Read 0622ABCD.indd text version

UNIVERSITAS

NR 25 (2307)

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT

22. juuni 2007

TARTUENSIS

www.ajaleht.ut.ee

Nelja teaduskonna lõpetajate nimed lk 2­3 · Ülikooli 375. aastapäeva tähistamise üritustest lk 3

Peahoone ümbrus saab piduliku ilme

[email protected]

AJALOO READ

20. juunil sai 65-aastaseks TÜ keemilise füüsika audoktor, Eesti TA välisliige Jaan Laane.

UUDISED

Kadri Bank

Sügiseks, mil kulmineeruvad TÜ juubelisündmused, saab nii mõnigi ülikooli hoone selga uue pidurüü. Peale eelmisel nädalal avatud spordihoone juurdeehituse aitavad ülikooli värskemale väljanägemisele kaasa mahukad restaureerimistööd. Ülikooli haldushoone ja vana kohviku (Ülikooli 18a ja 20) fassaad taastati mullu, nüüd tegutsetakse Munga tänava poolel. Samuti on puhastatud ning värvitud hoone katus. Botaanikaaias lõppesid peamaja tagumise fassaadi taastamistööd. Peale selle kavatsetakse aia peatee katta parkettkiviga. Plaanis on veel ülikooli kiriku maja (Jakobi 1) ja majandusmaja (Jakobi 4) fassaaditööd. Viimane sai talve hakul ka uue katuse.

Täna TÜ nõukogus

Kell 9.15 algaval ülikooli nõukogu istungil on plaanis vastu võtta õppekorralduseeskirja (ÕKE) muudatused. 25. mai nõukogus jäid ÕKE muudatused vastu võtmata, neid kooskõlastati veel kord nõukogu liikmete ringis. Kavas on ka asutada loodus- ja tehnoloogiateaduskond (LOTE). Sellega seoses tuleb kinnitada Eesti Mereinstituudi, tehnoloogiainstituudi, füüsika, keemia, molekulaarja rakubioloogia ning ökoloogia ja maateaduste instituutide põhikirjad. Muuta tuleb ka bioloogia-geograafia- ja füüsika-keemiateaduskonna põhimäärusi.

Hädavajalikud tööd

Haldusosakonna juhataja Ahto Kallioni sõnul pole ulatuslike remonditööde alustamise põhjus ainult peomeeleolu, vaid kõik need tööd on hädavajalikud. «On lihtne reegel, et maja säilimine saab alguse katusest ja vundamendist,» selgitas haldusdirektor Riho Illak. Ahto Kallion lisas, et kõige tähtsam oli tööde alustamine peahoones. «Selle vajumine jätkus aastaid, aga raha kuskilt ei tulnud. Toestamist alustati 12 aastat tagasi, kuid see oli ikkagi poolik.» Peahoone vundamendi toestamine ja tiibhoonete välisviimistlemine on praegu käimas. Samuti on plaanis katuse osaline vahetamine. Ka peahoone viimases remontimata auditooriumis 232 algas renoveerimine. Samuti muudetakse tänapäevasemaks garderoob ning administraatorilett. «Talviti oli probleem, et riiete jaoks tuli auditooriumidest ruumi juurde otsida, nüüd hakkab nagisid olema sama palju kui aulas kohti,» lisas Kallion.

Von Bocki maja juures käivad fassaaditööd kolmel küljel. Peahoone esine ehiti lõpuaktusteks lippudega. Juubeliürituste lähenedes leiab kaunistusi aga ka mujalt, näiteks tänavalaternatelt. KADRI BANK

Tööd peahoones lähevad kokku maksma üle 24 miljoni krooni. Planeerimistalituse arhitekti Merje Müürisepa sõnul alustasid Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid von Bocki maja (Ülikooli 16) raekojapoolsele küljele Louis Höflingeri 1860. aastal valminud gravüüri maalimist. Gravüüril kujutatakse 19. sajandi meeleolu peahoone ees. Tähetornil vahetatakse sel aastal katus ja restaureeritakse kuppel. Ka toomkirikus käivad restaureerimistööd. «Praeguse lepingu raames on plaanis remontida kõik varisemisohtlikud osad, aga töö jätkub ka hiljem maasiseste müüride toestamisega,» selgitas Kallion. Juubeliürituste ajal avatakse Merje Müürisepa sõnul riigikohtu ees Tiiu Kirsipuu loodud Skytte monument. Selleks ajaks saavad ülikooli hooned ka kunstnik Kalle Toompere loodud juubelikaunistused, -lindid, -lipud jms. Samuti tähistatakse metallplaadiga ülikooli esimene asukoht professorite allee jalamil ning teine koht Jaani tänavas. Koos väiksemate töödega remondib ülikool sel aastal umbes 80 objekti.

Professorite valimine

Täna on nõukogus kavas valida 13 professorit. Praegu samal erialal töötava professori kohale kandideerib võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar, arhiivinduse professor Aadu Must, molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme, botaanika professor Meelis Pärtel, geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe, geoinformaatika ja kartograafia professor Tõnu Oja ning üldpedagoogika professor Edgar Krull. Kunstiajaloo professoriks kandideerib Eesti Kunstiakadeemia professor Juhan Maiste, teatrikunsti professoriks Viljandi kultuuriakadeemia erakorraline professor Kalju Komissarov, üldkeeleteaduse professoriks dotsent Renate Pajusalu ja rakendusökoloogia professoriks vanemteadur Krista Lõhmus. Treeninguõpetuse professoriks kandideerivad dotsendid Jaak Jürimäe ja Mehis Viru ning tarkvaratehnika professoriks Hagenbergi tarkvara kompetentsikeskuse vanemteadur Dirk Draheim, Queenslandi Tehnikaülikooli professor Marlon Dumas ja Nokia Uurimiskeskuse juhtivteadlane Claudio Riva.

Omapärased kaunistused

Riho Illaku arvates pakub n-ö kahe peahoone korraga nägemine huvitavat vaatepilti. «See annab emotsionaalse elamuse kõrvuti näha tänapäeva elavat ja sajanditetagust ülikooli: kõik need munakivid, torukübarates mehed ja pikkades seelikutes naised.» Illak avaldas lootust, et maaling hakkab köitma inimeste tähelepanu nagu kultuuritegelaste fotod Jakobi tänava poolsel küljel. Peale peahoone piirkonna muutub Toomemäe ümbrus.

Keemiahoone läheb maksma 418 miljonit

Kolmapäeval keemiahoone riigihanke pakkumiste avamisel selgus, et juubeliehitis läheb maksma vähemalt 418,75 miljonit krooni. Soodsaima pakkumise tegi ehitusfirma Rand ja Tuulberg. Eelarvekomisjoni esimehe Ain Heinaru sõnul tuleb pakkumine arutlusele tänasel ülikooli nõukogu istungil. «Eelarvekomisjoni liikmed otsivad

võimalusi positiivseks lahenduseks,» ütles ta. Haldusdirektor Riho Illak leidis, et keemiahoone ehitamine on möödapääsmatu. «Füüsika-keemia-, kehakultuuri-, bioloogia-geograafia- ja sotsiaalteaduskond saavad seal korralikud laboriruumid, mida praegu ei ole. See hoiab meid konkurentsivõimelisena.» «Mujal maailmas oleks mõeldamatu, et kõiki laboreid läbib üks ventilatsioonitoru,» kirjeldas Illak praeguse keemiahoone tingimusi. Ta tõi näiteks Toronto ülikooli, mille keemiahoone igal tõmbekapil oli eraldi ventilatsioonikorsten. Keemiahoone uus riigihange avati aprillis, sest jaanuaris lõppenud hanke soodsaim pakkumine oli 638 miljonit krooni, mis osutus liiga kalliks. Uus hange kuulutati välja ilma sisustuseta.

