Read AutoCAD 2007 - Kezd lépések text version

AutoCAD 2007 Biblia

2

Minden jog fenntartva, beleértve bárminem sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Kiadja a Mercator Stúdió Felels kiadó a Mercator Stúdió vezetje Lektor: Gál Veronika Szerkeszt: Pétery István Mszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf

ISBN 978-963-607-639-9

© Dr. Pétery Kristóf PhD, 2009 © Mercator Stúdió, 2009

Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó www.akonyv.hu 2000 Szentendre, Harkály u. 17. T/F: 06-26-301-549 06-30-305-9489

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

3

TARTALOM

TARTALOM ...................................................................................... 3 ELSZÓ .......................................................................................... 23 AZ AUTOCAD ALAPJAI................................................................. 31 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK .................................................. 31 A BILLENTYZET ..................................................................... 34 MUTATÓESZKÖZÖK ................................................................ 37 AZ EGÉR ................................................................................ 38 AZ INTELLIMOUSE EGÉR..................................................... 39 A DIGITALIZÁLÓ TÁBLA........................................................ 40 A PROGRAM TELEPÍTÉSE ......................................................... 41 A TELEPÍTÉS ELKÉSZÍTÉSE ................................................ 41 AZ AUTOCAD TELEPÍTÉSE ..................................................... 42 ÚJRATELEPÍTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS ....................................... 49 A TERMÉK AKTIVÁLÁSA ......................................................... 50 A PROGRAM INDÍTÁSA .............................................................. 53 A BEÁLLÍTÁSOK VERZIÓLÉPTETÉSE .................................... 55 RAJZOK HELYREÁLLÍTÁSA .................................................... 56 KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK .............................................. 57 A GRAFIKUS KÉPERNY ..................................................... 57 ÁLLAPOTSOR ........................................................................ 60 A PARANCSSOR ÉS A DINAMIKUS ADATBEVITEL ............ 64 DESIGNCENTER ................................................................... 66 KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT .............................................. 69 ESZKÖZPALETTA ................................................................. 71 TULAJDONSÁGOK PALETTA ............................................... 74 LAPKÉSZLET KEZEL .......................................................... 75

AutoCAD 2007 Biblia

4

TARTALOM

TÖBBDOKUMENTUMOS KÖRNYEZET ................................ 76 A SZÖVEGES KÉPERNY .................................................... 78 PÁRBESZÉDABLAKOK, PANELEK ....................................... 79 NYOMTATÓK ÉS RAJZGÉPEK ................................................ 82 RAJZI SEGÉDESZKÖZÖK, SZERKESZT ÜZEMMÓDOK ........ 83 RAJZÜZEMMÓDOK ÉS PONTOS RAJZOLÁS......................... 84 RASZTERBEÁLLÍTÁS ............................................................... 85 HÁLÓBEÁLLÍTÁS ...................................................................... 88 KÖVETÉS (AUTOTRACK) ÜZEMMÓD ..................................... 88 DINAMIKUS ADATBEVITEL ..................................................... 91 DERÉKSZÖG RAJZMÓD ....................................................... 94 TÁRGYRASZTER ..................................................................... 95 TÖMÖR KITÖLTÉS ................................................................... 95 VONALVASTAGSÁG-MEGJELENÍTÉS .................................... 96 GYORSSZÖVEG ÜZEMMÓD ................................................... 97 PONTJELEK MEGJELENÍTÉSE ............................................... 98 ELEMKIVÁLASZTÁS-MEGJELENÍTÉS .................................... 98 SRAFFOZOTT RAJZELEMEK KIJELÖLÉSE ............................ 98 ELEMCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA....................................... 99 PARANCSMEGADÁS ................................................................ 100 BILLENTYZET HASZNÁLATA ................................................. 100 ESZKÖZTÁRAK HASZNÁLATA ................................................. 101 WINDOWS IKONOK ............................................................... 101 AUTOCAD 2007 ESZKÖZTÁRAK .............................................. 102 MENÜPARANCSOK................................................................ 106 A KURZORMENÜ ................................................................... 107 NYOMÓGOMBOK ................................................................... 108 PARANCS ISMÉTLÉSE .......................................................... 109 PARANCS VISSZAVONÁSA ................................................... 110 VISSZAVONT PARANCS HELYREÁLLÍTÁSA ........................ 112 ÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE ....................................................... 112 MEGLÉV RAJZ MEGNYITÁSA ............................................ 116

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

5

ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK ......................................... 121 ÁLLOMÁNYOK KERESÉSE.................................................... 122 TÖBB RAJZ EGYIDEJ KEZELÉSE....................................... 124 RAJZ RÉSZLEGES BETÖLTÉSE ........................................... 124 TOVÁBBI GEOMETRIA BETÖLTÉSE .................................... 126 RAJZOK MENTÉSE ................................................................ 126 E-KÜLDEMÉNYEK .................................................................. 127 A MUNKA BEFEJEZÉSE ........................................................ 131 ÁLLOMÁNYVÉDELEM ............................................................... 131 A SÚGÓ HASZNÁLATA ............................................................... 134 A SÚGÓ TARTALOMJEGYZÉKE .............................................. 134 A SÚGÓ TÁRGYMUTATÓJA ..................................................... 137 KERESÉS A SÚGÓBAN ............................................................ 138 A GYORS SÚGÓ ........................................................................ 139 TECHNIKAI TÁMOGATÁS ......................................................... 140 ÚJDONSÁGOK BEMUTATÁSA ................................................. 141 SAJÁT PROJEKTEK ELKÉSZÍTÉSE ........................................ 143 ÚJ RAJZOK LÉTREHOZÁSA ..................................................... 144 ÚJ RAJZ AZ ALAPBEÁLLÍTÁSOKKAL.................................... 145 RAJZ KÉSZÍTÉSE SABLON ALAPJÁN................................... 146 ÚJ RAJZ KÉSZÍTÉSE VARÁZSLÓVAL ................................... 147 SABLONRAJZOK LÉTREHOZÁSA ............................................ 150 MÉRTÉKEGYSÉG-FORMÁTUMOK........................................... 152 RAJZHATÁROK ......................................................................... 153 FÓLIÁK ....................................................................................... 155 CAD SZABVÁNYOK ................................................................... 157 KOORDINÁTA-RENDSZEREK .................................................... 161 DERÉKSZÖG KOORDINÁTARENDSZER .............................. 161 POLÁRIS KOORDINÁTARENDSZER ........................................ 162 HENGER KOORDINÁTARENDSZER ........................................ 163 GÖMBI KOORDINÁTARENDSZER ........................................... 163

AutoCAD 2007 Biblia

6

TARTALOM

FKR IKON MEGJELENÍTÉSE .................................................... 164 VILÁG KOORDINÁTARENDSZER ............................................. 167 FELHASZNÁLÓI KR ................................................................... 168 EGYÉNI FKR BEÁLLÍTÁSA ....................................................... 168 ADATBEVITEL ÉS PONTOS RAJZOLÁS ................................... 172 NUMERIKUS ÉRTÉK MEGADÁSA ............................................ 172 SZÖG MEGADÁSA .................................................................... 173 KÖZVETLEN TÁVOLSÁGMEGADÁS ........................................ 173 PONT MEGADÁSA .................................................................... 175 UTOLSÓ PONT ISMÉTLÉSE ..................................................... 176 TÁRGYRASZTER ALKALMAZÁSA ............................................ 177 FUTÓ TÁRGYRASZTER ......................................................... 178 CÉLDOBOZ, AUTOSNAP BEÁLLÍTÁSA ................................. 183 AKTUÁLIS TÁRGYRASZTER ................................................. 185 IDEIGLENES REFERENCIAPONTOK .................................... 188 KÖVETÉS HASZNÁLATA ....................................................... 189 PONTSZRK ALKALMAZÁSA ............................................. 190 KÉT PONT KÖZÖTTI PONT ................................................... 191 RAJZELEMEK .............................................................................. 192 OBJEKTUMOK LÉTREHOZÁSA ................................................ 192 PARANCSSOR-HASZNÁLAT .................................................... 196 PONT.......................................................................................... 197 EGYETLEN PONT RAJZOLÁSA ............................................. 197 TÖBB PONT RAJZOLÁSA ...................................................... 200 RAJZELEMFELOSZTÁS PONTOKKAL .................................. 200 RAJZELEMBEOSZTÁS PONTOKKAL .................................... 201 VONAL ....................................................................................... 202 SUGÁR ....................................................................................... 207 SZERKESZTVONAL................................................................ 208 SZVONAL KÉT PONTTAL ...................................................... 209 TENGELLYEL PÁRHUZAMOS SZVONAL.............................. 211 TENGELLYEL SZÖGET BEZÁRÓ SZVONAL ........................ 212

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

7

SZÖGFELEZBEN LÉV SZVONAL ..................................... 213 PÁRHUZAMOS SZVONAL...................................................... 214 TÖBBSZÖRÖSVONAL............................................................... 215 TÖBBSZÖRÖSVONAL STÍLUSOK ......................................... 217 TÖBBSZÖRÖSVONAL STÍLUSOK LÉTREHOZÁSA ........... 217 TÖBBSZÖRÖSVONAL STÍLUSOK ALKALMAZÁSA ........... 220 A TÖBBSZÖRÖSVONAL IGAZÍTÁSA .................................... 220 A TÖBBSZÖRÖSVONAL MÉRETARÁNYA ............................ 222 TÉGLALAP ................................................................................. 222 LETÖRT TÉGLALAP ............................................................... 224 LEKEREKÍTETT TÉGLALAP................................................... 225 KIEMELT TÉGLALAP .............................................................. 226 TÉGLALAP VASTAGSÁGGAL ................................................ 226 ADOTT TERÜLET TÉGLALAP ............................................. 227 ADOTT MÉRET TÉGLALAP ................................................. 228 ELFORGATOTT TÉGLALAP................................................... 229 SZÉLES TÉGLALAP ............................................................... 229 SZABÁLYOS SOKSZÖG............................................................ 230 VONALLÁNC .............................................................................. 232 3D VONALLÁNC ........................................................................ 239 ÍV ................................................................................................ 241 KÖR ............................................................................................ 244 GYR....................................................................................... 247 SPLINE ....................................................................................... 248 ELLIPSZIS ÉS ELLIPTIKUS ÍV .................................................. 250 REVÍZIÓ BUBORÉK ................................................................... 252 SPIRÁLIS ................................................................................... 254 SRAFFOZÁS .............................................................................. 257 ZÁRT TERÜLET SRAFFOZÁSA ............................................. 259 TULAJDONSÁGOK ÖRÖKLÉSE ............................................ 262 KIVÁLASZTOTT RAJZELEM SRAFFOZÁSA .......................... 262 SRAFFOZÁSI HATÁRVONALAK ............................................ 263

AutoCAD 2007 Biblia

8

TARTALOM

SZIGETEK KEZELÉSE ........................................................ 263 HATÁRVONAL-KIJELÖLÉS PONTONKÉNT ....................... 266 HATÁRVONAL-KÉSZLETEK ............................................... 268 SRAFFOZÁSI MINTÁK............................................................ 269 FELHASZNÁLÓI ÉS EGYÉNI MINTA ..................................... 270 SZÍNÁTMENETES KITÖLTÉS ................................................... 271 HATÁRVONAL ........................................................................... 273 LEMEZ........................................................................................ 274 FELÜLETEK ............................................................................... 275 TÖMÖR OBJEKTUM LÉTREHOZÁSA.................................... 276 TÉRBELI LAPOK ..................................................................... 277 ÉLEK LÁTHATÓSÁGA ............................................................ 278 TÉRBELI FELÜLETEK ............................................................ 279 TÉGLATEST ......................................................................... 281 GÚLA .................................................................................... 282 ÉK ......................................................................................... 284 KUPOLA ............................................................................... 285 GÖMB................................................................................... 286 KÚP ...................................................................................... 287 TÓRUSZ ............................................................................... 288 TÁL ....................................................................................... 289 HÁLÓ .................................................................................... 290 FORGÁSFELÜLETEK ............................................................. 292 TABULÁLT FELÜLETEK ......................................................... 293 SZABÁLYOS FELÜLETEK ...................................................... 295 ÉLEKKEL HATÁROLT FELÜLETEK ....................................... 296 SZABADFORMÁJÚ HÁLÓ ...................................................... 297 SZILÁRDTESTEK....................................................................... 298 SZILÁRDTEST KÉSZÍT PARANCSOK................................. 299 SOKLAPÚ TEST .................................................................. 301 TÖMÖR TÉGLATEST .......................................................... 302 TÖMÖR ÉK .......................................................................... 303

