Read opsti_prospekt_2010.pdf text version

Austrotherm termoizolacija

Toplotna izolacija od podruma do krova

Austrotherm EPS® Austrotherm EPS® PLUS Austrotherm AMK® Austrotherm PPG® Austrotherm EPS® T650 / T1000 Austrotherm XPS®

To nikoga ne ostavlja hladnim!

www.austrotherm.rs

Pregled primene

Pravilno izolovati sa AUSTROTHERM-om

poslednja meuspratna ploca Austrotherm EPS® A100 Austrotherm EPS® A100 PLUS kosi krov (iznutra, izmeu krovnih rogova) Austrotherm Klemmfix® Austrotherm EPS® A30 pod meuspratne ploce (u ,,kosuljici") Austrotherm EPS® A100 Austrotherm EPS® A100 PLUS Austrotherm EPS® A120 Austrotherm EPS® A120 PLUS Austrotherm EPS® A150 konstruktivni deo meuspratne ploce Austrotherm AMK® oblikovanje fasade Austrotherm fasadni profili ravan krov Austrotherm XPS® 30 (FS)

kosi krov (spolja) Austrotherm EPS® A150

spoljni podrumski zidovi i ispod temeljne ploce Austrotherm XPS 30 (FS)

®

fasadni zidovi podno grejanje Austrotherm EPS® AF (FS) Austrotherm EPS® AF PLUS (FS)

cokle, rubovi meuspratnih ploca, izbegavanje ,,hladnih mostova" Austrotherm XPS P (FS)

®

Austrotherm PPG® sanitarna podrucja Austrotherm UNIPLATTE

®

zvucna izolacija od udarne buke Austrotherm EPS® T 650 Austrotherm EPS® T 1000

Prednosti termicki izolovanog objekta:

bitna redukcija neophodnog materijala za ogrev - smanjenje troskova! sprecavanje nastajanja bui i gljivica na zidovima i u plocama prijatne zidne temperature i pri ekstremno niskim (ili visokim) spoljnim temperaturama

2

Sadrzaj

strana

Usteda energije ........................................................................ opste napomene ................................................................................ 4 Austrotherm EPS® ............................................................................................................................................................................... 6 Austrotherm EPS® AF ............................................................. fasadna termoizolacija ....................................................................... 7 Austrotherm EPS® A100; A120; A150 ................................. podna termoizolacija .......................................................................... 8 Austrotherm EPS® A30; A150 ............................................... krovna termoizolacija ......................................................................... 9 Austrotherm EPS® PLUS ........................................................ sivi EPS oplemenjen grafitom .......................................................... 10 Austrotherm AMK® ................................................................... element meuspratne konstrukcije .................................................. 12 Austrotherm PPG® ................................................................... ploca za podno grejanje .................................................................. 13 Austrotherm EPS® T650 / T1000 .......................................... zvucna izolacija od udarne buke ..................................................... 14 Austrotherm XPS® ............................................................................................................................................................................. 16 Austrotherm EPS® .................................................................... tehnicki list ....................................................................................... 20 Austrotherm XPS® .................................................................... tehnicki list ....................................................................................... 22 AUSTROTHERM - INTERNATIONAL .............................................................................................................................................. 23

3

Austrotherm termoizolacija

Upravna zgrada AUSTROTHERM INTERNATIONAL - Wopfing / Austrija

Austrotherm EPS® Austrotherm XPS®

Toplotna izolacija se ubraja u najefikasnije i najekonomicnije mere u cilju postizanja redukcije troskova grejanja, ali i aktivne zastite zivotne sredine ­ kako u novogradnji, tako i prilikom sanacije postojeih graevinskih objekata. I ne samo to: u letnjim mesecima, onda kada je spoljasnja temperatura po pravilu izuzetno visoka, kvalitetna toplotna izolacija omoguava bitno umanjenje zagrevanja unutrasnjosti objekata. Grafikon desno pokazuje zasto funkciju toplotne izolacije objekta treba da preuzme izolacioni, a ne graevinski materijal. Tako je, na primer, beton, mereno prema njegovom izolacionom efektu, cak 67 puta (!) losiji od izolacionog materijala Austrotherm XPS®! Iz tog razloga je izuzetno vazno spreciti da hladnoa spolja nesmetano (kroz betonirane balkone, plafone ili podrumske zidove) prodire u unutrasnjost objekta. Cak je i meko drvo, kojem se inace cesto pripisuju dobra izolaciona svojstva, jos uvek 4 puta losiji toplotni izolator od recimo izolacionog materijala Austrotherm EPS® AF (tzv. "fasadnog stiropora")! Iz svega nabrojanog, danas sve vise dolazi do izrazaja razdvajanje graevinskih materijala koji nose optereenja od onih koji se koriste za toplotnu izolaciju. U Austriji se, na primer, izrauje godisnje preko 6.000.000 m² (!) fasada koje se odlikuju tzv. "vezanim sistemom toplotne izolacije". Sve u svemu ­ investicija u ugradnju kvalitetne termoizolacije otplati se danas u relativno kratkom vremenskom periodu. Prednosti kvalitetne toplotne izolacije Znacajna usteda grejnog materijala ­ nizi troskovi grejanja Sprecavanje pojave vlage na zidovima i plocama Prijatne zidne temperature i pri ekstremno niskim (ili visokim) spoljnim temperaturama

Koeficijenti toplotne provodljivosti razlicitih graevinskih materijala

1 cm 1,1 cm 4,4 cm 4,4 cm 5,5 cm 12,2 cm 23,8 cm 71,9 cm

Austrotherm XPS® n=0.032 (W/mK) Austrotherm EPS® AF n=0.035 (W/mK) Drvo n=0.14 (W/mK) Siporeks (G25) n=0.14 (W/mK) Giter blok 38 N+F n=0.177 (W/mK) Giter blok 25 N+F n=0.391 (W/mK) Puna opeka n=0.76 (W/mK) Armirani beton n=2.3 (W/mK)

4

Austrotherm termoizolacija

Usteda energije i zastita zivotne sredine

POTROSNJA ENERGIJE

bez toplotne izolacije spoljnih (fasadnih) zidova 5 cm toplotne izolacije na spoljnim (fasadnim) zidovima 10 cm toplotne izolacije na spoljnim (fasadnim) zidovima

2500 l

1400 l

800 l

Godisnja potrosnja nafte kod grejanja povrsine od 100 m2 Osnovica potrosnje: potrosnja energije 250 kWh / m2 / godisnje

USTEDA TROSKOVA GREJANJA

bez toplotne izolacije spoljnih (fasadnih) zidova

5 cm toplotne izolacije na spoljnim (fasadnim) zidovima

10 cm toplotne izolacije na spoljnim (fasadnim) zidovima

0%

44%

68%

SMANJENJE ZAGAENOSTI

bez toplotne izolacije spoljnih (fasadnih) zidova

5 cm toplotne izolacije na spoljnim (fasadnim) zidovima

10 cm toplotne izolacije na spoljnim (fasadnim) zidovima

7,5 t CO2

4,2 t CO2

2,4 t CO2

Ukoliko se spoljni fasadni zidovi objekta termicki izoluju tako da to u najmanju ruku odgovara minimalnim evropskim standardima (a to znaci da debljina fasadnog izolacionog sloja iznosi 7-8 cm), za zagrevanje objekta iz gore navedenog primera (objekat velicine 100 m2) bie potrebno oko 1000 l nafte (koja je uzeta kao primer vrste korisenog energenta), odnosno 10 l/m2. Na donjem grafikonu kreemo se i "korak dalje" u odnosu na gore navedeni primer. Naime, visoke cene energenata na svetskom trzistu kao i njihov konstantan rast poslednjih godina, uslovile su to da pojedinci i institucije (pogotovu na Zapadu, mada se taj trend ubrzano siri citavim svetom) cine i dodatne napore ne bi li svoje objekte termicki izolovali na jos kvalitetniji nacin nego sto to tamosnji minimalni standardi propisuju. U Zapadnoj Evropi su zato ve danas brojni primeri objekata koji su tako kvalitetno termicki izolovani da se svrstavaju u objekte niske energetske potrosnje. Najekstremniji "primerak" jednog takvog objekta je tzv. "pasivna kua" koja istina predstavlja skupu investiciju (s obzirom na sredstva koja treba uloziti na "ususkavanje" objekta u jedan i po 30-40 cm (!) debeo termoizolacioni sloj), ali istovremeno i investiciju koja za samo nekoliko godina, usled enormne ustede grejnih troskova, samu sebe otplati.

KWh/m²/god. 100 40 15

potrosnja energenta (nafte)

10 l/m²/god.

52%e d

uste

potrosnja energenta (nafte)

standardno izolovan objekat (fasadna izolacija debljine 7-8 cm)

4,8 l/m²/god.

