Read Microsoft PowerPoint - Bitki doku kültürü ilk kisim text version

Bitki Doku Kültürleri

Plant Tissue Culture (Bitki Doku Kültürü) ?

faperta.ugm.ac.id adresinden yararlanilmitir.

Tanimi

Bitki tohumlari, organlari, dokulari, hücreleri veya protoplastlarinin steril koullar altinda yapay besin ortamlari üzerinde kültüre alinmasidir.

Bitki Doku Kültürlerinin Temel Özellikleri

Bitkilerde farklilama konusunda iki hormon grubu etkilidir:

Oksinler (Auxin): Kök geliimini uyarir Sitokininler (Cytokinin):Sürgün geliimini uyarir

orani, geliimin yönünü belirler:

Genel olarak, bu iki hormonun birbirine olan

Oksin Sitokinin = Kök geliimi (Root Development) Sitokinin Oksin = Sürgün geliimi (Shoot Development) Oksin = Sitokinin= Kallus oluumu

In vitro kültürde geliimin kontrolü

Sitokinin Yaprak parçasi Adventif sürgün Kök Kallus Oksin

Bitki Doku Kültüründe Baariyi Etkileyen Faktörler

Besin ortamlari

Mineraller,Aminoasit ve vitaminler, Karbon kaynai, Hormonlar Iik, Sicaklik, Fotoperiyot, Sterilite Genellikle genç ve henüz çok fazla farklilamami dokular doku kültürü için daha uygun olmaktadir. Farkli bitki türleri, doku kültüründe gelime konusunda farkli uyum ve yanit verme kapasitesine sahiptir. Birçok durumda, ayni tür içerisindeki farkli çeitlerin de deiik doku kültürlerine farkli cevaplar verdii görülmütür.

nkübasyon koullari Eksplant kaynai Genotip etkisi

Bitkilerin Üç Temel Yetenei

Totipotensi (Totipotency)

Uygun koullarin salanmasi halinde tek bir bitki hücresi, tüm bitkiyi oluturabilecek genetik bilgiye ve regenerasyon kapasitesine sahiptir. Olgun bir hücre, yeniden meristematik koullara geri dönebilir ve yeniden balangiç gelime noktasindan balayabilir. Yeniden organize olabilen bu hücrelerden farkli organ geliimi elde edilebilir. Her bir hücre, kendine özgü yolu izleyerek yeni bir tam bitki oluturabilecek yeterlilie sahiptir.

Yeniden farklilama (Dedifferentiation)

Yeterlilik (Competency)

BTK DOKU KÜLTÜRÜNÜN TARHÇES

1838-39 1902 1939 1946 1950 1954 1960 hücresel teoriler (Hücre kendi kendine çoalabilir ve totipotenttir) Bitki doku kültürünün ilk uygulamalari Kallus dokusunun kesintisiz çoaltilabilmesi Sürgün ucundan tam bir bitkinin elde edilmesi Tek bir hücreden bitki regenerasyonu Protoplastizolasyonu SchleidenSchwann Harberlandt White Ball

Kallus üzerinde organ oluumu Ball Muir Cocking

BTK DOKU KÜLTÜRÜNÜN TARHÇES

1962 1964 1964 1970 1971 1981 MS ortaminin bulunuu Orkidelerin klonal çoaltimi Polenden haploid bitki eldesi Protoplast füzyonu Protoplasttan bitki elde edilmesi Somaklonal varyasyondan yararlanma Murashige Skoog Morel Guha Power Takebe Larkin

In Vitro Kültür Çeitleri

Tam bitkinin kültürü (tohum ve fide kültürü) Embriyo culture (olgunlamami embriyo kültürü) Organ kültürü 1. sürgün ucu (shoot tip culture) 2. kök (root culture) 3. yaprak (leaf culture) 4. anter (anther culture) Kallus kültürü Hücre süspansiyon kültürü Protoplast kültürü

Doku Kültürü Uygulamalari

Hizli çoaltim (Micropropagation) Gen kaynai muhafazasi (Germplasm preservation) Somaklonal varyasyon (Somaclonal variation) Dihaploid bitki üretimi) dihaploid production Somatik hibridizasyon (Protoplast fusion) kincil ürün üretimi (Secondary metabolites production) Genetik mühendislii (Genetic engineering)