Tartu Ülikooli Sihtasutus annab täna üle kevadsemestri seitse stipendiumit

TÜ Sihtasutuse juhatuse liige

Luuakse professor Olevi Kulli mälestusfond

Täna kell 14 allkirjastatakse botaanikaaias professor Olevi Kulli mälestusfondi statuut. Professor Olevi Kull (22. juuni 1955­31. jaan 2007) uuris puittaimede gaasivahetuse ja metsaökosüsteemi süsinikuringe probleeme. Sihtasutuse juhatuse liikme Ruth Kotsari sõnul toetab fond tudengite rahvusvahelist koostööd ning aitab kindlustada Eesti ökoloogide järelkasvu. Toetust saavad taotleda Eesti ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, dok-

Ruth Kotsar

Täna annab sihtasutus botaanikaaias üle selle õppeaasta kevadsemestri stipendiumid. Kevadsemestril kuulutati välja kolm konkurssi kokku seitsmele stipendiumile. Nende kogusumma on 195 000 krooni. Erich Rannu perekonna stipendium anti välja esmakordselt, sest see on asutatud alles möödunud aasta lõpul. Stipendium on mõeldud majandusteaduse õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. 50 000 krooni suuruse stipen-

diumi pälvisid nii majandusteaduskonna 2. aasta magistrant Kerli Krillo kui ka 4. aasta doktorant Anne Reino. Valikul oli määrav erialane edukus ja essee eetika tähtsusest Eesti majanduses. Ka Mobi stipendium anti välja esmakordselt, sest selle asutas firma Mobi Solution alles tänavu. Stipendium toetab infotehnoloogiaõpinguid Tartu Ülikoolis. 15 000-kroonise stipendiumi pälvis matemaatika-informaatikateaduskonna esmakursuslane Aleksei Panarin, kes on edukas ja lootustandev noor õppur.

Playtechi stipendium toetab samuti infotehnoloogiaõpinguid ja on suunatud magistrantidele. Välja kuulutati neli 20 000 krooni suurust stipendiumi. Neist kaks viimase aasta bakalaureuse tudengitele, kes jätkavad uuel õppeaastal magistrantuuris, ja kaks 1. aasta magistrantidele. Stipendiumi said Jaan Neljandik ja Sander Sõnajalg ning magistrandid Eneli Sutt ja Lauri Rätsep. Rätsep sai Playtechi stipendiumi ka eelmisel aastal, seega võib rääkida magistriõpingute toetamisest kogu stuudiumi vältel.

ONLINE - KÜSITLUS

Kas raamatukogu avariiuleid peaks olema rohkem?

Ei käi raamatukogus 11%

Ei, parem lehitsen otsimootoris 19%

Jah, kindlasti 70%

Olevi Kull

torandid ja järeldoktorantuuris õppivad noored teadlased. Info: www.ut.ee/sihtasutus

Vastajaid: 274 Uus küsimus: Kas kavatsed minna edasi õppima? Vasta: www.ajaleht.ut.ee

2

22. juuni 2007

Ülikooli lõpetajad 2006/2007

Arstiteaduskond

BAK AL AUREUSEÕPE (4a)

Kaja Solom Egle Türk Rahvatervishoid Sirje Bunder Marika Järveots Katrin Kuusemäe Kristel Ojala Kadi Raju Hille Rätsep Ülle Sildever Külli Uibo

MAGISTRIÕPE (4+2)

Õendusteadus Klara Azarnova Olga Kim Mariann Mereküla Leena Protassov Riina Pärjamäe Ilme Teppan

DIPLOMIÕPE

Õendusteadus Marge Karu Carola-Kardi Neemse Liana Uuetoa

BAK AL AUREUSE JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPEK AVAD

Arstiteadus Martin Adamson Stanislav Agejev Piret Asser Janno Atna Ülle Audova Matleena Autio Johanna Beck Marge Bek Svetlana Belova Anna Bondestam Pille Busin Ksenia Buts Ebe Eha Anna Eivin Julia Galanina Maria Gustavson Maarja Hallik Kadri Hendrikson Annely Hramov Airi Hunt Kadri Jaama Eero Jakobson Teelia Jõgis Liis Järva Kersti Kallak Anastassia Kamõnina Hevelyn Kerem Elina Kiidli Reet Kitus Kaisa Kolehmainen Raili Korhonen Natalia Korneva Maren Kotli Maarja Krinka Maris Kruuse Sander Kütner Asmo Lahtinen Liis Laur Triin Leinemann Margit Leivategija Inga Lemetti Laura Lempinen Ingrid Liiv ­ cum laude Hardi Lipping Margit Luht Elvira Luzetskaja Heivi Lutterus Lilian Lääts Syra Maijanen Kirill Makarov Ave Meier Santha Muthugalage-Don Aliis Männiste Georgi Nellis Dmitri Nelzin Jekaterina Nerman ­ cum laude Teele Nimmerfeldt Klari Noormets Margit Noska Urmas Nugis Liis Parker Madis Parksepp Viktor Parsikov Meeri Pennar Jelena Petrova Piirika Piir Marion Ploovits Madli Polma Märt Põlluveer Pilleriin Pütsepp Geidi Rajaste ­ cum laude Kristiina Rannikmäe Paula Reemann Reigo Reppo Liivi Roosileht Piret Rospu Greta Saar Elina Salonen Liis Salumäe Maris Salumäe Tatjana Sasenko Nadezda Smirnova Terhi Solasaari Ingunn Strömnes Diana Suba Linda Sõber

Deniss Sõritsa Liisi Sahmatova Andres Savel Oleg Zemljannikov Ave-Triin Tihamäe Aljona Tkatsuk Janne Toomsalu Alo Treial Anastassia Tsernova Vuokko Vahtera Mari-Anne Vals Triin Vasar Mirjam Veeväli Natali Viikant Flo Vilgats Mari Vilimaa Laura Villemson Vladlena Vinograi Mart Väljaots Marit Värk Hambaarstiteadus Astrid Anton Tiiu Asper Svetlana Buzõntsik Anna Ilves Kristo Ivanov Natalja Ivanova Jekaterina Jevmenenko Liina Kaar Anastassia Kaats Anna Klimanova Eston-German Kobrin Anna Koltsova Karin Kuslapuu Liisa Külmäsu Siret-Kai Laur Pia Lepiksoo Triin Linnamägi Eva Markson Arina Mihhailova Natalja Ostrokonskaja Anna Pak Irena Paumere Jaanika Pent Anna Pozdejeva Natalia Poyarkova Irina Reiska Kristiina Roost Julia Saranova Anastassia Saveljeva Madis Savi Svetlana Somova Ingrid Soomlais Jane Sork Mari-Liis Suur Priit Stserbakov Artur Zhelnov Triinu Tarasov Triin Toomel Inna Tsõmbalova Proviisor Anna Ajupova Anastassia Barulina Jevgenia Belozjorova Olga Bronnikova Heili Henning Anu Hoop Kristi Huik Katrin Ivandi Merilin Kiis Kairi Kivil Irina Kljukas Viktor Kozlov Kairi Kreinin Inna Kreivald Ott Laius Kristina Malinovskaja Inge Mesek Reelika Must Martin Mäesalu Agnes Männik Heigo Prits Mari Põdramägi Jane Pärnamets Anne Raudseping Vladyslava Rozhenko Olga Sapatseva Sander Sepp Anna Sinjuk Aleksandra Sõrovegina Albina Siapova Julia Zingel Monika Truu Karin Urbanik Tatjana Varkki Keiti Virks

