Read FAEDAH-FAEDAH PERSARAAN text version

FAEDAH-FAEDAH PERSARAAN

DI BAWAH SKIM PENCEN SEKTOR AWAM

PEMBERIAN PENCEN

"Yang Di Pertuan Agong boleh memberi pencen, ganjaran dan lain-lain faedah kepada seseorang pegawai berpencen apabila:(a) dipaksa bersara dibawah Seksyen 10; atau (b) memilih bersara di bawah Sekyen 12 setelah genap tempoh selama tidak kurang daripada sepuluh tahun perkhidmatan yang boleh dimasukkira; atau (c) bersara di bawah Seksyen 11"

SEKSYEN 9 AP 1980

FAEDAH DI BAWAH SKIM PENCEN

BERSARA MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN Ganjaran terbitan Pencen terbitan Pencen tanggungan Gantian cuti rehat (GCR)

Ganjaran perkhidmatan Pencen perkhidmatan Pencen hilangupaya Gantian cuti rehat (GCR)

GANJARAN PERKHIDMATAN

Formula : 7.5 / 100 X tempoh perkhidmatan X gaji akhir.

(Peraturan 4 PPP 1980)

PENCEN PERKHIDMATAN

Formula: 1/600 X tempoh perkhidmatan X gaji akhir. Amaun pencen perkhidmatan tertakluk kepada maksimum tidak melebihi setengah dari gaji akhir.

[Seksyen 22 Akta 227 atau Sekyen 24 Akta 239].

TEMPOH PERKHIDMATAN BOLEH DIMASUKIRA

Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (sama ada sementara atau tetap) Tempoh sepanjang bertugas Tempoh sepanjang bercuti dengan bergaji Tempoh sepanjang bercuti tanpa gaji atas sebabsebab dasar awam. Tempoh sepanjang dipinjamkan atau tukar sementara

a b c d

Opsyen kepada pegawai berpencen apabila bersara.

(Terpakai kepada pegawai yang dilantik pada atau sebelum 15/1/19775 atau 1/7/1978)

SUMBER: Peraturan 10 (2) dan (4) PPP 1980

Opsyen A

Keseluruhan perkhidmatan termasuk tempoh bertanggungan mencarum Kumpulan wang simpanan.

Opsyen B

Perkhidmatan sepanjang tidak mencarum kepada mana-mana kumpulanwang simpanan.

APABILA PEGAWAI BERPENCEN MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

BAYARAN 1 GANJARAN TERBITAN PENERIMA BALU / DUDA ANAK IBU / BAPA WAKIL DIRI BALU / DUDA ANAK

2 3 4

PENCEN TERBITAN

GANTIAN CUTI REHAT (GCR) BALU / DUDA PENCEN TANGGUNGAN BALU ANAK IBU / BAPA

PENERIMA FAEDAH

SUMBER: Peraturan 15 dan 16 PPP 1980

GANJARAN TERBITAN Balu / duda Anak Ibu / bapa Wakil diri

PENCEN TERBITAN Balu / duda Anak -

PENCEN TANGGUNGAN Balu Anak Ibu / bapa -

KELAYAKAN BALU / DUDA ATAU ANAK

Balu/duda, jika perkahwinan diiktiraf sah oleh Kerajaan Malaysia sama ada berkahwin secara pendaftaran bertulis, adat, agama atau kelaziman [Peraturan 2 PPP 1980]. Mulai 1/1/2002, melalui Akta Pencen [Pindaan] 2002, Akta A 1171, Seksyen 16 [1] [a] Akta 227 dipotong. Bayaran pencen terbitan kepada balu/duda yang berkahwin semula tidak diberhentikan.

BAYARAN PENCEN TERBITAN

· Dibayar dalam tempoh 12 ½ tahun. · Selepas itu, dibayar 70 % sahaja dengan syarat: - bermastautin di Malaysia; - perkahwinan sebelum bersara.

SUMBER: Seksyen 14 (2) dan 15 (1) (a) dan (b) AP 1980

PENCEN HILANGUPAYA

· Jika seseorang pegawai, lain dari `pegawai kontrak', dikehendaki bersara akibat dari:

­ menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi; atau ­ kemalangan dalam perjalanan; atau ­ mendapat penyakit kerana jenis tugas menyebabkan dirinya terdedah

SUMBER: Seksyen 17 AP 1980

AMAUN PENCEN HILANGUPAYA Tercacat sedikit Tercacat Tercacat pada matan Musnah sama sekali : 1/8 dari gaji : ¼ dari gaji : 3/8 dari gaji : ½ dari gaji

PENCEN TANGGUNGAN

· Pegawai meninggal dunia dalam tempoh 7 tahun dari tarikh mendapat bencana akibat :

­ menanggung bencana ketika menjalankan tugas rasmi; atau ­ kemalangan dalam perjalanan; atau ­ mendapat penyakit kerana jenis tugas menyebabkan diri terdedah;

SUMBER: Seksyen 18 AP 1980

AMAUN PENCEN TANGGUNGAN Amaun pencen tanggungan adalah bergantung kepada penerimanya seperti berikut: Balu Anak : ¼ dari gaji : 1/24 dari gaji untuk setiap orang anak Ibu atau Bapa : 1/8 dari gaji

GANTIAN CUTI REHAT

1/30 X cuti rehat X [gaji + imbuhan tetap].

PERLINDUNGAN HAK PENCEN

· Undang-undang yang dipakai ialah undang-undang yang `berkuatkuasa pada hari yang berkaitan'; atau · Apa-apa undang-undang kemudiannya `yang tidak kurang baiknya'.

SUMBER: Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan

PENARIKAN BALIK

· Akibat tidak mengetahui mengenai fakta; atau · Bersengaja menyembunyikan fakta matan

SUMBER: Peraturan 11 PPP 1980

PEMBERHENTIAN BAYARAN

. Penerima pencen meninggal dunia; . Sebelum 1/1/2002, jika balu/duda berkahwin semula/lagi ­ Seksyen 16 (1) (a) Akta 227 atau Seksyen 17 Akta 239; [mulai 1/1/2002 seksyen itu dipotong di bawah Akta Pencen [Pindaan] 2002, Akta A 1171] . Anak, jika berkahwin atau mencapai umur 21 tahun, mengikut mana yang terdahulu ­ Seksyen 16(1)(b) Akta 227 atau Seksyen 17 Akta 239; . Anak yang sedang belajar di Institutsi Pendidikan Tinggi dan sedang menerima pencen terbitan serta kemudiannya meningkat umur 21 tahun, apabila tamat pelajaran di peringkat Ijazah pertama ­ Seksyen 16(1)(c ) Akta 227 atau Seksyen 17 Akta 239; . Balu atau duda yang berkahwin selepas tarikh bersara dari perkhidmatan, setelah 12 ½ tahun dari tarikh persaraan ­ Seksyen 15 (1)(i); . Penerima pencen diistiharkan bankrap oleh Mahkamah atau dihukum penjara ­ Seksyen 20 atau 21 Akta 227 atau Seksyen 22 atau 23 Akta 239; . Penerima pencen terbitan yang tidak bermastauatin di Malaysia selepas 12 ½ tahun dari tarikh persaraan atau tarikh kematian dalam perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan ­ Seksyen 15 (1) Akta 227; . Penerima pencen dilantik menjawat jawatan tetap, bayaran pencen digantung ­ Seksyen 23 Akta 227 atau Seksyen 26 Akta 239;

Information

FAEDAH-FAEDAH PERSARAAN

19 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

426346