Read MP_2011.03.01-LA_FARGE.pdf text version

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului:EDIFICARE OBIECTIVE IN CARIERA TAUL ROSU I I . T i tu la r Numele companiei S.C. LA FARGE AGREGATE BETOANE S.A Adresa potal Bucuresti str. Modrogan nr.20 identificat prin C.U.I. R 361269, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/256/05.02.1994, Numrul de telefon, de fax i adresa de e-mail, adresa paginii de internet; Sediu Baia Sprie Strada Caramizilor nr. 55, Baia Sprie, judetul Maramures

Telefon 0262 212.003 Fax 0262 211.046

-

Cariera Taul Rosu Judetul Maramures,loc.Ferneziu Baia Mare

Telefon - 0262 212.003 Fax 0262 211.046

- Numele persoanelor de contact: Persoana de contact: Responsabil Comercial si Marketing ·Telefon - 0745 380.612 - director/manager/administrator Bruno Roux Presedinte --Director General cu domiciliul in Bucuresti str.Popa Savu nr.5,Sector 1,identificat prin permis de sederenr.ROU 0068160, CNP 7680311400012.

- responsabil pentru protectia mediului

III. Descrierea proiectului Societatea S.C. LA FARGE AGREGATE BETOANE S.A. doreste sa amenajeze terenul Carierei Taul Rosu, situate in zona localitatii Ferneziu, pe partea stinga a drumului comunal ce leaga localitatea Ferneziu de Groapele Chiuzbaii, prin amplasarea unor obiective ( Montare cintar productie de serie, Amplasare/instalare statie de incinta pentru ditributie carburanti Diesel la autovehicule cu grup de alimentare integtat si baraci --birouri pentru personal, baraci --vestiare si grupuri sanitare,

platforme betonate carosabile, sistem de epurare a apelor pluviale, separator de hidrocarburi si imprejmuire statie de distributie) care vor fi destinate bunei desfasurari, procesului de productie, extractia si prelucrarea andezitului, pentru constructii, avind in vedere si rezolvarea unor spatii destinate functiunilor conexe. Terenul este amplasat in zona intravilana a localitatii Ferneziu, zona industriala, este scos din circuitul agricol. - justificarea necesitii proiectului a) Date generale Proiectul este cerut de catre beneficiar pentru evaluarea indicatorilor tehnico -- economici necesari realizarii investitiei EDIFICARE OBIECTIVE IN CARIERA TAUL ROSU ( Montare cintar productie de serie, Amplasare/instalare statie de incinta pentru ditributie carburanti Diesel la autovehicule cu grup de alimentare integtat, baraci --birouri pentru personal, baraci --vestiare si grupuri sanitare, platforme betonate carosabile si pietonale, sistem de epurare a apelor pluviale, separator de hidrocarburi si imprejmuire statie de distributie ) a). Regimul juridic -- Terenul este proprietatea Primariei Baia Mare ( Serviciului Public Administrare Patrimoniului local, si Utilitati,) inchiriat conform contractului de inchiriere nr.301/01.12.2008 Firmei S.C.La Farge Agregate Betoane S.A.cu sediul in Bucuresti str. Modrogan nr.20 identificat prin C.U.I. R 361269, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/256/05.02.1994, reprezentata prin Bruno Roux Presedinte -- Director General cu domiciliul in Bucuresti str.Popa Savu nr.5,Sector 1,identificat prin permis de sederenr.ROU 0068160, CNP 7680311400012. b). Regimul economic - Folosinta actuala cariera agregate. - Propus EDIFICARE OBIECTIVE IN CARIERA TAUL ROSU (Amplasare/instalare obiective: Montare cintar productie de serie, Amplasare/instalare statie de incinta pentru ditributie carburanti Diesel la autovehicule cu grup de alimentare integtat si baraci --birouri pentru personal, baraci --vestiare si grupuri sanitare, platforme betonate carosabile) - plane reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaf de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situaie i amplasamente) A se vedea plansele - formele fizice ale proiectului (planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construcie etc.) Se prezint elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul i capacitile de producie; Lafarge Agregate Betoane S.A. Societatea se infiinteaza in decembrie 1999, prin fuzionarea si integrarea mai multor societati si isi continua dezvoltarea de-a lungul anilor astfel incat Lafarge Agregate Betoane detine cariere, balastiere si statii de betoane pe tot cuprinsul tarii.

