Read ACTE NECESARE ELIBERRII CERTIFICATELOR ( NATERE, CSTORIE ) PENTRU CETENII ROMÂNI AFLAI ÎN STRINTATE text version

ACTE NECESARE ELIBERRII CERTIFICATELOR DE NATERE, CSTORIE PENTRU CETENII ROMÂNI AFLAI ÎN STRINTATE Conform Legii 119/1996, art.128, certificatele de natere i cstorie se elibereaz personal titularului, pe baza buletinului sau crii de identitate Pentru copiii minori care nu au buletin de identitate, se elibereaz unuia dintre prini Pentru persoanele plecate din tar, certificatele de natere i cstorie se elibereaz: 1. Pe baz de procur eliberat de ctre Ambasada României i Oficiul Consular Român, din ara de reedin a acestora, care este valabila pe teritoriul României 2. Cu procur eliberat de ctre un notar public din ara respectiv, pe care s fie aplicat APOSTILLA CONVENIEI de la HAGA PRECIZARE: procura eliberat de notarul public trebuie s menioneze EXPRES pentru care act de stare civil este împuternicit persoana ( cstorie, natere )

Verificat identitatea solicitantului Ofier de stare civil, L.S.

Înregistrat la nr. ................ din ..................................

DOMNULE PRIMAR Subsemnatul(a) ........................................................ , fiul(fiica) lui ...................... i al ......................, domiciliat() în....................................., satul/str. ......................... nr. ..... , ap. ....., judeul/ara ............................., posesor(oare) al(a) actului de identitate................. seria .... nr. ..............., eliberat() de ctre............................, în calitate de ........................................, V rog s binevoii a-mi elibera certificatul de NATERE privind pe ............................................................., în care sens fac urmtoarele precizri: - S-a nscut la data de ............................ în localitatea ............................,judeul .................., cu numele de familie .................................................... . Vechiul certificat a fost ....................................... în urmtoarele împrejurri :

(pierdut, furat, deteriorat, predat pentru anulare)

................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................

ANEXEZ PREZENTEI PROCURA SPECIAL ÎN ORIGINAL/ÎMPUTERNICIREA AVOCAIAL ÎN ORIGINAL NR. ......................... DIN ...............................

Data .............................. C.N.P.-ul titularului care solicit certificatul Eliberat certificat de : Natere seria ..... nr. ................ solicitat Ofier de stare civil, ....................................... ..................

SEMNTURA .................................

Am primit certificatul Semntura,

Information

ACTE NECESARE ELIBERRII CERTIFICATELOR ( NATERE, CSTORIE ) PENTRU CETENII ROMÂNI AFLAI ÎN STRINTATE

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

361119