Read Alfix S_Vejledning_05 text version

Vägledning i

·

Spackling av undergolv

·

Vattentätning av våtrum

·

Sättning/läggning och fogning av kakel och klinker

Få en bra start Verktyg, underlag Spackling Vattentätning Uppmätning Tillskärning/passning Sättning/läggning Fogning Elastiska fogar Rengöring och underhåll Miljö Komihåg Produktöversikt Produktval

2 2 3 4 6 6 7 8 9 9 9 9 10 12

Få en bra start med Alfix

Keramiska plattor ger en styv beklädnad. Det är därför nödvändigt att underlaget är fast och stabilt. Våtrum t ex badrum, förses med tätskikt (VT). Andra rum t ex kök, förses med vattenavvisande skikt (VA). Härmed menas keramiska plattor monterade utan tätskikt. I denna broschyr finns anvisningar för ett antal olika underlag t ex betong, tegel, lättbetong och gipsskivor. Träbaserade skivor bör inte användas för keramiska väggbeklädnader. Av brochyren framgår vilka Alfix-produkter, som bör användas på resp underlag. Vägledningen på Alfix förpackningarna skall alltid följas. Ytterligare information kan erhållas på www.alfix.com

Verktyg för plattarbetet

Gummispackel

Bruksslev

Kakelskärare

Kakelhammare

Fogpistol

Tandspackel

Maskeringstape

Papegojtång

Meterstock

Trådsåg

Visp

Hink

Vattenpass

Knäcktång

Svamp

Kakeltång

Kakelvinkel

Glasskärare

Underlag

Generelle krav Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10ºC. Ytan skall vara slät och torr, utan hål och sprickor samt väl rengjord från damm, fett och eventuellt cementslam.

Golv

Träbaserade skivor och betong Golvspånskiva 22 mm alternativt 19 mm plywood på golvbjälkar med max 300 mm centrumavstånd, limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar. Skivorna skall vara torra, max fukthalt 15%. Der skall alltid monteras gipsskiva över spånskiva. Betonggolv skall vara minst en månad gammalt. Spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Golvlutning skall vara min 1:100, doch min 1:50 under badkar och vid golvbrunn. Golvbrunn skall vara avsedd för klinker och försedd med fläns. Observera att tätskikt på golv skall dragas upp min 130 mm på vägg och min 15 mm över färdigt golv vid tröskel.

Väggar

Gipsskivor, puts, lättbetong och betong Skivor/konstruktioner skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar. Ett lag 13 mm gipsskivor monterat på reglar med 400 mm centrumavstånd eller två 13 mm gipsskivor med 600 mm centrumavstånd. Eventuel spackling av ojämnheter på lättbetong kan utföras med Alfix fästmassa. Betong skall vara minst en månad gammal och gjuten mot slät form.

2

Spackling av undergolv med Alfix PlaneMix

Innan arbetet påbörjas skall man förvissa sig om att undergolvet är plant och/eller har den lutning man önskar.

Rengöring

Förarbete

1 Underlaget rengöres från damm, fett och cementslam.

2 Gamla ytor med t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göres rena från fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent.

3 Kontrollera att alla ytor är täta, då spackelmassan annars kan rinna ner i små sprickor och håligheter. Använd t ex silicon eller likn.

4 Vid dörrar, golvbrunnar och likn användes självhäftande skumlister som avgränsning.

Primning

5 Vid lagtjocklek större än 5 mm, monteras självhäftande väggkantband.

6 Underlaget bestryks med Alfix MixPrimer.

7 Vid täta underlag, skall man i den våta primern ströa torrt PlaneMix pulver, som kastas eller borstas ut på ytan.

Spackling

Blandning

Utlægning

8 För kontroll av höjder kan man spänna ett snöre från hörn til hörn och ev även diagonalt. Var aktsam på att ev golvvärme inte skadas vid borrning eller spikning.

9 Blandning utföres med rent, kallt vatten. Häll vattnet i et kärl och blanda i pulvret under kraftig omrörning. Vid större spacklinger kan man med fördel använda speciel blandare. Tillse att den färdiga massan är klumpfri och lättflytande.