Scopul

Politica societatiii este una pe termen lung si are ca scop dezvoltarea industriei materialelor de constructii si a pietelor nationale si locale, fapt dovedit atat de prezenta societatii in majoritatea judetelor tarii, cat si de investitiile masive realizate intr-un timp relativ scurt, valoarea totala a investitiilor ridicandu-se pana in prezent la 21 milioane USD. Investitii grup mobil de concasaj echipamente si utilaje pentru lucrari de forare, minare si terasamente . modernizare a instalatiilor de prelucrare a agregatelor . statii de betoane autobetoniere si pompe de beton performante . laboratoare de calitate autorizate Mediu Lafarge Agregate Betoane are ca si deziderat protejarea mediului inconjurator prin politici si actiuni, prin achizitionarea de utilaje performante, prin implementarea tehnologiilor de productie care sa nu afecteze mediul si prin alocarea unor sume importante pentru reamenajarea locurilor de productie si refacerea ecosistemului. Capacitate de productie 110.000 to produse de cariera 350 to statie prelucrare,mobile Perimetrul de exploatare 1,321 Km2 Timpul de functionare 5 zile/ saptamina 1-2 schimburi/pe zi in functie de comenzi descrierea instalaiei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup caz); Pe amplasamentul solicitat exista amenajata o cariera de andezit care are ca scop exploatarea prelucrarea si comercializarea pietrei. descrierea proceselor de producie ale proiectului propus, în funcie de specificul investiiei, produse i subproduse obinute, mrimea, capacitatea; Prezentul proiect se refera la realizarea obiectivului EDIFICARE OBIECTIVE IN CARIERA TAUL ROSU ( Montare cintar productie de serie, Amplasare/instalare statie de incinta pentru ditributie carburanti Diesel la autovehicule cu grup de alimentare integtat si baraci --birouri pentru personal, baraci --vestiare si grupuri sanitare, platforme betonate carosabile, sistem de epurare a apelor pluviale, separator de hidrocarburi si imprejmuire statie de distributie) 1.Montare cintar productie de serie, are ca scop determinarea masei in tranzactii comerciale . Lungimea platformei pentru montare cintar L=18 m

Latimea platformei pentru montare cintar 1=3,5 m

Inaltime deck platforma h=20 cm (SLIM LINE)

- Inaltime capat de rampa h=28 cm - Lungime rampa 10...12 % 3,5 m Protectie laterala grinzi metalice inalte structurale Alaturat va fi montata o cabina pentru personalul deservent. 2.Amplasare/instalare statie de incinta pentru ditributie carburanti Diesel la autovehicule cu grup de alimentare integrat se dispune pe o platforma de beton armat. Platforma betonata a statiei impreuna cu o platforma betonata pentru accesul si stationarea autovehiculelor care alimenteaza statia se amenajeaza cu panta de scurgere si se prevede cu rigola pentru preluarea apelor pluviale. Statia va fi pozitionata pe o fundatie de beton armat cu dimensiunile in plan 7x2,5

