Read Katalog_AGC.pdf text version

Spis treci

Contents

Wprowadzenie Introduction Zestawyinstalacjigazowych LPG/CNG Autogas Systems Kits Elementydozamiennegostosowania Replacement parts Wtryskiwacze Injectors Reduktory Reducers

2 4 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 17 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28

Akcesoriadosystemówwtryskowych Accessories for sequential injection systems Reduktoryielektrozawory Reducers and electrovalves Akcesoriadoreduktorówielektrozaworów Accessories for reducers and electrovalve Filtry Filters Elektronika Electronic devices Ukladysterujce Electronic Control Units Akcesoriadoukladówsterujcych Accessories for ECUs Emulatorywtryskiwaczy Injector's emulators Centralki Switches Inneelementy Other items

Miksery Mixers Akcesoriadomikserów Accessories for mixers Lczniki Connectors Wielozawory Multivalves Akcesoriadowielozaworów Accessories for multivalves Przewody Pipes Akcesoriauzupelniajce Complementary accessories ZbiornikiLPG LPG tanks Daneteleadresowe Contact

LadiesandGentlemen, Kindly, present you the latest edition of Auto-Gaz Centrum catalogue. For almost 15 years we have been consistentlydesigningandintroducingthemodernautomotiveLPGandCNGsystemsonthemarket.Through theyearsofcooperationwithItaliancompaniesandpermanentmonitoringofmarketwehavebeenproviding youwiththeproductsatthehighestquality.OurmainproductisZENIT­thesequentialgasinjectionsystem. Since2010AutoGasCentrehaslaunchedamodernandtechnologicallyadvancedECU-COMPACT. Auto-GazCentrumdevelopsdynamicallyincreasingthenumberofitsbranchesinthecountryandconstantly winningnewforeignmarkets.Thegrowingnumberofcustomersinthecountryandallovertheworldconfirms the high quality of our products. We supply to over 30 countries located on 5 continents. To provide you withdirectaccesstoourproductswegraduallyopennewbranchesacrossthecountry.Currently,Auto-Gaz Centrum has the branches in Bydgoszcz, Poznan, Lódz, Kielce, Czstochowa, Sosnowiec, a representative in RzeszowandauthorizeddistributorsinKrakowandSzczecin. On the Polish market, we cooperate with many companies, gathering around the people who treat their workinaresponsiblemanner,theyareopentodevelopmentandmanagedtoadapttothemarketdictating ever-higherrequirements.Theseactionsresultedinthecreationofanetworkofauthorizedworkshopswith a high level of skills and technical knowledge. This year, the number of workshops working with Auto-Gaz Centrumexceededonethousand!Forthesakeofsatisfactionofourcustomers,weofferprofessionaltechnical assistanceandthepossibilityofserialtrainingsandpresentations.Toensuredirectcontactwithourtechnicians orusersofZenitsystemyoucancallonourhotline0800703039orwriteononlineforumatwww.forum. agcentrum.plwhereyoucangaincomprehensiveinformationaboutourproductsorgetprofessionalsupport. Toprovideyouwithsupportatthehighestlevelandfortheconcernofqualityproductouractivityhasbeen basedonthequalitymanagementsystemcertificateISO9001:2008since2005.Throughregularinternaland external audits we provide you with the highest quality products. Auto Gaz Centrum possesses approval of theMinistryofTransportandConstructionIndustryforinstallationofLPGgassystemsinalltypesormodels ofpassengercarsandlorriesupto3.5tonnes,withspark-ignitionengine.WeofferLPGproductsapprovedby ECER67-01,andtheCNGproductshavetheapprovalsECER110andISO15500.Additionally,ourcompany hasobtainedapprovalECER115-00forselectedgroupsofcars. IntheEuropeanUnion,gasvehiclessupplyingisconsideredasaseriousalternativetotraditionalpower.The mainpointfortheLPGinstallationincarsisaconcernfortheenvironment.Promotingthedevelopmentofthe gassupplyinPoland,Auto-GazCentrumhasbeenamemberoftheCoalitionfortheautogas.Thinkingabout thefutureofalternativepowerweshareourknowledgewiththeyoungestgenerations.Since2009webegan working with the Automobile High School in Radom. Our engineers give tuition about the automotive gas installationsinformofdemonstrationforstudentswhiletestingthesystemsandcomponentsattheschool workshops. ActivityofAutoGazCentrumhasbeenrecognizedatseveraloccasions,thenumberofcertificatesandthe nominationsisstillgrowing.Since2005,Auto-GazCentrumhasbeenamemberoftheBusinessCenterClub. WepossesstheTransparentCompanyCertificate,andparticipateintheprogram,,ReliableCompany".In2008, theownerofAuto-GazCentrum-JaroslawZagodonreceivedthetitleofManageroftheYear2008inthe competitionorganizedbytheChamberofCommerceandIndustryofRadom.Auto-GazCentrumin2010won The Granit Tulip Prize in Radom Bussiness Area Competition, organized by The Chamber of Commerce and Industry. LadiesandGentlemen, Our adventure with the gas and the automotive industry is stable. We have the expertise, experience and extensive technical background. Kindly, encourage you to study the catalogue hoping that our offer meets yourexpectations. Youarewelcometocooperate!.

