Read Beed_LipikResult.xlsx text version

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Aja- k`x.

30102570 30102509 30102701 30101838 30102352 30101037 30102535 30102758 30102829 30100889 30101421 30101343 30103368 30102501 30103218 30101093 30101771 30100231 30103389 30103516 30102922 30100102 30103263 30100731 30102366 30103093 30102351 30102935 30102111 30102321 30102679 30103399 30100653 30101043 30101889 30103000 30100717 30102698 30100468 30103596 30100816

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1071090 1041239 1011200 1011415 1011567 1071052 1011619 1061044 1041025 1051005 1061293 1011004 1041309 1011466 1071085 1051459 1071374 1011510 1041319 1051255 1071416 1041065 1041070 1041248 1011030 1041530 1011423 1311019 1011646 1011426 1041150 1011308 1041440 1011124 1061072 1071424 1011228 1061215 1011756 1041126 1041360 AAGE SUWARNA KARBHARI ACHARYA LALITA MARIBA ADANE ANITA PRAKASHRAO ADE BALAJI GOPICHAND ADE DATTATRYA SUBHASH ADE SURESH SOMAJIRAO ADHAT DILIP KADUBAL ADHAU SANDIP SAHADEORAO ADIYAL HARIPRASAD BALAJIRAO ADMANE PALLAVI PRATAPRAO ADSULE SHITAL RAJABHAU ADVANT AARTI DATTATRAYA AGALE MAHESH SHRIRAM AGARKAR BHAGWAT PANDHARNATH AGASE SUVARNA SUDAM AGE SACHIN BHIMRAO AGE YOGANAND BHUJANGRAO AGHAV BHIMRAO GORAKH AGHAV MANDAKINI ANKUSHRAO AGHAV RAJENDRA DIGAMBER AGLAVE AJINKYA ASHOK AGLAVE JALINDAR ASHOKRAO AGLAVE JANABAI DIGAMBARRAO AGLAVE LAXMAN MURALIDHAR AGWAN AJAY SHASHIKANT AGWAN NITEEN GANPATRAO AINWAD BALAJI KERBA AINWAD HANMANT MADHAVRAO ALANDKAR DNYANDEO GANPAT ALLADWAD BALAJI GANPATRAO ALSE KANHOPATRA VAIJANATH ALTE ASHOK RAMKISHAN AMBATPURE MUKESH MAROTIRAO AMBEKAR AMOL NOUKHELAL AMBHORE SANJAY SITARAM AMTE ASHA VITTHALRAO ANANTRE ANUJA LAXMAN ANANTRE SEEMA BABANRAO ANDHALE GANESHKUMAR NAVNATH ANDHARE KAILAS NARAYANRAO ANERAO MANOJKUMAR MADHUKAR

pa`apta gauNa

124 98 64 86 100 72 148 120 106 130 84 112 84 80 92 168 100 74 144 50 24 132 114 52 56 96 88 70 120 144 82 72 136 116 100 66 76 86 80 106 116

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Aja- k`x.

30103135 30103164 30101400 30103634 30100948 30103312 30102196 30102874 30102066 30102075 30100348 30100703 30100338 30101900 30103563 30103028 30101905 30101489 30100305 30102190 30100817 30102362 30103187 30103198 30103014 30100382 30101935 30103201 30102921 30103574 30100410 30101384 30103679 30103043 30101885 30101260 30102632 30102084 30100942 30102526 30101396

