G Van der Merwe J Van Vuuren K Vermaak J

1983

Louw R (K) Alberts R Auret C Booyens M Coetzee S Du Plessis B Esterhuizen S Hay A Kelbrick H Maritz J Minnaar M Nel J Papenfus J Potgieter P Pretorius K Schultz R Swart G Van Wyk N Vermaak J

1984

Coetzee S (K) Papenfus J (K) Roberson E Angelo C Beukes J Beyers J Esterhuizen SW Heyns C Kelbrick H Kemp P Le Cornu T Manser A Minnaar M Odendaal A Oosthuizen P Potgieter C Potgieter G Potgieter P Schultz R Serfontein L Van der Walt J Van Heerden J Van der Merwe D

1985

Potgieter P (K) Alberts J Angelo C Badenhorst C Beukes J Beyers J Coetzee J Hugo M Kühn E Malan A Myburgh A Nel H Nel M Odendaal A Oosthuizen P Potgieter C Retief J Serfontein L Trichardt B Van Heerden J

1986

Potgieter C (K) Papenfus C Badenhorst C Brand D Britz R Du Plessis P Du Preez J Knipe E Myburgh A Nel M Pflugler H Potgieter P Pretorius A Retief J Serfontein N Strydom E Trichardt B Vorster L Whelpton C

1987

Papenfus C ( K) Adelaar J Bekker A Gouws A Kaltwasser A Kriek T Myburgh A Naude P Niemann C Pflugler H Potgieter P Pretorius G Raath R Roos T Shahia R Van der Walt K Venter A Venter S

1988

Nel F (K) Alant N Bekker A Botha E Bresler O Du Plessis J Eksteen A Koorsen M Kruger J Mostert P Niemann C Potgieter C Pretorius J Ribbens P Roos P Symons T Van der Walt A Van der Walt K Van Niekerk J Van Rensburg J Venter S Wessels C Edwards P

1989

Pretorius JL (K) Botha E Coetzee J De Beer S Du Plessis J Du Plessis M Ferreira J Koch F Kühn F Lessing H Potgieter C Redelinghuys W Ribbens P Roode B Roos P Rothman H Schutte P Smith Q Steyn W Symons T

Afrigters:

Van Rensburg J Van der Merwe D Van Rensburg J Nie op Foto Van der Merwe D Van der Merwe D Van Rooyen P Van Rooyen P Edwards P Krüger C

Nie op Foto

Nie op Foto

Nie op Foto Potgieter C Engelbrecht D

Nie op Foto

Nie op Foto Bredenkamp N Gerber A Hartman F Le Roux R Van Rooyen J Wessels G

Nie op Foto

Nie op Foto Strydom Ettienne

Nie op Foto Nie op Foto Van der Merwe O Ferreira K

23

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

90's EERSTE SPAN SPELERS

1990

Potgieter C (K) Botes B Buys T De Lange S Du Plessis M Geringer J Grobbelaar T Jackson P Lessing H Marirz N Myburgh B Potgieter T Pretorius JL Pretorius R Roesch P Schutte P Shires C Shires S Strydom A Trichardt W Van Rooyen J

1991

De Lange S (K) Botes B Buys T De Beer SJ De Jager P Du Plooy JP Ferreira A Geringer J Grobbelaar T Grobler JP Jackson P Jobe T Lubbe T Myburgh B Odendaal B Pretorius JL Roesch P Shires S Steyn J Strydom A Volschenk R

1992

Odendaal B (K) Botes D Botha R De Beer H De Beer SJ De Jager P Du Plooy JP Geyser H Hattingh N Heuer G Heuer S Jobe T Korb B Kruger E Laas T Louw R Murray I O'Kelly J Purchase J Snyman M Stevens W Strydom D Volschenk R

1993

Hattingh Neels (K) Botes Du Toit Botha Rudolph Cruse Hylton De Beer Hoffman Ellis John Esterhuizen Grant Geyser Hendre Heuer George Heuer Sheldon Hyman Chris Kruger Eric Le Roux Jacques Lemmer Hendrik Maritz Michael Murray Ian Strydom Deon Strydom Dirk Volschenk Renier Volschenk Werner

1994

Strydom Deon (K) Beukes Gerhard Botes Du Toit De Villiers Quentin Esterhuizen Grant Grobler Theo Heuer Sheldon Loggenberg Nico Maritz Fanie Marx Eugene McDonald Ernst Mitchell Wayne Olckers Riaan Potgieter Adriaan Rothmann Paul Serfontein Jan Strydom Dirk Van der Walt Jakkie Van Wyk Wimpie Veldsman Ernst Visser Lourens Volschenk Regardt Volschenk Werner

1995

Grobler Theo (K) Alberts Nicolaas Badenhorst Skipper Beukes Gerhard Blom Ernst Bouwer Franco Cloete Andre Coetzee Abri Davel Hendrik De Villiers Quentin Els Charl Marx Eugene McDonald Ernst Mitchell Wayne Olckers Riaan Potgieter Adriaan Rothmann Paul Van der Merwe Gerrie Van der Walt Jakkie Van der Walt Philip Viljoen Francois Visser Deon Volschenk Reghardt

1996

Els Charl (K) Alberts Nicolaas Badenhorst Skipper Blom Ernst Booysen Jannie Coetzee Eduard Davel Enslin Davel Hendrik Eloff Sarel Erasmus Theo Gouws Jannie Jonker Rudolf Laubscher Peter Marx Eugene Raymond Ettienne Roets Johan Serfontein Fanie Snyman Tiaan Van der Merwe Gerrie Van der Merwe Sas Van der Walt Philip Van Heerden Ian Van Wyk Robert Van Zyl Gavin

1997

Erasmus Theo (K) Bester Glen Booysen Jannie Burger Retief Coetzee Eduard Deysel Nehan Gouws Jannie Janse v Rensburg Robbie Janse v Rensburg Edward Janse v Rensburg Chris Knoetze Nicol Laubscher Peter Marx Werner Mulder Hugo Pieterse Werner Pieterse Quintis Snyman Tiaan Stoffberg Adolf Van Der Merwe Sas Van der Walt Kobus Van Deventer Johny Van Graan Johan Van Heerden Ian Van Niekerk Schalk Van Wyk Robert Wilmans Dewald

Kriek Carel Van der Walt Sakkie Nie op Foto Davel Enslin Snyman Rehgardt Van der Westhuizen Ion Van Zyl Gavin

1998

Snyman Tiaan (K) Deysel Nehan (K) Bester Glen De la Port Jacques Gouws Jannie Heydenrich Philip Janse v Rensburg Edward Janse v Rensburg Robbie Janse van Vuuren Rudi Knoetze Nicol Marx Werner Mulder Hugo Pieterse Quintes Pieterse Werner Potgieter Estee Prinsloo Francois Steenkamp Werner Swart Francois Swart Marthinus Van der Merwe Vincent Van der Walt Kobus Van d Westhuizen Andre Van Graan Johan Van Zyl Dwayne

1999

Pieterse Werner (K) Burger Martin Coetsee Christiaan Coetzer Alan-Bari De la Porte Jacques De Wet Anton Du Preez Fourie Erasmus Jaco Gouws Jacques Heydenrych Philip Hills Jaco Knoetze Nicol Louw Marius Mulder Hugo Potgieter Estee Prinsloo Francois Swanepoel Deon Swart Francois Van der Walt Kobus Van d Westhuizen Roedolf Van Loggerenberg Andrew Van Wyk Jan-Adriaan Van Zyl Dwayne Venter Deon

Afrigters:

Van Rooyen P Van Rooyen P Van der Walt A Van Wyk G Nie op Foto Esterhuizen G Voster W Van der Walt Sakkie Oosthuizen At Nie op Foto De Klerk C Grobler T Herman J Knox J Laubcher C Matteus L Swart E Van der Walt J Van Deventer G Kriek Carel Oosthuizen At Nie op Foto Kriek Carel Kriek Carel Van der Walt Sakkie Van der Walt Sakkie Nie op Foto Moller Gerhard Visser Lourens Nie op Foto Böhmer Dewald Cloete Andre Koekemoer Dennis Moller Gerhard Van d Westhuizen Jacques Visser Deon Kriek Carel Van der Walt Sakkie Nie op Foto Henning Tetaan Hiepner Gerald Stoffberg Adolf Van Deventer Johan Van Wyk Jan-Adriaan Kriek Carel Van der Walt Sakkie Nie op Foto Brink S De Vos PW Pienaar E Van d Westhuizen Andre

Nie op Foto

Nie op Foto

24

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

00's EERSTE SPAN SPELERS

2000

De Wet Anton (K) Botha Steven Coetzee Christiaan Coetzer Alan-Bari Du Plessis Niel Du Preez Fourie Erasmus Jaco Ferreira Andries Fondse Adriaan Grobler Michael Hills Jaco Hoffmann Carel Kleynhans Werner Malan Cilliers Nel Wilhelm Olivier Wynand Swart Francois Van Aswegen Zack Van Coller Phillip Van dWesthuizen Rudolph Van Graan Rudolph Venter Deon Venter Marinus Viljoen Emile Visagie Anton Von Wieligh MW

2001

Hoffmann Carel (K) Booyzen BJ Botha Steven Coetzee Stephan De Beer Bernie De Villiers AB Ferreira Andries Fondse Adriaan Herbst De Wet Kuün Derick Lombard Marx Mey Robbie Milton Cliff Nel Wilhelm Olivier Wynand Opperman Danie Potgieter Sarel Scholtz Polla Upton David Venter Deon Venter Marinus Vermaas Harry Viljoen Emile Visagie Anton Von Wielligh MW Vorster Conrad

2002

Potgieter Sarel (K) Botha Steven Cloete Rouan De Doncker Basil De Villiers AB Fourie Johan Fraser Willem Kidson Ian Kruger Andries Kuhn Heino Kuün Derick Lyon George Milton Cliff Potgieter Jacques L Slabbert Francois Spies Pierre Steyn Dawie Swart Phillip Theron Chad Van Wyk Weber Vermaas Harry Visagie Anton Wessels Schalk Barnard Henko Herbst De Wet O'Neill Deon Van Jaarsveld Jaco

2003

Spies Pierre (K) Botes Jacques Botha Davey Botha Lieb Coetzee DPR De Jager Waldo Du Plessis Nico Du Toit JP Emery Rian Fourie Aalwyn Greyling Dean Joubert Victor Lyon George Olivier Leonard Slabbert Francois Steenkamp Clemens Strydom Dewald Swart Phillip Van Heerden Kruger Van Jaarsveld Jaco Van Jaarsveld Henry Van Niekerk Corniel Van Niekerk Henjo Van Wyk Weber Verster Emile Wessels Schalk Woest Phillip

2004

Woest Philip (K) Botes Jacques Brits Wickus Combrink Johan De Jager Waldo Du Plessis Nico Erasmus Julian Gerber Braam Greyling Dean Jansen Frederick Joubert Victor Kruger Gerald Kruger Ockert Kruger Reinhardt Lang Clinton Odendaal Gerrie Olivier Leonard Perold Charl Piek Derik Rademan Francois Spannenberg Rudi Van Eetveldt Henry Van Heerden Kruger Van Niekerk Henjo Van Rensburg Tinus Verster Emile

2005

Erasmus Julian (K) Anderson Deon Gerber Braam Joubert Leon Kirsten Frik Kruger Ockie Kruger Reinhardt Lang Clinton Prinsloo Jano Rademan Francois Rautenbach Kempie Slabbert Robert Snyman Ruan Taljaardt Louis Van Coller Lourens Van Eetveldt Henry-Willem Van Rensburg Tinus Van Velze Gerrit-Jan

2006

Van Velze Gerrit-Jan (K) Botha Pieter De Jager Ruan Erasmus Daandré Faasen Danie Fourie Dirk Fraser Morne Hess Cornell Jacobs Niëll Jacobs Ruan Keyser Armandt Kirsten Frik Kotze Réan Kruger Brendan Louw Marco Mtinkulu Simphiwe Myburgh Michael Nagel Hannes Rautenbach Kempie Richter Jacques Thokoane Trevor Ueckermann Ivan Van den Brink Aart Van den Heever Gerhard Van der Merwe Jacques Van Dyk Herman Van Rensburg Louwrie Venter Jan-Hendrik

2007

Faasen Danie (K) Boshoff Louis Botha Jaco Bredell Stefan De Bruyn Zandre De Villiers Francois Du Plessis Willie Ferreira Andries Fick Reinhardt Hennig Mark Hess Cornell Human Dries Kotze Rean Kruger Brendan Liebenberg Chris Lombaard Ruan Mtinkulu Simphiwe Pienaar Jurie Pienaar Luaan Pretorius Nicolai Redelinghuys Wian Roux Quinn Schutte Rickus Smith Hannes Van den Heever Gerhard Van der Merwe Driaan Van Graan JG Van Rensburg Louwrie Viljoen Wouter

2008

Fick Reinhardt (K) De Bruin Zandré De Goede Johann Du Plessis Willie Ferreira Andries Hoogenboezem Hendrik Jacobs Lohan Lombaard Mauritz Lombaard Ruan Lopes Ryno Pienaar Jurie Roux Quinn Schoeman Juan Van den Berg Jacques Van der Walt Pieter Van d Westhuizen Dandrè Van Heerden Ivan Van Loo Ruan Van Rooyen Ruan Venter Enzo Visagie Wihan Williams Heimar

2009

Heydenrych Reinhardt (K) Badenhorst Willie Bester Leon Bosman Neil Brand Fouché De Goede Johann Engelbrecht Gerhard Erasmus Christo Gilbert Warren Gregorowski Ian Jacobs Lohan Lombaard Mauritz Marx James Pieterse Stephan Putter Tiaan Rautenbach Johan Schoeman Juan Stander Pepler Van den Berg Jacques Van Der Walt Nardus Van Der Walt Pieter Van d Westhuizen Dandrè Van d Westhuizen Jandrè Van d Westhuizen Ruan Van Rooyen Rudi Venter Enzo Vermaak Arno Williams Heimar

Afrigters:

Kriek Carel Van der Walt Sakkie Kriek Carel Van der Walt Sakkie Kriek Carel Van der Walt Sakkie Kriek Carel Van der Walt Sakkie Kriek Carel Van der Walt Sakkie Grobler Fanie Stander Karel Grobler Fanie Stander Karel Grobler Fanie Stander Karel Du Toit Fep Grabie Jan Du Toit Fep Grabie Jan

Nie op Foto Paiva I

Nie op Foto Clifford Jacques Ferreira Sias Malan Cilliers Van Graan Rudolph

Nie op Foto Brink Lourens Lombaard Robbie Van der Merwe Rudi

Nie op Foto Du Preez Jacque Jacobs Jannie Jansen Frederick Perold Charl Spannenberg Rudi

Nie op Foto Bruwer Carlo Coetzee DPR Hugo Louis Schmidt Erich Van Coller Lourens

Nie op Foto Breytenbach Janco Brits Wickus Bruwer Carlo Burger JN Delport Terblanche Dreyer Jurgens Erasmus Daandre Hoffman Kobus Jacobs Ruan Keyser Armand Myburgh Michael Nagel Hannes Van Dyk Herman Venter Sean

Nie op Foto Hennig Mark Joubert Leon Schutte Rickus Van der Linde Jan-Ras

Nie op Foto Visagie Wihan

Nie op Foto Bosman Neil Esterhuizen Johannes Redelinghuys Wian Van Heerden Willie Van Rooyen Thomas

Nie op Foto Botha Brink Botha Riaan Tromp Adriaan

25

Affie Rugby Statistiek

AFRKAANSE HOëR SEUNSKOOL

2010 - 2019 EERSTE SPAN SPELERS

2010

Stander Pepler (K) Botha Brink Brand Fouché Bredenkamp Eital Breytenbach Wynand De Bruin Luan Deale Hanco Du Toit Christiaan Engelbrecht Carlo Fourie Jaco Gilbert Warren Grobler Gerbrand Janse v Rensburg Paul Jansen Ruan Marx James Pretorius Wilke Putter Tiaan Rautenbach Johann Rieckert Vian Roux Bernie Strydom WJ Van Der Walt Nardus Van Heerden Schalk Van Rooyen Rudi Venter Braam

2011

Bredenkamp Eital (K) Breytenbach Wynand De Bruin Luan De Witt Renier Deale Hanco Deysel Jan-Boland Eksteen Ryno Engelbrecht Carlo Fourie Jaco Janse v Rensburg Nicolaas Janse v Rensburg Paul Jansen Ruan Kirsten Jannes Kleinbooi Marcus Lee Nico Maritz Pieter Meiring Steven Olivier Andries Oosthuizen Adriaan Roux Bernie Schoeman Pierre Steenkamp De Wet Strydom WJ Van der Merwe Jaco Venter Louis Visser Dennis Visser Monre Vorster Juan Jaques

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Afrigters:

Van der Walt Sakkie Van der Walt Sakkie Van Jaarsveldt Heinrich Van Jaarsveldt Heinrich Joynt Perry Joynt Perry Nie op Foto Coetzee Gerhard Kruger Gustav Maritz Pieter McKirby Rudi Nel Reinhard Roux Anthony Steenkamp De Wet Van Der Walt Léan Nie op Foto Hough Jean Riekert Vian Wannenburg Ricus Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto Nie op Foto

26

Affie Rugby Statistiek

WEDSTRYDE GESPEEL VIR 1STE SPAN

50 WEDSTRYDE EN MEER

69 67 65 64 58 57 57 56 53 53 53 53 51 51 51 50 50 Nicol Knoetze Hugo Mulder Eugene Marx Deon Venter Werner Pieterse Christo Potgieter Anton Visagie Steven Botha Eduard Coetzee Francois Swart Fourie Du Preez Kobus Van der Walt Sheldon Heuer Charl Els Stoffel Gouws Pierre Potgieter Alex Thomson 1997 - 1999 1997 - 1999 1994 - 1996 1999 - 2001 1997 - 1999 1983 - 1986 2000 - 2002 2000 - 2002 1995 - 1997 1998 - 2000 1999 - 2000 1997 - 1999 1992 - 1994 1995 - 1996 1979 - 1981 1983 - 1985 1979 - 1981

*************************************** VYF JAAR

Malan Slang Du Plessis P Conradie D 1936 ­ 1940 1921 ­ 1925 1921 ­ 1925

*************************************** VIER JAAR

Dames C Du Plessis L Helberg P Seale Rodney Potgieter Christo 1921 ­ 1924 1921 ­ 1924 1921 ­ 1924 1967 ­ 1970 1983 ­ 1986

********************************** DRIE JAAR

Bartlett Henry Botes Du Toit Botha F Botha Steven Burg J Burgers PH Coetzee Eduard Coetzee S Delport Piet Dempers T Du Preez A De Villiers P Dyason C Erasmus J 1974 ­ 1976 1992 ­ 1994 1921 ­ 1923 2000 ­ 2002 1923 ­ 1925 1921 ­ 1923 1995 ­ 1997 1934 ­ 1936 1968 ­ 1970 1921 ­ 1923 1971 ­ 1973 1941 ­ 1943 1921 ­ 1923 1943 ­ 1945 Esterhuizen G Gouws Jannie Gouws Stoffel Grimbeeck Eric Grimbeek Eric Grobler Theo Hattingh Louis Heineman B Heuer Sheldon Hugo S Knoetze Nicol Kriek H Kruger C Kruger L Kruger L 1992 ­ 1994 1996 ­ 1998 1979 ­ 1981 1958 ­ 1960 1927 ­ 1929 1993 ­ 1995 1977 ­ 1979 1979 ­ 1981 1992 ­ 1994 1930 ­ 1932 1997 ­ 1999 1935 ­ 1937 1977 ­ 1979 1944 ­ 1946 1966 ­ 1968 27

Affie Rugby Statistiek

Kuschke E Leibbrandt F Le Roux K Lues Fanus Malan C Malan Slang Maritz Joh Marx Eugene Mulder Hugo Myburgh A Myburgh L Pienaar S Pieterse Werner Potgieter Christo Potgieter Pierre Robinson UD Rossouw LM Schwellnus M Snyman Tiaan Sonnekus K Steynberg W

1979 ­ 1981 1941 ­ 1943 1972 ­ 1974 1966 ­ 1968 1972 ­ 1974 1969 ­ 1971 1935 ­ 1937 1994 ­ 1996 1997 ­ 1999 1985 ­ 1987 1966 ­ 1968 1959 ­ 1961 1997 ­ 1999 1988 ­ 1990 1983 ­ 1985 1933 ­ 1935 1972 ­ 1974 1927 ­ 1929 1996 ­ 1998 1959 ­ 1961 1924 ­ 1926

Strydom Dirkie Strydom M Swart Francois Terblanche P Thomson Alex Theron M Van der Merwe C Van der Walt Jakkie Van der Walt Kobus Van der Walt N Van Zyl C Venter Deon Vermaak J Visagie Anton Visser A Visser H Visser H Visser Hendrik Volschenk Renier Wessels J

1992 ­ 1994 1934 ­ 1936 1998 ­ 2000 1944 ­ 1946 1979 ­ 1981 1943 ­ 1945 1979 ­ 1981 1993 ­ 1995 1997 ­ 1999 1934 ­ 1936 1964 ­ 1966 1999 ­ 2001 1981 ­ 1983 2000 ­ 2002 1928 ­ 1930 1951 ­ 1953 1965 ­ 1967 1951 ­ 1953 1991 ­ 1993 1963 ­ 1965

Anton Visagie en Steven Botha (2002) is die laaste twee spelers wat drie jaar vir die 1e Span gespeel het en ook die laaste wat meer as 50 wedstryde vir die 1e Span gespeel het.

**************************************************

28

Affie Rugby Statistiek

BROERS

Alberts Ben Alberts Jan Bester Andre Bester Gerrie Beukes Jaco Beukes Gerhard Bosua A Bosua W Borcherds W Borcherds P Botes Bennie Botes Du Toit Bezuidenhout French Bezuidenhout Tiaan Bremer K Bremer L Bingle P Bingle J Brummer C Brummer A Coetzee Jan Coetzee Schalk Coetzee Marius Coetzee Jaco De Villiers Francois De Villiers Gopsie De Villiers A De Villiers J Du Preez Jannie Du Preez Fourie Du Plessis Andries Du Plessis Tommie Edwards Richard Edwards Pierre Erasmus Theo Erasmus Jaco Erasmus P Erasmus J 83 85 59 60,61 84,85 94,95 67 72,73 64 65, 66 90,91 92,93,94 77,78 79,80 61 70 56 68 25,26 26 81,82 83,84 81,82 85 67 71,72 36 36,37 81,82 99,00 51,52 55 65 70 96,97 99,00 31 31 Ferreira J Ferreira A Gey van Pittius J Gey van Pittius H Geldenhuys Frans Geldenhuys Slappes Gouws Anton Gouws Jannie Hattingh Johan Hattingh Louis Heuer George Heuer Sheldon Hoffman Carel Hoffman Kobus Kretzschmar Johan Kretzschmar E Jacobs Ruan Jacobs Neill 89 91 77 81 67 69,70 87 96,97,98 77,79 77,78,79 92 92,93,94 00,01 05 64 70 05,06 06

Janse van Rensburg Chris 97 Janse van Rensburg Edward 97,98 Kemp Gustav Kemp Pieter Kirsten Frik Kirsten Jannes Kruger Gerald Kruger Brendan Kuhn Eben Kuhn Francois Kuschke Carel Kuschke Emil Louw H Louw K Lessman Helmutt Lessman Dieter Lombaard Louis Lombaard Dirk Maritz Michael Maritz Nikkie 77 84 05,06 11 04 06,07 85 89 68 79,80,81 32 33 65,66 66,67 27,28 37 93 90

29

Affie Rugby Statistiek

Malan A Malan C Malan Jacques (Slang) Malan Albertus( Slang) Malan C Malan J Nel Hannes Nel Meyer Olivier G Olivier B Olivier George Olivier Flip Papenfus Janse Papenfus Christo Pieterse Quintis Pieterse Werner Potgieter Christo Potgieter Polla Potgieter Pierre Potgieter Christo Pretorius Jan Pretorius John Pretorius Gert Pretorius Jan Lodewyk Pretorius John Louis Prinsloo W Prinsloo A Putter Dick Putter Linde Raath Hein Raath Marcel Raath Roux Roesch Neil Roesch Phillip Roodt J Roodt P Roos Tielman Roos Pieter Roux Quin Roux Anthony Roux Bernie Schoeman Juan Schoeman Pierre

35 36 - 40 69,70,71 76 24 25 85 85,86 25 31 42 43,44 83,84 86,87 97,98 97,98,99 83,84,85,86 86,87 83,84,85 88,89,90 58,59 64 87 89 90,91 26 26 75,76 78 70,71 71,72 87 77,78 90,91 47,48 47,48 87 88,89 07,08 10 10,11 08,09 11

Schwellnus O Schwellnus M Serfontein Hennie Serfontein Faan Serfontein Jan Serfontein Fanie Serfontein Louis Serfontein Nico Shires Charl Shires Stephan Strydom Alec Strydom Dirkie Swiegers Giam Swiegers Allen Trichardt Bert Trichardt Willie Thom Leon Thom Julian Van der Hoven S Van der Hoven N Van der Hoven A Van der Hoven S Van der Walt Kobus Van der Walt Pieter Van der Veen J Van der Veen W Van der Veen L Van Deventer Gerhard Van Deventer Johnny Van Heerden Barnie Van Heerden P Van Jaarsveld Jaco Van Jaarsveld Henry Van Rooyen Ruan (Poerie) Van Rooyen Rudie (Poerie) Van Wyk Ian Van Wyk Frans Volschenk Bloues (Renier) Volschenk Regardt Vorster Schalk Vorster Leon

27,28 27,28,29 49 62 94 96 84,85 86 90 90, 91 90,91 92,93,94 73 78 85,86 90 53,54 55 40 43 69 69,70 97,98,99 08, 32,33 35,36 37,38 93 97,98 71,72 74,75 02,03 03 08 09,10 71 72 91,92,93 94,95 79 86

30

Affie Rugby Statistiek

Wilsenach Hendrik Wilsenach George Wilsenach Hans Blou = Tweeling Broers

40 50 51,52

White Jimmy White P

36 39

***************************************************

PA EN SEUN

Alberts Ben Alberts Ben Alberts Jan Geringer Johan Geringer Johan Grimbeeck Eric Grimbeeck Eric Kemp Karel Kemp Gustav Kemp Pieter Kotzenberg G Kotzenberg G Malan Slang Malan " (Jacques) Malan " (Albertus) Malan " (Jacques) Malan Cilliers O'Kelly Johan O'Kelly Johan Papenfus Cor Papenfus Janse Papenfus Christo 1957 1983 1985 1969,70 1990,91 1926,27,28 1955 1947 1977 1984 1937 1960 1936 - 40 1969,70,71 1976 1969,70,71 2000,01 1967,68 1992 1958,59 1983,84 1986,87 Pretorius Jan Pretorius Gert Pretorius Jan Lodewyk Pretorius John Louis Serfontein Faan Serfontein Jan Serfontein Fanie Van der Hoven S Van der Hoven A Van der Hoven S Van der Merwe Chris Van der Merwe Jaco Van Heerden Barnie Van Heerden Kruger 1958,59 1987 1989 1990,91 1962 1994 1996 1940 1969 1969,70 1980,81 2011 1971,72 2003, 04

Van Rensburg Gerrie Van Rensburg Nick Van Wyk Butch Van Wyk Wimpie Van der Merwe JP Van der Merwe Oswald Van Reenen JHS Van Reenen Jaap Wilsenach George Wilsenach Hendrik Wilsenach George Wilsenach Johannes

1941 1971,72 1969,70 1994 1963,64 1988 31,32 62 1921,22 1940 1950 1951,52

OUPA, SEUN EN KLEINSEUN

Malan Slang 1936, 37, 38, 39, 40 Malan " (Jacques) 1970, 71 Malan Cilliers 2001 **********************************************************

31

Affie Rugby Statistiek

OUPA EN KLEINSEUN

De Ridder Albertus Jacobs Neil Jacobs Ruan Pretorius Ben Pretorius Wilke Du Plessis P Du Plessis P Ribbens Leendert Ribbens Pierre Van Graan Johann Van Graan Johann 1947, 48 2006 2005, 06 1954 2010 1921, 23, 24, 25 1976, 77 1931 1988, 89 1934 1997,98

************************************************

32

Affie Rugby Statistiek

SKOLESPANNE VERTEENWOORDIG

SA SKOLE, SA 0/18 EN AKADEMIE SPAN SA SKOLE

Bennie Botes Riaan Olckers Nicolaas Alberts Eduard Coetzee Tiaan Snyman Tiaan Snyman Robbie J van Rensburg Kobus van der Walt Rudolf van der Westhuizen Cliff Milton Deon Venter Cliff Milton Derick Kuün Frik Kirsten Cornell Hess Cornell Hess Andries Ferreira Schalk van Heerden Nardus van der Walt Rudi van Rooyen Pierre Schoeman 1991 1995 1996 1997 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2002 2006 2006 2007 2008 2010 2010 2010 2011

SA AKADEMIE

Christo Potgieter (1) Schalk de Lange (2) Trevor Jobe (3) Theo Erasmus Nicol Knoetze Hugo Mulder Jacques De La Porte Werner Pieterse Francois Swart Carel Hoffman (K) Henjo van Niekerk Nico du Plessis Frik Kirsten Okkie Kruger Henri van Eetveldt Gerrrit-Jan v Velze(K) Simphiwe Ntimkulu Luan de Bruin 1990 1991 1992 1997 1998 1999 1999 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2005 2005 2006 2007 2011

SA 0\18

Lohan Jacobs (4) Juan Schoeman Rudi van Rooyen Nardus vd Walt 2009 2009 2010 2010 (1) ­ SA Uitnodiging (2) ­ SA Projekte (3) ­ SA Nampak (4) ­ Kaptein teen Namibië

33

Affie Rugby Statistiek

N.TVL EN BLOU BULLE SKOLE EN CRAVENWEEK

1946 ­ 1949 (7 Spelers)

1945 1946

Bezuidenhout P Terblanche P

1947

Basson H

1948

1949

Botha J Erasmus H Oberholzer A Swart Gerhard

1950 - 1959 (31 Spelers)

1950

Breytenbach H Erasmus H De Villiers A Botha J (K) Wilsenach G Rall N Erasmus F Smit N

1951

Swart P Smit C Wilsenach J

1952

Du Plessis Andries Solomon Charles

1953

Gouws Dawie Schmidt Louis Theron H Thom Leon

1954

Thom Leon

1955

Boer Piet Marais Christie Thom Julian

1956

Bakkes Casper Van Rensburg Rensie

1957

Blom Jan Swart Johan

1958

Jurgens Desmond Nortje Curly

1959

Grimbeek Eric Hattingh Ben (K) Pretorius Jan Pretorius Seef

1960 - 1969 (22 Spelers)

1960

Genis Cornelius Kritzinger Louis Pienaar Salmon Pretorius Seef

1961

Bester Gerrie Bremer Karel Kurtz Johan Richter Dawie Eaton Wiltie Sonnekus Knox

1962 -

1963

Van der Merwe JP

1964*

Pool Laurie Roux Tonie Van der Merwe JP Vorster Willem

1965

1966

Lessman Helmut Van Zyl C

1967 -

1968

Grundlingh Fanie Hansen Andre Lues Fanus Myburgh Lewellyn

1969

Van Wyk Butch

* Begin van Cravenweek 1970 - 1979 (28 Spelers)

1970

De Jager Callie Geldenhuys Slappes Geringer Johan Van Wyk Butch

1971

Raath Hein

1972

Earle Roy Raath Marcel Smit Andre

1973

Strydom Wikus Rossouw LM De la Harpe Eddie

1974

Joubert Joep Malan Cilliers Marais Piesang Pienaar Fanie Rossouw LM (K) Voss Sias

1975

Pike Peter

1976

De Jager Danie De Jager Johny De Swardt Hendrik Kleynhans Herman Young Robert

1977

-

1978

De Kock Wynand Bekker Christiaan Pienaar Boland Roesch Neil

1979

Hattingh Louis

34

Affie Rugby Statistiek

1980 ­ 1989 (39 Spelers)

1980

Heineman Brink Klopper Johannes Thomson Alex Van der Merwe Chris

1981

Du Toit Hugo Heineman Brink Schoonraad Andre Thomson Alex Van der Merwe Chris Gouws Stoffel

1982

Vermaak Johan Coetzee Marius

1983

Vermaak Johan

1984

Esterhuizen SW Kelbrick Henry Le Cornu Tobie Minnaar Mark

1985

Odendaal Andre Oosthuizen Philip Van Heerden Johan

1986

Nell Meyer Potgieter Christo Trichardt Bert Whelpton Chris Brandt Danie

1987

Adelaar Jacques Papenfus Chris Pflgler Heinz Shahia Rohan

1988

Mostert P Nel Faan Potgieter Christo Van Rensburg SJ Venter Stefan

1989

Pretorius Jan Lodewyk Symons Tommy Roos Paul Potgieter Christo

1990 ­ 1999 (56 Spelers)