2

SzanowniPastwo, Oddajemy w Pastwa rce najnowsze wydanie katalogu produktów firmy Auto-Gaz Centrum. To dla Pastwaodblisko15latkonsekwentnieprojektujemyiwprowadzamynaryneknowoczesnesamochodowe systemy LPG i CNG. Dziki wieloletniej wspólpracy z firmami wloskimi oraz stalemu monitoringowi rynku instalacji gazowych dostarczamy Pastwu tylko najlepsze produkty. Naszym glównym produktem jest ZENIT -systemsekwencyjnegowtryskugazu.Od2010rokuAuto-GazCentrumwprowadzilanaryneknowoczesny izaawansowanytechnologiczniesterownikCompact. Firma Auto-Gaz Centrum dynamicznie si rozwija zwikszajc liczb swoich oddzialów w kraju oraz zdobywajc nowe rynki zagraniczne. Wysok jako naszych produktów potwierdza wci rosnca liczba klientówwkrajuinawiecie.Naszeproduktytrafiajdoponad30krajówzlokalizowanychna5kontynentach. AbyzapewniPastwubezporednidostpdonaszychproduktówsukcesywnieotwieramynoweoddzialyna terenie kraju. Aktualnie posiadamy nasze oddzialy w Bydgoszczy, Poznaniu, Lodzi, Kielcach, Czstochowie, Sosnowcu,przedstawicielstwowRzeszowieorazautoryzowanychdystrybutorówwKrakowieiSzczecinie. Na rynku polskim wspólpracujemy z wieloma firmami, gromadzc wokól siebie ludzi, którzy swoj prac traktujwsposóbodpowiedzialny,sotwarcinarozwój,potrafidostosowasidorynkudyktujcegocoraz wysze wymagania. Dzialania te zaowocowaly stworzeniem sieci autoryzowanych warsztatów o wysokim poziomie umiejtnoci i wiedzy. W tym roku liczba warsztatów wspólpracujcych z Auto-Gaz Centrum przekroczyla tysic. W trosce o satysfakcj i zadowolenie naszych klientów oferujemy profesjonaln pomoc technicznorazmoliwouczestniczeniawcyklicznychszkoleniachiprezentacjach.Abyzapewnibezporedni kontaktznaszymitechnikamiorazuytkownikamisystemuZenitfunkcjonujeinfolinia0800703039oraz uruchomilimy forum internetowe pod adresem www.forum.agcentrum.pl , gdzie kady moe otrzyma kompleksoweinformacjedotyczcenaszychproduktóworazskorzystazprofesjonalnejpomocytechnicznej. AbyzapewniPastwuobslugnanajwyszympoziomieorazwtrosceojakonaszychproduktów,od2005 rokudzialalnofirmyopartajestnasystemiezarzdzaniajakocipotwierdzoncertyfikatemISO9001:2008. Dziki regularnym auditom wewntrznym i zewntrznym zapewniamy Pastwu produkty najwyszej jakoci. Auto-Gaz Centrum posiada homologacj Ministerstwa Transportu i Budownictwa na monta instalacji gazowych LPG we wszystkich typach i modelach samochodów osobowych oraz samochodów ciarowych omasiedo3,5tony,zsilnikiemozaplonieiskrowym.ProduktyLPGznaszejofertyposiadajhomologacjECE R67-01,zaproduktyzgrupyCNGposiadajhomologacjECER110orazISO15500.Naszafirmaotrzymala równiehomologacjECER115-00nawybranegrupysamochodów. W Unii Europejskiej zasilanie pojazdów gazem traktowane jest jako powana alternatywa dla zasilania tradycyjnego. Glównym argumentem przemawiajcym za instalacjami LPG w samochodach jest troska orodowiskonaturalne.DbajcorozwójrynkuzasilaniagazowegowPolscefirmaAuto-GazCentrumzostala czlonkiem Koalicji na Rzecz Autogazu. Mylc o przyszloci zasilania alternatywnego przekazujemy nasz wiedznajmlodszympokoleniom.Od2009rokurozpoczlimywspólpraczZespolemSzkólSamochodowych w Radomiu. Nasi technicy przekazuj wiedz na temat gazowych instalacji samochodowych podczas zaj pokazowychdlaucznióworazpodczastestówsystemówipodzespolównawarsztatachszkolnych. DzialalnofirmyAuto-GazCentrumzostaladocenionawielokrotnie,aliczbacertyfikatówinominacjistale ronie.Od2006rokuAutoGazCentrumjestczlonkiemBusinessCenterClub.PosiadamyCertyfikatPrzejrzysta FirmaorazjestemyuczestnikiemProgramuRzetelnaFirma.Wroku2008wlacicielfirmyAutoGazCentrum- JaroslawZagodonotrzymaltytulMenederaRoku2008wkonkursierealizowanymprzezIzbPrzemyslowoHandlowZiemiRadomskiej.W2010rokufirmaAuto-GazCentrumzostalalaureatemKonkursuGalaBiznesu ZiemiRadomskiejoNagrodGospodarczGranitowyTulipan. SzanowniPastwo, Nasz zwizek z gazem i przemyslem motoryzacyjnym jest trwaly. Dysponujemy fachow wiedz, dowiadczeniem oraz rozbudowanym zapleczem technicznym. Serdecznie zapraszamy do lektury katalogu majcnadziej,enaszaofertaspelniPastwaoczekiwania. Serdeczniezapraszamydowspólpracy!

3

Zestawy instalacji gazowych

LPG Autogas Systems Kits

System ZENIT ­ 4 A / V4.34 / C-NR.601

Kod

Code

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z4.601

do samochodów 3-4 cylindrowych o mocy do 130 KM

for 3-4 cylinders cars with engines till 130HP

sterownik Zenit 4 cyl., reduktor Alaska, wtryskiwacze Valtek typ 34, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkladem poliestrowym

ECU 4 cyl., Alaska reducer, injection rail Valtek type34, air phase filter with inconvertible polyester insert

System ZENIT ­ 4 VITO / V4 / C-NR.610

Kod

Code

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z4.610

do samochodów 3-4 cylindrowych o mocy do 160 KM

for 3-4 cylinders cars with engines till 160HP

sterownik Zenit 4 cyl., reduktor Vito, wtryskiwacze Valtek 3, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkladem poliestrowym

ECU 4 cyl., Vito reducer, injection rail Valtek 3, air phase filter with inconvertible polyester insert

4

Zestawy instalacji gazowych

LPG Autogas Systems Kits

SYSTEM ZENIT-6 VITOS / HGREEN / F-MAGIC.574

Kod

Code

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z6.574

do samochodów 5-6 cylindrowych o mocy do 240 KM

sterownik Zenit 6 cyl., reduktor Vito Super, wtryskiwacze Hana Green, filtr fazy lotnej Magic

ECU 6 cyl., Vito Super reducer, Hana Green injectors, air phase filter Magic

for 5-6 cylinders cars with engines till 240HP

SYSTEM ZENIT-6 ART / MAGIC / F-MAGIC.431

Kod

Kode

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z6.431

do samochodów 5-6 cylindrowych o mocy do 200 KM

sterownik Zenit 6 cyl., reduktor Artic, wtryskiwacze Magic, filtr fazy lotnej Magic

for 5-6 cylinders cars with engines till 200HP

ECU 6 cyl., Arctic reducer, Magic injectors, air phase filter with inconvertible polyester insert

5

Zestawy instalacji gazowych

Zestawy instalacji gazowych

LPG Autogas Systems Kits

SYSTEM ZENIT-8 GURT / M344 / C-NR.451

Kod

Code

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z8.451

do samochodów 8 cylindrowych o mocy do 350 KM

for 8 cylinders cars with engines till 350HP

sterownik Zenit 8 cyl., reduktor Gurtner, wtryskiwacze Matrix HD344, filtry fazy lotnej nierozbieralne z wkladem poliestrowym

ECU 8 cyl., Gurtner reducer, Matrix HD344 injection rail, air phase filter with inconvertible polyester insert

6

Zestawy instalacji gazowych CNG

CNG Autogas Systems Kits

SYSTEM ZENIT-4 CNG AT12 / V4 / C-NR.609

Kod

Code

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z4.609

do samochodów 3-4 cylindrowych o mocy do 130 KM

for 3-4 cylinders cars with engines till 130HP

sterownik Zenit 4 cyl., reduktor Tomasetto CNG AT12, wtryskiwacze Valtek 3, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkladem poliestrowym

