Read logori_za_Srbe.pdf text version

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA Komitet za prikupljanje podataka o izvrsenim zlocinima protiv covecnosti i medjunarodnog prava B e o g r a d

SPISAK LO GO RA ZA SRBE NA TERITO RIJ I BIV SE SFRJ

1. Logori u tzv. BiH

BANOVII 1. Banovii, logor u podrumu Direkcije zeleznickog saobraaja 2. Banovii, fabrika "Helios", stara upravna zgrada, u nasequ Radina 3. Banovii, zgrada teritorijalne odbrane, preko puta poste 4. Banovii, selo Trestenica, Osnovna skola 5. Banovii, Banovii Selo, Osnovna skola "Ivan Goran Kovaci" i barake kod skole 6. Banovii, Banovii Selo, logor u ambulanti 7. Banovii, Banovii Selo, logor u seoskom domu 8. Banovii, Lozna, logor u supi BIHA 9. Biha, Okruzni zatvor, Luke 10. Biha, prostorije aero kluba 11. Biha, kasarna "27 juli", sada "Fadil Besli-"egar" 12. Biha, stadion FK "Jedinstvo" 13. Biha, hotel "Park"- betonske prostorije 14. Biha, naseqe Pokoj 15. Biha, ugostiteqski objekat Mustafe Vukovia 16. Biha, decji vrti u nasequ Ozimice 1 17. Biha, Brekovica 18. Biha, selo Cekrlije, podrum 19. Biha, skola u selu Vrkasi 20. Biha, selo Grabez 21. Biha, logor "Bihaki kazamat 22. Biha, logor na zeleznickoj stanici Srbqani 23. Biha, logor u restoranu "Unski dijamant" BRATUNAC 24. Bratunac, selo Gorwe Potocare, zatvor Hajra Beslia BREZA 25. Breza, vojni zatvor, 26. Breza, policijska stanica 27. Breza, logor u podrumu fabrike "Elektroterma" /stara Osnovna skola "Ismet Sari - Slobodan"/ 28. Breza, skladiste preduzea "Udarnik", preko puta zgrade MUP-a 29. Breza, u kupatilima na gradskom bazenu 30. Breza, logor u magacinu rudnika "Breza" 31. Breza, zgrada "29" BOSANSKI BROD ( SRPSKI BROD) 32. ( Srpski Brod ), srednjoskolski centar "Fric Pavlik" 33. ( Srpski Brod ), Tulek, skladiste Robne kue Beograd 34. ( Srpski Brod ), magacin gradjevinskog materijala preduzea "GIK" 35. ( Srpski Brod ), logor Krndija (naspram vatrogasnog doma) 36. ( Srpski Brod ), logor pored reke Save (kajak klub)

2

37. 38. 39. 40. 41.

( Srpski Brod ), hale carapane "Bosna" ( Srpski Brod ), logor u zgradi vojne policije /zgrada bivse Jugobanke/ ( Srpski Brod ), gradski stadion FK Poleta ( Srpski Brod ), logor u zgradi opstine ( Srpski Brod ), logor u stanici milicije

BRCKO 42. Brcko, Boderiste, pogon "Interpleta" 43. Brcko, Bijela (Bosanska), mesni dom 44. Brcko, Bijela(Bosanska), susionica za sljive 45. Brcko, Bijela (Bosanska), kue prognanih Srba 46. Brcko, Boe, Osnovna skola 47. Brcko, Boe, prostorije mesne zajednice 48. Brcko, Gornji Zovik, skladiste gra|evinskog materijala "Ozrenka" 49. Brcko, Gornji Rahi, mesni dom 50. Brcko, Gornji Rahi, skladiste gra|evinskog materijala 51. Brcko, Gornji Rahi, Osnovna skola 52. Brcko, garaza u rasadniku izme|u Rahia i Maoce 53. Brcko, Gornji Rahi, susionica u Okrajcima 54. Brcko, Donji Rahi, privatne kue 55. Brcko, Maoca (logor u zgradi Zadruznog doma i u garazi) 56. Brcko, Maoca, farma pilia, 57. Brcko, Maoca, kafana "Bolji zivot" 58. Brcko, Bojii, logor u napustenim srpskim kuama 59. Brcko, Palanka, citaonica mesne zajednice 60. Brcko, Rasljani, magacin 61. Brcko, Ulice, Osnovna skola 62. Brcko, Ulice, mesni dom BUGOJNO 63. Bugojno, zgrada Privredne banke u kojoj je smestena vojna policija armije BiH 64. Bugojno, hotel Kalin, podrum 65. Bugojno, privatna kua na periferiji grada 66. Bugojno, dvorana kulturno-sportskog centra 67. Bugojno, Osnovna skola "Stipo Zerek" 68. Bugojno, gimnazija 69. Bugojno, stadion "Iskre" 70. Bugojno, ski centar "Rostovo" 71. Bugojno, sportski centar 72. Bugojno, fabrika "Slavko Rodi" 73. Bugojno, garaze u bivsoj Titovoj vili, Gorica 74. Bugojno, kua ubijenog Srbina Relje Lukia 75. Bugojno, rudnik uglja u selu Gracanica BUSOVACA 76. Busovaca, Kaonik 77. Busovaca, magacin i podrum u hotelskom kompleksu Tisovac VARES 78. Vares, logor u podrumu skole u naselju Majdan preko puta zeljezare 79. Vares, logor u Domu penzionera VELIKA KLADUSA 80. Velika Kladusa, zatvor VISOKO

3

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Visoko, kasarna "Ahmet Fetahagi" /"Majevica"/ Visoko, podrum istraznog zatvora Visoko, mesni dom Visoko, skola "Fojnicki odred" Visoko, skola "Ognjen Prica" Visoko, Osnovna skola "Ahmet Fetahagi", zatvor vojne policije Visoko, selo Srhinje, kua Envera Basia Visoko, selo Hlapcevii, mesni dom Visoko, selo Glina, u stali Sakiba Suxuka zv. "Postar" Visoko, Buzi Mahala, Zadruzni dom Visoko, Ginje, podrum zgrade u kojo se nalazila komanda muslimanske vojske