1990

Botes Bennie Potgieter Christo Potgieter Thys

1991

Botes Bennie Buys Theo De Lange Schalk Ferreira Andre Jackson Peter Myburgh Benito Strydom Alec

1992

Du Plooy JP Jobe Trevor Volschenk Renier

1993

De Beer Hoffman Hattingh Neels Strydom Deon Strydom Dirkie Volschenk Renier

1994

Esterhuizen Grant Marx Eugene Olckers Riaan Strydom Deon (K) Strydom Dirkie Veldsman Ernst Volschenk Werner

1995

Grobler Theo Marx Eugene McDonald Ernst Mitchell Wayne Olckers Riaan

1996

Alberts Nicolaas Coetsee Eduard Els Charl Erasmus Theo Van der Merwe Gerrie

1997

Booysen Jannie Coetzee Eduard Erasmus Theo Gouws Jannie Snyman Tiaan

1998

Gouws Jannie J.v.Rensburg Robbie Knoetze Nicol Mulder Hugo Pieterse Werner * Snyman Tiaan (K) V/d Walt Kobus Van Zyl Dwayne

1999

De La Porte Jacques Heydenrych Phllip Knoetze Nicol Mulder Hugo Pieterse Werner Prinsloo Francois V/d Walt Kobus Van Zyl Dwayne

* Speler van die Week

2000 ­ 2009 (79 Spelers)

2000

Botha Steven Coetzer Alan-Bari Du Preez Fourie Erasmus Jaco Fondse Adriaan Hills Jaco Olivier Wynand Swart Francois (K) V/d Westhuizen Rudolf Van Coller Phillip Venter Deon

2001

Coetzee Stefan De Beer Bernie Ferreira Andries Hoffman Carel (K) Milton Cliff Nel Wilhelm Opperman Danie Potgieter Sarel Venter Deon Visagie Anton

2002

De Villiers AB Fourie Johan Kuün Derick (K) Milton Cliff Potgieter Jacques-Louis Spies Pierre Steyn Dawie Vermaas Harry Kruger Andries (1)

2003

Botes Jacques De Jager Waldo Du Toit JP Olivier Len Spies Pierre (K) Van Niekerk Henjo Wessels Schalk

2004

Botes Jacques De Jager Waldo Du Plessis Nico Greyling Dean Kruger Reinhardt Olivier Len Van Heerden Kruger Verster Emile Woest Philip (K)

2005

Gerber Braam Kirsten Frik Kruger Okkie Kruger Reinhardt Snyman Ruan Thokoane Trevor Van Eetveldt Henri Van Veltze Gerrit - Jan

2006

Van Veltze Gerrit-Jan (K) Faasen Danie Hess Cornell Kirsten Frik Thokoane Trevor Ntimkulu Simpiwe

2007

Faasen Danie Hennig Mark Hess Cornell Kruger Brendan Ntimkulu Simpiwe V/d Heever Gerhard

2008

de Bruin Zandré Ferreira Andries Fick Reinhardt Hoogenboezem Hendrik Jacobs Lohan Schoeman Juan V/d Walt Pieter

2009

De Goede Johann Gregorowski Ian Jacobs Lohan Schoeman Juan V/d Walt Nardus Williams Heimar (2)

35

Affie Rugby Statistiek

2010 ­ 2019 (11 Spelers)

2010

Botha Brink De Bruin Luan Grobler Gerbrand Rautenbach Johan Van der Walt Nardus Van Heerden Schalk Van Rooyen Rudi

2011

Engelbrecht Carlo Kleinbooi Marcus Schoeman Pierre De Bruin Luan

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(1) Noordelike Streekspan (2) SA Akademie Week Span Vanaf 1964 is slegs die spelers gelys wat aan die Cravenweek deel geneem het. Cravenweek 224 Spelers 1964 - 2011 NTvl & Cravenweek 273 Spelers 1946 - 2011

36

Affie Rugby Statistiek

NTVL EN BLOU BULLE SKOLE ONTWIKKELING, AKADEMIE & 0/19 1991

De Lange Schalk Du Plooy JP

1993

Volschenk Werner Murray Ian

1995

Els Charl

1996

Badenhorst Skipper Eloff Sarel

1997

Van Wyk Robert

1998

Deysel Nehan Heydenrych Philip

1999

De Wet Anton

2000

Von Weilligh MW Ferreira Andries

2001

Lombaard Marx Vermaas Harry

2002

2003

2004

2005

2006

De Jager Ruan Jacobs Neil Jacobs Ruan Keyser Armand * Myburgh Michael * Van den Heever Gerhard

2007

2008

Du Plessis Willie Van Heerden Ivan * V/d Westhuizen Dandrè *

2009

Bosman Neil Heydenrych Reinhardt * Pieterse Stefan* Venter Enzo* Williams Heimar

2010

Du Toit Christof* Gilbert Warren Marx James Putter Tiaan * Stander Pepler * Strydom WJ *

2011

Bredenkamp Eital De Bruin Luan Janse v Rensburg Nicolaas Janse v Rensburg Paul Roux Bernie * Strydom WJ

2012

* 0/19

ANDER SKOOL SPANNE

TRANSVAAL 0/19

De La Rey J Eyssell M Joubert P Bekker P Du Rand W Prinsloo S Schwelnus M 1928 1928 1928 1929 1929 1929 1929

TRANSVAAL BONDE(1981 ­ 1998)

Kelbrick Henry Odendaal Andre Nel Meyer Potgieter Christo Symons Tommy Potgieter Christo Potgieter Christo Buys Theo Ferreira Andre Jackson Peter Hattingh Neels Volschenk Bloues (Renier) Strydom Dirkie Strydom Dirkie Esterhuizen Grant Alberts Nicolaas Coetzee Eduard Snyman Tiaan Snyman Tiaan Janse van Rensburg Robbie Knoetze Nicol Mulder Hugo Pieterse Werner 1984 1985 1986 1986 1989 1989 1990 1991 1991 1991 1993 1993 1993 1994 1994 1996 1997 1997 1998* 1998* 1998* 1998* 1998*

*Span gekies maar het nie gespeel nie

37

Affie Rugby Statistiek

1STE SPAN KAPTEINS

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 GEEN EERSTESPAN J VAN NIEKERK J VAN NIEKERK C DAMES C DAMES P DU PLESSIS W STEYNBERG F SLABBERT E GRIMBEECK S PRINSLOO S PRINSLOO G VAN WYK H WOLMARANS S HUGO W NIEHAUS U ROBINSON W BOHLANDER J MARITZ J MARITZ C MALAN C MALAN C MALAN W BOSHOFF P STOFFBERG F PRETORIUS C VENTER J ERASMUS P TERBLANCHE H BASSON L TALJAARD C JANSE VAN RENSBURG J BOTHA C SMIT SC O'REILLY H VISSER L THOM J BOTES C MARAIS M BARNARD C SMIT B HATTINGH J PRETORIUS K BREMER P VENTER P BIERMAN L POOL J WESSELS P VAN DER MERWE A HANSEN A HANSEN W VILJOEN B VAN WYK G MALAN R EARLE W STRYDOM 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nota:

1. Name in rooi is spelers wat vir meer as een jaar kaptein was. 2. In 1930, 75, 84 en 98 was daar twee kapteins a.g.v. beserings. 3. P Du Plessis 1925 en 1977 - Oupa en kleinseun. 4. J Papenfus (1984) en C Papenfus (1987) - Broers 5. Hoofseun

LM ROSSOUW S BEKKER J MARAIS D PUTTER P DU PLESSIS F BEZUIDENHOUT L HATTINGH D MOSTERT S GOUWS M COETZEE R LOUW S COETZEE J PAPENFUS P POTGIETER C POTGIETER C PAPENFUS F NEL JL PRETORIUS C POTGIETER S DE LANGE R ODENDAAL N HATTINGH D STRYDOM T GROBLER C ELS T ERASMUS N DEYSEL T SNYMAN W PIETERSE A DE WET C HOFFMAN S POTGIETER P SPIES P WOEST J ERASMUS GJ VAN VELZE D FAASEN R FICK R HEYDENRYCH P STANDER E BREDENKAMP

38

Affie Rugby Statistiek

1STE RUGBY- EN KRIEKETSPANNE VERTEENWOORDIG

(MATRIEKJAAR IN HAKIES)

ALBERTS N ACKERMAN J BEZUIDENHOUT F BLOEM R BOTES B BOTES D BOTHA M BOUWER J BRINK L BRITS C BRITZ R BRUWER C BURGER M BURGESS J DELPORT P DE VILLIERS AB DE VILLIERS Q DE VILLIERS T DU PLESSIS A DU PLESSIS W DU PLOOY JP DU PREEZ J ESTERHUIZEN J EDWARDS P EDWARDS R FOURIE B FOURIE J GERINGER J GOUWS D HANSEN A HENNING T HEUER A HEYDENRICH P HUYSER A JOOSTE N JOUBERT G JOUBERT M JURGENS D KLEYNHANS H KRUGER D KUHN H LABUSCHAGNE P LAAS T LE ROUX C LE ROUX K LE ROUX M LESSING H MANSER A MOSTERT P MULDER H MULLER C MYBURGH A (96)* (77) (78) (55) (92)* (94) (64) (70) (03) (53) (86) (05) (99) (56) (70) (02)* (95) (71) (52) (08) (92) (82) (08) (70) (65) (68) (11) (70) (53) (68) (98) (79) (99) (53) (65) (68) (66) (58) (76) (65) (02) (77) (92) (73) (73) (80) (90) (84) (88) (99) (81) (86) ODENDAAL A PAIVA I PFLUGLER H PIENAAR S PIETERSE Q PIETERSE W POOL L POTGIETER C PRETORIUS R PRETORIUS P PRINSLOO F PURCHASE J PUTTER L RAATH L RAATH H RETIEF J RICHARDS L ROESCH N ROESCH P ROETS J ROUX A SCHUTTE P SEALE R SHIRES C SHIRES S SNYMAN T SOLOMON C STANDER C STEVENS W STEYN J STRYDOM A STRYDOM D STRYDOM J SWART B SWART F TERBLANCHE P THERON D VAN DER MERWE G VAN DER MERWE J VAN DER MERWE J VAN DER MERWE O VAN DER MERWE P VAN GRAAN J VAN HEERDEN K VAN WYK N VAN WYK R VAN WYK W VENTER S VILJOEN F VOSTER W WESSELS J WOLMARANS P (85) (00) (87) (59) (98) (99)* (64) (86) (90) (75) (99) (92) (78) (80) (71)* (86) (68) (78) (91) (96) (64)* (90) (70) (90) (91) (98)* (52) (68) (92) (91) (81) (94)* (79) (64) (00) (70) (74) (96) (67) (82) (88) (66) (98) (57) (83) (97) (03) (05) (95) (64) (65) (67)

* Leerlinge wat aan die Craven-en die Nuffieldweek deelgeneem het. Die Nuffieldweek se naam

het verander na die Coca Cola Krieketweek vanaf 1994.

39

Affie Rugby Statistiek

RUGBY SPELER VAN DIE JAAR

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Johan Vermaak Henry Kelbrick André Odendaal Christo Potgieter Heinz Pflügler Stefan Venter Christo Potgieter Christo Potgieter Bennie Botes Tevor Jobe Renier (Bloues) Volschenk Dirkie Strydom Deon Strydom Riaan Olckers Nicolaas Alberts Theo Erasmus Tiaan Snyman Werner Pieterse Kobus vd Walt Francois Swart Deon Venter Derick Kuün Cliff Milton Pierre Spies Philip Woest Braam Gerber Cornell Hess Frik Kirsten Cornell Hess Jan-Hendrik Hoogenboezem Juan Schoeman Lohan Jacobs Rudi van Rooyen Nardus van der Walt Schalk van Heerden Pierre Schoeman

40

Affie Rugby Statistiek

1STE SPAN AFRIGTERS

AFRIGTER

BISSCHOFF, P.B BOSUA, P BOSHOFF, T BUTLER, P CILLIERS, B CLASSEN, J CROUSE, P DAVIN, H DE JAGER, J.A DE VOS, D DE VOS, F DU PREEZ, J.T DU TOIT, F EDWARDS, P (Hoof) GRABIE, J GROBLER, F GOUWS, S JOYNT, P KNIPE, P KRIEK, C.G KRIEK, H KRUGER, C KRUGER, H.G KRUGER, P LANGLEY, D LE ROUX, F (Hoof) MINNAAR, W.A NAUDE, D.A.L OOSTHUIZEN, A PRINS, J PROZESKY, O.P.M RAATH, H REDELINGHUYS, S.A ROETS, N.J STALS, T STANDER, C STEENKAMP, N.J.S STEYN, P VAN AARDT, J VAN DEN HEEVER, S VAN DER MERWE, D VAN DER STOEP, J.T VAN DER WALT, A VAN JAARSVELDT, H VAN RENSBURG, J VAN ROOYEN, P VAN WYK, G VENTER VORSTER, B.J WILSENACH, G

AANTAL JARE

1 6 6 3 1 2 1 2 1 4 3 4 2 2 2 3 1 2 2 11 6 1 2 6 1 6 1 2 2 1 5 1 11 1 1 3 2 3 1 2 4 3 14 2 4 4 1 1 6 5

JAAR

1965 1953 ­ 1955, 1958 ­ 1959, 1962. 1947 ­ 1948, 1950 ­ 1953 1969 ­ 1971 1944 1967 ­ 1968 1963 1948 ­ 1949 1962 1975 ­ 1978 1972 ­ 1974 1954 ­ 1956, 1961 2008 ­ 2009 1987 ­ 1988 2008 ­ 2009 2005 ­ 2007 1976 2010 - 11 1974 ­ 1975 1994 ­ 2004 1946 ­ 1947, 1949 ­ 1952 1989 1972 ­ 1973 1928 ­ 1932, 1935 1977 1921 ­ 1925, 1928 1961 1936 ­ 1937 1993 ­ 1994 1966 1939 ­ 1942, 1945 1979 1926 ­ 1927, 1933 ­ 1934, 1938 ­ 1942, 1945 ­ 1946 1942 1963 2005 ­ 2007 1945 ­ 1946 1966, 1969 ­ 1970 1960 1970 ­ 1971 1981 ­ 1984 1956 ­ 1957, 1960 1992 ­ 1993, 1995 ­ 2004, 2010 - 11 2010 - 11 1978 ­ 1981 1985 ­ 1986, 1990 ­ 1991 1992 1964 1957 ­ 1959, 1964 ­ 1965, 1967. 1921,1922 , 1925 ­1927

41

Affie Rugby Statistiek

AFRIGTERS 1921 ­ 2010

Tot op datum was daar 50 afrigters gewees. In '42, '46 en 2011 was daar drie afrigters gewees en in die `80s was daar met die uitsondering van een jaar net een afrigter gewees. Vanaf 1992 tot 2010 het die 1e Span twee afrigters. · · · · · · · · · · · ·

Carel Kriek en Sakkie van der Walt - Carel was 9 keer met die Admin/Beeld Trofee aan die wenkant gewees en Sakkie 8 keer. Saam was hulle 8 keer wenners gewees. Bags Cilliers het die 1e Span in '44 afgerig. Hy was met die skilder Bettie Cilliers Barnard getroud en pa van die aktrise Jana Cilliers. Nadat hy by Affies weg is was hy vir jare `n huishoudelike naam aan die Universiteit van Pta. Dirk de Vos (Springbok skrumskakel) het die 1e Span vanaf '75 ­ '78 afgerig. Wen die Admin. Beker in '78. Sy broer Francois de Vos was die afrigter vanaf '72 ­ '74 en wen die Admin. Beker in `72. Pierre Edwards '87 & '88 (Lid van die 1e Span wat die Amin. Beker in '70 gewen het) en F(Pa) le Roux '21 ­ '25 &'28 is twee AHS Skoolhoofde wat die 1e Span afgerig het. At Oosthuizen die huidige Hoof van Constantiapark Laerskool het die 1e Span in '93 & '94 afgerig. Wen die Admin. Beker in '94 saam met Carel Kriek. Poerie van Rooyen (Oom van Poerie en Rudi wat in 2008 en 2010 se 1e Span speel) was die 1e Span afrigter in '85, '86, '90 & '91. Wen die Admin. Beker in '85. Huidiglik Adjunk Hoof by HTS Middelburg Dave Langley wat die SA verspring kampioen was op sy dae het die 1e Span in '77 afgerig. Hein Raath wat in die Admin. Beker wenspan van `70 gespeel het was die afrigter in `79. Hy het ook vir die "Ou" N.Tvl krieket gespeel. O.P.M.(Prof) Prozesky en S.A. (Stickles) Redelinghuys was die afrigters van die 1e Span wat die Admin. Beker in `40 vir die eerste keer gewen het. Stickles Redelinghuys - Die hoofingang van die skool, nl. Redelinghuyspoort, is vernoem na hom. Piet Bosua - Die ingang by die koshuis (naby Huis Neethling) is vernoem na hom wat die 1e Span vir 6 jaar afgerig het G. Wilsenach en F. le Roux was die 1e Span afrigters van '21 & '22 , albei speel vr die 1e Span in '21 & '22 en was terselfdertyd onderwysers by AHS.

Sakkie en Carel 1e Span Afrigters 1992 - 2004

JAAR WEDSTRYDE WEN VERLOOR GELYKOP

1992 1993 1994* 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000 2001* 2002* 2003 2004*

16 18 22 25 28 30 24 26 24 28 23 21 23

12 14 17 21 26 25 18 23 19 26 22 13 18

4 3 5 2 1 5 4 3 4 2 1 8 5

1 2 1 2 1 -

TOTAAL Sakkie Carel 1995 ­ 2004

308 286 274 252

254 237 228 211

47 42 40 35

7 7 6 6

* Admin en Beeld Trofee Wenners ************************************** 42

Affie Rugby Statistiek

MEDIESE BYSTAND 1STE SPAN

JAAR

1985 1989 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SPANDOKTOR

Daan de Klerk Daan de Klerk Daan de Klerk Daan de Klerk Daan de Klerk Daan de Klerk/Bok Basson Tiaan Stoffberg/Bok BassonTiaan Stoffberg Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick Henry Kelbrick

FISIOTERAPEUT/BIOKINETIKUS

Seugnét Meyer Seugnét Meyer Seugnét Meyer/Elna Botha Elna Botha Elna Botha Lourens De Villiers/ Reneé Badenhorst Reneé Badenhorst Reneé Badenhorst Harry Engelbrecht Harry Engelbrecht Harry Engelbrecht/Roneé Eksteen Harry Engelbrecht Harry Engelbrecht Harry Engelbrecht Harry Engelbrecht Francois Venter ­ Biokinetikus

2009

Henry Kelbrick

Harry Engelbrecht/Louis Olivier Francois Venter ­ Biokinetikus

2010

Henry Kelbrick

Louis Olivier Jaco Koch ­ Biokinetikus

2011

Henry Kelbrick

Louis Olivier Jaco Koch - Biokinetikus

43

Affie Rugby Statistiek

INTERHOËRSKOOL(1920-1921)/ADMINISTRATEURS(1922 1981) DIREKTEURS(1982-1994)/BEELD(1995- 2006) TROFEE 1STE SPAN

JAAR

1940 1944 1948,52&53 1957 1959 1960 1962 ­ 68 1970 1972 1978 1981 1984 1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2004 2006 2007 - 2011 Potch Volkskool Nelspruit Potch Gimnasium Tom Naude Monument Hugenote Pietersburg HTS Middelburg HTS Middelburg HTS Middelburg Waterkloof HTS Vereeniging HTS Middelburg Waterkloof EG Jansen Waterkloof Fakkel Klerksdorp Klerksdorp

OPPONENTE

Ventersdorp Heidelberg Volkskool

UITSLAG

Wen Naaswenner

TELLING

21 - 6 3-6

AFRIGTERS

Prof Prozesky Stickles Redelinghuys Bags Cilliers

KAPTEIN

Slang Malan Chris Venter

Neem nie deel aan die kompetisie nie Wen Naaswenner Naaswenner Wen Gelykop Wen Gelykop Gelykop Wen Wen Gelykop Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen 8-3 3-6 5-6 18 - 6 6­6 11 - 3 13 - 13 10 - 10 10 - 9 30 - 13 24 - 24 24 - 15 18 - 13 43 - 23 19 - 8 24 - 22 19 - 16 14 - 9 17 - 7

Boet Vorster Floors v/d Stoep Boet Vorster Piet Bosua Floors v/d Stoep Johan van Aardt Piet Butler Sakkie v/d Heever Hennie Kruger Francois de Vos Dirk de Vos Jack van Rensburg Duif v/d Merwe Jack van Rensburg Duif v/d Merwe Poerie van Rooyen At Oosthuizen & Carel Kriek Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Carel Kriek & Sakkie v/d Walt Fanie Grobler Karel Stander Mof Barnard Ben Hattingh Seef Pretorius

Neem nie deel aan die kompetisie nie

Butch van Wyk Roy Earle French Bezuidenhout Stoffel Gouws Schalk Coetzee Pierre Potgieter Deon Strydom Theo Grobler Charl Els Theo Erasmus Tiaan Snyman Werner Pieterse Carel Hoffman Sarel Potgieter Philip Woest Gerrit-Jan v Velze

Neem nie deel aan die kompetisie nie

AHS is die suksesvolste skool sedert die ontstaan van die bogenoemde kompetisie in 1920. AHS het een en twintig keer in die finaal gespeel, veertien keer die beker gewen, vier keer gelykop gespeel en drie keer as naaswenners uit die stryd getree. Die drie skole wat die trofee's die meeste gewen het is: Afrikaanse Hoër Seunskool (18), Hoër Volkskool Heidelberg (8), Hoër Volkskool Potchefstroom en Monument Hoër (7 elk). AHS verloor nie 'n finaal waarin die 1e Span speel sedert 1970 nie. Verloor 5 wedstryde deur die jaar in 1994, 2004 en 2006 maar wen die Finaal. In 2004 en 2006 wen AHS nie die Super 16 nie maar wel die Beeld Trofee. In 2006 is dit die eerste keer sedert die instelling van die Beeld Trofee in 1994 dat 'n skool 4 spanne in die Beeld Trofee finaal het. In 2006 word AHS die eerste naaswenner van 'n streek wat die finaal van die Beeld Trofee wen. Die volgende spelers het in drie finale gespeel en was elke keer aan die wenkant: Eugene Marx 1994 ­ 1996, Werner Pieterse 1997 ­ 1999 en Nicol Knoetze 1997 ­ 1999.

44

Affie Rugby Statistiek

DIREKTEURS(1982-1994)/BEELD(1995- 2006) TROFEE - 0/14, 0/15, 0/16 SPANNE

(Die kompetisie vir 0/15 spanne word ingestel in 1982 en vir 0/14 & 0/16 in 1995.)

JAAR & SPAN

1989 0/15A 1991 0/15A 1994 0/15A 1995 0/16A 0/15A 0/14A 1996 0/15A 1997 0/14A

OPPONENTE

Monument

UITSLAG

Wen

TELLING

27 ­ 3

AFRIGTERS

Poerie v Rooyen

KAPTEIN

Schalk de Lange

Potch Gimnasium Pietersburg

Naaswenner

4­6

Pierre Edwards At Oosthuizen Sakkie v/d Walt Francois Deysel Ettiene Burger Charl v Rooyen aan aan

Neels Hattingh

Wen

22 ­ 15

Skipper Badenhorst

HTS Middelburg Neem Neem

Naaswenner

9 ­ 17 deel deel

Eduard Coetzee kompetisie kompetisie

nie nie

Wen

Oosterland

22 ­ 10

Charl v Rooyen Kobus Louw Daan Potgieter Con Purchase Ettiene Burger Charl v Rooyen Ettiene Burger Andries Koegelenberg Ettiene Burger Karel Stander Fanie Grobler Paul Oberholster Francois de Kock Jurie Geldenhuys Fanie Grobler Karel Stander Fanie Grobler Karel Stander Fanie Grobler Karel Stander Fanie Grobler Karel Stander Jan Grabe Jakes Smit Feb Du Toit WimpieJ/V Rensburg Jan Grabe Jakes Smit

Kobus v/d Walt

Monument

Wen

12 ­ 10

Deon Venter

Vorentoe 0/16A 1998 0/14A Waterkloof

Naaswenner Wen

12 ­ 26

Kobus v/d Walt

31 ­ 20

Theuns Lategan

1999 0/15A 0/16A

HTS Vereeniging

Wen

22 ­ 8

Theuns Lategan

Monument

Wen

17 ­ 12

Carel Hoffman

2000 0/14A 0/16A

Marais Viljoen

Wen

29 ­ 6

Phillip Woest

Roodepoort

Wen

26 ­ 17

Deon O'Neill

2001 0/16A 2002 0/16A 2003 016/A 2004 014A 2005 0/15A

Zwartkop

Wen

6­0

Weber v Wyk

Marais Viljoen

Wen

23 ­ 10

Phillip Woest

Ermelo

Wen

12 ­ 8

Julian Erasmus

HTS Middelburg

Wen

14 ­ 11

Johannes Esterhuizen Johannes Esterhuizen

HTS Middelburg

Wen

30 ­ 9

0/14A

Waterkloof

Naaswenner

13 ­ 15

Lohan Jacobs

45

Affie Rugby Statistiek 2006 0/14A

Nelspruit

Naaswenner

8 ­ 10

Jakes Smit Wimpie J/V Rensburg Jan Grabe Pedegrine Joynt Sakkie v/d Walt Carel Kriek

Warren Gilbert

0/15A

Waterkloof

Wenner

10 - 7

Pieter vd Walt

0/16A

Waterkloof

Wenner

16 ­ 12

Reinhardt Fick

46

Affie Rugby Statistiek

NOORD TRANSVAAL & BLOU BUL FINAAL - 1STE SPAN

JAAR

1940

TEENSTANDER

Belfast

UITSLAG

Wen

TELLING

19 ­ 3

AFRIGTERS

Prof Prozesky Stickles Redelinghuys Prof Prozesky NJ. Roets Stickles Redelinghuys Bags Cilliiers

KAPTEIN

Slang Malan

1942

Middelburg

Naaswenner

3­6

M van der Merwe

1944

Belfast

Wen

27 ­ 0

Chris Venter

1950

HTS Middelburg

Naaswenner

8­9

Tom Boshoff HJ Kriek JT du Preez Floors van der Stoep Boet Vorster Floors van der Stoep Piet Bosua Boet Vorster Floors van der Stoep Johan van Aardt Piet Butler Sakkie v/d Heever Francois de Vos Hennie Kruger Dirk de Vos S Gouws Dirk de Vos Jack van Rensburg Duif v/d Merwe Jack van Rensburg Duif v/d Merwe

Johan Botha

1956

Louis Trichardt

Wen

9-5

Christie Marais

1957

Langenhoven

Wen

31 - 8

Mof Barnard

1959

Pietersburg

Wen

6­6 8-0 19 - 3

Ben Hattingh

1960

Merensky

Wen

Seef Pretorius

1970

CR Swart

Wen

31 - 5

Butch van Wyk

1972

HTS John Voster

Wen

15 - 7

Roy Earle

1976

Menlopark

Naaswenners

3-6

Dick Putter

1978

Brits

Wen

18 ­ 12

French Bezuidenhout

1981

HTS John Voster

Wen

19 ­ 15

Stoffel Gouws

1984

CR Swart

Wen

22 ­ 6

Schalk Coetzee

1985

Verwoerdburg

Wen

25 - 3

Poerie v Rooyen

Pierre Potgieter

1986

Voortekkerhoogte

Naaswenner

13 - 15

Poerie v Rooyen

Christo Potgieter

1988

Langenhoven

Wen

14 ­ 11

Pierre Edwards

Faan Nel

1989

Menlopark

Wen

20 - 17

Chris Krüger

Jan Lodewyk Pretorius

1991

Menlopark

Naaswenner

18 - 19

Poerie v Rooyen

Schalk de Lange

1992

Waterkloof

Naaswenner

7 ­ 17

Sakkie van der Walt G van Wyk At Oosthuizen Sakkie v/d Walt At Oosthuizen Carel Kriek Carel Kriek Sakkie v/d Walt

R Odendaal

1993

FH Odendaal

Wen

20 - 12

Neels Hattingh

1994

Verwoerdburg

Wen

36 - 11

Deon Strydom

1995

FH Odendaal

Wen

30 - 3

Theo Grobler

47

Affie Rugby Statistiek

1996

Waterkloof

Wen

25 ­ 8

Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Carel Kriek Sakkie v/d Walt Fanie Grobler Karel Stander Fanie Grobler Karel Stander

Charl Els

1997

Waterkloof

Wen

22 ­ 12

Theo Erasmus

1998

Waterkloof

Wen

44 ­ 15

Tiaan Snyman

1999

Waterkloof

Wen

41 ­ 10

Werner Pieterse

2000

HTS John Vorster

Wen

36 ­ 7

Anton de Wet

2001

Waterkloof

Wen

37 ­ 13

Carel Hoffman

2002

Waterkloof

Wen

37 ­ 28

Sarel Potgieter

2003

Waterkloof

Naaswenner

16 ­ 33

Pierre Spies

2004

HTS John Vorster

Wen

44 ­ 18

Philip Woest

2005

Waterkloof

Naaswenner

12 ­ 20

Braam Gerber

2006

Waterkloof

Naaswenner

18 ­ 21

Gerrrit-Jan v Velze

AHS en Waterkloof neem vir die laaste keer deel aan die Blou Bulle skole liga in 1996. Die liga was toe opgedeel in die A,B,C en D liga. Later verander dit na die Stadsbeker vir Groot, Medium en Kleinskole. Sedert 1997 het AHS en Waterkloof teen mekaar gespeel voor die Julie vakansie wat dan bepaal het of hulle teen die wenner of naaswenner van die Stadsbeker vir groot skole speel. In 1997 was daar 'n kwarteindrondte maar vanaf 1998 tot en met 2006 was dit net die semi finaal en dan finaal. Vanaf 1996 tot 2006 het AHS 8 keer vier spanne in die Blou Bulle finaal gehad naamlik 96, 97, 00, 01, 02, 03, 05 en 06. In 2000 en 2001 was al vier AHS spanne die Blou Bul finaal wenners gewees. AHS wen die Blou Bulle finaal 10 jaar in 'n ry vanaf 1993 ­ 2002. AHS wen die Blou Bul finaal 25 keer sedert 1940.

***********************************************

48

Affie Rugby Statistiek

NOORD TRANSVAAL & BLOU BUL FINAAL ­ 0/14, 0/15 & 0/16.

