Read Untitled-1 text version

FOTORAF YARIMASI ARTNAMES 1. Yarimanin adi: Fotoraf Yarimasi Ankara Tabip Odasi 14 Mart Tip Bayrami Hekimler Arasi

2. Yarimanin Konusu: "Piyasalaan Salik Sistemi" 3. Yarimanin Amaci: Salikta Dönüüm Programi adi altinda piyasalatirilan salik sistemimizin hastalarimiza, tip ortamimiza ve hekim meslek pratiine etkilerini görünür kilmak. 4. Genel Katilim artlari ·

· · ·

· ·

· ·

· ·

·

· · ·

Yarimaya; sadece Ankara Tabip Odasina kayitli hekimler katilabilir. Yarimaya; jüri üyeleri ve birinci derece yakinlari katilamaz. Yarimaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduunu beyan ve taahhüt etmi sayilacaklardir. Her katilimci yarimaya siyah-beyaz veya renkli dalda 3'er (üçer) eser ile bavurmak zorundadir. Baari ödülü 3 fotoraf üzerinden deerlendirme yapilarak verilecektir. Ankara Tabip Odasi yarimaya katilan tüm eserleri yayinlarinda kullanma hakkina sahiptir. Yarimanin neticesinde, seçici kurulun ödüle layik gördüü bir fotorafin, bu yarimadan önce veya bu yarimayla ezamanli, baka bir yarimada derece almi olduunun ortaya çikmasi durumunda, alinan ödül iptal edilir ve eer verilmise, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dier ödül almi ve/veya alamami yarimacilar açisindan herhangi bir talep hakki dourmaz. Ankara Tabip Odasi, katilimcilarin fotoraflariyla ilgili izinler ve telif haklariyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. CD'nin üzerinde rumuz olacak, dosyalar rumuz­1,2,3 adiyla CD ye kaydedilecektir. Bavuru formunda be harf ya da rakamdan oluan bir rumuz (`RUMUZ­1', `RUMUZ­2', ... gibi) ve eser adi yazilacaktir. Bavuru formu eksiksiz bir ekilde doldurulup CD ile birlikte bir zarfa konarak teslim edilmelidir. Katilim formu küçük bir zarfa konularak azi kapatilacak ve bu zarfin üzerine yalnizca yarimaci tarafindan belirlenen rumuz yazacaktir. Katilim formunun bulunduu zarf ve fotoraflar, ulaim sirasinda hasar görmeyecek biçimde paketlenip aaida belirtilen adrese posta ya da kargo ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Katilimci, yarimaya gönderdii fotoraf(lar)in, isminin ve eser adinin belirtilmesi artiyla, ATO yayinlarinda ve salikla ilgili eitim, sanat vb. etkinliklerde kullanim hakki için ATO'ya izin verdiini kabul eder. Yarimaya katilanlar bu artnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmi sayilirlar. Yarimaya, organizasyon ekibi herhangi bir eserle katilamayacaktir. Bavuru süresi 09.03.2012 tarihinde sona erecektir. Posta gecikmeleri dikkate alinmayacaktir.

·

·

·

Hayatta bulunmayan kiilerin yapitlari ödüle aday gösterilmeyecektir. Bavurudan sonra yaamini yitirenlerin yapitlari deerlendirilmeye alinacaktir. Kazanmalari durumunda ödül yasal mirasçilarina ödenecektir. 05.01.2012 ­ 08.03.2012 tarihleri arasinda Ankara Tabip Odasi web sayfasinda linkler bölümünde yer alan fotoraf yarimasi sayfasindan temin edilebilecek olan bavuru formlarinin katilimcilar tarafindan doldurulmasi gerekmektedir. Bavuru formu ile katilimci artnameyi kabul ettiine dair belgeyi imzalayarak belirtilen son bavuru tarihine kadar eserlerini Ankara Tabip Odasi'na teslim edecektir. Yarimaya bavuranlar, ilan edilen her türlü koullari kabul etmi sayilirlar. Bavuru formu olmayan eserler deerlendirilmeyecektir. Yarima sonuçlari seçici kurul toplantisinin yapildii gün açiklanmi olacak ve ayrica 13/03/2012 tarihinde ATO web sitesinde yeralacaktir.