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011166 1011683 1011039 1071297 1061481 1011179 1051496 1051423 1011653 1011219 1071375 1051020 1071411 1051277 1051151 1041232 1061401 1071193 1071250 1071100 1061424 1041002 1041502 1071093 1051004 1051360 1061221 1061311 1011572 1071259 1011080 1041447 1041448 1051159 1051485 1071275 1041157 1061312 1041255 1061074 1071299 ANSARI ANEEQUE LATEEF ANSARI FAZEEL GULAMAHEMAD APSINGEKAR AJAY HARIBHAU ARGADE VILAS PANDITRAO ARSULE SUKHDEV ROHIDAS ASHTEKAR ANIL BALASAHEB ATHAWALE SACHIN JOHNSON ATKARE ROHINI JALINDER AVHAD DNYANESHWAR SUDHAKAR AWAD ANKUSH BABASAHEB AWADHAL YOGESH CHANDRAKANT AWCHAR PANDURANG VAIJANATHRAO BABJE YUVRAJ ANANTRAO BACCHEWAD RAJKUMAR SAMBHAJI BADALE PRATIBHA DNYANOBA BADE KUNDAN RAMNATH BADE SMITA DNYANOBA BADE VAIJANATH BUVAJI BADE VIDYA SHANKAR BADGE SWATI ARJUNRAO BAGADE SONALI DINKAR BAGAL GOVIND VISHWAMBHAR BAGDE NIKHIL KANTARAO BAGDE SWAPNIL KANTARAO BAGLANE PALLAVI PRAKASH BAGLANE RANJIT SANTRAM BAGLANE SEEMADEVI PRABHAKAR BAGLANE SHIVAJI BALIRAM BAGUL DEEP DAULATRAO BAGUL VIJAY MAGAN BAGWAN AMIR RASHID BAGWAN MUNNA ABDUL BAGWAN MUSHTAK ABDULRAHIM BAHIR PRAVIN VISHNU BAHIR SACHIN SUDAMRAO BAHIR VIJAYKUMAR BAPURAO BAHIRE KARUNA VITTHAL BAHIRWAD SHIVAJI RAMJI BAHIRWAL LAXMAN VAIJINATH BAHIRWAL SANJAY MANIKRAO BAHIRWAL VILAS LAXMAN

pa`apta gauNa

86 76 108 78 164 86 126 94 152 164 142 154 100 126 78 112 136 88 130 98 78 124 62 90 136 142 100 132 164 166 98 134 88 94 174 120 92 96 120 100 84

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Aja- k`x.

30101586 30100631 30100738 30102098 30102020 30101782 30103460 30100994 30103384 30102059 30100611 30102371 30101717 30103806 30103047 30101161 30103660 30101661 30102462 30102061 30103608 30100214 30103549 30101358 30100796 30101898 30100809 30102820 30101071 30101530 30100311 30101011 30100031 30101055 30102770 30102771 30102157 30102541 30100921 30100427 30100636

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1311032 1051234 1011268 1071067 1051237 1061380 1011688 1051079 1011648 1051366 1011676 1041466 1061157 1011213 1011730 1041543 1051196 1051304 1051453 1061304 1061359 1071021 1071134 1071208 1071377 1041193 1041402 1051065 1071251 1011771 1051114 1071247 1071194 1071399 1011081 1011082 1051479 1061053 1061236 1011707 1011433 BAJGUDE MAHESH BALIRAM BAJGUDE RAHUL SUDAM BAKAL ARUN JAGANNATH BAKWAD SURYAKANT BALAJI BALADHYE RAHUL RAMNATH BALTE SHWETAMBAR DIGAMBAR BALWANT GAHININATH SAINATH BALWANT PRADIP PRAKASH BAMDALE DNYANESHWAR BAPPAJI BAMDALE RAVI DNYANOBA BAMNE ELAKNATH MACHCHHINDRANATH BAMNE NAMRATA NAVNATH BAND SARIKA DNYANDEO BANGAR ANJALI BHIMRAO BANGAR GANESH ASHRUBA BANGAR NITIN MAHADEV BANGAR PRITAM RANJIT BANGAR RAMESH VILAS BANGAR SACHIN SUDHAKAR BANGAR SHIVAJI SHRAVAN BANGAR SHRIKRISHNA ARJUN BANGAR SUNITA DASHRATH BANGAR TUKARAM RAOSAHEB BANGAR VAISHALI RAJENDRA BANGAR YOGESH ASHRUBA BANKAR KIRTI RAJABHAU BANKAR MINAKSHI SAKHARAM BANKAR PRABHAKAR NAMDEO BANKAR VIJAY VITTHAL BANSODE GOKUL DASHRATH BANSODE PRAMOD R BANSODE VIDYA MADHUKAR BARBADE VAIJANATH ANKUSH BARDE YOGITA NARAYAN BARGAJE AMIT VASANT BARGAJE AMIT VASUDEO BARGAJE SACHIN MAHADEV BARGAJE SANDIP NAVNATH BARGAJE SHAILENDRA SHIVKALYAN BAROKAR GAJANAN PRABHAKARRAO BARSHIKAR BALASAHEB DATTATRAY

