Read anuarul.pdf text version

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI ARAD

CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD

ASOCIAIA ÎNVTORILOR DIN JUDEUL ARAD ASOCIAIA ROMÂN PENTRU O COAL MODERN ARAD

ANUL I, NR. 1, NOIEMBRIE 2004

EDITURA ,,COALA VREMII" ARAD 2004

1

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

2

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI ARAD CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD

ASOCIAIA ÎNVTORILOR DIN JUDEUL ARAD ASOCIAIA ROMÂN PENTRU O COAL MODERN ARAD

Autori: VIOREL BINCHICIU (coordonator), VIOREL DOLHA, ANA CURETEAN, GETA PASCU, ALEXANDRU OLAR, MIRELA GORNIC, ANA MUREAN

ANUL I, NR. 1, NOIEMBRIE 2004

EDITURA ,,COALA VREMII" ARAD 2004

3

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

ANUL I, NR. 1, NOIEMBRIE 2004 Colectivul de redacie mulumete colaboratorilor si care au fcut posibil apariia acestui anuar: Inspectoratul colar al Judeului Arad Casa Corpului Didactic Arad Asociaia Învtorilor din judeul Arad Asociaia Român pentru o coal Modern Arad Cercurile pedagogice zonale din judeul Arad Colectiv de redacie: Binchiciu Viorel Dolha Viorel, Curetean Ana, Geta Pascu, Alexandru Olar, Mirela Gornic, Ana Murean Coperta: Ghi Geanina Foto: ,,Casa Învtorilor Ardeni" - realizat Musc Viorel Tehnoredactare: Ghi Geanina Editura ,,coala vremii", Arad, 2004 Str. Mucius Scaevola, Nr. 9 Telefon: 0257-281077 Fax: 0257-281077 E-mail: Tipar: Tiraj: ISBN

4

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

Cuprins

Învtorii ardeni i cultura proiectului, Binchiciu Viorel ....................................................................... Organizarea învmântului primar în judeul Arad ................................................................................ Cercurile pedagogice zonale ale învtorilor ardeni .................................................................................... Proiecte de formare i autoformare continu asistat în cercurile pedagogice zonale ale învtorilor din judeul Arad ...................................................................................................................... Proiectul (educaional) - privit ca metodologie de lucru ................................................................................ Managementul clasei ­ structura dimensional ............................................................................................... Managementul clasei de elevi ­ învarea centrat pe elev ............................................................................. Creterea eficienei actului educativ ................................................................................................................ Inter i transdisciplinaritatea ­ punte între precolaritate i colaritate ........................................................... Tehnici de evaluare la clasa a II-a ................................................................................................................... Evaluarea în învmântul primar ................................................................................................................... Tehnici de evaluare la clasa a IV-a .................................................................................................................. Învarea difereniat ....................................................................................................................................... Clasic i modern în designul activitii didactice ............................................................................................ Tehnici de instruire eficient ........................................................................................................................... Abilitarea învtorilor în utilizarea tehnicilor pedagogiei Freinet ................................................................. Managementul clasei. Realizarea progresului colar prin diferenierea i individualizarea învrii la clasa I .................................. Realizarea progresului colar prin individualizarea i diferenierea învrii la clasa a II-a ........................... Realizarea progresului colar prin individualizarea i diferenierea învrii la clasa a III-a ......................... Realizarea progresului colar prin individualizarea i diferenierea învrii la clasa a IV-a.......................... Sporirea eficienei învrii în ciclul achiziiilor fundamentale ...................................................................... Remedierea dificultilor de citit ­ scris i socotit la elevii clasei a II-a ......................................................... Modaliti de elaborare i interpretare a probelor de evaluare ........................................................................ Metode i instrumente utilizate de învtor în evaluarea performanelor colare ale elevilor ....................... Munca independent ­ modalitate de învare i evaluare continu a progresului i a performanelor colare dobândite de elevi în cadrul învmântului simultan ......................................................................... Învarea difereniat ....................................................................................................................................... O nou abordare a curriculum ­ ului la clasa I ............................................................................................... O nou abordare a curriculum ­ ului la clasa a II-a ......................................................................................... O nou abordare a curriculum ­ ului la clasa a III-a ....................................................................................... O nou abordare a curriculum ­ ului la clasa a IV-a ....................................................................................... Cunoaterea mediului înconjurtor - abordare interdisciplinar .................................................................... Managementul curriculum-ului pentru clasa I ................................................................................................ Abordarea interdisciplinar a disciplinei ,,tiine" -premis pentru o învare eficient ................................. Individul ca membru critic, responsabil i solidar al comunitii ................................................................... Iniiere în tehnologia informaiei i comunicaiilor ......................................................................................... Cresterea eficientei învrii prin joc .............................................................................................................. Strategii educaionale legate de colarizarea elevilor la 6 ani ..................................................................... Traditional si modern in matematica ............................................................................................................... Pstrarea i transmiterea tradiiilor i obiceiurilor populare ............................................................................ Proiecte ale învtorilor din învmântul special ................................................................ Proiecte în care s-au implicat învtorii ardeni Programul ,,CHARACTER FIRST!" .............................................................................................................. PHARE RO 0104.02/51. Accesul la educaie al populaiei dezavantajate cu focalizare pe rromi ................. Învtorii în sprijinul iniierii în scris-cititul limbii române a etnicilor români de peste hotare care nu-i pot cultiva limba matern ................................................................................................................................ Învarea topic: satul de munte Hma- oraul Arad ................................................................................... Proiect COMENIUS 1.3 .................................................................................................................................. CURCUBEUL - Proiect de educaie multicultural pentru copii i tineri ...................................................... Organizaii ale învtorilor ardeni. ASOCIAIA ÎNVTORILOR DIN JUDEUL ARAD ........................................................................... ASOCIAIA ROMÂN PENTRU O COAL MODERN ­ ARAD ....................................................... Publicaii ale învmântului primar ardean ........................................................................................... 2 3 10 43 43 46 50 54 57 60 63 66 69 74 79 81 85 88 92 95 98 101 105 108 112 116 119 122 125 128 131 137 140 142 152 156 158 161 164 166 168 172 176 180 182 185 187 190 191

5

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

ÎNVTORII ARDENI I CULTURA PROIECTULUI

Inspector colar pentru învmântul primar, Viorel Binchiciu

6

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

ORGANIZAREA ÎNVMÂNTULUI PRIMAR ÎN JUDEUL ARAD

COLI PRIMARE

SCOALA CU CLASELE I-IV ACIUTA SCOALA CU CLASELE I-IV AGRISU MIC SCOALA CU CLASELE I-IV ALDESTI SCOALA CU CLASELE I-IV ALUNIS SCOALA CU CLASELE I-IV ARANEAG SCOALA CU CLASELE I-IV ARCHIS SCOALA CU CLASELE I-IV BACAUL DE MIJLOC SCOALA CU CLASELE I-IV BAIA SCOALA CU CLASELE I-IV BANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV BELOTINT SCOALA CU CLASELE I-IV BERINDIA SCOALA CU CLASELE I-IV BIRZESTI SCOALA CU CLASELE I-IV BOCSIG SCOALA CU CLASELE I-IV BODESTI SCOALA CU CLASELE I-IV BODROGU NOU SCOALA CU CLASELE I-IV BONTESTI SCOALA CU CLASELE I-IV BOTFEI SCOALA CU CLASELE I-IV BRAZII SCOALA CU CLASELE I-IV BRUSTURI SCOALA CU CLASELE I-IV BRUZNIC SCOALA CU CLASELE I-IV BUCEAVA SCOALA CU CLASELE I-IV BUCEAVA BRAZII SCOALA CU CLASELE I-IV BUHANI SCOALA CU CLASELE I-IV CALUGARENI SCOALA CU CLASELE I-IV CAPRIOARA SCOALA CU CLASELE I-IV CAPRUTA SCOALA CU CLASELE I-IV CHELMAC SCOALA CU CLASELE I-IV CHISLACA SCOALA CU CLASELE I-IV CICIR SCOALA CU CLASELE I-IV CIL SCOALA CU CLASELE I-IV CLADOVA SCOALA CU CLASELE I-IV CORBESTI SCOALA CU CLASELE I-IV CROCNA SCOALA CU CLASELE I-IV CRUCENI SCOALA CU CLASELE I-IV CUVIN SCOALA CU CLASELE I-IV DONCENI SCOALA CU CLASELE I-IV DORGOS SCOALA CU CLASELE I-IV DUD SCOALA CU CLASELE I-IV DULCELE SCOALA CU CLASELE I-IV DUMBRAVITA SCOALA CU CLASELE I-IV FENIS SCOALA CU CLASELE I-IV FIRITEAZ SCOALA CU CLASELE I-IV GROSI SCOALA CU CLASELE I-IV GROSII NOI SCOALA CU CLASELE I-IV GURA VAII SCOALA CU CLASELE I-IV HODIS SCOALA CU CLASELE I-IV HONTISOR SCOALA CU CLASELE I-IV HUNEDOARA TIMISANA ARAD PLESCUTA ACIUTA ARAD HASMAS AGRISU MIC ARAD BIRSA ALDESTI ARAD FINTINELE ALUNIS, 294-295 ARAD TIRNOVA ARANEAG ARAD ARCHIS ARCHIS ARAD BATA BACAUL DE MIJLOC ARAD VARADIA DE MURES BAIA ARAD HALMAGIU BANESTI ARAD CONOP BELOTINT ARAD BUTENI BERINDIA ARAD ARCHIS BIRZESTI, 30 ARAD BOCSIG BOCSIG ARAD HALMAGIU BODESTI ARAD FELNAC BODROGU NOU ARAD GURAHONT BONTESTI ARAD HASMAS BOTFEI ARAD IACOBINI BRAZII ARAD HALMAGIU BRUSTURI ARAD DORGOS BRUZNIC ARAD BUCEAVA ARAD IACOBINI BRAZII ARAD DEZNA BUHANI , 2 ARAD FELNAC CALUGARENI ARAD SAVIRSIN CAPRIOARA ARAD BIRZAVA CAPRUTA ARAD CONOP CHELMAC ARAD CRAIVA CHISLACA ARAD VLADIMIRESCU CICIR , 242 / 216206 ARAD ALMAS CIL ARAD PAULIS CLADOVA ARAD PETRIS CORBESTI ARAD DIECI CROCNA ARAD SAGU CRUCENI , 178 ARAD GHIOROC CUVIN ARAD SEBIS DONCENI , 67 ARAD DORGOS DORGOS ARAD TIRNOVA DUD ARAD GURAHONT DULCELE ARAD BIRZAVA DUMBRAVITA ARAD GURAHONT FENIS ARAD SAGU FIRITEAZ ARAD VIRFURILE GROSI ARAD BIRZAVA GROSII NOI ARAD PLESCUTA GURA VAII ARAD BIRSA HODIS ARAD GURAHONT HONTISOR ARAD SAGU HUNEDOARA TIMISANA , 10

7

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

SCOALA CU CLASELE I-IV SCINTEIA SIMAND SCOALA CU CLASELE I-IV IERMATA SCOALA CU CLASELE I-IV IERMATA NEAGRA SCOALA CU CLASELE I-IV IGNESTI SCOALA CU CLASELE I-IV ILTEU SCOALA CU CLASELE I-IV IONESTI SCOALA CU CLASELE I-IV IOSAS SCOALA CU CLASELE I-IV IOSASEL SCOALA CU CLASELE I-IV JOIA MARE SCOALA CU CLASELE I-IV JULITA SCOALA CU CLASELE I-IV LALASINT SCOALA CU CLASELE I-IV LAZURI SCOALA CU CLASELE I-IV LUNCA TEUZULUI SCOALA CU CLASELE I-IV LUNCSOARA DE JOS SCOALA CU CLASELE I-IV LUNCSOARA DE SUS SCOALA CU CLASELE I-IV LUPESTI SCOALA CU CLASELE I-IV MADRIGESTI SCOALA CU CLASELE I-IV MAGULICEA SCOALA CU CLASELE I-IV MERMESTI SCOALA CU CLASELE I-IV MILOVA SCOALA CU CLASELE I-IV MINERAU SCOALA CU CLASELE I-IV MINIS SCOALA CU CLASELE I-IV MISCA-SIRIA SCOALA CU CLASELE I-IV MOCREA SCOALA CU CLASELE I-IV MOTIORI SCOALA CU CLASELE I-IV MUNAR SCOALA CU CLASELE I-IV MUSTESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NADALBESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NERMIS SCOALA CU CLASELE I-IV NEUDORF SCOALA CU CLASELE I-IV NICOLAE BALCESCU SCOALA CU CLASELE I-IV NR 3 PECICA SCOALA CU CLASELE I-IV NR 14 ARAD SCOALA CU CLASELE I-IV NR 15 ARAD SCOALA CU CLASELE I-IV NR 16 ARAD SCOALA CU CLASELE I-IV NR 17 (FERMA SINTOMA) ARAD SCOALA CU CLASELE I-IV OBIRSIA SCOALA CU CLASELE I-IV ODVOS SCOALA CU CLASELE I-IV OSTROV SCOALA CU CLASELE I-IV PAIUSENI SCOALA CU CLASELE I-IV PAULEAN (LIVADA-BUTENI) SCOALA CU CLASELE I-IV PESCARI SCOALA CU CLASELE I-IV PIRNESTI SCOALA CU CLASELE I-IV POIANA SCOALA CU CLASELE I-IV POIENARI SCOALA CU CLASELE I-IV PRAJESTI SCOALA CU CLASELE I-IV PRUNISOR SCOALA CU CLASELE I-IV RADESTI SCOALA CU CLASELE I-IV RANUSA SCOALA CU CLASELE I-IV RAPSIG SCOALA CU CLASELE I-IV REVETIS SCOALA CU CLASELE I-IV ROGOZ DE BELIU SCOALA CU CLASELE I-IV SALAJENI SCOALA CU CLASELE I-IV SATU MARE SCOALA CU CLASELE I-IV SATU MIC ARAD SIMAND SIMAND ARAD SELEUS IERMATA ARAD ZERIND IERMATA NEAGRA ARAD IGNESTI IGNESTI , 36 ARAD PETRIS ILTEU ARAD HALMAGIU IONESTI ARAD GURAHONT IOSAS ARAD GURAHONT IOSAS ARAD ALMAS JOIA MARE ARAD VARADIA DE MURES JULITA ARAD BIRZAVA LALASINT ARAD VIRFURILE LAZURI , 147 ARAD BELIU LUNCA TEUZULUI ARAD HALMAGEL LUNCSOARA ARAD HALMAGEL LUNCSOARA ARAD VARADIA DE MURES LUPESTI ARAD BRAZII MADRIGESTI ARAD VIRFURILE MAGULICEA ARAD VIRFURILE MERMESTI ARAD CONOP MILOVA ARAD BOCSIG MINERAU ARAD GHIOROC MINIS ARAD SIRIA MISCA ARAD INEU MOCREA ARAD APATEU MOTIORI ARAD SECUSIGIU MUNAR ARAD GURAHONT MUSTESTI ARAD IGNESTI NADALBESTI , 9 ARAD NERMIS ARAD ZABRANI NEUDORF ARAD VARADIA DE MURES NICOLAE BALCESCU ARAD PECICA PECICA STR NADLACULUI, 718 ARAD IRATOSU IRATOSU ARAD ARAD CALEA 6 VINATORI NR 55/ 247671 ARAD ARAD STR BODROGULUI NR 5 ARAD ARAD ARAD PETRIS OBIRSIA ARAD CONOP ODVOS ARAD BIRCHIS OSTROV ARAD CHISINDIA PAIUSENI ARAD BUTENI LIVADA ARAD GURAHONT PESCARI ARAD SAVIRSIN PIRNESTI ARAD VIRFURILE POIANA ARAD HALMAGIU POIENARI ARAD PRAJESTI , STR. CODRLUI, 2 ARAD CARAND PRUNISOR , 78 ARAD ALMAS RADESTI ARAD MONEASA RANUSA ARAD BOCSIG RAPSIG ARAD DIECI REVETIS ARAD CRAIVA ROGOZ DE BELIU ARAD SEBIS SALAJENI, 107 ARAD SECUSIGIU SATU MARE ARAD SILINDIA SATU MIC

8

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

SCOALA CU CLASELE I-IV SECACI SCOALA CU CLASELE I-IV SECAS SCOALA CU CLASELE I-IV SEDERHAT SCOALA CU CLASELE I-IV SELISTEA SCOALA CU CLASELE I-IV SIAD SCOALA CU CLASELE I-IV SIMAND (SATU-NOU) SCOALA CU CLASELE I-IV SIMANDU DE SUS SCOALA CU CLASELE I-IV SINLEANI SCOALA CU CLASELE I-IV SINPAUL SCOALA CU CLASELE I-IV SINTEA MICA SCOALA CU CLASELE I-IV SIRBI SCOALA CU CLASELE I-IV SISTAROVAT SCOALA CU CLASELE I-IV SLATINA SCOALA CU CLASELE I-IV SLATINA DE CRIS SCOALA CU CLASELE I-IV SOIMOS/LIPOVA SCOALA CU CLASELE I-IV SOIMUS BRAZII SCOALA CU CLASELE I-IV SOMOSCHES SCOALA CU CLASELE I-IV STEJAR SCOALA CU CLASELE I-IV STOINESTI SCOALA CU CLASELE I-IV SUSAG SCOALA CU CLASELE I-IV SUSANI SCOALA CU CLASELE I-IV TAGADAU SCOALA CU CLASELE I-IV TALAGIU SCOALA CU CLASELE I-IV TARMURE SCOALA CU CLASELE I-IV TELA SCOALA CU CLASELE I-IV TIRNAVITA SCOALA CU CLASELE I-IV TISA SCOALA CU CLASELE I-IV TISA NOUA SCOALA CU CLASELE I-IV TOC SCOALA CU CLASELE I-IV TOHESTI SCOALA CU CLASELE I-IV TROAS SCOALA CU CLASELE I-IV URVISU DE BELIU SCOALA CU CLASELE I-IV UTVINIS SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA MARE-SAVIRSIN SCOALA CU CLASELE I-IV VARIASU MARE SCOALA CU CLASELE I-IV VARSAND SCOALA CU CLASELE I-IV VIDRA SCOALA CU CLASELE I-IV ZABALT SCOALA CU CLASELE I-IV ZERINDU MIC SCOALA CU CLASELE I-IV ZIMANDCUZ SCOALA CU CLASELE I-IV ZIMBRU ARAD BELIU SECACI ARAD BRAZII SECAS ARAD PECICA SEDERHAT ARAD CARAND SELISTEA ARAD CRAIVA SIAD ARAD SIMAND SATU NOU ARAD SIMAND SIMAND ARAD LIVADA SINLEANI ARAD SOFRONEA SINPAUL ARAD OLARI SINTEA MICA , 86 ARAD HALMAGEL SIRBI ARAD SISTAROVAT SISTAROVAT ARAD SLATINA ARAD DEZNA SLATINA DE CRIS ARAD LIPOVA ARAD BRAZII SOIMUS ARAD CERMEI SOMOSCHES ARAD VARADIA STEJAR ARAD CRAIVA STOINESTI ARAD CRAIVA SUSAG ARAD IGNESTI SUSANI , 86 ARAD BELIU TAGADAU ARAD PLESCUTA TALAGIU ARAD HALMAGIU TARMURE ARAD BATA TELA ARAD HALMAGEL TIRNAVITA ARAD HALMAGIU TISA ARAD FINTINELE TISA NOUA, 179 ARAD SAVIRSIN TOC ARAD HALMAGEL TOHESTI ARAD SAVIRSIN TROAS ARAD HASMAS URVISU DE BELIU ARAD UTVINIS ARAD SAVIRSIN VALEA MARE ARAD IRATOSU VARIASU MARE ARAD PILU VARSAND ARAD VIRFURILE VIDRA ARAD DORGOS ZABALT ARAD MISCA ZERINDU MIC ARAD ZIMANDU NOU ZIMANDCUZ , 34 ARAD GURAHONT ZIMBRU

COLI GENERALE

SCOALA CU CLASELE I-VIII "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ZABRANI SCOALA CU CLASELE I-VIII "AUREL VLAICU" ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE GROZA" MONEASA SCOALA CU CLASELE I-VIII "SFANTA ANA" SINTANA SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN AUGUSTIN DOINAS" CAPORAL ALEXA SCOALA CU CLASELE I-VIII ADEA SCOALA CU CLASELE I-VIII AGRISU MARE SCOALA CU CLASELE I-VIII ALMAS ARAD ZABRANI ZABRANI , 112 / 118 ARAD ARAD FULGERULUI 2-4/242640 ARAD ARAD STR VASILE CONTA NR 2 B/243425 ARAD MONEASA MONEASA , 249 / 439102 ARAD SINTANA SINTANA, STR. CIMPULUI, 107 / 462157/463605 ARAD SINTANA CAPORAL ALEXA , 199 / 463602 ARAD SINTEA MARE ADEA ARAD TIRNOVA AGRISU MARE ARAD ALMAS ALMAS /106

9

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI SAGUNA SCOALA CU CLASELE I-VIII APATEU SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU-VIRFURILE SCOALA CU CLASELE I-VIII BATA SCOALA CU CLASELE I-VIII BERECHIU SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRCHIS SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRSA SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRZAVA SCOALA CU CLASELE I-VIII BOCSIG SCOALA CU CLASELE I-VIII BUTENI SCOALA CU CLASELE I-VIII CAPALNAS SCOALA CU CLASELE I-VIII CARAND SCOALA CU CLASELE I-VIII CHERELUS SCOALA CU CLASELE I-VIII CHESINT SCOALA CU CLASELE I-VIII CHIER SCOALA CU CLASELE I-VIII CHISINDIA SCOALA CU CLASELE I-VIII CINTEI SCOALA CU CLASELE I-VIII CONOP SCOALA CU CLASELE I-VIII COVASINT SCOALA CU CLASELE I-VIII CRAIVA SCOALA CU CLASELE I-VIII CUIED SCOALA CU CLASELE I-VIII DEZNA SCOALA CU CLASELE I-VIII DIECI SCOALA CU CLASELE I-VIII DOROBANTI SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAUT SCOALA CU CLASELE I-VIII FELNAC SCOALA CU CLASELE I-VIII FINTINELE SCOALA CU CLASELE I-VIII FISCUT SCOALA CU CLASELE I-VIII FRUMUSENI SCOALA CU CLASELE I-VIII GALSA SCOALA CU CLASELE I-VIII GHIOROC SCOALA CU CLASELE I-VIII GRANICERI SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSENI SCOALA CU CLASELE I-VIII GURBA SCOALA CU CLASELE I-VIII HALMAGEL SCOALA CU CLASELE I-VIII HALMAGIU SCOALA CU CLASELE I-VIII HASMAS SCOALA CU CLASELE I-VIII HORIA SCOALA CU CLASELE I-VIII IACOBINI SCOALA CU CLASELE I-VIII IRATOSU SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA-ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII MACEA SCOALA CU CLASELE I-VIII MADERAT SCOALA CU CLASELE I-VIII MAILAT SCOALA CU CLASELE I-VIII MANASTUR SCOALA CU CLASELE I-VIII MARAUS SCOALA CU CLASELE I-VIII MINDRULOC SCOALA CU CLASELE I-VIII MISCA-CRIS SCOALA CU CLASELE I-VIII MORODA SCOALA CU CLASELE I-VIII NADAB SCOALA CU CLASELE I-VIII NADAS SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 ,,Mihai Eminescu" ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 CURTICI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 PECICA ARAD ZIMANDU NOU ANDREI SAGUNA , 128 / 217351 ARAD APATEU APATEU , 425 /109 ARAD VIRFURILE AVRAM IANCU / 115 ARAD BATA BATA /107 ARAD APATEU BERECHIU /142A ARAD BIRCHIS BIRCHIS , 140 / 113 ARAD BIRSA BIRSA , 203/A /108 ARAD BIRZAVA BIRZAVA , 151 / 216 ARAD BOCSIG BOCSIG ARAD BUTENI BUTENI , 4 / 115 ARAD BIRCHIS CAPALNAS ARAD CARAND CARAND , 203 / 143 ARAD SICULA CHERELUS ARAD ZABRANI CHESINT ARAD TIRNOVA CHIER ARAD CHISINDIA CHISINDIA / 108 ARAD ZARAND CINTEI ARAD CONOP CONOP, 1 / 107 ARAD COVASINT COVASINT ARAD CRAIVA CRAIVA ARAD BUTENI CUIED ARAD DEZNA DEZNA , 64 / 190 ARAD DIECI DIECI , 110 ARAD CURTICI DOROBANTI , 411 / 535043 ARAD TIRNOVA DRAUT ARAD FELNAC FELNAC 397 / 411107 ARAD FINTINELE FINTINELE, 12 ARAD SAGU FISCUT , 157-158 ARAD FRUMUSENI , 184 ARAD SIRIA GALSA ARAD GHIOROC GHIOROC , STR. I. MANIU , NR.2 , /461124 ARAD GRANICERI GRANICERI , 10 ARAD ARCHIS GROSENI , 269 ARAD SICULA GURBA ARAD HALMAGEL HALMAGEL / 204 ARAD HALMAGIU HALMAGIU , STR. PRIMAVERII , 8 / 109 ARAD HASMAS HASMAS , 215 / 04 ARAD VLADIMIRESCU HORIA , 253 / 532192 ARAD BRAZII IACOBINI ARAD IRATOSU IRATOSU ARAD LIVADA LIVADA , /412153 ARAD MACEA MACEA , 527 / 536111 ARAD PINCOTA MADERAT / 467212 ARAD VINGA MAILAT , 604 ARAD VINGA MANASTUR ARAD CRAIVA MARAUS ARAD VLADIMIRESCU MINDRULOC , 267 / 216025 ARAD MISCA MISCA , 34 /105 ARAD SELEUS MORODA ARAD CHISINEU-CRIS NADAB, 313 ARAD TAUT NADAS ARAD ARAD STR EPISCOPIEI NR 40-42/280916, 234782 ARAD ARAD , STR. PAUL CHINEZU, NR 10 / 281721 ARAD CURTICI STR 23 AUGUST NR 37/ 464106 ARAD PECICA PECICA STR PRINCIPALA, 264

10

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 SINTANA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 ,,Ioan Slavici" ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 9 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 10 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 11 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 12 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,Aron Cotru" ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 20 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 22 ARAD SCOALA CU CLASELE I-VIII OLARI SCOALA CU CLASELE I-VIII PAULIS SCOALA CU CLASELE I-VIII PEREGU MARE SCOALA CU CLASELE I-VIII PEREGU MIC SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRIS SCOALA CU CLASELE I-VIII PILU SCOALA CU CLASELE I-VIII PLESCUTA SCOALA CU CLASELE I-VIII RADNA SCOALA CU CLASELE I-VIII SAGU SCOALA CU CLASELE I-VIII SATU NOU SCOALA CU CLASELE I-VIII SECUSIGIU SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN SCOALA CU CLASELE I-VIII SELEUS SCOALA CU CLASELE I-VIII SEMLAC SCOALA CU CLASELE I-VIII SEPREUS SCOALA CU CLASELE I-VIII SICLAU SCOALA CU CLASELE I-VIII SICULA SCOALA CU CLASELE I-VIII SILINDIA SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMAND SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMBATENI SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMPETRU GERMAN SCOALA CU CLASELE I-VIII SINMARTIN SCOALA CU CLASELE I-VIII SINTEA MARE SCOALA CU CLASELE I-VIII SIRIA SCOALA CU CLASELE I-VIII SOCODOR SCOALA CU CLASELE I-VIII SOFRONEA SCOALA CU CLASELE I-VIII TAUT SCOALA CU CLASELE I-VIII TIPAR SCOALA CU CLASELE I-VIII TIRNOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII TURNU SCOALA CU CLASELE I-VIII USUSAU SCOALA CU CLASELE I-VIII VARADIA DE MURES SCOALA CU CLASELE I-VIII VINATORI SCOALA CU CLASELE I-VIII VINGA SCOALA CU CLASELE I-VIII VIRFURILE SCOALA CU CLASELE I-VIII VLADIMIRESCU SCOALA CU CLASELE I-VIII ZADARENI SCOALA CU CLASELE I-VIII ZARAND SCOALA CU CLASELE I-VIII ZERIND SCOALA CU CLASELE I-VIII ZIMANDU NOU ARAD SINTANA SINTANA , STR 1 DECEMBRIE, 36, 462410 ARAD ARAD STR OITUZ NR 108-114/280091, 280091 ARAD ARAD STR I ANTONESCU NR 33-37 ARAD ARAD STR UDREA NR 22/230087 ARAD ARAD STR HATEGAN , 3 ARAD ARAD STR STEAGULUI NR 27 / 288090 ARAD ARAD STR FELEA ILARION NR 7-13 ARAD ARAD STR INDEPENDENTEI NR 3/244372 ARAD ARAD STR GRADINARILOR NR 1-15/242625 ARAD ARAD STR POETULUI NR 89/247690 ARAD ARAD STR MIORITA F.N./262762, 262306 ARAD ARAD STR PETRU RARES NR 20 /212500 ARAD ARAD STR POSADA , 19 /287890 ARAD ARAD STR NUCET , 3 /262152 ARAD OLARI OLARI, 256 ARAD PAULIS PAULIS , 714 / 565110 ARAD PEREGU MARE PEREGU MARE , 234 ARAD PEREGU MARE PEREGU MIC , 433 ARAD PETRIS PETRIS , 289 / 7 ARAD PILU PILU , 35 / 106 ARAD PLESCUTA PLESCUTA ARAD LIPOVA STR DETASAMENTUL PAULIS NR 23 / 561726 ARAD SAGU SAGU , 178 / 418108 ARAD MISCA SATU NOU , 231 /114 ARAD SECUSIGIU SECUSIGIU , 334 / 108 ARAD SEITIN SEITIN , 52 / 415106 ARAD SELEUS SELEUS / 113 ARAD SEMLAC SEMLAC , 648 / 534109 ARAD SEPREUS SEPREUS ARAD GRANICERI SICLAU ARAD SICULA SICULA / 116 ARAD SILINDIA SILINDIA ARAD SIMAND SIMAND ARAD PAULIS SIMBATENI , 39 / 216245 ARAD SECUSIGIU SINPETRU GERMAN ARAD MACEA SINMARTIN , 5 / 536753 ARAD SINTEA MARE SINTEA MARE , 232 / 195 ARAD SIRIA SIRIA , 1833 / 531184 ARAD SOCODOR SOCODOR , 331 ARAD SOFRONEA SOFRONEA , 359 / 416114 ARAD TAUT TAUT ARAD SINTEA MARE TIPAR ARAD TIRNOVA TIRNOVA, 492 ARAD PECICA TURNU ARAD DORGOS USUSAU NR 312 / 120 ARAD VARADIA DE MURES VARADIA DE MURES / 417103 ARAD MISCA VINATORI / 102 ARAD VINGA VINGA , 111 / 460005 ARAD VIRFURILE VIRFURILE , 73 / 109 ARAD VLADIMIRESCU VLADIMIRESCU, STR. HORIA, 2-4 / 514903 ARAD FELNAC ZADARENI/ 413109 ARAD ZARAND ZARAND ARAD ZERIND ZERIND , 386 / 125 ARAD ZIMANDU NOU ZIMANDU NOU / 217119

11

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

LICEE

LICEUL DE ARTA "SABIN DRAGOI" ARAD LICEUL PEDAGOGIC "DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ARAD LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" (LIMBA GERMANA) ARAD ARAD ARAD B-DUL REVOLUTIEI NR 20 - 22 ARAD ARAD B-DUL DRAGALINA NR 5-7 /281533, 281428 ARAD ARAD STR IOAN SUCIU, NR 3-7 / 250751 ARAD ARAD CALEA TIMISORII NR. 93 /286402

GRUPURI COLARE

GRUPUL SCOLAR "CSIKI GERGELY" ARAD GRUPUL SCOLAR "GH.LAZAR" PECICA GRUPUL SCOLAR "ION CREANGA" CURTICI GRUPUL SCOLAR "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS GRUPUL SCOLAR BELIU GRUPUL SCOLAR CERMEI GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ION BUTEANU" GURAHONT GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "J GREGOR TAJOVSKI" NADLAC GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "MIHAI VITEAZU" INEU GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBIS GRUPUL SCOLAR PINCOTA GRUPUL SCOLAR SAVARSIN ARAD ARAD STR VIRFUL CU DOR NR 22 /210002 ARAD PECICA PECICA NR 757 /468084 ARAD CURTICI STR REVOLUTIEI NR 37/ 464147 ARAD CHISINEU-CRIS STR PRIMAVERII NR 3 ARAD BELIU NR 457/A / 204900 ARAD CERMEI CERMEI NR 889 / 119 ARAD GURAHONT STR I BUTEANU NR 11 /183 ARAD NADLAC PIATA UNIRII NR 2 /474340 ARAD INEU STR TRAIAN NR 7/ 511777 ARAD SEBIS B-DUL VICTORIEI NR 7 /420711 ARAD PINCOTA STR V. GOLDIS NR 67 / 466316 ARAD SAVIRSIN STR GARII NR 40 / 557313

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA ARAD LIPOVA STR N TITULESCU NR 1 / 563121

COLEGII

COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD ARAD ARAD B-DUL GENERAL DRAGALINA NR 6 /280937, 281385

12

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

CONSILIUL CONSULTATIV AL ÎNVTORILOR

La nivelul învmântului primar ardean funcioneaz CONSILIUL CONSULTATIV AL ÎNVTORILOR. Acesta se întrunete periodic, reuniunile având caracter consultativ, formativ i informativ. COMPONENA CONSILIULUI CONSULTATIV AL ÎNVTORILOR ARDENI Inspector colar pentru învmântul primar: Viorel Binchiciu Inspector colar pentru învmântul primar: Corina Uzum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Alda Ana Babucov Rodica Ban Irina Ban Ana ­ Maria Bejan Floare Benghia Ana Bistran Rodica Bocu Traian Bun Teodor Ciorda Ioan Cosma Bujor Cosma Ioan Curetean Ana Czabay Doina Crian Livia David Petronela Demian Cornelia Dolha Viorel Filip Veronica Guler Sena Halic Olivia 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Ienescu Ana Iovnescu Maria Jivan Dana Kiss Ana Mo Floare Muller Maria Murean Ana Neam Petru Oprea Teodor Paca Dana Pascu Georgeta Pera Diana Poleac Florica Pop Traian Popa Aurel Pribac Hannelore Prundan Sana Radu Delia Szikora tefan Viau Mura Vonica Floare

13

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

CERCURILE PEDAGOGICE ZONALE ALE ÎNVTORILOR ARDENI 1. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD CENTRU: CLASA I

RESPONSABIL: Dana Paca ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Numele i prenumele igan Titiana Gligor Valentina Mance Georgiana Oprea Mihaela Lazr Ana Gornic Mirela Onia Rodica Ni Rozalia Indrie Olga Strifler Adina Manca Mrioara imandan Alexandra Pagub Ioan Ozdeanu Livia imndan Viorica Ldariu Diana Mehelean Carmen Puterity Elena Mârza Doina Tocan Zenovia Srndan Gheorghe Szabo Ludovic Lazr Ileana Hadade Alina Popa Rodica Paca Dana Avram Carmen Ban Margareta Julean Florica Popovici Ermina Graner Cornelia Nicola Gabriel Muller Maria Bcican Codrua Loriniu Adina Anoca Nicoleta Effler Gabriela Opri Olimpia Dan Anca 14

coala Gen. Nr. 1 Gen. Nr. 1 Gen. Nr. 1 Gen.Nr. 1 Gen. Nr. 2 Gen. Nr. 2 Gen. Nr. 2 Gen. Nr. 2 Gen. Nr. 3 Gen. Nr. 3 Gen. Nr. 4 Gen. Nr. 4 Gen. Nr. 4 Gen. Nr. 4 Gen. Nr. 4 Gen. Nr. 5 Gen Nr. 5 Gen Nr. 5 Gen. Nr. 5 Liceul de Art Liceul de Art C.N.,,E.G.Birta" C.N."E.G.Birta" C.N."E.G.Birta" Lic. Pedagogic Lic. Pedagogic Lic. Pedagogic Lic. Pedagogic Gr. c. Curtici Gr. c. Curtici Gr. c. Curtici c. Gen. Macea c. Gen. Macea c.Gen.ofronea c.Gen.Sânmartin c.Gen.Sânmartin Centrul colar Centrul colar Lic.Teol. Baptist

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 40. 41. 42. 43. 44. Roca Anda Dobrot Ecaterina Popa Adina Cioban Mihaela Borzak Clara Lic. Teol. Baptist Lic. Teol. Baptist c. Gen. Nr. 3 c. Nr. 2 Curtici c. Variaul-Mic

2. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD CENTRU: CLASA a II-a

RESPONSABIL: Petronela David ORGANIGRAMA CERCULUI NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NUMELE I PRENUMELE BALINT LAURA GROZA MARIANA JERCA HORTENZIA PEIA DOINA BALACI OTILIA VESA MIHAI CURETEAN ANA POP ANUA ANDRU DACIANA TRU MARIA LUCUA ALINA MICA-PRUNDEANU ANCA POPESCU MARIANA SFIE DOINA BUNDI ELEONORA FILIP IOAN GAVRILA MARIA TELEOAC RODICA BLAJ NADIA MARTIN RALUCA COSTEA EDITA DAVID PETRONELA DEMIAN CORNELIA VLAICOV IULIANA CRCIUN VICTORIA VUIA MARIANA ARDELEAN VETURIA ISTRATE CORINA BORZA TEODORA MATEI ALINA CRÂSTA MIRCEA TAEDAN IULIANA ARDELEAN SIDONIA RU LOREDANA CIOSICI ANA COALA COALA GENERAL NR.1 ,,MIHAI EMINESCU"

COALA GENERAL NR.2 COALA GENERAL NR.3

COALA GENERAL NR.4 ,,IOAN SLAVICI"

COALA GENERAL NR.5

CENTRUL COLAR ARAD LICEUL PEDAGOGIC ,,DIMITRIE ICHINDEAL"

COLEGIUL NAIONAL "E.G.BIRTA" LICEUL DE ART "SABIN DRGOI" LICEUL TEOLOGIC BAPTIST COALA GENERAL NR. 2 CURTICI COALA GENERAL "ION CREANG" CURTICI COALA GENERAL OFRONEA

15

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 36 37 38 39 40 CUPA DOCHIA DOBA ALINA PÎNCOTAN MIRELA ANGHELINA DANA PDUREAN TEFANIA COALA GENERAL SÂNMARTIN COALA GENERAL MACEA

3. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD CENTRU: CLASA a III-a

RESPONSABIL: Ana Murean ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Numele si prenumele Iovin Ileana Mutu Maria Ban Ana ­ Maria Crian Mariana Muresan Ana Jireghie Lucia Perta Diana Paulian Cristian Ptean Anca Gag Ramona Capatana Adela Katay Corina Luluan Alina Greuceanu Despina Mocanu Aphrodita Stancu Alina Molnar Lavinia Dolca Maria Curcanu Florica Sandu Daniela Burciu Emilia Toma Daniela Pescar Felicia Simina Nicolae Oprut Floarea Maghera Floare Don Angela Anghelin Ioana Zuba Aurica Galavan Daniela Mocuta Florica Pintea Florica Tenczer Diana Cora Elena Dantos Cornelia Cios Florica Scoala coala Normala "Dimitrie Tichindeal" coala Normala "Dimitrie Tichindeal" coala Normala "Dimitrie Tichindeal" coala Normala "Dimitrie Tichindeal" Liceul de Art "Sabin Dragoi" Arad Liceul de Art "Sabin Dragoi" Arad Colegiul National "Elena Ghiba Birta" Colegiul National "Elena Ghiba Birta" Liceul Baptist Liceul Baptist coala Generala Nr. 1 coala Generala Nr. 1 coala Generala Nr. 1 coala Generala Nr. 1 coala Generala Nr. 2 coala Generala Nr. 2 coala Generala Nr. 3 coala Generala Nr. 3 coala Generala Nr. 3 coala Generala Nr. 3 coala Generala "Nr.4 "Ioan Slavici" coala general Nr.4 "Ioan Slavici" coala general Nr.4 "Ioan Slavici" coala Generala Nr.4 "Ioan Slavici" coala Generala Nr. 5 coala Generala Nr. 5 coala Generala Nr. 5 coala Generala Nr. 5 Grup colar Curtici Grup colar Curtici Grup colar Curtici coala Generala Macea coala Generala Macea coala Generala Macea coala Generala Sofronea coala Generala Sanmartin 16

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 37. Vasilovici Dumitru 38. Ilies Cornelia coala Generala Sanmartin Centru colar Arad

4. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD CENTRU: CLASA a IV-a

RESPONSABIL: Georgeta Pascu ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Numele i prenumele Farca Delia eran Cornelia Binchiciu Ileana Bara Cristina Dan Mirela Danciu Dorina Wenter Iudith Poenar Stela Frcu Rodica Pat Livia Tentzer Tiberiu Alda Viorica Belean Mariana Svan Ancua Pantea Daniela Onica Eugenia Toader Marieta Crian Mrioara Radu Gavril Pascu Georgeta Olariu Daciana Farca Lavinia Gabor Luminia Popa Livia Ardeu Avram Tornea Eva Cre Delia Morodan Simona Gabor Florica Luciu Elena Ban Florica Don Iuliana Ardelean Larina Marian Olga Talpe Luiza Maxim Catia Poredean Monica

coala General nr.1 General nr.1 General nr.1 General nr.1 General nr.2 General nr.2 General nr.3 General nr.3 General nr.3 General nr.3 General nr.3 General nr.4 General nr.4 General nr.4 General nr.4 General nr.5 General nr.5 General nr.5 General nr.5 Lic. Pedagogic Lic. Pedagogic Lic. Pedagogic Ghiba Birta Ghiba Birta Sabin Drgoi Sabin Drgoi Macea Macea Sânmartin Sânmartin Curtici Curtici Curtici Lic. Baptist Lic. Baptist Livada ofronea

17

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

5. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD SUD: CLASA I

RESPONSABIL: Livia Crian ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Numele i prenumele Crian Livia David Diana Mois Zina Soltesz Maria Corhei Aurelia Iovin Codrin Iftime Cristina Colcer Cornelia Mihi Simona Iuga Adriana Holho Corina Bucta Angelica Ardelean Claudia Bota Silvana Ghinea Antoaneta Mo Ana Jurjeu Ramona Onica Monica Maruca Eleonora Nichici Carolina Pop Melania Benghia Benedict Andreican Maricela Antonie Lizica Moescu Delia Seiman Eugenia Hepe Simona Jirji Daciana Prodan Ana undre Cornelia Pescar Angelica Jirji Catia

coala c. Gen. Nr. 20, Arad c. Gen. Nr. 20, Arad c. Gen. Nr. 20, Arad c. Gen. Nr. 20, Arad Lic. ,,A.M. Guttenbrunn", Arad c. Gen. Nr. 7, Arad c. Gen. Nr. 7, Arad c. Gen. Fântânele c. Gen. Fântânele c. Cls. I-IV, Tisa Nou c. Gen. Frumueni c. Cls. I-IV, Aluni c. Gen. Vinga c. Gen. Vinga c. Gen. Vinga c. Gen. Vinga c. Gen. Mntur c. Gen. agu c. Cls. I-IV, Cruceni c. Cls. I-IV, Firiteaz c. Gen. Fiscut c. Gen. Zdreni c. Gen. Zdreni c. Gen. Felnac c. Gen. Felnac c. Cls. I-IV, Bodrogu Nou c. Cls. I-IV, Clugreni c. Gen. Secusigiu c. Gen. Secusigiu c. Gen. Sâmpetru German c. Cls. I-IV, Satu Mare c. Cls. I-IV, Munar

6. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD SUD: CLASA a II-a

RESPONSABIL: Sana Prundan ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2

Numele i Prenumele Prundan Sana Iagr Maria 18

coala Lic.A.M.G c.Gen 20 Arad

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Mihu Neli Ungureanu Mitroi Corina Popa Emilian Lucaciu Eugen Jiva Todora Daniela Ploscar Maria Ana Bala Grec Loredana Pop Aurica Ianc Marius Vsîi Leana Bercea Paula Tona Maria Otlcan Elena Mihu Liliana Corina Vrdin Alina Iosim Vladimir Dreve Maria Vulpe Mihai Codreanu Teofilia Drago Mihaela Stârca Petronela c. Gen. 20 Arad c. Gen. 20 Arad c. Sâmpetru-Germ c. Zdreni c.Satu Mare Sc.Vinga c. Cruceni c. Vinga c. Mntur c. Gen.7 Arad c.Felnac c. Frumueni c. Fântânele c. agu c. Sâmpetru-Germ c. Secusigiu c. Gen.Vinga c.Felnac c.Gen Fiscut

7. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD SUD: CLASA a III-a

RESPONSABIL:Babucov Rodica ORGANIGRAMA CERCULUI Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Numele i prenumele Bnitean Florica Bâlici Florica Guzan Teodora Martin Amelia Pdurean Claudia Belean Cornelia Hoja Adrian Maruca Simona Leuc Elena Lipuczi Ana Boboiciov Ana-Maria Hedrea Maria Purcari Mirela Preda Mioara Mercea Valentina Macarie Cornelia Florea Adriana ical Dana Barbu Lavinia

coala c.Gen.nr.20 c.Gen.nr.20 c.Gen.nr.20 c.Gen.Fântânele c.Gen.Fântânele Lic. German c.Gen.Hunedoara c.Gen.Cruceni c.Gen.Vinga c.Gen.Vinga c.Gen.Vinga c.Gen.agu c.Gen.Tisa Nou c.Gen.Secusigiu c.Gen. nr.7 c.Gen. nr.7 c.Gen.Felnac c.Gen.Felnac c.Gen.Sâmpetru

19

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Giura Monia Pescar Angela Paul Angelica Popa Florica Burza Geanina epe Onea Ion Vidolman Anca Vsîi Leana c.Gen.Zbrani c.Gen.Satu Mare c.Gen.Secusigiu c.Gen.Sâmpetru c.Gen.Zdreni c.Gen.Fiscut c.Gen.nr.7 Arad c.Gen.nr.7 Arad

8. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD SUD: CLASA a IV-a

RESPONSABIL:Ana Ienescu ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Numele i prenumele Btrân Anua Bâc Maria Clej Constana Iancic Gabriela Szabo Florina Incicu Monica Ndru Cristina Groza Claudiu-Dan Feje Mona andru Dana Malia Melinda Effler Iosif Pop Liliana Grad Simona Ilon Voichia Dehelean Camelia iplea Vasile Mo Eva Cisma Simona Benga Maria Ienescu Ana coala Gen. nr. 20, Arad Gen. nr 20, Arad Gen. nr. 20, Arad Gen. nr. 20, Arad Lic. German, Arad Gen. nr. 7, Arad Gen. nr 7, Arad Gen. Tisa-Nou Gen. Aluni Gen. Frumueni Gen. Zdreni Gen. Zdreni Gen. Sâmpetru German Gen. Sâmpetru German Gen. Felnac Gen. Vinga Gen. Mntur Gen Satu-Mare Gen. Secusigiu Gen. agu Gen Fântânele

20

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

9. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD VEST: CLASA I

RESPONSABIL:Olivia Halic ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. Numele i crt. prenumele 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

coala coala cu cls. I-IV Nr.3, Pecica coala General Nr.9, Arad coala General Nr.10, Arad coala cu cls. I-VIII Iratou coala General Semlac coala General Nr.11, Arad c. General ,,A. Vlaicu", Arad c. Gen. ,,Avram Iancu" Arad coala General Semlac Gr. c. Ind. J.G. Tajovsky Ndlac c. Gen. ,,Avram Iancu" Arad coala General eitin coala General Nr.6, Arad coala General Nr.17, Arad coala General Semlac coala General Nr.11, Arad coala General Nr.10, Arad c. General ,,A. Vlaicu", Arad coala cu cls I-IV Nr.15, Arad Gr.c. Ind. J.G. Tajovsky Ndlac coala General Peregu Mare coala General Nr.6, Arad coala General Nr.11, Arad coala General Nr.6, Arad c. Gen. ,,Avram Iancu" Arad Gr. c. ,,Gheorghe Lazr", Pecica c. Gen. ,,A.Vlaicu" Arad coala General Nr.11, Arad coala cu cls. I-IV Nr.1, Pecica Gr. c. ,,Gheorghe Lazr" Pecica coala General eitin Gr. c. ,,Gheorghe Lazr" Pecica coala General Nr.9, Arad c. General ,,A. Vlaicu", Arad coala cu cls. I-IV Nr.1, Pecica Gr. c. Ind. J.G. Tajovsky Ndlac coala General Nr.6, Arad Gr. c. Ind. J.G. Tajovsky Ndlac c. Gen. ,,Avram Iancu" Arad coala General Nr.2, Pecica coala cu clasele I-IV nr.1, Pecica coala General Nr.8, Arad

Apostu Daniela Ardelean Valentina Ardelean Vasile Banilievici Sorina Bogadi Elena Bonca Mihaela Cprucean Cornelia Dan Lotte Dano Ramona David Daniela Dobrei Lucia Florea Elena Halic Olivia Ilica Florentina Izsak Ioan Jurc Cristina Katona Ana Lipovan Georgiana Maghici Diana Marton Rodica Mazuch Pavel Mondec Anca Neam Georgeta Nistor Andrada Olar Alexandru Onia Cristina Onia Carmen Otlcan Doina Pete Eugenia Pentek Gabriela Popa Teodor Popescu Dorina Sachelaru Camelia Sere Elisabeta Sicoe Cristina Sinka Maria Sobol Livia Szajak Sorina erb Cornel od Ionela iirig Cristina Varga Janeta

21

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

10. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD VEST: CLASA a II-a

RESPONSABIL: Doina Czabay ORGANIGRAMA CERCULUI

NR. CRT.