MAGISTRIÕPE (3+2)

Ain Reimets Erki Rekker Tiina Rikk Külli Teder Dmitri Teperik Alar Toom Tanel Traks Liina Tserel Agne Velthut Janne Üksti Rahvatervis Gerli Paat Ene Palo

KUTSEMAGISTER

Kutseõpetaja Rein Essa Kaspar Kalmus Riivo Piirson

BAK AL AUREUSEÕPE (4 a)

Mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sirje Abel Janari Hallang Julia Ossipenko Malika Salumets Ljudmilla Zarina

DIPLOMIÕPE (4 a)

Alushariduse pedagoog Ellen Einaru Urve Jõhvik Anne Kurul Marju Laanemäe Maarika Prost Kristiina Tagel Vaili Talimäe Kadi Teder Katrin Viinalass Valve Voites Kasvatusteadused Maire Alver Heddy Haljak Kadri Karon Anu Kivisild Hevelin Kärp Triinu Küünal Karin Luts Viire Null Ando Piirsoo Meelis Raju Deivi Roomets Elo-Maria Roots Ragne Rämmal-Orason Maris Sults Rahel Tamm Marika Tettermann Eve Toompalu Aet Trei Gerli Valmet

BAK AL AUREUSEÕPE (5 a)

Klassiõpetaja Raili Nurmela Helen Truija

BAK AL AUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INGEGREERITUD ÕPPEK AVAD

TEADUSMAGISTER Biomeditsiin Eerik Aunin Urho Abramov Radko Avi Kersti Ehrlich Peeter Juhanson Anna-Liia Prangli Kristi Raud

Rahvatervis Helen Alavere Monika Haava Helika Hermlin Özekinci Georgi Hrenov Janelle Käärt Ewa Roots

Klassiõpetaja Kristi Freirich Liisi Griffel Helgi Jermolajev Mari-Ann Joosing Eve Jurask Tiia Kannik Külli Karo Ülli Kelner Tiiu Klaos Hille Kruus Meelike Kruusamäe Kätlin Kukk Tiia Kuris. Reelika Labe Tiina Liebert Kätlin Lühiste Marju Mei Maia Mikk Jandra Mölder Pille Nurk Kairi Paama Veronika Paavel Merle Plaat Kadri Raat Maire Rahula Ristu Raiesmaa Annika Revunova Teeli Roht Ly Rootslane Kätlyn Rudissaar Kaire Sumberg Kersti Tampere Marika Tein Heidi Vasser Tiina Vasser Evelin Veesaar Jane Vernik Evelii Viik Martiina Viil Kadi Vojevodova Reet Välisson Klassiõpetaja vene õppekeelega koolis Olga Ivanova Lairi Jürna Margit Liias Olga Smaljan Muusikaõpetaja Aire Aros Silja Kasekamp Kaia Klaan Kristel Koger Piret Kuiv Ilona Kõiv Sirje Medell Sille Nagla Angela Raik Kristi Treiman Kristi Vastisson Rutt Vilu

MAGISTRIÕPE (3+2)

Haridusteaduskond

BAK AL AUREUSEÕPE (3 a)

Eripedagoogika Lagle Aidulo Sirli Aosaar Maret Aun Anu Eelmäe Egle Eit Galina Gololobova Merlin Graubner Piret Hallast Liisi Hein Triin Korman Margit Kremer Aire Kundla Terje Kurismann Mare Laidra Heidi Margus Maaria Meesak Kärt Mihkelsaar Mariza Mägi Lagle Naaris Ave Ojasalu Kethe Oolep Maris Pajula Ave Piip Marika Prants Piia Pärn Küllike Pärn Ringa Raidsalu Külliki Rannu Maris Rüütli Elo Saare Liis Sarapuu Tiia Sarapuu Marge Süld Katrin Sülla Hiie Tikk Mairit Trei Karin Truu Hiie Ude Kadri Udras Tiina Unukainen Tagris Vaher Helen Veikar Uliana Väizja Haridusteadus (humanitaarained) Karmen Kalk Katrin Karu Tiina Kull Karin Kuum Liis Madisson Mari-Liis Mandel Karin Naruskov Kerli Pihlak Karen Schmidt Monika Sarina Kadi Villemson Haridusteadus (loodusteaduslikud ained) Jekaterina Glazatseva Krete Laimets Jaanus Lahe Annika Lukner Gedi Luts Rita Mubaraksina Liis Noorkõiv Külli Tiit Ene Trepp Anneli Turb Aveliis Post Kristi Tagel Haridusteadus (reaalained) Evelin Einla Kristel Hankov Ulvi Kaasik Reet Kasekamp

Riina Kirss Kristi Kreutzberg Kristi Kurg Pille Märtson Kadri Ann Treufeldt ­ cum laude Kaarin Vask Lea Vendik Koolieelse lasteasutuse õpetaja Ülle Abel Inga Antson Heleri Arumets Mari Arund Anett Bergmann Natalia Dorosenko Inga Edela Eve Einberg Lia Habakukk Kerli Hansen Katrin Helendi Jane Jaggo Maire Juhkam Ly Kalmet Piret Kangur Merle Karlson Teele Kender Jaana Koger ­ cum laude Riina Korolkova Berit Kroon Maiki Kruuda Kaari Laar Anu Loide Maigi Lokko Kati Madisson Marit Mändmets Mari Oras Marilin Oss Tatjana Paju-Stetski Raido Parve Kristiine Peek Ülle Peerna Piret Peets Rita Porkanen Maimu Pärn Leili Randjärv Nelli Restov Anne Riis Leelo Rohtmets Piret Roop Maie Roos Regina Roostar Kersti Rüütli Eleni Saar Silja Saaremets Silvi Sarapuu Riina Soolo Kätlin Tanin Karin Tartlan Maarja Terasmees Berit Torm Pilvi Varjo Marina Varjun Marina Veske Inge Vissak Daiana Voss Maarja Örd Koolimuusika Aleksandr Bondarenko Ellen Kupar Mare Kurvits Kairi Kuusk Liina Kõiv Loore Martma Pille Otsus Katrin Puusepp Krista Randla Ive Ruusamäe Alla Samsonova Piret Veevo Kristel Vuus