5. Yapitlarda Aranacak Koullar: a. Fotorafin konusu, "Piyasalaan Salik Sistemi" temasina uygun olmalidir. b. Fotoraflar, 300 dpi çözünürlükte ve kisa kenari en az 2000 piksel olacak ekilde JPEG formatinda CD'ye kaydedilmi olmalidir. c. Fotoraf, yarimaya katilan kii tarafindan çekilmelidir. d. Her tür fotoraf teknii serbesttir. 6. Yapitlarin Deerlendirilmesi: · Seçici kurul 5 (be) kiiden oluacaktir. Seçici kurul toplantisi 11 Mart 2012 Pazar günü saat:14.00'de Ankara Tabip Odasinda izleyiciye açik olarak yapilacaktir. Baari ödülü ve mansiyona layik bulunan fotoraf, eser sahibinin yarimaya katildii tüm fotoraflar deerlendirilerek seçilecektir.

·

7. Yapitin Teslimi: · Fotoraflar, 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatinda, kisa kenari en az 2000 piksel ölçülerinde CD'ye kayit edilmi olarak teslim edilecektir. Daha küçük boyutta olan fotoraflar deerlendirmeye alinmayacaktir. Eser sahibi, yapitini imzali bavuru formu ile birlikte:

·

Ankara Tabip Odasi "Salik ve Dayanima Fotoraf Yarimasi" Mithatpaa Cad. 62/18 Kizilay-Ankara 06420 Adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da tutanak karilii elden teslim eder. · Yarimaya gönderilecek yapit, en geç 9 Mart Cuma günü saat 17.00'den önce teslim edilmi olmalidir. Hangi nedenle olursa olun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek yapitlar yarimaya katilamazlar. Postadan kaynaklanan gecikmeler ve kayiplardan, ATO sorumlu tutulamaz. Yapit teslimi ile ilgili artnameye uymayan yapitlar, seçici kurula sunulmadan yarima dii birakilir.

·

8. Seçici Kurul: Seçici Kurul Üyeleri:

· · · · · ·

Handan Kurtba Mehmet Gökaaç Adnan Ataç Gülser Günaydin brahim Göer Mustafa Ertekin

-

ATO ATO FSK AFSAD AFSAD AFSAD

9. Yarima Sekreteryasi:

·

Yasemin ahingöz

10.

Ödüller:

"Ankara Tabip Odasi 14 Mart Tip Bayrami Hekimler Arasi " Fotoraf Yarimasi ödülleri aaidaki gibi belirlenmitir. ÖDÜL Birincilik Ödülü kincilik ödülü Üçüncülük 3 adet Mansiyon

1.000 TL 500 TL 250 TL 125 TL

11. Yarima Takvimi: Bavuru balangiç tarihi : 05 Ocak 2012 Son Bavuru Tarihi : 09 Mart 2012 Sonuçlarin Açiklanmasi : 13 Mart 2012 12. Bavuru Adresi: "ATO Fotoraf Yarimasi" ATO, Mithatpaa Cad. 62/18 Kizilay-Ankara 06420

Ankara Tabip Odasi Telefon/Faks : (0312) 418 87 00 (0312) 418 77 94 : [email protected] org.tr

e-posta adresi

ATO Fotoraf Yarimasi - 2012 Yarimacinin Rumuzu: .........................

Katilim Fo rmu

Adi - Soyadi: ........................... ............ ......... ......... Meslei: .................................... ........... Brani (varsa): ........................................................ Görev yeri: .............................................................................. .................... Adresi: ....................................................................................................... Telefon: : (0. ....) ............... ... GSM: (0.5...) .................... Dier: (0 . ....) .................. E-posta adresi: ...................................... @ .................................................... Fotoraf(lar): No Eserin Adi _ 1 2 3 4 5 ................................... ............ ............ ......... ................................... ............ ............ ......... ................................... ............ ............ ......... ................................... ............ ............ ......... ................................... ............ ............ ......... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... Çekildii yer Açiklama

Information

Untitled-1

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

304057