Read Graphic1 text version

STANDARDIZAREA NAIONAL

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna Noiembrie 2010. Standardele europene i internaionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numrul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficial. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaia de Standardizare din România. În aceast rubric sunt cuprinse, de asemenea, amendamente i erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuiete i anuleaz unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate dup titlul standardului respectiv. Informaii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ANULATE.

01 GENERALITI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 01.110 Documentaie tehnic de produs SR EN ISO 81714-1:2010 A CT 55 Proiectarea simbolurilor grafice utilizate în documentaia tehnic pentru produse. Partea 1: Reguli fundamantale Înlocuiete: SR EN ISO 81714-1:2002 03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT I CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

01.040 Vocabulare 01.040.13 Mediu. Protecia sntii. Securitate. (Vocabulare) SR EN ISO 14050:2010 CT 323 Management de mediu. Vocabular Înlocuiete: SR ISO 14050:2009 01.040.19 Încercri (Vocabulare) SR EN 1330-4:2010 T CT 40 Examinri nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizai la examinarea cu ultrasunete Înlocuiete: SR EN 1330-4:2003 01.080 Simboluri grafice 01.080.01 Simboluri grafice în general SR EN ISO 81714-1:2010 A CT 55 Proiectarea simbolurilor grafice utilizate în documentaia tehnic pentru produse. Partea 1: Reguli fundamantale Înlocuiete: SR EN ISO 81714-1:2002 01.100 Desene tehnice 01.100.01 Desene tehnice în general SR EN ISO 5457:2002/A1:2010 T CT 55 Documentaie tehnic de produs. Formate i prezentarea elementelor grafice ale planelor de desen. Amendament 1 T

03.120 Calitate 03.120.10 Managementul calitii i asigurarea calitii SR EN 9104-003:2010 A CT 72 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Partea 003: Cerine pentru sistemul de management al calitii în aeronautic (AQMS). Formarea i calificarea auditorilor Înlocuiete: SR EN 9104-003:2009 SR EN 9110:2010 A CT 72 Sisteme de management al calitii. Cerine pentru organizaiile de întreinere din industria aeronautic Înlocuiete: SR EN 9110:2006 SR EN 9120:2010 A CT 72 Sisteme de management al calitii. Cerine pentru distribuitorii din industria aeronautic, aerospaial i de aprare Înlocuiete: SR EN 9120:2006 SR EN 9120:2006/C91:2007 03.120.20 Certificarea produselor i a întreprinderilor. Evaluarea conformitii SR ISO/PAS 17005:2010 T CT 374 Evaluarea conformitii. Utilizarea sistemelor de management. Principii i cerine

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

07 MATEMATIC. TIINE NATURALE 11.100 Medicin de laborator 11.100.20 Evaluarea biologic a dispozitivelor medicale SR EN ISO 10993-1:2010/AC:2010 A CT 377 Evaluarea biologic a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare i testare în cadrul unui proces de gestionare a riscului SR EN ISO 10993-13:2010 A CT 377 Evaluarea biologic a dispozitivelor medicale. Partea 13: Identificare i cuantificare a produselor de degradare din dispozitive medicale pe baz de polimeri Înlocuiete: SR EN ISO 10993-13:2009 11.120 Farmacie 11.120.99 Alte standarde referitoare la farmacie SR EN 15823:2010 A CT 270 Ambalaje. Scriere Braille pe ambalajele destinate medicamentelor 11.140 Echipament pentru spitale SR EN 60601-2-52:2010 A CT 22 Aparate electromedicale. Partea 2-52: Cerine particulare de securitate de baz i performane eseniale pentru paturi medicale Înlocuiete: SR EN 1970:2002 SR EN 1970:2002/A1:2005 SR EN 60601-2-38:2003 SR EN 60601-2-38:2003/A1:2003 11.180 Ajutoare pentru invalizi sau persoane cu handicap 11.180.30 Mijloace ajuttoare pentru orbi sau pentru persoane cu deficiene de vedere SR EN 15823:2010 A CT 270 Ambalaje. Scriere Braille pe ambalajele destinate medicamentelor 13 MEDIU. PROTECIA SNTII. SECURITATE

07.060 Geologie. Meteorologie. Hidrologie SR EN 13798:2010 A CT 109 Hidrometrie. Specificaie pentru cminul de vizitare al unui pluviometru de referin Înlocuiete: SR EN 13798:2003 11 MEDICIN

11.040 Echipament medical SR EN 60601-1-6:2010 A CT 22 Aparate electromedicale. Partea 1-6: Prescripii generale pentru securitatea de baz i performanele eseniale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare Înlocuiete: SR EN 60601-1-6:2007 11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraie i reanimare SR EN ISO 15001:2010 A CT 377 Echipament de anestezie i reanimare respiratorie. Compatibilitate cu oxigenul Înlocuiete: SR EN ISO 15001:2004 11.040.50 Echipament radiologic SR EN 60613:2010 A CT 22 Caracteristici electrice i de sarcin ale ansamblurilor cu tuburi de radiaii X pentru diagnostic medical Înlocuiete: SR EN 60613:2001 11.040.55 Echipament pentru diagnosticare SR EN 60601-2-28:2010 A CT 22 Aparate electromedicale. Partea 2-28: Cerine particulare de securitate de baz i performanele eseniale pentru ansambluri cu tuburi de radiaii X pentru diagnostic medical Înlocuiete: SR EN 60601-2-28:2003 11.040.70 Echipament oftalmologic SR EN ISO 10342:2010 A CT 230 Instrumente oftalmice. Refractometre oftalmice Înlocuiete: SR EN ISO 10342:2004 SR EN ISO 12867:2010 A CT 230 Instrumente oftalmice. Rame de încercare Înlocuiete: SR EN ISO 12867:2003 SR EN 14139:2010 A CT 230 Optic oftalmic. Specificaii pentru ochelari gata montai Înlocuiete: SR EN 14139:2003 SR EN 14139:2003/AC:2007 11.060 Stomatologie 11.060.15 Implanturi dentare SR EN ISO 10451:2010 A CT 377 Stomatologie. Coninutul dosarului tehnic pentru sisteme de implanturi dentare Înlocuiete: SR EN ISO 10451:2003 SR EN ISO 11953:2010 A CT 377 Stomatologie. Implanturi. Performanele clinice ale instrumentelor de strângere

13.020 Protecia mediului 13.020.10 Managementul mediului SR EN ISO 14004:2010 T CT 323 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare Înlocuiete: SR ISO 14004:2005 SR EN ISO 14015:2010 T CT 323 Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor i organizaiilor (EMAO) Înlocuiete: SR ISO 14015:2005 SR EN ISO 14050:2010 CT 323 Management de mediu. Vocabular Înlocuiete: SR ISO 14050:2009 T

SR EN ISO 14063:2010 T CT 323 Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare i exemple Înlocuiete: SR ISO 14063:2009

2

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

13.020.50 Etichetare ecologic SR EN ISO 14025:2010 T CT 323 Etichete i declaraii de mediu. Declaraii de mediu de tip III. Principii i proceduri Înlocuiete: SR ISO 14025:2009 13.040 Calitatea aerului 13.040.20 Aer ambiant SR EN 15852:2010 A CT 53 Calitatea aerului ambiant. Metoda standardizat pentru determinarea mercurului gazos total SR EN 15853:2010 A CT 53 Calitatea aerului ambiant. Metoda standardizat pentru determinarea depunerilor de mercur 13.040.40 Emisii de la surse fixe SR EN ISO 21258:2010 A CT 53 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraiei masice de protoxid de azot (N2O). Metod de referin: Metoda în infrarou nondispersiv 13.110 Securitatea mainilor i aparatelor SR EN 894-4:2010 A CT 54 Securitatea mainilor. Cerine ergonomice pentru proiectarea dispozitivelor de semnalizare i actuatoarelor. Partea 4: Localizarea i aranjamentul dispozitivelor de semnalizare i actuatoarelor 13.120 Securitatea în locuine SR EN 60335-2-2:2010 T CT 239 Aparate electrice pentru utilizare casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripii particulare pentru aspiratoare i aparate de curat prin aspirare cu ap Înlocuiete: SR EN 60335-2-2:2004 SR EN 60335-2-2:2004/A1:2005 SR EN 60335-2-2:2004/A2:2007 13.180 Ergonomie SR EN 894-4:2010 A CT 54 Securitatea mainilor. Cerine ergonomice pentru proiectarea dispozitivelor de semnalizare i actuatoarelor. Partea 4: Localizarea i aranjamentul dispozitivelor de semnalizare i actuatoarelor SR EN ISO 20685:2010 A CT 54 Metodologii de explorare tridimensional pentru bazele de date antropometrice compatibile pe plan internaional Înlocuiete: SR EN ISO 20685:2006 13.220 Protecia contra incendiilor 13.220.40 Comportamentul la foc i inflamabilitatea materialelor i produselor SR EN 60695-1-10:2010 T CT 33 Încercri privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general 13.220.50 Rezistena la foc a materialelor i a elementelor de construcii SR EN 15725:2010 A CT 217 Rapoarte de aplicaie extinse asupra performanelor la foc ale produselor i elementele de construcie 13.340 Echipament de protecie individual 13.340.70 Veste de salvare, echipamente i dispozitive ajuttoare de plutire SR EN ISO 12402-2:2007/A1:2010 A CT 227 Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performan 275. Cerine de securitate. Amendament 1 SR EN ISO 12402-3:2007/A1:2010 A CT 227 Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performan 150. Cerine de securitate. Amendament 1 SR EN ISO 12402-4:2007/A1:2010 A CT 227 Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performan 100. Cerine de securitate. Amendament 1 SR EN ISO 12402-5:2007/A1:2010 A CT 227 Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajuttor de plutire (nivel 50). Cerine de securitate. Amendament 1 SR EN ISO 12402-6:2007/A1:2010 A CT 227 Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare i echipament ajuttor de plutire pentru utilizri speciale. Cerine de securitate i metode de încercare complementare. Amendament 1 17 METROLOGIE I MSURARE. FENOMENE FIZICE

17.040 Msurri de lungimi i unghiulare 17.040.10 Tolerane i ajustaje SR EN ISO 286-2:2010 A CT 58 Specificaii geometrice pentru produse (GPS). Sistem de codificare ISO pentru tolerane la dimensiuni liniare. Partea 2: Tabele ale claselor de toleran standardizate i abateri limit pentru alezaje i arbori Înlocuiete: SR EN 20286-2:1997 17.040.20 Starea suprafeelor SR EN 13036-1:2010 T CT 187 Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Msurarea adâncimii macrotexturii suprafeei îmbrcmintei, prin tehnica volumetric a petei Înlocuiete: SR EN 13036-1:2002 17.040.30 Mijloace de msurare SR EN ISO 10360-2:2010 T CT 58 Specificaii geometrice pentru produse (GPS). Încercri de recepie i de verificare periodic pentru mainile de msurat în trei coordonate (MMC). Partea 2: Maini de msurat în trei coordonate (MMC) pentru msurarea lungimilor Înlocuiete: SR EN ISO 10360-2:2003

3

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

17.140 Acustic i msurri acustice 17.140.20 Zgomot emis de maini i echipamente SR EN 60704-2-2:2010 A CT 238 Aparate electrice de uz casnic i scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-2: Reguli specifice pentru aparate de înclzit cu ventilaie Înlocuiete: SR EN 60704-2-2:1996 17.140.50 Electroacustic SR EN 61391-2:2010 A CT 26 Ultrasunete. Scanare cu impuls i ecou. Partea 2: Msurarea adâncimii maxime de penetrare i domeniul dinamic local SR EN 62489-1:2010 A CT 26 Electroacustic. Sisteme de audiofrecven cu bucl de inducie pentru ameliorarea auzului. Partea 1: Metode de msurare i specificarea performanelor componentelor sistemului 19 ÎNCERCRI 23.040.45 Racorduri din materiale plastice SR ISO 4427-1:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 1: Generaliti 23.040.70 Furtunuri flexibile SR EN 13766:2010 A CT 189 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de material termoplastic multistratificat (nevulcanizat) pentru transferul gazului petrolier lichefiat i a gazului natural lichefiat. Specificaie Înlocuiete: SR EN 13766:2004 23.060 Robinetrie 23.060.10 Robinete cu supap SR EN 13709:2010 T CT 89 Robinetrie industrial. Robinete de închidere i reinere cu ventil de oel Înlocuiete: SR EN 13709:2003 SR EN 13789:2010 T CT 89 Robinetrie industrial. Robinete cu ventil de font Înlocuiete: SR EN 13789:2003 23.060.30 Robinete de închidere SR EN 12288:2010 T CT 89 Robinetrie industrial. Robinete cu sertar de aliaj de cupru Înlocuiete: SR EN 12288:2004 25 TEHNICI DE FABRICARE

19.100 Încercri nedistructive SR EN 1330-4:2010 T CT 40 Examinri nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizai la examinarea cu ultrasunete Înlocuiete: SR EN 1330-4:2003 23 SISTEME PENTRU FLUIDE I COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor 23.020.30 Aparate de presiune, butelii de gaz SR EN 12245:2009/AC:2010 A CT 231 Butelii de gaz transportabile. Butelii înfurate complet în material compozit SR EN ISO 14245:2010 A CT 231 Butelii de gaz. Specificaii i încercri pentru armturi de butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Supape cu auto-închidere Înlocuiete: SR EN 13152:2003 SR EN 13152:2003/A1:2004 SR EN ISO 15995:2010 A CT 231 Butelii de gaz. Specificaii i încercri pentru armturi de butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Robinete cu acionare manual Înlocuiete: SR EN 13153:2003 SR EN 13153:2003/A1:2004 23.040 Conducte i accesorii 23.040.20 evi din materiale plastice SR ISO 4427-1:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 1: Generaliti SR ISO 4427-2:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 2: evi

25.140 Unelte de mân 25.140.20 Unelte electrice SR EN 60745-2-15:2009/A1:2010 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripii particulare pentru maini de tiat gard viu 25.160 Sudare i lipire 25.160.50 Lipire SR EN ISO 17672:2010 A CT 39 Lipire tare. Metale de adaos pentru lipire tare Înlocuiete: SR EN 1044:2002 27 ENERGETIC I TRANSMISIA CLDURII

27.060 Arztoare. Boilere 27.060.20 Arztoare cu gaz SR EN 125:2010 T CT 305 Dispozitive de supraveghere a flcrii pentru aparate care utilizeaz combustibili gazoi. Dispozitive termoelectrice de supraveghere a flcrii Înlocuiete: SR EN 125+A1:1998 27.070 Pile cu combustibil SR EN 62282-6-100:2010 A CT 161 Tehnologii în care se utilizeaz celule cu combustibil. Partea 6-100: Sisteme de generare a energiei, utilizând microcelule cu combustibil. Securitate

4

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

29 ELECTROTEHNIC 29.140 Lmpi i accesorii 29.140.20 Lmpi cu incandescen SR EN 60064:2003/A5:2010 T CT 131 Lmpi cu filament de wolfram pentru uz casnic i iluminat general similar. Prescripii de performan 29.140.30 Lmpi fluorecente. Lmpi cu descrcare SR EN 60081:2003/A4:2010 T CT 131 Lmpi fluorescente cu dou socluri. Prescripii de performan SR EN 60901:2002/A1:2002 T CT 131 Lmpi fluorescente cu un singur soclu. Prescripii de performan 29.140.40 Corpuri de iluminat SR EN 60598-2-20:2010 A CT 131 Corpuri de iluminat. Partea 2-20: Condiii speciale. Ghirlande luminoase Înlocuiete: SR EN 60598-2-20:2001 SR EN 60598-2-20:2001/A1:2001 SR EN 60598-2-20:2001/A2:2004 29.260 Echipament electric pentru condiii speciale 29.260.20 Aparate i echipamente electrice pentru medii explozive SR EN 60079-29-4:2010 A CT 137 Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerine de performan a detectoarelor cu traiectorie deschis de gaze inflamabile Înlocuiete: SR EN 50241-1:2003 SR EN 50241-1:2003/A1:2004 SR EN 50241-1:2003/C91:2008 SR EN 50241-2:2003 SR EN 50241-2:2003/C91:2008 31 ELECTRONIC

29.020 Electrotehnic în general SR EN 60695-1-10:2010 T CT 33 Încercri privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general 29.060 Conductoare i cabluri electrice 29.060.10 Conductoare SR EN 60317-12:2010 A CT 21 Specificaii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 12: Conductor rotund de cupru emailat cu acetat de polivinil, clasa 120 Înlocuiete: SR EN 60317-12:2001 SR EN 60317-12:2001/A1:2001 SR EN 60317-12:2001/A2:2006 SR EN 60317-43:2004/A1:2010 A CT 21 Specificaii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 43: Conductor rotund de cupru acoperit cu o band de poliimid aromatic clasa 240 SR EN 60317-44:2004/A1:2010 A CT 21 Specificaii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 44: Conductor rectangular de cupru acoperit cu o band de poliimid aromatic clasa 240 29.120 Accesorii electrice 29.120.20 Dispozitive de conectare SR EN 60320-2-4:2006/A1:2010 T CT 11 Conectoare pentru uz casnic i uz general similar. Partea 2-4: Conectoare cu conexiune datorit greutii 29.120.99 Alte accesorii electrice SR EN 60947-4-1:2010 A CT 9 Aparataj de joas tensiune. Partea 4-1: Contactoare i demaroare de motoare. Contactoare i demaroare electromecanice Înlocuiete: SR EN 60947-4-1:2001 SR EN 60947-4-1:2001/A1:2003 SR EN 60947-4-1:2001/A2:2006 SR EN 60947-7-3:2010 T CT 9 Aparataj de joas tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. Prescripii de securitate pentru blocuri de jonciune cu sigurane fuzibile Înlocuiete: SR EN 60947-7-3:2004 29.130 Aparate de conectare i comand 29.130.20 Aparate de conectare i comand de joas tensiune SR EN 60947-4-1:2010 A CT 9 Aparataj de joas tensiune. Partea 4-1: Contactoare i demaroare de motoare. Contactoare i demaroare electromecanice Înlocuiete: SR EN 60947-4-1:2001 SR EN 60947-4-1:2001/A1:2003 SR EN 60947-4-1:2001/A2:2006 SR EN 60947-7-3:2010 T CT 9 Aparataj de joas tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. Prescripii de securitate pentru blocuri de jonciune cu sigurane fuzibile Înlocuiete: SR EN 60947-7-3:2004

31.060 Condensatoare 31.060.99 Alte condensatoare SR EN 62576:2010 A CT 333 Condensatoare electrice dublu strat pentru vehicule electrice hibride. Metode de încercare pentru caracteristicile electrice 31.180 Plci i circuite imprimate SR EN 61191-6:2010 A CT 193 Plci imprimate echipate. Partea 6: Criterii de evaluare pentru golurile în îmbinrile sudate ale BGA i LGA i metode de msurare 31.190 Ansambluri de componente electronice SR EN 61760-3:2010 A CT 193 Tehnologia montrii pe suprafa. Partea 3: Metod standardizat pentru specificarea componentelor pentru sudarea THR (Trough Hole Reflow) 31.220 Componente electromecanice pentru echipamente electronice i de telecomunicaii 31.220.01 Componente electromecanice în general SR EN 60512-9-1:2010 A CT 145 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercri i msurri. Partea 9-1: Încercri de anduran. Încercri 9a: Funcionare mecanic

5

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

31.240 Structuri mecanice pentru echipament electronic SR EN 60297-3-106:2010 A CT 145 Structuri mecanice pentru echipament electronic. Dimensiuni ale structurilor mecanice din seria 482,6 mm (19 inch). Partea 3-106: Dimensiuni de adaptare a sertarelor i cadrelor, aplicabile dulapurilor i structurilor de fixare dimensionate în sistem metric, conform CEI 60917-2-1 SR EN 60917-2-4:2010 A CT 145 Ordine modular pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 2-4: Specificaie intermediar. Dimensiuni de coordonare pentru interfeele echipamentelor cu pas de 25 mm. Dimensiuni de adaptare a sertarelor i cadrelor, aplicabile dulapurilor i structurilor de fixare dimensionate în sistem metric, conform CEI 60917-2-1 (19 inch) 33 TELECOMUNICAII. TEHNICI AUDIO I VIDEO SR EN 300 373-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme de spectru radio (ERM). Emitoare i receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în benzile MF i HF. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 373-2 V1.1.1:2004 SR EN 300 373-3 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme de spectru radio (ERM). Emitoare i receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în benzile MF i HF. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE. Echipament cu echipament integrat sau asociat cu apelare digital selectiv pentru clasa E (DSC) Înlocuiete: SR EN 300 373-3 V1.1.1:2004 SR EN 300 676-2 V1.4.1:2010 A CT 6 Emitoare, receptoare i emitoare receptoare VHF radio portabile, mobile sau fixe la sol pentru serviciul mobil aeronautic VHF utilizând modulaia în amplitudine. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 300 698-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetica i probleme ale spectrului radio (ERM). Emiatoare radiotelefonice i receptoare pentru serviciul mobil maritim funcionând în benzile VHF utilizate pe cile de ap interioare. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 698-2:2003 SR EN 300 698-3 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetica i probleme ale spectrului radio (ERM). Emiatoare radiotelefonice i receptoare pentru serviciul mobil maritim funcionând în benzile VHF utilizate pe cile de ap interioare. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 698-3:2003 SR EN 301 166-2 V1.2.3:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipament radio pentru comunicaii analogice i/sau digitale (vorbire i/sau date) i operând pe canale de band îngust, având un conector de anten. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 166-2 V.1.2.2:2010 SR EN 301 783-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio pentru amatori, comercial disponibile. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 783-2:2003 SR EN 301 839-2 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distan mic (SRD). Dispozitive medicale implantabile de putere ultra-mic (ULP-AMI) i dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P) operând în gama de frecvene de la 402 MHz la 405 MHz. Partea 2: EN armonizat care acoper cerinele principale din articolul 3.2 din Directiva R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 839-2 V1.2.1:2007