10 Alfix PlaneMix hälls ut på underlaget. Lav evt. test av flyteavnen innan Alfix PlaneMix hälls på underlaget.

11 Spackelmassan fördelas med en tandspackel, så att den flyter sammen till en jämn och plan yta. Vid tunnare lagtjocklekar bör man utjämna massan i hörn med hjälp av en slätspackel.

3

Enligt Boverkets Byggregler, 6:534, skal golv och väggar som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förses med vattentäta ytskikt (VT), om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåvekan. Golv och väggar som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet skall, enligt Boverkets Byggregler, ha vattenavvisande ytskikt (VA).

Definitioner: VT ­ vattentäta ytskikt: *På golv (VTg) och väggar (VTv), som usätts för vattenspoling, vattenspill eller utläckande vatten. *VT ­ kakel- eller klikerplattor monterade på tätskikt. VA ­ vattenavvisande skikt: *På golv (VAg) och väggar (VAv), som utsätts för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet. *VA = kakel- eller klinkerplattor monerade utan tätskikt. Tätskikt: Tunna, icke deformationssuptagande, (t ex Alfix Primer Vattenspärr) ­ till släta, formstabila väggar eller ca 1 mm deformationsupptagande, (t ex Alfix 1K eller Alfix 2K / 2K Quick) ­ till ojämna väggunderlag och golv. Täthetsklass golv resp vägg VTg resp VTv VA* resp VA VA* resp VA VA alt VTg** resp VA alt VTv**

**Under diskmaskin VTg. **Väljs med hänsyn til omgivande byggnadsdelars fuktkänslighed.

Användningsrekommendationer: Utrymme Bad-/duschrum Kök i bostäder eller motsvarande Separat toalettrum eller motsvarande utan golvavlopp Tvättstugor i bostadshus

Vattenavvisande väggar och golv

12 Sugande underlag som t ex lättbetong, gipsskivor, puts, plywood o likn förbehandlas med Alfix Primer Vattenspärr, som påföres i ett heltäckande skikt med pensel eller roller.

13 Gamle ytor t ex klinker eller målarfärg skall ha erforderlig bärning, samt göras rena frän fett, tvålrester o likn med Alfix Grundrent.

Vattentätä väggar

Gipsskivor ­ Alfix 01-vägg, gips

? 14 Ytan påföres Alfix Primer Vattenspärr i 2 lager. Rolla första skiktet flödigt. Rolla även ca 10 cm ut på golvet. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC.

? 15 Efter första strykningen, när ytan har torkat, förseglas skivskarvar, hörn och skruvrader med Alfix Tape.

? 16 I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt.

? 17 Rolla andra skiktet med Vattenspärr till full täckning. Torktid mellan strykningarna ca 1 timme vid +20ºC.

4

Vattentätä väggar och golv med Alfix Tætningsmassa

Puts, lättbeton, betong, skivkonstruktioner ­ Alfix 03-vägg, membran och Alfix 03-golv, membran. Uppbyggnad av våtrumsmembran med 1K eller 2K Tätningsmassa

18 Alla ytor behandlas med outspädd Alfix Primer Vättenspärr. Vid starkt sugandesamt trä underlag först med Vattenspärr och vatten 1:10. Därefter en gång oförtunnad. Torktid ca 1 timme.

19 I övergangen golv/vägg, i lodräta hörn och vid skivoch elementskarvar tillskärs bitar av Alfix Sealstrip, som är självhäftande. Starta med tillskärning och montering i hörn. Alternativt kan användas Alfix Armeringsremsa.

20 I övergången golv/vägg monteras Alfix Seal-Strip, som är självhäftande. Avlägsna halva skyddsfolien och tryck fast mot golvet. Därefter görs på samma sätt vid väggen. Alternativt monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix 1K Tätningsmassa. Vid rör förseglas på motsvarande sätt.

21 Efter montering af Seal-Strip i övergång golv/vägg och vägg/vägg pressas tapen på plats med hård rulle.

22 För tätning vid golvbrunn används Alfix Täskiktsduk, som är självhäftande. Brunnens fläns avfettas före montage. Skyddspapperet avlägnas och duken trycks fast mot brunnen och underlaget.