JAAR & SPAN

1976 0/15A 1985 0/15A 1987 0/15A 1989 0/15A 1990 0/15A

TEENSTANDER

UITSLAG

TELLING

AFRIGTERS

KAPTEIN

Hendrik Verwoerd

Wen

*******

Jack van Rensburg

French Bezuidenhout

Menlo Park

Wen

16 ­ 9

Pierre Edwards

Chris Papenfus

Menlopark

Wen

24 ­ 3

Arie v Deventer

Jan Lodewyk Pretorius

Wagpos

Wen

26 ­ 0

Poerie v Rooyen

Schalk de Lange

Wagpos

Wen

********

Marius Voges Sakkie v/d Walt

Pieter de Jager

1991 0/15A

FH Odendaal

Wen

20 - 3

Pierre Edwards At Oosthuizen

Neels Hattingh

1993 0/15A

Waterkloof

Naaswenner

10 ­ 13

Con Purchase Daan Potgieter

Ernst McDonald

1994 0/15A

Waterkloof

Wen

10 ­ 8

Sakkie v/d Walt Francois Deysel

Skipper Badenhorst

1995 0/16A

Waterkloof

Wen

15 ­ 7

Ettiene Burger Charl v Rooyen kompetisie kompetisie

Eduard Coetzee

0/15A 0/14A

Neem Neem

nie deel nie deel

aan aan

nie nie

1996 0/16A

Waterkloof

Wen

19 - 12

Ettiene Burger Con Purchase Charl van Rooyen Kobus Louw Daan Potgieter Eric Prinsloo

Johannes v Wyk

0/15A

Waterkloof

Wen

24 - 0

Kobus v/d Walt

0/14A

Waterkloof

Naaswenner

10 - 25

Zak van Aswegen

1997 0/16A

Waterkloof

Wen

22 - 19

Ettiene Burger Charl v Rooyen Daan Potgieter Hennie Viljoen Daan Potgieter Con Purchase

Kobus v/d Walt

0/15A

Waterkloof

Naaswenner

24 - 26

Jaco Hills

0/14A

Waterkloof

Wen

27 ­ 10

Deon Venter

1998 0/15A 0/14A

Waterkloof Overkruin

Naaswenner Wen

13 ­ 15 36 ­ 0

Paul Oberholtser Ettiene Burger Andries Koegelenberg

Deon Venter Theuns Lategan

1999 0/16A

Waterkloof

Wen

18 ­ 16

Fanie Grobler Paul Oberholtser

Carel Hoffman

49

Affie Rugby Statistiek

0/15A Waterkloof Wen 20 ­14 Ettiene Burger Karel Stander Theuns Lategan

2000 0/16A

Waterkloof

Wen

22 ­ 12

Fanie Grobler Karel Stander Feb du Toit Paul Oberholtser Francois de Kock Jurie Geldenhuys

Deon O'Neill

0/15A

Zwartkop

Wen

19 ­ 7

Herman v Schalkwyk

0/14A

Waterkloof

Wen

14 ­ 6

Phillip Woest

2001 0/16A

Zwartkop

Wen

6-0

Fanie Grobler Karel Stander Francois de Kock Jurie Geldenhuys Feb Du Toit Paul Oberholtser

Weber van Wyk

0/15A

Pietersburg

Wen

23 - 9

Phillip Woest

0/14A

Waterkloof

Wen

17 ­ 0

Julian Erasmus

2002 0/16A

Waterkloof

Wen

14 ­ 0

Fanie Grobler Karel Stander Feb du Toit Nico van Loggerenberg Ettienne de Bruin Francois de Kock Jakes Smit

Phillip Woest

0/15A

Centurion

Wen

23 ­ 15

Jurgens Dreyer

0/14A

Waterkloof

Naaswenner

7 ­ 14

Gerrit-Jan van Velze

2003 0/16A

Waterkloof

Wen

16 ­ 5

Fanie Grobler Karel Stander Feb du Toit Wimpie J/V Rensburg Jakes Smit Jan Grabie

Julian Erasmus

0/15A

Waterkloof

Naaswenner

15 ­ 18

Gerrrit-Jan van Velze

0/14A

Waterkloof

Naaswenner

0 ­ 19

Zander Smith

2004 0/16A

Waterkloof

Wen

16 ­ 9

Fanie Grobler Karel Stander Jakes Smit Jan Grabe

Gerrrit-Jan van Velze

0/14A

Waterkloof

Wen

16 ­ 14

Johannes Esterhuizen

2005 0/16A

Waterkloof

Naaswenner

12 - 22

Sakkie v/d Walt Pedegrine Joynt Feb du Toit Wimpie J/V Rensburg Jakes Smit Jan Grabe

Chris Liebenberg

0/15A

Eldoraigne

Wen

38 - 0

Johannes Esterhuizen

0/14A

Waterkloof

Wen

20 ­ 0

Lohan Jacobs

2006 0/16A

Waterkloof

Naaswenner

8 - 11

Sakkie v/d Walt Carel Kriek Jan Grabe Pedegrine Joynt Jakes Smit Wimpie J/V Rensburg

Reinhardt Fick

0/15A

Waterkloof

Wen

20 ­ 3

Pieter vd Walt

0/14A

Eldoraigne

Wen

40 ­ 0

Warren Gilbert

50

Affie Rugby Statistiek

SUPER 12 & 16

Die kompetisie vind plaas sedert 1997 en staan aanvanklik bekend as die Super 12 en vanaf 2000 as die Super 16 met sestien deelnemende skole. AHS neem deel aan die rugby kompetisie vanaf 1999 tot 2006 met die volgende resultate:

SPAN

1e 0/16 0/15 0/14 Algeheel

1999

Wen 3 de Wen 3 de AHS/Waterkloof

2000

Wen Wen 4 de Wen AHS

2001

Wen 7 de Wen 5 de 2 de

2002

Wen Wen Wen Gelyk 3 de AHS

2003

Wen Wen 4 de 3 de AHS

2004

7 de 3 de 5 de Wen 4 de

2005

Wen 3de Wen Wen AHS

2006

2e 2e Wen Wen AHS

Neem nie deel aan die kompetisie in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.

51

Affie Rugby Statistiek

WEDSTRYDE GESPEEL 1STE SPAN

ALFABETIESE LYS VAN SKOLE TEEN GESPEEL Die lys wat volg is sover bekend al die skole wat AHS se 1e Span teen gespeel het. Dit sluit nie klubspanne in wat in die vroeër jare teen gespeel is en ook nie oorsese spanne wat meeste van die tyd Junior Klubspanne was. Die lys sluit skole van Namibië en Zimbabwe in. In totaal is 165 skole teen gespeel. Agter elke skool se naam verskyn die volgende: 1e Jaar teen AHS/Gespeel/Gewen/Verloor/Gelykop

AHS Germiston Alberton Andrew Rabie Bastion Belfast Belville Bethlehem Bishops Bloemfontein XV Boland Landbou Brandwag Humansdorp Brandwag Brits Capricorn CBC Pretoria Clapham CR Swart Centurion * Dale College De Aar Despatch DF Malan Durban High School Diamantveld Dirkie Uys Dr Malan Durban Afrikaanse Skole EG Jansen Elandspoort Eldoraigne Ellisras Empangeni Erasmus Ermelo FNB XV Fakkel FH Odendaal Florida Framesby Frikkie Meyer Garsfontein Generaal Hertzog Gerrit Maritz Gill College Somerset Oos Glenwood Boys High Gobabis Graaf Reinet Volkskool Grens

1987/1/1/-/1980/2/2/-/1959/1/-/1/2001/3/3/-/1925/5/5/-/1973/1/1/-/1924/2/-/2/1996/3/3/-/1922 /1/1/-/2000/4/3/1/2001/2/2/-/1984/3/3/-/1943/34/27/6/1 1972/1/1-/1931/39/35/3/1 1959/5/5/-/1970/15/10/5/1963/30/25/4/1 1935/4/2/1/1 1958/1/-/-/1 1961/1/-/-/1 1959/1/1/-/1981/4/3/1/1985/1/1/-/1972/3/3/-/1988/1/1/-/1995/1/1-/2000/7/6/1/1972/1/1/-/1990/7/6/-/1 1997/1/1/-/1978/1/1/-/1942/18/14/3/1 1926/14/8/6/2009/1/1-/1957/1/1/-/1981/16/13/1/2 1977/6/5/1/1997/1/1/-/1980/2/2/-/1993/5/5/-/1958/5/4/1/1976/5/5/-/1973/1/1/-/-/ 2007/5/3/2/1958/1/-/-/1 1972/1/1/-/1962/3/3/-/-

Grey College Grey High PE Hangklip Hans Moore Hans Strijdom Heidelberg Volkskool Helpmekaar Hendrik Verwoerd Hercules Hilton College Hofmeyer Ceres Hoogenhout Bethal HTS Carel de Wet HTS Daniël Pienaar HTS Drostdy HTS John Voster HTS Klerksdorp HTS Ligbron HTS Louis Botha HTS Middelburg HTS Nic Diederichs HTS Springs HTS Tom Naude HTS Tuine HTS Vereeniging Hugenote Springs Jan van Riebeeck Jeppe Boys High Jeugland JJ Du Preez Parrow Kearsney College Keetmanshoop Kemptonpark Kensington King Edward VII School Kingswood College Klerksdorp Landsdowne Langenhoven Lichtenburg Linden Louis Trichardt Marais Viljoen Maritzburg College Marlow landbou Menlo Park Merensky Michael House

1953/33/3/25/5 1964/3/2/1/1981/1/1/-/1990/7/6/1/1986/5/5/-/1940/6/3/3/1929/55/32/18/5 1959/16/13/3/1956/2/2/-/1999/1/1/-/1967/1/1/-/-/ 1967/2/1/1/1994/1/1/-/2010/2/2/-/1979/1/-/1/1963/24/18/6/1981/1/1/-/1999/1/1/-/1991/1/1/-/1950/38/24/11/3 1996/1/1/-/1995/3/3/-/1972/13/9/3/1 1987/9/9/-/1987/9/9/-/1978/19/10/8/1 1960/5/3/2/1996/6/6/-/1997/4/4/-/1967/3/3/-/1995/5/5/-/1958/1/1/-/1963/2/2/-/1963/1/-/1/1997/3/3/-/1931/1/-/1/1957/8/5/2/1 1959/1/1/-/-/ 1957/10/7/2/1 1978/3/2/1/1987/1/1/-/1960/10/8/1/1 1999/4/4/-/1996/17/15/2/1961/1/-/1/1965/38/29/9/1960/1/1/-/1995/3/2/1/52

Affie Rugby Statistiek

Middelburg Montagu Montana Monument Nassau/ Voortrekker Nelspruit Nico Malan Noord Kaap Nylstroom Oakdale Oos Moot Oosterland Oudtshoorn Overkruin Outeniqua Paarl Boys High Paarl Gimnasium Parktown Boys High Paul Roos Gimnasium Pearson Piet Potgieter Pietersburg Port Natal Potch Gimnasium Potch Volkskool Pretoria Boys High Pretoria Noord Pretoria Wes Prince Edward Zimbabwe Punt PW Botha Kollege Queens College Rob Ferreira Rondebosch Boys High Roodepoort *

1940/17/10/6/1 1959/1/-/1/1991/3/3/-/1923/24/12/9/3 1952/1/1/-/1970/19/14/4/1 1999/1/1/-/2011/1/-/1/1925/15/10/4/1 1991/1/1/-/1960/8/4/4/1994/1/1/-/1985/1/1/-/1979/10/8/1/1 2004/4/4/-/1947/18/11/7/1967/12/5/6/1 1936/6/5/1/1952/15/8/6/1 1961/1/1/-/-/ 1948/6/5/1/1924/24/16/6/2 1972/2/2/-/1921/8/4/4/1928/6/4/1/1 1923/107/57/41/9 1973/3/2/1/1932/5/5/-/2000/1/1/-/1985/1/1/-/2001/1/1/-/1981/3/3/-/1995/2/2/-/1979/4/1/2/1 2004/2/2/-/-

Rustenburg Selborne College Sentraal Bloemfontein St Johns College St Johns Harare St Stithians Stoffberg Strand Swakopmund Tegniese Kollege Pta Transvalia Tuine Ventersdorp Vereeniging Volksrust Voortrekker Boksburg Voortrekker Pietermaritzburg Voortrekkerhoogte Vorentoe Vryburger Wagpos Warmbad Waterkloof Welkom Gimnasium Wesvalia Wilgers Windhoek Wolmaranstad Wonderboom Worcester Boys High Worcester Wynberg Boys High Zwartkops Zwartruggens

1922/36/17/15/4 1996/10/6/4/1956/4/3/1/1998/2/2/-/2005/2/2/-/1996/9/9/-/1979/2/2/-/1976/1/1/-/1958/1/1/-/1933/30/27/2/1 1969/2/2/-/1960/2/2/-/1940/1/1/-/1979/2/-/2/1970/1/1/-/1922/9/7/2/1972/3/-/2/1 1974/10/8/2/1993/1/1/-/1966/1/1/-/1984/3/2/1/1960/2/2/-/1987/36/29/7/1973/1/1/-/1996/1/1/-/1999/1/1/-/1958/2/2/-/1985/1/1/-/1954/18/13/4/1 1959/2/-/1/1 1963/1/-/-/1 1997/5/5/-/1992/8/8/-/1934/1/1/-/-

Lyttleton, Verwoerdburg en nou Centurion.

*******************************************

53

Affie Rugby Statistiek

OPSOMMING VAN WEDSTRYDE GESPEEL

Skole wat 15 of meer wedstryde teen AHS gespeel het en bekende ,,rugby" skole wat a.g.v. afstande nie gereeld teen gespeel word nie verskyn individueel op die lys. Die lys wat volg is in volgorde van aantal wedstryde gespeel en die res van die skole wat op die alfabetiese lys van skole verskyn is saamgevat onder " Ander Skole"

Skool

Jaar *

Gespeel

107 55 38 39 38 36 36 34 33 30 30 25 24 24 20 19 18 18 18 17 16 16 15 15 15 14 12 10 5 4 4 4 4 3 4 3 3 1 396 1207

Gewen

57 32 29 35 24 29 17 27 3 27 25 12 16 18 10 14 14 13 11 15 13 13 10 10 8 8 5 6 5 1 3 2 3 2 4 3 3 1 321 851 (70.5%)

Verloor

41 18 9 3 11 7 15 6 25 2 4 10 6 6 9 4 3 4 7 2 1 3 4 5 6 6 6 4 2 1 1 1 1 61 295 (24.4%)

Gelykop

9 5 1 3 4 1 5 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 61 (5.1%)

Pretoria Boys High 1923 Helpmekaar 1929 Menlo Park 1965 CBC Pretoria 1931 HTS Middelburg 1950 Waterkloof 1987 Rustenburg 1922 Brits 1943 Grey College 1953 Tegniese Kollege Pta 1933 Centurion 1963 Monument 1923 Pietersburg 1924 HTS John Voster 1963 Hugenote Springs 1978 Nelspruit 1970 Erasmus 1942 Wonderboom 1954 Paarl Boys High 1947 Maritzburg College 1996 FH Odendaal 1981 Hendrik Verwoerd 1959 Nylstroom 1925 CR Swart 1970 Paul Roos Gimnasium 1952 Ermelo 1926 Paarl Gimnasium 1967 Selborne College 1996 Wynberg Boys High 1997 Rondebosch B/High 1979 Boland Landbou 2000 Dale College 1935 DHS 1981 Grey High PE 1964 Outeniqua 2004 KES 1997 Bishops 1996 Oakdale 1991 Ander Skole 1921 TOTAAL

* Verwys na die eerste wedstryd wat die 1e Span teen die betrokke skool se 1e Span gespeel het. Die eerste

skoolspanne wat AHS teen gespeel het was: 1921 ­ Potch Gimnasium 1922 ­ Potch Gimnasium, Rustenburg en Voortrekker Boksburg. In 1921 en 1922 het AHS net teen PBHS se 2e Span gespeel. Tellings teen Nylstroom in die jare 40 en 50 is onvolledig en daar is heelwat meer as 15 wedstryde teen hulle gespeel. So ook 'n skool soos Louis Trichardt wat nie in die lys hierbo verskyn nie. Met die inligting beskikbaar is daar nog `n verdere 125 wedstryde gespeel teen klub spanne in die periode 1921 ­ 1950 plus 25 wedstryde teen oorsese spanne sedert 1978. Die 1e wedstryd teen `n oorsese span was in 1978 teen St. Johns van Argentinië.

54

Affie Rugby Statistiek

GROOTSTE WEN EN VERLOOR TEEN OPPONENTE

SKOOL

Brits

WEN

46 ­ 3 (1990) 43 ­ 0 (1946) 24 ­ 0 (1953) 28 ­ 7 (1999) 59 ­ 5 (1993)

VERLOOR

10 ­ 22 (1980)

CBC Pretoria Dale College Centurion

6 ­ 9 (1967) 3 ­ 13 (1938) 6 ­ 16 (1969) 0 ­ 10 (1975) 4 ­ 23 (1972) 11 ­ 15 (1990) 10 ­ 47 (2007) 17 ­ 19 (2003) 3 ­ 24 (1979) 0 ­ 17 (1993) 15 ­ 32 (1994) 0 ­ 23 (1947) 0 ­ 23 (1983) 15 ­ 38 (1994) 10 ­ 16 (2000) 3 ­ 23 (1979) 0 ­ 12 (1983) 10 ­ 16 (2000) 16 ­ 28 (2004) 0 ­ 19 (1943) 3 ­ 35 (1992) 3 ­ 38 (1973) 12 ­ 32 (1979) 0 ­ 12 (1945) 0 ­ 19 (1943)

Ermelo FH Odendaal Grey College Grey High PE HTS John Voster HTS Middelburg

38 ­ 7 (2004) 53 ­ 0 (1996) 25 ­ 3 (1996) 25 ­ 15 (1997) 58 ­ 0 (2011) 32 ­ 6 (2002)

Helpmekaar

36 ­ 3 (1968)

Hugenote Springs Maritzburg College Menlo Park Monument Maritzburg College Nelspruit Nylstroom Paarl Boys High Paarl Gimnasium Paul Roos Gimnasium Pietersburg Pretoria Boys High

42 ­ 3 (1981) 55 ­ 7 (2011) 50 ­ 6 (1996) 51 ­ 6 (1994) 52 ­ 15 (2008) 62 ­ 10 (2001) 29 ­ 0 (1942) 33 ­ 6 (2004) 59 ­ 6 (2011) 32 ­ 11 (1978) 72 ­ 8 (2002) 62 ­ 13 (1996) 49 ­ 0 (1998) 55 ­ 19 (2010) 30 ­ 3 (1999) 33 ­ 0 (1960) 75 ­ 6 (1993) 46 ­ 0 (1974)

Rustenburg Selborne College Tegniese Kollege Pretoria Waterkloof Wonderboom

0 ­ 13 (1935) 0 ­ 13 (2003) 0 ­ 10 (1947) 20 ­ 45 (2006) 4 ­ 15 (1968)

******************************************

55

Affie Rugby Statistiek

AHS VS PRETORIA BOYS HIGH

JAAR 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 UITSLAG 3­6 0­3 0­4 0­7 5­6 0­0 0­3 3­3 3­3 8­0 0­0 3 ­ 11 9 ­ 11 15 ­ 3 11 ­ 0 3 ­ 11 8­0 6­5 6­6 3 ­ 13 0 ­ 19 UITSLAG 3­4 3 ­11 9 ­14 5­6 UITSLAG 9­0 3­3 JAAR 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UITSLAG 13 ­ 14 22 ­ 5 33 ­ 3 9 ­ 11 10 ­ 9 15 ­ 3 6­0 23 ­ 9 9 ­ 19 18 ­ 7 36 ­ 3 9 ­ 13 16 ­ 3 16 ­ 6 10 ­ 17 12 ­ 6 22 ­ 6 9 ­ 12 19 ­ 12 13 ­ 10 13 ­ 3 16 ­ 15 17 ­ 9 28 ­ 3 19 ­ 10 27 ­ 9 19 ­ 3 30 ­ 22 62 ­13 29 ­ 12 49 ­ 0 31 ­ 27 32 ­ 11 24 ­ 17 21 ­ 6 3 ­ 18 34 ­ 24 21 ­ 25 27 ­ 17 20 ­ 20 15 ­ 21 20 ­ 15 38 ­ 3 26 ­ 10 UITSLAG

4 ­ 11 6­7 10 ­ 0

6 ­ 11

0­3 11 ­ 3 0­6

Geen Wedstryde 5­8 0­3 4 ­ 15 11 ­ 0 0­6 3­6 11 ­ 6 6­0 11 ­ 6 3­3 8­5 9-0 3­9 8­0 12 - 3 10 ­ 12 Geen Wedstryde (Griepepidemie) 6­3 6 ­ 11 11 ­ 14 15 ­ 6 5­8 6­5 8­6 8 ­ 10 16 ­ 11 12 ­ 15 107 57 41 9

21 ­ 21 30 ­ 11

44 - 0

Totale wedstryde gespeel: Uitslag: - AHS - PBHS - Gelykop

Hoogste Telling Vir: - AHS 62 ( 62 ­13 in 1996) - PBHS 24 ( 24 ­ 34 in 2004) Grootste punte verskil: - AHS 49 ( 62 ­ 13 in 1996 & 49 ­ 0 in 1998) - PBHS 19 ( 19 ­ 0 in 1943)

Laaste wedstryd gewen PBHS: 2008 ( 15 - 21) Laaste wedstryd gelykop: Meeste punte in `n wedstryd: 100 Ste Wedstryd ­ 2005 2007 ( 20 ­ 20) 75 ( 62 ­ 13 in 1996)

Aantal wedstryde onoorwonne:

- AHS - PBHS 19 (1986 ­ 2002) 11 (1925 ­ 1931)

56

Affie Rugby Statistiek

In 1923 speel AHS en PBHS se 1e Spanne vir die eerste keer teen mekaar en sommer drie keer in een jaar. Die eerste wedstryd en Pretoria News berig die volgende:

EXCITING GAME OF 'RUGGER'

BOYS' FINE DISPLAY

A Lesson for Seniors ,,A Second League Rugby football match on Saturday between the Boys' High School and Afrikaans High School provided by far the best football fare of the afternoon and the greatest excitement. Both schools had brought along bands of supporters. The High School particularly being strong in school cries and football songs. As an exhibition of football the game was an object lesson to the Grand Challenge game that came later, for both schools displayed a control of their movements which the senior game lacked. From start to finish the football was waged at a great pace." AHS verloor, telling 3 ­ 6. ****************************************************

Die tweede wedstryd was 'n Administrateurs Beker wedstryd en Pretoria News berig die volgende:

"As was expected the meeting of these two schools in the Administrators Cup aroused the most extraordinary enthusiasm and produced a desparate game. A few weeks ago the schools met in the Second League, BHS scoring a victory after a splendid game by six points to three. So far as the Afrikaans School is concerned that team was not a purely school side, as it contained several masters. The match yesterday was between purely school sides, though A.H.S. appeared to be little handicapped by the absence of their masters". AHS verloor die wedstryd met 'n skepskop deur PBHS in die doodsnikke van die wedstryd, telling 3 ­ 4. ***************************************************

Die derde wedstryd en Pretoria News berig die volgende:

,, An excellent curtain raiser was provided by a Second League match between the Boys' and the Afrikaans High Schools. In this the third the B.H.S. had to strike their colours by nine points to nil." AHS wen, telling 9 ­ 0. ****************************************************

57

Affie Rugby Statistiek

WEDSTRYD TELLINGS PER JAAR 1920's ­ 2000+

Soos gesien kan word in die tabelle wat volg is daar heelwat tellings en wedstryde wat onvolledig is. Indien u 'n bydrae kan maak met korreksies, wedstryde gespeel of kan verwys na bronne om sodanige inligting te bekom soos bv. Oud Affies, plakboeke, koerantberigte, ens. sal ek bly wees as u my kontak soos genoem in die inleiding van die dokument. In die vroeër jare is heelwat wedstryde gespeel teen klubspanne en word dit aangedui met `n asterix. Oor die jare het die punte vir 'n drie ens. verander en het ek ter inligting dit hieronder uiteengesit.

Periode - 1891 1891 - 1893 1893 - 1905 1905 - 1948 1948 - 1971 1972 - 1977 1977 - 1992 1993 -

Drie 1 2 3 3 3 4 4 5

Doelskop 2 3 2 2 2 2 2 2

Strafskop 2 3 3 3 3 3 3 3

Skepskop 3 4 4 4 3 3 3 3

58

Affie Rugby Statistiek

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1921 - 1929

1920 1921

OPPONENTE Potch Gimnasium Pretoria Boys High 2des Koedoes Trades Harlequins Pretoria Boys High 2des NKP Spoorweë Harlequins Tukkies "B" Pretoria Boys High 2des Spoorweë Pretoria UITSLAG VIR TEEN 0 4 0 5 0 11 11 4 15 6 0 3 0 11 0 0 3 3 5 14 8 12 8 13 0 11

1922

OPPONENTE Potch Gimnasium Harlequins Pretoria Boys High 2des Rustenburg Pretoria Tukkies "B" Spoorweë Harlequins Weermag Voortrekker Boksburg Spoorweë Harlequins Spoorweë Weermag Polisie Pretoria UITSLAG VIR TEEN Verloor 9 0 9 0 Wen 6 0 3 0 9 0 24 3 6 3 Wen 22 0 16 0 3 0 3 0 Punte gestuur 6 9

1923

OPPONENTE Polisie Garnisoen NKP Harlequins Pretoria Boys High Lugmag Pretoria Boys High Spoorweë Tukkies "B" Pretoria Garnisoen Harlequins NKP Spoorweë Lugmag Tukkies "B" Pretoria Boys High Brits Harlequins Pretoria Bloemfontein XV Monument Voortrekker Boksburg Heidelberg Volkskool Tukkies "B" TOTAAL W 13 UITSLAG VIR TEEN 3 5 3 6 0 0 3 5 3 6 Punte gestuur 3 4 3 0 6 5 13 0 0 5 0 11 0 0 0 9 11 0 0 3 9 0 Punte gestuur 8 3 16 3 0 7 11 0 Wen Wen 9 0 101 72 V 10 G 2 OPPONENTE *1 Garnisoen *2 Spoorweë *3 West Eind 4 Pietersburg 5 Pretoria Boys High *6 Polisie 7 Pretoria Boys High *8 Harlequins 9 Pietersburg 10 Bethlehem *11 Pretoria *12 Harlequins *13 Polisie 14 Pretoria Boys High

1924

UITSLAG VIR TEEN 0 0 0 5 0 5 6 3 3 11 5 16 0 3 3 8 14 6 3 5 3 3 6 7 0 12 3 3

1 2 *3 *4 *5 6 *7 *8 *9 *10 11 *12 *13

1 *2 3 4 *5 *6 *7 *8 *9 10 *11 *12 *13 *14 *15 *16

*1 *2 *3 *4 5 *6 7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 17 18 *19 *20 21 22 23 24 *25

TOTAAL G W V G G 13 W 2

50 V 9

97 G 2 G 16

TOTAAL W 14 V 2 G 0 G 25

TOTAAL G 14 W 2

46 V 9

87 G 3

1925

OPPONENTE Pretoria Boys High Pretoria Boys High 2des Lugmag Polisie Rustenburg Nylstroom Harlequins Pretoria Boys High PBHS Old Boys Belfast Pretoria UITSLAG VIR TEEN 0 4 0 8 0 8 0 14 13 Junie 20 Junie 3 0 9 14 6 3 31 3 5 16 OPPONENTE Pretoria Boys High Pretoria Boys High Ermelo Pietersburg

1926

UITSLAG VIR TEEN 0 7 5 6 0 8 31 Julie OPPONENTE Pretoria Boys High Tegniese College

1927

UITSLAG VIR TEEN 5 6 19 5 OPPONENTE Pretoria Boys High Rusrenburg Pietersburg Potch Volkskool Harlequins Van Broekhuizen Beker gewen

1928

UITSLAG VIR TEEN 0 0 0 6 17 0 0 0 Verloor OPPONENTE Pretoria Boys High Helpmekaar Rustenburg Tukkies Innesdale Spoorweë Pretoria Tukkies Harlequins Harlequins Spoorweë Innesdale Pretoria Oud - leerlinge

1929

UITSLAG VIR TEEN 0 3 17 0 6 7 Verloor Wen Wen Wen Wen Verloor Wen Wen Wen Wen 16 23

1 2 *3 *4 5 6 *7 8 *9 10 *11

1 2 3 4

1 2

1 2 3 4 *5

1 2 3 *4 5* *6 *7 *8 89 1*0 *11 *12 *13 *14

TOTAAL G 9 W 3 V 6 G 0

3 G 3

TOTAAL W 0 V 3 G 0 G 2

TOTAAL W 1 V 1 G 0 G 5

TOTAAL W 1 V 2 G 2 G 14

TOTAAL W 9 V 5 G 0

59

Affie Rugby Statistiek

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1930 - 1939

1930

OPPONENTE Bereapark Pretoria B Pretoria Boys High Helpmekaar Innesdal Harlequins Pietersburg Pretoria Boys High Rustenburg Tukkies Kingswood College UITSLAG VIR TEEN Wen Wen 3 3 16 0 Wen Gelykop 3 0 4 11 3 9 Verloor 6 8 OPPONENTE CBC Pretoria Bereapark Pretoria Boys High Premiermyn Tukkies West Einde Harlequins Pretoria Tukkies Rustenburg Helpmekaar Pretoria Premiermyn Bereapark West Einde Harlequins CBC Pretoria Pretoria Boys High

1931

UITSLAG VIR TEEN 20 3 Wen 3 3 20 0 Verloor Wen 3 4 Verloor 12 0 0 3 3 6 3 9 Wen 28 0 Wen Verloor Wen 6 7

1932

OPPONENTE Pretoria Wes B Pretoria Boys High Pretoria Wes A Pretoria A Helpmekaar Bereapark Rustenburg Harlequins Tukkies Pretoria Wes B Pretoria Wes A Innesdal Pretoria Boys High Tukkies Pretoria A CBC Pretoria Harlequins Pretoria Boys High UITSLAG VIR TEEN 32 0 8 0 8 0 0 0 15 0 13 0 28 Mei 3 0 0 3 25 3 16 0 39 0 6 11 3 8 0 3 8 9 3 7 10 0 OPPONENTE *1 Bereapark *2 Innesdal *3 Pretoria 4 Pretoria Boys High *5 Harlequins *6 Tukkies B *7 Innesdal 8 Helpmekaar 9 Rustenburg *10 Tukkies A *11 Harlequins 12 Tegniese College

1933

UITSLAG VIR TEEN 13 0 Wen 13 0 0 0 3 3 Wen 26 0 10 0 Verloor 0 17 Wen 0 7

1934

OPPONENTE Garnisoen Zwartruggens Helpmekaar Pretoria Bereapark Tegniese College CBC Pretoria Pretoria Wes CBC Pretoria Tukkies A Harlequins Tegniese College Pretoria Wes Pretoria Boys High UITSLAG VIR TEEN 0 23 16 0 Wen 0 13 11 0 23 Mei 30 Mei 14 3 9 Junie 0 13 3 16 0 3 16 0 3 11

*1 *2 3 4 *5 *6 7 8 9 *10 11

1 *2 3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 10 11 *12 *13 *14 *15 16 *17 18

*1 2 *3 *4 5 *6 7 *8 *9 *10 *11 *12 13 *14 *15 16 *17 18

*1 2 3 *4 *5 6 7 8 9 *10 *11 12 13 14

TOTAAL G 11 W 5 V 3 G 2 G 18

TOTAAL W 9 V 8 G 1 G 17

TOTAAL W 10 V 6 G 1 G 12

TOTAAL W 7 V 3 G 2 G 11

TOTAAL W 5 V 6 G 0

1935

OPPONENTE Dale College Bereapark Garnisoen Helpmekaar Pretoria CBC Pretoria Tukkies B Bereapark Tukkies Garnisoen B Pretoria B Rustenburg Pretoria Boys High Pretoria CBC Pretoria Garnisoen Garnisoen B Tukkies B Garnisoen Tukkies TOTAAL W 8 UITSLAG VIR TEEN 9 9 Wen Verloor 6 5 6 11 Wen Wen 12 4 0 9 Wen Verloor 0 13 9 11 Verloor 0 0 0 6 Wen Wen 0 6 3 14

1936

OPPONENTE Helpmekaar CBC Pretoria Pretoria Boys High Voortrekker Boksburg Parktown CBC Pretoria Pretoria Boys High Rustenburg UITSLAG VIR TEEN 8 3 15 13 15 3 36 0 16 0 Wen 0 3 0 8

1937

OPPONENTE Helpmekaar Pretoria Boys High Parktown Rustenburg CBC Pretoria Pretoria Boys High Voortrekker Tegniese College Pietersburg Heidelberg Volkskool Nylstroom UITSLAG VIR TEEN Wen 11 0 17 9 13 18 0 3 11 3

1938

OPPONENTE Dale College Monument Rustenburg Rustenburg Pretoria Boys High Voortrekker Boksburg Pretoria Boys High Parktown Pietersburg Tegniese College 21 Mei CBC 11 Junie Middelburg Heidelberg Volkskool Nylstroom UITSLAG VIR TEEN 3 13 Verloor Verloor 6 6 3 11 0 3 0 6 11 9

1939

OPPONENTE Helpmekaar Pretoria Boys High Rustenburg CBC Pretoria CBC Pretoria Rustenburg Parktown Voortrekker Pietersburg Nylstroom Tegniese College Heidelberg Volkskool UITSLAG VIR TEEN 6 6 11 0 3 6 5 0 Wen Verloor 3 6

1 *2 *3 4 *5 6 *7 *8 *9 *10 *11 12 13 *14 15 *16 *17 *18 *19 *20

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

Heidelberg Volkskool Tegniese College Pietersburg Nylstroom

TOTAAL V 10 G 2 G 7 W 6 V 1 G 0 G 6

TOTAAL W 4 V 2 G 0 G 8

TOTAAL W 1 V 6 G 1 G 7

TOTAAL W 3 V 3 G 1

G 20

60

Affie Rugby Statistiek

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1940 - 1949

1940

OPPONENTE JSSB Helpmekaar STT Pretoria Boys High Nylstroom Tegniese College Heidelberg Volkskool CBC Pretoria Parktown Rustenburg Middelburg Belfast CBC Pretoria Ventersdorp TOTAAL G 14 W 10 6 UITSLAG VIR TEEN 19 0 3 13 3 13 6 5 20 5 14 3 5 14 11 3 12 5 5 0 0 6 19 3 24 3 21 6 162 V 4 71.43% 79 G 0 G 11

1941

OPPONENTE 1 Tegniese College 2 Heidelberg Volkskool 3 Rustenburg 4 Monument 5 Tegniese College 6 Helpmekaar 7 Pretoria Boys High 8 Nylstroom 9 Middelburg 10 Voortrekker Boksburg 11 CBC Pretoria UITSLAG VIR TEEN 6 3 11 3 5 6 3 8 10 5 5 10 6 6 22 7 7 6 9 0 14 10

1942

OPPONENTE Nylstroom Monument CBC Pretoria Pretoria Boys High Tegniese College Bronkhorstspruit Helpmekaar Rustenburg Pietersburg Middelburg Tegniese College CBC Pretoria Voortrekker Boksburg Middelburg TOTAAL G 14 W 9 5 UITSLAG VIR TEEN 29 0 3 3 3 5 3 13 3 0 6 0 6 0 14 0 12 0 3 3 8 5 6 0 11 3 3 6 110 V 3 78.60% 38 G 2 G 12 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1943