33.020 Telecomunicaii în general SR EN 300 086-2 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu un conector RF intern sau exterior destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 086-2 V1.2.1:2010 SR EN 300 113-2 V1.4.2:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate pentru transmisii de date (i/sau vorbire) care utilizeaz modulaie cu înfurtoare constant sau variabil i au un conector de anten. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 113-2 V1.4.1:2007 SR EN 300 220-2 V2.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distan mic (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvene de la 25 MHz pân la 1000 MHz cu un nivel de putere de pân la 500 mW. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 220-2 V2.1.2:2007 SR EN 300 296-2 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipamente radio utilizând o anten integrat i destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 296-2 V1.2.1:2010 SR EN 300 330-2 V1.5.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distan mic (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvene de la 9 kHz pân la 25 MHz i sisteme cu bucl inductiv în domeniul de frecvene de la 9 kHz pân la 30 MHz. Partea 2: EN armonizat aflat sub incidena articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 330-2 V1.3.1:2006

6

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

SR EN 301 908-1 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipament de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT2000. Partea 1: EN armonizat pentru IMT-2000, introducere i cerine comune, acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-1 V3.2.1:2007 SR EN 301 908-11 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 11: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA cu împrtiere direct (UTRA FDD i E-UTRA FDD) (repetoare) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-11 V3.2.1:2007 SR EN 301 908-12 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 12: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA cu purttoare multiple (cdma2000) (repetoare) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-12 V3.1.1:2008 SR EN 301 908-13 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 13: EN armonizat pentru IMT-2000, acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) (UE) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 908-14 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 14: EN armonizat pentru IMT-2000, acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) (BS) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 908-15 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 15: EN armonizat pentru IMT-2000, acces radio terestru universal (E-UTRA) (repetoare FDD) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 908-16 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 16: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA evoluat cu purttoare multiple de band larg ultra mobil (UMB) (UE) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 908-17 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 17: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA evoluat cu purttoare multiple de band larg ultra mobil (UMB) (BS) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 908-2 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS) repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 2: EN armonizat pentru IMT-2000 CDMA cu împrtiere direct (UTRA FDD i E-UTRA FDD) (UE) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-2 V3.2.1:2007 SR EN 301 908-3 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS) repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 3: EN armonizat pentru IMT-2000 CDMA cu împrtiere direct (UTRA FDD i E-UTRA FDD) (BS) acoperind cerinele eseniale ale articolului3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-3 V3.2.1:2007 SR EN 301 908-4 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme de spectru radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 4: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA cu purttoare multiple (cdma2000) i CDMA evoluat cu purttoare multiple de band larg ultra mobil (UMB) (UE) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-4 V.3.2.1:2008 SR EN 301 908-5 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme de spectru radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 5: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA cu purttoare multiple (CDMA-2000) i CDMA evoluat cu purttoare multiple de band larg ultra mobil (UMB) (BS) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-5 V3.2.1:2008 SR EN 301 908-6 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT2000. Partea 6: EN armonizat pentru IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD i E-UTRA TDD) (UE) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-6 V3.2.1:2008 SR EN 301 908-7 V4.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Staii de baz (BS), repetoare i echipamente de utilizator (UE) pentru reele celulare de a treia generaie IMT-2000. Partea 7: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD i E-UTRA TD) (BS) acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 301 908-7 V3.2.1:2007 SR EN 302 208-2 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament de identificare a frecvenelor radio funcionând în banda de frecvene de la 865 MHz pân la 868 MHz cu niveluri de putere pân la 2 W. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&RTTE Înlocuiete: SR EN 302 208-2 V1.2.1:2008

7

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

SR EN 302 435-2 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distan mic (SRD). Caracteristici tehnice pentru echipament SRD care utilizeaz tehnologia de band ultra larg (UWB). Aplicaii pentru echipamente de clasificare i analiza materialelor care opereaz în banda de frecven de la 2,2 GHz pân la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 302 435-2 V1.2.1:2010 SR EN 302 498-2 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distan mic (SRD). Caracteristic tehnice pentru echipament SRD care utilizeaz tehnologia de band ultra larg (UWB). Aplicaii de discriminare i caracterizare a obiectelor pentru dispozitive de putere funcionând în banda de frecven de la 2,2 GHz pân la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 561 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio care utilizeaz modulaie cu înfurtoare constant sau variabil funcionând într-o lrgime de band de canal de 25kHz, 50kHz, 100kHz sau 150kHz. EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al directivei R&TTE SR EN 302 625 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Aplicaii de band larg în banda de 5 GHz, pentru reducerea efectelor dezastrelor (BBDR). EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 645 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distan mic. Repetoare pentru sisteme de navigaie global prin satelit (GNSS). EN armonizat aflat sub incidena articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 752 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate Electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Intensificatoare active pentru int de radar EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE 33.060 Radiocomunicaii 33.060.30 Radiorelee i sisteme fixe de comunicaii prin satelit SR EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010 A CT 267 Sisteme radio fixe. Caracteristici i cerine pentru echipamente i antene punct la punct. Partea 2-2: Sisteme digitale care funcioneaz în benzi de frecven în care se aplic coordonarea frecvenelor. EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 217-3 V1.3.1:2010 A CT 267 Sisteme radio fixe. Caracteristici i cerine pentru echipamente i antene punct la punct. Partea 3: Echipamente care funcioneaz în benzile de frecven unde pot fi aplicate ambele desfurri coordonat i necoordonat a frecvenelor. EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010 A CT 267 Sisteme radio fixe. Caracteristici i cerine pentru echipamente i antene punct la punct. Partea 4-2: Antene. EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 544-1 V1.1.2:2010 A CT 220 Sisteme de transmisii de date de band larg operând în band de frecven de la 2500 MHz pân la 2690 MHz. Partea 1: Sisteme de baz TDD. EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 977 V1.1.2:2010 A CT 269 Sisteme i staii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staii terestre montate pe vehicule (VMES) care opereaz în benzile de frecven de 14/12 GHz acoperind cerinele eseniale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 60728-1-1:2010 A CT 375 Reele de distribuie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonor i servicii interactibe. Partea 1-1: Cablaj RF pentru reele domestice bidirecionale 33.060.70 Servicii mobile. Telecomunicaii numerice fr fir europene (DECT) SR EN 300 698-3 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetic i probleme ale spectrului radio (ERM). Emitoare radiotelefonice i receptoare pentru serviciul mobil maritim funcionând în benzile VHF utilizate pe cile de ap interioare. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinele eseniale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R&TTE Înlocuiete: SR EN 300 698-3:2003 33.100 Compatibilitate electromagnetic (EMC) 33.100.10 Emisie SR EN 55011:2010 T CT 30 Echipamente industriale, tiinifice i medicale. Caracteristici de perturbaii de radiofrecven. Limite i metode de msurare Înlocuiete: SR EN 55011:2007 SR EN 55011:2007/A2:2007 33.100.20 Imunitate SR EN 61000-4-8:2010 T CT 30 Compatibilitate electromagnetic (CEM). Partea 4-8: Tehnici de încercare i msurare. Încercare de imunitate la câmp magnetic de frecvena reelei Înlocuiete: SR EN 61000-4-8:2003 SR EN 61000-4-8:2003/A1:2003 33.160 Tehnici audio, video i audiovizuale 33.160.01 Tehnici audio, video i audiovizuale în general SR EN 60728-1-1:2010 A CT 375 Reele de distribuie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonor i servicii interactibe. Partea 1-1: Cablaj RF pentru reele domestice bidirecionale 33.180 Comunicaii prin fibr optic 33.180.01 Sisteme cu fibr optic în general SR EN 61280-2-1:2010 A CT 138 Proceduri de încercare pentru subsisteme de comunicaie cu fibre optice. Partea 2-1: Sisteme digitale. Msurarea sensibilitii i suprasarcinii unui receptor Înlocuiete: SR EN 61280-2-1:2003

8

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

35 TEHNOLOGIA INFORMAIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU 49.025 Materiale pentru aeronautic 49.025.05 Feroaliaje în general SR EN 6072:2010 A CT 296 Serie aerospaial. Materiale metalice. Metode de încercare. Încercarea la oboseal cu amplitudine constant 49.060 Echipament electric SR EN 2997-009:2010 A CT 303 Serie aerospaial. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat, rezistent sau nerezistent la foc, temperatur de utilizare de la ­ 65 grade C pân la +175 grade C continuu, 200 grade C continuu, vârfuri de 260 grade C. Partea 009: Capac protector pentru priz. Standard de produs Înlocuiete: SR EN 2997-009:2007 SR EN 2997-010:2010 A CT 303 Serie aerospaial. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat, rezistent sau nerezistent la foc, temperatur de utilizare de la ­ 65 grade C pân la +175 grade C continuu, 200 grade C continuu, vârfuri de 260 grade C. Partea 010: Capac protector pentru fi. Standard de produs Înlocuiete: SR EN 2997-010:2007 SR EN 2997-011:2010 A CT 303 Serie aerospaial. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat, rezistent sau nerezistent la foc, temperatur de utilizare de la ­ 65 grade C pân la +175 grade C continuu, 200 grade C continuu, vârfuri de 260 grade C. Partea 011: Conector fals. Standard de produs Înlocuiete: SR EN 2997-011:2007 SR EN 3660-010:2010 A CT 303 Serie aerospaial. Accesorii pentru partea anterioar a conectoarelor circulare i rectangulare electrice i optice. Partea 010: Cablu de racordare, tip K, drept, ecranat, etan, pentru manon termocontractabil. Standard de produs SR EN 3660-011:2010 A CT 303 Serie aerospaial. Accesorii pentru partea anterioar a conectoarelor circulare i rectangulare electrice i optice. Partea 011: Cablu de racordare, tip K, îndoit la 90 grade, ecranat, etan, pentru manon termocontractabil. Standard de produs 53 INSTALAII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

35.240 Aplicaii privind tehnologia informaiei 35.240.80 Aplicaii IT în medicin SR EN ISO 21549-8:2010 A CT 319 Informatic medical. Date privind starea de sntate a pacientului. Partea 8: Legturi 43 VEHICULE RUTIERE

43.120 Vehicule rutiere electrice SR EN 62576:2010 A CT 333 Condensatoare electrice dublu strat pentru vehicule electrice hibride. Metode de încercare pentru caracteristicile electrice 43.160 Vehicule cu destinaie special SR EN 15432:2008/AC:2010 T CT 218 Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarn i pentru întreinerea zonelor adiacente drumurilor. Echipamente montate frontal. Interschimbabilitate 47 CONSTRUCII NAVALE I STRUCTURI MARITIME

47.020 Construcii navale i structuri maritime în general 47.020.70 Echipament pentru navigaie i control SR EN 62616:2010 A CT 143 Echipamente i sisteme de navigaie i radiocomunicaii maritime. Sistem de alarm pentru supravegherea activitii de navigaie în timonerie 47.020.99 Alte standarde referitoare la structuri maritime SR ISO 28000:2010 T CT 56 Specificaii pentru sisteme de management al securitii pentru lanul de furnizare 47.080 Nave de agrement SR EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 T CT 199 Nave mici. Construcia corpului i eantionaj. Partea 8: Cârme 49 AERONAUTIC I SPAIU

49.020 Aeronave i vehicule spaiale în general SR EN 9104-003:2010 A CT 72 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Partea 003: Cerine pentru sistemul de management al calitii în aeronautic (AQMS). Formarea i calificarea auditorilor Înlocuiete: SR EN 9104-003:2009 SR EN 9110:2010 A CT 72 Sisteme de management al calitii. Cerine pentru organizaiile de întreinere din industria aeronautic Înlocuiete: SR EN 9110:2006 SR EN 9120:2010 A CT 72 Sisteme de management al calitii. Cerine pentru distribuitorii din industria aeronautic, aerospaial i de aprare Înlocuiete: SR EN 9120:2006 SR EN 9120:2006/C91:2007

53.020 Instalaii de ridicat 53.020.99 Alte instalaii de ridicat SR EN 1808+A1:2010 A CT 85 Cerine de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuie. Încercri Înlocuiete: SR EN 1808:2003 55 AMBALAJE I DISTRIBUIREA MRFURILOR

55.100 Butelii. Borcane. Flacoane SR EN 14634:2010 A CT 270 Ambalaje de sticl. Închidere coroan 26 H 180. Dimensiuni Înlocuiete: SR EN 14634:2005 SR EN 14635:2010 A CT 270 Ambalaje de sticl. Închidere coroan 26 H 126. Dimensiuni Înlocuiete: SR EN 14635:2005

9

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

59 INDUSTRIA TEXTIL I INDUSTRIA PIELRIEI SR EN 13534+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini de injectat saramur. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 13534:2006 SR EN 13570+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Malaxoare. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 13570:2005 SR EN 13870+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cotlete. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 13870:2005 SR EN 13871+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cuburi. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 13871:2005 SR EN 13871:2005/AC:2005 SR EN 13885+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini de legat. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 13885:2005 71 CHIMIE

59.080 Produse din industria textil 59.080.70 Geotextile SR EN 14151:2010 A CT 364 Geosintetice. Determinarea rezistenei la fisurare 65 AGRICULTUR

65.060 Maini i echipamente agricole 65.060.80 Echipamente forestiere SR EN 60745-2-15:2009/A1:2010 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripii particulare pentru maini de tiat gard viu 65.080 Îngrminte SR EN 15905:2010 A CT 105 Îngrminte. Determinarea 3- metilpirazolului (MP) prin cromatografie în faz lichid, de înalt performan (HPLC) SR EN 15909:2010 A CT 105 Îngrminte. Determinarea calciului i a formiatului în îngrmintele foliare pe baz de calciu 65.120 Nutreuri SR EN ISO 12099:2010 A CT 95 Nutreuri, cereale i produse cerealiere mcinate. Linii directoare pentru aplicarea spectrometriei în infrarou apropiat 67 INDUSTRIA ALIMENTAR

71.040 Chimie analitic 71.040.10 Laboratoare de analize chimice. Echipament de laborator SR EN 14727:2006/C91:2010 E CT 118 Mobilier de laborator. Corpuri de depozitare pentru laboratoare. Cerine i metode de încercare 71.100 Produse din industria chimic 71.100.50 Produse chimice pentru protecia lemnului SR EN 1014-1:2010 A CT 118 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 1: Procedur de eantionare a creozotului Înlocuiete: SR EN 1014-1:1999 SR EN 1014-2:2010 A CT 118 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 2: Procedur pentru obinerea unui eantion de creozot din lemn creozotat supus unei analize ulterioare Înlocuiete: SR EN 1014-2:1999 SR EN 1014-3:2010 A CT 118 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 3: Determinarea coninutului de benzo(a)piren din creozot Înlocuiete: SR EN 1014-3:1999 SR EN 1014-4:2010 A CT 118 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 4: Determinarea coninutului de fenoli extractibili în ap din creozot Înlocuiete: SR EN 1014-4:1999

67.100 Lapte i produse lactate 67.100.10 Lapte i produse prelucrate din lapte SR EN ISO 1211:2010 A CT 95 Lapte. Determinarea coninutului de grsime. Metoda gravimetric (Metod de referin) Înlocuiete: SR EN ISO 1211:2003 67.260 Maini i utilaje pentru industria alimentar SR EN 12331+A2:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini de tocat carne. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 12331:2004 SR EN 12331:2004/A1:2006 SR EN 12355+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini pentru denudare, jupuire i îndeprtarea membranelor. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 12355:2003 SR EN 12855+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cu cuv rotativ. Condiii de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 12855:2004 SR EN 12984+A1:2010 A CT 148 Maini pentru industria alimentar. Maini i aparate portabile i/sau ghidate cu mâna cu scule de tiere acionate mecanic. Cerine de securitate i igien Înlocuiete: SR EN 12984:2006

10

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

SR EN 12490:2010 A CT 118 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protecie. Determinarea penetrrii i reteniei creozotului în lemnul tratat Înlocuiete: SR EN 12490:2001 75 INDUSTRIA PETROLIER I TEHNOLOGII ASOCIATE SR EN 10305-3:2010 T CT 202 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 3: evi sudate calibrate trase la rece Înlocuiete: SR EN 10305-3:2003 SR EN 10305-5:2010 T CT 202 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 5: evi sudate i calibrate la rece cu seciune ptrat i dreptunghiular Înlocuiete: SR EN 10305-5:2003 SR EN 10305-5:2003/AC:2007 77.160 Metalurgia pulberilor SR EN ISO 4498:2010 A CT 46 Materiale metalice sinterizate, cu excepia aliajelor dure. Determinarea duritii aparente i a microduritii Înlocuiete: SR EN ISO 4498:2007 79 INDUSTRIA LEMNULUI

75.140 Cear de petrol, materiale bituminoase i alte produse petroliere SR EN 13358:2010 A CT 320 Bitum i liani bituminoi. Determinarea caracteristicilor de distilare ale bitumurilor fluidificate i fluxate cu fluxani minerali Înlocuiete: SR EN 13358:2004 75.160 Combustibili 75.160.20 Combustibili lichizi SR ISO 8216-99:2010 T CT 320 Produse petroliere. Combustibili (clasa F). Clasificare. Partea 99: Generaliti 77 METALURGIE

79.040 Lemn, gatere i lemn rotund SR EN 384:2010 T CT 326 Structuri de lemn. Determinarea valorilor caracteristice ale proprietilor mecanice i ale masei volumice Înlocuiete: SR EN 384:2004 SR EN 12490:2010 A CT 118 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protecie. Determinarea penetrrii i reteniei creozotului în lemnul tratat Înlocuiete: SR EN 12490:2001 SR EN 14081-2:2010 A CT 326 Structuri de lemn. Lemn de construcii cu seciune dreptunghiular clasificat dup rezisten. Partea 2: Sortare mecanic; cerine suplimentare referitoare la încercrile iniiale de tip Înlocuiete: SR EN 14081-2:2006 81 INDUSTRIA STICLEI I A CERAMICII

77.040 Încercrile metalelor 77.040.10 Încercri mecanice ale metalelor SR EN ISO 4498:2010 A CT 46 Materiale metalice sinterizate, cu excepia aliajelor dure. Determinarea duritii aparente i a microduritii Înlocuiete: SR EN ISO 4498:2007 77.060 Coroziunea metalelor SR EN ISO 11130:2010 A CT 157 Coroziunea metalelor i aliajelor. Încercare prin imersie alternant în soluie salin Înlocuiete: SR EN ISO 11130:2000 77.140 Produse din oel i font 77.140.20 Oeluri inoxidabile SR EN ISO 9444-2:2010 A CT 42 Oel inoxidabil laminat la cald continuu. Tolerane la dimensiuni i form. Partea 2: Benzi late i table 77.140.50 Produse i semi-produse plate din oel SR EN ISO 9444-2:2010 A CT 42 Oel inoxidabil laminat la cald continuu. Tolerane la dimensiuni i form. Partea 2: Benzi late i table SR EN ISO 18286:2010 A CT 42 Oel inoxidabil laminat la cald. Tolerane la dimensiuni i form 77.140.75 evi i tuburi din oel pentru utilizri speciale SR EN 10305-1:2010 T CT 202 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 1: evi fr sudur trase la rece Înlocuiete: SR EN 10305-1:2003 SR EN 10305-2:2010 T CT 202 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 2: evi sudate trase la rece Înlocuiete: SR EN 10305-2:2003

81.060 Ceramic 81.060.30 Ceramic de tehnic avansat SR EN 843-7:2010 A CT 119 Ceramici tehnice avansate. Proprieti mecanice ale ceramicilor monolitice la temperatura ambiant. Partea 7: Încercarea eantioanelor în form de inel C SR EN 843-8:2010 A CT 119 Ceramici tehnice avansate. Proprieti mecanice ale ceramicilor monolitice la temperatura ambiant. Partea 8: Ghid pentru realizarea încercrilor SR EN 14425-3:2010 A CT 119 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru determinarea rezistenei la rupere a ceramicilor monolitice. Partea 3: Metoda epruvetei Chevron crestate (CNB)

11

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI I A MATERIALELOR PLASTICE 91.100 Materiale de construcii 91.100.50 Liani. Materiale pentru etanare SR EN 13111:2010 T CT 113 Foi flexibile hidroizolante. Substraturi de protecie la ploaie pentru acoperiuri discontinue i pentru perei. Determinarea rezistenei la ptrunderea apei Înlocuiete: SR EN 13111:2003 SR EN 13358:2010 A CT 320 Bitum i liani bituminoi. Determinarea caracteristicilor de distilare ale bitumurilor fluidificate i fluxate cu fluxani minerali Înlocuiete: SR EN 13358:2004 SR EN 14151:2010 A CT 364 Geosintetice. Determinarea rezistenei la fisurare SR EN 15368+A1:2010 A CT 111 Liant hidraulic pentru aplicaii nestructurale. Definiie, specificaii i criterii de conformitate Înlocuiete: SR EN 15368:2008 91.120 Protecia exterioar i interioar a cldirilor 91.120.20 Acustic în cldiri. Izolaie fonic SR EN 1997-2:2007/AC:2010 A CT 343 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 2: Investigarea i încercarea terenului 91.140 Instalaii în cldiri 91.140.60 Sisteme de alimentare cu ap SR ISO 4427-1:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 1: Generaliti SR ISO 4427-2:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 2: evi 93 CONSTRUCII CIVILE

