Read Microsoft Word - DIE CONRADIE FAMILIE 2009 WORD uitgawe word PDF.doc text version

__________________________________________________________________________

die CONRADIE FAMILIE van Suid-Afrika

2009 UITGAWE

VOLUME 1 Die CONRADIE Geslagsregister met Indekse vir doopname en Aangetroudenes

Uitgawe 2009-09-19 soos bygewerk deur Pieter Conradie

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 1

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

CONRADIE Geslagsregister 19 September 2009 <------Jongste DATUM bygewerk

TERUGVOER, KORREKSIES & AANVULLINGS MOET ASB AAN DIE ADRES HIERONDER GERIG WORD. Vanaf Januarie 1999 word die Conradie geslagsregister bygehou deur Pieter Conradie (c2d4e8f14g1h2i1), gebore 18/04/1946, woonagtig Bellville. Internet E-pos: [email protected] of [email protected] POSADRES = Pieter Conradie, Posbus 47, Sanlamhof, 7532. telefoon: (021)919-1524(h) Die volle geslagsregister, met doopnaam- & VAN-indeks is sedert 1999 op die Internet beskikbaar by die volgende webadresse: http://www.afrikaner.co.za/pietwerf/conradie.htm (die Conradie-familie Webblad) http://www.afrikaner.co.za/pietwerf/conregis.txt #################################################################################### ### DIE KOPIE-REG VAN HIERDIE REGISTER WORD GEHOU DEUR DIE CONRADIE FAMILIE-BOND ### ### DIE REGISTER OF GEDEELTES DAARVAN MAG NIE TE KOOP AANGEBIED WORD NIE ### ### TOESTEMMING WORD HIERMEE AAN INDIVIDUE VERLEEN OM HIERDIE INLIGTING VIR EIE ### ### GEBRUIK TE KOPIEER. VERSPREI ASB. HIERDIE INLIGTING ONDER DIE FAMILIE ### #################################################################################### GESKIEDENIS =========== Die Conradie Geslagregister, wat oorspronklik deur oom Hennie (H.L.N. Conradie) opgestel is, is 'n besondere erfstuk, in die sin dat daar min vanne is waarvoor daar so 'n omvattende lys van name bestaan - meestal bestaan so 'n lys net vir 'n sekere deel van die familie. Dit impliseer nie dat hierdie lys volledig of korrek is nie daar is steeds groot gapings van ontbrekende inligting, en daar is baie foute, wat nie deur oom Hennie gemaak is nie, maar deur mense wat inligting aan hom verskaf het - ek kon dit by my eie familie sien dikwels word inligting vanaf geheue verskaf, en soms is dit 'n dag of jaar weg van die korrekte inligting - of ons is onseker oor die spelling. Met die koms van die reke- naar en die Internet, is dit nou maklik om so 'n dokument te hersien en vir al- mal beskikbaar te stel sonder dat daar weer 'n nuwe oplaag boeke gedruk moet word. Hier volg 'n kort geskiedenis van die Conradie-geslagregister: *1* 1932 - Eerste Conradie geslagsregister vir afstammelinge van die Koelfontein Conradie gepubliseer deur H.L.N. Conradie. *2* 1954 - Eerste Conradie geslagsregister vir hele familie in boekvorm deur H.L.N. Conradie uitgegee *3* Maart 1969 - oorgetik en aangevul deur H.L.N. Conradie *4* Augustus 1975 weer deur H.L.N. Conradie oorgetik en aangevul.

*5* 1978 - in boekvorm uitgegee deur die Conradie Werda-komitee (familie-bond). *6* Februarie 1999 - is die 1978 boek op rekenaar ingeskandeer deur Pieter Conradie. Beide die 1954 en 1978 dokumente is saam gebruik om foute wat gedurende die oortik prosesse plaasgevind het, sover moontlik reg te stel. Deur al die name te sorteer is 'n aantal duplikate uitgewys en verwyder. Daarna is begin om nuwe aanvullings tot die geskandeerde dokument te doen deur van koerantberigte, eie familie en begraafplase gebruik te maak. Soos wat terugvoer van Conradies ontvang word, sal hierdie elektroniese dokument voortdurend aangepas word, en via die Internet beskikbaar gestel word.) 7* Junie 1999 - Alle Geslagsregister-inligting wat van 1976 tot 1998 deur die Werda-komitee ontvang is, nou ingewerk in hierdie rekenaarmeester. *8* Julie 1999 - die register is hersien aan die hand van die basiese inligting wat in Heese & Lombard se "Suid-Afrikaanse Geslagsregisters" gegee word. Sekere foute wat in beide die 1955 en 1978 register van H.L.N. was, is nou reggestel. Klein groepies stamlede moes gevolglik herrangskik word, byvoorbeeld waar nuwe inligting oor geboortedatums van kinders 'n nuwe volgorde vereis. Die register is ook verbeter met inligting uit Cilliers se Genealogieë van die Afrikaner Families in Natal. *9* 30 Jul 1999 - Willie Conradie verskaf die geslagsregisterkaarte wat feesgangers by die Feb. 1997 Conradie-Fees by Buffelspoort ingevul het. Hierdie inligting voeg meer as 100 nuwe name tot die register toe.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 1

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

*10* Gedurende Augustus 1999 word die geslagsregister via E-pos na Conradies bemark, en ook in die Burger, Volksblad en Beeld koerante. Meer as 350 besoekers word op die webblad aangeteken, en 250 nuwe name word in een maand by die register gevoeg. Baie Dankie aan almal wat meegehelp het! *11* FOUT met eerste naamkodes van C3 been word gekorrigeer. 74 lidnommers het met C2 ipv C3 begin. Die familielede het wel op die korrekte plek in die register verskyn. Die fout kom voor in alle weergawes van die elektroniese register wat voor 1 September '99 van die Internet afgelaai is. *12* In Oktober 1999 is 'n aantal begraafplase in die Wes-Kaap besoek, en 216 grafskrifte is opgeteken (58 op Montagu, en 66 op Robertson). Feitelik elke grafskrif het ekstra data tot die register toegevoeg. Ongeveer 12% (25 gevalle) kon nie gekoppel word nie, en is agter aan die register geplaas. *13* As 'n eksperiment is gedurende Januarie 2000 160 briewe aan Conradies in die Skiereilandse telefoongids gestuur om inligting vir die register in te win. Ongeveer 10 briewe is adres 'onbekend' of 'onvoldoende' teruggestuur. Teen 15 Februarie is aanvullende inligting van 20 bronne ontvang, met baie verbeterings vir die register, en sowat 80 nuwe name. Dit word verwag dat nog inligting sal inkom namate mense hulle familie-inligting op datum kry. Elke bydrae is erken deur 'n uittreksel van die toepaslike familie aan die respondent terug te stuur. *14* Gedurende Maart 2000 is 'n groot herskrywing van die register gedoen met die oog daarop om via die rekenaar 'n gesorteerde VANLYS van die aangetroudenes te kan voorsien. 'n Nuwe hulpmiddel is 'n 4-syfer nommer voor elke inskywing wat kruisverwysing vanuit die doopnaam en aangetroudenes Indekse vergemaklik. Anders as die familielidkode wat relatief vas is, geld die nommer reeks net vir 'n bepaalde datum se register en kan weer verander by 'n volgende uitgawe van die register. *15* In Desember 2000 is ongeveer 400 briewe landswyd aan Conradies in al die provinsies gestuur. Die name is uit telefoongidse verkry, en slegs die waarvoor posadresse afgelei kon word, is gebruik. Nietemin het baie briewe teruggekom waar straataflewering nie gedoen word nie, of die adres onbekend was. Tog kan die sukses van die veldtog geweeg word teen die feit dat ruim 500 Conradies name daarna bygevoeg is - byna 10% groei. *16* Tussen Mei 2001 & April 2003 groei die name in die register met 'n verdere 5% tot 6242 inskrywings. *17* Die elektroniese weergawe van die stamboom herdenk sy 10de jaar! BIOGRAFIESE INLIGTING: Vir sommige persone word 'n bietjie biografiese inligting gegee. Hierdie inligting is nie bedoel om volledig te wees nie, maar is so oorgeneem vanaf 'n bepaalde bron. Die feit dat daar by die meeste inskrywings geen sulke inligting voorkom nie, wil nie voorgee dat daar niks oor so 'n persoon se lewe te sê is nie. Daar kan beslis iets oor elke mens se lewe gesê word, en wat hierdie register betref, behoort ons daarna te strewe om vir elke mens ten minste te probeer meld watter beroep hy of sy beoefen het, en waar die persoon gewoon het. Aanvullende inligting is dus altyd welkom. Naslaan BRONNE gebruik vanaf Jan 1999 ===================================== Anon.: The Muller Family in South Africa (Rootsweb webbladsye) 2005 BEELD, die BURGER & die VOLKSBLAD se elektroniese argiewe. Cilliers, B: Genealogieë van die Afrikaner Families in Natal 1985. Conradie, Ben: Conradie saamtrekke 1932, 1939, 1945, 1956 Conradie, Fancois D: Met Cronjé aam die Wesfront (1899-1900) 1943. Conradie, HLN: Die Conradie Geslagsregister (1954) privaat uitgegee Conradie, HLN: Stamlys van die nageslagte van Daniel Jacobus Conradie (1932) Conradie, JLN: Die Conradie Geslagsregister (1978) Werdakomitee (Ben Conradie) Conradie, WJ: Sketse uit die Boerelewe (1915-16,1943) Cullinan, Patrick: Robert Jacob Gordon 1743-1795, Struik 1992. De Beer: De Beer-geslagsregister boek (2000) FAMILIA CD 005 - Kwartaalblad 1964 tot 1999 (verwysings na Conradie) Gerber, Col. Faan, GERBERS IN SOUTH AFRICA http://www.gcs.co.za/gerber GSSA CD 008 - Begraafplaasprojek Weergawe 0.1 (2002) GSSA CD 008 - Begraafplaasprojek Weergawe 0.2 (2003) GSSA DVD - Begraafplaasprojek Weergawe 0.7 (2009) Heese and Lombard: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1(A-C) 1986.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 2

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Henning, P.H: 'n Boer in Arentinië (1940) Kannemeyer, AJ: Hugenote Familieboek (1940) Le Roux, Kathleen J: Die families Le Roux in S.A. (1991) Lombaard, RTJ: Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika 1990. OLEWAGE(n) geslagsregister op die Internet (10/2000) Pama, A: Die Groot Afrikaanse Familienaamboek (1983) Pienaar: Die Pienaars in Suid-Afrika Redelinghuys, JH: Die Afrikaner Familienaamboek & Personalia (1955) Reitz, Oost, Goodman: Die Nasionale Boek (1931) SABW (Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek) dele I-V 1968-87. SESA (Standard Encyclopedia of Southern Africa) 1970. Swanepoel, AJ: 'n Geslagregister van Swanepoel-families in Suid-Afrika (1999) Truter,Margaret Ellen: TRUTER, 1992 HSRC Publishers. (+ 2001 update from author) VAN WIJ(C)K / VAN WYK CD - GSSA CD 012 ISBN 0-620-32334-5 (2005) -------------------------------------------------------------------------------ARGIEFBRONNE nageslaan: Hoofsaaklik op mikrofilm by GISA op Stellenbosch Barrydale - NGK doopregister & huweliksregister Calitzdorp - NGK doopregister Kimberley - NGK doopregister & huweliksregister 1875-1902 Montagu - NGK doopregister 1854 - 1898 Richmond - NGK doop & huweliksregister Robertson - NGK doop & huweliksregister Swellendam - NGK doop & huweliksregister -------------------------------------------------------------------------------CONRADIE STAMBOOM MEDEWERKERS ============================= Elke persoon en familielid wat inligting vir hierdie register voorsien, se bydrae is baie belangrik, onmisbaar, en word besonder waardeer. Aan hulle word sover menslik moontlik, altyd erkenning gegee in die afdeling hieronder by LYS VAN CONRADIE STAMBOOM MEDEWERKERS. Dit is altyd moeilik om mense uit te sonder, op die gevaar af dat ek onbedoeld iemand se naam kan uitlaat. By voorbaat my nederige verskoning! Die volgende lys is slegs 'n begin om persone te meld wat groter werk, wyer as hulle eie nabye Conradie familie, bygedra het: (1) Die eerste is ongetwyfeld "Oom Hennie" Hendrik Ludolph Neethling Conradie (c2d4e8f13g5) opsteller van die 1932, 1955 & 1978 Conradie-gelagsregisters. Die huidige geslagsregister is gebou op die stewige fondament wat hy vir ons nagelaat het. (2) Robert Philippus Conradie, (c2d4e8f4g8h5) van Stellenbosch het in 1999 'n uitgebreide geslagsregister van die Koelfontein afstammelinge van c2d4e8 beskikbaar gestel. (3) Lodewicus Jakobus Conradie (c3d6e7f5g1h6i1) van Gauteng, het in 1999 & 2000 inisiatief geneem om die Overvaal Conradies van Hoopstad omgewing na te vors -- en deur persoonlike besoeke aan begraafplase, senior en jonger Conradies, het hy grootliks die nageslagte van Daniël Hermanus *17.07.1859 (c3d6e7f5) en Johannes Dawid *20.07.1822 (c1d10e3) opgeteken. (4) In 2001 was Charl Francois Conradie (c2d5e1f7g3h3i2) waarnemende scriba by die kerkkantoor op Murraysburg, en het in daardie tyd omvattende navorsing gedoen oor doop, lidmaat en graf inskrywings vir alle Conradies sedert die stigting van die gemeente, en die resultate georden in 'n dokument van meer as 20 bladsye. (5) Pieter Jacobus Conradie (c2d5e1f8g1h1i1) van Bloemfontein het in 1999 'n register van Pieter Jacobus (c2d5e1f8g1) van Kenhardt se nageslag verskaf. (6) Willem Stephanus Conradie (c2d4e6f3g1h4i1) van Biesiesvlei, het in 1998/1999/2000 noukeurige inligting oor sy Wes-Transvaalse familie verskaf. (7) Andries Gerhardus Conradie (c2d5e2f3g6h4i2) van Wellington het in 1999 wyer inligting oor die Richmond Conradies verskaf. (8) Pieter Jakobus Conradie (c3d5e3f4g13h2i1) van Kuilsrivier het in 2000 'n volledige nageslag van c3d5e3f4g13 verskaf. Hy hersien die lys weer in 2007. (9) In search of her great grand mother c3d6e5f6, Eileen Russell of Richards Bay, collected in archives, over many years, a great deal of Conradie family information, which she made available for use in this genealogy in 2001. (9) Heléne (Conradie) Jooste (c1d8e3f3g4h2i2j4) van die Paarl het in 2000 die nageslag van c1d8e3f3g4 verskaf. (10) Hierdie lys is en bly steeds onvoltooid. LYS VAN CONRADIE STAMBOOM MEDEWERKERS ===================================== Persoonlike BRONNE gebruik vanaf Jan 1999: *** My opregte verskoning indien ek iemand se naam weggelaat het. Spesiale dank aan die volgende persone vir die verskaffing van inligting Dit is hierdie mense wat die register inligting AANVUL, UITBREI & VERBETER! (By uittreksels word slegs die persone gelys wat tot die betrokke familie-lyn bygedra het.) * * * * * Botha, G.D. (Niel): Conradie uittreksel:Vrystaatse Huweliksregisters 1838-1902 Buys,Fanie: <[email protected]>, hulp met Conradie-BUYS-vanne,2000. Du Plessis,Anne-Marie: (geb. VLOK) <[email protected]> 1999.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 3

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Haasbroek, Basie: Inligting uitgeruil oor Conradie-Haasbroek huwelike, 2001. Hyman,Kobie: (geb. VLOK) <[email protected]> 1999. Kok,Johan: Inligting uitgeruil oor Conradie-Kok huwelike, 2001 Kruger,Barry: Inligting uitgeruil oor Krugers-Conradies, 2001. Mellville,Janet (& Frik Nelson: in 2000), ook 2003. Naude,Faan: deurlopende inligting oor boedels & Faan se eie inligting Percival,Anita: <[email protected]> 1999 - eie familie. Pohl, Felix Alexander: POBox 758, Baberton,1300 - eie familie c3d6e5f2 nageslag - 2006 Raath,Coenraad J: Inligting oor Raath,Nieuwoudt,Barlett,Conradie, 2001. Rinken,Lucas lgr @ iafrica.com verskaf inligting uit sy databasis, 2006 Rogotta,Annamarie: Bellville 1999 - hulp met Conradie-Joubert Ross-Marsh,Wendy: Roodepoort <[email protected]> 1999 - eie familie. Short,Samuel Straffen:Vereeniging <[email protected]> 1999. Swanepoel, Alet: hulp met & uitruil van inligting oor die Combrincks, 2001. Swanepoel, Alet: hulp met & uitruil van inligting oor die Groenewalds, 2009. Swanepoel, Alet: hulp met & uitruil van inligting oor die Swanepoels, 2009. Van Deventer, Louw: hulp met & uitruil van inligting oor Van Deventer, 2003. c1d10e1f4g4h8 c1d10e1f4g4h8i1 c1d10e1f5g1h10 c1d10e1f5g1h3i1 c1d10e1f5g1h3i2 c1d10e1f5g1h4i2 c1d10e1f5g1h4i3 c1d10e1f5g2h1 c1d10e2f2g1h11i3 c1d10e2f2g1h4i1j2k1 c1d10e2f2g1h4i4j1 c1d10e2f2g1h4i6 c1d10e2f2g1h7i2 c1d10e2f2g1h7i6 c1d10e2f2g1h7i7 c1d10e2f2g1h8i3j1 c1d10e2f2g3h7 c1d10e2f2g4h4i2 c1d10e2f2g8h3i3 c1d10e2f2g8h4i5 c1d10e3f2g1h1i1j1 c1d10e3f2g1h5i2j1 c1d10e3f2g3h4i2j1 c1d10e3f2g3h4i3j2 c1d2e1f1g6h2i4j1 c1d2e1f1g6h4i4j1 c1d2e4f12g2h1 c1d2e4f12g5h1 c1d2e4f1g1h7i1 c1d2e4f1g1h7i3j2 c1d2e4f1g1h7i5 c1d2e4f1g1h7i5j4 c1d2e4f1g1h7i6 c1d2e4f1g1h7i6j4 c1d2e4f1g3h4i2j3 c1d2e4f1g3h4i3 c1d2e4f1g3h7i2 c1d2e4f1g3h7i5j1 c1d2e4f1g8h2i1 c1d2e4f1g8h2i3j1 c1d2e4f1g8h2i3j3 c1d2e4f2g3h5i2 c1d2e4f2g4h3i1 c1d2e4f2g4h3i1j1 c1d2e4f2g6h1i1j2 c1d2e4f2g6h1i2 c1d5e1f3g6h10i2j2 c1d5e1f3g6h12i2j1k1 c1d5e1f3g6h3i1j5 c1d5e1f3g6h6i3j2 c1d5e1f3g6h8i2j4 c1d5e1f3g6h9i3j1 c1d5e1f3g8h3i3j2 c1d5e1f6g2h3i1 Johannes Frederick Lodewicus Conradie,Vredendal,2000. Johannes Frederik Lodewicus Conradie,Ceres,1999. wife Valerie Anne (Cockeran) Conradie,Bellville,2001. Frederick Henry Conradie,Goodwood,2001. Owen Conradie,Kemptonpark,2001. Cathrine Elizabeth (Conradie) Du Toit,e-pos 2005. Ignatius Phillip Nicolas Conradie, epos, 2006. Eunice (Conradie) Chiazzari, Queensbury KZN, 2004. Jozua Petrus Conradie,Krakedouw,2000. Jacobus Frederick Conradie,e-pos,2007. Johannes de Wet Conradie,Krugersdorp,2001. Aletta Maria Conradie,Bellville,2000. Jacobus Francois Daniël Conradie,Blouberg,2000. Jacob Gideon Conradie,Strand,2000. Michiel Josias Conradie,Bellville,2000. eggenoot Anél (Kleynhans) Conradie,1999. se kleinkind Carine Botes (nee Matthee), epos 2008. Jozua Conradie,Roodepoort,2001. Jacob Johannes Conradie,Parow-2000,Bellville-2008. Alewyn Jacobus Conradie,Paarl,2001. Aletta Elizabeth (Conradie) Wessels,1999. Dawid Johannes Conradie, e-pos, 2006. Jacobus Daniël Conradie,e-pos Australië, 2004. Johannes Cornelius Jacobus Conradie,Brakpan,2000. Johannes Hendrik Josua Conradie,e-pos,2005 Frederik Jacobus Conradie,epos,2004. Peter Conradie,Groblersdal,2001. Beryl (Conradie) du Plessis,Pretoria,1999. inligting geneem vanaf Pfeifer van Onselen se webblad, 2006. Jan Jordaan Conradie,Ceres,2001. Johannes Hendrik Conradie,Bellville,2000. Johannes Hendrik Conradie, P.E., 2006 eggenoot Jacoba Danielina (De Wet) Conradie,Worcester,2000. Philippus Möller Conradie,Kaap,2000. se gade Louis Fourie, Kuilsrivier, 2004. Gerhardus Munnik Conradie,Kleinmond,2001. Willem Glaeser Conradie,Stellenbosch,2000. Dirk Philippus Marti Conradie,Japan,2001. Elizabeth Francina Wilhelmina (Conradie) Belcher,1999. Johannes Hendrik Conradie,Kempton Park,2003. Frederick George Conradie,e-pos,2003. se vrou Aletha Louisa Susanna (Hugo) Conradie,Worcester,2001. Ernst Lodevicus Conradie,Pretoria,2000. Annamarie (Conradie) Luff,Strand - epos,2008. Lizette (Conradie) Theron,Worcester,2000. eggenoot Christina Johanna (Greef) Conradie,Stellenbosch,2000. Christo Conradie,Bellville,2000. Johann Anlouw Conradie,2001 Elbé Christiaan Conradie,Potchefstroom,2001. Willem Christoffel (Tertius) Conradie, epos,2007. Izak Schalk Conradie, Nelspruit, 2003. Ronel Conradie,Caledon,2001. Murray Neil Conradie,Los Angeles,1999,2000. Johan Andries Conradie,Bellville,1999.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 4

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

c1d5e6f10g5h6i2 c1d5e6f3 c1d5e7f3g7h3i1j2 c1d5e7f3g7h4i2 c1d8e3f2g11h4i1 c1d8e3f2g11h4i3j1 c1d8e3f2g11h4i4 c1d8e3f2g11h4i4j4 c1d8e3f2g11h4i9j2 c1d8e3f2g4h1i1j1 c1d8e3f2g4h1i2j5 c1d8e3f2g4h1i5j2 c1d8e3f2g4h1i5j5 c1d8e3f2g4h1i5j5k2. c1d8e3f2g4h3i6j3 c1d8e3f2g4h3i7j4 c1d8e3f2g4h3i7j6 c1d8e3f2g4h3i7j6 c1d8e3f2g4h3i8j1 c1d8e3f2g4h6i2j3 c1d8e3f2g4h7 c1d8e3f3g1h2i3 c1d8e3f3g1h3i2j4 c1d8e3f3g1h3i3 c1d8e3f3g4h2i2j4 c1d8e3f3g4h2i4j1 c1d8e3f3g4h5i1j3 c1d8e3f3g4h6 c1d8e3f3g4h6i6j2 c1d8e3f3g4h7i4 c1d8e3f6 c1d8e3f9g2h2i1j2 c1d8e3f9g4h1i2 c1d8e5f1g1h1i5j4k1 c1d8e5f1g1h1i8j1 c1d8e5f1g1h1i8j3k1 c1d8e5f1g1h2i7j1k1. c1d8e5f1g1h9i3 c1d8e7f10g2h2i2 c1d8e7f10g2h2i3 c1d8e7f10g2h3 c1d8e7f10g2h6 c1d8e7f10g4h1 c1d8e7f10g4h2 c1d8e7f4g2h2i1j2k1 c1d8e7f4g2h2i1j3 c1d8e7f4g2h3i3j1k1 c1d8e7f4g5h8i1j1 c1d8e7f5g4h11i3j1 c1d8e7f5g4h13i1 c1d8e7f5g7h2i1 c1d8e7f5g7h5i2 c1d9e1f2g1h1i3j2k3 c1d9e1f2g1h1i3j3 c1d9e1f2g1h1i3j7 c1d9e1f2g1h1i3j8 c1d9e1f2g1h1i5j3 c1d9e1f2g1h1i8j1 c1d9e1f2g1h1i8j1k1 c1d9e1f2g1h3i1j1k1 c1d9e1f2g1h4i1j2k4 c1d9e1f2g1h4i1j2k7 c1d9e1f2g1h4i6j1k2 c1d9e1f2g1h4i6j2k1 c1d9e1f2g1h8i1j1 c1d9e1f6g10h2i3 c1d9e1f8g1h1i6j1 c1d9e1f8g1h4 c1d9e1f8g1h5i7 c1d9e1f8g1h5i7j2 c1d9e1f8g1h6i1 c1d9e1f8g1h6i1j3 Willem Adriaan Conradie,Naboomspruit,2003. inligting oor grafte: via Johan Pottas Bethulie Begraafplaas. Daniël Frederik Conradie, epos vanaf Potchefstroom, 2008. Johannes Bernardus Conradie,Schoemansville,1997. Franz Willem Conradie,Orania,2001. Francois Welkom Conradie, e-pos, 2005. Susan Bredenkamp se Maritz-familie webblad,2006. Hendrik (Hennie) Conradie, Frankfurt (Duitsland), 2002. Suzelle Conradie, epos vanaf Pretoria, 2008. Jacoba Johanna (Conradie) Thomas,Dibeng,1999. Frans Willem Conradie, epos, 2008. her son Andre Muscat with update, email, 2007. Stephanus Johannes Conradie,?,2001. Cornelius Jacobus Conradie,?,2004. Frans Johannes Conradie,Kemptonpark,2001. Adriaan Hendricus Conradie,Rustenburg,e-pos 2009. Dawid Hendrik Conradie,Internet,2003 se gade Charnette Conradie,epos,2006. Dawid Hendrik Conradie,Nieu Seeland,epos,2007. Andries Lodewicus Conradie,Klerksdorp,2001. se kleinseun Pierre Groenewald,e-pos,2007. Anna Sophia (Conradie) Steytler,Robertson,1999. Pieter Johan Conradie,Nuy(Oak Glen),2000. Hermina Elizabeth Maria (Conradie) De Vos,Kleinmond,2000. Heléne (Conradie) Jooste,Paarl,2000. Briëtte (Conradie) Barry,Calitzdorp,2001. Johanna Elizabeth (Conradie) Tolken,e-pos,2005. help from Paul ter Horst,Grahamstad,1999. Vanessa Lynn Conradie,student:Rhodes University,1999. Johannes Hendrik Conradie,Wellington,2001. Linda-Lea Olivier help om hom korrek te plaas, 2009. Edward Arthur Conradie,Cape Town,2000. Johannes Petrus Conradie, epos, 2005 Joachim Konrad Conradie,Bellville,2000. Frederik Hendrik Conradie, Brackenfell, epos 2004, 2009. se gade Marlene Maryna (STEENKAMP),epos, 2007. Corné (Conradie) Mackie, New Zealand, 2004. Gideon Petrus (Conradie) van der Linde,Bloemfontein,2000. Francois Wilhelmus Conradie,Oudtshoorn,2000. Petrus Jacobus Conradie,Bellville,1999. eggenoot Anna Sophia Hugo (Viljoen) Conradie,Wolseley,1999. se seun Francois Damas,Bellville,1999. Johan Andries Conradie,Wolseley,1999. Hendrik Francois Conradie,Stellenbosch,1999. Lenitha Magdalena Conradie;e-pos,2005. Francois Wilhelm Conradie,Garsfontein,1997. Johannes Willem (Tiaan) Conradie,Stellenbosch,2006. Johannes Conradie, e-pos, 2005. Monja Conradie,internet,2001. Christian Conradie,Randburg,2001. Johannes Hendrik Conradie,George,2001. se man Izak Dennis Schreiber,epos(somerset-wes),2005. Pieter Jacobus Conradie,Pretoria,1997. se wed. Danielina Susara Cornelia (Blom) Conradie,Bellv.,2001. Pieter Marthinus Conradie,Pretoria,2001. se wed. Susanna Marleen (Bruwer) Conradie,Strand,2001. Jacob Johannes Abraham Conradie,Ventersdorp,1997. Andries Francois Conradie,Syferpan:Coligny,1997. eggenoot Elna (Marais) Conradie,e-pos Syferpan,Coligny, 2008/9. Frederick Hendrik Conradie,Dendron,2001. Johannes Lodewikus Conradie,1999. Johannes Tobias Conradie, Skotland, 2003. Dawid Jacobus Conradie,Kroonstad,2001. Jacobus Johannes Conradie,Kroonstad,2000. Willem Cornelis Conradie,Senekal,2001. se gade Flip Rademan, e-pos Pretoria, 2004. Frederik Hendrik Conradie, epos, 2008. agterkleinkind Stephan Botha,Klerksdorp,2000. Herman Conradie,Centurion,2000. Wybrand Willem Conradie, e-pos, 2009. Frederik Hendrik Conradie,Sasolburg,2001. Petrus Johannes Conradie,Sasolburg,2001.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 5

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

c1d9e1f8g1h6i3j2 c1d9e1f8g1h6i5 c2d4e16f7g1h1 c2d4e18f2g10 c2d4e18f2g1h4i4 c2d4e18f2g7h4i2 c2d4e18f2g7h6 c2d4e4f10g1h3 c2d4e4f6g6h1i10 c2d4e4f6g6h1i6 c2d4e4f6g6h6i4 c2d4e6f14g4 c2d4e6f14g6h1 c2d4e6f16g1h2i1 c2d4e6f16g1h2i3 c2d4e6f3g13h6 c2d4e6f3g13h6i1 c2d4e6f3g1h1 c2d4e6f3g1h4i1 c2d4e6f3g1h8i5 c2d4e6f3g1lh2 c2d4e6f3g3h2i5j1 c2d4e6f3g3h4i2j1 c2d4e6f3g3h4i2j4 c2d4e6f3g3h4i7 c2d4e6f3g7h1i2j2 c2d4e6f3g8h3i1 c2d4e6f5g2h6i3j2 c2d4e6f5g3h1 c2d4e8f13g5 c2d4e8f13g5h1i2 c2d4e8f13g5h1i3 c2d4e8f13g5h2 c2d4e8f13g5h2i2 c2d4e8f13g5h2i3 c2d4e8f14g1h2i1 c2d4e8f14g1h2i2 c2d4e8f14g1h3 c2d4e8f14g1h6i2 c2d4e8f14g3h3 c2d4e8f14g3h6 c2d4e8f4g10h3i1 c2d4e8f4g10h3i2 c2d4e8f4g10h4i1 c2d4e8f4g10h5 c2d4e8f4g10h5i6 c2d4e8f4g1h4i1 c2d4e8f4g1h6 c2d4e8f4g2h6i3j3 c2d4e8f4g4h3i1j2 c2d4e8f4g5h1i1 c2d4e8f4g5h1i2 c2d4e8f4g5h3i2j2 c2d4e8f4g5h6 c2d4e8f4g7h1i1j1 c2d4e8f4g8h3i3 c2d4e8f4g8h4i2 c2d4e8f4g8h5 c2d5e13f1g4h4 c2d5e13f3 c2d5e1f10g8h1 c2d5e1f10g8h2i2 c2d5e1f2g3h3 c2d5e1f2g8h3i1 c2d5e1f2g8h3i2 c2d5e1f4g1h1i1j1k1 c2d5e1f4g1h1i1j2 c2d5e1f4g1h1i1j4 c2d5e1f4g1h3i2j2 c2d5e1f4g1h3i2j4 c2d5e1f6g1h3i2j3 c2d5e1f6g1h4i1j1 Susanna Elizabeth Margaretha (Conradie) Bester,e-pos,2005. Lucas Cornelis Conradie,Sasolburg,2001. Pieter Rudolf Conradie,Pretoria,1999. son Trevor Lloyd Blunden,Lyttelton,2001. Pieter Jacobus Conradie,Laingsburg,2001. Lambert De Klerk Conradie,Lutzville,2001. se wed. Martha (Engelbrecht) Conradie,Mosselbaai,2001. Francine (Conradie) Rabie,Klaasvoogds,2000. Schalk Willem Conradie,2001. Francois Daniël Conradie,Mosselbaai,2000. eggenoot Johanna Elizabeth (Rust) Conradie,Strand,2000. Darrell Ackermann (Ackermann navorser), Brackenfell, epos 2009. Daniël Jacobus Conradie,Brackenfell,2000. Willem Stephanus Conradie,Wolseley,2000. Frederick Johannes Conradie,Ceres,2000. Pieter Jacobus Conradie,Pretoria,1997,2001. Jacobus Johannes Conradie,epos Potchefstroom,2007. se agterkleinkind Tarien Cooks,epos,2006. Willem Stephanus Conradie,Biesiesvlei,1998/1999/2000. se wed. Magdalena (Van der Colff) Conradie,Valhalla,2001. se seun Robert Eales,Australië,e-pos,2006. Nicolaas Haarhoff Conradie,Pietersburg,2001. Nicolaas Conradie,Nelspruit,2001. Johannes Conradie, Pretoria, 2004. Hofmeyr Haarhoff Conradie,Dordrecht,2001. Ernst Lodewicus Conradie,Middelburg,Mpumalanga,epos,2008. Francois Hendrik Daniel Conradie,Aston Manor,2001. Jacobus Conradie,Nederland,2001. se kleinseun Niël van der Merwe,Centurion,epos,2006. Hendrik Ludolph Neethling Conradie,(opsteller),Parys,1932/55/78 Catherina Engela (Conradie) Kruger,Kempton Park,2000. Marianne Conradie,Gauteng,2000. Hendrik Ludolf Jacobus Conradie,Bloemfontein,2000. Ryno Verster Conradie,Paarl,2000. Francois Conradie,Gauteng,2000. Pieter Conradie,(opsteller2),Bellville,1999 eggenoot Therése (Bosman) Conradie,Pretoria,1999. Maria Magdalena (Conradie) Jordan,Pretoria,1999. Louise (Conradie) Fourie,Durbanville,2001. Johannes Petrus Louw Conradie,Pretoria,1997. Jeanetta Petronella Conradie (Visser),Wildernis,1999. David Gideon Conradie,Johannesburg,1999. Jacobus Michiel Conradie,Bellville,1999. Deirdre Jeanne (Conradie) Lew,Singapore,1999. David Gideon Conradie,Durbanville,1999,2000. Willem Conradie,Klawer,2001. Daniël Jacobus Johannes (Danie) Conradie, Kloof, 2002. eggenoot Hester Magdalena(Botha)Conradie,Koelfontein:Ceres,1999. Francois Conradie, Pretoria,epos,2008. Pieter Jacobus Conradie, Newcastle, 2003. Helene Conradie,Knysna,2001. Neil Henri Conradie,Edleen,2001. Andries Francois Conradie,epos-Worcester,2007. se seun Izak Cornelis Rust, Franshhoek, epos 2009. Daniël Jacobus Conradie,1999. Johann Jacobus Conradie,Halfmanshof,2001. Leopold Linström Conradie,Frankryk,1999. Robert Philippus Conradie,Stellenbosch,1999/2001. Francois Retief Conradie,Klerksdorp,2001. her greatgrandchild Margaret Warren,email,2007. Frederich Gustav Conradie,Strand,1999. Abraham Stephanus Conradie + sy vrou Hanri, epos, 2008. se seun Pieter van Vuuren,Bellville,1999. Peter Vincent Conradie,Bloemfontein,2001/2002. Alan Conradie,Bloemfontein,2001. Pieter Jacobus Daniël Conradie,Sandton,2003. Wenda (Conradie) Botha,Pretoria,1999. Dawid Conradie,?,2002. Christoffel Jacobus Conradie,Tygerberg,2000. Johan Hendrik Conradie,1999. Jacobus Lodewicus Conradie,Pretoria,1997. Jacob Johannes Conradie,Kroonstad,2000.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 6

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

c2d5e1f6g1h4i1j1k3 c2d5e1f6g1h4i2j2 c2d5e1f6g1h4i5 c2d5e1f6g3h1i2 c2d5e1f6g3h1i3j1 c2d5e1f6g3h2i4j1 c2d5e1f6g3h2i4j1 c2d5e1f7g2h2i1 c2d5e1f7g3h3i1 c2d5e1f7g3h3i2 c2d5e1f8g1h1i1 c2d5e1f8g1h1i4j1k2 c2d5e1f8g1h1i4j2 c2d5e1f8g1h6i3 c2d5e1f8g1h9i3 c2d5e1f8g1h9i3j1 c2d5e1f8g3h6 c2d5e1f9g2h4i2 c2d5e2f3g12h1i1j2 c2d5e2f3g6h2i1 c2d5e2f3g6h4i2 c2d5e6f14g2h1i2j1 c2d5e6f14g2h3 c2d5e6f14g4h2i1 c2d5e6f15g11h1 c2d5e6f15g1h2i1 c2d5e6f15g1h2i1j1 c2d5e6f15g3h1i3 c2d5e6f15g3h5 c2d5e6f1g1h2i3j1k1 c2d5e6f1g1h2i6 c2d5e6f1g1h3i1 c2d5e6f1g1h3i1j4 c2d5e6f1g1h3i3 c2d5e6f1g1h4i1 c2d5e6f1g1h4i5j2 c2d5e9f4g5h5 c3d4e1 c3d4e1f5g5h1i3 c3d4e3f3g1h3i1 c3d4e3f4g6h1i1 c3d4e3f4g6h4i2 c3d4e3f4g6h5i2 c3d5e3f3g2h2i1j1k2 c3d5e3f3g2h3i2j2 c3d5e3f3g2h4i2 c3d5e3f3g2h4i2j2 c3d5e3f3g2h4i2j4 c3d5e3f3g7h2i2 c3d5e3f4g13h2i1 c3d5e3f4g14h1 c3d5e3f4g18h4i2 c3d5e3f4g1h2 c3d5e3f4g1h2i2 c3d5e3f4g1h2i3 c3d5e3f4g2h10 c3d5e3f4g2h8i1 c3d5e3f4g5h4 c3d5e3f4g7h5 c3d5e3f5g8h6 c3d5e3f7g11h4 c3d5e3f7g7h1i3 c3d5e3f7g7h3i1 c3d5e4f9g10h1 c3d5e5f5g1h1i1j1 c3d5e5f5g2h1i1 c3d5e5f5g2h9 c3d5e5f6g1h2 c3d5e5f6g6 c3d5e7f2g3h2i1 c3d5e7f2g3h5 c3d5e7f2g7h4 Charl Johan Conradie, Groningen,Nederland,2002,2008. Jacobus Petrus Conradie,Estcourt,2001. se seun Pierre Pieterse, 2001. Jan van Rooyen Conradie, Danabaai, 2002. Louise Elizabeth (ROBBERTZE) Van der Walt,epos,2007. Pieter Jacobus Conradie,epos,2007. se vrou Belinda,2001 se vrou Elaine Coad (Mildenhall) Conradie, Alberton, 2002. David Schalk Conradie,Jeffreysbaai,2001. Charl Francois Conradie,Loskop Murraysburg,2001. Pieter Jacobus Conradie,Bloemfontein,1999. Marrigje Marianne Conradie, e-pos, 2005. Pieter Jacobus Conradie,Odendaalsrus,1999. Pieter Jacobus Conradie,Fillipyne,2001. Pieter Jacobus Conradie,Bellville,2000. Willem Johannes Conradie,Worcester,2001. Zacharias Blomerus Conradie,Kenhardt,2000. Johannes Christoffel Conradie,Hennenman,2000. Dirk Bernardus Conradie,Bloemfontein,2001. Schalk Johannes Conradie,Richmond,2001. Andries Gerhardus Conradie,Wellington,1999. Johannes Lodewicus (Johann) Conradie, epos, 2008. Phillippus Jacobus Conradie,Birchleigh,2001. Marlene (Conradie) Swanepoel, epos,2007 Magdalena (Conradie) Pieterse,Bloemfontein,1976. Leon Jan Hendrik Conradie,Windhoek,2001. Izak Jacobus Conradie,Matiestudent,2001. van Hendrina Frederika (Van Heerden) Conradie,Murraysburg,2000. se man Jan Vosloo,Durbanville,2001. Willem Johannes Marthinus,Matatiele,2001. Auguste Louisa (Conradie) Naudé,George,2000. eggenoot Petronella Aletta (Fox) Conradie,Stilbaai,2000. Herbert Ebeneser Conradie, Midrand, e-pos 2009. Christiaan Frederick Conradie,Aberdeen,2000. Johannes Martinus Conradie,Stilbaai,2000. Johan Malan Conradie,Kaapstad,2000. se wed. Johanna Hendrina (Wiid) Conradie,Kimberley,2001. info on his children: Sandra McCarthy, e-mail, 2000. Hendrik Petrus Conradie,Oos-Rand,2001. Barend Hendrik Conradie,Despatch,2001. Jacobus Wilhelmus Conradie& Rosalie,Colesberg,2001. Ferdinand Conradie, Klerksdorp, e-pos 2009. Adriaan Jacobus van der Walt Conradie,Moorreesburg,2001. Rossouw Conradie,epos-Stellenbosch,2007. se vrou Cornelia Lea(Pieterse)Conradie, epos New Zealand, 2008. Jacobus Hendrik Jeremias Conradie,Parow,2000. Gert Jacobus Conradie,Goodwood,2000. Riaan Marius Conradie,Bellville,2000. Nicolaas Francois Conradie,Kroonstad,2000. Pieter Jakobus Conradie,Kuilsrivier,2000 en 2007. Marina Johanna (Conradie) Van den Berg,Kraaifontein,1999. Johannes Hendrik Conradie, Thornton, email, 2008. Thomas Albertus Conradie,Linden:Jhb,2001. Petrus Jacobus Conradie,Secunda,2001. Thomas Albertus, Volksrust, 2003. Willem Jacobus Conradie,Williston,2001. Alexander Siebert Conradie,Wierdapark,2001,2003. eggenoot Maryna Johanna (Marais) Conradie,George,1999. se vrou Joycelyn Elize Auriferda Conradie,Bellville,2001. Jacobus Francois Conradie,Valhalla,2001. Susanna Elizabeth (Conradie) Swart,2000. Johannes Hendrik Conradie,Wolseley,2000. Johannes Hendrik Conradie,Kimberley,2000. Daniël Francois Conradie,Kanada,2000. Werner Conradie,Bellville,2000. se vr JohannaSusannaGerendina(Visser)Conradie,Brackenfel,2000 Jacob Frederick Conradie,Witbeeck,2001. Alexander Floris Conradie,Port Elizabeth,1999. se vrou Helena Deborah (Swart) Conradie,Hartenbos,2001. Elmarie (Conradie) Wagner,Robertson,2000,2001. Petrus Johannes Conradie,Kuilsrivier,2000. van Hester Catharina (Rossouw) Conradie,Moorreesburg,2000.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 7

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

c3d5e7f5g12h4 c3d6e10f3g8h1 c3d6e10f4g1 c3d6e10f4g7h1 c3d6e10f4g7h2 c3d6e1f4g2h4i2j3 c3d6e1f6g2h1i1 c3d6e1f6g2h1i1j1 c3d6e1f6g2h1i1j2 c3d6e1f9g1h1i1 c3d6e1f9g1h1i1j2 c3d6e1f9g2h7i4 c3d6e1f9g3h3 c3d6e1f9g4h2i4 c3d6e1f9g9h1 c3d6e1f9g9h1i1 c3d6e5f1b4c1 c3d6e5f2g1h7i3 c3d6e5f6 c3d6e5f7g1h1i6 c3d6e5f8g8h1 c3d6e5f8g8h1i1 c3d6e7f10g3h2 c3d6e7f10g3h6 c3d6e7f1g6h3i4 c3d6e7f1g7h1i1 c3d6e7f2g11h1 c3d6e7f2g11h2i2 c3d6e7f2g11h3 c3d6e7f2g2h3i1 c3d6e7f4g10h1 c3d6e7f5g1h5i1 c3d6e7f5g1h6i1 c3d6e7f8g6h2 c3d6e8f4g3h3i2j4 c3d6e8f9g3h4i1 c3d6e8f9g3h4i2 c3d6e8f9g6h1 c5d5e5f1g1h5i1j1 c5d5e5f2g1h1i1 c5d5e5f3g5h1i2 c5d5e5f6g2h1i1 c5d5e5f6g4h2i1 c5d5e6f7g1h2i3 c5d5e8f2g1h2i1 c5d5e8f2g2h3 c5d5e8f2g5h1 c5d5e8f2g5h1i2 c5d5e8f2g6h2i2 c5d5e8f2g6h2i6 c5d5e8f2g6h3i1 c5d5e8f2g6h7 c5d5e8f6g2h3 c5d5e8f6g2h6i2 c5d5e8f6g7 c5d5e9f2g1h2 c5d5e9f2g4h1 c5d5e9f6g2 c5d5e9f7g2h1i1 c5d5e9f7g2h2 c?057ab6c2 c?057ab6c3 c?060ab3 Blanché Joan (Conradie) Phillips,Alberton,1999, 2005 email UK. se vrou Petro (Van Niekerk) Conradie,Schweizer-Reneke,2001. kleinkind Elmine(Elizabeth Wilhelmina SMIT)VAN BLOMMESTEIN,2008 Francois Malan Conradie,Pretoria,2001. Johannes Hendrik Conradie,Greyton,2001. Bruce John Conradie, Johannesburg 2002,2003. Johannes Hendrik Conradie,Kaapstad,2000. Alex van Eck Conradie,Engeland,e-pos 2009. Ewan Hendrik Conradie,Engeland,2006. Jan Bothma Conradie,Florida,2001. Jan Marthinus Conradie,Roodepoort,2001. Jan Sybrand Conradie,St Helenabaai,2001. Jan Marthinus Petrus Conradie,Uitenhage,2001. Jacolise (Conradie) Botes, Elim (Laingsburg),2006. Jan Conradie,Pretoria,2001. Mathilda (Windisch) Conradie,Pretoria,2001. his widow Pauline (Johnson) Conradie,Harare,Zim.,1999. Nicolette Conradie,2000. great grand child Eileen Russell,Richards Bay,2001. Roedolf Johannes Jacobus Conradie,Vryheid,2001. Deneys Peter Conradie,Sedgefield,2001. Marc Anton Conradie,Benoni,2001. Willem Frederick Conradie,Albertville:Jhb,2001. Pieter Hendrik Conradie,Alberton Noord,2001. Marindi (Conradie) Arthur-Worsop, New Zealand,2006. Sarel Francois Conradie,Caledon,1997,2000. se seun Justin Roy Whitehead, e-pos, 2004 Susanna Elizabeth (Conradie) Jansen van Vuuren, e-pos, 2005. Johannes Jacobus Conradie,Pretoria,2001. Andries Frederik Conradie,1999. David Jacobus Conradie,Saldanha, telefonies, 2006 Lodewicus Jacobus Conradie,Ladysmith,2001. Lodewicus Jakobus Conradie,1999.***** ex wife Sheila Maurine (De Kock) Conradie,Bellville,2000. Johannes Stephanus Conradie,2001. husband Derek Souter,Napier,2001. eggenoot Ella (Crafford) Conradie,Parow,1999,2006. spouse Amelia (Cawcutt) Conradie,Milnerton,2001. Johann Petrus (Hanna) Conradie,epos-Pretoria,2007,2008. Pieter Willem Conradie,Grahamstown,2001. Danie Conradie,Oos-Londen,1999. 2007:Klaasvoogds grafte fotos. Johannes Andreas Conradie,Graaff-Reinet,2000. Frederik Johannes Conradie,Edgemead,2000. Salmon Johannes Klopper Conradie,epos,2006 Johannes Willem Conradie,1999. se seun Francois Stephanus Venter, e-pos, 2005 Willem Monti Conradie,Durbanville,2000. Johan Conradie,Grahamstad,2001. Theodore Conradie, Treburrick,Cornwall U.K.,2006. Ruth (Conradie) Dear,Northumberland U.K.,2006. se vrou HesterMariaCatharina(VanderNest)Conradie,Newcastle,2000 se vrou Maria Elizabeth (Coetzee) Conradie,Gouritsmond,2001. Susanna Martha (Conradie) Geldenhuys,Parow,1999. Barnard Christiaan Conradie,Villieria,2001. Anna Elizabeth Johanna Conradie,Riviersonderend,1987. Wessel Francois Conradie,Strand,1999;e-pos 2004. Willem Jacobus Conradie,Stellenbosch,1999. se seun Jacobus Conradie Viljoen,Middelburg,O.Kaap,2000. Gert Jacobus Conradie,Potchefstroom,2006,2008. Daniël Erasmus Conradie,Robertson,1999. Petrus Carl Phillippus Conradie,Goodwood,2000. Benjamin Montague Conradie,Gansbaai,2000. Gerrit Willem Johannes Conradie,Upington,2001.

-----------------------------------------------------------------------------Begraafplaas --- BRONNE gebruik =============================== Onderstaande plekke is in 1999 besoek: Durbanville, Stikland, Kuilsrivier, Wolseley, Nieuw Munster-begraafplaas - Wolseley, Tulbagh(dorp-begraafplaas en Museum-kerk) Ceres (ou en nuwe dorpbegraafplaas), Prince Alfred Hamlet dorpbegraafplaas Darling, Malmesbury (ou en nuwe), Strand, Stellenbosch, Villiersdorp, Caledon,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 8

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Napier, Bredasdorp, Gansbaai, Stanford, Swellendam, Riviersonderend, Riversdal, Albertinia, Mosselbaai, Herbertsdale, George, Oudtshoorn, Calitzdorp, De Rust, Prins Albert, Montagu, Robertson, Barrydale, Heidelberg. Namibië: Swakopmund, Karibib, Omaruru, Otjiwarongo, Outjo, Tsumeb, Grootfontein, Okahandja, Mariental, Keetmanshoop. 2000: Riebeeck-Kasteel, Riebeeck-Wes, Paarl, Richmond(Kaap), De Doorns, Ladismith(Kp) Laingsburg, Touwsrivier 2001: Kenhardt, Neilersdrif, Vanwyksdorp Wicus Conradie Okt 1999: Hoopstad, Bloemhof, Bloemhofdam en Christiana (gedeeltelik), begraafplase op plase Kromlaagte(Hoopstad), Plessisrus(Bloemhof). <---------------------------------------------------------------------------------> ============================ CONRADIE - GESLAGSREGISTER. ============================ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@ VERONTSKULDIGING @@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Inligting in hierdie register word aangebied op 'n 'soos dit staan' basis. Geen waarborg oor die korrektheid van die inhoud kan gegee word nie. Neem in ag dat dit die samevoeging is van inligting uit verskillende bronne, wat deur verskillende persone oor meer as 'n 100 jaar voorsien is. Dit gebeur dat geboortedatums en doopname soos deur familie voorsien, en dit wat in rekords soos doopregisters, huweliksregisters, grafskrifte, ens verskyn, ernstig kan verskil. Dit is in sulke gevalle geen eenvoudige saak om te kan besluit wat korrek is nie, en dit kan raadsaam wees dat u self na die betrokke kerkregisters kyk. Waar u eie inligting van hierdie register verskil, word u aangeraai om die inligting te verifieer by die bronne (bv. NGKerk Argief, Kaapstad), en regstellings deur te gee aan: Pieter Conradie, Posbus 47, SANLAMHOF, 7532 PERSONE WAT 'N DRUKSTUK GEBRUIK, MOET OOK (a) Die doopnaam INDEKS vir die register gebruik (conindek.txt) (b) Die aangetroudenes INDEKS vir die register gebruik (controue.txt) Hierdie items is apart beskikbaar vanaf die Conradie Webblad http://www.afrikaner.co.za/pietwerf/conradie.htm Statistiek: Aantal stamlede in register opgeneem 1932 feesboekie: 400 (slegs Koelfontein afstammelinge) 1955 boek : 3100 1978 boek : 4000 (netto na ongeveer 60 duplikaat foute afgetrek) 1999, 27 Mei : 4205 15 Julie : 4334 1 Aug : 4437 (waarvan 4370 name het) 29 Aug : 4692 (48 ongekoppeld, 74 naamloos, 4570 met name) 1 Okt : 4874 (93 naamloos, 4781 met name) 6 Nov : 4965 (93 naamloos*, 78 ongekoppel, 4794 gekoppel) 24 Nov : 5029 (84 naamloos*, 83 ongekoppel, 4945 gekoppel) 2000, 18 Feb : 5171 (71 naamloos*, 97 ongekoppel, 5003 gekoppel) 19 April : 5302 (72 naamloos*, 125 ongekoppel, 5115 gekoppel) 7 Julie : 5398 (72 naamloos*, 135 ongekoppel, 5191 gekoppel) 29 Aug : 5480 (73 naamloos*, 136 ongekoppel, 5271 gekoppel) 2001, 22 Maart : 5885 26 Mei : 5941 22 Julie : 6026 2006, 18 April : 6500 2008, 18 Feb : 6629 2009, 19 Sept : 6823 (62 naamloos*, 393 ongekoppel, 6368 gekoppel) *naamloos= 'kind','seun','dogter',ens. BEKNOPTE CONRADIE-TYDLYNRAAMWERK (1600-1900) 1605..Heinrich CUNTZ (seun van Andreas CUNTZ) word in Allendorf, Duitsland gebore 1631..Johann Henrich CUNTZ word op 07.08.163l in Marburg, Duitsland gebore 1652 Jan van Riebeeck vestig 'n nedersetting aan die Kaap. 1657..Johann Henrich CUNTZ registreer as teologiese student aan Univ. van Marburg 166?..Johann Henrich CUNTZ verander sy van na CONRADI met gradeplegtigheid 1665 Kaapstad word die eerste kerkgemeente in Suid-Afrika 1667..Johann Henrich CONRADI tree in die huwelik in Marburg 1668..a Friedrich Henrich CONRADI word in Marburg, Duitsland gebore 1679 Simon van der Stel aangestel as kommandeur aan die Kaap

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 9

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

1679 die dorp Stellenbosch word aangelê 1682..a Friedrich Henrich CONRADI word ingeskryf in die Gimnasium (skool) te Marburg 1685..a Friedrich Henrich CONRADI verhuis na die Kaap en bedryf 'n herberg (traverne) 1686 Stellenbosch gemeente stig af vanaf Kaapstad 1688 die Franse Hugenote kom na die Kaap 1689?.a Friederich Conradi verkry die leningsplaas "Nieuwendorp" 1691 Simon van der Stel bevorder tot Goewerneur 1699 Simon van der Stel tree af; sy seun Willem Adriaan regeer tot 1707 1700 Vryburgers word toegelaat om met Khoikhoi handel te dryf. Veeboere word nie meer verbied om na die binneland te trek nie; gevolglik begin die blanke nedersetting se grense noordwaarts te skuif, na die Winterberg, Witsenberg, en Roodezand (nou Tulbagh). 1703..a Friederich Conradie trou met Hermina HERMENSZ van Dodewaard - Gelderland 1703 Leenplaas lisensies word aan veeboere toegeken om vee te laat wei op grond buite die amptelike grense van die Kaapse nedersetting. 1707 *Adam Tas lei die protes teen W.A. van der Stel se bestuur. 1710..a Friederich se eerste seun b1 Johannes Hendrik gebore (gedoop 21.07.1710) 1712..Die plaas "Werda" word aan Friederich Conradi toegeken op 11-05-1712. 1729..a Friederich Conradi oorlede 1737..b1 Johannes Hendrik trou met Rosa Swanepoel op 19.07.1737 [Stellenbosch] 1743 Tulbagh gemeente stig af vanaf Stellenbosch 1744..c2 Pieter Jacobus gebore 23.02.1744, gedoop 21.11.1744 1745 die distrik Swellendam word geproklameer 1747..c3 Johannes Hendrik gedoop op 24.09.1747 [burger van Stellenbosch distrik] 1747..b1 Johannes Hendrik bekom op 26.10.1747 oordrag van die plaas Nieuw Munster 1751 Swellendam word gestig 1752..c5 Jacobus gebore; gedoop 05.11.1752 1762..c1 Frederik Hendrik trou met Elizabeth ROSSOUW *1746 1806, 1767..c2 Pieter Jacobus trou op 02.04.1767 met Catharina Maria Viljoen 1767..b1 se vrou Rosa oorlede op 21.04.1767 [Tulbagh] 1772..c3 Johannes Hendrik trou op 24.05.1772 met Jacomina van Deventer 1776..b1 Johannes Hendrik oorlede op 18.07.1776 1778..b5 Jacobus trou op 27.12.1778 met Elsie Sophia van Rensburg 1785 distrik Graaff-Reinet geproklameer 1786 Graaff-Reinet dorp aangelê 1795 Eerste Britse besetting van die Kaap - duur tot 1803 1792 Graaff-Reinet gemeente stig af vanaf Tulbagh 1798 Swellendam gemeente stig af vanaf Stellenbosch 1798..b5 Jacobus word op 21-22 Mei by Klaasvoogds deur Lady Anne Barnard besoek 1803 Kaap keer terug na Bataafse administrasie onder De Mist/Janssens tot 1806 1806 Tweede Britse besetting van die Kaap 1807..c1 Frederik Hendrik oorlede 1814 die Kaap word amptelik 'n Britse kolonie 1821 Worcester-gemeente stig af van Tulbagh 1835 Groot Trek begin 1853 Robertson-gemeente stig af van Swellendam 1854 Montagu-gemeente stig af van Swellendam 1855 Ceres-gemeente stig af vanaf Tulbagh 1859 werk aan Kaapstad-Wellington spoorlyn begin 1869 diamante by huidige Kimberley omgewing ontdek 1899 Anglo-Boere-oorlog begin, duur tot 1902 NOTASIE IN HIERDIE REGISTER =========================== geboortedatum volg na doopnaam (formaat dd.mm.jjjj) (by dd & mm word voorafgaande nul gegee) onderstaande items volg na die naam van die persoon waarop betrekking * = geboortedatum [plek] "christening/baptism" ( * = klein mensie - kyk naby ! ) ~ = doopdatum [plek] E. date/["place where baptized"] ( ~ = water ) = sterfdatum [plek] E. "date of death" ( = kruis ) t = troudatum [plek] ; tt = 2de troudatum ; ens. E. "date of 1st/2nd/etc. marriage" x = 'getroud met' ; xx = 'weer getroud met' ; ens. - sover moontlik verskyn die aangetroude vrou se nooiensvan altyd eerste, ongeag of sy weduwee of geskei was. E. married to, $ = verhouding (& moontlik nageslag); E. relationship (& possibly offspring) % = skei(datum) / E. divorce ( % = duidelike skeiding ) [] = plek van gebeurtenis (geboorte, doop, getroud, oorlede, begrawe, ens) LW: vir geboorte dui die plek nie noodwendig die dorp aan nie, maar die dorp/gemeente/distrik waarin die kind gedoop is. Die kind kan ook by 'n buitegeleentheid (op 'n plaas bv.) gedoop wees tydens besoek van die predikant, en dan is die inskrywing later in die betrokke doopregister

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 10

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

gedoen. E. name of the place where event took place # = dui aan waar die graf is. E. "place where buried" > = nota (aan einde van 'n inskrywing) E. note = additional information. >> = nog nota's na vorige nota. {} = nota {terloopse inligting tussen-in} ! = veras "cremated" () = gereserveer om die noemnaam aan te dui; ook nommer vir dogter se kinders c. = circa (ongeveer/about) NN = nomen nescio = naam/van onbekend (name not known) SK/DN = Sterfkennis/Death Notice; TAB = Transvaal Argief Bewaarplek (Pretoria) VAB = Vrystaat Argief Bewaarplek (Bloemfontein) NAB = Natal Argief Bewaarplek (Pietermaritzurg) KAB = Kaap Argief Bewaarplek (Kaapstad). PEGIS = Univ PE Genealogiese databasis SAGn-p = Suid-Afrikaanse Geslagsregisters (GISA publ., n=deel nommer, p = bladnr) Suid-Afrikaanse stamlidnommer notasie volgens CC de Villiers word gebruik, b.v.: a. = stamvader (enigste) in Suid-Afrika b1. = stamvader se eerste kind (ook die eerste kind van die 2de geslag) Alle Conradie's in Suid-Afrika stam af van die stamvader se eerste eerste seun (b1). Hierdie seun het 4 seuns gehad, en die Conradie's stam dus af van hierdie 4 seuns, en hulle bloedlyne begin in hierdie register respektiewelik met c1, c2, c3 en c5. c2d5. = Hierdie stamlidnommer verwys na (b1) se 2de kind (c2), in die 3de geslag, se 5de kind (d5), in die 4de geslag. Oupagrootjie = Andreas CUNTZ geb. voor 1600 | Oupa = Heinrich CUNTZ geb. ongeveer 1605 [Allendorf] | Vader = Johann Henrich CUNTZ/CONRADI geb. 07.08.163l [Marburg] | a Friedrich Henrich CONRADI/Conradÿ | geb. ongeveer 1668 [Marburg, Duitsland] | gaan na die Kaap in 1685 | +------------------------+ b1 Johannes Henricus b2 Frederik (ongetroud) | 21-09-1710 19-07-1716 | woon op Nieuw Munster | +---------+----------+----------+----------+----------+---------+ | | | | | | c7 | | c3 | | c6 Maria | c2 Johannes | c5 Hermina Johanna c1 Pieter Hendrik c4 Jacobus 31-08-1755 29-10-1758 Frederik Jacobus 24-09-1747 Maria 05-11-1752 Hendrik 23-02-1744 | Sibillia |Klaasvoogds |stamvader|Nieuw | 25-07-1751 | |van |Munster | | |Robertson| | | |Montagu | | | |Swellen- | | | |dam | | | |Conradies| | | | | | | c1's c2's c3's c5's VOORGESLAGTE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE CONRADIE STAMVADER ======================================================= Andreas CUNTZ - Conradie stamvader se Oupagrootjie Met die hulp van inligting, wat deur Herr Hans-Georg Bleibaum, voor Mei 1976, uit die Marburger Sippenbuch onttrek is, kan ons die voorgeslag van die Suid-Afrikaanse Conradie-stamvader terugspoor tot ongeveer by die jaar 1600. Andreas CUNTZ was was rondom hierdie tyd woonagtig in die Duitse staat Hessen in die dorp Allendorf aan die Lumdarivier. Andreas CUNTZ se eerste kind was Heinrich CUNTZ, wat in ongeveer 1605 in Allendorf gebore is. Heinrich CUNTZ - Conradie stamvader se Oupa

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 11

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Volgens 'n burgerbrief van 20.07.1627 het bogemelde Heinrich CUNTZ, seun van Andreas CUNTZ, voor 1627 van Allendorf na Marburg aan die Lahnrivier gekom. Heinrich het in Ledergasse in Marburg gewoon. Hy was lid van die Lutherse kerk, en 'n bakker van beroep. In 1643 word hy voog vir die kinders van Adolf Mei. Sy kapitaal toe was toe 950 Reichsdaalders. Op 06.08.1645 is die voogskap afgegee (beëindig). In 1652 word hy stadsluitenant. Hy word in Marburg rekords uitdruklik vermeld as die seun van die gestorwe Andreas CUNTZ van Allendorf. Heinrich is tussen die jare 1653/4 in Marburg oorlede. Heinrich is op 27.09.1627 in Marburg getroud met Catharina Braun (Dogter van Jacob Braun) (sy was voorheen in Marburg op 09.12.1622 met Johann Wildner getroud). Sewe kinders word vir die CUNTZ egpaar aangegee, waarvan die derde kind Johann Henrich CUNTZ op 07.08.163l in Marburg gebore is. Johann Henrich CUNTZ word CONRADI - Conradie stamvader se Vader Voorgemelde Johann Henrich CUNTZ, word uitdruklik in rekords vermeld as die seun van die afgestorwene Heinrich CUNTZ wat na Marburg gekom het. Hy was ook lid van die Lutherse kerk en het in 1657 as student aan die Marburgse Universiteit geregistreer. Johann Henrich het sy van CUNTZ na CONRADI verander tydens sy graadverkryging in Teologie aan die Universiteit van Marburg. [Die van "CUNTZ" is in Duits 'n afkorting vir "seun van KONRAD". Die meer geleerde Latynse vorm CONRADI het dieselfde betekenis naamlik "seun van KONRAD"]. Hy was van 1669 tot 1688 'n predikant vir Cölbe en Wehrda - beide dorpe is teenaan die stad Marburg geleë. Hy is op 04.05.1690 in Marburg of Cölbe/Wehrda oorlede. Hierdie Johann Henrich CUNTZ/CONRADI was van Friedrich Schneider - Die Schneiders twee se huweliksgebooie is op 22.09.1667 gehad, waarvan die eerste kind Friedrich van die Suid-Afrikaanse Conradies. getroud met Anna Elizabeth Schneider, dogter het in Kirchhain naby Marburg gewoon. Die in Marburg opgegee. Hulle het 7 kinders Henrich CONRADI was - hy is die stamvader

Die 2009 uitgawe kruis-verwysnommers is links in [####]

[0001] a. Friedrich Henrich Conradi/Conradÿ geb. ongeveer *1668 [Marburg, Duitsland] 1729 t 07.10.1703 x HARMENSZ, Hermina {van Dodewaard, Gelderland (Holland)}. > Friedrich Henrich CONRADI is ongeveer 1668 in Marburg gebore. Hy is op 16.10.1682 in die Gimnasium (skool) in Marburg ingeskryf. Hy het in 1685 uit Marburg na die Kaap gekom. (bron: genealoog dr. J. Hoge). Friedrich Henrich het ondermeer 'n herberg (traverne) aan die Kaap bedryf. In 1689 het hy die leningsplaas "Nieuwendorp" verkry. Volgens ons plaaslike Heemrade se registers, is die plaas Werda aan Friedrich Henrich toegeken op 11-05-1712. "Nieuwendorp het hy in 1719 aangekoop. Hy het beide plase 'n paar jaar voor sy dood verkoop - albei plase was in 1955 deel van Rhodes Fruit Farms in Drakenstein. Volgens dokumente in die Kaapse Argief het Friedrich sy naam aan die Kaap geteken as Friederich (ekstra "e") Conradi of Conradÿ. (Conradÿ word net soos Conradi uitgespreek) Johannes Henricus *1710 18.07.1776 ~ 21.09.1710 [Stellenbosch] t 19.07.1737 [Stellenbosch] x SWANEPOEL, Rosa *1721 21.04.1767 [Tulbagh] > Met sy troue was hy 'n burger van Drakenstein. Rosa was die 4de kind en enigste d/v Pieter Janz. Swanepoel, wat voor 1700 hier van Gelderland (Nederland) aan gekom het; hy is op 01.05.1712 met Maria Sibella Sachs getroud. Rosa het 7 broers gehad. Rosa se vader was die eerste eienaar van die leenplaas Nieuw Munster naby die huidige dorp Wolseley. Pieter Swanepoel het sy leenplaas vernoem na sy geboortedorp Nieuwmunster in die teenwoordige Wes-Vlaandere). Johannes bekom op 26 Oktober 1747 oordrag van die plaas Nieuw Munster, wat tot toe die leenplaas van sy skoonvader, Pieter Janz. Swanepoel was. Frederik Hendrik 1807 t 10.10.1762 x ROSSOUW, Elizabeth *1746 1806, {d/v Pierre Rossouw & Anna Maria v/d Vyver} > Hy was die eerste Conradie wat op die

[0002] b1.

[0003] c1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 12

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

plaas Harmonie in die Koo wes van die huidige Montagu gaan boer het. Die soldaat, wetenskaplike en ontdekkingsreisiger Robert Jacob Gordon het op een van sy reise in 1778 by Frederik op Harmonie aangedoen. Gordon het die aand van 3 Desember in die donker verdwaal, en om 10 uur by "Coenradi" se plaas "Harmonie" uitgekom waar hy die nag oorgebly het. Hy is die volgende dag weer voort na sy wa wat in die veld vasgesit het. Van die boervrou "Coenradi" het hy 'n "regte wilde vark, met snytande in die kaak, soos van die varke in Europa" as 'n geskenk ontvang (duidelik 'n vlakvark). Anna Maria *1765 < 1786 ~ 30.03.1765 t 29.06.1783 x NEL, Willem ~14.08.1763 Johannes Hendrik *1767 15.04.1804 ~ 17.05.1767 t 10.05.1789 x MÖLLER, Hester *01.02.1766 29.04.1827 (d/v Pieter Willem Möller & Aletta Nel) (sy trou weer met Charles Marais op 03.03.1816) > gewoon in Stellenbosch Frederik Hendrik *03.03.1790 ~ 09.05.1790 19.10.1851 t 15.11.1815 [Tulbagh] x DU TOIT, Anna Petronella *12.08.1800 15.08.1861 [Robertson] > sy is oorlede aan huis van haar seun f5 wat in Barrystraat op Robertson gewoon het. Sy was 'n weduwee, en 61 jr 3 dae oud. SK MOOC 6/9/96 8940 Johannes Hendrik *06.09.1819 ~ 17.10.1819 [Tulbagh] t 19.03.1850 [NGK Swellendam] x VAN DEVENTER, Johanna Catharina Wilhelmina *c.1829 > Hulle het in Montagu omgewing gewoon; hulle laat doop h1-h7 oor 'n periode van 20 jaar, en vanaf h2 is die kinders op Montagu gedoop. Die Montagu gemeente het eers in 1854 afgestig van Swellendam, dus is JH & JCW se troue in die Swellendamse huweliksregister. Die Robertson gemeente bestaan sedert 1853, maar aangesien hulle in Montagu laat doop het, moes hulle dus aan die Montagu kant van die berg gewoon het. OPVOLG- NOTA VIR VERDERE NAVORSING: Die nageslag van "c1d2e1f1" was voorheen foutiewelik gelys op 'n onmoontlike plek as "c1d5e1f9g1" (jonger persoon het ouer persoon gevolg) waar c1d5e1f9g1 die seun sou wees van c1d5e1f9 'n "Frederik" getroud met 'n "Petronella", wat inderdaad op hierdie plek (c1d2e1f1) ook die geval is! Die foutiewe plasing by c1d5e1f9g1 het reeds in die stamboom van 1954 verskyn, en die verskuiwing na c1d2e1f1 is in 2008 gedoen. Tot stawende bewyse gevind kan word, is hierdie tans die mees waarskynlike posisie vir hierdie been van die familie. JH se vader behoort ook JH wees want hy het sy 1ste seun JH gedoop, en JH se moeder behoort "Anna Cecilia Magdalena" te wees? JH & JCW het saam kinders oor 'n periode van 20 jaar (h1-h7). JWC se vader behoort Willem Adriaan van Deventer te wees, getroud met onbekende van Johanna Catharina Wilhelmina. Op hierdie stadium (Feb 2008) lyk dit of die nodige stawende inligting nie sommer in die argiewe gevind sal word nie, aangesien verskeie vorige navorsers nooit kon vasstel met watter een van so baie "Johannes Hendrik" Conradies Johanna Catharina Wilhelmina VAN DEVENTER op 19.03.1850 getroud is nie. Dit kan wees dat die inligting bloot nie bestaan nie. Ouderdomme of geboortedatums is ongelukkig nie destyds in sekere huweliksregisters opgeteken nie. Johannes Hendrik *06.03.1851 t 20.06.1882 [Barrydale] x PACE, Johanna Margaretha Isabella *1856 > met t 'n boer van Weltevreden, sy 'n suster van c1d5e6f10 se vrou. Sy was 'n kleindogter van Robert PACE wat uit London gekom het en in Kaapstad met Femma Maria DE VOS getroud is. Bron: SAG7- p268. Johannes Hendrik *05.04.1883 25.10.1976 # [Woltemade begraafplaas, Maitland] t 26.11.1907 [NGK Barrydale] x BEYERS, Christina Elizabeth *c.1883 > met t was hy 'n boer, altwee was 24jr oud. >> vader en oupa. Johanna Margaretha Catharina *02.10.1884

[0004] c1d1, [0005] c1d2.

[0006] c1d2e1.

[0007] c1d2e1f1.

[0008] c1d2e1f1g1.

[0009] c1d2e1f1g1h1.

[0010] c1d2e1f1g1h2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 13

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0011] c1d2e1f1g2. [0012] c1d2e1f1g3, [0013] c1d2e1f1g4, [0014] c1d2e1f1g5. [0015] c1d2e1f1g5h1. Willem Adriaan *13.08.1856 ~ 28.12.1856 [NGK Montagu] Johanna Catharina Wilhelmina *26.09.1858 ~ 27.09.1859 [NGK Montagu] Anna Cecilia Magdalena *16.04.1861 ~ 01.09.1861 [NGK Montagu] t 05.06.1894 x PACE, Robert Ryk Petrus *22.03.1842 [Riversdal] Gert *25.09.1863 ~ 03.01.1864 [NGK Montagu] t 11.07.1893 [Montagu] x LE ROUX, Susanna Catharina Maria *30.04.1861 [Montagu] > gewoon op Warmwaterberg. Johannes Hendrik *30.07.1894 05.06.1948 # [Robertson] t 09.01.1922 x LE ROUX, Gertruida Jacoba *21.07.1903 08.02.1973 #[Robertson] > gewoon op Klipdrif Gert Johan *28.11.1922 (Gert) 01.07.2003 [Robertson] # [Robertson] t 17.01.1942 x VAN DEVENTER, Margaretha Louisa *18.07.1921 (Magriet) 12.10.1995 #[Robertson] > sy laaste woonadres: Pollockstraat 31, Robertson Margaretha Louisa *26.01.1943 (Manta) 25.02.1987 # [Robertson] x GELDERBLOM, Cornelis Isak Johannes Hendrik *24.02.1945 [Eersterivier] x SWANEPOEL, Petronella Madelene *12.06.1966 Estelle *1969 Margaretha Louisa *12.12.1973 Johannes Stephanus *31.05.1947 [Brackenfell] (Pikkie) 13.10.2004 x MOSTERT, Catharina Margrietha *01.12.1951 (Careen) > laaste adres: Marionstr 18, Stellenberg, Durbanville. Hy was volgens boedelkennisgewing 'n "afgetrede werker" Janette *27.11.1973 Nelene Jacque Gert Johan *05.05.1954 Niel *10.12.1959 17.03.1978 # [Robertson] {by sy moeder begrawe}. Rachel Elisabeth *26.03.1924 Susanna Catharina Maria *14.06.1927 {2-ling} Pieter Christiaan *14.06.1927 {2-ling} Johannes Hendrik *13.01.1929 29.09.1984 t 26.06.1954 x CONRADIE, Zacharia Gertruida *27.06.1933 (c3d5e3f4g7h2) 25.11.2008. > Haar begrafnisdiens was op 29.11.2008 in die AGS Kerk Robertson. Maryna Johanna *19.07.1955 (Marietjie) Johannes Hendrik *27.10.1957 (Johan) x NN, Daphne > kinders en kleinkinders Jacob Frederik *09.12.1964 (Ferdi) x NN, Koekie Lohandri Mario Susanna Catharina Maria *30.06.1932 x VAN DEVENTER, Daniel Benjamin *02.05.1925 2003 > 2003: sy adres was Barrystraat 12, Ashton, 6715. VAN DEVENTER-kinders: (1) Johannes Stefanus *20-07-1953 x 26-12-1981 Marinata DU PLESSIS *23-01-1954; (2) Gertruida Jacoba *23-07-1954 x 20-04-1974 James van der Spuy THOMSON *28-11-1944; (3) Desmarie VAN DEVENTER *02-02-1963 x 21-10-1981 Francois Johannes VAN STADEN *30-07-1956. Abraham Hercules *28.01.1897 [Montagu] {ongetroud} Frederik Hendrik Jacobus *1871 t 14.03.1893 x ROSSOUW, Johanna Susanna ??.11.1930 Alida Jacomina Magdalena *18.04.1894 ~ [Montagu] {klein verbrand} Johannes Hendrik Jozua *04.01.1896 ~ [Montagu] 24.04.1961 # [McGregor] t 15.11.1921 [Montagu] x MARAIS, Petronella Johanna *25.01.1900[Robertson] 09.08.1983 #[McGregor] > {d/v Sarel Fransoeis Marais en Bertha Magarietha van Zyl van Montagu} Frederik Hendrik *09.08.1922 [Montagu] 30.04.1998 ! t 28.06.1947 x STASSEN, Susarah Elizabeth *31.08.1929 Anna Magdalena Petronella *13.04.1948 t 29.07.1967 x ROSSOUW, Willie Jacobus *08.11.1947 > Rossouw Kinders: (1) Jacques Jacobus *19.04.1968 t 27.08.1990 tt 29.11.1997, (1.1) kleinseun, Marchell Willie

[0016] c1d2e1f1g5h1i1.

[0017] c1d2e1f1g5h1i1j1, [0018] c1d2e1f1g5h1i1j2. [0019] [0020] [0021] [0022] c1d2e1f1g5h1i1j2k1, c1d2e1f1g5h1i1j2k2, c1d2e1f1g5h1i1j2k3, c1d2e1f1g5h1i1j3.

[0023] [0024] [0025] [0026] [0027] [0028] [0029] [0030] [0031]

c1d2e1f1g5h1i1j3l1, c1d2e1f1g5h1i1j3l2, c1d2e1f1g5h1i1j3l3, c1d2e1f1g5h1i1j4. c1d2e1f1g5h1i1j5. c1d2e1f1g5h1i2, c1d2e1f1g5h1i3, c1d2e1f1g5h1i4. c1d2e1f1g5h1i5.

[0032] c1d2e1f1g5h1i5j1, [0033] c1d2e1f1g5h1i5j2. [0034] [0035] [0036] [0037] c1d2e1f1g5h1i5j3. c1d2e1f1g5h1i5j3k1. c1d2e1f1g5h1i5j3k2. c1d2e1f1g5h1i6,

[0038] c1d2e1f1g5h2. [0039] c1d2e1f1g6. [0040] c1d2e1f1g6h1, [0041] c1d2e1f1g6h2.

[0042] c1d2e1f1g6h2i1. [0043] c1d2e1f1g6h2i1j1,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 14

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

*10.04.1998; (2) Hendrik *25.03.1972, (2.1) kleindogter Nikita *07.05.1996, (2.2) kleinseun Jeandrè *20.02.1999; (3) Natasha, aangeneem gebore Rossouw, t 19.07.2002, x VORSATZ, Siegfried Morne, (3.1) seun Keanu *23.03.2002. Petronella Johanna *24.03.1950 x JANSE VAN RENSBURG, Chris > Janse van Rensburg kinders: (1) Pieter; (2) Lehanda. Susarah Elizabeth *22.02.1952 x VAN WYK, Renz > Van Wyk kinders: (1) Renier; (2) Renata. Bertha Magrieta *30.01.1953 x WALTERS, Johan > 2 seuns en 1 dogter. Engela Hendrieka *03.12.1954 x GILLIMEE, Gert > 1 seun en 2 dogters. Johannes Hendrik Jozua *06.11.1955 03.07.1999 ! t 10.12.1979 x STADLER, Elizabeth Cato *21.08.1959 01.09.2003 Renchia *06.01.1980 Sarana *19.08.1983 Wilna Susanna *03.02.1957 x VISSER, Eric Johannes *22.01.1948 > Vissers kinders: (1) Johannes Alberts *21.08.1976; (2) Elzet *19.12.1979; (3) Tania *18.10.1985 (3.1) Kleinkind: Kyla Gillomee *02.01.2001. Frederik Hendrik *12.03.1958 x ENGELBREGHT, Ronel *06.12.1959 Simonè *19.04.1994 Sarel Fransoeis *06.07.1959 > 2005 Ongetroud. Bertha Margaretha *14.01.1928 [Klipheuwel, Montagu] ca.1985 x STASSEN, Willem ca.1993 > Stassen kinders: (1) seun Nico; (2) dogter Marlene; (3) seun Willa. Johanna Susanna *08.04.1935 [Boesmansrivier, McGregor] t 27.08.1955 x LOUBSER, Frank > Loubser kinders: (1) dogter Joanie; (2) seun Andries xx LASKEY, John. Sarel Francois Marais *04.07.1938 [Boesmansrivier, McGregor] {later Paynesdale McGregor} t 05.03.1960 x KRIEL, Julliette *15.07.1939 > {d/v Johannes Dawid Kriel en Ragel Elizabeth Botha van Montagu} Johannes Hendrik Josua *03.12.1960 [Robertson, McGregor] (Jan) t 22.04.1989 [Humansdorp] x GROBLER, Gwynn Lizelle *17.03.1962 > {d/v Cornelius Gwynn Grobler en Noyna Ferreira van Steytlerville}; 2005: Woon in die Strand, hy werk by Denel Land Systems Western Cape Johannes Hendrik *19.01.1991 [Somerset-Wes, Strand] Francois Cornelius *27.03.1993 [Somerset-Wes, Strand] Johannes David *12.10.1965 [Robertson , McGregor] x VAN ROOYEN,Ronel *15.03.1968 [Bellville] Danèl *15.08.1992 [Springbok] Rohan *11.04.1996 [Alexanderbaai] Johanna Catharina Susanna *06.10.1897 ~ [Montagu] t 23.09.1919 x NEETHLING, Sarel Johannes Frederik Hendrik Jacobus *03.11.1899 (Frikkie) 22.05.1976 # [Robertson] t 22.04.1924 x LE ROUX, Magdalena Jacoba *13.04.1900 (Lena) 09.06.1976 Frederik Hendrik Jacobus *14.01.1925 14.07.1928 Rachel Elizabeth Neethling *22.10.1926 x DE WET, Pieter Wouter Johanna Susanna *13.01.1930 x ERASMUS, Johanna Pieter Christiaan *27.12.1931 x BURGER, Elsie Johanna Frederik Jacobus *12.03.1962 (Rico) x SMITH, Marita Johanna *07.09.1965 Werner *26.08.1995 Nelia *22.08.1965 Leonie *17.10.1967 Magdalena *09.06.1934 x CONRADIE, Pieter Erasmus *06.06.1929 (c5d5e5f2g1h2) 21.11.1983 Gideon Jacobus *04.08.1901 ~ 20.12.1901 [NGK Montagu] 18.09.1971 # [Montagu] t 04.06.1929 x CRONJE, Martha Maria Jacobs *31.08.1898 25.12.1986 Susanna {2-ling} Johanna {2-ling} Martha

[0044] c1d2e1f1g6h2i1j2, [0045] c1d2e1f1g6h2i1j3, [0046] c1d2e1f1g6h2i1j4, [0047] c1d2e1f1g6h2i1j5, [0048] c1d2e1f1g6h2i1j6. [0049] c1d2e1f1g6h2i1j6k1, [0050] c1d2e1f1g6h2i1j6k2, [0051] c1d2e1f1g6h2i1j7,

[0052] c1d2e1f1g6h2i1j8. [0053] c1d2e1f1g6h2i1j8k1, [0054] c1d2e1f1g6h2i1j9. [0055] c1d2e1f1g6h2i2, [0056] c1d2e1f1g6h2i3, [0057] c1d2e1f1g6h2i4.

[0058] c1d2e1f1g6h2i4j1.

[0059] c1d2e1f1g6h2i4j1k1. [0060] c1d2e1f1g6h2i4j1k2. [0061] c1d2e1f1g6h2i4j2. [0062] c1d2e1f1g6h2i4j2k1, [0063] c1d2e1f1g6h2i4j2k2. [0064] c1d2e1f1g6h3. [0065] c1d2e1f1g6h4. [0066] c1d2e1f1g6h4i1. [0067] c1d2e1f1g6h4i2, [0068] c1d2e1f1g6h4i3, [0069] c1d2e1f1g6h4i4. [0070] c1d2e1f1g6h4i4j1. [0071] [0072] [0073] [0074] c1d2e1f1g6h4i4j1k1. c1d2e1f1g6h4i4j2, c1d2e1f1g6h4i4j3, c1d2e1f1g6h4i5,

[0075] c1d2e1f1g6h5. [0076] c1d2e1f1g6h5i1, [0077] c1d2e1f1g6h5i2, [0078] c1d2e1f1g6h5i3,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 15

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0079] c1d2e1f1g6h6, [0080] c1d2e1f1g6h7. Anna Catharina *18.01.1904 t 28.01.1930 x LE ROUX, Daniël Jacobus *27.02.1882 Daniël Christoffel *16.02.1906 05.08.1969 # [McGregor] x GROENEWALD, Anna Magaretha *09.09.1911 25.05.2008 #[McGregor, 29.05.2008] > haar begrafnisdiens was op 29.05.2008 in Huis Le Roux,Robertson; Sy is d.v. Jacobus Johannes GROENEWALD * 1.1.1880 en Anna Margaretha WOLFAARDT * 1879 Frederik J. [Brackenfell] ??.??.2004 Annette x DU PLESSIS, NN Willem Adriaan *26.04.1908 28.04.1980 # [Bonnievale] x DU PLESSIS, Johanna S. (Jeanne) Olive x MANNING, NN Johanna x WESSELS, NN Anna *15.04.1944 t 04.03.1964 x DE WET, Jacobus Stephanus Catharina Johanna *27.08.1910 x LLOYD, Johannes Gert *01.11.1912 19.03.1987 # [Bonnievale] x JOUBERT, Lydia *07.09.1913 (Bok) 28.03.1971 Gerdie Johanna x SLADE, NN Pieter Francois *19.10.1914 (Piet) 30.08.1980 # [Robertson, Suid begraafplaas] t 20.06.1939 x SWANEPOEL, Jacomina Elizabeth *03.07.1918 (Miemie) 03.09.1980 Elsabe *11.09.1940 t 06.06.1970 x GIBBONS, Michael John Janita *24.05.1944 t 23.04.1966 x VAN DER MERWE, Philippus van Wyk Martha Elizabeth *03.09.1917 {invalide} Alida Jacoba Magdalena *1871 t 19.11.1899 x STEMMET, Gert Diederik Anna Elizabeth *02.11.1825 ~ 07.03.1824 [Worcester] 1876 [Kaapland] t 31.12.1842 x COLYN, Gabriël Jacobus Hester Susanna Francina *12.10.1826 ~ 16.04.1827 [Swellendam] Martha Magdalena Hendrina *08.05.1829 ~ 13.08.1829 [Swellendam] x NN, Jacob Frederik Hendrik *12.03.1834 ~ [Swellendam] 06.02.1922 t 30.03.1857 x VILJOEN, Helena Catharina. > 1861: hy woon in Barrystraat, Robertson Frederik Hendrik *05.02.1860 ~ [Robertson] op jong ouderdom. Johannes Andries *12.05.1864 (Jan) ~ [Robertson] t 27.03.1888 x FOURIE, Margaretha Johanna tt 23.10.1894 xx PRINS, Johanna Hendrika Petronella. Frederik Hendrik *26.02.1889 ~ [Robertson] Hester Johanna *28.07.1890 t 28.09.1915 x DU TOIT, Jacobus Hugo xx STEMMET, Louis Josef Marthinus *03.10.1891 (of 1890?) 06.11.1963 t 21.08.1917 x FOURIE, Sara Margaretha Loftus Maria Anna *12.02.1918 (Marie) 29.08.2003 # [Durbanville] x DE KOCK, Jacobus F. *28.11.1910 23.02.1994 #[Durbanville] Margaretha Fourie *10.02.1920 ~ 04.04.1920 [NGK Robertson] x WIESE, Matthys Louis Jan Andries *12.04.1922 x KOTZÉ, Maria Anna Elizabeth Jan Marthinus *02.11.1949 x LÖTTER, Matriesa Jacoba Jan Andries *07.04.1974 Isabeau *27.07.1976 Johanna Jacoba *24.10.1952 Sarah Margrieta *08.10.1953 x MOSTERT, Daniël Jacobus. Maria Anna Elizabeth *22.09.1961 Janetta Adriana *28.12.1962 Frederik Hendrik *01.09.1866 [Robertson] Alida Magaritha *03.10.1868 [Robertson] 1940 [Transvaal] x BUCHLER, Jacobus 1944 [Transvaal] Francois Petrus *11.11.1870 [Robertson] Anna Petronella Elizabeth *14.01.1873 [Robertson] x COLYN, Hendrik Jacobus Helena Catharina *13.12.1874 [Robertson] t 08.03.1898 x CONRADIE, Johan George *21.04.1868 (c2d4e18f5)

[0081] c1d2e1f1g6h7i1. [0082] c1d2e1f1g6h7i2, [0083] c1d2e1f1g6h8. [0084] c1d2e1f1g6h8i1, [0085] c1d2e1f1g6h8i2, [0086] c1d2e1f1g6h8i3, [0087] c1d2e1f1g6h9, [0088] c1d2e1f1g6h10. [0089] c1d2e1f1g6h10i1, [0090] c1d2e1f1g6h10i2, [0091] c1d2e1f1g6h11.

[0092] c1d2e1f1g6h11i1, [0093] c1d2e1f1g6h11i2, [0094] c1d2e1f1g6h12, [0095] c1d2e1f1g7, [0096] c1d2e1f2, [0097] c1d2e1f3, [0098] c1d2e1f4, [0099] c1d2e1f5. [0100] c1d2e1f5g1. [0101] c1d2e1f5g2. [0102] c1d2e1f5g2h1. [0103] c1d2e1f5g2h2, [0104] c1d2e1f5g2h3. [0105] c1d2e1f5g2h3i1, [0106] c1d2e1f5g2h3i2, [0107] [0108] [0109] [0110] [0111] [0112] [0113] [0114] [0115] [0116] c1d2e1f5g2h3i3. c1d2e1f5g2h3i3j1. c1d2e1f5g2h3i3j1k1. c1d2e1f5g2h3i3j1k2, c1d2e1f5g2h3i3j2, c1d2e1f5g2h3i3j3, c1d2e1f5g2h3i3j4, c1d2e1f5g2h3i3j5, c1d2e1f5g3. c1d2e1f5g4,

[0117] c1d2e1f5g5. [0118] c1d2e1f5g6, [0119] c1d2e1f5g7,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 16

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0120] c1d2e1f5g8, [0121] [0122] [0123] [0124] [0125] [0126] c1d2e1f5g9. c1d2e1f5g10. c1d2e1f5g11, c1d2e1f6. c1d2e1f7, c1d2e2, Hester Möller *02.10.1877 t 28.03.1899 x PRINS, Barend Petrus. Hendrik Christoffel *27.07.1879 Frederik Hendrik *19.12.1880 x DIENER, Mienie (2ks). Maria Johanna x BRUWER, Stephanus xx VAN DEVENTER, H. Sara Elizabeth *23.02.1838 ~ [Swellendam] Hester Möller *04.03.1841 ~ [Swellendam] Anna Maria Johanna *13.08.1794 ~ 05.10.1794 [Graaff-Reinet] t 07.10.1816 x THERON, Hendrik Francois {seun van P.N. Theron}. Johannes Hendrik *12.02.1797 (Jan) 1838 [Swellendam] ~ 07.05.1797 t 04.03.1821 [Swellendam] x VAN ZYL, Cornelia Elizabeth {xx 05.10.1839 Frederik Hendrik CONRADIE (c1d7e1)} Anna Cecilia Maria *21.01.1823 ~ 06.04.1823 [Swellendam] t 06.09.1839 [Swellendam] x FOUCHÉ, Jacobus Paulus {s/v Philippus Johannes Fouché & Hester Johanna Gildhuizen} Hester Johanna Hendrika *26.03.1824 ~ 26.02.1825 [Swellendam] Johannes Hendrik *22.03.1826 ~ 26.12.1826 [Swellendam] Frederick Hendrik Jacobus *07.09.1831 [Leeurivier, Montagu distr.] 30.07.1903 [Boschfontein, Hoopstad distr.] {Grafsteen: 05.09.1836, 30.07.1903 Kalkfontein Bloemhofdambegraafplaas} ~ 03.04.1832 [Swellendam] t 04.04.1853 [Swellendam] x VAN ZYL, Anna Cecilia Wilhelmina *c.1834 1864 tt 21.07.1873 [NGK Boshof] xx VAN ZYL, Rosa Hermina *c.1857 {3de dogter van c3d6e9} > Met sy 1ste troue is hy 'n landbouer van Jan Lootsrivier, en sy is afkomstig van Leeurivier. Sy ouderdom word as 21 aangegee, en hare as 18 jaar. Volgens sy SK: C.1310 Bloemfontein argief, is hy oorlede aan watersug as 'n 57-jarige boer. Dit lyk egter of hy eerder ongeveer 70 jaar oud was. Met sy 2de troue is hy 36, en veeboer van Boschfontein, Boshof. Sy is 16 jaar, en van dieselfde adres. 7 kinders van sy eie word op die SK gelys - g4 ontbreek omdat sy reeds oorlede was; ook word die 3 weeskinders van sy dogter g4 gelys - hy het hulle grootgemaak. Hulle grafte - ook die van g4 - is later verskuif weens die bou van die Bloemhofdam. Elizabeth Johanna *07.10.1854 ~ 25.02.1855 [NGK Montagu] 21.02.1932 # [Kromlaagte, Hoopstad] > die geboortedatum op haar graf lees egter 06.10.1860. Cornelia Johanna *11.05.1857 ~ 20.12.1857 [NGK Montagu] 08.10.1921 # [Kromlaagte, Hoopstad] t 25.06.1877 [NGK Hoopstad] x CONRADIE, Jacobus Daniël (c1d10e3f2) *12.08.1847 28.03.1934 > Haar doopinskrywing lees "Cornelia Elizabeth", maar in lewe was sy as "Cornelia Johanna" bekend, en word so op haar graf aangedui. Haar kleindogters is ook na haar vernoem (nageslag c1d10e3f2). Met haar troue was sy 21jr, en van Boschfontein, Boshof. Hy was 27jr en transportryer van Mooimeisiesfontein, Boshof. Anna Cecilia Wilhelmina *26.10.1859 ~ 20.11.1859 [NGK Montagu] t 01.11.1886 [NGK Hoopstad] x JACOBS, Jacobus Frederick *c.1862 > Met hulle troue was sy 23jr en van Boschfontein, Hoopstad. Hy was 24jr, veeboer van Boschfontein, Hoopstad. Hester Johanna *17.05.1862 ~ 18.01.1863 [NGK Montagu] 22.03.1889 [Waaifontein, distr Hoopstad] # [herbegrawe, Kalkfontein, Bloemhofdam] t 16.10.1882 [NGK Hoopstad] x NIEUWOUDT, Tielman *c.1860 [distr Clanwilliam] 21.03.1889 [Waaifontein, distr Hoopstad] > Met hulle troue was sy 18jr en van Boschfontein, Hoopstad. Hy was veeboer, 22jr en van Waaifontein, Hoopstad. Hulle grafte is later verskuif na die Bloemhofdambegraafplaas. Hy was 'n boer. Niewoudt kinders: (1) Anna Cecilia Wilhelmina *08Nov83; (2) Abraham Johannes *05Des86; (3) Frederik Hendrik Jacobus Conradie *11Mrt89. Na hulle ouers se dood is die 3 kinders deur hulle oupa f4 grootgemaak. g4 & haar man

[0127] c1d2e3.

[0128] c1d2e3f1,

[0129] c1d2e3f2, [0130] c1d2e3f3. [0131] c1d2e3f4.

[0132] c1d2e3f4g1. [0133] c1d2e3f4g2.

[0134] c1d2e3f4g3.

[0135] c1d2e3f4g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 17

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

is 1 dag uit mekaar volgens oorlewering beide aan "koperdip" vergiftiging oorlede. "koperdip" is die volksnaam vir "Cooper's Dip", 'n geel poeier wat saamgestel was uit arseen en swawel, en wat gebruik is om brandsiek skape te dip. Dit is onseker wat presies die Nieuwoudts se dood veroorsaak het. Dit word vertel dat die egpaar met 'n slee en osse 'n vrag waatlemoene gaan laai het. Op pad terug het hulle van die waatlemoene geëet, en is dood omdat hulle dit warm geëet het. 'n Ander weergawe lui dat iemand van die waatlemoene vergiftig het om ongediertes by te kom, en dat die Nieuwoudts onwetend een van hierdie vrugte geëet het. Volgens oorlewering is hierdie gebeurtenis destyds nie openlik bespreek nie, en dit het waarskynlik gegaan oor die kwessie oor wie die waatlemoene einlik vergiftig het. Dit moet duidelik gestel word dat hierdie nie noodwendig die ware weergawe is van wat gebeur het nie aangesien dit reeds in 1889 gebeur het, en die inligting deur oorlewering kom. Bron: LJ Conradie c3d6e7f5g1h6i1. Rosa Hermina *c.1874 t 22.01.1896 [NGK Hoopstad] x NEL, Willem Adriaan *c.1871 > Met hulle troue was sy 22jr, en van Boschfontein, Hoopstad. Hy was 25jr, veeboer van dieselfde adres. Anna Cecilia *c.1879 t 27.07.1898 [NGK Hoopstad] x JOHNSON, Peter Benjamin Samuel *c.1876 > Met haar troue was sy 19jr van Boschfontein, Hoopstad. Hy was 22 jr van Dundee, Natal. Frederica Jacoba x JOHNSON, Robert Jacomina Maria Hendrik Willem Francois *12.06.1835 Jacobus Francois Wilhelmus *06.05.1838 Petronella Maria *10.10.1841 17.01.1856 Hendrik Francois *21.07.1801 17.01.1856 [Ceres] ~ 04.10.1801 t 07.03.1824 [Worcester] x MARAIS, Aletta Johanna 28.01.1830 tt 20.07.1830 [Tulbagh] xx MÖLLER, Maria Magdalena *16.10.1814 23.08.1882 #[Ceres] > Hy het geboer op Romansrivier, Wolseley en omdat hy op Sondag gery het met sy wa op pad van Kaapstad, het Ds. Shand geweier om sy dogter (f7) te doop - een van die dinge wat gelei het tot die afstigting van die gemeente Kruisvallei. Johannes Hendrik *24.01.1825 ~ 20.03.1925 [Tulbagh] x THERON, Maria Magdalena > geboer op Leeuwfontein, Ceres. Hierdie familieplaas met sy ou beroemde woonhuis is beskrywe in "Historical Buildings". Hendrik Francois *10.11.1847 11.04.1912 x ROËSCH, Anwyn Ada Mary Jane *23.08.1852 09.08.1938 > Haar moeder het van New York gekom toe hulle eerste kind gebore is Sy (Ada) was 'n goewernante en het hier kom onderwys gee. Elizabeth Hendrina *27.03.1874 [Ceres] t 29.01.1895 x MÖLLER, Philippus Johannes Hendrik *11.03.1876. Harry Smith *06.01.1878, klein Henry Edward klein Petrus Lodewikus Theron *26.12.1879 [Konsentrasiekamp] Maria Magdalena *06.10.1881 (Mollie) 19.11.1972 t 01.06.1915 x VAN DER MERWE, Johannes Jacobus {Eerw.} Edward Hugo *12.12.1883 [Ceres] (Edward) 18.08.1962 # [Worcester] t 17.03.1914 x MOSTERT, Anna Susanna Maria *09.03.1888 [Ceres] (Annie) 26.12.1963 #[Worcester] Hendrik Francois *15.05.1915 26.06.1972 # [Diepe Kloof, George] x MCKINNON, Martha Margaretha Elizabeth *16.12.1922 03.01.1982 # [Diepe Kloof, George] Edward Hugo *29.08.1940 (Boetie) 11.08.1986 x OLIVIER, Mariaan *30.12.1938 Henk *26.08.1962 x NN, Jenny Amoné Waldo

[0136] c1d2e3f4g5.

[0137] c1d2e3f4g6.

[0138] [0139] [0140] [0141] [0142] [0143]

c1d2e3f4g7. c1d2e3f4g8. c1d2e3f5. c1d2e3f6. c1d2e3f7, c1d2e4.

[0144] c1d2e4f1.

[0145] c1d2e4f1g1.

[0146] c1d2e4f1g1h1, [0147] [0148] [0149] [0150] c1d2e4f1g1h2. c1d2e4f1g1h3. c1d2e4f1g1h4. c1d2e4f1g1h5.

[0151] c1d2e4f1g1h6, [0152] c1d2e4f1g1h7.

[0153] c1d2e4f1g1h7i1. [0154] c1d2e4f1g1h7i1j1. [0155] c1d2e4f1g1h7i1j1k1. [0156] c1d2e4f1g1h7i1j1k1l1. [0157] c1d2e4f1g1h7i1j1k1l2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 18

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0158] c1d2e4f1g1h7i1j1k2. [0159] c1d2e4f1g1h7i1j1k3. [0160] [0161] [0162] [0163] c1d2e4f1g1h7i1j1k4. c1d2e4f1g1h7i1j1k4l1. c1d2e4f1g1h7i1j2. c1d2e4f1g1h7i1j3. Carla *24.04.1964 x SCHOLTZ, Niel > Scholts kinders: (1) Neil; (2) Dillan; (3) Enja. Melinda *14.04.1966 x ROYFFE, Gordon > Royffe kinders: (1) Jenna; (2) Danika. Hugo *10.12.1972 x MALHERBE, Suné Edward Hugo Donald Duncan *08.04.1945 06.09.1947 Anna Susanna Maria *30.05.1948 [Durban] (Anna) x BASSON, Jacobus Petrus *17.08.1948 [Stellenbosch] (Kobus) 05.12.1991 [Durban] !08.12.1991 > Basson kinders: (1) Francois 17.07.1972 [Durban] t 05.09.1998 [Humansdorp] x VAN ONSELEN, Alida *15.10.1974 ; (2) Marekye 10.07.1975 [Durban]. Margaretha *20.10.1950 (Grieta) x BARNARD, Johan *21.02.1949 > Barnard kinders: (1) Marco *25.07.1977; (2) Joretha *29.02.1976. Maria Martha *03.03.1952 (Maria) x VOIGT, Kosie *08.03.1938 > Voigt kinders: (1) Mariska *06.12.1975; (2) Heinrich *22.12.1977 [George]. Henriëtte *22.10.1958 (Hennetjie) x MARX, Jan *29.05.1950 > Marx kinders: (1) Stefan *08.08.1981; (2) Marlise *23.05.1983. Marlene *29.05.1962 t 1985 [George] x KRIEL, Jakobus > Kriel kinders: (1) Gido *15.04.1987 [Johannesburg]; (2) McKinnon *08.03.1988; (3) Janine *??.??.1992. Maria Martha *21.08.1919 26.10.1981 [Rawsonville] x VILJOEN, Tobias Mostert *08.07.1912 05.09.1978 [Rawsonville] > kinders: (1) Philip; (2) Tobias; (3) Edward; (4) Willem; (5) Hendrik; (6) Annie. Edward Hugo *05.11.1922 [Ceres] (Edward) 16.05.1987 x JORDAAN, Elzie Maria *25.02.1916 [Ceres] 23.10.1997 (Ella) > Hy het op Droëhoek by Ceres geboer. 1997: Sy woon in Huis Maudie Kriel, Ceres. Edward Hugo *23.07.1951 [Ceres] x OLIVIER, Marietjie Elaine Elisma Jan Jordaan *02.02.1953 [Ceres] (Jannie) t 23.12.1978 [Kenhardt] x PIETERSE, Magdalena *07.09.1959 [Kenhardt] > 2000: woon op Ceres, konsessiehouer vir Creative Minds rekenaarskool, 1997 adr: Talltimberlaan 32, Ceres Edward Hugo *06.06.1980 Johannes Adriaan *06.04.1983 Janene *20.12.1988 Helena Pienaar *20.10.1955 [Ceres] x KOEN, Andre Roelof Petrus *28.11.1957 [Ceres] (Roelf) x STEENKAMP, Ina Anel Esmari Roelani Anna Mostert *26.03.1958 [Worcester] (Anna/Annatjie) t 25.03.1978 [Goodwood] x TRUTER, Deon *19.03.1953 [Kaapstad] ~ [Epping] > 1992: woon in Frankfort, OVS, waar sy onderwys gee; hy is 'n verspreider van onderdele by Toyota op Frankfort; kinders: (1) Elzari *22/10/1981 [Stellenberg]; (2) Gideon Albertus *24/01/1984 ~04/03/1984 [NGK Stellenberg]. Roelof Petrus Mostert *23.08.1924 (Roelof) 23.10.1988 x VAN HEERDEN, Erna {geen kind} xx VAN DER MERWE, Catharina Johanna (Rina) {4 dogters} Karin Annie Nita Mariana Johannes Hendrik *28.07.1927 [Ceres] (Jan) 12.07.2001 [Bellville] # [gedenkplaatjie De Wet begraafplaas, Worcester] t 11.10.1952 [Tafelberg-gemeente, Kaapstad] x MEYER, Remona *05.01.1931 (Mona) 12.11.2004 > 2000: gewoon in Bellville; haar roudiens was in NGK La Rochelle, Bellville. Engela Marie *25.05.1954 [Ceres] (Engela) x HORN, Albertus > kinders: (1) Andries; (2) Henri; (3) Remona;

[0164] c1d2e4f1g1h7i1j4. [0165] c1d2e4f1g1h7i1j4. [0166] c1d2e4f1g1h7i1j6. [0167] c1d2e4f1g1h7i1j7. [0168] c1d2e4f1g1h7i2,

[0169] c1d2e4f1g1h7i3.

[0170] [0171] [0172] [0173]

c1d2e4f1g1h7i3j1. c1d2e4f1g1h7i3j1k1. c1d2e4f1g1h7i3j1k2. c1d2e4f1g1h7i3j2.

[0174] [0175] [0176] [0177] [0178] [0179] [0180] [0181] [0182]

c1d2e4f1g1h7i3j2k1. c1d2e4f1g1h7i3j2k2. c1d2e4f1g1h7i3j2k3. c1d2e4f1g1h7i3j3. c1d2e4f1g1h7i3j4. c1d2e4f1g1h7i3j4k1. c1d2e4f1g1h7i3j4k2. c1d2e4f1g1h7i3j4k3. c1d2e4f1g1h7i3j5,

[0183] c1d2e4f1g1h7i4. [0184] [0185] [0186] [0187] [0188] c1d2e4f1g1h7i4j1. c1d2e4f1g1h7i4j2. c1d2e4f1g1h7i4j3. c1d2e4f1g1h7i4j4. c1d2e4f1g1h7i5.

[0189] c1d2e4f1g1h7i5j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 19

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0190] c1d2e4f1g1h7i5j2. [0191] c1d2e4f1g1h7i5j3. [0192] c1d2e4f1g1h7i5j4. (4) Barto. Annemarie Susanna *16.08.1956 [Ceres] (Annemarie) x SCHOEMAN, Marais > kind: (1) Hendrik Ada Anwyn *04.10.1959 [Ceres] (Ada) x VOGES, Isak > kinders: (1) Remona; (2) Floris. Johannes Hendrik *19.12.1963 [Ceres] (Jan-Hendrik) t 27.04.1995 [Port Elizabeth] x SCOTT, Susan May *28.08.1970 [Harare] (Sue) > 2006: woon in Port Elizabeth; hy werk by African Bank Jenna Mae *10.08.2001 [Port Elizabeth] Philippus Möller *24.01.1929 [Ceres] (Philip) 07.11.1986 {motorongeluk} # [Worcester] t 13.07.1957 [Worcester] x DE WET, Jacoba Danielina *02.03.1937 [Worcester] (Daline) > 2000: sy woon in Worcester Jacoba Tertia *12.08.1958 [Worcester] (Tertia) t 20.12.1980 [NGK Worcester Vallei] x ROOS, Gerhard Lourens *21.05.1956 > Roos kinders: (1) Deline *21Aug82; (2) Schoeman *22Aug84; (3) Loura *30Apr88. Edward Hugo *22.09.1959 [Marondera,Zimbabwe] (Hugo) t 09.01.1982 x MOSTERT, Alida Hendrina *06.12.1956 (Poppie) > sy was van Garies; hulle woon later op Worcester Phillipus Mostert *12.08.1983 Edwin Hugo *30.07.1984 (Eddie) Mia *03.01.1989 Hendrik De Wet *17.08.1961 [Rusape,Zimbabwe] (Hennie) x CALITZ, Karin *17.06.1965 De Wet *14.06.1989 Philippus Möller *20.04.1964 [Nelspruit] (Phil) t 26.10.1991 [Wellington] x DU TOIT, Susanna Magrietha *26.10.1966 > 2000: woon in Somerset-Wes Philippus Möller *08.05.2000 [Panorama Medi-kliniek, Parow] > {3-ling 21h13 1,73 Kg} Mila *08.05.2000 [Panorama Medi-kliniek, Parow] > {3-ling 21h14 1,59 Kg} Jacobus Daniël *08.05.2000 [Panorama Medi-kliniek, Parow] > {3-ling 21h18 1,65 Kg} Anwyn Ada Jane *06.09.1885 ~ [Ceres] x DU TOIT, Charl Aletta Johanna *09.07.1888 ~ [Namakwaland-gemeente] t 28.01.1928 x DU TOIT, Petrus Lodewikus Hendrik Francois *12.03.1891 ~ [Ceres] x VAN SCHALKWYK, Maria Martha Hendrik Francois Maria Martha *07.11.1935 Daniël Ella Johanna *18.09.1893 22.03.1937 # [Ceres] Elizabeth Hendrina *23.01.1849 t 13.02.1865 x LATEGAN, Sarel Wynand Petrus Lodewikus Theron *12.12.1850 31.07.1906 # [Leeuwfontein, Ceres] t 20.05.1879 x CONRADIE, Maria Magdalena *02.07.1857 (c2d4e16f2) 06.06.1919 Johannes Hendrik *03.06.1880 30.05.1956 # [Ceres] x MALAN, Magdalena Magaretha *14.07.1885 23.12.1957 Hester *02.03.1910 (Hetta) x PENTZ, NN Petrus Lodewikus Theron *03.12.1914 17.06.1973 x BURGER, Magrieta Cornelia Susanna *10.11.1923 Maria Jacoba Susanna *03.06.1943 Margaretha Magdalena *02.05.1944 Margaretha Susanna *22.09.1945 Johannes Hendrik *18.08.1948 x DE LANGE, Johanna Petronella *26.01.1951 Pieter *26.07.1972 David Petrus *18.04.1950 Hester *08.09.1952 Pieter Theron *09.08.1884 31.03.1943 t 05.01.1925 [Kaapstad] x COMBRINCK, Sanetta Johanna Henrietta *10.11.1893 ~30.01.1894 [Worcester] > d.v. Gabriel Petrus Jeremias COMBRINCK *11/11/1852 & Elizabeth Susanna Johanna DU TOIT * 4/9/1853 Elizabeth *24.05.1926 Maria Magdalena *13.07.1927 x VAN WYK, Johannes Ulrich *20.06.1926 > woonadres was Mikrostraat, Strand

[0193] c1d2e4f1g1h7i5j4k1. [0194] c1d2e4f1g1h7i6.

[0195] c1d2e4f1g1h7i6j1.

[0196] c1d2e4f1g1h7i6j2.

[0197] [0198] [0199] [0200]

c1d2e4f1g1h7i6j2k1. c1d2e4f1g1h7i6j2k2. c1d2e4f1g1h7i6j2k3. c1d2e4f1g1h7i6j3.

[0201] c1d2e4f1g1h7i6j3k1. [0202] c1d2e4f1g1h7i6j4. [0203] c1d2e4f1g1h7i6j4k1. [0204] c1d2e4f1g1h7i6j4k2. [0205] c1d2e4f1g1h7i6j4k3. [0206] c1d2e4f1g1h8, [0207] c1d2e4f1g1h9, [0208] c1d2e4f1g1h10. [0209] [0210] [0211] [0212] [0213] c1d2e4f1g1h10i1. c1d2e4f1g1h10i2, c1d2e4f1g1h10i3. c1d2e4f1g1h1l, c1d2e4f1g2,

[0214] c1d2e4f1g3. [0215] c1d2e4f1g3h1. [0216] c1d2e4f1g3h1i1, [0217] c1d2e4f1g3h1i2. [0218] [0219] [0220] [0221] [0222] [0223] [0224] [0225] c1d2e4f1g3h1i2j1, c1d2e4f1g3h1i2j2, c1d2e4f1g3h1i2j3, c1d2e4f1g3h1i2j4. c1d2e4f1g3h1i2j4k1. c1d2e4f1g3h1i2j5. c1d2e4f1g3h1i2j6, c1d2e4f1g3h2.

[0226] c1d2e4f1g3h2i1, [0227] c1d2e4f1g3h2i2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 20

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0228] c1d2e4f1g3h2i3. [0229] c1d2e4f1g3h3, [0230] c1d2e4f1g3h4. Pieter Lodewikus Theron t 12.10.1962 x LOUW, Carina Catharina *14.02.1886 1915 x STEPHENS, Charles William Hendrik Francois *20.05.1889 [Ceres] Hennie 21.10.1961 # [Ceres] ~ 20.08.1889 [Ceres] t 02.04.1920 x BRÄSLER, Isabella Petronella *08.02.1892 [Malmesbury] (Issie) 07.08.1986 Pieter Lodewikus Theron *07.01.1921 (Louis) x DU TOIT, Maria Johanna *23.11.1927 (Marié) 26.10.2002 [Ceres] # [Leeuwfontein familiekerkhof] > voorheen op familieplaas Draaihoek geboer; laaste adres: Plantasiestraat 2, Ceres Maria Johanna *14.09.1949 (Marietjie) x NN, Cobus > kinders: Jacques & Tammy Hendrik Francois *02.09.1951 (Hennie) Isabella Petronella *01.07.1953 (Isabelle) x NN, Johann > kinders: Lumari, Lize, Lorainne & Joné Louise Elizabeth *04.04.1956 x NN, Riaan > kinders: Elizma, Leonette & Monique Philippus Rudolph du Toit *18.07.1958 (Du Toit) x NN, Christine > NGKerk predikant, voltooi studie 1985, georden 1986 op Nuwerus, 1988 demissie, 1989 NGSK Ceres, 1996 uit die bediening. Dalene Louis Marié Leonore Neil Dirk Bräsler *25.03.1923 (Dirk) 03.06.2008 # 07.06.2008 [Leeuwfontein] t 14.01.1950 x CONRADIE, Hester Elisabeth *14.09.1923 (Hessie) (c2d4e8f4g8h7) 14.04.2006 #21.04.2006 [Leeuwfontein] > 1999: woon op Leeuwfontein, Ceres; Gertruida Maria *26.12.1950 (Tittie) 16.10.1999 # [Leeuwfontein, Ceres] > sy was haar hele lewe uiters gestremd gewees, en is deur haar ouers tot haar dood versorg Hendrik Francois *07.04.1952 (Frans) t 1981 x GROBBELAAR, Frieda % 1993 tt 06.04.1996 xx VAN ZYL, Elizabeth Susan Hester Elizabeth *10.10.1997 Dirk Francois *30.04.1999 Isabella Petronella *13.06.1955 (Ronélle) t 15.12.2002 [op plaas Devonvale, Stellenbosch] x FOURIE, Theodorus Louis *20.12.1968 [Vryburg](Louis) > 2004: woonagtig Harmonie str 6 Kuilsrivier. Louis was met sy 2de huwelik 'n wewenaar, en het 2 kinders by sy 1ste vrou: Anchen Fourie *28/02/1994 en Jane Fourie *14/06/1996. Dirk Daniël *02.02.1957 x TREURNICHT, Hester Retze-Marie *26.06.1984 09.09.1995 Elisma *18.10.1987 Rolandi Treurnicht *23.01.1989 Esther Elizabeth *14.02.1958 (Bettie) t 1981 x LOURENS, Johannes Bernardus > Lourens kinders: (1) Hester Elizabeth *19/05/84; (2) Margaretha Elizabeth *20/05/86; (3) Johannes Bernardus *21/10/89; (4) Dirk Conradie *1994. Catharina Johanna *05.08.1959 (Carine) t 02.01.1982 x TEUNISSEN, Pieter 17.11.1990 > 2006: Sy werk by die Direkteur van openbare vervolging Kaapstad as senior staatsadvokaat. Gerhardus Munnik *23.04.1926 [Ceres] (Gerhard) t [Riviersonderend] x MARINCOWITZ, Catharina Maria *31.07.1925 [Prince Albert] (Ina) > 2001: woon op Kleinmond Marina *04.04.1955 [Ceres] (Marina) t 04.12.1977 [Ceres] x ROSSOUW, Johannes Jacobus *22.02.1950 > Rossouw kinders: (1) Sarel Daniel Gottlieb *14Jan80; (2) Inarie *04Apr81; (3) Gerhard Conradie *04Nov84; (4) Gertruida Johanna *07Mei87. Isabella *20.03.1957 [Ceres] (Isabel) t 26.09.1981 [Kleinmond] x MANS, Phillipus Jacobus *07.04.1957 >

[0231] c1d2e4f1g3h4i1.

[0232] c1d2e4f1g3h4i1j1, [0233] c1d2e4f1g3h4i1j2. [0234] c1d2e4f1g3h4i1j3, [0235] c1d2e4f1g3h4i1j4, [0236] c1d2e4f1g3h4i1j5.

[0237] [0238] [0239] [0240] [0241] [0242]

c1d2e4f1g3h4i1j5k1. c1d2e4f1g3h4i1j5k2. c1d2e4f1g3h4i1j5k3. c1d2e4f1g3h4i1j5k4. c1d2e4f1g3h4i1j5k5. c1d2e4f1g3h4i2.

[0243] c1d2e4f1g3h4i2j1,

[0244] c1d2e4f1g3h4i2j2. [0245] c1d2e4f1g3h4i2j2k1, [0246] c1d2e4f1g3h4i2j2k2. [0247] c1d2e4f1g3h4i2j3,

[0248] [0249] [0250] [0251] [0252]

c1d2e4f1g3h4i2j4. c1d2e4f1g3h4i2j4k1, c1d2e4f1g3h4i2j4k2, c1d2e4f1g3h4i2j4k3, c1d2e4f1g3h4i2j5,

[0253] c1d2e4f1g3h4i2j6,

[0254] c1d2e4f1g3h4i3.

[0255] c1d2e4f1g3h4i3j1.

[0256] c1d2e4f1g3h4i3j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 21

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0257] c1d2e4f1g3h4i3j3. Mans kinders: (1) Zelmarie *25Apr84; (2) Jean Pierre *12Jan87. Mariette *01.09.1959 [Ceres] (Mariette) t 13.10.1984 [Kleinmond] x KOK, Dirk Jacobus *22.07.1958 > Kok kinders: (1) Dirk Jacobus *12Jan87; (2) Conrad Gerhard *13Jun89; (3) Johannes Albertus *24Jun91. Hendrik Francois *07.02.1963 [Ceres] (Hennie) > 2001: ongetroud Eugene *27.10.1967 [Ceres] (Gene) > 2001: ongetroud Catharina Johanna *01.06.1930 (Cathy) x KOEKEMOER, Theuns Susanna Johanna *09.10.1887 ~ [Ceres] 1918 x FOURIE, Petrus Johannes (Pieter) > haar SK: VAB MHG F1178. Elizabeth Hendrina *04.04.1894 x SNYMAN, J.W. {Ds.} tt 1949 xx MARAIS, Andries {Ds} Dirk Philippus *16.03.1897 ~ [Ceres] 23.02.1972 # [Stasie-begraafplaas, Somerset-Wes] t 06.06.1923 x GLAESER, Marie Dora 1929 tt 06.06.1931 xx VAN ZYL, Gezina Wilhelmina *28.01.1906 (Willene) 31.01.1968 #[Stasie-begraafplaas, Somerset-Wes] > Willene is oorlede na motor ongeluk Pieter Lodewikus Theron *17.07.1925 22.11.1926 Willem Glaeser *28.08.1928 [Zeerust, Tvl] t 18.12.1954 x OLËN, Rina % 27.07.1966 [Kaapstad] tt 28.01.1967 [Worcester] xx STANDER, Wenda *21.05.1934 [Willowmore] Elsabé Marie *14.09.1956 x BLACK, A Dirk Philippus *17.05.1958 Willem Glaeser *30.03.1968 (Glaeser) > Het in Sielkunde aan US gestudeer. 2000: verbonde aan US administrasie. Geregisteer as 'n professionele jagter in Suid-Afrika. Sedert April 2001 die kampbestuurder van die Luangwa Wilderness Lodge by Luambe in Zambië. Esmé *27.08.1970 André Jakobus *09.02.1973 Rachelle *24.09.1932 x VAN DER MERWE, G.J. Elsa Dirce *18.11.1935 x BOTHA, G. Pieter Adriaan van Zyl *16.09.1941 x ENGELBRECHT, Helena > 2000: woon in Durbanville Dirk Philippus Marti *18.05.1970 (Dirk) t 15.09.1998 [Hawaii] x MARTI, Kirstin Julene *26.04.1969 [Vancouver,Washington,USA] (Kirstin) > Na hy sy studies in die regte op Stellenbosch voltooi, werk hy een jaar voordat hy saam met Kirstin in Japan vir Japanese Engelse klasse gee. Met hulle huwelik neem hy haar van as 3de naam aan. Hulle eersteling word in Japan gebore. 2004: werk in VSA as rekenmeester wat spesialiseer in Amerikaanse belasting. Pieter Kai *05.07.2001 [Sapporo, Japan] (Kai) > "Kai" beteken "oseaan" in Japanees, sy ouers is albei baie lief vir die see, en is in Hawaii getroud. Kai is gebore in Sapporo, Japan Gerry Keegan *27.09.2003 [Portland, Oregon, VSA] Hanien Helena *07.09.1972 x JACOBSON, Jon Rachelle Willene *20.05.1977 > 2001: sy studeer Nederlands aan Leiden Universiteit. Anna Elsa *14.11.1899 10.04.1959 # [Lichtenburg] t 11.12.1931 x DU PREEZ, Jacobus Johannes *12.01.1884 (Dokkie) 25.08.1966 #[Lichtenburg] > hy was voorheen getroud met (1) Anna Emilie Radloff & (2) Hilda Muller . Hy was skynbaar 'n mediese dokter. Die naam "Dokkie" verskyn op sy grafsteen. Aletta Johanna *29.09.1852 1926 # [Ceres] x VAN DER MERWE, Nicolaas P. *1846, 1911 #[Ceres] > dogter (1) Elizabeth H *1881 1911 #[Ceres] Maria Magdalena *06.10.1854 29.03.1884 # [Ceres] x HUGO, Paul Johannes Hendrik *16.12.1858 < 1863 Anna Maria *19.12.1860 [Ceres] t 27.02.1883 [Ceres] x REINEKE, Daniel Michiel *06.01.1854 [Swellendam] 02.02.1943 [Ceres] 19.05.1896 # [Ceres ou kleurling begraafplaas] > Hy was 'n sendeling; sy is in die begraafplaas tussen sy eertydse gemeentelede begrawe.

[0258] c1d2e4f1g3h4i3j4. [0259] c1d2e4f1g3h4i3j5. [0260] c1d2e4f1g3h4i4, [0261] c1d2e4f1g3h5, [0262] c1d2e4f1g3h6, [0263] c1d2e4f1g3h7.

[0264] c1d2e4f1g3h7i1. [0265] c1d2e4f1g3h7i2. [0266] c1d2e4f1g3h7i2j1. [0267] c1d2e4f1g3h7i2j2. [0268] c1d2e4f1g3h7i2j3.

[0269] [0270] [0271] [0272] [0273]

c1d2e4f1g3h7i2j4. c1d2e4f1g3h7i2j5. c1d2e4f1g3h7i3, c1d2e4f1g3h7i4, c1d2e4f1g3h7i5.

[0274] c1d2e4f1g3h7i5j1.

[0275] c1d2e4f1g3h7i5j1k1.

[0276] c1d2e4f1g3h7i5j1k2. [0277] c1d2e4f1g3h7i5j2. [0278] c1d2e4f1g3h7i5j3. [0279] c1d2e4f1g3h8,

[0280] c1d2e4f1g4, [0281] c1d2e4f1g5, [0282] c1d2e4f1g6. [0283] c1d2e4f1g7,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 22

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0284] c1d2e4f1g8. Johannes Hendrik *15.02.1863 19.11.1902 [Longonsteking] # [Leeuwfontein, Ceres] t 18.06.1895 x DE VILLIERS, Susanna Gertruida *30.01.1867 (Susanne) [Kuilsrivier], 06.01.1950 #[Hennenman, OVS] onderwyseres) > Hy het op Leeuwfontein met perde geboer. Gedurende die ABO wou die Engelse by hom perde koop vir hulle oorlogspoging, maar hy het uit beginsel geweier. (Drie van sy vrou se broers het in Transvaal onderwys gegee, en het aangesluit by die Boere.) Die Tommies het toe hulle ontevredenheid te kenne gegee deur met gevelde bajonette onder die werf se pluimvee en lewende hawe in te vaar - 'n kleine bloedbad. Na sy voortydige dood is sy weduwee met 2 klein kinders agtergelaat, en moes sy die plaas noodgedwonge verkoop. Elizabeth Jacoba *04.09.1896 (Lily) [Leeuwfontein, Ceres] ~ [Ceres] 08.09.1972 # [plaas Uitkyk, Hennenman, OVS] t 22.07.1924 x MEYER, Michael Arnoldus *07.09.1884 04.06.1942 tt 03.08.1946 xx PRETORIUS, Johannes Lodewikus > 1ste man se SK: VAB MHG 34134, sy was goewernante en huisvrou, 1ste man was boer. Johannes *04.08.1902 [Leeuwfontein] 12.04.1970 # [Pretoria, Zandfonteinbegraafplaas] t 22.11.1930 x JOUBERT, Anna Elizabeth Johanna *10.06.1906 [plaas Welmoed, Stellenbosch](Annie) 05.08.1996 [Delmas] #[Pretoria] > Hy was 'n boer op Stellenbosch, op Hennenman, OVS en mynamptenaar Kopermyne Zambië, klerk by Pretoria TEK. Elizabeth Francina Wilhelmina *26.08.1931 (Bettie) [Somerlus, Lyndoch, Stellenbosch] t 01.09.1951 x STEYN, Nicolaas Johannes *24.10.1928 % 19.10.1971 [Pretoria] tt 08.10.1982 xx BELCHER, Reginald Wallace *15.01.1932 [Maputo] 14.01.1996 [Pretoria, #Bronkhorstspruit], {kanker} Johannes Hendrik *01.10.1935 [Stellenbosch] (Johan) 23.04.2007 # 30.04.2007 [Gordonsbaai] t 18.03.1961 [Welkom] x JOUBERT, Elizabeth Jacoba *27.10.1943 % 1981 tt 1988 xx JOUBERT, Jessie {wed. v. Christoffel van der Westhuizen} > Hy was 'n mynamptenaar. Roudiens op 30.04.2007 in NG Kerk Gordonsbaai. Sy laaste woonadres was: Bergstraat 31, Gordonsbaai. Annette *04.02.1965 Lynette *04.11.1971 Marthinus Laurentius *28.07.1938 [Stellenbosch] 05.02.2007 # 08.02.2007 [Kempton Park] t 25.02.1961 [Luanshya, N.Rhod.] x FOURIE, Maria Gertruida *30.08.1941 > 2003: afgetree; was Vakleerling-Instrukteur ATLAS Vliegtuig-Korporasie (Denel Aviation). Woonagtig Bonaero Park in Kempton Park. Johannes Hendrik *08.11.1961 [Pretoria] (Johan) x TESTA, Loredana Claudia *24.03.1961 [Ventersburg] > 2003: woonagtig in Glen Marais, Kempton Park waar hy Sen. Best: Menslike Hulpbronne by Safair (Edms) Bpk is. Loredana se vader was 'n krygsgevangene in die Zonderwater Krygsgevangene Kamp (buite Pretoria) tydens die 2e Wêreldoorlog. Hy was in die Italiaanse Vloot en hul skip is gesink in die Middelandse See en die oorlewendes is deur 'n Australiaanse skip opgepik en by Durban hawe afgelaai waarna hulle na Zonderwater toe geneem is. Na die oorlog het hy in Suid-Afrika gebly en is uitgeplaas na Ventersburg in die OVS waar hy as plaasvoorman vir `n boer gewerk het. Hy en sy vrou is met die handskoen getroud en sy het toe later met 'n skip Suid-Afrika toe gekom. Hy het later 'n vulstasie eienaar geword en toe 'n restaurant en supermark eienaar. k2 is na hom vernoem. Marthinus Laurentius *28.07.1987 [Pretoria - Marifont Hosp.] Edoardo Giovanni *21.03.1991 [Pretoria - Moedersbond] Cornelia Gertruida *06.05.1965 x DAVEL, Kobus > Davel kind: (1) Jacobus Christiaan *01.04.2004 (Estiaan). Frederick George *13.12.1966 (Freek) t 24.01.1998 x

[0285] c1d2e4f1g8h1,

[0286] c1d2e4f1g8h2.

[0287] c1d2e4f1g8h2i1,

[0288] c1d2e4f1g8h2i2.

[0289] c1d2e4f1g8h2i2j1, [0290] c1d2e4f1g8h2i2j2, [0291] c1d2e4f1g8h2i3.

[0292] c1d2e4f1g8h2i3j1.

[0293] c1d2e4f1g8h2i3j1k1. [0294] c1d2e4f1g8h2i3j1k2. [0295] c1d2e4f1g8h2i3j2, [0296] c1d2e4f1g8h2i3j3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 23

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0297] c1d2e4f1g8h2i3j3k1. [0298] c1d2e4f1g9, [0299] c1d2e4f2. TERBLANCHE, Renee *05.06.1970 > 2008: woonagtig in Kathu, Noord Kaap. Thalita Elsje *27.09.1999 Elsje Johanna *27.11.1865 [Ceres] {ongetr} Ernst Lodevicus *13.02.1827 07.12.1885 ~ 04.03.1827 [Tulbagh] t 08.05.1849 x VILJOEN, Johanna Elizabeth *13.09.1830 1913 > gewoon in Agter Hexrivier, Worcester Sophia Jacoba *02.04.1850 15.08.1926 t 05.06.1877 x VILJOEN, Lourens Matthys Hendrik Francois *25.04.1852 07.06.1852 Pieter Jacobus *20.02.1856 29.11.1909 t 05.05.1881 x JORDAAN, Alida Margaretha *05.05.1881 Alida Margaretha *18.02.1883 18.11.1946 # [Dewet Begraafplaas, Worcester] t 17.03.1927 x VAN DER MERWE, Wynand Andries *04.04.1890 Ernst Lodewicus *22.02.1885 Johanna Elizabeth *14.07.1886 12.05.1952 # [Worcester] ~ [Worcester] t 08.10.1912 x BRIERS, Abraham Johannes BRIERS *02.03.1887 xx STEYN, NN Marina Jordaan *09.06.1888 ~ [Worcester] t 16.07.1917 x HASSFORTHER, Max Emil Barnard *05.05.1880 Johannes Petrus Jordaan *06.06.1890 (Johnnie / Oom Piet) ~ [Worcester] 10.08.1963 # [Worcester] t 03.12.1918 x DU PLESSIS, Aletta Elizabeth *17.08.1890 (Lettie / tannie Alet) 16.02.1972 #[Worcester] > In 1939 woon hulle beide die Conradie saamtrek by, en gee hulle adres as "Skoonuitsig, Bothashalt" in die lys van aanwesiges. Aletta Elizabeth *22.11.1921 x DU TOIT, Jacobus Toerien (Kowie) > Du Toit kinders: (1) Aletta Elizabeth *04Aug50; (2) Pieter *21Feb54. Pieter *01.03.1925 [Orchard] (Piet) t 03.09.1949 [Worcester] x HUGO, Aletha Louisa Susanna *21.06.1928 [Worcester] (Letta) > 2001: woon op Worcester; hulle huweliksbevestiging is gedoen deur vader se neef ds Jac Conradie c1d2e4f2g4h4; met t was die bruidegom 'n boer van Bothashalt. Cecilia Gertruida *07.12.1950 [Worcester] (Cecile) t 01.03.1975 [NGK Worcester Vallei] x VILJOEN, Ernst Michael *28.07.1947 > Viljoen kinders: (1) Ernst Conradie; (2) Letha. Johannes Petrus Jordaan *25.03.1952 [Worcester] (Johan) > 2001: ongetroud; woon op Worcester Aletta Elizabeth *14.11.1955 [Worcester] (Alta) t 26.12.1974 [NGK Worcester Vallei] x VILJOEN, Philippus Jacobus *15.08.1956 > 2001: boer op Breërivier; Viljoen kinders: (1) Louise *16Okt74; (2) Philippus Jacobus *02Des77; (3) Amanda *19Feb82. Pieter *05.07.1957 [Worcester] (Pieter/Pierre) t 22.04.1980 [NGK Worcester Vallei] x JOVNER, Alida *16.09.1959 Pieter *18.09.1980 Hugo *29.11.1958 [Worcester] (Hugo) t 04.06.1983 [NGK Worcester Vallei] x CROUS, Francina *15.11.1959 Francois Pieter *11.06.1984 Hugolene *12.11.1985 Pieter Jacobus *02.04.1892 ~ [Worcester] t 01.07.1922 x DE VILLIERS, Jaunita Lebia *31.08.1902 Pieter Jacobus *10.10.1924 Cornelis *14.02.1926 Sophia Paulina *14.01.1894 ~ [Worcester] 25.08.1962 # [Winterhoek, Tulbagh] t 27.09.1921 x DU PLESSIS, Philippe Jacques *24.05.1893 Hermina Catharina *01.07.1898 21.10.1900. Jacobus *06.01.1902 03.12.1904 Ernst Lodevicus *19.05.1858 [Tulbagh] (Ernst) 25.10.1900 [Fredrikstad] t 27.01.1891 x JORDAAN, Maria Catharina *22.12.1865 [Hexrivier?] 14.06.1960 > Hy sneuwel in die ABO as Veldkornet van die Potchefstroom kommando te Fredrikstad. Hy was in bevel van ongeveer 100 manne, waarvan die meeste Kaapse Rebelle was. Hulle

[0300] c1d2e4f2g1, [0301] c1d2e4f2g2. [0302] c1d2e4f2g3. [0303] c1d2e4f2g3h1. [0304] c1d2e4f2g3h2. [0305] c1d2e4f2g3h3, [0306] c1d2e4f2g3h4, [0307] c1d2e4f2g3h5.

[0308] c1d2e4f2g3h5i1, [0309] c1d2e4f2g3h5i2.

[0310] c1d2e4f2g3h5i2j1.

[0311] c1d2e4f2g3h5i2j2. [0312] c1d2e4f2g3h5i2j3.

[0313] c1d2e4f2g3h5i2j4. [0314] c1d2e4f2g3h5i2j4k1. [0315] c1d2e4f2g3h5i2j5. [0316] c1d2e4f2g3h5i2j5k1. [0317] c1d2e4f2g3h5i2j5k2. [0318] c1d2e4f2g3h6. [0319] c1d2e4f2g3h6i1. [0320] c1d2e4f2g3h6i2. [0321] c1d2e4f2g3h7, [0322] c1d2e4f2g3h8, [0323] c1d2e4f2g3h9. [0324] c1d2e4f2g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 24

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

het geen keuse gehad as om tot die laaste man te veg toe 'n groot Engelse oormag hulle omsingel het. Sy vrou trou weer met Hendrik Philippus Beyers. g4 se SK TAB MHG O/17866 nog nie aangevra. Ernst Lodevicus Hugo *02.10.1891 10.09.1976 t 13.12.1919 x COETZEE, Hester Sophia *25.02.1897 Ernst Lodevicus *14.11.1920 t 19.10.1950 x BUYS, Anna Magdalena *30.07.1921 (Anna) 15.10.2001 [Graaf -Reinet] > 2001: woon op Graaff-Reinet, haar 1ste man was Fred O'REILLY, sy het 2 kinders uit die eerste huwelik. Ernst Lodevicus *20.10.1951 Jacobus Dawid *29.11.1922 t 06.08.1949 x HUGO, Susanna Maria *24.02.1925 Magdalena Adriana *29.09.1952 Hester Sophia *18.09.1953 01.02.1954 Michiel Hugo *16.07.1960 Lasea Francina *09.09.1930 09.10.1930 Johannes Petrus *30.05.1933 03.06.1933 Johannes Petrus Jordaan *28.05.1893 25.07.1969 t 13.12.1918 x DE LA REY, Hester Gertina *11.11.1894 12.05.1963 > Hy was Prokureur, aktemaker, geswore taksateur, vrederegter op Lichtenburg. Ernst Lodevicus *23.10.1920 (Errie) 21.11.1987 # [Hoofbegraafplaas, Lichtenburg] t 22.12.1945 x MEIRING, Hendrina Catharina *25.03.1924 Erna *28.08.1956 Jan *09.03.1958 Jacoba Elizabeth *25.12.1922 t 07.11.1949 x VAN NIEKERK, Hendrik Petrus Botha *09.10.1922 Jacobus De la Rey *16.08.1928 t 22.12.1956 x SWART, Vera Elizabeth *28.12.1934 Johannes Petrus *08.10.1960. Pieter Jacobus de Wet *06.05.1898 [Klerksdorp] (Pieta) 11.07.1975 #[Naboomspruit] t 29.03.1929 [NG Kerk, Lichtenburg] x SCHUTTE, Anna Margaretha *17.05.1901 [Rietfontein, Coligny] (Anna) 06.02.1952 [Pretoria], onderwyseres Ernst Lodevicus *24.04.1933 [Lichtenburg] (Ernst) t 27.09.1957 [Pretoria] x NEL, Anna Elizabeth *17.09.1936 [Bloemfontein] (Liesebet) > beroep: Tandarts; 2000: woon in Pretoria Annamarie *06.08.1958 [Oudtshoorn] t 30.12.1978 [Port Elizabeth] x LUFF, Ivan Douglas *29.11.1956 > Sy is 'n onderwyseres. 2008: woon in die Strand. LUFF kinders: (1) Leslie-Ann *05.04.1982 [Queenstown] t 29.07.2006 [Pretoria] x BOTHA, Johannes Albertus Rudolph > Sy is `n C.P.A. (Cert. Prof. Accountant). Haar getroude van is "Luff-Botha"; Hy is predikant.; (2) Leroy Ernst John *31.03.1987 [Pretoria] > 2008: Hy is `n IT spesialis en ongetroud. Pieter Jacobus de Wet *05.10.1960 [Oudtshoorn] t 07.01.1984 [Pretoria] x RADEMAN, Rina > 2000: woon in Florida, Gauteng, werk: elektriese ingenieur. Ernst Lodevicus *02.11.1987 Christiaan Frans *18.04.1990 Pieter Jacobus *20.10.1994 Elizabeth Barbara *14.09.1962 [Oudtshoorn] (Elsabé) t 27.04.1991 [Pretoria] x BRINK, André *07.08.1962 > 2008: Sy is `n mondhigiënis; hy `n meganiese ingenieur. BRINK kinders: (1) Michael *25.10.1996 [Pretoria]; (2) Lisa *10.01.2000 [Pretoria]. Erina Lodevica *27.05.1969 [Oudtshoorn] t 26.03.1994 [Pretoria] x MCDONALD, Sean Dennis *07.12.1967 > Mei 2008: Hulle emigreer na Gold Coast, Australië. Hy is `n prokureur; sy is ook `n mondhigiënis. MCDONALD kinders: (1) Kyla *25.01.2000 [Pretoria]; (2) Jemma *06.02.2002 [Pretoria]; (3) Sean 02.12.2005 [Pretoria]. Beatrix Gertruida *24.08.1936 t 30.11.1957 x DE WET, Petrus Johannes *16.12.1933 Jacobus Delarey *01.01.1900 [Klerksdorp] (Jac) {Predikant} 17.03.1987 # [Durbanville] t 04.06.1928 x

[0325] c1d2e4f2g4h1. [0326] c1d2e4f2g4h1i1.

[0327] c1d2e4f2g4h1i1j1. [0328] c1d2e4f2g4h1i2. [0329] [0330] [0331] [0332] [0333] [0334] c1d2e4f2g4h1i2j1, c1d2e4f2g4h1i2j2, c1d2e4f2g4h1i2j3. c1d2e4f2g4h1i3, c1d2e4f2g4h1i4. c1d2e4f2g4h2.

[0335] c1d2e4f2g4h2i1. [0336] c1d2e4f2g4h2i1j1. [0337] c1d2e4f2g4h2i1j2. [0338] c1d2e4f2g4h2i2, [0339] c1d2e4f2g4h2i3. [0340] c1d2e4f2g4h2i3j1. [0341] c1d2e4f2g4h3.

[0342] c1d2e4f2g4h3i1.

[0343] c1d2e4f2g4h3i1j1,

[0344] c1d2e4f2g4h3i1j2. [0345] [0346] [0347] [0348] c1d2e4f2g4h3i1j2k1. c1d2e4f2g4h3i1j2k2. c1d2e4f2g4h3i1j2k3. c1d2e4f2g4h3i1j3,

[0349] c1d2e4f2g4h3i1j4,

[0350] c1d2e4f2g4h3i2, [0351] c1d2e4f2g4h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 25

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

DE KLERK, Catharina Johanna *10.09.1905 (Kathie) 27.12.1988, was van Somerset-Oos > Hy matrikuleer op Lichtenburg. Word in 1926 leraar van die Meru gemeente in Tanganjika en bedien die hele Oos-Afrika. In 1929 na Philipstown-gemeente. Hy het van 1936 tot met sy aftrede in 1967 die NG gemeente Groote Kerk, Kaapstad bedien. Was na sy aftrede 10 jaar hulpprediker in die Sonnekus-gemeente in Milnerton. Hy was voorsitter van die uitvoerende raad van die Reddingsdaad- bond vir die volle bestaan van die organisasie (1939-57). Ernst Lodevicus *26.08.1929 [Arusha, Tanganjika] (Ernst) 09.03.2000 [Somerset-Wes] {!,kanker} t 18.12.1954 x UYS, Suzanne *30.01.1932 01.05.1968 #[Woltemande, Maitland] tt 11.07.1969 xx BOTHMA, Martha Elizabeth {geen ks.} % 1978 xxx NN, Laneen > Sy lang loopbaan in die staatsdiens het in Januarie 1949 begin nadat hy twee jaar aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer het en toe besef het dat hy nie meer landmeter wou word nie. Hy is in 1955 na die parlementêre afdeling van die Departement van Binnelandse Inkomste oorgeplaas en was die persoonlike klerk van drie Kommissarisse van Binnelandse Inkomste voordat hy in 1964 private sekretaris van wyle dr. T.E. Dönges, destydse Minister van Finansies, geword het. Ná dr. Dönges se dood het hy die private sekretaris van mnr. Dirkie Uys, Minister van Landbou, geword en ná mnr. Uys se uittrede was hy administratiewe sekretaris van mnr. Hendrik Schoeman. Ernst het in Sept 1992 afgetree as Belastinggaarder in Kaapstad en was onder meer ook nou betrokke met die instelling van die destydse AVB. Hy was ook sekretaris van die Byvoordelekommissie. 3 kinders - net een hier gelys Erika *09.11.1957 Anna Catharina *19.09.1931 t 06.10.1956 x BOSMAN, Adolf Samuel *17.01.1929 Willem Abraham Cornelius *04.11.1937 t 14.01.1961 x VILJOEN, Margaretha Hendrika *21.05.1937 Annalise *29.01.1962 t 09.07.1988 [NG Kerk Merlindale] x VAN WYK, Marthinus Johannes *17.03.1962 [Witbank] > Beide se beroep in Onderwys. Hy is s.v Louis Bernard VAN WYK en Johanna Christina Jacoba SMIT. VAN WYK kinders: (1) Bernard Keyter VAN WYK *11/07/1994; (2) Lisa-Marie VAN WYK *26/03/1997. Riana *07.07.1964 Jacobus Delarey *30.08.1967 Maria Catharina *17.10.1940 t 01.10.1966 x BOSMAN, Frederik Hendrik *28.09.1928 Alida *24.03.1945 t 02.01.1974 x JANSE VAN VUUREN, Johannes Willem *28.09.1944 Jacobus De la Rey *05.09.1946 t 28.07.1973 x STEYTLER, Etrechia Anne *29.11.1946 Etrechia Elaine *17.02.1974 Kate *13.03.1975 Johannes Petrus Jordaan *05.09.1946 t 12.07.1969 x VAN DER WESTHUIZEN, Martha Catharina *16.09.1943 Jacobus Delarey *09.12.1972 03.06.1973 Susanna Jacoba *21.10.1977 Hendrik Francois *07.12.1860 [Ceres] 28.01.1861 Jan Hendrik *26.04.1862 [Ceres] (Jan) 1936 [Transvaal] t 18.07.1893 x ZULCH, Aletta Elizabeth *01.11.1872 (Aletta) 02.06.1931 [De Doorns] Ernst Lodewikus *18.04.1894 (Ernst) 25.11.1984 # [Stasie-begraafplaas, Somerset-Wes] t 04.10.1923 x ODENDAAL, Elizabeth Maria Richter *16.01.1896 (Lizzie) 22.05.1975 #[Stasie-begraafplaas, Somerset-Wes] Jan Hendrik *09.07.1926 [Hermon] (Jan) 08.07.2005 [Huis Nuwerus, Worcester] ! t 03.09.1953 [Touwsrivier] x BADENHORST, Anna Elisabeth *07.01.1933 [De Doorns] (Elize) Elaine *11.10.1954 [De Doorns] (Elaine) t 01.05.1982 [Bellville] x BRAND, Jacobus Johannes *30.06.1957 (Kobus) > 2000: woon in Nieu-Zeeland; Brand kinders:

[0352] c1d2e4f2g4h4i1.

[0353] c1d2e4f2g4h4i1j1, [0354] c1d2e4f2g4h4i2, [0355] c1d2e4f2g4h4i3. [0356] c1d2e4f2g4h4i3j1,

[0357] c1d2e4f2g4h4i3j2, [0358] c1d2e4f2g4h4i3j3. [0359] c1d2e4f2g4h4i4, [0360] c1d2e4f2g4h4i5, [0361] c1d2e4f2g4h4i6. [0362] c1d2e4f2g4h4i6j1, [0363] c1d2e4f2g4h4i6j2, [0364] c1d2e4f2g4h4i7. [0365] [0366] [0367] [0368] c1d2e4f2g4h4i7j1. c1d2e4f2g4h4i7j2, c1d2e4f2g5. c1d2e4f2g6.

[0369] c1d2e4f2g6h1.

[0370] c1d2e4f2g6h1i1.

[0371] c1d2e4f2g6h1i1j1,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 26

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0372] c1d2e4f2g6h1i1j2, (1) Rudi *31Jan88; (2) Denys; (3) Wynand. Lizette *07.07.1962 [Bellville] (Lizette) t 14.12.1985 [Parow] x THERON, Petrus Lodevicus *01.10.1956 (Pieter) > 2000: woon op Worcester; Theron kinders: (1) Petrus Lodevicus *11Okt87; (2) Annalize *26Mei92. Hendrik Jacobus *01.02.1928 08.12.2004 t 08.11.1952 [Groote Kerk, Kaapstad] {getrou deur ds Jac Conradie (c1d2e4f2g4h4)} x GREEFF, Christina Johanna *25.12.1932 (Ina) > 2000: woon op Stellenbosch tot dood, voorheen van Johannesburg Ernst Lodewikus *07.04.1959 (Ernst) x VAN DIJK, Sandra Lauren Danielle *28.06.1994 Ashley Tamelin *30.11.1996 Marléén *22.07.1960 t c.1992 x DE VILLIERS, Louis % 5jr later > 2000: ongetroud Jacobus Willem *19.08.1963 (Kobus) > 2000: ongetroud Ernst Leonard *31.01.1931 t 28.06.1955 x KEET, Antoinette *13.12.1935 > Hy was sedert 1964 aan die US verbonde, en was die eerste hoof van die voormalige Buro vir Studentevoorligting. Hy het in 1991 afgetree as direkteur van die Eenheid vir Studentevoorligting aan die Univ. van Stellenbosch. Marjeanne *05.05.1956 > 1985: adres 5 Muswell Hill Road, Mowbray, CT. Lise-Marie *26.10.1962 Hermanus Zulch *02.09.1895 (Manie) ~ [Worcester] 09.06.1979 # 12.06.1979 [Lindley Road Cemetery, Bethlehem] t 03.07.1928 x VERMAAK, Catharina Susanna *31.03.1906 [Brandfort] (Kitty) 10.07.1997 #[Brandfort] > Hy was 40 jaar lank Engels onderw. by Brandfort Hoërskool. Helena Maria *10.09.1929 t 23.12.1950 x DE KLERK, Abraham Hercules Theron *02.10.1925 > woon in Potchefstroom. Aletta Elizabeth *04.04.1932 (Lettie) t 15.12.1956 x ESTERHUIZEN, Johannes Jacobus Lodewikus *12.04.1923 > woon in Bloemfontein. Catharina Susanna *04.04.1932 (Rina) t 07.07.1956 x KAHL, Otto Gideon *22.09.1930 > woon in Potchefstroom. Janette Marina *23.11.1936 t 28.06.1958 x MULLER, Anton Michael *04.10.1930 > woon op Brandfort. Jan Stephanus *01.01.1899 18.11.1918 Aletta Johanna *27.02.1901 t 01.07.1924 x JACOBS, Dawid Hermanus Pritchard *03.02.1896 1975 Aletta Johanna *27.10.1864 [Ceres] 20.10.1868 Johanna Elizabeth Hendrina *20.11.1867 [Ceres] 26.10.1868 Catharina Cornelia *06.02.1870 10.05.1884 Maryna Magdalena *15.11.1875 07.10.1950 # [Kruisvallei, Tulbagh] t 12.09.1916 x THERON, Thomas Johannes *08.12.1875 Catharina Cornelia *09.08.1828 ~ 07.09.1828 [Tulbagh] t 24.06.1844 x DU PLESSIS, Philippus Johannes Jacobus Hendrik Francois *17.10.1831 {eerste kind by 2de vrou} klein Elizabeth Hendrina *25.11.1833 {2-ling} x LATEGAN, Sarel Wynand Hester Maria Margaretha *25.11.1833 {2-ling} 02.05.1883 # [Ceres] x LIEBENBERG, Willem Frederik Maria Magdalena *09.11.1835 13.09.1911 # [Ceres ou begraafplaas] t 23.01.1854 x CONRADIE, Pieter Jacobus (c2d4e16) *29.12.1832 09.07.1910 Hendrik Francois *20.04.1838 t 27.02.1862 x VAN DER MERWE, Johanna Maria 1911 > geen kinders Pieter Johannes Jacobus *23.05.1842 Johannes Jacobus *25.02.1845 Frederik Hendrik *07.04.1847 x NN? > NOTA: Dit is onbevestig of die volgende kind "g1" en nageslag op hierdie plek hoort - dit kom so in die 1978 register op bladsy 7 voor. Dit is ook moontlik dat g1 'n seun van c1d5e1f3g3 Jan Andries Petrus *22.03.1859 [Montagu] is Jan Andries Petrus *30.06.1882 of 30.06.1885

[0373] c1d2e4f2g6h1i2.

[0374] [0375] [0376] [0377]

c1d2e4f2g6h1i2j1. c1d2e4f2g6h1i2j1k1. c1d2e4f2g6h1i2j1k2. c1d2e4f2g6h1i2j2,

[0378] c1d2e4f2g6h1i2j3. [0379] c1d2e4f2g6h1i3.

[0380] c1d2e4f2g6h1i3j1, [0381] c1d2e4f2g6h1i3j2, [0382] c1d2e4f2g6h2.

[0383] c1d2e4f2g6h2i1, [0384] c1d2e4f2g6h2i2, [0385] c1d2e4f2g6h2i3, [0386] c1d2e4f2g6h2i4, [0387] c1d2e4f2g6h3. [0388] c1d2e4f2g6h4, [0389] c1d2e4f2g7, [0390] c1d2e4f2g8, [0391] c1d2e4f2g9, [0392] c1d2e4f2g10, [0393] c1d2e4f3, [0394] c1d2e4f4. [0395] c1d2e4f5, [0396] c1d2e4f6, [0397] c1d2e4f7, [0398] c1d2e4f8. [0399] c1d2e4f9. [0400] c1d2e4f10. [0401] c1d2e4f11.

[0402] c1d2e4f11g1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 27

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

07.01.1957 # [Stellenbosch] ~ [Montagu] x DU PLESSIS, Maria Martina > gewoon op Kuruman. Sy grafsteen gee sy geboortedatum as 30.06.1882, maar dit is moontlik dat die doopregister op Montagu die geboortedatum as 30.06.1885 aangegee - die ouers moet ook gekontroleer word - dit kan moontlik c1d5e1f3g3 Jan Andries Petrus *22.03.1859 [Montagu] wees? Jan Andries Petrus *08.03.1916 t 07.07.1937 [Welkom] x BREDENKAMP, Anna Maria Aletta Elizabeth *05.08.1939 t 05.03.1959 x SWART, Stephanus Bessini Jan Andries Petrus *23.06.1945 Pieter Wynand *22.04.1921 x BOTES, Cornelia Cornelia Ina Thessa Hendrika x SCHOLTS, Louis Jacobus ??.12.1957 [Amsterdam - aan bloedkanker] x NN, Maria Maria Martina x CALITZ, Callie Andries Pretorius *16.12.1938 x STRYDOM, Maria Margaritha Catharina (Rita) % 1979 Jan Andries Petrus Debora Pieter Lodewicus *20.09.1849 01.01.1924 t 18.09.1890 [Ceres] {deur ds. John Andrew Stegman} x STROBOS, Aletta Catharina *10.01.1872 [Sutherland] > Hy was algemene handelaar op Fraserburg, en het deeltyds in die distrik op die plaas Albertsgraf geboer. Maria Anna *05.02.1892 ~ [Sutherland] x MOODY, Walter > hy was 'n Prokureur op Frasersburg. Hendrik Michael *06.08.1894 [Sutherland] (Mike) ~ 06.08.1894 [Sutherland] 15.01.1962 # [Rebecca str begraafplaas, Pretoria] x BOLTMAN, Anna Magdalene * [Graaff-Reinet] (Annie/Minnie) 1962 Peter *15.11.1923 [Harrismith] (Peter) t 03.11.1951 [Pretoria] x VAN DEN BERG, Maria Susanna *18.01.1926 [Stella] (Ria) > 2001: woon op Groblersdal; geen kinders Sarah Jane *16.07.1927 x GREYLING, Russel Frederik Dirk *12.02.1898 ~ [Fraserburg] 1916 Christiaan de Wet *26.06.1900 ~ [Fraserburg] 1966 x GREEN, Francis Harriet Squire (voorheen met 'n Long getroud) > geen kind Pieter Lodewikus *1901 05.08.1980 ~ 15.12.1901 [Fraserburg, deur ds. Sypkins] t 20.10.1931 x MULLER, Engela *01.05.1912 30.04.1975 Beryl *04.08.1934 t 21.09.1957 x DU PLESSIS, Johannes Petrus *20.04.1930 (Pierré) > 1999: woon in Pretoria. Heloïse *07.06.1946 x LOOCK, Philippus Johannes *12.01.1943 (Philip) > 1999: woon in Pretoria. Aletta Catharina *14.06.1903 x VAN WYK, Johannes Frederickus *23.07.1901 > het in dist. Loxton geboer; hy is s.v. seun van Willem Frederick VAN WYK en Anna Susanna VAN SCHALKWYK; VAN WYK kinders (1) Willem Frederick VAN WYK *09/09/1929; (2) Pieter Conradie VAN WYK *09/11/1930; (3) Aletta Catharina VAN WYK *10/05/1932; (4) Anna Susanna VAN WYK *18/03/1936; (5) Johannes Frederickus VAN WYK *22/01/1939; (6) Christiaan de Wet VAN WYK *26.05.1942. Beatrice Maria Magdalena *26.01.1907 1999 [Fraserburg] x SELTZER, Pietman {Delwer van Delportshoop} Benjamin Willem Frederick *20.04.1909 07.08.1944 x SMIT, Johanna Christina Hendrik Francois Martha x MÖRS, NN Anna Maria Johanna *1851 x BERNING, Johan Michiel *08.06.1840 1896 [Ceres] > Sy name word as doopgetuie ook as Johann/John en Michael gegee Elsie Johanna *1853 t 07.11.1874 x DE WET, Daniël Jacobus *10.11.1851 ~14.12.1851 > Hy was 'n prokureur

[0403] c1d2e4f11g1h1. [0404] c1d2e4f11g1h1i1, [0405] [0406] [0407] [0408] [0409] [0410] [0411] c1d2e4f11g1h1i2. c1d2e4f11g1h2. c1d2e4f11g1h2i1, c1d2e4f11g1h2i2, c1d2e4f11g1h2i3, c1d2e4f11g1h3, c1d2e4f11g1h4.

[0412] c1d2e4f11g1h5, [0413] c1d2e4f11g1h6. [0414] c1d2e4f11g1h6i1. [0415] c1d2e4f11g1h6i2, [0416] c1d2e4f12.

[0417] c1d2e4f12g1, [0418] c1d2e4f12g2.

[0419] c1d2e4f12g2h1.

[0420] c1d2e4f12g2h2, [0421] c1d2e4f12g3. [0422] c1d2e4f12g4. [0423] c1d2e4f12g5. [0424] c1d2e4f12g5h1, [0425] c1d2e4f12g5h2, [0426] c1d2e4f12g6,

[0427] c1d2e4f12g7, [0428] c1d2e4f12g8. [0429] c1d2e4f12g8h1. [0430] c1d2e4f12g8h2. [0431] c1d2e4f13, [0432] c1d2e4f14,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 28

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

en afslaer op Prins Albert en Laingsburg. De Wet kinders: (1) Daniël Jacobus *29.04.1875 ~02.06.1875 [Ceres]; (2) Maria Magdalena *01.05.1880 ~06.06.1880 [Ceres] 22.11.1959; (3) Pieter Daniël *1883 [Ceres] 22.12.1939; (4) Daniël Jacobus *17.10.1891 ~01.11.1891 [Ceres] 13.10.1918 [griep]. Dirk Philippus [Klerksdorp] x LEMMER, Martha Carolina 1942 {wed. Cornelius Johannes Beukes} Maria Magdalena (Mollie) x DRUMMOND, NN Elizabeth Hermina *1769 ~ 25.12.1769. Rachel Catharina *1770 ~ 17.01.1771 t 28.09.1788 x VAN HEERDEN, Hendrik (Wilhelmus) ~25.12.1768 Petrus Gabriël *1774 ~ 03.04.1774 t 26.04.1795 x JOUBERT, Petronella Maria ~02.10.1779 [Tulbagh] tt 07.10.1809 [Swellendam] xx VICTOR, Hendrika Cecilia ~11.12.1793 {d/v Gerrit V. & Christina Steenkamp} > Na sy dood is al sy besittings in sy boedel op 8 April 1817 gelys in 'n inventaris van die weesheer (MOOC8/32.46). Jacobus Francois *1796 ~ 25.10.1796 t 08.06.1817 x VAN ZYL, Anna Cecilia *12.04.1800 [Hoopsrivier] 21.01.1864 [Rietvallei] {d/v Johannes Petrus van Zyl & Anna Cecilia Le Roux} > Sy is op 63 jaar, 9 mnde & 9 dae oorlede aan die huis van haar skoonseun P.W. Rossouw, en was die weduwee van 'n boer. SK MOOC 6/9/106 890 Anna Cecilia Hendrina *1818 ~ 28.06.1818 klein Petrus Gabriël *26.04.1819 [Achter de Kogmanskloof, distr. Robertson] ~ 06.05.1819 30.04.1866 [Montagu, Rietvallei] t 01.03.1852 [Swellendam] x DU TOIT, Maria Susanna Petronella > met hulle troue was hy 32, en 'n landbouer van Rietvallei. Sy was 22. Zout????doorn. Sy SK (MOOC 6/9/115 2633) gee sy beroep as "Landbouer" en ouderdom as 47 jaar & 4 dae. Sy vrou het die SK te Montagu geteken. Jacobus Francois *??.??.18?? > met sy vader se dood was hy nog minderjarig Johannes Petrus *20.09.1821 ~ 06.01.1822 <1883 t 18.03.1848 x LE ROUX, Elsie Sophia tt 19.05.1858 [Robertson] xx SWANEPOEL, Bertha Margaretha *30.11.1841 1893 Jacobus Francois le Roux *22.05.1851 {2-ling} Johannes Willem *22.05.1851 {2-ling} Jan Andries Petrus *22.03.1859 ~ 27.05.1859 [NGK Montagu] 11.02.1937 # [Montagu] t 25.07.1882 x KRIEL, Christina Johanna tt 19.01.1927 xx KNIPE, Francina Louisa *17.07.1867 05.08.1950 {ex-PIENAAR} Johannes Petrus *01.05.1883 1936 t 29.03.1921 x LIEBENBERG, Aletta Margaretha > Hy was onderwyser op Oudtshoorn en Wolmaranstad. Petronella Maria *20.03.1886 ~ [Montagu] 03.02.1963 # [Montagu] t 12.06.1912 x BOTHA, Piet Barend Jacobus Francois *19.08.1897 ~ 26.09.1897 [NGK Montagu] Frederik Hendrik *18.08.1899 ~ 04.12.1898 [NGK Montagu] Catharina Dorothea *07.09.1862 ~ 21.12.1862 [NGK Montagu] ??.04.1938 # [Kuilsrivierbegraafplaas] t 28.02.1882 x CONRADIE, Lodewikus Jacobus *25.10.1856 (c3d6e8f4) Pieter Gabriël *08.11.1864 11.12.1864 Jacobus Francois *11.05.1866 ~ 01.07.1866 [NGK Montagu] 1918 t 05.07.1887 [NGK Montagu] x SWANEPOEL, Anna Wilhelmina *27.10.1870 > hulle grafte volgens die nasate op die plaas Witklei Johannes Petrus *12.02.1888 (Jannie) 18.01.1965 # [Môrester, Montagu] t 05.04.1910 x KRIEL, Hester Jacoba Magdalena *13.05.1887 11.08.1974 Susanna Elizabeth Alexandrina *22.02.1911 Anna Wilhelmina *30.10.1912 Hester Jacoba *28.08.1914 [Montagu] (Hettie) 01.04.1997 [Worcester] x BURGER, Daniël Matheus *23.06.1911 (Daan) 20.12.1998 > hy was 'n

[0433] c1d2e4f15. [0434] c1d2e4f15g1, [0435] c1d3, [0436] c1d4, [0437] c1d5.

[0438] c1d5e1.

[0439] c1d5e1f1, [0440] c1d5e1f2.

[0441] c1d5e1f2g1. [0442] c1d5e1f3.

[0443] c1d5e1f3g1. [0444] c1d5e1f3g2. [0445] c1d5e1f3g3.

[0446] c1d5e1f3g3h1. [0447] c1d5e1f3g3h2, [0448] c1d5e1f3g3h3. [0449] c1d5e1f3g3h4. [0450] c1d5e1f3g4,

[0451] c1d5e1f3g5. [0452] c1d5e1f3g6.

[0453] c1d5e1f3g6h1. [0454] c1d5e1f3g6h1i1, [0455] c1d5e1f3g6h1i2, [0456] c1d5e1f3g6h1i3,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 29

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

vragmotorbestuurder, sy 'n kosmatrone, hulle het op Worcester gewoon. Burger kinders: (1) Johannes Hendrik *08/01/1937; (2) Hester Jacoba; (3) Johannes Conradie *11/05/1941; (4) Hester Helena *13/06/1944; (5) Francois; (6) Jacobus *08/12/1952. Maria Susanna *03.12.1917 x BOTHA, NN Susanna Elizabeth *21.01.1921 12.12.2006 x VAN RHYN, NN > gedenksteen in Bonnievale begraafplaas. Bertha Margaretha *30.04.1923 (Bertha) 25.08.2007 [Montagu] # [Montagu-begraafplaas] x SWANEPOEL, A. > haar roudiens was op 31/8/2007 in NG Kerk Montagu. Johannes Petrus *27.07.1925 {dogter} x BRITS, H.J. {Rosendale, Robertson} Jacobus Francois *13.07.1928 28.12.1992 # [Bonnievale] x LINDE, Rina {9ks?} Doreen *17.07.1932 x GERBER, Schweris Marthinus *17.01.1931 Maria Susanna *11.08.1890 [Abrikooskloof, Montagu] ~ [Montagu] t 30.03.1910 [Montagu] x LE ROUX, Dawid Johannes LE ROUX *21.08.1883 27.10.1928 {boer op Rietvlei} xx VLOK, Karel Daniël Jacobus *26.08.1892 [Montagu] (Danie) ~ [Montagu] t 30.04.1918 x JORDAAN, Jacomina Francina Wilhelmina (Jacoba) Jacobus Francois *25.02.1921 [Keimoes] (Koos) {2-ling} 30.03.1990 x MALAN, Elsabé Christina *16.01.1924 [Keetmanshoop] (Ella) > Hulle was 'n paar jaar in die Langkloof, het vanaf c.1964 op Neilersdrif gewoon, waar hy 'n boer op 'n besproeingsplaas langs die Oranje was. Sy het op Keimoes groot geword. 2001: sy woon in Kimberley" Daniël Jacobus *02.02.1947 (Connie) x BOOYSEN, Thea > 2001: woon in Mafeking, werk vir Sanlam Jackie (seun) Jannie Kobus Daniël Petrus *28.09.1948 (Pierre) x VAN BILJON, Ria > 2001: woon in Mafeking, werk vir Sanlam Quinton Liza x NN Niel-John seun Gabriël Francois *26.10.1953 (Francois) x VISSER, Susan > 2001: winkelier op Augrabies dorp Franco Jaco Johannes Lodewikus *19.04.1960 (Johannes) x NN, Anita > 2001: woon in Bloemfontein seun seun Elbé Christiaan *30.05.1961 [Port Elizabeth] (Chris) x MEYER, Hettie *08.11.1960 [Pretoria] > 2001: woon op Potchefstroom Francois Christiaan *22.02.1985 [Potchefstroom] (Chris) Johannes Meyer *15.07.1986 [Potchefstroom] (Meyer) Mariëtte Elize *02.09.1996 [Potchefstroom] (Mariëtte) Johannes Lodewikus *25.02.1921 [Worcester] (Hannes) {2-ling} 25.03.2009 #[Champagne begraafplaas] t 09.12.1956 x OLIVIER, Augustina Elizabeth *02.08.1920 (Lizzie) 06.02.2002 #[Champagne begraafplaas] > 2002: woonagtig Silwerkruin-outehuis, Wellington sy het jare lank musiek by die Skool vir Blindes gegee. Doodsberig meld name: Hannes, Liné, Louis, Johan, Ilse (j4?) & Herholdt (j5?) 2009: Sy begrafnisdiens was op 28.03.2009 in Silwerkruin- outehuis, Wellington. Magdalena Josina *09.05.1953 Johannes Lodewikus *22.11.1956 Johan Daniël Wilhelm *28.04.1960 Daniël Jacobus *29.11.1922 x VAN NIEKERK, Rose Marietta Daniël Jacobus *11.10.1951

[0457] c1d5e1f3g6h1i4, [0458] c1d5e1f3g6h1i5, [0459] c1d5e1f3g6h1i6, [0460] c1d5e1f3g6h1i7, [0461] c1d5e1f3g6h1i8. [0462] c1d5e1f3g6h1i9, [0463] c1d5e1f3g6h2,

[0464] c1d5e1f3g6h3. [0465] c1d5e1f3g6h3i1.

[0466] c1d5e1f3g6h3i1j1. [0467] [0468] [0469] [0470] [0471] [0472] [0473] [0474] [0475] c1d5e1f3g6h3i1j1k1. c1d5e1f3g6h3i1j1k2. c1d5e1f3g6h3i1j1k3. c1d5e1f3g6h3i1j2. c1d5e1f3g6h3i1j2k1. c1d5e1f3g6h3i1j2k2. c1d5e1f3g6h3i1j2k3. c1d5e1f3g6h3i1j2k4. c1d5e1f3g6h3i1j3.

[0476] c1d5e1f3g6h3i1j3k1. [0477] c1d5e1f3g6h3i1j3k2. [0478] c1d5e1f3g6h3i1j4. [0479] c1d5e1f3g6h3i1j4k1. [0480] c1d5e1f3g6h3i1j4k2. [0481] c1d5e1f3g6h3i1j5. [0482] c1d5e1f3g6h3i1j5k1. [0483] c1d5e1f3g6h3i1j5k2. [0484] c1d5e1f3g6h3i1j5k3. [0485] c1d5e1f3g6h3i2.

[0486] [0487] [0488] [0489] [0490] [0491]

c1d5e1f3g6h3i2j1, c1d5e1f3g6h3i2j2. c1d5e1f3g6h3i2j3. c1d5e1f3g6h3i3. c1d5e1f3g6h3i3j1, c1d5e1f3g6h3i3j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 30

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0492] c1d5e1f3g6h3i3j3. [0493] c1d5e1f3g6h3i4. [0494] c1d5e1f3g6h3i5, [0495] c1d5e1f3g6h3i6, [0496] c1d5e1f3g6h3i7. [0497] c1d5e1f3g6h3i7j1. [0498] [0499] [0500] [0501] [0502] [0503] [0504] [0505] c1d5e1f3g6h3i7j2, c1d5e1f3g6h3i8. c1d5e1f3g6h3i8j1. c1d5e1f3g6h3i8j2, c1d5e1f3g6h3i8j3. c1d5e1f3g6h3i9. c1d5e1f3g6h4. c1d5e1f3g6h5. Pieter *10.01.1963 Jacob Gideon *15.09.1927 (Giepie) {2-ling} 15.08.1929 # [Neilersdrif] Rosina *15.09.1927 {2-ling} Anna Johannes Petrus *19.11.1929 [Springbok] x POTGIETER, Hetta Daniël Jacobus *21.01.1953 30.10.2001? [moontlik 2002] x Gertruida Louisa *06.10.1951 > laaste woonadres: Swartsingel 16, Oudtshoorn Glaudina. Willem Christoffel *23.10.1937 x NN, Almarie Willem Christoffel *15.06.1967 Debbie Emmanuel Jacobus Hermanus Jacobus Francois *25.10.1894 05.02.1896 Pieter Johannes *18.10.1896 ~ [Montagu] 25.09.1961 # [Montagu] x VOLSCHENK, Johanna Susanna *15.09.1904 04.01.1966 Maria Susanna *03.12.1933 (Milly) 02.02.2007 [Kuilsrivier] # [Papegaaiberg begraafplaas, Stellenbosch] x FISCHER, Louis Rosselet *05.09.1926 14.06.1996 #[Papegaaiberg begraafplaas, Stellenbosch] > 2007: haar roudiens was in NGKerk Kuilsrivier. Sy het 2 getroude kinders, en 2 kleinkinders. Petronella Magdalena Hendrina *29.10.1936 Jan Ernst *04.10.1938 x SWANEPOEL, NN Willem Christoffel *28.11.1898 (Willie) 12.06.1973 # [Montagu] t 02.02.1926 x BURGER, Jacomina Elizabeth *08.12.1903 03.06.1978 > Hulle het op die plaas Witklei by Montagu geboer. Jacobus Francois *02.04.1928 [Ashton] (Kobus) 03.02.1999 # [Ashton] x KEMP, Hester {kinders} Johannes Burger *24.11.1931 [Klapmuts] x JOUBERT, Marlena Willem Christoffel *27.01.1938 t [Montagu] x DU PLESSIS, Marlene Hilda *09.09.1960 [Montagu] t 23.01.1981 x STEMMET, Gerhard [van Montagu] Willem Christoffel *04.05.1962 (Tertius) t 17.12.1994 [Gordonsbaai se ou kerkie] x JOOSTE, Ilse Louise *24.06.1963 [P A Hamlet, Ceres] Inge Christine *04.01.1997 Lené *06.01.2001 Mimi *14.09.1968 Charlene *07.12.1969 Rachel Jacoba *14.08.1941 [Montagu] t 12.12.1964 [Montagu] x TERBLANCHE, Nicolaas Stephanus *08.03.1938 [George] > met t was beide onderwysers, hy was van Blanco en sy van Karatara (Sedgefield). Bertha Margaretha *18.09.1901 ~ 24.11.1901 [NGK Montagu] t 31.03.1930 x KRIEL, Johannes Dawid Emanuel Jacobus *01.06.1904 (Manie) {Senator} 20.08.1970 # [Ashton] x COMBRINCK, Catharina Johanna *24.09.1906 (Cato) 08.03.1993 > d.v. Hermanus Adriaan COMBRINCK *15/10/1880 & Sara Susanna Petronella DE KOCK *5/8/1880 Susanna Petronella *18.09.1930 t 26.03.1953 x LE ROUX, George Derby Jacobus Francois *15.07.1934 26.02.1969 # [Ashton] t 1957 x BURGER, Olga Emanuel Jacobus *20.09.1958 x KOCH, Regiena Dorothy *22.11.1959 > Gradueer in 1980 in Pta, 2003: woon in Pretoria Emanuel Jacobus *17.06.1983 > 2003: student op Stellenbosch Trudi *18.12.1986 Christine *24.08.1990 Hendrina *16.06.1960 x DE VILLIERS, Lourens > 2003: woon in Pretoria, De Villiers kinders: (1) Lourens Francois *01Apr1984; (2) Olga-Marie *19Aug1986; (3)

[0506] c1d5e1f3g6h5i1,

[0507] c1d5e1f3g6h5i2, [0508] c1d5e1f3g6h5i3. [0509] c1d5e1f3g6h6.

