Read Katalog text version

AkvaPanInzenjering

Kompanija "AkvaPan inzenjering" je osnovana 05.04.1993. godine kao privatno preduzee Pantovi Jadranke i Dragana. Za kvalitetno funkcionisanje pokrivaju se sve faze realizacije proizvoda kroz nabavku materijala, proizvodnju, marketing i prodaju, jer za opstanak i razvoj "AkvaPanInzenjering" svoj oslonac nalazi uglavnom u sopstvenom potencijalu, izgraenom kroz visegodisnju tradiciju. Do ciljeva kojim tezi poslovna politika kompanije se ne stize preko noi i zato je bilo neophodno raditi ozbiljno i organizovano svih ovih godina. Ciljevi ''AkvaPanInzenjering''-a odreeni su okvirom koji je postavljen od strane menadzmenta kompanije, standardima i propisima, a to su: 1) Efikasno poslovanje za zadovoljenje zahteva trzista i potreba korisnika: Posveenost kupcima je preokupacija svih zaposlenih sto predstavlja stil rada i kulturu ponasanja.

2)

Posveivanje paznje kvalitetu i njegovo kontinuirano unapreivanje: U kompaniji "AkvaPan inzenjering" kvalitet je kategorija koja predstavlja folozofiju i praksu istovremeno. Preduzee je od 1996. godine dozivelo puni prosperitet sa svojim konkurentnim kvalitetom i strategijom. Proizvodi imaju atestnu dokumentaciju nadleznog Beogradskog instituta, a u sve sektore poslovanja uneti su referentni standardi i propisi.

3)

Unapreenje razvoja kadrovskih resursa: Kompanija uposljava vise od 70 radnika koji su organizovani u jednu fleksibilnu poslovnu organizaciju koji rade na unapreenju proizvoda i usluga, zadrzavajui renome i osvajajui nove pozicije na trzistu. Kvalitet, znanje i sposobnost svakog zaposlenog je nesto sto se sistematski stice i stalno unapreuje. To je nasa strategija koja donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu. Racionalizacija troskova i ostvarenje profita: Misija kompanije "AkvaPan inzenjering" je proizvodnja najviseg tehnoloskog nivoa i najboljeg kvaliteta po povoljnim cenama. Ovo definise neke od najbitnijih korporativnih vrednosti kompanije a to je konkurentnost, kvalitet i lojalnost klijenata.

4)

The "AkvaPan inzenjering" company was founded as a private company, on 5th April 1993. The founders were the owners, Jadranka and Dragan Pantovi. In order to assure high-quality operation, the company makes sure that all of the different phases of the production process are fully covered, from the procurement of raw materials, to the production, marketing and sales. The current market position, as well as the future development of "AkvaPanInzenjering" are based on the company's own potential and tradition, developed over the years. The objectives that the company is striving to attain are very ambitious and have required years of organised and committed work. The company's management and the existing standards and regulations have defined the framework within which ''AkvaPanInzenjering'' sets its aims: 1) Efficient operation, aimed at satisfying market demands and customers needs: Commitment to our customers is a primary concern of all our employees, reflected in our work style and corporate culture.

2)

Focus on the quality and its continual improvement: For "AkvaPan inzenjering", quality is synonymous with the business philosophy and practice alike, and the full-scale progress that has been made since 1996 has been based on the competitive quality and business strategy. Our products possess full attest documentation issued by the approved Belgrade institute, while at the same time there are relevant standards and regulations that have been introduced in all the sectors of operation.

3)

Upgrading and development of the human resources: There are over 70 employees working for the company, organised into a flexible business system, working on improving the products and services, building the reputation and expanding the market position. The quality, the know-how and the skills of every employee are acquired systematically and constantly upgraded. This is our strategy that makes the difference in the approach, attitude and daily activities. Rationalisation of costs and profitability: The mission of the "AkvaPan inzenjering" company is mastering a production of the highest technological level and best possible quality, offered at affordable prices. This is the key to defining some of the company's most important corporate values such as competitiveness, quality and loyalty to customers.

4)

AkvaPanInzenjering

Polietilenske vodovodne cevi koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 prema SRPS ISO 4427:2001 ( MRS 8 Mpa odn. MRS 10 MPa) ciji kvalitet garantuje da e i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Polietilenske cevi su namenjene za javno,privatno i industrijsko vodosnabdevanje , za izgradnju ukopanih i nadzemnih cevovoda, kao i instalacija unutar zgrada i van njih. Za javno vodosnabdevanje, cevi su definisane projektima koji imaju vodoprivrednu saglasnost, dok za privatno i industrijsko vodosnabdevanje ne postoje ogranicenja u pogledu upotrebe odreenog pritiska. Dozvoljeno je trajno toplotno optereenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Otporne su na niske temperature.

Imaju glatku spoljasnju i unutrasnju povrsinu. Nazivni ( spoljasnji ) precnik cevi je od Ø20 do Ø500 mm, a radni pritisak od 4, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25 i 30 bara. Standardno su crne boje sa koekstrudiranim plavim linijama i nose sledee oznake :

vrsta i tip materijala, nazivni precnik, radni pritisak, SRPS G.C6.605, znak proizvoaca i godinu proizvodnje.