83.080 Materiale plastice 83.080.01 Materiale plastice, în general SR EN ISO 179-1:2010 A CT 108 Materiale plastice. Determinarea proprietilor de oc Charpy. Partea 1: Încercarea neinstrumental la oc Înlocuiete: SR EN ISO 179-1:2001 SR EN ISO 179-1:2001/A1:2006 83.080.20 Materiale termoplastice SR EN 15860:2010 A CT 108 Materiale plastice. Produse semifinite de materiale termoplastice pentru prelucrare. Cerine i metode de încercare 83.140 Produse din cauciuc i materiale plastice 83.140.10 Filme i folii SR EN 15836-1:2010 A CT 108 Materiale plastice. Membrane de policlorur de vinil plastifiat (PVC-P) pentru piscine îngropate. Partea 1: Membrane omogene cu grosime nominal mai mare sau egal cu 0,75 mm SR EN 15836-2:2010 A CT 108 Materiale plastice. Membrane de policlorur de vinil plastifiat (PVC-P) pentru piscine îngropate. Partea 2: Membrane ranforsate cu grosime nominal mai mare sau egal cu 1,5 mm 83.140.99 Alte produse din cauciuc i materiale plastice SR EN 13245-3:2010 A CT 108 Materiale plastice. Profile de policlorur de vinil neplastifiat (PVC-U) pentru utilizri în construcii. Partea 3: Codificarea profilelor de PVC-UE 87 INDUSTRIA DE VOPSELE I COLORANI

87.100 Echipament pentru acoperiri cu vopsele SR EN 12581+A1:2010 A CT 223 Instalaii de aplicare. Instalaii prin imersie i electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerine de securitate Înlocuiete: SR EN 12581:2006 SR EN 12621+A1:2010 A CT 223 Instalaii de alimentare i de circulaie a produselor de vopsire sub presiune. Cerine de securitate Înlocuiete: SR EN 12621:2006 SR EN 12757-1+A1:2010 A CT 223 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerine de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor Înlocuiete: SR EN 12757-1:2006 91 CONSTRUCII I MATERIALE DE CONSTRUCII

93.020 Lucrri de terasament. Excavaii. Fundaii. Lucrri subterane SR EN 14490:2010 A CT 361 Execuia lucrrilor geotehnice speciale. intuirea solului 93.025 Sisteme de transport exterioare pentru ap SR ISO 4427-1:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 1: Generaliti SR ISO 4427-2:2010 T CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice. evi i fitinguri de polietilen (PE) pentru alimentare cu ap. Partea 2: evi

91.060 Elemente ale construciilor 91.060.01 Elemente ale construciilor, în general SR EN 1997-2:2007/AC:2010 A CT 343 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 2: Investigarea i încercarea terenului

12

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

93.080 Ingineria drumurilor 93.080.10 Construcia de drumuri SR EN 13036-1:2010 T CT 187 Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Msurarea adâncimii macrotexturii suprafeei îmbrcmintei, prin tehnica volumetric a petei Înlocuiete: SR EN 13036-1:2002 93.080.20 Materiale de construcii pentru drumuri SR EN 12697-5:2010 T CT 187 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densitii maxime Înlocuiete: SR EN 12697-5+A1:2007 93.100 Construcii de ci ferate SR EN 13803-1:2010 A CT 146 Aplicaii feroviare. Cale. Parametrii de proiectare a traseului cii. Ecartament 1435 mm i mai mare. Partea 1: Linie curent Înlocuiete: SR ENV 13803-1:2004 93.120 Construcia de aeroporturi SR EN 13036-1:2010 T CT 187 Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Msurarea adâncimii macrotexturii suprafeei îmbrcmintei, prin tehnica volumetric a petei Înlocuiete: SR EN 13036-1:2002 95 INDUSTRIA MILITAR 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC I COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.080 Dispozitive de curat SR EN 60335-2-2:2010 T CT 239 Aparate electrice pentru utilizare casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripii particulare pentru aspiratoare i aparate de curat prin aspirare cu ap Înlocuiete: SR EN 60335-2-2:2004 SR EN 60335-2-2:2004/A1:2005 SR EN 60335-2-2:2004/A2:2007 97.100 Aparate de înclzit de uz casnic, industrial i comercial 97.100.10 Aparate de înclzit electrice SR EN 60704-2-2:2010 A CT 238 Aparate electrice de uz casnic i scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-2: Reguli specifice pentru aparate de înclzit cu ventilaie Înlocuiete: SR EN 60704-2-2:1996 97.145 Scri SR EN 131-2:2010 A CT 88 Scri. Partea 2: Cerine, încercri, marcare Înlocuiete: SR EN 131-2+AC:2001 97.150 Acoperitoare de sol netextile SR EN 1816:2010 A CT 324 Îmbrcminte rezistent la oc pentru pardoseal. Specificaii pentru îmbrcmini de pardoseal omogene i eterogene de cauciuc neted cu suport de spum Înlocuiete: SR EN 1816:2001 SR EN 1817:2010 A CT 324 Îmbrcminte rezistent la oc pentru pardoseal. Specificaii pentru îmbrcmini de pardoseal omogene i eterogene de cauciuc neted Înlocuiete: SR EN 1817:2000 SR EN 12199:2010 A CT 324 Îmbrcminte rezistent la oc pentru pardoseal. Specificaii pentru îmbrcmini de pardoseal omogene i eterogene de cauciuc, în relief Înlocuiete: SR EN 12199:2001

95.020 Industria militar. Arme SR EN 9120:2010 A CT 72 Sisteme de management al calitii. Cerine pentru distribuitorii din industria aeronautic, aerospaial i de aprare Înlocuiete: SR EN 9120:2006 SR EN 9120:2006/C91:2007

13

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

STANDARDE ANULATE

Standardele române de mai jos au fost anulate în luna Noiembrie 2010, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate i standardele înlocuitoare.

01 GENERALITI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 11.040.50 Echipament radiologic SR EN 60976:2003 Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni. Caracteristici funcionale Înlocuit prin: SR EN 60976:2008 SR EN 60976:2003/A1:2003 Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni. Caracteristici funcionale Înlocuit prin: SR EN 60976:2008 11.040.70 Echipament oftalmologic SR EN ISO 10342:2004 Instrumente oftalmice. Refractometre oftalmice Înlocuit prin: SR EN ISO 10342:2010 SR EN ISO 12867:2003 Instrumente oftalmice. Rame de încercare Înlocuit prin: SR EN ISO 12867:2010 SR EN 14139:2003 Optic oftalmic. Specificaii pentru ochelari gata montai Înlocuit prin: SR EN 14139:2010 SR EN 14139:2003/AC:2007 Optic oftalmic. Specificaii pentru ochelari gata montai Înlocuit prin: SR EN 14139:2010 11.060 Stomatologie 11.060.10 Materiale dentare SR EN ISO 10451:2003 Sisteme pentru implementri dentare. Coninutul dosarului tehnic Înlocuit prin: SR EN ISO 10451:2010 11.100 Medicin de laborator 11.100.20 Evaluarea biologic a dispozitivelor medicale SR EN ISO 10993-13:2009 Evaluarea biologic a dispozitivelor medicale. Partea 13: Identificare i cuantificare a produselor de degradare din dispozitive medicale pe baz de polimeri Înlocuit prin: SR EN ISO 10993-13:2010 13 MEDIU. PROTECIA SNTII. SECURITATE

01.040 Vocabulare 01.040.13 Mediu. Protecia sntii. Securitate. (Vocabulare) SR ISO 14050:2009 Management de mediu. Vocabular Înlocuit prin: SR EN ISO 14050:2010 01.040.19 Încercri (Vocabulare) SR EN 1330-4:2003 Examinri nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizai la examinarea cu ultrasunete Înlocuit prin: SR EN 1330-4:2010 01.080 Simboluri grafice 01.080.10 Simboluri grafice pentru informare public SR EN ISO 81714-1:2002 Proiectarea simbolurilor grafice utilizate în documentaia tehnic pentru produse. Partea 1: Reguli fundamentale Înlocuit prin: SR EN ISO 81714-1:2010 03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT I CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.120 Calitate 03.120.10 Managementul calitii i asigurarea calitii SR EN 9110:2006 Serie aerospaial. Sisteme ale calitii. Model de asigurarea calitii aplicabil organizaiilor de întreinere Înlocuit prin: SR EN 9110:2010 SR EN 9120:2006 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Cerine pentru uniti de stocare i de distribuie (bazate pe ISO 9001:2000) Înlocuit prin: SR EN 9120:2010 SR EN 9120:2006/C91:2007 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Cerine pentru distribuitorii stokiti (bazate pe ISO 9001:2000) Înlocuit prin: SR EN 9120:2010 07 MATEMATIC. TIINE NATURALE

13.020 Protecia mediului 13.020.10 Managementul mediului SR ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare Înlocuit prin: SR EN ISO 14004:2010 SR ISO 14015:2005 Management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor i organizaiilor (EMAO) Înlocuit prin: SR EN ISO 14015:2010 SR ISO 14050:2009 Management de mediu. Vocabular Înlocuit prin: SR EN ISO 14050:2010

07.060 Geologie. Meteorologie. Hidrologie SR EN 13798:2003 Hidrometrie. Specificaie pentru cminul de vizitare al unui pluviometru de referin Înlocuit prin: SR EN 13798:2010 11 MEDICIN

11.040 Echipament medical 11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraie i reanimare SR EN ISO 15001:2004 Echipament de anestezie i reanimare respiratorie. Compatibilitate cu oxigenul Înlocuit prin: SR EN ISO 15001:2010

14

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

SR ISO 14063:2009 Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare i exemple Înlocuit prin: SR EN ISO 14063:2010 13.020.50 Etichetare ecologic SR ISO 14025:2009 Etichete i declaraii de mediu. Declaraii de mediu de tip III. Principii i proceduri Înlocuit prin: SR EN ISO 14025:2010 13.180 Ergonomie SR EN ISO 20685:2006 Metodologie de scanare tridimensional pentru bazele de date antropometrice compatibile pe plan internaional Înlocuit prin: SR EN ISO 20685:2010 13.200 Prevenirea accidentelor i dezastrelor SR EN 50073:2002 Recomandri pentru alegerea, instalarea, utilizarea i întreinerea aparaturii pentru detectarea i msurarea gazelor combustibile i a oxigenului Înlocuit prin: SR EN 60079-29-2:2008 13.320 Sisteme de alarm i de alertare SR EN 61779-1:2004/A11:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerine generale i metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 17 METROLOGIE I MSURARE. FENOMENE FIZICE SR EN 61779-3:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 3: Cerine de performan pentru aparatele din grupa I ce indic o fraciune volumetric de pân la 100% metan în aer Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-4:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 4: Cerine de performan pentru aparatele din grupa II care indic o fracie volumetric de pân la 100% din limita inferioar de explozie Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-5:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 5: Cerine de performan pentru aparatele din grupa II care indic o fracie volumetric de gaz pân la 100% Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 19 ÎNCERCRI

19.080 Încercri electrice i electronice SR EN 50073:2002 Recomandri pentru alegerea, instalarea, utilizarea i întreinerea aparaturii pentru detectarea i msurarea gazelor combustibile i a oxigenului Înlocuit prin: SR EN 60079-29-2:2008 19.100 Încercri nedistructive SR EN 1330-4:2003 Examinri nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizai la examinarea cu ultrasunete Înlocuit prin: SR EN 1330-4:2010 23 SISTEME PENTRU FLUIDE I COMPONENTE DE UZ GENERAL

17.040 Msurri de lungimi i unghiulare 17.040.10 Tolerane i ajustaje SR EN 20286-2:1997 Sistem de tolerane i ajustaje. Partea 2: Tabele ale treptelor de tolerane i abateri limit pentru alezaje i arbori Înlocuit prin: SR EN ISO 286-2:2010 17.040.20 Starea suprafeelor SR EN 13036-1:2002 Caracteristici ale suprafeelor drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1 : Msurarea adâncimii macrotexturii suprafeei îmbrcmintei prin tehnica volumetric a petei Înlocuit prin: SR EN 13036-1:2010 17.040.30 Mijloace de msurare SR EN ISO 10360-2:2003 Specificaii geometrice pentru produse (GPS). Încercri de recepie i de verificare periodic pentru mainile de msurat în trei coordonate (MMT). Partea 2: Maini de msurat în trei coordonate (MMT) utilizate pentru msurarea lungimilor Înlocuit prin: SR EN ISO 10360-2:2010 17.060 Mijloace de msurare a volumului, masei, densittii, viscozitii SR EN 61779-1:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerine generale i metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-1:2004/A11:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerine generale i metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-2:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 2: Cerine de performan pentru aparatele din grupa I ce indic o fraciune volumetric de pân la 5% metan în aer Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008

23.040 Conducte i accesorii 23.040.70 Furtunuri flexibile SR EN 13766:2004 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de material termoplastic multistratificat (nevulcanizat) pentru transferul gazului petrolier lichefiat i a gazului natural lichefiat. Specificaie Înlocuit prin: SR EN 13766:2010 23.060 Robinetrie 23.060.30 Robinete de închidere SR EN 12288:2004 Robinetrie industrial. Robinete cu sertar de aliaj de cupru Înlocuit prin: SR EN 12288:2010 23.060.40 Regulatoare de presiune SR EN 13152:2003 Specificaii i încercri pentru armturi de butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Supape cu auto-închidere Înlocuit prin: SR EN ISO 14245:2010 SR EN 13152:2003/A1:2004 Specificaii i încercri pentru armturi de butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Supape cu auto-închidere Înlocuit prin: SR EN ISO 14245:2010 SR EN 13153:2003 Specificaii i încercri pentru armturi de butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Robinete cu acionare manual Înlocuit prin: SR EN ISO 15995:2010 SR EN 13153:2003/A1:2004 Specificaii i încercri pentru armturi de butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Robinete cu acionare manual Înlocuit prin: SR EN ISO 15995:2010

15

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

SR EN 13709:2003 Robinetrie industrial. Robinete de închidere i reinere cu ventil de oel Înlocuit prin: SR EN 13709:2010 SR EN 13789:2003 Robinetrie industrial. Robinete cu ventil de font Înlocuit prin: SR EN 13789:2010 25 TEHNICI DE FABRICARE SR EN 60034-2:2001/A1:2001 Maini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercri a pierderilor i a randamentului mainilor electrice rotative (cu excepia mainilor pentru traciune) Înlocuit prin: SR EN 60034-2-1:2008 SR EN 60034-2:2001/A2:2001 Maini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercri a pierderilor i a randamentului mainilor electrice rotative (cu excepia mainilor pentru traciune) Înlocuit prin: SR EN 60034-2-1:2008 29.220 Acumulatoare i elemente galvanice 29.220.10 Baterii SR EN 60086-4[2000]:2001 Baterii electrice. Partea 4: Securitatea bateriilor electrice cu litiu Înlocuit prin: SR EN 60086-4:2008 29.240 Reele de transport i distribuie a energiei electrice 29.240.20 Linii de transport i distribuie a energiei electrice SR EN 61779-2:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 2: Cerine de performan pentru aparatele din grupa I ce indic o fraciune volumetric de pân la 5% metan în aer Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 29.260 Echipament electric pentru condiii speciale 29.260.20 Aparate i echipamente electrice pentru medii explozive SR EN 50017:2003 Aparatur electric pentru atmosfere potenial explozive. Umplere cu pulbere "q" Înlocuit prin: SR EN 60079-5:2008 SR EN 60079-2:2005 Aparatur electric pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 2: Carcase presurizate "p" Înlocuit prin: SR EN 60079-2:2008 SR EN 61779-1:2004/A11:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerine generale i metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-3:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 3: Cerine de performan pentru aparatele din grupa I ce indic o fraciune volumetric de pân la 100% metan în aer Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-4:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 4: Cerine de performan pentru aparatele din grupa II care indic o fracie volumetric de pân la 100% din limita inferioar de explozie Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008 SR EN 61779-5:2004 Aparatur electric pentru detectarea i msurarea gazelor inflamabile. Partea 5: Cerine de performan pentru aparatele din grupa II care indic o fracie volumetric de gaz pân la 100% Înlocuit prin: SR EN 60079-29-1:2008

25.160 Sudare i lipire 25.160.50 Lipire SR EN 1044:2002 Lipire tare. Metale de adaos pentru lipire tare Înlocuit prin: SR EN ISO 17672:2010 27 ENERGETIC I TRANSMISIA CLDURII

27.060 Arztoare. Boilere 27.060.20 Arztoare cu gaz SR EN 125+A1:1998 Dispozitive de supraveghere a flcrii pentru aparate care utilizeaz combustibili gazoi. Dispozitive termoelectrice de securitate la aprindere i la stingere Înlocuit prin: SR EN 125:2010 29 ELECTROTEHNIC

29.120 Accesorii electrice 29.120.40 Întreruptoare SR EN 60947-5-2:2002 Aparataj de joas tensiune. Partea 5-2: Aparate i elemente de comutaie pentru circuite de comand. Detectoare de proximitate Înlocuit prin: SR EN 60947-5-2:2008 SR EN 60947-5-2:2002/A2:2004 Aparataj de joas tensiune. Partea 5-2: Aparate i elemente de comutaie pentru circuite de comand. Detectoare de proximitate Înlocuit prin: SR EN 60947-5-2:2008 29.120.99 Alte accesorii electrice SR EN 60947-5-2:2002 Aparataj de joas tensiune. Partea 5-2: Aparate i elemente de comutaie pentru circuite de comand. Detectoare de proximitate Înlocuit prin: SR EN 60947-5-2:2008 29.130 Aparate de conectare i comand 29.130.20 Aparate de conectare i comand de joas tensiune SR EN 60947-5-2:2002/A1:2002 Aparataj de joas tensiune. Partea 5-2: Aparate i elemente de comutaie pentru circuite de comand. Detectoare de proximitate Înlocuit prin: SR EN 60947-5-2:2008 SR EN 60947-5-2:2002/A2:2004 Aparataj de joas tensiune. Partea 5-2: Aparate i elemente de comutaie pentru circuite de comand. Detectoare de proximitate Înlocuit prin: SR EN 60947-5-2:2008 29.160 Maini electrice rotative 29.160.01 Maini electrice rotative în general SR EN 60034-2:2001 Maini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercri a pierderilor i a randamentului mainilor electrice rotative (cu excepia mainilor pentru traciune) Înlocuit prin: SR EN 60034-2-1:2008

16

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

31 ELECTRONIC SR EN 14635:2005 Ambalaje de sticl. Închidere coroan 26 H 126. Dimensiuni Înlocuit prin: SR EN 14635:2010 67 INDUSTRIA ALIMENTAR

31.060 Condensatoare 31.060.30 Condensatoare cu hârtie i din materiale plastice SR EN 140101:2004 Specificaie particular cadru. Rezistoare fixe nebobinate de putere mic (Nivel de asigurare a calitii S) Înlocuit prin: SR EN 140101:2008 45 CI FERATE

67.100 Lapte i produse lactate 67.100.10 Lapte i produse prelucrate din lapte SR EN ISO 1211:2003 Lapte. Determinarea coninutului de grsime. Metoda gravimetric (Metod de referin) Înlocuit prin: SR EN ISO 1211:2010 67.260 Maini i utilaje pentru industria alimentar SR EN 12331:2004 Maini pentru industria alimentar. Maini de tocat carne. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 12331+A2:2010 SR EN 12331:2004/A1:2006 Maini pentru industria alimentar. Maini de tocat carne. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 12331+A2:2010 SR EN 12355:2003 Maini pentru industria alimentar. Maini pentru denudare, jupuire i îndeprtarea membranelor. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 12355+A1:2010 SR EN 12855:2004 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cu cuv rotativ. Condiii de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 12855+A1:2010 SR EN 12984:2006 Maini pentru industria alimentar. Maini i aparate portabile i/sau ghidate cu mâna cu scule de tiere acionate mecanic. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 12984+A1:2010 SR EN 13534:2006 Maini pentru industria alimentar. Maini de injectat saramur. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 13534+A1:2010 SR EN 13570:2005 Maini pentru industria alimentar. Malaxoare. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 13570+A1:2010 SR EN 13870:2005 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cotlete. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 13870+A1:2010 SR EN 13871:2005 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cuburi. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 13871+A1:2010 SR EN 13871:2005/AC:2005 Maini pentru industria alimentar. Maini de tiat cuburi. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 13871+A1:2010 SR EN 13885:2005 Maini pentru industria alimentar. Maini de legat. Cerine de securitate i igien Înlocuit prin: SR EN 13885+A1:2010

45.080 ine i componente pentru linii ferate SR ENV 13803-1:2004 Aplicaii feroviare. Parametrii de proiectare a traseului cii. Ecartament 1435 mm i mai mare. Partea 1: Linie curent Înlocuit prin: SR EN 13803-1:2010 49 AERONAUTIC I SPAIU

49.020 Aeronave i vehicule spaiale în general SR EN 9104-003:2009 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Partea 003: Cerine pentru sistemul de management al calitii în aeronautic (AQ MS). Formarea i calificarea auditorilor Înlocuit prin: SR EN 9104-003:2010 SR EN 9110:2006 Serie aerospaial. Sisteme ale calitii. Model de asigurarea calitii aplicabil organizaiilor de întreinere Înlocuit prin: SR EN 9110:2010 SR EN 9120:2006 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Cerine pentru uniti de stocare i de distribuie (bazate pe ISO 9001:2000) Înlocuit prin: SR EN 9120:2010 SR EN 9120:2006/C91:2007 Serie aerospaial. Sisteme de management al calitii. Cerine pentru distribuitorii stokiti (bazate pe ISO 9001:2000) Înlocuit prin: SR EN 9120:2010 49.060 Echipament electric SR EN 2997-009:2007 Serie aerospaial. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat rezistent sau nerezistent la foc, temperatur de utilizare ­ 65 grade C pân la 175 grade C continuu, 200 grade C continuu, vârfuri de 260 grade C. Partea 009: Capac de protecie pentru priz. Standard de produs Înlocuit prin: SR EN 2997-009:2010 SR EN 2997-010:2007 Serie aerospaial. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat rezistent sau nerezistent la foc, temperatur de utilizare ­ 65 grade C pân la 175 grade C continuu, 200 grade C continuu, vârfuri de 260 grade C. Partea 010: Capac protector pentru conector. Standard de produs Înlocuit prin: SR EN 2997-010:2010 SR EN 2997-011:2007 Serie aerospaial. Conectoare electrice circulare, cuplate prin inel filetat rezistent sau nerezistent la foc, temperatur de utilizare ­ 65 grade C pân la 175 grade C continuu, 200 grade C continuu, vârfuri de 260 grade C. Partea 011: Conector fals. Standard de produs Înlocuit prin: SR EN 2997-011:2010 55 AMBALAJE I DISTRIBUIREA MRFURILOR