[0510] c1d5e1f3g6h6i1. [0511] c1d5e1f3g6h6i2. [0512] c1d5e1f3g6h6i3. [0513] c1d5e1f3g6h6i3j1. [0514] c1d5e1f3g6h6i3j2. [0515] [0516] [0517] [0518] [0519] c1d5e1f3g6h6i3j2k1. c1d5e1f3g6h6i3j2k2. c1d5e1f3g6h6i3j3. c1d5e1f3g6h6i3j4. c1d5e1f3g6h6i4,

[0520] c1d5e1f3g6h7, [0521] c1d5e1f3g6h8.

[0522] c1d5e1f3g6h8i1, [0523] c1d5e1f3g6h8i2. [0524] c1d5e1f3g6h8i2j1. [0525] c1d5e1f3g6h8i2j1k1. [0526] c1d5e1f3g6h8i2j1k2. [0527] c1d5e1f3g6h8i2j1k3. [0528] c1d5e1f3g6h8i2j2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 31

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0529] c1d5e1f3g6h8i2j3, [0530] c1d5e1f3g6h8i2j4. [0531] c1d5e1f3g6h8i2j4k1. [0532] c1d5e1f3g6h8i2j4k2. [0533] c1d5e1f3g6h8i2j5. [0534] c1d5e1f3g6h8i2j5k1. [0535] c1d5e1f3g6h8i2j5k2. [0536] c1d5e1f3g6h8i2j6, [0537] c1d5e1f3g6h9. Magdaleen *01Apr1998. Annake *29.07.1962 x GOOSEN, Eric > 2003: woon in Pretoria Goosen kinders: (1) Pieter Johannes *17Nov1987 (2) Ilse-Marie *24Aug1990 Izak Schalk *14.02.1964 x LIEBENBERG, Catharina *05.02.1967 > 2003: woon in Nelspruit, maar verhuis in Jun'03 na NZ. Burgert *08.06.1995 Bernike Irene *11.11.1998 Jacobus Francois *29.06.1966 x NN, Tanya % > 2003: hy woon in Pretoria. Francois Schalk *16.03.1993 Bianca Michelle *07.11.1994 Olga Marie *15.07.1968 x PRETORIUS, Charles Strauss *14.06.1956 > 2003: woon in Pretoria, geen kinders Jacobus Francois *13.10.1906 (Kowie) 07.02.1975 # [Robertson, ou begraafplaas] t 06.06.1933 x VELDSMAN, Esther Johanna *06.01.1911 (Hettie) 31.01.1986 > tot hulle oorlye op Robertson gewoon Jacobus Francois *21.05.1935 (Kowie) t 26.03.1961 x VELDSMAN, Martha Magrieta (Poppie) 31.12.1995 Jacobus Francois *03.05.1962 [Robertson] (Johny) Martha Margaretha *10.07.1970 [Robertson] (Martha) > 2001: woon en werk op Robertson Barend Bartholomeus *27.11.1943 [Robertson] (Ben) t 06.07.1968 [Somerset-Wes] x BURGER, Helena Jacoba Maria (Helena) > 2001: woon in Kraaifontein Jacobus Francois *24.12.1968 [Somerset-Wes] (Cobus) t 08.04.1995 [Goodwood] x FINCK, Marié Louisa (Marié) > 2001: woon in Goodwood. Amanda *05.01.1997 [Goodwood] Francois *24.11.1999 [Goodwood] Christo *18.09.1970 [Stellenbosch] t 18.09.1993 [Bellville] x WESSELS, Charnelle *29.04.1971 [Bellville] Erica *12.07.1996 [Bellville] Bianca *09.04.1998 [Bellville] Leon *28.09.1973 [Bellville] Johannes Petrus *22.04.1950 [Robertson] (Jan) t 02.09.1972 [Robertson] x BOTHA, Elsa Sophia *21.04.1951 [Laingsburg] > 2001: woon by Helderstroom-gevangenisterrein, Caledon. Ronel *16.06.1974 [Robertson] > 2001: woon & werk op Caledon Jacobus Francois *23.04.1976 [Robertson] (Francois) > 2001: woon & werk by Caledon gevangenis. Johan *02.06.1978 [Robertson] > 2001: woon & werk by Helderstroom gevangenis, Caledon Anna Wilhelmina *17.05.1909 t 14.09.1926 [Montagu] x LE ROUX, Hermanus Benjamin *16.10.1897 [Montagu] {boer op Zwartberg} Johan Andries *15.06.1911 01.09.1971 # [Worcester] t 20.09.1932 x GUISARD, Susanna Margaretha *28.01.1909 12.02.1991 Roline *04.12.1932 x SCHOONRAAD, NN Johan *15.07.1934 [Montagu] t 08.12.1956 [NGK Worcester] x OOSTHUIZEN, Petronella Catharina Maria *05.02.1934 [Mosselbaai] (Nellie) > met huw. was hy 'n SAS&H stoker, en sy 'n verpleegster Johann Anlouw *10.08.1961 [Joubertina] x VILJOEN, Susanna Elizabeth *03.03.1963 Johann Anlouw *10.04.1981 [Bellville] Jonanieta Rudolf *11.01.1937 13.10.2004 t 05.07.1969 x VAN DER BERG, Alet > sy laaste adres: Wellingstraat 20, Oakdale, Bellville. Jacobus Francois *30.12.1940 t 07.05.1967 x SNYDERS, Rizie Johan Andries Albert Johannes Anna Elizabeth *06.12.1945 (Ansie) t 05.06.1965 x TRUTER, Gideon Rossouw *25.11.1938 [Somerset-Wes]

[0538] c1d5e1f3g6h9i1. [0539] c1d5e1f3g6h9i1j1. [0540] c1d5e1f3g6h9i1j2, [0541] c1d5e1f3g6h9i2. [0542] c1d5e1f3g6h9i2j1. [0543] c1d5e1f3g6h9i2j1k1, [0544] c1d5e1f3g6h9i2j1k2. [0545] c1d5e1f3g6h9i2j2. [0546] [0547] [0548] [0549] c1d5e1f3g6h9i2j2k1, c1d5e1f3g6h9i2j2k2, c1d5e1f3g6h9i2j3. c1d5e1f3g6h9i3.

[0550] c1d5e1f3g6h9i3j1, [0551] c1d5e1f3g6h9i3j2. [0552] c1d5e1f3g6h9i3j3. [0553] c1d5e1f3g6h10, [0554] c1d5e1f3g6h11. [0555] c1d5e1f3g6h11i1, [0556] c1d5e1f3g6h11i2.

[0557] c1d5e1f3g6h11i2j1. [0558] c1d5e1f3g6h11i2j1k1. [0559] c1d5e1f3g6h11i2j2, [0560] c1d5e1f3g6h11i3. [0561] c1d5e1f3g6h11i4. [0562] c1d5e1f3g6h11i4j1. [0563] c1d5e1f3g6h11i4j2. [0564] c1d5e1f3g6h11i5,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 32

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0565] c1d5e1f3g6h11i6. [0566] c1d5e1f3g6h13. (Dougie) > 1992: woon in Wellington waar hy 'n motor-elektrisiën is. Hendrik *08.11.1948 [Paarl] t 06.01.1973 x FOURIE, Nonnie David Jacobus *25.09.1915 [Riversdal] 04.12.1983 # [Riversdal] t 14.07.1942 [NG Kerk, Van Wyksdorp] x VAN WYK, Magadalena Elizabeth *11.08.1910 25.06.1985 #[Riversdal] Jacobus *05.09.1943 {onderwyser, George} Johanna *07.01.1946 t 06.08.1971 x CHAFFEY, Arthur Anna Cicilia *06.09.1868 ~ 17.01.1869 [NGK Montagu] 04.04.1938 t 12.06.1888 x VILJOEN, Hendrik Christiaan Willem Christoffel *30.11.1870 [Rietvlei,Montagu] 1963 t 15.03.1892 x VAN ZYL, Maria Barbara Triefeysen Margaretha Johanna Sophia *06.04.1893 ~ [Montagu] 1918 x CONRADIE, Johan Hendrik *02.06.1887 (c1d8e5f1g1h7) > haar SK: VAB MHG C1880 Johannes Petrus *19.10.1894 x COERTZEN, Maria xx MARKGRAAFF, Anna Francina Willem Christoffel *07.12.1919 t 15.12.1914 x OLIVIER, Maria Magdalena Carstens Christina Francina Johanna M. *18.11.1922 x OLIVIER, Albert Margaretha *12.05.1937 Jeanetta Gideon Hermanus *05.11.1896 ~ [Montagu] t 04.05.1921 x WALDEN, Rachel Frances Hester Cecilia *26.05.1922 (Sissy) t 1941 x GREADY, William Benjamin George *16.06.1924 x MARSHALL, Lorraine Michael *??.??.19?? > 1999 lives in Durban Barbara Gideon John Gideon Hermanus *14.11.1928 15.07.1999 x NN, June Audrey > 1999 adr: 502 Oliver Lea Drive, Umbilo, Durban. i3 presumed belonging here in this family Joseph William Walden *04.10.1931 x ELLIOT, Yvonne > 2005: woon in KZN prov. Deseree Murray Neil *09.01.1966 (Murray) t 08.04.2000 x HOUGH, Kristi Lee *1965 > 2000 living in the USA. He is CEO for NUTEK. 1983-1985, University of Natal at Durban, South Africa. B.A., Studied Business Law for 2 1/2 years 1985-1988, Technikon Natal at Durban, South Africa. Accounting Degree specializing in Auditing. Tyler Prescott *01.04.2000 [Henderson, Nevada] Lesley-Anne *05.06.1960 [Pietermaritzburg] (Bin) 06.08.1999 [Durban] x SYLVESTER, Nigel Patrick Samuel Hayden *26.12.1963 (Hayden) x NN, Ursela Erna Johanne *10.11.1964 > 1995: 53 Howard Street, Hunters Home, Knysna. Rachel Frances *06.04.1944 Willem Christoffel *04.12.1902 x ROSSOUW, Anna Aletta Willem Christoffel Frances Theresa *29.03.1931 t 28.03.1952 x DE VILLIERS, Petrus 30.03.1967 Marilyn Barbara *05.08.1937 [Worcester] t 13.06.1959 [Worcester] x VAN BILJON, Frederik Andries *27.11.1929 [Wesselsbron] > met t was sy 'n verkoopsdame, en hy 'n boer. Gabriël Johannes Rossouw *17.07.1941 Anna Marie *27.12.1943 Bertha Margaretha x WALKER, Charles Pieter Gabriël *08.12.1872 [Montagu] t 25.05.1900 x KRIEL, Cornelia Elizabeth *ca.1878 ??.11.1911 #25.11.1911 [Montagu NGK register] xx VAN TONDER, Hester Helena > Eerste vrou was 33jr oud toe sy oorlede is. Petronella Maria *11.05.1903 t 25.05.1926 x ROSSOUW, Samuel Bosman Christina Johanna Petronella *14.06.1914 [Rietvlei, Montagu] 28.08.1999 [Paarl] t 21.09.1940 [Cape Town]

[0567] c1d5e1f3g6h13i1. [0568] c1d5e1f3g6h13i2, [0569] c1d5e1f3g7, [0570] c1d5e1f3g8. [0571] c1d5e1f3g8h1, [0572] c1d5e1f3g8h2. [0573] c1d5e1f3g8h2i1. [0574] [0575] [0576] [0577] [0578] c1d5e1f3g8h2i1j1, c1d5e1f3g8h2i2, c1d5e1f3g8h2i3, c1d5e1f3g8h2i4, c1d5e1f3g8h3.

[0579] c1d5e1f3g8h3i1, [0580] [0581] [0582] [0583] [0584] c1d5e1f3g8h3i2. c1d5e1f3g8h3i2j1. c1d5e1f3g8h3i2j2, c1d5e1f3g8h3i2j3. c1d5e1f3g8h3i3.

[0585] c1d5e1f3g8h3i4. [0586] c1d5e1f3g8h3i4j1, [0587] c1d5e1f3g8h3i4j2.

[0588] c1d5e1f3g8h3i4j2k1. [0589] c1d5e1f3g8h3i4j3, [0590] c1d5e1f3g8h3i4j4. [0591] [0592] [0593] [0594] c1d5e1f3g8h3i5, c1d5e1f3g8h4. c1d5e1f3g8h4i1. c1d5e1f3g8h4i2,

[0595] c1d5e1f3g8h4i3,

[0596] [0597] [0598] [0599]

c1d5e1f3g8h4i4. c1d5e1f3g8h4i5, c1d5e1f3g8h5, c1d5e1f3g9.

[0600] c1d5e1f3g9h1, [0601] c1d5e1f3g9h2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 33

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

x BATCHELDER, Frederick Warren *??.01.1906 [Woodstock, CT] 28.10.1962 [Conradie Hospital, CT] > Frederick was a clerk. Batchelder children: (1) Denis Warren *12.09.1946 [Cape Town]; (2) Anita *30.09.1948 [Cape Town] x Maurice MEEDING; (3) Una *31.03.1951 [Wynberg,CT](nurse educator) x Fotios KYRIACOS Johannes Petrus *24.01.1917 Bertha Margaretha *27.10.1918 > ??? getroud met BROOKSON, Alfred Owen *26.02.1914 [Kampsbaai] Bertha Margaretha *08.11.1875 ~ 13.02.1876 [NGK Montagu] t 18.07.1893 x KRIEL, Johannes Dawid Petronella Maria Fredrika *26.09.1878 ~ [Montagu] t 07.11.1902 x LAMBERT, Thomas Frederik Petronella Maria Frederika *05.07.1823 [Rietvlei, Montagu] ~ 19.10.1823 11.12.1895 [Laastrivier] x ROSSOUW, Jacobus Francois Cornelia Elizabeth *06.12.1825 [Rietvallei, Montagu] ~ 02.07.1826 [Swellendam] 15.03.1902 [Doornriviervlei, Barrydale] t 20.02.1841 x ROSSOUW, Pieter Willem Jacobus Francois *1827 ~ 23.12.1827 t 29.09.1849 x LE ROUX, Aletta Maria Jacomina Elizabeth *1852 t 25.04.1870 [Montagu] x VAN ZYL, Jacobus Albertus *c.1840 > met t was sy 18 jaar en van Leeuwensrivier, hy was 30 jaar en van Wildepaardekloof. Johan Andries *1855 t 21.03.1882 [Montagu] x LE ROUX, Jacomina Elizabeth *04.08.1864 > Met hul troue, het hy van Leeuwrivier, Swellendam gekom, en sy van Rietrivier. Hulle het later 'n plaas met naam Leeurivier in die Montagu distrik gekoop, en tot hul dood daar gewoon. Jacobus Francois *06.03.1883 ~ 06.05.1884 [NGK Montagu] Jacomina Elizabeth *22.04.1885 Aletta Maria *05.05.1887 ~ 05.07.1887 [NGK Montagu] Abraham Hercules *03.06.1889 18.12.1969 # [Montagu] t 23.06.1925 x CILLIERS, Christina Johanna *10.09.1893 20.11.1965 Johan Andries *27.03.1926 t 17.11.1956 x WILMOTT, Magrietha Gertruida Trudie *15.11.1957 Christa *07.09.1959 Abram *15.09.1963 t 15.12.1990 x HEYNECKE, Elizabeth Minnie Johan Andries *08.01.1992 Catharina Johanna Petronella *27.11.1892 ~ [Montagu] 14.06.1968 # [Swellendam] t 18.09.1923 x NÖTHLING, Johan Anthonie Christiaan *06.12.1872 ~11.01.1873 24.01.1940 Johan Andries *02.05.1895 ~ [Montagu] {Hy was nooit getroud} Cornelia Margaretha *29.06.1899 t 09.05.1922 x VAN ZYL, Gideon Jacobus Susanna Maria Cecilia *01.10.1901 ~ 26.01.1902 [NGK Montagu] t 09.10.1934 x STEMMET, Gideon Jacobus Petrus Anna Cicilia *04.11.1856 ~ 01.03.1857 [NGK Montagu] t 12.04.1876 x VAN ZYL, Jan Matthys Chris Aletta Maria *14.03.1859 ~ 27.05.1859 [NGK Montagu] ??.02.1930 # 16.02.1930 [Montagu] t 21.03.1882 [Robertson] x LE ROUX, Eduard Christiaan *30.11.1857 > Sy is op 16 Feb 1930 uit die NG Kerk Montagu begrawe. Jacobus Francois *25.02.1862 ~ 25.05.1862 [NGK Montagu] jonk? Susanna Catharina Maria *07.09.1864 ~ 03.03.1865 [NGK Montagu] 02.08.1953 t 19.04.1887 [Montagu] x SWANEPOEL, Anthonie Eduard *15.02.1863 [Montagu] 26.09.1943 #[Bredasdorp] Pieter Gabriël *21.10.1866 ~ 03.02.1876 [NGK Montagu] Barend Bartholomeus *31.07.1869 ~ 07.11.1869 [NGK Montagu] Petronella Maria Fredrika *25.03.1872 [Montagu] t 04.02.1895 [Montagu] x SWANEPOEL, Jan Andries

[0602] c1d5e1f3g9h3. [0603] c1d5e1f3g9h4, [0604] c1d5e1f3g10, [0605] c1d5e1f3g11, [0606] c1d5e1f4, [0607] c1d5e1f5, [0608] c1d5e1f6. [0609] c1d5e1f6g1,

[0610] c1d5e1f6g2.

[0611] c1d5e1f6g2h1. [0612] c1d5e1f6g2h2, [0613] c1d5e1f6g2h3, [0614] c1d5e1f6g2h4. [0615] c1d5e1f6g2h4i1. [0616] c1d5e1f6g2h4i1j1, [0617] c1d5e1f6g2h4i1j2, [0618] c1d5e1f6g2h4i1j3. [0619] c1d5e1f6g2h4i1j3k1. [0620] c1d5e1f6g2h5,

[0621] c1d5e1f6g2h6. [0622] c1d5e1f6g2h7, [0623] c1d5e1f6g2h8, [0624] c1d5e1f6g3, [0625] c1d5e1f6g4,

[0626] c1d5e1f6g5. [0627] c1d5e1f6g6,

[0628] c1d5e1f6g7. [0629] c1d5e1f6g8, [0630] c1d5e1f6g9,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 34

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0631] c1d5e1f6g10, [0632] c1d5e1f6g11. [0633] c1d5e1f7, [0634] c1d5e1f8, [0635] c1d5e1f9. [0636] c1d5e2, *08.01.1870 Cicilia Maria *18.09.1875 ~ 25.01.1876 [NGK Montagu] Francois Jacobus *03.09.1879 ~ 14.03.1880 [NGK Montagu] Anna Cecilia Magdalena *29.07.1831 ~ [Swellendam] Sara Susanna *01.12.1836 ~ [Swellendam] Frederik x NN, Petronella > Hierdie inskrywing kom uit SAG deel 1 (vanne A-C) 1986. Elizabeth Maria Johanna *1798 ~ 03.06.1798 t 13.11.1815 [Kaapstad] x HAASBROEK, Charles (Sarel) Francois *21.10.1792 28.09.1835 [Tradouw,dist Swellendam] Sara Susanna *1799 ~ 07.09.1799 [Swellendam] t 03.01.1818 [Swellendam] x DE WIT, Pieter Stephanus Martha Maria Jacoba *1801 1880? ~ 02.08.1801 [Swellendam] t 04.08.1616 [Swellendam] x DE WIT, Johannes Antonie Frederik Hendrik *1803 ~ 23.01.1803 t 04.09.1824 [Swellendam] x VAN ZYL, Magdalena tt 26.10.1839 [Swellendam] xx VAN ZYL, Cornelia Elizabeth {weduwee} *1805 Willem Frederik Jacobus *24.05.1825 ~ 02.10.1825 [Swellendam]. Pieter Gabriël *1804 [Rietrivier, Robertson] ~ 01.07.1804 [Swellendam] 30.08.1892 [Doornrivier, distr Barrydale] t 04.03.1827 [Swellendam] x VAN DEVENTER, Maria Elizabeth *05.08.1806 ~23.03.1807 [Tulbagh] c.1857 > Volgens sy SK (MOOC 6/9/309 2217) as wewenaar op 88 jaar oorlede by Doornrivier. Sy dogter Sara f8 het die SK geteken. e6 se vrou Maria was d/v Jacob van Deventer ~22Mrt1778 & Maria Elizabeth Jordaan Petronella Magdalena Maria *12.03.1830 13.08.1860 ~ 09.05.1830 [Swellendam] x HAASBROEK, Pieter Jacobus *22.10.1826 1904 {s/v Johannes Bernhardus Haasbroek & Maria Cornelia Joubert} > Haar SK: VAB MHG C32, hy trou weer met Anna Adriana Sophia ELOFF Haasbroek het 6 kinders gehad. Petrus Gabriël *22.09.1832 [Rietvlei, Robertson] t 01.03.1852 x DU TOIT, Maria Susanna Petronella > As 1ste seun is hy na sy oupa aan vaderskant vernoem. Die 3de seun f10 word "Pieter Gabriël" na sy vader vernoem. Wilhelmina Christina *06.11.1855 ~ 30.12.1855 [NGK Montagu] Jacobus Francois *30.11.1858 ~ 22.12.1858 [NGK Montagu] 02.10.1938 x NEL, Anna Susanna 1932 Petrus Gabriël *28.01.1892 ~ [Lady Grey] x NAUDE, Hester Margaretha *21.09.1893 Johanna Maria *14.03.1915 t 01.10.1938 x LEWIS, Gideon Rudolf *19.02.1911 1965 Anna Susanna *22.01.1917 20.02.1944 x HORN, Michael Frederick 1970 {hy het weer getrou met Aletta Elizabeth du Plessis} Jacobus Francois *15.04.1920 Jan Daniël *12.12.1923 1999 x NN, Magrietha Magdalena *22.01.1933 > 1999 adr: Chrisstraat 95, Divwiddie, Germiston Petrus Gabriël *24.07.1927 Stephanus Francois *22.01.1932 Hester Magrieta *10.08.1938 Elsie Aletta *11.10.1899 x NAUDE, NN Daniël Christoffel Jacobus *17.03.1905 28.03.1965 x NN Elizabeth Jacomina *10.10.1928 x MARX, Petrus Johannes Hertzog Jacobus Francois *23.12.1935 x HENNING, Helena Catharina *26.01.1938 Annamie *0 a *11.11.1941 26.10.1943 Fredrika Maria Wilhelmina *24.02.1834 03.06.1902 # [Bethulie] t 01.03.1852 x HAASBROEK, Daniël Gerbrand *12.02.1831 [Swellendam] 14.06.1903 #[Bethulie] {s/v Johannes Bernhardus Haasbroek & Maria Cornelia Joubert}

[0637] c1d5e3, [0638] c1d5e4, [0639] c1d5e5.

[0640] c1d5e5f1. [0641] c1d5e6.

[0642] c1d5e6f1,

[0643] c1d5e6f2.

[0644] c1d5e6f2g1, [0645] c1d5e6f2g2. [0646] c1d5e6f2g2h1. [0647] c1d5e6f2g2h1i1, [0648] c1d5e6f2g2h1i2, [0649] c1d5e6f2g2h1i3. [0650] c1d5e6f2g2h1i4. [0651] [0652] [0653] [0654] [0655] c1d5e6f2g2h1i5. c1d5e6f2g2h1i6. c1d5e6f2g2h1i7, c1d5e6f2g2h2, c1d5e6f2g2h3.

[0656] c1d5e6f2g2h3i1, [0657] c1d5e6f2g2h3i2. [0658] c1d5e6f2g2h3i2j1, [0659] c1d5e6f3,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 35

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0660] c1d5e6f4, > haar SK: VAB MHG C1218; hulle het 8 kinders gehad Martha Jacoba *13.05.1836 [Zandfontein] t 16.05.1853 [Swellendam] x HAASBROEK, Johannes Jacobus *06.12.1827 [Swellendam] {s/v Leendert Johannes Haasbroek & Elizabeth Catharina du Toit} > met hulle troue is hy landbouer van Doornriviervallei, sy kom van Zandfontein Susanna Margaretha *29.07.1838 Elizabeth Johanna Maria *29.07.1841 1910 t 26.03.1858 x STEMMET, Pieter Andries Willem Adriaan *03.10.1843 [Montagu] ~ [Swellendam] 14.12.1913 [Vryburg, Bechuanaland] t [Vredefort] x MARAIS, Elizabeth Catharina *??.08.1844 [Swellendam] 24.05.1895 [distr Kroonstad] {d/v Sarel Jacobus Marais & Anna Susanna Haasbroek} tt 09.04.1896 [NGK Vredefort] xx VAN ZYL, Agatha Maria *c.1847 1901 > 4 kinders by die eerste vrou. Hy was 'n "landbouer" op die plaas Kleinzoutpan in die distrik Vryburg in Bechuanaland. Sy SK: VAB MHG C1674 is geteken deur skoonseun Erasmus. Sy eerste vrou was 50 jr 9 mnde toe sy oorlede is. Bron: SK VAB MHG M750. Met sy 2de troue was hy 52jr, wewenaar boer van Wilgerboschdrift, Kroonstad, sy was 49jr wed. van Grootfontein, Heilbron. 2de vr. se SK VAB MHG Z177 Anna Susanna *18.04.1865 ~ 20.08.1865 [Ladismith, KP] 1898 t 08.01.1896 [NGK Hoopstad] x LE ROUX, Johannes Hermanus Christoffel *c.1865 > Met hulle troue was sy "18jr" (dis foutief!) en van Damlaagte, Hoopstad, en hy was veeboer, 31jr en van Nietgedacht, Hoopstad. Haar SK: VAB MHG C665. Maria Elizabeth *??.02.1874 [Wilgeboschdrift, distr Kroonstad] 26.12.1901 [Vlugtelingkamp, Kroonstad] t 29.01.1894 [NGK Kroonstad] x BOTES, Jacobus Johannes *c.1873 > Met huwelik was hy 21jr, boer van Boomplaats, distr Kroonstad; sy was 19jr, en van Wilgeboschdrift, distr Kroonstad. Haar oorlede ouderdom was 27jr 10mnde.Bron: haar SK: VAB MHG C1093. Botes kinders: (1) Elizabeth Catharina; (2) Wilhelmina Johanna. Elizabeth Catharina *c.1883 t 08.12.1902 [NGK Parys] x ERASMUS, Jacobus Cornelius *c.1871 > Met huwelik was hy 31jr, wewenaar, boer van Wilgerboschdrift, Vredefort. Sy was 19jr en van dieselfde adres Petronella Magdalena Maria x BOTHA, Sarel Gerhardus Susara Susanna *27.03.1846 (Sara) t 15.08.1864 x HAASBROEK, Johannes Bernardus *11.10.1843 [Swellendam] {s/v Andries Cornelius Haasbroek & Anna Susanna Cilliers} > Met hulle troue was sy van Zandfontein en hy landbouer van Tradouw Sy het op 27.04.1893 haar vader se SK op Doornrivier geteken. Op daardie datum was sy reeds geskei van haar man hierbo. Johanna Catharina Wilhelmina *11.08.1848 1878 t 01.08.1864 [Montagu] x DROTSKY, Johannes Godfried *c.1842 > met hulle troue was beide van Zandfontein. Hy was 22 en 'n landbouer, sy "15", maar darem amper 16 op 10 dae na. Haar SK: VAB MHG C241 Pieter Gabriël *23.03.1851 30.06.1933 t [Ladismith, Kaap] x PACE, Femma Maria Elsabe *02.10.1854 ~18.01.1852 [Riversdal] 13.02.1914 > sy was suster van c1d2e1f1h1 se vrou. Hy is as 3de seun na sy vader vernoem. Sy ouer broer f2 is "Petrus Gabriël" na sy oupa d5 vernoem. Volgens f10 se familiebybel en dokumente wat deur sy agterkleinseun c1d5e6f10g5h6i2 nagevors is, het f10 sy naam as "Pieter Gabriel" geteken, sy vrou hare as "Emma M Puce". Ander bronne gee die van as "Pace". (Sy was 'n kleindogter van Robert PACE wat uit London gekom het en in Kaapstad met Femma Maria DE VOS getroud is. Bron: SAG7-p268.) Beide se geboortedatums is die familie dokumente geneem. Hulle woonadres was "Rietkuijl, Montagu". Volgens oorlewering was Femma van Ierse afkoms, en was f10 later eienaar van een van die Harmonie plase in die Keisie naby Montagu. Pieter Gabriël *04.04.1871 [Montagu] 24.05.1952 # [Touwsrivier] t 31.03.1903 x JORDAAN, Maria Elizabeth

[0661] c1d5e6f5, [0662] c1d5e6f6, [0663] c1d5e6f7.

[0664] c1d5e6f7g1.

[0665] c1d5e6f7g2.

[0666] c1d5e6f7g3.

[0667] c1d5e6f7g4. [0668] c1d5e6f8,

[0669] c1d5e6f9.

[0670] c1d5e6f10.

[0671] c1d5e6f10g1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 36

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0672] c1d5e6f10g1h1, [0673] c1d5e6f10g1h2, [0674] c1d5e6f10g1h3, [0675] c1d5e6f10g1h4. *18.04.1875 02.05.1950 > sy geboortedatum klop met die familiedokumente Magdalena Johanna Susanna *03.03.1904 (Lenie) 30.05.1986 # [Touwsrivier] t 02.03.1926 x BÖTH, Frederik Willem *31.05.1901 (Frikkie) 15.11.1977 Emma Maria *10.07.1905 30.05.1959 t 30.10.1928 x HART, David Cumming Maria Elizabeth *27.04.1907 t 06.11.1928 x DE VILLIERS, Jacobus Hendrikus Pieter Gabriël *28.11.1908 (Piet) 31.12.1995 # [Laingsburg] t 03.09.1929 x CRAFFORD, Ella Elizabeth *29.12.1909 02.09.1997 #[Laingsburg] > Voorheen lid van die skoolraad en die munisipaliteit en later balju van Laingsburg. Dorothea Regina *20.11.1934 x SIEBERHAGE, NN Pieter Gabriël *15.01.1940 Daniël Jan Hendrik *26.04.1941 (Danie) Jacobus Johannes *04.06.1910 {klein } Hendrik Francois *15.01.1912 (Hen/Hennie) 27.12.1973 # [Mosselbaai] t 12.01.1937 x DU PLESSIS, Alida Elizabeth *10.09.1913 02.12.1940 #[Worcester] xx NORTIER, Susanna Elizabeth Jacoba *24.02.1940 (Elize) 23.05.2009 x COETZEE, Sias > 2009: Haar gedenkdiens was op 27 Mei in die NG Kerk, Suiderstrand, Struisbaai; Hulle het voorheen op Soetmelksvlei, Caledon gewoon. Name in die sterfgevalle berig was: Sias, Welmarié, Andries, Liesl, Werner, Kobus, Rene en 2 kleinkinders. Mariette *20.03.1945 Pieter *13.10.1949 2006 > 2006 adr: Plot 32, Wildebeeslaagte, Northam, 0360. Johannes Stephanus *28.02.1914 (Pyk) 14.06.1964 # [Strand] t 06.04.1942 x ENGELBRECHT, Esther {geen ks} Johanna Magdalena *05.03.1916 18.09.1969 x SNYDERS, C.J. Susanna Catharina *13.02.1918 (Sannie) 05.06.1993 # [Touwrivier] x FOURIE, Christiaan Antonie *14.04.1920 Willem Adriaan *10.07.1920 28.05.1927. Hermanus Stephanus *26.05.1922 25.12.1962 x RAUTENBACH, Salomina Catharina *21.02.1922 (Sara) 1966 > geen kinders Johanna Margaretha *05.09.1873 t 30.09.1889 x FOUCHE, Pieter Willem > geboortedatum klop met familie dokumente Hendrik Francois *15.10.1875 ~ 06.08.1876 [NGK Montagu] x GUISARD, Cornelia Maria Susanna *27.07.1882 > Hulle het van Montagu na die Vrystaat (Hertzogvolle) getrek. Sy geboortedatum klop met beide die dooprekord en familiebybel. Anna Susanna Pieter Gabriël Anthonie Hendrik Francois *19.05.1909 [Hertzogville] t 27.03.1941 x VAN WYK, Petronella Jacoba *13.08.1903 Elizabeth Johanna *19.12.1942 t 18.12.1965 x LOUW, Pieter Schalk Rudolf Johannes {ongetr} Emmerentia Maria [Hertzogville] x GOOSEN, Jan Hendrik Cornelia Maria Christiana Gideon Daniël x LOMBARD, Magdelena Christina Elsie Wilhelmina *21.04.1949 Willem Adriaan [Wepener] x OBERHOLSER, Aletta Adriana Maria Engela Johanna Edwardina Yberina *31.12.1950 Hendrik Francois *14.10.1956 Maria Elizabeth *14.09.1877 ~ 02.12.1877 [NGK Montagu] t 09.11.1896 x JORDAAN, Johannes Stephanus > Haar geboortedatum hier is uit die Familiebybel, die doopinskrywing dui 14.10.1877 aan. Willem Adriaan *02.05.1880 [Rietkuil, Montagu] ~ 21.11.1880 [NGK Montagu] 10.05.1945 # [Montagu] {saam met h1 begrawe} t 13.03.1906 x STEMMET, Elizabeth Johanna Maria *17.11.1886 29.07.1971 > dooprekord gee

[0676] [0677] [0678] [0679] [0680]

c1d5e6f10g1h4i1, c1d5e6f10g1h4i2. c1d5e6f10g1h4i3. c1d5e6f10g1h5. c1d5e6f10g1h6.

[0681] c1d5e6f10g1h6i1,

[0682] c1d5e6f10g1h6i2, [0683] c1d5e6f10g1h6i3. [0684] c1d5e6f10g1h7. [0685] c1d5e6f10g1h8, [0686] c1d5e6f10g1h9, [0687] c1d5e6f10g1h10. [0688] c1d5e6f10g1h11. [0689] c1d5e6f10g2, [0690] c1d5e6f10g3.

[0691] c1d5e6f10g3h1, [0692] c1d5e6f10g3h2. [0693] c1d5e6f10g3h3. [0694] c1d5e6f10g3h3i1, [0695] [0696] [0697] [0698] [0699] [0700] c1d5e6f10g3h4. c1d5e6f10g3h5, c1d5e6f10g3h6, c1d5e6f10g3h7. c1d5e6f10g3h7i1, c1d5e6f10g3h8.

[0701] c1d5e6f10g3h8i1, [0702] c1d5e6f10g3h8i2. [0703] c1d5e6f10g4,

[0704] c1d5e6f10g5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 37

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0705] c1d5e6f10g5h1. [0706] c1d5e6f10g5h2, [0707] c1d5e6f10g5h3, [0708] c1d5e6f10g5h4. [0709] c1d5e6f10g5h5, [0710] c1d5e6f10g5h6. [0711] c1d5e6f10g5h6i1. [0712] c1d5e6f10g5h6i2. [0713] c1d5e6f10g5h6i2j1. [0714] [0715] [0716] [0717] c1d5e6f10g5h6i3. c1d5e6f10g5h7. c1d5e6f10g5h8. c1d5e6f10g6. 2 Mei vir sy geboorte, grafsteen gee 1 Junie. Pieter Gabriël *02.05.1907 16.10.1930 # [Montagu] {saam met vader begrawe} > deur trein doodgetrap te Ladysmith, Natal. Maria Elizabeth *07.07.1908 13.01.1998 t 03.01.1928 x VAN HEERDEN, James Ingram *23.09.1905 01.11.1960 Emma Maria *31.10.1910 ??.05.1911 # 04.05.1911 [Montagu NGK register] Jacob Prederik *05.10.1912 198? x SMOOK, Georgina Margaretha Johanna Sophia *12.11.1916 23.09.1986 x VAN ZYL, Christoffel Johannes Albertus Willem Christoffel *29.12.1920 21.04.1976 x COETZEE, Levina Catrina *25.02.1924 06.03.1998 Ana Mari *02.03.1945 x LOMBARD, Willem Jacobus *22.06.1938 Willem Adriaan *07.11.1947 x PUTTER, Hester Johanna Christina *21.12.1946 > 2003: woonagtig Naboomspruit Willem Christoffel *14.10.1980 (Willem) > 2003: woonagtig Pretoria Pieter Jacobus *21.06.1955 Hendrik Francois *14.12.1923 klein Johan Frederik *23.10.1925 c.1935 Jacobus Ryk *13.06.1886 ~ [Montagu] 25.01.1961 # [Riversdal] x OOSTHUIZEN, Maria M. *15.07.1886 20.11.1964 #[Riversdal] Sara Louisa Susanna *28.08.1889 ~ [Montagu] t 28.01.1908 x STEMMET, Jacobus Daniël > Haar geboortedatum is uit die familiebybel geneem. f10 se woonadres was toe "Rietkuijl, Montagu" Emma Maria *03.07.1892 ~ [Montagu] t 11.02.1913 x VAN DEVENTER, Willem Adriaan Francois > Haar geboortedatum is uit die familiebybel geneem. Christina Johanna *26.03.1853 ~ 10.01.1855 [NGK Montagu] Gideon Jacobus *1805 ~ 25.12.1805 [Swellendam] t 04.12.1825 [Swellendam] x HAASBROEK, Cornelia Maria *08.11.1809 ~06.01.1810 [Swellendam] {d/v Johannes Bernardus Haasbroek & Maria Cornelia Joubert} Maria Cornelia *22.06.1827 t 22.04.1843 x JOUBERT, Petrus Johannes *29.10.1818 [Paarl] Petronella Maria *28.11.1828 ~ 22.03.1829 [Swellendam] t 1846 x VAN EEDEN, Frederik Jacobus Pieter Gabriël Jacobus *30.09.1831 [Op de Tradouw] ~ [Swellendam] 15.05.1898 t 23.11.1863 [Montagu] x CONRADIE, Elizabeth Petronella *25.04.1846 (c1d8e3f7) > met hulle troue was hy 'n landbouer van Tradouw, en sy was 17 en van Rietrivier. Volgens sy SK (MOOC 6/9/378 1982) was hy 'n "landbouer" wat aan sy woning (plek nie gemeld) oorlede is op 67jr 7 mnde. Sy vrou "E.P.Conradie" het die SK geteken. Gideon Jacobus *13.11.1865 ~ 07.01.1866 [NGK Montagu] x LOURENS, Margeretha Johanna 1901 {geen ks} tt 18.02.1902 [NGK Barrydale] xx STRUTHERST, Susanna Catharina > by tweede troue was hy 'n wewenaar; boer van Weltevreden, 36 jaar oud; sy 2de vrou was van Goedgeloof & 18 jaar oud. Pieter Gabriël *02.02.1903 15.07.1938 # [Main Cemetery - Old European Section, Redhill, district Durban] x ROOTHMAN, Johanna Catharina Magdalena Gertruida Pieter Gabriël Elizabeth Magdalena *14.11.1904 x DE WIT, Stephanus Gideon Jacobus *22.11.1908 20.10.1986 # [Stiklandbegraafplaas, Bellville] t 10.06.1930 x NN, Sophia Christina *11.06.1911 23.12.1979 Gideon Jacobus Pieter Gabriël Sophia Susanna André Susanna Catharina *16.07.1911 12.08.1995 # [Stilbaai-Wes] x MULLER, Jacobus Johannes *10.06.1909

[0718] c1d5e6f10g7,

[0719] c1d5e6f10g8, [0720] c1d5e6f11. [0721] c1d5e7.

[0722] c1d5e7f1, [0723] c1d5e7f2, [0724] c1d5e7f3.

[0725] c1d5e7f3g1.

[0726] c1d5e7f3g1h1. [0727] [0728] [0729] [0730] [0731] [0732] [0733] [0734] [0735] [0736] c1d5e7f3g1h1i1, c1d5e7f3g1h1i2. c1d5e7f3g1h2, c1d5e7f3g1h3. c1d5e7f3g1h3i1. c1d5e7f3g1h3i2. c1d5e7f3g1h3i3, c1d5e7f3g1h3i4, c1d5e7f3g1h3i5. c1d5e7f3g1h4,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 38

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0737] c1d5e7f3g1h5. 01.12.1974 Stephanus Jacobus *02.09.1914 (Faan) ~ 01.11.1914 [NGK Barrydale] 02.04.1989 # [Ceres] t 01.05.1942 x KLEYNHANS, Elizabeth (Bettie) > Hy was op 26-jarige leeftyd een van die jongste posmeesters in Kaapstad. Ná 'n ruk in die poswese het hy en sy broer saam die Commercial Hotel op Swellendam gekoop. In Des. 1954 het hy die Belmont op Ceres gekoop en tot 'n spogplek uitgebou. is. Hy en sy vrou het dit tot 1975 persoonlik bestuur. Hy was 'n vorige voorsitter van die Toerismekomitee van die Breërivierse Ontwikkelingsvereniging en ook tien jaar lank 'n stadsraadslid vir Ceres. Pierre *30.09.1945 Lucia *19.02.1950 x CABALLERO, Patrick > Hulle het in 1975 die bestuur van die Belmont-hotel oorgeneem. Esmé *19.06.1953 x SCHREUDER, NN Stefaan *23.01.1958 Johannes Hendrik x ARANGIE, Beetie Freda Gideon Jacobus Martha Maria x MATTHEE, Michiel Johannes Hendrik *21.08.1867 ~ 03.11.1868 [NGK Montagu] 1937 t 20.11.1888 [Barrydale] x KEMP, Anna Susanna 1937 > Sy SK: VAB MHG 29390, haar SK: VAB MHG 28919 met t 'n boer van Barrydale; sy kom van Heidelberg Elizabeth Josina Petronella *01.11.1891 ??.08.1974 x FRONEMAN, Johannes Coenraad Jonas 1969 Pieter Gabriël Jacobus *04.03.1894 ~ [Heidelberg, Kaap] 08.09.1966 # [Theunissen, OVS] x LEONARD, Johanna Jacoba *02.11.1896 29.04.1964 Johannes Hendrik *06.12.1921 07.10.2001 t 17.12.19?? x MARX, Engela Helena *17.12.1927 27.07.2001 [Theunissen] > sy laaste adres was Bultfontein. Susanna Elizabeth *06.04.1951 t 09.12.1972 x BIERMAN, Dirk > 2005: woonagtig in Pretoria. Bierman dogters (1) Anzel *03/11/75 getroud 08/11/2003 met Sagrys De Beer. (2) Zanza *23/01/78. Pieter Gabriël Jacobus *09.01.1954 t 03.12.1983 x BEKKER, Patricia June > 2005: woon op die plaas Phillipasgift in die Theunissen distrik. Johannes Hendrik *21.11.1984 Elene Conradie *12.02.87 Hermanus Anthonie *21.07.1961 [Theunissen] t 17.11.1984 [Alberton] x BROOKS, Melinda *15.02.1965 (Lindie) [Johannesburg] % 12.11.1999 > 2005: Sy & seuns woon in Durban, sy werk by Chespak se kantoor. Charl Sidney *21.03.1986 [Odendaalsrus] Jacques Henrì *18.09.1990 [Alberton] Ryno Antonie *02.01.1992 [Alberton] Anna Sophia Susanna *26.06.1926 x PIETERSE, David Jan Daniël *29.01.1929 t 04.12.1955 x CROUSE, Catharina Gezina > 2005: beide reeds oorlede, was voorheen woonagtig te die plaas Grootschuur, Theunissen. Pieter Gabriël Jacobus *08.07.1957 > 2005: woonagtig Theunissen distrik Daniël Abram *04.01.1962 > 2005: woonagtig Theunissen distrik Johanna Elizabeth *06.12.1933 x CORNELIUS, Emmanuel Catharina *20.10.1935 x VENTER, Hermanus Anna Susanna *08.04.1896 ~ [Heidelberg, Kaap] Martha Johanna *27.08.1897 ~ [Heidelberg, Kaap] x HENDRIKS, Boy Johannes Hendrik *16.09.1899 t 1927 x SNYMAN, Maria Elizabeth 1929 tt 15.04.1930 xx OTTO, Maria Carolina *06.10.1908 > 1st vr se SK: VAB MHG 21885 Maria Carolina *13.01.1928 1947. Johannes Hendrik *05.06.1932 19.12.1974 # [Theunissen, OVS] x NN, Jane Johannes Hendrik *15.12.1955 Hettie *22.05.1957

[0738] c1d5e7f3g1h5i1. [0739] c1d5e7f3g1h5i2, [0740] [0741] [0742] [0743] [0744] [0745] [0746] c1d5e7f3g1h5i3, c1d5e7f3g1h5i4. c1d5e7f3g1h6. c1d5e7f3g1h6i1, c1d5e7f3g1h6i2. c1d5e7f3g1h7, c1d5e7f3g2.

[0747] c1d5e7f3g2h1, [0748] c1d5e7f3g2h2. [0749] c1d5e7f3g2h2i1. [0750] c1d5e7f3g2h2i1j1,

[0751] c1d5e7f3g2h2i1j2. [0752] c1d5e7f3g2h2i1j2k1. [0753] c1d5e7f3g2h2i1j2k2. [0754] c1d5e7f3g2h2i1j3.

[0755] [0756] [0757] [0758] [0759]

c1d5e7f3g2h2i1j3k1. c1d5e7f3g2h2i1j3k2. c1d5e7f3g2h2i1j3k3. c1d5e7f3g2h2i2, c1d5e7f3g2h2i3.

[0760] c1d5e7f3g2h2i3j1. [0761] c1d5e7f3g2h2i3j2. [0762] [0763] [0764] [0765] c1d5e7f3g2h2i4, c1d5e7f3g2h2i5, c1d5e7f3g2h3, c1d5e7f3g2h4,

[0766] c1d5e7f3g2h5. [0767] c1d5e7f3g2h5i1, [0768] c1d5e7f3g2h5i2. [0769] c1d5e7f3g2h5i2j1. [0770] c1d5e7f3g2h5i2j2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 39

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0771] c1d5e7f3g2h5i2j3, [0772] [0773] [0774] [0775] [0776] [0777] [0778] c1d5e7f3g2h5i2j4, c1d5e7f3g2h5i2j5. c1d5e7f3g2h5i2j6. c1d5e7f3g2h5i2j7. c1d5e7f3g2h5i3, c1d5e7f3g2h5i4. c1d5e7f3g2h5i5. Martie *18.08.1958 x VAN DER WAL, Klaas Christiaan *07.01.1959 > woon Krugersdorp; VAN DER WAL Kinders: (1) Willem Ruurd van der WAL (2) Conrad van der WAL Joan *18.12.1959 Andre *13.07.1961 Josias Petrus *21.02.1963 Beltus *24.01.1965 Johanna Italia *12.12.1933 x LOOTS, Francois Josias Petrus *25.10.1935 Pieter Gabriël Jacobus *04.11.1937 (Piet) x MOORE, Sarah > Eers in Henneman gewoon, later in Odendaalsrus. Hy was onderwyser by die Tek in Welkom. Johannes Hendrik *16.01.1962 (Joe) 01.01.1998 x NN, Esmé *22.11.1961 > 1998: Cobaltstraat 21, Hospitaalpark, Odendaalrus John Joseph *18.05.1964 (Johan) Pieter Gabriël *01.08.1869 ~ 03.10.1869 [NGK Montagu] Martha Johanna *20.07.1871 [Montagu] 1902 [Transvaal] x VAN ZYL, Dawid Francois Willem *25.07.1873 [Montagu] 01.04.1965 [Barrydale] t 29.11.1898 x OTTO, Gertruida Jacomina Petronella xx UYS, Margaret *30.08.1893 23.08.1973 > geboer op 'n plaas by Op-de-Tradouw Pieter Gabriël *04.04.1900 27.02.1980 # [Ashton] t 23.07.1929 x CONRADIE, Johanna Hendrika (kode?) xx LE ROUX, Miriam *07.07.1911 12.05.1989 > Hy het op 'n deel van sy vader se plaas geboer, maar het dit op 12.05.1967 aan Johannes Hendrik Kriel verkoop. Susanna Johanna *25.11.1933 t 1954 [Barrydale] x DU TOIT, Bartholomeus Cornelius Hendrik *19.04.1934 Margaretha *28.06.1902 ??.12.1902 Elizabeth Petronella *28.06.1902 x VAN EEDEN, Cornelis > haar woonadres was VILLIERSDORP, VREDERUS Andries Cornelis Otto *13.12.1910 (Andries) 26.11.1993 # [Ashton] t 01.07.1941 [Barrydale] x DE VILLIERS, Rachel Elizabeth (Roline) > hy met t boer op Tradouw, sy gee onderwys op Vlakte. sy laaste adr: Huis Mimosa, De Dooms Francois Willem (Lang Frans) t 13.12.1975 x RALL, Thedora Hermia *01.12.1952 > hulle het 2 kinders. Sy het konfyt gekoop en tot 'n groot bedryf uitgebou. Hulle verkoop die plaas op 01.05.1997 aan Handrie Kriel, en verhuis na die Paarl. Cornelia Maria *20.09.1875 x UYS, Michiel Johannes Bernardus *14.04.1878 (Vrede) ~ 17.05.1878 [NGK Montagu] 23.04.1948 # [Delmas] x VILJOEN, Maria Josina 04.06.1876 19.05.1928 #[Vrede, Vrede distrik] tt 12.11.1928 xx COETZER, Christina Johanna Catharina *27.06.1889 26.11.1956 #[Delmas] > 1ste vr. se SK: VAB MHG 20611 Martha *06.04.1902 Pieter Gabriël *07.06.1903 (Pieter) 02.12.1977 # [Springs, Gauteng] t 15.03.1927 x DE VILLIERS, Maria Wilhelmina Hendrina *??.03.1931 t 24.11.1951 x OTTO, Karel Stephanus Maria Josina *07.02.1937 t 26.03.1959 x STEYN, Dirk Daniël Frederick *17.10.1904 27.10.1989 # [Koster, Noord-Wes] t 25.04.1931 x VAN DER WALT, Andrea *06.06.1911 05.05.1958 #[Koster, Noord-Wes] Johannes Bernardus *14.11.1934 (Nardus) t ??.10.1959 x VAN WYK, NN > beroep: Argitek te Potchefstroom. Martha Daniël Frederik *19.05.1962 (DF) t 05.04.1986 x SMIT, Hester Helena *31.08.1961 > 2008: woonagtig Potchefstroom, sy beroep: argitek. Jober *21.01.1991 Marna *27.01.1993 Elisma *22.07.1996 seuntjie dood gebore Andries Daniël *08.01.1939 t 07.03.1959 x NN, Magdalena

[0779] c1d5e7f3g2h5i5j1. [0780] c1d5e7f3g2h5i5j2. [0781] c1d5e7f3g3. [0782] c1d5e7f3g4, [0783] c1d5e7f3g5.

[0784] c1d5e7f3g5h1.

[0785] c1d5e7f3g5h1i1, [0786] c1d5e7f3g5h2, [0787] c1d5e7f3g5h3, [0788] c1d5e7f3g5h4.

[0789] c1d5e7f3g5h4i1.

[0790] c1d5e7f3g6, [0791] c1d5e7f3g7.

[0792] c1d5e7f3g7h1, [0793] c1d5e7f3g7h2. [0794] c1d5e7f3g7h2i1, [0795] c1d5e7f3g7h2i2, [0796] c1d5e7f3g7h3. [0797] c1d5e7f3g7h3i1. [0798] c1d5e7f3g7h3i1j1, [0799] c1d5e7f3g7h3i1j2. [0800] [0801] [0802] [0803] [0804] c1d5e7f3g7h3i1j2k1. c1d5e7f3g7h3i1j2k2. c1d5e7f3g7h3i1j2k3. c1d5e7f3g7h3i2. c1d5e7f3g7h3i3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 40

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0805] c1d5e7f3g7h3i3j1, [0806] c1d5e7f3g7h3i3j2. [0807] c1d5e7f3g7h3i4, Madelene *11.12.1959 Daniël Frederik *1960 Gertruida Magdalena *01.01.1942 t 22.12.1961 x BOTHMA, Christoffel Gerhardus Nel *06.05.1934 07.08.2000 > 2000: was woonagtig te Morgenzon, distrik Ventersdorp. bron: Boedelkennisgewing. Johannes Bernardus *13.10.1907 09.03.1988 t 30.07.1938 x JOOSTE, Rensche Roets Anna Magdalena *26.07.1939 t 07.02.1959 x HUMAN, Jacobus Johannes Albertus *30.08.1932 Johannes Bernardus *12.09.1948 x ROURKE, Jennefir Charmaine > 1997: makelaar. Alewyn Petrus *06.08.1880 ~ 26.09.1880 [NGK Montagu] 31.01.1903 # [Greyton, Wes-Kaap] x NN, Martha ??.01.1905 #[Greyton, Wes-Kaap] > Hulle baie erg gebreekte grafsteen is in die Greyton begraafplaas, fotos is op die Begraafplaas projek DVD nr 7. Willem Frederik *1882? x VAN DER MERWE, Helena Catharina *1878? Christina Johanna *1907 t 22.04.1932 x DU TOIT, Karel Wynand Pieter Gabriël *21.05.1910 Wessel Jacobus *20.07.1914 t 29.12.1936 x VAN ZYL, Sara Elisabeth Thomas Jacobus *28.05.1890 ~ [Barrydale] 1943 [Transvaal] x OTTO, Salomina Magdalena *09.11.1897 Catharina *29.01.1921 ~ [Parys] Elisabeth Petronella *19.04.1924 Pieter Gabriël *30.11.1931 Johannes Bernardus *20.09.1833 Cornelia Christina *1836 [Op de Tradouw, dist. Swellendam] 13.06.1900 [in haar huis te Goedgeloof, dist. Swellendam] t 1853 x VAN EEDEN, Dirk Cornelis *26.05.1829 [Bruintjiesrivier, dist. Swellendam] ~02.08.1829 [Swellendam] 02.02.1900 [in sy huis te Goedgeloof, dist. Swellendam] > hulle het 6 kinders gehad Johannes Stephanus *1808 ~ 02.10.1808 [Swellendam] t 06.08.1826 [Swellendam] x SMIT, Hester Catharina Christina Johanna *1811 ~ 14.03.1811 1860 t 02.07.1826 [Swellendam] x DE KOCK, Alexander Floris ~05.10.1805 [Tulbagh] Gert Frederik *1812 ~ 08.04.1812 [Swellendam] t 30.12.1832 [Swellendam] x LE ROUX, Magdalena Johanna *02.10.1814 ~27.11.1814 [Swellendam] xx ROUX, Dorothea Regina Catharina ttt 09.01.1854 [Swellendam] xxx ROUX, Christina Johanna *c.1830 > met sy 3de troue was hy "wedunaar", 42 jaar oud, 'n landbouer en afkomstig van Eendragt. Sy was 24 jaar, en afkomstig van Doornkloof. Christina Regina Johanna *07.08.1833 t 20.04.1863 [Montagu] x JORDAAN, Johannes Stephanus *c.1810 > met t was sy '28' en van Harmonie, hy was wewenaar, 53 en van Goedemoed. Hendrina Cecilia *20.11.1834 t 23.03.1856 [NGK Montagu] x STEMMET, Adamus Paulus *c.1833 > Hy 23jr, en wewenaar boer van Rietvallei, sy van Harmonie. Gerlina Dorothea *16.08.1841 1895 t 30.11.1861 [Montagu] x VERHOOG, Pieter Jacobus *c.1810 > Sy was van Klipfontein; hy veeboer van Waterkloof Gert Frederik Anna Maria *1816 ~ 05.05.1816 [Swellendam] t 07.10.1832 [Swellendam] x LE ROUX, Hermanus Benjamin *05.07.1811 Frederik Hendrik *1777 13.11.1828 ~ 15.06.1777 t 28.04.1799 x CONRADIE, Anna Maria *1781 (c5d1) Daniël Jacobus *1779 ~ 21.11.1779 t 02.01.1809 [Swellendam] x JOUBERT, Magdalena Cornelia Frederik Hendrik *1810 ~ 05.08.1810 t 05.10.1839 [Swellendam] x VAN ZYL, Cornelia Elizabeth {haar vorige man was CONRADIE} Petronella Maria *10.10.1840 Petrus Gabriël *11.03.1850

[0808] c1d5e7f3g7h4. [0809] c1d5e7f3g7h4i1, [0810] c1d5e7f3g7h4i2. [0811] c1d5e7f3g8.

[0812] c1d5e7f3g9. [0813] c1d5e7f3g9h1, [0814] c1d5e7f3g9h2. [0815] c1d5e7f3g9h3. [0816] c1d5e7f3g10. [0817] [0818] [0819] [0820] [0821] c1d5e7f3g10h1, c1d5e7f3g10h2, c1d5e7f3g10h3. c1d5e7f4. c1d5e7f5,

[0822] c1d5e8. [0823] c1d5e9, [0824] c1d5e10.

[0825] c1d5e10f1,

[0826] c1d5e10f2, [0827] c1d5e10f3, [0828] c1d5e10f4. [0829] c1d5e11, [0830] c1d6. [0831] c1d7. [0832] c1d7e1. [0833] c1d7e1f1, [0834] c1d7e1f2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 41

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0835] c1d7e2. [0836] c1d7e3, Gideon Jacobus *1814 ~ 27.11.1814 Elisabeth Maria Petronelia *06.01.1818 ~ 23.03.1818 1861 [Kaapland] t 08.07.1838 [Swellendam] x JORDAAN, Johannes Lodewikus ~04.04.1819 {s/v Wilhelm Johannes Jordaan & Hendrika Cecilia Victor} Francois Wilhelmus *1781 ~ 11.11.1781 t 25.10.1801 [Stellenbosch] x CONRADIE, Catharina Maria *1781 (c3d3) > sy woonplaas was Harmonie, Montagu. Jacomina Maria Johanna *1803 ~ 03.04.1803 [Swellendam] t 13.12.1839 [Swellendam] x VAN ZYL, Willem Jacobus {s/v J.P. van Zyl} Frederik Hendrik *1805 ~ 24.03.1805. Johannes Hendrik *1807 1899 ~ 11.10.1807 [Swellendam] t 07.05.1826 [Swellendam] x BURGER, Martha Johanna tt 23.04.1850 [Worcester] xx COMBRINCK, Cornelia Margaretha *28.01.1816 [Stellenbosch] ~18.06.1818 [Stellenbosch] > 2de vr is d.v. Hermanus Adriaan COMBRINCK ~ Stellenbosch 24/2/1782 & Sophia Margaretha DAVEL ~ 28/8/1791 Maria Johanna *24.08.1826 ~ 26.12.1826 [Swellendam] t 07.04.1847 [Swellendam] x LAMBERT, Thomas *1821 [Kaapstad] 07.02.1882 [Robertson] > sy beroep was skoenmaker Francois Wilhelmus *25.12.1827 1884 [Transvaal] ~ 09.03.1828 [Swellendam] t 03.04.1846 x ROUX, Aletta Regina Dorothea Francina (Lettie) 1901 > vanaf Montagu na Modderfontein; Rustenfontein (Rustenburg) vanaf 1875. Catharina Elizabeth Maria *15.02.1847 1893 t 15.10.1867 [Robertson] x KNOX, William Henry *22.06.1843 ~16.07.1843 [Caledon] 07.10.1905 [Pretoria Hospitaal] > met troue was hy 'n wamaker van Robertson Martha Johanna *15.10.1848 t 24.04.1865 x VAN ZYL, Jacobus Albertus Bernardus 1897 [Transvaal] Johannes Hendrik *11.11.1850 1916 t ??.12.1872 x VAN DER VYVER, Dalina Hendrina Francois Wilhelmus *12.06.1875 (Frans) 22.05.1956 # [Begraafplaas Bredell, Kempton Park] t 1908 x GREYLING, Margrietha J.M. *13.07.1873 25.05.1952 # [Begraafplaas Bredell, Kempton Park] Johannes Hendrik *30.04.1910 x BREITENBACH, Margaretha Jacoba Francois Wilhelmus *12.07.1934 Margaretha Jacoba *16.07.1936 Anna Maria Jacoba *31.05.1911 t 06.05.1939 x SWART, Albertus *12.03.1915 > Albertus is s.v. Hendrik Albertus SWART *09-09-1884 x Elsie Sibella Jacoba BOSSERT *26-11-1884. Hendrina Helena Magdalena *01.02.1918 Johanna Margaretha Elizabeth *06.07.1876 Frederik Hendrik *23.11.1879 t 1920 x VAN WYK, E Johannes Hendrik *15.10.1923 Hester Fredrika *14.11.1921 Aletta Regina Dorothea Fransina *??.02.1883 x LOCKE, Thomas 1933 xx KLOPPERS, Stephanus Petrus 1941 [Transvaal] Dalina Hendrina *28.03.1890 x BEUKES, H xx JACOBS, I Naomie *01.01.1892 x VAN WYK, G David Hendrik Jeremias *14.09.1852 (Hendrik) 1898 [Transvaal] t 01.09.1874 x LEWIS, Maria Susanna Petronella > Hy was Hoof-Veldkor. Z.A.R. 1885 - 1898 & betrokke met die staatsartillerie Francois Wilhelmus *01.08.1875 (Frans) t 13.01.1897 x OOSTHUIZEN, Anna Catharina David Hendrik Jeremiah *05.01.1903 20.02.1971 t 04.10.1930 x BODENSTEIN, Cecilia Jacomina *20.11.1911 Jacoba Johanna *08.01.1932 x THOMAS, David *26.08.1927 Anna Catharina *29.08.1935 x GROBLER, Nicolaas *21.03.1931 David Hendrik Jeremia *21.06.1938 (Dawie) 10.11.1984 x HEUNIS, Magrietha Beatrix (Rita) 19.08.1990 Deon *31.08.1961 x OOSTHUIZEN, Sastra

[0837] c1d8. [0838] c1d8e1, [0839] c1d8e2. [0840] c1d8e3.

[0841] c1d8e3f1,

[0842] c1d8e3f2.

[0843] c1d8e3f2g1,

[0844] c1d8e3f2g2, [0845] c1d8e3f2g3. [0846] c1d8e3f2g3h1.

[0847] c1d8e3f2g3h1i1. [0848] c1d8e3f2g3h1i1j1. [0849] c1d8e3f2g3h1i1j2, [0850] c1d8e3f2g3h1i2,

[0851] [0852] [0853] [0854] [0855] [0856]

c1d8e3f2g3h1i3, c1d8e3f2g3h2, c1d8e3f2g3h3. c1d8e3f2g3h3i1. c1d8e3f2g3h3i2, c1d8e3f2g3h4,

[0857] c1d8e3f2g3h5, [0858] c1d8e3f2g3h6, [0859] c1d8e3f2g4.

[0860] c1d8e3f2g4h1. [0861] c1d8e3f2g4h1i1. [0862] c1d8e3f2g4h1i1j1, [0863] c1d8e3f2g4h1i1j2, [0864] c1d8e3f2g4h1i1j3. [0865] c1d8e3f2g4h1i1j3k1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 42

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0866] [0867] [0868] [0869] [0870] c1d8e3f2g4h1i1j3k1l1. c1d8e3f2g4h1i1j3k1l2. c1d8e3f2g4h1i1j3k1l3. c1d8e3f2g4h1i1j3k2. c1d8e3f2g4h1i2. Marguerite Francois Jean-Pierre Mariaan Beatrix *07.04.1970 x OOSTHUIZEN, Leon Johannes Jacobus *03.10.1904 (Hannes) ~ 09.02.1905 [Ds. GJ Rudolph; NG Kerk te Rietpoort, Rustenburggemeente] 18.07.1963 # [plaas Koppie Alleen, Northam-distrik] t 08.06.1932 x BOTHA, Gezina Christina *04.02.1912 (Sina) ~ 12.04.1912 [NG Kerk, Rustenburggemeente] 29.05.1963 # [plaas Koppie Alleen, Northam-distrik] > Sy is d.v. Johannes Petrus BOTHA en Anna Elizabeth VAN STADEN. Johannes Petrus *19.03.1934 ~ 14.10.1934 [NG Kerk, Rustenburg-gemeente] 06.08.1970 # [Potchefstroom] > Hy was nooit getroud nie. Anna Elizabeth *02.10.1935 t 01.11.1958 [NG Kerk, Kwaggasrandgemeente] x GROENEWALD, Joachim Wilhelm Jacobus *16.11.1932 [Winburg] 23.08.1981 [Potchefstroom] > Hy is s.v. Joachim Willem Jacobus GROENEWALD *20.12.1906 en Magdalena Sophia LAMPRECHT *20.12.1909; Groenewald kinders: (1) Joachim Wilhelm Jacobus GROENEWALD *20.02.1962; (2) Johannes Jacobus GROENEWALD *04.06.1966; (3) Gezina Christina GROENEWALD * 24.7.1967 x DU PLOOY. Anna Catharina *15.06.1937 (Ina) ~ 29.05.1938 [NG Kerk, Rustenburggemeente] 15.09.1970 # [Swartruggens] x ERASMUS, Petrus Christoffel *10.05.1934 (Pieter) > Erasmus kinders: (1) Gezina Christina Erasmus. *21.01.1964; (2) Hermanus Erasmus. *05.05.1966. Johannes Jacobus *01.09.1939 (Hansie) ~ 29.10.1939 [NG Kerk, Rustenburggemeente] 01.09.1998 # [Wierdapark, Pretoria] t ??.12.1963 [Brakpan] x VILJOEN, Johanna Elizabeth *29.07.1941 (Elize) 2000 #[Wierdapark, Pretoria] Johannes Jacobus *08.04.1964 (Johan) Louis *27.02.1966 Francois Willem *17.04.1974 (Francois) Frans Willem *18.05.1943 ~ 17.10.1943 [Rashoop, Brits-dist., NG Kerk, Daluniegemeente] t 03.04.1965 [in die NG Kerk, Ontdekkersgemeente] x DE LANGE, Catharina Johanna Susanna *30.09.1942 (Tersia) > NGKerk Predikant, voltooi studies 1985, georden 1986 op Kriel, later Florida. Annette *09.09.1967 t 21.02.1998 x STEVENS, Gareth *15.01.1974. > Stevens kinders: (1) Kiera Leslie *08.01.2000; (2) Matthew David *21.06.2004. Ilze *09.08.1970 t 26.07.1997 x UECKERMANN, Christopher Melville *16.02.1975 > Ueckermann kind: (1) Stefan *27.03.2006. Gertruida Maria Margaretha *29.09.1906 ~ 02.12.1906 [Ds GJ Rudolph; NG Kerk, Rustenburggemeente] x LÖTTER, Carel David Frans Willem *21.06.1908 ~ 25.10.1908 [Ds GJ Rudolph; NG Kerk, Rustenburggemeente] x NN, Heilie Frans Willem Stephanus Johannes Oosthuizen *10.04.1910 ~ 03.07.1910 [Ds GJ Rudolph; NG Kerk, Rustenburggemeente] 04.05.1961 t 26.09.1931 x VENTER, Anna Sophia *27.09.1912 (Miemie) 31.08.1997 % xx VAN ASWEGEN, Francina Anna (Francis) *20.03.1928 06.03.1994 (D/v Johannes Francois van Aswegen en Francina Anna Lombard) Willem (Willie) *23.04.1932 27.04.1935 Alite Sophia *09.05.1933 (Alite) t 06.06.1968 x MUSCAT, Emile Joseph > She has legally changed her name from "Aletta Sophia" to "Alite Sophia". Information provided by her son Andre Muscat in 2007. Frans Willem *15.07.1946 t 13.06.1970 x MATHIESON, Irene Elizabeth *29.10.1948 (D/v Thomas Campbell Mathieson en Johanna Alida Koch) Alida *02.07.1971 t 10.10.1990 x MARCIA, Peter Mark (S/v Italo Raffaele Marcia en Augusta Maria Cerruti) Fransina *02.02.1973 t 27.07.1995 x HIBBERT, Simon

[0871] c1d8e3f2g4h1i2j1. [0872] c1d8e3f2g4h1i2j2,

[0873] c1d8e3f2g4h1i2j3,

[0874] c1d8e3f2g4h1i2j4.

[0875] [0876] [0877] [0878]

c1d8e3f2g4h1i2j4k1. c1d8e3f2g4h1i2j4k2. c1d8e3f2g4h1i2j4k3. c1d8e3f2g4h1i2j5.

[0879] c1d8e3f2g4h1i2j5k1, [0880] c1d8e3f2g4h1i2j5k2, [0881] c1d8e3f2g4h1i3, [0882] c1d8e3f2g4h1i4. [0883] c1d8e3f2g4h1i3j1. [0884] c1d8e3f2g4h1i5.

[0885] c1d8e3f2g4h1i5j1. [0886] c1d8e3f2g4h1i5j2.

[0887] c1d8e3f2g4h1i5j3. [0888] c1d8e3f2g4h1i5j3k1. [0889] c1d8e3f2g4h1i5j3k2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 43

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0890] c1d8e3f2g4h1i5j3k3. Peter (S/v Simon Peter Hibbert en Aletta Johanna Irene Booysen) Stephanus Johannes *23.08.1974 (Steve/n) 11.10.2004 t 07.11.1998 x DE LANGE, Susan Magdalene (D/v Johan Hendrik de Lange en Susan Magdalene Kotze) > 2004: Hy het vir Fedility Guards in Rustenburg gewerk, en is doodgeskiet toe 5 boewe 'n leë geldtrommel by hom gegryp het nadat hy 'n OTM met geld gelaai het. Jason *24.09.1999 Yolene *02.05.2001 Johannes Francois *09.02.1949 (Hannes) 27.11.1951 Stephanus Johannes *09.05.1950 (Faan) t 29.05.1971 x GELDENHUYS, Louisa Jonanna (Louna) *22.06.1950 (D/v Cornelius Jacobus Abraham Geldenhuys en Julia Gerryts) Stephanus Johannes *09.05.1974 (Faantjie/Faan) t 15.04.2000 [NGK Townsview] x VAN JAARSVELD, Esthia *08.07.1975 (Esthea) (D/v Carl van Jaarsveld en Barbara Dorothea Webb) Stefan *13.06.2003 Cornelius Jacobus *23.10.1975 (Neels) t 23.03.2002 [NGK Port-Elizabeth Suid] x VAN DER WAT, Marthie *12.06.1977 (D/v Johannes Jacobus van der Wat en Eunice Deetlefs) Louis Dawid *02.10.1977 baba dogter doodgebore *21.06.1982 Julia *13.09.1983 Maria Susanna Petronella *11.07.1912 x MOULT, Cecil Ernst Anna Catharina *29.08.1914 ~ 02.05.1915 [Ds JC Hefer; NG Kerk, Rustenburggemeente] x MCCABE, James Magdalena Hendrina *16.07.1916 ~ 01.03.1917 [Ds GJ Rudolph; NG Kerk, Rustenburggemeente] x HEATHORN, Ronald Ernst *16.11.1905 Hester Jacoba *28.10.1918 (Trix) x EDWARDS, Patrick Aletta Regina *16.09.1920 ~ 10.07.1921 [Ds B Albert; NG Kerk, Rustenburggemeente] > Sy is nooit getroud nie Aletta Regina Dorothea Francina *1877 1933 x GLYNN, William Patric O'Mally (Eric) David Hendrik Jeremia *28.06.1882 14.09.1957 t 26.04.1915 x STANDER, Aletta Catharina (Poppie) David Hendrik Jeremia *18.11.1916 01.09.1930 Barend Jacobus *20.07.1918 1968 t 30.10.1954 x ERASMUS, Maria Elizabeth Susanna Aletta *13.08.1955 (Sulet) Marina *21.04.1957 Magdalena Maria Hendrika *01.09.1921 t 1945 x DU PLESSIS, Andries Hendrik Maria Susanna *12.02.1924 ??.04.1925 Susara Aletta Catharina *13.03.1926 t 16.10.1943 x KRUGEL, Adriaan Jacobus Frans Willem *05.05.1928 19.08.1996 # 28.08.1996 [Despatch] x VERHEEM, Yvonne Bondina > 1996 adr: Retiefstraat 11, Despatch. Was 68 jr oud. David Hendrik *13.01.1944 Frans Willem *18.01.1946 Frans Johannes *18.01.1953 (Frans/Kriek) x VAN NIEKERK, Eileen Esther *14.09.1954 > Matrikuleer in 1971 in Walvisbaai, 2001: woon in Kemptonpark 2008: lives in Port Elizabeth Natalie *05.10.1984 Devon *27.04.1987 Erica *03.12.1962 Karen *26.09.1967 Adriaan Hendricus *11.06.1931 05.12.2002 [kanker] t 1952 x KEYS, Sophia Annie Maria *12.10.1928 > sy laaste woonadres: Oxfordstraat 92A, Rustenburg Victor *13.02.1952 (Coleman) 08.09.1998 [vermoor] > Hy is deur 'n tante grootgemaak Barend Jacobus *13.10.1953 (Banie/Connie) t 13.11.1976 [Rustenburg] x JOUBERT, Johanna Catharina > 2009: woonagtig te Thabazimbi Lize *18.08.1978 [Rustenburg] t 20.03.2004

[0891] [0892] [0893] [0894]

c1d8e3f2g4h1i5j3k3l1. c1d8e3f2g4h1i5j3k3l2. c1d8e3f2g4h1i5j4. c1d8e3f2g4h1i5j5.

[0895] c1d8e3f2g4h1i5j5k1.

[0896] c1d8e3f2g4h1i5j5k1l1. [0897] c1d8e3f2g4h1i5j5k2.

[0898] [0899] [0900] [0901]

c1d8e3f2g4h1i5j5k3. c1d8e3f2g4h1i5j5k4. c1d8e3f2g4h1i5j5k5. c1d8e3f2g4h1i6,

[0902] c1d8e3f2g4h1i7, [0903] c1d8e3f2g4h1i8, [0904] c1d8e3f2g4h1i9, [0905] c1d8e3f2g4h1i10, [0906] c1d8e3f2g4h2, [0907] c1d8e3f2g4h3. [0908] c1d8e3f2g4h3i1. [0909] c1d8e3f2g4h3i2. [0910] c1d8e3f2g4h3i2j1, [0911] c1d8e3f2g4h3i2j2, [0912] c1d8e3f2g4h3i3, [0913] c1d8e3f2g4h3i4, [0914] c1d8e3f2g4h3i5, [0915] c1d8e3f2g4h3i6. [0916] c1d8e3f2g4h3i6j1. [0917] c1d8e3f2g4h3i6j2. [0918] c1d8e3f2g4h3i6j3.

[0919] [0920] [0921] [0922] [0923]

c1d8e3f2g4h3i6j3k1. c1d8e3f2g4h3i6j3k2. c1d8e3f2g4h3i6j4, c1d8e3f2g4h3i6j5, c1d8e3f2g4h3i7.

[0924] c1d8e3f2g4h3i7j1. [0925] c1d8e3f2g4h3i7j2. [0926] c1d8e3f2g4h3i7j2k1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 44

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0927] c1d8e3f2g4h3i7j2k2. [0928] c1d8e3f2g4h3i7j3, [Thabazimbi] x PIETERSE, Dirk *26.11.1978 > 2009 Feb: Hulle verwag hulle eersteling. Riaan *30.07.1981 [Rustenburg] > 2009: ongetroud. Susara Aletta Catharina *11.01.1956 (Sacci) $ HEYSTEK, Frans t 1991 x VAN SCHOOR, Mike % 1993 tt 2007 xx GROBLER, Jan > 2009: woonagtig naby Sundra. Geen kinders uit enige van die huwelike nie. Frans Heystek van Rustenburg is Donita (k1) se vader. Donita *04.10.1976 t 04.10.2008 [Rustenburg] x VISSER, Johan Visser *28.11.1978 > Donita het grootgeword onder haar moeder se nooiensvan. Johan is aangenome seun van Gert Visser. 2008: Donita werk vir Badger Industrial Services op Mooinooi; die Vissers woon in Rustenburg. Adriaan Hendricus *16.02.1959 (Adri) t 06.12.1980 [Kroonstad] x JOUBERT, Barbara Johanna Catharina *19.06.1962 > 2009: woonagtig te Rustenburg. Barbara se Oumagrootjie, Catharina Johanna Barbara Fourie (nooiensvan ook Fourie) was getroud met Jopie Fourie se broer. Werner Hendrik *14.03.1982 [Kroonstad] Hendrik Lodewyk *29.12.1983 [Kroonstad] Barbara *03.08.1986 [Kroonstad] t 25.10.2008 [Evening Star, Distrik Clocolan] x BALL, Donald Ray *20.12.1984 [Ladybrand] Cecil *10.07.1966 10.05.1970 Dawid Hendrik *21.05.1969 (Dawie) x DRAKE, Charnette *16.04.1974 Monja *23.08.2000 Alicia *13.07.2004 Andries Lodewikus *18.10.1935 x MALAN, Heleen Dawid Hendrik *07.12.1960 [Pretoria] (Dawid) t 28.05.1994 [Oos-London] x KOTZE, Yolandé *15.07.1971 > Hy matrikuleer in 1978 in Bloemfontein en het 'n B.Sc graad aan die U.O.V.S. voltooi in 1984 na twee jaar diensplig in Potchefstroom - 4 Veld-Regiment. Verhuis in 1990 vanaf Bloemfontein na Grahamstown en werk daar vir Oos-Kaap Natuurbewaring. Hulle verhuis op 13 Augustus 1998 na New Zealand en woon in Hamilton. 2 seuns. Posadres: 55 Rutherford Street, Chartwell, Hamilton, 3210, New Zealand. e-mail: d.conradieATxtra.co.nz Drikus *01.03.1996 [Grahamstown] Louie *12.11.1997 [Grahamstown] {seun) David Malan *08.03.1962 Susan *06.08.1964 Aletta Catharina *15.04.1967 Maria Susanna *04.07.1884 (Marie) x LIFE, W Magdalena Hendrina *1887 (Lena) x JANSE VAN RENSBURG, Barend Daniël (Ben) {wewenaar} Andries Lodewikus *19.01.1889 (Andries) t 12.12.1911 x DE SCALLY, Eileen M Wilfred *14.12.1912 t 1936 x BUITENDAG, J Ivan *01.11.1917 [Rustenburg] (Ivan) 09.12.1982 x VAN JAARSVELD, Anna Sophia *13.01.1929 [Koster] (Annatjie) Gerhardus Jacobus *17.01.1958 (Gerhard) x NN, Helen > 2001: geen kinders Ivan *11.11.1962 x NN Madelein *19.01.1987 Ivan *21.05.1990 Lodewikus Gerhardus *13.11.1993 Andries Lodewicus *05.09.1965 [Klerksdorp] (Wicus) t 02.10.1982 [Klerksdorp] x VILJOEN, Stephanie Jacoba *16.11.1962 [Barkley-Wes] (Stephanie) > 2001: woon in Klerksdorp Linda *30.03.1985 [Klerksdorp] (Linda) Suné *16.11.1987 [Klerksdorp] (Suné) Lodewickus Andries *22.08.1919 (oom Con) 22.01.2004 # 27.01.2004 [Rustenburg] > laaste adr: Wolmaransvilla 18, Wolmaransstraat 168, Rustenburg. Susanna Petronella *1895 (Susan) x DE SCALLY, John William (Will) 1948

[0929] c1d8e3f2g4h3i7j3k1,

[0930] c1d8e3f2g4h3i7j4.

[0931] c1d8e3f2g4h3i7j4k1. [0932] c1d8e3f2g4h3i7j4k2. [0933] c1d8e3f2g4h3i7j4k3. [0934] c1d8e3f2g4h3i7j5. [0935] c1d8e3f2g4h3i7j6. [0936] [0937] [0938] [0939] c1d8e3f2g4h3i7j6k1. c1d8e3f2g4h3i7j6k2. c1d8e3f2g4h3i8. c1d8e3f2g4h3i8j1.

[0940] [0941] [0942] [0943] [0944] [0945] [0946]

c1d8e3f2g4h3i8j1k1. c1d8e3f2g4h3i8j1k2. c1d8e3f2g4h3i8j2. c1d8e3f2g4h3i8j3. c1d8e3f2g4h3i8j4, c1d8e3f2g4h4, c1d8e3f2g4h5,

[0947] c1d8e3f2g4h6. [0948] c1d8e3f2g4h6i1. [0949] c1d8e3f2g4h6i2. [0950] c1d8e3f2g4h6i2j1. [0951] [0952] [0953] [0954] [0955] c1d8e3f2g4h6i2j2. c1d8e3f2g4h6i2j2k1. c1d8e3f2g4h6i2j2k2. c1d8e3f2g4h6i2j2k3. c1d8e3f2g4h6i2j3.

[0956] c1d8e3f2g4h6i2j3k1. [0957] c1d8e3f2g4h6i2j3k2. [0958] c1d8e3f2g4h6i3. [0959] c1d8e3f2g4h8,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 45

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[0960] c1d8e3f2g4h9. [0961] c1d8e3f2g4h9i1. Johannes Hendrik Jeremia *23.02.1895 1960 t 1914 x ROUX, Alida Maria xx STEYN, Susanna Sophia David Hendrik Jeremia *09.10.1915 21.07.1974 t 03.07.1945 x ERASMUS, Euodia Krever *20.08.1922, 14.01.2002 > geen kinders, haar adres: Totiusstraat 4, Potchefstroom Catharina *06.03.1917 Wynand *10.08.1896 {doofstom} t 11.10.1931 x KLOPPER, Johanna Jacoba *01.05.1907 Maria Susanna *07.08.1933 Johanna Jacoba *15.10.1934 Maggie Hendrina *20.02.1939 Frans Willem *28.08.1854 Aletta Margaretha *04.06.1856 t 13.06.1875 [NGK Winburg] x GROENEWALD, M.B. Michiel Burgert *22.11.1849 > Volgens huweliks-register was sy 20jr, en hy was 22jr, veeboer van ZAR Rustenburg, hy was in werklikheid ouer. Hy s.v. Christoffel Petrus GROENEWALD *22.06.1825 en Anna Catharina Magdalena VAN DYK *03.09.1829. Groenewald kinders: (1) Frans Willem GROENEWALD *??.??.1879 (2) Anna Catharina Magdalena GROENEWALD *??.08.1881 (3) Michael Burger GROENEWALD *22.12.1882 (4) Johannes Hendrik GROENEWALD *??.12.1884 Alewyn Petrus *06.08.1858 [Robertson] 1951 t 26.08.1879 [Ladybrand, Landroskantoor] x MAREE, Wilhelmina Magdalena *20.04.1859 [Caledon] ??.12.1937/8 xx BOTHMA, Maria Elizabeth *14.05.1878 19.11.1956 #[Rustenburg] {dit was haar 3de huwelik; 1ste was met Jan Smit 2de was met Jasper Johannes Malan } > Met 1ste huwelik was hy 21 jaar en 'n boer van Rustenburg; sy was 18 en van Ladybrand. Frans Willem *27.04.1890 ??.04.1958 t 11.01.1916 x BOTHA, Aletta Jacoba Catharina *27.12.1882 Alwyn Petrus *21.06.1918 x SNYMAN, Maryka C Paul *1948 Frans Willem *1950 Johannes Marthinus *1952 Philippus Rudolph *08.03.1920 x BOTHA, Anna Christina % 1959 xx GROENEWALD, Magdalena Frans Willem *1948 Johannes Jacobus Klopper *1949 Frans Willem *09.01.1922 x VAN DER WALT, Maria Elizabeth *03.06.1922 {d/v Andries Michiel van der Walt *22/02/1903 [Belfast] en Gertruida Snyman} % 1979 Frans Willem *1957 George Johan Frederik *15.08.1923 x DELPORT, A. {Cule Dou}). Frans Willem *1960 Magdalena Wilhelmina *13.12.1924 Aletta Jacoba Catharina *04.04.1927 t 08.03.1947 [Rustenburg] x LE ROUX, Josephus Johannes Johannes Marthinus *02.02.1929 {In trekkerongeluk} Cornelius *01.04.1930 t 1954 x BEHRENS, Mathilda > NGKerk predikant, voltooi studie 1962, georden 1963 op Dalunie, 1966 Bremersdorp, 1968 Pretoria-polisiekollege (kpln SAP), 1975 Napierville, 1978 uit die bediening. van Northam. 3 dogters. Dorothea Jacoba Jacomina *14.11.1934. Johannes Marthinus *18.04.1894 {Senator, Modderfontein} 12.07.1975 t 1924 x VAN DER MERWE, A.C. Emily *24.10.1925 Alwyn Petrus *12.05.1896 x MAREE, A Anna *07.09.1925 Wilhelmina Magdalena *17.10.1930 Alwyn Petrus *07.05.1931 David Hendrik Jeremia *24.05.1904 t 18.07.1927 x VAN DER WALT, M Alwyn Petrus *09.03.1929 David *14.01.1935 Gertruida Magdalena *02.10.1936 Johanna Wilhelmina *29.08.1880 1941 x BARNARD,

[0962] c1d8e3f2g4h9i2, [0963] c1d8e3f2g4h10. [0964] [0965] [0966] [0967] [0968] c1d8e3f2g4h10i1, c1d8e3f2g4h10i2, c1d8e3f2g4h10i3, c1d8e3f2g5. c1d8e3f2g6,

[0969] c1d8e3f2g7.

[0970] c1d8e3f2g7h1. [0971] [0972] [0973] [0974] [0975] c1d8e3f2g7h1i1. c1d8e3f2g7h1i1j1. c1d8e3f2g7h1i1j2. c1d8e3f2g7h1i1j3. c1d8e3f2g7h1i2.

[0976] c1d8e3f2g7h1i2j1. [0977] c1d8e3f2g7h1i2j2. [0978] c1d8e3f2g7h1i3. [0979] c1d8e3f2g7h1i3j1. [0980] c1d8e3f2g7h1i4. [0981] c1d8e3f2g7h1i4j1. [0982] c1d8e3f2g7h1i5, [0983] c1d8e3f2g7h1i6, [0984] c1d8e3f2g7h1i7. [0985] c1d8e3f2g7h1i8.

[0986] c1d8e3f2g7h1i9, [0987] c1d8e3f2g7h2. [0988] [0989] [0990] [0991] [0992] [0993] [0994] [0995] [0996] [0997] c1d8e3f2g7h2i1, c1d8e3f2g7h3. c1d8e3f2g7h3i1, c1d8e3f2g7h3i2, c1d8e3f2g7h3i3. c1d8e3f2g7h4. c1d8e3f2g7h4i1. c1d8e3f2g7h4i2. c1d8e3f2g7h4i3, c1d8e3f2g7h5,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 46

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Johannes Christoffel 1951 > Skilder dr Bettie Cilliers-Barnard is hulle dogter *18.11.1914 [Rustenburg]. Aletta Regina Dorothea Francina *12.01.1883 x RAATS, William Henry *06.09.1881 [Robertson] ~09.10.1881 01.08.1952 [Toitskraal, Groblersdal] > Raats-kinders: (1) Johannes Bernardus (2) Wilhelmina Magdalena (3) Alwyn Petrus (4) Christina Johanna x Jan Bernardus BRUWER (5) William Henry *26/10/1913 28/10/1964 (6) Francois Wilhelm (7) Aletta Regina Dorothea Francina x Christiaan Rudolf De Wet (8) Abraham Daniel (9) Johannes Marthinus Wilhelmina M. *09.02.1896 Catharina Elizabeth *09.05.1888 Louisa Martha *27.04.1892 21.08.1919 Christina *25.09.1900 x ODENDAAL, A.J. Christina Johanna *21.05.1860 [Robertson] x VAN ROOYEN, P. Maria Johanna *07.11.1862 Elizabeth Willemina *28.08.1864 [Robertson] x GROENEWALD, Jurie Hendrik 1917 [Transvaal] Francois Wilhelmus *08.04.1868 [Robertson] (Franz) 1929 [Transvaal] t 18.08.1889 x VAN DER MERWE, Hester Johanna Carry (Hessie) > as burger wat aan Boerkant geveg het, is hy in 1900 naby Brits gevange geneem, en na Ceylon se krygsgevangene kamp gestuur. Reeds voor ABO in Okt 1899 uitgebreek het, is daar 'n seuntjie en 3 dogters vroeg oorlede. Die 3 dogters hieronder was saam met hulle moeder in 'n konsentrasie-kamp. Hy was later as "Frans Willem" bekend; CONRADIE, Mevr. JOHANNA, veduwee van oorlede Frans Willem Conradie, en dogter van oorlede Dirk Jacobus van der Merwe, Naturelle-Kommissaris van die Pietersburgse Distrik. Gebore en opgevoed te Rustenburg, Tvl. Een seun, Frans Willem, onderwyser, drie dogters, Magdalena Johanna (Mevr. Fuls), Aletta Regina ( Mevr. Stroh), wat vir 13 jaar in die Rustenburgse Distrik onderwyseres was, en Hester Johanna (Mevr. Mark-Lyons). Mevr. Conradie is 'n Matrone, en is seders 1897 vroedvrou van beroep. Een van die vrouens was gedurende die Boere-Oorlog tot die laaste toe op die plaas gebly het. Is gevange geneem. Is die skryfster van die roman "Die Brandende Huis." Sedert sy haar familie groot gemaak het, is sy self-onderhoudend deur middel van verpleging, naaldwerk en borduurwerk. Haar liefheberye is tuinbou, huis-houdkunde, koek en brood-bak. Haar adres is P.K. Boshoek, Rustenburg, Transvaal. [bron: Women of South Africa 1935] Magdalena Johanna *17.11.1890 (Lenie / Johane) 30.05.1977 # [Lutheraanse begraafpl., Kroondal, dist Rustenburg] t 16.01.1912 x FULS, Johannes Wilhelm Thomas Heinrich *20.08.1873 11.11.1961 #[Lutheraanse begraafpl., Kroondal, dist Rustenburg] Aletta Regina Dorothea Francina *02.02.1892 (Vossie) 26.03.1942 # [Rustenburg] t 13.01.1922 x STRÖH, Hendrik Stephanus Marthinus 1967 Hester Johanna Carry *22.01.1897 (Hester) 1968 t 08.04.1913 x LYONS, W.M. Franz Willem *05.05.1904 (Franz) t 16.02.1935 x LOMBARD, Hester Susanna Louisa *29.10.1912 (Hettie) 29.06.2000 [Pretoria] Franz Willem *02.03.1936 (Franz) t 17.12.1955 x FOURIE, Griselda Angelina (Zelda) > 2001: Hulle woon op Orania. Die volgende titels het reeds uit sy pen verskyn: Werda; Die Laaste Veldslag; Die Rotsvy Groei; Die Weeskinders; Vaalpens en Rooibaadjie; Prinses van die Rooi Berge; Lentestorm oor die Limpopo; Ken ons Sterre. Franz Willem *19.04.1957 t 02.02.1980 x SNYMAN, Francina % 01.08.1988 tt 19.06.1989 xx TIETZ, Mechthild Anna *03.11.1953 (Maggie) > Geen kinders uit hierdie huwelike. Maggie was 'n geskeide vrou van Otavi, SWA}

[0998] c1d8e3f2g7h6,

[0999] [1000] [1001] [1002] [1003]

c1d8e3f2g7h7. c1d8e3f2g7h8, c1d8e3f2g7h9, c1d8e3f2g7h10, c1d8e3f2g8,

[1004] c1d8e3f2g9, [1005] c1d8e3f2g10, [1006] c1d8e3f2g11.

[1007] c1d8e3f2g11h1,

[1008] c1d8e3f2g11h2, [1009] c1d8e3f2g11h3, [1010] c1d8e3f2g11h4. [1011] c1d8e3f2g11h4i1.

[1012] c1d8e3f2g11h4i1j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 47

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1013] c1d8e3f2g11h4i1j2, Elizabeth Johanna *29.11.1959 (Lizzy) t 18.12.1985 x KUNGL, János > Hy is 'n Hongaar wat na SA geïmmigreer het. Hulle oudste kind is János Franz Kungl; hulle het ook 'n dogter. Hettie-Louise *29.01.1965 (Louette) t 27.03.1982 x VILJOEN, Michael David % 04.1993 tt 28.01.1994 xx ROWE, Stephen Eugene % 11.1999 Louis Johannes *26.05.1966 (Louis) > 2001: ongetroud Helene *23.01.1939 t 29.12.1956 x NIEL, Frank Jeremia Lombard *14.11.1942 (Jerrie) t 04.03.1967 x ENGELBRECHT, Aletha Catharina (Rina) Francois Welkom *13.06.1968 t 02.06.1990 x VAN GREUNING, Christina Jacomina Elizabeth *18.02.1969 % 1997 tt 28.04.2001 xx LEITE, Yvette *09.11.76 [Suidwes-Afrika] > sy 2de doopnaam 'Welkom' vertolk sy ouers se emosie met sy geboorte, aangesien sy vader jare voor sy troue ernstig siek was aan malaria en toe swartwater-koors, en spesialiste het hom daarna gewaarsku dat hy waarskynlik nooit eie kinders sou kon hê nie. Jacques Louis *12.09.1995 Leandi *20.11.2003 Pierre Jeremia *06.01.1970 t 03.02.1992 x BRÜMMER, René Letitia *20.12.1970 % 04.1998 Jené Letitia *26.09.1992 Simoné *09.07.1994 Elanie *05.10.1972 t 02.06.1990 x VAN DER MERWE, Barend Mathys *18.02.1969 Stéfan Johann *06.07.1975 > 2001: ongetroud William Mark *12.06.1945 (Willie) t 09.12.1967 [Rustenburg] x NIEHAUS, Christina Johanna Dreyer *14.02.1945 [Pretoria] (Stienie) > 2001: Prof. by Vista Univ. (ondernemingsbestuur). Woon in Meyerspark, Pta. Stienie was onderwyseres. Johanna Catharina *15.01.1969 [Pretoria] (Carien) t 11.06.1994 [Pretoria] x JORDAAN, Lukas Brian *01.02.1967 [Harare,Zim] (Brian) > Jordaan kinders: (1) Johanna Catharina (Jana) *19.11.1996 [Harare] (2) Kaylyn Jean (Mimosu) *05.10.1997 [Harare] (3) Johan Christiaan *24.11.2000 [Harare] (4) Bryonie *13.02.2002 [Pretoria] Willem Franz *14.01.1971 [Pretoria] (Willie) t 05.08.1996 [Pretoria] x WILLEMSE, Heloïse *14.10.1974 [Pretoria] Lisa Annrie *28.10.1998 [Durban] Willem Mark *04.07.2003 [Pretoria] Lorette *30.08.1972 [Pretoria] t 11.06.1994 [Pretoria] x KOTZE, Francois *28.01.1969 [Pretoria] > Kotze kinders: (1) Yolandi Christine *05.03.1995 [Pretoria] (2) Lanné *12.09.1997 [Pretoria] (3) Mishka *16.03.1999 [Pretoria] Hendrik *14.10.1974 [Rustenburg] (Hennie) t 06.01.2001 [Pretoria] x KRIEK, Mildred Margaretha *24.03.1978 [Bloemfontein](Mildred) > 2001: werk by Shell in Nigerië, in 2002 vir opleiding in Frankfurt, Duitsland & besoek Marburg & Wehrda & stuur foto's, 2004: in SA, 2006: werk by Deloitte. 2008: woon op Orania. Wilrich Henrich *09.12.2004 [Pretoria-Oos Hospitaal] > Hy is op die 2de naam spesiaal na die stamvader vernoem. Johan Stian *19.04.2006 [Pretoria] > Hy is vernoem na die Kriek familie stamvader - Christiaan Johann Christoffel Johannes *01.01.1947 t 05.10.1968 x VAN NIEKERK, Anna Susanna % 1980 Daniël Johannes *13.06.1971 Tilanie *27.05.1972 Christof Hester Johanna *15.11.1948 t 05.04.1969 x SCHEEPERS, Cornelius A. Sofia Louisa *21.05.1951 t 28.06.1969 x HOMES, Alexander T. Dirk Jacobus *27.05.1953 (Dirk) t 12.02.1977 x KOTZE,

[1014] c1d8e3f2g11h4i1j3, [1015] c1d8e3f2g11h4i1j4. [1016] c1d8e3f2g11h4i2, [1017] c1d8e3f2g11h4i3. [1018] c1d8e3f2g11h4i3j1.

[1019] c1d8e3f2g11h4i3j1k1. [1020] c1d8e3f2g11h4i3j1k2. [1021] c1d8e3f2g11h4i3j2. [1022] c1d8e3f2g11h4i3j2k1. [1023] c1d8e3f2g11h4i3j2k2. [1024] c1d8e3f2g11h4i3j3, [1025] c1d8e3f2g11h4i3j4. [1026] c1d8e3f2g11h4i4.

[1027] c1d8e3f2g11h4i4j1,

[1028] c1d8e3f2g11h4i4j2. [1029] c1d8e3f2g11h4i4j2j1. [1030] c1d8e3f2g11h4i4j2j2. [1031] c1d8e3f2g11h4i4j3,

[1032] c1d8e3f2g11h4i4j4.

[1033] c1d8e3f2g11h4i4j4k1. [1034] c1d8e3f2g11h4i4j4k2. [1035] c1d8e3f2g11h4i5. [1036] [1037] [1038] [1039] c1d8e3f2g11h4i5j1. c1d8e3f2g11h4i5j2, c1d8e3f2g11h4i5j3. c1d8e3f2g11h4i6.

[1040] c1d8e3f2g11h4i7, [1041] c1d8e3f2g11h4i8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 48

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1042] c1d8e3f2g11h4i8j1. [1043] c1d8e3f2g11h4i8j2. [1044] c1d8e3f2g11h4i9. [1045] c1d8e3f2g11h4i9j1. [1046] c1d8e3f2g11h4i9j2. [1047] c1d8e3f2g11h4i9j3. [1048] c1d8e3f2g11h5. [1049] c1d8e3f2g12. [1050] c1d8e3f3. Awie-Marie *24.10.1957 [Windhoek,SWA] (Awie) Christo Eugene *17.08.1977 Awie-Marie *15.06.1981 Pierre *02.04.1956 t 31.05.1975 x SWANEPOEL, Lenie *02.06.1953 > 2008: Hulle woon sedert 1998 in die VSA. Ottilie *14.08.1981 (Tilie) > 2008: Sy woon in die VSA. Suzelle *21.03.1983 > 2008: Sy is Senior Oudit klerk by Massyns in Pretoria. Pierre Lombard *02.09.1987 (Klein Pierre) > 2008: Hy woon in die VSA seun *1906/7? jonk Abraham Jacob *26.12.1870 [Robertson] (Jannie) 04.06.1962 # [Robertson] x NN, Hester *20.10.1880 25.03.1974 Alewyn Petrus *01.11.1831 28.11.1860 [by sy huis te Hoopsrivier] t 22.10.1853 x COMBRINCK, Maria Johanna *12.07.1832 ~12.08.1832 [Worcester] > d.v. Hermanus Adriaan COMBRINCK ~ Stellenbosch 24/2/1782 & Sophia Margaretha DAVEL ~ 28/8/1791 Johannes Hendrik *21.09.1854 (Johannes) 01.10.1930 # [Robertson] t 09.02.1886 x VAN EEDEN, Maria Wilhelmina *04.07.1861 (Maria) 27.02.1946 Anna Sofia *26.04.1886 ~ [Robertson] 22.08.1949 [Bloemkop, Tvl] t 10.10.1919 [Robertson] x COMBRINCK, Roelof Davel Johannes *c.1880 [Bloemhof] 09.06.1958 [Boesmanpad, Bonnievale] > Haar SK MOOC 4499/49) Hy is s.v. Gabriel Francois COMBRINCK *17/12/1853 & Johanna Wilhelmina BUITENDACH *c.1859 Alwyn Petrus *05.10.1887 (Pieter) ~ [Robertson] 04.02.1982 # [Robertson] ~ doopnaam Alewijn Petrus {verander in 1948 na Alwyn} t 21.10.1919 x NÖTHLING, Barbara Isabella *03.07.1894 09.08.1981 > hy het op Vinkrivier, Robertson gewoon. Maria Wilhelmina *15.12.1920 22.05.1998 # [Worcester] t 30.09.1950 x VAN ZYL, Josua Joachim Jacobus Joubert *13.10.1922 11.02.1999 #[Worcester] > sy was op 1939-fees. >> Op hulle grafsteen is die aanduiding "(MARTINS)" agter sy 4 doopname. Barbara Isabella *26.11.1924 t 15.10.1949 x DU PLESSIS, Ignatius Pieter > sy was op 1939-fees. Anna Sophia *25.11.1927 t 30.03.1951 x STEYTLER, Willem Frederik > sy was op 1939-fees. Joseph Adrian *13.05.1889 [Vinkrivier, Robertson] (Joseph) ~ [Robertson] 04.08.1955 # [Werda La Motte, Nuy-vallei, Worcester distrik] t 30.09.1919 [Robertson] x VAN GRAAN, Sarah *06.03.1891 [Robertson] (Sadie) 30.08.1978 #[Werda La Motte, Nuy-vallei, Worcester distrik] > Was wyn- en skaapboer op Werda by Nuy, in distrik Worcester. Johannes Hendrik *22.07.1920 [Nuy] (Johannes) 31.01.1985 # [Werda La Motte, Nuy-vallei, Worcester distrik] t 20.04.1945 [Rawsonville] x DU TOIT, Rachel Elizabeth *20.04.1922 26.09.1992 #[Werda La Motte, Nuy-vallei, Worcester distrik] Margaretha Jacoba *04.03.1947 (Magrieta) t 04.09.1971 x COETZEE, Coen Pieter van Graan *17.06.1924 [Nuy(Werda)] (Pieter) 16.11.1989 # [Werda La Motte, Nuy-vallei, Worcester distrik] t 23.07.1949 [Groote Kerk, Kaapstad] x DE JAGER, Aletta Elizabeth *16.02.1926 [Jhb.] (Lettie) 13.04.1984 #[Werda La Motte, Nuy-vallei, Worcester distr] xx NN, Heather Gale Joseph Adriaan *29.07.1950 [Worcester] (Joseph) t 29.06.1974 [Murraysburg] x VAN DER MERWE, Stefanie *02.03.1951 % tt 11.06.1991 [Worcester] xx ESTHERHUIZEN, Karin *17.01.1969 > 2000: boer op La Motte, Nuy, Worcester Madeleine *27.11.1975 Liezl Aletta *21.05.1978 Pieter Joseph Adriaan *11.03.1980 (Adriaan) Nadia Esther *29.08.1991 (Nadia) 22.12.2005 #

[1051] c1d8e3f3g1. [1052] c1d8e3f3g1h1,

[1053] c1d8e3f3g1h2.

[1054] c1d8e3f3g1h2i1,

[1055] c1d8e3f3g1h2i2, [1056] c1d8e3f3g1h2i3, [1057] c1d8e3f3g1h3.

[1058] c1d8e3f3g1h3i1.

[1059] c1d8e3f3g1h3i1j1, [1060] c1d8e3f3g1h3i2.

[1061] c1d8e3f3g1h3i2j1.

[1062] [1063] [1064] [1065]

c1d8e3f3g1h3i2j1k1. c1d8e3f3g1h3i2j1k2. c1d8e3f3g1h3i2j1k3. c1d8e3f3g1h3i2j1k4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 49

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1066] c1d8e3f3g1h3i2j1k5. [1067] c1d8e3f3g1h3i2j2. [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] c1d8e3f3g1h3i2j2k1. c1d8e3f3g1h3i2j2k1l1. c1d8e3f3g1h3i2j2k1l2. c1d8e3f3g1h3i2j2k2. c1d8e3f3g1h3i2j2k3. c1d8e3f3g1h3i2j3, [familie begraafplaas, La Motte, Nuy] > Oorlede na motorongeluk. Joseph Johannes *11.11.1992 (Josef) 22.12.2005 # [familie begraafplaas, La Motte, Nuy] > Oorlede na motorongeluk. André Jakobus *30.07.1952 [Worcester] (André) t 01.11.1975 [Strand] x CLOETE, Irma *14.12.1955 > 2000: boer op Werda, Nuy, Worcester Pieter van Graan *28.01.1977 x NN, Reché André Pieter van Graan *30.07.2007 [Worcester Medi-Kliniek] Cloete Pieter *23.05.1979 (C.P.) Elsabé Catherine *25.03.1982 Leonora *19.04.1955 [Worcester] t 09.12.1978 [Worcester] x PIETERS, Christoffel Petrus *20.08.1953 (Chris) > Pieters kinders: (1) Aletta Elizabeth *17Mei79 (Alet); (2) Christoffel Petrus 21Mrt81 (Chris). Pieter Johan *05.09.1958 [Worcester] (Pieta) t 17.09.1983 [Stellenbosch] x MARAIS, Petronella Fransina *28.04.1958 (Roné) > 2000: boer op Oak Glen, Nuy, Worcester. Elsie Carla *18.10.1984 (Carla) Aletta Elizabeth *15.07.1986 (Alet) Pieter Johan *10.09.1990 Christo Hendrik *21.03.1966 [Worcester] (Christo) t 23.06.1990 [Port Elizabeth] x VAN WYK, Magda *22.05.1966 Carmen *29.10.1992 Mieke *14.12.1994 Hermina Elizabeth Maria *02.11.1930 [Worcester] (Ina) t 19.06.1954 [Worcester] x DE VOS, Pierre Johann *23.01.1929 {Ds.} > 2000: woon op Kleinmond; De Vos kinders: (1) Sadie *23Mei55; (2) Pieter *08Aug56; (3) Josef Adrian Conradie *22Mei58; (4) Bessie *01Aug62; (5) Hermien *30Sep66 Maria Johanna Combrink *04.09.1890 ~ [Robertson] x VILJOEN, Danie Martha Burger *29.03.1892 ~ [Robertson] x VAN EEDEN, Pieter Benjamin % 1923 xx FULLARD, Johannes Margaretha Johanna *01.12.1894 ~ [Robertson] jonk Johannes Hendrik *13.03.1897 ~ [Robertson] 12.08.1966 # [Robertson]. > Adv. Speaker, Regter Hy was die seun van 'n wynboer van Robertson. Hy het op U.K. gestudeer, en verder by Trinity College, Cambridge, waar hy 'n graad in die regte verwerf. Hy was advokaat in Kaapstad, en stel later in die politiek belang, en word Volksraadlid vir Gordonia in 1938. In 1950 word hy Speaker, en hou die pos vir 10 jaar. In 1960 word hy Regter-President van SWA. Hy het nooit getrou, maar het 'n seun aangeneem wat die Robertson plaas geërf het. (SESA) Hermanus Adriaan *04.12.1898 (Manie) 19.03.1982 # [Robertson] t 15.05.1923 x VAN GRAAN, Margaretha *21.12.1898 (Maggie) 28.11.1993 > gewoon op Vinkrivier, Robertson Hermina Elizabeth Maria *25.03.1933 (Elma) 18.02.2009 [Robertson] t 21.12.1957 x GROBBELAAR, Henri Roselt (Roselt) > 1985: woon op Onder Noree, Robertson. Maria Wilhelmina *20.01.1937 (Mieta) t 12.05.1962 x BEYERS, Pieter Coenraad (Piet) Margaretha *03.05.1940 t 13.10.1962 x VILJOEN, Barend Johannes Margaretha Johanna *18.06.1901 27.06.1909. Sophia Margaretha *19.04.1856 {ongetr.} Martha Johanna Susanna *14.11.1857 ~ 20.12.1857 [NGK Montagu] Hermanus Adriaan Combrinck *14.03.1859 (Manie) ~ 01.05.1859 [NGK Montagu] 13.03.1927 # [Robertson] t 02.09.1890 x MARAIS, Helena Esther *16.04.1867 [Vinkrivier] (Lenie) 02.07.1961 > Hy koop op 05.04.1897 die plaas Mierkraal, distrik Bredasdorp.

[1074] c1d8e3f3g1h3i2j4.

[1075] [1076] [1077] [1078]

c1d8e3f3g1h3i2j4k1. c1d8e3f3g1h3i2j4k2. c1d8e3f3g1h3i2j4k3. c1d8e3f3g1h3i2j5.

[1079] c1d8e3f3g1h3i2j5k1. [1080] c1d8e3f3g1h3i2j5k2. [1081] c1d8e3f3g1h3i3,

[1082] c1d8e3f3g1h4, [1083] c1d8e3f3g1h5, [1084] c1d8e3f3g1h6, [1085] c1d8e3f3g1h7.

[1086] c1d8e3f3g1h8.

[1087] c1d8e3f3g1h8i1, [1088] c1d8e3f3g1h8i2, [1089] c1d8e3f3g1h8i3, [1090] c1d8e3f3g1h9, [1091] c1d8e3f3g2, [1092] c1d8e3f3g3, [1093] c1d8e3f3g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 50

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1094] c1d8e3f3g4h1. [1095] c1d8e3f3g4h2. Alwyn Petrus *05.07.1891 ~ [Robertson] [Vinkrivier] {verdrink op 2-jarige leeftyd.} Ernst Marais *13.03.1893 ~ [Robertson] 20.11.1970 # [Mierkraal, Bredasdorp] t 23.10.1918 x UYS, Jacoba Margaretha *16.01.1895 [Patryskraal, Bredasdorp] 04.04.1969 Hermanus Adriaan *14.07.1919 [Bredasdorp] 24.09.1994 # [Bredasdorp] t 03.02.1948 x GILIOMEE, Johanna Gertruida Catharina *28.10.1918 (Joey) 29.08.2007 [Bredasdorp] #[Mierkraal-plaas] > 1994 adr: Mierkraal, Bredasdorp; sy het by haar dood in Huis Suideroord gewoon Ernst Marais *16.12.1948 t 26.10.1974 x MEYER, Alba > 2000: woon op Mierkraal (Bredasdorp) Doret *29.07.1975 [Bredasdorp] Johanneke *01.03.1977 [Bredasdorp] Hermanus Adriaan *06.08.1979 [Bredasdorp] (Herman) Cornelius Janse Uys *22.06.1921 [Bredasdorp] (Uys) t 19.07.1947 x ALBERTYN, Blanche Josephine *05.03.1927 [Montagu] > 2000: woon in Durbanville June Angelique *01.06.1948 [Montagu] t 17.09.1968 [Port Elizabeth] x VAN ZYL, Daniël Jacobus Rossouw > 2000: woon in Plettenbergbaai Ernst Marais *03.09.1949 [Montagu] t 30.10.1970 [Johannesburg] x ATMORE, Claudia tt 09.04.1983 [Kuruman] xx BUCKLE, Erna > 2000: woon in Roodepoort Uys *12.07.1971 [Johannesburg] t 26.02.1994 [Johannesburg] x VAN WYK, Cheran *15.04.197? > 2000: woon in Johannesburg Tamarind *06.12.1995 [Johannesburg] Ernst Marais *08.01.1974 [Sishen] t 14.08.1999 [Johannesburg] x OAKES, Anne-Marie Mary > 2000: woon in Johannesburg Claude *14.02.1978 [Kathu] > 2000: tydelik in Israel woonagtig Daniël du Toit *18.01.1985 [Bloemfontein] Estiaan *19.01.1994 [Johannesburg] Jaretha *19.03.1951 [Montagu] t 24.06.1972 [Kimberley] x VAN DER MERWE, Hermanus Stephanus *30.08.1949 > 2000: woon in Kimberley Heléne *24.04.1954 [Caledon] ~ [Riviersonderend] t 17.05.1975 [Graaff-Reinet] x JOOSTE, Charl *28.12.1953 [Bloemfontein] > 2000: woon in die Paarl Jooste kinders: (1) Charléne Blanché *10Jun76 Bloemfontein; (2) Lizanne *06Des77 Bloemfontein Dirk Cornelis Uys *05.11.1923 [Bredasdorp] (Dirk) 23.07.2001 [Pretoria] t 21.12.1946 x DU TOIT, Jacoba Magdalena > Hy was dr. in Bedryfsekonomie, sy laaste adres: Oostvallei Aftreeoord 4, Garsfontein, Pretoria Dirk Cornelis Uys *30.11.1955 [Pretoria] t 27.11.1981 x BOTHA, Christina > 2000: woon in Pretoria Dirk Cornelis Uys *18.09.1986 [Pretoria] Willem Jacobus *03.06.1988 [Pretoria] Alma *15.09.1958 t 14.01.1984 x SILLIFANT, Stefanus Frederick > 2000: woon in Pretoria Pieter *11.04.1932 [Bredasdorp] 04.10.1966 # [plaas Mierkraal, Bredasdorp] t 11.04.1959 [Worcester] x NEL, Susanna Maria *15.08.1934 (Sunita) > Hy was 'n NGK Predikant. Was na legitimasie in 1957 eers sendeling op Matatiele in die Transkei, en het in 1965 leraar van Moorreesburg se moedergemeente geword. Hy is oorlede na motorongeluk met trein in die nag by Fisantekraal. Briëtte *11.02.1960 [Matatiele] t 18.12.1981 [Stellenbosch] x BARRY, Richard van Reenen *30.07.1954 [Calitzdorp] (Reenen) > 2001: woonagtig: Welgevonden, Calitzdorp. Briëtte se man Reenen is 'n agterkleinseun van ds. Richard Barry wat 41 jaar in Calitzdorp NGK-gemeente gearbei het. Barry kinders: (1) Richard van Reenen *24Apr86; (2) Reginald Murray *22Mrt89; (3) Petra Sunita 04Mei93 Ernst Marais *22.01.1962 t 25.03.1991 x PAUW, Esther Marië *10.03.1969 > Gelegitimeer in die Ned Geref Kerk

[1096] c1d8e3f3g4h2i1.

[1097] c1d8e3f3g4h2i1j1. [1098] [1099] [1100] [1101] c1d8e3f3g4h2i1j1k1, c1d8e3f3g4h2i1j1k2, c1d8e3f3g4h2i1j1k3. c1d8e3f3g4h2i2.

[1102] c1d8e3f3g4h2i2j1, [1103] c1d8e3f3g4h2i2j2. [1104] c1d8e3f3g4h2i2j2k1. [1105] c1d8e3f3g4h2i2j2k1l1, [1106] c1d8e3f3g4h2i2j2k2. [1107] c1d8e3f3g4h2i2j2k3. [1108] c1d8e3f3g4h2i2j2k4. [1109] c1d8e3f3g4h2i2j2k5. [1110] c1d8e3f3g4h2i2j3, [1111] c1d8e3f3g4h2i2j4,

[1112] c1d8e3f3g4h2i3.

[1113] c1d8e3f3g4h2i3j1. [1114] c1d8e3f3g4h2i3j1k1. [1115] c1d8e3f3g4h2i3j1k2. [1116] c1d8e3f3g4h2i3j2, [1117] c1d8e3f3g4h2i4.

[1118] c1d8e3f3g4h2i4j1,

[1119] c1d8e3f3g4h2i4j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 51

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

1987, verkry in 1992 doktoraat in teologie van Univ. Stel., Professor in Christelike Studies aan die UWK. 2005: Ernst M. Conradie is 'n medeprofessor aan die departement godsdiens en teologie aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy doseer sistematiese teologie en etiek en werk veral op die gebied van ekologiese teologie. Pieter *31.05.2000 > Ongewoon: 6 uit die 7 direkte manlike voorsate (1 pa, 2 oupas, 4 oupagrootjies) van k1 is teologies opgelei, hoewel almal nie as predikante werksaam was nie). Pa: j2 dosent in teologie, Oupa: i4 sendeling/predikant, Oupa: Christof Martin Pauw (dosent in sendingwetenskap te Justo Mwale Theological College, Universiteit van Stellenbosch). Oupagrootjies: j2 se ma se pa: Nicolaas Everhardus Nel predikant te Douglas, Willowmore, Worcester, De Hoop). Ma se pa se pa: Jacobus Cornelius Christoff Pauw (sendeling in Chipata, Zambië, later dosent by De Coligny, Umtata) ((Sy pa Christoffel Petrus Pauw was ook as sendeling werksaam in Zambië en sy oupa Jacobus Cornelis Pauw was sendeling in Zoar en Wellington, later moderator van die NGSK)), ma se ma se pa: Karl Willem Heese (predikant te Bonnievale, later dosent in Sielkunde aan die UWK) Hildegard *20.01.2003 Petra *23.05.1967 t 10.04.1993 [Stellenbosch] x BROWNING, Stuart Allan *02.05.1961 > 2000: woon in Port-Elizabeth. Browning kinders: (1) Pippa Joy *17Jul96; (2) Marië *08Jun98 Jannie *16.12.1935 [Bredasdorp] 16.12.1935 {net enkele ure geleef} Anna Klopper *12.04.1894 ~ [Robertson] t 1916 x HUMAN, Hendrik Cornelius 1918 [Mierkraal, Bredasdorp] tt 24.04.1925 xx HUGO, Francois Daniël Maria Combrinck *06.06.1896 (juf. Miemie) ~ [Robertson] 11.07.1976 # [Robertson] {ongetroud} Petrus Alwyn *23.06.1899 (Pieter/Radie) 31.05.1986 t 09.07.1927 x HEYNS, Johanna Elizabeth 06.08.1972 tt 26.10.1974 xx CARTER, Joyce Nora (Joy) {getroud MYBURG} 2007 > 2007: Joyce Nora CONRADIE van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Pretoria-Oos, 17/05/2007 >> Hy het sy doktorsgraad (vakgebied Ortopedagogiek) in München, Duitsland behaal, waar hy onder die befaamde professor Alous Fischer gestudeer het. Terug in Suid- Afrika, het hy verskeie poste as skoolhoof gevul, en was by sy aftrede die hoof van die Tom Naude Hoërskool in Pietersburg. In 1985 was hy die oudste persoon wat die Conradie-fees op Stellenbosch bywoon. Hermanus Adrian *30.04.1933 [Ladybrand,Kaap] 31.07.1980 # [Durbanville] t 17.09.1959 [Pretoria] x ERASMUS, Jacoba *17.09.1939 (Jeanne) 05.01.2005 [weens Hartkoronêr] #[Durbanville] > haar laaste adres: Silver Oakslot 9, Oak Glen, Bellville Petrus Alwyn *14.01.1962 [Queen Victoria Hosp.,Jhb] (Pieter) t 13.03.1994 [Bellville] x DESAI, Nina *15.04.1955 [Chisekesi,Zambië] % tt 26.06.1999 [Edenvale,Jhb] xx VAN DER MEER, René *18.08.1971 [Salisbury,Rhodesië] {d/v Frank van der Meer wat in 1956 saam met sy ouers vanaf Rotterdam, Nederland, na SA geïmmigreer het.} > Op 12 Aug 1999 veroorsaak 'n massiewe hartaanval sodanige skade, dat hy na 2 maande weens erge hartversaking tot 'n rolstoel beperk word en die enigste mediese alternatief 'n hartoorplanting was, wat suksesvol op 05Nov99 in Millpark Hosp.(Jhb) gedoen is. Die 24-jarige skenker was 'n man wat ernstig in 'n motorongeluk beseer is. (persoonlike mededeling in Jan 2001) 2001: woon in Milnerton Hermanus Adriaan *27.10.1999 (Herman) Rouvierre *10.02.1963 t 08.12.1984 x HATTINGH, Jacques Christian Johanna Elizabeth *15.11.1971 (Niki) t 05.10.1996 x TOLKEN, Jan Daniël *07.04.1970 [Walvisbaai] > Tolken

[1120] c1d8e3f3g4h2i4j2k1.

[1121] c1d8e3f3g4h2i4j2k2, [1122] c1d8e3f3g4h2i4j3,

[1123] c1d8e3f3g4h2i5. [1124] c1d8e3f3g4h3, [1125] c1d8e3f3g4h4, [1126] c1d8e3f3g4h5.

[1127] c1d8e3f3g4h5i1.

[1128] c1d8e3f3g4h5i1j1.

[1129] c1d8e3f3g4h5i1j1k1. [1130] c1d8e3f3g4h5i1j2. [1131] c1d8e3f3g4h5i1j3,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 52

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1132] c1d8e3f3g4h5i2, [1133] c1d8e3f3g4h5i3. kinders: (1) Rouvierre - geb 27 Aug 1998 (2) Jan Daniel (Dale) - geb 20 Junie 2002 Catharina Aletta *07.11.1934 t 05.06.1958 x PRETORIUS, Daniel Malan *15.01.1928 Jan Dirk *06.08.1939 (Jan) t 18.12.1965 x KOHN, Johanna Maria Aletta *16.04.1941 (Marichen) {d/v Abraham Lipa Kohn 1907-1992 & Alet van Zyl 1914-1996} > 2000: woon in Durban Marichen *24.03.1967 t 05.12.1992 x NIEMANN, Johannes Leanne *09.03.1969 t 18.04.1992 x BURTON, Allan Wayne Petrus Alwyn *14.12.1970 (Pieter) Abraham Jan *28.10.1972 Hermanus Combrinck *25.04.1901 29.03.1977 # [Bindura, Wes-Mashonaland, Zimbabwe] t 27.01.1928 x NAUDE, Helena Margaretha tt 08.11.1947 xx VERMAAK, Anna {getroud KELLY} > Hy was sedert 1925 in Rhodesië. Gertruida Jacomina *14.11.1928 t 06.12.1952 x JORDAAN, Casper Hendrik Hermanus *23.03.1930 t 29.09.1956 x BURGER, Magdalena Elizabeth (Delene) > tabakboer v/d jaar in 1978, mielieboer v/d jaar in 1981 op die plaas Felton naby Bindura. Zim. Hermanus *24.09.1957 t 12.07.1980 x NORTJE, Natasha > tabakboer v/d jaar 1983 Hermanus *29.09.1981 Alicia *16.11.1983 André *24.04.1985 Daniël *18.12.1959 [Bindura, Zimbabwe] (Niel) t 05.07.1986 [Bindura, Zimbabwe] x BECKS, Deborah Mary *30.06.1961 [Harare, Zimbabwe] > 2001: farms on Butleigh Farm in Mutepateta, Zimbabwe. Winner of the Tobacco Grower of the Year 2001 competition. Amanda Jane *09.03.1990 [Harare, Zimbabwe] Annalisa *03.07.1991 [Harare, Zimbabwe] Katherine Mary *25.02.1994 [Harare, Zimbabwe] Magdalena *08.05.1962 t 27.05.1989 x RINK, Derek Ralph Adriaan *26.12.1964 t 26.11.1993 x WHELLAN, Caroline Jane Amelia Ross *11.06.1994 Charlotte *09.05.1996 Freddie *??.07.1998 Estelle *20.09.1969 t 19.01.1991 x GOSHEN, John Kenneth 08.01.1999 Johannes Naude *06.02.1934 ??.04.1936 # [Robertson] Ernst Marais *06.01.1936 ??.06.1936 [Salisbury] Helena Marais *29.08.1937 t 26.06.1957 x GILCHRIST, William Crawford Pieter *08.08.1949 t 19.01.1974 x NEVETT, Myrna Lynn > tabakboer op die plaas Dunkerry naby Bindura, Zim. Wayne Stanley *31.12.1975 Vanessa Lynn *18.09.1978 t 31.01.2004 [Zimbabwe] x TER HORST, Paul Rowland Grant *15.10.1986 Johannes Hugo *23.12.1958 t 24.07.1985 x RANKIN, Avril Sarah Leigh Anne *03.07.1985 Lance Ross *06.06.1986 Johannes Hendrik *09.04.1902 [Bredasdorp] 15.08.1980 # [Robertson] t 20.02.1934 x HUGO, Petronella Aletta *13.11.1907 [Worcester] (Pietnel) 03.01.1982 {suster van c1d8e3f3g4h3, Anna Klopper Conradie se 2de man} Hermanus Adriaan *01.03.1935 (Manie) t 26.07.1964 x BRUWER, Margaretha (Pollie) > 2000: woon op plaas "Boland", Robertson-distrik Beatrice *11.10.1966 Johannes Hendrik *16.11.1969 Ernst Jacobus *06.05.1972 Petronel *??.??.19?? > verlowingsberig - die Burger 21/2/2004. Nellie *19.09.1936 t 06.04.1968 x VAN DER MERWE, Willie > 2000: woon in Paarl Gawie Hugo *15.02.1938 (Gawie) t 19.12.1964 x NODEL,

[1134] [1135] [1136] [1137] [1138]

c1d8e3f3g4h5i3j1, c1d8e3f3g4h5i3j2, c1d8e3f3g4h5i3j3. c1d8e3f3g4h5i3j4. c1d8e3f3g4h6.

[1139] c1d8e3f3g4h6i1, [1140] c1d8e3f3g4h6i2.

[1141] c1d8e3f3g4h6i2j1. [1142] [1143] [1144] [1145] c1d8e3f3g4h6i2j1k1. c1d8e3f3g4h6i2j1k2, c1d8e3f3g4h6i2j1k3. c1d8e3f3g4h6i2j2.

[1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154]

c1d8e3f3g4h6i2j2k1, c1d8e3f3g4h6i2j2k2, c1d8e3f3g4h6i2j2k3, c1d8e3f3g4h6i2j3. c1d8e3f3g4h6i2j4. c1d8e3f3g4h6i2j4k1, c1d8e3f3g4h6i2j4k2, c1d8e3f3g4h6i2j4k3. c1d8e3f3g4h6i2j5,

[1155] c1d8e3f3g4h6i3. [1156] c1d8e3f3g4h6i4. [1157] c1d8e3f3g4h6i5, [1158] c1d8e3f3g4h6i6. [1159] c1d8e3f3g4h6i6j1. [1160] c1d8e3f3g4h6i6j2, [1161] c1d8e3f3g4h6i6j3. [1162] c1d8e3f3g4h6i7. [1163] c1d8e3f3g4h6i7j1, [1164] c1d8e3f3g4h6i7j2. [1165] c1d8e3f3g4h7.

[1166] c1d8e3f3g4h7i1. [1167] [1168] [1169] [1170] c1d8e3f3g4h7i1j1, c1d8e3f3g4h7i1j2. c1d8e3f3g4h7i1j3. c1d8e3f3g4h7i1j4.

[1171] c1d8e3f3g4h7i2, [1172] c1d8e3f3g4h7i3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 53

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1173] c1d8e3f3g4h7i3j1. [1174] c1d8e3f3g4h7i3j2. [1175] [1176] [1177] [1178] c1d8e3f3g4h7i3j2k1. c1d8e3f3g4h7i3j2k2. c1d8e3f3g4h7i3j3, c1d8e3f3g4h7i4. Athéne > 2000: woon in Robertson Johannes Hendrik *15.05.1966 Gawie Hugo *03.08.1969 (Hugo) {2-ling} x NN, Sonja > 2004: 'n wynmaker by De Wet Wynkelder, Worcester. Hugo Le Roux *20.04.2000 seuntjie *??.07.2002 Christelle *03.08.1969 {2-ling} Johannes Hendrik *30.10.1939 [Robertson] (Johan) ~ 28.12.1939 [Strand] {op 1939 Conradie-fees} t 10.12.1966 [Robertson] x VAN DER MERWE, Jeanette *22.02.1942 [Moorreesburg] (Jean) > 2001: woon op Wellington Lizl *22.11.1969 [Worcester] (Lizl) Conrad Johannes *08.10.1972 [Paarl] (Conrad) Petra Stefanie *16.02.1977 [Paarl] (Petra) Helena *l5.05.1941 08.05.1942 Francois Daniël *10.05.1943 t 01.07.1972 x MARAIS, Amanda > 2000: woon op Nerina, Robertson-distrik, 2004: Amanda en haar raakvat-dogter Reneé Burger is saam in beheer van die Kolgans-rivierboot op die Breë rivier Johannes Francois *12.04.1975 (Fransie) 28.02.1995 {padongeluk} Reneé *22.06.76 x BURGER, NN Ernst Marais *09.09.1945 t 23.06.1973 x BOTHA, Lucille > 2000: woon in Somerset-Oosdistrik Christine *06.06.1976 Anél *22.03.1978 Johannes Hendrik *16.03.1979 Pieter *03.10.1947 t 17.04.1971 x DE WET, Mariana > 2000: woon in Oudtshoorn Johannes Hendrik *30.11.1972 Rouxle *02.04.1975 Esther Helena *25.08.1906 (Ettie) 10.03.1980 # [Robertson] > Op grafsteen staan ook woord "Astra". Was ongetroud. Catharina Maria *08.12.1834 [Harmonie, Montagu] 31.01.1900 [Concordia, Montugu] t 30.05.1853 [Swellendam] x BURGER, Willem Andries (of Adriaan) *c.1831 14.11.1893 > Hy was met hulle huwelik 'n landbouer van Concordia, Montagu, en sy was van Harmonie. Sy was 18 en hy 21 jaar. Haar SK MOOC 6/9/397 no 305 dui aan dat sy weduwee en 65 jr 1 mnd was, sy is oorlede aan huis van haar skoonseun JS Cloete van Concordia. WA se naam word soms as Adriaan aangegee, dan weer Andries. Hulle het twee dogters gehad; Susanna Catharina Maria & Hester Helena. Martha Johanna *09.12.1837 t 23.05.1853 x VAN ZYL, Willem Frederik Jacobus Johannes Hendrik *c.1838 23.06.1910 [Pretoria] t 20.09.1859 [Robertson] x COLYN, Hermina Elizabeth > Hy is as 3de seun na sy vader vernoem. Sy beroep by dood is as "landbouer" (boer) aangegee. Hy is in 'n huis in Spruitstraat in Pretoria oorlede. Sy ouderdom by dood word as 72 jaar 6 mnde gegee. Op sy sterfkennis TAB MHG 22549, geliasseer 11-7-1913, word die name van 7 kinders wat nog lewe gegee, en aangedui dat daar nog 5 kinders was wie se name nie gelys word nie. Van die 5 ontbrekende name ken ons wel g3,g5 & g6. Die name vanaf g8 hieronder het nie geboortedatums nie, en mag dus in foutiewe volgorde wees. Martha Johanna *09.09.1862 x VAN ZYL, Frederick Catharina Elizabeth Maria *28.07.1864 ~ 06.11.1864 [NGK Montagu] x XIJSSOKEN, Albertus Petrus Johannes Hendrik *10.08.1867 ~ 05.01.1868 [NGK Montagu] Hermina Elizabeth *06.09.1869 ~ 07.11.1869 [NGK Montagu] 26.10.1937 [Algemene Hospitaal, Pretoria] t 18.11.1889 [NGK Pretoria] x KRUGER, Sarel Petrus Frederik Stephanus *28.10.1867 > Kruger kinders: (1) Hermina Elizabeth *09Sep90; (2) Daniel Frederik Marthinus *07Okt91; (3) Catharina Johanna Cecilia 29Mar93; (4) Johannes Hendrik *02Nov94; (5) Johannes

[1179] [1180] [1181] [1182] [1183]

c1d8e3f3g4h7i4j1, c1d8e3f3g4h7i4j2. c1d8e3f3g4h7i4j3, c1d8e3f3g4h7i5, c1d8e3f3g4h7i6.

[1184] c1d8e3f3g4h7i6j1. [1185] c1d8e3f3g4h7i6j2, [1186] c1d8e3f3g4h7i7. [1187] [1188] [1189] [1190] c1d8e3f3g4h7i7j1, c1d8e3f3g4h7i7j2, c1d8e3f3g4h7i7j3. c1d8e3f3g4h7i8.

[1191] c1d8e3f3g4h7i8j1. [1192] c1d8e3f3g4h7i8j2, [1193] c1d8e3f3g4h8, [1194] c1d8e3f4,

[1195] c1d8e3f5, [1196] c1d8e3f6.

[1197] c1d8e3f6g1, [1198] c1d8e3f6g2, [1199] c1d8e3f6g3. [1200] c1d8e3f6g4,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 54

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Lambertus *16Sep97; (6) Sarel Petrus Frederik Stephanus *27Aug99; (7) Martha Johanna *04Sep03; (8) Joseph Johannes *02Mei05; (9) Hendrik Jacobus Connie 17Okt07; (10) Dina Carolina *03Sep09. Francois Willem *18.02.1874 [Montagu] Hendrick Jacobus *27.12.1875 [Distr. Rustenberg] 25.09.1901 [Rondawelskraal, Groot Marico] # [Rondawelskraal] > Hy is in die ABO gewond op 23.09.1901 by Doornkom. Alle inligting hier kom vanaf die grafsteen in die Swart-familie-begrafplaas by Rondawelskraal naby Groot Marico. (Inligting: Johann Niemandt). Letop dat g4 in 1907 haar 9de kind Hendrik Jacobus gedoop het. Maria Johanna Magdalena *c.1877 [Rustenburg] 29.04.1957 [Pretoria Hospitaal] t 19.02.1895 [NGK Pretoria] x KRUGER, Johannes Petrus *c.1877 [Kaap Prov] 25.11.1942 > Hulle woonadres tot by dood was: Bloedstraat 110, Pretoria. Sy SK: TAB MHG 5289/42; haar SK: TAB 2873/57. Kruger Kinders: (1) Hermina Elizabeth *26Okt95; (2) Merline Johanna *14Jan01; (3) Johannes Petrus *18Nov09. Susanna Elizabeth x DE KUYPER, George Pieter Johannes Lambertus > 1910: reeds mondig Alwyn Petrus > 1910: reeds mondig kind. kind. Elizabeth Petronella *25.04.1846 t 23.11.1863 [Montagu] x CONRADIE, Pieter Gabriël Jacobus *30.09.1831 (c1d5e7f3) > met hulle troue was hy 'n landbouer van Tradouw, en sy was 17 en van Rietrivier. Volgens sy SK (MOOC 6/9/378 1982) was hy 'n "landbouer" wat aan sy woning (plek nie gemeld) oorlede is op 67jr 7 mnde. Sy vrou E.P.Conradie het die SK geteken. Susanna Catharina *18.01.1849 t 06.06.1870 [Montagu] x LE ROUX, Abraham Johannes *c.1848 > beide met t van Goedemoed, sy was 21 en hy 22 en 'n landbouer Hermanus Adriaan *18.01.1851 t 14.04.1874 x LOFF, Maria Elizabeth *09.12.1853 Johannes Hendrik *16.10.1873 ~ [Worcester] Pieter Hendrik *18.04.1875 ~ [Worcester] 1939 x LE ROUX, Sara Petronella *30.03.1879 xx BARNARD, Aletta Catharina *30.03.1879 30.09.1953 > sy SK: VAB MHG 32351 Magdalena Maria *22.08.1897 ~ [Robertson] Pieter Hendrik *2l.03.1899 31.01.1979 x COCK, Olive Norah *10.06.1900 19.09.1987 Pieter Denis *09.03.1929 [Canvey Island,Essex,England] (Peter) t 05.02.1955 [Cape Town] x ALLERS, Charlotte Magdalena *21.04.1931 % tt 17.01.1992 [Cape Town] xx THOMAS, Edith Ruth *29.09.1945 [Bournemouth, England] > 2000: living in Australia. Peter John *07.08.1957 [Jhb] t 09.07.1995 [London] x MURPHY, Leslie *19.12.1966 Brion Peter *02.09.1998 Edward Arthur *21.07.1959 [Cape Town] (Eddie) t 01.01.1983 [Cape Town] x NORTH, Debra *08.07.1961 Kendal *18.05.1990 [Cape Town] {was 5000th register entry!} Kaeli Samantha *05.10.1992 [Cape Town] Janet Anne *01.04.1966 [Jhb] t 27.02.1993 [Cape Town] x VAN DYK, Gavin *18.12.1965 Brenda *11.07.1931 [Hornchurch, Essex, England] t 23.03.1957 [Cape Town] x BELL, Ronald Oxley *06.02.1928 Cecil John *09.04.1901 10.05.1974 # [Pappegaaiberg, Stellenbosch] x MULLER, NN tt 02.11.1925 xx LOTTER, Wilhelmina Johanna Cecil John *20.10.1926 (Cecil) t 31.08.1946 [Worcester] x WESSELS, Anna Maria *c.1925 (Anna) > met t was sy 19jr; hy was 'n skrynwerker in Kaapstad. 2004: woonagtig De Kelders Willem Marthinus Lötter *11.04.1928 (Martin) 28.01.2004 x NN, Ida Frieda *13.06.1929 (Ida) >

[1201] c1d8e3f6g5. [1202] c1d8e3f6g6.

[1203] c1d8e3f6g7.

[1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209]

c1d8e3f6g8. c1d8e3f6g9. c1d8e3f6g10. c1d8e3f6g11. c1d8e3f6g12. c1d8e3f7,

[1210] c1d8e3f8, [1211] c1d8e3f9. [1212] c1d8e3f9g1. [1213] c1d8e3f9g2.

[1214] c1d8e3f9g2h1, [1215] c1d8e3f9g2h2. [1216] c1d8e3f9g2h2i1.

[1217] c1d8e3f9g2h2i1j1. [1218] c1d8e3f9g2h2i1j1k1. [1219] c1d8e3f9g2h2i1j2. [1220] c1d8e3f9g2h2i1j2k1. [1221] c1d8e3f9g2h2i1j2k2. [1222] c1d8e3f9g2h2i1j3, [1223] c1d8e3f9g2h2i2, [1224] c1d8e3f9g2h3. [1225] c1d8e3f9g2h3i1.

[1226] c1d8e3f9g2h3i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 55

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] c1d8e3f9g2h3i2j1. c1d8e3f9g2h3i2j2. c1d8e3f9g2h3i2j2k1. c1d8e3f9g2h3i2j3. c1d8e3f9g2h3i2j4. c1d8e3f9g2h3i3. c1d8e3f9g2h3i4. c1d8e3f9g2h4, c1d8e3f9g2h5, c1d8e3f9g2h6. 2004:woonagtig "Tot-Hier-Toe" plaas, Bottelaryweg, Kuilsrivier Ida Leon Martin x NN, Susan Luzanne Pierre Gerhard Clarence Edwin *30.01.1935 Pieter Hendrik Maria Elizabeth *06.01.1904 Sara Petronella *19.11.1905 Edward Albert *30.11.1908 x DREYER, Molly xx DU PLESSIS, Johanna Madeleine Johannes Hendrik *02.01.1912 t ??.12.1928 x BARKER, Edwina {geen ks} Christina Aletta *15.12.1876 ~ 14.01.1877 [NGK Montagu] Edward Alwyn *30.07.1878 ~ 06.05.1879 [NGK Montagu] 1941 x VAN WYK, Christina > hulle het op Oudtshoorn gewoon Edward Alwyn *30.07.1924 x NIEUWOUDT, Louise *20.08.1928 Edward Alwyn *16.01.1952 x HORN, Esther Catharina Muller *25.07.1950 Edward Alwyn *21.05.1983 Mari Louise Johannes Petrus *01.10.1955 (Johan) x VAN SCHALKWYK, Johanna Maria *17.02.1954 Johannes Petrus *18.06.1984 Lochna *01.12.1988 Hermanus Adriaan *25.11.1880 ~ 26.01.1881 [NGK Montagu] x BELL, Joey Anna x FOURIE, Jan Maria x KRUGER, Maarten Alec Douglas Cornelia Margaretha *09.11.1882 ~ 10.12.1882 [NGK Montagu] x CRAIG, Billy Boudewyn Johannes *10.09.1852 Frederik Hendrik *22.04.1854 Francois Daniël *1811 ~ 06.10.1811 Petrus Gabriël *1814 ~ 27.11.1814 [Swellendam] Frederik Hermanus x NN Pieter Gabriël *10.03.1850 [Bakenhoogte, Swellendam] 07.09.1939 # [Hermitage, Swellendam] x DIEDERICKS, Susanna Magdalena *15.12.1856 28.04.1931 Frederik Hendrik *13.05.1874 ~ [Swellendam] t 29.01.1901 [Barrydale] x BADENHORST, Magdalena Gertruida > met t 'n boer van Hermitage, Swellendam; sy was 19 jr Pieter Gabriël *21.06.1902 (Piet) 23.11.1971 x VAN ZYL, Sara Frederik Hermanus *25.05.1930 {Sishen} ??.09.2008 x NN > 2008 adr: Blignautstraat, Verkeerdevlei, 9401 Pieter Gabriël *17.03.1962 [in skietongeluk, Verkeerdevlei, OVS] Margaretha x MARITZ, NN > 2009: woonagtig Verkeerdevlei, OVS. Jessie *17.10.1931 (Mollie) x ROUX, NN % xx MATHEWS, J. > Een kind, Sara, is uit haar eerste huwelik met ROUX gebore. Haar tweede man was verbonde aan die D. J. Krygskool. Jacobus Albertus *27.10.1933 > 2009: Hy is woon in Bloemfontein, en was nooit getroud nie. Sara Magdalena *23.10.1935 (Sakkie) x NOETH, Jan > 2009: Woon in Bloemfontein. Jan was Stadstesourier van Bloemfontein Munisipaliteit. Pieter Gabriël *25.06.1939 x NN, Jeanette Martha *16.11.1943 26.06.2009 > 2009 adr: Genl de la Reylaan 80, Genl de Wet, Bloemfontein.

[1237] c1d8e3f9g2h6i1, [1238] c1d8e3f9g2h7. [1239] c1d8e3f9g3, [1240] c1d8e3f9g4. [1241] c1d8e3f9g4h1. [1242] c1d8e3f9g4h1i1. [1243] [1244] [1245] [1246] c1d8e3f9g4h1i1j1. c1d8e3f9g4h1i1j2. c1d8e3f9g4h1i1j3. c1d8e3f9g4h1i2.

[1247] c1d8e3f9g4h1i2j1. [1248] c1d8e3f9g4h1i2j2. [1249] c1d8e3f9g5. [1250] [1251] [1252] [1253] [1254] [1255] [1256] [1257] [1258] [1259] [1260] c1d8e3f9g5h1, c1d8e3f9g5h2, c1d8e3f9g5h3. c1d8e3f9g5h4. c1d8e3f9g6, c1d8e3f10. c1d8e3f11. c1d8e4. c1d8e5. c1d8e5f1. c1d8e5f1g1.

[1261] c1d8e5f1g1h1.

[1262] c1d8e5f1g1h1i1. [1263] c1d8e5f1g1h1i1j1. [1264] c1d8e5f1g1h1i1j1k1. [1265] c1d8e5f1g1h1i1j1k2, [1266] c1d8e5f1g1h1i1j2,

[1267] c1d8e5f1g1h1i1j3. [1268] c1d8e5f1g1h1i1j4, [1269] c1d8e5f1g1h1i1j5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 56

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1270] c1d8e5f1g1h1i1j5k1. [1271] c1d8e5f1g1h1i2, Angelo *06.05.1956 x SULLIVAN, Jeanette Martha Gertruida Johanna *28.06.1904 (Truida) {tydens 'n kuier op Worcester oorlede, en daar begrawe} t 02.02.1926 x KRIEL, Gideon Jacobus Petrus xx CONRADIE, Marthinus Lodewyk *21.11.1915 (c1d8e5f1g1h2i9) Johan Hendrik Badenhorst *12.08.1906 [Swellendam] (John) 26.09.1972 # [Robertson ou begraafplaas] t 28.08.1928 x BOSMAN, Elizabeth Maria *01.08.1909 (Bessie) 19.12.1987 Elizabeth Maria *26.04.1929 x WULHER, NN xx LIEBENBERG, C. Magdalena Gertruida *17.07.1930 x LÖTTER, Jim Johanna Christina *04.07.1932 x DE WET, Ernst Frederick Hendrik *01.07.1934 x KENNEDY, Frances % 1970 xx VAN NIEKERK, Mathilda Patricia *26.03.1963 Susanna Magdalena *09.05.1937 (San) x MARAIS, D. Gertruida Johanna *01.04.1939 x ENGELBRECHT, Christiaan Hendrik Bosman *10.08.1942 x TROSKIE, Rita Rian *04.06.1966 Jaco *28.08.1969 Johan Hendrik Badenhorst *12.05.1945 x BUTTERWORTH, Sunett > 1985: woon in Pietermaritzburg, 2009: woon sedert ongeveer 1997 in Worcester. Coreen *31.03.1949 x UYS, Louis Frederik Hendrik *30.05.1908 [Swellendam] (Frikkie) 07.11.1989 # [Buffeljagsrivier] t 18.03.1930 x WARNICH, Elizabeth Jacoba *17.07.1911 07.11.1989 #[Buffeljagsrivier] > Hulle is begrawe in die begraafplaas by die N2-afdraai na Zuurbraak. Hulle is gelyktydig oorlede na 'n motorongeluk net buitekant Swellendam. Frederika Hendrina *10.03.1932 x PRETORIUS, Jacobus (Japie) > Hulle woon in Kemptonpark, Johannesburg. Hulle het 10 kinders. Pretorius kinders: (1) Fielie *1952; (2) Bessie *1954; (3) Johan *1955; (4) Jacob *1956; (5) Susan *1957; (6) Anet *04.02.1962; (7) Lizet *1963; (8) Frikkie *1967; (9) Theo *1971; (10) Rosemary. Magdaleen *??.??.1933 x MATTHEE, Johnny 1993 > *datum onbekend, maar ouer as j4. Matthee kinders: (1) Michael; (2) Johnny; (3) Hennie; (4) Wessel; (5) Elna; (6) Samuel; (7) Freddie. Fransien *29.07.1934 [aangenome kind] x NN xx JANSE VAN VUUREN, Pieter > Sy het 'n tweelingdogter en -seun Gert uit die eerste huwelik. Uit die tweede huwelik is 'n dogter Martha *12.12.1967 en seun Jan *1970. Elizabeth Jacoba *14.11.1934 (Issie) t 24.12.1934 [Bonnievale] x SWART, Cornelis Jansen > Swart kinders: (1) Bertie; (2) Erick; (3) Louwna; (4) Santie. Magdalena Gertruida *25.02.1937 (Lilly) t 27.12.1958 [Swellendam] x POTGIETER, Jacobus Ernst *18.05.1936 [Swellendam] (Koos) ??.??.2002. > Gewoon in Tokai, Kaapstad, sy beroep Tegniese onderwyser; Koos en Lilly het na sy uitdienstrede op Swellendam gaan woon. Potgieter kinders: (1) Jacobus Ernst *12.08.1960 [Tokai] (2) Derick *04.02.1962 [Tokai] (3) Salomo Thedoris *19.01.1964 [Tokai] Frederik Hendrik *25.01.1939 (Boet/Frikkie) x STIPP, Naomie Frederik Hendrik *25.07.1961 Leonie *19.06.1963 Johannes *07.02.1965 Nico *14.10.1967 Pieter *21.12.1969 Sêra *??.??.1940 t 30.05.1959 [Swellendam] x VAN AS, Theuns van As > Van As kinders: (1) Lizette; (2) Zanelda; (3) De Wet. Hennie *08.04.1944 {2-ling} x VAN DYK, Anna % > Tweelingbroers, Hennie en Pieter, trou met tweelingsusters.

[1272] c1d8e5f1g1h1i3.

[1273] c1d8e5f1g1h1i3j1, [1274] c1d8e5f1g1h1i3j2, [1275] c1d8e5f1g1h1i3j3, [1276] c1d8e5f1g1h1i3j4. [1277] c1d8e5f1g1h1i3j4k1, [1278] c1d8e5f1g1h1i3j5, [1279] c1d8e5f1g1h1i3j6, [1280] [1281] [1282] [1283] c1d8e5f1g1h1i3j7. c1d8e5f1g1h1i3j7k1. c1d8e5f1g1h1i3j7k2. c1d8e5f1g1h1i3j8.

[1284] c1d8e5f1g1h1i3j9, [1285] c1d8e5f1g1h1i4.

[1286] c1d8e5f1g1h1i4j1,

[1287] c1d8e5f1g1h1i4j2,

[1288] c1d8e5f1g1h1i4j3,

[1289] c1d8e5f1g1h1i4j4, [1290] c1d8e5f1g1h1i4j5,

[1291] c1d8e5f1g1h1i4j6. [1292] [1293] [1294] [1295] [1296] [1297] c1d8e5f1g1h1i4j6k1. c1d8e5f1g1h1i4j6k2, c1d8e5f1g1h1i4j6k3. c1d8e5f1g1h1i4j6k4. c1d8e5f1g1h1i4j6k5. c1d8e5f1g1h1i4j7,

[1298] c1d8e5f1g1h1i4j7.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 57

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1299] c1d8e5f1g1h1i4j7k1, [1300] c1d8e5f1g1h1i4j8. [1301] c1d8e5f1g1h1i4j8k1, [1302] c1d8e5f1g1h1i4j8k2. [1303] c1d8e5f1g1h1i4j9, [1304] c1d8e5f1g1h1i4j9, [1305] c1d8e5f1g1h1i5. [1306] [1307] [1308] [1309] c1d8e5f1g1h1i5j1. c1d8e5f1g1h1i5j2. c1d8e5f1g1h1i5j3, c1d8e5f1g1h1i5j4. Yolanda x TESNER, Danie Pieter *08.04.1944 {2-ling} x VAN DYK, Miemie % xx NN, Deleen > Tweelingbroers, Hennie en Pieter, trou met tweelingsusters; kinders uit die 2de huwelik. Lizelle Pieter (Pietertjie) Naomie x OOSTHUIZEN, Hendrik > Oosthuizen kinders: (1) Gerhard; (2) Elizma x Tiaan Liebenberg, woon in Prieska. Celia *28.07.1952 x STROEBEL, Piet Stroebel > 2009: woon in Riversdal was hy 'n verkeersbeampte is. Stroebel dogters: (1) Leonie; (2) Lizelle; (3) Wanda . Hermanus Jacobus *08.02.1912 [Swellendam] (Manie) 07.10.1988 # [Strand] t 16.04.1935 x STEYN, Johanna Elizabeth *23.03.1921 [Swellendam] (Henna) 23.10.1980 Frederik Hendrik *22.11.1935 (Poena) . Johannes Marthinus *13.02.1938 Maria Magdalena *07.01.1940 Hermanus Jacobus *01.12.1941 [Hermitage,Swellendam] (Manie) 10.10.2001 x GOUWS, Magdalena Johanna *28.04.1944 [Strand] (Lenie) > gewoon op Caledon Joachim Konrad *22.07.1964 [Parow] (Coenie) t 06.12.1984 [Somerset-Wes] x POOL, Helena Elizabeth *18.04.1967 [Somerset-W] (Ilse) Nicolaas Joachim *04.04.1985 [Somerset-Wes]. Almaré *02.09.1998 [Parow]. Albert Joey x SMIT, Naas Samuel x NN, Francis seun Christiaan Diedericks *04.10.1915 [Swellendam] (Christie) [Kraaifontein] t 05.02.1935 x BADENHORST, Johanna Dorothea *1915 (Kokkie) 01.04.1946 [Longmore, distr Humansdorp] xx NN > Hy het 7 seuns & 1 dogter by sy eerste vrou. i6 is na haar dood 'n tweede keer getroud. Hy het nog 3 of meer seuns by sy tweede vrou. 2007 Bron: i6 se kleinseun Chris Conradie. Frederick Hendrik *09.06.1935 [Swellendam] (Frikkie) t 09.04.1960 [Kraaifontein] x HANEKOM, Elizabeth Maria *30.11.1939 (Elize) > hulle het 2 seuns & 3 dogters Derick Christiaan *06.02.1962 [Kraaifontein] (Derick) t 02.12.1982 [Kraaifontein] x NN, Johanna *19.10.1965 [Bellville] > hulle het 1 seun & 1 dogter Willem Adriaan Hanekom *16.06.1963 [Kraaifontein] t 30.04.1988 [Vanderbijlpark] x CLAASENS, Martha Magdalena *08.12.1969 [Bloemfontein] (Martie) > hulle het 2 dogters Willem Christoffel *07.11.1936 [Swellendam] (Willem) 30.06.1996 [Kraaifontein] t 16.05.1959 [Bellville] x WARNICK, Maria Susanna Magrieta *20.11.1928 (Maria) 20.06.1999 [Kraaifontein] > hulle het 1 seun & 2 dogters Christiaan Diedericks *21.10.1938 [Humansdorp] (Chris) t 06.01.1962 [Klerksdorp] x VAN ASWEGEN, Anna Willemiena Hendrika *25.12.1945 [Klerksdorp] (Anna) > Hulle het 2 seuns en 3 dogters Christiaan Diedericks *07.02.1963 [Klerksdorp] (Christie) x NN xx NN, Ronel > 1 dogter uit 2de huwelik Jannie Van Aswegen *26.12.1969 [Klerksdorp] (Jannie) Johannes *13.04.1941 (Johny) x NN, Maggie > geen kinders Gertjie *??.??.19?? > na sy moeder se dood is hy aangeneem en grootgemaak deur sy vader se oudste broer wat toe te Bloemfontein gewoon het. 2009: hy woon in Saldanha. Pieter Gabriël *??.??.19?? > hy is nooit getroud nie. Johan *1946 [Longmore, distr Humansdorp] x NN xx NN, Arandien {moeder van 4 kinders} xxx STEYN, Eida > j7 se moeder Johanna Dorathea (Kokkie) is tydens sy geboorte oorlede. Hy is deur 'n Unger egpaar aangeneem en grootgemaak. Sy oudste broer het hom baie jare later opgespoor.

[1310] c1d8e5f1g1h1i5j4k1. [1311] [1312] [1313] [1314] [1315] [1316] [1317] c1d8e5f1g1h1i5j4k1l1. c1d8e5f1g1h1i5j4k1l2. c1d8e5f1g1h1i5j5. c1d8e5f1g1h1i5j6. c1d8e5f1g1h1i5j7. c1d8e5f1g1h1i5j7k1. c1d8e5f1g1h1i6.

[1318] c1d8e5f1g1h1i6j1. [1319] c1d8e5f1g1h1i6j1k1. [1320] c1d8e5f1g1h1i6j1k2.

[1321] c1d8e5f1g1h1i6j2.

[1322] c1d8e5f1g1h1i6j3.

[1323] c1d8e5f1g1h1i6j3k1. [1324] c1d8e5f1g1h1i6j3k2. [1325] c1d8e5f1g1h1i6j4. [1326] c1d8e5f1g1h1i6j5.

[1327] c1d8e5f1g1h1i6j6. [1328] c1d8e5f1g1h1i6j7.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 58

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1329] [1330] [1331] [1332] [1333] c1d8e5f1g1h1i6j7k1. c1d8e5f1g1h1i6j7k2. c1d8e5f1g1h1i6j7k3. c1d8e5f1g1h1i6j7k4. c1d8e5f1g1h1i7. Alfie > 2009: Woon in Jongensfontein Muller Nico > Was Pastoor by 'n PPK-Kerk Wes-Kus. Birt > 2009: Woon in Kraaifontein. Willem Christoffel *20.01.1918 (Willie) 14.05.1976 # [Hermitage, Swellendam]. t 05.10.1937 x STEYN, Anna Susanna *14.06.1916 09.07.1958 xx VAN DEVENTER, Freda #[Hermitage, Swellendam] > Hy het 8 kinders by sy eerste vrou Anna, en trou na haar dood met Freda, by wie hy 'n verdere 5 kinders het. Frederik Hendrik *03.12.1938 [klein] Johan x VAN DEVENTER, Henna > Henna is suster van sy pa se tweede vrou Freda. 2009: Woon tans op die plaas Hermitage te Swellendam. Linda > 2009: woon in Port Elizabeth. Boetie > 2009: woon op Swellendam. Willem Christoffel (Wiellie) x NN, Vick > 2009: Woon op Swellendam. Elizabeth (Elbie) x TALJAARD, Koenraad Taljaard . Pieter Gabriel *??.??.1946. x VAN DEVENTER, Herleen dogter. Dewald Sanet Danie *??.??.1947 x NN, Rosie % > 2009: Hy woon op die plaas Hermitage, Swellendam. Annelien x MARAIS, Theo Herman x NORTIER, Jacoba > 2009: woon in Riversdal; 2 kinders - seun en dogter. Drieka Wicus Christie Samuel Petra Samuel *25.05.1922 [Swellendam] 23.06.1996 # [Worcester] x FOURIE, Anna Magrieta *21.08.1928 [Mortemir, Dist. Cradock] 29.07.1986 > Hy was 'n treindrywer; c.15 jr op Cookhouse, c.16 jr op Touwsrivier, daarna vanaf Worcester gewerk en afgetree. Frederik Hendrik *08.03.1948 [Cookhouse, Kaap Prov] (Frikkie) t 02.10.1971 [Knysna] x MARAIS, Juanita *07.04.1952 > Woon sedert 01 April 1978 in Brackenfell. Het op 30 September 2008 na 41 jaar diens by KPA met pensioen afgetree. Samuel Pieter *08.11.1973 [Knysna] 09.11.1973 [Knysna]. Pieter Samuel *01.12.1974 [Paarl] t 24.03.2007 x BRAUN, Yolandi *01.10.1981 {Dogter van Freddie en Rita Braun van Newcastle, KZN} > 2009: Hulle woon in Brackenfell. Riaan Charl *24.08.1978 [Bellville] > 2009: Hy woon in Branckenfell. Johanna Franciena *27.09.1951 [Cookhouse, Kaap Prov] x DE WET, Wouter % xx VAN ZYL, Fanie > 2009: woon in Oudtshoorn, geen kinders. Pieter Johannes *03.05.1955 [Cookhouse, Kaap Prov] t 15.08.1975 [Worcester] x ELLIS, Maria Catherina *04.12.1956 > 2009: woon in Brackenfell. Pieter Johannes *02.08.1975 [Worcester] (Pieter) t 17.02.2001 [Bellville] x STEENKAMP, Marlene Maryna *02.10.1975 [Kimberley](Marlene) > 2009: woon in Brackenfell. Monica Maryna *02.08.2004 [Durbanville] Pieter Johannes *05.10.2006 [Durbanville] {2-ling} Andreas Jakobus *05.10.2006 [Durbanville] {2-ling} Maryna *05.05.1978 t 08.09.1997 x ANTHONY, Riaan *01.05.1997 > Anthony dogter: (1) Linda * 04.10.1997. Anna-Marie *11.09.1987 Samuel *29.04.1957 [Worcester] x VON MOLLENDORFF, Hester *27.03.1961 > 2009: woon in Brackenfell. Lorain *15.05.1979 > 2009: Sy is 'n geoktrooieerde rekenmeester en werk in London. Samuel *17.08.1988

[1334] c1d8e5f1g1h1i7j1. [1335] c1d8e5f1g1h1i7j2. [1336] c1d8e5f1g1h1i7j2k1. [1337] c1d8e5f1g1h1i7j2k2. [1338] c1d8e5f1g1h1i7j3. [1339] [1340] [1341] [1342] [1343] [1344] c1d8e5f1g1h1i7j4. c1d8e5f1g1h1i7j5. c1d8e5f1g1h1i7j5k1. c1d8e5f1g1h1i7j5k2. c1d8e5f1g1h1i7j5k3. c1d8e5f1g1h1i7j6.

[1345] c1d8e5f1g1h1i7j7. [1346] c1d8e5f1g1h1i7j8. [1347] [1348] [1349] [1350] [1351] [1352] c1d8e5f1g1h1i7j9. c1d8e5f1g1h1i7j10. c1d8e5f1g1h1i7j11. c1d8e5f1g1h1i7j12. c1d8e5f1g1h1i7j13. c1d8e5f1g1h1i8.

[1353] c1d8e5f1g1h1i8j1.

[1354] c1d8e5f1g1h1i8j1k1. [1355] c1d8e5f1g1h1i8j1k2.

[1356] c1d8e5f1g1h1i8j1k3. [1357] c1d8e5f1g1h1i8j2, [1358] c1d8e5f1g1h1i8j3. [1359] c1d8e5f1g1h1i8j3k1.

[1360] [1361] [1362] [1363]

c1d8e5f1g1h1i8j3k1l1. c1d8e5f1g1h1i8j3k1l2. c1d8e5f1g1h1i8j3k1l3. c1d8e5f1g1h1i8j3k2,

[1364] c1d8e5f1g1h1i8j3k3, [1365] c1d8e5f1g1h1i8j4. [1366] c1d8e5f1g1h1i8j4k1, [1367] c1d8e5f1g1h1i8j4k2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 59

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1368] c1d8e5f1g1h1i8j5, Gertruida Magdalena *04.07.1963 [Worcester] t 04.12.1981 [Worcester] x OOSTHUIZEN, J.J.D. *11.02.1960 > 2009: woon in George. Oosthuizen kinders: (1) Flippie *26.05.1982, woon in George; (2) Liana *15.04.1985, 2009: woon in New Zeeland. Christiaan Diedericks *05.05.1876 30.07.1969 # [Swellendam] x STEYN, Maria Isabella Elizabeth *18.03.1879 22.01.1929 # [Swellendam] Johanna Christina *02.09.1901 x KLEIN, Matthys Pieter Gabriël *15.06.1903 (Piet) 04.10.1970 # [Swellendam] t 04.04.1925 x ODENDAAL, Sarah Johanna Gertruida *15.01.1908 21.12.1981 # [Swellendam] Elizabeth Blom *24.08.1925 Christiaan Diedericks *12.10.1927 Maria Isabella *27.01.1930 x MOODY, Duncan Odend *02.07.1937 Hermanus Steyn *31.10.1905 13.03.1942 Susanna Magdalena *03.03.1907 {2-ling} 29.09.1993 t 1931 [Swellendam] x OLEWAGEN, Johannes Jacobus *07.04.1907 [Robertson] (Johan) 16.03.1960 [Hospitaal, Somerset-Wes] Maria Isabella Elizabeth *03.03.1907 {2-ling} t 10.03.1932 x DU PREEZ, Johan Adam 1951 Cornelia Johanna *26.08.1908 x DIEDERICKS, Christiaan Christiaan Diedericks *20.12.1910 t 23.09.1941 x STRAUS, Elizabeth Cornelia *27.01.1910 Christiaan Diedericks *12.04.1942 [Bloemfontein] 2008 x DEUBLER (néé HYMANN), Emmerentia *03.02.1947 [Marico] % 1974/1975 xx NN, Francina Elsabe *19.02.1952 > 1st wife is mother of k1 & k2; 2008 adr: 4 The Village, Neville Road, Westering, Port Elizabeth. Corné *01.07.1972 [Bloemfontein] t 01.07.1997 [London] x MACKIE, Carl Stuart *06.01.1964 > 2004: living in New Zealand; MACKIE children: (1) Daniel Christian Walter *09-09-1999 (2) Elizabeth Rentia-Leigh *24-09-2001 Marietjie *04.01.1969 [Bloemfontein] > 2004: not married Herremias Cornelius *29.07.1945 x POTTAS, Susan Catherina Margerite 2004 % xx SCHNEIDER, Denita Lize Martha *11.05.1971 Christiaan Diedericks *14.10.1972 Marthinus Lodewyk *21.11.1912 (Theuns Tinkies) ~ 05.01.1913 [NGK Swellendam] # [Kraaifontein munisipale begraafplaas] x CONRADIE, Gertruida Johanna *28.06.1904 (c1d8e5f1g1h1i2) {noemnaam = Truida} Frederik Hendrik *08.09.1914 klein. Helena Catharina *11.06.1917 t 1931 x NN, Gideon Jacobus Christoffel Hendrik *30.11.1919 (Stoffel) 10.06.1996 # [Buffeljagsrivier] x ROUSSEAU, Susan *27.10.1928 > 1996 adr: Buitekantstraat 84, Swellendam. Frieda Hendrina *26.07.1921 t 11.08.1942 x DIEDERICKS, Gabriël Willem *09.01.1916 Cornella *1878 1887 Pieter Gabriël *24.01.1881 22.11.1939 # [Hermitage, Swellendam] t 30.08.1904 x STEYN, Hilda Sophia *03.05.1888 17.07.1966 Johanna Christina *07.06.1908 12.05.1951 # [Swellendam] Susanna Magdalena *29.04.1914 1956 Hilda Sophia *28.10.1915 [Bloemfontein] t 1947 x BESTER, Philippus > Hy het in Bloemfontein poskantoor gewerk. Pieter Gabriël *31.07.1917 31.08.1959 # [Swellendam] x EKSTEEN, Alida S. M. {get VAN AS} *11.07.1907 12.07.1981 # [Swellendam] Hendrina Elizabeth Christina *30.09.1919 02.01.1922 [Hermitage, Swellendam] Hermanus *30.09.1921 01.05.1950 [Swellendam] t 1953 x VAN MOLENDORF, Anna Anita Helena Catharina *30.03.1923 t 1939 x VAN EEDEN,

[1369] c1d8e5f1g1h2. [1370] c1d8e5f1g1h2i1, [1371] c1d8e5f1g1h2i2. [1372] [1373] [1374] [1375] [1376] [1377] c1d8e5f1g1h2i2j1, c1d8e5f1g1h2i2j2. c1d8e5f1g1h2i2j3, c1d8e5f1g1h2i2j4, c1d8e5f1g1h2i3. c1d8e5f1g1h2i4,

[1378] c1d8e5f1g1h2i5, [1379] c1d8e5f1g1h2i6, [1380] c1d8e5f1g1h2i7. [1381] c1d8e5f1g1h2i7j1.

[1382] c1d8e5f1g1h2i7j1k1.

[1383] c1d8e5f1g1h2i7j1k2. [1384] c1d8e5f1g1h2i7j2. [1385] c1d8e5f1g1h2i7j2k1, [1386] c1d8e5f1g1h2i7j2k2. [1387] c1d8e5f1g1h2i8.

[1388] c1d8e5f1g1h2i9. [1389] c1d8e5f1g1h2i10, [1390] c1d8e5f1g1h2i11. [1391] c1d8e5f1g1h2i12, [1392] c1d8e5f1g1h3, [1393] c1d8e5f1g1h4. [1394] c1d8e5f1g1h4i1, [1395] c1d8e5f1g1h4i2, [1396] c1d8e5f1g1h4i3, [1397] c1d8e5f1g1h4i4. [1398] c1d8e5f1g1h4i5, [1399] c1d8e5f1g1h4i6. [1400] c1d8e5f1g1h4i6j1, [1401] c1d8e5f1g1h4i7,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 60

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1402] c1d8e5f1g1h4i8, [1403] c1d8e5f1g1h4i9, [1404] c1d8e5f1g1h4i10, [1405] c1d8e5f1g1h5, [1406] c1d8e5f1g1h6. [1407] c1d8e5f1g1h6i1, [1408] c1d8e5f1g1h6i2. Frederik xx STEYN, Christoffel Cornelia Johanna *07.01.1926 x SWART, NN Gideon Petrus Kriel *29.12.1927 (Giep) {dogter} 24.01.1990 # [Montagu] x LOMBAARD, Petrus *29.12.1927 25.07.1988 Willem Jacobus *18.08.1929 {dogter} Cornelia Johanna *1882 t 16.09.1902 x VAN ZYL, Hendrik Christiaan Christoffel Hendrik *04.11.1885 1933 ~ [Swellendam] t 13.08.1912 x STEYN, Helena Catharina > sy SK: VAB MHG 25346 Magdalena Margaretha *03.02.1914 Pieter Gabriël *10.02.1920 [Bloemfontein] x BOTHA, Lulu *1926 [Mosselbaai] > Hy is veras, gedenksteen is in Maitland begraafplaas. Volgens oorlewering het sy pa 'n plaas by Swellendam gehad waar i2 grootgeword het. Eugene Johann Conradie *05.11.1945 [Mosselbaai] x ROCK, Agnes Elizabeth *03.09.1948 [Gansbaai] Melanie Agnes *08.04.1973 [Port Elizabeth] x SMAL, NN Mare-lu Heleen *03.10.1970 [Port Elizabeth] t ??.??.2009 x MICCOLLI, NN Eugene Pieter Frank *30.10.1978 [Bellville] x VAN ECK, Helena Cornelia *12.03.1984 [Bellville] Laetitia Marie *14.01.1948 [Stellenbosch] x VAN ROOYEN, NN Pieter Jacques Jan *02.10.1952 [Stellenbosch] Susanna Magdalena *06.08.1926 Johannes Hendrik *02.06.1887 ~ [Swellendam] t 09.05.1911 x CONRADIE, Margaretha Johanna Sophia *06.04.1893 (c1d5e1f3g8h1) tt 08.06.1920 [NGK Murraysburg] xx THERON, Anna Maria Margaretha (Annie) % 1947 ttt 02.06.1953 xxx CALITZ, Christina Jacoba > 1ste vr se SK: VAB MHG C1880. Die 2de troue was in die pastorie op Murraysburg. Hy was toe 53jr, en wewenaar boer van Bloemfontein, sy was 24jr. Maria Barbara *05.08.1913 x VAN DER MERWE, Schalk 1967 Pieter Gabriël *30.05.1914 x SCHOEMAN, Anna Margaretha *1917 09.10.1998 [Bftn] Johan Hendrik *20.10.1939 (Boet) {van Okahandja} Cecile *06.12.1941 x VAN DEN BERG, NN Pieter {van Theunissen} Jurgens {van Aroab} Marlinestet x LE GRANGE, NN Leona x KIRSTEN, NN Anne-Marië x PIENAAR, NN Susanna Magdalena *11.08.1916 x HORNEMAN, Lambert Magteld Aletta *06.02.1922 ~ 27.03.1922 [Murraysburg] {ongetroud} Philippa Anna *18.08.1926 t ??.08.1951 x SCHOEMAN, Philippus Rudolf Johan Hendrik *30.11.1932 t 10.07.1964 x VORSTER, Elaine Ann *23.10.1941 ~[Durban] Susan Louis *23.11.1965 Johan Hendrik *06.10.1967 Christiaan Paul *11.10.1970 Jacques Anthon *23.10.1972 Hendrik Christiaan *03.08.1889 of 03.08.1888 ~ [Swellendam] 24.09.1958 # [Dealesville, OVS] t 27.04.1920 x GELDENHUYS, Anna Elizabeth > grafsteen gee geboortejaar 1888 Pieter Gabriël x BOSHOFF, Aletta Elizabeth (Lettie) Hendrik Christiaan x VAN DER WALT, Albertina Barbara Hendrik Christiaan *19.07.1947 Albertus Hendrik Adriaan *27.02.1950 Pieter Gabriël *20.06.1952 Margrietha Johanna *10.09.1953 Andries Jacobus *26.08.1959 Aletta Elizabeth *18.05.1950 Jacobus Johannes *06.02.1952 Margaretha Johanna *11.09.1923 14.02.1999 [Hoopstad] x VAN DER SCHYF, Jan Augustus

[1409] c1d8e5f1g1h6i2j1. [1410] c1d8e5f1g1h6i2j1k1. [1411] c1d8e5f1g1h6i2j1k2. [1412] c1d8e5f1g1h6i2j1k3. [1413] c1d8e5f1g1h6i2j2. [1414] c1d8e5f1g1h6i2j3. [1415] c1d8e5f1g1h6i3, [1416] c1d8e5f1g1h7.

[1417] c1d8e5f1g1h7i1, [1418] c1d8e5f1g1h7i2. [1419] [1420] [1421] [1422] [1423] [1424] [1425] [1426] [1427] c1d8e5f1g1h7i2j1. c1d8e5f1g1h7i2j2, c1d8e5f1g1h7i2j3. c1d8e5f1g1h7i2j4. c1d8e5f1g1h7i2j5, c1d8e5f1g1h7i2j6, c1d8e5f1g1h7i2j7, c1d8e5f1g1h7i3, c1d8e5f1g1h7i4,

[1428] c1d8e5f1g1h7i5, [1429] c1d8e5f1g1h7i6. [1430] [1431] [1432] [1433] [1434] c1d8e5f1g1h7i6j1, c1d8e5f1g1h7i6j2. c1d8e5f1g1h7i6j3. c1d8e5f1g1h7i6j4. c1d8e5f1g1h8.