pa`apta gauNa

78 90 112 100 146 106 110 106 108 120 94 84 90 90 178 126 82 86 106 78 64 86 114 142 108 78 88 124 48 114 94 112 130 106 156 166 72 66 84 78 114

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Aja- k`x.

30100324 30103153 30102337 30100847 30101141 30102453 30100609 30103102 30103758 30100108 30102441 30100377 30103698 30101104 30100322 30101622 30100635 30100485 30102601 30102617 30102691 30103692 30101285 30101492 30101005 30102342 30102496 30102510 30103777 30101476 30101831 30100931 30100567 30103206 30102218 30100824 30103008 30103472 30102478 30102867 30101933

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011355 1051008 1011104 1071323 1011280 1011259 1051155 1011196 1061354 1011145 1011694 1061062 1061088 1051052 1051123 1011294 1051382 1011755 1011155 1041106 1311035 1051137 1071104 1011181 1051460 1071077 1041082 1071026 1011188 1011347 1041386 1061274 1071050 1061060 1011330 1041541 1011012 1011173 1011176 1061383 1041116 BARVE ATISH SUBHASHRAO BAVARE PALLAVI TRIMBAKRAO BAWALE AMOL ARJUNRAO BAWANE VISHAL VIKRAM BAWARE ASHA BHAGWATRAO BAWLE ARJUN SUDHAKAR BEDARKAR PRATIK DAYANAND BEDRE ANITA BHARATRAO BEDRE SHRIKANT RAMKISAN BEEDKAR AMRUTA ASHOKRAO BELE GAJANAN LAXMAN BELURE SANGAMESHWAR SURYAKANT BEMBALKAR SANJAY MAHADEVRAO BENDADE PAVAN BHASKARAPPA BHADKE PRASAD GOVIND BHAGAT ASHISH HARISHCHANDRA BHAGAT RAVINDRA JAGANNATH BHALE GANESH VILASRAO BHALEKAR ANAND DILIP BHALEKAR JYOTI MADHUKARRAO BHALERAO MAYURI RAMESHWAR BHALERAO PRASHANT PRAKASHRAO BHALERAO SWATI GORAKHNATH BHALSHANKAR ANIL SHIVAJI BHALSHANKAR SACHIN RAMESH BHALTILAK SUSHIL PRABHUDAS BHAND JAYASHRI UTTAMRAO BHAND SUNITA UTTAMRAO BHANDARE ANIL PANDHARINATH BHANDARE ASHWINI GOUTAM BHANDARE MEERA RATNAKAR BHANDARE SHEKHAR BHARAT BHANDARE SURESH DILIPRAO BHANDE SANDIPAN MURLIDHAR BHANDWALKAR ASHOK BHISHMACHARYA BHANGE NITIN MANIK BHARATE ABHAY SUDAMRAO BHARATE ANIL KANTIRAM BHARATI ANIL DNYANESHWAR BHASINGE SHYAMA VYANKATRAO BHASME JYOTI SHIVAJI

pa`apta gauNa

128 112 78 104 72 146 66 88 116 112 136 134 96 122 106 122 108 80 72 104 102 138 124 100 132 130 150 154 72 66 126 102 122 92 130 106 96 140 158 110 116

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

Aja- k`x.

