Read UP-I-530-09-06-02-127.pdf text version

UPUTA O LIJEKU Teolin retard 125 mg tablete s produljenim oslobaanjem Teolin retard 300 mg tablete s produljenim oslobaanjem

teofilin

Pazljivo procitajte cijelu uputu prije nego pocnete primjenjivati lijek. Sacuvajte ovu uputu. Mozda ete je morati ponovo procitati. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lijecniku ili ljekarniku. Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Moze im stetiti, cak i ako imaju simptome jednake vasima. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijecnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi: 1. Sto su Teolin retard tablete i za sto se koristi 2. Prije nego pocnete uzimati Teolin retard tablete 3. Kako uzimati Teolin retard tablete 4. Mogue nuspojave 5. Kako cuvati Teolin retard tablete 6. Dodatne informacije

1. STO SU TEOLIN RETARD TABLETE I ZA STO SE KORISTI Teolin retard tablete sadrzavaju djelatnu tvar teofilin. Teolin retard je bronhodilatator te siri disne putove, poveava protok zraka i tako olaksava disanje. Ima i protuupalno djelovanje i ublazava astmatsku upalu bronhija. Teolin retard tablete preporucuju se za lijecenje: ­ bronhalne astme ­ kronicne opstruktivne bolesti plua (KOBP) ­ bronhokonstrikcije (suzenje bronha) zbog napora Teolin retard tablete primjenjuju se u lijecenju simptoma astme i bronhospazma (suzenje bronha) koji uzrokuju opstruktivni bronhitis i napor. Teolin retard tablete prvenstveno su namijenjene za dugotrajno lijecenje kronicnih opstruktivnih bolesti disnog sustava, ali nisu primjerene za lijecenje teskog akutnog bronhospazma. Teolin retard tablete omoguuju da se u plazmi odrzava terapijska razina teofilina priblizno 12 sati. 2. PRIJE NEGO POCNETE UZIMATI TEOLIN RETARD TABLETE Nemojte uzimati Teolin retard tablete ako: - ste preosjetljivi na teofilin, - ste preosjetljivi na druge sastojke lijeka ili na druge ksantine.

H A L M E D 03 - 02 - 2012

1 ODOBRENO

Preosjetljivost (alergija) znaci da su se pri uzimanju lijeka pojavili neki ili svi od navedenih znakova: kozni osip, svrbez koze, oticanje udova, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla zbog kojih bolesnik tesko guta ili dise. Posavjetujte se s lijecnikom ili ljekarnikom ako niste uvjereni smijete li uzimati tablete Teolin retard. Budite oprezni s Teolin retard tabletama Teolin retard tablete treba progutati cijele, bez drobljenja ili zvakanja tablete. Recite svom lijecniku ako: ­ imate osteenu funkciju jetre, osobito cirozu jetre (teska bolest jetre) ­ imate osteenu funkciju bubrega ­ ste stariji od 60 godina, osobito ako imate zatajenje srca ili ishemijsku bolest srca ­ imate srcanu bolest (srcani udar, aritmije, zatajenje srca, kronicno pluno srce) ­ imate dugotrajnu povisenu tjelesnu temperaturu i virusne infekcije ­ uzimate neke lijekove (vidi Interakcije) ­ imate hipoksemiju (smanjena kolicina kisika u krvi) ­ imate hipertenziju (poviseni krvni tlak) ­ imate epilepsiju (padavica) ­ imate ili ste imali cir na zelucu ili dvanaesniku ­ imate glaukom (povisenje ocnog tlaka) ­ imate probleme sa stitnjacom ­ imate seernu bolest ­ imate porfiriju (metabolicki poremeaj). Izlucivanje teofilina smanjeno je u dojencadi mlaoj od 1 godine. Obavijestite lijecnika ako pusite ili pijete alkoholna pia. Upozorite lijecnika ako imate neku kronicnu bolest, metabolicki poremeaj, ako ste preosjetljivi (alergicni) na bilo koji lijek ili ako uzimate neke druge lijekove. O svim tim stanjima obavijestite lijecnika. Ovaj je lijek propisan vama i zato ga nemojte davati drugima. Uzimanje drugih lijekova s Teolin retard tabletama Upozorite lijecnika ako uzimate bilo koji drugi lijek, pa i onda ako ste ga kupili bez recepta. Za vrijeme lijecenja tabletama Teolin retard ne preporucuje se istodobna primjena lijekova koji utjecu na metabolizam teofilina. Ako je lijecenje tim lijekovima nuzno potrebno, lijecnik e dozu Teolina smanjiti i odrediti je ovisno o razini teofilina u plazmi. Teolin moze utjecati na djelovanje drugih lijekova, a isto tako i ti lijekovi mogu utjecati na ucinkovitost Teolina. Ne preporucuje se istodobna primjena: ­ drugih ksantinskih preparata (kofein, teobromin i pentoksifilin) ­ drugih lijekova za lijecenje astme (fenoterol, salbutamol, salmeterol) ­ antibiotika (eritromicin, troleandomicin, klaritromicin, tetraciklin, ciprofloksacin) ­ lijekova za lijecenje depresije (fluvoksamin, viloksazin, litij, gospina trava) ­ lijeka za lijecenje povisenog krvnog tlaka (propranolol) ­ lijekova za lijecenje poremeaja srcanog ritma (meksiletin, propafenon, amiodaron, H A L M E D moricizin)