NUMELE I PRENUMELE ÎNVTORULUI ASISTAT ALIMPESCU MARICA HONAN DANIELA ROMAN VALERIA HANIU MARIANA TLMACIU ANCA BRINA FLOAREA FEREZAN MARIANA TUDOR FLORICA BOAR LUMINIA BUBULICI DORINA SAS DORINA BOARIU CLAUDIA MICOTA ELISABETA SUCIU LIVIA TUCEAN MARIA ACHIM ELISABETA COZLAC RODICA CZABAI DOINA FIZEDEAN CORNELIA BOTA FLORINA KELO SUSANA PORUMBSZKI LIANA CRE MIRELA

COALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GENERAL 6, ARAD GENERAL 6, ARAD GENERAL 6, ARAD GENERAL 8, ARAD GENERAL 8, ARAD GENERAL 9, ARAD GENERAL 9, ARAD GENERAL 10, ARAD GENERAL 10, ARAD GENERAL 11, ARAD GENERAL 11, ARAD GENERAL 15, ARAD GEN.,,AVRAM IANCU", ARAD GEN.,,AVRAM IANCU", ARAD GEN.,,AVRAM IANCU", ARAD GEN.,,AUREL VLAICU" ARAD, GEN.,,AUREL VLAICU" ARAD, GEN.,,AUREL VLAICU", ARAD GEN.,,AUREL VLAICU", ARAD GR.IND. I.G.TAJOWSKI, NDLAC GR.IND. I.G.TAJOWSKI, NDLAC GR.IND. I.G.TAJOWSKI, NDLAC COALA 1, PECICA

22

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

IONESCU GABRIELA KEE MARIANA CORODAN ELEONORA ARDELEAN ANCUA RIEGER ADELINA SZEDLAC SIMONA MUNTOIU NICOLETA VDASAN DANIELA BULZ ALEXANDRA BUZA MONICA ILUNA ADRIANA CUREI MONICA LUCUA FLOAREA COALA 1, PECICA COALA 2, PECICA COALA 3,PECICA GR.C.IND.,,GHEORGHE LAZR",PECICA GR.C.IND.,,GHEORGHE LAZR",PECICA GR.C.IND.,,GHEORGHE LAZR",PECICA GENERAL, SEMLAC GENERAL, SEMLAC GENERAL, EITIN GENERAL, EITIN GENERAL, IRATO GENERAL, PEREGU-MARE GENERAL, TURNU

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

11. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD VEST: CLASA a III-a

RESPONSABIL: Florica Poleac ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Numele i prenumele învtorului Ciule Irina Crenicean Rodica Bejan Mihaela Brdean Ramona Ghi Geanina Morar Olimpia Maghici Daniela Bogdan Mariana Tru Viorica Barbu Daniela Poleac Florica Stana Ioan Dolha Dorina Milo Florica Covaci Stoiescu Sabina Foltean Ana Mariana Cisma (Cioar) Florica Crian Carmen

coala c. Gen. Nr. 6 c. Gen. Nr. 6 c. Gen. Nr. 6 c. Gen. Nr. 8 c. Gen. Nr. 8 c. Gen. Nr. 9 c. Gen. Nr. 9 c. Gen. Nr. 10 c. Gen. Nr. 10 c. Gen. Nr. 11 c. Gen. Nr. 11 c. Gen. Nr. 11 c. Gen. Nr. 15 c. Gen. Nr. 18 c. Gen. Nr. 18 c. Gen. Nr. 18 c. Gen. Nr. 18 c. Gen. Nr. 21

23

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Horvat Zena Avram Tudor Urs Carmen Iovnescu Maria Borlea Delia Puca Lucica Karetta Dorina Cuzman Ioan Lpuc Palagea Memete Claudia Pun Anca Semlecan Marinela Rotar Otilia Nistor Dana Varga Laura Lung Monica Ernyi Claudia Cioar Beatrice c. Gen. Nr. 21 c. Gen. Nr. 21 c. Gen. Nr. 21 Gr. c. Ind. Ndlac Gr. c. Ind. Ndlac Gr. c. Ind. Ndlac Gr. c.Peregu Mic Gr. c.Semlac Gr. c.Semlac Gr.Gh. Lazr Pecica Gr.Gh. Lazr Pecica c. Gen. Nr. 1Pecica c. Gen. Nr. 3 Pecica c. Gen. Nr. 2 Pecica c. Gen. eitin c. Gen. eitin c. Gen. Turnu c. Gen. Nr. 3 (16)

12. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD VEST: CLASA a IV-a

RESPONSABIL: Viorel Dolha ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Numele i prenumele Baci Elena Malia Adriana Stoenescu Anca Miron Cristina Faur Dana Popa Tereza Ttaru Oana Constantinescu Dorina Ciupa Otilia Furdea Floare Nacov Emilia Hajdu Melinda Dolha Viorel Ghender Rodica Lucan Aurelia Selegean Mihaela Iova Maria Hirina Bianca Tudor Florentina Sferle Aurel Ioja Elisabeta Irean Lunia 24 c.Gen.6 c.Gen.6 c.Gen.6 c.Gen.8 c.Gen.8 c.Gen 9 c.Gen 9 c.Gen 10 c.Gen 10 c.Gen 11 c.Gen 11 c.Gen 14 c.Gen 15 c.Gen 18 c.Gen 18 c.Gen 18 c.Gen 21 c.Gen 21 c.Gen 21 c.Gen 21 Gr. c. Lazr Pecica Gr. c. Lazr Pecica coala

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Gubia Georgeta Dorube Liliana Rogojan Dorina Hen Irina Câmpan Raluca Gabor Lavinia Tat Viorica Baniciu Romelia Deliman angela Crâsnic Mirela Sidor Andreea Bolchi Viorica Borlea Ioan Ilyes Paula Hedean Loredana Gr. c. Lazr Pecica c.Gen 1 Pecica c.Gen 1 Pecica c.Gen 2 Pecica c.Gen 3 Pecica c. Gen. Semlac c. Gen. Semlac c. Gen. Irato c. Gen. eitin c. Gen. eitin c. Gen. Viile vechi Ndlac c. Gen. Ndlac c. Gen. Ndlac c. Gen. Ndlac c. Gen. Turnu

13. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD EST: CLASA I

RESPONSABIL: Bistran Rodica ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nume i prenume Antoneac Mariana Costan Cristina Gavriletea Loredana Kravetz Ghizela Bistran Lenua Rodica Ciule Gheorghe Hoaghea Maria Oprea Doina uteu Ancua ârle Gabriela Dobroica Zaharia Bâr Aurelia Solomon Maria Crciunescu Marinela Brai Voichia Borza Elisabeta Moldovan Sorina Memetea Florica Sturza Mihaela Belu Ana Marin Catia Herbei Lcrmioara Munteanu Ioan Contra Pascu coala Gen. 12, Arad Gen. 12, Arad Gen. 13, Arad Gen. 13, Arad Gen. 22, Arad Gen. 22, Arad Gen. 22, Arad Gen. 22, Arad Gen. 22, Arad Gen. Vladimirescu Gen. Vladimirescu Gen. Vladimirescu Gen. Vladimirescu Gen. Cuvin Gen. Sâmbteni Gen. Ghioroc Gen. Covsân Gen. Covsân Gen. Zimand-Cuz Gen. Horia Gen. Livada Gen. Mândruloc Gen. Andrei aguna Gen. Cicir

25

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

14. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD EST: CLASA a II-a

RESPONSABIL: Sena Guler ORGANIGRAMA CERCULUI NUMELE SI PRENUMELE GULER SENA CURUI AURICA MO GABRIELA FILIP FLORICA PANDA MARIANA CODO BIBIANA GORNIC RODICA GRECU FLORICA GÎRGARI AURICA MARTA FLOARE BARDI ZENICA SUCIU VIORICA BERAR AURICA SÎRB DANIELA IMANDAN MIHAI MATIS MIRCEA VASILOIU FLORICA URSU CORINA BOLCU FLORIA SOROCEAN ION CIBA MIHAELA

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SCOALA COALA GENERAL NR.12 ARAD COALA GENERAL NR.12 ARAD COALA GENERAL NR.13 ARAD COALA GENERAL NR.13 ARAD COALA GENERAL NR.13 ARAD COALA GENERAL NR.22 ARAD COALA GENERAL NR.22 ARAD COALA GENERAL NR.22 ARAD COALA GENERAL NR.22 ARAD COALA GENERAL ANDREI AGUNA COALA GENERAL COVSÎN COALA GENERAL COVSÎN COALA GENERAL CUVIN COALA GENERAL GHIOROC COALA GENERAL HORIA COALA GENERAL LIVADA COALA GENERAL MINI COALA GENERAL SÂMBTENI COALA GENERAL VLADIMIRESCU COALA GENERAL VLADIMIRESCU COALA GENERAL VLADIMIRESCU

15. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD EST: CLASA a III-a

RESPONSABIL: Radu Delia ORGANIGRAMA CERCULUI 1. Bugiu Margareta 2. Radu Delia 3. Ardelean Elisaveta 4. andru Floricua 5. Muiu Virgil 6. Moza Mariana 7. Secui Ana 8. Nicola Elisabeta 9. Matei Adina 10. Lupa Mihaela. 11. Rou Viorica 12. Pribac Ioan 13. Cristi Petru 26 Gen. Nr. 12 Arad Gen. Nr. 12 Arad Gen. Nr 12 Arad Gen. Nr. 13 Arad Gen. Nr. 13 Arad Gen. Nr. 13 Arad Gen. Nr. 22 Arad Gen. Nr. 22 Arad Gen. Nr. 22 Arad Gen. Vladimirescu Gen. Vladimirescu Gen. Vladimirescu Gen. Horia

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 14. Tulbure Maria 15. Duu Dorina 16. Ciocan Maria 17. Stncioni Simona 18. Budea Adriana 19. Iancu Lucia 20. Sfie Mirela 21. Boba Cristina Gen. Andrei aguna cl. I-IV Sânleani Gen. Ghioroc cl. I-IV Cuvin Gen. Sâmbteni Gen. Sâmbteni Gen. Covsân Gen. Covsân

16. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL ARAD EST: CLASA a IV-a

RESPONSABIL: Ana Benghia ORGANIGRAMA CERCULUI NR CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NUME I PRENUME BATKAI VICTORIA MISAR LILEANA MUREAN TATIANA POPESCU ELISABETA ACHIM MARIANA HUREZAN FLORICA OSTOIA CORNELIA OP LUCIANA MAXIM MARIANA STEPAN OANA BULIE MONICA PAI IOAN MARCHIS AUREL BARDI MELINDA IONESCU SIMONA IRIMIE LIA ERBAN GHEORGHIA BLAJ NELIA SOCIAN DORINA MARTON CRISTINA CAUC SIMONA CRISTI FLORICA BERCSE GABRIELA LAZR IULIA BENGHIA ANA DAVID ERICO MOIS ANGELA PETRILA RODICA ROCA ADRIANA SELEGEAN GEORGETA

COALA C. NR. 22 ARAD C. NR. 22 ARAD C. NR. 22 ARAD C. NR. 22 ARAD C. VLADIMIRESCU C. VLADIMIRESCU C. VLADIMIRESCU C. VLADIMIRESCU C. LIVADA C. SÎNLEANI C. SÂMBTENI C. SÂMBTENI C. CICIR C. GHIOROC C. GHIOROC C. CUVIN C. COVSÂN C. COVSÂN C. ANDREI AGUNA C. UTVINI C. ZIMAND CUZ C. HORIA GRUPUL COLAR ARAD GRUPUL COLAR ARAD C. NR. 12 ARAD C. NR. 12 ARAD C. NR. 12 ARAD C. NR 13 ARAD C. NR 13 ARAD C. NR 13 ARAD

27

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

17.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL INEU: CLASA I

RESPONSABIL: Ana Btrâna ORGANIGRAMA CERCULUI NR. CRT. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NUME I PRENUME Bene Ioana Butar Gianina Bulza Mirela Puf Liliana Bene Ileana Simarton Olimpia Negru Ancua Cilan Emilia Horga Melania Mihu Dorina Mihu Ana Rinar Alina Horga Diana Achim Daniela ucudean Rodica Mang Loredana Boruzs Adrian Borza Cornelia Bisorca Elena Belenei Nelia Gorun Rodica Morariu Floare Bona Florica Jurjia Rodica Btrâna Ana Kapus Elvira Stan Lenua Bondor Maria Bondor Mariana Balt Viorica Mo Simona Onica Pavel Tama Veturia

COALA DE PROVENIEN coala cu clasele I-VIII Chier coala cu clasele I-IV Dud coala general Gurba coala general Craiva coala general Groeni coala general Gala coala general Gala coala general iria Grup colar Pâncota Grup colar Pâncota Grup colar Pâncota Grup colar Pâncota coala cu clasele I-VIII Seleu coala cu clasele I-VIII Mderat coala cu clasele I-VIII Bocsig coala cu clasele I-IV omoche Grup colar Beliu coala general Târnova coala general Agriu Mare coala general iria coala general iria Grup colar Ineu Grup colar Ineu Grup colar Ineu Grup colar Ineu coala Traian-Ineu coala cu clasele I-VIII Seleu coala general Apateu coala general Apateu Grup colar Cermei coala general Moroda coala general icula coala general iria

28

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

18.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL INEU: CLASA a II-a

RESPONSABIL: Ban Irina Organigrama cercului Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Numele i prenumele Bucil Doina Srac Sofia Ttar Mihaela Duda Maria Horhat Ana Zopota Ioan Vrcu Maria Taban Delia Pop Rodica Bontea Elena Bcuiei Adina Ban Irina Berar Lenua Comarnescu Aurelia Guia Florica Farago Codrua Hurdea Liliana Pavel Macrina Stoian Rodica Magda Doina Hanc Ramona Crian Mirela Hostiuc Ana Marca Florina Rou Dorina Ptru Monica

coala coala cu clasele I-VIII-Apateu coala cu clasele I-VIII - Apateu coala cu clasele I-VIII- Apateu Grupul colar- Beliu Grupul colar- Beliu coala cu clasele I-VIII- Bocsig Grupul colar ­ Cermei coala cu clasele I-VIII- Chier coala cu clasele I- VIII- Gala coala cu clasele I-VIII- Gala coala cu clasele I-VIII- Gurba Gr. c. Ind. "M. Viteazul"- Ineu Gr. c. Ind. "M. Viteazul"- Ineu Gr. c. Ind. "M. Viteazul" - Ineu coala cu clasele I-VIII- Mderat Liceul Teoretic- Pâncota Liceul Teoretic- Pâncota Liceul Teoretic- Pâncota Liceul Teoretic- Pâncota coala cu clasele I-VIII- Seleu coala cu clasele I- VIII- icula coala cu cl. I-VIII "I. Slavici"- iria coala cu cI. I- VIII ,,I.Slavici ­ iria coala cu cl. I-VIII "I. Slavici ­ iria coala cu cl. I-VIII "I. Slavici"- iria coala cu clasele I- VIII- Târnova

19.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL INEU: CLASA a III-a

RESPONSABIL: Alda Ana Organigrama cercului Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NUMELE I PRENUMELE Alda Ana ­ Liliana Cotoc Maria Munteanu Lavinia Omilescu Mirela Horvath Viorica Paca Ana Nagy Ioan Duda Gheorghe Pcurar Adina 29

COALA Ineu Ineu Ineu Ineu Dud Agriul Mare Somoche Beliu Gala

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Jurgiu Corina Sas Lenua Vlad Lenua Sechean Viorica op Liliana Mager Patricia Branc Florica Mo Adriana Mari Florica Piuan Iuliana Buda Simion Nan Camelia Ardelean Florica Pintilie Angelica Sîrb Ioan Horhat Teodor Grada Adina Ru Monica Gala Apateu Apateu iria iria iria Seleu Mderat Pâncota Pâncota Pâncota Pâncota icula Cermei Moroda Bocsig Târnova Chier

20.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL INEU: CLASA a IV-a

RESPONSABIL: Viau Mura Organigrama cercului Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Numele i coala prenumele Viau Mura Gr. c. Ind. "M. Viteazul"Ineu Bucato Anca Gr. c. Ind. "M. Viteazul"Ineu Lasc Aurica Gr. c. Ind. "M. Viteazul"Ineu Homorogan Aurelia c. General Apateu Stana Camelia c. General Apateu Bejan Aurora c. General Beliu Mîneran Mariana c. General Bocsig Balt Ioan c. General Cermei Brdan Petru c. General Chier Stan Lavinia c. General Tîrnova Bulzan Luminia c. General Agriul Mare Bulea Florinela Gr. c.Pîncota Bunai Rodica Gr. c Pîncota Farca Dorina Gr. c Pîncota Crian Rodica Gr. c Pîncota Ardelean Florica c. General Mderat Creu Viorica c. General Gala Lulua Aurelia c. General Gala Petica Titiana c. General iria Potre Florin c. General iria Cabu Margareta c. General iria Onica Maria c. General icula Dnil Cornel c. General Seleu 30

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

21.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL INEU: CLASE SIMULTANE

RESPONSABIL: Floare Bejan Organigrama cercului NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NUMELE I PRENUMELE PASCU IOAN VUCAN DACIAN POPA VIORICA BRICIU MIRELE BORLEA MARIA STANCA MARIA POPOVICIU ANIOARA RUSU MIHAELA ONIA AURICA CSONCSIC ADRIANA MOIU TEFANIA DOPA ANCUA GHIURA ANCUA PCURAR TIBERIU ARDELEAN GHIORGHINA RUJE FLOARE ITOC ZENA MUNTEANU MARIA TODA LILIANA PUIU RODICA RUJA ADRIANA GREC ADRIAN ONIA MONICA JURJIA LIANA HERBEI CRINA PANTEA MONICA STEASNI PAULA CRIAN LUCIANA BEJAN FLOARE

COALA ARNEAG ARANEAG BERECHIU BERECHIU CHERELU CHERELU DRAU DRAU DUD GURBA IERMATA IERMATA MINIEL MÂSCA MÂSCA MOCREA MOCREA MORODA MOIORI MOIORI NAD NAD SATU-MIC OMOCHE ILINDIA ILINDIA TAU TAU INEU-TRAIAN

22.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL BELIU:CLASE SIMULTANE

RESPONSABIL: Ochi Rodica ORGANIGRAMA CERCULUI 1. 2. 3. 4. Ochi Rodica Cimbrea Maria Dru Emanuela Torz Florica Bocsig-cartier Mîneru Rpsig Rpsig Secaci

Beliu 5. Rou-Tru Georgina 31

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 6. 7. 8. Cerna Vasile Corche Elena Gabor Ramona Tgdu Vasile Goldi Vasile Goldi

Craiva 9. Peica Ionel 10. Trânc Laura 11. Babu Monica 12. Dan Violeta 13. Sebean Teodor 14. Tudur Violeta 15. Bene Nicoleta 16. Miclea Vasile 17. Hete Petru 18. Coste Dorel Groeni 19. Bene Ileana 20. Bene Gheorghe 21. Sebean Dnil 22. Budu Maria 23. Bociort Delia Hma 24. ucan Gheorghe 25. Popa Florin-Crciun 26. Crian Ionela-Claudia 27. Purice Casian 28. Mercea Anioara-Florica 29. Bondea Ancua

Craiva Craiva Chilaca Chilaca Chilaca Mru Rogoz Stoeneti Susag iad

Groeni Groeni Archi Bîrzeti Nermi

Hma Hma Agriu-Mic Agriu-Mic Urvi Botfei

23.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL CHIINEU ­CRI SÂNTANA:CLASA I

RESPONSABIL: Mo Floare ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numele i prenumele Mo Floare Urzic Doina Negru Anca Pamfiloiu Eugen Pamfiloiu Cornelia Saraficeanu Paul Micoi Floentina Tocaci Adriana Palcea Adina Pagub Cornelia Crian Ioana Goldi Diana

coala Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri cl.I.B Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri cl.I.A Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri cl.I.C. c.Gen. "Sf.Ana" Sântana cl.I.C c.Gen. "Sf.Ana" Sântana cl.I.B c.Gen. "Sf.Ana" Sântana cl.I.D c.Gen.nr.2 Sântana cl.I.A c.Gen. nr.2 Sântana cl.I.B c.Gen. nr.2 Sântana cl. I.C c.Gen. nr.2 Sântana cl.I.D imand cl.I imand cl.I 32

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Negru Ionela Bichicean Elena Genez Andronius Lazr Adriana Filip Delia Mgulean Ioan Curta Rodica Turca Adrian Hanc Liliana Mager Anamaria Gomoi Dorel Bonca Alina Palcu Rodica Barna Laura Tocan Ciprian Gyekeny Izabela Cotuna Maria Veliciu Amelia Feldan Mirela Ghiunghiuan Dumitru Blându Diana Varga Elena Paca Garofia Rusu Florin Horne Marioara Stoica Lucia imand cl.I imand cl.I imand cl.I-III Scânteia cl.I-IV Ndab cl.I Cintei cl.I. Zrand cl.I Sintea Mare cl.I ipar cl.I-III ipar cl. I-IV Adea cl.I-III Grniceri cl.I iclu cl.I Pilu cl.I Pilu cl.I Vrand cl.I epreu cl.I epreu cl.I Socodor cl.I Socodor cl.I Olari cl.I Sintea Mic cl.I-III Mica cl.I Vântori cl.I Vântori cl.I Caporal Alexa

24. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL CHIINEU­CRI SÂNTANA:CLASA a II-a

RESPONSABIL: Dana Jivan ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Numele i prenumele Jivan Dana Cladovan Delia Stana Ioana Gagea Ioan Ciubncan Marioara Albici Livia Stepan Nadia Ciorda Daniela Rou Maria Dehelean Nicoleta Costea Alina Pop Delia Cisma Mirela Olar Ramona

coala Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri c.Gen.Ndab c.Gen.Ndab c.Gen.imand c.Gen.imand c.Gen.imand c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen.nr.2 Sântana c.Gen. nr.2 Sântana c.Gen. nr.2 Sântana

33

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kelo Ioan Galea Marta Dihel Mariana Drgan Mariana Jurc Bejan Amalia Mandoni Carmen Moca Ilie Stmrian Delia Jura Claudia Popp Dorina Cotuna Rafila Mtiu Afrodita ica Florica Groza Cornelia Bozdog Nela Vcean Paula c.Gen. nr.2 Sântana c.Gen.Cintei c.Gen.Zrand c.Gen.Olari c.Gen.Caporal Alexa c.Gen. "Iustin Marieu" Socodor c.Gen.Pilu c.Gen.Vrand c.Gen.iclu c.Gen.Grniceri c.Gen.epreu c.Gen.Mica c.Gen.Sintea Mare c.Gen.ipar c.Gen.intea Mic c.Gen.Vântori

25. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL CHIINEU­CRI SÂNTANA:CLASA a III-a

RESPONSABIL: Petru Neam ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Numele i prenumele coala

Neam Petru c. gen. Sf. Ana Sântana Maxa Dan c. gen. Sf. Ana, Sântana Ardelean Codrua c. gen. Sf. Ana, Sântana Musca Neam Liana c. gen. Sf. Ana, Sântana Palcu Adina c. gen. Caporal Alexa Blidar Teodora c.Gen.Mica Otav Mihaela c.Gen.imand Lasc Aurelia c.Gen. imand Mila Cristina c.Gen. imand Rus Diana c.Gen. Grniceri Nan Ioan c.Gen. Socodor Dascl Dimitrie c.Gen.iclu Ardelean Nicolae c.Gen. Sintea-Mare Popa Elena Lic. Teoretic Ch-Cri Vdsan Bianca Lic. Teoretic Ch- Cri Gorea Cornelia c.Gen.Ndab Macovei Arabela c.Gen.nr. 2 Sântana Rdulescu Emanuela c.Gen.nr. 2 Sântana Cpitan Mirela c.Gen.epreu Purcel Claudiu c.Gen. epreu Tnsescu c.Gen. nr. 2 Sântana Magdalena Bona Aneta c.Gen.nr. 2 Sântana Onior Florica Delia c.Gen.Socodor Beti Maria c.Gen.Pilu uorc Anioara c.Gen.imand

34

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 26 27 28 Ilea Oana Gencz Andronius Marga Monalisa c.Gen.Vrand c.Gen.imand c.Gen.Zrand

26. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL CHIINEU­CRI SÂNTANA:CLASA a IV-a

RESPONSABIL: Ciorda Ioan ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Numele i prenumele Ciorda Ioan Cotuna Emil Magulean Cristina Brad Gheorghe Muntean Maria Mornil Daniela Stepan Nadia Cristea Cornelia erban Ioan Fitor Luminia Maxa Carmen Btnean Oana Pelinari Lucia Pârva Claudia Palcu Raluca Aslovici Ramona Boar Luminia Popa Alina Galea Sorina Tolan Florica Pal Mrioara Tipei Daniela Vidican Zenobia Acs Simona Duda Voichia Drida Ileana Câlb Elena coala c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen.epreu c.Gen.epreu c.Gen.Grniceri c.Gen.imand c.Gen.imand c.Gen.imand c.Gen.iclu c.Gen.Pilu c. Gen. Vântori c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen. "Sf.Ana" Sântana c.Gen. nr.2 Sântana c.Gen. nr.2 Sântana c.Gen. nr.2 Sântana c.Gen. nr.2 Sântana c.Gen.Ndab Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri Lic.Teoretic "M.Veliciu" Ch-Cri c.Gen.Sintea Mare c.Gen.Zrand c.Gen. Socodor c.Gen.Vrand c.Gen.Cintei c.Gen.Olari c. Gen. ,,t. A. Doina"

27. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL GURAHON:CLASE OMOGENE

RESPONSABIL: Vonica Floare ORGANIGRAMA CERCULUI

NR. CRT. 1. 2. NUME PRENUME TUDUCE FLORICA PINTIUA COALA C. CU CLS.I-VIII ALMA C. CU CLS.I-VIII

35

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

ANDREEA 3. 4. 5. DACU TIBERIU RADA ANA CARABAN MARCEL IUGA SIMONA DAN SIDONIA VONICA FLOARE ALMA C. CU CLS.I-VIII ALMA C. CU CLS.I-VIII ALMA GR. C. "IOAN BUTEANU" GURAHON GR. C. "IOAN BUTEANU" GURAHON GR. C. "IOAN BUTEANU" GURAHON GR. C. "IOAN BUTEANU" GURAHON

6.

7.

8.

28. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL GURAHON:CLASE SIMULTANE

RESPONSABIL: Teodor Oprea ORGANIGRAMA CERCULUI Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NUMELE I PRENUMELE JIVA IONEL VOINEA AMALIA MRUTERI ANGELA FLORU IOSIF PAVEL CRINELA IGAN ELENA GIURA RAMONA TOADER ADORIAN ANDR ADINA DNU VIORICA MATE FLORICA COSTEA CONSUELA TABUIA VASILE MGURAN DOINA RAIU ELEONORA coala C. I-IV ACIUA C. I-IV BRAZI C. I-IV BUCEAVA C. I-IV BONETI C. I-IV BONETI C. I-IV CIL C. I-IV CIL C. I-IV CROCNA C. I-IV CROCNA C. GEN. DIECI C. GEN. DIECI C. I-IV FENI C. I-IV GURA-VII C. I-IV HONIOR C. I-IV IOSEL

36

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DACU DORELA DRAI MARIA ANDR MARIANA LAZA VIOREL MOICA MRIOARA DRTEAN ANA PETRAR TANIA CRIAN CRISTINA TABUIA RODICA HALJA ILIE MORARI IULIANA VESA VIORICA GROZA RALUCA TOMA LUCIA OPREA TEODOR C. I-IV IOSA C. GEN, IACOBINI C. I-IV MUSTETI C. I-IV MDRIGETI C. GEN. PLECUA C. I-IV PESCARI C. I-IV RDETI C. I-IV RDETI C. I-IV REVETI C. I-IV REVETI C. I-IV SECA C. I-IV SECA C. I-IV OIMU C. I-IV TLAGIU C. I-IV ZIMBRU

29. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL HLMAGIU: CLASE SIMULTANE

RESPONSABIL: Veronica Filip ORGANIGRAMA CERCULUI NR. CRT. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. NUMELE I PRENUMELE Cristea Dorica Groza Nicoleta Gligor Octavian Ioan Daniela David Victor Cristea Gheorghe Sirban Cosmina Vasii Adina Filip Veronica Rus Mircea David Lavinia Kalnacov Camelia Mate Ramona Nina Trif Sida Nicolae Vasi Liliana Ro Viorica Ro Mihaela Mocanu Marinela Iuga Lidia Stnil Bujor Murrescu Silvia Giurgelea Alina Crainic Monica Zbîrcea Dorica Stnil Oana Tat Marinela COALA Brusturi Buceava Bneti Bodeti Tisa rmure Ioneti Poienari Hlmagiu Hlmagiu Hlmgel Sârbi Târnvia Lunc. Jos Lunc. Sus Groi Poiana Vidra Lazuri Mermeti Mgulicea Avram Iancu Avram Iancu Vârfurile Vârfurile Leasa

37

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

30. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL SEBI: CLASE OMOGENE

RESPONSABIL: Bocu Ioan ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Numele i prenumele BOCU IOAN IONESCU FLORICA VRCUI ELENA LUCA IONIC LUCA MRIOARA HERLO MARIA OANCEA ROZICA GEVELAS ANDREEA VIDICAN ANGELA VOIAN AMALIA SIRCA MARIA-EVA BURUIAN STELA ZIMMERMAN RODICA PARSCUTA FLORICA GIURA ZENI FARCA GENIANA SCURTU FLORIN

coala Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi Gr.c.Ind. Sebi c.I-VIII Buteni c.I-VIII Buteni c.I-VIII Buteni c.I-VIII Buteni c.I-VIII Buteni c.I-VIII Buteni

31.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL SEBI: CLASE SIMULTANE

RESPONSABIL: Teodor Bun ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Numele i prenumele BORLEA LUMINIA BUN TEODOR CIALMA PAULA ANAMARIA CIUPERTEA VASILE CREU MIHAI DRGHIL MRIUA FLORU AUREL IOAN GLIGOR ANA GOLDI CIPRIAN HADA OLIMPIA HLMGEAN FLORINA HERBEI FELICIA LAIO FLORIANA LAIO IOAN Tipul i denumirea unitii colare coala General Crand coala cu clasele I-IV Sebi ­ Prjeti coala General Dezna coala cu clasele I-IV Cuied coala cu clasele I-IV Hodi coala General Bârsa coala general Chisindia coala cu clasele I-IV Selite coala cu clasele I-IV Selite coala cu clasele I-IV Paulean coala cu clasele I-IV Piueni coala cu clasele I-IV Prunior coala cu clasele I-IV Aldeti coala cu clasele I-IV Aldeti

38

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Nr. crt. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Numele i prenumele LOGHIN NATALIA MO ANA MO PAVEL MO IOAN OANA NICOLETA PETRIOR MARIA POP VIORICA POPESCU VIORICA ROU NISTOR RUS MERCEA LAVINIA RUS MILUA SAV ADELA TIFA MARIA TOL DOINA URS MARIA VESA CIPRIAN VESA RAFILA VOIAN IOAN

Tipul i denumirea unitii colare coala cu clasele I-IV Igneti coala cu clasele I-IV Slatina de Cri coala General Dezna coala cu clasele I-IV Prunior coala General Bârsa coala General Crand coala General ,,Gheorghe Groza" Moneasa coala cu clasele I-IV Slgeni coala cu clasele I-IV Ndlbeti coala General Chisindia coala cu clasele I-IV Susani coala cu clasele I-IV Rnua coala General Cuied coala cu clasele I-IV Donceni coala cu clasele I-IV Buhani coala cu clasele I-IV Berindia coala cu clasele I-IV Joia Mare coala General ,,Gheorghe Groza" Moneasa

32. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL LIPOVA: CLASE OMOGENE

RESPONSABIL: Traian Pop ORGANIGRAMA CERCULUI Numele si prenumele LUPUT IOAN LUPUT MARIA STRENGAR VOICHITA DOBREI MARCU DOBREI SABINA TOMI FLORICA ARDELEAN ADINA IOANA ARDELEAN ALINA OLTEA BEDELEU MIHAELA BLAJ MARINELA BOZGAN EUGENIA DRAGOMIR ELENA FENESAN RALUCA 39

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Scoala Sc generala Barzava Sc.generala Barzava Sc. generala Barzava Sc. generala Chesint Sc. generala Chesint Sc. generala Chesint Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc.''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu''Lipova Gr. Sc.''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu''Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipova

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. GAVRILA FLOAREA GHERMAN CARMEN GIURGIU CODRUTA HUC DACIAN POP TRAIAN PUSCAS RAMONA STEFANESCU ECATERINA TAMAIAN MIRELA TODEA FLORENTINA DASCAL IULIANA CULDA ADRIANA IOVI GABRIELA BARDI MIHAELA MURGU EMIL TRIFAS CECILIA TUDUR TATIANA ZARIE ALINA BIRLA MIRELA BOCIORT VIORICA BUHUSI STEFANIA COSOR DELIA DAMACUS EUGENIA FILIMON VIOLETA ARTIMON ANA AVRAM ADELA BUHA LOREDANA CORNEA FLORINA DEDIU LORENA LINGURAR FLORINA NICA LILIANA PAIUSAN IULIA GURMAI LAVINIA Gr. Sc.''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. '' A. Marienescu'' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu'' Lipovq Gr. Sc.''A .Marienescu '' Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu''Lipova Gr. Sc. ''A. Marienescu''Lipova Sc. Speciala Lipova Sc. cu clasele I -I V Neudorf Sc. cu clasele I-IV Neudorf Sc. General Puli Sc. General Puli Sc. General Puli Sc. General Puli Sc. General Puli Sc. General Radna Sc. General Radna Sc. General Radna Sc. General Radna Sc. General Radna Sc. General Radna Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani Sc. General Zbrani

33.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL SVÂRIN: CLASE OMOGENE

RESPONSABIL: Ioan Cosma ORGANIGRAMA CERCULUI

Nr.crt.

NUMELE I PRENUMELE

COALA

1 2 3 4 5 6

COSMA IOAN TELECAN IOAN SAMOIL MRIOARA JURCOANE DOINA BUDIAN CAROLINA SEMIAN ILEANA

coala General Svârin coala General Svârin coala General Svârin coala General Svârin coala General Svârin coala General Birchi

40

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 7 8 9 10 11 12 SASU ALINA FLORESCU DOMNICA SORINCA IOAN POPOVICI CARMEN CONSTANTIN CARMEN CTAN MIHAELA coala General Birchi coala General Birchi coala General Cpâlna coala General Cpâlna coala General Cpâlna coala General Cpâlna

34.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL SVÂRIN: CLASE SIMULTANE

RESPONSABIL: Popa Aurel ORGANIGRAMA CERCULUI NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ANDE ADRIANA AVASILCI ADELA AVASILCI MARCEL BENECHI VOICHIA BOHOTICI PETRIC BUGI IONEL BUGIU MARIA BULZU ANCA BUTACI MARIANA CIUCURI ANA CORA AURELIA CRAOVAN RODICA CRIAN ALEXANDRU DOBRIA ALINA DRGAN ILEANA DUBETEAN MARIA FAUR FLORICA FILIPA PAVEL GHI MIRCEA HLLIAN CRISTINA HAIDUC AURELIA 41 C. CLS. I-IV CORBETI C. CLS. I-IV ITAROV C. GEN. USUSU C. GEN. VRDIA C. CLS. I-IV BELOTIN C. CLS. I-IV BAIA C. CLS. I-IV LUPETI C. GEN. PETRI C. CLS. I-IV ODVO C. GEN. CONOP C. CLS. I-IV MILOVA C. CLS. I-IV OIMO C. CLS. I-IV CPRIOARA C. GEN. PETRI C. GEN. VRDIA C. CLS. I-IV ODVO C. CLS. I-IV ROIA NOU C. CLS. I-IV OIMO C. GEN. USUSU C. CLS. I-IV TOC C. CLS. I-IV N. BLCESCU NUMELE I PRENUMELE COALA

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 HERBEI VIORICA IACOB CLAUDIU IGNUA MARIA LERIC VIORICA MALE FLOAREA MARC MARIANA MARI CRISTINA MATEA CEZAR MICURESCU DELIA MIHUIU COSMIN MIUESCU MARIANA MITRAN ADELA MORARIU MARIOARA MURGU VALERIA POPA AUREL POTRA ADRIANA RADU MARINEL SPTARIU SILVIANA SUCIU CORINA SUCIU IOAN SZABO MIHAI TEFNESCU MARIANA TELECAN IOAN URSU CRISTINA C. CLS. I-IV MILOVA C. CLS. I-IV OBÂRIA C. CLS. I-IV CLADOVA C. CLS. I-IV CPRUA C. CLS. I-IV CHELMAC C. CLS. I-IV ILTEU C. CLS. I-IV VALEA MARE C. GEN. BATA C. GEN. BATA C. CLS. I-IV STEJAR C. CLS. I-IV OSTROV C. CLS. I-IV DORGO C. CLS. I-IV SLATINA M. C. CLS. I-IV GROII NOI C. CLS. I-IV JULIA C. CLS. I-IV ELA C. CLS. I-IV BACUL DE MIJLOC C. CLS. I-IV ZBAL C. CLS. I-IV PÂRNETI C. CLS. I-IV DUMBRVIA C. CLS. I-IV BRUZNIC C. CLS. I-IV LALAIN C. CLS. I-IV CUIA C. CLS. I-IV TROA

35. CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL GERMANILOR

RESPONSABIL: Hannelore Pribac ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. 1 2 3 4 5 NUMELE SI PRENUMELE PRIBAC HANNELORE MOLNAR ROSA TINJALA MONICA BUN ILDIKO TRIF LUCIAN SCOALA Scoala ,,Mihai Eminescu" Arad Scoala ,,Mihai Eminescu" Arad Scoala ,,Mihai Eminescu" Arad Scoala ,,Mihai Eminescu" Arad Lic. Teoretic A.M.G.

42

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SOLOMON MARLENE CODREANU GERTRUDE FORAY RAMONA PERJU MAGDA FERENT ROMINA POPA DOINA HEDESAN BEATRICE HANCEA THEREZIA HORVATH HILDEGARD PAUN DIANA WEISENBURGER REGINE REINHOLZ HERMINE HÖNIGES THEREZIA MOT REGINA ALEXA MONICA JÄGER MARIA HOSU MONICA DRAGOS MELANIA Lic. Teoretic A.M.G. Lic. Teoretic A.M.G. Lic. Teoretic A.M.G. Lic. Teoretic A.M.G. Lic. Teoretic A.M.G. Lic. Teoretic A.M.G. Lic. Teoretic A.M.G. Scoala Aurel Vlaicu Scoala Aurel Vlaicu Scoala Aurel Vlaicu Scoala Sf. Ana Santana Scoala Sf. Ana Santana Scoala Sf. Ana Santana Scoala Sf. Ana Santana Scoala Generala Semlac Lic. Pancota Sc. Gen. Vladimirescu Sc. Gen. Vladimirescu

36.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL MAGHIARILOR

RESPONSABIL: Ana Kiss ORGANIGRAMA CERCULUI Nr. crt. 1. Învtor 1. Cirják Márta Izabella 2. Khell Jolán 3. Khell Levente 4. Kiss Anna 5. Pintér Mária 6. Tari Éva 1. Adjudeanu Gabriela 2. Viszhányó Aranka 1. Komádi Mária 1. Vincze Amália 1. Bíró Erzsébet 2. Csillag Andrea 3. Juhász Rozália 4. Bálint Magdolna 1. Berki Elisabeta 2. Gaic Irén 3. Gulyás Gabriella 4. Kovács Hajnal 1. Tot Edit 2. Borsos Iolanda 3. Lovász Maria 4. Popa Tünde 1. Csáki Margit 43 Unitatea Grup colar Csiky Gergely Arad

2. 3. 4. 5.

coala 10 Arad coala 12 Arad coala 13 Arad coala Aurel Vlaicu Arad

6.

coala Dorobani

7.

coala 2 Pecica

8.

