Read Microsoft Word - Puunhalkaisukone _A2951_.doc text version

Puunhalkaisukone

A21117 Avant 200-sarjaan A2951 Avant 500- ja 600-sarjaan

2

1. Alkusanat

Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen perusteella. Tähän käyttöohjeeseen perehtymällä ja sitä noudattamalla varmistatte turvallisuutenne sekä työlaitteenne varman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Mikäli työlaitteenne toiminnoissa on ongelmia tai tarvitsette varaosia tai huoltoa ottakaa yhteyttä omaan Avant-jälleenmyyjäänne

2. Käyttötarkoitus

Avant puunhalkaisukone on tarkoitettu valmiiksi katkaistujen puiden halkomiseen.

3. Turvallisuusohjeet

Ennen puunhalkaisukoneen käyttöönottoa lue huolellisesti kuormaimen ja halkaisukoneen käyttöohjekirjat. Kun kiinnität halkaisukoneen kuormaimeen varmista, että kuormaimen pikakiinnityslevyn lukitustapit ovat varmasti ala-asennossaan ja lukinneet halkaisukoneen kuormaimeen. Älä koskaan aloita työskentelyä ennen kuin halkaisukone on lukittunut kuormaajan etulevyyn. Aloita halkaisukoneen käyttö varovaisesti ja rauhallisesti. Kuljeta halkaisukonetta aina mahdollisimman alhaalla matalimman painopisteen saavuttamiseksi. Halkaisukoneen työalueella on puristumisvaara, älä päästä asiattomia henkilöitä työskentelyalueelle. Turvaetäisyys on 2 metriä. Älä koskaan kurkota turvaverkon alle tai halkojan teriin kun työskentelet halkaisukoneella. Älä koskaan nosta turvaverkkoa kun halkojakoneen sylinteri on liikkeessä. Älä koskaan mene nostetun halkaisukoneen alle. Käytä halkaisukonetta aina mahdollisimman tasaisella alustalla. Lue myös kuormaajaa koskevat turvallisuusohjeet kuormaajan ohjekirjasta.

3

4. Tekniset tiedot

Pituus Leveys (kuljetusasennossa) Korkeus (kuljetusasennossa) Pisin halkaistavan puun mitta Suurin mahdollinen puun halkaisija 62 cm 187 cm 135 cm 65 cm 50 cm

Puunhalkojakoneen halkaisutoiminto toimii hydraulisylinterin avulla. Halkaistava puu on mahdollista halkaista joko kahteen tai neljään osaan terää säätämällä. Halkojakone on varustettu turvamekanismilla, joka estää koneen käyttämisen ellei suojaverkko ei ole ala-asennossaan.

5. Halkojakoneen kiinnittäminen kuormaimeen

Halkojakone kiinnitetään kuormaajaan kahdesta eri kiinnityspisteestä; kuormaajan pikakiinnityslevystä ja hydrauliikan pikaliittimistä. Työlaitteen kiinnittäminen kuormaajaan tulee tehdä huolella. Jos työlaite ei ole lukittunut kuormaajaan, saattaa työlaite irrota kuormaajasta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Siksi onkin tärkeää, että lukitsematonta työlaitetta ei nosteta missään tapauksessa yli metrin korkeuteen. Vaaratilanteiden välttämiseksi noudata aina seuraavilla sivuilla kuvattuja työlaitteiden kiinnitysohjeita.

4

5.1 Halkojakoneen mekaaninen kiinnitys kuormaimeen

Puunhalkojan kiinnittäminen 300-, 500- tai 600-sarjan kuormaajaan: 1. Vaihe:

Nosta pikakiinnityslevyn molemmilla puolilla sijaitsevat lukitustapit ylös ja käännä ne taakse hahloon siten, että ne lukittuvat yläasentoon. Varmistu, että lukitustappi on lukittunut yläasentoon!

2. Vaihe:

Käännä pikakiinnityslevyä hydrauliikan avulla etuviistoon asentoon. Aja kuormaaja työlaitteeseen kiinni.

3. Vaihe:

Nosta puomia hieman - vedä puomin ohjausvipua taaksepäin, jolloin työlaite nousee ilmaan. Käännä puomin ohjausvipua vasemmalle, jolloin pikakiinnityslevyn alaosa kääntyy kiinni työlaitteeseen.

4. Vaihe:

Käännä puomin ohjausvipua lisää vasemmalle niin että automaattinen työlaitteen lukitus laukaisee lukitustapit. Varmista että lukitustapit ovat alaasennossaan.

