Read Trafikulykker%20og%20saltspredning%20med%20noter.pdf text version

Nyt om trafik ulykker, hvor Politiet har indberettet Glat føre

Jens Kristian Fonnesbech www.aiban.dk September 2010

Siden sidst har jeg fået bearbejdet tallene fra Nordfyns kommune statistisk. Det betyder at resultatet er sikkert, der er ikke brug for yderligere verifikation.

På Island okt. 2009 viste jeg følgende Glat føre uheld i Nordfyns kommune

Vinter 2005/6 Vinter 2006/7

7 uheld 5 uheld 1 uheld 2 uheld

Præcisions spredning gennemføres på store veje

Vinter 2007/8 Vinter 2008/9

­ Med spørgsmålet

Skal vi undersøge om tallene kan overføres til al vintertjeneste?

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

Eksempel på udvikling i glatføreuheld i en kommune, som fra vinteren 2007/8 kun brugte saltlage(løsning) spredt med dyser med GPS styret spredning og chauffør navigation. Der var altså valgt at bruge al den viden vi havde, for at gennemføre den mest effektive glatførebekæmpelse på kommunens store veje. Udviklingen i glatføre uheld var meget markant. Så markant, at selv om der i vinterene 2007-2009 havde været indberettet 4 uheld og selv om før uheld i de foregående vintre kun i alt var sat til 8 uheld(statistik fra Fyns Amt) ville resultatet være "Markant mindre" på 95% niveau.

Statistiks vurdering af trafikuheld

Teoretisk er det kompliceret statistisk at arbejde med noget så tilfældigt som trafikuheld! Derfor er "Det italienske flag" blevet udarbejdet til praktisk brug.

Udleveres

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

Det statistiske hjælperedskab "Det italienske flag" udleveres.

Det italienske flag" er trafiksikkerheds medarbejderes værktøj. Her kan man hurtigt vurdere om en ændring er statistisk signifikant. Lodret vises antal uheld pr år før ændringen, vandret efter ændringen. Grønt viser "markant mindre uheld" på 95% niveau. Rødt viser "markant flere uheld" på 95% niveau.

Før og efter!

"Efter" er nemt: 3 uheld Men "før"

(indberetning bruges altid)

­ 12 uheld (umiddelbart korrekt, men bør basseres på

større data grundlag)

Resultat hvis tallet bruges "Markant mindre" Fyns Amts tal giver et bedre datagrundlag.

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

Prøv selv at bruge tallene direkte i "Det italienske flag". Selv om der i "efter" situationen havde været 7 uheld, ville resultatet have været "Markant mindre" baseret på 95% niveau. Usikkerheden i denne vurdering er før situationen, som kun baseres på 2 vintre, så lad os se på et større baggrundsmateriale for denne, nemlig optællinger af uheld i Fyns Amt.

Fyns amt

Ca. 1000 km store veje. Optælling af uheld med glat føre. ­ 3 vintre, 2002-2005 ­ 1 årligt uheld med glat føre / 35 km vej På Nordfyn 150 km store veje (gl amtsvej) I to vintre (2*150 km / 35 km) Giver mellem 8 og 9 uheld

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

Gennemgang af "før" uheld, hvor statistik fra Fyns Amt bruges. Ca 85 uheld, hvor politiet i vinterperioden har indberettet glatføre, bliver dermed grundlaget for "før" uheld

Det Italienske flag

Brug 8 uheld som "Før" Hvis "Efter" var på 4 uheld ville resultatet på 95% niveau være "Markant mindre" "Efter" var på 3 uheld!

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

Tallene og argumentationen taler for sig selv!

"Markant mindre." Mulige forklaringer.

"Naturlige svingninger i vinterens hårdhed". Se Trafik og Veje, marts 2009. Udleveres

Glatføre uheld

Udvikling 2006-2008

35 Vejbesty. 1 30 25 Vejbesty. 2 Vejbesty. 3 Vejbesty. 4 Vejbesty. 5 Vejbesty. 6 Vejbesty. 7 Nordf yn

Antal uheld

20 15 10

5 0 2006/7

Vinter

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

2007/8

"Naturlige svingninger i vinterens hårdhed" er Vejdirektoratets formulering. Figuren, som her ses, er taget fra en artikel i Trafik og Veje" marts 2009. I tallene for Nordfyns kommune er vinteren 2006/2007 "før" situation og vinteren 2007/2008 "efter". Tendensen i øvrige fynske vejbestyrelser var en klar stigning i trafikulykker, hvor politiet havde indberettet glat føre, hvilket er en klar afvisning af, at vinterens hårdhed kan bruges som forklaring. "Vinterens hårdhed" fremhæver i stedet Nordfyns kommunes tal!

"Markant mindre." Mulige forklaringer.

Spredning med spredeskive er altid upræcis. Spredning med dyser kan være meget præcis. GPS styret spredning med dyser kan være utrolig præcis.

Jens Kristian Fonnesbech, www.aiban.dk

Mine hypoteser.

Spredeskive

Viden:

"Saltspredningsforsøg 2000, Århus lufthavn":

­ ­ ­

I alt 58 spredninger Heraf gav 3 spredninger < 15 % af saltet i det ene spor! Det er 70 % under planlagt/bestilt mængde!

Direkte udregnet betyder det, at hvis vagten kun har bestilt 3 gange mere salt end nødvendigt, er der risiko for glatføre på 2,5 km, når du kører 100 km. Målinger i Fyns Amt viste det samme Også de nu kendte målinger her fra Bygholm.

Målingerne der her regnes på er "laboratorie målinger". Sprederne er indstillet efter "alle kunstens regler". Det kan ikke udføres bedre i praksis. Så er det dybt problematisk, at selvom vagten har bestilt 3 gange nødvendig mængde salt, skal en bilist teoretisk udregnet forvente risiko for glat føre på grund af saltmangel på 2,5 km hver gang der køres 100 km.

Præcisions spredning

Test dyser (Fyns Amt, 80 km/time).

­ +- 25% af planlagt/bestilt mængde pr. meter! ­ +- 20% pr spor!

Daglig kontrol

­ Ved kørsel bag en dysespreder kan det tydelig ses hvor den enkelte dyse rammer vejen og at vandet bliver liggende!

De her viste krav, som blev opfyldt, viser en hel anden nøjagtighed i placeringen af saltet. Fra mere end 70 % afvigelse i spor ved brug af sprede tallerken, til mindre end 20 % afvigelse i spor ved brug af dyser. I praksis er muligheden for, ved kørsel bag en dyse spreder, fuldstændig nøjagtig at kunne kontrollere om spredning og GPS styringen fungerer fuldt ud, nok lige så vigtig.

Billedet her viser, hvordan man bag en dyse spreder helt nøjagtigt kan se hvor lagen placeres. Er man lidt i tvivl kan man efterfølgende tage et målebånd og måle hvor på vejen, den enkelte stråle landede. Aktuelt ses det, at de to stråler lige bag lastbilen er for tæt på hinanden.

Kan og vil I finde ruter hvor vi kan verificere resultatet. I Danmark er potentialet, mellem 15 og 26 dræbte hvert år?

Jens Kristian Fonnesbech www.aiban.dk September 2010

Alle, som er med her i NVF41´s vintergruppe, har stor indflydelse på udviklingen indenfor vintertjeneste. Derfor vil jeg opfordre jer til at påvirke og igangsætte tiltag, så vi kan komme videre på et område, der har vist så store potentialer. Tak for ordet.

Information

13 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1232671