Liceul M. Veliciu Chiineu-Cri

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Máté Adél 3. Pusztai Matild 4. Szilasi Ildikó 1. Hegyi Gyöngyi 2. Hajas Zsuzsanna 3. Setényi Izabella 1. Kovalcsik Rozáliaa 2. Papp Márta 3. Csáki Apollónia 1. Bodó Enik 2. Szabó Anikó 3. Erds Tünde 1. Péter Dalma 2. Zsóri Barbara 1. Horga Mónika 2. Valter Zsuzsanna 1. Bálint Erika 2. Nagy Sarolta 1. Dani Rozália 2. Molnár Anna 1. Nagy Franciska 1. Siska-Szabó Hajnalka 1. Sándor Erika 1.Horvát Elisabeta 1. Engi Marta 2. Miklós Noémi 1. Lrincz Matild 1. Bodonyi Elisabeta 2. Gyurkócza Magdalena 1. Gécsi Hortenzia 2. Horvát Irina 1. Szívós Irina 1. Csák Beáta Kiss Hajnalka 1. Józsa Anna 1. Frajna Edit 1.Borsos Vilmos 2. Hevesi Livia 1. Kurunczi Enik 2. Leib Gáspár

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

coala Mailat coala Zerind coala Adea coala Satu-Nou coala Zimandul-Nou coala Peregul Mic coala Iratou coala Sînpaul coala Fântânele coala Variaul-Mare ­ Iratou coala Variaul-Mic ­ Iratou coala Primar 2 Pecica coala Ghioroc coala Olari coala ipari coala Vântori coala Zerindul-Mic ­ Mica Liceul Ndlac Liceul Pâncota coala Iarmata-Neagr - Zerind coala Zimand-Cuz

44

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

37.CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVMÂNTULUI SPECIAL

RESPONSABIL: ORGANIGRAMA CERCULUI NR. CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 NUMELE I PRENUMELE Toderici Viorica Iovanov Aida Piro Olimpia Rusu Mariana Bala Mina Pdurean Cristina Costea Georgeta Goldi Florica Hane Simona Balaci Lavinia Contra Daniela Ciupulig Diana Panto Gheorghe Bala Terentie Iercoan Silvia Lcustean Loredana Râni Camelia Olar Pavel Rusu Gabriela Muat Corina Isai Maria Dlouhy Eliza Ianc Mirela Pantea Silviu Psculescu Nicoleta Teodorescu Lcrimioara Martin Raluca Bercse Gabriela Muntenia Laura Blaj Nadia Effler Gabriela Lazr Iulia Ilie Cornelia Luca Paula Nicodin Lenua Letiia Rusu Diana Loredana Cosma Bujor Palcu Voichia

ÎNCADRAR EA Institutor II Învtor Învtor Învtor Învtor Învtor Institutor Înv-educator Institutor Înv.-educator Institutor Înv.- educator Înv. ­ educator Înv. ­ educator Institutor Institutor Institutor Înv. ­ educator Institutor Înv.- educator Institutor Înv. Educator Institutor Institutor Învtor Institutor Institutor Învtor Institutor Învtor Învtor Învtor Institutor Învtor Învtor Învtor Înv. -educator Înv. ­ 45

COALA c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. Special Arad c. c. c. c. c. c. c. c. Special Arad Special Arad Special Arad Special Arad Special Arad Special Arad Special Arad Special Arad

Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centrul colar Arad Centru colar Ineu Centru colar Ineu Centrul colar Ineu Centrul colar Ineu

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 educator Înv. ­ educator Înv. ­ educator Învtor Învtor Învtor Învtor Educator-înv. Înv. ­ educator Educator ­ înv. Institutor II Înv. ­ educator Înv.- educator Înv. ­ educator Înv. educator Institutor II

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Miclu Teodor Zdrenan Aurora Votinar Ioan Sever Radu Voichia Lazr Valeria Gorun Marian Baci Cosmina Birua Geniana Olariu Anca Balt Lavinia Mili Cornelia David Elena Mihuiu Simion Mihuiu Verginica Farau Iosif ­ Ruben

Centrul colar Ineu Centrul colar Ineu c. Special iria c. Special iria c. Special iria c. Special iria c. Special iria c. Special iria c. Special iria c. Special iria c. Special Vrdia de Mure c. Special Vrdia de Mure c. Special Vrdia de Mure c. Special Vrdia de Mure c. Special Vrdia de Mure

46

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTE DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCURILE PEDAGOGICE ZONALE ALE ÎNVTORILOR DIN JUDEUL ARAD PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA I ARAD ­ CENTRU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: PROIECTUL (EDUCAIONAL) - PRIVIT CA METODOLOGIE DE LUCRU RESPONSABILUL CERCULUI: DANA PACA Telefon: 281533

Partea I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor este cea de formare i afirmare profesional a învtorilor, 2. Nevoi · Învare bazat pe problem i/sau învarea bazat pe proiect ­ pregtirea teoretic a învtorilor pentru utilizarea la clas a proiectului; · - sensibilizarea membrilor cecului pentru predarea tematic (transdisciplinaritate) i iniierea în predarea transdisciplinar; · exemple de bun practic în acest domeniu; · interes fa de problematic; · posibilitatea de colaborare i îndrumare de ctre specialiti în domeniu; · baz de parteneriat cu alte cercuri pedagogice i instituii interesate de un asemenea proiect. 3. Metodologie a) Modalitatea prin care se ajunge la ,,produsul final: · Munca în echip; · Asigurarea multiplicrii materialelor necesare; · Prezentri de proiecte ­ discutarea proiectelor ; · Colaborarea cu persoane implicate în proiecte de parteneriate ,,Socrates" b) Asigurarea funcionrii proiectului: · Se realizeaz prin implicarea membrilor cercului în cooperare cu prof. Laura Dragomir (Proiect Socrates), învtorii claselor participante la alte proiecte (c. Gen. Nr. 4), comitetele de prini.

47

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 4. Evaluare a) ,,Valoarea adugat" a proiectului: · Realizarea unei planificri transdisciplinare (pentru cl. I i cl. a II-a); · Utilizarea achiziiilor teoretice i practice în activitile directe la clas; · Organizarea unor activiti extracolare diversificate în regim de parteneriat. b) Riscurile de care vom ine cont: · O doz de rezerv fa promovarea altor modaliti de lucru; · Absena educaiei pentru colaborare; · Lipsa resurselor financiare i materiale; · Blocaje în comunicarea interpersonal. Partea a II ­a 1. Obiective Lista principalelor obiective: O1: Iniierea membrilor cercului în cunoaterea elaborarea i utilizarea la clas a proiectului (I.B.P.); O2: Realizarea unor planificri i proiectri didactice transdisciplinare (teme: prietenia, coala noastr, anotimpurile, natura i viaa noastr); O3: Promovarea unor activiti extracolare între elevi (coli); O4: Discuii informale despre proiectul parteneriatului educaional. 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: · Set de albume metodice cuprinzând proiecte didactice i planificri tematice; · Album cu fotografii din timpul activitilor extracolare; · Portofoliu cuprinzând corespondena elevilor cu cei din colile partenere. 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final): A. Analiza S.O.W.T. pentru stabilirea temei cercului; B. Formarea echipelor de lucru ­ stabilirea responsabilitilor; C. Elaborarea materialelor de promovare a produsului final; D. Prezentare de proiecte ­ dezbateri pe baza materialelor prezentate, E. Organizarea unor activiti extracolare (vizite, activiti comune) F. Întâlniri de lucru. 4. Resurse Resursele necesare: UMANE: - ase învtori de la clasa I ­ membri ai cercului; - prof. Laura Dragomir (Lic. Ped.); - formatori (Petean Valeria, prof de pedagogie la Lic Ped.); - comitetul de prini ai claelor partenere; - directorii colilor partenere. LOGISTICE: - vol.: ,,Managementul educaional", Buc., 2001; - Proiect Socrates- Comenius 1 ­ proiecte colare; - hârtie, markere. FINANCIARE: - Comitetul de prini; - sponsorizri. 5. Evaluarea activitilor 48

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 a) Instrumente de evaluare: · Chestionare · Materiale scrise ­ prezentri; · Discuii în grup; · Analiza documentelor; · Portofoliu. b) Metode de evaluare: c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: O1 ­ D i C O2 ­ C O3 ­ E O4 ­ D i F Partea a III ­a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: PROGRAMUL CERCULUI 13 sept. · Analiza S.W.O.T. · Formarea echipei de lucru · Multiplicarea materialelor necesare 21 nov. · Prezentare de proiecte ­ discuii informale · Întocmirea proiectrii pe teme(I.B.P.) · Realizarea planificrii (la temele propuse) 14 mai · Prezentarea materialelor (albume cu fotografii, proiecte, planificri) realizate · Redactarea unui album metodic · Concluzii la sfârit de curs 2. Planificare i responsabiliti Panificarea activitii: Denumirea activitii Planificarea organizrii proiectului Întâlniri de lucru (prezentri de proiecte) Elaborarea materialelor de promovare a prod. final Organizarea unor activiti extracolare 1 X 2 X PACA X X IMNDAN A. X X X IGAN TITIANA 3 4 5 6 7 8 9 RESP. PACA

X

X

X

49

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a II-a ARAD ­ CENTRU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MANAGEMENTUL CLASEI ­ STRUCTURA DIMENSIONAL RESPONSABILUL CERCULUI: DAVID PETRONELA Telefon: 281533

ECHIPA DE PROIECT: DAVID PETRONELA (coordonator ­ Liceul Pedagogic ,,Dimitrie ichindeal", Arad) CURETEAN ANA, POP ANUA (coala General Nr. 3, Arad) BALACI OTILIA (coala General Nr. 2, Arad) BALINT LAURA (coala General Nr. 1, Arad) MICA PRUNDEANU ANCA (coala General Nr.4,Arad) BUNDI ELEONORA (coala General Nr. 5, Arad) MATEI ALINA (Liceul Baptist, Arad) ARDELEAN VETURIA (Liceul de Art ,,Sabin Drgoi", Arad) VUIA MARIANA (Colegiul Naional ,,E. G. Birta", Arad)

Partea I

1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor Formare i afirmare profesional a învtorilor, promovare a exemplelor de bun practica în domeniu.

2. Nevoi PUNCTE TARI: § contact cu specialiti din domeniul psihopedagogiei; § iniiere în identificarea unor modaliti de constituire a clasei ca o comunitate; § prezentarea unor modaliti de aranjare a slii de clas; § prezentarea unor exemple de bun practic în formarea grupurilor de învare; § interes fa de problematic;

PUNCTE SLABE: § implicarea unui numr restrâns de membri în abordarea problematicii; § lipsa de fonduri necesare; § o doz de rezerv fa de promovarea altor modaliti de lucru decât cele tradiionale;

50

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 OPORTUNITI: § posibilitatea de colaborare i îndrumare de ctre specialiti în domeniu; § oportunitatea promovrii experienei de bun practic în amenajarea slilor de clas, la nivel de cerc; § posibilitatea de a experimenta grupurile de învare; AMENINRI: § lipsa de colaborare în cadrul cercului i/sau cu specialitii; § lipsa de resurse financiare; § nu toi învtorii cercului sunt dispui s-i sacrifice din timpul liber pentru aceste activiti; § nerealizarea produselor finale la timp; § o informare insuficient în problematica abordat.

3. Metodologie a) Modalitatea prin care se va ajunge la ,,produsul" final 1. Formm echipa care se ocupa de culegerea i selectarea informaiilor referitoare la tema propus i de proiectare a activitilor; 2. Asigurm colectarea, selectarea i montarea materialelor-suport; 3. Cooperm cu reprezentanii C.J.A.P.P. Arad, U.A.V., directorii colilor, C.C.D., comitetele de prini; 4. Elaborm materiale de promovare a problematicii abordate; 5. colaborm cu mass-media: TVA, Revista învtorilor, un cotidian local; b) Asigurarea funcionrii proiectului: Se face prin: - implicarea învtorilor de la clasele a II-a (Cercul pedagogic Arad ­ centru) i colaborarea învtorilor de la alte cercuri pedagogice cu comitetele de prini, cu reprezentani C.J.A.P.P., cu conducerile de scoli, a U.A.V.-ului, a C.C.D.ului. - Promovarea media a proiectului va fi asigurat de Revista învtorilor, un cotidian i un post TV local. 4. Evaluare a) ,,Valoarea adugat" a proiectului: § sursa de informaie referitoare la: - ergonomia spaiului clasei; - gruparea elevilor în clasele din municipiul Arad, ciclul primar 2003; - aspecte privind constituirea clasei ca o comunitate. b) Riscurile de care vom ine cont: § dificulti în colaborarea cu directorii de coli, cu anumii colegi mai puin dispui s se implice în activiti; § asistena de specialitate s nu fie primit la momentul potrivit; § reacia celor crora le vor fi prezentate rezultatele demersului poate fi contradictorie fa de inteniile autorilor proiectului; § implicând muli factori, s-ar putea ca proiectul s nu se realizeze în timpul scontat.

51

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Partea a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective: O1. Identificarea de modaliti pentru amenajarea slii de clas; O2. Constituirea clasei ca o comunitate; O3. Formarea grupurilor de învare.

2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: a) înregistrri video; b) pliant (album); c) studiu (teoretic) referitor la formarea grupurilor; d) portofoliu.

3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final): A. Ne întâlnim pentru pregtirea proiectului (dimensiune social); B. Prezentm modaliti de aranjare a slii de clas; C. Organizm întâlnire cu învtori, psihopedagogi, sociologi pe tema constituirii clasei de elevi ca o comunitate; D. Prezentm exemple de bun practic de formare a grupurilor mici de învare.

4. Resurse Resursele necesare: a) umane: 20 învtori, 1 sociolog, 1 reprezentant al U.A.V., 1 reprezentant al prinilor, 1 ziarist, 1 redactor TV, 1 cameraman, preedintele Asociaiei Învtorilor Arad; b) logistice: benzi video, aparat de fotografiat, televizor, video, film foto, carton colorat, mape, post-it; c) financiare: fondul comitetului de prini, sponsorizri, Asociaia Învtorilor. § casete video (4 mici + 3 mari) 700.000 lei; § filme foto (7) 700.000 lei; § carton colorat (100 foi) 300.000 lei; § mape i folii de plastic (50 + 50) 100.000 lei; § benzin 300.000 lei; § montaj filme 400.000 lei; TOTAL 2.500.000 lei

52

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 5. Evaluarea activitilor a) Instrumente de evaluare: - chestionare; - evidene ale prezenei, ale participrii efective, ale contribuiilor scrise; - înregistrri video; - înregistrri statistice ale rezultatelor; b) Metode de evaluare: - discuii în grup; - analiza formal i calitativ a documentelor realizate; - observare direct; c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: Se remarc o bun concordan a activitilor cu obiectivele urmrite, asocierea acestora fiind relevant: O1 A O2 B, C O3 D

Partea a III-a

1. Coninuturile activitilor Temele propuse: A1. Formm echipa de lucru; A2. Identificm sursele de informare; A3. Repartizm sarcinile de lucru; B1. Filmm aspecte din slile de clas; B2. Vizionm i dezbatem materialele înregistrate; B3. Realizm pliantul ,,Clasa ideal"; C1. Dezbatem tema ,,Clasa ­ grup sau comunitate?" C2. Oferim sugestii de construire a clasei ca o comunitate; D1. Activitate practic pentru ilustrarea unei modaliti de organizare a grupurilor de învare; D2. Pregtim i prezentm studiul ,,Modaliti de formare a grupurilor".

53

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: Sept. I A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 Oct. II Nov. III Dec. IV Ian. V Feb. VI Mart VII Apr. VIII Mai IX Resp. David P. Curetean A. David P., Curetean A. Balint L., Balaci O. Matei A. Mica Prundeanu A. Vuia M. Istrate C. Bundi E., Gavrila M. Teleoac R.

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a III-a ARAD ­ CENTRU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI ­ ÎNVAREA CENTRAT PE ELEV RESPONSABILUL CERCULUI: ANA MUREAN Telefon: 281645

ECHIPA DE PROIECT: MURESAN ANA PERTA DIANA PASTEAN ANCA IOVIN ILEANA CRISAN MARIANA DON ANGELA

54

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Partea I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor · Formarea continu a cadrelor didactice într-un cadru instituionalizat. 2.Nevoi Analiza de nevoi de formare(de ex. de tip SWOT) · Dezvoltarea capacitii de investigare a individualitii elevilor; · Cunoaterea si implementarea metodelor care duc la adaptarea procesului de învare la nevoile elevilor; · Crearea unui cadru optim de comunicare pedagogic. 3.Metodologia a).Modalitatea prin care se va ajunge la "produsul" final · Asigurm funcionarea parteneriatului coal ­ familie ­ psiholog (consilier colar); · Împrim sarcini pentru a-i determina pe membrii cercului pedagogic s se implice si s-si valorifice experiena; · Lucrm în echip pentru aplicarea, interpretarea si valorificarea rezultatelor testelor; · Asigurm un climat de comunicare si cooperare în vederea realizrii portofoliului, pliantului si a casetei video; · Urmrim metodologia adaptrii procesului de învare la nevoile elevilor. b).Asigurarea funcionrii proiectului · aplicarea de teste psihologice · interpretarea si valorificarea lor · dezbateri · tratarea difereniat a elevilor · prezentarea unor exemple de bun practic · implicarea mass-media în realizarea proiectului 4.Evaluarea a)."Valoarea adugat" a proiectului · abilitarea învtorilor în folosirea testelor psihologice pentru cunoaterea copiilor; · participarea activ a membrilor cercului pedagogic, care au relativ aceleai nevoi; · depirea barierelor comunicaionale; · schimbri de atitudini si comportament didactic si social. b).Riscurile de care vom tine cont · reticent din partea învtorilor în aplicarea testelor psihologice; · interpretarea eronat a rezultatelor testelor cu repercusiuni negative asupra dezvoltrii elevilor; · nevalorificarea rezultatelor testelor în procesul de învare.

55

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Partea a II-a 1.Obiective · · · Lista principalelor obiective Iniierea învtorilor în cunoaterea, aplicarea , interpretarea si valorificarea testelor psihologice; Individualizarea învrii prin adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor; Depirea unor bariere comunicaionale prin antrenarea învtorilor la munca în echip.

2.Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele · Portofoliul(care cuprinde testele de investigare, rezultatele pe diferite eantioane de elevi, proiecte de activitate, produse ale muncii elevilor); · Caseta video (exemple de bun practic); · Pliant (fotografii, eseuri, colaje, etc.) 3.Activitti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) a).Ne întâlnim si identificm nevoile. b).Formm echipele de lucru. c).Ealonm activitile. d).Asigurm aplicarea si interpretarea testelor de ctre un specialist e).Punem la dispoziia învtorilor materiale ­ suport pentru adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor. f).Prezentm modele de proiecte si produse ale muncii elevilor care intr în componenta portofoliului. g).Prezentm portofoliul ,caseta video si pliantul în fata membrilor cercului pedagogic si a inspectorilor de specialitate. h).Evalum proiectul (ISJ, CCD, UAV). i).Stabilim nevoile generate de actualul proiect. 4.Resurse Resursele necesare: · umane ­ persoanele implicate în proiect (învtori, psihologi, prini, reprezentani mass-media). · logistice ­ testele psihologice, caseta video, televizor, markere, hârtie, computer, imprimant etc.). 5.Evaluarea activitilor a). Instrumente de evaluare · analiza SWOT · interpretarea rezultatelor testelor · discuii în grup · prezentri de proiecte realizate · analiza documentelor · exemple de bun practic b).Metode de evaluare 56

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 · investigaia · observarea · portofoliul c).Concordanta activitilor cu obiectivele urmrite · Se constat o concordant a coninutului activitilor cu obiectivele urmrite. Partea a III-a 1. Coninuturile activitilor. Temele propuse: A. Managementul clasei ­ o alternativ sau un complement necesar B. Metode de cunoatere a copilului C. Metode de adaptare a procesului de învare la nevoile elevilor (activitate curricular) D. Metode de adaptare a procesului de învare la nevoile elevilor (activitate extracurricular) E. Evaluarea produsului final · Detalierile fiecrei teme sunt cuprinse în anex. 2.Planificare si responsabiliti Planificarea activitii

Tabelul lui Gantt

Activ. a b c d e

1 X X X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X X X X X X X X

f g h i

X

X

X X X X

Resp. Muresan A Perta D Iovin I Crisan M Muresan A Perta D Maier R Pastean A Don A Oprut F Manghera F Anghelin I Mocanu A Stanciu A Muresan A Muresan A Muresan A Perta D

57

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a IV-a ARAD ­ CENTRU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: CRETEREA EFICIENEI ACTULUI EDUCATIV RESPONSABILUL CERCULUI: GEORGETA PASCU Telefon: 281533

ECHIPA DE PROIECT: DACIANA OLARIU ILEANA BINCHICIU FARCA DELIA BARA CRISTINA WENTER IUDITH PASCU GEORGETA PARTEA I 1. Misiune : Formarea continu a cadrelor didactice 2. Nevoi: S W - depirea barierelor comunicaionale - lipsa resurselor materiale - cooperarea între toi membrii grupului - lipsa formatorilor - implicarea în activiti variate - lipsa informrii asupra oportunitilor O T - posibilitatea implicrii în reform - lipsa continuitii muncii învtorilor - schimbrile petrecute în domeniul - lipsa de consecven în derularea proiectului educaiei 3. Metodologie: a) Modaliti prin care se va ajunge la "produsul" final: - munca în echipe; - activitate independent; - aciuni practice b) Asigurarea funcionrii proiectului: - activiti practice; - dezbateri; - prezentri de carte; - vizite; - cursuri susinute de formatori; - simulri; - jocuri 58

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 4. Evaluare a) "Valoarea adugat" a proiectului - eficientizarea muncii învtorilor b) Riscurile de care vom ine cont: - conservatorism; - imobilism; - reticen la nou PARTEA a II-a 1. Obiective: a. creterea eficienei actului educativ ; b. eliminarea barierelor comunicaionale; c. implementarea metodelor alternative de învare; d. stimularea muncii în echip; e. prezentarea noutilor editoriale în legtur cu tema proiectului; 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - portofoliu pentru fiecare membru al cercului pedagogic; - o revist care s prezinte activitile cercului (câte una pentru fiecare coal din municipiu) DESCRIEREA PROGRAMULUI DE ACTIVITI Data / ora 1 septembrie 9 - 11 11 - 11.30 11.30 - 15 Activitatea propus 2 - Deschiderea programului; Organizarea cerului (prezena, înregistrarea noilor membri); - Ateptri i temeri; Reguli de baz (activitate în grup); - Pauz de cafea - Scopurile i obiectivele proiectului; - Analiza SWOT; - Împrirea sarcinilor pentru realizarea materialelor ce vor fi publicate în revist (stabilirea colectivului de redacie); - Identificarea resurselor (umane i materiale necesare derulrii proiectului) - Pauz de prânz - Comunicarea ordinelor i dispoziiilor MECT; - Dezbatere pe tema planificrii anuale a unitilor de învare; - Reflecie i evaluare Metode alternative de învare - Alternativa educaional "Sep by step" - prezentarea unei zile de lucru în clasa "Step by step" 59 Resurse 3 Responsabilul cercului pedagogic, Georgeta Pascu, Responsabilul ceruclui pedagogic, Georgeta Pascu,

15 - 15.30 15.30 - 17

Responsabilul ceruclui pedagogic, Georgeta Pascu, - vizit la coala nr. 22 Arad/ Georgeta Pascu

noiembrie 8-9

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 9 - 10 10.30 - 11 11- 12 - Prezentarea centrelor de interes; - Simularea unei activiti practice - Pauz de cafea - Vizit la Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori de pe lâng Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, în scopul documentrii legate de formarea continu a cadrelor didactice; - Discuii cu directorul colegiului - Deplasarea la Liceul Pedagogic "D. ichindeal" Arad - Atelier Freinet - textul liber - Atelier Freinet - exprimare muzical - Pauz de cafea - Reflecie i evaluare Modaliti de stimulare a unei comunicri eficiente - Atelier de pedagogie dramatic (jocuri de comunicare ) Pauz de cafea - dezbatere - "Tehnici ale gândirii critice" - înv. Oprea Doina, coala nr. 22 Arad invitat: lector univ. dr. Anton Ilica

12 - 12.30 12.30 - 15 15 - 14 14 - 14.30 14.30 - 16 martie 2004 8-9 9 - 9.30 9.30- 11

înv. Frcu Rodica înv. Pat Lia - coala nr. 3 Arad înv. Venter Iudit - coala nr. 3 Arad responsabilul cercului pedagogic înv. Binchiciu Ileana înv. eran Cornelia coala nr. 1 Arad invitat: asist univ. Bala Evelina înv. Binchiciu Ileana înv. eran Cornelia coala nr. 1 Arad înv. Bara Cristina înv. Farca Delia coala nr. 1 Arad înv. Binchiciu Ileana înv. eran Cornelia coala nr. 1 Arad înv. Bara Cristina înv. Farca Delia coala nr. 1 Arad responsabilul cercului pedagogic, colectivul de redacie responsabilul cercului pedagogic înv. Morodan Simona înv. Cre Delia - coala General Macea înv. Morodan Simona înv. Cre Delia - coala

11- 12 12 - 12.30 12.30 - 15

- mas rotund - "Comunicarea prin art" Mas de prânz - prezentare de carte: Ion Ovidiu Pânioara, Comunicarea eficient, Editura Polirom, Iai, 2003; - Andre de Peretti i colab., Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iai, 2003; - Deb Gottesman, Cum s vorbeti în public folosind trucurile actorilor, Editura Antet, 2001 - prezentarea unei activiti practice în cadrul bibliotecii colii - comunicarea în cadrul grupului de lucru (selectarea materialelor pentru revist) - Reflecie i evaluare Strategii de activizare - munca în echip - deplasarea la coala General Macea - activitate de educaie ecologic în parcul dendrologic din localitate - prezentare de carte: Rdulescu t. Mihaela,Pedagogia Freinet, Editura Polirom Iai, 1999 - pauz de cafea - activitate în echip - confecionare de adposturi pentru psrele 60

15 - 16

mai 8-9 9 - 11

11 - 11.30 11.30 12.30

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - plantarea unui pom în grdina colii General Macea - pauz de mas - activitate pe echipe - selectarea materialelor pentru - colectivul de redacie - xerox, hârtie, aparat de revista cercului pedagogic; spiralat - redactarea revistei cercului pedagogic - pauz de cafea - reflecie i evaluare - portofoliile realizate revista cercului pedagogic - deplasarea la Arad responsabilul cercului pedagogic

12.30 - 13 13 - 15 15 - 15.30 15.30 - 16 16 - 17

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA I ARAD ­ SUD ANUL COLAR : 2003/2004

TITLUL PROIECTULUI: INTER I TRANSDISCIPLINARITATEA - PUNTE ÎNTRE PRECOLARITATE I COLARITATE RESPONSABILUL CERCULUI: LIVIA CRIAN Telefon: 287890

ECHIPA DE PROIECT: LIVIA CRIAN ­ RESPONSABIL CERC CORNELIA COLCER BENEDICT BENGHIA RAMONA JURJEU DIANA DAVID

I. 1. MISIUNE: Ø Formarea continu a cadrelor didactice prin cunoaterea i exersarea noilor strategii 2. NEVOI:

61

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

Puncte tari - interes fa de abordarea transdisciplinar; - sunt implicate cadre didactice care au relativ aceleai nevoi; - particip activ fiecare membru; - se depesc barierele de comunicare; - atmosfer de lucru în echip, de cooperare; - se realizeaz exemple de bun practic; - posibilitatea promovrii practicii în domeniu;

Puncte slabe - neparticiparea din diferite motive; - lipsa de interes din partea unor cadre didactice i neimplicarea lor în activiti; - lipsa de comunicare; - necontientizarea unor nevoi; - lipsa dotrilor, a fondurilor; - lipsa motivaiei materiale pentru volumul de munc simitor mai mare din partea cadrului didactic; Ameninri - amatorism; - refuzul acceptrii noului, fie din necunoatere, fie din imposibilitatea desprinderii de tradiional; - neînelegerea unor concepte; - timp insuficient pentru elaborarea proiectelor;

Oportuniti - libertatea elaborrii unui curriculum pentru cercul pedagogic; - anticiparea produsului final; - activiti diversificate; - ieirea din rutin; - elaborarea unor exemple de posibil practic; - optimizarea actului didactic prin diversificarea strategiilor de învare;

3. METODOLOGIE: a) Modalitatea prin care se va ajunge la ,,produsul" final: - prin proiect b) Asigurarea funcionrii proiectului: - organizarea grupului de lucru; - asigurarea unui climat de cooperare, de respect pentru experiena coechipierilor; - conceperea proiectului; - organizarea i desfurarea activitilor de cerc prin munc în echip, prin împrtirea experienei proprii, prin acceptarea unor soluii, idei novatoare, prin realizarea unor exemple de posibil practic; - asumarea necesitii de a depi barierele de comunicare, ,,staionarea" în tradiional; 4. EVALUARE: a) Valoarea adugat a proiectului: - monitorizarea proiectului; b) Riscurile de care vom ine cont: - neimplicarea unor cadre în activiti; - necontientizarea unor nevoi; - neputina ieirii din rutin; II. 1. OBIECTIVE: · Optimizarea comunicrii între cadrele didactice prin: - împrtirea experienei proprii privind organizarea, proiectarea i desfurarea activitilor tematice; - elaborarea, în echipe de lucru, a unor exemple de posibil practic i implementarea lor în curriculum;

62

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - formarea unei atitudini de deschidere, de acceptare, însuire i aplicare a ceea ce e nou, modern i benefic pentru realizarea unui învmânt eficient; · Oferirea unor anse egale de reuit profesional; · Formarea competenelor i capacitilor vizate de curriculum prin implementarea experienei dobândite în cercul pedagogic; · Optimizarea relaiei cadru didactic ­ elev; 2. PRODUSUL FINAL - Portofoliu 3. ACTIVITI: - alegerea temei în prima întrunire a cercului pedagogic; - întâlnire de lucru în scopul elaborrii proiectului; - analizând tema propus, se vor desprinde: misiunea, nevoile, analiza SWOT, obiectivele i activitile proiectului; - formarea echipelor de lucru i stabilirea sarcinilor; - alegerea materialului bibliografic; - colectarea materialelor; - ealonarea activitilor; - elaborarea programului activitilor, ce va cuprinde: o dezbateri pe baza unui suport teoretic privind inter i transdisciplinaritatea (situaii concrete de utilizare, puncte tari, puncte slabe, etc.); o activiti practice cu elevii; o munc în ateliere: elaborarea unor exemple de posibil practic; o dezbaterea exemplelor; o întâlniri de lucru cu educatoare de la grupa pregtitoare, cu psiholog colar; - evaluarea activitii; 4. RESURSE: a) Umane: - membrii cercului; - specialiti - psiholog colar; - educatoare; b) Materiale: - hârtie, imprimant, texte extrase din manuale, din diverse publicaii, culegeri, obiecte diverse; 5. EVALUAREA ACTIVITILOR: - discuii în grup; - analiza documentelor realizate; - observarea direct i sistematic a produselor; III. 1. CONINUTUL ACTIVITILOR 2. PLANIFICARE Sept. Nov. Martie Mai Activiti 2003 2003 2004 2004 X Stabilim tema stagiului Ealonm activitile X Formm echipe de lucru X Cutm bibliografie X X X Colectm materiale X X X Formm grupul de lucru pentru elaborarea proiectului X

63

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Elaborm proiectul Activiti: - dezbateri (D) - întâlniri de lucru (ÎL) - activiti practice (AP) - munc în ateliere (MA) - dezbaterea exemplelor de posibil practic (DEPP) Evaluarea produsului final (E) X

X X X X

X X X

X

X X X X

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a II-a ARAD ­ SUD ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: TEHNICI DE EVALUARE RESPONSABILUL CERCULUI: SANA PRUNDAN Telefon: 286402

PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal Formare Autoformare Perfecionare 2. Nevoi Analiza de nevoi de formare 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. S Contientizarea grupului in ceea ce privete menirea lui Dinamizarea activitii prin munca in echipe Valorizarea individuala si de grup O Resurse umane Resurse temporale Parteneriat Resurse materiale W 1. Lipsa de comunicare 2. `Pionieratul' in domeniul I.P.B.

T 1. Motivaia cadrelor didactice 2. Lipsa pariala de informaii 3. Formalismul 4. Conservatorismul

64

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Nevoi de formare Nevoia de a cunoate funciile, cerinele, metodologia actualului sistem de evaluare. Nevoia de a da evalurii o noua logica desprinsa dintr-o noua logica a învrii. Nevoia de a stabili obiectivele evalurii pe baza descriptorilor de performanta. Nevoia de a aplica probe, de a înregistra rezultatele evalurii in raport cu obiectivele de evaluare. Nevoia de a efectua corect analiza erorilor si dificultilor si de a da rspunsuri pedagogice reale. Metodologia Modalitatea prin care se va ajunge la `produsul' final Activiti in echipa Repartizarea sarcinilor Asigurarea unui climat de cooperare Eliminarea `barierelor' de comunicare

1. 2. 3. 4. 5. 3. a) 1. 2. 3. 4.

b) Riscurile de care vom tine cont PARTEA a II-a 1.Obiective Lista principalelor obiective 1.Sa se asigure accesul la informaii 2.Sa se asigure resurse materiale 3.Sa-si asume sarcini concrete 4.Sa se încurajeze poziii personale 2.Produsul final Proiectul îi propune sa elaboreze urmtoarele : · Portofoliul 3.Activiti Lista activitilor propuse (Pai in realizarea efectiva a proiectului) 1.Stabilim întâlniri periodice 2.Formam echipele de lucru 3.Stabilim sarcini si responsabiliti precise 4.Întocmim probe 5.Colectam material 6.Prezentam modele de proiecte pentru portofolii 4.Resurse Resurse necesare 1.Umane : formator local, membrii echipei, membrii cercului (prelegeri, dezbateri, lecii cu adulii si cu elevii) 2.Materiale : suporturi de curs, materiale de specialitate 5.Evaluarea activitilor a) Instrumente de evaluare 1. Analiza 2. Dezbaterea 3. Discuii in plen

65

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

b) Metode de evaluare 1. Analiza documentelor si activitilor 2. Autoevaluarea c) Concordanta activitilor cu obiectivele urmrite 1. Compar coninutul activitilor cu obiectivele b) Asigurarea funcionarii proiectului 1. Stabilirea unui grup de gestiune si conducere 2. Evaluri periodice 3. Evaluare a) `Valoarea adugat' a proiectului PARTEA A III-A 1. Coninuturile activitilor Temele propuse Tehnici de evaluare *Metodologia evalurii *Strategii Alternative de evaluare: de la o evaluare centrata pe coninuturi la o evaluare a componentelor. *Concepii care stau la baza procesului de evaluare : - evaluarea criterial - evaluarea contientizat - evaluarea corectiv *Relaia evaluativ bazata pe: - comunicare - cooperare - colaborare - autoevaluare 2.Planificare si responsabiliti: 1.Dezbateri pe tema :de ce evaluam ? când evaluam ? cum evaluam ? SC. GEN. NR.7 ARAD 2.Metoda tradiionale si moderne de evaluare SC. GEN. SAGU 3.Activitate practica ­tipuri de evaluare SC. GEN. FANTANELE 4.Activitate practic - ieire in topos - Moneasa MONEASA

66

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a III-a ARAD ­ SUD ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: EVALUAREA ÎN ÎNVMÂNTUL PRIMAR RESPONSABILUL CERCULUI: RODICA BABUCOV Telefon:

PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal Formare Autoformare Perfecionare Analiza de nevoi de formare S 1. 2. 3. O 1. 2. 3. 4. W 1. 2. T 1. 2. 3. 4. Motivaia cadrelor didactice Lipsa parial de informaie Formalismul Conservatorismul Lipsa de comunicare ,,pionieratul" în domeniul i.p.b. Resurse umane Resurse temporale Parteneriat Resurse materiale Contientizarea grupului în ceea ce privete menirea lui Dinamizarea activitii prin munca în echipe Valorizarea individual i pe grup 2. Nevoi

Nevoi de formare 1. Nevoia de a cunoate funciile , cerinele metodologia actualului sistem de evaluare

67

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. 3. 4. 5. Nevoia de a da evalurii o nou logic desprins dintr-o nou logic a învrii Nevoia de a stabili obiectivele evalurii pe baza descriptorilor de performan Nevoia de a aplica probe , de a înregistra rezultatele evalurii în raport cu obiectivele de evaluare Nevoia de a efectua corect analiza erorilor i dificultilor i de a da rspunsuri pedagogice reale 3. Metodologia a.) Modalitatea prin care se va ajunge la ,,produsul" final Activiti în echip Repartizarea sarcinilor Asigurarea unui climat de cooperare Eliminarea ,,barierelor" de comunicare B) asigurarea funcionrii proiectului Stabilirea unui grup de gestiune i conducere Evaluri periodice

1. 2. 3. 4. 1. 2.

PARTEA A II-A 1. Obiective Lista principalelor obiective 1. S asigure accesul la informaii 2. S se asigure resurse materiale 3. S-i asume sarcini concrete 4. S se încurajeze poziii personale 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: · Portofoliu 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a proiectului) 1. Stabilim întâlniri periodice 2. Formm echipele de lucru 3. Stabilim sarcini i responsabiliti precise 4. Întocmim probe 5. Colectm material 6. Prezentm modele de proiecte pentru portofolii 4. Resurse Resurse necesare: 1. Umane: formator local , membrii echipei , membrii cercului (prelegeri , dezbateri , lecii cu adulii i cu elevii) 2. Materiale: suporturi de curs , materiale de specialitate

68

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Evaluarea activitilor

a) Instrumente de evaluare Analiza Dezbaterea Discuii în plen b) Metode de evaluare Analiza documentelor i activitilor Autoevaluarea c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite Compar coninutul activitilor cu obiectivele 1. Coninuturile activitilor

PARTEA A III-A Temele propuse: Tehnici de evaluare · Metodologia evalurii · Strategii alternative de evaluare: de la o evaluare centrat pe coninuturi la o evaluare a competenelor · Concepii care stau la baza procesului de evaluare v Evaluarea" criterial" v Evaluarea ,,corectiv" v Evaluarea ,,contientizat" o Relaia evaluativ v Comunicare v Cooperare v Colaborare v Autoevaluare 2. Planificare i responsabiliti 1. Dezbatere pe tema: de ce evalum? când evalum ? cum evalum? coala General Nr.7 Arad 2. Metode tradiionale i metode moderne de evaluare Lic. Teoretic A.M. Guttenbrunn Arad coala Generala Secusugiu 3. Activitate practic i teoretic: tipuri de evaluare coala General Nr. 20 Arad coala General Sâmpetru German 4. Activitate teoretic: Relaia evaluativ de tip modern coala General Vinga coala General Mailat

69

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a IV-a ARAD ­ SUD ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: TEHNICI DE EVALUARE RESPONSABILUL CERCULUI: IENESCU ANA Telefon: 450103

PARTEA I 1. MISIUNE Misiunea cercului pedagogic al învtorilor, la clasa a IV-a: · Formarea, autoformarea i perfecionarea continu a cadrelor didactice. · Organizarea cercului pedagogic al învtorilor pe zone i clase, în stagii de formare i autoformare profesional continu. 2. NEVOI Analiza de nevoi de formare i autoformare continu (de tip SWOT) Puncte tari Puncte slabe · Dinamizarea activitii cercului · Lipsa de comunicare. pedagogic, prin munca pe echipe. · Pionieratul în domeniul I.B.P. · Contientizarea grupului în ceea ce · Lipsa dotrii materiale privete menirea cercului pedagogic. · Pregtire de specialitate insuficient a · Valorizarea individual i de grup. învtorilor în cunoaterea, aplicarea i interpretarea diferitelor tipuri de teste. · Elaborarea proiectului în echip, pentru a identifica nevoile reale ale grupului. · · · · Oportuniti Resurse umane. Resurse materiale. Parteneriatul cu alte cercuri pedagogice i instituii interesate de un asemenea proiect. Posibilitate de colaborare i îndrumare de ctre specialiti în domeniu. · · · · Ameninri Motivaia cadrelor didactice. Lipsa de informaii. Formalismul. Conservatorismul.

3.NEVOI DE FORMARE : · Nevoia de a da evalurii o nou logic. · Nevoia de a stabili obiectivele evalurii pe baza descriptorilor de performan. · Nevoia de a cunoate funciile cerinele i metodologia actualului sistem de evaluare. · Nevoia de a aplica teste, probe, de a înregistra rezultatele evalurii în raport cu obiectivele de evaluare, conform descriptorilor de performan. · Nevoia de a efectua analiza erorilor i dificultilor, de a da rspunsul pedagogic real.

70

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

4.METODOLOGIA a. Modalitatea prin care se va ajunge la produsul final: · Desfurarea activitilor prin munca în echip. · Descrierea cilor prin care se va ajunge la realizarea produsului final. · Asigurarea unui climat de cooperare, prin eliminarea barierelor de comunicare. b. Asigurarea funcionrii proiectului: · Stabilirea unui grup de gestiune i conducere. · Desfurarea activitilor conform planificrii, realizând obiectivele propuse. · Evaluri periodice. · Evaluare final. 5. EVALUARE a. ,,Valoarea adugat" a proiectului: · Valoarea real a proiectului, prin realizarea produsului final. · Formarea, perfecionarea, autoformarea profesional continu în stagii de formare prin IBP. b. Riscurile de care vom ine cont: · Lipsa resurselor materiale, în vederea realizrii produsului final util. · Minimalizarea riscurilor . PARTEA a II-a 1. OBIECTIVE : · S se asigure accesul la informaii. · S se asigure resursele materiale. · S se încurajeze prerile, propunerile personale. · S se descopere noi strategii în elaborarea altor proiecte. 2. PRODUSUL FINAL · Portofoliul. · Teste, fie, probe de evaluare. 3. ACTIVITI Lista activitilor propuse, paii în realizarea efectiv a produsului final: · Stabilim întâlniri periodice (locul, timpul, tematica activitilor). · Construim echipele de lucru responsabilitile precise i sarcinile de lucru. · Întocmim probe de evaluare. · Colectm materiale necesare. · Realizm produsul final. · Analizm calitativ proiectul, produsul final. · Evalum activitatea fiecrui cadru didactic. 4. RESURSE · Membrii cercului pedagogic, membrii echipei de lucru, formatorii. · Suporturi de curs, materiale de specialitate. 5. EVALUAREA ACTIVITILOR a. Instrumente de evaluare: · Chestionare.

71

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 · Teste. · Jurnal reflexiv. b. Metode de evaluare: · Autoevaluarea. · Observarea direct. · Analiza documentelor i activitilor. · Analiza participrii efective. c. Concordana activitilor cu obiectivele propuse: · Comparm obiectivele urmrite i coninutul activitilor desfurate. · Planificarea activitilor la timpul stabilit. PARTEA a III-a 1. CONINUTURILE ACTIVITILOR: · · · · TEHNICI DE EVALUARE SISTEMUL DE EVALUARE CERINELE EVALURII FUNCIILE SISTEMULUI DE EVALUARE METODOLOGIA EVALURII 2. PLANIFICAREA ACTIVITILOR: Nr. Data crt. desfurrii activitilor Locul desfurrii activitilor Responsabiliti

1

13. IX. 2003

Liceul pedagogic ichindeal, Arad

Dimitrie Formatorii ISJ Responsabil cerc: Înv. Ienescu Ana

2

21. XI. 2003

coala general Sâmpetru German

Înv. Pop Liliana Înv. Dehelean Camelia Înv. Ndru Cristina Înv. Ienescu Ana Înv. Feje Mona Înv. Incicu Monica Înv. Bucta Angelica Înv. Ienescu Ana

3

12. III. 2004

coala general Aluni

4

14. V. 2004

Excursia didactic ­ mijloc Înv. Groza Claudiu activ de evaluare (excursie: Înv. Iancic Gabriela Arad-Moneasa). Înv. Ienescu Ana

72

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA I ARAD ­ VEST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: ÎNVAREA DIFERENIAT RESPONSABILUL CERCULUI: HALIC OLIVIA Telefon: 243066

PROIECTUL STAGIULUI DE FORMARE ÎN CERCUL PEDAGOGIC Partea I 1.1. Misiune 1.2. Nevoi Învtorii particip rar la stagii, cursuri, seminarii de perfecionare, de formare de noi competene în domeniul educaiei; Sistemul naional de învmânt vizeaz educaia unic, integrat, concomitent cu renunarea la sistemul dual de educaie (general i special), ceea ce reactualizeaz necesitatea tratrii difereniate a elevilor; Diminuarea vârstei de debut a colaritii (6 ani) i prezena debutului colaritii la vârste diferite determin noi provocri în privina învrii difereniate; Respectul pentru cunoaterea tiinific; Valorificarea la maxim a potenialului fiecrui elev; Dragostea i respectul fa de elevi; Perfecionarea continu a activitii cadrelor didactice;

1.3. Metodologie A. Modaliti prin care se va ajunge la produsul final Diseminarea cunotinelor tiinifice deinute de unii dintre învtori în rândul participanilor la stagiul de formare ; Colaborare, comunicare între membrii cercului;

73

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 B. Asigurarea funcionrii proiectului Tematica stagiului de formare prezint interes pentru membrii cercului; Posibilitatea fiecrui participant de a-i exprima liber opiniile i de a propune amendamente, referitor la activitatea cercului; Implicarea tuturor membrilor în activitile propuse în proiect; 1.4. Evaluare A. Valoarea adugat a proiectului Familiarizarea cu diferite tehnici de cunoatere individualizat a elevilor din perspectiva tipului de inteligen dominant, specific fiecruia (lingvistic, logico-matematic, vizual - spaial, muzical - ritmic, corporalkinestezic, natural, intrapersonal sau interpersonal ­ cele opt inteligene, dup Howard Gardner); Sporirea cunoaterii de sine, prin identificarea stilului personal de învare i a tipului personal de inteligen ale învtorilor, ca premis a cunoaterii elevilor; Valorificarea noilor cunotine de ctre învtori în activitatea ulterioar cu elevii; B. Riscurile de care vom ine cont Deficiene în dotarea colilor cu tehnic modern; Rezistena la nou; Lipsa dorinei de implicare în activitile propuse , a unora dintre

membrii cercului;

Partea a II-a 2.1. Obiective Stagiul de formare continu îi propune s ajute cadrele didactice participante: s contientizeze faptul c fiecare persoan posed cele opt ,,inteligene" într-o combinaie unic; s-i identifice tipul personal de învare pe baza unui test de psihologie cognitiv; s delimiteze tipurile de inteligen care le caracterizeaz, pe baza unui set de enunuri; s gseasc modaliti de dezvoltare a inteligenelor; s prezinte metode alternative de instruire difereniat a elevilor; s conceap situaii de învare difereniat i probe orale sau scrise pentru evaluarea difereniat (de progres), aplicabile elevilor; s îneleag conceptele de ,,educaie unic", ,,educaie integrat",

,,sistem dual de educaie", ,,adaptare curricular personalizat", ,,procedeul tierii tortului în felii egale" (,,coockie cutter approach");

2.2. Produsul final A. Portofoliul cercului;

74

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Descriere: rezultatele interpretrii testelor de stabilire a stilului personal de învare i a tipului caracteristic de inteligen al învtorilor; chestionarele pentru sondarea opiniilor. B. Set de probe de evaluare difereniat; C. Referate; D. Fie prezentând situaii de instruire difereniat. 2.3. Activiti întâlnire pentru stabilirea tematicii stagiului de formare; stabilirea sarcinilor; ealonarea în timp a activitilor; aplicarea testului ,,Stiluri de învare" (anex); aplicarea testului ,,Inteligene multiple" (anex); redactarea fielor prezentând situaii de instruire difereniat; expunerea i discutarea referatelor; discutarea conceptelor de ,,educaie unic", ,,educaie integrat", ,,sistem dual de educaie", ,,adaptare curricular personalizat"; 9. prezentarea unui model de Program curricular individual (prof. Dorel Ungureanu, Teoria curriculum-ului, Ed. Mirton, Timioara, 1999); 10. redactarea seturilor de probe de evaluare difereniat; 11. realizarea portofoliului cercului; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

12. evaluarea produsului final-discuii conclusive;

2.4. Resurse A. Resurse materiale: coli A4, coli cartonate, carioca, pixuri, PC, imprimant, copiator; teste de psihologie cognitiv: ,,Stiluri de învare", ,,Inteligene multiple"; model de ,,adaptare curricular personalizat"; B. Resurse umane: psiholog, pedagog CCD Arad; formatori locali; învtorii - membri ai cercului; C. Resurse de timp: un an colar (2003-2004);

2.5. Evaluarea activitilor a) Instrumente: set de chestionare; sondaje de opinie; b) Metode: chestionarul; dezbaterea; observarea comportamentului participanilor;

75

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Partea a III-a 3.1. Coninuturile activitilor Tema propus: ,,Învarea difereniat - premis a succesului colar în educaia integrat" Subteme: Stiluri de învare; Teoria inteligenelor multiple ( Howard Gardner); Tratarea difereniat i evaluarea de progres; Adaptarea curricular personalizat; Învarea difereniat ­ premis a succesului educaiei integrate; Opionalul i instruirea difereniat. 3.2. Planificare i responsabiliti 21 noiembrie 2003: Stabilirea stilurilor personale de învare prin aplicarea unui test; Activitate difereniat cu membrii cercului, grupai în funcie de stilurile de învare care îi caracterizeaz; Prezentarea ,,Teoriei inteligenelor multiple", elaborat de Howard Gardner; Identificarea ,,inteligenelor" specifice participanilor; Prezentarea unor idei pentru aplicarea teoriei inteligenelor multiple în predarea difereniat i elaborarea unor situaii de învare pentru clasa I, pe baza acestora; Responsabiliti: învtori Olar Alexandru, Dobrei Lucia, Dan Lotte, erb coala General ,,Avram Iancu", Arad 12 martie 2004: Prezentarea de referate cu tema ,,Tratarea difereniat i evaluarea de progres"; ,,Instruirea difereniat ­ premis a succesului educaiei integrate"; Redactarea de probe de evaluare difereniat la matematic, limba român i cunoaterea mediului; Responsabiliti: învtori od Ionela ­ coala General Nr. 2, Pecica, Apostu Daniela - coala General Nr. 3, Pecica 14 mai 2004: Activitate de învare difereniat cu elevii clasei I; Expunerea unui model orientativ de adaptare curricular personalizat; Prezentarea unor modaliti de corectare a defectelor de vorbire, scriere, citire (psiholog CCD); Prezentarea referatului ,,Opionalul i instruirea difereniat". Responsabiliti: învtoare Kattona Ana ­ coala General Nr. 10, Arad

76

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Tabelul lui Gantt:

Activitile

1. întâlnire pentru stabilirea tematicii stagiului de formare 2. stabilirea sarcinilor 3. ealonarea în timp a activitilor 4. aplicarea testului ,,Stiluri de învare" 5. aplicarea testului ,,Inteligene multiple" 6. redactarea fielor prezentând situaii de instruire difereniat 7. citirea i discutarea referatelor 8. discutarea conceptelor de ,,educaie unic", ,,educaie integrat", ,,sistem dual de educaie", ,,adaptare curricular personalizat" 9. prezentarea unui model de Program curricular individual 10. redactarea seturilor de probe de evaluare difereniat 11. realizarea portofoliului cercului 12. evaluarea produsului finaldiscuii conclusive

1 x x x

2

3

Timp (luni)

4 5

6

7

8

x x x x x x

x x x x x x x

BIBLIOGRAFIE: 1. Consiliul naional pentru pregtirea profesorilor, Instruirea difereniat, aplicaii ale teoriei inteligenelor multiple; ghid pentru formatori i cadre didactice, MEC, Bucureti, 2001; 2. Ungureanu, Dorel, Teoria curriculum-ului, Ed. Mirton, Timioara, 1999.