[1435] [1436] [1437] [1438] [1439] [1440] [1441] [1442] [1443] [1444]

c1d8e5f1g1h8i1. c1d8e5f1g1h8i1j1. c1d8e5f1g1h8i1j1k1. c1d8e5f1g1h8i1j1k2. c1d8e5f1g1h8i1j1k3. c1d8e5f1g1h8i1j1k4, c1d8e5f1g1h8i1j1k5. c1d8e5f1g1h8i1j2, c1d8e5f1g1h8i1j3. c1d8e5f1g1h8i2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 61

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1445] c1d8e5f1g1h8i3. [1446] c1d8e5f1g1h8i3j1, [1447] c1d8e5f1g1h8i3j2. [1448] c1d8e5f1g1h8i4. [1449] c1d8e5f1g1h8i5. [1450] c1d8e5f1g1h8i6, [1451] c1d8e5f1g1h9. Barend Petrus Geldenhuys *16.12.1925 x VISSER, Petronella Maria Elfreda *05.09.1955 Hendrik Christiaan *07.09.1956 Hendrik Christoffel > "F.H." oorlede 04.07.1990 is in Dealesville begraafplaas begrawe, moontlik i4? Frederik Hendrik *17.03.1935 Susanna Magdalena *07.11.1943 Gideon Petrus Kriel *12.08.1892 [Swellendam] (Giel) ~ [Swellendam] 20.08.1972 x OTTO, Catharina Maria Adriana % 1943 tt 05.05.1951 xx VAN ZYL, Cecilia Jacoba *26.12.1923 [Hoopstad] (Ciela) Anna Cornelia *04.11.1936 (Orna) t 09.07.1960 x SMITH, Cornelis Michiel Susanna Magdalena *27.09.1940 t ??.12.1960 x NEUHOFF, Cornelis Gideon Petrus *10.08.1953 [Bloemfontein] (Gidea) {dogter} x VAN DER LINDE, NN % > 2000: sy woon in Bloemfontein; beroep: mediese wetenskaplike met 'n Phd. Na egskeiding neem sy weer haar nooiensvan aan. 2005: Werksaam by Clinical HIV Research Unit by Helen Joseph Hospital in JHB. VAN DER LINDE kinders: (1) Stefanus Frederik *05Nov80 [Bfn] (Stefan); (2) Gidea Cicile *04Jun83 [Bfn] (Gidea); (3) Lucé Annien *20Aug85 [Bfn] (Lucé) Elizabeth Petronella Maria *1816 ~ 21.07.1816 Francois Wilhelmus *1819 [Harmonie, Montagu] (Lang Frans) ~ 19.07.1819 t 18.05.1840 [Montagu] x DE KOCK, Maria Barbara > hy was later eienaar van familieplaas Harmonie. Haar graf met 'n verweerde leisteenblad is by een van die Harmonie begraafplasies. Maria Barbara *18.05.1841 1909 t 29.01.1858 [Montagu] x DE KOCK, Johannes Lodewikus *c.1832 > met hulle troue was hy 26 jaar, en 'n landbouer van Keerom. Sy was 17 en vanaf Harmonie. Francois Wilhelmus *04.11.1842 Michiel Josias *18.05.1844 t 04.05.1868 [Montagu] x CONRADIE, Hester Helena *1846 (c3d5e3f1) > met hulle troue was sy 22 en van Rietkuil, hy was 24 en landbouer van Harmonie. Francois Wilhelmus *10.07.1869 ~ 03.10.1869 [NGK Montagu] t 26.05.1891 x DE KOCK, Margaretha Sophia Johanna tt 04.10.1904 xx KRIEL, Martha Maria Susara Susanna Petronella *29.02.1892 ~ [Montagu] t 02.05.1911 x CONRADIE, Jan Johannes Hendrik (kode?) Michiel Josias *19.02.1895 ~ [Montagu] Alexander Floris *17.03.1897 ~ [Montagu] Alwyn Petrus *11.03.1906 28.03.1978 # [Bonnievale] x CONRADIE, Anna Cecilia Wilhelmina *28.04.1915 (kde?) 10.02.1980 Martha Maria *02.03.1910 Francois Wilhelmus *22.08.1915 11.02.2004 x KRIEL, Hester Helena Catharina de Kock *18.05.1920 23.10.2005 > Hulle het op die plaas Drie Eike, Die Keisie geboer. Met sy dood was hulle woonagtig in Huis Uitvlucht, Piet Retiefstr, Montagu en sy is ook daar oorlede. Margaretha Johanna *28.05.1947 (Rita) Francois Wilhelmus *20.10.1948 30.01.1999 # [Montagu] Martha Maria *12.05.1950 Hester Helena *22.10.1959 (Esta) t 13.12.1980 x GELDENHUYS, Denis Johannes *29.10.1958 21.10.1988 > Geldenhuys kinders: (1) Elri *26.08.1983; (2) Nicolaas Johannes *25.02.1986. Alexander Floris *30.03.1871 [Montagu] Michiel Josias *08.04.1873 [Montagu] Hester Helena *27.07.1876 ~ 17.09.1876 [NGK Montagu] Johannes Hendrik *29.09.1878 ~ 01.12.1878 [NGK Montagu] x MARAIS, Martha Francina Anna Martha Marais *31.07.1919 Maria Barbara *11.10.1880 ~ 26.12.1880 [NGK Montagu] t 14.02.1899 x JORDAAN, Alexander Floris Michiel

[1452] c1d8e5f1g1h9i1, [1453] c1d8e5f1g1h9i2, [1454] c1d8e5f1g1h9i3,

[1455] c1d8e6, [1456] c1d8e7.

[1457] c1d8e7f1,

[1458] c1d8e7f2. [1459] c1d8e7f3.

[1460] c1d8e7f3g1. [1461] c1d8e7f3g1h1, [1462] c1d8e7f3g1h2. [1463] c1d8e7f3g1h3. [1464] c1d8e7f3g1h4. [1465] c1d8e7f3g1h5, [1466] c1d8e7f3g1h6.

[1467] c1d8e7f3g1h6i1. [1468] c1d8e7f3g1h6i2. [1469] c1d8e7f3g1h6i3. [1470] c1d8e7f3g1h6i4.

[1471] [1472] [1473] [1474]

c1d8e7f3g2. c1d8e7f3g3. c1d8e7f3g4, c1d8e7f3g5.

[1475] c1d8e7f3g5h1, [1476] c1d8e7f3g6,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 62

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1477] c1d8e7f3g7. [1478] c1d8e7f3g8, [1479] c1d8e7f3g9, [1480] c1d8e7f3g10, [1481] c1d8e7f4. [1482] c1d8e7f4g1, [1483] c1d8e7f4g2. Jacob Frederik *25.04.1882 ~ 02.07.1882 [NGK Montagu] t 27.04.1937 x JORDAAN, Hester Elizabeth Susanna Elizabeth *27.04.1884 04.08.1971 # [Montagu] t 04.05.1909 x KOCH, Paul Josua Joubert *09.09.1887 02.09.1974 Catharina Elizabeth Maria *11.05.1887 ~ [Montagu] x STONE, Stephen Susara Susanna *20.06.1890 ~ [Montagu] x MARAIS, Jacobus Francois Wilhelmus *27.03.1846 t 11.05.1869 x LE ROUX, Susanna Aletta Petronella *06.12.1851 Elsje Sophia *31.08.1870 ~ 09.10.1870 [NGK Montagu] klein Francois Wilhelmus *20.02.1872 [Montagu](VaalFrans) 10.04.1973 # [Montagu] t 14.02.1896 x KRIEL, Anna Wilhelmina Cecilia > Hulle was aanvanklik woonagtig op die plaas "Monkeyland", De Doorns en het later na die Keisie, naby Montagu getrek. Sy voorliefde vir perde: Dit word vertel dat hy eerste twee perde in die Keisie gekoop het voordat hy die plaas "Ouhuisrivier" gekry het. Met die baie duplisering van doopname, is sy kinders almal met die agtervoegsel "VaalFrans" geïdentifiseer. Francois Wilhelmus *02.05.1897 (Frans/FW) ~ [Montagu] t 25.05.1926 x DE KOCK, Catharina Maria *03.03.1895 xx DE KOCK, Rachel Jacoba (née CONRADIE) *28.07.1905 (c1d10e2f2g8h1) 04.03.1983 (wed. van Jacobus Francois de Kock) > geboer op Groenvlei, Bonnievale Francois Wilhelmus *06.03.1927 (Frans) 05.08.2004 [beroerte] x OLIVIER, Magdalena Catharina *06.01.1933 [Bonnievale] (Magda) > 2004 adr: Hoofweg 71, Bonnievale. begrafnisdiens: NGK Bonnievale 11/8/2004 gelei deur Ds Willem Liebenberg; sy is d.v. Carl Frederick Olivier & Anna Wessels; 5 kinders. 2008: Magda woon nou in Huis Herfsvreugde, Bonnievale. Susara Anna *05.05.1958 (Surina) x VAN HEERDEN, Dirk van Heerden > Van Heerden kinders: (1) SW; (2) Dirkie. Ina *09.06.1959 x NAUDE, Botha > kinders: (1) Jacob; (2) Magdel; (3) Marize; (4) Anton. Francette *05.12.1960 x VILJOEN, Kobus Viljoen > Viljoen kinders: (1) Francelle; (2) Mariska; (3) Jacques. Ida *03.04.1963 x DE VILLIERS, Etienne > de Villiers kinders: (1) Rocco; (2) Adele; (3) Amore. Francois Wilhelmus *29.05.1964 x BACKENBERG, Mavis *28.02.1961 Magda Magretha *11.08.1987 (Gretha) Francois Wilhelmus *05.03.1989 Catharina *04.05.1929 x SWANEPOEL, Kowie > 2008: woon op McGregor, het 4 kinders. Jacobus Daniël de Kock *13.06.1933 (Koos) > 2007: woonagtig: Hoogstraat 10, Bonnievale Gideon Jacobus Petrus *16.11.1898 (Gideon) 27.06.1969 # [Montagu] t 29.06.1926 x DE KOCK, Petronella Jacoba *17.09.1898 (Pietjie) 26.02.1984 > geboer op Rietvlei no 1, Montagu Francois Wilhelmus *12.10.1928 (Frans) 07.01.1976 # [Montagu] x VAN ZYL, Rachel Gideon Jacobus Petrus *15.06.1957 Witchious Van Zyl *16.06.1958 t ??.08.1981 [Worcester] x PIETERSE, Loretta *28.04.1960 > sy was van Worcester Lenitha Magdalena *06.04.1983 (Lenitha) Witchious Van Zyl *26.09.1985 Francois Wilhelm *17.07.1959 x EKSTEEN, Reinet Chantelle *25.05.1983 Charmaine *10.08.1984 Francois Wilhelm *06.01.1987 Helaine Ronel *07.12.1966 Jacobus Francois *24.07.1931 (Kosie) 28.08.1993 # [Montagu] x SONDAG, Talda Pieter

[1484] c1d8e7f4g2h1.

[1485] c1d8e7f4g2h1i1.

[1486] c1d8e7f4g2h1i1j1. [1487] c1d8e7f4g2h1i1j2. [1488] c1d8e7f4g2h1i1j3. [1489] c1d8e7f4g2h1i1j4. [1490] c1d8e7f4g2h1i1j5. [1491] c1d8e7f4g2h1i1j5k1. [1492] c1d8e7f4g2h1i1j5k2. [1493] c1d8e7f4g2h1i2, [1494] c1d8e7f4g2h1i3. [1495] c1d8e7f4g2h2.

[1496] c1d8e7f4g2h2i1. [1497] c1d8e7f4g2h2i1j1. [1498] c1d8e7f4g2h2i1j2. [1499] [1500] [1501] [1502] [1503] [1504] [1505] [1506] [1507] c1d8e7f4g2h2i1j2k1, c1d8e7f4g2h2i1j2k2. c1d8e7f4g2h2i1j3. c1d8e7f4g2h2i1j3k1, c1d8e7f4g2h2i1j3k2, c1d8e7f4g2h2i1j3k3. c1d8e7f4g2h2i1j4, c1d8e7f4g2h2i1j5, c1d8e7f4g2h2i2.

[1508] c1d8e7f4g2h2i2j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 63

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1509] [1510] [1511] [1512] [1513] c1d8e7f4g2h2i2j2. c1d8e7f4g2h2i2j3. c1d8e7f4g2h2i2j4. c1d8e7f4g2h2i2j5. c1d8e7f4g2h3. Sonja Kobus Elna Christa Johannes Willem *19.11.1900 (Jan) ~ 02.02.1901 [NGK Montagu] ca.1970 t 20.11.1928 x STEMMET, Emma Maria tt 06.05.1930 xx LE ROUX, Jacoba Maria (Jacoba) > geboer op Harmonie in die Keisie Francois Wilhelmus *10.04.1931 Abraham Johannes *26.01.1933 (Boet) 10.07.1988 # [Montagu] x MARAIS, NN > sy vrou was van Robertson afkomstig. Johan *1958 Anna-Marie *1961 Marcelle *1966 Johannes Willem *22.10.1934 (Kinnie) 19.09.1986 # [Montagu] x DE VILLIERS, Sophia Dorothea *26.06.1936 (Sophie) +13.04.2009 ! > Sy was van Franskraal, vroeër van Montagu. Haar roudiens op 16.04.2009 in die NG Kerk Gansbaai. Johannes Willem *24.01.1961 (Ters) t 30.06.1982 x GROENEWALT, Helena Cathrina *28.04.1961 (Lerine) > 2006: Hy is meganiese ingenieur, woon op Stellenbosch, voorheen van Bonnievale & Gauteng Johannes Willem *12.03.1990 (Tiaan) Yvonne *11.12.1992 Irma *19.02.1970 t 1992 x FOURIE, Hendrico % 2002 tt NN, Gerrit > gewoon Gansbaai - Franskraal Uilkraalsmond, Fourie kinders: (1) Suretha *1992; (2) Bea; (3) Chrismari. Jacoba Maria *27.08.1938 (Oba) x ELLIS, Piet Alexander Floris *04.08.1902 (Alexander) 16.09.1975 # [Goedemoed, Koo, Montagu] t 28.12.1926 [Worcester] x COMBRINCK, Hester Helena *01.01.1904 22.08.1983 #[Goedemoed, Koo, Montagu] > geboer op Fonteinskloof in die Keisie, haar van se spelling hier soos op die grafsteen COMBRINCK; Sy us d.v. Hermanus Adriaan COMBRINCK *15.10.1880 & Sara Susanna Petronella DE KOCK *05.08.1880 Susara *08.02.1927 Anna Wilhelmina Cecilia *09.06.1934 Hester Helena *19.12.1933 Michiel Josias *07.08.1904 (Valie/Magiel) 31.07.1981 # [Bonnievale] t 09.04.1940 x MARAIS, Hester Jacoba Magdalena *27.11.1915 09.03.2004 > haar laaste woonadres: Herfvreugde, Bonnievale. Christina Johanna Petronella *28.08.1906 t 22.04.1930 x DU TOIT, Karel Wynand Hendrik Jacobus *09.02.1909 27.10.1971 # [Montagu] x SWANEPOEL, Elizabeth Christina *04.08.1911 02.10.2000 > Hy het aanvanklik op verskeie plase in die Montagu omgewing om die deel geboer of as plaasbestuurder gewerk. Hy het later by die spoorweë gewerk - eers op Riebeeck-Wes en later in die Kaap. Hy is oorlede na 'n geskiedenis van onreëlmatige hartritme steurnisse. Helena Hendrina *29.03.1944 x HUMAN, Dirk Cornelius > Human kinders: (1) Liezel *20.02.1975 (2) Jaques *06.03.1977 {2-ling} (3) Pierre *06.03.1977 {2-ling} Francois Wilhelmus *04.02.1948 (Frans) t 17.07.1976 x DU PLESSIS, Jacoba Issabella Hermina *07.12.1954 > 2007: Afgetree en woonagtig: Birchslot 20, Belair, Bellville. Beroep: Elektriese trein drywer. Het soos sy pa & ander familie 'n groot liefde vir ry- en trekperde en is ook behendig met die maak van saals en rytome. Mari *09.06.1980 Karin *11.06.1984 > 2007: sy werk as 'n "IT developer" by KRS (Khanyisa Real Systems) in Claremont, Kaapstad. Anna Wilhelmina Cecilia t 18.12.1976 x WIESE, Gerhard Andre > Wiese kinders: (1) Jaco Gerhard *25.02.1980 > 2007: woonagtig Paarl (2) Elzette *23.09.1982 > 2007: woonagtig Durbanville Susanna Aletta Petronella *28.03.1911 t 30.12.1930 x

[1514] c1d8e7f4g2h3i1. [1515] c1d8e7f4g2h3i2. [1516] [1517] [1518] [1519] c1d8e7f4g2h3i2j1. c1d8e7f4g2h3i2j2. c1d8e7f4g2h3i2j3. c1d8e7f4g2h3i3.

[1520] c1d8e7f4g2h3i3j1.

[1521] c1d8e7f4g2h3i3j1k1. [1522] c1d8e7f4g2h3i3j1k2. [1523] c1d8e7f4g2h3i3j2.

[1524] c1d8e7f4g2h3i4, [1525] c1d8e7f4g2h4.

[1526] [1527] [1528] [1529]

c1d8e7f4g2h4i1, c1d8e7f4g2h4i2, c1d8e7f4g2h4i3, c1d8e7f4g2h5.

[1530] c1d8e7f4g2h6, [1531] c1d8e7f4g2h7.

[1532] c1d8e7f4g2h7i1. [1533] c1d8e7f4g2h7i2.

[1534] c1d8e7f4g2h7i2j1. [1535] c1d8e7f4g2h7i2j2. [1536] c1d8e7f4g2h7i3.

[1537] c1d8e7f4g2h8,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 64

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1538] c1d8e7f4g2h9. LE ROUX, Abraham Johannes Pieter Gabriël *28.10.1913 (Piet) 31.08.1986 # [Montagu] {kinders} x NN, Susarah Elizabeth Petronella *05.04.1923 (Sarah) 01.11.1994 > Het na sy vader geboer op "Ouhuisrivier" in die Keisie. Anna Wilhelmina Cecilia *25.04.1916 Elsie Sophia *20.12.1917 Johan Andries *18.09.1919 (Andries) Willem Johannes *14.10.1923 (Willem) Floris Nicolaas *16.06.1925 (Floors) 08.08.1973 # [Montagu] Maria Barbara *18.06.1874 [Montagu] t 03.06.1895 x JORDAAN, Michiel Josias tt 19.11.1918 xx CONRADIE, Abraham Jacob *01.08.1874 (c1d10e2f2g5) Susanna Aletta Petronella *29.07.1876 ~ 01.10.1876 [NGK Montagu] Johannes Willem *17.07.1878 {Baden, Montagu} ~ 01.09.1878 [NGK Montagu] 30.11.1958 # [Montagu] t 29.03.1904 x KRIEL, Hester Jacoba Magdalena 1935 Francois Wilhelmus *25.01.1905 01.09.1959 # [Montagu] t 17.09.1929 x VAN BLOMMENSTEIN, Maria Elizabeth *24.07.1897 (Miemie) 02.09.1976 Hester Jacoba Magdalena *04.11.1930 Johannes Willem Maria Elizabeth *29.01.1936 Gideon Jacobus Petrus Gideon Jacobus Petrus *22.09.1907 (Gideon) 15.08.1973 # [Montagu] t 10.06.1930 x STEMMET, Martha Maria Magdalena *10.08.1910 30.08.1993 Johannes Willem *12.10.1931 [Montagu] x NN tt 01.10.1966 [NGK Montagu] xx DE LANGE, Susanna Elizabeth *22.11.1936 [Swellendam] > met 2de huwelik was hy wewenaar en 'n vervoerkontrakteur. Sy 2de vrou was voorheen met 'n Burger getroud. Christina Johanna Petronella *10.05.1911 04.11.1922 Susanna Aletta Petronella *24.08.1914 24.10.1922 seun, oorl. Hester Jacoba Magdalena *05.06.1920 t 06.07.1943 x DU PLESSIS, Jacobus Frederik Johannes Willem *08.02.1927 (Jannie) 08.06.1995 [Montagu] x NEETHLING, Zachrya Gertruida *05.12.1931 > hulle het 2 kinders Alexander Johannes *06.01.1950 x CRAFFORD, Maria Cornelia *12.04.1951 Johannes *06.04.1977 (Johann) Marlena *30.07.1980 Hester Magdalena *20.06.1953 (Magdaleen) Catharina Elizabeth Petronella *27.03.1880 ~ 06.06.1880 [NGK Montagu] Michiel Josias *22.06.1881 13.06.1957 # [De Doorns] x BURGER, Martha Maria Johanna *15.10.1896 26.08.1950 #[De Doorns] > geen kind Hendrik Jacobus *15.07.1883 27.05.1951 # [De Doorns] t 02.05.1911 x BURGER, Martha Maria Johanna *16.03.1889 06.04.1957 #[De Doorns] seun klein oorl. Martha Maria *03.03.1913 t 09.01.1940 x BURGER, Gert Victor Francois Wilhelmus *02.02.1918 Susanna Aletta Petronella *23.10.1925 Johan Andreas *25.08.1885 ~ [Montagu] 30.01.1964 # [Stiklandbegraafplaas, Bellville] x HAASBROEK, Martha Jacoba *27.03.1895 02.07.1966 #[Stiklandbegraafplaas, Bellville] Francois Wilhelm *14.08.1921 (Frans) 22.07.2002 # [Stiklandbegraafplaas, Bellville] x NN > in lewe van Franskraal, voorheen van Parow. Die inligting oor sy nageslag hieronder is afgelei uit sy doodsberig, en onderhewig aan bevestiging. Sy laaste adres: Posbus 221, Gansbaai. Johan Andreas (Johan) x NN, Christelle Mersia

[1539] [1540] [1541] [1542] [1543]

c1d8e7f4g2h10, c1d8e7f4g2h11, c1d8e7f4g2h12. c1d8e7f4g2h13. c1d8e7f4g2h14.

[1544] c1d8e7f4g3, [1545] c1d8e7f4g4, [1546] c1d8e7f4g5. [1547] c1d8e7f4g5h1. [1548] [1549] [1550] [1551] [1552] c1d8e7f4g5h1i1, c1d8e7f4g5h1i2. c1d8e7f4g5h1i3, c1d8e7f4g5h2. c1d8e7f4g5h3.

[1553] c1d8e7f4g5h3i1.

[1554] [1555] [1556] [1557]

c1d8e7f4g5h4, c1d8e7f4g5h5, c1d8e7f4g5h6. c1d8e7f4g5h7,

[1558] c1d8e7f4g5h8. [1559] c1d8e7f4g5h8i1. [1560] [1561] [1562] [1563] c1d8e7f4g5h8i1j1. c1d8e7f4g5h8i1j2. c1d8e7f4g5h8i2. c1d8e7f4g6,

[1564] c1d8e7f4g7. [1565] c1d8e7f4g8. [1566] c1d8e7f4g8h1. [1567] c1d8e7f4g8h2, [1568] c1d8e7f4g8h3. [1569] c1d8e7f4g8h4, [1570] c1d8e7f4g9.

[1571] c1d8e7f4g9h1.

[1572] c1d8e7f4g9h1i1. [1573] c1d8e7f4g9h1i1j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 65

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1574] [1575] [1576] [1577] [1578] c1d8e7f4g9h1i1j2. c1d8e7f4g9h1i2. c1d8e7f4g9h1i3. c1d8e7f4g9h2. c1d8e7f4g9h3. Marzaan Whayne Francois Wilhelm (Frans) x NN, Helene Pieter Gabriël Johan Andries *29.07.1931 29.12.1959 # 31.12.1959 [Stikland, Bellville] x NN, Joan André Willem Johannes *02.06.1888 ~ [Montagu] Jacomina Elizabeth *21.09.1890 ~ [Montagu] 28.01.1967 # [Montagu] x CONRADIE, Jacobus Francois Daniël *25.08.1888 (c1d8e7f5g8) Johannes Hendrik *1848 {Harmonie, Keisie-vallei, Montagu} t 01.08.1870 [Montagu] x ROSSOUW, Zacharia Petronella *c.1850 1927 > met t was hy 22 en landbouer van Harmonie, sy was 20 en van Patathasfontein. Susanna Elizabeth *20.05.1871 [Montagu] t 19.05.1891 x LE ROUX, Hermanus Benjamin *29.05.1865 ~02.08.1863 [Montagu] Zacharia Petronella *24.07.1874 [Montagu] t 16.05.1893 x JORDAAN, Michiel Josias Catharina Elizabeth Maria Petronella *13.05.1876 ~ 02.07.1876 [NGK Montagu] 1918 t 24.06.1895 x CONRADIE, Abraham Jacob *01.08.1874 (c1d10e2f2g5) Francois Willem *27.04.1878 (Frans) ~ 07.07.1878 [NGK Montagu] 23.06.1947 # [De Doorns] t 25.06.1907 x VERMEULEN, Rosa Aletta *17.10.1888 [DeWet, Worcester] 24.03.1974 > sy 2de naam word soms as "Wilhelmus" aangegee Johannes Hendrik *20.05.1908 25.01.1910 Sophia Maria *12.09.1909 05.02.1935 Johannes Abraham *06.06.1911 02.01.1969 # 07.01.1969 [Stikland, Bellv] t 12.08.1938 [NGK Worcester] x LE ROUX, Gertruida Jacoba *12.01.1922 10.02.1965 > met t was hy 28jr, en 'n wynboer van Sandhills Zacharya Petronella *22.07.1913 ~ 05.10.1913 [NGK Worcester] t 06.06.1933 x DU TOIT, Stephanus Johannes Petrus Rosa Aletta *15.12.1915 19.08.1927 Susanna Rachel Elizabeth *22.02.1918 t 30.11.1937 x LE ROUX, Johannes Petrus Christiaan *20.02.1911 Martha Elizabeth *01.04.1920 x DE KOCK, Christiaan Lodewikus Francois Wilhelmus *17.07.1922 Floris Nicolaas *09.05.1925 t 01.09.1956 x DE SWARDT, Elizabeth Petronella Sophia Aletta *06.01.1958 Francois Wilhelmus *12.12.1959. Jacobus Daniël *17.01.1927 31.05.1928 Ockert Cornelius *21.01.1929 x DE KOCK, Hettie Joanie *13.12.19?? (Joan) x VAN REENEN, Braam % > kinders: (1)Lize (2) Rijk Francois Wilhelmus *09.06.19?? x VAN RENSBURG, Martina Ockert Cornelius x NN, Chantel Chinique Francois Wilhelmus Nadia Michael John *07.07.1956 x STAPELBERG, Maria Magdalene Susanna Wilhelmiena *11.03.1950 Monja *01.03.1977 [Johannesburg] Michelle *06.03.1984 [Bloemfontein] Catharina Elizabeth Maria Petronella *08.03.1931 12.06.1932 Jacob Chrisjan *08.10.1932 [Worcester] (Japie) t 15.02.1957 x COOKE, Hazel *28.01.1938 [Hermanus] Christian *20.12.1958 [Sasolburg] (Chris) t 12.12.1981 [Kimberley] x WESSELS, Elna *08.12.1960 [Askam] (Elna) > 2001: woon in Randburg. {Dr.} Elzanne *16.03.1985 [Bloemfontein] (Elzanne) Christelle *12.10.1987 [Bloemfontein] (Christelle) André *07.02.1960 Jacomina Elizabeth *06.07.1880 ~ 05.09.1880 [NGK Montagu] x LE ROUX, Lodewikus

[1579] c1d8e7f4g9h3i1. [1580] c1d8e7f4g10. [1581] c1d8e7f4g11, [1582] c1d8e7f5.

[1583] c1d8e7f5g1, [1584] c1d8e7f5g2, [1585] c1d8e7f5g3, [1586] c1d8e7f5g4.

[1587] c1d8e7f5g4h1. [1588] c1d8e7f5g4h2, [1589] c1d8e7f5g4h3.

[1590] c1d8e7f5g4h4, [1591] c1d8e7f5g4h5, [1592] c1d8e7f5g4h6, [1593] c1d8e7f5g4h7, [1594] c1d8e7f5g4h8. [1595] c1d8e7f5g4h9. [1596] [1597] [1598] [1599] [1600] [1601] [1602] [1603] [1604] [1605] [1606] c1d8e7f5g4h9i1, c1d8e7f5g4h9i2. c1d8e7f5g4h10. c1d8e7f5g4h11. c1d8e7f5g4h11i1, c1d8e7f5g4h11i2. c1d8e7f5g4h11i2j1. c1d8e7f5g4h11i2j1k1. c1d8e7f5g4h11i2j2. c1d8e7f5g4h11i2j3. c1d8e7f5g4h11i3.

[1607] c1d8e7f5g4h11i3j1. [1608] c1d8e7f5g4h11i3j2. [1609] c1d8e7f5g4h12, [1610] c1d8e7f5g4h13. [1611] c1d8e7f5g4h13i1. [1612] [1613] [1614] [1615] c1d8e7f5g4h13i1j1. c1d8e7f5g4h13i1j2. c1d8e7f5g4h13i2. c1d8e7f5g5,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 66

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1616] c1d8e7f5g6. [1617] c1d8e7f5g6h1. [1618] c1d8e7f5g6h1i1. [1619] c1d8e7f5g6h1i2. [1620] c1d8e7f5g6h1i3. [1621] c1d8e7f5g6h1i4. [1622] c1d8e7f5g6h2, [1623] [1624] [1625] [1626] [1627] [1628] [1629] [1630] [1631] c1d8e7f5g6h3, c1d8e7f5g6h4. c1d8e7f5g6h5. c1d8e7f5g6h6. c1d8e7f5g6h6i1. c1d8e7f5g6h6i1j1. c1d8e7f5g6h7, c1d8e7f5g6h8. c1d8e7f5g7. Johannes Stephanus *25.06.1882 ~ 27.08.1882 [NGK Montagu] x LE ROUX, Sara Susanna Petronella Johannes Hendrik *24.04.1913 (Johannes) 12.07.1995 # [Robertson] x VAN WYK, Susanna Francina *02.09.1920 (Susie) 12.07.2000 ?Hennie of Elna {die een of die ander is kind getroud met:} > kinders: Jaco, Suné, Elmar, Maryke. Jaco is getroud met Ilsa; hulle kind is Maryke. ?Henk of Ronell {die een of die ander is kind getroud met:} > kinders: Sandra, Jana ?Kobie of Annalise {die een of die ander is kind getroud met:} > kinders: Bertha, Boeta ?Ragel Louisa Jacoba Petronella *08.08.1915 t 22.10.1935 x JORDAAN, Philip Rudolf Susanna Elizabeth *08.08.1915 Hester Elizabeth *18.06.1923 Abraham Francois *30.06.1925 Jacobus Francois *28.10.1928 (Koos) 26.07.2000 [!] x NN > gewoon op Malmesbury. Francois x NN, ?Malinda Francois x NN, ?Ananda Maria Elizabeth *09.05.1930 Johannes Dawid *22.01.1934 17.11.1985 # [Montagu] Johannes Hendrik Lodewikus *20.05.1886 [Montagu] (Johannes) ~ [Montagu] 17.08.1967 # [De Doorns] t 16.01.1917 x LE ROUX, Susanna Catharina Helena *03.08.1887 22.07.1949 (Sannie) Susanna Catharina Helena *09.01.1918 x BESTER, Casper J.H. Johannes Hendrik *13.09.1919 [De Doorns] (Johannes) x BEUKES, Maria Magdalena *14.07.1922 [Caledon] (Marie) 28.06.2009 #02.07.2009 [De Doorns, Nuwe Begraafplaas] > 2009 woonadr: Huis Mimosa, De Doorns. Johannes Hendrik *16.12.1945 [Worcester Distr] (Johan) t 29.06.1968 [Groot Brakrivier] x BARNARD, Lauret *31.12.19?? (Lauret) > 2001: woon op George. Hendrina Maria *27.05.1969 [Mosselbaai] (Hendrina) t 02.09.1989 [George] x VAN ZYL, Johannes Albertus *16.07.1966 > Van Zyl kinders: (1) Albert *14Des93; (2) Lauret *22Aug00 Hendrik Jacobus *21.02.1949 (Hennie) x CARSTENS, Margaretha Wilhelmina (Magriet) Amanda *12.07.1969 Marie *12.01.1975 Magdalena *27.09.1950 (Magdalena) x LE ROUX, Pieter Christiaan (Piet) Abraham Johannes *22.11.1921 (Abie) 27.06.1995 # [Touwsrivier] x NN, J.M. *25.05.1927 (Miempie) 14.07.1985 #[Touwsrivier] Francois Wilhelmus *06.11.1926 (Frans) 20.12.1984 # [Worcester] > grafsteen lees *1926 (vorige datum was 1923?) Lodewikus Jacobus *25.03.1928 (Wicky) 17.12.1977 # [De Doorns] t 19.05.1952 [Worcester] x OLIVIER, Elsie Petronella Olivier (Emmie) *30.03.1928 [Robertson] > 2005: woon in die Strand Susanna Hendrika *13.04.1953 [Worcester] (Suzette) t 06.01.1979 [Worcester] x DE LANGE, Frederik Johannes *12.04.1955 [Worcester] > 2005 woon in die Strand, het geen kinders. Johanna Petronella *28.10.1954 [Touwsrivier] (Hanna) t 01.11.1975 [Worcester] x SCHREIBER, Izak Dennis *11.09.1948 [Blanco, George dist] (Sakkie) > 2005: Woon op Somerset-Wes. Schreiber kinders: (1) Adelbert *03/02/1977 [Worcester] (2) Elzanne *19/11/1979 [Worcester] Lodewikus Jacobus *16.11.1959 [Worcester] (Vickus) t 05.02.1983 [Worcester] x STEMMET, Elize *20.03.1963 [Robertson] > 2005: woon in die Strand. Lodewikus Jacobus *25.11.1983 [Worcester] (Jaco) Pieter *19.06.1990 [Worcester]

[1632] c1d8e7f5g7h1, [1633] c1d8e7f5g7h2.

[1634] c1d8e7f5g7h2i1. [1635] c1d8e7f5g7h2i1j1.

[1636] c1d8e7f5g7h2i2. [1637] c1d8e7f5g7h2i2j1. [1638] c1d8e7f5g7h2i2j2. [1639] c1d8e7f5g7h2i3. [1640] c1d8e7f5g7h3. [1641] c1d8e7f5g7h4. [1642] c1d8e7f5g7h5.

[1643] c1d8e7f5g7h5i1.

[1644] c1d8e7f5g7h5i2.

[1645] c1d8e7f5g7h5i3. [1646] c1d8e7f5g7h5i3j1. [1647] c1d8e7f5g7h5i3j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 67

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1648] c1d8e7f5g8. [1649] [1650] [1651] [1652] c1d8e7f5g8h1. c1d8e7f5g8h2, c1d8e7f5g8h3. c1d8e7f5g8h4, Jacobus Francois Daniël *25.08.1888 ~ [Montagu] 13.03.1962 # [Montagu] x CONRADIE, Jacomina Elizabeth *21.09.1890 (c1d8e7f4g11) Johannes Hendrik *26.11.1914. Susanna Aletta Petronella *01.05.1918 Francois Wilhelmus *21.10.1922 Zacharia Petronella *08.12.1927 x DE VOS, Rabe George Frederik Elizabeth *03.05.1939 [Worcester] t 16.12.1961 [NGK, Montagu] x BROWN, Martin Toerien *24.05.1935 > met huw. was sy onderwyseres; hy SAS&H wa-en-rytuigondersoeker Michiel Josias *21.10.1890 ~ [Montagu] Gabriël Johannes *07.04.1893 ~ [Montagu] Johan Andries *02.07.1896 (Andries) ~ [Montagu] 23.08.1966 # [Ashton] t 18.02.1819 x KRIEL, Susanna Petronella *12.11.1898 29.06.1977 Johannes Hendrik Lodewikus *07.11.1919 x ROUX, Jacomina Francina, *16.11.1927 [Montagu] 2002 > 2002 adr: Barlinkastraat 4, De Doorns > 2009: een van sy seuns is Johannes Lodewikus Conradie (Louis) wat meld dat sy pa h1 seuns en dogters en kleinkinders het. Catharina Elizabeth *23.04.1921 Michiel Josias *12.03.1925 (Michiel) 19.09.2005 x CONRADIE, Elizabeth Johanna *04.03.1925 (c1d8e7f10g2h5) (Bettie) > Hy was motorwerktuigkundige op Tulbagh, en later op Ceres, hulle woon na aftrede by dogter i1 op Calvinia, waar hy oorlede is. Sy roudiens was op 22/09/2005 in NG Kerk Ceresvallei. Elizabeth Johanna (Elzabé) x FYVER?, Hugo xx AUGUSTYN, Appie > 2005: Appie is apteker op Calvinia. Augustyn kind (1) Hein Michiel Josias (Michael) x NN, Mariëtte Marché Michiel Josias (MJ) Marelize Zacharia Petronella *04.03.1929 Johan Andries *10.04.1932 (Johan) x NN, Rose > 2004: Hulle het 'n gastehuis "OP DIE PAD" op Humansdorp; het kind(ers) - seun in Durban? Michiel Josias (Mike) Susanna *21.09.1937 Alwyn Petrus *30.05.1939 14.06.2001 x MYNHARDT, Linda *07.04.1937 07.01.2008 ! > sy/haar laaste woonadres was Metropole Plaza 4B, Kusweg, Strand. Haar vorige getroude van was Du Plessis. By haar sterfberig verskyn die name: Lorraine en Christie, André, Sonja, Lara, Anja, Carla & Andrea. Dankdiens in NG Kerk Moederkerk, Strand. Catharina Elizabeth Maria Petronella *16.08.1850 t 12.07.1869 x CONRADIE, Louis Jacobus *03.04.1846 (c3d5e11) Susanna Elizabeth *18.08.1852 x STEYN, Jan xx JORDAAN, Theunis Alexandrina Sarah Florentina *13.02.1855 ~ 29.04.1855 [NGK Montagu] Jacomina Elizabeth *09.02.1857 [Harmonie, Montagu] ~ 03.05.1857 [NGK Montagu] 1918 t 09.05.1876 [Montagu] x LE ROUX, Jacobus Eduard *27.06.1852 ~01.08.1852 [Swellendam] Johan Andries de Kock *25.06.1859 [Harmonie (Keisie),Montagu] ~ 28.08.1859 [NGK Montagu] 08.12.1917 [Wolseley] t 25.05.1880 [Montagu] x KRIEL, Martha Johanna Maria (xx MOORE, NN; xxx CARSTENS, NN; later op Porterville gewoon) > Boer vanaf 1889 op Boskloof (Overhex, Worcester), boer later met seuns g2 & g4 op Kliphuis (Wolseley). Volgens oorlewering op 58 jaar oorlede aan beroerte; moontlik by Wolseley in oudste deel van begrafplaas in ongemerkte graf begrawe. Sterfdatum & plek hierbo is verkry van sterfkennisgewing MOOC 6/9/1047,no277 Martha Johanna Maria *05.07.1881 ~ 04.09.1881 [NGK Montagu] x DU TOIT, Pieter

[1653] c1d8e7f5g8h5, [1654] c1d8e7f5g9. [1655] c1d8e7f5g10. [1656] c1d8e7f5g11. [1657] c1d8e7f5g11h1.

[1658] c1d8e7f5g11h2, [1659] c1d8e7f5g11h3.

[1660] c1d8e7f5g11h3i1, [1661] [1662] [1663] [1664] [1665] [1666] c1d8e7f5g11h3i2. c1d8e7f5g11h3i2i1. c1d8e7f5g11h3i2i2. c1d8e7f5g11h3i2i3. c1d8e7f5g11h4, c1d8e7f5g11h5.

[1667] c1d8e7f5g11h5i1. [1668] c1d8e7f5g11h6, [1669] c1d8e7f5g11h7.

[1670] c1d8e7f6, [1671] c1d8e7f7, [1672] c1d8e7f8, [1673] c1d8e7f9,

[1674] c1d8e7f10.

[1675] c1d8e7f10g1,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 68

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1676] c1d8e7f10g2. Francois Wilhelmus *27.09.1883 (Frans) 12.11.1960 # [Wolseley] t 14.05.1912 x THERON, Elizabeth Johanna *26.04.1889 (Bessie) 11.07.1962 > Hy was vermoedelik teen 1914 'n boerekneg op 'n plaas in die omgewing van Breërivier. Teen 1919 het hy op die plaas Vaalhuis (Harmonie in 1999) geboer. Teen 1945 was hulle gevestig in 'n huis in die straat oos van Wolseley se spoorlyn, waar hy nou net nog tuingemaak het. Hulle het laastens na 'n huis aan Voortrekkerstraat getrek. Johan Andries *24.10.1914 [Breërivier] (Andries) 11.08.1992 # [Wolseley] (hart) t 09.10.1945 [Montagu] x BURGER, Petronella Zacharya *21.12.1923 (Ella) > Gebore op 'n plaas in Breërivier. Hy het op Wolseley skoolgegaan tot st 7, maar moes daarna uitspring om te verdien, en het op plase in die Eilande gewerk. Met sy troue het hy gewoon op Eisensmoed, 'n plasie buite Wolseley, wat hy bewerk het vir die eienaar, ene Lang, 'n prokureur Jood van Kaapstad. Teen 1958 het hulle na Olyfrivier getrek, waar hulle 20 jaar geboer het. Hy het daarna op die dorp afgetree in 'n huis in Pleinstraat, waar hy groente en vrugte op 'n groot erf gekweek het, en veral bekend was vir sy lekker patats by mense wat dit jaar na jaar vas by hom bestel het. Hester Helena *09.02.1946 [Wolseley] (Elna) ~ 04.08.1946 [Wolseley] t 16.01.1971 [NGK Ceres-vallei] x CONRADIE, Pieter *18.04.1946 (c2d4e8f14g1h2i1) > 2000: woon in Bellville Elizabeth Johanna *02.02.1951 [Wolseley] (Elize) t 23.07.1977 [NGKerk, Wolseley] x VAN TONDER, James *12.06.1950 (Jim/Jimmie) > 2000: woon in Robertson; Van Tonder kinders: (1) Ronel *22Des1977 x DP Spangenberg *c.1975 (2) Coreen *10Aug1979 t 05.08.2000 [Robertson] x Pieter Kleynhans *c.1973 22.09.2007 (3) Andrie *19Jan1982 t 01.03.2008 [Worcester] x Wiehan MOSTERT Petronella Sagarya *25.06.1958 [Ceres] (Petro) t 28.01.1978 [NGKerk, Wolseley] x STEYN, Douw Gerbrandt *10.04.1945 [Thaba'Nchu] (Douw) > 2000: werk in San Francisco, VSA. Steyn kinders: (1) Petronella (Peta) *31Mrt85 Jhburg; $ STEELE, Bobby > Steyn child: (1) Cherish Gabrielle STEYN *11.09.2002 [San Francisco] (2) Douw Gerbrand (Douw) *16Jan87 Jhburg Jan Theron *09.07.1916 (Jan) 07.11.1981 # [Wolseley] (kanker) t 09.07.1940 x VILJOEN, Catharina Cecelia *08.11.1916 (Trynie) 16.11.2001 > 1932 - kom op die plaas Vaalvlei; het later mede-eienaar geword; 1960 neem plaas ten volle oor. 1965 - tree af op Wolseley. Werk in seisoentyd by Waboomsrivier Wynkelder, en neem waar wanneer die bestuurder met verlof is. Dien verskeie jare op Wolseley N.G.Kerkraad óók as leierdiaken, en later leier-ouderling. Hy was van 1968-1977 bestuursraadlid vir Wolseley Munisipaliteit, en voorsitter van die werke-komitee. Catharina Cecelia *08.10.1943 (Arina) x DE CLERK, Jacobus Hugo *10.12.1939 (Kosie) 24.08.1980 > hulle het naby Tulbagh geboer; later woon sy in die Paarl. Francois Wilhelmus *20.01.1945 [Wolseley] (Francois/Cois) 31.05.2005 [diabeet/Hart] # [Oudtshoorn] t 10.07.1976 [Montagu] x SMIT, Herculina *13.11.1954 [Bonnievale] (Erna) > 2000: woon in Jan van Riebeeck 60, Oudtshoorn. Sy roudiens in NG Kerk Oudtshoorn Welgeluk, 3Jun2005. Hy het 'n ouditeursfirma op Oudtshoorn bedryf. Nolene Catharina *21.03.1978 [Oudtshoorn] (Nolene) t 18.03.2000 [Oudtshoorn] x LE ROUX, Stefan *29.05.1975 > LE ROUX kinders: (1) Daniël *26/05/2005 [George Hosp] Petrus Jacobus *11.02.1948 [Wolseley] (Piet) t 10.05.1975 x BARKHUIZEN, Anita *02.08.1949 > 2000: woon: Bellville, werk: InligtingsTegnologie by Sanlam Alecia *07.10.1982 [Bellville] Elizabeth Johanna *31.03.1950 [Wolseley] (Elsabet) t 09.12.1972 [Ceres] x MORRISON, Simon Frederick *07.01.1947 [Potchefstroom] (Simon) > 2001: Hy is

[1677] c1d8e7f10g2h1.

[1678] c1d8e7f10g2h1i1,

[1679] c1d8e7f10g2h1i2,

[1680] c1d8e7f10g2h1i3,

[1681] c1d8e7f10g2h2.

[1682] c1d8e7f10g2h2i1, [1683] c1d8e7f10g2h2i2.

[1684] c1d8e7f10g2h2i2j1, [1685] c1d8e7f10g2h2i3. [1686] c1d8e7f10g2h2i3j1, [1687] c1d8e7f10g2h2i4,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 69

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

mediese dokter op Winburg; Morrison kinders: (1) Pieter Kenneth *08/10/1975 Bloemfontein; (2) Jan Conradie *06/08/1977 Bloemfontein; (3) Simon Frederick *06/06/1980 Winburg. Francois Wilhelmus *19.04.1919 [Vaalhuis, Wolseley] (Fanie) 05.08.1993 # [Wolseley] {long} t 26.03.1949 [Wolseley] x VILJOEN, Anna Sophia Hugo *26.12.1921 (Anna) > Hy het eers op plase in Slanghoek, en ook op Klaarfontein (voor Bainskloof) gewerk, en vanaf 1945 tot 1955 om 'n deel op Koppies, Wolseley, geboer. Hy het vanaf Junie 1955 tot Julie 1985 vir Romansrivierkelder gewerk - het aan- vanklik die kelder se depot op Ceres bestuur, en het in die tyd ondermeer op Ceres gewoon, en is op 1 Julie 1961 na die hoofkelder verplaas, waar dit nog van hom verwag is om op sekere dae die Ceresdepot te behartig. Na sy aftrede het hy lewensreg in 'n Romansrivierkelder-huis gehad, en het in totaal 32 jaar daar gewoon tot met sy dood. Francois Wilhelm *22.05.1950 [Wolseley] (Frans) t 13.12.1980 x DEMPERS, Annelize Adriana *25.07.1955 > Matrikuleer te Hoërskool Wolseley 1968. Sluit by die SALM aan in 1969. Beklee poste in Kaapstad & Pretoria. In 2000 in Durban as Bevelvoerder van Voorste Lugmagbevelspos (VLBP) Durban. Anja Elizabeth *24.01.1983 27.01.1983 [!] Alta Sophia *30.06.1984 Riana *07.09.1987 George Johan *13.09.1951 [Wolseley] (Gehan) t 13.09.1975 x DE WET, Elizabeth Maria Joubert *31.05.1953 > 2000: Telkom streekbestuurder op Vryburg Tersia *26.07.1979 Anneli *06.11.1981 Francois Willem *08.01.1986 Aletta Maria *28.09.1953 [Ceres] {gedoop Wolseley} t 02.07.1977 x GROENEWALD, Cornelis Swart *04.03.1952 > Hy is s.v. Philippus Coenraad Johannes GROENEWALD * Hermanus 25.7.1914 en Magdalena Gertruida SWART * Uilenkraal, Gansbaai 6.11.1914.1999, 2009: boer op Uilkraal, Gansbaai Groenwald kinders: Kinders: (1) Anna Sophia GROENEWALD *03.11.1977 (2) Philippus Coenraad GROENEWALD *06.01.1981 (3) Magdalena Gertruida GROENEWALD *25.01.1983 (4) Aletta Maria GROENEWALD * 19.10.1984 Johan Andries *11.04.1955 [Ceres] ~ [Wolseley] t 28.03.1981 x VERSTER, Maria Helena *21.06.1958 (Liana) > 9 jr onderwyser; tans opvoedkundige by Pollsmoor (2000) Francois Wilhelm *30.07.1985 Anso Hugo *13.05.1956 [Ceres] t 08.09.1979 x STANDER, Magrieta Elizabeth Hester *17.03.19?? (Rita) > 2000:Instrukteurleier:Lugverkeer, Johannesburg Int. Hugo Johan *12.02.1981 Marchand *05.09.1982 Jacob Daniël *01.12.1921 (Japie) 22.11.1997 # [Wellington] {aan hart} x NN, Cornelia? (Corrie) > Hy is die enigste van die seuns wat naskoolse opleiding kon kry. Hy het eers op Worcester gewerk, en daarna vir jare op Tulbagh waar hy as boekhouer vir Drosdy Köop gewerk het. Ten tyde van sy dood het hy en sy vrou by i3 op Wellington gewoon. Leonora x MAASDORP, Jean? (oorl.) Elizabeth Johanna x DRYER, Laurie Annamie x HUGO, Francois xx BURGER, De Wet Danél x NN, Nico(laas)? Elizabeth Johanna *04.03.1925 (Bettie) x CONRADIE, Michiel Josias *12.03.1925 (c1d8e7f5g11h3) Martha Johanna Maria *30.09.1927 (Malie) 02.05.1999 [!] (hart) x DAMAS, Hermanus Francois Jacobus *21.04.1918 (Manie) 08.10.1999 [!] (kanker) > Hulle is beide in die ouetehuis op Worcester oorlede. Damas kinders: (1) Francois; (2) Joan. Catharina Maria *16.12.1929 (Tina) x WAGENER, Abraham

[1688] c1d8e7f10g2h3.

[1689] c1d8e7f10g2h3i1.

[1690] [1691] [1692] [1693] [1694] [1695] [1696] [1697]

c1d8e7f10g2h3i1j1, c1d8e7f10g2h3i1j2, c1d8e7f10g2h3i1j3, c1d8e7f10g2h3i2. c1d8e7f10g2h3i2j1, c1d8e7f10g2h3i2j2, c1d8e7f10g2h3i2j3. c1d8e7f10g2h3i3,

[1698] c1d8e7f10g2h3i4.

[1699] c1d8e7f10g2h3i4j1. [1700] c1d8e7f10g2h3i5. [1701] c1d8e7f10g2h3i5j1. [1702] c1d8e7f10g2h3i5j2. [1703] c1d8e7f10g2h4.

[1704] [1705] [1706] [1707] [1708]

c1d8e7f10g2h4i1, c1d8e7f10g2h4i2, c1d8e7f10g2h4i3, c1d8e7f10g2h4i4, c1d8e7f10g2h5,

[1709] c1d8e7f10g2h6,

[1710] c1d8e7f10g2h7,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 70

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1711] c1d8e7f10g3. *11.05.1921 Johannes David *24.12.1885 (Dawid) ~ [Montagu] 08.05.1947 # [Wolseley] t 29.09.1914 x FOUCHÉ, Maria Susanna *24.10.1882 12.03.1929 #[Wolseley] > sy is d.v. Phillippus Jacobus FOUCHÉ & Maria Susanna MOLLER Maria Susanna Elizabeth *08.02.1915 ~ 02.05.1915 [NGK Worcester] x LE ROUX, Johannes Kriegler *30.09.1915 (Johan) Martha Johanna Maria *24.06.1917 x BASSON, Johannes (Johnny) > Hulle het 'n Fietswinkel-Kafee op Wolseley gehad. Sophia Susanna Aletta *06.04.1918 (Sophie) x MARAIS, Daniel Jacobus *29.06.1912 27.07.1996 (Daan) > 1996 adr: Huis Mostertshoek, Wolseley. Hulle dogter Marianne werk in 2009 as kombuismatrone by Huis Mostertshoek. Johan Andries *08.07.1921 15.10.1940 # [Wolseley] ongetroud > {vermoedelik oorlede weens 'n slegte griep} Philippus Jacobus Fouché *13.07.1924 (Flippie) t 26.06.1948 x FOURIE, Enid Magdalene *01.04.1927 09.09.2006 > 2006: woonagtig Pasteurstraat 7, Strand. Maria Susanna *17.07.1949 (Ria) x NN, Johan Johannes David *27.12.1955 (Hannes) x NN, Liesbet Philip x NN, Charlene seun *05.05.2005 [Louis Leipoldt, Bellville] Johan Andries de Kock *04.06.1888/*21.06.1888 [Harmonie, Montagu] ~ [Montagu] {1ste geb.datum op grafsteen; 2de op dooprekord?} 19.02.1967 # [Wolseley] t 27.06.1922 x MÖLLER, Hermina Johanna *12.06.1897 7.07.1974 > was boer op Harmonie (eers Vaalhuis), Wolseley Johan Andries *02.05.1925 24.03.2009 ! x LAUBSCHER, Martha Jacomina *12.09.1929 (Tertia) > hulle 2009 adres: Merrimanstraat 43, Wolseley. Hy was boer op Harmonie, Wolseley na sy vader. Hy was wyd bekend vir sy ongelooflike geheue oor plaaslike aangeleenthede, algemene kennis en fyn humorsin. Roudiens in NG Kerk Wolseley op 26.03.2009. Malinda {aangeneem} x NN, Rassie > kinders: Melissa, Johan Diana {aangeneem} x NN, Dennis > kinders: Phillip, Liza & Daniéle Hendrik Francois *20.06.1927 (Hennie) {Dr, Ds.} t 07.04.1953 x WIEHAHN, Georgina *25.03.1932 > proponent op Graaff-Reinet, Riversdal, Bloemfontein-Wes. Leraar Sept 1952 - Maclear; Kimberley-Noord Jul. 1960 - Sept 1964; George-Suid Des. 1964 - Jun 1973; Wellington- Oos Jul. 1973 - Apr. 1991: emeriteer; D.Phil-graad behaal Univ. Stellenbosh Mrt. 1968. In 1999 lid van die Conradie Werda-komitee. Maria Johanna *16.05.1955 t ??.06.1992 x DE JAGER, Andre {dr.} > 1999: sy is voorligtingsielkundige P.E. Technicon Johan Andries *18.10.1957 t ??.04.1988 x VENTER, Alida Barendina {van Bloemfontein} > 1999: Med. dr, praktiseer in Calgary, Alberta, Kanada Hester Aletta *1989 Carla Georgina *1992 Aneen Marina *1994 Hendrik Francois *08.02.1996 Hermina Johanna *24.11.1960 > 1999: Kliniese sielkundige; praktiseer in Kaapstad Stephanus Wiehahn *12.02.1962 29.09.2002 [motor-ongeluk te Omaruru, Namibië] # [Hermanus] > 1999: Stad- en Streeksbeplanner (V.K.E. Kaapstad), laaste adres: Waterkantstraat 181, Kaapstad. Hendrik Francois *21.10.1967 > 1999: Ontwikkelingskonsultant, Kaapstad Georgina *06.04.1972 x HEENOP, Jan Petrus Nicolas {02/2000: Bevestig as predikant op Stilbaai} > 1999: Sy is 'n Biokinetikus Francois Wilhelmus *18.10.1928 (Frans) 18.09.2000 {hart} x GREEF, Huibrecht Maria (Huna) *08.12.1930

[1712] c1d8e7f10g3h1, [1713] c1d8e7f10g3h2, [1714] c1d8e7f10g3h3,

[1715] c1d8e7f10g3h4. [1716] c1d8e7f10g3h5. [1717] [1718] [1719] [1720] [1721] c1d8e7f10g3h5i1, c1d8e7f10g3h5i2. c1d8e7f10g3h5i3. c1d8e7f10g3h5i3j1. c1d8e7f10g4.

[1722] c1d8e7f10g4h1.

[1723] c1d8e7f10g4h1i1, [1724] c1d8e7f10g4h1i2, [1725] c1d8e7f10g4h2.

[1726] c1d8e7f10g4h2i1, [1727] c1d8e7f10g4h2i2. [1728] [1729] [1730] [1731] [1732] c1d8e7f10g4h2i2j1, c1d8e7f10g4h2i2j2, c1d8e7f10g4h2i2j3, c1d8e7f10g4h2i2j4. c1d8e7f10g4h2i3,

[1733] c1d8e7f10g4h2i4.

[1734] c1d8e7f10g4h2i5. [1735] c1d8e7f10g4h2i6, [1736] c1d8e7f10g4h3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 71

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

10.07.2000 [!] > Hy was onderwyser op De Rust, Paarl, Ladismith, later by die handelskool in Paarl; afgetree op Kleinmond by 11de Laan 63, kleinkinders: Nastasha, Jennilee, Daniëlle, Jaenne Santi x DELPORT, Mark Topper x JEWASKIEWITZ, Charlotte > 2000: woon in Durbanville Daniëlle *1996? 26.07.2000 [!] > was 4 jaar oud, "Bollaskind" Jeanne Anna? Catharina Cecilia *15.12.1930 Maria Barbara Elizabeth *19.09.1890 ~ [Montagu] 1909 Frederick Hendrik *23.02.1894 (Frikkie) ~ [Montagu] 24.11.1970 # [Woltemade, Maitland] t 07.08.1923 x WENDEL, Hester Elizabeth *18.07.1898 15.08.1967 # [Woltemade, Maitland] > Hy het by Spoorweë gewerk; gewoon: Herbertstraat, Bellville Helena Johanna *12.11.1922 Susanna Elizabeth *18.12.1896 ~ [Montagu] x KRIEGLER, Benjamin J Catharina Elizabeth *15.05.1899 x BOTHMA, Frederik Jacobus Daniël de Kock *10.05.1862 ~ 06.07.1862 [NGK Montagu] 06.01.1944 # [Montagu] t 14.07.1896 x KNIPE, Elizabeth Anna *13.09.1869 01.03.1938 #[Montagu] Rachel Jacoba *15.05.1863 ~ 21.06.1863 [NGK Montagu] ??.08.1913 # 18.08.1913 [NGK Montagu register 77j oud] t 18.01.1882 x STEYN, Dirk Cornelius Frederik Hendrik *15.02.1865 ~ 15.07.1865 [NGK Montagu] Martha Maria *2l.05.1866 ~ 19.08.1866 [NGK Montagu] Hester Susanna Francina *1826 ~ 12.10.1826 Gabriël Bartholomeus *1783 ~ 30.11.1783 t 29.04.1804 [Kaapstad] x VAN ZYL, Anna Elizabeth {d/v Frederik van Zyl & Susanna Elizabeth Rossouw} Frederik Hendrik *09.12.1804 03.05.1849 # [Swellendam] ~ 24.03.1805 [Swellendam] t 06.06.1824 [Swellendam] x LUWES, Maria Petronella *26.03.1805 Maria Susanna Petronella *30.03.1826 [Swellendam] 16.05.1904 # [Hoopstad] ~ 02.07.1826 [Swellendam] t 1845 x JORDAAN, Louis Jacobus Gabriël Bartholomeus Jacobus *16.08.1827 [Swellendam] 16.06.1904 ~ 06.04.1828 [Swellendam] x CILLIERS, Anna Magdalena 1908 (Anna) > Hy is van Montagu na Reddersburg in 1871, later na Hoopstad. haar SK: VAB MHG C1472 Frederik Hendrik *24.07.1853 [Montagu] 15.12.1904 {gedood deur weerlig op sy plaas naby Hoopstad} x JORDAAN, Martha Maria Elizabeth 1935 > haar SK: VAB MHG 27225 Andreas Francois *06.10.1875 (Frans) 22.03.1934 # [Lichtenburg] t 24.05.1897 [NGK Bothaville] x HAMMAN, Emerentia Christina Wilhelmina *07.12.1860 14.06.1950 > Met hulle troue was hy 21, en boer van Doornlaagte, Kroonstad. Sy was 17, en van Knoffelfontein, Kroonstad. Hulle het geboer ? op Erfdeel, Odendaalsrus ?. Sy naam "Andreas" is moontlik "Andries" Isabella Catharina *20.03.1898 [Doornlaagte, distr Hoopstad] 20.10.1901 [Brandfort Konsentrasiekamp] > volgend SK VAB MHG C1016 oorlede in "Refugee Camp" te Brandfort Gabriël Bartholomeus Jacobus *30.07.1899 [Doornlaagte, dis Hoopstad] 13.10.1901 [Brandfort Konsentrasiekamp] > volgens SK VAB MHG C1017 oorlede in "Refugee Camp" te Brandfort Josias Hendrik *18.02.1904 07.11.1967 # [Pretoria,Silverton,Dykor-weg] x VENTER, Anna Elizabeth *03.08.1900 (Annie) 11.04.1995 #[Pretoria,Silverton,Dykor-weg] Andries Francois *25.12.1927 x NN Jannie Pieter Jacobus *23.10.1929 15.04.1961 [Transvaal] x

[1737] c1d8e7f10g4h3i1, [1738] c1d8e7f10g4h3i2. [1739] c1d8e7f10g4h3i2j1, [1740] [1741] [1742] [1743] [1744] c1d8e7f10g4h3i2j2, c1d8e7f10g4h3i3, c1d8e7f10g4h4, c1d8e7f10g5, c1d8e7f10g6.

[1745] c1d8e7f10g6h1, [1746] c1d8e7f10g7, [1747] c1d8e7f10g8, [1748] c1d8e7f11. [1749] c1d8e7f12, [1750] c1d8e7f13. [1751] c1d8e7f14, [1752] c1d8e8, [1753] c1d9. [1754] c1d9e1. [1755] c1d9e1f1, [1756] c1d9e1f2.

[1757] c1d9e1f2g1.

[1758] c1d9e1f2g1h1.

[1759] c1d9e1f2g1h1i1,

[1760] c1d9e1f2g1h1i2.

[1761] c1d9e1f2g1h1i3.

[1762] c1d9e1f2g1h1i3j1. [1763] c1d9e1f2g1h1i3j1k1. [1764] c1d9e1f2g1h1i3j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 72

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1765] c1d9e1f2g1h1i3j2k1, [1766] c1d9e1f2g1h1i3j2k2, [1767] c1d9e1f2g1h1i3j2k3. [1768] c1d9e1f2g1h1i3j2k3l1. [1769] c1d9e1f2g1h1i3j3. VICTOR, Carolina Isabella *03.02.1936 Magdalena Dorothea *17.09.1954 (Magda) > 2001: woon op Richardsbaai Anna Elizabeth *14.07.1957 x KRUGER, Petrus Hermanus > Kruger kind: (1) Carolina Isabella *24Okt75 Pieter Jacobus *24.07.1967 x NN Pieter Jacobus *10.11.1992 Josias Hendrik *26.07.1931 [Lichtenburg] (Sas) 05.11.1984 t 02.05.1953 [Pretoria] x BLOM, Danielina Susara Cornelia *09.03.1931 [Pretoria] (Dollie) > 2001: sy woon in Bellville Susan Lucia *13.01.1954 [Benoni] (Lize) t 01.12.1973 [Pretoria] x VAN RENSBURG, Gerrit *02.05.1948 > Van Rensburg kinders: (1) Meiring *16Mrt79; (2) Danielle *12Aug81; (3) Janna *29Mrt85 Josias Hendrik *22.06.1958 [Pretoria] (Henk) t 04.07.1981 [Pretoria] x VON BACKSTRÖM, Aletta *25.09.1960 Niel *08.03.1988 Sias *06.09.1991 Aubrey *23.11.1993 Dana Blom *07.10.1963 [Pretoria] (Dana) Willem Thomas *19.04.1933 [Standerton] {Ds.} x HONIBALL, Anna Maria *02.12.1934 [Heidelberg, Tvl.] (Miemie) > 2001: woon op Naboomspruit; Hy was NGKerk Predikant: voltooi studie 1958, Orden 1959, Waterberg-Noord, 1962 Machadodorp, 1965 Pietpotgietersrus, 1968 Boksburg-Oos, 1973 Winterton, 1978 Pietpotgietersrus, 1982 Kemptonpark-Suid, 15 Mei 1988 emeritus. Miemie is d.v. Adriaan Pieter HONIBALL and Maria Isabella Johanna Catharina COETZER Isabel *28.03.1960 Annalize *23.11.1961 Pieter Jacobus *24.09.1965 {2-ling} x VAN ASWEGEN, Janine > 2005: Hy is ook `n belasting bestuurder by ANZ Bank. Janine is `n interne ouditeur by NZ Trade & Enterprise. Hulle kom van Pretoria, is al ses jaar in New Zealand en woon in Tawa. Bron: webblad: Afrikaanse Kerk, Wellington, NZ Talya *2001 [New Zealand] 2005: sy is 4 jaar oud. George Frederik *24.09.1965 {2-ling} x POTGIETER, Ada Ruan Willem *06.05.1995 [Potchefstroom] Rynhardt Lious *13.01.1998 [Pretoria] Marina *20.04.1968 Gabriël Bartholomeus Jacobus *08.07.1934 t 07.10.1961 x KRUGER, Henriette Suzanne *28.03.1938 > 2001: woon in Pretoria Hy was NGKerk predikant; studies voltooi 1960, georden 1961 op Waterval-Boven, 1964 Derdepoort, 1969 demissie, verdere studie, 1970 Zeerust, 1972 NGKA Letaba, 1976 NGK Olifantsfontein, 1981 Middelburg, Tvl, 1982 Middelburg-Wes, 30 Sept 1992 emeritus. Clara Sophia *30.01.1963 t 03.10.1987 x DE WET, Petrus Arnoldus *18.10.1960 Josias Hendrik *21.05.1964 (Sas) x JANSE VAN RENSBURG, Michelle *09.06.1968 > Dr/Ds. 2004: Hy is 'n gestuurde van die NGK Pretoria- Oosterlig gemeente. 2004: "Mission enabler to the URC Sussex synod in England". 2001: werk in Simferopol (Krim, Oekraine) Sachelle *31.08.1996 Gabriëla *12.10.1998 Adam Barnard *05.11.1966 t 08.12.1990 x GROBBELAAR, Rita *18.03.1969 Gabriël *02.08.1969 Anna Elizabeth *11.04.1971 t 01.05.1999 x FOURIE, Theunis Gerhardus *19.06.1970 Henriette Suzanne *12.05.1973 t 07.01.1995 x MULLER, Thomas Ignatius *25.11.1972 Magdalene Elizabeth Venter (Dalene) x MARAIS, NN > 2001: woon op Richardsbaai Pieter Marthinus *12.11.1940 (Boet) t 12.12.1964 [Pretoria] x DRIESCHER, Johanna Louisa *20.02.1944 [Ysterplaat] (Hannie) > 2001: woon in Pretoria

[1770] c1d9e1f2g1h1i3j3k1.

[1771] c1d9e1f2g1h1i3j3k2. [1772] [1773] [1774] [1775] [1776] c1d9e1f2g1h1i3j3k2l1. c1d9e1f2g1h1i3j3k2l2. c1d9e1f2g1h1i3j3k2l3. c1d9e1f2g1h1i3j3k3. c1d9e1f2g1h1i3j4.

[1777] c1d9e1f2g1h1i3j4k1, [1778] c1d9e1f2g1h1i3j4k2, [1779] c1d9e1f2g1h1i3j4k3.

[1780] [1781] [1782] [1783] [1784] [1785]

c1d9e1f2g1h1i3j4k3l1. c1d9e1f2g1h1i3j4k4, c1d9e1f2g1h1i3j4k4l1. c1d9e1f2g1h1i3j4k4l2. c1d9e1f2g1h1i3j4k5, c1d9e1f2g1h1i3j5.

[1786] c1d9e1f2g1h1i3j5k1, [1787] c1d9e1f2g1h1i3j5k2.

[1788] c1d9e1f2g1h1i3j5k2l1, [1789] c1d9e1f2g1h1i3j5k2l2, [1790] c1d9e1f2g1h1i3j5k3. [1791] c1d9e1f2g1h1i3j5k4. [1792] c1d9e1f2g1h1i3j5k5, [1793] c1d9e1f2g1h1i3j5k6, [1794] c1d9e1f2g1h1i3j6. [1795] c1d9e1f2g1h1i3j7.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 73

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1796] c1d9e1f2g1h1i3j7k1. [1797] c1d9e1f2g1h1i3j7k1l1. [1798] c1d9e1f2g1h1i3j7k1l2. [1799] c1d9e1f2g1h1i3j7k2. Josias Hendrik *19.11.1965 [Wynberg, KP] (Sias) t 07.12.1991 [Witbank] x VENTER, Nannette *12.09.1965 Pieter Marthinus *01.09.1994 (Marnus) Catharina Beatrix *16.02.1996 (Tarien) Johanna Louisa *08.02.1967 [wynberg, KP] (Louise) t 15.12.1990 [Pretoria] x JANSE VAN RENSBURG, Jan *17.10.1964 > kinders: (1) Joalise *02/12/1993 (2) Henrico *11/07/1996 Pieter Marthinus *17.05.1968 [Pretoria] (Pieter) t 26.11.1994 [Pretoria] x LEWIS, Collette *21.10.1973 Kiah *18.01.1997 Franco *27.11.2000 Anna Elizabeth *25.06.1971 [Pretoria] (Annelien) t 05.10.1991 [Pretoria] x TEIFEL, Harry Heinz *20.06.1969 > kinders: (1) Mischa *23/04/1992 (2) Mianca *02/06/1995 Ennoren Christiaan Wilhelm *27.05.1942 [Lichtenburg] (Enno) 19.01.1994 t 28.09.1974 [Paarl] x BRUWER, Susanna Marleen *27.12.1947 [Paarl] (Marleen) > 2001: sy woon in die Strand Lerena *11.08.1975 [Paarl] (Lerena) t 10.07.1999 [Strand] x COERTZEN, Rudolf Johannes *18.08.1975 Anneri *28.02.1978 [Paarl] (Anneri) Ennolene *23.10.1981 [Paarl] (Ennolene) Herman August Wilhelm *23.09.1943 (Herman) x NN, Hester > 2001: woon in Pietermaritzburg hulle het 2 kinders. Hy matrikuleer in Pretoria in 1961 hy werk daarna in verskeie poste in die Natalse Prov. Administrasie, en word Mei 1990 'n Hoofdirekteur van Gesondheidsdienste in KwaZulu-Natal. Hy tree af einde 2005. Anna Magdalena *23.03.1905 x SNYMAN, Hendrik Andries *29.08.1903 [Bethulie] 20.12.1975 [Louis Trichardt] > Snyman kinders: (1) Emmerentia Christina Wilhelmina Conradie x ERASMUS; (2) Anna Magdalena x ERLANK; (3) Hendrik Andries x NAUDE. Gabriël Bartholomeus Jacobus *14.05.1906 04.07.1982 # [Nuwe begraafplaas, Ventersdorp] t 15.04.1930 x VAN WYK, Wilhelmina Maria *21.09.1907 04.07.1982 #[Nuwe begraafplaas, Ventersdorp] Wilhelmina Maria *24.01.1934 t 14.12.1958 x STEENKAMP, Andries Lukas Johannes Andries Francois *03.10.1937 t 07.06.1959 x GOUWS, Susanna Johanna Maria *19.02.1938 % 1978 Martha Susara *05.05.1962 x VAN DER WALT, NN Wilhelmina Maria *17.01.1965 x VENTER, NN Jacob Johannes Abraham *31.08.1940 (Japie) t 17.08.1962 x CONRADIE, Ina *01.09.1939 (kode?) > 1998: Hy is werksaam by SANW Geneeskundige Diens Gabriël Bartholomeus Jacobus *14.10.1963 t 08.12.1983 x SMIT, Marina Alida Ina Elizabeth *14.07.1985 Jacqueline *18.03.1989 Johannes Bartholomeus Abraham *03.06.1991 Johannes McDonald *29.01.1965 > NOTA: In Ventersdorp se ou begraafplaas is 'n "Johannes McDonald" begrawe; hy is oorlede op 23.06.1971. Esti Reanna *03.02.1967 t 28.04.1989 x COETZEE, Jacobus Stephanus Gabriël Bartholomeus Jacobus *08.01.1944 x MEYER, Judith Cilliers > NOTA: In Tuin Kop begraafplaas is 'n "Gabriël Bartholomeus Jacobus" wat op 29.02.2000 oorlede is - nie noodwendig j4 nie. Louise *01.04.1969 Elria *24.08.1973 Judy *25.02.1975 Willem Christoffel *11.04.1949 x SMITH, Helena Wilhelmina Maria *03.07.1980 (Elmarie) {2-ling} Helena *03.07.1980 (Helen) {2-ling} Andries Francois *31.10.1909 {Lichtenburg} t 10.12.1929 x THEUNISSEN, Gabelina Johanna *14.07.1910 Andries Francois *02.01.1931 t 25.07.1953 x ROUX,

[1800] c1d9e1f2g1h1i3j7k3. [1801] c1d9e1f2g1h1i3j7k3l1. [1802] c1d9e1f2g1h1i3j7k3l2. [1803] c1d9e1f2g1h1i3j7k4.

[1804] c1d9e1f2g1h1i3j8.

[1805] c1d9e1f2g1h1i3j8k1. [1806] c1d9e1f2g1h1i3j8k2. [1807] c1d9e1f2g1h1i3j8k3. [1808] c1d9e1f2g1h1i3j9.

[1809] c1d9e1f2g1h1i4,

[1810] c1d9e1f2g1h1i5.

[1811] c1d9e1f2g1h1i5j1, [1812] c1d9e1f2g1h1i5j2. [1813] c1d9e1f2g1h1i5j2k1, [1814] c1d9e1f2g1h1i5j2k2, [1815] c1d9e1f2g1h1i5j3. [1816] c1d9e1f2g1h1i5j3k1. [1817] [1818] [1819] [1820] c1d9e1f2g1h1i5j3k1l1, c1d9e1f2g1h1i5j3k1l2, c1d9e1f2g1h1i5j3k1l3. c1d9e1f2g1h1i5j3k2.

[1821] c1d9e1f2g1h1i5j3k3, [1822] c1d9e1f2g1h1i5j4.

[1823] [1824] [1825] [1826] [1827] [1828] [1829]

c1d9e1f2g1h1i5j4k1, c1d9e1f2g1h1i5j4k2, c1d9e1f2g1h1i5j4k3, c1d9e1f2g1h1i5j5. c1d9e1f2g1h1i5j5k1, c1d9e1f2g1h1i5j5k2, c1d9e1f2g1h1i6.

[1830] c1d9e1f2g1h1i6j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 74

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1831] c1d9e1f2g1h1i6j1k1. [1832] c1d9e1f2g1h1i6j1k1l1. [1833] c1d9e1f2g1h1i6j1k1l2, [1834] c1d9e1f2g1h1i6j2, Johanna Maria *16.07.1935 > j1 se vrou is suster van j2 se man. Andries Francois *24.05.1954 x KUHN, Annelize *06.03.1957 Mario *26.02.1982 Andria *25.02.1983 Anna Maria Elsabe *06.07.1944 [Lichtenburg] (Annatjie) t 02.12.1961 x ROUX, Wynand Johannes Christoffel *22.11.1940 [Coligny] (Wynand) > j2 se man is broer van j1 se vrou. ROUX kinders: (1) Wynand Johannes Christoffel *19.10.1962 [Coligny] (Wynand) > 2009: Woon in Pretoria; (2) Gabelina Johanna *23.04.1964 [Coligny](Ina) > 2009: woon in Pretoria, reeds vir 26 jaar werksaam in SAN Weermag; (3) Martha Maria Magdalena *23.05.1965 [Coligny](Martie) x PRETORIUS, NN > 2009: woon in Zambië; (4) Anna Maria Elsabe *08.02.1968 [Coligny] (Ansie) x TRUTER, NN > 2009: Woon in Pretoria. Isabella Catharina *02.07.1911 t 1934 x MALAN, Willem Stephanus *13.10.1908 xx STEYN, NN XXX WALLIS, Frederick Christoffel % 1980 Frederik Hendrik Rudolphus {Syferpan, Coligny} 02.12.1983 ~ 22.06.1914 t 01.10.1940 x LIEBENBERG, Martha Johanna Conradie *07.02.1914 Andries Francois *05.09.1942 t 19.12.1970 x NAUDÉ, Aletta Adriana *19.12.1947 > hy is van Coligny Frederik Hendrik *15.03.1973 (Frikkie) t 05.03.2005 x MARAIS, Elna *06.09.1971 > 2008: hulle woon op Syferpan, Coligny. Andries Francois *01.06.2006 Emari 14.03.2009 Tobias Christiaan *16.10.1974 Hannelie *16.09.1976 Lourens Petrus *12.12.1944 (Lourens){Ds.} ??.??.2004 t 04.07.1970 x DE VILLIERS, Gertruida Johanna *15.10.1947 > 2004 woonagtig op Senekal. Na 'n aantal jare in die sakewêreld skryf hy in 1979 aan die Univ. Stellenbosch in en hy behaal sy B.Th in 1981 en sy Lisensiaat in Teologie in 1982, Hy het 1981-1982 op die TSR gedien; was in sy 4de jaar klasprimarius. In 1983 is hy in NG Kerk Burgerspark in Pretoria georden en was daar werksaam tot Junie 2000. Amanda Loren *27.06.1982 {aangenome kind} Gerhard *01.07.1985 {aangenome kind} Frederik Hendrik *25.06.1946 (Frikkie) {Ds.} 01.03.1982 {in motorbotsing by Ventersdorp} t 03.04.1971 x ROSSOUW, Marie *24.02.1948 (Marietjie) > Hy was van 1980 mede-leraar van ds. Sam Buti, Moderator van die NG Kerk in Afrika(NGKA), 'n persoonlike vriend van hom, en die eerste wit predikant wat lid van die NGKA geword het. Hy het ná sy studie aan die Universiteit van Pretoria in Nederland gaan studeer, waar hy in 1979 in 'n gemeente as predikant georden is. Ná sy terugkoms het hy geweier om voor 'n eksamenkommissie van die NG Kerk te verskyn om in die moederkerk gelegitimeer te word. Hy het hom by die NGKA aangesluit. Ds. Conradie het dieselfde salaris as ander swart predikante verdien, wat aansienlik minder was as dië van wit predikante. Ds. Conradie, wat bekend was vir sy uitgesproke teenkanting teen apartheid, is in die begraafplaas van Alexandra begrawe die enigste blanke wat tot dusver (1982) daar begrawe is. {koerantberig} Frederik Hendrik *02.03.1982 Maria Susanna Elizabeth *13.12.1947 t 16.08.1975 x LOUW, Tobias Herold *30.08.1951 Emmerentia Christina Wilhelmina *30.01.1951 t 13.12.1975 x ENGELBRECHT, Christiaan Stephanus *27.12.1952 Emmerentia Christina Wilhelmina *11.12.1916 21.01.1969 x CHRISTIE, Johannes Petrus *17.12.1907 1969

[1835] c1d9e1f2g1h1i7, [1836] c1d9e1f2g1h1i8. [1837] c1d9e1f2g1h1i8j1. [1838] c1d9e1f2g1h1i8j1k1. [1839] [1840] [1841] [1842] [1843] c1d9e1f2g1h1i8j1k1l1. c1d9e1f2g1h1i8j1k1l2. c1d9e1f2g1h1i8j1k2. c1d9e1f2g1h1i8j1k3, c1d9e1f2g1h1i8j2.

[1844] c1d9e1f2g1h1i8j2k1, [1845] c1d9e1f2g1h1i8j2k2. [1846] c1d9e1f2g1h1i8j3.

[1847] c1d9e1f2g1h1i8j3j1. [1848] c1d9e1f2g1h1i8j4, [1849] c1d9e1f2g1h1i8j5, [1850] c1d9e1f2g1h1i9,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 75

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1851] c1d9e1f2g1h2, Maria Petronella Elizabeth *11.12.1878 ~ 03.08.1878 [NGK Montagu] 24.06.1971 # [Odendaalsrus, OVS] x TALJAARD, Hendrik Petrus *01.10.1885 13.08.1961 > Taljaard kind (1) Hendrik Petrus *23Jul1939 24Jun1999 Gabriël Bartholomeus Jacobus *14.12.1880 [Odendaalsrus-omgewing] (Gawie) 17.07.1957 t 24.10.1905 x TALJAARD, Clara Isabella *31.10.1887 03.02.1938 > haar SK: VAB MHG 29598 Frederick Hendrik *21.09.1906 [Odendaalsrus] (Frikkie) 18.12.1992 # [Odendaalsrus] t 22.01.1929 x NEL, Elizabeth Johanna *12.09.1908 [Odendaalsrus] (Bettie) 29.04.1977 Gabriël Bartholomeus Jacobus *12.03.1931 [Odendaalsrus] (Gawie) 09.03.1991 x FERREIRA, Cornelia Dorothea *08.12.1936 [Odendaalsrus] (Dora) Violet Alet *17.09.1957 (Alet) x NEL, Pieter Frederick Hendrik *03.03.1965 [Odendaalsrus] (Frikkie) t 09.12.1989 [Wesselsbron] x DE WET, Elize *03.03.1965 [Odendaalsrus] (Elize) Gabriël Bartholomeus Jacobus *17.10.1985 [Odendaalsrus] (Gawie) Pieter Dewet *25.10.90 [Odendaalsrus] (Dewet) Judith Susara Johanna *09.05.1948 Susanna Philippina *17.09.1908 t 31.01.1928 x NEL, Pieter Willem Adriaan Dirk Cornelius *08.10.1921 07.01.1984 # [Ventersburg] t ??.05.1946 x TALJAARD, Clara Isabella *04.07.1913 26.04.1984 #[Ventersburg] Maria Petronella Elizabeth *29.10.1948 Martha Maria Johannes Lodewikus *14.03.1883 31.12.1959 t 30.06.1907 x ROSSOUW, Catharina Margrietha Elizabeth *21.01.1890 18.04.1975 Frederik Hendrik *12.05.1908 19.10.1989 t 21.04.1931 x ACKERMAN, Hester Susanna Maria *22.07.1914 19.02.1999 Elsie Maria Catharina *13.08.1932 (Elsie) x BLIGNAUT, Alwyn Jacobus *12.01.1929 Johannes Lodewikus *26.08.1934 (Jannie) t 30.01.1954 x ENGELBRECHT, Martha Gertruida Maria *22.06.1937 > hy was skilder by die S.A.S. op Springfontein Estelle Johanna *08.03.1955 x BOTHA, Johannes Hendrik Jacobus *26.03.1950 Selda Esther *30.09.1956 x PHILIPE, Kosta *31.10.1956 Frederik Hendrik *04.01.1959 (Frikkie) x KÜHN, Aletta Petronell *23.08.1963 {moeder van k3l1, k3l2} xx MARAIS, Elmarie *27.01.1965 > 2004: woonagtig in Namibië Johann Eckhardt *25.06.1987 Johann Frederik *22.09.1989 Johannes Gerhardt *13.09.1994 Johannes Lodewikus *11.09.1960 (Wikus) t 22.09.1984 x THERON, Alice *12.02.1963 Germari Alice *24.05.1988 Loandri *25.04.1989 Cornelia Dorothea *26.05.1962 x ENGELBRECHT, Adriaan Willem *11.05.1959 Hester Susanna Maria *13.11.1963 x VAN HEERDEN, Pieter Willem *08.08.1959 Johannes Tobias *17.08.1970 (Johannes/Tobie) x SMITH, Amanda Francis *08.10.1972 (Mandy) > 2003: Het ongeveer 2002 verhuis na Skotland, waar hy by die Heilsleër betrokke is. Sy vrou is van Skotse afkoms, meer het in Johannesburg groot geword. Jean-Luc *27.04.1995 Kirsten *21.10.1997 Catharina Magrietha Elisabeth *24.08.1937 (Tina) x HAASBROEK, Leonard *12.09.1934 Hermanus Christoffel *13.10.1940 (Manie) 07.06.1985 x SAAIMAN, Maria Judith *06.01.1942 (Rita) 31.03.1983 xx RHEEDER, Sonia *25.03.1955 > sy eerste vrou was oorspronklik vanaf Brandfort.

[1852] c1d9e1f2g1h3.

[1853] c1d9e1f2g1h3i1.

[1854] c1d9e1f2g1h3i1j1. [1855] c1d9e1f2g1h3i1j1k1, [1856] c1d9e1f2g1h3i1j1k1. [1857] c1d9e1f2g1h3i1j1k1l1. [1858] c1d9e1f2g1h3i1j1k1l2. [1859] c1d9e1f2g1h3i1j2, [1860] c1d9e1f2g1h3i2, [1861] c1d9e1f2g1h3i3. [1862] c1d9e1f2g1h3i3j1, [1863] c1d9e1f2g1h3i4, [1864] c1d9e1f2g1h4. [1865] c1d9e1f2g1h4i1. [1866] c1d9e1f2g1h4i1j1, [1867] c1d9e1f2g1h4i1j2. [1868] c1d9e1f2g1h4i1j2k1, [1869] c1d9e1f2g1h4i1j2k2, [1870] c1d9e1f2g1h4i1j2k3.

[1871] [1872] [1873] [1874]

c1d9e1f2g1h4i1j2k3l1. c1d9e1f2g1h4i1j2k3l2. c1d9e1f2g1h4i1j2k3l3. c1d9e1f2g1h4i1j2k4.

[1875] c1d9e1f2g1h4i1j2k4l1, [1876] c1d9e1f2g1h4i1j2k4l2, [1877] c1d9e1f2g1h4i1j2k5, [1878] c1d9e1f2g1h4i1j2k6, [1879] c1d9e1f2g1h4i1j2k7.

[1880] c1d9e1f2g1h4i1j2k7l1. [1881] c1d9e1f2g1h4i1j2k7l2. [1882] c1d9e1f2g1h4i1j3, [1883] c1d9e1f2g1h4i1j4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 76

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1884] c1d9e1f2g1h4i1j4k1, [1885] c1d9e1f2g1h4i1j4k2, [1886] c1d9e1f2g1h4i1j4k3, [1887] c1d9e1f2g1h4i1j4k4. [1888] c1d9e1f2g1h4i1j5, [1889] c1d9e1f2g1h4i1j6. [1890] c1d9e1f2g1h4i1j7, [1891] c1d9e1f2g1h4i1j8. [1892] c1d9e1f2g1h4i1j8k1. [1893] c1d9e1f2g1h4i1j8k2. [1894] c1d9e1f2g1h4i2, [1895] c1d9e1f2g1h4i3. Adriana *30.06.1961 x DU TOIT, Marius Francois Conrad *12.12.1959 > 2003: sy woon Florida, VSA, werk: arbeidsterapeut she has 3 children 2 Girls & 1 Boy Madeleine *08.02.1964 t [Kaiserslautern, Duitsland] x FRIEHS, Achim Walter *22.12.1962 > 2003: sy woon in Duitsland, werk: goudsmit she has 2 children 2 Boys Elmarie *28.08.1968 [Vryheid] t 24.05.1996 [Nelspruit] x LITTLE, Grant *27.11.1967 > 2003: Stays in Linden she has 2 children 2 Boys Christo *13.10.1975 > 2003: Works as Chem. Eng. at Ngodwana (near Nelspruit) Studied at Cape Technikon M.Tech Chemical Engineering Hester Susanna Maria *27.09.1943 x KOK, Marthinus Jacobus *21.05.1918 19.06.1983 Frederik Hendrik *28.09.1950 (Boetie) 16.12.1950 Frederika Hendrika *25.08.1952 (Rika) x VAN DER MERWE, Johannes Francois *27.09.1951 Diederik Johannes *18.05.1956 (Diekie) t 11.08.1979 x JANSE VAN RENSBURG, Annalize *24.08.1956 Frederik Hendrik *08.04.1981 Michiel Christoffel *11.04.1985 Aletta Catharina Johanna *08.01.1910 x COMBRINCK, Jan xx STRYDOM, Johannes Nicolaas Stephanus Gert Marthinus *09.02.1913 {Dover} 07.09.1976 # [Vredefort, Vrystaat] x COMBRINCK, Hester Maria *c.1915 > sy is d.v. Louis Johannes COMBRINCK *2/12/1876 & Martha Maria Elizabeth SNYMAN Martha Maria Elizabeth x BOTES, Jacobus Abraham Johannes Jacobus Lodewicus *27.05.1936 ~ 02.08.1936 [Brandfort] 29.01.1999 # [Odendaalsrus] x DU PLESSIS, Elizabeth Catharina *06.12.1936 19.09.1996 #[Odendaalsrus] Gert Marthinus *07.09.1959 Maarten Andries Petrus *16.01.1961 Susanna Maria *16.06.1963 Catharina Maria Elizabeth *25.10.1940 Louis Johannes Wilhelmina *25.06.1943 Hester Maria *20.02.1953 Johannes Lodewikus *25.10.1917 {Brandfort} x NEL, Adriana Jacoba Johanna Margaretha *04.09.1941 Catharina Margaretha Elizabeth *23.07.1944 Johannes Lodewikus *16.07.1946 Paula Jacoba *14.09.1947 David Jacobus *16.02.1920 04.02.1971 # [Hoofbegraafplaas, Bloemhof] x HOLTZHAUSEN, Hendrina Jacomina Gabriël Bartholomeus Jacobus *22.07.1923 [Hoopstad] (Gawie) x STRYDOM, Wilhelmina Elsabé *11.09.1924 [Fauresmith] (Biebie) Johannes Lodewikus *24.11.1944 [Bloemfontein] (Wiekie) 15.08.1992 x KOTZE, Getruida Wilhelmina *09.10.1949 [Kroonstad] (Duifie) {na egskeiding trou sy weer met 'n Botes} 04.02.2000 {weens beroerte} tt 1977 xx DU PLESSIS, Gertruida (Gerda) {moeder van k4} > Hy was 'n lokomotiefdrywer by die myn in Welkom; oorlede in 'n lokomotiefbotsing. Gabriël Bartholomeus Jacobus *27.06.1967 (Patrick) x VAN SCHAIK, Diane Leigh (Diane) > 2001: hulle het 3 dogters Chenique *25.01.1996 Meagan *23.11.1997 {2-ling} Jessica *23.11.1997 {2-ling} Dawid Jacobus *12.07.1973 [Welkom] (Daco) t 04.11.1995 [Kroonstad] x WIGGETT, Rochelle *07.02.1975 [Burgersdorp] (Rochelle) > Hy het by sy Conradie grootouers groot geword omdat sy vader weens sy werk min by die huis was. 2001: hulle het een seun Jay-Dee Daco *14.05.1998 [Kroonstad] (Jay-Dee) Carolina Petronella *04.09.1970 x LABUSCHAGNE, Ignatius Michael

[1896] c1d9e1f2g1h4i3j1, [1897] c1d9e1f2g1h4i3j2.

[1898] [1899] [1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] [1907] [1908] [1909] [1910]

c1d9e1f2g1h4i3j2k1. c1d9e1f2g1h4i3j2k2. c1d9e1f2g1h4i3j2k3, c1d9e1f2g1h4i3j3, c1d9e1f2g1h4i3j4. c1d9e1f2g1h4i3j5, c1d9e1f2g1h4i3j6, c1d9e1f2g1h4i4. c1d9e1f2g1h4i4j1, c1d9e1f2g1h4i4j2, c1d9e1f2g1h4i4j3. c1d9e1f2g1h4i4j4, c1d9e1f2g1h4i5.

[1911] c1d9e1f2g1h4i6. [1912] c1d9e1f2g1h4i6j1.

[1913] c1d9e1f2g1h4i6j1k1. [1914] [1915] [1916] [1917] c1d9e1f2g1h4i6j1k1l1, c1d9e1f2g1h4i6j1k1l2, c1d9e1f2g1h4i6j1k1l3, c1d9e1f2g1h4i6j1k2.

[1918] c1d9e1f2g1h4i6j1k2l1. [1919] c1d9e1f2g1h4i6j1k3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 77

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1920] c1d9e1f2g1h4i6j1k4. [1921] c1d9e1f2g1h4i6j2. [1922] c1d9e1f2g1h4i6j2k1. Willem Ignatius *13.07.1978 (Ignatius) Johannes Nicolaas Stephanus *29.01.1950 [Kroonstad] (Nico) x TALJAARD, Maria Gezina *24.08.1947 [Hoopstad] (Riekie) Jacobus Johannes *15.04.1971 [Kroonstad] (Jaco) t 23.09.1995 [Allanridge] x KELLER, Sylvia Maria *10.04.1973 [Odendaalsrus] (Sylvia) > 2000: woon op Kroonstad Gabriel Bartholomeus Jacobus *15.10.1975 x VISSER, Tanya Paulina Magdalena Elizabeth *22.09.1953 Pieter Johannes *19.09.1926 x OLIVIER, Zacharia Maria Magdalena Elizabeth Catharina *16.04.1951 Johannes Lodewikus Jacobus Johannes *06.10.1931 x PRETORIUS, Catharina Elizabeth Johannes Lodewikus *01.11.1954 Catharina Petronella *03.01.1956 Catharina Elizabeth *16.07.1958 Catharina Elizabeth *12.10.1959 Benjamin Aletta Catharina Johanna *03.01.1962 Jacobus Johannes *10.04.1967 Izak Stephanus *10.04.1969 Frederik Hendrik 1935 x GREYLING, Barbara Wilhelmina 1938 > sy SK: VAB MHG 27348, haar SK: VAB MHG 29998 Hester x SWANEPOEL, Jacobus Martha Maria Elizabeth x BODIS, Jacobus Barbara x FAIRLAND, NN Anna Magdalena x ROSSOUW, Gert Marthinus Jacobus Johannes *02.06.1892 t 22.02.1916 x REYNDERS, Martha Johanna Petronella *04.09.1895 Frederik Hendrik {Wesselsbron} x OLIVIER, Rachel Magrietha Petronella Jacobus Johannes *14.02.1951 Johannes Lodewicus *27.06.1958 11.11.2008 > 2008 adres: 16 Woodkirk Street, Dinwiddie, 1401 Elizabeth Catharina *13.05.1961 Johannes Jurgens *26.12.1922 t 08.05.1948 x HARMZEN, Johanna Elizabeth Engela Catharina *04.09.1949 Martha Johanna Petronella *19.07.1954 Heila Maria Sophia x CLAASSEN, Wessel Hendrik Martha Maria Elizabeth *31.03.1927 t 30.07.1946 x CLAASSENS, Arie W Martha Johanna Petronella *04.02.1932 x MALAN, Francois Jacobus Johannes *16.03.1936 x VAN RENSBURG, Catharina Susanna J. Anna Magdalena Carolina *20.08.1960 Martha Johanna Petronella *19.07.1964 Willem *06.02.1895 [Odendaalsrus] (Willie) 1980 t 29.06.1915 x REYNDERS, Susara Johanna Wilhelmina *04.09.1893 [Bothaville] (Sarie) 04.05.1969 Frederik Hendrik *04.03.1916 [Bothaville] (Frikkie) t 15.01.1944 x CLASE, Catharina Susanna *03.03.1917 [Bothaville] (Tryna) > Bultfontein Willem Cornelis *20.08.1955 [Johannesburg] (Wimpie) t 11.01.1995 [Senekal] x KOTZE, Margaret Annie *22.08.1954 [Marquard] (Bokkie) > 2001: woon op Senekal; geen kinders Christina Susara *08.01.1958 (Christie) Heila Maria Sophia *23.08.1917 23.04.1966 t 25.09.1938 x TALJAARD, Jacob Cornelis Johannes Jurgens *23.03.1919 16.02.2008 t 12.09.1944 x VAN WYK, Germina Jacoba *01.02.1921 16.07.2002 > woonadres met haar : Tharinehof 6, Bothaville; sy 2008 adr: Huis Maranata, Bothaville. Wybrand Willem *09.10.1945 t 09.09.1967 x KRUGER, Maria Johanna Elizabeth *29.03.1941 Johan *16.12.1969

[1923] c1d9e1f2g1h4i6j2k2. [1924] c1d9e1f2g1h4i6j3, [1925] c1d9e1f2g1h4i7. [1926] c1d9e1f2g1h4i7j1, [1927] c1d9e1f2g1h4i7j2. [1928] c1d9e1f2g1h4i8. [1929] [1930] [1931] [1932] [1933] [1934] [1935] [1936] [1937] [1938] [1939] [1940] [1941] [1942] c1d9e1f2g1h4i8j1. c1d9e1f2g1h4i8j2, c1d9e1f2g1h4i8j3, c1d9e1f2g1h4i8j4, c1d9e1f2g1h4i8j5. c1d9e1f2g1h4i8j6, c1d9e1f2g1h4i8j7. c1d9e1f2g1h4i8j8. c1d9e1f2g1h5. c1d9e1f2g1h5i1, c1d9e1f2g1h5i2, c1d9e1f2g1h5i3, c1d9e1f2g1h6, c1d9e1f2g1h7.

[1943] c1d9e1f2g1h7i1. [1944] c1d9e1f2g1h7i1j1. [1945] c1d9e1f2g1h7i1j2. [1946] c1d9e1f2g1h7i1j3, [1947] c1d9e1f2g1h7i2. [1948] [1949] [1950] [1951] c1d9e1f2g1h7i2j1, c1d9e1f2g1h7i2j2, c1d9e1f2g1h7i3, c1d9e1f2g1h7i4,

[1952] c1d9e1f2g1h7i5, [1953] c1d9e1f2g1h7i6. [1954] c1d9e1f2g1h7i6j1, [1955] c1d9e1f2g1h7i6j2, [1956] c1d9e1f2g1h8. [1957] c1d9e1f2g1h8i1. [1958] c1d9e1f2g1h8i1j1.

[1959] c1d9e1f2g1h8i1j2, [1960] c1d9e1f2g1h8i2, [1961] c1d9e1f2g1h8i3.

[1962] c1d9e1f2g1h8i3j1. [1963] c1d9e1f2g1h8i3j1k1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 78

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1964] c1d9e1f2g1h8i3j1k2. [1965] c1d9e1f2g1h8i3j1k3, [1966] c1d9e1f2g1h8i3j2, [1967] c1d9e1f2g1h8i4. [1968] c1d9e1f2g1h8i4j1, [1969] c1d9e1f2g1h8i4j2. Stephen *22.04.1971 Elmarie *11.05.1974 Anna Dorothea *01.09.1949 t 25.09.1971 x QUIN, Richard Henry Willem Wybrand *21.02.1923 2008 t 06.11.1926 x TALJAARD, Johanna Susanna > 2008 adr: Humansvlakte, Bothaville. Petronella Maria *15.12.1946 t ??.12.1969 x STEYN, Piet Wybrand Willem *04.03.1952 t 24.09.1971 x JACOBS, Magdalena Dalene tt 14.12.1974 xx DE WIT, Monica > 2008 adres: Merlot No. 4, Monumentrylaan, Durbanville. 2008 huweliksstatus: ongetroud. Wybrand Willem *12.04.1972 Hendrik Johannes Jacobus *09.04.1930 1934 Gabriël Bartholomeus Jacobus *11.12.1934 18.06.1958 Martha Maria Elizabeth *??.03.1899 [Doornlaagte, distr Hoopstad] 26.10.1901 [Brandfort Konsentrasiekamp] > SK VAB MHG C665: sy is oorlede in die Hospitaal in die "Refugee Camp", Brandfort Martha Cornelia Susanna *05.06.1855 ~ 23.11.1855 [NGK Montagu] 1918 x GOUWS, Stefanus Andries > haar SK: VAB MHG G1369. Maria Petronella Susanna *20.06.1857 ~ 18.09.1857 [NGK Montagu] t 01.07.1878 [NGK Kroonstad] x HAASBROEK, Johannes Bernardus *c.1854 tt 31.10.1892 [NGK Kroonstad] xx LOMBARD, Daniël Benjamin *c.1868 > Met eerste huwelik was haar man 24jr, boer van Modderfontein, distr Kroonstad en sy was 21jr en van Eendvogelkuil, distr Hoopstad. Met 2de huwelik was haar man 24jr, en boer van Trafalgar, distr Vryburg. Sy was 33jr, en wed. Haasbroek van Damhoek, Bothaville. Hansje Hendrika *20.09.1859 (Hansie) ~ 20.11.1859 [NGK Montagu] t 25.06.1877 [NGK Hoopstad] x GAGIANO, Andreas Johannes *c.1855 tt 19.05.1879 [Kroonstad, landdros] xx VAN DER WESTHUIZEN, Bartholomeus Mattheus *c.1828 > Haar naam is beide as "Hansie" & "Hansje" geskrywe afhangende van die bron. Met haar eerste troue was haar man 22jr, veeboer van Fouchesrust, distr Kroonstad, en sy was 17jr en van Eendvogelhuil, distr Kroonstad. Met haar tweede huwelik was hy 51jr, wewenaar veeboer van Mooiplaats, distr Kroonstad. Sy was toe weduwee Gagiano, en 19jr, en van Windvogelskuil, distr Kroonstad. Haar SK : VAB MHG 16709, sy SK: VAB MHG G117 Gabriël Bartholomeus Jacobus *06.10.1861 ~ 29.12.1861 [NGK Montagu] 06.05.1947 t 06.10.1884 [NGK Kroonstad] x GREYLING, Jacoba Wilhelmina *c.1865 1902 xx GOUWS, Magdalena Dorothea *13.07.1888 19.08.1961 > Met sy 1ste troue was hy 22 jr, en boer van Eenvogelkuil, Hoopstad, en sy 19jr en van Balkfontein, Kroonstad. 1ste vr. se SK: VAB MHG G900. Anna Maria Elizabeth t 02.02.1909 x PIETERSE, Ferdinand Christoffel 1931 > sy SK: VAB MHG 23111 Anna Magdalena *13.03.1888 30.04.1943 # [Doornkraal, Vrede, Distrik Bothaville] t 26.09.1903 x JANSE VAN RENSBURG, Rudolph Johannes Jacoba Wilhelmina Christina *10.10.1896 21.09.1937 t 28.02.1911 x GREYLING, Francois Engelbertus *28.12.1886 (Frans) 14.07.1975 > haar SK: VAB MHG 29160 Gabriël, klein Lodewikus {Steynsrust} Frederik Hendrik *11.08.1911 t 11.11.1962 x VAN DEVENTER, Maria Ebenhaeser *04.06.1913 30.04.1999 > geen kinders, sy was van Olivierstraat 37, Steynsrus. Andries Johannes Stephanus *08.11.1913 [Steynsrust] 03.03.1996 t 05.05.1936 x VAN BILJON, Carolina Marg. *10.04.1915 xx NN, Gesina Jacoba > geen kind, 1996 adr: Huis Onze Rust, Steynsrus. Wybrand Willem *01.08.1864 ~ 04.12.1864 [NGK Montagu] jonk? Anna Magdalena Johanna *19.07.1866 ~ 09.12.1866 [NGK Montagu]

[1970] [1971] [1972] [1973]

c1d9e1f2g1h8i4j2k1. c1d9e1f2g1h8i5. c1d9e1f2g1h8i6. c1d9e1f2g1h9,

[1974] c1d9e1f2g2, [1975] c1d9e1f2g3,

[1976] c1d9e1f2g4,

[1977] c1d9e1f2g5.

[1978] c1d9e1f2g5h1, [1979] c1d9e1f2g5h2, [1980] c1d9e1f2g5h3, [1981] c1d9e1f2g5h4. [1982] c1d9e1f2g5h5. [1983] c1d9e1f2g5h6. [1984] c1d9e1f2g5h7.

[1985] c1d9e1f2g6. [1986] c1d9e1f2g7,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 79

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[1987] c1d9e1f2g8. Wilhelmina Christina *26.11.1868 ~ 14.03.1869 [NGK Montagu] 1919 t 24.10.1888 [NGK Hoopstad] x WESSELS, Wynand Jacobus *c.1865 > Met hulle troue is sy 20jr en van Damlaagte, distr Hoopstad. Hy is 23jr, veeboer van Wonderfontein, distr Hoopstad. Haar SK: VAB MHG W2365 Elizabeth Johanna Maria *10.04.1871 ~ [Montagu] Anna Elizabeth Jacoba *08.06.1829 26.03.1833 [Swellendam] ~ 11.04.1830 [Swellendam] Wilhelmina Christina *05.12.1831 [Ventersmuur] ~ [Swellendam] t 18.09.1853 [Swellendam] x DANIELS, Matthew *1821 > met huwelik was hy 32 jaar oud, en van Achterkogmanskloof, sy was 21, en van Ventersmuur. dogter *25.04.1834 ~ [Swellendam] 02.05.1834 Wybrandt Willem *26.03.1835 ~ 06.03.1836 [Swellendam] 10.11.1915 [Transvaal] # [Brandhoek] t 27.12.1859 [NGK Montagu] x VELDSMAN, Christina Johanna *03.08.1842 1891 > By sy troue is sy naam as "Weibrand" geskrywe. Hy was 24 jaar, en 'n landbouer van Ventersmuur. Sy was 17 en van Rietvallei. Haar SK: VAB MHG V493 Frederik Hendrik *07.03.1861 ~ 07.07.1861 [NGK Montagu] Matthys Christoffel *17.12.1862 ~ 01.02.1863 [NGK Montagu] Christina Johanna *06.12.1864 ~ 07.01.1865 [NGK Montagu] Wybrandt Willem *28.10.1866 ~ 09.12.1866 [NGK Montagu] 18.08.1940 # [Zyferfontein] t 18.06.1890 [NGK Hoopstad] x ESTERHUIZEN, Johanna Petronella *c.1871 1923 #[Zyferfontein] > Met hulle troue was hy 23jr veeboer van Leeuwspan, Winburg, sy was 19jr en van Rietkuil, Hoopstad. Elizabeth Glaudina *20.06.1891 06.06.1972 x ESTERHUIZEN, Rudolf Marthinus *18.08.1881 1967 > Esterhuizenkinders: (source=Alan Laird on Rootsweb) (1) Andries Johannes Hendrik *11mrt1910 (2) Wybrand Willem *2aug1911 (3) Rudolf Marthinus *5jun1913 (4) Petrus Johannes *11jun1915 (5) Johanna Petronella *10jul1918 (6) Johannes Jacobus *8aug1921 (7) Elizabeth Glaudina *4okt1923 (8) Frederik Johannes *12aug1925 (9) Hendrik Christoffel *19apr1927 (10) Lodewyk Johannes *28jun1929 (11) 11de kind (12) 12de kind Wybrand Willem *20.11.1892 (Omie) 01.01.1957 # [Doornplaat] x CONRADIE, Maria Johanna Elizabeth *27.05.1915 (c1d9e1f8g10h2) 26.09.1966 #[Doornplaat] > kinderlose huwelik Christina x SWART, Hendrik Johanna Christina x LAMPRECHT, Willem Frederik Hendrik *21.01.1912 28.03.1912 # [Zyferfontein] > 2 mnde oud Maria Petronella *19.07.1869 ~ 05.09.1869 [NGK Montagu] x COETZEE, NN Hester Helena *23.09.1871 [Montagu] 18.10.1958 # [Ou begraafplaas, Parys] t 10.06.1889 [NGK Hoopstad] x ERASMUS, Jacobus Carel Frederik *c.1850 1922 xx COERTZEN, Rudolf *05.07.1871 14.09.1953 #[Ou begraafplaas, Parys] > Haar name word by troue en ook op sy SK as "Hester Helena" aangegee. Met haar eerste huwelik was haar man 39jr, wewenaar veeboer van Wolvaart, Hoopstad, en sy was 17jr en van Leeuwpan, Hoopstad. Sy SK: VAB MHG 15091. Wilhelmina Christina *13.08.1873 [Montagu] t 13.05.1893 [Hoopstad, Landdros] x VAN RENSBURG, Jan Johannes *c.1858 > Met hulle troue was sy 20jr en van SchweizeReineke, hy was 35jr, wewenaar, en veeboer van Kameelfontein, Hoopstad. Jacobus Johannes *30.11.1875 t 02.02.1903 x ESTERHUIZEN, Heila Susanna Glaudina *29.06.1881 1950 Wybrand Willem *01.11.1903 ("Wiebrand" op grafsteen) 07.01.1923 # [Geysdorp, distr Delareyville] > gedood deur weerlig volgens grafskrif Elizabeth *10.05.1905 Christina Johanna *30.08.1906

[1988] c1d9e1f2g9, [1989] c1d9e1f3, [1990] c1d9e1f4,

[1991] c1d9e1f5, [1992] c1d9e1f6.

[1993] c1d9e1f6g1. [1994] c1d9e1f6g2. [1995] c1d9e1f6g3, [1996] c1d9e1f6g4.

[1997] c1d9e1f6g4h1,

[1998] c1d9e1f6g4h2.

[1999] c1d9e1f6g4h3, [2000] c1d9e1f6g4h4, [2001] c1d9e1f6g4h5. [2002] c1d9e1f6g5, [2003] c1d9e1f6g6,

[2004] c1d9e1f6g7,

[2005] c1d9e1f6g8. [2006] c1d9e1f6g8h1. [2007] c1d9e1f6g8h2, [2008] c1d9e1f6g8h3,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 80

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] c1d9e1f6g8h4, c1d9e1f6g8h5. c1d9e1f6g8h6. c1d9e1f6g8h6i1. c1d9e1f6g8h6i1j1, c1d9e1f6g8h6i1j2. c1d9e1f6g8h6i1j3. c1d9e1f6g8h6i1j4, c1d9e1f6g8h7. c1d9e1f6g8h8. c1d9e1f6g8h9, Heila Susanna Goudina *04.11.1907 Petrus Johannes *05.04.1910 Andries Johannes Petrus *23.04.1913 x NN Jacobus Johannes *04.06.1954 x DEYSEL, Maria Jacoba Carolina Susanna Sofia Carolina *14.09.1977 Andries Johannes Petrus *04.08.1979 Jacobus Johannes *21.01.1982 Carina *23.03.1995 Hendrik Frederik *28.03.1915 Hendrik Christoffel *02.05.1917 Maria Petronella *28.05.1919 08.06.1919 # [Geysdorp, distr Delareyville] Johannes Andries Hendrik *26.12.1920 30.06.1922 # [Geysdorp, dist Delareyville] Matthys Christoffel *11.08.1924 Wybrand Willem *04.04.1928 Gabriël Bartholomeus *16.12.1879 Alwyn Petrus *09.02.1882 06.06.1965 # [Brandhoek plaas] x FOUCHE, Maria Magdalena *09.08.1888 20.12.1974 #[Brandhoek] Susanna Maria *20.06.1907 06.08.1927 # [Brandhoek plaas] > ongetroud Wybrand Willem *12.01.1910 (Wyt) 17.03.1992 # [Leeudoringstad] x CONRADIE, Hester Cornelia Petronella *25.11.1913 (c1d9e1f8g10h1) 15.08.1969 #[Leeudoornstad] Alwyn Petrus *23.07.1936 (Alwyn) 30.08.1997 x DE WAAL, Maria Catharina *06.08.1941 Hester Cornelia Petronella *04.08.1070 (Adri) x DENOON, Deon *10.05.1966 > Denoon kinders: (1) Armand *31/08/1995 (2) Bianca *22/12/1997 Maria Elizabeth *28.06.1942 (Marietjie) 20.05.1992 > ongetroud Maria Magdalena *11.10.1946 (Ria) x RADEMAN, Flip *21.02.1947 > Rademan kinders: (1) Conrad *02/08/1973 x Miems FOURIE *07/01/1974 (2) Philip *30/03/1975 x Yvette LUBBE *23/02/1974 Johannes Jacobus *02.07.1916 08.09.1916 > 2 mnde oud Alwyn Petrus *08.01.1918 08.01.1918 > 1 dag Elzie Sovia *26.02.1885 Andries Lodewikus *02.08.1888 dogter *25.07.1837 ~ [Swellendam] 25.08.1837 Frederik Hendrik *28.08.1838 ~ [Swellendam] 13.07.1881 [Bloemfontein] t 30.01.1860 [Montagu] x VELDSMAN, Maria Elizabeth Johanna *c.1841 1901 > met hulle troue was hy 21jr en 'n landbouer van Ventersmuur. Sy was 19jr en van Rietvallei. sy xx met Godlieb Adolf Zuch Frederik Hendrik *15.10.1860 (Frikkie) ~ 10.02.1861 [NGK Montagu] 24.10.1937 # [plaas Middelburg, Doornkraal, distrik Bothaville] t 14.06.1886 [NGK Winburg] x GREYLING, Margaretha Susanna *04.11.1868 (Martha) 05.04.1963 #[plaas Middelburg, Doornkraal, distrik Bothaville] > Sy SK: VAB MHG 29272, Met hulle troue was hy 25jr en veeboer van Bloemfontein, sy was 18jr en van Winburg. Frederik Hendrik *27.07.1887 27.04.1957 # [plaas Middelburg, Doornkraal, distrik Bothaville] x JANSE VAN RENSBURG, Jacoba Fredrika *03.03. 28.08.1923 #[plaas Middelburg, Doornkraal, distrik Bothaville] xx GREEFF, Carolina Elizabeth *16.03.1907 19.01.1940 #[plaas Middelburg, Doornkraal, distrik Bothaville] xxx VAN RENSBURG, Susanna {Wed.} > 1ste vr. se SK VAB MHG 16494; 2de vr se SK: VAB MHG 31610 NOTA: CONRADIE, PN (Seuntjie); Born: 2 Jun 1930; Died: 2 Jun 1930 Buried: Middelburg, Doornkraal, District Bothaville,Free State, RSA Note: PN (Seuntjie) Conradie; Child of: Fredrik Hendrik Conradie & Carolina Elizabeth Greeff. Christina Magdalena *19.06.1916 t 07.06.1938 x FOUCHE, Pieter Andries Martha Susanna *07.11.1918 t 06.07.1946 x FLEMMING,

[2020] c1d9e1f6g8h10. [2021] [2022] [2023] [2024] c1d9e1f6g8h11. c1d9e1f6g8h12. c1d9e1f6g9. c1d9e1f6g10.

[2025] c1d9e1f6g10h1. [2026] c1d9e1f6g10h2.

[2027] c1d9e1f6g10h2i1. [2028] c1d9e1f6g10h2i1j1. [2029] c1d9e1f6g10h2i2. [2030] c1d9e1f6g10h2i3.

[2031] [2032] [2033] [2034] [2035] [2036]

c1d9e1f6g10h3. c1d9e1f6g10h4. c1d9e1f6g11, c1d9e1f6g12. c1d9e1f7, c1d9e1f8.

[2037] c1d9e1f8g1.

[2038] c1d9e1f8g1h1.

[2039] c1d9e1f8g1h1i1, [2040] c1d9e1f8g1h1i2,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 81

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2041] c1d9e1f8g1h1i3, Daniël F.A. Jacoba Fredrika *28.12.1920 t 16.02.1946 [Bothaville] x STRYDOM, Frederik Jacobus *03.08.1912 [Calitzdorp] 30.06.1984 [Klerksdorp] > Hy is s.v. Louis Hendrik STRYDOM, *1876, x Anna Petronella Margaretha CALITZ, *1885 (Calitzdorp) 15.01.1958 (Matjiesfontein, Pk. Harrisburg) Maria Johanna Elizabeth *08.03.1923 t 20.12.1947 x STRYDOM, Louis Hendrik Anna Christina *11.11.1928 {2de vrou se kind} x JOUBERT, Sarel Stephanus Frederik Hendrik *04.02.1932 28.02.1987 t 11.12.1954 x GROBLER, Martha Maria 1986 Frederik Hendrik *13.04.1956 (Frikkie) t ??.??.1974 x POTGIETER, Anna Aletta % tt 20.9.1980 xx KROCH, Anna Jacoba %% ttt 11.12.2003 xxx DE WET, Elna > 2008: Frikkie werk by Dihlase Consulting Engineers in Bloemfontein. Frederik Hendrik *17.09.1980 Ernst Lodevickus *04.05.1982 Catharina Jacoba *08.01.1988 Jan du Plessis *25.11.1958 t 27.09.1980 x VAN LOGGERENBERG, Melody Quentin *19.07.1987 Carl Kersten > oorlede voor ouderdom 1 jr. Carolina Elizabeth *02.11.1933 Carel Frederik Kersten *09.11.1937 Martha Susanna *28.06.1890 Lucas Cornelis *21.07.1893 15.10.1962 # [Lichtenburg] x HARMZEN, Magdalena Carolina *14.10.1897 (Lenie) 24.11.1969 #[Lichtenburg] {1ste d/v Gerrit Stephanus Harmzen & Elzie Johanna Marais} Christina Johanna *24.02.1896 (Stienie) 18.07.1949 [Somersbult, Dist. Bothaville] x HARMZEN, Herman *25.03.1896 26.02.1980 {1ste s/v Gerrit Stephanus Harmzen & Elzie Johanna Marais} Wybrand Willem *29.03.1899 28.06.1967 x HARMZEN, Susanna Elizabeth Magrietha *29.03.1904 31.05.1967 {2de d/v Gerrit Stephanus Harmzen & Elzie Johanna Marais} Elzie Johanna *25.01.1925 1980? x MATTHEWS, Wessel Johannes Frederik Hendrik *14.06.1928 22.06.1942 Martha Susanna *12.08.1931 x PRETORIUS, Johannes Lodewikus *19.11.1923 12.11.1979 Gerrit Stephanus *01.12.1934 02.01.1990 x BESTER, Lenie {moeder van j1-j3} xx MAREE, Hester Magrietha {moeder van j4} Anna Adriana Susanna Elizabeth Magrietha Marlene Maree Susanna Elizabeth Magrietha *22.04.1939 x VOSTER, Chris xx NEL, Pierre Wybrand Willem *26.01.1943 [Leeudoringstad] ~ [NHK Witpoort] t 12.09.1964 [Klerksdorp] x BOTHA, Christina Johanna *07.09.1946 [Vierfontein](Stiena) ~ [NHK Bothaville (Boomtuin)] Wybrand Willem *19.04.1969 [Klerksdorp] t 03.09.1994 [Sasolburg] x BOTHA, Cornelia Hendrina *27.04.1973 Elzaan *21.01.2000 [Middelburg, Tvl] ~ 02.04.2000 [Middelburg, Tvl] Martha Susanna *11.10.1971 [Klerksdorp] t 12.12.1992 [Klerksdorp] x COETZEE, Gabriël J *04.08.1970 Herman *18.05.1946 x BEZUIDENHOUT, Dorothy Elizabeth *09.01.1948 > 2009: Woon in Centurion, Professor by UNISA, Dept. van Kriminologie. Werk ondervinding: UPE Junior Lektor 1971; PU vir CHO Lektor 1972-1980; UNISA S/Lektor 1981-1981; A/Prof 1981- 1984; Professor 1984Dorothy *09.01.1973 x CILLIERS, Riaan Wybrand Willem *06.12.1975 x GREYLING, Arinda *27.01.1976

[2042] c1d9e1f8g1h1i4, [2043] c1d9e1f8g1h1i5, [2044] c1d9e1f8g1h1i6. [2045] c1d9e1f8g1h1i6j1.

[2046] [2047] [2048] [2049] [2050] [2051] [2052] [2053] [2054] [2055]

c1d9e1f8g1h1i6j1k1. c1d9e1f8g1h1i6j1k2. c1d9e1f8g1h1i6j1k3. c1d9e1f8g1h1i6j2. c1d9e1f8g1h1i6j2k1. c1d9e1f8g1h1i6j3. c1d9e1f8g1h1i7, c1d9e1f8g1h1i8. c1d9e1f8g1h2. c1d9e1f8g1h3.

[2056] c1d9e1f8g1h4.

[2057] c1d9e1f8g1h5.

[2058] c1d9e1f8g1h5i1. [2059] c1d9e1f8g1h5i2. [2060] c1d9e1f8g1h5i3. [2061] c1d9e1f8g1h5i4. [2062] [2063] [2064] [2065] [2066] c1d9e1f8g1h5i4j1. c1d9e1f8g1h5i4j2. c1d9e1f8g1h5i4j3. c1d9e1f8g1h5i4j4. c1d9e1f8g1h5i5.

[2067] c1d9e1f8g1h5i6.

[2068] c1d9e1f8g1h5i6j1. [2069] c1d9e1f8g1h5i6j1k1. [2070] c1d9e1f8g1h5i6j2. [2071] c1d9e1f8g1h5i7.

[2072] c1d9e1f8g1h5i7j1. [2073] c1d9e1f8g1h5i7j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 82

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2074] c1d9e1f8g1h5i7j2k1. [2075] c1d9e1f8g1h6. Clarisa *09.11.2005 Theunis Johannes *08.04.1903 (Theunis) 21.05.1987 x HARMZEN, Susanna Elizabeth Margaretha *28.02.1908 (Sannie) 26.12.1945 {d/v Johannes Harmzen & Magdalena Cecilia Cherlotta van den Berg} tt 13.07.1946 xx DU PREEZ, Janetta *22.05.1923 (Netta) Frederik Hendrik *14.02.1931 (Frikkie) 20.08.2007 x TOLMAY, Catharina Jacoba *10.02.1936 (Kittie) > 2001: woon op Sasolburg; 2007 adr: Lion Cachetstraat 6, Sasolburg. Theunis Johannes *19.03.1956 [Klerksdorp] 20.05.1980 Catharina Jacoba *22.07.1959 [Pretoria] (Rina) x WELDHAGEN, Deon > kinders: Willem Jacobus, Conrad Frederik Petrus Johannes *27.04.1970 (Pieter) t 19.04.1997 [Sasolburg] x KUHN, Lianne *17.08.1971 (Lanie) > 2001: woon op Secunda. Monique *22.12.1999 Heinrich Johann *28.10.2003 Magdalena Cecilia *22.07.1941 23.07.1941 Johannes *29.01.1935 (Jannie) x STOLS, Rita Sophia > 2001: woon op Klerksdorp Mariëtte Sophia *19.02.1962 (Mariëtte) JOUBERT, Jozua Francois Joubert (Jozua) *08.12.1959 > Joubert kinders: (1) Riëtte Sophia Joubert (Riëtte) *24/7/1985 (2) Jozua Francois Joubert (Francois) *18/7/1989. Susanna Elizabeth Margaretha *15.04.1971 (Sanet) BESTER, Sarel Johannes *27.03.1970 (Sarel) > Bester kinders: (1) Sarel Johannes Bester (Sarel) *26/2/1999 (2) Janco Bester *16/3/2001. Theunis Johannes *30.04.1943 (Theunis) > 2001: ongetroud Lucas Cornelis *14.05.1947 [Klerksdorp] (Lucas) t 05.12.1970 [Vrede] x SCHEEPERS, Maria Elizabeth *29.01.1949 [Vrede] (Maureen) > 2001: woon op Sasolburg Maria Elizabeth *26.11.1971 [Vrede] (Marina) t 20.11.1993 [Sasolburg] x DOWLING, Thomas Willem *12.11.1968 > Dowling kinders: (1) Marno Willem *19Okt95; (2) Clarice Elizabeth *23Feb98 Janetta *20.10.1974 [Sasolburg] (Anita) t 12.03.1994 [Sasolburg] x LUCAS, Jean Baptest *28.10.1970 > Lucas kinders: (1) Simeon *30Mrt1997 (2) Sjaen *12Feb2002 Sophia Carolina *07.09.1950 (Sophia) x SMIT, Jurgens Herculaas > Smit kinders: (1) Janetta *16Sep71; (2) Maria Elizabeth *04Mrt73; (3) Martunis Gerhardus *09Nov74; (4) Carolina Maryna *11Des78 Martha Susanna *13.01.1955 (Martie) x VILJOEN, Johannes Hendrikus > Viljoen kinders: (1) Frederick Ferdinand Röth *27Nov77; (2) Maryke Janetta *03Jan82 Janetta *03.11.1958 (Nettie) x ELS, Frederik Johannes > Els kinders: (1) Phillip Christoffel 11Sep78; (2) Frederik Johannes *03Apr85; (3) Alet Sophia 12Des89 Maria Petronella *31.05.1906 x LOOTS, Adriaan Christiaan Christina Johanna *09.10.1862 ~ 28.12.1862 [NGK Montagu] t 18.04.1881 [Bloemfontein] x GROBLER, Stefanus Philippus *c.1858 1924 > Hy was veeboer, 22jr en van Liefdefontein, Bloemfontein; sy was 18jr en van Paardenkuil, Bloemfontein. Sy SK: VAB MHG 17048. Maria Petronella Elizabeth *02.10.1864 ~ 04.12.1864 [NGK Montagu] Hester Helena *04.10.1866 ~ 09.12.1866 [NGK Montagu] 1924 t 23.02.1885 [NGK Bloemfontein] x GREYLING, Johannes *c.1862 > met t is hy 23jr en veeboer van Bloemfontein; sy is 18jr en van Bloemfontein. Haar SK: VAB MHG 17304 Matthys Christoffel *01.09.1868 ~ 11.10.1868 [NGK Montagu] 1869 Maria Johanna Elizabeth *28.09.1870 ~ 17.12.1870 [NGK Montagu] jonk Wilhelmina Christina *1872 1943 t 29.05.1893 [NGK Heilbron] x POTGIETER, Isaac *c.1871 > haar SK: VAB MHG

[2076] c1d9e1f8g1h6i1.

[2077] c1d9e1f8g1h6i1j1. [2078] c1d9e1f8g1h6i1j2. [2079] c1d9e1f8g1h6i1j3. [2080] [2081] [2082] [2083] c1d9e1f8g1h6i1j3k1. c1d9e1f8g1h6ilj3k2. c1d9e1f8g1h6i2. c1d9e1f8g1h6i3.

[2084] c1d9e1f8g1h6i3j1.

[2085] c1d9e1f8g1h6i3j2.

[2086] c1d9e1f8g1h6i4. [2087] c1d9e1f8g1h6i5. [2088] c1d9e1f8g1h6i5j1.

[2089] c1d9e1f8g1h6i5j2. [2090] c1d9e1f8g1h6i6.

[2091] c1d9e1f8g1h6i7. [2092] c1d9e1f8g1h6i8. [2093] c1d9e1f8g1h7. [2094] c1d9e1f8g2,

[2095] c1d9e1f8g3, [2096] c1d9e1f8g4,

[2097] c1d9e1f8g5. [2098] c1d9e1f8g6, [2099] c1d9e1f8g7,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 83

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2100] c1d9e1f8g8. [2101] c1d9e1f8g9, 34898, Met hulle troue was sy 20jr en van Winddam, Heilbron. Hy was 21jr, en veeboer van Uitkyk, Heilbron. Willem Christoffel *06.03.1873 [Montagu] klein Elsie Sophia *09.06.1877 1936 [Transvaal] t 31.05.1898 [NGK Heilbron] x ELS, Marthinus Johannes *c.1877 > Met hulle huwelik was hy 21jr, veeboer van Slootkraal, Heilbron. Sy was van Priston, Heilbron. 'n Ongedoopte kind is in 1901 oorlede. Wybrand Willem *10.05.1879 (Oude) 02.04.1952 # [Doornplaat plaas] t 28.01.1913 x STROEBEL, Maria Elizabeth *16.11.1895 06.05.1940 #[Doornplaat plaas] Hester Cornelia Petronella *25.11.1913 15.08.1969 # [Leeudoornstad] x CONRADIE, Wybrand Willem *12.01.1910 (Wyt)(c1d9e1f6g10h2) 17.03.1992 # [Leeudoringstad] Maria Johanna Elizabeth *27.05.1915 26.09.1966 # [Doornplaat] x CONRADIE, Wybrand Willem *20.11.1892 (Omie)(c1d9e1f6g4h2) 01.01.1957 #[Doornplaat] > kinderlose huwelik Elizabeth Maria Johanna *14.08.1841 ~ 23.01.1842 [Swellendam] t 19.01.1863 [Montagu] x VELDSMAN, Matthys Christoffel *c.1831 > met t was sy 22 en van Ventersmuur; hy was 32 en 'n landbouer van Rietvallei. Anna Elizabeth *15.08.1843 ~ [Swellendam] t 13.12.1862 [Montagu] x DU PLESSIS, Philippus Daniël *c.1842 > met t was sy 19 en van Ventersmuur; hy was 20 en 'n landbouer van Montagu. Andreas Lodewikus Stephanus *22.11.1845 ~ [Swellendam] 24.04.1846 dogter *1847 1847 Francois Wilhelmus *03.06.1849 t 10.06.1874 x NN Elizabeth Maria Johanna *1807 ~ 04.10.1807 x DIEDERICKS, Gert Gabriël Jacobus *1810 ~ 07.10.1810 Francois Wilhelmus/Willem *1813 ~ 07.03.1813 t 04.07.1840 x DU TOIT, Magdalena Susanna 1901 Gabriël Bartholomeus *01.04.1841 Johannes Jacobus *08.11.1845 Anna Elizabeth *22.02.1850 Magdalena Susanna *04.01.1853 Elizabeth Maria Johanna *??.07.1855 ~ 11.11.1855 [NGK Ladismith KP] Agatha Geertruyda *05.06.1860 ~ 12.10.1860 [NGK Montagu] Francois Wilhelmus *??.12.1861 ~ 05.10.1862 [Ladismith KP, NGK] Jacobus Daniël *1786 ~ 13.01.1786 t ??.04.1812 [Swellendam] x MOSEL, Maria Elizabeth {d/v Johannes Matthias Mosel & Susanna Elizabeth le Roux} tt 07.03.1819 [Swellendam] xx KRIEL, Sara Susanna Petronella Frederik Hendrik *14.10.1813 [Goeden Moed, Paarl] ~ 05.02.1814 [Paarl] 22.01.1885 t 04.04.1835 x CONRADIE, Martha Johanna *10.09.1817 (c3d6e3) Maria Elizabeth *06.12.1838 Martha Johanna *29.09.1840 22.02.1918 [Beaufort-Wes] # [naby die NG Kerk] t 14.03.1859 [Montagu] x KRIEL, Johannes David *c.1833 xx ERASMUS, Marthinus Frederik *08.12.1822 [Tulbagh] {s/v Jacobus Lodewicus Erasmus & Maria Margaretha Bruwer} > met haar 1 ste troue, was sy 18 jr en van Goedemoed. Hy was 26 en 'n landbouer van Eendragt. Jacobus Daniël Francois *03.02.1844 11.05.1874 Jacobus Louis/Lodewicus *30.09.1846 (Lewies) x ROUX, Catharina Elizabeth Jacomina Maria *01.12.1870 ~ [Montagu] t 24.10.1905 x STEMMET, Jacobus Martha Johanna *11.05.1874 29.01.1948 # [Dewet Begraafplaas, Worcester] x LAMBERT, John Parker *30.11.1869 (Jan) 22.03.1961 #[Dewet Begraafplaas, Worcester] Catharina Elizabeth *09.11.1876 ~ 12.12.1876 [NGK Montagu] t 15.02.1898 x BEUKES, Albert Hendrik

[2102] c1d9e1f8g10. [2103] c1d9e1f8g10h1, [2104] c1d9e1f8g10h2,

[2105] c1d9e1f9,

[2106] c1d9e1f10,

[2107] c1d9e1f11. [2108] c1d9e1f12, [2109] c1d9e1f13. [2110] c1d9e2, [2111] c1d9e3. [2112] c1d9e4. [2113] [2114] [2115] [2116] [2117] c1d9e4f1. c1d9e4f2. c1d9e4f3, c1d9e4f4, c1d9e4f5,

[2118] c1d9e4f6, [2119] c1d9e4f7, [2120] c1d10.

[2121] c1d10e1. [2122] c1d10e1f1, [2123] c1d10e1f2,

[2124] c1d10e1f3. [2125] c1d10e1f4. [2126] c1d10e1f4g1, [2127] c1d10e1f4g2,

[2128] c1d10e1f4g3,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 84

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2129] c1d10e1f4g4. [2130] c1d10e1f4g4h1, [2131] c1d10e1f4g4h2. [2132] c1d10e1f4g4h2i1. [2133] c1d10e1f4g4h2i2. [2134] c1d10e1f4g4h3. [2135] c1d10e1f4g4h4, [2136] c1d10e1f4g4h5. Frederik Hendrik *12.10.1879 (Frikkie) ~ 14.12.1879 [NGK Montagu] x STEMMET, Rosa Hermina *27.06.1885 (Rosie) Rachel Jacoba *26.11.1905 (Ragel) x JOUBERT, Arrie Jacobus Lodewicus *30.03.1908 (Koos) t 09.06.1939 x SCHLUMS, Ewedine Pieter August Frederick Johan Wilhelm Frederik *21.11.1910 (Jan) t ??.08.1942 x NN, Jacoba Catharina Elizabeth *13.07.1913 (Katy) t 10.09.1935 x BEUKMAN, Abraham Lourens (Apie) Frederick Hendrik *26.01.1916 [Goedemoed, Montagu] (Bokkie) 07.11.1986 # [Montagu] x VELDSMAN, Maria Petronella *27.06.1915 16.06.1968 tt 19.09.1969 [NGK Montagu] xx VAN DEVENTER, Alida Christina *19.09.1921 [Swellendam] > sy tweede vrou se vorige getroude van was Bruwer. Met 2de huw. was hy 'n sweiser, en sy 'n verpleegster. Frederik Hendrik (Freddie) {het op Grabouw gewoon} Rosa Hermina *11.07.1918 (Rosie) 09.07.1921 Jacomina Maria *26.02.1922 (Miempie) t ??.05.1942 x MCDONALD, Frederik Johannes Frederick Lodewicus *27.02.1925 [Montagu] (Conradie) t 25.08.1945 [Seepunt] x DE WAAL, Geesje Maria *25.08.1924 [Leipoldtville] (Gesie) 24.08.2006 [Vredendal] > 2000: woon op Vredendal Johannes Frederik Lodewicus *18.10.1947 [Parow] (Johan) t [Paarl] x VOLSCHENK, Francina Johanna *15.10.1946 (Siska) > 1999: woon op Ceres vanaf 1983. Amelia *17.02.1975 t 2000? [NGK Ceres] x BRINK, Lotie {s/v Gert & Hester Brink van Prince Alfred Hamlet} Rudolf Frederik *29.04.1977 Yolandé *10.12.1980 Geesje Maria *23.10.1951 [Langebaanweg] (Tertia) t 14.04.1973 [Vredendal] x STEENKAMP, Schalk Willem *13.07.1948 > Steenkamp kinders: (1) Geesie Maria *06Jan76; (2) Johlene *17Nov78 Arend Egbertus *28.05.1955 [Wynberg] (Andre) t 23.12.19?? [Grootdrink] x EHLERS, Christina Helena *17.03.1953 (Ina) Elizabeth Maria *05.06.1981 (Elmari) Barend Johannes *10.12.1984 Hendrik Jeremiah *08.05.1928 (Tolkie) 10.12.2004 # [Riebeeck-Kasteel] x PRATT, Magdalena *22.01.1922 01.10.2006 > roudiens op 17/12/2004 in NGK Riebeeck-Kasteel; adres Hoofstraat 19, Riebeeck-Kasteel. Josias Andries Rossouw *28.02.1953 (Andries) x AGGENBAGH, Agnes Magdalene Carika *22.12.1977 Daleen *30.11.1981 Leonard *14.05.1954 x KOTZE, Marlene *16.10.1958 Heinrich *29.09.1986 Hendrik Jeremiah *19.08.1955 (Hennie) x BARNARDO, Esther Sara *30.07.1957 Christo *23.11.1978 Larissa *29.06.1982 Frederik Hendrik *29.04.1957 (Freddie) x SWART, Mariana *31.05.1960 xx MULDER, Martha Wilhelmina *07.08.1963 Elaine *06.10.1979 Marius *29.07.1982 Maritza *26.04.1993 {1ste kind by 2de vrou} Karla *10.06.1996 Eric *29.06.1959 {ongetroud} Elaine *14.11.1965 1967 Alwyn Petrus *06.12.1930 x CHAMBERS, Elizabeth Gertrude > geen kind Hendrik Jeremias *04.12.1885 ~ [Montagu] Maria Elizabeth Johanna *22.10.1888 ~ [Montagu] t 23.05.1911 x COETZER, Jacob Louis

[2137] c1d10e1f4g4h5i1. [2138] c1d10e1f4g4h6, [2139] c1d10e1f4g4h7, [2140] c1d10e1f4g4h8.

[2141] c1d10e1f4g4h8i1. [2142] c1d10e1f4g4h8i1j1. [2143] c1d10e1f4g4h8i1j2. [2144] c1d10e1f4g4h8i1j3. [2145] c1d10e1f4g4h8i2.

[2146] c1d10e1f4g4h8i3. [2147] c1d10e1f4g4h8i3j1. [2148] c1d10e1f4g4h8i3j2. [2149] c1d10e1f4g4h9.

[2150] c1d10e1f4g4h9i1. [2151] [2152] [2153] [2154] [2155] c1d10e1f4g4h9i1j1. c1d10e1f4g4h9i1j2. c1d10e1f4g4h9i2. c1d10e1f4g4h9i2j1. c1d10e1f4g4h9i3.

[2156] c1d10e1f4g4h9i3j1. [2157] c1d10e1f4g4h9i3j2. [2158] c1d10e1f4g4h9i4. [2159] [2160] [2161] [2162] [2163] [2164] [2165] c1d10e1f4g4h9i4j1. c1d10e1f4g4h9i4j2. c1d10e1f4g4h9i4j3. c1d10e1f4g4h9i4j4. c1d10e1f4g4h9i5. c1d10e1f4g4h9i6. c1d10e1f4g4h10.

[2166] c1d10e1f4g5. [2167] c1d10e1f4g6,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 85

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2168] c1d10e1f4g7. [2169] c1d10e1f5. [2170] c1d10e1f5g1. Jacobus Lodewikus *23.11.1892 ~ [Montagu] t 19.05.1914 x MARAIS, Maryna Johanna Aletta Frederik Hendrik *27.01.1849 t 25.07.1876 x LAMBERT, Christina Cornelia > die Lambert familie was van Ierse afkoms. Frederik Hendrik *17.04.1878 (Frikkie) ~ 03.06.1877 [NGK Montagu] 17.10.1930 t 14.03.1899 x DE KOCK, Adriana Maria *11.05.1879 [Tulbagh] (Janie) 25.08.1954 > Volgens oorlewering het hierdie Conradies eers in Montagu omgewing geboer, maar die plaas is aan 'n Duitser verkoop, en dit het oneenheid onder die familie gesaai, en van die familie is De Doorns toe. 'n Familie foto van 1908 toon 'n groot familie saamtrek op De Doorns voor die familie-huis. Hulle het later in die Paarl gewoon. Adriana Maria *19.08.1900 (Adie) x ENGELBRECHT, Theo > geen kinders Christina Cornelia Maria *01.12.1901 (Suster Chris) x FLEMING, NN > 4 kinders Frederik Hendrik *13.11.1903 [Montagu] (Freddie) 15.07.1976 # [Stiklandbegraafplaas, Bellville] t 22.09.1928 x CILLIERS, Louisa Helena *24.03.1904 [Paarl] (Lucy) 13.04.1993 Frederick Henry *05.03.1930 [Woodstock,Kaap] (Friedel) 22.11.2006 t 07.04.1956 [Hopetown] x POTGIETER, Susanna Maria Franscina *12.12.1929 [Windhoek] Susan 23.02.1988 > 2001: woon in Goodwood. Hy het in 1947 aan die Hoërskool Goodwood-Epping (later Hoërskool Ruyterwacht) gematrikuleer. Hy is in 1954 as komiteeklerk by Goodwood se munisipaliteit aangestel; word hoofklerk (1966), assistent-stadsklerk (1970) en adjunk-stadsklerk (1980). In 1986 word hy stadsklerk, en tree na 34 jaar diens af in Des. 1988. Hy was in 1952 stigters lid van Goodwood se sportklub, en het in 1986 as sekretaris uitgetree, maar was in 2000 nog die president van die klub. Stokperdjies: seëls, musiek, kweek origidië - Bron: die Burger. 2006: Gedenkdiens op 28/11/2006 in die NG Kerk, Monte Vista. Frederick Hendrik *27.05.1959 [Goodwood] t 10.10.1985 [Plumstead] x BECK, Juan Dante *02.11.1986 Owen *19.03.1932 [Woodstock,Kaap] (Owen) t 30.06.1961 [Bellville] x GREENWOOD, Valerie *10.10.1938 [Kaapstad] (Valerie) > 2006: woon in Kemptonpark Leon *09.08.1962 [Klerksdorp] (Leon) t 21.04.1990 [Kemptonpark] x BURNS, Brenda *01.07.1966 Charlize *02.06.1993 Ruan *08.08.1995 Estiaan *12.10.1997 Anton *23.01.1964 [De Aar] (Anton) t 04.10.1991 [Pretoria] x PIENAAR, Ancke *27.01.1970 Anro *06.05.1992 Marco *18.04.1996 Miecke *13.07.2000 Belinda Theresa *07.07.1966 [De Aar] (Belinda) t 05.10.1991 x COETZEE, Andre M J W *04.07.1965 > 2001: woon in Richmond,VA,VSA. Coetzee kinders: (1) Alexander *21Feb97 (2) Reece *02Sep99 Louise Helene *24.06.1937 x SWANEVELDER, Jan Marthinus > 2006: Woon op George; Swanevelder kinders: (1) Ludolph *17Jul64; (2) Conrad Fredrik 22Mrt68; (3) Louise Helene *29Sep69; (4) Gertruida Aletta *01Jan72 Willem De Kock *07.09.1905 (Kockie) 25.11.1973 # [Paarl] x FERREIRA, Roma Cathrine *19.02.1919 04.08.1969 #[Paarl] > Hulle het in die Paarl gewoon. Roma was oorspronklik van Louis Trichardt. Frederick Hendrik *15.07.1940 [Paarl] t 07.08.1965 x CRESSEY, Dawn Parke *21.12.1945 [Beaufort-Wes] % 22.04.1997 tt 04.01.2003 xx LIEBENBERG, Ernanie > Ernanie was van die Strand Graeham *11.04.1969 Roma *11.06.1971

[2171] c1d10e1f5g1h1, [2172] c1d10e1f5g1h2, [2173] c1d10e1f5g1h3.

[2174] c1d10e1f5g1h3i1.

[2175] c1d10e1f5g1h3i1j1. [2176] c1d10e1f5g1h3i1j1k1. [2177] c1d10e1f5g1h3i2. [2178] c1d10e1f5g1h3i2j1. [2179] [2180] [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] c1d10e1f5g1h3i2j1k1. c1d10e1f5g1h3i2j1k2. c1d10e1f5g1h3i2j1k3. c1d10e1f5g1h3i2j2. c1d10e1f5g1h3i2j2k1. c1d10e1f5g1h3i2j2k2. c1d10e1f5g1h3i2j2k3. c1d10e1f5g1h3i2j3.

[2187] c1d10e1f5g1h3i3.

[2188] c1d10e1f5g1h4.

[2189] c1d10e1f5g1h4i1.

[2190] c1d10e1f5g1h4i1j1. [2191] c1d10e1f5g1h4i1j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 86

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2192] c1d10e1f5g1h4i2. Cathrine Elizabeth *13.01.1942 (Cathrine) t 17.12.1965 x ROUX, Barend Jacobus *24.12.1941 (Bennie) 18.10.1969 tt 14.08.1971 xx DU TOIT, Johannes Linde Beyers (Jan-Linde) > Jan-Linde was van die Koue Bokkeveld Kinders uit i2 se 1ste huwelik: (1) Johan Gideon (Roux) Du Toit *15.04.1968 (Deon) t 11.09.1999 x VAN WYK, Hannerie Neeltje [van Otjiwarongo] (1.1) Kayla Du Toit *05.05.2004; (2) Willem Conradie (Roux) Du Toit *19.08.1969 (Conrad) t 21.03.2003 x SMITH, Marlize Smith [van Prince Alfred's Hamlet] (2.1) Conrad Phillip *14.04.2005; Kinders uit i2 se 2de huwelik: (3) Gysbertus Christiaan Du Toit *16.09.1972 (Gysbert) t 15.04.2000 x ESTERHUIZEN, Liza [van Tableview] (3.1) John Linde (John John) *17.10.2002 (3.2) Mila *21.05.2004; (4) Johannes Linde Beyers Du Toit *19.06.1975 (Linde) t 11.12.2004 x LATSKY, Delani [van Vanwyksvlei]; (5) Frederick Hendrik Du Toit *07.06.1979 (Hennie); Ignatius Phillip Nicolas *03.05.1953 (Phillip) t 14.10.1978 [Bellville] x VISAGIE, Gerrida Maria *27.10.1954 (Rida) > geen kinders Thomas Richard Lambert *12.05.1908 (Tom) 26.11.1971 # [Paarl] t 20.12.1941 x NEL, Jacomina Christina *07.12.1917 (Minnie) 01.11.1982 #[Paarl] > kinders: 1 seun, 1 dogter Maria Elizabeth *14.07.1910 (Myra) 28.05.1998 [Paarl] x RHOODIE, David Barend *20.02.1909 03.01.1985 > Sy was Musiek & Drama onderwyseres by La Rochelle in die Paarl. RHOODIE kinders: (1) Carol; (2) Johan Servaas Gabriël Hugo *28.12.1912 (Hugo) 06.04.1961 x BESTER, Christine > geen kinders Jacobus Daniël Lodewikus *17.12.1914 (Jimmy) 11.12.1983 [Verwoerdburg(Centurion)] x SMUTS, Aletta Gertruida *24.03.1912 Leon Hendrik *28.09.1949 [Kaapstad] x DU PREEZ, Antoinette Elizabeth % 1978 tt 24.02.1979 [Grahamstad] xx KEETON, Patricia Christine *11.02.1954 > 1995 adres: 2 Broadway, Newlands. Emma *01.08.1983 [Johannesburg] Stephanie Kate *19.10.1985 [Johannesburg] James Becher *15.01.1989 [Kaapstad] Daan Rita *21.05.1917 ??.07.2001 [Paarl] # [Paarl Parys begraafplaas] x CILLIÉ, Hugo Amos *07.04.1916 01.12.1984 > kinders: 1 dogter, 1 seun Luther Parker *07.05.1920 [Orchard, distr. De Doorns] (Lu) 04.08.2007 [Bellville] ! t 31.03.1956 [Cape Town] x COCKERAN, Valerie Anne *17.03.1935 [Claremont, Cape Town] > 2007: living at 79 Boston Street, Boston Estate, Bellville. He started in the boilermaker trade, and later trained many people in this and related trades. [021 948 6452] Sy roudiens was op 08.08.2007 in die Bellville Presbiteriaanse Kerk. Elizabeth Anne *13.07.1957 [Paarl] t 17.12.1977 [Bellville] x LOUBSER, Leendert Lorenzen *04.10.1954 [Bellville] > 2001: living in Durbanville. Children: (1) Lizanne *03Apr82 Bellville; (2) Maré *15Jun84 Bellville Luther Parker *15.07.1961 [Paarl] t 03.09.1983 [Kempton Park] x DOWNEY, Tara Mary *23.01.1964 (Tara) % > 2001: living at Pringle Bay Stormé Kate *16.09.1986 [Johannesburg] Tairee Rose *25.08.1989 [Cape Town] Michelle *02.07.1963 [Paarl] t 07.08.1992 [Wynberg, Cape] x WEST, Charles Dean *07.08.1960 > Child: Thandiswe Michelle *18.01.1993 [Pinelands] 2007: living in Bellville: she nurses at Panorama Clinic, daughter currently schools in Franschoek. Yvette *21.03.1968 [Paarl] > 2001: unmarried, living in Bellville Irene *25.11.1924 x SWANEPOEL, Danie > kind: Marietjie

[2193] c1d10e1f5g1h4i3. [2194] c1d10e1f5g1h5.

[2195] c1d10e1f5g1h6,

[2196] c1d10e1f5g1h7. [2197] c1d10e1f5g1h8. [2198] c1d10e1f5g1h8i1.

[2199] [2200] [2201] [2202] [2203]

c1d10e1f5g1h8i1j1. c1d10e1f5g1h8i1j2. c1d10e1f5g1h8i1j3. c1d10e1f5g1h8i2. c1d10e1f5g1h9,

[2204] c1d10e1f5g1h10.

[2205] c1d10e1f5g1h10i1.

[2206] c1d10e1f5g1h10i2. [2207] c1d10e1f5g1h10i2j1. [2208] c1d10e1f5g1h10i2j2. [2209] c1d10e1f5g1h10i3.

[2210] c1d10e1f5g1h10i4. [2211] c1d10e1f5g1h11,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 87

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2212] c1d10e1f5g2. [2213] c1d10e1f5g2h1. Thomas Lambert Richard *23.11.1879 ~ 31.01.1880 [NGK Montagu] x KILIAN, Maria 1955 > hy was Montagu; sy was van Riebeek-Wes Eunice Gertruide *09.11.1924 t 03.05.1952 x CHIAZZARI, Angelo *14.03.1922 16.05.1988 > 2005: woonagtig: Flame Lily Park 484, Malvern, Queensburgh CHIAZZARI kinders: (1) Anton Vincent Lambert *24-05-1953 (2) Carol Marie *18-10-1955 (3) Yvonne Marina *08-08-1959 (4) Nicole Jacqueline *16-11-1965 Jacobus Daniël Lodewicus *13.03.1882 (Kotie) ~ 09.04.1882 [NGK Montagu] t 09.05.1911 x SWANEPOEL, Martha Elizabeth 1963 > was stasiemeester op Otjiwarongo in SWA Kochie Louis Martha Johanna *22.06.1884 ~ 03.08.1884 [NGK Montagu] x LAMPRECHT, Louis > sy was onderwyseres in Noord-Rhodesië (nou Zambië) Maria Johanna *02.08.1886 (Miemie) ~ [Montagu] x VAN DER MERWE, Willem Nicolaas *ca. 1877 21.09.1956 > Hulle het Bechuanaland toe getrek en die plaas "West's Vlakte" daar gekoop; die plaas was op die Kameel pad noord/oos van Vryburg. Hulle het 9 kinders gehad; f5 het by hulle ingewoon. Na g5 weduwee geword het, het sy na Oos-London verhuis. Sophia Davina *23.12.1888 ~ [Montagu] Frances Catharina *09.12.1890 ~ [Montagu] Johanna Mosel *15.10.1895 ~ [Montagu] Johannes Hendrik Matthys *27.06.1851 klein Dawid Jacob Johannes *07.10.1853 klein Willem Frederik *14.12.1856 ~ 27.05.1857 [NGK Montagu] klein Johannes Petrus *18.12.1860 ~ 07.07.1861 [NGK Montagu] {met t van Goedemoed, Rietvallei, Agter Kogmanskloof} t 26.11.1883 [Montagu] x VAN DER MERWE, Martha Maria *30.05.1863 {haar ouers was van Eendracht, Koo} tt 12.02.1907 xx LE ROUX, Martha Johanna Susanna {getroud JORDAAN} Frederik Hendrik *23.07.1887 ~ [Montagu] x JORDAAN, Johanna Christina Gabriël Johannes Jacobus *26.08.1939 Martha Maria Johanna *05.10.1889 ~ [Montagu] 25.07.1960 # [Robertson] Johannes Mattheus *28.09.1815 [Paarl] ~ 27.04.1816 [Paarl] t 02.04.1837 [Swellendam] x JORDAAN, Catharina Maria 1935 Jacobus Daniël Petrus *06.04.1838 {Harmonie} Johannes Lodewicus *19.05.1841 {Krakedouw} t 23.03.1863 [Montagu] x VERREYNE, Martha Susanna Petronella *c.1846 > met t was hy 21 en landbouer van Harmonie, en sy 17, en van Boschrivier Johannes Matthys *16.05.1865 (Johannes) ~ 02.07.1865 [NGK Montagu] 26.10.1953 t 11.05.1886 x JORDAAN, Catharina Maria Johanna *11.05.18?? ??.10.1935 Martha Susanna Elizabeth *18.02.1888 ~ [Montagu] t 05.05.1914 x VAN ZYL, Josua Piet Christiaan Jacomina Maria Johanna *24.12.1889 ~ [Montagu] ??.05.1954 x RABE, Jan Johannes Willem 18.08.1970 Catharina Elizabeth *30.07.1892 ~ [Montagu] 1974 x BURGER, Alwyn Petrus Lodewicus Johannes *28.07.1894 (Louis) ~ [Montagu] 04.09.1982 t 07.11.1925 x JOUBERT, Hester Aletta *03.08.1897 [Montagu] (Hettie) 19.10.1957 tt 27.08.1958 xx STEYN, Magrietha Johanna Petronella 15.05.1982 Jacobus Francois *18.03.1925 [Montagu] (Koos) 12.06.2002 t 02.06.1951 [Ladismith, Kaap] x ELLIS, Margaretha Johanna *13.11.1927 [Ladismith] > 2002 adr: Huis Uitvlucht, Montagu Louis Johannes *26.04.1952 [Montagu] t 01.09.1973 [Pretoria] x PRETORIUS, Susara Johanna *05.01.1953 [Pretoria] (Sarie)

[2214] c1d10e1f5g3.

[2215] c1d10e1f5g3h1. [2216] c1d10e1f5g3h2. [2217] c1d10e1f5g4, [2218] c1d10e1f5g5,

[2219] [2220] [2221] [2222] [2223] [2224]

c1d10e1f5g6, c1d10e1f5g7. c1d10e1f5g8, c1d10e1f6. c1d10e1f7. c1d10e1f8.

[2225] c1d10e1f9.

[2226] c1d10e1f9g1. [2227] c1d10e1f9g1h1. [2228] c1d10e1f9g2, [2229] c1d10e2. [2230] c1d10e2f1. [2231] c1d10e2f2.

[2232] c1d10e2f2g1. [2233] c1d10e2f2g1h1, [2234] c1d10e2f2g1h2, [2235] c1d10e2f2g1h3, [2236] c1d10e2f2g1h4.

[2237] c1d10e2f2g1h4i1.

[2238] c1d10e2f2g1h4i1j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 88

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2239] c1d10e2f2g1h4i1j1k1. Jacobus Francois *14.02.1974 [Pretoria] (Kobus) t 09.04.1994 [Pretoria] x TROLLIP, Amanda Amelia *14.04.1970 [Pretoria] [2240] c1d10e2f2g1h4i1j1k1l1. Michelle *13.10.1994 [Pretoria] [2241] c1d10e2f2g1h4i1j1k1l2. Louis Johannes *11.06.1996 [Pretoria] [2242] c1d10e2f2g1h4i1j1k2. Coenraad Andries Christoffel *03.01.1977 [Fochville] [2243] c1d10e2f2g1h4i1j1k3. Louise *30.03.1983 [Krugersdorp] [2244] c1d10e2f2g1h4i1j2. Johannes Frederick Ellis *13.02.1955 [Montagu] t 13.11.1976 [Montagu] x BATT, Susanna Elizabeth *24.01.1957 [Montagu] [2245] c1d10e2f2g1h4i1j2k1. Jacobus Frederick *31.05.1978 [Paarl] (Jacques) t 08.11.2003 [Montagu] x LANDMAN, Saretha *31.07.1979 [2246] c1d10e2f2g1h4i1j2k1j1. Jean Francois *17.09.2007 [Worcester] [2247] c1d10e2f2g1h4i1j2k2. Henry *05.02.1982 [Paarl] [2248] c1d10e2f2g1h4i1j3. Jacobus Francois *02.04.1957 t 31.10.1979 [Westonaria] x VAN SCHALKWYK, Cornelia Jacoba Susanna *19.06.1959 [2249] c1d10e2f2g1h4i1j3k1. Jacobus Francois *28.04.1982 [Oudtshoorn] [2250] c1d10e2f2g1h4i1j3k2. Johan Christiaan *24.02.1984 [Randfontein] [2251] c1d10e2f2g1h4i1j4, Dorothea Regina *03.08.1960 t 26.03.1983 [Montagu] x DE KOCK, Hendrik Jeremias *19.04.1959 [2252] c1d10e2f2g1h4i1j5. André Wilhelm *22.05.1964 30.05.1964 [2253] c1d10e2f2g1h4i2. Matthys Johannes *11.11.1926 [Montagu] t 16.09.1950 [Tiervlei,Parow] x POTTER, Yvonne Esmé *11.02.1922 [2254] c1d10e2f2g1h4i2j1, Hester Aletta *28.03.1953 t 04.06.1977 [Montagu] x FREEMAN, Johannes Stephanus *26.04.1951 [2255] c1d10e2f2g1h4i2j2. Louis Johannes Matthys *28.03.1953 23.01.1955 [2256] c1d10e2f2g1h4i2j3. Stella Louise *15.02.1955 t 31.03.1984 x KEMP, Christoffel Phillippus *30.12.1954 [2257] c1d10e2f2g1h4i3. Jozua Joubert *29.04.1928 [Montagu] (Joubert) t 06.09.1952 [Montagu] x CONRADIE, Anna Willemina *29.04.1927 (Anne) (kode?) 14.06.1993 [Montagu] tt 15.10.1964 xx ROSSOUW, Johanna Fredrika *15.05.1932 (Frieda) 27.06.1999 [2258] c1d10e2f2g1h4i3j1. Louis Johannes *19.08.1953 [Montagu] (Leon) t 10.05.1975 [Worcester] x EKSTEEN, Jeanette *31.08.1954 [Heidelberg] % Mei 1978 tt 08.08.1979 [Worcester] xx VAN ZYL, Anna Christina Maria *07.08.1955 [Tulbagh] {noemnaam Annemarie} [2259] c1d10e2f2g1h4i3j1k1. Jerry Joubert *01.06.1977 [Worcester] [2260] c1d10e2f2g1h4i3j1k2. Louis Johannes *15.08.1983 [Worcester] [2261] c1d10e2f2g1h4i3j2, Hanlie *28.08.1959 [Montagu] t 26.09.1987 [Paarl] x LE ROUX, Willem Johannes Jacobus *25.03.1961 [2262] c1d10e2f2g1h4i4. Christian de Wet *14.08.1929 [Montagu] (Chris) 07.12.1988 t 06.09.1958 [Robertson] x CHAMBERS, Marie *26.06.1939 [Heidelberg,Kaap] 30.06.2006 > 2006: haar laaste woonadres was Onze Molen, Durbanville, verassingsdiens op 04/08/2006 NG Moederkerk Durbanville. [2263] c1d10e2f2g1h4i4j1. Johannes de Wet *02.09.1959 [Montagu] (De Wet) t 18.12.1982 [Bellville] x WESSELS, Rita Marianne *26.03.1960 [Tsumeb] (Bokkie) > 2001: woon in Krugersdorp [2264] c1d10e2f2g1h4i4j1k1. Mareli *08.10.1984 [Bellville] [2265] c1d10e2f2g1h4i4j1k2. Leandri *25.01.1987 [Ceres] [2266] c1d10e2f2g1h4i4j1k3. Izelle *13.04.1992 [Bellville] [2267] c1d10e2f2g1h4i4j2. Ian Patrick *16.09.1963 [Pinelands,Kaap] (Ian) t 22.01.1999 [Santiago, Chili] x DE LA MAZA, Maria Paula *02.01.1970 [Santiago,Chili] (Paula) > 2006: living in Santiago, Chile where Ian is working as a consultant for forest products firms. [2268] c1d10e2f2g1h4i4j2k1. Kieran *05.02.2001 [2269] c1d10e2f2g1h4i4j2k2. Nicole Conradie de la Maza *01.06.2004 [2270] c1d10e2f2g1h4i4j3, Liesl *21.09.1966 [Bellville] (Liesl) t 20.04.1990 [Durbanville] x LOMBARD, Johannes Hendrik *01.05.1965 (Johann) > Lombard kinders: (1) Johannes Hendrik (Jandré) *17Jul91; (2) Limarí *27Okt92 (Limarí) [2271] c1d10e2f2g1h4i5, Johanna Sophia *08.10.1931 [Montagu] > 2000: nooit getroud. [2272] c1d10e2f2g1h4i6, Maria Aletta *03.02.1936 [Montagu] (Alet) > 2000: woon in Bellville; nooit getroud. [2273] c1d10e2f2g1h5, Martha Maria *15.07.1897 ~ [Montagu] t 16.05.1916 x KRIEL, Alexander Floris

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 89

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2274] c1d10e2f2g1h6. [2275] c1d10e2f2g1h7. Jacob Gideon *15.09.1899 Johan Christiaan de Wet *09.12.1900 [Montagu] (Krisjan) ~ 26.02.1901 [NGK Montagu] 28.05.1967 # [Ashton] t 04.01.1925 x KRIEL, Anna Cecilia *21.04.1904 [Montagu] (Cilie) 13.06.1994 Johan de Wet *06.01.1925 [Montagu] (Johan) 05.03.1984 # [Worcester] t 30.07.1950 [Montagu] x VISSER, Jeanette Maria *05.03.1932 [Elandsbaai] (Jeanet) Johanna Catharina Adriana *14.02.1952 [Montagu] t 08.10.1977? [Worcester] x ROUX, Petrus Johannes Johan Christiaan *14.07.1957 [Worcester] 2000:ongetroud Jeanette Maria *17.10.1959 [Worcester] t [Worcester] x SMIT, Hendrik Adriaan Jacobus Elizabeth Christina *16.03.1966 [Worcester] t 28.05.1987 [Worcester] x JONKER, Theunis Johannes Jacobus Francois Daniël *02.04.1928 [Montagu] (Koos) t 21.02.1953 [Montagu] x STONE, Hester Aletta *24.04.1932 [Vredendal] (Hester) > 2000: woon in Bloubergrand Ian *11.02.1955 [Kaapstad] t 15.04.1989 [Bath, England] x BARWICK, Gillian *10.06.1959 Theresa Hester *13.02.1959 [Kaapstad] t 09.02.1985 [Groote Kerk] x FOLB, Alexander Richard *31.05.1956 Erica *19.07.1966 [Kaapstad] 2000: ongetroud Johannes Matthys *01.07.1930 Johanna Barendina *26.07.1931 Pieter Gabriël *17.10.1935 [Montagu] (Pieter) t 20.06.1962 [Montagu] x DE KOCK, Johanna Hendrika *16.03.1940 [Ceres] (Johna) Beatrix Margrietha *05.07.1963 [Montagu] t 27.06.1987 [Montagu] x VAN WYK, Johannes *24.08.1961 Anna Cecilia *30.08.1964 [Montagu] t 19.10.1984 [Montagu] x VAN WYK, Dirk Johannes *23.06.1962 > haar beroep was klerk en hulle Woonplek: BELLVILLE, NEPTUNE 17; sy beroep was tekenaar Johanna Hendrika *22.02.1970 [Montagu] Johan Christiaan *22.05.1974 [Montagu] t 20.03.1999 [Knysna] x STAEGEMANN, Kathy Jacob Gideon *07.05.1940 [Montagu] (Deon) t 02.11.1963 [Hermanus] x OLLEWAGEN, Johanna Petronella *19.01.1939 [Hermanus] (Nellie) Jacques *03.08.1966 [Hermanus] t 04.11.1989 [Gordonsbaai] x VAN DER WESTHUIZEN, Karin *13.05.1966 Jan Christiaan *30.07.1975 [Somerset-Wes] Michiel Josias *01.11.1941 [Montagu] (Sonie) t 11.04.1964 [Montagu] x DE KOCK, Hester Helena *09.04.1943 [Ceres] (Hester) > 2000: woon in Bellville Christiaan de Wet *30.12.1967 [Parow] (Riaan) t 28.01.1995 [Bellville] x UNGERER, Lynette *31.01.1971 Alexander Floris *10.03.1903 25.11.1984 [Montagu] t 02.07.1929 x JOUBERT, Johanna Sophia *06.01.1901 Johannes Matthys *23.01.1932 > 2000: nooit getroud; woon in Worcester Jozua Petrus *18.06.1933 t 18.12.1965 [Ladismith,KP) x ELLIS, Helena Barendina Dorothea Regina *05.12.1966 (Doretha) t 16.03.1991 [Montagu] x VISSER, Daniël Gerhardus Johanna Sophia *26.02.1970 (Sonja) t 17.12.1994 [Montagu] x STEENKAMP, Benjamin Petrus Xandra *10.03.1972 t 21.10.1995 [Worcester] x KLOPPERS, Charl Alexander Floris *10.08.1935 [Montagu](Aden) 16.09.2009 ! t 09.12.1961 [NGK Montagu] x SWANEPOEL, Thelma *10.01.1939 [Montagu] > Sy troosdiens was op 19.09.2009 in die NG Moederkerk, Riversdal. Alexander was 'n 26-jarige onderwyser van Riversdal ten tye van sy huwelik met Thelma SWANEPOEL. Thelma was 'n 22jarige klerk van Langstraat, Montagu toe sy met Alexander CONRADIE getroud is. 2004: Volgens mnr Eduaan Swanepoel, was Aden vir al die jare wiskunde-onderwyser by die Landbouskool Oakdale op Riversdal. Hulle het

[2276] c1d10e2f2g1h7i1.

[2277] c1d10e2f2g1h7i1j1. [2278] c1d10e2f2g1h7i1j2. [2279] c1d10e2f2g1h7i1j3. [2280] c1d10e2f2g1h7i1j4. [2281] c1d10e2f2g1h7i2. [2282] c1d10e2f2g1h7i2j1. [2283] c1d10e2f2g1h7i2j2. [2284] [2285] [2286] [2287] c1d10e2f2g1h7i2j3. c1d10e2f2g1h7i3. c1d10e2f2g1h7i4, c1d10e2f2g1h7i5.

[2288] c1d10e2f2g1h7i5j1. [2289] c1d10e2f2g1h7i5j2.

[2290] c1d10e2f2g1h7i5j3. [2291] c1d10e2f2g1h7i5j4. [2292] c1d10e2f2g1h7i6. [2293] c1d10e2f2g1h7i6j1. [2294] c1d10e2f2g1h7i6j2. [2295] c1d10e2f2g1h7i7. [2296] c1d10e2f2g1h7i7j1. [2297] c1d10e2f2g1h8. [2298] c1d10e2f2g1h8i1. [2299] c1d10e2f2g1h8i2. [2300] c1d10e2f2g1h8i2j1, [2301] c1d10e2f2g1h8i2j2, [2302] c1d10e2f2g1h8i2j3, [2303] c1d10e2f2g1h8i3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 90

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

drie seuns. Alex hou skool by die Worcester Gimnasium (voorheen Hoërskool Worcester). Dan is daar nog 'n broer wat predikant is erens in die Langkloof. Die derde broer is mynbou-ingenieur en werk tans iewers op 'n afgeleë myn naby die grens met Mosambiek." Alexander Floris *14.12.1963 x KLEYNHANS, Anél *12.02.1965 {d/v George Frederick K.} > 2004: woonagtig Worcester. Alex hou skool by die Worcester Gimnasium (voorheen Hoërskool Worcester). Alexander Floris *05.10.1994 George Frederich *13.05.1998 {noemnaam Frederich}. Antonie Eduard *22.08.1966 t 30.03.1996 [Nylstroom] x LOUW, Elsa Maria *30 Julie 1964 > 2004: woon op Richardsbaai. Hy is 'n Mynbou-ingenieur. Tertius *14.03.1970 t 24.01.1998 [Riversdal] x ODENDAL, Carina *01.10.1969 > 2009: predikant by NG Kerk Misgund in die Langkloof. Christiaan Petrus *16.09.1937 23.01.2008 t 14.12.1968 x SNYMAN, Leonora Debora *07.08.1929 > 2008 adr: Durbanstraat 20, Worcester. Alfred *09.10.1969 21.12.2008 > 2008 adres: Durbanstraat 20, Worcester. Sy moeder was eksekuteur van sy boedel. Stefan *04.09.1971 t 05.10.1996 [Worcester] x NN, Corné Suné *25.01.2001 Frederik Jacobus van Zyl *06.05.1942 [Montagu] (Freddie) t 03.04.1971 [NGK Montagu] x LOCHNER, Johanna *09.10.1948 [Malmesbury] (Lochie) > met huw. was hy boer, sy onderwyseres. 2004: woon in Ceres Danél *11.11.1973 x BAARD, Jannie > Baard kind: (1) "J.A." *09/01/2005 (seun) [Panorama Medi-Clinic] Suzanne *15.04.1976 t 27.11.2004 [wynlandgoed Nooitgedacht, Stellenbosch] x VAN DYK, Ernst *??.??.1973 > Met troue was sy 'n mediakoördineerder by die Swartland Wynkelder in Malmesbury. Hulle het 8 jaar voor die troue ontmoet toe Ernst sportwetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch geswot het en Suzanne besig was met 'n sekretariële rekenaarkursus. Hy is rolstoelatleet Ernst van Dyk van die Paarl wat op die Paralimpiese Spele in Athene twee silwermedaljes en 'n brons verower en vier keer agtereenvolgens die Boston-rolstoelmarathon in Amerika gewen het. [Bron: Huisgenoot 9Des2004] Rosa Hermina *18.11.1905 (Rosie) 26.06.1986 t 26.12.1932 x GROENEWALD, Mattheus Lukas *07.03.1910 [Swellendam] 04.04.1972 [Mosselbaai Hospitaal] tt 05.02.1973 xx THOM, Willie > die Groenewald huwelik was kinderloos. ML Groenwald is s.v. Abraham Hendrik Radyn GROENEWALD *27.2.1862 en Elizabeth Catharina GILIOMEE *23.12.1868 Lodewikus Jacobus Daniël *26.08.1908 11.11.1984 # [Paarl] t 26.06.1933 x DU PLESSIS, Daisy *26.01.1913 08.05.1994 #[Paarl] Johannes Matthys *15.04.1933 07.06.1993 # [Paarl] x VERMAAK, Gladys *31.07.1935 24.02.1993 #[Paarl] > 1993 adr: Blommedalwoonstelle 15C, Keurtjiestraat, Paarl Lodewikus Jacobus *12.09.1956 Johannes Hendrik *06.09.1957 Anneke *26.11.1958 Daniël *19.06.1935 x SCHNEIDER, Catharina Hester Aletta *10.03.1959 Amanda Daisy *01.11.1961 Lodewikus Jacobus *31.03.1969 Johanna *29.12.1938 {2-ling} 13.03.1940 Maria *29.12.1938 {2-ling} x SCHNEIDER, Petrus Johan Lodewikus Jacobus *20.09.1943 26.11.1944 Willie *31.07.1946 x PENDERIS, Vivian *06.12.1947 Lodewikus Jacobus *14.10.1970 Willem Adriaan *03.02.1974 Retha *18.01.1975 Abraham Benoni *01.10.1911 (Apie) 16.10.1987 #

[2304] c1d10e2f2g1h8i3j1.

[2305] c1d10e2f2g1h8i3j1k1. [2306] c1d10e2f2g1h8i3j1k2. [2307] c1d10e2f2g1h8i3j2. [2308] c1d10e2f2g1h8i3j3. [2309] c1d10e2f2g1h8i4. [2310] c1d10e2f2g1h8i4j1. [2311] c1d10e2f2g1h8i4j2. [2312] c1d10e2f2g1h8i4j2k1. [2313] c1d10e2f2g1h8i5.

[2314] c1d10e2f2g1h8i5j1, [2315] c1d10e2f2g1h8i5j2.