UITSLAG VIR TEEN 6 3 11 3 3 5 0 11 6 3 0 19 6 8 3 14 8 3 3 21 0 19 13 3

1944

OPPONENTE Nylstroom CBC Pretoria Jeugbrigade Brits Tegniese College Helpmekaar Rustenburg Nylstroom Jeugbrigade Tegniese College Belfast Potch Volkskool Heidelberg Volkskool UITSLAG VIR TEEN 12 12 14 6 20 5 11 0 6 0 3 3 6 3 12 10 14 3 6 0 27 0 15 0 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Brits CBC Pretoria Monument Helpmekaar Brits Nylstroom Rustenburg Rustenburg CBC Pretoria Voortrekker Boksburg Pretoria Boys High Tegniese College

1 2 *3 4 5 6 7 8 *9 10 11 12 13

TOTAAL W 7 3

98 V 3 72.70%

64 G 1

TOTAAL W 5 -4

59 V 7 41.70%

112 G 0 G 13

TOTAAL W 10 8

146 V 1 92.30%

45 G 2

1945

OPPONENTE Tegniese College CBC Pretoria Nylstroom Monument Helpmekaar Brits CBC Pretoria Rustenburg Bethlehem Pietersburg Tegniese College Pietersburg Voortrekker Boksburg Pretoria Boys High Jeugbrigade UITSLAG VIR TEEN 6 6 11 6 3 6 25 0 0 0 21 6 19 0 6 3 5 6 3 3 20 0 0 12 38 0 5 8 15 19 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1946

UITSLAG VIR TEEN 43 0 9 6 57 0 10 5 10 16 14 3 3 3 13 0 7 14 6 3 15 3 11 0 0 3 29 3 OPPONENTE Tegniese College Helpmekaar Rustenburg Erasmus Tegniese College Rustenburg Paarl Boys High CBC Pretoria Pretoria Boys High

1947

UITSLAG VIR TEEN 14 8 0 23 4 8 3 3 0 10 0 3 0 15 12 5 4 15 OPPONENTE Helpmekaar Pretoria Boys High Pietersburg Tegniese College CBC Pretoria Tegniese College Potgietersrus

1948

UITSLAG VIR TEEN 3 9 11 0 0 3 8 3 Wen 12 8 11 12

1949

OPPONENTE 1 Helpmekaar 2 Pretoria Boys High 3 Erasmus 4 Erasmus 5 Tegniese College 6 Brits 7 Pietersburg 8 Nylstroom 9 CBC Pretoria 10 Heidelberg Volkskool 11 Voortrekker Boksburg 12 UITSLAG VIR TEEN 0 20 0 6 Verloor Wen 3 3 Wen Wen Wen Wen Verloor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 *15

Brits Nylstroom CBC Pretoria Helpmekaar Pietersburg Rustenburg Rustenburg Rustenburg Pietersburg Paul Roos Gimnasium Tegniese College Tegniese College Pretoria Boys High Voortrekker Boksburg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7

Potgietersrus Pietersburg Brits Nylstroom Voortrekker Boksburg TOTAAL G 9 W 2 V 6 G 1 G 7

Rustenburg Brits Voortrekker Boksburg Pietersburg Nylstroom Heidelberg Volkskool

TOTAAL G 15 W 7 7

177 V 5 66.70%

75 G 3 G 14

TOTAAL W 10 12

227 V 3 78.60%

59 G 1

TOTAAL W 4 V 3 G 0 G 10

TOTAAL W 5 V 4 G 1

61

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1950 - 1959

1950

OPPONENTE Monument Pietersburg Tegniese College Nylstroom Pretoria Boys High Rustenburg Brits Erasmus Potgitersrus Helpmekaar CBC Pretoria Pietersburg Potgietersrus Erasmus HTS Middelburg Pretoria Boys High TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 9 8 3 6 15 0 3 0 3 6 9 6 19 0 11 0 24 3 6 0 20 0 6 0 11 0 6 3 8 9 11 6 164 47

Affie Rugby Statistiek

1951

OPPONENTE Pretoria Boys High Pretoria Boys High Helpmekaar Pietersburg Erasmus Potgitersrus Belfast Tegniese College Rustenburg CBC Pretoria Monument Pietersburg Nylstroom Rustenburg Ventersdorp Brits Potgitersrus TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 6 0 11 6 Verloor Verloor Verloor Wen Wen 14 0 3 3 14 0

1952

OPPONENTE Pretoria Boys High Pretoria Boys High Helpmekaar Paul Roos Gimnasium Paarl Boys High Nassau / Voortrekker Jan van Riebeeck Monument Pietersburg Nylstroom Rustenburg Erasmus Tegniese College Wonderboom Ventersdorp CBC Pretoria Pretoria Noord Pretoria Wes Brits Clapham Belfast TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 3 3 8 5 Wen 3 8 0 3 15 6 5 0 OPPONENTE Monument Nylstroom Lydenburg Brits Pretoria Wes Rustenburg Tegniese College CBC Pretoria Wonderboom Helpmekaar Erasmus Grey College Pietersburg Clapham Tegnise College Pretoria Boys High CBC Pretoria Pretoria Wes Belfast Pretoria Noord Pretoria Boys High Potgietersrust TOTAAL W 2

1953

UITSLAG VIR TEEN Wen Wedstryd gestop Gespeel Gespeel Gespeel 24 Gespeel 3 Gespeel 0 0 11 3 OPPONENTE Pretoria Boys High Helpmekaar Wonderboom Paarl Boys High Tegniese College CBC Pretoria Nylstroom Rustenburg Ventersdorp Pretoria Wes Pietersburg Lydenburg Erasmus Belfast Brits Potgietersrust

1954

UITSLAG VIR TEEN 8 0 8 8 6 5 3 6 3 0 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6

9

0

TOTAAL 3 9

G 16

W 13 7

V 3 81.3 81.25%

G 0

G 10

W 6

V 3

G 1

G 7

W 4

V 2

G 1

G 5

V 3

G 0

G 6

W 4

V 1

G 1

1955

OPPONENTE Grey College Pretoria Boys High Helpmekaar Wonderboom Tegniese College Rustenburg Brits Hercules Wonderboom Erasmus Pietersburg Sentraal (Bloem) Nylstroom TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 0 19 12 3 Verloor Verloor Wen

1956

OPPONENTE Grey College Pretoria Boys High Sentraal (Bloem) Potch Gimmies Rustenburg Brits Hercules Wonderboom Erasmus Pietersburg Tegniese College CBC Pretoria Nylstroom UITSLAG VIR TEEN 6 6 10 12 Wen Verloor Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen OPPONENTE Grey College Helpmekaar Sentraal (Bloem) Pietersburg Langenhoven Erasmus Wonderboom Pretoria Wes Brits Rustenburg Klerksdorp Klerksdorp Wonderboom Fakkel (Finaal) Toer!!!! TOTAAL

1957

UITSLAG VIR TEEN 0 22 5 3 5 31 14 6 26 14 6 3 8 8 3 8 3 3 3 6 3 3 6 3 OPPONENTE 1 Helpmekaar 2 Sentraal (Bloem) 3 Grey College 4 Generaal Hertzog 5 Rustenburg 6 Pretoria Boys High 7 Erasmus 8 Wonderboom 9 De Aar 10 Tegniese College Pietersburg Nylstroom Middelburg LIGA LIGA LIGA Toer!!!! TOTAAL

1958

UITSLAG VIR TEEN 9 5 9 11 6 14 Verloor 18 3 6 3 9 5 3 6 6 6 Wen

1959

OPPONENTE Potch Volkskool Pietersburg Rustenburg Nylstroom Grey College Sentraal (Bloem) Middelburg General Hertzog Erasmus CBC Pretoria Tegniese College Clapham Hendrik Verwoerd Wonderboom Montagu Worcester Boys High Landsdowne Andrew Rabie (PE) Pietersburg Pietersburg Pretoria Boys High DF Malan Klerksdorp (Finaal) TOTAAL Windhoek TOTAAL W 16 W 1 9 UITSLAG VIR TEEN 5 3 11 3 18 6 6 9 11 14 18 13 6 9 24 6 32 9 42 0 28 3 36 8 11 3 11 6 11 6 13 13 29 6 14 8 6 6 8 3 6 11 15 5 3 6 364 156 11 375 V 5 V 0 69.6% 6 162 G 2 G 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TOTAAL

126

66

11 12 13 14 14 G 10

Keetmanshoop Gobabis Windhoek Swakopmund TOTAAL W 5

32 5 3 14

0 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 17 18 20 21 22 23

V 4

G 1

24 24 G 23

G 6

W 3

V 3

G 0

G 13

W 10

V 2

G 1

G 13

W 12 5

V 1 92.31%

G 1

G 4

W 3

V 0

G 1

G 1

62

Affie Rugby Statistiek

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1960 - 1969

1960

OPPONENTE Louis Trichardt Middelburg Pietersburg Clapham Warmbad Oos-Moot Tegniese College Rustenburg Langenhoven CBC Pretoria Tuine Langenhoven Jan van Riebeeck Generaal Hertzog Pretoria Boys High Merensky Heidelberg Volkskool Klerksdorp TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 15 8 0 3 0 6 28 3 16 6 19 0 33 0 12 8 6 3 24 6 24 3 16 5 3 6 17 8 11 14 19 3 16 8 5 6 264 96

1961

OPPONENTE CBC Pretoria Generaal Hertzog Wonderboom Oos-Moot Nylstroom Helpmekaar FH Odendaal Hendrik Verwoerd Rustenburg Rustenburg Dispatch Marlow Pearson Tegniese College Brits Pretoria Boys High TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 36 16 9 8 12 9 13 0 14 3 12 6 30 0 6 0 3 3 3 6 3 3 9 11 11 6 14 11 11 9 15 6 201 97

1962

OPPONENTE 1 Pretoria Boys High 2 Paarl Boys High 3 Helpmekaar 4 Worcester Boys High 5 Gekombineerde PE 6 Grens 7 Generaal Hertzog 8 Warmbad 9 Nylstroom 10 Louis Trichardt 11 Rustenburg 12 Paarl Boys High Wonderboom Oos-Moot Hendrik Verwoerd Brits Tegniese College CBC Pretoria FH Odendaal UITSLAG VIR TEEN 5 8 13 3 3 0 0 13 14 3 12 6

1963

OPPONENTE Louis Trichardt CBC Pretoria Helpmekaar Clapham Nylstroom Oos-Moot Kensington Hercules HTS John Voster Warmbad Hendrik Verwoerd Grens Paarl Boys High Jan van Riebeeck Lyttleton Langenhoven Generaal Hertzog Pretoria Boys High Paarl Boys High Worcester TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 3 3 20 8 3 9 28 3 10 10 9 14 5 13 29 0 32 3 13 3 14 8 16 11 6 3 0 19 11 0 8 8 19 16 6 5 11 5 3 3 246 144

1964

OPPONENTE 1 Louis Trichardt 2 Lyttleton 3 Brits 4 Nylstroom 5 Oos-Moot 6 Brits 7 CBC Pretoria 8 Langenhoven 9 Grey High School 10 Hendrik Verwoerd *11 SA Spoorweg Polisie o/20 *12 Berea Rovers 0/20 13 Erasmus 14 Pretoria Boys High 15 Hendrik Verwoerd Clapham Kensington Hercules HTS John Voster Warmbad Generaal Hertzog TOTAAL G 15 W 11 UITSLAG VIR TEEN 18 3 6 9 Verloor Wen Wen 8 3 23 0 Verloor 18 12 Wen 48 6 8 14 Wen 8 6 Wen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Wen Wen

8

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G 18

W 13 9

V 5 72.22%

G 0

G 16

W 12 10

V 2 87.50%

G 2

G 7

W 8

V 3

G 0

G 20

W 12 5

V 4 80.00%

G 4

V 4

G 0

1965

OPPONENTE Pretoria Boys High Helpmekaar Hendrik Verwoerd CBC Pretoria Clapham Tegniese College Menlo Park Vryburger FH Odendaal Tuine Tegnies Klerksdorp Louis Trichardt Wonderboom Oos-Moot Wonderboom Oos-Moot Langenhoven Generaal Hertzog Nylstroom Toere W 8 UITSLAG VIR TEEN 8 10 0 17 Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Wen Gespeel 3 6 Gespeel Verloor Gespeel Verloor Gespeel

1966

OPPONENTE Ermelo Helpmekaar Grey College Menlo Park CBC Pretoria Oos-Moot Jan van Riebeeck Wonderboom Pretoria Boys High LIGA: Lyttleton Brits Brits Landbou Hendrik Verwoerd Erasmus Toere Louis Trichardt Nylstroom TOTAAL V 3 G 0 G 9 W 4 V 5 G 0 G 11 UITSLAG VIR TEEN 6 5 0 3 11 25 Wen 9 11 9 12 17 6 9 12 16 11

1967

OPPONENTE Helpmekaar Grey College Menlo Park Klerksdorp 31 Mei Hofmeyer (Ceres) Paarl Gimnasium CBC Pretoria JJ du Preez (Parrow) Jan van Riebeeck Paarl Boys High Bethal Pretoria Boys High Louis Trichardt Brits Hendrik Verwoerd Lyttleton UITSLAG VIR TEEN 5 3 0 22 Wen 11 0 6 11 10 5 6 12 5 11 9 8 6 6 11 15

1968

OPPONENTE 1 Louis Trichardt 2 Helpmekaar 3 Brits 4 Langenhoven 5 Menlo Park 6 Grey College 7 CBC Pretoria 8 Wonderboom 9 Hendrik Verwoerd 10 Lyttleton *11 Polisie 12 HTS Tuine 13 Oos-Moot 14 Pretoria Boys High UITSLAG TEEN VIR 37 0 36 3 6 9 5 3 12 6 8 28 26 9 4 15 17 8 Wen 14 20 19 11 9 6 13 14 OPPONENTE Transvalia Helpmekaar Lyttleton Langenhoven Polisie Sentraal (Bloem) Menlo Park Brits Hendrik Verwoerd Pretoria Boys High Paarl Boys High Louis Trichardt

1969

UITSLAG VIR TEEN 12 3 11 6 6 16 22 5 39 0 13 6 11 5 Verloor 6 8 22 5 9 3 Gespeel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 *5 6 7 8 9 10 11 12

Geen toer nie!

Geen toer nie!

TOTAAL W 5 V 6 G 0 G 14

TOTAAL W 9 V 5 G 0 G 11

TOTAAL W 8 V 3 G 0

G 11

63

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1970 - 1979

1970

OPPONENTE 1 Hendrik Verwoerd 2 Lyttleton 3 Menlo Park 4 Wonderboom 5 Brits 6 Tuine 7 CR Swart 8 Kempton Park 9 Volksrust 10 Potch Volkskool 11 Louis Trichardt 12 Nelspruit *13 Polisie 14 Helpmekaar 15 Piet Potgieter 16 Erasmus 17 JJ du Preez (Parow) 18 Grey College 19 Pretoria Boys High UITSLAG VIR TEEN 21 19 15 0 9 3 11 8 22 9 6 3 31 5 22 3 17 16 18 6 44 3 29 0 16 0 14 9 31 10 21 6 22 0 11 16 33 3 OPPONENTE Helpmekaar Hendrik Verwoerd Lyttleton Menlo Park Pretoria Boys High Brits Wonderboom Grey College JJ du Preez (Parow) Nelspruit Louis Trichardt

Affie Rugby Statistiek

1971

UITSLAG VIR TEEN 8 20 19 9 6 11 3 6 9 11 14 12 9 9 0 19 Gespeel tuis Gespeel Gespeel

1972

OPPONENTE Louis Trichardt Ermelo Helpmekaar Voortrekker (PMB) Port Natal Dirkie Uys HTS Middelburg 15 Apr Grey College Erasmus Capricorn Hendrik Verwoerd Lyttleton Wonderboom Pretoria Boys High Menlo Park CR Swart JJ du Preez (Parow) Graaff-Reinett Volkskool Heidelberg Volkskool Paarl Gimnasium Brits Nelspruit Elandspoort HTS John Vorster HTS Tom Naude Nelspruit TOTAAL W 20 7 UITSLAG VIR TEEN Wen 4 23 Wen 3 3 14 9 18 3 Wen 12 25 22 9 Wen 13 7 18 6 33 16 10 9 17 7 47 0 18 13 31 10 21 8 0 19 35 14 6 14 28 3 15 7 16 13 6 6 387 224 V 4 84.60% 17.6 G 2 10.2 OPPONENTE HTS Middelburg April Toer April Toer April Toer Grey College CR Swart Brits Menlo Park Lyttleton Pretoria Boys High Erasmus 23 Mei Wonderboom 9 Jun Gill ( Somerset-Oos) Hendrik Verwoerd Welkom Gimnasium Belville Paarl Gimnasium Pretoria Noord Nelspruit HTS Tom Naude

1973

UITSLAG VIR TEEN Wen Verloor Verloor Verloor 3 10 0 14 10 4 13 4 29 7 15 3 Wen Wen 28 19 25 30 12 4 18 4 3 38 4 21 Gespeel OPPONENTE HTS Tom Naude HTS Middelburg Toer - Natal/ Zim Toer - Natal/ Zim Toer - Natal/ Zim Helpmekaar Wonderboom Grey College Brits Pretoria Boys High Lyttleton CR Swart Menlo Park Voortrekkerhoogte Nelspruit

1974

UITSLAG VIR TEEN 27 9 Wen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toer April HTS Middelburg Erasmus Piet Potgieter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 46 6 17 6 34 16 14 34 Verloor

14 4 14 3 0 4 18 3 13

TOTAAL G 19 W 18 14 22

393 533 V 1 94.70%

119 119 G 0

TOTAAL G 8 W 2

68 V 5

97 G 1 G 26

G 18

W 10

V 8

G 0

G 12

W 9

V 3

G 0

1975

OPPONENTE HTS Middelburg HTS Tom Naude Toer - Oos Kaap Toer - Oos Kaap Toer - Oos Kaap Toer - Oos Kaap Helpmekaar Menlo Park Hendrik Verwoerd Verwoerdburg HTS John Voster CR Swart Brits Pretoria Boys High Nelspruit UITSLAG VIR TEEN 4 12 3 6

1976

OPPONENTE HTS Middelburg Paul Roos GIimnasium Paarl Gimnasium Strand Dirkie Uys Helpmekaar Nelspruit Brits CR Swart Wonderboom HTS John Voster Verwoerdburg Pretoria Boys High HTS John Voster Gerrit Maritz Menlo Park UITSLAG VIR TEEN 10 6 15 13 10 3 7 6 12 10 12 22 28 6 15 4 16 12 43 6 15 16 25 22 9 19 18 16 11 4 3 6 OPPONENTE Middelburg HTS Tom Naude Florida Helpmekaar Nelspruit Pretoria Boys High Brits CR Swart Verwoerdburg HTS John Voster Menlo Park Toer Harrismith Schoonspruit Dirkie Uys Port Natal

1977

UITSLAG VIR TEEN 6 0 12 33 4 37 21 19 28 7 18 7 15 0 28 7 18 13 3 9 3 6

1978

OPPONENTE HTS Tom Naude Empangeni Dirkie Uys Voortrekker (PMB) Florida HTS Middelburg Oos-Moot Helpmekaar Pretoria Boys High Nelspruit Hugenote Paul Roos Gimnasium Port Natal CR Swart Brits HTS John Voster Menlo Park Hendrik Verwoerd Brits Lichtenburg Hugenote Potch Gimnasium TOTAAL St John (Argentinië) TOTAAL W 21 W 1 10 UITSLAG VIR TEEN 22 7 18 12 23 6 9 36 28 16 17 10 19 9 17 10 36 3 37 10 18 16 32 11 30 15 13 0 25 13 20 10 10 7 13 12 18 12 36 10 12 7 11 3 464 235 56 520 V 1 V 0 95.45% 0 235 G 0 G 0

1979

OPPONENTE HTS Tom Naude Helpmekaar Hugenote HTS Middelburg Stoffberg Vereeniging Ermelo CR Swart Verwoerdburg Overkruin Menlo Park Brits HTS John Voster Pretoria Boys High Paarl Boys High Rondebosch Boys High Paul Roos Gimnasium HJS Drosdy Voortrekker (PMB) TOTAAL 20 21 21 Etosha (Tsumeb) St Leonard College (Arg) TOTAAL 32 16 9 23 UITSLAG VIR TEEN 3 6 10 10 18 20 13 13 22 3 3 28 10 13 9 12 6 4 6 20 3 23 19 15 3 24 9 13 25 Junie Verloor 12 32 Verloor Verloor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 22 12 0 9 11 11 23 Gespeel

30 3 18 10 27 10 4 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Toer??

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

23 23 TOTAAL TOTAAL 249 171 TOTAAL G 22 G 10 W 4 V 6 G 0 G 16 W 12 5 V 4 75.00% G 0 G 15 W 7 V 4 G 0 G 1

G 18 G 2

W 3 W 1

V 13 V 1

G 2 G 0

64

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1980 - 1989

1980

OPPONENTE Florida Hugenote Middelburg Vereeniging Rustenburg Frikkie Meyer Helpmekaar Brits HTS John Voster Verwoerdburg Monument Pretoria Boys High Menlo Park CR Swart Overkruin Erasmus Brits Overkruin UITSLAG VIR TEEN 16 6 Wen 16 20 0 6 10 6 7 6 17 16 3 14 10 9 24 4 12 6 16 3 11 9 7 9 20 7 14 13 10 22 6 3

Affie Rugby Statistiek

1981

OPPONENTE HTS Tom Naude Middelburg Hugenote HTS Klerksdorp Alberton Potch Volkskool Monument Helpmekaar HTS John Voster Overkruin Verwoerdburg Pretoria Boys High Erasmus Menlo Park Brits Clapham Rondebosch Boys High DHS Grens Hangklip Queens College FH Odendaal HTS John Voster Monument Nelspruit HTS Tom Naude TOTAAL W 21 8 UITSLAG VIR TEEN 10 7 21 19 42 3 12 0 18 12 12 25 7 14 28 0 13 17 23 16 16 10 16 6 8 6 15 6 22 18 28 6 9 9 29 0 14 10 18 9 25 18 20 7 19 15 17 9 19 13 13 13 474 268 V 3 88.50% G 2 OPPONENTE HTS Tom Naude Hugenote Monument Overkruin Erasmus HTS John Voster Brits Pretoria Boys High Menlo Park Verwoerdburg FH Odendaal Oos-Moot Toere?? Middelburg??

1982

UITSLAG VIR TEEN 15 6 9 25 6 9 15 3 18 4 12 13 6 6 10 17 11 7 4 3 6 3 4 9 OPPONENTE HTS Tom Naude Monument Hugenote Middelburg Helpmekaar Verwoerdburg Overkruin HTS John Voster Pretoria Boys High CR Swart Menlo Park Brits Toere?? nog een?

1983

UITSLAG VIR TEEN 12 20 Verloor 0 12 24 7 16 8 0 23 6 6 25 6 13 14 12 6 9 15 6 15 52 9

1984

OPPONENTE Helpmekaar HTS Tom Naude Kempton Park Monument Hugenote Stofberg HTS John Voster Overkruin CR Swart Brits Voortrekkerhoogte Pretoria Boys High Menlo Park Verwoerdburg Wagpos CR Swart Brandwag Potch Gimnasium Monument UITSLAG VIR TEEN 25 3 23 14 16 10 18 11 11 15 19 0 34 9 28 0 17 6 24 3 32 12 22 6 25 22 19 3 32 3 22 6 7 3 18 16 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAAL G 18 W 13

199 V 5 72.20%

159 G 0 G 26

TOTAAL G 12 W 6 V 5 G 1 G 13 W 5 V 7 G 1 G 19 W 17 13

402 V 1 94.70%

152 G 1

1985

OPPONENTE HTS Tom Naude Punt Oudtshoorn Diamantveld Helpmekaar Hugenote Hoogenhout Overkruin Voortrekkerhoogte Pretoria Boys High HTS John Voster Menlo Park FH Odendaal CR Swart Gerrit Maritz Menlo Park Verwoerdburg Wolmaranstad Middelburg Hugenote TOTAAL W 18 13 UITSLAG VIR TEEN 24 12 19 0 33 0 20 9 18 0 17 9 31 0 18 12 4 3 9 12 33 6 12 18 37 6 3 0 30 0 14 10 25 3 16 12 12 9 10 9 385 130 V 2 90.00% G 0 OPPONENTE Hugenote HTS Tom Naude Piet Potgieter Hans Strijdom Helpmekaar Overkruin Voortrekkerhoogte Gerrit Maritz Pretoria Boys High HTS John Voster Menlo Park FH Odendaal Hendrik Verwoerd Verwoerdburg Voortrekkerhoogte TOTAAL

1986

UITSLAG VIR TEEN 30 3 12 4 11 0 26 10 14 19 21 21 3 7 7 4 19 12 36 3 18 9 38 0 11 0 30 12 13 15 289 119

1987

OPPONENTE HTS Tom Naude Hugenote HTS Vereeniging Potch Gimnasium AHS Germiston Helpmekaar FH Odendaal Gerrit Maritz Linden Waterkloof Voortrekkerhoogte Menlo Park Pretoria Boys High Langenhoven HTS Tuine Rondebosch Boys High TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 16 15 6 12 7 3 Wen 24 3 21 16 15 15 27 3 15 9 20 9 10 9 20 6 13 10 0 6 Wen 9 13 203 129 OPPONENTE Hugenote Potch Gimnasium Middelburg Belfast HTS Tuine Verwoerdburg Voortrekkerhoogte Pretoria Boys High FH Odendaal Menlo Park Waterkloof Pretoria Noord Brits Langenhoven Dr Malan Lichtenburg TOTAAL

1988

UITSLAG VIR TEEN 6 12 Verloor Verloor Wen 29 0 22 6 27 9 13 3 15 15 4 6 20 6 18 0 14 0 14 11 16 3 3 13

1989

OPPONENTE Hugenote HTS Middelburg Verwoerdburg Waterkloof Menlo Park Pretoria Boys High FH Odendaal Voortrekkerhoogte HTS Tuine Langenhoven Voortrekkerhoogte Menlo Park Potch Volkskool Nelspruit TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 22 12 6 20 12 10 9 6 3 9 16 15 Wen 16 6 Wen Wen 21 15 20 17 13 10 12 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

G 20

G 15

W 11 11

V 3 80.00%

G 1

G 16

W 12 5

V 3 81.30%

G 1

G 16

W 10

V 5 68.80%

G 1

G 14

W 11

V 3 78.60%

G 0

65

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 1990 - 1999

1990

OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HTS Middelburg Hugenote Hans Moore Waterkloof Verwoerdburg FH Odendaal Wagpos Brits Menlo Park Pretoria Boys High Eldoraigne Menlo Park Helpmekaar TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 10 9 0 6 3 4 6 9 25 3 11 15 7 8 46 9 18 15 17 9 9 3 6 16 12 6 158 112 OPPONENTE Hugenote Hans Moore HTS Louis Botha Oakdale HTS Middelburg FH Odendaal Wagpos Menlo Park Waterkloof Verwoerdburg Eldoraigne Pretoria Boys High Overkruin Montana Menlo Park TOTAAL

Affie Rugby Statistiek

1991

UITSLAG VIR TEEN 9 9 12 11 9 3 33 9 15 6 27 15 37 6 13 3 12 6 19 0 15 6 28 3 30 3 22 15 18 19 299 114 OPPONENTE Hugenote Hans Moore Helpmekaar Paul Roos Gimnasium Paarl Boys High Menlo Park Grey College Waterkloof Zwartkop FH Odendaal Pretoria Boys High HTS Tuine Eldoraigne Montana Verwoerdburg Waterkloof TOTAAL

1992

UITSLAG VIR TEEN 38 4 14 9 26 14 4 8 3 35 35 6 3 24 7 3 37 11 17 10 19 10 20 3 31 5 20 3 11 6 7 17 292 168 OPPONENTE Hugenote HTS Middelburg Hans Moore Vorentoe Middelburg Alberton Grey College Zwartkop FH Odendaal Menlo Park Verwoerdburg HTS Tuine Pretoria Boys High Waterkloof Garsfontein Menlo Park FH Odendaal Monument TOTAAL

1993

UITSLAG VIR TEEN 20 26 0 17 44 14 48 0 29 3 37 10 26 26 14 5 32 5 23 6 59 5 46 6 29 9 75 6 63 3 26 8 20 12 5 6 596 167

1994

OPPONENTE Hugenote HTS Middelburg Hans Moore Oosterland HTS Carel de Wet Erasmus Grey College Waterkloof HTS Tuine Zwartkop Menlo Park FH Odendaal Pretoria Boys High Garsfontein Harlequins O/21 Ermelo Eldoraigne Waterkloof Verwoerdburg HTS Middelburg Monument Pietersburg TOTAAL W 17 15 UITSLAG VIR TEEN 15 38 15 32 22 16 26 12 43 0 13 16 6 13 32 24 60 0 15 12 43 13 52 3 19 3 22 11 24 0 24 31 19 13 21 7 36 11 33 21 51 6 30 13 621 295 V 5 77.30% 28 G 0 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 *15 16 17 18 19 20 21 22

G 13

W 8 4

V 5 61.5% 12

G 0 9

G 15

W 13 12.3

V 1 93.30% 20

G 1 8

G 16

W 12 8

V 4 75.00% 18

G 0 11

G 18

W 14 24

V 3 83.30% 33

G 1 9

G 22

1995

OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hugenote HTS Middelburg Hans Moore Paarl Boys High Dale College DHS Brandwag Grey College Garsfontein FH Odendaal Verwoerdburg HTS Tuine Menlo Park Pretoria Boys High HTS Marais Viljoen Waterkloof Montana Kearsney College Michaelhouse Durban Gekom. Afr. Skole Gerrit Maritz FH Odendaal Rob Fereirra HTS Springs HTS Middelburg TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 15 13 17 17 16 3 25 9 18 16 17 35 6 3 13 37 55 6 22 6 14 6 72 0 19 9 30 22 14 10 35 5 23 15 26 13 26 3 28 3 19 6 30 3 26 6 22 14 24 24 612 284 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1996

UITSLAG VIR TEEN 42 3 35 8 45 3 24 3 36 0 34 0 39 3 36 7 25 3 3 0 46 0 12 9 3 3 18 10 50 6 53 0 48 3 62 7 13 62 30 6 53 0 25 8 45 6 53 6 24 15 903 122 37 31 5 976 6 25 10 163 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 St Stithians Brandwag Jeugland Wynberg Boys High Framesby Grey High School Grey College Maritzburg College Waterkloof Jeppe Boys High KES HTS Middelburg Pretoria Boys High Nelspruit PTA Noord Helpmekaar HTS John Voster Waterkloof HTS Springs Ellisras HTS Vereeniging HTS Middelburg TOTAAL

1997

UITSLAG VIR TEEN 50 12 37 3 27 7 30 20 18 0 25 15 9 19 21 16 24 14 87 0 20 13 26 5 29 12 38 6 97 5 24 6 24 6 22 12 31 7 63 15 24 7 18 13 744 213 18 21 15 10 21 22 30 40 921 V 1 V 4 95.5% 20 23 18 8 41 3 14 5 345 G 0 G 0 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 St Stithians Helpmekaar Ermelo Wynberg Boys High Hilton College Selborne College Pretoria Boys High KES Grey College Maritzburg College Jeppe Boys High Waterkloof HTS Middelburg St John's College HTS Vereeniging Waterkloof Frikkie Meyer Pretoria Boys High Lichtenburg Monument HTS Middelburg Waterkloof TOTAAL

1998

UITSLAG VIR TEEN 80 12 7 22 23 12 26 20 49 19 22 26 49 0 40 23 23 23 36 15 34 16 47 8 6 14 56 9 53 17 44 15 45 0 21 21 34 16 25 19 27 20 43 23 790 350 17 13 820 23 20 393 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1999

UITSLAG VIR TEEN 34 16 36 6 56 5 28 18 23 26 24 15 31 27 13 17 34 26 73 3 29 0 20 21 19 11 29 7 20 7 30 11 30 3 29 3 41 3 41 10 69 3 19 11 23 9 25 13 30 3 19 8 825 282

HTS Nic Diederichs St Stithians Hans Moore Selborne College Bishops Rondebosch Boys High Jeppe Boys High Hugenote Grey College Waterkloof HTS Tuine Maritzburg College Eldoraigne Kearsney College Menlo Park Voortrekkerhoogte Verwoerdburg Garsfontein Pretoria Boys High HTS John Voster FH Odendaal Waterkloof Wesvalia Hans Strijdom HTS Middelburg TOTAAL Gwenth College (Wal) Tornbridge Boys High (Eng) Gisborne College (NZ) TOTAAL

26 27 28 28

*23 *24 *25 *26 *27 28 29 30

Campbell College (NIRL) Ulster Jeugklub (NIRL) Newport Jeugklub (Wal) Swansea Jeugklub (Wal) Cardiff Colts (wal) Zim Schools XV Rotoroa Boys High (NZ) Ysol Glyntuff Glantaf (Wal) TOTAAL W 21 W 4 24