03 - 02 - 2012

2 ODOBRENO

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

lijekove za lijecenje bolesti srca (beta-blokatori) lijeka za lijecenje gihta (alopurinol) lijekova za lijecenje bolesti srca (diltiazem, verapamil, nifedipin, felodipin) lijekova za sprjecavanje trudnoe lijekova za lijecenje cira na zelucu ili dvanaesniku (cimetidin, famotidin, ranitidin), lijeka protiv zgrusavanja krvi (tiklopidin) lijeka za lijecenje alkoholizma (disulfiram) lijeka protiv crijevnih parazita (tijabendazol) lijeka za lijecenje herpesa, leukemije (alfa-interferon) lijekova za lijecenje epilepsije (fenobarbiton, fenitoin, karbamazepin) lijekova za lijecenje tuberkuloze (rifampicin, izoniazid) lijeka za lijecenje virusnih bolesti (ritonavir) lijekova za lijecenje zloudne bolesti (metotreksat, nilutamid).

Ako uzimate neke od navedenih lijekova, obavijestite o tome svoga lijecnika koji e vam odrediti odgovarajuu dozu tableta Teolin retard. Ako se pripremate na operativni zahvat za koji je potrebna opa anestezija, recite lijecniku u bolnici da uzimate tablete Teolin retard. Uzimanje hrane i pia s Teolin retard tabletama Kod pusaca i alkoholicara poveava se metabolizam teofilina u jetri. Za vrijeme lijecenja Teolinom ne preporucuje se konzumiranje alkoholnih pia, unos veih kolicina pia i namirnica koji sadrzavaju ksantine (npr. kava, caj, kakao, cokolada, koka kola). Trudnoa i dojenje Prije uporabe bilo kojega lijeka posavjetujte se s lijecnikom. Lijecniku morate rei ako ste trudni (ili mislite da biste mogli biti) ili ako dojite. Trudnice i dojilje smiju teofilin uzimati samo u iznimnim slucajevima i pod nadzorom lijecnika, kada ocekivana korist za majku opravdava mogui rizik za plod. Teofilin se izlucuje u mlijeko dojilje i moze izazvati nezeljene ucinke u dojenceta. Upravljanje vozilima i strojevima Teofilin u terapijskim dozama ne utjece na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili strojem. 3. KAKO UZIMATI TEOLIN RETARD TABLETE Doziranje tableta Teolin retard prilagoeno je pojedinom bolesniku. Odreivanje doze najbolje je ako se prate razine teofilina u plazmi. Uobicajene terapijske razine teofilina u plazmi su od 10 do 20 mikrograma/ml, a vise razine mogu imati toksicne ucinke. Lijecnik e vam rei koliko tableta Teolin retard morate uzeti i koliko e lijecenje dugo trajati. Lijek uzimajte tocno onako kako vam je propisao lijecnik. Vazno je da ne smanjite dozu ni onda kad se osjeate dobro. Lijek treba uzimati svaki dan u isto vrijeme, a izmeu pojedinih doza mora proi 12 sati. Tablete Teolin retard mogu se prepoloviti, ali se ne smiju zdrobiti ili zvakati. Tabletu treba progutati cijelu s tekuinom. Pri prijelazu s jednog teofilinskog lijeka na drugi, lijecnik e vam ponovno odrediti dozu i cese e provjeravati razine teofilina u plazmi.