[2316] c1d10e2f2g1h9,

[2317] c1d10e2f2g1h10. [2318] c1d10e2f2g1h10i1. [2319] [2320] [2321] [2322] [2323] [2324] [2325] [2326] [2327] [2328] [2329] [2330] [2331] [2332] [2333] c1d10e2f2g1h10i1j1. c1d10e2f2g1h10i1j2. c1d10e2f2g1h10i1j3, c1d10e2f2g1h10i2. c1d10e2f2g1h10i2j1, c1d10e2f2g1h10i2j2, c1d10e2f2g1h10i2j3. c1d10e2f2g1h10i3, c1d10e2f2g1h10i4, c1d10e2f2g1h10i5. c1d10e2f2g1h10i6. c1d10e2f2g1h10i6j1. c1d10e2f2g1h10i6j2. c1d10e2f2g1h10i6j3, c1d10e2f2g1h11.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 91

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2334] c1d10e2f2g1h11i1. [2335] [2336] [2337] [2338] c1d10e2f2g1h11i1j1, c1d10e2f2g1h11i1j2, c1d10e2f2g1h11i2, c1d10e2f2g1h11i3. [Montagu] t 11.06.1935 x JOUBERT, Susanna Catharina Elizabeth *07.06.1914 (Susie) 17.04.1980 Johannes Matthys *07.05.1936 x PRETORIUS, Gebregtha Elizabeth Marlene *10.06.1970 {aangeneem} Ilsa *22.05.1973 {aangeneem} Johanna Sophia *05.02.1939 t 24.12.1960 x SWART, Henri Jozua Petrus *28.06.1948 (Joepie) t 23.12.1978 x KIRSTEN, Maria Elizabeth *24.06.1951 (Marize) > 2000: boer op Krakedouw, Montagu Abraham Benoni *27.07.1981 (A.B.) Anna Maria *05.03.1985 (An-Maré) Abraham Benoni *20.08.1951 (Benno) 08.10.1983 # [Montagu] x NN, Sarah S. Martha Susanna Petronella *21.05.1867 ~ 04.08.1867 [NGK Montagu] klein? Johannes Lodewicus *22.12.1869 ~ 30.01.1870 [NGK Montagu] t 28.03.1895 [Montagu] x JORDAAN, Susanna Elizabeth Alexandriena *1871 Johannes Lodewicus *23.02.1894 ~ [Montagu] klein Jacob Gideon *24.08.1896 ~ [Montagu] {dooprekord toon moontlik *04.08.1896?} 06.04.1978 # 10.04.1978 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] t 17.08.1920 x SWANEPOEL, Susanna Elizabeth *29.07.1899 14.05.1968 Johannes Lodewikus *09.07.1921 Rosa Hermina *15.07.1898 [Montagu] ~ 08.09.1898 [NGK Montagu] t 28.05.1935 x VAN ZYL, Anthonie Eduard Susanna Elizabeth Petronella *25.04.1901 [Montagu] 15.11.1976 # [Montagu] t 09.10.1934 x STEMMET, Gideon Jacobus Petrus Martha Susanna Elizabeth *25.04.1901 ~ 23.10.1901 [NGK Montagu] jonk Martha Maria *08.10.1902 [Montagu] x DE KOCK, Jacobus Catharina Elizabeth *07.05.1907 [Montagu] 23.05.1998 x MATTHEE, Elias Jacobus Nicolaas *21.11.1907 16.04.1980 > Hy was van Caledon. Gert Diedericks *14.06.1909 [Montagu] 04.12.1966 # [Stellenbosch] ~ 05.09.1909 [NGK Montagu] t 25.05.1937 x SWARTS, Maria Margaretha *14.06.1912 21.05.1973 #[Stellenbosch] Rachel Elizabeth Johanna *14.08.1935 Susanna Elizabeth Alexandrina *18.06.1938 Maria Margaretha *14.07.1940 Jan Jacobus *01.07.1915. Jacobus Francois Daniël *18.12.1872 [Montagu] 05.05.1955 # [Worcester] t 05.06.1894 x KRIEL, Martha Maria de Kok *18.11.1873 28.06.1957 Jacob Gideon t 23.11.1926 x VERMEULEN, Susanna Elizabeth Rosa Hermina *28.03.1930 Jacobus Daniël *17.05.1932 Johannes Petrus *02.10.1898 ~ 04.12.1898 [NGK Montagu] t 02.03.1920 x HAMILTON, Susanna Jacoba % 16.03.1934 tt 29.12.1936 [NGK Worcester] xx SMIT, Judith Johanna Maria *12.09.1917 29.03.2005 > met xx was hy 39jr, geskei, masjinis; Judith was 20jr. Judith se roudiens was op 1 April 2005 in Nuwerus Tehuis, Worcester. Jacobus Hamilton *18.05.1920 12.12.1934 Alexander *06.08.1921 t 1944 x PEARCE, Audrey Johan Pieter Sandra Amanda Johannes Petrus *03.10.1926 t 14.06.1947 x NEL, Magdalena Elizabeth Maria (Dolly) > 2000: sy woon in Howick Elliot William *09.03.1949 René Marie *14.05.1953 Linda *29.09.1958 Johan Pieter *14.07.1961 Margaretha Jacoba *02.10.1929 Pieter Martin *01.10.1931 Gerrit *24.12.1939 [Worcester] (Gerrit) t 04.01.1964

[2339] c1d10e2f2g1h11i3j1. [2340] c1d10e2f2g1h11i3j2. [2341] c1d10e2f2g1h11i4. [2342] c1d10e2f2g2, [2343] c1d10e2f2g3. [2344] c1d10e2f2g3h1. [2345] c1d10e2f2g3h2.

[2346] c1d10e2f2g3h2i1. [2347] c1d10e2f2g3h3, [2348] c1d10e2f2g3h4, [2349] c1d10e2f2g3h5, [2350] c1d10e2f2g3h6, [2351] c1d10e2f2g3h7, [2352] c1d10e2f2g3h8.

[2353] [2354] [2355] [2356] [2357]

c1d10e2f2g3h8i1. c1d10e2f2g3h8i2. c1d10e2f2g3h8i3. c1d10e2f2g3h9. c1d10e2f2g4.

[2358] c1d10e2f2g4h1. [2359] c1d10e2f2g4h1i1, [2360] c1d10e2f2g4h1i2. [2361] c1d10e2f2g4h2.

[2362] [2363] [2364] [2365] [2366] [2367] [2368] [2369] [2370] [2371] [2372] [2373] [2374]

c1d10e2f2g4h2i1. c1d10e2f2g4h2i2. c1d10e2f2g4h2i2j1. c1d10e2f2g4h2i2j2, c1d10e2f2g4h2i2j3, c1d10e2f2g4h2i3. c1d10e2f2g4h2i3j1. c1d10e2f2g4h2i3j2, c1d10e2f2g4h2i3j3, c1d10e2f2g4h2i3j4. c1d10e2f2g4h2i4, c1d10e2f2g4h2i5. c1d10e2f2g4h2i6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 92

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[NGK Worcester] x DE JAGER, Ria Dalene *18.02.1933 [Riversdale] (Ria) > met x was hy 'n klerk en sy 'n tikster Romenie *06.03.1944 [Worcester] (Romenie) t 14.01.1967 [NGK Worcester] x RABIE, Petrus Paulus *14.08.1940 [Robertson] (Piet) > met x is hy 'n motorwerktuigkundige, sy 'n klerk Martha Maria Hester Magdalena *18.05.1901 ~ 04.08.1901 [NGK Montagu] x PALVIE, Ernst Daniël Jacobus *22.11.1908 [Montagu] (Danie) 18.08.1960 # [Worcester] x LE ROUX, Hester Johanna Jacoba *13.07.1918 (Lenie) Hester Helena *25.01.1938 Jozua *25.08.1941 [Worcester] (Boetie) t 08.12.1962 [Estcourt] x DE KOCK, Aletta Elizabeth Anna *28.10.1942 [Ladysmith] (Lettie) > 2001: woon in Roodepoort Jacques Michael *29.03.1964 [Victoria-Wes] Neil *18.10.1967 [Piketberg] t 24.03.1990 [Klerksdorp] x VAN ASWEGEN, Johanna Sophia *08.03.1969 Carli *01.04.1996 Soné *03.02.1999 Martha Susanna *10.02.1905 t 20.12.1927 x VILJOEN, Willem Schalk Abraham Jacobus *01.08.1874 [Montagu] t 24.06.1895 x CONRADIE, Catharina Elizabeth Maria Petronella *13.05.1876 (c1d8e7f5g3) 1918 tt 19.11.1918 xx CONRADIE, Maria Barbara *18.06.1874 (c1d8e7f4g3) {getroud JORDAAN} ttt 24.07.1934 xxx LE ROUX, Susanna Elizabeth *17.09.1873 > Hy het naby Villiersdorp geboer Johannes Lodewicus Hendrik *30.06.1897 ~ [Montagu] 16.12.1977 # [Montagu] t 01.06.1926 x VAN TONDER, Salome Petronella *28.11.1902 25.08.1971 Abraham Jacob *01.10.1899 Zacharia Petronella *21.12.1901 Martha Susanna Petronella *20.06.1906 (Sannie) 22.05.1956 # [De Doorns] x DU PLESSIS, Gideon *14.12.1898 12.10.1976 #[De Doorns] Francois Wilhelmus *03.04.1911 (Frans) 24.08.1977 # [Worcester] x NN, Magdalena C. *21.11.1918 (Lena) 15.10.1993 #[Worcester] Catharina Maria Elizabeth *18.04.1876 ~ 02.07.1876 [NGK Montagu] t 12.06.1894 x KRIEL, Michiel Josias Martha Susanna Petronella *28.11.1877 ~ 13.01.1878 [NGK Montagu] 1913 t 27.10.1896 x VERMEULEN, Alexander Floris Frederik Hendrik *24.04.1881 [Krakedouw] (Frikkie) ~ 05.06.1881 25.04.1978 # [Montagu] t 01.11.1904 x VAN DEVENTER, Jacomina Elizabeth *24.08.1887 (Miemmie) 12.03.1962 > Hy het na sy vrou se dood tot sy eie dood by h1 op Ashton gewoon. Hy was 97 jaar en 1 dag oud. Rachel Jacoba *28.07.1905 (Rachel) 04.03.1983 t 19.06.1934 x DE KOCK, Jacobus Francois xx CONRADIE, Francois Wilhelmus *02.05.1897 (Frans/FW) (c1d8e7f4g2h1) > 3 De Kock kinders is uit haar 1ste huwelik gebore: (1) Kosie; (2) Mienie; (3) Conrie. Martha Susanna *20.01.1914 04.03.1983 t 28.04.1936 x DE KOCK, Daniël Jacobus > Geboer op Harmonie, Keisie, Montagu. 2008: hulle kleinseun boer steeds daar. Daar is 3 kinders uit h2 se huwelik gebore: (1) Elize; (2) Kowie; (3) Rina. Johannes Lodewicus *30.09.1919 [Patatsfontein, Montagu] (Hannes) 16.12.1971 # [Montagu] x KRIEL, Alida Jacomina *20.02.1921 [Montagu] (Lily) 17.10.2005 > Na h3 se dood was Alida vir 28jr getroud met Mike Warwick tot sy dood. Hulle het op Montagu gewoon. Na Mike dood woon sy tot haar dood by haar seun i3 in Bellville. Frederik Hendrik *31.08.1944 [Patatsfontein, Montagu] (Freddie) x CILLIERS, Veronica > Veronica was van Elandia, Robertson. Louis Johannes *29.12.1975 t 05.04.2003 x VAN TONDER,

[2375] c1d10e2f2g4h2i7,

[2376] c1d10e2f2g4h2i8, [2377] c1d10e2f2g4h3, [2378] c1d10e2f2g4h4. [2379] c1d10e2f2g4h4i1, [2380] c1d10e2f2g4h4i2. [2381] c1d10e2f2g4h4i2j1. [2382] c1d10e2f2g4h4i2j2. [2383] c1d10e2f2g4h4i2j2k1. [2384] c1d10e2f2g4h4i2j2k2. [2385] c1d10e2f2g4h5, [2386] c1d10e2f2g5.

[2387] c1d10e2f2g5h1. [2388] c1d10e2f2g5h2. [2389] c1d10e2f2g5h3, [2390] c1d10e2f2g5h4, [2391] c1d10e2f2g5h5. [2392] c1d10e2f2g6, [2393] c1d10e2f2g7, [2394] c1d10e2f2g8.

[2395] c1d10e2f2g8h1,

[2396] c1d10e2f2g8h2,

[2397] c1d10e2f2g8h3.

[2398] c1d10e2f2g8h3i1. [2399] c1d10e2f2g8h3i1j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 93

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2400] c1d10e2f2g8h3i1j1k1. [2401] c1d10e2f2g8h3i1j2. [2402] c1d10e2f2g8h3i2. [2403] c1d10e2f2g8h3i3. Olga *06.10.1980 Jané *25.09.2005 {dogter} Jamine *12.06.1979 Martha Elizabeth *31.08.1948 [Patatsfontein, Montagu](Malie) x ECKMAYER, George > 2008: woon in Krugersdorp. Eckmayer kind: (1) Sonja. Jacob Johannes *21.06.1954 [Bonnievale] (Japie) t 27.02.1976 [Tiervlei] x VAN AS, Annamarié *24.01.1956 [Parow] > 2007: tevore van Parow, het verhuis na De La Haye,Bellville. Hy is in Bonnievale gebore, maar sy pa-hulle het in 1957 verhuis vanaf Bonnievale. Alida *03.08.1976 [Parow] {2-ling} t 05.12.1998 [Brackenfell] x BOKELMANN, Petrus *17.12.1975 > Bokelmann kind: (1) Alicia-Mari. Elizma *03.08.1976 [Parow] {2-ling} t 03.10.1998 [Parow] x MOLL, Ettienne *21.02.1976 > Moll kinders: (1) Charlize; (2) Liandri. Jaco *11.12.1981 [Parow] Frederik Hendrik *04.09.1928 (Fred) 13.12.2002 # [Stikland] x VAN EEDEN, Berinda Maria *19.12.1930 (Magdalene) 17.04.1961 {oorlede in motorongeluk met dogter i2} xx DIPPENAAR, Alida Jacoba *07.05.1935 (Alida) 01.08.1988 xxx NN, Marie xxxx NN, Marie > h4 se laaste woonadres: Wesselstraat 22, Parow-Oos. Sy 1ste vrou is oorlede in motorongeluk; sy was ma van eerste 3 kinders, sy 2de vrou was ma van die laaste 4 kinders. Sy 3de en 4de huwelike was met beide met 'n Marie; die een is redelik gou na die troue dood en die ander het hom oorleef. Frederik Hendrik *05.02.1952 (Frikkie) t 04.12.1976 (Tiervlei) x GOUWS, Von-Elza *09.03.1953 (Elza) > sy was van Tiervlei Frederik Hendrik *04.09.1980 (Erik) Riaan *06.12.1983 (Riaan) Susan *21.12.1955 17.04.1961 > oorlede in motorongeluk saam met moeder. Albertus Jacobus *16.03.1957 (Bertie) t 09.12.1978 x VAN DEVENTER, Mariaan *11.06.1958 Melinda *28.07.1981 t 04.09.2004 x DE WET, Wessel *17.12.1977 > De Wet kind: (1) Chris Gabriel *13.02.2007. Jaco *28.07.1983 Altus *03.05.1986 Margaretha Aletta *20.06.1967 (Ereta) t 01.07.1989 x STEYL, Gideon *01.05.1960 (Gideon) > hulle het 'n 2-ling (1) Alwyn; (2) ???. Alewyn Jacobus 07.02.1969 (Alewyn) t 23.12.1995 x VENTER, Janine > 2001: woon in die Paarl; 2008 woon in Centurion. Janica *20.05.1998 Stefan Alwyn *22.06.2000 Jacomina Elizabeth *12.10.1970 (Elmien) t 01.03.2002 x KRIEL, Jacobus Francois Daniël *05.09.1973 (Jaco) Alida Jacoba *30.12.1972 (Lida) t 30.10.1999 x TAIT, Mike > hulle het 2 kinders Francois Wilhelmus *07.08.1882 ~ 15.10.1882 [NGK Montagu] Jacob Gideon *27.07.1884 06.03.1962 # [Robertson] t 24.07.1906 x KRIEL, Martha Maria *18.12.1886 30.04.1967 Anna Maria *05.01.1907 t 03.11.1931 x VAN TONDER, Anthonie Johannes Johannes Petrus *10.10.1909 (Hannes) 22.02.1993 [Wolseley] x NN, Sophia M.P. *21.08.1921 (Phyta) 03.11.1998 [Wolseley] > hulle het kinders & kleinkinders; Hy was 'n voorman by die Daisey's Martha Susanna *06.01.1914 Jacobus Francois Daniël *15.12.1919 Susanna x BOTHA, NN Rosa Hermina *11.10.1885 ~ [Montagu] t 07.07.1908 x BADENHORST, Jan Hendrik Thomas Jacobus *11.07.1887 ~ [Montagu]

[2404] c1d10e2f2g8h3i3j1. [2405] c1d10e2f2g8h3i3j2. [2406] c1d10e2f2g8h3i3j3. [2407] c1d10e2f2g8h4.

[2408] c1d10e2f2g8h4i1. [2409] c1d10e2f2g8h4i1j1. [2410] c1d10e2f2g8h4i1j2. [2411] c1d10e2f2g8h4i2. [2412] c1d10e2f2g8h4i3. [2413] c1d10e2f2g8h4i3j1. [2414] c1d10e2f2g8h4i3j2. [2415] c1d10e2f2g8h4i3j3. [2416] c1d10e2f2g8h4i4. [2417] c1d10e2f2g8h4i5. [2418] c1d10e2f2g8h4i5j1. [2419] c1d10e2f2g8h4i5j2. [2420] c1d10e2f2g8h4i6. [2421] c1d10e2f2g8h4i7. [2422] c1d10e2f2g9. [2423] c1d10e2f2g10. [2424] c1d10e2f2g10h1, [2425] c1d10e2f2g10h2.

[2426] [2427] [2428] [2429]

c1d10e2f2g10h3, c1d10e2f2g10h4. c1d10e2f2g10h5, c1d10e2f2g11,

[2430] c1d10e2f2g12.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 94

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2431] c1d10e2f3. Frederik Hendrik *26.06.1843 1916 t 19.04.1864 [Montagu] x ROUX, Margaretha Christina Johanna Sophia *c.1845 1932 > met t was hy 20 en landbouer van Doornkloof, sy was 19 en van Driefontein. Johannes Matthys *22.08.1865 ~ 01.10.1865 [NGK Montagu] 28.09.1932 # [Harmonie, Koo] t 27.04.1897 x DE KOCK, Sara Susanna Petronella *12.09.1867 28.09.1952 > grafsteen gee sy geboortedatum foutiewelik as 22.08.1864 Frederik Hendrik *10.02.1899 ~ 07.05.1899 [NGK Montagu] jonk Jacomina Maria *25.07.1867 ~ 01.09.1867 [NGK Montagu] 18.08.1922 [Slanghoek, distr Worcester] t [Laingsburg] x BOTHMA, Marthinus Frederick Gerhardus > Bron: SK MOOC 6/9/2431 688; Bothma kinders: (1) Frederick Hendrik; (2) Margaret Magdalena; (3) Jacomina Maria (4) Christina Hester Catharina *12Apr04. Hendrik Jeremias *30.12.1868 ~ 07.02.1869 [NGK Montagu] 24.12.1957 # [Montagu] t 11.03.1912 x BOTES, Maria Margaretha *14.05.1981 05.02.1953 Johanna Magdalena Catharina *16.01.1913 t 25.08.1934 x STEMMET, Jacobus Francois Daniël Margaretha Christina Roux *10.10.1914 t 20.08.1935 x DE KOCK, Michiel Josias Maria Margaretha *23.11.1916. Frederik Hendrik *06.04.1919 (Frikkie) 29.05.1981 # [Montagu] t 29.05.1965 [Montagu] x CONRADIE, Sarah Susanna *28.03.1932 [Robertson] (kode?) > met x was hy klerk, 46jr en jonkman; sy 33jr; geen kinders Catharina Maria *29.10.1870 ~ 05.02.1871 [NGK Montagu] t 01.06.1897 x DE KOCK, Hendrik Jeremias Frederik Hendrik *27.04.1876 ~ 04.06.1876 [NGK Montagu] Dawid Lodewikus *28.10.1880 {Sandvliet} ~ 09.01.1881 [Montagu] ??.08.1952 # [Montagu] t 04.01.1910 x BATT, Gertruida Cornelia *13.03.1886 (Gerty) 18.05.1960 Frederik Hendrik *14.02.1911 [Pietersfontein] 27.12.1973 t 10.04.1934 x DE KOCK, Martha Maria 21.12.1993 Dawid Lodewikus *23.08.1935 15.10.1970 # [Ashton] x NN Frederik Hendrik dogter dogter Gideon de Kock *09.10.1937 [Laatsrivier, Montagu] (Giepie) 12.05.2001 [Dawn Mountains, Simondium] t 25.04.1964 [NGK Worcester] x SPARKS, Nerina Monica *23.04.1941 [Hopefield] (Nerina) > met troue was hy 'n plaasbestuurder en sy 'n verpleegster: Volgens 'n berig in die Paarl Post van 17/5/2001, was hy 'n bekende in Paarlse landboukringe, en was vir 41jr plaaslik betrokke by tafeldruifboerdery, ondermeer op Sonneskyn en Ongegund. Hy is op 63 oorlede aan kanker in sy huis op die plaas Dawn Mountains. Sy vrou is 'n verpleegkundige, en hulle het reeds een kleindogter gehad. Geboortedatum bron: = boedelkennisgewing Gideon *25.06.1969 (Ferrari) 28.06.2003 [motor-ongeluk] x LIEBENBERG, Christelle > 2003: woonagtig Meulstraat 14, P.A. Hamlet, Ceres Inge Elsa voor 1975 Monica *??.??.19?? > 2001: woonagtig Kaapstad Alex Frederik Johannes Susan Frederik Hendrik *24.02.1941 Sarie Robert John *02.03.1915 31.01.1982 # [Touwsrivier] x NN, Jacomina Johanna *20.05.1914 > geen kind David Lodewicus *31.07.1921 [Touwsrivier] 16.12.1976 x ELLIS, Martha Johanna Ellis *05.05.1924 09.02.1996. > hulle was van Touwsrivier

[2432] c1d10e2f3g1.

[2433] c1d10e2f3g1h1. [2434] c1d10e2f3g2,

[2435] c1d10e2f3g3. [2436] c1d10e2f3g3h1, [2437] c1d10e2f3g3h2, [2438] c1d10e2f3g3h3, [2439] c1d10e2f3g3h4.

[2440] c1d10e2f3g4, [2441] c1d10e2f3g5. [2442] c1d10e2f3g6. [2443] c1d10e2f3g6h1. [2444] c1d10e2f3g6h1i1. [2445] [2446] [2447] [2448] c1d10e2f3g6h1i1j1. c1d10e2f3g6h1i1j2, c1d10e2f3g6h1i1j3, c1d10e2f3g6h1i2.

[2449] c1d10e2f3g6h1i2j1. [2450] [2451] [2452] [2453] [2454] [2455] [2456] [2457] [2458] c1d10e2f3g6h1i2j1k1. c1d10e2f3g6h1i2j2, c1d10e2f3g6h1i2j3, c1d10e2f3g6h1i3. c1d10e2f3g6h1i3j1. c1d10e2f3g6h1i3j2, c1d10e2f3g6h1i4. c1d10e2f3g6h1i5, c1d10e2f3g6h2.

[2459] c1d10e2f3g6h3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 95

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2460] c1d10e2f3g6h3i1. David Lodiwikus *10.06.1951 [Touwsrivier] x ALBERTS neé RADEMEYER, Martha Francina *04.07.1950 (Meisie) > 2009: hulle is nou vervreem. Sy tel 0826362652; sy pa se naam Lodewicus word 'n "c" gespel, sy eie met "k". Daniël Francois *13.08.1952 [Touwsrivier] 11.03.2008 [weens kanker] t 15.01.1975 x COETZEE, Catrine Johanna Thamar *28.08.1954 Daniel Francois *13.01.1976 28.10.1986 [motor-ongeluk] David Lodiwicus *16.12.1977 Franchonet *27.12.1988 t 30.12.2006 x PRINS, Jan Johannes *15.06.1983 (Jannie) > 2009: woon in Bonnievale. Prins kinders: (1) Charlene *29.06.2005; (2) Janet *17.01.2008. Johan Lourens *14.03.1955 [Worcester] t 23.05.1980 x SWANEPOEL, Louisa *22.11.1960 Blanche *28.09.1980 Riana *18.02.1982 Sonja *28.05.1986 Petronella Hester Jakoba *30.12.1956 [Worcester] (Petra) 25.07.2006? x VAN ZYL, Frederik van Zyl 1984? > hulle het 3 kinders. James Hendrik *29.01.1930 {Moorreesburg} 25.12.1968 # [Moorreesburg] x NN David *20.09.1959 [Moorreesburg] (Dawie) 13.08.1981 # [Moorreesburg] Frederik [Moorreesburg] (Frikkie) Jeanette [Moorreesburg] (Ounooi?) Jacomina Maria Johanna *27.10.1847 t 19.11.1866 x JORDAAN, Abraham Petrus Maria Elizabeth Christina *30.01.1852 [Kaapprovinsie] 12.03.1897 [Pylkop, Marabastad] t 23.01.1871 [Montagu] x VERREYNE, Thomas Jacobus *c.1844 1889 [Transvaal] tt c.1891 xx SWANEPOEL, Stephanus Christoffel *12.09.1855 > met eerste troue was sy 19 en van Harmonie, hy was 27, en 'n landbouer van Harmonie. Catharina Maria *09.03.1854 t 24.06.1874 x VERREYNE, Frans Willem Johannes David *20.07.1822 [Montagu] 27.03.1885 [Blaauboschnek, distr Boshof] ~ 26.12.1822 [Swellendam] t 02.04.1842 x VAN ZYL, Maria Christina Johanna *c.1824 19.06.1876 [Mooimeisjesfontein] {dogter van Johannes P. van Zÿl & Anna le Roux} tt 11.08.1879 [NGK Hoopstad] xx WILLEMSE, Johanna Jacoba Elizabeth *c.1847 > Volgens SK VAB MHG C341 is hy oorlede op Blaauboschnek in die distr Boshof, OVS, in die ouderdom 63 jr 8mnde. Sy 1ste vr se SK: VAB MHG Z36 & Z37; 3 kinders (f8-10) word vir die 2de huwelik gelys. Met sy 2de troue was hy 57jr, wewenaar en boer van Boschfontein, Boshof. Sy 2de vrou was 40jr en wed. van Ongelukspan, Boshof. Sara Susanna Petronella *05.07.1844 1925 t 04.04.1861 [Montagu] x ROUX, David Jacobus xx VAN DER MERWE, Daniel Stephanus > met eerste troue was beide van Doornkloof, hy was 'n landbouer, haar SK: VAB MHG 18486 Jacobus Daniël *12.08.1847 [Goedemoed, distr Hoopstad] 28.03.1934 # [Kromlaagte, Hoopstad] t 1880 [Boshof] x CONRADIE, Cornelia Johanna *11.05.1857 (c1d2e3f4g2) 08.10.1921 [Kromlaagte] > Volgens sy SK: VAB MHG 25845, was hy 86 jr 7 mnde en is oorlede op die plaas Goedemoed, distr Hoopstad. Hy was 'n boer en wewenaar ten tyde van sy dood. Met haar troue was sy 21jr, en van Boschfontein, Boshof. Hy was 27jr en transportryer van Mooimeisiesfontein, Boshof. Haar SK: VAB MHG C2078. Dawid Johannes *01.11.1881 17.09.1943 [Kromlaagte, Hoopstad] x JACOBS, Martha Sophia *09.10.1883 09.10.1931 [Kromlaagte] > Hy is as krygsgevangene na St. Helena gestuur, haar SK: VAB MHG 23671 Petronella Jacoba *21.02.1908 (Pieta) 18.07.1974 t 1935 x WOLFAARDT, Petrus Johannes *13.09.1899 21.09.1973 Jacobus Daniël *04.03.1911 11.12.1990 [Hertzogville]

[2461] c1d10e2f3g6h3i2. [2462] c1d10e2f3g6h3i2j1. [2463] c1d10e2f3g6h3i2j2. [2464] c1d10e2f3g6h3i2j3.

[2465] c1d10e2f3g6h3i3. [2466] [2467] [2468] [2469] c1d10e2f3g6h3i3j1. c1d10e2f3g6h3i3j2. c1d10e2f3g6h3i3j3. c1d10e2f3g6h3i4.

[2470] c1d10e2f3g6h4. [2471] c1d10e2f3g6h4i1. [2472] c1d10e2f3g6h4i2. [2473] c1d10e2f3g6h4i3, [2474] c1d10e2f4, [2475] c1d10e2f5,

[2476] c1d10e2f6, [2477] c1d10e3.

[2478] c1d10e3f1,

[2479] c1d10e3f2.

[2480] c1d10e3f2g1.

[2481] c1d10e3f2g1h1, [2482] c1d10e3f2g1h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 96

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2483] c1d10e3f2g1h2i1. [2484] c1d10e3f2g1h2i1j1, [2485] c1d10e3f2g1h2i1j2. [2486] c1d10e3f2g1h2i1j3. [2487] c1d10e3f2g1h2i1j4, [2488] c1d10e3f2g1h2i2. [2489] [2490] [2491] [2492] [2493] [2494] [2495] [2496] [2497] c1d10e3f2g1h2i2j1. c1d10e3f2g1h2i2j2, c1d10e3f2g1h2i2j3, c1d10e3f2g1h2i2j4. c1d10e3f2g1h2i3. c1d10e3f2g1h2i3j1, c1d10e3f2g1h2i3j2, c1d10e3f2g1h2i3j3. c1d10e3f2g1h3, {albei in motorongeluk} x WESSELS, Cecilia Aletta *06.01.1917 David Johannes *29.02.1936 x VAN WYK, Adriaan Jacobus *20.01.1938 (Adri) 25.10.2008 > 2008: woonagtig die plaas Geenspoor, Hertzogville. Aletta Elizabeth *12.05.1963 (Ezilde) x WESSELS, Adriaan Albert *05.06.1971 (Riaan) Jacobus Daniël *12.04.1964 x VAN ZYL, Brieta Gladys *08.05.1964 Adriaan Jacobus *21.03.1969 Cecilia Aletta *29.12.1973 x DU PREEZ, Ivann *02.02.1972 Wessel Johannes Albertus *11.02.1942 31.01.2000 x JONKER, Maggel Louisa *22.05.1945 Jacobus Daniël *30.04.1970 Phoebe Alexandra *12.05.1973 Celica Aletta *22.10.1974 Louis Christiaan *18.05.1976 Jacobus Daniël *01.11.1949 x VAN WYK, Belinda *11.11.1951 Marie *20.11.1974 Cecilia *27.11.1976 Jacobus Daniël *08.07.1981 Cornelia Johanna *23.08.1914 (Nelie) 07.07.1993 t 24.04.1938 x WESSELS, Petrus Arnoldus Lefras *15.09.1908 28.03.1978 Stephanus Lourens *03.02.1919 (Fanie) 16.06.1979 x BARNARD, Elizabeth Johanna Burger *23.02.1930 (Joey) Dawid Johannes *06.01.1954 13.08.1998 x HENDRIKS, Maryka Stefaan *03.05.1984 Dawid Johannes *24.10.1922 [Hoopstad] (Dawie) {Ds.} 11.01.1978 x WAGENAAR, Aletta Dorothea *25.06.1925 > Hy Matrikuleer 1941 op Kroonstad, word NGKerk predikant, 1951 gelegitimeer, 1952 Boschpoort, 1957 Decoligny, 1959 Odendaalsrus, 1963 Hoopstad, 1969 Potchefstroom Hy was op 'n stadium eienaar van die plaas Kromlaagte by Hoopstad, en het dit aan c1d10e3f2g8h1 verkoop. Maria Johanna *19.08.1954 x GROBLER, Leon > Grobler kinders: (1) Nico > 2006: ongetroud; (2) Alta > 2006: ongetroud; (3) Dawie > 2006: ongetroud. Dawid Johannes *24.09.1956 x VOS, Henda Dawid Johannes *27.11.1984 (Dawie) Johannes Hendrik *10.03.1988 Hendrina Maria *05.10.1990 Johannes Petrus *22.07.1958 x READ, Hester % xx RAUBENHEIMER, Esta Sonja *29.11.1984 Marna Ruan Martha Sophia *24.09.1960 x HUGO, M.D. % > 2006: ongetroud, Hugo kind: (1) Aletha Dorothea Aletta Dorothea *23.12.1963 x COETZEE, Arnold % xx PEARSON, NN > i5 se kinders: (1) Jacques Coetzee; (2) Aletha Dorothea Pearson. Maryna Magdalena *04.05.1925 (Rina) x CONRADIE, Georg Stephanus Malherbe *17.11.1918 (c1d10e3f6g1h3) (Faan) Frederik Hendrik Johannes *27.09.1882 (Frik) 01.03.1935 [Kromlaagte, Hoopstad] > hy was 'n ongetroude boer wat die plaas Goedemoed oorlede is Jacobus Daniël *10.07.1885 (Koot) 08.10.1957 [Kromlaagte, Hoopstad] x MALHERBE, Maria Elizabeth *05.01.1888 01.02.1959 Johanna Gertruida *04.10.1910 25.02.1999 x BRITS, Koos Cornelia Johanna *20.03.1913 x VAN ZYL, Tielman Maria Elizabeth *12.03.1916 29.01.1998 x VAN WYK, Christiaan Johannes *11.12.1917 > hulle het in Bothaville distrik geboer Jacobus Daniël *24.11.1919 (Koos) [Goedemoed, distrik Hoopstad] x VAN LOGGERENBERG, Johanna Christina *23.07.1927 25.10.1972 #[Bloemhof]

[2498] c1d10e3f2g1h4. [2499] c1d10e3f2g1h4i1. [2500] c1d10e3f2g1h4i1k1. [2501] c1d10e3f2g1h5.

[2502] c1d10e3f2g1h5i1, [2503] [2504] [2505] [2506] [2507] [2508] [2509] [2510] [2511] c1d10e3f2g1h5i2. c1d10e3f2g1h5i2j1. c1d10e3f2g1h5i2j2. c1d10e3f2g1h5i2j3, c1d10e3f2g1h5i3. c1d10e3f2g1h5i3j1, c1d10e3f2g1h5i3j1, c1d10e3f2g1h5i3j1. c1d10e3f2g1h5i4,

[2512] c1d10e3f2g1h5i5, [2513] c1d10e3f2g1h6, [2514] c1d10e3f2g2. [2515] c1d10e3f2g3. [2516] c1d10e3f2g3h1, [2517] c1d10e3f2g3h2, [2518] c1d10e3f2g3h3, [2519] c1d10e3f2g3h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 97

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2520] c1d10e3f2g3h4i1. [2521] c1d10e3f2g3h4i2. [2522] c1d10e3f2g3h4i2j1. [2523] [2524] [2525] [2526] [2527] [2528] [2529] [2530] [2531] c1d10e3f2g3h4i2j1k1. c1d10e3f2g3h4i2j1k2. c1d10e3f2g3h4i2j2. c1d10e3f2g3h4i2j3. c1d10e3f2g3h4i3. c1d10e3f2g3h4i3j1. c1d10e3f2g3h4i3j2. c1d10e3f2g3h4i3j3. c1d10e3f2g3h5, Martha Jacoba *26.08.1948 (Martie) t 15.12.1973 x VAN NIEKERK, Izak David *05.11.1951 tt 27.08.1994 xx COETZEE, Richard Hudson *29.09.1943 Jacobus Daniël *27.09.1950 (Kotie) 03.06.1978 {Motorongeluk} x FOURIE, Sarie {xx NN Smit} Jacobus Daniël *16.12.1971 (Kosie) t 22.04.1995 x MASSYN, Anet *22.12.1971 > 2004: woonagtig in Australië Jacobus Daniël *28.12.1998 Cornelius Massyn *30.07.2001 Bartholomeus *03.08.1973 Lizelle *28.12.1978 Johannes Cornelius Jacobus *18.06.1952 [Hoopstad] t 06.04.1974 x VAN STADEN, Anetta *15.06.1957 > sy was Brakpan, Gauteng. 2000: die gesin woon in Brakpan Anelé *16.03.1975 Johannes Cornelius Jacobus *22.06.1977 (Johan) Johannes Jacobus Daniël *01.09.1979 Anna Cecilia Wilhelmina *18.03.1922 [Hoopstad] {2-ling} 05.08.1984 # [Bloemhof] x HENNING, Wilhelm Lodewickus *05.12.1910 [Heidelberg,Tvl] (Willie) Georg Stephanus *18.03.1922 (Org) {2-ling} 08.04.1998 t 21.12.1947 [Lichtenburg, Noordwes] x VAN DEN BERG, Hester Adri *01.02.1926 [Lichtenburg, N-Wes] 12.08.1965 {Johannesburg] {ouers: Wessel Matthys VAN DEN BERG & Hester Adrianna COERTZE} xx WESSELS, Elsie Johanna *29.03.1926 > 1998 adr: "Oorwin", Bothaville. Sy name is soms geskrywe as "George Stefanus" en sy sterfdatum is moontlik 02.04.1998? Adri *15.10.1949 Maria Elizabeth *30.08.1953 t 14.04.1972 x STEENKAMP, Coenraad Hendrik van Wyk Esther *28.05.1958 t 10.05.1980 x FOURIE, Andries Roos Dawid Johannes *23.02.1924 [Hoopstad] t 06.09.1952 x STRAUSS, Hester Jacoba > Geboer op Goedemoed, aangrensend aan Kromlaagte, Hoopstad Wilhelmina Jacoba *18.09.1956 Maria Elizabeth *21.04.1960 Susanna Jacoba *06.08.1969 Gertruida Johanna *08.07.1926 14.10.1926 [Kromlaagte, Hoopstad] Glaudina Maria Gezina *17.02.1930 t 09.07.1949 x STRAUSS, Hendrik Frederik Johannes *11.08.1928 Jan Hendrik Malherbe *08.07.1934 (Jan) t 10.05.1958 x LAMBRECHTS, Helena Elizabeth *11.03.1937 > Blykbaar is nie al hulle kinders hieronder gelys nie; volgens i1 se begrafnisberig het i5 en 5 swaers die kis gedra, daar kan dus 5 dogters vir h10 wees. Jacobus Daniël *09.04.1959 (Kotie) 09.09.1991 t 20.02.1989 x VAN DER MERWE, Ralie *04.01.1964 > Hy was woonagtig op Orkney. Hy was een van 3 persone wat in die sogenaamde "Slag van Ventersdorp" doodgeskiet is. Volgens BEELD het die begrafnis 'n militêre kleur aangeneem met sowat 60 lede van die AWB in volle uniform, maar sonder wapens. Dié begrafnis het internasionale belangstelling uitgelok, en verskeie buitelandse TV-nuusspanne het dit bygewoon. Helena Elizabeth *07.03.1960 t 07.03.1981 x VAN DEVENTER, Marthinus Johannes *25.09.1958 Maria Elizabeth *14.10.1961 x SWART, Daniël Petrus % Annelie *12.03.1963 t 20.10.1988 x SMITH, Flip *14.05.1988 Tielman *28.06.1967 Johannes Petrus *25.12.1887 (Jan) 12.02.1977 [Hoopstad] x OTTO, Dorothea Regina *11.11.1897 05.01.1980 [Hoopstad] Jacobus Daniël *13.11.1921 26.07.1988 [Hoopstad]{Nooit getroud} Johan Frederick Otto *23.05.1925 {Bultfontein} t 22.09.1951 x PRETORIUS, Elizabeth Cornelia Gertruida *22.06.1922 04.05.2008 > 2008 adres: Highveld Gardens, Midrand Catharina Phillipa *28.06.1952

[2532] c1d10e3f2g3h6.

[2533] c1d10e3f2g3h6i1. [2534] c1d10e3f2g3h6i2. [2535] c1d10e3f2g3h6i3. [2536] c1d10e3f2g3h7. [2537] [2538] [2539] [2540] c1d10e3f2g3h7i1, c1d10e3f2g3h7i2, c1d10e3f2g3h7i3, c1d10e3f2g3h8,

[2541] c1d10e3f2g3h9, [2542] c1d10e3f2g3h10.

[2543] c1d10e3f2g3h10i1.

[2544] c1d10e3f2g3h10i2, [2545] c1d10e3f2g3h10i3, [2546] c1d10e3f2g3h10i4, [2547] c1d10e3f2g3h10i5. [2548] c1d10e3f2g4. [2549] c1d10e3f2g4h1. [2550] c1d10e3f2g4h2.

[2551] c1d10e3f2g4h2i1,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 98

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2552] c1d10e3f2g4h2i2. [2553] [2554] [2555] [2556] c1d10e3f2g4h2i2j1, c1d10e3f2g4h2i2j2. c1d10e3f2g4h2i2j3, c1d10e3f2g4h2i3, Johannes Petrus *29.11.1954 t 05.11.1977 x STEYL, Janetta Marilize *23.11.1978 Johan Frederick Otto *29.05.1981 Janetta *26.02.1986 Dorothea Regina *11.09.1958 t 06.01.1979 x PRETORIUS, Rudolf Johannes Johannes Petrus *28.06.1928 (Jannie) {Delmas} x CONRADIE, Alexandri Floretina *23.11.1929 (c3d6e7f5g2h7) Johannes Petrus *21.06.1955 (Johan) {2-ling} x CONRADIE, Anita *21.11.1960 (c3d6e7f5g2h9i1) > Johan (i1) en Alex (i2) het in 1975 saam begin met die "Conradie Boerdery" op 'n 28 hektaar plaas langs die R25 naby Bapsfontein. Die besigheid is later hernoem na "Coradie Organics" wat hulle kernsaak (kompos) beter beskryf. Barend Mattheus *27.08.1979 Lindie *27.03.1981 Jakobus Lodewicus *24.04.1984 Ronél *04.06.1991 Alexander Floris *21.06.1955 (Alex) {2-ling} t 29.03.1986 x POTGIETER, Cornelia Isabella *23.11.1963 > sien nota by i1. Jacques *01.11.1987 Johannes Hermanus *16.08.1935 13.03.1955 {motorongeluk} Maria Johanna *24.04.1889 (Mieta) 14.05.1936 x DE KOCK, Servaas Daniël *14.07.1889 15.04.1977 {Hy was broer van c3d6e7f5g1 se vrou} > haar SK: VAB MHG 27721 Hendrik Willem *20.07.1892 03.08.1962 x NEL, Myna Daniël Jacobus *19.02.1894 25.05.1905 [Kromlaagte, Hoopstad] Willem Cornelius *14.06.1899 28.07.1967 [Kromlaagte, Hoopstad] x STRAUSS, Elizabeth Johanna *27.07.1910 18.07.1980 Jacobus Daniël *22.05.1933 09.06.1998 t 19.12.1959 x DELPORT, Martha Susanna Angelina > Hy was laaste Conradie eienaar van Kromlaagte, Hoopstad. Willem Cornelius *29.12.1960 07.02.1990 t 10.09.1983 x VAN ZYL, Esté Louise *20.02.1985 Jacobus Daniël *18.12.1988 Maria Elizabeth *27.01.1964 t 07.12.1988 x SMIT, Pieter Ignatius Stephanus Pontius {Rosettenville, Johannesburg} 1928 [Transvaal] x PRETORIUS, Hilda {Wed Lovel} Jacobus Daniël (Jack) Anna Cecilia Wilhelmina klein Cornelia *21.02.1908 30.03.1908 Anna Cecilia Wilhelmina *24.01.1851 22.08.1883 [Klippiesdam, Boshof distr] t 06.04.1868 [Boshof, Landdros] x GROENEWALD, Johannes Jacobus *18.06.1836 [Wolwekloof, Caledon] 22.04.1907 [Boshof] > haar SK is VAB MHG C318; Met haar troue was sy 17jr en van Boshof, hy was 31jr en veeboer van Boshof. Sy is op 32jr oorlede. Hy s.v. Coenraad Jacobus GROENEWALD ~02.10.1791 en Susanna Elizabeth PIETERS ~10.01.1801 Groenewald kinders: (1) David Johannes GROENEWALD *06.08.1868 (2) Coenraad Jacobus GROENEWALD *14.02.1870 (3) Johannes Jacobus GROENEWALD *30.01.1871 (4) Jacobus Daniel Petrus GROENEWALD *11.12.1874 (5) Maria Christina Johanna GROENEWALD *16.01.1876 (6) Hendrik Jacobus GROENEWALD *24.12.1877 Maria Christina Johanna *03.02.1854 klein Johannes Petrus *23.03.1856 ~ 29.06.1856 [NGK Montagu] klein Johannes David *05.04.1858 ~ 17.09.1858 [NGK Montagu] 19.03.1940 # [Bloemhof] t 01.12.1886 [NGK Hoopstad] x WILLEMSE, Magdalena Johanna Christina *17.06.1869 19.10.1954 > sy grafsteen gee geboortedatum as 01.04.1863. Met hulle troue was hy 28jr, en veeboer van

[2557] c1d10e3f2g4h3. [2558] c1d10e3f2g4h3i1.

[2559] [2560] [2561] [2562] [2563]

c1d10e3f2g4h3i1j1. c1d10e3f2g4h3i1j2. c1d10e3f2g4h3i1j3. c1d10e3f2g4h3i1j4. c1d10e3f2g4h3i2.

[2564] c1d10e3f2g4h3i2j1. [2565] c1d10e3f2g4h4. [2566] c1d10e3f2g5, [2567] c1d10e3f2g6. [2568] c1d10e3f2g7. [2569] c1d10e3f2g8. [2570] c1d10e3f2g8h1. [2571] c1d10e3f2g8h1i1. [2572] c1d10e3f2g8h1i1j1. [2573] c1d10e3f2g8h1i1j2. [2574] c1d10e3f2g8h1i2, [2575] c1d10e3f2g9. [2576] [2577] [2578] [2579] c1d10e3f2g9h1. c1d10e3f2g10. c1d10e3f2g11. c1d10e3f3,

[2580] c1d10e3f4, [2581] c1d10e3f5. [2582] c1d10e3f6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 99

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2583] c1d10e3f6g1. [2584] c1d10e3f6g1h1. [2585] c1d10e3f6g1h2. [2586] c1d10e3f6g1h3. [2587] c1d10e3f6g1h3i1, [2588] c1d10e3f6g1h3i2, [2589] c1d10e3f6g1h4. [2590] [2591] [2592] [2593] [2594] c1d10e3f6g1h4i1. c1d10e3f6g1h4i2. c1d10e3f6g1h4i3. c1d10e3f6g1h5. c1d10e3f6g1h6. Bankfontein, Hoopstad, sy was 17jr en van Aaronslaagte, Hoopstad. Johannes David *29.03.1887 (Dawie) 15.03.1981 t 20.08.1912 x MALHERBE, Gertruida Elizabeth Petronella *01.12.1892 07.10.1983 Johanna Gertruida *17.04.1914 (Dolla) x STRAUSS, Ferdinand Johannes Dawid *03.06.1915 (Dap) 28.06.1980 [Hertzogville] x SMIT, Cecilia {getroud VAN RENSBURG} > geen kind Georg Stephanus Malherbe *17.11.1918 (Faan) 14.08.1982 x CONRADIE, Maryna Magdalena *04.05.1925 (c1d10e3f2g1h6) > het in Hertzogville distrik geboer. Martha Sophia *05.07.1952 t 15.02.1976 x CALITZ, Philip Gertruida Elizabeth Petronella *11.10.1963 x VAN DYK, Jan Louis Mattheus Johannes *26.11.1924 16.07.1997 x BEZUIDENHOUT, Annatjie Janetta x COETZEE, Walter Gertruida x LAUBSCHER, Dirk Johannes Dawid op 26-jarige ouderdom x NN Magdalena Johanna Christina *02.07.1929 15.01.1930 Gertruida Elizabeth Petronella *02.01.1933 (Girly) {Ottosdal} t 17.04.1951 x BEZUIDENHOUT, Josias Andréas Maria Johanna Christina *25.09.1890 26.10.1982 [Hertzogville] t 25.06.1912 [Hoopstad] x LE ROUX, Barend Bartholomeus *10.10.1885 [Montagu] Mattheus Johannes *09.08.1893 ~05.11.1893 [Hoopstad] 29.08.1919 x MALHERBE, Magdalena Janetha *03.11.1895 (Lenie) {xx Daniël Nicolaas Hendrik van der Westhuizen} > sy SK: VAB MHG C1989. Johanna Gertruida klein Magdalena Johanna Christina *10.03.1919 (Lenie) t 1942 x KELLERMAN, Andries Petrus Rudolf (Tos) Jacobus Daniël *07.10.1895 (Kootjie) 17.07.1983 t 14.01.1918 x VAN DER WESTHUIZEN, Johanna Maria Jacoba *1898 03.05.1983 Johannes David *12.11.1919 x NEWTON, Winnifred May > geen kind Clarina Franzina *09.01.1922 x DREYER, Boeta Gysbert Daniël *03.01.1926 x BOSHOFF, Johanna xx SWANEPOEL, Maria Hannatjie x BUYS, Fanie Johanna Maria (Marie) x CLAASSEN, Tos Magdalena Johanna Christina *03.04.1927 x BOONZAAIER, Hendrik Justinus xx UYS, Pieter Joachim Michiel Christoffel *09.10.1897 (Gielie) 02.04.1977 x POTGIETER, Johanna Isabella *23.09.1903 08.02.1984 Marietjie [Wolmaranstad] x DE LANGE, Theuns Joeyie x MOOLMAN, Jacobus Michiel Christoffel *16.04.1943 (Gielie) {dogter} t 29.09.1962 x MULLER, Cornelius Magdalena Johanna Christina [Wolmaranstad] x BARNARD, Theunis Jacobus Petrus % 1961 xx KOK, NN Simon Hendrik [Wolmaranstad] x SMITH, Magrietha Magdalena % 1979 Magdalena Johanna Christina *28.11.1900 t 14.01.1918 x VISAGIE, Petrus Gerhardus (Piet) 1956 Johannes Mattheus *27.08.1904 19.06.1991 x KRUGER, Anna Carolina Rina *06.03.1945 x VAN DER RYST, Johann Marius % 1975 Anna Carolina *05.12.1942 x LUCASSEN, Antonius Magdalena Christina Johanna *26.06.1942 t 17.08.1963 x LOMBARD, Josephus Daniël Johannes Johannes David *19.11.1947 t 03.05.1969 x VAN RENSBURG, Catharina Maria Johannes Mattheus *07.10.1970 16.11.1993 Elsa Belyda *21.07.1972 t 13.08.1994 x DE BEER, Frederik Annelien *22.02.1978 Cornelia Susanna *22.03.1907 11.06.1980 x VAN

[2595] c1d10e3f6g2. [2596] c1d10e3f6g3.

[2597] c1d10e3f6g3h1. [2598] c1d10e3f6g3h2. [2599] c1d10e3f6g4. [2600] c1d10e3f6g4h1. [2601] c1d10e3f6g4h2. [2602] c1d10e3f6g4h3. [2603] c1d10e3f6g4h3i1. [2604] c1d10e3f6g4h3i2. [2605] c1d10e3f6g4h4. [2606] c1d10e3f6g5. [2607] c1d10e3f6g5h1. [2608] c1d10e3f6g5h2. [2609] c1d10e3f6g5h3. [2610] c1d10e3f6g5h4. [2611] c1d10e3f6g5h5. [2612] c1d10e3f6g6. [2613] c1d10e3f6g7. [2614] c1d10e3f6g7h1. [2615] c1d10e3f6g7h2. [2616] c1d10e3f6g7h3. [2617] c1d10e3f6g7h4. [2618] c1d10e3f6g7h4i1. [2619] c1d10e3f6g7h4i2. [2620] c1d10e3f6g7h4i3. [2621] c1d10e3f6g8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 100

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2622] c1d10e3f6g9. [2623] c1d10e3f7. [2624] [2625] [2626] [2627] [2628] c1d10e3f8. c1d10e3f9. c1d10e3f10. c1d11. c1d12, NIEKERK, Izak Cornelius Susara Maria Elizabeth *15.05.1912 (Sarie) 07.11.1980 t 07.12.1935 x LUDICK, Paulus Stephanus Frederik Jacobus *17.06.1863 ~ 01.05.1864 [NGK Montagu] klein Suzana *c.1877 {kind van 2de vrou} Jacobus David Johannes David Hendrik Izak *1789 ~ 12.04.1789 Elizabeth Maria Johanna *1791 ~ 27.11.1791 t ??.12.1808 [Swellendam] x LE ROUX, Abraham Petrus ~13.02.1785 1825 > Hy was boer Goedemoed, Rietvallei, Agter Kogmanskloof Pieter Jacobus *23.02.1744 ~ 21.11.1744 t 02.04.1767 x VILJOEN, Catharina Maria {d/v Johannes Viljoen & Aletta Olivier} Aletta Elizabeth *28.01.1769 ~ 09.04.1769 21.04.1846 [Onbedacht, Graaff-Reinet] t 08.11.1789 [Tulbagh] x PIENAAR, Petrus *11.02.1761 [Tulbagh] c.1828 > 'n verwysing kan h.d. familie kan gevind word in "Die Pienaars in S.A". p 35 deur C.A en Z.J Pienaar. Johannes Hendrik *1770 ~ 24.02.1771 Rosa Geertruyda Jacquemina *1772 ~ 17.05.1772 t 05.12.1790 x DU TOIT, Francois Pieter Jacobus *1774 ~ 02.04.1774 [gebore Over-Breederivier] 09.10.1838 [begrawe op Nieuw Munster, Wolseley] t 16.04.1797 x RETIEF, Maria Aletta {d/v Francois Retief & Margaretha Joubert; Maria Aletta was niggie van die Voortrekker Pieter Retief, en is en op dieselfde dag as Pieter gedoop.} tt 01.12.1829 [Kaapstad] xx LÖTTER, Susanna Johanna *07.02.1807 ~15.02.1807 [Kaapstad] Margaretha Elizabeth *10.06.1798 ~ 24.06.1798 12.07.1849 ["Nooitgedacht"] t 07.10.1816 [Tulbagh] x PIENAAR, Barend Jacobus *16.04.1793 [Kamdeboo] ~05.11.1859 [Graaff-Reinet] #[Graaff-Reinet] Pieter Jacobus *20.01.1800 ~ 02.02.1800 t 12.01.1823 x PIENAAR, Maria Susanna tt 04.04.1830 [Graaff-Reinet] xx VAN NIEKERK, Wilhelmina Magdalena *28.09.1810 Aletta Elizabeth *06.11.1823 ~ 04.01.1824 [Worcester] 21.10.1898 ["Poortje", dist Murraysburg] # [Beaufort-Wes] t 29.08.1842 [Graaff-Reinet] x PIENAAR, Jacobus Johannes *20.09.1822 ~26.12.1822 [Graaff-Reinet] 17.08.1884 [Beaufort-Wes] #[Beaufort-Wes] > gewoon te Poortje, distr Murraysburg Pienaar kind gedoop in 1860 te Murraysburg: (1) Aletta Elizabeth *05Aug60 ~15Aug60 Pieter Jacobus *18.03.1825 ~ 17.04.1825 [Tulbagh] Maria Aletta *24.09.1826 ~ 12.11.1826 [Graaff-Reinet] 22.11.1898 ["Dal Ajalon" dist Beaufort-Wes] # ["Dal Ajalon"] t 09.06.1845 [Graaff-Reinet] x PIENAAR, Gideon Leonardus *11.08.1824 ~06.02.1825 [Graaff-Reinet] 13.05.1902 ["Dal Ajalon"] #["Dal Ajalon"] > geboer "Dal Ajalon", dist Beaufort-Wes. Martha Susanna *07.11.1828 ~ 11.01.1829 [Graaff-Reinet] t c.1850 [Beaufort-Wes] x PIENAAR, Gideon Jacobus *15.08.1826 ["Matjiesfontein, dist Murraysburg"] ~02.10.1826 [Graaff-Reinet] 02.04.1908 [Murraysburg] #[Murraysburg] Maria Cornelia Elizabeth *1831 ~ 04.07.1831 [Graaff-Reinet] Pieter Jacobus *08.09.1832 ~ 14.05.1833 [Graaff-Reinet] t 08.03.1853 x CONRADIE, Catharina Cornelia *22.07.1833 (c2d4e8f2) seun *18.01.1854 04.03.1854. Maria Margaretha *16.02.1855 13.04.1855 Pieter Jacobus *18.09.1856 [Beaufort-Wes] 17.06.1888 {geen ks} t 21.04.1879 x CONRADIE, Anna Gertruida *19.05.1859 (c2d4e8f3g2) Maria Margaretha *26.08.1858 [Beaufort-Wes] 25.03.1931 t 28.08.1893 x CONRADIE, Hendrik Francois Daniël *04.12.1869 (c2d4e6f3g5)

[2629] c2. [2630] c2d1.

[2631] c2d2. [2632] c2d3. [2633] c2d4.

[2634] c2d4e1.

[2635] c2d4e2. [2636] c2d4e2f1.

[2637] c2d4e2f2. [2638] c2d4e2f3.

[2639] c2d4e2f4.

[2640] c2d4e2f5. [2641] c2d4e2f6. [2642] c2d4e2f6g1. [2643] c2d4e2f6g2. [2644] c2d4e2f6g3. [2645] c2d4e2f6g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 101

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2646] [2647] [2648] [2649] [2650] c2d4e2f6g5. c2d4e2f6g6. c2d4e2f6g7. c2d4e2f6g8. c2d4e2f6g9. dogter *01.11.1859 dogter *13.07.1861 dogter *24.09.1862 seun *13.12.1863 Martha Susanna *10.06.1865 ~ 26.06.1865 [Murraysburg] 18.11.1865 Catharina Maria *05.03.1801 ~ 22.03.1801 [Tulbagh] 30.03.1802 Francois Daniël *24.11.1802 ~ 12.12.1802 [Tulbagh] t 16.10.1825 [Worcester] x DE VOS, Maria Martha tt 16.06.1846 xx MEIRING, Martha Maria Susanna 1863 [Kaapland] xxx THERON, Anna Elsje *22.04.1828 ~ 08.08.1828 [Worcester] 31.03.1896 [Porterville] t 03.12.1844 [Worcester] x PIENAAR, Hendrik Schalk *22.01.1818 ~05.04.1818 [Tulbagh] 21.02.1875 ["De Hoop", dist Worcester] Maria Aletta *14.01.1830 Susanna Maria *27.07.1833 ~ [Worcester] Pieter Jacobus *04.05.1836 ~ [Worcester] 1877 t 07.01.1862 x DE LA QUERRENNE, Martha Sophia *17.09.1845 ~05.10.1845 [Worcester] 1863 {verdrink saam met haar seuntjie in Riviersonderend, sy was 'n kleindogter van Daniel Francois de la Querrenne *c.1786 Bordeaux, Frankryk, gewese 2de luitenant in Spaanse leër} tt 07.06.1864 [Worcester] xx JOOSTE, Susanna Alida > hy was 'n boer in die Klein-Röeveld. Sy en sy seun g1 se name staan in 'n Statebybel wat g3 hieronder vanaf Argentinië saamgebring het. BRON: c2d4e4f6g6h1i6. Francois Daniël *06.02.1863 ~ [Worcester] 1863 {verdrink saam met sy moeder} Margaretha Christina *27.03.1865 [Worcester] x THOMSON, J.G.S. Francois Daniël *01.05.1867 ~ [Worcester] 27.06.1958 [Laingsburg] t 08.05.1895 x VAN HEERDEN, Catharina C. Elizabeth *17.05.1871 (Cathy) 08.04.1947 [Laingsburg] {Die grafskrif sê sy is in "Groot Skuur Hospitaal" oorlede} > Hy het op 10-jarige leeftyd sy vader deur die dood verloor, en is toe deur 'n oom-genant as kind aangeneem. Na sy skoolopleiding, o.a. op Wellington (onder ou meester Stucki) en Worcester, het hy 'n paar jaar skoolgehou in die distrik Cradock. Einde 1889 is hy na Pretoria, waar hy na voorafgaande dienstermyn en geslaagde eksamens in 1893 toegelaat is as prokureur-notaris. Hy het hom ten slotte in 1896 op Potchefstroom gevestig, en aldaar 'n suksesvolle regspraktyk opgebou. Deur deelname aan die Malaboch-veldtog (1894), het hy toe reeds volle burgerregte besit en het so op 4 Okt 1899 in die ABO op kommando gegaan, en in sy boek (sien onder) vertel hy van sy wedervaringe tot die dag van 15 Feb 1900 toe hy deur 'n koeël in die regterskouer gewond is, en hy behandeling moes kry in 'n hospitaal wat deur die Engelse beheer is. Hy is vir die res van die oorlog in 'n kamp in Wynberg (Kaap) aangehou. Die na-oorlogse toestande het gaandeweg so ondraaglik geword dat hy einde 1907 met vrou en 3 kinders 'n nuwe tuiste in Argentinië gaan soek het. Daar het hy enige moontlike taak aangepak - skaapskeer, stene maak, skoolhou, transportry, plase omhein, boer, boekhou, skrynwerk, e.d.m. Na 30 jaar in die vreemde, het hy in 1937 na die vaderland teruggekeer en hom op Laingsburg gevestig, waar hy in 1942 steeds in 'n prokureurskantoor werksaam was. In dië jaar verskyn die boek "MET CRONJÉ AAN DIE WESFRONT (1899-1900)" uit sy pen - die werk was ondermeer gegrond op sy dagboek wat hy gedurende die ABO gehou het - en hy was die eerste skrywer wat sterk fokus op die mislukte veldheerskap van Genl. Piet Cronjé, asook die hoofoorsake van die ondergang van die 2 Boere- republieke. (BRON: voorwoord in voorgemelde boek) Felicia Doreen *10.02.1896 x HENNING, J.J. Ethleen Mortimer *06.06.1897 15.01.1977 #

[2651] c2d4e3. [2652] c2d4e4.

[2653] c2d4e4f1.

[2654] c2d4e4f2. [2655] c2d4e4f3. [2656] c2d4e4f4.

[2657] c2d4e4f4g1. [2658] c2d4e4f4g2. [2659] c2d4e4f4g3.

[2660] c2d4e4f4g3h1. [2661] c2d4e4f4g3h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 102

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2662] c2d4e4f4g3h3. [2663] c2d4e4f4g4. [2664] c2d4e4f4g5. [2665] c2d4e4f4g6. [2666] c2d4e4f4g7. [2667] c2d4e4f5. [2668] c2d4e4f6. [Durbanville] x VISSER, M.O.G. Roucine Marquerite *06.01.1904 x VAN DER WALT, Tjaart Johannes 1967 Pieter Jacobus Jooste *28.06.1871 ~ [Worcester] . Pieter Jacobus *05.02.1874 ~ [Worcester] . Martha Maria Sophia *13.10.1874 t 01.07.1892 x VAN DER WESTHUIZEN, John Jacobus Petrus Jooste *10.06.1877 Martha Maria *01.01.1838 Francois Daniël *28.09.1840 03.04.1897 [Worcester] # [Worcester] t 25.06.1860 x THERON, Maria Magdalena *09.07.1827 16.04.1884 #[Ceres] tt 20.01.1886 xx FISCHER, Catherina Susanna (Cato) 15.08.1923 #[Worcester] Elizabeth Hendrina *24.03.1861 26.11.1863 Martha Maria Susanna *21.04.1863 ~ [Worcester] 27.03.1896 t 1889 x MURRAY, Andrew Milne *03.07.1862 ~14.09.1862 [Middelburg] 26.01.1932 > hy xx 1898 Elsie Elizabeth Nel. Hy was 'n NGK predikant, ondermeer op Weenen. Elizabeth Hendrina *23.03.1865 ~ [Worcester] 23.09.1867 Francois Daniël *23.03.1866 ~ [Worcester] 21.05.1867 Maria Magdalena *18.07.1868 24.01.1869 Pieter Johannes Theron *03.08.1870 [Sutherland] (Piet) ~ [Worcester] 25.11.1930 # [Saaiplaas] t 21.05.1894 x MULLER, Beatrix Jacoba Christina *10.06.1869 (Beatrix) 06.01.1950 > geboer op Saaiplaas, Sutherland. Beide se attestate het in April 1877 van Worcester na Sutherland oorgegaan. Francois Daniël *24.04.1895 (Frank) ~ 02.08.1895 [Sutherland] 21.12.1964 # [Saaiplaas] t 25.09.1923 x BURGER, Sophia Elizabeth *08.11.1900 [Montagu] (Sophie) 29.06.1990 #[Saaiplaas] > Hy het op Saaiplaas geboer. Pieter Johannes Theron *09.10.1924 (Piet) t 09.05.1950 [Worcester] x VAN SCHALKWYK, Emma Joubert (Emma) > met t was hy 'n boer van Saaiplaas, Sutherland; sy was 'n verpleegster van Gansfontein, Fraserburg. Later is hy 'n boer op Witklei by De Ruststasie. Francois Daniël Okkert Maria Barbara *05.04.1925 t ??.01.1952 x DU PLESSIS, Jan Gabriël (Jannie) {Ds.} Beatrix Jacoba Christina *29.12.1926 x BARNARD, Hendrik Christoffel (Barnard) Sophia Elizabeth *05.03.1928 (Essie) x WUIM, Jan Hugo (Hugo) Maria *05.12.1931 (Miemie) x VAN DER WESTHUIZEN, C.J. (Vettie) Francois Daniël *27.04.1933 [Sutherland] (Frans) t 02.08.1958 [Mosselbaai] x KRUGER, Louise *23.07.1939 [Boksburg] (Louise) > 2000: woon op Mosselbaai Elizabeth *24.06.1959 [Mosselbaai] (Elise) t [Bloemfontein] x POLIVNICK, Dennis *28.01.19?? Francois Daniël *24.11.1962 [Porterville] (Francois) Francina Johanna *13.09.1934 (Francis) x POTGIETER, Johan S.(Johan) Alwyn Burger *11.04.1936 (Genl) x LAMBRECHTS, Aletta (Zina) > In sy wildste drome sou hy nooit kon dink dat hy eendag generaal of speurhoof van Suid-Afrika sou word nie. Sy ideaal as kind was dan net om 'n speurder-sersant te word, sê lt.-genl. Alwyn Conradie. Genl. Conradie neem vandag by lt.-genl. Stan Schutte oor as die Polisie se nuwe speurhoof. Hy het in 1954 aan die Hoërskool Laingsburg in Kaapland Matriek geskryf en is onmiddellik na die destydse Depot in Pretoria-Wes om sy opleiding te voltooi. ``In storieboeke was dit altyd die speurder-sersant wat die sake opgelos het en dit was my grootste begeerte om speurder te word,'' vertel genl. Conradie. Ná sy opleiding is hy oorgeplaas na die uniformtak op Worcester in Kaapland. In dié tyd het hulle nog

[2669] c2d4e4f6g1. [2670] c2d4e4f6g2.

[2671] c2d4e4f6g3. [2672] c2d4e4f6g4. [2673] c2d4e4f6g5. [2674] c2d4e4f6g6.

[2675] c2d4e4f6g6h1.

[2676] c2d4e4f6g6h1i1.

[2677] c2d4e4f6g6h1i1j1. [2678] c2d4e4f6g6h1i1j2. [2679] c2d4e4f6g6h1i2. [2680] c2d4e4f6g6h1i3. [2681] c2d4e4f6g6h1i4. [2682] c2d4e4f6g6h1i5. [2683] c2d4e4f6g6h1i6. [2684] c2d4e4f6g6h1i6j1. [2685] c2d4e4f6g6h1i6j2. [2686] c2d4e4f6g6h1i7. [2687] c2d4e4f6g6h1i8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 103

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

voetpatrollies gedoen, sê hy. ``My 'speciality' was egter fietspatrollies. Die dorp en sy buitewyke is per fiets gepatrolleer en as 'n polisieman op strafpatrollie was, het hy sowat 49 myl in sy agt uur dienstyd gery.'' In April 1956 is hy verplaas na Ceres. Daar het hy aansoek gedoen om oorgeplaas te word na die speurtak. 'n Prestasie waarop hy steeds trots is, is toe hy tydens die speurkursus aangewys is as die beste presteerder in die eksamens - en dit nadat hy twee weke ná die ander polisiemanne met die kursus begin het. ``Ná die kursus het my loopbaan in die speurtak werklik begin toe ek as proefspeurder by die Caledonplein-polisiekantoor in Kaapstad begin werk het. In 1961 is hy oorgeplaas na die Veiligheidstak in Kaapstad en vyf jaar later is hy verplaas na die destydse Republikeinse Intelligensiediens - die voorloper van die huidige Nasionale Intelligensie-diens. Ná die moord op dr. H.F. Verwoerd op 13 September 1966 is hy aangestel as tydelike lyfwag van adv. B.J. Vorster, voormalige Eerste Minister en Staatspresident. Twee jaar later is hy aangestel as permanente lyfwag en het hy dié pos tot in 1974 beklee. Dié tydperk beskou hy as een van die hoogtepunte van sy loopbaan. Hoewel sy vrye tyd verminder het soos sy pligte toegeneem het, knyp hy een maal per jaar 'n tydjie af om te gaan hengel. Hy het in 1977 sy Springbokkleure in dié sport ontvang en was ook kaptein van dié span. Hy is steeds administratief by hengel betrokke en is ook voorsitter van die Polisie se hengelklub. [bron: die Burger 31/10/1988] Hy kry later die rang van Generaal in die Polisie-mag. Francois Daniël Dawid Muller *20.09.1937 (Muller) 13.06.2008 x SIMON, Doreen (Doreen) ??.03.2008 > 2008: woon op Hartswater. Doreen is oorlede na 'n langsiekbed. Muller is ongeveer 10 weke na Doreen oorlede; sterfberig 16/6/2008. Hulle was eers van Laingsburg se omgewing. Werner Schalk Willem *26.11.1938 [Laingsburg] (Schalk) t 27.06.1964 [Kaapstad] x LAMBRECHTS, Maria *17.05.1937 [Calvinia] (Zelma) Frank Daniël *17.10.1971 [Wynberg,Kaap] (Frank) t 20.11.1999 [Pretoria] x VAN WYK, Mari *16.08.1970 > 2006: woon sedert 2002 in Rossland, BC, Kanada. William Andrew *22.09.2006 [Rossland, Kanada] (Will) Marzelle *20.01.1974 [Wynberg,Kaap] (Marzelle) t 06.12.1997 [Aliwal-Noord] x SCHEEPERS, Morné *02.01.1973 > Scheepers kinders: (1) Anzel; (2) Schalk Cornelis *21Jul00 Benjamin *11.12.1940 (Ben) x VAN DER WALT, Maria (Marie) Francois Daniël (Niel) Henk Maria Johanna Elizabeth *29.09.1896 (Miempie) ~ 11.11.1896 [Sutherland] 22.06.1935 t 26.09.1922 x DU PLESSIS, Johannes Pieter 1974 > haar SK: VAB MHG 26924 Elizabeth Hendrina Theron *14.05.1898 (Bessie) ~ 02.10.1898 [Sutherland] 01.06.1941 t 15.01.1925 x FICK, Jacobus Daniël *02.04.1894 ??.??.1972 (Koos) > sy is gebore op 14 Mei volgens doopinskrywing; hy was prinsipaal van die Simon van der Stel primêre skool. Fick kinders (1) Beatrix. Sy woon later in Engeland. Martha Magdalena Susanna *13.05.1900 (Martha) ~ 01.07.1900 [Sutherland] 30.07.1980 t 22.07.1935 x VLOK, Gerhardus Johannes J *03.12.1905 > gebore op 13 Mei volgens doopinskrywing. Hy was werksaam by Suidwes-Afrika se reserwebank tak. Beatrix Jacoba Christina *10.10.1901 (Beatie) 14.08.1956 t 01.04.1927 x BURGER, B.N. *10.07.19?? (Benna) 1959 > Hy was 'n boer. David Muller *02.07.1904 [Saaiplaas,Sutherland] (David) 05.02.1964 # [Sutherland dorp] t 16.04.1931 x

[2688] c2d4e4f6g6h1i8j1. [2689] c2d4e4f6g6h1i9.

[2690] c2d4e4f6g6h1i9j1. [2691] c2d4e4f6g6h1i10. [2692] c2d4e4f6g6h1i10j1. [2693] c2d4e4f6g6h1i10j1k1. [2694] c2d4e4f6g6h1i10j2.

[2695] c2d4e4f6g6h1i11. [2696] c2d4e4f6g6h1i11j1. [2697] c2d4e4f6g6h1i11j2. [2698] c2d4e4f6g6h2. [2699] c2d4e4f6g6h3.

[2700] c2d4e4f6g6h4.

[2701] c2d4e4f6g6h5. [2702] c2d4e4f6g6h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 104

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

BEKKER, Anna *08.10.1903 [Kruisrivier,Calitzdorp] (Anne) 05.07.1989 > Hulle het geboer op De Hoop (Perdeplaas) in distrik Sutherland. Maryna Adriana *22.06.1936 [Laingsburg] (Marina) x KEULER, Dekker Adam (Adam) Pieter Johannes *23.04.1938 (Piet) 14.07.2005 x RUST, Anna Elizabeth (Annelie) > Sy roudiens was 19/07/2005 in die NG kerk Moorreesburg. Anna Elizabeth *23.08.1971 (Anchen) x NN, Chris Kind (1) Kara Maryna *02.01.197? x NN, Francois (Faas) Beatrix Jacoba Christina *06.11.1940 [Sutherland] x VISSER, Wollie David Muller *22.02.1943 [Sutherland] (David) 04.07.1985 # [Sutherland dorp] t 18.06.1966 [Moorreesburg] x RUST, Johanna Elizabeth *27.11.1940 [Moorreesburg] (Elna) % > 2000: sy woon in die Strand Anna Elizabeth *30.06.1967 [Laingsburg] (Angeliqúe) t 12.12.1992 [Strand] x VAN DER WESTHUIZEN, Barend Johannes *10.03.1963 > Van der Westhuizen kinders: (1) Johanna Elizabeth *08Jun98; (2) Barend Johannes Melt *19Jul00 David Muller *22.11.1968 [Laingsburg] (David) > 2000: ongetroud Gerhardus Willem Daniël Rust *11.08.1970 (Gert) > 2000: ongetroud Catharina Susanna Fisher *15.05.1906 (Katie) 25.01.1981 [verdrink Laingsburg vloed] t 14.12.1946 x PETERSON, Robert Leonard Herald *[Wellington,New Zealand] (Bob) 21.11.1958 > Hy was wewenaar wat voorheen met Diana Maria Meyer getroud was. Hy was 'n onderwyser op Vryheid. Helena Christina *12.08.1907 (Lena) 25.01.1981 [Laingsburg vloed] # [Saaiplaas, distr Sutherland] t 09.01.1936 x LE ROUX, Jacobus Johannes *12.01.1904 (Kobus) 09.08.1966 #[Laingsburg] > Hy was merino-boer op Klipfontein, Laingsburg. Sy het in die Laingsburg vloed verdrink, en is later herbegrawe. LE ROUX kinders: (1) Jacques (boer in die Moordenaarskaroo) (2) Beatrix (3) Mariè Pieter Johannes Theron *29.11.1909 (Piet) 03.10.1964 #[Laingsburg] t ??.04.1942 x MARAIS, Janetta Johanna *04.04.1904 31.01.1992 #[Laingsburg] > Hy was 'n boer. Beatrix *02.07.1945 # [Laingsburg] > graf sonder "oorlede" datum langs die van ouers Frans Daniël *29.11.1872 t ??.04.1898 x SMITH, Katrina Margaretha *25.05.1878 (Katie) 14.08.1902 #[Worcester] Francois Daniël *01.05.1905 t 1927 x VAN DER WALT, Hester Catharina Margaretha *13.02.1928 Hester Sophia *02.04.1931 Catharina Magdalena *31.03.1847 1914 x KRIGE, Johannes Carolus > hulle laat in 1887 op Sutherland doop Anna F. *06.06.1850 x THERON, Pieter xx VAN NIEKERK, NN xxx BURGER, NN Philippus Jacobus *05.10.1852 t 10.04.1878 x DU TOIT, Jacoba Susanna Maria *16.08.1856 (Tant Ragie) 28.05.1934 Frans Daniël *04.05.1880 [Laingsburg distrik] 14.02.1951 # [Worcester] t 17.11.1923 x VAN DER MERWE, Rachel Johanna *28.07.1888 [Goudini] 20.03.1980 #[Worcester] Rachel Johanna *11.11.1924 [Worcester] t 10.01.1950 [NGK Worcester] x HULME, Samuel Altenstaedt *02.05.1924 [Somerset-Oos] > met t was hy 25jr en staatsamptenaar van Stellenbosch; sy was onderwyseres van Laingsburg. Hulle het 4 kinders. Philippus Jacobé *05.02.1927 [Worcester] t 04.06.1955 x DU TOIT, Dorothea Maria Frans Daniël *21.01.1958 [Pinelands] (Franco) t 06.06.1998 [Stellenbosch] x MOUTON, Michele Lynette

[2703] c2d4e4f6g6h6i1. [2704] c2d4e4f6g6h6i2. [2705] c2d4e4f6g6h6i2j1. [2706] c2d4e4f6g6h6i2j2. [2707] c2d4e4f6g6h6i3. [2708] c2d4e4f6g6h6i4.

[2709] c2d4e4f6g6h6i4j1.

[2710] c2d4e4f6g6h6i4j2. [2711] c2d4e4f6g6h6i4j3. [2712] c2d4e4f6g6h7.

[2713] c2d4e4f6g6h8.

[2714] c2d4e4f6g6h9. [2715] c2d4e4f6g6h9i1. [2716] c2d4e4f6g7. [2717] c2d4e4f6g7h1. [2718] c2d4e4f6g7h1i1. [2719] c2d4e4f6g7h1i2. [2720] c2d4e4f7. [2721] c2d4e4f8. [2722] c2d4e4f9. [2723] c2d4e4f9g1.

[2724] c2d4e4f9g1h1.

[2725] c2d4e4f9g1h2. [2726] c2d4e4f9g1h2i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 105

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2727] c2d4e4f9g1h2i2. [2728] c2d4e4f9g1h2i3. [2729] c2d4e4f9g1h3. [2730] c2d4e4f9g2. [2731] c2d4e4f9g3. [2732] c2d4e4f9g4. [2733] c2d4e4f9g5. [2734] c2d4e4f9g6. [2735] c2d4e4f9g7. *17.08.1955 [Kenilworth] Paul du Toit *29.02.1960 [Pinelands] (Paul) t 31.10.1992 [Randburg] x BRITZ, Marlene *17.11.1953 [Bloemfontein] Dorothea Maria *06.12.1972 Francine *18.12.1928 [Worcester] t 01.08.1964 [Ceres] x RABIE, Jacobus Theunissen *10.01.1928 > 2000: woon op Rietvlei, Klaasvoogds Jacoba Susanna Meiring *09.02.1882 Susanna Dietz *07.05.1887 ~ [Sutherland] Ella *27.09.1887 ~ 31.01.1888 [Sutherland] t 03.07.1920 x DU PREEZ, Daniël J. Hendrik Andries du Toit *06.11.1889 ~ ??.02.1890 [Sutherland] Elizabeth Magdalena Jacoba *22.09.1891 ~ 01.11.1891 [Sutherland] 22.12.1927 Philippa Johanna *23.05.1893 (Juf. Lilla) ~ 19.12.1893 [Sutherland] 12.12.1981 # [Strand] begrawe langs g8 > Die doop inskrywing lees "Philippus Johanna", die naam hierbo is soos op die grafsteen. Sy was ongetroud. Catharina Magdalena *21.01.1895 ~ 15.05.1895 [Sutherland] t 01.10.1929 x JANNASCH, Oswald Thedore *04.08.1890 Martha Meiring *09.02.1902 (Suster Sonskyn) 12.03.1981 # [Strand] begrawe langs g6. Jacobus Wouter *10.05.1854 klein Martha Maria Johanna *15.06.1855 10.01.1941 # [Worcester] x RABIE, Wouter de V. *21.01.1856 26.10.1948 #[Worcester] Maria Aletta Elizabeth *28.09.1856 ~ [Worcester] {kind by 3de vrou} Johanna E.W. *12.10.1857 x MEIRING, Johannes Petronella Jacoba *11.09.1860 ~ [Worcester] x ENGELA, C.J. Wouter Jacobus *12.06.1862 ~ [Worcester] Philippus Johannes *10.08.1804 ~ 26.08.1804 [Tulbagh] 1886 {ongetroud} Willem Stephanus *25.03.1806 ~ 20.04.1806 [Tulbagh] 12.12.1888 [Nieuw Munster] t 14.02.1833 [Tulbagh] x MÖLLER, Maria Susanna Anna Debora *24.01.1834 21.10.1886 ["Weltevrede", Koue Bokkeveld] t 1853 x NEETHLING, Hendrik Rudolph *07.06.1826 ~30.07.1826 [Tulbagh] 09.02.1901 > geboer "Weltevrede", Koue Bokkeveld, dist Tulbagh. Hy xx Anna Gerber. Maria Aletta Susanna *21.02.1835 21.05.1914 t 21.06.1858 x CONRADIE, Pieter Jacobus *09.12.1831 (c2d4e8f1) Pieter Jacobus *06.11.1837 15.09.1922 t 12.11.1861 x CONRADIE, Margaretha Elizabeth *05.10.1841 (c2d4e8f6) > Hulle was dus mekaar se niggie & neef. Hulle kom in 1905 van Murraysburg in Christiana aan. Woon op Delareyspan, distrik Christiana. Willem Stephanus *16.11.1862 x VAN EEDEN, Martha Johanna Margaretha 1936 [Transvaal] Heila Magdalena *30.04.1894 14.08.1950 t 24.12.1918 x VAN DER LINDEN, Frans Jacobus 1947 > Hulle het in die Lichtenburg distrik gewoon. Pieter Jacobus *26.09.1895 12.11.1956 t 06.05.1935 x HATTINGH, Johanna Catharina Maria 03.03.1973 Willem Stephanus *22.04.1938 2004 t 09.10.1971 x DE BEER, Antionette > 2004: gewoon by Spoelstralaan 8, Sannieshof, 2760 (Delareyville; Mmabatho) Liezl *21.09.1973 t 24.07.1999 x VAN DER MERWE, Frikkie Pieter Jacobus *12.08.1976 Johanna Catharina Maria *25.09.1943 t 03.10.1970 x WHEELER, Dirk Johannes Valentine Margaretha Elizabeth *30.10.1897 27.09.1961 [Tulbagh] t 17.09.1929 x MARAIS, Johannes Gabriël Petrus *20.04.1897 Frederik Jacobus *06.03.1901 {2-ling} t 28.09.1938 x

[2736] c2d4e4f9g8. [2737] c2d4e4f9g9. [2738] c2d4e4f10. [2739] c2d4e4f11. [2740] c2d4e4f12. [2741] c2d4e4f13. [2742] c2d4e4f14. [2743] c2d4e4f15. [2744] c2d4e5. [2745] c2d4e6. [2746] c2d4e6f1.

[2747] c2d4e6f2. [2748] c2d4e6f3.

[2749] c2d4e6f3g1. [2750] c2d4e6f3g1h1. [2751] c2d4e6f3g1h2. [2752] c2d4e6f3g1h2i1. [2753] c2d4e6f3g1h2i1j1. [2754] c2d4e6f3g1h2i1j2. [2755] c2d4e6f3g1h2i2. [2756] c2d4e6f3g1h3. [2757] c2d4e6f3g1h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 106

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

FERREIRA, Maria Susanna Elsebie *28.04.1916 18.01.2009 > 2009: sy was weduwee, woonadres: Lichthuis, Kerkplein-Suid, Lichtenburg. Willem Stephanus *16.03.1940 (Willie) 08.02.2007 t 06.04.1963 x VAN HEERDEN, Wanda *24.05.1940 > 1999: boer op plaas "Wilanda" (samestelling van Willie en Wanda) naby Biesiesvlei, Wes-Tvl. Hy was baie aktief betrokkie by die Conradie familie en het die Wes Transvaal streekfees in 19xx help reël. HULDEBLYK IN "NWK Koördinaat Maart 2007" Willie Conradie, `n alombekende figuur in landboukringe, is Donderdagoggend, 8 Februarie, oorlede. Agtergrond: Wyle Willie Conradie het vanaf 1982 tot 1998, met maatskappyvorming, op die direksies van Noordwes Koöperasie Beperk en sy filiale en vanaf 1998 tot en met sy uittrede in 2006 op die direksies van NWK Beherend Beperk en NWK Beperk en sy filiale gedien. Hy het vanaf 1986 tot 1998 op die dagbestuur van Noordwes Koöperasie gedien en was ondervoorsitter van Noordwes Koöperasie vanaf 1987 tot 1994 en ondervoorsitter van die direksies van NWK Beherend Beperk en NWK Beperk vanaf 1999 tot 2005. NWK se direksie, bestuur en personeel betoon hiermee hulle innige meegevoel met Wanda en die familie en bid hulle in hierdie tye van hartseer, vertroosting en berusting toe. Frederik Jacobus *15.04.1964 t 18.03.1989 x SCHOLTZ, Delni Loretta Willem Stephanus *02.06.1993 Pieter Derik *10.11.1995 Bernardo *27.04.1966 t 22.04.1995 x STEENKAMP, Martie Cornelia Michael Christopher *14.08.1991 {aangeneem} Miranda *21.05.1996 Marnae *22.01.1999 Soretha *10.02.1969 t 09.12.1995 x GILLILAND, David Francois Willem Stephanus *06.03.1901 {2-ling} 12.09.1974 t 23.01.1935 x FERREIRA, Gezina Louisa 26.08.1965 xx NN, Susanna Elizabeth Magrietha Willem Stephanus *01.06.1936 t 16.01.1960 x DU PREEZ, Janetta Sophia Jonette *11.01.1961 Willem Stephanus *26.03.1962 t 07.04.1984 x HUMAN, Ina Sonette *08.02.1985 Elmari *28.10.1986 Ina *04.10.1989 Stephanie *05.09.1994 Hermanus Petrus *12.04.1965 t 31.12.1989 x DE LANGE, Jana Lané *23.02.1994 Louisa *23.02.1969 t 30.09.1995 x THERON, Japie Ignatius Philippus Huntley *11.05.1973 t 17.02.1996 x WHRIGHT, Zelna Maria Magdalena *01.09.1937 13.04.1991 x WALTON, John George (Pan) % 1980 Martha Johanna Margaretha *05.05.1940 t 1972 x RICHTER, Chris Ignatius Philippus Huntley t 04.10.1969 x DE LANGE, Nicola Johanna Willem Stephanus *06.04.1971 28.08.1971 Stephanus Jacobus *12.09.1972 t 10.10.1998 x ERASMUS, Arlene *28.12.1976 Michelle Louisa *25.01.2000 Ignatius Philippus Huntley *16.12.1973 t 16.01.1999 x PRETORIUS, Wilhelmina Maria *23.12.1980 Ignatius Philippus Huntley *17.02.2000 Hendrik Frederik *10.12.1974 t 24.04.1999 x ERASMUS, Catharina Magrietha Willem Stephanus *19.04.1977 t 24.10.1998 x SNYMAN, Rodette Ignatius Philippus Huntley *20.03.1999 Francois Daniël *13.04.1904 11.05.1904

[2758] c2d4e6f3g1h4i1.

[2759] c2d4e6f3g1h4i1j1. [2760] c2d4e6f3g1h4i1j1k1. [2761] c2d4e6f3g1h4i1j1k2. [2762] c2d4e6f3g1h4i1j2. [2763] [2764] [2765] [2766] c2d4e6f3g1h4i1j2k1. c2d4e6f3g1h4i1j2k2. c2d4e6f3g1h4i1j2k3. c2d4e6f3g1h4i1j3.

[2767] c2d4e6f3g1h5. [2768] c2d4e6f3g1h5i1. [2769] [2770] [2771] [2772] [2773] [2774] [2775] c2d4e6f3g1h5i1j1. c2d4e6f3g1h5i1j2. c2d4e6f3g1h5i1j2k1. c2d4e6f3g1h5i1j2k2. c2d4e6f3g1h5i1j2k3. c2d4e6f3g1h5i1j2k4. c2d4e6f3g1h5i1j3.

[2776] c2d4e6f3g1h5i1j3k1. [2777] c2d4e6f3g1h5i1j4. [2778] c2d4e6f3g1h5i1j5. [2779] c2d4e6f3g1h5i2. [2780] c2d4e6f3g1h5i3. [2781] c2d4e6f3g1h5i4. [2782] c2d4e6f3g1h5i4j1. [2783] c2d4e6f3g1h5i4j2. [2784] c2d4e6f3g1h5i4j2k1. [2785] c2d4e6f3g1h5i4j3. [2786] c2d4e6f3g1h5i4j3k1. [2787] c2d4e6f3g1h5i4j4. [2788] c2d4e6f3g1h5i4j5. [2789] c2d4e6f3g1h5i4j5k1. [2790] c2d4e6f3g1h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 107

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2791] c2d4e6f3g1h7. [2792] c2d4e6f3g1h8. [2793] c2d4e6f3g1h8i1. [2794] c2d4e6f3g1h8i1j1. [2795] [2796] [2797] [2798] [2799] [2800] [2801] [2802] [2803] c2d4e6f3g1h8i1j1k1. c2d4e6f3g1h8i1j1k2. c2d4e6f3g1h8i1j1k3. c2d4e6f3g1h8i1j2. c2d4e6f3g1h8i1j2k1. c2d4e6f3g1h8i1j2k2. c2d4e6f3g1h8i1j2k3. c2d4e6f3g1h8i1j3. c2d4e6f3g1h8i2. Daniël Jacobus *20.05.1906 10.01.1907 Francois Jacobus *16.07.1909 [Lichtenburg] (Frans) 06.01.1991 t 26.10.1936 x GERBER, Anna Elizabeth *08.02.1908 [Joubertina] (Lillie) Willem Stephanus *20.01.1938 (Wim) t 01.04.1961 x VAN HEERDEN, Helena tt 10.12.1994 xx POTGIETER, Fransina Jacoba Francois Jacobus *12.05.1962 t 29.06.1985 x BENEKE, Sophia Magrieta Willem Stephanus *20.10.1986 Jacques Francois *09.11.1989 Anneri *13.04.1991 Hermanus Johannes *19.03.1964 t 11.06.1988 x VAN NIEKERK, Greta Hildegarde Willem Stephanus *07.10.1988 Helanie *29.10.1990 Hilde *28.08.1995 Stephanus Willem *27.08.1965 23.01.1990 Susanna Johanna Jacoba Hendrieka *14.11.1939 (Riekie) t 12.01.1963 x DE BEER, Johannes Lodewicus *02.06.1939 (Louis) Frans Anthonie *25.06.1943 (Frans) t 07.09.1968 x VILJOEN, Helena (Lenie) Francois Antonie *17.02.1973 {aangeneem} t 20.01.1996 x GREYLING, Elaine Marina *17.11.1974 {aangeneem} t 02.12.1995 x BRUYNS, Johannes Lodewikus Jacobus Francois *19.10.1947 t 05.05.1968 x RAUTENBACH, Marianne % 1975 tt 08.10.1976 xx DU PLESSIS, Alida Magdalena Wilhelmina Samantha Magdeldt *25.12.1969 Pieter Jacobus *20.02.1950 [Lichtenburg] (Pieter) 15.12.1991 t 03.05.1975 [Outjo, SWA] x VAN DER COLFF, Magdalena *29.08.1953 [Otjiwarongo] (Magda) > 2001: sy woon in Valhalla Jacobus Francois *24.06.1976 [Pretoria] (Jaco) Adriaan Michael *24.04.1979 [Pretoria] (Riaan) Marna *12.06.1984 [Pretoria] (Marna) Daniël Jacobus *31.05.1864 of *01.06.1864 [Kaapland] 22.02.1946 [Christiana] t 16.07.1894 x BOTES, Anna Magdalena 1952 > Hy het geboer op Fort Weber in die Christiana distrik. Pieter Jacobus *25.01.1896 25.09.1978 ~ [Beaufort-Wes] t 07.10.1919 x BEETGE, Martha Daniël Jacobus *28.01.1924 01.05.1990 x VILJOEN, Katrina Aletta *15.06.1930 08.08.2001 Pieter Jacobus *11.12.1947 15.08.2007 t ??.??.1972 x VAN DER WALT, Magda *09.07.1952 % 1985 Daniël Jacobus *21.07.1976 x PARKER, Chantell Parker *14.03.1978 Anoeska *04.03.1998 Claroeska *22.02.2002 Estelle *12.02.1979 t 1997 x WESSELS, Jannie Isak *01.11.1974 % 2003 xx GROBLER, Pieter *07.04.1972 > kinders: (1)Hendrik Jakobus WESSELS *22.08.1998; (2)Pierre GROBLER *28.01.2009; (3)Adriaan GROBLER *28.01.2009. Annatjie VAN WYK, Jan > Van Wyk kinders: (1) Fanie; (2) Danie; (3) Jannie ; (4) Karin. Anna Magdalena *05.04.1925 Pieter Engelbertus *09.09.1926 Wessel Johannes *05.04.1928 Jacobus Abraham *15.12.1897 ~ [Beaufort-Wes] t 01.05.1928 x MULDER, Susanna Catharina Petronella Hermina *20.02.1929 Anna Magdalena *31.05.1930 Pieter Jacobus *06.02.1866 {Ceres} t 20.04.1891 [NGK Murraysburg] x HAARHOFF, Aletta Elizabeth *c.1872 10.07.19?0 #[Louisvale] {volgens grafsteen was sy 50 jaar oud, syfer in sterfjaar weg} tt 22.09.1921 xx SMIT, Margaretha J. {geen ks} > Met 1ste troue was hy 25jr, en sy 19. Hulle het geboer op Poortje, distr

[2804] c2d4e6f3g1h8i3. [2805] c2d4e6f3g1h8i3j1. [2806] c2d4e6f3g1h8i3j2. [2807] c2d4e6f3g1h8i4. [2808] c2d4e6f3g1h8i4j1. [2809] c2d4e6f3g1h8i5.

[2810] [2811] [2812] [2813]

c2d4e6f3g1h8i5j1. c2d4e6f3g1h8i5j2. c2d4e6f3g1h8i5j3. c2d4e6f3g2.

[2814] c2d4e6f3g2h1. [2815] c2d4e6f3g2h1i1. [2816] c2d4e6f3g2h1i1j1. [2817] c2d4e6f3g2h1i1j1k1. [2818] c2d4e6f3g2h1i1j1k1l1. [2819] c2d4e6f3g2h1i1j1k1l2. [2820] c2d4e6f3g2h1i1j1k2.

[2821] c2d4e6f3g2h1i1j2. [2822] [2823] [2824] [2825] c2d4e6f3g2h1i2. c2d4e6f3g2h1i3. c2d4e6f3g2h1i4. c2d4e6f3g2h2.

[2826] c2d4e6f3g2h2i1. [2827] c2d4e6f3g2h2i2. [2828] c2d4e6f3g3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 108

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2829] c2d4e6f3g3h1. [2830] c2d4e6f3g3h2. [2831] c2d4e6f3g3h2i1, Murraysburg. Gertruida Debora *20.02.1892 ~ 10.04.1895 [Murraysburg] 1949 t 24.01.1919 x STEYN, Hermanus Frederick Pieter Jacobus *07.11.1893 (Piet) 09.07.1971 [Outjo, Namibië] t 07.06.1927 x ESTERHUIZEN, Maria Jacoba Johanna Elizabeth *19.06.1905 (Maria) 01.09.2000 Maria Jacoba Johanna Elizabeth *23.08.1928 (Bettie) 07.03.1994 t c.1950 [Outjo] x SMIT, Hannes > Smit kinders: (1) Ria *c.1951 [Johannesburg], 2001: woon in Oos-Londen (2) Petro *c.1953 [Johannesburg], 2001: woon in Pretoria Pieter Jakobus *30.11.1930 [Kamanjab] (Piet) t c.1983 [Outjo] x DU PLESSIS, Maria (Ria) > 2001: Bly in Outjo, tel: 09264 67313189 Alleta *23.07.1932 [Outjo] (Alet) t 1954 [Outjo] x ESTERHYZEN, Kotie > 2001: Bly in Secunda, Esterhuyzen kinders: (1) Hester, 2001: woon in Wochter; (2) Maria Johanna *11.03.1960 [Omaruru, SWA](Marie) 11.10.2003 [weens kanker gediag. 20.03.2001] t 19.12.1980 x Esaias (Sias) Visser > 1981-2005: woon in Kimberley, Visser kinders (2.1) René *11.06.1985 (2.2) Marius *12.11.1987; (3) Elise x Mauritz, 2001: Bly in Secunda; 2005: woon in Verenigde Emirate van Arabië Quatar (Katar); (4) Kobus, 2001: Bly in Bloemfontein. Jan Harmse *06.06.1934 [Outjo] (Jan) t c.1959 x VAN ZYL, Kotie > 2001: Bly in Hentiesbaai, tel: 09264 64500343 Pieter Jakobus x NN > 2001: Bly in Windhoek Nadine x NN > 2001: Bly in Kaapstad Nicolaas Haarhoff *16.07.1938 [Outjo] (Nico) {2-ling} t 23.09.1971 [Grootfontein] x STRYDOM, Cornelia Christina *24.10.1950 [Windhoek] > Sy was voorheen getroud met 'n LANDMAN, wat in 'n motorongeluk oorlede is. Sy het 'n dogter Stephnie Berendina Landman *21Sep'69 [Grootfontein] uit daardie huwelik. 2001: Woon in Johannesburg omgewing-Kempton Park Nicolaas Haarhoff *17.09.1972 [Grootfontein, SWA] (Haarhoff) t 21.09.1996 [Hoedspruit, AGS] x NEL, Anicia *10.12.1976 [Langebaanweg, Kaap] » 2001: woon in Pietersburg-omgewing Nicolaas Haarhoff (Nici) *05.09.2000 [Pietersburg] Magereta Wilhelmina *16.07.1938 [Outjo] (Pop) {2-ling} t 1960 [Johannesburg] x BOSSE, Willie > 2001: Bly in Kraaifontein, Kaapstad. Al haar kinders in die omgewing! TEL:0824727416. Bosse kinders: (1) Ria *c.1962, getroud (2) Sakkie *c.1963, getroud (3) Pieter *c.1965, getroud (4) Willem (Wimpie) *c.1966, getroud Ester-Huizen *06.03.1944 [Outjo] (Ester) {dogter} t 1968 [Johannesburg] x SCHOLTZ, Chris > TEL: 012 669 0936, 2001: Bly in Lazonia (Pretoria), Scholtz kinders: (1) Johan, getroud, 2001: Bly in Lazonia (2) Mariana, getroud (3) Estie, getroud (4) Amanda Pieternella Jakoba *08.10.1946 [Outjo] (Kotie) t 1967 [Outjo] x RICHTER, Bennie > Richter kinders: (1) Elmarie (2) Riaan, getroud (3) Doronette, getroud, 2001: Bly in Mariental (4) Bernadette Margaretha Elizabeth *23.04.1895 ~ 28.04.1895 [Murraysburg] Nicolaas Haarhoff *10.06.1896 [Murraysburg] (Hoffie) 05.08.1983 ~ 26.07.1896 [NGK Murraysburg] t 07.01.1930 x KRYNAUW, Margaretha Johanna Maria *26.07.1898 [Beaufort-Wes] (Margerie) 18.06.1954 > beroep: onderwyser op Witbank Anna de Villiers *09.11.1930 ??.02.2005 x KRÜGEL, P.P. (Flip) Pieter *24.05.1932 [Witbank] (Pieter) 16.09.2005 x VAN DER SCHYFF, Francina *01.04.1937 [Brits] (Tokkie) > Predikant NGK 1958-1961 Bantoesending (Ring van Hopetown) 1961-1975 Sendeling op Lepelle (Marble Hall) 1975-1995 Predikant by Marble Hall moedergemeente. 1995 emeritus. 2001: woon in Naboomspruit.

[2832] c2d4e6f3g3h2i2. [2833] c2d4e6f3g3h2i3,

[2834] c2d4e6f3g3h2i4. [2835] c2d4e6f3g3h2i4j1. [2836] c2d4e6f3g3h2i4j2. [2837] c2d4e6f3g3h2i5.

[2838] c2d4e6f3g3h2i5j1.

[2839] c2d4e6f3g3h2i5j1k1. [2840] c2d4e6f3g3h2i6,

[2841] c2d4e6f3g3h2i7,

[2842] c2d4e6f3g3h2i8,

[2843] c2d4e6f3g3h3, [2844] c2d4e6f3g3h4.

[2845] c2d4e6f3g3h4i1. [2846] c2d4e6f3g3h4i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 109

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2847] c2d4e6f3g3h4i2j1. Nicolaas *31.10.1962 [Pretoria] (Nico) t 22.03.1986 [Pretoria] x VAN WYK, Juanita Freda Aloua *03.03.1963 [Krugersdorp] (Nita) > 2006: Nico is 'n professonele fotograaf wat vanuit Nelspruit werk. Friedrich *14.04.1992 [Pretoria] (Friedrich) Pieter Jacobus *10.11.1994 [Pretoria] (Jaro) Johanna Maria *22.08.1964 (Anne-Marié) x DE KOCK, Polla > beide gee onderwys Pieter Jacobus *25.10.1969 (Pieter) x JURGENS, Joanne Dian *01.01.2001 {seun} Johannes *27.10.1971 [Marble Hall] (Johan) t 30.03.1996 [Marble Hall] x CLARKE, Henriëtte Johanna *15.08.1972 (Henriëtte) > 2004: woon in Pretoria; hy is National Marketing/Sales Manager by Epol Joreta Engela *19.12.1996 [Nelspruit] Ian *08.01.2003 [Pretoria] Elizabeth Aletta *02.12.1939 x BARNARD, J.J. (Kosie) {Ds.} Willem Stephanus *15.09.1897 (Willie) ~ 14.11.1897 [Murraysburg] 13.09.1974 # [Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] x WESSELS, Susara Catharina *31.01.1910 (Sarie) > NGK Predikant: Gelegitimeer 1923, CSV sekretaris 1924-29. 1 Jun 1929 op Grahamstad bevestig, 1935 Loxton, 1941-48 Rondebosch, 1948-54 Stellenbosch, 1954 Hoof-sekretaris van CSV. Emeritaat 1963. Betrokke by Conradie Werda-komitee. 2001: sy woon op Stellenbosch. Pieter Jacobus *07.02.1931 [Grahamstad] (Pietman) t 05.12.1964 x HUGO, Maria Magdalena > Na sy matriek aan HS Nassau in Mowbray, studeer hy klassieke tale aan die U.S. (B.A. & M.A.) en verkry in 1958 'n doktoraat (PhD) van Utrecht, Holland. met 'n verhandeling oor "Herakles in die Griekse Tragedie". 2001: Professor Emeritus in Grieks, dept. klasieke tale, US. skrywer van die boek: AVONTURE VAN DIE GRIEKSE HELDE EN GODE Willem Stephanus *31.07.1967 Gabriël Francois *12.11.1969 Margaretha *18.04.1932 (Maretha) t 08.05.1954 x HUGO, George Euvrard Heloïse *27.04.1934 t 15.07.1961 x ROCHER, Hermann Julius Wencke Laetitia *10.03.1936 [Grahamstad] t 15.02.1963 [Amsterdam, Holland] x BRÜMMER, Guillaume Cornelis Langenhoven *27.11.1934 [Beaufort-Wes] > 2001: Prof. emiritus in Wiskunde by U.K.. Hy is 'n kleinseun van C.J.Langenhoven; 3 seuns en 1 dogter Jurie Johannes *20.08.1947 (Jurie) x NN, Ina > 2001: woon in Claremont, hy is senior lektor M.Sc (Stell.); Ph.D(Cantab. 1977) in Wiskunde by Ikeys, sy is lektrise by Ikeys in dept. van Sosiale Ontwikkeling. Stefaan Carina Hofmeyr Haarhoff *30.01.1950 [Stellenbosch] (Hoffie) {2-ling} t 23.04.1974 [Stellenbosch] x COETZEE, Anne-Marie *03.07.1950 [Bellville] (Anne-Marie) > 2001: woon in Dordrecht, hy is 'n mediese dr. Henri *15.02.1977 [Port Elizabeth] (Henri) Karien *19.04.1979 [Durban] (Karien) Willem *26.10.1981 [Oos-London] (Willem) {2-ling} Stefanus *26.10.1981 [Oos-London] (Stef) {2-ling} Hofmeyr *25.02.1985 [Oos-London] (Hoffie) Willem Stefanus *30.01.1950 [Stellenbosch] {2-ling} (Willem) Aletta Margaretha *04.06.1899 30.01.1993 [Strand] Eloff Daniël *20.07.1900 [Beaufort-Wes] 01.01.1984 # [Louisvale] t [Louisvale] x VAN RENSBURG, Magdalena Johanna *29.08.1905 29.07.1993 #[Louisvale] Rina *14.07.1947 Margaretha Elizabeth *09.10.1901 19.08.1999 x GERRYTS, Wouter Daniël {Ds} *26.08.1899 17.06.1988 Anna du Preez *24.11.1903 t 01.06.1927 x THERON, Daniël Petrus *c.1894 1974 > THERON kinders: (1)

[2848] c2d4e6f3g3h4i2j1k1. [2849] c2d4e6f3g3h4i2j1k2. [2850] c2d4e6f3g3h4i2j2. [2851] c2d4e6f3g3h4i2j3. [2852] c2d4e6f3g3h4i2j3k1. [2853] c2d4e6f3g3h4i2j4.

[2854] c2d4e6f3g3h4i2j4k1. [2855] c2d4e6f3g3h4i2j4k2. [2856] c2d4e6f3g3h4i3. [2857] c2d4e6f3g3h5.

[2858] c2d4e6f3g3h5i1.

[2859] c2d4e6f3g3h5i1j1. [2860] c2d4e6f3g3h5i1j2. [2861] c2d4e6f3g3h5i2. [2862] c2d4e6f3g3h5i3. [2863] c2d4e6f3g3h5i4.

[2864] c2d4e6f3g3h5i5.

[2865] c2d4e6f3g3h5i5j1. [2866] c2d4e6f3g3h5i5j2. [2867] c2d4e6f3g3h5i6.

[2868] [2869] [2870] [2871] [2872] [2873]

c2d4e6f3g3h5i6j1. c2d4e6f3g3h5i6j2. c2d4e6f3g3h5i6j3. c2d4e6f3g3h5i6j4. c2d4e6f3g3h5i6j5. c2d4e6f3g3h5i7.

[2874] c2d4e6f3g3h6. [2875] c2d4e6f3g3h7. [2876] c2d4e6f3g3h7i1. [2877] c2d4e6f3g3h8. [2878] c2d4e6f3g3h9.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 110

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Henna; (2) Alta; (3) Pieter; (4) Danie; (5) Conradie *06.12.1940 t 03.10.1965 x Selna Vosloo VAN DER MERWE *23.10.1941 > THERON kinders: (5.1) Daniël Petrus *13.12.1967 (Petré) t 21.12.2002 x Lise-Marié VILJOEN > 2006: Petré is onderwyser by Die Hoërskool Rustenburg THERON kind: (5.1.1) Conradie *15.12.2004; (5.2) Hester Maria *28.03.1970 t 07.01.1998 x Willem De Wet DU PLESSIS > DU PLESSIS kinders: (5.2.1) Selna Vosloo *23.10.2000; (5.2.2) Mournay *18.10.2003; (5.3) Annatjie Conradie *03.07.1975. Maria Margaretha Susanna *01.10.1867 16.03.1900 t ??.04.1890 x BOTES, Pieter Johannes Hendrik Francois Daniël *04.12.1869 t 28.08.1893 x CONRADIE, Maria Margaretha *26.08.1858 (c2d4e2f6g4) tt 15.02.1932 xx DE KLERK, Wilhelmina Catharina 1935 > geen kind Margaretha Elizabeth *23.10.1871 06.07.1872 Ernst Lodewikus Petrus *11.08.1873 25.09.1948 t 25.09.1909 x VAN DER MERWE, Elizabeth Johanna 1914 tt 02.11.1915 xx VICTOR, Elsie Cornelia 1940 [Transvaal] Pieter Jacobus *17.01.1911 30.04.1985 t 02.01.1940 x BOTHA, Maria Mageritha Wilhelmina 19.09.1994 Maria Magerritha *19.11.1940 t 02.01.1965 x KELBRICK, Charlie E. Ernst Lodewicus *24.01.1944 t 23.06.1973 x DIEDERICKS, Hermina Johanna > 2008: woonagtig in Pretoria Pieter Jacobus *14.09.1975 Ernst Lodewicus *30.09.1979 [Pretoria] (Ernst) t 24.09.2005 [NG Moedergemeente klipkerk, Bloemhof (Noordwes)] x VAN DEVENTER, Maria Adriana *08.04.1981 [Hoopstad, Vrystaat] > 2008: woonagtig in Middelburg, Mpumalanga. Wian *24.07.2007 Christiaan Diederick *15.11.1980 Charles Johannes *12.09.1983 (Donald) Louwrens Rasmus *09.01.1947 06.06.1953 Pieter Jacobus *25.10.1954 t 08.10.1977 x VAN BREDA, Engela Helena Engela Helena *04.08.1979 Marina *05.08.1982 Liandri *25.04.1986 Pieter Jacobus *02.06.1990 Johanna Elizabeth *25.07.1913 20.09.1919 Johanna Hendrina *29.10.1916. Ernst Lodewikus *18.01.1920 Gert Diederick Victor *25.06.1921 1949 > ongetroud Willem Stephanus *13.09.1923 t 12.07.1947 x NIEUWOUDT, Heletje Elizabeth Hester Cecilia *20.06.1948 Elsie Cornelia *26.04.1953 Ernst Lodewikus *08.03.1959 t 24.11.1984 x HANSEN, Hannemie Isabel Willem Stephanus *18.11.1988 Lente *10.08.1991 Margaretha Elizabeth *13.01.1931 Francois Hendrik Daniël *08.07.1875 [Kaap Prov] 1935 [Transvaal] t 16.05.1905 x HEFER, Martha Aletta (Martha) *1884<>1890 1963 Hester Cecilia *21.02.1907 x HATTING, NN Margaretha Elizabeth *05.03.1908 Pieter Jacobus *14.02.1912 [Christiana] (Pieter) 23.05.1995 t 25.05.1940 x MARÉ, Maadge Cathrina *22.11.1910 [Bloemhof] (Maggie) 09.05.1977 > {Ds.} Werk as proponent vanaf 1937 by die delwerye van Lichtenburg, Calvinia, en Amalia. Word in 1941 ten volle gelegitimeer, en dien in Pretoria-Wes, en vanaf 1967 by Valhalla-gemeente waar hy in 1988 emeriteer. Francois Hendrik Daniel *22.08.1942 [Schweizer Reneke] (Francois) t 02.10.1965 [Pretoria] x LUTHER, Stephne Margaret *01.10.1942 [Pretoria] (Stephne) > 2001: woon in Aston Manor Marlene Luther *25.07.1968 [Pretoria] (Marlene) t

[2879] c2d4e6f3g4. [2880] c2d4e6f3g5.

[2881] c2d4e6f3g6. [2882] c2d4e6f3g7. [2883] c2d4e6f3g7h1. [2884] c2d4e6f3g7h1i1. [2885] c2d4e6f3g7h1i2. [2886] c2d4e6f3g7h1i2j1. [2887] c2d4e6f3g7h1i2j2.

[2888] [2889] [2890] [2891] [2892] [2893] [2894] [2895] [2896] [2897] [2898] [2899] [2900] [2901]

c2d4e6f3g7h1i2j2k1. c2d4e6f3g7h1i2j3. c2d4e6f3g7h1i2j4. c2d4e6f3g7h1i3. c2d4e6f3g7h1i4. c2d4e6f3g7h1i4j1. c2d4e6f3g7h1i4j2. c2d4e6f3g7h1i4j3. c2d4e6f3g7h1i4j4. c2d4e6f3g7h2. c2d4e6f3g7h3. c2d4e6f3g7h4. c2d4e6f3g7h5. c2d4e6f3g7h6.

[2902] c2d4e6f3g7h6i1. [2903] c2d4e6f3g7h6i2. [2904] c2d4e6f3g7h6i3. [2905] [2906] [2907] [2908] c2d4e6f3g7h6i3j1. c2d4e6f3g7h6i3j2. c2d4e6f3g7h7. c2d4e6f3g8.

[2909] c2d4e6f3g8h1. [2910] c2d4e6f3g8h2. [2911] c2d4e6f3g8h3.

[2912] c2d4e6f3g8h3i1.

[2913] c2d4e6f3g8h3i1j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 111

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

08.12.1990 [Pretoria] x ERASMUS, Sarel Petrus *17.06.1967 > Erasmus kinders: (1) Petrus Johannes Ernst *21Jun95; (2) Francois Hendrik Daniel *29Apr98 Marelise Carin *10.06.1970 [Pretoria] (Marelise) t 10.04.1999 [Pretoria] x CARPENTER, Steven Paul *03.10.1967 Pieter Jacobus *24.01.1974 [Pretoria] (Pieter) t 28.10.2000 [Pretoria] x ORTON, Marinda Elizabeth *23.05.1971 Jan Johannes Hefer *20.04.1914 t ??.09.1943 x NN, Martha Maria 1974 Martha Aletta *27.05.1917 Francois Hendrik Daniël *28.12.1918 1994 x NN, Jacoba Dorothea *26.03.1921 > 1994 adr: die plaas Fort Weber, distrik Christiana. Fredrika Wilhelmina Johanna *29.06.1922 t 09.03.1946 x GRIMBEEK, Louw *20.01.1918 > 2 kinders Philipus Petrus *28.05.1877 22.11.1877. David Gideon *28.10.1878 12.10.1962 # [Zandfontein Begraafplaas, Pretoria] t 05.01.1909 x BOTES, Cornelia Elizabeth 1933 xx POTGIETER, Christina Susanna Susanna Johanna *21.03.1911 Margaretha Elizabeth *16.10.1913 11.05.1953 # [Bloemhof, Noordwes Prov.] x GERINGER, Johannes Jacobus *04.10.1907 02.11.1945 #[Bloemhof, Noordwes Prov.] Pieter Jacobus *04.08.1915 Cornelia Elizabeth *19.03.1920 Johannes Rossouw *18.05.1881 03.08.1929 # [Hopetown] t ??.01.1912 x MATTHEWSON, Charlotte Fredrika Augusta *22.12.1874 31.12.1952 #[Hopetown] > Johannes Rossouw Conradie was van Murraysburg en het as 'n Kaapse rebel met die Boere gaan veg in die ABO. Hy het by Smuts se kommando aangesluit en is op die ouderdom van 20 op 20 Desember 1901 by die plaas Wellwood (of Bellwood) in die geweste van Graaff- Reinet deur die Engelse gevang. Hy is in Jan 1902 veroordeel tot lewenslange gevangenis op St Helena eiland. Na die oorlog teen die einde van 1902 is hy en die ander gevangenes op die eiland almal terug na SA. Tvl en OVS burgers is vrygestel maar die rebelle is aangehou en dit is seker toe dat hy op Tokai aangehou is soos dit voorheen in die Conradie Register gestaan het. (Dit is ook moontlik dat hy op Tokai aangehou is voor hy verskeep is.) Hy is later vrygestel, trou met Charlotte Frederika Augusta Matthewson (geb 22.12.1874, sterf 31.12.1952) en boer op die plaas Lilydale in die Hopetown distrik tot hy oorlede is. Hy is begrawe op Hopetown. Hy en sy vrou is die enigste Conradies wat daar begrawe is. Die plaas Lilydale is deur sy vrou geërf en is self interessant. Dit lê in die hoek van die Oranje-rivier en die spoorlyn na Kimberley. Gedurende die ABO was daar 'n groot Engelse kamp op die plaas om die spoor en brug te bewaar. H.d inligting is in 2006 verskaf deur Rob Eales (g11h2 se seun) wat sy bronne soos volg vermeld: "Ek kry die Engelse rekords oor krygsgevangenes by die Britse Nationale Argief te Kew, London waarin dit aandui dat hy na St Helena toe is. Dit word ook so aangedui in die Kaapse Argief waar ek 'n aantekening van sy verhoor en vonnis in Graaff-Reinet gekry het." Louisa Cornelia Jacoba *11.01.1914 x MINNAAR, J.W. > Hy was 'n Ds. & het in Malawi gewerk. Hy 78 jr oud. Sy was Minnaar se tweede vrou; hulle het 2 kinders gehad: (1) Johannes (2) Charles. Margaretha Elizabeth *14.10.1915 x EALES, Sidney George > hulle bly op Hopetown waar sy skool hou en hy in die bank werk. Later trek hulle na Aliwal Noord, Rouxville, Warden, Bloemfontein en Johannesburg soos hy van tak tot tak verplaas is. Eales kinders: (1) Robert (Rob/Bobbie) > 2006: woon +25 jaar in Australië & UK. (2) John (3) Charlotte Alice Mabel *19.12.1916 x OLIVIER, Gerhard > Hulle boer in die distrik Standerton. Olivier kinders: (1)

[2914] c2d4e6f3g8h3i1j2. [2915] c2d4e6f3g8h3i1j3. [2916] c2d4e6f3g8h4. [2917] c2d4e6f3g8h5. [2918] c2d4e6f3g8h6. [2919] c2d4e6f3g8h7. [2920] c2d4e6f3g9. [2921] c2d4e6f3g10. [2922] c2d4e6f3g10h1. [2923] c2d4e6f3g10h2. [2924] c2d4e6f3g10h3. [2925] c2d4e6f3g10h4. [2926] c2d4e6f3g11.

[2927] c2d4e6f3g1lh1.

[2928] c2d4e6f3g1lh2,

[2929] c2d4e6f3g1lh3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 112

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2930] c2d4e6f3g1lh4. Gerhard (2) Charlotte. Charlotte Fredrica Augusta *10.05.1918 (Freda) x ROSS, NN (2 kinders) % xx DU TOIT, A.C. (een kind) > Haar 2de man was du Toit, 'n prominente boer en Volksraadlid van Hopetown. Haar Kinders: (1) George Ross (2) Charlotte Ross (3) Louisa Du Toit Catharina Wilhelmina *21.06.1883 1971 t 03.04.1917 x STEYN, Frederick Wilhelm 1957 Jacobus Johannes *26.06.1885 (Koos) ~ [Beaufort-Wes] 15.03.1956 x JANSE VAN VUUREN, Magdalena Aletta *08.10.1898 [Kimberley] (Lettie) 08.08.1971 > Het geboer op Paardepan, distrik Christiana. Beatrix Magdalena *27.07.1919 x BOSMAN, Pieter Adriaan *01.03.1911 Margaretha Elizabeth *28.01.1921 t 29.09.1973 x VAN DER WALT, Johannes Matthys Earle *17.02.1918 Magdalena Aletha *30.10.1922 12.02.2009 > ongetroud; 2009 adr: 3 Montana Aftree-oord, Klippanstraat 900, Montana, Pretoria. Maria Susanna *23.11.1925 x KOCKS, Daniël Jacobus *11.02.1922 Jacobus Johannes *16.09.1927 x DU TOIT, Dina Johanna *02.07.1935 Hester Catharina *09.11.1959 Magdalena Aletha *26.04.1961 Pieter Jacobus *14.11.1929 [Christiana] (Pieter) 16.10.2004 [Pretoria] t 04.01.1954 [Boshof] x VAN WYK, Johanna Cornelia Christina *23.04.1929 [Boshof] (Hanna) > 2004: woon in Pretoria; Hy was iste van sy ouers se 10 kinders wat oorlede is. Jacobus Johannes *06.01.1956 [Pretoria] (Cobus) t 13.04.1979 [Pretoria] x THUYNSMA, Aletta *16.10.1952 > 2007: hulle woon reeds 15 jaar in Potchefstroom. Sy is d.v. Johan Hendrik Thuynsma *20/11/1913 & Aletta Catharina Olivier *20/06/1915 Pieter Jacobus *29.04.1981 Johan Hendrik *18.05.1982 Jacobus Johannes *11.11.1986 Petrus Jacobus *04.01.1959 [Pretoria] (Pieter) t 16.06.1979 [Marble Hall] x GOUWS, Maria Elizabeth *22.04.1959 Marista *06.03.1987 Gerbrecht Elizabeth *13.11.1962 [Pretoria] (Elize) t 28.04.1984 [Pretoria] x BEZUIDENHOUT, André Deon xx VAN DEN BERG, Cornelus > 3 kinders uit 1ste huwelik: (1) Evan Cornel *27Okt84; (2) Rayno Shaun *03Feb89; (3) Werner Dean *25Sep91 Hermanus Johannes *10.03.1931 x MARNITZ, Louise Alice *09.01.1936 Louise Alice *12.01.1959 Hermanus Marnitz *03.11.1962 Hendrik Francois *11.06.1935 x MALAN, Anna Jacoba *27.09.1937 Willem Abram *10.06.1963 x JOOSTE, Anna-Marie Dorothea > 2001: geen kinders Jacobus Johannes *04.06.1966 [Pretoria] (Jaco) t 10.08.1990 x BUCK, Christelle Daphne Renier *19.08.1991 [Pretoria] Anna Jacoba *06.08.1967 Magdalena Aletha *24.06.1971 Johanna Catharina Magdalena *14.09.1938 x VAN DER MERWE, Gert Gerhardus *28.02.1937 Daniël Jacobus *17.07.1942 x PIENAAR, Maria Alwiena *08.11.1946 Jacobus Johannes *01.02.1969 Magdalena *11.03.1971 Daniël Jacobus *03.11.1972 t 15.02.1997 x CALITZ, Elmarie *04.06.1974 Daniël Jacobus *02.01.1998 Hendrika *28.04.1978 Martin Johannes *18.09.1888 ~ [Beaufort] 1971 t ??.05.1918 x STEYN, Johanna Catharina Magdalena {geen

[2931] c2d4e6f3g12. [2932] c2d4e6f3g13.

[2933] c2d4e6f3g13h1. [2934] c2d4e6f3g13h2. [2935] c2d4e6f3g13h3. [2936] c2d4e6f3g13h4. [2937] c2d4e6f3g13h5. [2938] c2d4e6f3g13h5i1. [2939] c2d4e6f3g13h5i2. [2940] c2d4e6f3g13h6.

[2941] c2d4e6f3g13h6i1.

[2942] [2943] [2944] [2945]

c2d4e6f3g13h6i1j1. c2d4e6f3g13h6i1j2. c2d4e6f3g13h6i1j3. c2d4e6f3g13h6i2.

[2946] c2d4e6f3g13h6i2j1. [2947] c2d4e6f3g13h6i3.

[2948] c2d4e6f3g13h7. [2949] c2d4e6f3g13h7i1. [2950] c2d4e6f3g13h7i2. [2951] c2d4e6f3g13h8. [2952] c2d4e6f3g13h8i1. [2953] c2d4e6f3g13h8i2. [2954] [2955] [2956] [2957] c2d4e6f3g13h8i2j1. c2d4e6f3g13h8i3. c2d4e6f3g13h8i4. c2d4e6f3g13h9.

[2958] c2d4e6f3g13h10. [2959] c2d4e6f3g13h10i1. [2960] c2d4e6f3g13h10i2. [2961] c2d4e6f3g13h10i3. [2962] c2d4e6f3g13h10i3j1. [2963] c2d4e6f3g13h10i4. [2964] c2d4e6f3g14.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 113

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[2965] c2d4e6f4. [2966] c2d4e6f5. [2967] c2d4e6f5g1. [2968] c2d4e6f5g2. [2969] [2970] [2971] [2972] [2973] [2974] c2d4e6f5g2h1. c2d4e6f5g2h2. c2d4e6f5g2h2i1. c2d4e6f5g2h2i2. c2d4e6f5g2h3. c2d4e6f5g2h4. ks} Hester Elizabeth *11.10.1838 03.03.1908 t 11.03.1862 x CONRADIE, Daniël Jacobus *13.05.1837 (c2d4e8f4) Hendrik Francois *05.07.1840 26.03.1896 [Nieuw Munster, Wolseley] t 02.06.1863 x MÖLLER, Sophia Susanna Aletta *20.10.1844 15.02.1932 Sophia Susanna Aletta *03.05.1864, klein. Willem Stephanus *18.03.1866 ??.10.1930 x FOUCHE, Sophia Aletta Susanna Hendrik Francois *19.11.1891 Pieter Johannes Jacobus *02.01.1893 Margaretha Sophia Aletta Susanna Magdalena Maria *09.07.1894 x ESTERHUIZEN, Willem Sophia Aletta Susanna *24.01.1896 ~ [Kruisvallei, Tulbagh] x KAPP, Fred Hester Gertruida *10.01.1897 ~ [Kruisvallei, Tulbagh] t 25.04.1916 x NEWRATTEL, J.W.P. Willem Stephanus *07.08.1898 08.01.1971 # [Kuilsrivierbegraafplaas] x HANEKAM, Elsjé Maria Jacoba 14.04.1976 #[Kuilsrivierbegraafplaas] Willem Stephanus *01.01.1928 Heletjie Aletta Jacoba *26.07.1930 x HOON, Elias Johannes Hendrik *30.01.1932 01.07.2009 t 03.10.1959 x VAN DER MERWE, Elizabeth Christina *20.09.1937 > 2001: woon op Robertson; 2009 adr: 107 13de Straat, Dalecross, Sandton, 2146. Willem Stephanus *17.02.1959 (Steve) x NN, Henriette {moeder van k1 & k2} ÷ xx NN, Marie Johan Lizaan Jacobus *23.08.1961 [Robertson] (Koos) t 1986 [Calitzdorp] x PRETORIUS, Denise *22.07.1960 ÷ 1998 tt 1999 [Pretoria] xx VICTOR, Hester Maria Petronella *12.09.1959 > 1996 adr: Cloverlaan 249A, Lyttleton-landbouhoewes, Centurion, Gauteng >> We moved to Swaziland where Hester had her own 28-bedroom hotel (The Castle Hotel) and a guesthouse for 12-years while Koos enjoyed his Civil Engineering activities at all the major projects in Swaziland, including the prestigious Maguga Dam Project. In September 2000 we decided to relocate to Europe with our 3-year old daughter. We had to stay for more than 9 months in the UK (The Midlands) while we waited for the Dutch residence permit process. We eventually moved to Holland in September 2001 and in January 2002 we bought this house and converted it into a bed and breakfast / guesthouse with 5 guestrooms. DE OUDEWERF GASTENHUIS opened it doors in March 2002. Hester runs DE OUDEWERF GASTENHUIS while Koos enjoys his Civil Engineering activities, this time mainly in the Telecom market. Nadine-Else *18.09.1988 [Pretoria] Juan-Rico *30.07.1991 [Pretoria] Lindalee *13.05.1999 [Pretoria] Sophia Susanna Aletta *13.09.1933 Elsie Maria Johanna *14.08.1937 x WILLEMSE, Douw Sara Susanna *10.09.1899 Maria Susanna Aletta *22.06.1901 Francois Andries Philippus *31.08.1902 Philippus Philippus Jacobus *12.02.1905 Adam Johannes *08.06.1906 Paulus Jacobus de Wet *14.02.1910 (Thornton, Kaap) 21.06.1984 t 07.04.1930 x HANEKOM, Elizabeth Francina Wilhelmina Willem Stephanus Sophia Susanna Aletta *20.07.1932 x RAHL, NN Andries Johannes *23.03.1938 x OLIVIER, Elizabeth Margaretha Mareta Gerda *19.04.1963 Etienne Paul *29.11.1966 dogter

[2975] c2d4e6f5g2h5. [2976] c2d4e6f5g2h6. [2977] c2d4e6f5g2h6i1. [2978] c2d4e6f5g2h6i2. [2979] c2d4e6f5g2h6i3.

[2980] c2d4e6f5g2h6i3j1. [2981] c2d4e6f5g2h6i3j1k1. [2982] c2d4e6f5g2h6i3j1k2. [2983] c2d4e6f5g2h6i3j2.

[2984] [2985] [2986] [2987] [2988] [2989] [2990] [2991] [2992] [2993] [2994] [2995]

c2d4e6f5g2h6i3j2k1. c2d4e6f5g2h6i3j2k2. c2d4e6f5g2h6i3j2k3. c2d4e6f5g2h6i4. c2d4e6f5g2h6i5. c2d4e6f5g2h7. c2d4e6f5g2h8. c2d4e6f5g2h9. c2d4e6f5g2h10. c2d4e6f5g2h11. c2d4e6f5g2h12. c2d4e6f5g2h13.

[2996] c2d4e6f5g2h13i1. [2997] c2d4e6f5g2h13i2. [2998] c2d4e6f5g2h13i3. [2999] c2d4e6f5g2h13i3j1. [3000] c2d4e6f5g2h13i3j2. [3001] c2d4e6f5g2h14.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 114

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3002] c2d4e6f5g3. Francois Andries Philippus *11.04.1868 (Frans) 19.08.1942 # [Romansrivier, Wolseley] t 03.05.1892 x GERBER, Maria Elizabeth *1870 25.02.1942 > Hulle het op plaas "Romansrivier" (by Wolseley) gewoon. (2006: Die begraafplaas op Romansrivier is baie verwaarloos onder bloekombome en glad nie meer omhein nie.) Oupa Frans was bekend as 'n haastige netjies boer. Een van sy sêgoed wat vandag nog bekend is onder ons familie het as volg ontstaan: Sondae het die oumense oor en weer gekuier. My pa, Bertie van der Merwe, onthou nog dat hulle elke tweede Sondag van Skoonuitsig gery het om op Romansrivier te kuier. As dit egter 5 uur geraak het en Oupa Frans se bokke en beeste kom kraal toe van bo uit die berg (Mostertshoek Tweeling langs Mitchelspas op pad na Ceres) het die ou haastig geraak. Dan het hy vir sy kuiergaste gesê: "Ek wil nie vir julle ophou as julle wil ry nie!" Susanna Hendrina *23.08.1893 (Susie) 26.11.1946 t 20.08.1918 x VAN DER MERWE, Daniël Pieter *29.09.1890 (Danie) > Hulle het op Skoonuitsig by Breërivier geboer. Haar naam verskyn in die lys van persone wat die 1939 Conradie saamtrek bygewoon het. Hendrik Francois *14.12.1896 16.11.1918 [weens Groot Griep] # [Romansrivier, Wolseley] Willem Christiaan *10.04.1903 03.06.1970 [Wolseley] t 06.12.1927 x DU TOIT, Aletta Margaretha *10.01.1904 22.10.1975 dogter *31.12.1928 Martha Philippina *10.05.1930 (Maxie) 10.07.2003 [Bettysbaai] ! t 05.08.1950 [Worcester] x MOSTERT, Louis Johannes Eduard *c.1927 > met t was hy 23jr en 'n klerk van Worcester. Maria Elizabeth *14.07.1933 t 06.12.1958 x VISSER, William Irvin Aletta Margaretha *02.10.1936 t 19.05.1956 x VILJOEN, Philippus Jacobus Hendrik Francois *19.08.1870 t 06.05.1902 x RABIE, Susara Elizabeth Elizabeth Margaretha *17.10.1903 x DE WAAL, Hendrik Sophia Susanna Aletta *19.06.1905 10.01.1906 Hendrik Francois *20.03.1908 05.02.1983 x ROTHMAN, Eris *14.12.1908 Lorraine *13.06.1931 Desmond Francois *01.12.1932 01.05.1999 [! Napier]. Florenda *03.01.1934 Hendrik Dirk *02.09.1937 20.04.1940 Willem *10.12.1940 Maria *22.06.1941 Susara Johanna Elizabeth *01.06.1910 x FELTON, Arthur Richard *14.03.1908 Jan Sebastiaan *07.02.1912 (John) x DE VILLIERS, Joyce Winifred *15.08.1914 23.09.1984 Greta Elise *21.12.1933 Evan Joyce *14.08.1935 Maurice Sebastiaan *03.06.1937 Merle Elise *24.06.1940 Willem Stephanus *21.05.1917 Pieter Jacobus *01.09.1872 03.02.1954 [Nieuw Munster, Wolseley] t 14.07.1903 x LOTTER, Aletta Elizabeth *15.12.1882 25.01.1968 Hendrik Francois *22.05.1904 (Hempa) 16.06.1990 [Nieuw Munster, Wolseley] t 03.10.1940 x CARSTENS, Margretha Johanna (Maggie) *24.06.1907 09.07.2000 > Hy was die 7de geslag Conradie eienaar van Nieuw Munster. Stigterslid van die Romansrivier Koöperatiewe Wynkelder en 25 jaar die voorsitter daarvan. Iemand onthou as kind vir oom Hempa as die man wat met 'n groot Dodge bakkie gery met 'n hele trop bloedhonde agterop. Margretha Johanna Gertruida *29.03.1945 (Retha) 01.02.2004 x KRIEL, Hennie {hy boer op Nieuw Munster vanaf 1975} > sy is oorlede toe sy weer by die huis was na 'n hartomlyning.

[3003] c2d4e6f5g3h1.

[3004] c2d4e6f5g3h2. [3005] c2d4e6f5g3h3. [3006] c2d4e6f5g3h3i1. [3007] c2d4e6f5g3h3i2.

[3008] c2d4e6f5g3h3i3. [3009] c2d4e6f5g3h3i4. [3010] c2d4e6f5g4. [3011] c2d4e6f5g4h1. [3012] c2d4e6f5g4h2. [3013] c2d4e6f5g4h3. [3014] [3015] [3016] [3017] [3018] [3019] [3020] c2d4e6f5g4h3i1. c2d4e6f5g4h3i2. c2d4e6f5g4h3i3. c2d4e6f5g4h3i4. c2d4e6f5g4h3i5. c2d4e6f5g4h3i6. c2d4e6f5g4h4.

[3021] c2d4e6f5g4h5. [3022] [3023] [3024] [3025] [3026] [3027] c2d4e6f5g4h5i1. c2d4e6f5g4h5i2. c2d4e6f5g4h5i3. c2d4e6f5g4h5i4. c2d4e6f5g4h6. c2d4e6f5g5.

[3028] c2d4e6f5g5h1.

[3029] c2d4e6f5g5h1i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 115

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3030] c2d4e6f5g5h1i2. Pieter Jakobus *11.01.1947 (Piet-Hempa) 05.09.1965 [Nieuw Munster, Wolseley] > Tragies oor 'n afgrond by 'n waterval in Oos-Tvl verongeluk gedurende Lugmagdienspligjaar; hy sou die 8ste geslag op die familieplaas kon verteenwoordig. Hendrina Christina *20.12.1907 x DU PLESSIS, Willem Sophia Susara Aletta *18.08.1910 04.06.1911 Aletta Elizabeth *22.03.1918 Maria Susanna Aletta *18.07.1874 1876 Willem Stephanus *04.05.1842 [Nieuw Munster, Wolseley] 10.09.1890 [Nieuw Munster, Wolseley] t 19.10.1869 x HUGO, Margaretha Gertruyda *28.05.1844 09.07.1904 Catharina Cecilia *23.03.1871 t 07.06.1892 x GERBER, Johannes Abraham *21.01.1863 Willem Stephanus *29.04.1873 t 13.11.1900 x MALAN, Maria Magdalena Willem Stephanus *26.04.1902 05.11.1957 t 08.05.1943 [Tulbagh] x LE ROUX, Hester Helena Johanna *05.12.1906 24.05.1962 [Zonkwasdrif,Riebeek Kasteel] > geen kinders Maria Magdalena *12.06.1904 (Mollie) 06.03.1986 [Tulbagh] t 25.09.1934 x SMUTS, Johan Hendrik Ludolf *22.07.1906 (Dolf) 11.11.1975 Margaretha Gertruida *06.08.1907 (Grieta) 17.09.1987 [Wolseley] Daniël Stephanus Malan *31.10.1910 11.07.1975 [Wolseley] x VILJOEN, Hermina *16.04.1916 08.10.1997 > In die Eilande by Wolseley geboer. Janetta *25.07.1947 02.09.1986 [Wolseley] Pieter Jacobus Hugo *11.07.1875 21.08.1962 [Wolseley] t 29.09.1908 x VILJOEN, Maryna Magdalena 1919 tt 10.01.1933 xx DE JONGH, Johanna Hendrika Isabella *12.11.1899 18.04.1988 {getroud DU PLESSIS} Willem Stephanus *26.12.1909 Martha Hermina *08.05.1912 1913 Willem Stephanus *05.03.1934 Pieter Jacobus Hugo *05.01.1936 03.06.1999 [Wolseley] x NN > hulle het kinders & kleinkinders Gabriël Francois *22.02.1882 (Gawie) 17.06.1952 [Nieuw Munster, Wolseley] t 22.02.1932 x CONRADIE, Maria Susanna *01.10.1892 (c2d4e6f16g3) {getroud RETIEF} xx CONRADIE, Wilhelmina Cornelia *12.02.1905 (c2d4e6f16g5) Gabriël Francois Margaretha Gertruida *29.11.1885 t 16.04.1907 x MALAN, Daniël Stephanus Francois Daniël *01.03.1844 27.05.1929 t 02.05.1871 x THERON, Margaretha Jacoba 1917 > Hulle het op Wolseley gewoon. Jacobus Coenraad *09.05.1873 24.05.1873 Willem Stefanus *25.07.1876 08.02.1904 t 15.07.1902 x LOUW, Anna Gertruida (xx TICKNER, NN) > Hulle het op Boontjiesrivier, Wolseley, gewoon. Elizabeth Johanna Möller *10.08.1903 {Dr} ~ [Tulbagh] 27.10.1939 [Amsterdam, Nederland] & daar begrawe. > Op 'n plaas in die distrik Tulbagh gebore. Sy het haar lewe aan die uitbouing van die Afrikaanse kultuur gewy. Nadat sy in 1931 haar doktorale eksamen in Nederland afgelê het, word sy lektrise in Afrikaans en Nederlands aan die destydse Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat. In die Vrystaat het sy 'n leidende rol gespeel in die kulturele lewe deur middel van toneel en kunswedstryde. Sy het oral lesings gehou en mede-redaktrise van Tydskrif vir Wetenskap en Kuns geword. Sy het haar beywer vir nouer kulturele samewerking tussen die Dietse lande, en toe sy na vyf jaar in Bloemfontein besluit om die Afrikaanse leerstoel in Amsterdam te aanvaar, het sy die uitbouing van die kulturele bande tussen Suid-Afrika, Nederland en België as haar lewenstaak gesien. Sy sterf op 27 Oktober 1939, in Nederland aan longontsteking. (Baie meer biografiese inligting in SABW Deel 1)

[3031] [3032] [3033] [3034] [3035]

c2d4e6f5g5h2. c2d4e6f5g5h3. c2d4e6f5g5h4. c2d4e6f5g6. c2d4e6f6.

[3036] c2d4e6f6g1. [3037] c2d4e6f6g2. [3038] c2d4e6f6g2h1.

[3039] c2d4e6f6g2h2. [3040] c2d4e6f6g2h3. [3041] c2d4e6f6g2h4. [3042] c2d4e6f6g2h4i1. [3043] c2d4e6f6g3.

[3044] [3045] [3046] [3047]

c2d4e6f6g3h1. c2d4e6f6g3h2. c2d4e6f6g3h3. c2d4e6f6g3h4.

[3048] c2d4e6f6g4.

[3049] c2d4e6f6g4h1. [3050] c2d4e6f6g5. [3051] c2d4e6f7. [3052] c2d4e6f7g1. [3053] c2d4e6f7g2. [3054] c2d4e6f7g2h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 116

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3055] c2d4e6f7g2h2. [3056] c2d4e6f7g3. [3057] c2d4e6f8. [3058] c2d4e6f9. [3059] [3060] [3061] [3062] c2d4e6f10. c2d4e6f11. c2d4e6f12. c2d4e6f13. Wilhelmina Francina *03.09.1904 03.09.1910 [Artois] {het daar verdrink} Anna Louisa Retief *05.10.1878 Paul Stephanus *13.11.1845 05.01.1846 Margaretha Gertruida *02.10.1846 (Harta) 18.06.1922 x DE WET, Jacobus > Hulle het op Artois gewoon. Elizabeth Magdalena *06.03.1848 22.11.1849 Philippus Johannes *15.05.1849 02.02.1850 Johannes Jacobus *03.11.1850 13.01.1851 Catharina Cecilia *26.11.1851 (Tannie) t 24.07.1885 x MOLLER, Hendrik > Hulle het eers op Visgat, deel van Koelfontein gewoon, en later op Die Kloof, wat hulle eiendom geword het. Daniël Jacobus *01.05.1853 (Danie Oukloof) 29.09.1926 t 28.11.1881 x RETIEF, Martha Debora Elizabeth *09.06.1863 (Martjie) 19.12.1940 > Hulle het op Oukloof gewoon - op die plaas was die eerste toegangroete tot die Tulbaghvallei. Hulle het later na De Liefde (naby Wolseley) verhuis. Willem Stefanus *13.09.1882 25.05.1948 # [Boshof, OVS] t 03.01.1911 x GERBER, Hester Susanna *06.08.1880 28.08.1951 #[Boshof, OVS] Daniël Jacobus *15.12.1911 (Danie) 09.11.1990 [De Doorns] t 02.01.1937 x STRYDOM, Helena Dorothea *22.12.1912 (Lenie) 02.11.1975 Willem Stefanus *21.08.1939 [Robertson] 02.05.1985 # [Robertson, Suid-begraafplaas]] t 24.11.1962 x DE WET, Salomé *04.09.1939 Daniël Jacobus *05.09.1964 Stefanie *23.07.1966 Helena *23.01.1971 Sarel Jacobus Johan *15.05.1942 15.01.1990 # [Stasie-begraafplaas, Somerset-Wes] t 14.01.1967 [De Doorns] x HUSKINSON, Daleen *14.01.1942 Daniël Jacobus *08.10.1969 1999 > 1999 adr: 11 Caroline Crescent, Rexford, Knysna Herbert *19.08.1970 Lise *23.09.1972 Martha Philippina *27.07.1944 t 03.04.1971 x ELLIS, Gert Jeremia Daniël *04.03.1945 Hester Susanna *14.01.1949 {was verpleegster in Windhoek} Jacobus Philippus *20.12.1917 t 19.04.1952 x VAN WYK, Anna Catharina *11.02.1924 Willem Stefanus *23.12.1954 Elizabeth Maria *04.07.1922 ~ 13.09.1922 [Murraysburg] t 09.12.1941 x VAN SCHALKWYK, Johannes *21.02.1911 Wouter Daniël Retief *07.01.1885 17.05.1949 # [Kruisvallei, Tulbagh] t 13.07.1915 x MAREE, Aletta Margaretha *27.07.1882 24.06.1972 Margaretha Aletta *26.03.1916 (Grieta) 08.02.1926 # [Kruisvallei, Tulbagh] Martha Retief *20.02.1924 t 12.07.1947 x COETZEE, Willem Christiaan *21.11.1919 Aletta Margaretha *25.12.1926 (Alta) 05.05.1928 # [Kruisvallei, Tulbagh] Nicolina Johanna *23.08.1929 t 30.06.1951 x KIRSTEN, Gerrit Francois *25.08.1927 Daniël Jacobus *23.06.1887 28.07.1960 # 01.08.1960 [Middelburg, Mpumalanga] t 26.03.1918 x BESTBIER, Catharina Wilhelmina Johanna *06.01.1888 31.12.1967 #05.01.1968 [Middelburg, Mpumalanga] > Hy is op 73 jr oorlede. Maria *05.02.1925 t 30.08.1953 x BOSHOFF, Willem *26.12.1916 Pieter Francois Jacobus *26.12.1889 05.06.1958 # [Pappegaaiberg, Stellenbosch] t 10.05.1952 x ACKERMANN geb. VAN KUILENBERG, Johanna Elizabeth *10.05.1887 11.07.1974 #[Pappegaaiberg, Stellenbosch] > g4 was baie jare die voorman van die Louw-broers op Neethlingshof by Stellenbosch; sy is gebore as VAN KUILENBURG, t c.1907 x Johan Paul ACKERMANN ~10.05.1874

[3063] c2d4e6f14.

[3064] c2d4e6f14g1. [3065] c2d4e6f14g1h1. [3066] c2d4e6f14g1h1i1. [3067] [3068] [3069] [3070] c2d4e6f14g1h1i1j1. c2d4e6f14g1h1i1j2. c2d4e6f14g1h1i1j3. c2d4e6f14g1h1i2.

[3071] c2d4e6f14g1h1i2j1. [3072] c2d4e6f14g1h1i2j2. [3073] c2d4e6f14g1h1i2j3. [3074] c2d4e6f14g1h1i3. [3075] c2d4e6f14g1h1i4. [3076] c2d4e6f14g1h2. [3077] c2d4e6f14g1h2i1. [3078] c2d4e6f14g1h3. [3079] c2d4e6f14g2. [3080] c2d4e6f14g2h1. [3081] c2d4e6f14g2h2. [3082] c2d4e6f14g2h3. [3083] c2d4e6f14g2h4. [3084] c2d4e6f14g3.

[3085] c2d4e6f14g3j1. [3086] c2d4e6f14g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 117

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3087] c2d4e6f14g5. [Somerset-Wes], toe wed. Hendrik Francois *27.01.1893 (Hennie) t 08.07.1935 x CONRADIE, Hester Elizabeth *19.06.1894 08.10.1983 (c2d4e8f1g6h2) > was in 1965 werksaam by die Wynkelders op Drosty. Hester Elizabeth *10.06.1938 t 26.09.1964 x KOEN, Jeremias Lourens *09.07.1935 Francois Daniël Petrus *07.04.1900 [Tulbagh] (Frans) 11.12.1988 t 19.05.1930 x JANSEN VAN VUUREN, Cornelia Petronella *21.12.1909 (Nelie) [Pretoria] 27.08.1985 Daniël Jacobus *04.12.1943 [Kenilworth] (Danie) t 25.03.1967 [Retreat] x KEYSER, Johanna Susanne *17.06.1945 [Rosebank] (Johanna) > 2000: woon in Brackenfell. Francois Daniël *24.02.1970 [Wynberg] Margaretha Gertruida *07.04.1972 [Wynberg] Cornelia Christina *16.03.1976 Christina Catharina Boshoff *11.06.1947 x VAN DER WALT, Jakobus Johannes Magdalena Petronella Retief *12.01.1906 (Lena) 26.05.1988 # [Worcester] > ongetroud Martha Johanna *04.01.1855 1918 [Transvaal] t 20.01.1877 x RETIEF, Wouter Daniël David Gideon *11.04.1857 27.07.1937 [De Liefde, Wolseley] t 01.05.1888 x MARAIS, Elizabeth Maria {wed} tt 07.04.1903 xx JOUBERT, Wilhelmina Cornelia ??.05.1948 Willem Stephanus *29.04.1889 [Wolseley] (Willie) 03.02.1973 [De Liefde, Wolseley] t 13.07.1920 x VILJOEN, Rachel Elizabeth *09.10.1895 [Breërivier] (Rapie) 19.09.1976 Catharina Elizabeth *13.06.1922 x PIENAAR, Daniël David Gideon *26.09.1925 [Wolseley] (Dawie) 23.08.1994 [De Liefde, Wolseley] x LOUW, Hester *27.07.1929 [Kaapstad] (Hettie) > Hy was die derde geslag wat op De Liefde, Wolseley, geboer het. Was sedert 1973 voorsitter van die direksie van die Romansrivier Koöperatiewe Wynkelder. Hy was ook 19 jaar lank direkteur van WPK. Verder het hy onder meer die aanvoorwerk gedoen om die plaaslike tehuis vir bejaardes, Huis Mosterthoek, tot stand te bring. Willem Stephanus *02.05.1952 [Ceres] (Willie) t 16.07.1977 [Wolseley] x DE JONGH, Susanna Elizabeth *16.05.1955 [Wolseley] (Sanet) > 2000: Hulle boer op De Liefde, Wolseley Dawid Gideon *01.06.1981 [Ceres] (Dawie) Jacobus De Jongh *13.08.1983 [Ceres] (Jac) Stephanus Willem *26.08.1985 [Ceres] (Stephan) Frederick Johannes *05.04.1989 [Ceres] Ferdé Susanna Francina *29.05.1955 [Ceres] (Surene) x LOURENS, Pierre Eugene (Pierre) Frederick Johannes *29.09.1959 [Ceres] (Erik) t 24.09.1988 [Paarl] x VERMAAK, Henriette *02.05.1962 [Cradock] (Henriette) > 2000: hulle woon in Ceres Andrew Muller *25.03.1991 [Paarl] (Andrew) Gideon Dawid *08.07.1993 [Paarl] (Gideon) Elizabeth Maria *12.09.1929 Rachel Elizabeth *02.09.1932 Albertus Johannes *16.12.1890 25.07.1925 t 28.06.1922 x VILJOEN, Rachel Elizabeth kind *17.11.1923 {2-ling} kind *17.11.1923 {2-ling} Alberta Johanna *24.09.1925 1950 Maria Susanna *01.10.1892 29.05.1945 [Nieuw Munster, Wolseley] ~ 10.12.1892 t 15.05.1918 x RETIEF, Antonie Chiappini (Tonie) {van Witbrug} tt 22.02.1932 xx CONRADIE, Gabriël Francois *22.02.1882 (c2d4e6f6g4) David Gideon *28.08.1894 (Dawie) 05.03.1917 # [Dar es Salaam, Oos-Afrika] > Hy was 'n magistraatsklerk op Oudtshoorn, voordat hy as manskap 11929 verbonde aan 2 SAI, op aktiewe diens in Oos-Afika gewond is, en in die Dar es Salaam Hospitaal oorlede is. Hy was ongetroud en

[3088] c2d4e6f14g5h1. [3089] c2d4e6f14g6. [3090] c2d4e6f14g6h1.

[3091] [3092] [3093] [3094]

c2d4e6f14g6h1j1. c2d4e6f14g6h1j2. c2d4e6f14g6h1j3. c2d4e6f14g6h2.

[3095] c2d4e6f14g7. [3096] c2d4e6f15. [3097] c2d4e6f16.

[3098] c2d4e6f16g1.

[3099] c2d4e6f16g1h1. [3100] c2d4e6f16g1h2.

[3101] c2d4e6f16g1h2i1.

[3102] [3103] [3104] [3105] [3106]

c2d4e6f16g1h2i1j1. c2d4e6f16g1h2i1j2. c2d4e6f16g1h2i1j3. c2d4e6f16g1h2i1j4. c2d4e6f16g1h2i2.

[3107] c2d4e6f16g1h2i3. [3108] [3109] [3110] [3111] [3112] [3113] [3114] [3115] [3116] c2d4e6f16g1h2i3j1. c2d4e6f16g1h2i3j2. c2d4e6f16g1h3. c2d4e6f16g1h4. c2d4e6f16g2. c2d4e6f16g2h1. c2d4e6f16g2h2. c2d4e6f16g2h3. c2d4e6f16g3.

[3117] c2d4e6f16g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 118

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

21 jr 6 mnde oud. Sy graf is in die Dar es Salaam oorlogs- begraafplaas, waarheen 660 grafte in 1968 geskuif is a.g.v. 'n padbouprojek. SK MOOC 6/9/935 2365 >> sy naam is een van 9 wat verskyn op die Kerkstraat Monument "In the Spirit of Honour and Sacrifice 1914-1919" in Worcester. Wilhelmina Cornelia *12.02.1905 (Mienie) 08.09.1987 [Wolseley] x CONRADIE, Gabriël Francois *22.02.1882 (c2d4e6f6g4) Pieter Jacobus *08.06.1909 x BEYLEVELD, Hermine Human > Was op US redakteur van "Die Stellenbossche Student" en o/voorsittr SVR. In 1932 toegelaat as advokaat. Op Vryheid gepraktiseer as prokureur en daar lid van Afr kring. Elsibe *16.06.1935 Hermine Adele *03.10.1937 Deöne Isabelle *14.01.1939 Maria Aletta *22.10.1807 ~ 01.11.1807 [Tulbagh] 14.06.1902 {of ?13.06.1903 SAG-5} x VAN DER MERWE, Jan Abraham tt 21.04.1863 [Kruisvallei, Tulbagh] xx MALHERBE, Albertus Jacobus *20.03.1833 ~30.03.1833 [Paarl] 02.09.1902 Daniël Jacobus *24.07.1809 03.09.1888 [Koelfontein, Ceres] ~ 27.08.1809 [Tulbagh] t 22.08.1830 [Tulbagh] x MARAIS, Maria Margaretha Susanna 1900 > Daniël het Koelfontein op 11 Maart 1832 gekoop. Die eerste Conradie saamtrek is op 15 Jan 1932 op Koelfontein gehou Pieter Jacobus *09.12.1831 07.04.1894 [Jagerskraal, Beaufort-Wes] t 21.06.1858 x CONRADIE, Maria Aletta Susanna *21.02.1835 (c2d4e6f2) Daniël Jacobus *15.12.1859 ~ [Ceres] 05.02.1860 Willem Stephanus *01.01.1861 ~ [Ceres] t 02.01.1888 x CONRADIE, Catharina Cornelia Aletta *10.12.1869 (c2d4e8f3g5) Maria Margaretha Susanna *14.02.1889 ~ [Beaufort-Wes] Catharina Cornelia Aletta *07.09.1890 ~ [Beaufort-Wes] Petronella Jacoba *28.10.1893 t 1945 x CONRADIE, Ernst Lodewikus Johannes *15.02.1875 (c2d4e8f4g7) Anna Gertruida *29.04.1895 04.12.1895 Ernestina Louisa *15.06.1896 ~ [Beaufort-Wes] Wilhelmina Francina *10.08.1898 05.12.1898 Wilhelmina *17.01.1900 31.01.1900 Willem Stephanus *10.08.1901 t 25.12.1933 [Barendenskuil, Aberdeen] x LONDT, Isabel Louisa *c.1908 > met t was hy 'n onderwyser; hulle is op haar ouers se plaas getroud, sy was 25jr oud. Elizabeth *20.01.1935 Catharina Hester Elizabeth Johanna *30.11.1902 Anna Daniëlia *30.06.1904 t 01.04.1935 x MEYER, Pieter Johannes Andriesa Gertruida *08.12.1905 04.06.1906 Danelia Jacoba *24.11.1911 Pieter Jacobus *11.01.1863 [Ceres] 25.07.1932 t 14.02.1893 x ROSSOUW, Maria Margaretha Aletta *27.04.1869 12.06.1943 > geboer op Jagerskraal, Beaufort-Wes. Johanna Catharina *14.11.1893 23.11.1918. Pieter Jacobus *27.10.1896 ~ [Beaufort-Wes] 16.06.1912 Maria Margaretha Aletta *03.03.1900 Johannes Rossouw *05.02.1903 19.01.1962 {geen ks.} t 11.01.1958 x FRICK, Elizabeth *16.08.1917 Maria Susanna Margaretha *13.04.1865 05.07.1865 Ernst Lodewikus *15.04.1866 22.04.1865 Daniël Johannes *10.07.1867 ~ 15.09.1867 [Murraysburg] 17.08.1936 [Murraysburg] t 23.02.1892 x MÖLLER, Hester Elizabeth tt 15.10.1935 [NGK Murraysburg] xx VAN DER MERWE, Susara Johanna *31.12.1867 27.07.1936 # [Murraysburg] Pieter Jacobus *23.12.1892 ~ [Beaufort-Wes]

[3118] c2d4e6f16g5. [3119] c2d4e6f16g6.

[3120] [3121] [3122] [3123]

c2d4e6f16g6h1. c2d4e6f16g6h2. c2d4e6f16g6h3. c2d4e7.

[3124] c2d4e8.

[3125] c2d4e8f1. [3126] c2d4e8f1g1. [3127] c2d4e8f1g2. [3128] c2d4e8f1g2h1. [3129] c2d4e8f1g2h2. [3130] c2d4e8f1g2h3. [3131] [3132] [3133] [3134] [3135] c2d4e8f1g2h4. c2d4e8f1g2h5. c2d4e8f1g2h6. c2d4e8f1g2h7. c2d4e8f1g2h8.

[3136] [3137] [3138] [3139]

c2d4e8f1g2h8i1. c2d4e8f1g2h8i2. c2d4e8f1g2h9. c2d4e8f1g2h10.

[3140] c2d4e8f1g2h11. [3141] c2d4e8f1g2h12. [3142] c2d4e8f1g3.

[3143] c2d4e8f1g3h1. [3144] c2d4e8f1g3h2. [3145] c2d4e8f1g3h3. [3146] c2d4e8f1g3h4. [3147] c2d4e8f1g4. [3148] c2d4e8f1g5. [3149] c2d4e8f1g6.

[3150] c2d4e8f1g6h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 119

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

24.10.1918 t 18.01.1915 [Rietbron, Willowmore] x SWANEPOEL, Elsie *09.04.1896 [Willowmore] (Alice) > haar naam is in die huweliksregister van NGK Rietbron as Alice opgegee Daniël Jacobus *18.09.1915 Louisa Leah *27.11.1916 Hester Elizabeth *26.05.1918 Hester Elizabeth *19.06.1894 08.10.1983 t 08.07.1935 x CONRADIE, Hendrik Francois *27.01.1893 (c2d4e6f14g5) Ernst Lodewikus *05.01.1896 ~ [Tulbagh] 31.10.1918 Maria Aletta Susanna *03.04.1898 ~ [Beaufort-Wes] t 31.12.1934 x JANSEN VAN RENSBURG, Johannes Petrus Daniël Jacobus *24.07.1901 > Op Ventersdorp in die ou begraafplaas is 'n "Daniel Jacobus" begrawe wat 82 jr oud was toe hy op 03.03.1984 oorlede is. Catharina Cornelia *10.05.1903 t 08.06.1946 x ESTERHUIZEN, Jacobus Cornelius Johannes Willem Stephanus *25.05.1905 Gertruida Paulina *24.07.1910 t 16.04.1938 [NGK Worcester] x JANSE VAN RENSBURG, Gert Francois *c.1908 xx VAN GREVNING, Johannes % 1948 > met 1ste troue was 28 en van Worcester; hy was 30jr en 'n skrynwerker van Stellenbosch. Francois Petrus *14.04.1912 x CONRADIE, Helena Dorothea *04.11.1921 1996 (kode ?) > 1996 adr: Huis Kweekvallei, Prins Albert Elizabeth Johanna *03.04.1941 Maria Susanna Margaretha *03.10.1872 ~ 14.11.1872 [Murraysburg] 29.11.1872 Catharina Cornelia *22.07.1833 [Koelfontein] 17.07.1894 t 08.03.1853 x CONRADIE, Pieter Jacobus *08.09.1832 (c2d4e2f6) > Sy is vermoedelik die eerste kind wat op Koelfontein gebore is. Ernst Lodewikus *10.06.1835 [Koelfontein] 17.06.1896 t 06.10.1856 x MÖLLER, Maria Margaretha Susanna 1901 Daniël Jacobus *24.07.1857 26.11.1928 [Beaufort-Wes] {aan kanker in sy huis oorlede} t 03.06.1884 x MÖLLER, Gertruida Paulina 1935 Hester Elizabeth *20.04.1885 05.11.1885. Ernst Ludovicus *22.03.1886 {Eerwaarde} ~ [Beaufort-Wes] x JOUBERT, A. 09.05.1920 [Skotland] > Hy het vanaf Beaufort-Wes gekom, en het sendingwerk in die mynkampe van Kimberley gedoen, voordat hy in Skotland vir mediese dokter gaan studeer het, en daar oorlede is. Maria Margaretha Susanna *28.10.1887 ~ [Beaufort-Wes] 30.06.1907 Hester van der Merwe *13.01.1896 ~ [Beaufort-Wes] 06.04.1899 Gertruida Danelia *01.11.1904 Anna Gertruida *19.05.1859 t 21.04.1879 x CONRADIE, Pieter Jacobus *18.09.1856 (c2d4e2f6g3) tt 13.05.1889 [NGK Murraysburg] xx LIEBENBERG, Daniël Paulus > Met 2de huwelik was sy 'n wed. en haar man wew. Na die 2de huwelik woon hulle op Poortje, distr Murraysburg. Die Liebenberg kinders gedoop op Murrraysburg was: (1) Maria Margaretha *15Feb90 ~16Mrt90; (2) Pieter Jacobus *27Jan92 ~06Mrt92; (3) Esther Gertruida *28Aug93 ~22Okt93; (4) Ernst Lodewikus *23Apr95 ~28Apr95; (5) Anna Conradie *30Jul97 ~29Aug97 21Nov12 Murraysburg; (6) Aletta Francina *01Mei99 ~doopdatum ontbreek in register Maria Margaretha Aletta *05.08.1862 [Ceres] 14.10.1920 t 11.04.1895 x CONRADIE, Daniël Jacobus *16.01.1863 (c2d4e8f4g1) Hendrik Francois *02.03.1867 [Ceres] 17.07.1867 Catharina Cornelia Aletta *10.12.1869 [Ceres] t 02.01.1888 x CONRADIE, Willem Stephanus *01.01.1861 (c2d4e8f1g2) 14.08.1930 Hester Elizabeth Johanna *29.09.1871 [Ceres] t 19.04.1897 [Beaufort-Wes] 01.11.1935 [Murraysburg] # [Murraysburg] x PIENAAR, Hendrik Petrus *12.11.1865

[3151] [3152] [3153] [3154]

c2d4e8f1g6h1i1. c2d4e8f1g6h1i2. c2d4e8f1g6h1i3. c2d4e8f1g6h2.

[3155] c2d4e8f1g6h3. [3156] c2d4e8f1g6h4. [3157] c2d4e8f1g6h5. [3158] c2d4e8f1g6h6. [3159] c2d4e8f1g6h7. [3160] c2d4e8f1g6h8.

[3161] c2d4e8f1g6h9. [3162] c2d4e8f1g6h9i1. [3163] c2d4e8f1g7. [3164] c2d4e8f2.

[3165] c2d4e8f3. [3166] c2d4e8f3g1. [3167] c2d4e8f3g1h1. [3168] c2d4e8f3g1h2.

[3169] c2d4e8f3g1h3. [3170] c2d4e8f3g1h4. [3171] c2d4e8f3g1h5. [3172] c2d4e8f3g2.

[3173] c2d4e8f3g3. [3174] c2d4e8f3g4. [3175] c2d4e8f3g5. [3176] c2d4e8f3g6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 120

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

~21.01.1866 [Murraysburg] 19.10.1923 #[Murraysburg] > gewoon te Grootfontein (later Mishoek), distr Murraysburg Pienaar kinders gedoop te Murraysburg: (1) Willem Aaron Jacobus *22Feb98 ~17Apr98; (2) Ernst Lodewicus Conradie *04Aug03 ~04Okt03; (3) Hendrik Petrus *05Nov07 ~19Jan08; (4) Maria Margaretha Susanna *11Nov12 ~27Nov12 Ernestina Lowiesa Hendrina *11.09.1875 t 17.01.1898 x PIENAAR, Barend Burger Pieter Jacobus *17.08.1878 21.04.1879 Daniël Jacobus *13.05.1837 [Koelfontein, Ceres] 11.12.1923 t 11.03.1862 x CONRADIE, Hester Elizabeth *11.10.1838 (c2d4e6f4) (Hessie) tt 04.10.1909 [Kaapstad] xx VERSTER, Francina Carolina Hendrina Petronella *13.07.1858 [Beaufort-Wes] (Kalie) 02.04.1947 [Koelfontein] > Hester is die een wat die verdeling van Koelfontein tussen 5 seuns gedoen het, sien b144 in Die VERGETE GROOTPAD. Daniël Jacobus *16.01.1863 [Ceres] 01.10.1936 t 11.04.1895 x CONRADIE, Maria Margaretha *05.08.1862 (c2d4e8f3g3) 14.10.1920 tt 02.07.1925 xx JANSEN VAN VUUREN, Johanna > hy het geboer op Excelcior, ex-Koelfontein. Daniël Jacobus *14.02.1896 [Excelcior, Ceres] ~ [Ceres] 21.09.1896 Maria Margaretha Susanna *18.10.1897 [Excelcior, Ceres] ~ [Ceres] t 03.03.1931 x GELDENHUYS, Mattheus Lourens *25.01.1907 > Geldenhuys kinders: (1) Daniel Jacobus Geldenhuys *22/11/1933 x 30/06/1956 Anna Louisa du Preez *07/11/1929 (1.1) Mattheus Lourens Geldenhuys *30/11/1958 x 19/12/1982 Elsabe van Niekerk *15/07/1959 (1.1.1) Magdel Geldenhuys *23/01/1986 (1.2) Daniel Jacobus Geldenhuys *20/08/1961 x 05/01/1984 Elise Visagie *06/12/1961 (1.3) Hendrik Christiaan Geldenhuys *16/10/1963 (2) Hendrik Abraham Johannes Geldenhuys *28/03/1936 x 15/04/1961 Maria Jacoba Heyns *05/03/1933 (2.1) Maria Jacoba Heyns *22/12/1961 x 19/11/1983 Hendrik Frederick Gysbert Truter (3) Mattheus Lourens Geldenhuys *24/01/1939 x 04/11/1966 Naomi Symington *19/08/1945 (3.1) Mattheus Lourens Geldenhuys *20/08/1968 (3.2) Naomi Symington *26/11/1971 (4) Maria Margaretha *25/01/1944 x 25/01/1967 Hermanus Faasen Hercules *16/07/1943 (4.1) Herman Faasen Hercules *02/11/1967 (4.2) Marius Faasen Hercules *26/07/1970 dogtertjie - klein Daniël Jacobus Johannes *10.11.1927 (Daan) [Ceres] 01.10.2006 t 28.08.1954 x JACOBS, Gloudina Maria *01.11.1932 (Ina) [Griekwastad] > 2006: woonagtig in Pretoria, oorlede 79jr. Oud-inwoner Wilgenhof, verwerf sy BSc Ing aan US in 1950 [bron:matieland] Sy laaste woonadres: Kokonstraat 554, Moreleta Park. Sterfdatum soos per boedelberig. Daniël Jacobus Johannes *21.02.1956 (Danie) [Pretoria] t 09.11.1991 [Bloemfontein] x BARNARD, Anette Charlotte *24.10.1964 (Anet) [Bloemfontein] Niël Jacobus *19.07.1993 (Niël) [Bloemfontein] Deon Willem *06.12.1958 (Deon) t 01.12.1984 x DE LANGE, Teresa *18.03.1962 Blanche *03.05.1990 Daniël Jacobus *17.03.1993 Reinette *18.04.1961 t 30.06.1984 x LÜTTICH, Johann Julius Friedrich *21.12.1957 Jacobus Johannes Hermanus *25.04.1929 [Prince Alfred Hamlet] (Kootjie) t 28.03.1959 [Albertinia] x HELM, Aletta Cathrina *20.07.1930 (Lettie) 19.07.2009 > Jacobus married Aletta Catherina Helm, daughter of Johannes Wilhelm Helm and Maria Magdalen Catharina Oosthuizen. Lettie se dankdiens was op 23.07.2009 in die NG Kerk, Prins Alfred Hamlet. Sy word deur haar man en kinders oorleef. Daniël Jacobus *21.05.1963 (Danie) x NN, Gretha Madelé *10.03.1967 t 26.09.1998 x DU PLESSIS, Michael

[3177] c2d4e8f3g7. [3178] c2d4e8f3g8. [3179] c2d4e8f4.

[3180] c2d4e8f4g1.

[3181] c2d4e8f4g1h1. [3182] c2d4e8f4g1h2.

[3183] c2d4e8f4g1h3. [3184] c2d4e8f4g1h4.

[3185] c2d4e8f4g1h4i1. [3186] c2d4e8f4g1h4i1j1. [3187] c2d4e8f4g1h4i2. [3188] c2d4e8f4g1h4i2j1. [3189] c2d4e8f4g1h4i2j2. [3190] c2d4e8f4g1h4i3. [3191] c2d4e8f4g1h5.

[3192] c2d4e8f4g1h5i1. [3193] c2d4e8f4g1h5i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 121

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3194] c2d4e8f4g1h6. [3195] c2d4e8f4g1h6i1. [3196] c2d4e8f4g1h6i2. [3197] c2d4e8f4g1h6i3. [3198] c2d4e8f4g2. Willem Stephanus *08.10.1932 {boer op Excelcior, ex-Koelfontein} t 06.12.1958 x BOTHA, Hester Magdalena *17.06.1939 Annaline *08.12.1961 t 22.06.1985 x DE VILLIERS, Henri *02.11.1959 > De Villiers kinders: (1) Johanna Magdalena *22Feb64 (2) Marinda *30Des65 Johanna Magdalena *22.02.1964 t 21.10.1989 x DE WIT, Christoffel Frederick Marinda *30.12.1965 Willem Stephanus *06.11.1864 [Prince Alfred Hamlet] (Willie) 31.08.1950 [Pretoria] # [Rebeccabegraafplaas,Pta] t 29.09.1903 [Johannesburg] x TRUTER, Magdalena Jacoba *25.11.1879 {Harrismith, OVS] (Tant Kenie/Lenie) 26.11.1955 [Pretoria] > Hy het die ou Transvaal voor die ABO te voet en met 'n donkie deurreis. Hy is die "William Conradi" van Deneys Reitz se boek COMMANDO (heruitgawe 1999). Hy was gedurende die ABO 'n adjudant van Genl. Smuts op die tog deur die Kolonie. Sy was voorheen op Vryburg getroud op 11/09/1899 met Alwyn Louis WEBER; hy sterf in die oorlog. Daniël Jacobus *20.06.1904 [Pretoria] 13.09.1974 t 01.05.1934 [Middelburg,Tvl] x VAN EEDEN, Gertruida Maria Magdalena 1975 [Transvaal] Susanna Catharina Gertruida *17.01.1943 x VAN RENSBURG, NN Magdalena Jacoba *17.11.1905 [Pretoria] (Leni) 06.09.1957 t 06.09.1932 [Rustenburg] x STRYDOM, Barend Wilhelm {'n broer van adv. J.G. Strydom} > kind: (1) Ellen x Cedric Hofmeyer Hester Elizabeth *06.12.1906 (Hessie) ~ 03.02.1907 [Pretoria] 21.09.1979 {was ongetroud} Frans Johannes Christiaan Truter *03.03.1908 ~ 05.04.1908 [Pretoria] 26.10.1970 t ??.04.1935 x BRANDT, Johanna Magaretha > geen kind Maria Susanna *17.02.1909 ~ 03.04.1909 [Pretoria] 21.08.1991 t 30.04.1930 [Pretoria] x DE BEER, Gert Diederik *01.08.1906 [Rooiwal,Pta] 17.11.1943 > De Beer kind: (1) Gert Diederick *15/08/1931 x 03/06/1967 Johanna Jacoba Oosthuizen *19/11/46; (1.1) Dirk *17/11/67 (1.2) Anton *02/07/69 (1.3) Reinier *03/11/71 Willem Stephanus *15.10.1910 (Willie) ~ 05.12.1910 [Pretoria] 27.06.1980 t 09.10.1937 x VAN EEDEN, Jacoba Francina Wilhelmina *24.07.1915 22.11.1984 Johanna Alida Elizabeth *24.05.1938 02.11.1996 t 01.11.1964 x Labuschagne, Jaques *29.06.1940 > Hulle het 3 kinders. Magdalena Jacoba *08.10.1940 t 03.10.1964 x BRUWER, Leonardus Dirk Stofberg *23.03.1929 > Hulle het 2 kinders. Willem Stephanus *13.06.1944 (Willa) t 20.09.1969 x VILJOEN, Amanda *13.09.1949 tt 06.08.1976 xx CONRADIE (néé PAULSEN), Veronica Ann *17.11.1950 {sy was voorheen getroud met c2d5e2f3g12h1i2 Bennie Rossouw CONRADIE *31.12.1947} Willem Stephanus *28.02.1970 t 20.10.2007 x LUMLEY, Stefanie Salomé Catharina *02.04.1976 Pieter *30.12.1971 t 23.06.1992 x OELOFSE, Ronel *30.11.1976 Quinton *17.11.1992 Francois *03.05.1975 [Pretoria] t 15.03.2003 x BREDENKAMP, Nicolene *14.02.1979 [Pietersburg] > 2008: Francois werk by die argiteksfirma Boogertman in Johannesburg, en Nicolene werk by Unisa. Franco *05.04.2006 Francina Johanna *04.04.1912 ~ 05.05.1912 [Pretoria] 03.02.1913 Francina Johanna *20.10.1913 ~ 07.12.1913 [Pretoria] t 08.10.1938 [Boksburg] x DREYER, Victor Francois Carinus *24.05.1910 > Dreyer kinders: (1) Herman *29/10/42 x 04/02/67 Martha Maria du Plooy *22/08/44; (1.1) Francois Herman *26/09/70; (1.2) Riana *10/12/71; (1.3)

[3199] c2d4e8f4g2h1. [3200] c2d4e8f4g2h1i1. [3201] c2d4e8f4g2h2.

[3202] c2d4e8f4g2h3. [3203] c2d4e8f4g2h4. [3204] c2d4e8f4g2h5.

[3205] c2d4e8f4g2h6. [3206] c2d4e8f4g2h6i1. [3207] c2d4e8f4g2h6i2. [3208] c2d4e8f4g2h6i3.

[3209] c2d4e8f4g2h6i3j1. [3210] c2d4e8f4g2h6i3j2. [3211] c2d4e8f4g2h6i3j2k1. [3212] c2d4e8f4g2h6i3j3.