85%e d

uste

potrosnja energenta (nafte)

objekat niske energetske potrosnje

1,5 l/m²/god.

"pasivna kua"

5

Austrotherm EPS®

Termoizolacija ­ za "staro" i "novo"

AUSTROTHERM-ovi termoizolacioni materijali od EPS-a (ekspandiranog polistirena) pokazali su se u proteklih vise od 40 godina kao najprikladniji materijali za ugradnju na tavanicama, zidovima, u krovovima i u podovima ­ kako u stambenim i poslovnim objektima, tako i u skolama, bolnicama, hladnjacama itd.

EPS - ekspandirani polistiren - izoluje pomou vazduha, tj. najprirodnijeg materijala koji postoji. Vazduh je smesten u 3-6 milijardi elija po jednom kubnom metru. Iz toga proizilazi apsolutna bioloska indiferentnost EPS-a koja mu omoguava primenu i u, po tom pitanju "osetljivim", objektima kao sto su skole ili bolnice.

Tri dobra razloga za primenu Austrotherm EPS®:

Za svoenje Vasih troskova grejanja na minimum, neophodna je sveobuhvatna termicka izolacija Vase kue. Danas su na primer u Austriji (recimo u Becu) svi montazni, kao i veina stambenih objekata tzv. objekti niske energetske potrosnje. Ukoliko koristite termoizolaciju Austrotherm EPS®, sacuvaete zivotnu sredinu (okolinu) cistom (kroz redukovanje prisustva stetnih materija poput CO2, NOx, SO2). Sve vrste materijala Austrotherm EPS® sastoje se od vazduha (procentualno cak 98%!). Oni ne iritiraju ljudsku kozu pri dodiru, a podlezu i permanentnoj kontroli kvaliteta u Austrotherm-ovim laboratorijama i institutima za ispitivanje materijala.

AUSTROTHERM-ova EPS-fabrika u Valjevu

Podrucja primene

izol. "sendvic" zidova ukrasavanje fasada ploca nad pasazom izol. izmeu rogova ploca nad podrumom meuspratna ploca unutrasnja izolacija izol. iznad rogova izol. ispod rogova izolacija fasada ozelenjeni krov vetrena fasada zavrsna ploca podna ploca ravan krov

PLOCA

Austrotherm EPS® A30 Austrotherm EPS® AF Austrotherm EPS® AF PLUS Austrotherm EPS® A100 Austrotherm EPS® A100 PLUS Austrotherm EPS® A120 Austrotherm EPS® A120 PLUS Austrotherm EPS® A150 Austrotherm fasadni profili

6

KROV

ZID

Austrotherm EPS®

Savrsen spoljni zid

Austrotherm EPS® AF lepak za stiropor

armaturna staklena mrezica

podloga za zavrsni fasadni sloj

zavrsni fasadni sloj

toplotno-izolacioni sistem na fasadnom zidu (tzv. "demit-fasada")

Austrotherm EPS® AF

Fasadna termoizolaciona ploca Austrotherm EPS® AF je pravo i najoptimalnije resenje za Vasu fasadu. Kupujui i ugraujui ovaj nas proizvod na Vasu fasadu - koristite proizvod koji je u ekoloskom smislu "zdrav" i koji ne ugrozava zivotnu sredinu oko Vas.

Prednosti primene Austrotherm EPS® AF:

poboljsavate termicku izolaciju u objektu, tj. smanjujete troskove grejanja koristei ploce debljina 50 mm, sprecavate pojavu kondenzata i bui na zidovima, kao i nastajanje tzv. "toplih mostova"; preporuciva debljina min. 80 mm ploce su visokog kvaliteta, precizno secene i isporucuju se u debljinama od 10 mm do 300 mm

Karakteristike Austrotherm EPS® AF - adekvatne fasadne termoizolacione ploce:

(rezultati ispitivanja "IMS" - Instituta za ispitivanje materijala Srbije) materijal debljina koeficijent toplotne provodljivosti smicajna cvrstoa savojna cvrstoa karakteristike pri gorenju Austrotherm EPS® AF (Austrotherm EPS® A30 nije pogodan za fasadu!) U Srbiji preporucujemo ugradnju ploca debljina 80 mm 0,035 W/mK min. 120 kPa min. 170 kPa klasa B1 (tesko zapaljivi materijali)

7

Austrotherm EPS®

Izolacija meduspratne ploce

Neizolovane meuspratne ploce prouzrokuju velike gubitke toplote i stvaraju neprijatan oseaj da prostor u kojem se boravi nikada nije u dovoljnoj meri zagrejan. Austrotherm u svojoj proizvodnoj paleti nudi 3 razlicite vrste klasicnih ("belih") EPS-termoizolacionih ploca (stiropor) koje svoju adekvatnu primenu nalaze upravo pri izolaciji meuspratnih ploca:

Austrotherm EPS® A100

Austrotherm EPS® A120

Austrotherm EPS® A150

U stambeno-poslovnim objektima kao i u ostalim objektima u kojima ne postoje izuzetno visoka pritisna optereenja na meuspratnu plocu (optereenja izazvana prisustvom masina ili slicnih teskih tereta), dovoljno je pre izlivanja betonske kosuljice postaviti, tj. ugraditi termoizolacioni sloj sazdan od EPS-ploca Austrotherm EPS® A100 ili Austrotherm EPS® A120. Preporucujemo da debljina termoizolacionog sloja u meuspratnoj ploci iznosi minimum 20mm (ne samo zbog termoizolacionog efekta, ve i zbog precnika instalacionih cevi koje se polazu u betonsku kosuljcu), pri cemu je naravno jacina termoizolacionog efekta proporcionalna kako debljini termoizolacionog sloja, tako i vrsti primenjenog termoizolacionog materijala (Austrotherm EPS® A120 je nesto bolji "termoizolator" od Austrotherm EPS® A100). Ukoliko se pak radi o objektu u cijoj meuspratnoj ploci postoje izuzetno visoka mehanicka optereenja, onda preporucujemo primenu termoizolacione ploce Austrotherm EPS® 150 koja se moze "opteretiti" teretom i do 4 t/m²! Izolacija meuspratne ploce je interesantna i bitna i sa aspekta zvucne izolacije (izolacije od tzv. udarne buke). Austrotherm ove svoje specijalne ploce (ploce za zvucnu izolaciju od udarne buke - Austrotherm EPS® T650 i Austrotherm EPS® T1000) proizvodi u Maarskoj. One se ne nalaze u standardnoj ponudi Austrotherm d.o.o. (Srbija), ali emo na ovom mestu u sledeim prikazima - skicama pokazati kako se ove ploce pri ugradnji "kombinuju" sa ugradnjom nasih, gore pomenutih termoizolacionih ploca:

Klasicni nacin ugradnje, mogu i kod postavljanja podnog grejanja:

1 2 3 5 9 6 7

4 8

1 - tepih 2 - estrih ­ kosuljica 3 - razdvajajui sloj (folija) 4 - Austrotherm EPS® T 5 - Austrotherm EPS® A100 6 - razdvajajui sloj (folija) 7 - tanak nasipni sloj (sitan sljunak) 8 - armirana betonska ploca 9 - malter

Obavezno postaviti i polietilensku (PE) ivicnu traku ­ sprecavanje pojave "zvucnog mosta"!

Meuspratna ploca:

1 4 7 6 3 2 5

1 - estrih - kosuljica 2 - PE-folija 3 - Austrotherm EPS® T 4 - Austrotherm PE® - ivicna traka 5 - Austrotherm EPS® A100 6 - Austrotherm XPS® - ivicna oplata 7 - Austrotherm EPS® AF

8

Austrotherm EPS®

Izolacija kosih krovnih konstrukcija

Ako bi sve gubitke toplote u jednom termicki neizolovanom (odnosno slabo izolovanom) objektu zeleli da izrazimo u procentima (100%), sasvim sigurno minimum 20% "otpada" na gubitke toplote usled neizolovane (ili nekvalitetno izolovane) krovne konstrukcije. To je svakako razlog da se termickoj izolaciji krova posveti duzna paznja. U ovom odeljku se posebno bavimo kosim krovovima. Austrotherm Vam nudi vise resenja za kvalitetnu termicku izolaciju kosog krova, u zavisnosti od toga da li EPS-termoizolacioni sloj postavljate iznad, izmeu ili ispod krovnih rogova.

