Read Hateg ­ Hunedoara text version

ASOCIATIA EVALUATORILOR DIN ROMANIA EXPERT EVALUATOR ,MEMBRU TITULAR AUT 7878

RAPORT DE EVALUARE

GLOBALA A PROPRIETATILOR IMOBILIARE SITUATE PE TERITORIUL JUDETULUI HUNEDOARA

2007

Expert evaluator: Ing. Petrisor Feder Tel 0722547301 Tel/fax 777265 2006

1

Data: decembrie

SINTEZA LUCRARII

Beneficiar : Camera Notarilor Publici Alba Iulia Executant : Expert evaluator ing. Feder Petrisor ,membru titular ANEVAR cu autorizatia nr 7878/2006,expert evaluator proprietati imobiliare si bunuri mobile. Scopul evaluarii : Estimarea si fundamentarea unor valori minime de circulatie a diferitelor tipuri de proprietati imobiliare pentru uzul intern al Camerei Notarilor Publici din judetul Hunedoara Obiectivul evaluarii : Valorile minime de circulatie vor fi utilizate pentru stabilirea taxelor notariale si ca baza de calcul pentru stabilirea veniturilor impozabilepentru persoanele fizice din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul propriu in conformitate cu reglementarile legale in vigoare O12/1998 si Codul Fiscal aplicabil incepand cu 01.01.2007 Data evaluarii : Prezentul raport de evaluare are la baza informatiile privind tranzactiile de proprietati imobiliare realizate in perioada octombrie ­noiembrie ­decembrie 2006 Data elaborarii raportului de evaluare : Data certa a raportului de evaluare este 10 decembrie 2006,data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare de catre evaluator Rezultatele evaluarii : Rezultatele raportului de evaluare conform anexelor din prezentul raport de evaluare Expert evaluator Ing. Feder Petrisor

2

CUPRINS :

I PREMISELE SI CODITIILE LIMITATIVE ALE RAPORTULUI DE EVALUARE

1.Ipoteze si conditii limitative 2.Conditii generale limitative 3.Ipoteze si conditii limitative suplimentare II. PREZENTAREA DATELOR EVALUARII GLOBALE 1.Identificarea proprietatilor de evaluat 1.1 Case de locuit 1.2 Apartamente 1.3 Terenuri 1.4 Garaje auto 1.5 Spatii comerciale 1.6 Spatii industriale 2.Localizarea 3.Metodologia de evaluare 3.1 Baze ale evaluarii 3.2 Deprecierea din cauze ale neadecvarii functionale 3.3 Deprecierea economica 3.4 Stabilirea uzurii fizice III.PIATA IMOBILIARA SPECIFICA. 1.Piata imobiliara 2.Analiza cererii si ofertei 3.Cea mai buna utilizare IV. EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE 1.Generalitati 2.Principiile de baza ale evaluarii

3

VI. RECONCILIEREA REZULTATELOR 1.Circumscrptii notariale 1 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA 2 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA 3 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA 4 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA 5 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA 6 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA DEVA HUNEDOARA PETROSANI BRAD HATEG ORASTIE

2.Certificare si Autorizatii 2.1Certificare Evaluator 2.2Certificat de inregistrare a societatii comerciale contractante

4

I. PREMIZELE EVALUARII 1.Ipoteze si conditii limitative Acest raport de evaluare a fost facut pe baza urmatoarelor ipoteze si a altor ipoteze care apar in cursul raportului : a) Nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice. Se presupune ca proprietatile sant libere de orice sarcini si pot fi vandute. b) Se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatilor. c) Informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor. d) Toate documentatiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine referitoare la proprietate e) Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatilor. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor. f) Se presupune ca proprietatile sant in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si republicane privind mediul inconjurator. Se considera ca proprietatile sant conforme cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice. g) Se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitete de autoritai legale sau administrative locale sau nationale sau de catre organizatii sau institutii private au fost obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile valorii din cadrul raportului. h) Se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu granitele descrise si nu exista alte servituti. i) Evaluatorul nu are cunostinta de existenta unor materiale periculoase in sau pe proprietati, totusi evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze aceste substante . Valoarea estimata

5

este bazata pe ipoteza ca nu exista asemenea materiale care sa afecteze proprietatea. j) Informatiile furnizate sunt considerate autentice. 2. Conditii generale limitative Acest raport de evaluare a fost elaborat in urmatoarele conditii generale limitative: a)Orice proportie din valoarea totala estimata in acest raport intre teren si constructie este aplicabila numai pentru utilizarea luata in considerare. Valorile separate pentru si pentru constructie nu pot fi utilizate in alte evaluari , iar daca sunt utilizate valorile nu sunt valabile. b) Detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public Potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorul nu are obligatii privind acordarea de consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta. c)Continutul acestui raport, atat in totalitate cat si in parte nu va fi difuzat in public prin publicitate, relatii publice, stiri sau alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorului. 3. Ipoteze si conditii limitative suplimentare Ipotezele si conditiile limitative din acest raport de evaluare sunt: a) Orice estimare a valorii din acest raport se aplica proprietatii considerate in intregime si orice divizare in elemente sau drepturi partiale va anula aceasta valore. b) Toate constructiile se considera ca au fost executate si sunt conforme cu normele in constructii la timpul cand acestea au fost realizate. c) Previziunile sau estimarile de exploatare continute in raport sunt bazate pe conditiile actuale ale pietei, pe factorii anticipati ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie stabila in continuare

6

d) raportul de evaluare este valabil in conditiile fiscale, juridice, politice si economice de la data intocmirii sale. Daca acestea se modifica concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea. d) evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie la data efectuarii lucrarii,existind posibilitatea existentei si a altor informatii de care sa nu fi avut cunostiinta.Nu au fost analizate informatiile cu privire la dreptul de proprietate .Nu au fost intreprinse studii si masuratori .Nu a realizat o analiza a cladirilor. Nu se exprima o opinie asupra starii tehnice a cladirilor e) evaluatorul nu a inspectat proprietatile imobiliare a caror valoare minima de circulatie se stabileste in prezentul raport de evaluare.Bunurile mobile aferente proprietatilor imobiliare nu au fost evaluate ca fiind parte a acestora. II.PREZENTAREA DATELOR EVALUARII GLOBALE 1. Identificarea proprietatii de evaluat Pentru evaluarea globala a proprietatilor imobilare este necesara impartirea acestora in mai multe tipuri de proprietati imobiliare: -case de locuit,case de vacanta -apartamente -terenuri -anexe de tipul garaje auto -spatii comerciale -spatii industriale de tip hala -chioscuri,spatii agrozootehnice de tip grajdi si fanar,soproane -spatii tip birou,platforme betonate 1.1Case de locuit.Casele de locuit sint acele proprietati imobiliare rezidentiale unifamiliale ce beneficiaza de toate utilitatile si facilitatile,au de asemenea repartizata o suprafata de teren constind din curte si gradina.

7

1.2Apartamente.Apartamentele sint definite ca proprietati rezidentiale situate in blocuri de locuinte ce dispun de toate utilitatile (apa,canalizare,energie electrica) si care ofera in functie de suprafata facilitatile necesare locuirii(grup sanitar,camera de dormit,bucatarie) Apartamentele se impart in functie de numarul de incaperi excluzind incaperile destinate grupului sanitar si bucatariei precum si holurile .Apartamentele au fost impartite astfel: -camere de camin (fara grup sanitar propriu si fara bucatarie proprie) -apartamente cu o camera,garsoniere -apartamente cu doua camere -apartamente cu trei camere -apartamente cu patru camere -apartamente cu cinci camere 1.3.Terenuri.In functie de situarea acestora fata de localitatile apartinatoare terenurile se impart in : -terenuri intravilane -terenuri extravilane Pentru terenurile forestiere se estimeaza valorile minime de circulatie pentru terenurile forestiere in raport cu bonitatea si grupa de formatii forestiere si valoarea vegetatiei forestiere in functie de specie,clase de productie si virsta. 1.4.Garaje auto.Garajele auto fac parte din anexele destinate adapostirii autoturismelor.Garajele se impart in functie de structura constructiei : garaje din zidarie -garaje din tabla De asemenea in functie de terenul pe care sint construite garajele se impart in: -garaje pe teren proprietate sau teren cota proprietate -garaje pe terenuri concesionate

8

1.5 Spatiile comerciale.Referirile care se fac in prezentul raport de evaluare sint pentru spatiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuinte.Pentru stabilirea valorilor minime de piata pentru altele decit acestea este necesara intocmirea unui raport de evaluare cu privire la spatiul comercial de tranzactionat.Spatiile comerciale a caror valoare minima de tranzactionare a fost estimata in prezentul raport de evaluare se considera ca au in componenta :sala de vinzare,grup sanitar,alte spatii de tipul magazii,birouri. 1.6 Spatii industriale .Spatiile industriale sint in functie de scopul pentru care au fost construite ,din acest punct de vedere spatiile industriale se impart in numeroase categorii .In prezentul raport de evaluare sint estimate valorile minime de circulatie numai pentru constructiile denumite hale industriale,a caror destinatie este posibila a fi schimbata. 1.7 Chioscuri.Spatii agrozootehnice.Soproane Chioscurile sant de obicei constructii usoare,demontabile.Chioscurile sant de obicei constructii fara fundatie,au o suprafata utila relativ mica.Sant amplasate pe trotuare si alei in cea mai mare masura.Difera in functie de materialele utilizate la construirea lor:chioscuri construite din rame de hotel si geamuri simple,chioscuri construite din tamplarie PVC,Aluminiu cu geam termopan si alte materiale de tip fibra de sticla.Terenurile pe care sant amplasate sant terenuri concesionate.In calculele referitoare la aceste chioscuri nu a fost considerata si valoarea terenului. Spatiile agrozootehnice sant spatii destinate adapostirii animalelor si pasarilor,a furajelor pentru hranirea animalelor si pasarilor.Spatiile agrozootehnice sant catalogate in functie de destinatia pentru care au fost construite.In prezentul raport de evaluare sant evaluate spatiile agrozootehnice de tip grajdi .Nu au fost luate in calcule si constructiile interioare care sant in functie de specia de animale pe care le adapostesc.

9

Fanarele sant constructii usoare ,avand de obicei structura de rezistenta din profile metalice,invelitoarea este din tabla sau placi ondulate din azbociment 1.8 Spatii administrative ,birouri.Platforme betonate. Spatiile administrative tip birouri sant analizate in cele doua ipostaze ,spatii birouri situate pe arterele principale ale localitatii si spatii birouri situate in incinta societatilor comerciale.Birourile sant acele spatii necesare desfasurarii activitatii unei societati comerciale si care nu pot fi transformate in spatii comerciale.Platformele betonate sant situate de obicei in incinta unitatilor economice,sant constituite din suprafata de teren pe care o ocupa,infrastructura din materiale de balastiera,armatura metalica si stratul suport de obicei din beton armat. 2. Localizare Pentru evaluarea globala a proprietatilor imobiliare cu o mai mare exactitate s-a utilizat Hotaririle Consiiliilor Locale referitoare la zoonarea localitatilor, Nominalizarile strazilor conform de asemenea Hotaririlor Consiliilor Locale. 3.Metodologia de evaluare 3.1 Baze de evaluare Pentru estimarea valorilor minime de piata (de circulatie) a diferitelor proprietati imobiliare au fost utilizate toate tipurile de abordari in evaluare :abordarea prin comparatie,abordarea prin metode de randament,abordarea prin metode de costuri,precum si combinati a acestor abordari in functie de datele si informatiile obtinute de evaluator. Prin abordarea comparatiilor au fost intocmite sau utilizate tabele referitoare la tranzactiile incheiate,oferte de proprietati imobiliare similare cu cele analizate. S-a avut in vedere ca ofertele de proprietati imobiliare la vinzare sint diminuate de procesul de negociere.

10

La abordarea prin metode de randament majoritatea concluziilor au fost realizate pe baza cuantumurilor chiriilor,ratele de capitalizare calculate in urma mai multor tranzactii similare pentru acelasi tip de proprietate.Evaluatorul nu a avut informatii referitoare la nivelurile afacerilor desfasurate in respectivele proprietati imobiliare,la cash-flow. Prin abordarea metodei costurilor evaluatorul a utilizat metode de deviz pentru estimarea in principal a constructiilor noi,metode de reconstructie bazate pe normativele din cataloagele de reevaluare,coeficienti de actualizare,coeficienti de depreciere a monedei nationale in functie de moneda europeana euro,coeficienti referitori la denominarea monedei nationale. Pentru estimarea valorii terenurilor au fost luate in calcul amplasamentul terenului,dimensiunile,utilitatile existente sau posibilitatea de acces la acestea,accesul la drumuri modernizate,posibilitatile de transformare din terenuri extravilane in terenuri intravilane,imposibilitatea construirii pe diferite terenuri datorita utilitatilor publice care interzic construirea pe astfel de terenuri. Documentatia are caracter de generalizare a valorilor minime, reprezentand o oferta de vanzare-cumparare a propietatilor imobiliare. Nu in toate cazurile de tranzactionare a propietatilor imobiliare valorile de tranzactionare se incadreaza in valorile din tabele cuprinse in prezentul raport de evaluare.Diversitatea propietatilor imobiliare este foarte vasta, depinzand de structura, arhitectura, localizare, confort, finisaje, uzura, utilitati, dezvoltare economica si/sau turistica. 3.2 Deprecierea din cauze ale neadecvarii functionala Neadecvarea functionala este data de deteriorarea, neadecvarea sau supradimensionarea cladirii din punct de vedere a dimensiunilor, stilului si echipamentelor atasate. Neadecvarea functionala este de doua tipuri:

11

-neadecvare functionala recuperabila ,este acea deficienta care se poate remedia prin inlocuiri, modernizari, reparatii si remedieri. -neadecvare functionala nerecuperabila sint acele deficiente date de un element neinclus in costul de nou dar ar trebui inclus sau un element inclus in costul de nou ,dar nu ar trebui inclus. 3.3 Deprecierea economica Deprecierea economica reprezinta utilitatea diminuata a unei constructii datorata influentelor negative provenite din exteriorul constructiei. Deprecierea economica se refera la deprecierea unei proprietati imobilare din cauze externe,se datoreaza unor factori externi proprietatii cum sint: modificarea planurilor de urbanism, schimbarea raportului dintre cerere si oferta, utilizare modificata a proprietatii imobiliare, conditiile de finantare, zona unde se regaseste proprietatea. In cadrul deprecierii economice sau a aprecierii economice s-a avut in vedere dinamica economica pentru fiecare circumscriptie in parte. 3.4 Stabilirea uzurii fizice Stabilirea uzurilor fizice a fost estimata in functie de durata normata de viata si durata efectiva de viata estimindu-se o uzura fizica globala.Datorita multitudinii si diversitatii proprietatilor imobilare de evaluat ,evaluatorul a utilizat si metoda uzurii fizice pe componente,respectiv:structura de rezistenta,finisaje,instalatii. Nivelul uzurii fizice s-a stabilit pe baza Normativului P135/1995,avizat de MLPAT cu ordinul nr2/N/20.01.1995 si care stabileste coeficientii de uzura fizica a cladirilor si constructiilor speciale si a decretului nr 93/1977 in care se stabileste coeficientii de uzura in functie de virsta efectiva pentru proprietatile rezidentiale de tip locuinta.