VITEZ 92. Vitez, policijska stanica 93. Vitez, hemijska fabrika 94. Vitez, naselje Kruscica VISEGRAD 95. Visegrad, podvodne prostorije HE "Visegrad" 96. Visegrad, silos "Zito" 97. Visegrad, Crni Vrh 98. Visegrad, Medzedza, zadruzni dom, centralni zatvor staba Teritorijalne odbrane Visegrad 99. Visegrad, Medzedza, podrum privatne kue VLASENICA 100. Vlasenica, GORAZDE 101. Gorazde, zatvor u policijskoj stanici u centru 102. Gorazde, silos u Kopacima 103. Gorazde, vojni zatvor u podrumu zgrade ZOIL "Sarajevo" 104. Gorazde, stari hotel "Balkan" 105. Gorazde, logor "Mujkovia Polje" 106. Gorazde, Mahala 107. Gorazde, zgrada Elekrodistribucije 108. Gorazde, logor u cementari Vitkovii 109. Gorazde, logor u fabrici azota u Vitkoviima 110. Gorazde, logor u stampariji u Vitkoviima 111. Gorazde, u podrumu stare samacke zgrade u Vitkoviima 112. Gorazde, logor u ulici Mose Pijade, preko puta zgrade SUP-a 113. Gorazde, logor u kui Nedimovia 114. Gorazde, izolacija na desnoj strani Drine 115. Gorazde, zgrada stare poste 116. Gorazde, Trebjesko brdo 117. Gorazde, selo Mravinjac 118. Gorazde, selo Sasii 119. Gorazde, logor u selu Osanica GORNJI VAKUF 120. Gornji Vakuf, logor u Rami, zgrada Stanice milicije GRADACAC 121. Gradacac, logor u srednjoskolskom centru 122. Gradacac, podrum Gimnazije na Gradini 123. Gradacac, u kompleksu Stara tvrdzava, Osnovna skola "Veljko Vlahovi" koja je podignuta nad podzemnim austrougarskim zatvorom, u podrumu, zatvor vojne policije

4

124. 125.

Gradacac, selo Srnice, u kuama Srba koji su napustili selo, "Centar za izolaciju" Gradacac, Gornja Tramosnica, logor u skoli

GRAHOVO ( BOSANSKO GRAHOVO ) 126. Grahovo, Bosansko Grahovo GRACANICA 127. Gracanica, Dom kulture 128. Gracanica, logor u Osnovnoj skoli "Hasan Kiki" 129. Gracanica, zatvor GRUDE 130. Grude, skola 131. Grude, garaza DERVENTA 132. Derventa, bivsi Dom JNA 133. Derventa, Polje, logor u silosu 134. Derventa, Poljari, Osnovna skola "Vuk Karadzi" 135. Derventa, Rabii, podzemne prostorije vojnog magacina 136. Derventa, Plehan DOBOJ 137. Doboj, selo Brijesnica, Osnovna skola "Hasan Kiki" DRVAR 138. Drvar, selo Kamenica 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. DUVNO (TOMISLAVGRAD) Duvno (Tomislavgrad), zatvor MUP-a u podrumu Duvno (Tomislavgrad), podstanica za grejanje Duvno (Tomislavgrad), Srednjoskolski centar Duvno (Tomislavgrad), [kola ucenika u privredi - [UP Duvno (Tomislavgrad), gimnazija "15. novembar" Duvno (Tomislavgrad), Osnovna skola "Borisa Kovacevi" Duvno (Tomislavgrad), dom casnih sestara Duvno (Tomislavgrad), vojni zatvor Duvno, stanica vojne policije Duvno (Tomislavgrad), Eminovo Selo, logor u kui Milisav Radovana Duvno (Tomislavgrad), selo Babine Duvno (Tomislavgrad), privatni zatvor u selu [uica Duvno (Tomislavgrad), Galeci Duvno (Tomislavgrad), selo Rasani Duvno (Tomislavgrad), Gornji Brisnik Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjii, podrum napustene kue Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjii, Osnovna skola ZEPCE Zepce, magacin cementa Zepce, Osnovna skola "Rade Kondi", fiskulturna sala Zepce, srednjoskolski centar Zepce, selo Perkovi, magacin UPI i skola Zepce, Begov Han, ulaz u tunel

ZIVINICE 161. Zivinice, bivsa ambulanta 162. Zivinice, MUP

5

163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.

Zivinice, zgrada stare poste Zivinice, zgrada biroa za zaposljavanje Zivinice, svlacionice stadiona "Mladost" Zivinice, citaonica kod stadiona u naselju [arenjak Zivinice, magacin bivse JNA u zaseoku Maline, vojni zatvor "Zivinackih osa" Zivinice, zgrada sumarstva "Svatovac", komanda Vojne policije Zivinice, u Ciguljama Zivinice, Zurevik

ZAVIDOVII 171. Zavidovii, podrum zgrade drustveno-politickih organizacija (stara zgrada opstine) 172. Zavidovii, podrum decjeg obdanista 173. Zavidovii, upravna zgrada sumarstva, podrum 174. Zavidovii, logor u selu Hajderovii 175. Zavidovii, logor muxahedina u selu Kamenica 176. Zavidovii, logor muxahedina u selu Gostovii 177. Zavidovii, logor muxahedina u selu Livade 178. Zavidovii, logor muxahedina u selu Lijevca 179. Zavidovii, fudbalsko igraliste "Krivaje" 180. Zavidovii, samacka zgrada, u podrumu 181. Zavidovii, logor u zgradi policije 182. Zavidovii, Kesten, prostorije bivseg omladinskog doma ZVORNIK 183. Zvornik, selo Godus, logor 206. viteske brigade Armije BiH u selu Godus, prema Rastosnici, u kui Cvjetka Petrovia 184. Zvornik, Ravna Sapna, podrum u Muharemovoj kui ZENICA 185. Zenica, Kazneno-popravni dom 186. Zenica, zatvor 187. Zenica, Metalurski fakultet (? Metalurski institut), podrumske prostorije 188. Zenica, hotel "Internacional" 189. Zenica, bivsi Dom JNA, podrum 190. Zenica, skola "Mihajlo Pupin" 191. Zenica, Osnovna skola "Sead Skrgo" 192. Zenica, logor u Muzickoj skoli 193. Zenica, Perin Han, Osnovna skola "Bratstvo-jedinstvo" 194. Zenica, Arnauti 195. Zenica, Bijelo Polje, stadion 196. Zenica, selo Janjii u skoli 197. Zenica, selo Drivusa, u skoli 198. Zenica, selo Klopce, Osnovna skola 199. Zenica, logor muxahedina na periferiji grada (Podbrezje) JABLANICA 200. Jablanica, Muzej bitke na Neretvi /Muzej revolucije/ 201. Jablanica JAJCE 202. 203. 204. 205. 206. Jajce, stara tvr|ava Jajce, zatvor u zgradi SJS u podrumu Jajce, zatvor teritorijalne odbrane u upravnoj zgradi "Elektro-Vrbasa" Jajce, logor u Osnovnoj skoli "Bratstvo-jedinstvo" Jajce, zatvor u kasarni HVO kod katolicke crkve