Pakuju se u koturovima od 50 do 500 metara ili u sipkama od 6 i 12 metara ( zavisi od precnika i pritiska ). Najmanji precnik bubnja za namotavanje cevi mora biti 18 x d kako bi se ovalnost cevi sacuvala. Izabrani nazivni (spoljasnji) precnici i debljine zidova u skladu za izabranim nazivnim pritiscima dati su u tabeli.Vrednosti navedene u tabelama i kvalitet cevi odgovaraju Evropskoj normi EN 12.201 i standardu SRPS ISO 4427:2001. Spajanje cevi mogue je ostvariti rastavljivom i nerastavljivom vezom: Rastavljive veze su spojevi saspojnicama.One mogu biti od polietilena (PE), polipropilena (PP) i livenog gvoza (LG). Nerastavljive veze su spojevi zavarivanjem:

Suceono

z a v a r i v a nj e

E l e k t r o f u z i o n o z a v a r i v a nj e

Fiting je proizveden od istog materijala kao i same cevi, sto omoguava posebno siguran i efikasan spoj. Svaki izgraeni cevovod mora se podvrgnuti ispitivanju pod pritiskom, kako bi se osigurala celovitost cevi, spojeva, fazonskih komada i ostalih komponenti. HDPE PE80 Nazivni precnik de (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 2.0 2.3 2.8 3.4 3.9 4.3 4.9 5.5 6.2 6.9 7.7 8.6 9.7 10.9 12.3 13.8 15.3 0.39 0.54 0.78 1.16 1.50 1.86 2.41 3.02 3.82 4.75 5.89 7.37 9.34 11.80 15.00 18.90 23.4 2.3 2.9 3.4 4.1 5.0 5.7 6.4 7.3 8.2 9.1 10.2 11.4 12.7 14.3 16.1 18.2 20.5 22.7 0.35 0.56 0.77 1.17 1.66 2.15 2.71 3.53 4.46 5.49 6.92 8.57 10.00 13.00 17.20 21.90 27.70 34.00 2.0 2.4 3.0 3.7 4.7 5.6 6.7 8.1 9.2 10.3 11.8 13.3 14.7 16.6 18.4 20.6 23.2 26.1 29.4 33.1 36.8 0.15 0.23 0.36 0.54 0.87 1.23 1.76 2.61 3.36 4.21 5.29 6.74 8.30 10.60 13.40 16.70 21.20 26.90 34.10 43.20 53.40 PN 4 SDR 33 s kg/m PN 6 SDR 22 s kg/m PN 10 SDR 13.6 s kg/m PN 16 SDR 9 s 2.3 3.0 3.6 4.5 5.6 7.1 8.4 10.1 12.3 14.0 15.7 17.9 20.1 22.4 25.2 27.9 31.3 35.2 39.7 44.7 kg/m 0.13 0.21 0.32 0.56 0.78 1.25 1.76 2.54 3.77 4.86 6.11 7.95 10.10 12.40 15.60 19.40 25.00 30.80 39.10 49.60 PN ­ pritisak SDR ­ odnos spoljasnjeg precnika i debljine zida PN 20 SDR 7.4 s 3.0 3.5 4.4 5.5 6.9 8.6 10.3 12.3 15.1 17.1 19.2 21.9 24.6 27.4 30.8 34.2 38.3 43.1 kg/m 0.16 0.24 0.38 0.60 0.93 1.47 2.09 2.99 4.48 5.77 7.25 9.44 11.9 14.8 18.7 23.0 28.9 36.6

AkvaPanInzenjering

Pipes used for water-supplies installations are made of high-density polyethylene PE80 or PE100, according to the SRPS ISO 4427:2001 standard ( MRS 8 Mpa -i.e. MRS 10 MPa), having a quality that guarantees the same amount of pressure endurance after 50 years of use. Polyethylene pipes are intended for public, private and industrial water-supply systems. For public water-supply systems there are project plans that define the standards for the pipes used in them, and these are approved by the state water supply institutions. As for private and industrial use, there are no specific requirements for the pressure endurance of the pipes. The allowed permanent thermal exposure is up to +60ºC, while the allowed temporary thermal exposure is +80ºC. The pipes are resistant to low temperatures as well. Polyethylene pipes have smooth both inner and outer surfaces and are produced in diameters ranging from Ø20 to Ø500 mm, to withstand operating pressures of 4, 6, 8, 10, 12.5,16, 20, 25 and 30 bar. The pipes are supplied in coils, in a length range of between 50 and 500 metres, or as rods, 6m or 12m long. The standard colour is black, with co-extruded blue lines. The pipes are marked with the following inscriptions inserted on every meter of length:

the kind and type of material, outer diameter, operating pressure, SRPS G.C6.605, manufacturer's code and the year of production.

They are packed in coils, in the length range of 50 to 500m. Alternatively, they are supplied in rods 6 or 12 metres long, depending on the diameter and pressure resistance, the smallest diameter of the coil core must not be less than 18 x d and in any case it must guarantee that the roundness of the pipe is preserved. The listed diameter of the pipe is its outer diameter. The values stated in the tables and the quality of the pipes correspond to the European norm EN 12.201 and the SRPS ISO 4427:2001 standard. The joining of the pipes can be done in the form of a dismantling connection (using PE,PP,LG joints) or a fixed connection (using electro-fusion or butt welding). We manufacture fittings made of the same material, securing connections of the highest quality and efficiency. Every pipeline that is built must be pressure-tested before it is approved for use, in order to make sure that the pipes, connectors, parts and components are all well integrated and flawless. HDPE PE100 Nazivni precnik de (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 2.2 2.7 3.1 3.5 4.0 4.4 4.9 5.5 6.2 6.9 7.7 8.7 9.8 11.0 12.3 0.65 0.94 1.23 1.54 2.00 2.49 3.06 3.87 4.85 6.01 7.55 9.61 12.18 16.00 19.00 2.0 2.3 2.7 3.3 4.0 4.6 5.1 5.8 6.6 7.3 8.2 9.1 10.2 11.4 12.9 14.5 16.3 18.1 0.32 0.46 0.63 0.93 1.36 1.78 2.21 2.86 3.66 4.50 5.68 7.01 8.78 11.03 14.02 17.78 22.61 27.75 2.0 2.4 3.0 3.8 4.5 5.4 6.6 7.4 8.3 9.5 10.7 11.9 13.4 14.8 16.6 18.7 21.1 23.7 26.7 29.7 0.20 0.29 0.45 0.72 1.02 1.46 2.18 2.78 3.49 4.55 5.76 7.11 9.01 11.05 13.88 17.57 22.36 28.27 35.81 44.25 PN 4 SDR 4133 s kg/m PN 6 SDR 27.6 s kg/m PN 10 SDR 17 s kg/m PN 16 SDR 11 s 2.0 2.3 3.0 3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4 18.2 20.5 22.7 25.4 28.6 32.2 36.3 40.9 45.4 kg/m 0.12 0.17 0.28 0.43 0.67 1.06 1.47 2.14 3.17 4.11 5.12 6.73 8.50 10.49 13.27 16.33 20.47 25.90 32.88 41.75 52.87 65.24 PN 20 SDR 9 s 2.3 3.0 3.6 4.5 5.6 7.1 8.4 10.1 12.3 14.0 15.7 17.9 20.1 22.4 25.2 27.9 31.3 35.2 39.7 44.7 kg/m 0.13 0.21 0.33 0.51 0.79 1.26 1.78 2.56 3.81 4.30 6.17 8.04 10.17 12.58 15.92 19.57 24.60 31.11 39.50 50.12 PN ­ pressure SDR ­ pipe outer diameter: wall thickness ratio