Izolacija iznad krovnih rogova

Iznad krovnih rogova (sa spoljne strane kosog krova) su prisutna velika optereenja usled direktne izlozenosti ovih povrsina klimatoloskim uticajima (vetar, kisa, sneg itd.). Iz tog razloga je potrebno na ovom mestu postaviti one EPS-ploce koje se odlikuju najveom pritisnom cvrstoom, kao i najboljim termoizolacionim svojstvima. U slucaju da se odlucite za nas proizvod, preporucujemo Vam Austrotherm EPS® A150, uz istovremenu preporuku sledeih debljina EPS-ploca (sa kojima se postizu tzv. "U-vrednosti" onako kako su prikazane u tabeli): preporucive debljine Austrotherm EPS® A150 za ugradnju iznad krovnih rogova 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm U-vrednosti [ W / m²K] 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16

1 - krovni crep 2 - krovne dascice 3 - "kontra"-konstrukcija 4 - Austrotherm EPS® A150 5 - hidroizolacioni sloj 6 - puna oplata (protivpozarno izvoenje) 7 - krovni rogovi (dimenzionisani shodno protivpozarnim tehnickim propisima)

Izolacija izmeu i ispod krovnih rogova

Ukoliko termicku izolaciju postavljate izmeu (ili ispod) krovnih rogova, onda Vam Austrotherm nudi 2 resenja. Prvo, "luksuznije" resenje predstavlja nas proizvod koji se zove Austrotherm KLEMMFIX®. Radi se o proizvodu koji u sebi sadrzi grafit i koji stoga poseduje za ca. 20% bolja termoizolaciona svojstva od "belog" EPS-a. Ploce ovog proizvoda su su elasticne i vibrirajue - skupljaju se i sire bez ikakvih poteskoa. Austrotherm KLEMMFIX®

debljina [mm] 80 100 120 140 160 180 200 dimenzije ploca (l x b) [mm] otpor gubitka toplote [m²K/W] U-vrednost [W/m²K] *) 1000 x 500 2,29 0,38 1000 x 500 2,86 0,33 1000 x 500 3,43 0,28 1000 x 500 4,00 0,25 1000 x 500 4,57 0,22 1000 x 500 5,14 0,20 1000 x 500 5,71 0,18

Drugo resenje je primena naseg proizvoda Austrotherm EPS® A30. Ovo je jeftinije, ali isto tako zadovoljavajue resenje za ispunu prostora izmeu krovnih rogova. Nasa preporuka je da debljina termoizolacionog sloja u ovom slucaju iznosi minimum 150 mm.

9

Austrotherm EPS® PLUS

Austrotherm EPS® PLUS sivi stiropor sa grafitom

Novi "PLUS"-proizvodi Austrotherm-a predstavljaju novinu u nasoj proizvodnoj paleti. Radi se o proizvodima izraenim na bazi EPS-a (ekspandiranog polistirena) koji su istovremeno obogaeni i grafitom. Prisustvo grafita daje ovim nasim termoizolacionim plocama ne samo sivu boju, ve i sto je mnogo bitnije - i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni "beli" EPS! U svojoj EPS-fabrici u Valjevu, Austrotherm proizvodi sledea 3 tipa "sivih" EPS-ploca: Austrotherm EPS® AF PLUS Austrotherm EPS® A100 PLUS Austrotherm EPS® A120 PLUS

"Siva" fasadna ploca vrhunskih termoizolacionih svojstava

Nas "sivi" Austrotherm EPS® AF PLUS predstavlja "luksuznu" varijantu resenja za termicku izolaciju Vase fasade. Proizvodi se u istim dimenzijama (1000 mm x 500 mm kod ploca sa ravnim ivicama, odnosno 1015 mm x 550 mm kod ploca sa stepenastim rezom, tj. "falcom") i iseca se u istovetnim debljinama (od 10 mm do 300 mm) kao nas "beli" fasadni stiropor. Fasadni zidovi objekata niske energetske potrosnje su po pravilu izolovani "sivim" EPS-plocama. Njihova "ojacana" termoizolaciona svojstva u poreenju sa "belim" EPS-plocama cine moguim da se debljina termoizolacinog sloja na fasadi bitno (za ca. 20%!) redukuje - uz postizanje istovetnog termoizolacionog efekta kao kad bi se postavile deblje "bele" EPS-ploce.

Austrotherm EPS® AF PLUS

10

Austrotherm EPS® PLUS

"Sivi" EPS i u podnoj termoizolaciji

Austrotherm EPS® A100 PLUS

Austrotherm EPS® A120 PLUS

Termicka izolacija podnih konstrukcija je veoma bitna, pogotovu u slucajevima kada se radi o izolaciji poslednje meuspratne ploce iznad koje se nalazi tavanski prostor (koji nije "definisan" kao boravisni prostor). Gubici energije kroz jednu ovakvu meuspratnu (a pritom termicki neizolovanu) plocu mogu iznositi i citavih 25% ukupnih energetskih gubitaka u jednom termicki neizolovanom objektu. Kada su u pitanju unutrasnje meuspratne ploce (kod visespratnih objekata), graditelji su pri ugraivanju (izlivanju) podnih betonskih kosuljica vrlo cesto ograniceni sa raspolozivom visinom prostora. Usteda u debljini postavljenog termoizolacionog sloja je samo onda prihvatljiva ukoliko se istovremeno ne izaziva smanjenje termoizolacionog efekta. To je mogue uz primenu nasih "sivih" EPS-proizvoda (Austrotherm EPS® A100 PLUS i Austrotherm EPS® A120 PLUS) cija termoizolaciona "snaga" je za 15%-20% vea nego ona koju poseduju odgovarajue "bele" EPS-ploce (Austrotherm EPS® A100 i Austrotherm EPS® A120). "Oblacei" Vasu kuu u sive tonove nasih termoizolacionih materijala obogaenih grafitom, doprinosite tome da Vasa kua bude svrstana u objekte niske energetske potrosnje. A onaj ko stedi energiju - taj ne samo da stedi svoj novac, ve i aktivno doprinosi zastiti zivotne sredine.

11

Austrotherm AMK®

AMK - element meduspratne konstrukcije

Austrotherm meuspratna konstrukcija (AMK) se sastoji od ELEMENATA ISPUNE (polegnutih jedan uz drugi po celoj povrsini meuspratne ploce) i BETONSKE KONSTRUKCIJE (sa rebrima i armiranom plocom, analogno prethodno izvedenom statickom proracunu).

ELEMENT ISPUNE je izraen od osnovnog ,,punioca" (EPS-ekspandirani polistiren, specificne gustine 17-20 kg/m³) proizvedenog u automatu. Na njega se, u fazi monolitiziranja konstrukcije, neposredno prenosi svo tehnolosko optereenje. BETONSKA KONSTRUKCIJA se armira u rebru resetkastom armaturom (,,binar") - sa armaturom zategnutnom analogno prethodno izvedenom statickom proracunu.

AB ploca olaksanje stiropora 5

punioc od stiropora AB rebro 3

4.5 4

Ploca je debljine 4-5 cm i armirana je armaturnom mrezom Q62. Klasa betona se odreuje statickim proracunom. Standardni rasponi su do 6 m. Plafonsku konstrukciju cini adekvatna spahtel-masa (npr. Klebespachtel) u koju se utiskuje armaturna plasticna mrezica.

50 2.5 6 6

Tehnologija izvoenja

elementi ispune se montiraju priljubljeni (bez spojnica) na pripremljene oslonce od drvenih greda razmak izmeu pojedinacnih oslonaca iznosi maksimalno 3,00 m za razmake izmeu oslonaca koji su vei od 3,00 m formiraju se poprecna rebra prema vazeim propisima ocekivani ugib (prema proracunu ugiba konstrukcije) se moze izbei postavljanjem adekvatnih nadvisenja elemente ispune treba pri betoniranju uobicajenim merama zastititi od osteenja posebna oplata i podupiranje (osim propisanog) nisu neophodni obrada plafonske povrsine (donje strane elemenata ispune) vrsi se odgovarajuom spahtel-masom u koju se utiskuje armaturna mrezica obrada podne konstrukcije (gornje strane elemenata ispune) vrsi se na uobicajen nacin

3

5

16

4

12

Austrotherm PPG®

Austrotherm PPG® - ploca za podno grejanje

Ovo je moderna termoizolaciona ploca sa distancerima u pravilnom rasteru. Sluzi za pricvrsivanje onih cevi za podno grejanje ciji precnik poprecnog preseka iznosi od 16 mm do 22 mm.