6

KAKANJ 207. Kakanj, logor u prostorijama rudnika 208. Kakanj, motel "Sretno" 209. Kakanj, skola 210. Kakanj, selo Brezana, Osnovna skola, logor "Crnih labudova" 211. Kakanj, selo Haljinii, podrumske prostorije zgrade u kojoj se nalazila komanda muslimanske vojske KALESIJA 212. Kalesija, selo Miljanovci 213. Kalesija, selo Me|an 214. Kalesija, selo Memii, u skoli 215. Kalesija, Tojsii, seoski dom KLADANJ 216. Kladanj, bivsi Zavod za osiguranje imovine i lica 217. Kladanj, zatvor u bioskopu 218. Kladanj, Dom kulture 219. Kladanj, selo Stupari - logor u zgradi Osnovne skole 220. Kladanj, Matijevii KLJUC 221. Kljuc, 222. Kljuc, selo Sanica KONJIC 223. Konjic, zatvor u SUP-u 224. Konjic, Bradina, logor u Osnovnoj skoli "Zvonimir Belisa - Nogo" 225. Konjic, logor u celebiima, u bivsim magacinima JNA 226. Konjic, Celebii, Osnovna skola "Maksim Kujunxi" 227. Konjic, Osnovna skola "3. mart" u ul. 3. marta 228. Konjic, sportska dvorana Musala u ul. Brae Bektasevia 229. Konjic, novo stambeno naselje 230. Konjic, kafe "Amadeus" 231. Konjic, policijska stanica 232. Konjic, Donje Selo 233. Konjic, Buturovi polje 234. Konjic, selo Zepi 235. Konjic, selo Parsovii 236. Konjic, selo Cerii KOTOR VAROS 237. Kotor Varos, selo Vecii 238. Kotor Varos, u magacinu u selu Ravne KRUPA NA UNI (BOSANSKA KRUPA) 239. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Pucenik, svinjarska farma 240. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Perna, farma 241. Krupa na Uni, (Bosanska Krupa), selo Podvran 242. Bosanska Krupa, Buzim, svlacionica u sportskoj dvorani Osnovne skole 243. Bosanska Krupa, Buzim, podrum hotela "Buzim" KUPRES 244. Kupres, tvornica tekstilne konfekcije "Kvalitet" 245. Kupres, podrum kue Vila Milenka u ul. Narodnih heroja, u kojoj se nalazio "Ratni stab" HVO LIVNO

7

246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

Livno, SUP i garaza SUP-a Livno, Osnovna skola "Ivan Goran Kovaci" Livno, Osnovna skola "10 oktobar" Livno, tvr|ava Stari grad Livno, sportska sala u skoli Livno, hotel "Dinara", podrum (javna kua) Livno, motel Livno, srednjoskolski centar Livno, Zastinje, logor u kui Ivetia Livno, selo celebi Livno, sportska dvorana (mogue sportska dvorana u OS "Ivan Goran Kovaci) Livno, bolnica

LISTICA 258. Listica, 259. Listica, logor u policijskoj stanici LOPARE 260. Lopare, celi, kafana "Smederevka" 261. Lopare, celi, podrum kafane "Amerikanac" LUKAVAC 262. Lukavac, podrum Srednjoskolskog centra, zatvor "Patriotske lige" 263. Lukavac, Ekonomska skola, zatvor vojne policije 264. Lukavac, logor vojne policije u podrumu kod zeleznicke stanice 265. Lukavac, skola "Vjekoslav Tunji", 266. Lukavac, stari Dom zdravlja 267. Lukavac, klanica preduzea Progres u selu Modrac, zatvor Rifata Morankia 268. Lukavac, garaza "Trans servisa" 269. Lukavac, fabrika "Soda so", logor vojne policije 270. Lukavac, logor HOS-a u odmaralistu Koksare na Svatovcu LJUBISKI 271. LJubuski, vojno-istrazni zatvor HVO 272. LJubuski, stari zatvor, HOS-ov zatvor 273. LJubuski, zatvor u otkupnoj stanici duvana 274. LJubuski, logor u skladistu duvana 275. LJubuski, selo Lipno, logor u Osnovnoj skoli 276. LJubuski, zatvor u skoli u Kravicama MAGLAJ 277. Maglaj, svlacionice FK "Natron" 278. Maglaj, Novi Seher, na livadi ogra|enoj bodljikavom zicom MODRICA 279. Modrica, prostorije protivpozarne sluzbe u rafineriji 280. Modrica, silos 281. Modrica, selo Garevac MOSTAR 282. Mostar, prostorije bivse vojne ambulante, zatvor HOS-a 283. Mostar, ]elovina, Santieva ulica br. 27 - bivsi Okruzni zatvor, zatvor HVO 284. Mostar, zgrade fakulteta (Masinskog, Ekonomskog i Pravnog), logor vojne policija HVO 285. Mostar, mesna zajednica "4. jul" 286. Mostar, hotel "Bristol", podrumi 287. Mostar, ulica Mladena Balorde

8

288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298.