*23 Neath College (Wal) *24 Crawshays Youth Club (Wal) 24 TOTAAL

Rob Ferreira Jeugland HTS Marais Viljoen Paarl Boys High Paul Roos Gimnasium Ermelo Pretoria Boys High Grey College HTS Vereeniging HTS Springs Waterkloof Waterkloof HTS Ligbron Maritzburg College St Stithians Pretoria Boys High Selborne College Nico Malan Wilgers Waterkloof Louis Trichardt Paarl Gimnasium Nelspruit Monument Klerksdorp HTS Vereeniging TOTAAL

G 25

W 21

V 2

G 2

G 25 G 3

W 24 W 2 31

V 0 V 1 100.0%

G 1 G 0

G 22 G 8

G 22 G 2

W 17 W 0 20

V 3 V 2 86.4%

G 2 G 0

G 26

W 23

V 3

G 0

13

92.0%

21

88.5%

66

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 2000 - 2009

2000

OPPONENTE HTS Vereeniging HTS Middelburg Jeugland Klerksdorp EG Jansen Ermelo Grey College Paul Roos Gimnasium Kearsney College Potch Volkskool HTS Middelburg Ermelo St Stithians Pretoria Boys High Waterkloof Maritzburg College Selborne College Dale College Zwartkop Hans Strijdom Boland Landbou HTS John Voster Klerksdorp Ermelo TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 49 3 17 12 34 12 57 9 54 0 16 19 17 17 31 29 25 19 57 7 32 18 24 20 33 20 32 11 27 10 10 16 3 10 28 7 61 3 19 7 20 5 36 7 67 6 27 30 776 297 29 805 13 310

Affie Rugby Statistiek

2001

OPPONENTE HTS Middelburg EG Jansen Florida Nelspruit Wynberg Boys High Michaelhouse Bishops Ermelo Monument HTS Middelburg Maritzburg College Grey College St Stithians Pretoria Boys High Waterkloof Selborne College Brandwag (Humansdorp) PW Botha College Hans Strijdom Waterkloof Bastion Nelspruit HTS Middelburg TOTAAL Central Coast Union (Aus) Rotorua Boys High (NZ) Hamilton (NZ) Nelson (NZ) St Bedes (NZ) TOTAAL W 22 W 3 UITSLAG VIR TEEN 17 10 51 6 50 0 62 10 36 3 39 3 47 5 43 15 31 20 12 11 20 5 12 12 23 8 24 17 26 8 13 9 28 9 25 16 36 11 37 13 41 12 34 12 24 22 731 237 39 13 13 24 49 869 V 0 V 2 21 1OO% 32 5 14 14 5 0 275 G 1 G 0 17 10 95.6% 32 2 14 61.9% 20 17 G 23 W 22 V 1 G 0 21 21 W 13 V 8 G 0

2002

OPPONENTE Bastion Ermelo HTS Middelburg Wynberg Boys High Parktown Paarl Gimnasium Pietersburg EG Jansen HTS Middelburg Nelspruit KES St Stithians Grey College Maritzburg College Pretoria Boys High Waterkloof Selborne College Brandwag (Humansdorp) Pietersburg Waterkloof Potch Gimnasium HTS Vereeniging Waterkloof TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 37 18 32 15 25 22 51 8 45 3 24 20 17 3 46 15 32 6 22 18 42 15 30 14 21 46 20 19 21 6 9 8 10 6 16 13 72 8 37 28 56 14 51 12 19 16 735 333

2003

OPPONENTE Klerksdorp Pietersburg HTS Middelburg Transvalia Kearsney College Grey High School Bishops HTS Vereeniging Boland Landbou Monument HTS Middelburg Maritzburg College Grey College Waterkloof Pretoria Boys High Hanr Stijdom Zwartkops Selborne College Brandwag (Humansdorp) Waterkloof HTS Middelburg TOTAAL UITSLAG VIR TEEN 24 18 27 16 9 8 35 3 22 14 17 19 18 17 24 13 17 21 20 15 20 13 25 24 3 33 6 11 3 18 39 3 25 18 0 13 32 17 16 33 33 38 415 365 OPPONENTE HTS Middelburg Roodepoort Marais Viljoen Outeniqua Michaelhouse Paarl Boys High Ermelo EG Jansen Nelspruit Transvalia Maritzburg College Grey College Waterkloof Pretoria Boys High St Stithians Brits HTS John Vorster Pietersburg HS Middelburg EG Jansen TOTAAL

2004

UITSLAG VIR TEEN 13 16 49 18 31 8 23 10 10 15 33 6 28 3 11 13 16 28 76 3 33 3 29 32 26 19 34 24 41 6 40 19 44 18 57 0 28 6 14 9 636 256 7 41 117 801 7 0 12 275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 Prince Edward (Zim) 25 TOTAAL

24 25 26 27 28 28 G 23 G 5 12

*21 *22 *23 23

Hindu Club Cordoba Athletic Club Stade de Francais TOTAAL

G 24 G 1

W 19 W 1 20.0

V 4 V 0 84.0% 32

G 1 G 0

G 20 G 3

W 15 W 2 19

V 5 V 0 75.0% 32

G 0 G 1 13

2005

OPPONENTE EG Jansen HTS Middelburg St John's Harare Outeniqua Paarl Boys High Selborne College Paarl Gymnasium Paul Roos Roodepoort Centurion HTS Vereeniging Bastion Nelspruit HTS Middelburg Maritzburg College Grey College Waterkloof Pta Boys High St Stithians Zwartkops Warterkloof Monument UITSLAG VIR TEEN 25 11 3 5 45 7 22 7 23 25 13 16 18 38 19 7 50 7 31 12 41 5 30 10 31 28 20 12 32 7 27 20 29 22 21 25 66 12 22 15 12 20 32 39 OPPONENTE HTS Middelburg Nelspruit Ermelo Eldoraigne Selborne College Paul Roos Wynberg DHS Paarl Gymnasium Kearsny HTS Middelburg Jeugland Menlopark Waterkloof Grey College Waterkloof Maritzburg College Pretoria Boys High Eldoraigne Waterkloof Florida HS Pietersburg Rustenburg Waterkloof TOTAAL W 18

2006

UITSLAG VIR TEEN 24 33 29 9 33 16 23 16 20 3 7 25 15 8 24 22 17 17 7 12 40 19 30 20 26 15 20 45 18 13 28 24 15 19 27 17 31 16 18 21 25 0 22 9 46 22 17 7 567 403 V G 5 1 75.00% OPPONENTE Middelburg Outeniqua Boland Landbou Paarl Gymnasium HTS John Voster Paul Roos Wonderboom Zwartkop Eldoraigene Grey College Nelspruit Maritzburg College Pretoria Boys High Marais Viljoen Glenwood Boys High

2007

UITSLAG VIR TEEN 49 6 17 10 6 0 13 8 37 5 15 22 17 0 7 5 24 12 10 47 22 18 31 19 20 20 29 12 48 11

2008

OPPONENTE Monument Paul Roos DHS Queens College Selborne College HTS John Voster Paarl Gymnasium Paarl Boys High Zwartkop Grey College Maritzburg College Pta Boys High Marais Viljoen Glenwood Boys High UITSLAG VIR TEEN 13 13 17 17 22 17 44 19 13 10 34 0 3 21 34 30 57 8 12 31 52 15 15 21 81 0 7 24

2009

OPPONENTE Middelburg Rustenburg HTS Middelburg FNB - XV Paul Roos Paarl Boys High HTS John Voster Boland Landbou Paarl Gymnasium Jeppe Boys High Pretoria Boys High Grey College Monument Maritzburg College Glenwood Boys High UITSLAG VIR TEEN 26 18 31 3 17 18 45 8 25 22 30 15 34 19 27 18 16 22 65 6 20 15 13 30 35 43 10 0 10 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 G 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAAL G 22 W 15 11.9

612 V 7 68.2%

350 G 0

TOTAAL G 15 W 12 10

7

345 V 2 86.67%

195 G 1

TOTAAL G 14 W 8 13

404 V 4 71.43%

226 G 2

TOTAAL G 15 W 10 10

404 V 5 66.7%

261 G 0

67

AFRIKAANSE HOëR SEUNSKOOL 1e SPAN UITSLAE 2010 - 2019

2010

OPPONENTE Middelburg Rustenburg Queeens College Nelspruit St Johns Outeniqua HTS John Vorster Paul Roos Paarl Boys High Jeppe Boys High Garsfontein Pretoria Boys High Grey College Monument Maritzburg College EG Jansen HTS Daniël Pienaar UITSLAG VIR TEEN 56 7 55 19 33 3 15 10 50 7 49 3 26 7 18 6 8 13 62 0 31 7 38 3 6 23 38 42 32 20 54 17 35 13 54 32 660 232 OPPONENTE Middelburg HTS John Vorster St Johns Harare Paul Roos Florida Paarl Gimnasium Paarl Boys High Pretoria Boys High Jeppe Boys High Maritzberg College Hoerskool Noord Kaap Grey College Maritzberg College Glenwood Boys High Pretoria Boys High HTS Daniël Pienaar

Affie Rugby Statistiek

2011

UITSLAG VIR TEEN 45 7 58 0 88 3 28 25 54 3 59 6 25 10 26 10 39 20 55 7 22 25 11 16 19 6 18 9 44 0 69 10 OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAAL

2012

UITSLAG VIR TEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 TOTAAL OPPONENTE

2013

UITSLAG VIR TEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 TOTAAL OPPONENTE

2014

UITSLAG VIR TEEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Glenwood Boys High TOTAAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G 18

W 15 24

V 3 83.3% 37

G

TOTAAL Carrasco Polo RC Union De Rugby De Rosario Club Atletico Estudiantes Colegio Cardenal Newman TOTAAL Suid Afrika G W 16 14 Oorsee G W 4 4 Totaal G W 20 18 31 17 18 19 20

660 83 27 24 68 862 V 2 V 0 V 2 87.50% 41

157 0 17 0 7 181 G 0 G 0 G 0 10 G

0

0

W

V

G

G

W

V

G

G

W

V

G

13

2015

OPPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAAL G W 0 V 0 G UITSLAG VIR TEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAAL G W OPPONENTE

2016

UITSLAG VIR TEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OPPONENTE

2017

UITSLAG VIR TEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OPPONENTE

2018

UITSLAG VIR TEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OPPONENTE

2019

UITSLAG VIR TEEN

0 V

0 G

TOTAAL G W

0 V

0 G

TOTAAL G W

0 V

0 G

TOTAAL G W

0 V

0 G

68

Affie Rugby Statistiek

ALGEMENE STATISTIEK 1STE SPAN IN 'N SEISOEN

1. MEESTE PUNTE DEUR 'n SPAN 976 ­ 1996 921 ­ 1997 869 ­ 2001 859 ­ 2011 825 ­ 1999 820 ­ 1998 805 ­ 2000 801 ­ 2004 735 ­ 2002 660 ­ 2010 621 ­ 1994 612 ­ 2005 612 ­ 1995 596 ­ 1993 567 ­ 2006 520 ­ 1978 474 ­ 1981 415 ­ 2003 404 ­ 2008 404 ­ 2009 402 ­ 1984 393 ­ 1970 385 ­ 1985 2. MEESTE PUNTE DEUR 'n SPELER 339 ­ Tiaan Snyman 284 ­ Deon Venter 283 ­ Francois Swart 271 ­ Leonard Olivier 246 ­ Sarel Potgieter 243 ­ Tiaan Snyman 236 ­ Hanco Deale 223 ­ Dirkie Strydom 202 ­ Gerrie v/d Merwe 202 ­ Warren Gilbert 180 ­ Pierre Potgieter 179 ­ Johan Geringer 164 ­ Francois Swart 160 ­ Nicolaas Alberts 158 ­ Pierre Potgieter 155 ­ Heinz Pflugler 146 ­ Schalk Wessels 1997 2001 2000 2004 2002 1998 2011 1994 1996 2010 1984 1970 1999 1996 1985 1987 2003 3. MEESTE DRIEë DEUR 'n SPAN 146 ­ 1996 129 ­ 2011 120 ­ 1999 119 ­ 1997 112 ­ 2000 105 - 1998 100 ­ 2002 96 ­ 1994 90 ­ 2010 87 ­ 1993 83 ­ 1995 ?? ­ 1978 70 ­ 1970 4. MEESTE DRIEë DEUR 'n SPELER 32 ­ Nicolaas Alberts 24 ­ Steven Botha 23 ­ Kruger van Heerden 21 - WJ Strydom 20 ­ Marcel Raath 20 ­ Jannie Gouws 19 ­ Allen Swiegers 19 ­ Braam Gerber 18 ­ Anton Visagie 17 ­ Dirkie Strydom 17 ­ Schalk v Niekerk 16 ­ Charl Els 15 ­ Renier Volschenk 15 ­ Hugo Mulder 15 ­ WJ Strydom 5. MEESTE WEDSTRYDE GESPEEL(Span) 30 ­ 1997* 28 ­ 1996*,01*,06* 26 ­ 1972,81,99 25 ­ 1995,00 24 ­ 1998* 23 ­ 1978,02,04* * Ingesluit wedstryde teen oorsese spanne

(Toer of besoekende spanne)

1996 2000 2004 2010 1972 1997 1978 2005 2002 1994 1997 1996 1993 1998 2011

69

Affie Rugby Statistiek

ALGEMENE STATISTIEK 1STE SPAN IN 'N WEDSTRYD 1. MEESTE DRIEë DEUR 'N SPELER

6 ­ Christo Potgieter 5 ­ Steven Botha 4 ­ Fanus Lues ­ Schalk v Niekerk ­ Hugo Mulder ­ Deon Venter ­ Phillip Woest ­ Mauritz Lombaard ­ WJ Strydom 1990 2002 1968 1997 1997 1999 2004 2008 2011 Brits Wynberg Boys High Louis Trichardt Nelspruit Jeppe Boys High Louis Trichardt Stade de Français(Toer) Maritzburg College Carrasco Polo RC

2. MEESTE PUNTE DEUR 'N SPELER

42 ­ Leonard Olivier 37 ­ Tiaan Snyman 31 ­ Hanco Deale 28 ­ Hanco Deale 27 ­ Tiaan Snyman 26 ­ Francois Swart 26 ­ Warren Gilbert 25 ­ Dirkie Strydom 25 ­ Steven Botha 24 ­ Christo Potgieter 24 ­ Rudi van Rooyen 24 ­ Rudi van Rooyen 23 ­ Tiaan Snyman 23 ­ Hanco Deale 22 ­ Pierre Potgieter 22 ­ Dirkie Strydom 22 ­ Francois Swart 22 ­ Deon Venter 22 ­ Warren Gilbert 2004 1997 2011 2011 1997 2000 2010 1994 1994 2002 1990 2010 2010 1998 1997 2011 1984 1993 2000 2001 2010 Stade de Francais Pretoria Noord HTS Daniel Pienaar St Johns Harare Jeppe Boys High Zwartkop Middelburg Pietersburg FH Odendaal Wynberg Brits EG Jansen Glenwood Waterkloof Ellisras Carrasco Polo RC Menlo Park Middelburg Waterkloof Klerksdorp Nelspruit Jeppe

3. MEESTE PUNTE DEUR 'N SPAN

117 ­ 2004 vs Stade de Francais 97 ­ 1997 vs Pretoria Noord 88 ­ 2011 vs St Johns Harare 87 ­ 1997 vs Jeppe Boys High 83 ­ 2011 vs Carasco Polo RC 81 ­ 2008 vs Marais Viljoen 80 ­ 1998 vs St Stithians 78 ­ 2004 vs Transvalia 75 ­ 1993 vs Waterkloof 73 ­ 1999 vs HTS Springs 72 ­ 1995 vs HTS Tuine 72 ­ 2002 vs Pietersburg

70

Affie Rugby Statistiek

ALGEMENE STATISTIEK 1STE SPAN IN DIE WITTRUI

1. MEESTE DRIEË GEDRUK 49 ­ Steven Botha 39 ­ Nicolaas Alberts 36 ­ WJ Strydom 36 ­ Nicol Knoetze 36 ­ Hugo Mulder 35 ­ Anton Visagie 35 ­ Eugene Marx 33 ­ Jannie Gouws 28 ­ Deon Venter 26 ­ Kruger van Heerden 2000 ­ 2002 1995 ­ 1996 2010 ­ 2011 1997 ­ 1999 1997 ­ 1999 2000 ­ 2002 1994 ­ 1996 1996 ­ 1998 1999 ­ 2001 2003 ­ 2004

2. MEESTE PUNTE AANGETEKEN 607 ­ Tiaan Snyman 447 ­ Francois Swart 379 ­ Deon Venter 351 ­ Pierre Potgieter 322 ­ Dirkie Strydom 320 ­ Gerrie v/d Merwe 317 ­ Leonard Olivier 282 ­ Johan Geringer 261 ­ Sarel Potgieter 245 ­ Steven Botha 1996 ­ 1998 1998 ­ 2000 1999 ­ 2001 1983 ­ 1985 1992 ­ 1994 1995 ­ 1996 2003 ­ 2004 1969 ­ 1970 2001 ­ 2002 2000 ­ 2002

3. MEESTE JARE DIE 1ste SPAN AFGERIG 14 ­ A.L. Van der Walt 11 ­ S.A Redelinghuys 11 ­ C.G Kriek 6 ­ P. Bosua, T. Boshoff, H Kriek, P. Kruger, F. Le Roux & B.J. Voster 4. MEESTE WEDSTRYDE GESPEEL 69 ­ Nicol Knoetze 1997 ­ 1999 67 ­ Hugo Mulder 1997 ­ 1999 65 ­ Eugene Marx 1994 ­ 1996 64 ­ Deon Venter 1999 ­ 2001 5. AANEENLOPENDE AANTAL WEDSTYDE ONOORWONNE TEEN SUID-AFRIKAANSE SKOLESPANNE OP TUISVELD 54 ­ 1994 tot 2000

71

Affie Rugby Statistiek

DRIEË OM TE ONTHOU

1972 ­ Marcel Raath(Katvoet) druk die wen drie met die semi finaal teen Tom Naude in die NW hoek van die A veld. Van daar die naam "Katvoets corner". 1984 ­ Christo Potgieter druk die wen drie in die laaste minuut van die kwarteind van die N.Tvl uitspeel teen Menlopark in die Appelkas hoek van die A -veld en van daar die naam "Pottie's Corner". 1984 ­ In die semi-finaal teen Potch Gimnasium, word die bal 23 keer hanteer in die laaste beweging van die wedstryd wat lei tot die wen drie. 1989 - Met `n minuut se speeltyd oor en `n ontasbare veggees, druk Jan-Lodewyk Pretorius (kapt) die wendrie in die N.Tvl-finaal teen Menlo Park van `n beweging wat in AHS se eie kwartgebied begin het. 1995 - In die semi-finaal van die Direkteurstrofee teen HTS Springs en die wind wat ons amper weg waai druk Abri Coetzee `n drie laat in die wedstryd om ons te laat seevier, 14 ­ 8. (Affie toeskouers en leerlinge moes op die gras sit omdat daar nie plek op die paviljoen was nie.) 1996 ­ Met die telling op 17 ­ 15 en HTS Middelburg wat by bly met vyf strafskoppe, skop Gerrie 'n ,,Up en under". HTS se heelagter vang die bal mis dit spring in Ernst Blom se hande wat 'n drie druk en AHS wen die Admin Finaal, 24 ­ 15. 1997 ­ Met die Beeld Trofee finaal teen HTS Middelburg is Affies 12 ­ 13 agter met ongeveer 5 minute oor. Na `n skop van HTS begin Ian v Heerden hardloop vanaf ons kwartlyn, na Tiaan Snyman, na Eduard Coetzee wat soos 'n wafferse senter vir Bakkies Botha(Springbok) weghardloop, na Jannie Gouws wat 5 meter van die doellyn gekeer word en Johnny van Deventer is daar om die bal vas te maak. Toe HTS dink die bal gaan wyd, druk Robbie Janse van Rensburg die drie langs die losskrum. Die drie word verdoel en AHS wen 18 ­ 13! In die agtergrond van die video hoor jy hoe die Radio Pretoria kommentator die wedstryd uitsaai. 1998 ­ In die Beeld Semi-finaal druk Werner Pieterse in ekstra tyd 'n drie teen HTS Middelburg nadat Tiaan Snyman besluit om uit ons kwart gebied vanaf 'n skrum die bal te laat loop. Werner is deur die gaping en druk 'n onvergeetlike drie nadat hy die bal vorentoe skop en dit toeval langs die pale. Sou seker 'n strafdrie gewees het want van die HTS spelers het Werner geduik voordat hy die bal toegeval het. 2003 - In 2003 het Affies op die St Stithians rugby toernooi teen Bishops gespeel. Bishops se agterlyn was die dag kookwater en het Affies baie probleme besorg. Met slegs `n paar minute beseringstyd oor was Affies nog 17­6 agter. Affies het `n strafskop in Bishops se kwartgebied gekry en verkies om te skrum. Affies het die bal in die skrum gewen en Pierre Spies het van die skrum af ver vorentoe gedryf. Affies het onder die pale gedruk. Len Olivier het die bal sommer oor gedrop. Die telling was 17- 13 in Bishops se guns. Die skeidsregter besluit daar is nog tyd. Van die afskop af het Affies die bal teruggeklap en een van die Bishops spelers het dit onderskep en was dwarsdeur. In `n desperate duikslag het Jacques Botes die speler `n meter van die doellyn geduik. Bishops was op die aanval in die noord-westelike hoek (B-veld of boonste veld) en moes score met `n overlap baie naby aan Affies se doellyn.Was net `n kwessie van een of hoogstens twee aangeë en `n man trek.Die Bishops speler het egter baie casual die bal na sy buitekant geflip. Pierre Spies het die bal amper op ons doellyn en baie na aan die kantlyn onderskep en deurgehardloop (al langs kantlyn) vir die wendrie. Affies wen 18 -17 2004 ­ In die liga wedstryd teen Waterkloof word twee onvergeetlike drieë gedruk. · Op ons doellyn kry AHS die bal vanaf `n "turnover" en Braam Gerber ontvang die bal in ons doelgebied van Jacques Botes, laat loop na Len Olivier wat tot op die kwartgebied hardloop en vir Kruger van Heerden gee wat op die halflyn weer die bal na binne aangee na Braam Gerber wat reg deur hardloop en die drie afrond onder die pale. Een van daardie kenmerkende langgggg drieë wat oor die jare deur die 1e Span gedruk is. · In dieselfde wedstryd teen Waterkloof vat Emile Verster 'n tikskoppie in die doodsnikke van die wedstryd vanaf 'n strafskop op ons eie tien tree lyn en hardloop regdeur die Waterkloof span om langs die pale te druk. Wat 'n drie!!! Andre Watson was die skeidsregter in die wedstryd. 2005 ­ Teen Grey College was Affies 20 ­ 7 agter met halftyd maar Affies kom terug en maak die telling gelykop, 20 elk. Braam Gerber druk die wendrie reg teen die einde en AHS wen 27 ­ 20 in Bloemfontein met Grey se 150 jaar vieringe.

Ek is seker daar is nog meer drieë wat vermeld moet word. Laat my weet en dan maak ons dit 'n lang lys van drieë om te onthou.

72

Affie Rugby Statistiek

SA RANGLYS VIR 1STE SPANNE

Sedert die instelling van die Top Twintig SA Skole ranglys in 1994 het Affies se 1 span die posisies beklee soos op lys hieronder. Die ranglys is gebasseer op wedstryde gespeel teen SA spanne. Die SuperSport ranglys in my opinie was seker die beste. Spanne was gegradeer en posisies op die ranglys wiskundig bereken. In die begin jare was dit een persoon en nou met Rugby 365 'n paneel van rugbykenners wat die ranglys bepaal. Dit is subjektief en sal altyd kritiek uitlok. Kyk maar net op Rugby 365 hoeveel opinies daar gelig word as die lys gepubliseer word. Met die addisionel statistiek van die onderskeie jare kan jy jou eie opinie vorm oor elke jaar.

ste

Jaar + Posisie

# 1994 ­ 4 # 1995 ­ 6 # 1996 ­ 1 # 1997 ­ 3 # 1998 ­ 2 # 1999 ­ 3 # 2000 ­ 4 # 2001 ­ 1 # 2002 ­ 3 # 2003 ­ 4 # 2004 ­ 7 # 2005 ­ 3 # 2006 ­ 2 # 2007 ­ 2 # 2008 ­ 10 # 2009 ­ 6 # 2010 ­ 4 # 2011 ­ 2

Wedstryde % Gespeel Onoorwonne

22 25 25 22 22 26 24 23 23 21 20 22 24 15 14 15 18 16 77 92 100 96 86 89 84 100 96 62 75 68 79 87 71 67 83 87

Gem. Punte Vir

28 24 36 34 36 32 32 32 32 20 32 28 24 23 29 27 37 40

Gem. Punte Teen

13 11 5 10 16 11 12 10 14 17 13 16 17 13 16 17 13 09

Punte Verskil

15 13 31 24 20 21 20 22 18 3 19 12 7 10 13 10 24 31

# - Grant Moody SA Rugby tydskrif # - Super Schools op SuperSport # - Rugby 365 ********************************************************

73

Affie Rugby Statistiek

ONDERWYSERS

AFRIGTERS

H Davin Piet Butler Duif van der Merwe Poerie van Rooyen Charl van Rooyen (1988) (oudleerling & onderwyser) Sakkie van der Walt N Tvl Skolespan N.Tvl Cravenweek (Onoorwonne) N.Tvl Cravenweek N.Tvl Cravenweek N.Tvl O/17 Akademie 1950 1973 1984 1990 ­ 1991 1996

Blou Bulle Cravenweek

(2000 Onoorwonne)

2000 ­ 2002 1996 2001 ­ 2002 2001 2005 ­ 2006 2007 ­ 2009

Blou Bulle O/19 Akademie Blou Bulle O/19 Fanie Grobler Jakes Smit Blou Bulle O/16 Akademie Blou Bulle 0/16 Hulpafrigter Blou Bulle 0/16 Hoofafrigter

ADMINISTRATEURS

Tom Boshoff N.Tvl Hoërskole Rugby Vereniging - Voorsitter N.Tvl Senior Span - Keurder N.Tvl Hoërskole Rugby Vereniging - Sekretaris - NTvl Hoërskole Span Bestuurder N.Tvl Rugby Unie - Vise President - Ere Vise President - President Adj. President SA Rugby Raad Piet Butler N.Tvl Hoërskole Rugby Vereniging - Sekretaris - N.Tvl Cravenweek Span Bestuurder N.Tvl Hoërskole Rugby Vereniging - Voorsitter - Sameroeper van die Keurkomitee Keurder 1945 - 1949 1956

Boet Vorster

1945 ­ 1965 1953

Dr Gert Potgieter (Skoolhoof)

1965 1958 - 1965 1958 - 1965

1971 - 1975 1974 1988 - 1992

Tjaart Kruger (Skoolhoof)

Sakkie van der Walt

???????? 2009 - 2010

******************************************** 74

Affie Rugby Statistiek

OPSOMMING PER JAAR

Besig om die opsomming per jaar verder uittebrei met die spanfoto plus name, wedstrydtellings, ens. vir elke jaar bymekaar op een bladsy. Met elke opdatering na die tweede uitgawe plaas ek twee 1e Span fotos op die voorblad wat dan op voortgebou word in hierdie onderafdeling.

1920

· · · · Die Rugbyvoetbalklub van die Afrikaanse Hoërskool word op 4 Mei gestig. Die skool het nie oor sportvelde beskik nie en maak gebruik van die Oostelike Sportgronde (tans Loftus Versveld). A.g.v. geen skolekompetisie in Pretoria of Transvaal nie, word spanne in die seniorligas van Pta ingeskryf. Die eerste AHS ­ span was 'n O/16 span waarvan geen uitslae bekend is nie.

75

Affie Rugby Statistiek

1921

Voor: D. Conradie, G. Viljoen, C. Dames. 2de ry: P. Burgers, H. Sack, P. Du Plessis, J. van Niekerk, F. Le Roux, G. Wilsenach, G. Bosch. 3de ry: C. Dyason, H. van Rensburg, L. Du Plessis, F. Botha, J. Wepener, P. Helberg, B. Nassay, T. Dempers. Blou ­ Onderwysers, spelers en afrigters Rooi ­ Onderwyser en speler.

In Kort: · Die 1e Span word in die 3e liga ingeskryf. Die span sluit drie onderwysers in nl. Mnre, F le Roux (Hoof) G Wilsenach H Sack · Die eerste paar wedstryde is almal verloor. Die 1e Span eindig 2de laaste in die derde liga. · Met die treinrit na Potch Gimnasium, het Pa le Roux opgemerk dat, "Die jonges hulle oor die algemeen goed gedra het. Ek het egter 'n paar rokers ontdek. Hierdies word onder hande geneem." · Die kaptein van die 1e Span, J van Niekerk sluit die seisoen as volg af: "Ek sê, die AHS voetbalspelers is n klompie wakker, moedige, energieke kêrels en hulle ideaal is altyd, nie om bolans te wees nie, maar om die heel boonste, die eerste te wees."

· · · ·

1922

1e Span verower die Pritchard-beker deur die derde liga te wen. In die uitklopliga (teen 2e liga spanne) , verloor die 1e Span in die finaal van die Munroe-beker teen PTA, 6 9. Wedstryde is gespeel teen Potchefstroom Gimnasium, Rustenburg en Voortrekker (Boksburg) Vyf onderwysers speel vir die 1e Span nl. Mnre, - F le Roux - P Kruger - H Sack - G Wilsenach - D Naude

76

Affie Rugby Statistiek

· · · · · ·

1923

Eerste wedstryd word teen Boys High (Galle) gespeel en AHS verloor, 3 - 6. 1e Span speel vir die eerste keer teen Monument, telling 11 - 0 1e Span word in die plaaslike 2e liga ingeskryf. Eindig 8ste in die liga. 8 Spelers word vir die Pta. Interstadspan gekies, 5 vir die Pta O/18 span en 3 vir die Pta O/16 span. Die 1e Span klop TUKS2 in die finaal van die Munrobeker, 9 - 6. Die volgende onderwysers speel vir die eerstespan nl. Mnre, - D Naude - P Kruger - H Sack - P van Staden - D Malan

1924

Onvolledig

· · · Daar was 'n merkbare insinking in die Voetbalklub te bespeur. Spanne moes selfs uit die ligas onttrek word weens `n gebrek aan spelers. L du Plessis speel sy 4e jaar vir die 1e Span. 1e Span speel vir die eerste keer teen Pietersburg, telling 6 ­ 3.

· ·

1925

Die "Afrikaanse Hoërskool Voetballied" word deur Mnr W Gerke gekomponeer. P du Plessis speel sy 4e jaar vir die 1e Span.

·

1926

1e Span speel vir die eerste keer teen Ermelo, telling 0 - 8.

77

Affie Rugby Statistiek

· · · ·

1927

Die "nuwe" skool (tans die Meisiesskool se geboue) bring `n einde aan die probleem rondom lang afstande wat na oefenvelde geloop moet word. Die 1e Span verower die Broekhuizenbeker deur Technical 19 ­ 5 te klop. Die O/16's klop Boys High die eerste keer en verower die Volkstembeker terwyl die O/14's ook hulle beker wen. n Uitstaande kenmerk die jaar was die ondersteuning van wedstryde.

· ·

1928

Die 1e Span verower die Broekhuizenbeker. Die O/15's wen ook hulle liga. 3 Spelers word gekies vir die TVL O/19 span nl. - P Joubert - J de la Rey - M Eyssell Die kaptein van die 1e Span, Eric Grimbeeck, sou later die skool se eerste Springbok word deur aan die Olimpiese Spele van 1936 deel te neem.

·

· · · · · ·

1929

Die 1e Span verower die Broekhuizenbeker vir die 3e jaar in `n ry. Die eerste wedstryd word teen Helpmekaar gespeel. AHS wen 17 ­ 0. Die jaarlikse kragmeting sou tot diep in die tagtigerjare voortduur. Die O/16's wen die Volkstembeker. Die totale aantal spanne in die skool vergroot tot 7. Die jaar word afgesluit met 'n wedstryd teen die oudleerlinge op 12 Oktober. Die volgende spelers word gekies vir TVL O/19's: - S Prinsloo - P Bekker - M Schwellnus - W du Rand

· ·

1930

Die onderwysers besluit dat spanne voortaan deur die Hoof, die Afrigter en die Kaptein gekies sal word. Die 2e Span verower die Broekhuizenbeker en die O/15's wen ook hulle liga.

·

1931 1932 1933

Die eerste "rubgytoernooi" word teen Boys High gehou op 30 Augustus (3 spanne ding mee op dieselfde dag).

78

Affie Rugby Statistiek

1934

Voor: G. Stegman, J. de Vos 2de ry: P. Lombard, W. Bohlander, A. de Villiers, U. Robinson (kaptein), L. Roux, G. Lubbe, N. van der Walt 3de ry: F. Taute, J. Gehle, A Korthals, M. Strydom,S. Coetzee, C. van der Merwe, Mnr. S. Redelinghuys (afrigter) · Die 1e Span foto in die jaarblad het slegs ses name in die agterste ry maar daar is wel sewe spelers. Die sewende is J. van Graan wat die Oupa is van Johann van Graan wat ook in 1998 vir die 1e Span speel. Hy is later die Tegniese Ontleder en sedert 1998 die voorpeler afrigter van die Bulls en die Blou Bulle.