Prednosti primene

Usteda u radu: - sistem se postavlja brzo i jednostavno - naknadno ucvrsivanje postavljenih cevi za grejanje nije neophodno, jer tu funkciju ve obavljaju distanceri - na ovaj nacin su plasticne grejne cevi zastiene i od eventualnog osteenja prilikom ugradnje - zupcasto povezivanje iskljucuje mogunost naknadnih pomeranja instalacija, cime se izbegavaju eventualni dodatni radovi na korekciji Usteda u materijalu: - nije neophodna primena bilo kakvih sredstava za pricvrsivanje grejnih cevi - ostaci ploca se, uz optimalno oblikovanje ivica, mogu u potpunosti iskoristiti (ponovo upotrebiti) Usteda u radu i materijalu: - dodatna toplotna izolacija u veini slucajeva nije nepohodna - izbegavaju se toplotna i zvucna premosivanja (,,mostovi")

Planiranje i ugradnja

u pravnilnom rasteru rasporeeni distanceri omoguavaju postavljanje grejnih cevi u broju, odnosno meusobnom rastojanju, potrebnom za ostvarivanje zeljenog inteziteta grejanja rastojanja izmeu grejnih cevi mogu biti 75 mm, 150 mm, 225 mm itd. (u segmentima od po 75 mm) cementna kosuljica se mora izliti najmanje 45 mm iznad vrhova grejnih cevi koeficijent toplotne provodljivosti ove izolacione ploce je, u poreenju sa uobicajenom izloacionom plocom (Austrotherm EPS® A120), za citavih 15% bolji, te je obezbeen visok stepen grejnog sistema u plocu se mogu postaviti i sve ostale (npr. elektricne) instalacije za ostvarivanje jos bolje toplotne izolacije, ispod ove ploce potrebno je postaviti i plocu Austrotherm EPS® A120 ukoliko je potrebno zadovoljiti kriterijume podne zvucne izolacije (izolacije zvuka udara), oni se postizu primenom specijalnih stiropornih ploca Austrotherm EPS® T; pritom je neophodna i ugradnja Austrotherm-ovih ivicnih polietilenskih lajsni pri ugradnji sistema za podno grejanje i izlivanju betonske kosuljice posebno treba voditi racuna da ne doe do osteenja ploca i grejnih cevi

dimenzije i pakovanje

duzina sirina korisna povrsina debljina ploce visina distancera pakovanje pakovanje mm mm m2/ploca mm mm kom / pak. m2 / pak. 900 600 0,54 30 27 8 4,32 materijal

tehnicki podaci

EPS® A 120 kg/m3 W/mK kPa (t/m2)

0C

sirova (nasipna) gustina toplotna provodljivost (racunska vrednost) pritisna cvrstoa odrzivost oblika do temperature od zapaljivost

25 0,034 120 (12) 80

tesko zapaljivo (klasa "B1")

13

Austrotherm EPS® T650 / T1000

Austrotherm EPS® T650 / T1000

Buka danas predstavlja veliki problem zivotne sredine. Konstantna industrijalizacija i urbanizacija drustva, ali i ogromno poveanje obima svih vrsta saobraaja stvaraju svakodnevnu buku koja izaziva izuzetno negativne efekte po psihofizicko zdravlje ljudi. Posledice se kreu od psihickih problema, uznemirenja, smanjenja radnih sposobnosti, pa cak sve do osteenja cula sluha ili rada srca coveka. Razlika izmeu vazdusne i udarne buke U graevinskoj fizici se pojam buke rasclanjuje na pojam vazdusne i na pojam udarne buke. Kod vazdusne buke je rec o zvukovima koji se prostiru kroz vazduh kao, na primer, decija galama, muzika u susedstvu, zvuci iz elektronskih aparata u komsiluku, buka usled prolazaka vozila ulicom itd. Kod udarne buke je pak rec o zvucima koji nastaju kao posledica mehanickih udara (po pravilu su to udari po meuspratnoj ploci) kao sto je to, na primer, hodanje ljudi, skakanje dece, buka od pada raznih predmeta, pomeranja namestaja itd. Nase ploce Austrotherm EPS® T650 i Austrotherm EPS® T1000 nude pre svega odlicnu zvucnu izolaciju od udarne buke, mada uspesno "odbijaju" i onu vrstu vazdusne buke koja u prostor "pristize" preko meuspratne ploce (preko poda i plafona etaze na kojoj se nalazimo i na kojoj tu buku merimo).

Austrotherm EPS® T650 je idealna za ugradnju u stambenim i poslovnim prostorima, dakle tamo gde su ljudi ti koji proizvode udarnu buku. Maksimalna opteretivost ploce

Austrotherm EPS® T1000 nalazi svoju primenu u industrijskim objektima, dakle tamo gde udarnu buku ne proizvode samo ljudi ve i teske masine, tj. tamo gde postoje izuzetno visoka tackasta optereenja. Maksimalna opteretivost ploce

Dozvoljeni nivo udarne buke

STAMBENI OBJEKTI - prenosenje udarne buke iz: susednih granicnih zgrada stambenih jedinica u kuama u nizu

(prema austrijskoj normi ÖNORM B 8115, deo 2, od 01.12.2002. i evropskim standardima) max. [dB] 46 46 48 43 50 53 48 48

prostorija u stambenim zgradama, skolama, decijim vrtiima, bolnica i drugih zgrada slicnih namena pogonskih radionica *) stepenista, zasvoenih prolaza i sl. u stambenim zgradama, skola, decijih vrtia, bolnica i zgrada slicnih namena korisenih krovnih prostorija, terasa, krovnih basta, balkona, loza terasa i krovnih basta u koje svi stanari kue imaju pristup prostorija u upravnim i kancelarijskim zgradama, robnim kuama i zgrada slicnih namena

*) Za pogonske radionice, u zavisnosti od korisenja, moze biti potrebna i vea zvucna izolacija od udarne buke, tj. da maksimalni nivo udarne buke bude i < 43 dB (npr. kuhinje u gostionicama-restoranima ili prodavnice u prizemlju stambenih zgrada - shodno austrijskoj normi ÖNORM S 5012)

14

Austrotherm EPS® T650 / T1000

Optimalna resenja za zvucnu izolaciju od udarne buke

Ukupna zvucna izolacija jedne meuspratne ploce od udarne buke proizilazi iz zvucne izolacije betonsko-armirane ploce i zvucne izolacije betonske kosuljice (estriha). Zvucna izolacija od udarne buke 1) Dinamicka krutost s`[MN/m³] Zvucna izolacija od vazdusne buke 1) Termicka (toplotna) izolacija 1) Koeficijent prolaznosti toplote U(k) [W/m²k] m² po pakovanju komada po pakovanju

Naziv proizvoda

Debljina (mm)

Poboljsanje Normirani Poboljsanje zvucne izolacije (dozvoljeni) zvucne izolacije od udarne buke nivo buke od vazdusne D Lw [dB] 2) Ln,T,w [dB] 2) buke 2)

Austrotherm EPS® T650

dimenzije ploca: 1000mm x 500mm EPS T650 EPS T650 EPS T650 EPS T650 EPS T650 10 20 30 40 50 22 20 12 11 10 +21 +24 +25 +27 +28 46 45 42 41 41 +15 +15 +15 +15 +15 0,70 0,67 0,58 0,51 0,46 25,00 12,00 8,00 6,00 5,00 50 24 16 12 10

Austrotherm EPS® T1000

dimenzije ploca: 1000mm x 500mm EPS T1000 EPS T1000 30 40 22 20 +28 +29 46 45 +15 +15 0,58 0,51 8,00 6,00 16 12

Legenda: 1) Konstrukcija ploce: armirana betonska ploca (d=18cm); izravnavajui sloj sa termoizolacionom plocom Austrotherm EPS® A100 (d=20mm) i zvucno-izolacionom plocom Austrotherm EPS® T650 / T1000; betonska kosuljica - estrih (d=60mm); 2) Shodno austrijskoj normi ,,ÖNORM B 8110, Teil 4"

Poboljsanje zvucne izolacije (od vazdusne ili od udarne buke) u iznosu od samo 10 dB predstavlja duplo manju buku za culo sluha coveka!

Izbegavanje tzv. "zvucnog mosta": Na spojevima zidova i ploce obavezno je postavljanje Austrotherm PE (polietilenske) - ivicne trake koja sprecava nastajanje ,,zvucnog mosta" (prenosenja zvuka iz jedne u drugu prostoriju). Ona treba imati debljinu od min. 10mm, a po visini treba da doseze oko 20mm iznad nivoa zavrsene (izlivene) betonske kosuljice.