Mostar, kasarna "Severni logor" Mostar, Rodoc, na heliodromu u vojnoj gimnaziji - centralni zatvor Herceg-Bosne Mostar, Vrapcii, prostorije predionice "\uro Salaj", logor muslimanske vojske Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelez, preduzee "Zlatka Vukovi" Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelez, privatna kua Mostar, selo Kocine, logor muslimanske vojske Mostar, Cim, privatni zatvor Mostar, selo Potoci, logor u skoli 10 km od Mostara Mostar, selo Vojno Mostar, selo Buna, logor u skoli Mostar, selo Buna, zatvor brae Ivana i Sreka Gagro

MRKONJI GRAD 299. Mrkonji Grad, stanica milicije NOVI TRAVNIK (PUCAREVO) 300. Novi Travnik (Pucarevo), selo Stojkovii, objekat bivse JNA 301. Novi Travnik (Pucarevo), fabrika "Bratstvo", kalionica OLOVO 302. Olovo, fiskulturna sala gimnazije 303. Olovo, stanice policije ORASJE 304. Orasje, srednjoskolski centar 305. Orasje, Donja Mahala, logor u Osnovnoj skoli 306. Orasje, Donja Mahala, supa Mirze Filipovia zvanog "Deljkovi" 307. Orasje, logor u gradskom sklonistu 308. Orasje, logor u osnovnoj skoli 309. Orasje, Posavska mahala ODJAK 310. Oxak, Osnovna skola (fiskulturna sala) 311. Oxak, preduzee "Strolit" 312. Oxak, logor u kuama 313. Oxak, Novi Grad, logor u osnovnoj skoli 314. Oxak, Novi Grad, logor u napustenim srpskim kuama PETROVAC (BOSANSKI PETROVAC) 315. Petrovac (Bosanski Petrovac), policijska stanica 316. Petrovac, (Bosanski Petrovac), "Sabirni centar" u zgradi "Sipada" do bioskopske sale 317. Petrovac (Bosanski Petrovac), fabrika plastike POSUSJE 318. Posusje, SUP 319. Posusje, garaza 320. Posusje, selo Skretnica, zatvor Karla Martinovia PROZOR 321. Prozor, zatvor 322. Prozor, garaze 323. Ravno u Popovom polju

SANSKI MOST 324. Sanski Most, policijska stanica

9

325. 326. 327. 328. 329. 330.

Sanski Most, bioskop Sanski Most, "Sabirni centar u zgradi "Sipada" do bioskopske sale Sanski Most, Nezirevia kua Sanski Most, zgrada "Metalorada" Sanski Most, Podbrezje, zgrada "Vatrostalne" Sanski Most, auto-otpad

331. 332. 333.

SARAJEVO Sarajevo, Alipasino polje, naselje br. 2 u podrumu kafia "Borsalino", Trg Zavnobiha br. 23 Sarajevo, Alipasino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 27, zatvor Juke Prazine Sarajevo, Alipasino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 21 (ispod prodavnice "Mali Konzum" /zatvor Juke Prazine/ 334. Sarajevo, Alipasino polje, podrum samoposluge "Veliki konzum" na Trgu Zavnobiha 335. Sarajevo, Alipasino polje, faza B, restoran "Novi Grad" na Trgu Zavnobih-a 336. Sarajevo, toplana Alipasino polje, B faza 337. Sarajevo, Alipasino polje, prostorije mesne zajednice "Mladost" 338. Sarajevo, Alipasino polje, hotel "Bristol", klozeti u podrumu 339. Sarajevo, Alipasino polje, kafana "Stela" 340. Sarajevo, Alipasino polje, Osnovna skola "Andrija Raso" 341. Sarajevo, Alipasino polje, Osnovna skola "Prvi maj" 342. Sarajevo, Alipasino polje, blok B, privatni zatvor 343. Sarajevo, DIF 344. Sarajevo, "Elektrotehna" 345. Sarajevo, Dobrinja 3, atomsko skloniste 346. Sarajevo, Igman, atomsko skloniste u hotelu "Igman" 347. Sarajevo, Igman, hotel "Mraziste" 348. Sarajevo, Igman, podrum hotela "Famos" 349. Sarajevo, bioskop "Radnik" u ul. \ure \akovia 350. Sarajevo, podrum ispod prodavnice obue "Borovo" u ul. Danka Mitrova 351. Sarajevo, zatvor u bivsoj kasarni "Viktor Bubanj", sada "Ramiz Salcin" u ul. Prvomajskoj 352. Sarajevo, garaza kod Privredne banka Sarajevo 353. Sarajevo, podrumski trezor Privredne banke Sarajevo (Dobrinja 5) u ul. Bratstva-jedinstva /Ivana Kardelja/ 354. Sarajevo, decije obdaniste u ul. Palmira Toljatija 355. Sarajevo, decije obdaniste Iskrica, u ul. Mose Pijade 356. Sarajevo, decije obdaniste Iskrica, u ul. Mladena Stojanovia 357. Sarajevo, decije obdaniste Iskrica ("Dragica Pravica") u ul. Skerlievoj 358. Sarajevo, decije obdaniste u naselju cengia Vila II, Otoka, gde je bio stab Ede Muratovia 359. Sarajevo, decje obdaniste "Mladen Stojanovi" na uglu ulica Skerlieve i Mustafe Golubia, stab Juke Prazine u cijem je podrumu bio logoru 360. Sarajevo, Dobrinja 2, podrum trgovinskog preduzea "Masinopromet" u ul. Oktobarske revolucije 361. Sarajevo, hotel "Evropa" (javna kua), klima komora u podrumu 362. Sarajevo, Zeleznicka stanica 363. Sarajevo, podrum hotela "Zagreb", na Marin - dvoru /javna kua/ 364. Sarajevo, kompleks "Zetra" 365. Sarajevo, u podrumu prodavnice "Jugoeksport" u naselju Dobrinja II u ul. Xavaharlal Nehrua 366. Sarajevo, zatvor na Stupu - hangari skladista guma 367. Sarajevo, zgrada Banke i SDK - cengi Vila 368. Sarajevo, Klinicki centar, upravna zgrada 369. Sarajevo, u podrumu restorana "Sarajevo" na Marin dvoru u zgradi "Sumaprojekta" na uglu ulica Titove i Kranjcieve

10

370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415.