12

Pentru constructiile de tip locuinta din caramida,piatra si inlocuitori care au fost realizate inainte de 1965 uzura fizica este apreciata la 75% din valoarea de nou,pentru cele construite dupa 1965 dar inainte de 1989 ,uzura fizica este estimata la 45% din valoarea de nou,pentru cele construite dupa 1989 uzura fizica apreciata este de 15% din valoarea de nou actualizata.Pentru proprietati de tipul case de locuit cu mansarda si etaje uzura fizica este estyimata ca in cazul anterior cu deosebirea ca cele realizate dupa 1989 uzura fizica este de 11%. Pentru constructiile realizate din chirpici,paianta,pamint stabilizat construite inainte de 1965 uzura fica a fost estimata la 85%,pentru cele realizate intre anii 1965 si 1989 uzura fizica este de 67%,iar cele construite dupa 1989 uzura fizica este de 22%. Pentru anexele construite inainte de 1965 din caramida sau inlocuitori uzura fizica este de 75%,respectiv de 85% pentru cele realizate din chirpici,paianta si alte materiale de constructie similare.Pentru cele din caramida ,piatra realizate intre 1965 si 1989 uzura fizica este de 54%,respectiv de 67% pentru cele realizate din chirpici,paianta si pamint.Pentru anexele construite dupa 1989 din caramida piatra si inlocuitori uzura fizica este de 11%, respectiv de 22% pentru cele realizate din chirpici, paianta, pamint stabilizat. III.PIATA IMOBILIARA SPECIFICA. 1.Piata imobiliara Definitia pietei : piata este un set de angajamente unde vanzatorii si cumparatorii sunt in contact printr-un mecanism de pret. Piata imobiliara este interactiunea dintre persoanele care schimba dreptul de proprietate contra altor bunuri, de exemplu bani. Proprietatiile imobiliare sint fixe.Proprietatiile imobiliare sint durabile si pot fi privite ca o investitie.Proprietatile imobiliare nu pot fi schimbate in valori cash in timp foarte scurt,in functie de piata

13

specifica fiecarei zone in este situata proprietatea in sine ,procesul de vinzare poate avea un termen lung. 2.Analiza cererii si ofertei Analiza cererii de proprietati rezidentiale se poate identifica in functie de tipul proprietatii imobiliare de tip rezidential,sau a societatilor comerciale care pot avea interes in zona proprietatilor imobiliare de tip rezidential.Proprietatiile imobiliare de tip rezidential pot fi interesante pentru persoanele fizice care nu au o locuinta,pentru persoanele fizice care doresc o noua locuinta,aceasta ori prin achizitionarea uneia de pe piata specifica ori construirea unei proprietati de tip rezidential.Societati de profil care construiesc apoi vind,societati care cumpara,aduc proprietatile la un standard de confort ridicat apoi vind,societati cu valorii lichide ridicate care cumpara,amenajeaza si apoi inchiriaza.Cererea de proprietatii imobiliare de tip rezidential este in crestere. Pe piata imobiliara ,oferta reprezinta numarul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vinzare sau inchiriere la diferite preturi,pe o piata data ,intr-o anumita periada de timp.Vinzatorii de proprietati imobiliare sint persoanele fizice care au mai multe proprietati ,cei care doresc sa se mute in alt mediu urban sau rural,societati comerciale care construiesc asemenea proprietati in vederea vinderii si obtinerii unui profit.Oferta de proprietati imobiliare este sub nivelul cererii in special in zonele centrale ale localitatilor.In functie de categoria localitatii,de dinamica economica din zona, in zonele periferice oferta este in echilibru cu cererea. Echilibrul pietei.Comparind cererea si oferta, se apreciaza ca sint zone unde cererea depaseste oferta, de exemplu: orasul Deva, Orastie, zonele centrale din Hunedoara, Petrosani, Hateg, Brad, zonele cu cerere foarte mare sint zi zonele turistice ale judetului. Cererea este mai redusa decit oferta in special in zonele

14

depopulate in urma disponibilizarilor masive din cauza reducerii activitatii economice: Calan, Valea Jiului. 3.Cea mai buna utilizare C M B U C M B U o reprezinta utilizarea rezonabila, permisibila legal, a unui teren liber sau construit, care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si maxim productiva. Criteriile celei mai bune utilizari sunt urmatoarele: Permisibila legal ­ conforma cu reglementarile locale Posibila fizic - Riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundatii) este redus - Terenul este bun pentru fundare - Dimensiunile si forma terenului sunt favorabile - Accesul la amlasament este favorabil -Amplasamentul dispune de toate utilitatile publice locale existente Fezabila financiar- prognoza veniturilor din inchiriere capitalizate, din care se scad cheltuielile de exploatare conduce la un rezultat corespunzator Maxim productiva ­ utilizarea comerciala este presupusa a se mentine pe intreaga durata de exploatare a imobilului IV. EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE 1. Generalitati Valoarea este o marime extrinseca bunului la care se refera, exprimand perceptia persoanelor care constituie piata asupra acestui bun. Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii intre un cumparator hotarit si un vinzator hotarit,intr-o tranzactie echilibrata si dupa un marketing adecvat,in care fiecare parte actioneaza in

15

cunostiinta de cauza ,prudent si fara constringeri.Baza pentru evaluarea in masa este valoarea de piata asa cum este definita de Standardul International de Evaluare IVS-1 Factorii economici independenti care participa la crearea valorii sunt urmatorii : a) Utilitatea ­ este capacitatea unui bun economic de a satisface o cerere, necesitate sau dorinta umana. Proprietatile comerciale au o anumita utilitate pentru proprietariiocupanti si chiriasi, generand venituri masurate de obicei prin fluxurile financiare (cash-flow). Influenta utilitatii asupra valorii depinde de caracteristicile proprietatii imobiliare cum ar fi dimensiunea, designul, amplasamentul. Castigurile aferente unei proprietati imobiliare de tip comercial rezulta din drepturile de proprietate. Restrictionarea unor drepturi poate reduce fluxul de castiguri si deci poate diminua valoarea. De asemenea, o proprietate poate atinge cea mai amre valoare daca ea poate realiza legal cea mai utila functiune. Reglementarile de mediu, urbanism, si alte limitari pot micsora sau mari valoarea. b) Raritatea ­ este o oferta prezenta sau anticipata a unui bun raportata la cererea pentru el. Pe piata in domeniul proprietatilor comerciale se constata ca oferta este mai mica decat cererea c) Dorinta ­ este visul cumparatorului de a avea un bun care sa satisfaca o cerinta individuala dincolo de necesitatile vitale d) Puterea de cumparare ­ este abilitatea unei persoane sau a unui grup de persoane de a achizitiona bunuri si servicii cu bani sau cu echivalent Relatiile care creaza valoarea sunt complexe si se schimba odata cu modificarea factorilor care o influenteaza. 2. Principiile de baza ale evaluarii Principiile de baza ale evaluarii sunt urmatoarele :

16

a) Cererea si oferta ­ valoarea unei proprietati imobiliare este determinata de interactiunea dintre cerere si oferta la data evaluarii b) Schimbarea - fortele cererii si ofertei sunt intr-o dinamica permanenta si creeaza in mod constant un nou mediu economic, ducand astfel la fluctuatii ale pretului si ale valorii c) Concurenta ­ preturile sunt sustinute si valorile sunt stabilie printr-o contu\inua competitie si interactiune intre cumparatori, vanzatori, antreprenori si alti participanti pe piata imobiliara d) Substitutia ­ un cumparator rational nu va plati mai mult pentru o proprietate decat costul de achizitie a unei alte proprietati cu aceleasi caracteristici e) Proportii variabile ­ proprietatea imobiliara atinge maximul de productivitate sau factorii de productie ca terenul, capitalul, munca sunt in echilibru relativ f) Contributia ­ valoarea oricarui factor de productie sau componenta a proprietatii depind de cat de mult prezenta acestuia adauga ceva la valoarea globala a proprietatii g) Cea mai buna utilizare ­ in scopul evaluarii pe piata proprietatea ar tebui evaluata in ipoteza celei mai bune utilitati h) Conformitatea ­ o proprietate imobiliara atinge valoarea maxima cand este amplasata intr-un mediu coerent fizic, economic si social sau de utilizare a terenului compatibila si armonioasa i) Anticiparea ­ valoarea de piata este egala cu valoarea actualizata a veniturilor sau satisfactiilor viitoare generate de proprietate, asa cum sunt percepute de vanzatorii sau cumparatorii tipici VI. RECONCILIEREA REZULTATELOR Evaluatorul a intocmit acest raport de evaluare de pe pozitia de evaluator independent. Concluzia in ceea ce priveste evaluarea se bazeaza pe : Definitia valorii Scopul si intentia de utilizare a evaluarii Toate informatiile relevante si necesare

17

In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere urmatoarele principii : Valoarea este o predictie Valoarea este subiectiva Evaluarea este o comparare Orientarea spre piata

1.CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA DEVA -Municipiul DEVA-localitate de rangul II,orasul Deva ca localitate are in componenta si trei sate apartinatoare :Cristur,Barcea Mica,Archia,t cele trei localitati apartinatoare sint localitati de rangul V in ierarhia localitatilor in functie de marimea localitatii -Orasul Simeria ­sase sate apartinatoare: -Santandrei -Simeria Veche -Uroi -Barcea Mare -Carpinis -Saulesti -16 comune cu 123 sate arondate: -com Zam cu 14 sate -com Burjuc cu 6 sate -com Gurasada cu 10 sate -com Lapugiu de Jos -com Dobra cu 12 sate -com Vorta cu 7 sate -com Ilia cu 9 sate -com Branisca cu 9 sate -com Soimus cu 10 sate -com Vetel cu 10 sate -com Harau cu 4 sate -com Rapoltu Mare cu 5 sate

18

-com Carjiti cu 5 sate -com Batrana cu 4 sate -com Bacia cu 4 sate -com Certejul de Sus cu 9 sate -com Baita cu 11 sate

19

1.1 Tabel cu zona de incadrare a strazilor din Municipiul Deva conform Hotaririi Consiliului Local al Municipiului Deva nr 1/2003

NR Rangul CR localita T tii . Munici piul DEVArangul II

Zona in cadrul localitatii pentru terenurile si constructiile situate in intravilan ZONA A -Str A.Vlaicu de la nr 1 pina la nr 50 -Str. Sabin Dragoi,Aleea Trandafirilor,Str.Lucian Blaga,Bd-ul 1 Decembrie,Str.Axente Sever,str.Victor Braniste,str.Horea de la numarul 1 pina la nr 17,str.Tribunu Solomon,Aleea Parcului -Str Avram Iancu,Bd-ul Decebal,Str. Andrei Saguna,Str.Octavian Goga,Aleea Magnoliei,Str. Cuza Voda,Bd-ul Iuliu Maniu,str. Mihai Viteazu,Aleea Poiana Narciselor -Aleea Independentei,str. I.L.Caragiale,str. Vasile Alecsandri,str. Ion Creanga,Aleea Neptun,str. Maresal Averescu,Bd-ul 22 Decembrie de la blocul 7 pina la nr postal 146,Piata Unirii,str. Gheorghe Baritiu,str Libertatii,str Simion Barnutiu,str. Ovid Densusianu -Aleea Brazilor,str. Mihai Eminescu de la nr 1la nr 120,inclusiv blocul H1,str.Calugareni de la nr 1 la nr 24 inclusiv,Aleea Patriei,Piata Victoriei,str.Andrei Muresan,Aleea Transilvaniei -Str. Imparatul Traian,str. Protopot Damian,str. Dragos Voda,str. Ciprian Porumbescu,str Liliacului,str Carpati,str Oituz de la nr 1 la nr 29 fara sot si 44 cu sot inclusiv, -Aleea Florilor,Aleea Anemonelor,str.Vulcan de la nr 1 la 39 si 44 inclusiv,str. Crisan,str. Closca,Aleea

20

Margaretelor,Aleea Militarilor,Aleea Toamnei,str.Elena Vacarescu,str. Ulpia, -Bd-ul M.Kogalniceanu,str.Zorilor,str.Mihai Viteazu,Piata I.C.Bratianu,Aleea Muncii,Aleea Pescarilor,str.Titu Maiorescu de la nr 1 la 16 inclusiv,Piata Adras, -Calea Zarandului de la nr postal 1(numai numere impare)si de la blocul 43 pina la Sectia Drumuri Nationale nr 53 ZONA B -Str. 16 Februarie,str.Horea de la nr 19 la nr 121 si 140 inclusiv,str.Privighetorilor,str.St.O.Iosif,str.B.St.Delev rancea -Str. Stefan cel Mare,str. Gheorghe Lazar,str. Cetatii,str. Ana Ipatescu -Str. Aurel Vlaicu de la nr 52 la nr 170 incliusiv,str.Livezilor,str.Cringului,str.Izvorului,str.Meri lor,str.Piscului,str Viilor,str.Paringului,str.Socului,str.Petru Maior,str.Calugareni de la nr 25 si 26 pina la 124 si 109inclusiv,str.Nucilor,str.Piersicilor -Aleea Orhideelor, str.Scorus,str.Eroilor,str.I.B.Deleanu,str.Prunilor,str.Coziei de la nr 1 la 5 si de la nr 2 la 30 inclusiv, -str.Olarilor,str.Begoniei,str.Tonitza -str.Vulcan de la nr 41 la nr 69 si 82,str.1 Mai,str.Oituz de la nr 31 pana la sfarsit,str.Titu Maiorescu de la 17 pana la capat -Aleea Rozelor,str. M Eminescu de la nr 122 la nr 152 inclusiv si blocul 35,Aleea Armatei,Aleea Jiului,Bd-ul N.Balcescu -Aleea Ciclovina,Aleea Scarisoara,str.Brindusei,Aleea Plopilor,

21

-Bd-ul Dacia,Aleea Salcimilor,Aleea Romanilor -Bd-ul 22 Decembriede la nr postal 148(blocul 4) si 161(Liceul Auto) pana la sfarsit,str.M.Klain,str.Victor Babes,str.B.Bartok,str .Ioan Corvin,str.Pietroasa -Aleea Luceafarului,Aleea Petuniei,str.Veronica Micle,str.Retezat,str Zavoi de la nr 1 la nr 7 inclusiv,str. Mihail Sadoveanu,str. Flamingo -Str. C.A.Rosseti,str.A.Endre,Aleea Jupiter,Aleea Panselutelor,str.Minerva,str.Lastun -Bd-ul Dorobanti,Aleea Zambilei,Calea Zarandului tot ce nu este cuprins in zona A -Aleea Motilor,str Gheorghe Doja,str.Vinatorilor -Aleea Castanilor,str.Pescarusului,str.Marasesti,Aleea Violetelor,Aleea Saturn,Piata Garii -Str.Marasti,Aleea Crizantemelor,str.N.Iorga,Aleea Crinilor,Aleea Nuferilor,Aleea Lalelelor, -Str.Duiliu Zamfirescu,Aleea Viitorului,str. Cernei,Aleea Constructorului,Aleea Pacii, -Str.George Enescu,str.Progresului,str.Plevnei,str.Grivitei de la nr 1 pana la nr 14 inclusiv,str.Bucegi ZONA C -Str.Balata,str.A.Vlahuta,str.Muresului,str.Tudor Vladimirescu,str.Grivitei de la nr 15 pana la capat,str.N.Grigorescu -Str.Constantin Brincusi,str. Munteniei,str.Haraului,str.Digului -Str.Banatului,str.Traian Vuia,str Bucovinei,str.Ardealului,str.Cincis,str.Rindunicii,str.D epozitelor,str.Azalelelor,str.Orizontului,str.Apuseni,str .Atelierelor,str.Portului,str.Dr.Vasile Suiaga -Str.Zavoi de la nr 9 pana la capat,str.Petru Rares,str.M.Eminescu de la nr 153 pana la capat -Str.Minerului,Aleea Teilor,Aleea

22

Crisului,str.Bejan,Aleea Streiului -Str. Carierei,str.Dimbovitei,str.Dealului,str.Calugareni de la nr 111 si nr 126 pana la capat, -Str. Aurel Vlaicu de la nr 171 pana la nr 180 inclusiv -Str Alunului,str.Pinului,str.Stejarului,str.I.Buteanu,str.Bar bu Lautaru,str.I.P.Pincio,str.Ion Slavici,str Centuria -Str. Horea de la nr 123 si 148 pana la sfarsit,str.Mercur,str.Venus -Str. Matei Corvin,str.Luncii,str. Silviu Dragomir,str.Riului,str.Ciresilor,str.D.Cantemir,str.Pri maverii, ZONA D -Str. Dumitru Sturza,str.Vulcan de la nr 71 si 84 pana la capat,str.Granitului,str.Surianu,str.Cascadei,str.Vultu rilor,str.Roci,str.Minei -Str. Coziei de la nr 32 pana la capat,str.Bujorului,str.Aurel Vlaicu de la nr 182 pana la Cabana Caprioara inclusiv,str.Lujerului,str.Nucet -Str.Santuhalm

2

Sate apartinatoare Rangul V Cristur Barcea Mica Archia ZONA A ZONA A ZONA A

23

Zona in cadrul localitatii pentru terenurile si constructiile situate in extravilan (conform Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local Deva nr 1/2003) Zona I -,,La Lunca'' Delimitare : N-linia ferata E-limita intravilan Santuhalm S-D.N.7-Deva-Simeria V-limita intravilan Deva Cuprinde:Tarla nr 74,75,76,80,81,82,83,84,partial 85 -,,Solarii Santuhalm'' Delimitare: N-linia ferata E-drumul spre aeroportul Saulesti S-D.N.7-Deva-Simeria V-riul Cerna Cuprinde:Tarla nr78,79 ZONA II -,,La Mures''

N-riul Mures E-riul Cerna S-linia ferata V-riul Mures(pod Soimus) Cuprinde:Tarla nr:1,2,3,4,12,de la 23 la 72 inclusiv -,,In livada Santuhalm'' Delimitare: N-D.N.7 Deva-Simeria E-riul Cerna S-drum de exploatare catre rezervoarele de petrol V-limita intravilan Deva (drum perpendicular pe Dacia Service care urca pe linga statia de gaz Cuprinde:Tarla de la nr 99 la 103 si de la nr 112 la 158 inclusiv ZONA III Delimitare : N-limita intravilan Deva(in spatele liceelor,dealul Archiei) V-Comuna Vetel(drumul care duce la cabana Caprioara) S-comuna Carjiti

24

Delimitare:

E-Cristur Cuprinde:Tarla nr:de la nr 99 la 103 si de la nr 112 la 158 inclusiv ZONA IV Delimitare:

N-Dealul Cetatii,calea ferata E-intravilan Deva(zona parcului) S-intravilan Deva(De1/31) V-limita com. Vetel Cuprinde :Tarla nr 158/1;159;167;168;169;170;171

1.2

Tabel cu zona de incadrare a strazilor din orasul Simeria Zona in cadrul localitatii pentru constructiile Si terenurile situate in intravilan

NR CR LOCALITAT

1 Simeria,

Rangul III

ZONA A -Str.A..Iancu-blocurile 7,8(scara F,G,H,I),12,13,M,Piata Unirii-blocurile 1,2,3,4,5,6,18,20,21,str.Atelierului-blocurile 6,8(scara A,B,C,D,E) -Str.1 Decembrieblocurile103 si 104 ZONA B -Str.Closca ­blocurile:8,10,10A,10B,10C,11,16,17 -Str.Teilor-bl.19 -Str.1 Decembrie ­blocurile :14,102,102A -Str.1 Decembrie de la podul CFR pana la str.Teilor. ZONA C Str.Pictor Grigorescu,str 1 Mai,camin ICM,camin Depou, Str.Caragiale,str.Hodos,str.Cuza Voda,str.Fabricii,caminREVA Str.Balcescu,str.Muresului,str.D.Gherea,str.Cucului,s

25

Teilor -Str.Alecandri ,str.Zorilor,str.Victoriei,str.Anton Pann ,str.Horea,str.Liliacului,,str.T.Vladimirescu,strRetezat ui, -Str.I.B.Deleanu,str.Creanga,str.Decebal,str.Libertatii -Str.M.Viteazu,str.Privighetorii,str.Stefan cel Mare, -Str.A.Vlaicu,str.Progresului,str.Dacilor,str. 1 Decembrie de la DN 7 la pod CFR si de la str.Teilor pana la str. Biscar Pavilioane 2,4,6,8-str.Teilor,Blocurile 2,3,5str.I.L.Caragiale, 4-str.Zorilor,1,7,8str.Fabricii,2,3,A,B,C,4,5,6,A1,B1,C1,D1-str. 1 Decembrie,1,2,2A,3-str.Retezatului,22,24,26str.Victoriei ZONA D Str.Biserica,str.Traian,str.Orastiei,str.I.Corvin,str.Cioc ei, str .M.Sadoveanu,str.Atelierului,str.Marasti,str.B.St.Dela ancea str St.O.Iosif,str.Marasesti,str.D.Cantemir,str.Spicului,str ituz, str.Hunedoarei,str.G.Cosbuc,str.Ghe.Doja,str.Petru Maior,str. Andrei Muresanu,str.Preot Nistor Socaciu,Aleea Primaverii,Bloc 1-str.Pr .N.Socaciu,str.Petru Rares,str.Ion Slavici,str.Ctin Brancoveanu,str.Pacii,str.Romanilor,str.Alexandru Vlahuta,str.Grivita,str.Plevna,str.Streiului,str.Mihai Eminescu, Str.Mihail Kogalniceanu,str.Gheorghe Lazar,str.Sigismund Toduta,Soseaua

26

Nationala,Blocurile 112,114,116,118-Soseaua Nationala.