55.100 Butelii. Borcane. Flacoane SR EN 14634:2005 Ambalaje de sticl. Închidere coroan 26 H 180. Dimensiuni Înlocuit prin: SR EN 14634:2010

17

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

71 CHIMIE SR EN 10305-2:2003 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 2: evi sudate trase la rece Înlocuit prin: SR EN 10305-2:2010 SR EN 10305-3:2003 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 3: evi sudate calibrate Înlocuit prin: SR EN 10305-3:2010 SR EN 10305-5:2003 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 5: evi sudate i calibrate cu seciune ptrat sau dreptunghiular Înlocuit prin: SR EN 10305-5:2010 SR EN 10305-5:2003/AC:2007 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 5: evi sudate i calibrate cu seciune ptrat sau dreptunghiular Înlocuit prin: SR EN 10305-5:2010 77.160 Metalurgia pulberilor SR EN ISO 4498:2007 Materiale metalice sinterizate, cu excepia aliajelor dure. Determinarea duritii aparente i a microduritii Înlocuit prin: SR EN ISO 4498:2010 79 INDUSTRIA LEMNULUI

71.100 Produse din industria chimic 71.100.50 Produse chimice pentru protecia lemnului SR EN 1014-1:1999 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 1: Procedur de eantionare a creozotului Înlocuit prin: SR EN 1014-1:2010 SR EN 1014-2:1999 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 2: Procedur pentru obinerea unui eantion de creozot din lemn creozotat supus unei analize ulterioare Înlocuit prin: SR EN 1014-2:2010 SR EN 1014-3:1999 Produse de protecia lemnului. Creozet i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 3: Determinarea coninutului de benzo(a)piren din creozet Înlocuit prin: SR EN 1014-3:2010 SR EN 1014-4:1999 Produse de protecia lemnului. Creozot i lemn creozotat. Metode de eantionare i de analiz. Partea 4: Determinarea coninutului de fenoli extractibili în ap din creozot Înlocuit prin: SR EN 1014-4:2010 SR EN 12490:2001 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protecie. Determinarea penetrrii i reteniei creozetului în lemnul tratat Înlocuit prin: SR EN 12490:2010 75 INDUSTRIA PETROLIER I TEHNOLOGII ASOCIATE

79.040 Lemn, gatere i lemn rotund SR EN 384:2004 Lemn de construcie. Determinarea valorilor caracteristice ale proprietilor mecanice i ale masei volumice Înlocuit prin: SR EN 384:2010 SR EN 14081-2:2006 Structuri de lemn. Lemn de construcii cu seciune dreptunghiular clasificat dup rezisten. Partea 2: Sortare mecanic; cerine suplimentare referitoare la încercrile iniiale de tip Înlocuit prin: SR EN 14081-2:2010 83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI I A MATERIALELOR PLASTICE

75.100 Lubrifiani, uleiuri industriale i produse auxiliare SR ISO 3987:1998 Produse petroliere. Uleiuri lubrifiante i aditivi. Determinarea cenuii sulfatate 75.140 Cear de petrol, materiale bituminoase i alte produse petroliere SR EN 13358:2004 Bitum i liani bituminoi. Determinarea caracteristicilor de distilare ale bitumurilor fluidificate i fluxate Înlocuit prin: SR EN 13358:2010 77 METALURGIE

83.080 Materiale plastice 83.080.01 Materiale plastice, în general SR EN ISO 179-1:2001 Materiale plastice. Determinarea proprietilor de oc Charpy. Partea 1: Încercarea neinstrumental la oc Înlocuit prin: SR EN ISO 179-1:2010 SR EN ISO 179-1:2001/A1:2006 Materiale plastice. Determinarea proprietilor de oc Charpy. Partea 1: Încercare neinstrumental la oc. Amendament 1 Înlocuit prin: SR EN ISO 179-1:2010 87 INDUSTRIA DE VOPSELE I COLORANI

77.040 Încercrile metalelor 77.040.10 Încercri mecanice ale metalelor SR EN ISO 4498:2007 Materiale metalice sinterizate, cu excepia aliajelor dure. Determinarea duritii aparente i a microduritii Înlocuit prin: SR EN ISO 4498:2010 77.060 Coroziunea metalelor SR EN ISO 11130:2000 Coroziunea metalelor i aliajelor. Încercare prin imersie alternant în soluie salin Înlocuit prin: SR EN ISO 11130:2010 77.140 Produse din oel i font 77.140.75 evi i tuburi din oel pentru utilizri speciale SR EN 10305-1:2003 evi de oel pentru utilizri de precizie. Condiii tehnice de livrare. Partea 1: evi fr sudur trase la rece Înlocuit prin: SR EN 10305-1:2010

87.100 Echipament pentru acoperiri cu vopsele SR EN 12581:2006 Instalaii de aplicare. Instalaii prin imersie i electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerine de securitate Înlocuit prin: SR EN 12581+A1:2010 SR EN 12621:2006 Instalaii de alimentare i de circulaie a produselor de vopsire sub presiune. Cerine de securitate Înlocuit prin: SR EN 12621+A1:2010 SR EN 12757-1:2006 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerine de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor Înlocuit prin: SR EN 12757-1+A1:2010

18

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

91 CONSTRUCII I MATERIALE DE CONSTRUCII SR EN 13036-1:2002 Caracteristici ale suprafeelor drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1 : Msurarea adâncimii macrotexturii suprafeei îmbrcmintei prin tehnica volumetric a petei Înlocuit prin: SR EN 13036-1:2010 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC I COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

91.100 Materiale de construcii 91.100.50 Liani. Materiale pentru etanare SR EN 13111:2003 Foi flexibile hidroizolante. Substraturi de protecie la ploaie pentru acoperiuri discontinue i pentru perei. Determinarea rezistenei la ptrunderea apei Înlocuit prin: SR EN 13111:2010 SR EN 13358:2004 Bitum i liani bituminoi. Determinarea caracteristicilor de distilare ale bitumurilor fluidificate i fluxate Înlocuit prin: SR EN 13358:2010 SR EN 15368:2008 Liant hidraulic pentru aplicaii nestructurale. Definiie, specificaii i criterii de conformitate Înlocuit prin: SR EN 15368+A1:2010 93 CONSTRUCII CIVILE

97.150 Acoperitoare de sol netextile SR EN 1816:2001 Îmbrcminte rezistent la oc pentru pardoseal. Specificaii pentru îmbrcmini pentru pardoseal omogene i eterogene din cauciuc neted cu suport de spum Înlocuit prin: SR EN 1816:2010 SR EN 1817:2000 Îmbrcmini rezistente la oc pentru pardoseal. Specificaii pentru îmbrcmini de pardoseal omogene i eterogene de cauciuc neted Înlocuit prin: SR EN 1817:2010 SR EN 12199:2001 Îmbrcminte rezistent la oc pentru pardoseal. Specificaii pentru îmbrcmini de pardoseal omogene i eterogene de cauciuc, în relief Înlocuit prin: SR EN 12199:2010

93.080 Ingineria drumurilor 93.080.20 Materiale de construcii pentru drumuri SR EN 12697-5+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea masei volumice maxime Înlocuit prin: SR EN 12697-5:2010

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIIAL PRIN FIL DE CONFIRMARE SAU NOT DE CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLIC VERSIUNEA ROMÂN

În aceast rubric sunt înscrise standardele române adoptate iniial prin fil de confirmare sau not de confirmare i pentru care se public varianta român. Data de aprobare menionat sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin fil de confirmare sau not de confirmare. Versiunea român publicat înlocuiete fila de confirmare sau nota de confirmare a adoptrii standardului respectiv, publicat anterior.

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT I CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE 13 MEDIU. PROTECIA SNTII. SECURITATE

13.120 Securitatea în locuine SR EN 60335-2-23:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau prul Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-26:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-26: Prescripii particulare pentru ceasuri Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-28:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripii particulare pentru maini de cusut Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010

03.120 Calitate 03.120.01 Calitate în general SR EN 61078:2006 Tehnici de analiz pentru sigurana în funcionare. Diagrama de fiabilitate i metode booleene Data aprobarii: 28/11/2006 Data traducerii: 30/11/2010 03.120.99 Alte standarde referitoare la calitate SR EN 61078:2006 Tehnici de analiz pentru sigurana în funcionare. Diagrama de fiabilitate i metode booleene Data aprobarii: 28/11/2006 Data traducerii: 30/11/2010

19

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

SR EN 60335-2-3:2004/A2:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripii particulare pentru fiare de clcat Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-31:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripii particulare pentru hote de buctrie i alte aparate de extragerea fumului de la prepararea alimentelor Data aprobarii: 30/10/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-32:2004/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripii particulare pentru aparate de masaj Data aprobarii: 27/02/2009 Data traducerii: 30/11/2010 13.160 Vibraii, ocuri i efectele lor asupra omului SR EN ISO 28927-1:2010 Maini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraii. Partea 1: Maini de polizat verticale i înclinate Data aprobarii: 31/07/2010 Data traducerii: 30/11/2010 13.220 Protecia contra incendiilor 13.220.50 Rezistena la foc a materialelor i a elementelor de construcii SR EN 1366-3:2009 Încercri de rezisten la foc pentru instalaii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etanarea trecerilor Data aprobarii: 31/07/2009 Data traducerii: 30/11/2010 17 METROLOGIE I MSURARE. FENOMENE FIZICE SR EN ISO 11203:2010 Acustic. Zgomotul emis de maini i echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustic ale emisiei la locul de munc i în alte poziii precizate din nivelul de putere acustic Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN ISO 11688-1:2010 Acustic. Recomandri practice pentru proiectarea mainilor i echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 17.200 Termodinamic i msurri de temperatur 17.200.20 Instrumente de msurare a temperaturii SR EN 62460:2009 Tabele temperatur ­ tensiune termoelectromotoare (t.t.e.m.) pentru combinaii de elemente de termocuplu pure Data aprobarii: 18/03/2009 Data traducerii: 30/11/2010 17.220 Electricitate. Magnetism. Msurri electrice i magnetice 17.220.20 Msurri de mrimi electrice i magnetice SR EN 61557-11:2009 Securitate electric în reelele de distribuie de joas tensiune pân la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. Dispozitive de control, de msurare sau de supraveghere a msurilor de protecie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaiei la curent diferenial rezidual (RCM) de tip A i tip B în reele TT, TN i IT Data aprobarii: 30/09/2009 Data traducerii: 30/11/2010 19 ÎNCERCRI

19.040 Încercri de mediu SR EN 60068-2-27:2009 Încercri de mediu. Partea 2-27: Încercri. Încercarea Ea i ghid: ocuri Data aprobarii: 15/12/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60068-2-64:2009 Încercri de mediu. Partea 2-64: Încercri. Încercare Fh: Vibraii aleatorii de band larg i ghid Data aprobarii: 25/02/2009 Data traducerii: 30/11/2010 21 SISTEME I COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL

17.140 Acustic i msurri acustice 17.140.01 Msurri acustice i atenuarea zgomotului în general SR EN ISO 9614-1:2010 Acustic. Determinarea nivelurilor de putere acustic a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustic. Partea 1: Msurarea în puncte discrete Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN ISO 11546-1:2010 Acustic. Determinarea performanelor de izolare acustic ale carcaselor. Partea 1: Msurri în condiii de laborator (pentru declarare) Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN ISO 11546-2:2010 Acustic. Determinarea performanelor de izolare acustic ale carcaselor. Partea 2: Msurri in situ (pentru acceptare i verificare) Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 17.140.20 Zgomot emis de maini i echipamente SR EN ISO 11200:2010 Acustic. Zgomotul emis de maini i echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de baz pentru determinarea nivelurilor de presiune acustic ale emisiei la locul de munc i în alte poziii precizate Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010

21.020 Caracteristici i proiectarea mainilor, aparatelor i echipamentelor SR EN ISO 11688-1:2010 Acustic. Recomandri practice pentru proiectarea mainilor i echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 23 SISTEME PENTRU FLUIDE I COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor 23.020.40 Recipieni criogenici SR EN 13648-1:2009 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguran pentru uz criogenic Data aprobarii: 30/04/2009 Data traducerii: 30/11/2010

20

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

23.060 Robinetrie 23.060.40 Regulatoare de presiune SR EN 13648-1:2009 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguran pentru uz criogenic Data aprobarii: 30/04/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 14382+A1:2009 Dispozitive de siguran pentru staiile i instalaiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare pân la 100 bar Data aprobarii: 31/08/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 14382+A1:2009/AC:2009 Dispozitive de siguran pentru staiile i instalaiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare pân la 100 bar Data aprobarii: 30/11/2009 Data traducerii: 30/11/2010 25 TEHNICI DE FABRICARE 25.220 Tratamente i acoperiri de suprafa 25.220.40 Acoperiri metalice SR EN ISO 2082:2009 Acoperiri metalice i alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de cadmiu, cu tratament suplimentar, pe font sau oel Data aprobarii: 20/05/2009 Data traducerii: 30/11/2010 29 ELECTROTEHNIC

29.020 Electrotehnic în general SR EN 60204-1:2007/A1:2009 Securitatea mainilor. Echipamentul electric al mainilor. Partea 1: Cerine generale Data aprobarii: 31/08/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 61547:2010 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerine privind imunitatea CEM Data aprobarii: 28/02/2010 Data traducerii: 30/11/2010 29.080 Izolaii electrice 29.080.01 Izolaii electrice în general SR EN 61557-11:2009 Securitate electric în reelele de distribuie de joas tensiune pân la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. Dispozitive de control, de msurare sau de supraveghere a msurilor de protecie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaiei la curent diferenial rezidual (RCM) de tip A i tip B în reele TT, TN i IT Data aprobarii: 30/09/2009 Data traducerii: 30/11/2010 29.120 Accesorii electrice 29.120.10 Tuburi pentru scopuri electrice SR EN 50085-2-2:2009 Sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate pentru instalaiile electrice. Partea 2-2: Prescripii particulare pentru sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate prevzute pentru a fi montate sub podea, încastrate în podea sau pe podea Data aprobarii: 31/08/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 50085-2-4:2010 Sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate pentru instalaii electrice. Partea 2-4: Prescripii particulare pentru coloane i minicoloane Data aprobarii: 31/03/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 50520:2010 Plci i benzi de acoperire pentru protecia i semnalarea amplasrii cablurilor îngropate sau a conductelor îngropate în instalaiile subterane Data aprobarii: 30/04/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60670-23:2009 Cutii i carcase pentru aparate electrice pentru instalaii electrice fixe de uz casnic i similar Partea 23: Prescripii particulare pentru cutii i carcase instalate în podea Data aprobarii: 30/09/2009 Data traducerii: 30/11/2010

25.040 Sisteme de automatizare industrial 25.040.40 Msurarea i controlul proceselor industriale SR EN 61298-3:2009 Dispozitive de msurare i comand a proceselor. Metode i proceduri generale de evaluare a performanelor. Partea 3: Încercri pentru determinarea efectelor mrimilor de influen Data aprobarii: 30/06/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 61557-9:2009 Securitate electric în reelele de distribuie de joas tensiune pân la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. Dispozitive de control, de msurare sau de supraveghere a msurilor de protecie. Partea 9: Dispozitive pentru localizarea defectului izolaiei în reele IT Data aprobarii: 30/09/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 62460:2009 Tabele temperatur - tensiune termoelectromotoare (t.t.e.m.) pentru combinaii de elemente de termocuplu pure Data aprobarii: 18/03/2009 Data traducerii: 30/11/2010 25.140 Unelte de mân 25.140.10 Unelte pneumatice SR EN ISO 28927-1:2010 Maini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraii. Partea 1: Maini de polizat verticale i înclinate Data aprobarii: 31/07/2010 Data traducerii: 30/11/2010 25.160 Sudare i lipire 25.160.30 Maini de sudare SR EN ISO 5172:2006 Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare, înclzire i tiere cu gaze. Specificaii i încercri Data aprobarii: 31/10/2006 Data traducerii: 30/11/2010

21

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

29.120.40 Întreruptoare SR EN 50428:2006/A2:2010 Întreruptoare pentru instalaiile electrocasnice fixe i similare. Standard colateral. Întreruptoare i accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinelor i ale cldirilor (HBES) Data aprobarii: 30/04/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60669-1:2002/A2:2009 Întreruptoare pentru instalaii electrice fixe pentru uz casnic i scopuri similare. Partea 1: Prescripii generale Data aprobarii: 31/08/2009 Data traducerii: 30/11/2010 29.130 Aparate de conectare i comand 29.130.20 Aparate de conectare i comand de joas tensiune SR EN 60947-2:2007/A1:2010 Aparataj de joas tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate Data aprobarii: 28/02/2010 Data traducerii: 30/11/2010 29.140 Lmpi i accesorii SR EN 61547:2010 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerine privind imunitatea CEM Data aprobarii: 28/02/2010 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 62471:2009 Securitatea privind efectele fotobiologice ale lmpilor i aparatelor cu lmpi Data aprobarii: 31/07/2009 Data traducerii: 30/11/2010 29.140.20 Lmpi cu incandescen SR EN 60064:2003/A11:2008 Lmpi cu filament de wolfram pentru uz casnic i iluminat general similar. Prescripii de performan Data aprobarii: 30/09/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60064:2003/A2:2004 Lmpi cu filament de wolfram pentru uz casnic i iluminat general similar. Prescripii de performan Data aprobarii: 21/10/2004 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60064:2003/A3:2006 Lmpi cu filament de wolfram pentru uz casnic i iluminat general similar. Prescripii de performan Data aprobarii: 30/11/2006 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60064:2003/A4:2008 Lmpi cu filament de wolfram pentru uz casnic i iluminat general similar. Prescripii de performan Data aprobarii: 31/07/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60357:2004/A2:2009 Lmpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripii de performan Data aprobarii: 30/06/2009 Data traducerii: 30/11/2010 29.140.30 Lmpi fluorecente. Lmpi cu descrcare SR EN 60081:2003/A1:2003 Lmpi fluorescente cu dou socluri. Prescripii de performan Data aprobarii: 13/10/2003 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60081:2003/A3:2006 Lmpi fluorescente cu dou socluri. Prescripii de performan Data aprobarii: 30/06/2006 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60188:2003 Lmpi cu vapori de mercur la înalt presiune. Prescripii de performan Data aprobarii: 13/10/2003 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60662:2002/A5:2003 Lmpi cu vapori de sodiu la înalt presiune Data aprobarii: 25/03/2003 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60662:2002/A6:2002 Lmpi cu vapori de sodiu la înalt presiune Data aprobarii: 30/07/2002 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60969:2003 Lmpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripii de performan Data aprobarii: 25/03/2003 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60969:2003/A1:2003 Lmpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripii de performan Data aprobarii: 25/03/2003 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60969:2003/A2:2003 Lmpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripii de performan Data aprobarii: 25/03/2003 Data traducerii: 30/11/2010 29.200 Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate SR EN 61204-7:2007/A11:2010 Surse de alimentare în curent continuu de joas tensiune. Partea 7: Cerine de securitate Data aprobarii: 30/04/2010 Data traducerii: 30/11/2010 29.240 Reele de transport i distribuie a energiei electrice 29.240.01 Reele de transport i distribuie a energiei electrice în general SR EN 61557-11:2009 Securitate electric în reelele de distribuie de joas tensiune pân la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. Dispozitive de control, de msurare sau de supraveghere a msurilor de protecie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaiei la curent diferenial rezidual (RCM) de tip A i tip B în reele TT, TN i IT Data aprobarii: 30/09/2009 Data traducerii: 30/11/2010 33 TELECOMUNICAII. TEHNICI AUDIO I VIDEO

33.100 Compatibilitate electromagnetic (EMC) 33.100.10 Emisie SR EN 61547:2010 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerine privind imunitatea CEM Data aprobarii: 28/02/2010 Data traducerii: 30/11/2010

22

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

47 CONSTRUCII NAVALE I STRUCTURI MARITIME 71 CHIMIE

47.080 Nave de agrement SR EN ISO 12401:2010 Nave mici. Centuri complexe de securitate i suporturi de asigurare pentru punte. Cerine de securitate i metode de încercare Data aprobarii: 29/01/2010 Data traducerii: 30/11/2010 59 INDUSTRIA TEXTIL I INDUSTRIA PIELRIEI

71.040 Chimie analitic 71.040.40 Metode de analize chimice SR EN ISO 6145-11:2009 Analiz de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizând metode volumetrice dinamice. Partea 11: Generare electrochimic Data aprobarii: 30/01/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN ISO 6145-6:2009 Analiz de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizând metode volumetrice dinamice. Partea 6: Orificii critice Data aprobarii: 30/01/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN ISO 6145-8:2009 Analiz de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizând metode volumetrice dinamice. Partea 8: Metoda difuziei Data aprobarii: 30/01/2009 Data traducerii: 30/11/2010 77 METALURGIE

59.080 Produse din industria textil 59.080.01 Textile în general SR EN 12562:2002 Materiale textile. Fire multifilamentare para - aramidice. Metode de încercare Data aprobarii: 20/11/2002 Data traducerii: 30/11/2010 59.080.20 Fire textile SR EN 12590:2003 Materiale textile. A de cusut industrial, total sau parial din fibre sintetice Data aprobarii: 20/03/2003 Data traducerii: 30/11/2010 59.080.30 esturi din textile SR EN 13758-1+A1:2007 Materiale textile. Proprieti de protecie la radiaiile UV solare. Partea 1: Metod de încercare pentru materiale textile destinate îmbrcmintei Data aprobarii: 30/04/2007 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 13758-2+A1:2007 Materiale textile. Proprieti de protecie la radiaiile UV solare. Partea 2: Clasificarea i marcarea îmbrcmintei Data aprobarii: 30/04/2007 Data traducerii: 30/11/2010 61 INDUSTRIA DE CONFECII