ECU 4 cyl., Tomasetto CNG AT12 reducer, injection rail Valtek 3, air phase filter with inconvertible polyester insert

7

Zestawy instalacji gazowych CNG

CNG Autogas Systems Kits

SYSTEM ZENIT-6 VARIO-CNG / V3 / C-NR.404

Kod

Code

System Zenit

System Zenit

Podstawowe komponenty

Basic components

Z6.404

do samochodów 5-6 cylindrowych o mocy do 240 KM

sterownik Zenit 6 cyl., reduktor Vario, wtryskiwacze Valtek 3, filtry fazy lotnej nierozbieralne z wkladem poliestrowym

ECU 6 cyl., Vario reducer, injection rail Valtek 3, air phase filter with inconvertible polyester insert

for 5-6 cylinders cars with engines till 240HP

8

Zestawy instalacji gazowych LPG/CNG

LPG/CNG Autogas Systems Kits

COMPACT ­ 4 VITO / RAIL-AGC4 / C-NR.660

Kod

Code

System COMPACT

System COMPACT

Podstawowe komponenty

Basic components

C4.660

Do samochodów 4-cylidrowych o mocy do 150KM

Sterownik Compact 4cyl, reduktor VITO, wtryskiwacze Rail AGC, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkladem poliestrowym

Compact 4cyl, VITO reducer, injection rail Rail AGC, air phase filter with inconvertible poliester insert.

for 4-cylinders cars with engines till 150HP

9

Elementy do zamiennego stosowania

Replacement parts

Wtryskiwacze Injectors Kod

Code

AE HD 544.68 AE HD 344.65

AE HD 544.68 AE HD 344.65

Nazwa

Name

Listwa wtryskowa Matrix HD 322

Injecton rail Matrix HD 322

Listwa wtryskowa Matrix HD 344

Injection rail Matrix HD 344 Injection rail Matrix HD 544 Injection rail Magic Injection rail Hana

AE HD 544.68 AE MAGIC AE HANA AE IG.A3.10D.AK4 AE IG.A3.10D.AK3 AE IG.A3.10D.AM 4.9 AE IG.A3.10D.AM 3.9

AE IG.A3.10D.AK4 AC 0557

Listwa wtryskowa Matrix HD 544 Listwa wtryskowa Magic Listwa wtryskowa Hana Listwa wtryskowa Rail Apache 4cyl.

Injection rail Rail Apache 4 cil. Injection rail Rail Apache 3 cil. Injection rail Rail AGC 4cil. Injection rail Rail AGC 3cil.

AE Magic

AE Hana

Listwa wtryskowa Rail Apache 3cyl. Listwa wtryskowa Rail AGC 4cyl. Listwa wtryskowa Rail AGC 3cyl. Listwa wtryskowa Rail HORIZON 4cyl.

Injection rail Rail Horizon 4 cil. Injection rail Rail Horizon 3 cil. Injection rail Valtek 2 cil, 3 Injection rail Valtek 3 cil. 3 Injection rail Valtek 4 cil. 3 Injection rail Valtek 2 cil, 3 Injection rail Valtek 3 cil. 2 Injection rail Valtek 4 cil. 2 Injection rail Valtek 2 cil, 1 Injection rail Valtek 3 cil. 1 Injection rail Valtek 4 cil. 1

AC 0557 AC 0558 AE 30.EVG.51 AE 30.EVG.49

Listwa wtryskowa Rail HORIZON 3cyl. Listwa wtryskowa Valtek 2cyl. 3 Listwa wtryskowa Valtek 3cyl. 3 Listwa wtryskowa Valtek 4cyl. 3 Listwa wtryskowa Valtek 2cyl. 2 Listwa wtryskowa Valtek 3cyl. 2 Listwa wtryskowa Valtek 4cyl. 2 Listwa wtryskowa Valtek 2cyl. 1 Listwa wtryskowa Valtek 3cyl. 1 Listwa wtryskowa Valtek 4cyl. 1 Listwa wtryskowa Valtek Typ 34 2cyl.

Injection rail Valtek Type 34 2 cil. Injection rail Valtek type 34 3 cil. Injection rail Valtek type 34 4 cil.

AE IG.A3.10D.AM 3.9

AE IG.A3.10D.AM 4.9

AE 30.EVG.47 AE 30.EVG.139 AE 30.EVG.137 AE 30.EVG.135

AC 0558

AE 30.EVG.47

AE 30.EVG.94 AE 30.EVG.92 AE 30.EVG.90 AE 34.LPG.19

AE 30.EVG.92 AE 34.LPG.13

AE 34.LPG.13 AE 34.LPG.07 AE 003

Listwa wtryskowa Valtek Typ 34 3cyl. Listwa wtryskowa Valtek Typ 34 4cyl. Wtryskiwacz HANA

Injector HANA

AE 34.LPG.07

AE 003

10

Elementy do zamiennego stosowania

Replacement parts

Reduktory Reducers Kod

Wtryskiwacze Reduktory Code

TOM R TA

Nazwa

Name

Reduktor AGC AT-09 Alaska (do 100 kW, reg. cinienia 1-1,7 bar) Reduktor AGC AT-09 Arctic (do 180 kW, reg. cinienia 1-1,7 bar) Reduktor AGC TESMON CNG

Reducer AGC TESMON CNG Reducer AGC VARIO CNG

Reducer AGC AT-09 Alaska (up to 100 KW, pressure adjustment. 1-1,7 bar)

TOM R TA TOM 017

TOM 017

Reducer AGC AT-09 Arctic (up to 180 KW, pressure adjustment. 1-1,7 bar)

TES 02 GS 05 TOM ZZ001 TOM ZZ001 SUP AE RID.00.LPG.GU1 AE RID.00.LPG.GU2 AE K527 WR 084 WR AT-12CNG WR 082 WR AT-12 CNG

Reduktor AGC VARIO CNG Reduktor AGC VITO

Reducer AGC VITO

TES 02 GS 05

Reduktor AGC VITO Super

Reducer AGC VITO Super Reducer Gurtner silver Reducer Gurtner black

Reduktor Gurtner srebrny Reduktor Gurtner czarny Reduktor Magic Compact

Reducer Magic Compact

TOM ZZ001 AE RID.00.LPG.GU1

Reduktor OMVL Dream XXI CNG

Reducer OMVL Dream XXI CNG Reducer Tomasetto AT-12 CNG

Reduktor Tomasetto AT-12 CNG Reduktor Zavoli S

Reducer Zavoli S

AE RID.00.LPG.GU2 AE K527

WR 084

WR 082

WR AT-12 CNG

11

Akcesoria do systemów wtryskowych

Kod

Code

Accessories for sequential injection systems

Nazwa

Name

WR 779C 11/11

WR 779C 11/11 AE M02-1

Filtr fazy lotnej poliestrowy

Polyester gas filter

AE M02-1 AE H34.030Y AE H34.136A

Filtr gazu Matrix wzmocniony

Gas filter Matrix (heavy duty)

Komplet naprawczy listwy Matrix 344 - BLASZKI

Repair set for injection rail Matrix 344

Komplet naprawczy listwy Matrix 344 - cewki

Repair set for injection rail Matrix 344 - coils Repair set for injection rail Matrix 544

AE H34.030Y

AE H34.136A

AE H54.088M AE X54.108G AE 171 AE K05 AE AA612

AE 171 ???????????????? AE K05 ????????????????