· · ·

1935

Die 1e Span van Dale College (King Williamstown) besoek AHS en speel gelykop, 9 elk. Die lys van name vir die 1e Span in die jaarblad van 1935 en die foto op die muur by die skool is verskil van mekaar. Moet opgevolg en gefinaliseer word. Die 2e Span word die eerste span in AHS se geskiedenis wat 'n jaar onoorwonne afsluit.

·

1936

Die PTA Rugby Subunie reël wedstryde op Saterdae tussen AHS, Boys High en CBC. AHS word die eerste wenner met 3 uit `n moontlike 4 oorwinnings.

·

1937

Vir die eerste keer wen AHS beide wedstryde teen Boys High, 11 ­ 0 en 11 ­ 3.

·

1938

In Junie besoek Dale College AHS. Dale wen 13 ­ 3.

·

1939

Die bydrae van die skoolorkes verdien vermelding. In die jaarblad word opgemerk dat "as die note van `Wisky' oor die veld sweef, dan speel die spelers `n barshou. Hulle onthou dat hulle vir `Afrikaans' (Affies) speel en dat dit `n `Afrikaanse' orkes is wat daar speel".

79

Affie Rugby Statistiek

1940

Voor: 2de ry: 3de ry:

Mnr. O. Prozesky (afrigter), F. van Zyl, Mnr. S. Redelinghuys (afrigter), C. Malan (kaptein), Mnr. F.J. le Roux (hoof),C. Jooste, M. Nel J. Fourie, P. White, J. de Clercq, W du Rand, J. Reyneke, S. van der Hoven, W. Boshoff, M. Martens, H. Wilsenach, J. Hamman, A. Bezuidenhout, J. Brink, C. Hauptfleisch

In Kort: · Eerste N.Tvl skool wat na die stigting van die NTRU in 1938 die Admin. Beker wen teen Ventersdorp, telling 21 ­ 6. · 1e Span moes teen Pietersburg speel maar hulle stuur punte omdat hulle nie `n span bymekaar kon kry nie. · Slang Malan is kaptein van die 1e Span vir die 3e jaar en speel 5 jaar (1936 - 1940) vir die 1e Span. · Uitnodigings deur lede van die publiek word deur die 1e Span ontvang na 'n teepartytjie op 'n plaas en na 'n bioskoopvertoning. · Interhuisvoetbal vind plaas tussen die verskillende sporthuise. Kommentaar in dagblad na die wen van die AG Robbertson Trofee ­ Jaarblad 1940 "In een van die pragtigste wedstryde wat in jare in Pretoria gesien is, het A.H.S. die eindwedstryd van die kompetisie om die Administrateursbeker teen Ventersdorp Hoërskool gewen. Die skoolseuns het die groot skare toeskouers op rugby uit die boonste rakke getrakteer. Die een voorspeler-stormloop na die ander het van stapel geloop en dit het van driekwartbewegings gewemel. Die driekwarte het `n meesterskap in hanteerwerk openbaar wat die toeskouers in verbasing laat aangryp het" "In alles wat die plaaslike skoolseuns gedoen het, was daar die kenteken van intensiewe afrigting en voorbereiding. Dit was rugby so na die hart, vinnig, oop, skoon en wetenskaplik. Pretoria kan trots wees op die Afrikaanse Hoër Seunskool se skitterende prestasie. Met `n lewenslustigheid wat geen perke geken het, het seuns die hele veld vol gespeel. Links en regs, kruis en dwars het dit gewoed en aanval op aanval is met beslistheid geloots"

*****************************************

·

1941 1942 1943

Vir die 1943 eerste span was daar geen foto in die Jaarblad nie maar slegs 'n fotostaat van die foto wat nie baie duidelik is nie en met geen name nie. Hein Du Toit (Matriek 1943) en Flip Olivier (1e Span 1943/44) het gehelp om die name van die 1943 span te identifiseer met behulp van hulle kontakte, die matriekfoto van 1943 en 1e Span foto's van 1942 en 1944.

80

Affie Rugby Statistiek

1944

Mnr. S. Redelinghuys (afrigter), P. Terblanche, C. Venter (kaptein), Mnr. F.J. le Roux (hoof), O.Haarhof, P.Olivier, Mnr. Cilliers 2de ry: J. Simon, L. Kruger, T. Uys, H. Meintjies, J. Greyling, J. Erasmus 3de ry: G. van Loggerenberg, J. van Rooyen, M. Theron, W. Grobbelaar, J. Thom · ·

Voor:

Geen wedstryde teen Boys High a.g.v. die Tweede Wêreld Oorlog. AHS verloor op omstrede wyse in die finaal van die Admin. Beker teen Heidelberg Volkskool, 3 ­ 6 (die skeidsregter dring daarop aan dat die skrumskakel, Flip Olivier, die bal aan die vaskopkant van die skrum ingooi ).

· · ·

1945

Met die totstandkoming van die eertste N.Tvl Hoërskole Rugbyvereniging word twee onderwysers van AHS naamlik Tom Boshoff en Boet Vorster verkies tot Voorsitter en Sekretaris

onderskeidelik. Boet Vorster beklee die posisie as sekretaris vanaf 1945 - 1965. Die getal rugbyspelers styg tot oor die 200. 1e Span speel vir die eerste keer teen Paarl Boys High, telling 0 - 15.

· ·

1946

Die Stellenbosch Hoër Seunskool (later Paul Roos Gimnasium) besoek AHS. AHS wen 6 ­ 3. P Terblanche en P Bezuidenhout word die eerste spelers om gekies te word vir die N. Tvl Skolespan wat teen Natal in Durban speel.

· ·

1947

Die O/14's en O/15's eindig onoorwonne. Twee O/15's speel vir die 1e Span teen Boys High.

· ·

1948

Die 1e Span neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie. Boys High se reeks oorwinnings sedert 1942 word verbreek deur hulle 11 ­ 0 te klop.

81

Affie Rugby Statistiek

· ·

1949

Soos met 1943 was daar slegs `n foto van die 1e Span sonder name maar gelukkig in die jaarblad. Hennie Serfontein wat vir die 1e Span gespeel het kon al die name van die spelers en die posisies waarin hulle gespeel het verskaf. Verloor teen Erasmus in die N.Tvl finaal. Speel teen Pretoria Boys High in die hoofvoorwedstryd vir die All Blacks teen die Noordelike Universiteit

·

1950

Voor: 2de ry: 3de ry:

P. Jordaan, P. Swart, C. Smit, F. Erasmus Mnr. H. Kriek (afrigter), A. de Villiers, Dr. G. J. Potgieter (hoof), J. Botha (kaptein), Mnr. S. Redelinghuys, A. Barendse, Mnr. T. Boshoff (afrigter) G. Wilsenach, W. Human, J. van Rooyen, H. Erasmus, H. Kotze, D. Hanekom, H. Breytenbach, N. Rall

In kort: · 1e & 2e Span kamp by die Oog. Vervoer met 'n vragmotor en drie pap bande later is almal uiteindelik veilig by die Oog. · Van die 154 wedstryde daardie jaar, verloor ons 27 wedstryde. 9 spanne eindig die seisoen onoorwonne. · Hennie Erasmus speel vir die 1e Span in `49 en '50 en is sedert 1971 tot 1998 vir 27 jaar President van die S.O Tvl Subunie, S.O.Tvl Rugby Unie en nou die Mphumalanga Rugby Unie. · 1e Span speel vir die eerste keer teen HTS Middelburg en verloor in die NTvl finaal met 8 ­ 9. Daar was 'n griep epidemie voor die wedstryd. 6 Gereelde 1e span spelers kon die dag nie speel nie. · Eerste keer sedert 1944 dat AHS in die kwarteindrondte van die Admin Beker speel.

·

1951

Gert Bezuidenhout provinsiale en toetsskeidsregter speel vir die 1e Span van 1951.

82

Affie Rugby Statistiek

1952

Voor: J. Snyman, H. Visser 2de ry: Mnr. T. Boshoff, J. Smit, C. Vorster, S. O'Reilley (kaptein), Dr. G. J. Potgieter (hoof), J. Stronkhorts, P. Pretorius, Mnr. H. Kriek 3de ry: A. van der Merwe, K. Pretorius, A. du Plessis, C. Spruyt, J. Wilsenach, C. Solomon, C. Botha, I. Human, C. Coertse · ·

In Kort:

Die 1e Span speel vir die eerste keer in die wit trui. Die trui ontstaan a.g.v 'n versoek deur die hoof vir die herontwerp van die 1e Span trui. Hans Wilsenach (1e Span in '51 en '52) se voorstel is aanvaar. Die 1e span neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie. `n Aanhaling uit die jaarblad, lui as volg: "Waar ons soos alle skole van N.Tvl as eksperiment nie om die Admin. Beker meegeding het nie, voel ons aan die einde van die seisoen dat ons die beker nie gemis het nie. Inteendeel wil dit voorkom asof die rugby aangenamer as in vorige jare was". Vir die eerste keer toer die 1e Span in die ware sin van die woord. Toer na die Kaap en speel teen spanne in Stellenbosch, Paarl en Kaapstad. `n Rekord van 20 spanne word in die ligas ingeskryf en 161 wedstryde word gespeel. 7 spanne eindig die seisoen onoorwonne. Schubel O'Reilly

· · ·

· · ·

1953

22 Spanne word in die ligas ingeskryf. Onderwysers span speel teen die leerlinge Die eerste wedstryd teen Boys High op Loftus dien as voorwedstryd vir die besoekende Wallabies teen NTvl. Boys High het `n spogspan gehad met verskeie spelers wat drie jaar vir die 1e Span gespeel het. Die Sportredakteur van die Pta News (Jimmy Main 'n oud ,,gal" ) skryf dat hy sy enigste kerkhoed sal opvreet as Affies Boys High wen. Louis Schmidt het hulle skrumskakel en losskakel heeltemal ontsenu met sy ,,Tackles" en hulle het meer hulle oë op hom gehad as die bal. Louis het twee drieë in die wedstryd gedruk en nodeloos om te sê het Affies het met 9 ­ 0 gewen. Wat van Jimmy Main se hoed geword het sal net hy weet. Tydens die 1e Span wedstryd teen Nylstroom op Nylstroom sak die skeidsregter (Mnr. Whiteman Hoof van die skool) inmekaar en sterf aan 'n hartaanval. 1e Span speel vir die eerste keer teen Grey College, telling 0 ­ 3. Dit was die voorwedstryd vir Transvaal teen die Vrystaat met die inwyding van die nuwe Springbokpark. Trevor Louw vertel dat dit weer een van die wedtryde is waar die skeidsregter die bepalende faktor was. Diep in die tweede helfte was AHS op Grey se doellyn. 'n Losgemaal het ontstaan en waaruit hy die bal opgetel het en oorgeduik het vir 'n drie. Die skeidsregter het sy fluitjie geblaas en 'n skrum beveel met AHS wat die bal moes ingooi. Trevor Louw vertel dat aan die begin van die tweede kwartaal was daar 'n nuwe leerling genaamd Koos Stegman by die skool. Koos wat twee jaar tevore vir die 1e Span gespeel het, het die jaar matriek verlaat om te gaan boer. Hy het toe in 1953 teruggekom om sy matriek te voltooi. Die hele kwartaal het hy vir die 1e Span gespeel maar met die begin van die 3e kwartaal het ons Koos Stegman "Oom Koos" nooit weer gesien nie.

· ·

·

83

Affie Rugby Statistiek

· ·

1954

24 Spanne (`n nuwe rekord) word in die ligas ingeskryf. Mnr P. Bosua gee die volgende boodskap aan die spelers wat die skool verlaat: "Mag julle ver klim op die voetbalsport en nooit vergeet dat ons voetbal speel alleen t.w.v die spel. Waar julle ook al gaan, onthou: Afrikaans bo."

· · ·

1955

A.g.v die polio-epidemie begin die rugbyseisoen later as gewoonlik. Begin die seisoen met 26 spanne en sluit dit af teen Boys High met 23 spanne nadat drie wedstryde gekanselleer moes word as gevolg van 'n gebrek aan velde. 9 Spanne eindig die seisoen onoorwonne.

· ·

1956

Die 1e span verloor in die semifinaal van die Administrateursbeker teen Potch Gimnasium. Sentraal Hoër en Grey College word deur Affies en Wonderboom ontvang gedurende die langnaweek van 31 Mei. Sommige koerante het selfs opgemerk dat die bywoning van die wedtryde beter was as die bywoning van klubwedstryde op Saterdae.

1957

Voor: 2de ry:

I. Talmay, C. Nortjé K. van Heerden, Mnr. F. van der Stoep, M. Barnard (kaptein), Dr. G. J. Potgieter (hoof), J. Swart, Mnr. B. Vorster, C. Bakkes 3de ry: J. Janeke, J. Gouws, D. Roux, N. Hansen, M. Rabie, J. van Tonder 4de ry: E. Conroy, B. Alberts, T. Maré, J. Blom, W. Cilliers, J. Becker In Kort: · Affies en Wonderboom word deur Sentraal Hoër en Grey College ontvang. Die 1e Span toer ook na Kimberley. · Die wedstryd teen Boys High vind nie plaas nie a.g.v die griep-epidemie. · Affies speel teen Wonderboom met die opening van hulle nuwe rugbyvelde en stadion. · Na `n droogte van 17 jaar, wen ons weer die Admin. Beker teen Fakkel op Ellis Park, telling 8 ­ 3.

84

Affie Rugby Statistiek

· · · ·

1958

Dr. GJ (Gert) Potgieter(AHS Hoof) word verkies as die President van die NTRU en hy beklee die posisie tot 1965. Gedurende die tydperk was hy ook die Adjunk-President van die Suid Afrikaanse Rugbyraad. Daniel Blom (1957) verloor sy lewe nadat hy bloeding op die brein opdoen in 'n rugbywedstryd vir Tukkies. Louis Schmidt word die eerste speler van die skool om vir die Springbokke gekies te word. Die 1e Span toer na Suid Wes Afrika. · Speel teen Keetmanshoop met die inwyding van die eerste gras rugbyveld in SWA. · Speel teen Windhoek Hoër op 'n gruisveld. Windhoek kort 'n speler en hulle afrigter Lofty Fourie (Springbok in 1958) speel vir hulle. · Speel teen Swakopmund op 'n sandveld. Die wedstryd word elke kwartier gestop om die lyne in die sand oor te trek.

· ·

1959

Die 1e Span verloor in die finaal van die Admin. Beker teen Klerksdorp, telling 3 - 6. Die 1e Span toer na die Kaap

· ·

1960

Die 1e Span verloor weereens teen Klerksdorp in die finaal van die Admin. Beker, telling 5 ­ 6. D Blom kaptein beseer sy knie na die eerste paar wedstryde en Seef Pretorius neem oor as kaptein vir die res van die seisoen. Floris Duvenhage speel vir die Juniour All Blacks na skool en later vir Transvaal

·

1961

Die 1e Span toer na die Kaap en speel teen Montagu op 'n veld wat spreekwoordelik totaal onder water was so erg het dit gereen.

· · ·

1962

22 Spanne word in die ligas ingeskryf. AHS neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie. Die 1e Span toer na die Kaap en speel teen Worcester Boys High (verloor), Paarl Boys High, `n gekombineerde span van PE en teen Grens Hoërskool (almal gewen).

· · ·

1963

Paarl Boys High word tuis en weg gespeel. Ons wen beide die wedstryde. Met die 1e Span se Kaapse toer word een wedstryd gewen, een gelykop gespeel en een verloor. AHS neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie.

· · · · ·

1964

AHS lewer 4 spelers op vir die N.Tvl Skolespan wat aan die eerste Cravenweek deelneem. Tonie Roux wat ook later vir die Springokke speel is een van die vier. Die 1e Span toer na Durban waar daar teen O/20 spanne van die Suid Afrikaanse Spoorweg Polisie en Berea Rovers gespeel word. 1e Span speel vir die eerste keer teen Grey High van PE, telling 18 ­ 12. AHS neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie. Die ontstaan van Menlopark Hoërskool in 1963 het tot gevolg dat AHS in 1964 geen 0/16 spanne gehad het nie. In daardien jare is die grense van skool se voedings areas regied toegepas.

· ·

1965

1e Span speel vir die eerste keer teen Menlopark, AHS wen. AHS neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie.

·

1966

AHS neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie.

85

Affie Rugby Statistiek

· · ·

1967

1e Span speel vir die eerste keer teen Paarl Gimnasium, telling 0 ­ 11. Die 1e Span toer na die Wes Kaap. AHS neem nie deel aan die Admin. Beker kompetisie nie.

· · ·

1968

Fanus Lues druk vier drieë in die wedstryd teen Louis Trichardt. 1e Span speel die voorwedstryd teen Wonderboom vir die toets tussen die Springbokke en die Britse Leeus. Vir enige speler voorwaar 'n geleentheid om te onthou. Die veel besproke toets waarin Frik du Preez reg deur en bo-oor Tom Kiernan gehardloop het vir sy drie. Die laaste jaar sedert 1962 wat AHS nie aan die Admin. Beker deelneem nie.

1969

· 11 Van die 1969 1e Span spelers was in standard nege.

1970

Voor: 2de ry: 3de ry:

Mnr. J. Tereblanche (hoof), R. Seale, Mnr. P. Butler (afrigter), P. van Wyk (kaptein), Mnr. I. van der Heever (afrigter), S. van der Hoven, Mnr. L. Strachan M. Smuts, C. de Jager, P. Delport, P. Tereblanche, J. Malan, R. Jerling, J. Geringer, M. van der Spuy D. Smith, G. Malan, J. Bouer, P. Edwards, G. Geldenhuys, P. van Heerden, E. Kretzschmar, H. Raath

In Kort: · 1e Span toer na die Kaap. · 1e Span speel vir die eerste keer teen Nelspruit, telling 29 ­ 0. · Na `n paar benoude oomblikke, klop ons Volksrus in die semi -finaal van die Admin. Beker, 17 ­ 16. Oom Lucas Strachan se woorde na die wedstryd aan die spelers was: "Die geluk gaan saam met die beste span." · In die finaal klop ons vir Potch Volkies, 18 - 6, om die beker vir die derde keer te verower. · Rodney Seale speel sy 4e jaar vir die eerste span. · Die 1e span teken 393 punte aan, wat 70 drieë insluit. Johan Geringer teken 179 punte aan, wat sy totaal in vyf jaar op Affies op 663 punte te staan bring.

86

Affie Rugby Statistiek

· · ·

1971

Die 1e Span toer in Julie na Welkom. Die jaar voldoen nie aan die verwagtinge nie. AHS verloor teen Boys High, Helpmekaar en Grey College. Nico van Rensburg speel vir elke senior span in die skool. Hy begin by die 8e span en eindig in die 1e Span.

· · · · ·

1972

Die 1e Span toer na Natal. In die rugbydag teen Middelburg Tegnies teken die spanne 589 punte aan en staan slegs 19 punte af. Marcel Raath (Katvoet) druk die wen drie met die semi finaal teen Tom Naude in die N.W. hoek van AHS se veld. Van daar die naam "Katvoets Corner". In die Admin-finaal speel ons gelykop teen Nelspruit (6-6) en verower die trofee vir `n vierde keer. Rugbyklinieke word vir beide die afrigters en die spelers gehou.

· ·

1973

Die Driedrukspan verower die SCH Rautenbach-trofee. `n Rugbykursus word in Julie aangebied.

· ·

1974

Die 1e Span toer na Zimbabwe en Natal. Die 0/15A's toer vir die eerste keer Kaap toe.

· · ·

1975

Die merkbare insinking in die rugby resultate, word toegeskryf aan die swak deelname syfer onder die seniors. Die hoogtepunt van die jaar was die oorwinning van 23 - 9 oor Boys High. Die 1e Span toer na die Oos Kaap.

·

1976

Die 1e Span toer na die Kaap

·

1977

Die Koshuis verower die Interhuisrugby-kompetisie vir die huis met die hoogste puntetotaal. Die Elande wen die eerste span kompetisie.

· · · ·

1978

Die 1e Span toer na Natal. Die 1e Span verloor slegs een wedstryd uit 26 vir die jaar en dit op toer teen Voortrekker waarin heelwat 2e Span spelers gespeel het. Die 1e Span wen die Admin. Beker teen Potch Gimnasium met 11 - 3. Die 1e Span klop o.a Boys High, Paul Roos en `n Argentynse toerspan en kan met reg beskou word as een van die beste 1e Spanne wat AHS rugby nog ooit gesien het.

· ·

1979

Louis en Johan Hattingh (broers) is onderskeidelik kaptein en onder kaptein van die 1e Span. Die Koshuis wen al drie die Interhuis ligas. Tydens die die Kaapse toer van die 1e span word al 4 wedstryde verloor.

·

·

· ·

1980

AHS wen beide afdelings van die Driedrukkompetisie. Die 1e Span eindig gesamentlik eerste in die A-liga, maar word uitgeskakel a.g.v te min wedstrydpunte. Die 1e Span behaal goeie oorwinnings teen Helpmekaar, Boys High en Monument

87

Affie Rugby Statistiek

1981

Voor:

B. Heineman, Mnr. D van der Merwe (afrigter), S. Gouws (kaptein), Mnr. N. Roesch (hoof), C. van der Merwe, Mnr. J. van Rensburg (afrigter), A. Thomson 2de ry: J. van der Merwe, J. du Preez, J. Vermaak, C. Muller, A. Strydom, A. Schoonraad, G. Cloete 3de ry: A. Malan, J. Coetzee, H. du Toit, G. Breitenbach, E. Kushke, H. Gey van Pittius 4de ry: G. de Clerk, J. Havenga, O. Peters, M. Coetzee

In Kort: · Die 1e Span en die 0/15's toer na die Oos-Kaap. Die 1e Span wen al hulle wedstryde (Hangklip, Grens, Queens College) · In die halfeind van die Admin-beker, wis die 1e Span `n agterstand van 10 punte in die laasste paar minute uit teen Nelspruit om die telling gelykop te maak. Hulle wen uiteindelik in ekstra tyd, 19 - 13. "Emil stap van die veld af met ingeduikte borsbeen, Abel met `n gebreekte voet, maar Affie-vasberadenheid het weer geseëvier." · In die finaal, speel ons gelykop teen Tom Naude en verower die trofee vir `n sesde keer. Telling 13 elk. · Na ses jaar, speel die skool weer teen Grey College behalwe die 1e span wat `n Admin beker verpligting gehad het.

· ·

1982 1983

Die 1e Span eindig vierde in die liga. Die A - driedrukspan eindig eerste in hulle afdeling.

· · · · ·

1984

Schalk Coetzee neem die kapteinskap van die 1e Span oor van Janse Papenfus wat 'n besering opdoen halfpad deur die seisoen en nie verder kan speel nie. Christo Potgieter druk die wen drie in die laaste minuut van die kwarteind van die N.Tvl uitspeel teen Menlopark in die Appelkas hoek van Affies se veld. Van daar die naam "Potties Corner". In die semi-finaal teen Potch Gimnasium, word die bal 23 keer hanteer in die laasste beweging van die wedstryd wat lei tot die wen drie. In die finaal speel ons gelykop teen Monument, 10 elk. Pierre Potgieter teken 180 punte aan, wat 7 skepskoppe insluit.

88

Affie Rugby Statistiek

· · ·

1985

Colin Angelo druk sewe (7) drieë in een wedstryd teen Wagpos met die driedruk kompetisie. Die 1e Span klop Hugenote in die finaal van die Direkteurstrofee. Telling 10 ­ 9. Die afrigter van die 1e Span, Mnr Poerie van Rooyen, skryf in die jaarblad: "Wat was die wenresep? Opregte geloof in ons Heer. Harde stukkende voorseisoen ­ `Die Bloue'. `n Lekker toer om gees en eenheid te bring. Streng dissipline op en van die veld ­ 15 Affieseuns met harte van leeus ­ `n leuse wat sê: ` Ons raat nie, ons wys.' Nou kan ons sê ons het gewys, die vrugte is gepluk en die vrugte is soet. Vriendskap is gebou, op rots gebou, wat nooit weer geskaad kan word nie. Seuns is gevorm deur vaste name en beginsels." Pierre Potgieter teken 158 punte aan, wat 5 skepskoppe insluit. Die 1e Span toer na die Kaap

· ·

· · ·

1986

Die 1e Span verloor in beserings tyd in die N.Tvl-finaal teen Voortrekkerhoogte, 13 - 15. Klop Boys High, maar verloor teen Helpmekaar. Die "66" Bexforce beker is vir die eerste keer op die spel in die wedstryd teen Boys High. Christo Potgieter speel sy vierde jaar vir die 1e Span.

· · · ·

1987

Die 1e Span wen die Rob Ferreira Rugbyweek Die 1e Span se nuwe kleedkamer word vir die eerste keer in die jaarlikse derby teen Boys High gebruik. AHS wen die wedstryd, 13 ­ 10. Die 0/15's verloor in die kwarteindstryd van die Direkteurstrofee teen Potch Volkskool. 1e Span speel vir die eerste keer teen Waterkloof, telling 20 - 9.

· · ·

1988

`n Senutergende wedstryd word teen Boys High gewen, 13 - 3. Christo Potgieter druk die wen drie in die laaste minuut van die N.Tvl finaal teen Langenhoven in "Katvoets Corner". Die 1e Span verloor in die semi-finaal van die Admin. Beker teen Lichtenburg.

·

· · · ·

1989

Met `n minuut se speeltyd oor en `n ontasbare veggees, druk Jan-Lodewyk Pretorius (kapt) die wendrie in die N.Tvl-finaal teen Menlo Park van `n beweging wat in ons eie kwartgebied begin het. Die eindtelling: 20 - 17. Die 1e Span verloor in die semi-finaal van die Admin. Beker teen Nelspruit. Helpmekaar, sowel as Boys High word geklop. Die 0/15A's wen die Direkteurstrofee vir die eerste keer, teen Monument, 27 ­ 3. (Afrigter Poerie van Rooyen)

· · ·

1990

Christo Potgieter druk 6 drieë teen Hoërskool Brits. Christo word dan ook die eerste Affie wat drie jaar aan die Cravenweek deelneem. Die 1e Span neem die eerste keer die voortou in "wenne" teen Boys High. Die 1e Span speel 13 wedstryde, waarvan hulle 8 wen en 5 verloor.

89

Affie Rugby Statistiek

1991

B. Botes, Dr. D. de Klerk, P. Roesch, Mnr. T. Kruger (hoof), S. de Lange (kaptein), Mnr. P. Van Rooyen (afrigter), J. Geringer 2de ry: A. Strydom, J. du Plooy, S. Shires, A. Ferreira, B. Myburgh, T. Buys, P. Jackson, S. de Beer 3de ry: T. Lubbe, J. Steyn, T. Jobe, R. Volschenk, J. Grobler, P. de Jager, J. Pretorius, T. Grobbelaar, B. Odendaal · · · ·

Voor:

In Kort:

Bennie Botes is die eerste Affie wat gekies word om vir die SA Skole span te speel. Die 0/15's verloor in die finaal van die Direkteurstrofee. Mnr Tjaart Kruger (hoof) word vir die tweede jaar verkies tot voorsitter van die Noord-Transvaalse Hoërskole Rugbyvereniging. Mnr Poerie van Rooyen is die eerste afrigter wat `n N.Tvl Cravenweekspan afrig wat die "finaal" wen.

· ·

1992

Die 1e Span toer na die Kaap en verloor sy wedstryde teen Paul Roos en Paarl Boys High. Die 1e Span klop vir Boys High, maar verloor teen Waterkloof in die N.Tvl-finaal.

· · · ·

1993

Gedurende die Aprilvakansie toer die 1e Span na Parys en gedurende die Julievakansie, na Durban. Die eerste keer in die geskiedenis speel die 1e Span gelykop teen Grey College in Bloemfontein, telling 26 elk. Waterkloof word met die grootste telling nog geklop nl. 75 ­ 6. Die 1e Span verloor in die kwarteindstryd van die Direkteurstrofee teen Monument, telling 5 - 6.

· · · · ·

1994

In die kwarteindstryd van die Direkteurstrofee teen H.T.S Middelburg, wis die 1e Span `n agterstand van 21 punte uit, om uiteindelik 33 - 21 te seevier. In die semi-finaal verhang ons die bordjies van 1993 teen Monument en klop hulle, 52 - 6. Ook die geveg op die veld het Affies loshande gewen. Die 1e Span klop Pietersburg in die finaal van die Direkteurstrofee om die beker na nege jaar weer te wen, telling 30 ­ 13. Dirkie Strydom teken die meeste punte in `n Direkteurstrofee-finaal aan nl. 25 Die 0/15A wen die Direkteurstrofee teen Pietersburg, telling 22 ­ 15. (Afrigters Sakkie vd Walt en Francois Deysel)

90

Affie Rugby Statistiek

· · · ·

1995

Die 1e Span word uitgenooi na die St Stithians Rugbyweek (oor Paasnaweek). Ons klop Dale College en Paarl Boys High, maar verloor teen DHS. Gedurende die Julievakansie, toer die 1e Span na Natal en speel o.a teen Michaelhouse. In die semi-finaal van die Direkteurstrofee teen HTS Springs druk Abri Coetzee `n drie laat in die wedstryd om ons te laat seevier, 14 - 8 (die toeskouers en leerlinge moes op die gras sit omdat daar nie plek op die paviljoen was nie.) In die finaal speel ons gelykop teen Middelburg Tegnies (tweede keer die jaar) en verower die trofee vir `n tiende keer, telling 24 elk.

1996

Naamlys uitstaande In Kort: · AHS speel vir die eerste keer teen Maritzburg College op Pietermaritzburg met al ons rugbyspanne. · AHS se 1e Span klop die eerste keer vir Grey College, telling 25 - 3. · Nicolaas Alberts druk 32 drieë wat die meeste is deur 'n 1e span speler in 'n seisoen. · Die 1e Span druk die meeste drieë in 'n seisoen naamlik 146. · Die 1e Span van 1996 word allerweë beskou as die beste span in die geskiedenis van die skool. · Eugene Marx speel in sy derde Direkteurstrofee ­ finaal en is nooit aan die verloorkant nie. · Erich Small doen `n besering op in `n O/16 wedstryd teen Boys High wat daartoe lei dat hy permanent in sy onderlyf verlam is. · Die 1e Span klop Middeldurg Tegnies in die finaal van die Beeldtrofee, telling 24 ­ 15. · AHS neem die laaste jaar aan die N.Tvl skole liga deel. · 1e Span rugby dinee word vir die die eerste keer gehou en sederdien elke jaar.

· · · ·

1997

Die 1e Span toer vir die eerste keer oorsee na Groot Brittanje. Die 1e Span wen teen Pretoria Noord in die Blou Bulle kwarteindronde met 'n rekord telling van 97 - 5. Hulle klop ook Rotorua Boys High, wat as een van die beste skolespanne in Nieu Seeland bestempel word, 30 ­ 14. Die 1e Span neem ook die eerste keer aan Grey High School (PE) se Paasnaweek toernooi deel. Hulle wen al drie hulle wedstryde (Grey High School, Framesby, Wynberg Boys High) Die 1e Span klop Middeldurg Tegnies in die finaal van die Beeldtrofee, telling 18 - 13. Die wedstryd word lewendig oor radio Pta uitgesaai. Dit was seker die eerste en laaste keer dat sodanige wedstryd oor `n radio stasie uitgesaai sal word.

91

Affie Rugby Statistiek

· · · · · · ·

1998

Die 1e Span word vir die eertse keer formeel geborg en die borg (Mr Price) se logo verskyn op die 1e Span trui. Die Witbul (maskot) maak sy eerste verskyning met die tuiswedstryd teen Waterkloof. Met die jaarlikse kragmeting teen Grey College wen AHS vir die eerste keer meer wedstryde as Grey. Die 1e Span speel gelykop teen Grey, telling 23 elk. Na afloop van die Craven Week is Tiaan Snyman aangewys as die speler van die week. Tiaan Snyman neem die kapteinskap van die 1e Span oor van Nehan Deysel wat 'n besering opdoen halfpad deur die seisoen en nie verder kan speel nie. Werner Pieterse druk die wen drie in ekstra tyd in die semi finaal van die Beeld Trofee teen HTS Middelburg op HTS se tuisveld met `n beweging uit ons eie kwart gebied. Die 1e Span wen die Beeld Trofee met die grootste punte verskil (20) teen Waterkloof, 43 ­ 23. Die meeste punte word aangeteken in 'n finaal nl. 66.

