Read lovpligtigefteruddannelseforlastchauf.indd text version

Hvornår skal du på kursus?

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en tidsplan, der skal sikre en vis spredning af efteruddannelsen for de ca. 76.000 chauffører, som er omfattet af kravet om efteruddannelse.

Du skal selv tilmelde dig

Du bliver ikke indkaldt automatisk til efteruddannelse ­ du eller din arbejdsgiver skal selv sørge for at melde dig til - men du kan på skemaet herunder se, hvornår du senest skal have gennemført din efteruddannelse. Eksempel: Hvis du har fødselsdag den 15. december og kører bus erhvervsmæssigt, skal du være færdig med dine 5 dages efteruddannelse senest den 30. juni 2011. Du må gerne tage din efteruddannelse tidligere end sidste frist. Den dag, du slutter din efteruddannelse får du et bevis, som gælder 5 år frem. Indfasningsordningen for godschauffører er fastsat således: Fødselsdato Efteruddannelse gennemført senest 30. juni 2010 31. december 30. juni 2011 31. december 30. juni 2012 31. december 30. juni 2013 31. december 30. juni 2014 31. december 2010 2011 2012 2013 2014

Nyt EU-Direktiv

1., 2. eller 3.......................................................... 4., 5. eller 6.......................................................... 7., 8. eller 9......................................................... 10., 11. eller 12...................................................... 13., 14. eller 15...................................................... 16., 17. eller 18...................................................... 11 19., 20. eller 21................................................. 22., 23. eller 24..................................................... 25., 26. eller 27..................................................... 28., 29., 30. eller 31..............................................

Lovpligtig efteruddannelse for godschauffører

Hvis du ikke gennemfører din efteruddannelse i rette tid, kan du risikere at få kørselsforbud, hvis du bliver stoppet af politiet. Du vil også få en bøde for at udføre erhvervsmæssig kørsel uden at have chaufføruddannelsesbevis.

2009-2014

Uddannelsessted

Omtalte uddannelse foregår på AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Kost og logi

Hvis afstanden mellem hjem og kursussted er længere end 60 km yder vi tilskud til kost og logi efter gæl-dende regler.

Godtgørelse

Der udbetales godtgørelse (VEU = voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse) efter gældende regler.

Yderligere oplysninger

Kontakt Susan Nissen på tlf.: 9633 2229 eller pr. e-mail: [email protected] dk

Befordring

Hvis deltagerne kører mere en 24 km om dagen, ydes der tilskud efter gældende regler.

Sofievej 61 | Boks 519 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | [email protected] | www.amunordjylland.dk

Lovpligtig efteruddannelse for godschauffører

Vilkår for uddannelsen

Efteruddannelsen afholdes i AMU. Din virksomhed får løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Hvis du er nødt til at rejse langt for at gå på kursus, er der særlige støttemuligheder. Hør nærmere på AMU Nordjylland 9633 22 11 eller på www.amunordjylland.dk. Der findes en række undtagelser for kravet om efteruddannelsen. Dem kan du finde på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk

Her fra efteråret 2009 starter den obligatoriske efteruddannelse for godschauffører. Efteruddannelse skal medvirke til at øge færdselssikkerheden, forbedre miljøet og sikre, at det er professionelle chauffører, der udfører jobbet som godschauffør.

Efteruddannelse som 5-dages pakker

Du kan også vælge at tage en samlet pakke på 5 dage som din efteruddannelse. Selv om der er tale om en samlet pakke, behøver kurset ikke foregå på en uge. Hvis man aftaler det med skolen ­ og skolen kan finde nok deltagere, kan kurset sagtens foregå med undervisning 1 dag om ugen eller med andre mellemrum. Et kursus kan dog ikke splittes mere op end enkelte, hele dage.

En professionel godschauffør

· Kan føre sin lastbil hensynsfuldt, komfortabelt og økonomisk · Ved hvordan man kører sikkert i trafikken · Kender reglerne, herunder de nyeste færdselsregler · Ved hvordan man reagerer ved uheld og ulykker Alt dette ­ og mere til ­ indgår i efteruddannelsen, som foregår som AMU-uddannelse. Det betyder, at du kommer på en skole, der er vant til at undervise voksne fra transportområdet. Når du har gennemført efteruddannelsen, får du et chaufføruddannelsesbevis, der gælder de næste 5 år.

Det obligatoriske kursus, 3 dage, indeholder: · Færdselsregler, regler for arbejdstid, køreog hviletid · Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for chaufførområdet. · Hjerte-Lunge-Redning · Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel,herunder orientering om ny teknologi. · Lastsikring Undervisningen i trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel indeholder 2 individuelle køretimer for hver deltager. Der findes en lang liste over kurser, der kan vælges som valgfrie kurser. Det kan fx være køretekniske kurser, lastsikring og stuvning af gods, transport af temperaturfølsomt gods eller vintertjeneste. Nogle kurser på listen varer mere end 2 dage. Du kan sagtens vælge et kursus, der varer 3 eller 5 dage, men det tæller kun med som 2 dage i efteruddannelsen. Det er ikke alle kurser, der udbydes af din nærmeste transportskole. Læs mere om de ekstra kurser vi tilbyder på AMU Nordjylland på www.amunordjylland.dk. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger modellen 3 + 2 dage som din efteruddannelse, så skal du gennemføre alle 5 dage inden for 12 måneder, for at du kan få udstedt bevis.

Dispensation for indfasningsordningen

Godschauffører, der inden den 10. september 2009, har gennemført og bestået den afsluttende prøve på: · faget "Grundlæggende kvalifikationsuddannelse" · på erhvervsuddannelsen som godschauffør, AMU-kurset "Godsbefordring " eller · AMU-kurset "Grundlæggende kvalifikationsbevis ­ gods" er ikke bundet af tidsplanen i indfasningsordningen, men skal have bestået den første efteruddannelse senest 5 år efter, at den afsluttende prøve er bestået.

Sådan får du dit chaufføruddannelsesbevis

Når du er færdig med din efteruddannelse, sørger AMU Nordjylland for, at der bliver sendt ansøgning om, at du skal have dit bevis. Der udstedes et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til dig. Chaufføruddannelsesbeviset vil blive sendt til dig med posten. Det koster 500 kr. at få chaufføruddannelsesbeviset, som er et kort, der ligner et kreditkort. Kortet er udstyret med billede, som bliver taget her på skolen. Det er en betingelse for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis, at du har gyldigt kørekort C til lastbil. Du skal derfor forevise gyldigt kørekort over for AMU Nordjylland. Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen.

Hvornår skal jeg på kursus

Det er ikke alle chauffører, der skal af sted med det samme. På bagsiden kan du se, hvornår du senest skal have gennemført din efteruddannelse.

Kurser i efteruddannelsen

Efteruddannelsen varer 5 dage og skal gennemføres mindst hvert 5. år. Efteruddannelsen består af 2 dele: Et obligatorisk kursus på 3 dage og 2 dages valgfri kurser. Man kan også vælge en samlet pakke på 5 dage.

Medbring venligst

Du skal medbringe dit AMU kursusbevis eller bevis fra erhvervsuddannelsen, som bevis på at du ikke behøver følge indfasningsordningen ­ lige som du altid har dit kørekort med.

Særlig ordning for buschauffører, der er fyldt 60 år

Hvis du er fyldt 60 år inden 10. september 2009, kan du skyde din efteruddannelse indtil udgangen af 2014.

Information

lovpligtigefteruddannelseforlastchauf.indd

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

365181


Notice: fwrite(): send of 217 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531