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

9

TÖMÖR KÚP ........................................................................ 304 TÖMÖR GÖMB .................................................................... 306 TÖMÖR HENGER ................................................................ 307 TÖMÖR TÓRUSZ ................................................................ 308 SZILÁRDTEST KÉSZÍTÉSE KIHÚZÁSSAL ......................... 310 SZILÁRDTEST KÉSZÍTÉS FORGATÁSSAL ........................ 311 SZILÁRDTEST KÉSZÍTÉS SÖPRÉSSEL ............................ 312 SZILÁRDTEST KÉSZÍTÉS PÁSZTÁZÁSSAL....................... 316 SZILÁRDTEST METSZÉSE SÍKKAL.................................... 317 SZILÁRDTEST SZELÉSE SÍKKAL ....................................... 318 SZILÁRDTEST-KERESZTMETSZET KÉSZÍTÉSE .............. 319 SZILÁRDTESTEK ÁTHATÁSA ................................................ 319 TÁBLÁZATOK ............................................................................ 321 TÁBLÁZAT BEILLESZTÉSE ................................................... 321 TÁBLÁZATSTÍLUSOK ............................................................. 322 TÁBLÁZAT ESZKÖZPALETTÁBA........................................... 324 TÁBLÁZATOK MÓDOSÍTÁSA ................................................ 325 FÓLIÁK ÉS TULAJDONSÁGOK .................................................. 328 SZÍNEK HASZNÁLATA .............................................................. 328 SZÍNEK MEGADÁSA .............................................................. 329 ACI SZÍNEK.......................................................................... 330 TRUE COLOR SZÍNEK ........................................................ 331 RGB modell ....................................................................... 331 HSL modell ........................................................................ 332 SZÍNKATALÓGUSOK .......................................................... 334 SZÍN AKTUÁLISSÁ TÉTELE ................................................... 335 VONALTÍPUSOK HASZNÁLATA ............................................... 336 VONALTÍPUS AKTUÁLISSÁ TÉTELE .................................... 338 VONALTÍPUS ÁTNEVEZÉSE ................................................. 338 VONALTÍPUS TÖRLÉSE ........................................................ 340 VONALTÍPUS-LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA ................................... 340 VONALTÍPUSLÉPTÉK MÓDOSÍTÁSA ................................... 340

AutoCAD 2007 Biblia

10

TARTALOM

FÓLIÁK HASZNÁLATA .............................................................. 342 FÓLIA LÉTREHOZÁSA, ELNEVEZÉSE.................................. 343 FÓLIA AKTUÁLISSÁ TÉTELE................................................. 346 FÓLIA ÁTNEVEZÉSE.............................................................. 347 FÓLIA TÖRLÉSE .................................................................... 349 SZÍN HOZZÁRENDELÉSE FÓLIÁHOZ ................................... 351 A FÓLIA VONALTÍPUSA ......................................................... 352 A FÓLIA OBJEKTUMAINAK ANYAGA .................................... 353 A FÓLIA LÁTHATÓSÁGA ....................................................... 355 FÓLIA BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA .......................................... 356 FÓLIA FAGYASZTÁSA ÉS FELOLVASZTÁSA.................... 357 FÓLIA FAGYASZTÁSA ÉS FELOLVASZTÁSA AZ AKTUÁLIS NÉZETABLAKBAN ............................................................... 359 FÓLIAFAGYASZTÁS ÉS FELOLVASZTÁS AZ ÚJ NÉZETABLAKOKBAN .......................................................... 360 A LÁTHATÓSÁG SZABÁLYOZÁSA ÁTFED NÉZETABLAKOKBAN .......................................................... 361 FÓLIA LELAKATOLÁSA ÉS FELSZABADÍTÁSA ................. 362 FÓLIA KIZÁRÁSA NYOMTATÁSBÓL .................................. 363 FÓLIASZRK HASZNÁLATA ............................................... 364 ÚJ FÓLIASZRK KÉSZÍTÉSE .......................................... 367 FÓLIASZR MÓDOSÍTÁSA .............................................. 369 A SZRT FÓLIÁK MÓDOSÍTÁSA ........................................ 369 CSOPORTSZR ALÁ VONÁS .......................................... 370 XREF-FÜGG FÓLIÁK MÓDOSÍTÁSAINAK MEGRZÉSE .. 370 FÓLIAÁLLAPOT MENTÉSE .................................................... 371 FÓLIABEÁLLÍTÁS MVELETEK.......................................... 371 FÓLIABEÁLLÍTÁSOK ELMENTÉSE .................................... 372 FÓLIÁK ÁTTEKINTÉSE .......................................................... 373 FÓLIÁK EGYEZTETÉSE ......................................................... 374 FÓLIÁK EGYESÍTÉSE ............................................................ 376 JELLEMZK RAJZELEMHEZ RENDELÉSE ............................. 376 RAJZELEMSZÍN MEGVÁLTOZTATÁSA ................................. 377

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

11

VONALTÍPUS MEGVÁLTOZTATÁSA ..................................... 380 VONALLÁNCOK VONALTÍPUSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 381 RAJZELEM FÓLIÁJÁNAK VÁLTÁSA ...................................... 381 ANYAGOK KEZELÉSE .............................................................. 383 ANYAGJELLEMZK ............................................................... 383 SZÍN ..................................................................................... 384 FÉNYESSÉG ........................................................................ 384 EGYÉB TULAJDONSÁGOK ................................................. 385 ANYAGOK LÉTREHOZÁSA.................................................... 385 KÉPERNYMVELETEK ............................................................ 391 ÁTTEKINTABLAK .................................................................... 392 RAJZRÉSZLET NAGYÍTÁSA, KICSINYÍTÉSE........................... 395 VALÓS IDEJ NAGYÍTÁS ...................................................... 396 ADOTT ARÁNYÚ NAGYÍTÁS ................................................. 397 KÖZÉPPONTOS NAGYÍTÁS .................................................. 398 NAGYÍTÁS A RAJZHATÁROKIG ............................................ 399 NAGYÍTÁS OBJEKTUMMÉRETRE ........................................ 399 TELJES TERJEDELM NAGYÍTÁS........................................ 399 VISSZA A MEGELZ NAGYÍTÁSRA ................................... 400 ABLAKKAL KIJELÖLT NAGYÍTÁS .......................................... 401 RAJZMOZGATÁS AZ ABLAKBAN ............................................. 401 VALÓS IDEJ ELTOLÁS ........................................................ 401 ELTOLÁS ELMOZDULÁS MEGADÁSÁVAL ........................... 402 RAJZFRISSÍTÉS ........................................................................ 402 A RAJZ ÚJRAGENERÁLÁSA ..................................................... 403 TÉRBELI NÉZETEK ................................................................... 403 EGYEDI TÉRBELI NÉZPONTOK ......................................... 404 NÉZPONTMEGADÁS KOORDINÁTÁKKAL, VEKTORRAL405 NÉZPONTMEGADÁS ELFORGATÁSI ÉS RÁLÁTÁSI SZÖGGEL ............................................................................ 406 A MSZERFAL .................................................................... 407 3D KERINGÉS ..................................................................... 408

AutoCAD 2007 Biblia

12

TARTALOM

KAMERA BEÁLLÍTÁSOK ........................................................ 411 KAMERÁK A NÉZETKEZELBEN.......................................... 416 BEÁLLÍTOTT NÉZPONTOK ................................................. 418 TÉRBELI ELEMEK SÍKBELI NÉZETEI.................................... 420 LÁTVÁNYSTÍLUSOK.................................................................. 421 DRÓTVÁZ MEGJELENÍTÉS ................................................... 422 TAKARTFELÜLETES ÁBRÁZOLÁS........................................... 422 ÁRNYÉKOLT ÁBRÁZOLÁSOK .................................................. 423 FOTOREALISZTIKUS RENDERELÉS .................................... 431 ANIMÁCIÓ KÉSZÍTÉSE ............................................................. 438 DINAMIKUS TÉRBELI NÉZETBEÁLLÍTÁSOK ........................... 442 PAPÍRTÉR ÉS MODELLTÉR ..................................................... 448 ELRENDEZÉSEK ....................................................................... 448 NÉZETABLAKOK ....................................................................... 452 ILLESZKED NÉZETABLAKOK ............................................. 452 ÁTFED NÉZETABLAKOK..................................................... 456 TETSZLEGES ALAKÚ NÉZETABLAKOK ............................ 458 ELRENDEZÉSBELI NÉZETABLAKOK.................................... 459 NÉZETABLAKOK HASZNÁLATA ......................................... 461 NÉZETABLAKOK LÁTHATÓSÁGA ...................................... 463 ELNEVEZETT NÉZETEK ........................................................... 465 LAPKÉSZLETEK ........................................................................ 469 LAPKÉSZLET LÉTREHOZÁSA ............................................... 472 LAPKÉSZLET MEGNYITÁSA, BEZÁRÁSA ............................ 473 LAPKÉSZLET SZERVEZÉSE ................................................. 476 LAPOK LÉTREHOZÁSA, TÖRLÉSE ....................................... 477 LAPOK MÁSOLÁSA ................................................................ 481 LAPOK MÓDOSÍTÁSA ............................................................ 481 INFORMÁCIÓK HOZZÁADÁSA .............................................. 481 RAJZMÓDOSÍTÁS ....................................................................... 484 A RAJZMÓDOSÍTÁS ESZKÖZEI ............................................... 484 A RAJZELEMEK KIVÁLASZTÁSA ............................................. 485

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

13

A KIVÁLASZTÁS SZABÁLYOZÁSA ........................................ 485 KIVÁLASZTOTT OBJEKTUMOK MEGJELENÍTÉSI SORRENDJE .......................................................................... 491 RAJZELEM-KIVÁLASZTÓ PARANCS .................................... 492 GYORS KIJELÖLÉS ............................................................... 496 MVELETEK FOGÓKKAL ......................................................... 499 FOGÓK BEÁLLÍTÁSA ............................................................. 501 FOGÓK ALKALMAZÁSA ......................................................... 502 RAJZELEM NYÚJTÁSA FOGÓKKAL................................... 503 NYÚJTÁS BÁZISPONTHOZ KÉPEST ................................. 506 MÁSOLÁS FOGÓKKAL........................................................ 506 ELEMFORGATÁS BÁZISPONT KÖRÜL.............................. 507 RAJZELEMEK MOZGATÁSA FOGÓKKAL .......................... 508 RAJZELEMLÉPTÉK MEGVÁLTOZTATÁSA FOGÓKKAL .... 508 RAJZELEMTÜKRÖZÉS FOGÓKKAL ................................... 509 ÖSSZETETT RAJZELEMEK MÓDOSÍTÁSA FOGÓKKAL......... 511 ÖSSZETETT RAJZELEMEK SZÉTVETÉSE ELEMEIKRE ........ 511 FELESLEGES RAJZELEMEK ELTÁVOLÍTÁSA......................... 512 VÁGÓLAP MVELETEK ............................................................ 514 RAJZELEMEK TÖRLÉSE .......................................................... 517 TÖRÖLT RAJZELEMEK VISSZAÁLLÍTÁSA .............................. 517 RAJZELEMEK TÖBBSZÖRÖZÉSE ........................................... 518 TÉRBELI TÖBBSZÖRÖZÉS ...................................................... 521 RAJZELEMEK MÁSOLÁSA ....................................................... 523 RAJZELEMEK MOZGATÁSA ..................................................... 525 RAJZELEMEK TÜKRÖZÉSE ..................................................... 526 TÉRBELI TÜKRÖZÉS ................................................................ 528 RAJZELEMEK FORGATÁSA ..................................................... 529 TÉRBELI FORGATÁS ................................................................ 531 RAJZELEMLÉPTÉK MÓDOSÍTÁSA .......................................... 532 RAJZELEMEK NYÚJTÁSA ........................................................ 534 TÉRBELI ELEMEK ILLESZTÉSE ............................................... 536 RAJZELEMEK MEGTÖRÉSE .................................................... 537

AutoCAD 2007 Biblia

14

TARTALOM

RAJZELEMEK METSZÉSE ........................................................ 538 ÖSSZETETT OBJEKTUMOK METSZÉSE.............................. 541 METSZÉS KÉPZELETBELI METSZÉSPONTIG ..................... 542 RAJZELEM-MEGHOSSZABBÍTÁS ............................................ 543 METSZ VONALAK LETÖRÉSE ÉS LEKEREKÍTÉSE ............. 545 SZAKASZOK EGYESÍTÉSE ...................................................... 547 VONALAK ÖSSZEKÖTÉSE ÍVVEL ............................................ 547 KÉT EGYENES ÖSSZEKÖTÉSE ÍVVEL................................. 549 ÍV ÉS VONAL ÖSSZEKÖTÉSE ÍVVEL.................................... 550 KÖRÖK ÖSSZEKÖTÉSE ÍVVEL ............................................. 550 VONALLÁNCOK LEKEREKÍTÉSE .......................................... 551 A LEKEREKÍTÉSI SUGÁR BEÁLLÍTÁSA................................ 551 PÁRHUZAMOS VONALAK ÉS GÖRBÉK RAJZOLÁSA............. 552 ELEMJELLEMZK MÓDOSÍTÁSA ............................................ 553 TULAJDONSÁGOK MÁSOLÁSA ............................................... 556 VONALLÁNCOK SZERKESZTÉSE............................................ 558 NYÍLT VONALLÁNCOK BEZÁRÁSA....................................... 560 ZÁRT VONALLÁNCOK FELNYITÁSA..................................... 561 BVÍTÉS SZAKASSZAL ÉS ÍVVEL ........................................ 561 VASTAGSÁG MEGVÁLTOZTATÁSA...................................... 561 CSOMÓPONT SZERKESZTÉSE ............................................ 562 GÖRBEILLESZTÉS VONALLÁNCRA ..................................... 564 SPLINE-ILLESZTÉS VONALLÁNCRA .................................... 564 A VONALLÁNC KISIMÍTÁSA .................................................. 566 VONALTÍPUSMINTA ELÁLLÍTÁSA ...................................... 567 UTOLSÓ MVELET VISSZAVONÁSA ................................... 568 3D SOKSZÖGHÁLÓ SZERKESZTÉSE .................................. 568 TÖBBSZÖRÖSVONALAK MÓDOSÍTÁSA ................................. 569 SPLINE-OK MÓDOSÍTÁSA........................................................ 570 SRAFFOZÁS MÓDOSÍTÁSA ..................................................... 571 ATTRIBÚTUM SZERKESZTÉSE ............................................... 572 RAJZELEMEK ÁTNEVEZÉSE.................................................... 574