23 Rörgenomföringar och likn förseglas med Seal-Strip.

24 Skivskarvar tätas med Armeringsväv monterad i ett lag Tätningsmassa.

25 Alfix 1K Tätningsmassa är färdigblandad och kan påföres endera med spackel eller roller. Massan får inte användas på nygjuten betong eller avjämningsskikt.

26 2K Tätningsmassa blandas bäst med visp och långsamgående borrmaskin. 2K kan användas på nygjuten betong och avjämningsskikt.

27 2K påföres med tandspackel 4x4 mm.

28 Använd därefter en slätspackel och jämna ut massan, varefter det färdige membranet skall ha en tjocklek om ca 1 mm.

29 Arbetet utföres bäst vid påföring i 2 omgångar, först ett tunnt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande. Törktid för första skiktet ca 2 timmar. För andra skiktet ca 1 dygn.

5

Uppmätning

Bestäm på vilken höjd plattsättningen skall avslutas. Beräkna höjden från lägsta punkten mot golvet. Vägg Som regel blir det bäst att avsluta med en hel platta i överkant och eventuellt delad platta nertill. Golv

30 Gör en vågrät markering i underkant på nedre skiftet med hela plattor.

31 Gör en lodrät markering mitt på väggen. Mät ut det antal plattor och fogar som åtgår till sidväggen. Blir passbiten vid hörnet mindre än en hel platta, bör sättningen utföras enligt nästa illustration.

32 Lämplig fogbredd för väggplattor är 2 - 12 mm. Använd Alfix Cerafill 5 Kakelfog eller Cerafill 10 Universalfog.

33 Kontrollera att rummet är rätvinkligt. Rita upp en linje mitt på golvet och lägg ut en rad plattor. Passa till en rak bräda i rummets bredd och märk ut fogarna på den. Om golv-och väggplattorna har samma format, bör fogarna stämma överens. Lämpliga fogbredder för golvplattor är 2 - 20 mm. Använd Alfix Cerafill 10 Universalfog eller Cerafill 20 Klinkerfog.

Tillskärning/passning av plattor

34 Mät plattans storlek. Tänk på fogbredden!

35 Plattan ritsas på framsidan med en glas- eller kakelskärare. Använd linjal eller kakelvinkel.

36 Dela plattan med en kakelknäcktång.

37 Om det är många plattor som skall delas, så kan man med fördel använda en kakelskärare.

38 Tjocka eller hårdbrända plattor kan delas med en kakelhammare ­ från baksidan.

39 Mindre skärningar ritsas och tilpassas med en kakeltång eller trådsåg.

40 Det är också möjligt att göra hål i en platta. Märkt ut var hålet skall vara.

41 Borra hål i plattan med en borr med hårdmetallskär och klipp ut hålet med en papegojtång eller såga med trådsåg.

6

Sättning/läggning av plattor med Alfix fästmassor

Generellt

42 Alfix fästmassor påföres underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan och därefter dras fästmassan ut med den tandade sidan. Därmed uppnås ett jämnt lager av sättmedel över hela ytan.

43 Tandstorleken är berorende af plattans baksida och format. Se riktvärde i nedanstående tabell. Plattstorlek upp till 50 mm 50 - 108 mm 108 - 200 mm över 200 mm

44 Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan inom 15 minutter efter utdragningen.

Slät baksida Ojämn baksida Tandstorlek 3 x 3 mm 4 x 4 mm 4 x 4 mm 6 x 6 mm 6 x 6 mm 8 x 8 mm 8 x 8 mm 10 x 10 el 12 x 12 mm

45 Kontrollera ibland att baksidan är helt täckt med fästmassa. Vid plattor med profilerad baksida kan det vara nödvendigt att även påföra fästmassa direkt på plattans baksida föra sättning.

Vägg

46 Avståndet mellan plattorna bliver rätt med fogkryss eller fogsnöre. Kontrollera att plattorna hålls i lod.

47 Om golvplattorna har samma format som väggplattorna, bör fogarna linjera. Använd en rak bräda med påritade markeringar.

48 Efter ca 1 timme, beroende på underlagets sugförmåga, tar man bort fogkryss eller fogsnöre. Skär till resterande passbitar mot golv.