[3213] c2d4e8f4g2h6i3j3k1. [3214] c2d4e8f4g2h7. [3215] c2d4e8f4g2h8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 122

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Jacobus Willem *02/12/74; (2) Magda *05/05/44 x 07/11/70 Jan Abraham *05/01/49; (2.1) Jan Abraham *24/12/72; (2.2) Francina Johanna *16/12/74; (3) Willem *30/08/47 x 03/10/70 Aletta Catharina Opperman *05/08/48; (3.1) Karolien *12/03/76; (3.2) Tanja *22/09/79 Pieter Jacobus *28.02.1916 ~ 02.10.1916 [Pretoria] 24.12.1987 [Port Elizabeth] t 16.05.1942 x VAN NIEKERK, Catharina Petronella (Rinnie) > DIE vader van behouering - was 45 jaar aan die Spoorweë verbonde en het as assistent-hoofbestuurder belas met hawens en oliepypleidings afgetree. Hy was ook private sekretaris van mnr. Paul Sauer en administratiewe sekretaris van mnr. Ben Schoeman, albei voormalige Ministers van Spoorweë. Kort voor sy aftrede was hy ook die hoof van die kommissie van ondersoek na behouering voordat dit in Suid-Afrika in gebruik geneem is. 'n Sleepboot in Port Elizabeth is na hom genoem. Hy was ook burgemeester van die destydse Akasiapark, die woongebied in Goodwood waar Parlementslede woon. Elma *09.05.1943 x DREYER, Tom > Dreyer kinders: (1) Karin *27/03/68 x Johan Haasbroek; (1.1) Liesl *03/06/97; (1.2) Jana *20/02/98; (2) Rufus *06/08/70 x Anne Schoeman; (3) Conrad *28/07/72; (4) Nelene *21/11/73 x Ettiene de Beer Pieter Jacobus *18.08.1949 (Pieter) t 12.02.1982 x DE BRUYN, Melissa *21.07.1955 > Verwerf BA LLB aan RAU, word prokureur in 1976, praktiseer as advokaat, en word in 1982 vennoot in Hofmeyr Herbstein. Melissa het B.Cur op Tukkies studeer. Pieter Jacobus *22.03.1984 (Jaco) Gerrit Johannes *08.04.1986 Francois Willem *03.03.1989 Jacques Marius *15.11.1993 Francois Johannes *07.10.1955 Johannes Frederik Truter *19.07.1918 ~ 01.09.1918 [Pretoria] 25.07.1979 # [Zandfontein begraafplaas, Pretoria] t 23.11.1944 x BROODRYK, Susara Johanna Willem Stephanus *29.10.1947 x NN > 2 kinders Anna-Marie *01.06.1949 x NN > 3 kinders Dalien *27.08.1951 x NN > 3 kinders Maria Susanna Margaretha *28.08.1865 [Ceres] 20.11.1952 > ongetroud, boedelberedder was "FD Conradie" Pieter Jacobus *08.03.1867 [Ceres] {NGK Predikant} 20.12.1939 [Newcastle] t 04.10.1904 x MÖLLER, Catharina Wilhelmina 29.03.1945 > Na sy skoolopleiding op Ceres en Wellington, is hy na Stellenbosch, waar hy in 1903 die proponentseksamen afgelê het. Na 'n kort dienstydperk op Gibeon in Duits S.W.A., is hy op 25.08.1905 na Newcastle beroep, en op 18.11.1905 daar bevestig, en het vir 30 jaar daar gedien tot hy op 28.10.1935 sy emeritaat aanvaar het. Hy was ook moderator van die Natalse Kerk. Daniël Jacobus *25.07.1905 1970 {ongetroud} Jacobus Petrus *05.02.1907 ~ 21.04.1907 [Newcastle] t 1932 x CASTELYN, Martha tt 1940 xx WALTON, Jean Elizabeth Catharina Wilhelmina *1933 Jill Mildred *26.08.1942 x ROBINSON, Kenneth Derrick Peter *12.11.1945 x EARDLEY, Margaret Shami *24.09.1969 Brett *13.07.1970 Robert Cameron *21.11.1948 t 1974 x ADAMS, Leslie Cynthea *12.03.1951 x DEYSEL, Anthony 1971 Lynne Debrah *09.07.1956 Pieter Jacobus *14.05.1908 ~ 14.06.1908 [Newcastle] t 1936 x LE ROUX, Susanna Maria *13.01.1910 Pieter Jacobus *04.12.1936 t 1961 x KEEVY, Elizabeth Margaretha (Ouma Nonna) > 2003: woonagtig op die plaas "Castillo" oos van Pretoria. Het afgetree na 40 jr diens as Siviele Ingenieur in die Staatsdiens. Sy is

[3216] c2d4e8f4g2h9.

[3217] c2d4e8f4g2h9i1.

[3218] c2d4e8f4g2h9i2.

[3219] [3220] [3221] [3222] [3223] [3224] [3225] [3226] [3227] [3228]

c2d4e8f4g2h9i2j1. c2d4e8f4g2h9i2j2. c2d4e8f4g2h9i2j3. c2d4e8f4g2h9i2j4. c2d4e8f4g2h9i3. c2d4e8f4g2h10. c2d4e8f4g2h10i1. c2d4e8f4g2h10i2. c2d4e8f4g2h10i3. c2d4e8f4g3.

[3229] c2d4e8f4g4.

[3230] c2d4e8f4g4h1. [3231] c2d4e8f4g4h2. [3232] [3233] [3234] [3235] [3236] [3237] [3238] [3239] [3240] c2d4e8f4g4h2i1. c2d4e8f4g4h2i2. c2d4e8f4g4h2i3. c2d4e8f4g4h2i3j1. c2d4e8f4g4h2i3j2. c2d4e8f4g4h2i4. c2d4e8f4g4h2i5. c2d4e8f4g4h2i6. c2d4e8f4g4h3.

[3241] c2d4e8f4g4h3i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 123

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

sedert 1972 bekend as teler van Yorkshire terriers. Hulle het alles verloor toe toe hulle huis in 1988 afgebrand het; 5 jr later is dit weer herbou. Martha Catherina Magdalena *24.08.1962 x MAAS, Tienie > 2003: woonagtig op Otjiwarongo; sy is 'n fisioterapeut; hy 'n mediese dr. Pieter Jacobus *08.06.1965 x FRENCKEN, Bernadien > 2003: sedert 1990 woonagtig op Newcastle waar hy 'n CIO van ISCOR ILSP is. Het in 1987 as Bedryfsingenieur afgestudeer by Tukkies. Werk sedert 1990 by ISCOR op Newcastle, toevallig dieselfde dorp waar grootvader g4 30 jr lank predikant was. Theresa *21.01.1987 Pieter Jacobus 13.10.1993 Jacqueline *21.05.1972 x LEMOS, Victor > 2003: woonagtig Pretoria; sy is maatskaplike werkster. Margaretha Elizabeth *09.06.1939 29.04.1972 t 1968 x JANSEN VAN RENSBURG, George Catharina Wilhelmina *06.03.1944 t 1965 x JOUBERT, Dawid Johannes Margaretha Aletta *27.05.1911 t 1944 x SMIT, Johannes Erasmus Willem Stephanus *27.09.1913 {+ ongetroud} Everhardus Johannes *12.07.1916 [Newcastle,Natal] {vermoor} op 21.01.1965 is sy lyk gevind op 'n plaas vasgemaak op 'n bed. Hendrik Francois *18.06.1925 23.06.1925 Hendrik Francois *06.02.1869 [Koelfontein, Ceres] 25.12.1959 # [Prince Alfred Hamlet] t 13.11.1894 x DU TOIT, Maria Johanna *08.10.1876 [Klein Drakenstein] 11.01.1977 > g5 se kleinseun, Izak Rust, vertel in 2009, dat sy oupa op 'n stadium vir 'n by-inkomste, of dalk net vir die avontuur, transport gery het tussen Ceres en Kimberley se wêreld. g5 het geboer op die plaas Vrugbaar/StGermain in Prince Afred's Hamlet. Daniël Jacobus *02.05.1897 [Ceres] (Daniël/Swaer) ~ [Ceres] 16.12.1986 t 10.01.1931 x BRINK, Christina *22.03.1901 (Tienie) 09.04.1989 > Tienie se algemene noemnaam vir haar man was "Swaer". Helene *08.11.1931 > 2009: ongetroud; woon op Knysna; sy is 'n kunstenares. Neil Henri *16.03.1933 [Johannesburg] (Neil) t 11.11.1959 [Florida] x GOOSEN, Cornelia Marthina *16.08.1937 [Potchefstroom] (Corrie) > 2001: woon in Edleen Nola *04.01.1960 [Florida] (Nola) t 02.08.1980 [Kemptonpark] x GROENEWALD, Jacobus Johannes Albertus *30.06.1957 > Groenewald kinders: (1) Quinton *09Mrt85; (2) Cherise *24Jul88; (3) Chantal *24Jan95 Melt *04.11.1962 [Florida] (Melt) t 01.03.1986 [Pretoria] x VAN DER WATT, Elizabeth *31.12.1962 Marelize *01.09.1987 Henri *22.05.1990 Cristo *27.10.1964 [Knysna] (Cristo) t 12.09.1992 [Kroonstad] x TODD, Susanna Elizabeth *25.05.1966 Chenique *23.06.1994 Ryne Jhon *07.10.1998 Daniël *28.12.1966 [Florida] (Danie) t 04.05.1996 [Kemptonpark] x HILLS, Jo-anne *20.08.1968 Nerissa *02.12.1998 Chimoné *06.07.2000 Neil *04.10.1972 [Kemptonpark] (Neil) t 13.11.1999 [Kemptonpark] x PRINSLOO, Dina Johanna *23.03.1977 Helene *06.05.2000 Guilleam Johannes *03.05.1899 04.03.1963 [Strand] t 07.08.1929 x ZEEMAN, Engela Cornelia *06.08.1899 13.08.1971 Hendrik Francois *27.08.1930 t 02.1953 x VISSER, Helena Christina {Bellville} Reneé *14.09.1959 Magda *25.01.1961 Helené *21.11.1964

[3242] c2d4e8f4g4h3i1j1. [3243] c2d4e8f4g4h3i1j2.

[3244] c2d4e8f4g4h3i1j2k1. [3245] c2d4e8f4g4h3i1j2k2. [3246] c2d4e8f4g4h3i1j3. [3247] c2d4e8f4g4h3i2. [3248] c2d4e8f4g4h3i3. [3249] c2d4e8f4g4h4. [3250] c2d4e8f4g4h5. [3251] c2d4e8f4g4h6. [3252] c2d4e8f4g4h7. [3253] c2d4e8f4g5.

[3254] c2d4e8f4g5h1.

[3255] c2d4e8f4g5h1i1. [3256] c2d4e8f4g5h1i2.

[3257] c2d4e8f4g5h1i2j1.

[3258] c2d4e8f4g5h1i2j2. [3259] c2d4e8f4g5h1i2j2k1. [3260] c2d4e8f4g5h1i2j2k2. [3261] c2d4e8f4g5h1i2j3. [3262] c2d4e8f4g5h1i2j3k1. [3263] c2d4e8f4g5h1i2j3k2. [3264] c2d4e8f4g5h1i2j4. [3265] c2d4e8f4g5h1i2j4k1. [3266] c2d4e8f4g5h1i2j4k2. [3267] c2d4e8f4g5h1i2j5. [3268] c2d4e8f4g5h1i2j5k1. [3269] c2d4e8f4g5h2. [3270] c2d4e8f4g5h2i1. [3271] c2d4e8f4g5h2i1j1. [3272] c2d4e8f4g5h2i1j2. [3273] c2d4e8f4g5h2i1j3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 124

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3274] c2d4e8f4g5h3. Andries Francois *03.08.1903 17.09.1982 [Prince Alfred Hamlet] t 04.01.1934 x FRICK, Susanna Johanna Francina *31.10.1907 20.02.1956 [Robertson] xx LUTTIG, Anna M.S. {getroud VAN DER MERWE} > Hy was onderwyser (ondermeer tot 1942 op Carnavon, Daniëlskuil, George en Grikwastad. Johanna Susanna *18.10.1935 (Ohna) t 17.12.1963 x TERBLANCHE, Francois Derrick > 2009: hulle het 3 kinders en 5 kleinkinders Hendrik Andries *24.01.1937 (Poffie) t 03.10.1964 x PAUW, Hester Maria (Hettie) > 2002: Hy is 'n prokureur op Worcester Sonja Alette *25.03.1966 Andries Francois *27.11.1967 (Andries) t 26.06.1999 [Kaapstad] x SHELLEY, Tara Geanne *21.12.1971 (Tara) > 2007: Hy praktiseer as prokureur te Worcester saam sy pa c2d4e8f4g5h3i2. Tara is `n wiskunde onderwyseres. Hendrik Andries *22.05.2003 Emma Ray *26.07.2006. Esta Susan *18.07.1969 t 27.06.1992 [Worcester] x JACOBS, Johannes Francois *30.11.1965 (Johan) ~06.03.1966 [NGK Boston, Bellville] > 2002: Esta is 'n mediese dokter, Johan 'n CA & ouditeur op Worcester. Hy is sv. Daniel Malan Jacobs (25.12.1981 in Laingsburg-vloed) en Klara den Heyer. Klara is op 26.10.1938 in Scheveningen, Nederland gebore. Klara kom in 1952 na SA met haar pa wat 'n skipper van vistreilers aan die Weskus was - later Alnet se net-ontwerper. Jacobs kind: (1) Francois Malan JACOBS *23/09/2000 [Worcester] Marie Antoinette *11.06.1971 > 1995 adres: Halfway House, Main Road, Rondebosch. Hendriette *27.11.1974 Marlene *04.09.1938 t 09.07.1959 x OLIVIER, Frans Petrus > 2009: Hulle het 3 kinders en 8 kleinkinders. Sofia Adriana *13.05.1947 (Toekie) t 24.04.1975 % x OBERHOLZER, Ivan > geen kinders. 2009: Woon op Hermanus na sy voor 2007 'n paar jaar in Australië was. Willem Stephanus *22.11.1905 (Willie) 30.06.1923 [Prince Alfred Hamlet] > Volgens oorlewering, het Willie weens blindedermontsteking gesterf, op die trein, op pad na Kaapstad vir 'n operasie. Aletta Petronella Elisabeth *22.06.1909 (Lettie) t 25.05.1934 x MALHERBE, Philippus B. > 2009: sy woon in die tehuis op Ceres. Malherbe kind: (1) Marie x ESTERHUIZEN, NN > 2009: Sy woon op Prins Alfred's Hamlet en het 2 kinders. Hester Elizabeth *24.10.1913 t 02.01.1935 x RUST, Arnoldus > 2 Mei 2009: Hulle seun Izak, wat in Franschhoek woon, vertel: "My pa en ma het op Ceres voor die magistraat getrou sonder verlof van haar ouers (ek dink my pa was baie charming en my ma smoorverlief!) en my oupa het hul gedwing -- so het my ma vertel - - om eers in die kerk te "trou" voordat die huwelik kon voortgaan." RUST kinders: (1) Izak Cornelis *08.03.1936; (2) Joan (Johanna?) *08.03.1940; (3) Hellemiena (Helmien) *25.03.1942. Hester Elizabeth *05.01.1872 [Ceres] 02.01.1945 t 04.04.1911 x JOOSTE, Nicolaas Ernst Lodewikus Johannes *15.02.1875 [Ceres] 01.08.1946 t 11.04.1905 [Tulbagh] x MARAIS, Johanna Susanna tt 1945 xx CONRADIE, Petronella Jacoba *28.10.1893 (c2d4e8f1g2h3) Daniël Jacobus *19.02.1906 (Danie) 08.12.1982 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] t 07.02.1933 x HUGO, Margaretha Jacoba *02.04.1908 (Grieta) 25.05.1997 Ernst Lodewikus Johannes *17.02.1935 (Ernst) t 22.06.1962 x UPFOLD, Gertrude Elizabeth *05.04.1940 (Trudy) > 1999: woon in Bellville. Daniël Jacobus *20.06.1963 (Kobus) André Ernst *03.09.1965 (André) x CRONJE, Alice R.B. Wikus *06.02.1995

[3275] c2d4e8f4g5h3i1. [3276] c2d4e8f4g5h3i2. [3277] c2d4e8f4g5h3i2j1. [3278] c2d4e8f4g5h3i2j2.

[3279] c2d4e8f4g5h3i2j2k1. [3280] c2d4e8f4g5h3i2j2k2. [3281] c2d4e8f4g5h3i2j3.

[3282] c2d4e8f4g5h3i2j4. [3283] c2d4e8f4g5h3i2j5. [3284] c2d4e8f4g5h3i3. [3285] c2d4e8f4g5h3i4. [3286] c2d4e8f4g5h4.

[3287] c2d4e8f4g5h5.

[3288] c2d4e8f4g5h6.

[3289] c2d4e8f4g6. [3290] c2d4e8f4g7.

[3291] c2d4e8f4g7h1. [3292] c2d4e8f4g7h1i1. [3293] c2d4e8f4g7h1i1j1. [3294] c2d4e8f4g7h1i1j2. [3295] c2d4e8f4g7h1i1j2k1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 125

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3296] c2d4e8f4g7h1i1j3. [3297] c2d4e8f4g7h1i2. [3298] c2d4e8f4g7h1i3. [3299] c2d4e8f4g7h2. [3300] c2d4e8f4g7h3. [3301] c2d4e8f4g7h4. [3302] c2d4e8f4g7h5. [3303] c2d4e8f4g7h6. [3304] c2d4e8f4g8. [3305] c2d4e8f4g8h1. [3306] c2d4e8f4g8h2. Ernst Lodewicus *13.03.1968 (Ernst) Margaretha Jacoba *24.01.1938 Hansie x DRENT, Dirk > 1999: woon op plaas by Greylingstad. Elizabeth Maria *15.06.1907 (Betty) 26.02.1964 # [Worcester] t 03.12.1929 x ERASMUS, Johannes Nicolaas Theron *16.07.1892 30.06.1976 Pieter Jacobus *07.05.1909 Hester Elisabeth *17.11.1911 1963 x ZEEMAN, Andries David Gideon *25.01.1914 (Gydo) 30.12.1985 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] > hy was ongetroud. Johanna Susanna *09.04.1917 15.04.1969 x VILJOEN, Willem Hendrik *18.09.1910 Francois Daniël *02.07.1876 [Koelfontein, Ceres] (Frans) 23.03.1953 t 20.09.1910 x ZULCH, Gertruida Harriet ??.11.1958 (Gertjie) Daniël Jacobus *17.10.1911 07.12.1911 Gertruida Maria *30.10.1913 t 27.03.1942 x VAN ECK, Hendrik Lambert > Van Eck kinders: (1) Gertruida Harriet van Eck *02/01/1946 x Isak Johan Ludick; (1.1) Abraham Wessel *18/01/1975; (1.2) Gertruida Maria *28/03/1977; (1.3) Hendrik Lambert *19/04/1979; (2) Francois Daniel van Eck *23/11/1947 x Johanna Maria Jacoba van den Berg; (2.1) Hendrik Lambert *22/12/1980; (2.2) Barend; (2.3) Francois Daniel; (3) Johannes van Eck *18/11/1948 x Johanna Susanna Wilke; (3.1) Hendrik Lambert *17/12/1975; (3.2) Hendrina Margaretha *05/04/1979; (3.3) Johannes Johannes Bernard Zulch *24.12.1915 [Koelfontein, Ceres] (Zulch) 05.11.1988 t 30.10.1943 x JACOBS, Maria Johanna *11.03.1915 [Griekwastad] (Marie) 03.08.2005 > BRON: Die BURGER: Was landwyd in landboukringe bekend, en een van die min gelisensieerde witblitsstokers. Hy was uitstekende boer; kultuur- en bewaringmens by uitstek. Hy het sy lewe lank op Koelfontein gewoon, 'n plaas wat al langer as 150 jaar in familiebesit is (1988). Wyle oom Zulch, soos hy alombekend was, het die reg gehad om op sy plaas witblits te stook in dieselfde ketel waarin sy oupa gestook het. Die maak van witblits was vir hom 'n tradisie en het jaarliks talle besoekers na die plaas gelok. In 1987 is hy deur die Adjunk-minister van Landbou en Watervoorsiening aangestel as die Winterreënstreek se verteenwoordiger in die Adviesraad van die Nasionale Bewarings- Advieskomitee. Hy was tot en met sy dood voorsitter van die CeresBewaringskomitee, en hy het 'n pragtige voorbeeld van bewaring op Koelfontein toegepas - toe nuwe boorde aangelê is, het hy die wabome op die grond behoue laat bly, ondanks die ontwikkeling. Onder sy leiding as voorsitter van die Ceres-Bewaringskomitee is in 1983 88 baie aandag aan landbou-hulpbronne gegee. Boeredae is in die Ceres-Karoo en Warm Bokkeveld aangebied en skole- kompetisies is uitgeskryf om kinders meer van dië hulpbronne bewus te maak. Hierdie skole-kompetisies het deur die hele Winterreënstreek, van Springbok tot by Knysna, uitgebrei. Op landbougebied het hy diep spore getrap en met die moderne landbou- tegnieke en -metodes tred gehou. Hy was een van die eerste boere in die distrik wat met sprinkelbesproeiing begin het. Hy het sy streek baie jare in die bestuur van die Appelkoos-, Peer- en Perske-Kwekersvereniging verteenwoordig en daar 'n groot bydrae gelewer. Hy was 'n Rapportryer, het die gemeenskap op vele terreine gedien en was tot en met sy dood hoof-ouderling van die NG gemeente Prince Alfred Hamlet. Hy het ook jare lank in die skoolkomitee gedien. Haar laaste adres 2005: Springslaan 28, Uitenhage, 6229 Francois Daniël *14.12.1944 (Frans) t 04.10.1969 x MEINTJIES, Philda *24.06.1943 > 2000: Boer op Koelfontein, Ceres, Werda-komitee voorsitter. 2005: Afgetree, woon by Meulstraat 9, P.A.Hamlet. epos:

[3307] c2d4e8f4g8h3.

[3308] c2d4e8f4g8h3i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 126

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3309] c2d4e8f4g8h3i1j1. fransatkoelfontein.com Johannes Bernhard Zulch *19.06.1971 (Zulch) t 13.04.2002 [Rondebosch, Kaap] x BURGER, Corrieta *20.07.1972 [Hoopstad, OVS] > 2004: boer saam met j2 op Koelfontein Johannes Hendrikus *28.03.1974 (Handri) t 05.01.2002 [Gordonsbaai] x KING, Nolani *05.02.1972 > Wilgenhof 1993-1996, BSc Agric, Stellenbosch 1996; MSc, Oxford 1998, 2000: werk by vrugte bemarkings maatskappy met die naam "Colors" in die Paarl. 2002: Nolani is 'n ekonoom in diens van PSG, 2004: onafhanklike ekonoom. 2004: j2 boer saam met j1 op Koelfontein. Francois Daniél *04.02.2005 Corlien *09.11.1976 Sarah Johanna *12.11.1946 t 20.12.1969 x ALBERTS, Louis > Alberts kinders: (1) Jomari *19/05/71 x 15/03/99 Riaan Jonck; (2) Marilu *03/05/74 x 16/08/97 George Ordemann Johann Jacobus *24.10.1953 [Ceres] x KELLERMAN, Santie tt 07.08.1982 [Ceres] xx VAN NIEKERK, Maria Petronella *13.07.1961 [Saron] (Marnella) > 2001: Eienaar van CONRADIE-boerdery, Halfmanshof. Johannes Bernard Zulch *19.09.1983 [Paarl] (Bernard) Jan van Niekerk *21.08.1985 [Paarl] (Janneman) Corlandi *29.07.1988 [Paarl] Marize *18.12.1991 [Paarl] Francois Daniël *12.05.1917 [Koelfontein, Ceres] (Frans) 28.10.1990 [Koelfontein, Ceres] t 08.01.1944 x HOUGH, Margaretha Magdalena Linström *14.01.1919 (Magriet) 06.05.2005 > BRON: die BURGER: Hy het ná sy studiejare in die stadsraad en die afdelingsraad van Uitenhage gedien. In 1958 is hy tot lid van die Provinsiale Raad (LPR) vir Uitenhage verkies en van 1970 tot 1976 was hy LPR vir die kiesafdeling Sondagsrivier. Hy het van 1965 tot 1976 as LUK gedien en in dië tyd was hy onder meer leier van die Provinsiale Raad en het hy as Administrateur waargeneem. In 1976 is hy tot die Volksraad verkies en het tot 1987 as LP vir Sondagsrivier gedien. Hy was lid van die Conradie Werda-komitee. Magriet is veras na haar dood (by Humansdorp?) Haar as is later in 'n kis geplaas, en begrawe by haar man se graf op Koelfontein. Francois Daniël *13.10.1944 (Frans) 31.08.2008 ! t 04.01.1974 x ENGELBRECHT, Pamala June Teresa *02.06.1934 {getroud MOORE} % tt 23.10.1982 xx SWART, Etetia *23.04.1956 (Etetia) > sy gedenkdiens is op 05.09.2008 gehou in die NG Kerk-Noord, Uitenhage. Laaste adr: Springslaan 28, Uitenhage, 6229 Henriette *09.09.1983 Margaretha Magdalena *29.03.1991 Leopold Linström *03.10.1947 (Leo) t 23.10.1976 x RAUTENBACH, Renée Elsie *10.12.1948 (Renée) > Suid-Afrikaanse konsul-generaal in Marseilles, Frankryk in 1990-94, vanaf 1998-2002 2de in rang in die SA Ambassade, Parys. Hy keer Junie 2002 terug na Suid-Afrika. Francois Daniël *19.01.1979 (Francois) Sophia Reneé *12.05.1981 (Sophia) Johannes Bernard Zulch *09.11.1953 (Bernard) 06.06.2006 t 13.06.1977 x SAAYMAN, Elmarie *27.10.1955 % > 2006 adres: Suidlaan 24,Westridge, Somerset-Wes. Johannes Bernard Zulch *01.05.1984 (Zulch) Robert Philippus *04.06.1919 (Topper) t 30.06.1945 x DE VILLIERS, Ursula *08.11.1922 > Verwerf M.A. M.Ed. Was persoonlike assistent van U.S. se Rektor en Redakteur van Matieland sedert 1/6/1962 toe hy as Registrateur (Akademies) op 1/1/1967 aangestel is. In 1984 afgetree. Daarna 'n stadsraadslid vir Stellenbosch. In 1999 onder-voorsitter van Conradie Werda-komitee. Reinette Wilhelmina *05.03.1948 t ??.10.1976 x JANSE VAN RENSBURG, D.B. (Ben) > woon in die Strand (1999);

[3310] c2d4e8f4g8h3i1j2.

[3311] c2d4e8f4g8h3i1j2k1. [3312] c2d4e8f4g8h3i1j3. [3313] c2d4e8f4g8h3i2.

[3314] c2d4e8f4g8h3i3.

[3315] [3316] [3317] [3318] [3319]

c2d4e8f4g8h3i3j1. c2d4e8f4g8h3i3j2. c2d4e8f4g8h3i3j3. c2d4e8f4g8h3i3j4. c2d4e8f4g8h4.

[3320] c2d4e8f4g8h4i1.

[3321] c2d4e8f4g8h4i1j1. [3322] c2d4e8f4g8h4i1j2. [3323] c2d4e8f4g8h4i2.

[3324] c2d4e8f4g8h4i2j1. [3325] c2d4e8f4g8h4i2j2. [3326] c2d4e8f4g8h4i3. [3327] c2d4e8f4g8h4i3j1. [3328] c2d4e8f4g8h5.

[3329] c2d4e8f4g8h5i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 127

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3330] c2d4e8f4g8h5i2. [3331] c2d4e8f4g8h5i3. [3332] c2d4e8f4g8h6. [3333] c2d4e8f4g8h6i1. Van Rensburg kinders: (1) Robert Philippus *13/03/77 (2) Ursala Riekie *28/08/80 (3) Cecilia *10/06/84 Gertruida Marié *22.09.1950 (Riekie) 09.03.1964 # [Pappegaaiberg, Stellenbosch] Ursula *04.04.1957 x KILIAN, Andre > Kilian kinders: (1) Suzanne *18/06/84 (2) Ralph Andre *03/02/86 (3) Ursala Reinette 08/01/88 (4) Andriette *06/05/89 Willem Stephanus *11.11.1921 02.09.1990 t 28.10.1948 x WILLIAMS, Sylvia Helen Maria Ashton *18.08.1927 > Hy was 'n landmeter. André Stephanus *03.12.1949 t 14.02.1976 x UHLMANN, Anna Margaretha *17.01.1953 % xx UYS, Elizabeth *02.09.1958 tt 17.12.1994 > Hy was óók 'n landmeter; 1ste huwelik 2 seuns; 2de huwelik 2 seuns Willem Stephanus Uhlmann *28.01.1982 Johann Ludwig Böhm *12.10.1985 Nicolaas Jacobus Uys *21.12.1995 André Stephanus *07.10.1998 Hester Elisabeth *14.09.1923 14.04.2006 [Ons Tuiste, Ceres] # 21.04.2006 [Leeuwfontein, Ceres] t 14.01.1950 x CONRADIE, Dirk Bräsler *25.03.1923 (c1d2e4f1g3h5i2) > Hulle het op Leeuwfontein, Ceres distr. geboer. Philippus Petrus Lodewikus *13.01.1878 (Flip) 05.06.1964 t 15.03.1910 x VAN DER MERWE, Hester Elizabeth Daniël Jacobus *06.02.1911 (Danie) 28.02.1997 [Gydosig aftreeoord, P.A.Hamlet] t 18.06.1935 x GELDENHUYS, Martha Maria tt 30.06.77 xx DU PLESSIS, Wilhelmina *26.02.1914 14.08.1994 > BRON: Die Burger: Hy was boer op Doringbos, Ceres. Hy was vanaf 1959 lid van die afdelingsraad van Witzenberg en van 1972 voorsitter van die raad was, en is met sy aftrede in 1988 deur die raad tot raadsheer te verklaar. Hy was betrokke by die Breërivier- ontwikkelingsvereniging, Ceres se togryersmuseum, die skoolraad en die hospitaalraad. Hy was ook 'n direkteur van die S.A.D. Philippus Petrus Lodewikus *16.11.1936 t 25.07.1964 x VAN EEDEN, Anna Margaretha > woon op Roodepoort (1991) Hendrik Abraham Johannes *07.11.1939 (Hennie) 26.01.1997 [Prince Alfred Hamlet] t 21.06.1962 x SNYMAN, Annalene Marie > Was boer op Bellvue en die familieplaas Doringbos, Ceres. Daniël Jacobus *24.11.1962 27.05.1964 {verdrink} Carina *27.02.1965 Marlene *06.05.1968 Anmarie *27.07.1972 Daniël Jacobus *02.09.1975 Maretha *28.11.1942 x SMIT, Jan Abraham > woon op Bronkhorstspruit (1991); Smit kinders: (1) Pieter Carel *01/10/68; (2) Martha Maria *04/09/69; (3) Daniel Jacobus *22/09/75 Hester Johanna *18.08.1949 (Hetta) {2-ling} x GILDENHUYS, Pieter > woon op Welkom (1991). Martha Maria *18.08.1949 (Mattie) {2-ling} x KOTZÉ, Christiaan > woon in Kraaifontein (1991). Elizabeth Hendrina *25.12.1912 t 30.03.1937 x MOUTON, Abraham Albertus > Mouton kinders: (1) Willem George *27/01/38 x 04/08/79 Mathilda Venter; (1.1) Abraham Albertus Jacques *27/08/65; (1.2) Gerbrecht Elizabeth Adriana *01/01/67 x 03/04/89 Jacob Cornelius Coetzee; (1.3) Guilliame Francois *30/04/73; (2) Hester *17/03/42 x 13/11/65 Hendrik Christoffel Lombard; (2.1) Hendrik Christoffel *19/09/66; (2.2) Eldri *28/06/70; (3) Elizabeth Hendrina *15/05/43 x 10/09/66 Petrus Johannes de Beer Zwiegelaar; (3.1) Riaan Jacques *08/12/67 x 18/12/87 Riana Steenkamp; (3.1.1) Je-anin *03/07/86; (3.1.2) Ruan *08/03/89; (3.1.3) E-andre *29/03/91; (3.2) Petrus Johannes de Beer *08/05/68 ; (3.3) Elizabeth Hendrina *25/03/71 x 13/10/90 Benjamin Peter Wiggins *01/05/66; (4) Philippus Petrus Lodewicus *15/05/45 x 29/12/68 Ebenize Hugo; (4.1) Susaria *05/03/70; (4.2) Lizette *15/04/71; (4.3) Abraham

[3334] [3335] [3336] [3337] [3338]

c2d4e8f4g8h6i1j1. c2d4e8f4g8h6i1j2. c2d4e8f4g8h6i1j3. c2d4e8f4g8h6i1j4. c2d4e8f4g8h7.

[3339] c2d4e8f4g9. [3340] c2d4e8f4g9h1.

[3341] c2d4e8f4g9h1i1. [3342] c2d4e8f4g9h1i2.

[3343] [3344] [3345] [3346] [3347] [3348]

c2d4e8f4g9h1i2j1. c2d4e8f4g9h1i2j2. c2d4e8f4g9h1i2j3. c2d4e8f4g9h1i2j4. c2d4e8f4g9h1i2j5. c2d4e8f4g9h1i3.

[3349] c2d4e8f4g9h1i4. [3350] c2d4e8f4g9h1i5. [3351] c2d4e8f4g9h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 128

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3352] c2d4e8f4g9h3. Albertus *02/08/82 Gerrit van der Merwe *11.09.1914 20.04.2002 # 25.04.2002 [Stanford] t 17.08.1946 x ESTERHUIZEN, Susanna Elizabeth du Plessis *15.02.1922 (Sannie) 22.04.2008 #25.04.2008 [Stanford] > Beide se roudienste was uit die NG Kerk, Stanford. Sannie is oorlede na 'n lyding van 6 maande. Sannie se laaste woonadres was Meerenbosch-aftree-oord, D'Urbanvale, Durbanville. Philippus Petrus Lodewikus *01.12.1952 (Flip) t 23.07.1977 x SWART, Sophia Dorethea (SD) Marcelle *27.10.1980 Gerrit *10.08.1985 Louisa Aletta *18.09.1961 (Louetta) t 26.05.1984 x LOOCK, André > 2008: André se naam word nie in begrafnis berig genoem nie. Loock kind: (1) Erich *11/08/86 Hester Johanna *21.03.1917 t 04.06.1940 x KOTZE, Johannes A.F. *23.05.1916 > kind: (1) Dirk Jacobus *12/04/41 x 05/10/68 Margaretha Magdalena van der Merwe; (1.1) Johannes Francois *30/04/70; (1.2) Dirk Jacobus *24/06/71; (1.3) Etha *11/12/73 Debora Retief *26.11.1922 t 23.09.1950 x JURGENS, Johannes Barend *15.03.1912 10.03.1966 > kinders: (1) Johannes Josef *11/08/51 x 04/01/75 Antoinette du Toit; (1.1) Johannes Barend *11/09/77; (2) Hester Johanna *14/11/53; (3) Philippus Conradie *06/01/57 x 14/11/81 Susanna Maria Odendaal; (3.1) Maureen *19/07/84; (3.2) Philip Johannes *03/02/87; (3.3) Diedre *11/05/88 Maria Margaretha *08.11.1925 x BERNADIE, Johannes > kinders: (1) Hester Johanna *28/02/54 x Petrus Jacobus Hugo *19/03/50; (1.1) Marine *21/06/79; (1.2) Jacobus Stephanus *27/02/85; (2) Elizabeth Catharina *30/03/55 x Charles Louis Kotze *05/09/52; (2.1) Louis Croswell *07/12/81; (2.2) Berhard *04/03/83; (3) Maria Margaretha *31/01/57 x Johannes Bezuidenhout *31/08/55; (3.1) Dawid Petrus *02/01/84; (3.2) Guilliame Jacobus Wolfaardt *27/05/87; (4) Johannes Jacobus *23/08/61 x Belinda Malan *05/04/62 David Gideon *24.08.1879 [Koelfontein, Ceres] {Dr.} 30.09.1966 [Pretoria] t 17.07.1911 [Montagu] x ROSSOUW, Johanna Catharina 1952 tt 1958 xx VAN ABO, Joey > Hy studeer by Victoria Kollege, Stellenbosch, daarna onderwyser, doen Afrikaanse vertalings van Duitse komedies, verkry LL.D kwalifikasie in Dublin, Direkteur van Onderwys in 1909-10, redakteur van Volksblad in 1921, Administrateur van S.W.A. April 1933 - Maart 1943, Volkraadslid vir Uitenhage 1948- 1958 SABW deel V bevat biografiese inligting soos volg: Conradie, David Gideon (Subscriber Content)(*Ceres, CC, 24.8.1879 Pretoria, 29.9.1966), politician, Administrator of South-West Africa, and lawyer, was the youngest of the eight children of Daniël Jacobus and Hester Elizabeth Conradie. C. went to school at Prince Alfred Hamlet and Ceres, matriculating in 1898. In 1901 he was awarded the B.A. degree in literature and philosophy at the Victoria College (today the University of Stellenbosch), after which he taught at Montagu until 1904. He then obtained first the LL.B. and in 1907 the LL.D. degree at Trinity College, Dublin, Ireland, and also acquired a liking for the lively Irish sense of humour. In 1907 C. was called to the Bar in Cape Town, but a year later left to practise in Bloemfontein. He subsequently became friendly with Gen. J.B.M. Hertzog* and the former president, M.T. Steyn* and was made Secretary of Education for the Free State (1909-15). He then returned to the legal profession as an attorney, first practising at Reitz (1915-25) and from 1925 in Bloemfontein, at the same time playing a prominent part in politics. After the establishment of the National Party he was chairman of the town branch (1915-25); elected MPC for Lindley in 1920; and MEC for the Free

[3353] c2d4e8f4g9h3i1. [3354] c2d4e8f4g9h3i1j1. [3355] c2d4e8f4g9h3i1j2. [3356] c2d4e8f4g9h3i2.

[3357] c2d4e8f4g9h4.

[3358] c2d4e8f4g9h5.

[3359] c2d4e8f4g9h6.

[3360] c2d4e8f4g10.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 129

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

State (1923- 26) where from 1924 he was on the central committee of the National Party. He then became MP for Bethlehem (1927) and from 1929 for Lindley. His political views were evident when he was being sworn in as MPC in 1920 and refused to take the oath of allegiance to the British Crown (a court interdict subsequently decreed that it was not necessary to take it). While he was living at Reitz his fields of interest widened: in 1915 he became secretary of the Helpmekaar Fund there and did charitable work among the Poor-White Afrikaners after the Rebellion, also serving on the central committee of the Helpmekaar of the OFS. When he was mayor of Reitz he succeeded in having electricity laid on in the north-eastern Free State and also edited Die Volksblad for a brief period in 1921. He reached the pinnacle of his career in 1933 when he was appointed Administrator of South-West Africa by Hertzog. This was during the difficult years of the depression and exceptional demands were made on him. Political turmoil was rife, with pro-Germans on the one hand campaigning for SWA to be returned to Germany, and the United National Party of South-West on the other hand insisting on incorporation with the Union of South Africa. This culminated in a walkout by the German-speaking members of the Legislative Assembly on 18.5.1934, with the result that C. had to dissolve the Assembly and call an election later in the year. In 1936 the Union government appointed a judicial commission chaired by Justice H.S. van Zyl* to inquire into incorporation. The judge recommended that incorporation take place on condition that it did not conflict with the stipulations of the League of Nations mandate, but nothing came of this decision. C. was appointed for a second term in 1938, a term which coincided with the first part of the Second World War (1939-45). War measures necessarily created delicate situations, particularly since C. was not a supporter of J.C. Smuts* and considered that he had received his mandate from the League of Nations in Geneva and not from the South African Prime Minister. On his return to the Union in 1943 he and his youngest son Deon practised as attorneys in Port Elizabeth until 1955. In the political field he joined the Afrikaner Party of N.C. Havenga* and during the 1948 election won the Uitenhage seat for this party. He was Deputy Speaker and Chairman of Committees until 18.1.1957 when he had to undergo a serious operation and was not available for the 1958 election. Until his death C.'s most important interest was an archaeological study of cuneiform writing, but he was unable to realize his ambition of writing a book on this subject before his death. He and his wife regularly arranged dramatic performances and some of his translations (including Friedrich Schiller's Der Neffe als Onkel) are kept in the Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum in Bloemfontein. D.F. Malan* officiated at the marriage of C. and his first wife, Johanna Catharina Rossouw in Bloemfontein in 1911. They had four sons - two were named after Malan and M.T. Steyn - and a daughter. His wife was the first chairman of the Women's National Party. She died in August 1952, and six years later C. married Joey van Abo, a widow from Bothaville. This marriage was soon dissolved, however. A photograph of C. appears in the S.A.W.W. (infra). K.J. DE BEER Johanna Catherina *24.04.1912 t 17.07.1939 x TROMP, Johannes Nieuwoudt (Jan) > die vryskut fotograaf/skrywer Amy Johanna Schoeman is hulle dogter Daniël Jacobus Rossouw *17.02.1916 16.12.2004 t 20.02.1943 x PERRY, Daphne > 2004 adr: Flat 416, Hibiscus Heights, Hibiscus Retirement Village, Margate. Elizabeth Amy *19.09.1944 t 16.12.1970 x ZEEMAN,

[3361] c2d4e8f4g10h1. [3362] c2d4e8f4g10h2. [3363] c2d4e8f4g10h2i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 130

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Pieter Jacobus le Roux *21.10.1943 {s/v Petrus Jacobus le Roux Zeeman & Dorothea Wilhelmina Carla Anna Mielmann} David Pieter *30.11.1946 (Pieter) t 16.12.1974 x PIETERSE, Martha Maria > 2001: professor in Navorsing en Ontwikkeling by die Pretoria Technikon; voorheen baie jare aan die RGN verbonde, deeltyds 'n navorsings konsultant, ook 'n geregistreerde navorsingsielkundige Daniël Jacobus *06.09.1978 Johannes Jacobus *10.11.1982 Barbara Dorothea *30.09.1950 Willem Frederik *19.11.1918 29.09.1975 # [Pretoria,Silverton,Dykor-weg] t 31.01.1948 x SMUTS, Catharina Johanna *26.04.1921 03.11.1997 #[Pretoria,Silverton,Dykor-weg] David Gideon *23.11.1951 (Deon) 2008 t 05.12.1976 x VAN ZYL, Seran Helen > 2008 adr: Longstraat 28, Randburg. David Gideon *27.05.1982 Francois Jacobus *04.06.1985 Jacobus Michiel *22.05.1953 (Cobus) t 23.03.1978 x MEISENHÖLL, Annalise Willem Frederik *25.09.1980 Jacobus Michiel *24.06.1982 (Jakes) t 07.04.2007 x NN, Mari-Louise Waldemar Philip *01.11.1984 (Waldi) > 2007/8 hy was betrokke by die "13th floor" aksie in die VSA, tot dit in Jan 2008 gesluit is. Aletta Gertruida *17.07.1955 t 16.12.1984 x DE JONGH, Lourens Johannes Willem Frederik *21.11.1960 Marthinus Theunis Steyn *18.06.1920 10.12.1993 t 22.07.1953 x MCLOUGHLIN, Margaret Joan *29.07.1920 > He studied medicine at Trintiy College, Dublin (the same university where his father studied Law and obtained his LLD from at the turn of the century.) He arrived in Dublin in Sept. 1939 and so spent the entire war in Dublin. After the war he spent two years in SWA, and then returned to Dublin to specialise in O+G, and went on to do Doctor of Medicine. It was then that he met his wife who was studying medicine at the Royal College of Surgeons in Dublin. (Apparently, Afrikaners who studied abroad last century, tended to go to either Trintiy College, which is Protestant, and located in Ireland, with a long history of occupation by Britain, and opposition to that occupation as was the feeling in SA at the time, or to Leipzig in Germany.) After marriage they then settled in Natal. 1994 addr: 11 Morningside Place, Wembly, Pietermaritzburg. Deirdre Jeanne *03.07.1956 t 01.08.1987 [London] x LEW, Charles : Foon Keong *21.04.1957 > {note: His correct names are Charles LEW Foon Keong As is customary in the East, the christian name here is written before the surname, and the Chinese first names are written after the surname.} 1999: living in Singapore. Martin *08.06.1959 t 29.12.1990 x HAWKSWORTH, Carol Anne Megan Rae *28.02.1994 Julia Anne *26.08.1996 Caroline Brigid *27.06.1967 t 29.04.1995 x BRANN, Grant Roderick David Gideon *17.01.1923 [Reitz] (Deon) t 10.03.1951 x ACKERMANN, Johanna Hendriena *09.04.1925 (Joan) > 1999: woon in Durbanville; beroep Prokureur, Notaris, Transportbesorger, Boedelberedderaar. Margaretha Martha *27.12.1951 (Marthie) David Gideon *03.03.1953 t 07.01.1978 x VERSTER, Anna-Mari Hillet *20.08.1979 2009: sy is 'n algemene mediese praktisyn in Consort, Alberta, Kanada. Johanna Hendrina *16.08.1981 (Jana)

[3364] c2d4e8f4g10h2i2.

[3365] [3366] [3367] [3368]

c2d4e8f4g10h2i2j1. c2d4e8f4g10h2i2j2. c2d4e8f4g10h2i3. c2d4e8f4g10h3.

[3369] c2d4e8f4g10h3i1. [3370] c2d4e8f4g10h3i1j1. [3371] c2d4e8f4g10h3i1j2. [3372] c2d4e8f4g10h3i2. [3373] c2d4e8f4g10h3i2j1. [3374] c2d4e8f4g10h3i2j2. [3375] c2d4e8f4g10h3i2j3. [3376] c2d4e8f4g10h3i3. [3377] c2d4e8f4g10h3i4. [3378] c2d4e8f4g10h4.

[3379] c2d4e8f4g10h4i1.

[3380] c2d4e8f4g10h4i2. [3381] c2d4e8f4g10h4i2j1. [3382] c2d4e8f4g10h4i2j2. [3383] c2d4e8f4g10h4i3. [3384] c2d4e8f4g10h5.

[3385] c2d4e8f4g10h5i1. [3386] c2d4e8f4g10h5i2. [3387] c2d4e8f4g10h5i2j1. [3388] c2d4e8f4g10h5i2j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 131

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3389] c2d4e8f4g10h5i2j3. [3390] c2d4e8f4g10h5i2j4. [3391] c2d4e8f4g10h5i3. [3392] [3393] [3394] [3395] [3396] [3397] [3398] [3399] c2d4e8f4g10h5i3j1. c2d4e8f4g10h5i3j2. c2d4e8f4g10h5i3j3. c2d4e8f4g10h5i4. c2d4e8f4g10h5i4j1. c2d4e8f4g10h5i4j2. c2d4e8f4g10h5i4j3. c2d4e8f4g10h5i5. Anna-Mari *26.07.1984 Maretha *14.05.1990 Jan Hendrik Basson *18.06.1954 t 17.12.1977 x FOURIE, Elsa Delene (Elsa) David Gideon *19.11.1982 (Deon) Delene *19.10.1984 Joanie *17.06.1987 Rossouw Victor *06.10.1956 (Rossouw) t 19.07.1986 x STEYN, Maria Johanna (Kinnie) > sy is algemene mediese praktisyn in Bellville. David Gideon *31.01.1987 (David) Hermanus Gerhardus Fourie *23.10.1991 (Herman) Johanna Frederika *16.02.1994 (Frieda) Johanna Catharina *24.11.1959 t 05.12.1987 x VAN DER WESTHUIZEN, Hendrik Louwrens > 2000: Hy is predikant op Calvinia Willem *04.07.1965 [Bloemfontein] (Willie) t 15.12.1990 [Calvinia] x LOUW, Maria Carolina *05.05.1967 [Calvinia] (Carin) > 2000: Stadsklerk op Klawer. Elizabeth Maria *01.11.1992 [De Aar] (Elzette) David Gideon *22.08.1995 [Vosburg] (Gideon) 03.01.1997 Johanna Hendriena *21.09.1997 [Klawer] (Janie) Maria Carolina *20.05.2000 [Klawer] (Carolien) Catharina Cornelia Cecilia *05.01.1881 25.03.1881 seuntjie *19.03.1882 30.04.1882 Maria Margaretha *14.09.1839 15.07.1860 t 01.11.1859 x MÖLLER, Ernst Margaretha Elizabeth *05.10.1841 23.10.1920 t 12.11.1861 x CONRADIE, Pieter Jacobus *06.11.1837 (c2d4e6f3) Anna Geertruyda *14.06.1843 03.02.1878 t 11.02.1861 x DU PLESSIS, Jacobus Wynand Martha Johanna *13.09.1845 [Ceres] 28.01.1900 [Worcester] t 04.04.1864 [Ceres] x PIENAAR, Pieter Johannes Jacobus *10.07.1843 ~06.08.1843 [Graaff-Reinet] 23.02.1930 #[Beaufort-Wes] > geboer "Poortje" dist Murraysburg Francois Daniël *28.03.1847 jonk Johanna Catharina *17.11.1849 13.05.1920 t ??.03.1868 x ROSSOUW, Johannes Willem Francois *28.03.1852 jonk Aletta Petronella *26.06.1853 05.06.1903 [Prince Alfred Hamlet] t ??.11.1880 x FRICK, George Sebastiaan *20.06.1855 02.01.1927 Philippus Petrus Lodewikus *08.04.1855 22.09.1902 [P.A.Hamlet] t 01.05.1883 x NEETHLING, Anna Debora *11.05.1864 28.08.1913 [P.A.Hamlet] > Hy het eers op die plaas Elandsrivier, P.A.Hamlet gewoon, die gesin het in 1896 na die dorp getrek. Anna Debora Gertruida *23.02.1884 06.10.1957 [De Aar] t 16.08.1910 x VAN ZYL, Izak Jacob Daniël Jacobus *26.07.1885 ~ [Ceres] 28.10.1885 Maria Margaretha Susanna *12.09.1886 ~ [Ceres] 12.09.1961 t 02.04.1917 x VAN ROOYEN, Pieter Theodoris seun *09.07.1888 15.07.1888 Hendrik Ludolph Neethling *14.11.1889 [Elandsrivier, P.A.Hamlet] (Hennie / "Oom Hennie") ~ [Ceres] {hy het "Ludolph" gebruik; die doopinskrywing is moontlik (verkeerdelik?) "Rudolf"} 19.11.1979 # [Parys, OVS] t 24.01.1922 x VAN HEERDEN, Mary Ann *06.06.1897 01.05.1974 tt 22.02.1975 xx DU PLESSIS, Aletta Catharine *16.03.1914 {getroud STEYN} > Oorlede op 90-jaar in "Najaarsrus" tehuis, Parys. Die woorde "Oom Hennie" (hy was alom so bekend) verskyn op sy grafsteen. EERSTE OPSTELLER VAN HIERDIE GESLAGSREGISTER. Geb. op die plaas Elandsrivier, P.A.Hamlet. Hy was 7 jaar oud toe sy ouers na P.A. Hamlet getrek het. Daar het hy St. 7 geslaag, en het daarna 3 jaar op Ceres skoolgegaan, waar hy die Junior Sertifikaat, Matriek en Pupil Teachers (T.C3) deurloop

[3400] c2d4e8f4g10h5i6.

[3401] c2d4e8f4g10h5i6j1. [3402] c2d4e8f4g10h5i6j2. [3403] [3404] [3405] [3406] [3407] c2d4e8f4g10h5i6j3. c2d4e8f4g10h5i6j4. c2d4e8f4g1l. c2d4e8f4g12. c2d4e8f5.

[3408] c2d4e8f6. [3409] c2d4e8f7. [3410] c2d4e8f8.

[3411] c2d4e8f9. [3412] c2d4e8f10. [3413] c2d4e8f11. [3414] c2d4e8f12. [3415] c2d4e8f13.

[3416] c2d4e8f13g1. [3417] c2d4e8f13g2. [3418] c2d4e8f13g3. [3419] c2d4e8f13g4. [3420] c2d4e8f13g5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 132

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

het (1907-9). In 1910 is hy na Stellenbosch waar hy die B.A. verwerf het. In 1914 het hy op Caledon skoolgehou - die res van sy loopbaan was in die OVS - hy was in 1915 vir 6 mnde skoolhoof op Koppies; 1917-22 op Ficksburg; 1923-27 skoolhoof op Excelsior; 1928-49 skoolhoof op Luckhoff tot sy afgetrede. 1950-1 saakgelastigde op Viljoenskroon, 1952-59 onderwyser aan die Stofberggedenkskool. Hy het vir die tweede maal op Parys afgetree, waar hy sy eie tuin van 3/5 morg self bewerk het tot sy eerste vrou se been gebreek het en hulle na die Huis vir Bejaardes gegaan het. Hy het kolportasiewerk gedoen vir die N.G.K. Boekhandel tot sy motor in 1969 ingegee het. Vanaf 1931 het hy 'n leidende aandeel geneem in die organiseer van vier Conradie-feeste en die opstel van die CONRADIE Geslagregister. Eers het hy al die afstammelinge (400) van sy oupa Daniel Jacobus (Koelfontein se eerste Conradie-eienaar) opgespoor en in 'n boekie laat druk en toe in 1954 die geslagsregister (3100 name) van net Conradies laat druk en verder voortgegaan met aanvullings tot 1975 om 'n totaal van 4000 Conradies in die register op te neem toe hy reeds 85 jaar oud was. Hy is 5 dae na sy 90ste verjaarsdag oorlede. Sy monument is hierdie geslagsregister wat altyd 'n Conradie erfstuk sal bly. Philippus *26.12.1922 [Excelsior, OVS] (Flippie) 09.01.1996 [Parys, OVS] t 07.03.1948 [Edenburg] x DE KLERK, Maria Magdalena % 1973 xx NN, Johanna Adriana *07.08.1925 > Hy was 'n siviele ingenieur; 1996 adr: President Krugerweg 47, Parys Hendrik Ludolf *30.04.1949 > 2000: Kaptein by SAA lugredery Catherina Engela *04.08.1952 (Lana) t 06.07.1974 x KRUGER, Izak Marius (Marius) > 2000: hy is 'n apteker in Kempton Park; sy is gekwalifiseer in Sielkunde. Kinders: (1) Marius *29Jul79; (2) Marlene (Marli) *29Okt81 (3) Leanne (4) Therine. Marianne *05.03.1954 [Johannesburg] > 2000: video-redigeerder by SABC; opgegroei op Edenburg, skoolgegaan op Florida 1961-71, verkry B.A. te Potch. Univ. in 1975 Philippus Rudolf *17.10.1963 (Rudi) > 2000: werk in die Paarl Hendrik Ludolf Jacobus *29.09.1924 [Excelsior, OVS] (Dolf) 18.11.2004 t 21.06.1952 [Bloemfontein] x VERSTER, Iris Euchuristia *c.1928 [Rotterdam] (Iris) > {Sy is in Holland gebore terwyl haar ouers daar studeer het, en het eers as 3-jarige na Suid-Afrika gekom. Sy is d/v dr. Ryno Verster, beter bekend as 'dr Goedhart' wat 40 jaar vir Nasionale Pers se koerante 'n mediese rubriek geskryf het - hy is in 1990 op ouderdom 92 oorlede} >> 2000: woon in Noorderbloem-aftreeoord, Bloemfontein, hy het vir 10 jaar 'n tabak- en gemengde boerdery in Noord-Rhodesië (nou Zambië) in die Broken Hill distrik bedryf. Die plaas was 140 myl van die naaste dorp, en Iris het vir al hulle kinders se bevallings na Bloemfontein gevlieg. Hy en sy seun Ryno het as nasate van die oorspronklike opsteller van die Conradie Geslagsregister, die Conradie 2000 streeksaamtrek op Werda - Nuy, Worcester bygewoon. Dolf was op sy dag 'n Vrystaatse skrumskakel. Hy was 'n oud-Kovsie en was jare lank verbonde aan RodericksAfslaers in die stad. Hendrik Ludolf *12.07.1954 [Bloemfontein] (Henkie) 1974 [Goodwood kerkhof] > Hy was serebraal verlam; is later versorg in die Alexandra inrigting. Ryno Verster *17.05.1956 [Bloemfontein] (Ryno) 30.11.2005 t 25.03.1983 [Bloemfontein] x VAN SCHOOR, Elizabeth Cornelia *11.11.1960 [Bloemfontein] (Izabeth) {d/v Betha en Prof Tienie van Schoor (Dept Geskiedenis, UOVS)} > 2000: hy is 'n internis in die Paarl, Sy 'n molekulêre bioloog op Stellenbosch. 2006: Hy is as

[3421] c2d4e8f13g5h1.

[3422] c2d4e8f13g5h1i1. [3423] c2d4e8f13g5h1i2.

[3424] c2d4e8f13g5h1i3.

[3425] c2d4e8f13g5h1i4. [3426] c2d4e8f13g5h2.

[3427] c2d4e8f13g5h2i1. [3428] c2d4e8f13g5h2i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 133

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

internis tragies oorlede na 'n verwoede virus sy niere, longe, lewer & brein aangetas het. Laaste woonadres: Nantesstraat 20, Paarl. Iske Catharina *07.07.1990 [Bloemfontein] (Iske) Maria Iris *25.08.1993 [Paarl] (Maria) Francois *31.10.1957 [Bloemfontein] (Fawa) t 08.08.1987 [Johannesburg] x VAN PLETSEN, Heloise *14.09.1960 [Boksburg] > 2004: woonagtig George Mia *01.09.1993 [Jhb] Francois *21.08.1995 [Jhb] Anna *08.10.1959 [Bloemfontein] (Byki) x BROWN, Allan 1998 > 2000: sy woon in George Daniël Eduard *30.11.1926 10.07.1941 Maria Magdalena *20.11.1932 (Ena) t 22.08.1953 x BOOTH, Erie Anna Debora *10.11.1940 (Ora) t 23.12.1961 x BOSHOFF, Christiaan Cornelis Catharina Cornelia *27.10.1891 ~ [Ceres] 07.08.1963 t 25.06.1918 x VAN DER SPUY, Willem Kolver Phillipus Petrus Lodewikus *19.11.1893 [Ceres] 25.05.1965 # [Parys, OVS] t 21.06.1921 x GROBBELAAR, Anna Margaretha *06.10.1894 28.11.1984 #[Parys,OVS] > sy is dv Paul Johannes Grobbelaar *3okt1859 & Maria Margaretha Wilhelmina Botha *jun1863 [Bloemhof,OVS]. Sy is oorlede op die ouderdom van 90 jaar. Etha *21.09.1925 t ??.03.1958 x GATE, Peter dogter *11.06.1896 18.06.1896 dogter *15.07.1897 15.07.1897 Hester Elizabeth *21.09.1898 04.04.1949 t 08.07.1924 x SMIT, Cornelis Johannes Daniël Jacobus *06.11.1900 (Droogte) {Dr.} 25.04.1974 [Stellenbosch] t 07.01.1961 x DU TOIT, Catharina Hermina {getroud mev. STOFBERG} > In 1928 aangestel by US as Geografie lektor, in 1939 senior lektor in Ekonomiese Geografie. Was 'n bekende in Rugby- kringe, ondermeer lank voorsitter van SA skeidsregter- vereniging. Tree in 1965 af na 37 jr by US. Hendrik Daniël *16.07.1857 [Koelfontein, Ceres] (Vaalgras) 07.12.1930 # [ou Begraafplaas, Ceres] t 14.03.1882 [Ceres] x HUGO, Maria Magdalena Aletta *12.12.1859 11.12.1945 #[ou Begraafplaas, Ceres] > Boer in Karoopoort omgewing. Hy is in 1906 na Robbeneiland verban weens vermeende melaatsheid. Daar was 'n voortdurende ontsteking onder sy voet, waarskynlik weens iets waarin hy in die veld getrap het. Sy voet is onder die knie afgesit en hy kon voor 1910 na sy familie teruggekeer. Pieter Francois Jacobus *18.12.1883 (Piet Vaalgras) 24.07.1958 [Wolseley] {aan kanker oorlede in Groote Schuur Hosp.} t 18.09.1917 [Ceres] x LOUW, Martha Magdalena *12.04.1891 (Malie) 02.12.1974 (hart) > Eers geboer op Karoopoort tot 1920, daarna op Uitkyk naby Karoopoort tot 1925, daarna skrynwerker en bouer in Ceres distrik. Alida Johanna *07.07.1918 [Karoopoort, Ceres] (Ida) 16.08.1987 [Wolseley] (hart) t 11.06.1944 x MOSTERT, Andries Petrus *12.06.1913 (Mossie) 19.10.1987 > kondukteur op Touwsrivier, hulle het afgetree op Worcester en is daar oorlede, maar is op Wolseley begrawe. Mostert kinders: (1) Andries Petrus *12/06/1946 (André) (2) Pieter Conradie *1945 Hendrik Daniël *22.10.1919 [Karoopoort, Ceres] (Hennie) 07.07.1996 [Panorama Hosp., Parow] {!} {aan kanker} ~ 19.12.1919 [Ceres] t 02.06.1945 [Groote Kerk, Kaapstad] x LE ROUX, Anna *22.01.1920 [Wellington] (Nan/Nancy) > Gebore in historiese Karoopoorthuis, Ceres. getr. in Groote Kerk, Kaapstad deur Ds Jac Conradie (c1d2e4f2g4h4.) onderwyser/skoolhoof vir 38jr in SWA by 10 skole. Voorsitter van komitee wat klipkerk in Keetmanshoop restoureer - 1978 - nou museum. Woon na aftrede in 1978 op Wolseley

[3429] c2d4e8f13g5h2i2j1. [3430] c2d4e8f13g5h2i2j2. [3431] c2d4e8f13g5h2i3. [3432] c2d4e8f13g5h2i3j1. [3433] c2d4e8f13g5h2i3j2. [3434] c2d4e8f13g5h2i4. [3435] c2d4e8f13g5h3. [3436] c2d4e8f13g5h4. [3437] c2d4e8f13g5h5. [3438] c2d4e8f13g6. [3439] c2d4e8f13g7.

[3440] [3441] [3442] [3443]

c2d4e8f13g7h1. c2d4e8f13g8. c2d4e8f13g9. c2d4e8f13g10.

[3444] c2d4e8f13g11.

[3445] c2d4e8f14.

[3446] c2d4e8f14g1.

[3447] c2d4e8f14g1h1.

[3448] c2d4e8f14g1h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 134

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3449] c2d4e8f14g1h2i1. Pieter *18.04.1946 ["Booth", Kaapstad] (Piet) ~ 25.08.1946 [Gobabis, SWA] t 16.01.1971 [NGK Ceres-Vallei] x CONRADIE, Hester Helena *09.02.1946 (c1d8e7f10g2h1i1) (Elna) > Beroep: rekenaarkundige by Sanlam, Bellville. Skandeer die 1978 weergawe van die CONRADIE geslagsregister in tot elektroniese teks, redigeer tot huidige formaat, en vul aan met inligting soos verskaf deur familie en ander bronne; Stel register beskikbaar via Internet. Hendrik Daniël *04.07.1974 [Louis Leipoldt Hosp, Bellville] (Hennie) t 11.06.2005 [Groenvlei, Kuilsrivier] % 07.10.2008 x JANSE VAN RENSBURG, Debbie-Lee *21.04.1985 (Debbie) > 2005 beroep: entrepreneur Noordelik Voorstede, woon in Durbanville, Hulle huwelik is bevestig deur ds Gerhard Stoffberg, eggenoot van Zelma (c2d4e8f14g1h2i3) Francois Pieter *12.10.2005 [Karl Bremer-hospitaal, Bellv.] Nanel *14.03.1977 [Louis Leipoldt Hosp, Bellville] t 12.02.2005 [Hazendal landgoed, Kuilsrivier] % 22.08.2006 x PIETERSE, Juan Tertius *07.05.1976 [Johannesburg Alg. Hosp] > 2005 : Beide is rekenaarkundiges in Bellville. Hulle huwelik is bevestig deur ds Gerhard Stoffberg, eggenoot van Zelma (c2d4e8f14g1h2i3). Juan was voorheen met Naomi Heleen NN *09.04.1980 getroud, maar is op 07/08/2002 van haar geskei. 2009: Nanel & Juan woon sedert 2007 weer saam. Louis Francois *26.11.1949 ["Booth", Kaapstad] ~ [Wellington] t 09.04.1977 [Pretoria] x BOSMAN, Erentia Therése *13.11.1957 (Therése) > 2000 beroep: Sendeling van Campus Crusade for Christ in Pretoria; 2004 beroep: Sendeling VitalContact Windhoek Namibië Daniël Francois *04.03.1981 [Pretoria] t 10.04.2004 [Rock Lodge, Okahandja] x DAMES, Adéle *16.03.1981 > Adéle is d.v. Henry DAMES & Estelle WEBER. Liezelle *02.10.2007 [Windhoek om 04:50] > Geboorte massa 2.92kg met lengte 48cm. Henlo Mauritz *22.11.1982 [Pretoria] (Henlo) t 11.12.2008 [L'Aquila, Pretoria] x VILJOEN, Tarien *05.11.1983 (Tarien) > Tarien is d.v. Tommie & Annatjie VILJOEN. Stéfan Louis *21.09.1984 [Pretoria] Zelma Anneleen *31.10.1952 [Keetmanshoop, SWA] ~ [Keetmanshoop] t 30.09.1978 [Wolseley] x GERBER, Barry *1948 1981 tt 09.04.1983 [Tulbagh] xx STOFFBERG, Gerhard Petrus *21.03.1946 [Somerset-Wes] sy eerste huwelik was met Landi du Toit. > 2001: haar man Ds by NGK Strand. Kinders: 1ste huwelik: geen, 2de huwelik: (1) Lezanne Erika *26Okt84; (2) Conrad Gerhard *18Feb86; (3) Marguerite Ester *07Okt89. Maria Magdalena *27.04.1921 [plaas Uitkyk, Karoopoort] (Marie) x JORDAN, Jan Mattheus 25.02.1992 > Jordan kinders: (1) Eddie; (2) Marlene Martha Magdalena *10.05.1922 [plaas Uitkyk, Karoopoort] (Matty) 11.08.1986 [Wynberg] (kanker) t 24.06.1944 x KENNEDY, Myles Harold Walter *29.04.1917 [Fair View, Lillehammer, Norway] ~29.05.197 [Fair View, Lillehammer, Norway] (Myles) c.11.03.1977 xx BRONKHORST, Bronkie {Brigadier} > Myles was the son of Royal Navy commander William George Ainsley (Bobbie) Kennedy t 28.02.1916 [St Edmund's Church, Christiana (now Oslo)] x Alice Fédora Esther Mary (Fédora) Lundh d.o. commander Harold Lundh. At the time of their wedding he was 42 & she 25. [Cdr. Kennedy happened to be interned in Norway at the time of Myles birth after the sinking of his ship HMS India by U-boat off the island of Bodo, West Norway on 8 August 1915.] Kennedy children: (1) Myles Walter William *11.04.1945 (Bill/Willy) t 21.08.1969 x NN, Brigitte (GiGi) *22.09.19?? > 2006: Living in Cape Town (1.1) Myles *30.04.1973 x NN > 2008: Living in Holland (1.1.1) Katheryn (Kate) Kennedy *??.02.2008 [Holland] (1.2)

[3450] c2d4e8f14g1h2i1j1.

[3451] c2d4e8f14g1h2i1j1k1. [3452] c2d4e8f14g1h2i1j2.

[3453] c2d4e8f14g1h2i2.

[3454] c2d4e8f14g1h2i2j1. [3455] c2d4e8f14g1h2i2j1k1. [3456] c2d4e8f14g1h2i2j2.

[3457] c2d4e8f14g1h2i2j3. [3458] c2d4e8f14g1h2i3.

[3459] c2d4e8f14g1h3. [3460] c2d4e8f14g1h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 135

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Donovan *15.06.1977 (2) Madeleine Constance Fédora *25.06.1947 (Madeleine) t 12.09.1970 x BINTLEY, Bruce *15.05.1944 > 2006: Living in Cape Town. He is a consultant engineer in bridge building. (2.1) James *17.11.1973 t 19.08.2006 [Grand Island,Nebraska town, USA] x NN, Miranda (2.1) Andrea *07.04.1977 t 29.09.2001 x BARTON, James *14.01.1974 > 2007: living in England (3.1) Hannah Katherine *18.08.2007 (Hannah) (3) Marie Alicia Violet *24.01.1949 (Marie) t 12.03.1977 x BARLTROP, Kenneth Richard *03.09.1947 (Ken) > 2006: living in London (3.1) Melissa Marie Barltrop *05.01.1978 (Melissa) (3.2) Christian Kenneth Barltrop 07.07.1981 (Chris) Hermina Johanna *12.08.1923 [plaas Uitkyk, Karoopoort] (Minnie) 08.05.1980 (kanker) t 13.10.1947 x PRETORIUS, Jacobus > geen kinders Johannes Petrus Louw *05.03.1926 [Ceres] (Jannie) t 10.01.1959 [Groote Kerk, Kaapstad] x VAN DER MERWE, Julia > Hy was 'n staats oudit direkteur Pieter Francois *11.12.1960 [Kaapstad] 2000: ongetroud Louise *08.12.1962 [Kaapstad] t 24.09.1988 [Bellville] x FOURIE, Pieter Rousseau *11.06.1953 [Nairobi, Kenya] > hy is mediese dr.; woon Durbanville. Fourie kinders: (1) Christoffel Johannes *10.06.1991 (Chris) (2) Julia Christiana *10.12.1992 (Julie) (3) Johanna Jacoba *11.06.1997 (Hanja) Johanna *17.11.1929 [Ceres] (Hanna) t 04.09.1954 x DU PLESSIS, Sarel Jacobus *08.12.1929 (Sarel) 26.07.2009 > Hy was jarelank Fin. min. Eben Dönges (1961 to 1967) se privaat-sekretaris. Hy was later jare Direkteur by die Dept. van Energiesake. > kinders: (1) Marcelle x Danie (1.1) Karel (1.2) Hannah (2) Renè *29.10.1958 x CLOETE, Francois (2.1) Danie (2.2) Jana Maria Magdalena Margaretha *14.07.1885 (Miemie) ~ [Ceres] x VAN DER MERWE, Petrus Johannes Jacobus Daniël Jacobus *08.01.1887 ~ [Ceres] 24.05.1965 [Touwsrivier] t 19.05.1916 x LOUW, Jeanetta Petronella *29.05.1886 03.04.1940 [Touwsrivier] tt 26.09.1944 xx ROUX, Aletta S M *10.04.1910 (Lettie) > Hulle het op die plaas Goedemoed naby Touwsrivier geboer, en het later op die dorp self gewoon. Alida Johanna *16.04.1917 16.11.1979 # [Vanwyksdorp] t 01.10.1940 x SPAMER, Emmanuel Johannes Jacob *25.02.1914 29.05.1996 (Manie) > hulle het op Vanwyksdorp self gewoon, terwyl hy op 'n plaas buite die dorp geboer het. Hy was betrokke by die dorpsbestuur. Hulle het 6 kinders waarvan die jongste 'n dogter is. Hendrik Daniël *21.03.1919 2006 t 19.12.1947 x LOUW, Christina Adriana Johanna *17.06.1927 27.02.2008 > 2006 adr: Oakbridge Village 49, Somerset Wes; 2008 adr: Helderberg Lodge, Somerset West. Christelle *25.06.1949 Jeanetta Petronella *13.10.1953 Charmaine *11.02.1958 Johannes Petrus Louw *21.04.1921 (Jan) t 08.02.1958 x SNYDERS, Philippina Johanna *21.11.1931 (Pina) > 2008: Hulle woon in Pretoria Daniël Jacobus *22.10.1959 (Danie) t 24.11.1984 x SNYMAN, Illona *10.02.1965 % ??.11.1997 xx NN %% xxx NN > 2008: Hy is 'n vlieënier van beroep. Donné *08.10.1989 (Donnie) Noeline *25.12.1991 Jacobus Adriaan *02.10.1962 t 03.12.1988 x SNYMAN, Hendrina *28.01.1967 Adri *20.05.1990 Jaco *20.07.1992 Maria Magdalena *09.12.1922 t 09.07.1946 x VERREYNE, A. Johanna *04.05.1925 29.09.1977 x VERREYNE, L. Jeanetta Petronella *07.06.1927 x VISSER, Dirk *c.1923 > 2001: Afgetree op Wildernis; voorheen in Pretoria

[3461] c2d4e8f14g1h5. [3462] c2d4e8f14g1h6. [3463] c2d4e8f14g1h6i1. [3464] c2d4e8f14g1h6i2.

[3465] c2d4e8f14g1h7.

[3466] c2d4e8f14g2. [3467] c2d4e8f14g3.

[3468] c2d4e8f14g3h1.

[3469] c2d4e8f14g3h2.

[3470] [3471] [3472] [3473]

c2d4e8f14g3h2i1. c2d4e8f14g3h2i2. c2d4e8f14g3h2i3. c2d4e8f14g3h3.

[3474] c2d4e8f14g3h3i1. [3475] c2d4e8f14g3h3i1j1. [3476] c2d4e8f14g3h3i1j2. [3477] c2d4e8f14g3h3i2. [3478] c2d4e8f14g3h3i2j1. [3479] c2d4e8f14g3h3i2j2. [3480] c2d4e8f14g3h4. [3481] c2d4e8f14g3h5. [3482] c2d4e8f14g3h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 136

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3483] c2d4e8f14g3h7. [3484] c2d4e8f14g3h8. [3485] c2d4e8f14g3h8i1. [3486] c2d4e8f14g3h9. [3487] c2d4e8f14g3h9i1. [3488] c2d4e8f14g3h9i2. [3489] c2d4e8f14g4. [3490] c2d4e8f14g5. [3491] c2d4e8f14g6. [3492] c2d4e8f14g7. [3493] c2d4e8f14g8. gewoon. Sy was daar lank betrokke in die Kankervereniging bestuur. Hermina Johanna *26.08.1932 30.11.2003 [Pretoria] x POORTIER, Leendert Daniël Jacobus *09.07.1946 t 30.06.1973 x JORDAAN, Johanna Hendrika *07.01.1947 < 1999 Hendrik Daniël *26.07.1984 Hendrik Roux *07.01.1948 [Touwsrivier] (Mars) t 01.07.1978 [Pretoria] x TRUTER, Hester Gertruida *16.10.1959 [Pretoria] Hendrik Gerhardus *16.02.1981 [Pretoria] (Gerhard) Lynette *27.09.1982 [Pretoria] Catharina Cornelia Cecilia *27.09.1888 ~ [Ceres] 07.04.1893 {aan masels} Adriana Maria *04.08.1890 ~ [Ceres] 14.04.1893 {aan masels} Magaretha Elizabeth *02.03.1892 ~ [Ceres] 03.04.1893 {aan masels} Hermina Johanna *26.08.1893 {dit lyk of daar nie 'n doopinskrywing vir haar is nie} x LOUW, 27.04.1920 Johannes Petrus Hendrik Daniël *06.05.1896 ~ [Ceres] 13.08.1963 [Touwsrivier] t 09.03.1920 x MAY, Louisa Catharina (Calie) *14.05.1896 15.08.1980 > (d/v Duitse skoolmeester Johann Meij wat by Jan Louw op Wonderfontein, Ceres gewoon het, en vir c2d4e8f14g3 se vrou Jeanetta skoolgehou het). Op die grafsteen word haar nooiensvan as "MAY" gespel, maar familie het dit ook as "MEIJ" opgegee. Catharina Johanna *19.04.1921 t 13.07.1946 x HUGO, A. Hendrik Daniël *23.10.1922 t 07.03.1953 x KRUGER, Judy Maria Maria Magdalena *05.09.1924 18.02.1942 [Touwsrivier] Elizabeth Jacoba Wilhelmina *17.01.1928 (Betta) 26.01.2005 t 08.07.1950 x THERON, Petrus Jacobus (Piet) Hermina Johanna *13.12.1929 t 01.01.1955 [NGK Worcester] x SWART, Jacobus Johannes *28.11.1931 > met huw. was sy 'n onderwyseres op Stellenbosch, en hy 'n student op dieselfde dorp. Kobus is s.v. Jacobus Johannes SWART *25-07-1898 x Anna Gesina Hendrina MAREE *15-01-1907 Johan André Hugo *22.03.1932 06.05.1943 [Touwsrivier] Sophia Christina *16.10.1937 t 26.03.1960 x DE WET, Isak Johanna Catharina *23.07.1901 [Karoopoort, Ceres] (Hansie) 21.08.1992 [Touwsrivier] (hart) t 02.08.1937 x MARINCOWITZ, Archibald George *07.09.1901 (Archie) 18.12.1979 [Touwsrivier] > onderwysopleiding op OKP (Paarl), 1921-37 skoolgehou, eers op Klaarstroom (Meiringspoort) (waar sy haar man ontmoet het), en ook op Ceres. Hulle het van 1937 op Touwsrivier gewoon, waar hy 'n spoorwegkondukteur was. Hy het weens gesondheidsredes vroeg afgetree. Sy het by haar dood op Worcester gewoon; is begrawe op Touwsrivier; geen kind Catharina Cecilia *02.02.1811 ~ 02.08.1812 [Tulbagh] t 07.02.1830 x HUGO, Pieter Francois 1844 {s/v Jacobus Hugo & Sophia Johanna Jacobs} Martha Johanna *25.06.1812 21.09.1868 [Worcester] ~ 02.08.1812 [Tulbagh] t 06.02.1831 [Tulbagh] x HUGO, Gabriël Francois 24.05.1872 [Worcester] {s/v Jacobus Hugo & Sophia Johanna Jacobs} Aletta Jacoba *10.01.1814 03.03.1818 [Tulbagh distrik] ~ 06.02.1814 [Tulbagh] Anna Aletta *20.09.1815 ~ 05.11.1815 [Tulbagh] x RETIEF, Francois Pieter Gideon David *29.05.1817 of *22.05.1817 ~ 15.07.1817 [Tulbagh] 28.04.1898 of 28.04.1897? # [Kruisvallei, Tulbagh] t 02.06.1840 x LÖTTER, Maria Fredrika Maria Aletta *22.10.1842 13.06.1903 # [Museumkerk, Tulbagh] x MALHERBE, Albertus Jacob *20.02.1833 02.09.1902

[3494] c2d4e8f14g8h1. [3495] c2d4e8f14g8h2. [3496] c2d4e8f14g8h3. [3497] c2d4e8f14g8h4. [3498] c2d4e8f14g8h5.

[3499] c2d4e8f14g8h6. [3500] c2d4e8f14g8h7. [3501] c2d4e8f14g9.

[3502] c2d4e9. [3503] c2d4e10.

[3504] c2d4e11. [3505] c2d4e12. [3506] c2d4e13. [3507] c2d4e13f1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 137

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3508] c2d4e13f2. [3509] c2d4e13f3. [3510] c2d4e13f4. [3511] c2d4e13f5. Pieter Jacobus *16.10.1844 x BLIGNAUT, Susanna {geen ks} Johan George *22.06.1849 {geen ks} Johanna Wilhelmina *21.11.1852 04.12.1900 t 09.02.1875 [Kruisvallei, Tulbagh] x LOUW, Matthys Petrus *09.02.1847 Gideon David *21.01.1859 25.09.1928 # [De Wet begraafplaas, Worcester] x MARAIS, E.M.F. *13.04.1859 17.12.1907 #[De Wet begraafplaas, Worcester] xx KRONE {wed.} {geen ks}. > Hendrina Johanna VAN DER BERG *23.01.1873 12.09.1914 #[De Wet begraafplaas, Worcester] was 'n aangenome dogter van Gideon David f5. Gertruida Maria *23.11.1819 ~ 23.01.1820 [Tulbagh] 14.08.1892 # [Kruisvallei, Tulbagh] x MOHR, Pieter Johannes > e14 was kind van eerste vrou Johanna Wilhelmina *26.11.1830 {kind van tweede vrou} 09.11.1874 # [Kruisvallei, Tulbagh] t 26.05.1852 x DE VAAL, Bernardus Johannes Pieter Jacobus *29.12.1832 09.07.1910 # [Ceres ou begraafplaas] t 23.01.1854 x CONRADIE, Maria Magdalena *09.11.1835 (c1d2e4f7) 13.09.1911 #[Ceres ou begraafplaas] Pieter Jacobus *24.12.1854 08.02.1856 Maria Magdalena *02.07.1857 06.06.1919 t 20.05.1879 x CONRADIE, Petrus Lodewikus Theron *12.12.1850 (c1d2e4f1g3) Hendrik Francois *18.02.1859 1883. Susanna Johanna *27.09.1860 ~ [Sutherland] 19.05.1927 # [Ceres] t 03.02.1885 x ZULCH, Hermanus Barend *17.01.1859 7.07.1914 #[Ceres] Pieter Jacobus *23.08.1862 [Ceres] 1937 [Transvaal] t 30.02.1892 x PREIS, Inger Maria *01.05.1870 1955 Pieter Jacobus *22.01.1893 {geen ks} Preis Victor *04.03.1895 t 11.11.1923 x STEYN, Hendrina Wilhelmina *16.08.1899 1966 Yvonne Maria *04.09.1926 x SULLY, Brain Max 1962 Pieter Jacobus Steyn *09.09.1935 Maria Jacoba *11.01.1899 x HAMMAN, Basie Johannes Hendrik *03.08.1864 [Ceres] (Jan) 18.09.1939 x KRITZINGER, Anna Margaretha *14.08.1885 10.09.1933 tt 03.07.1934 [Harrismith, OVS] xx DREYER, Violet *04.08.1883 {was getroud met 'n TRUTER} > Sy SK: VAB MHG 313081; 1ste vrou se SK: VAB MHG 25361; met xx was hy wewenaar, boer van "Gevonden", dist. Harrismith. Pieter Jacobus x ODENDAAL, Joey Jan Hendrik Georg *16.09.1866 ~ [Ceres] 11.05.1896 x MARAIS, Frederica Francina Jacoba Pieter Jacobus *24.04.1892 ~ [Sutherland] 24.06.1973 [Paarl] t 03.01.1935 x VAN DER MERWE, Johanna Glodina *18.11.1914 (Molla) 10.12.1984 Pieter Rudolf *28.11.1935 (Roelf) t 07.10.1961 x BECKING, Catharina Maria *25.06.1940 (Rina) Francina Johanna *12.02.1964 t 14.01.1989 x DE WET, Pieter Daniël *11.10.1964 Pieter Jacobus Johannes *08.02.1965 x MOSTERT, Annesia % tt 30.05.1992 xx ENGELBRECHT, Kalinka *15.04.1971 Natalie *26.09.1992 Pieter Rudolf Johannes *23.02.1994 Jacobus van der Merwe *06.04.1937 2000 t 07.10.1961 x ENGELBRECHT, Anna Cocelia > 2000 adr: Durnfordweg 43, Empangeni Anna Cecilia *08.12.1967 t 01.06.1996 x VAN HEERDEN, Willem Carel Margaretha Wilhelmina *15.06.1941 x VAN HEERDEN, Gert Cornellis % George *06.11.1944 {1999: ongetroud} Fredrica Francina *02.11.1950 x MARAIS, Paulus Stephanus Frederica Francina van Schalkwyk *01.09.1893 ~ 22.10.1893 [Sutherland] {ongetroud} Maria Magdalena *10.08.1895 ~ 22.09.1895 [Sutherland]

[3512] c2d4e14. [3513] c2d4e15. [3514] c2d4e16.

[3515] c2d4e16f1. [3516] c2d4e16f2. [3517] c2d4e16f3. [3518] c2d4e16f4. [3519] c2d4e16f5. [3520] c2d4e16f5g1. [3521] c2d4e16f5g2. [3522] [3523] [3524] [3525] c2d4e16f5g2h1. c2d4e16f5g2h2. c2d4e16f5g3. c2d4e16f6.

[3526] c2d4e16f6g1. [3527] c2d4e16f6g1h1. [3528] c2d4e16f7. [3529] c2d4e16f7g1. [3530] c2d4e16f7g1h1. [3531] c2d4e16f7g1h1i1. [3532] c2d4e16f7g1h1i2. [3533] c2d4e16f7g1h1i2j1. [3534] c2d4e16f7g1h1i2j2. [3535] c2d4e16f7g1h2. [3536] c2d4e16f7g1h2i1. [3537] c2d4e16f7g1h3. [3538] c2d4e16f7g1h4. [3539] c2d4e16f7g1h5. [3540] c2d4e16f7g2. [3541] c2d4e16f7g3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 138

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3542] c2d4e16f8. [3543] c2d4e16f9. x RUDOLF, Percy {beide }. Hester Maria Margaretha *06.07.1868 ~ [Ceres] t 26.10.1886 x VLOK, Nicolaas > Hulle het op Sutherland laat doop, bv 4Des1887 Dirk Phillipus *25.08.1870 ~ [Ceres] 11.08.1916 x COLLING, Elizabeth Charlotte *21.04.1866 09.07.1945 #[Dundee, Kwazulu-Natal] > sy SK: VAB MHG C1773; Elizabeth was die weduwee van Charles BRANDON. Pieter Jacobus *14.09.1899 26.10.1973 # [Glencoe, Kwazulu-Natal] Maria Magdalena x MOOLMAN, NN Philippa Benjamin Johannes *29.12.1900 ~ 05.10.1901 [Natal] 28.05.1977 # [Dundee, Kwazulu-Natal] x SEAGER, Ethel Iris *10.12.1911 [Ellensdale, Natal] 15.05.1968 #[Dundee, Kwazulu-Natal] Dirk Phillipus 02.05.1904 23.05.1986 # [Dundee, Kwazulu-Natal] x NN, Maria Cornelia *29.03.1909 16.02.1982 #[Dundee, Kwazulu-Natal] > Die grafskrif is in Engels en verwys ook na "Our Mother" en "Our Father". Johanna Wilhelmina *23.08.1872 ~ [Ceres] t 25.04.1895 x MALHERBE, Philippus Bernardus Willem Frederik *09.06.1874 [Ceres] 28.07.1904 Ernst Lodewikus *08.05.1877 18.12.1921 # [Ceres] x MALAN, Maria Margaretha Pieter Jacobus Christina Johanna *24.06.1909 Anna Maria Elizabeth *31.01.1879 Elizabeth Hendrina *15.04.1880 20.01.1881 Susanna Helena *29.06.1834 t 30.06.1868 x RETIEF, Jasper Smit xx VAN DER SPUY, Melt Johan Georg *14.05.1836 23.04.1891 t 12.05.1858 x DE BRUIJN, Elizabeth Susanna *c.1835 1925 > sy attestaat het in Jan. 1877 van Tulbagh na Sutherland oorgegaan Anna Elizabeth *16.03.1859 1922 t 24.03.1880 x VAN DER MERWE, Jan Abraham Petrus Jacobus *21.09.1860 ~ [Sutherland] t 11.04.1882 x VAN WYK, Maria Magdalena Catharina *18.05.1862 ~17.08.1862 [Sutherland] 1916 > d.v. Adriaan Jacobus VAN WYK en Maria Arnolda Christina VISSER Johan George *26.02.1883 (Org) 10.06.1946 t 29.10.1907 x VAN DER MERWE, Maria Martha Magdalena *08.04.1883 (Miemie) 24.02.1949 Margaretha *09.03.1909 t 07.05.1934 x ZEEMAN, Daniël Frederik Petronella Jacoba *24.01.1914 t 28.04.1935 x EVERSON, Pieter Barend Maria Magdalena *13.10.1917 t 23.03.1939 x VILJOEN, Philippus Jacobus Pieter Jacobus *28.08.1922 [Laingsburg] (Piet) 26.08.1990 x CONRADIE, Maria Magdalena *11.04.1923 (c2d4e18f2g7h3) Margaretha Cornelia *03.03.1949 (Rita) x MOUTON, Jan > kinders: (1) Oubaas (2) Piet (3) Hannes Maria Magdalena *12.07.1951 (Miemie) 14.05.1997 x MARAIS, Jaap > geen kinders Petronella Jacoba *20.06.1953 (Ronel) t 29.03.1975 [Worcester] x VORSTER, Roelof Louis *06.01.1947 ~10.08.1947 [Vaalharts] xx HAHN, John > kinders (1) Miemie Vorster(by 1ste man) (2) Cantelle Hahn (by 2de man) Pieter Jacobus *15.12.1959 (Piet) [Laingsburg] (Piet) t 16.04.1981 [Nigel, Tvl] x DOUGLAS, Marina *05.12.1961 [Grahamstad] (Nonnie) Pieter Jacobus *09.11.1981 [Nigel] (Pieter) Norina *07.06.1984 [Worcester] (Norina) Johanna Orgina *18.05.1929 (jonk?) Martin Le Roux *26.12.1921 26.08.1983 # [Laingsburg] x NN, Maria J.C. (Ria) > het kind(ers) - seun se naam is Bertus. Volgens die familie was h6 die "stiefbroer" van h1-h4. Hy is as 'n Conradie grootgemaak, maar

[3544] c2d4e16f9g1. [3545] c2d4e16f9g2. [3546] c2d4e16f9g3. [3547] c2d4e16f9g4.

[3548] c2d4e16f9g5.

[3549] c2d4e16f10. [3550] c2d4e16f11. [3551] c2d4e16f12. [3552] [3553] [3554] [3555] [3556] c2d4e16f12g1. c2d4e16f12g2. c2d4e16f13. c2d4e16f14. c2d4e17.

[3557] c2d4e18. [3558] c2d4e18f1. [3559] c2d4e18f2.

[3560] c2d4e18f2g1. [3561] c2d4e18f2g1h1. [3562] c2d4e18f2g1h2. [3563] c2d4e18f2g1h3. [3564] c2d4e18f2g1h4. [3565] c2d4e18f2g1h4i1. [3566] c2d4e18f2g1h4i2. [3567] c2d4e18f2g1h4i3.

[3568] c2d4e18f2g1h4i4. [3569] [3570] [3571] [3572] c2d4e18f2g1h4i4j1. c2d4e18f2g1h4i4j2. c2d4e18f2g1h5. c2d4e18f2g1h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 139

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3573] c2d4e18f2g2. [3574] c2d4e18f2g3. [3575] c2d4e18f2g4. [3576] [3577] [3578] [3579] [3580] c2d4e18f2g4h1. c2d4e18f2g4h2. c2d4e18f2g4h3. c2d4e18f2g4h4. c2d4e18f2g5. besonderhede oor sy ouers en die bepaalde omstandighede is onbekend. Maria Arnolda Christina *30.12.1885 ~ [Ceres] 1943 x MULLER, Pieter Daniël > she was known as "Aunt Molly" by g10's children Elizabeth Susanna *20.10.1887 ~ 31.01.1888 [Sutherland] Adrian Jacobus Van Wyk *15.05.1889 ~ [Sutherland] x AUGUSTEIN, Johanna Cornelia Maria Magdalena Catharina Johanna Elizabeth Pieter Jacobus *17.03.1890 ~ 25.05.1890 [Sutherland] > doop inskrywing lees "Peter"; hy is vermoedelik klein oorlede Pieter Jacobus *29.03.1891 {Eerwaarde} ~ [Ceres] 24.01.1959 # [Durbanville] t 16.12.1919 x SNYMAN, Magdalena Maria *21.11.1892 26.10.1981 #[Durbanville] > Is in 1919 gelegitimeer. Was in 1921 sendeling by Durbanville, daarna Goudini, Moria (Parow), Burgersdorp, Wittedrif, Zuurbraak, Moria (2de keer). Emeriteer 1957. Pieter Jacobus Maria Johanna Catharina *17.02.1922 Albertus Petrus Snyman *16.11.1925 (APS) 26.12.1999 (was van Durbanville, begrawe by George) x NN, Miems kinders: Ina x NN, Johannes; Leana x NN, Christo; Bermien x NN, Johan; Sonja x NN, Clifford; > via doodsberig - Die Burger - hy was 'n argitek in Parow, groot kunstenaar, patriot en taalvegter. Hy was 74 jaar oud. 1999 adr: Starkeweg 7, Durbanville, 7550 Johan George Magdalena Jacob Gerhardus *22.05.1893 [Sutherland] (Japie) ~ 20.08.1893 [Sutherland] 14.10.1954 x LE ROUX, Cornelia Margaretha Petronella *27.07.1900 [Oudtshoorn] (Nellie) 20.03.1984 Pieter Jacobus Elizabeth Katharina *02.09.1921 (Bessie) 10.04.1989 # [Riebeeck-Kasteel] x KOTZE, Jan > kinders: (1) Frans; (2) Japie; (3) Miem; (4) Nellie Maria Magdalena *11.04.1923 [Laingsburg] (Miem) 18.04.1982 x CONRADIE, Pieter Jacobus *28.08.1922 (c2d4e18f2g1h4) Gabriël Le Roux *06.11.1927 [Laingsburg] (Gawie) 11.11.1965 x DE KLERK, Elsabé Minnie Francis *30.03.1931 [Paarl] (Elsabé) 01.10.2008 > Haar laaste woonadres: Huis Silwerkruin, Wellington. Jacob Gerhardus *22.09.1952 (Japie) x TERBLANCHE, Annette Carolina Anja *11.04.1980 Le Roux Pieter *23.02.1983 Lambert De Klerk *30.05.1955 [Laingsburg] (Bertie) t 08.01.1983 [Clanwilliam] x CALITZ, Arina *09.11.1958 [Porterville] (Arina) > 2001: woon op Toekoms by Lutzville Gabriël Le Roux *01.07.1983 [Lutzville] (Le Roux) Frederick Calitz *08.11.1985 [Lutzville] (F.C.) Minnie Francis *22.04.1957 x VAN ROOYEN, Kobus > Van Rooyen kinders: (1) Jaco; (2) Conrad Cornelia Petronella *30.07.1961 GELDENHUYS, Hugo > Geldenhuys kinders: (1) Elsabe *14/09/1983; (2) Jean-LeRoux *14/03/1990; (3) Liano *13/08/1998 Cornelia Margaretha Petronella *10.05.1929 x DU TOIT, Dawid > kinders: (1) Stephanus; (2) Magriet; (3) Bes; (4) Johanna Jacob Gerhardus *14.12.1936 [Laingsburg] (Gerhard) 03.08.1999 # [Mosselbaai, nuwe begraafplaas nismuur] t 08.01.1977 [Robertson] x ENGELBRECHT, Martha *04.05.1946 [Oudtshoorn] (Marthie) > geen kinders, gewoon op Putterskraal, Laingsburg

[3581] c2d4e18f2g6.

[3582] c2d4e18f2g6h1. [3583] c2d4e18f2g6h2. [3584] c2d4e18f2g6h3.

[3585] c2d4e18f2g6h4. [3586] c2d4e18f2g6h5. [3587] c2d4e18f2g7.

[3588] c2d4e18f2g7h1. [3589] c2d4e18f2g7h2. [3590] c2d4e18f2g7h3. [3591] c2d4e18f2g7h4.

[3592] c2d4e18f2g7h4i1. [3593] c2d4e18f2g7h4i1j1. [3594] c2d4e18f2g7h4i1j2. [3595] c2d4e18f2g7h4i2.

[3596] c2d4e18f2g7h4i2j1. [3597] c2d4e18f2g7h4i2j2. [3598] c2d4e18f2g7h4i3. [3599] c2d4e18f2g7h4i4. [3600] c2d4e18f2g7h5. [3601] c2d4e18f2g7h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 140

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3602] [3603] [3604] [3605] [3606] [3607] c2d4e18f2g7h7. c2d4e18f2g7h7i1. c2d4e18f2g7h7i2. c2d4e18f2g8. c2d4e18f2g9. c2d4e18f2g10. Daniël Johannes *15.02.1939 x GOUWS, Martha Amelia Elmarie Willem Adriaan *23.01.1895 ~ 15.05.1895 [Sutherland] Daniël Johannes *19.06.1898 Elizabeth Susanna *25.08.1900 11.06.1948 [Kimberley] t 1924 [Kimberley] x BLUNDEN, Trevor Lloyd *04.10.1895 [Modder River] 08.05.1943 [Modder River] > Both died of cancer shortly before their 48th birthdays. All 5 their children were born in Kimberley: Trevor Lloyd *01Aug25; Peter Terence *04Aug27; Maureen Constance *20Mar29; Rita Ann *15Jan31; Brenda Bernadette 11July37. Arnold Christiaan *23.02.1903 klein Susanna Johanna *08.07.1863 ~ [Sutherland] t 14.02.1888 x WINTERBACH, Johannes Abraham Jacob Gerhardus *12.09.1865 [Ceres] x BRIEDE, Elizabeth Maria Francina Johan George *02.05.1901 (Con) 23.04.1979 [Strand] t 12.02.1935 x OBERHOLZER, Johanna Elizabeth Margaretha (Rita) *04.04.1905 25.05.1976[Strand] Monica Margaretha *10.12.1939 t 23.03.1968 x KOEKEMOER, Johannes Elizabeth Maria *30.09.1903 25.01.1974 t 31.07.1936 x BIERMAN, Jozef Karel George Frederick Bruce *23.11.1905 (Kallie) 06.06.1986 [Strand] > hy was ongetroud Martha Hendrina *02.06.1909 (Malie) 25.10.1991 [Strand] Francina Briedé *28.11.1911 01.05.1994 [Strand] t 24.12.1940 x LOUW, Willem Albertus 10.11.1962 Johan George *21.04.1868 t 08.03.1898 x CONRADIE, Helena Catharina *13.12.1874 (c1d2e1f5g7) Helena Catharina *19.03.1899 t 30.03.1926 x LE ROUX, Marthinus Jacobus Elizabeth Susanna Francina *08.07.1900 (Lizzy) t 29.05.1929 x BARNARD, Matthys Johannes (Thys) Frederica *04.06.1906 Jan Arend de Bruyn *23.10.1870 ~ [Sutherland] 1948 [Ceres] t 07.08.1900 x MÖLLER, Aletta Magdalena {geen ks} Elizabeth Susanna *31.05.1873 1910 ~ [Ceres] t 03.10.1899 x JOOSTE, Nicolaas Annis Jacobus *26.10.1875 14.04.1928 [Excelsior, Winburg distr.] t 27.03.1900 [Ceres] x MÖLLER, Anna Maria > Hy het naby Excelsior in die Winburg distrik geboer, en was 52 jr 5 mnde by sy oorlye. Sy SK: VAB MHG 20528 geteken deur eggenote. Aletta Magdalena *18.11.1908 x SWANEPOEL, Willem Jacobus Elizabeth Susanna *26.08.1917 x STRYDOM, Johannes Jacobus Johan Daniël George *01.06.1921 1968 x VICTOR, Jacoba Salomina Elise Maria *07.03.1947 Annis Jacobus *05.04.1950 x SMIT, Alta % 1975 > 2008: woonagtig Bethlehem Petrus Johannes *20.05.1952 Johan George *21.12.1954 Maria Magdalena *26.11.1877 Johan Hendrik Francois *29.07.1838 03.03.1839 Willem Johannes *1776 1851 [by Richmond?] ~ 01.09.1776 t 09.09.1798 x NAUDE, Anna Susanna *30.05.1782 ~20.10.1782 % [? sy xx 03-03-1811 Christiaan BOTMA] tt 10.05.1807 xx VAN DER MERWE, Johanna Catharina 1851 > Anna Susanna is d.v. Jacob NAUDE - sy trou weer op 03-03-1811 met Christiaan BOTMA; e4 is gebore ongeveer 6 mnde na d5 se 2de huwelik. Pieter Jacobus *27.03.1800 (Piet) ~ 12.04.1800 t 06.06.1824 x MEEGEL, Petronella Jacoba *10.10.1807 tt 04.04.1830 [Graaff-Reinet] xx VAN NIEKERK, Wilhelmina

[3608] c2d4e18f2g11. [3609] c2d4e18f3. [3610] c2d4e18f4. [3611] c2d4e18f4g1. [3612] c2d4e18f4g1h1. [3613] c2d4e18f4g2. [3614] c2d4e18f4g3. [3615] c2d4e18f4g4. [3616] c2d4e18f4g5. [3617] c2d4e18f5. [3618] c2d4e18f5g1. [3619] c2d4e18f5g2. [3620] c2d4e18f5g3. [3621] c2d4e18f6. [3622] c2d4e18f7. [3623] c2d4e18f8.

[3624] c2d4e18f8g1. [3625] c2d4e18f8g2. [3626] c2d4e18f8g3. [3627] c2d4e18f8g3h1. [3628] c2d4e18f8g3h2. [3629] [3630] [3631] [3632] [3633] c2d4e18f8g3h3. c2d4e18f8g3h4. c2d4e18f9. c2d4e19. c2d5.

[3634] c2d5e1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 141

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3635] c2d5e1f1. [3636] c2d5e1f2. Magdalena *28.09.1810 > Hy was 'n boer op 'n plaas van 22000 morg in die Richmond distrik Maria Elizabeth *13.11.1825 ~ 26.12.1825 [Graaff-Reinet] x OLIVIER, Pieter Gideon Willem Johannes *14.10.1827 ~ 02.12.1827 t 13.03.1848 [Richmond] x CONRADIE, Aletta Johanna Catharina *21.02.1830 (c2d5e4f2) tt 19.04.1852 [Richmond] xx PIENAAR, Johanna Maria *07.02.1828 ~24.02.1828 [Graaff-Reinet] 22.01.1884 [Murraysburg] > Met sy eerste troue word hy as seun van "Piet" van Richmond aangegee, en sy beroep was "veeboer". Hy het deelgeneem aan die oorlog teen die Pondo's onder Kmdt. Ziervogel en Kol. Somerset. Sy was die dogter van "Louis" van Graaff-Reinet. [Bron: Die Nasionale Boek] Elizabeth Catharina *13.01.1849 13.01.1849 Pieter Jacobus *23.03.1853 {kind by 2de vrou} t 07.05.1875 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Anna Susanna > was woonagtig te Tooverfontein, Murraysburg Willem Johannes *13.03.1876 ~ 23.04.1876 [Murraysburg] 09.05.1957 [Murraysburg] t 30.03.1937 [NGK Murraysburg] x MALHERBE, Jacoba *c.1873 {Wed. OLIVIER} {geen ks} > met huwelik was sy beroep "koster", sy was afkomstig van Loxton. Hy was toe 61jr en sy 64jr. Catharina Wilhelmina Philippina *19.03.1879 ~ 04.05.1879 [Murraysburg] 12.02.1914 # [Murraysburg] {34jr oud volgens grafsteen} t 20.06.1904 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Pieter Jacobus > Hulle is getroud in haar ouers se woning op die plaas Toorfontein. Hy was afkomstig van Middelkop. Rossouw kinders: (1) Anna Petronella *02Sep07 ~22Sep07 Murraysburg; (2) Aletta Catharina *27Jul09 ~12Sep09 Murraysburg Johanna Maria *26.08.1881 ~ 23.10.1881 [Murraysburg] 04.04.1934 Philippina Jacoba *21.12.1888 ~ 10.02.1889 [Murraysburg] t 19.08.1912 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Barend Daniël *c.1893 > Getroud in die pastorie, sy was 22jr en van Matjiesfontein, hy was 19jr en boer van Swartbosch. Rossouw kinders (1) Francois Jacobus *16Des12 ~13Apr13 Murraysburg; (2) Petronella Wilhelmina *12Des15 ~14Mei16; (3) Aletta Catharina Liebenberg *30Mei21 ~16Okt21; (4) Pieter Jacobus Conradie *04Feb25 ~03Mei25 Daniël Paulus *29.06.1855 ~ [Murrayburg] 31.10.1937 # [Beaufort-Wes] t 18.06.1883 [NGK Murraysburg] x PIENAAR, Petronella Jacoba *04.03.1866 ~01.04.1866 [Murrayburg] 30.12.1935 #[Beaufort-Wes] {d/v J.J.Pienaar} > Het op die plaas Poortjie by Murraysburg geboer. Gedurende die ABO het hulle vir 'n maand lank 7 manskappe van Gen. Malan op die plaas in 'n bos weggesteek. Die ABO het veroor- saak dat hulle hul plaas moes verkoop, en het toe op Beau- fort-Wes gaan woon waar hul woonhuis ook Poortjie genoem is. [Bron: Die Nasionale Boek] Aletta Elizabeth *10.02.1885 ~ 12.04.1885 [Murraysburg] t 25.11.1909 x VIVIERS, Petrus Johannes Melchior xx VIVIERS, NN Johanna Maria *31.03.1887 ~ 05.06.1887 [Murraysburg] t 03.12.1907 x FERREIRA, Ignatius Leopoldus Petronella Jacoba *31.03.1899 (Nellie) ~ 18.04.1899 [Murraysburg] t 06.04.1926 x VAN VUUREN, Henry Pieter 1968 Willem Johannes *19.05.1857 ~ [Murraysburg] 19.01.1925 # [Strand, ou begraafplaas] t 24.04.1888 [Noorder-Paarl] x PRONK, Aletta Johanna Margaretha 14.04.1950 #[Strand, ou begraafplaas] > Sy eerste skoolonderrig ontvang hy op Murraysburg. In 1874 vertrek hy na die beroemde skool van MJ Stucki in Blaauwvallei by Wellington, waar hy goeie vordering maak in Nederlandse taal en letterkunde. In 1875 gaan hy na Stellenbosch en matrikuleer daar in 1878, en lê in 1879 die addmissie-eksamen af. In 1881 keer hy terug

[3637] c2d5e1f2g1. [3638] c2d5e1f2g2. [3639] c2d5e1f2g2h1.

[3640] c2d5e1f2g2h2.

[3641] c2d5e1f2g2h3. [3642] c2d5e1f2g2h4.

[3643] c2d5e1f2g3.

[3644] c2d5e1f2g3h1. [3645] c2d5e1f2g3h2. [3646] c2d5e1f2g3h3. [3647] c2d5e1f2g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 142

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

na Murraysburg waar hy 'n jaar lank onderwys gee. Daarna skryf hom op Stellenbosch in om predikantsopleiding te kry. NGK predikant in Namakwaland (1885), Sutherland (1895), Somerset-Wes (1904) waar hy weens swak gesondheid op 15 Junie 1912 emeriteer. Skrywer van verskeie boeke o.a. eerste Afr. Kinderbybel getiteld: Bijbelgeskiedenis vir ons volk (1912); Ondervindingen van een jonge predikant in Namawakwaland (1909); Op reis in het Zuidwestern: brieven aan mijn neef (1910); Sketse vir die Burger in 1915, later uitgegee in 1943 onder die titel: Sketse uit die Boerelewe. Sy vrou was d/v dr. Pronk van die Paarl. Hulle was kinderloos. Maria Debora *07.09.1859 ~ 23.10.1859 [Murraysburg] 17.09.1940 x WILSON, George > gewoon te Vleiplaats, distr Murraysburg. Wilson kind: 1) George *11Mei01 ~02Jun01 Murraysburg Petronella Jacoba *20.10.1861 ~ 01.12.1861 [Murraysburg] 26.04.1948 # [Richmond, Kaap] t 06.11.1889 x CONRADIE, Christiaan Gert *20.10.1861 (c2d5e1f6g3) Johanna Maria *01.02.1867 ~ 10.03.1867 [Murraysburg] 04.08.1950 # [Richmond] t 07.08.1894 [Richmond] x BURGER, Jacobus Stefanus *1872 1898 xx DE WET, Frans Johannes 29.05.1920 > Met haar eerste troue word haar ouderdom as 27 en syne as 22 aangegee. Sy was afkomstig van "Steilkloof". Sy beroep was boer van "Boesmanland". g7 is oorlede op Philandskraal, dist Hanover. Jacobus Petrus *13.08.1872 ~ 06.10.1872 [Murraysburg] 29.08.1945 # [Richmond] t 12.05.1897 [Richmond] x BURGER, Maria Elizabeth *21.03.1879 13.09.1965 #[Richmond] > met sy troue was hy 'n boer van "Namakwaland" sy ouderdom word as 24jr gee; hare as 18. Willem Johannes *15.12.1898 (Willie) ~ 22.01.1899 [Richmond] 13.05.1960 # [Richmond, Kaap] > doopinskrywing verwys na "Baartmansfontein". Nie noodwendig die plaas waar hulle gewoon het nie, maar moontlik die plek waar die doop bedien is. Andries Petrus Burger *23.01.1902 20.08.1970 [Vryheid] x VAN DER MERWE, Jacoba Susara > Hy is as pensionaris oorlede in die Provinsiale Hospitaal te Vryheid. Hy het voor sy dood ingewoon by ene E.S.Repsold (wat die SK voltooi het) van Vergelegen in die distr. Vryheid. Geen melding word in die SK van vrou of kind gemaak nie. bron: SK MSCE 3529/1970 Jacobus Petrus *08.06.1924 25.09.2001 x NN, Patricia Muriel *19.05.1930 > sy laaste adres: Jannie de Waalstr 73, SWI, Vanderbijlpark Jacobus Petrus *30.05.1907 [Richmond] (Kosie/Kobus) 14.04.1969 x HIGGO, Eileen Millicent *22.02.1908 (Eileen) 23.07.1940 tt 04.04.1942 [Kaapstad] xx HIGGO, Doreen *01.06.1913 [Kaapstad] (Doreen) 11.10.2001 Peter Vincent *15.07.1940 [Johannesburg] (Peter) t 28.11.1964 [Bloemfontein] x NIEMANN, Catharina Frederika *08.10.1944 [Bloemfontein] (Frieda) > 2001: woon in Bloemfontein Jacobus Petrus *25.03.1967 [Bloemfontein] (Kobus) 08.11.2002 t 16.10.1999 [Bloemfontein] x COMBRINK, Charmainé *17.11.1973 > 2002: woon in Bloemfontein; bron:boedelkennisgewing Annica *15.12.2001 Willem Adriaan *20.09.1969 [Bloemfontein] (Riaan) t 15.11.1997 [Bloemfontein] x JOUBERT, Annalize *29.01.1970 > Riaan en Annalize het in 1998 in Bloemfontein professioneel met 'n foto en videografie besigheid begin en het in 2000 na Kaapstad verhuis. Alan *19.03.1943 [Pretoria] (Alan) t 17.12.1966 [Bloemfontain] x FRYNKIM, Margaretha Loraine *17.04.1946 [Ficksburg] (Margaret) > 2001: woon in Bloemfontein Leon *19.02.1969 [Bloemfontein] (Leon) t 15.04.1995 [Bloemfontein] x SMITH, Sonja *03.06.1968 [Pretoria] >

[3648] c2d5e1f2g5.

[3649] c2d5e1f2g6.

[3650] c2d5e1f2g7.

[3651] c2d5e1f2g8.

[3652] c2d5e1f2g8h1.

[3653] c2d5e1f2g8h2.

[3654] c2d5e1f2g8h2i1. [3655] c2d5e1f2g8h3.

[3656] c2d5e1f2g8h3i1.

[3657] c2d5e1f2g8h3i1j1.

[3658] c2d5e1f2g8h3i1j1i1. [3659] c2d5e1f2g8h3i1j2.

[3660] c2d5e1f2g8h3i2.

[3661] c2d5e1f2g8h3i2j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 143

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

sy is d.v. Antonie SMITH *31/10/1933 [Louis Trichardt] en Aletta Catharina CRONJE *06/02/1934 [Louis Trichardt] 2002 adr: Waverley Gardens 3, Waverley, Bloemfontein Anton Louis *10.06.1971 [Bloemfontein] (Anton) t 12.12.1992 [Bloemfontein] x VAN DER WESTHUYZEN, Anja *29.12.1971 [Pietermartizburg] > sy is d.v. Johannes VAN DER WESTHUIZEN *16/06/1939 en Enka Winnifred VEENSTRA *17/10/1945 [Pretoria] Dylan *30.10.2000 Johannes Jacobus *28.06.1911 Lynette Maria Cornelia Elizabeth *26.05.1831 {kind by 2de vrou} 05.01.1920 # [Burgershoop begraafplaas, Krugersdorp] t 13.03.1848 [Richmond] x LIEBENBERG, Petrus (Pieter) > die trourekord vermeld nie die "Cornelia" doopnaam nie. op doopgetuie rekords verskyn "Cornelia" wel haar vader word as "Piet" van Richmond aangegee sy beroep is "veeboer" Pieter Jacobus *08.09.1833 1855 t 26.12.1854 [Richmond] x ESTERHUIZEN, Anna Catharina > met huwelik is sy beroep "veeboer". Met sy seun g1 se doop was volgens nota in die doopregister "Vader overleden" Pieter Jacobus *24.09.1855 ~ 09.12.1855 [NGK Victoria-Wes] x DU TOIT, Susanna Petronella tt 29.02.1892 [NGK Murraysburg] xx PIENAAR, Maria Louisa *06.04.1861 ~12.04.1861 ["Winterberg", dist. Murraysburg] > Met die 2de huwelik was hy 'n wewenaar boer van Vischgat, distr Victoria-Wes. Hulle is getroud in die huis van die bruid se vader. Hy was later boer in Vosburg distrik. Pieter Jacobus Daniël *10.09.1880 x PIENAAR, Maria > het laaste jare in Kimberley gewoon. Pieter Jacobus Daniël *21.03.1912 22.11.1996 # [Phalaborwa] t 08.04.1939 x ARMSTRONG, Johanna Jacoba (Babs) 1952 tt 23.07.1954 xx VAN LOGGERENBERG, Alida Gertruida Magdalena *06.08.1922 (Linda) {getroud MULLER} 25.02.1988 #[Phalaborwa] Pieter Jacobus Daniël *12.07.1940 (Pierre) t 05.02.1966 x ENDRES, Marjorie Elizabeth Pieter Jacobus Daniël *08.11.1967 t 23.12.1989 x SWART, Annalene Martha Pieter Jacobus Daniël *29.01.1995 (Niël) Chanté *23.06.2000 [Johannesburg] ~ 03.09.2000 [Sandton] Anton *12.10.1970 t 15.09.1996 x VAN EEDEN, Anriëtte *17.04.1972 > 2004: Hy is 'n bestuurder in Siemens se finansiële afd. Reynhard Anton *27.03.2000 [Johannesburg] Rechardt Zander *30.09.2003 [Johannesburg] Riaan *13.06.1974 t 17.04.1999 x CARSE, Michelle Suné *23.07.2002 [Sasolburg] Wenda *03.03.1945 x BOTHA, NN Dalien *01.04.1956 Dawid *09.01.1965 [Vereeniging] t 24.06.1989 [Phalaborwa] x VISSER, Susanna Magdalena *26.06.1968 [Messina] Dawid *08.01.1990 [[Phalaborwa] Jolinda *21.04.1999 [Richardsbaai] Susanna x CLARK, Leslie Anna Catharina Francina *19.09.1906 (Anna) 03.02.1987 # [Prieska] x BORMAN, Francois Jacobus *15.01.1909 (Frans) 04.04.1987 #[Prieska] > Borman kinders: (1) Jacomina Margarietha *20Sep42; (2) Francois Jacobus *02Jan46 Peggie x SCHEEPERS, Hendrik Magdalena Catharina *20.05.1882 [ABO konsentrasiekamp] {aan witseerkeel} Jacobus Abraham *15.01.1889 [Vosburg] ~ [Victoria-Wes] t 20.12.1915 x DU RAAN, Anna Sophia > boer in Boshoff distrik, tree af in Kimberley. Hy het as jong tiener as 'n agterryer aangesluit by 'n boerekommando waarby Genl

[3662] c2d5e1f2g8h3i2j2.

[3663] [3664] [3665] [3666]

c2d5e1f2g8h3i2j2k1. c2d5e1f2g8h4. c2d5e1f2g8h4i1. c2d5e1f3.

[3667] c2d5e1f4.

[3668] c2d5e1f4g1.

[3669] c2d5e1f4g1h1. [3670] c2d5e1f4g1h1i1.

[3671] c2d5e1f4g1h1i1j1. [3672] c2d5e1f4g1h1i1j1k1. [3673] c2d5e1f4g1h1i1j1k1l1. [3674] c2d5e1f4g1h1i1j1k1l2. [3675] c2d5e1f4g1h1i1j1k2. [3676] [3677] [3678] [3679] [3680] [3681] [3682] [3683] [3684] [3685] [3686] c2d5e1f4g1h1i1j1k2l1. c2d5e1f4g1h1i1j1k2l2. c2d5e1f4g1h1i1j1k3. c2d5e1f4g1h1i1j1k3l1. c2d5e1f4g1h1i1j2. c2d5e1f4g1h1i1j3. c2d5e1f4g1h1i1j4. c2d5e1f4g1h1i1j4k1. c2d5e1f4g1h1i1j4k2. c2d5e1f4g1h1i2. c2d5e1f4g1h1i3.

[3687] c2d5e1f4g1h1i4. [3688] c2d5e1f4g1h2. [3689] c2d5e1f4g1h3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 144

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Smuts betrokke was. Hy het later 'n goeie verhouding met Genl Smuts opgebou, sodat wanneer die Genl deur Boshoff gegaan het, hy by h3 tuisgegaan het. i2 onthou dat hy as jong kind dikwels op die Genl se skoot gesit het. Pieter Jacobus *29.09.1916 [Boshoff] t 16.04.1949 x OPPERMAN, Jeanetta *09.10.1920 > sy beroep was in bankwese. Jacobus Johannes *18.10.1952 [Hartswater] x ROHRS, Annemarie *05.06.1953 % > 2000: betrokke in voerfabrieke, Piet Retief omgewing. Dawid *08.03.1960 [De Aar] x VISAGIE, Estelle *18.11.1959 > 2000: woon in Pretoria, was handelsverteenwoordiger in Hong Kong & Moskou (9jr). Pieter Christiaan *26.07.1988 [Hong Kong] Liezel *29.07.1991 [Hong Kong] Esme *01.11.1993 [Pretoria] Christoffel Jacobus *23.12.1924 [Boshoff] t 27.02.1947 x VILJOEN, Anna Sophia tt 07.01.1940 xx JORDAAN, Johanna Arnoldina Elizabeth > Hy het skoolgegaan in Kimberley; 2000: woon in Jhb. Jacobus Abraham *19.11.1948 [Kimberley] (Jaco) x OPPERMAN, Roelina Magretha *07.08.1955 > Hy is na matriek na Jhb; 2000: woon in Amanzimtoti. Roelof *05.11.1984 Christoffel Jacobus *28.08.1956 [Kimberley] (Christo) x VERSTER, Kittie *31.10.1957 % Des 1986 xx FUCHS, Annaline *08.07.1969 {D/v Raymond & Anne (geb. Gaggiano) Fuchs} > Hy het skoolgegaan in Kimberley; 2000: woon in Tygerberg beroepe: NGK predikant studies voltooi 1982, 1985 op Maclear, uit bediening 1986, Duikwinkel bestuurder & -instrukteur vir 7 jaar; daarna rekenaarkundige. Ansa *02.05.1978 Hannelie *08.11.1981 Tania *12.09.1986 Stefanus Du Raan *27.02.1963 [Johannesburg] t 10.12.1989 x OLWAGE, Sonja *10.07.1965 [Port Elizabeth] % > 2000: woon in Jhb. Duné *23.12.1992 Shana *31.05.1996 Johan Hendrik *01.04.1970 [Johannesburg] t 18.11.1994 x COLESKY, Sonnet Ruette > 2000: woon in Jhb Alano Monique *14.10.1997 Dorothea Catharina *19.03.1930 [Boshof] t 22.11.1952 [NGK Kimberley-Wes] x VORSTER, Johan Hendrik > 2000: sy woon in Kimberley Anna Catharina *24.06.1885 [Cordaatskuil, Victoria-Wes] ~ [Victoria-Wes] 8.12.1972 [Pretoria] x GROENEWALD, Johannes David *04.10.1883 [Greyton] (Jan) ??.12.1949 > Hy is s.v. Andries Lucas Hendrik GROENEWALD *18.09.1842 en Isabella Hendrika BRAND *??? Groenwald kinders: (1) Andries Lukas GROENEWALD *01.10.1911 (2) Susanna Petronella GROENEWALD *12.09.1914 (3) Pieter Jacobus GROENEWALD *24.11.1917 Maria Louisa *24.11.1892 ~ [Victoria-Wes] 1984 [Kimberley] > saam met h6 op Smithfield en Hennenman gewerk, en later saam in Kimberley gewoon, nooit getroud. Susanna Petronella *15.01.1895 ~ [Victoria-Wes] 1983 [Kimberley] > nooit getroud; sien h5. Dawid Schalk *17.04.1900 > geboer in Boshoff distrik; nooit getroud, geen kind Margaretha 1999 [Senekal] x JOOSTE, Pieter > laaste jare in Kimberley gewoon. Johannes David *02.07.1865 t 12.11.1888 x LOUW, Martha Maria *07.09.1868 Hester Helena *24.05.1892 ~ [Victoria-Wes] t 25.09.1922 x HARRINGTON, John Eric Alexander Floris *26.11.1894 ~ [Victoria-Wes] 25.07.1981 # [Aberdeen] t 19.03.1923 x SNYMAN, Hester Margaretha 1928

[3690] c2d5e1f4g1h3i1. [3691] c2d5e1f4g1h3i1j1. [3692] c2d5e1f4g1h3i1j2. [3693] [3694] [3695] [3696] c2d5e1f4g1h3i1j2k1. c2d5e1f4g1h3i1j2k2. c2d5e1f4g1h3i1j2k3. c2d5e1f4g1h3i2.

[3697] c2d5e1f4g1h3i2j1. [3698] c2d5e1f4g1h3i2j1k1. [3699] c2d5e1f4g1h3i2j2.

[3700] [3701] [3702] [3703]

c2d5e1f4g1h3i2j2k1. c2d5e1f4g1h3i2j2k2. c2d5e1f4g1h3i2j2k3. c2d5e1f4g1h3i2j3.

[3704] c2d5e1f4g1h3i2j3k1. [3705] c2d5e1f4g1h3i2j3k2. [3706] c2d5e1f4g1h3i2j4. [3707] c2d5e1f4g1h3i2j4k1. [3708] c2d5e1f4g1h3i3. [3709] c2d5e1f4g1h4.

[3710] c2d5e1f4g1h5.

[3711] c2d5e1f4g1h6. [3712] c2d5e1f4g1h7. [3713] c2d5e1f4g1h8. [3714] c2d5e1f4g2. [3715] c2d5e1f4g2h1. [3716] c2d5e1f4g2h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 145

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3717] c2d5e1f4g2h2i1. [3718] c2d5e1f4g2h2i2. [3719] c2d5e1f4g2h3. [3720] c2d5e1f4g2h3i1. [3721] c2d5e1f4g2h3i2. [3722] c2d5e1f4g2h4. Susanna Alexandrina *27.03.1925 Martha Johanna *29.07.1928 Johannes David *06.03.1903 (Connie) 12.11.1975 [Robertson] t 24.12.1929 x BURGER, Susanna Johanna *01.01.1896 (Sannatjie) 29.04.1966 Annette *04.09.1931 Martha Maria *12.01.1935 Sarah Susanna *06.02.1908 21.05.2009 > Sy het dus 101 jaar oud geword. Haar roudiens was op 2 Junie 2009 by Sea Point Place, Kusweg, Drieankerbaai. Sy was nooit getroud nie. Johannes Petrus *02.04.1912 t 02.06.1933 x BAILEY, Anne Susanna Johannes David *17.08.1934 Susanna *17.05.1936 Anna Susanna *08.03.1835 06.09.1917 [Victoria-Wes] t 23.06.1851 [Richmond] x THERON, Pieter Carel 02.04.1915 > hy is "veeboer"; haar vader is "Piet" Christiaan Gert *25.04.1837 01.12.1898 # [Caledon] t 01.10.1855 [Richmond] x MAARTENS, Maria Elizabeth tt 23.08.1858 [Richmond] xx GROVÉ, Magdalena Elizabeth *01.03.1841 07.07.1907 xxx STEVENS, Caroline > Met sy eerste troue was hy "veeboer" en sy vader word aangegee as "Piet" van Richmond"; sy was van Graaff-Reinet. Met sy 2de huwelik is hy wewenaar; steeds "veeboer". Die graf van f6 se 2de vrou Magdalena Elizabeth GROVÉ is in 1989 deur Pierre van Heerden in oop veld saam met 5 THERON grafte gevind op die plaas Uitvlugsfontein (eienaar Bennie Hugo) noord van Graaf-Reinett. Die grafsteen verwys na "ME Conradie" (vrou) *1.3.1842 7.7.1907 Pieter Jacobus *07.09.1859 ~ [Richmond, Kaap] t 20.10.1879 [Richmond] x LIEBENBERG, Catharina Gertruida *20.08.1862 > by troue was hy 'n "veeboer" van Richmond Christiaan Gert *10.10.1880 09.01.1881 [Richmond] 31.08.1945 x OBERHOLSTER, Hendrina *22.06.1889 Susanna Elizabeth *25.05.1916 x LOUBSER, Everhardus *20.08.1912 Pieter Jacobus *23.12.1918 (Piet) 24.12.1980 # [Nuwe begraafplaas, Koppies, distrik Koppies] x NN, Griet *09.12.1924 07.10.1990 # [Nuwe begraafplaas, Koppies, distrik Koppies] Catharina Gertruida Elizabeth *13.01.1883 ~ 18.02.1883 [Richmond] 26.10.1900 > doopinskrywing verwys na "Rondabel" (Rondawelfontein) Jacobus Lodewikus Johannes *25.01.1886 ~ 07.03.1886 [Richmond, Kaap] 27.06.1973 # [Maraisburg, Roodepoort distrik] t 11.09.1916 x LOOTS, Hester Johanna Aletta *16.05.1884 14.09.1963 #[Maraisburg, Roodepoort distrik] > Sy doopinskrywing verwys na "Rondavel" (Rondawelfontein) Anna Catharina *14.03.1919 x PIENAAR, Christiaan J. Pieter Jacobus *16.03.1923 [Britstown] t 30.01.1949 x SERFONTEIN, Christina Johanna Susara *24.10.1923 > He went to Namibia at an unknown date, but after 1949. He served in 1959 as Windhoek Town Clerk. He was a Member of the SWA Sports Control Body. Hulle tree af op Groot?/Klein? Brak. Maria Isabella *14.12.1951 08.01.1952 Esther *23.11.1953 x BUYS, Jan Frederick Jacobus Lodewicus *23.11.1955 (Kobus) t 31.12.1977 x FRONEMAN, Darine *30.12.1954 > 1985: werk by ABSA hoofkantoor (destyds Volkskas) in Pretoria Catherine Yvonne *06.03.1981 [Windhoek] Pieter Jacobus *30.01.1983 [Windhoek] Christine Isabel *30.04.1984 [Pretoria] Rudolf Froneman *15.05.1987 [Pretoria] Isabel *18.04.1958 x GOUWS, Pieter Jacob Johannes *10.09.1887 [Richmond] ~ 06.11.1887 [Richmond] t 01.03.1921 [NGK Murraysburg] x VAN HEERDEN, Maria Magdalena *13.12.1890 [Cradock] > doopinskrywing verwys na "Esterhuyspoort" miskien die

[3723] c2d5e1f4g2h5. [3724] c2d5e1f4g2h5i1. [3725] c2d5e1f4g2h5i2. [3726] c2d5e1f5. [3727] c2d5e1f6.

[3728] c2d5e1f6g1. [3729] c2d5e1f6g1h1. [3730] c2d5e1f6g1h1i1. [3731] c2d5e1f6g1h1i2.

[3732] c2d5e1f6g1h2. [3733] c2d5e1f6g1h3.

[3734] c2d5e1f6g1h3i1. [3735] c2d5e1f6g1h3i2.

[3736] c2d5e1f6g1h3i2j1. [3737] c2d5e1f6g1h3i2j2. [3738] c2d5e1f6g1h3i2j3. [3739] [3740] [3741] [3742] [3743] [3744] c2d5e1f6g1h3i2j3k1. c2d5e1f6g1h3i2j3k2. c2d5e1f6g1h3i2j3k3. c2d5e1f6g1h3i2j3k4. c2d5e1f6g1h3i2j4. c2d5e1f6g1h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 146

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3745] c2d5e1f6g1h4i1. [3746] c2d5e1f6g1h4i1j1. plaas waar die doop bedien is. Met huwelik was hy 30jr en magistraatklerk van Murraysburg, sy was 28jr. Pieter Ackerman *08.12.1913 [Prieska] (Pieter) 11.08.1964 x TAYLOR, Aletta Margaretha *24.06.1921 [Bethlehem] (Baby) 04.11.1996 Jacob Johannes *16.07.1943 [Pietermaritzburg] (Jacob) t 20.12.1969 [Aliwal-Noord] x PRATT, Moira *19.02.1942 [Smithfield] (Moira) > 2005: woon in Stilbaai, voorheen van Kroonstad. Trevor William *30.05.1963 [Harrismith] (Trevor) t 18.01.1986 [Bloemfontein] x ERASMUS, Elbé *16.01.1966 > 2005: woon in Bethlehem. Werner Zelna Stefné Pieter André *07.04.1972 [Bloemfontein] (André) t 26.08.2000 [Bloemfontein] x BASSON, Anna-Marié *20.04.1973 [Bloemfontein] (Anna-Marié) > 2005: woon in Londen, V.K. Charl Johan *19.02.1974 [Bloemfontein] (Charl) t 12.05.2001 [Weston-super-Mare, Engeland] x DIEDEREN, Ingeborg *10.06.1976 (Inge) [Sittard, Nederland] > 2002: woonagtig in Groningen, Nederland. 2008: Hulle woon nou in die dorp Schildwolde; deel van die munisipaliteit Slochteren. Hy werk as tandarts in die dorp Bedum, in die provinsie Groningen. Pieter *24.11.2008 [Groningen, Nederland] Aletta Margaretha *30.08.1945 (Lettie) x WOLMARANS, Willem Abraham Marina *28.03.1949 x ROUX, Piet James Thomas *21.12.1955 x NN, Louise > 2005: woon in Simonstad. Louis Ludwig dogtertjie [wiegiedood] Jacobus Petrus *20.08.1915 (Koos) 25.04.1957 x MYNHARDT, Edna May *22.10.1917 [Durban] (Edna) 03.06.2000 Ria *01.08.1943 x SWART, Kosie Jacobus Petrus *21.08.1944 [Durban] (Kobus) t 05.06.1971 [Estcourt] x HATTINGH, Estelle Tersia *22.10.1951 [Harrismith] (Estelle) > 2001: woon in Estcourt Morné Jacques *18.04.1975 [Estcourt] (Morné) t 25.09.1999 [Estcourt] x SMIT, Carolina Maryna *11.12.1978 Ella *12.09.1946 x NN % Anné Maria *21.02.1950 x NN % Christian *22.03.1951 x QUIOT, Jacky Claude *10.11.19?? Bernadette *09.12.19?? Jacob Johannes *10.09.1921 [Port Elizabeth] 06.07.1968 [Elandslaagte] # [Dundee, Kwazulu-Natal] t [Bloemfontein] x DU PLESSIS, Sybil Maureen > Sy beroep: Seinwagter. Laaste woonadres: 33 Keate Street, Ladysmith. Hy is naby Elandslaagte oorlede. bron: SK MSCE 3080/1968; Die sterfjaar op die grafsteen lyk soos 1963; maar ander inligting wys na 1968, ook die SK wat 1968 gedateer is. Marie Louisa x RICHARDS, NN Leonie Magdalena Catharina Gertruida *09.03.1924 Ella *08.03.1926 [Port Elizabeth] (Ella) 20.02.1981 [Westonaria] t 11.05.1946 x PIETERSE, Jacobus Lodewicus > seun: Pierre Magdalena Elizabeth *16.02.1889 ~ 21.04.1889 [Richmond] 1951 x CELLIERS, Barend Bartholomeus 1963 > doopinskrywing verwys na "Esterhuyspoort" waarskynlik die plek waar die doop bedien is. Wilhelmina Magdalena *26.02.1894 ~ [Richmond] 18.10.1900 Jacobus Stephanus *17.06.1861 [Richmond] 1927 x

[3747] c2d5e1f6g1h4i1j1k1. [3748] [3749] [3750] [3751] c2d5e1f6g1h4i1j1k1l1. c2d5e1f6g1h4i1j1k1l2. c2d5e1f6g1h4i1j1k1l3. c2d5e1f6g1h4i1j1k2.

[3752] c2d5e1f6g1h4i1j1k3.

[3753] c2d5e1f6g1h4i1j1k3l1. [3754] c2d5e1f6g1h4i1j2. [3755] c2d5e1f6g1h4i1j3. [3756] c2d5e1f6g1h4i1j4. [3757] [3758] [3759] [3760] c2d5e1f6g1h4i1j4k1. c2d5e1f6g1h4i1j4k2. c2d5e1f6g1h4i1j5. c2d5e1f6g1h4i2.

[3761] c2d5e1f6g1h4i2j1. [3762] c2d5e1f6g1h4i2j2.

[3763] c2d5e1f6g1h4i2j2k1. [3764] [3765] [3766] [3767] [3768] [3769] c2d5e1f6g1h4i2j3. c2d5e1f6g1h4i2j4. c2d5e1f6g1h4i2j5. c2d5e1f6g1h4i2j5k1. c2d5e1f6g1h4i2j5k2. c2d5e1f6g1h4i3.

[3770] [3771] [3772] [3773]

c2d5e1f6g1h4i3j1. c2d5e1f6g1h4i3j2. c2d5e1f6g1h4i4. c2d5e1f6g1h4i5.

[3774] c2d5e1f6g1h5.

[3775] c2d5e1f6g1h6. [3776] c2d5e1f6g2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 147

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

CROUSE, Maria Elizabeth tt 17.11.1882 xx JANSEN, Magdalena Catharina Elizabeth *01.08.1855 1918 > Sy SK: VAB MHG 19647; 2de vr. se SK: VAB MHG C1849. Christiaan Gert *08.10.1883 ~ 09.12.1883 [Richmond] t 23.10.1905 [NGK Murraysburg] x THERON, Susara Johanna *c.1887 > sy doopinskrywing verwys na "Esterhuyspoort". Met huwelik was hy 22jr, boer van Winburg, O.R.K., en sy was 18jr afkomstig van Murraysburg -- waar hulle in 'n privaatwoning getroud is. Bennie Jacobus Theron *02.10.1906 ~ 21.10.1906 [Murraysburg] t 17.04.1928 x VAN ROOYEN, Johanna Hendrina 1938 xx BOSHOFF, Sophia {getroud KLEINHANS} xxx PIENAAR, Alberta Hester > Hy was later van Kadie, distr Winburg. 1ste vr. se SK: VAB MHG 30499 Christiaan Gert *15.01.1935 10.01.1999 x CLOETE, Gertruida Susanna > 1999 adr: Van Heyningenstraat 4, Kroonstad Bennie Jacobus Theron *30.06.1963 Johannes Stephanus Boshoff *15.12.1942 {kind van 2de vr} Anna Magdalena *06.06.1958 Susanna Johanna Theron *18.02.1962 Delena Elizabeth *15.08.1911 x KRIEL, Johannes Nicolaas Cecilia *26.04.1885 Magdalena Elizabeth *12.01.1888 ~ 01.04.1888 [Richmond] 1952 x THERON, Hendrik Schalk 1933 Ernst Johannes *12.04.1889 ~ 23.06.1889 [Richmond] t 06.01.1920 x BARNARD, Anna Petronella {geen ks} > doopinskrywing verwys na "Esterhuyspoort" Jacobus Stefanus *07.10.1891 ~ [Richmond,Kaap] 06.08.1966 # [Winburg] t 25.09.1917 x LE ROUX, Margaretha Elizabeth *17.05.1894 17.05.1952 #[Winburg] > sy is d.v. Petrus Johannes le Roux *22-01-1868 x15-04-1891 Albertha Chistina Delport *14-02-1868 Albertha Christina *13.04.1920 [Winburg] 11.12.1892 [Ventersburg] t 22.12.1942 x STEYL, Marthinus Philippus *28.06.1917 [Vrede] 19.12.1992 [Ventersburg] > 1992 adr: Nasina-tehuis vir Bejaardes, Ventersburg. Magdalena Elizabeth *20.09.1928 x GIBSON, Johan David Gideon *27.07.1927 [Marquard] (Gideon) 27.06.1990 Annie *02.03.1894 ~ ??.04.1894 [Richmond] 1956 t 08.04.1913 x VAN NIEKERK, Hendrik *[Ficksburg] 1950 Daniël Francois *06.09.1896 27.02.1900 Christiaan Gert *22.10.1864 (Basie) 31.03.1958 # [Richmond, Kaap] t 06.11.1889 x CONRADIE, Petronella Jacoba *20.10.1861 (c2d5e1f2g6) Willem Johannes *31.07.1890 ~ [Richmond, Kaap] 05.12.1949 x VAN ROOYEN, Louisa Paulina 1933 (Pauline) Christiaan Gert *30.12.1924 x NN, Pearl? > hulle was almal van die ou Rhodesië Cherie Zeta Tannith Jan van Rooyen *05.12.1927 [Richmond, KP] (Jan) 03.06.2009 ! t 12.09.1953 [Lusaka] x JONES, Cathrina Elena *14.07.1933 [Lusaka] > 2001: woon by Danabaai (Mosselbaai); Afskeidsdiens op 08.06.2009 in Metodistekerk, Mosselbaai. Andrè *29.11.1955 [Lusaka] (Andrè) t [Newcastle] x CRONJE, Philma > 2008: woon in Potchefstroom Roger Edmund *06.04.1948 [Lusaka] (Edmund) x NESBIT, Berryce Cayleigh Kristie Louis William ROBBERTZE *23.09.1930 x HATTINGH, Maatje Willemina > i3 Louis William se voorname was moontlik eers "Willem Johannes" by geboorte. Nadat sy moeder in 1933 oorlede is, is hy aangeneem deur sy moeder se suster getroud met ene ROBBERTZE. Louis kry daarna sy aanneem van ROBBERTZE. 2007: hulle woon in Margate in 'n aftree-oord.

[3777] c2d5e1f6g2h1.

[3778] c2d5e1f6g2h1i1.

[3779] c2d5e1f6g2h1i1j1. [3780] c2d5e1f6g2h1i1j1k1. [3781] c2d5e1f6g2h1i1j2. [3782] c2d5e1f6g2h1i1j3. [3783] c2d5e1f6g2h1i1j4. [3784] c2d5e1f6g2h1i2. [3785] c2d5e1f6g2h2. [3786] c2d5e1f6g2h3. [3787] c2d5e1f6g2h4. [3788] c2d5e1f6g2h5.

[3789] c2d5e1f6g2h5i1.

[3790] c2d5e1f6g2h5i2. [3791] c2d5e1f6g2h6. [3792] c2d5e1f6g2h7. [3793] c2d5e1f6g3. [3794] c2d5e1f6g3h1. [3795] c2d5e1f6g3h1i1. [3796] [3797] [3798] [3799] c2d5e1f6g3h1i1j1. c2d5e1f6g3h1i1j2. c2d5e1f6g3h1i1j3. c2d5e1f6g3h1i2.

[3800] c2d5e1f6g3h1i2j1. [3801] [3802] [3803] [3804] [3805] c2d5e1f6g3h1i2j1k1. c2d5e1f6g3h1i2j2. c2d5e1f6g3h1i2j2k1. c2d5e1f6g3h1i2j2k2. c2d5e1f6g3h1i3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 148

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3806] c2d5e1f6g3h1i3j1. [3807] c2d5e1f6g3h1i3j2. [3808] c2d5e1f6g3h1i3j3. [3809] c2d5e1f6g3h2. [3810] c2d5e1f6g3h2i1. [3811] c2d5e1f6g3h2i2. [3812] c2d5e1f6g3h2i3. [3813] c2d5e1f6g3h2i4. [3814] c2d5e1f6g3h2i4j1. [3815] [3816] [3817] [3818] [3819] [3820] [3821] c2d5e1f6g3h2i4j1k1. c2d5e1f6g3h2i5. c2d5e1f6g3h2i6. c2d5e1f6g3h2i7. c2d5e1f6g3h2i8. c2d5e1f6g3h2i9. c2d5e1f6g3h3. Louise Elizabeth ROBBERTZE x VAN DER WALT, NN > 2007: sy werk by die National Health Laboratory Service in Gauteng. Cavell Madge ROBBERTZE Johannes Hendrik ROBBERTZE Christiaan Gert *01.06.1895 ~ 01.09.1895 [Richmond, Kaap] 1962 t 1922/1923 [Glencoe, Natal] x COLLINGS, Dinah Johanna Anne Hilda Catharine *28.02.1924 x NN > kind (1) Ellenor Rossouw (2008: moontlik getroude van) Christiaan Gert *23.06.1925 Thomas George *25.01.1928 Pieter Jacobus *10.08.1929 x VAN DEN BERG, Rachel Johanna *28.06.1943 Pieter Jacobus *20.02.1972 [Klerksdorp] t ??.??.1994 x VAN ROOYEN, Belinda % ??.03.2005 Chris Gerhard Martin *20.05.1998 Johanna Olivia *03.09.1931 William Llewellyn *16.07.1933 Petronella Jacoba *05.03.1937 Yvonne *14.11.1938 Eugene Nielen *08.10.1946 Johanna Pienaar *21.04.1898 ~ 03.07.1898 [Richmond] t 29.01.1936 x BURGER, Jacobus Stephanus > doopinskrywing verwys na "Steilkloof" Magdalena Olivia Elizabeth *11.07.1901 (Olive) ~ [Richmond K.P.] 07.05.1988 [Strand] > ongetroud Maria Elizabeth *13.09.1866 ~ [Richmond, Kaap] 19.04.1955 # [Hanover] x CILLIERS, Charl > sy was moontlik in 'n tweede huwelik met ene Pienaar? Stephanus Jacobus *16.05.1869 ~ [Richmond, Kaap] 28.11.1927 t 13.08.1894 [NGK Murraysburg] x PIENAAR, Maria Magdalena *17.06.1866 ~08.07.1866 [Murraysburg] 1918 tt 16.08.1920 [Beaufort-Wes] xx PIENAAR, Anna Jacoba 02.05.1962 > Geen kinders; met eerste huwelik was hy van Toorfontein, en sy van Stylkloof, Richmond. Jacob Johannes *10.05.1871 ~ 18.06.1871 [Richmond] Johannes Francois *17.08.1873 (Jn) ~ [Richmond, Kaap] 1947 [Durban] t 18.08.1902 [Richmond] x RAATH, Martha Susanna *30.05.1879 1967 [Tzaneen] > met sy troue was hy "boer" op "Stylkloof"; sy van Richmond; d.v. Philippus Arnoldus Christiaan RAATH en Ellen Carolina Stevens Christiaan Gerrit *08.02.1906 x OLIVIER, Magdalena *17.03.1912 Johannes Francois *14.05.1934 dogter Wilhelmina M. *21.09.1877 x THERON, Christiaan Gert Daniël Johannes *30.10.1879 14.07.1963 t 06.04.1903 [NGK Murraysburg] x GIBBS, Louisa Elizabeth *28.07.1878 03.11.1961 > met huwelik was hy 'n boer van Richmond. Christiaan Gert *26.08.1913 x SNYMAN, Martha Joetta Gibbs *26.08.1913 Magdalena Pehmella *30.05.1883 ~ 05.08.1883 [Richmond] > doopinskrywing verwys na "Esterhuyspoort" Jacob Johannes *05.11.1839 22.08.1917 [Murraysburg] t 20.09.1863 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, Hendrina Aletta *05.12.1846 (c2d5e7f2) tt [Aberdeen] xx BOOYSEN, Hendrina Johanna > Hy & sy 1ste vrou was eie neef & niggie. Sy was die dogter van c2d5e7 David Schalk & Anna Maria PIENAAR wat op 13.05.1844 trou. Die verwantskap blyk reeds so in die 1954 geslagsregister, maar sonder haar geboortedatum. Hy koop op 17 Jan. 1889 die plaas Loskop en Klein Loskop van C.J.Burger, en ontvang kaart en transport. Voor hierdie datum het hy en sy familie op Rondawel in die Richmond distr gewoon. Bron: 2001: agterkleinseun C.F.Conradie f7g3h3i2 eienaar van Loskop. Anna Maria *11.08.1864 [Richmond distr] (Annie) ~ 26.09.1864 [Richmond, Kaap] t 06.08.1883 [Richmond] x CONRADIE, Pieter Jacobus *17.11.1860 (c2d5e1f8g1) > met hulle troue was sy van Richmond, en hy was 'n veeboer

[3822] c2d5e1f6g3h4. [3823] c2d5e1f6g4. [3824] c2d5e1f6g5.

[3825] c2d5e1f6g6. [3826] c2d5e1f6g7.

[3827] c2d5e1f6g7h1. [3828] [3829] [3830] [3831] c2d5e1f6g7h1i1. c2d5e1f6g7h1i2. c2d5e1f6g8. c2d5e1f6g9.

[3832] c2d5e1f6g9h1. [3833] c2d5e1f6g9h2. [3834] c2d5e1f6g10. [3835] c2d5e1f7.

[3836] c2d5e1f7g1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 149

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3837] c2d5e1f7g2. van Richmond Pieter Jacobus *03.04.1866 [Richmond distr] ~ 06.05.1866 [Richmond, Kaap] 15.08.1951 [Riebeeck-Oos] t 02.02.1891 [NGK Murraysburg] x VAN DER MERWE, Gertruida Jacomina *23.01.1870 30.08.1937 # [Murraysburg] tt 26.03.1938 [NGK Murraysburg] xx ROSSOUW, Maria Debora *16.05.1869 (Miemie) 1944 {Sy was eers met 'n MALAN getroud, en daarna met 'n VAN HEERDEN} > met 1ste troue was hy van Loskop, en sy was van Allemansfontein. Anna Elizabeth Catharina *20.01.1892 ~ 06.03.1892 [Murraysburg] t 29.06.1925 [NGK Murraysburg] x SIMKIN, Charles Henry William *c.1891 (Charlie) > met huwelik was hy 34jr, wewenaar boer van Dewetshoop, OVS, en sy was 33, ook van Dewetshoop. Jacob Johannes *24.06.1894 ~ 12.08.1894 [Murraysburg] 01.03.1936 [Bloemfontein] t 26.05.1924 [NGK Murraysburg] x VAN DER MERWE, Elizabeth Jacoba *11.12.1897 07.03.1933 > met huwelik was hy 29jr, boer van Kareebosch, Murraysburg, sy was 27jr. Met sy dood was hy 'n wewenaar en boer van 41 jr 8 mnde. Hy is oorlede aan die woning van Ds C.F.Scheepers, Shannon, Bloemfontein, waar sy vader g2 ook teenwoordig was. SK MOOC 6/9/4730 49342. Hy het net een kind. Pieter Jacobus *31.12.1925 [Murraysburg] ~ 31.01.1926 [Murraysburg] 09.10.1996 [Alberton] t 27.02.1954 [Springs, Methodist Church] x MILDENHALL, Elaine Coad *01.07.1924 [Johannesburg] > gewoon in Alberton Pieter Johannes *28.12.1955 [Eshowe] t 26.03.1983 [Alberton] x EBERTSON, Beverley Jane *21.02.1957 Lisa Jane *15.05.1989 Michelle Allyson *04.06.1991 Ann Elizabeth *24.02.1958 [Eshowe] t 26.02.1983 [Alberton] x LOURENS, Hendrik *15.07.19?? > Lourens kinders: (1) Annette Christelle *12/03/1990 12/03/1990 {stilborn} (2) Nerine Adelle *31/08/1991 (3) Lizl Alida *28.08.1993 Carl Francois *12.01.1960 [Eshowe] t ??.12.1998 [Midrand] x WHYTE, Sheree Laura *10.08.1958 Nicole Amber *26.10.1990 Danielle Loren *02.04.1997 Calvin Troy *11.02.2000 Hendrik Schalk van der Merwe *24.12.1895 ~ 26.12.1896 [Murraysburg] 1949 {motorongeluk in Springs} x VAN EEDEN, Christina Johanna 1929 xx VAN DER MERWE, Martha Catharina Pieter Jacobus Cronje *25.03.1900 ~ 03.06.1900 [Murraysburg] [Kitwe, Rhodesië] x BURGER, Anna Sophia Pieter Jacobus Cronje *19.05.1930 {2-ling} ~ 14.09.1930 [Murraysburg] Martha Magdalena *19.05.1930 {2-ling} ~ 14.09.1930 [Murraysburg] Gideon Francois *22.01.1904 ~ 03.04.1904 [Murraysburg] David Schalk *25.01.1868 [Richmond distr] (David) ~ 15.03.1868 [Richmond] 11.08.1950 [Murraysburg] t 25.01.1892 [NGK Murraysburg] x VAN DER MERWE, Jacoba Johanna *19.10.1865 (Kotie) 11.08.1934 xx VAN DEN BERG, Hester > Hulle het op Loskop, distr Murraysburg gewoon. >> Al 3 kinders uit die eerste huwelik Jacob Johannes *06.06.1893 [Murraysburg] (Jaap) ~ 06.08.1893 [Murraysburg] 10.06.1977 [Murraysburg] x VAN DER VEEN, Christina 18.06.1943 [Rhodesië] > Hy het destyds na Rhodesië verhuis, maar het na sy vrou se dood teruggekom, en nog ongeveer 20 jaar op Murraysburg gewoon voor hy daar oorlede & begrawe is. Judith Jacoba *14.09.1921 (Judy) x VAN DER WATT, W.D.G. (Don) > hulle het 2 kinders Enith *21.03.1923 c.1991 [Durban] x KRUMMECK, Richard [Durban] > hulle het 2 kinders Leon *14.06.1928 2000 [Bulawayo] x SMITH, Brenda Ann x GRAY, Peter {Bulowayo} Barry

[3838] c2d5e1f7g2h1.

[3839] c2d5e1f7g2h2.

[3840] c2d5e1f7g2h2i1.

[3841] c2d5e1f7g2h2i1j1. [3842] c2d5e1f7g2h2i1j1k1. [3843] c2d5e1f7g2h2i1j1k2. [3844] c2d5e1f7g2h2i1j2.

[3845] c2d5e1f7g2h2i1j3. [3846] [3847] [3848] [3849] c2d5e1f7g2h2i1j3k1. c2d5e1f7g2h2i1j3k2. c2d5e1f7g2h2i1j3k3. c2d5e1f7g2h3.

[3850] c2d5e1f7g2h4. [3851] c2d5e1f7g2h4i1. [3852] c2d5e1f7g2h4i2. [3853] c2d5e1f7g2h5. [3854] c2d5e1f7g3.

[3855] c2d5e1f7g3h1.

[3856] c2d5e1f7g3h1i1. [3857] c2d5e1f7g3h1i2. [3858] c2d5e1f7g3h1i3. [3859] c2d5e1f7g3h1i3j1. [3860] c2d5e1f7g3h1i3j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 150

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3861] c2d5e1f7g3h2. Jacoba Johanna *30.12.1894 [Murraysburg] ~ 03.02.1895 [Murraysburg] 13.03.1967 [Murraysburg] t 08.01.1917 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, Philippus Jacobus Fouché *20.03.1887 (c2d5e6f15g3) > met t was sy van Loskop, hy was toe 'n boer Allemanskraal, distr Graaff-Reinet. Hulle boer later op Brakvlei, Murraysburg. Barend Johannes *05.08.1898 [Murraysburg] (Bennie) ~ 11.09.1898 [Murraysburg] # [Murraysburg] 21.03.1987 [Port Elizabeth] t 30.01.1930 [Richmond, K.P.] x NAUDE, Marthina Casperina *26.01.1901 [Richmond, K.P.] (Tina) 26.02.1982 [Murraysburg] > gewoon op Loskop, distr Murraysburg David Schalk *12.12.1930 [Richmond, K.P.] (Dawie) ~ 01.02.1931 [Murraysburg, Ds. G.D. du Toit] t 14.10.1957 [Brandvlei] x HUNTER, Gesina Susanna Maria *13.01.1939 [Postmasburg] (Marie) 08.02.2000 xx SIEMERS, Helena Elsa {getroude van voorheen Grobler} > NGKerk Predikant, voltooi studies 1955, georden 1956 Brandvlei, 1960 Grootrivier, 1962 Olifantshoek, 1969 Despatch-Eendrag, 1996 emeritus. 2001: woon op Jeffreysbaai. Gesina Susanna Maria *05.06.1960 [Upington] (Annamarie) ~ [Grootrivier, deur haar vader] t 25.12.1982 [Despatch] x HAYES, Alexander James *21.03.19?? (Alex) > Hayes kinders: (1) Gesina Susanna Maria (Susanmarie) *21Sep86 Bloemfontein; (2) Inez *18Sep92; (3) Carina *28Mrt95 Barend Johannes *17.06.1966 (Bennie) ~ [Olifantshoek, deur sy vader] t 09.01.1988 [Lichtenburg, deur sy vader] x DE NECKER, Susan *09.10.1966 [Lichtenburg] Suné *26.04.1991 [Lichtenburg] ~ [Lichtenburg, deur oupa] Schalk *31.01.1994 [Aliwal-Noord] {2-ling} ~ [Aliwal-Noord, deur oupa] Henk *31.01.1994 [Aliwal-Noord] {2-ling} ~ [Aliwal-Noord, deur oupa] Wilhelm *21.07.1971 [Uitenhage] (Atjie) ~ [Despatch, deur sy vader] 14.10.2004 t [Oudtshoorn] x SNYGANS, Lindie *02.06.1973 > 2004: gewoon by Buitekantstraat 24, Oudtshoorn - boedelberig; SNYGANS kind: (1) Lizelle *02Mrt01 Charl Francois *25.02.1936 [Richmond, K.P.] ~ 03.05.1936 [Murraysburg, Ds. G.D. du Toit] t 29.06.1974 [Beaufort-Wes] x VERWEY, Miranda *09.06.1949 [Upington] > 2000: woon op Loskop, distr Murraysburg; In 2001 was hy waarnemende scriba by die kerkkantoor op Murraysburg, en het in daardie tyd omvattende navorsing gedoen oor doop, lidmaat en graf inskrywings vir alle Conradies sedert die stigting van die gemeente, en die resultate georden in 'n dokument van meer as 20 bladsye vir opname in hierdie geslagsregister. Barend Johannes *05.10.1975 [Beaufort-Wes] (Bennie) ~ 02.11.1975 [Murraysburg, deur sy oom D.S.Conradie] Gertruida Elisabet *03.03.1980 [Graaff-Reinet] (Lise) ~ 27.04.1980 [Murraysburg] Tobias Johannes Petrus *06.02.1984 [Beaufort-Wes] (Tobie) ~ 22.04.1984 [Murraysburg] Wilhelmina Magdalena *10.12.1870 [Richmond distr] ~ 15.01.1871 [Richmond, Kaap] 1936 t 29.05.1895 [NGK Murraysburg] x VAN DER MERWE, Hendrik Schalk xx BRITZ, Johannes Jacobus Lodewikus > Haar SK: VAB MHG 28150. Haar eerste man het op Tierkloof, distr Murraysburg, geboer. Sy was vanaf Loskop. Van der Merwe kinders: (1) Jacoba Johanna *09Aug01 ~07Mei02 Murraysburg; (2) Wilhelmina Magdalena *16Des10 ~05Feb11 Murraysburg Jacob Johannes *26.11.1872 [Richmond distr] (Jaap) ~ 25.12.1872 [Richmond, Kaap] [Graaff-Reinet] t 27.09.1898 x DU PLESSIS, Anna tt 12.03.1922 [NGK Murraysburg] xx VAN DER MERWE, Catharina Jacoba *c.1871 {sy voorheen getroud met 'n VAN ZYL} > geen kinders. Met 2de huwelik was hy wewenaar boer van Murraysburg (51jr) en sy 52jr.

[3862] c2d5e1f7g3h3.

[3863] c2d5e1f7g3h3i1.

[3864] c2d5e1f7g3h3i1j1.

[3865] c2d5e1f7g3h3i1j2. [3866] c2d5e1f7g3h3i1j2k1. [3867] c2d5e1f7g3h3i1j2k2. [3868] c2d5e1f7g3h3i1j2k3. [3869] c2d5e1f7g3h3i1j3.

[3870] c2d5e1f7g3h3i2.

[3871] c2d5e1f7g3h3i2j1. [3872] c2d5e1f7g3h3i2j2. [3873] c2d5e1f7g3h3i2j3. [3874] c2d5e1f7g4.

[3875] c2d5e1f7g5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 151

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3876] c2d5e1f7g6. Hendrina Alettha *25.05.1875 [Richmond distr] ~ 27.06.1875 [Richmond, Kaap] 09.11.1945 # [Dewetsdorp, OVS] t 11.06.1894 [NGK Murraysburg] x DU PLESSIS, Hendrik Philippus *20.01.1872 28.12.1932 > sy SK: VAB MHG 24679. Met huwelik was sy 19jr en van Loskop, hy was 22jr, en boer van Elandskloof. Petronella Jacoba *09.07.1877 [Richmond distr] ~ 16.09.1877 [Richmond, Kaap] 1946 # [Hanover, Noord-Kaap] t 02.05.1899 [NGK Murraysburg] x ACKERMAN, Johannes Jacobus *09.04.1879 (Johan) 28.09.1953 #[Hanover, Noord-Kaap] > Hy was 20jr, en 'n boer van Steenkampfontein, Hanover. Sy was 21jr, en hulle is getroud in die ouerwoning te Loskop. Willem Johannes *05.08.1880 [Richmond distr] ~ 13.09.1880 [Richmond, Kaap] 01.03.1883 Christiaan Gert *18.03.1885 [Richmond distr] ~ 01.05.1885 [Richmond, Kaap] 19.08.1950 t 16.02.1909 x DU PLESSIS, Aletta Elizabeth > Hy is op 5 Mrt 1904 in die Murraysburg NGK aangeneem en op 2 Apr 1904 voorgestel toe hy 19jr oud was. Sy lidmaatskap is op 'n onbekende oorgeplaas datum na Senekal, waar hy later gewoon het. Maria Aletta *02.03.1927 x VAN RENSBURG, Johan Jacob {van Petrusburg & Jagersfontein} Schalk Willem *30.12.1888 [Richmond distr] ~ 27.01.1889 [Richmond, Kaap] 17.12.1960 # [Dewetsdorp] x DU TOIT, Helena Catharina (Helen) *27.05.1888 06.03.1977 #[Dewetsdorp] > sy doopinskrywing verwys na "Rondabelsfontein". Moontlik was dit waar die wyksbyeenkoms was, en die doop bedien is. Hy het later in die Dewetsdorp distrik gewoon. Gertruida Hendrina Johanna *05.08.1911 ~ 20.08.1911 [Murraysburg] Cornelius Johannes *24.10.1841 (Kerneels) 29.12.1921 t 20.06.1859 [Richmond] x GROVÉ, Petronella Jacoba 1863 {d/v Jacobus Grové van Richmond} xx BLOMERUS, Catharina Gertruida *11.08.1843 13.04.1918 xxx SPIES, Emmerentia Jacomina *[Oudtshoorn] 1957 {Wed. van Ignatius Michael Zaaiman 1917} > Hy is die stamvader van Kenhardt se Conradies. met sy eerste troue word sy beroep as "veeboer" aangegee; hy het op "Rondabelfontein" by Richmond geboer. SK KAB MOOC 6/9/2239 227 Pieter Jacobus *17.11.1860 {kind van 1ste vrou} ~ [Richmond, Kaap] 21.03.1936 t 06.08.1883 [Richmond] x CONRADIE, Anna Maria *11.08.1864 (c2d5e1f7g1) (Annie) > Met sy troue was hy "veeboer" van Richmond, en sy afkomstig van Richmond. Hulle het op die plaas "Rondawels", (die eerste doopregisters verwys na "Rondabelfontein") by Richmond geboer, en het later na Kenhardt distrik getrek. Die kinders het hom as "Oupa Steynsput" geken. Cornelius Johannes *05.07.1884 [Rondawels, Richmond] ~ 16.12.1883 [Richmond] 07.12.1974 [Bloemfontein] t [Kenhardt] x LACOCK, Maria Magdalena Elizabeth *06.01.1890 17.10.1978 [Bloemfontein] > doopinskrywing verwys na "Rondabelsfontein" Hulle het in 1942 na Bloemfontein verhuis Pieter Jacobus *10.02.1913 x STADLER, Cornelia Gertruida Susanna *20.04.1908 [Kakamas] 15.03.2001 [Bfn] > Gee 45 jr onderw., woon in Bfn. sedert 1949, 1978:tree af af onderh. Shannon H.S., 2002:in aftree-oord Westerbloem. Johan Cornelius *14.11.1941 x JOUBERT, Susara Johanna *17.09.1942 (Sjaan) Pieter Jacobus *27.07.1965 x CROUCAMP, Hannelie *07.02.1973 > Beroep: Speurder - Randburg. Joubert Pieter Gideon *10.10.1966 x SWART, Denise *27.07.1965 {geen k.} xx KNOTZER, Claudia {1 k.} Stephan Joubert Johan *31.01.1969 x ROODT, Jolandé *01.11.1973 Riaan Stadler *28.12.1972 x GOOSEN, Joleen > Beroep:

[3877] c2d5e1f7g7.

[3878] c2d5e1f7g8. [3879] c2d5e1f7g9.

[3880] c2d5e1f7g9h1. [3881] c2d5e1f7g10.

[3882] c2d5e1f7g10h1. [3883] c2d5e1f8.

[3884] c2d5e1f8g1.

[3885] c2d5e1f8g1h1.

[3886] c2d5e1f8g1h1i1.

[3887] c2d5e1f8g1h1i1j1. [3888] c2d5e1f8g1h1i1j1k1. [3889] c2d5e1f8g1h1i1j1k2. [3890] c2d5e1f8g1h1i1j1k2l1. [3891] c2d5e1f8g1h1i1j1k3. [3892] c2d5e1f8g1h1i1j1k4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 152

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3893] c2d5e1f8g1h1i1j2. [3894] c2d5e1f8g1h1i2. [3895] c2d5e1f8g1h1i3. [3896] c2d5e1f8g1h1i4. Elektrisiën - Wellington. Cornelia Gertruida *06.12.1944 t 25.03.1967 x VAN BLERK, Frederik Carel {Vryheid, Natal} Elizabeth Fredrieka *11.10.1914 (Bessa) 20.07.1997 t 18.04.1937 x KOTZE, Izak Albertus 1953 xx DE WET, Pieter J van Aarde Anna Maria *04.06.1916 (Annatjie) x DE VRIES, Hermanus MacDonald *22.03.1908 Wilhelmus Jacobus *15.03.1918 [Kakamas?] (Willie) t 21.12.1946 x JACOBS, Susanna Johanna Petronella *08.02.1919 (Susan) > 2004: woonagtig Bloemfontein. Hy was op Jacobsdal in die skool. Begin in 1935 in Bloemfontein werk. Conradie, 'n bekende meubelfabrikant, was 'n vakleerling by "oubaas" Henry Goddard, 'n Skot, en het in 1945 sy eie onderneming, Conradie en Conradie, in Kerkstraat begin. Hy het later sy tegniese onderwysdiploma met korrespondensie van die Witwatersrandse Tegniese Kollege begin. Later het hy die graad B.Com. aan die destydse Universiteitskollege van die Oranje- Vrystaat (UKOVS) behaal. Sy onderneming het uitgebrei en in 1947 het hy 'n meubelfabriek in Hamilton gebou. Hy het 35 jaar lank elke jaar die departement van bosbou se houtveilings bygewoon en het in die maak van meubels van inheemse hout gespesialiseer. Van sy meubels is in die hele Suid-Afrika, die destydse Rhodesië (nou Zimbabwe), Europa en Amerika verkoop. In 1983 het hy uitgetree en alles verkoop. Daarna het hy weens asma en hooikoors "nie weer 'n stukkie houtwerk gedoen nie". Vanaf 1957 was hy 20 jaar lank ononderbroke stadsraadslid. Hy en sy vrou was ook twee en 'n half jaar lank burgemeesterspaar.Susan is 'n oud kindertuinonderwyseres van die Dr. Viljoen-skool. [Bron: Volksblad 12/10/2004] Cornelius Johannes Pieter *05.01.1950 [Bloemfontein] (Neels) 15.11.2007 t 03.12.1977 [Berg-en-Dal gemeente,Bfn.] {Dubbeltroue j2} x KOORTS, Jeanet *24.11.1956 > 2004: beide is mediese dokters, hy is verbonde aan departement huisartskunde aan die UV, Bloemfontein. 2007 adr: 4 Erns Jansen Street, Bloemfontein. Wilhelmus Jacobus *19.03.1980 (Wim) Marrigje Marianne *12.06.1982 (Marianne) Susann JP *01.04.1986 (Susan) > Haar eerste naam word met "nn" beëindig, haar tweede naam in ID boek is "JP" afkomstig van "Johanna Petronella". 2004: leerling by Hoër Meisieskool Oranje in Bloemfontein. Pieter Jacobus *03.03.1953 [Bloemfontein] t 03.12.1977 [Berg-en-Dal gemeente Bfn.] {Dubbeltroue j1} x JACOBS, Gertruida Anna Johanna *19.03.1956 (Gerrie) {van Soutpan naby Bloemfontein} > Beroep 2004: Hy is Huisarts op Odendaalsrus. Wilhelmus Jacobus *20.04.1981 (Willie) David Louwrens *16.02.1983 (Dawid) Hendrina Jacomina *15.01.1984 (Jacolein) Susanna Johanna Petronella *20.02.1988 (Sanelle) Cornelius Johannes *20.04.1921 17.06.1937 Maria Magdalena Cornelia *16.01.1924 (Cora) x DU TOIT, Thomas Naude *01.12.1923 xx STRYDOM, Daniël Johannes *01.08.1916 > 1985 op Koringberg gewoon, 1999 in Huis Aristea, Durbanville. Jacob Johannes *28.09.1927 jonk Johannes Frederik *18.10.1930 jonk Hendrina Aletta *05.08.1886 ~ [Richmond, Kaap] x LIEBENBERG, Gert Petronella Jacoba *16.08.1888 ~ 14.10.1888 [Richmond, Kaap] x ROSSOUW, Gert > doopinskrywing verwys na "Rondabelsfontein" Jacob Johannes *17.02.1891 ~ 05.04.1891 [Richmond, Kaap] klein > doopinskrywing verwys na "Rondabel" Pieter Jacobus *13.05.1892 of 03.07.1894 ~ 03.07.1892 [Richmond] klein > doopinskrywing verwys na

[3897] c2d5e1f8g1h1i4j1.

[3898] c2d5e1f8g1h1i4j1k1. [3899] c2d5e1f8g1h1i4j1k2. [3900] c2d5e1f8g1h1i4j1k3.

[3901] c2d5e1f8g1h1i4j2.

[3902] [3903] [3904] [3905] [3906] [3907]

c2d5e1f8g1h1i4j2k1. c2d5e1f8g1h1i4j2k2. c2d5e1f8g1h1i4j2k3. c2d5e1f8g1h1i4j2k4. c2d5e1f8g1h1i5. c2d5e1f8g1h1i6.

[3908] c2d5e1f8g1h1i7. [3909] c2d5e1f8g1h1i8. [3910] c2d5e1f8g1h2. [3911] c2d5e1f8g1h3. [3912] c2d5e1f8g1h4. [3913] c2d5e1f8g1h5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 153

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3914] c2d5e1f8g1h6. "Rondabel" David Schalk *03.07.1893 ~ ??.10.1893 [Richmond] 21.06.1975 # [Rebecca str begraafplaas, Pretoria] t 17.03.1924 x ROETS, Catharina Maria *18.07.1897 12.02.1962 > Sy grafsteen sê moontlik 03.07.1894. Catharina Maria *30.12.1926 Anna Maria *19.02.1932 Pieter Jacobus *21.10.1934 [Kenhardt] (Pieter) t 13.07.1957 [Pretoria, deur Wyle Prof HDA du Toit] x HENDRIKS, Helene Sarah Yvonne *21.08.1934 [Pretoria] (Yvonne) > 2001: Hulle is sendelinge in die Fillipyne. Dr. Conradie is verbonde aan die Asia Pacific Theological Seminary in Baguio City. Hy het sy onderwys diploma verkry aan die onderwys kollege in Pretoria, en het later die kwalifikasies B.A., B.Ed., M.A., D.Ed. almal via UNISA verkry. Theresa Stephanie *20.08.1960 t [België] x VAN BIERVLIET, Rudy > 2001: woon in België; Van Biervliet kinders: (1) Marijke Yvonne; (2) Erik Marlene *09.05.1962 06.09.1983 [België] Gretna Thea *23.09.1966 > 2001: ongetroud Elizabeth *28.01.1937 Anna Maria *11.11.1896 ~ [Kenhardt] Zacharias Blomerus *23.12.1899 [Pretoria] t ??.03.1934 x SNEIDERS, Christina Johanna *11.11.1903 Pieter Frederik *22.10.1936 (Pieter) x NN, Marie > Ds. NGK. studies voltooi 1964; 1965 georden Masjonaland-Nyashanu, 1966 Salisbury, 1969 NGKA Mafikeng, 1973 NGK Verre Noorde, 1976 Suiderhof, 1985 Witbank - Kapelaan Dept. Korrektiewe Dienste, 1993 Demissie, Emeritus 2002. Ester Jakobus Marianna x THERON, Philippus Francois 04.08.1942 [George] (Flip) > Hy tree 2003 af as professor by die Kweekskool, Stellenbosch Hulle het 4 seuns en 2 dogters. Willem Johannes *12.12.1902 [Murraysburg] (Willie) 14.05.1970 # [Kenhardt] t 27.04.1936 [NGK Kenhardt] x WILSON, Johanna Adriana Maria *26.06.1910 [Williston] 12.07.1974 #[Kenhardt] > met huwelik was hy van die plaas Steynsput en sy van die plaas Melkbosvlei volgens kennisgewing in die Kerkbode van 15 Apr 1936. Johanna Adriana Maria *09.10.1937 x HAVENGA, Danie Anna Maria *19.07.1940 x FARRELL, John Henry Pieter Jacobus *21.09.1944 [Kenhardt] (Kobus) t 10.09.1966 [Vryburg] x OBERHOLSTER, Isabella Frederika *20.04.1945 [Vryburg] (Isobel) > 2000: woon in Bellville. Willem Johannes *20.06.1967 [Kenhardt] (Wim) t 21.07.1990 [Hermanus] x HENN, Anneline *20.09.1966 [Hermanus] > 2001: woon in Worcester; is voornemens om in 2002 weer op die familieplaas Steynsput, Kenhardt te gaan boer. Anyá *14.01.1991 [Hermanus] Willem Johannes *07.01.1993 [Hermanus] (Wihann) Giliam Johanne Philippus *05.06.1969 [Kenhardt] t [Durbanville] x RAFFERTY, Anna El-Marië *19.06.1970 [Kenhardt] t [Bloubergstrand] x FARRELL, Nicé Pieter Jacobus *22.02.1974 [Kenhardt] Maria Elizabeth *31.05.1907 x WILSON, Kruger Zacharias, klein Cornelius Johannes *07.05.1881 [Richmond] (George) ~ 12.07.1881 [Richmond] 24.06.1965 t 20.12.1909 x LIEBENBERG, Maria Gertruida Barendina *05.03.1881 [Putsonderwater] (Miemie) 27.08.1978 > gewoon op Steynsput, Kenhardt. hy het sy noemnaam as kleuter gekry omdat hy gestap het soos 'n plaaslike Joodse smous met die naam "George" {bron = h6}. Cornelius Johannes *15.11.1911 (Corrie) 04.01.2005 x ADENDORF, Erna D. *12.02.1916 > Gewoon naby Malgas,

[3915] c2d5e1f8g1h6i1. [3916] c2d5e1f8g1h6i2. [3917] c2d5e1f8g1h6i3.

[3918] c2d5e1f8g1h6i3j1. [3919] [3920] [3921] [3922] [3923] c2d5e1f8g1h6i3j2. c2d5e1f8g1h6i3j3. c2d5e1f8g1h6i4. c2d5e1f8g1h7. c2d5e1f8g1h8.

[3924] c2d5e1f8g1h8i1.

[3925] c2d5e1f8g1h8i1j1. [3926] c2d5e1f8g1h8i1j2. [3927] c2d5e1f8g1h8i1j3.

[3928] c2d5e1f8g1h9.

[3929] c2d5e1f8g1h9i1. [3930] c2d5e1f8g1h9i2. [3931] c2d5e1f8g1h9i3.

[3932] c2d5e1f8g1h9i3j1.

[3933] c2d5e1f8g1h9i3j1k1. [3934] c2d5e1f8g1h9i3j1k2. [3935] c2d5e1f8g1h9i3j2. [3936] c2d5e1f8g1h9i3j3. [3937] [3938] [3939] [3940] c2d5e1f8g1h9i3j4. c2d5e1f8g1h10. c2d5e1f8g2. c2d5e1f8g3.