77.140 Produse din oel i font 77.140.10 Oeluri pentru tratament termic SR EN 10225:2009 Oeluri de construcii sudabile destinate platformelor marine fixe. Condiii tehnice de livrare Data aprobarii: 15/12/2009 Data traducerii: 30/11/2010 83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI I A MATERIALELOR PLASTICE

83.180 Adezivi SR EN 13999-1:2007/AC:2008 Adezivi. Metoda rapid de msurare a emisiilor caracteristice dup aplicare a adezivilor cu coninut sczut de solvent sau fr solvent. Partea 1: Procedura general Data aprobarii: 31/03/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 13999-4+A1:2009 Adezivi. Metoda rapid de msurare a emisiilor caracteristice dup aplicare a adezivilor cu coninut sczut de solvent sau fr solvent. Partea 4: Determinarea diizocianailor volatili Data aprobarii: 30/09/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 14869-1:2004 Adezivi structurali. Determinarea comportrii la forfecare a îmbinrilor structurale. Partea 1: Metoda de încercare la torsiune folosind tuburi cilindrice îmbinate prin lipire cap la cap Data aprobarii: 15/12/2004 Data traducerii: 30/11/2010 87 INDUSTRIA DE VOPSELE I COLORANI

61.020 Îmbrcminte SR EN 13758-1+A1:2007 Materiale textile. Proprieti de protecie la radiaiile UV solare. Partea 1: Metod de încercare pentru materiale textile destinate îmbrcmintei Data aprobarii: 30/04/2007 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 13758-2+A1:2007 Materiale textile. Proprieti de protecie la radiaiile UV solare. Partea 2: Clasificarea i marcarea îmbrcmintei Data aprobarii: 30/04/2007 Data traducerii: 30/11/2010 61.080 Maini de cusut i alte echipamente pentru industria de confecii SR EN 60335-2-28:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripii particulare pentru maini de cusut Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010

87.020 Procese tehnologice de acoperire cu vopsea SR EN ISO 12944-8:2002 Vopsele i lacuri. Protecia prin sisteme de vopsire a structurilor de oel împotriva coroziunii. Partea 8: Specificaii pentru lucrri noi i pentru lucrri de întreinere Data aprobarii: 23/09/2002 Data traducerii: 30/11/2010

23

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC I COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT 97.060 Echipamente de splat SR EN 60335-2-3:2004/A2:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripii particulare pentru fiare de clcat Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010 97.120 Comenzi automate de uz casnic SR EN 50428:2006/A2:2010 Întreruptoare pentru instalaiile electrocasnice fixe i similare. Standard colateral. Întreruptoare i accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinelor i ale cldirilor (HBES) Data aprobarii: 30/04/2010 Data traducerii: 30/11/2010 97.170 Echipamente pentru îngrijirea corpului SR EN 60335-2-23:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau prul Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-32:2004/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripii particulare pentru aparate de masaj Data aprobarii: 27/02/2009 Data traducerii: 30/11/2010 97.180 Echipamente menajere i comerciale diverse SR EN 60335-2-28:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripii particulare pentru maini de cusut Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010

97.040 Echipament de buctrie 97.040.20 Aragaze, aparate de înclzire, cuptoare i aparate similare SR EN 60335-2-31:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripii particulare pentru hote de buctrie i alte aparate de extragerea fumului de la prepararea alimentelor Data aprobarii: 30/10/2009 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-36:2004/A2:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripii particulare pentru maini de gtit, cuptoare, plite i ochiuri de plit electrice pentru utilizare comercial Data aprobarii: 30/09/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-38:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-38: Prescripii particulare pentru plci electrice de fript pentru uz comercial Data aprobarii: 30/09/2008 Data traducerii: 30/11/2010 97.040.50 Aparate mici de buctrie SR EN 60335-2-26:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-26: Prescripii particulare pentru ceasuri Data aprobarii: 15/12/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-37:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripii particulare pentru aparate electrice de prjit pentru uz comercial Data aprobarii: 30/09/2008 Data traducerii: 30/11/2010 SR EN 60335-2-39:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-39: Prescripii particulare pentru tigi electrice de gtit multifuncionale pentru uz comercial Data aprobarii: 27/02/2009 Data traducerii: 30/11/2010

24

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

MODIFICRI ÎN ORGANIZAREA I STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE

În aceast rubric sunt publicate informaii privind activitatea comitetelor tehnice naionale de standardizare care au suferit modificri în organizare sau structur în luna Noiembrie 2010.

CT 367 Secretar Expert Bere i buturi alcoolice Ing. Maruca HUMELNICU - Asociaia de Standardizare din România Ing. Maruca HUMELNICU

Activitatea de standardizare naional se desfoar în comitete tehnice, organe fr personalitate juridic ale organismului naional de standardizare. Structura i modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevzute în standardul SR 10000-3. Activitatea comitetelor tehnice se desfoar atât pe plan naional, cât i european i internaional. Membrii comitetelor tehnice sunt specialiti desemnai nominal de factorii interesai (ageni economici, institute de cercetare, de învmânt, asociaii profesionale, organisme guvernamentale etc.) i împuternicii de acetia. Componena comitetelor tehnice trebuie s asigure reprezentarea echilibrat a factorilor interesai: productori, utilizatori, consumatori, autoriti etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie s se transmit o solicitare scris (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale experilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic în parte, pot fi gsite pe site-ul www.asro.ro Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialitii factorilor interesai au posibilitatea s-i aduc contribuia la standardizarea naional, european sau internaional, s cunoasc cu doi-trei ani în avans informaiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua msurile care se impun. Totodat, participarea activ la lucrrile comitetelor tehnice reprezint o deosebit oportunitate pentru a realiza i întreine contacte cu specialitii din domeniul specific de activitate, din ar i strintate. Informaii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experii Direciei de Standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

25

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

STANDARDIZAREA EUROPEAN

Informaiile din aceast seciune se refer la activitatea Organizaiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC i ETSI. Pentru înelegerea simbolurilor utilizate în aceast seciune se fac precizrile de mai jos:

EN HD ENV CR CWA ETSI EG ETSI EN ETSI ES ETSI TS ETSI TR ETSI SR FprEN/CLCFpr doa dop dow prEN prHD prENV dea eOP ePE Ad Standard European Document de armonizare Prestandard European Raport CEN Acordul Grupei de Lucru Ghid ETSI Standard european pentru telecomunicaii Standard ETSI Specificaie tehnic ETSI Raport tehnic ETSI Raport special ETSI Proiect final de EN Termenul limit de anunare a standardului european la nivel naional Termenul limit de publicare a standardului la nivel naional Termenul limit de retragere a standardelor naionale conflictuale Proiect de Standard European Proiect de Document de armonizare Proiect de Prestandard European Termen limit de rspuns pentru observaii i/sau vot formal Procedur simplificat de adoptare (ETSI) Termen limit de rspuns pentru sfâritul anchetei publice a unui standard ETSI Dat de adoptare

Sectoarele CEN i CENELEC sunt: A B C F H I M N S T U W Z Servicii Cldiri i construcii Produse chimice, industrie chimic i produse alimentare Standarde fundamentale Produse electrocasnice i pentru distracie Inginerie mecanic Materiale metalice Materiale nemetalice Sntate, mediu i echipamente medicale Transport, manipulare mecanic i ambalaje Inginerie electronic Inginerie electric Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30

B02 STRUCTURI B07 STICL

EN 1992-1-1:2004/AC:2010 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings doa: dop: dow: B05 ÎNCERCRI LA FOC

EN 15998:2010 Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 B09 PROTECIE TERMIC

EN ISO 11925-2:2010 Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by the hot-box method ­ Part 1: Complete windows and doors - Technical Corrigendum 1 (ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010) doa: dop: dow:

26

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

EN ISO 23993:2010 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of design thermal conductivity (ISO 23993:2008, Corrected version 2009-10-01) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 B11 STRUCTURI METALICE EN ISO 8130-10:2010 Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency (ISO 8130-10:1998) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-11:2010 Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test (ISO 8130-11:1997) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-12:2010 Coating powders - Part 12: Determination of compatibility (ISO 8130-12:1998) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-13:2010 Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction (ISO 8130-13:2001) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-2:2010 Coating powders - Part 2: Determination of density by gas comparison pyknometer (referee method) (ISO 8130-2:1992) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-3:2010 Coating powders - Part 3: Determination of density by liquid displacement pyknometer (ISO 8130-3:1992) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-4:2010 Coating powders - Part 4: Calculation of lower explosion limit (ISO 8130-4:1992, including Cor 1:1993) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-5:2010 Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture (ISO 8130-5:1992) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-6:2010 Coating Powders - Part 6: Determination of gel time of thermosetting coating powders at a given temperature (ISO 8130-6:1992, including Amd 1:1998) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-7:2010 Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving (ISO 8130-7:1992) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-8:2010 Coating powders - Part 8: Assessment of the storage stability of thermosetting powders (ISO 8130-8:1994) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8623:2010 Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Specifications and test methods (ISO 8623:1997) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 14446:2010 Binders for paints and varnishes - Determination of the viscosity of industrial cellulose nitrate solutions and classification of such solutions (ISO 14446:1999) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 15234:2010 Paints and varnishes - Testing of formaldehyde-emitting coatings and melamine foams - Determination of the steadystate concentration of formaldehyde in a small test chamber (ISO 15234:1999) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

EN 1090-1:2009/AC:2010 Execution of steel structures and aluminium structures ­ Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components doa: dop: dow: B15 ECHIPAMENTE SANITARE

EN 14055:2010 WC and urinal flushing cisterns doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 B31

dow: 2012-08-31

INSTALAII DE ÎNCLZIRE ÎN CLDIRI

EN ISO 16484-1:2010 Building automation and control systems (BACS) ­ Part 1: Project specification and implementation (ISO 16484-1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 B34 ASPECTE DE MEDIU ALE CONSTRUCIILOR

CEN/TR 16045:2010 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of regulated dangerous substances Selection of analytical methods doa: dop: dow: CEN/TR 16098:2010 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD doa: dop: dow: C01 PRODUSE ALIMENTARE

EN ISO 520:2010 Cereals and pulses - Determination of the mass of 1000 grains (ISO 520:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 CEN ISO/TS 22117:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) doa: 2011-02-28 dop: dow: C02 VOPSELE I PRODUSE CONEXE

EN ISO 276:2010 Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil Requirements and methods of test (ISO 276:2002) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 277:2010 Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 4619:2010 Driers for paints and varnishes (ISO 4619:1998) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 8130-1:2010 Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving (ISO 8130-1:1992) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

27

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

C11 TUTUN I11 MAINI-UNELTE

EN 16156:2010 Cigarettes - Assessment of the ignition propensity - Safety requirement doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 C13 ÎNGRMINTE

EN 13236:2010 Safety requirements for superabrasive products doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-11-30 I17 MAINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA)

EN 12948:2010 Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 C18 ADEZIVI

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-11-30 EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-11-30 EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2013-11-30 EN 15774:2010 Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and hygiene requirements doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 I20 TEHNICA FRIGULUI

CEN/TR 15990:2010/AC:2010 Data Sheets - Footwear Tests Materials and Test Adhesives doa: dop: dow: C21 COSMETICE

EN ISO 24444:2010 Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the sun protection factor (SPF) (ISO 24444:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 F08 STAREA SUPRAFEELOR

EN ISO 3611:2010 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements Design and metrological characteristics (ISO 3611:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 9493:2010 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological characteristics (ISO 9493:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAIEI

EN 13313:2010 Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 I30 DISTRIBUIA AERULUI

EN ISO 19146:2010 Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO 19146:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 F19 OPTIC

EN 13141-7:2010 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation ­ Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 I40 REELE DE CONDUCTE INDUSTRIALE

EN ISO 11986:2010 Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release (ISO 11986:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE

EN 13480-2:2002/A1:2010 Metallic industrial piping - Part 2: Materials doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 13480-2:2002/A2:2010 Metallic industrial piping - Part 2: Materials doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2010-05-31 M01 OEL

EN 893:2010 Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test methods doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 958:2006+A1:2010 Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 H19 CUPTOARE I GRTARE NEELECTRICE

EN 10029:2010 Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions and shape doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 10051:2010 Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 M05 SUDARE

EN 30-1-1:2008+A2:2010 Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety General doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

EN ISO 7291:2010 Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

28

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

EN ISO 17633:2010 Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 17633:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 M08 ALIAJE UOARE S01 MATERIALE ACUSTICE I IZOLATORI SONICI

EN ISO 8253-1:2010 Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry (ISO 8253-1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 S05 STOMATOLOGIE

EN ISO 7668:2010 Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20 degrees, 45 degrees, 60 degrees or 85 degrees (ISO 7668:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 M15 COROZIUNE METALIC

EN ISO 1942:2010 Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009, Corrected version 2010-03-01) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 S13 ERGONOMIE

EN ISO 28762:2010 Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for writing surfaces - Specification (ISO 28762:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 N02 COMBUSTIBIL SOLID

CEN/TR 614-3:2010 Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery doa: dop: dow: EN ISO 9241-129:2010 Ergonomics of human-system interaction - Part 129: Guidance on software individualization (ISO 9241-129:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 T02 AERONAUTIC

EN 15210-2:2010 Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 N03 PRODUSE PETROLIERE

EN 15944:2010 Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry method (ICP OES) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 N09 MATERIALE PLASTICE

EN 3873:2010 Aerospace series - Test methods for metallic materials Determination of fatigue crack growth rates using CornerCracked (CC) test pieces doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4538-003:2010 Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Narrow series - Dimensions and loads ­ Part 003: Inch series with low friction coefficient doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4539-003:2010 Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Wide series - Dimensions and loads ­ Part 003: Inch series with low friction coefficient doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4641-103:2010 Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding Part 103: Semi-loose, ruggedized simplex construction 62,5/125 µm GI fibre nominal 2,74 mm, outside diameter Product standard doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4641-104:2010 Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding Part 104: Semi-loose, ruggedized duplex construction 62,5/125 µm GI fibre nominal, 4,95 mm outside diameter Product standard doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4641-105:2010 Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding Part 105: Semi-loose, ruggedized quadraxial construction 62,5/125 µm GI fibre nominal, 5,72 mm outside diameter Product standard doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-001:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 001: Plate, sheet and strip doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-002:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 002: Bar and section doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

EN ISO 1874-1:2010 Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials Part 1: Designation system and basis for specification (ISO 1874-1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 1874-2:2006/A1:2010 Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties - Amendment 1: Laser sintering of specimens (ISO 1874-2:2006/Amd 1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 N14 EVI DE MATERIAL PLASTIC

EN ISO 15877-1:2009/A1:2010 Plastics piping systems for hot and cold water installations Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General Amendment 1 (ISO 15877-1:2009/AMD 1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 15877-2:2009/A1:2010 Plastics piping systems for hot and cold water installations Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes Amendment 1 (ISO 15877-2:2009/AMD 1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 15877-3:2009/A1:2010 Plastics piping systems for hot and cold water installations Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings Amendment 1 (ISO 15877-3:2009/AMD 1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN ISO 15877-5:2009/A1:2010 Plastics piping systems for hot and cold water installations Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system - Amendment 1 (ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010) doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

29

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

EN 4800-003:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 003: Tube doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-004:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 004: Wire doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-005:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 005: Forging stock doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-006:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 006: Pre-production and production forgings doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-007:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 007: Remelting stock doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 4800-008:2010 Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 008: Pre-production and production castings doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 T06 RECIPIENTE DE METAL I DE MATERIAL PLASTIC T13 LANURI DE RIDICAT, CÂRLIGE I FRÂNGHII

EN 12195-1:2010 Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 T20 CONSTRUCII FEROVIARE (TREN I TRAMVAIE)

EN 14067-5:2006+A1:2010 Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test procedures for aerodynamics in tunnels doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 14813-1:2006+A1:2010 Railway applications - Air conditioning for driving cabs ­ Part 1: Comfort parameters doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 14813-2:2006+A1:2010 Railway applications - Air conditioning for driving cabs ­ Part 2: Type tests doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15020:2006+A1:2010 Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test methods doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15227:2008+A1:2010 Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15302:2008+A1:2010 Railway applications - Method for determining the equivalent conicity doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15461:2008+A1:2010 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15551:2009+A1:2010 Railway applications - Railway rolling stock - Buffers doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15566:2009+A1:2010 Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15734-1:2010 Railway applications - Braking systems of high speed trains Part 1: Requirements and definitions doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 15734-2:2010 Railway applications - Braking systems of high speed trains Part 2: Test methods doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

EN 14116:2007+A2:2010 Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 T12 CRUCIOARE INDUSTRIALE

EN 1175-1:1998+A1:2010 Safety of industrial trucks - Electrical requirements ­ Part 1: General requirements for battery powered trucks doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 1175-2:1998+A1:2010 Safety of industrial trucks - Electrical requirements ­ Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31 EN 1175-3:1998+A1:2010 Safety of industrial trucks - Electrical requirements ­ Part 3: Specific requirements for the electric power transmission systems of internal combustion engine powered trucks doa: 2011-02-28 dop: 2011-05-31 dow: 2011-05-31

30

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30

U04 FLUIDE ELECTROIZOLANTE V18 COMENZI AUTOMATE

EN 61099:2010 Insulating liquids - Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 U06 INTERFAA OM-MAIN, MARCARE I IDENTIFICAREA MARCRILOR

EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use -Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 V28 FIBRE OPTICE

EN 60445:2010 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 U12 FIABILITATE

EN 61300-2-47:2010 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures -- Part 2-47: Tests Thermal shocks doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2011-11-01 W02 TURBINE: Hidraulice, cu abur, eoliene i energia marin

EN 62502:2010 Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA) doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 U19 INTERFERENE RADIO, CEM

EN 61400-1:2005/A1:2010 Wind turbines -- Part 1: Design requirements doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACIUNE ELECTRIC

EN 55024:2010 Information technology equipment - Immunity characteristics Limits and methods of measurement doa: 2011-03-01 dop: 2011-09-01 dow: 2013-12-01 EN 61000-4-20:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-20: Testing and measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides doa: 2011-01-01 dop: 2011-07-01 dow: 2013-10-01 U20 SUPRACONDUCTIBILITATE

EN 60349-1:2010 Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles -- Part 1: Machines other than electronic converter-fed alternating current motors doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 W09 ACUMULATOARE

EN 50342-5:2010 Lead-acid starter batteries -- Part 5: Properties of battery housings and handles doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 W11 ACCESORII ELECTRICE

EN 61788-8:2010 Superconductivity -- Part 8: AC loss measurements - Total AC loss measurement of round superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field at liquid helium temperature by a pickup coil method doa: 2011-01-01 dop: 2011-07-01 dow: 2013-10-01 U93 FACTORI DE RISC ÎN DOMENIUL ELECTROMAGNETIC

EN 61210:2010 Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 W12 DISPOZITIVE DE ÎNCLZIRE ELECTRIC

EN 50554:2010 Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 V09 SEMICONDUCTOARE

CLC/TS 62395-2:2010 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications -- Part 2: Application guide for system design, installation and maintenance doa: 2011-04-25 dop: dow: W16 LMPI I CORPURI DE ILUMINAT

EN 62374-1:2010 Semiconductor devices -- Part 1: Time-dependent dielectric breakdown (TDDB) test for inter-metal layers doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE

EN 61347-2-12:2005/A1:2010 Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01 W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ

EN 60444-11:2010 Measurement of quartz crystal unit parameters ­ Part 11: Standard method for the determination of the load resonance frequency fL and the effective load capacitance CLeff using automatic network analyzer techniques and error correction doa: 2011-02-01 dop: 2011-08-01 dow: 2013-11-01

EN 60264-4-1:2010 Packaging of winding wires -- Part 4-1: Methods of test Delivery spools made from thermoplastic materials doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01

31

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC I UNELTE ELECTRICE CARE OPEREAZ CU MOTOARE EN 61936-1:2010 Power installations exceeding 1 kV a.c. -- Part 1: Common rules doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 Z99 NEDETERMINAT

EN 60335-2-9:2003/A13:2010 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances doa: 2011-04-01 dop: 2011-10-01 dow: 2013-10-01 EN 61029-1:2009/A11:2010 Safety of transportable motor-operated electric tools ­ Part 1: General requirements doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 W35 INGINERIA SISTEMELOR I MONTAREA INSTALAIILOR ELECTRICE DE PUTERE

EN 50529-1:2010 EMC Network Standard -- Part 1: Wire-line telecommunications networks using telephone wires doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01 EN 50529-2:2010 EMC Network Standard -- Part 2: Wire-line telecommunications networks using coaxial cables doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01

EN 50522:2010 Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. doa: 2011-05-01 dop: 2011-11-01 dow: 2013-11-01

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30

GS INS 003 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: INS Identity and access management for Networks and Services;Distributed User Profile Management;Using Network Operator as Identity Broker GS INS 004 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: INS Identity and access management for Networks and Services;Dynamic federation negotiation and trust management in IdM systems SR 000 314 v2.9.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BOARD Intellectual Property Rights (IPRs);Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards SR 001 996 v5.1.3:2010 Comitet Tehnic ETSI: HF Human Factors (HF);An annotated bibliography of documents dealing with Human Factors and disability TS 101 952-2 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ATTM TM6 Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Access network xDSL splitters for European deployment;Part 2: Generic specification of xDSL over ISDN splitters and xDSL universal splitters TR 102 716-2 v1.1.2:2010 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech and multimediaTransmission Quality (STQ);Guidelines, objectives and results of speech quality analysis in the context of interworking Plugtests for multiplay services;Part 2: Results TR 102 793 v1.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);Measurements of Call Establishment Performance in IP Networks TS 102 844 v1.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: USER User Group;Quality of Telecom Services;Conformity assessment;Requirements for bodies providing QoS assessments and surveys TR 102 849 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: HF Human Factors (HF);Inclusive eServices for all;Background analysis of future interaction technologies and supporting information TR 102 927 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);Packet Loss Concealment (PLC) performance measurement setup for home networks TS 102 995 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: MTS Methods for Testing and Specification (MTS);The Testing and Test Control Notation version 3;Proforma for TTCN-3 reference test suite TS 134 108 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Common test environments for User Equipment (UE);Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 9.2.0 Release 9) TS 134 121-1 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception (FDD);Part 1: Conformance specification (3GPP TS 34.121-1 version 9.2.0 Release 9) TS 134 122 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal conformance specification;Radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 9.2.0 Release 9) TS 134 123-1 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 9.2.0 Release 9)

32

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

TS 136 521-1 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN LTE;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA);User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception;Part 1: Conformance testing (3GPP TS 36.521-1 version 9.2.0 Release 9) TS 136 521-3 v9.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN LTE;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception;Part 3: Radio Resource Management (RRM) conformance testing (3GPP TS 36.521-3 version 9.2.1 Release 9) TS 136 523-1 v9.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN LTE;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC);User Equipment (UE) conformance specification;Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 36.523-1 version 9.2.1 Release 9) TS 136 523-3 v8.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN LTE;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC);User Equipment (UE) conformance specification;Part 3: Test suites (3GPP TS 36.523-3 version 8.4.0 Release 8) TS 151 010-1 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification;Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 9.3.0 Release 9) TS 186 001-3 v2.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: INT IMS Network Testing (INT);Network Integration Testing; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) for SIP-SIP TS 186 018-3 v2.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: INT IMS Network Testing (INT);Malicious Communication Identification (MCID) Conformance Testing;Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification ES 202 999 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: SAFETY SAFETY; Remote Power Feeding Installations;Safety requirements for the erection and operation of information technology installations with remote power feeding

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaii orice persoan fizic sau juridic. Proiectele pot fi obinute de la ASRO precizând indicativul i titlul standardului. Observaiile trebuie transmise pe adresa Asociaiei de Standardizare din România pân la termenul indicat dup fiecare proiect, termen care reprezint sfâritul anchetei publice.