Golv

Tandstorlek Åtgang per m2 3 x 3 mm ca 1,6 kg 6 x 6 mm ca 2,7 kg 8 x 8 mm ca 3,5 kg 10 x 10 mm ca 4,5 kg 49 Påför fästmassa med tandspackel. Eventuella ojämnheter upp till 50 mm kan avjämnas med Alfix PlaneMix. 50 Plattorna läggs i 2 - 3 rader per gång. Mät avståndet för att få rätt vinkel. 51 Lägg ut rad för rad. Åtgangen är beroende på tandstorlek, plattor och underlag.

7

Fogning med Alfix fogamassa

52 Fogning kan normalt utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Obeservera att fogning kan utföras redan efter ca 3 timmar vid användning av snabbhärdande fästmassor. Fogmassa blandas enligt anvisning på förpackningen och påföres väggen med en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna.

53 Ytan rengöres först med en grov svamp och därefter med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i vatten.

54 Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna är släta.

55 Vid fogning av golvplattor användes en mjuk gummispackel eller ett gummifogbrätt.

56 Vid fogning av oglaserade och hårdbrända klinker krävs en längre torktid. Den kan dock avkortas om man ströar torrt fogbruk över den fogade ytan.

57 Efter kort tid, när fogarna framträder som mörka fält, bearbetas ytan med en torr trasa eller ett skurblock tills fogarna är jämna och klinkerna är rena.

Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1 - 2 dygn, så att fullständig härdning uppnås. Använd fuktig svamp. Ev fogfilm avlägsnas dagen efter fogning med vanlig ättika och vatten i förhållandet 1:1, eller med Alfix Syr'a och vatten i förhållandet 1:20. Därefter avtvättas ytan med en hårt urvriden svamp för att glätta fogarna. Fogåtgången är beroende av plattans storlek och fogens bredd. Cerafill 5: Åtgång 0,5 kg - 0,9 kg pr. m2. Cerafill 10 eller 20: Åtgång 0,7 kg - 1,7 kg pr. m2. OBS! Färgskiftningar kan förekomma i fogarna beroende på cementens naturliga egenskaber. Färgade fogmassor kan i början avge viss överskottsfärg.

58

8

Elastiska fogar med Alfix Silicon

För att reducera eventuella spänningar i den keramiska ytan och undvika sprickor i hörnfogar samt fogar omkring sanitära installationer, fogas dessa med Alfix Silicon, som är svamp- och mögelavvisande.

59 Kontaktytorna skall vara torra och rengjorda från fett, smuts och damm. Kanterna täcks med maskeringstejp, varefter fogarna fylls helt med fogmassa.

60 Inom 10 min komprimeras och glättas fogen med en våt träpinne eller en stålspackel.

61 Maskeringstapen avlägsnas omedelbart därefter.

62 Fogarna efterslätas inom 15 min med en våt träpinne eller stålspackel. Alfix Silicon är färgmässigt avstämd efter Alfix Cerafill fogmassa.

Rengöring och underhåll av kakel och klinker

En förutsättning för att få maximalt utbyte av keramiska beklädnader är att man vet vilken typ av plattor som använts. Alfix har ett rengörings-och skötselprogram för rengöring och underhåll av keramiska ytor och natursten. Fråga efter vår specialbroschyr.

Alfix produkter och miljön

Rengöring: Bruksrester på verktyg, plattor o dyl avtvättas med vatten innan bruket härdat. Fix-och fogmassorna härdar i vatten, skölj därfor aldrig ut rester i avloppet! Avfallshantering: Större mängder pulverspill lämmas till mottagningsstation för kemikalieavfall eller blandas med vatten för uthärdning. Härdad massa behandlas som vanligt byggavfall.

Komihåg-lista

Verktyg: Se sidan 2 för specialverktyg. Dessutom behövs borrmaskin och borr med hårdmetallskär. Till planspackling av golv: Kantband, MixPrimer, PlaneMix 20 och/eller PlaneMix 50. Till våtrum: Primer, Våtrumsmembran typ, Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa, Seal-Strip Förseglingsremsa, ev Tape och/eller Armeringsväv, Tätskiktsduk. Till plattsättning: Alfix sättmedel enligt produktval på sid 12. Åtgången är beroende på tandstorlek, plattor och underlag. Till fogning: Alfix fogmassa avsett för kakel resp klinker. Se sid 8. Åtgången är beroende på plattstorlek och fogbredd. Till elastiska fogar användes Alfix Silicon.