[3941] c2d5e1f8g3h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 154

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3942] c2d5e1f8g3h1i1. [3943] c2d5e1f8g3h1i2. [3944] c2d5e1f8g3h1i3. [3945] [3946] [3947] [3948] c2d5e1f8g3h1i3j1. c2d5e1f8g3h1i3j2. c2d5e1f8g3h1i3j3. c2d5e1f8g3h2. Breërivier, Swellendam. 2005 adr: 11 Bergville Retirement Village, Denneoord, George. Bardene *05.03.1949 x MOODIE, B.D.W. *19.10.1946 Theresa *28.05.1951 x CARTMILL, C.J. *18.04.1950 Cornelis Johannes *13.10.1954 (Corrie/Bundu) x VISSER, Diana *16.02.1959 17.01.2005 > 2005: woon op Die Plaas Bundu, Marydale, 8910 Tania *26.06.1984 Elzaan *03.03.1987 Cornelis Johannes *30.05.1990 Gertruida Aletta *29.05.1913 [Kenhardt] > 2000: het nie getrou nie Johannes Jacobus *20.05.1916 (Jannie) 28.07.1941 > Hy was Luitenant 103248, verbonde aan SALM 1 eskader, en het as vlieënier gesterf in W.O. II te Sidi-Barrani, aan die kus in noord-wes Egipte. Sy graf is later verskuif na 'n sentrale begraafplaas (2046 oorlogsgrafte) by Halfaya Sollum, ook aan die kus, ongeveer 12 km van die grens met Libië. Catharina Aletta *16.06.1919 [Kenhardt] x PRETORIUS, Botha Frederick *29.09.1904 [Calitzdorp] 23.11.1995 > Pretorius kinders: (1) George; (2) Botha Maria Gertruida *16.06.1919 (Ria) 2001 t 12.12.1946 x VAN ZYL, Izak Jacob *12.12.1912 05.01.1959 > hy was boer te Stuurmanskuil, De Aar; 2001 adr: Sonder Sorge Tehuis, De Aar Van Zyl kinders: (1) Izak; (2) Marinda; (3) Niel Zacharias Blomerus *05.04.1924 [Kenhardt] (Blomerus/Meres) x PRETORIUS, Magdalena Catherina *29.05.1929 [Aliwal-Noord] (Dalene) > 2000: woon op Kenhardt Cornelis Johannes *06.09.1956 [Kenhardt] (George) t [Robertson] x CONRADIE, Alida Maria *17.09.1959 (Almarie) (c1d5e1f3g6h6i1j?) > NGK Predikant, georden 1985 Oudtshoorn, 1996 Postmasburg sy is d/v Jacobus Francois (Ashton); oupa was Willem Christoffel (Montagu). Therese *28.03.1991 Eleine *20.08.1994 Paul Philippus *22.06.1961 [Kenhardt] (Paul) x SCHEEPERS, Sarah Johanna *25.01.1971 (Hannah) Zacharias Blomerus *23.04.1994 (Zeaun) Cornelis Johannes *08.10.1996 Zacharias Blomerus *19.09.1964 [Kenhardt] (ZB) > 2000: ongetroud Gabriël Frederik *25.07.1929 (Ariel) 24.09.1991 # [Kenhardt] x HORN, Magrieta *06.05.1940 (Magriet) Johannes Lodewikus *15.02.1844 24.03.1919 [Allemansfontein, Hanover] t 24.08.1863 [Richmond] x PIENAAR, Magdalena Elizabeth *18.07.1847 ~08.08.1847 [Richmond] tt 28.09.1868 [Richmond] xx CONRADIE, Johanna Catharina (c2d5e7f3) *01.05.1850 11.03.1920 > met sy 2de troue was hy wewenaar; sy beroep was veeboer van Richmond, JC word aangegee as dogter van "David Schalk van Murraysburg". Hulle was dus niggie & neef. Aletta Elizabeth *04.11.1865 ~ 11.03.1866 [Richmond] 06.09.1935 # [ou begraafplaas, Parys] x PIENAAR, Daniël xx WILLIAMS, NN > sy het kinders. Pieter Jacobus *26.09.1867 ~ [Richmond] 1921 [Pietermaritzburg] x VAN DER LINDE, Maria Elizabeth 1900 xx VAN WIJNGAARDT, Cornelia Magdalena Elizabeth > SK = MSCE 6395/1921 Margaretha x DEMPERS, NN Johannes Lodevicus 1923 {ongetroud} > SK = MSCE 8503/1923 Tjaart Nicolaas *23.10.1895 (Kuruman) ~ [Hanover] x NN {geen ks} Pieter Jacobus Cronje *10.02.1900 [Steynsrus] (Pieter) 26.07.1974 # [Parys, ou begraafplaas] t 04.01.1933 x MARITZ, Maria Catharina *03.07.1901 [Niekerkshoop] (Maria) 1983 Pieter Jacobus Cronje *27.06.1934 t 04.12.1959 x DU

[3949] c2d5e1f8g3h3.

[3950] c2d5e1f8g3h4. [3951] c2d5e1f8g3h5.

[3952] c2d5e1f8g3h6.

[3953] c2d5e1f8g3h6i1.

[3954] c2d5e1f8g3h6i1j1. [3955] c2d5e1f8g3h6i1j2. [3956] c2d5e1f8g3h6i2. [3957] c2d5e1f8g3h6i2j1. [3958] c2d5e1f8g3h6i2j2. [3959] c2d5e1f8g3h6i3. [3960] c2d5e1f8g3h7. [3961] c2d5e1f9.

[3962] c2d5e1f9g1. [3963] c2d5e1f9g2.

[3964] c2d5e1f9g2h1. [3965] c2d5e1f9g2h2. [3966] c2d5e1f9g2h3. [3967] c2d5e1f9g2h4.

[3968] c2d5e1f9g2h4i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 155

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[3969] [3970] [3971] [3972] [3973] [3974] [3975] c2d5e1f9g2h4i1j1. c2d5e1f9g2h4i1j2. c2d5e1f9g2h4i1j2k1. c2d5e1f9g2h4i1j2k2. c2d5e1f9g2h4i1j3. c2d5e1f9g2h4i1j4. c2d5e1f9g2h4i2. PLESSIS, Sophia Johanna (Sona) Elmien *24.09.1961 x VOSTER, Hannes Pieter Jacobus *24.09.1963 x NN, Génie Liandri Ansone Tjaart Andries *29.10.1967 x NN, Adri Marius *11.11.1971 x NN, Kezanne Johannes Christoffel *20.03.1939 [Boetsap, Dist Barkley-Wes] (Hannes) t 01.02.1964 [Odendaalsrus] x ACKERMAN, Jeanette *10.08.1944 [Kroonstad] (Jeanette) > 2000: woon op Hennenman Pieter Jacobus Cronje *07.05.1965 [Welkom] (Pieter) t 19.12.1987 [Welkom] x STEVENS, Maria Catharina *19.02.1966 (Riana) Jeanria Johannes Christoffel (Janco) Schalk Johannes *03.10.1967 [Welkom] (Schalk) t 12.12.1998 [Hennenman] x CROUS, Esmarie *22.04.1972 Johannes Christoffel *10.05.1971 [Welkom] (Johan) t 02.11.1997 [Delmas] x CHAMBERS, Analien *09.04.1976 Gert Stephanus *27.02.1902 {kind by 2de vrou} 06.12.1930 # [ou begraafplaas, Utrecht] > SK = MSCE 16357/1930 Magdalena Maria Elizabeth *13.10.1912 x DEMPSEY, NN {emigreer na Engeland} Willem, klein Anna Maria *16.07.1869 ~ 17.10.1869 [Richmond] x ESTERHUIZEN, Andries David Schalk *28.08.1870 ~ 25.09.1870 [Richmond] Stephanus Lodewikus *09.10.1871 ~ 03.12.1871 [Richmond] Wilhelmina Magdalena x STRUWIG, Willem Schalk Willem *19.05.1882 [Dassiefontein] 26.11.1962 # [Douglas] t 25.01.1904 x DU TOIT, Susanna Maria Magdalena *06.02.1854 [Zaaifontein] 26.11.1959 # [Douglas] Johannes Lodewikus *07.04.1905 t 03.07.1933 x SNYMAN, Johanna Maria *11.10.1907 Susanna *16.07.1934 t 31.01.1954 x NEL, Daniël Jacobus Johanna Lodewikus *09.10.1937 t 27.03.1959 x SCHEEPERS, Cornelius J. Schalk Willem *25.02.1945 t 17.12.1966 x LESSING, Catharina S. Johannes Lodewikus *18.10.1967 Helena *28.06.1970 Roelof Petrus *20.10.1906 18.05.2001 # [De Aar] x MULLER, Susanna E. 14.09.1980 #[De Aar] Schalk Willem Daniël Roelof Petrus Anna Catharina *22.06.1909 t 06.10.1927 x MARAIS, Andries Francois Johanna Catharina *21.04.1912 t 23.03.1937 x PRINGLE, Dodds Stuart *14.02.1889 14.08.1966 [Kimberley] > PRINGLE kinders: (1) Marion Loveday (Lovie) *17/03/1938 [Vogelstruispan] (2) Alexander Roberts (Buks) *28/06/1939 [Vogelstruispan] (3) Violet (Winnie) *01/11/1942 (4) Schalk Willem Conradie (Corrie) *16/03/1945 (5) Magdalena *18/05/1947 [Vogelstruispan] (6) William (Willem) *13/08/1948 (7) Johannes Lodewikus *07/08/1953 Susanna Maria Magdalena *19.04.1915 t 1937 x PRINGLE, William Leonard (Scotty) Martha Sophia *05.09.1917 x SMITH, Frank Schalk Willem *14.11.1919 {Stilfontein} x CELLIERS, Susanna Schalk Willem Jan Maryna Maria Magdalena *03.06.1921 x VAN WYK, Matthys > Afgetree by: PORT ELIZABETH, WARBLER 3; VAN WYK kind: (1) Matthys Conelius VAN WYK *10/05/1945 Christina Gertruida *25.10.192? x GREYLING, Pieter

[3976] c2d5e1f9g2h4i2j1. [3977] c2d5e1f9g2h4i2j1k1. [3978] c2d5e1f9g2h4i2j1k2. [3979] c2d5e1f9g2h4i2j2. [3980] c2d5e1f9g2h4i2j3. [3981] c2d5e1f9g2h5. [3982] c2d5e1f9g2h6. [3983] c2d5e1f9g3. [3984] c2d5e1f9g4. [3985] c2d5e1f9g5. [3986] c2d5e1f9g6. [3987] c2d5e1f9g7. [3988] c2d5e1f9g8.

[3989] c2d5e1f9g8h1. [3990] c2d5e1f9g8h1i1. [3991] c2d5e1f9g8h1i2. [3992] c2d5e1f9g8h1i3. [3993] c2d5e1f9g8h1i3j1. [3994] c2d5e1f9g8h1i3j2. [3995] c2d5e1f9g8h2. [3996] [3997] [3998] [3999] c2d5e1f9g8h2i1. c2d5e1f9g8h2i2. c2d5e1f9g8h2i3. c2d5e1f9g8h3.

[4000] c2d5e1f9g8h4.

[4001] c2d5e1f9g8h5. [4002] c2d5e1f9g8h6. [4003] c2d5e1f9g8h7. [4004] c2d5e1f9g8h7i1. [4005] c2d5e1f9g8h7i2. [4006] c2d5e1f9g8h8. [4007] c2d5e1f9g8h9.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 156

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4008] c2d5e1f9g8h10. [4009] c2d5e1f9g8h11. [4010] c2d5e1f9g8h12. [4011] c2d5e1f9g9. [4012] c2d5e1f9g10. [4013] c2d5e1f9g11. [4014] c2d5e1f9g11h1. [4015] c2d5e1f9g11h2. [4016] c2d5e1f9g11h3. [4017] c2d5e1f10. [4018] c2d5e1f10g1. Barendina *17.11.192? x CELLIERS, Daniël Dalina Charlotte Stefina *13.11.1928 x DONALDSON, Joe Susanna Maria Magdalena *29.07.1933 {Aangenome} 1989 x STRUWIG, Andries > Struwig kinders: (1) Pieter; (2) Schalk; (3) Andries; (4) Etienne. Johanna Catharina x DU TOIT, Jan Martha Sophia klein Christiaan Gert *03.04.1889 t 16.05.1910 x PIENAAR, Martha Johanna Martha Christina *14.02.1911 t 18.12.1934 x PIENAAR, Pieter Jacobus Johannes Lodewikus *25.01.1921 17.06.2003 t 25.01.1941 x WESSELS, Anna Maria > 2003 adres van boedel: Beststraat 6, Klerksdorp. Johanna Catharina *02.03.1928 14.06.1928 Jacobus Gustavus *13.05.1846 [Noupoort] t 18.04.1864 [Richmond] x GROVÉ, Magdalena Elizabeth > met sy troue was hy 'n "veeboer" Pieter Jacobus *10.04.1865 ~ [Richmond, Kaap] 13.10.1935 # [Kakamas] t 08.05.1893 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Maria Debora *11.08.1867 05.12.1944 #[Kakamas] > gewoon te Kafferskraal, distr Richmond. Petronella Jacoba *05.09.1895 ~ 20.10.1895 [Murraysburg] 28.06.1964 # [Woltemade, Maitland] > grafsteen gee geboorte as *05.09.1896 Magdalena Elizabeth *19.06.1898 Jacobus Gestafus *25.08.1902 Gabriël Rossouw *22.03.1907 Daniël Johannes *12.03.1911 Daniël Johannes *11.05.1867 ~ [Richmond] [Murraysburg] t 23.10.1899 [NGK Murraysburg] x LIEBENBERG, Esther Gertruida 1934 xx VAN DER MERWE, Sara > Hulle is in die pastorie getroud. Hy was 'n boer. Geen kinders. Susanna Jacomina Margaritha *28.04.1870 ~ 14.08.1870 [Richmond] Wilhelmina Magdalena *01.03.1873 ~ [Richmond, Kaap] t 22.04.1895 x VOS, Jan Hendrik Magdalena Elizabeth *27.05.1875 ~ [Richmond, Kaap] t 06.10.1902 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Petrus Jacobus > Hulle is getroud in haar ouerwoning op Murraysburg. Hy was 'n boer van Uitvlughtfontein, Victoria-Wes. Jacoba Christina *17.09.1879 t 21.06.1910 x RAUBENHEIMER, Petrus Jacobus 1957 Maria Cornelia Elisabeth *17.02.1882 ~ 12.03.1882 [Richmond] 28.07.1972 [Mariental, Namibië] t 21.12.1903 [NGK Murraysburg] x KRIEL, Pieter Andries Grove > sy is "gedoopt aan huis". Met haar troue in die pastorie op Murraysburg was sy afkomstig van Swartbosch, en haar man was 'n boer van Giffontein. By haar dogter se doop in 1909 op Murraysburg, word haar 2de naam opgeteken as "Magdalena" ipv "Cornelia". By die 2de doop word "Cornelia" wel gebruik soos sy gedoop was in 1882. Kriel kinders gedoop op Murraysburg: (1) Susanna Margaretha Petronella *27Mei09 ~12Des09; (2) Jacobus Gustavus *12Jul11 ~08Okt11 Stephanus Abraham *07.02.1885 (Fanie) ~ 22.03.1885 [Richmond] 23.08.1978 # [Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] t 25.12.1933 x MOUTON, Anna Louisa *05.11.1905 (Annie) 27.11.1994 #[Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] > doopinskrywing verwys na "Osfontein"? Frederich Gustav *08.11.1934 t 26.03.1957 [Stellenbosch] x LIEBENBERG, Ella Dorothea % 1974 tt 06.09.1975 [Pietermaritzburg] xx HAWKSLEY, Alison Mary > Hy was 'n RSA diplomaat in verskeie lande Stéfan Gustav *17.06.1961 [Athene, Griekeland] x NN, Maryna Anine *18.02.1991 [Pretoria]. Melina *21.03.1964 [Keulen, Duitsland] Frederich Peter *28.08.1967 [Hamburg, Duitsland] Christopher Robert *03.10.1980 [Bonn, Duitsland] Pieter Daniël Gustav *24.11.1941 [Stellenbosch] {Ds.}

[4019] c2d5e1f10g1h1. [4020] [4021] [4022] [4023] [4024] c2d5e1f10g1h2. c2d5e1f10g1h3. c2d5e1f10g1h4. c2d5e1f10g1h5. c2d5e1f10g2.

[4025] c2d5e1f10g3. [4026] c2d5e1f10g4. [4027] c2d5e1f10g5.

[4028] c2d5e1f10g6. [4029] c2d5e1f10g7.

[4030] c2d5e1f10g8.

[4031] c2d5e1f10g8h1.

[4032] c2d5e1f10g8h1i1. [4033] [4034] [4035] [4036] [4037] c2d5e1f10g8h1i1j1. c2d5e1f10g8h1i2. c2d5e1f10g8h1i3. c2d5e1f10g8h1i4. c2d5e1f10g8h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 157

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

t 3.12.1996 [Stellenbosch] x HOFMEYR, Anna *05.10.1942 [Johannesburg] > 2008: Afgetrede NG Kerk predikant, voltooi studies 1966, georden 1967 Bellville, 1970 Eerste Vesting (kpln SAW), 1975 Potchefstroom-Oos, 1987 Overkruin. 2008 kontak: anna.conradieBYabsamail.co.za / 012 543 0762 / 082 390 7771 Riana [Kaapstad] *13.02.1968 t 24.02.1996 [Pretoria] x KRUGER, Theuns *26.06.1969 [Nylstroom] > 2008 kontak: riana.krugerBYdwaf.gov.za / 082 925 7436 > Kruger kinders: (1) Danie Lourence Campher *31.06.1989 [Pretoria] (2) Louise *09.04.1997 [Pretoria] Abraham Stephanus *13.01.1970 [Bellville] (Braam) t 06.05.1995 [Pretoria] x BOSMAN, Hanri *20.12.1972 [Pretoria] > 2008 kontak: braam.conradieBYgmail.com / 083 271 5078 Amy *24.02.1999 [Pretoria] Sonja *08.12.2004 [Pretoria] Servaas Hofmeyr *13.11.1971 [Bloemfontein] (Vaas/Vasie) t 11.02.1999 [Auckland, New Zealand] x HASSETT, Stephanie Lee *07.01.1969 > 1999: they live in Auckland, New Zealand, 2008 contact: vaas.conradieATgmail.com Lily Beatrice *22.03.1998 [Auckland, New Zealand] Hannah Rose *11.12.1999 [Auckland, New Zealand] Isabella Daisy *10.01.2006 [Auckland, New Zealand] Samuel Servaas *16.04.2008 [Auckland, New Zealand] {2-ling} Gustav Hofmeyr *16.04.2008 [Auckland, New Zealand] {2-ling} Pieter Daniël Gustav [Klerksdorp] *03.06.1975 > 2008 kontak: pietercoBYagsa.co.za / 0761647345 Jacobus Gustavis *29.03.1890 ~ 04.05.1890 [Richmond] 24.03.1967 # [Fochville, ou begraafplaas] t 15.01.1917 x DU PLESSIS, Maria Aletta *02.04.1891 30.01.1965 #[Fochville] > Hulle was op 'n stadium saam die enigste onderwysers op Fochville Gustav *03.01.1920 x SURMON, Brenda Jean *10.10.1943 > She is d.o. Alfrieda & Wetherington Surmon Carla Maria *18.06.1967 Lise Christina *02.05.1969 Charl du Pleix *25.06.1927 [Fochville] (Charl) 14.07.2001 [Pretoria] t 17.12.1955 x POSTMA, Maaike > Hy het hom aanvanklik as passer & draaier by Yskor bekwaam en het 'n diploma in siviele ingenieurswese verwerf. In 1951 het hy hom as onderwyser aan PUCHO bekwaam, en na hulle troue het hulle aanvanklik saam skoolgehou. Hy het verder aan UNISA studeer, en onderrig gegee aan die Technikon Pretoria. Hy het later, eers as opleidingsbeampte, en toe as personeelbeampte, by Anglo American op Orkney gewerk. Daarna het hy by Perskor, en later vir Naspers gewerk, en het ondermeer ook nasien en vertaalwerk by Naspers gedoen. In 1995 het die egpaar hulle op Louis Trichard gevestig, waar hy met sy dood orrelis, kerkraadslid en tesourier van die Gereformeerde gemeente was. Bron: Zoutnet 20/7/2001. Volgens Beeld 17/7/2001 is hy oorlede aan beroerte kort na hy ontslaan is uit die waakeenheid van die Urologiese Hospitaal in Pretoria. Mientjie x VERMAAK, NN > 2001: woon in Louis Trichardt Mariëtte x COETZEE, NN > 2001: woon in Randburg Gustav *??.??.19?? > 2001: woon in Magaliesburg, werk vir Nasionale Nuusdistribueerders Wilhelmina Magdalena *01.08.1847 1911 x DU TOIT, Gabriël Francois Jan Hendrik *24.01.1850 {ongetroud} David Schalk *22.01.1854 1903 [Colesberg] x STRAUSS, Anna Maria Adriana Susanna *13.12.1878 t 17.04.1905 x VAN BILJON, Johannes Tobias Albertus > Hierdie familie is na Portugal gestuur met die tweede Vryheidsoorlog Pieter Jacobus *28.10.1880 {ongetroud} Jacob Johannes *26.04.1802 ~ 09.10.1802 [Tulbagh]

[4038] c2d5e1f10g8h2i1.

[4039] c2d5e1f10g8h2i2.

[4040] c2d5e1f10g8h2i2j1. [4041] c2d5e1f10g8h2i2j2. [4042] c2d5e1f10g8h2i3.

[4043] [4044] [4045] [4046]

c2d5e1f10g8h2i3j1. c2d5e1f10g8h2i3j2. c2d5e1f10g8h2i3j3. c2d5e1f10g8h2i3j4.

[4047] c2d5e1f10g8h2i3j5. [4048] c2d5e1f10g8h2i4. [4049] c2d5e1f10g9.

[4050] c2d5e1f10g9h1. [4051] c2d5e1f10g9h1i1. [4052] c2d5e1f10g9h1i2. [4053] c2d5e1f10g9h2.

[4054] c2d5e1f10g9h2i1. [4055] c2d5e1f10g9h2i2. [4056] c2d5e1f10g9h2i3. [4057] c2d5e1f11. [4058] c2d5e1f12. [4059] c2d5e1f13. [4060] c2d5e1f13g1. [4061] c2d5e1f13g2. [4062] c2d5e2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 158

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

1890 [Richmond, Kaap] t 03.02.1828 [Graaff-Reinet] x BENADIE, Martha Maria Elizabeth *23.06.1805 23.05.1861 [Richmond, Kaap] tt 17.03.1862 [Richmond] xx VAN NIEKERK, Petronella Johanna > Hy het op Esterhuispoort by Richmond gewoon. Met sy 2de huwelik word hy beskryf as 'n wewenaar, en "veeboer" van Richmond. Willem Johannes *31.08.1830 1890 ~ 28.10.1830 [Graaff-Reinet] x MCGILL, Catharina Martha Magdalena Elizabeth 1967 x VILJOEN, Michael Petrus Zacharias {vóór 1967} Martha Wilhelmina Sophia *16.11.1832 ~ 24.01.1833 [Graaff-Reinet] 1866 [Kaapland] t 23.04.1849 [Richmond] x POLEY, Cornelus Dirk Christoffel *21.09.1836 ~ [Graaff-Reinet] 14.11.1914 [Richmond, Kaap] t 04.10.1857 [Richmond, Kaap] x BURGER, Johanna Elizabeth *28.02.1842 06.01.1917 [Richmond, Kaap] > Met huwelik was hy "veeboer" van Richmond; sy d/v Willem Jacobus Burger & Anna Susanna De Beer van Richmond. Jacob Johannes *31.08.1859 ~ [Richmond, Kaap] 24.05.1860 [Richmond, Kaap] Willem Jacobus Johannes *19.09.1860 ~ [Richmond, Kaap] 25.08.1922 # [Richmond, Kaap] t 11.04.1872 x DIPPENAAR, Maria Susanna *11.04.1872 30.03.1941 [Richmond, Kaap] > sy SK = KAB MOOC 6/9/2349 nr 2440 Dirk Christoffel *13.09.1896 ~ 01.11.1896 [Richmond, Kaap] 11.04.1963 # [Noupoort, Distrik Noupoort, Noord-Kaap] t 10.06.1918 x VIVIERS, Anna Jacoba *05.05.1897 13.05.1988 #[Noupoort] > doopinskrywing verwys na "Bulberg" Maria Charlotte *12.06.1919 ~ [Richmond, Kaap] t 18.12.1939 x DU PREEZ, Hermanus Karel Willem Jacobus Johannes *14.06.1921 ~ [Richmond, Kaap] 15.08.2003 [Pretoria] ! t 03.10.1953 x VAN DER SCHYFF, Maria {geen ks} > Hy was Sekr. van kabinetminister Dr. Diedericks. 2003: woon in Pretoria; verassingsdiens NGKerk, Valhalla-Suid op 20 Aug.2003; laaste woonadres: Vestness 15, Valhalla, 0185. Adriaan Johannes Viviers *09.08.1922 {Esterhuispoort} t 02.10.1950 x DEYSEL, Elizabeth Cecilia Ronelle *31.08.1961 Susanna Maria *23.12.1928 t 23.08.1953 x VAN DER MERWE, Otto Stephanus Elsabe Susanna *03.09.1898 (Ellie) ~ 06.11.1898 [Richmond, Kaap] 02.06.1962 # [Hoofbegraafplaas, Primrose, distrik Germiston] x SMITH, Willem Johannes Zinn > doopinskrywing verwys na "Disselskuil" Johanna Elizabeth Burger *13.09.1903 (Tanna) 06.11.1991 # [Richmond, Kaap] > ongetroud Elizabeth Catharina *20.12.1909 (Betta) ~ [Richmond, Kaap] 07.08.1982 # [Richmond, Kaap] x CONRADIE, Dirk Christoffel *13.10.1908 (c2d5e2f3g6h2) Johannes *25.11.1913 ~ [Richmond, Kaap] 25.04.1988 [Richmond, Kaap] t 02.01.1939 [Aberdeen] x SWANEPOEL, Isabella Frederika *03.08.1898 23.05.1971 [Addo] > met t was hy winkelklerk en 25jr oud, sy 41jr. Johannes *07.07.1940 (Boet) ~ [Richmond, Kaap] 1985 [Richmond, Kaap] x BACHMANN, Ruth *17.07.1946 [Switserland] > 2001: Ruth woon weer in Switzerland, maar kom gereeld kuier Johannes Rudolf *16.08.1974 [Port Elizabeth] 28.08.1996 > 1996 adr: p.a. Restaurant Wasserwende, 6084 Hasliberg, Switserland, voorheen van Pienaarstraat 120, Richmond, NK, 7090 Stephanus *19.01.1976 Dirk Christoffel *10.12.1862 ~ [Richmond, Kaap] 12.02.1929 # [Richmond] t 02.07.1888 x OLWAGEN, Hendrina Cecilia *22.05.1868 12.07.1941 ~07.06.1868 [Victoria-Wes] > Volgens h4 se doopinskrywing lyk dit of hulle op "Door"?fontein gewoon het. Die doopinskrywing wys die ma se nooiensvan as "OLEWAGEN"; ander bronne laat die "N" weg.

[4063] c2d5e2f1. [4064] c2d5e2f1g1. [4065] c2d5e2f2. [4066] c2d5e2f3.

[4067] c2d5e2f3g1. [4068] c2d5e2f3g2.

[4069] c2d5e2f3g2h1.

[4070] c2d5e2f3g2h1i1. [4071] c2d5e2f3g2h1i2.

[4072] c2d5e2f3g2h1i3. [4073] c2d5e2f3g2h1i3j1. [4074] c2d5e2f3g2h1i4. [4075] c2d5e2f3g2h2.

[4076] c2d5e2f3g2h3. [4077] c2d5e2f3g2h4. [4078] c2d5e2f3g2h5.

[4079] c2d5e2f3g2h5i1.

[4080] c2d5e2f3g2h5i1j1.

[4081] c2d5e2f3g2h5i1j2. [4082] c2d5e2f3g3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 159

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4083] c2d5e2f3g3h1. [4084] c2d5e2f3g3h2. Aletta Elizabeth *06.04.1889 17.06.1965 # [Worcester] ~ 06.04.1889 [Richmond] x VAN DER LINGEN, A.S. > doopinskrywing verwys na "Botha's plaas" Dirk Christoffel *17.10.1890 ~ 16.11.1890 [Richmond, Kaap] 31.05.1974 # [Worcester] x PIENAAR, Johanna Maria Magdalena (Maria) *05.11.1900 10.03.1966 > doopinskrywing verwys na "Esterhuyspoort" Francina Dirk Christoffel *07.04.1932 Hendrik Johannes *16.09.1894 (Coenie) 21.02.1962 # [Richmond, Kaap] ~ [Victoria-Wes] x VAN NIEKERK, Elizabeth Gertruida *23.03.1896 09.08.1984 #[Richmond, Kaap] > Sy noemnaam "Coenie" verskyn op die grafsteen. Elizabeth *13.10.1922 Hendrina Cecilia Sylvia Johanna Elizabeth *31.10.1897 ~ 05.12.1897 [Richmond] x LAING, Barend dogter *04.12.1864 {2-ling} 04.12.1864 [Richmond, Kaap] dogter *04.12.1864 {2-ling} 14.12.1864 [Richmond, Kaap] Schalk Johannes *28.07.1866 [Esterhuispoort, Richmond] ~ 28.10.1866 [Richmond] 23.08.1942 [Richmond, Kaap] x BLOM, Catharina Johanna Elizabeth *03.02.1887 [Britstown] 29.07.1962 [Bloemfontein] Cornelia Johanna Elizabeth *27.06.1906 ~ [Richmond, Kaap] x VAN HEERDEN, Hendrik Johannes Dirk Christoffel *13.10.1908 (Dick) ~ [Richmond, Kaap] 26.06.1956 # [Richmond, Kaap] t [Richmond, Kaap] x CONRADIE, Elizabeth Catharina *20.12.1909 (c2d5e2f3g2h4) > gewoon op Bulberg, Richmond Schalk Johannes *10.10.1940 (Schalk) ~ [Richmond, Kaap] t 02.06.1962 x VAN ZYL, Hester Therona *22.05.1941 > geboer op Bulberg, Richmond; 2001 woon op Richmond Suné *30.12.1964 28.03.1965 # [Richmond, Noord-Kaap] Linne Liezl *12.01.1966 t 28.05.1996 x MELLET, Abraham Francois *20.05.1963 > Mellet kinders: (1) Bernedette *16Jul98; (2) Therona *16Jul98 Dick Christo *14.01.1968 t 07.04.1990 x STRYDOM, Margaretha *11.08.1966 Schalk Johannes *28.03.1995 Johanna Elizabeth *17.03.1915 ~ [Richmond, Kaap] 15.07.1972 [Britstown] x LOUW, Gert Johannes > gewoon op Britstown Hendrik Petrus *16.10.1917 (Hennie) 27.06.2001 [Richmond] t 29.09.1944 x VISSER, Martha Isabella Gysbertha *03.11.1924 [Marydale] (Max) 15.11.1997 [oorlede Bloemfontein, begrawe Richmond, Kaap] {d/v Andries Gerhardus Visser & Hester Blom} > Hulle het gewoon op Esterhuispoort, Richmond, Kaap. By sy dood was hy 'n afgetrede boer woonagtig te Huis Driefontein Diens- sentrum, Richmond. Schalk Johannes *20.11.1946 ~ [Richmond, Kaap] t 29.03.1968 x VISSER, Marie-Reinet Hendrik Petrus *21.04.1971 [Bloemfontein] (Heinrich) 08.09.1985 [Richmond, Kaap] Schalk Johannes Olivia Andries Gerhardus *07.02.1950 (André) ~ [Richmond, Kaap] t 07.04.1973 x VELDMAN, Iris Phoebe tt 03.03.1979 [Stellenbosch] xx JOOSTE, Fransina *04.04.1957 [Usakos, SWA/Nambië] > 2001: woon op Wellington André Gerhard *08.02.1980 [Worcester] (Gerhard) T 31.03.2006 x PAPOVA, Ekaterina *2.2.1987 > Ekaterina se ouers kom uit Siberië. Hulle was Wit Russe. Ekaterina se getroude van is "Popova-Conradie" Francois Henri *05.12.1981 [Bellville] Hendrik Petrus *03.07.1956 [Richmond, Kaap] ~ [Richmond, Kaap] 02.11.1996 [Malmesbury] x BASSON, Albie

[4085] c2d5e2f3g3h2i1. [4086] c2d5e2f3g3h2i2. [4087] c2d5e2f3g3h3.

[4088] [4089] [4090] [4091]

c2d5e2f3g3h3i1. c2d5e2f3g3h3i2. c2d5e2f3g3h3i3. c2d5e2f3g3h4.

[4092] c2d5e2f3g4. [4093] c2d5e2f3g5. [4094] c2d5e2f3g6.

[4095] c2d5e2f3g6h1. [4096] c2d5e2f3g6h2.

[4097] c2d5e2f3g6h2i1.

[4098] c2d5e2f3g6h2i1j1. [4099] c2d5e2f3g6h2i1j2. [4100] c2d5e2f3g6h2i1j3. [4101] c2d5e2f3g6h2i1j3k1. [4102] c2d5e2f3g6h3. [4103] c2d5e2f3g6h4.

[4104] c2d5e2f3g6h4i1. [4105] c2d5e2f3g6h4i1j1. [4106] c2d5e2f3g6h4i1j2. [4107] c2d5e2f3g6h4i1j3, [4108] c2d5e2f3g6h4i2.

[4109] c2d5e2f3g6h4i2j1.

[4110] c2d5e2f3g6h4i2j2. [4111] c2d5e2f3g6h4i3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 160

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4112] c2d5e2f3g6h4i4. [4113] c2d5e2f3g6h4i4j1. [4114] c2d5e2f3g6h4i4j2. [4115] c2d5e2f3g6h4i5. [4116] c2d5e2f3g6h4i5j1. [4117] c2d5e2f3g6h4i5j2, [4118] c2d5e2f3g7. Marius *11.11.1956 ~ [Richmond, Kaap] t 12.12.1981 [Swellendam] x WEICH, Anneke Christiaan Marius *24.07.1986 Henri Weich *09.05.1990 Derek Albert *20.04.1960 x VILJOEN, Hannelie > 2001 adres: Posbus 123, Stompneusbaai, 7382. Hendrik Petrus Alberto *06.12.1991 Dianke *09.09.1994 Jacob Johannes *18.01.1869 ~ [Richmond, Kaap] 28.10.1918 [Blomvlakte, distr Britstown] x VAN DER MERWE, Elsabi Sophia (Elsie) > Volgens sy SK (MOOC 6/9/1255 4316) was hy 'n boer, en is op 50 jr 9 mnde oorlede. Sy normale woonplek was op Matjesfontein, Britstown; hy is op die plaas? Blomvlakte, Britstown oorlede. Sy vrou teken die SK op Britstown. Maria Magdalena Jacoba *18.02.1896 Johanna Elizabeth *09.11.1899 Dirk Christoffel *27.06.1902 Anna Susanna *27.11.1871 ~ 28.01.1872 [Richmond, Kaap] 05.08.1877 [Richmond, Kaap] Martha Maria Elizabeth *23.08.1873 ~ 04.01.1874 [Richmond, Kaap] x VISSER, B.J. Johanna Elizabeth *??.08.1876 ~ 04.12.1876 [Richmond, Kaap] 21.07.1877 [Richmond, Kaap] Susanna Cornelia *06.08.1879 ~ [Richmond, Kaap] t 18.02.1903 x CONRADIE, Alewyn Jacobus *01.12.1875 (c2d5e6f1g3). Pieter Jacobus *02.12.1888 ~ 03.02.1889 [Richmond, Kaap] 16.09.1968 [Richmond, Kaap] t 07.04.1913 x JANSEN, Cilië *31.10.1886 06.03.1972 [Richmond, Kaap] > doopinskrywing verwys na "Bulberg" Dirk Bernardus *03.04.1915 [Richmond] (Barrie) ~ [Richmond, Kaap] 14.01.1980 t 04.07.1942 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Aletta Catharina *30.05.1921 [Murraysburg] (Alta) > Geboer op Rietwal, Richmond Pieter Jacobus *02.01.1944 (Pieter) ~ 23.04.1944 [Murraysburg] x STRYDOM, Susanna Magdalena *09.10.1946 [Oudtshoorn] (Suzette) Marina *22.06.1970 ~ [Richmond, Kaap] x VON DEWITZ, Jörg Dirk Bernardus *23.02.1973 [Richmond] (Dirk/Dirkie) t 11.09.1999 [Bloemfontein] x CILLIERS, Hester Danelia *17.02.1976 [Kroonstad] (Danél) > 2007: woon in Bloemfontein Pieter Jacobus *15.09.2006 [Bloemfontein] Bennie Rossouw *31.12.1947 ~ 04.04.1948 [Murraysburg] t 21.06.1969 [Pretoria] x PAULSEN, Veronica Ann *17.11.1950 % 1972 {sy trou weer met c2d4e8f4g2h6i3 Willem Stephanus} tt 06.08.1976 xx ROTHMANN, Susara Dorothea *16.07.1949 ttt 14.02.1989 xxx BOTES, Catharina Margaretha *06.10.1951 Bernard Louis *19.07.1970 t 16.02.1996 x BOOYENS, Zelda Laetitia *29.10.1971 % 2005 tt 25.06.2005 [Pretoria] xx DE BEER, Katheleen Judith *14.07.1982 [Lydenburg] > 2de vrou se ouers is Johannes Matthys de Beer en Susara Gertruida (Saartje) Pohl. Verno Bennie *19.03.1997 Verné Ann *31.05.1999 Sarita Louise *31.12.1977 t 08.02.1997 x JANSE VAN RENSBURG, Matthys Jacobus *08.03.1976 Philippina Jacoba *21.07.1949 ~ 13.11.1949 [Murraysburg] x SCHONKEN, J.T. xx ARNOLD, NN Dirk Bernardus *23.02.1954 ~ [Richmond, Kaap] x VAN ROOYEN, Mariana Dirk Bernard *24.07.1980 Gerhard Van Rooyen *29.09.1982 Petronella Francina *02.04.1923 x VAN ZYL, Danie Anna Susanna *09.12.1806 ~ 15.02.1807 t 03.09.1825 x ROSSOUW, Daniël Josua Johannes Lodewikus *04.11.1808 (Louis) ~ 26.12.1808 01.04.1889 [Ruigtevlei, Murraysburg] # [Murraysburg] t 04.05.1828 x PELSER, Martha Maria tt [Graaff-Reinet] xx

[4119] [4120] [4121] [4122]

c2d5e2f3g7h1. c2d5e2f3g7h2. c2d5e2f3g7h3. c2d5e2f3g8,

[4123] c2d5e2f3g9. [4124] c2d5e2f3g10. [4125] c2d5e2f3g11. [4126] c2d5e2f3g12.

[4127] c2d5e2f3g12h1.

[4128] c2d5e2f3g12h1i1. [4129] c2d5e2f3g12h1i1j1. [4130] c2d5e2f3g12h1i1j2.

[4131] c2d5e2f3g12h1i1j2k1. [4132] c2d5e2f3g12h1i2.

[4133] c2d5e2f3g12h1i2j1.

[4134] c2d5e2f3g12h1i2j1k1. [4135] c2d5e2f3g12h1i2j1k2. [4136] c2d5e2f3g12h1i2j2. [4137] c2d5e2f3g12h1i3. [4138] c2d5e2f3g12h1i4. [4139] [4140] [4141] [4142] c2d5e2f3g12h1i4j1. c2d5e2f3g12h1i4j2. c2d5e2f3g12h2. c2d5e3.

[4143] c2d5e4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 161

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

VILJOEN, Elizabeth Catharina {geen ks. by 2de vr} ttt 28.11.1850 xxx VAN DER MERWE, Aletta Wilhelmina *28.04.1813 23.02.1898 [Murraysburg] {Wed. PIENAAR} > gewoon op Ruigtevallei, Murraysburg distr. Aletta Johanna Catharina *21.02.1830 ~ 12.04.1830 [Graaff-Reinet] t 13.03.1848 [Richmond] x CONRADIE, Willem Johannes *14.10.1827 (c2d5e1f2) > met haar troue word genoem dat sy dogter van "Louis" van GraaffReinet is, en dat hy 'n veeboer is, en sy pa "Piet" van Richmond is. Willem Johannes *01.01.1832 ~ 05.02.1832 [Graaff-Reinet] {verongeluk met wa, was ongetroud} Johanna Catharina *09.08.1833 ~ 27.10.1833 [Graaff-Reinet] Christoffel Jacobus *09.09.1835 14.08.1896 # [Richmond, Kaap] ~ [Graaff-Reinet] x VAN HEERDEN, Martha Sophia Johanna Catharina *09.12.1860 ~ 17.02.1861 [Murraysburg] 06.03.1909 # [Richmond, Kaap] x CRESSEY, William Parke *c.1864 17.09.1929 #[Richmond, Kaap] > Hy was 65 jr oud by dood Elizabeth Catharina *28.01.1864 ~ [Murraysburg] 25.04.1957 # [Hermanus] x SPRATT, Patrick Martin *1861 28.11.1928 #[Hermanus] > hy was 'n Eerwaarde en 65 jr oud met . Aletta Wilhelmina *25.06.1866 ~ 22.07.1866 [Murraysburg] x KEET, Nelson Johannes Lodewikus *21.01.1869 ~ 20.02.1869 [Murraysburg] 1900 {gedurende ABO?} x THEUNISSEN, Susanna Johanna > sy SK TAB MHG O/17185 - nog nie aangevra Maria Magdalena *11.06.1893 Martha Sophia *05.01.1895 t 05.01.1916 x VAN DER BERG, Heilet Desiderius Susanna Johanna *07.05.1897 Johanna Lodewika *28.11.1899 1957 > ongetroud Stephanus Christoffel Minnaar *28.05.1881 (Fanie) ~ 24.07.1881 [Murraysburg] 10.07.1964 # [Roodepoort, ou begraafplaas] t 06.07.1908 [Richmond] x BURGER, Aletta Sophia > met sy huwelik was hy prokureursklerk in Richmond Christoffel Jacobus *20.04.1909 [Richmond] c.1948 t 21.12.1939 x VAN DER SPUY, Maria Blyda *10.08.1912 (Blydie) 08.07.2001 [George] {xx met Dr. M.C. Stander; sy is op 88jr oorlede} > beroep: prokureur; sy vrou Blydie was lid van die eerste redaksie van die vrouetydskrif SARIE. Stephanus Christoffel *27.06.1942 (Faan) 21.10.1992 [George] x DE GEUS, Sara Suzanna Sophia *15.02.1944 [Graaff-Reinet] xx OLIVIER, Sandra Elizabeth {j3 is haar kind} > Suid-Afrika se 404de Springbok; Plaasvervangerlosskakel op 1965-toer na Skot-/Ierland is egter nooit vir die toetsspan gekies nie. Eers prokureur, en later eiendomsagent op George. Kara *14.03.1972 > 2001: Kara studied at the Universities of Stellenbosch and Leuven (Belgium) and obtained her LLB degree from the University of Stellenbosch in 1996. She commenced her articles at Deneys Reitz in 1996 and was admitted as an attorney in 1998. Kara works in the Commercial Department of the firm's Cape Town office where she specialises in commercial and competition law. Leendert *11.05.1974 > 2001: Hy is chef by Tokara, Stellenbosch Kristo De Wet *09.01.1982 {kind by 2de vr.} Johanna Christina *19.08.1912 x POTGIETER, Martin Willem Jacobus Burger *30.04.1915 Martha Sophia *16.08.1918 Aletta Wilhelmina *16.08.1918 14.02.1982 [Kuilsrivierbegraafplaas] x DAMES, NN Cornelis *30.11.1924 Elizabeth Catharina *02.11.1841 1904 x MALAN, Daniël

[4144] c2d5e4f1.

[4145] c2d5e4f2. [4146] c2d5e4f3. [4147] c2d5e4f4. [4148] c2d5e4f4g1.

[4149] c2d5e4f4g2.

[4150] c2d5e4f4g3. [4151] c2d5e4f4g4.

[4152] c2d5e4f4g4h1. [4153] c2d5e4f4g4h2. [4154] c2d5e4f4g4h3. [4155] c2d5e4f4g4h4. [4156] c2d5e4f4g5.

[4157] c2d5e4f4g5h1.

[4158] c2d5e4f4g5h1i1.

[4159] c2d5e4f4g5h1i1j1.

[4160] c2d5e4f4g5h1i1j2. [4161] [4162] [4163] [4164] [4165] c2d5e4f4g5h1i1j3. c2d5e4f4g5h2. c2d5e4f4g5h3. c2d5e4f4g5h4. c2d5e4f4g5h5.

[4166] c2d5e4f4g5h6. [4167] c2d5e4f5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 162

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Johannes > Malan kinders gedoop op Murraysburg: (1) Elizabeth Catharina *31Jan62 ~06Feb62; (2) Magdalena Margretha *03Aug63 ~06Sep63; (3) Aletta Wilhelmina Johanna *23Jun65 ~09Jul65; (4) Wynand Sarel *22Jun68 ~09Aug68; (5) Johanna Francina *16Jun71 ~07Aug71; (6) Johannes Lodewicus *05Okt73 ~31Des73 Johanna Francina *15.07.1848 1914 t 11.06.1868 [NGK Murraysburg] x VAN HEERDEN, Jacobus Stephanus > hulle het gewoon op Poortje, distr Murraysburg; Van Heerden kinders gedoop op Murraysburg: (1) Willem Stephanus *19Okt74 ~09Des74; (2) Johannes Lodewikus *19Jul77 ~02Sep77; (3) Elizabeth Catharina *14Feb80 ~11Apr80; (4) Francois Johan 05Mei86 ~01Aug86 Willem Johannes *08.07.1810 Jan Hendrik *29.11.1813 ~ 02.01.1814 [Graaff-Reinet] t 05.02.1832 x DE VILLIERS, Cornelia Maria Helena tt 18.08.1844 xx DU PLESSIS, Anna Cecilia *c.1824 22.03.1898 > Anna Cecilia was voorheen met Willem van Heerden getroud Haar vader was Hendrik du Plessis, en haar moeder 'n nooi van der Vyver. Anna was 73 jr 6 mnde by oorlye. Sy is in die Camdeboo by Aberdeen gebore. Sy is moeder van f11 en verder. SK MOOC 6/9/375/ 1087 Willem Johannes *20.12.1833 06.03.1877 # [Aberdeen] t 17.06.1867 x DIPPENAAR, Susanna Elizabeth Johannes Marthinus *17.10.1869 (Hans) ~ [Graaff-Reinet] x EHLERS, Aletta Fredrika 1918 Hester x VENTER, Pieter Willem Johannes (Willie) 23.01.1982 x PAGEL, Elizabeth Augusta Wilhemina *28.09.1894 (Lizzy) 19.03.1976 xx NN, Wilhelmina > hulle was van die plaas Loskop (Jamestown dist) Frederick Hendrik *??.??.19?? (Fritz) > nooit getroud Christiaan Frederik *1918 1968 x SCHOONEES, Elsabe Johanna {moeder van j1} % 1949 xx VAN DER LINDE, Christa {moeder van j2} Christiaan Frederick *15.12.1944 x DE BRUYN, Annaleen {moeder van k1} xx WEPENER, Dalene {moeder van k2} > 2008: woonagtig te die plaas Maatschappy, distrik Hennenman, Provinsie Vrystaat Christiaan Frederick 1991 Christiaan Frederick *1991 Willem Johannes 1974 [in grens-oorlog] Daniel Michael *??.09.1952 x NN, Joan Michael Michelle Ide *1958 Willem Johannes Marthinus *22.10.1920 [Dordrecht] (Willie) 22.02.2004 x LABUSCHAGNE, Helena Elizabeth *30.11.1919 [Jamestown] (Lil) > 2004 adres: Aliquando 89, Dok Beyerstr, Heuwelsig, Bloemfontein Willem Johannes *17.04.1941 [Umtata] (Willie) x RABIE, Martha Maria *18.07.1948 [Villiers] (Mathilda) Willem Johannes Marthinus *17.01.1970 [Pretoria] (Wim) t 02.10.1993 [Matatiele] x WHITTON, Ingrid Brynhild *16.02.1971 [Orkney] (Ingrid) > 2001: woon op Matatiele Willem Johannes *11.02.1994 [Matatiele] (Willem) Dewaldt Marthinus *21.05.1996 [Kokstad] (Dewaldt) Frans Johannes *14.04.1974 (Riaan) Hendrik *25.04.1942 ??.02.1979 x NN, Margaret Janine Lizelle August Frederick 08.11.1945 [Umtata, Transkei] t 11.07.1970 [Bloemfontein] x SHUTTLEWORTH, Christine Lesley *23.08.1947 [Bloemfontein] Willem Johannes Marthinus *01.01.1973 [Bloemfontein] x REYNECKE, Petro Rochelle *08.05.1976 [Reitz] Aletta Fredrika *03.10.1922 x VAN WYK, Johannes Abraham *24.03.1920 > sy Beroep: inspekteur; Woonplek: GEORGE, PANORAMA 3 August Lodewick Albert *13.03.1925 x AUGUSTYN,

[4168] c2d5e4f6.

[4169] c2d5e5. [4170] c2d5e6.

[4171] c2d5e6f1. [4172] c2d5e6f1g1. [4173] c2d5e6f1g1h1. [4174] c2d5e6f1g1h2.

[4175] c2d5e6f1g1h2i1. [4176] c2d5e6f1g1h2i2. [4177] c2d5e6f1g1h2i2j1.

[4178] [4179] [4180] [4181] [4182] [4183] [4184] [4185]

c2d5e6f1g1h2i2j1k1. c2d5e6f1g1h2i2j1k2. c2d5e6f1g1h2i2j2. c2d5e6f1g1h2i2j3. c2d5e6f1g1h2i2j3k1. c2d5e6f1g1h2i2j3k2. c2d5e6f1g1h2i2j4. c2d5e6f1g1h2i3.

[4186] c2d5e6f1g1h2i3j1. [4187] c2d5e6f1g1h2i3j1k1. [4188] [4189] [4190] [4191] [4192] [4193] [4194] c2d5e6f1g1h2i3j1k1l1. c2d5e6f1g1h2i3j1k1l2. c2d5e6f1g1h2i3j1k2. c2d5e6f1g1h2i3j2. c2d5e6f1g1h2i3j2k1. c2d5e6f1g1h2i3j2k2. c2d5e6f1g1h2i3j3.

[4195] c2d5e6f1g1h2i3j3k1. [4196] c2d5e6f1g1h2i3j3k2. [4197] c2d5e6f1g1h2i4. [4198] c2d5e6f1g1h2i5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 163

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4199] c2d5e6f1g1h2i5j1. [4200] c2d5e6f1g1h2i5j2. [4201] [4202] [4203] [4204] c2d5e6f1g1h2i5j2k1. c2d5e6f1g1h2i5j2k2. c2d5e6f1g1h2i5j2k3. c2d5e6f1g1h2i5j3. Adelaide Leonora *09.06.1931 Adelaide Leonora *11.04.1953 x DU TOIT, Andries L.A. Willem Johannes *12.01.1955 t 02.10.1982 x SCHULTZ, Hannelie *09.11.1958 > 2002: adres Voortrekkerstr 35, Jamestown, Oos-Kaap August Lodewich Albert *12.04.1984 Azille *07.12.1989 Francois Christiaan *25.03.1992 Elizabeth Auguste *15.12.1957 x VAN WYK, Willem xx ZIETSMAN, Petrus > haar beroep: geneesheer; Woonplek: JAMESTOWN, MODDERPOORT August *26.12.1927 > ongetroud Auguste Louisa *27.12.1927 (Gutty) x NAUDÉ, Stephanus David > 2000: woon in George Hilda Elizabeth *29.10.1929 x VAN ZYL, Willem Jacobus 1987 Christiaan Frederick *17.12.1897 [Aberdeen] (Chrisjan) ~ [Aberdeen] 22.11.1979 # [Aberdeen] x JANSE VAN RENSBURG, Elsie Sophia Maria Maryna *30.03.1898 [Steytlerville] (EL / Ellie) 05.03.1972 #[Aberdeen] > Geboer op die plaas Spes Bona, ook op "Stoepies". Johannes Marthinus *06.02.1925 [Aberdeen] (Hannes) 29.04.1986 # [Aberdeen] t 31.03.1956 [Stilbaai] x FOX, Petronella Aletta *09.06.1931 [Albertinia] (Rona) 23.10.2002 #[Aberdeen] > Hulle was van die plaas "Moosekraal". Elizabeth *04.04.1958 [Graaff-Reinet] (Lizette) t 19.06.1980 [Aberdeen] x KEMP, Laurence Charles *19.07.1958 > Kemp kinders: (1) Bernard *01Okt85; (2) Thinus *29Jul88; (3) Nelri *14Jun94. Elmien Maria *31.12.1959 [Graaff-Reinet] (Elmien) t 19.12.1982 [Aberdeen] x VAN DER NEST, Daniël Wilhelm *26.10.1958 > Van der Nest kinders: (1) Danie *19Mei86; (2) Marnus 05Apr89. Christiaan Frederick *15.04.1963 [Graaff-Reinet] (Riaan) t 04.04.1987 [Aberdeen] x MARAIS, Maria Magdalena *02.09.1965 (Maggie) Inge *23.11.1989 Náne *14.04.1992 Herbert Ebeneser *28.09.1967 [Graaff-Reinet] (Eben) t 10.04.1993 [Pretoria] x GRUNDLINGH, Hester Margaretha *19.03.1967 (Hestha) > 2009: Hy is ingenieur van beroep in die krag opwekkings veld en sy spesialiteit is stoom turbines. Hy het 20 jaar vir Eskom gewerk en werk tans vir Hatch, Woodmead, Johannesburg. Hulle is woonagtig in Midrand. Johannes Marthinus *10.09.1996 [Vanderbijl Park](Hanno) Frederika Louisa *14.11.2000 [Pretoria] (Fredré) Petrus Wilhelmus *20.08.1928 26.07.1974 # [Aberdeen] > Hy was van die plaas "Spes Bona". Christiaan Frederick *27.09.1929 [Aberdeen] (Piekie) 14.06.1985 # [Aberdeen] x DE WET, Constanse Shirley *05.09.1937 14.06.1985 tt 01.11.1986 [Queenstown] xx NEL, Hester Helena Eeufeesa *17.10.1938 [Aliwal-Noord] (Hes) {sy voorheen getroud met 'n WIESE} > geen kind, 2000: woon op Breipaal, Aberdeen Jesaias Engelbertus *14.04.1932 (Sias) x BENEKE, Catharina *27.10.19?? > geen kind Maria Anna Cornelia *18.02.1934 t 19.06.1932 [Aberdeen] x BRANDT, Daniël Jacobus *19.06.1932 [Calvinia] (Dantjie) > met t was hy 'n staatsamptenaar van Laingsburg, en sy was 'n onderwyseres, en afkomstig van Spesbona, distr Aberdeen. Willem Johannes *25.04.1937 (Willie) 16.08.1937 # [Aberdeen] > 'n Verwysing na die plaas "Stoepies" word gegee. Johannes Martinus *20.04.1901 (Hannes) 03.10.2001 # [Stilbaai-Wes] ~ [Aberdeen] t 27.06.1928 x SLABBERT, Helena Christina *07.08.1900 (Tinnie) 15.07.1935 xx ZAAYMAN, Maria Magdalena (Marie) *12.09.1920 23.11.1995 {moeder van i4 & i5} > 2001: vier sy 100ste

[4205] c2d5e6f1g1h2i5j4. [4206] c2d5e6f1g1h2i6. [4207] c2d5e6f1g1h2i7. [4208] c2d5e6f1g1h3.

[4209] c2d5e6f1g1h3i1.

[4210] c2d5e6f1g1h3i1j1.

[4211] c2d5e6f1g1h3i1j2.

[4212] c2d5e6f1g1h3i1j3. [4213] c2d5e6f1g1h3i1j3k1. [4214] c2d5e6f1g1h3i1j3k2. [4215] c2d5e6f1g1h3i1j4.

[4216] c2d5e6f1g1h3i1j4k1. [4217] c2d5e6f1g1h3i1j4k2. [4218] c2d5e6f1g1h3i2. [4219] c2d5e6f1g1h3i3.

[4220] c2d5e6f1g1h3i4. [4221] c2d5e6f1g1h3i5.

[4222] c2d5e6f1g1h3i6. [4223] c2d5e6f1g1h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 164

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

verjaardag by 'n geleentheid wat deur sy dogter Annatjie gereël is; gewoon in Huis Stilbaai; was oudste lewende Conradie. Hy het in 1966 afgetree as skoolhoof van Novo ('n plaasdorpie naby Riversdal). Hy is ondermeer vereer met 'n goue medalje vir sy baanbrekerswerk in Landsdiens. Sedert sy 85ste verjaardag berig die Burger jaarliks wanneer Oom Hannes verjaar, en meld keer op keer dat hy goeie gesondheid geniet, fiks is, rolbal gespeel het, gereeld geswem het, en graag gediggies skrywe, en betrokke was by die dienssentrum se projekte. Johannes Martinus *29.04.1929 [Graaff-Reinet] (Johan) ~ [Riversdal] t 04.01.1958 [Port Shepstone] x TROLLOPE, Betty May *01.05.1935 [Pretoria] > 2001: afgetree op Stilbaai, was etimoloog op Tzaneen Janet *13.06.1959 [Greytown, Natal] (Janet) t 08.01.1982 [Potgietersrus] x SCHREUDER, Chris *07.02.1959 Johannes Martinus *29.11.1960 [Tzaneen] (Hannes) t [Pretoria] x GUNTER, Elsie *12.02.1960 > 2001: Ingenieur/Bankier in Pretoria Johannes Martinus *30.04.1987 Chrisjan *23.08.1988 Jan Constand *27.12.1993 Adriaan *24.02.1963 [Tzaneen] (Riaan) 09.07.1993 # [Tzaneen] Wouter *12.12.1966 [Tzaneen] (Wouter) t 30.03.1990 [Pretoria] x VAN DER SPUY, Chandrè *30.04.1968 > 2001: Mikrobioloog/Bestuurder naby Tzaneen Cara *22.05.1993 [Tzaneen] Bobby *07.03.1996 [Tzaneen] Stella Matilda *10.08.1931 t 15.12.1956 x GILIOMEE, Dirk Helena Fredrieka *16.12.1934 (Lena) x VAN ZYL, Dirk Anna *07.06.1944 (Annatjie) {1ste kind van 2de vrou} t 17.12.1966 x JOUBERT, Adriaan Geoffrey *19.10.1935 (Geoffrey) Lomeus Willem *11.01.1949 [Riversdal] (Lomie) x MALAN, Theresa *23.09.1949 [Riversdal] > 2001: sy gee onderwys by Brooklyn Primary; hy is Ingenieur/ Bestuurder by Iscor Heavy Minerals in Pretoria Marli *20.11.1975 [George] > 2001: Dokter in George hospitaal, medies gestudeer aan UOVS Johan Malan *03.06.1978 [George] (Johan) > 2001: Argitek-in-opleiding in London, was Ikeys-student Susanna Elizabeth (Santjie) x FOUCHÉ, Jan Abraham (John) Aletta (Lettie) x SMALBERGER, Cornelius Hendrik Willem Johannes *21.04.1872 ~ [Graaff-Reinet] 11.04.1959 # [Rebecca-straat, Pretoria] x DU TOIT, Isabella Maria Helena *27.04.1875 09.07.1972 # [Rebecca-straat,Pretoria] Anna Petronella x GROBLER, Pieter Johannes Lodewicus 1960 Alewyn Jacobus *01.12.1875 1955 t 18.02.1903 [Richmond] x CONRADIE, Susanna Cornelia *06.08.1879 (c2d5e2f3g11) > met hulle troue was hy 'n boer van Graaff-Reinet Jan Hendrik *16.11.1903 t 26.04.1926 x VAN NIEKERK, Aletta Jacobus *23.03.1927 08.09.1938 Dirk Christoffel *22.10.1905 t 21.11.1934 x VAN DER BERG, Erna Aletta *17.11.1935 Christoffel Jacobus *23.11.1938 Johanna Elizabeth Burger *10.10.1907 Willem Jacobus *28.01.1912 t 03.07.1939 x MULLER, Francina Pieter Jacobus *02.12.1939 2003 > 2003 adr: 62 Cassia Drive, Sunridge Park, Port Elizabeth Cornelia Margaretha *20.04.1836

[4224] c2d5e6f1g1h4i1.

[4225] c2d5e6f1g1h4i1j1. [4226] c2d5e6f1g1h4i1j2. [4227] [4228] [4229] [4230] c2d5e6f1g1h4i1j2k1. c2d5e6f1g1h4i1j2k2. c2d5e6f1g1h4i1j2k3. c2d5e6f1g1h4i1j3.

[4231] c2d5e6f1g1h4i1j4. [4232] c2d5e6f1g1h4i1j4k1. [4233] c2d5e6f1g1h4i1j4k2. [4234] c2d5e6f1g1h4i2. [4235] c2d5e6f1g1h4i3. [4236] c2d5e6f1g1h4i4. [4237] c2d5e6f1g1h4i5.

[4238] c2d5e6f1g1h4i5j1. [4239] c2d5e6f1g1h4i5j2. [4240] c2d5e6f1g1h5. [4241] c2d5e6f1g1h6. [4242] c2d5e6f1g1h7. [4243] c2d5e6f1g2.

[4244] c2d5e6f1g2h1. [4245] c2d5e6f1g3.

[4246] c2d5e6f1g3h1. [4247] c2d5e6f1g3h1i1. [4248] c2d5e6f1g3h2. [4249] [4250] [4251] [4252] c2d5e6f1g3h2i1. c2d5e6f1g3h2i2. c2d5e6f1g3h3. c2d5e6f1g3h4.

[4253] c2d5e6f1g3h4i1. [4254] c2d5e6f2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 165

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4255] c2d5e6f3. [4256] c2d5e6f4. [4257] c2d5e6f5. Izak Stephanus Hercules *29.05.1838 Johanna Catharina *23.03.1842 Anna Susanna *08.03.1844 16.08.1910 [Nooitgedacht, Graaff-Reinet] t 27.05.1859 [NGK Montagu] x VAN ZYL, Jacobus Francois c.1834 xx VAN DEN BERG, Paul Johannes > JF Van Zyl was 25jr, boer van Kruispad, sy 16jr en van Tradouw. Van den Berg kinders uit 2de huwelik: (1) Nicolaas Francois (2) Cornelia Maria (3) Hendrik Conradie (4) Paul Johannes (5) Anna Francina (6) Jacobus Albertus (7) Margritta Cornelia Johanna Elizabeth *07.05.1845 {kind by 2de vr.} Magdalena Aletta *22.04.1847 Hendrik Christoffel *05.07.1849 Jan Hendrik *10.09.1850 t 06.02.1871 x VAN DER BERG, Catharina Susara {geen ks} Anna Cecilia *20.08.1852 klein Johanna Susanna *09.11.1854 1905 x DU PLESSIS, Barend Jacobus 1906 > haar SK: VAB MHG P2274 Elizabeth Hendrina *22.01.1856 klein Wilhelmina Johanna *20.05.1857 ~ [Graaff-Reinet] klein Johannes Lodewicus *29.08.1858 [Onverwacht,Graaff-Reinet] (Johannes) t 28.01.1878 x HAARHOFF, Elizabeth Hendrina *07.01.1859 1941 Jan Hendrik 1957 t 24.07.1905 x DE BEER, Jacoba Johanna 1938 xx KILIAN, Susanna Aletta Bester *03.07.1910 Izak Jacob Haarhoff *30.07.1887 (Izak) ~ [Graaff-Reinet] 05.05.1965 # [Rebecca str begraafplaas, Pretoria] t 08.02.1916 x VAN DER BERG, Aletta Catharina Margaretha *12.10.1897 (Lettie) 25.10.1983 #[Rebecca str. begraafplaas, Pretoria] Johannes Lodewicus *01.09.1916 20.03.1991 x VAN DER WALT, Cornelia Margaretha (Corrie) 2006 > 2001: sy woon in Krugersdorp; 2006: oorlede. Mariana Johanna Catharina *22.12.1949 x ALLERS, Nico 2006 > 2008: Woon in Pretoria Izak Jacob Haarhoff *09.08.1953 t [Bloemfontein] x SLABBER, Nita *03.08.1954 Johannes Lodewicus *23.04.1983 [Krugersdorp] (Johann) > 2008: werk in die IT dienste bedryf. Ilze *01.04.1985 [Krugersdorp] t 31.03.2007 [Krugersdorp] x KRUGER, Jacob Johannes Stephanus Francois *04.10.1954 > 2008: ongetroud; geen kinders. Woon in Krugersdorp Anna Maria Magdalena *10.01.1918 x VAN WYK, Karel Petrus *12.05.1917 > Woon in 1989 te Pretoria; hy is s.v. Pieter VAN WYK en Maria Adriana VAN DER WALT Phillippus Jacobus *22.09.1921 [Dover,OVS] (Phillip) t 15.02.1947 [Durban] x DU PLOOY, Martha Christina Gysbertina *05.11.1925 [Durban] (Martie) > 2001: woon in Birchleigh Margaritha Maria Magdalena *08.04.1948 [Durban) (Rita) t 19.06.1971 [Kempton Park] x GILDENHUYS, Petrus Johannes *02.07.1946 > Gildenhuys kinders: (1) Pieter Johannes *24Okt74; (2) Conrad Phillip *22Jan76 Izak Jacob Haarhoff *08.04.1951 [Pretoria] (Sakkie) t 19.06.1976 [Kempton Park] x NEL, Anna Sophia *27.09.1957 > 2001: woon in Esterpark Anél *08.05.1977 Phillip *10.09.1980 Aletta Catharina Margaretha *06.07.1954 [Pretoria] (Alta) t 16.12.1977 [Kempton Park] x LOFTIE-EATON, Victor George *28.03.1954 xx JORDAAN, André Louis *23.06.1955 > Loftie-Eaton kinders: (1) Victor George *03Jan79; (2) Nadine *22Mei80; (3) Jacques Phillip *17Aug84; 2de huwelik Jordaan kind: (1) Bernard André *26Nov91 Cornelius Du Plooy *03.03.1958 [Pretoria] (Corrie) t 15.02.1980 [Kempton Park] x NN Lindie *06.09.1980 Rita *16.04.1984

[4258] [4259] [4260] [4261]

c2d5e6f6. c2d5e6f7. c2d5e6f8. c2d5e6f9.

[4262] c2d5e6f10. [4263] c2d5e6f11. [4264] c2d5e6f12. [4265] c2d5e6f13. [4266] c2d5e6f14. [4267] c2d5e6f14g1. [4268] c2d5e6f14g2.

[4269] c2d5e6f14g2h1. [4270] c2d5e6f14g2h1i1. [4271] c2d5e6f14g2h1i2. [4272] c2d5e6f14g2h1i2j1. [4273] c2d5e6f14g2h1i2j2. [4274] c2d5e6f14g2h1i3. [4275] c2d5e6f14g2h2. [4276] c2d5e6f14g2h3.

[4277] c2d5e6f14g2h3i1.

[4278] c2d5e6f14g2h3i2. [4279] c2d5e6f14g2h3i2j1. [4280] c2d5e6f14g2h3i2j2. [4281] c2d5e6f14g2h3i3.

[4282] c2d5e6f14g2h3i4. [4283] c2d5e6f14g2h3i4j1. [4284] c2d5e6f14g2h3i4j2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 166

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4285] c2d5e6f14g2h4. [4286] c2d5e6f14g3. [4287] c2d5e6f14g4. Elizabeth Hendrina *26.01.1924 ~ [Parys, OVS] x STEYN, Izak Hermanus Labuschagne Anna Cecilia *26.03.1889 ~ [Graaff-Reinet] 1954 x HAARHOFF, Francois Petrus 1961 Jacobus *03.07.1897 ~ [Graaff-Reinet] 25.11.1929 [Bluegumbosch, Vrede distr. OVS] t [Cornelia, Vrede distr] x PRINSLOO, Susanna Dirkie > Hy was 'n boer op die plaas Bluegumbosch in die distrik Vrede, OVS. en was 32 jaar 4 mnde by dood. Sy SK is geteken deur sy nagelate eggenote. VAB MHG 22121. Sy weduwee Susanna Dirkie is later getroud met 'n Groenewaldt. Susanna Dirkie *26.04.1927 Johannes Lodewikus *23.11.1928 (Hannes) 22.12.1994 x SCHOEMAN, Rita *08.03.1932 (Rita) 20.06.2003 > h2 het na sy vader se dood groot geword by sy oupa Prinsloo wat op Cornelia gewoon het. Hy het vir 40 jaar by die Mielieraad gewerk en het BCom (rek) verwerf. Marlene *08.09.1968 t 08.02.1992 x SWANEPOEL, Pierre *04.04.1967 > Swanepoel kinders: (1) Ruben *06.06.1995; (2) Marcel *18.06.1998. Isaac Jacobus *15.09.1861 ~ [Graaff-Reinet] 1933 x FOUCHE, Maria Magdalena *09.03.1864 6.08.1947 Jan Hendrik *08.08.1883 25.02.1946 # [Aberdeen] x VAN VEYEREN, Johanna Elizabeth *21.09.1887 22.10.1953 #[Aberdeen] Rachel Magdalena *08.02.1912 (Rachel) t 06.05.1936 [NGK Aberdeen] x HOFFMAN, Daniel Cornelis *c.1911 > met t was hy 25jr, en konstabel van Wynberg. Sy het van Welverdiend, distr Aberdeen gekom. 2001: sy woon op Aberdeen. Izak Jacobus *23.09.1916 [Graaff-Reinet] (Izak / maar Con in Namibië) 28.051994 t 11.12.1948 [Windhoek] x BAUM, Elenore Irene *11.12.1923 [Windhoek] (Nory) > Hy het van plaas Welverdiend, distr Aberdeen gekom. Na studies in Duitsland & Stellenbosch, verhuis hy na Suidwes-Afrika. Hy gee vir 30 jr onderwys in Windhoek, en tree af as Adjunkhoof van Windhoek Hoërskool. Hy was ook boer. Leon Jan Hendrik *03.02.1951 [Windhoek] (Leon) t 10.12.1977 x TROMP, Susanna Christina *04.05.1954 [Windhoek] > studeer UPE, Sakeman & boer. 2001: woon in Namibië Izak Jacobus *20.03.1981 [Windhoek] (Ikus) > 2001: Matiestudent Wiks *08.07.1984 [Windhoek] > 2001: skolier Jan-Hendrik *05.03.1990 [Windhoek] (Jan-Hendrik) {2-ling} > 2001: skolier Tromp *05.03.1990 [Windhoek] (Tromp) {2-ling} > 2001: skolier Rian *12.08.1954 [Windhoek] (Rian) 05.11.1982 t 28.08.1976 x SMIT, Marietjie *05.12.1955 [Windhoek] > Gestudeer by Tukkies, sakeman. Na sy dood trou sy wed. met 'n CROEZER. Ruan *08.10.1981 > 2001: Student op Potch. Dra die CROEZER van. Gertruida Johanna *05.07.1885 ~ [Graaff-Reinet] x BURGER, Jacobus Petrus *14.11.1874 Philippus Jacobus Fouché *20.03.1887 (Flippie) ~ [Graaff-Reinet] 27.03.1968 [Graaff-Reinet] # [Murraysburg] t 08.01.1917 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, Jacoba Johanna *30.12.1894 (Jacoba) (c2d5e1f7g3h2) > met t was sy van Loskop, hy was toe 'n boer Allemanskraal, distr Graaff-Reinet. Hulle boer later op Brakvlei, Murraysburg. Izak Jacobus *15.12.1917 (Izak) ~ [Graaff-Reinet] 21.06.1997 [Murraysburg] t 03.05.1944 [NGK Murraysburg] x DAMES, Anna Sophia Petronella *07.03.1918 [Graaff-Reinet] (Anna) 07.10.1983 [Murraysburg] xx BOSMAN, Anna Francina *08.10.1910 {was getroud ROSSOUW] 16.02.1998 [Murraysburg] > Met eerste huwelik was sy vrou 'n winkelklerk, en hy was 'n boer met adres "Ouplaas, P.K. Murraysburg. Hy was later boer op

[4288] c2d5e6f14g4h1. [4289] c2d5e6f14g4h2.

[4290] c2d5e6f14g4h2i1. [4291] c2d5e6f15. [4292] c2d5e6f15g1. [4293] c2d5e6f15g1h1.

[4294] c2d5e6f15g1h2.

[4295] c2d5e6f15g1h2i1.

[4296] c2d5e6f15g1h2i1j1. [4297] c2d5e6f15g1h2i1j2. [4298] c2d5e6f15g1h2i1j3. [4299] c2d5e6f15g1h2i1j4. [4300] c2d5e6f15g1h2i2.

[4301] c2d5e6f15g1h2i2j1. [4302] c2d5e6f15g2. [4303] c2d5e6f15g3.

[4304] c2d5e6f15g3h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 167

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4305] c2d5e6f15g3h1i1. Leeufontein, distr Murraysburg. Cornelia Alberta *03.04.1946 (Berlia) ~ 12.05.1946 [NGK Murraysburg] t 12.04.1969 [Murraysburg] x VAN HEERDEN, Johannes Hendrik *25.10.1945 (Tyre) > met t was sy 'n tikster van Victoria-Wes, en hy 'n boer van Besterskraal naby Hutchison. Johanna Jacoba *12.05.1947 (Joanna) ~ 27.07.1947 [Murraysburg] x ZEEMAN, Leon Philippus Jacobus *10.09.1950 [Murraysburg] (Flippie) ~ 24.12.1950 [Murraysburg] t 06.10.1973 [Murraysburg] x VAN HEERDEN, Hendrina Frederika *03.09.1952 [Graaff-Reinet] (Adrie) > 2000: hulle boer op Leeufontein, Murraysburg Izak Jacobus *03.12.1974 [Graaff-Reinet] (Jaco) ~ 02.03.1975 [Murraysburg] t 05.02.2000 [Lille, Frankryk] x GADENNE, Marie Cececile Suzanné *02.07.1976 > het na Frankryk emigreer Willem Schalk *21.10.1981 [Graaff-Reinet] (Schalk) ~ 25.12.1981 [Murraysburg] Jacoba *12.09.1919 ~ [Graaff-Reinet] x BOUWER, Johannes David Schalk *02.05.1921 [Murraysburg] (David) ~ 23.07.1922 [Murraysburg] 20.09.1971 [Brakvlei, Murraysburg] t 18.01.1957 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, Aletta Francina *21.11.1934 (c2d5e13f4g2h2) > geboer op Brakvlei, distr Murraysburg. met t was hy 'n boer; sy was 'n tikster. Jacoba Aletta *04.07.1958 [Murraysburg] (Coosie) ~ 07.09.1958 [Murraysburg] x NN Christoffel Jacobus *04.08.1959 [Murraysburg] (Christo) ~ 04.10.1959 [Murraysburg] x NN > 2008: sy naam kom voor in 'n lys van SA krieket skeidsregters Philippus Fouché *18.03.1924 [Murraysburg] ~ 01.06.1924 [Murraysburg] 21.05.2002 t 02.07.1955 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, Anna Maria *07.09.1925 (Ansa)(c2d5e13f2g2h1) 18.08.2002 > 1999: woon op Murraysburg. met t was hy 'n boer van Brakvlei, distr Murraysburg, en sy was 'n klerk in 'n besigheid. Jacoba Magdalene *13.04.1956 [Murraysburg] (Magda) ~ 03.06.1956 [Murraysburg] x JONES, Brian > 2001: woon te Graaff-Reinet Christa Johanna *31.12.1957 [Murraysburg] ~ 02.02.1958 [Murraysburg] x VAN HEERDEN, Marcel Petrus > 2001: woon te Waterval, distr Murraysburg Maria *12.12.1934 [Murraysburg] (Ria) {2-ling} ~ 03.03.1935 t 29.03.1958 [Murraysburg] x VOSLOO, Jan *27.11.1934 > Hy is afkomstig van Somerset-Oos, en 'n voormalige Hoofdirekteur van Onderwys in Kaapland, sedert 1982 woonagtig te Durbanville. In huwelik bevestig deur die bruid se neef Ds. D.S. Conradie (c2d5e1f7g3h3i1) wat ook op 12 Des (1930) gebore is. Vosloo (klein)kinders: (1) Annette *05/03/1960 x 19/12/1987 Frans Hendrik van Wyk *25/06/1963 van Riversdal (1.1) Frans Hendrik *05/12/1988 (1.2) Marinette *23/08/1991 (1.3) Jan gebore *21/04/1995 (2) Sandra *28/08/1962 x 24/09/1988 Willem Adriaan LOUW *06/03/1964 van Calvinia. (2.1) Jacobus Benjamin *23/08/1990 (2.2) Jan Vosloo *25/08/1993 (2.3) Willem Adriaan *08/11/1995 (3) Jan Johannes *31/10/1972. > 2001: lektor in Engels in Seoul, Suid-Korea. Elizabeth *12.12.1934 [Murraysburg] (Betsie) {2-ling} t 20.06.1959 [NGK Murraysburg] x VLOK, Izak Johannes Louw *06.02.1934 [Sutherland] (Louw) > 1999: hulle woon in Durbanville. met t was hy 'n sakeman, en sy 'n onderwyseres. In huwelik bevestig deur die bruid se neef Ds. D.S. Conradie (c2d5e1f7g3h3i1) wat ook op 12 Des (1930) gebore is. Vlok kinders: (1) Gerrit Jacobus *27/04/1960; (2) Kobie *08/01/1962; (3) Anne-Marie *10/06/1963; (4) Philippus Conradie (Conrad) *01/04/1967; (5) Elizabeth *20/08/1970 Anna Cecilia *26.03.1889 ~ [Graaff-Reinet] 1965 x DU TOIT, Hendrik Stephanus Booysen *24.08.1885

[4306] c2d5e6f15g3h1i2. [4307] c2d5e6f15g3h1i3.

[4308] c2d5e6f15g3h1i3j1.

[4309] c2d5e6f15g3h1i3j2. [4310] c2d5e6f15g3h2. [4311] c2d5e6f15g3h3.

[4312] c2d5e6f15g3h3i1. [4313] c2d5e6f15g3h3i2. [4314] c2d5e6f15g3h4.

[4315] c2d5e6f15g3h4i1. [4316] c2d5e6f15g3h4i2. [4317] c2d5e6f15g3h5.

[4318] c2d5e6f15g3h6.

[4319] c2d5e6f15g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 168

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4320] c2d5e6f15g5. [4321] c2d5e6f15g5h1. [4322] c2d5e6f15g5h2. Willem van Heerden *04.10.1891 ~ [Graaff-Reinet] x ERASMUS, Louisa Elizabeth *28.05.1922 Willem van Heerden Izak *05.09.1924 09.03.1983 # [Woltemade, Maitland] x NN, Violet Emily *06.08.1928 (Vi) 18.03.2003 > haar roudiens was uit NGK, Sonnekus (Milnerton), het nageslag. laaste adres: Huis de Kuilen, Skoolstraat Kuilsrivier. >> Hy was vader en oupa, maar nageslag hier nog onbekend. Izak Jacobus *12.05.1894 t 1925 x ERASMUS, Elizabeth Hendrina *c.1894 Izak Jacobus *01.02.1926 14.01.1999 [in sy huis, George] x NN, Johanna Elizabeth *04.07.1927 23.11.2007 > gewoon De Vosstraat 8, George {boedel advertensie 1/12/2000} hulle het 3 seuns; haar 2008 adr: Huis Formosa, Joubertina. Arie Johannes *13.10.1933 (Arie) x DE WET, Cornelia Gertruida *20.09.1937 > 2001: woon op Graaff-Reinet. Sy is d.v. Johannes Hendrik De Wet & Elizabeth Francina Hermina De Jager. Ina x BOTHA, NN > 2003: woon in Nieu Bethesda Elsa Louisa Johanna *18.04.1939 Johannes Lodewikus *28.05.1896 ~ [Graaff-Reinet] x STEYN, Hendrika Izak Jacobus *14.02.1930 Dina Jacoba Elizabeth *02.06.1931 (Dina) x MEYER, Dempers > Hy was L.V. vir Humansdorp in die NP-regering; 2001: sy woon op Humansdorp. Maria Magdalena *13.03.1901 x MORGAN, Arnold Owen Hendrina Catharina *15.02.1902 x VAN DER WESTHUIZEN, Jacobus Lodewikus Johanna Susanna *15.02.1905 Pieter du Plessis *14.11.1909 t 21.04.1936 x VAN DEN BERG, Hendrina Johanna *05.10.1911 Magdalena *07.05.1937 (Magdaleen) x PIETERSE, Wessel J.P. > 2005: sy woon in Bloemfontein en doen onder meer boekbind werk. Maria *18.09.1940 x DUFFIELD, J.F. Hendrina *26.07.1942 x NEL, P.C. Pietro *01.09.1948 x BOSMAN, J.D. David Schalk *15.12.1815 ~ 15.04.1816 [Tulbagh] t 05.02.1839 [Graaff-Reinet] x COMBRINK, Maria Sophia tt 13.05.1844 [Graaff-Reinet] xx PIENAAR, Anna Maria *13.06.1826 ~02.10.1826 [Graaff-Reinet] 1907 > Die familie het eers op die plaas Bothashoek (op die grens met Graaff- Reinet) in die distr Murraysburg gewoon, en het later Driehoeksfontein in dieselfde distr gekoop, en daarheen verhuis. Willem Johannes *1845? {kind by 2de vr.} ~ [Graaff-Reinet?] t 27.07.1869 [NGK Murraysburg] x VAN HEERDEN, Martha > Volgens die lidmaatmaatregister van die NGK Murraysburg, is f1 en f2, albei toe van Bothashoek, in 1863 aangeneem en voorgestel. f2 was toe 17 jr, en f1 kon toe 18 jr oud gewees het. Met sy huwelik was hy boer, en volgens die huweliksregister het die bruid se broer "W.S. van Heerden" toestemming tot haar troue gegee; vermoedelik was haar ouers reeds oorlede. Elsie Johanna *31.07.1870 (Elsie) ~ 04.09.1870 [Murraysburg] 17.06.1889 # [Aberdeen] David Schalk *13.09.1871 ~ 29.10.1871 [Murraysburg] Anna Maria *07.09.1872 ~ 03.11.1872 [Murraysburg] x VAN HEERDEN, Willem Nicolaas Sebastiaan > gewoon op Middelkraal, distr Murraysburg; Van Heerden kinders gedoop op Murraysburg: (1) Elsje Johanna *20Aug96 ~27Sep96; (2) Anna Maria *23Aug98 ~16Okt98; (3) Wilhelmina Johanna *26Des03 ~14Feb04; (4) Willem George Sebastiaan *30Mei06 ~01Jul06; (5) Willem Johannes *16Feb09 ~18Apr09; (6) Roelof Johannes Erasmus *18Feb11 ~23Apr11; (7) David Schalk *29Mrt16 ~16Aug16 Willem Nicolaas *02.11.1874 ~ 13.12.1874 [Murraysburg]

[4323] c2d5e6f15g6. [4324] c2d5e6f15g6h1.

[4325] c2d5e6f15g6h2.

[4326] [4327] [4328] [4329]

c2d5e6f15g6h2i1. c2d5e6f15g6h2i2. c2d5e6f15g6h3. c2d5e6f15g7.

[4330] c2d5e6f15g7h1. [4331] c2d5e6f15g7h2. [4332] c2d5e6f15g8. [4333] c2d5e6f15g9. [4334] c2d5e6f15g10. [4335] c2d5e6f15g11. [4336] c2d5e6f15g11h1. [4337] [4338] [4339] [4340] c2d5e6f15g11h2. c2d5e6f15g11h3. c2d5e6f15g11h4. c2d5e7.

[4341] c2d5e7f1.

[4342] c2d5e7f1g1. [4343] c2d5e7f1g2. [4344] c2d5e7f1g3.

[4345] c2d5e7f1g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 169

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4346] c2d5e7f1g5. Martha *29.01.1876 ~ 26.03.1876 [Murraysburg] x VAN HEERDEN, Christiaan Gabriel > gewoon op Damplaats, distr Murraysburg; Van Heerden kinders gedoop te Murraysburg: (1) Martha *12Feb97 ~25Apr97; (2) Willem George Sebastiaan *18Jul98 ~21Aug98; (3) Elsie Johanna *20Jul12 ~08Sep12 Wilhelmina Johanna *08.08.1877 ~ 09.09.1877 [Murraysburg] x BURGER, Pieter Jacobus > gewoon te Modderfontein, distr Murraysburg; Burger kinders gedoop te Murraysburg: (1) Martha Helena *28Jun04 ~10Jul04; (2) Willem Johannes Conradie *05Okt11 ~19Nov11 Hendrina Aletta *05.12.1846 ~ [Graaff-Reinet?] t 28.09.1863 x CONRADIE, Jacob Johannes *05.11.1839 (c2d5e1f7) > sy verskyn in die 1954 register as 'n kind van e7. Kyk ook nota by f1 hierbo. Johanna Catharina *01.05.1850 (Johanna) ~ [Graaff-Reinet?] 11.03.1920 t 28.09.1868 [Richmond] x CONRADIE, Johannes Lodewikus *15.02.1844 (c2d5e1f9) 24.03.1919 [Allemansfontein, Hanover] > met sy 2de troue was hy wewenaar; sy beroep was veeboer van Richmond, JC word aangedui as d/v "David Schalk van Murraysburg" haar naam is op grond daarvan hier geplaas; haar dooprekord is nog nie nagegaan nie. [In die 1978 register is 'n "Johanna" sonder verdere besonderhede gelys.] Hulle was dus niggie & neef. In Murraysburg se lidmaatregister word aangedui dat f3 op Bothashoek gewoon het, en 17jr oud was, toe sy op 15 Julie 1867 aangeneem is as lidmaat van die gemeente. Op 10 September 1870 is haar lidmaatskap oorgeplaas na Richmond, K.P. Schalk Willem *15.07.1852 31.07.1934 [Murraysburg] t 18.02.1876 x GROBBELAAR, Adriana Susanna Christina *03.05.1853 27.07.1935 [Murraysburg] > Hulle het op Kleindriefontein, distr Murraysburg gewoon. Anna Elizabeth Maria *16.11.1877 ~ 06.01.1878 [Murraysburg] t 27.06.1904 [NGK Murraysburg] x FOUCHÉ, Nicolaas Francois Johannes Haarhoff > hulle is in 'n privaatwoning getroud. Sy was afkomstig van Kleindriefontein, en hy was 'n boer van Christiana, Tvl. Hendrina Aletta *22.09.1880 ~ 19.12.1880 [Murraysburg] t 16.02.1903 [NGK Murraysburg] x VAN DER MERWE, Willem Jacob > gewoon op Kleindriefontein, distr Murraysburg; Van der Merwe kinders gedoop op Murraysburg: (1) Adriana *22Des03 ~14Feb04; (2) Ferdinand *27Apr05 ~14Mei05; (3) Schalk *22Okt06 ~06Jan07; (4) Munnik *22Nov13 ~01Feb14; (5) Magdalena *16Okt17 ~05Feb18; (6) Hendrina *29Jan20 ~06Jun20 Adriana Susanna *12.03.1886 ~ 06.06.1886 [Murraysburg] t 23.09.1912 [NGK Murraysburg] x ROSSOUW, Johannes Philippus Francois *c.1883 > met t was sy van Kleindriefontein, hy was 29jr en van Sterkfontein, Victoria-Wes. Anna Maria *05.11.1857 ~ 25.01.1858 [Murraysburg] t 30.11.1877 [Graaff-Reinet] x GROBBELAAR, Coert *27.04.1857 > gewoon te Groenvlei, distr Murraysburg; Grobbelaar/Grobler kinders gedoop te Murraysburg: (1) Johannes Jacobus *12Mrt79 ~26Mei79; (2) David Schalk *06Okt80 ~19Des80; (3) Schalk Willem *20Apr85 ~26Jul85; ander kinders: (4) Charlotta *15Mei87; (5) Ebenhaezer *12Nov91; (6) Elizabeth Maria *08Sep93 Martha Sophia *11.09.1859 ~ 06.11.1859 [Murraysburg] 21.06.1941 # [Murraysburg] t 03.11.1879 [NGK Murraysburg] x VAN HEERDEN, Roelof Johannes Erasmus *05.04.1854 11.03.1933 # [Murraysburg] > gewoon te Driehoeksfontein, distr Murraysburg; Van Heerden kinders gedoop te Murraysburg: (1) Anna Maria *25Sep81 ~23Okt81; (2) Willem George Sebastiaan *19Mei85 ~21Jun85; (3) Martha Sophia *26Jan89 ~03Mrt89; (4) Roeloffina Johanna Erastina *13Des91 ~22Feb92; (5) Hendrina Aletta *16Mei94 ~08Jul94; (6) Maria Susanna *19Jun96 ~09Aug96; (7) Andries Bartolomeus *22Jun98

[4347] c2d5e7f1g6.

[4348] c2d5e7f2.

[4349] c2d5e7f3.

[4350] c2d5e7f4.

[4351] c2d5e7f4g1.

[4352] c2d5e7f4g2.

[4353] c2d5e7f4g3.

[4354] c2d5e7f5.

[4355] c2d5e7f6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 170

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4356] c2d5e7f7. [4357] c2d5e7f8. ~21Aug98; (8) Schalk Willem *26Mei00 ~08Jul00 Elsie Jacoba *20.04.1861 ~ 09.06.1861 [Murraysburg] David Schalk *09.01.1866 ~ 11.03.1866 [Murraysburg] 16.09.1954 [Driehoeksfontein, Murraysburg] t 24.06.1887 [NGK Murraysburg] x VAN HEERDEN, Martha Aletta Wilhelmina *27.07.1866 05.11.1943 # [Murraysburg] > Met huwelik was sy van Poortje, Hy was 'n boer van Driehoeksfontein, distr Murraysburg. Hulle het ook daarna daar gewoon. Elsjie Johanna *25.01.1889 ~ [Murraysburg] 18.02.1963 # [Murraysburg] t 21.12.1925 [NGK Murraysburg] x VAN HEERDEN, Roelof Johannes (John) > met t was hy 29jr, boer van Koudeveld, sy was 36 en van Driehoeksfontein. Hulle het gewoon te Jonkersnek, distr Murraysburg. Geen kinders. Haar naam word soms as "Elsje" geskrywe, maar op die grafsteen staan "Elsjie". Anna Maria *17.04.1891 ~ 07.06.1891 [Murraysburg] 13.04.1955 # [Dewetsdorp] t 14.04.1914 [NGK Murraysburg] x MENTZ, Hendrik *08.04.1884 > met trou was sy 22jr, en van Driehoeksfontein, hy was 30jr en boer van Waschbank, Smithfield, OVS. David Schalk *19.01.1894 ~ 04.03.1894 [Murraysburg] 07.06.1964 x BURGER, Elizabeth Katharina *26.03.1897 (Bettie) 25.05.1973 > gewoon te Driehoeksfontein, distr Murraysburg Elizabeth Catharina *20.09.1925 (Lissie) ~ 06.12.1925 [Murraysburg] x LATEGAN, Andries Johannes Hendrik *20.07.1930 ~ 03.03.1931 [Murraysburg] 30.07.1942 Willem George Sebastiaan *03.09.1896 ~ 27.09.1896 [Murraysburg] 08.08.1974 {kinders?} Willem Johannes *01.06.1899 ~ 06.08.1899 [Murraysburg] 12.03.1992 # [Dewetsdorp, OVS] x NN, Susanna Louisa *27.11.1904 "Susie" > 1992 adr: Stille Hawe, Dewetsdorp Francois Nicolaas *04.04.1818 ~ 06.07.1818 [Graaff-Reinet] Barend Jacobus *21.11.1819 31.05.1856 [Ou Sneeuberg, Graaff Reinet] ~ 17.04.1820 t 16.12.1838 [Graaff-Reinet] x VAN DER MERWE, Maria Francina *c.1820 (Mieta) > (volgens PEGIS) d.v. Jacobus Ludowikus vd Merwe en Maria Francina Joubert; sy trou weer c.1857 Abraham Benjamin CELLIERS, *24/08/1826 ~Graaff-Reinet 03/09/1826, s.v. Johannes Daniel CELLIERS en Helena Maria HAUPTFLEISCH Maria Francina *15.10.1839 28.05.1890 t 13.06.1859 [Richmond] x BARTLETT, Robert *1835 [Campbell sendingstasie] {s/v John Bartlett & Susanna Elizabeth Jacoba Haarhoff} > met haar troue was Abraham Benjamin Celliers haar stiefvader. Bartlett was 'n "wagemaker" van Graaff-Reinet. Hulle het (volgens PEGIS) 7 kinders gehad (waarvan 6 dogters was): die oudste was Maria Francina, *02/09/1860 ~Richmond 07/10/1860, die jongste was Barendina Jacoba, *07/08/1880 ~Richmond 03/10/1880 Johanna Catharina *16.10.1841 08.12.1934 [Boomstraat, Britstown] t 11.02.1861 [Richmond] x NIEUWOUDT, Hermias Jacobus *03.01.1839 ~24.02.1839 [Graaff-Reinet] 28.11.1921 [Britstown] > Veeboer op Vogelstruisfontein; koster N G Kerk Richmond 1883 1909, s.v. Tielman Carel Nieuwoudt en Martha Susanna v/d Westhuizen. Martha Sophia Elizabeth *06.11.1843 Willem Johannes *05.06.1846 05.06.1915 x VILJOEN, Susanna Elizabeth Maria Francina *20.05.1870 [Richmond] ~ 31.07.1870 [Richmond] 1935 of 1936 [volgens B.P. sterfdatums van naasliggende grafte] # [De Aar] x ERLANK, Thomas *12.04.1868 22.10.1952 #[De Aar] Susanna Elizabeth *17.07.1872 ~ 11.08.1872 [Richmond] Barend Jacobus 1945 x VAN DER MERWE, Esther Jacoba Charl Jacobus *14.11.1883 ~ 16.12.1883 [Richmond] 03.11.1955 [Durbanville] # [Durbanville] t 13.06.1910 x JOUBERT, Maria Johanna *09.04.1883 ~20.05.1883

[4358] c2d5e7f8g1.

[4359] c2d5e7f8g2.

[4360] c2d5e7f8g3.

[4361] c2d5e7f8g3h1. [4362] c2d5e7f8g3h2. [4363] c2d5e7f8g4. [4364] c2d5e7f8g5. [4365] c2d5e8. [4366] c2d5e9.

[4367] c2d5e9f1.

[4368] c2d5e9f2.

[4369] c2d5e9f3. [4370] c2d5e9f4. [4371] c2d5e9f4g1.

[4372] c2d5e9f4g2. [4373] c2d5e9f4g3. [4374] c2d5e9f4g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 171

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[Hanover] 03.07.1967 > sy doop inskrywing verwys na "Lehemfontein"? Op De Aar het hy in 1906, saam met Eerw. Enslin, die eerste Sondagskool in die ou spoorwegskool gestig. Hy het werk by die Spoorweë op De Aar gekry, en was tot 1939 daar woonagtig, behalwe vir 'n jaar wat hy in Nuweland en Moorreesburg gewoon het. In 1939 het die gesin na Pretoria verhuis, en in hulle 1941 in Parow gevestig. In Augustus 1949 het hy sy huis verkoop, en daar na in 'n woonstel by Windellstraat 7, Durbanville (deel van sy seun Ben se huis) tot sy dood gewoon. Willem Johannes *28.01.1911 {2-ling} Anna *28.01.1911 {2-ling} Petrus *06.02.1912 Barend Jacobus *23.10.1913 [De Aar] (Ben) 13.03.1990 [Strand] {voorheen in Durbanville gewoon} t 04.02.1939 x LOUBSER, Elizabeth Malherbe *17.07.1916 (Esmé) 04.02.2008 [Strand] > Jeug- en kortverhaalskrywer, leier van Saamtrek-toere lank betrokke by Voortrekkers, voormalige onderwyser in Afrikaans by Hoërskole J.J. du Preez en Nassau. Ook sameroeper van die Werda- komitee. Tans (2003) die enigste Conradie wat amptelik 'n Conradie familiewapen laat registreer het. Hy het ook die CONRADIE bondswapen laat registreer. Hulle het in Durbanville gewoon; Esmé het latere jare in Ametis in die Strand gewoon waar sy oorlede is. Charl Jacobus *14.09.1944 [Kaapstad] (Jac/Kobus) t 11.10.1969 x RETIEF, Rachel *01.05.1946 > His entire school career was at Durbanville, where he finished matric in 1962 as fifth in the Cape Province. He studied at Stellenbosch University from 1963 to 1969: BA with Afrikaans- Dutch, English and Philosophy as majors. Honours in Afrikaans- Dutch (with distinction) and MA ("Die lydende vorm in Afrikaans"). He worked as Hansard translator in the Houses of Parliament in 1968 and 1969, studied General Linguistics and Old Norse at the Rijksuniversiteit Utrecht in the Netherlands from 1969 to 1974 ("doctoraal"). He obtained a PhD at the University of Witwatersrand in 1979. Title : Die diachronie van die Afrikaanse voltooide deelwoord. In 1975 C. Jac Conradie started as a lecturer in the Afrikaans Department at RAU, was promoted to full professor in October 2002 and gave his inaugural lecture on 14 May 2003. He teaches linguistics, mainly Syntax and Historical Linguistics, including Middle Dutch, Gothic and Old Norse. (Source: www.stellenboschwriters.com) Barend Jacobus *21.08.1970 Charl Retief *23.11.1972 Magdalena Elizabeth *07.10.1975 Elizabeth Maria *30.10.1946 Elizabeth Charlotte *07.02.1916 Naomi *26.01.1920 07.05.2002 t 23.06.1945 x GERBER, Johannes Abraham *23.03.1922 (Hannes) > Hulle was voorheen van Pinelands; Sedert 1983 in Stellenbosch. Haar begrafnisdiens was op 10/05/2002 uit NGK Welgelegen, Stellenbosch. Gerber kinders: (1) Willem Stephanus *13.05.1948 (Stephan) 27.04.1985 t 1976 x PEARSON, Cynthia Marie *11.09.1951 (Cynthia) > Gerber kind: (1.1) Karen *01.12.1982 [Stellenbosch]; (2) Marius x NN, Audrey > Voorheen van Stellenbosch, nou Melbourne, Australië; (3) Ilse Marie x GOUWS, Rufus > GOUWS Kinders: (2.1) Liezl *31.03.1980 t 15.12.2005 x POTGIETER, Johan (2.2) Marike *14.06.1982 t 18.10.2008 x PUNT, Carl (2.3) Annelie *11.04.1985 12.09.1990 (2.4) Inge *08.09.1993 (2.5) Mieke *22.03.1995; (4) Johannes Abraham (Johan) t 2007 x NN, Gwyn. > Voorheen van Randburg, Johannesburg, nou Perth, Australië. Willem Carl *01.01.1887 (Willie) ~ 11.04.1887 [Richmond] 1945 x DE BEER, Maria Louisa (Miem) Johan Lukas *25.12.1916 (Jan) x NN, Doris > geen kinders

[4375] [4376] [4377] [4378]

c2d5e9f4g4h1. c2d5e9f4g4h2. c2d5e9f4g4h3. c2d5e9f4g4h4.

[4379] c2d5e9f4g4h4i1.

[4380] [4381] [4382] [4383] [4384] [4385]

c2d5e9f4g4h4i1j1. c2d5e9f4g4h4i1j2. c2d5e9f4g4h4i1j3. c2d5e9f4g4h4i2. c2d5e9f4g4h5. c2d5e9f4g4h6.

[4386] c2d5e9f4g5. [4387] c2d5e9f4g5h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 172

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4388] c2d5e9f4g5h2. [4389] c2d5e9f4g5h3. [4390] c2d5e9f4g5h4. [4391] c2d5e9f4g5h5. Frederik Coenrad *07.02.1919 Susanna Elizabeth *27.02.1921 (Sannie) x Bothma, Faan Maria Louisa *10.09.1922 (Rickey) x KRUGER, Laurens (Corrie) > Kind: Laurens (Tappie) Willem Carl *04.11.1924 [Usakos, SWA] (Bushy) 17.06.1987 t 08.03.1947 [Kimberley] x WIID, Johanna Hendrina *13.01.1927 [Kuruman distr] (Hannetjie) > 2001: sy woon op Kimberley Willem Carl *13.02.1948 [Kimberley] (Willie) t 28.11.1970 [Alberton] x VAN ZYL, Elbie *26.09.1950 Sanet *02.02.1975 Francois Gerhardus Johannes *09.03.1950 [Mafikeng] (Fanie) t 04.02.1974 [Pretoria] x MARAIS, Antoinette 04.09.1954 tt 1984 xx KOTZE, Carina > j1 = 1ste huw. j2 & j3 = 2de huw. Marchall *11.11.1975 Francois Gerhardus Johannes Petro Johanna Hendrina *27.05.1954 [Warrenton] (Rina) t 26.01.1974 [Warrenton] x OBERHOLZER, Pieter Fredrick *26.07.1952 > 2001: woon in Kimberley; Oberholzer kinders: (1) Johanna Hendrina *16/09/75; (2) Pieter Zagarias *23/08/79; (3) Willem Carl (Bushy) *26/02/85 Johan Lukas *10.12.1960 [Kimberley] (Johan) t 09.03.1990 [Upington] x NEL, Liza *15.12.1966 > 2001: woon op Upington Shimoné *07.09.1992 [Upington] Lihan *29.08.1996 [Upington] Huibrecht Catharina *03.03.1928 (Breg) x BOTHA, Niclaas (Nick) Petronella Margaretha *15.10.1848 t 13.05.1867 [Richmond] x VISSER, Johannes Hendrik (Jan) *c.1843 > hy was 'n "veeboer", en (volgens PEGIS) Richmond 23/02/1916, s.v. Johannes Hendrik Visser en Anna Sophia Pienaar. Johannes Lodewikus *03.07.1850 {ongetroud} Anna Susanna *20.09.1852 t 13.01.1873 [Richmond] 07.11.1945 [Paarl] x VAN DER MERWE, Willem Carel *06.02.1852 ~16.02.1852 [Richmond] 16.06.1909 [Richmond] > haar name is "Anna Johanna?" in die trouregister? daar word verwys na haar stiefvader "Abraham Jacobus Celliers"; WCvdM s.v. Nicolaas Johannes v/d Merwe en Johanna Alberta Viljoen Elsabe Aletta *20.07.1854 03.01.1940 t 13.01.1873 [Richmond] x RAATH, Philippus Arnoldus Christiaan *07.09.1844 ~02.02.1845 [Beaufort-Wes] 05.07.1904 > Hy s.v. Charl Johannes Petrus Raath en Susanna Maria Elizabeth Horak; Hulle(f8) het naby Britstown gewoon; hulle 8ste kind Robert Bartlett Raath (1883-1959) (7de seun) is na sy oom (f1 se man) vernoem. Barendina Jacoba *31.05.1856 t 14.02.1881 [Richmond] x NAUDÉ, Johannes Stefanus > Sy beroep by troue: spekulant van Richmond Ernst Lodewikus *21.05.1822 ~ 07.07.1822 [Graaff-Reinet] Frederik Jacobus *29.11.1824 ~ 06.02.1825 Daniël Josua *22.01.1826 ~ 27.03.1826 [Graaff-Reinet] Christoffel Jacobus *01.09.1828 (Stoffel) 30.09.1896 [Murraysburg] ~ 02.11.1828 [Graaff-Reinet] t 07.12.1849 x VAN DER MERWE, Petronella Margaretha 24.06.1898 > Grafregister meld sy tweede naam as "Johannes" ipv "Jacobus" Maria Francina *15.03.1851 [Murraysburg] ~ 13.04.1851 [Graaff-Reinet] 11.05.1939 [Hanover] t 11.04.1870 [Richmond] x NIEUWOUDT, Tielman Carel *01.04.1845 ~04.05.1845 [Richmond] 27.02.1909 [Hanover] > Hy was veeboer, s.v. Tielman Carel Nieuwoudt en Martha Susanna v/d Westhuizen. f1 se grafsteen gee haar naam as "Anna Francina" en die geboortedatum 16.03.1851. Johanna Catharina *04.10.1855 28.10.1914 # [Murraysburg] x RETIEF, NN tt 02.04.1888 [Murraysburg] xx PIENAAR, Jacobus Francois *23.01.1862

[4392] c2d5e9f4g5h5i1. [4393] c2d5e9f4g5h5i1j1. [4394] c2d5e9f4g5h5i2.

[4395] [4396] [4397] [4398]

c2d5e9f4g5h5i2j1. c2d5e9f4g5h5i2j2. c2d5e9f4g5h5i2j3. c2d5e9f4g5h5i3.

[4399] c2d5e9f4g5h5i4. [4400] c2d5e9f4g5h5i4j1. [4401] c2d5e9f4g5h5i4j2. [4402] c2d5e9f4g5h6. [4403] c2d5e9f5.

[4404] c2d5e9f6. [4405] c2d5e9f7.

[4406] c2d5e9f8.

[4407] c2d5e9f9. [4408] c2d5e10. [4409] c2d5e11. [4410] c2d5e12. [4411] c2d5e13.

[4412] c2d5e13f1.

[4413] c2d5e13f2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 173

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

~23.02.1862[Murraysburg] 15.06.1916 #[Murraysburg] > Grafsteen spel haar 2de naam as: "Katherina" geboer te "Brakvlei", distr Murraysburg Pienaar kinders gedoop in 1890's te Murraysburg (1) Johanna Maria *08Mei92 ~02Jul92; (2) Pieter Abraham *08Sep94 ~25Nov94 Petronella Margaretha *22.06.1860 01.08.1952 t 20.05.1884 [NGK Murraysburg] x PIENAAR, Joseph (Josef of Jozua) Albertus *31.01.1861 ["Stellenboschvlei", Dist Murraysburg] ~27.02.1861 [Murraysburg] 16.11.1905 [Murraysburg] #[Murraysburg] > met huwelik was hulle beide 24jr. Hy was 'n boer. PIENAAR kinders: (1) Petronella Margaretha *19.4.1885 (Nellie) 09.07.1968 x John REARDON > They lived at Warrenton in the Northern Cape, his parents were Irish; (2) Jacobus Petrus Daniel *20.10.1890 28.09.1948 x Magdalena Margaretha MALAN. Willem Johannes *22.01.1865 (Willie) 01.09.1946 # [Stellenbosch] ~ [Murraysburg] t 21.05.1888 [NGK Murraysburg] x RETIEF, Anna Francina *13.11.1866 (Anna) 29.11.1935 > met huwelik was hy 'n winkelklerk. Aletta Francina *06.07.1889 [Murraysburg] (Lettie, ook Laeticia) 03.02.1920 [weens na-geboorte komplikasies] # [Kloof begraafplaas, Heidelberg] t 03.08.1913 [Murraysburg] x VISSER, Andries Gerhardus *01.03.1878 [Zaaifontein,dist Fraserburg] 10.06.1929 [Heidelberg] > Lettie matrikuleer Murraysburg, studeer Victoria-kollege Stellenbosch en doen 1908 die "Middle Class" onderwysereksamen aan Hugenote Kollege Wellington Lettie het 4 VISSER kinders: (1) Andries Gerhardus *[Steytlerville] (word geneesheer) (2) Josline *[Steytlerville] (3) Anna *28.3.1918 [Heidelberg] x Dr TW de Jongh van die Reserwbank (4) Roánne *1920 - dogtertjie AG VISSER was 'n mediese dokter en Afrikaanse digter: sy gedigte 'Laetitia' en 'Die Roos' was vir Aletta, hy het haar ontmoet terwyl hy op Steytlerville gepraktiseer het; hulle het vanaf 1916 op Heidelberg (Tvl) gewoon; na haar dood hertrou hy in 1927 met Marie de Villiers van die Paarl. Christoffel Jacobus (Stoffel) [Murraysburg] [Victoria-Wes] t 28.11.1923 x VAN HEERDEN, Jacoba Magdalena *[Victoria-Wes] Anna Maria *07.09.1925 (Ansa) ~ 06.12.1925 [Murraysburg] 18.08.2002 t 02.07.1955 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, Philippus Fouché (c2d5e6f15g3h4) > 1999: woon op Murraysburg. met t was hy 'n boer van Brakvlei, distr Murraysburg, en sy was 'n klerk in 'n besigheid. Met haar dood was haar adres: Edenhof, Cradockstr 83, Graaff- Reinet Aletta Francina *21.11.1934 (Lettie) ~ 03.03.1935 [Murraysburg] t 18.01.1957 [NGK Murraysburg] x CONRADIE, David Schalk *02.05.1921 (c2d5e6f15g3h3) > geboer op Brakvlei, distr Murraysburg. met t was hy 'n boer; sy was 'n tikster. Petronella Magdalena *07.05.1904 [Murraysburg] (Nellie) [Strand] t 11.12.1928 [Murraysburg] x KRIGE, Gideon Johannes Rabie *c.1898 [Somerset-Wes] > met t was hy 30jr, en prof. in chemie in Jhb, sy was 24jr. Willem Johannes *18.02.1912 [Murraysburg] (Willie) 27.10.1974 [Nelspruit] t 07.01.1939 [Florida] x ERASMUS, Anna *20.10.1919 [Bethal] > sy het later as ANNA CONRADIE landswyd bekendheid verwerf as modeontwerpster van trourokke. Sy het haar besigheid in 1962 in Vereeniging begin, en in 1993 afgetree: In 1992 is sy genomineer as 'n SA Sakevroufinaliste. Willem Johannes *24.06.1940 [Vereeniging] (Willem) 24.06.2001 [Vereeniging] t 06.01.1961 [Vereeniging] x JACOBS, Yvonne *08.02.1945 [Vereeniging] (Yvonne) % 1977 tt 10.01.1981 [Johannesburg] xx MATHEWS, Thelma > Hy is oorlede aan kanker binne een maand na diagnose Willem Johannes *20.10.1961 [Vereeniging (Willem) Jeanne-Riette *13.06.1966 [Vereeniging] t 06.02.1989 [Vereeniging] x BOTHA, Phillip Magda *21.12.1944 [Vereeniging] (Magda) t

[4414] c2d5e13f3.

[4415] c2d5e13f4.

[4416] c2d5e13f4g1.

[4417] c2d5e13f4g2. [4418] c2d5e13f4g2h1.

[4419] c2d5e13f4g2h2.

[4420] c2d5e13f4g3.

[4421] c2d5e13f4g4.

[4422] c2d5e13f4g4h1.

[4423] c2d5e13f4g4h1i1. [4424] c2d5e13f4g4h1i2. [4425] c2d5e13f4g4h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 174

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4426] c2d5e13f4g4h3. [Vereeniging] x KIDSON, Barend Jacobus (Ben) *14.05.1942 [Johannesburg] Christiaan Elardus *15.01.1948 [Vereeniging] (Christiaan) t [Johannesburg] x TRAUT, Karen *10.05.1949 (Karin) % 2000 tt 01.04.2001 [Roodepoort] xx MARAIS, Elizabeth Anne *10.02.1948 (Elize) {voorheen getroud SMITH} Christiaan Elardus *14.06.1975 [Johannesburg] (Tiaan) Francois Pieter *13.01.1980 [Johannesburg] (Francois) Tharina *02.05.1984 [Johannesburg] (Tharina) Francois Retief *10.10.1955 [Vereeniging] (Retief) t 09.12.1978 [Johannesburg] x LOUBSER, Rinette *09.12.1957 [Upington] (Rinette) > 2001: woon op Klerksdorp; met hulle troue het hy die gedig "Laetitia" van sy oom (g1 se man) ook aan sy vrou Rinette opgedra. Laetitia *20.10.1984 [Johannesburg] (Laetitia) Francois Retief *23.01.1986 [Johannesburg] (Francois) Johannes Hendrikus *08.09.1992 [Klerksdorp] (Drikus) Willem Johannes *22.01.1995 [Klerksdorp] (Wihann) Johannes Lodewicus *07.01.1868 ~ 26.01.1868 [Murraysburg] 13.04.1889 [Murraysburg] Catharina Cornelia *1783 ~ 04.05.1783 t 15.09.1800 x MARAIS, Ernst Lodewikus ~02.06.1776 tt 02.12.1834 xx VOS, Arie *29.11.1770 [Nederland] 04.06.1867 [Tulbagh] > eerste man was 'n burger van Stellenbosch, 2de man was 'n sendeling Johannes Hendrik *1747 ~ 24.09.1747 (burger van Stellenbosch distrik) t 24.05.1772 x VAN DEVENTER, Jacomina/Jacquemina *22.07.1753 {d/v Jacob van Deventer & Hester van Jaarsveld; trou weer 03.07.1796 Johan Adam METZLER/MENTZENAAR}. Rosa Hermina *1773 ~ 19.05.1773 t 19.12.1790 x JORDAAN, Louis ~10.08.1766 {s/v Johannes Lodewyk Jordaan & Christina Johanna van Zyl} > Haar Bybel is deur Dr. D.G. Conradie (c2d4e8f4g10) van 'n Jood present gekry). Hester Elizabeth *1777 ~ 09.02.1777 t 08.01.1797 x LE ROUX, Abraham *19.11.1775 [Drakenstein] 1822 > hy was boer op Sandrivier in die wyk Voor-Kogmanskloof naby huidige Ashton Catharina Maria *1781 ~ 28.01.1781 t 05.10.1801 [Kaapstad] x CONRADIE, Francois Wilhelmus *1781 (c1d8) tt 20.11.1825 [Graaff-Reinet] xx BOSHOFF, Willem Hendrik Johannes Hendrik *1783 ~ 25.12.1783 [Graaff-Reinet] t 03.04.1803 [Kaapstad] x JONKER, Cornelia Catharina Elizabeth ~22.03.1786 [Paarl] > Hy is die 'stamvader' van die Jansenville Conradies. Hy het eers in die Wes-Kaap gewoon, maar het later met sy vrou en kinders na die Oos-Kaap getrek. Hy het by Rietrivier, ongeveer 35km oos van Jansenville gewoon. Hulle naaste kerk was eers op Uitenhage, en vanaf 1855 op Jansenville. Johannes Hendrik *07.03.1804 ~ 23.09.1804 [Tulbagh] 23.10.1876 [Bouersfontein, Somerset-Oos distr] t 07.03.1832 [Uitenhage] x VAN DER MERWE, Catharina Elizabeth *06.05.1811 28.04.1887 [Bouersfontein, Somerset-Oos distr] > Volgens sy SK MOOC 6/9/157 3407 was hy met sy dood 72 jr 7 mnde 6 dae. Hy was 'n boer op Bouersfontein naby Somerset-Oos. Haar vader was Pieter Willem Schalk van der Merwe. Dit het aanleiding gee tot die naam Pieter Willem in hierdie been van die Conradies. Elizabeth Dorothea *06.06.1833 ~ 02.03.1834 [Uitenhage-NG] 06.10.1890 [Bethlehem] t 02.06.1856 [Uitenhage] x HERN, Edmund *1830 [Herefordshire, UK] > SK: VAB MHG C449, Edmund was a blacksmith by trade, the 1st; 2nd, 4th children was christened in Jansenville, the 6th child was christened in Frankfort, and the 7th in Winburg. Hern kinders: (source=Sandra McCarthy on Rootsweb) (1) Catharine Elizabeth *15.05.1858 ~24.08.1858 [Jansenville] (2) Edmund *27.05.1860 ~11.11.1860 [Jansenville] (3) Johannes Hendrik

[4427] [4428] [4429] [4430]

c2d5e13f4g4h3i1. c2d5e13f4g4h3i2. c2d5e13f4g4h3i3. c2d5e13f4g4h4.

[4431] [4432] [4433] [4434] [4435]

c2d5e13f4g4h4i1. c2d5e13f4g4h4i2. c2d5e13f4g4h4i3. c2d5e13f4g4h4i4. c2d5e13f5.

[4436] c2d6.

[4437] c3.

[4438] c3d1.

[4439] c3d2.

[4440] c3d3.

[4441] c3d4.

[4442] c3d4e1.

[4443] c3d4e1f1,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 175

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

*27.06.1862 [Oudtshoorn?] ~19.04.1863 [Uitenhage] (4) John Richard Walter Marthinus *19.09.1864 ~26.02.1865 [Jansenville] (5) Marian Susara Elizabeth Margaretha [Jansenville] (6) Elizabeth Dorothea *28.03.1870 [Roadside, Frankfort] (7) Cornelia Wilhelmina *18.02.1873 ~13.07.1873 [Winburg] Cornelia Catharina *30.02.1835 ~ 24.05.1835 [Uitenhage-NG] x RENSBURG, Hans Johannes Hendrik *28.04.1837 ~ 20.8.1837 [Uitenhage-NG] t 09.04.1860 [Uitenhage] x OLIPHANT, Aletta Elisabeth *02.08.1838 [Verstokenfontein, dist. Somerset-Oos] ~03.02.1839 [Uitenhage] 26.05.1908 [plaashuis Hinchinbrook, dist Jansenville] > Toe sy vrou oorlede is, het hulle vermoedelik op Hinchinbrook, ongeveer 25km noord-oos van Jansenville geboer. Sy was oudste kind van Barbara Maria Claassen wat op Uitenhage op 01/07/1837 met Peter William Oliphant trou. Oliphant is 'n baie ou Skotse van, nou globaal verspreid. Aletta se SK: KAB MOOC 6/9/597. Barbara Maria *26.01.1861 [Klein Winterhoek, distr Jansenville] ~ 27.08.1861 [Jansenville] x VAN LOGGERENBERG, Joseph Heydenryck > Haar naam word op haar moeder se SK vermeld. Johannes Hendrik *02.02.1868 ~ 01.03.1868 [Jansenville] x CRAUSE, Sophia {geen ks} > Hy word nie op sy moeder se SK vermeld nie en is dus voor 1908 oorlede. Wilhelmina Petronella *27.10.1869 ~ 20.02.1870 [Jansenville] > Sy word nie op haar moeder se SK vermeld nie, en is dus jonk of voor 1908 oorlede. Pieter Willem *24.11.1871 ~ 26.02.1872 [Jansenville] > Hy word nie op sy moeder se SK vermeld nie, en is dus jonk of voor 1908 oorlede. Willem Johannes Barend Adriaan *??.10.1877 [Jansenville] 01.11.1960 [Cradock] t [Jansenville] x JONKER, Anna Margaretha Maria Petronella 15.11.1954 > Sy volle 4 name word so op sy moeder se SK vermeld. Hy is as wewenaar pensionaris op 83 jaar oorlede in die Queens Central Hosp. te Cradock. Sy laaste woonadres was Nu Stockenstroomstraat 20, Cradock. Sy seun h4 was teenwoordig by sy dood. Sterfkennis: MOG 1/1/574 no 278/61 Catharina Aletta Elizabeth x GOUWS, NN Aletta Elizabeth *26.06.1908 > ongetroud oorlede later as 1961 Anna Margaretha Maria Petronella x BOOYSEN, NN Johannes Hendrik *15.09.1917 [Cradock] 11.12.1979 x VENTER, NN > Was in 1961 teenwoordig by sy vader se dood. Hulle was al die jare die enigste Conradies in die Cradock omgewing. dogter dogter Juliana x NEL, Adriaan (Riaan) > 2003: woon in Switserland waar sy by die Universal Postal Union werk. Catharina Petronella Elizabeth *10.02.1839 ~ 13.10.1839 [NGK Uitenhage] Pieter Willem *20.08.1840 [Rietrivier, distr Jansenville] (Piet) ~ 06.06.1841 [NGK Uitenhage] t 09.09.1867 [NGK Uitenhage] x O'NEIL, Geertruyda Sophia *29.08.1851 ~22.11.1850 [Uitenhage] > sy is d.v. Richard Charles (jnr) O'Neil *c.1826 eienaar van "Stonewall" dist. Majuba, N.Natal & Elisabeth Maria Crause. Volgens 'n 2005 tesis van JM Wasserman (Pta Univ) is "Piet en sy seun van die Newcastle distrik" gedurende die ABO verwyder na die konsentrasie kamp te Pietermartizburg terwyl hulle vrouens en kinders op die plase agter moes bly. Daar is rekord van 'n eis wat Piet Conradie op 15.10.1902 by die "Invasion Losses Enquiry Commission" ingedien het. Johannes Hendrik *21.05.1868 ~ 20.12.1868 [Jansenville] Elizabeth Maria *06.03.1871 ~ [Uitenhage] x VAN DER

[4444] c3d4e1f2, [4445] c3d4e1f3.

[4446] c3d4e1f3g1.

[4447] c3d4e1f3g2.

[4448] c3d4e1f3g3. [4449] c3d4e1f3g4. [4450] c3d4e1f3g5.

[4451] c3d4e1f3g5h1. [4452] c3d4e1f3g5h2. [4453] c3d4e1f3g5h3. [4454] c3d4e1f3g5h4.

[4455] c3d4e1f3g5h4i1. [4456] c3d4e1f3g5h4i2. [4457] c3d4e1f3g5h4i3. [4458] c3d4e1f4, [4459] c3d4e1f5.

[4460] c3d4e1f5g1. [4461] c3d4e1f5g2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 176

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4462] c3d4e1f5g3. [4463] c3d4e1f5g3h1. [4464] c3d4e1f5g4, [4465] c3d4e1f5g5. MERWE, Gert Pieter Willem *29.04.1873 ~ [Uitenhage] t 19.08.1907 x JORDAAN, Aletta Johanna Maria Catharina Semina *31.05.1908 ~ 29.03.1909 [Newcastle] Katharina Elizabeth *20.11.1875 ~ 30.01.1876 [Ladysmith] 22.01.1905 Hermanus Lucas Johannes *11.09.1877 ~ 15.09.1878 [Ladysmith] c.1910 t 21.08.1899 x JORDAAN, Maria Catharina Salomina *30.10.1880 [Ingogo, Natal] 04.12.1972 [Standerton] > sy trou weer met Hermanus Lambertus Botha, en het by hom nog 5 kinders. Pieter Willem *08.12.1906 [Ingogo, Newcastle] (Soon/Piet) ~ 31.12.1906 [Newcastle] t 29.10.1929 [Standerton, Ds. Charles Hofmeyer] x GOOSEN, Helena Catharina Wilhelmina Isabella *26.03.1906 [Heidelberg, Tvl] (Lenie) 03.02.1993 Hermanus Lucas *02.11.1931 [Mapleton, distr. Heilbron] (Manie) t 02.04.1955 [Standerton] x PRINSLOO, Maria Catharina Elizabeth *17.01.1934 [Strydplaas, distr. Memel] (Mollie) Pieter Willem *18.11.1956 [Standerton] (Pieter) t 09.10.1976 [Vereeniging] x JANSE VAN RENSBURG, Susanna Isabella Marelize *13.04.1976 [Vereeniging] (Marelize) Hermanus Lucas *01.04.1980 [Vereeniging] (Herman) Johannes Wilhelmus *23.09.1958 [Standerton] (Johann) t 20.12.1980 [Pretoria] x NEL, Mari-ann Danette *18.03.1982 [Pretoria] (Danette) Susanna Maria *17.07.1936 [Volksrust] (Sannie) t 25.10.1958 [Perdekop] x MOUTON, Willem Johannes *16.08.1936 [Vereeniging] (Willie) > 2001: woon op Nigel, Mouton kinders: (1) Rudolph Petrus *05Apr61; (2) Pieter Willem *15Feb64; (3) Heloise *19Mrt72 Hendrik Petrus *01.05.1942 [Evaton Vereeniging] (Hennie) t 02.05.1964 [Boksburg-Noord] x PIETERSE, Petronella Johanna Magdalena *15.07.1942 [Boksburg] (Nellie) > 2001: woon aan die Oos-Rand Chrystél *24.06.1972 [Boksburg] (Chrystél) t 06.09.1997 [Hoffenhein, distr. Pretoria] x VAN DYK, Wiekus > Van Dyk kind: (1) Marcu *03Mrt99 Pieter Willem *03.08.1945 [Platrand, distr. Standerton] (Pietie) t 29.01.1966 [Boksburg-Noord] x PIETERSE, Christina Petronella *06.11.1946 [Boksburg] (Chrissie) > 2001: woon op Kimberley Yolandé *08.09.1983 [Kimberley] Maria Catharina Salomina *c.1909 t 07.12.1926 [NGK Standerton] x KRUGER, Johannes Christiaan *c.1905 > tydens haar troue in 1926 was sy 17 jaar oud. Kruger kinders: (1) Johannes Christiaan *30Okt27; (2) Anna Catharina *03Mei34 Geertruida Sophia *04.02.1879 ~ 30.11.1879 [Ladysmith] t 03.07.1899 x SCHALKWYK, Anthonie Michael Cornelia Magdalena *24.07.1881 ~ 21.05.1882 [Ladysmith] x PETERS-NEWMAN, Lyle Horace *[Matatiele] 1969 Wynand Lodewyk *25.07.1884 08.02.1964 # [Bethal] x VAN DER MERWE, Anna Sophia Jacoba *27.04.1887 06.08.1985 # [Bethal] > Grafsteen: "Hier rus ons geliefde ouers" Pieter Willem *20.01.1909 ~ 08.06.1909 [Newcastle] Aletta Margaretha *27.02.1842 [Rietrivier, distr Jansenville] ~ 26.04.1842 [NGK Uitenhage] x RENSBURG, Theunis Johannes Barend *04.02.1844 [Rietrivier, distr Jansenville] 1920 ~ 07.05.1844 [NGK Uitenhage] x CONRADIE, Gertruida Sophia (c3d4e7f1) > hy het in 1889 op Palmietfontein, distr Jansenville gewoon toe sy skoonvader c3d4e7 by hom aan huis oorlede is. Jacomina Maria Johanna *16.07.1846 [Winterhoek, Distr Jansenville] (Mina) ~ 10.12.1846 [NGK Uitenhage] x BASSON, Isaac

[4466] c3d4e1f5g5h1.

[4467] c3d4e1f5g5h1i1.

[4468] c3d4e1f5g5h1i1j1. [4469] c3d4e1f5g5h1i1j1k1. [4470] c3d4e1f5g5h1i1j1k2. [4471] c3d4e1f5g5h1i1j2. [4472] c3d4e1f5g5h1i1j2k1. [4473] c3d4e1f5g5h1i2.

[4474] c3d4e1f5g5h1i3.

[4475] c3d4e1f5g5h1i3j1. [4476] c3d4e1f5g5h1i4.

[4477] c3d4e1f5g5h1i4j1. [4478] c3d4e1f5g5h2.

[4479] c3d4e1f5g6. [4480] c3d4e1f5g7. [4481] c3d4e1f5g8.

[4482] c3d4e1f5g8h1. [4483] c3d4e1f6. [4484] c3d4e1f7.

[4485] c3d4e1f8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 177

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4486] c3d4e1f9. [4487] c3d4e1f10. [4488] c3d4e2. Anna Margaretha *30.07.1848 [Winterhoek, distr Jansenville] (Annie) ~ 01.11.1848 [NGK Uitenhage] x VAN VOOR, Jan Adriana Jacoba *12.09.1855 [Kleine Winterhoek, distr Jansenville] ~ 18.11.1855 [NGK Jansenville] x NEL, Gert Jacobus > hulle laat doop in 1889 op Jansenville. Aletta Margaretha *1808 ~ 04.02.1808 [Tulbagh] t 02.03.1823 [Uitenhage] x VAN DEVENTER, Willem Adriaan 06.12.1876 [Ladybrand] {s/v Willem Adriaan van Deventer & Elizabeth Catharina Jordaan.) Adriaan Jacobus *??.01.1814 ~ 17.04.1814 [Tulbagh] 02.09.1865 [Rietrivier, distr. Uitenhage] t 30.06.1838 [Uitenhage] x CLAASEN, Catharina Aletta Elizabeth *08.04.1818 18.07.1882 > hy was 'n boer, en is op 51 jr 8 mnde oorlede by Rietrivier (oos van Jansenville) waar hy geboer het. SK: MOOC 6/9/113 Johannes Hendrik *06.03.1841 [Rietrivier, distr Jansenville] ~ 11.05.1841 [Uitenhage] > Johannes Hendrik c3 & sy vrou was doopgetuies Barend Adriaan *22.08.1842 {Rietrivier, distr Jansenville] ~ 06.08.1843 [NGK Uitenhage] 02.08.1911 x HURTER, Johanna Etresia *07.11.1847 04.05.1942 Jan Hendrik *25.02.1880 (Jan) 1943 t 04.03.1912 x GROBLER, Susanna Catharina 1916 xx SLABBERT, Gezina Sophia 1952 (Gezina) {moeder van h3} Barend Adriaan *14.02.1913 14.02.1913 Johanna *10.03.1916 Barend Paulus *26.12.1921 [Jansenville] (Barry) 04.01.2000 # [Jansenville] x DE KLERK, Susanna Isabella *16.08.1933 [Somerset-Oos] (Susie) 16.02.2009 #21.02.2009 [Jansenville] > Sy was 'n inwoner van Huis Najaar, Despatch, en is begrawe uit die NG Kerk Jansenville. Barend Hendrik *19.04.1955 [Somerset-Oos] (Hennie) t 30.08.1980 [Jansenville] x HENDRIKZ, Cherie Charmaine Vicary *20.05.1960 [Graaff-Reinet] (Cherie) > 2001: woon op Despatch Lizanne *15.05.1983 [Uitenhage] (Lizanne) Andrea *06.08.1986 [Uitenhage] (Andrea) Johan *04.03.1961 x OLIVIER, Colleen Melinda *21.09.1966 > 2004: Melanie en Jolandie is leerlinge aan die Hoërskool Jansenville. Melanie *31.05.1989 Jolandie *02.07.1990 Jacob Jacobus Nicolaas *02.07.1882 x VERMAAK, Isabella Elizabeth Magdalena Anna Monica *24.11.1910 klein Etresia Rovena *02.12.1913 klein Beyera Fourina *01.12.1915 x BOOYSEN, Paul Marica Andriesa *17.10.1918 1953 x KEMP, Gert Barend Louis *29.07.1920 klein Martha Aletta *10.02.1924 x GROBLER, Adriaan Catharina Aletta Elizabeth *27.09.1889 ~ 01.11.1889 [Jansenville] t 04.11.1912 x GROBLER, Hermanus Albertus Barend Adriaan *18.07.1893 (Barry) ~ [Jansenville] t 19.04.1915 x KNOETZE, Hester Jacoba Wilhelmina Barend Adriaan *01.09.1915 Catharina Elizabeth Dorothea *16.04.1917 Johanna Etresia *24.05.1919 Hester *02.10.1920 t 23.09.1944 x SCHOFIELD, Alfred Richard *26.03.1920 04.09.1987 > s.o. Alfred John SCHOFIELD & Alfreda Mary Clement CROSS Schofield kind: (1) Alfred Barry *06.02.1946 [Port Elizabeth] Leone *06.08.1922 Willem Gert *03.10.1924 Catherina Elizabeth *07.06.1926 Stella *15.03.1928 Mabel *28.10.1929 Marthinus Johannes *07.08.1931 Irene *25.06.1933 Muriel *07.05.1935 Jacob Frederik Adriaan Jacobus *30.05.1847

[4489] c3d4e3.

[4490] c3d4e3f1. [4491] c3d4e3f2. [4492] c3d4e3f2g1. [4493] c3d4e3f2g1h1. [4494] c3d4e3f2g1h2. [4495] c3d4e3f2g1h3.

[4496] c3d4e3f2g1h3i1.

[4497] c3d4e3f2g1h3i1j1. [4498] c3d4e3f2g1h3i1j2. [4499] c3d4e3f2g1h3i2. [4500] c3d4e3f2g1h3i2j1. [4501] c3d4e3f2g1h3i2j2. [4502] c3d4e3f2g2. [4503] [4504] [4505] [4506] [4507] [4508] [4509] c3d4e3f2g2h1. c3d4e3f2g2h2. c3d4e3f2g2h3. c3d4e3f2g2h4. c3d4e3f2g2h5. c3d4e3f2g2h6. c3d4e3f2g3.

[4510] c3d4e3f2g4. [4511] [4512] [4513] [4514] c3d4e3f2g4h1. c3d4e3f2g4h2. c3d4e3f2g4h3. c3d4e3f2g4h4.

[4515] [4516] [4517] [4518] [4519] [4520] [4521] [4522] [4523]

c3d4e3f2g4h5. c3d4e3f2g4h6. c3d4e3f2g4h7. c3d4e3f2g4h8. c3d4e3f2g4h9. c3d4e3f2g4h10. c3d4e3f2g4h11. c3d4e3f2g4h12. c3d4e3f3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 178

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4524] c3d4e3f4. [Rietrivier, distr Jansenville] ~ 26.09.1847 [NGK Uitenhage] Gert Frederik *13.06.1849 [Rietrivier, distr Jansenville] ~ 09.12.1849 [NGK Uitenhage] t 15.09.1873 x VAN DER BERG, Hester Jacoba Wilhelmina *??.04.1852 [Jansenville distr] 27.11.1922 [Blaaukrantz, Jansenville] > Toe sy vrou oorlede is, het hy op Blaaukrantz in die distrik Jansenville gewoon. Haar ouderdom by dood word aangegee as 70 jr 7 mnde. SK MOOC 6/9/2392 3295 Susara Catharina *21.06.1875 ~ 12.07.1875 [Jansenville] 16.09.1879 Catharina Elizabeth Dorothea *31.03.1877 ~ 10.06.1877 [Jansenville] 1957 x KNOETSE, Willem tt 21.09.1898 xx SLABBERT, Marthinus Albertus Adriaan Jacobus *08.08.1879 ~ 26.08.1879 [Jansenville] 28.03.1882 Aletta Elizabeth *24.11.1882 x HURTER, Lourens Andries Gerrit Johanna Maria Goosen *08.09.1884 x MEYER, Willem Ferdinand Jacobus Wilhelmus *29.09.1886 [Jansenville] (Kosie/Oosie) ~ 16.02.1887 [Jansenville] 06.03.1953 x VAN DER MERWE, Elizabeth *07.05.1899 [Nieu-Bethesda] (Bessie) 25.12.1949 Gert Frederick *10.06.1920 [Jansenville] (Gerrie) 19.03.1988 # [Aberdeen] x ENGELBRECHT, Elizabeth Susanna *09.01.1918 [Middelburg,Kaap] (Bettie) 29.03.1991 #[Aberdeen] > Gerrie was al die jare apteker op Aberdeen. Bettie se 1 ste man was `n Van Niekerk wat in die Tweede Wêreld Oorlog oorlede is. Bron: Bettie se kleinseun via 1 ste huwelik: James Hartman. Jacobus Wilhelmus *24.10.1946 [Middelburg,Kaap] (Koos) t 28.06.1969 [Aberdeen] x BELLINGAN, Rosalie *27.06.1948 [Aberdeen] (Rosa) > 2001: woon op Colesberg; hy is prokureur en werk by Schutz & De Jager Karen *19.01.1982 [Wynberg] {aangeneem} Gert Frederick *11.06.1987 [Bellville] {aangeneem} Hester Christina *01.07.1924 Hendrik Schalk *22.11.1926 08.12.2004 > 2004: Heidestraat 4, Despatch, 6220. Jacobus Wilhelmus *25.10.1930 (Koos) [plaas Blaaukrans, Jansenville] 05.11.1975 # [Lyttelton, Centurion] x GROENEWALD, Jacobus Hendrik *09.02.1930 [Christiana] (Jackie/Totie) 14.07.1995 #[Lyttelton, Centurion]. > Koos was sy laaste jare werksaam by Yskor hoofkantoor as Bedryfsekonoom. Totie se doopname was die van haar vader, sy was die 7de dogter. Jacobus Wilhelmus *29.05.1954 [Pretoria] (Koos) > 2009: nooit getroud; woonagtig Pretoria. Ferdinand *16.05.1956 [Pretoria] (Ferdie) t 16.07.1977 x VAN EEDEN, Maria Elizabeth *07.08.1953 (Ria) > Ria is afkomstig van Greylingstad omgewing. 2009: Hulle woon op Klerksdorp sedert 1975. Jacobus Wilhelmus *25.02.1984 [Klerksdorp] (Jaco) > 2009: woonagtig op Rustenburg. Hannelie *21-11-1963 [Middelburg (Karoo)] t 14.04.1984 x DURAND, Gideon Pretorius *11.04.1954 (Deon) % ??.05.2002 > 2009: Hannelie en Deon is geskei; Hannelie en Marquericke woon in Centurion. Durand kinders: (1) Jean­Pierre Durand *20.04.1986 15.10.2004; (2) Marquericke Durand *12.12.1990. Lizelle *01.06.1965 Amanda *02.06.1968 [Lyttelton, Centurion] t 19.02.1993 x VAN WYK, Jacobus Christiaan *12.03.1967 > 2009: Hulle woon in Brisbane, Australië. Van Wyk kinders: (1) Richard van Wyk *19.02.1997; (2) Donovan van Wyk *12.02.1999. Johannes Gustaf *01.12.1933 [Jansenville] (Hannes) t 15.12.1956 x VAN DER WALT, Martha Louisa *16.12.1935 [Bloemfontein] (Louise)

[4525] c3d4e3f4g1. [4526] c3d4e3f4g2. [4527] c3d4e3f4g3. [4528] c3d4e3f4g4. [4529] c3d4e3f4g5. [4530] c3d4e3f4g6.

[4531] c3d4e3f4g6h1.

[4532] c3d4e3f4g6h1i1.

[4533] [4534] [4535] [4536]

c3d4e3f4g6h1i1j1. c3d4e3f4g6h1i1j2. c3d4e3f4g6h2. c3d4e3f4g6h3.

[4537] c3d4e3f4g6h4.

[4538] c3d4e3f4g6h4i1. [4539] c3d4e3f4g6h4i2.

[4540] c3d4e3f4g6h4i2j1. [4541] c3d4e3f4g6h4i3.

[4542] c3d4e3f4g6h4i4. [4543] c3d4e3f4g6h4i5.

[4544] c3d4e3f4g6h5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 179

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4545] c3d4e3f4g6h5i1. [4546] c3d4e3f4g6h5i2. Susanna Johanna *18.12.1957 (Susan) x BLACK, Kevin Douglas (Kevin) > Black kinders: (1) Jonathan Vernon *27Des91; (2) Christopher Kevin *25Feb95 Adriaan Jacobus van der Walt *15.02.1961 [Oos-London] (Adriaan) t 23.06.1990 [Citrusdal] x HANEKOM, Johanna Jacoba *03.06.1965 [Citrusdal] (Johanna) > 2001: woon op Moorreesburg Helena *10.11.1992 [Bellville] (Helena) Martha Louisa *30.11.1998 [Durbanville] (Louise) Gustaf Johannes *09.08.1962 (Gustaf) x MYBURGH, Anna Sophia *17.12.1967 (Ansie) > 2008 adr: Grysduikerlaan 83, Florauna, Pretoria, Gauteng. Johannes Gustaf *20.08.1989 Jacobus Albertus *16.07.1993 Marius Gert Hendrik *05.03.1966 (Marius) x BOTHA, Lily Constance (Lily) Johann Liam *28.02.1998 Cornelia Aletta Elizabeth Wilhelmina *22.11.1888 ~ 20.02.1889 [Jansenville] x GROBLER, Hermanus Johannes Isabella Elizabeth *06.11.1890 ~ [Jansenville] t 20.06.1940 x HURTER, Lodewÿk Jan Gertina Frederika *17.05.1893 ~ [Jansenville] 19.01.1937 Catharina Elizabeth Dorothea *26.06.1857 [Rietrivier, dist Jansenville] ~ 07.02.1858 [Jansenville] x RAFFERTY, James John Thomas > Rafferty kind (doop rekord by NGK Jansenville): (1) Catharina Aletta Elizabeth Dorothea *7-6-1884 ~10-9-1884 [Waterford] Christoffel Johannes *02.08.1859 [Rietrivier, dist Jansenville] ~ 20.11.1859 [Jansenville] Jacomina Maria Johanna *1817 ~ 13.04.1817 [Tulbagh] Hester Alberta Jacomina *23.08.1820 ~ 02.07.1821 [Graaff-Reinet] 1861 [Kaapland] x LOTTER, Christoffel Cornelia Catharina Elizabeth Wilhelmina *22.06.1823 ~ 07.09.1823 [Graaff-Reinet] Jacob Frederik Jacobus *08.09.1825 [Brakfontein, Jansenville] ~ 12.03.1826 [Uitenhage-NG] 14.11.1889 [Palmietfontein, Jansenville] x CROUSEN, Anna Sophia > Volgens sy SK was hy 66 jr 2 mnde 6 day oud toe hy aan huis van sy skoonseun c3d4e1f7 op Palmietfontein, distr Jansenville oorlede is. Hy was 'n boer. SK MOOC 6/9/279 2221. Gertruida Sophia *17.02.1849 [Winterhoek, distr Jansenville] ~ 27.04.1849 [NGK Uitenhage] 1919 x CONRADIE, Johannes Barend (c3d4e1f7) Jacob Frederik *1786 ~ 29.05.1786 t 07.03.1819 [Swellendam] x DE KOCK, Susanna Elizabeth Susanna Elizabeth *05.12.1819 ~ 09.04.1820 Jacomina Johanna *24.09.1821 x BURGERS, Louis Jacobus *12.07.1815 [Tulbagh] {s/v Barend Bartholomeus Burgers & Catharina Jacomina Elizabeth Jordaan} Alexander Floris *18.04.1824 ~ 04.07.1824 [Swellendam] t 02.01.1847 [Swellendam] x KRIEL, Hester Helena > Hy is vernoem na sy oupa aan moederskant Alexander Floris De Kock gedoop op 18.02.17?? op Stellenbosch - dit was die begin van hierdie doopnaam in die c3-been van die Conradies. Hester Helena *1846 t 04.05.1868 [Montagu] x CONRADIE, Michiel Josias *18.05.1844 (c1d8e7f3) > met hulle troue was sy 22 en van Rietkuil, hy was 24 en landbouer van Harmonie. Susanna Elizabeth *26.12.1847 t 04.05.1876 x DE KOCK, Michiel Josias Jacob Frederik *18.01.1851 t 04.06.1872 x SMIT, Louisa Jacoba Petronella Hester Johanna Helena *10.07.1874 ~ [Montagu] x MARAIS, NN Abraham Francois *01.06.1876 (Abraham) ~ 06.08.1876 [NGK Montagu] t 24.12.1900 x VAN ZYL, Frederika Johanna (Freda) > haar 2de naam is "Jacoba" by h1 se doopinskrywing. Maria Elizabeth *01.12.1901 ~ 02.03.1902 [NGK Montagu]

[4547] c3d4e3f4g6h5i2j1. [4548] c3d4e3f4g6h5i2j2. [4549] c3d4e3f4g6h5i3. [4550] c3d4e3f4g6h5i3j1. [4551] c3d4e3f4g6h5i3j2. [4552] c3d4e3f4g6h5i4. [4553] c3d4e3f4g6h5i4j1. [4554] c3d4e3f4g7. [4555] c3d4e3f4g8. [4556] c3d4e3f4g9. [4557] c3d4e3f5.

[4558] c3d4e3f6. [4559] c3d4e4. [4560] c3d4e5. [4561] c3d4e6. [4562] c3d4e7.

[4563] c3d4e7f1. [4564] c3d5. [4565] c3d5e1. [4566] c3d5e2. [4567] c3d5e3.

[4568] c3d5e3f1.

[4569] c3d5e3f2. [4570] c3d5e3f3. [4571] c3d5e3f3g1. [4572] c3d5e3f3g2.

[4573] c3d5e3f3g2h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 180

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4574] c3d5e3f3g2h2. t 11.03.1919 [Montagu] x LE ROUX, Johannes Hendrik *05.09.1899 ~[Montagu] {hy was boer op Poortjieskloof} Jacob Jacobus *07.12.1903 07.11.1974 # [Malmesbury] x JONKER, Anna Elizabeth *05.11.1904 05.03.1984 > hulle het 1 dogter en 5 seuns gehad - tans net een seun gelys. kind kind kind kind Jacobus Francois *07.12.1938 (Japie) 12.11.2004 t c.1958 x NN, Dina Elizabeth *c.1940? (Dinie) 24.09.1999 #[Malmesbury] tt 2002? xx NN, Hannie > gewoon Suidstraat 20, Malmesbury; sy roudiens was in die NGK Swartland- Noord, Malmesbury. Sy suster is Nelie getroud met Pieter. Jacobus Francois (Mannetjies) *09.06.1960 x ROSSOUW, Hilda *22.04.1961 > 2004: Parkstraat 51, Citrusdal Jacobus Francois *27.08.1981 (Francois?) Rossouw *28.03.1984 > 2007: hy werk in Stellenbosch Tonie (ook Tony) x NN, Dianné > 2005: hulle woon in Witfield, Germiston. Jacque Stephan Juan kind Johannes Petrus van Zyl *14.12.1905 1965 x FRASER, Artha Johanna *31.10.1910 Petronella *06.09.1940 x ESTERHUIZEN, Jacobus Christiaan Hermanus Hendrik *31.12.1944 [Oudtshoorn] t 06.03.1964 x JUUL, Sylvia Veronica Dorothy *20.12.1941 [Kaapstad] 05.11.2003 tt 14.05.2006 [Vanderbijlpark] xx NN, Hannetjie *13.01.19?? > 2004 adres: Frikkie Meyer Boulevard 89, Vanderbijlpark. 2008 adres: Panorama Hof 11, Frikkie Meyer Blvd, Vanderbijlpark Sanet x VAN ROOYEN, Louw % xx MOORCROFT, Nico tt [Vanderbijlpark] %% > haar 2008 adres: 440 Playfair Blvd, Vanderbijlpark. Sy het 1 dogter by eerste man, en 2 seuns by haar 2de man. (1) Lizinda VAN ROOYEN *14-05-1983; (2) Nico John MOORCROFT *01-05-19??; (3) Jaques MOORCROFT *06-07-19??. Deon *10.05.1966 [Vanderbijlpark] (Deon) t 24.12.1984 [Vereeniging] x PIETERSE, Cornelia Lea *15.06.1969 > 2008 adres: Abelstraat 18, Vanderbijlpark. Nastasha *30.06.1989 [Vanderbijlpark] Griselda *15.05.1992 [Vanderbijlpark] Annette [Vanderbijlpark] $ NN, vader van eerste kind $$ NN, vader van tweede kind t [Vanderbijlpark] x DU PLESSIS, Emmanuel [Vanderbijlpark] > 2008 adres: Frikkie Meyer Blvd 49, Vanderbijlpark. Annette se kinders is uit twee vorige verhoudings gebore, en beide kinders is as CONRADIE's geregistreer. Bianca CONRADIE *16.12.19?? [Vanderbijlpark] Donovon CONRADIE *21.05.19?? [Vanderbijlpark] Leon *15.02.1973 [Vanderbijlpark] (Leon) t 18.02.1994 [Vanderbijlpark] x SMALL, Gertruida Jacoba *17.04.1974 [Johannesburg] (Trudie) > 2008: Hulle immigreer na Nieu Zeeland. <leon.conradie @ yahoo.com> Hulle het twee dogters: Liandra *19.07.1994 [Vanderbijlpark] Charleen *17.11.1997 [Vanderbijlpark] Renette *21.11.1976 x HEFER, Jannie > 1 kind is uit die huwelik gebore. 2008 adres: Liebenbergstraat 28, Sasolburg. Jacobus Daniël *29.03.1946 Paulina Jeanetta *17.08.1947 x MOSTERT, Dirk Johannes Judith Susanna *19.08.1950 t 30.05.1968 x STRYDOM, Gert du Preez Francois *13.07.1953 Roseline *20.12.1957 Abraham Francois *14.05.1909 (Abraham) 23.10.1994 #

[4575] [4576] [4577] [4578] [4579]

c3d5e3f3g2h2i1. c3d5e3f3g2h2i2. c3d5e3f3g2h2i3. c3d5e3f3g2h2i4. c3d5e3f3g2h2i5.

[4580] c3d5e3f3g2h2i5j1. [4581] c3d5e3f3g2h2i5j1k1. [4582] c3d5e3f3g2h2i5j1k2. [4583] c3d5e3f3g2h2i5j2. [4584] [4585] [4586] [4587] [4588] c3d5e3f3g2h2i5j2k1. c3d5e3f3g2h2i5j2k2. c3d5e3f3g2h2i5j2k3. c3d5e3f3g2h2i6. c3d5e3f3g2h3.

[4589] c3d5e3f3g2h3i1. [4590] c3d5e3f3g2h3i2.

[4591] c3d5e3f3g2h3i2j1.

[4592] c3d5e3f3g2h3i2j2. [4593] c3d5e3f3g2h3i2j2k1. [4594] c3d5e3f3g2h3i2j2k2. [4595] c3d5e3f3g2h3i2j3.

[4596] c3d5e3f3g2h3i2j3k1. [4597] c3d5e3f3g2h3i2j3k2. [4598] c3d5e3f3g2h3i2j4.

[4599] c3d5e3f3g2h3i2j4k1. [4600] c3d5e3f3g2h3i2j4k2. [4601] c3d5e3f3g2h3i2j5. [4602] c3d5e3f3g2h3i3. [4603] c3d5e3f3g2h3i4. [4604] c3d5e3f3g2h3i5. [4605] c3d5e3f3g2h3i6. [4606] c3d5e3f3g2h3i7. [4607] c3d5e3f3g2h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 181

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

27.10.1994 [Stiklandbegraafplaas,Bellville]. x VAN EEDEN, Martha Margaretha Catharina (Martha) *28.05.1914 01.07.1966 [Stiklandbegraafplaas,Bellville] Abraham Francois *24.11.1933 Jacobus Hendrik Jeremias *17.02.1935 [Swellendam] (Kowie) t 10.01.1958 [Wynberg] x ROUX, Magdalena Christina *10.01.1942 [Bellville] (Dalene) Abraham Francois *01.04.1958 [Ruyterwacht] (Abrie) t 27.03.1982 [Parowvallei] x VISSER, Marinda *16.05.1959 Liezl *06.04.1985 Francois *13.10.1991 Gert Jacobus *13.08.1959 [Bellville] (Gerrit) t 22.02.1986 [Parowvallei] x WRAGG, Vanessa Mary *27.02.1966 [Mowbray] (Vanessa) Ryno *08.05.1987 [Newcastle] Roelien *19.03.1991 [Bellville] Ruben *04.11.1999 [Bellville] Jacobus Hendrik Jeremias *17.01.1961 [Ruyterwacht] (Henry) t 01.10.1983 [Parowvallei] x BRITZ, Theana Murial *10.02.1961 Dalene *28.01.1986 Riaan Marius *01.02.1965 [Bellville] (Riaan) t 10.02.1990 [Goodwood] x KNAPP, Mary-Ann *27.05.1967 Dylan Jason *13.09.1994 [Bellville] Jeán-Luc *06.12.1999 [Panorama] Raynard *28.01.1971 [Parowvallei] t 10.04.1993 [Parowvallei] x VAN DALEN, Maretha *12.08.1970 Chanél *24.03.1994 Danél *05.02.1996 Rochelle Elizabeth *11.06.1973 [Parowvallei] t 19.04.1997 [Parowvallei] x TREDOUX, Júan Pepler *18.09.1970 Frederika Jacoba *09.01.1937 Martha Catharina Margaretha *25.07.1939 Johannes Petrus *19.12.1941 Louisa Jacoba *03.03.1912 x JORDAAN, Koos Hermanus Johannes *03.03.1913 x ROSSOUW, NN > Hy was Montagu omgewing en sy naam word tentatief hier geplaas tot verdere bevestiging. Het moontlik meer as 2 kinders Hier word twee seuns voorlopig gelys: Abraham Francois *03.07.1942 Daniel Jacobus *25.09.1947 > 2009: 0833188485; 11 Villa Rosa, Southernwood, Oos Londen. Magdalena Johanna *26.03.1919 t 23.08.1938 x BOTHA, Johannes Christoffel Louisa Jacoba Petronella *16.09.1877 ~ 04.11.1877 [NGK Montagu] t 10.06.1895 x GRIESEL, Albertus Thomas Susanna Elizabeth *17.11.1879 ~ 21.12.1879 [NGK Montagu] t 14.11.1899 x VAN ZYL, Daniël Jacomina Gertruida Maria *29.06.1881 ~ 07.08.1881 [NGK Montagu] t 22.02.1900 x WITSON, William Susara Susanna Petronella *25.07.1882 ~ 19.11.1882 [NGK Montagu] 18.06.1932 # [Montagu] t 05.01.1904 [Montagu] x SMIT, Abram Francois 1883 [Montagu] 19.06.1938 #[Montagu] {59 jaar oud} > Sy naam word ook as "Abraham" geskrywe en hare as "Sarah". Jacob Frederik *15.12.1883 26.11.1964 # [Caledon] x KRIEL, Jacomina Elizabeth *03.10.1887 06.10.1938 # [Caledon] {oorlede op Boweplaas} XX SCHNETLER, Petronella Johanna *07.10.1889 {was voorheen getroud as Reyneke) 30.09.1969 > beide g7 & 1ste vrou se sterfdatums kom vanaf grafrekords Jacob Frederik, klein . Jan Johannes Lodewikus *23.02.1917 (Jan) 08.07.1989 t 08.05.1943 x BOOYENS, Maria Hester Jacoba *22.12.1921 [Steynsrus] (Miem) 16.06.1993 Jacob Frederik *22.05.1944 t 12.03.1966 x FOURIE, Hester Francina *25.08.1945 (Fransina) Estie Mariette Nicolaas Francois *22.03.1946 [Kroonstad] (Niek) t 02.06.1973 x KROUKAMP, Hendrina Cisilia *19.07.1949

[4608] c3d5e3f3g2h4i1. [4609] c3d5e3f3g2h4i2. [4610] c3d5e3f3g2h4i2j1. [4611] c3d5e3f3g2h4i2j1k1. [4612] c3d5e3f3g2h4i2j1k2. [4613] c3d5e3f3g2h4i2j2. [4614] [4615] [4616] [4617] c3d5e3f3g2h4i2j2k1. c3d5e3f3g2h4i2j2k2. c3d5e3f3g2h4i2j2k3. c3d5e3f3g2h4i2j3.

[4618] c3d5e3f3g2h4i2j3k1. [4619] c3d5e3f3g2h4i2j4. [4620] c3d5e3f3g2h4i2j4k1. [4621] c3d5e3f3g2h4i2j4k2. [4622] c3d5e3f3g2h4i2j5. [4623] c3d5e3f3g2h4i2j5k1. [4624] c3d5e3f3g2h4i2j5k2. [4625] c3d5e3f3g2h4i2j6. [4626] [4627] [4628] [4629] [4630] c3d5e3f3g2h4i3. c3d5e3f3g2h4i4. c3d5e3f3g2h4i5. c3d5e3f3g2h5. c3d5e3f3g2h6.

[4631] c3d5e3f3g2h6i1. [4632] c3d5e3f3g2h6i2. [4633] c3d5e3f3g2h7. [4634] c3d5e3f3g3. [4635] c3d5e3f3g4. [4636] c3d5e3f3g5. [4637] c3d5e3f3g6.

[4638] c3d5e3f3g7.

[4639] c3d5e3f3g7h1. [4640] c3d5e3f3g7h2. [4641] c3d5e3f3g7h2i1. [4642] c3d5e3f3g7h2i1j1. [4643] c3d5e3f3g7h2i1j2. [4644] c3d5e3f3g7h2i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 182

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4645] c3d5e3f3g7h2i2j1. [4646] c3d5e3f3g7h2i2j2. [4647] c3d5e3f3g7h2i3. [4648] c3d5e3f3g7h2i4. [4649] c3d5e3f3g7h3. [4650] c3d5e3f3g7h4. [4651] c3d5e3f3g7h5. [4652] c3d5e3f3g7h6. [4653] c3d5e3f3g8. [4654] c3d5e3f3g9. [4655] c3d5e3f3g9h1. [4656] c3d5e3f3g10. [4657] c3d5e3f3g11. [4658] c3d5e3f3g12. [4659] c3d5e3f4. [4660] c3d5e3f4g1. (Ina) > 2000: woon op Kroonstad Christina Elizabeth *05.06.1974 [Kroonstad] (Christelle) t 02.09.1995 [Kroonstad] x ROETS, Hannes *20.11.1974 > Roets kind (1) Taylor *11Jul96 Marinda *16.01.1980 [Kroonstad] (Marinda) Petronella Johanna *07.03.1953 (Meisie) Maria Hester Jacoba *26.01.1956 (Miemie) x PIENAAR, Willem (Seun) > Pienaar kinders: (1) Renier; (2) Conrad Abraham Francois *08.02.1919 x VAN ZYL, NN Susanna Elizabeth *24.11.1921 Jacobus Frederick *08.02.1925 1999? x NN, Martha Maria *17.05.1944 > laaste adres: Storklaan 25, Birch Acres, Kempton Park Johannes Dawid *13.06.1927 Alexander Floris *09.06.1885 ~ 05.07.1885 [NGK Montagu] Johannes Hendrik *04.02.1887 ~ [Montagu] 29.12.1959 [Montagu] x CONRADIE, Sarah Susanna Petronella *02.01.1895 (c3d5e3f7g6) Jacob Frederik *17.08.1911 t 04.12.1934 x JORDAAN, Magdalena Johanna Elsie Sophia *20.11.1888 ~ [Montagu] 14.08.1963 [Robertson] x STIPP, Nicolaas Christoffel *02.08.1888 31.03.1964 Maria Johanna *25.10.1890 ~ 14.12.1890 [NGK Montagu] Jacobus Francois *07.08.1892 ~ 10.09.1892 [NGK Montagu] Jacobus Francois *05.12.1854 (Koos) 06.11.1945 t 21.06.1878 x NEETHLING, Zacharia Geertruida 1895 tt 22.09.1903 xx ZEEMAN, Wilhelmina Maria Alexander Floris *13.09.1879 (Alexander) ~ 16.11.1879 [NGK Montagu] 19.05.1963 # [Robertson] t 25.09.1917 x HAWKINS, Catharina Johanna Jacoba *27.01.1896 (Katie) 02.02.1972 Jacobus Francois *03.08.1918 (Koos) 23.09.1969 t 19.12.1942 x WINTERBACH, Corrie Magdalena (Corrie) Alida *03.05.1944 x HORN, Johan Alexander Floris Hawkins *07.06.1946 Catharina Felicia Dirk Jacobus Thomas Albertus *19.03.1926 [Robertson] (Tom) 26.03.2004 [Linden][!] t 28.03.1959 [Parys,OVS] x VERMEULEN, Maria Magdalena Margaretha *26.04.1933 [Carnavon] (Ria) > Hy het in 1956 sy BSc Ing aan die US verwerf. Sy laaste adres: Sesde Straat 24, Linden, Jhb Alexander Floris *17.03.1963 [Sasolburg] (Alec) t 06.04.1985 [Swellendam] x BADENHORST, Arina *08.08.1962 Christine *04.10.1988 Thomas *09.07.1991 Jaco *13.11.1992 Petrus Jacobus *06.03.1965 [Sasolburg] (Pieter) t 05.12.1987 [Joubertina] x FOURIE, Susanna Magdalena *12.11.1964 [Oudtshoorn] (Susan) Thomas Albertus *23.06.1994 [Centurion] (Tom) Anna Susan *18.05.1998 [Secunda] (Ansu) Thomas Albertus *20.12.1966 [Sasolburg] (Thomas) t 20.12.1990 [Linden,Jhb] x LEROUX-PREIS, Nancy Annalet *20.06.1966 08.05.1997 tt 24.10.1998 [Pretoria] xx GERICKE, Charlotte Theodora *08.10.1966 (Lottie) > 2003: woonagtig te Volksrust, Mpumalanga Annamarie Elisabet *26.11.1994 (Annamarie) Thomas Albertus *08.11.1999 George *04.02.2002 Jacobus Francois *29.09.1969 [Sasolburg] (Francois) t 10.09.1994 [Johannesburg] x VAN DER MERWE, Liezel *05.05.1969 > 2001: woon in Duitsland Pieter *07.01.1998 Alexander Gerrit *08.03.1929 [Robertson] (Alec/Gerrit) 05.07.1992 # [Robertson] t 02.08.1952 x MÖLLER, Catharina Maria (Rinie) > 1992: Reitzstraat 49, Robertson Catharina *27.11.1953 (Carine)

[4661] c3d5e3f4g1h1. [4662] [4663] [4664] [4665] [4666] c3d5e3f4g1h1i1. c3d5e3f4g1h1i2. c3d5e3f4g1h1i3. c3d5e3f4g1h1i4. c3d5e3f4g1h2.

[4667] c3d5e3f4g1h2i1. [4668] [4669] [4670] [4671] c3d5e3f4g1h2i1j1. c3d5e3f4g1h2i1j2. c3d5e3f4g1h2i1j3. c3d5e3f4g1h2i2.

[4672] c3d5e3f4g1h2i2j1. [4673] c3d5e3f4g1h2i2j2. [4674] c3d5e3f4g1h2i3.

[4675] [4676] [4677] [4678]

c3d5e3f4g1h2i3j1. c3d5e3f4g1h2i3j2. c3d5e3f4g1h2i3j3. c3d5e3f4g1h2i4.

[4679] c3d5e3f4g1h2i4j1. [4680] c3d5e3f4g1h3.

[4681] c3d5e3f4g1h3i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 183

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4682] [4683] [4684] [4685] c3d5e3f4g1h3i2. c3d5e3f4g1h3i3. c3d5e3f4g1h3i4. c3d5e3f4g2. Antoinette *25.12.1954 Jacques Alexander *16.02.1961 (Jac) Maresa *28.10.1963 Siebert Jacob *11.05.1881 (Siebert) 05.02.1974 # [Riviersonderend] t 16.04.1907 x SWANEPOEL, Rachel Elizabeth *28.08.1888 (Ralie) ~02.12.1888 [Montagu] 29.04.1938 #[Riviersonderend] > Sy is d.v. Philippus Daniel SWANEPOEL *01.10.1863 ~22.11.1863 [Montagu] voor 1950 op Villiersdorp en Engela Christina Catharina CONRADIE (c5d5e8f1) *08.06.1861 [Robertson distrik] 29.3.1929 [Swartstomp, Caledon] Jacobus Francois *06.02.1909 (Koos) 23.06.1987 # [Riviersonderend] x COETZEE, Cornelia Jacoba M. *20.12.1917 (Jacoba) 17.11.1999 #[Riviersonderend] Johnny *??.??.19?? > 2004: woonagtig Bredasdorp Cornelia Magdalena *26.02.1949 (Marlene) x BRAND, Willem Jacob *07.12.1954 > Brand-kinders: (1) Delia *28/08/1980 (2) Marian *13/06/1983 Siebert Jacob *12.11.1952 22.04.1975 > ongetroud Philippus Daniël *30.10.1911 Engela Christina Catherina *08.12.1913 x GROENEWALD, Lukas Johannes *28.06.1912 > Hy is s.v. Lukas Johannes GROENEWALD *04.04.1880 [Ertjiesvlei, Caledon] en Helena Elizabeth MATTHEWS (Lenie) *21.08.1879 [Grabouw] > Groenewald kind: (1) Lucas Johannes GROENEWALD *16.10.1947 [Riviersonderend] 03.08.1960 [Thomlands, Buffeljagsrivier] was ongetroud. Zacharia Gertruida Neethling *10.02.1916 (Zachary) x TOUA, Jan xx MULLER, Johan > 1ste man se Toua kind: (1) Francois Siebert Jacob *28.04.1918 {Pretoria} x COETZEE, Alberta Johanna % 1956 Maria *12.02.1942 (Marie) Rachel Elizabeth Rachel Elizabeth *26.07.1920 (Elize) 01.06.1980 # [Riversonderend] {ongetr} Hendrik Jacobus Swanepoel *22.05.1922 (Hennie) {Swellendam} 14.06.1989 # [Buffeljagtsrivier] x NEL, Martha Susanna (Matty) > Grafsteen gee 2de naam as Jacobus, boedelindeks is "Johannes" Pricilla Heinrich Alexander Floris *30.01.1924 [Lindeshof] (Alex) 07.09.2005 x VAN ECK, Anna Cillié *02.06.1933 [Lindeshof] (Annalie) 02.07.2000 > vorige adres: Millstraat 55, Strand. Sy roudiens was op 27/09/2005 in die SDA Kerk, Strand. Alexander Siebert *02.09.1966 [Pinelands] (Alex) t 22.02.1997 [Pretoria] x BOTHA, Elanie *21.04.1972 [Nigel] > 2000: woon in Wierdapark: Chief Mineral Economist: Gold and PGMs, Department of Minerals and Energy Alexander Jacobus *25.09.2000 [Centurion] (Xander) Louis André *06.11.2002 [Centurion] (Louis) Elizabeth Catharina *16.07.1969 (Elzanne) x CARRUTHERS, Paul Philip (Paul) Hester Helena *14.09.1926 x CROUS, Stoffel > Crous kinders: (1) Siebert Jacob; (2) Lizelle Willem Jacobus *15.07.1928 [Riviersonderend] (Willie) 22.11.2008 # 29.11.2008 [Nieuwoudtville] t 18.02.1956 [Fraserburg] x MOCKE, Anna Maria Francina Magdalena *22.03.1939 [Fraserburg] (Ansie) 30.06.1968 xx WOUDBERG, Barbara Dawn *06.09.1940 [Bellville] {was getroud met 'n VISAGIE, moeder van i4} > NGK predikant. 1953: voltooi studies; 1954: georden Fraserburg; 1958: Rietbron; 1962: Sandveld; 1968: Nieuwoudtville. 1 Aug 1982: emeritus. 2001: Woon in Williston. 2008: Sy gedenkdiens was op 29.11.2008 in die NG Kerk Nieuwoudtville. Johanna Elizabeth *10.01.1957 [Fraserburg] (Hannelie) t [Nieuwoudtville] x VAN SCHALKWYK, Hannes > Van Schalkwyk kinders: (1) Annami; (2) Talette; (3) Johann

[4686] c3d5e3f4g2h1. [4687] c3d5e3f4g2h1i1. [4688] c3d5e3f4g2h1i2. [4689] c3d5e3f4g2h1i3. [4690] c3d5e3f4g2h2. [4691] c3d5e3f4g2h3.

[4692] c3d5e3f4g2h4. [4693] c3d5e3f4g2h5. [4694] c3d5e3f4g2h5i1. [4695] c3d5e3f4g2h5i2. [4696] c3d5e3f4g2h6. [4697] c3d5e3f4g2h7.

[4698] c3d5e3f4g2h7i1. [4699] c3d5e3f4g2h7i2. [4700] c3d5e3f4g2h8.

[4701] c3d5e3f4g2h8i1.

[4702] c3d5e3f4g2h8i1j1. [4703] c3d5e3f4g2h8i1j2. [4704] c3d5e3f4g2h8i2. [4705] c3d5e3f4g2h9. [4706] c3d5e3f4g2h10.

[4707] c3d5e3f4g2h10i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 184

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4708] c3d5e3f4g2h10i2. [4709] c3d5e3f4g2h10i3. [4710] c3d5e3f4g2h10i4. [4711] c3d5e3f4g3. [4712] c3d5e3f4g4. [4713] c3d5e3f4g5. [4714] c3d5e3f4g5h1. Rachel Elizabeth *05.05.1959 [Fraserburg] (Ranel) t 18.12.1984 [Schoemanshoek] x VENTER, Willem > kind: (1) Willem Anneke *24.05.1961 [Beaufort-Wes] (Anneke) t 02.08.1985 [Stellenbosch] x VENTER, Louis > kinders: (1) Annamarie; (2) Henk; (3) Karlien Willem Jacobus *27.12.1977 [Calvinia] (Willem) Hester Helena *01.07.1882 ~ 06.08.1882 [NGK Montagu] t 04.06.1901 x BLOM, Barend Louis Zacharia Gertruida *04.07.1884 Jacobus Francois *01.11.1885 (Koos) ~ [Montagu] 23.05.1974 [Robertson] t 22.06.1915 x SWANEPOEL, Maria Magdalena *31.03.1889 (Mimmie) 05.08.1962 Jacobus Francois *01.06.1916 31.12.1973 # [Durbanville] x KRUGER, Heila Johanna *15.12.1928 26.07.2000 > sy grafsteen gee sy geboortdatum as *01.06.1915 in welke geval die troudatum van sy ouers hierbo in 1914 sou wees. Jacobus Francois Johanna Maria Magdalena (Marietjie) Pieter Erica Johan Albrechts *23.12.1918 07.02.1942 Willem Christoffel *04.07.1920 (Willa) x HUMAN, C. > 2001: woon in P.E. Francois x HERSCHELMAN, L. Leisl Jaco Alta x NEL, A. Tertia Michelle Alexander Floris *18.07.1924 (Alec) {Durban} 24.06.1986 # [Durbanville] x MARAIS, Maryna Johanna *10.11.1929 (Marien) Daniëla {2004:ongetroud} Jacques {2004:ongetroud} Hermanus Johannes *04.01.1926 30.03.1981 # [Riebeeck-Kasteel] x STEYN, Catharina Adriana *10.11.1932 (Erna) Hubertha Maria 14.01.1957 (Marie) Magdalena *25.01.1960 (Dalene) Hermanus Johannes *26.08.1961 (Herman) x NN, Aletha Hermanus Johannes *29.07.1991 Catharina *23.07.1967 (Katrina) Maryna Johanna Neethling *16.04.1928 x BEZUIDENHOUT, Jan Siebert Jacob *12.05.1931 (Bertie) 19.06.1978 [Wolseley] x BRITS, Ellen Elizabeth Rosa Hermina *27.07.1888 ~ [Montagu] 10.09.1971 # [Robertson] t 01.01.1907 x CONRADIE, Andries Frederik Pretorius *12.09.1880 (c3d6e7f2g2) > geb. datum *27.07.1888 op # kan moontlik jaar uit wees. Jacob Frederik *25.07.1889 ~ [Montagu] x SWANEPOEL, Maryna Johanna *06.10.1898 13.08.1964 Maryna Johanna *25.07.1931 x GERMISHUYS, G. Zacharia Gertruida *27.06.1933 25.11.2008 x CONRADIE, Johannes Hendrik *13.01.1929 (c1d2e1f1h5i1j5) 29.09.1984 > Haar begrafnisdiens was op 29.11.2008 in die AGS Kerk Robertson. Sterfgevalle berig spel haar naam as "Zachryba Gertruida" Jacobus Francois *12.09.1935 05.12.1935 Maria Elizabeth *30.12.1936 x BOTHMA, Dirk Johan Albrecht *12.04.1941 [Robertson] (Johan) t 06.08.1966 [Robertson] x JACOBUSEN, Joycelyn Elize Auriferda *09.05.1947 [Wynberg, Kaap] (Joy) > 2001: woon in Vredenberg, Bellville. Anton Frederick *17.01.1970 [Worcester] (Anton) t 15.10.1994 [Kuilsrivier] x GELDENHUYS, Sharmeine *12.10.1968 [Stellenbosch] 07.06.2003 > hy oorlede weens 'n motorongeluk. Melissa *14.01.1997 [Panorama-hosp.,Parow]

[4715] [4716] [4717] [4718] [4719] [4720] [4721] [4722] [4723] [4724] [4725] [4726] [4727] [4728]

c3d5e3f4g5h1i1. c3d5e3f4g5h1i2. c3d5e3f4g5h1i3. c3d5e3f4g5h1i4. c3d5e3f4g5h1i5. c3d5e3f4g5h2. c3d5e3f4g5h3. c3d5e3f4g5h3i1. c3d5e3f4g5h3i1j1. c3d5e3f4g5h3i1j2. c3d5e3f4g5h3i2. c3d5e3f4g5h3i3. c3d5e3f4g5h3i4. c3d5e3f4g5h4.

[4729] c3d5e3f4g5h4i1. [4730] c3d5e3f4g5h4i2. [4731] c3d5e3f4g5h5. [4732] [4733] [4734] [4735] [4736] [4737] c3d5e3f4g5h5i1. c3d5e3f4g5h5i2. c3d5e3f4g5h5i3. c3d5e3f4g5h5i3j1. c3d5e3f4g5h5i4. c3d5e3f4g5h6.