Komplet naprawczy listwy Matrix 544 - BLASZKI Komplet naprawczy listwy Matrix 544 - cewki

Repair set for injection rail Matrix 544 - coils

Komplet naprawczy listwy Valtek

Repair set for injection rail Valtek Gas level sensor PW-2KME Pressure sensor ZENIT

AE H54.088M

AE X54.108G

Sensor pelnego wskazania PW-2KME Zestaw kalibracyjny Zenit Interfejs do Zenita

Zenit interface

AE 18 AE 19 WR 029-3

Interfejs do Zenita USB

Zenit interface USB

Zespól filtrujcy do reduktora Gold

Filter set for reducer Gold

AE AA612

AE 18

GZ 244 WR 036-2M7 WR 055 GA 2444 36.976.31

WR 036-2M7 WR 055

Dysza kalibracyjna

Nozzle for calibration

Dysza kalibracyjna M7

Nozzle for calibration M7

Dysza kalibracyjna MAGIC

Nozzle for calibration MAGIC

AE 19 ????????????????

WR 029-3 ????????????????

Dysza kalibracyjna APACHE

Nozzle for calibration APACHE

Dysza kalibracyjna typ. 34

Nozzle for calibration type 34 Magic filter /4 outputs/

AE MAGIC 003 GZ 0026 GZ 0028

Filtr gazu Magic /4 wyloty/ Redukcja M12X1/M10X1

Reduction M12X1/M10X1

Redukcja M12X1/M10X1 dl. Króciec podcinienia

Vacuum nozzle

Reduction M12X1/M10X1 length

GA 2444 ????????????????

36.976.31 ????????????????

WR 010 AE AI312 AE AI200 WR 039

Manometr do metanu

CNG manometer

Sensor pelnego wskazania Autronic

Full level sensor Autronic

AE Magic 033

GZ 0026

Gas level indicator 0-90 WPG-2

Wskanik poziomu gazu 0-90 WPG-2

WR 010 ????????????????

AE AI312 ????????????????

AE AI200

WR 039

12

Reduktory i elektrozawory

Reducers and electrovalvaes

Reduktory Reducers Kod

Code

TOM R100AT TOM R100 TOM R140 TOM R140AT TOM RSK TOM RS TOM ZMTA1001 LO 17-2 LO 17-1

Nazwa

Name

Reduktor elektronik AGC 100HP-AT 07 (zintegrowany)

Reducer electronic AGC 100HP-AT 07 (integrated)

Reduktor elektronik AGC 100HP

Reducer electronic AGC 100HP Reducer electronic AGC 140HP

Reduktor elektronik AGC 140HP Reduktor elektronik AGC 140HP-AT 07 (zintegrowany)

Reducer electronic AGC 140HP-AT 07 (integrated)

TOM R100AT

TOM R100

Reduktor elektronik AGC 100HP AT 07 z kompensacj

Reducer electronic AGC 100HP AT07 with compensation

Reduktor elektronik AGC SUPER AT 07

Reducer electronic AGC SUPER AT 07

Reduktor elektronik AGC 100HP AT04 CNG

Reducer electronic AGC 100HP AT04 CNG

TOM RSK

TOM ZMTA1001

Reduktor elektronik LOVATO

Reducer electronic LOVATO

Reduktor LOVATO PNEUMATYK

Reducer LOVATO PNEUMATIC

LO 17-2

LO 17-1

Elektrozawory Electrovalves Kod

Code

WR 028 WR 029 WR 030 07.LPG.23 WR 061

Nazwa

Name

Elektrozawór benzynowy Tomasetto

Petrol electrovalve Tomasetto Gas electrovalve Tomasetto Gas electrovalve Valtek

Elektrozawór gazowy Tomasetto Elektrozawór gazowy Valtek Elektrozawór gazowy Valtek wzmocniony

Gas electrovalve Valtek (heavy duty) CNG gas electrovalve Valtek

WR 028 WR 029

Elektrozawór gazowy CNG Valtek

WR 030

07.LPG.23

WR 061

13

Reduktory Elektrozawory

Akcesoria do reduktorów i elektrozaworów

Kod

Code

AE AC0121 WR 29

AE AC0121 WR 29

Accessories for reducers and electrovalve

Nazwa

Name

Komplet naprawczy red.Autronic

Repair set for red. Autronic Repair set for red. Bedini

Komplet naprawczy red.Bedini Komplet naprawczy red.BRC AT90 ECO

Repair set for red. BRC AT 90 ECO Repair set for red. Emmegas

BR 02 EM001 LA 03

BR 02 EM001

Komplet naprawczy red.Emmegas Komplet naprawczy red.Landi L80E

Repair set for red. Landi L80E

LO 02 LO 01 AE AC 0221

Komplet naprawczy red.Lovato elektronik

Repair set for red. Lovato electronic

Komplet naprawczy red.Lovato pneumatyk

Repair set for red. Lovato pneumatic

Komplet naprawczy red. Mistral

Repair set for red. Mistral

LA 03

LO 02

TOM 0012 ZAV 01 LO 04 LO 03 TOM 006 03.065.122 TOM 007

Komplet naprawczy red.AGC Tomasetto

Repair set for red. AGC Tomasetto

Komplet naprawczy red.Zavoli

Repair set for red. Zavoli

Cewka reduktora Lovato elektronik

Coil for reducer Lovato electronic

Cewka reduktora Lovato pneumatyk

Coil for reducer Lovato pneumatic

LO 01

TOM 0012

Cewka reduktora Tomasetto

Coil for reducer Tomasetto

Cewka elektrozaworu gazowego Valtek

Coil for electrovalve Valtek

Cewka red. zintegr. Wielozaworu Tomasetto

Coil for red. Integrated of Multivalve Tomasetto Coil for gas and petrol electrovalve Lovato