77

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a II a ARAD ­ VEST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: CLASIC I MODERN ÎN DESIGNUL ACTIVITII DIDACTICE RESPONSABILUL CERCULUI: CZABAI DOINA Telefon: 271707

ECHIPA DE PROIECT: CZABAI DOINA BOARIU C. MILENCOVICI Z. ROMAN ALIMPESCU HONAN MOLNAR N VDSAN D HANIU TLMACIU psih. IACOBINI BULZ A BUZA M Perioada de derulare a proiectului : a) 2002-2004 (prima etap); b) 2004-2006 (a doua etap); Strategia proiectului: a) prin asumare de responsabiliti(în prima etap); b) prin delegare de responsabiliti(în a doua etap); Descrierea proiectului PARTEA I 1.MISIUNE: vizeaz crearea unei noi (auto) percepii a cercului pedagogic, prin paradigma ,,Cercul pedagogic, spaiu al valorilor umane, profesionale, al schimburilor pozitive, al formrii continue", pe scurt, ,,Cercul pedagogic ­ spaiu al (auto) învrii permanente"; 2.NEVOI (ANALIZA DE NEVOI DE FORMARE SWOT):

78

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PUNCTE TARI · · · potenial profesional creativ, flexibil, · receptiv; posibilitatea transferului de experien didactic între colectiviti educaionale · diferite; învare real (tatonare, explorare, · experiment etc.); OPORTUNITAI varietatea mediilor educaionale (rurale, urbane, multiculturale); implicarea constant a majoritii membrilor cercului în forme variate de perfecionare · (grade didactice, simpozioane, reviste de specialitate, C.C.D., colegii universitare · etc.); posibil accept de parteneriat cu instituii, · persoane fizice i juridice, cu deschidere fa de actul educaional (instituii publice, culturale, cercuri pedagogice, comisii metodice, alte instituii educaionale, consilii consultative ale prinilor, asociaii, O.N.G.uri etc.); PUNCTE SLABE acces relativ sczut la unele componente (diviziuni) ale tehnologiei instruirii; rezerv fa de unele strategii didactice insuficient cunoscute (aplicate); disfuncionaliti de natur obiectiv (spaiu geografic) i subiectiv (neîncredere ,reticen ,izolare)în relaiile de comunicare între membrii cercului; AMENINRI absena (insuficiena) suportului financiar (în derularea proiectului); rspunsuri puine sau inexistente la apelurile de parteneriat; neidentificarea (în timp util) a unor resurse educaionale "la îndemân" sau insuficienta valorificare a acestora;

· ·

·

3.METODOLOGIE a) MODALITATEA PRIN CARE SE AJUNGE LA PRODUSUL FINAL: prin corelarea tuturor resurselor educaionale (umane, materiale, financiare, de timp, experieniale, informaionale etc.) cu finalitile proiectului cercului; b) ASIGURAREA FUNCIONRII PROIECTULUI: se face prin asumarea proiectului i prin responsabilizarea membrilor cercului în activiti cu grad sporit de adecvare la obiectivele proiectului; 4 .EVALUARE : a) VALOAREA ,,ADAUGAT" A PROIECTULUI: · Realizarea unui ghid de (auto) învare: posibil suport pentru selectarea experienelor de învare, solicitate conform planului de devenire profesional individual; b) RISCURILE DE CARE VOM INE CONT: · insuficiena atractivitate a demersurilor în rândul grupurilor ­ int (elevi, cadre didactice etc.); · relevan îndoielnic a evidenelor selectate i consemnate; · o posibil exagerare a caracteristicii descriptive (informative) a proiectului, în dauna celei formative (viabile) ;

79

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA a II-a 1.OBIECTIVE: O1 Formarea de competene i abiliti în elaborarea, proiectarea, aplicarea i evaluarea unor strategii didactice bazate pe activism i creativitate, vizând conturarea ,,design-ului" personalizat al activitii didactice; O2 Elaborarea unor materiale documentare cu valoare teoretic i practic, surse de informare/formare în exersarea actului educaional; O3 Realizarea unui ghid de (auto) instruire ­ instrument accesibil, uzual, în formarea continu; Obiective permanente:Diminuarea barierelor de comunicare, cultivarea încrederii, a spiritului de echip, de cooperare i întrajutorare între persoane i grupuri aparinând unor colectiviti educaionale diferite; conturarea unei identiti specifice i durabile a cercului pedagogic(Arad V); 2.PRODUSUL FINAL: · ghid (mic manual) de instruire (glosar coninând termeni, concepte, sintagme pedagogice, definiii, noiuni); · portofoliu cuprinzând: a) ,,artefacte": suporturi de curs, auxiliare, ,,postere", ,,cri" tematice, reviste (ale elevilor, ale cadrelor didactice); b) fie de observaii, rapoarte scrise, lucrri tiinifice, modele de analiz, proiecte didactice etc. 3. ACTIVITI Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final): # Pregtirea strategiei de proiect, respectiv, identificarea, selectarea i corelarea tuturor resurselor educaionale, adecvate realizrii obiectivelor proiectului; # Asigurarea accesului tuturor membrilor cercului la materialele documentare de informare(aplicare) prin multiplicarea i distribuirea periodic a acestora; #. Colaborarea / parteneriat cu reprezentani ai unor instituii( ,,depozitri" ai unor resurse educaionale); #. Participarea membrilor la activiti de design educaional vizând strategii didactice (tradiionale, ,,reevaluate", clasice, moderne, alternative etc.)specifice unui învmânt modern; #Promovarea (secvenial) a unor exemple de bun practic (în reviste de specialitate, mass-media local, simpozioane, sesiuni de comunicri tiinifice etc.); #Realizarea i prezentarea produselor pariale i finale ale proiectului; 4. RESURSE: a) Umane: membrii cercului, elevi, alte persoane fizice i juridice (specialiti); b) Logistice: mape de lucru, computer, imprimant, CD, dischete, pelicul foto, casete video; c) Financiare: surse proprii; sponsorizri;

80

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 5. EVALUAREA ACTIVITILOR: a) Instrumente de evaluare: · chestionare; · evidene ale prezenei, ale participrii efective, ale activitilor, ale contribuiilor scrise; · înregistrri audio ­ vizuale; b) Metode de evaluare: · dezbateri în plen i pe echipe; · analiza documentelor; · observarea direct ; · autoevaluarea; c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: Se urmrete realizarea obiectivelor propuse prin corelarea unor tipuri de activiti cu grad sporit de adecvare. Astfel: I ­ întâlnire de proiect; A;C;P; A ­ activiti demonstrative (module practice cu elevii, C;A;R; respectiv, cu membrii cercului); ;C;P;R; C ­ activiti de colaborare (parteneriat) cu instituii, persoane , organizaii; P ­ activiti de înregistrare i de promovare a exemplelor de bun practic ; R ­ activiti de finalizare si prezentare a rezultatelor proiectului; PARTEA a III-a 1. Coninutul activitilor: · Liceul ,,Dimitrie ichindeal"; coala general ,,Aurel Vlaicu'', Arad : I1; I2; I3; I4;- Metodologia proiectului educaional i asumarea acestuia în cadrul cercului pedagogic ; formarea echipei de proiect, stabilirea responsabilitilor; selectarea, ealonarea, corelarea activitilor (planul tematic)în stagii de formare vizând strategiile didactice clasice i moderne, adecvate obiectivelor proiectului; monitorizarea, analiza, evaluarea rezultatelor de etap;reglarea demersurilor de derulare a proiectului; coala general nr.15,Arad: A1;C1;P1; Tehnici ale pedagogiei alternative Freinet; textul liber în designul activitii didactice moderne la clasa I; strategii didactice specifice pedagogiei Freinet; profilul pedagogic al copilului de 6-7 ani; (Grdinia P.P. nr.10,Arad); · coala general nr.6, Arad: A2;P2; Metode si tehnici ale gândirii critice - învarea prin cooperare la limba i literatura român, clI.; strategii de învare ale gândirii critice; Educaia plus(culegere de studii, Universitatea ,,Aurel Vlaicu" ,Arad; coala general Semlac: A3;P3; R1; Interferene culturale în activiti extracurriculare (valorificarea unor tradiii i obiceiuri locale în serbarea colar) ;modaliti de corelare a coninuturilor curriculare cu activiti extracolare; ,,produse''(pariale) de portofoliu; · coala general nr. 11, Arad: 81 · · O1 O2 O3 I I; I;

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 A4; C2; P3; Învarea pe baz de proiect: concurs de cultur general între grupuri de elevi din clase paralele (a II-a); alternative educaionale Step by step (coala general nr.22); învarea orientat pe interesele elevului; ziarul ,,Observator"; coala general nr.8, Arad: A5; C3; Demersuri transcurriculare în activitatea didactic ,cls. aII-a ;aplicaii ale teoriei inteligenelor multiple în/prin curriculum difereniat;( Direcia judeean de ocrotire a minorilor); oportuniti inter- i transdisciplinare; coala general eitin: A6; P6; R2; Strategii didactice vizând dezvoltarea competenelor de comunicare în / prin activitatea de grup la limba i literatura român, cl.a II-a; conceptul de ,,comunicare''; portofoliul tematic al proiectului educaional; 2. PLANIFICARE I RESPONSABILITI (TABELUL GANTT): ETAPA I : 2002 - 2004 2002 ACTIVIT. 1 I1;I2;I3;I4; A1;C1;P1 A2;P2; A3;P3;R1 A4;C2;P4 A5;C3 A6;P5;R2 X X X X 2003 2 3 4 5 6 7 X 8 9 X 10 11 12 · ·

13 X

14

15

16

17

18

2004 19 20 X

21 X

22

23

24

25 X

X X X

82

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a III a ARAD ­ VEST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: TEHNICI DE INSTRUIRE EFICIENT RESPONSABILUL CERCULUI: POLEAC FLORICA Telefon: 349404

I. 1. Misiune Creterea eficienei cercurilor pedagogice zonale prin reorganizarea lor în stagii de formare i autoformare, de afirmare profesional, de promovare a exemplelor de bun practic 2. Nevoi Analiza de nevoi de formare (de tip SWOT) PUNCTE TARI iniiere în tehnici active de învare interes fa de problematica actual exemple de bun practic OPORTUNITI posibilitatea de colaborare între cadrele didactice colaborare i parteneriat între coli i alte instituii sociale suport pentru activitatea ulterioar a cercului disponibilitatea grupului i cointeresarea acestuia PUNCTE SLABE pregtirea insuficient a învtorilor implicarea unui numr mic de învtori lipsa de fonduri AMENINRI lipsa resurselor financiare asumarea parial a unor responsabiliti defectuoasa împrire a sarcinilor

3. Metodologie - conceperea proiectului propriu zis - colaborare, comunicare între învtori - asigurarea prezenei tuturor membrilor cercului - formarea echipelor de lucru - înfiinarea unui grup de management de proiect - funcionarea parteneriatului coal ­ alte instituii sociale 4. Evaluare - schimbri în planul conduitei învtorilor prin promovarea tehnicilor moderne - lipsa dorinei de implicare a unora dintre participani

83

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

II. educativ

1. Obiective - s creasc modalitatea de comunicare i colaborare - s contientizeze necesitatea utilizrii metodelor active în procesul instructiv - s creasc gradul de responsabilitate individual i în echip - s asigure realizarea de parteneriate 2. Produs final - portofoliu - map - CD-ROM 3. Activiti A. Întâlnire în cadru organizat B. Propuneri de activiti corespunztoare temei C. Prezentarea exemplelor de bun practic D. Identificarea altor nevoi create de proiect 4. Resurse Umane: Învtori cls. a III- a, elevi, profesori Logistice: Imprimant, hârtie, computer, xerox, CD-ROM 5. Evaluarea activitii: - chestionare - înregistrri video - discuii - evidene ale prezenei, ale participrii învtorilor

III.

1. Coninuturile activitilor A. Activiti demonstrative B. Tehnici de instruire eficient C. Ilustrri de coninut D. Învarea bazat pe problem i proiect E. Realizarea de parteneriate F. Utilizarea tehnicilor de instruire eficient în activitatea didactic 2. Planificarea activitilor

Activiti 09 A. B. C. D. E. F. 10

11 X X X

X

X

Timpul (luni, an colar 2003 - 2004) 12 01 02 03 04 X X X X X X X X X X X X X X

05 X X X X X X

06

X

Învtori care se pensioneaz 2003 ­ 2004 Crenicean Rodica c. Gen. Nr. 6 Arad Tru Viorica c. Gen. Nr. 9 Arad 84

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a IV a ARAD ­ VEST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: ABILITAREA ÎNVTORILOR ÎN UTILIZAREA TEHNICILOR PEDAGOGIEI FREINET RESPONSABILUL CERCULUI: VIOREL DOLHA Telefon:270471

ECHIPA DE PROIECT: COSMA BUJOR DOLHA DORINA MUREAN ANA BOARIU CLAUDIA GORNIC MIRELA A.2. Justificarea (utilitatea) programului Pedagogia Freinet este o alternativ educaional care implic mici costuri, este o pedagogie ,,popular", cu reea de coli în 26 de ri, recunoscut i în România la nivel MEC. Peste 200 de învtori ardeni i-au exprimat dorina de a-i însui tehnici ale alternativei pedagogice Freinet. Împreun cu ei am fondat o asociaie cu acest scop. Grupul de formatori în tehnici ale pedagogiei Freinet din Timioara nu au reuit s acopere cererea de locuri la puinele stagii de pregtire organizate în judeul Arad (4 stagii a câte 2 zile în 4 ani). Aceste stagii s-au organizat în afara municipiului cu costuri mari. Cereri de formare în tehnici Freinet au venit i de la cercurile pedagogice ale învtorilor care acum se vor productoare de formare continu. Aici este nevoie iari de expertiza unui grup iniiat. A.3. Scopul proiectului Cererea explicit de a fi abilitai în utilizarea pedagogiei Freinet din partea a peste 200 de învtori ardeni ateapt rspuns. În grupul de sprijin mai jos propus se afl cu mici excepii, singurii dascli ardeni capabili azi a-i asista colegii într-un demers de iniiere în pedagogia Freinet. Programul îi propune abilitarea învtorilor în cunoaterea principiilor i tehnicilor de baz ale pedagogiei Freinet, în aplicarea tehnicilor de baz ale pedagogiei Freinet, în realizarea de instrumente didactice specifice pedagogiei Freinet, în organizarea colectivului de elevi conform principiilor fundamentale ale alternativei pedagogice Freinet

85

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 A.4. Tipul Programului Pentru unele coninuturi se organizeaz cursuri, pentru altele se propune activitate în ateliere i realizarea de proiecte.

Structura proiectului B.1. Obiectivele Proiectului OBIECTIVE CADRU 1.Cunoaterea principiilor i tehnicilor de baz ale pedagogiei Freinet, 2.Aplicarea tehnicilor de baz ale pedagogiei Freinet, 3.Realizarea de instrumente didactice specifice pedagogiei Freinet, 4.Organizarea colectivului de elevi conform principiilor fundamentale ale alternativei pedagogice Freinet. OBIECTIVE DE REFERIN La sfâritul stagiului de formare participanii vor putea: 1.1 S enune principiile fundamentale ale pedagogiei Freinet, 1.2 S enune tehnicile de baz ale pedagogiei Freinet, 1.3 S sesizeze elementele esenialele care definesc pedagogia Freinet în raport cu învmântul tradiional, 1.4 S sesizeze elementele eseniale care fac compatibil pedagogia Freinet în raport cu reforma învmântului românesc, 1.5 S enune repere ale biografiei lui Celestin Freinet i ale evoluiei micrii Freinet în lume i în ara noastr, 2.1 S aplice tehnicile de baz ale pedagogiei Freinet, 3.1 S realizeze instrumente didactice specifice pedagogiei Freinet, 4.1 S enune demersurile necesare utilizrii în mod oficial a pedagogiei Freinet la clas (Ordinul MEN nr.4517/13 09 2000 privind învmântul alternativ), 4.2 S organizeze colectivul de elevi conform principiilor fundamentale ale alternativei pedagogice Freinet. B.2. Coninuturi 1.Repere ale biografiei lui Celestin Freinet i ale evoluiei micrii Freinet în lume i în ara noastr. 2.Principiile pedagogiei Freinet: 2.1 coal centrat pe copil 2.2 Munc colar motivat 2.3 Activitate personalizat 2.4 Expresie liber i comunicare 2.5 Cooperare 86

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2.6 Învare prin tatonare experimental 2.7 Globalitate a aciunii educative 3.Tehnici ale pedagogiei Freinet: 3.1 Textul liber 3.2 Jurnalul colar 3.3 Corespondena colar 3.4 Ancheta documentar 3.5 Exprimarea plastic 3.6 Exprimarea corporal 3.7 Creaie manual 3.8 Exprimarea dramatic 3.9 Ieirea colar 4.Instrumente ale pedagogiei Freinet: 4.1 Fiiere autocorective 4.2 Fiiere documentare 4.3 Planul de munc individual 4.4 Brevetul 4.5 Autoevaluarea 4.6 Evaluarea 5.Forme de organizare ale colectivului de elevi: 5.1 Clasa cooperativ 5.2 Munca în echip 5.3 Triete-i proiectul 6.Evaluarea în pedagogia Freinet. 7.Evaluare final (a stagiului i a participanilor) B.3. Bibliografie Rdulescu Mihaela, ,,Pedagogia Freinet-un demers inovator'', ed. Polirom, 1999, Pettini Aldo , ,,Freinet i tehnicile sale'', ed. CEDC, 1992, ,,Le Nouvel Educateur''-Revist de Pedagogie Freinet, nr. 17, 84, 92, 94, 101, 104, 109, 111, 128, 138 Le Gal Jean, ,,Pour une citoyennete participative", ICEM, 1999 La Charte de l'Ecole Moderne, freinet.org/icem/charte.htm Charte des ecoles Freinet, freinet.org/icem/innovation/pfcharte.htm Buletinul de informare al ARSM-Timioara, nr.8 Ging Erwin, Sauthier Marie, Livre du maître-mathematiques, COROME, Neuchâtel, 1997 Stanciu Mihai, ,,Reforma coninuturilor învmântului", Polirom, Iai, 1999 Andre de Peretti, ,,Educaia în schimbare", Spiru Haret, Iai, 1996, ,,Dicionar de pedagogie", EDP, Bucureti, 1979, Stoica Ana, ,,Creativitatea elevilor", EDP, Bucureti, 1983, ,,coala i viaa Ilfovului", ianuarie-martie 1940 Florescu Emil, ,,tie multe-carte pentru copii, scris în cea mai mare parte de copii", 1943 ,,Aripioare" revista colii Micloenii Mici-Muscel, nr.10/1940 ,,Ft-Frumos", revista colii primare Moniom-Cara, 6 numere/1938 revista colii din Radna, martie 2002,

87

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 colecia de reviste -,,Ft-Frumos când era mic'', ,,Gând i cuvânt de copil'', ,,Revista copiilor'', ,,inta'', ,,Echipa fantastic'', ,,Prichindel''- ale claselor I-IV de la coala nr. 15 Arad, documente din 1938 ­1943 ale învtorului Emil Florescu, prin amabilitatea colegului Constantin Guu din Timioara,

B.4. Metodele i tehnicile de instruire utilizate Un modul din cele patru va fi expozitiv, celelalte vor fi sub semnul ,,colii antier"- se va lucra în ateliere, cel mai adesea în grupe, se vor susine proiecte, se va realiza ,,revista stagiului". Suporturi de curs va avea fiecare participant, la fiecare tem. B.5. Modalitatea de organizare a programului Coninuturile nr. 1, 2 i 6 din program ­cursuri Coninuturile nr. 3, 4 i 5 din program ­activiti practice în ateliere Coninuturile nr. 3.2, 3.3, 3.4 i 5.3 din program ­proiecte pe grupe B.6. Formele i modalitile de evaluare În fiecare din cele 4 zile de stagiu, animatorii monitorizeaz i noteaz abilitile, competenele sau cunotinele dovedite de participani la activitatea de atelier sau la proiectul în care s-au implicat. În funcie de aceasta se va regla urmtorul modul. La sfâritul stagiului se rezolv sarcinile unui test scris care se corecteaz i noteaz împreun cu participaii. Aceste forme de evaluare sunt aduse la cunotina participanilor din prima zi. Participanii vor acorda la finalul stagiului calificative privind prestaia fiecrui animator de curs sau atelier. În perioada ulterioar stagiului participanii sunt invitai s asiste la activiti la clas la coala nr.15 unde se utilizeaz tehnici Freinet cu acordul IJ. Prin aceast activitate de follow-up îi pot actualiza i regla competenele formate. Resursele umane ale programului C1. Lista persoanelor de sprijin implicate în program Cosma Bujor Dolha Dorina Murean Ana Boariu Claudia Gornic Mirela C.2. Locul de desfurare a programului La colile în care funcioneaz participanii

88

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 C.3.Echipamentele necesare derulrii programului Calculatoare 1 (cu imprimant)­pentru redactarea ,,revistei stagiului"

Copiator pentru multiplicarea revistei stagiului

C.4. Alte costuri ­ estimativ Tabl sau panou pentru scris frontal, 10 coli A4 pentru fiecare participant, 5 seturi de creioane carioca, 5 tuburi lipici, cele necesare pentru pictur, 5 cartoane A3, 5 markere. Cursul de aproximativ 30 pagini va trebui multiplicat pentru fiecare. Materialele acestea se pot procura de coala la care se organizeaz stagiu i le estimez la sub 1 000 000 lei plus multiplicarea cursului. Fiecare animator va aduce i alte materiale i instrumente necesare care îns se pot reutiliza i nu trebuie deci cumprate special pentru stagiu (casetofon, casete, foarfece, capsator, corzi, chitar, vioar etc.).

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA I ARAD ­ EST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: REALIZAREA PROGRESULUI COLAR PRIN DIFERENIEREA I INDIVIDUALIZAREA ÎNVRII RESPONSABILUL CERCULUI: BISTRAN RODICA Telefon: 368888

ECHIPA DE PROIECT: BISTRAN RODICA OPREA DOINA HOAGHEA MARIA ANTONEAC MARIA KRAVETZ GHIZELA Partea I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor Formarea profesional continu a învtorilor

89

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Nevoi Puncte tari - interes fa de abordarea învrii difereniale; - posibil contact cu specialiti în domeniul psihopedagogiei; - cunoaterea particularitilor de vârst ale micului colar; - contactul cu diferite tehnici de învare prin promovarea practicii în domeniu. Oportuniti - asigurarea accesului la informaia de specialitate tuturor membrilor cercului; - diversificarea strategiilor didactice funcie de rezultatele cunoaterii individuale a elevilor. Puncte slabe - insuficienta cunoatere a metodelor de investigare a personalitii micului colar; - acces limitat la baza de date datorit lipsei de fonduri; - lipsa motivaiei materiale; - lipsa parteneriatului real coal-familiepsiholog.

Ameninri - nu toi învtorii sunt dispui s elaboreze materiale fr s fie pltii; - lipsa de continuitate a aciunii în clasele gimnaziale.

3. Metodologie a. Modalitatea prin care se va ajunge la ,,produsul" final - promovarea muncii în echip; - colaborare cu psihologi; - cooperarea cu alte cercuri pedagogice; - colaborarea cu mass-media. b. Asigurarea funcionrii proiectului - asigurarea unui sistem de comunicare eficient; - implicarea învtorilor 4. Evaluare a. ,,Valoarea adugat" a proiectului - portofoliu cu teste, fie de munc difereniat, pe arii curriculare. b. Riscurile de care vom ine cont - lipsa unor colaborri permanente cu psihologul; - insuficient baz material. Partea a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective 1. s orienteze demersul didactic dup necesitile copilului; 2. s înarmeze învtorii cu resurse necesare acestei orientri; 3. s ofere anse egale de reuit profesional. 2. Produsul final Proiectul îi propune s realizeze urmtoarele:

90

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - portofoliu cu exemple de bun practic; - articole în reviste de specialitate; - colaborare cu alte cercuri. 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) - alegerea temei cercului la prima întâlnire; - întâlnire de lucru vizând elaborarea proiectului; - stabilirea echipelor; - legtur cu psihologul în vederea colaborrii; - ealonarea în timp a activitilor; - crearea de exemple de bun practic, a unor mijloace de învmânt; - prezentarea rezultatelor proiectului. 4. Resurse Resursele necesare · umane: învtorii membri ai cercului, psihologi, copii; · logistice: teste psihologice, biblioteca, internet, imprimant, hârtie; · financiare: sponsorizri ­ comitet prini. 5. Evaluarea activitilor a. Instrumente de evaluare - discuii în grup în timpul activitilor; - evidene ale lurilor de cuvânt; - evidene ale participrii cu exemple de bun practic. b. Metode de evaluare - observarea sistematic a participrii efective, a formei i coninutului documentelor; - evidena acestei participri. c. Concordana activitilor cu obiectivele urmrite

Partea a III-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: 1. Repere de ordin organizatoric i metodologic privind predarea-învarea la cls. I; 2. Cunoaterea individualitii elevului, condiie a asigurrii rapidei adaptri la colaritate; 3. Activitile transdisciplinare, punte între precolaritate i colaritate, mijloc de individualizare; 4. Modaliti de abordare integrat a disciplinei ,,cunoaterea mediului" 2. Planificare si responsabiliti Planificarea activitii Activiti Timp Responsabiliti 1 2 3 4 5 6 7 8 Sept Oct Nov Ian Feb Mar Apr Mai

91

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Alegerea tematicii Formm echipe de lucru Ealonm în timp activitile Adunm materialele, multiplicm Derulm în timp activitile Evalum produsul final Întocmim articole pt. publicare * * * * * * * * * * * * * Bistran Bistran Toi membrii Costan Antoneac Costan, Antoneac Herbei, Kravetz Bistran

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a II a ARAD ­ EST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MANAGEMENTUL CLASEI. REALIZAREA PROGRESULUI COLAR PRIN INDIVIDUALIZAREA I DIFERENIEREA ÎNVRII RESPONSABILUL CERCULUI: GULER SENA Telefon: 262762

ECHIPA DE PROIECT: GULER SENA CURUI AURICA CODO BIBIANA GORNIC RODIC MO GABRIELA URSU CORINA

92

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PARTEA I 1. MISIUNE: Misiunea cercului pedagogic este cea de optimizare i diversificare a ofertei de formare i autoformare continu a învtorilor i de a încuraja inovaia educaional. 2. NEVOI: Analiza de nevoi de formare ( de ex.de tip.SWOT) Referitoare la tema proiectului. PUNCTE TARI: · · · Însuirea de modaliti i strategii didactice menite s favorizeze progresul colar; Punerea în valoare a potenialului de imaginaie i creativitate al învtorilor; Lrgirea orizontului de cunoatere prin receptarea experienei didactice pozitive, prin preluarea adaptarea i valorificarea ei în practicile educative proprii; Contact cu specialiti în do-meniu; OPORTUNITAI: Deschidere fa de nou i transformarea calitativ a unor mentaliti; Cooperarea între învtori din coli diferite, în cadrul grupelor de lucru; Posibilitate de colaborare i îndrumare de ctre specialiti în domeniu; Realizarea unui parteneriat cu alte cercuri pedagogice interesate de acest proiect; · · · PUNCTE SLABE: Implicarea unui numr restrâns de învtori în abordarea problematicii propuse; Resurse materiale limitate Reticene în promovarea unor strategii, practici i atitudini metodologice noi

· · · · ·

AMENINARI: · · Neimplicarea tuturor membrilor cercului în derularea acestui proiect Lipsa unor resurse financiare pentru asigurarea materialelor de studiu pentru fiecare membru al cecului;

3. METODOLOGIE: a)Modaliti prin care se va ajunge la ,,produsul'' final Formm echipa care se va ocupa de conceperea, organizarea monitorizarea i evaluarea proiectului; · Asigurm multiplicarea materialelor necesare; · Cooperm cu reprezentanii Centrului Judeean de Asisten Psihopedagogic; · Elaborm materiale de promovare a practicilor educative; · Colaborm cu ,, Revista învtorilor'' ; b) Asigurarea funcionrii proiectului se va face prin: ·

93

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 · · Implicarea învtorilor claselor a II-a (Cerc pedagogic zona Arad-Est) a coordonatorului C.J.A.P Larisa Chiu, a directorilor colilor participante i a comitetelor de prini; edine de lucru a echipelor care vor realiza activitile conform obiectivelor propuse.

4.EVALUARE: a) ,,Valoarea adugat'' a proiectului. Realizarea unui portofoliu care s cuprind aspecte teoretice i experimentale ale realizrii progresului colar prin individualizarea i diferenierea învrii. Se urmrete derularea proiectului pân la etapa stabilit, se evideniaz aspectele pozitive i se constat i identific necesarul de resurse. b) Riscurile de care vom ine cont: · Lipsa de implicare a învtorilor în dezbaterea legat de acest demers; · Resurse materiale limitate PARTEA a II- a 1.OBIECTIVE: Lista principalelor obiective: O1.Formarea unor deprinderi de comunicare i coordonare între învtorii din coli diferite. O2.Identificarea unor modaliti de optimizare a practicilor educative. O3.Receptarea i adaptarea creatoare a experienelor didactice pozitive prin valorificarea lor în practicile educative proprii. O4.Punerea în valoare a spiritului investigator i a potenialului de imaginaie i creativitate a membrilor cercului pedagogic, legat de individualizarea i diferenierea învrii. 2.PRODUSUL FINAL Proiectul îi propune s realizeze urmtoarele: · un portofoliu care s cuprind materialele prezentate în cadrul activitilor cercului pedagogic: comunicri, articole, studii referitoare la tema proiectului; proiecte didactice realizate de învtori; fie de lucru individualizate i difereniate, fie de evaluare, imagini care reflect activitatea cercului pedagogic · articole în revista învtorilor 3.ACTIVITI Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) A. Întâlnirea de lucru vizând pregtirea demersului ,, Managementul clasei. Realizarea progresului colar prin individualizarea i diferenierea învrii. B. Prezentarea teoretic a problematicii temei, urmat de dezbatere. C. Desfurarea unei activiti practice cu elevii clasei a II-a (coala General 13 Arad) vizând învarea pentru dezvoltarea gândirii critice. D. Realizarea unei dezbateri legate de alternativele educaionale. Prezentarea produsului final.

94

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 4.RESURSE Resursele necesare: · · Umane: învtorii claselor a II-a, Cercul zonal Arad-Est - coordonator Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Larisa Chiu Materiale: - bibliografie de specialitate - hârtie, computer, imprimant - sponsorizare - comitet de prini 5.EVALUAREA ACTIVITATILOR a) Instrumente de evaluare: · Chestionare · Fie de lucru · Evidene ale prezentei, ale participrii efective a învtorilor i ale contribuiilor scrise b) Metode de evaluare: · Discuii în grup · Observarea direct · Analiza documentelor i activitilor prezentate c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite Activitile propuse sunt într-o bun concordan cu obiectivele urmrite O1 ------------ activitatea A O2 ------------ activitatea B O3------------ activitatea C O4 ------------ activitatea D

PARTEA a III-a 1.CONINUTURILE ACTIVITILOR Temele propuse: A1.Alegerea temei i formarea echipei de lucru A2.Identificarea colaboratorilor externi A3.Structurarea, organizarea i redactarea proiectului B1. ,,Managementul clasei ­o alternativ sau un complement necesar " prezentare teoretic B2. ,, Individualizarea i diferenierea învrii prin metode active"- prezentare teoretic: dezbatere B3. Participarea echipei de lucru la analiza derulrii proiectului C1. ,, Dezvoltarea gândirii critice la colarul mic"- curs C2. Activitatea practic la clasa a II-a vizând dezvoltarea gândirii critice C3. Participarea învtorilor la analiza activiti 95

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 C4. Participarea echipei de lucru la analiza derulrii proiectului D1. ,,De la clasa dominat de învtoare la cea orientat dup necesitile elevului" D2. ,,Punctele tari i punctele slabe ale alternativelor educaionale"- dezbatere D3. Prezentarea produsului final 2.PLANIFICARE I RESPONSABILITI Planificarea activitii A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 I X X II III IV V VI VII VIII GULER Echipa de lucru Echipa de lucru X X X X X X X X X X GULER CHITUL, coordonator CJAP Echipa de lucru CHITUL, FILIP MO GULER Echipa de lucru CODO GORNIC Echipa de lucru

SEPTE MBRIE

X X

MAI

MARTI E

NOIE MBRI

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a III a ARAD ­ EST ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MANAGEMENTUL CLASEI. REALIZAREA PROGRESULUI COLAR PRIN INDIVIDUALIZAREA I DIFERENIEREA ÎNVRII RESPONSABILUL CERCULUI: RADU DELIA Telefon: 262306

PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic este cea de formare profesional a învtorilor.

96

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Nevoi PUNCTE SLABE: PUNCTE TARI: · particularitile de vârst i · interes fa de problematic individuale (învarea difereniat i individualizat) · insuficienta cunoatere a metodelor psihologice de investigare a · contact cu specialiti în domeniul particularitii psihologic · lipsa de fonduri necesare i resurse · interes fa de abordarea învrii difereniate i individualizate în · acces limitat la baza de date datorit vederea asigurrii egalitii anselor lipsei de fonduri i de resurse · promovarea practicii în domeniu · lipsa motivaiei materiale · contactul cu diferite tehnici de · lipsa parteneriatului dintre coal, învare printe i psiholog · cunoaterea particularitilor de vârst i individuale ale elevilor OPORTUNITI AMENINRI · asigurarea accesului la informaia · nu toi învtorii sunt dispui s-i de specialitate sacrifice o mare parte din timpul liber pentru elaborarea de materiale, · optimizarea actului didactic prin fr a fi pltii diversificarea strategiilor i tehnicilor de învare · lipsa de continuitate a acestei activiti în clasele gimnaziale 3. Metodologie a) Modaliti prin care se va ajunge la ,,produsul" final · promovarea muncii în echip · cooperarea cu psihologii de la C.J.A.P. · cooperarea i comunicarea cu alte cercuri pedagogice · elaborarea unor materiale-suport pentru desfurarea activitilor didactice · colaborarea cu mass-media b) Asigurarea funcionrii proiectului · factori care intervin · sistem de comunicare · implicarea învtorilor 4. Evaluare a) ,,Valoarea adugat" a proiectului · monitorizarea · realizarea unui portofoliu cu teste, fie de munc difereniat, pe arii curriculare b) Riscurile de care vom ine cont: · insuficienta baz material · lipsa unei colaborri permanente cu psihologul PARTEA a II-a 1. Obiective O1. crearea motivaiei pentru eficientizarea actului didactic; 97

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 O2. înarmarea învtorilor cu resurse necesare adaptrii demersului didactic la nevoile elevilor; O3. oferirea unor anse egale de reuit profesional. 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: · portofoliu · articole în revista colii · coresponden colar 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) A. Alegerea temei la prima întrunire a cercului pedagogic; B. Întâlnire de lucru în scopul elaborrii proiectului; C. Stabilirea echipelor de lucru; D. Prezentarea de exemple de bun practic i crearea de mijloace educaionale; E. Luarea legturii cu psihologii colari, logopezii i ali specialiti în domeniu; F. Ealonarea în timp a activitilor; G. Prezentarea rezultatelor proiectului. 4. Resurse ¤ Umane: - învtorii din cercul pedagogic; - psihopedagog, logoped, ali specialiti; ¤ Logistice: - caset video, televizor, hârtie, imprimant, teste psihologice, biblioteca, internet; ¤ Financiare: - sponsorizri prini. 5. Evaluarea activitilor a) Instrumente de evaluare: - chestionare; b) Metode de evaluare: - discuii în grup; - analiza documentelor realizate. PARTEA a III-a 1. Coninuturile învrii a) Cunoaterea profilului psihologic al elevului ­ condiie esenial pentru realizarea diferenierii i individualizrii - întâlnire cu psiholog b) coala inclusiv ­ modalitate de tratare difereniat a elevilor - caset video c) Prezentarea unor fie de munc difereniat - limba român i matematic d) Difereniere i individualizare prin învare în topos la cunoaterea mediului înconjurtor ­ tiine (clasele I, a III-a i a IV-a) - topos: Mnstirea Feredeu.