Muista aina turvallisuusohjeet kappaleesta 3, kun kiinnität työlaitetta kuormaajaan.

5 Puunhalkojan kiinnittäminen 200-sarjan kuormaajaan tapahtuu seuraavasti: 1. Vaihe:

Nosta pikakiinnityslevyn päällä oleva lukitustappi ylös ja käännä se hahloon siten että se lukittuu yläasentoon. Varmista, että lukitustappi on lukittunut yläasentoon!

2. Vaihe:

Käännä pikakiinnityslevyä hydrauliikan avulla etuviistoon asentoon. Aja kuormaaja työlaitteeseen kiinni siten, että pikakiinnityslevyn yläkulmissa olevat tapit menevät työlaitteen pikakiinnityssovitteen reikiin.

3. Vaihe:

Nosta puomia hieman ­ vedä puomin ohjausvipua taaksepäin, jolloin työlaite nousee ylös. Käännä puomin ohjausvipua vasemmalle, jolloin pikakiinnityslevyn alaosa kääntyy kiinni työlaitteeseen.

4. Vaihe:

Käännä puomin ohjausvipua lisää vasemmalle niin että automaattinen työlaitteen lukitus laukaisee lukitustapin. Varmista, että lukitustappi on ala-asennossaan.

Varmista, että lukitustappi on ala-asennossaan niin, että se on lukittunut työlaitteeseen. Lukitustapin pitää lukittua työlaitteen pikakiinnityssovitteen alaosassa olevaan reikään.

6

5.2 Hydrauliikkaliittimien kiinnittäminen

Hydrauliikkaletkujen kiinnittäminen 300-, 500 tai 600-sarjan kuormaajaan Puunhalkojassa on kaksi hydrauliikkaletkua, jotka tulee kiinnittää kuormaimeen. Letkut tulee liittää kuormaajaan niin, että sinisellä suojakorkilla varustetut liittimet (kuormaajassa naaras ja halkojakoneessa uros) liitetään toisiinsa. Jäljelle jäävä liitin menee näin automaattisesti oikealle paikalleen. Tarkista liitosten jälkeen halkojakoneen toiminta. Jos halkojakone ei toimi alla kuvattujen käyttöohjeiden mukaisesti letkujen liittämisen jälkeen kun ulkopuoleisen hydrauliikan vipu on asetettu lukkoasentoonsa, vaihda paine- ja paluuletkujen liitäntä kuvan 1 mukaisesti.

Kuva 1 Liittimien irroittaminen Liittimet irtoavat toisistaan, kun naarasliittimen päässä olevaa kaulusta vedetään taaksepäin. Ennen kuin irroitat liittimet toisistaan, liikuta ulkopuoleisen hydrauliikan vipua muutama kerta edestakaisin. Näin varmistut siitä, että järjestelmään ei jää painetta ja liittimet on huomattavasti helpompi kiinnittää seuraavalla kerralla.

Hydrauliikkaletkujen kiinnittäminen 200-sarjan kuormaajaan Puunhalkojassa on kaksi hydrauliikkaliitintä, jotka tulee kiinnittää vastaaviin liittimiin kuormaajassa. Kuormaajassa olevista liittimistä keskimmäinen on ns. paluulinja, ja oikeanpuolimmainen ns. painelinja. Puunhalkojan letkut tulee kiinnittää kuormaimeen oikein päin, jotta se toimii oikein, kun ulkopuoleisen hydrauliikan poljin painetaan kuormaajasta lukitusasentoon.

7

Kun liität liittimiä toisiinsa, sammuta kuormaajan moottori, liikuta ulkopuoleisen hydrauliikan poljinta muutama kerta ylös ja alas sekä laske kuormaajan puomi alas. Näin järjestelmään ei jää painetta ja liittimet on helppo liittää toisiinsa. Jos puunhalkoja ei toimi oikein (ks. oikea toiminta kappaleesta 6.1), kun kuormaajan ulkopuoleisen hydrauliikan poljin painetaan alas lukitusasentoon, irroita liittimet ja vaihda puunhalkojan paine- ja paluulinjat keskenään kuvan 2 mukaisesti.