AkvaPanInzenjering

Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 (MRS 8 Mpa odn. MRS 10 MPa) ciji kvalitet garantuje da e i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglasena je sa vazeim meunarodnim i domaim standardima: EN 1555, ISO 4437, SRPS G. C6. 661. Materijal je netoksican, lak za transport i rukovanje. Cevi su fleksibilne su i otporne na vibracije, seizmicke udare i pomeranje tla. Dozvoljeno je trajno toplotno optereenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Niski su gubici pritiska jer je koeficijent trenja mali. Spajanje cevi se izvodi (u zavisnosti od precnika) spojnicama ili zavarivanjem : elektrofuzionim ili suceonim. Standardno su crne boje sa koekstrudiranim zutim linijama i nose sledee oznake :

vrsta i tip materijala, spoljasnji precnik, radni pritisak, SRPS G.C6.661, znak proizvoaca godinu proizvodnje, obelezavanje duzine kotura na svakih 1m.

Glatke su spoljasnje i unutrasnje povrsine, precnika od Ø 20 mm do Ø 500 mm, za radne pritiske od 1, 4, 6 i 10 bara, u zavisnosti od klase materijala. Nazivni precnik je spoljasnji precnik cevi. Polietilenske cevi precnika od Ø20 do Ø 110 se pakuju u koturima od 50 do 200 metara a vei precnici u sipkama od 6 i 12 metara. Najmanji precnik bubnja za namotavanje cevi mora biti 18 x d i takav da je ovalnost cevi sacuvana. Polietilenske gasne cevi se mogu polagati u zemlju i pod vodom. Nacini polaganja definisani su standardom SRPS G.C6.605.

The pipes for gas pipelines are made of polyethylene that is in full compliance with the SRPS G.C6.661 standards. The production and the quality control is in accordance with the following relevant international and national standards: EN 1555, ISO 4437, SRPS G. C6. 661. The pipes that are used in gas pipelines installations are made of high-density polyethylene PE80 or PE100 (MRS 8 Mpa, i.e. MRS 10 MPa), the quality of which is such that it guarantees the pipes to be able to endure the same amount of pressure even after 50 years of use. Polyethylene pipes are easy to transport and handle. They are flexible and resistant to vibrations, seismic shocks and shifting of the soil. The allowed permanent thermal exposure is up to +60ºC, while the allowed temporary thermal exposure is +80ºC. The pipes are joined (depending on the diameter) by either electro-fusion or butt welding. The pipes are supplied in the standard black colour, with co-extruded yellow lines and with the following inscriptions inserted on every meter of length:

the kind and type of material, outer diameter, operating pressure, SRPS G.C6.661, manufacturer's code, the year of production and the length of the coil.

Both the outer and the inner surfaces are smooth, with the diameter ranging from Ø 20 mm to Ø 500 mm, designed for the operating pressure of 1, 4, 6 and 10 bar, depending on the material. The listed diameter is the outer diameter of the pipe. Polyethylene pipes with a diameter of Ø20 up to Ø 110 are delivered in coils of the overall length in the range between 50 and 200 meters, while the larger diameter pipes are delivered as rods 6 or 12 meters long. The smallest diameter of the coil core for pipes must be at least 18 x d and in any case it must secure that the roundness of the pipe is preserved.

AkvaPanInzenjering

PE 80

SDR 17,6 (S-8,3) SDR 11 (S-5)

de (mm)

s (mm)

PN 1

s (mm) kg/m s (mm)

PN 4

s (mm) kg/m

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500

PE 100

2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 3,6 4,3 5,2 6,3 7,1 8,0 9,1 10,3 11,4 12,8 14,2 15,9 17,9 20,2 22,8 25,6 28,5

+0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.6 +0.7 +0.8 +0.9 +0.9 +1.1 +1.2 +1.3 +1.4 +1.6 +1.7 +1.9 +2.2 +2.4 +2.7 +3.0

0.133 0.171 0.224 0.285 0.440 0.688 0.976 1.41 2.08 2.66 3.34 4.35 5.53 6.79 8.55 10.60 13.20 16.70 21.30 27.00 34.23 42.34

3.0 3.0 3.0 3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4 18.2 20.5 22.7 25.4 28.6 32.3 36.4 41.0 45.5

+0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.6 +0.7 +0.8 +1.0 +1.1 +1.3 +1.4 +1.6 +1.8 +2.0 +2.2 +2.4 +2.7 +3.0 +3.4 +3.8 +4.2 +4.5

0.163 0.211 0.279 0.430 0.666 1.05 1.47 2.12 3.14 4.08 5.08 6.67 8.42 10.40 13.10 16.20 20.30 25.60 32.60 41.40 52.83 65.15

SDR 17,6 (S-8,3)