LO 04

LO 03

LO 09 LO 05 WR 006

TOM 006 TOM 007

Cewka elektrozaworu gazowego i benz. Lovato Kolanko gazowe for red. Lovato

Gas knee red. Lovato

Kolanko wodne do reduktora Lovato

Water knee for red. Lovato Water knee for red. BRC

BR 16 LO 07 LO 06

LO 09 LO 05

Kolanko wodne do reduktora BRC Korek spustu oleju do red. Lovato

Oil drain stopper for red. Lovato Idle screw red. Lovato

ruba biegu jalowego red. Lovato Cewka reduktora Lovato ­ nowy typ

Coil for reducer Lovato ­ new type

LO 24

Full range of accessories available on our website www.agcentrum.pl

WR 006 BR 16

Pelna gama akcesoriów dostpna na naszej stronie internetowej www.agcentrum.pl

LO 07

LO 06

14

Filtry

Kod

Code

CF-101-Z CF-103-1-Z CI-200 CI-201-P CI-202 CI-203-P CI-204-P CI-206-P CI-208-P CI-210 CI-211 CI-212-Z CI-213-Z CI-213-1-Z CI-214-1-Z CI-217-Z CI-218-Z AE AC0119 AE AC0118 TOM 012/AT07

Filtry

Nazwa

Name

Certools F701 do zespolu filtrujcego

Certools F701 for filter's set

Certools F701 A,B,C - poliester

Certools F701 A,B,C - polyester

CF-101-Z CF-103-1-Z

Filtr gazu do zaw. Lovato

Gas filter for Lovato valve Gas filter for Marini valve Gas filter for Landi valve Gas filter for BRC valve

Filtr gazu do zaw. Marini Filtr gazu do zaw. Landi Filtr gazu do zaw. BRC Filtr gazu do zaw. Med.

Gas filter for Med.. valve

CI-200

CI-201-P

Filtr gazu do zaw. Emma Gas, Valtek, Zavoli

Gas filter for Emmegas, Valtek, Zavoli valve

CI-202

CI-203-P

Filtr gazu do zaw. Landi Renzo

Gas filter for Landi Renzo valve Gas filter for Bedini valve - felt Gas filter for BRC-metal valve Gas filter for Tomasetto valve

Filtr gazu do zaw. BRC-metal Filtr gazu do zaw. Tomasetto Filtr gazu do zaw. Med.- bibula

CI-204-P

CI-206-P

Gas filter for Med.-tissue paper valve

Filtr gazu do zaw. Med.- poliester

Gas filter for Med. polyester valve

CI-208-P

CI-210

Filtr gazu do zaw. Prins - poliester

Gas filter for Prins - polyester valve

Filtr gazu do zaw. Tomasetto-zintegrowany

Gas filter for Tomasetto - integrated valve

Filtr gazu do zaw. OMB

Gas filter for OMB valve

CI-211

CI-212-Z

Filtr gazu do reduktora Mistral-1

Gas filter for reducer Mistral-1 Gas filter for reducer Mistral-2 Repair set for Tomasetto

Filtr gazu do reduktora Mistral-2 Komplet naprawczy Tomasetto

CI-213-Z CI-213-1-Z

Pelna gama filtrów dostpna na naszej stronie internetowej www.agcentrum.pl

Full range of filters available on our website www.agcentrum.pl

CI-214-1-Z

CI-217-Z

CI-218-Z

AE AC0119

AE AC0118

TOM 012/AT07

15

Filtry

Filtr gazu do zaw. Bedini -filc

Elektronika

Electronic devices

Uklady sterujce Electronic control units Kod

Code

AE AP-600D/1

AE AP-600D/1 AE AP-600D/3

Nazwa

Name

Uklad sterujcy AL.600D/1 (z centralk typ 101)

ECU AL. 600D/1 (with switch type 101) ECU AL. 600D/3 (with switch type 103)

AE AP-600D/3 AE AL700AGC AE AL700R

Uklad sterujcy AL.600D/3 (z centralk typ 103) Uklad sterujcy AL.700

ECU AL. 700

Uklad sterujcy AL.700 Resistive

ECU AL. 700 Resistive

AE AL700AGC

AE AL700R

AE AL720

Uklad sterujcy AL.720 (z pelnym wskazaniem poziomu gazu)

ECU AL. 720 (with full gas level indication)

AE AP 701

Uklad sterujcy AP 101 (uklad ster.AL700+emulator AE304)

ECU AP 101 (ECU AL700+emulator AE304)

AE AL800

AE AL720 AE AP 701

Uklad sterujcy AL.800 (z emulatorem 4kan.)

ECU AL.800 (with 4 leads emulator)

AE AL820

Uklad sterujcy AL.820 (z pelnym wskazaniem i emulatorem 4kan.)

ECU AL.820 (with full gas level indication and 4 leads emulator)

AE K168

Uklad sterujcy RAZMUS plus M (bez emulatora)

ECU RAZMUS plus M (without emulator)

AE AL800

AE AL820

AE K17

Uklad sterujcy RAZMUS plus S (z emulatorem 4-kan.)

ECU RAZMUS plus S (with 4 leads emulator)

AE K20

Uklad sterujcy RAZMUS plus S6 (z emulatorem 6-kan.)

ECU RAZMUS plus S6 (with 6 leads emulator)

AE K17

AE K20

Akcesoria do ukladów sterujcych Accessories for ECUs Kod

Code

AE 009 AE CA0097 AE SLO 0109 AE PF 0506 AE PF0520

AE SLO 0109 AE PF 0506

Nazwa

Name

Interfejs do AEB Viola plus/Sirocco/Razmus

Interface AEB Viola and for Sirocco/Razmus Interface - adapter with AEB for AL. 700

Interfejs - przejciówka z AEB do AL.700 Plytka do Al.700

Plate for AL700

AE 009

AE CA0097

Przelcznik do AL.700

Switch for AL.700 Switch for AL.720

Przelcznik do Al.720 Przelcznik do Razmusa

Switch for Razmus

AE 010 AE S AE AT600

AE PF 0520 AE 010

Silnik krokowy

Step motor

Tester do ukladu AL.600

Tester to the circuit AL.. 600

AE S

AE AT600

16

Elektronika

Electronic devides

Emulatory wtryskiwaczy Injector's emulators Kod

Code

AE PD20 AE PD21 AE PD21 A AE PD21 AJ AE PD21AM AE PD21F AE PD-21 R AE PD-22 AE PD-22 V AE PD22 AJ AE PD28 AE 144

Nazwa

Name

Emulator PD 20 wtrysku jednopunktowego

Emulator PD 20 monopoint injection

Emulator PD 21 4cyl (10-15)

Emulator PD 21 4cyl (10-15)

AE PD20

AE PD21

Emulator 4cyl (10-15) okablowanie do cicia

Emulator 4cyl (10-15) wirings to cut

Emulator 4cyl (10-15)

Emulator 4cyl (10-15)

Emulator 4cyl Mitsubishi (2-5)

Emulator 4cyl Mitsubishi (2-5)

AE PD21 A

AE PD21 AJ

Emulator 4cyl Fiat (10-15)