[4738] c3d5e3f4g5h7. [4739] c3d5e3f4g6.

[4740] c3d5e3f4g7. [4741] c3d5e3f4g7h1. [4742] c3d5e3f4g7h2.

[4743] c3d5e3f4g7h3. [4744] c3d5e3f4g7h4. [4745] c3d5e3f4g7h5.

[4746] c3d5e3f4g7h5i1.

[4747] c3d5e3f4g7h5i1j1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 185

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4748] c3d5e3f4g7h5i2. [4749] c3d5e3f4g8. [4750] c3d5e3f4g9. [4751] c3d5e3f4g10. [4752] c3d5e3f4g11. [4753] c3d5e3f4g12. [4754] c3d5e3f4g13. Therèse Joy *12.11.1971 [Robertson] (Thèrese) x VAN DEN BERG, NN Margaretha Johanna *12.09.1891 ~ 25.10.1891 [NGK Montagu] Petrus Johannes *25.06.1893 ~ 13.09.1893 [NGK Montagu] Johannes Hendrik *30.08.1904 {kind by 2de vr} 1914. Elsie Sophia *23.06.1906 (Ellie) x MARAIS, Sarel Francois (Soois) Dawid [Woltemade-begraafplaas] > Was ongetroud, en was vir 'n tyd 'n Stikland Hosp. pasiënt. Pieter Jacobus *20.11.1909 [Robertson] (Piet) 07.12.1975 [om 22:40 by Roglandstr, Brackenfell; weens prostaatkanker, 66jr oud] # 09.12.1975 [Stikland] t 13.03.1933 [NGK Robertson ds AS Cronjé] x OLIVIER, Hester Susanna *17.08.1916 [Calitzdorp] 08.06.2002 ["Reivilo" Brackenfell, 85 jr oud] #14.06.2002 [Stikland] > Piet se beroep: Kraandrywer(bo-baan) SAS & H Meganiese Ingenieurwese Soutrivier; pensioen 01.12.1972; verhuis & woonagtig as volg: 14.03.1933: "Ou Cottage" Sandhills "Ou Cottage" tussen Sandhills en De Wetstasie Kinders daar gebore: Kosie, Johnie, Winnie, Ena; 03.01.1940: "Nuwe Spoorweghuisie" Sandhills Oorlede: Winnie; Kinders gebore: Hettie, Pieter; 01.10.1942: "Kentucky" Brackenfell; "Kentucky" = h/v Dirkie Uys- & Van Riebeeckstr Kinders daar gebore: Johan, Danie, Annemarie, Deon, André, Marius en Reinier; 03.09.1958: "Reivilo" Brackenfell - die huis in Culemborgstr Brackenfell is Reivilo vernoem, Olivier agterstevoorgeskryf; 01.01.1973: Roglandstr Brackenfell. Jacobus Gideon *27.08.1934 [Sandhills] (Kosie) ~ [NGK Worcester, ds AS Cronjé] 10.12.1997 [Louis Leipoldt Hospitaal Bellville aan asbestose 63 jaar oud] # [Stikland] t 07.01.1967 x FOUCHÉ, Anna Elizabeth *11.12.1944 [Stellenbosch Hosp](Annette) > Kosie se beroep: Passer & Draaier Everite Brackenfell; stokperdjie: duiwe; woonagtig: Jakarandastr Brackenfell. Pieter Hendrik Arnoldus *08.08.1970 [Hansa Kliniek Bellville](Arno) {1ste van 2-ling} ~ 08.11.1970 [NGK Kruispad Brackenfell] t 01.04.1995 [NGK Kruispad Brackenfell ds Hennie Prins] x BASSON, Riana *07.02.1975 [Jan S Marais Bellville] ~ [NGK Hermanus] > Arno se beroep: Elektrisiën Transnet Spoorvrag Bellville; Riana se beroep: Boekhouer Financial Accounting Tygervallei Waterfront; 2007 woonagtig: Jakarandastr, Brackenfell. Arné *24.10.2001 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] ~ 03.02.2002 [NGK Proteahoogte Brackenfell ds Hennie Prins] > 2007 woonagtig: Jakarandastr, Brackenfell. Jaco *19.12.2006 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] ~ 01.04.2007 [NGK Proteahoogte Brackenfell ds Hennie Prins] > 2007 woonagtig: Jakarandastr, Brackenfell. Paul Stefanus *08.08.1970 [Hansa Kliniek Bellville] {2de v. 2-ling} ~ 08.11.1970 [NGK Kruispad Brackenfell] t 17.12.1994 [NGK Brackenfell ds Hennie Prins] x ERASMUS, Esmé *10.05.1971 [Hansa Kliniek Bellville] ~ [NGK Bellville-N ds Genis] > Paul se beroep: Elektrisiën Transnet Spoorvrag Bellville; Esmé se beroep: Opvoeder by Laerskool Labiace in Bellville; 2007 woonagtig: Jakarandastr, Brackenfell. Fouché *23.10.2000 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] ~ 22.04.2001 [NGK Proteahoogte Brackenfell ds Hennie Prins] > 2007 woonagtig: Jakarandastr, Brackenfell. Wessel *10.06.2004 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] ~ 03.10.2004 [NGK Proteahoogte Brackenfell ds Hennie Prins] > 2007 woonagtig: Jakarandastr, Brackenfell. Gideon Jacobus *10.10.1935 [Sandhills] (Johnie) ~ 07.03.1936 [NGK Worcester ds Albertyn] 08.04.2002 [aan Emfiseem 66jr oud in Karl Bremer Hosp Bellville] ! 19.04.2002 [Malmesbury Krematorium, as in kissie by Brahnsen se graf, Stikland] t 30.09.1961 [NGK De Doorns

[4755] c3d5e3f4g13h1.

[4756] c3d5e3f4g13h1i1.

[4757] c3d5e3f4g13h1i1j1. [4758] c3d5e3f4g13h1i1j2. [4759] c3d5e3f4g13h1i2.

[4760] c3d5e3f4g13h1i2j1. [4761] c3d5e3f4g13h1i2j2. [4762] c3d5e3f4g13h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 186

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

ds Heymann] x MAREE, Maria Susanna *02.04.1940 [Grabouw] (Marie) ~ [Caledon] > Johnie se beroep: Treindrywer Transnet Soutrivier, pensioen 01.05.1988; woonagtig na aftrede: Edenpark Aftree-oord Kuilsrivier. Pieter Jakobus *04.07.1962 [Karl Bremer Hosp Bellville] (Jacques/Jakkie) ~ 11.11.1962 [NGK Parow-Suid Parow] t 29.09.1984 [NGK Bellville-Vallei ds {TF} François Theron] x MCDONALD, Maria Hendrina *28.05.1962 [Karl Bremer Hosp Bellville] (Marina) ~ 02.09.1962 [NGK Gansbaai ds Pretorius] > 04.08.1981: Jacques se beroep: Klerk Transwerk Soutrivier pensioen 01.09.1997; Sept 2004: seisoenale somer kontrakwerk (6 mnde jaarliks) as Lifeguard by Durbanville Munisipale swembad. 01.01.1984: Marina se beroep: WKOD Opvoeder by Jan Krielskool Kuilsrivier. 27.03.1985 woonagtig: Amandelrylaan, Silveroaks, Kuilsrivier. Gideon Jacobus *16.07.1987 [Louis Leipoldt Hosp Bellville](Cobus) ~ 04.10.1987 [NGK Kuilsrivier-Suid ds François Cillié] > 2007 woonagtig: Amandelrylaan, Silveroaks, Kuilsrivier. Andrew Hugh McDonald *21.08.1990 [Louis Leipoldt Hosp Bellville](Andru) ~ 04.11.1990 [NGK Bellville-Vallei ds Kobus Swarts] > 2007 woonagtig: Amandelrylaan, Silveroaks, Kuilsrivier. Pieter Jakobus *04.03.1993 [Louis Leipoldt Hosp Bellville](Jadri) ~ 06.06.1993 [NGK Kuilsrivier-Suid ds John le Roux] > 2007 woonagtig: Amandelrylaan, Silveroaks, Kuilsrivier. Abraham Johannes *03.03.1964 [Karl Bremer Hosp Bellville](Brahnsen) ~ 1964 [NGK Parow-Suid Parow] 09.04.1988 [Hillbrow vermoor 24 jr oud, oorlede om 04:00 in ambulans op pad na hosp] # 18.04.1988 Stikland t 15.12.1984 [NGK Parow-Sentraal ds Piet de Vries] x MARAIS, Mariëtte *18.08.1961 [Somerset-Wes Hosp] ~ [Somerset-Wes] > 01.03.1980: Brahnsen se beroep: Treindrywersasst Soutrivier; Mariëtte se beroep: Admin Naspers Parow. 2007: Sy is woonagtig: Parow. Daniël Esaias *04.10.1986 [Louis Leipoldt Hosp Bellville](Dennis) ~ 02.11.1986 [NGK Parow-Sentraal ds Piet de Vries] > 2007 woonagtig: [Bedfordstr Parow]. Hester Susanna *27.11.1969 [Karl Bremer Hosp Bellville] (Esta) ~ 1970 [NGK Parow-Suid Parow] t 30.11.1991 [NGK Boston Bellville ds Johannes Erasmus] x NEL, Michael-John Barnardo *01.07.1968 [Emerentia Hosp JHB] (Mike) ~??.10.1968 [NGK Linden ds Beukes] > 01.08.2007: Esta se beroep: Sekretaresse NG Kerk Stellenberg; Mike se beroep: IT Bestuurder Pepkor IT Tygerbergheuwels Panorama. 2007: woonagtig Banhoekstr Eversdal Nel Kinders: (1) Alexander *05.12.1996 [LLH Bellville] ~06.04.1997 [La Rochelle Bellville ds Frikkie Coetzee]; (2) Mizaan *05.04.2000 [LLH Bellville] ~06.08.2000 [La Rochelle Bellville ds Willem Venter] Gideon *25.03.1973 [Beaufort-Wes] ~ 05.08.1973 [NGK Leeu-Gamka ds Kobus Van der Merwe] t 08.04.2006 [NGK Bellville-Uitsig ds Louis Minnaar] x DU PLESSIS, Erika *28.06.1982 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] ~ 1982 [NGK Bellville-Uitsig ds Steenkamp] > Gideon se beroep: Rekenaartegnikus MMC24.com (Michael Micro Computers), Eversdal; Erika se beroep: Ontvangs Sekretarieël by Ortopediese Chirurg N1-Stad Hosp; 2007 woonagtig: Lanzeracstr Kuilsrivier. Raynard *28.04.1978 [Karl Bremer Hosp Bellville] ~ 03.09.1978 [NGK Welgemoed Bellville dr Kobus Venter] $ THIERSEN, Adele *08.12.1982 {Zander se ma} % t 31.03.2007 [Kasteel Kaapstad ds Pierre le Roux] x HALL, Anélle *24.02.1978 [Bloemfontein] > 01.10.2006: Raynard se beroep: Assessor Broad Risk Services Bellville; 10.09.2007: Anélle se beroep: Admin eise registrasie Insurance Serve Bellville; 01.08.2005: woonagtig: York Place, Kraaifontein.

[4763] c3d5e3f4g13h2i1.

[4764] c3d5e3f4g13h2i1j1.

[4765] c3d5e3f4g13h2i1j2.

[4766] c3d5e3f4g13h2i1j3.

[4767] c3d5e3f4g13h2i2.

[4768] c3d5e3f4g13h2i2j1. [4769] c3d5e3f4g13h2i3.

[4770] c3d5e3f4g13h2i4.

[4771] c3d5e3f4g13h2i5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 187

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4772] c3d5e3f4g13h2i5j1. [4773] c3d5e3f4g13h3. Zander *14.02.2001 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] > 2007 woonagtig: Springfield, Bellville. Carolina Wilhelmina *09.08.1937 [Sandhills] (Ena) ~ [NGK Worcester ds Albertyn] 15.04.2006 ! [NGK Gedenkmuur Jeffreysbaai] t 09.10.1954 [NGK Brackenfell ds SP Malan] x MARAIS, Charles *14.02.1933 [Beaufort-Wes] 20.06.2006 ! [NGK Gedenkmuur Jeffreysbaai] > Charles se beroep: Bouer, na aftrede woonagtig Jeffreysbaai. MARAIS Kinders: (1) Johan *04.05.1955; (2) Charles *01.08.1956; (3) Anton *15.12.1960 1990; (4) Conrad *24.05.1971 [Ladysmith Natal]. Wilhelmina Maria *23.07.1939 ["Ou Cottage" Sandhills] ~ [NGK De Doorns ds AS Cronjé] 06.07.1940 {11 mnde 14 dae oud} [oorlede: "Nuwe Spoorweghuisie" Sandhills] # [Robertson]. Hester Susanna *09.10.1940 [Sandhills] (Hettie) ~ [NGK De Doorns ds AS Cronjé] t 27.05.1967 [NGK Boston Bellville ds SP Malan] x BLOM, Lambertus Johannes *01.12.1934 [Kroonstad] > Johannes se beroep: Tekenaar Fedmis/Kynoch Milnerton {pensioen 01.09.1997} >> BLOM Kinders: (1) Hendrik Petrus *21.11.1970 [Hansa Kliniek Bellville] (Henk) ~ 1971 [NGK Brackenfell] t 29.06.1996 [Ou Apostoliese Kerk Brackenfell] x DE KLERK, Yolanda *01.10.1971 (1.1) Maxine *16.05.2004; (2) Hester Suzette *13.12.1973 [Jan S Marais Hosp Bellville] (Hester) ~ 1974 [NGK Brackenfell] t 25.08.1998 [Brackenfell ds Chris Swart] x VERMAAK, Dawid Meyer *14.06.1959; (3) Johannes Lambertus *11.12.1978 [LLH Bellville] (Hannes) ~ 1979 [NGK Brackenfell] $ PRETORIUS, Antoinette *01.09.1981 (3.1) Bianke Antoinette *09.10.2006 [Wilgeheuwel JHB]; woonagtig: Sonopstr, Brackenfell. Pieter François *04.03.1942 [Sandhills] (Pieter) ~ [NGK De Doorns ds AS Cronjé] t 10.12.1966 [NGK Tiervlei ds SP Malan] x MOSTERT, Martha *30.10.1942 [Bellville] > Pieter se beroep: Elektrisiën Old Mutual Goue Akker Kaaptad, met pensioen 1998; woonagtig: Skakelweg, Brackenfell. Pieter François *21.10.1968 (François) ~ [NGK Brackenfell] t 02.05.1992 [NGK Schweizer-Reyneke ds Amos Kotze] x GOOSEN, Susanna Cornelia *17.09.1969 [Schweizer-Reyneke Hosp] (Santie) > François se beroep: Geoktrooieerde Rekenmeester; woonagtig: Vredekloof, Brackenfell. Cornelia Dorethea *20.08.1992 [Panorama Hosp] (Corli) ~ [NGK Brackenfell-Wes] > woonagtig: Vredekloof, Brackenfell. Pieter François *26.04.1996 [Panorama Hosp] ~ [NGK Brackenfell] > woonagtig: Vredekloof, Brackenfell. Sané *30.03.2004 [Durbanville Medi-Kliniek] ~ [NGK Brackenfell] > woonagtig: Vredekloof, Brackenfell. Anna Carina *20.02.1971 [Hansa Kliniek Bellville] (Annari) ~ [NGK Brackenfell] t 02.10.1999 [Durbanville] x LAKER, Konrad *03.10.1964 [Hansa Kliniek Bellville] > Annari se beroep: Opvoedkundige Sielkundige Eie Praktyk; Konrad se beroep: Rekenmeester Truworths; woonagtig Durbanville Kinders: (1) Jana *01.09.2002 [Durbanville Medi-Kliniek] ~[Stellenbosch] Hester Susanna *19.04.1974 [JanS Marais Hosp Bellville] (Estezanne) ~ [NGK Brackenfell] t 04.11.2000 [Franschoek] x BESTER, Corné *27.08.1978 [Victoria-Wes] > Estezanne se beroep: Klerikaal Finansies Santam Bellville; Corné se beroep: Elektriese Ingenieur Rauters; woonagtig: Brackenfell. BESTER Kinders: (1) Famke *07.06.2005 [LLH Bellville] ~ [Brackenfell-Sonstraal]; (2) Josua *13.02.2007 [LLH Bellville] ~ [Brackenfell-Sonstraal]. Martha Jacoba *31.07.1980 [Karl Bremer Hosp Bellville] (Maryke) ~ [NGK Brackenfell] > Maryke se beroep: Kliniese Navorser Bellville; woonagtig: Brackenfell. Johan *15.10.1944 ["Kentucky" Brackenfell] (Johan) ~

[4774] c3d5e3f4g13h4.

[4775] c3d5e3f4g13h5.

[4776] c3d5e3f4g13h6.

[4777] c3d5e3f4g13h6i1.

[4778] c3d5e3f4g13h6i1j1. [4779] c3d5e3f4g13h6i1j2. [4780] c3d5e3f4g13h6i1j3. [4781] c3d5e3f4g13h6i2.

[4782] c3d5e3f4g13h6i3.

[4783] c3d5e3f4g13h6i4. [4784] c3d5e3f4g13h7.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 188

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[NGK Kraaifontein ds Lange] t 22.11.1969 [NGK Bellville-Oos ds CH Latsky] x VAN WYK, Susanna Franzina (Santie) *15.06.1951 [Mowbray] > Johan se beroep: Boer op sy eie plaas Olckersia in Ceres; woonagtig: Plaas Olckersia Ceres. Bertus Van Wyk *05.11.1973 [Jan S Marais Hosp Bellville] (Bertus) ~ [NGK Brackenfell] t 03.09.2005 [NGK Wellington] x REDELINGHUYS, Elizna *12.03.1973 [Lambertsbaai] > Bertus se beroep: Meganiese Ingenieur Brisbane AUSTRALIë; woonagtig: Brisbane AUSTRALIë. Jana *23.06.2007 [Brisbane AUSTRALIë] > woonagtig: Brisbane AUSTRALIë. Pieter Jakobus *23.06.1975 [Jan S Marais Hosp Bellville (Pietie) ~ [NGK Brackenfell] t 23.03.2002 [NGK Darling] x BESTER, Anél *25.08.1977 01.04.2003 tt 21.04.2007 [Goudini] xx VOGES, Wilani *07.11.1976 [Mosselbaai] > Pietie se beroep: Landmeter / Opmeter; woonagtig: Townsville, Queensland, AUSTRALIë. Johan *11.03.1978 [Karl Bremer Hosp Bellville] ~ [NGK Brackenfell] t 21.10.2006 [NGK Heilbron-Suid ds Paulus Burger] x GROBBELAAR, Marilyn *17.06.1982 [Heilbron Hosp] > Johan se beroep: Melkkudde Bestuurder op Hazeldene plaas Silverton Pretoria; woonagtig: Hazeldene Plaas, Silverton, Pretoria. Johan *08.11.2007 > woonagtig: Hazeldene Plaas, Silverton, Pretoria. Stephan *12.08.1982 [Karl Bremer Hosp Bellville] ~ [NGK Heidekoppie Brackenfell] > Stephan se beroep: Plaasbestuurder Fairfield Ceres; woonagtig: Plaas Fairfield, Ceres. Daniël Cornelius *26.07.1946 ["Kentucky" Brackenfell] (Danie) ~ [NGK Brackenfell ds SP Malan] t 19.12.1970 [Ou Apostoliese Kerk Shirleypark Bellville] x SWART, Maria Cornelia Elizabeth *15.09.1948 [Maitland] (Magda) > Danie se beroep: Eie Besigheid Ambagsman Ma-Co Plumbing; Magda se beroep: Boekhouer & Kredietbeheerbeampte Plascon Epping; woonagtig: Verdistraat, Brackenfell. Daniël Cornelius *30.09.1981 (Nelius) > woonagtig: Verdistraat, Brackenfell. Annemarie *23.01.1949 ["Kentucky" Brackenfell] ~ [NGK Brackenfell ds SP Malan] 05.05.2001 {aan kanker 52 jr oud} [Culemborgstraat Brackenfell] # [Kuilsrivierbegraafplaas] t 28.12.1968 [NGK Brackenfell] x ROSSOUW, Pieter Hendrik *21.04.1946 [De Doorns] (Boetie) > Boetie se beroep: Ambagsman Melkmasjiene gebou en herstel vir melkboere. Sy was tot afsterwe woonagtig: Culemborgstraat, Brackenfell. ROSSOUW Kinders: (1) Suzanne René *21.01.1970 [Hansa Kliniek Bellville] (René) t 20.08.1994 [NGK Brackenfell ds Hendrik Vollgraaff] x BLOM, Johan Jochemus *02.01.1967 [Hopetown Hosp] ~ 12.03.1967 [NGK Hopetown ds Vos] > René en Johan se beroep: Eienaars Caltex Garage, Restaurant en kafee Hopetown BLOM Kinders: (1.1) Bianca *28.01.1998 ~ 05.04.1998 [NGK Heidekoppie Brackenfell ds François Preiss]; (1.2) Mariska *28.01.1998 ~ 05.04.1998 [NGK Heidekoppie Brackenfell ds François Preiss]; (1.3) Wian *14.08.2001 ~ 06.01.2002 [NGK Hopetown ds Fanus Henning]; (2) Marileze *22.07.1971[Hansa Kliniek Bellville]; (3) Anneke *24.05.1973 [Hansa Kliniek Bellville]; (4) François *11.04.1978 [Hoopstad]. Deon *04.06.1951 ["Kentucky" Brackenfell] ~ [NGK Brackenfell ds SP Malan] t 01.11.1975 [Bellville-N] x KOTZÉ, Aletta Elizabeth [Ceres Hosp] (Alta) *11.05.1952 % 25.03.1998 > Deon se beroep: Sekuriteit Reserwebank Kaapstad, met pensioen in 2004; woonagtig: Ascotstraat, Kraaifontein. Deoni *27.03.1978 [Tygerberg Hosp Parow] $ SWANEPOEL, Jacques *12.09.1973 [Tygerberg Hosp Parow] > Deoni se beroep: Projekbestuurder Juta Wetton; Jacques se beroep: IT Bestuurder Juta Wetton; woonagtig: [Cederweg

[4785] c3d5e3f4g13h7i1.

[4786] c3d5e3f4g13h7i1j1. [4787] c3d5e3f4g13h7i2.

[4788] c3d5e3f4g13h7i3.

[4789] c3d5e3f4g13h7i3j1. [4790] c3d5e3f4g13h7i4.

[4791] c3d5e3f4g13h8.

[4792] c3d5e3f4g13h8i1. [4793] c3d5e3f4g13h9.

[4794] c3d5e3f4g13h10.

[4795] c3d5e3f4g13h10i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 189

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Sonnendal Panorama]; Kinders: (1) Daylen *05.11.2000 [Karl Bremer Hosp Bellville]; (2) Jenuske *15.09.2003 [N1-Stad Goodwood]. Deoné Ann *17.08.1982 [Jan S Marais Hosp Bellville] $ PYPERS, Alfonso *08.11.1970 [Karl Bremer Hosp Bellville] % > Deoné se beroep: Bestuurder Kamaldiens Juweliers Canal Walk; Alfonso se beroep: SAPD Kensington; woonagtig: Hanepootstraat, Brackenfell. Kind: (1) Soné *29.12.1998 [Louis Leipoldt Hosp Bellville]. Tanika *25.01.1986 [Jan S Marais Hosp Bellville] > Tanika se beroep: Bestuurder Skoen Boutique Canal Walk; woonagtig: Ascotstraat, Kraaifontein. André Charl *10.10.1954 ["Kentucky" Brackenfell] (André) ~ [NGK Brackenfell ds SP Malan] t [Bellville] x VAN WYK, Denise Natelië *30.08.1959 [Karl Bremer Hosp Bellville] % tt 12.06.1981 xx BURDEN, Catharina Helena *23.08.1958 (Carien) > André se beroep: Elektrisiën; woonagtig: "Reivilo" Culemborgstraat, Brackenfell. Charl André *16.02.1978 [Tygerberg Hosp Parow] (Charlie) > Charl se beroep: Diensadviseur Tygerberg Auto Electric Brackenfell; woonagtig: Brackenfell. Dennis *10.02.1979 [Tygerberg Hosp Parow] > 2007 woonagtig: LONDON Hendrik Willem *16.09.1981 [Libertas Hosp Goodwood] (Hendré) {1ste van 2-ling} ~ [NGK Nuwerus ds Prins] > Hendré se beroep: Makelaarskonsultant Netwerk Makelaars Brackenfell; woonagtig: "Reivilo" Culemborgstraat, Brackenfell. Jacques *16.09.1981 [Libertas Hosp Goodwood] {2de van 2-ling} ~ [NGK Nuwerus ds Prins] > Jacques se beroep: Bou kaste; woonagtig: "Reivilo" Culemborgstraat, Brackenfell. Reinier *06.02.1984 [Prieska] > woonagtig: "Reivilo" Culemborgstraat, Brackenfell. Ronel *02.05.1985 [Eben Donges Worcester] > woonagtig: "Reivilo" Culemborgstraat, Brackenfell. Danel *01.05.1986 [Tygerberg Hosp Parow] > woonagtig: "Reivilo" Culemborgstraat, Brackenfell. Marius Anton *01.10.1956 ["Kentucky" Brackenfell] ~ [NGK Brackenfell ds SP Malan] t 13.01.1979 [NGK Brackenfell ds Neels Prins] x MALHERBE, Mercia *17.09.1958 [Port-Elizabeth Hosp] > Marius se beroep: Makelaar Netwerk Makelaars Brackenfell; Mercia se beroep: Admin Netwerk Makelaars Brackenfell; woonagtig: Brackenstr, Brackenfell. Mercia *30.10.1982 [Jan S Marais Hosp Bellville] ~ [NG Kerk Heidekoppie Brackenfell] t 28.10.2006 [NGK Stellenbosch ds RG Janse v Vuuren] x ADDINALL, Marlo Edward *22.04.1982 [Bellville] > Mercia se beroep: Eie Besigheid Edu-tots Kleutelskool Eversdal; Marlo se beroep: Makelaarskonsultant Netwerk Makelaars Brackenfell; woonagtig: Jonkerstraat, Brackenfell. Marius-Malherbe *01.10.1985 [Jan S Marais Hosp Bellville] (Marius) ~ [NGK Heidekoppie Brackenfell] > woonagtig: Brackenstr, Brackenfell. Amoré *19.07.1995 [Louis Leipoldt Hosp Bellville] ~ [NGK Heidekoppie Brackenfell] > woonagtig: Brackenstraat, Brackenfell. Reinier *04.03.1958 ["Kentucky" Brackenfell] (Piet) ~ 1958 [NGK Brackenfell ds SP Malan] t 07.02.1985 [Vrede OVS] x NIEUWOUDT, Johanna *26.09.1960 % 1988 tt 09.04.1994 [NGK Brackenfell ds Hendrik Vollgraaff] xx LOURENS, Riëtte *13.04.1967 %% 2000 > Reinier se beroep: Meubelvervoer AA Movers Killarney Gardens; woonagtig: "Reivilo" Culemborgstr, Brackenfell. Philippus Daniël *19.08.1911 08.06.1984 [De Doorns] x DIEDERICKS, Maria Magdalena Gebriema *27.09.1913 30.05.1993 > Was wingerdboer op De Doorns. Maria Magdalena *15.04.1942 (Ria) x BASSON, Willem Jacobus Jacobus Alexander *17.11.1947 x LOMBAARD, Anna Louisa

[4796] c3d5e3f4g13h10i2.

[4797] c3d5e3f4g13h10i3. [4798] c3d5e3f4g13h11.

[4799] c3d5e3f4g13h11i1. [4800] c3d5e3f4g13h11i2. [4801] c3d5e3f4g13h11i3.

[4802] c3d5e3f4g13h11i4.

[4803] c3d5e3f4g13h11i5. [4804] c3d5e3f4g13h11i6. [4805] c3d5e3f4g13h11i7. [4806] c3d5e3f4g13h12.

[4807] c3d5e3f4g13h12i1.

[4808] c3d5e3f4g13h12i2. [4809] c3d5e3f4g13h12i3. [4810] c3d5e3f4g13h13.

[4811] c3d5e3f4g14. [4812] c3d5e3f4g14h1. [4813] c3d5e3f4g14h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 190

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4814] [4815] [4816] [4817] c3d5e3f4g14h2i1. c3d5e3f4g14h2i2. c3d5e3f4g14h3. c3d5e3f4g15. *03.03.1942 > 2001: woon op Kleinmond Aldian *21.08.1975 Gerhard *23.04.1980 Hester Wilhelmina *21.10.1954 x BOTHA, Charles Susanna Elizabeth *16.06.1913 {2-ling} t [Robertson] x VAN WYK, Rudolph Petrus Jacobus *30.03.1896 ~03.05.1896 [Bethlehem] 23.02.1957 [Johannesburg] xx BOYCE, NN > Voorname as 'Roelof Petrus Jacobus' op sy sterfkennis. Daniël Jacobus *16.06.1913 (Danie) {2-ling} x KRIEL, Maryna Johanna *18.10.1902 28.01.1994 #[Caledon] Marina Johanna *10.04.1945 (Rienie) t 02.02.1968 x VAN DEN BERG, Johannes Paulus *24.05.1942 (Jan) Sara Susanna *07.04.1915 x LANCE, Ted Johannes Hendrik *21.09.1917 (Hannes) {datum soos op grafsteen} 22.01.1963 # [Maitland hek 6] t 1945? x GRÜNDLING, Jeanetta Gesina *01.10.1927 (Nettie) 05.01.1997 # [Maitland hek 6] > Aanvanklik gewoon op Robertson, gewerk by KWV & Spoorweë, het later na Maitland verhuis, en het daar in 'n spoorweghuis gebly. Hy het verongeluk om 13h20 toe hy deur 'n trein wat spore lê getrap is terwyl hy aan die spore gewerk het. Hy het blykbaar gegly en onder die trok beland toe hy agter op die trok water gedrink het. Maria Magdalena *17.08.1946 x DE WITT, NN xx GREEF, D > 5 kinders by 1ste man en 1 kind by 2de man. Monica *14.12.1948 x ENGELBRECHT, J xx OOSTHUIZEN, P > 2 kinders by 1ste man. Johannes Jacobus *10.11.1952 (Koos/Mannetjie) 31.07.2001 # [Maitland hek 1] t 09.12.1970 x JURGENS, Mary Ann Anton Johann *18.04.1970 t 01.09.1990 x PASKIN, Shizelle %? tt? xx VAN ROMBERG, Ursula > 3 kinders by 1ste vrou Nadia *30.11.1992 Michelle *06.12.1993 Jaques Jean *06.03.2000 Andre *17.09.1971 t 03.12.1993 x KELLERMAN, Cheran Danelle *11.05.1994 Monica Monita *31.10.1980 Johannes Hendrik *04.12.1953 [Robertson] (Jannie/Johan) t 04.12.1972 [Cape Town] x WRIGHT, Celiah Ann *10.05.1951 [Cape Town] Rebekah Grace *05.11.1973 t 20.05.2000 x DAWSON, Jayson > 2 children Johannes Hendrik *19.03.1975 [Cape Town, Mowbray] (Hannes) t 25.01.2003 [Cape Town, Castle] x BREVIS, Lucille Yvonne *31.03.1979 [Cape Town] > 2008: They live in Thornton, Cape Town; email: conradieATgmail.com Jude *25.05.2006 [Cape Town, Vincent Polotti] Amanda Beth *02.11.1977 t 05.09.1998 x HENKEL, Steven > 2 children Karisah Jeanette *01.11.1982 t 07.05.2005 x KOTZE, Christo > 1 child Celiah-Ann *10.05.1985 t 04.10.2003 x VAN BLERK, Luke > Andrew *04.09.2006 [Vincent Palotti, Pinelands, Cape Town] Jeanette *28.11.1956 19.06.1981 # [Maitland hek 6] x POTGIETER, N > 2 children Alexander Floris *21.03.1859 (Alexander) ~ 27.05.1859 [NGK Montagu] 09.02.1952 t 14.06.1898 x VERREYNE, Martha Susanna *1878 (Sannie) 26.10.1958 Alexander Floris *02.06.1899 x DE BOIS, NN {wed.} Abraham Jacob *25.05.1901 ~ 07.07.1901 [NGK Montagu] 02.12.1987 [Leura, NSW, Australia] # [Leura cemetery] t c.1925 x OELOFSE, Anna Magrietha?/Margaretha? *c.1901 (Anna) % 1949 [Cape Town archives record - ILLIQUID CASES. DIVORCE. ANNA MAGRIETHA CONRADIE, BORN OELOFSE VERSUS ABRAHAM JACOB CONRADIE] tt 20.07.1949 [Moravian Church, South Africa] xx MARILLIER, Hilda Dorothy *18.08.1917 [Mqaunduli Dist, Transkei] (Hilda) 11.10.2007 [Katoomba hospital, Blue Mountains, due to cancer] #[Leura cemetery]. > His 1st wife was married

[4818] c3d5e3f4g16. [4819] c3d5e3f4g16h1. [4820] c3d5e3f4g17. [4821] c3d5e3f4g18.

[4822] c3d5e3f4g18h1. [4823] c3d5e3f4g18h2. [4824] c3d5e3f4g18h3. [4825] c3d5e3f4g18h3i1. [4826] [4827] [4828] [4829] [4830] [4831] [4832] c3d5e3f4g18h3i1j1. c3d5e3f4g18h3i1j2. c3d5e3f4g18h3i1j3. c3d5e3f4g18h3i2. c3d5e3f4g18h3i2j1. c3d5e3f4g18h3i3. c3d5e3f4g18h4.

[4833] c3d5e3f4g18h4i1. [4834] c3d5e3f4g18h4i2.

[4835] c3d5e3f4g18h4i2j1. [4836] c3d5e3f4g18h4i3. [4837] c3d5e3f4g18h4i4. [4838] c3d5e3f4g18h4i5. [4839] c3d5e3f4g18h5. [4840] c3d5e3f5. [4841] c3d5e3f5g1. [4842] c3d5e3f5g2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 191

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

formerly to one PIETERSE. g2 was a farmer before World War II; he was sent to war in both North Africa and France. On his return, the government offered him a bicycle, and a job with the railways. He started off as a porter, and ended up as a supervisor. He retired from the railways before they, because of racial issues, emigrated to Australia in 1969. He did not work in Australia (he was 68 when he arrived). He found it hard to settle there - his heart remained in SA - he loved working the land - used to grow vegetables, fruit, kept bees etc. source: Kathryn M. Rogers. July 2007: c3d5e3f5g2h6. Micheline Pauline *30.11.1952 provided this family history: What I know is that my Dad was married before, as you have mentioned. He had three sons with that lady who I think was named Anna. My mom came from the Transkei to Cape Town to study midwifery and they met while Daddy was stationed at army barracks near the Sonnenbloem nursing college in Cape Town. He took a bit of a shine to her and the rest is history. They were married before he went off to war. When he came back they lived in Phillippi where I think my eldest brother David was born on the 10th April, 1948. Hans followed 18 mths later on the 30 October 1950 and then myself on the 30th November, 1952; We moved to The Acres, in Vasco or Goodwood and than to Elsies River in Cape Town where we lived for 10 years until my mother decided we had better get out of South Africa, because, remember my mom was coloured and Daddy was White. Things were not easy for us as a family being in a mixed race family. I really admire and appreciate my Dad for staying with us and giving up his family who ostracised him, except for two of his sons, Abraham (c3d5e3f5g2h2) and Alec (c3d5e3f5g2h1) and my uncle Koos (c3d5e3f5g8) who used to visit us in Elsies River. Mom worked as a midwife on the district in Elsies River and various other places, for many years travelling to patients on bicycle. She learned to drive a mini minor a few years before we left Cape Town. My parents were remarkable people. And I feel blessed to be their daughter. >> Hilda's parents were George Ford Marillier & Maria Ellen Maschado Van Der Bijl. >> The Sydney Morning Herald of Saturday, 13 October 2007 carried this notice: CONRADIE, Hilda Dorothy. Late of Leura, formerly of Blacktown. Much loved wife of Abraham (deceased), loving mother of David and Carmel Hans and Ada and Michelene. Grandmother of Kim, Michael, Rebecca, Nicole, Gordon, Shadan, Frank and Andrew. Great- grandmother of Joshua and Lauren. Aged 90 years. Friend to many. HILDA's relatives and friends are to be advised that a Mass of Christian Burial is to be celebrated on Friday (October 19, 2007), commencing 10 a.m., at St. Bonaventure's Catholic Church, Railway Parade, Leura. At the conclusion of Mass, the cortege will proceed to the Wentworth Falls Cemetery. >>> PART OF EULOGY for Hilda Conradie née Marillier: Hilda Dorothy Marillier was born on the 18th of August, 1917 in the Transkei , South Africa . Descending from an ancient Swiss family and then 1820 British settlers in the Eastern Cape on her father's side, she was brought up with a clear sense of family importance. It was only in later life that she also discovered that her grandmother, Martha Yako, may have been the daughter of a Xhosa chief, making her doubly aristocratic in her antecedents. In her final years she certainly carried herself with a dignity that was almost regal. The success of her parents' trading station afforded boarding school education for all eight children, of whom she was the sixth. The eldest child, her brother Arthur, even went on to study medicine in Glasgow . The isolation of the trading station, however, meant that Hilda was insulated from the wider world until she went away to

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 192

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

school, first to Bedford Farm in the Eastern Cape and later all the way to Cape Town . After the idyllic, though lonely, life on the trading station, boarding school was definitely an unwelcome shock. To add to her distress so far from home, both parents died in the early 1930s and her brother Arthur, recently returned from Scotland, advised her to take up the offer of nursing training back in Cape Town . During her time as a nurse she was injured helping to move patients. She carried the consequences of that injury for the rest of her life. She withdrew from nursing only to retrain as a midwife, becoming a neonatal visitor to new mothers in the Western Cape - on her bicycle! With the approach of the Second World War she was approached by a young soldier who wanted her to act as go-between in his romantic pursuit of one of her nursing colleagues. What actually happened was that she herself fell in love with Abraham Conradie. The feelings were mutual and after a very proper delay and courtship - she and Abraham were married in the Moravian Church on the 20th July 1943. War service intervened and Abraham and Hilda's eldest child, David, did not appear on the scene until 1948. Political changes in South Africa heralded the dawn of the Apartheid era and all that implied for families of such mixed heritage as the growing Conradie family. By the mid 1960's Hilda was finding the social pressures for her and her three children insupportable and began the difficult task of obtaining the necessary papers to emigrate to Australia. In this she was assisted in no small way by sympathetic Catholic priests in both the Cape and here in Australia ... Thus, Hilda, Abraham and their three children came to Sydney in 1969 and began a new and ultimately highly successful life in New South Wales ... written by Glyn Marillier, Perth WA, 16th October 2007: Hilda Dorothy Conradie née Marillier died on Thursday 11th October, 2007 at Katoomba hospital in the Blue Mountains, New South Wales , AUS. Alexander Floris *c.1926 (Alex/Alec) Pieter *c.1928 Abraham Jacob *21.08.1930 20.03.2009 ! x NN, Lenie > roudiens op 25.03.2009 in die Krematorium-kapel, Maitland. Reëlings gedoen deur Doves Goodwood. Deon David Gordon *10.04.1948 [Cape Town] (David) t 31.08.1974 [St.Bernadettes Lalor Park, NSW, Aust] x WILCOX, Carmel Anne *21.09.1951 [Paddington, NSW, Aust] (Carmel) > 2002: lives at Leonay, NSW. He is a boilermaker and company partner & rep.; she an insurance clerk. Nicole Catherine *24.10.1975 [Blacktown Hosp. NSW] (Nicole) t 21.02.1998 [Our Lady of the Way, Emu Plains, NSW] x BUTLER, Ian Robert *07.12.1973 [Fairfield, NSW] > 2002: she is a receptionist, telephonist; he a Quality Control officer in Manufacturing. Butler Children: (1) Lauren Therese *18.04.1998 [Nepean Hosp., Kingswood, NSW] Hans Victor Ford *30.10.1950 [South Africa] (Hans) t c.1979 x CRAIG, Ada *c.1945 [Scotland] > he is an optometrist, she has two children to a first marriage. Shadan *c.1980 > 2007: Living in England. Micheline Pauline *30.11.1952 [South Africa] (Micheline/Mickey) t c.1971 [Blacktown, NSW] x FITZPATRICK, Barry *c.1950 % tt c.1977 [Blacktown, NSW] xx ROSKOLNIKOV, Frank Nikolai *c1940 %% ttt c.1995 xxx BALMER, Robert *c.1952 (Bob) tttt 2007? xxxx NN,Ken > 2007: She was living up in the "Blue Mountains" region in Australia. Micheline's family memories listed with her father's entry up above; her 4 children: (1) Kim Marie FITZPATRICK *23.07.1971 > she has 4 children; (2) Michael Joseph FITZPATRICK *21.10.1973 > 1 child; (3) Nikolai Nikolaevich ROSKOLNIKOV *c.1978 (Nicholas); >

[4843] c3d5e3f5g2h1. [4844] c3d5e3f5g2h2. [4845] c3d5e3f5g2h3. [4846] c3d5e3f5g2h3i1. [4847] c3d5e3f5g2h4.

[4848] c3d5e3f5g2h4i1.

[4849] c3d5e3f5g2h5. [4850] c3d5e3f5g2h5i1. [4851] c3d5e3f5g2h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 193

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4852] c3d5e3f5g3. [4853] c3d5e3f5g4. [4854] c3d5e3f5g4h1. [4855] c3d5e3f5g4h1i1. [4856] c3d5e3f5g4h1i2. [4857] c3d5e3f5g4h2. 2007: unmarried; (4) Andre Nikolaevich ROSKOLNIKOV *c.1979 (Andrew); x WILSON, Nathalie. Rosa Hermina *11.04.1903 t 31.12.1935 x SMITH, William Henry Jacob Frederik *01.05.1906 25.05.1996 # [Durbanville] x CLOETE, Maria Magdalena *20.06.1906 11.02.1987 #[Durbanville] Alexander Floris *09.04.1932 31.03.1975 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] x VAN ZYL, NN Willie Jaco Barend Johannes *24.10.1936 (Ben) (Dr) 25.04.2003 [!] t 01.04.1961 x VAN DER MERWE, Hendrina Christina (Christie) > hy was onderwyser op Humansdorp, later by Somersetstrand, P.E. Roudiens was uit NGK, Stellenberg, Bellville. Laaste woonadres: Hamiltonstr 40, Goodwood vlgns Boedelkennis. Volgens Memoriam in Matieland, het hy in 1960 BSc in Landbou by U.S. verkry, hy was 'n tydlank adjunkhoof van die Landbouskool Noord-Kaapland; was ook die eerste skoolhoof van die Hoër Landbouskool Harry Oppenheimer naby die destydse Potgietersrus. Sophia Juanita *03.04.1962 (Juanita) x NN, Louis Madelein *13.10.1966 x NN, Ben Jacques Frederik *12.05.1970 x NN, Kathy Petronella Cecilia *03.10.1946 % 11.08.1995 x TREDOUX, Johannes Cornelius *25.01.1943 [Aberdeen] (Johan) 21.02.1996 [Westonaria] > TREDOUX kinders: (1) Marna *9-4-1968 (2) Zelda *12-5-1970 (3) Christiaan Frederick *17-1-1972 (4) Johan Conrad *14-2-1977 Hester Helena *24.05.1908 x VICTOR, John Johannes Lodewicus *25.02.1911 (Con) 08.10.1984 # [Durbanville] x GOSS, Molly *16.07.1914 13.04.1979 #[Durbanville] Martha Susanna *16.03.1913 t 28.04.1935 x DE KOCK, Daniël Jacobus Jacobus Francois *21.04.1915 [Montagu] (Koos) 04.10.1960 [accident: Cape Town railway station] x SWANEPOEL, Anna Magdalena *30.06.1924 [Kruitfontein] (Anna) 05.12.1996 > He was killed at Cape Town railway station while shunting two trains - source: c3d5e3f5g2h6 (Micheline) Catharina Petronella Francina *18.02.1943 [Vasco] (Rienie) x DE JAGER, Johannes Frederik % xx JOUBERT, Marthinus Phillipus > De Jager kinders uit 1ste huwelik: (1) Francois Jacobus *27Jul61; (2) Antoinette *26Des63; (3) Eugene Andre *23Mrt66; (4) Pierre Marcel *10Jul67 Alexander Floris *05.07.1944 [Vasco] (Alexander) 22.07.1944 Pieter Johannes *13.06.1946 [Vasco] (Boetie/Piet) 26.09.1994 x NOTHNAGEL, Anita {i1 se ma} % xx OLSSON, Ingrid Hermoine *27.03.1950 {i2/3 se ma; voorheen getroud met 'n Van der Merwe} >1994 adr: Melkhoutstraat 15, Kuilsrivier Zelda Elgene *02.04.1965 Derrick Allan *14.06.1983 Leon *04.04.1987 Martha Sussanna *18.06.1947 [Vasco] (Marie) x SMIT, Ferdinant Albrecht > Smit kinders: (1) Annelene *12Feb70; (2) Erica *23Mrt71; (3) Mariska *31Des78 Anna Magdalena *17.09.1950 [Elsiesrivier] (Ansie) x KLEYNHANS, Nicholaas Mattheus > Kleynhans kinders: (1) Nicholaas Mattheus *19Aug77; (2) Christoffel Jacobus *13Jun79 Jacobus Francois *19.11.1954 [Elsiesrivier] (Kobus) t 01.05.1976 [Maitland] x STEMMET, Susanne *19.08.1955 [Mowbray] (Susan) > 2001: woon in Valhalla Madelyn *10.03.1977 [Mowbray] (Madelyn) Estelle *26.10.1982 [Wynberg,Kaap] (Estelle) Rosa Hermiena *30.09.1959 [Bellville] (Roelien) x DU TOIT, Willem Abraham Stefanus > Du Toit kinders: (1) Jaques Stephanus *05Nov76; (2) Shawn Niel *13Jul79; (3)

[4858] [4859] [4860] [4861]

c3d5e3f5g4h2i1. c3d5e3f5g4h2i2. c3d5e3f5g4h2i3. c3d5e3f5g4h3.

[4862] c3d5e3f5g5. [4863] c3d5e3f5g6. [4864] c3d5e3f5g7. [4865] c3d5e3f5g8.

[4866] c3d5e3f5g8h1.

[4867] c3d5e3f5g8h2. [4868] c3d5e3f5g8h3.

[4869] [4870] [4871] [4872]

c3d5e3f5g8h3i1. c3d5e3f5g8h3i2. c3d5e3f5g8h3i3. c3d5e3f5g8h4.

[4873] c3d5e3f5g8h5.

[4874] c3d5e3f5g8h6. [4875] c3d5e3f5g8h6i1. [4876] c3d5e3f5g8h6i2. [4877] c3d5e3f5g8h7.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 194

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4878] c3d5e3f6. [4879] c3d5e3f7. René *08Mei83 Sara Susanna Petronella *10.03.1861 ~ 30.06.1861 [NGK Montagu] t 10.10.1881 x ROSSOUW, Gabriël Johannes Johannes Hendrik *21.06.1863 [Harmonie, Montagu] (Hans) ~ 06.09.1863 [NGK Montagu] t 28.10.1884 x JORDAAN, Susanna Elizabeth Catharina > Behalwe die 12 kinders wat hier gelys word, was daar nog ook 'n 2-ling waarvan die geboorte/sterfdatums onbekend is. Die ouers het met 'n perdekar deur 'n rivier gery - dit het omgeslaan, en die 2 kindertjies het verdrink. Alexander Floris Michiel *28.02.1885 ~ [Montagu] 15.11.1969 [Montagu] x BAILEY, Susanna Elizabeth *10.11.1892 28.10.1978 Hester Elizabeth *18.09.1886 ~ [Montagu] Johannes Lodewikus *24.09.1888 ~ [Montagu] Hester Helena *18.12.1890 ~ [Montagu] Susanna Elizabeth *10.10.1893 ~ [Montagu] Sara Susanna Petronella *02.01.1895 ~ [Montagu] 23.04.1973 [Montagu] x CONRADIE, Johannes Hendrik *04.02.1887 (c3d5e3f3g9) Johannes Hendrik *30.04.1897 ~ [Montagu] t 01.06.1926 x VAN TONDER, Salome Petronella *28.11.1903 Johannes Hendrik *09.04.1929 [Barrydale] (Hannes) 29.09.2001 [Malmesbury] t 07.12.1957 [Montagu] x JONKER, Johanna Jacomina *11.10.1938 [Montagu] (Jemien) > voorheen gewoon op "Die Vlakte", Barrydale Susanna Elizabeth *07.12.1958 [Montagu] (Elzette) t 05.01.1985 [Malmesbury] x VAN SCHALKWYK, Nicolaas Marthinus Jacobus *01.03.1961 (Marius) > kinders (1) Joanine; (2) Jaco; (3) Anria Salome *28.11.1960 [Montagu] 14.05.1961 Johannes Hendrik *29.07.1962 [Montagu] (Henk) t 11.10.1986 [toringkerk, Paarl, deur ds. Matie Brink] x GELDENHUYS, Johanna Maria *29.09.1961 [Caledon] (Riana) > 2000: woon op Wolseley Johannes Hendrik *09.08.1988 [Paarl] (Henri) Jan Geldenhuys *06.03.1991 [Bloemfontein] (Jan) Josua Johannes *21.09.1931 Alexander Floris *29.08.1935 [Montagu] (Alex) t 06.09.1958 x VAN DALEN, Zacharya Petronella *23.09.1934 (Petro) Johannes Hendrik *10.12.1959 [Bellville] Johan t 08.03.1986 [Grabouw] x VAN NIEKERK, Helena Antoinetta *28.08.1960 [Citrusdal] > NGK predikant; 1984 voltooi studies, 1987 georden op Kakamas, sedert 1994 by Kimberley-Vooruitsig gemeente Madeleine *01.02.1989 [Upington] Johannes Hendrik *29.04.1990 [Upington] Albert *26.07.1962 [Bellville] t 16.07.1988 x STRYDOM, Margaretha Johanna Catharina *11.07.1968 [Humansdorp] (Juna) Alex *29.03.1990 [Malmesbury] Okkie *19.10.1992 [Kareedouw] Andre *09.08.1965 [Bellville] t 15.02.1992 x DU TOIT, Anell *23.05.1969 [Ceres] Petronella Salome *09.03.1943 Martha Elizabeth *10.07.1899 Jacomina Johanna *03.07.1901 ~ 01.12.1901 [NGK Montagu] Elsie Sophia *28.06.1904 t 28.04.1931 x ROSSOUW, Abraham Johannes Jacob Frederik *09.07.1907 [Montagu] (Japie) 02.01.1982 # [Worcester] t 09.06.1936 x JONES, Hendriena Petronella *07.05.1917 [Barrydale] (Drinie) 06.12.2002 > het op Worcester gewoon Johannes Hendrik *23.08.1937 [Montagu] (Hennie/Henry) 04.08.1988 [Oudtshoorn] x VAN DER WESTHUIZEN, Joyce Cathrine *05.02.1945 05.02.1987 {ma i1 & i2} xx NN, Alicia Rian *26.02.1969 [Worcester] x LAUFS, Mary *[Durban] > 2000: woon in Colorado, VSA Wilanda *21.04.1972 [Oudtshoorn] > 2000: ongetroud

[4880] c3d5e3f7g1. [4881] [4882] [4883] [4884] [4885] c3d5e3f7g2. c3d5e3f7g3. c3d5e3f7g4. c3d5e3f7g5. c3d5e3f7g6.

[4886] c3d5e3f7g7. [4887] c3d5e3f7g7h1.

[4888] c3d5e3f7g7h1i1.

[4889] c3d5e3f7g7h1i2. [4890] c3d5e3f7g7h1i3.

[4891] [4892] [4893] [4894]

c3d5e3f7g7h1i3j1. c3d5e3f7g7h1i3j2. c3d5e3f7g7h2. c3d5e3f7g7h3.

[4895] c3d5e3f7g7h3i1.

[4896] c3d5e3f7g7h3i1j1. [4897] c3d5e3f7g7h3i1j2. [4898] c3d5e3f7g7h3i2. [4899] c3d5e3f7g7h3i2j1. [4900] c3d5e3f7g7h3i2j1. [4901] c3d5e3f7g7h3i3. [4902] c3d5e3f7g7h4. [4903] c3d5e3f7g8. [4904] c3d5e3f7g9. [4905] c3d5e3f7g10. [4906] c3d5e3f7g11.

[4907] c3d5e3f7g11h1.

[4908] c3d5e3f7g11h1i1. [4909] c3d5e3f7g11h1i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 195

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4910] c3d5e3f7g11h2. Hendrina Petronella *05.03.1939 [Montagu] (Ina) t 04.04.1964 [Worcester] x VAN NIEKERK, Jan Harms *06.10.1940 [Kanon-eiland] > 2000: boer naby Gemsbokpark/Namibië-grens; met troue was hy boer van Neilersdrif en sy 'n klerk. Frederik Jacobus *16.06.1940 [Montagu] (Fred) x VAN DEVENTER, Catherina *31.07.1941 [Heidelberg, Kaap] Amanda *09.03.1965 [Worcester] t 27.01.1990 x VAN ZYL, Johannes Petrus > 2 kinders Marietjie *07.03.1968 [Malmesbury] t ??.01.1990 x TALJAARD, Francois Hendrik 20.09.1994 {het 1 dogter} t 11.07.1997 x OVERBEEK, Alwyn {het 1 seun} Susanna Elizabeth *30.12.1944 [Rawsonville] (Selma) t 15.04.1967 [Worcester] x SWART, Barend Jacobus *10.04.1940 [Napier] (Ben) > met t was hy inspekteur: bantu-admin, en sy was 'n tikster; hulle het twee seuns. Jacob Frederik *02.07.1946 (Japie) 17.12.1946 Rosa Hermiena *06.06.1948 [Rawsonville] (Roenie) > 2000: ongetroud Susara Susanna *29.03.1951 [Rawsonville] (Riana) x ROUX, Johannes Hendrik *07.11.1949 [Robertson] > 3 seuns Jacobus Petrus *30.08.1956 [Rawsonville] (Kobus) x VAN ZYL, Sandra *02.07.1957 [Kimberley] Surina *30.12.1983 [Stellenbosch] Jacob Frederick *20.01.1986 [Stellenbosch] Heidie *31.01.1989 [Worcester] Margaretha Sophia Johanna *23.02.1912 (Maggie) > 2000: woon op Montagu Johannes David *25.07.1865 ~ 01.10.1865 [NGK Montagu] > is na Vosburg? Jacomina Johanna *29.09.1867 ~ 12.01.1868 [NGK Montagu] Elsje Sophia Kriel *05.10.1869 ~ 05.12.1869 [NGK Montagu] Johannes Hendrik *26.07.1826 {Witklei, Montagu} ~ 26.12.1826 [Swellendam] t 20.03.1850 x DE KOCK, Susanna Elizabeth 1911 Jacob Frederik *23.09.1851 Maria Barbara *03.07.1854 ~ 10.01.1855 [NGK Montagu] Susanna Elizabeth *26.10.1858 ~ 28.01.1859 [NGK Montagu] x KRIEL, Johannes Michiel Josias *28.06.1861 ~ 01.09.1861 [NGK Montagu] Jacomina Johanna *25.04.1864 1909 ~ 07.08.1864 [NGK Montagu] t 17.05.1881 x KRIEL, Johannes David Rachel Jacoba *12.12.1866 [Withooge, Montagu] ~ 03.02.1867 [NGK Montagu] 21.09.1922 [Derde Heuwel, Montagu] t 13.02.1883 x KRIEL, Jacobus Daniël tt ??.??.1900 xx JOUBERT, Georg Erhard *12.10.1845 [Lanquedoc] > Joubert kinders: (1) Adriaan Jacobus *27Mei1901 (2) kind Johannes Hendrik *11.05.1869 ~ 05.09.1869 [NGK Montagu] t 02.07.1895 x NEETHLING, Susanna Johanna Rosa Hermina Maria *02.03.1896 ~ [Robertson] Johannes Hendrik *08.03.1897 ~ [Robertson] Martha Maria *05.08.1875 t 09.05.1893 x KRIEL, Johannes Lodewikus Alexander Floris *20.04.1878 ~ 07.07.1878 [NGK Montagu] t 22.08.1899 x ROSSOUW, Susanna Elizabeth *??.09.1880 22.11.1915 #[Montagu] tt 10.11.1916 xx SMIT, Louisa Jacoba Petronella Jane Anne *06.07.1900 ~ 02.09.1900 [NGK Montagu] Susanna Elizabeth *01.06.1902 (San) 10.10.1983 # [Stilbaai] Johannes Hendrik *15.05.1904 14.09.1919 > oorlede op 15 jaar Alexander Floris *18.11.1908 27.12.1915 # [Montagu] > bron: NG Kerk Montagu begraaf-register - private begrafnis - kind was 7 jaar oud. Elizabeth Anderson *??.12.1913 30.01.1913 # [Montagu] > oorlede op 2 maande ouderdom

[4911] c3d5e3f7g11h3. [4912] c3d5e3f7g11h3i1. [4913] c3d5e3f7g11h3i2. [4914] c3d5e3f7g11h4.

[4915] c3d5e3f7g11h5. [4916] c3d5e3f7g11h6. [4917] c3d5e3f7g11h7. [4918] c3d5e3f7g11h8. [4919] [4920] [4921] [4922] c3d5e3f7g11h8i1. c3d5e3f7g11h8i2. c3d5e3f7g11h8i3. c3d5e3f7g12.

[4923] c3d5e3f8. [4924] c3d5e3f9. [4925] c3d5e3f10. [4926] c3d5e4. [4927] c3d5e4f1. [4928] c3d5e4f2. [4929] c3d5e4f3. [4930] c3d5e4f4. [4931] c3d5e4f5. [4932] c3d5e4f6.

[4933] c3d5e4f7. [4934] c3d5e4f7g1. [4935] c3d5e4f7g2. [4936] c3d5e4f8. [4937] c3d5e4f9.

[4938] c3d5e4f9g1. [4939] c3d5e4f9g2. [4940] c3d5e4f9g3. [4941] c3d5e4f9g4. [4942] c3d5e4f9g5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 196

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4943] c3d5e4f9g6. Louw Wepener *23.06.1917 (LW) {2de vrou se 1ste kind} 20.09.2006 x NN, Maria Martina *16.07.1919 1999 > 1999 adres: De Villiersstraat 95, Vasco, Goodwood, 2006 adres: Panorama Palms, Panorama. Marina x NN, Christo Amanda Anna Elizabeth *??.07.1921 13.10.1921 # [Montagu] > oorlede op 3 maande Sarel Celliers *28.07.1923 ??.06.1924 # 23.06.1924 [Montagu, NGK register 10m 25d oud] Pieter Retief *12.05.1925 (Piet) 10.09.1980 # [Kuilsrivierbegraafplaas] x NN, Johanna A Martha Maria *13.07.1927 Alexcius *09.02.1930 t 01.03.1958 x DU TOIT, Yvonne Anita > hy was 43 jr verbonde aan die Landbank Daniël Francois *04.01.1959 (Francois) t 12.12.1982 x VAN JAARSVELD, Johanna Jacomina tt 10.10.1992 xx DU PREEZ, Aletta Riana > 2000: hy werk as ingenieur by General Motors, in London, Ontario - Kanada. Suzette *19.04.1989 Alexander Francois *26.10.1990 Alexander *02.04.1964 15.05.1988 {motorongeluk} Servaas Daniël *04.03.1934 Jacob Frederik *28.11.1828 [Rietvlei, Montagu] (Jacob) 04.11.1885 ~ 21.06.1829 [Swellendam] t 04.11.1853 x DE KOCK, Rachel Jacoba 1900 {xx NN JORDAAN} Jacob Frederick *21.12.1855 ~ 24.02.1856 [NGK Montagu] ??.08.1917 # 05.08.1917 [Montagu] t 17.02.1882 x STEMMET, Martha Elizabeth {geen ks} > Hy was 62 jaar, begrafnisdatum in NG Kerk register. Maria Barbara Drifijzer *29.04.1858 ~ 25.06.1858 [NGK Montagu] Susanna Elizabeth t 13.06.1885 x VILJOEN, Wynand Jacobus Jacomina Johanna t 14.08.1885 x HAASBROEK, Gideon David Michiel Josias *02.03.1863 ~ 05.04.1863 [NGK Montagu] t 30.06.1885 x VILJOEN, Francina Elizabeth (Sina) Jacob Frederik *19.03.1887 ~ 01.05.1887 [NGK Montagu] Johannes Petrus Benhardus *28.07.1889 [Montagu] (Jan) ~ [Montagu] 12.05.1968 # [Paarl] x BATT, Elizabeth Maria *27.12.1888 [Montagu] (Liza) 11.02.1981 #[Paarl] Micheal Josias *22.12.1915 [Montagu] (Michiel) {2-ling} t 31.12.1940 [Montagu] x BOTHMA, Susanna Catharina *04.08.1921 [Laingsburg] (Sannie) Johannes Petrus Benhardus *19.03.1946 [Montagu] (Bernie) t 08.04.1972 [Graafwater] x VISSER, Johanna Susanna Gerendina *06.07.1950 (Natie) [Graafwater] Werner *25.04.1973 [Bellville] t 25.04.1998 [Brackenfell] x FERREIRA, Bonita *04.02.1974 [Port Elizabeth] (Bonita) Elzanne *20.07.1974 Ewald *02.03.1977 Johanna Hendrika *16.04.1956 [Ruyterwacht] (Anita) t 17.12.1977 [Ruyterwacht] x ENGELBRECHT, Jacobus *14.12.1953 (Kobus) Christo *24.09.1960 24.09.1960 George *22.12.1915 [Montagu] {2-ling} x NEETHLING, Maria Elizabeth *09.02.1906 (Ousus) 17.11.1999 Johannes Petrus Benhardus *26.10.1947 (Bunny) x ROSS, Rita George *09.03.1968 (Boela) x NN, Sumari > 2000: geen kind Hein *01.04.1973 Johanita *11.05.1979 Johannes Petrus *12.04.1918 (Jan) 29.04.2000 # [Worcester] x JORDAAN, Hendrina Petronella *21.03.1914 29.10.1997 #[Worcester] Susanna Elizabeth *16.11.1942 [Montagu] (Betsie) t 29.04.1967 [Montagu] x BURGER, Johannes Conradie *11.05.1941 [Worcester) (Jannie) > met t hy 'n klerk op die spoorweë en van Trappiesstraat, Worcester.

[4944] c3d5e4f9g6h1. [4945] c3d5e4f9g6h2. [4946] c3d5e4f9g7. [4947] c3d5e4f9g8. [4948] c3d5e4f9g9. [4949] c3d5e4f9g10. [4950] c3d5e4f9g11. [4951] c3d5e4f9g11h1.

[4952] [4953] [4954] [4955] [4956]

c3d5e4f9g11h1i1. c3d5e4f9g11h1i2. c3d5e4f9g11h2. c3d5e4f9g12. c3d5e5.

[4957] c3d5e5f1.

[4958] c3d5e5f2. [4959] c3d5e5f3. [4960] c3d5e5f4. [4961] c3d5e5f5. [4962] c3d5e5f5g1. [4963] c3d5e5f5g2. [4964] c3d5e5f5g2h1. [4965] c3d5e5f5g2h1i1. [4966] c3d5e5f5g2h1i1j1. [4967] c3d5e5f5g2h1i1j2. [4968] c3d5e5f5g2h1i1j3. [4969] c3d5e5f5g2h1i2. [4970] c3d5e5f5g2h1i3. [4971] c3d5e5f5g2h2. [4972] c3d5e5f5g2h2i1. [4973] c3d5e5f5g2h2i1j1. [4974] c3d5e5f5g2h2i1j2. [4975] c3d5e5f5g2h2i1j3. [4976] c3d5e5f5g2h3. [4977] c3d5e5f5g2h3i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 197

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[4978] c3d5e5f5g2h3i2. [4979] c3d5e5f5g2h3i3. [4980] c3d5e5f5g2h3i3j1. [4981] c3d5e5f5g2h3i3j2. [4982] c3d5e5f5g2h4. Phoebé Elizabeth *17.08.1952 (Phoebé) x VISSER, Gert Johannes Petrus Benhardus *30.09.1949 (Jannie) x VAN ZYL, Hester (Lollie) Danita *19.09.1979 Natasha *09.10.1981 Anna Susanna Elizabeth *12.03.1920 (Annie) x NEL, Ockert Johannes *24.12.1910 06.11.1966 > Nel kinders: (1) Johannes Petrus (Johan); (2) Frederick (Freddie) *20Okt42 Frances *02.04.1922 17.09.1923 Elisa *28.03.1924 (Liz) x HUGO, Daniël Frederick *01.01.1931 (Daantjie) 16.08.1986 > Hugo kinders: (1) Pieter Francois Botha (Piet) *15Mrt57; (2) Johannes Petrus Benhardus (Jannie) *20Mei60; (3) Elsa *15Jun61 Gertruida Jacomina *17.10.1926 (Gerty) x HUGO, Francois Petrus *23.12.1929 (Piet) 23.02.1999 > Hugo kinders: (1) Pieter Francois Botha (Piet) *01Sep55; (2) Johannes Petrus 10Jun?? (J.P.); (3) Elmarie *04Mrt58. Mabel *29.07.1928 x SULLIVAN, Johannes Jacobus (Jan) > Sullivan kinders: (1) Willem Jacobus *31Aug54; (2) André Ettiene (André) *21Jul60; (3) Marielize *25Jun65 Jacob Frederick *13.09.1930 [Franshoek] (Jacob) t 20.12.1956 [Paarl] x PRETORIUS, Hulda *03.08.1938 [Victoria-wes] (Hulda) Jeanetta Hendrina *26.07.1959 [Windhoek] (Jean) t 11.07.1981 [Windhoek] x LE ROUX, Willem Cornelius *11.01.1960 > Le Roux kinders: (1) Jacob Daniel *31Jul83; (2) Lynette *22Mei87 Johannes Petrus Benhardus *27.03.1961 [Windhoek] (Bennie) t 02.04.1983 [Windhoek] x ETSEBETH, Gloudina Christina *04.05.1964 Diana Christina *07.03.1985 Barend Petrus *20.05.1989 Elizabeth Maria *07.01.1963 [Windhoek] (Elma) t 10.07.1982 [Windhoek] x KOTZÉ, Jacob Salomon *29.02.1960 > Kotzé kinders: (1) Jacob Gerhard *02Feb84; (2) Hulda *17Des86 Rachel Jacoba *27.01.1933 (Tink) {2de 2-ling} x VAN ZYL, Christiaan Johannes *06.12.1931 (Christie) Mary-Ann *27.01.1933 {2-ling} {3jr oud} Elizabeth *18.08.1935 (Bessie) {3de 2-ling} x VAN DEVENTER, Sarel Stephanus Johannes *26.08.1929 (Jan) > kind: (1) Milicandé *23Mrt65 Susanna *18.08.1935 {3de 2-ling} {op 18 mnde} Robert John *23.04.1938 (Freek) 09.08.1981 # [Paarl] x ENGELBRECHT, Marietha *23.07.1943 Ilse *24.08.1966 t [Johannesburg] x BENSON, John Arno *18.05.1972 [Paarl] t 30.09.1998 [London, England] x BRICE, Sharon Jennifer *20.04.1969 [Chester, England] Joel Robert *14.10.2003 [London, England] Neve Morgan *20.02.2009 Lilian Etheleen *02.03.1940 (Lily) x SMIT, Walter > kinders: (1) Morné *02Sep69; (2) Janice 21Mrt71 Geertruida Jacomina *10.02.1892 ~ [Montagu] Rachel Jacoba *26.06.1894 {2-ling} ~ [Montagu] x VERMEULEN, Ockert Michiel Josias *26.06.1894 {2-ling} ~ [Montagu] Francina Elizabeth *24.04.1899 t 22.11.1927 x BEETS, Daniël Gabriël Pieter Jacobus *27.09.1903 Alexander Floris *21.06.1911 03.01.1976 # [Stiklandbegraafplaas, Bellville] x NN, Lilian Etheline *16.03.1913 19.10.1975 #[Stiklandbegraafplaas, Bellville] > vader en oupa Alexander Floris *01.06.1866 [Montagu] (Floors) ~ 01.07.1866 [NGK Montagu] 12.11.1943 [Villiersdorp] x ROSSOUW, Susanna Elizabeth *10.02.1883 [Montagu] (Sannie) 22.04.1963 #[Villiersdorp] > Hulle was beide van Montagu afkomstig Jacob Frederik *19.09.1906 13.11.1974 # [Nuwe begraafplaas, Mosselbaai] x SMIT, Anna Elizabeth

[4983] c3d5e5f5g2h5. [4984] c3d5e5f5g2h6.

[4985] c3d5e5f5g2h7.

[4986] c3d5e5f5g2h8. [4987] c3d5e5f5g2h9. [4988] c3d5e5f5g2h9i1.

[4989] c3d5e5f5g2h9i2. [4990] c3d5e5f5g2h9i2j1. [4991] c3d5e5f5g2h9i2j2. [4992] c3d5e5f5g2h9i3.

[4993] c3d5e5f5g2h10. [4994] c3d5e5f5g2h11. [4995] c3d5e5f5g2h12. [4996] c3d5e5f5g2h13. [4997] c3d5e5f5g2h14. [4998] c3d5e5f5g2h14i1. [4999] c3d5e5f5g2h14i2. [5000] c3d5e5f5g2h14i2j1. [5001] c3d5e5f5g2h14i2j2. [5002] c3d5e5f5g2h15. [5003] c3d5e5f5g3. [5004] c3d5e5f5g4. [5005] c3d5e5f5g5. [5006] c3d5e5f5g6. [5007] c3d5e5f5g7. [5008] c3d5e5f5g8.

[5009] c3d5e5f6.

[5010] c3d5e5f6g1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 198

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5011] c3d5e5f6g1h1. [5012] c3d5e5f6g1h2. [5013] [5014] [5015] [5016] [5017] c3d5e5f6g1h2i1. c3d5e5f6g1h2i2. c3d5e5f6g1h2i3. c3d5e5f6g1h3. c3d5e5f6g2. *10.03.1908 25.07.1998 > 1998 adr: Huis Van Niekerk, Neethlingstraat 208, Strand Anna Elizabeth *16.09.1934 (Ennes) x RADEMAN, Daniël Johannes *06.10.1932 15.01.1996 Alexander Floris *29.09.1942 x WEHMEYER, Maria Magdalena *06.02.1950 Elizabeth Rachel *22.02.1973 Annelle *05.12.1974 Marlize *18.06.1977 Susanna Elizabeth *09.02.1947 (Zetta) x STEVENSON, Roy Jacobus Francois Daniël *13.02.1911 02.03.1976 # [Wellington] x NEETLING, Rosie Alexander Floris (Floors) Jacobus Francois Daniël *20.09.1948 (Kobus) 02.05.1978 # [Wellington] Andre Maria Barbara Thriefhuyzen *30.03.1914 {2-ling} 04.06.2000 # [Villiersdorp] x ERASMUS, Daniël Eliza Kreynauw *30.10.1906 04.11.1983 > 1999: sy woon op Villiersdorp Rachel Jacoba *30.03.1914 {2-ling} [Villiersdorp] x DU TOIT, Jan Nicolaas Susanna Elizabeth *26.06.1917 x JOUBERT, Piet J Alexander Floris *13.02.1921 [Montagu] (Alex) t 11.11.1950 [Villiersdorp] x SWART, Helena Deborah *17.12.1931 [Caledon] (Helene) Christina Johanna *04.12.1951 [Villiersdorp] (Christa) t 04.01.1974 [De Doorns] x VAN RENSBURG, Gerrit *26.05.1948 > Van Rensburg kinders: (1) Helena Deborah *30/11/74; (2) Maartin *14/01/78; (3) Alexander Floris 30/04/81 Alexander Floris *21.07.1957 [Villiersdorp] (Alex) t 22.11.1990 [Groot-Brak] x STRYDHORST, Dittie Alexander Floris Helena Deborah Tiaan Barend Nicolaas *15.03.1963 [Worcester] (Nico) t [P.E] x BOUWER, Karen Alexander Jaco Jacoba Fransiena Johanna Wilhelmina *09.08.1925 x VAN EEDEN, Frederik Johannes Johannes Stephanus *06.01.1929 (Con) 11.01.1988 # [Caledon] x KRIEL, Anna Magdalena *13.06.1940 Synette *17.10.1960 x GOUS, NN Jacques *30.09.1964 t 26.06.1997 x KNOETZE, Adrie Kriel *01.05.1967 Stefan *25.10.1970 Hendrik Johannes *11.04.1978 Rachel Jacoba *15.04.1868 ~ 01.06.1868 [NGK Montagu] t 15.08.1899 x STEMMET, Lodewikus Johannes Jacoba Francina Johanna Wilhelmina *21.07.1871 ~ [Montagu] t 12.06.1894 x DE KOCK, J.A. {gewoon op Ashton} Hester Elizabeth *02.10.1877 ~ 02.12.1877 [NGK Montagu] t 20.02.1900 x DE KOCK, Gerrit D. Martha Margaretha *13.11.1880 ~ 09.01.1881 [NGK Montagu] Jacoba Jacomina *04.08.1832 ~ 01.09.1832 [Swellendam] Jacobus Daniël *22.12.1834 t 29.01.1858 [Montagu] x DU TOIT, Martha Magdalena Carolina *c.1838 > met hulle troue was hy 23 en 'n boer van Rietvallei. Sy was 20 en ook van Rietvallei. Jacob Fredrik *26.10.1858 ~ 22.12.1858 [NGK Montagu] x SWANEPOEL, NN {geen ks} Daniël Rudolf *28.07.1861 ~ 09.03.1862 [NGK Montagu] t 03.04.1893 x NEETHLING, Maria Hermina Christina > hulle het geboer op plaas Witteklei, Montagu. Jacobus Daniël Johannes *20.05.1894 ~ [Montagu] Jacomina Maria Christina *18.09.1895 (Miemie) ~ 10.11.1895 [NGK Montagu] 05.12.1964 # [Pappegaaiberg, Stellenbosch] x OLIVIER, Andries Matthys *17.10.1888

[5018] c3d5e5f6g2h1. [5019] c3d5e5f6g2h2. [5020] c3d5e5f6g2h3. [5021] c3d5e5f6g3.

[5022] c3d5e5f6g4. [5023] c3d5e5f6g5. [5024] c3d5e5f6g6. [5025] c3d5e5f6g6h1.

[5026] c3d5e5f6g6h2. [5027] [5028] [5029] [5030] c3d5e5f6g6h2i1. c3d5e5f6g6h2i2. c3d5e5f6g6h2i3. c3d5e5f6g6h3.

[5031] c3d5e5f6g6h3i1. [5032] c3d5e5f6g6h3i2. [5033] c3d5e5f6g7. [5034] c3d5e5f6g8. [5035] [5036] [5037] [5038] [5039] [5040] c3d5e5f6g8h1. c3d5e5f6g8h2. c3d5e5f6g8h3. c3d5e5f6g8h4. c3d5e5f6g8h5. c3d5e5f7.

[5041] c3d5e5f8. [5042] c3d5e5f9. [5043] c3d5e5f10. [5044] c3d5e6. [5045] c3d5e7.

[5046] c3d5e7f1. [5047] c3d5e7f2. [5048] c3d5e7f2g1. [5049] c3d5e7f2g2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 199

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5050] c3d5e7f2g3. 31.03.1957 #[Pappegaaiberg, Stellenbosch] Petrus Johannes *20.09.1897 (Piet) ~ [Montagu] 29.06.1970 [Robertson] # [Worcester] x MARAIS, Anna Aletta *02.12.1910 [Montagu] (Ann) 13.01.1979 [Robertson] #[Worcester] Daniël Rudolf *15.01.1934 [Bergplaas, Montagu distrik] (Daan) t 19.05.1962 [Robertson] x LE ROUX, Rosa Hermiena (Mien) > 2000: woon op Greyton Petrus Johannes *30.08.1962 [Robertson] (Pierrie) t [Montagu] x BATT, Elize > 2000: woon op Robertson Daniël Rudolf *03.06.1987 [Montagu] (Conrad) Johannes Hendrik *21.04.1964 [Robertson] t [Swellendam] x SWART, Lené > 2000: woon op Malmesbury Roelof *01.05.1990 [Malmesbury] Vrede-Johan *09.05.1995 [Malmesbury] Johanna Petronella *23.02.1970 [Robertson] (Jolene) > 2000: woon op Greyton Johannes Jacobus *22.05.1938 [Montagu distrik] (Johan) 23.02.1998 [!] {sy as is gestrooi} t 31.08.1963 [Robertson] x CONRADIE, Maria Dorothea *17.09.1939 (c?060ab1) > 2000: sy woon op Robertson Elmarie *28.01.1965 [Robertson] t 12.04.1986 [Robertson] x WAGNER, Dieter Rainer *11.09.1964 > 2000: woon op Robertson. Wagner kinders: (1) Rainer Alfred Paul *05Feb93 Worcester; (2) Maud-Mari *05Feb93 Worcester; Johannes Rudolf *09.07.1966 [Robertson] (Rudi) t 31.03.1990 [Claremont] x MARAIS, Adéle Vanessa *24.04.1964 > 2000: hulle woon in Durbanville Ryan *05.03.2003 [Panorama Medi-Clinic, Parow] ~ 16.03.2003 [in kliniek] 18.03.2003 [aangebore hart/long aar fout] Ranon *03.09.2004 [Panorama Medi-Clinic, Parow] > "Ranon" beteken "joyful" in Hebreeus Ian *31.07.1971 [Robertson] t 16.05.1998 [Robertson] x DU PLESSIS, Anna-Maria *21.06.1973 > 2000: hulle woon op Robertson Michelle *17.04.1990 {aangeneem gedurende Januarie 2000} Juan Du Plessis *08.05.1992 {aangeneem gedurende Januarie 2000} Miané *20.04.2001 [Worcester] Anelda *24.05.1973 [Robertson] t 01.04.2000 [Sutherland] x BLOMERUS, Piet *09.09.1957 > 2000: woon op Sutherland Blomerus kind: (1) Conrad *01/10/2003 Hester Susanna *10.02.1944 [Montagu distrik] t 06.05.1967 [Robertson] x CILLIERS, Pieter Louis (Lodewyk) > 2000: woon op Robertson Maria Jacomina *06.05.1948 [Montagu distrik] (Marinda) t 05.12.1970 [Robertson] x ZAAYMAN, Petrus Daniël (Piet) > 2000: woon in Groenvallei, Bellville Petrus Johannes *09.12.1950 [Montagu distrik] (Piet) t 18.12.1971 [Robertson] x ZANDBERG, Helena Alberta Johanna *13.09.1950 [Vredendal] (Elna) > 2000: woon in Kuilsrivier Carlo *08.07.1974 [Robertson] t 13.05.2000 [Durbanville] x BRINK, Marietjie *01.03.1977 > 2000: woon in Kuilsrivier Lenca *20.05.2003 Suné *26.11.1976 [Robertson] t 18.03.2000 [Worcester] x BOSHOF, Jaco > 2004: woon in Franskraal Boshof kind: (1) Issabella *09/08/2003 Daniël Rudolf *10.09.1899 t 22.02.1927 x NEETHLING, Margaretha Johanna Margaretha Johanna *23.04.1928 x VELDSMAN, Alwyn Jacomina Maria Christina *20.03.1929 Daniël Rudolf *24.07.1930 Johan Adam *28.01.1937 {in motorongeluk} Petrus Johannes *03.10.1939 {later na motorongeluk} Siebert Ernest *23.02.1943 06.05.2005 x NN, Wanda > Roudiens was op 11/05/2005 in NG Kerk, Montagu; vermoedelik geen kinders.

[5051] c3d5e7f2g3h1. [5052] c3d5e7f2g3h1i1. [5053] c3d5e7f2g3h1i1j1. [5054] c3d5e7f2g3h1i2. [5055] c3d5e7f2g3h1i2j1. [5056] c3d5e7f2g3h1i2j2. [5057] c3d5e7f2g3h1i3. [5058] c3d5e7f2g3h2.

[5059] c3d5e7f2g3h2i1.

[5060] c3d5e7f2g3h2i2. [5061] c3d5e7f2g3h2i2j1. [5062] c3d5e7f2g3h2i2j2. [5063] c3d5e7f2g3h2i3. [5064] c3d5e7f2g3h2i3j1. [5065] c3d5e7f2g3h2i3j2. [5066] c3d5e7f2g3h2i3j3. [5067] c3d5e7f2g3h2i4. [5068] c3d5e7f2g3h3. [5069] c3d5e7f2g3h4. [5070] c3d5e7f2g3h5.

[5071] c3d5e7f2g3h5i1. [5072] c3d5e7f2g3h5i1j1. [5073] c3d5e7f2g3h5i2. [5074] c3d5e7f2g4. [5075] [5076] [5077] [5078] [5079] [5080] c3d5e7f2g4h1. c3d5e7f2g4h2. c3d5e7f2g4h3. c3d5e7f2g4h4. c3d5e7f2g4h5. c3d5e7f2g4h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 200

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5081] c3d5e7f2g5. [5082] c3d5e7f2g5h1. [5083] c3d5e7f2g5h2. Johannes Adam Lodewikus *04.09.1902 24.04.1977 # [Ou Begraafplaas, Robertson] x DE BOT, Susanna Maria Maria Magrietha *11.10.1893 01.03.1969 Jacomina Maria Christina *04.12.1932 Daniël Rudolph *03.11.1934 ??.12.2003 [Robertson] t 15.10.1960 x DE BOD, Susanna Elizabeth Catherina *16.11.1936 > met sy dood was hy 'n pensionaris woonagtig Smithstraat 15, Robertson en is oorleef deur sy vrou - boedelkennis. Magrietha Sophia Johanna *08.11.1961 (Sylvie) t 1983 x MARAIS, Isak 24.04.1989 xx GOUWS, Pieter Adriaan > 2000: woon op Worcester Johannes Rudolf *16.12.1963 (Rudie) t ??.05.1992 x MEYER, Mariana > 2000: woon in Kraaifontein Marileze *20.12.1993 [Robertson] Susanna Maria Magrietha *13.01.1966 [Robertson] (Sanet) t 30.06.1994 x MORRIS, Ernest > 2000: woon op Touwsrivier Annaline Elizabeth *28.12.1967 [Robertson] t 30.04.1993 x REDELINGHUYS, Jacobus Daniël *01.01.1977 [Robertson] > 2000: woon te Robertson Martha Margaretha Elizabeth *29.11.1941 x ZAAIMAN, Abraham Alexander Floris *03.09.1904 Siebert Ernst Jacob *26.10.1906 [Montagu] (Siebert) 14.02.1985 t 19.07.1932 x JORDAAN, Christina Johanna *13.09.1915 (Stiena) 15.05.2000 [Moorreesburg] Maria Barbara *08.12.1932 (Barbara) x VAN WYK, Dirk Johannes *08.09.1931 > hulle het in Kaapstad gewoon: VAN WYK kind: (1) Daniël Rudolph VAN WYK *06/08/1965 Daniël Rudolf *23.06.1934 1961 Alexander Floris *25.08.1938 1949 Erns Jacob *22.06.1941 [De Doorns] (Ernie) 01.06.1997 [Moorreesburg] t 23.12.1967 [De Doorns] x ROSSOUW, Hester Catharina *25.01.1943 [Ladismith] (Hettie) 24.08.2007 [Moorreesburg] > 2000: sy woon op Moorreesburg; 2007 adres: Uitsigstraat 9. Estelle *20.03.1969 [Moorreesburg] t 02.11.1996 [Bellville] x BOTES, Leon Jeffrey *23.12.1971 Johanni *04.03.1972 [Moorreesburg] t 02.10.1999 [Goodwood] x ACKERMANN, Tertius *09.04.1974 Siebert *06.05.1975 [Moorreesburg] Jacomina Maria *03.07.1944 (Kobie) x NN % Johanna Elizabeth *25.09.1949 (Eliz) x KOTZE, Joachim Paulus De Wet (Kol) Martha Magdalena Elizabeth *28.10.1908 x NAUDE, Jacob de Kock Jacobus Daniël Johannes *31.05.1911 (Koos) 21.04.1977 [De Doorns] x JACOBS, Anna Magdelena *19.01.1912 (Annie) 07.04.1978 [De Doorns] Daniël Rudolph Carel Marthinus Jacobus Daniël Johannes *??.??.19?? > ONBEVESTIG: Hy was gedurende 1986 en 1987 in die weermag in Okahandja en daarna in Gobabis. In 1989 was hy woonagtig in Oos Londen RSA Abram Petrus Johannes Rosa Hermina *17.08.1913 x SMITH, William Henry Lodewikus Johannes *19.09.1921 [Robertson] t 20.02.1943 [NGK Worcester] x MARAIS, Elizabeth le Roux *19.10.1910 13.09.1981 #[Suidbegraafplaas, Robertson] > met t was hy 21jr en kleremaker van Robertson, sy was 32jr en typesetster van Robertson. Christina Henrietha *22.08.1943 x JOUBERT, Gideon Mauritz (Deon) Maria Jacomina *27.08.1945 x NIEMAND, Gerhardus Ernestine *18.12.1948 x FOUCHE, Pieter Gabriël Leibrandt Lodovicus Jakobus *24.02.1873 ~ [Montagu] Pieter Gabriël *18.06.1875 [Montagu] (Piet)

[5084] c3d5e7f2g5h2i1. [5085] c3d5e7f2g5h2i2. [5086] c3d5e7f2g5h2i2j1. [5087] c3d5e7f2g5h2i3. [5088] c3d5e7f2g5h2i4. [5089] c3d5e7f2g5h2i5. [5090] c3d5e7f2g5h3. [5091] c3d5e7f2g6. [5092] c3d5e7f2g7. [5093] c3d5e7f2g7h1. [5094] c3d5e7f2g7h2. [5095] c3d5e7f2g7h3. [5096] c3d5e7f2g7h4.

[5097] c3d5e7f2g7h4i1. [5098] c3d5e7f2g7h4i2. [5099] c3d5e7f2g7h4i3. [5100] c3d5e7f2g7h5. [5101] c3d5e7f2g7h6. [5102] c3d5e7f2g8. [5103] c3d5e7f2g9. [5104] c3d5e7f2g9h1. [5105] c3d5e7f2g9h2. [5106] c3d5e7f2g9h3.

[5107] [5108] [5109] [5110]

c3d5e7f2g9h4. c3d5e7f2g9h5. c3d5e7f2g10. c3d5e7f2g11.

[5111] c3d5e7f2g11h1. [5112] [5113] [5114] [5115] [5116] c3d5e7f2g11h2. c3d5e7f2g11h3. c3d5e7f3. c3d5e7f4. c3d5e7f5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 201

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5117] c3d5e7f5g1. 15.09.1951 # [Caledon] t 16.04.1900 x VAN EEDEN Anna Wilhelmina Cecilia *05.04.1878 (Annie) 01.09.1938 Jacobus Daniël Albertus *18.12.1899 21.05.1962 [Villiersdorp] # [Villiersdorp] t 21.12.1927 x NIEMAND, Maria Susanna *05.02.1907 20.04.1987 > Hy was 'n poskantoor tegnikus. Hy het bv einde 1944 op Garies begin werk, en is in 1953 na Robertson verplaas, en nog later na Murraysburg. In 1961 het hy op Villiersdorp afgetree. Helena Deborah *02.04.1929 30.01.1986 t 11.01.1958 x MEYER, Johannes Albertus *20.09.1922 14.07.1993 Pieter Gabriël *11.09.1930 02.04.2008 # 07.04.2008 [Porterville] x MARTENS, Hermiena Katariena *10.07.1930 11.01.1997 > 1997 adr: Kerkstraat 58, Porterville. 2008 adr: Bassonstraat 27, Porterville. Hulle was voorheen van Gobabis. Sy dankdiens was in die NG Kerk, Porterville. Johanna Elizabeth *09.12.1952 t 14.12.1973 x RHEEDER, Jakob Salmon *27.04.19?? Jakobus Daniël Albertus *06.04.1956 t ??.10.1979 x NN, Maria *27.07.19?? Pieter Gabriël *11.05.1980 Thomas Edgar *30.04.1985 Adriaan Lourens Albertus *23.02.1959 x NN, Ann *15.01.1953 > 2003: Hoof van veiligheid by Sasol se steenkoolmyn in Secunda. Hy was voorheen bevelvoerder van die polisie se bedrogeenheid in dié dorp. Charnél *21.04.1980 Pieter Gabriël *30.03.1982 Marie *17.04.1961 t 22.03.1986 x BENADE, Johannes Matthys *01.07.1961 George Jacobus Daniël Albertus (Toekie) {Ds} x VAN DEN VYFER, Ina > NGKerk predikant. Voltooi studie 1957, georden 1958 NGKA Suidwestelike Distrikte, 1960 Steytlerville, 1963 De Rust, 1966 Montagu, 1969 Loeriesfontein, 1972 Ashton, 1978 NGK Parowvallei, 1994 emeritus. 1990: woon op Oudtshoorn. Magiel Wessel *01.01.1937 t 30.12.1966 x MINNIE, Martha Maria Elizabeth *04.01.1945 Jakobus Daniël *27.04.1968 t 06.10.1990 x DE WAAL, Deborah Elizabeth Zander *05.08.1994 Anchen *27.05.1996 Charl Johannes Hendrik *16.05.1970 t 23.12.2005 x ERASMUS, Berna *04.05.1979 Magiel Wessel *12.12.1971 1997 Jacob Frederick *24.02.1945 (Japie) [Garies] x NN > met kinders. 2007 Afgetree op Kleinmond. Pieter Gabriël *06.12.1901 [Montagu] 19.03.1977 # [Caledon] t 1925 x KEMP, Susanna Jakoba 1934 tt 1938 xx FOURIE, Jacomina Johanna Van Dyk *07.05.1910 [Caledon] (Kotie) 28.03.1971 Gertruida Jakomina Petronella *14.03.1929 t 21.12.1951 x WASO, Frederik Johan *01.06.1926 15.09.1985 Pieter Gabriël *22.12.1944 (Piet) t 13.04.1968 [Caledon] x WILLEMSE, Maria Susanna Elizabeth *28.07.1946 (Marie) Susanna Elizabeth *06.10.1969 [Grabouw] (Lizelle) t 07.05.1988 [Kraaifontein] x VERMEULEN, Lochner Francois *05.07.1958 > kind: (1) Handré 19Sept91 Hanneke Van Dyk *22.11.1970 [Grabouw] (Hanneke) {2-ling} t 02.03.1990 [Grabouw] x HAYES, Trevor *27.06.1969 > kind: (1) Wehann 10Sept91 Elizna Willemse *22.11.1970 [Grabouw] (Elizna) {2-ling} t 12.12.1992 [Grabouw] x LOGAN, George Mark Anthony *12.12.1968 > kind: (1) Jacomine 06Mei94 Petriëtte Belinda *25.02.1980 [Grabouw] (Petriëtte) Louis Christoffel Matthys *14.06.1950 t 16.06.1973 x NEETLING, Elizabeth Johanna Zacharia *26.01.1952 Cornelia Susanna *26.02.1976 Pieter Gabriël *06.01.1980

[5118] c3d5e7f5g1h1. [5119] c3d5e7f5g1h2.

[5120] c3d5e7f5g1h2i1. [5121] c3d5e7f5g1h2i2. [5122] c3d5e7f5g1h2i2j1. [5123] c3d5e7f5g1h2i2j2. [5124] c3d5e7f5g1h2i3.

[5125] c3d5e7f5g1h2i3j1. [5126] c3d5e7f5g1h2i3j2. [5127] c3d5e7f5g1h2i4. [5128] c3d5e7f5g1h3. [5129] c3d5e7f5g1h4.

[5130] c3d5e7f5g1h5. [5131] c3d5e7f5g1h5i1. [5132] c3d5e7f5g1h5i1j1. [5133] c3d5e7f5g1h5i1j2. [5134] c3d5e7f5g1h5i2. [5135] c3d5e7f5g1h5i3. [5136] c3d5e7f5g1h6. [5137] c3d5e7f5g2.

[5138] c3d5e7f5g2h1. [5139] c3d5e7f5g2h2. [5140] c3d5e7f5g2h2i1. [5141] c3d5e7f5g2h2i2. [5142] c3d5e7f5g2h2i3. [5143] c3d5e7f5g2h2i4. [5144] c3d5e7f5g2h3. [5145] c3d5e7f5g2h3i1. [5146] c3d5e7f5g2h3i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 202

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5147] c3d5e7f5g3. [5148] c3d5e7f5g4. [5149] c3d5e7f5g5. [5150] c3d5e7f5g6. [5151] c3d5e7f5g6h1. [5152] c3d5e7f5g6h1i1. [5153] c3d5e7f5g6h1i2. [5154] c3d5e7f5g6h2. [5155] c3d5e7f5g6h2i1. [5156] c3d5e7f5g6h2i2. [5157] c3d5e7f5g6h3. [5158] c3d5e7f5g6h3i1. [5159] c3d5e7f5g7. [5160] c3d5e7f5g8. Engela Christina Catharina *05.09.1903 15.04.1978 # [NG Kerk begraafplaas, Caledon] t 09.04.1929 x MUNNIK, Hendrik Johannes *03.10.1884 24.03.1955 Martha Magdalena *28.07.1905 04.11.1969 t 18.08.1936 x VAN EEDEN, Johannes Anna Wilhelmina Cecilia *19.12.1907 12.02.1982 [Caledon] t 09.04.1929 x GERMISHUYS, Barend Hermanus *24.02.1901 07.11.1979 Jacob Frederick *29.01.1910 (Japie) 05.11.1995 # [Caledon] t 17.12.1940 x FOURIE, Catharina Johanna Maria *13.09.1914 (Katie) 01.08.1989 Pieter Gabriël *02.10.1941 t 12.02.1975 x SWANEPOEL, Paulina *04.10.1954 Yolanda *14.03.1976 Justine *15.04.1981 Johannes Jakobus *27.03.1943 (Jan) t 21.04.1973 x DE LANGE, Ragel Maria *05.04.1944 Nadia *17.05.1977 Eckard *06.02.1984 Jakob Frederik *22.08.1945 t 31.07.1979 x STUPP, Maria Magdalena *02.05.1949 Ederik *11.01.1982 baba klein oorlede. Hermanus Hendrik *30.06.1913 (Manie) 16.05.1959 # [Caledon] t 12.01.1943 x FOURIE, Anna Christina *11.06.1914 27.11.1985 #[Caledon] > hy is in Bredasdorp oorlede Petronella Hendrina *09.11.1943 t 11.03.1967 x FOURIE, Wessel Johannes *10.12.1940 26.08.1992 Anna Wilhelmina Christina *08.08.1947 t 27.12.1969 x VAN WYK, Dirk Johannes Louis *04.09.1948 > haar beroep was klerk, Woonplek: CERES, VOS, PB 475, sy beroep: dieselwerktuigkundige Susanna Johanna Helena *26.06.1951 t 03.10.1970 x MEERTENS, Roelof Harm *11.07.1945 Engela Christina *28.03.1953 (Elna) t 03.09.1977 x WESSELS, Johannes Daniël *12.09.1955 (Johann) Wilhelmina Christina *21.05.1915 t 04.10.1938 x PIETERS, Kasper Jakobus *01.06.1905 07.10.1979 Daniël Rudolf *28.04.1918 14.11.1984 # [Caledon] t 13.05.1947 x VERMEULEN, Anna Christina Frederika *22.08.1925 (Anna) 17.09.2009 #[Caledon] > haar troosdiens was op 22.09.2009 in die NG Kerk Caledon-Wes. Pieter Gabriël *30.06.1951 t 10.12.1977 x BARNARD, Maria Magdalena *08.12.1955 Daniël Rudolph *21.05.1978 Theunis Johannes *16.05.1982 Pieter Gabriël *05.04.1984 05.07.1984 Carole Antoinette *22.08.1986 (Antoinette) > "Carole" correctly spelt with extra "e". Christina Susanna Gertruida *24.10.1956 x HAVENGA, Barend Hermanus *03.02.1959 Anna Christina Cecelia *13.03.1962 t 29.10.1983 x HAUPT, Dirk Groot *27.07.1959 Albertus van Eeden *20.04.1920 (Bertus) 11.04.1984 [Caledon] t 23.10.1948 x SWART, Magdalena Susanna Christina *12.02.1929 23.03.2008 > 2008 adr: Keeromstraat 10, Caledon. Pieter Gabriël *09.12.1949 t 08.12.1979 x GRIEBENOW, Maria Francina *22.03.1950 Elizabeth Helena *02.11.1980 Magdalena Susanna *04.02.1983 Maryke Fransina *08.07.1988 Arnoldus Jakobus *08.12.1955 07.08.2004 t 01.08.1981 x DU PLESSIS, Xenia *31.01.1960 > sy laaste adr: Juliastraat 11, Franskraal. In boedelberig word sy eggenote se name aangegee as: "Jacqueleen Alette Conradie" Marina Magdalena *09.07.1982 Annalie *03.05.1985 Alexander *14.07.1922 05.02.2002 t 21.10.1948 x

[5161] c3d5e7f5g8h1. [5162] c3d5e7f5g8h2.

[5163] c3d5e7f5g8h3. [5164] c3d5e7f5g8h4. [5165] c3d5e7f5g9. [5166] c3d5e7f5g10.

[5167] c3d5e7f5g10h1. [5168] [5169] [5170] [5171] c3d5e7f5g10h1i1. c3d5e7f5g10h1i2. c3d5e7f5g10h1i3. c3d5e7f5g10h1i4.

[5172] c3d5e7f5g10h2. [5173] c3d5e7f5g10h3. [5174] c3d5e7f5g11.

[5175] c3d5e7f5g11h1. [5176] [5177] [5178] [5179] c3d5e7f5g11h1i1. c3d5e7f5g11h1i2. c3d5e7f5g11h1i3. c3d5e7f5g11h2.

[5180] c3d5e7f5g11h2i1. [5181] c3d5e7f5g11h2i2. [5182] c3d5e7f5g12.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 203

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5183] c3d5e7f5g12h1. [5184] c3d5e7f5g12h2. [5185] c3d5e7f5g12h3. [5186] c3d5e7f5g12h4. WRIGHT, Martha Helena *29.07.1927 > sy verhuis in Sept 2004 na haar dogter h4 in die V.K. Judith Mona *22.10.1950 t 30.05.1976 x MATHEY, Eugene Daniël *01.10.1947 Anna Petro *22.10.1951 t 15.05.1971 x VISSER, André *26.06.1947 Corrie Sandra *07.04.1955 t 13.12.1986 x LLEWELYN, Dennis *08.04.1957 Blanché Joan *22.11.1961 (Blanché) t 24.11.1984 x PHILLIPS, William *24.04.1961 > 2005: woon naby Newcastle Upon Tyne, NE UK - het kort na 1999 uit RSA verhuis. 2005: Blanché works as an account for the Finance Dept. of the Labour Party located in Gosforth, Newcastle- upon-Tyne) Johannes *12.03.1924 (Jakkie) 14.09.1973 [Caledon] t 03.01.1950 x LE GRANGE, Magdalena Elizabeth *01.01.1924 (Maria) Pieter Gabriël *11.08.1952 03.03.1963 # [Caledon] Hester Catharina *05.08.1955 (Arina) x VAN LILL, André Riaan *1965 dogter. Wilhelmina Christina *06.11.1879 ~ 28.02.1880 [NGK Montagu] Michiel Josias *1838 ~ 18.03.1838 Hester Elizabeth *c.1839 t 15.09.1862 [Montagu] x JORDAAN, Johannes Lodewicus *c.1838 > Sy was met t 23 en van Rietvallei; hy was 24 en landbouer van Goedemoed. Rachel Jacoba *09.06.1842 t 31.05.1860 [Montagu] x DE KOCK, Johan Andreas *c.1838 > sy was van Witkleirivier; hy landbouer van Pietersfontein Louis Jacobus *03.04.1846 t 12.07.1869 x CONRADIE, Catharina Elizabeth Maria Petronella *16.08.1850 (c1d8e7f6) Maria Barbara *10.07.1870 ~ 09.10.1870 [NGK Montagu] Susanna Elizabeth *10.12.1872 ~ [Montagu] Catharina Elizabeth Maria Petronella *31.12.1874 ~ [Montagu] Jacomina Johanna Elizabeth *04.11.1878 ~ 05.01.1879 [NGK Montagu] x KRIEL, Josua Jacob Frederik *19.06.1882 ~ 06.08.1882 [NGK Montagu] Martha Maria *10.06.1885 ~ [Montagu] 22.10.1947 # [Worcester] x LE ROUX, NN dogter x SNYMAN, Jan Jacobus Louis *1788 ~ 13.12.1788 t ?.04.1812 x ROUX, Martha Johanna {d/v David Jacob Roux & Martha Johanna van Zyl.} Johannes Hendrik *30.03.1813 ~ 31.10.1813 [Tulbagh] 16.11.1896 [Beaufort-Wes] t 06.11.1831 [Swellendam] x JORDAAN, Christina Johanna *17.11.1815 1861 {aan masels} tt 1861? xx CLOETE, NN {wed.} ttt 23.09.1889 xxx ROUX, Catharina Johanna Wilhelmina Martha Johanna *17.10.1832 [Beaufort-Wes] x ERASMUS, Marthinus Johannes Hendrik Lodewikus *12.07.1836 {De Doorns} t 23.12.1862 x JORDAAN, Petronella Magdalena Johanna x SMIT, Willem Jan Marthinus {Bainsvlei} seun het verdrink. dogter het verbrand Anna x PIENAAR, NN Jacomina Maria Johanna *11.01.1838 x SNYMAN, Hendrik Frans *27.08.1835 > Snyman kinders: (1) Jacobus Petrus Lodewikus SNYMAN *27.06.1856 [Beaufort-Wes] ~21.09.1856 [NG Kerk, Beaufort-Wes] 03.03.1937 [Windsorton]; (2) Johannes Christiaan *06.10.1859 ~06.11.1859 [Ceres]; (3) Maria Johanna Catharina *13.10.1861, ~19.02.1862 [NG Kerk, Beaufort-Wes]; (4) Johannes Hendrik *05.03.1865 ~09.08.1866 [Ceres] 08.05.1935 #[Theunissen begraafplaas]. Jacobus Louis *04.08.1840 [Swellendam] 25.11.1916 [Ladybrand] t 20.01.1873 [NGK Fauresmith] x WEIDEMAN,

[5187] c3d5e7f5g13. [5188] [5189] [5190] [5191] [5192] c3d5e7f5g13h1. c3d5e7f5g13h2. c3d5e7f5g13h3. c3d5e7f6. c3d5e7f7.

[5193] c3d5e8. [5194] c3d5e9.

[5195] c3d5e10. [5196] c3d5e11. [5197] c3d5e11f1. [5198] c3d5e11f2. [5199] c3d5e11f3. [5200] c3d5e11f4. [5201] c3d5e11f5. [5202] c3d5e11f6. [5203] c3d5e11f7. [5204] c3d6. [5205] c3d6e1.

[5206] c3d6e1f1. [5207] c3d6e1f2. [5208] [5209] [5210] [5211] [5212] [5213] c3d6e1f2g1. c3d6e1f2g2. c3d6e1f2g3. c3d6e1f2g4. c3d6e1f2g5. c3d6e1f3.

[5214] c3d6e1f4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 204

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Martha Jacoba {Wed. VORSTER} *c.1843 1873 tt 21.12.1874 [NGK Fauresmith] xx VAN DER MERWE, Sophia Elizabeth *c.1856 ??.02.1884 ttt 04.08.1884 [NGK Fauresmith] xxx BLOM, Maria Aletta *30.09.1865 > Met sy huwelike word sy beroep as veeboer gegee, onderskeidelik van Spitskop (33jr), Gruisdam (35jr) en Uitsicht (45jr) in die Fauresmith distrik. Sy vrouens was onderskeidelik 30jr, 18jr & 19jr met die troue. Hy het by sy dood op Ladybrand gewoon. Sy SK: VAB MHG C1731, 1ste vr se SK: VAB MHG W138, 2de vr se SK: VAB MHG M386 Martha Christina *1878 1970 t 16.03.1896 [NGK Luckhoff] x VAN ZYL, Willem Abraham *c.1862 > Met haar troue was sy 18jr en van Uitzicht, Luckhoff. Hy was 34jr, en veeboer van Klein Boetsap, Luckhoff. Jacobus Louis *28.08.1881 [Johannesburg] t 1924 x VAN HEERDEN, Helena Catharina Sophia 1929 [Transvaal] {wed. Ebenaezer CAMPBELL} xx VENTER, NN {Wed. VAN HEERDEN} {geen ks. by 2de vrou} > g2 het skynbaar in 1912 in Parys gewoon aangesien hulle baba h5 (Van Heerden) daar begrawe is. Steylina de Wet x LABINON, John Jacobus Louis *02.02.1907 ??.02.1966 x KUYPER, Ada Naatje % 1956 Helena x BARNARD, Cornelis Johannes George *09.03.1910 (George) 15.02.1982 # [Primrose, distrik Germiston] t 1929 x VAN HEERDEN, Anna Magaretha Stoffelina 25.01.1986 Kenneth *23.09.1930 1954 Lionel *01.10.1932 18.11.2005 t 12.01.1957 x MAYOSS, Ruth Catherine *08.01.1938 > 2005: gewoon by Venusstraat, Parys. Hy is oorlede na 'n aanval deur 'n werker wat vernuwings by sy huis gedoen het. Lesley Dawn *29.06.1957 (LD) t 29.06.1991 [Johannesburg] x PATERSON, Neil Graham *15.11.1946 > 2009: Lesley lives in Umhlanga Rocks and runs the Umbrella Tree House B&B. Paterson children: (1) Jessica Paige *27.01.1987 [Jhb] (2) Graham Patrick *02.10.1989 [Jhb] (3) Gregory Neil *12.06.1993 [Jhb] Alison Patricia *05.12.1958 x GADENNE, Philip Henry *08.01.1951 > 2009: Alison lives in La Lucia, Durban, and runs the Bumblebees B&B. Bruce John *06.04.1964 [Johannesburg] (Bruce) t 06.12.1986 [Johannesburg] x FIORE, Francesca Miranda *07.11.1964 [Johannesburg] > 2005: Francesca is a medical doctor and clinical assistant at the Helen Joseph Hospital in Gauteng. Nathan John *23.02.1990 [Johannesburg] Kate Ann *17.02.1992 [Johannesburg] Rees Thomas *28.09.1994 [Johannesburg] Van Heerden *05.07.1912 19.09.1912 # [Parys, ou begraafplaas] > op 2 maande. Sophia Elizabeth *06.11.1914 David Jacob Gideon *02.10.1885 t 24.02.1908 x OOSTHUIZEN, Cecilia Hendrina Maria Christiaan Johannes *04.01.1909 1918 Stephanus Petrus *23.12.1911 1915 David Jacob Gideon *27.10.1913 x RHEEDER, Johanna Maria Margaretha 1956 xx KOK, NN {Wed.} David Jacob Gideon *02.05.1949 2008 > 2008 adr: 66 Moberly Road, Empangeni. Johanna Maria Margaretha *15.06.1951 Cecilia Hendrina Maria *26.05.1953 Johannes Hendrik *08.02.1955 Christiaan Johannes *26.04.1956 Gert Johannes *04.01.1916 x GROBBELAAR, Jacoba Stephanus *1947 Esme *1949 klein Catharina Maria *14.04.1918 x FRIEDBERG, NN Maria Aletta *25.09.1920 x DU PLESSIS, Jan Johannes Hendrik *25.04.1887 25.09.1887

[5215] c3d6e1f4g1.

[5216] c3d6e1f4g2.

[5217] c3d6e1f4g2h1. [5218] c3d6e1f4g2h2. [5219] c3d6e1f4g2h3. [5220] c3d6e1f4g2h4. [5221] c3d6e1f4g2h4i1. [5222] c3d6e1f4g2h4i2.

[5223] c3d6e1f4g2h4i2j1.

[5224] c3d6e1f4g2h4i2j2. [5225] c3d6e1f4g2h4i2j3.

[5226] [5227] [5228] [5229]

c3d6e1f4g2h4i2j3k1. c3d6e1f4g2h4i2j3k2. c3d6e1f4g2h4i2j3k3. c3d6e1f4g2h5.

[5230] c3d6e1f4g2h6. [5231] c3d6e1f4g3. [5232] c3d6e1f4g3h1. [5233] c3d6e1f4g3h2. [5234] c3d6e1f4g3h3. [5235] c3d6e1f4g3h3i1. [5236] [5237] [5238] [5239] [5240] [5241] [5242] [5243] [5244] [5245] [5246] c3d6e1f4g3h3i2. c3d6e1f4g3h3i3. c3d6e1f4g3h3i4. c3d6e1f4g3h3i5. c3d6e1f4g3h4. c3d6e1f4g3h4i1. c3d6e1f4g3h4i2. c3d6e1f4g3h4i3. c3d6e1f4g3h5. c3d6e1f4g3h6. c3d6e1f4g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 205

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5247] c3d6e1f4g5. [5248] c3d6e1f4g6. [5249] c3d6e1f4g6h1. [5250] c3d6e1f4g6h2. [5251] c3d6e1f4g7. [5252] c3d6e1f4g8. Anna Magdalena *12.08.1888 27.10.1965 t 01.02.1910 x BARNARD, Johannes Jacobus xx PIETERSE, Lukas Marthinus {vóór 1965} Willem Frederik *14.01.1891 Bloemfontein x SCHOONVELDT, Anna Leydia Louisa *03.02.1918 x VAN NIEUWENHUIZEN, Willem Maria Aletta *04.06.1919 x GROBLER, Johannes Hermanus Christina Johanna *21.04.1893 x WEPENER, Christoffel Johannes Lambert Johannes *04.06.1895 ??.08.1961 # 01.09.1961 [Lindley Road begraafplaas, Bethlehem] x PRINSLOO, Elizabeth Margaretha *19.10.1903 ??.10.1964 # 12.10.1964 [Lindley Road begraafplaas, Bethlehem] > Hulle het geen kinders. Hy is oorlede op 66 jr. Sy is oorlede op 60 jaar. Hendrik Johannes *09.12.1897 {Fordsburg} x VISSER, Maria Susanna Maria Aletta Anna Jacomina Jacobus Louis Martha Christina Johannes dogter. Maria Aletta *26.02.1900 30.05.1900 Johannes Stephanus Petrus *27.06.1842 David Jacob Gideon *11.05.1845 [Eendracht, Montagu] t 10.01.1870 [Prince Albert] x KOORTS, Gertruida Jacoba *18.02.1852 ~03.10.1852 [Prince Albert] 1904 > Was in 1876 onderwyser op Calitzdorp (Sien "Sketse uit die Boerelewe" Ds. W.J. Conradie): Het op 16 jaar met sy kop onder wawiel beland, sy gesig was lewenslank geskend, en hy het sy kop in doeke toegedraai. Het amper 30 jaar onderwys gegee. Het op Laingsburg afgetree, en 'n melkery begin. Johannes Hendrik *05.12.1870 klein . Johannes Hendrik *15.02.1872 [Rietvlei,Prins Albert] 22.01.1940 t 19.06.1906 x BRINK, Johanna Elizabeth (Joe) *23.10.1879 [Kaapkolonie] 23.06.1968 > sy geboorte datum is word ook opgegee as 10 Feb 1873. Toe hy op 20 april 1889 voorgestel is op Prins Albert, was sy ouers se woonplek aangegee as "Jan Fourie's Kraal". Johanna Elizabeth Conradie het haar sedert 1929 beywer vir die welsyn van "kreupeles", en tydens 'n konferensie wat op 25 Februarie 1937 in Kaapstad gehou was, het die Kaaplandse Kreupelsorg ontstaan, waarvan sy die lewenslange Presidente geword het. In Junie 1939 is die Nasionale Raad vir Kreupelsorg gestig, en in 1948 is sy verkies tot Presidente van die Nasionale Raad. Die Universiteit van Stellenbosch het in 1953 'n ere-doktorsgraad aan haar toegeken, en op 1 April 1955 besluit die Departement van Nasionale Opvoeding dat die nou bekende skool in Kimberley na Dr Elizabeth Conradie vernoem moet word. (SESA deel 3); CONRADIE, Mevr. JOHANNA ELIZABETH CONRADIE, Mevr. JOHANNA ELIZABETH, gebore Brink, eggenote van Sy Edele die Administrateur, Mnr. J. H. Conradie. Gebore in die distrik van Mosselbaai, K.P. en onderwys ontvang te Mosselbaai. Het een seun, Alex. Marais. Was onderwyseres te Mosselbaai, distrik en dorp, vir 7 jaar. Na haar huwelik in 1906 her sy etlike jare in Kaapstad gewoon. In 1912 is haar eggenoot tot Superintendent van die groot Arbeidsneder-setting te Kakamas benoem en daar is byna 8 jaar deurgebring waar sy 'n groot rol in die samelewing van die nedersetters gevul het en hulle met raad en daad bygestaan het. Vanaf 1920 het Mnr. Conradie Prieska (tans Gordonia) in die Volksraad verteenwoordig en nadat hulle op George vir 'n paar jaar gewoon het, het hulle in 1925 na Kaapstad teruggekeer. Byna vanaf die stigting van die Vroue Nasionale Party het Mevr. Conradie op die Hoofbestuur

[5253] c3d6e1f4g9. [5254] [5255] [5256] [5257] [5258] [5259] [5260] [5261] [5262] [5263] [5264] c3d6e1f4g9h1. c3d6e1f4g9h2. c3d6e1f4g9h3. c3d6e1f4g9h4. c3d6e1f4g9h5. c3d6e1f4g9h6. c3d6e1f4g9h7. c3d6e1f4g9h8. c3d6e1f4g10. c3d6e1f5. c3d6e1f6.

[5265] c3d6e1f6g1. [5266] c3d6e1f6g2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 206

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

gedien en later as Presidente opgetree. Hierdie hoë posisie het sy tot 1929 beklee, toe haar eggenoot as Administrateur aangestel is. As Administrateursvrou word sy uiters besig gehou as lid van die besture van verskillende sosiale en liefdadigheidsverenigings van Kaapland en die Unie. Onlangs is haar die onderskeiding te beurt geval om as Kommandeur (Suster) van die Geërbiedigde Orde van St. John van Jerusalem ingesweer te word. Ontspanning is tuinbou, en haar adres is "Leeuwenhof," Hofstraat, Kaapstad. [bron Women of South Africa 1935] >> Johannes het op Calitzdorp groot geword. Hy het hom op 'n onderwys- loopbaan toegelê. Het op 17 jaar as onderwyser na Christiana, Transvaal gegaan. Op 24-jarige leeftyd is hy as hoof van die Grey-kollege in Bloemfontein aangestel. In die Tweede Vryheids- oorlog is hy deur die Britte gevange geneem, maar ná 'n ruk op parool vrygelaat, waarna hy hom op Stellenbosch gevestig het. Na die vrede in 1902 het hy hom as klerk by 'n prokureur laat inskryf, en is 1905 as sulks toegelaat. Van 1905 tot 1912 Finansiële Sekretaris in die Kerkkantoor, Kaapstad. In 1912 is hy as superintendent van die arbeid- skolonie op Kakamas aangestel. Agt jaar later, en daarna weer in 1924, is hy, as 'n kandidaat van die Nasionale Party, tot lid van die Volksraad vir die kiesafdeling Prieska verkies. In 1929 is hy aangestel as administrateur van Kaapland - 'n betrekking wat hy tien jaar lank beklee het. (SESA deel 3) Die Conradie-hospitaal in Pinelands is na hom vernoem (1951). SAWB inskrywing: Conradie, Johannes Hendrik (Subscriber Content)(*Prince Albert, 10.2.1872 - Little Brak River, 21.1.1940), Administrator, was the son of David Jacob Gideon Conradie and his wife, Geertruida Jacoba Koorts. C. was educated at Calitzburg where his father was a teacher. He soon gave proof of his intelligence by passing the 'School Hogereksamen' (Junior Certificate) with distinction, but at the age of sixteen he had to leave school and take up a position as a shop assistant. Because of the trade depression which set in after the fall in the price of ostrich feathers, he had to find other work. Before his seventeenth year he became a teacher at Christiana, in the Transvaal Republic, at a school which had been opened by Mathilda König, who later married General C. F. Beyers.* A year later he became an itinerant teacher at the neighbouring town of Boshof in the Orange Free State where he taught with great success for five years. During this time he passed the Free State examination in Literature and Science by private study, and subsequently also the Matriculation Examination. On the recommendation of Dr J. Brill,* the Free State Superintendent of Education, he was appointed, in 1895, teacher of Dutch and also vice-principal of Grey College in Bloemfontein. He was hardly twenty-four years old when he was appointed principal of this school. On the outbreak (11.10.1899) of the Second Anglo-Boer War he enlisted as a volunteer with the Free State armed forces on the western boundary and took part in the battles of Rooilaagte (25.11.1899), Modder River (28.11.1899) and Magersfontein (11.12.1899). In January 1900 he was asked by the board of trustees of his school to return to teaching and when the British occupied Bloemfontein in March of that year he continued in his post. As he refused to take the oath of allegiance to the new regime he was jailed, but on the intercession of J. G. (later Sir) John Fraser,* whose sons attended C.'s school, he was released on parole and sent back to the Cape Colony. This ended his career as a teacher. Returning to Stellenbosch he passed the Intermediate Examination of the University of the Cape of Good Hope and enrolled as an attorney's clerk, and although in 1905 he was admitted as an attorney, he never practised as such. From 1905 to 1912

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 207

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

he acted as financial secretary of the N.G. Kerk office in Cape Town and afterwards, until 1920, as superintendent of the labour settlement of this church at Kakamas. There he became well acquainted with the people of the north-western Cape and acquired a sound knowledge of their problems. His interest in politics started in 1904 when, during his stay at Stellenbosch, he acted as electoral officer for J. H. (Jannie) Marais* and G. J. Krige and was jointly responsible for their success at the polls against the candidates of Dr L. S. Jameson's* Progressive Party. In the general election of 1920 he won the House of Assembly constituency of Prieska for the National Party but lost the seat in the election in the following year. He was later appointed assistant organising secretary of the Cape National Party. In 1924 he won back the constituency of Prieska (later Gordonia) and succeeded C. W. M. (Charlie) Malan* as secretary of the National Party. As a member of the House of Assembly he did not often take part in the debates but when matters arose about which he had a thorough knowledge, such as irrigation, he had a very attentive audience. Under the pseudonym 'Mossie' he was responsible for a regular feature in Die Burger which showed his ability as a political observer and his exceptional skill with the pen. He retained his seat in the election of 1929 but, in the same year, was appointed Administrator of the Cape. The severe depression of the early thirties made his task extremely difficult because stringent economy measures had to be enforced. During these difficult years he acted with great circumspection and managed the affairs of the province with marked success. He gained the respect of his political opponents to such an extent that when the United Party came into power in 1934 he was re-appointed Administrator. In spite of deteriorating health he carried out his task with great devotion. On 6.9.1939 he finally withdrew from public life and settled at Little Brak River, near Mossel Bay. In 1906 C. married Johanna E. Brink, a sister of George Brink, a former M.P. for George, and had one son. There is a photograph of him in Die nasionale boek (infra) and in the S.A.W.W., (1938). D. W. KRÜGER Alex Marais *26.10.1910 [Kaapstad] 17.07.1984 x DU PLESSIS, Renée Rocher *13.11.1910 [Malmesbury] 17.07.1973 xx NN, Anna E. > As Rhodes-beurshouer 1931-33 by Oxford, lê hy regseksamen in 1934 in Suid-Afrika af. Tree in 1935 toe tot Staatsdiens, word in 1944 regsadviseur, en in Okt. 1945 hoofregsbeampte van die Suid-Afrikaanse Spoorweë, waar hy in 1966 hoof van die Suid-Afrikaanse Lugdiens word. Tree af in 1972. Johannes Hendrik *15.06.1939 [Pretoria] (Johan) t 03.06.1967 [Kimberley] x VAN ECK, Magdalena Elizabeth *03.06.1940 [Hopetown] (Daleen) {moeder van 1ste 2 ks} % tt 06.01.1981 [Port Alfred] xx LOMBARD, Catharina Margaretha *19.10.1952 [Durban] (Mea) {moeder van laaste 2 ks}) > BA, LL.B (1963, Wits), Practising Advocate 1965-1987, Granted silk 1982, Acting Judge (WLD) 1984, Acting Judge (CPD) 1985, Judge (CPD) 1987-2001, Acting Judge of Appeal 2001, Judge of Appeal 2002. Alex van Eck *12.04.1973 [Johannesburg] (Alex] t 04.04.1998 [Stellenbosch] x VAN ZYL, Anje *10.01.1975 Emma *08.05.2008 [Teesside, Engeland] Ewan Hendrik *05.12.1974 [Johannesburg](Ewan) t 17.01.1998 [Pretoria] x THIELE, Liesl *02.09.1975 (Liesl) Gustav Johannes *19.05.2002 [Cambridge, Engeland] Alyssa Renett *12.02.2004 [Cambridge, Engeland] Lise Renée *13.01.1982 [Sandton] > 2006: sy studeer in die regte by Aberdeen Univ. V.K. Christiaan Johannes *11.01.1984 [Sandton] Selma x KIECK, NN

[5267] c3d6e1f6g2h1.

[5268] c3d6e1f6g2h1i1.

[5269] c3d6e1f6g2h1i1j1. [5270] c3d6e1f6g2h1i1j1k1. [5271] c3d6e1f6g2h1i1j2. [5272] c3d6e1f6g2h1i1j2k1. [5273] c3d6e1f6g2h1i1j2k2. [5274] c3d6e1f6g2h1i1j3. [5275] c3d6e1f6g2h1i1j4. [5276] c3d6e1f6g2h1i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 208

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5277] c3d6e1f6g2h1i3. Anina Reneé t 15.02.1969 x LEE, Robin Herbert *23.02.1939 [Dbn] > sy was lektor in Biochemie by WITS. Sy het ook in verskeie Afrikaanse rolprente opgetree as Anina Conradie. (Hy is s. van Edward G. Lee & Mona Finn.) Hulle het 2 s. Dorothea Carolina *13.11.1874 ~ [Prins Albert] klein David Gideon *11.08.1876 1939 t 03.04.1919 x VILJOEN, Margaretha Johanna David Gideon *13.05.1923 t 09.05.1953 x DU TOIT, Maria Elizabeth Hester Maria *01.05.1954 Martha Johanna *08.10.1955 Gertruida Christina *21.06.1931 t 06.03.1954 x FOURIE, Barend le Roux Christina Johanna *25.12.1878 1946 t 18.12.1905 x WALTER, Johan Orlando tt 05.04.1916 xx LE ROUX, Francois Pieter Stephanus *16.10.1867 04.12.1944 Willem Ruthven *18.08.1882 [Jan Fourie's Kraal,Calitzdorp] ~ 22.10.1882 [NGK Calitzdorp] 12.06.1951 # [Belfast, Machadodorp distr.] t 13.05.1907 x BEDEKER, Maria Elizabeth > Nota: die doopregister gee net "Willem" aan. Hy kom ook elders voor as "Wilhelmus Ruthven", en in die Kaapse argief is hy onder die naam "William Ruthven" Op sy graf is die spelling "Willem Ruthven". Beatrix Margaretha Elizabeth *16.01.1885 1933 {ongetroud} Dorothea Carolina *19.02.1887 [Jan Fourie's Kraal,Calitzdorp] ~ 17.04.1887 [NGK Calitzdorp] 1958 t 1937 x TOMLIN-LYCETT, Herbert Gertruida Elizabeth *24.07.1889 ~ [Calitzdorp] 15.11.1981 # [Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] t 18.11.1916 x VAN VELDEN, Abraham Julius *23.02.1875 23.11.1964 #[Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] > hulle het die 1939 fees bygewoon, 1939 adres: Vlottenburg, Stellenbosch. Anna Susanna *15.06.1892 ~ [Laingsburg] 1965 # [Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] t 01.07.1916 x VAN DER SPUY, Pieter Melt *06.12.1888 28.04.1974 #[Onder-Pappegaaiberg, Stellenbosch] > Grafsteen in Engels Louis Harmans *15.06.1892 t 15.12.1919 x SMITH, Frances Una Martha Jacomina Catharina *05.10.1893 ~ [Laingsburg] t 1935 x HEYNS, Jacobus Ignatius Catharina Maria *06.09.1850 15.07.1914 # [Prins Albert] x LEGRANGE, NN Willem Frederik Gerrit *07.07.1852 Jan Marthinus *08.06.1855 (Jan) ~ [Beaufort-Wes] 14.07.1930 # [Laingsburg] t 30.12.1879 x RUTHVEN, Susanna Engela Maria *14.07.1859 (Susie) 1904 tt 04.06.1906 [Laingsburg] xx SWANEPOEL, Susanna Catharina Petronella *08.11.1876 [Prins Albert] Johannes Hendrik *08.10.1881 [Laingsburg Dist.] (Hannes) 22.02.1951 x NEL, Dorothea Johanna Susanna *12.09.1887 08.05.1950 Jan Marthinus *10.07.1904 [Floriskraal,Laingsburg] (Janjé) 24.03.1957 # 26.03.1959 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] t 06.07.1931 x BOTHMA, Gezina Catharina *06.07.1903 [Laingsburg Dist.] (Gezina) 20.02.1992 Jan Bothma *11.10.1935 [Observatory,Kaapstad] (Jan) t 30.03.1962 [Bellville] x GOOSEN, Chelma *22.11.1936 [Stellenbosch] (Chelma) > 2000: Woon in Florida Manina *08.06.1964 [Pretoria] (Manina) t 29.08.1992 [Florida] x BUYS, Martin Cornelius *21.08.1963 > kinders: (1) Stephen *24Okt95; (2) Janné *30Jun99 Jan Marthinus *28.07.1966 [Pretoria] (Jan) t 03.04.1993 [Florida Park] x ROUX, Sunelda *13.03.1972 [Keetmanshoop] (Sunelda) > 2000: woon in Roodepoort Monique *04.12.2000 [Florida] (Monique)

[5278] c3d6e1f6g3. [5279] c3d6e1f6g4. [5280] c3d6e1f6g4h1. [5281] c3d6e1f6g4h1i1. [5282] c3d6e1f6g4h1i2. [5283] c3d6e1f6g4h2. [5284] c3d6e1f6g5. [5285] c3d6e1f6g6.

[5286] c3d6e1f6g6h1. [5287] c3d6e1f6g7. [5288] c3d6e1f6g8. [5289] c3d6e1f6g9.

[5290] c3d6e1f6g10.

[5291] c3d6e1f6g11. [5292] c3d6e1f6g11h1. [5293] c3d6e1f6g12. [5294] c3d6e1f7. [5295] c3d6e1f8. [5296] c3d6e1f9.

[5297] c3d6e1f9g1. [5298] c3d6e1f9g1h1.

[5299] c3d6e1f9g1h1i1. [5300] c3d6e1f9g1h1i1j1. [5301] c3d6e1f9g1h1i1j2. [5302] c3d6e1f9g1h1i1j2k1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 209

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5303] c3d6e1f9g1h1i1j3. [5304] c3d6e1f9g1h1i1j4. [5305] c3d6e1f9g1h1i2. [5306] c3d6e1f9g1h1i3. [5307] c3d6e1f9g1h1i3j1. [5308] c3d6e1f9g1h1i3j2. [5309] c3d6e1f9g1h2. [5310] c3d6e1f9g1h2i1. [5311] [5312] [5313] [5314] [5315] [5316] [5317] [5318] c3d6e1f9g1h2i1j1. c3d6e1f9g1h2i1j2. c3d6e1f9g1h2i1j2k1. c3d6e1f9g1h3. c3d6e1f9g1h4. c3d6e1f9g1h5. c3d6e1f9g1h6. c3d6e1f9g1h7. Carina *17.12.1967 [Pretoria] (Carina) t 21.10.1989 [Florida] x MAARTENS, Daniël Wilhelmus *29.03.1966 > kinders: (1) Darrell *17Des90; (2) Michelle *06Aug96 Raché *01.05.1975 [Bellville] (Raché) Gezina Johanna *13.07.1937 {nie getroud} Erns Marthinus *21.03.1941 x FARMER, Rachel Maria *21.11.1945 (Mari) Erns *29.08.1974 Ine-Mari *25.07.1976 Johannes Paulus Hendrik *17.08.1906 11.01.1966 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] x HODGEON, Nancy *03.08.1914 10.03.1970 Desmond *25.07.19?? 21.07.2002 x NN xx NN, Riëtta (Rie) > gewoon in die Strand; kinders is vermoedelik (doodsberigte): Celeste x GELDENHUYS, Fanie Darrel x NN, Juanita Nicolé Anna Susanna *18.04.1908 20.02.1967 x DU PLESSIS, Petrus Johannes Susanna Maria *08.01.1910 1951 x DILLON, Alec Jacobus Johannes *06.11.1912 12.07.1969 {ongetroud} Johanna Dorothea *08.07.1915 x DOLD, Lourens Dorothea Engela Maria *16.04.1919 (Dora) 16.04.1988 [Laingsburg] > ongetroud David Daniël *24.02.1922 {Worcester} t 16.02.1944 [NGK Worcester] x OLIVIER, Susanna Aletta *c.1924 > met huw. was hy 22jr en vragmotorbestuurder van De Doorns, sy was 20jr, en winkelbeampte van Worcester een dogter George Ruthven *13.06.1882 27.04.1922 [Geelbek, Laingsburg] t 19.03.1907 x KOORTS, Carolina Wilhelmina Christina Susanna Maria *31.12.1908 x WAGENER, Cornelius Michielus Jan Marthinus *12.02.1910 1974 x KOORTS, Anna Maria W *23.09.1918 05.02.1936 #[Laingsburg] xx SNYDERS, Zacharia Jacomina Susanna *31.01.1930 Zacharia Jacomina *15.09.1939 t 18.08.1958 x MEYER, Gert Frederik Carolina Wilhelmina *13.06.1941 13.09.1941 George Ruthven *09.08.1942 x SNYMAN, Lettie Jan Marthinus *22.12.1943 x BOTHA, Marie Cornelia Susanna *06.03.1948 x OLCHERS, Martin Johannes Jacobus *08.01.1950 x BOTHA, Maria Engela Johanna *21.06.1954 x FOURIE, Willem Annamarie *25.11.1955 x ALLEN, Chris Gerard *19.09.1956 Pieter *20.11.1957 Johannes Marthinus Jacobus *12.02.1912 28.10.1982 # [Worcester] t 31.07.1937 x DE GOEDE, Engela Christina *28.11.1914 16.12.1988 Heibrecht Johanna Petronella *28.01.1937 t 12.12.1965 x VAN DEVENTER, Frederik Carolina Wilhelmina Christina *28.06.1914 28.03.1975 t 24.06.1939 x BARENDSE, Arthur Williams tt 03.03.1971 xx LIEBENBERG, Andreas ttt 28.08.1973 xxx BREDENHAM, Karel Frederik Engela Maria *26.06.1916 29.06.1999 [Paarl] t 28.03.1939 x DU PLESSIS, Sarel Wynand *07.07.1913 18.09.1975 [Paarl] Anna Maria *13.08.1918 t 05.03.1938 [NGK Worcester] x VAN DYK, Cornelis Janse le Roux *c.1909 > met x was hy 28jr, 'n fabrieksbeampte; sy was 19jr Johanna Christina *22.10.1920 x VAN DEVENTER, J. George Ruthven *12.11.1922 03.11.1982 x CONRADIE, Johanna Jacoba *04.10.1920 (c3d6e7f17g4) Anna Margaretha *08.11.1946 x GROBBELAAR, Jacobus Petrus > 2 seuns George Ruthven *11.06.1948 t 04.02.1971 x NOTHNAGEL, Martha

[5319] c3d6e1f9g1h8.

[5320] c3d6e1f9g1h8i1. [5321] c3d6e1f9g2. [5322] c3d6e1f9g2h1. [5323] c3d6e1f9g2h2. [5324] c3d6e1f9g2h2i1. [5325] c3d6e1f9g2h2i2. [5326] [5327] [5328] [5329] [5330] [5331] [5332] [5333] [5334] [5335] c3d6e1f9g2h2i3. c3d6e1f9g2h2i4. c3d6e1f9g2h2i5. c3d6e1f9g2h2i6. c3d6e1f9g2h2i7. c3d6e1f9g2h2i8. c3d6e1f9g2h2i9. c3d6e1f9g2h2i10. c3d6e1f9g2h2i11. c3d6e1f9g2h3.

[5336] c3d6e1f9g2h3i1. [5337] c3d6e1f9g2h3i2.

[5338] c3d6e1f9g2h4. [5339] c3d6e1f9g2h5. [5340] c3d6e1f9g2h6. [5341] c3d6e1f9g2h7. [5342] c3d6e1f9g2h7i1. [5343] c3d6e1f9g2h7i2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 210

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5344] c3d6e1f9g2h7i2j1. [5345] c3d6e1f9g2h7i3. [5346] c3d6e1f9g2h7i4. [5347] c3d6e1f9g2h7i4j1. [5348] c3d6e1f9g2h7i4j2. [5349] c3d6e1f9g2h7i5. [5350] c3d6e1f9g2h7i6. [5351] c3d6e1f9g2h7i6j1. [5352] c3d6e1f9g3. [5353] c3d6e1f9g3h1. Petronella *07.08.1972 Wilhelmina de la Queillerie *06.04.1952 (Helmine) x ZENHAUSERN, Paul > 1 dogter & 1 seun Jan Sybrand *24.07.1955 t 03.12.1978 x STANDER, Christina Petronella > 2001: woonagtig St Helenabaai George Ruthven *12.06.1979 Cara *29.10.1985 Johanna Jacoba *18.11.1959 x CARSTENS, Everhardus Jacobus > 1 dogter & 1 seun Jacobus Louis *07.08.1968 x FRANCIS, Lydia Dewald *01.12.2003 Jan Petrus *14.04.1884 (Jan) 1960 t 07.08.1916 x STORM, Gertruida Jacomina *15.07.1883 [Laingsburg] (Gertie) Anna Johanna Elizabeth *28.04.1917 25.05.1994 # [Springs, Gauteng] t 22.12.1945 x DU PLESSIS, Johannes Petrus *05.06.1922 14.07.1999 #[Springs, Gauteng] > kinders: 3 dogters & 1 seun Susanna Engela Maria *28.02.1919 voor 2001 t 07.11.1938 x RAUTENBACH, Stephanus Petrus {kinders: 2 seuns & 1 dogter} xx DE WET, Nicolaas Johannes % 1980 Jan Marthinus Petrus *07.04.1921 [Sunland,Sondagsriviervallei] (Jan) t 14.12.1946 [Uitenhage] x MULLER, Johanna Jemima *08.08.1925 [dist.Uitenhage] (Jemima) > 2001: woon in Uitenhage Jan *07.06.1949 [Uitenhage] (Jannie) t 22.04.1972 [Uitenhage] x FLANEGAN, Joy Noeleen *16.12.1948 > 2001: woon op Bredell; Kaptein in SAA. Jean-Luc *26.08.1977 Marlene *26.10.1958 [Uitenhage] t 31.05.1981 x NN tt 04.12.1987 [Uitenhage] xx MCLEOD, Anthony *15.03.1960 > kinders 1ste huwelik: (1) Wesley *29Nov1983; (2) Byron *07Sep1986; McLeod kind: (1) Michael *15Jan1993 Jacobus Lodewikus *22.09.1887 ~ [Laingsburg] t 03.06.1918 x FREYSEN, Catharina Jacoba Jan Marthinus *02.09.1921 {ongetr} Thomas Stephanus Johannes *11.11.1925 (Tom) 10.06.1992 [kanker] # [plaas Elim, Laingsburg]. t 26.04.1952 x PRETORIUS, Salomé Anna *11.03.1933 07.07.2008 > hulle het op Elim, Laingsburg geboer; haar laaste adr: Huis Malan Jacobs, Laingsburg, 6900 Maria Catherina *21.01.1954 (Marie) x BULTERMAN, Robin > 2006: woon in Pretoria, Bulterman kinders (1) Salomé (2) Nicolet Catherina Jacoba *12.12.1955 (Kitty) x HEESS, Dieter Heess > 2006: woon in Laingsburg, Heess kind: (1) Christian Thomas Salomé Adéle *11.11.1964 (Tinkie) x DU TOIT, Hennie du Toit > 2006: woon in Rustenburg, Du Toit kinders: (1) Jessica-Adéle (2) Sonje Jacolise *11.03.1967 [Laingsburg] t 09.12.1989 [Laingsburg] x BOTES, Lukas Marthinus *11.04.1962 (Lukas) > 2006: woon op plaas Elim, Laingsburg, Botes kinders (2-ling): (1) Dalene *15-03-1992 (2) Franno *15-03-1992 Engela Maria *16.05.1888 ~ [Laingsburg] t 19.04.1908 x ERICH, Charles William Johanna Christina *22.12.1892 ~ [Laingsburg] x KRUGER, Joachim > Kruger kind: (1) George Hendrik Baba *13.06.1895 David Frederik *05.06.1899 x FRASER, NN David Daniël *01.09.1901 [Laingsburg] (Dawie/Con) x PRETORIUS, Catharina Cornelia *25.07.1907 (Tina) 04.01.1964 Jan *26.08.1930 [Kimberley] (Jan) t 28.03.1959 [Pretoria] x NAUDÉ, Susanna Gertruida *09.07.1934 [Leeudoringstad] (Susan) > 2001: woon in Pretoria; Jan Conradie was born on 22.08.1930 at Kimberley in South Africa. He studied at UNISA (LL.B. 1974) in South Africa. He was transferred to Namibia in 1975, where he worked as a state legal advisor. David Daniël *16.03.1962 [Pretoria] (Dave) t

[5354] c3d6e1f9g3h2. [5355] c3d6e1f9g3h3.

[5356] c3d6e1f9g3h3i1. [5357] c3d6e1f9g3h3i1j1. [5358] c3d6e1f9g3h3i2.

[5359] c3d6e1f9g4. [5360] c3d6e1f9g4h1. [5361] c3d6e1f9g4h2.

[5362] c3d6e1f9g4h2i1. [5363] c3d6e1f9g4h2i2. [5364] c3d6e1f9g4h2i3. [5365] c3d6e1f9g4h2i4.

[5366] c3d6e1f9g5. [5367] c3d6e1f9g6. [5368] c3d6e1f9g7. [5369] c3d6e1f9g8. [5370] c3d6e1f9g9. [5371] c3d6e1f9g9h1.

[5372] c3d6e1f9g9h1i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 211

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

21.11.1987 [Pretoria] x WINDISCH, Mathilda *09.02.1964 [Louis Trichardt] (Mathilda) > 2001: woon in Wonderboom-Suid Dian *08.10.1992 [Pretoria] (Dian) Hein *24.03.1994 [Pretoria] (Hein) Ivan *05.04.1997 [Pretoria] (Ivan) Jan Martinus *19.12.1966 [Pretoria] (Jan) t 28.08.1993 [Pretoria] x BOTHA, Mariska *28.01.1967 Marnus *02.05.1996 Francois *07.10.1999 Jominus Stephanus *11.04.1964 [Pretoria] (Jomie) 17.04.1964 Johanna Elizabeth *09.09.1934 (Jo) x VAN NIEKERK, Willem (Willie) Salmon Jacobus *06.11.1940 (Sollie) x LEIGHTON, Jennifer (Jenny) Leander *09.03.1970 Morné Susanna Engela Maria *29.04.1948 x DE WET, Johan (Nick) Willem Barend *17.02.1891 ~ [Laingsburg] Willem Frederick Gert *09.09.1907 (Willie) {kind by 2de vr} 19.03.1978 [die Parke, Kraaifontein] x DE JONGH, Helena Hendrika *21.11.1907 (Lenie) 07.01.1981 Willem Maria Catharina Elizabeth *21.01.1909 x LE ROUX, Johannes Jacobus 1964 Gert Petrus *19.10.1910 ongetroud Marthinus Johannes *16.01.1913 . Karel Gabriël *25.02.1917 25.04.2009 x NN > 2009 adr: Polominastraat 17, Randfontein. seun. Willem Frederik Catharina Maria 1914 x LE GRANGE, Joseph Anna Susanna *15.08.1890 [Beaufort-Wes] {kind by 3de vr} ~ [Beaufort-Wes] 11.02.1955 # [Elsburg, Gauteng] t 13.12.1919 x PIENAAR, Louis Daniël *??.11.1894 1964 David Jacob *1814 ~ 27.11.1814 Martha Johanna *10.09.1817 ~ 19.10.1817 t 04.04.1835 x CONRADIE, Frederik Hendrik *14.10.1813 (c1d10e1) Jacomina Maria Johanna *1819 ~ 09.07.1819, David Jacob *04.12.1821 13.01.1871 [Klipdrif diamantvelde] ~ 08.04.1822 x VAN ZYL, Anna Cecilia Jacomina (Annie) > Volgens sy SK is hy in die Kaap Kolonie gebore, beroep: veeboer (vermoedelik in die Vrystaat); oorlede te "Klipdrif diamantvelde". Hy en sy vrou was op 18 Sept 1857 doopgetuies op Montagu by die doop van sy broer se seun David Jacob c3d6e7f4. Jacobus Louis *04.03.1845 > Dit word aangeneem dat f1 voor 1871 oorlede is. Daar is geen melding van hom op e5 se sterfkennis, f2 is die eerste kind. Frederik Jacobus *25.11.1847 17.11.1926 # [Benoni begraafplaas graf #269DR1, Tvl] x COETZEE, Dirkie Aletta *07.05.1856 30.06.1921 [Benoni, Tvl] > die doopinskrywing vir g2 by NGK Kimberley in 1875 meld dat beide ouers vanaf Boshof afkomstig was. In 1871 verskaf f2 die inligting vir e5 se sterfkennis. Hy (f2) het 'n been in die Anglo Boere-oorlog verloor. David Jacob *01.12.1873 [Boshof, OVS] 25.02.1949 [Vischkuil, Springs] t 1897 [Melmoth, Eshowe, Natal] x JANSE VAN RENSBURG, Dorathea Gertruida *01.07.1882 [Grahamstad] 03.09.1919 [Johannesburg] {d/v Johannes Frederik Janse van Rensburg & Elsje Jozina Christoffelina Janse van Rensburg} xx BOTHA, Dirkie Cecilia Magdalena (Letitia) tt [Benoni] > Hy was 'n skoenmaker. Frederik Jacobus *03.10.1898 [Vryheid] 31.01.1969 [Johannesburg] ~ 02.04.1899 [Vryheid] x BOTHA, Christina Jacoba 04.09.1953 [? Jhb] tt [Roodepoort] xx SWART, Maria Isabella Johanna > Hy was 'n "Seilhersteller" by spoorweë. Christina Jacoba 30.05.1998 [Pretoria] x VIVIERS,

[5373] [5374] [5375] [5376]

c3d6e1f9g9h1i1j1. c3d6e1f9g9h1i1j2. c3d6e1f9g9h1i1j3. c3d6e1f9g9h1i2.

[5377] c3d6e1f9g9h1i2d1. [5378] c3d6e1f9g9h1i2d2. [5379] c3d6e1f9g9h1i3. [5380] c3d6e1f9g9h2. [5381] c3d6e1f9g9h3. [5382] c3d6e1f9g9h3i1. [5383] c3d6e1f9g9h3i2. [5384] c3d6e1f9g9h4. [5385] c3d6e1f9g10. [5386] c3d6e1f9g11. [5387] c3d6e1f9g11h1. [5388] c3d6e1f9g12. [5389] c3d6e1f9g13. [5390] c3d6e1f9g14. [5391] c3d6e1f9g15. [5392] [5393] [5394] [5395] c3d6e1f9g15h1. c3d6e1f10. c3d6e1f11. c3d6e1f12.

[5396] c3d6e2. [5397] c3d6e3. [5398] c3d6e4. [5399] c3d6e5.

[5400] c3d6e5f1. [5401] c3d6e5f2.

[5402] c3d6e5f2g1.

[5403] c3d6e5f2g1h1.

[5404] c3d6e5f2g1h1i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 212

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5405] c3d6e5f2g1h1i2. [5406] c3d6e5f2g1h1i3. Jan 1989 [Roodepoort] Dorothea Gertruida x VAN REENEN, NN Dawid Jacob *25.07.1920 [Modder Deep, Benoni] 23.11.1941 [Libië, W.O.II] > Hy was manskap 89005, verbonde aan 1 SA Irish. Hy sterf in aktiewe diens in 'n poging om Rommel se beweging in die rigting van Suez af te weer. Sy graf is saam met 3600 ander in die Knightsbridge oorlogsbegraafplaas by Acroma in Libië ongeveer 25 km wes van Tobruk in oop veld suid van die hoofpad tussen Tobruk na Derna & Benghazi. David Jacob *13.11.1903 [Newlands, Jhb] 21.06.1943 # [Primrose begraafplaas, Distrik Germiston] > Hy was 'n myner. Frederik Rudolph *20.01.1908 [Newlands, Jhb] 09.05.1946 [Benoni] x KOK, Sophia Johanna {Boksburg} Anna Francina *03.06.1930 [Boksburg] Dawid Jacob *03.08.1933 [Boksburg] Dorothea Gertruida *15.10.1910 [Newlands, Jhb] 1970 [Springs] x LECORDEUR, Christiaan Tobias 1981 [Springs] Elsie Jozina *07.04.1917 [Newlands, Jhb] 04.05.1989 [Vanderbijlpark] x FITZROY, Petrus Johannes 1954 xx FRISBY, Frank Walter {Cartlonville} Renier Hendrik Johannes *26.09.1933 [Springs] t 03.12.1955 [Springs] x SCHEURKOGEL, Sonja Elizabeth *05.08.1937 [Machadodorp] % 1962 {geen kinders} xx MARSLAND, Cynthia % 1967 Jacobus Hendrik *10.10.1939 [Benoni] {myner} 29.01.1977 [Klerksdorp] x PUTTER, Anna Susanna Magdalena [Springs] Anton *16.09.1962 [Barberton] {Sakeman} t 16.11.1990 [Klerksdorp] x VAN BILJON, Anita Susan *29.03.1969 [Florida] {d/v Stephannus Petrus Johannes van Biljon & Sarah Anita van Zyl} Blaine *16.06.1993 [Klerksdorp] Baran *07.07.1997 [Klerksdorp] Dawid *15.03.1965 [Springs] {Metallurgiese ingenieur} t 10.01.1987 [Klerksdorp] x CILLIERS, Ellen Elizabeth *08.08.1969 [Stilfontein] {d/v Rudolph Marthinus Cilliers & Magdalena Josina Fouche} tt 06.06.1991 [Klerksdorp] xx HOUGH, Marinda Jeanne *22.03.1965 [Klerksdorp] {d/v Johannes Christoffel Hough & Pricilla Veronica Snyman} Ruben Snyman *12.10.1993 [Klerksdorp] Simone *22.07.1997 [Klerksdorp] Nicolette *05.08.1974 [Bloemfontein] x ADLAM, NN > 2000: werk in die IT-bedryf; gebruik nooiensvan CONRADIE; sy het 'n tweeling: Sue-Anne ADLAM en Cecil Raymond ADLAM *23.11.1990 Caitlin *17.05.1999 {dogter} > Caitlin word grootgemaak onder moeder se nooiensvan Jacomina Christiana *08.07.1875 (Miem) ~ 05.12.1875 [NGKerk, Kimberley] x LIVERSAGE, Sam > Vader se suster f6 Jacomina Maria Conradie is 'n doopgetuie Anna Cecelia *08.05.1877 [Potchefstroom, Tvl] 04.08.1963 [Benoni, Tvl] # [Benoni] t 26.05.1903 [Germiston, Tvl] x POHL, Felix Alexander *30.04.1875 [Boekenhoutfontein, Albanie, KP] 11.041964 [Springs, Tvl] #[Benoni #449DR7] > susters g8 & g3 is met Pohl broers getroud, Pohl-kinders: (1) Dirkie Aletta *3.3.1904 10.1.1980 (2) Sophia Magerete Ferdinandina (Sophie) *21.9.1905 1.8.1997 (3) Ignatius Phillips William (Naas) *4.11.1908 16.6.1960 (4) Anna Cecelia *8.8.1910 (5) Jacomina Christiana (Miena) *30.6.1912 1.8.1991 (6) Fredrick Jacobus (Freek) 23.5.1915 2.10.1977 (7) Felix Alexander *3.1.1921 8.9.2000 Dirkie Aletta *26.11.1878 > Sy is waarskynlik klein oorlede, en g6 is weer so gedoop. Jacobus Hendrik *10.10.1880 [Parys, O.F.S.] (Koos) 27.02.1936 [Germiston] {in motorongeluk} # [Boksburg] t [Germiston] x VAN SCHALKWYK, Maria Isabella (Maraai) > 'n Poskaart bestaan waarop g5 verskyn as 'n militêre

[5407] c3d6e5f2g1h2. [5408] c3d6e5f2g1h3. [5409] c3d6e5f2g1h3i1. [5410] c3d6e5f2g1h3i2. [5411] c3d6e5f2g1h4. [5412] c3d6e5f2g1h5. [5413] c3d6e5f2g1h6.

[5414] c3d6e5f2g1h7. [5415] c3d6e5f2g1h7i1.

[5416] c3d6e5f2g1h7i1j1. [5417] c3d6e5f2g1h7i1j2. [5418] c3d6e5f2g1h7i2.

[5419] c3d6e5f2g1h7i2j1. [5420] c3d6e5f2g1h7i2j2. [5421] c3d6e5f2g1h7i3.

[5422] c3d6e5f2g1h7i3j1. [5423] c3d6e5f2g2. [5424] c3d6e5f2g3.

[5425] c3d6e5f2g4. [5426] c3d6e5f2g5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 213

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

wag voor die huis van president Kruger in Kerkstraat, Pretoria, terwyl die president in die agtergrond op die stoep sit. Frederick Jacobus *03.04.1918 [Germiston] 2004 x NN, Lilian *31.12.1924 2004 > 2004 adr: 15 Bok Street, Comet, Boksburg Philippus Johannes *08.09.1919 [Germiston] Dirkie Aletta *18.04.1921 [Germiston](Dirkie) 21.02.1962 # [Boksburg, Gauteng] t 1936 [Boksburg] x GREEFF, Willem Gabriël *25.01.1910 [Jansenville) > Hy xx 1965 Johanna Hendrina VAN ROOYEN Greef kinders: (1) Casparus (Casper) (2) Marie Dirkie Aletta Susanna *30.09.1885 [Wakkerstroom] (Hannie) ~ 21.03.1886 > Sy het dieselfde name as g4 Gert *10.11.1886 ~ 13.03.1887 [Vryheid] 17.05.1970 x BOTHA, Mary Ann Elizabeth *23.04.1895 (Lizy) 20.05.1975 [Benoni] Gert Elizabeth Catharina *03.10.1889 [Vryheid] (Bet) ~ 31.08.1890 16.06.1987 [Benoni, Tvl] # [Benoni graf #968DR7] x POHL, Herbert Dreyer > susters g8 & g3 is met Pohl broers getroud Pohl kinders: (1) Dirkie Johanna (Baby) *10.3.1908 31.12.1972 (2) Sophia Margaretha Ferdinandina *28.8.1910 25.1.2003 (3) Ignaas Philip Wilhelm (Naas) *12.5.1919 (4) Frederick (Freek) *26.11.1926 29.11.1933 Daniël Matthys *18.02.1892 (Daan) ~ 20.02.1893 [Vryheid] 03.10.1934 [Groter Benoni Begraafplaas] x HENNOP, Alida Cornelia (Joey/Allie) 1948 {sy is weer getroud met Petrus Hendrik du Preez} Louis *02.08.1893 ~ 19.11.1893 [Vryheid] x NN, Susanna (Soes/Susie) Dirk Bernd *11.07.1895 ~ 26.01.1896 [Vryheid] x NN, Florence (Florie) Christina Johanna *c.1851 ~ 29.03.1851 1893 t 23.11.1865 [NGK Boshof] x LE GRANGE, Andries Johannes Stephanus Abraham *c.1835 > Hy was 30jr, wewenaar, boer van Swartkopjesfontein, Boshof, sy was 15jr, en van dieselfde plaas. Haar SK: VAB MHG C514 Martha Johanna *c.1854 t 24.05.1869 [NGK Boshof] x JOHNSTONE, Charles Frederick Henry *c.1834 > Hy was 35jr, veeboer, en van Boshof, sy was 15jr oud en van Boshof SAG-4 sê hy was 'n geneesheer. Anna Cecilia Jacomina *c.1854 (Annie) t 16.12.1872 [Kimberley] x SMITH, Alfred James tt 15.04.1893 [Kimberley] xx MITCHELL, James > f5 is hier geplaas as 'n veronderstelde (presumed) kind van e5. Die naam "Anna" as kind word in SA Geslagsregisters (1986) gelys. Haar doopname klop met die van haar moeder. f5 laat doop by NGK Kimberley: Anna Maria Cambell *27Mei79; die doopinskrywing meld dat beide ouers van Boshof afkomstig is. Een van die doopgetuies was "Jacomina Conradie" f6 hieronder. In April 1892 is f5 ook getuie by die doop van f8g1. Jacomina Maria *??.08.1858 [Steynsburg] 11.01.1931 [Johannesburg] t 1876 [Kimberley] x BOTHMA, Samuel Daniel *??.06.1847 11.05.1904 [Vrededorp] tt [Johannesburg] xx PETZER, Lukas Willem *c.1866 [East-London] 23.01.1928 [Johannesburg] > f6 is hier geplaas as 'n veronderstelde (presumed) kind van e5. Dit is moontlik die "Hendrina" wat in SA Geslagsregister (1986) gelys word. Volgens e5 se SK is die naam 'n onleesbare Hermina of Jacomina. Sy was 'n doopgetuie in 1875 by f2g2 se doop. f6 se sterfkennis gee haar ouers as Frederick (klop nie) en Annie (klop). Volgens die kinders se doopinskrywings, meld meer as een dat Samuel van Tarkastad gekom het, en f6 vanaf Boshof. Samuel se van word 7 keer as BOTHMA gespel, een keer as BOTMA, en een keer as BOTMAN. Haar van word 8 keer as Conradie gespel, en een keer as Coenradie. Die volgende kinders is almal by die NGK Kimberley gedoop: (1) Johannes *27Okt76; (2) David Daniel *27Jul78; (3)

[5427] c3d6e5f2g5h1. [5428] c3d6e5f2g5h2. [5429] c3d6e5f2g5h3.

[5430] c3d6e5f2g6. [5431] c3d6e5f2g7. [5432] c3d6e5f2g7h1. [5433] c3d6e5f2g8.

[5434] c3d6e5f2g9.

[5435] c3d6e5f2g10. [5436] c3d6e5f2g11. [5437] c3d6e5f3.

[5438] c3d6e5f4.

[5439] c3d6e5f5.

[5440] c3d6e5f6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 214

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Samuel Daniel *05Aug80; (4) George Steÿtler de Villiers *09Okt82; (5) Louis James *23Mrt85 getuie = James Louis Conradie f8 onder; (6) Annie Maria *30Jun87; (7) Andrew Henry *15Des89 getuies = Johann Georg Conradie & Sara Frederika Conradie (8) Hester Elizabeth *12Jan93; (9) David Daniel *01Okt96 getuies = James MITCHELL en Anna Cecilia f5 hierbo. Several of Jacomina Maria's daughters-in-law died leaving young children. These children did not go to the mother's family as is usual but all were raised by their paternal grandmother, and even when the fathers re-married several of them stayed with Ouma. One daughter died in the Spanish Flu epidemic in 1918, and her son and daughter were among the kids at Ouma's house and they never returned permanently to their father's house. Jacomina was very strict with them, and even after the girls married she paid unexpected visits to check up if they were doing the house-work to her standards! She died at age 72 yrs 5 mnths in the general hospital in Johannesburg; she then lived at 59 Fourth Street, Vrededorp in Johannesburg. SK David Jacob *c.1860 t 24.07.1882 [NGK Kimberley] x SMITH, Gerbertha Cornelia *c.1860 > f7 is hier geplaas as 'n veronderstelde (presumed) kind van e5. Die naam 'David' vanaf e5 se SK word as kind in SA Geslagsregisters (1986) gelys. Die huweliksregister gee f7 se beroep as delwer; altwee se ouderdom word as "minderjarig" gegee (jonger as 23?) David Jacob *c.1886 x SUTHERLAND, Johanna Wilhelmina > in die doopregister van Robert hieronder word na sy pa as David Jacob Conradie Jr. verwys. By dieselfde doopgeleentheid het nog 'n David Jacob Conradie (f7) sy dogter (g7) Anna Cornelia *15.12.1906 saam met Robert (g1h1) hier onder laat doop. David Charles *09.12.1903 ~ 26.03.1904 [NGK Kimberley] Charles John William *19.01.1906 ~ 31.03.1906 [NGK Kimberley] Robert Eric Edgar *03.03.1907 [Kimberley] (Robbie) ~ 30.03.1907 [NGK Kimberley] 01.01.1976 t 11.11.1939 x HEYNS, Bettie *01.12.1922 [Witbank] > Robert is saam met sy 3 maande jonger "tannie" g7 by dieselfde doopgeleentheid gedoop Joyce *02.06.1940 x VICTOR, Corrie > kinders: (1) Martin; (2) Betsie; (3) Rinda Maxie *31.10.1943 x VAN ROOYEN, Neels > kinders: (1) Elize; (2) Brenda David John *30.01.1946 x MENGEL, Lulu Robert *06.12.1969 John *13.09.1971 Alida *23.08.1948 x DOREY, Eddie > kinders: (1) Eric (2) Nolan Marië Magdalena *07.06.1950 x MENGEL, Chris > kinders: (1) Chris (2) Marriëo Roedolf Johannes Jacobus *25.08.1956 [Dundee,Natal] (Dolf) t 11.11.1977 [Vryheid] x DU PLOOY, Emmerentia *24.06.1955 [Bethlehem] (Emmie) > 2001: woon op Vryheid Roedolf *04.01.1984 [Newcastle] (Dolf) Lizca *15.12.1994 [Vryheid] (Lizca) Jeanette *24.08.1958 (Netta) x TOWSEN, J > kind: (1) Jenine Amanda *31.12.1962 x GERBER, Koos > kinders: (1) Luzele (2) Shenele Jan Johannes *14.12.1890 ~ 26.12.1890 [NGK Kimberley] Hendrik Hercules *24.12.1892 (Henry) ~ 26.03.1893 [NGK Kimberley] t [Kimberley] x WIFFEN, Alice *??.01.1894 [Kimberley] 21.05.1956 > Alice was formerly married to Gordon E. Payne. She had a son and daughter in the 1st marriage before her husband died. Alice was the daughter of Albert Wiffin. She died aged 62 years 4 months at her home: 3 Truter Street, Kimberley: Her occupation is given as "Charge Hand". Death Notice MOK 1/1/1271 no 250/56

[5441] c3d6e5f7.

[5442] c3d6e5f7g1.

[5443] c3d6e5f7g1h1. [5444] c3d6e5f7g1h2. [5445] c3d6e5f7g1h3.

[5446] c3d6e5f7g1h3i1. [5447] c3d6e5f7g1h3i2. [5448] [5449] [5450] [5451] c3d6e5f7g1h3i3. c3d6e5f7g1h3i3j1. c3d6e5f7g1h3i3j2. c3d6e5f7g1h3i4.

[5452] c3d6e5f7g1h3i5. [5453] c3d6e5f7g1h3i6. [5454] c3d6e5f7g1h3i6j1. [5455] c3d6e5f7g1h3i6j2. [5456] c3d6e5f7g1h3i7. [5457] c3d6e5f7g1h3i8. [5458] c3d6e5f7g2. [5459] c3d6e5f7g3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 215

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5460] c3d6e5f7g3h1. [5461] c3d6e5f7g3h2. [5462] c3d6e5f7g3h2i1. [5463] c3d6e5f7g3h3. [5464] c3d6e5f7g3h4. [5465] c3d6e5f7g4. [5466] c3d6e5f7g5. [5467] c3d6e5f7g6. [5468] c3d6e5f7g7. [5469] c3d6e5f8. Isolene Nancy x DOCKEN, NN Derrick *29.11.1927 2006 x NN, Ursula 11.01.1931 04.07.1999 > 1999: woon 15 Duiker Street, Postmasburg, 8420. Allen *13.08.1951 > voorheen afkomstig van Phalaborwa, 2000: boer naby Artois, Wolseley Marjorie Alice x NN Peter Henry Aletta Cecillia *07.02.1896 ~ 01.06.1896 [NGK Kimberley] Fredrich Johannes *30.06.1898 ~ 10.12.1898 [NGK Kimberley] John Lewis *16.10.1902 ~ 27.12.1902 [NGK Kimberley] Anna Cornelia *15.12.1906 ~ 30.03.1907 [NGK Kimberley] > Sy is die tannie van die 3-maande jonger Robert g1h3 wat by dieselfde doopgeleentheid gedoop is. Jacobus Louis *??.10.1865 [Orange Free State] (Louis) 19.04.1920 [Kimberley Hospital] t [Kimberley] x MARSH, Maria Johanna Cornelia *c.1871 > In later life, his name was always recorded as "James Louis"; His DN (MOK 1/1/338 R8/411 & MOK 1/4/147 56) states that he was Head Warden at the De Beers Convict Station. He owned a house & stand at 8 Anderson Road, West End, Kimberley. This was sold in 1921 for 450 Pounds. Maria's father was Joseph MARSH *c.1843 & married at Mossel Bay on 23 Nov 1869 to Elizabeth Johanna Christina VAN HEES. Joseph then was a clerk at Mossel Bay. Both Joseph and his wife were present as godparents in Kimberley in 1896 at the baptism of g3. After f8 had died, Maria subsequently married an unknown Bates man. Arthur Danford *22.12.1891 [Kimberley] ~ 11.04.1892 [DRC, Kimberley] 24.06.1950 [Benoni Hospital] t [Beaconsfield, Kimberley] x O'BRIEN, Doris Ada > At his baptism f5 was a godmother, Josephine Cornelia MARSH was also present. g1 was a fruit farmer. His last address was 197 Pamona Estates, Benoni. After his death Doris must have married a Henry Arthur MARSH, as there is a record of court proceedings in 1956. source: DN MHG 3425/50 Enid Joyce x PRETORIUS, NN Elaine Patricia x AUCAMP, NN Lorraine Lois x BUSSE, NN Ethel Marie *11.10.1930 Leslie Arthur *13.04.1933 James Lewis *11.06.1937 Dolores Jesse *28.08.1940 Joseph George *24.09.1893 [Kimberley] ~ 26.11.1893 [DRC, Kimberley] 07.09.1973 [Boksburg] x BAM, Helen Maria (Helen) 30.10.1959 [Witbank Hospital] tt [Boksburg] xx NN, Aletta Cecilia Maria {previously married as VAN DER LINDE} > He died as a pensioner at 5th Street 79, Boksburg North. 1942: Sakeman (Conradie & Esterhuysen) op Witbank; Opgelei Kimberley en Montagu; 1922-41 in diens van SAS en H., daarna sakeman. *** sy naam verskyn in die boek: "Afrikanerpersoneregister 1942" His 2nd wife brought 4 VAN DER LINDE children into the marriage; 2 sons & 2 daughters - the eldest was born 12Sep33 & the youngest 15Oct45. c1 & c2 listed here are from the 1st marriage. Source: DN MHG 9440/73 Helen *30.05.19?? x MORRIS, NN Josephina *18.05.19?? x VAN ROOYEN, NN Elizabeth Annie Georgina *05.12.1895 ~ 26.01.1896 [DRC, Kimberley] Louis Frederick Herman *09.03.1899 [Kimberley] (Fred) 21.04.1956 [Salisbury,S.Rhodesia] x COMERFORD, Eileen Mary {from Wynberg, Cape Town} ??.05.1940 [Kimberley] tt [Gwelo,S.Rhodesia] xx NN, Margaret Douglas > After his 1st wife had died, Fred & his son Louis (age 16) went to live in S.Rhodesia. Occupation: Guard, Rhodesian Railways. His death notice is in Pretoria

[5470] c3d6e5f8g1.

[5471] [5472] [5473] [5474] [5475] [5476] [5477] [5478]

c3d6e5f8g1h1. c3d6e5f8g1h2. c3d6e5f8g1h3. c3d6e5f8g1h4. c3d6e5f8g1h5. c3d6e5f8g1h6. c3d6e5f8g1h7. c3d6e5f8g2.

[5479] c3d6e5f8g2h1. [5480] c3d6e5f8g2h2. [5481] c3d6e5f8g3. [5482] c3d6e5f8g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 216

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5483] c3d6e5f8g4h1. [5484] c3d6e5f8g4h1i1. [5485] c3d6e5f8g4h1i2. [5486] [5487] [5488] [5489] c3d6e5f8g4h1i2j1. c3d6e5f8g4h1i2j2. c3d6e5f8g4h1i2j3. c3d6e5f8g4h1i3. Archives: 6588/56 Louis Pierce *05.02.1924 [Wynberg, Cape Town] (Lou) 19.09.1997 [Zimbabwe] t 08.06.1950 x JOHNSON, Pauline *20.05.1927 [Rhodesia] Judith Anne *02.08.1951 [Rhodesia] t ??.05.1970 x ALEXANDER, Terence Keith ??.05.1998 Stephen Anthony *10.04.1953 [Salisbury, Rhodesia] t 1980 [Harare] x COKER, Jane > 2000: living in Sandton Jonathan *27.02.1983 [Johannesburg] Jeremy *08.02.1985 [Johannesburg] Tessa *13.09.1991 [Johannesburg] Eileen Mary *18.10.1954 t 1976 [Salisbury, Rhodesia] x ALLEN, Denzell Philip John *20.04.1963 [Lusaka, Zambia] t 08.09.1990 [Johannesburg] x SMITH, Jean Nicola *07.03.1992 [Johannesburg] Richard *10.08.1993 [Johannesburg] David *23.12.1966 [Harare] t ??.08.1990 [Galway, Ireland] x VAN RENSBURG, Odette Basil {died before age 6} Stephen {died before age 6} David Jan *10.03.1900 [Kimberley] ~ 04.04.1900 [DRC, Kimberley] x KERR, Mary John Anthony Alfred Stephen *02.08.1902 x BAUMANN, Alice Ann x KITCHING, NN Dorothy *19.07.1904 (Dolly) ~ 09.06.1906 [Kimberley, DRC] x GENNLLOUD, Leslie George Pieter de Beyer *15.02.1907 [Kimberley] (Peter) ~ 29.06.1907 [Kimberley, DRC] 23.01.1987 t 20.02.1932 [Benoni] x BECKETT, Rosa Elizabeth *03.09.1913 [Kimberley] (Rosa) 14.04.1984 > doopgetuies: Pieter de Beyer & Elizabeth Johanna de Beyer. Deneys Peter *16.12.1934 [Benoni] (Deneys) t 26.03.1960 [Benoni] x ZIMMERMAN, Heather Joy *26.04.1939 > 2001: retired in Sedgefield; formerly Town Clerk for Benoni Marc Anton *13.12.1963 [Benoni] (Marc) t 28.05.1988 [Benoni] x LUGG, Debrá Elaine *05.06.1966 (Debbie) > 2001: living in Benoni; no children Sandra Joy *26.02.1966 x DE BEER, Pieter Willem Adriaan > children: Shaun Adrian *15May89, Karin Joy *31Jan92 Ailsa Eunice *27.11.1933 [Benoni] (Ailsa) x BALLANTYNE, William Brian *14.04.1930 > children: Bruce, Glenn, Leigh Ethel Marie *c.1909 x BELL, Thomas Jacomina Maria Johanna *22.07.1823 ~ 05.10.1823 [Swellendam] t 07.09.1844 x LE ROUX, Gabriël Johannes Jacobus Lodewicus/Louis *26.10.1826 15.10.1886 [Swellendam] # [Worcester] ~ 26.12.1826 [Swellendam] t 23.09.1850 x STEYN, Helena Catharina tt 15.01.1871 xx MÜLLER, Martha Elizabeth Catharina *18.05.1853 06.07.1899 > 'n Enkelgrafsteen vir hom, sy tweede vrou en sy 18de kind Jacobus Lodewicus *11.07.1851 09.08.1930 [Ashton] t 11.08.1874 x MARAIS, Martha Elizabeth *27.07.1855 13.07.1912 Jacobus Lodewicus *27.09.1875 1902. Charl Francois *10.06.1877 ~ 01.07.1877 [NGK Montagu] 12.02.1880 Johannes Jacobus Stephanus *12.01.1880 ~ 28.03.1880 [NGK Montagu] 28.07.1942 # [Durbanville] t 29.12.1908 x MARAIS, Christina Francina Jacomina Petronella 1915 tt 11.11.1919 xx STEMMET, Martha Elizabeth Fredrica Agatha Susanna *03.04.1910 x VAN ZYL, Thomas Jacobus Lodewikus *18.05.1911 Petrus Stephanus Andreas *18.11.1912 klein Johannes Jacobus Stephanus *26.05.1914 Martha Helena *16.09.1915 Hermanus Jacobus *12.05.1921 {kind by 2de vr} t

[5490] c3d6e5f8g4h1i4. [5491] c3d6e5f8g4h1i4j1. [5492] c3d6e5f8g4h1i4j2. [5493] c3d6e5f8g4h1i5. [5494] c3d6e5f8g4h2. [5495] c3d6e5f8g4h3. [5496] c3d6e5f8g5. [5497] [5498] [5499] [5500] [5501] c3d6e5f8g5h1. c3d6e5f8g5h2. c3d6e5f8g6. c3d6e5f8g6h1. c3d6e5f8g7.

[5502] c3d6e5f8g8.

[5503] c3d6e5f8g8h1.

[5504] c3d6e5f8g8h1i1. [5505] c3d6e5f8g8h1i2. [5506] c3d6e5f8g8h2. [5507] c3d6e5f8g9. [5508] c3d6e6. [5509] c3d6e7.

[5510] c3d6e7f1. [5511] c3d6e7f1g1. [5512] c3d6e7f1g2. [5513] c3d6e7f1g3.