Sarajevo, MUP Sarajevo, napusten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 128 Sarajevo, napusten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 30, na Kosevskom brdu Sarajevo, Meteoroloski zavod na Bjelavama Sarajevo, naselje Ciglana, ulica Djure Djakovia Sarajevo, prostorije preduzea "Nas Dom" u ul. Sutjeska Sarajevo, naselje Karingtonka, logor u podrumu u Ulici Sutjeska br. 4 ili 6 Sarajevo, prostorije tvornice zice u ul. Xemala Bijedia Sarajevo, neboder br. 2 na Trgu Pere Kosoria Sarajevo, Skola za retardiranu decu "Vladimir Nazor", u ul. Ivana Krndelja br. 54 Sarajevo, Osnovna skola "Ivan Goran Kovaci" u naselju Hrasno Sarajevo, Osnovna skola u naselju Bistrik, zatvor 110. brigade Sarajevo, Osnovna skola na Marin Dvoru Sarajevo, Osnovna skola "Petar Doki" na cengia vili II, u atomskom sklonistu, Ul. Palmira Toljatija 129 Sarajevo, Osnovna skola "Franjo Kluz" u naselju Kosevsko brdo, u Livanjskoj ulici Sarajevo, naselje "Otoka" podrumske prostorije nebodera u ul. Socijalisticke revolucije 16 Sarajevo, naselje Otoka, podrumske prostorije nebodera prodavnice UPI u ulici Zrtava fasizma br. 16 ili 17 Sarajevo, policijska stanica u naselju Otoka Sarajevo, policijska stanica na Kosevskom brdu Sarajevo, policijska stanica Centar na Bjelavama Sarajevo, policijska stanica u Sokolovia kolonija Sarajevo, prostorije Mesne zajednice "Mojmilo" Sarajevo, stadion "Kosevo" Sarajevo, cengia vila, logor u zgradi solitera u Ulici Marka Marulia, preko puta stovarista gra|evinskog i ogrevnog materijala Sarajevo, cengia vila, logor u staroj plinari na Sarajevo, magacin koznih otpadaka kod kafia"Tik-tat" Sarajevo, studentski dom "Mladen Stojanovi" u Radievoj ulici br. 4-c na uglu sa ul. JNA /javna kua/ Sarajevo, studentski dom "Mahmut Busatlija" na Bjelavama /javna kua/ Sarajevo, Gra|evinski fakultet, podrum /javna kua/ Sarajevo, Stomatoloski fakultet, u podrumu i prizemlju Sarajevo, Tehnicka skola, ulica Vojvode Putnika (skola za gra|evinarstvo) Sarajevo, tunel bolnice Kosevo Sarajevo, tunel Velesii - Ciglane Sarajevo, FIS (DTV Partizan), ulica Mis Irbina, podrum Sarajevo, logor u ulici Mis Irbina Sarajevo, Centar za ucenike stranih jezika u ul. Vase Miskina, zatvor 109 brigade Sarajevo, Centralni zatvor, u ulici JNA 8 i 9 Sarajevo, Agencija za istrazivanje i dokumentaciju (AID) cije se prostorije nalaze u blizini Centralnog zatvora Sarajevo, "SIPAD" u ul. Xemala Bijedia, skladiste Sarajevo, zatvor 101. brigade Sarajevo, stab 102. brigade u Hrasnom u ul. Pere Kosoria Sarajevo, Osiguravajui zavod "Dunav" Sarajevo, logor u podzemnim prostorijama magacina "Jugoelektra" Sarajevo, logor u podrumu stambene zgrade u Sremskoj ulici, u blizini staba Envera Zornia Sarajevo, logor u podrumu Vele-pekare u Ulici Omera Maslia Sarajevo, logor u podrumu kue NN muslimana u ulici Nadezde Petrovi br. 87

Sarajevo, Opstina Ilidza

11

416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424.

Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, Dom kulture - drustveni dom Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, zgrada bivseg samackog hotela "FAMOS", vojni zatvor Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, stadion FK "FAMOS" Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, podrum hotela Hrasnica Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, Osnovna skola "Aleksa Santi" Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, garaze u podrumima nebodera ispod stanice muslimanske policije Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, garaze u podrumu u ul. Igmanskog partizanskog bataljona Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, podrum nezavrsene stambene zgrade (vojni zatvor) u ul. Alekse Bojovia - Brke Sarajevo, Opstina Ilixa, Hrasnica, podrum nedovrsene stambene zgrade kod decjeg obdanista