Eripedagoogika Anneli Agu Pille Arnek Merlyn Arvola Marge Asik Anton Aunma Piret Esnar Külly Kaarjas Piret Kahre Maris Kaur Kaie Kender Tiina Kirs Pille Kirsipuu Katrin Kivimeister Eve Kliiman Tiina Kodu Florika Kolbakova Eve Kukk Ruth Kullamaa Kaidi Kuresoo Kristi Kuuse Tiina Käärik Merle Liivak Nella Lumiste Veronika Mai Erle Maidla Renita Metsalu Jaanika Metsvahi Grete Miilen Hannely Mikker Elve Mäerand Merilin Mäesalu Merike Mägise Mare Naaber Liivika Ojala Margit Ott Eike Otto Lea Palo Vaike Perlin Kati Ploom Marje Poll Merle Poll Maarja Põder Mari-Liis Põld Airi Põlten Tiina Põrk Jürgen Rakaselg Riina Reest Dagmar Reidla Kristina Ruuse Triin Saar Maris Siiman Viive Sims Annika Suurküla Triinu Tamm Hille Tammsaar Liisi Taniroo Aira Tarros Liina Taska Luule Tiirmaa Ülle Tikkerber Kadri Toomik Angelika Treier Kristel Tääts Liina Urla Diana Veeris Eve Vinkmann Sirli Väinsar Heidi Öövel

Eripedagoogika Riin Naestema Maret Pajuste Põhikooli humanitaarainete õpetaja Raine Remmelg

MAGISTRIÕPE (4+2)

TEADUSMAGISTER Eripedagoogika Ragne Kuusk Helena Oselin Pedagoogika Anna-Liisa Jõgi KUTSEMAGISTER Koolikorraldus Ülle Irdt Anita Kikas Ardi Küünal Põhikooli mitme aine õpetaja Raine Remmelg

ÕPETAJAKOOLITUS

Õendusteadus Marit Kiljako Erika Kruup Marge Mahla Mirge Orasmaa Kristi Puusepp Anita Priks

Tehnikavaldkonna õpetaja Raivo Adamson Merit Paist Tuuliki Vuks

Te võite olla trehvanud Tartu vaimu. Aga ärge sellest ­ vähemalt Tallinnas ­ kõva häälega rääkige.

«Mida Tartust kaasa tasub võtta» Tartu Postimees 18. juuni 2007

22. juuni 2007

3

Matemaatika-informaatikateaduskond

BAK AL AUREUSEÕPE (3 a)

Infotehnoloogia Tambet Arak Maria Gaiduk Kadri Kallas Alar Kvell Jaan Neljandik Priit Oidram Anton Pelesev Marili Rõõm Toomas Römer Kristel Saar Ergo Sarapu Nikita Sipilov Marbel Tamm Urmas Tamm Jaanus Tiivoja Gert Toming Raido Tonts Marge Tuul Marko Tuvik Indrek Ulst Rainer Villido Edith Voksepp

BAK AL AUREUSEÕPE (4 a)

Informaatika Mai-Liis Karring + gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Siim Karus ­ cum laude Infotehnoloogia Imre Liivamets Finants- ja kindlustusmatemaatika Jelena Frolova ­ cum laude Taavi Tamkivi Matemaatikaõpetaja Irja Kängsepp

MAGISTRIÕPE (4+2)

Matemaatika Tiina Aia Kati Ain Erge Ideon Kaie Kubjas ­ cum laude Anu Kuld Kristina Käst Kaido Lätt Pille Masing Yvyan Merzin Anni Nurk Terje Parm Mikk Põdra Helene Rajaste Kadri Veider Anastasia Vorobjova Marian Õunap Matemaatiline statistika Katrin Jaaksoo Kadri Jugandi Rain Kirjanen Karin Kukk Priit Kärner Karin Küttis Anna Leontjeva Helen Luts Moonika Parts Jekaterina Prostakova ­ cum laude Kristiina Puustusmaa Mait Raag ­ cum laude Kersti Roosimäe Stella Sarapuu Keiu Sopp Anastassia Zegulova Reele Viirmaa Informaatika Silver Aabjõe Kalmer Apinis Julia Baskova Geete Haljas Vassili Jakovlev Aivi Kaljuvee Marko Kriibi Jelena Makarova Rando Mihkelsaar Rein Raudjärv ­ cum laude Eveli Saue ­ cum laude Kairi Schotter Allar Tammik Leive Turi Jaanus Uri Merli Uus

Kuidas tähistame TÜ 375. aastapäeva?

Varje Sootak

[email protected]

TEADUSMAGISTER Matemaatika Marje Johanson Olga Liivapuu + gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Indrek Zolk Ingrid Vessin Matemaatiline statistika Anet Tomberg Informaatika Oleg Batrasev Dan Bogdanov Juri Gavsin Kadri Hendla Evgueni Kabanov Liina Kamm Taavet Kikas Darja Krusevskaja Kristo Käärmann Anton Litvinenko Janek Press Urmas Rosenberg Sergei Sitov Kersti Taurus Nadezda Velikanova KUTSEMAGISTER Finants- ja kindlustusmatemaatika Külli Koov

ÕPETAJAKOOLITUS

19. juunil tutvustas korraldustoimkond nõukogu saalis ülikooli 375. aastapäeva üritusi. Toimkonna esimees Riho Illak tänas kõiki seni tehtud töö eest ning märkis, et juubeliga seotud üritusi on toimunud juba tükk aega. Need jätkuvad ka suvekuudel, kuid suuremad sündmused on septembris ja oktoobri algul. Juubelihõngu kannab ülikoolis toimuv aasta lõpuni.

Matemaatika Elina Kuljus Matemaatiline statistika Erika Lelumees Informaatika Artur Abels Margus Haavala Mikk Kard Dmitri Kostandi Triin Mikkel Sven Mitt Jegor Podpovedkin Margus Preimann Maria Starostina Kristo Tammeoja Marten Teino

DIPLOMIÕPE

Kulminatsiooniüritused

Ürituste produtsent Kulno Kungla tutvustas mõningaid 4.­6. oktoobrini toimuvaid põhiüritusi. 4. oktoobri õhtul algab Jaani kirikus mitmest osast koosnev ajalooline etendus ülikooli asutamisest «Kuninga viimne lahing ja ülikooli algus». Selle lavastab Mart Kivastiku käsikirja järgi Kalju Komissarov. Järgneb tõrvikrongkäik kiriku juurest Toomemäele. Toomkiriku varemetes toimub müsteerium, mis sisaldab liikumist, tulemängu, muusikat ja ilutulestikku. Müsteeriumi lavastab koreograaf Oleg Titov, muusikaline juht on Peeter Konovalov. Müsteerium valmib koostöös Ugala ja Vanemuise teatriga. ETV teeb sellest ka otseülekande. 5. oktoobril on Vanemuise kontserdimajas pidulik kontsert «Kuningas Gustavi gala». Esimeses osas esitavad ülikooli esinduskoorid koos Vanemuise Sümfooniaorkestriga Elleri, Verdi, Orffi jt loomingut. Teises, rahvuslikumas osas esinevad ka teised ülikooli kultuurikollektiivid, sh Viljandi kultuuriakadeemia 50 muusikut. 6. oktoobril saab aga Athenas näha-kuulda TRÜ legendaarseid ansambleid Rajacat (selles laulsid Mihkel Zilmer, Aarne Vaik, Priit Pärn jt), Rentaablust (Margus Hanson, Alar Karis jt), Meediumi, Fixi jt. 4. oktoobri hommikul algab ülikooli ajaloo muuseumis konverents «Varauusaegne ülikoolimõte ja Tartu Ülikool». Muuseumi teadusdirektori Lea Leppiku sõnul haarab teemadering nii akadeemilist teaduslikku mõtet kui ka ülikoolide rajamise poliitilisi ja konfessionaalseid aspekte. «Üks huvitavamaid ettepanekuid on Tbilisi Ülikooli rektori Giorgi Khubua soov pidada ettekanne ülikoolimõtte aren-