m

Fundatia va avea inaltimea de 0,15 m fata de cota carosabilului si o inclinare de 1% pe directia busonului de drenarea cuvei de retentie. Statia va fi acoperita cu un acoperis incombustibil. Statia de distributie a acarburantilor cu rezervor cu grup de alimentare integrat la autovehicule este ansamblata, proiectata si construita conform prevederilor D.P.R. nr.459 din 24.07.1996 (Directiva masini 89/CEE si urmatoarele). Statia de distributie a acarburantilor cu rezervor cu grup de alimentare integrat la autovehicule este ansamblul ce contine toate utilajele,echipamentele, si sistemele care concura la stocarea si livrarea carburantilor la autovehicule montate de producator. Ansamblul este format din: a) Un rezervor metalic cilindric orizontal cu pereti simpli de 9.000 1, gura de incarcare, supapa de alimentare a umplerii, aerisire cu opritor de flacari, indicator de nivel b) Un grup de alimentare format din electropompa cu dispozitiv de blocare actionat de sonda de nivel minim. Furtun din cauciuc si piston pentru alimentare - Tablou electric de alimentare Contor de volum, montat in carcasa metalica cu lacat de protectie REZERVORUL este fabricat din otel carbon Fe 360 B cu grosimea de 3 mm si diametrul de 400 mm, echipat cu: Gura de umplere-3" cu inchizatoare, avind incorporata valva de limitare umplere (90 % din capacitatea geometrica) Aerisire cu dispozitiv opritor de flacara Indicator de nivel de tip plutitor (optional electronic) Pompa de alimentare cu sistem de blocare cu sonda optica pentru nivel minim. Statia de distributie a acarburantilor cu rezervor cu grup de alimentare

integrat la autovehicule se amplaseaza in incinta conform planurilor generale, asigurindu-se distante de siguranta fata de obiectivele invecinate.

Pe o distanta de 3 m in jurul statiei se constituie o zona de siguranta a statiei, care trebuie sa fie permanent libera si curata. Amplasarea in incinta se realizeaza in conformitate cu cerintele Normativului de proiectare, executarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule Indicativ NP=004/2003, aprobat prin ordinMTCT, curespectarea distantelor de siguranta fata de vecinatati.

Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Constructii, Instalatii,Amenajari Drumuri publice in localitati (strazi, bulevarde) Drumuri judetene si nationale Drumuri europene sau autostrazi Linie electrica tramvai sau autobuz Linie electrica de joasa si medie tensiune Linie electrica de inalta tensiune Canale sau camine de termoficare Camine de canalizare Acces in statii de metrou sau alte spatii aferente Locuinte individuale Cladiri cu afluenta de public,cazare, de cultura, cult,turism,financiar bancare,invatamint,administrative Cladiri inaltr foarte inalte,si cu Sali aglomerate Constructii si amenajari sportive,si de agrement Blocuri sai cvartale de locuinte Constructii cu procese tehnologice sau depozite de categoria A sau B Constructii cu procese tehnologice sau depozite de categoria C Constructii cu procese tehnologice sau depozite de categoria D si E Limita de incinta Pentru amenajarea statiei sunt necesare urmatoarele lucrari: Fundatia pentru statia de distributie a carburantilor la autovehicule Platforma betonata pentru stationarea utilizatorilornsi a autocisternei cu carburanti prevazuta cu rigola de preluare a apei pluviale. Sistem de epurare a apelor pluviale, colectate pe platforma carosabila, cu separator de hidrocarburi. Realizarea unui acoperis din material incombustibil Alimentarea cu energie electrica a statiei de distributie Iluminat exterior dispus la distanta de 3,00-5,00 m fata de statia de distributie carburanti Instalatie de legare la pamint pentru statia de distributie carburanti la autovehicule.si cistera de alimentare cu carburanti Asigurarea accesului si circulatia in zona

Distanta 10,00 10,00 15,00 20,00 10,00 20,00 10,00 10,00 20,00 15,00 25,00 35,00 30,00 20,00 25,00 15,00 10,00 5,00