15

Austrotherm XPS®

Austrotherm XPS

®

proizvod za sve namene

Izvanredna termoizolaciona svojstva: Koristei ruzicaste izolacione ploce Austrotherm XPS®, Vi stedite toplotnu energiju, a time i aktivno doprinosite racionalnom korisenju energetskih resursa. Ustedom energije, Vi naravno smanjujete i grejne troskove u Vasem objektu, sto svakako nije zanemarljivo. Visoka mehanicka cvrstoa: Otpornost Austrotherm XPS® na pritisak dolazi do izrazaja svuda gde postoje ili se ocekuju velika mehanicka optereenja ­ u podovima garazama i drugih parkiralista, industrijskih objekata itd. Zatvorena elijska struktura: Austrotherm XPS®, za razliku od veine ostalih termoizolacionih materijala, poseduje maksimalno zatvorenu elijsku strukturu koja skoro u potpunosti iskljucuje mogunost vodopropusnosti ove izolacione ploce. Otpornost na klimatske uslove: Austrotherm XPS® je izuzetno postojan na pojave zaleivanja i otapanja. Za ovaj nas proizvod ni ekstremna vlaznost ne predstavlja nikakav problem.

Nasa XPS-fabrika u Purbach-u (Austrija) je do leta 2005. godine bila i nas jedini proizvodni pogon u Evropi za proizvodnju ploca od ekstrudiranog polistirena. Od leta 2005. ona je dobila "drustvo" upravo u Srbiji - u Nisu, gde je sa radom otpocela nasa druga po redu XPSfabrika. Iz Nisa se nase visokokvalitetne XPS-ploce plasiraju kako na domae, tako i na trzista svih okolnih zemalja, prakticno u citav region jugoistocne Evrope. Nasa moderna istrazivacko-ispitna laboratorija u Purbach-u svakodnevno ispituje kvalitet proizvoda iz obe nase XPSfabrike. Na taj nacin nasa kua, odgovorno i svesno, maksimalnu paznju posveuje odrzavanju visokog kvaliteta nasih proizvoda i time opravdava visegodisnje posedovanje sertifikata ISO 9001. Stoga je samo po sebi razumljivo da Austrotherm XPS® zadovoljava i austrijske i nemacke (ÖNORM odnosno DIN), kao i standarde zemalja istocne Evrope. Osim toga, ovaj nas reprezentativni proizvod poseduje citav niz upotrebnih dozvola i registracija izdatih od strane nacionalnih javnih institucija i priznatih instituta za ispitivanje materijala koji obezbeuju kontrolu njegovih tehnickih i ekoloskih karakteristika. Austrotherm XPS®, ruzicasta izolaciona ploca od ekstrudiranog polistirena, moderan je graevinski materijal bez kojeg se danasnje savremene graevinske konstrukcije ne mogu ni zamisliti. Angazovanim razvojno-istrazivackim radom uspeli smo da optimiziramo veliki broj graevinsko-fizicko-tehnoloskih osobina ovog naseg proizvoda. Radi se o "svestranom" termoizolacionom materijalu visokih performansi, sto se vidi i iz prilozenog sadrzaja u stupcu desno.

Jednostavna ugradnja: Austrotherm XPS® je vrlo male tezine (tj. specificne gustine koja u zavisnosti od vrste ploce varira u rasponu od 30 kg/m³ do 45 kg/m³) sto mu omoguava laku obradu i jednostavnu ugradnju. Nezapaljivost: Podrazumeva se da je Austrotherm XPS® izuzetno tesko zapaljiv izolacioni materijal. Pripada klasi ,,B1" tesko zapaljivih materijala, cime ispunjava sve zahteve trazene prilikom zvanicnog svrstavanja ovog naseg proizvoda u pomenutu klasu. Dobra vremenska postojanost: Kod bilo kakve primene jednog termoizolacionog materijala, neophodna je njegova postojanost na starenje i propadanje. Austrotherm XPS®, termoizolacioni materijal od ekstrudiranog polistirena, je proizvod nastao visedecenijskim istrazivackim radom i kao takav ispunjava i ovaj kriterijum. Visoke ekoloske karakteristike: Koristei nasu termoizolacionu plocu Austrotherm XPS®, Vi zapravo koristite termoizolacionu plocu koja je apsolutno "ekoloska". Ona se proizvodi po tzv. "CO2 - tehnologiji" koja garantuje ogromnu redukciju u emisiji stetnih materija. Zahvaljujui niskom stepenu korisenja primarne energije i dobroj mogunosti recikliranja, Vi na ovaj nacin aktivno doprinosite zastiti Vase zivotne sredine.

Podrucja primene Austrotherm XPS®

aerodromi - piste, rulne staze itd.

unutrasnja strana zida

podrumski zid - spolja

gradnja ulica i puteva

iznad krovnih rogova

ispod krovnih rogova

iznad temeljne ploce

ispod temeljne ploce

krov posut sljunkom

magacinski prostor

krovno parkiraliste

industrijski podovi

gradnja zeleznice

podrucje temelja

vlazne prostorije

ostale primene

ozelenjeni krov

spoljni zidovi

ravni krovovi

sportska hala

kosi krovovi

sanirani krov

"sendvic" zid

ravna terasa

"topli most"

Austrotherm XPS® 30 Austrotherm XPS® P Austrotherm XPS® 50 Austrotherm XPS® 70

16

hladnjaca

dupli krov

klizaliste

podovi

cokla

Austrotherm XPS®

Mogucnosti primene

Izolacija temelja

Da bi Vasu graevinu zastitili od hladnoe, najbolje je sa postavljanjem termoizolacije zapoceti upravo tamo gde je kontakt sa hladnim tlom najvei, a to znaci ­ u temelju! Propisi o toplotnoj zastiti zidova i podova koji su u kontaktu sa zemljisnim tlom imaju danas istovetne parametre kao i oni za spoljasnje zidove: U(k)= od 0,40 do 0,50 W/(m²K). Kod tzv. "niskoenergetskih objekata" (tj. objekata sa niskim energetskim potrebama), preporucuje se debljina termoizolacionog sloja od minimum 100 mm. Optimalna termoizolacija (sa Austrotherm XPS® 30) sprecava mogunost pojave tzv. "toplih mostova" koji su u ovim podrucjima posebno mogui.

Maksimalna optereenja

Primena Austrotherm XPS® itekako se preporucuje u podrucjima u kojima se ocekuju velika pritisna optereenja, kao na primer: ispod temelja ispod industrijskih podova (avionski hangari, supermarketi, hladnjace, skladista itd.) u gradnji puteva u gradnji pruga ispod vestackih klizista u gradnji sportskih terena

Dozvoljena pritisna opteretivost ovog naseg proizvoda (definisana pri 2% stisljivosti materijala, iznosi za Austrotherm XPS® od 130 KN/m² do 200 KN/m², odnosno od 13 t/m² do 20 t/m²), tj. njegova pritisna cvrstoa (definisana pri 10% stisljivosti materijala, iznosi od 300 KN/m² do preko 700 KN/m², odnosno od 30 t/m² do preko 70 t/m² - u zavisnosti od vrste Austrotherm XPS®) garantuju dakle ispunjenje svih kriterijuma kada je u pitanju ,,primanje" najrazlicitijih tezinskih optereenja.

Perimetarna izolacija

Perimetarnom izolacijom (tj. toplotnom izolacijom spoljasnjih podrumskih zidova), smanjuje se odvoenje toplote iz zagrevanih i nezagrevanih podrumskih prostorija. Ukoliko planirate da podrumske prostorije (koje ste prvobitno planirali samo za odlaganje raznih potrepstina i kao takve niste imali nameru da ih zagrevate) naknadno preureujete (da im menjate namenu, tj. da vremenom ,,postanu" recimo sauna, gostinska soba, "hobi"-prostor i slicno ­ dakle da ,,postanu" zagrevane prostorije, one u kojima je potrebno da vlada sobna temperatura), korisenjem Austrotherm XPS® "od starta" (pre menjanja namene podrumskih prostorija) Vi ste sebi ustedeli dodatne troskove i nepotrebno dodatno iskopavanje zemljista oko podrumskih zidova (kako bi tek naknadno postavili adekvatnu termoizolaciju). Sem toga, postavljanjem termoizolacije sa spoljne strane podrumskih zidova ­ dobijate na prostoru u unutrasnjosti podruma, a izbegava se i nastajanje tzv. "toplih mostova". I naposletku, ali nista manje vazno: Primenom naseg Austrotherm XPS® u konkretnom slucaju, imajte na umu cinjenicu da je on ne samo dobar termicki izolator, ve i da odlicno zaptiva vlagu! To znaci da on istovremeno i stiti sloj hidroizolacije (koji se naravno mora prethodno postaviti!). Propisana toplotna zastita kod perimetarne izolazije: U(k)= od 0,40 do 0,50 W/(m²K). Za objekte tzv. "niske energetske potrosnje" potrebna je debljina izolacionog sloja Austrotherm XPS® od minimum 100 mm.