2 Santandrei Zona C 3

SimeriaVech Uroi BarceaMare Zona D Carpinis Saulesti

1.3 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE

SI A TERENURILOR INTRAVILANE DIN MUN. DEVA SI ORASUL SIMERIA

Nr crt 1

LOCALITATEA DEVA

ZONA A B C D A B C D

Terenuri CASE Intravilan lei/mp/su lei/mp 1900 110 1750 95 1450 70 1250 50 1300 1150 870 620 80 60 38 28

2

SIMERIA

#Valoarea caselor individuale include si terenul in suprafata de pana la 500mp, #Valorile sint in moneda lei,nu contin TVA #Valoarea anexelor gospodaresti inclusiv garajele este ¼ din valoarea caselor.

27

#Valorile sint pe metru patrat suprafata utila.Suprafata utila la care s-a facut referire este suprafata utila a locuintei parter plus suprafata utila a beciului,a garajului aflat la subsol,a etajului,etajelor dupa caz. #Pentru constructiile din lemn,carpici sau paianta,construite inainte de 1965 valoarea se reduce cu 30% fata de valorile din tabel,numai daca exista acte doveditoate in acest sens. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500mp,aceasta numai in cazul succesiunilor. #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 30%,dovada este fisa corpului de propietate. 1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A TERENURILOR EXTRAVILANE DIN MUNICIPIUL DEVA SI ORASUL SIMERIA

Tipul terenului Teren arabil Pasuni-fanete Terenuri Viticole Amplasament Lei/mp Lei/mp Lei/mp Deva 1,8 1,5 1,8 Simeria 1,4 1,1 1,8 Deva-localit 1,1 0,9 1,8 apartinatoare 0,9 0,7 1,8 Simeria-localit apartinatoare

Plantatii Livezi Lei/mp 3 3 2,5 2,5

#Valoarea terenului extravilan situat la Drumul National Deva-Simeria este de 60lei/mp #Valorile din tabel includ atat valoarea terenului cat si a vegetatiei.

28

1.5 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR SITUATE PE TERITORIUL CIRC.NOT. DEVA

Apartamen Apartamen Apartamen Apartament 1cam 2cam 3cam 4cam LocalitateaZona Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp DEVA A 2000 1950 1900 1850 B 1800 1780 1750 1700 C 1570 1540 1520 1470 D 1200 1180 1180 1290 SIMERIA A 1220 1180 1180 1150 B 1150 1080 1080 1000 C 1050 980 980 D 1000 970 970 DOBRA A 410 350 320 ILIA CERTEJU A 410 350 320 DE SUS ALTE A 300 250 220 LOCALIT #Valorile sint date pe metru patrat de suprafata utila #Valorile pentru camerele de camin fara grup sanitar propriu sint valorile din tabel pentru apartamentele cu o camera diminuate cu 30%.Pentru cele cu grup sanitar sant valorile din tabel pentru apartamentele cu o camera diminuate cu 15%. #Valoarea garajelor aflate la subsolul blocurilor nu intra in valoarea apartamentelor.

29

1.6 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CONSTRUCTIILOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE AFLATE IN ZONA RURALA CARE APARTIN DE CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA DEVA Nr Orasul Nr Crt Comuna Crt 1 DEVA 1.1 1.2 1.3 1.4 2 SIMERIA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 ZAM 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4 BURJUC 4.1 Zona B D C C B B B C C C A B B C C C C C C C C C C C A B Localitate Cristur Sintuhalm Archia Barcea Mica Barcea Mare Simeria Veche Santandrei Carpinis Saulesti Uroi Pojoga Salcivia Almas Saliste Almasel Brascu Cerbia Deleni Godinesti Micanesti Poganesti Tamasesti Valea Tataresti

30

Case lei/mp/sd 640 770 950 450 320 520 780 250 250 560 560 180 180 280 280 180 180 180 180 180 180 180 180 180 560 180

Teren intavilan 10 17 17 4 3,5 7,5 9 4 4 4 7 1.8 1.8 2.7 2.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 7 1.8

4.2 4.3 4.4 4.5 5 Gurasada 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 Lapugiu De jos 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 DOBRA 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

B C C C A B B C C C C C C C A B B B B C C C C C A B B B C C C C C

Tisa Bradatel Glodchilesti Petresti Cimpuri Surduc Gothatea Boiu de Sus Carmazinesti Cimpuri de Sus Danulesti Runesor Ulies Vica

180 180 180 180 560 250 250 180 180 180 180 180 180 180 560 390 280 280 280 180 180 180 180 180 560 350 350 560 180 180 180 180 180

1.8 1.8 1.8 1.8 7 2.2 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 4 3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 15 2,2 2,2 4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Lapugiu de Sus Lasau Ohaba Teiu Bastea Cosesti Fintoag Grind Holdea Lapusnic Mihaesti Roscani Abucea Bujor Fagetel Panc Panc Saliste

31

7.9 7.10 7.11 7.12 8 VORTA 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 ILIA 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 Branisca 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11 SOIMUS 11.1 11.2 11.3 11.4

C C C C A B B C C C C A B B B B B B C C A B B C C C C C C A B B B B

Radulesti Stancesti Stancesti-Ohaba Stretea Valeea Poienii Visca Certeju de jos Coaja Dumesti Lucsoara Bacea Bretea Muresana Braznic Cules Sacamas Valea Lunga Dumbravita Sarbi Boz Tarnavita Barasti Ilia Cobeti Gialacuta Furcsoara Rovina Tarnava Balata Bejan Bejan Tarnavita Boholt

32

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 600 350 350 350 350 350 290 250 250 560 180 180 180 180 180 180 180 180 600 510 400 280 420

1.8 1.8 1.8 1.8 2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 15 2.2 2.7 2.7 2.2 2.2 1.8 1.8 1.8 7 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 6 2.2 2 2 2.3

11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 VETEL 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13 HARAU 13.1 13.2 13.3 14 Rapoltu Mare 14.1 14.2 14.3 14.4 15 CARJITI 15.1 15.2 15.3 15.4 16 Batrana 16.1 16.2 16.3

B B B B B A B B B B B B C C C A B B B A B B B B A B C C C A B B B

Cainelu de Jos Chiscadaga Fornadia Paulis Sulighete Muncelu Mare Bretelin Lesnic Mintia Muncelu Mic Boia Borzii Caci Herepeia Runcu Mic Banpotoc Barsau Chimindia

280 280 280 280 280 600 210 250 390 560 210 180 180 180 180 560 350 350 350 460 320 320 320 320 460 390 200 200 200 600 180 180 180

2 2 2 2 2 5 2 2 2.2 2 2 2 2 2 2 4 2.2 2.2 2.2 2.7 2 2 2 2 3 2.7 2 2.7 2 3 1.8 1.8 1.8

Bobalna Boiu Folt Rapoltel Almasu Sec Gherghes Cozia Popesti Fata Rosie Piatra Rachitova

33

17 BACIA

A 17.1 B 17.2 C 17.3 C A 18 CERTEJU DE SUS 18.1 C 18.2 C 18.3 C 18.4 C 18.5 C 18.6 C 18.7 C 18.8 C 19 BAITA A 19.1 C 19.2 C 19.3 C 19.4 C 19.5 B 19.6 C 19.7 B 19.8 C 19.9 C 19.10 C

Tampa Petreni Totia

600 350 180 180 420 320 230 230 230 230 530 230 190 420 230 230 230 230 260 230 350 230 320 230

7 2.2 1.8 1.8 2.3 3.5 2 2 2 2 4 2 1.8 2.5 2 2 2 2 2 2 2.5 2 2.5 2

Bocsa Mare Bocsa Mica Hondol Magura Toplita Nojag Sacaramb Toplita Muresului Varmaga Barbura Cainelu de Sus Craciunesti Fizesti Hartagani Lunca Ormindea Pestera Saliste Trestia

#Valorile sint date pentru suprafata de un metru patrat supraf desfasurata #Valoarea include si terenul aferent constructiei in suprafata de 1000mp #Valoarea anexelor gospodaresti pentru fiecare casa individuala este de ¼ din valoarea casei.

34

#Valoarea fundatiilor este de 30% din valoarea unei case de aceeasi suprafata. Pentru tranzactiile referitoare la casele fara finisajele executate valoarea se considerata este de 80% din valoarea unei case de aceeasi suprafata . #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500mp,aceasta numai in cazul succesiunilor. #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 30%,dovada este fisa corpului de propietate. 1.6 VALOAREA DE PIATA MINIMA A TERENURILOR EXTRAVILANE AFLATE IN ZONA RURALA CARE APARTIN DE CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA DEVA Tipul terenului Teren Arabil Amplasament Lei/mp Centre de comuna Sate apartinatoa 0,6 0,4 Pasuni Fanete Lei/mp 0,4 0,2 Terenuri Viticole Lei/mp 1,3 1.3 Plantatii Livezi Lei/mp 2 1,7

#Valorile din tabel includ atat valoarea terenului cat si a vegetatiei.

35

1.8 VALOAREA DE PIATA MINIMA A PROPRIETATILOR IMOBILIARE DE TIP:GARAJE,SPATII COMERCIALE, SPATII INDUSTRIALE

Spatii Localitat Zona Spatii Comercial Industriale Garaje Parter blo (tip hala) Lei/mp/su Lei/mp/su lei/mp/su Deva A 2300 1350 650 B 2100 950 520 C 1750 500 500 D 1400 400 440 Simeria A 1500 700 500 B 1350 600 450 C 1200 350 390 D 1000 350 330 Dobra A 850 220 140 Ilia A 850 270 140 630 180 140 Certejul A de Sus #Valorile sint date pentru un metru patrat suprafata utila #Valorile pentru garaje includ si cota de teren aferenta #Valoarea spatiilor industriale de tip hala include si terenul ocupat de acestea #Spatiile comerciale situate la etajul I au valoarea diminuata cu 10%,spatiile comerciale situate la etajul II au valoarea diminuata cu 20% fata de valorile din tabel. #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata

36

1.9 VALOAREA DE PIATA MINIMA A PROPRIETATILOR IMOBILIARE DE TIP:,SPATII COMERCIALE (altele decat cele situate la parter de bloc) Localitat Zona Spatii Com cu P lei/mp/su Deva A 2300 B 2100 C 1800 D 1400 Simeria A 1700 B 1550 C 1200 D 1050 Spatii Com cu P+1 lei/mp/su 2200 1900 1450 1000 1300 1150 850 600 Spatii Com cu P+2 lei/mp/su 1850 1500 1100 800 700 600 500 400

#Valoarea spatiilor comerciale include si terenul ocupat de acestea.

37

1.10 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CHIOSCURILOR SI A SPATIILOR ZOOTEHNICE SITUATE PE TERENURI APARTININD CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE DEVA Valoarea de piata minima a chioscurilor din profile de aluminiu si PVC Este de 1400lei/mp Valoarea de piata minima a chioscurilor confectionate din profile metalice si din lemn este de 300 lei/mp Valoarea de piata minima a constructiilor agrozootehnice de tipul adaposturilor pentru animale este: -70lei/mp pentru adaposturile construite din piatra,invelitoare din tigla -1000lei/mp pentru adaposturile construite din caramida nearsa si invelitoare din tigla -120 lei/mp pentru adaposturile construite din caramizi cu goluri(de fabrica)sau boltari tip BCA,invelitoare din tigla sau placi azbociment Fanarele sau soproanele sant evaluate in functie de structura de rezistenta si invelitoare astfel: - 45 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta din lemn rotund,inclusiv sarpanta,invelitoare din placi de azbociment sau tigla -70 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta si sarpanta din profile de otel,invelitoare din tigla sau placi de azbociment -100 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta,sarpanta din profile metalice,invelitoare din tabla care sant si racordate la reteaua de energie electrica.Peretii de inchidere sant de asemenea din tabla cutata sau ondulata. Pentru acest tip de soproane care au zidurile de inchidere din zidarie de caramida sau BCA,valoarea de piata minima este de 110 lei/mp/su.

38

Valoarea fanarelor si a soproanelor include si terenul ocupat de acestea 1.11 VALOAREA TERENURILOR FORESTIERE SI A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CLASA DE PRODUCTIE MEDIE Valoarea minima de piata a terenurilor cu vegetatie forestiera este de 10000lei/ha #Valorile sint date pentru o suprafata de 1 ha=10000mp 1.12 SPATII ADMINISTRATIVE TIP BIROURI.PLATFORME BETONATE

Nr crt

LOCALITATEA

Birouri in Birouri in Platforme ZONA Zone com Incinte ind. betonate lei/mp/sd lei/mp/sd Lei/mp/sd 1650 1300 950 600 310 240 950 650 580 320 200 100 50 35 32 22 10 10

1

2 3

A,B C,D Simeria A,B C,D Comune apartinat A Sate apartinatoare A

Deva

#Valorile date sint in lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata desfasurata #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta,exceptie platformele betonate #Valoarea spatiilor tip birou situate la etaj este valoarea din tabel diminuata cu 10% pentru fiecare etaj. #Valoarea platformelor betonate include si terenul ocupat de acestea.