SDR 11 (S-5)

de (mm)

s (mm)

PN 6

s (mm) kg/m s (mm)

PN 10

s (mm) kg/m

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500

2,3 2,3 2,9 3,6 4,3 5,2 6,3 7,1 8,0 9,1 10,3 11,4 12,8 14,2 15,9 17,9 20,2 22,8 25,6 28,5

+0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.6 +0.7 +0.8 +0.9 +0.9 +1.1 +1.2 +1.3 +1.4 +1.6 +1.7 +1.9 +2.2 +2.4 +2.7 +3.0

0.224 0.285 0.440 0.688 0.976 1.41 2.08 2.66 3.34 4.35 5.53 6.79 8.55 10.60 13.20 16.70 21.30 27.00 34.23 42.34

3.0 3.0 3.0 3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4 18.2 20.5 22.7 25.4 28.6 32.3 36.4 41.0 45.5

+0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.6 +0.7 +0.8 +1.0 +1.1 +1.3 +1.4 +1.6 +1.8 +2.0 +2.2 +2.4 +2.7 +3.0 +3.4 +3.8 +4.2 +4.5

0.163 0.211 0.279 0.430 0.666 1.05 1.47 2.12 3.14 4.08 5.08 6.67 8.42 10.40 13.10 16.20 20.30 25.60 32.60 41.40 52.83 65.15

AkvaPanInzenjering

Cevi za ulicnu kanalizaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-a). Kvalitet PVCa zadovoljava uslove kvaliteta utvrene standardom SRPS G.C6.502. PVC je visoko kvalitetan materijal, pa su cevi i spojni elementi, napravljeni od PVC-a, otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje kiselina, alkala, jedinjenja soli, baza, sulfata, alkohol i mnoge druge hemikalije. Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0ºC do +60ºC. Otporni su na mehanicke udare. Dobar su elektricni izolator. Zivotni vek im je preko 50 godina. Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrze veliki procenat benzina, acetona i benzola. Spajaju se meusobno naticnim naglavkom (mufom) i gumenim prstenom koji obezbeuje potpunu zaptivenost. PVC UK cevi i spojni elementi se koriste za izgradnju cevovoda koji se montiraju u zemlju ili povrsinski na slobodnim ravnim povrsinama. Sluze za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Koriste se i za odvod otpadnih industrijskih voda; za instalacije slobodnog (gravitacionog) rezima tecenja i instalacije niskog pritiska. Cevi se izrauju u kvalitetu S-25 i S-20. Primena kvaliteta zavisi od mesta polaganja i od vrste podloge. Korisna duzina cevi je duzina cevi bez dubine naglavka.

PVC pipes for street sewerage systems are made of non-softened polyvinyl-chloride, and are designed to collect all kinds of sewage waste waters. The quality of the non-softened polyvinylchloride (PVC) used to produce the pipes and the connecting elements, must satisfy the requirements defined by the SRPS G.C6.502 standard. Any use of a softener, a filling or other material that does not possess controlled and attested composition is strictly forbidden. PVC is a high-quality material, resistant to corrosion and chemical decomposition such as may be caused by acids, alkalis, salt compounds and many other chemicals. Pipes and connectors made of PVC can be applied as a permanent solution in the temperature conditions ranging from 0 ºC to +60 ºC. PVC installations are resistant to salt water, acids, bases, sulphates, alcohol and mechanic impact. They also provide very good electrical insulation, and have a service life of over 50 years. PVC installations cannot be used for waste waters with a high content of petrol, acetone and benzene. The pipes are joined together using a sleeve joint or other type of connector, with rubber rings ensuring full adhesion. PVC KK pipes and connecting elements are used in all types of pipelines that are installed below the ground surface, as well as on free and even surfaces above ground level, to be used for collection and removal of waste waters and rainfall, either together or separately. These pipes can be used in industrial wastewater sewage systems, provided that these do not contain elements that can disturb PVC and provided that these are either free-fall (gravity) systems or low-pressure systems. The pipes are produced in S-25 and S-20 series. The choice of the series will depend on the route location and type of base on which the pipes are laid. The pipes that are intended for street sewage systems are made with an expanded 'collar' on one end, or without it (series S-25 and S-20).

PVC UK cevi (pipes) S-25 de (mm) 160 200 250 315 400 s (mm) 3,2 3,9 4,9 6,2 7,8 D (mm) 184 225 286 355 448 t (mm) 86 106 128 155 183

Tezina (kg/m) Weight

2,41 3,62 5,75 9,01 14,5

AkvaPanInzenjering

PVC UK cevi (pipes) S-20 de (mm) 160 200 250 315 400 s (mm) 3,6 4,9 6,2 7,7 9,8 D (mm) 184 225 286 355 448 t (mm) 86 106 128 155 183

Tezina (kg/m) Weight

2,95 4,50 7,02 11,07 17,81

AkvaPanInzenjering

Korugovane (rebraste) dvoslojne cevi za ulicnu kanalizaciju proizvode se od neomeksanog polivinilhlorida ( PVC-a ) i namenjene su za odvod atmosferske i fekalne kanalizacije. PVC je visoko kvalitetan materijal otporan na mehanicke udare, na abraziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkala, jedinjenja soli, baza, sulfata, alkohola i mnogih drugih hemikalija. Zadovoljava uslove kvaliteta utvrene standardima EN 13476, DIN 16961. Cevi sa duplim zidom, ojacane spoljnim rebrima, lakse su od PVC UK cevi za istu primenu i do 40% (u zavisnosti od precnika). Imaju dobre hidraulicke karakteristike zbog glatke unutrasnje povrsine koja ima mali koeficijent trenja. Veoma su izdrzljive pri mehanickim kretanjima zemljista. Dobar su elektricni izolator. Lako se ugrauju i imaju dug rok trajanja sa malim zahtevima na odrzavanju. Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrze veliki procenat benzina, acetona i benzola. Spajaju se meusobno naticnim naglavkom i gumenim prstenom,pri cemu gumeni prstenovi obezbeuju potpunu zaptivenost. PVC korugovane cevi i pratei spojni elementi od PVC-a mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0 ºC do + 60 ºC.