Izolacija ravnih krovova

U Evropi ve vise od 20 godina postoji krovna konstrukcija pod imenom "ravan krov". Posebnost ovakve krovne konstrukcije ogleda se u cinjenici da se termoizolacioni sloj Austrotherm XPS® nalazi iznad sloja hidroizolacije. Iz tog razloga cesto se u praksi koristi i pojam "obrnuti krov". Ovakva krovna konstrukcija postala je mogua tek pronalaskom termoizolacionih materijala koji su neosetljivi na vlagu, tj. koji je dobro zaptivaju. Iz tog razloga i u ovakvim slucajevima preporucujemo nas Austrotherm XPS® (glatke povrsinske strukture). Sa ovakvom krovnom konstrukcijom obezbeeni su Vam: sigurnost jednostavnost ekonomicnost

17

Austrotherm XPS®

Ravne krovne konstrukcije ­ svuda i uvek uz Austrotherm XPS®!

Ravni krovovi predstavljaju povrsine koje mogu biti iskorisene u najrazlicitije svrhe i namene. Bilo da je u pitanju novogradnja objekata na kojima su predviene ravne krovne konstrukcije, ili da je u pitanju sanacija postojeih ravnih krovova (ukljucujui i menjanje njihove prvobitne namene!), adekvatnoj termickoj izolaciji (koja istovremeno i dobro zaptiva vlagu!) ravnih krovova trebalo bi posvetiti punu paznju, sto renomirani i priznati strucnjaci (projektanti, arhitekte) u danasnje vreme svakako i cine. Mnogi od tih renomiranih strucnjaka sirom Evrope "iskusili" su pritom nas Austrotherm XPS® i uverili se u njegove vrhunske karakteristike. Postoje vise tipova ravnih krovova, u zavisnosti od njihove namene. Pomenimo neke od njih:

Ozelenjeni krov

Ozelenjeni krovovi postaju sve omiljeniji, sve vise su "u trendu". Pogotovu u urbanim, gradskim podrucjima u kojima po pravilu dominira betonsko sivilo, ljudi ceznu za zelenim oazama koje im koliko-toliko "vraaju" oseaj zivota i rada u zdravom prirodnom okruzenju, tj. uveavaju im i sam kvalitet zivota. Ozelenjeni krovovi imaju visoku ekolosku vrednost. Ona je utoliko vea ukoliko kvalitetni termoizolacioni materijal (ugraen ispod vegetacionog i drenaznog sloja) ispunjava i ekoloske kriterijume. Nas Austrotherm XPS® je reprezentativni primer takvog materijala.

1 - vegetacioni sloj 2 - geotekstilna folija 3 - drenazni sloj (sljunak granulacije od 2/8 do 16/32) 4 - Austrotherm XPS® 5 - hidroizolacija (primer: bitumen) 6 - armirana betonska ploca

Krovno parkiraliste

Ovaj tip tzv. "obrnutog krova" (sloj termoizolacije postavlja se iznad sloja hidroizolacije) podrazumeva ravne krovne povrsine na kojima je planirano kretanje i parkiranje vozila. Na ovakvim krovovima postoje dakle velika mehanicka optereenja. Iz tog razloga preporucujemo primenu i ugradnju nasih "opteretivijih" izolacionih ploca od ekstrudiranog polistirena ­ Austrotherm XPS® 50. Za postizanje optimalne termicke izolacije preporucuje se debljina ploce od minimum 180 mm. Nakon postavljanja termoizolacionog sloja, a zatim i nanosenja sloja sljunka ­ postavlja se zavrsni sloj koji moze biti ploca od prefabrikovanog armiranog betona, klasicna armirana betonska ploca ili se eventualno mogu postaviti tzv. "flaster"ploce.

1 - zavrsni sloj krovnog parkiralista (npr. armirani beton) 2 - geotekstilna folija 3 - drenazni sloj (sljunak granulacije od 2/8 do 16/32) 4 - Austrotherm XPS® 5 - hidroizolacija (npr. bitumen) 6 - betonski sloj ­ ugraen pod nagibom 7 - zavrsna ploca konstrukcije

18

Austrotherm XPS®

Ravne krovne konstrukcije ­ svuda i uvek uz Austrotherm XPS®!

Krovna terasa

Pod pojmom "krovne terase" podrazumevamo i formu ,,obrnutog krova" na prostoru "pod vedrim nebom" iznad recimo podruma ili garaza ­ dakle prostor koji se zaista koristi kao terasa. I u ovom slucaju korisenjem Austrotherm XPS® Vi pravite pravi izbor! Ploce na terasi (kao zavrsni sloj) mogu biti polegnute ­ kako se to vidi na skici ­ na lagere (oslonce) od XPS-a, ali i u sloj sljunka. Termoizolacioni sloj cine izolacione ploce Austrotherm XPS® koje mogu biti sa ravnim, ili sa "falcovanim" ivicama.

1 - ploce na terasi 2 - Austrotherm XPS®-lager (oslonac) 3 - "amortizacioni" drenazni sloj (sljunak granulacije 2/8) 4 - geotekstilna folija 5 - Austrotherm XPS® 6 - zastitni sloj (folija) 7 - armirana betonska ploca

Austrotherm XPS® odlicno zaptiva vlagu

"Plus"-krov

Pomenimo na kraju i ovu vrstu ravne krovne konstrukcije. Naime, nova graevinska zemljista ne nastaju "preko noi", pogotovu ne u gradskim (urbanim) podrucjima. Iz ovoga proizilazi "pojacana" potreba za obnavljanjem, tj. sanacijom postojeih objekata, ukljucujui sanaciju i ravnih krovova na objektima koji ih poseduju. To se cini ne samo iz tehnickih i ekonomskih razloga, ve i zbog jacanja svesti o potrebi zastite zivotne sredine, kao i zbog atmosferskih promena u poslednjoj deceniji koje su uslovile klimatoloske poremeaje na Zemlji. "Plus"-krov predstavlja kombinaciju "toplog krova" (sa od ranije ugraenom termoizolacijom od EPS ­ ekspandiranog polistirena) i "obrnutog krova". Ukoliko razmatramo recimo stare krovne konstrukcije koje na primer i u danasnje vreme dobro "dihtuju", ali cija toplotna zastita nije adekvatna, tj. prilagoena danasnjim klimatoloskim uslovima ­ eto "paradnog" primera za postavljanje "Plus"-krova! I u ovom slucaju mozete postavljati izolacione ploce Austrotherm XPS® sa ravnim, ili sa "falcovanim" ivicama.

1 - drenazni sloj (sljunak granulacije 16/32) 2 - geotekstilna folija 3 - Austrotherm XPS® 4 - od ranije postojea hidroizolacija 5 - od ranije potojea EPS-termoizolacija 6 - od ranije postojea parna brana 7 - armirana betonska ploca

Austrotherm XPS® se izrauje u debljinama do 200 mm

Austrotherm XPS® se izrauje i sa rebrasto-hrapavom povrsinskom strukturom (Austrotherm XPS® P)

Primetili ste da se u svim ovim nabrojanim primerima pojavljuju Austrotherm XPS® - izolacione ploce velikih debljina. To se ne cini bez razloga. Krovovi su osetljiva podrucja graevina kada je u pitanju "odvoenje" toplote, ali i kada je u pitanju prodor vode, tj. prokisnjavanje. Austrotherm proizvodi svoje XPS-termoizolacione ploce u debljinama od 20 mm do 60 mm (u fabrici u Nisu), odnosno u debljinama cak do 200 mm (!) kada je u pitanju nasa XPS-fabrika u Purbach-u (Austrija). Nis, Srbija

Purbach, Austrija

19

Tehnicki podaci

Austrotherm EPS®

Karakteristike

Proizvod Oznaka ÖNORM B 6050

Norma

Jed. mere

Austrotherm EPS® 30

termoizolaciona ploca plava u podrucjima bez pritisnog optereenja:

Austrotherm EPS® AF

fasadna termoizolaciona ploca crvena

Austrotherm EPS® AF PLUS

fasadna termoizolaciona ploca crvena

Austrotherm EPS® 100

termoizolaciona ploca zuta u podrucjima sa manjim pritisnim optereenjem:

Austrotherm EPS® A100 PLUS

termoizolaciona ploca zuta u podrucjima sa manjim pritisnim optereenjem:

u kosuljicama podnih konstrukcija

(boja trake na bocnoj strani pakovanja)

Primena

(primer: betonska ploca, iznad drvene grede, iznad drvena ploca A30 u prostoru izmeu greda)

u podovima u kojima nema pritisnog optereenja na termoizolacioni sloj

fasadni zidovi ("demit-fasada")

fasadni zidovi ("demit-fasada")

u kosuljicama podnih konstrukcija

izmeu krovnih rogova

"vetrene fasade" (pr: betonski elementi "zakaceni" spolja, ali bez pritiska na fasadu) pregradni ("sendvic") zidovi