39

2 CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA HUNEDOARAcuprinde urmatoarele localitati:

-Municipiul Hunedoara-localitate de rangul II-oras Hunedoara ca localitate componenta si patru sate apartinatoareBos,Grosi,Hasdat si Pestisu Mare,localitati de rangul V -Orasul Calan si 8 sate componente -9 comune componente cu 38 sate componente: -com.Bosorod -com.Bunila -com.Cerbal -com.Ghelari -com.Lelese -com.Lunca Cernii de jos -com.Pestisul Mic -com.Teliucul Inferior -com.Toplita

40

1.1Tabel cu zona de incadrare a strazilor din Municipiul Hunedoara

Nr crt Localitate Rang

Zona de incadrare

1 Municipiu ZONA A Hunedoa -Piata Florilor,Piata Garii,Piata Iancu de Hunedoara,Pia Rang II Libertatii, -Bdul Corvin,BdulDacia,Bdul Libertatii,Bdul Rusca -Bdul Republicii,Bdul 1 Decembrie 1918 -Str Avram Iancu,str Ion Creanga,str.George Enescu -Str.Gradinilor,str.M Viteazu,str.Libertatii,str. Postei,str. str.Revolutiei,str.Victoriei,str 22 Decembrie ZONA B -Piata Eliberarii,Bdul Traian,Bdul 1848,Aleea Parcului -Str.Al.Vlahuta,Str.Bicaz,str.Bucegi,str.Ciprian Porumbescu,str.Gheorghe Baritiu,str Ghe Lazar,str George Topirceanu,str.I.L.Caragiale,str.N.Balcescu -Str. Moldovei,str .Pescarusului,Aleea Ciocirliei,Aleea Ciprian Porumbescu,Aleea Mierlei ZONA C -Bdul Decebal,str.A.Vlaicu,str.Campului. -Str.Caprioarei,str.Cerbului,str.Chizid,str.Horea -Str.C-tin Brancus,str.C-tin Bursan,str.Jiului,str.Oltului, -Str.C.D.Gherea,str.Eliberarii,str.Independentei -Str.Elisabeta Margineanu,str.Laminatorului,str Merilor ,str.Martisorului,str.Mioritei,str.Muntenia,str.Nicolae Tonitza,str.Nicolae Grigorescu,str.Parangului,str.Pictor Luchian,str.Runcului,str.Spiru Haret,str.Stadion,str.Teilo Str.Stefan cel Mare,str.Streiului,str.T.Aman

41

,str.Trandafirilor,str.Transilvaniei,str.T Vladimirescu -str.Turnatorului,str.Victor Babes,str Viorele -Aleea Campului,Aleea Chizid,Aleea Cocsarilor,Aleea Constructorului,Aleea Crinilor,Aleea Drum Nou, -Aleea Obor,Aleea Otelarilor,Aleea Retezat,Aleea Zoril -Aleea Topitorului,Aleea Viitorului ZONA D -Piata Unirii,str.Alecu Russo,str.Al.Odobescu,str.Arene -Str.B.St.Delavrancea,str.Batiz,str.Bogdan Voda,str.Bradet -Str.Brazilor,str.Buituri,str.Carierei,str.Carpati,str.Carol Davila,str.Castelului,str.Carpinis,str.Ciuperca,str.Cerne -Str.Corbului,str.Closca,str.Costache Negruzzi ,str.Crisan,str.Dacilor,str.Dambului,str.Dimitrie Cantemir,str.Doinei,str.Dr.Cantacuzino,str.Dr.Stanca -Str.Dr.Marinescu,str.Dorobantilor,str.Dragos Voda -Str.Ecaterina Varga,str.Emil Racovita,str.Eroilor -Str.Fagetului,str.Furnalelor,str.Furnicularului,Gazomet -Str.General Magheru,str.George Cosbuc,str.Ghioceilo -Str.Gheorghe Doja,str.Ion Budai Deleanu,str.Izvorului, -Str.Ioan Slavici,str.Latureni,str.Liliacului,str.Morii, -Str.Mihai Vulcanescu,str.Muresului,str.Mr.Stanga Mirc -Str.M.Eminescu,str.Mioritei,str.Padurii,str.Perinitei, -Str.Pinilor,str.Plesului,str.Plopilor,str.Pomilor,str.Prutul -Str.Popa Sapca,str.Prunilor,str.Racastie,str.Rindunicii, -Str.Roma,str.Romanilor,str.Rotarilor,str.Rovine, Str.Rozelor,str.Strandului,str.Salciei,str.Siretlui,str.Seve -Str.sg.maj.Tr.Ciorogariu,str.Slt.Dumitru Merticariu -Str.Spataru Milescu,str.Sarmisegetusa,str.Serei,str Zlasti, -Str.Stejarilor,str.Simion Barnutiu,str.Spicului,str.Timote Cipariu,str.Toamnei,str.Tomis,str.Traian Vuia,str.Unirii, -Str.Urcusului,str.Vasile Parvan,str.Valea Seaca,strVoin -Str.Vanatorilor,str.Veicu Cneazu,str.Viilor,str.9 Mai

42

-Str.Zambilelor,str.1 Mai,str.Soseaua HunedoaraSantuhalm -Str.Lanului,str.Aleea Padurii,Drumul Maneraului -Sate apartinatoare:Bos,Grosi,Hasdat,Pestisu Mare

1.2 VALOAREA DE PIATA MINIMA A PROPRIETATILOR IMOBILIARE DE TIP LOCUINTA INDIVIDUALA CU ANEXA DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA Casa cu 1 Camera lei Aleea Chizid 75.000 Aleea constructorilor 83.000 Aleea Obor 83.000 Aleea Retezat 65.000 Viitorului 75.000 Aleea Padurii 59.000 Aleea Parcului 59.000 Aleea Zorilor 59.000 Alecu Russo 48.000 Alexandu Odobescu 48.000 Aurel Vlaicu 59.000 Bicaz 75.000 Bogdan Voda 48.000 Bos 37.000 Brazilor 78.000 Bradet 48.000 Buituri 39.000 Carol Davila 65.000 Carpati 39.000 Carpinis 39.000 Castelului 59.000 Strada Casa cu 2 Camere lei 98.500 105.000 105.000 95.000 98.500 82.000 82.000 82.000 75.000 75.000 82.000 98.500 75.000 55.000 98.500 75.000 72.000 95.000 72.000 72.000 82.000

43

Casa cu 3 Camere lei 115.000 135.000 135.000 115.000 115.000 105.000 105.000 105.000 100.000 100.000 105.000 115.000 100.000 72.000 115.000 100.000 92.000 110.000 95.000 95.000 105.000

Casa cu 4 Camere lei 132.000 165.000 165.000 132.000 138.000 115.000 115.000 115.000 110.000 110.000 115.000 138.000 115.000 85.000 138.000 115.000 105.000 138.000 105.000 105.000 115.000

Cerna 59.000 Closca 59.000 Constantin Bursan 59.000 Cneazu Voicu 39.000 Chizid 75.000 Corbului 39.000 Costache Negruzzi 65.000 Crinilor 59.000 Crisan 59.000 Cuza Voda 39.000 Dacilor 39.000 Decebal 83.000 Deleanu 48.000 Dobrogeanu Gherea 75.000 Dr.Cantacuzino 59.000 Dr. Marinescu 59.000 Dr. Stanca 48.000 Dr. Victor Babes 75.000 Dimitrie Cantemir 48.000 Dambului 48.000 Doinei 59.000 Dorobantilor 39.000 Dragos Voda 39.000 Drum Nou 83.000 Dumitru Merticariu 59.000 Ecaterina Varga 39.000 Elisabeta Margineanu59.000 Emil Racovita 48.000 Fagetului 39.000 Funicularului 39.000 Furnalelor 39.000 George Cosbuc 48.000 General Magheru 48.000 Gheorghe Baritiu 75.000

82.000 82.000 82.000 72.000 98.500 72.000 95.000 82.000 82.000 72.000 72.000 105.000 75.000 98.500 82.000 82.000 75.000 98.500 75.000 75.000 82.000 72.000 72.000 105.000 82.000 72.000 82.000 75.000 72.000 72.000 72.000 75.000 75.000 98.500

44

105.000 105.000 105.000 92.000 115.000 92.000 110.000 105.000 105.000 95.000 95.000 135.000 100.000 115.000 105.000 105.000 100.000 115.000 100.000 100.000 105.000 95.000 95.000 135.000 105.000 95.000 105.000 100.000 95.000 95.000 95.000 100.000 100.000 115.000

115.000 115.000 115.000 105.000 138.000 105.000 138.000 115.000 115.000 105.000 105.000 165.000 115.000 138.000 115.000 115.000 115.000 132.000 115.000 115.000 115.000 105.000 105.000 165.000 115.000 105.000 115.000 115.000 105.000 105.000 105.000 115.000 115.000 132.000

Gheorghe Doja Gradinilor Grigore Preoteasa Gorunului Gros Hasdat Ioan Slavici Izvorului Latureni Liliacului Libertatii Luchian Maior Stanga Morii Mihai Eminescu Merilor Nicolae Balcescu Nicolae Grigorescu Panait Cerna Parangului Perinitei Pestisu Mare Piata Libertatii Plopilor Plesului Pomilor Popa Sapca Prunilor Primaverii Perint Racastie Romanilor Rotarilor Roma

59.000 75.000 48.000 48.000 36.000 48.000 39.000 39.000 48.000 59.000 75.000 83.000 59.000 48.000 59.000 65.000 83.000 83.000 75.000 75.000 59.000 39.000 75.000 59.000 39.000 48.000 59.000 39.000 59.000 59.000 39.000 65.000 59.000 65.000

82.000 98.500 75.000 75.000 55.000 70.000 72.000 72.000 75.000 82.000 98.500 105.000 82.000 75.000 82.000 95.000 105.000 105.000 98.500 98.500 82.000 72.000 98.500 82.000 72.000 75.000 82.000 72.000 82.000 82.000 62.000 95.000 82.000 95.000

45

105.000 115.000 100.000 100.000 72.000 85.000 95.000 95.000 100.000 105.000 115.000 135.000 105.000 100.000 105.000 110.000 135.000 135.000 115.000 115.000 105.000 95.000 115.000 105.000 95.000 100.000 105.000 95.000 105.000 105.000 75.000 110.000 105.000 110.000

115.000 132.000 115.000 115.000 85.000 100.000 105.000 105.000 115.000 115.000 138.000 165.000 115.000 115.000 115.000 138.000 165.000 165.000 132.000 132.000 115.000 105.000 132.000 115.000 105.000 115.000 115.000 105.000 115.000 115.000 85.000 138.000 115.000 138.000

Rovine Salciei, Stufit Sarmisegetusei Serei Severin Sergent Ciorogaru Simion Barnutiu Spatar Milescu Spiru Haret Stejarilor Stefan Cel Mare Timotei Cipariu Theodor Aman Toamnei Tomis Tudor Vladimirescu Unirii Vasile Parvan Vanatorilor Victoriei Viilor Voinei 8 Martie 1 Mai 7 Noiembrie B-dul. 1848 Zlasti Zorilor 22 Decembrie B-dul. Republicii B-dul. Traian

48.000 48.000 48 .000 65.000 39.000 48.000 59.000 65.000 48.000 65.000 59.000 95.000 59.000 83.000 39.000 65.000 83.000 65.000 48.000 48.000 83.000 39.000 39.000 59.000 48.000 48.000 83.000 48.000 83.000 83.000 83.000 83.000

75.000 75.000 75.000 95.000 72.000 75.000 82.000 95.000 75.000 95.000 82.000 127.000 82.000 105.000 72.000 95.000 105.000 95.000 75.000 75.000 105.000 72000 72000 82.000 75.000 75.000 105.000 75.000 105.000 105.000 105.000 105.000

100.000 100.000 100.000 110.000 95.000 100.000 105.000 110.000 100.000 110.000 105.000 160.000 105.000 135.000 95.000 110.000 135.000 110.000 100.000 100.000 135.000 95.000 95.000 105.000 100.000 100.000 135.000 100.000 135.000 135.000 135.000 135.000

115.000 115.000 115.000 138.000 105.000 115.000 115.000 138.000 115.000 138.000 115.000 195.000 115.000 165.000 105.000 138.000 165.000 138.000 115.000 115.000 165.000 105.000 105.000 115.000 115.000 115.000 165.000 115.000 165.000 165.000 165.000 165.000

46

#Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 1000mp de teren pentru casele din mediul urban si de 1000mp pentru casele din mediul rural. #Valorile sant in lei si nu contin TVA #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Valoarea minima de piata a caselor construite in colonii muncitoresti este de 5500 lei. #Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500mp,aceasta numai in cazul succesiunilor. 1.3 VALOAREA DE PIATA MINIMA A TERENURILOR INTAVILANE si EXTRAVILANE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA

Nr crt

ZONA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

1 2 3 4

A B C D

5 6

Exceptie:Zlasti, Drumul Maneraului,int Lanului,Spicului, Aleile Padurii Exceptiile de mai sus Bos,Grosi,Hasdat,

47

Teren Teren Gradin Curti -const Arabil intavilan intravil lei/mp lei/mp 75 45 57 35 35 22 18 10

Teren Teren Fanat extravila livezi intavilan lei/mp lei/mp 25 20 17 8 0.8

9 5

5 3

3,5 2,5

0.3 0.08

7

Pestisu Mare Zone de Cincis agremenGovajdia,Bos-Grosi

18 7

0.1

#Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate.

1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR DE LOCUIT INDIVIDUALE CU ANEXE SI A TERENULUI INTRAVILAN SITUATE IN COMUNELE APARTINATOARE MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Casa Casa LOCALITATEA 1 cam 2 cam lei lei Comuna Bosorod 22000 26500 -Chitid,Luncani, Tarsa,Alun,Ursici 17700 22000 Comuna Bunila 17700 22000

Casa Casa Teren Teren 3 cam 4 cam Intrav Extrav lei lei Lei/mp Lei/mp 38600 44000 3,5 0,35 30700 30700 44400 44400 1,8 2,3 1,8 2,3 0,18 0,23 0,18 0,18

Alun,Florese,Vadul 17700 17700 26600 39000 Dobrii,PoienitaVoin Comuna Cerbal 17700 22000 30700 44400 Aranes,Ciurpaz, Feregi,Poiana 12600 16700 25100 Rachitelui,Poienita Tomii Comuna Ghelari 17700 22000 30700

37500

1,8

0,18

44400

2,3

0,14

48

Covasdia,Plopi,Rud Comuna Lelese Cerisor,Runcu Mar Sohodol Comuna Lunca Cernii de jos Ciumita,Meria,Gura Bordului,Lunca Cernii de sus,Nego ComunaPestisul Mic,Manarau Almasul Mic,Cutin, Dumbrava,Josani, ,Nandru Comuna Teliucul Inferior,Teliucul Superior CincisCerna,,Izvoarele Comuna Toplita Daraca,Gales,Hasd

13600 17700 13600 17700 11400 15630 11400 13320

27100 27100 25100 25100

38700 38000 37800 37500

0,7 1,4 0,7 1,8

0,07 0,14 0,07 0,18

8500

10400

16500 39800 30700

25000 53000 44400

0,7 3,4

0,07 0,34

27500 31700 17700 22000

2,7 25100 29300 37800 42400 2,8

0,27 0,28

17700 23200 25100 29300 13500 17700

31300 44400 37800 44400 27100 39800

2,5 1,8 1,1

0,25 0,18 0,08

#Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 1000 mp de teren . #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Pentru proprietatile imobiliare de tipul caselor de locuit individuale construite din barne,carpici,paianta,pamant se aplica o reducere de 10% #Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera

49

valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor. #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate. 1.5 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR SITUATE IN MUNICIPIUL HUNEDOARA

Strada Alexandru Vlahuta Aleea Parcului Arenei Avram Iancu Nr.1 pana la nr.13 Avram Iancu Nr. 14.16 si 18 Barbu Delavrancea Batiz Bucegi Campului Caprioarei Carpati Cerbului Ciocarliei Ciprian porumbescu Cocsarilor Constantin Brancusi

Apartament Apartament Apartament Apartament Cu o cameraCu 2 camereCu 3 camere Cu 4 camere 35.000 46.000 63.900 82.000 16.500 23.000 50.000 17.600 23.000 13.500 17.000 18.000 26.500 18.600 40.000 11.000 27.500 45.000 25.000 40900 79.000 31.000 32.000 31.000 39.600 35.500 40.900 36.500 79.000 36.500 36.500 90.000

50

34.000 50.500 115.600 44.000 41.000 44.000 48.500 48.500 60.000 45.000 115.600 54.000 54.000 114.000

45.000 69.000 142.000 57.500 57.500 57.500 67.000 67.000 67.000 59.500 142.000 57.500 57.500 131.000

Corvin 16.500 Crangului 18.600 Dacia 26.500 Eliberarii (blocurile Cu numere impare) 18.600 Eliberarii (blocurile Cu numere pare) 23.000 Elisabeta Margineanu28.500 Eroilor 16.700 George Enescu 27.500 George Toparceanu 27.500 Gheorghe Lazar 28.500 Ghioceilor 16.700 Gorunului Independentei 16.700 Intrarea Lanului 16.700 Intrarea Spicului 16.700 I.L Caragiale 27.500 Ion Creanga 37.500 Jiului 18.600 Laminatorului 27.500 Libertatii 37.500 Martisorului 24.000 Mierlei 35.500 Mihai Viteazu 27.500 Mioritei 18.600 Moldovei 27.500 Munteniei 27.500 Muresului 22.000 Nicolae Balcescu 10.000 Nicolae Grigorescu 60.000 Nicolae Tonitza 37.500 Oltului 27.500 Otelarilor 9.800

40.000 36.900 33.000 32.000 49.500 59.500 23.000 45.000 58.500 58.500 27.500 19.000 19.000 19.000 58.900 59.500 36.500 55.000 59.500 49.000 67.000 42.000 27.500 42.000 42.000 33.000 15.000 81.500 81.500 37.500 55.000

51

48.500 50.500 53.000 46.000 63.600 68.000 33.000 58.900 77.000 77.000 36.500 28.500 28.500 28.500 72.500 77.000 50.500 68.000 72.500 64.000 92.500 50.500 37.500 50.500 50.500 46.000 23.000 110.600 110.600 50.500 68.000

66.000 63.000 66.000 62.000 78.000 83.500 43.000 67.000 90.000 90.000 45.000 39.500 39.500 39.500 87.000 92.000 68.000 88.000 106.000 82.500 116.000 74.500 47.000 74.500 74.500 55.000 35000 140.000 140.000 60.500 82.000

Pestis 18.600 Pescarusului 17.700 Piata Eliberarii 17.700 Piata (Aleea Florilor) 26.500 Pictor Luchian 42.000 Pinilor 10.000 Postei 27.500 Privighetorilor 18.600 Prutului 14.700 Randunicii 27.500 Republicii- blocuri vechi 42.000 Republicii- blocuri no Rozelor 14.500 Runcului 33.000 Rusca 42.000 Rusca ­ blocul cu Posta Romana 19.000 Siretului 42.000 Spiru Haret 50.000 Stadionului 18.600 Streiului 28.500 Strandului 12.000 Stufit Theodor Aman 42.000 Topitorului 28.500 Traian 28.500 Traian Vuia 18.500 Trandafirilor 14.500 Transilvaniei 28.500 Turnatorului 28.500 Viorele- blocuri vechi 17.000 Viorele ­ blocuri noi 55.000 Zambilelor 22.000

33.000 50.500 50.500 46.000 81.500 18.600 41.000 32.000 27.500 28.500 45.000 82.500 27.500 44.000 45.000 70.000 33.000 83.500 37.500 44.000 18.600 83.500 44.000 43.500 36.000 24.000 43.000 47.000 24.000 64.600 33.000

52

42.000 64.000 68.000 59.500 110.600 32.000 54.500 41.000 42.000 42.000 52.500 112.600 42.000 51.500 62.500 95.000 44.000 111.600 57.000 59.500 34.000 112.600 63.300 57.500 55.500 33.000 56.000 69.000 33.000 75.500 44.000

50.500 81.500 85.000 78.000

50.500 50.500

142.000 54.500 67.000 71.000 120.000

69.000 69.000

69.600 69.600 45.000 75.500 95.000 44.000 85.500

B-dul. 1848 40.000 B-dul. 22 Decembrie 18.600

56.000 33.000

75.500 44.000

#Valorile sint date in moneda lei,nu contin TVA #Apartamentele situate la parterul blocurilor situate in zonele comerciale au valoarea majorata cu un procent de 20%. #Apartamentele situate la parterul blocurilor si care sint deja transformate in spatii comerciale au valoarea majorata cu 30%. #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune #Pentru apartamentele confort III(ap cu 1 camera <21mp,ap 2 cam<34mp, ap cu 3 cam<45mp,ap cu 4 cam<56mp)se aplica o reducere de 10% din valoarea din anexa. #Valoarea camerelor de camin este valoarea din tabel pentru apartamente cu o camera diminuata cu 30%,pentru camerele de camin cu baie valoarea se reduce cu 15%.