2 Korugovane PVC cevi se proizvode za standardne pritiske SN4 (4KN/m) i SN8 (8KN/m),a 2za potrebe nestandardnih projekata proizvode se i za vee vrednosti temenog pritiska - do SN16.

Corrugated PVC pipes are designed for use in street sewage systems. They are made of nonsoftened polyvinyl-chloride, intended for collection and disposal of the rainfall and faecal wastewaters. The quality of the non-softened polyvinyl-chloride (PVC) used to produce the pipes and the connecting elements, must satisfy the requirements set out by the EN 13476, DIN 16961standard. It is strictly forbidden to use a softener, a filling or other material that does not possess controlled and attested composition. When compared to PVC UK pipes designed for the same purpose, the double-wall corrugated pipes reinforced by outer ribs are lighter ­ sometimes up to 40%, lighter than PVC UK pipes, depending on the diameter. Owing to their smooth inner surface characterised by a very low friction coefficient, corrugated pipes possess very good hydraulic qualities. They are also resistant to abrasion, aggressive waste waters, chemical impact and major mechanical impacts, such as land shifting. PVC is a high-quality material, resistant to corrosion and chemical decomposition such as may be caused by acids, alkalis, salt compounds and many other chemicals. Pipes and connectors made of PVC represent a permanent solution in the temperature conditions ranging from 0 ºC to +60 ºC. PVC installations are resistant to salt water, acids, bases, sulphates, alcohol and mechanic impact. They also provide very good electrical insulation, and have a service life of over 50 years. PVC installations cannot be used for waste waters with a high content of petrol, acetone and benzene. The pipes are joined together using a sleeve joint or other type of connector, with rubber rings ensuring full adhesion.

2 2 Corrugated PVC pipes are produced to withstand standard SN4 (4KN/m) and SN8 (8KN/m) pressures. For non-standard installations, they can be supplied in variants that withstand higher head pressures of up to SN 16. They are easy to install and have a very long service life, with minimum maintenance requirements.

AkvaPanInzenjering

Dimenzije PVC korugovanih dvoslojnih cevi Corrugated PVC pipes

de (mm) 200 250 315 400 500

di (mm) 184 225 287 362 453

D (mm) 200.6 250.8 316 401 501

t (mm) 120 120 140 200 240

Spoljasnji precnici cevi su od Ø 200 do Ø 500 mm, duzina do 6 m ili prema zahtevu kupca. PVC korugovane cevi su crveno-braon boje ( RAL 8023) i nose sledee oznake : vrsta materijala, spoljni precnik , DIN 16961, znak proizvoaca i godinu proizvodnje.

The outer diameters are in the range from Ø 200 mm to Ø 500 mm, and the lengths are in the range of up to 6 m. Alternatively, these can be adjusted to suit the customer's requirements. PVC UK pipes are red-brown in colour ( RAL 8023) and bear the inscriptions with the following data:

type of material, outer diameter, DIN 16961, manufacturer's code and year of production.

AkvaPanInzenjering

Polietilenske (PEHD) spiralne cevi su kvalitetan, praktican, siguran i dugorocno isplativ nacin za odvod otpadnih voda. Spiralne cevi su najbolji izbor jer na taj nacin pokazujemo da mislimo o zdravlju ljudi i ocuvanju zivotne okoline. Zahvaljujui unapreenoj tehnologiji ekstrudiranja, spiralne cevi su lakse i cvrse u odnosu na glatke PVC cevi. Ove karakteristike uticu na manji napor pri transportu i izgradnji cevovoda, ustedu vremena i novca. Podnose vea optereenja od glatkih PVC cevi zahvaljujui odlicnoj elasticnosti i velikoj krutosti prstena. Spajanje cevi se vrsi: ekstruzionim zavarivanjem sa spoljne strane za precnike od Ø300 do Ø1200 mm ekstruzionim zavarivanjem sa unutrasnje i spoljne strane za precnike od Ø700 do Ø1200mm termoskupljajuom folijom za pricnike od Ø300 do Ø1200. Oba nacina garantuju jednostavnost i ekonomicnost polaganja i odrzavanja. Spiralne cevi imaju dobre hidraulicke karakteristike. Spoljasnji zid cevi je ekstrudiran u vidu spirale a glatka unutrasnja povrsina, koja ima mali koeficijent trenja garantuje da i nakon duge upotrebe nee doi do stvaranja naslaga. Mogue je ispiranje pod velikim pritiskom zahvaljujui svojstvima polietilena i dizajnu cevi. 2 Proizvode se prema standardu EN ISO 9969, DIN 16961 i EN 13476 za pritiske SN4 (4KN/m) i 2 SN8 (8KN/m) , a za potrebe nestandardnih projekata proizvode se i za vee vrednosti temenog pritiska. Unutrasnjeg su precnika od Ø300 do Ø1200, duzine od 6 do 12 m. Otporne su na abraziju,agresivne otpadne vode, hemijske uticaje i veoma su izdrzljive pri mehanickim kretanjima zemljista.Primenjuju se za cevovode koji se montiraju u zemlju i sluze za odvod otpadnih i atmosferskih voda.

PEHD polyethylene spiral pipes represent a high-quality, practical and functional method of collecting and disposing of used waters. It is also a safe method and an economical one, over a long-term period of exploitation. PEHD spiral pipes are simply the best choice from the aspect of caring for the health of the users and our environment. Owing to the cutting-edge extrusion technology, polyethylene spiral pipes are both lighter and stronger than the smooth PVC pipes. Consequently, they require much less effort in transportation and installation of pipelines, thus saving time and money for the investor. PEHD spiral pipes are capable of withstanding higher pressure than the smooth PVC pipes, mostly owing to their exceptional elasticity and high degree of ring rigidness. There are several methods that can be used in joining this type of pipes:

extrusion welding of pipes from the outside from the Ø300 mm to Ø1200. extrusion welding of pipes from the inside or from the outside (diameters in the range of Ø700 mm to Ø1200mm), heat-shrinking foil (diameters in the range of Ø300 mm to Ø1200).