Üliõpilasesinduse teabejuht Marju Himma tutvustas kavandatavat ülikooli uut üldmütsi. VARJE SOOTAK

TÜ 375. A A S TA P Ä E V

www.ut.ee/ut375/

Infotehnoloogia Roman Normann Martin Vlassov

MAGISTRIÕPE (3+2)

gust Lõuna-Kaukaasias. Ettekandjaid tuleb Rootsist, Saksamaalt, Austriast, Iirimaalt, Gruusiast ja Eestist, kõik oma ala tunnustatud spetsialistid.» 4. oktoobril tutvustavad TÜ partnerülikoolid tudengimessil peahoones oma õppeasutust. Rahvusvahelise koostöö juhi Sirje Üpruse sõnul pannakse välja ka näitus.

Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Marge Ilmosaar Tiina Kull + gümnaasiumi informaatikaõpetaja Mari Mark Kertu Priilinn + gümnaasiumi informaatikaõpetaja

Muid kultuuriüritusi

3. septembril on uue kooliaasta alguse puhul Raekoja platsil suur vabaõhukontsert. Programmi panevad kokku Chalice ja Rein Pakk, esinema kutsutakse tudengite hulgas populaarsed bändid. Septembri lõpus esitavad ülikoolide koorid Tallinnas ja Pärnus Carl Orffi lavakantaadi «Carmina Burana». Üliõpilasesinduse teabejuht Marju Himma rääkis, et 5. oktoobril on üliõpilasmajas kavas heategevuskontsert tudengitele. «Sellega tahame pöörata tähelepanu maja halvale seisukorrale ja sellele, et tudengkond vajab taolist maja ürituste korraldamiseks.» Esinema kutsutakse tudengite armastatud bände. Hetkel kõige olulisemaks peab aga Marju Himma ülikooli uue üldmütsiga tegelemist. Augusti alguseks tahetakse ära tellida esimene partii.

1.­6. oktoobrini korraldab vilistlane Varri Väli ülikooli ajaloo muuseumi Morgensterni saalis filateelianäituse. 4. septembril on kasutusel juubeli eritempel ja -ümbrik, eritempel on teatud kellaaegadel muuseumis ka kasutusel. Näitusel on neli ülikooli, Tartu linna ja ka Eesti Posti ajalugu kajastavate postmarkide ja -kaartide ning ümbrikute väljapanekut. Samal ajal korraldab muuseum ülikooli eelmiste juubelite atribuutika ja ülikoolile tehtud kingituste näituse.

Matemaatika Esta Kägo Aleksei Lissitsin ­ cum laude Matemaatiline statistika Helle Kilgi ­ cum laude

Trükised

Rektorite raamatute sarjas ilmuvad raamatud Johan Kõpust (autor Priit Rohtmets), Henrik Koppelist (Ken Kalling) ja Alfred Koortist (Rein Ruutsoo). Kahe esimese raamatu käsikirjad on retsenseerimisel (Peeter Tulviste, Toomas Hiio, Mart Orav jt). Albumi «Vivat, crescat, floreat Alma Mater» koostavad Indrek Ilomets, Toomas Hiio ja Mart Orav. Trükis sarnaneb viis aastat tagasi ilmunud albumiga «Universitas Tartuensis 1632­1802­2002». Albumis on pildimaterjal üliõpilaskorporatsioonidest ja -seltsidest. Veel ilmub suureformaadiline kõvade kaantega TÜ esindusalbum, seda projekti veab Juhani Püttsepp Välissuhete osakond annab välja pildialbumi «International University of Tartu ­ People and Achievements». Ilmub ka kaks naljaraamatut. Peeter Tulvistelt tuleb anekdoodiraamat ning Hillar Palametsalt ja Vello Läänelt naljakate juhtumiste raamat. Teistest juubelisündmustest järgmises UTs.

Õigusteaduskond õppetööga Tallinnas

BAK AL AUREUSEÕPE (3 a)

Õigusteadus Andreas Alaver Terje Anderson uljen Dedegkajev Allan Eilart Darja Galperina Eve Grass Siim Jurkatam Kai Jürs Katrin Karemäe Martin Kask Paul Keres Karin Kiisa Reet Kost Elo Kukk Laura Laid Grete Lind Grete Lunden Olga Lunkova Maria Lõssenko Maris Madissoon Olavi Malla Margus Miller Virge Murak Marju Niit Helika Nõmm Sirli Papp Helen Poolake Elis Prangli Robert Pärna Liisi Raamets Külli Randoja Kairi Reiman Maria Reinmets Kadri Roos Helen Rukiste Kristel Saan Harold Saar Janar Stamm Margit Sunni Sirlis Sõmer Marko Taluri Anni Tamm Silja Tammeorg Age Tiidermann Vladimir Timoin Viorica Taikovski

Andrei Terednik Sven Veltmann Reve Ventsel Sirje Viherpuu Karel Virks

BAK AL AUREUSEÕPE (4 a)

Õigusteadus Rene Allik Indrek Alliksaar Kea Alliksaar Kaarel Berg Kadri Erm Signe Haug Ilo-Hanna Hõrrak Merle Jensen Madli Juhani Siim Kabrits Natalia Kalm Sander Kaus Eduard Kikas Katri-Liis Kinks Tiit Kirsipuu Liisa Kirss Kai-Karmen Koger Indrek Kuusik Neeme Laane Lia Liin Elvar Liiv Airi-Ulrike Lillevälja Janne Magnus Peeter Malve Mart Moorlat Birgit Mägi Kristi Nurmeste Anti Nööp Lennart Oja Birgit Olev Ave Orav Ivi Papstel Anneli Piilsalu Marko Pokk Sigrid Raag Margus Raig Alar Salu Siim Sarapuu Anneli Saul Sirli Seliov Birgit Seppik

Marek evrigin Jane Soe Kristi Timmusk Ivo Tetõrkin Kristel Tähhe-Kaljulaid Sigrid Vahemets Lauri Valk Õnneli Varend Kadri Viitas Ille Vilbiks Indrek Vilms Magistriõppe lõpetajate nimed ilmuvad järgmises UTs.

Füüsikakeemiateaduskond

MAGISTRIÕPE 3+2

Film ja filateelianäitus

Kulno Kungla ütles, et dokumentaalfilmi «Kohtumispaik: ülikooli kaks võtteperioodi on läbi. «Projektijuhi ja toimetaja Jaak Lõhmuse sõnul on töö kulgenud plaanipäraselt ja musta materjali läbivaatamine toimub ülikoolis juuli algul.»