H A L M E D 03 - 02 - 2012

3 ODOBRENO

Lijecenje se obicno zapocinje manjom dozom, koja se svaka tri dana postupno poveava (prema uputama lijecnika). Odrasli Pocetna doza je pola tablete Teolin retard od 300 mg svakih 12 sati. Doza se poveava svaka tri dana dok se ne postigne najbolji ucinak. Najcese je dovoljna jedna tableta Teolin retard od 300 mg dva puta na dan, a doza se moze poveati na najvise dvije tablete Teolin retard od 300 mg dva puta na dan. Djeca od 2 do 9 godina Pocetna doza za djecu od 2 do 9 godina je pola tablete Teolin retard od 125 mg dva puta na dan. Ako je potrebno, doza se moze poveati na jednu i pol tabletu Teolin retard od 125 mg dva puta na dan. Djeca od 9 do 12 godina Djeci od 9 do 12 godina preporucuje se pocetna doza od jedne tablete Teolin retard od 125 mg dva puta na dan. Ako je potrebno, doza se moze poveati na dvije tablete Teolin retard od 125 mg dva puta na dan. Djeca starija od 12 godina Doze za djecu stariju od 12 godina jednake su dozama za odrasle. Stariji bolesnici Stariji bolesnici trebaju manje doze od doza preporucenih za odrasle zbog smanjenog izlucivanja teofilina. Kada je izlucivanje teofilina smanjeno, lijecnik e vam propisati manje doze lijeka. Ako uzmete vise Teolin retard tableta nego sto ste trebali Ne smijete uzeti vise tableta nego sto je propisano. Prevelike doze mogu izazvati mucninu, povraanje, glavobolju, nesanicu, ubrzani puls i lupanje srca. Veinom je dovoljno ako lijecnik smanji dozu ili privremeno prekine primjenu teofilina. Nakon primjene veega broja tableta mogue su pojave kao npr. snizenje krvnog tlaka, nemir, tremor (drhtanje), misini grcevi, konvulzije (grcevi misia ruku, nogu ili cijelog tijela) i opasni poremeaji srcanog ritma. Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka, o tome odmah obavijestite lijecnika ili se uputite u najblizi bolnicki odjel hitne pomoi. Ako ste zaboravili uzeti Teolin retard tabletu Ako ste propustili jednu dozu, uzmite tabletu cim se sjetite. Ako se ve priblizilo vrijeme za sljedeu dozu, uzmite je u uobicajeno vrijeme. Nikad ne smijete uzeti dvije doze lijeka istodobno da nadoknadite propustenu dozu. Ako prestanete uzimati Teolin retard tablete Vazno je da tablete Teolin retard uzimate sve dok se ne zavrsi predvieno trajanje lijecenja. Nemojte ih prestati uzimati samo zato sto se osjeate bolje. Ako prerano prestanete uzimati lijek, bolest bi se mogla ponovno pojaviti. Ako se na kraju predvienog trajanja lijecenja jos uvijek ne osjeate dobro, ili se za vrijeme lijecenja osjeate losije, recite to lijecniku. U slucaju bilo kakvih nejasnoa ili pitanja u vezi s primjenom Teolin retard tableta obratite se svom lijecniku ili ljekarniku.