· · · · · ·

1999

AHS wen die Beeld trofee vir die sesde jaar in 'n ry teen HTS Vereeniging, telling 19 - 8. Carel Kriek vir die sesde en Sakkie v/d Walt vir die vyfde jaar in 'n ry afrigters van die seevierende 1e span ( Direkteurs & Beeld Trofee wenners) Nicol Knoetze word die 1e speler wat 69 wedstryde vir die eerste span speel. Meeste wedstryde nog!!! Werner Pieterse en Nicol Knoetze speel beide in hulle 3e Beeldtrofee finaal en is nooit aan die verloorkant nie. Die 1e Span klop Paarl Gimnasium op Loftus Versveld, telling 19 ­ 11. Affies neem vir die 1e keer deel aan die Super 12 en later die Super 16. Die 1e en 0/15 span is algehele wenners. In die uitspeel op die laaste dag van die kompetisie moes AHS al hulle wedstryde wen en Waterkloof al hulle wedstryde verloor om die algehele wenner trofee vir die die rugby afdeling te deel. Die eindresultaat spreek vanself.

· · · · ·

2000

AHS word die eerste skool wat die wenners is van die Blou Bul finaal vir die 1e , 0/16A, 0/15A en 0/14A span. Die 1e Span speel gelykop teen Grey, telling 17 elk. AHS het 11 spelers in die Blou Bul Cravenweek span. Die meeste nog van een skool. Die 1e Span verloor in die semi-finaal van die Beeldtrofee teen Ermelo. Die 0/14 en 0/16 spanne wen die Beeld Trofee.

· · · · · · ·

2001

Die 0/16A behaal die 7e plek tydens die Super 16 maar wen die finaal van die Beeld Trofee. Vir die tweede jaar is al vier die spanne van Affies die Blou Bul finaal wenners. Die 1e Span toer vir die 2e keer oorsee (Australie & Nieu Seeland). Die 1e Span speel weer gelykop teen Grey, telling 12 elk. Middelburg Tegnies word in die finaal van die Beeldtrofee geklop. AHS verower die trofee vir `n rekord vyftiende keer, telling 24 - 22. In 2001 het AHS die 2e meesste gekontrakteerde professionele rugbyspelers in Suid - Afrika. Die 1e Span speel vir die vyftigste jaar in die wit trui.

92

Affie Rugby Statistiek

2002

Voor:

S. Botha, dr. C Kriek (afrigter), Derick Kuün (o/k), dr. P. Edwards (hoof), S. Potgieter (kaptein), mnr. A vd Walt (afrigter), A. Visagie. 2de ry: Dr. H Kelbrick (spandoktor), JL. Potgieter, B. de Doncker, I. Kidson, J. Fourie, H. Kühn, H. Vermaas, J. Van Graan (hulpafrigter), mnr H. Engelbrecht (fisioterapeut). 3de ry: S. Wessels, P. Swart, R. Cloete, AB. De Villiers, G. Lyon, C. Theron, W. Fraser. 4de ry : J. van Jaarsveldt, H. Barnard, A. Kruger, F. Slabbert, W. Van Wyk, P. Spies, D. Steyn, C. Milton, DW. Herbst, D. O'Neill.

Nie op foto: L. Brink, R Lombaard, R van der Merwe,

In Kort: · Die 1e Span is die Super 16 finaal wenners vir die vierde jaar. · Met die jaarlikse kragmeting teen Grey College wen AHS vir die vyfde jaar in `n ry meer wedstryde as Grey. · AHS beklee tans die 5e plek vir die meeste aantal SA Skolespelers vanaf een skool. · Die 1e Span wen die Blou Bul finaal vir die tiende jaar in `n ry teen Waterkloof. · Die 0/16's wen die Beeld Trofee en die 1e Span wen die Beeld Trofee vir die 16de keer teen Waterkloof, telling 19 ­ 16. · Harry Vermaas en Anton Visagie speel vyf jaar (Gr 8 tot Gr 12) in 'n Beeld Trofee finaal en is elke keer aan die wenkant. · Sakkie van der Walt rig die 1e Span vir die 10de jaar af. · Basil de Doncker word die eerste anders kleurige wat vir die Witbulle uitdraf. · 1e Span speel vir die 1e keer met kortmou truie.

· · ·

2003

Die 1e Span is die Super 16 finaal wenners vir die 5de jaar in `n ry. Sakkie van der Walt rig die 1e Span vir die 11de jaar af. Die borg Mr Price se naam verskyn die eerste keer voorop die rugbytrui van die 1e Span en die trui van die 1e Span is vir die 1e keer van die gladde materiaal.

93

Affie Rugby Statistiek

2004

Voor:

L. Olivier, Dr. C. Kriek (afrigter), P. Woest (kaptein), Dr. P. Edwards (hoof), W. De Jager, Mnr. A. van der Walt (afrigter), J. Botes. 2de ry: J. Erasmus, V. Joubert, C. Lang, G. Odendaal, K. van Heerden, H. van Eetveldt, T. van Rensburg, J. Combrinck. 3de ry: Dr H. Kelbrick (spandoktor), R. Eksteen (fisioterapeut), F. Jansen, W. Britz, B. Gerber, F. Rademan, D. Piek, H. Engelbrecht (fisioterapeut), J van Graan (tegniese adviseur). 4de ry: N. du Plessis, E. Verster, O. Kruger, G. Kruger, R. Spannenberg, R. Kruger, C. Perold. Afwesig: H. Van Niekerk, D. Greyling. Nie op foto: C. Bruwer, DPR. Cotzee, L Hugo, E Schmidt, L. Van Coller.

In Kort: · Die 1e Span toer oorsee na Suid Amerika. · Die 1e Span behaal die vyfde plek in die Super 16 maar wen die Beeld Trofee finaal teen EG Jansen vir `n rekord 17e keer. · Sakkie en Carel besluit na 12 en 11 jaar onderskeidelik dit is hulle laaste jaar as afrigters by die 1e Span. · Emile Verster se drie teen Waterkloof in die Blou Bul finaal sal onthou word as een van die drieë in die geskiedenis van Affie Rugby. Ook die drie van Braam Gerber uit ons eie doelgebied was een van die klasieke Affie drieë. · Telling van 117 ­ 12 teen Chili is die hoogste telling nog deur die 1e Span aangeteken en Leonard Olivier teken 42 punte aan die meeste nog in een wedstryd vir die 1e Span. · 812 Punte die seisoen is die sesde meeste nog deur `n 1e Span in `n seisoen. · Francois Swart 0/15 Week word vir die eerste keer aangebied te AHS. · AHS(16) wen weer meer wedstryde as Grey College(11) in totaal.

· · · · ·

2005

Die 1e Span wen die super 16 vir die 6e keer in 7 jaar. AHS is ook die algehele wenner van die rugby afdeling. Die 1e Span verloor teen Monument in die kwarteind rondte van die Beeld Trofee. Die 0/15A span wen die Beeld Trofee finaal teen HTS Middelburg. Die 1e Span wen slegs vir die tweede keer teen Grey Kollege in die doodsnikke van die wedstryd met Braam Gerber se drie. Nadat hulle 20 ­ 7 agter was op `n stadium wen hulle 27 ­ 20. Voorwaar `n dag om te onthou op Grey se velde en met Grey se 150 jarige bestaans vieringe. Julian Erasnmus die Kaptein word beseer en Braam Gerber neem oor as Kaptein vir die laaste drie wedstryde van die jaar.

· · ·

2006

Vir die eerste keer in die geskiedenis speel die 1e Span (eerste wedstryd van die jaar) in hulle alternatiewe truie in `n volwaardige wedstryd teen HTS Middelburg. Nodeloos om te sê hulle verloor die wedstryd 24 ­ 33. Met die Super 16 kwarteind rondte word geskiedenis gemaak met Trevor, Cornel en Sinphiwe wat vir die Witbulle in die begin vyftiental op die veld draf. Vir die eerste keer sedert die ontstaan van die Super 16 het `n skool 4 spanne in die finaal.

94

Affie Rugby Statistiek · · Die 1e Span wen vir die 2e keer in 'n ry teen Grey College op ons tuisveld met 20 -13. Dit nadat die 1e Span met amper 'n rekord telling teen Waterkloof verloor in die Michelin Super 16 finaal van 42 - 20. Teen Grey College gebeur die volgende met Herman van Dyk: · Hy speel vir die 3e span na `n besering. · Hy is reserwe vir die 2e span en speel as reserwe vir die 2e span. · Die afrigters behou hom as reserwe vir die 1e span en hy speel ook vir die 1e span as reserwe. Vir die sesde keer het AHS vier spanne in die Blou Bulle finaal. Vir die 1e keer in die geskiedenis van die Beeld Trofee het 'n skool 4 spanne in die finaal. Na die verloor in die Super 16 en Blou Bulle finaal teen Waterkloof draai die 1e Span die bordjies om en wen die Beeld Trofee finaal op Waterkloof se tuisveld met 17 ­ 7. Waterkloof se poging om die speelveld wyer te maak met ongeveer 'n meter aan albei kante het ook nie gehelp nie. Vir die eerste keer sedert statistieke beskikbaar is van die vroeë 90's druk 'n voorspeler(Frik Kirsten voorry) die meeste drieë in 'n seisoen. Drie Oud Affies in die begin vyftiental van die Springbokke teen Australie in Brisbane ­ Wynand Olivier, Fourie Du Preez en Pierre Spies. Vir nou is "Beker" finale verby. Mag die spel rugby altyd die wenner wees. AHS het in die 2006 seisoen met 28 spanne 324 wedstryde gespeel bv. 0/14F - 10 en die 10e span - 7 wedstryde.

· · · · · ·

· · · · · · · · ·

2007

Al die Blou Bulle skole (buiten Waterkloof) besluit vir die 3e keer in die geskiedenis van die Beeld/Direkteurs/Admin. trofee om nie aan die kompetisie deel te neem nie. 1e Span verloor met 'n rekord telling teen Grey naamlik 47 ­ 10. AHS speel vir die 1e keer teen Paul Roos op Stellenbosch met 23 spanne. 1e Span speel die minste wedstryde in 'n seisoen sedert 1992 naamlik 15 wedstryde. Meeste gespeel in 'n seisoen is 30 in 1997. Speel vir die 9e keer gelykop teen Boys High - telling 20 elk. Andries Ferreira se kruisligamente besering maak die deur oop vir Mark Hennig om vir die Blou Bulle Skole aan die Cravenweek deel te neem. AHS speel vir die 1e keer teen Glenwood van Durban en wen al 23 wedstryde. AHS wen die eeste Blou Bulle sewes toernooi vir skole teen Overkruin met 'n telling van 40 ­ 25. Gerhard vd Heever word gekies vir 'n SA skole 7's span wat in Dubai gespeel het aan die einde van die jaar. AHS wen die drie druk kompetisie aangebied deur Tukkies.

95

Affie Rugby Statistiek

2008

Naamlys uitstaande

· · · Al die Blou Bulle skole (buiten Waterkloof en Eldoraigne) besluit vir die 4e keer in die geskiedenis van die Beeld/Direkteurs/Admin. trofee om nie aan die kompetisie deel te neem nie. AHS speel ook vir die tweede jaar nie in die Super 16 kompetisie nie. Die opgegradeerde 1e Span kleedkamer word ingebruik geneem met die eerste wedstryd van die jaar teen Monument Hoërskool. Verloor teen Grey nadat ons binne 'n paar minute 12 ­ 0 voor was. Op die dag het AHS meer wedstryde gewen as Grey. 14 Gewen, 1 gelykop en 13 verloor. Persentasie gewys verloor Affies meer wedstryde in die oop span afdeling. Grey haal weer ´n haas uit die hoed deur 5 van hulle1e Span plaasvervangers nie te laat speel vir die 2e span nie. . Teen Maritzburg College verhang ons die bordjies nadat ons gou 12 ­ 0 agter was wen ons uiteindelik met 54 ­ 17. Wen 26 wedstryde verloor 1 en speel 1 gelykop. Verloor teen Boys High met 21 ­ 15 wat die eerste verloor is teen PBHS op AHS se tuisveld sedert 1979. Wen al die ander 28 wedstryde. 7 Spelers word vir die Blou Bulle Cravenweek span gekies, 2 vir die Akademiespan en 2 vir die 0/19 span Die Hoërskole Cravenweek word in die Julie vakansie op AHS se velde aangebied en is 'n reuse sukses. Mauritz Lombaard druk 4 drieë teen Maritzburg College en word een van agt spelers wat 4 of meer drieë in ´n wedstryd vir die 1e span druk. Hy druk ook 6 drieë in die driedruk kompetisie teen HTS John Voster. AHS wen die driedruk kompetisie aangebied deur Tukkies. 1e Span speel die minste wedstryde sedert 1990 naamlik 14.

· · · · · ·

·

· · · · ·

2009

Al die Blou Bulle skole (buiten Waterkloof en Eldoraigne) besluit vir die 5e keer in die geskiedenis van die Beeld/Direkteurs/Admin. trofee om nie aan die kompetisie deel te neem nie. AHS speel ook vir die derde jaar nie in die Super 16 kompetisie nie. Met die wedtryd teen Hoërskool Rustenburg word 'n tradisie voortgesit. Rustenburg en AHS het vir die 1e keer teen mekaar gespeel in 1922 en wat in 1961 ten einde geloop het. Slegs twee wedstryde is sedert 1961 teen Rustenburg gespeel. Die 1e Span is onoorwonne op die Paasnaweek by die St Johns Festival. Wen teen Paul Roos Gimnasium nadat AHS vroeg in die wedstryd 14 ­ 0 agter was, eindtelling 25 ­ 22. Wen teen Paarl Boys High nadat AHS binne sekondes na die wedstryd begin het met 7 ­ 0 agter was, eindtelling 30 ­ 15. Verloor teen Paar Gymnasium nadat Affies 16 ­ 15 voor was en die serene vir die einde van die wedtryd reeds geblaas het. Paarl Gym druk 'n drie onder die pale en wen 22 ­ 16. Verhang die bordjies teen PBHS en die 1e Span wen 20 ­ 15. Wen 28 van die 29 wedstryde met net die 9e span wat verloor.

96

Affie Rugby Statistiek

2010

· · · · · · · AHS speel vir die vierde jaar nie in die Super 16 en Beeld Trofee kompetisie. Die 2e Wildeklawer toernooi van Top Rugby skole word by AHS aangebied. Die toernooi sal onthou word vir die nat omstandighede waarin die twee dae se wedstryde in gespeel is. Die A-veld was `n spreekwoordelike modderbad gewees. Pepler Stander is die Hoofseun en 1e Span kaptein. Die 1e keer sedert 1989 toe JL Pretorius die Kaptein en Hoofseun was. Sakkie van der Walt is afrigter van die 1e Span vir die 13e keer en sy seun Nehan speel vir die 1e span teen EG Jansen. 7 Oud Affies speel in die Super 14 Finaal van 2010. Sien details onder Oud Affies Super 10-14. AHS het vir die 1e keer 3 spelers in die SA Skole span. AHS speel vir die eerste keer teen HTS Daniël Pienaar

2011

Naamlys Uitstaande

In Kort:

· · · · · · · Toer na Suid Amerika met 1e en 2e span. Speel 4 wedstryde een in Uruguay en drie In Argentinië. 2e Span truie word gesteel oorsee en die 2e span speel in die alternatiewe trui van die 1e span teen HTS John Vorster. Adriaan Oosthuizen vleuel van die 1ste span is die seun van At Ootshuizen wat die afrigter was van die 1994 1e span. Sakkie vd Walt is die 1e span afrigter vir die 14e jaar. Die telling van 58 ­ 0 teen HTS John Vorster was die grootste punte verskil tot nou toe. Die telling van 54 ­ 3 teen Florida was die grootste punte verskil tot nou toe. Die telling van 59 ­ 6 teen Paarl Gim. was die grootste punte verskil tot nou toe. AHS & PBHS speel vir die 14e keer 2 keer teen mekaar in een jaar. Die laaste keer was in 1999. Luan de Bruin word nie vir die Craven week span gekies nie maar agv beserings speel hy in die laaste dag van die Cravenweek teen Natal. 60% Van drieë gedruk deur die agterspelers. Adriaan Oosthuizen was elke keer in die begin 15 en het in al 20 wedstryde gespeel. Die 1e span trui verander weer in 2011. Dit is kraag-loos en die kortmou is korter met geen wit gedeelte na die strepe nie. 31 Spelers speel vir die 1e span in 2011. Affies speel vir die 1e keer 2 keer in een jaar teen Maritzburg College.

Die 1e Span speel vir die 60ste jaar in die wittrui

· ·

· · · · · ·

97

Affie Rugby Statistiek

GESKIEDENIS 1STE SPAN TRUI

In 1922 speel die 1e Span met 'n wit kortbroek en vanaf 1923 ­ 1929 speel die 1e Span met 'n swart kortbroek en donkergroen trui. Vanaf 1930 speel die 1e Span met 'n wit kortbroek. Dit lyk op die spanfoto's dat die trui wat in gespeel is vanaf 1946 tot en met 1951 verskil van die vorige jare. Die 1e Span speel vir die eerste keer in die wit trui in 1952. Die huidige trui ontstaan a.g.v 'n versoek deur die Hoof vir die herontwerp van die 1e Span trui. Hans Wilsenach (1e Span in '51 en '52) se ma het met meelsakkies se materiaal, ens. 'n trui ontwerp en hulle voorstel is toe aanvaar. Dit lyk op die foto's of die kouse in 1952 ook verander het. In 2001 speel die 1e Span vir die vyftigste jaar in die wit trui. As jy gekies is vir die 1e Span in die vroeër jare het die skool jou 'n brief gegee wat jou toestemming gegee het om een te gaan koop by Uniewinkels. Spelers moes self vir hulle truie betaal. Johannes Bingle van die '67/'68 1e Span vertel die volgende: "Ek onthou dit goed, want tydens my eerste 1e Span wedstryd vroeg in die '67 seisoen (dit was 'n Woensdagmiddag teen Menlopark op ons tuisveld) het my splinternuwe trui wat destyds by Uniewinkels gekoop is, 'n groot skeur gekry. Daar was nie sprake van vervanging van die trui deur my ouers nie (om twee keer die uitgawe aan te gaan nie). My Ma het dit na die wedstryd herstel en ek moes die res van die twee seisoene met die toegewerkte trui speel". Sedert 1979 verskaf die skool die 1e Span truie en kry die spelers wat 'n sekere aantal wedstryde per jaar gespeel het 'n trui aan die einde van die seisoen. Die vereistes waarvolgens 'n speler 'n 1e Span trui ontvang het, het oor die jare verander. Met die instelling van die 1e Span dinee aan die einde van die seisoen in 1996 word elke 1e Span speler se trui aan hom persoonlik oorhandig tydens die dinee. Dit is seker 'n ongeskrewe reël maar mens sien nooit 'n Oud Affie 1e Span speler met sy trui aan by 'n Affie wedstryd nie. Die skoolwapen is op die linkerbors van die trui sedert 1972/74. In 1998 word die 1e Span vir die eerste keer formeel geborg en die borg (Mr Price) se logo verskyn op regter bors van die 1e Span trui. In 2003 verskyn die borg ,,Mr Price" se naam voorop die trui en is die materiaal van die trui ook van die nuwe gladder materiaal (airflex). Die 1e Span trui het kortmoue vanaf 2002. Die 1e Span trui is kraagloos vanaf 2011. Rugby kouse was al die jare vir al die spanne dieselfde gewees met die strepe geel, maroon, groen, maroon, geel. In 1999 het die Mr Price geborgde kouse van die 1e Span verkeerdelik verander na geel, maroon, groen, geel, maroon. Tot op hede nie reggestel nie. In 2006 speel die 1e Span vir die eerste keer in 'n alternatiewe trui teen HTS Middelburg in hulle eerste wedstryd van die jaar omdat die truie vir die jaar nog nie beskikbaar was nie. Sover ek kan vasstel was dit die eerste keer in die geskiedenis, tensy dit nodig was a.g.v. die kleure wat met truie van opponente bots soos bv. Eldoraigne, HTS John Vorster, ens. Die 1e span van 1972 speel in die Administrateurs Beker finaal teen Nelspruit in groen truie op Loftus Versveld. Met AHS se 90 ste verjaardag in 2010 is daar replikas gemaak van die 1921, 1e span trui. Dit is opvallend dat die huidige skool trui wat onwerp betref dieselfde amper dieselfde is as die 1e span trui van 1921 met slegs kleur verskil van die strepe en die strepe wat nie op die mou van die 1921 trui was nie.

98

Affie Rugby Statistiek

TOERE

'n Toer, die gepaardgaande wedstryde en die tyd wat saam gespandeer word deur spelers maak dit iets spesiaals vir meeste spelers gedurende hulle skoolloopbaan. Alhoewel AHS teen heelwat toerspanne gespeel het in die vroeër jare het die eerste werklike AHS 1e Span toer plaas gevind in 1952. In die vroëer jare is heelwat wedstryde teen Louis Trichardt, Nylstroom, Potgietersrus, Pietersburg, ens. gespeel en is daar hoofsaaklik van trein vervoer gebruik gemaak. Spelers is dan geakommodeer by die opponente se ouerhuise. 1952 ­ Kaap 1957 ­ Noord Kaap 1958 ­ Suid Wes Afrika. Speel teen Keetmanshoop met die inwyding van die eerste gras rugbyveld in SWA, teen Windhoek Hoër op 'n gruisveld en teen Swakopmund op 'n sandveld. 1959,61,62,63 ­ Kaap 1964 ­ Natal 1967,70 ­ Kaap 1971 ­ Vrystaat 1972 ­ Natal 1973 - ??? 1974 ­ Natal/Zimbabwe 1975,76 ­ Kaap 1977 - Natal 1978 ­ Natal 1979,81,85,91,92 ­ Kaap 1993 ­ Vrystaat en Natal 1995 ­ Natal 1997 ­ Groot Brittanje 2001 ­ Australië en Nieu Zeeland 2004 ­ Suid Amerika 2011 ­ Suid Amerika

*****************************************

99

Affie Rugby Statistiek

TRADISIES

Gelukbringer ­ Lyk nie of dit deur die jare iets baie spesiaals was nie. Daar is slegs 'n paar jare wat daar wel so iets op die spanfoto's verskyn naamlik: 1948,49,61,62 en 63 - Was daar 'n beertjie op die spanfoto 1959 ­ Was daar 'n haas op die spanfoto Wit Bulle - Die term ,,Wit Bulle" het in 1995 gestalte gekry, ,,Witbulle ons laaik julle" het gevolg en met die Wit Bul wat lewensgroot by die tuiswedstryd teen Waterkloof in 1998 arriveer. Die Wit Bul (Blou/grys vanaf Loftus) het 'n geskiedenis. Johann van Graan en Johnny van Deventer het die Bul in 1998 die Vrydag voor die Waterkloof wedstryd gaan ,,leen" by Loftus? Daarna het Johann, Johnny en Ryan Adams die Bul met kalk geverf en die volgende dag met die 47 -8 wen teen Waterkloof was dit die Bul se eerste wedstryd. Sien die foto hiernaas met die pote wit van die kalk. Die Bul het toe agter die krieketnette gestaan en met die Rugby Festival by AHS in Julie 1998 het hy verdwyn. Daar was `n sterk moontlikheid dat seuns van Waterkloof dit ,,verwyder" het. Johann, Johnny, Kruger van Wyk en Edward Janse van Rensburg is toe Waterkloof toe. Na `n lang gesoek het hulle niks gekry nie. Hulle het `n werker `n ,,iets" aangebied as hy hulle sou wys waar die Bul is. Hy het hulle toe gewys en siedaar agter die Waterkloof paviljoen, agter `n hoë muur. Hulle vier het toe die Bul regdeur die Waterkloof trompoppies wat besig was om te oefen gedra en op Edward se bakkie gelaai terug AHS toe. Die Bul se horings was afgesaag en was minus van sy onderdele!! Die Bul is toe gestoor agter Mnr vd Walt se huis. Jacques le Grange het die Bul reggemaak en hom oorgeverf. Met die Beeld Finaal teen Waterkloof op AHS se veld in 1998 het die Bul toe weer sy verskyning gemaak. In 1999 met die ,,5 In 'n Ry Funksie" het Barend van Graan van die Blou Bulle dit amptelik aan die skool geskenk. Die Wit Bul het sederdien 'n instelling geraak by elke tuiswedstryd. AHS Banier Die AHS banier wat van die dak af hang of wat voor die AHS toeskouers op die gras lê is deur Nic Grobler in 1994 ontwerp en was die breinkind van die 1994 Matrieks. Dit word ook vir ander geleenthede gebruik maar is 'n integrale deel van die Affie Rugby toeskouers. Was al menig maal die onderwerp van struwelinge op en om die veld wanneer ander skole se toeskouers dit probeer ,,hyjack". Maar na 15 jaar is dit nog in gebruik en word die verfwerk net so nou en dan weer mooi gemaak. Die 1e Span het vir jare voor elke tuiswedstryd bymekaar gekom waar Klub 600 en die Bond van Oud Affies se Klubhuis sedert 2004 is. Dit was 'n ongeskrewe reël dat as die Kaptein die lood wen met 'n tuiswedstryd dan speel Affies die 1e helfte van Suid na Noord ongeag of die wind waai of nie. Die 2e helfte is dit afdraande en saam met die son. Kyk maar hoe loop die A veld en hoeveel keer waai die wind Noord/Noord-Wes. Verloor teen Boys High in 2008 want ons het in die 2e helfte van Suid na Noord gespeel? Die sing van Affie Boys, Die Skoollied en die Kreet na elke wedstryd bly spesiaal. o Die Kreet sedert 1979. Eers voor en later na die 1e Span wedstryd. o Skoollied sedert 1985? o Affie Boys sedert 1990? Tot met die verandering aan die skoolsaal het die 1e Span opgewarm aan die Ooste kant van die Skoolsaal en bymekaar gekom voor die wedstryd op die paviljoen waar die Rugby OndersteunersKlubhuis sedert 2004 funksioneer.

****************************************************

100

NASIONALE SPANNE

SPRINGBOKKE

Drie Oud Affies het op 15 Julie 2006 saam vir die Bokke gespeel teen Australië. Foto van Wynand, Fourie en Pierre hiernaas. In dieselfde jaar teen die All Blacks in SA was Pierre Spies in slegs sy derde wedstryd vir die Bokke die speler van die wedstryd en teen Australië die Saterdag daarna was dit Fourie du Preez. Soos iemand na die wedstryd teen Australië sê "As daar nog 'n toets was dan was die speler van die wedstryd seker Wynand gewees".

LOUIS SCHMIDT Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Oorlede: Posisie: Grote: Louis Ulrich Schmidt 6 Februarie 1936 Middelburg Kaap 23 Januarie 1999 (Ouderdom 62) Flank 1.8m, 94.8kg

1953 1953 1956 ­ 1964 1958 1958 & 1962 AHS 1e Span N.Tvl Skolespan Noord Transvaal (62 Wedstryde & 124 Punte) Ook Kaptein van N.Tvl. vir 25 wedstryde. SA Vyftiental Springbokke (2 Toetse) Speel sy eerste toets (22 jaar oud) op 16 Augutus 1958 teen Frankryk op Ellispark, Johannesburg. N.Tvl Senior Keurder Afrigter N.Tvl Cravenweekspan

1971,1973-74,1976 1975

Speel in die wedstryd teen Hoërskool Nylstroom waar die skeidsregter (Hoof van die Skool) in die wedstryd inmekaar sak en sterf aan `n hartaanval. Louis speel vir Tukkies en Oostelikes Klubrugby. Pa van Uli Schmidt wat vana 1986 ­ 1994 vir die Springbokke gespeel het. Louis sal altyd bekend staan as die oorspronklike "Bul" van N.Tvl. Kyk maar net na daardie berugte snor.

Affie Rugby Statistiek

TONIE ROUX Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Ockert Antonie Roux 27 Februarie 1947 Pretoria Buite Senter & Heelagter 1.86m, 76.63kg

1963 & 64 1964 1968 ­ 1975 1969 - 1974 AHS 1e Span. N.Tvl Skolespan Noord Transvaal (76 Wedstryde - 76 Punte) Springbokke (7 Toetse) Speel sy eerste toets (22 jaar oud) op 6 Desember 1969 teen Skotland op Murrayfield, Edinburgh.

In Tonie se tyd speel AHS nie vir die Admin. Beker nie. Tonie speel vir Tukkies Klubrugby en ook in die gewilde Tukkies/Maties Intervarsities in die sewentigs wat stampvol paviljoene getrek het.

PIERRE EDWARDS Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Peter Edwards 23 Mei 1953 George Heelagter 1.98m, 82.0kg

1970 1977 ­ 1984 1979 1980 AHS 1e Span wat die Admin. Beker wen teen Potch Volkskool 18 ­ 6. Noord Transvaal ( 88 Wedstryde ­ 202 Punte) SA Universiteite Springbokke (2 Toetse) Speel sy eerste toets (26 jaar oud) op 26 April 1980 teen Suid Amerika op Wanderers, Johannesburg.

Speel Klubrugby vir Tukkies en Harlequins.

102

Affie Rugby Statistiek

GRANT ESTERHUIZEN Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Grant Esterhuizen 28 April 1976 Alexander Baai, Namibië Buite Senter 1.98m, 82.0kg

1992 ­ 1994 1994 1996/97 1996 ­ 1999 1997 ­ 1999 2000 ­ 03, 05,06 2003 2000 ­ 01,06 2000

AHS 1e Span. In die 1994 span wat die Direkteurs Trofee wen met 30 ­ 13 teen Pietersburg. N.Tvl Skolespan SA 0/21 Span Blou Bulle (43 Wedstryde ­ 80 Punte) Northern Bulls Leeus Stormers Cats Springbokke (7 Toetse) Speel sy eerste toets (24 jaar oud) op 22 Julie 2000 teen Nieu Zeeland op Lancaster Park, Christchurch. SA `7's Stormers

2003 2003

Speel klubrugby in Wallis en Frankryk.

FOURIE DU PREEZ Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Petrus Fourie Du Preez 24 Maart 1982 Pretoria Skrumskakel 1.82m, 87.0kg

AHS 1e Span. Skakelmaat was Francois Swart en saam speel hulle 53 wedstryde vir die 1e span. 2000 Blou Bulle Cravenweek 2001 SA 0/19 2002 ­ 2010 Blou Bulle VC/CB (Kaptein) 2002 & 2003 SA 0/21 2003 ­ 2011 Bulls S14/16 (Kaptein in 2008) 2004 ­ 2009 Springbokke (62 Toetse ­ 13 Drieë) Speel sy eerste toets (22 jaar oud) op 12 Junie 2004 teen Ierland op Vrystaat Stadion, Bloemfontein. 2006 & 2009 SA Speler van die Jaar 2007 SA Super 14 Speler van die Toernooi Seun van die oud N.Tvl agsteman Fourie du Preez. Speel Klubrugby vir Tukkies 1999 & 2000

103

Affie Rugby Statistiek

WYNAND OLIVIER Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Wynand Olivier 6 November 1983 Welkom Binne & Buite Senter 1.85m, 92.0kg

AHS 1e Span. Na 'n besering met die oorsese toer in 2001 na Nieu Zeeland & Australie speel hy nie verder rugby in sy matriek jaar nie. 2000 Blou Bulle Cravenweek 2003 - 2011 Blou Bulle VC/CB 2004 SA 0/21 2006 & 2009 SA Vyftiental 2006 ­ 2011 Bulls Super 15 2006 ­ 2011 Springbokke (34 Toetse ­ 1 Drie). Speel sy eerste toets (22 jaar oud) op 10 Junie 2006 teen Skotland op Kingspark, Durban. 2000/2001

PIERRE SPIES Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Pierre Johan Spies 8 Junie 1985 Pretoria Agsteman 1.95m, 106.0kg

2002/2003(K) 2002/2003(K) 2004 2005 2005 - 2010 2006 2006 ­ 2011 2006 ­ 2010 2006 AHS 1e Span Blou Bulle Cravenweek SA 0/19 SA Universiteite Blou Bulle VC/CB SA 0/21 Bulls Super 15 Springbokke (47 Toetse - 7 Drieë) Speel sy eerste toets (21 jaar oud) op 15 Julie 2006 teen Australië op Sancorp Stadium, Brisbane. SA Jong Speler van die Jaar.

Pierre speel sy 1e Curriebeker wedstryd op 18 Augustus 2006 nadat hy reeds vir die Springbokke gespeel het. Is die seun van die legendariese N.Tvl vleuel Pierre Spies. Speel klubrugby vir Tukkies

104

Affie Rugby Statistiek

DEAN GREYLING Naam: Gebore: Geboorte Dorp: Posisie: Grote: Dean MacGuyver Greyling 1 Januarie 1986 Potgietersrus Loskop Voorry 1.88m, 125.0kg

2003/2004 2004 2005 2005 ­ 2011 2006 ­ 2011 2011 AHS 1e Span Blou Bulle Cravenweek Blou Bulle VC/CB Bulls Super 14 ­ 15 Springbokke (2 Toetse) Speel sy eerste toets (25 jaar oud) op 23 Julie 2011 teen Australië op Stadium Australia(Telstra), Syney.