(ne u "mokrim cvorovima" ­ opasnost stvaranja kondenzata!) (obratiti paznju i na izbegavanje "hladnih mostova")

unutrasnja izolacija (plafoni i unutrasnje strane zidova)

(ne u "mokrim cvorovima" ­ opasnost stvaranja kondenzata!) (obratiti paznju i na izbegavanje "hladnih mostova")

unutrasnja izolacija (plafoni i unutrasnje strane zidova)

Dimenzije: duzina: sirina: debljina: Oblikovanje ivica

(racunska vrednost)

ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 13163

mm mm mm

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */**

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */** 0,035 -*** -*** 24,2 100 128 4000 95 0,06 5 31 3,84

horizontalna brzina gorenja 6,49 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "I" podkategorija "B"

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */** 0,033 -*** -*** 15,0 93 120 4000 95 0,06 4,6 34 1,17

horizontalna brzina gorenja 6,18 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "I" podkategorija "B"

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */** 0,034 min. 100 (10) 20 (2) 24,9 -**** -**** 5000 95 0,06 6,1 26 3,18

horizontalna brzina gorenja 5,80 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "I" podkategorija "B"

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */** 0,031 min. 100 (10) 20 (2) 21 -**** -**** 5000 95 0,06 4,0 53 0,96

horizontalna brzina gorenja 5,6 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "I" podkategorija "B"

Toplotna provodljivost n

JUS U.A2.020 JUS G.S2.813

W/(mK) kPa (t/m²) kPa (t/m²)

0,041 min. 40 (4) 10 (1) 10,5 -**** -**** 4000 95 0,06 7,1 23 2,2

horizontalna brzina gorenja 6,18 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "I" podkategorija "A"

Pritisna cvrstoa pri 10% stisljivosti Dozv. pritisna opteretivost (2% stisljivosti) Savojno optereenje pri lomu Smicajna cvrstoa Zatezna cvrstoa Modul elasticnosti Granicna temperatura primene Linearni toplotni koeficijent istezanja Koeficijent dif. provodljivosti vodene pare

(na +23 0C i 10-85% vlage)

JUS G.S2.814 ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 826

N kPa kPa kPa C°

DIN 53 752 JUS G.S2.818 JUS G.S2.818 JUS Z.C8.027 i DIN 4102-B1 JUS G.C7.202 EN 13163

mm/mK PVP (ng/ Pa*s*m) % (V/V) EN 13163

Upijanje vode Karakteristike pri gorenju

Kategorizacija

EPS 30

EPS 80

EPS 80

EPS 100

EPS 100

Svaki preduzeti graevinski postupak, to znaci i postupak postavljanja termoizolacije sa izolacionim plocama Austrotherm EPS®, podleze relevantnim graevinskim propisima koji se moraju postovati.

Napomene: Austrotherm EPS® ne sadrzi u sebi stetne materije poput: - fluoro-hloro-ugljeno-vodonika - halogenizovanog fluoro-hloro-ugljeno-vodonika - halogenizovanog fluoro-ugljeno-vodonika Austrotherm EPS® izolacione ploce se, pri postavljanju tzv. "demit fasade", ne smeju izlagati ultravioletnom zracenju u periodu duzem od 2 sedmice. Ukoliko se to ipak desi ­ onda je neophodno "istrugati" povrsinski sloj ploca.

20

Tehnicki podaci

Karakteristike

Proizvod Oznaka

Norma

Jed. mere

Austrotherm EPS® 120

termoizolaciona ploca

Austrotherm EPS® 120 PLUS

termoizolaciona ploca crna u podrucjima sa veim pritisnim optereenjem:

u kosuljicama podnih konstrukcija u ravnim krovovima (na kojima se kreu samo ljudi, ne i vozila i masine!)

Austrotherm EPS® 150

termoizolaciona ploca crna crna u podrucjima sa veim pritisnim optereenjem:

u kosuljicama podnih konstrukcija

Austrotherm EPS® T650

ploca za zvucnu izolaciju zelena zelena zvucna izolacija u podrucjima sa pritisnim optereenjem:

meuspratne ploce (kod tzv. "plivajueg" estriha-kosuljice)

Austrotherm EPS® T1000

ploca za zvucnu izolaciju zelena crna zvucna izolacija u podrucjima sa visokim pritisnim optereenjem:

ispod "plivajueg" estriha-kosuljice ispod suvog estrihakosuljice ispod sistema podnog grejanja podovi visih spratova industrijskih objekata

(boja trake na bocnoj strani pakovanja)

ÖNORM B 6050

crna u podrucjima sa veim pritisnim optereenjem:

u kosuljicama podnih konstrukcija u ravnim krovovima (na kojima se kreu samo ljudi, ne i vozila i masine!)

Primena

u ravnim krovovima

iznad pasaza

u kosim krovovima (iznad krovnih rogova)

Dimenzije: duzina: sirina: debljina: Oblikovanje ivica

(racunska vrednost)

ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 13163

mm mm mm

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */**

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */** 0,030 min. 120 (12) 30 (3) 35,9 -*** -*** 6000 95 0,06 3,2 48 1,05

horizontalna brzina gorenja 3,2 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "II" podkategorija "A"

1000 500 od 10 do 1000 (od 40 do 300) * */** 0,031 min. 150 (15) 40 (4) 36,0 -*** -*** 8000 95 0,06 4,8 33 1,30

horizontalna brzina gorenja 4,96 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "II" podkategorija "A"

1000 500 10, 20, 30, 40, 50 ** 0,044 6,5 (0,65) 95 0,06 -

1000 500 30, 40 ** 0,038 10 (1) 95 0,06 -

Toplotna provodljivost n

JUS U.A2.020 JUS G.S2.813

W/(mK) kPa (t/m²) kPa (t/m²)

0,033 min. 120 (12) 30 (3) 34,2 -*** -*** 6000 95 0,06 6,0 27 1,91

horizontalna brzina gorenja 5,80 mm/s, klasa zapaljivosti "B1" kategorija "II" podkategorija "A"

Pritisna cvrstoa pri 10% stisljivosti Dozv. pritisna opteretivost (2% stisljivosti) Savojno optereenje pri lomu Smicajna cvrstoa Zatezna cvrstoa Modul elasticnosti Granicna temperatura primene Linearni toplotni koeficijent istezanja Koeficijent dif. provodljivosti vodene pare

(na +23 0C i 10-85% vlage)

JUS G.S2.814 ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 13163 ÖNORM EN 826

N kPa kPa kPa C°

DIN 53 752 JUS G.S2.818 JUS G.S2.818 JUS Z.C8.027 i DIN 4102-B1 JUS G.C7.202 EN 13163

mm/mK PVP (ng/ Pa*s*m) % (V/V) EN 13163

Upijanje vode Karakteristike pri gorenju

Kategorizacija

-

-

EPS 120

EPS 120

EPS 150

-

-

Legenda * ** *** krojene ("falcovane") ivice samo za debljine ploca 40mm d 300mm ravne ivice za sve debljine pravilnom primenom proizvoda konkretan parametar nije relevantan

21

Tehnicki podaci

Austrotherm XPS®

Karakteristike

Proizvod Eksterni nadzor Dimenzije duzina: sirina: debljina: Minimalna sirova gustina Povrsinska struktura Oblikovanje ivica Toplotna provodljivost n (racunska vrednost) Pritisna cvrstoa pri 10% stisljivosti Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stisljivosti) Savojno optereenje pri lomu Modul elasticnosti Granicna temperatura primene Linearni toplotni koeficijent istezanja Zatvorenost elijske strukture Kapilarno upijanje vode Koeficijent difuzione provodljivosti vodene pare (+23°C, 10-85% vlage) Karakteristike pri gorenju Kategorizacija ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 822 JUS G.S2.410 (samo XPS® 30 i XPS® P, d=20-60mm) ÖNORM EN 1602 JUS U.A2.020 (samo XPS® 30 i XPS® P, d=20-60mm) ÖNORM EN 13164 JUS G.S2.813 samo XPS® 30 i XPS® P, d=20-60mm) ÖNORM EN 13164 ÖNORM EN 1606 JUS G.S2.814 ÖNORM EN 826 DIN 53 752 ÖNORM EN ISO 4590 JUS G.S2.818 (samo XPS 30 i XPS® P, d=20-60mm) ÖNORM B 6000

®

Norma

ÖNORM B 6000 -

Jedinica mere

mm mm mm kg/m³ W/(mK)

Austrotherm XPS® 30

XPS-G 30 IMS Beograd (Srbija)**** 1250 600 od 20 do 200 30 glatka */** 0,032 (20-60mm) 0,036 (70-120mm) 0,038 (130-200mm) 415 130 70,2 12000 70 0,07 > 95 0 4,7 37 ne gori, ne dostize GML klasa B1 nezapaljivih materijala kategorija ,,III" podkategorija ,,C"