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

15

OBJEKTUM-MEGJELENÍTÉS SORRENDJE ............................. 575 SZILÁRDTESTEK MÓDOSÍTÁSA .............................................. 576 3D MVELETEK ........................................................................ 587 TÉRBELI KIOSZTÁS ............................................................... 590 TÉRBELI TÜKRÖZÉS ............................................................. 591 OBJEKTUMOK ÁTALAKÍTÁSA ............................................... 592 OBJEKTUMOK ILLESZTÉSE.................................................. 594 OBJEKTUMOK KETTÉSZELÉSE ........................................... 595 A BLOKKOK ................................................................................. 596 BLOKK LÉTREHOZÁSA ............................................................ 597 BLOKK LÉTREHOZÁSA AZ AKTUÁLIS RAJZHOZ ................ 598 BLOKKDEFINÍCIÓ HIPERHIVATKOZÁSSAL ......................... 601 BLOKK LEMEZRE ÍRÁSA ....................................................... 605 BLOKKTÁROLÁS DESIGNCENTERBEN ............................... 607 BLOKK ELHELYEZÉSE ESZKÖZPALETTÁN ........................ 610 DINAMIKUS BLOKK KÉSZÍTÉSE .............................................. 613 DINAMIKUS BLOKKOK ELEMEI ............................................ 616 PARAMÉTEREK................................................................... 617 MVELETEK ........................................................................ 618 PARAMÉTERKÉSZLETEK ................................................... 618 ELEMMOZGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE................................... 620 BLOKK EGY RÉSZÉNEK NYÚJTÁSA .................................... 623 LÁTHATÓSÁG SZABÁLYOZÁSA ........................................... 626 ÁTFORDÍTÁS ALKALMAZÁSA ............................................... 628 KIOSZTÁS PARAMÉTEREZÉSE ............................................ 629 KERESÉSI TÁBLÁZAT HASZNÁLATA ................................... 630 A BLOKKDEFINÍCIÓ MÓDOSÍTÁSA ...................................... 633 A BLOKKSZERKESZT SPECIÁLIS PARANCSAI ................ 634 BLOKK BEILLESZTÉSE............................................................. 638 BLOKK BEILLESZTÉSE VÁGÓLAPRÓL ................................ 642 BLOKKTÖMBÖK BEILLESZTÉSE .......................................... 643 RAJZELEMEK FELOSZTÁSA BLOKKOKKAL ........................ 644

AutoCAD 2007 Biblia

16

TARTALOM

BLOKK LÁNCSZER BEÁGYAZÁSA ..................................... 645 BLOKK BEILLESZTÉSE DESIGNCENTERBL ..................... 646 BLOKK BEILLESZTÉSE ESZKÖZPALETTÁBÓL ................... 650 DINAMIKUS BLOKK BEILLESZTÉSE ..................................... 651 BLOKK SZÉTVETÉSE ............................................................... 652 BLOKKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA .................................................. 652 BLOKK ÚJRADEFINIÁLÁSA ...................................................... 653 ATTRIBÚTUMOK KEZELÉSE .................................................... 653 ATTRIBÚTUMOK LÉTREHOZÁSA ......................................... 654 ATTRIBÚTUM BLOKKHOZ KAPCSOLÁSA ............................ 658 BLOKKBEILLESZTÉS ATTRIBÚTUMMAL.............................. 659 ATTRIBÚTUMOK MÓDOSÍTÁSA ........................................... 660 BEILLESZTETT ATTRIBÚTUM MEGVÁLTOZTATÁSA .......... 663 ATTRIBÚTUMOK KIVITELE KÜLS ÁLLOMÁNYBA ............. 666 KÜLS REFERENCIÁK ............................................................. 671 KÜLS REFERENCIÁK LISTÁJA ........................................... 673 KÜLS REFERENCIÁK ILLESZTÉSE .................................... 676 KÜLS REFERENCIÁK CSATOLÁSA.................................... 679 FÜGG SZIMBÓLUMOK CSATOLÁSA ................................. 681 KÜLS REFERENCIÁK FRISSÍTÉSE .................................... 682 KÜLS REFERENCIÁK TÖRLÉSE ........................................ 683 XREFEK TÖRLÉSE A MEMÓRIÁBÓL .................................... 684 ELÉRÉSI ÚTVONAL MÓDOSÍTÁSA ....................................... 684 BLOKKOK ÉS XREFEK VÁGÁSA ........................................... 685 SZÜKSÉG SZERINTI XREF BETÖLTÉS ................................ 686 XREFEK MÓDOSÍTÁSA ......................................................... 687 SZÖVEGEK................................................................................... 689 SZÖVEGBEVITEL ...................................................................... 690 EGYSOROS SZÖVEG ............................................................ 690 EGYSOROS SZÖVEG LÉTREHOZÁSA .............................. 690 EGYSOROS SZÖVEG FORMÁTUMA ................................. 692 EGYSOROS SZÖVEG MÓDOSÍTÁSA ................................ 695

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

17

EGYSOROS SZÖVEG STÍLUSA ......................................... 698 BEKEZDÉSES SZÖVEG ......................................................... 698 BEKEZDÉSES SZÖVEG LÉTREHOZÁSA ........................... 699 KURZORMOZGATÁS .......................................................... 702 SZÖVEG KIJELÖLÉSE ........................................................ 702 KARAKTERFORMÁZÓ GYORSGOMBOK .......................... 703 SZÖVEG MÁSOLÁSA ÉS ÁTHELYEZÉSE .......................... 704 SZÖVEG KERESÉSE ÉS CSERÉJE ................................... 706 SZÖVEGFÁJLOK IMPORTÁLÁSA ....................................... 709 SZÖVEGFÁJL RAJZBA VONTATÁSA ................................. 711 BEKEZDÉSES SZÖVEG MÓDOSÍTÁSA ............................. 712 BEKEZDÉSES SZÖVEG FORMÁZÁSA............................... 712 BEKEZDÉS SZÉLESSÉGE ..................................................... 716 BEHÚZÁS ÉS TABULÁTOROK .............................................. 716 KÜLÖNLEGES KARAKTEREK ............................................... 717 FELSOROLÁS ÉS LISTAJELÖLÉS ........................................ 719 SZÖVEGIGAZÍTÁS ................................................................. 720 SZÖVEGSTÍLUSOK ................................................................... 722 SZÖVEGSTÍLUSOK LÉTREHOZÁSA ..................................... 722 HÁTTÉRMASZK HASZNÁLATA........................................... 725 KORÁBBI VERZIÓK STÍLUSAINAK HASZNÁLATA ............ 726 SZÖVEGMÉRET EGYEZTETÉS A MODELL- ÉS PAPÍRTÉR KÖZÖTT .................................................................................. 728 HELYESÍRÁS-ELLENRZÉS ................................................. 728 KÜLS SZÖVEGSZERKESZTK .......................................... 730 FRISSÍTHET MEZK .............................................................. 731 MEZK BEILLESZTÉSE ......................................................... 732 MEZK MÓDOSÍTÁSA ........................................................... 733 OBJEKTUMTULAJDONSÁGOT RÖGZÍT MEZ ................. 733 MEZK FRISSÍTÉSE .............................................................. 734 RAJZMÉRETEZÉS ....................................................................... 737 MÉRETEZÉSI FOGALMAK ........................................................ 739

AutoCAD 2007 Biblia

18

TARTALOM

A MÉRETEZÉS STÍLUSA .......................................................... 740 A MÉRETEZÉSI ELEMEK ALAKJA ........................................ 742 VONALAK................................................................................ 744 JELEK ÉS NYILAK .................................................................. 746 A MÉRETEZ SZÖVEG JELLEMZI ..................................... 748 MÉRETEZÉSI ELEMEK ELHELYEZÉSE ................................ 750 MÉRETEZÉSI MÉRTÉKEGYSÉGEK ...................................... 752 A MÉRETEZÉS SZÍNBEÁLLÍTÁSA ......................................... 756 MÉRETEZÉSI RENDSZERVÁLTOZÓK .................................. 756 A MÉRETEZÉS VÉGREHAJTÁSA ............................................. 764 HOSSZIRÁNYÚ BEMÉRETEZÉS ........................................... 765 VONALAS BEMÉRETEZÉS OBJEKTUMKIJELÖLÉSSEL ... 768 VÍZSZINTES VONALAS MÉRETEZÉS ................................ 769 FÜGGLEGES VONALAS MÉRETEZÉS ............................ 770 ELFORGATOTT VONALAS MÉRETEZÉS .......................... 770 FOLYAMATOS ÉS BÁZISVONALAS MÉRETEZÉS ............ 771 SZÖG MÉRETEZÉSE ............................................................. 772 SZÖG MÉRETEZÉSE EGYENESEKKEL ............................ 772 SZÖG MÉRETEZÉSE KÖR ALAPJÁN................................. 773 SZÖG MÉRETEZÉSE ÍV ALAPJÁN ..................................... 773 SZÖG MÉRETEZÉSE HÁROM PONTTAL .......................... 774 ÍV MÉRETEZÉSE .................................................................... 774 KOORDINÁTAMÉRETEZÉS ................................................... 775 SUGÁR ÉS ÁTMÉR MÉRETEZÉSE..................................... 777 SUGÁR BEMÉRETEZÉSE ................................................... 777 ÁTMÉR BEMÉRETEZÉSE ................................................ 778 KÖZÉPJEL RAJZOLÁSA ..................................................... 778 VEZETVONAL ELHELYEZÉS .............................................. 779 MÉRETEK SZERKESZTÉSE ..................................................... 780 NYILAK ÁTFORDÍTÁSA ............................................................. 782 GYORSMÉRETEZÉS ................................................................. 782 MÉRETSTÍLUS FELÜLÍRÁSA .................................................... 783

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

19

MÉRETEK FRISSÍTÉSE ............................................................ 784 MÉRETEK ÚJRACSATOLÁSA................................................... 784 FRISSÍTHET MEZK .............................................................. 786 MEZK BEILLESZTÉSE ......................................................... 786 MEZK MÓDOSÍTÁSA ........................................................... 787 MEZK FRISSÍTÉSE .............................................................. 788 KIRAJZOLTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL........................................... 790 AZ OLDAL BEÁLLÍTÁSA ............................................................ 791 A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA ..................................................... 793 AZ ELRENDEZÉS BEÁLLÍTÁSA ................................................ 797 A PAPÍRMÉRET BEÁLLÍTÁSA ............................................... 799 LÉPTÉKBEÁLLÍTÁS ÉS ELTOLÁS ......................................... 799 KIRAJZOLÁS ÁLLOMÁNYBA ................................................. 801 NYOMTATÁSI STÍLUSOK.......................................................... 803 A NYOMTATÁSI PECSÉT.......................................................... 806 A KIRAJZOLÁS ELNÉZETE .................................................... 808 A NYOMTATÁS VÉGREHAJTÁSA ............................................ 809 KÖZZÉTÉTEL ............................................................................ 809 KÖZZÉTÉTEL A WEBEN ........................................................... 811 AUTODESK DWF VIEWER ........................................................ 815 LEKÉRDEZÉS .............................................................................. 818 KIFEJEZÉSEK KIÉRTÉKELÉSE ................................................ 818 A SZÁMOLÓGÉP ESZKÖZTÁR.............................................. 820 EGYÉB SZÁMOLÓGÉP MVELETEK.................................... 822 PONT KOORDINÁTÁI ................................................................ 824 SZÖG MEGHATÁROZÁSA ........................................................ 825 TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSA ............................................... 825 TERÜLET MEGHATÁROZÁSA .................................................. 826 RAJZELEM-PARAMÉTEREK LISTÁZÁSA ................................ 828 ID BEÁLLÍTÁS ÉS LEKÉRDEZÉS ........................................... 829 FIZIKAI JELLEMZK.................................................................. 830 STÁTUSZ LEKÉRDEZÉSE ........................................................ 833

AutoCAD 2007 Biblia

20

TARTALOM

RENDSZERVÁLTOZÓK LEKÉRDEZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA ...... 834 RENDSZERVÁLTOZÓK ............................................................... 836 MUTATÓESZKÖZÖK BEÁLLÍTÁSA ............................................ 921 EGEREK..................................................................................... 921 DIGITALIZÁLÓ TÁBLÁK............................................................. 924 Wintab meghajtó konfigurálása ............................................... 925 Tábla konfigurálása tábla fóliához ........................................... 926 Képernymutató-területek megadása ................................... 927 Rögzített képernymutató-terület ......................................... 928 Lebeg képernymutató-területek ........................................ 928 A területek közti átváltás ....................................................... 928 Tábla kalibrálása lekövetéshez ................................................ 928 A tábla kalibrálásának tesztelése ......................................... 929 A digitalizáló tábla újrainicializálása ...................................... 930 MUNKATERÜLETEK BEÁLLÍTÁSA ............................................ 931 MENÜK BEÁLLÍTÁSA .................................................................. 941 MENÜFÁJLOK ........................................................................... 941 MENÜ TESTRE SZABÁSA ........................................................ 943 HELYI MENÜK BEÁLLÍTÁSA ..................................................... 946 MENÜFÁJL BETÖLTÉSE........................................................... 947 ESZKÖZTÁRAK BEÁLLÍTÁSA .................................................... 950 ESZKÖZPALETTA BEÁLLÍTÁSA ................................................ 955 BILLENTYZET BEÁLLÍTÁSA .................................................... 965 EGÉRGOMBOK BEÁLLÍTÁSA .................................................... 967 A KÖRNYEZET TESTRE SZABÁSA............................................ 969 ALAPÉRTELMEZETT MAPPÁK ................................................. 969 EGYÉNI KÖNYVTÁRSZERKEZET ............................................ 970 TESTRE SZABHATÓ FÁJLOK ................................................... 971