98

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Activitile propuse A1. Formm echipe de lucru. A2. Elaborm i multiplicm materiale. A3. Activitatea numrul I B1. Formm echipe de lucru. B2. Elaborm i multiplicm materiale. B3. Activitatea numrul II C1. Formm echipe de lucru. C2. Elaborm i multiplicm materiale. C3. Activitatea numrul III 3. Planificare i responsabiliti: act./luna IX X XI I A1 X A2 X A3 X B1 X B2 B3 C1 C2 C3

data:21 noiembrie 2003 locul: coala Gen. Nr. 12 Arad data: 12 martie 2004 locul : coala Gen Horia data: 14 mai 2004 locul: Feredeu, judeul Arad II III IV V Radu Delia Bugiu Margareta Larisa Chiu psih. Radu Delia Moza, andru Cristi Petru Matei Adina Nicola Elisabeta Secui Ana

X X X X X

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a IV a ARAD ­ EST ANUL COLAR : 2003/2004

TITLUL PROIECTULUI: MANAGEMENTUL CLASEI. REALIZAREA PROGRESULUI COLAR PRIN INDIVIDUALIZAREA I DIFERENIEREA ÎNVRII RESPONSABILUL CERCULUI: ANA BENGHIA Telefon: 262306

99

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 ECHIPA DE PROIECT: BENGHIA ANA, RESPONSABIL CERC CAUC SIMONA MISAR LILIANA MUREAN TATIANA PETRILA RODICA POPESCU ELISABETA SELEGEAN GEORGETA BENGHIA ANA, RESPONSABIL CERC PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor este formarea profesional a membrilor cercului. 2. Nevoi Puncte tari Interes fa de abordarea învrii difereniate i individualizate în vederea asigurrii egalitii de anse .Contact cu specialiti în domeniul psihologiei Promovarea practicii în domeniu Contact cu diferite tehnici de învare Cunoaterea particularitilor de vârst i individuale Oportuniti Asigurarea accesului la informaia de specialitate Optimizarea actului didactic prin diversificarea strategiilor i tehnicilor de învare Puncte slabe Particularitile individuale Cunoaterea insuficient a metodelor psihologice de investigare a personalitii elevilor Acces limitat la baza de date datorit lipsei de fonduri necesare i a resurselor Lipsa motivaiei materiale pentru aplicarea tehnicilor de munc difereniat Lipsa parteneriatului dintre coal, printe, psiholog Ameninri Nu toi învtorii sunt dispui s-i sacrifice o mare parte din timpul liber pentru elaborarea de materiale fr a fi retribuii. Lipsa de continuitate a acestei activiti în clasele gimnaziale

3. Metodologie a) Modalitile prin care se va ajunge la ,,produsul" final sunt: Ø promovarea muncii în echip Ø cooperarea cu psihologii de la CJAP Ø cooperarea i comunicarea cu alte cercuri pedagogice Ø elaborarea unor materiale suport pentru desfurarea activitilor Ø colaborarea cu mass-media, ziarul ,,Observator" b) Asigurarea funcionrii proiectului se face prin implicarea învtorilor în derularea proiectului. 4. Evaluarea a) ,,Valoarea adugat" a proiectului Realizarea unui portofoliu cu teste i fie de munc difereniat pe arii curriculare b) Riscurile de care vom ine cont:

100

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Insuficienta baz material Lipsa unei colaborri permanente cu psihologul colar PARTEA a II-a 1) Obiective: O1 Înarmarea învtorilor cu resurse necesare adaptrii demersului didactic la nevoile elevilor O2 Oferirea unor anse egale de reuit profesional O3 Crearea motivaiei pentru eficientizarea actului didactic 2) Produsul final: Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: Ø portofoliu Ø articole în reviste de specialitate Ø coresponden colar 3) Activiti: Lista activitilor propuse ( pai în realizarea efectiv a produsului final ) A. Alegerea temei la prima întrunire a cercului pedagogic B. Întâlnire de lucru în scopul elaborrii proiectului C. Stabilirea echipelor de lucru D. Luarea legturii cu psihologii, logopezii i ali specialiti în domeniu E. Ealonarea în timp a activitilor F. Prezentarea unor exemple de bun practic /Crearea de mijloace educaionale G. Prezentarea rezultatelor /evaluare · Ø Ø Ø · Ø Ø Ø 4) Resurse: Umane: învtorii din cerc psihopedagog logoped /ali specialiti Logistice: caset video, televizor, hri, imprimant teste psihologice bibliotec, INTERNET

· Financiare: Ø sponsorizri-prini 5) Evaluarea: a) Instrumente de evaluare: Ø Chestionare b) Metode: Ø Discuii în grup Ø Analiza documentelor realizate Ø Observarea direct i sistematic a produselor

101

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA a III-a Coninutul activitilor: 1. Optimizarea activitilor de învare prin conceperea unor planificri /proiectri conform Curriculumului pentru învmântul primar 2. Cunoaterea profilului psihic al colarului-condiie esenial pentru realizarea diferenierii i individualizrii în învare; modaliti de tratare difereniat a elevilor 3. Step by step-o alternativ educaional bazat pe învarea în centre de interes 4. Difereniere i individualizare prin învare în topos la tiine (activitatea va fi derulat în topos-Mnstirea Feredeu ) Activitatea Alegerea tematicii Formarea echipelor de lucru Multiplicarea materialelor Derularea activitilor propriu-zise IX X X X X X X X X X X X X X X XI I II III IV V Responsabiliti Benghia Ana (septembrie) Scoala Gen NR 12 (noiembrie) Scoala Gen NR 22 (martie) Scoala Gen NR 13 (mai)

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA I INEU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: SPORIREA EFICIENEI ÎNVRII ÎN CICLUL ACHIZIIILOR FUNDAMENTALE RESPONSABILUL CERCULUI: BTRÂNA ANA Telefon: 512917

PARTEA I Misiune :- Formarea (auto-formarea) continu a cadrelor didactice într-un cadru instituionalizat , promovarea exemplelor de bun practic în domeniu

102

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

Nevoi : - Pregtire de specialitate insuficient a învtorilor în cunoaterea , aplicarea i interpretarea diferitelor tipuri de teste psihologice Metodologie : a) Modaliti prin care se ajunge la ,,produsul final, - Formm echipa care se va ocupa de alctuirea i aplicarea testelor - Asigurm funcionarea parteneriatului coal ­prini psiholog - Asigurm un climat de cooperare pentru a determina membrii cercului s-i valorifice experiena - Adaptm metodologia procesului de învmânt , noilor cerine b) Asigurarea funcionrii proiectului - Implicarea învtorilor claselor I ­Ineu i a psihologului colar în aplicarea de teste psihologice - Interpretarea i valorificarea acestor teste în tratarea difereniat a elevilor - Dezbateri - Prezentarea unor exemple de bun practic. Evaluare : a) ,, Valoarea adugat ,, a proiectului - Realizarea de baze de date referitoare la dezvoltarea psihologic a colarului de clasa I - Folosirea noilor forme de organizare a Curriculumului în ciclul achiziiilor fundamentale - Schimbri de atitudine i comportament didactic b) Riscuri - Reticen din partea unor învtori în ceea ce privete Importana acestor investigaii - Folosirea incorect a rezultatelor în demersul didactic PARTEA a II-a 1. Obiective : -O1- Iniierea învtorilor în cunoaterea , aplicarea i analiza testelor psihologice pentru clasa I -O2- Realizarea unei baze de date privitoare la dezvoltarea psihic a elevului de ase - apte ani -O3- Adaptarea demersului didactic la nevoile copilului 2. Produsul final : Portofoliu ­ teste psihologice - fie psihopedagogice - exemple de bun practic 3. Activiti : A. Întâlnire de lucru vizând stabilirea unor repere psihologice i pedagogice ale vârstei de 6-7 ani B. Aplicarea i analiza testelor pentru clasa I C. Prezentarea de bun practic în vederea sporirii eficienei învrii 4. Resurse : - umane ­ persoanele implicate în proiect - logistice ­ teste psihologice - xerox

103

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - financiare ­ surse proprii 5. Evaluarea activitilor : a) Instrumente de evaluare: - Interpretarea rezultatelor testelor - Discuii în grup - Prezentri de proiecte - Analiza documentelor - Exemple de bun practic b) Metode de evaluare : - Observare - Investigare - Portofoliu c) Concordana coninuturilor activitilor cu obiectivele urmrite. PARTEA a III-a 1) Coninuturile activitilor : a. Repere psihologice i pedagogice ale vârstei de 6-7 ani b. Metode de cunoatere a copilului c. Metode de adaptare a procesului de învare la nevoile copilului d. Evaluarea produsului final 2) Planificarea activitilor i responsabilitilor : A 1 ­ ne întâlnim i identificm nevoile A 2 - formm echipe de lucru A3 - ealonm activitile B 1 - asigurm aplicarea i interpretarea testelor de ctre un specialist C 1 - punem la dispoziia învtorilor materiale în vederea adaptrii demersului didactic la nevoile elevului C 2 - prezentm exemple de bun practic aflate în componena portofoliului D 1 - prezentarea portofoliului D 2 - evaluarea proiectului D 3 - stabilirea nevoilor generate de actualul proiect . sept X X X X X X X X X X X X X X X X X X X oct nov dec ian feb mar apr mai iun Btrîna Ana Membrii cercului Membrii cercului Bona Florica Farca Loredana Jurjia Rodica Membrii cercului Mang Loredana Membrii cercului Negru Ancua Membrii cercului Membrii cercului Membrii cercului Btrîna Ana Membrii cercului

A1 A2 A3 B1 C1 C2 D1 D2 D3

104

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a II a INEU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: REMEDIEREA DIFICULTILOR DE CITIT ­ SCRIS I SOCOTIT LA ELEVII CLASEI A II A RESPONSABILUL CERCULUI: BAN IRINA Telefon: 512917

PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor Formare i afirmarea profesional a învtorilor, promovarea unor exemple de bun practic. 2. Nevoi Analiza de nevoi (de ex. de tip SWOT) ­ referitoare la tema proiectului PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: · cointeresarea grupului (membrilor · aria de desfurare a cercului mult prea cercului) în problematica legat de mare (dificulti în reuniunea membrilor dificultile de citit--scris i socotit la cercului); clasa a II-a; · dorina de implicare a unui numr restrâns · autonomia grupului; de membri; · contientizarea de ctre membrii grupului · accesul limitat la informaie; a necesitii remedierii dificultilor de · reticena unor membri ai cercului la citit-scris i socotit; perfecionarea în acest mod. · dorina de afirmare individual i în grup; · exemple de bun practic în domeniu. OPORTUNITI: AMENINRI: · resurse umane suficiente (cadre didactice · posibilitatea ca muli membri din cerc s nu poat participa la aciunile (întâlnirile) i elevi); propuse; · resurse temporale asigurate (suspendarea activitii la clas de dou ori pe · nu toi membrii cercului sunt dispui s-i sacrifice timpul liber pentru astfel de semestru); activiti (ore nepltite, incertitudinea · parteneriat cu prinii în asigurarea unor legat de recunoaterea perfecionrii în resurse materiale necesare (material acest mod); didactic i alte necesiti); · baz de parteneriat cu alte cercuri · formalismul participrii unor membri ai cercului. pedagogice interesate de un asemenea proiect.

105

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

3. Metodologie a. Modalitatea prin care se va ajunge la "produsul final": · formarea de echipe care se vor ocupa de identificarea dificultilor de citit-scris i socotit i gsirea modalitilor de remediere; · împrirea sarcinilor membrilor cercului; · asigurarea multiplicrii materialelor necesare; · asigurarea unui climat favorabil de lucru. b. Asigurarea funcionrii proiectului: · implicarea învtorilor de la clasa aII-a, zona Ineu în identificarea cât mai precis a problemelor de citit-scris i socotit ale elevilor; · dezbateri; · prezentarea exemplelor pozitive în acest sens. 4. Evaluare · · b. · · · a. "Valoarea adugat" a proiectului: realizarea bazei de date referitoare la identificarea dificultilor de citit-scris i socotit; proiectarea unor intervenii de remediere corespunztoare dificultilor înregistrate; Riscurile de care inem cont: identificarea eronat de citit-scris i socotit; desfurarea unor intervenii de remediere necorespunztoare; formalismul unor membri ai cercului în depistarea i remedierea dificultilor de citit-scris i socotit.

PARTEA a II-a

1. Obiective Lista principalelor obiective: O1 ­ Stimularea interesului învtorilor pentru monitorizarea interesului colar în cadrul interveniilor de remediere a dificultilor de citit-scris i socotit; O2 ­ Stabilirea dificultilor de citit-scris i alegerea soluiilor posibile pentru remedierea acestora; O3 ­ Alegerea soluiilor posibile pentru remedierea dificultilor de însuire a înmulire i împrire; 2. Produs final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: · · · teste de evaluare pentru citit-scris i socotit; formulare de monitorizare a dificultilor înregistrate; fie de remediere pentru citit-scris i socotit.

106

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) A. Întâlnire de lucru în vederea pregtirii demersului "Remedierea dificultilor de cititscris i socotit la elevii clasei a II-a"; B. Rezolvarea problemelor de citit-scris prin activiti /intervenii de remediere; C. Modaliti de remediere a dificultilor de însuire a înmulirii i împririi; D. Evaluarea performanelor realizate de elevi prin activiti /intervenii de remediere. 4. Resurse Resursele necesare: · umane: Ø 24 învtori de la clasa aII-a (din cele 14 coli cuprinse în zon: c. General- Agriul Mare; c. General ­ Apateu; Gr. c. Ind. ­ Beliu; c. General ­ Bocsig; Gr. c. Ind. ­ Cermei; c. Gen. ­ Chier; c. cu clasele I-VIII ­ Gala; Gr. c. Ind. "M. Viteazul" ­ Ineu; c. cu clasele I-VIII ­ Mderat; Gr. c. Ind. ­ Pâncota; c. cu clasele I-VIII ­ Seleu; ; c. cu clasele I-VIII ­ icula; c. General "I. Slavici" ­ iria; c. General - Târnova); Ø elevii claselor aII-a de la colile menionate; · logistice: Ø hârtie, computer, imprimant; Ø literatur de specialitate; Ø formulare de înregistrare a datelor; · financiare: Ø surse proprii. 5. Evaluarea activitilor a. Instrumente de evaluare: - evidena prezenei membrilor cercului (catalogul de prezen); - implicarea efectiv a membrilor cercului (tabelul lui Gant); b. Metode de evaluare: - discuii în grup; - observare direct; - analiza materialelor prezentate; - autoevaluarea; c. Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: - se constat o concordan deplin între coninuturile activitilor i obiectivele stabilite.

PARTEA a III-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: A1 Propunerea temei "Remedierea dificultilor de citit-scris i socotit la elevii clasei a IIa"; A2 Formarea echipelor de lucru i împrirea sarcinilor; B1 Depistarea dificultilor de citit-scris; B2 Alegerea soluiilor posibile pentru remedierea acestora;

107

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 C1 Depistarea dificultilor de însuire a înmulirii i împririi; C2 Alegerea soluiilor posibile pentru remedierea acestora; D1 Elaborarea i aplicarea unor teste de evaluare a performanelor realizate de elevi ca urmare a aplicrii soluiilor de remediere; D2 Prezentarea unui exemplu de bun practic. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: Sep Oct No Dec Ian. . . v. . A1 A2 B1 B2 C1 X X X X

Feb .

Ma r.

Apr Mai .

Resp. Toi membrii cercului; Toi membrii cercului; Ban Irina, Comarnescu Aurelia, Berar Lenua, Magda Doina, Vrcu Maria. Toi membrii cercului;

X X X X

C2

X

D1

X

X

D2

X

Bcuiei Adina, Ptru Monica, Hnac Ramona, Taban Delia, Ban Irina, Hurdea Liliana; Bcuiei Adina, Ptru Monica, Hnac Ramona, Taban Delia, Ban Irina, Hurdea Liliana,Berar Lenua. Ban Irina, Marca Florina, Vrcu Maria, Comarnescu Aurelia, Berar Lenua, Zopota Ioan,Comarnescu Aurelia Ban Irina, Marca Florina, Vrcu Maria, Comarnescu Aurelia, Berar Lenua, Zopota Ioan.

108

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a III a INEU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MODALITI DE ELABORARE I INTERPRETARE A PROBELOR DE EVALUARE RESPONSABILUL CERCULUI: ALDA ANA Telefon: 512917

PARTEA I 1. MISIUNE: Perfecionarea continu a învtorilor i promovarea unor exemple de bun practic. 2. NEVOI: Ø Reglarea procesului de predare ­ învare în funcie de rezultatele evalurii; Ø Cunoaterea demersului didactic corespunztor proiectrii i interpretrii unei probe de evaluare; Ø Consolidarea deprinderilor învtorilor de a urmri, prin probele de evaluare, progresul înregistrat de elevi. 3. METODOLOGIE: a) Modaliti prin care se va ajunge la produsul final: Ø formm echipe care se vor ocupa de proiectarea, aprecierea i interpretarea rezultatelor probelor de evaluare; Ø împrim sarcini membrilor cercului, determinându-i s participe activ i s-i valorifice experiena în acest domeniu; Ø asigurm un climat favorabil muncii în echip; Ø respectm metodologia elaborrii i interpretrii unei probe de evaluare. b) Asigurarea funcionrii proiectului: Ø implicarea învtorilor de la clasele a III-a (Cercul pedagogic ­ ZONA INEU) în proiectarea, aprecierea i interpretarea rezultatelor unor probe de evaluare la limba român, matematic i tiinele naturii; Ø dezbateri; Ø prezentarea unor modaliti de clasificare a erorilor i formularea rspunsurilor pedagogice corespunztoare; Ø prezentarea unor exemple de bun practic. 4. EVALUARE: a) "Valoarea adugat" a proiectului: Ø realizarea bazei de date referitoare la elaborarea unor modaliti de înregistrare i interpretare a rezultatelor evalurii prin analiza erorilor i a dificultilor i formularea unor rspunsuri pedagogice corespunztoare; 109

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Ø implicarea activ a membrilor cercului în perfecionarea modului de interpretare a rezultatelor înregistrate; Ø realizarea unui "top" al greelilor celor mai frecvente. b) Riscurile de care vom ine cont: Ø nu toi învtorii doresc s participe la o astfel de activitate; Ø reacii contradictorii în ceea ce privete modul de clasificare i analiz a erorilor; Ø înregistrarea rezultatelor s se finalizeze fr analiza erorilor i a dificultilor. PARTEA a II-a 1. OBIECTIVE: O1: Preocuparea învtorilor pentru aprofundarea cunoaterii unor modaliti de elaborare i interpretare a probelor de evaluare; O2: Formarea i consolidarea deprinderilor învtorilor de a proiecta probe de evaluarea la limba român, matematic i tiinele naturii; O3: Înregistrarea i interpretarea rezultatelor obinute de elevi la probele de evaluare ­ element important în monitorizarea progresului înregistrat de elevi; O4: Utilizarea unor modaliti de remediere a erorilor i dificultilor constatate în vederea reglrii procesului de predare ­ învare. 2. PRODUSUL FINAL: Ø portofoliu: - probe de evaluare la limba român, matematic, tiinele naturii; - tabele cu înregistrarea rezultatelor; - evidena erorilor i formularea rspunsurilor pedagogice; - fie de remediere a dificultilor constatate. Ø caseta video, articole în publicaii de specialitate. 3. ACTIVITI: A: Întâlnire de lucru vizând identificarea nevoilor pentru demersul "Modaliti de elaborare i interpretare a probelor de evaluare"; B: Formarea echipelor de lucru în vederea proiectrii probelor de evaluare la limba român, matematic, tiinele naturii; C: Aplicare probelor, corectare, înregistrarea rezultatelor i analiza erorilor i a dificultilor; D: Prezentarea unor exemple de bun practic în vederea remedierii erorilor i dificultilor constatate. 4. RESURSE: Ø umane: 27 învtori de la clasele a III-a ­ ZONA INEU; Ø logistice: probe de evaluare, caset video; Ø financiare: surse proprii. 5. EVALUAREA ACTIVITILOR: a) Instrumente de evaluare: Ø proba de evaluare; Ø înregistrarea i interpretarea rezultatelor problemelor de evaluare; 110

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Ø analiza erorilor i a dificultilor; Ø evidene ale participrii învtorilor, ale activitii elevilor. b) Metode de evaluare: Ø discuii în grup; Ø analiza calitativ a interpretrilor realizate; Ø prezentarea rezultatelor. c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: O1 ® activitatea A O2 ® activitatea B O3 ® activitatea C O4 ® activitatea D PARTEA a III-a 1. CONINUTUL ACTIVITILOR: A1 Propunem tema "Modaliti de elaborare i interpretare a probelor de evaluare" A2 Formm echipele de lucru A3 Împrim sarcinile membrilor echipei B1 Proiectm probe de evaluarea la limba român, matematic i tiinele naturii B2 Aplicm probele de evaluare proiectate C1 Corectm i apreciem probele de evaluare aplicate conform standardelor de apreciere stabilite C2 Înregistrm rezultatele tabelar, pe fiecare item i stabilim un calificativ global C3 Stabilim i înregistrm erorile cele mai frecvente i formulm rspunsurile pedagogice pentru fiecare D1 Stabilim un "top" al greelilor celor mai frecvente D2 Realizm fie de recuperare în vederea atenurii erorilor i dificultilor constatate D2 Desfurm un exemplu de bun practic prin prezentarea unor modaliti de remediere a dificultilor constatate

111

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. PLANIFICARE I RESPONSABILITI septembrie decembrie octombrie noiembrie februarie

ianuarie

aprilie

martie

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 D3

mai Alda Alda, Cotoc, Munteanu, Omilescu - toi membrii cercului Alda, Cotoc, Munteanu - toi membrii cercului Alda, Ru Monica, toi membrii cercului - toi membrii cercului - toi membrii cercului - toi membrii cercului - toi membrii cercului Omilescu Mirela, Alda A.

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a IV a INEU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI:

METODE I INSTRUMENTE UTILIZATE DE ÎNVTOR ÎN EVALUAREA PERFORMANELOR COLARE ALE ELEVILOR

RESPONSABILUL CERCULUI: VIAU MURA Telefon: 512917

PARTEA I 1.Misiune: Formarea i afirmarea profesional a învtorilor într-un cadru instuionalizat.

112

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Nevoi Analiza de nevoi de formare : PUNCTE TARI - caracteristicile conceptului de evaluare; - cunoaterea celor trei tipuri de evaluare; - exemple de bun practic; PUNCTE SLABE - o doz de rezerv fa de promovarea altor modaliti de lucru; - resurse materiale limitate; - lipsa de comunicare cu unii învtori care funcioneaz în coli mai deprtate; AMENINRI - posibilitatea ca nu toi membrii cercului s fie dispui s-i sacrifice timpul liber pentru aceast activitate; - neînelegerea unor concepte;

OPORTUNITI - realizarea unei baze de date privind evaluarea; - posibilitatea de colaborare mai strâns între membrii cercului i realizarea schimbului de experien cu caracter permanent; - baz de parteneriat cu alte cercuri pedagogice;

3.Metodologie a) Modaliti prin care se va ajunge la "produsul final" - asigurarm un climat de cooperare i comunicare; - lucrm în echip pentru a clarifica problemele pe care le ridic evaluarea; - împrim sarcini pentru a determina membrii cercului s se implice; - asigurm multiplicarea materialelor necesare. b) Asigurarea funcionrii proiectului - se face prin implicarea învtorilor de la clasa a IV-a ­Cercul zonal Ineu; - elucidare unor probleme referitoare la evaluare; - dezbateri; - prezentarea unor exemple de bun practic 4.Evaluare a),,Valoarea adugat" a proiectului - realizarea bazei de date referitoare la metode i instrumentele de evaluare folosite la educaie fizic, istorie, opional; - participarea activ a membrilor cercului. b)Riscurile de care vom ine cont: - nu toi învtorii au disponibiliti pentru astfel de demers; - interpretarea eronat a probelor de evaluare i a evalurii în sine; - nevalorificarea rezultatelor evalurii în procesul de învare. PARTEA a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective: O1. Evaluarea trebuie s stimuleze activitatea elevului i s faciliteze progresul su; O2.Schimb de opinii referitoare la evaluare în cadrul orei de educaie fizic; 113

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 O3.Realizarea evalurii la disciplinele opionale; O4.Metode i instrumente de evaluare în cadrul orelor de Istoria Românilor. 2.Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - portofoliu - teste - rezultate - opinii - exemple de bun practic - produse ale muncii elevilor; - casete video; - pliante(fotografii, produse realizate de elevi, etc.). 3.Activiti Lista activitilor propuse(pai în realizarea efectiv a produsului final) A. Întâlnire de lucru vizând pregtirea demersului ,,Metode i instrumente utilizate în evaluarea performanelor elevilor"; B. Evaluarea-component a orei de educaie fizic; - prezentarea unui exemplu de bun practic-clasa a IV-a C Ineu C. Evaluarea - compunerea orei de opional; - prezentarea unui exemplu de bun practic - clasa a IV-a Pâncota; D. Metode i instrumente de evaluare utilizate în cadrul orei de istorie; - prezentarea unui exemplu de bun practic - clasa a IV-a Ineu 4.Resurse Resurse necesare: - umane-persoanele implicate în proiect; - logistice-teste, xerox, casete video, etc.; - financiare-surse proprii, sponsorizri. 5.Evaluarea activitilor a)Instrumente de evaluare: - chestionare; - discuii de grup; - prezentri de proiecte; - analiza documentelor; - evidene ale prezenei; - înregistrri video; - seturi de probe de evaluare. b) Metode de evaluare: - observarea direct; - analiza calitativ a documentelor realizate; - opinii. c)Concordana coninutului cu obiectivele: O1A O2B O3C O4D

114

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA a III-a 1.Coninutul activitilor Teme propuse: A - A1 Propunerea temei ,,Metode i instrumente utilizate în evaluarea performanelor elevilor"; - A2 Ealonarea întâlnirilor i formarea echipelor de lucru; - A3 Împrirea sarcinilor. B - B1 Metode i instrumente de evaluare utilizate în cadrul orei de educaie fizic; - B2 Importana procesului de evaluare; - B3 Realizarea pe casete video a unor activiti de evaluare. C - C1 Alegerea disciplinei opionale; - C2 Metode i instrumente utilizate de învtori în cadrul aceste discipline. -C3 Exemplu de bun practic. D - D1 Metode i instrumente de evaluare utilizate în cadrul orei de istorie; - D2 Redactarea i interpretarea unor probe de evaluare scrise utilizate în ora de istorie; - D3 Realizarea pe caset video a unor activiti de evaluare. 2.Planificare i responsabiliti Planificarea activitii(Tabelul lui Gantt) I II III IV V VI A1 X A2 X A3 X B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 X X X X X X X X X

VII

VII

IX Viau Viau Membrii cercului Lasc Viau Membrii cercului Bucato Bulea Membrii cercului Bulea Viau Membrii cercului Bucato

115

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE SIMULTANE INEU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MUNCA INDEPENDENT ­ MODALITATE DE ÎNVARE I EVALUARE CONTINU A PROGRESULUI I A PERFORMANELOR COLARE DOBÂNDITE DE ELEVI ÎN CADRUL MUNCII SIMULTANE RESPONSABILUL CERCULUI: BEJAN FLOARE Telefon:512838

PARTEA I 1. Misiunea: Îmbogirea practicii pedagogice în condiii simultane cu cele mai adecvate, variate, antrenante i competitive tipuri de activiti; oferirea unor condiii egale de afirmare a experienei învtorilor, în sprijinul învtorilor aflai în primii ani de munc. 2. Nevoi: Puncte tari: Puncte slabe: · Interes fa de problematic · Practica pedagogic a învtorilor tineri aproape inexistent în condiii · Experien în dirijarea, crearea sau simultane alegerea temelor de munc independent. · Avalana de probleme ce o ridic proiectarea planificrii, dat fiind · Un control permanent posibil asupra numrul mare de obiecte i clase. impactului elevului cu sarcinile muncii independente (datorat · Riscul de-a nu acorda egal atenie i numrului mic de elevi) egale anse unor obiecte dat fiind multitudinea lor. · Lipsa de dotare cu aparatur modern necesar a colilor cu clase simultane, care aici ar ajuta mai mult ca orice alte situaii de învare. Oportuniti: Ameninri: · Posibilitatea de a populariza · Timpul nu ajunge pentru o cunoatere materialul bibliografic adecvat. aprofundat a programelor mereu în schimbare, a ghidurilor, a materialelor · Motivaie pentru gândirea auxiliare la toate materiile pentru planificrilor unitilor de învare dou, uneori pentru patru clase, mai prin prisma alternanei muncii ales la început de an colar. independente cu cea direct. · De obicei colile mici nu dispun de · Posibilitatea de tratare mai apropiat a resurse financiare pentru asigurarea fiecrui elev, de cele mai multe ori unor materiale auxiliare (caiete tip, individualizat. culegeri, fie xeroxate).

116

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

3. Metodologia: a) Modaliti prin care se va ajunge la produsul final: · Formm echipa care se va ocupa de alegerea, crearea, analiza i interceptarea sarcinilor de munc independent. · Asigurm multiplicarea lor. · Colaborm cu prinii. · Elaborm materiale referitoare la interpretarea i msurarea rezultatelor i performanelor elevilor în urma mai multor tipuri de sarcini rezolvate ca munc independent. b) Asigurarea funcionrii proiectului: Se face prin implicarea fiecrui învtor de la clase simultane, a directorilor colilor participante i a comitetelor de prini. 4. Evaluarea: a) Valoarea adugat a proiectului: Realizarea unei mape cuprinzând o mare varietate de tipuri de activiti de munc independent ar putea constitui: · Un suport auxiliar învtorilor cu mai puin experien · Realizarea unor demersuri didactice specifice muncii în condiii simultane, condiii privite drept avantaje în procesul educaional. · Realizarea unor orare flexibile. b) Riscurile de care vom ine cont: · Având în vedere numrul mic de elevi din unele clase simultane, s-ar putea ca analiza efectului muncii independente alese s ne dezarmeze. · S-ar putea ca nu toi învtorii s doreasc s se angajeze în acest efort al gândirii, al varietii de munc de lung durat. PARTEA a-II-a 1. Obiective: O1. Studierea programei colare pe obiecte, ca o unitate structurat pe 4 nivele (cls. I, II, III, IV) cu permanente interdependene. O2. Iniierea învtorilor în realizarea unor demersuri didactice care s fructifice valenele formative ale muncii independente, atât în formarea unor noi capaciti cât i în evaluarea lor. O3. Promovarea ideii c munca în condiii simultane poate fi un ,,avantaj" pentru aceti elevi. O4. Iniierea învtorilor în alctuirea unei fie psihopedagogice pentru fiecare elev. · · · 2. Produs final: Realizarea unei mape de proiecte pentru dou sau patru clase simultane, în sprijinul învtorilor mai tineri; Realizarea unei mape cuprinzând activiti variate de munc independent, la toate obiectele; Baza de date referitoare la dezvoltarea intelectual i afectiv a elevilor din clase simultane.

117

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

3. Activiti: Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) A. Întâlnire de lucru vizând pregtirea demersului ,,Munca independent ­modalitate de învare i evaluare a progresului i performanelor dobândite de elevi în cadrul muncii simultane." B. Prezentarea unei activiti de bun practic în vederea susinerii nevoii de varietate în alegerea muncii independente; proiecte, lecii demonstrative. C. Prezentarea mapei de proiecte i de activiti de munc independent la clase simultane. D. Întocmirea fielor psihopedagogice a elevilor, ca urmare a interpretrii modului de rezolvare a muncii independente, 4. Resurse Resurse necesare: · Umane: - învtorii din cercul pedagogic al claselor simultane, zona Ineu; - directorii colilor unde au loc întâlnirile (Iermata, Ineu, Arneag) - reprezentanii comitetului de prini. · Logistice: - markere, hârtie, computer, imprimant - material bibliografic privind munca în condiii simultane. · Financiare: - surse proprii cost /teste - surse proprii pentru transport; - comitetul de prini: -c. cu cls. I-IV Iermata -c. cu cls. I-IV Ineu- Traian -c. cu cls. I-IV Arneag 5. Evaluarea activitilor: a) Instrumente de evaluare: - chestionare - evidene ale prezenei, ale participrii efective a învtorilor, ale activitii elevilor. b) Metode de evaluare: - discuii în grup - analiza calitativ a documentelor realizate - observarea direct - prezentarea rezultatelor c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: Se remarc o bun concordan a activitilor cu obiectivele urmrite: O1=activitatea A O2=activitatea B O3=activitatea C O4=activitatea D

118

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA a III-a 1. Coninuturile învrii: A1. Formm echipa de lucru A2. instruim echipa în vederea ,,pailor" necesari în studierea programei i a întocmirii planificrilor în spiritul unitii i continuitii specifice muncii simultane B1. Întocmirea i prezentarea proiectelor didactice pentru dou i patru simultane; discuii B2. Prezentarea unor activiti demonstrative: observaii, analize, concluzii. C1. Realizm o map de exerciii de munc independent menit s formeze capaciti, s evalueze i s formeze elevii; C2. Experimentm interdisciplinar câteva dintre aceste exerciii de munc independent D1. Ne instruim în vederea realizrii profilului psihopedagogic al elevilor D2. Realizm împreun o secven de profil pe mai muli elevi observai în timpul activitilor demonstrative D3. Întocmim fiecare fie de observare psihopedagogic pentru fiecare elev pe care îl avem, dup un an de munc. 2. Planificare i responsabiliti: Planificarea activitii: I

BEJAN FLOARE BEJAN FLOARE BEJAN FLOARE BEJAN FLOARE BEJAN FLOARE MOIU TEFANIA MUNTEANU MOIU TEFANIA MUNTEANU PASCU IOAN PASCU IOAN MOIU TEFANIA BEJAN FLOARE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

BEJAN FLOARE

BEJAN FLOARE

BEJAN FLOARE

BEJAN FLOARE

119

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE SIMULTANE BELIU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: ÎNVAREA DIFERENIAT RESPONSABILUL CERCULUI: OCHI RODICA Telefon:325105

PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor Formarea i afirmarea profesional a învtorilor, promovarea unor exemple de bun practic. 2. Nevoi Analiza de nevoi ( de ex. de tip SWOT ) ­ referitoare la tema proiectului PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: · cointeresarea grupului (membrilor · aria de desfurare a cercului mult prea cercului) în problematica legat de mare (dificulti în reuniunea membrilor învarea difereniat i individual la cercului); clasele simultane; · dorina de implicare a unui numr restrâns · autonomia grupului; de membri; · contientizarea de ctre membrii grupului · accesul limitat la informaie; a necesitii învrii difereniate i · reticena unor membri ai cercului la individuale; perfecionarea în acest mod. · dorina de afirmare individual i în grup; · exemple de bun practic în domeniu. OPORTUNITI: AMENINRI: · resurse umane suficiente (cadre didactice · posibilitatea ca muli membri din cerc s i elevi); nu poat participa la aciunile (întâlnirile) propuse; · resurse temporale asigurate (suspendarea activitii la clas de dou ori pe semestru); · nu toi membrii cercului sunt dispui s-i sacrifice timpul liber pentru astfel de · parteneriat cu prinii în asigurarea unor activiti (ore nepltite, incertitudinea resurse materiale necesare (material legat de recunoaterea perfecionrii în didactic i alte necesiti); acest mod); · baz de parteneriat cu alte cercuri pedagogice interesate de un asemenea · formalismul participrii unor membri ai cercului. proiect. 3. Metodologie a. Modalitatea prin care se va ajunge la ,, produsul final ": · formarea de echipe care se vor ocupa de identificarea dificultilor de citit-scris i socotit i gsirea modalitilor de remediere;

120

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 · · · împrirea sarcinilor membrilor cercului; asigurarea multiplicrii materialelor necesare; asigurarea unui climat favorabil de lucru. b. Asigurarea funcionrii proiectului · implicarea învtorilor de la clasele simultane, zona Beliu în identificarea cât mai precis a problemelor de citit-scris i socotit ale elevilor; · dezbateri; · prezentarea exemplelor pozitive în acest sens.

4. Evaluare a. ,, Valoarea adugat " a proiectului: · înregistrarea progresului colar prin tratarea difereniat i individual; · consolidarea relaiilor interumane între elevi; b. Riscurile de care inem cont: · formalismul unor membri ai cercului în tratarea difereniat i individual a elevilor în clasele simultane; · crearea unor animoziti între elevi (fie cu sarcini diferite); · reticen din partea prinilor în folosirea materialelor difereniate.

PARTEA a II ­ a

1. Obiective Lista principalelor obiective: O1 ­ Instruirea membrilor cercului via-à-vis de formare i perfecionare în cercul pedagogic pe baz de proiect. Formarea echipelor de lucru i distribuirea sarcinilor. O2 ­ Elaborarea unor fie de tratare difereniat a elevilor, la clase simultane. O3 ­ Elaborarea i utilizarea la clas a fielor de munc independent. O4 ­ Evaluarea pe baz de itemi. 2. Produs final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: · fie de tratare difereniat i individual; · fie de munc independent; · teste de evaluare coninând itemi. 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final) A. Învarea difereniat i individual la clasele simultane; B. Tratarea difereniat a elevilor la matematic; C. Eficiena utilizrii fielor de munc independent la clasele simultane; D. Metode alternative de evaluare a activitii colare. 4. Resurse Resursele necesare: · umane: Ø 25 învtori de la clasele simultane, zona Beliu (Bogsig, Beliu, Hma, Archi, Craiva). Ø elevii claselor simultane de la colile menionate; · logistice: Ø hârtie, computer, imprimant;

121

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Ø Ø · Ø literatur de specialitate; formulare de înregistrare a datelor; financiare: surse proprii

5. Evaluarea activitilor a. Instrumente de evaluare: - evidena prezenei membrilor cercului (catalogul de prezen); - implicarea efectiv a membrilor cercului (tabelul lui Gant); b. Metode de evaluare: - discuii în grup; - observare direct; - analiza materialelor prezentate; - autoevaluarea; c. Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: - se constat o concordan deplin între coninuturile activitilor i obiectivele stabilite.

PARTEA a III ­a

1. Coninuturile activitilor Temele propuse: A1 Propunerea temei ,, Învarea difereniat i individual la clasele simultane " A2 Formarea echipelor de lucru i împrirea sarcinilor; B1 Elaborarea fielor pentru munca independent; B2 Activitatea practic: coala cu clasele I-IV ­ Tgdu ­ tratarea difereniat a elevilor la matematic; C1 Elaborarea de fie pentru munca independent; C2 Activitatea practic: coala cu clasele I-IV ­ Mru ­ utilizarea fielor de munc independent; D1 Elaborarea i aplicarea unor teste de evaluare pe baza de itemi: coala cu clasele I-IV ­ Vasile Goldi; D2 Prezentarea unui exemplu de bun practic. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: Sep. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Resp. A1 X Ochi Rodica resp. de cerc A2 X Ochi Rodica B1 X Ochi Rodica B2 X Ochi Rodica, Cerna Vasile, Tudur Violeta, Sebean Dnil, Dan Violeta C1 X X X Ochi Rodica, Costea Dorel, Dan Violeta C2 X Ochi Rodica, Tudur Violeta, Dan Violeta, Costea Dorel D1 X X Ochi Rodica, Corche Elena, Tudur Violeta, Cerna Vasile, Gabor Ramona D2 X Ochi Rodica

122

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA I CHIINEU ­ CRI - SÂNTANA ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: O NOU ABORDARE A CURRICULUM - ULUI RESPONSABILUL CERCULUI: MO FLOARE

Telefon:350872 PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor: Eficientizarea procesului educativ. 2. Nevoi Analiza de nevoi de formare (de ex. de tip SWOT) - Ameliorarea stilului didactic; - Alt abordare a Curriculumului. 3. Metodologie a) Modalitatea prin care se ajunge la produsul final - Asigurarea unui climat de cooperare pentru realizarea unui portofoliu; - Împrirea de sarcini pentru ca fiecare membru s-i valorifice experiena; - Realizarea unor seturi de fie pe uniti de învare. b) Asigurarea funcionrii proiectului - Dezbateri; - Munc în echip; - Asigurarea de ctre fiecare învtor a rezolvrii unei probleme ce vizeaz funcionarea proiectului. 4. Evaluare a) "Valoarea adugat" a proiectului - Abordarea dintr-o alt perspectiv a leciei. b) Riscurile de care vom ine cont - Rezerva în implicarea într-un alt mod de învare, decât cel tradiional

123

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective: - Cunoaterea unor metode alternative noi; - Conceperea unor situaii de învare; - Optimizarea unui climat de cooperare în vederea realizrii unor proiecte ca metode alternative de învare i evaluare. 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - portofoliu: (cuprinde proiecte, situaii de învare concepute i aplicate de învtori la clas) 3. Activiti Lista activitilor propuse: (pai în realizarea efectiv a produsului final) a) Identificarea nevoilor; b) Formarea echipelor de lucru; c) Stabilirea calendarului activitilor; d) Prezentarea unor modele de proiecte; e) Realizarea unor situaii de învare la diferite uniti de învare; f) Colectarea i ordonarea materialelor de suport; g) Realizarea portofoliului; h) Stabilirea nevoilor generate de actualul proiect; i) Evaluarea proiectului de I.S.J. ­ C.C.D. 4. Resurse Resursele necesare: Ø umane: - formatori; - specialiti; - învtori. Ø logistice: - lucrri de specialitate; - suport curs; - materiale de lucru (hârtie, copiator, culegeri, lucrri de specialitate .a.) 5. Evaluarea activitilor a) Instrumente de evaluare: - analiza SWOT; - prezentri de proiecte; - discuii în grup - analiza documentelor. b) Metode de evaluare: portofoliul. c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: - Activitile sunt în concordan cu obiectivele urmrite

124

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PARTEA a III-a

1. Coninuturile activitilor Temele propuse: a) formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; b) învarea bazat pe proiect; c) situaii de învare; d) analiza de nevoi de formare. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: 21 noiembrie 2003: Învarea prin joc - Clasa I: Activitate demonstrativ la cunoaterea mediului Chiineu-Cri ­ înv. Urzic Doina 12 martie 2004: Munca în echip - Clasa I: Activitate demonstrativ Vrand ­ înv. Gyekeny Izabela 14 mai 2004: O alt abordare a Curriculumului interdisciplinar i transdisciplinar - Clasa I: Activitate demonstrativ "Primvara" Ndab ­ înv.Filip Delia PARTEA a IV-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: a) formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; b) învarea bazat pe proiect; c) situaii de învare; d) analiza de nevoi de formare. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: Tabelul lui Gantt Nr. ActiSept. Oct. Nov. Dec. crt. viti 1 a X 2 b X 3 c X 4 d X 5 e X X X X 6 f X X X X 7 g 8 h 9 i 10 j 11 k

Ian.

Feb. Mar. Apr.

Mai

Iun.

X X

X X

X X X

X X X

X X X X

125

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a II a CHIINEU ­ CRI - SÂNTANA ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: O NOU ABORDARE A CURRICULUM - ULUI RESPONSABILUL CERCULUI: DANA JIVAN

Telefon:350872 PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor: Eficientizarea procesului educativ.

2. Nevoi Analiza de nevoi de formare (de ex. de tip SWOT) - Ameliorarea stilului didactic; - Alt abordare a Curriculumului. 3. Metodologie c) Modalitatea prin care se ajunge la produsul final - Asigurarea unui climat de cooperare pentru realizarea unui portofoliu; - Împrirea de sarcini pentru ca fiecare membru s-i valorifice experiena; - Realizarea unor seturi de fie pe uniti de învare. d) Asigurarea funcionrii proiectului - Dezbateri; - Munc în echip; - Asigurarea de ctre fiecare învtor a rezolvrii unei probleme ce vizeaz funcionarea proiectului. 4. Evaluare c) "Valoarea adugat" a proiectului - Abordarea dintr-o alt perspectiv a leciei. d) Riscurile de care vom ine cont - Rezerva în implicarea într-un alt mod de învare, decât cel tradiional

126

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PARTEA a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective: - Cunoaterea unor metode alternative noi; - Conceperea unor situaii de învare; - Optimizarea unui climat de cooperare în vederea realizrii unor proiecte ca metode alternative de învare i evaluare. 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - portofoliu: (cuprinde proiecte, situaii de învare concepute i aplicate de învtori la clas) 3. Activiti Lista activitilor propuse: (pai în realizarea efectiv a produsului final) j) Identificarea nevoilor; k) Formarea echipelor de lucru; l) Stabilirea calendarului activitilor; m) Prezentarea unor modele de proiecte; n) Realizarea unor situaii de învare la diferite uniti de învare; o) Colectarea i ordonarea materialelor de suport; p) Realizarea portofoliului; q) Stabilirea nevoilor generate de actualul proiect; r) Evaluarea proiectului de I.S.J. ­ C.C.D. 4. Resurse Resursele necesare: Ø umane: - formatori; - specialiti; - învtori. Ø logistice: - lucrri de specialitate; - suport curs; - materiale de lucru (hârtie, copiator, culegeri, lucrri de specialitate .a.) 5. Evaluarea activitilor d) Instrumente de evaluare: - analiza SWOT; - prezentri de proiecte; - discuii în grup - analiza documentelor. e) Metode de evaluare: portofoliul. f) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: - Activitile sunt în concordan cu obiectivele urmrite

127

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PARTEA a III-a

1. Coninuturile activitilor Temele propuse: e) formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; f) învarea bazat pe proiect; g) situaii de învare; h) analiza de nevoi de formare. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: 21 noiembrie 2003: Învarea prin joc - Clasa a II-a: Activitate demonstrativ la matematic Sântana 1 ­ înv. Rou Maria 12 martie 2004: Munca în echip - Clasa a II-a: Activitate demonstrativ Sântana 1 ­ înv. Rotar Nicoleta 14 mai 2004: O alt abordare a Curriculumului interdisciplinar i transdisciplinar - Clasa a II-a: Activitate demonstrativ "Primvara" Mica ­ înv.Matiu Afrodita PARTEA a IV-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: e) formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; f) învarea bazat pe proiect; g) situaii de învare; h) analiza de nevoi de formare. 2. Planificare i responsabiliti

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

ActiSept. Oct. Nov. Dec. viti a X b X c X d X e X X X X f X X X X g h

Ian.

Feb. Mar. Apr.

Mai

Iun.

X X

X X

X X X

X X X

X X X X

128

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a III a CHIINEU ­ CRI - SÂNTANA ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: O NOU ABORDARE A CURRICULUM - ULUI RESPONSABILUL CERCULUI: PETRU NEAM

Telefon:462031 PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor: Eficientizarea procesului educativ. 2. Nevoi Analiza de nevoi de formare (de ex. de tip SWOT) - Ameliorarea stilului didactic; - Alt abordare a Curriculumului. 3. Metodologie e) Modalitatea prin care se ajunge la produsul final - Asigurarea unui climat de cooperare pentru realizarea unui portofoliu; - Împrirea de sarcini pentru ca fiecare membru s-i valorifice experiena; - Realizarea unor seturi de fie pe uniti de învare. f) Asigurarea funcionrii proiectului - Dezbateri; - Munc în echip; - Asigurarea de ctre fiecare învtor a rezolvrii unei probleme ce vizeaz funcionarea proiectului. 4. Evaluare e) "Valoarea adugat" a proiectului - Abordarea dintr-o alt perspectiv a leciei. f) Riscurile de care vom ine cont - Rezerva în implicarea într-un alt mod de învare, decât cel tradiional PARTEA a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective: - Cunoaterea unor metode alternative noi;

129

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Conceperea unor situaii de învare; Optimizarea unui climat de cooperare în vederea realizrii unor proiecte ca metode alternative de învare i evaluare.

2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - portofoliu: (cuprinde proiecte, situaii de învare concepute i aplicate de învtori la clas) 3. Activiti Lista activitilor propuse: (pai în realizarea efectiv a produsului final) s) Identificarea nevoilor; t) Formarea echipelor de lucru; u) Stabilirea calendarului activitilor; v) Prezentarea unor modele de proiecte; w) Realizarea unor situaii de învare la diferite uniti de învare; x) Colectarea i ordonarea materialelor de suport; y) Realizarea portofoliului; z) Stabilirea nevoilor generate de actualul proiect; aa) Evaluarea proiectului de I.S.J. ­ C.C.D. 4. Resurse Resursele necesare: Ø umane: - formatori; - specialiti; - învtori. Ø logistice: - lucrri de specialitate; - suport curs; - materiale de lucru (hârtie, copiator, culegeri, lucrri de specialitate .a.) 5. Evaluarea activitilor g) Instrumente de evaluare: - analiza SWOT; - prezentri de proiecte; - discuii în grup - analiza documentelor. h) Metode de evaluare: portofoliul. i) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: - Activitile sunt în concordan cu obiectivele urmrite

PARTEA a III-a

1. Coninuturile activitilor Temele propuse:

130

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 i) j) k) l) formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; învarea bazat pe proiect; situaii de învare; analiza de nevoi de formare.

2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: 21 noiembrie 2003: Învarea prin joc - Clasa a III-a: Activitate demonstrativ la tiinele naturii imand -înv. Lasc Aurelia 12 martie 2004: Munca în echip - Clasa a III-a: Activitate demonstrativ Sintea-Mare ­ înv.Ardelean Nicolae 14 mai 2004: O alt abordare a Curriculumului interdiciplinar i transdisciplinar - Clasa a III-a: Activitate demonstrativ "Primvara" Socodor -înv. Nan Ioan PARTEA a IV-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: i) formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; j) învarea bazat pe proiect; k) situaii de învare; l) analiza de nevoi de formare. PLANIFICAREA ACTIVITII: TABELUL LUI GANTT Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ActiSept. Oct. Nov. Dec. viti a X b X c X d X e X X X X f X X X X g h i j k Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

X X

X X

X X X

X X X

X X X X

131

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASA a IV- a CHIINEU ­ CRI - SÂNTANA ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: O NOU ABORDARE A CURRICULUM - ULUI RESPONSABILUL CERCULUI: IOAN CIORDA

Telefon:462250 PARTEA I 1. Misiune Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor: Eficientizarea procesului educativ. 2. Nevoi Analiza de nevoi de formare (de ex. de tip SWOT) - Ameliorarea stilului didactic; - Alt abordare a Curriculumului. 3. Metodologie Modalitatea prin care se ajunge la produsul final - Asigurarea unui climat de cooperare pentru realizarea unui portofoliu; - Împrirea de sarcini pentru ca fiecare membru s-i valorifice experiena; - Realizarea unor seturi de fie pe uniti de învare. Asigurarea funcionrii proiectului - Dezbateri; - Munc în echip; - Asigurarea de ctre fiecare învtor a rezolvrii unei probleme ce vizeaz funcionarea proiectului. 4. Evaluare "Valoarea adugat" a proiectului - Abordarea dintr-o alt perspectiv a leciei. Riscurile de care vom ine cont - Rezerva în implicarea într-un alt mod de învare, decât cel tradiional PARTEA a II-a 1. Obiective Lista principalelor obiective: - Cunoaterea unor metode alternative noi; - Conceperea unor situaii de învare; - Optimizarea unui climat de cooperare în vederea realizrii unor proiecte ca metode alternative de învare i evaluare. 132

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - portofoliu: (cuprinde proiecte, situaii de învare concepute i aplicate de învtori la clas) 3. Activiti Lista activitilor propuse: (pai în realizarea efectiv a produsului final)Identificarea nevoilor; a)Formarea echipelor de lucru; b)Stabilirea calendarului activitilor; c)Prezentarea unor modele de proiecte; d)Realizarea unor situaii de învare la diferite uniti de învare; e)Colectarea i ordonarea materialelor de suport; f)Realizarea portofoliului; g)Stabilirea nevoilor generate de actualul proiect; h)Evaluarea proiectului de I.S.J. ­ C.C.D. 4. Resurse Resursele necesare: Ø umane: - formatori; - specialiti; - învtori. Ø logistice: - lucrri de specialitate; - suport curs; - materiale de lucru (hârtie, copiator, culegeri, lucrri de specialitate .a.) 5. Evaluarea activitilor Instrumente de evaluare: - analiza SWOT; - prezentri de proiecte; - discuii în grup - analiza documentelor. Metode de evaluare: portofoliul. Concordana activitilor cu obiectivele urmrite: - Activitile sunt în concordan cu obiectivele urmrite PARTEA a III-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; învarea bazat pe proiect; situaii de învare; analiza de nevoi de formare.