Sarajevo, Opstina Novi Grad 425. Sarajevo, naselje "Pavle Goranin", policijska stanica Novi Grad u Prvomajskoj ulici 426. Sarajevo, policijska stanica Svrakino selo (naselje Pavle Goranin) 427. Sarajevo, Novo Sarajevo, Osnovna skola "Pavle Goranin", u Svrakinom selu (naselje Pavle Goranin) u Prvomajskoj ulici 428. Sarajevo, ZIS (Zeleznicko-industrijska skola) u ulici Zivka Josila, Bua potok 429. Sarajevo, logor "Sunce" u Dobrinji II u magacinskim prostorijama u podrumu u ul. Marka Oreskovia br. 11 (ugao Nehruove i ul. Mitcubisi) zatvor Teritorijalne odbrane naselja Dobrinja 430. Sarajevo, atomsko skloniste na Dobrinji, u komandi 5 motorizovane brigade (kod prodavnice "Sunce") 431. Sarajevo, skladiste "25. maj" u Svrakinom selu (naselje Pavle Goranin) 432. Sarajevo, podrum "Poljoopskrbe", prema Bas carsiji u naselju Dobrinja II, u Bul. Mitcubisi 433. Sarajevo, Opstina Novi Grad, kafana "Baltazar" na Dobrinji 434. Sarajevo, privatni zatvor u Bua Potoku Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo 435. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Popravni dom u Pofaliima 436. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Pofalii, podrumske prostorije GP "Vranica" u kojoj su bili samacki stanovi 437. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, GP Vranice, upravna zgrada, preko puta Centralnog zatvora 438. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, logor u skoli "Slobodan Vukovi" u ul. Blagoja Parovia 439. Sarajevo, obdaniste na Kosevu preko puta kafane "Setaliste" koje je drzao Juka Prazina 440. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Stanica javne bezbednosti u Ulici Omera Maslia br. 2 441. Sarajevo, Opstina Novo Sarajevo, Pofalii, logor u Samackom domu za radnike fabrike duvana 442. Sarajevo, Novo Sarajevo, policijska stanica Sarajevo, Opstina Trnovo 443. Sarajevo, Opstina Trnovo, zgrada SUP-a 444. Sarajevo, Opstina Trnovo, logor u zgradi obdanista 445. Sarajevo, Opstina Trnovo, magacin teritorijalne odbrane 446. Sarajevo, Opstina Trnovo, hotel "Treskavica" 447. Sarajevo, Opstina Trnovo, selo Godinja, privatna supa 448. Sarajevo, Opstina Trnovo, selo Dejcii, logor u Osnovnoj skoli Sarajevo, Opstina Hadzii 449. Sarajevo, Opstina Haxii, Tarcin, silos 450. Sarajevo, Opstina Haxii, Pazari, u fiskulturnoj sali Osnovne skole "9. maj" 451. Sarajevo, Opstina Hadzii, Zovik, bivsa kasarna JNA "Krupa" 452. Sarajevo, Opstina Hadzii, Pazari, Dom kulture 453. Sarajevo, Opstina Hadzii, Pazari, logor u magacinima u Krupskoj Rijeci 454. Sarajevo, Opstina Hadzii, selo Urduk 455. Sarajevo, Opstina Hadzii, selo Gunjani, u skoli

12

SOKOLAC 456. Sokolac, logor u selu Banja Lucica SREBRENIK 457. Srebrenik, prostorije Stanica javne bezbednosti 458. Srebrenik, Osnovna skola "Mehmed Ibrahimovi" 459. Srebrenik, Rapatnica, svlacionice fudbalskog kluba 460. Srebrenik, srednja skola u centru grada 461. Srebrenik, tekstilna fabrika "Interplet" 462. Srebrenik, Omladinski dom u prigradskom naselju Rapatnica SREBRENICA 463. Srebrenica, zatvor izmedju zgrade opstine i suda 464. Srebrenica, zatvor SUP-a 465. Srebrenica, logor u lecilistu u Guber banji 466. Srebrenica, selo Potocari, zatvor Nasera Oria 467. Srebrenica, selo Sueska, zatvor Zulfa Tursunovia STOLAC 468. Stolac, duvanska stanica 469. Stolac, prostorije fabrike "Inkos" TESANJ 470. Tesanj, stanica milicije, logor u garazi 471. Tesanj, vojni zatvor na stadionu FK "TOSK", u svlacionicama 472. Tesanj, skola TRAVNIK 473. Travnik, zatvor 474. Travnik, logor kod kafane "Tri bora" 475. Travnik, Dom penzionera 476. Travnik, kasarna "Petar Meava" 477. Travnik, bivsi Dom JNA (stara medresa) 478. Travnik, lovacki dom na Pavlovici 479. Travnik, podrum stare zgrade ZTP 480. Travnik, zatvor u Dolcu, kod fabrike sibica u krugu bivseg magacina JNA, a potom kasarne u Slimenima 481. Travnik, vesernica u ulici Slavka Radia 14 482. Travnik, fabrika "Bratstvo" 483. Travnik, logor u blizini dzamije 484. Travnik, selo Kraljevice TUZLA 485. Tuzla, Okruzni zatvor - vojno istrazni zatvor u ul. Djure Djakovia br.1, na I spratu i u prizemlju 486. Tuzla, logor u Okruznom zatvoru, civilni deo na II spratu 487. Tuzla, logor u kasarni "Husinjska buna" u naselju Skojevska 488. Tuzla, logor u "starom rudniku" kod stadiona "Slobode" u Tusnju 489. Tuzla, bivse vojno streliste kod stadiona "Slobode" 490. Tuzla, stadion "Tusanj" 491. Tuzla, logor na Tusnju u solani 492. Tuzla, kasarna Lipnica, 4 km od Tuzle 493. Tuzla, kasarna u Slavinoviima 494. Tuzla, Masinsko-tehnicka skola 495. Tuzla, Rudarsko skolski centar na Ircu 496. Tuzla, Rudarsko-geoloski institut na Ircu 497. Tuzla, logor u Medicinskoj skoli

13

498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512.

Tuzla, logor u podrumu komande vojne policije koja se nalazila u neposrednoj blizini Medicinske skole Tuzla, skola "Braa Ribar" Tuzla, Studentski dom Tuzla, Radnicki univerzitet "Mitar Trifunovi - Uca" Tuzla, bivsi dom JNA Tuzla, zatvor Serije Zaimovia Tuzla, hangar na aerodromu Dubrava Tuzla, Cerik Tuzla, Kozlovac, skloniste u motelu Tuzla, Kozlovac, ranije ekonomija zatvora Tuzla, LJubace, u mlinu (izme|u Tuzle i Zivinica) Tuzla, Morancani Tuzla, Pozarnica Tuzla, Kreka, zatvor Faruka Prcia u domu "Mosa Pijade" Tuzla, Stupari, osnovna skola

UGLJEVIK 513. Ugljevik, Teocak, zgrada Osnovne skole 514. Ugljevik, Teocak, zgrada mesne zajednice FOJNICA 515. Fojnica, podrum Sarajevske banke 516. Fojnica, srednja skola "Kata Govorsi", podrum CAZIN 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. Cazin, zatvor Cazin, sljunkara Cazin, svlacionoca na fudbalskom igralistu Cazin, autoservis "Crvene zastave" Cazin, prostorije fabrike "Rad" Cazin, Osredak, osnovna skola "Vojin Mari" Cazin, Osnovna skola u selu Liskovac Cazin, selo ]oralii, zaseok DZehverusa