Optional statia poate fi imprejmuita cu gard din plasa de sirma pe toate laturile cu poarta de acces si cu sistem de inchidere. Carburantul utilizat in statie, cu temperatura de inflamabilitate minim 55 C si maxim 2% distilat la testul distilarii fractionate la 150 C , nu genereaza zone de mediu cu pericol de explozie, in conditii normale de utilizare. Statia de distributie carburanti la autovehicule se doteaza cu urmatoarele mijloace de interventie in caz de incendiu astfel: 2 stingatoare portabile cu pulbere, cu capacitatea de 6 kg fiecare Un stingator transportabil cu spuma de 90,00 kg 1 lada cu nisip, cu capacitatea de 100 1 si 1 lopata. 3.Baraci --birouri pentru personal, Baraci --vestiare si grupuri sanitare, Dimensiunile cabinelor sunt 6,16x2,5x2,7 Structura sudata este realizata din tevi rectangulare de 180x80x4 Baraci birou - Modulele destinate spatiilor de birouri ce pot fi adaptate pentru orice tip de activitate: secretariat, training-uri, sedinte, intalniri de afaceri, etc Baraci sanitare-wc Baracile sanitare cuprind un numar variabil de cabine de dus complete, usi individuale sau perdea, instalatie electrica protejata de umezeala, ferestre cu geam termopan oscilobatant. Containerele modulare sunt alcatuite dintr-o structura metalica profilata la rece cu materiale ce au grosimi cuprinse 3 si 12 mm

-

Peretii sunt formati din: panou sandwich poliuretan tip C 1 cu o grosime de 50 mm 1 usa 965x2000 binal aluminiu 2 ferestre cu geam mat cu deschidere in agrafa 500x500 Stalpi sustinere acoperis profilati la rece din tabla cu o grosime a materialului de 3 mm. Acoperisul este format din: structura metalica profil special panou sandwich cu poliuretan tip C 1 cu o grosime de 50 mm un strat polistiren expandat instalatie electrica pentru lampi cu neon tabla zincata dublu faltuita

-

Planseul este format din: structura metalica profilata la rece tabla zincata dublu faltuita membrane din materiale plastice

-

vata minerala pal nemelaminat - linoleum Instalatia electrica : a) exterior este formata din: 2 prize exterioare 380 V b) interior este formata din: - 1 tablou sigurante automate 2 prize duble - 1 intrerupator 2 lampi neon 2x36 1 radiator electric de 1500 W Amenajarile exterioare vor fi amenajate ca alee pietonale, alee carosabila, alei de legatura cu drumul de acces. Se vor respecta reglementarile urbanistice specifice zonei. materiile prime, energia i combustibilii utilizai, cu modul de asigurare a acestora; Energia electrica utilizata este din reteaua localitatii Ferneziu existenta in zona (a se vedea planul de situatie) cu retea proprie de incinta printr-un raciord de 20 KV si post de transformare propriu. racordarea la reelele utilitare existente în zon; Alimentarea cu apa se face di Valea Jidovoaia printr-un racord de alimentare cu hidrofor. Exista un acord pentru prelarea apelor di Valea Jidovoaia, cu Directia Apelor Somes Tisa Cluj (DOCUMENT NR.1276 DIN 28.05.2002).Apa se asigura din vale cu ajutorul unei pompe (Q=40 1/h;P=0,5 Kw) Incalzirea spatiilor cu radiatoare electrice. descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului în zona afectat de execuia investiiei; ci noi de acces sau schimbri ale celor existente Accesul auto in curte se va realize din drumul comunal, pe poarta exterioara, iar pentru pietoni pe poarta mica. In incinta se va realiza o alee carosabila si o platforma de parcare pentru autoturisme, in fata intrarii principale . Se vor amenaja alei pietonale ce vor lega obiectivele din incinta intre ele. sunt utilizate caile de acces existente nu necesita noi cai de acces resursele naturale folosite în construcie i funcionare nu este cazul metode folosite în construcie