53

1.6 VALOAREA MINIMA A PROPRIETATILOR IMOBILIARE TIP CASA DE LOCUIT INDIVIDUALA CU ANEXE DIN ORASUL CALAN SI LOCALITATILE APARTINATOARE CASA LOCALITATEA 1 cam lei CALAN 36000 CRISENI-sat apartinat 17400 NADASTIA-sat apart 17400 GRID-sat apartinator 13500 OHABA STREIULUI- 15200 SACEL-sat apartinator 15200 STERI SANGEORGIU- 17400 VALEA SANGEORGI 17400 SANCRAI 15200 CALANU MIC 15200 BATIZ,STREI 17400 CASA CASA CASA Teren Teren 2 cam3 cam4 camIntrav Extrav lei lei lei Lei/mp Lei/mp 54000 69300 85000 10 0,05 21000 30000 42400 2 0,02 21000 30000 42400 2 0,02 17000 26500 36000 2 0,02 19500 29000 40000 2 0,02 19500 29000 40000 2 0,02 21000 31000 40000 2 0,02 21000 31000 40000 2 0,02 19500 29000 40000 2 0,02 19500 29000 40000 2 0,02 21000 31000 40000 2 0,02

#Subsolurile,demisolurile se considera suprafata desfasurata #Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 1000 mp de teren . #Valorile sant in moneda lei si nu contin TVA #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc

54

cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor. #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate. 1.7 VALOAREA DE PIATA MINIMA A PROPRIETATIILOR IMOBILIARE DE TIP APARTAMENT DIN ORASUL CALAN

STRADA

APT APT APT APT 1 cam 2cam 3cam 4cam lei lei lei lei

Str.Policlinicii,str.M.Eminescu,str 16000 22300 28600 41500 Piata Libertatii,str.Mihai Eminescu, 12600 17000 28900 35200 Str.Ovidiu Densusianu Str.Florilor,str.Independentei,str.Pietii, Str.Lucian Blaga,str.Romanilor,str. 10500 13600 24800 34500 Streiului Str.Bradului,str.Scolii 8000 10500 22000 29000 Str.Traian,str.Unirii 8700 18000 #Valorile sint date in moneda lei,nu contin TVA #Apartamentele situate la parterul blocurilor situate in zonele comerciale au valoarea majorata cu un procent de 20%. #Apartamentele situate la parterul blocurilor si care sint deja transformate in spatii comerciale au valoarea majorata cu 30%. #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune #Pentru apartamentele confort III(ap cu 1 camera <21mp,ap 2 cam<34mp,

55

ap cu 3 cam<45mp,ap cu 4 cam<56mp)se aplica o reducere de 10% din valoarea din anexa. #Valoarea camerelor de camin este valoarea din tabel pentru apartamente cu o camera diminuata cu 30%,pentru camerele de camin cu baie valoarea se reduce cu 15%. 1.8 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR SITUATE IN TELIUCUL INFERIOR SI GHELARI

LOCALITATEA TELIUCUL INFERIOR GHELARI

APT APT 1 camera 2 camere 12300 19300 3850 8200

APT 3 camere 30000 12000

#Valorile sint date in moneda lei,nu contin TVA #Apartamentele situate la parterul blocurilor situate in zonele comerciale au valoarea majorata cu un procent de 20%. #Apartamentele situate la parterul blocurilor si care sint deja transformate in spatii comerciale au valoarea majorata cu 30%. #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune #Pentru apartamentele confort III(ap cu 1 camera <21mp,ap 2 cam<34mp, ap cu 3 cam<45mp,ap cu 4 cam<56mp)se aplica o reducere de 10% din valoarea din anexa. #Valoarea camerelor de camin este valoarea din tabel pentru apartamente cu o camera diminuata cu 30%,pentru camerele de camin cu baie valoarea se reduce cu 15%.

56

1.9 VALOAREA DE PIATA A SPATIILOR COMERCIALE, INDUSTRIALE,a GARAJELOR DIN CIRCUMSCRIPTIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

LOCALITATEA

ZONA

HUNEDOARA

A B C D

CALAN COMUNE-SATE

SPATII COMERCIALE Lei/mp 1350 1150 900 730 400 330

SPATII INDUSTRIALE Lei/mp 400 340 285 230 135 110

GARAJE Lei/loc 8700 7700 6300 4600 2500 2100

#Valoarea spatiilor comerciale se refera la spatiile comerciale construite la parterul blocurilor de locuinte #Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta. #Valoarea spatiilor de tip birou situate la etajul I este cu 10% mai mica decat valoarea din tabel.Valoarea spatiilor de tip birou situate la etajul II este mai mica cu 20% fata de valoarea spatiilor situate la parter.

57

1.10 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CHIOSCURILOR SI A SPATIILOR ZOOTEHNICE SITUATE PE TERENURI APARTININD CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE HUNEDOARA Valoarea de piata minima a chioscurilor din profile de aluminiu si PVC Este de 1400lei/mp Valoarea de piata minima a chioscurilor confectionate din profile metalice si din lemn este de 300 lei/mp Valoarea de piata minima a constructiilor agrozootehnice de tipul adaposturilor pentru animale este: -70lei/mp pentru adaposturile construite din piatra,invelitoare din tigla -1000lei/mp pentru adaposturile construite din caramida nearsa si invelitoare din tigla -120 lei/mp pentru adaposturile construite din caramizi cu goluri(de fabrica)sau boltari tip BCA,invelitoare din tigla sau placi azbociment Fanarele sau soproanele sant evaluate in functie de structura de rezistenta si invelitoare astfel: - 45 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta din lemn rotund,inclusiv sarpanta,invelitoare din placi de azbociment sau tigla -70 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta si sarpanta din profile de otel,invelitoare din tigla sau placi de azbociment -100 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta,sarpanta din profile metalice,invelitoare din tabla care sant si racordate la reteaua de energie electrica.Peretii de inchidere sant de asemenea din tabla cutata sau ondulata. Pentru acest tip de soproane care au zidurile de inchidere din zidarie de caramida sau BCA,valoarea de piata minima este de 110 lei/mp/su. Valoarea fanarelor si a soproanelor include si terenul ocupat de acestea

58

1.11 VALOAREA TERENURILOR FORESTIERE SI A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CLASA DE PRODUCTIE MEDIE Valoarea minima de piata a terenurilor cu vegetatie forestiera este de 10000lei/ha #Valorile sint date pentru o suprafata de 1 ha=10000mp 1.12 VALOAREA DE PIATA A SPATIILOR COMERCIALE TIP BIROURI,PLATFORME BETONATE DIN CIRCUMSCRIPTIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

LOCALITATEA

ZONA

BIROU BIROU Zona com Zona ind Lei/mp Lei/mp 1050 950 800 600 300 200 220 200 170 150 110 90

PLAFORM BETONAT Lei/mp 40 35 25 15 20 10

HUNEDOARA

A B C D

CALAN COMUNE-SATE

#Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta,exceptie platformele betonate #Valoarea spatiilor de tip birou situate la etajul I este cu 10% mai mica decat valoarea din tabel.Valoarea spatiilor de tip birou situate la etajul II este mai mica cu 20% fata de valoarea spatiilor situate la parter.

59

3

CIRCUMSCRIPTIA NOTARIALA PETROSANI

Circumscriptia Notariala Petrosani cuprinde: - Municipiul Petrosani, -Municipiul Vulcan - Municipiul Lupeni - Petrila - Uricani - Aninoasa Localitatile apartinatoare: -Zona de agrement Parang -Zona de agrement Straja -Zona de agrement Rusu -Zona de agrement Campu lui Neag -Zona de agrement Pasul Vulcan -Lonea -Iscroni -Paroseni -Campu lui Neag -Bani

60

1.1 TABEL CU ZONA DE INCADRARE A STRAZILOR DIN MUNICIPIUL PETROSANI ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D

Centrul Civic StrConstructorul Str.Brazilor Str.Daranesti Str.Pestera Str.Gen.VasileMile Str.Al.Treptelor Str.Tabacari Str.Rosia Str.Zorilor Str.11 iunie Str.Dealului Str.Progresului Str.C-tin Mile Str.ghe.Lazar Str.Livezeni Str.Poligonului 1decembrie1918 Str.Muncii Str.Paunilor Str.Funicularului Str.Horea Str.6 August Str.Fabricilor Str.Transilvania Str.Enachita V Str.13 septembri Str.Soimilor Str.Muresului Str.I.B.Deleanu Str.PetruMaior Str.Plaiului Str.Bucegi Str.Mihai ViteazuStr.Vilelor StStefan cel Mar Str.Dalja mare Str.Timisoara(pa Str.Pomolor Str.Aviatorilor Str.Pesterea Bol la calea ferata) FostaN.Gogiu Str.Gelu Str.Poenilor Str.Venus Str.Dalja Mica Str.Slatinioara,de Str.Decebal Str.Magurii Str.Digului Str.Timisoara(du la Lic De Info in calea ferata) sus Str.N.Iorga Str.Caprioarei Str.Mandra Str.Sasa Str.A.Saligny Str.Salcamilor Str.Botoni Str.Closca Str.Universitatii Str.Voievodului Str.MateiBasarabStr.Carjei Str.Tineretului Str.Cerbului Str.Sirenei Str.Noua Str.N.Balcescu Str.Uzinei Str.Izvorului Str.Carpati Str.1 Mai Str.Vasile Lupu

61

Str.Closca Str.Ciresilor StrGheorgheSinc Str.IntrareaEroiloStr.Calea RomanStr.Nedeii Str.9 Mai Str.Piscului StrGeorge Enesc StrAl.Trandafirilo Str.Marasesti Str.Oltului Str.Avram Iancu Str.Doinei Str.T.Maiorescu StrAl.Poporului Str.Eroilor Str.M.Eminescu Str.Gen.Dragalin Str.16 Februarie Str.Cuza Voda Str.St.O.Iosif Str.Bazinului Str.Carbunelui Str.22Decembrie Str.IndependenteStr.V.Alecasandr Str.Al.Crangului Str.Pacii StrMKogalnicean Str.Al.Pinului Str.Oituz Str.Ghe.Baritiu Str.Al.Liliacului Str.Unirii Str.I.L.Caragiale Str.Al.Florilor Str.Viitorului Str.Jiului Str.Parangului Str.Maleia Str.Miorita Str.Rovinei Str.Ec.Teodoroiu Str.N.Titulescu Str.Imp.Traian Str.Minerului Str.Ghe.Doja Str.Parangul Mic Str.Egalitatii Zona agrement Str.Vlad Tepes Str.I.Creanga Str.Plopilor Str.Cimitirului Str.Grivita Rosie Str.Radu Sapca Str.13 Septembr Zona asfaltata Str.Saturn Str. DN 66 Str.Micu Klein Zona rusu Str.Aradului Str.Dacia StrTVladimirescu Str.Primaverii Str.Visinilor Str.Lunca Str.Anton Pann Str.Stadionului Str.Campului Str.Coasta

62

Str.Cucului Str.Salatruc Str.Paraieni Str.Sarmisegetus Str.Aurel Vlaicu Str.A.Muresan Str.Garii,Minei 1.2 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in Mun. Vulcan

ZONA A Str.1 Mai Str.1 Iunie Str.Al.Pajistei Str.Al.Muncii

ZONA

B

ZONA

C

ZONA

D

Str.Abator Str.22 DecembrieStr.Dealul Babii Al.Lacrimioarelor Str.A.Muresan Str.Plesnitoarei Str.Al.Salcamilor Str.Barierei Str.Arsului Str.Bazinului Str.Buciumani Str.Proseni,zona Taul fara fund,Merintoni, Valea Lupului Al.Trandafirilor Str.Cabanei Str.Caraiman Str.Brazilor Str.Carpati Str.Crividia Str.Caprioara(nr Str.Crinului Str.Decebal(case de colonie) 3,5,7,9,11) Str.Crisan Str.Coroiesti Str.Dambovita Str.Crizantemelo Str.Caprioara Str.Dealului Str.Dafinel DuineStr.Fantanelor Str.Florilor Casele de coloni StrDecebal-pana Str.General Str.Ghe.Baritiu casele de colonieNic.Dascalescu Str.Dorobanti Str.Liliacului Str.Gorunului Str.Ec.Teodoroiu Str.Marasesti Str.Independente

63

Str.Morii(de la Str.Izvor zona betonata in sus) Str.Grivita Str.M.Eminescu Str.Libertatii Str.Ion Creanga Str.Pinului,zona Str.Merisor Caselor particula Str.Jiului Str.Parangului Str.Mestecenilor Zona case colon Str.M.Viteazu Str.Oituz Str.Muntelui Str.Morii(zona Str.Paroseni Str.Obreja betonata) Str.N.Balcescu Str.Plopilor Str.PasulVulcan Str.N.Titulescu Str.Plevnei Str.Piscului Parc Octogon Str.Seciului Str.Retezat Str.Parangului Str.Socaneasca Str.Straja Zona blocuri Str.Peilor Str.St.O.Iosif Str.Vacelelor Str.Pinului(zona Str.Traian(nr 2,4 Valea Bleii Blocurilor) Str.Platoului StrT.Vladimiresc Zona Cabanei Caprioara Str.Preparatiei Valea Lupseasca Str.Romana Valea Ungurului Str.Romaneasca Str.V.Alecsandri Case particulare Str.Romanilor Str.Zavoiului Str.Teodora Lucaciu Str.Traian(pana Nr 31 inclusiv) Str.V. Alecsandr Zona blocuri Str.Fantenelor Zona blocurilor

64

1.3 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in Mun. Lupeni

ZONA

A

ZONA

B

ZONA

C

ZONA

D

Aleea Plopilor Str.Arinilor Str.Agrement

Aleea Castanilor Str.Andreoni Al.Lapusneanu Str.Apaductului Al.Narciselor,nr 3Str.Ardealului 5,9, 11 Str.Barbatesti pa Aleea Plopilor, Str.Arges La RAGCL Numai bl 1 Str.Bisericii Str.Barbateni,de Str.Aurel Vlaicu RAGCL la Urican BdulTVladimires Str.Bucura Str.Brazilor Bdul Pacii pana Calea Braii Str.Brezei La RAGCL Str.Crinilor Str.Carbunelui Str.Bisericii Str.Narciselor Str.Eroilor pana Str.Bucegi Nr 6 partea dreapta Si pana la nr 3 Partea stanga Str.Orhideelor Str.Ghe.Sincai Cartierul Stefan Str.Parangului Str.Gorunului Calea Vulcanulu

Str.Jiului Str.Lunga Str.Marasesti Str.Mierlei Str.Mierlasu Str.Minerilui Str.Morii Str.Muresului Str.Muncii

Str.Negoiu Paraul Rosia

65

Bl 1 si bl 2 Str.Policlinicii Str.Lucaci Tiberi Str.Tineretului Str.Pomilor pana Str.Caraiman La nr 26 Pana la bl 11 Str.Trandafirilor Str.Revolutiei Str.Capriorului Pana la ghiseul IREH Str.Viitorului pan Str.Spiru Haret Str.Cerbului La G18 Str.Zorilor Str.Tineretului deStr.Cernei La B11 Zona Braita Str.Vascoza Str.Ciocarliei