B02 STRUCTURI B05 ÎNCERCRI LA FOC

prEN 1457-2 Couri de fum. Canale interioare de argil/ceramice. Partea 2: Canale interioare utilizate în condiii de umiditate. Condiii i metode de încercare dea: 2011-01-25 EN 1999-1-3:2007/FprA1 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucreaz în regim de oboseal dea: 2011-04-25 B03 BETON

prEN 1366-11 Încercri de rezisten la foc pentru instalaii tehnice. Partea 11: Sisteme de protecie la foc pentru sisteme de cabluri i componente asociate dea: 2011-04-04 prEN 1366-12 Încercri de rezisten la foc pentru instalaii tehnice. Partea 12: Amortizoare de foc nemecanice dea: 2011-04-04 B07 STICL

EN 480-1:2006/FprA1 Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de încercare. Partea 1: Beton i mortar de referin pentru încercri dea: 2011-04-11 EN 480-13:2009/FprA1 Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de încercare. Partea 13: Mortar de zidrie de referin pentru încercri asupra aditivilor de mortar dea: 2011-04-11 prEN 480-8 Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea coninutului de material convenional uscat dea: 2011-04-04 EN 934-2:2009/prA1 Aditivi pentru beton, mortar si past. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare dea: 2011-04-04

FprEN 675 Sticl pentru construcii. Determinarea transmitanei termice, U. Metoda fluxmetrului dea: 2011-04-11 B08 UI I FERESTRE

prEN 12217 Ui. Fore de manevrare. Cerine i clasificare dea: 2011-04-04 B09 PROTECIE TERMIC

prEN ISO 12631 Performana termic a faadelor cortin. Calculul coeficientului de transfer termic dea: 2011-04-04

33

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

B25 INSTALAIE DE DISTRIBUIRE A GAZULUI I ECHIPAMENT CONEX H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE

prEN 12007-1 Infrastructura gazelor. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 1: Recomandri funcionale generale dea: 2011-04-18 prEN 12007-2 Infrastructura gazelor. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Recomandri funcionale specifice pentru polietilen (MOP pân la i inclusiv 10 bar) dea: 2011-04-18 prEN 12007-4 Infrastructura gazelor. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 4: Recomandri funcionale specifice pentru recondiionare dea: 2011-04-18 prEN 12327 Infrastructura gazelor. Încercri de presiune, proceduri de dare în exploatare i scoatere din exploatare ale reelelor de alimentare cu gaz. Prescripii funcionale dea: 2011-04-18 B27 MATERIALE HIDROIZOLANTE

prEN 12503-1 Saltele pentru sport. Partea 1: Saltele pentru gimnastic, cerine de securitate dea: 2011-04-04 H09 MOBIL

prEN 1728 Mobilier. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistenei i durabilitii structurii dea: 2011-04-25 prEN 1730 Mobilier. Mese. Metode de încercare pentru determinarea rezistenei, durabilitii i stabilitii dea: 2011-04-25 prEN 13759 Mobilier. Mecanisme de manevr ale scaunelor i canapelelor. Metode de încercare dea: 2011-03-25 H23 SCRI

EN 131-1:2007/FprA1 Scri. Partea 1: Terminologie, tipuri, dimensiuni funcionale dea: 2011-04-04 I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE

FprEN 544 indrile bituminoase cu armturi minerale i/sau sintetice. Specificaie de produs i metode de încercare dea: 2011-04-25 FprEN 12326-2 Produse de ardezie i piatr pentru învelitori de acoperi i placri externe discontinue. Partea 2: Metode de încercare pentru ardezie i carbonate de ardezie dea: 2011-04-18 C01 PRODUSE ALIMENTARE

EN 13445-2:2009/prA1 Recipiente sub presiune nesupuse la flacr. Partea 2: Materiale dea: 2011-04-25 EN 13445-2:2009/prA2 Recipiente sub presiune nesupuse la flacr. Partea 2: Materiale dea: 2011-04-25 I08 MAINI AGRICOLE

prEN 15621 Nutreuri. Determinarea calciului, sodiului, fosforului, magneziului, potasiului, sulfului, fierului, cuprului, manganului i cobaltului dup digestie prin ICP-AES dea: 2011-04-25 prEN 16204 Produse alimentare. Determinarea toxinei Alge Lipofile (DSPToxins, Yessotoxins, Azaspiracids, Pectenotoxins) în scoici i alte produse asemntoare prin LC-MS/MS dea: 2011-04-04 prEN 16206 Nutreuri. Determinarea arseniului prin spectrofotometrie de absorbie atomic cu generare de hidrai dup digestie prin presiune la microunde (Extracia cu 65% acid nitric i 30 % ap oxigenat) dea: 2011-04-04 C21 COSMETICE

prEN ISO 16119-1 Maini agricole i forestiere. Maini de pulverizat i distribuit îngrminte lichide. Protecia mediului. Partea 1: Generaliti dea: 2011-04-04 prEN ISO 16119-2 Maini agricole i forestiere. Maini de pulverizat i distribuit îngrminte lichide. Protecia mediului. Partea 2: Maini de pulverizat în ramp orizontal i similare dea: 2011-04-04 prEN ISO 16119-3 Maini agricole i forestiere. Maini de pulverizat i distribuit îngrminte lichide. Protecia mediului. Partea 3: Maini de pulverizat pentru arbuti i culturi pomicole dea: 2011-04-04 I11 MAINI-UNELTE

FprEN ISO 16212 Cosmetice. Microbiologie. Numrarea levurilor i mucegaiurilor dea: 2011-04-11 FprEN ISO 18415 Cosmetic. Microbiologie. Detectarea microorganismelor specificate i nespecificate dea: 2011-04-11 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAIEI

prEN 1870-7 rev Securitatea mainilor pentru prelucrarea lemnului. Ferstraie circulare. Partea 7: Ferstraie circulare cu o pânz, cu avans mecanizat al mesei i cu încrcare i/sau descrcare manual dea: 2011-04-25 prEN 1870-8 rev Securitatea mainilor pentru prelucrarea lemnului. Ferstraie circulare. Partea 8: Ferstraie circulare de tivit, cu o pânz cu deplasare mecanizat a grupului de tiere i cu încrcare i/sau descrcare manual dea: 2011-04-25

prEN ISO 1828 Informatic medical. Categorii structurale pentru clasificarea sistemelor de codare a interveniilor chirurgicale dea: 2011-04-18

34

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

I13 CONTAINERE DE GAZ prEN ISO 14174 Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux i sudarea electric. Clasificare dea: 2011-02-04 prEN ISO 15614-13 Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 13: Sudare cap la cap prin rezistena i sudare prin scânteiere dea: 2011-04-11 prEN ISO 17636-1 Examinri nedistructive ale sudurilor. Încercare radiografic. Partea 1: Tehnici prin raze X i gamma cu film dea: 2011-04-04 prEN ISO 17636-2 Examinri nedistructive ale sudurilor. Încercare radiografic. Partea 2: Tehnici prin raze X i gamma cu detectori digitali dea: 2011-04-04 M11 METALURGIA PULBERILOR

EN ISO 7225:2007/prA1 Butelii pentru gaz. Etichete de avertizare dea: 2011-04-04 prEN ISO 11120 Butelii pentru gaz. Tuburi reîncrcabile de oel, fr sudur cu capacitate ap de la 150 l pân la 3000 l. Proiectare, construcie i încercri dea: 2011-01-04 prEN ISO 14246 Butelii transportabile de gaz. Robinete pentru butelii de gaz. Încercri de fabricaie i inspecii dea: 2011-04-25 I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIER

prEN ISO 13628-8 Industriile petrolului i gazelor naturale. Proiectarea i exploatarea sistemelor de producie submarin. Partea 8: Dispozitive telecomandate i interfee cu sistemele de producie scufundate dea: 2011-04-11 prEN ISO 13710 Industriile petrolului, petrochimiei i gazelor naturale. Pompe volumice cu pistoane dea: 2011-04-11 I27 ECHIPAMENT PENTRU LUCRRI DE TERASAMENT I ÎN CONSTRUCII

prEN ISO 2739 Buce de pulberi metalice sinterizate. Determinarea rezistenei la strivire radial dea: 2011-04-11 N02 COMBUSTIBIL SOLID

FprEN 14778 Biocombustibili solizi. Eantionare dea: 2011-04-04 FprEN 14780 Biocombustibili solizi. Pregtirea eantioanelor dea: 2011-04-04 N05 TEXTILE

EN 12649:2008/FprA1 Maini pentru compactarea i netezirea betonului. Securitate dea: 2011-04-18 I30 DISTRIBUIA AERULUI

EN 13053:2006/FprA1 Ventilarea în cldiri. Camere de tratare a aerului. Clasificarea i performanele camerelor, ale elementelor componente i ale seciunilor dea: 2011-04-18 I32 FLANE

prEN ISO 4920 esturi. Determinarea rezistenei la umezire superficial (încercare prin stropire) dea: 2011-04-04 N06 CAUCIUC

EN 1092-1:2007/prA1 Flane i îmbinarea lor. Flane rotunde pentru conducte, robinete, racorduri i accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flane de oel dea: 2011-04-04 I37 MAINI PENTRU IMPRIMAREA I PRELUCRAREA HÂRTIEI

FprEN ISO 4641 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru aspiraia i refularea apei. Specificaii dea: 2011-04-04 N11 PLCI PE BAZ DE LEMN

prEN 325 Plci pe baz de lemn. Determinare a dimensiunii epruvetelor dea: 2011-04-04 N13 PIELE

EN 1010-5:2005/FprA1 Securitatea mainilor. Cerine de securitate pentru proiectarea i construcia mainilor de tiprire i de prelucrare a hârtiei. Partea 5: Maini pentru fabricarea cartonului ondulat i maini pentru prelucrarea cartonului plat i a cartonului ondulat dea: 2011-04-11 M04 CUPRU

prEN ISO 11640 Piei finite. Încercri de rezisten a vopsirilor. Rezistena vopsirilor la frecare du-te-vino dea: 2011-04-25 prEN ISO 11641 Piei finite. Încercri de rezisten a vopsirilor. Rezistena vopsirilor la transpiraie dea: 2011-04-25 prEN ISO 11642 Piei finite. Încercri de rezisten a vopsirilor. Rezistena vopsirilor la ap dea: 2011-04-25

prEN 1976 Cupru i aliaje de cupru. Produse brut turnate de cupru dea: 2011-04-25 M05 SUDARE

prEN ISO 13588 Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunte. Utilizarea tehnicii multielement (semi)automat dea: 2011-04-04

35

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

S01 MATERIALE ACUSTICE I IZOLATORI SONICI prEN ISO 23907 Protecia la rnire prin muchi ascuite. Cerine i metode de încercare. Partea 3: Containere cu muchii ascuite dea: 2011-04-11 T12 S09 CALITATEA APEI I A ALIMENTRILOR CU AP prEN 16203 Securitatea crucioarelor industriale. Verificarea stabilitii dinamice. Crucioare cu furca în consol dea: 2011-04-04 T14 prEN ISO 6341 Calitatea apei. Determinarea inhibiiei mobilitii pentru Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Testul toxicitii acute dea: 2011-04-11 prEN ISO 12846 Calitatea apei. Determinarea coninutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de absorbie atomic (AAS), cu i fr îmbogire dea: 2011-04-11 S99 DIVERSE AMBALAJE prEN 890 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Sulfat de fier (III), lichid dea: 2011-04-25 CRUCIOARE INDUSTRIALE

prEN 16205 Msurarea în laborator a zgomotului la mers pe planeu dea: 2011-04-04

prEN ISO 16495 Ambalaje. Ambalaje pentru transportul mrfurilor periculoase. Metode de încercare dea: 2011-04-04 T16 ASCENSOARE I SCRI RULANTE

prEN ISO 25745-1 Performana energetic a ascensoarelor, scrilor rulante i trotuarelor rulante. Partea 1: Msurarea energiei i conformitatea dea: 2011-04-11 T20 CONSTRUCII FEROVIARE (TREN I TRAMVAIE)

prEN ISO 11608-1 Sisteme de injecie cu ac de uz medical. Cerine i metode de încercare. Partea 1: Sisteme de injecie cu ac dea: 2011-04-04 FprEN ISO 22413 Seturi de transfer pentru preparate farmaceutice. Cerine i metode de încercare dea: 2011-04-04

prEN 16207 Aplicaii feroviare. Frânare. Criterii pentru funcia i performana sistemelor de frânare electromagnetic pentru vehicule feroviare dea: 2011-04-25

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.11.01 - 2010.11.30 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaii orice persoan fizic sau juridic. Proiectele pot fi obinute de la ASRO precizând indicativul i titlul standardului. Observaiile trebuie transmise pe adresa Asociaiei de Standardizare din România pân la termenul indicat dup fiecare proiect, termen care reprezint sfâritul anchetei publice.

V28 FIBRE OPTICE W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC I UNELTE ELECTRICE CARE OPEREAZ CU MOTOARE

prEN 50516-1-1:2010 Seturi de conectoare i componente de interconectare pentru utilizare în controlul fibrei optice i în sisteme de comunicaii. Specificaie de produs. Partea 1-1: Fibre multimod tip SC-RJ PC industriale din categoriile A1a i A1b cu terminaii conform EN 60793-2-10 care respect cerinele categoriei I (medii industriale) conform CEI 61753-1-3 dea: 2011-02-04 prEN 50516-2-1:2010 Seturi de conectoare i componente de interconectare pentru utilizare în controlul fibrei optice i în sisteme de comunicaii. Specificaie de produs. Partea 2-1: Fibre multimod tip ODVA PC industriale din categoriile A1a i A1b cu terminaii conform EN 60793-2-10 care respect cerinele categoriei I (medii industriale) conform EN 50173-1 i CEI 61753-1-3 dea: 2011-02-04

EN 60335-2-6:2003/FprAC:2010 Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripii particulare pentru maini de gtit, plite, cuptoare i aparate similare pentru utilizare casnic dea: 2011-04-29 W27 INSTALAII ELECTRICE ÎN CONSTRUCII

prHD 60364-7-710:2010 Instalaii electrice de joas tensiune. Partea 7-710: Prescripii pentru instalaii i amplasamente speciale. Locaii de uz medical dea: 2011-02-25

36

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

STANDARDIZAREA INTERNAIONAL

Informaiile din aceast seciune se refer la activitatea din cadrul Organizaiei Internaionale de Standardizare (ISO) i a Comisiei Electrotehnice Internaionale (CEI). În vederea unei mai mari operativiti, titlurile standardelor i proiectelor de standarde internaionale se public în versiunea original (englez).

STANDARDE INTERNAIONALE CEI APROBATE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30

IEC/TC CISPR COMITET INTERNAIONAL SPECIALIZAT ÎN INTERFERENA RADIO ISO/IEC 18000-6 Ed. 2.0 en Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz ISO/IEC/TR 20000-4 Ed. 1.0 en Information technology -- Service management ­ Part 4: Process reference model ISO/IEC 23000-6 Ed. 1.0 en Cor.1 Corrigendum 1 - Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 6: Professional archival application format ISO/IEC 23003-1 Ed. 1.0 en Cor.3 Corrigendum 3 - Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 1: MPEG Surround ISO/IEC/TR 24731-2 Ed. 1.0 en Information technology -- Programming languages, their environments and system software interfaces -- Extensions to the C library -- Part 2: Dynamic Allocation Functions ISO/IEC 24800-4 Ed. 1.0 en Information technology -- JPSearch -- Part 4: File format for metadata embedded in image data (JPEG and JPEG 2000) IEC/TC 3 ISO/IEC 13250-6 Ed. 1.0 en Information technology -- Topic Maps -- Part 6: Compact syntax ISO/IEC 13818-7 Ed. 1.0 en Cor.2 Corrigendum 2 - Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information ­ Part 7: Advanced Audio Coding (AAC) ISO/IEC 14496-20 Ed. 1.0 en Cor.1 Corrigendum 1 - Information technology -- Coding of audiovisual objects -- Part 20: Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF) ISO/IEC 14496-22 Amd.1 Ed. 1.0 en Amendment 1 - Information technology -- Coding of audiovisual objects -- Part 22: Open Font Format - Support for many-to-one range mappings ISO/IEC 14496-22 Ed. 1.0 en Cor.1 Corrigendum 1 - Information technology -- Coding of audiovisual objects -- Part 22: Open Font Format ISO/IEC 14543-5-4 Ed. 1.0 en Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-4: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Device validation ISO/IEC 18000-3 Ed. 3.0 en Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz STRUCTURI DE INFORMARE, DOCUMENTAIE I SIMBOLURI GRAFICE

CISPR 16-1-1 Ed. 3.1 b Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus CISPR 16-SER Ed. 1.0 b Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - ALL PARTS ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAIEI

ISO/IEC 9798-6 Ed. 2.0 en Information technology -- Security techniques -- Entity authentication -- Part 6: Mechanisms using manual data transfer ISO/IEC 11770-1 Ed. 2.0 en Information technology -- Security techniques -- Key management -- Part 1: Framework ISO/IEC 11801 Amd.2 Ed. 2.0 en Cor.1 Corrigendum 1 - Amendment 2 - Information technology Generic cabling for customer premises

IEC 62507-1 Ed. 1.0 b Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods IEC/TC 9 ECHIPAMENTE I SISTEME ELECTRICE PENTRU TRACIUNE ELECTRIC

IEC 62498-1 Ed. 1.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 1: Equipment on board rolling stock IEC 62498-2 Ed. 1.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 2: Fixed electrical installations IEC 62498-3 Ed. 1.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications IEC/TC 17 APARATAJ ELECTRIC

IEC 61439-5 Ed. 1.0 b Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks IEC 62271-101 Ed. 1.1 b High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing

37

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

IEC 62271-SER Ed. 1.0 b High-voltage switchgear and controlgear - ALL PARTS IEC/TC 22 SISTEME I ECHIPAMENTE PENTRU ELECTRONICA DE PUTERE IEC/TC 47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE

IEC 60749-19 Ed. 1.1 b Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods Part 19: Die shear strength IEC 60749-32 Ed. 1.1 b Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods Part 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced) IEC/TC 49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE I DIELECTRICE PENTRU REGLAJUL I SELECIA FRECVENEI

IEC 61803 Amd.1 Ed. 1.0 b Amendment 1 - Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters IEC/TC 23 ACCESORII ELECTRICE

IEC 61058-2-1 Ed. 2.0 b Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches IEC 61058-2-5 Ed. 2.0 b Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors IEC/TC 26 SUDUR ELECTRIC

IEC 60368-3 Ed. 4.0 b Piezoelectric filters of assessed quality - Part 3: Standard outlines and lead connections IEC/TC 55 CONDUCTOARE DE BOBINAJ

IEC 60974-6 Ed. 2.0 b Arc welding equipment - Part 6: Limited duty equipment IEC/TC 27 ÎNCLZIRE ELECTRIC INDUSTRIAL

IEC 60317-3 Amd.1 Ed. 3.0 b Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 3: Polyester enamelled round copper wire, class 155 IEC/TC 61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE UZ CASNIC

IEC 60519-1 Ed. 4.0 b Safety in electroheating installations - Part 1: General requirements IEC/TC 31 ECHIPAMENTE PENTRU ATMOSFER EXPLOZIV

IEC 60335-2-90 Ed. 3.1 b Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens IEC 62115 Amd.2 Ed. 1.0 b Amendment 2 - Electric toys - Safety IEC/TC 62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE

IEC 60079-19 Ed. 3.0 b Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation IEC/TC 33 CONDENSATOARE DE PUTERE I APLICAIILE LOR

IEC 60143-4 Ed. 1.0 b Series capacitors for power systems - Part 4: Thyristor controlled series capacitors IEC/TC 34 LMPI I ECHIPAMENTUL ASOCIAT

IEC 60601-2-8 Ed. 2.0 b Medical electrical equipment - Part 2-8: Particular requirements for basic safety and essential performance of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV IEC 62464-2 Ed. 1.0 b Magnetic resonance equipment for medical imaging ­ Part 2: Classification criteria for pulse sequences IEC/TC 65 MSUR I COMAND ÎN PROCESELE INDUSTRIALE