UUDISED

Keemiaõpetaja Kristi Kasearu ­ cum laude

Rektor võtab vastu cum laude lõpetajaid Ülikool tunnustab

28. juunil toimub botaanikaaias rektori vastuvõtt cum laude lõpetanute auks. Cum laude lõpetajaid on tänavu 107. Kiitusega lõpetajatele kingitakse raamat «200 aastat Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi». Lõpetajatest võtab sõna Liisi Kööts sotsiaalteaduskonnast. Presidendi vastuvõtt toimus 20. juunil, sinna oli kutsutud 15 TÜ parimat lõpetajat.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati silmapaistva ja tulemusliku tegevuse eest Narva kolledþi direktorina ning kõrghariduse edendamise eest Katri Raiki. TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 60. sünnipäeval pikaajalise tulemusliku töö eest germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi koordinaatorit Milvi Kaberit.

TÜ tänukirja pälvisid tulemusliku töö eest Türi kolledþi direktorina ning kõrghariduse edendamise eest Elle Raudsepp ja pikaajalise ning eduka tegevuse eest õigusinstituudi arendamisel instituudi direktor Heiki Lindpere.

Tartu linna autasu

Tartu Linnavalitsus otsustas autasustada Tartu medaliga viit teenekat tartlast, kelle

seas on ka professor Marika Mikelsaar. Marika Mikelsaar on probiootilise bakteri Lactobacillus fermentum ME-3 üks leiutaja. Üks autasustatavatest on Soome Teaduskeskuse Heureka direktor Per-Edvin Persson, kes on oluliselt aidanud kaasa tänavu 10. aastapäeva tähistava teaduskeskuse AHHAA loomisele ja arengule.

Noorte ja andekate teadlaste tagasitulek on Eesti teaduse arengule võtmetähtsusega küsimus.

Martin Hallik «Eestlased tagasi koju!» Postimees 9. juuni 2007

4

ÕNNITLEME ÕNNITLEME

KAITSMISED

DOK TORITÖÖD

22. juuni 2007

Milvi Kaber 60

Laeval on emapuu, mis hoiab kogu laeva koos ja mille headusest sõltub laeva käekäik. Germaani-romaani filoloogia osakonnal on vedanud, sest meil on Milvi Kaberi näol emapuu olemas, hea ja tugev emapuu, mis peab vastu ka kõige raskematel aegadel. Suure osakonna kogu asjaajamine on perfektselt korras. Järjest keerulisemaks ning nõudlikumaks muutuva süsteemi juures ei piisa selleks ainult kogemustest (mida Milvi Kaberil on ligi neljakümneaastase ülikoolis töötamise jooksul loomulikult hulganisti kogunenud). Milvi Kaberis on täpsus ja kohusetundlikkus ühendatud loovusega, matemaatiliselt selge mõtlemisega, võimega orienteeruda infotulvas, lisaks veel inimlik ja mõistev suhtumine. Vaevalt leidub osakonnas ­ ülikooli ühes suurimas ja heterogeenseimas ­ inimest, keda Milvi ei tunneks, kelle muresid ei teaks ega lahendaks. Kindlasti ei leidu probleemi,

Professor Vahur Ööpik 50

Kahekümne esimesel jaanikuu päeval ületas kehakultuuriteaduskonna dekaan, spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik olulise eluteetähise. Viiekümnesena saab ta tagasi vaadata kolmele ametiajale dekaanina, kauaaegsele õppejõutööle ja mitmele ühiskondlikule ametile. Ülikooli lõpetas Vahur Ööpik 1979. aastal kiitusega ning on kehakultuuriteaduskonnas töötanud 1981. aastast. Bioloogiakandidaadi kraadi kaitses ta 1987 ning professoriks valiti 1998. Pikaajaline kogemus õppeprodekaanina andis kindlust kandideerida dekaaniks. Kolleegid ja üliõpilased hindavad tema põhjalikkust ja täpsust. Kui maailma saaks kujundada Vahur Ööpiku järgi, aetaks siin asju alati parimal võimalikul viisil ja õiglaselt ning udutamata. Kolleegina on ta mõistev, vastutulelik, hea huumorimeelega ja seltskondlik. Eesti Olümpiaakadeemia presidendiaega aastatel 2002­ 2005 jääb töö selle heaks, et kooliolümpiamängud laienesid igasse maakonda ja tugevnesid sidemed teiste riikide sõsarorganisatsioonidega.

27. juunil kl 16.15 kaitseb Astrid Rekker nõukogu saalis doktoritööd «Värvilise müra tekitatud anomaalne transport ja faasiüleminekud komplekssüsteemides» («Colorednoise-controlled anomalous transport and phase transitions in complex systems»). Juhendajad prof Romi Mankin ja prof Risto Tammelo. Oponendid prof Christian Beck (Londoni Ülikool) ja dr Teet Örd. 28. juunil kl 15 kaitseb Alar Toom Puusepa 8 A. Linkbergi nim aud doktoritööd «Heterotopic ossification after total hip arthroplasty: clinical and pathogenetic investigation» («Heterotoopne ossifikatsioon puusaliigese endoproteesimise järgselt: kliiniline ja patogeneetiline uurimus»). Juhendajad prof Tiit Haviko, prof Andres Arend ja prof Gunnar Selstam (Umeå Ülikool, Rootsi). Oponent dots Teemu Moilanen (Tampere Ülikool). 29. juunil kl 13 kaitseb Margus Punab Ravila 19-1038 doktoritööd «Male fertility and its risk factors in Estonia» («Meeste viljakus ja selle riskitegurid Eestis»). Juhendaja prof Ants Peetsalu. Oponent prof Ilpo Huhtaniemi (London). 29. juunil kaitsevad nõukogu saalis doktoritööd: · kl 12 Jaak Nerut «Heksatsüanoferraat(III) aniooni redutseerimine Cd(0001) monokristalli tahul» («Electroreduction of hexacyanoferrate(III) anion on cadmium (0001) single crystal electrode»). Juhendaja prof Enn Lust. Oponendid prof Renat R. Nazmutdinov (Kaasani Riiklik Tehnikaülikool) ja em-prof Vello Past; · kl 14 Lauri Jalukse «Measurement Uncertainty Estimation in Amperometric Dissolved Oxygen Concentration Measurement» («Amperomeetrilise analüsaatoriga mõõdetud lahustunud hapniku kontsentratsiooni mõõtemääramatuse hindamine»). Juhendaja prof Ivo Leito. Oponendid dr Michal Máriássy (Slovakkia Meteoroloogia Instituut) ja dr Kaido Tammeveski. 29. juunil kl 13.15 kaitseb Iiris Luiga Tiigi 78-127 doktoritööd «Interaction of object perception and visual attentional selection processes» («Objektitaju ja selektiivse tähelepanu protsesside interaktsioon»). Juhendaja prof Talis Bachmann, PhD. Oponent prof Angus Gellatly, PhD (avatud ülikool, Milton Keynes, Suurbritannia). 29. juunil kl 15 kaitseb Oksana Palikova Näituse 2-207 doktoritööd «Kakskeelne sõnaraamat ja sõna funktsionaalsed seosed». Juhendaja em-dots Eda Vaigla. Oponendid prof Maksim Krongauz (Venemaa Riiklik Humanitaarülikool) ja dots Enn Veldi. 30. juunil kaitsevad Näituse 2-207 doktoritööd: · kl 12.15 Timur Guzairov «Zukovski ­ Nikolai I valitsemisperioodi ajaloolane ja ideoloog». Juhendaja prof Ljubov Kisseljova. Oponendid filoloogia-dr, prof Aleksandr Januskevits (Tomsk, Venemaa) ja Andrei Nemzer, filoloogiakand (Moskva); · kl 14.15 Tatjana Kuzovkina «Bulgarini fenomen: kirjandusliku taktika probleem». Juhendaja prof Ljubov Kisseljova. Oponendid filoloogia-dr, prof Natalia Versinina (Pihkva) ja Jekaterina Ljamina, filoloogia-kand (Moskva). 5. juulil kl 9.15 kaitseb Marika Paaver Tiigi 78-127 doktoritööd «Types of impulsivity, their behavioural expression and association with the markers of vulnerability of serotonin system» («Impulsiivsuse tüübid, väljendumine käitumises ja seos serotoniinisüsteemi talitluse biomarkeritega»). Juhendaja prof Jaanus Harro, PhD, MD. Oponent prof Petra Netter, PhD, MD (Giesseni Ülikool, Saksamaa).