30102214 30103039 30101635 30101549 30100189 30103486 30101762 30101604 30100256 30102402 30100383 30103645 30101602 30102068 30103117 30103092 30101022 30102292 30103644 30102456 30101144 30103207 30101977 30102549 30102493 30100470 30103748 30100471 30102221 30101227 30102621 30101351 30102156 30103349 30103789 30101470 30102383 30103659 30100262 30102333 30100465

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061002 1041513 1011732 1051365 1051018 1041122 1011017 1011153 1041171 1011716 1041148 1071206 1071248 1041292 1051444 1311058 1041411 1051404 1041507 1011177 1011561 1011587 1051229 1051391 1061230 1071015 1311075 1011116 1011672 1061402 1061434 1071025 1061296 1071270 1311003 1011583 1011393 1041462 1061058 1051268 1071330 BHAVALE SAIKUMAR ANKUSH BHENDE NILESH DATTATRAY BHILLARE GANESH NARAYANRAO BHIMRAO RAUT MEENAKSHI BHINGLE PANDURANG MOHANRAO BHIRANGE KAILAS KALYANRAO BHISE ABHIJEET PUNDLIKRAO BHISE ANAND ARUN BHOGLE KEDAR VASANTRAO BHOJ GANESH VISHNU BHOJANE KANCHAN BAPURAO BHOKARE VAISHALI CHHOTURAO BHOLE VIDYA SHIVAJI BHONDAVE MAHESH RAMCHANDRA BHONDAVE RUPALI RAMCHANDRA BHONDWE SACHIN VITTHALRAO BHONG MOHAN PARSHURAM BHORE REKHA ADINATH BHOS NILABAI GOPINATH BHOSALE ANIL RAMCHANDRA BHOSALE DATTATRAYA KONDIBA BHOSALE DEORAO ARJUN BHOSALE RAHUL SHAHAJI BHOSALE RAVINDRA DIGAMBAR BHOSALE SHAHU SUDHAKAR BHOSALE SUNIL AJINATH BHOSALE TUKARAM NAGNATH BHOSLE AMOL PARBHU BHOSLE DURGA SHIVAJI BHOSLE SMITA PRABHAKERRAO BHOSLE SONALI DIGAMBAR BHOSLE SUNITA BAPURAO BHOULEKAR SHITAL DILIP BHUJBAL VIJAY PRAKASHRAO BHUKAN BHARAT BHIMA BHULANGE DEEPALI BHIKURAO BHURE BABAN GANGADHAR BHUSARI NAMDEO GANGADHAR BHUSARI SANDIP JANARDHAN BHUSEWAD RAJESH SANTUKRAO BHUTE VISHAL ASARAM

pa`apta gauNa

94 8 106 102 122 38 160 148 128 126 112 68 94 86 82 158 134 90 110 130 136 98 158 140 104 116 48 68 84 174 112 76 24 140 98 100 142 124 72 96 104

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Aja- k`x.

30100739 30102712 30102672 30101474 30100949 30100856 30102267 30103601 30100820 30101210 30101188 30100120 30100088 30100768 30101644 30100728 30101526 30101684 30101929 30100411 30103318 30101416 30100019 30101753 30101220 30100963 30101639 30101611 30100482 30100869 30102236 30100315 30100484 30100461 30102729 30100927 30100472 30101166 30102305 30103019 30100721