IEC 61347-1 Ed. 2.1 b Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements IEC 61347-2-12 Ed. 1.1 b Lamp controlgear - Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) IEC/TC 40 CONDENSATOARE I REZISTOARE ELECTRONICE

IEC 60534-7 Ed. 2.0 b Industrial-process control valves - Part 7: Control valve data sheet IEC 60534-8-3 Ed. 3.0 b Industrial-process control valves - Part 8-3: Noise considerations - Control valve aerodynamic noise prediction method IEC 60770-2 Ed. 3.0 b Transmitters for use in industrial-process control systems Part 2: Methods for inspection and routine testing IEC 61804-3 Ed. 2.0 en Function blocks (FB) for process control - Part 3: Electronic Device Description Language (EDDL) IEC 62443-2-1 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Network and system security - Part 2-1: Establishing an industrial automation and control system security program

IEC 60539-2 Ed. 1.1 b Directly heated negative temperature coefficient thermistors Part 2: Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient thermistors IEC/TC 42 TEHNICI DE ÎNCERCARE PENTRU ÎNALTA TENSIUNE

IEC 60060-2 Ed. 3.0 b High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems IEC/TC 46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UND, CONECTOARE DE RADIOFRECVEN, COMPONENTE I ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE I RADIOFRECVEN

IEC 61169-40 Ed. 1.0 b Radio-frequency connectors - Part 40: Sectional specification for 2.4 series RF connectors

38

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

IEC/TC 69 VEHICULE ELECTRICE RUTIERE I CRUCIOARE ELECTRICE DE MANIPULARE IEC 61300-2-23 Ed. 2.0 b Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 2-23: Tests Sealing for non-pressurized closures of fibre optic devices IEC/TR 62000 Ed. 2.0 en Guidance for combining different single-mode fibres types IEC 62148-3 Ed. 2.0 b Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 3: SFF 20-pin transceivers IEC/TC 88 TURBINE EOLIENE

IEC 61851-1 Ed. 2.0 b Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements IEC/TC 76 SECURITATEA ÎN UTILIZAREA RADIAIEI OPTICE I A ECHIPAMENTELOR CU LASER

IEC/TR 60825-17 Ed. 1.0 en Safety of laser products - Part 17: Safety aspects for use of passive optical components and optical cables in high power optical fibre communication systems IEC/TC 80 SISTEME I ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAII I NAVIGAIE MARITIM

IEC 61400-25-6 Ed. 1.0 en Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring IEC 61400-SER Ed. 1.0 b Wind turbine generator systems - ALL PARTS IEC/TC 91 TEHNOLOGIA ASAMBLRII COMPONENTELOR ELECTRONICE

IEC 61162-1 Ed. 4.0 en Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners IEC 61162-3 Ed. 1.1 en Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 3: Serial data instrument network IEC 62287-1 Ed. 2.0 en Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques IEC/TC 81 PROTECIA ÎMPOTRIVA TRSNETULUI

IEC 61190-1-3 Ed. 2.1 b Attachment materials for electronic assembly ­ Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications IEC/TC 100 SISTEME I ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIA

IEC 62481-3 Ed. 1.0 en Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 3: Link protection IEC/TC 109 COORDONAREA IZOLAIEI PENTRU ECHIPAMENTE DE JOAS TENSIUNE

IEC 62561-4 Ed. 1.0 b Lightning protection system components (LPSC) ­ Part 4: Requirements for conductor fasteners IEC/TC 86 FIBRE OPTICE

IEC 61300-2-17 Ed. 3.0 b Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 2-17: Tests Cold

IEC 60664-3 Amd.1 Ed. 2.0 b Cor.1 Corrigendum 1 to amendment 1 - Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution IEC/TC 116 SECURITATEA UNELTELOR ELECTRICE CU MOTOR PORTABILE

IEC 60745-2-3 Amd.1 Ed. 2.0 b Amendment 1 - Hand-held motor-operated electric tools Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders

STANDARDE INTERNAIONALE ISO APROBATE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30

ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAIEI ISO/IEC 13818-7:2006/C2:2010 ISO/IEC 14496-20:2008/C1:2010 ISO/IEC 14496-22:2009/A1:2010 Support for many-to-one range mappings ISO/IEC 14496-22:2009/C1:2010 ISO/IEC 14543-5-4:2010 Information technology -- Home electronic system (HES) architecture -- Part 5-4: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 -- Device validation

ISO/IEC 9798-6:2010 Information technology -- Security techniques -- Entity authentication -- Part 6: Mechanisms using manual data transfer ISO/IEC 11770-1:2010 Information technology -- Security techniques -- Key management -- Part 1: Framework ISO/IEC 13250-6:2010 Information technology -- Topic Maps -- Part 6: Compact syntax

39

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO/IEC 18000-3:2010 Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz ISO/IEC 18000-6:2010 Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz ISO/IEC TR 20000-4:2010 Information technology -- Service management ­ Part 4: Process reference model ISO/IEC 23000-6:2009/C1:2010 ISO/IEC 23003-1:2007/C3:2010 ISO/IEC 23006-4:2010 Information technology -- MPEG extensible middleware (MXM) Part 4: MXM protocols ISO/IEC TR 24731-2:2010 Information technology -- Programming languages, their environments and system software interfaces -- Extensions to the C library -- Part 2: Dynamic Allocation Functions ISO/IEC 24800-4:2010 Information technology -- JPSearch -- Part 4: File format for metadata embedded in image data (JPEG and JPEG 2000) ISO/IEC 29109-1:2009/C1:2010 ISO/TC 4 RULMENI ISO 4404-2:2010 Petroleum and related products -- Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids ­ Part 2: Non-aqueous fluids ISO 16591:2010 Petroleum products -- Determination of sulfur content -Oxidative microcoulometry method ISO/TC 30 ISO 2531:2009/C1:2010 ISO 10804:2010 Restrained joint systems for ductile iron pipelines -- Design rules and type testing ISO/TC 6 HÂRTIE, CARTON I CELULOZ ISO/TC 31 ISO 2493-1:2010 Paper and board -- Determination of bending resistance ­ Part 1: Constant rate of deflection ISO/TC 8 NAVE I TEHNOLOGIE MARITIM ISO 5751-1:2010 Motorcycle tyres and rims (metric series) -- Part 1: Design guides ISO 5751-2:2010 Motorcycle tyres and rims (metric series) -- Part 2: Tyre dimensions and load-carrying capacities ISO 5751-3:2010 Motorcycle tyres and rims (metric series) -- Part 3: Range of approved rim contours ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ANVELOPE, JANTE I VALVE ISO 4249-3:2010 Motorcycle tyres and rims (code-designated series) ­ Part 3: Rims MSURAREA DEBITULUI FLUIDELOR ÎN CONDUCTE ÎNCHISE ISO/TC 20 AERONAUTIC I SPAIU

ISO 12384:2010 Aerospace -- Requirements for digital equipment for measurements of aircraft electrical power characteristics ISO 23339:2010 Space systems -- Unmanned spacecraft -- Estimating the mass of remaining usable propellant ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE

ISO 3780:2009/C1:2010 ISO 12021:2010 Road vehicles -- Sensitivity to lateral wind -- Open-loop test method using wind generator input ISO 29061-1:2010 Road vehicles -- Methods and criteria for usability evaluation of child restraint systems and their interface with vehicle anchorage systems -- Part 1: Vehicles and child restraint systems equipped with ISOFIX anchorages and attachments ISO/TC 27 COMBUSTIBILI MINERALI SOLIZI

ISO 23873:2010 Hard coal -- Method for the measurement of the swelling of hard coal using a dilatometer ISO/TC 28 PRODUSE PETROLIERE I LUBRIFIANI

ISO 5753-2:2010 Rolling bearings -- Internal clearance -- Part 2: Axial internal clearance for four-point-contact ball bearings ISO/TC 5 EVI DIN METALE FEROASE I RACORDURI METALICE

ISO 17089-1:2010 Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic meters for gas -- Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement

ISO 24409-1:2010 Ships and marine technology -- Design, location and use of shipboard safety signs, safety-related signs, safety notices and safety markings -- Part 1: Design principles ISO 30007:2010 Ships and marine technology -- Measures to prevent asbestos emission and exposure during ship recycling ISO/TC 17 OEL

ISO 16162:2010 Continuously cold-rolled steel sheet products -- Dimensional and shape tolerances ISO 16163:2010 Continuously hot-dipped coated steel sheet products -Dimensional and shape tolerances

ISO 520:2010 Cereals and pulses -- Determination of the mass of 1 000 grains ISO 6731:2010 Milk, cream and evaporated milk -- Determination of total solids content (Reference method)

40

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO 6734:2010 Sweetened condensed milk -- Determination of total solids content (Reference method) ISO/TC 38 TEXTILE ISO 4603:1993/A1:2010 ISO 4611:2010 Plastics -- Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist ISO 10352:2010 Fibre-reinforced plastics -- Moulding compounds and prepregs Determination of mass per unit area ISO 11337:2010 Plastics -- Polyamides -- Determination of e-caprolactam and w-laurolactam by gas chromatography ISO 15064:2010 Plastics -- Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes -- Determination of the isomer ratio in toluenediisocyanate ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT I STRUCTURI MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI I GAZELOR NATURALE

ISO 30023:2010 Textiles -- Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered ISO/TC 43 ACUSTIC

ISO 3746:2010 Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -- Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane ISO 3747:2010 Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment ISO/TC 45 ELASTOMERI I PRODUSE PE BAZ DE ELASTOMERI

ISO 13500:2008/A1:2010 Barite 4,1 ISO 13678:2010 Petroleum and natural gas industries -- Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements ISO 28460:2010 Petroleum and natural gas industries -- Installation and equipment for liquefied natural gas -- Ship-to-shore interface and port operations ISO/TC 70 MOTOARE CU ARDERE INTERN

ISO 21561:2005/A1:2010 ISO 32100:2010 Rubber- or plastics-coated fabrics -- Physical and mechanical tests -- Determination of flex resistance by the flexometer method ISO/TC 46 INFORMARE I DOCUMENTARE

ISO/TR 13028:2010 Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records ISO 16175-1:2010 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -Part 1: Overview and statement of principles ISO 16175-3:2010 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems ISO/TC 54 ULEIURI ESENIALE

ISO 7967-2:2010 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 2: Main running gear ISO/TC 79 METALE UOARE I ALIAJELE LOR

ISO 28401:2010 Light metals and their alloys -- Titanium and titanium alloys -Classification and terminology ISO/TC 92 SECURITATE LA INCENDIU

ISO 29473:2010 Fire tests -- Uncertainty of measurements in fire tests ISO/TC 94 SECURITATEA PERSOANEIÎMBRCMINTE I ECHIPAMENTE DE PROTECIE

ISO 10869:2010 Oil of fir needle, Siberian (Abies sibirica Ledeb.) ISO/TC 59 CONSTRUCII IMOBILIARE

ISO 11527:2010 Building construction -- Sealants -- Test method for the determination of stringiness ISO/TC 60 ANGRENAJE

ISO 20349:2010 Personal protective equipment -- Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding -- Requirements and test method ISO/TC 102 MINEREU DE FIER I MINEREU DE FIER SRCIT

ISO/TR 14521:2010 Gears -- Calculation of load capacity of wormgears ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE

ISO/TS 16878:2010 Direct reduced iron and hot briquetted iron -- Determination of metallic iron -- Iron(III) chloride titrimetric method ISO/TC 107 ACOPERIRI METALICE I ALTE ACOPERIRI ANORGANICE

ISO 1268-4:2005/A1:2010 ISO 1874-1:2010 Plastics -- Polyamide (PA) moulding and extrusion materials -Part 1: Designation system and basis for specification ISO 1874-2:2006/A1:2010 Laser sintering of specimens

ISO 4534:2010 Vitreous and porcelain enamels -- Determination of fluidity behaviour -- Fusion flow test ISO 9717:2010 Metallic and other inorganic coatings -- Phosphate conversion coating of metals

41

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO 12690:2010 Metallic and other inorganic coatings -- Thermal spray coordination -- Tasks and responsibilities ISO 14921:2010 Thermal spraying -- Procedures for the application of thermally sprayed coatings for engineering components ISO 28762:2010 Vitreous and porcelain enamels -- Enamel coatings applied to steel for writing surfaces -- Specification ISO/TC 113 HIDROMETRIE ISO/TC 184 SISTEME DE AUTOMATIZRI INDUSTRIALE I STRUCTURI DE INTEGRARE

ISO 10303-109:2004/C1:2010 ISO 10303-41:2005/C2:2010 ISO/TS 10303-1676:2010 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1676: Application module: Functional decomposition to design ISO/TS 10303-1743:2010 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1743: Application module: Shape parameters ISO/TS 10303-5001:2010 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 5001: Guidance on the usage of ISO 10303-214 for gear units ISO 22745-13:2010 Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -Part 13: Identification of concepts and terminology ISO/TC 190 ISO/TC 130 TEHNOLOGIE GRAFIC ISO 15192:2010 Soil quality -- Determination of chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection ISO/TC 194 EVALUARE BIOLOGIC A DISPOZITIVELOR MEDICALE ISO 15076-1:2010 Image technology colour management -- Architecture, profile format and data structure -- Part 1: Based on ICC.1:2010 ISO/TC 131 SISTEME HIDRAULICE I PNEUMETICE CALITATEA SOLULUI

ISO 1100-2:2010 Hydrometry -- Measurement of liquid flow in open channels -Part 2: Determination of the stage-discharge relationship ISO 2425:2010 Hydrometry -- Measurement of liquid flow in open channels under tidal conditions ISO/TC 117 VENTILATOARE INDUSTRIALE

ISO 13347-1:2004/A1:2010 ISO 13347-3:2004/A1:2010

ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power -- General rules and safety requirements for systems and their components ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power -- General rules and safety requirements for systems and their components ISO/TC 138 EVI, FITINGURI I ROBINETE DE MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO/TR 22442-4:2010 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -Part 4: Principles for elimination and/or inactivation of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents and validation assays for those processes ISO/TC 201 ANALIZE CHIMICE DE SUPRAFA

ISO 10810:2010 Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy Guidelines for analysis ISO 12406:2010 Surface chemical analysis -- Secondary-ion mass spectrometry -- Method for depth profiling of arsenic in silicon ISO/TS 25138:2010 Surface chemical analysis -- Analysis of metal oxide films by glow-discharge optical-emission spectrometry ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT

ISO 14531-3:2010 Plastics pipes and fittings -- Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels -- Metric series -- Specifications -- Part 3: Fittings for mechanical jointing (including PE-X/metal transitions) ISO/TC 146 CALITATEA AERULUI

ISO 17736:2010 Workplace air quality -- Determination of isocyanate in air using a double-filter sampling device and analysis by high pressure liquid chromatography ISO/TC 157 CONTRACEPTIVE MECANICE

ISO 21215:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- M5 ISO 24102:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Management ISO/TC 215 INFORMATIC MEDICAL

ISO 29941:2010 Condoms -- Determination of nitrosamines migrating from natural rubber latex condoms ISO/TC 159 ERGONOMIE

ISO 9241-129:2010 Ergonomics of human-system interaction ­ Part 129: Guidance on software individualization ISO/TC 160 STICL PENTRU CONSTRUCII

ISO 21667:2010 Health informatics -- Health indicators conceptual framework ISO/TC 216 ÎNCLMINTE

ISO 28278-2:2010 Glass in building -- Glass products for structural sealant glazing -- Part 2: Assembly rules

ISO 10717:2010 Footwear -- Test method for slide fasteners -- Burst strength

42

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO/TC 217 COSMETICE ISO/TC 229 NANOTEHNOLOGII

ISO 24444:2010 Cosmetics -- Sun protection test methods -- In vivo determination of the sun protection factor (SPF)

ISO/TS 11251:2010 Nanotechnologies -- Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry ISO/TR 12802:2010 Nanotechnologies -- Model taxonomic framework for use in developing vocabularies -- Core concepts

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAIONALE CEI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaii orice persoan fizic sau juridic. Proiectele pot fi obinute de la ASRO precizând indicativul i titlul standardului. Observaiile trebuie transmise pe adresa Asociaiei de Standardizare din România pân la termenul indicat dup fiecare proiect, termen care reprezint sfâritul anchetei publice.

IEC/TC 1 TERMINOLOGIE IEC/TC 26 SUDUR ELECTRIC

IEC 60050-351 International Electrotechnical Vocabulary - Control Technology Data limit de vot: 2011-04-22 IEC/TC 10 FLUIDE PENTRU APLICAII ELECTROTEHNICE

IEC 60974-1 Ed 4.0 Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources Data limit de vot: 2011-04-01 IEC/TC 27 ÎNCLZIRE ELECTRIC INDUSTRIAL

IEC 62697-1 Ed.1 Insulating liquids - Quantitative determination of corrosive sulfur compounds in used and unused insulating liquids ­ Part 1: Test method for quantitative determination of dibenzyl disulfide (DBDS) Data limit de vot: 2011-04-08 IEC/TC 13 MSURAREA ENERGIEI ELECTRICE, TARIFE I CONTROLUL SARCINII

IEC 60676/Ed. 3 Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc furnaces Data limit de vot: 2011-04-15 IEC 60683/Ed. 2 Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged arc furnaces Data limit de vot: 2011-04-15 IEC/TC 34 LMPI I ECHIPAMENTUL ASOCIAT

IEC 62056-6-1 Electricity Metering Data Exchange - The DLMS/COSEM Suite Part 6-1: COSEM Object Identification System (OBIS) Data limit de vot: 2011-04-22 IEC 62056-6-2 Electricity Metering Data Exchange - The DLMS/COSEM Suite Part 6-2: COSEM Interface classes Data limit de vot: 2011-04-22 IEC/TC 17 APARATAJ ELECTRIC

IEC 60598-2-18 Amendment 1 Luminaires - Part 2: Particular requirements ­ Section 18: Luminaires for swimming pools and similar applications Data limit de vot: 2011-04-15 IEC/TC 46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UND, CONECTOARE DE RADIOFRECVEN, COMPONENTE I ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE I RADIOFRECVEN

IEC 60947-3 am1 Ed. 3.0 Amendment 1 to IEC 60947-3 edition 3: Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch disconnectors and fuse-combination units Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 61915-2 Ed.1 Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked industrial devices - Part 2: Root device profiles for starters and similar equipment Data limit de vot: 2011-03-18 IEC/TC 21 ELEMENTE GALVANICE SECUNDARE I ACUMULATOARE

IEC 61169 Radio-frequency connectors - Part 44: Sectional specification for series SMP push-on radio-frequency coaxial connectors Data limit de vot: 2011-04-29 IEC/TC 47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE

IEC 62047-14 Ed.1 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices Part 14: Forming limit measuring method of metallic film materials Data limit de vot: 2011-04-22 IEC/TC 56 FIABILITATE

IEC 62133 Ed 2 Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications Data limit de vot: 2011-04-08

IEC 62506 Ed. 1.0 Methods for product accelerated testing Data limit de vot: 2011-04-22

43

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

IEC/TC 59 APTITUDINILE DE FUNCIONARE ALE APARATELOR ELECTROCASNICE IEC 60335-2-7 Ed 7.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-7 - Particular requirements for washing machines Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-72 Ed 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-72: Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive for commercial use Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-79 Ed 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-81-A2 Ed 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-95 Ed 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use Data limit de vot: 2011-04-08 IEC/TC 64 INSTALAII ELECTRICE I PROTECIA ÎMPOTRIVA OCULUI

IEC 60312-1-A1 Ed 1.0 Vacuum cleaner for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance Data limit de vot: 2011-04-15 IEC/TC 61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE UZ CASNIC

IEC 60335-2-16-A2 Ed 5.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-17 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-17 - Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-23-A2 Ed 5.0 Household and similar electrical appliances - Safety Particular requirements for appliances for skin or hair care Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-3 Household and similar electrical appliances - Safety Particular requirements for electric irons Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-44-A2 Ed 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-44: Particular requirements for ironers Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-45-2-45-A2 Ed 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-45: Particular requirements for portable electric heating tools and similar appliances Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-51-A2 Ed 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-6.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-66-A2 Ed 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-66: Particular requirements for water bed heaters Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-67 Ed 4.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines for commercial use Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-68 Ed 4.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines for commercial use Data limit de vot: 2011-04-08 IEC 60335-2-69 Ed 4.0 Household and similar electrical appliances - Safety ­ Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use Data limit de vot: 2011-04-08

IEC 60364-5-55 A3 Ed.1 Low-voltage electrical installations - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment This document cancels and replaces le document 64/1742/CDV Data limit de vot: 2011-03-18 IEC 60364-7-709 Amd.1 Ed.2 Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations Data limit de vot: 2011-04-08 IEC/TC 65 MSUR I COMAND ÎN PROCESELE INDUSTRIALE

Amd 1 to IEC 62439-1 Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods Data limit de vot: 2011-04-15 Amd 1 to IEC 62439-3 Ed.1.0 Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) Data limit de vot: 2011-04-15 Amd 1 to IEC 62439-4 Ed.1.0 Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP) Data limit de vot: 2011-04-15 IEC 62439-7 Ed.1.0 Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP) Data limit de vot: 2011-04-15 IEC/TC 81 PROTECIA ÎMPOTRIVA TRSNETULUI

IEC 62561-7 Ed. 1.0 Lightning Protection System Components (LPSC) ­ Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds Data limit de vot: 2011-03-04

44

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

IEC/TC 86 FIBRE OPTICE IEC 61249-2-40 Ed.1 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-40: Reinforced base materials clad and unclad - High Performance, modified, non-halogenated epoxide woven E-glass laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly Data limit de vot: 2011-02-25 IEC/TC 100 SISTEME I ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO I MULTIMEDIA

IEC 60794-1-1 Ed. 3.0 Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification - General Data limit de vot: 2011-04-15 IEC/TC 88 TURBINE EOLIENE

IEC 61400-11 Ed.3 Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques Data limit de vot: 2011-04-29 IEC/TC 91 TEHNOLOGIA ASAMBLRII COMPONENTELOR ELECTRONICE

IEC 61249-2-27 Ed.1 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-27: Reinforced base materials clad and unclad - Bismaleimide/triazine modified withnon-halogenated epoxide woven glass laminate sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad Data limit de vot: 2011-02-25 IEC 61249-2-30 Ed.1 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-30: Reinforced base materials clad and unclad - Non-halogenated epoxide modified cyanate ester woven glass laminate of defined flammability (vertical burning test), copper-clad Data limit de vot: 2011-02-25 IEC 61249-2-39 Ed.1 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-39: Reinforced base materials clad and unclad - Modified epoxide and non-epoxide, woven E-glass laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly Data limit de vot: 2011-02-25

IEC 61937-10 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) format Data limit de vot: 2011-01-07 IEC 62516-2 Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-Dmb) receivers Part 2: Interactive data services using BIFS (TA1) Data limit de vot: 2011-01-21 IEC/TC 105 TEHNOLOGII REFERITOARE LA CELULE DE COMBUSTIE

IEC 62282-3-100 Ed.1 Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety Data limit de vot: 2011-04-15

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.11.01 ­ 2010.11.30 Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaii orice persoan fizic sau juridic. Proiectele pot fi obinute de la ASRO precizând indicativul i titlul standardului. Observaiile trebuie transmise pe adresa Asociaiei de Standardizare din România pân la termenul indicat dup fiecare proiect, termen care reprezint sfâritul anchetei publice.