AutoCAD 2007 Biblia

TARTALOM

21

PARAMÉTER-FÁJL ................................................................. 973 KÜLS PARANCSOK .......................................................... 974 Windows rendszerparancsok ............................................. 976 Egyedileg definiált parancsok ............................................ 977 PARANCSÁLNEVEK ............................................................ 977 PARANCSSORI KAPCSOLÓK .................................................. 978 KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK......................................................... 981 MENÜSZERKEZET ....................................................................... 983 FÁJL (FILE) MENÜ ..................................................................... 983 SZERKESZTÉS (EDIT) MENÜ ................................................... 985 NÉZET (VIEW) MENÜ ................................................................ 986 BEILLESZTÉS (INSERT) MENÜ ................................................ 990 FORMÁTUM (FORMAT) MENÜ ................................................. 991 ESZKÖZÖK (TOOLS) MENÜ ..................................................... 993 RAJZ (DRAW) MENÜ ................................................................. 998 MÉRETEZÉS (DIMENSION) MENÜ......................................... 1002 MÓDOSÍTÁS (MODIFY) MENÜ ............................................... 1003 ABLAK (WINDOW) MENÜ ....................................................... 1006 SÚGÓ (HELP) MENÜ ............................................................... 1006 PARANCSOK ÉS PARANCS ÁLNEVEK ................................... 1008 FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK ................................................. 1044 AJÁNLOTT WEBHELYEK.......................................................... 1083 AutoCAD portálok ..................................................................... 1083 Fórumok ................................................................................... 1083 Segédprogramok ...................................................................... 1084 Dokumentumkezelés ................................................................ 1084 Szerkezeti szoftverek ............................................................... 1084 Elektronikai szoftverek .............................................................. 1085 Építészeti szoftverek ................................................................ 1085 Gépészeti szoftverek ................................................................ 1086 Létesítménygazdálkodás .......................................................... 1086

AutoCAD 2007 Biblia

22

TARTALOM

Térképész (DTM) szoftverek .................................................... 1086 AutoCAD oktatás ...................................................................... 1087 TÁRGYMUTATÓ ......................................................................... 1088 IRODALOM ................................................................................. 1103

AutoCAD 2007 Biblia

ELSZÓ

23

ELSZÓ

Az AutoCAD vezeti a személyi számítógépeken futó, számítógépes tervezést segít rajzprogramok piacát. Független piaci elemzk szerint ez a vezet szerep 80 százaléknál is nagyobb piaci részesedést jelent. A mérnöki tervezés szakemberei építészeti, gépészeti és egyéb területeken világszerte rajzok millióit készítették el ezzel az eszközzel a program megjelenése óta. Ez köszönhet annak a szívós fejleszt munkának is, amelynek révén a programot létrehozó Autodesk mintegy másfél évenként újabb verzióval rukkol el. Újabban ezt a ciklusidt is egy évre szorították le, ennek már harmadik terméke az AutoCAD 2007-es verziója. A 2007-es változatban megjelent újdonságok vázlatos említése eltt engedjék meg, hogy néhány szót vesztegessünk a 2004-2006-os programváltozatok legfontosabb újdonságaira is. A rajzfájlok mérete már a 2004-es változatban csaknem a felére csökkent (ennél tömörebbre a tömörít programok sem zsugoríthatják). A fájlformátum optimalizálásának köszönheten a fájl megnyitása 33 százalékkal, mentése 66 százalékkal gyorsult az elz, 2002-es változathoz képest. A korábbi változatokkal összehasonlítva a változás még jelentsebb. Könnyebbé vált az adatok megosztása és a rajzok terjesztése is. Ehhez használhatjuk most a digitális aláírást, a jelszavas védelmet, a továbbfejlesztett .dwf fájlformátumot és az Autodesk webhelyérl ingyenesen letölthet (de az AutoCAD telepítcsomaggal együtt is szállított) Autodesk Express Viewer programot is. A közzétételbl a bizalmas vagy közzétételre nem szánt rajzrészleteket letakarással kizárhatjuk. A .dwf fájlformátum többlapos rajzok és más rajzokból származó lapok közzétételére is alkalmas. Megváltozott a licenckezelés is. A hálózati és hordozható licenckezel sokkal rugalmasabb, hatékonyabb. A licencek most már legfeljebb harminc napra kikölcsönözhetk a távoli (például otthoni) használat számára, majd a használat után visszaadhatók. A kivétel

AutoCAD 2007 Biblia

24

ELSZÓ

természetesen csökkenti a központi munkahelyen egy idben használható licencek számát. A Windows XP alatt a mozgató és nagyító (TOL és ZOOM) mveletek a rajzképerny szélén túl is érvényesíthetk még a nézetablakok használata, mozgatása, átméretezése során is. A felhasználói visszajelzések alapján úgy módosították a kezelfelületet, hogy azon a mindennapi munka során leggyakrabban használt elemek könnyen elérhetk legyenek, ennek megfelelen módosították a DesignCentert, az eszköz és a tulajdonságpalettát, több mvelet visszavonására és helyreállítására alkalmassá tették a ,,Vissza" és ,,Elre" parancsokat. A teljesen új eszközpaletták testre szabhatók, kiegészíthetk a munkacsoportban használt elemekkel, blokkokkal, kitöltési mintákkal, LISP rutinokkal. A termelékenységet növeli az is, hogy az elre elkészített és elemkönyvtárban tárolt elemek beillesztését a rajzba egyszer ,,húzd és dobd" technikával megoldhatjuk. A tartalom és a szabványok is könnyebben megoszthatók másokkal, így a munkacsoport tagjai könnyebben alkalmazhatják a házi szabványokat, rajzaik szabványnak megfelelsége könnyen ellenrizhet, a szabványkövetési jelentés kinyomtatható, villámpostával továbbküldhet. Az új DesignCenter Online lap szolgál arra, hogy rajta keresztül i-drop formátumú rajztartalmakat, elre gyártott félkész termékeket (blokkokat, szabványokat, elrendezéseket, st teljes dwg fájlokat) az autodesk.com, vagy partner gyártók webhelyérl rajzunkba vontassunk. Megsznt a legfeljebb 256 szín alkalmazását enged kötöttség. Most már akár 64 k (65536) színt is felhasználhatunk, színátmenetes kitöltéseket készíthetünk két különböz szín vagy ugyanazon szín különböz árnyalatai között. A színeket választhatjuk a nyomdászatban elterjedt (például PANTONE) színskálákból is. Így az AutoCAD programon belül, más szoftverek alkalmazása nélkül is minségi prezentációs grafika állítható el. A renderelt térbeli izometrikus nézeteket kinyomtathatjuk. A 2005-ös programverzióban megjelent 24 új parancs (régebbi parancsok most nem szntek meg), megváltozott viszont 58 régebbi parancs, 21 új rendszerváltozó jelent meg (régebbi rendszerváltozók most nem szntek meg), két rendszerváltozón módosítottak. Az új

AutoCAD 2007 Biblia

ELSZÓ

25

szolgáltatásokról Flash alapú animált bemutatót indíthatunk vagy a telepít CD-rl vagy a Súgó menü Újdonságok áttekintése parancsával. Ezek általában megegyeznek a magyar és az angol nyelv változatban, kivéve a súgó természetes nyelv kérdésekkel faggatását, amely csak az angol nyelv változatban érhet el (a magyar nyelv változatban az Ask Me lap egyik súgófájlban sem használható, tehát kérdés, szó vagy kifejezés megadásával csak az angol változatban kereshetünk súgólapokat). A 2005-ös változatban ehhez jöttek a következ fontosabb újdonságok: Létrehozták a lapkészlet kezelt, amely több, esetleg különböz tervezktl, szakágaktól származó rajzfájl egyetlen tervezési projekt lapkészletbe foglalását segíti. A különösen komplex projektek esetén lapkészleten belül alkészleteket is kialakíthatunk. A lapkészletek manuális kezeléséhez a laplista címeit tartalmazó, könnyen frissíthet táblázatot készíthetünk. A lapkészlet rendezéséhez rajzcsoportosító eszközöket kapunk. A lapkészlet teljes egészében tehet közzé, küldhet el e-Küldeményként és archiválható. A lapkészlet kezel a nézeteket a rajzokhoz hasonlóan kezeli. A nyomtatással kapcsolatos újdonságok részben a lapkészletekkel kapcsolatosak, másrészt megoldották a háttérben nyomtatást, vagyis a nyomtatás vagy közzététel olyan mködését, hogy a mvelet közben változatlanul dolgozhatunk a rajzon. A nyomtatás vagy közzététel végét állapotsori szövegbuborék-üzenet jelzi. Módosítottak a 2004-es változatban megjelent eszközpaletták kezelésén is. Az eszközpaletta elemei egyszeren kialakíthatók úgy, hogy a megfelel rajzbeli objektumokat az eszközpalettába húzzuk. Az eszközpalettán elhelyezhetjük leggyakrabban használt parancsainkat is. Új és módosított rajzkészít eszközöket jelentettek meg. Az önálló objektumként megjelen táblázatok beillesztéséhez egy új párbeszédpanelt készítettek. A szövegobjektumokban automatikusan frissíthet adatokat tartalmazó mezket, valamint a szöveget kiemel háttért, illetve a bekezdéses szövegekben új szövegszimbólumokat helyezhetünk el. A rajzi objektumok megjelenési és nyomtatási sorrendje módosítható. A rajzok dwf (Design Web Format) állományban közzétehetk, amelyen a megtekintk elektronikus jelölkkel

AutoCAD 2007 Biblia

26

ELSZÓ

rögzíthetik észrevételeiket akkor is, ha az AutoCAD program nincs gépükre telepítve. A visszaküldött dwf fájl megnyitható az AutoCAD programban és a javaslatok alapján a módosítások elvégezhetk. Most már a szokásos rajzobjektumokhoz hasonlóan metszhetk a sraffozási objektumok is. A sraffozást alkalmazhatjuk hézagos határvonallal rendelkez objektumok esetében is, vagyis a kitölt minta ,,nem folyik ki". Módosítottak a fóliakezelésen, a nagyítási módokon, a gyors súgó használatán, az OLE objektumok importálásán, valamint a képek beillesztésén, a hálózati licencek kölcsönzésén. Most a ­ Microsoft Office programjaihoz hasonló módon ­ több megnyitott rajz külön elemként is megjeleníthet a Windows tálcáján. Mindezek növelik a rajzkészítés hatékonyságát. A Súgó menübl indított Újdonságok áttekintése paranccsal megjelenített párbeszédpanelen beállítható, hogy az újdonságokat melyik korábbi változathoz képest ismertesse (attól függen, hogy új felhasználók vagyunk, vagy egy korábbi változatról frissítünk). A 2006-os változat újdonságai: A felhasználói felületet jelents mértékben módosították. Az eszköztárak, paletták rögzíthetk. A felhasználói felület pontosabban testre szabható, ideiglenes felülírás billentyket definiálhatunk. A gyorsabb parancsbevitel érdekében a kurzor mellett megjelen parancssort is használhatjuk. Az új, dinamikus adatbevitelnek megfelelen a parancsok paraméterezése a méretvonalak méretjelzéseinek módosításához hasonlóan történhet, azaz például a relatív hossz- és szögadatokat a rajzolt elem mellett adhatjuk meg. Ennek megfelelen módosítottak a letörés, lekerekítés, másolás, elforgatás, eltolás, léptékezés, metszés, hosszabbítás, nyújtás, mozgatás parancsokon. A rétegkezeléssel kapcsolatos 17 új parancs, amelyet a Formátum menüben egy almenüben foglaltak össze (a korábbi Express Tools integrálásával ­ többnyire nem teljesen újak a parancsok, korábban ezeket a fóliakazel ikonjaival, illetve parancsaival adtuk ki). Új a szakaszok egyesítése és a téglalap létrehozása terület, vagy elforgatás alapján is. Új méretezési lehetség az ívhossz méretezés, a megtört sugár méretjelölés, a méretnyilak átfordítása, és a méret vonaltípusok továbbfejlesztése.