133

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: 21 noiembrie 2003: Învarea prin joc - Clasa a IV-a: Activitate demonstrativ la limba român Cintei ­ înv. Duda Voichia 12 martie 2004: Munca în echip - Clasa a IV-a: Activitate demonstrativ Sintea Mare ­ înv. Pal Marioara 14 mai 2004: O alt abordare a Curriculumului interdiciplinar i transdisciplinar - Clasa a IV-a: Activitate demonstrativ "Primvara" Socodor ­ înv.Vidican Zenovia PARTEA a IV-a 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: formarea continu a învtorilor în cercul pedagogic; învarea bazat pe proiect; situaii de învare; analiza de nevoi de formare 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: Tabelul lui Gantt Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 ActiSept. Oct. Nov. Dec. viti a X b X c X d X e X X X X f X X X X g h

Ian.

Feb. Mar. Apr.

Mai

Iun.

X X

X X

X X X

X X X

X X X X

134

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE OMOGENE GURAHON ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: CUNOATEREA MEDIULUI ÎNCONJURTOR ABORDARE INTERDISCIPLINAR RESPONSABILUL CERCULUI: FLOARE VONICA

Telefon:316138

PARTEA I 1. MISIUNE a) Membrii cercului pedagogic al învtorilor cu clase omogene îi propun tema ,,Abordarea interdisciplinar a cunoaterii mediului înconjurtor pentru formarea, autoformarea i schimbul de experien pe aceast tem". b) Îmbuntirea activitii fiecrui învtor la disciplina "tiine". 2.NEVOI ANALIZA DE NEVOI PUNCTE TARI - pregtire profesional bun; - disponibilitatea învtorilor pentru o activitate bun. PUNCTE SLABE - învtorii din acest cerc pedagogic nu sunt pregtii suficient pentru abordarea interdisciplinar; - nu au abordat interdisciplinar disciplina "tiine"; - stil clasic de abordare a activitii la "tiine". AMENINRI - atitudinea reticent din partea colectivitii; - schimbarea Curriculumului la intervale mici.

OPORTUNITI - mediu natural valoros; - schimbarea Programelor colare i chiar a Curriculumului pentru "tiine"; - introducerea disciplinei "Cunoaterea mediului înconjurtor din clasa I; - apariia unor auxiliare pe aceast tem; - educarea adulilor prin copii. 3.METODOLOGIA ¨ Modalitatea de a ajunge la "produsul" final

135

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - planificarea i proiectarea activitilor - referate - activiti practice cu elevii - vizite - investigaii ¨ Asigurarea funcionrii proiectului - repartizarea sarcinilor membrilor cercului - asumarea responsabilitilor. 4.EVALUAREA a)"Valoarea adugit" a proiectului - eficientizarea activitii didactice la disciplina "tiine" - un alt mod de abordare a disciplinei "tiine" b)Riscurile de care vom ine cont - fonduri limitate - timp nefavorabil - lipsa materialelor de documentare pedagogic pe problem - slaba implicare în problem.

PARTEA A II-A 1.OBIECTIVE ¨ S se implice într-o activitate de colecionare a unor materiale pentru realizarea unui portofoliu; ¨ S se angajeze într-o activitate de documentare i de implicare în lupta împotriva polurii; ¨ S efectueze investigaii pentru cunoaterea vieii i produselor albinei; ¨ S colecioneze eantioane de sol; ¨ S creeze i s selecteze un fascicol de cuvinte încruciate adecvate disciplinei "tiine" 2.PRODUSUL FINAL § Realizarea unui portofoliu cu tema "Culorile toamnei"; § Realizarea unei mape: "Lupta împotriva polurii"; § Realizarea unui mijloc de învmânt "Albina"; § Minicolecie de tipuri de soluri din zon; § "Fascicol" cu cuvinte încruciate adecvate temelor de la "tiine". 3.ACTIVITI v Prezentarea temei Cercului pedagogic; v Constituirea echipei de elaborare a unui proiect; v Elaborarea proiectului; v Prezentarea proiectului; v Implicarea membrilor în realizarea proiectului i asumarea responsabilitilor. 4.RESURSE a)Umane: - membrii cercului - inginer silvicultor - tehnician silvicultor - agricultor

136

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - profesor de biologie b)Materiale: - reviste i cri : "Agricultura-îndeletnicire strveche"; "tiin i tehnic" - "Enciclopedia copiilor" - produse agricole - Parcul Dendrologic. 5.EVALUAREA ACTIVITILOR PARTEA A III-A 1.CONINUTURILE ACTIVITILOR "ABORDAREA INTERDISCIPLINAR A CUNOATERII MEDIULUI ÎNCONJURTOR" 2.PLANIFICARE I RESPONSABILITI Stagiul I Subtema "Formarea continu" analiz i proiectare "Culorile Toamnei" Data 18 IX 2003 Locul Grupul colar industrial Sebi coala cu claseleIVIIIAlma Organizator Membrii cercului Rspunde Responsabilul cercului Înv.Vonica Floare Înv.Pintina Andreea Responsabilul cercului Înv.Vonica Floare Înv.Vonica Floare Responsabilul cercului Înv.Vonica Floare

II

21 XI 2003

III

"Comportamentul copilului în natur"

12 III 2004

Grupul colar"Ioan Buteanu" Gurahon

Al IV-lea

"Strategii didactice pentru o tratare interdisciplinar a temei ,,Medii de via"

14 V 2004

coala cu clasele I-VIII Alma

Înv.Dacu Tiberiu

Responsabilul cercului Înv.Vonica Floare

137

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PROGRAM DE FORMARE CONTINU STAGIUL I SUBTEMA: Formarea continu-analiz i proiectare DATA: 18 IX 2003 LOCUL: grupul industrial - Sebi ORGANIZATOR: membrii cercului RSPUNDE: responsabilul cercului , înv. Vonica Floare PROGRAMUL ZILEI: 1. Raport asupra activitii din învmântul primar în anul colar 2002-2003 Inspector colar la I..J. Arad - Binchiciu Viorel 2. Extras din planul managerial pentru anul colar 2003-2004: "Cadrul legislativ pentru învmântul primar" Inspector colar la I..J. Arad ­Uzum Corina 3 ."Noul Plan" ­ cadru pentru clasele I-a II.a Inspector colar la I..J. Arad- Binchiciu Viorel 3. Organizarea activitilor Cercului pedagogic cu clase omogene ­ zona Gurahon a) Bilanul activitilor Cercului pedagogic în anul colar 2002-2003 Înv. Vonica Floare b) Proiectarea activitilor Cercului pedagogic pentru anul colar 2003-2004 Membrii Cercului pedagogic Responsabilul Cercului pedagogic Înv. Vonica Floare

PROGRAM DE FORMARE CONTINU STAGIUL AL II-LEA TEMA: Abordarea interdisciplinar a cunoaterii mediului înconjurtor SUBTEMA: Culorile toamnei DATA: 21 XI 2003 LOCUL : coala cu clasele I-VIII Alma ORGANIZATOR: înv. Pintiua Andreea RSPUNDE: responsabilul cercului ­ înv. Vonica Floare PROGRAMUL ZILEI 09.00 ­ 09.30 : Prezentarea obiectivelor activitii practice i a strategiilor didactice Înv. Pintiua Andreea 138

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 09.30 ­ 10.30 : Activitate practic cu clasa a II-a pe tema "Sfârit de toamn" Înv. Pintiua Andreea 10.30 ­ 11.00 :Pauz 11.00 ­ 13.00 : a)"Abordarea interdisciplinar a temei "Sfârit de toamn" ­ referat Înv. Pintiua Andreea b)Dezbateri pe marginea temei propuse Membrii Cercului c)Analiza activitii practice prin prisma temei cercului Membrii Cercului 13.00 ­ 14.00 : Pauz de mas 14.00 ­ 16.00 : Realizarea unui portofoliu al Cercului pe tema "Culorile toamnei" Membrii Cercului 16.00 ­ 17.00 : 1. Stabilirea programului urmtorului stagiu 2. Informaii diverse Membrii Cercului; Responsabilul BIBLIOGRAFIE:1. Programa colar pentru Cunoaterea mediului înconjurtor 2. Programa colar pentru tiine - clasele a III-a ­ a IV-a 3. Enciclopedia copiilor 4. Educaia plastic clasele a II-a , a III-a, a IV-a ed. Aramis/2003; PROGRAM DE FORMARE CONTINU

STAGIUL AL III-LEA

TEMA : Abordarea interdisciplinar a cunoaterii mediului înconjurtor SUBTEMA : Comportamentul copilului în natur DATA : 12 III 2004 LOCUL : Grupul colar "Ioan Buteanu"- Gurahon ORGANIZATOR : Înv. Vonica Floare RSPUNDE : Responsabilul cercului ­ înv. Vonica Floare PROGRAMUL ZILEI 09.00 ­ 09.30 : Prezentarea obiectivelor i a coninuturilor activitii practice "Cum ne comportm în natur iarna" Înv. Vonica Floare 09.30 ­ 10.30 : Desfurarea activitii practice ­ clasa a IV-a Înv. Vonica Floare 10.30 ­ 10.40 : Pauz 10.40. ­ 11.40 :Realizarea unei mape "Iarna"- abordare interdisciplinar- clasa a IV-a Înv. Vonica Floare 11.40 ­ 12.00 : Pauz 12.00 ­ 13.00 : "Integrarea jocului în activitile de la tiine"- referat Înv. Vonica Floare 13.00 ­ 14.00 : Pauz de mas

139

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 14.00 ­ 15.00 : Prezentarea unui fascicol de cuvinte încruciate Înv. Vonica Floare 15.00 ­ 16.00 : "Lupta împotriva polurii" ­ realizarea unei mape Înv. Vonica Floare 16.00 ­ 17.00 : 1."Valoarea unei rezervaii naturale"- vizit în Parcul Dendrologic 2. Stabilirea Programului Cercului ­ Stagiul IV 3. Informaii diverse Responsabilul Cercului BIBLIOGRAFIE:1. Programa pentru tiine clasa a III.a ­ a IV-a 2. Reviste, ziare (eantioane) 3. Educaia plastic I-IV PROGRAM DE FORMARE CONTINU STAGIUL AL IV-LEA TEMA : Abordarea interdisciplinar a cunoaterii mediului înconjurtor SUBTEMA : Modaliti de realizare a temei "medii de via" DATA : 14 V 2004 LOCUL : coala cu clasele I-VIII- Alma ORGANIZATOR : Înv. Dacu Tiberiu RSPUNDE : Responsabilul cercului- înv. Vonica Floare PROGRAMUL ZILEI 09.00 ­ 09.30 : Prezentarea obiectivelor i a coninuturilor activitii "Medii de via" Înv. Dacu Tiberiu 09.30 ­ 10.30 : Desfurarea activitii practice- clasa a III-a Înv. Dacu Tiberiu 10.40. ­ 11.40 : Obinerea unui mediu de via : "Acvariul" ­ clasa a III-a Înv. Dacu Tiberiu 11.40 ­ 12.00 : Pauz 12.00 ­ 13.00 : 1. Discuii asupra temelor prezentate 2. Prezentarea unui material teoretic Înv. Dacu Tiberiu 13.00 ­ 14.00 : Pauza de mas 14.00 ­ 15.00 : Prezentarea coleciei "Tipuri de soluri" Înv. Dacu Tiberiu 15.00 ­ 16.30 : "Prisaca lui Mo Liu" ­ vizit la o prisac Înv. Dacu Tiberiu 16.30 ­ 17.00 : 1. Concluzii 2. Informaii diverse BIBLIOGRAFIE:1. Programa pentru tiine - clasa a III-a ­ a IV-a 2.Reviste, ziare, eantioane 3. Mic atlas zoologic.

140

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE SIMULTANE GURAHON ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI PENTRU CLASA I RESPONSABILUL CERCULUI: TEODOR OPREA

Telefon:316138 PARTEA I 1. MISIUNE Misiunea cercului pedagogic al învtorilor . Formarea i autoformarea continu a învtorilor. 2. NEVOI Analiza de nevoi de formare (de ex. De tip SWOT) PUNCTE TARI - autonomia i omogenitatea cercului; - munca în cooperare; - participarea la programe de perfecionare acreditate. a) programul de informare /formarea a învtorilor care vor fi încadrai în clasa Ia în anul colar 2003-2004. - experiena pe care o avem în ceea ce privete colarizarea la 6 ani (cadrele cu vechime); - evaluarea curent realizat pe baza descriptorilor de performan, stimuleaz motivaia pozitiv pentru învare i progresul colar al elevului; - introducerea disciplinei ,,Cunoaterea mediului" la clasele I-a i a II-a, va realiza o punte de legtur între elementele de cunoatere a mediului, acumulate în grdini i disciplina ,,tiinele ale naturii" studiat în clasele a III-a i a IV-a. PARTEA A II-A 1. OBIECTIVE Lista principalelor obiective - s provoace receptivitate i dorin de schimbare a învtorilor; PUNCTE SLABE - nu s-a fcut pân în prezent asigurarea cu manuale colare alternative, conform curriculei clasei I-a; - integrarea în colile de mas a copiilor provenii de la unitile de învmânt special; - frecvena slab sau nefrecventarea unor copii la grdini; - material didactic insuficient; - lipsa de comunicare i a surselor de informare; - aprovizionarea contra cost a învtorilor cu material didactic i de informare.

141

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 s in seama în proiectarea i desfurarea activitilor de principiul individualizrii cooperrii i principiul alternrii tipului de activiti - s cultive spiritul participativ, inventiv, creativ; - s dezvolte abilitile orientarea autonom în problemele ridicate de via, de practic. 2. PRODUSUL FINAL Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: - schimbarea mentalitii i a stilului de munc în vederea formrii competenelor profesionale ale învtorilor. 3. ACTIVITI Lista activitilor propuse (pai în realizarea produsului final) a) Echipa de constituirea a proiectului: - Oprea Teodor ­ responsabil cerc pedagogic ­ coala I-IV Zimbru; - Crian Cristina ­ învtoare ­ coala I-IV Rdeti; - Petrar Tania - învtoare ­ coala I-IV Rdeti; - Groza Raluca - învtoare ­ coala I-IV oimu; - Drai Maria - învtoare ­ coala general Iacobini; b) Elaborarea proiectului c) Prezentarea proiectului d) Implicarea membrilor în realizarea proiectului i asumarea responsabilitilor. 3. METODOLOGIE a) Modalitatea prin care se ajunge la produsul final: - lecii demonstrative cu elevii legate de temele stabilite; - prezentarea de referate urmate de dezbateri; b) Asigurarea funcionrii proiectului Împrirea sarcinilor care asigur realizarea: Ø lecii demonstrative: a) învtoare Petrar Tania ­ coala I-IV Rdeti - clasa I-a ­ Limba Român ­ Recapitularea sunetelor i literelor învate; - clasa a III-a ­ Matematic ­ Ordinea operaiilor în concentrul 0 ­ 100. b) învtoare Groza Raluca ­ coala I-IV oimu - clasa a I-a ­ Cunoaterea mediului ­ Primvara ­ lecie practic - clasa a II-a ­ Matematic ­ Înmulirea i împrirea ­ exerciii i probleme - clasa a III-a ­ Limba Român ­ Exerciii gramaticale - clasa a IV-a ­ Istorie ­ Revoluia de la 1821 c) învtoare Drai Maria ­ coala General Iacobini Ø referate a) învtoare Crian ­ coala I-IV Rdeti - Strategii didactice folosite în contextul colarizrii la 6 ani. Modificri aduse de curricula clasei I-a privind obiectivele i finalitile educaionale în clasa I-a. b) învtoare Groza Raluca ­ coala I-IV oimu - Reconsiderarea strategiilor de predare, învare, evaluare la disciplina ,,Cunoaterea mediului" clasa I-a. c) învtoare Drai Maria ­ coala general Iacobini - Managementul evalurii în contextul aplicrii noului curriculum la clasa I. 4. EVALUARE a) Valoarea adugat a proiectului - reuita debutului colaritii la 6 ani i asigurarea progresului în învare b) Riscurile de care vom ine cont: - incomoditatea din partea unor învtori; -

142

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - amatorism în abordarea unor teme; - lipsa unor informaii i neînelegerea unor concepte; - inconsecvena în derularea proiectului; - dezinteresul din partea forurilor superioare i a organelor de conducere local. 5. RESURSE Resursele necesare: - membrii cercului - elevii claselor I-a de la colile la care se in activitile; - specialiti pe probleme de metodic, psihologie i pedagogie; - materiale informative: a) Ghidul programului de informare /formare a institutorilor i a învtorilor; b) Curriculum-ul pentru clasa I - modificri 6. EVALUAREA ACTIVITILOR a) Instrumente de evaluare b) Metode de evaluare c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite PARTEA A III-A 1. Coninuturile activitilor Temele propuse: Managementul curriculei cu subtemele: I. Strategii didactice folosite în contextul colarizrii la 6 ani. Modificri aduse de curricula clasei I privind obiectivele i finalitile educaionale în clasa I. II. Reconsiderarea strategiilor de predare, învare, evaluare la disciplina ,,Cunoaterea mediului" la clasa I. III. Managementul evalurii ­ în contextul aplicrii noului curriculum la clasa I. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: STAGIUL I ­ Subtema: Strategii didactice folosite în contextul colarizrii la 6 ani. Modificri aduse de curricula clasei I-a privind obiectivele i finalitile educaionale în clasa I. Data: 21 noiembrie 2003 Locul: coala I-IV Rdeti Organizator: învtoarele Crian Cristina i Petrar Tania. Rspunde: responsabil cerc pedagogic înv. Oprea Teodor STAGIUL II ­ Subtema: Reconsiderarea strategiilor de predare, învare, evaluare la disciplina ,,Cunoaterea mediului" clasa I. Data: 12 martie 2004 Locul: coala cu clasele I-IV oimu Organizator: învtoare Groza Raluca Rspunde: responsabil cerc pedagogic înv. Oprea Teodor STAGIUL III ­ Subtema: Managementul evalurii în contextul aplicrii noului curriculm la clasa I Data: 14 mai 2004 Locul: coala general Iacobini Organizator: învtoare Drai Maria Rspunde: responsabil cerc pedagogic înv. Oprea Teodor

143

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE SIMULTANE HLMAGIU ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: ABORDAREA INTERDISCIPLINAR A DISCIPLINEI ,,TIINE" -PREMIS PENTRU O ÎNVARE EFICIENT RESPONSABILUL CERCULUI: FILIP VERONICA

Telefon:319109 PARTEA I 1.Misiunea Misiunea cercului pedagogic zonal al învtorilor este aceea de formare i afirmare profesional a învtorilor, de promovare a exemplelor de bun practic în domeniu 2.Nevoi Analiza de nevoi de formare (de ex. de tip SWOT) PUNCTE TARI · Iniiere în diferite tehnici privitoare la situaii comunicaionale; · Exemple de bun practic în acest domeniu; · Interes fa de problematic; PUNCTE SLABE · Implicarea unui numr restrâns de membrii în abordarea problematicii; · O doz de rezerv fa de promovarea altor modaliti de lucru; OPORTUNITI · Schimbarea statutului de observator în participant activ; AMENINRI · Nu toi învtorii din cerc sunt dispui s-i sacrifice o parte din timpul liber; 3.Metodologie a) Modalitatea prin care se va ajunge la produsul final Conceperea proiectului; Structurarea lui; Relaii cu factorii sociali; Monitorizarea progresului realizat; b) Asigurarea funcionrii proiectului Prin implicarea învtorilor din cerc; 4.Evaluare a) Valoarea adugat a proiectului Realizarea portofoliilor propuse poate constitui un punct de pornire pentru activitatea colegilor mai tineri; b) Riscurile de care vom ine cont 144

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Starea nefavorabil a vremii; Reacia celor crora le vor fi prezentate rezultatele demersului poate fi contradictorie fa de inteniile autorilor proiectului; PARTEA A II-A 1.Obiective Lista principalelor obiective · S participe activ în realizarea proiectului; · S elaboreze strategii noi de realizare a proiectului; · S-i asume responsabilitate în realizarea proiectului; · Realizarea unor portofolii i colaje model; 2.Produsul final Proiectul îi propune s realizeze urmtoarele: · Schimbarea mentalitii de lucru; · Portofoliu: legende despre ape, muni, plante; · Portofoliu: cântece despre pdure, animale, plante; · Colaje: strugurele, flori, coule cu fructe, moric de vânt, natura în timpul unui anotimp; 3.Activiti Lista activitilor propuse · Constituirea echipei de lucru; · Elaborarea proiectului; · Prezentarea lui în cadrul cercului; · Asumarea responsabilitilor prin implicarea membrilor cercului în realizarea proiectului; 4.Resurse Resursele necesare: · Membrii cercului pedagogic; · Baza material (materiale informative, consumabile); · Formatori judeeni i naionali; · Specialiti pe probleme de metodic, psihologie, pedagogie; 5.Evaluarea activitilor Instrumente de evaluare · Chestionare; · Portofolii; · Evidene ale participrii efective ale învtorilor, ale activitii elevilor i ale contribuiilor scrise; Metode de evaluare · Discuii în grup; · Analiza formal i calitativ a documentelor realizate; · Observarea direct; · Prezentarea rezultatelor; Concordana activitilor cu obiectivele urmrite Activitile sunt în deplin concordan cu obiectivele urmrite;

145

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PARTEA A III-A 1.Coninuturile activitilor Temele propuse: Abordarea interdisciplinar a disciplinei "tiine"- premis pentru o învare eficient SUBTEME: · Observarea i cunoaterea unor corpuri din mediul apropiat pornind de la caracteristicile acestora · Vremea · Pdurea 2.Planificare i responsabiliti Planificarea activitii: · Observarea i cunoaterea unor corpuri din mediul apropiat pornind de la caracteristicile acestora 21. 11. 2003 Propuntor: Groza(Briciu) Nicoleta coala Buceava Rspunde: Filip Veronica · Vremea 12. 03. 2004 Propuntor: Giurgelea Alina coala Avram Iancu Rspunde: Filip Veronica · Pdurea 14. 05. 2004 Propuntor: Trif-Sida Nicu coala Luncoara de Jos Rspunde: Filip Veronica

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE OMOGENE SEBI ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI:

PROIECT DE DEZVOLTARE COLAR ÎN SCOPUL OPTIMIZRII COMUNICRII ÎN CADRUL SISTEMULUI I ÎNTRIRII LEGTURILOR CU COMUNITATATEA (20042006)

INDIVIDUL CA MEMBRU SOLIDAR AL COMUNITII

CRITIC,

RESPONSABIL

I

RESPONSABILUL CERCULUI: IOAN BOCU

Telefon:310917

146

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

CUVÂNT ÎNAINTE

Proiectul urmrete formarea competenelor, preponderent, psihorelaionale, prin care s se obin o îmbuntire a calitii educaiei la nivelul clasei, colii, comunitii. Echipele de lucru alctuite în cadrul unor miniproiecte tematice s-a preocupat de dezvoltarea unor competene în msur s ajute educabilul s aib o perspectiv critic asupra realitii, s-l responsabilizeze, s se implice i s-l contientizeze c problematica societii actuale este atât de divers i complex încât soluionarea problemelor se poate face, eficient, doar prin solidaritate, cooperând, conlucrând, ajutându-se. Elaborat ca o provocare la adresa sistemului educaional i la educaie ca proces de formare continu, proiectul se dorete o ofert pentru creterea gradului de atractivitate a colii i un prilej de exercitare activ a spiritului civic al viitorului cetean ,,european". Proiectat pe principiul ,,NOILOR EDUCAII", pe o perioad de trei ani, având la baz , ca principiu de dezvoltare, extinderea asemeni ,,petei de ulei" atât în profunzimea coninutului cât i al numrului de parteneri, materialul va constitui o baz de date ale cercului i documentarea tiinifico - metodic pentru activitile viitoare.

AUT ORI

1.BOCU T. IOAN ­ coordonatorul proiectului: INDIVIDUL, CA MEMBRU CRITIC RESPONSABIL I SOLIDAR AL COMUNITII 2.GEVELAS ANDREIA ­ MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI: HERLO MARIA ,,EDUCAIA PENTRU SNTATE" BOCU IOAN 3.OANCEA ROZICA ­MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI OANCEA MARIUS ,,EDUCAIA ECOLOGIC" BOCU IOAN GUDIU GETA LAZR OLIVIA 4.VRCU ELENA - MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI IONESCU FLORICA ,,EDUCAIA PENTRU MUNC I TIMPUL LIBER" BOCU IOAN SIRCA MARIA 5.BOCU IOAN - MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI VIDICAN ANGELA ,,EDUCAIA PENTRU DEMOCRAIE" VÂRCUI ELENA 6.FARCA GENIANA - MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI BURUIAN STELA ,,EDUCAIA PENTRU BUN ÎNELEGERE, PACE I PARSCUTA FLORICA COOPERARE" GIURA ZENI SCURTU FLORIN BOCU IOAN 7.LUCA IONIC - MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI LUCA MRIOARA ,,EDUCAIA CULTURAL I INTERCULTURAL" BOCU IOAN ÎNVATORII COALA BUTENI

147

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 ÎN CURS DE REALIZARE 8.............................. 9.............................. MEDIA" 10............................ ECONOMIC - MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,EDUCAIA PENTRU TEHNOLOGIE I PROGRES" - MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,EDUCAIA PENTRU COMUNICARE I MASS- MINIPROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,EDUCAIA PENTRU O NOU ORDINE

CUPRINS

1.PROIECT DE DEZVOLTARE COLAR în scopul optimizrii comunicrii în cadrul sistemului i întririi legturilor cu comunitatea q TIPUL, TEMA , SCOPUL , DURATA PROGRAMULUI q ARGUMENTAREA PROIECTULUI · De ce aceast tem ? Oportuniti. · De ce acum ? q PARTENERIAT- POTENIALI PARTENERI · Motivare i argumentri · Principii într-o prestaie de parteneriat · Valori comune promovate la nivelul grupului partenerial · Cerine pentru eficientizarea activitii în parteneriat · Strategii coerente, pe termen scurt i lung · Direcii prioritare · Roluri asumate ( personal didactic, elevi, alte instituii) · Ameliorri, schimbri propuse q DESCRIEREA PROIECTULUI · Unde ne aflm ? · Ce schimbri de impun ? · Cum vom reui s realizm schimbarea ? · Ce valori ne susin ? · Cine sunt beneficiarii schimbrilor propuse ? q PROIECTUL · Obiectivele proiectului · Nevoi · Produs final · Obiective de referin · Listarea activitilor · Coninuturile activitii · Metode · Resurse · Evaluare q PRIORITI, ASPIRAII I PERSPECTIVE EDUCATIV- CETENETI ÎNTRO EUROP UNIT q NOILE EDUCAII

148

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 · · · Argumente Valoarea adugat Miniproiectele

P R O I E C T DE DEZVOLTARE COLAR ÎN SCOPUL OPTIMIZRII COMUNICRII ÎN CADRUL SISTEMULUI I DE ÎNTRIRE A LEGTURILOR CU COMUNITATEA ,,În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazai pe convingerea c toate au un început, s încercm s facem singuri ceea ce ateptm de la alii" · TIPUL PROGRAMULUI: DE FORMARE A COMPETENELOR, PREPONDERENT, PSIHORELAIONALE. · TEMA: INDIVIDUL CA MEMBRU CRITIC, RESPONSABIL I SOLIDAR AL COMUNITII · SCOPUL: ÎMBUNTIREA CALITII EDUCAIEI LA NIVELUL CLASEI, COLII, COMUNITII- prin cultivarea creativitii, formarea atitudinilor, capacitilor i comportamentelor civice. ,,Nu un individ supus, nu unul rebel, ci unul responsabil i solidar" PROIECTUL · · · Nevoi Elevului nu i se ofer o suficient varietate de situaii i probleme, de care viaa îl oblig sa le rezolve; Ei sunt, în foarte mic msur, antrenai în dezbateri i aciuni ce vizeaz atitudini i comportamente, exprimate prin intermediul unor discipline sau prin mijloacele massmedia; Educabilul nu are iniiativa i nici curajul de a se implica n rezolvarea unor probleme, asumându-i responsabiliti; Nu are capacitatea de a explora / investiga singur realitatea înconjurtoare; Obiective de referin S rein idei, reguli, norme i valori democratice; S contientizeze scopurile i cerinele normelor disciplinare cu sprijinul educatorilor; S-i manifeste argumentat, spiritul critic i autocritic; S exerseze practici specifice modului lor de existen i de manifestare, respectând reguli i norme morale; S identifice situaii comportamentale (pozitive - negative) în cadrul grupului, în afara grupului, în cadrul unor discipline i mijloacele mass-media; S interiorizeze i s aplice corect valori comportamentale; S-i dezvolte curajul de a depi obstacolul ; S ia iniiative, hotrâri, decizii i s-i asume responsabiliti comportamentale . Produs final : PORTOFOLIUL ,,DE LA NORM LA COMPORTAMENT" - Realizarea unui portofoliu structurat pe tematici variate, care s oglindeasc complexitatea fenomenului educaional, sub aspectul atitudinal comportamental, modalitile de dezvoltare a caracterului de revigorare i dezvoltare a spiritului critic, viitorilor ceteni europeni. Obiectivele din proiect:

·

149

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Construirea unui mediu educaional în msur s determine elevul s cunoasc , s îneleag i s aplice normele comportamentale; - Transformarea actului învrii într-un demers personal al elevului, îndrumat i animat de educator - care devine managerul situaiei de învare; - Motivarea elevilor prin racordare puternic la realitile pe care acetia le întâlnesc i prin valorizarea experienei lor cotidiene; - Contientizarea i exersarea unor valori: respect, ajutor reciproc, onestitate, responsabilitate, etc. i oferirea posibilitii de a se exprima pe ei înii; - Dezvoltarea unor competene care s permit construirea de rspunsuri la probleme i situaii complexe ca: integrarea, adaptarea, mobilizarea i transferul de cunotine la diferite situaii, reglarea strategiilor de gândire i aciune a elevilor. · Activitile (lista) § Ne întâlnim cu elevii pentru a stabili sarcinile: - cine adun :- materiale, informaii despre fapte din mediul lor de via; - materiale, informaii despre faptele altor grupuri; - materiale, informaii despre anumite tipuri de personaje din lumea artei , literaturi, istoriei, tiinelor sociale, etc.; - materiale, informaii despre propriile lor creaii privitoare la valorizarea calitilor umane; - scurte reportaje i interviuri pe tema respectrii valorilor morale - cine realizeaz paginaii care fac atractive activitile, prin varietatea coninutului: - ghicitori, rebusuri, probleme de perspicacitate, anunuri, reclame, etc., - cine realizeaz documentare cu informaii dobândite în excursii: - întâmplri deosebite în excursie, joc de rol; - descrierea unor peisaje; - realizarea unor colecii; - realizarea unor desene; - confecionarea unor jucrii din materiale naturale; - expunerea fotografiilor (metoda photolangage) pentru a facilita conversaia pe un subiect dat; § § § § § § § § § § § Formm echipele de lucru; Ealonm în timp activitile; Stabilim colectivul de redactare, compartimentare; Adunm texte, colectm materiale; Scriem, elaborm texte despre; Ordonm informaii, materiale; Desenm, ilustrm , fotografiem; Tehnoredactm ; Asamblm; Prezentm produsul final; Evalum produsul final; · Coninuturile activitii DETALIERI DE CONINUT- vizând activitile educatorilor: încurajeaz analiza, strângerea de probe / dovezi de ctre elevi pentru susinerea, reformularea sau informarea unei idei în conformitate cu tematica; implic elevii în cutarea de informaii ce pot fi utilizate în rezolvarea problemei formulate; încurajeaz dezbaterile dintre elevi privind tematica în discuie; 150 -

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 ofer elevilor un mediu de experien cât mai bogat, pe toate dimensiunile personalitii, vieii reale în general, i urmrete în ce msur elevul se identific cu anumite caractere; interpreteaz, regleaz continuu i flexibil aciunile, situaiile, relaiile, atitudinile, comportamentele, efectele; creeaz situaii de învare cât mai adecvate interaciunilor participative: - dobândiri de cunotine, idei; - cunoateri de modele, valori; - formri de deprinderi, capaciti, strategii, atitudini, triri; - structureaz i elaboreaz coninuturi; - provoac dialogul i comunicarea; sprijin ideile elevilor i ofer puncte de sprijin în aciunile pe care le întreprind; - deleag responsabiliti; - asigur climatul de cooperare i participare; - iniiaz i orienteaz aciunile elevilor; propune demersuri de optimizare a proceselor, relaiilor, situaiilor i strategiilor, verificându-le împreun cu elevii eficacitatea; DETALIERI DE CONINUT- vizând educabilii: - rein idei i valori democratice, reguli i norme; contientizeaz scopurile i cerinele normelor disciplinare; aleg mai multe posibiliti i variante de activizare a activitilor în diferite situaii; - iau iniiative, hotrâri , decizii i îi asum responsabiliti; - îi manifest argumentat spiritul critic i autocritic; - dialogheaz, coopereaz, conlucreaz; identific situaii comportamentale în cadrul grupului, în afara grupului, în cadrul unor discipline, în mass-media; analizeaz situaii problematice: reale, similare celor din viaa real, simulri; exerseaz practici specifice modului lor de existen i de manifestare; interiorizeaz i aplic valori variate, manifestându-se ca viitori ceti informai i responsabili. · Lista activitilor TIMP 1 2 x x x x

-

-

-

-

ACTIVITI Ne întâlnim pentru a stabili sarcinile Formm echipele de lucru Ealonm în timp activitile Colectm, adunm, selectm........ Întocmim statistici, scheme, schie.... Discutm, prezentm structura miniproiectelor tematice Concretizm prin suport teoretic i activiti practice demersul întreprins în cadrul fiecrui miniproiect Redactm: miniproiectele, portofoliile, gazetele Susinem miniproiectele i proiectul mare Evalum miniproiectele Evalum programul

3

4

5

6

7

8

9

10

x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

151

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

· Metode - învarea bazat pe proiect i problem - situaionalizarea ( simulare, joc de rol, dramatizri, scenarii) · Resurse a) Materiale: - hârtie, pixuri, creioane, lipici, + foarfeci, etc.; - P.C., imprimant, biblioraft (portofoliu); - suport gazete (pe teme din proiect); - filme b) Umane : - elevi, cadre didactice, prini, ali membrii ai comunitii c) Financiare: - fondul comitetului de prini: 4.000.000 lei; - sponsorizri, parteneri locali: 6.000.000 lei; - fonduri europene: 5.000 euro. · Evaluare Evalum: - miniproiectele tematice ,,Noile educaii" ­ 9 buci proiectul de dezvoltare colar: ,,Individul, membru critic, responsabil i solidar al comunitii; - EVALUM SERVICIUL EDUCAIONAL REZULTAT ÎN URMA PROIECTULUI ­ anual i la sfâritul perioadei de trei ani cât a fost conceput proiectul ! NOILE EDUCAII

Ofert pentru creterea gradului de atractivitate a colii i prilej de exercitare activ a spiritului critic

· · OBIECTIVE provocri viitoare la adresa sistemului educaional i la educaie ca proces de formare continu; sensibilizarea opiniei publice asupra problematicii pe care o implic statutul de ar candidat la integrarea în U.E.; promovarea ceteniei europene i a metodologiei pentru atingerea obiectivului propus. Argumente convingtoare ale noului tip de abordare: se traverseaz barierele disciplinelor i se aduc aspecte ale curriculum-ului în asociaii semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi; în astfel de activiti trandisciplinare, învarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de ctre învtori, care devine managerul unei situaii de învare; se creeaz un mediu cu o larg varietate de stimuli în condiii care fac învarea interesant, stimulativ, semnificativ i o consolideaz; predarea i învarea sunt vzute i urmrite dintr-o perspectiv holistic, reflectând lumea real; participarea elevilor se realizeaz pe tot parcursul activitilor desfurate, fundamentate pe principiul învrii prin aciune practic, finalitate real; activitile gândite printr-o asemenea transdisciplinaritate sunt în opoziie cu instruirea verbal; accentul cade pe activitatea de grup i nu pe cea cu întreaga clas; cadrul didactic renun la stilul de munc fragmentat, în care leciile se desfoar una dup alta, cu distincii clare între ele - cunotine predate insular - ca i cum nu ar face parte din acelai proces, i adopt o tem de interes pentru elevi, care transcede

152

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 graniele diferitelor discipline, organizând cunoaterea ca un tot unitar, închegat, sub forma ,,corpurilor de cunotin"; abordeaz realitatea printr-un demers global, graniele dintre discipline diluându-se într-un scenariu unitar, de cele mai multe ori ciclic, în cadrul crora tema se las investigat cu mijloacele diferitelor domenii de cunoatere; obiective a mai multor discipline planificate în cursul sptmânii sunt atinse în cadrul unor scenarii / activiti zilnice, care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur generic. Unitile de învare ale disciplinelor ,,fuzioneaz" în cadrul conturat de temele activitilor abordate transdisciplinar. · VALOAREA ADUGAT

-

UN CÂTIG MAJOR ÎN FORMAREA ELEVILOR - elevii au posibilitatea de a se exprima pe ei înii ; - se maximizeaz posibilitatea ca fiecare elev s învee în ritmul propriu i s fie evaluat în raport cu performana anterioar; - i se ofer elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacitile sale sunt cele mai evidente; - elevul este situat în miezul aciunii, rezervându-i-se un rol activ i principal: s-i imagineze, s construiasc pe plan mental , s investigheze s exploreze, s creeze, s transpun în practic, s gseasc mijloacele i resursele de traducere în fapte a ceea ce a prefigurat; - se creeaz situaia ca elevul s coopereze; - elevii sunt pui în situaia , autentic, de rezolvare a unor sarcini concrete, cu o finalitate real, bazându-se pe toate informaiile i capacitile dobândite; - elevul îi valorizeaz propria experien cotidian, considerând-o o ancor în achiziionarea noilor abiliti i capaciti; - elevul se deprinde de timpuriu cu strategia cercetrii, investigrii, documentrii, îi însuete metodele de munc similare celor tiinifice, înva s creeze o situaie problematic s emit ipoteze asupra cauzelor i relaiilor, s fac prognosticuri asupra rezultatelor posibile, s examineze i s mediteze, s formuleze idei i s exprime puncte de vedere; - se implic într-o învare activ care s poat extinde pân la limita pe care el, elevul, o stabilete; - au ansa s-i planifice propriile activiti asigurându-i o ordine pentru mai târziu (tabelul Gantt); - au posibilitatea prognosticrii i diagnosticrii propriilor capaciti i aptitudini creatoare. · MINIPROIECTE ÎN CADRUL TEMATICII: NOILE EDUCAII 1.EDUCAIA PENTRU SNTATE: a) Coninut: - Educaia nutriional - Educaia casnic - Educaia antidrog, antialcool - Educaia rutier - Educaia consumatorului - Educaia sexual b) Finalitate / produs: - miniproiect - portofoliu c) Forme de activiti: - suport teoretic 153

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - activiti practice Realizatori: - Gevelas Andreea - Herlo Maria - Bocu Ioan 2.EDUCAIA ECOLOGIC a) Coninut: - medii naturale, virgine i poluate; - surse de poluare ale unui mediu cunoscut; - observarea i consemnarea datelor polurii; - modaliti de reducere a polurii; b) Finalitate / produs: - miniproiect - portofoliu c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori: - Oancea Rozalia - Oancea Marius - Bocu Ioan 3.EDUCAIA PENTRU DEMOCRAIE a) Coninut: - fac ce vreau ? - fac ce trebuie ? - cetenia, instituii i practici democratice - participarea ceteneasc i responsabilitatea - valori i principii constituionale b) Finalitate / produs: ­ miniproiect - portofoliu c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori : - Vidican Angela - Bocu Ioan - Prahoveanu Florica e) Teme posibile: - modaliti de dezvoltare a caracterului la elevi 4. EDUCAIA PENTRU MUNC I TIMPUL LIBER. a) Coninut: - deprinderi, capaciti, abiliti, competene - responsabilitate, disciplin, spirit organizatoric, ordine, punctualitate, hrnicie, perseveren, cooperare - odihn, recreere, formare b) Finalitate / produs: - miniproiect - portofoliu - gazet c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori : - Vidican Angela - Vrcui Elena - Inescu Florica - Bocu Ioan e) Teme posibile: - ,,Spune-mi cum îi organizezi i foloseti timpul, ca s-i spun cine eti" - ,,Abilitile practice - modalitate de educare a elevilor în spiritul muncii" d)

154

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 5.EDUCAIA PENTRU BUN ÎNELEGERE, PACE I COOPERARE. a) Coninutul : - egalitatea anselor - egalitatea în faa legilor - tolerana - discriminarea negativ, pozitiv b) Finalitate produs: - miniproiect - portofoliu c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori: - învtorii de la coala cu clasele I-VIII Buteni - Bocu Ioan e) Teme posibile: 6.EDUCAIA CULTURAL I INTERCULTURAL a) Coninutul: - perpetuarea tradiiilor naionale i locale, mijloc de pstrare i dezvoltare a demnitii i identitii unui popor - rromii i problematica lor b) Finalitate / produs: - miniproiect - portofoliu c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori: - Luca Ionic - Luca Mrioara - Bocu Ioan e) Teme posibile: 7.EDUCAIA PENTRU TEHNOLOGIE I PROGRES a) Coninutul: - tiina i tehnica în folosul omului - tiina i tehnica distructiv b) Finalitate / produs : - miniproiect - portofoliu c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori: - Pele Tamara - Bocu Ioan e) Teme posibile :- omul i spaiul ambiental (geometric, fizic, literar, temporal, social) 8.EDUCAIA PENTRU COMUNICARE I MASS- MEDIA a) Coninutul: - forme i mijloace de comunicare - rolul mediilor în formarea opiniei publice b) Finalitate / produs: - miniproiect - portofoliu - revista ,,Pagini liceene" c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori: - Pogan Mihai - Giura Margareta - Prahoveanu Florica - Bocu Ioan e) Teme posibile:

155

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

9.EDUCAIA PENTRU O NOU ORDINE ECONOMIC a) Coninutul: - omul i viaa sa cotidian - criza sistemelor - omenirea încotro ? - globalizarea - interese sau necesitate ? b) Finalitate produs: - miniproiecte - portofoliu - gazet c) Forme de activiti: - suport teoretic - activiti practice d) Realizatori: - Barna Gheorghe - Bocu Ioan e) Teme posibile:

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE SIMULTANE SEBI ANUL COLAR : 2003/2004

TITLUL PROIECTULUI: INIIERE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAIEI I COMUNICAIILOR RESPONSABILUL CERCULUI: TEODOR BUN

Telefon:310081 ECHIPA DE PROIECT: MO PAVEL BUN TEODOR CIALMA PAULA ANAMARIA MO ANA POP VIORICA VOIAN IOAN

156

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 ARGUMENT Studiile întreprinse pe diferite meridiane ale globului arat c integrarea noilor tehnologii informatice i comunicaionale în practica colar asigur performane superioare la un numr mai mare de elevi, decât predarea tradiional; în acelai timp, elevii înva semnificativ mai bine cum s învee. Dincolo de obiectivele disciplinelor din curriculum-ul colar, elevii înva s lucreze cu computerul, fapt care le deschide un orizont nou pentru accesul la informaia global. Interaciunea cu noile tehnologii informatice i comunicaionale creeaz un surplus de motivaie pentru învare; în multe cazuri acest demers favorizeaz orientarea spre o profesie legat de utilizarea acestor tehnologii. Pentru educatorii care au depit perioada de iniiere în utilizarea TIC apare posibilitatea de a trece la realizarea demersului educaional printr-o abordare constructivist, modern. În proiectul colii Generale Dezna ne-am propus ca int pentru urmtorii ani formarea cadrelor didactice pentru a fi capabile s utilizeze echipamentele TIC. Ideea proiectului a aprut din partea membrilor cercului care sunt contieni de binefacerile calculatorului, a TIC (Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor). Utilizarea acestora în procesul didactic este imperios necesar pentru asigurarea succesului colar i pentru a fi în pas cu ultimele tehnologii. Scopul proiectului este reducerea diferenei între nivelul cunotinelor actuale ale personalului didactic i nevoile rezultate din progresul informaional. Grupul int îl constituie membrii Cercului Pedagogic al învtorilor care predau la clase simultane din zona Sebi, care prezint deficit de abiliti în domeniul tehnologiei informaionale. Obiectivul general urmrit în proiect este iniierea membrilor cercului în utilizarea calculatorului. Perioada de desfurare a proiectului este pe parcursul anilor colari 2003 ­ 2004 i 2004 ­ 2005. Rezultate estimate la finalizarea proiectului: Toi cursanii vor fi capabili: - s foloseasc calculatorul în demersurile didactice; - s redacteze text cu ajutorul utilitarul WordPad; - s lucreze cu foi de calcul tabelar Excel; - s fac grafic cu ajutorul utilitarului Paint; - s foloseasc utilitarul de prezentare PowerPoint; - s utilizeze mijloacele multimedia; - s acceseze internetul; - s realizeze aplicaii pe care s le poat folosi la clas. În ceea ce privete resursele umane, situaia se prezint astfel: - institutori I cu gradul didactic I: 0 - institutori I cu gradul didactic II: 0 - institutori I cu gradul didactic definitiv: 0 - institutori I debutani: 0 - institutori II cu gradul didactic I: 0 - institutori II cu gradul didactic II: 2