MAGISTRITÖÖD (4 + 2)

· kl 15.45 Maarika Teral «Taani eestlaste keelest». Juhendaja prof Birute Klaas. Oponent Reeli TornLeesik, MA. 28. juunil kaitsevad Ülikooli 16-212 magistritööd: · kl 14.15 Maili Pilt «Aines ja lähenemisviis. Sissevaateid tänapäeva eestlaste sünnipäevapärimusse: teadusteksti loome probleeme». Juhendajad dots Tiiu Jaago ja dots Kristin Kuutma. Oponendid Pihla Siim, MA ja Ene Kõresaar, PhD; · kl 15.15 Reeli Reinaus «Enesepresentatsioon virtuaalses kogukonnas sünnituslugude ja Perekooli foorumi kommentaaride näitel». Juhendaja Ergo-Hart Västrik, MA. Oponent Elo-Hanna Seljamaa, MA. 28. juunil kaitsevad Ülikooli 17-103 magistritööd: · kl 14 Lilian Jõesaar «Adapting Prose Narrative into Film Narrative: The Case of «The Remains of the Day»» («Proosajutustuse filmijutustuseks adapteerimisest «The Remains of the Day» näitel»). Juhendaja Ene-Reet Soovik, MA. Oponent Anneli Saro, PhD; · kl 15 Neeme Näripä «Hermogenese /stasise/-teooria Aristotelese kategooriate rakendusena». Juhendaja Janika Päll, MA. Oponent Hesi Siimets-Gross; · kl 16 Ain Rada «Eesti kõrghariduskorralduse alast ingliskeelset tõlkesõnavara ning seonduvat tõlkeproblemaatikat Tartu Ülikooli näitel». Juhendaja Meelis Leesik, MA. Oponent lektor Ilmar Anvelt, MA. 29. juunil kaitsevad Lossi 3-406 magistritööd: · kl 12.15 Meelis Maripuu «Teise maailmasõja aegse juudivastase poliitika rakendamine Eestis» («Application of Anti-Jewish policies during the Second World War in Estonia»). Juhendajad dots Tõnu-Andrus Tannberg ja prof Andres Kasekamp. Oponent dots Olaf Mertelsmann; · kl 13.30 Elvi Nassar «Põllumajandusnäitused Eesti NSV-s nõukogude agraarpropaganda väljundina (1940­1958)» («Agricultural Shows in the Estonian SSR as a Soviet Agrarian Propaganda Outlet (1940­1958)»). Juhendaja dots Tõnu-Andrus Tannberg. Retsensent Rein Lillak, PhD (Eesti Maaviljeluse Instituut). 29. juunil kaitsevad Näituse 2-207 magistritööd: · kl 17 Viktoria Pehk-Ivascenko «Keeleväliste faktorite roll uudisetekstide kujundamisel (Eesti venekeelse massimeedia põhjal)». Juhendaja dots JelisavetaKaarina Kostandi. Oponendid prof Irina Külmoja ja dots Svetlana Jevstratova; · kl 18 Fjodor Vinokurov «Jevgeni Zamjatini autobiograafilise ja memuaarse proosa genees ja struktuur». Juhendaja dots Lea Pild. Oponendid dots Sergei Dotsenko, filoloogia-kand (Tallinna Ülikool) ja lektor Roman Voitehhovits, PhD.

millele Milvil vähemalt mingit vastust poleks pakkuda. Küllap on iga osakonnajuhataja keerulistel hetkedel kõigepealt nõu saamiseks Milvi poole pöördunud. Vastloodud germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut on veelgi suurem ning heterogeensem, kuid Milvi Kaberiga instituudi koordinaatori ja sekretäri kohal pole karta, et hakkama ei saada.

Südamest jõudu ja õnne kõigi kolleegide poolt!

TÜ eetikakeskus aitas korraldada esseevõistlust

Aire Vaher

eetikakeskuse referent

Vahur Ööpik on olnud tegev arvukate konverentside korraldamisel. Konverents «Teadus, sport ja meditsiin» toob üle aasta kokku Eesti sporditeadlased. Rahvusvaheline noorte spordiajaloolaste konverents toimub Tartus 2007. aasta detsembris kolmandat korda. Loodetavasti jätkub Vahur Ööpikul alates oktoobrist, kui ta dekaaniameti üle annab, rohkem aega meelepäraste toimetuste ja enda jaoks. Soovime juubilarile palju tublisid tegusid ja kordaminekuid kõigis ettevõtmistes!

Kehakultuuriteaduskond

Marko Ringo

eetikakeskuse projektijuht

Täna teeb president Toomas Hendrik Ilves teatavaks esseevõistluse «Millises Eestis ma tahan elada?» võitjad. Võistluse korraldas TÜ eetikakeskus koos presidendi mõttekoja ning kantselei, haridus- ja teadusministeeriumi ning ajakirjaga Akadeemia. Võistlusele laekus 326 esseed. Igast kategooriast (täiskasvanud, keskkooli- ja põhikooliõpilased) valiti kümme paremat tööd. Parimate kirjutajate nimed avalikustatakse presidendi kodulehel www.president.ee. Lisateavet leiab peatselt ka uuest eetikaveebist www.eetika.ee. President Ilvese sõnul kinnitab esitatud võistlustööde suur hulk rahva soovi osaleda aktiivselt Eesti tuleviku kujundamisel. Ka esseevõistluse idee autori, eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutropi meelest täitis konkurss oma eesmärgi kaasata inimesi arutellu väärtuste üle.

Esseid saadeti kõikidest maakondadest ja kirjutajate seas oli väga erinevate elukutsete esindajaid. Autorite vanus jäi 7 ja 94 eluaasta vahele. Mõtted pandi kirja küll koduse kirjutuslaua tagant, küll lastega mängimise kõrvalt, aga ka haiglavoodist. Käsitlemist leidsid nii keskkonna, hariduse, poliitika, alkoholismi, narkomaania, emigratsiooni küsimused kui ka võrdsete võimaluste temaatika. Päevakajaliste sündmuste taustal kajas enamikus esseedes vastu ka integratsiooni, rahvusliku identiteedi ning üldise inimliku sallivuse temaatika. Kirjutajad hindasid kättevõidetud vabadust, oma keelt ja kultuuri. Muretseti sallivuse, aususe, hoolivuse, õigluse ning vastutustunde puudumise pärast. Esseedest jäi kõlama soov, et riik probleemid lahendaks, vähem arutleti selle üle, mida kodanikud saaksid ise teha. Kõik konkursil osalenud saavad presidendi autogrammiga pildi. Parim essee avaldatakse augustikuu Akadeemias. Lõppvooru jõudnud võistlustöödest koostatakse esseekogumik.