9

Produktöversikt

Alfix MixPrimer

Polymerdispersion till förbehandling av underlag före spackling med PlaneMix. Åtgång: Ca 0,1 - 0,2 liter/m2.

Klass 3

Alfix Combifix

Grått, cementbaserat, plastförstärkt sättmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, mosaik, granitkeramik o likn. Hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6 - 4,5 kg/m2.

Alfix PlaneMix 20

Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 1 - 20 mm. Åtgang: Ca 1,6 kg/m2 och mm tjocklek.

Alfix Quickfix

Grått, snabbhärdande, plastförstärkt sättmedel. Produkten är baserad på specialcement. För läggning av plattor, spackling och uppriktning av ojämnheter. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7 - 4,5 kg/m2.

Alfix PlaneMix 50

Grått, snabbhärdende, cementbaserat och plastförstärkt pulver. För finavjämning och planspackling av undergolv, före läggning av keramiska plattor. Lagtjocklek: Från 2 - 50 mm. Se vår specialbrochyr. Åtgang: Ca 1,7 kg/m2 och mm tjocklek.

Alfix CombiQuickfix

Grått, cementbaserat, snabbhärdande och plastförstärkt sättmedel. För läggning av kakel, klinker, natursten mm. Kan med fördel även användas för spackling av ojämnheter och uppbyggnad av fall i samband med golvvärme. Produkten har hög vidhäftning och skjuvhållfasthet. Är gångbar och kan fogas efter 3 timmar. Lagtjocklek: Från 2 till 10 mm. Åtgang: Från 2,7 - 4,5 kg/m2.

Tillbehör till Alfix PlaneMix

Väggkantband, vid större lagtjocklek. Skumlister, till avgränsning. CEN-Ring, till test av flyteavnen.

Alfix Universalfix

Vitt, cementbaserat och plastförstärkt fästmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, marmor o likn. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt vid golvvärme. Godkänd av Byggkeramikrådet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6 - 4,5 kg/m2.

Alfix Profix

Grått, cementbaserat torrbruk med hög plasttillsats. För sättning/läggning av keramiska golv- och väggplattor specielt granitkeramikoch storformatplattor, mosaik, natursten o likn. Hög drag- och tryckhållfasthet. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6 - 4,5 kg/m2.

Klass 2

Klass 3

Alfix Normalfix

Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/läggning av kakel, klinker, natursten mm. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lämpligt för bassänger. Lagtjocklek: Max 5 mm. Åtgang: Från 1,6 - 4,5 kg/m2.

Alfix Readyflex ­ Kakelpasta

Vitt, färdigblandad fästmassa. Baserad på akryldispersion. För sättning av kakel, klinker, marmor, isolerskivor mm inomhus. Elastisk efter härdning. Massan skall ej användas på ytor med permanent vattenpåverkan. Lagtjocklek: max 3 mm. Åtgang: 1,6 - 4,0 kg/m2.

Alfix Mediofix

Grått, cementbaserat fästmedel. För sättning/läggning av storformatplattor, klinker, rustika tegelplattor o likn. För uppbyggnad av fall. Vattenfast och frostsäkert efter härdning. Lagtjocklek: 5 - 15 mm. Åtgang: 5 mm/ca 7 kg/m2. 15 mm/ca 20 kg/m2.

Alfix Primer

Plastdispersion med röd spårfärg. Används som skydd mot fukt/vatteninträngning, samt till förbehandling av porösa och sugande underlag. Kort torktid. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 0,1 - 0,2 liter/m2.

Klass 1, 3, 4

10

Alfix Flexbinder

Flytande akryldispersion för blandning med Alfix Universalfix, Normalfix, Mediofix och Quickfix. För inomhus sättning/läggning av kakel, klinker, storformatplattor och natursten. Andvänds med fördel vid konstruktioner med golvvärme. Vattenfast och elastisk efter härdning. Åtgång: 0,1 - 0,4 liter/kg pulver.

Alfix S-Silicon

Högelastisk 1-komponent fogmassa på silicongummibas. Neutralt härdsystem. För rörelsefogar i keramiska beklädnader o likn. Svamp- och mögelavvisande. Leveras i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm.