lucrarile sunt efectuate de catre o firma specializata in domeniul lucrarilor de executie a constructiilor, agreata de ISC Maramures planul de execuie cuprinzând faza de construcie, punerea în funciune, exploatare, refacere i folosire ulterioar, conform planselor anexate. relaia cu alte proiecte existente sau planificate nu este cazul detalii privind alternativele care au fost luate în considerare alte activiti care pot aprea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ap, surse sau linii de transport a energiei, creterea numrului de locuine, eliminarea apelor uzate i a deeurilor). Prin proiect se prevede pentru asigurarea cu apa pentru scopuri potabile, captarea unor izvoare locale neamenajate. Statie de epurare a apelor menajere Echipamentul este destinat epurarii ecologice a apelor menajare uzate. Sistemul este secvential desfasurandu-se in cicluri de cate 8 ore avand 4 faze fiecare. Corpul (bazinul) statiei este compartimentat si confectionat din polietilena de inalta densitate. Evacuarea apelor uzate se va face prin intermediul retelei de incinta de canalizare proiectata, la o statie de epurare amplasata pe proprietatea beneficiarului. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului I 9. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie in caz contrar existand riscul infundarii instalatiei de canalizare. De asemenea amplasarea conductelor s-a facut astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia si sa nu necesite mascari costisitoare, evitandu-se in acest fel lovirea accidentala a conductelor.Traseele alese s-au ales astfel incat sa nu deranjeze din punct de vedere esthetic. Echipamentul este destinat epurarii ecologice a apelor menajare uzate. Sistemul este secvential desfasurandu-se in cicluri de cate 8 ore avand 4 faze fiecare. Corpul (bazinul) statiilor este compartimentat si confectionat din polietilena de inalta densitate. Statiile sunt complet automatizate. Statia de epurare este destinata epurarii apelor reziduale menajere din gospodarii individuale, locuinte situate in zone lipsite de sisteme de canalizare, cabane si hoteluri, campinguri, colonii sezoniere mici etc., situate in orice zona geografica a Romaniei. Pentru o functiune corespunzatoare a statiilor de epurare, cu eficienta ridicata, nu este permisa

evacuare in statie a apelor cu concentratii ridicate in grasimi, a vopselelor, lacurilor, diluantilor, acizilor sau bazelor puternice si a substantelor cu continut de clor. Caracteristicile functionale si constructive sale statiei de epurare au fost verificate prin incercari specifice de catre laboratoare specializate si corespund conditiilor impuse prin normativele si standardele romanesti si europene aferente domeniului de utilizare preconizat precum si cerintelor formulate in cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii nr. 10/2005. Separatorul de hidrocarburi Bazinul se asambleaza subteran pe un pat de beton sau de nisip compactat (denivelare maxima de 0,5 cm). Conducta de apa uzata se conecteaza la bazin. Unitatea automata de control si pompare se amplaseaza la maxim 20 m de bazin. Sonda acesteia este integrata in bazin si urmareste permanent calitatea apei. Operatiunile statiei sunt memorate si controlate. Functionarea statiei e permanenta, echipamentul lucrand trei epurari complete pe zi in cate 8 ore, in 4 faze: alimentarea se face prin camera 1 a bazinului unde apa uzata este preparata mechanic (decantata) apoi este absorbita cu pompa 1 prin conducta de trecere in camera 2; dupa alimentarea camerei 2 apele se linistesc. Ele sunt barbotate neaerat eliminandu-se oxizii de azot si ai altor substante organice. Urmeaza prima aerare de cateva minute. Aeratorul se opreste 15 minute. In acest timp microorganismele asimileaza fecalele si substantele organice. Apa uzata devine namol activ. Surpulusul de namol activ se pompeaza in camera 1 unde se amesteca cu namolul rezultat din decantarea initiala si unde setse indepartat periodic. Timp de 6 ore apa se barboteaza si aereaza imbogatindu-se cu microorganizem care epureaza apa menajera. Perioadele active si pasive sunt reglate prin microprecesor. echipamentul se opreste timp de 2 ore, in care namolul activ se sedimenteaza preluand si incuband microorganismele; apa epurata se separa la partea superioara a bazinului 2 unde este absorbita si deversata cu ajutorul pompei 3. Namolul care se depune in locasul pompei 2 cand este oprita se curate automat prin paruiri inverse ale pompei, asigurandu-se deversarea apei curate. - alte autorizatii cerute pentru proiect. Alimentare cu energie electrica Sanatatea populatiei Aviz ISC Studiu geotehnic Aviz SGA