IULTCS/IULTCS UNIUNEA INTERNAIONAL A SOCIETILOR TEHNICIENILOR I CHIMITILOR PIELARI ISO/IEC 10373-6:2001/DA8.2 Data limit de vot: 2011-03-18 ISO/IEC FCD 10646 Information technology - Universal Coded Character Set (UCS) Data limit de vot: 2011-03-27 ISO/IEC 14443-2:2010/DA4.2 Data limit de vot: 2011-03-18 ISO/IEC 15938-6:2003/DAM 4 Reference software for video signature tools Data limit de vot: 2011-03-07 ISO/IEC 15938-7:2003/DAM 6 Conformance testing for Video signature tools [SC 29/WG 11 N 11271] Data limit de vot: 2011-03-07 ISO/IEC FCD 18033-4 Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 4: Stream ciphers Data limit de vot:

ISO/DIS 11640 Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/DIS 11641 Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to perspiration Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/DIS 11642 Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to water Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAIEI

ISO/IEC FCD 9797-3 Information technology -- Security techniques -- Message Authentication Codes (MACs) -- Part 3: Mechanisms using a universal hash-function Data limit de vot: 2011-03-16

45

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO/IEC DIS 19757-11 Information technology -- Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 11: Schema Association Data limit de vot: 2011-04-02 ISO/IEC FCD 19788-3 Information technology -- Learning, education and training -Metadata for learning resources -- Part 3: Basic application profile Data limit de vot: 2011-03-03 ISO/IEC FCD 20016-1 ITLET - Language Accessibility and Human Interface Equivalencies (HIEs) in e-Learning applications -- Part 1: Framework and Reference Model for Semantic Interoperability Data limit de vot: 2011-03-08 ISO/IEC DTR 24754-2 Information technology -- Document description and processing languages -- Minimum requirements for specifying document rendering systems -- Part 2: Formatting specifications for document rendering systems Data limit de vot: 2011-02-17 ISO/IEC FCD 27007 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing Data limit de vot: 2011-03-16 ISO/IEC FCD 29100 Information technology -- Security techniques -- Privacy framework Data limit de vot: 2011-03-11 ISO/IEC FCD 29128 Verification of cryptographic protocols Data limit de vot: 2011-03-25 ISO/IEC FCD 29136 Information Technology - User Interfaces - Accessibility functions for personal computers Data limit de vot: ISO/IEC DTR 29140-1 ITLET - Nomadicity and mobile technologies -- Part 1: Learner reference model for nomadicity Data limit de vot: 2011-02-17 ISO/IEC DTR 29140-2 ITLET - Nomadicity and mobile technologies -- Part 2: Learner information for mobile learning Data limit de vot: 2011-02-17 ISO/IEC FCD 29192-2 Information technology -- Security techniques -- Lightweight cryptography -- Part 2: Block ciphers Data limit de vot: ISO/TC 8 NAVE I TEHNOLOGIE MARITIM ISO/DIS 14300-2 Space systems -- Programme management -- Part 2: Product assurance Data limit de vot: 2011-04-13 ISO/TC 22 ISO/DIS 13713 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Mooring chocks Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13728 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Panama chocks Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13729 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Closed chocks Data limit de vot: 2011-04-24 VEHICULE RUTIERE ISO/DIS 13733 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads with upper roller Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13742 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads without upper roller Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13755 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Steel rollers Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13767 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Shipside roller fairleads Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13776 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Pedestal fairleads Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13795 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13797 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13798 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (Steel plate type) Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/DIS 13799 Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (Casting type) Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/TC 17 OEL

ISO/DIS 16172 Continuous hot-dip metallic-coated steel sheet for corrugated steel pipe Data limit de vot: 2011-04-20 ISO/TC 20 AERONAUTIC I SPAIU

ISO/DIS 6772 Aerospace -- Fluid systems -- Impulse testing of hydraulic hose, tubing and fitting assemblies Data limit de vot: 2011-04-02

ISO/DIS 13613 Ships and marine technology -- Maintenance and testing to reduce losses in critical systems for propulsion Data limit de vot: 2011-04-17

ISO/DIS 15501-1 Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel systems Part 1: Safety requirements Data limit de vot: 2011-04-03 ISO/TC 23 TRACTOARE I MATERIALE AGRICOLE I FORESTIERE

ISO/DIS 16119-1 Agricultural and forestry machinery -- Sprayers and liquid fertilizer distributors -- Environmental protection ­ Part 1: General Data limit de vot: 2011-04-05

46

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO/DIS 16119-2 Agricultural and forestry machinery -- Sprayers and liquid fertilizer distributors -- Environmental protection ­ Part 2: Horizontal-boom and similar sprayers Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/DIS 16119-3 Agricultural and forestry machinery -- Sprayers and liquid fertilizer distributors -- Environmental protection ­ Part 3: Sprayers for bush, tree and similar crops Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/DIS 22369-3 Crop protection equipment -- Drift classification of spraying equipment -- Part 3: Potential spray drift measurement for field crop sprayers by the use of a test bench Data limit de vot: 2011-05-01 ISO/TC 24 SITE, CERNERE I ALTE METODE DE SEPARARE GRANULOMETRIC ISO/DIS 14174.2 Welding consumables -- Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding -- Classification Data limit de vot: 2011-02-05 ISO/DIS 15614-13 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test ­ Part 13: Resistance butt (upset) and flash welding Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/DIS 17636-1 Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing ­ Part 1: X- and gamma-ray techniques with film Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/DIS 17636-2 Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing ­ Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/TC 54 ULEIURI ESENIALE

ISO/DIS 13099-1 Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -Part 1: Electroacoustic and electrokinetic phenomena Data limit de vot: 2011-04-10 ISO/DIS 13099-2 Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -Part 2: Optical methods Data limit de vot: 2011-04-10 ISO/TC 35 VOPSELE I LACURI

ISO/DIS 4731 Oil of geranium (Pelargonium x ssp.) Data limit de vot: 2011-04-13 ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ

ISO 7225:2005/DA1 Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/DIS 11119-1 Gas cylinders of composite construction -- Specification and test methods -- Part 1: Hoop wrapped composite gas cylinders and tubes Data limit de vot: 2011-04-18 ISO/DIS 11119-3 Gas cylinders of composite construction -- Specification and test methods -- Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes with non-metallic and nonload-sharing metal liners Data limit de vot: 2011-04-18 ISO/DIS 11120.2 Gas cylinders -- Refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3000 l -- Design construction and testing Data limit de vot: 2011-01-05 ISO/DIS 11515 Gas cylinders -- Refilable composite reinforced tubes of water capacity between 150 L and 3000 L -- Design, construction and testing Data limit de vot: 2011-04-17 ISO/DIS 14246 Gas cylinders -- Cylinder valves -- Manufacturing tests and examinations Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE

ISO/DIS 12013-1 Paints and varnishes -- Determination of curing characteristics using a free-damped oscillation method -- Part 1: Start temperature of reaction Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/DIS 12013-2 Paints and varnishes -- Determination of curing characteristics using a free-damped oscillation method -- Part 2: Glasstransition temperature Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/TC 36 CINEMATOGRAFIE

ISO/DIS 26428-11 Digital cinema (D-cinema) distribution master ­ Part 11: Additional frame rates Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/DIS 26428-19 Digital cinema (D-cinema) distribution master -- Part 19: Serial digital interface signal formatting for additional frame rates level AFR2 and level AFR4 Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/DIS 26429-13 Digital cinema (D-cinema) packaging -- Part 13: Operational constraints for additional frame rates Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/TC 38 TEXTILE

ISO/DIS 4920 Textiles -- Determination of resistance to surface wetting (spray test) Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/TC 44 SUDARE I PROCEDEE CONEXE

ISO/DIS 2561 Plastics -- Determination of residual styrene monomer in polystyrene (PS) and impact-resistant polystyrene (PS-I) by gas chromatography Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT I STRUCTURI MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI I GAZELOR NATURALE

ISO/DIS 13588 Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Use of (semi-) automated phased array technology Data limit de vot: 2011-04-05

ISO/DIS 13628-8 Petroleum and natural gas industries -- Design and operation of subsea production systems -- Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems Data limit de vot: 2011-04-12

47

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO/TC 69 APLICAII ALE METODELOR STATISTICE ISO/TC 110 CRUCIOARE DE MANIPULARE

ISO/DIS 11843-6 Capability of detection -- Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable values in Poisson distribution measurements Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/DIS 11843-7 Capability of detection -- Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/TC 71 BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT

ISO/DIS 22915-13 Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 13: Roughterrain trucks with mast Data limit de vot: 2011-04-19 ISO/TC 115 POMPE

ISO/DIS 13710 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -Reciprocating positive displacement pumps Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/TC 119 METALURGIA PULBERILOR

ISO/DIS 13315-1 Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 1: General principles Data limit de vot: 2011-04-27 ISO/TC 76 APARATUR DE TRANSFUZIE, PERFUZIE, INJECIE, PENTRU UTILIZARE MEDICAL I FARMACEUTIC

ISO/DIS 2739 Sintered metal bushings -- Determination of radial crushing strength Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/TC 121 ECHIPAMENTE PENTRU ANESTEZIE I REANIMARE

ISO/DIS 11040-6 Prefilled syringes -- Part 6: Plastic barrels for injectables Data limit de vot: 2011-04-11 ISO/TC 84 DISPOZITIVE PENTRU ADMINISTRAREA PRODUSELOR MEDICALE I CATETERE INTRAVASCULARE

ISO/DIS 8835-7 Inhalational anaesthesia systems -- Part 7: Anaesthetic systems for use in areas with limited logistical supplies of electricity and anaesthetic gases Data limit de vot: 2011-04-11 ISO/TC 122 AMBALAJE

ISO/DIS 11608-1 Needle-based injection systems for medical use -Requirements and test methods -- Part 1: Needle-based injection systems Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/DIS 23907 Sharps injury protection -- Requirements and test methods -Sharps containers Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/TC 94 SECURITATEA PERSOANEIÎMBRCMINTE I ECHIPAMENTE DE PROTECIE

ISO/DIS 16495 Packaging -- Transport packaging for dangerous goods ­ Test methods Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/TC 123 LAGRE

ISO/DIS 7148-1 Plain bearings -- Testing of the tribological behaviour of bearing materials -- Part 1: Testing of bearing metals Data limit de vot: 2011-05-01 ISO/DIS 7148-2 Plain bearings -- Testing of the tribological behaviour of bearing materials -- Part 2: Testing of polymer-based bearing materials Data limit de vot: 2011-05-01 ISO/TC 135 EXAMINRI NEDISTRUCTIVE

ISO/DIS 22846-2 Personal equipment for protection against falls -- Rope access systems -- Part 2: Code of practice Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/TC 96 MAINI DE RIDICAT

ISO/DIS 7752-2 Cranes -- Control layout and characteristics -- Part 2: Basic arrangement and requirements for mobile cranes Data limit de vot: 2011-04-19 ISO/DIS 11660-4 Cranes -- Access, guards and restraints -- Part 4: Jib cranes Data limit de vot: 2011-04-19 ISO/TC 107 ACOPERIRI METALICE I ALTE ACOPERIRI ANORGANICE

ISO/DIS 16526-1 Non-destructive testing -- Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage -- Part 1: Voltage divider method Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/DIS 16526-2 Non-destructive testing -- Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage -- Part 2: Constancy check by the thick filter method Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/DIS 16526-3 Non-destructive testing -- Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage -- Part 3: Spectrometric method Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/TC 138 EVI, FITINGURI I ROBINETE DE MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO/DIS 12671 Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings Data limit de vot: 2011-04-18 ISO/TC 108 VIBRAII I OCURI MECANICE

ISO/DIS 14839-4 Mechanical vibration -- Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings -- Part 4: Technical guidelines Data limit de vot: 2011-04-26

ISO/DIS 12176-1 Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 1: Butt fusion Data limit de vot: 2011-04-03

48

Buletinul Standardizrii ­ Decembrie 2010

ISO/TC 146 CALITATEA AERULUI ISO/DIS 11916-2 Soil quality -- Determination of selected explosive compounds Part 2: Method using gas chromatography (GC) with electron capture detection (ECD) or mass spectrometric detection (MS) Data limit de vot: 2011-04-03 ISO/TC 201 ANALIZE CHIMICE DE SUPRAFA

ISO/DIS 15202-1 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 1: Sampling Data limit de vot: 2011-04-24 ISO/TC 147 CALITATEA APEI

ISO/DIS 6341 Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/DIS 9308-2 Water quality -- Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 2: Most probable number method Data limit de vot: 2011-04-18 ISO/DIS 12846 Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE

ISO/DIS 11039 Surface chemical analysis -- Scanning-probe microscopy -Measurement of drift rate Data limit de vot: 2011-05-01 ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT

ISO/DIS 10711 Intelligent Transport Systems -- Interface Protocol and Message Set Definition between Traffic Signal Controllers and Detectors(IPMSTSCD) Data limit de vot: 2011-04-11 ISO/TC 211 INFORMAII GEOGRAFICE

ISO/DIS 19117 Geographic information -- Portrayal Data limit de vot: 2011-04-23 ISO/DIS 19144-2 Geographic information - Classification systems -- Part 2: Land Cover Meta Language (LCML) Data limit de vot: 2011-04-19 ISO/TC 215 INFORMATIC MEDICAL

ISO/DIS 7206-6.2 Implants for surgery -- Partial and total hip joint prostheses -Part 6: Determination of endurance properties of head and neck region of stemmed femoral components Data limit de vot: 2011-01-10 ISO/DIS 27185 Cardiac rhythm management devices -- Symbols to be used with cardiac rhythm management device labels, and information to be supplied -- General requirements Data limit de vot: 2011-04-17 ISO/TC 163 PERFORMANA TERMIC I UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE ÎN CLDIRI

ISO/HL7 DIS 13449 Health informatics -- Clinical genomics pedigree topic Data limit de vot: 2011-04-13 ISO/DIS 1828 Health informatics -- Categorial structure for classifications and coding systems of surgical procedures Data limit de vot: 2011-04-19 ISO/TC 223 APRARE CIVIL

ISO/DIS 12631 Thermal performance of curtain walling -- Calculation of thermal transmittance Data limit de vot: 2011-04-05 ISO/TC 178 ASCENSOARE, SCRI RULANTE, TROTUARE RULANTE

ISO/DIS 22301 Societal security -- Preparedness and continuity management systems -- Requirements Data limit de vot: 2011-04-27 ISO/TC 225 STUDII DE PIAA, ANCHETE SOCIALE I DE OPINIE - PROVIZORIU

ISO/DIS 25745-1.2 Energy performance of lifts, escalators and moving walks -Part 1: Energy measurement and conformance Data limit de vot: 2011-04-12 ISO/TC 190 CALITATEA SOLULUI

ISO/DIS 20252 Market, opinion and social research -- Vocabulary and service requirements Data limit de vot: 2011-04-26 ISO/TC 239 COMITET PROIECT: FACTURAREA SERVICIILOR ÎN REEA

ISO/DIS 11916-1 Soil quality -- Determination of selected explosive compounds Part 1: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detection Data limit de vot: 2011-04-03

ISO/DIS 14452 Network services billing Data limit de vot: 2011-04-11

49

Centrul pentru Schimb de Informaii pentru Standarde În prezenta rubric sunt publicate notificrile referitoare la standarde, adresate Secretariatului O.M.C. în temeiul Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea Comerului (TBT). Totodat, rubrica rspunde i obligaiilor referitoare la transparen menionate în art. 2 al Acordului TBT. Notificri referitoare la proiecte de standarde primite de la Secretariatul OMC pân la data de 15.12.2010 Bahrain

G/TBT/N/BHR/219 Update of GSO40/2005 "Motor Vehicles ­ Impact Strength" (10 pages in English, 15 pages in Arabic). G/TBT/N/BHR/220 Update of GSO1712/2005 "Motor Vehicles ­ Spare Parts General Requirements" (5 pages, in English). G/TBT/N/BHR/221 A blend of sweetened condensed skimmed milk and vegetable fat (9 pages in Arabic, 8 pages in English). G/TBT/N/BHR/222 A blend of skimmed milk and vegetable fat in powdered form (9 pages in Arabic, 8 pages in English).

Chile

G/TBT/N/CHL/149 G/TBT/N/CHL/150 G/TBT/N/CHL/151 G/TBT/N/CHL/152 Earth pressure on walls of buildings (5 pages, in Spanish). Minimum design, installation and operating requirements to be met by electromechanical lifts with a view to ensuring safety in the event of an earthquake (6 pages, in Spanish). Seismic design of non-structural components and systems (39 pages, in Spanish). Strategic and public service buildings (39 pages, in Spanish).

Costa Rica

G/TBT/N/CRI/102 Approval of the methods of analysis and sampling listed in Codex standard CODEX STAN 234-1999 and its amendments (3 pages, in Spanish)

El Salvador

G/TBT/N/SLV/144 Salvadoran Mandatory Standard (NSO)/Central American Technical Regulation (RTCA) No. 65.03.57:10: Pesticides. Pesticides for domestic and professional use. Labelling requirements (19 pages, in Spanish).

Israel

G/TBT/N/ISR/474 SI 1117 ­ Bicycles: city bicycles and touring bicycles ­ safety requirements and test methods (5 pages in Hebrew, 90 pages in English); SI 14765 ­ Bicycles: bicycles for children ­ safety requirements and test methods (5 pages in Hebrew, 52 pages in English); SI 14766 ­ Bicycles: mountain bicycles ­ safety requirements and test methods (5 pages in Hebrew, 92 pages in English); SI 14781 ­ Bicycles: racing bicycles ­ safety requirements and test methods (5 pages in Hebrew, 84 pages in English); SI 15194 ­ Bicycles: electrically power assisted bicycles ­ (EPAC bicycles) ­ safety requirements and test methods (5 pages in Hebrew, 38 pages in English).

Jordan

G/TBT/N/JOR/9 Instructions for Toys Safety (10 pages in Arabic)

Kuwait

G/TBT/N/KWT/51 Update of GSO40/2005 "Motor Vehicles ­Impact Strength" (10 pages in English, 15 pages in Arabic).

Oman

G/TBT/N/OMN/101 Update of GSO1712/2005 "motor vehicles ­ spare parts general requirements" (5 pages in English). G/TBT/N/OMN/102 GSO40/2010 Motor Vehicles - Impact Strength, (10 pages in English, 12 pages in Arabic). An update of GSO40/2005. G/TBT/N/OMN/103 Jelly Candy (10 pages in Arabic and 8 pages in English). G/TBT/N/OMN/104 Mayonnaise (available 5 pages in Arabic and 5 pages English)

Qatar

G/TBT/N/QAT/199 Vegetables, fruits & derived products ­ grape syrup (debis) (4 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/200 Spices and condiments ­ fennel seed, whole or ground (powdered) ­ Part 1: bitter fennel seed (foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) ­ Specification (6 pages in English, 6 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/201 Non Dairy Coffee Whitener (Creamer) powder (3 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/202 Spices and condiments ­ mixed spices and condiments (4 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/203 Fresh fruits and vegetables ­ avocado (9 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/204 Spices and condiments ­ star anise (lllicium verum Hook. f.) ­ Specification (9 pages in English, 8 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/205 Spices and condiments ­ cumin (cuminum cyminum L ) whole and ground (7 pages in English, 7 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/206 Aniseed (Pimpinella anisum Linnaeus) ­ Specification, (6 pages, in Arabic and English). G/TBT/N/QAT/207 Mayonnaise (5 pages in Arabic and English). G/TBT/N/QAT/208 Jelly Candy (10 pages in Arabic, 8 pages English). G/TBT/N/QAT/209 Dried parsley (10 pages in English). G/TBT/N/QAT/210 Dried dill (10 pages in English). G/TBT/N/QAT/211 Canned baby foods (8 pages in English ). G/TBT/N/QAT/212 General Requirements For Processed Genetically Modified Food and Feed (7 pages in English, 11 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/213 General Requirements For Risk Assessment and Traceability of Genetically Modified products (7 pages in English, 11 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/214 General Requirements For Genetically Modified Unprocessed Agricultural Products (8 pages in English, 11 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/215 Motor Vehicles ­ Spare Parts; General Requirements (6 pages, in English). G/TBT/N/QAT/216 A blend of sweetened condensed skimmed milk and vegetable fat (8 pages in English, 10 pages in Arabic). G/TBT/N/QAT/217 A blend of skimmed milk and vegetable fat in powdered form (8 pages in English, 9 pages in Arabic).

Uganda

G/TBT/N/UGA/182 DUS 47:2010, Carbonated and non­carbonated soft drinks ­ Specification (30 pages, in English). G/TBT/N/UGA/183 DUS 62:2010, Fruit juice drinks ­ Specification (16 pages, in English).

United States

G/TBT/N/USA/590 Standard for the Flammability of Mattresses and Mattress Pads (8 pages, in English).

Information

Graphic1

55 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

788818