Sy vriende en medespelers noem hom "Wors"

105

Affie Rugby Statistiek

JUNIOR SPRINGBOKKE EN SA 'A'

Junior Springbokke Oscar Haarhoff Ben Alberts Suid Afrika `A' Eduard Coetzee Johan Roets Skipper Badenhorst Suid Afrika Vyftiental Louis Schmidt Wynand Olivier Oscar Haarhoff

1944 1947 1947 ­ 1950 1950 AHS 1e Span N.Tvl ( 2 Wedstryde) O.Tvl Junior Springbokke

1950 1960

2001 2002 2003

1958 2006

Vir die meeste 'n onbekende naam. In Beeld was daar in 2006 'n berig met sy afsterwe wat vermeld het dat hy vir die Junior Springbokke in 1950 gespeel het op 'n toer na die destydse Rhodesië. SARU bevestig dat hy in al vyf wedstryde gespeel het en die eerste drie van die toer gedruk het. "He was held in high esteem for his general performance throughout the tour by Ron Aldridge the author of the 1951 South African Rugby annual". Oscar is die 1e Oud Affie wat gekies is en gespeel het vir 'n SA Nasionale Rugby Span. Oscar wou graag vir N.Tvl speel maar a.g.v. die afsterwe van sy Pa moes hy in 1947 gaan boer op die familie plaas in die distrik Balfour. In daardie jare mag jy net gespeel het vir die provinsie waarin jy woon. In die spanfoto hieronder was spelers wat later jare vir die Springbokke gespeel het naamlik Daan Retief, Jaap Bekker, Ernst Dinkelman, Stephen Fry, en Harry Walker..

*************************************

106

Affie Rugby Statistiek

SUID AFRIKA ­ 0/19,0/20,0/21 & 0/23 SA 0/19

Dirkie Strydom Riaan Olckers Eduard Coetzee Tiaan Snyman Tiaan Snyman - (1) Robbie J van Rensburg Kobus van der Walt Francois Swart Fourie Du Preez Carel Hoffman Adriaan Fondse Basil de Doncker Derick Kuün Pierre Spies Henjo van Niekerk Cornell Hess Frik Kirsten Gerrit-Jan v Velze(K) 1995 1996 1998 1998 1999 1999 2000 2001 2001 2002 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006

SA 0/20, 0/21 & 0/23

Eduard Coetzee Skipper Badenhorst Johan Roets Sarel Eloff Eugene Marx Henry Kelbrick Grant Esterhuizen Francois Swart Fourie du Preez Wynand Olivier Derick Kuün Adriaan Fondse Cliff Milton Harry Vermaas Pierre Spies Gerrit-Jan v Velze(k) Frik Kirsten Cornell Hess Gerhard vd Heever Andries Ferreira Lohan Jacobs Juan Schoeman John Welthagen Lohan Jacobs 1998,99 1998,99 1998,99,01 1998,99 1998,99 1987 1996,97 2001,02,03 2002,03 2004 2004,05 2004 2004,05 2005 2006 2008 2008 2008,09 2009 2010 2010 2011 2011 2011

(1) SA Barbarians

SUID AFRIKA ­ ANDER SPANNE

SA - 7'S

Dirkie Strydom JP du Plooy Nicolaas Alberts Grant Esterhuizen Derick Kuün Sarel Potgieter Sean Venter 1996,98,99 1998 2001 2003 2005 2006 2009

SA UNIVERSITEITE

Arthur de Villiers Karel Kemp Pierre Edwards Pierre Ribbens Jan Lodewyk Pretorius Jannie Booysen Pierre Spies 1956 1956,57 1979 1996 1997 2001 2005

OPKOMENDE BOKKE

Nico Du Plessis Francois Prinsloo 2008 2008

ANDER INTERNASIONALE SPANNE

NAAM AFFIES JAAR LAND

BADENHORST Skipper DUVENHAGE Floris PIETERSE Werner VOLSCHENK Renier (Bloues)

96 60 99 93

07 ? 03 02

Namibië Junior All Blacks Rusland Rusland

107

Affie Rugby Statistiek

PROVINSIAAL

NOORD TRANSVAAL EN BLOU BULLE SENIOR SPAN

NAAM

ALBERTS Ben BESTER Gerrie BOOYSEN Jannie BOTHA Cyril BURGESS Johnny COETZEE Eduard COETZEE Martin DE RIDDER Bert DE VILLIERS Apie DE VILLIERS Arthur DE VILLIERS Flip DU PLESSIS Andrew DU PREEZ Fourie DU TOIT Tooi EDWARDS Pierre (4) EERENSTEIN Hans ( Eerie) ESTERHUIZEN Grant FONDSE Adriaan FAASEN Danie GERBER Braam GOUWS Dawie GREYLING Dean HAARHOFF Oscar HESS Cornell HOFFMAN Carel JANSE VAN RENSBURG Robbie KIRSTEN Frik KUÜN Derick KELBRICK Henry KRUGER Eric KRUGER Okkie LE CORNU Tobie LOMBAARD Dirk LOUW AC MILTON Cliff NEL Mala O'REILLY Schübel OLCKERS Riaan

AFFIES

57 61 97 52 56 97 39 48 36 50 42 51 00 26 70 54 94 01 07 05 53 04 44 07 01 98 06 02 84 93 05 84 37 47 02 40 52 95

JAAR

60 ­ 67 64 ­ 67 01 59 ­ 60 60 99 ­ 00 42 ­ 43 51 41 ­ 45 56 48 58 02 ­ 10 43 ­ 44 77 ­ 84 60 96 ­ 99 05 ­ 07 10 06 ­ 09 57 ­ 58 05 ­ 47 11 04,08 01,05 08 ­ 04 ­ 11 91 ­ 93 97 ­ 98 07 ­ 11 93 44 51 ­ 54 04 ­ 07 43 ­ 44 57 ­ 59 98 ­ 99

CB & ANDER

VODACOM (1)

(2) (2)(7) 108

Affie Rugby Statistiek

OLIVIER George OLIVIER Len OLIVIER Wynand ODENDAAL Gerrie PIKE Piet POTGIETER Christo POTGIETER Jacques Louis POTGIETER Thys PRETORIUS Jannie PRETORIUS Seef RHOODIE Jan RIBBENS Pierre ROESCH Neil ROETS Johan ROSSOUW LM ROUX Rehan ROUX Tonie SCHMIDT Louis SMIT Koos SNYMAN Tiaan SNYMAN Ruaan SPIES Pierre STRYDOM Deon SWART Francois SWART Gerhard SWART Jan THERON Rooi THOMSON Alex VAN DEN HEEVER Daantjie VAN DEN HEEVER Gerhard VAN DER HOVEN Baba VAN DER MERWE Gerrie VAN DER WALT Kobus VAN DER WALT Pieter VAN RENSBURG Rens VAN RENSBURG Rens VAN VELZE Gerrit-Jan VAN WYK Butch VERSTER Emile VERMAAS Harry WHITE Jimmy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

42 04 01 04 75 90 02 90 54(6) 60 55 89 78 96 74 78 64 53 53 98 05 03 94 00 49 57 45 81 48 07 40 96 99 09 49 56 06 70 05 02 36

46 06 03 ­ 07 81 93 ­ 96 05 ­ 07 10 98 ­ 99 55 63 ­ 65 62 96 ­ 01 82 99 ­ 07 76 ­ 79 89 68 ­ 75 57 ­ 64 56 99 ­ 00 07 ­ 05 ­ 03 ­ 04 03 52 ­ 54 64 ­ 71 53 ­ 54 86 ­ 87 56 ­ 61 09 ­ 11 43 ­ 50 99 03 ­ 06 11 59 ­ 60 66 08 ­ 74 ­ 80 06 ­ 07 05 ­ 06 41

(5) (2) - 25 (3) (2) ­ 20

(2)

Vodacom vanaf 1998 Kaptein Jongste speler nog wat vir die Blou Bulle Curriebeker gespeel het ­ 18 jaar & 10 maande. Wedstryde vir die Blou Bulle ­ 88 Wedstryde vir die Blou Bulle ­ 105 Speel vir AHS se 2e Span Wedstryde vir die Blou Bulle ­ 97

109

Affie Rugby Statistiek

*****************************************************

Curriebeker Finaal 2009

Agter: Voor:

Fourie Du Preez (1999/0), Johann Van Graan (1998) ­ BB Voorspeler Afrigter, Pierre Spies (2002/3) Gerhard van den Heever (2006,7), Wynand Olivier (2000/1), Derick Kuün (2001/2)

110

Affie Rugby Statistiek

ANDER PROVINSIALE SENIOR SPANNE

NAAM AFFIES JAAR CB & ANDER VODACOM* PROVINSIE

ALBERTS Nicolaas ANDERSON Deon BADENHORST Skipper

96 05 96

01 10 99 - 02 03 - 04 05 - 09 10 - 11 69 - 71 62 98 99 01 - 04 07 - 08 09 - 10 10 04 05 - 07 08 - 10 64 - 67 08 96 - 99 00 - 01 99 00 01 98 - 00 00 00 - 03 05 - 06 08 11 10 11 47 - 50 10 - 11 09 09 11 10 - 11 08 - 09 10 - 11 02 - 03 80 05 - 06 08 - 09 10 - 11 53 01 - 02 00 - 01 58, 63 08 09 09 10 07 - 08 09 99 - 02 03 - 04

Westelke Provinsie Valke Valke Pumas Natal Sharks Vrystaat Cheetahs Wes Transvaal Wes Transvaal Griekwas Valke Natal Sharks Valke Leeus Vrystaat Cheetahs Leeus OP Olifante Luiperds Transvaal Westelike Provinsie Leeus Boland Leeus Pumas Oostelike Provinsie Pumas Grens Leeus Leeus Westelike Provinsie OP Kings OP Kings Boland Kavaliers Oos Transvaal Griekwas Boland Kavaliers

BAKKES Casper (Caspaas) BINGLE Piet BOTES Du Toit COETZEE Eduard CLOETE Rouan DE BRUIN Zandré DE DONCKER Basil

60 56 94 97 02 08 02

DUVENHAGE Floris DU PLESSIS Nico DU PLOOY JP ELOFF Sarel

60 04 91 96

ELS Charl ERASMUS Theo ESTERHUIZEN Grant FONDSE Adriaan FAASSEN Danie GERBER Braam

96 97 94 01 07 05

HAARHOFF Oscar HEWITT Edwin HOFFMAN Carel JACOBS Ruan JACOBS Neill JOUBERT Victor J/V RENSBURG Robbie KLEYNHANS Herman KRUGER Andries

44 06 01 05 ­ 06 06 04 98 76 02

Vrystaat Cheetahs Luiperds Luiperds SWD Arende Luiperds Pumas Wes Transvaal Valke Border Bulldogs Pumas Transvaal

LOUW AC MARX Eugene

47 96

Valke Leeus Wes Transvaal Valke Vrystaat Cheetahs Griffons OP Olifante Valke Natal Sharks Griekwas Leeus

OBERHOLZER Arie ODENDAAL Gerrie

49 04

OLIVIER Len OLCKERS Riaan

04 95

111

Affie Rugby Statistiek

05 PFLÜGLER Heinz 87 93 - 95 95 - 96 98 04 05 - 08 80 82-83 87-88 04 05 - 06 97 - 98 99 08 08 - 09 11 05 - 07 10 - 11 11 03 04 11 82 - 86 90 - 92 11 03, 05 08 - 11 99 99 - 01 02 05 - 06 99 - 01 97 - 98 02 01 02 58 91 - 94 11 07 08 98 - 99 00 - 02 03 - 05 07 - 09 10 11 11 WP Natal Leeus Pumas OP Olifante Boland Kavaliers Wes Transvaal SWD Boland Griekwas Luiperds Vrystaat Valke Griffons Vrystaat Cheetahs Nalal sharks Westelike Provinsie Luiperds SWD Arende SWD Arende Pumas Westelike Provinsie Suid Oos Transvaal Boland SWD Arende Leeus Pumas Valke Leeus Luiperds Valke Griekwas Natal SWD Arende Luiperds Westelike Provinsie Wes Transvaal Natal Boland Kavaliers Pumas Valke Valke Luiperds SWD Arende Boland Kavaliers Pumas Luiperds Natal Sharks

PRINSLOO Francois

99

PIENAAR Boland

78

PIETERSE Werner POTGIETER Christo POTGIETER Jacques Louis

99 90 02

POTGIETER Sarel RAUTENBACH Kempie RIBBENS Pierre ROUX Quinn SEALE Rodney SERFONTEIN Nico SLABBERT Robert SNYMAN Tiaan STEYN Dawie STRYDOM Deon

02 07 89 08 70 86 05 98 02 94

STRYDOM Dirkie

94

SWART Francois

00

(2) (2)

THOM Leon TRICHARDT Bert VAN NIEKERK Henjo VENTER Sean VERSTER Emile VOLSCHENK Renier (Bloues)

54 86 04 05 04 93

VERMAAS Harry

02

WELTHAGEN John WILLIAMS Heimar

09 09

******************************************

112

Affie Rugby Statistiek

Super 10 ­ 15

10('93 ­ '95), 12 ('96 ­ '05), 14 ('06 - '10) & 15('11)

NAAM ALBERTS Nicolaas (1) BADENHORST Skipper AFFIES 96 96 JAAR 97 03 04 - 06 08 - 09 10 - 11 STREEK Northern Bulls Stormers Sharks Sharks Cheetahs

COETZEE Eduard DU PLOOY JP DU PREEZ Fourie (2)

97

01 - 05 96 ­ 97

Sharks Golden Lions Northern Bulls Bulls Bulls Stormers Bulls Bulls Northern Bulls Cats Stormers N.Tvl (3) Bulls Bulls Bulls N.Tvl (3) Cheetahs Bulls Stormers Northern Bulls Bulls Cheetahs Sharks Northern Bulls Northern Bulls Bulls Cats Bulls

113

00

03 - 05 06 - 11 07 08 08 10 97 ­ 99 00 - 01,06 03 93 08 - 11 09 10 93 09 06 - 11 05 96 07,10 08 - 09 11 96 - 99,01 02 - 05 06 - 07 05 - 06 06 -

FONDSE Adriaan

01

GREYLING Dean

04

ESTERHUIZEN Grant

94

KELBRICK Henry KUüN Derick KIRSTEN Frik KRUGER Okkie LE CORNU Tobie ODENDAAL Gerrie OLIVIER Wynand OLCKERS Riaan POTGIETER Christo POTGIETER Jacques Louis

84 02 06 05 84 04 01 95 90 02

RIBBENS Pierre ROETS Johan

89 96

SNYMAN Tiaan SPIES Pierre

98 03

Affie Rugby Statistiek

SNYMAN Ruaan VAN DEN HEEVER Gerhard VAN DER WALT Kobus VAN VELZE Gerrit-Jan

05 07 99 06

10 09 - 11 05 06 10 -

Bulls Bulls Northern Bulls Bulls Bulls

(1) Die jongste speler nog wat vir `n Suid Afrikaanse Super 10 - 14 span gespeel het naamlik 18 jaar en

322 dae. (2) Kaptein en speel sy 100ste wedstryde vir die Bulls op Saterdag 19 Februarie 2011 (3) Toe was dit die Super 10 met die top 4 spanne van die Curriebeker wat daaraan deelgeneem het

Super 14 Finaal 2009

VLNR:

Pierre Spies (2002/3), Derick Kuün (2001/2), Wynand Olivier (2000/1), Fourie Du Preez (1999/2000) AGTER: Johann Van Graan (1998) ­ Bulls Voorspeler Afrigter INLAS: Cobus Wessels (1988) ­ Assistent Skeidsregter **********************************************************

Super 14 Finaal 2010

Bulls

Fourie Du Preez ­ 1999/00 Wynand Olivier ­ 2000/01 Pierre Spies ­ 2002/03 Jacques Louis Potgieter - 2002 Derick Kuun ­ 2001/02 Gerhard vd Heever ­ 2006/07

Stormers

Adriaan Fondse ­ 2000/01

Ander

Johann van Graan ­ Bulls Voorspeler Afrigter - 1998 Kobus Wessels ­ Assistent Skeidsregter ­ 1988

*****************************************

114

Affie Rugby Statistiek

SPEEL OORSEE

SPELER COETZEE, Eduard AFFIES JAAR 97 05,06 07-11 10 01 00 03 06-09 08 10 00 02 02 10 06,07 02 KLUB Bayonne Biaritz Gran Parma Marmande Cardiff Bourgoin Claremont Auvergne Stade Francais Montauban Rovigo Treviso Ballymena Venezia Leinster Krasny-Yar LAND Frankryk Frankryk Italie Frankryk Wallis Frankryk Frankryk Frankryk Frankryk Italie Italie Ierland Italie Ierland Rusland

DU PLESSIS, Nico ELOFF, Sarel ESTERHUIZEN, Grant

04 96 94 07

MILTON, Cliff OLIVIER, Len PFLÜGLER, Heinz RIBBENS, Pierre STRYDOM, Dirkie VAN NIEKERK, Henjo VERMAAS, Harry VOLSCHENK, Renier (Bloues)

02 04 87 89 94 04 02 93

115

Affie Rugby Statistiek

SA SPELER VAN DIE JAAR

DU PREEZ, Fourie 2006 2007 2009 2006 SA Speler van die Jaar Nominasie SA Speler van die Jaar Nominasie

SPIES, Pierre

Sedert 1970 word 5 spelers per jaar genomineer en vanaf 1977 word een van die 5 aangewys as die SA Speler van die Jaar.

SA JONG SPELER VAN DIE JAAR

ROUSOUW , LM ESTERHUIZEN, Grant DU PREEZ, Fourie OLIVIER, W ynand SPIES, Pierre 1976 1998 2004 2005 2006 Nominasie Nominasie Nominasie Nominasie SA Jong Speler van die Jaar

Sedert 1970 word 5 spelers per jaar genomineer en vanaf 2001 word een van die 5 aangewys as die SA Jong Speler van die Jaar.

116

Affie Rugby Statistiek

AFRIGTERS, SKEIDSREGTERS EN ADMINISTRATEURS

AFRIGTERS

Pieter Erasmus (1947)

Laeveld Stellaland N.Tvl Cravenweek NTvl `B' & President Span SWD Arende Valke SA Barbarians Bulls Super 12 OP ­ Olifante 1976 ­ 1988 1975 1994 ­ 1996 1997 2006 ­ 2008 1998 ­ 2001 1999 2001 2005 2001 2003 ­ 2004 2005 ­ 2007 2002 2008 ­ 2010 2008 ­ 2010 2009 ­ 2010 2011 -

Arie Oberholzer (1949) Louis Schmidt (1953) Phil Pretorius (1975)

Nico Serfontein (1986)

Noord Wes Luiperds Blou Bulle 0/20 Blou Bulle 0/19 Blou Bulle Vodacom Blou Bulle 0/21 SA 0/20 (Asst. Afrigter) Leeus Vodacom

Johann van Graan (1998)

Tegniese Adviseur Pumas CB Tegniese Adviseur Blou Bulle CB Tegniese Adviseur Bulls Super 12/14 Voorspeler Afrigter Blou Bulle CB Voorspeler Afrigter Bulls

2003 2004 ­ 2007 2005 ­ 2008 2008 ­ 2009 ­

********************************** SKEIDSREGTERS

Gert Bezuidenhout (1951) Provinsiale skeidsregter 1968 ­ 1982 Toets Paneel 1970 ­ 1982 Toets Skeidsregter 1976 ( 3 Toetse SA vs Nieu Zeeland) Curriebeker 77 Wedstryde Curriebeker Finale 1971,76 & 78. Laaste wedstryd. 1982 ­ Opening van nuwe Ellispark. Gert dien op verskeie Provinsiale Skeidsregters en Skole Rugby Komitees in sy tyd as Skeidsregter en Hoof van Winchester Laerskool. Schubel O'Reilly (1952)

Cobus Wessels (1988) Provinsiale Skeidsregter Curriebeker IRB Asst. Skeidsregter Paneel

2002 2005 2008 ­

117

Affie Rugby Statistiek

ADMINISTRATEURS

Pieter Erasmus (1947) Arrie Oberholzer (1949) President Laeveld Rugby Unie Stigterslid Stellaland Rugby Unie Vise President Stellaland Uitvoerende Bestuur SARFU Hoofbestuurder SARFU President - S.O. Transvaal Sub ­ Unie - S.O. Transvaal Rugby Unie - Mphumalanga Rugby Unie Uitvoerende Bestuur SARFU Keurder NTvl Senior Span ********************************************* 1972 1972 - 1988 1989 - 1990 1991 - 1995 1971 - 1998

Hennie Erasmus (1950)

1989 - 1998 1971,73,74 & 76.

Louis Schmidt (1953)

SPANDOKTOR

Henry Kelbrick (1984) Blou Bulle Bulls Pumas

************************************

118

Affie Rugby Statistiek

OUD AFFIES ­ PROVINSIAAL + GESPEEL SEDERT 2005

Inligting van spelers wat na skool vir provinsiale spanne en meer gespeel het is vervat in die onderskeie jare vir die afgelope 7 jaar. Inligting kom hoofsaaklik vanaf die internet, koerante en wedstryde op TV. 1e Provinsiaal Sup SA Spring 2011 Span Totaal 15 0/20 Bokke 0/19 0/21 VC CB Unie en Speler AHS

BLOU BULLE/BULLS

Fourie du Preez Wynand Olivier Derick Kuün Pierre Spies Gerhard vd Heever Cornell Hess Frik Kirsten Pieter vd Walt Dean Greyling Okkie Kruger Juan Schoeman Ruaan Snyman Gerrit-Jan van Velze Lohan Jacobs Dandrè vd Westhuizen Schalk van Heerden Rudi van Rooyen Gerhard Engelbrecht Nardus vd Walt Willie Du Plessis(1 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2006/7 2006/7 2005/6 2008/9 2003/04 2004/05 2008/9 2005 2005/6 2008/9 2008/9 2010 2009/10 2009 2010 2007/08 2006/7 2005 2003/04 1995/6 2007/8 2002 2008/9 2007/8 2008/9 2010 2010 2009 2005/6 2009 2005/6 2006 2010/11 2003/4 2010 2005 2005/6 2002 2005 2002 2008/9 2006 2007/8 2000/1 2010 2010 2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

OP KINGS

Danie Faassen

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BOLAND

Braam Gerber Henjo van Niekerk

VRYSTAAT/CHEETAHS

Skipper Badenhorst Zandre de Bruin

1

NATAL/SHARKS

Jacques Louis Potgieter Heimar Williams Willie Du Plessis(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LEEUS/ LIONS

Johan de Goede Johann Rautenbach Tiaan Putter Reinhardt Heydenrych

LUIPERDS

Ruan Jacobs John Welthagen * Kempie Rautenbach(2 Niell Jacobs James Marx Victor Joubert Warren Gilbert 1 1

1

SWD/ARENDE

Robert Slabbert Kempie Rautenbach(2

PUMAS

Dawie Steyn Sean Venter Andries Kruger

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VALKE

Enzo Venter

GRIEKWAS Edwin Hewitt* WP/STORMERS

Quinn Roux Adriaan Fondse Gerbrand Grobler Brink Botha Braam Venter

OORSEE

Eduard Coetzee

1996/7 10 13 23

Biaritz ­ Frankryk 19 8 3 4

1 50

TOTAAL

* Nie vir AHS 1e span gespeel.

119

Affie Rugby Statistiek

2010

Unie en Speler

BLOU BULLE/BULLS

Fourie du Preez Wynand Olivier Derick Kuün Pierre Spies Jacques Louis Potgieter Gerhard vd Heever Dean Greyling Okkie Kruger Ruaan Snyman Gerrit-Jan v Velze Frik Kirsten Cornell Hess Danie Faassen Simphiwe Mtimkulu Andries Ferreira Ruan van Rooyen Lohan Jacobs Mauritz Lombaard Juan Schoeman Pieter vd Walt Rudi van Rooyen Schalk van Heerden 1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2002 2006/7 2003/4 2004/5 2005 2005/6 2005/6 2006/7 2006/7 2006/7 2007/8 2007/8 2008/9 2008/9 2008/9 2008/9 2009/10 2010 1995/6 2007/8 2007/8 2008/9 2002 2006 2009 2003/4 2005/6 2009 2002 2006/7 2008/9 2009 2002 2001/2 2002 2005 2004 2005 2006 2005 2000/1 2007/8 1996/7 2003/4 2003/4 2003/4 12 7 1 1 1 Biaritz ­ Frankryk Venezia ­ Italie Gran Parma ­ Italie Montauban - Frankryk 15 20 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

1e Span AHS

0/19

Provinsiaal 0/21 VC

CB

Sup 14

SA 0/20

Spring Bokke

Totaal

1 1 1(K) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRYSTAAT/CHEETAHS

Skipper Badenhorst Zandré de Bruin 1 1

NATAL/SHARKS Willie du Plessis Heimar Williams LUIPERDS

Basil de Doncker Neill Jacobs Ian Gregorowski Victor Joubert Kempie Rautenbach John Welthagen*

1

LEEUS/ LIONS

Rouan Cloete Mark Hennig Enzo Venter Reinhardt Heydenrych

PUMAS

Dawie Steyn Harry Vermaas Andries Kruger Sean Venter

OLIFANTE Gerrie Odendaal Braam Gerber GRIEKWAS Edwin Hewitt* VALKE

Deon Anderson

WP/STORMERS

Adriaan Fondse Quinn Roux

OORSEE

Eduard Coetzee Henjo van Niekerk Nico du Plessis Len Olivier

TOTAAL

* Nie vir AHS 1e span gespeel.

2

2

120

Affie Rugby Statistiek

2009

Unie en Speler

BLOU BULLE Fourie du Preez Wynand Olivier Derick Kuün Pierre Spies Dean Greyling Okkie Kruger Ruaan Snyman Gerrit-Jan v Velze Frik Kirsten Gerhard vd Heever Cornell Hess Danie Faassen Simphiwe Mtimkulu Louis Boshoff Ryno Lopez Ruan van Rooyen Wihan Visagie Andries Ferreira Juan Schoeman Lohan Jacobs

1e Span AHS

1999/0 2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005 2005/6 2005/6 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2007 2008 2007/8 2008 2007/8 2008/9 2008/9 2002 2002 2004 2005/6 2007/8 2001/2 2000/1 2002 2006 2005/6 2008 2006/7 2002 2008

Provinsiaal 0/19 0/21 VC CB

Sup 14

SA 0/20

SA 7's

Spring Bokke

Totaal

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BORDER BULLDOGS

Andries Kruger 1 1 1 1 1 1

VRYSTAAT/CHEETAHS

JL Potgieter Gerrie Odendaal Ruan Jacobs Zandré de Bruin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BOLAND KAVALIERS

Harry Vermaas Carel Hoffman

LUIPERDS

Basil de Doncker Neil Jacobs Kempie Rautenbach HP van Staden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LEEUS (Lions)

Mark Hennig Rouan Cloete Ruan Lombaard

PUMAS

Dawie Steyn Sean Venter 2002 2005 1995/6 2003/4 2008 2007/8 2003/4 2000/1 2007/8 2007/8 1 1 1 1 1 1 1

NATAl/SHARKS

Skipper Badenhorst Len Olivier Hendrik Hoogenboezem Willie du Plessis

1 1 1 1 1

SWD ARENDE

Victor Joubert 1 1 1 1

WP

Adriaan Fondse Reinhardt Fick Quinn Roux

OORSEE

Grant Esterhuizen Eduard Coetzee

1992/3/4 1996/7 14 8

Claremont Auvergne Biaritz 16 22 11 2 1 3

1 1 46

TOTAAL

121

Affie Rugby Statistiek

2008

1e Span 0/19 Provinsiaal 0/21 CB/VC 1 1(k) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Super 14 SA 0/20 Opkomende Bokke S/Bokke SA Univ 7's Totaal

BLOU BULLE/BULLS

Fourie du Preez Carel Hoffman Wynand Olivier Derek Kuun Pierre Spies Dean Greyling Braam Gerber Ruaan Snyman Okkie Kruger Gerrit-Jan v Velze Frik Kirsten Cornell Hess Gerhard vd Heever Danie Faasens Simphiwe Mtimkulu Andries Ferreira 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2002 1996 2002 2005 2007 2002 2004 2004 2004 2001 2004 2007 2002 2006 2002 2002 2005 1999 2002 7 1997 1994 2002 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 8 2 2 2 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1(k) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1(k) 1 1 1

BORDER BULLDOGS

Andries Kruger 1 1 1

NATAL/SHARKS

Skipper Badenhorst

LUIPERDS

Basil de Donker

LEEUS/LIONS

Julian Erasmus Mark Hennig

VALKE

Rouan Cloete Len Olivier Emile Verster Gerrie Odendaal

WP/STORMERS

Adriaan Fondse Nico du Plessis Brendan Kruger

VRYSTAAT/CHEETAHS

JL Potgieter Ruan Jacobs

GRIFFONS

JL Potgieter

PUMAS

Dawie Steyn Sean Venter

BOLAND KAVALIERS

Francois Prinsloo Harry Vermaas Totaal

Oorsee

Eduard Coetzee Grant Esterhuizen Cliff Milton

Totaal

7

7

18

8

2

2

2

1

37

122

Affie Rugby Statistiek

2007

1e Span 0/19 0/21 Super 14 CB/VC SA 0/19 S/Bokke Totaal

BLOU BULLE/BULLS

Johan Roets Fourie du Preez Adriaan Fondse Wynand Olivier Cliff Milton Derek Kuun JL Potgieter Pierre Spies Dean Greyling Emile Verster Gerrie Odendaal Henjo van Niekerk Braam Gerber Ruaan Snyman Okkie Kruger Reinhardt Kruger Frik Kirsten Gerrit-Jan v Velze (K) Michael Myburgh Hess Cornell Gerhard van den Heever 1996 2000 2001 2001 2002 2002 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2004 2007 1996 2002 2002 2004 2002 2004 2004 2006 2006 2005 1999 2002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LEEUS/LIONS

Jacques Botes Hennig Mark

NATAL/SHARKS

Skipper Badenhorst

OP OLIFANTE

Basil de Donker

VALKE

Rouan Cloete Len Olivier

WP/STORMERS

Sarel Potgieter Philip Woest Nico Du Plessis

VRYSTAAT/CHEETAHS

Ruan Jacobs Neil Jacobs

PUMAS

Sean Venter

BOLAND KAVALIERS

Francois Prinsloo Harry Vermaas

Totaal

10

1997 1994

7

7

20

2

3

35

1 1

Oorsee

Eduard Coetzee Grant Esterhuizen

Totaal

10

7

7

20

2

3

37

123

Affie Rugby Statistiek

OUD AFFIES

2006

1e Span 0/19 0/21 Super 14 CB/VC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SA 0/19 SA 0/21 S/Bokke SA 7's Totaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Blou Bulle

Adriaan Fondse Braam Gerber Cliff Milton Dean Greyling Derek Kuun Emile Verster Fourie du Preez Harry Vermaas Henjo van Niekerk JL Potgieter Johan Roets Kobus van der Walt Kruger van Heerden Len Olivier Okkie Kruger Philip Woest Pierre Spies Reinhardt Kruger Ruaan Snyman Wynand Olivier Frik Kirsten Gerrit-Jan v Velze Gerrie Odendaal 2001 2005 2002 2004 2002 2004 2000 2002 2004 2002 1996 1999 2004 2004 2005 2004 2003 2005 2005 2001 2006 2006 2004

Leeus

Grant Esterhuizen Tiaan Snyman Julian Erasmus Jacques Botes 1994 1998 2005 2004 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sharks

Skipper Badenhorst 1996 1 1 1

Olifante

Basil de Donker 2002 1 1

Valke

Deon Strydom Andries Kruger 1994 2002 1 1 1 1

WP

Nico Du Plessis Sarel Potgieter 2004 2002 1 1 1 1 1

Kavaliers

Francois Prinsloo 1999 1 1

Luiperds

Werner Pieterse Gerald Kruger Totaal 1999 2004 6 1 1 11 9 18 0 1 3 1 1 35

124

Affie Rugby Statistiek

OUD AFFIES

2005

1e Span 0/19 0/21 Super 12 1 1 CB/VC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SA 0/19 SA 0/21 SA Univ S/Bokke SA 7's Totaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Blou Bulle

Riaan Olckers Johan Roets Robbie JV Rensburg Kobus van der Walt Fourie de Preez Adriaan Fondse Wynand Olivier Cliff Milton Derek Kuhn Harry Vermaas JL Potgieter Piere Spies Dean Greyling Emile Verster Frederick Jansen Gerrie Odendaal Henjo van Niekerk Kruger van Heerden Leanord Olivier Philip Woest 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

Leeus

Grant Esterhuizen Tiaan Snyman Jacques Botes Waldo De Jager 1994 1998 2004 2004 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sharks

Eduard Coetzee Skipper Badenhorst 1997 1996 1 1 1 1

Olifante

Basil de Donker 2002 1 1

Valke

Deon Strydom Andries Kruger Charl Perold 1994 2002 2004 1 1 1 1 1 1

WP

Sarel Potgieter Nico Du Plessis 2002 2004 1 1 1 1 1

Boland

Francois Prinsloo 1999 1 1

Arende

Bloues Volschenk 1993 1 1

Luiperds

Gerald Kruger Totaal 2004 1 13 7 7 19 1 3 1 1 1 1 35

125

Information

AFFIE RUGBY STATISTIEK

125 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

888839