AutoCAD 2007 Biblia

ELSZÓ

27

Szintén új lehetségekkel gazdagodott a sraffozási eszköztár: most már módosíthatjuk a sraffozási határvonalat, kiszámíthatjuk a sraffozási területet, készíthetünk különálló sraffozásokat, újraépíthetjük a sraffozási határvonalat. A bekezdésszöveget a Microsoft Wordjéhez hasonló helyi szerkesztben módosíthatjuk, alkalmazhatunk a szövegelemen felsorolásjelölést és sorszámozást is. Szintén átalakították a bekezdéses szöveg szerkesztésekor automatikusan megjelen Szövegformázás eszköztárat. A tervezési munka hatékonyságát jelentsen növeli a blokkadatok kinyerése és az új, dinamikus blokk. Ez utóbbiakat csak az AutoCAD 2006-ban hozhattuk létre, az AutoCAD LT 2006-os változatában csak alkalmazhatjuk az itt készített blokkokat, amelybl mindjárt rengeteg mintát is kapunk. Az AutoCAD LT 2007-ben már szintén létrehozhatunk dinamikus blokkokat. Ezekkel a blokkok parametrikusan illeszthetk be, nem kell például egy hatlapfej csavart az összes járatos méretben megtervezni, eltárolni, elegend egyetlen dinamikus példány, amelynek beillesztésekor listából kiválasztva adjuk meg a szabványos méretet vagy elnevezést. Szintén teljesen új a gyors számológép, amely a Windows kalkulátorához hasonló, de a számítási alapadatokhoz használhatjuk a rajzból felvett méreteket, koordinátákat is. A rajzhelyreállítás kezel a Microsoft Office programjaiban megszokott módon, a fatális rendszerösszeomlások, áramszünet esetén nyújt segítséget a rajz utolsó (szerkesztés közbeni automatikus mentéssel rögzített) változatához történ visszatérésben. A zoom és eltolás mveletek is visszavonhatók és megismételhetk. A 2007-es változat ­ a kötetben részletesen bemutatott ­ újdonságai: Olyan jelents újdonságok jelentek meg, amelyekre már régen volt példa. Így újfajta térbeli objektumokat hozhatunk létre, azokat új eszközökkel alakíthatjuk, átalakították ismét a felhasználói felületet és továbbfejlesztették a navigációt. A 3D objektumok létrehozása során 3D primitív testeket, soklapú testeket, csavarvonalat hozhatunk létre (melyet egyszeren átalakíthatunk például rugóvá). A szilárdtesteket kialakíthatjuk söpréssel

AutoCAD 2007 Biblia

28

ELSZÓ

vagy pásztázással is, de szintén új objektumokat hozhatunk létre a vastagítással és szeléssel. A szilárdtestek módosításához felhasználhatjuk a fogókat, a testeket élekkel és lapokkal bvíthetjük, a körülhatárolt területeken benyomást és kihúzást hajthatunk végre. A 3D modellekbl egyszeren készíthetünk 2D és 3D metszeteket. A térbeli objektumokhoz modellezési segédeszközöket, adaptív hálót, dinamikus felhasználói koordinátarendszert, Z irányú követést és orto mód beállítási lehetséget kaptunk. Javítottak a külsreferencia-fájlok kezelésén is. Most egyetlen palettán megoldható az összes Xref csatolása, szervezése, kezelése. Az új felhasználói felület ­ mely akár a Windows Vista régen beharangozott egyes jellegzetességeinek elfutára is lehet ­, úgy alakították ki, hogy akár 3D felhasználói felületet is választhatunk (perspektivikus és párhuzamos vetítéssel), a palettákat, eszköztárakat lehorgonyozhatjuk és bevezették a mszerfalat, mely egy csoportosított vezérlelemeket, készleteket tartalmazó paletta. A valóságh térbeli megjelenést ersíthetjük az új eszközökkel: napcsúszkákkal állíthatjuk be a világítást, új anyagokat használhatunk, látványstílusokat alkalmazhatunk. A továbbfejlesztett navigációval körbejárhatjuk a modellezett objektumokat, animálhatjuk a sétasorozatot, miközben többféle kamerával rögzíthetjük a látványt. Egyszerbbé tették a DWF és PDF formátumú fájlok közzétételét is. A DWF fájlokat alávetítésként is felhasználhatjuk új rajzok létrehozásakor. Az Autodesk Vault az éves szoftverkövetés elfizeti számára biztosítja a közös fájl- és verzióellenrz rendszert. A könnyebb kezelhetség és az árcsökkentés érdekében továbbra is forgalmazzuk a tízkötetes AutoCAD 2007-es könyvsorozatunkat, amelyet azonban most egyetlen kötetben és hasznos kiegészítéssel kibvítve adunk ki. Ez köszönhet az Adobe Acrobat 9. verziójának is, mellyel a kötetet kisebb méretben tudtuk elállítani. Mérnökök, tervezk, mszaki szerkesztk és rajzolók olyan eszközöket kapnak ezzel a szoftverrel kezükbe, amelyekkel más tervezrendszerek nem, vagy csak elvétve rendelkeznek. Az AutoCAD 2007 minden síkbeli rajzszerkesztési funkció mellett még a térbeli modellezési feladatokhoz tartozó utasításokkal is rendelkezik.

AutoCAD 2007 Biblia

ELSZÓ

29

Ugyanakkor programozható és küls adatbázisokhoz is kapcsolható. E funkciók teszik a gyakorlott felhasználók számára igen hasznossá a programot (akár saját, akár a világszerte több ezer független fejleszt alkalmazásait, építészeti, gépészeti, kultúrmérnöki stb. rendszereit is futtathatjuk AutoCAD környezetben). Könyvünk tömören, a kezd és haladó felhasználók számára egyaránt érthet módon összefoglalja az AutoCAD 2007-es változatának a program telepítésével, általános kezelésével, új projektek létrehozásával, a koordináta rendszerekkel, az adatbevitellel és a rajzolással, blokkok és fóliák kezelésével, valamint a megjelenítéssel, közzététellel, nyomtatással, rajzi segédeszközökkel, testre szabással kapcsolatos tudnivalóit. A parancsnevek után megadtuk az angol nyelv AutoCAD 2007-es változat megfelel parancsait is. Mivel az illusztrációk a magyar változatból származnak, els helyen a magyar nyelv parancsokat adjuk meg. Egyébként a magyar és az angol nyelv változat párbeszédpanelei megegyeznek, így az angol változatot használók is haszonnal forgathatják a kötetet. Könyveinkben a program összes lehetségét igyekeztünk ismertetni, számos esetben azonban terjedelmi okokból a bemutatás mélysége nem érhette el az eredeti (bár nyilván jóval drágább) kézikönyvekét. Minden olyan esetre, amikor az adott problémát nem tudjuk elég világosan megérteni ebbl a könyvbl, javasoljuk a program oktató rendszerének, illetve a gyári kézikönyveknek áttekintését. Ezek megtekinthetk a program telepít CD-jén, illetve a programból, súgóból az Autodesk webhelyére utaló hiperhivatkozások útján. Sajnos terjedelmi okokból néhány fontosabb rész (például az adatbázis kapcsolatok leírása) is kimaradt, de elre jelezzük, hogy megfelel érdekldés esetén a programhoz kifejezetten tankönyv céljaira szolgáló, illetve a programozással, testre szabással kapcsolatos, az eddigieknél részletesebb kiadványok megjelentetését is tervezzük. Az itt leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség, elegend a Windows XP operációs rendszer alapfokú ismerete. A könyvet ajánljuk azoknak, akik kényelmesen, gyorsan, tetszets formában, de az ipari és házi szabványokhoz ragaszkodva szeretnék elkészíteni terveiket, rajzaikat, amihez ezúton is sok sikert kívánunk.

AutoCAD 2007 Biblia

30

ELSZÓ

Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelel gondossággal igyekeztünk eljárni, ez minden bizonnyal nem óvott meg a tévedésektl. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2009. november Köszönettel a szerz

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

31

AZ AUTOCAD ALAPJAI

Ebben a fejezetben az AutoCAD 2007 professzionális mszaki rajzprogram újdonságait és a kezeléséhez szükséges alapvet információkat találja meg a tisztelt Olvasó. A program valamely korábbi változatának kezelésében jártasak számára ezek a részek túlnyomó részben (az újdonságokon kívül) ismerteknek tnnek, kezd felhasználók számára azonban ezek az ismeretek elengedhetetlenül fontosak a program kezeléséhez és a könyv további fejezeteinek megértéséhez. A fejezetben összefoglalt ismeretek segítségével már hozzáfoghatunk az AutoCAD 2007 használatához. A következkben a billentyket vastagon szedve, keretezetten jelöljük, például: Enter. Az egyszerre leütend billentykbl álló billentykombinációk jele a billentyk összekapcsolásából adódik, például: Ctrl+Esc. A funkciógombok jele: F1, F2. A begépelhet vagy a program menüibl kiválasztható parancsokat csupa nagybetvel, vastagon szedve jelöltük, például: VONAL. Mögötte általában megadjuk a parancs angol nyelv megfeleljét is (ezek a magyar változatban is kiadhatók, ha eléjük _ jelet gépelünk, például: _LINE). A parancsok paramétereit dlt bettípussal jelöljük. Az almenüket a jellel jelezzük. A programban ­ a Windows alatt futó más alkalmazásokhoz hasonlóan ­ a parancsok kiadásának meggyorsítására ikonokat használunk. Az ikonokkal kiváltható parancsok egyéb módon ­ menübl, parancssorban vagy billentykombinációval ­ is megadhatók, ezeket az ikonokat ismertet részben is leírjuk.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A program környezete alatt a mködtetéshez szükséges hardver- és szoftvereszközöket értjük. Ezek között vannak elengedhetetlenül fontosak és választhatóak, azaz nem feltétlenül szükségesek. ElenAutoCAD 2007 Biblia

32

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

gedhetetlenül szükséges a szokásos számítógép konfigurációkon kívül (processzor, memória, billentyzet, winchester-lemez) a rajzok megjelenítéséhez a meglehetsen nagy felbontású grafikus monitor. Ez utóbbi egyébként is feltétele a Windows alatti programfuttatásnak. A CAD rendszerek állandó, napi használatához tanácsos az elérhet legnagyobb képátlójú megjelenítt alkalmazni. Választható ­ másképpen opcionális ­ környezeti elemek a nyomtató és rajzoló eszközök, az egér, illetve a digitalizáló tábla. A következkben ismertetjük a program mködtetéséhez éppen elégséges, illetve célszeren megfelel PC-összetételeket.

A minimális (éppen elégséges) számítógép-összetétel:

Pentium IV vagy azzal kompatíbilis, illetve jobb processzor. 512 MB RAM. 1024 x 768 képpont felbontású, TrueColor videomegjelenít. Windows videomegjelenít meghajtó. Egér, vagy más, Wintab meghajtóval rendelkez grafikus mutató (pozicionáló) eszköz (digitalizáló). tetszleges sebesség CD-ROM meghajtó (a program csak így telepíthet). IBM-kompatíbilis párhuzamos port. Soros port (digitalizálók és bizonyos nyomtatók esetében). Nyomtató vagy rajzgép (választható). TCP/IP vagy IPX támogatás (csak több felhasználós vagy dinamikusan kezelt licenc konfigurációk esetében). 750 MB merevlemez-terület a telepítéshez. 64 MB szabad winchester az átmeneti (swap) állományok számára. 60 MB a rendszermappában. 20 MB szabad winchester a párhuzamosan futó munkaszakaszokhoz. Windows 2000 operációs rendszer (Service Pack 3), Windows XP (Professional, Home vagy Tablet PC) operációs rendszer. Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1).

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

33

Az ajánlott számítógép-összetétel:

Pentium IV ­ 3 GHz vagy azzal kompatíbilis, illetve jobb processzor. 2 GB (vagy több) RAM. 1280 x 1024 képpont felbontású videomegjelenít. 128 MB-os vagy több memóiával rendelkez grafikus kártya. Windows videomegjelenít meghajtó. Egér, vagy más, Wintab meghajtóval rendelkez grafikus mutató (pozicionáló) eszköz (digitalizáló). 16X sebesség CD-ROM meghajtó. IBM-kompatíbilis párhuzamos port. Soros port (digitalizálók és bizonyos nyomtatók esetében). Nyomtató vagy rajzgép. Modem, Internet elérés. Hangkártya a multimédiás tanuláshoz. TCP/IP vagy IPX támogatás (csak több felhasználós vagy dinamikusan kezelt licenc konfigurációk esetében). 2 GB merevlemez-terület a telepítésen felül. 60 MB a rendszermappában. 20 MB szabad winchester a párhuzamosan futó munkaszakaszokhoz. Windows XP Professional operációs rendszer. Bármilyen, a Windows által támogatott hálózati kártya, ha a hálózatot (állomány-kiszolgálót), illetve a levelez programot is szeretnénk használni. Ezek a ma még szokatlanul magas követelmények a program hatékony használatához szükségesek. Az AutoCAD 2007 hardverzár nélkül mködik. A szoftvervédelmet a terjeszttl, a telepítési információk alapján kapott egyedi kóddal oldják meg. A megváltozott és bvült funkciók sokasága indokolja az AutoCAD 2007 tetemes erforrás igényét, ami jóval nagyobb a megelz változatnál (például kétszer akkora memóriát és csaknem kétszeres merevlemez helyet igényel) és még nagyobb, ha egy szakági alkalmazással együtt használjuk, ami például az ADT (Architectural

AutoCAD 2007 Biblia

34

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Desktop) esetén szintén megkétszerezi az igényeket. A programban számtalan vonaltípus, betkészlet (köztük TrueType fontok), kitöltési minta, render burkolatminta, varázsló, ikon, illetve lista található. Alkalmazhatunk valós idej nagyítást és mozgatást, illetve térbeli forgatást, valóságh (fotorealisztikus) árnyékolt megjelenítést (renderelést), True Color kitöltéseket, színkatalógus színeket, használhatjuk a kommunikációs központot stb. A program a 2004-es változattól megújult, szebb, átláthatóbb felületet és súgó megoldásokat kapott, új, tömörebb rajzfájl-formátumot alkalmazhatunk. Beépítették a digitális aláírás-ellenrzést, a webdokumentumok exportját, jellemzk másolását, az elektronikus posta alkalmazását stb. Az újdonságokat a megfelel helyen részletesen bemutatjuk. Windows 2000 operációs rendszeren a program futtatásához a felhasználónak Kiemelt felhasználó vagy Rendszergazda jogokkal kell rendelkeznie. Enélkül az AutoCAD 2007 és a küls fejlesztk alkalmazásai hibásan mködnek. Ezeket a jogokat birtokolhatja a felhasználó, nem szükséges és biztonsági okokból nem is tanácsos Administrator (Rendszergazda) felhasználóként bejelentkezni.