Emulator 4cyl Fiat (10-15)

Emulator PD 21 Renix

Emulator PD 21 Renix

Emulator PD 22 6-cyl (silnik rzdowy)

Emulator PD 22 6-cyl (line engine)

AE PD21AM

AE PD21F

Emulator PD 22 6-cyl (silnik w ukladzie V)

Emulator PD 22 6-cyl (engine in circuit V)

Emulator 6cyl (5-10)

Emulator 6cyl (5-10)

AE PD-21 R AE PD-22

Emulator 8cyl (10-15)

Emulator 8cyl (10-15)

Emulator Remix

Emulator Remix Elektronika

AE AS103 AE AS658 AE GR-01 LE WR 039 AE PD-16

AE PD-22 V

Centralki Swiches Kod

Code

AE AS101 AE AS103 AE AS121 AE AS100 AE AS658 AE WR-01LE AE GR-01 LE

Nazwa

Name

Centralka do wtrysku typ 101

Switch for injection type 101 Switch for injection type 103

Centralka do wtrysku typ 103 Centralka do wtrysku z pelnym wskazaniem

Switch for injection with full level indibation

AE AS101

Centralka do ganika typ 100

Switch for carburator type 100

Przelcznik BOG

Switch BOG

AE AS100

Centralka do wtrysku typ WR

Switch for injection type WR Switch for injection type GR

Centralka do ganika typ GR

AE WR-01LE

Inne Others Kod

Code

AE AI200 WR 039 AE AA500 AE PD-16

Nazwa

Name

Sensor pelnego wskazania AI200

Full level indication sensor AL200

Sensor pelnego wskazania WPG-2 (0-90cm)

Full level indication sensor WPG-2 (0-90cm)

AE AI200

Stabilizator biegu jalowego

Idling stabilizer

Sumator impulsów ze wzmocnieniem PD-16

Pulse adder with reinforcement PD-16

AE AA500

17

Miksery

Mixers

Kod

Code

OM DV130 OM M25 OM DV100

OM DV130

Nazwa

Name

Mikser D70 wtrysk

Mixer D70 injection

Mikser z klap D60 G/G

Mixer with flap D60 G/G

Mikser D62 wtrysk

Mixer D62 injection

OM 13060 OM 19010 OM M0090

Mikser Seat Cordoba 1.4

Mixer Seat Cordoba 1.4

Mikser Bosch

Mixer Bosch Mixer D58

Mikser D58

OM M25

OM DV100

Pelna gama mikserów dostpna na naszej stronie internetowej www.agcentrum.pl

Full range of mixers available on our website www.agcentrum.pl

OM 13060

OM 19010

OM M0090

18

Akcesoria do mikserów

Registry Registers Kod Code

OM 4002 WR 047 OM 410 OM 4003 WR 046 OM 4250 OM 4101

Accessories for mixers

Nazwa Name Register D 19x12

Register D 19x12

Register D 19x12 P

Register D 19x12 P

Register D 19x12x12

Register D 19x12x12

OM 4002, OM 4003

WR 047, WR 046

Register D 19x19

Register D 19x19

Register D 19x19 P

Register D 19x19 P

Register D 19x19x20

Register D 19x19x20 Register D 19x19x19

Register D 19x19x19

OM 410

OM 4250, OM 4101

Bezpieczniki Fuses Kod Code

OM V004/P OM K10 OM V0160/A OM V0160/B OM V0160/C OM V160P

Nazwa Name Klapa Poliauto D30 PL (lub D40,D50)

Flap poliauto D30 PL (or D40,D50)

Klapa przykrcana

Flap screw Fuse M20 Fuse M24 Fuse M25

Bezpiecznik M20 Bezpiecznik M24 Bezpiecznik M25 Bezpiecznik D20 PL (lub D24 PL)

Fuse D20 PL (or D24 PL)

OM V004 P

OM K10

OM V0160/A, -B, -C

OM V0160P

Kolanka Elbows Kod Code

WR 058 OM 6007 OM 6004 OM 6005 WR 057 OM 6007-1

Nazwa Name Kolanko do miksera M16 90°

Elbow for mixer M16 90 degree Elbow for mixer M14 90 degree Elbow for mixer M12 90 degree Elbow for mixer M12 90 degree

Kolanko do miksera M14 90° Kolanko do miksera M12 90° Kolanko do miksera M12 90° Kolanko do miksera M16x1 120°

Elbow for mixer M16x1 120 degree

WR 058, OM 6007 OM 6004, OM 6005

Kolanko do miksera M14 120°

Elbow for mixer M14 120 degree

WR 057, OM 6007-1

Inne elementy Other items Kod Code

OM 7300 OM 7400 OM 1300 OM 5500 OM 3090 OM 3100 OM 3110 WR 0035 OM Z

Nazwa Name Dysza prosta M10

Straight nozzle M10 Straight nozzle M12

Dysza prosta M12 Guma na klapy

Rubber for flaps Pad for mixer

OM 7300, OM 7400 OM 3110

Podkladka do miksera Spryna do Forda Mondeo

Spring for Ford Mondeo

Spryna do miksera

Spring for mixer

OM Z OM 5500

Spryna do VW Golfa

Spring for VW Golf Polish reducing

Zwarka polska Zwarka wloska

Italian reducing

OM 1300 OM 3090 OM 3100 WR 0035

19

Miksery

Lczniki

Connectors

Connectors fo copper pipes

Lczniki do przewodów miedzianych Nazwa

Name

Kod

GZ 236, WR 012, WR 038, WR 011

Code

WR 011 WR 038 WR 012 GZ 236 WR 013 GZ 232 WR 026

GZ 254A, GZ 254B

Barylka D6

Barrel D6

Barylka D6 do Mistrala

Barrel D6 for Mistral

Barylka D8

Barrel D8

Barylka D8 z kolnierzem

Barrel D8 with flange

WR 013, GZ 232, WR 026

Docisk barylki D6 zewn.

Barrel pressure D6 ext.

docisk barylki D8 wewn.

Barrel pressure D8 inter. Barrel pressure D8 ext.

