Read DR_070611.pdf text version

H.Ü ATATÜRK LKELER VE NKILAP TARH ENSTTÜSÜ'NDE YAPILAN DOKTORA TEZ LSTES 1. Necati Aksanyar, Çadalamaya Giden Yolda Celal Nuri ve Fikir Alaninda Etkinlii, Ankara 1993, Dan: Prof. Dr. Abdurrahman Çayci, B 001 2. Mustafa Albayrak, "Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti", Ankara l992, Dan:Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 002 3. Ouz Aytepe , "Milli Mücadele Bainda Mustafa Kemal Paa (Atatürk) ve Heyet-i Temsiliye'nin ç Siyaseti l9l9", Ankara l993, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 003 4. Ali Denizli, "Kore Harbinde Dan:Prof.Dr.Abdulhaluk Çay, B 004. Türk Tugaylari", Ankara l992,

5. Mehmet Canli, "Milli Mücadele Döneminde Türk-Yunan Esirleri ve Mübadelesi (l920-l923)", Ankara l994, Dan: Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 005 6. Adil Daistan, "Türk-Fransiz Dan:Prof.Dr.Rifat Önsoy, B 006 likileri (l9l8-l939)", Ankara l992,

7. Temuçin Faik Ertan, "Kadrocular ve Kadro Hareketi (Görüler, Yorumlar, Deerlendirmeler), Ankara l992, Dan:Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 007 8. Kürat Gökkaya, "Türk Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri ve Bir Örnek: Deerlendirmeler), Ankara l992, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 008 9. Muhittin Gül, "Atatürk Döneminde Türkiye'nin Sanayileme Politikasi (l923l938)", Ankara l990, Dan:Prof.Dr.Rifat Önsoy, B 009 10. M.Murat Hatipolu, "l923-l938 Yillari Arasinda Türk-Yunan likileri", Ankara l993, Dan:Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 0l0 11. Erdal lter, "Türkiye'de Sosyalist Ermenilerin Faaliyetleri (l890-l923)" Ankara l993, Dan:Prof.Dr.Abdulhaluk Çay, B 0ll 12. Yaar Kalafat, "ark Meselesi Iiinda eyh Sait Olayi, Karakteri, Dönemindeki ç ve Di Olaylar", Ankara l992, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 012 13. Mehmet Kayiran, "Türk Tariminda Modernleme Çabalari", Ankara l995, Dan: Yard.Doç.Dr.Mustafa Yilmaz, B 0l3 14. M.Dervi Kilinçkaya, "Arap Milliyetçilii ve Milli Mücadelede Türk-Suriye likileri", Ankara l992, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 0l4 15. .Ceyhan Koç, "Tek Parti Döneminde Basin-ktidar likileri (l929-l938)", Ankara l993, Dan:Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 0l5

16. efika Kurnaz, "II.Merutiyet Döneminde Türk Kadini", Ankara l995, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 016 17. Bayram Sakalli, "Milli Mücadelede Tekilatlanma Düüncesi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Sosyal Yapilari", Ankara l993, Dan:Prof.Dr.Bahaeddin Yediyildiz, B 017 18. Yusuf Sarinay, "Türk Milliyetçiliinin Tarihi Geliimi ve Türk Ocaklari (l9l2l931)", Ankara l993, Dan:Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 0l8 19. Ayten Sezer, "Atatürk Döneminde Yabanci Okullar (l923-l938)", Ankara 1994, Dan:Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 0l9 20. Adnan Sofuolu, "Kuvay-i Milliye Döneminde Kuzey-Bati Anadolu (l9l8-l921)" , Ankara l993, Dan: Prof.Dr.Abdurrahman Çayci, B 020 21. Cemalettin Takiran, "Tarihi Aki çinde Karaba Meselesi ve Türkiye'nin Karaba Politikasi", Ankara l994, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 021 22. Ahmet Yeil, "Türkiye Cumhuriyeti'nde lk Tekilatli Muhalefet Hareketi: Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi", Ankara 1993, Dan: Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 022 23. Saime Yüceer, "Milli Mücadele Döneminde Türk-Sovyet likileri", Ankara l995, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 023 24. erafettin Zeyrek, "Tek Parti Dönemi Türkiye'de Köy, Köylü ve Köycülük Politikasi", Ankara l995, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 024 25. Suat Akgül, "Rusya'nin Dou Anadolu Politikasi, l9l8'e Kadar", Ankara l995, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 025 26. Sabit Duman, "Türkiye'nin srail Politikasi, (l948-l967)", Ankara l995, Dan:Yard.Doç.Dr.Mürüvvet Kurhan, B 026 27. Atilla Kollu, "Türkiye-Balkan likileri", Ankara l996, Dan:Yard.Doç.Dr.Mehmet Seyitdanliolu, B 027 28. Ali Ata Yiit, "Türkiye Cumhuriyetinde Eitim-Kültür Politikasi, l923-l982", Ankara l996, Dan:Yard.Doç.Dr.Temuçin F.Ertan, B 028 29. Necdet Ekinci, "I.Dünya Savaindan Sonra Türkiye'de Çok Partili Siyasal Düzene Geçite ç ve Di Etkenler, Ankara l997, Dan: Yard.Doç.Dr.Mustafa Yilmaz, B 029 30. Celal Çitak,"Sir Mark Sykes Hayati ve Ortadou'daki ngiliz Politikasinin ekillenmesindeki Rolü", Ankara, l997,Dan:Yard.Doç.Dr. Mehmet Seyitdanliolu, B 030