CAPLJINA 525. capljina, Dretelj 526. capljina, Gabela, hangari bivse JNA ispod Struge, zatvor HVO 527. capljina, policijska stanica 528. capljina, Grabovina, kasarna "Miro Popara", logor HVO 529. capljina, podrum u Opstini 530. capljina, duvanska stanica 531. capljina, logor HOS-a u staroj posti u podrumu 532. capljina, silos kod "Neretvatransa" 533. capljina, Domanovii, logor u privatnoj kui CITLUK 534. citluk, garaze 535. citluk, stanica milicije SAMAC (BOSANSKI SAMAC) 536. Samac (Bosanski Samac), selo Domaljevac, osnovna skola

2. Logori u Hrvatskoj

14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

BIOGRAD NA MORU Biograd na Moru, zatvor Biograd na moru, ribarska kua na Vranskom jezeru Biograd na moru, Filip Jakov, bolnica za retardiranu decu BJELOVAR Bjelovar, zatvor u policijskoj stanici Bjelovar, Okruzni zatvor Bjelovar, vojni zatvor Bjelovar, sportska dvorana Bjelovar, prostorije mesne zajednice "Antun Gustav Matos" Bjelovar, kasarna "Bozdar Adzija" Bjelovar, vatrogasni dom Bjelovar, skola Bjelovar, skladiste oruzja bivse JNA Kukavica VARAZDIN Varazdin, zatvor, Brae Radia br. 4 Varazdin, kasarna Varazdin, logor u sportskoj dvorani VINKOVCI Vinkovci, zatvor VIROVITICA Virovitica, kasarna (strazara) Virovitica, podrum u hotelu "Milanovac" Virovitica, policijska stanica VRGINMOST Vrginmost, policijska stanica Vrginmost, posta VRGORAC Vrgorac, logor u Hrvatskom domu - garaza Vrgorac, garaza u selu kod Vrgorca VRPOLJE, zatvor VUKOVAR Vukovar, MUP Vukovar Vukovar, Borovo "Komerc" Vukovar, Borovo "Nova obua" Vukovar, hangar na aerodromu Vukovar, nedovrsena skola u Borovo Naselju Vukovar, deciji vrti kod opstine Vukovar, podrumi u opstini Vukovar, atomsko skloniste Vukovar, skladisni prostor "Drvoprometa" Vukovar, katakombe ispod groblja Vukovar, Rusinska crkva Vukovar, skola "Vladimir Nazor" Vukovar, Luzac Vukovar, skladisne prostorije "Abazis"

15

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Vukovar, Elcov dvorac, kapela Vukovar, vojni odsek GLINA Glina, zatvor za maloletnike Glina, zgrada MUP-a GOLI OTOK, GOSPI Gospi, Okruzni zatvor Gospi, vojni zatvor Gospi, gimnazija Gospi, podrum hotela "Lika" Gospi, logor u mestu Smiljan Gospi, kasarna i ciglana u selu Perusi, ("sabirni logor") Gospi, selo Zablato, logor u bivsem poljoprivrednom dobru JNA Gospi, Trnovac (Zablato) Gospi, Karlobag GRUBISINO POLJE Grubisino Polje, hotel "Bilogora", komanda ZNG DARUVAR Daruvar, zatvor Daruvar, policijska stanica Daruvar, kasarna Daruvar, sportska sala "ceski dom" Daruvar, robna kua "Varteks" Daruvar, podrum samoposluge u centru grada Daruvar, Miokovievo DUBROVNIK Dubrovnik, "Ekscelzior", komanda vojne policije Dubrovnik, vila "Palma" Dubrovnik, okruzni zatvor Dubrovnik, hotel "Zagreb" na Lopudu, komanda vojne policije Dubrovnik, prostorije vojne policije DZAKOVO Dzakovo, zatvor Dzakovo, kasarna Dzakovo, Gasinci ZAGREB Zagreb, Vlaska ulica 3, MUP Zagreb, Vukomerec (prekrsajni zatvor) Zagreb, Gajeva ulica br. 3 (15), bivsi vojni istrazni zatvor Zagreb, kasarna "Marsal Tito" Zagreb, Kerestinec u Svetoj nedelji kod Zagreba Zagreb, Kunesak, podrum bolnice, vojna policija Zagreb, Remetinec, ulica Rajtarieva (Rajterova ulica), zatvor vojnog suda Zagreb, Petrinjska ulica br. 12 i 18 Zagreb, Selska 92, bivsa kasarna JNA Zagreb, Kazneno popravni dom - bolnica (bolnica za osobe lisene slobode), Svetosimunska 107 Zagreb, stanica milicije Dubrava

16

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

Zagreb, sportska dvorana "Martinovska" Zagreb, Trstenik Zagreb, cernomerec Zagreb, cernomerec, ciglana Zagreb, Turopolje, maloletnicki zatvor ZADAR Zadar, Okruzni zatvor Zadar, vojni zatvor Zadar, istrazni zatvor Zadar, policijska stanica u bivsoj kasarni JNA "Djuro Djakovi" Zadar, hotel "Donat" na Diklovcu, Borik Zadar, dom vazduhoplovstva Zadar, skola "Velimir Skorpik" Zadar, Osnovna skola "Sime Budini" Zadar, Osnovna skola "Simun Kozici" Zadar, sportska dvorana "Jazine" Zadar, kasarna "Marko Oreskovi" Zadar, gostionica "Fontana" Josipa (Joze) Prtenjace prema Diklu Zadar, Stari grad Zadar, Nin, ciglana IVANEC Ivanec, Lepoglava, KPD IVANI GRAD Ivani Grad Ivani Grad, Klostar Ivani, logor u fiskulturnoj sali u skoli IMOTSKI Imotski, policijska stanica KARLOVAC Karlovac, zatvor u Radievoj ulici Karlovac, MUP Karlovac, sportska hala "Ozalj" Karlovac, Dubovac Karlovac, Djacki dom KNIN Knin, kasarna Knin, Osnovna skola "Srpski junaci" Knin, stara tvrdjava Knin, Srednjoskolski centar KOSTAJNICA Kostajnica, Babina rijeka KRAPINA Krapina, zatvor KUTINA Kutina, vatrogasni dom Kutina, Tvornica umjetnog gnojiva Kutina, Popovaca, dusevna bolnica Kutina, Osnovna skola u Me|uriu, u podrumu METKOVI