[5514] [5515] [5516] [5517] [5518] [5519]

c3d6e7f1g3h1. c3d6e7f1g3h2. c3d6e7f1g3h3. c3d6e7f1g3h4. c3d6e7f1g3h5. c3d6e7f1g3h6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 217

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5520] c3d6e7f1g3h7. [5521] c3d6e7f1g3h8. 04.09.1951 x LOMBAARD, Martha {geen ks.} David Jacobus *21.06.1923 t 31.10.1953 x WAGENER, Petrus Heridina {4 Seuns} Johannes Jacobus Stephanus *11.10.1925 06.04.1994 [Malmesbury] t 24.04.1947 x LE GRANGE, Margaretha Johanna Gertruida *18.06.1926 2001 > 2001 adr: Wagenaarstraat 13, Bothasig, 7441 {1 seun 3 dogters? } Martha Elizabeth *16.03.1929 Francois Philippus *19.07.1930 03.09.1993 [Montagu] {2 seuns?} t 24.01.1953 x WAGENER, Maria Johanna *15.07.1934 Johanna Petronella *14.10.1932 t 04.04.1953 x VAN GREUNEN, Johannes Cornelius Alida Jacomina *29.12.1934 t 03.07.1954 x LOMBARD, Gabriël Jacobus Helena Catharina Wilhelmina *15.06.1937 t 06.08.1960 x DE KOCK, Gideon Jacobus Petrus Daniël Christoffel *08.03.1942 (Danie) 28.04.2007 [Ashton] t 23.01.1971 x MARITZ, Paulina Hendriena *30.04.1949 (Paula) > troosdiens in NG Kerk Ashton op 08.05.2007; hy is Oubaas, Pappa en Oupa vir Paula, Ilse, Sean, Kim, Darren, Dané, Jacques, Jouber en Daniël. Volgens boedelkennisgewing was hy 'n personeelbestuurder. 2007 woonadres: Georgestraat 18, Ashton. Willem Christoffel *02.08.1881 ~ 09.10.1881 [NGK Montagu] x BURGER, Jacomina Elizabeth 03.06.1978 Rachel Jacoba *14.08.1941 Johanna Jacomina Petronella *04.04.1883 David Jakob *05.12.1886 24.11.1962 x DE KOCK, Hester Magdalena Jacobus Lodewikus *08.03.1915 08.05.1964 [Montagu] x STEYN, Johanna Christina *13.09.1918 13.10.1975 David Jacob Barbara Wilhelmina *26.06.1940 Michiel Josias *26.06.1921 David Jacob *18.04.1924 (Jaap/Japie) 29.07.2004 x VAN ZYL, Maria Elizabeth (Meraai) 08.09.2002 ![Montagu] % 1962 xx MULLER, Johanna Catharina *22.09.1945 {oorspronklik van Robertson, trou weer met onbekend BIERMAN}. %% 1975 $$$ NN, Charmaine > sy begrafnisdiens: 3/8/2004 NGK Montagu, gewoon op Cogmanskloof, Montagu. Charmaine het vir baie jare saam met h3 gewoon tot sy sterfdag. Charmaine se dogter saam met h3 is Sonia. David Jacob (Davis) x NN, Dienie Frikkie Jacobus Lodewikus (Lowry) {dr} x NN, Estelle > 2002: verbonde aan iTemba LABS (National Accelerator Centre) Jacques Sunelle Francois Frikkie Marindi *04.11.1973 [old Worcester-Hospitaal] t 25.11.1995 [Riversdal] x ARTHUR-WORSOP, Eruha Jacham David (Jacham) *09.08.1974 [Coromandel, New Zealand] > She is the only child from the 2nd marriage. Hy is a New Zealander; They live in New Zealand since 1996. Arthur-Worsop children: twins born in National Women's Hospital in Auckland New Zealand: (1) Naomi *26.05.2002 (2) Hannah *26.05.2002 Sonia > dogter van 3de moeder. Sarel Francois *18.07.1889 [Montagu] (Lang Sarel] ~ [Montagu] 08.09.1967 [Ashton] t 20.04.1915 x LOMBAARD, Susara Johanna Petronella *09.01.1887 [Montagu] (Sera) 26.07.1964 {getroud DU PREEZ} > stigter van Langeberg Koöpfabriek, die uitbreiding van Ashton genaamd "Conradie" is na hom vernoem. Jakobus Lodewikus *14.02.1916 [Robertson] (Kobus) 17.02.1980 # [Ashton] t 27.12.1941 x SMIT, Elizabeth *25.07.1919 [Paarl] (Betsie) 02.01.2002 Sarel Francois *27.05.1943 [Paarl] (S.F.) t 14.05.1966

[5522] c3d6e7f1g3h9. [5523] c3d6e7f1g3h10. [5524] c3d6e7f1g3h11. [5525] c3d6e7f1g3h12. [5526] c3d6e7f1g3h13. [5527] c3d6e7f1g3h14.

[5528] c3d6e7f1g4. [5529] c3d6e7f1g4h1. [5530] c3d6e7f1g5. [5531] c3d6e7f1g6. [5532] c3d6e7f1g6h1. [5533] [5534] [5535] [5536] c3d6e7f1g6h1i1. c3d6e7f1g6h1i2. c3d6e7f1g6h2. c3d6e7f1g6h3.

[5537] c3d6e7f1g6h3i1. [5538] c3d6e7f1g6h3i2. [5539] c3d6e7f1g6h3i3. [5540] [5541] [5542] [5543] [5544] c3d6e7f1g6h3i3j1. c3d6e7f1g6h3i3j2. c3d6e7f1g6h3i3j3. c3d6e7f1g6h3i3j4. c3d6e7f1g6h3i4.

[5545] c3d6e7f1g6h3i5. [5546] c3d6e7f1g7.

[5547] c3d6e7f1g7h1. [5548] c3d6e7f1g7h1i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 218

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5549] c3d6e7f1g7h1i1j1. [5550] c3d6e7f1g7h1i2. [5551] c3d6e7f1g7h1i3. [5552] c3d6e7f1g7h2. [5553] c3d6e7f1g7h3. [Ashton] x VAN DER MERWE, Mirna *08.03.1944 [Ceres] (Mirna) > 2000: woon op Caledon Elzanah *11.03.1970 [Montagu] (Elzanah) t 18.01.1992 [Louis Trichardt] x PRINSLOO, Johan *16.06.1971 Anna Magdalena *11.02.1947 (Annaleen) t 22.06.1974 x HILL, Altus *15.10.1948 Susarah *16.11.1950 (Sandra) t 22.12.1972 x VOSTER, Johannes Jakobus *20.03.1943 (Sewes) Susanna Johanna Petronella *14.02.1916 28.09.1987 t 07.05.1940 x LATEGAN, Pieter Mattheus Jacobus ??.03.1966 Tobias Vrede *09.10.1918 [Ashton] (Tobie) 24.06.1967 [Ashton] t 10.03.1945 x DU TOIT, Catharina *18.02.1925 (Rina) > Het in 1938 by die saak van sy vader aangesluit - was vennoot in die Ashton-Kwekery. Charl Francois *15.10.1946 t 12.05.1973 x CARSE, Annette *02.11.1952 Colin Tobie *09.09.1975 Jolette *17.07.1980 Rudolf Du Toit *25.05.1949 (Rudie) t 14.05.1977 x DU PLESSIS, Catharina Jacoba *10.10.1950 (Karen) Annake *13.02.1979 Carine *15.06.1981 Ruzanne *06.10.1983 Tobie Tertius *19.05.1954 [Robertson-hospitaal] (Ters/Tertius) t 26.11.1983 x VAN HEERDEN, Tersia *12.11.1960 [Bellville] > 2008: Woonagtig Ashton Tobie Tertius *14.12.1985 [Robertson-hospitaal] (Tobie) Philip Daniel *01.06.1988 [Robertson-hospitaal] (Daniel) > sy 2de naam word met gewone 'e' gespel. Helena Catharina Wilhelmina *22.08.1893 ~ [Montagu] t 20.11.1917 x DU PLESSIS, Jan Lodewikus Johannes Jacobus Gerhardus *09.07.1853 t 23.11.1878 x PRETORIUS, Francina Maria xx VAN EEDEN, Margaretha Aletta Jacobus Lodewikus *12.08.1879 12.05.1880 Andries Frederik Pretorius *12.09.1880 ~ 03.10.1880 [NGK Montagu] 03.04.1965 # [Robertson] t 01.01.1907 x CONRADIE, Rosa Hermina *27.07.1888 (c3d5e3f4g6) > geb. datum *12.09.1880 op # kan moontlik jaar uit wees. Sagaria Gertruida *08.11.1907 t 18.12.1934 x MARAIS, Barend Jacobus Johannes Jacobus *12.01.1910 (Con) 16.08.1996 [Oudtshoorn] t 18.12.1943 x RAATS, Maria Johanna *16.02.1922 15.06.1991 Jacobus Francois *04.02.1911 {Ds.} t 02.10.1943 x VAN DER WESTHUIZEN, Joan {2 ks} xx LANDMAN, Catherina Wilhelmina {2 ks}. Andries Frederik *17.08.1953 [Port Elizabeth] (Andre) x BESTER, Aletta {2 ks} xx BOLDEN, Samantha Fiona Russell {1 k} {sy kom van London} > NGKerk predikant, studie voltooi 1979, 1982 Semitiese Tale, Univ van die Noorde, 1992 uit die bediening. Professor vir Afro-Asiatiese studies by Univ. van die Noorde. 2006: I am Andre Conradie, borned in Port Elizabeth South Africa. I grew up in the Eastern Province and Border areas and studied in Stellenbosch, near Cape Town. I then lectured at the University of the North (now University of Limpopo) near Pietersburg/ Polokwane in the far north of South Africa, not far from the Tropic of Capricorn. At present, I live in Berlin, Germany BRON: www.andreconradie.com. 2008: Steeds in Berlyn. Werk ondermeer as vertaler Duits na Engels. Alae *26.12.1987 Rozelle *29.03.1990 [Stellenbosch] Imogen Allison Heliand *13.01.1998 Johanna Gertruida Petrus Johannes *??.??.19?? (Johan) x NN, J.M. (Judie/Judy) *[Okehandja, Namibië] > NGKerk predikant, studie voltooi 1983, 1985 georden by De Aar-Suid gemeente.

[5554] c3d6e7f1g7h3i1. [5555] c3d6e7f1g7h3i1j1. [5556] c3d6e7f1g7h3i1j2. [5557] c3d6e7f1g7h3i2. [5558] [5559] [5560] [5561] c3d6e7f1g7h3i2j1. c3d6e7f1g7h3i2j2. c3d6e7f1g7h3i2j3. c3d6e7f1g7h3i3.

[5562] c3d6e7f1g7h3i3j1. [5563] c3d6e7f1g7h3i3j2. [5564] c3d6e7f1g8. [5565] c3d6e7f2. [5566] c3d6e7f2g1. [5567] c3d6e7f2g2.

[5568] c3d6e7f2g2h1. [5569] c3d6e7f2g2h2. [5570] c3d6e7f2g2h3. [5571] c3d6e7f2g2h3i1.

[5572] [5573] [5574] [5575] [5576]

c3d6e7f2g2h3i1j1. c3d6e7f2g2h3i1j2. c3d6e7f2g2h3i1j3. c3d6e7f2g2h3i2, c3d6e7f2g2h3i3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 219

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5577] [5578] [5579] [5580] [5581] c3d6e7f2g2h3i3j1. c3d6e7f2g2h3i3j2. c3d6e7f2g2h3i3j3. c3d6e7f2g2h3i4, c3d6e7f2g2h4. Niël? Lizane? kind Marelle x THERON, Des {dr.} {van De Aar}. Francina Maria Petronella *14.06.1916 t 05.07.1940 x MÜLKE, Johannes Heinrich Friederich > haar name is moontlik: "Maria Francina Petronella" Andries Frederik *07.09.1919 t 02.11.1942 x DENIS, Salvana Consoldas Audrew {2 ks} Rosa Amanda Margaretha *16.05.1924 Cornelia Dorothea *15.07.1883 ??.03.1923 # 30.03.1923 [Montagu NGK register 39j oud] t 18.03.1904 x HARRIS, Michiel Johannes Andries 14.12.1923 Helena Catharina *26.12.1887 ~ [Montagu] t 05.05.1908 x MARAIS, Pieter Sarel Francina Maria *26.09.1890 (Maria) 08.06.1981 # [Worcester] ~ [Montagu] x MEYERIDRICKS, Herman William *29.01.1890 05.04.1950 #[Worcester] Aletta Susanna *27.02.1889 ~ 07.05.1899 [NGK Montagu] t 01.01.1924 x BURGER, Johannes Adriaan Susanna Hendrina *05.06.1901 {kind by 2de vr} ~ 04.08.1901 [NGK Montagu] x LE GRANGE, NN Gerhardus Christiaan *11.01.1904 {2-ling} 27.11.1969 [Montagu] t 07.08.1929 x RAHL, Hester Margaretha *21.06.1906 08.09.1982 {geen ks.} > Was bees- & wynboer op familieplaas Abrikooskloof, Montagu. Johannes Jacobus *11.01.1904 {2-ling} x VISSER, H Margo Suzette Jacobus Stephanus *05.09.1909 07.06.1988 [Robertson] x STIPP, Gerty *06.04.1909 16.08.1965 Johannes Jacobus Gerhardus *17.04.1941 x NIEMANN, R. Anell *10.04.1971 Greta *25.09.1943 Louis Jacobus *15.02.1913 [Montagu] (Louis) 17.09.1975 # [Robertson, ou begraafplaas] x BAILEY, Susanna Elizabeth *19.07.1912 (Susie) 20.05.1992 # [Robertson, ou begraafplaas] Margaretha Aletta *24.01.1941 (Rita) t 02.10.1965 x WHITEHEAD, Glenham Roy (Glen) *25.10.1942 [Glenwood, Durban] > kinders: (1) Tania *27Mrt66; (2) Conrad *26Okt68; (3) Justin Roy *30Mei73; the latter has two children: (3.1) Dylan (M) *31/03/1996 (3.2) Nadine (F) *02/10/1998 Arthur Edward *06.06.1942 (Boet) x HERBERT, Elizabeth Magdalena Mary *04.05.1949 (Marie) 17.12.2004 Louis Jacobus *19.12.1967 Susanna Elizabeth *01.08.1969 [Pietersburg] (Bonsai) t 01/08.1992 [Hoedspruit] x JANSEN VAN VUUREN, Lourens Petrus *25.12.1964 [Pretoria] (Len) > 2005: sy is sekretaresse by Doxa Deo - Noord Kampus (Pretoria) JANSEN VAN VUUREN kinders: (1) Daniël Roedolf Gerhardus *09/05/1997 (2) Arthur Edward *05/07/1999 Arthur Edward *11.10.1972 Johannes Jacobus *10.09.1943 [Pretoria] (Jack) t 27.05.1967 [Tulbagh] x TRUTER, Hester Helena *22.01.1941 [Tulbagh] (Hester) ~02.03.1941 [Tulbagh] > 2001: woon Pretoria Johannes Jacobus *02.10.1969 [Kaapstad] (Jaco) ~ 07.12.1969 [Kaapstad] t 02.07.1994 x HAASBROEK, Desiré *18.02.1969 Zander *24.11.1998 Hester Helena *08.12.1970 [Wynberg,Kaap] (Leana) ~ 03.01.1971 [Kaapstad] t 31.05.1991 x MATTHEE, Enrique Marais > kind: (1) Lerique Marais *15Feb91 Abraham Truter *08.05.1973 [Wynberg,Kaap] (Truter) {2-ling} ~ 05.08.1973 [Kaapstad] t 03.06.2001 x KOTZE, Maria Elizabeth *20.10.1974 Luke *09.12.2000 Susanna *08.05.1973 (Suna) [Wynberg,Kaap] {2-ling} ~ 05.08.1973 [Kaapstad] t 19.01.1999 x KEANE, Brian Charles *23.09.1967

[5582] c3d6e7f2g2h5. [5583] c3d6e7f2g2h6. [5584] c3d6e7f2g3. [5585] c3d6e7f2g4. [5586] c3d6e7f2g5. [5587] c3d6e7f2g6. [5588] c3d6e7f2g7. [5589] c3d6e7f2g8.

[5590] [5591] [5592] [5593] [5594] [5595] [5596] [5597]

c3d6e7f2g9. c3d6e7f2g9h1. c3d6e7f2g9h2. c3d6e7f2g10. c3d6e7f2g10h1. c3d6e7f2g10h1i1. c3d6e7f2g10h2. c3d6e7f2g11.

[5598] c3d6e7f2g11h1.

[5599] c3d6e7f2g11h2. [5600] c3d6e7f2g11h2i1. [5601] c3d6e7f2g11h2i2.

[5602] c3d6e7f2g11h2i3. [5603] c3d6e7f2g11h3.

[5604] c3d6e7f2g11h3i1. [5605] c3d6e7f2g11h3i1j1. [5606] c3d6e7f2g11h3i2. [5607] c3d6e7f2g11h3i3. [5608] c3d6e7f2g11h3i3j1. [5609] c3d6e7f2g11h3i4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 220

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5610] c3d6e7f2g11h4. [5611] c3d6e7f2g11h5. [5612] c3d6e7f3. [5613] c3d6e7f4. Susanna Elizabeth *14.05.1945 (Dinkie) x KRUGER, AP Louise *13.04.1952 x HUGO, Wouter Susanna Hendrina Stoffelina *16.07.1855 ~ 26.08.1855 [NGK Montagu] t 06.09.1880 x STEYN, Christoffel Johannes David Jacob/us *21.08.1857 [Abrikooskloof, Montagu] ~ 18.09.1857 [NGK Montagu] t 10.05.1887 x DU PLESSIS, Rosa Elizabeth > Sy doopinskrywing lees "Jacob", maar later is "Jacobus" gebruik Jacobus Louis/Lodewikus? *25.02.1888 ~ [Montagu] {die doopregister lees vermoedelik "Louis" 14.05.1974 [Robertson] x MARAIS, Maryna Johanna Catharina Susanna *21.11.1886 06.07.1917 xx DE WET, Anna *05.09.1902 (Annie) 07.11.1955 David Jacobus *03.09.1915 {Montagu} x STEMMET, Elizabeth Marie Maryna Jacobus Lodewikus *29.07.1927 07.08.1994 x BASSON, Margaretha Wilhelmina *12.12.1935 > 1994: Batoweg 65, Melkbosstrand Amanda *02.12.1954 x MATTHEE, Gerald Lynette *19.08.1959 Analene *05.10.1963 Marlene *18.09.1967 Maria Pieter Wouter *29.07.1932 [Robertson] x NN tt 05.03.1966 [NGK Montagu] xx JORDAAN, Rosa Hermina *10.11.1946 [Montagu] > met 2de troue was hy wewenaar en 'n sersant in die SAP.; sy was 'n telefoniste Wouter Louis *05.08.1972 Johan Pieter *19.05.1974 Jacomina Johanna *04.04.1890 ~ [Montagu] Johannes Hendrik t 30.09.1918 x MARAIS, Martha Francina *c.1886 ??.08.1919 # 23.08.1919 [Montagu, NGK register 33j oud] Pieter Wynand *06.06.1892 ~ 10.07.1892 [NGK Montagu] Helena Wilhelmina *23.01.1894 ~ [Montagu] t 07.11.1911 x MCDONALD, Mattheus Daniël David Jacobus *18.05.1896 ~ [Montagu] t 26.12.1922 x DE WIT, Elizabeth Catharina Elizabeth Jacoba Petronella *23.03.1924 Rosa Elizabeth *03.12.1927 Davida Jacoba *26.10.1930 David Jacob *24.09.1934 Margaretha Johanna *22.05.1939 Helena Wilhelmina *02.07.1941 Johannes Jacobus *13.05.1901 [Robertson] (Hans) ~ 07.07.1901 [NGK Montagu] 10.01.1982 # [Robertson Suid begraafplaas] t 29.11.1927 x KRIEL, Petronella Maria Fredrika *02.04.1905 (Nellie) 29.07.1981 David Jacobus *11.06.1928 03.10.1947 [Robertson] Maria Barbara *23.05.1932 (Marie) 22.10.1982 # [Stasie begraafplaas, Somerset-Wes] x BRUCE, Freddie Rosa Elizabeth *22.06.1935 1937 Michiel Josias *01.09.1936 {ongetr} Johannes Jacobus *27.01.1945 {Ashton} {ongetr?} Pieter Wynand *06.06.1903 {van Zandvliet} t 27.12.1932 [Montagu] x LE ROUX, Helena Katharina *15.04.1912 ~02.06.1912 [Montagu] xx LE ROUX, Jacomina David Jacob *25.09.1933 x STEMMET, NN Pieter Bertha Margaretha *18.03.1940 {kind by 2de vr} Rosa Elizabeth *13.08.1941 Jacomina Petronella Mita Rita Aletta Jacobina Johanna *28.03.1906 17.07.1963 # [Stellenbosch] t 26.07.1932 x PIETERSE, Frederick Gabriël *21.10.1905 27.04.1975 # [Stellenbosch]

[5614] c3d6e7f4g1.

[5615] c3d6e7f4g1h1. [5616] c3d6e7f4g1h1i1. [5617] c3d6e7f4g1h1i2. [5618] c3d6e7f4g1h2. [5619] [5620] [5621] [5622] [5623] [5624] c3d6e7f4g1h2i1. c3d6e7f4g1h2i2. c3d6e7f4g1h2i3. c3d6e7f4g1h2i4. c3d6e7f4g1h3. c3d6e7f4g1h4.

[5625] [5626] [5627] [5628]

c3d6e7f4g1h4i1. c3d6e7f4g1h4i2. c3d6e7f4g2. c3d6e7f4g3.

[5629] c3d6e7f4g4. [5630] c3d6e7f4g5. [5631] c3d6e7f4g6. [5632] [5633] [5634] [5635] [5636] [5637] [5638] c3d6e7f4g6h1. c3d6e7f4g6h2. c3d6e7f4g6h3. c3d6e7f4g6h4. c3d6e7f4g6h5. c3d6e7f4g6h6. c3d6e7f4g7.

[5639] c3d6e7f4g7h1. [5640] c3d6e7f4g7h2. [5641] [5642] [5643] [5644] [5645] [5646] [5647] [5648] [5649] [5650] [5651] [5652] [5653] [5654] c3d6e7f4g7h3. c3d6e7f4g7h4. c3d6e7f4g7h5. c3d6e7f4g8. c3d6e7f4g8h1. c3d6e7f4g8h2. c3d6e7f4g8h3. c3d6e7f4g8h4. c3d6e7f4g8h5. c3d6e7f4g8h6. c3d6e7f4g8h7. c3d6e7f4g8h8. c3d6e7f4g8h9. c3d6e7f4g9.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 221

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5655] c3d6e7f4g10. [5656] c3d6e7f4g10h1. [5657] [5658] [5659] [5660] [5661] [5662] [5663] c3d6e7f4g10h1i1. c3d6e7f4g10h2. c3d6e7f4g10h3. c3d6e7f4g10h4. c3d6e7f4g10h5. c3d6e7f4g10h6. c3d6e7f5. Johannes Stephanus *06.11.1906 (Jan) t 22.06.1926 x MARAIS, Johanna Magdalena > Hulle het op McGregor gewoon - van die kinders het daar groot geword. David Jacobus *19.03.1931 x NN, Maria Caterina Elizabeth *14.04.1933 2001 > 2001 adr: Prospect Hill, Saldanha, 2006: hy woon steeds op Saldana dogter Rosa Elizabeth (Rosa) 2-ling Johanna Magdalena (Joey) 2-ling Willem Christoffel (Chris) Johannes Stephanus (Johnny) Jacobus Lodevicus (Koos) Daniël Hermanus *17.07.1859 of 20.07.1859? ~ 28.08.1859 [NGK Montagu] 02.10.1890 # [Boshof] t 31.10.1882 x DE KOCK, Margrietha Johanna Sophia *28.07.1865 12.10.1958 [Wolmaranstad] > f5 se doopinskrywing gee 20/07/1859 as geboortedatum; grafsteen gee 17/07/1859 Lodewicus Jacobus *02.11.1883 [Montagu] (Lewies) ~ [Montagu] 19.05.1962 [albei begrawe op die plaas Ellasrus, Hoopstad] x DE KOCK, Ella Catharina *13.04.1888 [Hoopstad] (Ella) 30.06.1974 {sy is suster van c1d10e3f2g5 se man} Martha Sophia *17.08.1909 (Martjie) 06.09.1980 [Hertzogville] x JANSEN VAN RENSBURG, Nicolaas Jacobus *22.03.1910 09.11.1976 Margaretha Johanna *17.09.1911 (Grieta) 27.08.1984 x VAN HUYSSTEEN, Johan Abraham *19.08.1912 24.09.1977 Daniël Hermanus *01.03.1913 22.10.1982 [Hoopstad] t 04.10.1961 x OLIVIER, Magrietha Louisa Elizabeth *25.12.1918 03.11.1960 {Wed. VAN GRAAN} > Hy het geen eie kinders - slegs 2 stiefkinders van weduwee van Graan wat hulle van behou het. Jacobus Johannes De Kock *30.09.1914 [Hoopstad] (Koos) 24.05.1965 [Hoopstad] x JACOBS, Anna Johanna 01.03.1997 Anna Johanna *14.04.1942 (Ansie) x STRYDOM, Marthinus Gerhardus Ella Catharina *26.05.1945 x DELPORT, Adriaan Willem Lodewicus Jacobus *03.09.1953 (Louis) x VILJOEN, Erna Louis *09.11.1978 Dewald *26.08.1980 Leandi *09.09.1983 Lodewicus Jacobus *13.09.1918 [Hoopstad] (Wicus) 25.10.1980 [Ladysmith] t 04.11.1944 x PIENAAR, Aletta Johanna *20.06.1922 [Hopetown] 29.11.2007 (Babs) > haar 2008 adr: 39 Willemse Street, Ladysmith, 3370 Lodewicus Jacobus *15.03.1946 [Hopetown] (Louis) t 04.01.1975 [Vereeniging] x DE WEERDT, Catharina Dorothea *29.09.1951 [Johannesburg] (Rienie) > 2001: woon op Ladysmith Catharina Dorothea *21.08.1977 [Ladysmith] (Carin) Aletta Johanna *24.01.1983 [Ladysmith] (Alana) Aletta Johanna *19.09.1947 (Alana) t 07.07.1973 x BOTHA, Christo Johan (Chris) > geen kinders Servaas Daniël *12.01.1921 (Fasie) t 25.07.1959 x ROSSOUW, Estelle *04.10.1932 Lodewicus Jakobus *20.06.1962 (Wicus) t 25.04.1987 x MARAIS, Melvena *25.09.1961 > Hy het 1999 & 2000 inisiatief geneem om die Overvaal Conradies van Hoopstad omgewing na te vors -- en deur persoonlike besoeke aan begraafplase, senior en jonger Conradies, het hy grootliks die nageslagte van Daniël Hermanus *17.07.1859 (c3d6e7f5) en Johannes Dawid *20.07.1822 (c1d10e3) opgeteken. Servaas Daniël *25.01.1990 Melvena *29.05.1992 Oloff Marais *02.02.1995 Jacob Petrus *26.08.1964 (Japie) t 22.12.1987 x RAATS, Catharina Cornelia Magrietha *12.03.1963 {sy was getroud met TREEBY} Lizelle *16.11.1988

[5664] c3d6e7f5g1.

[5665] c3d6e7f5g1h1. [5666] c3d6e7f5g1h2. [5667] c3d6e7f5g1h3.

[5668] c3d6e7f5g1h4. [5669] c3d6e7f5g1h4i1. [5670] [5671] [5672] [5673] [5674] [5675] c3d6e7f5g1h4i2. c3d6e7f5g1h4i3. c3d6e7f5g1h4i3j1. c3d6e7f5g1h4i3j2. c3d6e7f5g1h4i3j3. c3d6e7f5g1h5.

[5676] c3d6e7f5g1h5i1.

[5677] c3d6e7f5g1h5i1j1, [5678] c3d6e7f5g1h5i1j2, [5679] c3d6e7f5g1h5i2. [5680] c3d6e7f5g1h6. [5681] c3d6e7f5g1h6i1.

[5682] [5683] [5684] [5685]

c3d6e7f5g1h6i1h1. c3d6e7f5g1h6i1h2. c3d6e7f5g1h6i1h3. c3d6e7f5g1h6i2.

[5686] c3d6e7f5g1h6i2h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 222

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5687] c3d6e7f5g1h6i3. [5688] c3d6e7f5g1h6i4. [5689] c3d6e7f5g1h7. [5690] c3d6e7f5g2. [5691] c3d6e7f5g2h1. [5692] c3d6e7f5g2h2. [5693] c3d6e7f5g2h3. [5694] c3d6e7f5g2h3i1. [5695] c3d6e7f5g2h4. [5696] c3d6e7f5g2h5. [5697] c3d6e7f5g2h5i1. [5698] c3d6e7f5g2h5i2. [5699] c3d6e7f5g2h5i3. [5700] c3d6e7f5g2h5i3j1. [5701] c3d6e7f5g2h5i3j2. [5702] c3d6e7f5g2h5i4. Anna Catharina *28.01.1966 (Annetjie) t 26.02.1994 x GELDENHUYS, Christiaan Leonard Broodryk Ella Catharina *22.04.1971 (Ella) t 03.02.1996 x SLABBERT, Mynard Jacobus Ella Catharina *07.01.1924 (Ellie) t 08.06.1948 [Hoopstad] x STRYDOM, Stephanus Rudolph *23.07.1922 19.10.1991 [Bloemhof] Alexander Floris *31.08.1885 [Montagu] ~ [Montagu] 19.05.1977 [Plessisrus, Bloemhof] x VAN ZYL, Huibrecht Susara Jacoba *17.04.1900 26.05.1988 Magritha *17.02.1920 (Maxie) {2-ling} 08.11.1958 [Plessisrus, Bloemhof) x BOUWER, NN Huibrecht Susara Jacoba *17.02.1920 {2-ling} klein Daniël Hermanus *19.03.1922 (Dan) 20.08.1999 [Heidelberg, Tvl] x DU PLESSIS, Juliet % 1957 xx DE WIT, NN xxx NN Esmarie Huibrecht Sara *26.05.1924 12.01.1933 [Kromlaagte,Hoopstad] Gideon Pieter *23.04.1926 (Giel) 17.01.1997 [Plessisrus, Bloemhof] t 02.06.1951 x POTGIETER, Johanna Petronella *27.07.1930 xx LAÄS, Susanna Johanna Alexander Floris *15.10.1951 (André) 16.09.2001 t 25.03.1978 x SMITH, Anna Catherine *20.05.1956 > laaste adres was Wilhelminastr 41, Henneman Francina Jacoba *11.02.1954 (Ansie) t 09.07.1977 x STANDER, Hendrikus Johannes *17.06.1955 Frederick Jacobus *21.01.1959 (Kobus) 30.09.1998 t 12.09.1987 x PRETORIUS, Ronél Joyce *16.02.1964 Frederick Jacobus *09.05.1990 (Jaco) Johannes Matthys *02.02.1994 (Johan) Gideon Pieter *18.04.1960 (Deon) 14.05.1993 x COMBRINCK, Charlotte Olga *31.12.1964 > 1993: Oswaldstraat 99, Bedelia, Welkom; sy is d.v. Charles Henry COMBRINCK * Nelspruit 5/3/1934 en Olga Victoria HASSETT *15/5/1945 Chané *17.01.1984 Gideon Pieter *20.02.1986 (Deon) Heubrecht Petronella *05.06.1962 (Hela) t 22.01.1983 x VAN DER MERWE, Johannes Jacobus *28.01.1962 Riaan Daniël *12.07.1969 (Riaan) x MEYER, Sandra Margaret *03.04.1970 Riaan Conrad *03.01.1992 Gidea Petronella *15.10.1973 {Kind by 2de vrou} Pieter Gideon *23.04.1976 Maadje *13.04.1928 t 27.10.1951 x STEYN, Erasmus Albertus *25.01.1928 Alexandri Floretina *23.11.1929 (Alice) x CONRADIE, Johannes Petrus *28.06.1928 (c1d10e3f2g4h3) Van Zyl *09.11.1932 t 13.03.1964 x DAMES, Janetta Stoffelina Andrica *20.07.1965 x BLACK, Graham Van Zyl *15.08.1966 x SCHOEMAN, Stefanie Lodewikus Jacobus *26.06.1935 (Louis) x VAN DEN BERG, Winifred Louisa (Winnie) xx NN, NN xxx ADLAM, Cornelia Magritha Marie {getroud NEL} Anita *21.11.1960 x CONRADIE, Johannes Petrus *21.06.1955 (c1d10e3f2g4h3i1) Esmé *10.12.1961 Theo *23.05.1963 t 01.09.1985 x DEETLEFS, Juliana Cherise Rozanne *06.12.1985 Natasha *23.06.1987 Tanya Alicia *23.05.1989 Karen *10.03.1968 t 03.01.1998 x MILLER, Sean Percival *30.07.1969 Albertus G. *09.07.1937 22.08.1950 [Plessisrus, Bloemhof] Conradie J. *17.03.1942 (Connie) 22.12.1952 [Plessisrus, Bloemhof] Daniël Hermanus *13.04.1888 10.08.1963 [Vryburg] x VAN ZYL, Anna Susanna Cecilia (Annie) 1934 xx MULLER, Margaretha Isabella Johanna *08.08.1921 (Grietha)

[5703] c3d6e7f5g2h5i4j1. [5704] c3d6e7f5g2h5i4j2. [5705] c3d6e7f5g2h5i5. [5706] c3d6e7f5g2h5i6. [5707] [5708] [5709] [5710] c3d6e7f5g2h5i6j1. c3d6e7f5g2h5i7. c3d6e7f5g2h5i8. c3d6e7f5g2h6.

[5711] c3d6e7f5g2h7. [5712] c3d6e7f5g2h8. [5713] c3d6e7f5g2h8i1. [5714] c3d6e7f5g2h8i2. [5715] c3d6e7f5g2h9. [5716] c3d6e7f5g2h9i1. [5717] [5718] [5719] [5720] [5721] [5722] c3d6e7f5g2h9i2. c3d6e7f5g2h9i3. c3d6e7f5g2h9i3j1. c3d6e7f5g2h9i3j2. c3d6e7f5g2h9i3j3. c3d6e7f5g2h9i4.

[5723] c3d6e7f5g2h10. [5724] c3d6e7f5g2h11. [5725] c3d6e7f5g3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 223

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5726] c3d6e7f5g3h1. [5727] c3d6e7f5g3h1i1. [5728] [5729] [5730] [5731] [5732] c3d6e7f5g3h1i1j1. c3d6e7f5g3h1i1j2. c3d6e7f5g3h1i1j3. c3d6e7f5g3h1i2. c3d6e7f5g3h2. 10.08.1995 [Potch] > 1ste vrou se SK: VAB MHG 25126 Daniël Hermanus *16.05.1920 21.02.1994 t 15.01.1946 x DU TOIT, Susanna Christina *07.05.1923 04.10.1986 Daniël Hermanus *19.07.1951 (Danie) x MOUTON, Susarah Bernardus *30.05.1960 Susarah Bernardus *20.09.1981 Susanna Christina *18.11.1984 Daniël Hermanus *14.10.1993 dogter {Klein } Johannes Petrus *21.04.1930 t 24.11.1952 x SCHOLTZ, Anna 12.02.1987 Helena *07.03.1962 Daniël Hermanus *15.08.1965 x POTGIETER, Marie *13.02.1965 Johannes Petrus *13.08.1984 Lodewikus Jacobus *28.07.1946 (Victor/Vic) {by 2de vrou} {2-ling} 2000 X MATHYSSER, Ina Mariette (2-ling) Mariska (2-ling) Lindie Johannes Stephanus *28.07.1946 (Hannes/Hans) {by 2de vrou} {2-ling} 15.07.1989 (Pretoria) t 03.08.1968 x PRETORIUS, Jeanette Petronella *02.10.1951 (Jeanette) Catharina Petronella *05.01.1969 (Ina) t 21.11.1984 x CLOETE, Pieter *18.11.1965 > Cloete kinders: (1) Andrew Steven *12-01-1984 (2) Michelle Jeanette *12-10-1985 Daniël Hermanus *09.07.1971 (Danie) t 07.05.1999 x VORSTER, Michelle Maria Magdalena *13.10.1971 Mariaan *16.07.1993 Danelle *24.03.1999 Daniël Arnoldus Christoffel *30.06.1972 (Christo) Johannes Stephanus *25.09.1978 (Hansie) Margrietha Johanna Sophia *17.03.1890 21.04.1970 [Christiana-begraafplaas] x JANSE VAN RENSBURG, Hendrik Christoffel *01.01.1877 31.04.1969 Martha Johanna *05.10.1861 ~ 12.01.1862 [NGK Montagu] x DE WIT, NN Johan Andries *1863 Christoffel Hermanus *23.07.1864 ~ 25.09.1864 [NGK Montagu] ??.08.1921 # [Worcester] x MINNAAR, Susanna Catharina *c.1872 27.10.1918 #[Worcester] > volgens grafskrif was hy 56jr en sy 46jr Agatha Maria *19.08.1891 (Nooientjie/Nonnie) ~ [Worcester] 26.12.1978 [Bonnievale] t 1913 x OLIVIER, A. tt 1958 xx SIEBERT, H. ttt 1968 xxx STEYN, J.S. Louis Jakobus *20.08.1893 (Louis) ~ [Worcester] 09.12.1985 t 16.04.1918 x HOITSEMA, Elizabeth > hy is op 1 Feb 1950 as Kaapstad se posmeester aangestel, hy was in 1953 die skrywer van die boek: SPAANDERS WAT VLIEG : DIE ROMANTIEK VAN DIE POSKANTOOR wat die geskiedenis van die poskantoor in Suid-Afrika weergee het. Christoffel Hermanus *27.01.1919 {Pinetown} t 09.03.1946 x POWER, Helen Elizabeth Anna Louise *12.12.1924 t 1948 x VAN WYK, Johannes Hendrik tt 1957 xx LE GRANGE, Marthinus ttt 1965 xxx RAUTENBACH, Lambertus > NOTA: Daar was 'n Prof. Anna Louise Conradie by Univ. Natal in Wysbegeerte. Sy was voorheen student by Ikeys. Dit is onbevestig of dit hierdie persoon (h2) is? Frederik Jan *29.09.1934 t 01.05.1955 x FAIRBRIDGE, Olive Helen Magellan Magdalena Catharina *12.10.1895 (Lenie) ~ [Worcester] 18.02.1973 {ongetroud} Jan Joshua *07.06.1897 ~ [Worcester] 19.06.1956 t 1924 [Johannesburg] x BEVINGTON, May *??.10.1888 [England] 30.03.1956 [Port Elizabeth] > May was formerly married to William Baker, and had one child in the 1ste marriage before her husband died about 1923. She died at age 72 years 5 mnths in PE. Death Notice MOG 1/1/605 679/61 Jan Raymond *20.10.1925 (Jack) NN, Prudence

[5733] c3d6e7f5g3h2i1. [5734] c3d6e7f5g3h2i2. [5735] c3d6e7f5g3h2i2j1. [5736] c3d6e7f5g3h3. [5737] [5738] [5739] [5740] c3d6e7f5g3h3i1. c3d6e7f5g3h3i2. c3d6e7f5g3h3i3. c3d6e7f5g3h4.

[5741] c3d6e7f5g3h4i1. [5742] c3d6e7f5g3h4i2. [5743] [5744] [5745] [5746] [5747] c3d6e7f5g3h4i2j1. c3d6e7f5g3h4i2j2. c3d6e7f5g3h4i3. c3d6e7f5g3h4i4. c3d6e7f5g4.

[5748] c3d6e7f6. [5749] c3d6e7f7. [5750] c3d6e7f8.

[5751] c3d6e7f8g1. [5752] c3d6e7f8g2.

[5753] c3d6e7f8g2h1. [5754] c3d6e7f8g2h2.

[5755] c3d6e7f8g2h3. [5756] c3d6e7f8g3. [5757] c3d6e7f8g4.

[5758] c3d6e7f8g4h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 224

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5759] c3d6e7f8g4h1i1. [5760] c3d6e7f8g5. [5761] c3d6e7f8g6. *03.01.1929 Karl Susanna Catharina *24.09.1899 verdrink op 3 jarige ouderdom Christoffel Hermanus *11.11.1901 (Tollie/Chris) ~ [Worcester] 22.12.1975 # [Edenvale] t 10.11.1928 x BOTHMA, Catharina Johanna Maria *24.07.1898 (Kay/Baby) 28.11.1987 #02.12.1987 [Edenvale] Audrey *22.11.1929 x MUIR, Ben Christoffel Hermanus *16.01.1931 [Vishoek, Muizenberg] (Chris) 08.11.1996? t 25.07.1953 [Somerset-Wes] x DE KOCK, Sheila Maurine *08.05.1933 [Bredasdorp] (Sheila) % c.1990 Karen Maureen *03.08.1954 [Strand] t [Paarl] x BREDELL, Pieter Jakob *13.11.1947 Séan Christo *20.05.1958 [Robertson] > 2000: ongetroud Desireé Ursula *04.12.1963 [Bellville] t 22.11.1986 [Bellville] x HARTT, Glynn Patrick *09.04.1952 Terry-Kim *26.07.1967 [Krugersdorp] > 2000: ongetroud Stephanus Hendrik *07.03.1904 (Stephan) 06.03.1967 t 29.03.1937 x NEL, Gerrida Mathilda {geen ks} Helena Catharina *13.10.1866 ~ 03.02.1867 [NGK Montagu] Willem Frederick *02.05.1868 of 05.05.1868 ~ 01.06.1868 [NGK Montagu] 18.08.1938 # [Greylingstad, distr Balfour] x BASSON, Maria Elizabeth > Hier word net 3 kinders gelys: hulle het moontlik 14 kinders gehad. g3 (Jozua Johannes) was moontlik die 5de kind. Tans (2001) leef 2 van die 14 kinders nog en verdere inligting sal hopelik van hulle verkry kan word. Jacobus Lodewikus (was sy noemnaam Lewies ?) Margaretha Jozua Johannes *23.08.1907 [Devon,Tvl] (Jooz/Joe) 25.02.1973 x DÉNECKER, Susanna Maria *17.12.1914 [Vereeniging] (San) 16.08.1988 Elizabeth Magdalena *19.08.1932 (Baba) x KLEYNHANS, Wilhelm > kinders: (1) Susana Maria; (2) Hendrik; (3) Almie; (4) Elizabeth Willem Frederick *03.12.1934 [Germiston] (Willie/Wim) t 19.12.1959 [Westdene,Jhb] x GRIESSEL, Clara *18.01.1938 [Westdene,Jhb] (Clara) > 2001: woon in Albertville,Jhb Johan Jozua *26.09.1962 [Westdene,Jhb] (Johan) t 31.10.1981 x DAHM, Annie *28.01.1964 Hester *08.06.1982 Willem Frederick *03.01.1988 Claudina Maria *19.10.66 [Westdene,Jhb] (Claudi) t 07.10.19?? x VAN WEZEL, Kobus *17.05.1965 > kinders: (1) Clarissa *29Nov93; (2) Xander 13Nov96 Adolf Johannes *01.07.1937 (Dolf) x CLOETE, Aletha (Alta) Marguerite Anna *15.10.1964 Mariette Susanna *07.08.1967 Adolf Johannes *12.07.1970 Jacques Pierre *05.11.1976 Johan Jozua *17.04.1940 (Johan) x VAN HEERDEN, Lalie Johan Jozua *30.07.1966 Alwyn Francois *01.09.1972 Maria Elizabeth *30.06.1944 x KOEN, Mervin > kinders: (1) Peter; (2) Dedrei; (3) Clinton Pieter Hendrik *31.01.1948 [Johannesburg] (Pieter) t 04.02.1973 [Johannesburg] x SCHEEPERS, Elizabeth *03.12.1951 [Klerksdorp] (Bets) > 2001: woon in Alberton Noord Pieter Hendrik *18.08.1973 [Johannesburg] (Pieter) t 23.04.1994 [Alberton] x ENGELBRECHT, Eva Catharina *27.08.1975 Liezel Nicole Adolf *30.12.1976 [Johannesburg] (Adolf) Louis Johannes *21.03.1952 x LUES, Elsie Ilze *20.07.1977

[5762] c3d6e7f8g6h1. [5763] c3d6e7f8g6h2.

[5764] c3d6e7f8g6h2i1. [5765] c3d6e7f8g6h2i2. [5766] c3d6e7f8g6h2i3. [5767] c3d6e7f8g6h2i4. [5768] c3d6e7f8g7. [5769] c3d6e7f9. [5770] c3d6e7f10.

[5771] c3d6e7f10g1. [5772] c3d6e7f10g2. [5773] c3d6e7f10g3. [5774] c3d6e7f10g3h1. [5775] c3d6e7f10g3h2.

[5776] c3d6e7f10g3h2i1. [5777] c3d6e7f10g3h2i1j1. [5778] c3d6e7f10g3h2i1j2. [5779] c3d6e7f10g3h2i2. [5780] c3d6e7f10g3h3. [5781] [5782] [5783] [5784] [5785] [5786] [5787] [5788] c3d6e7f10g3h3i1. c3d6e7f10g3h3i2. c3d6e7f10g3h3i3. c3d6e7f10g3h3i4. c3d6e7f10g3h4. c3d6e7f10g3h4i1. c3d6e7f10g3h4i2. c3d6e7f10g3h5.

[5789] c3d6e7f10g3h6.

[5790] c3d6e7f10g3h6i1. [5791] [5792] [5793] [5794] [5795] c3d6e7f10g3h6i1j1. c3d6e7f10g3h6i1j2. c3d6e7f10g3h6i2. c3d6e7f10g3h7. c3d6e7f10g3h7i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 225

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5796] c3d6e7f10g3h8. [5797] c3d6e7f10g3h9. [5798] c3d6e7f11. [5799] c3d6e7f12. [5800] c3d6e7f13. [5801] c3d6e7f14. [5802] c3d6e7f15. [5803] c3d6e7f15g1. [5804] [5805] [5806] [5807] c3d6e7f15g1h1. c3d6e7f15g1h2. c3d6e7f15g1h3. c3d6e7f15g1h4. Susanna Maria *24.12.1954 x BRITS, Frederick (Frik) > Kinders: (1) Suzaan; (2) Jean (3) Karin Helen *31.10.1956 x STRYDOM, Pieter Jan Hendrik > Kinders: (1) Elana (2) Pieter-Jan (3) Hendrik (4) Conrad Petronella {kind by 2de vr} x STEYN, Daniël Lodewicus Jakobus *20.06.1871 ~ [Montagu] Cornelia Elizabeth Jacomina *06.09.1872 ~ [Montagu] 20.07.1954 [Swellendam] x STEYN, Daniël J. *30.12.1853 02.03.1951 Jacomina Maria *01.01.1874 ~ [Montagu] Pieter Willem *18.09.1877 ~ 02.12.1877 [NGK Montagu] t 13.12.1898 x MULLER, Susanna Margaretha Louis Jacobus *07.02.1900 03.12.1952 # [Worcester] t 08.06.1920 x LINDE, Judith Magdalena *10.03.1897 22.05.1980 #[Worcester] Catharina Regina *28.02.1923 Pieter Willem *12.08.1925 Susanna Magaretha *11.11.1928 John Louis *16.11.1930 (Jan) 28.07.1987 # [nuwe begraafplaas, Voortrekkerhoogte] Louis Jacobus *16.03.1932 t 31.10.1953 [NGK Worcester] x CRAFFORD, Johanna Catharina *31.01.1932 > met huw. was hy 'n SAS&H laaimeester op Worcester, en sy 'n drukkers-assistent op die dorp. Linda *28.10.1935 Veronica Margaretha *18.07.1937 Hermanus Petrus Jacobus *25.01.1902 15.03.1951 # [Worcester] x DU TOIT, Martha Johanna Maria *26.02.1907 22.04.1993 #[Worcester] Pieter Willem *12.09.1936 Gert Jacobus *19.05.1879 09.03.1954 # [Worcester] x TURNER, Mathilda Jane xx MATTHEE, Maria Margeretha *19.04.1884 14.05.1972 #[Worcester] Jacobus Louis *27.05.1903 (Louie) 31.08.1905 # [Worcester] Frederick Solomon *11.03.1907 15.08.1989 t 17.12.1935 [Worcester] x ERASMUS, Christina Sophia *c.1909 04.04.2004 [Worcester] > 2004: sy is op 95 jr oorlede, Huis Andries Hamman, Worcester. Ronald *02.01.1941 > 2004: reeds oorlede; was getroud (met kinders) Mary Ann *19.12.1912 ~ 02.02.1913 [NGK Worcester] 12.05.2002 [Huis Andries Hamman, Worcester] t 08.03.1938 [NGK Worcester] x JOERDENS, Conrad Carl *c.1909 Jan Sybrand *20.09.1880 t 09.05.1911 x WESSELS, Anna Margaretha *25.07.1885 17.09.1964 [Bellville (Stikland)] Martha Susanna *25.06.1912 ~ 04.08.1912 [NGK Worcester] Jacobus Louis *15.01.1917 Philippus Johannes *07.10.1918 (Flippie) 30.10.1989 # [Worcester] > was ongetroud Johanna Jacoba *04.10.1920 x CONRADIE, George Ruthven *02.11.1922 (c3d6e1f9g2h7) 03.11.1982 Jacobus Hendrik Daniël Pieter *29.11.1882 24.01.1907 # [Worcester] > begrawe by sy ouers Cornelis Daniël *26.10.1884 Martheunus Cornelus Daniël *01.01.1887 ~ [Worcester] 21.07.1953 # [Worcester] t 23.05.1916 x BENEKE, Anna Susanna *17.05.1891 31.12.1976 #[Worcester] Jacobus Louis *05.03.1917 30.08.1999 # [Worcester] x STEMMET, Hendrina Johanna Petronella (Johanna) *12.10.1921 ??.03.2005 > 2005: was woonagtig by Gielaan 10, Worcester, sy is op 10/3/2005 vanuit NGK Worcester Vallei begrawe. Hendrina Johanna Petronella *12.03.1946 (Rina) Anna Susanna *01.08.1947 (Anita) 30.06.1989 # [Worcester] Louise *23.08.1955 (Louise) Willem Frederik *17.07.1829 ~ [Swellendam] x VAN

[5808] c3d6e7f15g1h5.

[5809] c3d6e7f15g1h6. [5810] c3d6e7f15g1h7. [5811] c3d6e7f15g2. [5812] c3d6e7f15g2h1. [5813] c3d6e7f16. [5814] c3d6e7f16g1. [5815] c3d6e7f16g2.

[5816] c3d6e7f16g2h1. [5817] c3d6e7f16g3.

[5818] c3d6e7f17. [5819] c3d6e7f17g1. [5820] c3d6e7f17g2. [5821] c3d6e7f17g3. [5822] c3d6e7f17g4. [5823] c3d6e7f18. [5824] c3d6e7f19. [5825] c3d6e7f20. [5826] c3d6e7f20g1.

[5827] c3d6e7f20g1h1. [5828] c3d6e7f20g1h2. [5829] c3d6e7f20g1h3. [5830] c3d6e8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 226

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5831] c3d6e8f1. [5832] c3d6e8f2. [5833] c3d6e8f3. [5834] c3d6e8f4. DEVENTER, Helena Cornelia *10.10.1828 Petronella Magdalena *28.01.1852 Martha Johanna Wilhelmina *01.08.1853, Petronella Magdalena *06.03.1856 ~ 28.03.1856 [NGK Montagu] 1874. Jacobus Lodewikus *25.10.1856 ~ 01.03.1857 [NGK Montagu] # [Kuilsrivierbegraafplaas] t 28.02.1882 x CONRADIE, Catharina Dorothea *07.09.1862 (c1d5e1f3g4) 01.03.1959 #[Kuilsrivierbegraafplaas] Bertha Margaretha *23.07.1883 t 12.05.1903 x STEMMET, Willem Christoffel Helena Cornelia *07.09.1885 ~ [Montagu] t 24.11.1905 x ROSSOUW, Johannes Stephanus Willem Adriaan Christoffel *09.09.1887 ~ [Montagu] 11.04.1932 # [Montagu] t 06.11.1906 x LE ROUX, Margaretha Sophia *12.05.1885 [Montagu] Helen Agnes Georgina *16.03.1907 t 20.12.1932 x WAGENER, Jan Harmse Nieuwoudt Jacobus Lodewikus *??.02.1909 ??.06.1934 Johannes Stephanus Marais *04.06.1911 18.01.1974 [Montagu] t 18.06.1935 x VAN DEVENTER, Bertha Margaretha *16.09.1914 (Maggie) 03.05.1995 Elizabeth Johanna *06.03.1938 [Montagu] t 27.10.1962 [NGK Montagu] x BURGER, Daniël Petrus *19.09.1938 [Montagu] > met huw. was sy tikster en hy boer Willem Adriaan *15.12.1939 [Montagu] t 16.11.1963 [NGK Montagu] x BURGER, Letitia *20.05.1941 [Montagu] > met huw. was hy aksynsbeampte en sy maatskaplike werkster Leana *19.03.1965 t 04.04.1987 x DU TOIT, Stephanus Gabriël > kinders: (1) Lecia *15Feb89; (2) Helene José *02Jul91; (3) Stephanus Gabriël *15Mrt93; (4) Jan Nicolaas Louw *05Nov97 Marieta *18.01.1967 (Marietjie) x LAUNDER, Andrew > kind: (1)Adrian Wilma *02.09.1969 x SMAL, Johannes Hermanus > seuns Jandri & Willem Adriaan {vernoem na i2} Johannes Stephanus *28.04.1973 (Stephan) t 12.09.1998 x DANIELLS, Marlen Nelia *31.07.2001 [Medi-Kliniek, Stellenbosch] Daniël Burger *29.11.1983 Margaretha Sophia *05.08.1941 [Montagu] t 06.02.1965 [NGK Montagu] x JOUBERT, Gideon Johannes *14.09.1916 [Montagu] > met x was hy 'n boer en sy 'n klerk. Johannes Stephanus *17.07.1945 t 27.12.1969 x VAN SCHOOR, Barbara Johannes Stephanus *08.06.1973 (Hanno) Adriaan Mynhardt *12.02.1977 (Adri) Wiaan Van Schoor *13.05.1979 Willem Frederik *26.08.1915 (Will) 21.01.1982 [Montagu] Gabriëlle Roux *09.11.1929 Johannes Hendrik *12.11.1889 Catharina Dorothea *02.11.1891 ~ [Montagu] t 22.08.1911 x STASSEN, Christoffel Hendrik Petronella Magdalena Fredrika *03.08.1894 ~ [Montagu] 1913 Anna Aletta Cecilia *02.10.1897 (Anna) ~ [Montagu] 03.02.1964 # [Kuilsrivier] t 02.11.1915 x VILJOEN, Hermanus Thedoris 13.09.1887 (Manie) 07.08.1969 #[Kuilsrivier] Jacoba Jacomina Maria *05.09.1901 t 11.12.1920 x LOTZ, Stephanus Johannes Jacoba Louisa Francina *16.09.1906 t 24.09.1929 x WILLEMSE, Johannes Martha Johanna Wilhelmina *07.03.1859 ~ 01.05.1859 [NGK Montagu] Helena Cornelia *08.10.1860 ~ 10.04.1861 [NGK Montagu] t 28.10.1884 x KRIEL, Christoffel Jacobus (Christo) Willem Adriaan van Deventer *07.04.1863 ~ 06.09.1863 [NGK Montagu] {vermoor deur 'n Khoikhoi} Jacomina Maria *19.07.1866 ~ 04.11.1866 [NGK Montagu] t 10.07.1888 x KRIEL, Jacobus Theodoris

[5835] c3d6e8f4g1. [5836] c3d6e8f4g2. [5837] c3d6e8f4g3. [5838] c3d6e8f4g3h1. [5839] c3d6e8f4g3h2. [5840] c3d6e8f4g3h3. [5841] c3d6e8f4g3h3i1. [5842] c3d6e8f4g3h3i2. [5843] c3d6e8f4g3h3i2j1,

[5844] c3d6e8f4g3h3i2j2, [5845] c3d6e8f4g3h3i2j3, [5846] c3d6e8f4g3h3i2j4. [5847] c3d6e8f4g3h3i2j4k1. [5848] c3d6e8f4g3h3i2j5. [5849] c3d6e8f4g3h3i3. [5850] c3d6e8f4g3h3i4. [5851] [5852] [5853] [5854] c3d6e8f4g3h3i4j1. c3d6e8f4g3h3i4j2. c3d6e8f4g3h3i4j3. c3d6e8f4g3h4.

[5855] c3d6e8f4g3h5. [5856] c3d6e8f4g4. [5857] c3d6e8f4g5. [5858] c3d6e8f4g6. [5859] c3d6e8f4g7.

[5860] c3d6e8f4g8. [5861] c3d6e8f4g9. [5862] c3d6e8f5. [5863] c3d6e8f6. [5864] c3d6e8f7. [5865] c3d6e8f8.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 227

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5866] c3d6e8f9. [5867] c3d6e8f9g1. [5868] c3d6e8f9g2. [5869] c3d6e8f9g3. [5870] c3d6e8f9g3h1. [5871] c3d6e8f9g3h2. [5872] c3d6e8f9g3h3. [5873] [5874] [5875] [5876] c3d6e8f9g3h3i1. c3d6e8f9g3h3i2. c3d6e8f9g3h3i3. c3d6e8f9g3h4. Gert t 16.03.1891 x MARAIS, Catharina Elizabeth Willem Frederik *11.08.1891 ~ [Robertson] x NN Catharina Elizabeth *26.09.1895 ~ [Robertson] x KANNEMEYER, Leonard Abraham Petrus Cornelius x LERM, Elizabeth Maria Magdalena Helena Gert Jacobus Gysbert Johannes (Kowie) *1926 2003 x NN, Laura Andre Petrus Selina Elizabeth Abraham Petrus Cornelius *13.10.1928 (Abie) 30.10.2008 ! x CLAUSEN, Phyllis *15.08.1927 > 1999: woon in Vredekloof, Brackenfell. 2008: "in lewe van Brackenfell" met roudiens by The George and Annie Starck Homes, Bellville op 03.11.2008. Laaste adres: D.F. Malanstraat 78, Parow- Noord, 7500. Linda Gladys *10.10.1955 [Johannesburg] x SOUTER, Derek > 1999: woon in Napier. Petrus Cyril *19.11.1959 [Johannesburg] (Peter) t 27.12.1981 [Upington] x CRAFFORD, Ella *30.07.1961 [Riversdal] (Ella) > 2006: woon in De Tijger, Parow. Brett Peter *17.07.1981 [Parow] Jenny *11.06.1987 [Parow] Lisa *28.11.1989 [Parow] Lynette *01.07.1970 [Parow] 1999: woon in Bothasig. Gert Jacobus *10.07.1899 07.08.1969 # [Robertson] t 18.06.1936 x LLOYD, Maryna Magdalena *16.01.1906 (Myra) 13.10.1969 Esther *22.07.1937 x MARAIS, Kosie seun Jacobus Lodewikus *c.1904 24.01.1986 x STEMMET, Rachel Jacoba Gert Jacobus Johan Wilhelm Bertha Pieter Sarel *13.01.1908 (Piet) 23.05.1965 # [Woltemade begraafplaas, Maitland] x VAN ELLEWEE, Aletta Gertruida *06.03.1910 [Woodstock] (Gerty/Baba) 30.04.1980 Gert Willem *21.08.1931 [Kaapstad] (Gert) 18.03.1997 t 15.12.1956 [Bellville] x CAWCUTT, Amelia *16.04.1936 [Kaapstad] > 2001: sy woon in Sunningdale Gary Ernest *17.11.1957 [Kaapstad] t 01.01.1983 x WOOD, Stephanie *01.11.1961 Lynn *03.05.1959 [Bellville] t ??.11.1981 x HOWARTH, Nicholas Peter *15.12.1951 % Frederick Carl Martinus *06.06.1933 (Frikkie) x CAWCUTT, Erna Pieter Sarel *26.06.19?? x FOXLEY, Joyce Jacob Coenraad Johannes *15.05.19?? (Japie) x CROUS, Maureen Aletta Gertruida *22.01.1943 (Alta) x VAN HEERDEN, Dudley Berry Catherina Elizabeth *07.02.1945 (Elize) x SMIT, Andre Johannes Stephanus *30.12.1910 Rosa Hermina *28.04.1830 [Swellendam] (Rosie) 22.01.1902 [Vlugtelingkamp, Kimberley] t 09.01.1848 x VAN ZYL, Jacobus Gerhardus 1891 > Bron: haar SK: VAB MHG C1160. Sy SK: VAB MHG Z78. Van Zyl kinders: (1) Martha Johanna; (2) Anna Cecilia; (3) Rosa Hermina (Rosie) {sy trou met 'n Frederick Conradie (c1d2e3f4)}; (4) Johannes (Jan) Petrus; (5) Jacomina Maria Johan Petrus *20.02.1835 [Klipkuil, distr. Montagu] ~ [Swellendam] 14.07.1906 [Montagu] t 20.12.1852 [Swellendam] x NEFDT, Elizabeth Wilhelmina *30.07.1825 ~28.08.1825 [Swellendam] 1888 tt 06.11.1888 xx DU TOIT, Susanna Catharina Maria > met 1ste huw. was hy landbouer van Swellendam en 18 jr oud; sy was van Swellendam, en 27 jaar oud. Hy is oorlede in sy huis op

[5877] c3d6e8f9g3h4i1. [5878] c3d6e8f9g3h4i2. [5879] [5880] [5881] [5882] [5883] c3d6e8f9g3h4i2j1. c3d6e8f9g3h4i2j2. c3d6e8f9g3h4i2j3. c3d6e8f9g3h4i3. c3d6e8f9g4.

[5884] c3d6e8f9g4h1. [5885] c3d6e8f9g4h2. [5886] c3d6e8f9g5. [5887] [5888] [5889] [5890] c3d6e8f9g5h1. c3d6e8f9g5h2. c3d6e8f9g5h3. c3d6e8f9g6.

[5891] c3d6e8f9g6h1. [5892] c3d6e8f9g6h1i1. [5893] c3d6e8f9g6h1i2. [5894] c3d6e8f9g6h2. [5895] c3d6e8f9g6h3. [5896] c3d6e8f9g6h4. [5897] c3d6e8f9g6h5. [5898] c3d6e8f9g6h6. [5899] c3d6e8f9g7. [5900] c3d6e9.

[5901] c3d6e10.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 228

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Montagu, en was 72jr 3mnde. Die SK (MOOC 16/9/551, no 2077) lys 2 seuns en 2 dogters wat volwasse is. Sy 2de vrou se van word as LE ROUX gegee. Dit is haar nooiensvan of vorige getroude van ??? Jacobus Louis *02.03.1854 Hendrik Matthys Nefdt *01.05.1857 ~ [Swellendam] Johan Petrus *13.07.1858 (Johan) ~ [Heidelberg, Kaap] 27.12.1937 [Morgenzon, distr Schweizer-Reneke] t [Ventersdorp] x SCHOLTZ, Hester Isabella > Hy was 'n boer van Morgenzon, distr Schweizer-Reneke, en is oorlede op 79jr, 5m, 13d. bron: SK TAB MHG 218/38 -- 9 kinders word gelys. Susara Susanna x VAN DER MERWE, Petrus Jacobus Elizabeth Wilhelmina Hester Isabella *c.1896 07.07.1980 # [Ou begraafplaas, Ventersdorp] > sy was 84 jr oud. Jacobus Johannes Hendrik Willem Johannes Jacobus Hendrik Johanna Christina Andries Stephanus *23.10.1904 [Ventersdorp] (Andries) 02.10.1966 x STREICHER, Elizabeth Susanna Gertruida *30.12.1909 [Schweizer-Reneke] (Lucie) 21.07.1969 > hulle het slegs 1 kind gehad - bron: seun self SK TAB MHG 9857/66 en 9493/66 Johan Petrus *21.11.1945 [Schweizer-Reneke] (Johan) 28.12.2006 t 30.09.1967 [Schweizer-Reneke] x VAN NIEKERK, Petro *27.07.1945 [Schweizer-Reneke] (Petro) > 2001: woon in Schweizer-Reneke omgewing; 2006 adr: Verwoerdstraat 7, Jan Kempdorp. Andries Stephanus *12.12.1968 [Delareyville] (André) t 12.12.1993 [Bethlehem] x VAN NIEKERK, Louise *03.12.1968 {Dr.} Johan Petrus *06.02.1997 (Handré) Adéle *04.03.1973 [Schweizer-Reneke] (Adéle) t 28.02.1998 [Schweizer-Reneke] x DE BRUIN, Rudie *17.10.1972 > kinders: (1) Ru-han *15Jun99; (2) Johan Petrus (Petrie) *13Mrt01 Anna Susanna Jacoba Johannes Hendrik *20.05.1862 ~ [Swellendam] 11.10.1938 # [Montagu] x DU TOIT, Susanna Catharina 1901 tt 29.09.1904 xx MALAN, Anna Johanna *12.01.1865 [Wellington] 26.08.1941 Elizabeth Wilhelmina *24.09.1890 (Bettie) ~ [Worcester] 19.04.1937 [Ladismith,Kaap] # [Ladismith,Kaap] t 13.09.1914 x MARAIS, Carel de Villiers *17.11.1877 ~09.12.1877 [Paarl] 30.01.1948 [Ladismith,Kaap] > Marais kinders: (1) Isaac (Izak) Johannes *22.04.1917 14.12.1973; (2) Anna Catharina *31.05.1918 11.11.1974; (3) Susanna Catharina *13.04.1925 13.03.2007 [Somerset-Wes] t 13.12.1950 [Groote Kerk] x SMIT, Oloff Nicolaas Rees *15.03.1924 [Leipoldtville] > Smit kinders: (3.1) Oloff Martin *23.06.1953 [Citrusdal] (3.2) Elizabeth Wilhelmina *19.09.1956 [Citrusdal] (Elmine) x VAN BLOMMESTEIN, NN > 2008: woon in Frankryk. (3.3) Charl Marais *28.09.1958 [Citrusdal] Johan Pieter *27.03.1892 ~ [Worcester] 07.09.1967 [Montagu] {kinders} x JOUBERT, Christina Frederika Johanna *12.05.1893 [Swellendam] 01.07.1977 > Hulle het 4 kinders. Johan Pieter x NN Johan Hendré *23.11.1962 Susanna Catharina *14.02.1896 (Susie) ~ [Wellington] t 06.06.1922 x VAN ZYL, Gerhardus Jacobus > hulle het 6 of 8 kinders. Johanna Catharina *19.02.1899 (Babé) 01.10.1988 [Montagu] # [Montagu] t 07.02.1931 [Groote Kerk, Kaapstad] x VAN ZYL, Willem Johannes *05.01.1900 [Ashton] (Willie) 20.06.1978 [Montagu] > Van Zyl kinders: (1) Pieter Hendrik Arnoldus *31.10.1938 [Montagu] (2) Anna Elizabeth *01.02.1941 [Montagu]

[5902] c3d6e10f1. [5903] c3d6e10f2. [5904] c3d6e10f3.

[5905] c3d6e10f3g1. [5906] c3d6e10f3g2. [5907] c3d6e10f3g3. [5908] [5909] [5910] [5911] [5912] c3d6e10f3g4. c3d6e10f3g5. c3d6e10f3g6. c3d6e10f3g7. c3d6e10f3g8.

[5913] c3d6e10f3g8h1.

[5914] c3d6e10f3g8h1i1. [5915] c3d6e10f3g8h1i1j1. [5916] c3d6e10f3g8h1i2.

[5917] c3d6e10f3g9. [5918] c3d6e10f4.

[5919] c3d6e10f4g1.

[5920] c3d6e10f4g2.

[5921] c3d6e10f4g2h1. [5922] c3d6e10f4g2h1i1. [5923] c3d6e10f4g3. [5924] c3d6e10f4g4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 229

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5925] c3d6e10f4g5. [5926] c3d6e10f4g6. [5927] c3d6e10f4g7. Anna le Roux *01.05.1906 {kind by 2de vr} Martha Gertruida *14.08.1907 Francois Malan *19.03.1909 [Montagu] (Frans) x LEWIES, Aletta Wilhelmina *22.05.1909 [Ventersdorp] (Lettie) > Hy was 'n predikant; hulle het 4 seuns gehad; h1 is die oudste; 1 seun kort nog Francois Malan *03.03.1933 t 09.03.1957 x VAN DER MERWE, Ella Sophia *24.09.1935 [Brits] > 2001: hy woon in Pretoria Riana *13.07.1958 Lillette *29.06.1963 Francelle *31.07.1965 Albertus Erasmus Botha *03.10.1935 [Linden] (Bert) 14.09.2002 [Springs][!] t 06.02.1960 [Welkom] x LONG, Marjorie Kathleen *10.01.1941 [Pretoria] (Marge) % 30.04.1979 tt 08.10.1994 [Brakpan] xx STOKES, Elsida Saulina *29.04.1944 [Delmas] (Elsida) Maryke *28.09.1964 [Sasolburg] $ BEYERS, Hannes Mika Linn *01.04.1989 [Parys] (Mika) Francois Malan *10.07.1971 [Keetmanshoop] (Francois) t 21.08.1993 [Pretoria] x VAN DER SPUY, Annette *05.10.1971 [Humansdorp] (Annette) Marco *19.05.1995 [Pretoria] (Marco) Johannes Hendrik *11.11.1942 [Johannesburg] (Johan) t 12.12.1964 [Klerksdorp] x TAYLOR, Christina Fritz *18.02.1943 [Johannesburg] (Ina) > 2001: woon in Greyton (Wes-Kaap) omgewing Francois Johannes *30.03.1966 [Bethlehem] (Francois) > 2001: ongetroud Willem Christiaan *10.11.1970 [Klerksdorp] (Chris) t 25.06.1994 [Pretoria] x VAN DER WALT, Magdaleen *18.12.1972 René Christine *22.05.2000 Johannes Hendrik *12.06.1972 [Klerksdorp] (Tiekie) t 09.10.1999 [Randburg] x AFFONS, Nicole *15.05.197? Marius Jacques *09.10.1976 [Umtata] (Marius) Johanna Catharina Martha Johanna Jacomina Maria Johanna *1792 ~ 26.02.1792 t ??.03.1807 x JORDAAN, Johannes Lodewikus Maria Sibella *1751 ~ 25.07.1751 Jacobus *1752 ~ 05.11.1752 t 27.12.1778 x VAN RENSBURG, Elsie Sophia ~29.11.1761 {d/v Hendrik van Rensburg & Anna Maria van der Merwe} tt 06.07.1806 xx HAMMAN, Maria Elizabeth {wed. van Johannes DE KOCK} > Lady Anne Barnard het haar gedagtes opgeteken van 'n besoek aan Jacobus en sy gesin op 21-22 Mei 1798. Jacobus het toe in die omgewing van Klaasvoogds gewoon. Anna Maria *1781 ~ 26.01.1781 t 28.04.1799 x CONRADIE, Frederik Hendrik *1777 (c1d6) tt 21.05.1829 [Swellendam] x KRAMER, Cornelius Adriaan Rosa Hermina *1783 ~ 22.06.1783 11.10.1846 t 03.03.1805 x VAN ZYL, Wilhelmus Jacobus {s/v Jacobus Albertus van Zyl & Zacharia Geertruyda Gildenhuizen} Johannes Hendrik *1785 ~ 06.11.1785 Jacobus Nicolaas *1788 (Jacob) ~ 02.10.1788 t 24.02.1811 [Kaapstad] x APPEL, Fredrika > In die die 1827 African Court Calender Book verskyn sy naam as winkelier en adres as: "Lange Street". Sy weduwee se adres word as 65 Loop Street in die 1849 Almanac Directory Cape Town gelys. Jacob Durant (Durand) *1812 [Kaapstad] ~ 05.01.1812 22.02.1853 [Bloemstraat 18, Kaapstad] t 15.05.1836 [Kaapstad] x VOLRAAD, Anna Geertuyda 17.05.1853 > Volgens SK MOOC 6/9/61 1832 is hy op 41 jaar oorlede by Bloem straat in Kaapstad. Hy het 'n bed, 3 stoele en tafel besit. Geen kinders. Sy naam verskyn in die 1849 Almanac Directory Cape Town Coenraad *07.07.1815 ~ 20.08.1815 [Kaapstad] Jacobus Nicolaas Smith *29.07.1819 ~ 22.08.1819 [Kaapstad] Maartje Christina *02.09.1821 ~ 14.10.1821 [Kaapstad]

[5928] c3d6e10f4g7h1. [5929] [5930] [5931] [5932] c3d6e10f4g7h1i1. c3d6e10f4g7h1i2. c3d6e10f4g7h1i3. c3d6e10f4g7h2.

[5933] c3d6e10f4g7h2i1. [5934] c3d6e10f4g7h2i1j1. [5935] c3d6e10f4g7h2i2. [5936] c3d6e10f4g7h2i2j1. [5937] c3d6e10f4g7h3.

[5938] c3d6e10f4g7h3i1. [5939] c3d6e10f4g7h3i2. [5940] c3d6e10f4g7h3i2j1. [5941] c3d6e10f4g7h3i3. [5942] [5943] [5944] [5945] c3d6e10f4g7h3i4. c3d6e10f5. c3d6e10f6. c3d7.

[5946] c4. [5947] c5.

[5948] c5d1. [5949] c5d2. [5950] c5d3. [5951] c5d4.

[5952] c5d4e1.

[5953] c5d4e2. [5954] c5d4e3. [5955] c5d4e4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 230

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5956] c5d4e5. [5957] c5d4e6. [5958] c5d4e7. [5959] c5d4e8. [5960] c5d5. [5961] c5d5e1. Frederika Geertruyda Johanna *10.10.1823 ~ 14.12.1823 [Kaapstad] Jonas *30.05.1825 ~ 31.07.1825 [Kaapstad] Willem *05.02.1827 ~ 13.04.1827 [Kaapstad] t 23.10.1848 [Kaapstad] x SMITH, Maria Johanna Georgina *c.1824 Anna Geertruyda *13.08.1828 ~ 07.11.1830 [Kaapstad] Willem Jacobus *1793 ~ 05.10.1793 15.06.1873 t 05.03.1820 [Swellendam] x MÖLLER, Petronella Aletta {d/v Pieter Willem Möller & Aletta Nel} Aletta Petronella *11.01.1821 ~ 25.02.1821 [Swellendam] 05.04.1861 t 07.01.1854 x KOK, Johan Hendrik Christoffel *??.10.1830 28.09.1899 [Barrydale] > na e1 se dood trou hy weer met Henriette Susan Smith Elsie Sophia *30.03.1822 Jacobus Nicolaas *22.02.1824 Rosa Hermina *1826 1913 t 21.06.1861 x HILL, Gilliam Jacobus Pieter Willem *24.12.1826 t 28.04.1851 [bron: SAG deel 1] x LE ROUX, Frederika Johanna *04.07.1833 ??.??.1904 #[Klaasvoogds] > in 2008 besit Gerrit(c5d5e5f8g7h1) 'n familieboom, gemaak ongeveer 1857, van c5d5e5 se vrou en 8 kinders wat hy aan Danie(c5d5e5f4g5h1i2) wys. H.d. familieboom lys e5 se troudatum as 03.05.1851 en haar geboorte jaar was eers 1838, maar dit lyk of dit later oorskryf is met "1833". Aanvanklik het ons die jaar 1830 vir haar geboorte gehad. Jacobus Albertus *03.04.1855 t 14.07.1878 x DU PLESSIS, Johanna Susanna Petronella Thomas Arnoldus Jacobus *12.09.1878 (Thomas/Tom) 31.10.1959 # [Klaasvoogds] t 31.12.1906 x LOUW, Helena Johanna *23.04.1888 (Lenie) 30.06.1974 #[Klaasvoogds] > Sy was afkomstig van Senekal in die Vrystaat; Hulle het op die familie plaas Rietvlei, Klaasvoogds geboer. Aangesien daar so baie Conradies bymekaar gewoon het, moes hulle deur byname onderskei word. g1 en sy kinders was bekend as die "Jakkalse", van die ander Klaasvoogds Conradies was weer die "Hoedjies" en die "Uile". Jacobus Albertus *20.10.1907 19.08.1987 # [Klaasvoogds] x ROUSSEAU, Rachel Susanna *17.06.1908 (Rachel) 07.09.1986 #[Klaasvoogds] Jacobus Albertus (Bertus) Gabriël Johannes *14.08.1929 13.10.1993 x NN, Gwendoline *06.12.1935 > 1993 adr: Nortierstraat 11, George Albertus (Boetie) Petronella (Petru) Anna Susanna t 03.12.1929 x MARAIS, Sarel Francois Sarel Wynand Louw *03.04.1910 x NN, Violet Annette x MANN, NN Helen Thomas Arnoldus *13.07.1912 [Rietvlei, Klaasvoogds] (Arnold) 03.11.1995 [Robertson] x DU TOIT, Cornelia Johanna Britz *26.03.1911 (Collie) 29.08.1987 > Voorheen in die Polisie op Mosselbaai & Beaufort-Wes; tree vroeg af, boer op deel vn familieplaas Rietvlei. Hy was ook 'n paar jaar staatsaanklaer op Ashton. Esté *31.07.1940 x KEYSER, NN {1995: woon in die Paarl} Arnoldus (Arno) {1995: woon in Kaapstad} Johan Petrus *18.12.1914 [Rietvlei, Klaasvoogds] (Boietje/Boetjie) 03.04.1972 # [Klaasvoogds] x DE BOD, Louisa Johanna *10.12.1913 [De Doorns] (Kosie) 25.05.1995 > Hulle het op Rietvlei, Klaasvoogds geboer. Sy noemnaam "Boietje" blyk `n Hollandse spelling te wees, maar op die grafsteen staan "Boetjie". Johan Arnold *23.07.1943 [Robertson] (Katmuis) x VAN DER BIJL, Anna Catherina *17.10.1951 [Pretoria] (Annette) > Katmuis werk 32 jaar by die SAP en was gestasioneer te Wachthuis, Pretoria. Hy speel vir Noord-Transvaal rugby gedurende die jare 1967 - 1969 en

[5962] c5d5e2. [5963] c5d5e3. [5964] c5d5e4. [5965] c5d5e5.

[5966] c5d5e5f1. [5967] c5d5e5f1g1.

[5968] c5d5e5f1g1h1. [5969] c5d5e5f1g1h1i1. [5970] c5d5e5f1g1h1i2. [5971] [5972] [5973] [5974] [5975] [5976] [5977] c5d5e5f1g1h1i3. c5d5e5f1g1h1i4. c5d5e5f1g1h2. c5d5e5f1g1h3. c5d5e5f1g1h3i1. c5d5e5f1g1h3i2. c5d5e5f1g1h4.

[5978] c5d5e5f1g1h4i1. [5979] c5d5e5f1g1h4i1. [5980] c5d5e5f1g1h5.

[5981] c5d5e5f1g1h5i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 231

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[5982] c5d5e5f1g1h5i1j1. was verbonde aan die Pretoria Polisie Rugbyklub tot Des 2007. Johann Petrus *17.05.1971 [Pretoria] (Hanna) t 14.02.2004 [Pretoria] x POTGIETER, Margaretha *08.01.1975 (Michelle) [Pretoria] > 2007: woon in Pretoria Miché *04.02.2006 [Pretoria] Charles *11.02.1974 [Pretoria] t 31.03.2007 [Pretoria] x LABUSCHAGNE, Chantellé *15.02.1981 [Pretoria] Helena Johanna *17.07.1917 t 18.11.1936 x JOUBERT, Jacobus Albertus Gideon Jacobus *28.03.1919 (Giepie) ~ 01.06.1919 [Robertson] 20.09.1999 t [Port Elizabeth] x STEENBERG, Susanna Johanna *??.02.1918 [Aberdeen] 29.01.1963 [Addington Hosp., Durban] > Met haar dood het hulle gewoon by Floridaweg 249, Durban, en hy was 'n klerk by Doeane & Aksyns. bron SK Natal MSCE 849/1963 Thomas Arnoldus *16.03.1944 (Tony/Boetie) 01.03.1998 Adele *28.10.1946 x SCHMIDT, NN Ben *06.06.1952 Hilda *11.03.1956 (Hilde) Alida Margaretha *20.06.1920 (Alida/Alie) 04.02.1974 # [Klaasvoogds] x MOSTERT, NN > hulle het een kind Willem Petrus *13.10.1921 (Kinnas) 17.12.1980 # [Klaasvoogds] x NN, Lilly xx MEYER, Wilhelina (Kleintjie) > Hy het saam met sy eerste vrou in die voormalige Rhodesië gewoon. Hy het een kind uit die eerste huwelik, en twee uit die 2de huwelik. Wilhelina hertrou ongeveer 1998 met Koos Rossouw. Albertus (Bertie) x NN, Yvonne Melissa Mariette Debora (Debbie) Shaun *05.12.1970 [Dett/Dete (Rhodesië)] t 16.12.1994 [plaas Werda, Nuy Vallei naby Worcester] x MOUTON, Adéle Doreen *31.12.1969 [Karl Bremer, Bellville] > 2009: hulle woon in die Paarl. Mouton *26.06.1996 [Panorama-Medi Kliniek, Parow] > 2009: Graad 7 - Paarl Klein Boishaai. Ullrich *09.09.1997 [Panorama-Medi Kliniek, Parow] > 2009: Graad 6 - Paarl Klein Boishaai. Andrew McGregor *27.09.1923 30.08.1980 x NN, Malie Heleen x LOCKET, NN > 2007: Hulle woon in die Paarl Ellie Johanna *10.12.1925 (Ellie) 21.11.1971 # [Klaasvoogds] x GELDENHUYS, Jacobus Johannes *27.03.1926 > Geldenhuys kinders: (1) Charl *24.02.1955 28.11.2000; (2) Ilse Kent *15.03.1958; (3) Jakobus Johannes *11.05.1963 (Kobus). Kathleen *29.09.1930 t 06.03.1956 x TROUT, Mike *19.12.1929 > 2007: laaste lewende kind van haar ouers; Trout kinders: (1) Helen Pearl *25.04.1957 x ALTMAN, Bernard; (2) Cheryl *20.05.1959 x ADLER, Neville. Willem Jacobus *15.04.1857 ~ [Robertson] x LOURENS, Hendrina Petronella Pieter Willem *14.05.1886 (Pieter) ~ [Robertson] t 24.04.1923 x ERASMUS, Anna Petronella *02.02.1897 14.10.1963 #[Robertson] (Anna) Willem Jacobus *20.06.1926 [Robertson] (Willie) 29.07.1970 # [Robertson, ou begraafplaas] t 21.12.1963 [NGK Montagu] x KRIEL, Maria Magdalena *23.11.1939 [Montagu] (Ria) sy xx Louis George (Ludwik) LATSKI *28.04.1939 en haar van word dan LATSKA; saam is hulle van LATSKY. #[VanRyhnsdorp] > met t was hy boer, en sy 'n onderwyseres. Pieter Willem *23.05.1966 [Worcester] (Pieter) t 16.12.1995 [Port Alfred] x O'CONNELL, Catherine *22.06.1967 [Kakamas] (Catherine) > 2001: woon in Grahamstown Caitlin *06.10.1996 [Adelaide] (Caitlin) Anina Marië *23.05.1998 [Port Elizabeth] (Anina) Pieter Erasmus *06.06.1929 21.11.1983 # [Robertson,

[5983] c5d5e5f1g1h5i1j1k1. [5984] c5d5e5f1g1h5i1j2. [5985] c5d5e5f1g1h6. [5986] c5d5e5f1g1h7.

[5987] [5988] [5989] [5990] [5991]

c5d5e5f1g1h7i1. c5d5e5f1g1h7i2. c5d5e5f1g1h7i3. c5d5e5f1g1h7i4. c5d5e5f1g1h8.

[5992] c5d5e5f1g1h9.

[5993] [5994] [5995] [5996] [5997]

c5d5e5f1g1h9i1. c5d5e5f1g1h9i1j1. c5d5e5f1g1h9i1j2. c5d5e5f1g1h9i2. c5d5e5f1g1h9i3.

[5998] c5d5e5f1g1h9i3j1. [5999] c5d5e5f1g1h9i3j2. [6000] c5d5e5f1g1h10. [6001] c5d5e5f1g1h10i1. [6002] c5d5e5f1g1h11.

[6003] c5d5e5f1g1h12.

[6004] c5d5e5f2. [6005] c5d5e5f2g1. [6006] c5d5e5f2g1h1.

[6007] c5d5e5f2g1h1i1.

[6008] c5d5e5f2g1h1i1j1. [6009] c5d5e5f2g1h1i1j2. [6010] c5d5e5f2g1h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 232

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6011] c5d5e5f2g1h3. [6012] c5d5e5f2g2. [6013] c5d5e5f2g2h1. [6014] c5d5e5f2g2h2. [6015] c5d5e5f2g2h3. Suid begraafplaas] x CONRADIE, Magdalena *09.06.1934 (c1d2e1f1h6i4j5) Susanna Dirk Petrus Cornelis *17.08.1887 ~ [Robertson] x LOURENS, Sophia Margaretha 1926 Catharina Johanna Lourens *23.01.1915 1934 Willem Jacobus *05.07.1916 30.06.2002 > 2002 adr: Georgestraat 41, Ashton, 6715. Hendrina Petronella *27.12.1918 ~ 02.02.1919 [Robertson] 24.06.1962 [Ashton] t 12.04.1947 [Worcester] x BRINK, Roelof Dawid *c.1918 > met huwelik was beide 27jr. Hy was 'n boer van Rouxvale in die distr. Robertson, sy was van Martinusvlei, dist. Robertson. Johannes Lourens *29.02.1921 Sophia Margaretha *21.09.1922 Willem Matthys *18.03.1889 ~ [Robertson] Johannes Lourens *02.01.1891 ~ [Robertson] x VAN ZYL, Maria Elizabeth Johanna Susanna *24.09.1927 Maria Elizabeth *07.01.1929 Hendrina Petronella *07.01.1929 Elizabeth Catharina *29.11.1892 ~ [Robertson] Jacobus Albertus *17.10.1897 ~ Robertson 27.10.1977 [Ashton] t 30.06.1925 x ROSSOUW, Julia Alida *11.12.1903 05.07.1991 Jane Mathila *02.12.1930 Hendrina Petronella *17.12.1932 Fredrik Johannes *26.10.1894 ~ [Robertson] Pieter Willem *03.09.1859 x HENDRICKS, Anna Pieter Willem x VISSER, Susanna Annemie, Pieter Willem {Mellville, Tvl} Sophia Maxie x HALL, Joseph Johannes Hendrik Christoffel *17.03.1861 [Robertson] {2-ling} x DU PLESSIS, Helena Johanna > f4 kry sy doopname vanaf sy pa se jonger broer c5d5e6. Die feit dat f4 en f5 'n tweeling was het eers in 2008 aan die lig gekom na aanleiding van die familieboom wat Gerrit(c5d5e5f8g7h1) aan Danie(c5d5e5f4g5h1i2) gewys het. Voorheen was f4 se geboortedatum onbekend maar f5 se datum wel. Dit het tot volg gehad dat die f3, f4 & f5 seuns en nageslagte in Julie 2008 herrangskik moes word. Pieter Willem *23.01.1886 ~ [Robertson] t 09.07.1918 x SCHUTTE, Maria Catharina 1919 xx SWART, Judith Magdalena > 1ste vr. se SK: VAB MHG C1942. Johannes Hendrik *01.05.1919 [Senekal] 27.05.1919 [Vlakplaas] Susanna Beukes *24.04.1925 Johannes Hendrik Christoffel *26.08.1928 x SWART, Cornelia van Hngel Cornelia Elizabeth *21.05.1961 Judith Magdalena *08.11.1964 Johanna Susanna Frederika *20.11.1887 ~ [Robertson] 29.06.1968 [Swellendam] x DU TOIT, Johannes Jacob *12.12.1890 (Hans) 09.03.1965 Helena Johanna *28.05.1890 ~ [Montagu] t 22.07.1919 x ERASMUS, Daniël Johannes Judith Aletta *01.11.1891 ~ [Robertson] t 10.09.1912 x LOUW, Gideon Jacobus Thomas Arnoldus *05.07.1893 ~ [Robertson] 14.11.1964 # [Robertson, ou begraafplaas] t 07.04.1931 x LOURENS, Catharina Johanna *03.02.1895 (Kitty) 04.12.1981 # [Robertson] Johannes Hendrik Christoffel *07.04.1934 (Johan Hoed) 19.06.2001 t 16.03.1963 x KOTZE, Elizabeth Margaretha *15.08.1935 (Elize) 19.06.2001 {sy is afkomstig van die plaas Sandfontein, Citrusdal} > was woonagtig te Rietvallei, Klaasvoogds, Robertson distr, hulle is beide oorlede na 'n kop-aan-kop motorbotsing om 13:10

[6016] [6017] [6018] [6019] [6020] [6021] [6022] [6023] [6024] [6025] [6026] [6027] [6028] [6029] [6030] [6031] [6032] [6033] [6034]

c5d5e5f2g2h4. c5d5e5f2g2h5. c5d5e5f2g3. c5d5e5f2g4. c5d5e5f2g4h1. c5d5e5f2g4h2. c5d5e5f2g4h3. c5d5e5f2g5. c5d5e5f2g6. c5d5e5f2g6h1. c5d5e5f2g6h2. c5d5e5f2g7. c5d5e5f3. c5d5e5f3g1. c5d5e5f3g1h1. c5d5e5f3g1h2. c5d5e5f3g1h3. c5d5e5f3g2. c5d5e5f4.

[6035] c5d5e5f43g1. [6036] c5d5e5f4g1h1. [6037] c5d5e5f4g1h2. [6038] c5d5e5f4g1h3. [6039] c5d5e5f4g1h3i1. [6040] c5d5e5f4g1h3i2. [6041] c5d5e5f4g2. [6042] c5d5e5f4g3. [6043] c5d5e5f4g4. [6044] c5d5e5f4g5.

[6045] c5d5e5f4g5h1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 233

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6046] c5d5e5f4g5h1i1. [6047] c5d5e5f4g5h1i1j1. [6048] c5d5e5f4g5h1i1j2, [6049] c5d5e5f4g5h1i2. [6050] c5d5e5f4g5h1i2j1. [6051] c5d5e5f4g5h1i2j2. [6052] c5d5e5f4g5h1i3. [6053] [6054] [6055] [6056] c5d5e5f4g5h1i3j1, c5d5e5f4g5h1i3j2, c5d5e5f4g5h1i3j3, c5d5e5f4g5h1i4. op die N1 12 km vanaf Rawsonville. Anton *16.06.1964 (Anton) t 30.03.1991 x KRUGER, Fransina Stefina *27.01.1967 (Franci) Christoff Anton *10.06.1995 Madri Franci *28.10.1998 Danie *01.12.1965 t 21.12.1989 x GALVIN, Elana *05.06.1965 {d/v James en Hetta Galvin} > 2007: Danie is Besigheid Analis by Daimler Chrysler in Oos- London. Daniël Galvin *23.11.1997 Elani *23.09.1999 Johann *10.08.1967 t 13.03.1999 x PRINSLOO, Jenina *02.08.1972 > 2007 Okt: Het verhuis na Singapore vir 3-4 jaar Kish-Chanta *08.11.2003 [Kaapstad, Suid Afrika] Hadassah *01.02.2006 [Brisbane, Australië] Shemené *07.10.2007 [Dubai] Eduard *07.02.1969 t 06.06.1996 x SWANEPOEL, Hester *07.10.1970 Eduard *07.10.1999 Danielle *01.11.2005 [Robertson] Juanita *06.08.1971 (Nita) t 21.03.1997 x KEMP, Jakobus Johannes *18.02.1967 (Johan) > Kemp kinders: (1)Lize *23.02.2002 (2)Elri *20.03.2003 [Durbanville] (3)Emma *05.01.2007 [Durbanville] Francois *14.05.1977 {1999 BSc Landbou Wingerd & Wynkunde US} Alida Maria *18.04.1895 ~ [Robertson] klein Hester Helena *05.09.1899 ??.01.1975 Elsie Elizabeth *12.08.1901 t 01.01.1924 x STRYDOM, Coenraad Joseph Gabriël Lourens Matthys *17.03.1861 [Robertson] {2-ling} klein Frederick Johannes *26.04.1863 [Robertson] 1920 t 01.01.1889 x VILJOEN, Johanna Susanna 1943 Pieter Willem Johannes Andreas *25.09.1890 (Jan) ~ [Robertson] 26.03.1986 # [Wellington] t 18.12.1922 x RETIEF, Helena Susanna *12.09.1893 23.10.1977 #[Wellington] > Hy is oorlede op 95jr in Huis Mimosa, De Doorns. 'n Oud-inwoner van die dorp en gewese hoof van die Laerskool Gericke op Ceres. Hy het 35 jaar 'n leidende rol gespeel in die gemeenskap op Ceres. Frederick Johannes *23.04.1924 (Derick) t 05.01.1951 [Stellenbosch] x BOSHOFF, Maria Dorothea *02.07.1930 (Dottie) 20.07.2009 > Predikant NGK: Ds. Conradie was 39 jaar in die bediening. Die Conradies het 'n lang verbintenis met Stellenbosch - sedert hul studentedae en ook as leraarspaar van die NG gemeente Sentraal. Hy is in 1949 gelegimiteer, en was leraar op Riversdal, Bredasdorp, De Doorns, en in Bellville- Wes en Durbanville. In die Eikestad is hulle veral bekend vir hul mensliewenheid en opregte belangstelling in die wel en wee van die gemeentelede. Hulle het oor die jare 'n besondere verbintenis met Stellenbosch se jong mense gehad. Ds. Conradie was lank voorsitter van die ACSV en ook twintig jaar lank voorsitter van die Admissiekomitee van die Teologiese Kweekskool van die Universiteit van Stellenbosch. Het in April 1989 na 16 jaar by die Stellenbosse NG Moederkerk emeriteer. In 1999 lid van die Conradie Werda-komitee. En steeds in 2009! Dottie se dankdiens was op 25.07.2009 in die NG Moederkerk in Stellenbosch. Johannes Andreas *31.05.1955 (Johan) t 08.12.1984 x TREURNICHT, Elana Tersia *19.09.1956 (Elana) > NGKerk predikant, voltooi studie 1981, ge-orden 1984 Worcester, klpn SAW: 1987 Phalaborwa, 1993 OudtshoornZeelandsnek), 02/1994 Graaff-Reinet (Grootkerk), 2004 Kemptonpark-Wes. Engela Helena *14.09.1987 (Engela) Marithea Freda *20.11.1989 (Marithea) Tersia Andrea *13.11.1991 (Tersia) Frederick Johannes *01.09.1993 (Frederick)

[6057] c5d5e5f4g5h1i4j1. [6058] c5d5e5f4g5h1i4j2, [6059] c5d5e5f4g5h1i5.

[6060] c5d5e5f4g5h1i6. [6061] c5d5e5f4g6. [6062] c5d5e5f4g7. [6063] c5d5e5f4g8. [6064] c5d5e5f5. [6065] c5d5e5f6. [6066] c5d5e5f6g1. [6067] c5d5e5f6g2.

[6068] c5d5e5f6g2h1.

[6069] c5d5e5f6g2h1i1.

[6070] [6071] [6072] [6073]

c5d5e5f6g2h1i1j1. c5d5e5f6g2h1i1j2. c5d5e5f6g2h1i1j3. c5d5e5f6g2h1i1j4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 234

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6074] c5d5e5f6g2h1i2. [6075] c5d5e5f6g2h1i3. [6076] c5d5e5f6g2h2. [6077] c5d5e5f6g3. [6078] c5d5e5f6g4. Maria Dorothea *24.11.1957 (Dorothea) x DE VILLIERS, Van Zyl > kinders? : Thea, Gretha, Henk. Helena Susanna *19.02.1968 Aletta Elizabeth *28.05.1927 (Etta) x VAN DER VYVER, Marthinus Johannes *12.11.1926 > Hy was 'n burgermeester van De Doorns Jacoba Jacomina *06.06.1892 ~ [Robertson] jonk Frederik Johannes *30.09.1896 [Klaasvoogds] (Sors/Frikkie) ~ [Robertson] 17.07.1981 # [Worcester] t 30.09.1930 x FOUCHÉ, Maria Magdalena Cornelia *10.06.1898 (Lenie) [Robertson] 14.07.1985 Frederik Johannes *26.01.1931 (Frede) t 11.03.1958 x BLOM, Ellie Wilhelmina (Eleen) > 1957 Voltooi studie, georden 1958 De Doorns, 1965 NGK Koës, 1967 Vanwyksdorp, 1971 Strand-Noord, 1974 Worcester-Vallei, 1979 Oudtshoorn Zeelandsnek (kpl SAW, 1984 Worcester-Oos, 1993 emeritus; afgetree op Worcester. Hester Johanna *19.04.1959 (Esté) x NN, Gerrit > kinders: Eleen, Gerrit, Frederik Frederik Johannes *29.01.1962 Wilhelm *03.08.1966 (Wilhelm) x NN, Almari Wian Magdalena *21.07.1968 (Magdalena) x NN, Louw > kinders: Eleen, Elsa, Lené Lodewyk *23.11.1970 (Lodewyk) x NN, Marlene Frederik Johannes *20.04.2003 [Louis Leipoldt Hosp.,Bellville] Liza *10.08.2004 10.08.2004 Carel Lodewyk *25.12.1937 [Distr. Malmesbury] (Carel/Pitte) 02.02.2003 [!] x ALINK, Maria Johanna Cornelia *11.11.1940 [Indonesië] (Rita) > Sy roudiens was op Onrusrivier Frederik Johannes *03.10.1963 [Kaapstad] (Ohann) t 24.02.1990 [Bloubergstrand] x BACHER, Joyce Susan *30.01.1967 [Bredasdorp] (Joy) Lüdeke *30.05.1991 [George] Suné *14.10.1996 [Kaapstad] Cornelia *04.04.1967 (Corinne) > 2000: ongetroud Jan Adam x VAN DER MERWE, Magdalena Pieter Willem *30.08.1899 1918. Johannes Stephanus *01.06.1865 ~ [Robertson] klein Gert Jacobus *14.11.1867 ~ [Robertson] 16.07.1956 # [Klaasvoogds] t 17.02.1891 x LOURENS, Susanna Johanna *25.06.1868 05.12.1933 #[Klaasvoogds] Pieter Willem *17.12.1891 ~ [Robertson] 10.10.1954 # [Klaasvoogds] t 02.09.1930 x ENGELS, Elise Maria Cecilia {geen ks} Matthys Johannes Gerhardus *25.08.1893 ~ [Robertson] 12.08.1945 # [Klaasvoogds] t 09.09.1924 x STIPP, Christina Johanna *15.07.1898 24.02.1975 [Robertson] Cornelia Geertruida *27.07.1895 ~ [Robertson] t 25.03.1924 x LE ROUX, Francois Hugo Gert Jacobus *10.06.1897 ~ [Robertson] 17.08.1978 # [Klaasvoogds] x STIPP, Christina Johanna *15.07.1898 24.02.1975 [Robertson] {wed. CONRADIE, geen ks. sien g2.} Hendrik Albertus *10.10.1899 (Draffie) 20.09.1945 [Robertson] t 24.12.1932 x MARAIS, Martha Elizabeth Martha Elizabeth *19.11.1932 Susanna Johanna *08.02.1940 Jacobus Albertus *20.08.1902 06.10.1929. Hans Human *04.06.1905 {Klaasvoogds} 07.09.1979 # [Klaasvoogds] x LOURENS, Maria Johanna *22.10.1903 07.05.1985 #[Klaasvoogds] Gert Jacobus *09.07.1935 (Gerrit) x DE KOCK, Rachel Jacoba Elizabeth Adriana Christina *07.08.1962 Hans Human *03.01.1965 Maria Johanna *12.02.1967 (Annemie) Marthinus de Kock *13.04.1973 Maria Johanna K *30.11.1939 (Hannalie) 15.06.1997 # [Klaasvoogds] x GERBER, Cornelius J *08.07.1933 (Neels)

[6079] c5d5e5f6g4h1.

[6080] c5d5e5f6g4h1i1. [6081] [6082] [6083] [6084] c5d5e5f6g4h1i2. c5d5e5f6g4h1i3. c5d5e5f6g4h1i3j1. c5d5e5f6g4h1i4.

[6085] c5d5e5f6g4h1i5. [6086] c5d5e5f6g4h1i5j1. [6087] c5d5e5f6g4h1i5j2. [6088] c5d5e5f6g4h2.

[6089] c5d5e5f6g4h2i1. [6090] [6091] [6092] [6093] [6094] [6095] [6096] c5d5e5f6g4h2i1j1. c5d5e5f6g4h2i1j2. c5d5e5f6g4h2i2. c5d5e5f6g5. c5d5e5f6g6. c5d5e5f7. c5d5e5f8.

[6097] c5d5e5f8g1. [6098] c5d5e5f8g2. [6099] c5d5e5f8g3. [6100] c5d5e5f8g4.

[6101] c5d5e5f8g5. [6102] [6103] [6104] [6105] c5d5e5f8g5h1. c5d5e5f8g5h2. c5d5e5f8g6. c5d5e5f8g7.

[6106] c5d5e5f8g7h1. [6107] [6108] [6109] [6110] [6111] c5d5e5f8g7h1i1. c5d5e5f8g7h1i2. c5d5e5f8g7h1i3. c5d5e5f8g7h1i4. c5d5e5f8g7h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 235

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6112] c5d5e5f8g7h3. [6113] c5d5e6. [6114] c5d5e6f1. [6115] c5d5e6f1g1. [6116] c5d5e6f1g1h1. [6117] c5d5e6f1g2. > grafskrif gee haar naam as "Hannalie J.K." Johanna Gertruida *c.1939 ~ 07.01.1940. Johannes Hendrik Christoffel *20.08.1828 t 11.05.1848 x LE ROUX, Gertruyda Cornelia Petronella 1906 Jacobus Albertus t 05.05.1879 x FOURIE, Martha Helena Johannes Hendrik Christoffel *12.06.1881 18.11.1949 [Robertson] t 28.06.1904 [datum foutief???] x VAN EEDEN, Susanna Maria Magdalena *15.06.1880 07.07.1956 Jacobus Albertus *30.08.1902 06.10.1929 # [Klaasvoogds] > grafsteen dui net voorletters aan Gertruida Cornelia *25.02.1883 [Klaasvoogds] (Gerrie) 27.05.1968 t 15.01.1907 x KOK, Gerrit Louis *31.10.1991 (Gert) 21.12.1954 [Bellevue, Marquard] > 5 kinders uit die huwelik gebore. Hy het aanvanklik aan Boerekant in die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) geveg, en o.a. deelgeneem aan die slag by Abrahamskraal. Hy het later 'n "joiner" geword - saam met twee van sy broers. Jacobus Philippus *03.07.1887 ~ [Robertson] Elizabeth Helena *17.08.1888 ~ [Robertson] Willem Johannes *21.10.1890 ~ [Robertson] 23.03.1971 [Senekal] {ongetroud} > Het in 1945 van bywonersplaas in distrik Marquard gekom en die plaas Fairlands naby Senekal gekoop vir suiwelboerdery. Jan Fourie *08.06.1892 ~ [Robertson] Judith Aletta *01.05.1850 Petronella Aletta *10.11.1851 Gertruida Cornelia Petronella *30.08.1853 Willem Jacobus *15.04.1855 t 15.01.1889 x KRIEL, Cornelia Petronella Elsje Sophia *27.08.1857 [Robertson] Johannes Hendrik Christoffel *30.04.1863 ~ [Robertson] t 28.05.1889 x HILL, Maria Sophia Magdalena 1909 Johannes Hendrik Christoffel *07.09.1890 ~ [Robertson] {"Christoffel" moontlik nie in doopregister} c.1931 t 11.11.1919 x KOK, Rosa Hermina c.1930 > Sy is oorlede na h6 se geboorte. Die baba h6 is toe deur Manie Kriel van Robertson grootgemaak. g1 is blykbaar 9 maande later aan long ontsteking oorlede. Die ander kinders was in die kinderhuis op Robertson tot dat hulle begin werk het. Johannes Hendrik Christoffel [Dewetsdorp] # [Dewetsdorp] x BOTES, Anna Johanna Susanna *18.06.1925 29.01.1972 #[Dewetsdorp] Hermina Catharina Johanna *20.08.1956 t [Dewetsdorp] x PIENAAR, Willem > Willem was ook van Dewetsdorp. 2006: Hermina is die skoolhoof van Jimmy Roos Skool vir seuns op Dewetsdorp Jacobus Schalk Willem *03.12.1921 26.02.1994 # [Witbank] t 1954 x KLOPPER, Isabella Maria Cornelia > Hulle het lank in Dewetsdorp gewoon en die kinders het daar skool gegaan. Nota: in Dewetsdorp is 'n graf vir "Schalk W" met sterfdatum 17.12.1960 - dit word nie met h.d. familie verbind nie. Susan Marie *21.05.1955 [Bloemfontein] x FORBES, G.B. Rosemien *28.03.1961 [Tweespruit] (naam afkomstig van Rosa Hermina ) > Geboorte geregistreer in Thubanchu. Salmon Johannes Klopper *01.03.1965 [Koffiefontein] (Johann) t 07.09.1984 [Bloemfontein] x VAN ROOYEN, Anna Catharina Elizabeth *01.05.1965 [Mowbray-hospitaal, Kaap] > 2006: werk by Eskom in Witbank omgewing. Jacobus *28.04.1985 [Bloemfontein] t 03.05.2003 [Witbank] x ROTHMAN, Ansie *31.05.1978 [Viginia, OVS] Marika *01.10.2002 [Witbank] Schalk Johanndre Myburg *03.12.2004 [Witbank] Susara Antionette *28.04.1988 [Witbank] Jacobus Schalk *17.10.1967 [Bloemfontein] Guillaume Jacobus *12.01.1924 (Gielie) 25.03.1977 # [Caledon] t 03.10.1950 [Worcester] x VAN RENSBURG, Johanna Wilhelmina Albertha *21.06.1929 13.02.1981 #[Caledon] > met t was hy 'n stoker by SAS&H op De Doorns

[6118] c5d5e6f1g3. [6119] c5d5e6f1g4. [6120] c5d5e6f1g5.

[6121] [6122] [6123] [6124] [6125]

c5d5e6f1g6. c5d5e6f2. c5d5e6f3. c5d5e6f4. c5d5e6f5.

[6126] c5d5e6f6. [6127] c5d5e6f7. [6128] c5d5e6f7g1.

[6129] c5d5e6f7g1h1. [6130] c5d5e6f7g1h1i1.

[6131] c5d5e6f7g1h2.

[6132] c5d5e6f7g1h2i1. [6133] c5d5e6f7g1h2i2. [6134] c5d5e6f7g1h2i3.

[6135] c5d5e6f7g1h2i3j1. [6136] [6137] [6138] [6139] [6140] c5d5e6f7g1h2i3j1k1. c5d5e6f7g1h2i3j1k2. c5d5e6f7g1h2i3j2. c5d5e6f7g1h2i4. c5d5e6f7g1h3.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 236

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6141] c5d5e6f7g1h3i1. [6142] c5d5e6f7g1h3i2. [6143] c5d5e6f7g1h4. Johanna Arnoldina Rosa Hermina *09.08.1927 (2-ling) (Trieksie) x SCHENEK, NN > Schenek kinders: (1) Johannes Hendrik Christofel *31.12.1952 (2) Rosa Hermina *31.12.1952 (3) Andre / Albertus *c.1956 Hendrik Jacobus *09.08.1927 (Hennie) (2-ling) t 25.03.1961 x JANSEN, Edna > gewerk by Langeberg Koöp Christo *12.07.1964 Annette *30.10.1966 Jacobus Albertus *30.08.1930 (Albertus) > Sy moeder is na sy geboorte oorlede. Hy het toe by oom Manie Kriel van Robertson groot geword. Guillaume Jacobus *15.10.1892 (Gielie) 20.03.1985 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] t 28.11.1916 [Barrydale] x HAASBROEK, Margaretha Elizabeth *12.11.1896 (Max) 03.04.1983 > hy was met t 'n onderwyser op Vleiplaats Johannes Hendrik *21.09.1918 ~ 01.12.1918 [Robertson] Maria Magdalena *30.01.1923 Charl Francois *14.02.1926 Rosa Hermina t 16.07.1918 x LE ROUX, Johan Andries Gertruida x KOK, Jacobus Maria Magdalena *08.12.1899 x RABIE, Dirk Judith Aletta *21.09.1902 11.12.1987 # [De Dam, De Hoop, Oudtshoorn distr] x MEIRING, Paul Petrus Albertus *06.03.1906 Aletta Petronella *04.10.1865 [Robertson] Jacoba Aletta *22.07.1868 [Robertson] 1909 t 26.02.1895 x CONRADIE, Jacobus Nicolaas *29.10.1866 (c5d5e8f4) Maria Elizabeth x VAN DER VYWER, Jacobus Albertus Gabriël Lourens Matthys *14.11.1871 [Robertson] Johannes Stephanus *14.01.1831 t 29.03.1858 x VAN ZYL, Hendrina Margaretha > Hulle het op Klaasvoogds gewoon Willem Jacobus *30.06.1859 [Robertson] {ongetroud} Johanna Fredrika *25.11.1860 [Robertson] t 30.12.1884 x BURGER, Petrus David Petronella Aletta *16.08.1862 [Robertson] 30.08.1940 [Winburg] # [plaas Môreson] t 07.03.1893 x KOK, Hendrik Jacobus 1923 > Haar SK: VAB MHG 32194. Hy was eers getroud met Martha Francina Meintjies. f3 was die moeder van 5 Kok kinders. Sy SK: VAB MHG 16551. Hendrina Margaritha *07.05.1865 [Robertson] {ongetroud} Elsie Sophia *02.03.1867 Jacobus Albertus *02.09.1868 [Robertson] Johannes Stephanus *25.12.1870 [Robertson] 04.06.1952 t 20.12.1898 x VAN ZYL, Hester Aletta Johannes Stephanus *23.02.1900 14.05.1963 [Robertson] x VAN EEDEN, Barbara Wilhelmina *30.12.1900 08.08.1989 Johannes Stephanus *22.04.1928 04.05.1983 # [Robertson Suid begraafplaas] x VAN ZYL, Catharina % [hulle het geskei] Johannes van Zyl *26.07.1952 26.02.1978 [Bonnievale] Frederik Jacobus *02.09.1959 Zacharia Dorathea *13.01.1902 (Dora) 15.09.1957 [Robertson] {ongetroud} Hendrina Margaretha *07.08.1904 t 23.01.1940 x ERASMUS, Hendrik Hester Aletta *30.07.1906 t 30.08.1936 x NÖTHLING, Christiaan Francois Sarel Jacobus *21.06.1908 [Klaasvoogds] 11.10.1995 # [Robertson] t 03.09.1935 x VAN ZYL, Dina Maria Magdalena *28.09.1908 (Dinie) 10.10.1976 #[Robertson] > Hy was boer op Kleinfontein by Klaasvoogds Marina *28.07.1937 t 25.01.1964 x FOURIE, Johan Johannes Stephanus *24.01.1946 t 26.09.1970 x THIART, Martha Helena Sarel *29.03.1974 Johanna Fredrika *18.07.1909 x MALHERBE, S.J. xx

[6144] c5d5e6f7g1h5. [6145] c5d5e6f7g1h5i1. [6146] c5d5e6f7g1h5i2. [6147] c5d5e6f7g1h6. [6148] c5d5e6f7g2.

[6149] [6150] [6151] [6152] [6153] [6154] [6155]

c5d5e6f7g2h1. c5d5e6f7g2h2. c5d5e6f7g2h3. c5d5e6f7g3. c5d5e6f7g4. c5d5e6f7g5. c5d5e6f7g6.

[6156] c5d5e6f7g7. [6157] c5d5e6f8. [6158] c5d5e6f9. [6159] c5d5e6f10. [6160] c5d5e6f11. [6161] c5d5e7. [6162] c5d5e7f1. [6163] c5d5e7f2. [6164] c5d5e7f3.

[6165] c5d5e7f4. [6166] c5d5e7f5. [6167] c5d5e7f6. [6168] c5d5e7f7. [6169] c5d5e7f7g1. [6170] c5d5e7f7g1h1. [6171] c5d5e7f7g1h1i1. [6172] c5d5e7f7g1h1i2. [6173] c5d5e7f7g2. [6174] c5d5e7f7g3. [6175] c5d5e7f7g4. [6176] c5d5e7f7g5.

[6177] c5d5e7f7g5h1. [6178] c5d5e7f7g5h2. [6179] c5d5e7f7g5h2i1. [6180] c5d5e7f7g6.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 237

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6181] c5d5e7f7g7. [6182] c5d5e7f7g7h1. [6183] [6184] [6185] [6186] [6187] [6188] [6189] c5d5e7f7g7h2. c5d5e7f7g7h3. c5d5e7f7g7h4. c5d5e7f7g8. c5d5e7f7g9. c5d5e7f8. c5d5e7f9. STASSEN, Louis Willem Jacobus *18.05.1914 t 1942 x HUMAN, Olivia M. Johannes Stephanus *17.11.1944 x NN {geen ks} xx CARSTENS, Anna Elizabeth *26.02.1948 x FABER, Walter Dirk Human *19.04.1955 Willem Jacobus *26.11.1960 Petronella Aletta *04.06.1920 x DE BEER, P. Anna Maria *05.05.1925 x MARAIS, F. Gideon van Zyl *06.12.1872 [Robertson] klein Anna Maria *17.07.1879 1938 t 22.09.1903 x KOK, Johannes Hendrik 1942 {hy trou weer met Margaretha Louisa le Roux} > haar SK: VAB MHG 29642, sy SK: VAB MHG 34721 Willem Jacobus *30.07.1836 t 29.05.1860 x ROSSOUW, Catharina Magdalena *17.03.1837 23.12.1870 xx FOUCHÉ, Josiena Elizabeth *21.06.1851 1908 Engela Christina Catharina *08.06.1861 [Robertson] 29.03.1929 [Swartstomp] t 24.02.1885 [Robertson] x SWANEPOEL, Philippus Daniël *01.10.1863 ~22.11.1863 [Montagu] voor 1950 [Villiersdorp] > Hulle het geboer op Swartstomp, Villiersdorp Willem Jacobus *05.12.1862 [Robertson] 28.10.1917 [Klaasvoogdsrivier] # [Klaasvoogds] t 15.01.1899 x KRIEL, Carolina Petronella Neethling *18.03.1865 20.07.1947 > met sy dood was hy 'n boer Willem Jacobus *19.03.1890 ~ [Robertson] 09.12.1973 x VAN HEERDEN, Miemie Willem Jacobus *02.06.1923 18.02.1973 # [nuwe begraafplaas, Voortrekkerhoogte] x WESSMANN, Maureen Ursula Willem Jacobus *15.09.1956 x VAN DYK, Gertruida Jacomina Elisabeth Willem Jacobus *14.11.1990 Jacques *19.05.1995 Ingrid *29.11.1958 Johannes Hendrik *23.08.1926 28.10.1985 x MALHERBE, Audrey Winifred Johannes Willem *02.07.1957 (Johan) x FERRIS, Rosemary Joy Monique Simone *19.01.1989 Claire Rosemary *12.03.1993 Nicole Louise *19.01.1995 André Charl *27.12.1960 x MCINTOSH, Marlene Agnes Christopher Charl *07.03.1990 Amanda Sarah *06.08.1992 Theodor Louis *15.10.1928 x LOMBAARD, Aletta Jacomina > Sy beroep: mediese dokter; 'n kenner van akupunktuur. Willem Louis *31.12.1955. x STRYDOM, Charlotte Maria Gertruida Magdalena *17.05.1982 Aletta *21.12.1984 Theodor Louis *20.03.1987 Maria Adriana *27.02.1958 Landman *18.09.1960 Maria Magdalena *31.05.1963 Theodoris Louis *13.05.1891 ~ [Robertson] 02.04.1934 [maagseer, vermoedelik maagkanker] # [op plaas "Die Heuwel"] t 11.08.1925 x KRIEL, Magdalena Wilhelmina *02.08.1898 (Magdeline) 1967[Asma] > hulle het geboer op die plaas "Die Heuwel", Klaasvoogds-Oos, Robertson distr. seuntjie {2-ling} *ca.1926 > oorlede paar uur na geboorte seuntjie {2-ling} *ca.1926 > oorlede na 1 dag Catharina Elizabeth *26.07.1928 (Rina) 1988 [Ottery, Kaapstad - weens borskanker] t 06.04.1952 x VENTER, Albertus Johannes > Venter kinders: (1) Francois Stephanus, 2005: woonagtig Bellville, kanker navorser by MNR, Bellville. (2) Theo Conradie (3) Elmien (4) Lizette. Magdalena Wilhelmina *02.02.1931 {2-ling} (Magna -

[6190] c5d5e8. [6191] c5d5e8f1.

[6192] c5d5e8f2.

[6193] c5d5e8f2g1. [6194] c5d5e8f2g1h1. [6195] c5d5e8f2g1h1i1. [6196] [6197] [6198] [6199] c5d5e8f2g1h1i1j1. c5d5e8f2g1h1i1j2. c5d5e8f2g1h1i2. c5d5e8f2g1h2.

[6200] c5d5e8f2g1h2i1. [6201] [6202] [6203] [6204] [6205] [6206] [6207] c5d5e8f2g1h2i1j1. c5d5e8f2g1h2i1j2. c5d5e8f2g1h2i1j3. c5d5e8f2g1h2i2. c5d5e8f2g1h2i2j1. c5d5e8f2g1h2i2j2. c5d5e8f2g1h3.

[6208] c5d5e8f2g1h3i1. [6209] [6210] [6211] [6212] [6213] [6214] [6215] c5d5e8f2g1h3i1j1. c5d5e8f2g1h3i1j2. c5d5e8f2g1h3i1j3. c5d5e8f2g1h3i2. c5d5e8f2g1h3i3. c5d5e8f2g1h3i4. c5d5e8f2g2.

[6216] c5d5e8f2g2h1. [6217] c5d5e8f2g2h2. [6218] c5d5e8f2g2h3.

[6219] c5d5e8f2g2h4.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 238

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

uitspraak "Mackna") t 16.10.1954 x COETZEE, Martinus Johannes > 2005: sy is woonagtig Bellville, tel:9304110 Coetzee kinders: (1) Theo (2) Wilna (3) Mariana (4) Tienie Carolina Petronella Neethling *02.02.1931 {2-ling} ??.05.1934 [witseerkeel] > oorlede op 3 jaar 3 maande ouderdom Pieter Francois *09.11.1892 03.10.1935 # [Klaasvoogds] t 07.08.1928 x FOURIE, Anna Elizabeth {geen ks} Hermanus Jacobus *21.08.1894 ~ [Robertson] 22.11.1918 Jacobus Nicolaas *06.06.1899 [Klaasvoogds] (Con) 03.02.1950 # [Worcester] t 02.12.1930 x VAN WYK, Susanna Maria Elizabeth *11.08.1905 (Susie) [Beaufort-Wes] 06.06.1986 Willem Monti *23.10.1931 [Richmond,Kaap] (Monti) t 12.07.1958 [Worcester] x VAN ZYL, Johanna Christina *04.09.1936 [Marchard] (Tossie) > Hy het op Worcester begin werk, was stadsklerk op Lnderitz, Noupoort, Swellendam, by die Ontwikkelingsraad op Worcester en op Kraaifontein tot 1996.(Bron: Die Burger 12/06/1996). Jacobus Nicolaas *05.11.1962 [Noupoort] (Nico) t 10.12.1988 [Swellendam] x STEYN, Christina Johanna *11.03.1962 (Riana) > 2000: woon in Centurion; uitvoerende direkteur van Hanover Life Re, waar hy sedert 1/9/1990 werk. Hy het sy skoolloopbaan op Swellendam begin, en in Kaapstad by die Eben Dönges Hoërskool matrikuleer. Hy was 4 jaar op US om B.Sc. Hons. in teoretiese fisika te verkry, en het in 1986 op Pelindaba by die A.K.R. begin werk as 'n eksperimentele kernfisikus, terwyl hy sy M.Sc. in Reaktorfisika by P.U. voltooi het. Sy belangstellings sluit in: lees, musiek, rekenaars en sterrekunde. {Bron: Profiel op Webblad.} Rudolph *04.04.1991 [Hannover, Duitsland] (Rudi) Heinrich *23.10.1996 [Centurion, Gauteng] (Heinrich) Johan *01.03.1965 [Noupoort] (Johan) t 30.03.1991 [Kirkwood] x KLEINHANS, Anschen *26.06.1969 [Uitenhage] (Anschen) > 2001: woon op Grahamstad; Hy is gedoop as "Gert Johannes" - dit is later amptelik gewysig na Johan Magdalena Margaretha *16.10.1967 [Noupoort] t 15.12.1990 [Kraaifontein] x MUNDELL, Verdun *21.05.1967 > kind: (1) Monti Susanna *05.11.1933 (Sue) t 05.11.1955 x KOTZE, Johannes Cornelis *02.04.1931 (Jan) 06.03.1998 Marthinus Jacobus *07.12.1939 (MJ) 08.11.2008 t 26.09.1970 x DU TOIT, Paulina Jacoba *11.08.1943 (Paulina) > 2008: van Welgemoed omgewing; sy laatste adres was Bonheur Frail Care, Rothchild Boulevard, Panorama, Parow. Jacques Nicolaas *01.09.1973 (Jacques) > 2008: in Ierland? Dorothea Mariana *26.08.1976 (Mariana) Stephanus Jacobus Paulus *18.02.1901 [Robertson] (Fanie) 08.05.1985 [Oudtshoorn] t 17.11.1925 x ROSSOUW, Magritha Johanna *15.08.1904 [Robertson] (Johanna) 30.07.1945 [Ladismith, Kaap] xx NORTJÉ, Albertha Margaretha *06.08.1926 11.08.1994 Margaritha Johanna *13.04.1926 [Robertson] x GILIOMEE, Michael Willem Jacobus *20.08.1927 [Robertson, S.A.] 16.10.1990 [Bulawayo,Zimbabwe, of pneumonia] x HOPKINS, Edith Jessie *22.04.1926 [Malmesbury, S.A.] (Edith) $$ HENWOOD (nee STEAD), Mary Jean *07.10.1929 [Dundee, South Africa] (Molly) 02.09.2006 [hospital in Bulawayo] #09.09.2006 [Shurugwe, Zimbabwe] (mother of i6) > 2006: Edith is living in Northumberland since 2003. Willem, Edith, and youngest children i4, i5 & i6 moved from Rhodesia to Southampton in June 1979. Willem (h2) later returned from the UK to Zimbabwe.

[6220] c5d5e8f2g2h5. [6221] c5d5e8f2g3. [6222] c5d5e8f2g4. [6223] c5d5e8f2g5.

[6224] c5d5e8f2g5h1.

[6225] c5d5e8f2g5h1i1.

[6226] c5d5e8f2g5h1i1j1. [6227] c5d5e8f2g5h1i1j2. [6228] c5d5e8f2g5h1i2.

[6229] c5d5e8f2g5h1i3. [6230] c5d5e8f2g5h2. [6231] c5d5e8f2g5h3.

[6232] c5d5e8f2g5h3i1. [6233] c5d5e8f2g5h3i2. [6234] c5d5e8f2g6.

[6235] c5d5e8f2g6h1. [6236] c5d5e8f2g6h2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 239

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6237] c5d5e8f2g6h2i1. [6238] c5d5e8f2g6h2i2. Colin t [Southampton] x WHITE, Lorraine *[Southampton] > 2006: no children, living in London. Colin moved from Rhodesia to Southampton in March 1979 Theodore *13.09.1953 [Bulawayo, Rhodesia] (Theo) t 21.04.1979 [Southampton, UK] x CROMPTON, Sharon Naomi *04.03.1959 (Sharon) > 2006: living in Treburrick, Cornwall U.K.; Theo moved from Rhodesia to Southampton in January 1979. Ryan *15.05.1981 [Southampton, U.K.] > 2006: living in Treburrick, Cornwall U.K Sharleen *23.03.1984 [Southampton U.K] t 13.11.2004 [Wadebridge Cornwall] x HARDING, Benjamin Joseph *14.09.1978 (Ben) > 2006: living Bodmin, Cornwall U.K. Ben & Sharleen HARDING have 1 child: (1) Sydney Jane *09.04.2008 (girl)[St Austell, Cornwall U.K.] Carmen Mara *25.09.1992 [Winchester U.K] > 2006: living in Treburrick, Cornwall U.K. Mitchael [late 1970/71, Bulawayo] Stephen t ??.09.2004 x LAING, Rachael > 2006: living in Northumberland, U.K. David *ca.1960 [Bulawayo] > 2006: living in Northumberland, U.K. Ruth *14.05.1965 [Bulawayo, Rhodesia] t 21.03.1992 [Southampton, U.K.] x DEAR, Gary Michael *04.02.1964 [Southampton, U.K.] > Ruth was born to Molly Henwood née Stead and Willem Jacobus Conradie and adopted by Edith Jessie Conradie née Hopkins. 2006: now living in Northumberland, U.K. address 32 Spital Crescent, Newbiggin by the Sea, Northumberland, Ne64 6SQ, United Kingdom 0044 01670818060. Gary & Ruth have 4 DEAR children: (1) Connie Mara *26.06.1993 (twin/girl); (2) Janine Maree *26.06.1993 (twin/girl); (3) Mitchael Bradley *01.07.1995 (boy); (4) Penny Tanya *25.12.1997 (girl). Pieter Daniël Francois *20.08.1929 [Robertson] (Piet) 09.06.2008 [Bellville] ! x FOURIE, Maria Magdalena *06.06.1939 (Marina) [plaas Houtbaai,Caledon dist.] > 2000: Hulle woon in Bellville. Sy gedenkdiens was op 13.06.2008 in die NG Kerk Vredelust. 2008 adr: Broadwaystraat 45, Vredelust, Bellville. Stephanus Jacobus Paulus *06.05.1962 [Stellenbosch] (Fanie) t 07.01.1989 [Newcastle] x VAN DER NEST, Hester Maria Catharina *14.12.1966 (Hester) > 2000: woon in Newcastle. Pieter Daniël Francois *24.09.1990 [Newcastle] (Francois) Arnoldus Jacobus *23.12.1992 [Newcastle] (Arno) Martha Dorothy *23.11.1998 (Mardy) Anna Maria *14.01.1964 [Heidelberg,Tvl.] x KNOETZE, Dirk Jacobus Christiaan Frederik Gulsen *16.03.1966 [Germiston] (Chris) x FISCHER, Mary *16.03.1969 (Mary, Dr.) Jeanmari *29.09.2000 (Jeanmari) Pieter Daniël *17.07.2002 (Danie) Nina *06.09.2006 Magarieta Johanna *23.08.1968 [Krugersdorp] x CLOETE, Gert Christiaan Pieter Daniël Francois *11.11.1971 [Krugersdorp] x BASSON, Lizelle Willem Jacobus *21.10.1974 [Krugersdorp] (Jaco) Carolina Petronella Neethling *15.02.1932 [Ladismith,Kaap] (Lina) 20.03.2001 # [Stilbaai] x VAN EEDEN, NN xx VILJOEN, Francois N. 21.07.1995 > sy het voor haar dood op Stilbaai gewoon. Wilhelmina Margaretha *05.08.1934 [Ladismith,Kaap]. Maria Magdalena *05.07.1936 [Ladismith,Kaap] x RORKE, Petrus Johannes *25.10.1933 Stephanus Jacobus Paulus *01.12.1939 [Ladismith,Kaap] (Fanie) 23.12.2001 t 18.07.1964 x COETZEE, Maria Elizabeth *09.09.1945 [Pretoria] (Elsa) > 2001: gewoon by Seesigweg 274, Gouritsmond Stefanus Jacobus Paulus *15.01.1965 [Pretoria] (Fanie)

[6239] c5d5e8f2g6h2i2j1. [6240] c5d5e8f2g6h2i2j2.

[6241] c5d5e8f2g6h2i2j3. [6242] c5d5e8f2g6h2i3. [6243] c5d5e8f2g6h2i4. [6244] c5d5e8f2g6h2i5. [6245] c5d5e8f2g6h2i6.

[6246] c5d5e8f2g6h3.

[6247] c5d5e8f2g6h3i1.

[6248] c5d5e8f2g6h3i1j1. [6249] c5d5e8f2g6h3i1j2. [6250] c5d5e8f2g6h3i1j3. [6251] c5d5e8f2g6h3i2. [6252] c5d5e8f2g6h3i3. [6253] [6254] [6255] [6256] c5d5e8f2g6h3i3j1. c5d5e8f2g6h3i3j2. c5d5e8f2g6h3i3j3. c5d5e8f2g6h3i4.

[6257] c5d5e8f2g6h3i5. [6258] c5d5e8f2g6h3i6. [6259] c5d5e8f2g6h4.

[6260] c5d5e8f2g6h5. [6261] c5d5e8f2g6h6. [6262] c5d5e8f2g6h7.

[6263] c5d5e8f2g6h7i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 240

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6264] [6265] [6266] [6267] c5d5e8f2g6h7i1j1. c5d5e8f2g6h7i1j2. c5d5e8f2g6h7i1j3. c5d5e8f2g6h7i2. t 10.12.1988 x SLABBERT, Catherine Marina *24.02.1967 Méghan Jayde *26.11.1991 [Pretoria] Stephanus Jacobus Paulus *28.04.1998 [Pretoria] Jenna Marië *28.12.2000 [Pretoria] Louis Johannes *26.08.1967 [Roodepoort] (Louis) t 29.04.1996 x DE LANGE, Tersia *07.10.1971 [Johannesburg] Reinhardt *17.09.1999 [Mosselbaai] Mariëtte Nicoléne *26.02.1971 [Pretoria] (Mariëtte) t 30.05.1992 x SMITH, Brian *31.01.1972 [Kemptonpark] > kind: (1) Natasha Nicoléne *05Apr95 Kemptonpark. Theodore Louis *26.06.1945 [Ladismith,Kaap] > Hy is deur J. Wolfaardt aangeneem, en het op ouderdom 21 sy van na WOLFAARDT verander. Josua Pieter *05.11.1902 (Japie) 06.08.1984 # [Klaasvoogds] t 29.12.1936 [NGK, Moedergemeente, Robertson] x SHAW, Mabel *12.07.1913 08.09.2003 [Robertson] Magdalena *28.10.1937 Carolina Petronella *16.06.1942 x THEART, NN Mabel *26.07.1952 x VAN WYK, Anton > sy was 'n klerk en woonagtig in Kaapstad Lourens Matthys *15.04.1904 08.06.1935 # [Klaasvoogds] x LOURENS, Cornelia Gertruida *06.09.1901 [Stanford] 24.08.1968 #[Bredasdorp] Johannes Hendrik *12.07.1906 (Hansie) 31.07.1991 # [Kuilsrivier] x WINDE, Magdalena *01.03.1912 (Lenie) 08.01.1986 #[Kuilsrivier] Catharina Christina Carolina *05.01.1937 Pieter Francois *02.02.1865 [Robertson] 29.05.1925 # [Klaasvoogds] t 25.02.1902 x VAN ZYL, Aletta Maria *26.05.1880 01.02.1916 #[Klaasvoogds] Willem Jacobus *23.12.1905 Jan Matthys *11.05.1906 19.02.1984 # [Rawsonville] x SWANEPOEL, Sarah Susanna (Sarah) *25.10.1911 01.12.1937 #[Boksburg, Gauteng] xx NN, Lasea W > Sarah Swanepoel se grafskrif verwys na "Sarah en Kindjie". Moontlik is sy oorlede met die geboorte van haar eersteling, en die kind ook. Anna Cecilia *23.08.1910 x DU TOIT, Hendrik Catharina Jacobus Nicolaas *29.10.1866 [Robertson] t 26.02.1895 x CONRADIE, Jacoba Alberta *22.07.1868 1909 (c5d5e6f9) Geertruida *02.10.1895 ~ [Robertson] x VREY, Andries Catharina Magdalena t 21.07.1925 x VREY, Willem Adriaan Jacoba Alberta *10.03.1906 t 29.03.1927 x NÖTHLING, Benjamin Francois Jozua Pieter *03.09.1868 [Robertson] (Jozia in doopregister) t 23.06.1903 [Barrydale] x HAASBROEK, Martha Elizabeth > met t was hy 'n boer van Klaasvoogdsrivier; sy was 21 jr Willem Jacobus *28.08.1904 Pieter Gabriël *19.11.1908 . Martha Elizabeth t 26.06.1934 x STIPP, Johannes Stephanus Catharina Josua Pieter Cornelia Johannes Hendrik *03.08.1870 [Robertson] (Hans) 23.01.1938 # [Riversonderend] x STEYN, Susanna Martha *22.01.1874 [Swellendam] 11.02.1940 #[Riversonderend] > Hy het eers op Albertina, en later op Riviersonderend gewoon. Willem Jacobus *12.06.1895 [Voorhuis, Swellendam] ~ [Swellendam] 10.03.1969 # [Albertinia] x BADENHORST, Anna Martina *03.08.1894 29.01.1969 #[Albertinia] Johannes Hendrik *08.07.1923 [Twiswyk] 22.11.1982 # [Albertinia] x LOURENS, Isabella Geridina Salomina *15.07.1932 Willem Jacobus *14.10.1954 {Tierfontein, Albertinia} x NN

[6268] c5d5e8f2g6h7i2j1. [6269] c5d5e8f2g6h7i3. [6270] c5d5e8f2g6h8. [6271] c5d5e8f2g7.

[6272] c5d5e8f2g7h1. [6273] c5d5e8f2g7h2. [6274] c5d5e8f2g7h3. [6275] c5d5e8f2g8. [6276] c5d5e8f2g9. [6277] c5d5e8f2g9h1. [6278] c5d5e8f3. [6279] c5d5e8f3g1. [6280] c5d5e8f3g2.

[6281] c5d5e8f3g3. [6282] c5d5e8f3g4. [6283] c5d5e8f4. [6284] c5d5e8f4g1. [6285] c5d5e8f4g2. [6286] c5d5e8f4g3. [6287] c5d5e8f5.

[6288] c5d5e8f5g1. [6289] c5d5e8f5g2. [6290] c5d5e8f5g3. [6291] [6292] [6293] [6294] c5d5e8f5g4. c5d5e8f5g5. c5d5e8f5g6. c5d5e8f6.

[6295] c5d5e8f6g1. [6296] c5d5e8f6g1h1. [6297] c5d5e8f6g1h1i1.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 241

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6298] c5d5e8f6g1h1i1j1. [6299] c5d5e8f6g1h1i2. [6300] c5d5e8f6g1h2. [6301] c5d5e8f6g1h3. [6302] c5d5e8f6g1h4. Johannes Hendrik *02.06.1986 Isabella Geridina Salomina *14.07.1958 Johanna Catharina *19.11.1924 [Twiswyk] x SPAMER, Jacobus Johannes *20.02.1898 28.10.1977 Susanna Martha Steyn *16.09.1926 [Twiswyk] t 21.12.1957 [Alberton] x VAN RENSBURG, Hendrik Stefanus *12.01.1920 06.08.1980 Hendrik Louis Badenhorst *26.07.1928 03.07.1970 # [Albertinia] x LOURENS, Johanna Magrieta *05.05.1936 10.10.2003 > haar laaste adres: Tierfontein, Albertinia Willem Jacobus *09.07.1960 (Willie) 24.04.1980 # [Albertinia] Johan Echard *13.04.1962 12.11.2007 x NN % > 2007 adres: Flaminkstraat 5, St. Helenabaai. Hendrik Louis Badenhorst *30.07.1964 Johanna Magrieta *23.04.1967 Willem Lourens *13.05.1970 Anna Martina *26.01.1930 04.03.1955 [Albertinia] > motorongeluk, ongetroud Willem Jacobus *13.06.1931 02.06.1989 # [Albertinia] Anna Elizabeth Johanna *10.11.1932 x CRONJE, Jacob Christiaan Stephanus *12.02.1929 Dirk Johannes *28.08.1934 Barnard Izak Christiaan *30.09.1935 26.01.1979 # [Albertinia] x SAAYMAN, Josina Germina *26.10.1940 Soritha Willem Maria Magdalena *20.05.1937 (Ria) 31.05.1997 # [Albertinia] x HUMAN, Albertus Johannes *10.11.1933 (Bertus) 12.04.2000 # [Albertinia] Catharina Magdalena *12.02.1939 x LOURENS, Matthys Johannes *26.10.1933 03.12.1986 Barnard Izak Christiaan *28.09.1897 [Swellendam] (Barnard) ~ [Swellendam] 19.06.1980 # [Albertinia] t 01.03.1921 [Villiersdorp] x SWANEPOEL, Martha Magdalena Magrieta *13.01.1899 (Lenie) 23.05.1966 #[Albertinia] Engela Christina Catharina *11.12.1921 x SWANEPOEL, Hendrik Johannes *06.03.1895 02.11.1986 Johannes Hendrik *15.08.1923 14.01.1981 x DU TOIT, Anna Margaretha *21.07.19?? > geen kind Susanna Martha *04.04.1925 t 07.04.1944 x GELDENHUYS, Hermanus Johannes *23.04.1923 Martha Magdalena *24.01.1927 x CURGENVON, Harold *08.05.1919 Catharina Magdalena *22.03.1935 x WILLIAMS, George Henry *27.03.1935 Phillipus Daniël Swanepoel *06.01.1939 [Caledon] (Flip) 16.06.1995 x VAN SCHALKWYK, Christina Susan Maria *26.05.1941 [Lüderitz] (Kitta) Hilda *19.10.1967 x O'CONNEL, Charles Peter Barnard Christiaan *04.04.1971 [Pretoria] (Barnard) t 11.12.1998 [Pretoria] x KOEKEMOER, Cornelia *22.07.1976 [Verwoerdburg] (Lia) Berno *20.05.1999 [Pretoria] (Berno) Maria Susanna *17.02.1942 x GERBER, Salomon Sagaria *23.08.1943 Johannes Hendrik *15.03.1900 [Swellendam] 16.08.1974 [Albertinia] {ongetroud} Jan Bastiaan *22.11.1901 [Riversonderend] (Bastiaan) 16.05.1984 [Moorreesburg] x DEARHAM, Cornelia *13.02.1900 01.06.1984 [Moorreesburg] Phillipina Hendrika *01.11.1930 x FOOT, Meinhard *25.06.1937 Susanna Martha *16.07.1932 x VAN DYK, Frederik Hendrik *22.04.1918 Johannes Hendrik *04.08.1934 11.02.1951 # [Riviersonderend] > ongetroud Cornelia Janetta *26.09.1936 x LOUBSER, Albertus Andries *20.08.1932 Anna Elizabeth Johanna *30.04.1939 Pieter Francois *01.11.1903 [Riviersonderend]

[6303] c5d5e8f6g1h4i1. [6304] c5d5e8f6g1h4i2. [6305] [6306] [6307] [6308] c5d5e8f6g1h4i3. c5d5e8f6g1h4i4. c5d5e8f6g1h4i5. c5d5e8f6g1h5.

[6309] c5d5e8f6g1h6. [6310] c5d5e8f6g1h7. [6311] c5d5e8f6g1h8. [6312] c5d5e8f6g1h9. [6313] c5d5e8f6g1h9i1. [6314] c5d5e8f6g1h9i2. [6315] c5d5e8f6g1h10. [6316] c5d5e8f6g1h11. [6317] c5d5e8f6g2.

[6318] c5d5e8f6g2h1. [6319] c5d5e8f6g2h2. [6320] c5d5e8f6g2h3. [6321] c5d5e8f6g2h4. [6322] c5d5e8f6g2h5. [6323] c5d5e8f6g2h6. [6324] c5d5e8f6g2h6i1. [6325] c5d5e8f6g2h6i2. [6326] c5d5e8f6g2h6i2j1. [6327] c5d5e8f6g2h7. [6328] c5d5e8f6g3. [6329] c5d5e8f6g4. [6330] c5d5e8f6g4h1. [6331] c5d5e8f6g4h2. [6332] c5d5e8f6g4h3. [6333] c5d5e8f6g4h4. [6334] c5d5e8f6g4h5. [6335] c5d5e8f6g5.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 242

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6336] c5d5e8f6g5h1. [6337] c5d5e8f6g5h2. [6338] c5d5e8f6g5h3. [6339] c5d5e8f6g5h4. [6340] c5d5e8f6g5h5. [6341] c5d5e8f6g6. [6342] c5d5e8f6g7. [6343] c5d5e8f6g8. [6344] c5d5e8f6g9. [6345] c5d5e8f6g10. [6346] c5d5e8f6g10h1. 27.08.1981 # [Albertinia] x HUMAN, Martha Magdalena Catharina *09.04.1902 20.04.1976 # [Albertinia] Johannes Hendrik *12.12.1929 [Albertinia] x CRONJÉ, Anna Sophia *04.06.1938 Susanna Barendina Badenhorst *28.10.1933 x VAN DER WESTHUIZEN, Hendrik Lourens *19.10.1925 Susanna Martha Steyn *24.11.1935 x FRANKEN, Philippus Lodewicus *17.07.1933 Martha Magdalena Catharina *05.08.1937 x FRANKEN, Pieter Heroldus *24.09.1936 Anna Elizabeth Johanna *06.04.1940 x WILLEMSE, Johannes Jochemus *04.04.1932 Abraham Albertus *15.03.1906 20.12.1913 {aan witseerkeel} Anna Elizabeth Johanna *10.10.1908 24.01.1990 [Riviersonderend] > nooit getroud, sy het in 1980 die hele nageslag van f6 op skrif gestel Jacobus Nicolaas *20.09.1910 19.12.1913 {aan witseerkeel} Catharina Magdalena *03.05.1913 x MARAIS, Johannes Jacobus Gerhardus *05.10.1913 > sy moeder was 'n nooi Conradie Theunis Lodewyk Steyn *08.10.1916 27.06.2000 [Bellville] # 30.06.2000 [Stikland, Bellv] x OTTO, Helena Johanna *04.11.1918 (Babie) Magaretha Johanna Elizabeth *02.06.1940 (Tokkie) x DU TOIT, Frederik Ryk Ludolf *02.01.1939 [Ratelrivier] (Trompie) 13.02.1977 #[Bellville] {motorongeluk} xx RITTER, Johannes Jochimus *05.12.1934 (Johnnie) Johannes Hendrik *07.12.1941 (Johan) x BASSON, Gezina Maria *02.09.1946 (Gesie) Gabriël Stephanus Otto *25.05.1944 (Gawie) x MAREE, Emerentia *26.08.1947 (Emerien) Annemie Tyron Theunis Lodewyk Steyn *08.10.1947 (Theuns) x WILKEN, Wenda *02.09.1949 11.10.2004 (Wenda) > 2004: woonagtig Cassiarylaan 43, Sunridge Park, P.E., 6001 Marita Francois *??.??.19?? > 2002: verloof aan Annerié, d.v. Stoffel & Anne-Marié BUYS van Somerset-Oos. Bron: verlowingsberig. Susanna Martha *01.04.1958 x BASSON, Coenraad Johannes Albertyn *03.09.1953 (Basie) Jozua Pieter *25.02.1918 29.07.1998 # [Riversdal] x FOURIE, Maria Elizabeth *23.11.1921 05.02.1998 #[Riversdal] Maria Elizabeth *13.02.1943 x VAN NOORDWYK, Willem Hendrik *16.04.1942 (Willie) Susanna Martha *31.05.1947 x HUMAN, Johannes Francois *08.04.1934 Petro *06.04.1949 Anna Elizabeth Johanna *26.03.1955 x VAN DER WESTHUIZEN, Pieter Johannes *30.11.1949 Elma *04.05.1959 x BRAND, Ronald Arina *23.09.1961 x KOEN, Gerhardus Johannes *28.09.1950 Susanna Martha Grobbelaar *08.04.1921 x ROOS, Jacobus Gerhardus *11.12.1920 Elsie Sophia *1870? [Robertson] 29.03.1929 [Swartstomp, Caledon] t 17.04.1888 [Montagu] x SWANEPOEL, Philippus Daniël *09.02.1867 [Robertson] 20.09.1944 [Robertson] Wilhelmina Petronella *13.11.1872 [Robertson] Gert Jacobus *20.06.1838 01.10.1890 [Robertson] t 20.01.1862 x VAN ZYL, Judith Aletta *29.05.1837 19.09.1908 {d/v Jacobus Albertus van Zyl & Frederika Johanna van der Vyver} Fredrika Johanna *03.11.1862 01.04.1864 Willem Jacobus *25.09.1864 [Robertson] 08.06.1941 [Robertson] x SCHOLTZ, Anna Helena *11.04.1876 25.08.1956 > Hy het op Noree, distr. Robertson,

[6347] c5d5e8f6g10h2. [6348] c5d5e8f6g10h3. [6349] c5d5e8f6g10h3i1. [6350] c5d5e8f6g10h3i2. [6351] c5d5e8f6g10h4. [6352] c5d5e8f6g10h4i1. [6353] c5d5e8f6g10h4i2. [6354] c5d5e8f6g10h5. [6355] c5d5e8f6g11. [6356] c5d5e8f6g11h1. [6357] c5d5e8f6g11h2. [6358] c5d5e8f6g11h3. [6359] c5d5e8f6g11h4. [6360] c5d5e8f6g11h5. [6361] c5d5e8f6g11h6. [6362] c5d5e8f6g12. [6363] c5d5e8f7.

[6364] c5d5e8f8. [6365] c5d5e9.

[6366] c5d5e9f1. [6367] c5d5e9f2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 243

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6368] c5d5e9f2g1. geboer. Gert Jacobus *12.02.1899 13.03.1959 [Robertson] t 27.01.1926 x SPIES, Jacoba Nicolina *03.07.1899 22.11.1997 > Hy het op Noree, distr. Robertson, geboer. Willem Jacobus *09.11.1926 (Wimpie) 02.11.1987 # [Robertson, Suid-begraafplaas] t 1974 x GERBER, Maretha *27.07.1940 (Maretha) > Hy het op Noree, distr. Robertson, geboer. Wessel Francois *05.12.1937 (Wessel) t 25.09.1965 x PIENAAR, Festha *31.12.1943 > 2006: hulle woon in Somerset-Wes. Esmé *12.11.1968 t 09.03.1996 x DE WET, Jacobus Stephanus *26.05.1967 (Jaco) > 2006: woon op Worcester. DE WET Kinders: (1) Christiaan Jacobus *05.10.1999; (2) Francois Rudolph *23.01.2002; (3) Neil Conrad *27.01.2006. Gert Jacobus *14.08.1970 t 10.12.1994 x BOTHA, Ronél *18.09.1971 % tt 14.12.2002 xx VAN STADEN, Susan Cecelia *29.02.1972 (Susan) > 2006: Hulle woon Amanda Glen, Durbanville. Salmon Pienaar *22.07.1974 [Salmon] t 25.09.2004 x ROBERTSON, Hughlene *26.08.1974. > 2007: Hy is siviele ingenieur, werk tans in Engeland, woon in Hertfordshire. Jessamy *03.03.2007 [Cambridge, Engeland] Victor Robin *09.04.2009 [Engeland] Helena Johanna *27.07.1900 21.02.1989 t 1931 x JOUBERT, Jacobus Albertus > Hulle het op Villiersdorp gewoon Judith Aletta *19.05.1902 11.12.1987 # [plaas De Dam, De Hoop, Oudtshoorn dist] t 27.12.1938 x TERBLANCHE, Jan Ernst *15.09.1890 > gewoon op Oudtshoorn. Scholtz *09.05.1904 [Klipdrif, Robertson] 31.12.1981 # [Robertson Suid-begraafplaas] t 17.12.1934 x BRUWER, Johanna *25.02.1905 (Hannie) 26.12.1949 tt 26.01.1951 xx BURGER, Hetty *14.05.1915 20.07.1992 #[Suid-begraafplaas, Robertson] {sy was die weduwee van G.F. Bruwer} > Hy het geboer op Klipdrif, distrik Robertson. Willem Jacobus *27.12.1951 [Robertson] (Willie) t 19.06.1976 [Stellenbosch] x WALTERS, Magdalena Catherina (Dalene) > 1999: Professor Dept. Statistiek & Aktuariële Wetenskap, U.S. Scholtz *07.01.1980 [Stellenbosch] Katryn *26.08.1981 [Stellenbosch] Willem Jacobus *26.09.1907 (Willie) 1979 [Robertson] t 28.09.1937 x DE WET, Catharina Maria *11.12.07 (Kittie) 18.06.1992 > Hy het op Noree, distr. Robertson, geboer. Willem Jacobus *07.06.1939 {2-ling} (Kobus) x OLIVIER, Gerna > 1999: woon in Durbanville Tanja *10.04.1971 x NN > kind: (1) seun *31.01.2007 Karlin *22.09.1972 Jane *07.06.1939 {2-ling} x ROUX, John Kennedy *01.07.1936 07.12.1986 > 2001: sy woon op Robertson Petronella Aletta *17.12.1867 [Robertson] 12.10.1945 # [Worcester] t 24.03.1895 x HUGO, Gabriël Francois *08.08.1868 10.03.1942 #[Worcester] Judith Aletta *26.01.1871 [Robertson] t 14.06.1891 x DU TOIT, Schalk Willem xx LE ROUX, Jan Gabriël Elsie Sophia *26.07.1873 ~ [Robertson] 08.04.1874 Jacobus Albertus *29.05.1875 ~ [Robertson] 08.12.1910 [Kleinstraat, naby Touwsrivier] t 16.09.1902 x HUGO, Susanna Petronella > Hy is begrawe op die Hugo familieplaas Kleinstraat. Sy trou weer met Josua van Schalkwyk van die plaas Nooitgedag, Touwsrivier Gert Jacobus *19.11.1903 ??.02.1954 x FAUSTMANN, Adriana > Hy was 'n mediese dokter Gladys Maud x NN > 2000: woon in Johannesburg Susanna Petronella *24.06.1906 14.06.1948 x VILJOEN,

[6369] c5d5e9f2g1h1.

[6370] c5d5e9f2g1h2. [6371] c5d5e9f2g1h2i1.

[6372] c5d5e9f2g1h2i2.

[6373] c5d5e9f2g1h2i3.

[6374] c5d5e9f2g1h2i3j1. [6375] c5d5e9f2g1h2i3j2. [6376] c5d5e9f2g2. [6377] c5d5e9f2g3.

[6378] c5d5e9f2g4.

[6379] c5d5e9f2g4h1.

[6380] c5d5e9f2g4h1i1. [6381] c5d5e9f2g4h1i2. [6382] c5d5e9f2g5.

[6383] c5d5e9f2g5h1. [6384] c5d5e9f2g5h1i1. [6385] c5d5e9f2g5h1i2. [6386] c5d5e9f2g5h2. [6387] c5d5e9f3. [6388] c5d5e9f4. [6389] c5d5e9f5. [6390] c5d5e9f6.

[6391] c5d5e9f6g1. [6392] c5d5e9f6g1h1. [6393] c5d5e9f6g2.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 244

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Wilhelmus George 18.04.1989 > Viljoen kinders: (1) Ernst Jacobus *01Jun34; (2) Jacobus Conradie *10Okt35; (3) Susanna Petronella *11Feb41 Gert Jacobus *08.03.1877 20.12.1959 [Robertson] t 02.10.1905 x BRUWER, Catharina Maria Margaretha *08.06.1885 29.04.1924 tt 14.12.1926 xx MARAIS, Martha Susanna Blignaut *22.07.1888 22.05.1965 > Hy het op Vredelus, Klaasvoogds, distr. Robertson geboer. Johanna *02.02.1907 11.05.1998 t 25.10.1933 x GERBER, Hendrik Schalk *18.01.1906 13.10.1972 > Gewoon op Jan de Boers, Touwsrivier Gert Jacobus *24.02.1910 30.01.1990 # [Suid-begraafplaas, Robertson] t 14.05.1941 x ERASMUS, Helena Johanna *14.04.1920 19.01.1992 #[Suid-begraafplaas, Robertson] > Hy het op Vredelus, Klaasvoogds, distr. Robertson geboer. Gert Jacobus *30.07.1942 (Gert) t 22.06.1968 x NEL, Maria Magdalena *19.10.1944 [Calitzdorp] >Afgetree in Stellenberg (Mutual Man) Gert Jacobus *25.08.1969 (Jaco) t 22.06.1996 x SWANEPOEL, Belinda *27.12.1972 > 2006: hy is 'n opmeter by Dept. Waterwese en Bosbou, Potchefstroom, sel no 0828085626, woonadres: Skilpadlaan 22, Potchefstroom. Gert Jacobus *15.07.1998 [Potchefstroom] ~ [N G Kerk Potchefstroom Suiderkruis] Johannes Wessel *04.05.2000 [Potchefstroom] ~ [N G Kerk Potchefstroom Suiderkruis] Barend Len *09.08.1970 (Len) t 15.12.2001 (NG Kerk, De Rust) x DELPORT, Elshe *21.01.1976 > 2006: Hy is dosent by Elsenburg, Stellenbosch Stefan Conradie *18.01.2006 Kobus *17.01.2008 Marius Erasmus *07.07.1973 (Witbank) t 18.11.2000 (Rustenburg) x DE JAGER, Aletta Catharina * 18.11.1973 [Rustenburg] (Tina) ~16.12.1973 [Gereformeede Kerk Rustenburg Oos] Christiaan *20.01.2003 [Kempton Park] ~ [NG Kerk: Kempton Kruin Ds. Danie Malan] Danielle *10.01.2005 [Kempton Park] ~ [NG Kerk: Kempton Kruin Ds. Danie Malan] Julien *16.12.2006 Anélma *30.10.1975 x DU TOIT, André > Du Toit kinders: (1) Piérre Jacobus *07-07-2003 [Worcester]; (2) Gerhard Chris *18-05-2005 [Worcester]; (3) Christopher Andre *09-06-2008. Daniël Erasmus *09.09.1944 (Danie) t 09.12.1972 x ERASMUS, Hester Helena Petronella > 1999: woon op Robertson. Marynah *09.02.1975 t 25.04.1998 x GERBER, Vincent Hugo (Hugo) Gert Jacobus *07.04.1977 Daniël Erasmus *27.11.1978 (Danie) 18.07.2004 [tragies heengegaan, naby Onseepkans] > roudiens was op 23/7/2004 op Robertson. Daniel Erasmus is op 18.07.2004 oorlede in 'n tromp-op voertuigbotsing naby Onseepkans, waar hy werksaam was. Die berig het in Sterfgevalle in Die Burger van 21/07/2004 verskyn. Helena Johanna *27.09.1948 (Hela) x BOTHMA, Bennie > 2006: woon op Robertson. > 4 Seuns. Almal groot en gesond. Willem Bruwer *09.09.1951 (Willie) t 1976 x MATTHEÜS, Johanna Catherina Elizabeth *25.11.1951 19.03.1997 tt 11.07.1998 xx BUYS, Jacoba Johanna *24 Apr/Mei 1953 {dv Barend Jacobus de Klerk BUYS & Regina Dorothea BOTHA. Haar eerste eggenoot was Wessel Moolman vd Vyfer wat in 1995 oorlede is.} > 1997 woon by Boshoffstraat 28A, Westering, Port Elizabeth. Karin *09.04.1977 Gert Jacobus *07.03.1978 Martha Catharina *22.10.1955(Marna) t 03.08.1979 [NGK Robertson-Oos] x MARX, George Louis > 2008: Hy is aktuaris woonagtig in Pretoria. Marks kinders:

[6394] c5d5e9f7.

[6395] c5d5e9f7g1, [6396] c5d5e9f7g2.

[6397] c5d5e9f7g2h1. [6398] c5d5e9f7g2h1i1.

[6399] c5d5e9f7g2h1i1j1. [6400] c5d5e9f7g2h1i1j2. [6401] c5d5e9f7g2h1i2. [6402] c5d5e9f7g2h1i2j1. [6403] c5d5e9f7g2h1i2j2. [6404] c5d5e9f7g2h1i3.

[6405] c5d5e9f7g2h1i3j1. [6406] c5d5e9f7g2h1i3j2. [6407] c5d5e9f7g2h1i3j3. [6408] c5d5e9f7g2h1i4.

[6409] c5d5e9f7g2h2. [6410] c5d5e9f7g2h2i1, [6411] c5d5e9f7g2h2i2. [6412] c5d5e9f7g2h2i3.

[6413] c5d5e9f7g2h3, [6414] c5d5e9f7g2h4.

[6415] c5d5e9f7g2h4i1, [6416] c5d5e9f7g2h4i2. [6417] c5d5e9f7g2h5,

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 245

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

(1)Helena *05.08.1981 [Kaapstad] t 07.03.2007 [NG Kerk Pretoria-Oos] x PITOUT, Jean-Pierre *05.07.1980; (2) George Stefan *=02.10.1984 [Kaapstad]; (3) Anlie *06.01.1987 [Kaapstad] Willem Bruwer *11.05.1913 (WB) 30.07.1997 [Ventersburg] x KLEYNHANS, Anna Maria *04.02.1916 04.07.1995 > Hy het op Koolspruit, distr. Ventersburg, geboer. Gert Jacobus *21.03.1950 t 23.12.1972 x VAN DER WALT, Cornelia Margaretha (Connie) > 1997: boer op Koolspruit, Ventersburg distr. 2004: Verkoop Koolspruit, en verhuis na die plaas Van Zoelenshoek, 'n gasteplaas in die Exelsior Distrik. Liana *15.03.1974 t [Kroonstad] x HUMPHREYS, Michael > Het geïmmigreer na die V.K., waar hul argitekte is. HUMPHREYS kinders: (1) Hogun Humphreys *18.04.2005 [Hertferd,UK]; (2) Margo Humphreys *05.07.2007 [Hertferd,UK] Willem Bruwer *17.06.1976 Annerie *17.06.1981 Annemarie *04.01.1954 x FOURIE, Izaak Stefanus *01.03.1951 [Tweespruit, Naby Exelsior, Vrystaat] (Bok) t 16.12.1984 [Kroonstad] > 2008: Albei afgetree, woon op Riebeeckstad. FOURIE kind: (1) Adel Fourie *29.09.1974 [Bloemfontein] t 12.09.2007 [Op die plaas Van Zoelenshoek] x MAREE, Wouter Rupert Judith Aletta *27.07.1919 23.05.2000 [Bonnievale] ~ 05.10.1919 [Robertson] x MARAIS, Bothma ??.08.1949 xx ROUX, Gabriël > gewoon op Bonnievale. Haar 1ste man, Bothma Marais, en hulle 2 kinders is saam oorlede na 'n botsing met die trein in die aand op Jan De Boers stasie. g4 was die enigste oorlewende. Die ongeluk het gebeur pas na hulle vertrek van haar suster Johanna (g1) en diè se man, wat die ongeluk sien gebeur het. Bron: Wessel (f2g1h2). Rosa Hermina *22.03.1843 t 21.06.1861 x HILL, Gilliam Jacobus Elsje Sophia *1796 ~ 23.10.1796 x VAN EEDEN, F.J. Hermina *1755 ~ 31.08.1755 1929 [Kaapland] t 02.04.1774 x VILJOEN, Jacobus Petrus Maria Johanna *1758 ~ 29.10.1758 t 05.04.1777 x VAN RENSBURG, Nicolaas ~25.04.1751 tt 20.02.1785 xx VAN DER VYVER, Willem *c.1762 Frederik *c.1716 ~ 19.07.1716 > waarskynlik jonk oorlede.

[6418] c5d5e9f7g3.

[6419] c5d5e9f7g3h1.

[6420] c5d5e9f7g3h1i1,

[6421] c5d5e9f7g3h1i2. [6422] c5d5e9f7g3h1i3, [6423] c5d5e9f7g3h2,

[6424] c5d5e9f7g4.

[6425] c5d5e10. [6426] c5d6. [6427] c6. [6428] c7. [6429] b2.

+++++++++++++++ONGEKOPPELDE CONRADIE NAME+++++++++++++++++ +++++++++++++++ONGEKOPPELDE CONRADIE NAME+++++++++++++++++ +++++++++++++++ONGEKOPPELDE CONRADIE NAME+++++++++++++++++ [6430] c?002. [6431] c?003. [6432] c?005. Margaretha x WAGGONFIELD, Henry {was c3d5e3f4g17 in 1953 Conradie geslagregister, is egter onbekend aan c3d5e3f4g14 Daniël Jacobus} Alida Cornelia *20.12.1919 t 29.06.1946 [Brakpan] x HENNING, Hendrik Jacobus *31.07.1906 [Pretoria] Alexander Floris *24.09.1945 [Montagu] 02.19.1999 t 30.09.1968 [NGK Montagu] x MARAIS, Cornelia Susanna *21.12.1946 [Montagu] > met x was hy 'n melktoetser, en sy 'n winkelklerk, 1999 adr: Bloemendal Plaas, Vlottenburg, Stellenbosch. voorheen van Montagu, hulle het kinders. Pieter Wynand *03.07.1903 21.05.1981 [begrawe Tulbagh] x NN {met kinders} Jacobus Louis *11.05.1911 30.05.1993 # [Tulbagh] t 13.10.1942 [Montagu] x LE ROUX, Bertha Margaretha *10.12.1913 10.04.1986 # [Tulbagh] > vader & oupa; hy was voorman op Killarney, Swellendam met hulle troue hulle het in 1944 op Meulplaas, Robertson gewoon. Anna Susanna *c.1865 {moontlik 28.04.1865 [Ladismith,Kaap]?} 1898 t 21.09.1885 [op Vredefort?] x LE ROUX, Johannes Hermanus Christoffel *04.10.1864 > haar SK: VAB MHG C665

[6433] c?006. [6434] c?007.

[6435] c?008.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 246

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6436] c?010. [6437] c?011. [6438] c?012. [6439] c?013. [6440] c?014. [6441] c?015. [6442] c?016. Rosa Elizabeth t 02.07.1951 [Durban] x LE ROUX, Murray *11.12.1927 [Calvinia] Jacoba x LE ROUX, Hendrik Johannes *22.09.1916 ~[Montagu] Deon (boer van Barrydale) x LE ROUX, Maria Elizabeth *29.01.1954 Frederik x LE ROUX, Rosa Hermina *06.05.1898 ~03.07.1898 [Robertson] Daniël Jacobus *24.11.1962 27.08.1964 [Prince Alfred Hamlet] Arlene *??.03.1947 26.11.1947 # [NGK Worcester] > 8 mnde oud Alexander Floris *04.05.1905 [Montagu?] (Alec) 30.04.1977 [Stiklandbegraafplaas, Bellville] x DEKKER, Susanna Maria Magdalena *01.12.1912 [Montagu?] 15.08.1994 > hy is van die Keisie se Conradies. Sy moeder was Gertruida Zachrya NEETHLING. (sy was met 2 Conradie neefs getroud; by die eerste man het sy twee seuns Pietie en Kosie gehad; by die 2de man het sy 'n dogter Gertie gehad en toe in 1905 vir Alec - haar 2de man is oorlede voor Alec se geboorte.) Margarieta Magdalena *01.11.1931 (Rita) t 23.09.1950 [Goodwood] x BARNARD, Marthinus Christoffel *22.01.1928 > 2002: woon in Kraaifontein; hy is van George afkomstig Gertruida Zachrya *24.07.1933 (Truida) x GROENEWALD, Coenraad Jacobus % 1958 xx VISAGIE?, NN Susanna Maria Magdalena *27.09.1935 (Susie) t 24.09.1955 [Epping] x DURRBAUM, Wilfred Frederick *20.03.1930 (Billy) > 2001: woon op Sandbaai dogter *12.08.1937 > oorlede na 3 weke weens kinkhoes Alexander Floris *04.04.1939 c.1968 > ongetroud oorlede op 29jr na padongeluk Francois Nicolas Johannes *29.06.1940 x VAN LOGGERENBERG, NN > 2002: woon in Bellville; sy was voorheen getroud met 'n LE ROUX, en het een kind by hom. Nico *07.05.1966 Malindie 09.05.1969 Maryka *24.03.1971 Jakobus Daniel *27.08.1943 c.04.2000 x NN, Vera > hy sterf na 'n padongeluk Amanda *11.08.1975 Gerhardus Joseph Benjamin *18.10.1946 [Robertson] (Ben) t 18.10.1968 [Bellville] x VAN ROMBURGH, Martha Maria *12.05.1950 [Stellenbosch] (Marie) > 2002: woon in Kemptonpark Gerrit *02.06.1969 [Bellville] (Gert) t 23.12.1989 [Primrose] x WEIDEMAN, Maria Magdalena *30.06.1971 Marietjie *12.10.1990 Wikus *28.10.1996 Benjamin *24.2.1971 [Bellville] Alec *24.2.1971 [Bellville] Elizabeth *26.12.1949 x NN Amanda *12.08.1957 x LOURENS, Petrus William John James Henry *??.02.1900 [Kaap prov] 28.10.1945 [Mtombeni Nursing Home, Durban distr] x STANNAN, Margaret Susan 1942 tt [Pietermaritzburg] xx STEYMAN, Aletta Margaret > beroep: drywer, SA Spoorweë. Adres: 123 Railway Street. Geen kinders uit enige van die huwelike. Sy broers & susters onbekend. bron: SK MSCE 2218/1945 T.L.N. *02.10.1927 (Tommie) 23.03.1993 [Tsumeb, Namibië] Daniël Jacobus Stephanus *28.06.1953 30.03.1988 [Strand] > ongetroud Dirk Phillipus *17.05.1958 t 01.06.1991 x STRAUSS, Barinda % voor 2000 > geen kind Enno *27.05.1942 19.01.1994 [Strand] Dawid Jacobus *16.02.1920 04.02.1971 # [Bloemhof] x HOLTZHAUZEN, Hendrina Jacomina *15.06.1918

[6443] c?016a1.

[6444] c?016a2. [6445] c?016a3. [6446] c?016a4. [6447] c?016a5. [6448] c?016a6.

[6449] [6450] [6451] [6452]

c?016a6b1. c?016a6b2. c?016a6b3. c?016a7.

[6453] c?016a7b1. [6454] c?016a8.

[6455] c?016a8b1. [6456] [6457] [6458] [6459] [6460] [6461] [6462] c?016a8b1c1. c?016a8b1c2. c?016a8b2. c?016a8b3. c?016a9. c?016a10. c?017.

[6463] c?018. [6464] c?019. [6465] c?020. [6466] c?021. [6467] c?022.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 247

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

[6468] c?023. [6469] [6470] [6471] [6472] [6473] [6474] c?024. c?025a. c?025ab1. c?025ab1c1. c?025ab1c2. c?025ab2. Jan Hendrik *08.05.1927 {moontlik c2d4e16f6g1h1 ?} 08.08.1978 [begrawe Tulbagh] (eggenoot, vader, oupa). Jacobus *28.04.1952 30.06.1952 # [NGK Worcester] Leon x NN, Susan Marius x BOSHOFF, Humandi seun *20.09.1999 [Durbanville] {2-ling} seun *20.09.1999 [Durbanville] {2-ling} Leon x KLEMP, Bernice > Bernice is dogter van Bernie & Anna Klemp. Leon *08.03.2008 Willem J. *28.05.1904 (Willie) 06.06.1981 # [Caledon] x NN Thomas A. J. *04.10.1927 (Connie) 17.04.1964 # [Caledon] x NN Frederick Hendrik *29.09.1947 (Connie) 10.07.2004 # [Plumstead-begraafplaas, Hek 2] x NN, Linda *20.02.1948 > laaste adr: Caxtonweg 31, Oakridge Est., Meadowridge. hy was 56 jaar oud, roudiens was in NGK Constantia, sy moeder is "ouma Annie" - koerant + boedel kennisgewings. Danie x Colette Hein David Jacobus *03.08.1915 (Pries) 29.05.1996 [Montagu] x LIFF, Elizabeth *03.09.1922 (Bettie) Heloise Elizabeth *12.05.1961 02.12.1978 [Oudtshoorn] > ongetroud Annelie *17.10.1954 12.02.1970 # [Worcester] Francois Wilhelmus x JORDAAN, Hester Helena Hester Magdalena *02.08.1859 ~ 20.11.1859 [NGK Montagu] Alexander Floris Michael *04.10.1926 19.06.1984 [Montagu] x NN, Margaret *11.06.1917 25.08.1992 (Maggie) > nageslag van c3d5e3f7g1? Joe *08.01.1958 12.08.1978 [Montagu] Willem Johannes *04.10.1922 30.12.1997 [Montagu] {kinders} x NN J.W. *11.04.1933 (Jannie) 07.09.1991 [Montagu] Salomé *28.11.1960 15.05.1961 [Montagu] Willie *18.09.1969 05.12.1983 [Ashton] Almarie *25.05.1961 28.05.1961 [Ashton] Frikkie *24.03.1940 14.11.1946 [Bonnievale] Elsa *10.12.1942 07.01.1944 [Bonnievale] Elsabé *07.11.1928 08.08.1995 [Mosselbaai] x MULLER, NN Johan Hendrik *20.03.1939 09.01.1959 [Oudtshoorn] {verdrink by Heroldsbaai}. Alida Christophera J. *04.08.1923 [Montagu] 23.05.1994 # [dorp De Rust, Oudtshoorn distr.] t 24.12.1949 [Montagu] x OTTO, Michiel Johannes *21.11.1924 ["Ottoshoek", Uniondale] 11.08.1989 > Otto kinders: (1) Johannes Stephanus; (2) Chrisna Frederika; (3) Johannes Conradie; (4) Michiel Johannes Frans Amanda *22.04.1974 (dogter) [Robertson] Gert Diedrik *??.??.183? $ SWANEPOEL, Susanna Johanna *c.<1838 > haar seun Gert Jacobus CONRADIE se dooprekord verwys na "onechte[ = buiten het huwelik geboren] lieden [=mense]" en "gratis". Die doopgetuies in 1857 was die volgende Swanepoels: Jacobus Petrus, Albertus Johannes en Pieter Jacobus. VERMOEDELIK was h.d. 3 die broers van Susanna Johanna. Net b6c2d5e1 Jacobus Petrus *1825-04-22 en e2 Pieter Jacobus *1835-02-12 kom voor in die 1999 Swanepoelgeslagsregister en dit is die enigste plek in die geslagsregister waar hierdie name as broers kruis. Moontlik bestaan daar geen dooprekords vir Susanna Johanna en Albertus Johannes nie. Die naam Susanna Johanna kom wel by e1 se 4de dogter f7 gebore 186307-06 ~ Montagu 1864-04-01. Sy is moontlik na haar tannie vernoem. Nog 'n broer: e3 Hendrik Francois *1839-02-09 word wel gelys. Al 5 kinders was waarskynlik buite egtelike kinders van b6c2d5 Jacoba Magdalena SWANEPOEL wie se kinders almal onder die van

[6475] c?025ab2c1. [6476] c?027. [6477] c?028. [6478] c?029a.

[6479] c?029ab1. [6480] c?029ab1c1. [6481] c?030. [6482] c?031. [6483] c?032. [6484] c?033a. [6485] c?033ab1. [6486] c?035. [6487] c?036. [6488] c?037. [6489] [6490] [6491] [6492] [6493] [6494] [6495] c?039. c?040. c?041. c?042. c?043. c?044. c?045.

[6496] c?046. [6497] c?047.

[6498] c?048. [6499] c?049a.

________________________________________________________________________ DEEL 1 - bladsy: 248

2009 UITGAWE Deel 1 ­ die CONRADIE geslagsregister ­ hoofgedeelte __________________________________________________________________________

Swanepoel grootgeword het. Ten minste 2 van d5 se kinders se vader word as Kiewits KAFFER in die Gemeente Swellendam doopregister aangegee. [Swanepoel-geslagsregister (1999) bladsy 391/2] [6500] c?049ab1. Gert Jacobus *28.07.1854 ~ 01.02.1857 [NGK Montagu] [6501] c?050. Lenie *23.02.1893 02.01.1942 [Robertson] x MACDONALD, Danie *05.09.1886 05.02.1949 [6502] c?051. Marina *25.07.1848 30.09.1848 [Robertson] ++----------------------------------------------------------------------------++ Uit Swanepoel-families in Suid-Afrika (1999) [6503] c?052. Pieter Jacobus *16.02.1951 t 15.09.1973 x SWANEPOEL, Johanna Susanna Wilhelmina *10.08.1954 [6504] c?053. Petrus Johannes t 20.05.1919 [Montagu] x SWANEPOEL, Martha Johanna *04.08.1895 [Montagu] [6505] c?054. Pieter Gabriël *c.1846 t 01.05.1871 [Montagu] x SWANEPOEL, Magdalena Wilhelmina *02.11.1848 ~09.04.1849 [Swellendam] ??.06.1927 #24.06.1927 [Montagu NGK Register] > met t was hy 25 en veeboer van Allemorgensfontein, sy was 22 en van Rietkuil. Sy was 78j 9m toe sy oorlede is. ++-----------------------------------------------------------------------------[6506] c?055. Letitia *12.08.1959 31.12.1965 # [Worcester] [6507] c?056. Pieter Fredrik Mulder *28.05.1938 02.02.2002 x NN, Magdalena Adriana Jacoba *27.01.1946 > woonagtig Lootsstraat 3, Wesselsbron hy kan moontlik 'n kind van c2d4e6f3g2h2 Jacobus Abraham wees. ++-----------------------------------------------------------------------------++ Inligting ontvang van: Mnr PCP Conradie, 81 Spencerstraat, Goodwood, 7460 ++ datum: 15.03.2000 Tel: 5918326 ++ Mnr BM Conradie, posbus 531, Gansbaai, 7220. [6508] c?057. Jacobus Johannes x NN [6509] c?057a. Jan Jacobus *24.02.1860 (Jan) na 1918 x SWANEPOEL, Aletta Catharina Johanna *30.07.1866 [Calitzdorp distr] > Hulle het op Huisrivier naby Calitzdorp gewoon. Al hulle kinders is op Huisrivier gebore. Al die kinders is op Calitzdorp deur ds Richard Barry gedoop. Die pastorie op Calitzdorp het op 20.11.1905 afgebrand, en saam is die huweliksregister vernietig wat moontl