31. Orhan Avci, "I.Dünya Savainda Irak Cephesinde Türk Ordusunun Askeri Düzeni ve Bölge Halkina Tesirleri", Ankara l997, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 031 32. Hilmi Bengi, "Hüseyin Cahit Yalçin", Ankara l998, Dan: Dr.Ouz Aytepe, B 032 33. Ayhan Aydin, "l9.yy.dan Cumhuriyete Kadar Dou ve Güneydou Anadolu'da Airet syanlari, Siyasal Örgüt ve Yayin Organlari", Ankara l997, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 033 34. Mustafa Tarakçi, "Askeri Açidan l974 Kibris Harekati", Ankara l998, Dan: Dr.Ouz Aytepe, B 034 35. brahim Meral, "Mütarekeden Cumhuriyete Azinliklarin Sosyal, Ekonomik, Demografik Yapisi ve Di Ülkelerle Olan likileri", Ankara l997, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 035 36. Faruk Ayin, "l931-l945 Türkçülük Hareketleri", Ankara l998, Dan: Yard. Doç. Dr. Yusuf Sarinay, B 036 37. Yaar Büyükolu, "Milli Mücadele Dönemi Güney ve Güneydou Anadolu'nun Durumu", Ankara l998, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 037 38. Süleyman Tüzün, "II.Dünya Savai Yillarinda Türk ç Politikasinda Di Türkler Meselesi ( l939-l945)", Ankara l998, Dan:Doç.Dr.Temuçin Faik Ertan, B 038 39. Neriman Tongul, "1974-l983 Kibris Türk Toplumunun Siyasal-Sosyal ve Ekonomik Geliimi, Ankara l998, Dan:Yard.Doç.Dr.Adil Daistan, B 039 40. Ali Gürsel, "l920-l960 Yillari Arasi Cumhuriyet Hükümetlerinin Salik Politikasi", Ankara l998, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 040 41. Mehmet Sariolu, "Siyaset-ehircilik likileri Açisindan Bakent Ankara (l9l9l945)", Ankara l999, Dan:Prof.Dr.Bahaeddin Yediyildiz, B 041 42. Nevzat Günda, "Türk-Yunan likileri çerisinde Girit Problemi (l921-l9l3)", Ankara l994, Dan:Prof.Dr.Abdülhaluk Çay, B 042 43. Celal Pekdoan, "Batici Bir Düünür Olarak Kiliçzade Hakki (l872-l960)", Ankara l999, Dan:Yard.Doç.Dr.Mehmet Özden, B 043 44. Gülseren Akalin, "l908-l939 Türk Düünce ve Siyasi Hayatinda Ahmet Aaolu", Ankara l999, Dan:Doç.Dr.Adil Daistan, B 044 45. Emre Özyilmaz, "Heybeliada Ruhban Okulu Üzerine Bir nceleme", Ankara l999, Dan:Doç.Dr.M.Murat Hatipolu, B 045