157

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 institutori II cu gradul didactic definitiv: 0 institutori II debutani: 3 învtori cu gradul didactic I: 10 învtori cu gradul didactic II: 7 învtori cu gradul didactic definitiv: 11 învtori debutani: 0 suplinitori în curs de perfecionare: 0 suplinitori necalificai; 0 cunosctori ai TIC: 5 membri din 32. Rolul Consiliului Judeean Arad ­ asigur mijloacele multimedia prin Centrul de Instruire Moneasa, respectiv: calculatoare, imprimante, videoproiector, ecran de proiecie, conectarea la reeaua de internet, softul necesar i prin partenerul Universitatea Aurel Vlaicu Arad asigur personal calificat de instruire. Rolul Inspectoratului colar Judeean Arad ­ avizeaz prezentul proiect i monitorizeaz desfurarea activitilor. Rolul colii Generale Dezna ­ implic personalul didactic care posed cunotine în domeniul IT în realizarea proiectului. Rolul colii Generale Gheorghe Groza Moneasa ­ implic personalul didactic care posed cunotine în domeniul IT în realizarea proiectului i la nevoie baza material a colii, precum i relaiile de protocol cu firmele comerciale din comun. Responsabilitile echipei de lucru: - Mo Pavel ­ realizeaz proiectarea curricular a cursurilor, pred i îndrum cursanii, ine legtura cu Consiliul Judeean Arad i Inspectoratul colar Judeean Arad - Bun Teodor ­ mobilizeaz cursanii - Cialma Paula Anamaria ­ supravegheaz i îndrum - Mo Ana ­ supravegheaz i îndrum - Pop Viorica ­ supravegheaz i îndrum - Voian Ioan ­ asigur relaiile de protocol cu firmele comerciale din comun. CONINUTURI 1. DESCRIEREA UNUI CALCULATOR 1.1. Arhitectura hardware 1.2. Software de baz 1.3. Stocarea datelor 1.4. Fiiere i directoare 1.5. Exerciii 2. INTRODUCERE ÎN WINDOWS 98 2.1. Pornirea calculatorului 2.2. Resetarea i oprirea calculatorului 2.3. Noiuni de baz Windows 98 2.4. Exerciii 3. INTERFAA GRAFIC WINDOWS 98 3.1. Suprafaa de lucru 3.2. Fereastra de lucru 3.3. Meniul START 3.4. Exerciii 4. Aplicaiile MY COMPUTER i WINDOWS EXPLORER 4.1. My Computer 4.2. Windows Explorer 4.3. Exerciii -

158

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 5. FOLDERE 5.1. Prezentarea folderelor 5.2. Operaiuni cu foldere 5.3. Proprietile folderelor 5.4. Exerciii 6. FIIERE 6.1. Prezentarea fiierelor 6.2. Operaiuni cu fiiere 6.3. Proprietile fiierelor 6.4. Cutarea fiierelor 6.5. Exerciii 7. APLICAII I PROGRAME 7.1. Notepad 7.2. WordPad 7.3. Paint 7.4. CharacterMap 7.5. MS-DOS Prompt 7.6. Help 7.7. Programe 7.8. Arhive comprimate (zip, rar etc.) 7.9. Exerciii 8. ADMINISTRAREA DISCURILOR 8.1. Verificarea dischetelor i hardiscurilor 8.2. Formatarea dischetelor i hardiscurilor 8.3. Eticheta de volum 8.4. Defragmentarea dischetelor i hardiscurilor 8.5. Exerciii 9. IMPRIMANTE 9.1. Adugarea unei imprimante noi 9.2. Configurarea imprimantei 9.3. Tiprirea la imprimant 9.4. Exerciii 10. PERSONALIZAREA WINDOWS 98 10.1. Personalizarea interfeei 10.2. Personalizarea regional 10.3. Personalizarea mouse, tastatur, sunet, or 10.4. Profiluri utilizator 10.5. Exerciii 11. INSTALAREA WINDOWS 98 11.1. Cerine 11.2. Instalarea sistemului de operare 11.3. Exerciii 12. CONFIGURAREA WINDOWS 98 12.1. Opiuni Windows 98 12.2. Configuraia hardware a echipamentului 12.3. Exerciii 13. MULTIMEDIA 13.1. Aplicaia CD Playier 13.2. Aplicaia Media Playier 13.3. Aplicaia Sound Recorder

159

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 13.4. Exerciii 14. INTERNET I REELE 14.1. Noiuni generale despre reele 14.2. Windows 98 într-o reea 14.3. Internetul 14.4. Exerciii

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE OMOGENE LIPOVA -SVÂRIN ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: CRESTEREA EFICIENTEI ÎNVRII PRIN JOC RESPONSABILUL CERCULUI: TRAIAN POP

Telefon:563121 ECHIPA DE PROIECT: Florentina Todea Traian Pop Codruta Giurgiu Adina Ardelean Alina Ardelean PARTEA I 1.MISIUNE Misiunea cercului pedagogic al învtorilor din zona Lipova: Formarea continua a cadrelor didactice intr-un cadru instituionalizat 2.NEVOI Analiza de nevoi de formare: --Dezvoltarea capacitii de investigare --Cunoaterea si implementarea metodelor care duc la adaptarea procesului de învare la nevoile elevilor --Crearea unui cadru optim de comunicare pedagogica 3.METODOLOGIE a}Modalitatea prin care se ajunge la ,,produsul final": --Împrim sarcini pentru a-i determina pe membrii cercului pedagogic sa se implice si sa îi valorifice experiena. --Lucram in echipa pentru aplicarea , interpretarea si valorificarea rezultatelor activitilor. --Asigurarea climatului de comunicare si cooperare in vederea realizrii portofoliului. --Urmrim metodologia adaptând procesul de învare la nevoile elevului. b)Asigurarea funcionalitii proiectului:

160

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 --Aplicarea de teste; --Interpretarea si valorificarea lor; --Susinerea de activiti model: --Dezbateri: --Prezentarea si aplicarea unor jocuri diferite adaptate vârstei elevului si specificului fiecrei discipline: 4.EVALUARE a) ,,Valoarea adugat" a proiectului: --Abilitarea învtorilor in folosirea testelor: --Participarea activa a membrilor cercului pedagogic care au relativ aceleai nevoi: --Depirea barierelor comunicaionale: b) Riscurile de care vom tine cont: --Reticenta din partea învtorilor: --Interpretarea eronata a testelor cu repercursiuni negative asupra elevilor: --Nevalorificarea rezultatelor activitilor in procesul de învare: PARTEA a ll-a 1.OBIECTIVE Lista principalelor obiective: --Încurajarea învtorilor in aplicarea , interpretarea si valorificarea testelor de creativitate --Adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor ( nevoia de joc ) --Depirea unor bariere educaionale prin antrenarea învtorilor la munca in echipa 2.PRODUSUL FINAL Proiectul îi propune sa elaboreze: --Portofoliul ( teste de creativitate bazate pe joc : rezultate la învtura : proiecte de activiti ) --Seturi de jocuri pe nivele de clase . 3.ACTIVITATI --Ne întâlnim si identificam nevoile . --Formam echipe de lucru . --Ealonm activitile . --Asiguram aplicarea jocului in cadrul activitilor ( leciilor ). --Punem la dispoziia învtorilor materiale suport pentru adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor . --Prezentam modele de proiecte si produse ale muncii elevilor care intra in componenta portofoliului. --Evaluam proiectul . --Stabilim nevoile generate de actualul proiect . 4.RESURSE Resurse necesare --Umane - persoane implicate in proiect ( învtori , elevi ) --Logistice - teste , hârtie , computer , imprimanta ,xerox , etc.

161

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 5.EVALUAREA ACTIVITATII a)Instrumente de evaluare : --Analiza SWOT; --Interpretarea rezultatelor testelor ; --Discuii in grup ; --Prezentri de proiecte didactice ale unor activiti; --Analiza documentelor ; --Exemple de buna practica; b)Metode de evaluare : --Investigaia; --Observarea; --Portofoliul c)Concordanta activitilor cu obiectivele urmrite --Se constata o concordanta a coninuturilor activitilor cu obiectivele urmrite. PARTEA a III ­a 1.TEMATICA ACTIVITATILOR --CONTINUTURI A. Folosirea jocului - o alternativa sau un complement necesar B. Jocul ca metoda de învare C. Metode de adaptare a procesului de învare la nevoia de joc a elevilor D. Evaluarea produsului final .

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE SIMULTANE LIPOVA - SVÂRIN ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: STRATEGII EDUCAIONALE LEGATE DE COLARIZAREA ELEVILOR LA 6 ANI RESPONSABILUL CERCULUI: POPA AUREL

Telefon:0744599517 ECHIPA DE PROIECT:

POPA AUREL MICURESCU DELIA SPTARIU SILVIANA CIUCURI ANA LERIC VIORICA DRGAN ILEANA

162

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA I 1. Misiunea cercului pedagogic al învtorilor cu predare la clase simultane din zona Lipova ­ Svîrin: · Formarea continu a cadrelor didactice într-un cadru instituionalizat. 2. Nevoi ­ Analiza de nevoi de formare: · Dezvoltarea capacitii de investigare a individualitii elevilor; · Cunoaterea i implementarea metodelor care duc la adaptarea procesului de învare la nevoile elevilor; · Crearea unui cadru optim de comunicare pedagogic. 3. Metodologia a) Modalitatea prin care se va ajunge la ,,produsul final": · Asigurarea funcionrii parteneriatelor colare; · Împrirea sarcinilor pentru a-i determina pe membrii cercului pedagogic s se implice i s-i valorifice experiena; · Lucrul în echip pentru aplicarea, interpretarea i valorificarea rezultatelor activitilor; · Asigurarea climatului de comunicare i cooperare în vederea realizrii portofoliului, pliantului i a casetei video; · Urmrirea metodologiei adaptrii procesului de învare la nevoile elevilor. b) Asigurarea funcionrii proiectului: · Interpretarea i valorificarea rezultatelor activitilor; · Dezbateri; · Tratarea difereniat a elevilor; · Prezentarea unor exemple de bun practic. 4. Evaluarea a) ,,Valoarea adugat" a proiectului: · Abilitarea învtorilor în folosirea noilor tehnologii educaionale; · Participarea activ a membrilor cercului pedagogic, care au relativ aceleai nevoi; · Depirea barierelor comunicaionale; · Schimbri de atitudini i comportament didactic i social. b) Riscurile de care vom ine cont: · Reticen din partea învtorilor în aplicarea tehnologiilor educaionale legate de colarizarea la 6 ani; · Interpretarea eronat a rezultatelor activitilor; · Nevalorificarea rezultatelor activitilor desfurate. PARTEA a II a 1. Obiective Lista principalelor obiective: · Iniierea învtorilor în cunoaterea, aplicarea, interpretarea i valorificarea tehnologiilor educaionale; · Individualizarea învrii prin adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor; · Depirea unor bariere educaionale prin antrenarea învtorilor la munca în echip.

163

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 2. Produsul final Proiectul îi propune s elaboreze urmtoarele: · Portofoliul (care cuprinde informaii privind tehnologiile didactice, rezultate pe diferite eantioane de elevi, proiecte de activitate, produse ale muncii elevilor); · Caseta video (exemple de bun practic); · Pliant (fotografii, eseuri, colaje, etc.). 3. Activiti Lista activitilor propuse (pai în realizarea efectiv a produsului final): · Ne întâlnim i identificm nevoile; · Formm echipele de lucru; · Ealonm activitile; · Asigurm folosirea tehnologiilor educaionale în cadrul activitilor; · Asigurm învtorilor materiale ­ suport pentru adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor; · Prezentm modele de proiecte i produse ale muncii elevilor, care intr în componena portofoliului; · Prezentm portofoliul, caseta video i pliantul în faa membrilor cercului pedagogic i a inspectorilor de specialitate; · Evalum proiectul; · Stabilim nevoile generate de actualul proiect. 4. Resurse Resurse necesare: · Umane ­ persoane implicate în proiect; · Logistice ­ teste, hârtie, computer, imprimant, xerox, etc. 5. Evaluarea activitii a) Instrumente de evaluare: · Analiza SWOT; · Interpretarea rezultatelor activitilor; · Discuii în grup; · Prezentri de proiecte didactice ale unor activiti; · Analiza documentelor; · Exemple de bun practic. b) Metode de evaluare: · Investigaia; · Observarea; · Portofoliul. c) Concordana activitilor cu obiectivele urmrite · Se constat o concordan a coninuturilor activitilor cu obiectivele urmrite. PARTEA a III-a 1. Tematica activitilor ­ coninuturi: · Tehnicile pedagogiei FREINET; · Principiile alternativei STEP-BY-STEP; · Adaptarea procesului de învare la nevoile elevilor dup aceste principii i tehnologii; · Evaluarea produsului final. 2. Planificare i responsabiliti Planificarea activitii Tabelul lui Gantt:

164

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTIVI TI A B C D E

IX x x x

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

RESPONSABILITI POPA AUREL MICURESCU DELIA BUGI IONEL CIUCURI ANA POPA AUREL DRGAN ILEANA LERIC VIORICA CIUCURI ANA SZABO MIHAI POPA AUREL SPTARIU SILVIANA LERIC VIORICA CIUCURI ANA POPA AUREL

x

x x x x x x x x x x x x x x

F G H I

POPA AUREL POPA AUREL MICURESCU DELIA

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA GERMAN ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: TRADITIONAL SI MODERN IN MATEMATICA RESPONSABILUL CERCULUI:HANNELORE PRIBAC

Telefon:280916

Nr. crt 1 2

CE? Misiunea cercului Nevoi

Ilustrri Misiunea cercului pedagogic este cea de formare si autoafirmare profesionala a învtorilor, de promovarea exemplelor de buna practica in domeniu · Iniierea in diferite tehnici si procedee moderne in matematica · Contact cu specialiti de la Centrul de formare continua in limba germana de la Medias · Interes fata de problematica · Exemple de buna practica in domeniu 165

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 3 Metodologie a) Modalitatea prin care se va ajunge la ,, produsul final'' Formarea echipei de proiect Elaborarea proiectului Multiplicarea materialelor necesare Cooperarea cu ceilali factori b) Asigurarea funcionrii proiectului · Conceperea proiectului, structurare, organizare si relaii cu ceilali factori implicai ( Centrul de formare continua in limba germana de la Medias) a) ,,Valoarea adugat" a proiectului Realizarea unui set de probleme noi de matematica in limba germana, a unui set de jocuri didactice matematice si a unor fise de evaluare b) Riscurile de care vom tine cont Nu toi învtorii au disponibilitate pentru un astfel de demers Reacia celor crora le vor fi prezentate rezultatele demersului poate fi contradictorie fata de inteniile echipei de proiect · Sa elaboreze un set de probleme in limba germana, folosind terminologia corecta · Sa-si creeze un set de jocuri didactice matematice · Sa lucreze in echipa la nivel de cerc, coala sau clasa · Sa cunoasc si sa aplice strategii moderne in munca la clasa Elaborarea unui set de probleme in limba germana si a unor jocuri didactice matematice · Ne întâlnim in cercul pedagogic · Formam echipa de proiect · Multiplicam materialele necesare · Formam echipele de lucru · Ealonm in timp activitile · Organizam un Brainstorming in cadrul echipei · Aranjam intr-o ordine fireasca ideile obinute · Alctuim setul de probleme si jocurile didactice Umane: - învtorii de la clasele cu predare in limba germana - specialiti de la Centrul de formare continua in limba germana de la Medias Materiale necesare: Programa pentru matematica, manuale, manuale vechi, foi, cartoane, folii, carioca, markere, calculator, dischete, imprimanta Financiare: - sponsorizare Instrumente de evaluare; - chestionare - evidente ale prezentei, ale participrii efective a învtorilor - fotografii

4

Evaluarea proiectului

5

Obiective

6 7

Produsul final Activiti

8

Resurse

9

Evaluarea activitilor

166

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Metode de evaluare: - discuii in grup - observarea directa - analiza materialelor rezultate - folosirea setului de probleme, a jocurilor si a fiselor la clasa Concordanta activitilor cu obiectivele urmrite Formam echipele de lucru Ealonm in timp activitile Organizam un Brainstorming in cadrul echipei Aranjam intr-o ordine fireasca ideile obinute Invitam specialitii de la Centrul de formare continua in limba germana de la Media Alctuim setul de probleme, jocurile didactice si fisele de evaluare Data: 14.11.2003 Locul: Liceul teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn" Responsabili: Hedesan Beatrice Codreanu Gertrude Tema: Metode si procedee moderne in matematica Data: 14.03.2004 Locul: coala generala ,,Mihai Eminescu" Responsabil: Pribac Hannelore Molnar Rosa Bun Ildiko Schillinger Monica Tema: Jocuri didactice Folosirea calculatorului si a jocurilor educative in orele de matematica Data: 14.05 2004 Locul: coala generala ,,Aurel Vlaicu" Responsabili: Paun Diana Horvath Hildegard Tema : Alctuire de probleme Fise de evaluare Daca va fi necesar se vor organiza si alte întâlniri ale echipelor de lucru

10

Coninuturile activitilor

11

Planificare si responsabiliti

167

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC ZONAL AL ÎNVTORILOR: CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIAR ANUL COLAR : 2003/2004 TITLUL PROIECTULUI: PSTRAREA I TRANSMITEREA TRADIIILOR I OBICEIURILOR POPULARE

RESPONSABILUL CERCULUI: KISS ANNA

Telefon:210002 ECHIPA DE PROIECT: Kurunczi Enik Gaic Irén Gulyás Gabriella Csillag Andrea Bíró Erzsébet Kiss Anna PARTEA I. 1. Misiune: - formarea i afirmarea profesional, promovarea unor exemple de bun practic într-un cadru instituionalizat; - perfecionarea continu a activitii cadrelor didactice; - promovarea exemplelor pozitive.

2.

Nevoi: Analiza de nevoi referitoare la tema proiectului Puncte tari: Puncte slabe: - cointeresare, cooperare - acces limitat - autonomie - reticen - exemple pozitive - arie mare - implicare în activiti Oportuniti: Ameninri: - resurse suficiente - indisponibilitate - parteneriat - formalismul participrii - implicare în reform - lips de consecven 3. Metodologie: Modaliti prin care se va ajunge la ,, PRODUSE FINALE" - activiti independente: - activiti practice

168

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - munca în echipe Asigurarea funcionrii proiectului: - dezbateri - vizite, - jocuri - prezentri de referate - activiti practice - colaborare, comunicare, implicare - propuneri, opinii 4. Evaluare: Valoarea adugat a proiectului - eficientizarea muncii copiilor i a cadrelor didactice - familiarizarea cu diferite tehnici de lucru - stil personal de munc ( copil, cadru didactic) - exemple pozitive - relaii interumane Riscurile de care vom ine cont - reticen din partea prinilor - sarcini diferite în funcie de posibiliti - formalism PARTEA a II-a Obiective: - stimularea muncii în echip; - eliminarea barierelor comunicaionale; - adaptare curricular personalizat; - munca în echip cu distribuirea sarcinilor; Produsul final: - elaborare de portofolii cu programe prezentate, proiecte: - casete video, map pentru fiecare coal; - fotografii, materiale folosite, produse ale copiilor. Activiti propuse: - identificarea nevoilor; - formarea echipelor de lucru; - ealonarea activitilor; - prezentarea programelor, a referatelor, a casetelor, a mapelor; - evaluarea , discutarea proiectelor. Resurse: - umane ­ cadre didactice, prini, reprezentani ai colii i ai comunitii, massmedia; - logistice ­ caseta video, mape, computer, imprimant, copiator, literatur de specialitate, fotografii vechi. Evaluarea activitilor - instrumente ­ discuii în grup, exemple din practic, proiecte realizate, sondaje de opinii; - metode de evaluare ­ observarea direct a participanilor, autoevaluarea, dezbaterea, investigaia, chestionarul, portofoliul ; - concordana activitilor cu obiectivele urmrite ­ concordan deplin.

169

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 PARTEA a III-a Coninuturile activitilor: Temele propuse: A ­propunerea temei; --formarea echipelor de lucru i împrirea sarcinilor; B ­ program de Mo Crciun la coala "Aurel Vlaicu" Arad; - prezentare de modele de programe de Crciun; C - descrierea diferitelor obiceiuri de srbtori de primvar ; - prezentarea unui program de FARSANG la coala general Dorobani;

D ­ schimburi de experien între cadrele didactice din judeele Covasna i Arad prin vizite la ore, analize de lecii, prezentri de coli pilot, sesiuni tiinifice, vizitarea unor monumente istorice i cunoaterea tradiiilor populare din cele dou judee

PROIECTUL DE FORMARE I AUTOFORMARE CONTINU ASISTAT ÎN CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVMÂNTULUI SPECIAL ANUL COLAR : 2003/2004

PROIECTE ÎN CARE SUNT CUPRINI ÎNVTORII DIN ÎNVMÂNTUL SPECIAL I . CENTRUL COLAR INEU

A . PROIECT NAIONAL ,,A DOUA ANS" PROIECT PENTRU CASE DE TIP FAMILIAL · ÎNVTORII CUPRINI ÎN PROIECT Nicodin Lenua Letiia Rusu Diana Loredana Cosma Bujor Palcu Voichia Miclu Teodor Zdrenan Aurora B . PROIECT INTRERNAIONAL ,, NAI PENTRU COPIII NOTRI" · Sensibilizarea i atragerea resurselor materiale , financiare i umane , din Germania pentru copiii din casele de tip familial . · PARTENERI EXTERNI Kolping Erfurt · ÎNVTORII CUPRINI ÎN PROIECT 170

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Nicodin Lenua Letiia Rusu Diana Loredana Cosma Bujor Palcu Voichia Miclu Teodor Zdrenan Aurora II . COALA SPECIAL CU CLASELE I ­ VIII ARAD PROIECT DE DEZVOLTARE COLAR COMENIUS 1. 3. CU TITLUL ,,TEAM TEACHING" · PARTENERI EXTERNI Olanda : SBO de Griffel Norvegia : Kongsvik Skole Italia : Circolo Didattico di Forio D' Ischia · PARTENERI INTERNI Centrul colar Arad · ÎNVTORII CUPRINI ÎN PROIECT Crista Anamaria ­ coordonator Balaci Lavinia Ciupulig Diana Piro Olimpia Rusu Mariana Toderici Viorica Pdurean Cristina Hane Simona Costea Georgeta Bala Mina Iovanov Aida Goldi Florica Contra Dana III . CENTRUL COLAR ARAD PROIECT DE DEZVOLTARE COLAR COMENIUS 1.3. CU TITLUL ,,TEAM TEACHING" · PARTENERI EXTERNI Olanda : SBO de Griffel Norvegia : Kongsvik Skole Italia : Circolo Didattico di Forio D' Ischia · PARTENERI INTERNI coala Special cu Clasele I ­VIII Arad · ÎNVTORII CUPRINI ÎN PROIECT Martin Raluca ­ coordonator Muntenia Laura Effler Gabriela Blaj Nadia Bercse Gabriel Lazr Iulia Ilie Cornelia Luca Paula Cornea Gabriel Tudoran Lucia Cisma Clin 171

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTE ÎN CARE S-AU IMPLICAT ÎNVTORII ARDENI

PROGRAMUL ,,CHARACTER FIRST!" DERULAT DE CTRE INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI ARAD I CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD Coordonatori de proiect: Inspector colar general adjunct: prof. Sorin Haiduc Director CCD: prof. Nicolae Pellegrini Program de educaia caracterului pentru ciclul primar Proiectul urmrete, în esen, adaptarea i introducerea unui program special de educaie a caracterului, destinat copiilor din ciclul primar de învmânt. Implementarea i experimentarea vor fi urmate, în caz c evalurile sunt pozitive, de o diseminare i extindere în mai multe coli. Programul nu presupune introducerea unei noi discipline colare în curriculum. Dimpotriv, acesta se va integra în curriculum-ul oficial, sau, dup caz, în cel opional, în manier cross-curricular. Programul original este ,,Character First! ­ Education" dezvoltat de ctre Character Training Institute din Oklahoma City, S.U.A. i folosit într-un numr mare de coli în statul Oklahoma i în alte state americane i canadiene. (Este de menionat c în S.U.A. sunt în desfurare un numr impresionant de programe de educaia caracterului, mai mult sau mai puin ample i consistente.) ,,Character First!" are o component pentru ciclul primar i o extindere pentru cel gimnazial. În ciclul primar se lucreaz cu 49 de brouri, corespunztoare celor 49 de trsturi de caracter avute în vedere. Brourile sunt grupate în 4 serii, fiecare pentru un an de studiu. Structura i concepia acestor brouri este unitar i constituie un prim material curricular al învtorului. Ca auxiliare, se mai folosesc casete audio i video (sau CD-ROM ­ uri), plane, cri, pliante, diplome de recompens i altele. Fiecrei trsturi de caracter îi este alocat un anumit timp, de regul 2-3 sptmâni, perioad în care se pune accent special în activitatea didactic pe trstura aleas. Managementul colii i prinii au rolul de a sprijini programul i de a întri i continua construciile începute la nivel de clas. Folosirea i adaptarea programului original se fac cu acordul scris al proprietarului. Adaptarea înseamn mai mult decât traducerea brourilor. Unele ilustrri alese din cultura i istoria american nu sunt relevante pentru copilul român, acestea urmând a fi schimbate cu alte exemplificri . De ce ,,Educaie pentru caracter"? O list subiectiv i preliminar este urmtoarea: · pentru c ne dorim tineri cu o personalitate conturat i creatoare; · pentru c motivarea extern funcioneaz în sistemul nostru colar în detrimentul celei interioare;

172

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 · · · · · · · pentru c fenomenul violenei în coal se pstreaz la un nivel inacceptabil; pentru c mai exist elevi care doresc s prseasc coala; pentru c exist înc prea muli profesori i învtori cu mentaliti învechite; pentru c este mai greu s modifici atitudinea elevului în vederea dezvoltrii capacitilor sale intelectuale; pentru c exist profesori care nu tiu s aprecieze evoluia elevilor lor; pentru c educarea trsturilor pozitive de caracter devine un sistem de dezvoltare personal atât pentru elev cât i pentru profesor; pentru c este mai uor s utilizezi un sistem care deja funcioneaz cu rezultate, decât s îl reinventezi;

Scopul general al proiectului Scopul declarat al proiectului este s contribuie la îmbuntirea ofertei educaionale, prin promovarea unui program special destinat formrii i educrii trsturilor pozitive de caracter. Obiectivele proiectului Proiectul îi propune urmtoarele obiective: 1. Realizarea versiunii româneti a programului educaional ,,Character First!" 2. Introducerea i experimentarea programului în aproximativ 25 de coli din Arad 3. Diseminarea i extinderea programului în Arad i, eventual, în alte judee Produsul final al proiectului Produsul final pe care proiectul urmrete s-l realizeze i s-l dezvolte este un pachet educaional, compus din materialele suport i serviciul educaional propriu-zis. a) Materiale Material curricular scris, destinat învtorului (49 de brouri x 16 pagini fiecare, în format grafic original) · Materiale auxiliare (diplome de recompens destinate copiilor, afie i carduri) · Culegere de texte, poezii i descrieri de activiti propuse de învtorii practicieni (pentru înlocuirea fragmentelor originale inadecvate) · Materiale ­ suport pentru formarea învtorilor (caiet de lucru pentru formare) b) Serviciul educaional · Proiect(e) de introducere-utilizare a programului la activiti de clas i activiti extracurriculare Realizarea efectiv, editarea i multiplicarea materialelor se fac cu permisiunea scris a Character Training Institute, într-o perioad de timp de aproximativ 3 ani. Realizarea componentelor se face ealonat, produsele existente intrând treptat în folosin. Monitorizare i evaluare Monitorizarea propriu-zis este în sarcina ISJ i CCD Arad, prin informaiile furnizate de ctre învtorii cuprini în program, directorii colilor participante, respectiv, prin folosirea unor instrumente specifice. În scopul monitorizrii i optimizrii, învtorii vor avea întâlniri lunare la CCD. Se ateapt cu aceste ocazii, la · activiti de auto-formare · un schimb de experien efectiv, · furnizarea de feedback, · propuneri de îmbuntire i · propuneri pentru utilizarea unor ilustrri i materiale noi. În fiecare coal programul se deruleaz la câte o singur clas, cu excepia Liceului pedagogic i a colii ,,Avram Iancu", care particip cu câte dou. Un studiu psiho-sociologic, 173 ·

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 propus în parteneriat cu CJAP i Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad, folosete i câte o clas martor din coli, clas unde nu se folosete programul. Studiul îi propune s determine efectele produse prin acest program. Sunt chestionai elevii, învtorii i prinii elevilor, în trei momente diferite. Primul, la începerea programului (noiembrie, 2003), apoi la mijlocul primului an de desfurare (aprilie-mai, 2004) i la începutul anului colar viitor. Se urmrete obinerea efectelor educaionale pozitive i prin implicarea familiilor în susinerea eforturilor colii. Prinii au fost informai la începutul programului despre scopuri, obiective, mijloace i ateptri. Proiectul pune un mare accent pe rolul familiei i al prinilor. Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Datele colilor participante coala/director Clasa Învtor e coala 1 Arad 4D Bara Socoan Cristina Magdalena coala 2 Arad 3B Mocanu Goldi Dimitrie Aphrodita coala 3 Arad 2A Curetean Bradin Maria Ana coala 4 Arad 1C imanadan Murean Ioan Alexandra coala 5 Arad Ldariu Gavrilescu Sorina 1D Diana coala 6 Arad 2A Roman Cucima Maria Valeria coala 7 Arad 4A Incicu Ignat Viorel Monica coala 8 Arad 3B Ghi Cristina Ana Geanina coala 9 Arad 3B Maghici Mari Tafie Daniela coala 10 Arad 1A Katona Pietricic Clara Ana coala 11 Arad 1A Bonca Ionuiu Eugenia Mihaela coala 12 Arad 4A David Crian Rodica Erico 174 Clasa m 4A 3A 2C 1E 1C 2B 4B 3A 3A 1B 1B 4C Învtor Binchiciu IIeana Stancu Alina Pop Amalia Manca Mrioara Mehelean Carmen Alimpescu Marica Negru Cristina Brdean Ramona Mnorar Olimpia Ardelean Vasile Neam Georgeta Ardelean Elisabeta

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 13. 14. 15. 16. coala 13 Arad Popescu Livia coala 20 Arad Pdureanu Mihai coala ,,Avram Iancu" Arad Chiril Florica

3C 4C 2A 4A

Muiu Virgil Iancic Gabriela

3B 4B

Moza Mariana Clej Constantin Micota Elisabeta Ghender Rodica Hirina Bianca Popa Doina Codrean Gertrude Tocan Zenovia Olariu Daciana Iovin Ileana Talpe Luiza

Suciu Livia 2B 4B Lucan Aurelia Tudor Florentina Trif Lucian Foray Ramona Srndan Gheorghe Pascu Georgeta Ban Ana Maria Marian Olga Pinter Maria 4B

17.

18. 19.

coala ,,Aurel 4D Vlaicu" Arad Tman Petruca Lic. ,,A.M.Guttenbrunn" 2A Szellner Michael 3B Lic. de Art Damian Silvia Lic. Pedagogic Blaga Alexandru

2B 3A

20. 21. 22.

1B 4 3C

1A 4 3

23. 24. 25. 26. 27.

Lic. Baptist Redi Ioan Gr. c. ,,Csiky Gergely" Szakacs Francisc coala ,,Sfânta Ana" Sântana Honiges Ana coala 2 Sântana Enache Viorica

4A

4B

3B 3B

Ardelean Codrua Macovei Arabela Popescu Dorina Tmian Mirela

3A 3A 1C

Maxa Dnu Rdulescu Cristina Pentek Gabriela Dragomir Elena

28.

Gr.c. ,,Gh. Lazr" 1A Pecica Andronie Elisabeta Gr.c. ,,A. 3B Marienescu" Lipova Drgan Aliodor

3C

175

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PHARE RO 0104..02//51 PHARE RO 0104 02 51

ACCESUL LA EDUCAIE A POPULAIEI DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE RROMI COORDONATOR PROIECT: PROF. MARIA LUTA În cadrul proiectului Inspectoratului colar al Judeului Arad, ,,Accesul la educaie a populaiei dezavantajate cu focalizare pe rromi" Asociaiei Învtorilor ardeni, în calitate de partener, i-a revenit sarcina de a construi instituia ,,coala de var", având drept elemente definitorii urmtoarele :

RESPONSAB ILITI ÎN PROIECT

OBIECTIVE URMRIRE / STABILITE PENTRU ÎNDEPLINIREA RESPONSABILITII Elaborarea suportului necesar orientrii i susinerii activitilor din coala de var

ACTIVITI REALIZATE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI PROPUS

Conceperea programului de ameliorare, integrare i recuperare prin coala de var

A9 (din proiect) Elaborarea celor trei curricula de tip integrat, corespunztoare grupurilor int: ¤ curriculum pentru precolari care nu au frecventat grdinia ¤ curriculum pentru elevii cu dificulti de învare ¤ curriculum pentru elevii cu abandon colar (activitate realizat în colaborare cu 6 psihopedagogi ai CJAPP ARAD) A10 (din proiect) Conceperea i confecionarea de materiale didactice ca anex la curriculum, concretizat în realizarea de: programe zilnice, fie de lucru, plane, decoruri

Organizarea i derularea activitilor, vizând recuperarea intensiv prin coala de var

Familiarizarea cu grupul int

A25 (din proiect) Cunoaterea reciproc copii ­ educator, s-a realizat prin: a) Întâlniri cu prinii directorii i cadrele didactice din coli, reprezentani ai comunitii b) studierea documentelor colare c) complectarea fielor de observaii d) participare la supravegherea testrii copiilor e) participare la selectarea copiilor pentru tabra

Ameliorarea competenelor specifice achiziiilor fundamentale

Integrarea activ în contextul socio-cultural i religios al comunitii

A26, A27, A28 (din proiect) Activitile s-au desfurat pe baza unui program zilnic, având o tem i un mesaj bine conturat, program structurat pe urmtoarele componente: I. Centre de lucru: a) exprimare oral: lectur ex. de exprimare oral, ex. de pronunie corect a sunetelor, memorizri, povestiri, ex. de citire a unor cuvinte simple, propoziii i teme scurte b) exprimare scris: utilizarea instrumentului de scris, ex. de orientare pe pagina caietului, scriere de litere, propoziii, elemente de scriere funcional, completarea de formulare simple c) matematic: ex. de orientare spaio ­ temporal , de operare cu mulimi de obiecte, de numrare, de familiarizare cu cifrele, de calcul aritmetic, de utilizarea calculatorului de buzunar d) alte: ex. de desenare, colorare, colaj II Activiti de socializare: Ex. de cunoatere a membrilor grupului i a regulilor de funcionarea a acestora; activiti de pregtire a unor evenimente: srbtorirea zilei de natere la carnaval, la picnic, vizitarea localitii, a împrejurimilor, a instituiilor,

176

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

bibliotecii, castelului regal, întâlniri cu reprezentanii ai comunitii (viceprimar, medic), vizionarea unui spectacol i a unui film, participare la slujba religioasa, gustarea unei gustri ¤Activiti de autonomie personal: utilizarea obiectelor personale, aranjarea lucrurilor, a camerei, igiena personal, servirea mesei ¤Activiti ocupaionale: activiti ludice, ex. de modelaj, de confecionarea unor obiecte din hârtie, de cusut, jocuri sportive, jocuri de roc, dans, ikebana, grup vocal, confecionarea unor jucrii muzicale, mim i pantomim A29 (din proiect) referitoare la evaluarea rezultatelor programelor de recuperare în timpul colii de var s-a realizat prin observaie direct, probe scrise completarea portofoliilor jurnal, valorizarea produselor realizate A30 (din proiect) referitoare la monitorizarea programelor de recuperare în timpul colii de var s-a realizat prin: consemnarea activitilor realizate, consemnarea indicatorilor de performan realizai, identificarea resurselor i produselor realizate, identificarea i consemnarea observaiilor i responsabilitilor

Stimularea activitilor perceptiv - senzoriale, ludico - creative, expresiv-estetice Evaluarea i monitorizarea programelor de recuperare la nivelul grupurilor int în timpul colii de var

Învtorii participani la coala de var au fost: Molnar Lavinia, Gornic Mirela, ed. Carmen Vldu, Pat Livia, Benghia Ana, Venter Iudit, Stepan Oana, Pop Anua, Curetean Ana, Curuiu Aurica, Macavei Arabela, Dolha Viorel, Dolha Dorina, Poenar Stela, Mocanu Aphrodita. Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad i Asociaia Învtorilor Arad, parteneri în acest proiect pe linie educativ au elaborat în luna iunie 2003, curricula i ghiduri metodologice pentru programul de ameliorare, integrare i recuperare intensiv prin coala de var a copiilor de etnie rrom din ciclul precolar, primar i gimnazial cu dificulti de învare. Curricula a fost elaborat, luând în considerare ,,Decalogul integrrii". 1. S-l vezi pe cellalt ca fiind unic. 2. S-l priveti pe cellalt ca fiind cel puin egal. 3. S gândeti ce ai face tu în locul lui. 4. S-i aminteti c poi fi oricând ca el. 5. S faci ce crezi c i-ar plcea ie, de-ai fi ca el. 6. S fim alturi, pentru a nu fi singuri. 7. S accepi diversitatea, pentru a înelege unicitatea. 8. S-i dai mai mult decât atepi s primeti. 9. De cazi, întoarce-te spre ceilali. 10. Când eti fericit, ajut-i i pe ceilali s fie la fel ca tine. S-a pornit de la formularea competenelor generale, a competenelor specifice, fiecrei competene specifice gândindu-i-se posibile activiti concrete specifice vârstei, posibilitilor i nevoilor grupului int. Aceste competene generale i specifice au condus la conturarea atitudinilor i valorilor ce vor fi promovate în ,,coala de var", prin metodologia propus în acest curriculum. De comun acord, ne-am oprit asupra relaiilor umane bazate pe respect: fa de sine, de alii, de lucruri i fa de mediu. Fiecrei din aceste componente i se subsumeaz tema zilei, urmând ca pentru fiecare tem a zilei s se desfoare trei tipuri de activiti: cognitive, de socializare i ocupaionale. Este un curriculum de tip integrat, care ofer posibilitatea elevilor s descopere conexiuni i s realizeze transferuri de cunotine între diverse domenii de cunoatere i aciune, acest tip de organizare integrat facilitând formarea deprinderilor, noiunilor i atitudinilor comune necesare adaptrii i reuitei colare.

177

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Considerm c unul din punctele tari ale acestor curricule, este acela c cel puin la nivelul judeului, este pentru prima dat când s-a pornit la construirea lor de la o analiz riguroas a grupurilor int, realizat de specialitii din Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad în colaborare cu învtorii din Asociaia Învtorilor Arad, implicai în proiect. Numrul de ore alocat acestui curriculum este de 152 de ore, iar eficiena aplicrii lui va fi susinut de activitile de monitorizare, evaluare secvenial, punctual i final realizate de cei 4 învtori i 2 psihologi care vor lucra cu fiecare grup int. Curriculum-ul vizeaz nu atât ansamblul experienelor de învare care i se ,,administreaz" copilului, ci mai degrab experiena interiorizat i deci, ,,tradus" de ctre acesta în propriile sale coduri cognitive i acionale. Valorile i atitudinile promovate prin acest curriculum urmresc: · Dezvoltarea motivaiei pentru coal ; · Promovarea unui stil de via sntos ; · Dezvoltarea unei conduite prosociale ; · Educarea unor trsturi caracteriale specifice vârstei : perseveren, hrnicie, respect, disciplin, ordine. Activitatea desfurat pe parcursul colii de var a fost organizat atât frontal, individual, cât i pe grupe. În prima parte a zilei s-au derulat activiti cognitive, pe centre de interes, activiti de terapie individual i de grup, în funcie de necesiti, iar în a doua parte a zilei activiti socializare i ocupaionale. Metodele de învare ce au facilitat recuperarea, ameliorarea i exersarea cunotinelor, deprinderilor i comportamentelor aparin tehnicilor active i eficiente : tehnici Step by Step; tehnici Freinet; metodele gândirii critice; tehnici de învare prin cooperare; tehnici de corectare a tulburrilor de limbaj; tehnici de consiliere. Evaluarea performanelor atinse s-a fcut prin raportarea lor la rezultatele evalurii iniiale. Ca modaliti de evaluare s-a utilizat portofoliul, observarea comportamentului în situaii concrete, probele practice, teste, chestionare, probe psihologice.