Klass 3

Alfix 2K Tätningsmassa Alfix Cerafill 5 ­ Kakelfog

Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder upp till 5 mm. Myket lämpligt för sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,0 kg/m2. Flytande tätningsmassa, 2-komponent, baserad på Rapidcement och akryldispersion. För underlag där ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och likn. före plattsätning. Kan även användas utomhus på t ex altaner. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: Ca 1,5 kg/m2.

Alfix 2K Quick Tätningsmassa Alfix Cerafill 10 ­ Universalfog

Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvplattor, mosaik mm, såväl inom- som utomhus. Ger en jämn och slät fog. Används för foggbredder från 2 - 12 mm. Specielt för granitkeramik och andra icke sugande plattor. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1 - 2 kg/m2. Flytande 2-komponent snabbhärdande tätningsmassa, baserad på polymerdispersion och Alfix Quick cement. För underlag där det ställs krav på vattentäthet, t ex i bostadshus, hotel och liknande före plattsättning. Ätgang: Ca. 1,5 kg/m2.

Alfix 1K Tätningsmassa

Färdigblandad tätningsmassa för vattentätning av underlag i våtrum före plattsättning. Får ej användas på nygjuten betong eller på nygjorda avjämningsskikt. Godkänd av Byggkeramikrådet. Åtgang: 1 - 1,5 kg/m2.

Alfix Cerafill 20 ­ Klinkerfog

Cementbaserat, plastförstärkt fogbruk. För fogning av vägg- och golvklinker, natursten och rustika plattor, såväl inom- som utomhus. Ger en grovkornig, rustik fog. För foggbredder om minst 5 mm. Klinkerfog ger helt fyllda fogar, även vid stora fogbredder. Finns i ett flertal färger. Atgång: Ca 1,5 - 2 kg/m2.

Tillbehör till Alfix Tätningssystem

Seal-Strip Tätningsband, för tätning i övergång vägg/golv och vägg/vägg. Tätskiktsduk för tätning vid golvbrunn. Armeringsväv för förstärkning vid skivskarvar och ev springor. Fiberduk för förstärkning av Alfix 1K och 2K Tätningsmassa på känsliga underlag. Tape för tätning av skivskarvar utanför våtzone.

Alfix M-Silicon

Högelastisk 1-komponent fogmassa med neutralt härdsystem. För elastiske foger vid plattsättning, rörgenomgånger och sanitäre installationer. Förorsaker ej missfärgning på natursten. Svamp- och mögelavvisande. Finns i färger avstämda med Alfix fogmassa. Åtgang: Ca 9 m/patron vid fogstorlek 4x8 mm.

Alfix rengörings- och skötselserie

Alfix programmet innehåller även produkter för att rengöre och vårda keramiske beklädnader. Begär vår specialbroschyr!

11

Produktval

Typkonstruk. Underlag Tätningsmassa Fix

Primer (Vattenspärr)

Readyflex (Kakelpasta)

Universalfix

Normalfix

Combifix

Mediofix

Vattentätä väggar, VTv

Alfix 01 ­ vägg, gips Klass 1 Formstabila underlag t. ex. Gipsskivor Alfix 02 ­ vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1 - 3 månader Alfix 03 ­ vägg, membran Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong 1 - 3 månader

Vattenavvisande väggar, VA

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Puts, lättbetong, gipsskivor Betong äldre än 12 månader Betong äldre än 6 månader Betong äldre än 2 månader Betong äldre än 1 månader * * *

Vattentätä golv, VTg

Alfix 02 ­ golv, membran Klass 3 Betong 1 - 3 månader PlaneMix Alfix 03 ­ golv, membran Klass 3 Betong 1 - 3 månader PlaneMix Klass 3 Skivkonstruktioner PlaneMix * *

Vattenavvisande väggar, VA

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Betong äldre än 12 månader

Frydenborg Reklamebureau

Betong äldre än 6 månader Betong äldre än 2 månader Betong äldre än 1 månader Skivkonstruktioner * * *

* Med Flexbinder tilsats

Marts 2004

DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 52 90 11 · Fax +45 75 50 40 11 www.alfix.com

Quickfix

Profix

2K

1K

Information

Alfix S_Vejledning_05

12 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1315367