46. Ahmet Küçükahin, "irnak Airetleri ve Terör (l980-l996)", Ankara l999, Dan:Doç.Dr.Temuçin Faik Ertan, B 046 47. Veli Güven, "Türkiye'de Siyasi Kürtçülük Hareketleri", Ankara l999, Dan: Doç.Dr.Adil Daistan, B 047 48. Üftade Çukurova, "l923-l938 Döneminde Gaziantep'te Sosyal Yapi", Ankara l999, Dan:Prof.Dr.Bahaeddin Yediyildiz, B 048 49. Orhan Cokun, "Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterlii", Ankara 2000, Dan: Doç.Dr.Adil Daistan, B 049 50. Yunus Kobal, "I.Dünya Savai Dan:Prof.Dr.Rifat Önsoy, B 050 Öncesinde Almanya", Ankara 2000,

51. Sadik Erda, "Osmanlidan Cumhuriyete Boazlar Meselesi (l841-l953)", Ankara 2000, Dan:Prof.Dr.Rifat Önsoy, B 051 52. Dinçer Ural, "Hiyanet-i Vataniye Kanunu ve Uygulamalari (l921-l927)" Ankara 2000, Dan: Yard.Doç.Dr.Yusuf Sarinay, B 052 53. Yonca Anzerliolu, "Türkiye'deki Ortodoks Türkler (XVI.yy.-XX.yy.)", Ankara 2001, Dan:Doç.Dr.Mustafa Yilmaz, B 053 54. Yasemin Doaner, Atatürk nkilaplarinin Topluma Yansimasi, Ankara Örnei, Ankara 2002, Dan: Doç. Dr. Mustafa Yilmaz, B 054 55. lyas Aktaran, Türk Demokrasi Tarihinde Yasama Yürütme Arasindaki likiler, Ankara, 2002, Dan: Doç. Dr. Mustafa Yilmaz, B 055 56. Yüksel Katan, Devlet Yatirimlarinin Bölgeler Arasi Dailimi Sorunsali, Ankara 2002, Dan: Doç. Dr. Adil Daistan, B 056 57. Hamdi Gürler, Milli Mücadeleye Karilatirilmasi, Ankara B 057 Katilan Komutanlarin Hatiratlarinin

58. Saime Selenga Gökgöz, dil-Ural'da slam Kariti Misyon Hareketi: Yevfimiy Aleksandroviç Malov, Ankara 2003, Dan: Doç. Dr. Mustafa Yilmaz, B 058. 59. Rahman Nurdun, Çin Modernlemesi ve Türkiye, Ankara 2002, Dan. Doç.Dr. Mustafa Yilmaz, B 059 60. Hülya Toker, Mütareke Döneminde stanbul Rumlari, Ankara 2004, Dan: Dr. Dervi Kilinçkaya, B 060 61. Osman Can Ünver, Almanya'nin Türkiye Politikalarinda Oryantalizmin Yeri (19 ve 20yy'lar) Ankara 2003, Dan: Prof. Dr. Mustafa Yilmaz, B 061 62. Aydin Zeki Tu, Bütün Yönleriyle Kibris Sorunu ve Denkta, Ankara 2003, Prof. Dr. Bahaeddin Yediyildiz, B 062