CURRICULA ELABORAT: 1. CURRICULUM I GHID METODOLOGIC SPECIFIC programului de ameliorare, integrare i recuperare prin coala de var PENTRU COPII DE GIMNAZIU CARE AU ABANDONAT COALA, DE ETNIE RROM, PROVENII DIN MEDII DEFAVORIZATE

AUTORII: Chiu Larisa, pedagog, definitivat, Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad Dngulea Daniela, sociolog, grad didactic II, Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad Pop Anua, învtor, grad didactic I, coala General Nr. 3 Arad Curetean Ana, învtor, definitivat, coala General Nr. 3 Arad Mandre Ribana, institutor, grad didactic II, coala General Nr. 2 Arad Macovei Arabela, institutor, grad didactic II, coala General Nr. 2 Sântana Dolha Viorel, institutor, grad didactic I, coala General Nr. 5 Arad REFERENI: Luta Maria, profesor, grad didactic I, coord. Proiect Binchiciu Viorel, învtor, grad didactic I, inspector colar de specialitate

178

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

2. CURRICULUM I GHID METODOLOGIC SPECIFIC programului de ameliorare, integrare i recuperare prin coala de var PENTRU COPIII PRECOLARI CARE NU AU FRECVENTAT GRDINIA, DE ETNIE RROM, PROVENII DIN MEDII DEFAVORIZATE

AUTORII: Marcu Radiana, psiholog, debutant, Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad Bunaciu Lucia, psiholog, debutant, coala Special Arad Benghia Ana, institutor, grad didactic I, coala General Nr. 12 Arad Barlaba Monica, învtor, grad didactic I, coala General Nr. 12 Arad Gornic Mirela, învtor, grad didactic I, coala General Nr. 2 Arad Vldu Carmen, educatoare, grad didactic I, Grdinia PP 13, Arad REFERENI: Luta Maria, profesor, grad didactic I, coord. Proiect Sorieu Emilia, educatoare, grad didactic I, inspector colar de specialitate

3. CURRICULUM I GHID METODOLOGIC SPECIFIC programului de ameliorare, integrare i recuperare prin coala de var PENTRU COPII CU DIFICULTI DE ÎNVARE DIN CICLUL PRIMAR, DE ETNIE RROM, PROVENII DIN MEDII DEFAVORIZATE

AUTORII: Ardelean Otilia, psiholog, definitivat, Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad Ignua Adina, sociolog, debutant, Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Arad Pat Livia, învtor, grad didactic II, coala General Nr. 3 Arad Vesa Lavinia, învtor, grad didactic II, coala General Nr. 3 Arad Venter Iudit, învtor, grad didactic I, coala General Nr. 3 Arad Mocanu Aphrodita, învtoare, grad didactic II, coala General Nr. 2 Arad Dolha Dorina, învtoare, grad didactic I, coala General Nr. 5 Arad Poenar Stela, învtoare, grad didactic I, coala General Nr. 3 Arad REFERENI: Luta Maria, profesor, grad didactic I, coord. Proiect Binchiciu Viorel, învtor, grad didactic I, inspector colar de specialitate În cadrul programului de recuperare ,,coala de dup-amiaz" au lucrat colegii notri învtori de la colile: coala General Nr. 2 iria, coala General Nr. 2 Curtici, coala General Nr. 2 Sîntana, coala General Nr.2 Pecica, coala General ipar

179

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL: ÎNVTORII ÎN SPRIJINUL INIIERII ÎN SCRIS-CITITUL LIMBII ROMÂNE A ETNICILOR ROMÂNI DE PESTE HOTARE CARE NU-I POT CULTIVA LIMBA MATERN

COORDONATOR PROIECT: Învtor VIOREL DOLHA Asociaia Învtorilor din Judeul Arad este conform încheierii nr. 4121 din 29 mai 2002 a Judectoriei Arad ,,subiectul de drept constituit de învtorii din judeul Arad care pun în comun i fr drept de restituire contribuia material constând în cotizaia statutar, cunotinele sau aportul lor în munc pentru realizarea scopului asociaiei, a unor activiti în interes general, profesional, comunitar i în interesul lor personal nepatrimonial''. Asociaia ,,este continuatoarea Reuniunii Învtorilor Români din dieceza Aradului înfiinat în 1872, reorganizat din 1919 în Asociaia Învtorilor din judeul Arad desfiinat abuziv de regimul din 1948 i reînfiinat în 29 ianuarie 1990 ca Asociaia Profesional a Învtorilor Ardeni''. În edina Comitetului Director al asociaiei (preedinte Dolha Viorel, vicepreedinte Curetean Ana, secretar Pascu Georgeta, trezorier Bonca Mihaela i Binchiciu Viorel inspector colar) din 15 octombrie 2002 s-a aprobat începerea aciunii ,,Învtorii în sprijinul iniierii în scris-cititul limbii române a etnicilor români de peste hotare care nu-i pot cultiva limba matern'' conceput sub forma unor cursuri de var în perioada 1-10 august 2003. Parteneri ai asociaiei pentru implementarea proiectului: - Asociaiile comunitilor româneti din rile care nu asigur condiii pentru cultivarea limbii materne, - Consiliul Local Municipal Arad, - Consiliul Judeean Arad, - Prefectura Judeului Arad, - Inspectoratul colar Judeean Arad, - Agenia Teritorial a Taberelor i Turismului colar, - universitile ardene i liceul pedagogic, - Comunitatea Sârbilor din judeul Arad, - Comunitatea Bulgarilor din judeul Arad, - sponsori. Argumentarea proiectului: Exist importante comuniti româneti majoritare unele în regiunile pe care le populeaz (vezi zona Timocului) ce nu au posibilitatea i nici permisiunea oficialitilor de ai cultiva limba. Chiar dac datorit tenacitii i numrului mare al vorbitorilor, limba strmoilor mai rezist la nivelul comunicrii orale în familie, de regul nici persoanele adulte i nici chiar intelectualii de etnie român de acolo nu tiu scrie i citi românete. Cu atât mai mult tinerii i copiii , care din ce în ce mai puini o folosesc i la nivel oral, nu au fcut organizat mcar o dat un exerciiu de scris-citit în limba prinilor lor. România are printr-un articol al constituiei onoarea i obligaia de a sprijini identitatea românilor de peste grani. Legislaia român (printre altele Legea 150/1998 din MO 265/1998) d i autoritilor locale competene în acest sens. Noi învtorii avem fr discuie plcuta obligaie de a cultiva limba român, misiune pe care înelegem s o împlinim i dincolo de catedrele la care slujim i chiar pentru cei care triesc în alte state, dar rmân între frontierele limbii române. 180

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Pân în prezent nu prea exist astfel de proiecte de sprijin concret în cultivarea limbii române pentru etnicii români de peste hotare. Unele aciuni pentru comunitile româneti se adresau fie unor elite ale diasporei fie unor tineri crora le era oferit doar un sejur pentru divertisment. Timioara organizeaz anual simpozioane i sejururi ale românilor de peste hotare foarte costisitoare, cu sute de participani, îns slab pregtite, fr scopuri precise, fr mediatizare i acest lucru l-au spus în plen participanii de anul acesta. Reprezentanii comunitilor româneti au îmbriat cu cldur proiectul nostru, al ardenilor. Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a iniia în scris-cititul limbii române pe etnicii români care în rile lor nu au permisiunea sau posibilitatea de a-i cultiva limba matern. Vrem s ne adresm în primul rând copiilor, tinerilor, dar i învtorilor i însoitorilor aduli ai acestora care activeaz pe trâmul pstrrii identitii naionale. Pentru ca acest proiect s fie atractiv pentru cei vizai propunem ca s se desfoare ca o coal de var (1-10 august 2003) la Moneasa. Pe lâng însoitorii celor din afar vor participa învtori din asociaie. În fiecare din cele 10 zile ale proiectului se vor ine cel puin dou edine de învare a scris-cititului în limba român. Se vor face i vizite la obiective i instituii reprezentative ale Aradului, primiri la oficialiti locale. Se vor organiza conferine de pres la sosirea participanilor i în zilele când se va vizita oraul. Se va prezenta politica României pentru minoriti i pentru românii de peste hotare. Învtorii ardeni vor asigura i intermedierea contactelor umane de durat prin punerea bazelor unor relaii între coli i între indivizi pentru ca prin coresponden sistematic s se asigure continuitatea scris-cititului în român. Împreun cu partenerii proiectului trebuie asigurat gratuit transportul, cazarea i masa participanilor. De gestionarea fondurilor necesare asociaia se poate ocupa în comun cu servicii ale administraiei locale sau este gata s cedeze aceast sarcin administraiei publice. Detalierea proiectului

A.Participani

- din Serbia de NE (Timoc): 35 persoane din care 2/3 tineri sau copii i restul învtori sau activiti pentru pstrarea identitii naionale; - din Banatul iugoslav: 10 persoane din care 2/3 tineri sau copii i restul învtori sau activiti pentru pstrarea identitii naionale; - din Bulgaria (zona Vidin i Belene): 25 persoane din care 2/3 tineri sau copii i restul învtori sau activiti pentru pstrarea identitii naionale; - din partea comunitii sârbilor din România: 3 persoane (2 copii i o persoan din conducerea asociaiei acestora); - din partea comunitii bulgarilor din România: 3 persoane (2 copii i o persoan din conducerea asociaiei acestora); - tineri i copii din Arad: 12 (nominalizai de Asociaia Învtorilor dintre copiii membrilor asociaiei în conformitate cu textul Statutului Cadrelor Didactice) - animatori ai cursurilor de limb român: 12 (nominalizai de Asociaia Învtorilor din judeul Arad) Total participani la cursurile de var: 100 (45 Serbia, 25 Bulgaria, 6 minoritari din România, 12 copii din România, 12 învtori animatori). B.Responsabiliti i efort financiar estimat - Consiliul Judeean Arad va participa la aciune asigurând costurile transportului dus întors a 70 participani din strintate: 45 din Serbia pe traseele probabile Arad- Kladovo(YU)181

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Zajecar(YU)-Vrsac(YU)-Moneasa (871km) pentru 45 persoane i Arad-Belene(BG)Vidin(BG)-Moneasa (1214km) pentru 25 persoane, va primi delegaia la conducerea instituiei, va prezenta prin personalul de specialitate judeul Arad, va participa prin conducerea CJA la o conferin de pres împreun cu liderii asociaiilor româneti. Efort financiar estimat: 140 000 000 lei. - Consiliul Local Municipal Arad va participa la aciune asigurând costurile cazrii i mesei pentru 100 de participani pentru 10 zile la cursurile de var de limb român de la Moneasa, va primi delegaia la conducerea instituiei, va prezenta prin personalul de specialitate municipiul Arad, va participa prin conducerea Primriei la o conferin de pres împreun cu liderii asociaiilor româneti. Efort financiar estimat: 240 000 000 lei. - Prefectura Arad va informa conform HG 971/1998 Secretarul de Stat pentru Românii de Pretutindeni Doru Vasile Ionescu din cadrul MIP de aceast aciune din teritoriu cu românii de peste hotare, va invita reprezentanii acestui departament la aciune, va asigura mediatizarea aciunii prin personalul de specialitate, va asigura transportul i protocolul pentru o deplasare a presei la Moneasa, va primi delegaia la conducerea instituiei, va prezenta prin personalul de specialitate politica României pentru minoriti i politica României pentru românii de peste hotare, va participa la o conferin de pres împreun cu liderii asociaiilor româneti. Efort financiar estimat: 4 000 000 lei. - Asociaia Învtorilor din judeul Arad va contacta asociaiile comunitilor româneti de peste hotare pentru participarea la proiect (etap realizat deja), va asigura selecia animatorilor i copiilor din Arad, va pregti suporturile de curs i pregtirea animatorilor pentru iniierea în scris-cititul limbii române pentru participanii români de peste hotare, va asigura seturi de materiale didactice pentru învtorii români de peste hotare, va susine prin reprezentanii si cursurile de iniiere în scris-cititul limbii române pentru participanii de peste hotare, va asigura costurile de transport pentru animatori i copiii din Arad. Efort financiar estimat: 20 000 000 lei. - Inspectoratul colar Judeean Arad va efectua prin reprezentanii si monitorizarea i evaluarea aciunii, va asigura coli partenere din Arad pentru românii de peste hotare în vederea exersrii în continuare a citit-scrisului în limba român prin coresponden colar i alte forme de colaborare între coli, va asigura transportul personalului angajat al inspectoratului. Efort financiar estimat: 500 000 lei. - Asociaia Român pentru o coal Modern Arad va susine pentru învtorii de peste hotare ateliere de iniiere în pedagogia Freinet elaborând suporturile de curs, va asigura transportul animatorilor si. Efort financiar estimat: 1 500 000 lei. - Comunitatea Sârbilor din judeul Arad va selecta doi copii de etnie sârb care studiaz în limba matern i un membru al asociaiei lor care s vorbeasc românilor din Serbia despre drepturile sârbilor din România i despre dezideratele lor, va asigura transportul celor 3 persoane la Moneasa. Efort financiar estimat: 500 000 lei. - Comunitatea Bulgarilor din judeul Arad va selecta doi copii de etnie bulgar care studiaz în limba matern i un membru al asociaiei lor care s vorbeasc românilor din Bulgaria despre drepturile bulgarilor din România i despre dezideratele lor, va asigura transportul celor 3 persoane la Moneasa. Efort financiar estimat: 500 000 lei. - Universitile ardene i liceul pedagogic din Arad, vor acorda la cererea Asociaiei Învtorilor din judeul Arad consultan în privina suporturilor de curs pentru iniierea în scris-cititul limbii române, vor asigura materialele de birotic pentru edinele de curs, vor asigura cadouri în literatur pentru copii i tineri, casete video i audio cu muzic româneasc, CD-uri, vor prezenta oferta lor pentru eventuali studeni sau elevi care doresc s studieze în viitor în Arad. Efort financiar estimat: 20 000 000 lei.

182

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 - Agenia Teritorial a Taberelor i Turismului colar va rezerva pentru 10 zile 100 de locuri în tabra de la Moneasa, va asigura pentru o mas festiv îmbuntirea meniului cu dulciuri i rcoritoare, va asigura zilnic 30 cafele pentru participanii aduli la cursuri, va prezenta oferta turistic proprie i potenialul turistic al judeului. Efort financiar estimat: 5 000 000 lei. - Sponsorii vor asigura costul transportului în dou din zile la Arad pentru vizitarea obiectivelor i instituiilor reprezentative ale Aradului, petrecerea câtorva ore la trandul ardean. Efort financiar estimat: 20 000 000 lei.

ACCEPT DE PARTENERIAT PENTRU IMPLEMENTAREA

PROIECTULUI

,,ÎNVTORII ÎN SPRIJINUL CELOR CE NU-I POT CULTIVA LIMBA PRINILOR'' Semnatarii de mai jos suntem de acord s asigurm selecia copiilor, tinerilor i însoitorilor acestora dintre etnicii români (dup caz aromâni, istroromâni, meglenoromâni) din comunitile în care nu au posibilitatea s cultive limba român dei o doresc. Vom începe aceast aciune dac din timp (ianuarie 2003) vom fi asigurai c sunt asigurate fondurile necesare gratuitii transportului, cazrii i mesei acestora. 1.Centrul Cultural Bor ­Serbia- Iugoslavia Boian Barbuici 2.Comunitatea Românilor din Iugoslavia Pavel Gregorean - secretar 3.Astra Român - Desprmântul Uzdin -Iugoslavia Ioni Bochian - vicepreedinte 4.Ariadnae Filum- Asociaia pentru Cultura Vlahilor - Românilor din Nord-Estul Serbiei Zavia Zurzici - vicepreedinte 5.Uniunea Societilor Cultural ­Artistice a Românilor din Iugoslavia Pavel Gregorean - preedinte 6.Asociaia Vlahilor din Bulgaria Seliazna Stancov ­membru CC Silvia Mihailova ­preedinte filiala Vidin 7.Micarea Democratic a Românilor din Serbia Mihai Vasilievici - vicepreedinte

183

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

PROIECTUL: ÎNVAREA TOPIC: ORAUL ARAD SATUL DE MUNTE HMA-

COORDONATOR PROIECT: Învtor VIOREL DOLHA Învtor CORNEL POPA

Timp de dou sptmâni (între 27X i 6 XI 1997) clasele a II-a ale colii nr. 15 Arad i colii din Hma (conduse de învtorii Cornel Popa i Viorel Dolha) au aplicat, la iniiativa Inspectoratului colar Arad, învarea topic (cu o prim etap ,,satul de munte" i o a doua ,,oraul"). IJ prin domnul inspector Viorel Binchiciu a monitorizat i a ajutat la derularea acestui proiect. Din punct de vedere organizatoric lucrurile au fost simple. În prima etap familiile copiilor din Hma i-au gzduit pe elevii din Arad, iar în etapa a doua gzduirea a fost asigurat de familiile copiilor ardeni. Am învat despre un anumit topos în chiar toposul însui. În aceste zile sala de clas a fost loc de desfurare a leciilor doar sporadic i doar pentru a pregti învarea în topos i pentru a sistematiza cele învate acolo. Temele ,,Pdurea", ,,Stejarul", ,,Bradul", ,,Toamna în pdure" le-am învat în pdurea din Hma i apoi la muzeul de tiine naturale; despre ap am învat pe malul pârâului Hma i la moara pe ap de la Comneti. Lecia de educaie pentru mediu am inut-o la marginea unei ape devenit groap de gunoi, dar i plantând în Arad nite pomiori adui din Hma. Despre legume i fructe am învat în grdin, în livad i la piaa de vegetale din Beliu; despre animalele domestice am învat în grajd i la târgul de animale din Beliu; despre fenomene ale naturii am învat în chiar mijlocul naturii dar i la Centrul de Prevedere a Vremii; tema ,,Mediul rural" am învat-o în gospodria rneasc i pe uliele satului de munte, iar în oraul Arad i în principalele sale obiective am învat despre ,,Mediul urban". Despre ocupaiile oamenilor am învat însoind ranii la muncile câmpului, dar i în fabricile de teracot, binale, cherestea, ppui, la atelierul de fierrie, la moar; despre mijloace de comunicare am învat la pot, la tipografie i la Studioul de Radioteleviziune Arad; despre mijloace de transport am învat la autogar, la gar, la depoul de tramvaie i la aeroport. Matematic am fcut pornind de la listele de preuri notate în pia i în raioanele supermarketului Ziridava, pornind de la vârstele membrilor familiei gazd, kilometri parcuri, agenda cu ora plecrilor i sosirilor noastre, viteza de deplasare, adâncimea, limea i viteza de curgere a pârâului, dar i utilizând un joc matematic computerizat. Lectura am fcut-o citind din crile bibliotecii gazdei (i e tiut c nu este carte mai interesant decât cea a altuia); au avut de întocmit liste cu termeni din limbajul local, iar despre tradiiile localnicilor am învat la muzeul etnografic Beliu. Leciile de religie s-au desfurat în biserica ortodox, dar i în cea adventist. Au exersat scrisul luând notie în fiecare din locurile vizitate, scriind prinilor scrisori, dar i în cele 4 ore de redactare de text pe calculator inute sub supravegherea doamnei profesoare Ana Vulpe de la BB Computer.

184

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Educaia plastic a avut ca suport peisajele din Hma, dar nu în ultimul rând desene realizate pe computer, lucrrile realizate la cercul de desen al Palatului Copiilor i lucrrile vzute la Galeriile de Art Arad. Muzica i educaia fizic au fost prilejuite de întrecerile între cele dou clase în plan repertorial i sportiv, de asistena la antrenamentele inute la bazinul de înot i sala polivalent, de activitatea cercului de muzic de la Palatul Copiilor.. La lucrul manual am depnuat porumbul unei btrâne, am construit o colib, iar în Arad am fost la cercul de ceramic al Palatului Copiilor. Leciile de educaie pentru consum le-am inut la restaurantul Mc Donald's, la pia, la recepia hotelului Aradul, la Primria Arad. Deplasrile la Hma, respectiv Arad, gzduirea copiilor la familii strine ne-au prilejuit efectuarea unor ore de educaie pentru sntate i pentru sigurana persoanei, de educaie rutier. Învarea topic presupune, dup cum rezult i din programul detaliat anexat, exploatarea resurselor educative ale topicului obiectivele fiind fixate funcie de acesta, dar i de particularitile colectivului i bineîneles conforme cu obiectivele generale ale disciplinelor colare. Extinderi: Proiectul a oferit i ocazia aplicrii parteneriatului între cele dou clase, dar i între cele dou coli i alte pri (prini, inspectorat colar, Palatul Copiilor, primrie, alte instituii i firme) i mai ales munca în echip pedagogic - cei doi învtori predând simultan, completându-se reciproc pe parcursul aceleiai lecii. Aproape toate activitile au fost înregistrate pe band video i prin vizionarea acestora s-a fcut autocontrolul, s-au analizat plusurile i minusurile unei zile, s-au retuat proiectele zilei urmtoare. Mai apoi acest suport video (mai crud în obiectivitate ca orice introspecie) a servit la a împrti colegilor în cadrul comisiei metodice experiena acumulat i nu în ultimul rând a servit pentru sistematizarea i fixarea cunotinelor fiind proiectate unele secvene la clas în unele lecii. În sptmânile urmtoare, elevii, inspirai de cele trite în aceste zile, au întocmit peste 50 de articole corectate de un ,,colectiv de redacie" pentru revista clasei ,,Gând i cuvânt de copil", revist redactat tot de ei pe calculator. Aceast revist a servit ulterior ca suport pentru numeroase lecii aplicându-se astfel elemente ale metodei Freinet ce recomand completarea manualelor cu jurnalul colii scris de elevi. ÎNVAREA TOPIC PROGRAMUL VALORIFICRII OFERTEI EDUCATIVE A TOPOSULUI Etapa I: ,,Satul de munte" - Hma jud. Arad Submodule ale proiectului Ziua I 1. Traseul Arad ­Horia ­iria ­Gala ­Mâsca ­Pâncota ­Seleu ­Ineu ­Bocsig ­Beliu ­ Tgdu ­Comneti -Hma 2. Centrul civic al comunei Hma 3. Gospodria rneasc Ziua a II-a 4. Pota din Hma 5. Pârâul Hma 6. Punea i ogorul satului 7. Pdurea de foioase Hma Ziua a III-a 8. Piaa de legume-fructe Beliu 9. Piaa de animale Beliu

185

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 10. Muzeul etnografic Beliu 11. Fabrica de cherestea Beliu 12. Fabrica de teracot Beliu 13. Satele aparintoare comunei Hma Ziua a IV-a 14. Gospodria rneasc 15. Biserica ortodox i biserica adventist Hma 16. Atelierul de fierrie 17. Parc de maini agricole 18. La muncile câmpului 19. Moara pe ap Comneti

PROIECT COMENIUS 1.3

Cum gândim i acionm în mod european ... Proiectele Comenius 1.3 vizeaz dezvoltarea instituional. Ele se adreseaz cadrelor didactice i managerilor instituiilor. Proiectului nostru are ca obiective: identificarea metodologiei specifice i eficiente pentru formarea în spiritul educaiei pentru consum; transferul metodologiei identificate în procesul colar de învare. Comunicarea în cadrul proiectului s-a efectuat în limba englez. Liceul Pedagogic "Dimitrie ichindeal" Arad, este implicat în proiectul Comenius 1.3, "Reciclare, refolosire, reducere" cu nr. de contract (3 ani), vizând obiective prioritare ale societii omeneti actuale. Prin activitile proiectului, cadrele didactice ale colii formeaz elevii în spiritul ecologic prin studierea disciplinei opionale "Educaia pentru consum" (ciclul primar). Activând în aciunile proiectului, elevii profilului vocaional (pedagogic) aplic metodologia specific în cadrul activitilor de practic pedagogic de la colile de aplicaii i din mediul rural (prin practica comasat în mediul rural i activitatea viitoare ca învtori). Menionm aceste aspecte pentru a evidenia impactul proiectului asupra instituiei noastre i a colilor din jude. În cadrul proiectului, cooperm cu firmele colectoare de materiale refolosibile S.C. Remat S.A. - Arad, str. Câmpul linitii, nr.1 i S.C Cosmini Prest srl, Arad, zona Grii CFR colectm hârtie i pet-uri - asigurând, prin implicarea elevilor i a prinilor acestora, parteneriatul în aciunile de salubrizare i ecologice ale comunitii locale. Activitatea este necesar din raiuni economice, educative i ecologice. Numrul elevilor implicai în proiect este de aproximativ 106, din care 64 sunt fete i 42 biei, cu vârste cuprinse între 7 i 11 ani. Pentru comunicarea cu colile partenere folosim limba englez, studiat de ctre copii începând cu vârsta de 7 ani. Participarea noastr la acest proiect s-a conturat datorit necesitii trezirii interesului copiilor pentru pstrarea unui mediu natural echilibrat, propice unei viei sntoase. Obiectivele proiectului au fost : - punerea copiilor în situaii concrete de explorare, investigare, msurare etc. ; - creterea motivaiei copiilor pentru pstrarea unui mediu natural echilibrat i propice vieii ; - contientizarea importanei mediului pentru viaa omului.

186

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Ca produse finale ale proiectului, elevii au realizat în coal un col « Comenius » la care se afl expuse diferite afie legate de protecia mediului înconjurtor (« Pmântul casa noastr » ; « Pmântul - o planet sntoas »), desene i compuneri realizate pe tema proteciei mediului, instrumente muzicale improvizate din cutii i sticle goale, jucrii i obiecte ornamentale realizate din ampor, cutii de chibrituri, cutii de igri, cutii de brânz topit, dopuri de plut, ambalaje de plastic de la diferite dulciuri etc. La realizarea acestor obiecte, elevii au lucrat cu deosebit însufleire, angrenându-se în munca pe echipe, împrindu-i singuri sarcinile de lucru i autoevaluându-i produsele activitilor. De asemenea, tehnoredactarea compunerilor pe tema proteciei mediului pentru « Revista copiilor » a permis elevilor exersarea deprinderilor de operare pe computer, iar soluiile pe care ei le-au identificat în ceea ce privete reducerea polurii mediului i refolosirii au fost ingenioase. Dintre activitile desfurate de ctre colectivele de elevi participante la proiect amintim : întâlniri pentru stabilirea sarcinilor de lucru, formarea echipelor de lucru ; ealonarea activitilor în timp ; colectarea i sortarea diferitelor materiale refolosibile ; întocmirea unor statistici ; tehnoredactarea compunerilor ; realizarea desenelor ; confecionarea jucriilor, instrumentelor muzicale i a obiectelor ornamentale ; asamblarea colului « Comenius ». inând seama de specificul colii noastre care pregtete viitori învtori, participarea la acest proiect de dezvoltare colar are pe lâng valoare instructiv i o valoare formativ. Cadrele didactice implicate în proiect (7) au fost nevoite s-i perfecioneze cunotinele de limb englez pentru a realiza o comunicare eficient cu partenerii de proiect. În acest fel s-a putut realiza o colaborare cu profesorii parteneri din strintate în vederea elaborrii unei metodologii de proiect. coala a fost de asemenea implicat prin identificarea unor resurse financiare necesare derulrii proiectului, iar spiritul creativ al învtorilor i profesorilor a fost în mare msur solicitat în realizarea produselor finale. Înc de la începutul proiectului, prinii au fost implicai, prin copiii lor, în colectarea deeurilor de tot felul (hârtie, plastic, ampor), în organizarea activitilor de realizare a unor jucrii i obiecte ornamentale din materiale refolosibile. Un sprijin deosebit, în ceea ce privete demararea proiectului cât i buna sa desfurare s-a datorat implicrii Casei Corpului Didactic prin parteneriatul asigurat în realizarea documentaiei. Relaiile stabilite cu societatea comercial de colectare a deeurilor a asigurat finalitatea aciunii elevilor i prinilor. Informaiile referitoare la proiect au fost diseminate atât în cadrul Consiliului profesoral al colii, cât i în cadrul Comisiei metodice a învtorilor, prin discutarea misiunii proiectului, realizarea unei analize SWOT, stabilirea obiectivelor, planificarea activitilor, identificarea metodelor de realizare i identificarea resurselor necesare. În cadrul sptmânii Comenis 2003 s-a prezentat proiectul i produsele proiectului la Consiliul Judeean Arad. Evaluarea s-a fcut prin evaluarea rezultatelor finale de ctre prinii elevilor, conducerea colii, dar i prin autoevaluare. Au fost organizate expoziii cu lucrrile elevilor cu ocazia « Zilei prinilor », asigurând evaluarea produselor finale de ctre participani. Obiectiv Educaia pentru consum Tema Recycle, Reuse, Reduce ­reciclare, refolosire , reducere Proiectul este coordonat de coala cu clasela I-VIII din Epila, Zaragoza (Spania), în 2002. In anul al doilea, coordonarea va fi realizat de coala din Kuhmo-Finlanda. In anul al treilea coordonarea va reveni colii Generale Valea Lupului, Iai

187

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 colile partenere : - coala din Epila (Spania), Liceul Pedagogic Arad - coala din Kuhmo (Finlanda), coala din Valea Lupului-Iai(România ) Echipa de lucru din Arad: 1. Demian Cornelia -învtoare -coordonator de proiect 2. Pascu Georgeta -institutoare ­responsabil financiar 3. Toma Valeria -profesoar de pedagogie 4.Kelemen Violeta -profesoar de lb. englez 5.Ban Ana Maria -institutoare 6.Draja Octavian -profesor de tiine sociale 7.Pascu Mihail-profesor de fizic/informatic Aciunea a demarat în anul 2002, în luna septembrie (primul an de activitate). Activitile s-au desfurat conform planului proiectat de colile partenere i cuprinse în formularul specific proiectului, transmis Ageniei Naionale Socrates-Bucureti(România). Întocmirea documentaiei specifice s-a realizat cu sprijinul Casei Corpului Didactic-Arad, director prof. Nicolae Pellegrini. PROIECT INTERNAIONAL COMENIUS 1.3. ,,Educaia în echip" Parteneri: ROMÂNIA (coordonator MARTIN RALUCA ­ Centrul colar Arad) NORVEGIA OLANDA ITALIA Parteneriate educaionale între coli din municipiu i jude: § Puni între ora i sat (parteneri coala General nr. 5 Arad ­ coala General Macea); § Depirea barierelor comunicaionale la nivel comunitar ,,Nu suntem singuri" (parteneri coala General nr. 5 Arad ­ Centrul colar Arad); § O ans tuturor (parteneri coala General nr. 5 Arad ­ Casa Speranei - cas de tip familial) § Meseria, brar de aur (parteneri Col. Na. E.G. Birta ­ Grup colar ,,I. Creang" Curtici) § Natura, prietena mea (parteneri Col. Na. E.G. Birta ­ Grup colar ,,I. Creang" Curtici) § Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor (parteneri Grup colar ,,I. Creang" Curtici ­ coala General Turnu) § Srbtori cretine (parteneri coala General nr. 4 ,,I. Slavici" Arad ­ Lic. de Art ,,Sabin Drgoi" Arad) § Coresponden colar (parteneri coala General nr. 4 ,,I. Slavici" Arad ­ coala General nr. 15 Arad)

188

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

CURCUBEUL PROIECT DE EDUCAIE MULTICULTURAL PENTRU COPII I TINERI

INIIATOR Consiliul Local al Municipiului Arad Direcia de Dezvoltare i Asisten Comunitar Finanaator Fundaia Pestalozzi Children's Village ­ Elveia .cofinanatori

Parteneri

Scop

·Inspectoratul colar al Judeului Arad ·Casa Corpului Didactic Arad ·Societatea de Cruce Roie România-filiala Arad ·Fundaia Takács

·Atragerea spre coal a copiilor i tinerilor provenii din familii dezavantajate ­ asigurarea

anselor egale în educaie

·Ameliorarea relaiilor interetnice

Nevoi

·anse inegale la educaie ·Experiene interculturale insuficiente ·Lipsa integrrii (colare i sociale) ·Competene personale i sociale srace,

defavorizate

în special la copii i tineri provenii din familii

Obiective

·Dezvoltare de curriculum pentru educaie multicultural (în extra-curriculum i în manier cross-curricular) ­ armonizarea cu cel oficial ·Practicarea curriculum-ului dezvoltat ·Formare specific pentru cadrele didactice

189

Activiti - 1

·Creterea încrederii în sine ·Creterea toleranei ·Dezvoltarea capacitii decizionale ·Creterea gradului de acceptare reciproc ·Rspândirea practicilor colare inclusive i multiculturale

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

Activiti - 2

·Art-terapie ·Excursii i tabere ·Educare în spirit civic i democratic ·Concursuri ·Seminarii, dezbateri ·Diseminare, extindere, replicare ·Elaborarea unui ghid

Evaluare

·Evaluare

integrare)

intern periodic (progresul colar, schimbarea comportamentului, gradul de

·Evaluri periodice ale finanatorului

ALTE PROIECTE CARE AU ÎNVTORILOR ARDENI: IMPLICAT ACTIVITATEA

PROGRAMUL NAIONAL ,,EDUCAIA PENTRU SNTATE ÎN COALA ROMÂNEASC" PROGRAMUL ,,ECO-COALA"

190

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

ORGANIZAII ALE ÎNVTORILOR ARDENI

ASOCIAIA ÎNVTORILOR DIN JUDEUL ARAD Comitetul director: Preedinte: institutor Viorel Dolha Membri: Ana Curetean, Viorel Binchiciu, Geta Pascu i Alexandru Olaru. Scurt istoric Înc din 1857 învtorii ardeni cereau organizarea unor conferine învtoreti. Acestea s-au organizat din 1863 dup instruciunile lui Andrei aguna. Din 1869 apar cereri repetate de a se înfiina ,,reuniuni" învtoreti. În Arad, unde funciona cea mai veche preparandie româneasc, omul providenial i care a avut la inim cauza colilor i învtorilor a fost Viceniu Babe. El adun învtorimea din eparhie în 20 aprilie 1872, în sptmâna luminat i constituie ,,Reuniunea Învtorilor Români Greco-Ortodoci din Dieceza Aradului'' fiind ales preedinte. Asociaia dorea un organ de pres al ei care s rspândeasc rezoluiile adunrilor generale sau districtuale. Gheorghe Popa întemeiaz la 22 mai 1877 revista învtorilor ,,Minte i inim'' avându-l redactor responsabil pe învtorul Ion Cioar. Aceast prim publicaie a corpului învtoresc a remarcat unele deficiene ale învmântului, a suplinit i lipsa manualelor, a tratat probleme din domeniul agriculturii, tiinei i industriei pentru a contribui la luminarea poporului. În articolul program se face apel ctre învtori cerându-le s se lumineze unii pe alii i s se ajute împrtindu-i din experiena lor. Publicaia a aprut un an de zile i din paginile ei nu au lipsit planurile de lecii i îndrumrile metodice. Învtorii din comitatele Arad, Bihor, Bichi, Cenad, o parte din comitatele Timi, Torontal, Hunedoara i Cara-Severin erau cuprini în aceast reuniune care se strduia s ridice prestigiul sczut al învtorului i starea sa material. În 1890, tot în joia luminat se reorganizeaz lsând afar pe bneni i pe cei din vicariatul Oradiei. Din 1904 a aprut revista lunar ,,Reuniunea învtorilor" prin efortul lui Teodor Ceontea i Iosif Moldovan. La începutul rzboiului, în 1915, revista îi înceteaz apariia. Dup unire, în adunarea general din 29 septembrie 1919 se întemeiaz ,,Asociaia Învtorilor din Judeul Arad'' care se va ocupa de toate problemele colare, culturale i sociale care au frmântat viaa dasclilor în decursul anilor. Publicaia lunar a asociaiei va fi de acum ,,coala vremii". Asociaia avea un patrimoniu important: banca, librria, societatea de ajutor în caz de moarte i casa învtorilor. Aceasta din urm era o motenire dup care asociaia a achitat o datorie de 165 000 coroane, celelalte fiind realizate din fondurile învtorilor. În 1942 avea o avere de 30 milioane lei i numrul membrilor era de 876. Regimul de dup 1948 desfiineaz asociaia. Demersuri actuale În 29 ianuarie 1990 un numr de peste 600 de învtori pun bazele ,,Asociaiei Profesionale a Învtorilor Ardeni" fiind probabil prima categorie profesional din jude care se organiza în noile condiii democratice. În 14 octombrie 2001 adunarea general hotrte reorganizarea sub numele din perioada interbelic de ,,Asociaia Învtorilor din judeul Arad'' i cu un statut conform noii legislaii. La 29 mai 2002 judectoria Arad prin încheierea nr. 4121 a acordat personalitate juridic Asociaiei Învtorilor din judeul Arad care conform statutului ,,este continuatoarea

191

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 Reuniunii Învtorilor Români din dieceza Aradului înfiinat în 1872, reorganizat din 1919 în Asociaia Învtorilor din judeul Arad desfiinat abuziv de regimul din 1948 i reînfiinat în 29 ianuarie 1990 ca Asociaia Profesional a Învtorilor Ardeni''. În 29 septembrie 2002 (într-o aceeai zi, în 1919, s-a ales numele pe care îl poart asociaia), la adunarea general s-a constatat c au aderat un numr de 264 învtori, identic cu numrul membrilor de la întemeierea din 1872. Atâtea coincidene fericite oblig i la o activitate similar cu a înaintailor. De aceea s-a trecut la angajarea învtorilor în departamentele funcionale ale asociaiei: Fond documentar i informativ, Formare profesional (cercetare, stagii de formare, alternative educaionale), Relaii (relaii cu instituii i autoriti, solidaritate, loisir), Imagine i informaie (publicarea lucrrilor, o nou serie a revistei, relaie cu presa), departamentul pentru Cultur i departamentul Juridic i Patrimoniu. În Comitetului Director au fost alei: Viorel Dolha, Ana Curetean, Viorel Binchiciu, Geta Pascu i Mihaela Ilie. Pentru afilierea la Federaia Internaional a Micrii pentru o coal Modern i pentru promovarea alternativelor educaionale învtorii au pus bazele Asociaiei Române pentru o coal Modern - Arad care a fost i ea înregistrat la judectorie. Din acest an, cu sprijinul ISJ Arad i al partenerilor strini, la coala nr. 15 din Arad au început s funcioneze primele clase ce utilizeaz tehnici Freinet. Au avut loc i 4 întâlniri cu responsabili din Frana ai Micrii Internaionale pentru o coal Modern în ideea abilitrii învtorilor în pedagogia Freinet. În cadrul CCD s-au organizat cursuri de abilitare în utilizarea pedagogiei Freinet susinute învtori din asociaia noastr. Conform noului statut Asociaia Învtorilor din Judeul Arad este ,,subiectul de drept constituit de învtorii din judeul Arad care pun în comun i fr drept de restituire contribuia material constând în cotizaia statutar, cunotinele sau aportul lor în munc pentru realizarea scopului asociaiei, a unor activiti în interes general, profesional, comunitar i în interesul lor personal nepatrimonial''. Are ca scop ,,cultivarea spiritului de solidaritate, ridicarea prestigiului colii i învtorului i promovarea intereselor morale, sociale i materiale ale membrilor, urmrind: A)Cultivarea tradiiilor de solidaritate între învtorii ardeni; B)Promovarea activismului în formarea continu pe plan profesional-intelectual, a implicrii plenare în viaa comunitii; C)Recuperarea memoriei fotilor preedini ai Asociaiei Învtorilor din judeul Arad: Viceniu Babe (1872-1884), Gheorghe Popa (1884-1890), Teodor Ceontea (18901906), Iosif Moldovan (1906-1919), Iuliu Groforean (1919-1922), Nicolae Cristea (19221932), Dimitrie Boariu (1932-1935), Nicolae Cristea (1935-1938),Eugen Spineaniu (19381939),Lazr Igrian (1939-1942) i Nicolae Cârstea (din 1942), pentru a constitui modele pentru învtorii ardeni; D)Editarea unei noi serii a primei reviste a asociaiei aprut în 1877-,,Minte i inim"; E)Participarea la formarea profesional prin organizarea de stagii recunoscute de ministerul educaiei; F)Elaborarea de curricula pentru învmântul românesc, clasic i alternativ; G)Colaborarea cu Comisia Naional pentru Alternative Educaionale; I)Facilitarea stabilirii i dezvoltrii relaiilor umane i profesionale între membrii si pe plan naional i internaional; J)Colaborarea cu organizaiile sindicale, cu inspectoratul colar judeean, cu administraia local i central, cu organizaii neguvernamentale pentru ridicarea calitii actului educaional, a statutului învtorului i progresul comunitii;

192

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 K)Luarea de poziie fa de prejudiciile aduse membrilor si, aprând interesele profesionale i sociale ale acestora; L)Sprijinirea membrilor în elaborarea i publicarea lucrrilor care prezint interes pentru Asociaie i membrii si din punct de vedere tiinific i profesional sau prezint realizrile deosebite ale Asociaiei; M)Stimularea participrii directe sau indirecte a membrilor Asociaiei la elaborarea deciziilor strategice pentru învmântul bazat pe tehnici i metode pedagogice ale colii moderne; N)Organizarea de manifestri tiinifice, culturale sau de alt tip care pot concura la promovarea unui învmânt de calitate; O)Stimularea activitii membrilor prin introducerea în circuitul didactic a lucrrilor i materialelor realizate de acetia, constituind un fond documentar complex; R)Susinerea moral i material (în msura posibilitilor) a elevilor, studenilor i membrilor asociaiei i a familiilor acestora în cazul unor probleme deosebite de ordin social; S)Cultivarea schimburilor cu alte colective care promoveaz aceleai principii; T)Facilitarea difuzrii presei specifice în rândul membrilor precum i în rândul tuturor celor interesai; Asociaia va cuta parteneriatul instituiilor publice în promovarea obiectivelor sale, obiective prin excelen de interes public''. Nu puine au fost proiectele pe care AÎA le-a demarat sau la care a fost partener de la reînfiinare: Proiectul privind iniierea în scris-cititul limbii române a etnicilor români de peste hotare a atras aproape 300 000 000 lei, AÎA având cea mai mare participare financiar din partea autoritilor locale în raport cu toate ONG-urile ardene. Pe lâng cei 55 tineri români de peste hotare au participat la Dezna i Arad i 7 învtori ardeni, 15 copii de învtori i am avut largul concurs al IJ Arad, universitilor ardene, MAE, bibliotecii judeene, episcopiei, eparhiei Felnac, fundaiei Humanitas, editurilor care au sponsorizat aciunea. În proiectul ,,Accesul la educaie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi'', un proiect de anvergur al IJ Arad, al autoritilor publice ardene i cu finanare european, AÎA este un partener important la care 12 învtori au dovedit profesionalism i vor beneficia în curând de rsplata muncii lor. În primvar au elaborat curriculum-ul necesar, iar în var lau aplicat unui grup de copii dezavantajai prin cursurile colii de var de la Svârin. AÎA s-a solidarizat cu Congresul Învtorilor din Republica Moldova în demersul de aprare a limbii i istoriei românilor de peste Prut, a propus o variant de unire a celor dou state româneti, a protestat împotriva lipsei drepturilor naionale pentru românii din Bulgaria i Timocul sârbesc. Colaborarea cu Universitatea de Vest Vasile Goldi s-a materializat i prin apariia de articole despre AÎA în publicaiile universitii. Accept de parteneriat avem i din partea Universitii Aurel Vlaicu. Ministerul Afacerilor Externe a apreciat printr-o adres iniiativele AIA. Avem un protocol de colaborare cu CJAPPA i s-au derulat câteva aciuni împreun. Cu Biblioteca Judeean avem de asemenea aciuni comune. Am inut contactul cu sindicatele ardene din învmânt. Am fost primii din ar care în primvara aceasta am semnalat în pres c dublarea salariilor din învmântul preuniversitar trebuie s fie consecina fireasc a dublrii salariilor în cazul universitarilor. Apariia publicaiilor asociaiei ,,Qvo vadis" i ,,Minte i inim" este una din importantele reuite ale noastre. Colectivul de redacie a fcut ca s fim printre puinii

193

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004 învtori din ar care au publicaiile lor în care îi pot prezenta realizrile i preocuprile profesionale, atitudinile fa de ceea ce ne înconjoar. La aniversarea a 130 de ani s-a reînnoit deci tradiia de solidaritate i activism profesional a învtorilor ardeni. Emoionant pasajul din cuvântul de bun venit adresat de N. Cristea preedintele Asociaiei Învtorilor din Judeul Arad învtorilor din toat ara prezeni la Arad la al V lea congres învtoresc din 5-7 august 1923: ,,Bogai în lipsuri, în îndatoriri i în iubiri de moie, apropiai-v de sufletele noastre, ridicai-le pân unde poate vrednicia i contiina voastr treaz. Aa v vrem''. Subscriem.

ASOCIAIA ROMÂN pentru o COAL MODERN ­ ARAD Comitetul director: Preedinte: institutor Ana Murean Membri: Gabriela Mo, Alexandra imndan, Dorina Dolha, Foltean Mariana. Asociaia Român pentru o coal Modern ­ Arad (ARSM) este înscris în registrul asociaiilor i fundaiilor prin încheierea numrul 4122 din 29 mai 2002 a Judectoriei Arad. Prin voina asociailor s-a stabilit c scopul ei este studiul, dezvoltarea i promovarea în rândul cadrelor didactice a CARTEI FINEM, a pedagogiei de tip FREINET urmrind: Ø Cultivarea principiilor pedagogice Freinet i popularizarea acestora, precum i a realizrilor obinute în urma aplicrii lor; Ø Sprijinirea elaborrii i publicrii lucrrilor membrilor, lucrri care prezint interes din punct de vedere tiinific; Ø Organizarea de manifestri tiinifice, culturale sau de alt tip care pot concura la promovarea principiilor colii moderne; Ø Cultivarea schimburilor cu alte colective care promoveaz pedagogiile alternative sau dezvolt unele programe educaionale. Promovarea pedagogiei Freinet este împrtit de foarte muli dascli ardeni, 76 dintre ei fiind membri activi ai ARSM-Arad. Activitatea lor se desfoar sub deviza: "Par la vie, pour la vie, par le travail". Ei aplic tehnicile Freinet la clas, prezint comunicri pe aceast tem la sesiunile tiinifice organizate de CCD, ISJ i de alte instituii de învmânt preuniversitar din Arad, public articole de specialitate în revista Quo Vadis. De la înfiinare i pân în prezent 73 membri ai ARSM-Arad au participat la stagiul de iniiere în pedagogia Freinet, fiind familiarizai cu tehnici de învare i evaluare specifice unui învmânt modern. Câiva colegi au devenit formatori pentru ali educatori în cadrul stagiilor de formare organizate de CCD. Am mai aduga un fapt îmbucurtor i anume ­ unul din proiectele stagiului de formare în cadrul cercului pedagogic ­ clasa a IV-a Zona Arad ­ Vest ­ vizeaz abilitarea învtorilor în utilizarea tehnicilor Freinet. Membrii ARSM ­ Arad caut parteneriatul instituiilor publice în promovarea obiectivelor sale, obiective prin excelen de interes public. Spiritul de echip prevaleaz în realizarea obiectivelor propuse precum i în activitile Asociaiei, cooperând aa cum patronul nostru spiritual, Celestin Freinet, dorea cooperarea între dascli.

194

Anuarul învmântului primar ardean, anul I, nr. 1, 2004

Publicaii ale învmântului primar ardean

La 29 mai 2002 judectoria Arad prin încheierea nr. 4121 a acordat personalitate juridic Asociaiei Învtorilor din judeul Arad care conform statutului ,,este continuatoarea Reuniunii Învtorilor Români din dieceza Aradului înfiinat în 1872, reorganizat din 1919 în Asociaia Învtorilor din judeul Arad desfiinat abuziv de regimul din 1948 i reînfiinat în 29 ianuarie 1990 ca Asociaia Profesional a Învtorilor Ardeni''. Înc de la începuturile fiinrii sale asociaia dorea un organ de pres al ei care s rspândeasc rezoluiile adunrilor generale sau districtuale. Gheorghe Popa întemeiaz la 22 mai 1877 revista învtorilor ,,Minte i inim'' avându-l redactor responsabil pe învtorul Ion Cioar. Publicaia a aprut un an de zile i din paginile ei nu au lipsit planurile de lecii i îndrumrile metodice. Din 1904 a aprut revista lunar ,,Reuniunea învtorilor" a asociaiei cu acelai nume prin efortul lui Teodor Ceontea i Iosif Moldovan. La începutul rzboiului, în 1915, revista îi înceteaz apariia. Dup unire, în adunarea general din 29 septembrie 1919 se întemeiaz ,,Asociaia Învtorilor din Judeul Arad'' care se va ocupa de toate problemele colare, culturale i sociale care au frmântat viaa dasclilor în decursul anilor. Publicaia lunar a asociaiei va fi de acum ,,coala vremii". Comitetul director al actualei AIA a considerat c este firesc s reînnodm tradiia i s editm dou publicaii : revista ,,Quo Vadis" i periodicul de informaie i opinie ,,Agenda Învtorului" Revista ,,Quo Vadis" reflect preocuprile învtorilor ardeni în ceea ce privete activitatea lor profesional de informare, formare i dezvoltare a unei bune practici la clas . Cuprinsul acesteia este structurat astfel încât s surprind aspecte relevante i utile pentru învtorii ardeni: Editorial Din viaa asociaiei Demers didactic Alternative educaionale Studii Arc peste timp Semnal ,,Agenda învtorului", ca i continuatoare a publicaiei ,,Minte i inim", dorete s dea cât mai mult informaie, venind în interesul cititorilor notri. Sunt publicate programe la disciplinele concursului din var pentru micarea cadrelor didactice, acte normative, planificri, proiecte de lecie, articole i opinii ale colegilor (legate sau nu de învmânt). Costurile legate de apariia publicaiei sunt acoperite de AÎA. Colegii care sunt membri ai asociaiei îl primesc gratuit.

195

Information

AIA

195 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

427358