Docisk barylki D8 zewn. Trójnik D6

T-pipe D6 T-pipe D8

GZ 254A GZ 254B GZ 230A GZ 2303

Trójnik D8 Zlczka D6

Nipple D6 Nipple D8

Zlczka D8

GZ 230A, GZ 2303

Obejmy Clamps Kod

Code

WR 10-16 WR 12-22 WR 16-27 WR 6-11 WR 8-12

Nazwa

Name

Obejma 10-16

Clamp 10-16 Clamp 12-22 Clamp 16-27 Clamp 6-11 Clamp 8-12

Obejma 12-22 Obejma 16-27 Obejma 6-11 Obejma 8-12

Obejmy

Zaciski Clips Kod

Code

WR Z100 WR Z150 WR Z200

Zaciski

Nazwa

Name

Zacisk 100x2,5 czarny

Clip 100x2,5 black Clip 150x3,6 black

Zacisk 150x3,6 czarny Zacisk 200x4,8

Clip 200x4,8

20

Lczniki

Connectors

Inne elementy Other items Kod

Code

GZ- 228 GZ 00-44 GZ-227 GZ-231 WR 002 WR 001 WR 003 GZ-241 GZ-255 A GZ-255 B GZ- G130 GZ-280 WR 059-1 WR 059

Nazwa

Name

Króciec podcinienia M6x1

Nipple vacuum M6x1

Króciec podcinienia M6x1 dlugi

Nipple vacuum M6x1 long

GZ 228

GZ 227

Nypel mocowania zaworu na reduktorze

Valve mounting nipple on reducer

Redukcja 6/8

Reduction 6/8

Trójnik wodny 16x16x12

T-fitting 16x16x12 T-fitting 16x16x16

Trójnik wodny 16x16x16 Trójnik wodny 20x20x16

Water T-fitting 20x20x16

GZ 231 GZ 241

Zawieszka D8

Holder D8

Trójnik wodny metalowy 16x16x16

Water metal T-fitting 16x16x16 Water metal T-fitting 16x16x19 Nipple set M 10x1/M10x1 T-fitting metal nipple d. 12

Trójnik wodny metalowy 19x16x19 Komplet zlczka M 10x1/M10x1 D6 Trójnik zlczka metalowa d.12 Trójnik zlczka d.5

T-fitting nipple d.5

GZ-255 -A, -B WR 059

Trójnik zlczka d.12

T-fitting nipple d.12

WR 059-1

GZ-280

WR 001, WR 002, WR 003

21

Lczniki

Wielozawory

Multivalves

Wielozawory do zbiorników toroidalnych

Multivalves for toroidal tanks

Kod

Code

TOM 145-0 T TOM 180/190-30 T

Wielozawór Tomasetto tor 30°

Nazwa

Name

Wielozawór Tomasetto 145-0

Multivalve Tomasetto 145-0

Wielozawór Tomasetto 180/190-30

Multivalve Tomasetto 180/190-30 Multivalve Tomasetto 180/190-0

TOM 180/190-0 T TOM 200/204 T TOM 200/204-0 T TOM 220/225 T TOM 220/225-0 T

Wielozawór Tomasetto 180/190-0 Wielozawór Tomasetto 200/204-30

Multivalve Tomasetto 200/204-30 Multivalve Tomasetto 200/204-0

Wielozawór Tomasetto 200/204-0 Wielozawór Tomasetto 220/225-30

Multivalve Tomasetto 220/225-30 Multivalve Tomasetto 220/225-0 Multivalve Tomasetto 230/240

Wielozawór Tomasetto 220/225-0 Wielozawór Tomasetto 230/240 Wielozawór Tomasetto 230/240-0

Multivalve Tomasetto 230/240-0 Multivalve Tomasetto 250-30 Multivalve Tomasetto 250-0

Wielozawór cyl 90

TOM 230/240 T TOM 230/240-0 T TOM 250-30 T TOM 250-0 T TOM 270-30 T TOM 270-0 T TOM 300-30 T TOM 300-0 T

Wielozawór Tomasetto 250-30 Wielozawór Tomasetto 250-0 Wielozawór Tomasetto 270-30

Multivalve Tomasetto 270-30 Multivalve Tomasetto 270-0

Wielozawór tor 0

Wielozawór Tomasetto 270-0 Wielozawór Tomasetto 300-30

Multivalve Tomasetto 300-30 Multivalve Tomasetto 300-0

Wielozawór Tomasetto 300-0

Wielozawory do zbiorników cylindrycznych

Multivalves for cilindrical tanks

Wielozawór tor 30

Kod

Code

TOM 200-30 C TOM 244-30 C TOM 270-30 C TOM 300-30 C

Wielozawór cyl 30

Nazwa

Name

Wielozawór Tomasetto 200-30

Multivalve Tomasetto 200-30 Multivalve Tomasetto 244-30

Wielozawór Tomasetto 244-30 Wielozawór Tomasetto 270-30 (prawy lub S-lewy)

Multivalve Tomasetto 270-30 (right or S-left) Multivalve Tomasetto 300-30 (right or S-left) Multivalve Tomasetto 315-30 (right or S-left) Multivalve Tomasetto 360-30 (right or S-left) Multivalve Tomasetto 400-30 (right or S-left) Multivalve Tomasetto 450-30 (right or S-left)

Wielozawór Tomasetto 300-30 (prawy lub S-lewy) Wielozawór Tomasetto 315-30 (prawy lub S-lewy) Wielozawór Tomasetto 360-30 (prawy lub S-lewy) Wielozawór Tomasetto 400-30 (prawy lub S-lewy) Wielozawór Tomasetto 450-30 (prawy lub S-lewy)

TOM 315-30 C TOM 360-30 C TOM 400-30 C TOM 450-30 C

Wielozawór Tomasetto cyl 30°

Wszystkie wielozawory dostpne równie w wersji EXTRA, SUPER, jak równie w wersji 90° i 0°

All Multivalves are also available in versions EXTRA, SUPER as well as in versions 90 degrees and 0 degree

22

Akcesoria do wielozaworów

Inne elementy Other items Kod

Code

OM 60 GZ-262

Accessories for multivalves

Nazwa

Name

Kolanko do wielozaworu Tomasetto

Elbow for multivalve Tomasetto

OM 60

GZ-248

Kolanko do wielozaworu M-10x 1D6

Elbow for multivalve M-10x 1O6

GZ-265

kolanko do wielozaworu i tankowania D6/D8 (M-10x1/G1/4") Zawieszka wlewu

Inlet holder

Elbow for multivalve and refuelling D6/D8 (M-10x1/G1/4")

GZ 248 TOM 004 TOM 004.1

Kocówka tankowania przy wlewie benzyny

Filling point at petrol inlet

TOM 004

TOM 004.1

Kocówka tankowania przy wlewie benzyny (dluga)

Filling point at petrol inlet (long)

TOM 004.2

Kocówka tankowania przy wlewie benzyny wer. niemiecka

Filling point at petrol inlet ver. DE

GZ- 210 GZ-221 GZ - 222/10 GZ - 222 A/10 GZ-223 GZ-224/10 GZ-224 d GZ -225 TOM 100 TOM 102 TOM 003 TOM 005 AE K05

Przejciówka Niem.Belg./Pol.Wl.