Kuva 2 Hydrauliikkaliittimien irroitus Liittimiä irroitettaessa tulee kiinnittää huomiota liittimissä olevaan lukitussysteemiin. Lukitussysteemi estää naaras- ja urosliitintä irtoamasta toisistaan vahingossa, mutta saattaa myös pyörähtää vahingossa lukitusasentoon, jolloin liittimet eivät irtoa toisistaan. Kaikkien naarasliittimien kauluksen alapäässä on pieni ura ja kauluksen alapuolella pieni kuula. Kun liittimet halutaan irroittaa toisistaan, pitää em. uran ja kuulan olla kohdakkain. Tämän jälkeen vedetään naarasliittimessä olevaa uritettua kaulusta alaspäin, jolloin liittimet irtoavat toisistaan. (Ks. kuva 3)

Kuva 3 Jos liittimet eivät irtoa toisistaan, vaikka kuvan 3 kuula ja ura ovat kohdakkain, on järjestelmään todennäköisesti jäänyt painetta. Irroittaaksesi liittimet, liikuta kuormaajan ulkopuoleisen hydrauliikan poljinta muutama kerta ylös ja alas, laske kuormaajan puomi alas ja yritä irroittaa liittimet uudelleen. Pidä liittimet mahdollisimman puhtaina. Lika, jää ym. saattaa vaikeuttaa liittimien käyttöä huomattavasti.

8

6. Ohjeita käyttöä varten

6.1 Puunhalkojan käyttäminen

Kun puunhalkoja on lukittu kuormaajan pikakiinnityslevyyn ja hydrauliletkut ovat kiinnitettyinä kuormaajaan voi puunhalkojan käytön aloittaa. Kone halkaisee puut hydraulisylinterin avulla, jota käytetään puunhalkojan etupuolella sijaitsevasta käyttövivusta. Hydraulisylinteri työntyy eteenpäin, kun vipua käännetään vasemmalle ja kun vivusta päästetään irti sylinteri palautuu automaattisesti takaisin takaasentoonsa(ks. kuva 4).

Kuva 4

Kuva 5

Sylinterin iskun pituutta voidaan säätää siirtämällä kuvassa 5 nuolella osoitettuja stoppariruuveja. Iskun pituutta on syytä säätää mm. silloin kun halkaistavat puut ovat lyhyitä. Tällöin sylinteri ei kulje koko matkaansa, vaan pysähtyy asetettuun kohtaan, jolloin työskentely nopeutuu huomattavasti. Siirtämällä vasenta stopparia oikealle sylinteri palaa aikaisemmin alkuasentoonsa. Siirtämällä oikeanpuoleista stopparia vasemmalle sylinteri ei palaa kokonaan alkuasentoonsa. Stoppareiden oikea säätö riippuu aina halkojen pituudesta.

9

6.2 Halkaisuterän säätäminen

Halkaisuterää voidaan säätää puun halkaisijan mukaan tai siten, että puut halkaistaan joko kahteen tai neljään osaan. Terän korkeutta säädetään seuraavasti: 1. Jos kuormaaja on kytkettynä puunhalkojaan, sammuta kuormaajan moottori ja poista virta-avaimet varmistaaksesi, ettei kuormaajaa käytetä säädön aikana. 2. Avaa puunhalkojan suojahäkki kuvan 6 mukaisesti.

Kuva 6 3. Poista kuvan 7 tapista sokka ja vedä tappi ulos reiästään kannatellen terää koko toimenpiteen ajan.

Kuva 7 4. Kun tappi on irti voidaan terää laskea tai nostaa tarpeen mukaan. Kun sopiva säätö on löytynyt kytke tappi ja varmistinsokka takaisin. Jos haluat halkaista puun ainoastaan kahteen osaan laske terä alimpaan mahdolliseen asentoonsa.

10

7. Puunhalkojan takuuehdot

(Tuotenumerot A2951 ja A21117) Avant Tecno Oy myöntää valmistamalleen puunhalkojalle vuoden (12 kk) takuun ostopäivästä lukien. Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti: Työkustannukset korvataan, mikäli tehdas ei itse suorita korjausta. Viallisten komponenttien tai tarvikkeiden tilalle tehdas toimittaa uudet. Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaalle hänen hankkimiensa komponenttien hinnan. Takuu ei korvaa: Tavallisia huoltotöitä, eikä niissä tarvittavia huolto- ja kulutusosia. Vaurioita, jotka aiheutuvat epätavallisista käyttöolosuhteista tai käyttötavoista, huolimattomuudesta, rakennemuutoksesta ilman Avant Tecno Oy:n suostumusta, jäljitelmäosan käytöstä tai huollon puutteesta. Vian seurannaisvaikutuksia, kuten työn keskeytymistä tai mahdollista muuta lisävahinkoa. Korjauksesta aiheutuneita matka- ja/tai rahtikustannuksia.

Information

Microsoft Word - Puunhalkaisukone _A2951_.doc

10 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

788997