Raku bioenergeetika-alane suvekool doktorantidele

Kalju Paju

patoloogilise füsioloogia dotsent

11.­14. juunini toimus Biomeedikumis Põhja- ja Baltimaade doktorantidele raku bioenergeetika II suvekool. Suvekool «Mitokondrid neurodegeneratiivsete ja metaboolsete haiguste puhul» koondas ühiseks õppuseks eri uurimisgruppide liidrid ja doktoriõppe tudengid. Arutati raku bioenergeetika teoreetilisi probleeme, uuri-

mismetoodikate kasutamist, doktoriõppe programmi täiustamist ja kontaktide loomist laborite vahel, et moodustada noorteadlaste paindlik koostöövõrgustik. Osales 20 doktoranti Taanist, Norrast, Soomest, Leedust ja Eestist. Lektoriteks olid kutsutud Helsingi, Cambridge'i, Kopenhageni jt õppe- ning teadusasutuste teadlasi.

Pikk versioon: www.ajaleht.ut.ee

Bernhard Schmidti preemia

Eesti TA kuulutas välja võistluse Bernhard Schmidti preemiale. Preemia antakse noorele teadlasele või insenerile (vanusega kuni 35 aastat) või ühise tööga seotud rühmale viimase kahe aasta jooksul taotleja(te) poolt tehtud teadus- ja arendustöö rakenduste eest Eesti majanduses. Preemia suurus on 25 000 krooni. Kandidaatide esitamise õigus on Eesti TA akadeemikutel, ülikoolide ja nende teaduskondade ning teadusasutuste nõukogudel, teadusseltside ja Eesti Inseneride Liidu juhatustel. Taotlused koos töö detailse kirjelduse ja lisamaterjalidega, sh teatega töö evitanud ettevõttelt, esitada Eesti TA juhatusele (Kohtu 6, 10130 Tallinn) hiljemalt 10. oktoobriks. Info: tel 645 0712, www.akadeemia.ee.

TEATED

25. juunil kl 16 esitletakse saksa filoloogia raamatukogus Ingeborg Bachmanni 80. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi artiklite kogumikku «Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar». Tegemist on teise kogumikuga sarjast Humaniora: Germanistica. Kogumiku on toimetanud uuema saksa kirjanduse dotsent Eve Pormeister ja Hans Graubner. 26. juunil kell 14 esitleb eetikakeskus Domus Dorpatensise ruumides (Ülikooli 7) uut väljaannet «Eetikakoodeksite käsiraamat». Esitlusel kuuleb nii ettekandeid kui saab ka osaleda ümarlauas. Kõik huvilised on teretulnud! Raamat ilmub Avatud Eesti Fondi toel. 28. juunil kl 12.30 on Narva mnt. 4 raamatukogus A-216 trükiste «Labor Market Flexibility, Flexicurity and Employment: Lessons of the Baltic States» (Tiiu Paas & Raul Eamets, eds; Nova Science Publishers, Inc., New York) ja «Changes around and within organizations: Manifestations and consequences» (Tramesi eriväljaanne Vol. 11, No. 2, 2007, Maaja Vadi & Rebekka Vedina, eds) esitlus. 10. septembrini saab raamatukogu teatmekirjanduse saalis uudiskirjanduse näitusel tutvuda Eesti Teaduste Akadeemia materjalidega 2007. aasta akadeemikukandidaatide (2007) kohta. 27. juunil kl 11 algab nõukogu saalis XL J. V. Veski päev ,,Sõna on sõnavarauurijatel».

ÕNNITLEME

65

Marju Salve, FK raamatukoguhoidja ­ 26. juuni

45

Thomas Richard Kämmerer, Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride õppetooli professor ­ 27. juuni

Mälestuskivi Jaan Eilartile

Täna kell 15 avatakse Järvamaal Türi vallas Pala külas Reegla talus Jaan Eilarti mälestuskivi. Loodusteadlane Jaan Eilart (24. juuni 1933 ­

18. mai 2006) oli ülikooli kauaaegne õppejõud, Eesti Looduskaitse Seltsi ja Tartu üliõpilaste looduskaitseringi asutaja ning seltsi esimees ja ringi juhendaja.

60

Tõnu Seilenthal, uurali keelte ja hungaroloogia dotsent, Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse juhataja ­ 28. juuni

40

Alar Veraksits, inimese füsioloogia assistent ­ 25. juuni

50

Sirje Korm, raamatupidaja ­ 26. juuni

30

Katrin Kello, õppekava arenduskeskuse projektijuht ­ 24. juuni

Peatoimetaja Varje Sootak Toimetaja Kadri Bank Toimetaja Aija Sakova Küljendaja Priit Kivisoo Infotoimetaja Mai Kukumägi Keeletoimetaja Marika Kullamaa Tartu, Lutsu 5 (III k) Tel: 737 5680, 514 2300 E-post: [email protected] http://www.ajaleht.ut.ee Postiaadress: Ülikooli 18, Tartu 50090

Matemaatikute konverentsid

Järgmisel nädalal toimub matemaatika-informaatikateaduskonnas mitu konverentsi. 26.­29. juunini toimuvad VIII Tartu mitmemõõtmelise statistika ja VI fikseeritud marginaalidega mitmemõõtmeliste jaotuste konverentsid. Konverentsil käsitletakse mitmemõõtmelisi jaotusi, varjatud juhuslikke struktuure,

tehisõppe küsimusi, finantsmatemaatika mudeleid ning statistika rakendusi paljudel aladel. Esinevad asjatundjad TÜst ja Kanadast, Rootsist, Suurbritanniast, Saksamaalt, USAst ning Brasiiliast. Info: www.ms.ut.ee/tartu07. 27.­30. juunini toimub konverents «Poolrühmad, polügoonid ja kategooriad». Info: math.ut.ee/pmi/sacg.

25. juunil kl 14 kaitseb Roman Abisogomjan Näituse 2-207 magistritööd «Vene sõjaväelaste roll Eesti Vabariigi ühiskondlikus ja kultuurielus 1920.­1930. aastatel ning nende kirjanduspärand». Juhendaja em-prof Sergei Issakov. Oponendid Viktor Boikov, filoloogia-kand (Tallinn) ja Tatjana Sor, filoloogia-kand. 28. juunil kaitsevad Ülikooli 18-139 magistritööd: · kl 14.15 Katrin Mandra «Deontiline modaalsus eri tekstiliikides». Juhendaja dots Reet Kasik. Oponent Karen Kuldnokk, MA; · kl 15 Tatiana Zirnask «Rõhk ja kestus moksa keele Kesk-Vadi murdes». Juhendajad em-prof TiitRein Viitso ja Niina Aasmäe, PhD. Oponent Pire Teras, PhD;

UNIVERSITAS TARTUENSIS

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Tellimise indeks 00892 Ilmub reedeti. Tiraaþ 4000 Trükk: Greif OÜ

Information

0622ABCD.indd

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

568425