Conversion D,B/PL,I

Przejciówka Holandia/Polska

Conversion NL/PL

GZ-210 GZ-221

Przejciówka Pol.Wl/Niem.Belg. M10 (do Tomasetto)

Conversion PL,I/D,B M10 (for Tomasetto) Conversion PL/ D,B M10 length 80 Conversion PL/ D,B M14 length 80 Conversion PL,I/NL,N M10

Przejciówka Pol./Niem.Belg M10 dl.80 Przejciówka Pol./Niem.Belg M14 (do Lovato) Przejciówka Pol.Wl/Hol.Nor. M10 Przejciówka Pol.Wl/Hol.Nor. M10 dl.103

Conversion PL,I/NL,N M10 length 103 Conversion PL/NL M14 for Lovato Cover for Tomasetto multivalve

GZ-222/10 GZ-224/10

Przejciówka Polska/Holandia M14 do Lovato Obudowa wielozaworu Tomasetto Obudowa wielozaworu zewntrznego Tomasetto

Cover for ext. Tomasetto multivalve Reserve slide for Tomasetto mltv.

Szkielko rezerwy do wielozaworu Tomasetto Wlew gazu Tomasetto

Tomasetto gas inlet Full level indication

TOM 100 TOM 102

Sensor pelnego wskazania PW2

AE K05

23

Wielozawory

TOM 003

TOM 005

Przewody

Pipes

Kod Nazwa Przewody gumowe Rubber hoses

Code Name

WP 003P WP 0061P WP 004P WP 006P

Przewody gumowe

Przewód do oleju i benzyny D5

Pipe for oil and petrol D5

Przewód gazu D6

Gas pipe D6

Przewód benzynowy D7

Petrol pipe D7 Gas pipe D12 Gas pipe D19

Przewód gazowy D12 Przewód gazowy D19 Przewód do wody D16

Water hose D16

WP 008P WP 005P1 WP 005P2

Przewód do ukladu chlodzenia D16

Cooling system hose D16

Przewody miedziane Copper pipes Kod

Code

WP 001 WP 002

Nazwa

Name

Przewód miedziany D6

Copper pipe D6 Copper pipe D8

Przewód miedziany D8

Przewody miedziane

We karbowane Corrugated hoses Kod

Code

WP 010 WP 013 WP 012 WP 011

Nazwa

Name

Wyk karbowany D6x8x10

Corrugated hose D6x8x10 Corrugated hose D14 Corrugated hose D21 Corrugated hose D30

Wyk karbowany D14 Wyk karbowany D21 Wyk karbowany D30

We karbowane

Przewody gitkie FARO Kod

Code

KT 3.00.FX6.T13 KT3.00.FX8.T14

Flexible hoses FARO

Nazwa

Name

Przewód LPG gitki D6

Flexible hose LPG D6 Flexible hose LPG D8

Przewód LPG gitkiD8

Przewody gitkie

W ofercie posiadamy przewody gumowe nastpujcych producentów: FAGUMIT, PARKER, SEMPERIT

24

We offer rubber hoses made by: FAGUMIT, PARKER, SEMPERIT

Akcesoria uzupelniajce

Kod

Code

WU 02.1 WU 02 WR 4252 WR 51608 WR POK AE K 438 WU 08 WU 08.EL. 30092 30092.5 30093 52-0120-10-ER 52-0120-16-ER WU 01

Complementary accessories

Nazwa

Name

Elektroniczny tester do wykrywania nieszczelnoci

Electronic tester for detecting leaks Detection leaks tester

Tester do wykrywania nieszczelnoci Tama izolacyjna czarna 20m/19mm

Insulating tape black 20m/19mm

Tama izolacyjna tekstylna 25m/15mm

Textile insulating tape 25m/15mm

AE K 438

WU 02

Pokrowiec na kolo zapasowe

Cover for spare wheel

Urzdzenie do kalibracji listew

Tool for calibration rails

Zestaw do lubryfikacji Flashlube KIT

Flashlube KIT for lubrification

Zestaw do lubryfikacji Flashlube KIT Electronic

Flashlube KIT Electronic for lubrification

WU 08

WU 02.1

Plyn Flashlube 1l

Flashlube Fluid 1l Plyn Flashlube 2,5l Flashlube Fluid 2,5l Plyn Flashlube 5l Flashlube Fluid 5l Plyn do lubryfikacji ERC 1l ERC Fluid 1l Plyn do lubryfikacji ERC 5l ERC Fluid 5l Zestaw do lubryfikacji AGC AGC KIT for lubrification

WR 51608 WR 4252

52-0120-10-ER

WU 08.EL.

52-0120-16-ER

WU 01

30092, 30092.5, 30093

25

Przewody Akcesoria

Zbiorniki LPG

LPG tangs

W naszej ofercie dostpne s wszystkie zbiorniki LPG renomowanych producentów. Oferujemy: - zbiorniki walcowe - zbiorniki toroidalne - zbiorniki toroidalne - zbiorniki toroidalne - zbiorniki toroidalne

Zbiorniki walcowe

zewntrzne zewntrzne pelne pionowe wewntrzne

Zbiorniki toroidalne zewntrzne

We have all types of LPG tanks from the best manufacturers. We offer: - cilindrical tanks - external toroidal tanks - external toroidal tanks - full - vertical toroidal tanks - internal toroidal tanks

Zbiorniki toroidalne zewntrzne pelne

Zbiorniki toroidalne pionowe

Zbiorniki toroidalne wewntrzne

26

www.agcentrum.pl

27

Dane teleadresowe

Centrala Auto-Gaz Centrum ul. Chorzowska 11a 26-600 Radom woj. mazowieckie tel. +48 (48) 322 27 20 faks +48 (48) 322 27 32 e-mail: [email protected] www.agcentrum.pl

Oddzial Wiry k/Poznania

ul. Komornicka 127, 62-051 Wiry tel. +48 (61) 899 04 56 +48 666 018 712 e-mail: [email protected]

Oddzial Bydgoszcz

ul. Czerwonego Krzya 14 85-338 Bydgoszcz tel./faks +48 (52) 376 32 55 +48 666 018 708 e-mail: [email protected]

Oddzial Sosnowiec

ul. Struga 1 41-200 Sosnowiec tel./faks +48 (32) 297 40 06 +48 666 018 715 e-mail: [email protected]

Oddzial Lód

ul. Ratajska 14/18 91-231 Lód tel. +48 (42) 653 50 67 +48 666 018 705 e-mail: [email protected] ul. Warszawska 380 42-200 Czstochowa tel. +48 (34) 314 79 49 +48 606 147 150 e-mail: [email protected]

Oddzial Czstochowa

Oddzial Kielce

ul. Piekoszowska 74 25-625 Kielce tel/fax : +48 (41) 391-76-78 +48 606 140 509 e-mail: [email protected]

Przedstawiciele handlowi na terenie miast

Gdask, Szczecin, Wroclaw, Bialystok, Kraków, Rzeszów

Bydgoszcz Pozna Lód

Sosnowiec

28

Wydanie I, druk 2011

Czstochowa Kielce

Radom

Information

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

819726