Localizarea proiectului Terenul Carierei Taul Rosu, este situat in zona localitatii Ferneziu, pe partea stinga a drumului comunal ce leaga localitatea Ferneziu de Groapele Chiuzbaii distana fa de granie pentru proiectele care cad sub incidena Conven iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptat la Espo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001. Nu este cazul hri, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât i artificiale, i alte informaii privind: · folosinele actuale i planificate ale terenului atât pe amplasament cât i pe zone adiacente acestuia; Folosinta actuala cariera agregate Teren u l este amp lasat în in trav ilanul lo calitatii Ferneziu , fiind pro pus a fi teren destinat zonei industrial a localitatii.Deci, pentru acest amplasament studiat tema de proiectare solicitata este : modul de ocupare a terenului prin stabilirea zonei de interventii ca fiind o nou zon cu funciune de administrare, procentul maxim de ocupare a terenului, realizarea de legturi cu reeaua de circulaie a localitii Ferneziu, asigurarea legaturilor cu zona turistica din Groapele Ghiuzbaii,asigurarea tuturor utilitarilor necesare urmând apoi propunerile de amplasare a obiectiv elor, functie de reglementrile propuse prin prezenta documentatie de urbanism

politici de zonare i de folosire a terenului; Posibilitati de extindere a carierei de agregate arealele sensibile;Nu este cazul detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat în considerare. Caracteristicile impactului potenial, în msura în care aceste informaii sunt disponibile 0 scurt descriere a impactului potenial cu luarea în considerare a urmtorilor factori: impactul asupra populaiei, sntii umane, faunei i florei, solului, folosinelor, bunurilor materiale, calitii i regimului cantitativ al apei, calitii aerului, climei, zgomotelor i vibraiilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural, i asupra interaciunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adic impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ) extinderea impactului (zona geografic, numrul populaiei/habitatelor/specillor afectate) magnitudinea i complexitatea impactului probabilitatea impactului

durata, frecvena i reversibilitatea impactului

msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului natura transfrontier a impactului. Nu exista un impact negativ asupra populaiei, sntii umane, faunei i florei, solului, folosinelor, bunurilor materiale, calitii i regimului cantitativ al apei, calitii aerului, climei, zgomotelor i vibraiilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural, i asupra interaciunilor dintre aceste elemente. Sistemele de epurare nu prezinta riscul de accidente la utilizarea lor normala si in conditiile prevazute in instructiunile tehnice date de producator. Materialul din care este realizata statia nu reactioneaza cu agentii agresivi din sol si nici nu genereaza reactii care in timp ar putea conduce la diminuarea sau pierderea caracteristicilor fizico-mecanice. Echipamentele utilizate nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice, rebuturi industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse prin Legea Protectiei Mediului -- Legea nr. 135/2010. Nivelul de epurare realizat prin utilizarea statiei va permite evacuarea acestora in emisar, conform prevederilor normei NTPA 001/2002. Instalatia functioneaza fara degajare de mirosuri. Namolul care se produce in instalatie este complet stabilizat, nu are miros si se poate folosi in agricultura. Instalatiile fiind complet etanse, nu este restrictionata instalarea lor in apropierea cladirilor de locuit cu zone de protectie. Bazinele sunt etanse si fiind subterane sunt termoizolante. Nivelul de zgomot la suprafata solului este de maxim 40 dB. IV. Surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor în mediu 1. Protecia calitii apelor: sursele de poluani pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; apa menajera se deverseaza in bazinul ecologic iar apele meteorice de la statia de alimentare cu carburanti se deverseaza in separatorul de hidrocarburi. Staiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevzute. Nu este cazul 2. Protecia aerului: sursele de poluani pentru aer, poluani; nu este cazul instalaiile pentru reinerea i dispersia poluanilor în atmosfer. nu este cazul 3. Protecia împotriva zgomotului i vibraiilor: sursele de zgomot i de vibraii; zgomotul autovehiculelor, amenajrile i dotrile pentru protecia împotriva zgomotului i vibraiilor. Nivelul de zgomot la suprafata solului este de maxim 40 dB. 4. Protecia împotriva radiaiilor:

