Read Varslingsplan for ulykker og nestenulykker text version

VARSLINGSPLAN FOR ULYKKER OG NESTENULYKKER

(Brukes til oppslag der Undervisningsbygg er byggherre)

Prosjekt/skole: Adresse:

Vedkommende som først får kjennskap til en ulykke/nestenulykke 1. Varsle/gi førstehjelp 2. Sikre skadestedet 3. Begrens omfanget

Lege / Ambulanse Politi Brann/ forurensing

113 112 110

Forsikre seg om at pårørende vil bli varslet (av f. eks. den skadede selv, sykehus, politi, etc.)

Arbeidstilsynet 815 48 222 Hovedbedrift Navn: Tlf.: DSB 33 41 25 00 v/Sprengningsulykker v/El.ulykker med personskade Giftinformasjonen 22 59 13 00

Hovedbedrift

Ved alvorlig miljøutslipp Politi 112

Byggherre

BH varsler etter "Varslingsrutine for PL" eller "Varslingsrutine for DI"

Byggherren Navn: Tlf:

Dersom PL ikke svarer

Stedfortreder: 1. Seksjonsleder: Mobil: 2. ...direktør: Mobil:

Ved miljøskade

Ved SHA skade

Byggeleder (BL) Navn: Tlf:

Koordinator for utførelsen (KU) Navn: Tlf:

Nestenulykke Alvorlig nestenulykke som kunne ha medført skade eller dødsfall skal varsles PL og Arbeidstilsynet.

Når du varsler, oppgi følgende HVEM som ringer HVOR det har hendt HVA som har hendt Om noen /noe er skadet ­ alvorlighetsgrad, skadens art og omfang, antall som er skadet, om noen er innesperret eller fastklemt.

Uttalelser til pressen Det er kun Undervisningsbygg/ beredskapsorganisasjonen som kan gjøre uttalelser til pressen. Kontakt Marit Thorsen.

Utfylt dato:

100264 - 2.3

Information

Varslingsplan for ulykker og nestenulykker

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

959221


You might also be interested in

BETA
Varslingsplan for ulykker og nestenulykker