17

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

Metkovi, zatvor Metkovi, vojna policija Metkovi, zgrada civilne zastite Metkovi, radio stanica Metkovi, sportska dvorana Metkovi, duvanska stanica, podrum Metkovi, selo Duboka NASICE Nasice, NOVA GRADISKA Nova Gradiska, zatvor MUP-a Nova Gradiska, zatvor u barakama u krugu vojne kasarne (prema Resetarima) Nova Gradiska, podrum Gimnazije Nova Gradiska, skola Nova Gradiska, sportska dvorana Nova Gradiska, Okucani, zelezara Nova Gradiska, Okucani, prodavnica metalne galanterije NOVSKA Novska, zatvor Novska, skladiste teritorijalne odbrane (zgrada bivseg vojnog odseka kod opstine) Novska, zgrada SUP-a OGULIN Ogulin, zatvor Kula ORAHOVICA Orahovica, OSIJEK Osijek, MUP Osijek, istrazni zatvor Osijek, Crvena kasarna Osijek, Bela kasarna, logor Vojne policije Osijek, zatvor Pampes na strelistu Osijek, logor na stadionu OTOcAC Otocac, vojni zatvor PAG Pag, Slano Pag, Kali PAKRAC Pakrac, Lipik Pakrac, zatvor Pakrac, policijska stanica Pakrac, podrum robne kue Pakrac, Gavrinica Pakrac, selo Seovica, logor u domu kulture Pakrac, Seovica, logor u skoli Pakrac, Marino selo, podrum u hotelu "Ribnjak" Pakrac, Marino selo, Ribarska koliba Pakrac, Marino Selo, upravna i poslovna zgrada "Ribnacarsko-Pakracka poljana"

18

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.

Pakrac, Poljana Pakracka, radna organizacija "Jedinstvo", pogon za izradu hemijskih olovaka i elektricnih prekidaca Pakrac, Poljana Pakracka, ribarska koliba Pakrac, Poljana Pakracka, vatrogasni dom PETRINJA Petrinja, selo Brest PLOCE Ploce, logor u zatvoru PODRAVSKA SLATINA Podravska Slatina PULA Pula, Okruzni zatvor Pula, Katarina Pula, Kranjcevica Pula, KPD "Valtura" RIJEKA Rijeka, Okruzni zatvor Rijeka, Ciotina 24 ili 25, logor - "prihvatni centar za strance" u bivsoj kasarni JNA Rijeka, "Via Roma", ulica Zrtava fasizma Rijeka, Skurine, barake Rijeka, kasarna Trsat, zatvor vojne policije SAMOBOR Samobor, sportska dvorana Samobor, Rakitje, centar za obuku ZNG SINJ Sinj, bivsa kasarna JNA "I Splitski partizanski odred" Sinj, zatvor vojne policije Sinj, Turjaci, logor u hangaru SISAK Sisak, Okruzni zatvor, u Rimskoj ulici br. 19 Sisak, garaza rafinerije Sisak, MUP Sisak, logor u zelezari Sisak, Barutana, bivsi objekat JNA u naselju Zelezara Sisak, Omladinsko naselje kod Siska (barake omladinskih radnih brigada) Sisak, Ekonomska skola Sisak, kasarna bivse JNA Sisak, sportska dvorana (blizu zeleznicke stanice) Sisak, Suhopolje Sisak, Osnovna skola "22 lipanj" Sisak, Galdovo Sisak, leciliste Jodno Sisak, Lipovica, Sisak, vojno skladiste Sisak, zatvor vojne policije SLAVONSKA POZEGA Slavonska Pozega, Okruzni zatvor Slavonska Pozega, policijska stanica

19

195. 196. 197. 198. 199.

Slavonska Pozega, zenski zatvor Slavonska Pozega, sportska hala Slavonska Pozega, kasarna

SLAVONSKI BROD Slavonski Brod, vojni zatvor Slavonski Brod, podrum kafane Dusana Bardaka sa kuglanom, u Partizanskoj ulici /sada Osijecka/ 200. Slavonski Brod, podrumske prostorije Sluzbe javne bezbednosti 201. Slavonski Brod, logor u vatrogasnom domu 202. Slavonski Brod, rafinerija 203. Slavonski Brod, Slavonski Samac 204. Slavonski Brod, selo Bukovlje, podrum kue ciji je vlasnik Srbin koji je iseljen SLUNJ Slunj, Batnoga SPLIT Split, zatvor na Katalinia brijegu Split, vojni zatvor Lora Split, Dracevac, bivsa kasarna JNA, zatvor HOS-a Split, Okruzni zatvor "Bilice" (izmedju Splita i Solina) Split, bolnica "Firule" Split, Klis TROGIR Trogir, CRES-LOSINJ Cres-Losinj, Dom za maloletnike SIBENIK Sibenik, zatvor Mandalina Sibenik, kasarna "Ante Jonji" Sibenik, Subievac, vojni zatvor Sibenik, sportska hala kod skole "Stjepan Radi" Sibenik, ostrvo Obonjan (ranije Otok mladosti) Sibenik, zatvor Kuline Sibenik, Okruzni zatvor Sibenik, istrazni zatvor

205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221.

3. Logori u Sloveniji

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dob pri Mirni, KPD Dravograd Ilirska Bistrica Koper, zatvor Koper, stanica milicije Kocevje, Kocevska reka, logor u kasarni Kranj, hala sajma Lasko, Zidani Most, improvizovani zatvor u lovackoj kui

20

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Lasko, Zidani Most, zatvor Ljubljana, zatvor Ljubljana, Studenski centar kod zeleznicke stanice Ljubljana, ul. Povsetova Sezana, Kozina Maribor Murska Sobota, Osnovna skola Nova Gorica Radovljica, kasarna sportske hale Ribnica, manastir Svetog Frantiseka Hrastnik, Dol pri Hrastniku, rudnik Celje Cerknica

21

Information

21 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

653055