A BILLENTYZET

Az írógéphez hasonlatos billentyzetrész a szöveg begépelésére, adatok bevitelére szolgál. A többi billentyt a parancsok kiadására, illetve a kurzor (fénymutató) mozgatására, a párbeszédpanelek változó mezin belüli közlekedésre használjuk. A parancsok kiadására ötféle módszert alkalmazhatunk: a menüsorból, helyi menürl vagy a billentyzettel, vagy az egérkurzorral kiválasztva (rámutatva), majd az Enter billenty, illetve az egér bal gombjának lenyomásával, azaz kattintással kezdeményezzük a parancs végrehajtását, de alkalmazhatjuk az ikonparancsokat, a közvetlen billentykombinációkat (gyorsgombokat), funkcióbillentyket, illetve a parancssorba gépelést is. Ez utóbbi esetben a Parancs (Command) parancsprompt után gépeljük be a végrehajtandó parancsot, azok paramétereit (például a rajzutasítás koordinátáit), majd azt az Enter billenty lenyomásával hajtjuk végre.

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

35

Csak a billentyzetet alkalmazva a képerny második sorában álló menüsorba az Alt billentyt lenyomva jutunk. Ezt követen a menüsor kiemelt (aláhúzott) karaktereinek egyikét lenyomva, vagy a kijelölmezt a kurzormozgató billentykkel ( vagy ) lenyomva egy újabb menüt gördíthetünk le, ahonnan a megfelel parancs kiválasztása az eddig leírtakhoz hasonló módon történhet. A fmenü kiválasztásához a , billentyket, az almenük legördítéséhez és a menütételek kiválasztásához a , billentyket használjuk. A menübl kijelölt parancs végrehajtását az Enter billenty lenyomásával indítjuk. Ha a legördült menüben valamely parancs nincs kiemelve (halvány színnel jelenik meg), akkor az az adott helyzetben nem alkalmazható (értelmetlen lenne például a vágólapra másolás, amíg nincs kijelölve a kivágandó részlet). A legördül menü parancsai mellett egyes helyeken billentyzetkódok figyelhetk meg (gyorsbillentyk). A rajz szerkesztése közben ezeket a gombokat (billentykombinációkat) lenyomva az adott parancs azonnal végrehajtásra kerül. Az Esc billentyt kell lenyomni, ha nem akarjuk a kiválasztott parancsot indítani. Ezzel visszatérünk a parancs elindítását megelz szerkeszt mvelethez. A rajzfeliratok szövegének bevitele csak a billentyzettel valósítható meg. A billentyzettel a Windows alatt is vezérelhetjük a programokat, bár ez sokszor kényelmetlenebb, mint a parancsok ikonos­gyorsmenüs megfelelivel. Néha elfordul, hogy egyes mveletek elvégzése könnyebb lesz egyetlen billentykombináció (több billenty egyszerre történ) leütésével, mintha az egeret használnánk. Néhány parancsot az egér és a billentyzet együttes használatával adunk ki. A billentykombinációkat a felsorolt billentyk együttes megnyomásával vihetjük be. Például a Ctrl és a P billenty együttes megnyomásával is indíthatjuk a nyomtatást. Az ilyen, együttes billentylenyomásokat, azaz billentykombinációkat a könyvben együttes keretben jelöljük: Ctrl+P. Az írógép-billentyzeten is bevihetünk számokat. Erre a célra azonban (különösen, ha sok számot kell bevinnünk) célszerbb a billentyzet jobb oldalán található, számológép-kiosztású billentyAutoCAD 2007 Biblia

36

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

csoportot, a numerikus billentyket használni. Ha a Num Lock rögzül váltóbillenty nincs benyomva, akkor a numerikus billentyzet a kurzor mozgatására használható, a rajtuk olvasható nyilak és feliratok szerint. Ellenkez esetben a Num Lock lenyomott állapotában vihetjük be a számokat. A billentyzet eddig nem említett részei vezérlfunkciókat töltenek be. A numerikus billentyzetrész másik feladata a különleges karakterek bevitele. Az Enter billenty a számítógép és programok kezelésében nélkülözhetetlen. Ez a legnagyobb billenty, felirata több billentyzeten: . Megtalálható a numerikus billentyzetrész jobb alsó sarkán is. A parancsok végrehajtásának engedélyezésére szolgál (hasonlóan a párbeszédpanelek OK nyomógombjához). Az Alt, Ctrl, Shift billentyk önmagukban (saját) funkció nélküli váltóbillentyk, melyekbl 2-2 darab áll rendelkezésre, ezeket mindig valamely más billentyvel együtt kell használni. Például a Shift billenty és valamely kurzormozgató billenty együttes lenyomása az adott irányban kijelöli a szöveget a párbeszédpanel mezjében, illetve a parancssorban. A Shift billenty lenyomásával válthatunk az írógép-billentyzeten található betk kis (kurrens) és nagy (verzál) változata között. Ha a Caps Lock rögzül váltóbillenty ­ más szóval állapotbillenty ­ nincs lenyomva, akkor betbillentyt magában lenyomva kisbett kapunk, ha a Shift billenty lenyomásával együtt, akkor nagyot. Az Alt billenty menüparancs-kiválasztó szerepét korábban ismertettük. Másik feladata a különleges karakterek beillesztésének segítése. Ilyen (például ékezetes stb.) karakterek beviteléhez az Alt billentyt lenyomva kell tartanunk, miközben a numerikus billentyzeten beütjük egy karakter kódját (a kódtáblázatok megtalálhatók például a nyomtatók kézikönyvében). Ezzel a módszerrel olyan betket szúrhatunk a szövegbe, amelyek a billentyzeten nem szerepelnek. A kurzor mozgatásának egeres módszerérl már tettünk említést, késbb részletezzük. Ugyanakkor, mivel a Windows és az AutoCAD ­ igaz, meglehetsen kényelmetlenül ­ egér nélkül is mködtethet, ilyenkor a billentyzettel kell mozgatnunk a kurzort. Már itt leszögezzük, hogy a pontos rajzolás csak a raszter, illetve tárgyraszter

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

37

alkalmazásával vagy a rajzelemek pontjainak koordinátás megadásával lehetséges. Az Insert billenty megnyomásával ebben a programban nem váltogathatunk a beszúrásos és a felülírásos szövegbevitel között, csak a beszúrásos szövegbevitelt alkalmazhatjuk. Ekkor szövegbevitel során a begépelt szöveget követ szövegrészek jobbra mozdulnak, az új szöveg nem törli ket. Megsznt az az AutoCAD programban hagyományos lehetség, hogy az Insert billenty lenyomásával a parancsok paraméterezésére szolgáló, a rajzterület jobb oldalán megjelen menüterületre juthatunk. A Delete billenty a kurzor utáni bett vagy a kijelölt rajzelemet törli. A Backspace billenty az írógép-billentyzet jobb fels sarkában található, felirata rendszerint . Ez a billenty a kurzor eltt álló betk törlésére szolgál. Az Esc billenty funkciója megfelel a párbeszédpaneleken alkalmazott Mégse nyomógombnak. Bárhol is vagyunk a programban, e billenty egyszeri vagy többszöri megnyomásával visszatérhetünk az utoljára elmentett munkaképernyhöz (a menük, párbeszédpanelek parancsainak végrehajtása helyett). A Caps Lock és a Num Lock állapotbillentyk, vagy kapcsolók. Az elbbi lenyomását követen begépelt szöveg nagybets lesz. Kisbett ekkor a Shift billenty lenyomásával, kombinációként kell bevinni. A Caps Lock újbóli megnyomásával az eredeti állapotot állítjuk vissza. A Num Lock lenyomásával rögzítjük vagy oldjuk fel a billentyzet jobb oldali, numerikus részén a számjegyek bevitelét. Ha e billenty nincs lenyomva, akkor az itt található egyéb billentyk a kurzormozgatásra szolgálnak.

MUTATÓESZKÖZÖK

Az AutoCAD program grafikus pontkijelölkkel, vagyis mutatóeszközökkel vezérelhet. A pontkijelöl eszközzel könnyen mozoghatunk a rajz tartalma és a parancsok (menütételek) között. Ilyen eszköz az egér, az IntelliMouse®, vagy a digitalizáló tábla. A rajzelemeket meghatározó pontokat a mutatóeszköz kattintásával vagy koordináAutoCAD 2007 Biblia

38

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

ták parancssorba gépelésével, a billentyzet segítségével adjuk meg. A mutatóeszköznek több nyomógombja lehet, amelyek közül az AutoCAD az els tíz nyomógomb hozzárendelését automatikusan elvégzi, de a kijelöl nyomógomb kivételével ezek mindegyike átrendezhet az acad.mnu menü fájl módosításával (a fájl a \Program Files\AutoCAD 2007 (vagy például ADT 2007)\ UserDataCache\Support mappában található).

AZ EGÉR

A kurzor pozicionálása az egér (egérkurzor) mozgatásával, majd az egér bal gombjának lenyomásával történik, ezt a továbbiakban kattintásnak nevezzük. A kiválasztott parancsok is így indíthatók. A bal egérgomb kétszeri, gyors egymásutánban történ lenyomása a ketts kattintás. Ezzel a kijelölt funkciót általában nemcsak kiválasztjuk, hanem el is indítjuk a parancs végrehajtását. A rajzparancsok befejezésére alkalmazhatjuk a jobb egérgombbal végzett egyszeres kattintást. Ikonokhoz rendelt parancsok végrehajtásának indításához elegend az egyszeres kattintás is. Ha a kiválasztott parancsot mégsem akarjuk indítani, akkor kattintsunk a menün kívüli területre. Az elindított parancs az Esc billentyvel vagy a Ctrl+Break billentykombinációval szakítható meg. Az AutoCAD 2007-ben a rajzelemekre kattintással is kijelölhetjük az adott rajzelemet. A program Eszközök/Testre szabás Felhasználói felület parancsával végzett testre szabása során beállíthatjuk azt is, hogy a ketts kattintással az adott rajzelem típusát is figyelembe véve milyen parancsot indítsunk el. A kijelölt rajzelem a PICKADD rendszerváltozó értékétl függen hozzáadódik a korábbi kijelölési halmazhoz. Ha a PICKADD rendszerváltozó értéke 1, akkor a kijelölt objektumot hozzáadja az aktuális kiválasztási halmazhoz, ilyenkor a rajzelemeket a Shift billenty nyomva tartása közben kattintva törölhetjük a készletbl. Ha a PICKADD rendszerváltozó értéke 0, akkor minden kattintással vagy más kijelölési módon új kiválasztási halmaz jön létre. Ebben az esetben a Shift billenty nyomva tartása közben kattintva növelhetjük a kattintással megjelölt objektummal a kiválasztási halmazt.

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

39

Az egér jobb gombjával kattintva mindig a kurzor adott helyzetének megfelel helyi (más szóval kurzormenüt) jelenítjük meg, ahonnan a bal egérgombbal kattintva adhatók ki a parancsok. A Shift billenty nyomva tartása közben a helyi menü a tárgyraszter beállítására ad lehetséget. A többgombos mutatóeszközöknél az egyes gombokhoz az Eszközök/Testre szabás Felhasználói felület parancsával rendelhetünk utasításokat. Az egér (kattintások, sebesség) és az egérkurzor (forma) beállításának változtatására is lehetségünk van minden Windows verzió esetében. A beállításokat a magyar nyelv Windows alatt a Start menü vagy a Sajátgép programcsoport Beállítások Vezérlpult/ Egérkezelés programjával (az angol nyelv Windowsnál a Start menü Settings Control Panel/Mouse programmal) végezzük el.

AZ INTELLIMOUSE EGÉR

Az IntelliMouse olyan, két nyomógombos egér, amelynek gombjai között egy kis kerék található. A jobb és bal oldali nyomógombok kezelése megegyezik a szabvány egerekével. A kerék a ZOOMFACTOR rendszerváltozóban megadott növekményekkel forgatható. Minél nagyobb a szám, annál kisebb a változás. A kerékkel ­ bármiféle további AutoCAD parancs használata nélkül ­ nagyítható és eltolható a rajz. Alapértelmezés szerint a nagyítási tényez 10 százalék, azaz a kerék fordulásának minden növekménye 10 százalékkal változtatja meg a nagyítás mértékét. Az AutoCAD program által támogatott IntelliMouse egér mveletei: Funkció Nagyítás vagy kicsinyítés Elérés A kerék elre forgatásával nagyítunk, hátra forgatásával kicsinyítünk. A ZOOMFACTOR rendszerváltozó vezérli az IntelliMouse kerekével végezhet nagyítást (3-100 között) A kerék nyomógombbal kétszer kattintva. A kerék nyomógomb nyomva tartása közben vontatjuk az egeret.