Each of the applied joining methods guarantees simple and economical installation and maintenance, The outer wall of the pipe is extruded in a spiral, while the inner wall remains smooth, thus preventing accumulation of residue even after a long period of use. High-pressure washout is possible owing to the inner qualities of polyethylene and the pipe design. The pipes are produced in compliance with the EN ISO 9969, DIN 16961 and EN 13476 standards for 2 2 pressures of SN4 (4KN/m) and SN8 (8KN/m), with the inner diameter in the range from Ø300 mm to Ø1200mm and in lengths ranging from 6m to 12 m. PE spiral pipes have very good hydraulic features, owing to their smooth inner surface, characterised by a low friction coefficient. The pipes are resistant to abrasion, aggressive waste waters, chemical impacts and are also highly resistant to major mechanical impacts such as land shifting.

AkvaPanInzenjering

SN 4 de (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 di (mm) 330 438 550 662 778 888 1000 11000 1324 SN 8 di (mm) 338 450 562 678 788 900 1024 1124 1350

Cevovodi cije su karakteristike usklaene sa standardom EN 13476, otporni su na koroziju prilikom dodira sa vodom i to u okviru velikog raspona pH vrednosti, kao sto su otpadne vode iz domainstava, povrsinske i podzemne vode. Ukoliko se planira da se cevovodi koji su izvedeni prema ovim standardima koriste za sprovoenje voda koje sadrze odreeni nivo hemijskog zagaenja, kao sto je to slucaj sa industrijskim otpadnim vodama, onda se moraju uzeti u obzir i otpornost na temperaturu i hemikalije.

The pipelines that are in compliance with the 13476 standard are corrosion-resistant in contact with water within a wide scale of pH values, including household waste waters, rainfall, surface and underground accumulations. If the pipelines that are built to meet these standards are to be used to collect and channel waters with a certain content of chemical pollution, such as industrial waste waters, then other factors must also be taken into consideration, such as temperature resistance and resistance to chemicals.

AkvaPanInzenjering

Cevi za kunu kanalizaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-a) i namenjene su za odvod svih otpadnih voda. Kvalitet PVC-a je utvren standardom SRPS G.C6.502. Cevi i spojni elementi proizvedeni od PVC-a su otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkala, sulfata, alkohola, jedinjenja soli i mnogih drugih hemikalija. Dobar su elektricni izolator. Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0ºC do + 60 ºC. Zivotni vek im je preko 50 godina. Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrze veliki procenat benzina, acetona i benzola. Meusobno se spajaju naticnim naglavkom i gumenim prstenom koji obezbeuje potpunu zaptivenost. Primenjuju se za cevovode koji se montiraju u zemlju ili povrsinski na slobodnim ravnim povrsinama i sluze za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Primenu imaju i u industriji, za odvod otpadnih industrijskih voda prema kojima je PVC otporan; za instalacije slobodnog (gravitacionog) rezima tecenja i instalacije niskog pritiska. Cevi kune kanalizacije se proizvode sa naticnim naglavkom (mufom). Korisna duzina cevi sa naticnim naglavkom je duzina bez dubine naglavka. PVC KK · · · · cevi su sive boje ( RAL 7011) i nose sledee oznake : vrsta materijala, spoljasnjii precnik, SRPS G.C6.509, znak proizvoaca i godinu proizvodnje.

PVC pipes for household sewerage systems are made of non-softened polyvinyl-chloride, and are designed to collect all kinds of sewage waste waters. The quality of the non-softened polyvinylchloride (PVC) used to produce the pipes and the connecting elements, must satisfy the requirements defined by the SRPS G.C6.502 standard. It is strictly forbidden to use a softener, a filling or other material that does not possess controlled and attested composition. PVC is a high-quality material, resistant to corrosion and chemical decomposition such as may be caused by acids, alkalis, salt compounds and many other chemicals. Pipes and connectors made of PVC represent a permanent solution in the temperature conditions ranging from 0 ºC to +60 ºC. PVC installations are resistant to salt water, acids, bases, sulphates, alcohol and mechanic impact. They also provide very good electrical insulation, and have a service life of over 50 years. PVC installations cannot be used for waste waters with a high content of petrol, acetone and benzene. The pipes are joined together using a sleeve joint or other type of connector, with rubber rings ensuring full adhesion. PVC KK pipes and connecting elements are used in all types of pipelines that are installed below the ground surface, as well as on free and even surfaces above ground level, to be used for collection and removal of waste waters and rainfall, either together or separately. These pipes can be used in industrial wastewater sewage systems, provided that these do not contain elements that can disturb PVC and provided that these are either free-fall (gravity) systems or low-pressure systems. The pipes that are intended for household sewage systems are made with an expanded 'collar' on one end, or without it (series S-25). PVC KK pipes are grey ( RAL 7011) and the inscriptions that they are marked with contain the following data: type of material, outer diameter, SRPS G.C6.509, manufacturer's code and year of production. The useful length of the pipe is its length without the collar's depth.