Str.Padurilor Calea Plevnei Str.Pompierilor

Str.Randunicii Str.Retezatului Str.Revolutiei De la ghiseul IRE in continuarie Str.Salcamilor

Str.Vanatorilor Str.Cucului 1 si 2 Str.Straja Str.Viitorului de l Str.Codrului G18 pana la Lice Teoretic Str. 1 Mai Str.Dalmei Str.Stadionului Str.9 Mai Str.Dealu Rosu Str.Tusu Al.Liliacului Str.Eroilor de la Str.Victoria Nr 3 si 6 in contin Str.Funicularului Str.Viitorului de La Lic.Teoretic Pana la sfarsit Str.Frumoasa Str.Vitos Gavrila Str.Garii Str.Vanatorilor Fara nr 1 si nr 2 StrGeorge Cosb Str.Vulturului Str.Grivitei Str.Zanoaga Str.Gocui Str.6 August Str.I.L.Caragiale Str.30Decembrie Str.Hicusar

66

Str.Independente #Cartierul Stefan include urmatoarele strazi:Decebal,Traian,Luminii,Teiului, Progresului,,Dacilor,Infratirii,Libertatii,Ursului,Pandurilor,Mos Roata,Fluierului,Doinei,Cimpoiului,Ghiocelului

1.4 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in orasul Petrila

ZONA A

ZONA

B

ZONA C

ZONA

D

SahiaCarbunelui Al.Colda Str.Castanilor Str.A.Vlaicu Str.Cocosului Str.Arenei Str.EM Lonea Str.Bicaz Fabrica de mobil Str.Ciocarliei Str.Florilor Str.Crinului Str.Incinta Str.Dacilor Preparatiei Petrila si a expl Str.Democratiei Miniere Str.Magura Str.Digului Str.M.Eminescu Str.Dobraia Str.Minei Str.Doinei Str.Muncii Str.G.Cosbuc Preparatia PetrilaStr.Gradistei Str.Republicii(pa Str.Grivitei

Str.Apaductului Str.Biraoni Str.Auselului Loc.Tampa Str.Avram Iancu Str.Campului Str.Bucuresti Colonia Tampa B.St.DelavranceaStr.Dealului Str.Carpati Str.Dobresti Str.Cimitirului Galeria Cimpa Str.Closca Loc Jiet

Str.Crisan Str.Luminii Str.G.Enescu Str.Mesteacanul Str.Horea Str.Mosiei Str.IndependenteStr.Popi Str.,Ion Creanga Str.Predoni Str.Izvorului Loc Taia

67

la Primarie) Str.T.VladimirescStr.Jiului Str.Lunca Loc.Tirici Statiile de captar `str.I.D.Sarbu Str.Lucian Blaga Loc. Rascoala Si tratare a apelo Str.Vulturului Str.Libertatii Str.Minerilor Str.8 Martie Str.Liliacului Str.N.Titulescu Str.6 August Str.Luceafarului Str.Octavian Gog Str.22 DecembrieStr.N.Balcescu Str.Parcului Str.Parangului Str.Petre Ispiresc Str.Pietii Str.Prieteniei Str.Primaverii Str.Prislop Str.Progresului Str.Randunicii Str.Privighetorilo Str.Rosia Str.Prundului Str.St.Delavranc Str.SarmisegetusStr.Stadionului ` Str.Scolii Str.Soimilor Str.Surianu Str.Traian Vuia Str.Taii Str.Voievodului Str.Tineretului Str.Republicii(du primarie) Str.Trandafirilor Str.1 Martie Str.1 Mai Str.1 Iunie

1.5 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in orasul Uricani

ZONA A

ZONA

B

ZONA C

ZONA

D

68

Toate blocurile Str.Sterminos Valea de brazi, De locuinte Case individuale Unitatile econom Str.Bulzu Str. Dinoni Str.Bilugu -exploat miniere Str.Mailat Valea de Pesti -S.C Cuart SA Campu lui Neag -Preparatia -Ire -SC Autotransco Vulcan -SC GoscomlocS

Str.Buta Str.Rostoveanu Str.Campu Mielului Str.Dodoconi

1.6 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in localitatea Aninoasa

ZONA Str.Banciloni Str.Bucuresti Str.Bujorului Str.Catanesti Str.Centru I Str.Centru II Str.Cimitirului Str.Costeni Str.Danutoni Str.Libertatii Str.Ghe.Doja Str.Ghe Lazar Str.Izvorului Str.Jiului

A

ZONA Str.Cocosvar Str.Piscului

B

69

Str.Martinesti Str.Mihai Eminescu Str.Mihai Sadoveanu Str.Progresului Str.Republicii Str.Simion Barnutiu Str.Uzinei Str.Valeni Str.Vulculesti Str.1 Mai

1.7 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE SITUATE IN LOCALITATILE APARTINATOARE CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE PETROSANI

Casa Nr LOCALIT ZONA 1 cam crt lei 1 PETROSAN A 33000 B 29500 C 23450 D 15250 Zona Agrem 39000 Parang,Rus Zona Agrement Campu lui Neag,Pasul

Casa 2 cam lei 45200 42500 38500 27150 77000

Casa Casa Teren Teren 3 cam 4 cam Intrav Extrav lei lei Lei/mp Lei/mp 62000 79000 50 58000 73200 35 51300 63200 20 39000 49800 7 0,35 110000144000 70

33.00068.000 97.000 122000 63

70

Valcan 2 VULCAN

3 LUPENI

A B C D A B C D

ZONA DE AGREMENT STRAJA 4 PETRILA

19800 15400 15000 10500 13500 10200 9500 8700 41000

38500 29800 28700 25200 24200 16450 15000 13650 85000

48600 56300 39500 46600 37800 44800 33250 39200 31900 45100 24800 35000 23200 31200 21700 30100 120000155000

30 17,5 11 7 20 15,5 11 5,2 85

0,35

0,25

6 ANINOASA 7 URICANI 8 PAROSENI 9 CAMPU LUI NEAG 10 VALEA DE BRAZI 11 BANITA

A B C D A B A A A A A

15300 10500 10100 9400 7000 6300 7000 7000 12600

25100 21000 20000 18200 12200 11200 11200 12500 16800

30700 28000 24850 23800 17100 16800 16800 16000 27000

42000 39900 37800 35000 24100 23800 23800 22500 41300

20 14 8,5 5,2 7 5,5 4 6 7 1 1

0,3 0,3 0,15 0,1 0,3 0,35 0,1 0,1

13300 17500 28000 42000 13000 17000 27000 40000

#Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 500mp de teren pentru casele din mediul urban si de 1000mp pentru casele din mediul rural. #Valorile sant in lei si nu contin TVA #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Valoarea minima de piata a caselor construite in colonii muncitoresti este de 5500 lei.

71

#Valoarea fundatiilor este de 30% din valoarea unei case de aceeasi suprafata. Casele fara finisaje au valoarea de 80% din valoarea unei case de aceleasi dimensiuni cu finisajele realizate. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor #Lonea este asimilata Petrila zona D

1.8 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR SITUATE IN LOCALITATILE APARTINATOARE CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE PETROSANI

72

Nr crt LOCALITATEA 1 PETROSANI

2

VULCAN

3

LUPENI

4

PETRILA

6 7 8 9 10

ANINOASA URICANI BANITA ISCRONI PAROSENI

APT ZONA 1 cam lei A 19900 B 17500 C 15800 D 14000 A 18000 B 12000 C 6500 D 3800 A 9100 B 5850 C 3100 A 8500 B 6450 C 4800 D 3950 A 3500 B 2100 A 3900 A 2800 A 3500 A 3500

APT 2 cam lei 32700 28600 23000 20500 23700 16600 9600 4900 15600 9000 4700 13000 11500 7650 5850 5250 3200 5200 4200 5300 5200

APT 3 cam lei 50300 44100 37900 31500 37500 25850 13750 7800 18750 15600 6700 19700 18700 10800 8500 6300 4200 7000 5300 6300 6300

APT 4 cam lei 66000 61900 54000 42800 42800 29700 24700 13500 25000 20000 9000 33300 28000 17700 12800 9500 6300 10500 8100 9100 9100

#Apartamentele situate la parterul blocurilor si care sint deja transformate in spatii comerciale au valoarea majorata cu 30%. #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune #Valoarea de piata minima a camerelor de camin este valoarea de piata minima a apartamentelor din aceeasi zona ,diminuata cu 30%. #Lonea este asimilata Petrila zona D

73

1.9 VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCILE,A SPATIILOR INDUSTRIALE,A GARAJELOR SITUATE IN LOCALITATILE APARTINATOARE CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE PETROSANI SPATII SPATII ZONA COMER. INDUSTR. GARAJE lei/mp/su lei/mp/su lei/loc A 1800 1200 9300 B 1500 900 7500 C 1300 390 7100 D 1130 320 5200 A 1500 390 5500 B 1250 320 4200 C 1180 280 2750 D 1050 260 2300 A 1250 600 5000 B 1180 350 3300 C 1050 300 2400 D 950 290 2000 A 1370 350 5000 B 1250 330 3700 C 1150 280 2500 D 1000 260 2000 A 850 200 2000 B 560 180 2000 A 630 180 2000 A 260 140 2000 A 320 140 2000 A 280 140 2000

Nr crt LOCALITATEA 1 PETROSANI

2

VULCAN

3

LUPENI

4

PETRILA

6 7 8 9 10

ANINOASA URICANI BANITA ISCRONI PAROSENI

#Valoarea spatiilor comerciale se refera la spatiile comerciale construite la parterul blocurilor de locuinte

74

#Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila. #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta. #Pentru spatiile comerciale situate la etajul I,valoarea este diminuata cu 10% fata de valorile din tabel.Pentru spatiile comerciale situate la etajul II valoarea este diminuata cu 20% fata de valorile din tabel. #Lonea este asimilata Petrila zona D #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata

1.10 VALOAREA TERENURILOR FORESTIERE SI A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CLASA DE PRODUCTIE MEDIE IN FUNCTIE DE VIRSTA VEGETATIEI Valoarea minima de piata a terenurilor cu vegetatie forestiera este de 10000lei/ha 1ha=10000mp

1.11 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CHIOSCURILOR SI A SPATIILOR ZOOTEHNICE SITUATE PE TERENURI APARTININD CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE PETROSANI Valoarea de piata minima a chioscurilor din profile de aluminiu si PVC Este de 1400lei/mp Valoarea de piata minima a chioscurilor confectionate din profile metalice si din lemn este de 300 lei/mp Valoarea de piata minima a constructiilor agrozootehnice de tipul adaposturilor pentru animale este: -70lei/mp pentru adaposturile construite din piatra,invelitoare din tigla -1000lei/mp pentru adaposturile construite din caramida nearsa si invelitoare din tigla

75

-120 lei/mp pentru adaposturile construite din caramizi cu goluri(de fabrica)sau boltari tip BCA,invelitoare din tigla sau placi azbociment Fanarele sau soproanele sant evaluate in functie de structura de rezistenta si invelitoare astfel: - 45 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta din lemn rotund,inclusiv sarpanta,invelitoare din placi de azbociment sau tigla -70 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta si sarpanta din profile de otel,invelitoare din tigla sau placi de azbociment -100 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta,sarpanta din profile metalice,invelitoare din tabla care sant si racordate la reteaua de energie electrica.Peretii de inchidere sant de asemenea din tabla cutata sau ondulata. Pentru acest tip de soproane care au zidurile de inchidere din zidarie de caramida sau BCA,valoarea de piata minima este de 110 lei/mp/su. Valoarea fanarelor si a soproanelor include si terenul ocupat de acestea

76

1.12 VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCILE TIP BIROU.PLATFORME BETONATE BIROU BIROU Platforme Nr crt LOCALITATEA ZONA Zone com Zone ind betonate lei/mp/su lei/mp/su lei/loc 1 PETROSANI A 1200 33 B 1100 25 C 1000 330 21 D 930 300 20 2 VULCAN A 1000 320 15 B 950 300 12 C 780 250 11 D 650 200 10 3 LUPENI A 850 20 B 780 300 15 C 650 200 10 D 550 190 10 4 PETRILA A 970 300 20 B 850 250 15 C 750 180 15 D 600 160 10 5 LONEA A 450 180 10 6 ANINOASA A 450 210 10 B 360 200 7 7 URICANI A 330 210 10 8 BANITA A 160 140 10 9 ISCRONI A 220 160 10 10 PAROSENI A 180 160 10 #Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea

77

per metru patrat suprafata utila.,includ si valoarea terenului,sau cota parte,pe care sant situate,exceptie platformele betonate #Pentru spatiile comerciale si birouri situate la etaj,valoarea este diminuata cu 10% fata de valorile din tabel pentru fiecare etaj #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata

4

CIRCUMSCRIPTIA

NOTARIALA

BRAD

Circumscriptia Notariala Brad cuprinde : -Municipiul Brad(rang II) cu satele apartinatoare:Taratel Mesteacan Valea Bradului Ruda-Brad Potingani -10 comune cu satele apartinatoare: -com .Criscior cu 4 sate -com.Vata cu 13 sate -com.Blajeni cu 8 sate -com.Buces cu 6 sate -com.Bucuresci cu 4 sate -com.Bulzestii de Sus cu 7 sate -com.Baia de Cris cu 9 sate -com.Luncoiu de jos cu 5 sate -com.Ribita cu 6 sate -com.Tomesti cu 8 sate

78

1.1 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in orasul Brad

ZONA

A

ZONA

B

ZONA

C

ZONA

D

Str.Republicii Str.Decebal Str.Gura Ruzii Str.Minerilor Str.Obor Str.Oituz Str.Liceului Str.Andrei SagunStr.Morii Str.1 Mai Str.Progresului Str.Viata Noua Str.Cuza Voda Str.Viilor Str.Izvorului Str.Aleea Postei Str.Dumbravei Str.Salcamilor Str.IndependenteStr.Eroilor Str.Funicularului Str.Spitalului Str.Crisul Alb Str.Miorita Str.Iazului Str.Luncii Str.Amurgului Str.Plopilor Str.Crinului Str.Baladei Str.Soimilor Str.Ardealului Str.Hertesti Str.Libertatii StrEcaterinaVargStr.Paraieni Str.Tioarei Str.T.VladimirescStr.Unirii Str.9 Mai Str.Campului Str.Gosa Str.Vanatorilor Str.Vanatorilor Str.Magura Pana la intersect Intersectia cu st cu str.Decebal Decebal pana la Str.Gura Ruzii StNicolaeBalces Str.Motilor Str.Frunza Verde Str.Zorilor Str.Abatorului Str.M.Eminescu Str.Avram Iancu Str.Avram Iancu Str. Valea

79

Str.Savesti Str.Bratisa Str.Tudoranesti Str.Corindesti Str.Dealul Taului Str.Golcesti Str.DealulRacove Str.Lunca Str.Zefirului Str.Arinilor Str.Calamaresti Str.Stempurile Vechi

Izvoarelor Pana la intersect Intersectia cu Cu str.Decebal str.Decebal pana Mesteacan Str.Protopop Str.Vasile Str.Salciei Vasile Damian Lucaciu Str.Ion Buteanu Str.Izlaz Str.Livezii Str.1 Iunie Str.Dispensarulu Str.Plaiuri Str.Victoriei Str.Trandafirilor Str.Poenita Str.Transilvaniei Str.Teilor Str.Randunelelor Str.General Str.Aleea Str.Prunului Vasile Milea Magnoliilor Str.Dacilor Str.Crangului Str.Rabareasa AleeaPrimavave Str.Liliacului Str.Florilor Aleea Patriei Str.Traian Str.Vulturilor Aleea Str.George Str.Doinei Privighetorilor Cosbuc Str.Ion Creanga Str. 8 Martie Str.Horea Str.Zarand Str.Closca Str.Crisan Str.Castanilor Str.Prundului Str.Andrei Muresan Satele apartinatoare sant localitati de rangul V -Taratel-zona A-sat apartinator -Mesteacan-zona B-sat apartinator -Valea Bradului-zona B-sat apartinator -Ruda Brad-zona C-sat apartinator -Potingani-zona D-sat apartinator

80

1.2 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE SITUATE IN MUNICIPIUL BRAD

Brad,rang II Strada BRAD ZONA Casa Casa 1 cam 2cam Lei/m Lei/mp A 1200 1180 B 1030 1000 C 900 860 D 700 640 A 1800 1750 Teren Casa Casa 3cam 4/5 cam Intrav Lei/mp Lei/mp lei/mp 1170 1120 35 980 940 25 840 810 15 620 600 11 1720 1700 55

Str.Republicii

#Terenul intravilan din Mun Brad de tipul arabil,fanat,pasuni si Neproductiv are o valoare de 4lei/mp #Terenul extravilan din Mun Brad are o valoare de 0,3 lei/mp #Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 500mp de teren #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Pentru proprietatile imobiliare de tipul caselor de locuit individuale construite din barne,carpici,paianta,pamant se aplica o reducere de 10%,daca exista acte doveditoare in acest sens #Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%.

81

#Terenurile extravilane neproductive au valoarea diminuata cu 30% #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate.