Austrotherm XPS® P

XPS-R FIW München (Minhen) 1250 600 od 20 do 200 30 rebrasta/hrapava */*** 0,035 (20-60mm) 0,036 (70-120mm) 0,038 (130-200mm) 300 12000 70 0,07 > 95 0

Austrotherm XPS® 50

XPS-G 50 IMS Beograd (Srbija)**** 1250 600 od 20 do 200 35 glatka *** 0,032 (20-60mm) 0,036 (70-120mm) 0,038 (130-200mm) 691,8 180 95,4 20000 70 0,07 > 95 0 3,6 43 ne gori, ne dostize GML klasa B1 nezapaljivih materijala kategorija ,,III" podkategorija ,,C"

Austrotherm XPS® 70

XPS-G 70 FIW München (Minhen) 1265 615 od 50 do 200 40 glatka */*** 0,035 (50-60mm) 0,036 (70-120mm) 0,038 (130-200mm) 700 250 25000 70 0,07 > 95 0

kPa kPa N kPa C° mm/mK % Vol.% PVP (ng/ Pa*s*m) -

JUS G.S2.815 (samo XPS® 30 i XPS® P, d=20-60mm) DIN 4102-B1 i ÖNORM B 3800 Teil 1 JUS G.C7.202

ne gori, ne dostize GML klasa B1 nezapaljivih materijala kategorija ,,III" podkategorija ,,C"

ne gori, ne dostize GML klasa B1 nezapaljivih materijala kategorija ,,III" podkategorija ,,C"

* ravne ivice za sve debljine ** krojene ("falcovane") ivice samo za debljine > 20mm *** krojene ("falcovane") ivice za sve debljine

**** Atestirane su samo ploce debljine d=50mm

Svaki preduzeti graevinski postupak, to znaci i postupak postavljanja termoizolacije sa izolacionim plocama Austrotherm XPS®, podleze relevantnim graevinskim propisima koji se moraju postovati.

Napomene: Austrotherm XPS® nije postojan u odnosu na trajno ultravioletno zracenje i stoga se adekvatnim merama mora zastititi od istog. Austrotherm XPS® nije postojan u odnosu na zracnu toplotu i stoga granicna temperatura na mestima ugradnje ne sme biti vea od 70°C. Sem toga, tamne folije na plocama doprinose ,,nagomilavanju" toplote, sto vodi neminovnim deformacijama ploca. Ukoliko Austrotherm XPS® doe u dodir sa materijalima kao sto su hemijski razreivaci ili omeksivaci, moze doi do osteenja ploca. Kod primene sredstava za lepljenje, treba voditi racuna da se koriste oni lepkovi koji su pogodni za lepljenje materijala od polistirenske pene. Austrotherm XPS® se mora obraivati i ugraivati iskljucivo na bazi priznatih (potvrenih) pravila tehnike ugradnje. Uvek se mora uzeti u obzir specificnost pojedinacnog slucaja, tj. mesta i uslova ugradnje ­ pre svega u pogledu graevinske fizike. Lokalni graevinski propisi se uvek moraju postovati! Austrotherm XPS® izolacione ploce ne sadrze delimicno halogenizovane fluoro-hloro-ugljeno-vodonike. Podaci u ovoj brosuri imaju za ulogu da vas posavetuju bez preuzimanja ikakvih pravnih obaveza od strane sastavljaca brosure. Zastitna (autorska) prava se moraju postovati. Iz ovoga ne proizilaze nikave pravne obaveze. Sva prava se zadrzavaju.

22

Austrotherm International

Legenda

zemlje sa registrovanim preduzeem AUSTROTHERM zemlje u koje se vrsi distribucija proizvoda iz neke od zemalja sa registrovanim preduzeem AUSTROTHERM sediste centrale grupacije AUSTROTHERM INTERNATIONAL

Chiinu

Prag

sediste nacionalne centrale i fabrike sediste nacionalne centrale sediste fabrike sediste predstavnistva

Skopje

AUSTRIJA

AUSTROTHERM GMBH ZENTRALE UND VERWALTUNG WOPFING A - 2754 Waldegg/Wopfing Friedrich Schmid-Straße 165 Tel: +43 (0) 2633/401-0 Fax: +43 (0) 2633/401-111 [email protected] www.austrotherm.at WERK PURBACH A - 7083 Purbach Untere Bahnstraße 102 Tel: +43 (0) 2633/401-0 Fax: +43 (0) 2633/401-414 WERK PINKAFELD A - 7423 Pinkafeld, Am Kreuzweg 42 Tel: +43 (0) 2633/401-0 Fax: +43 (0) 2633/401-370

SRBIJA

AUSTROTHERM D.O.O. SRB - 14000 Valjevo, Mirka Obradovia bb Tel: +381 14 29 13 10, 29 13 11, 29 13 12 Fax: +381 14 29 13 13 [email protected] www.austrotherm.rs AUSTROTHERM - PJ "Nis" SRB - 18251 Nis, Mramorsko brdo bb Tel: +381 18 28 50 00 Fax: +381 18 28 51 00 [email protected] AUSTROTHERM - PJ "Srbobran" SRB - 21480 Srbobran, Vrbaski put bb Tel/Fax: +381 21 79 18 08 [email protected] AUSTROTHERM - predstavnistvo marketinsko-tehnicka podrska SRB - 11030 Beograd, Arcibalda Rajsa 27 Tel: +381 11 236 92 80 Fax: +381 11 236 92 81 [email protected]

POLJSKA

AUSTROTHERM SP.ZO.O. PL - 32600 Oswiecim, Ul. Chemikow 1 Tel: +48 33 844 70 33-36 Fax: +48 22 844 70 43 [email protected] www.austrotherm.pl AUSTROTHERM SP.ZO.O. PL - 96100 Skierniewice u. Fabryczna 80/82 Tel: +48 46 835 12 20-21 Fax: +48 46 835 13 03

UKRAJINA

AUSTROTHERM TOV UA - 03083 Kiew wul. Tscherwonopraporna 34 Tel./Fax: +38 044 586 47 40 [email protected] www.austrotherm.com

RUMUNIJA

AUSTROTHERM COM S.R.L. RO - 061129 Bucureti Bd. Iuliu Maniu 598, Sector 6, Of. Postal 76 Tel: +40 21 317 12 27 Fax: +40 21 317 12 31 [email protected] www.austrotherm.ro AUSTROTHERM COM S.R.L. RO - 617245 Horia Com. Horia Jud. Neamt Tel: +40 21 317 12 27 Fax: +40 21 317 12 31

MAARSKA

AUSTROTHERM KFT. H - 9028 Györ, Fehervari u.75 Tel: +36 964 11 208 Fax: +36 964 12 086 [email protected] www.austrotherm.hu AUSTROTHERM KFT. H - 3200 Gyöngyös, Deli Külhatar u.2 Tel: +36 37 50 72 70 Fax: +36 37 31 49 21 AUSTROTHERM KFT. H - 7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 8. Tel: +36 74 555 283 Fax: +36 74 311 846

BOSNA I HERCEGOVINA

AUSTROTHERM BH D.O.O. BIH - 77000 Biha, Turija bb Tel: +387 37 318 401 Fax: +387 37 318 420 [email protected] www.austrotherm.ba

SLOVACKA

MUREXIN - AUSTROTHERM S.R.O. SK - 83104 Bratislava, Magnetova 11 Tel: +42 1 244 250 755 Fax: +42 1 244 450 244 [email protected] www.austrotherm.sk

BUGARSKA

AUSTROTHERM BULGARIA EOOD BG - 1532 Sofia, 32 Kazitschene Tel: +359 2 974 64 40, +359 2 974 64 70 Mob: +359 898 55 33 56 Fax: +359 2 974 64 61 [email protected] www.austrotherm.bg AUSTROTHERM BULGARIA EOOD BG - 8500 Aitos, Industrial zone

HRVATSKA

AUSTROTHERM BH D.O.O. HR - 10090 Zagreb Antuna Soljana 14 Tel. +385 1 37 94 390 Fax.+385 1 37 94 389 [email protected] www.austrotherm.com

TURSKA

AUSTROTHRM TK Yalitim Malz. Tic. Ltd. ti TR - Mermerciler Sanayi Sitesi Tel: +90 262 728 14 40 Fax: +90 262 728 14 44 [email protected] www.austrotherm.com

23

Austrotherm termoizolacija

Vas partner

To nikoga ne ostavlja hladnim!

Austrotherm d.o.o.

Mirka Obradovia bb, SRB - 14000 Valjevo Tel: 014 / 29 13 10, 29 13 11; Fax: 014 / 29 13 13 [email protected]; www.austrotherm.rs

Information

24 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

888872