AkvaPanInzenjering

PVC KK cevi sa naglavkom PVC KK pipes fitted with a 'collar'

de/s (mm) 50/1,8

L(mm)

Tezina- weight (kg/kom-pc)

de/s (mm) 75/1,8

L(mm)

Tezina- weight (kg/kom-pc)

de/s (mm) 110/2,2

L(mm)

Tezina- weight (kg/kom-pc)

de/s (mm) 125/2,5

L(mm)

Tezina- weight (kg/kom-pc)

de/s (mm) 160/3,2

L(mm)

Tezina- weight (kg/kom-pc)

250 500 1000 2000 3000 4000 5000

0,122 0,228 0,439 0,861 1,283 1,705 2,127

250 500 1000 2000 3000 4000 5000

0,196 0,356 0,677 1,319 1,961 2,603 3,245

250 500 1000 2000 3000 4000 5000

0,356 0,655 1,234 2,393 3,552 4,711 5,870

250 500 1000 2000 3000 4000 5000

0,495 0,865 1,605 3,084 4,503 6,042 7,521

250 500 1000 2000 3000 4000 5000

0,843 1,445 2,650 5,059 7,468 9,877 12,286

de ­ nazivni precnik (spoljasnji precnik) s ­ debljina zida Spoljasnji precnici cevi su od Ø 50 do Ø 160 mm, a duzina izrade je od 250 mm do 5000 mm. de ­ nominal ­ listed diameter (outer diameter) s ­ wall thickness Pipes have outer diameters in the range between Ø 50 mm and Ø 160 mm, and are supplied in lengths ranging from 250 mm to 5000 mm.

AkvaPanInzenjering

PE cevi za zastitu kablova Polietilenske cevi se koriste za provlacenje optickih kablova,zastitu telekomunikacionih i elektroenergetskih kablova. Crne su boje , glatke spoljasnje i nazljebljene unutrasnje povrsine, precnika od Ø20 do Ø110 mm za radne pritiske od 6 bara. Nazivni precnik je spoljasnji precnik cevi. Isporucuju se u pravim sipkama duzine 6 i 12m, ili koturovima ( prema zahtevu kupca ). Na svaki metar duzine cevi stavljaju se sledee trajne oznake:

vrsta i tip materijala

spoljasnji precnik i debljina zida u mm naziv proizvoaca masina br. datum proizvodnje (mesec i godina) obelezavanje duzine cevi u intervalima od 1m.

Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglasena je sa vazeim standardima: SRPS G. C6. 601, SRPS G. C6. 602, SRPS G. S3 506; SRPS G. S3. 507. i u skladu sa Tehnickim uslovima za polietilenske cevi malog precnika za kablovsku kanalizaciju ZJPTT. Za ovu namenu , na zahtev kupca , mogu se proizvoditi cevi drugih vrednosti pritiska ili nazivnih precnika - koji nisu navedeni u tabeli. PE pipes for cable protection Polyethylene pipes are used as routes for optical cables and as a protection for telecommunications lines and electrical power leads. Polyethylene pipes are supplied in black, with smooth outer surface and canalled inner surface, with a diameter range of Ø20 - Ø110 mm for the operating pressure of 6 bar. The listed diameter is the outer diameter of the PE pipe. The pipes are delivered as rods (6m or 12 m long) or rolled in a coil, depending on the customer's request. The following permanent inscriptions are printed at minimum every meter of the pipe length:

kind and type of material outer diameter and thickness of pipe wall, in mm name of manufacturer number of machine date of production (month and year) markings indicating the length of the pipe, placed lengthwise at every meter

The pipes are produced in accordance with the following standards: SRPS G. C6. 601, SRPS G. C6. 602, SRPS G. S3 506; SRPS G. S3. 507, and also in accordance with the Technical Conditions for small-diameter polyethylene pipes used for telecommunications cables protection ZJPTT. Pipes used to this purpose can be produced in other non-standard diameters and pressure values (apart from the standard ones, given in the table below), depending on the customer's requirements.

de (mm) Tezna (kg/m) weight (kg/m

RATEL sertifikat: 1-06-3454-437/08

s (mm)

s (mm)

ZJPTT atest: 021-6381/01

Ø20 Ø32 Ø40 Ø50 Ø90 Ø110

0.120 0.198 0.300 0.450 1.390 2.080

2.0 2.0 2.4 3.0 5.1 6.3

+0.3 +0.4 +0.5 +0.5 +0.8 +0.9

RATEL Certificate: 1-06-3454-437/08 ZJPTT Attest: 021-6381/01

Mnogobrojne prednosti polioetilenskih cevi u odnosu na druge materijale imaju za posledicu njihovu sve siru primenu. Lako se transportuju i montiraju. Dobro se prilagoavaju terenu. Imaju mali koeficijent trenja koji prouzrokuje i male gubitke pritiska. Dozvoljeno je trajno toplotno optereenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Otporne su na niske temperature. Mogue je spajanje rastavljivom vezom (spojnice od PE i PP) i nerastavljivom vezom (elektrofuziono i suceono zavarivanje).

AkvaPanInzenjering

Polyethylene pipes have numerous advantages over other materials, which has resulted in their increased use. They are easy to transport and install, they are easily adapted to the requirements of the soil environment and are characterised by a very low friction coefficient, owing to which the loss of pressure is minimised. The allowed permanent thermal exposure is up to +60ºC, while the allowed temporary thermal exposure is +80ºC. The pipes are resistant to low temperatures as well. The pipes can be joined by both dismantling connection (PE and PP joints) and a permanent connection (electrical fusion and butt welding). PE korugovane cevi za zastitu kablova Polietilenske korugovane ( rebraste ) cevi za zastitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode od polietilena viskoke gustine PE80 , precnika Ø 110 , duzine u sipkama od 6 i 12 metara ili u koturu od 50 metara. Fleksibilnost cevi u koturu obezbedjuje kombinacija materijala PELD za unutrasnji sloj i PEHD za spoljasnji sloj, dok se cevi u sipkama proizvode od PEHD. Proizvode se u zutoj i crvenoj boji ili prema zahtevu kupca. PEHD korugovane cevi se lako prilagoavaju rovu zbog svoje savitljivosti. Mogu se skraivati obicnim nozem ili testerom. Polaganje i korisenje polietilenskih rebrastih cevi je u temperaturnom rezimu od -40ºC do +60ºC. Otporne su na UV zrake. Spajaju se spojnicom i gumicom. Corrugated PE pipes used for cable protection Corrugated polyethylene pipes used for protecting telecommunications lines and electrical power leads are mate of high-density polyethylene ­ PE80, with the diameter of Ø 110 and are supplied either in rods (6m or 12 m long) or in 50m coils. The elasticity of the pipe rolled in the coil is secured by the unique combination of materials ­ the PELD for the inner layer and the PEHD for the outer lining. The pipes that are supplied as rods are made of the PEHD only. The pipes are manufactured in yellow and red colour, or in another colour, depending on the customer's request. Owing to their high flexibility, the corrugated PEHD pipes are easily adapted to the shape of the channel route. They can be cut using a knife or a saw. The pipes are used in all conditions that comply with the temperature range of between -40ºC to +60ºC, and are also UV-rays resistant. They are joined with a joint and a rubber connector.