1.3 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR DIN MUNICIPIUL BRAD SI COMUNELE APARTINATOARE APT APT 1 cam 2cam Lei/mp lei/mp 660 650 600 590 550 540 400 390 270 260 210 210 280 270 APT 3cam lei/mp 640 590 530 380 250 200 250 APT 4/5cam lei/mp 630 580 -

Localitatea/Strada BRAD

ZONA A B C D A B A

Com. Criscior Com. Vata

#Apartamentele din alte localitati se estimeaza conform zona B din Com.Criscior #Apartamentele situate pe bdul Republicii si pe str.Vanatorilor pana la intersectia cu str.Decebal au valoarea de piata mai mare cu 15% decat valorile din tabel #Apartamentele situate la parterul blocurilor situate in zonele comerciale au valoarea majorata cu un procent de 20%.

82

#Apartamentele situate la parterul blocurilor si care sint deja transformate in spatii comerciale au valoarea majorata cu 30%. #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune #Com.Criscior,zona A cuprinde str.Atelierului,Bl LGB,Muncii,Ciresului,zona B cuprinde bl FIL

1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE DIN COMUNELE SI SATELE APARTINATOARE CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE BRAD Case Casa Casa Teren Teren 4 COMUNA Sat Apartinator 1cam 2-3cam cam Intravil Extrav lei/mp Lei/m 17500 28000 38000 3 Brad ­sat Mesteacan 0,3 apartinat Taratel 17500 28300 38000 3 0,3 Valea Brad 10500 19300 28000 1,7 0,17 Ruda Brad 10500 19300 28000 1,7 0,17 Potingani 10500 19300 28000 1,7 0,17 Blajeni Blajeni 10500 19300 28000 1,7 0,17 Blajeni-Vulcan 9800 18600 23500 1,4 0,14 Cris 9100 18600 23500 1,4 0,14 Dragu Brad 8300 16800 22800 1,4 0,14 Grosuri 8000 16100 21800 1,1 0,11 Plai 8000 16100 21800 1,1 0,11 Ret 8000 16100 21800 1,1 0,11 Salatruc 8000 16100 21800 1,1 0,11 Buces Buces 8000 18600 22800 1,1 0,11 Buces-Vulcan 8000 16100 21400 1,1 0,11 Dupapiatra 8000 16100 21400 1,1 0,11

83

Grohotele 7400 Mihaileni 8000 Stanija 7400 Tarnita 7400 Bucuresc Bucuresci 17500 Curechiu 8000 Merisor 8000 Sesuri 8000 Bulzestii Bulzestii de Sus 8000 De Sus Bulzestii de jos 7400 Giurgesti 7100 Grohot 7400 Paulesti 7100 Stanculesti 7100 Ticera 7100 Tomnatic 7100 Baia de Baia de Cris 17500 Cris Baldovin 9100 Caraci 9100 Carastau 9100 Lunca 8800 Risca 8800 Risculita 9100 Tebea 16800 Valeni 9100 Criscior Criscior 16800 Barza 9100 Valea Arsului 8800 Zdrapti 9100 Luncoiu Luncoiu de Jos 17500 De Jos Dudesti 9100 Luncoiu de Sus 9100

84

14700 17200 17200 17200 28000 17800 17800 17800 17800 14700 14000 15000 14400 13650 13650 13650 28000 17500 17500 17500 17000 17000 17500 27000 17500 27000 17500 16800 17500 28000

19300 23100 19300 19300 38000 23100 23100 23100 23100 19300 18200 19600 19000 19000 19000 19000 38000 25600 25600 25600 22700 22700 24500 37000 24500 37000 24500 22700 24500 38000

1,1 1,1 1,1 1,1 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,8 1,1 1,1 1,1 1,8 1,4 1,4

0,11 0,11 0,11 0,11 0,17 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,14 0,18 0,11 0,11 0,11 0,18 0,14 0,14

17500 24500 17500 24500

Podele 9100 17500 24500 Stejarel 9100 17500 24500 Ribita Ribita 17500 28000 38000 Crisan 9500 18000 26200 Dumbrava de Jos 9500 18000 26200 Dumbrava de Sus 9500 18000 26200 Ribicioara 9500 18000 26200 Uibaresti 9500 18000 26200 Tomesti Tomesti 16800 27000 37000 Dobrot 9100 17500 25000 Leaut 9100 14000 17000 Livada 9100 14000 17000 Obarsa 9100 14000 17000 Steia 9100 14000 17000 Titulesti 9100 14000 17000 Valea 9100 14000 17000 Mare de Cris Vata de JoVata de Jos 19200 29300 39000 Basarabeasa 13300 23800 30000 Birtin 13300 23800 30000 Brotuna 13300 23800 30000 Cazanesti 9800 21000 24000 Ciungani 9800 21000 24000 Ociu 11200 24000 27000 Ocisor 11200 24000 27000 Pravaleni 9800 21000 24000 Prihodiste 9800 21000 24000 Tatarastii de Cris 9800 21000 24000 Tarnava de Cris 16800 27000 37000 Vata de Sus 9800 21000 24000 Valisoara Valisoara 11200 24000 27000 Dealu Mare 9100 14000 17000 Salistioara 9100 14000 17000 Stoeneasa 9100 14000 17000

85

1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1

0,14 0,14 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11

Leaut Livada Obarsa Steia Titulesti Valea Mare de C Vata de JoVata de Jos Basarabeasa Birtin Brotuna Cazanesti Ciungani Ociu Ocisor Pravaleni Prihodiste Tatarastii de Cris Tarnava de Cris Vata de Sus Valisoara Valisoara Dealu Mare Salistioara Stoeneasa

9100 9100 9100 9100 9100 9100 19200 13300 13300 13300 9800 9800 11200 11200 9800 9800 9800 16800 9800 11200 9100 9100 9100

14000 14000 14000 14000 14000 14000 29300 23800 23800 23800 21000 21000 24000 24000 21000 21000 21000 27000 21000 24000 14000 14000 14000

17000 17000 17000 17000 17000 17000 39000 30000 30000 30000 24000 24000 27000 27000 24000 24000 24000 37000 24000 27000 17000 17000 17000

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11

#Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Pentru proprietatile imobiliare de tipul caselor de locuit individuale construite din barne,carpici,paianta,pamant se aplica o reducere de 10% ,numai daca exista acte doveditoare referitoare la materialele de constructie utilizate

86

#Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate.

1.5 VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCIALE, A SPATIILOR INDUSTRIALE,A GARAJELOR DIN MUNICIPIUL BRAD Spatii Spatii ZONA ComercialeIndustriale lei/mp/su lei/mp/su 1200 1050 850 590 425 240 350 315 280 210 245 170

Nr crt

LOCALITATEA

Garaje lei/loc 7000 5600 4200 3500 3150 1750

1

2 3

A B C D Comune apartinat A Sate apartinatoare A

Brad

#Valoarea spatiilor comerciale se refera la spatiile comerciale construite la parterul blocurilor de locuinte #Valorile date sint in lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila

87

#Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta. #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata #Valoarea spatiilor comerciale situate la etaj este valoarea din tabel diminuata cu 10% pentru fiecare etaj

1.6 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CHIOSCURILOR SI A SPATIILOR ZOOTEHNICE SITUATE PE TERENURI APARTININD CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE BRAD Valoarea de piata minima a chioscurilor din profile de aluminiu si PVC Este de 1400lei/mp Valoarea de piata minima a chioscurilor confectionate din profile metalice si din lemn este de 300 lei/mp Valoarea de piata minima a constructiilor agrozootehnice de tipul adaposturilor pentru animale este: -70lei/mp pentru adaposturile construite din piatra,invelitoare din tigla -1000lei/mp pentru adaposturile construite din caramida nearsa si invelitoare din tigla -120 lei/mp pentru adaposturile construite din caramizi cu goluri(de fabrica)sau boltari tip BCA,invelitoare din tigla sau placi azbociment Fanarele sau soproanele sant evaluate in functie de structura de rezistenta si invelitoare astfel: - 45 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta din lemn rotund,inclusiv sarpanta,invelitoare din placi de azbociment sau tigla

88

-70 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta si sarpanta din profile de otel,invelitoare din tigla sau placi de azbociment -100 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta,sarpanta din profile metalice,invelitoare din tabla care sant si racordate la reteaua de energie electrica.Peretii de inchidere sant de asemenea din tabla cutata sau ondulata. Pentru acest tip de soproane care au zidurile de inchidere din zidarie de caramida sau BCA,valoarea de piata minima este de 110 lei/mp/su. Valoarea fanarelor si a soproanelor include si terenul ocupat de acestea 1.7 VALOAREA TERENURILOR FORESTIERE SI A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CLASA DE PRODUCTIE MEDIE IN FUNCTIE DE VIRSTA VEGETATIEI Valoarea minima de piata a terenurilor cu vegetatie forestiera este de 9000lei/ha 1ha=10000mp 1.8 SPATII ADMINISTRATIVE TIP BIROURI.PLATFORME BETONATE

Nr crt

LOCALITATEA

Birouri ZONA lei/mp/su

Birouri in Platforme Incinte ind. betonate lei/mp/su Lei/mp/su 350 310 280 220 250 200 30 25 22 15 10 10

1

Brad

2 3

A B C D Comune apartinat A Sate apartinatoare A

650 500 400 300 210 140

89

#Valorile date sint in lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta,exceptie platformele betonate #Valoarea spatiilor tip birou situate la etaj este valoarea din tabel diminuata cu 10% pentru fiecare etaj #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata

5 CIRCUMSCRIPTIA

NOTARIALA

HATEG

Circumscriptia Notariala Hateg cuprinde : -orasul Hateg cu satele apartinatoare:Nalat-Vad Silvasul de Sus Silvasul de Jos -11 comune cu satele apartinatoare: -com .Baru Mare -com.Densus

90

-com.Pui -com.Rau de Mori -com.Sarmisegetusa -com.Salasul de Sus -com.Santamaria Orlea -com.Totesti -com.Bretea Romana -com.Rachitova -com.Unirea

1.1 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in orasul Hateg

ZONA

A

ZONA

B

ZONA

C

ZONA

D

Piata Unirii Str.Progresului Sat.Nalat-Vad Piata Bucura Str.M.Eminescu BdulTVladimires Str.Horea Bdul N.Titulescu Str.1 Mai,Magno Str.Mtii Retezat Str.Florilor Str.O.Densusian Str.22 Decembrie Str.SarmisegetusStr.I.L.Caragiale

Silvasul de Jos Silvasul de Sus

91

Str.AurelVlaicu Str.Margaretelor Str.IndependenteStr.R.Mare Al.Trandafirilor Str.Victor Babes Al.Constructorilo Str.Galesu Aleea Scolii Str.Parcului Str.Traian Str.Crangului Str.Bisericilor Str.Campului Str.Timisoarei Str.Oborului Str.V.Alecsandri Str.Magnoliei Str.M.Viteazu Str.R.Galbena Str.Libertatii Str.Teilor,Viilor Str.Uzinei Str.Cimitirului Aleea Centralei Str.Orizontului Str Carpati Str.Crisan,Stadio Str.Closca Str.Morilor Str.Decebal Str.Graniceri Str.Suseni Str.C.Porumbesc Str.Hunedoarei 1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE SITUATE IN ORASUL HATEG

Hateg,rang III Nr cr Strada 1 HATEG ZONA Casa Casa Casa Casa Teren 1 cam 2 cam 3 cam 4 cam Intrav lei/mp A 39000 65000 85000 112000 35 B 33300 55500 77000 102500 25

92

C+D 28200 39300 55500 74500 Str.Carpati B 140000171000 Str.Raul Galbena B 7000 14000 21000 28000

10 30 10

#Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 500mp de teren #Valorile sant in moneda lei si nu contin TVA, #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Valoarea terenului extravilan din Orasul Hateg zona C si D are o valoare de 0,3 lei/mp. #Valoarea terenului extravilan din orasul Hateg este de 1 leu/mp #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m, #Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%. #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate.

1.3 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR DIN ORASUL HATEG SI COMUNELE APARTINATOARE APT 1 cam APT 2 cam APT 3 cam APT 4 cam 120000 100000

Localitatea/Strada HATEG

ZONA A B

38000 52000 69600 33800 45000 61500

93

Al .Centralei Bl C,bl A3 Al.Constructorilor blB6 Al.Constructorilor bl C6 Comune apartinatoare Sate apartinatoare

A A A

3500 3500 3500 5200 3500

7000 7000 7000 9400 7400

14000 14000 14000 11600 10200

-

#Valorile sint date in moneda lei,nu contin TVA #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune #Apartamentele situate la etajele VII si VIII au valoarea diminuata cu 15% fata de valorile din tabel.

1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE DIN COMUNELE SI SATELE APARTINATOARE CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE HATEG Case Casa 3cam Sat Apartinato 1-2cam lei lei 14500 31300 Livadia 12500 29300 Petros 10800 20500 Casa 4 cam lei 46300 37500 32500 Teren Teren Intravil Extravi lei/mp Lei/mp 3,15 0,4 1,8 0,25 2,5 0,3

COMUNA Baru Mare

94

Valea Lupului 10800 Densus 17200 Criva 10400 Hatagel 18500 Pesteana 13100 Pestenita 12400 Poieni 10100 Stei 10100 Pui 15500 Baiesti 8300 Federi 6500 Fizesti 4500 Galati 7500 Hobita 6500 Ohaba Ponor 6900 Ponor 7600 Rau Barbat 7600 Rusor 8300 Serel 6900 Uric 5200 RaudeMori 16800 Brazi 8300 Clopotiva 14200 Ohaba Sibisel 7300 Ostrov 14000 Ostrovel 13000 Ostrovu Mic 13000 Sibisel 7300 Suseni 6700 Unciuc 14000 Valea Diljii 12000 Balan 3000 Zona de agremen42000 Case de vacanta

95

19700 36200 21300 37300 25900 22300 19000 19000 36000 14000 12800 9100 14800 13800 12900 14800 14800 15000 14000 12600 29800 13000 26300 12800 18300 17100 17100 12800 11400 18300 16300 5800 79000

29300 1,4 51500 3,15 33700 1,4 47500 2 37900 2 35700 2 27000 1,1 27000 1,1 45200 3 29500 1,1 17500 0,7 13800 0,7 21500 1,1 19500 1,1 18100 0,7 29500 1,5 29500 1,15 30000 1,15 22100 0,7 19900 0,7 52000 1,8 25800 1,15 51800 2,5 22000 0,7 39200 2,5 38500 2,2 38500 2,2 22000 0,7 18300 0,7 39200 2,5 34200 2,5 8300 0,7 136000 21

0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,15 0,15 0,3 0,15 0,07 0,07 0,15 0,15 0,11 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,25 0,3 0,07 0,3 0,3 0,3 0,07 0,07 0,3 0,3 0,07 2,5

Sarmisegetu

13000 Breazova 8300 Hobita Gradiste 8300 Paucinesti 8300 Zeicani 8300 SalasudeSus 18500 Coroesti 7200 Malaesti 7000 Nucsoara 7000 Ohaba de sub 12800 Piatra Paros 7000 Pestera 5200 Rau Alb 9000 Rau Mic 7000 Salasu de Jos 19000 Zavoi 7000 Santamaria 22600 Orlea Balomir 8600 Barastii Hategulu 10400 Bucium Orlea 8600 Ciopeia 9500 Sacel 9000 Sampetru 9000 Subcetate 8800 Vadu 7800 Totesti 19500 Carnesti 13700 Copaci 8700 Paclisa 10500 Reea 10300 Bretea 13700 Romana

96

28500 14500 13600 13600 13200 39300 13800 13800 13800 22100 14100 9000 14100 13800 36300 11800 37000 18660 21600 17000 21500 21100 21100 19100 17100 32000 29000 19400 20600 20300 29000

37500 25300 22100 22100 26300 53800 23600 27600 27600 39800 29000 19000 29000 27400 53800 24600 50500 25500 34600 29500 34900 35500 35500 34300 28300 43500 39000 32800 35000 35000 39000

2,5 1,1 1,8 1,1 1,4 3,15 1,1 1,1 1,1 1,8 1,4 0,7 1,4 1,3 3,15 1,4 3,5 1,4 2,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 1,1 3,15 2 1,1 2 1,1 2

0,25 0,15 0,25 0,11 0,2 0,4 0,15 0,2 0,15 0,3 0,25 0,07 0,2 0,2 0,36 0,2 0,4 0,2 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,36 0,25 0,15 0,25 0,15 0,25

Rachitova

Unirea

Batalar Bercu Bretea Streiului Covragiu Gantaga Maceu Rusi Ocolisu Mare Plopi Valcele Valcelele Bune Valceluta Boita Ciula Mare Ciula Mica Gotesti Mesteacan Valioara Craguis Farcadin Livezi Tustea

8700 8700 9300 8700 8700 8700 10300 10400 10400 9700 9700 9000 11100 9400 9400 9400 7600 9000 9000 14200 9000 8500 8500 8500

19400 19400 22600 19400 19400 19400 23300 23400 23400 23500 23500 23400 24800 23500 23500 23200 19100 19700 19700 27800 19400 19400 19400 19400

30800 30800 32000 30800 30800 30800 33500 32300 32300 33500 33500 32500 33900 33500 33500 33600 29300 29200 29200 43600 32200 30200 30200 30220

1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,7 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3,2 1,1 1,8 1,1 1,8

0,15 0,15 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,2 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,4 0,2 0,25 0,25 0,25

#Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si o suprafata de 1000 mp de teren . #Valorile sant in moneda lei si nu contin TVA #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. #Pentru demisol,subsol,garaje subterane valoarea caselor creste cu 20% #Pentru tranzactiile care se refera la fundatii,valoarea de piata a acestora este de 30% din valoarea unei case de aceeasi

97

suprafata.Pentru casele la care lipsesc finisajele valoarea acestora este de 80%. #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m, #Terenurile intravilane si extravilane care nu au iesire directa la drum au valoarea diminuata cu 40%,dovada este fisa corpului de propietate.