AutoCAD 2007 Biblia

Nagyítás a rajzterjedelemig Eltolás

40

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Eltolás (joystick) A Tárgyraszter helyi menü megjelenítése

A Ctrl billenty nyomva tartása közben a fentiek szerint vontatjuk az egeret. Ha az MBUTTONPAN rendszerváltozó értékét 0-ra állítjuk, akkor a Tárgyraszter helyi menü jelenik meg a kerékkel (vagy a háromgombos egér középs gombjával) kattintva, egyébként az eltolást hajtja végre.

A DIGITALIZÁLÓ TÁBLA

Professzionális alkalmazás esetén ­ azaz akkor, ha számítógépet túlnyomó munkaidejében az AutoCAD futtatására használjuk ­ érdemes minél nagyobb méret digitalizáló táblát beszereznünk. Ennek alkalmazása során a szükséges parancsokat sokkal gyorsabban tudjuk kiadni és ezt az eszközt alkalmazhatjuk a kész rajzok vektoros bevitelére, digitalizálására is. A digitalizáló tábla használata esetén alkalmazhatjuk a táblára helyezhet (a megvásárolt programhoz adott) manyag feltétet, amelynek szimbólumai segítségével a parancsok minden eddiginél gyorsabban adhatók ki. A képernyn látható szálkereszt követi a mutatóeszköznek a tábla rajzterületén végzett mozgatását. Az eszköz 1. nyomógombja a bal egérgombnak megfelel kijelöl gomb, amelyekkel pontok jelölhetk ki a képernyn, illetve amellyel parancsokat adhatunk ki. A 2. nyomógomb a jobb egérgombnak felel meg, azaz helyi menüket jelenít meg, vagy kiadja az Enter parancsot a mutatóeszköz helyzetétl és a jobb oldali kattintás beállításaitól függen. A Shift billenty nyomva tartása közben a 2. nyomógombbal a Tárgyraszter helyi menüt jelenítjük meg. A Tábla módban a tábla aktív területe egybeesik az aktuális rajz megjelenítési ablakával. Így dolgoznak az objektumok mutatóeszközökkel történ kiválasztását igényl parancsok. Például a RADÍR parancs kiadása után egy objektum törléséhez a tábla mutatóeszközét addig mozgatjuk, amíg a kiválasztást megkönnyít céldoboz az objektum fölé ér. További információkhoz tekintsük meg a súgóban a TÁBLA parancs leírását. A rajzdigitalizálásra használt digitalizálási módban a tábla területe a rajz meghatározott koordinátáival esik egybe, az aktuálisan megAutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

41

tekintett rajzrészlet lényegtelen. A digitalizáláshoz a táblát kalibrálni kell, azaz igazítani kell a papírrajz koordináta-rendszeréhez. A táblánál nagyobb rajzok pontosan illesztett részenként is beemelhetk.

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

Az AutoCAD 14 változattól kezdden az állományok megnyitásakor szükséges védelmet a Windows biztosítja, nincs szükség a korábbi lakat (*.dwk) állományokra. A fájlzárolás mindig aktív, szabványos, az operációs rendszer által vezérelt, így tökéletesítették a R12 változat jelszavas és a R13 verzió hardveres védelmét. A többfelhasználós licencek kezelése a TCP/IP hálózaton keresztül oldható meg. Az Autodesk Licence Manager elnyei: A munkahelyek száma egyetlen kód begépelésével növelhet. Az alkalmazások a különböz munkahelyeken tetszleges számban nyithatók meg, amíg a licencben korlátozott számot el nem érik. Nincs szükség a hardveres védelemre (kivéve az oktatási és nemzetközi változatokat). A program használata nyomon követhet, dokumentálható. A 2004-es változattól a licencek kikölcsönözhetk (például hordozható számítógépre vagy otthoni használatra). Ilyenkor természetesen a kikölcsönzött licencszámmal csökken a központi helyen egyidejleg használható licencek száma. A telepítés csak CD-rl végezhet. A hálózati telepítést varázsló segíti. A program a konfigurációs beállításokat a Windows System Registry-ben tárolja, amely szorosabb együttmködést biztosít más Windows alkalmazásokkal. A program telepítésekor automatikus alapkonfiguráció-beállítás történik.

A TELEPÍTÉS ELKÉSZÍTÉSE

A Windows alá (illetve tartományba kapcsolt számítógépeknél a biztonsági házirend beállításoktól függen) csak helyi adminisztrátori jogokkal telepíthetjük a programot. A tartomány rendszergazdai jogosultságaira nincs szükség.

AutoCAD 2007 Biblia

42

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

Zárjunk be minden futó alkalmazást, kapcsoljuk ki a vírusírtó programokat, mieltt a telepítést elindítanánk. A telepítés megkezdése eltt a telepít CD dobozáról jegyezzük fel az AutoCAD program sorozatszámát és a CD Key azonosítót. Ha az AutoCAD egy korábbi verziójáról (2002, 2004, 2005 és 2006 verziók) frissítünk, akkor az elz verzió sorozatszámát használjuk. Ezt megtaláljuk az elz termék csomagolásán, vagy az elz AutoCAD verzió Súgó/Névjegy menüpontjával. A 2007-es változat telepítése nem igényli a korábbi változatok törlését.

AZ AUTOCAD TELEPÍTÉSE

A telepítprogram futtatása eltt zárjunk be minden futó alkalmazást, beleértve a levelez és víruskeres szoftvereket is. A CD behelyezése után az Autoplay szolgáltatás azonnal elindítja a telepítést. Ha ezt a szolgáltatást kikapcsolták, akkor a Windows tálcán a Start nyomógombra kattintás után adjuk ki a Futtatás (Run) parancsot, majd a megjelen párbeszédpanel beviteli mezjébe írjuk be a CD-ROM meghajtó betjelét és a :\setup sort. Utána kattintsunk az OK nyomógombra vagy nyomjuk meg az Enter billentyt, majd kövessük a képernyn megjelen utasításokat.

1-1. ábra

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

43

Az 1-1. ábrán bemutatotthoz hasonló képerny jelentkezik ­ értelemszer eltérésekkel ­, akár az AutoCAD programot önmagában, vagy valamelyik szakági alkalmazást (ADT, Inventor, Map, Civil) telepítjük. A médiaböngész Telepítés lapján kattintsunk az Egyfelhasználós telepítés hivatkozásra! Utána elször a telepít általános keretrendszere jelenik meg, ahonnan megtudhatjuk mik a telepítés lépései, a rendszerkövetelmények, a program újdonságai stb. (lásd az 1-2. ábrát).

1-2. ábra Miután elolvastuk az 1. és 2. lépésben javasolt tájékoztató anyagokat és elkészítettük a sorozatszámot, kattintsunk a 3. lépésként megjelenített Telepítés hivatkozásra, ezzel (a kötelez elzmények ­ .NET Framework 2.0 Language Pack, Autodesk DWF Viewer ­ telepítése után) elindítjuk az AutoCAD 2007 telepít varázslóját, melynek párbeszédpaneljei között a Tovább (Next) és Vissza

AutoCAD 2007 Biblia

44

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

(Back) nyomógombokkal közlekedhetünk. A Mégse (Cancel) nyomógombbal a telepítés bármikor megszakítható, ekkor az addig ideiglenesen feltelepített fájlok törldnek. Az Üdvözli Önt az AutoCAD 2007 telepít varázsló lapon kattintsunk a Tovább nyomógombra. A következ párbeszédpanelen az Ország vagy régió listában választott nyelven elolvashatjuk az Autodesk szoftverlicenc szerzdését, amelyet az I accept választókapcsolóval fogadhatunk el, a Print nyomógombbal kinyomtathatunk. Csak az elfogadás után folytatódhat a telepítés a Tovább nyomógombbal. Ha a szerzdést elutasítjuk (I reject), akkor a telepítés megszakítása mellett döntünk, amelyet a Mégse nyomógombbal hajtunk végre. Természetesen, bármilyen okból is döntünk a telepítés megszakítása mellett, az késbb folytatható, és a telepítés teljessé tehet. Erre a telepítprogram egy párbeszédpaneles üzenetében is felhívja figyelmünket. A következ Sorozatszám párbeszédpanelen adjuk meg a sorozatszámot, vagy csoport ID-t, amelyet a telepít ellenriz (a termék csomagolásán található). Ha hibás számot adnánk meg, a program lehetséget biztosít a javításra. Ha egyaránt ismerjük a csoport ID-t és a sorozatszámot is, akkor itt a csoport ID-t adjuk meg! Ha a programot a 30 napos próbaverzióra telepítjük, akkor a 000-00000000 kódszámot gépeljük be! Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy ha a programot késbb megvásároljuk, akkor a regisztráció a 000-00000000 kódszámú telepítésrl nem folytatható, ekkor (még a bamutató idszak alatt) meg kell adnunk a helyes sorozatszámot is. Ha a 30 napos bemutató idszak lejárt, akkor csak úgy folytathatjuk a telepítést és regisztrációt, ha kapcsolatba lépünk az Autodesk forgalmazóval! A következ Felhasználói adatok párbeszédpanelen adjuk meg kereszt- és vezetéknevünket, valamint munkahelyünk nevét (ezek az adatok a felhasználó azonosításhoz, illetve a rajzok szerzjének elemi azonosításához, valamint a termék aktiválásához szükségesek ­ késbb nem változtathatók meg!). Az aktiválás nélkül a program egyfajta ,,demo" üzemmódban, harminc napig futtatható. A következ Telepítés típusának kiválasztása párbeszédpanelen adjuk meg a telepítési módot, amely lehet:

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

45

Általános: amikor a program összes lehetséges szolgáltatását telepítjük. Természetesen ez jelenti a legnagyobb helyfoglalási igényt. Egyéni: amikor a program telepítend összetevit egyenként válogatjuk ki. Ezt követen adjuk meg a telepítend összetevket, ha az Egyéni lehetséget választottuk. A következ szolgáltatások közül választhatunk: CAD szabványok. Olyan eszközöket tartalmaz, melyekkel ellenrizhet a tervfájlok megfelelése a vállalati szabványoknak. Adatbázis. Adatbázis-hozzáférési eszközöket tartalmaz. Szótárak. Többnyelv szótárakat tartalmaz. Rajzok titkosítása. Lehetvé teszi a Biztonsági beállítások párbeszédpanel használatát, melyben jelszavas védelemmel láthatja el a rajzokat. Express Tools. AutoCAD support eszközöket és segédeszközöket tartalmaz. Ez ugyan megjelenik a párbeszédpanelen, de felesleges állítanunk, mert a szolgáltatáscsoportot már teljesen integrálták a program 2007-es változatába. Bettípusok. AutoCAD bettípusokat és True Type bettípusokat tartalmaz. Új szolgáltatások bemutató. Bemutatóanimációkat, gyakorlatokat és mintafájlokat tartalmaz az új szolgáltatások elsajátításának megkönnyítéséhez. Hordozható licenc eszköz. Az egyfelhasználós licencek számítógépek közötti mozgatását végz eszköz. Referenciakezel. Lehetvé teszi a felhasználók számára a rajzhoz tartozó, külsleg hivatkozott fájlok elérési útjának megtekintését és szerkesztését. Példák. Különféle sajátosságminta-fájlokat tartalmaz. Gyakorlatok. Termék gyakorlatokat tartalmaz. VBA támogatás. A Microsoft Visual Basic for Applications szoftvert támogató fájlokat tartalmazza. A telepítend összetevk eltt látható ikonra kattintva menü jelenik meg, amelyrl kiválaszthatjuk a futtatás módját (lásd az 1-3. ábrát ­ a párbeszédpanel az összetevtl függen eltér is lehet). A

AutoCAD 2007 Biblia

46

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

helyi merevlemezrl fut (Will be installed on local hard drive) paranccsal a helyi merevlemezre telepítjük a szolgáltatást. A Minden a helyi merevlemezrl fut (Entire feature will be installed on local hard drive) paranccsal a teljes ág összes szolgáltatását a helyi merevlemezre telepítjük. A teljes szolgáltatás nem lesz elérhet (Entire feature will be unavailable) paranccsal letilthatjuk az adott funkció elérését, azaz azt nem telepítjük (például kikapcsolhatjuk a francia szótárat). A következ párbeszédpanelen az opcionális összetevk, mint az Express Tools és a 3D DWF eszközök telepítését jelölnégyzetekkel kapcsoljuk be. Ezek kijelölése után a telepít program ellenrzi, hogy a rendelkezésre álló hely elegend-e. Végül megadjuk az AutoCAD állományait tartalmazó programmappát. A telepítés tényleges végrehajtása eltt még egyszer ellenrizhetjük a beállításokat. Ha valamit módosítani szeretnénk, akkor a Vissza (Back) gombot nyomjuk meg.