de (mm) di (mm)

Tezna (kg/m) weight (kg/m

h (mm)

d (mm)

Ø110

ZJPTT atest : 021-5392/04

Ø92

0.630

9.0

+-0.25

RATEL sertifikat: 1-06-3454-1144-1/08

RATEL Certificate: 1-06-3454-1144-1/08 ZJPTT Attest : 021-5392/04

PVC cevi za zastitu kablova PVC cevi za zastitu telefonskih i elektro-energetskih kablova proizvode se od tvrdog PVC-a. Mogu biti u zutoj i crvenoj boji, duzine 4 ili 6m, ili prema zahtevu kupca. Cevi se izrauju sa prosirenjem na jednom kraju koje sluzi za spajanje. Proizvode se i svi fazonski elementi koji se koriste pri polaganju PVC cevi : PVC cep, PVC uvodnik, PVC cesalj i PVC stitnik. PVC pipes used for the protection of cables PVC pipes used as a protection of telephone and electrical power cables are produced using hard PVC. Depending on the intended use, they can be yellow or red, supplied as rods 4m or 6m long. Alternatively, they can be supplied in any other colour or length, depending on the customer's requirement. The pipes are manufactured with a widening on one side, for easy joining. There is a range of complementary products that are used in the installations of PVC pipes: PVC plug, introductory PVC part, PVC comb and PVC shield.

de (mm) di (mm)

Tezna (kg/m) weight (kg/m

s (mm)

s (mm)

Ø50 Ø75 Ø110

ZJPTT atest: 021-6381/01

46.4 70.4 103.6

0.376 0.81 1.48

1.8 2.3 3.2

+0.4 +0.5 +0.5

RATEL sertifikat: 1-06-3454-1144-2/08

RATEL Certificate: 1-06-3454-1144-2/08 ZJPTT Attest: 021-6381/01

AkvaPanInzenjering

Nerdjajue popravne spojnice (NP spojnice) su izgraene od prohroma (limovi, zavrtnji, navrtke, podloske ) u kvalitetu C 4580 i gumene obloge u kvalitetu EPDM (guma za prehrambenu industriju). Namenjene su za zaptivanje osteenje na vodovodnim (HDPE,PVC,LG,ACC ) i drugim cevima i za spajanje cevi bez naticnog naglavka. Obuhvatajui ostecenje na cevi, NP spojnica zaptiva osteeno mesto, trajno zaustavlja curenje i omoguava nesmetan protok vode. Lako se ugrauju, sto minimizira troskove i vreme popravke. Izdrzavaju pritisak do 40 bari, otporne su na mehanicke udare, koroziju i hemijske uticaje. Proizvodimo dva tipa NP spojnica u zavisnosti od tipa i spoljasnjeg precnika cevi: -Za Ø 20 do Ø 40 (N 1 do N 4) ­ jednodelne y = 100mm -Za Ø 50 do Ø 180 (M 1 do M 16) ­ jednodelne y = 200mm -Za Ø 200 do Ø 500 (L 1 do L 18) ­ dvodelne y = 300mm Postavljanje NP spojnica: Ocistite osteenu cev od mehanickih necistoca, obeleziti mesto za postavljanje NP spojnice na cevi, tako da osteenje bude u sredini spojnice. Spoljasnji deo zaptivne gume premazati kalijevim sapunom. Obuhvatiti cev NP spojnicom i zatezanje vrsiti srednjim (duzim) safom. Prilikom ravnomernog stezanja svih srafova, odmerenim udarcima plasticnim (gumenim) cekiem ravnomerno udarati po NP spojnici. Stainless steel fixing fittings (NP fittings) are made of stainless steel (tins, screws, nuts and stocks) of quality C 4580 and rubber wrappings of quality EPDM (rubber for food industry). They are aimed at fitting the damages on water pipes (HDPE,PVC,LG,ACC ) and other pipes, just as for joing pipes without stocking.Wrapping the damage on the pipe NP fitting fits the damaged place, and permanently stops leaking and enables undisturbed flow of water. They are easly installed which minimizes expenses and time of reparing. Enduring the pressure of up to 40 bars they are resisted to mechanic impact, corrosion and chemical influences. We produce two types of NP fittings depending on type and ouder radius of the pipe: -For Ø 20 do Ø 40 (N 1 do N 4) ­ one parted y = 100mm -For Ø 50 do Ø 180 (M 1 do M 16) ­ one parted y = 200mm -For Ø 200 do Ø 500 (L 1 do L 18) ­ two parted y = 300mm Instaling NP fitting: Clean damaged pipe of mechanical dirt. Mark the place for NP fitting on the pipe so the damage is the middleof the fittings. Outer part of fitting rubber lubricate with potassium soap. Place the NP fitting and tighten it with middle (longer) screw. During even tightening of all screws, and steady strokes with plastic hummer, strike evenly on the NP fitting.

AkvaPanInzenjering

AkvaPanInzenjering

AkvaPanInzenjering

Information

Katalog

20 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

404206