H A L M E D 03 - 02 - 2012

4 ODOBRENO

4. MOGUE NUSPOJAVE Kao i svi drugi lijekovi Teolin retard moze izazvati nuspojave. Osobito se na pocetku lijecenja mogu se javiti nuspojave, koje su cesto prolazne: glavobolja, uznemirenost, razdrazljivost, tjeskoba, nesanica, lupanje srca, prekordijalni bolovi (bolovi u predjelu srca), alergijske reakcije, probavne smetnje (mucnina, povraanje, proljev, bolovi u trbuhu) ili hipokalijemija (smanjene vrijednosti kalija). Nuspojave se mogu izbjei ako se dnevna doza poveava postupno svaka tri dana. Smanjenjem doze mogu se smanjiti nuspojave. Zabiljezene nuspojave mogu biti: vrlo ceste (javljaju se u vise od 1 na 10 lijecenih bolesnika); ceste (manje od 1 na 10 bolesnika); manje ceste (manje od 1 na 100 bolesnika); rijetke (manje od 1 na 1000 bolesnika) ili vrlo rijetke (manje od 1 na 10000 bolesnika, ukljucujui izolirane slucajeve. Poremeaji probavnog sustava Ceste: mucnina, epigastricna bol (bol u podrucju zeluca), povraanje Rijetko: proljev, anoreksija (gubitak teka) Vrlo rijetko: hematemeza (povraanje krvi), pepticki ulkus (cir zeluca i dvanaesnika) Poremeaji zivcanog sustava Cesto: nesanica, zivcanost, razdrazljivost Rijetko: glavobolja, tremor (drhtanje) Vrlo rijetko: konvulzije (grcevi misia ruku, nogu ili cijelog tijela) Srcani poremeaji Vrlo rijetko: ventrikulske aritmije (poremeaj ritma srcanih klijetki), ekstrasistole (preuranjeni otkucaji srca), tahiaritmija (ubrzani i nepravilan rad srca), palpitacije (osjeaj lupanja srca) Krvozilni poremeaji Vrlo rijetko: hipertenzija (visoki krvni tlak), hipotenzija (niski krvni tlak) Poremeaji disnog sustava, prsista i sredoprsja Rijetko: tahipneja (ubrzano disanje), respiracijski arest (prestanak disanja), respiracijska alkaloza (poremeaj vrijednosti vodikovih iona zbog ubrzanog disanja) Poremeaji koze i potkoznog tkiva Rijetko: reakcije preosjetljivosti kao sto su urtikarija (koprivnjaca), egzem (vrsta osipa), svrbez. Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti lijecnika ili ljekarnika. 5. KAKO CUVATI TEOLIN RETARD TABLETE Lijek treba cuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek se cuva pri temperaturi do 25 C. Lijek se cuva u originalnom pakovanju. Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, oznacenog na pakovanju. 6. DODATNE INFORMACIJE Sto Teolin retard tablete sadrzavaju

H A L M E D 03 - 02 - 2012

5 ODOBRENO

Jedna tableta s produljenim oslobaanjem sadrzava 125 mg ili 300 mg teofilina. Pomone tvari: mikrokristalicna celuloza, hipromeloza, povidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat. Kako Teolin retard tablete izgledaju i sadrzaj pakovanja Tableta s produljenim oslobaanjem. Bijele, okrugle, ravne tablete s urezom na jednoj strani. 40 tableta s produljenim oslobaanjem od 125 mg teofilina u blisteru, u kutiji 40 tableta s produljenim oslobaanjem od 300 mg teofilina u blisteru, u kutiji Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska. Ime i adresa proizvoaca lijeka Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, Ljubljana, Slovenija. Nacin i mjesto izdavanja lijeka Lijek se izdaje na recept, u ljekarni. Datum revizije upute Veljaca, 2012.

Za sve informacije o ovom lijeku mozete se obratiti na: Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska.

H A L M E D 03 - 02 - 2012

6 ODOBRENO

Information

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

729031