1.5 VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCIALE, A SPATIILOR INDUSTRIALE,A GARAJELOR DIN ORASUL HATEG

Nr crt

LOCALITATEA

Spatii Spatii ZONA ComercialeIndustriale lei/mp/su lei/mp/su

98

Garaje lei/loc

1 2 3

Hateg

A B Comune apartinat A Sate apartinatoare A

1400 1300 390 210

420 390 250 175

9000 8600 3150 1750

#Valoarea spatiilor comerciale se refera la spatiile comerciale construite la parterul blocurilor de locuinte #Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta. #Pentru spatiile comerciale situate la etajul I valoarea este diminuata cu 10%,iar pentru cele situate la etajul II valoarea este diminuata cu 20% fata de valorile din tabel.

1.6 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CHIOSCURILOR SI A SPATIILOR ZOOTEHNICE SITUATE PE TERENURI APARTININD CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE HATEG Valoarea de piata minima a chioscurilor din profile de aluminiu si PVC Este de 1400lei/mp

99

Valoarea de piata minima a chioscurilor confectionate din profile metalice si din lemn este de 300 lei/mp Valoarea de piata minima a constructiilor agrozootehnice de tipul adaposturilor pentru animale este: -70lei/mp pentru adaposturile construite din piatra,invelitoare din tigla -1000lei/mp pentru adaposturile construite din caramida nearsa si invelitoare din tigla -120 lei/mp pentru adaposturile construite din caramizi cu goluri(de fabrica)sau boltari tip BCA,invelitoare din tigla sau placi azbociment Fanarele sau soproanele sant evaluate in functie de structura de rezistenta si invelitoare astfel: - 45 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta din lemn rotund,inclusiv sarpanta,invelitoare din placi de azbociment sau tigla -70 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta si sarpanta din profile de otel,invelitoare din tigla sau placi de azbociment -100 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta,sarpanta din profile metalice,invelitoare din tabla care sant si racordate la reteaua de energie electrica.Peretii de inchidere sant de asemenea din tabla cutata sau ondulata. Pentru acest tip de soproane care au zidurile de inchidere din zidarie de caramida sau BCA,valoarea de piata minima este de 110 lei/mp/su. Valoarea fanarelor si a soproanelor include si terenul ocupat de acestea 1.7 VALOAREA TERENURILOR FORESTIERE SI A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CLASA DE PRODUCTIE MEDIE IN FUNCTIE DE VIRSTA VEGETATIEI Valoarea minima de piata a terenurilor cu vegetatie forestiera este de 11000lei/ha

100

1.8VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCIALE TIB BIROURI,PLATFORME BETONATE DIN ORASUL HATEG

Nr crt

LOCALITATEA

Platforme Birouri Birouri ZONA Zona com. Zona indust Betonate Lei/mp lei/mp/su lei/mp/su 1000 900 170 80 350 310 150 65 30 23 10 10

1 2 3

Hateg

A B Comune apartinat A Sate apartinatoare A

#Valoarea spatiilor tip birouri se refera la spatiile situate in zonele comerciale si in zona industriala,in incinta societatilor comerciale. #Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta,exceptie platformele betonate #Pentru spatiile tip birou situate la etajul I valoarea este diminuata cu 10%,iar pentru cele situate la etajul II valoarea este diminuata cu 20% fata de valorile din tabel.

101

5 CIRCUMSCRIPTIA

NOTARIALA

ORASTIE

Circumscriptia Notariala Orastie cuprinde : -Municipiul Orastie -orasul Geoagiu cu 10 sate apartinatoare: -6 comune cu 54 sate apartinatoare: -com .Beriu -com.Balsa -com.Romos -com.Martinesti -com.Orastioara de sus -com.Turdas

102

1.1 Tabel cu zonele de incadrare a strazilor situate in Municipiul Orastie

ZONA

A

ZONA

B

ZONA

C

ZONA Al.Motilor

D

Armatei,pana la Nr 16(21) Baritiu Balcescu Cetatii G.Cosbuc I.Creanga

Armatei,de la Nr 18(23) V.Babes Arcului I.Chendi Crisan

V. Alecsandri Cojocarilor Closca Crisan nr impare Si nr de la 30 la 9 A.I.Cuza

Codrului Dealul Bemilor Digului Dealul Mic,dupa rezervoare Fundaturii

G.Cosbuc,de la nCastanului de 9(10A) la nr 59(66) I.B.Deleanu Castanului,pana Dealul Mic,de la n Luncii,bl Agrom 31 la 117,respecti si bl 6 nr 55(64) De la 10 la 80 Eminescu Dealul Mic Ghe.Doja Muzicantilor Bdul Eroilor Dacilor,de la nr Garii 9 Mai 30(37) Goga Decebal, D.Gherea,de la nr Targului de la nr 11A 11(22) Gradistei C.D.Gherea,de laHorea,de la nr 7 Vanatorilor nr 1 pana la nr 9 (de la 2 pana la 2 A.Iancu Enescu M.Kogalniceanu N.Iorga Horea,pana la nr Luncii Ghe. Lazar Libertatii 1 Mai Muresul Luminii Erou O.Munteanu Pricazului(exclus Morii P.Maior,de la nr

103

Bloc nr 8,40,42,3 ,34,50 Piata Victoriei P.Maior,pana la Nr 7(48) Saguna Oituz de la nr30(35)si nr 1 D.Stanca pana laPrimaverii Nr 36(29) Stadionului Planetelor,pana Nr 16(25) Viilor pana la 28(29) Viitorului D.Prodan

9(50) Oituz,de la nr 1A La 35,de la 2 la 30 Pandurilor Planetelor,de la n 18(27) Progresului

Rebreanu

D.Stanca ,de la nPopa Sapca 36A(31) Pta Aurel Vlaicu Titulescu Viilor,de la UMO nr 44(47) Unirii,de la blnr5 Viilor de la T.Vladimirescu La nr 61B nr 30(31) Dr I.Mihu A.Vlad M.Viteazu Decebal pana la Unirii de la nr Unirii,de la 11(22) 85(61A) nr 60-63 Dacilor,pana la n Zarnescu Pricazului 28(35) Bloc nr 8,40,42,36 ,34,50

104

1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE SITUATE IN MUNICIPIUL ORASTIE #Numarul de camere se stabileste pe declaratia pe propia raspundere a partilor Orastie Teren Casa Casa Casa Casa Zona ,rang II Casa Intrav 1 lei 2cam 3cam 4 cam 5 cam Strada lei/mpcam lei lei lei lei A B C D 100 60 21 16 Codrului,Lunci 11 Fundaturii 1-11 Agromec D.Bemilor 7 ,Digului, Muzicantilor Geoagiu Oras 21 Calea Romani Geoagiu Oras 11 Alte strazi Geoagiu Bai 73 Germisara Geoagiu Bai 43 Alte strazi Orastie 94500 65100 47200 42000 31500 149000 126000 89000 73500 52500 189000 152000 115000 94000 63000 231000 178000 142000 115000 82000 267000 229000 178000 142000 109000

21000 31500 42000 47000

79000

A B A B

42000 73500 86000 99000 112000 31500 53000 63000 82000 95000

89000 141000 167000218000 252000 63000 110000 131000149000 158000

105

Case de vacan 25 49000 78000 89000 118000 131000 #Valoarea caselor individuale include si anexele gospodaresti,cuprinde si terenul aferent situat pe acelasi corp funciar #Valorile sant in moneda lei si nu contin TVA #Valoarea terenului extravilan din Municipiul Orastie are o valoare de 1 leu/mp. #La imobilele situate in colonii valoarea se reduce cu 50% #Pentru tranzactiile referitoare la fundatiile din beton se considera valoarea acestora egala cu 30% din valoarea unei constructii de aceeasi suprafata.Pentru constructiile nefinisate valoarea este de 80%. #Terenul provenit din extravilan este estimat la 10 lei/mp,dovada facandu-se cu titlul de propietate #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor

106

1.3 VALOAREA DE PIATA MINIMA A APARTAMENTELOR DIN MUNICIPIUL ORASTIE ,Orasul GEOAGIU SI COMUNELE APARTINATOARE

Localitatea/Strad ZONA Orastie A B C D A B A

Geoagiu Oras Calea Romanilor Geoagiu Oras Alte strazi Geoagiu Bai Germisara Comune apartinat Sate apartinatoare

APT 1 cam Lei/mp 1890 1570 1310 1050 1420 1180 1900 360 300

APT 2cam lei/mp 1730 1420 1300 1020 1290 1060 1730 350 290

APT 3cam lei/mp 1700 1400 1300 1020 1270 1050 1700 340 290

APT 4cam lei/mp 1660 1420 1290 1000 1240 1050 1660 315 260

#Valorile sint date in moneda lei,nu contin TVA #Valorile includ si cota parte din terenul aferent si cota parte din bunurile comune

107

#Apartamentele situate la etajele VII si VIII au valoarea diminuata cu 15% fata de valorile din tabel. #Camerele de camin au o valoare redusa cu 50% 1.4 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CASELOR INDIVIDUALE SI A TERENURILOR INTRAVILANE DIN LOCALITATILE APARTINATOARE CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE ORASTIE #Numarul de camere se stabileste pe declaratia pe propia raspundere a partilor Case Casa 1-2cam3cam COMUNA Sat lei Apartinator lei Beriu - 33700 65000 Castau 41000 73000 Sereca 28000 41000 Orastioara 31900 47000 de Sus Sibisel 28000 41000 Cucuis 20000 33300 Magureni 9600 21300 Poeni 13000 25900 Balsa 11800 22400 Ardeu 11800 22400 Amas 8300 18500 Mada 8300 18500 Steuini 5560 8200 Rosia 5560 8200 Galbena 5560 8200 Voia 5560 8200 Valisoara 5560 8200 Bunesti 5560 8200 Techereu 5560 8200

108

Casa 4 cam lei 75000 81500 51500 66000 51500 41000 27100 36900 32000 32000 19000 19000 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050

Teren Teren Intravil Extravi lei/mp Lei/mp 11 0,7 6 0,7 5 0,3 5 0,4 5 4 3 3 6 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5560 5560 5560 Romos 46500 Romosel 31800 Vaidei 22400 Pischinti 15000 Ciungu Mare 10400 Martinesti 22500 Dancu Mare 16000 Dancu Mic 16000 Jeledinti 16000 Magura 10900 Tamasasa 16000 Turmas 22500 Orastioara De sus

Poiana Poenita Oprisesti

8200 8200 8200 80000 45200 37300 29300 24300 32200 26300 26300 26300 16700 26300 32200

11050 11050 11050 91500 63500 47000 36700 30100 45000 32200 32200 32200 21600 32200 45000 80000 45000 45000 80000 32200 50000 50000 21600 80000 80000 80000 60500

2 2 2 10 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 11 5 5 6 4 10 10 5 11 9 10 5

0,2 0,2 0,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,4

35500 70000 Bucium 22500 Ludestii de jo 22500 Costesti 35500 Ocolisu Mic 16000 Gradistea 22500 Mauc Costesti Deal 22500 Ludesti 10900 35500 Pricaz 35500 Spini 35500 Rapas 31000 32200 32200 70000 26300 44000 44000 16700 70000 70000 70000 45200

Turdas

Geoagiu Oras Aurel Vlaicu 38500 74000 Gelmar 38500 74000 85000 85000 11 9 0,7 0,7

109

Bozes Homorod Renghet Cigmau Bacaia Valeni Mermezeu

15000 12900 12900 12900 12900 9000 9000

29300 19200 19200 19200 19200 16300 16300

41700 24600 24600 24600 24600 21100 21100

5 4 4 4 4 3 3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

#Valoarea caselor individuale include si terenul care se afla pe acelasi corp funciar. #Valorile sant in moneda lei si nu contin TVA #Pentru casele care au mai mult de 4 camere valoarea creste cu 15% pentru fiecare camera. proportional cu suprafata acestora si suprafata construita #Pentru tranzactiile care se refera la fundatii,valoarea de piata a acestora este de 30% din valoarea unei case de aceeasi suprafata.Pentru casele la care lipsesc finisajele valoarea acestora este de 80%. #Anexele gospodaresti sant estimate la ¼ din valoarea constructiilor #Pentru suprafetele de teren mai mari de 1500mp aflate pe acelasi corp funciar cu constructiile,valorile de circulatie a terenurilor se reduc cu 50% fata de valorile din tabel pentru terenul care depaseste suprafata de 1500m,aceasta numai in cazul succesiunilor

110

1.5 VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCIALE, A SPATIILOR INDUSTRIALE,A GARAJELOR DIN MUNICIPIUL ORASTIE

Nr crt

LOCALITATEA

Spatii Spatii ZONA ComercialeIndustriale lei/mp/su lei/mp/su A B C D A B A B A A 1700 1400 970 710 970 710 1700 1400 520 380 420 390 250 175 250 175 420 390 120 90

Garaje lei/loc 14000 12000 10500 8750 10500 8750 14000 12000 4100 3200

1

Orastie

2 3 4 5

Geoagiu Oras Geoagiu Bai Comune Sate

#Valoarea spatiilor comerciale se refera la spatiile comerciale construite la parterul blocurilor de locuinte #Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea per metru patrat suprafata utila

111

#Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta. #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata

1.6 VALOAREA DE PIATA MINIMA A CHIOSCURILOR SI A SPATIILOR ZOOTEHNICE SITUATE PE TERENURI APARTININD CIRCUMSCRIPTIEI NOTARIALE ORASTIE Valoarea de piata minima a chioscurilor din profile de aluminiu si PVC Este de 1400lei/mp Valoarea de piata minima a chioscurilor confectionate din profile metalice si din lemn este de 300 lei/mp Valoarea de piata minima a constructiilor agrozootehnice de tipul adaposturilor pentru animale este: -70lei/mp pentru adaposturile construite din piatra,invelitoare din tigla -1000lei/mp pentru adaposturile construite din caramida nearsa si invelitoare din tigla -120 lei/mp pentru adaposturile construite din caramizi cu goluri(de fabrica)sau boltari tip BCA,invelitoare din tigla sau placi azbociment Fanarele sau soproanele sant evaluate in functie de structura de rezistenta si invelitoare astfel: - 45 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta din lemn rotund,inclusiv sarpanta,invelitoare din placi de azbociment sau tigla -70 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta si sarpanta din profile de otel,invelitoare din tigla sau placi de azbociment -100 lei/mp pentru cele cu structura de rezistenta,sarpanta din profile metalice,invelitoare din tabla care sant si racordate la reteaua de energie electrica.Peretii de inchidere sant de asemenea din tabla cutata sau ondulata.

112

Pentru acest tip de soproane care au zidurile de inchidere din zidarie de caramida sau BCA,valoarea de piata minima este de 110 lei/mp/su. Valoarea fanarelor si a soproanelor include si terenul ocupat de acestea

1.7 VALOAREA TERENURILOR FORESTIERE SI A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CLASA DE PRODUCTIE MEDIE IN FUNCTIE DE VIRSTA VEGETATIEI Valoarea minima de piata a terenurilor cu vegetatie forestiera este de 10000lei/ha 1.8VALOAREA DE PIATA MINIMA A SPATIILOR COMERCIALE TIB BIROURI,PLATFORME BETONATE DIN MUN. ORASTIE Platforme Birouri Birouri ZONA Zona com. Zona indust Betonate Lei/mp lei/mp/su lei/mp/su A B C D 1000 900 670 480 670 670 900 270 190 350 310 250 165 250 250 310 150 65 35 23 10 10 10 10 23 10 10

Nr crt

LOCALITATEA

1

Orastie

2 3 4 5

Geoagiu Bai Geoagiu Oras B Comune apartinat A Sate apartinatoare A

#Valoarea spatiilor tip birouri se refera la spatiile situate in zonele comerciale si in zona industriala,in incinta societatilor comerciale. #Valorile date sint in moneda lei,sint valori fara TVA ,se refera la valoarea

113

per metru patrat suprafata utila,exceptie platformele betonate #Valorile din tabel includ si valoarea terenului pe care sint situate sau cota parte aferenta. #Pentru spatiile tip birou situate la etajul I valoarea este diminuata cu 10%,iar pentru cele situate la etajul II valoarea este diminuata cu 20% fata de valorile din tabel. #Suprafata utila este estimata la 80% din suprafata desfasurata #Prezentul raport de evaluare este alcatuit din insumarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru fiecare Circumscriptie Notariala si contine un numar de 109 pagini scrise. Expert Evaluator Feder Petrisor

114

Information

Hateg ­ Hunedoara

114 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

950127


You might also be interested in

BETA
Hateg Hunedoara
Microsoft Word - Raport SC DESIGNRO SRL.doc