sursele de radiaii; nu este cazul amenajrile i dotrile pentru protecia împotriva radiaiilor. nu este cazul 5. Protecia solului i a subsolului: sursele de poluani pentru sol, subsol i ape freatice; nu este cazul lucrrile i dotrile pentru protecia solului i a subsolului. nu este cazul 6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice: identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia biodiversitii, monumentelor naturii i ariilor protejate. nu este cazul 7. Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public: identiticarea obiectivelor de interes public, distana fa de aezrile umane, respectiv fa de monumente istorice i de arhitectur, alte zone asupra crora exist instituit un regim de restricie, zone de interes tradiional etc.; lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia aezrilor umane i a obiectivelor protejate i/sau de interes public. Lucrarile proiectate se afla la distanta mare fata de asezarile umane din localitatea Ferneziu. Obiectivele ce urmeaza a ti amplasate se afla in zona industriala a localitatii 8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament: - tipurile i cantitile de deeuri de orice natur rezultate; Deseuri de tip menajer modul de gospodrire a deeurilor.Deseurile vor fi depozitate in pubele ecologice diferentiate. 9. Gospodrirea substanelor i preparatelor chimice periculoase: substanele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse; nu este cazul modul de gospodrire a substanelor i preparatelor chimice periculoase i asigurarea condiiilor de protecie a factorilor de mediu i a sntii populaiei. nu este cazul V. Prevederi pentru monitorizarea mediului dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani în mediu; nu este cazul

VI. Justificarea încadrrii proiectului, dup caz, în prevederile altor acte normative naionale care transpun legislaia comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Ap, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deeurilor etc.) VII. Lucrri necesare organizrii de antier descrierea lucrrilor necesare organizrii de antier; localizarea organizrii de antier; descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor organizrii de antier;Nu exista impact asupra mediului de lucrarile organizatiei de santier surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor în mediu în timpul organizrii de antier; nu este cazul dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani în mediu. nu este cazul VIII. Lucrri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiiei, în caz de accidente i/sau la încetarea activitii, în msura în care aceste informaii sunt disponibile lucrrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiiei, în caz de accidente i/sau la încetarea activitii; aspecte referitoare la prevenirea i modul de rspuns pentru cazuri de poluri accidentale; aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalaiei; modaliti de refacere a strii iniiale/reabilitare în vederea utilizrii ulterioare a terenului. Toate obiectivele propuse pentru autorizare sunt cu caracter provizoriu. Nu vor avea nici un impact asupra mediului dezafectarea lor.In cazul in care santierul se inchide zona de amplasare a obiectivelor propuse poate fi impadurita sau refacuta cu spatii verzi. IX. Anexe - piese desenate 1. Planul de încadrare în zon a obiectivului i planul de situaie cu modul de planificare a utilizrii suprafeelor; Formele fizice ale proiectului (planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construcie etc.) Plane reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situaie i amplasamente) 2. Schemele-flux pentru: procesul tehnologic i fazele activitii, cu instalaiile de depoluare; 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea public pentru protecia mediului X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniial autoritatea competent pentru protecia mediului a decis necesitatea demarrii procedurii de evaluare adecvat, inemormi va ti completat cu:

a) descrierea succint a proiectului i distana fa de aria natural protejat de interes comunitar, precum i coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic, în sistem de proiecie naional Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic coninând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecie naional Stereo 1970; b) numele i codul ariei naturale protejate de interes comunitar; c) prezena i efectivele/suprafeele acoperite de specii i habitate de interes comunitar în zona proiectului; d) se va preciza dac proiectului propus nu are legtur direct cu sau nu este necesar pentru managementul conservrii ariei naturale protejate de interes comunitar; e) va estima impactul potenial al proiectului asupra speciilor i habitatelor din aria natural protejat de interes comunitar;alte informaii prevzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat.

Semntur i tampil

Information

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

593112


You might also be interested in

BETA