63. Turhan Ada, Hayati ve Kiilii ile Adnan Adivar, Ankara 2004, Dan: Doç. Dr. Temuçin F. Ertan, B 063 64. Mehmet Serhat Yilmaz, lköretimde Türkiye Cumhuriyeti nkilap Tarihi ve Atatürkçülük Programi çerik Deerlendirmesi (Alan Çalimasi), Ankara 2004, Dan. Prof. Dr. Mustafa Yilmaz, B 064 65. Kadir Koçdemir, Küreselleme ve Milli Devlet, Ankara 2004, Dan: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyildiz, B O65 66. Yüksel Özgen, II. Merutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan'inda Di Politika, Ankara 2004, Dan: Doç. Dr. Adnan Sofuolu, B 066 67. Aydin Sefa Akay, Türkiye'de nsan Haklarinin Geliimi (1923'den Günümüze, Ankara, 2004, Dan: Doç. Dr. Adil Daistan, B 067 68. Ahmet Esenkaya, Türk Basininda Çanakkale Muharebeleri, (3 Kasim 1914ubat1916), Ankara 2003, Dan: Doç.Dr. Adnan Sofuolu, B 068 69. Naci Koçolu, Güneydouda Terör ve Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK'ya Kari Yürüttüü Mücadele, Ankara, 2004, dan. Doç.Dr.Temuçin Faik Ertan.B 069 70. Erhan Yarar, Türkiye'nin srail'i Tanimasi, Ankara, 2004, Doç.Dr.Temuçin Faik Ertan.B 070 71. Seyfi Yildirim, Prosopografik Bir Çalima Örnei;Eitim Amaciyla Yurt Diina Gönderilen Örenciler (1950-60), Ankara, 2004, dan. Doç. Dr.Fatma Acun, B071 72. Hakan Uzun Atatürk'ün Nutku'nun çerik Analizi, dan. Prof. Dr Mustafa Yilmaz, Ankara, 2005. BO72 73. Hayrullah Gök Ariv Belgelerinin Iiinda Kara Harb Okulunun Kuruluu ve lk Dönemi (l834-l88l), dan. Doç.Dr.Temuçin Faik Ertan, Ankara, 2005. BO73 74. Cahide Sönmez Türk Siyasi Hayatinda Af Yasalari ve Topluma Yansimalari, dan. Doç.Dr.Temuçin Faik Ertan, Ankara, 2005.B074 75. Hakan Aslantürk, Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de Sivil Savunmanin Geliimi, Yrd.Doç.Dr. Ayten Sezer, Ankara, 2005.BO75 76. Aynur Önder, Türk Savunma Sanayinde Makine ve Kimya Endüstri Kurumunun Yeri, Dan: Yrd.Doç.Dr. Ayten Sezer, Ankara, 2005. BO76 77. Halil imek, Lozan'in Getirdii Statü ve Türkiye'de Azinliklarin Durumu (1923-1974), Dan: Dr. Dervi Kilinçkaya, Ankara, 2006. B077 78. Celal Metin, Türk Modernlemesi ve ran (1890-1936), Dan: Prof. Dr Mustafa Yilmaz, Ankara, 2006, B078

79. Adnan Gül, Sebilürread (Sirat-i Mustakim) Dergisine Göre Batililama Problemi, Dan: Doç.Dr.Adnan Sofuolu, Ankara, 2006. B079 80. Ouz Hamiolu, Afgan Modernlemesi ve Türkiye(1880-1933), Dan.: Dr. Dervi Kilinçkaya, Ankara, 2006. B080 81. Dilek Yüksel, Rus Modernlemesi ve Türkiye (1682-1905), Dan: Prof. Dr Mustafa Yilmaz, Ankara, 2006. B081 82. Elnur Aayev, Sovyet deolojisi Çerçevesinde Türk Cumhuriyetlerinde Tarih Yazimi ve Tarih Eitimi: Azerbaycan Örnei, Dan: Doç. Dr. Adnan Sofuolu, Ankara, 2006. B082 83. inasi Sönmez, Cezayir Baimsizlik Hareketi ve Türk Kamuoyu (1954-1962), Dan: Prof. Dr. Mustafa Yilmaz, Ankara, 2007. B083 84. Bengü Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye'de yapilan Cumhuriyet Bayrami Kutlamalari (1923-1960), Dan: Doç. Dr. Yonca Anzerliolu, Ankara, 2007. B084 85. Ferhat Kökyay, 1923'ten Günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Petrol Yatirim Politikalari, Dan.: Doç. Dr. M. Dervi Kilinçkaya, Ankara, 2008. B085 86. Semih Bulut, Atatürk Dönemi Türkiye-ABD likileri, Dan. Doç. Dr. Fatma Acun, Ankara, 2008. B086 87. Gülay Sariçoban, Samet Aaolu'nun Siyasi Biyografisi, Dan. Prof. Dr. Fatma Acun, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2010, B087. 88. Gönül Güne, Çanakkale'de Sosyo-Kültürel Deiim ve Siyasal Katilim (1945­1960), Doç. Dr. Ayten Sezer Ari, Ankara, 2010. B 088. 89. Ali Osman Akalin, Bir Kurum Olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Tarihi, Dan: Prof.Dr. Mustafa Yilmaz, Ankara,2010.B 089 90. Kutay Üstün, Gürcistan Modernlemesi, Seyitdanliolu, Ankara,2010. B 090 Dan: Prof.Dr. Mehmet

91. lknur Mee, Türkiye Cumhuriyeti Modernlemesi ve Siyasal Seçkinler(1923­ 1938),Dan: Prof.Dr. Mustafa Yilmaz, Ankara,2010. B 091 92. Serdar Yurtsever,Bir stihbarat Örgütü Olarak Grubu,Dan:Doç.Dr.Yonca Anzerliolu,Ankara,2011. B092 Fellah

Information

H

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

580142