Read Eksamen Helse og sosialfag høsten 2005 text version

Eksamen

Fag: HS7019 Ambulansefag Eksamensdato: 9. desember 2005 Eksamenstype: Tverrfaglig eksamen Studieretning: Helse og sosialfag Praksiskandidatar / Praksiskandidater

Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.

Nynorsk

Eksamensinformasjon

Eksamenstid: Hjelpemiddel: Veiledning om vurderinga: 5 timar Sjå rundskriv Utdanningsdirektoratet UDir­9­2004. Det gjelder å vise helhetlig kompetanse og å bruke kunnskaper fra de ulike fagene i læreplanen i løsningen på oppgaven. I besvarelsen skal du - iverksette prehospitale tiltak - foreta riktige prioriteringer - vurdere omfang og ressursbehov - vise evne til kommunikasjon - vise forståelse av betydningen av rapportering og dokumentasjon - vise evne til å ivareta hygieniske prinsipper - vise evne til å opptre rasjonelt og behersket - vise evne til å ivareta egensikkerheten

Eksamen HS7019 Ambulansefag

Side 2 av 5

Situasjonsbeskriving

Om ettermiddagen 13. desember blir du og din kollega sendt ut på et "rødt oppdrag" av AMK til et sykehjem hvor det har vært en Lucia-tilstelning. En ung pike er blitt brannskadet på hodet og i ansiktet da lyskransen av levende lys hadde kommet bort i noen gardiner og antent disse. Mens dere er på sykehjemmet kommer en sykepleier og forteller at en gammel dame har fått pusteproblemer under oppstyret. Sykepleieren peker på en dør og sier "der inne". I rommet finner dere en dame halvt sittende i sengen. Hun er gråblek, kaldsvettende og sliter alvorlig med pusten. Sykepleieren opplyser at pasienten bruker forskjellige hjerte- og lungemedisiner.

Oppgåve

Tenk deg selv fortsettelsen av situasjonen. · Fullfør oppdraget med de tiltak som er eller kan være nødvendig for den brannskadde jenta og den gamle damen. · Hva vil du gjøre, hvordan vil du gjøre det, og hvorfor vil du gjøre det slik?

Eksamen HS7019 Ambulansefag

Side 3 av 5

Bokmål Eksamensinformasjon

Eksamenstid: Hjelpemidler: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se rundskriv Utdanningsdirektoratet UDir-9-2004 Det gjelder å vise helhetlig kompetanse og å bruke kunnskaper fra de ulike fagene i læreplanen i løsningen på oppgaven. I besvarelsen skal du - iverksette prehospitale tiltak - foreta riktige prioriteringer - vurdere omfang og ressursbehov - vise evne til kommunikasjon - vise forståelse av betydningen av rapportering og dokumentasjon - vise evne til å ivareta hygieniske prinsipper - vise evne til å opptre rasjonelt og behersket - vise evne til å ivareta egensikkerheten

Eksamen HS7019 Ambulansefag

Side 4 av 5

Situasjonsbeskrivelse

Om ettermiddagen 13. desember blir du og din kollega sendt ut på et "rødt oppdrag" av AMK til et sykehjem hvor det har vært en Lucia-tilstelning. En ung pike er blitt brannskadet på hodet og i ansiktet da lyskransen av levende lys hadde kommet bort i noen gardiner og antent disse. Mens dere er på sykehjemmet kommer en sykepleier og forteller at en gammel dame har fått pusteproblemer under oppstyret. Sykepleieren peker på en dør og sier "der inne". I rommet finner dere en dame halvt sittende i sengen. Hun er gråblek, kaldsvettende og sliter alvorlig med pusten. Sykepleieren opplyser at pasienten bruker forskjellige hjerte- og lungemedisiner.

Oppgave

Tenk deg selv fortsettelsen av situasjonen. · Fullfør oppdraget med de tiltak som er eller kan være nødvendig for den brannskadde jenta og den gamle damen. Hva vil du gjøre, hvordan vil du gjøre det, og hvorfor vil du gjøre det slik?

Eksamen HS7019 Ambulansefag

Side 5 av 5

Information

Eksamen Helse og sosialfag høsten 2005

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

133300