Read pdf_bygningbeboelse.pdf text version

bygning

BYGNINGSFORSIKRING TIL BEBOELSESEJENDOMME

Med en Bygningsforsikring i Alm. Brand står I stærkt. Bygningsforsikringen dækker jeres beboelsesejendomme. Bygningsforsikringen i Alm. Brand indeholder en branddækning, som bl.a. dækker skader, der sker på grund af brand, el-skader (herunder lynnedslag, kortslutning, overspænding og induktion mv.), pludselig tilsodning og eksplosion. I har herudover mulighed for at udvide dækningsomfanget med en bygningskaskodækning. Den dækker bl.a. skader, der er forårsaget af pludselige hændelser. Pludselige hændelser kan f.eks. være følgende: · · · · Storm. Påkørsel. Voldsomt sky- og tøbrud. Hærværk inklusive graffiti.

Bygningskaskodækningen erstatter også skader, der sker på grund af tilfældig udstrømning af væsker, frostsprængning og snetryk. Derudover indeholder bygningskaskodækningen også disse særlige dækninger, som vi har udviklet specielt til netop beboelsesejendomme: · · · · · Nøgledækning/låseomstilling ­ dækker rimelige udgifter til omstilling eller udskiftning af låse og genfremstilling af nøgler, når nøglerne er gået tabt som følge af indbrudstyveri, ran eller røveri. Dækning for dørsprængning, der er forvoldt af politi, brandvæsen eller lignende myndighed. Dækning for særlig rengøring eller udskiftning af bygningsdele efter en beboers dødsfald i en bolig i ejendommen. Dækning af brud på glaskeramiske kogeplader. Vasketøjsdækning ­ dækker beskadigelse af beboeres tøj i maskiner i fælles vaskerum, når skaden skyldes en fejl i maskinen.

En fordelagtig dækning Der er flere fordele ved Bygningsforsikringen i Alm. Brand, bl.a. dækker forsikringen følgende: · · · · · · · Legehuse, klatrestativer, legeredskaber, haveanlæg m.m. Flagstænger, gårdbelægninger, udendørs belysning, plankeværker m.m. Genstande som f.eks. værktøj og redskaber, der anvendes i forbindelse med driften af ejendommen. Inventar i beboerlokale og bestyrelsesrum, f.eks. kontorinventar og it-udstyr, ved brand, tyveri- og vandskader. Lejede affaldscontainere. Huslejetab efter en dækningsberettiget skade. Mindre byggeprojekter op til 500.000 kr.

W WW.ALM BRAND.DK W WW.ALM BRAND.DK

ALM. SUND FORNUFT ALM. SUND FORNUFT

09175_12 04.10 5.000 Bygning_beboelsesejendom_ Marketing

Udvid forsikringen, så den passer til jeres behov Vi er klar over, at der er stor forskel på forsikringsbehovet fra ejendom til ejendom. Her er et udpluk af de dækninger, I kan vælge at udvide jeres forsikring med: · · Dækning for insekt- og svampeskader. Dækning for skader på skjulte rør - dækningen omfatter skader som følge af utæthed i skjulte rør og dækker også merforbrug af vand i forbindelse med en rørskade. Dækningen omfatter også skader på skjulte el-varmekabler og el- og tv-kabler. Dækning for skader på stikledninger - dækningen omfatter skader som følge af utæthed i nedgravede stikledninger i jorden til vand, varme, gas- olie og afløbsinstallationer og dækker også merforbrug af vand i forbindelse med en stikledningsskade. Dækningen omfatter også skade på nedgravede el- og tv-kabler. Glasdækning - dækker brud på glas i beboelses- og erhvervslokaler. Sanitetsdækning - dækker brud på sanitet f.eks. håndvaske, wc-kummer, cisterner og badekar. All-risks-dækning ved mindre byggeprojekter ­ dækker skader ved pludselige og uforudsete begivenheder under ny-, om- og tilbygninger og ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Dækningen omfatter også tyveri af byggematerialer. Hus- og grundejeransvarsdækning - dækker de erstatningskrav, I kan blive pålagt som ejer eller bruger af en ejendom i forbindelse med en skade. Hus- og grundejeransvarsdækningen omfatter også disse dækninger, der er specielt udviklet til beboelsesejendomme: - Ansvar for beboernes arbejde, når de deltager i fælles arbejde i ejendommen. - Ansvar for skade ved benyttelse af uindregistrerede motordrevne køretøjer, der bruges til ejendommens drift. - Ansvar, når sikrede udfører håndværksmæssigt arbejde i forsikringstagerens interesse.

·

· · ·

·

Hvis I er en andels- eller ejerforening, har Alm. Brand desuden udviklet nogle særlige dækninger til jer, som er vigtige at have. F.eks. er mange ikke klar over, at man ved både lønnet og ulønnet arbejde i en bestyrelse kan komme til at hæfte personligt, hvis bestyrelsen handler ugunstigt for foreningen, og det resulterer i, at foreningen lider et økonomisk tab. De særlige dækninger til andels- eller ejerforeninger er bl.a. bestyrelsesansvarsdækning inklusive dækning for underslæb og foreningsretshjælpsdækning, som dækker udgifter til sagsomkostninger ved tvister relateret til foreningsaktiviteter, eksempelvis foreningens tvister med håndværkere. Skadeeksempler Her er nogle eksempler på konkrete skadesituationer, hvor ejendommens Bygningsforsikring dækker: · Ved en påsat brand i en garage i en beboelsesejendom går der ild i en lejet affaldscontainer. Ved branden går der også ild i en fejemaskine, der efterfølgende er ubrugelig. Nogle af murstenene på bygningen bliver også beskadigede under branden og skal efterfølgende renses for sod. Heldigvis havde ejendommen en branddækning på deres Bygningsforsikring, der både dækkede den lejede container, rensningen af murstenene og den ødelagte fejemaskine. En forbipasserende glider på et isglat fortov uden for en ejendom. Han kommer til skade og rejser efterfølgende et erstatningskrav mod ejeren af ejendommen. I dette tilfælde bliver ejeren kendt erstatningsansvarlig. Ejendommen har en Bygningsforsikring med en husog grundejeransvarsdækning, som erstatter skaden.

·

VIL I VIDE MERE

Har I spørgsmål, eller vil I vide mere om fordelene og mulighederne i Alm. Brand, er I velkomne til at ringe til os på telefon 35 47 47 47. Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00. I kan også læse mere på www.almbrand.dk under 'Erhverv'.

Information

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

810978