1-3. ábra A telepítési mód kiválasztása után a Célmappa lapon adjuk meg a telepítés helyét. A telepítés alapértelmezett helye a c:\Program fájAutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

47

lok\AutoCAD 2007 könyvtár. Ha ez nem felel meg, akkor a mez szerkesztésével, vagy a Tallózás (Browse) nyomógomb megnyomása után tallózással adjuk meg a program telepítési helyét. A szükséges és elégséges lemezterület vizsgálatához megnyomhatjuk a Helyszükséglet (Disk Costing) nyomógombot is. Ekkor külön párbeszédpanelen kapunk jelentést a felhasználható kötetekrl (Volume), a felhasználható (Available) és a program által megkövetelt (Required) lemezterület méretekrl (lásd az 1-4. ábrát). Ha a különbség (Difference) mezben negatív számot látunk, akkor válasszunk olyan meghajtót, ahol a rendelkezésre álló szabad terület nagyobb a megköveteltnél.

1-4. ábra A következ párbeszédpanelen állítjuk be a plottermeghajtók, plot és AEC stílusok, katalógustárak, sablonok, fóliaszabványok információit rögzít fájlok helyét (lásd az 1-5. ábrát). Ha nem az alapértelmezett, tehát a Helyi vagy Megosztott típust választunk, akkor az Útvonal oszlopban a kiválasztott sorban megjelenik egy nyomógomb, amelyre kattintást követen megadhatjuk a megfelel elérési útvonalat a helyi vagy megosztott fájlokhoz. Ezt követen adjuk meg az alapértelmezés szerinti szövegszerkesztt (ez alaphelyzetben a Windows Notepad ­ Jegyzettömb ­ programja). Ugyanezen a párbeszédpanelen jelölnégyzettel kérhetjük az AutoCAD 2007 program parancsikonjának elhelyezését a Windows munkaasztalon.

AutoCAD 2007 Biblia

48

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

1-5. ábra Az elkészít mveleteket követen indul a tényleges telepítés. Megjelenik a Rendszerfrissítés párbeszédpanel, amely a telepítés állapotát folyamatosan jelzi, végül a Telepítés befejezdött párbeszédpanel jelenik meg. Ezen még jelölnégyzettel választhatjuk a telepítés befejezése után azonnal megjelen, fontos információkat tartalmazó Tudnivalók (Readme) fájl elolvasását, végül kattintsunk a Befejezés (Finish) gombra. A telepítés ezután további beavatkozás nélkül megy végbe. Utána ­ ha kértük ­ megjelenik a Tudnivalók (Readme) fájl tartalma, amelyet a Súgó tartalmához hasonlóan tekinthetünk át. Tanácsos a telepítés után a gépet újraindítani, mert ekkor érvényesülnek az új regisztrációs beállítások. A program telepítésével kapcsolatos további információkat a telepít CD-n olvashatjuk. A Tudnivalók (Readme) állományban olyan, a telepítést befolyásoló adatokat találhatunk, amelyek a Felhasználói kézikönyv kinyomtatása után kerültek eltérbe.

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

49

ÚJRATELEPÍTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

Ha a programot korábban már telepítettük, akkor a korábbiak szerint végzett Setup program indítása után az elz változatokban külön megjelen panelen intézkedhettünk a szolgáltatások hozzáadása vagy eltávolítása ügyében, most ezt egyszeren elintézik azzal, hogy a Windows Vezérlpult (Control Panel) használatára utasítanak (lásd az 1-6. ábrát).

1-6. ábra 1. A Windows Vezérlpulton kattintsunk kettsen a Programok telepítése és törlése ikonra! 2. A Programok telepítése vagy törlése ablakban válasszuk az AutoCAD 2007 elemet, és kattintsunk a Módosítás gombra!

1-7. ábra

AutoCAD 2007 Biblia

50

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

3. Az Alkalmazás hozzáadása/eltávolítása ablakban válaszszuk ki Az AutoCAD 2007 újratelepítése vagy kijavítása opciót, majd kattintsunk a Tovább nyomógombra (lásd az 17. ábrát)! 4. Az Újratelepítés típusának kiválasztása lapon válasszuk ki a következk egyikét, majd kattintsunk a Tovább gombra: Az AutoCAD 2007 újratelepítése. Ez az opció kijavítja a regisztrációs adatbázist, és minden fájlt újratelepít az eredeti telepítésnek megfelelen. Ezt az opciót akkor használjuk, ha a Regisztrációs adatbázis javítása vagy a Hibák javítása a telepített AutoCAD 2007 szoftverben opciók nem oldják meg a problémát. Hibák javítása a telepített AutoCAD 2007 szoftverben. Ez az opció minden rendszerleíró-adatbázisbeli bejegyzést lecserél, melyet az AutoCAD eredetileg telepített, és csak azokat a fájlokat telepíti újra, melyek hiányoznak az eredetileg elvégzett telepítés alapján. Ezt az opciót akkor használjuk, ha az AutoCAD fájlok hiányoznak! 5. A Telepítés megkezdése lapon kattintsunk a Tovább gombra a folyamat megkezdéséhez! 6. Az AutoCAD 2007 oldalon, miután a javítás vagy az újratelepítés befejezdött, kattintsunk a Befejezés gombra! 7. Indítsuk újra a számítógépet, ha megjelenik a felszólítás!

A TERMÉK AKTIVÁLÁSA

A program els indítását követen aktiválnunk (regisztrálnunk) kell a programot. A program e nélkül csak korlátozott számban indítható (30 napig). Erre a program indítása után párbeszédpanel hívja fel a figyelmet (lásd az 1-8. ábrát). A termékregisztrálás és jogosultságszerzés történhet a legegyszerbb módon az interneten keresztül vagy a regisztrációs adatok postai úton, vagy faxon az Autodesk számára elküldve.

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

51

A regisztrálást megkezdhetjük azonnal, a párbeszédpanel A termék aktiválása (Authorize the product) választókapcsolójára, majd a Tovább (Next) nyomógombra kattintva, vagy a program egy késbbi indításakor. Választhatjuk a program megvásárlásával kapcsolatos tanácsokat is.

1-8. ábra A program azonnal is használatba vehet A program használata (Run the product) rádiógomb választása után a Tovább (Next) nyomógombra kattintva. Ezt az aktiválás nélkül, a telepítést követen még harminc napig tehetjük meg. A program minden indításakor megjelenik a csökken idej, regisztráció nélküli felhasználhatóságra utaló figyelmeztetés. Az aktiválás indítása után kövessük az utasításokat. Ez alapveten két lépésbl áll. Az els lépésben elállítjuk a jogosultsági kód hardverelemektl és sorozatszámtól függ részét. Ehhez az els párbeszédpanelen válasszuk Az aktiválási kód beszerzése választókapcsolót, majd kattintsunk a Tovább gombra. Ekkor a program a következ párbeszédpanelen informális és kötelez adatokat kér (ez utóbbiakat pirossal és *-gal jelzett mezkben). Ezek biztosítják, hogy a programot ne tehessük át jogosulatlanul másik számítógépre. A megadott adatokat Internet kapcsolat esetén közvetlenül, vagy

AutoCAD 2007 Biblia

52

A PROGRAM TELEPÍTÉSE

kinyomtatás után faxon, illetve postai levélben, esetleg elektronikus postával (mellékleteként a C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Autodesk\ AutoCAD 2007 (vagy ADT2007) \ ADLM\RegInfo.html (vagy ARCHDESK2007HUNRegInfo.html) útvonalon eltárolt állománnyal) küldjük el az Autodesknek. A kód megérkeztéig ­ ami még postai úton is 15 napon belül várható ­ nyugodtan használhatjuk a programot. A visszakapott kódot a következ programindításkor rögzítsük. Ez a második alapvet lépés, amihez válasszuk a regisztráló panel Adjon meg egy ativálási kódot (Enter authorization code) kapcsolóját, majd adjuk meg a visszakapott kódot (közvetlen internetes regisztrációnál erre nincs szükség, a regisztrálható sorozatszám és az adatok helyes magadása után a kód azonnal megérkezik, és a programot máris aktiváltuk).

1-9. ábra Az aktiválást késbb (a program használata során) kezdeményezhetjük a Súgó menü Névjegy parancsával megjelenített párbeszédpanel Termékinformációk gombjára kattintva is (lásd az 1-9. ábrát). A termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat bemutató párbeszédpanelen az Aktiválás gombbal indítjuk a jogosultsági kód bevitelét.

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

53

A PROGRAM INDÍTÁSA

A program indítható a Windows munkaasztalon elhelyezett ikonra kattintva, vagy a Start menü Minden program (Programok) Autodesk AutoCAD 2007 ­ Magyar AutoCAD 2007 útvonalon, illetve az indító parancssort elhelyezhetjük a Start menüben is. A Windows XP a gyakran használt programok indítására szolgáló parancsokat automatikusan itt helyezi el. A program els indítása után, ha korábbi AutoCAD telepítésbl származó beállítások vannak gépünkön, automatikusan megjelenik a verzióléptet segédeszköz, amellyel a gépen korábban telepített AutoCAD rendszerek beállításait vehetjük át (lásd az 1-10. ábrát).

1-10. ábra Ha a beállításokat most nem vesszük át (azaz a Mégse gombra kattintunk), akkor e segédeszköz késbb is indítható a Start menü Minden program (Programok) Autodesk AutoCAD 2007 ­ Magyar Felhasználói beállítások verzióléptetése útvonalon. Ehhez azonban elbb be kell zárnunk a futtatott AutoCAD programot, amire ­ ha nem így tennénk ­ figyelmeztetést is kapunk.

AutoCAD 2007 Biblia

54

A PROGRAM INDÍTÁSA

Az Eszközök (Tools) menü Beállítások (Preferences)/ Rendszer (System) párbeszédpanel-lapon állítjuk be, hogy a program indítása után azonnal egy üres rajzzal kezdjünk, vagy megjelenjen az Indítás párbeszédpanel (lásd az 1-11. ábrát). E párbeszédpanel megjelenéséhez válasszuk az Általános beállítások csoportban az Indítás lista Indítás párbeszédpanel megjelenítése elemét.

1-11. ábra Az Indítás párbeszédpanelen választhatunk, hogy egy létez rajzot nyitunk meg (esetleg a külön jelzett, korábban szerkesztett rajzok közül), üres rajzzal, sablonnal indítunk, vagy a varázsló segítségét vesszük igénybe. Az OK nyomógombra kattintást követen els alkalommal mindenképpen megjelenik az Új szolgáltatások bemutató párbeszédpanelje (lásd az 1-12. ábrát). Ha a párbeszédpanelen bekapcsoljuk az Igen választókapcsolót, akkor az OK gombra kattintást követen megjelenik a bemutató. Amennyiben szakági programot telepítettünk, akkor ezen a párbeszédpanelen választhatunk, hogy a szakági, vagy az AutoCAD újdonságokat szeretnénk megtekinteni (lásd a 2-7. ábrát). Ha a Talán rádiógombot nyomjuk meg, akkor a program legközelebbi indítása során is megjelenik ez a párbeszédpanel.

AutoCAD 2007 Biblia

AZ AUTOCAD ALAPJAI

55

1-12. ábra

A BEÁLLÍTÁSOK VERZIÓLÉPTETÉSE

Mint a program indításánál említettük, vagy az els indítás során, vagy késbb a Windows Start menüjébl indítjuk a korábbi felhasználói beállítások átvételét. A verzióléptet program indítása eltt zárjuk be az esetlegesen elindított AutoCAD 2007 programot, különben a verzióléptetés helyett hibajelzést kapunk. Érdemes az els indításkor lefuttatni a verzióléptetést, mert ekkor biztosan nem írunk felül (nem vesztünk el) újabb felhasználói beállításokat. Ha a verzióléptetést korábban már lefuttattuk, akkor az indítás után erre vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg. Természetesen választhatjuk az új futtatást az Igen gombbal, hiszen a Verzióléptetés forrása mezben a gépünkre korábban telepített másik verziót is megjelölhetünk. Az újólag léptetett beállítások ekkor felülírják a korábbiakat. A verzióléptetéssel az új beállítások közé átveend fájlokat a jelölnégyzetekkel adjuk meg. Ha valamelyik fájlt nem akarjuk átvenni, akkor töröljük a jelölnégyzetét! A verzióléptetést követen kérésünkre megjelenik a folyamat elemeinek rögzítésével

AutoCAD 2007 Biblia

56

A PROGRAM INDÍTÁSA

készült naplófájl, amely tartalmazza a végrehajtott lépéseket, illetve a verzióléptetés során fellépett hibákat. Vannak olyan fájlok is, amelyeket ezzel az eszközzel nem verzióléptethetünk. Ezek (például AutoLISP® fájlok és MNL fájlok, illetve egyes, egyedi elbírálás alá es fájlok) más a verzióléptet eszközökkel hozhatók át az új verzióba. A verzióléptet eszközök letölthetk a www.autodesk.com webhelyrl. Megkeresésükhöz keressük a webhelyen a Migration Tools (Verzióléptet eszközök) kifejezést!

RAJZOK HELYREÁLLÍTÁSA

Ha a programból szabálytalanul léptünk ki ­ ami a legtöbbször áramszünet vagy más fatális eset miatt fordulhat el ­, az AutoCAD a következ indítás során felajánlja, hogy helyreállítja azt a rajzot vagy rajzokat, amelyeken éppen dolgoztunk a programfutás megszakadásakor.

1-13. ábra

AutoCAD 2007 Biblia

Information

AutoCAD 2007 - Kezd lépések

56 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

413467