Hizli Çoaltim (Micropropagation)

Embriyo oluumu (Embryogenesis)

Dorudan (Direct embryogenesis) Dolayli (Indirect embryogenesis)

Organ oluumu (Organogenesis)

Kallus dokusu üzerinden organ oluumu Dorudan advendif organ oluumu

Mikroçelikleme (Microcutting)

Meristem and sürgün ucu kültürü Tomurcuk (Bud) kültürü

Somatik Embriyogenesis

Embriyolarin somatik hücrelerden gelitirilmesidir. Genellikle kallus oluumu üzerinden somatik embriyo elde edildiinden, oluan yeni bitkicikler arasinda varyasyon bulunma olasilii vardir.

Yerfistiinda somatik embriyogenesis

Organogenesis

Kök, sürgün veya yapraklarin oluumunun salanmasi Bu organlar, yeni meristematik hücrelerin farklilaarak gelimesi sonucunda oluurlar. Embriyogenesise benzer olarak kallus üzerinden organlar oluabilecei gibi, çounlukla dorudan organ oluumu elde edilebilir.

Somatik Embriyogenesis ve Organogenesis

Bu yöntemlerin her ikisi de mikro çoaltim amaciyla kullanilabilmektedir. Her zaman eksplant alinan bitkinin birebir ayni genetik yapisinda yeni bireyler elde edilemeyebilir. Somatik embriyogenesis veya organogenesis, genellikle tek bir hücreden veya birkaç hücreden tam bir bitki elde etmek amaçlandiinda oldukça kullanili olmaktadir.

Mikro çelikleme ile çoaltim

Organ oluumunun özellemi bir eklidir. Sadece meristem dokusunun izole edilmesi ve bundan sürgün elde edilmesi aamasini da içerebilir. Apikal dominansinin kirilmasina ihtiyaç duyulur. Mikro çeliklemenin üç tipi vardir:

Tek boum içeren çeliklerin oluturulmasi Sürgünlerin alt kültüre alinmasi Küme eklinde ayirma

Mikro-çoaltim

in vitro koullarda bitki çoaltma ilemidir,

Genellikle meristemlerden (veya vegetatif tomurcuklardan) kallus aamasi olmaksizin bitki elde edilmesidir.

Somaklonal varyasyon oraninin azaltilmasi veya bunlarin ayiklanmasi yoluyla gerçek saf klonlar elde edilebilir.

Baka eksplantlar veya kallustan da bitki çoaltimi yapilabilir, ancak bunlarda sorunlu durumlarin ortaya çikma olasilii daha yüksektir.

Mikro-çoaltimin safhalari

Safha 0 ­ Ana bitkinin seçimi ve hazirlanmasi

Bitki dokusunun hazirlanarak sterilizasyonu yer almaktadir. Eksplantin besin ortamina yerletirilmesi aamasidir.

Safha I - Kültürün balamasi (lk gelime aamasi) Safha II - Çoaltma

eksplant sürgün çoaltma ortamina aktarilir; sürgünler birbirinden ayrilarak alt kültürle alinir

Safha III - Köklenme ­ eksplantköklenme ortamina aktarilir Safha IV ­ Topraa aktarma (Di koullara alitirma)

Eksplant topraa aktarilir ve yeni bireyin pikinleerek gerçek yapisina kavumasi salanir.

Mikro-çoaltimin faydalari

Klonal çoaltim salanabilir

Heterozigoti gösteren türlerde birörnek çoaltim yapilmasini salar.

Sürgün çoaltimi aamasi sayesinde klonlarin defalarca sinirsiz olarak yenilenme yoluyla çoaltimi salanabilir. Üretim döngüsü yil içerisinde istenildii gibi düzenlenebilir.

Birçok büb bitkisi ve vegetatif olarak çoaltilan bitkide bu yolla çoaltim ticari olarak rutin biçimde kullanilmaktadir.

Hastaliktan ari bitki materyali çoaltimi mümkün olabilir.

Eksplantin alindii bitki virüsü olsa bile, doku kültürü yoluyla virüssüz bitki elde edilebilir.

Tarlada mevsimlere bali kalinarak veya çevresel koullarin etkisi nedeniyle bir sinirlama olmaz.

Information

Microsoft PowerPoint - Bitki doku kültürü ilk kisim

23 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

780561