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041169 1311007 1011749 1061336 1041318 1061049 1011734 1061032 1071217 1041450 1051350 1041203 1051019 1041392 1041003 1311021 1011519 1011062 1011359 1051483 1011239 1051469 1011594 1061113 1011095 1011154 1071394 1011691 1061149 1011455 1071177 1051042 1051356 1071276 1011790 1071020 1071391 1051060 1071293 1041554 1011022 BHUTKAR KAVITA RAMA BIDGAR DEEPAK DNYANOBA BIDVE GANESH SUDHAKAR BIHADE SHIVSHANKAR GAJANAN BIKKAD MANDAKINI GULABRAO BIKKAD SANDIP DATTATRAYA BIRADAR GANESH UTTAMRAO BIRADAR SANDEEP MANOHARRAO BIRADAR VANITA HAVGIRAO BIRAJDAR NAGESH VIJAYKUMAR BIRAJDAR RANJANA ANNARAO BIRLINGE KISHOR RAMHARI BOBADE PANDURANG UTTAMRAO BOBDE MEERATAI VITTHALRAO BODHGIRE GOVIND ANANDRAO BOKAN JANARDAN GIRDHARI BOMBADE CHAITANYA BHAGWAT BONDARDE AKSHAY ASHOK BONDARDE ATUL DHANRAJ BONDGE SACHIN ASHOKRAO BORADE ARCHANA SHIVAJIRAO BORADE SACHIN SAKHARAM BORDE DHANANJAY SADASHIV BRAMHATEKE SANTOSH MAROTI BUGDE AMOL NARAYANRAO BUNDELE ANAND HNUMANSING BURANDE YOGESHWAR RAMESHWAR BURANGE GAJANAN SAHEBRAO BUTTE SARANG DASOPANT CHA BHA PAN CHADAR UTTRESHWAR ARUN CHAFAKANADE PARMESHWAR KESHAV CHALAK RANJIT CHATRABHUJ CHALAK VIJAYKUMAR JAGANNATH CHAMBOLE GOVIND BALIRAM CHANDANE SUNITA LAXMAN CHANDANE YOGESH MOHANRAO CHANDGE POOJA ARJUN CHANDMARE VIKRANT MALIBA CHANEBOINWAD OMPARAKASH NARAYAN CHAOBHARKAR ABHISHEK VISHNUKUMAR

pa`apta gauNa

128 116 96 124 76 90 110 112 94 118 120 108 140 108 100 102 96 116 52 116 84 130 176 130 138 70 110 82 92 146 102 132 72 82 134 96 76 84 88 84 84

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

Aja- k`x.

30103378 30101911 30103680 30100432 30103556 30101853 30102276 30100804 30102649 30102200 30103560 30102161 30100516 30102011 30102003 30103819 30102425 30103251 30102293 30100206 30100774 30101822 30102731 30102417 30103751 30101705 30100747 30102408 30102330 30100487 30102898 30102285 30101909 30100712 30100651 30101637 30103572 30103737 30101718 30102176 30103236

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011762 1041557 1071170 1041289 1051493 1041112 1011085 1011192 1011199 1011479 1011724 1041083 1041216 1041250 1041278 1311034 1041506 1311038 1051017 1051037 1051201 1051222 1051347 1051388 1051413 1061076 1061090 1061114 1061201 1061318 1061460 1061483 1071008 1071060 1071154 1071195 1071263 1041559 1051271 1051386 1061050 CHAPPARBAN GAUSAB KHAJAMIYA CHATE OMPRAKASH MAHADEV CHATE USHA MAHADEV CHAUDHARI MAHENDRA LOTAN CHAUDHARI SACHIN JALAMSING CHAURE JYOTI KEDARNATH CHAVAN AMIT GANGADHAR CHAVAN ANITA BAPURAO CHAVAN ANITA SUKHDEO CHAVAN BHAGYSHREE BABURAO CHAVAN GANESH CHANDRAKANT CHAVAN JAYDATTA BABAN CHAVAN KRISHNA SHIVAJI CHAVAN LAXMAN SURYABHAN CHAVAN MAHADEV UTTAMRAO CHAVAN MANOJ KISAN CHAVAN NIKHILESH JAGDISH CHAVAN NITU SUBHASH CHAVAN PANDURANG DAGADU CHAVAN PAPPU BHAUSAHEB CHAVAN PRIYANKA RAM CHAVAN RAGINI ASHRUBA CHAVAN RANI BABANRAO CHAVAN RAVINDRA VISHNU CHAVAN RITA SIRAJ CHAVAN SANJAY MOTIRAM CHAVAN SANJAYKUMAR KISANRAO CHAVAN SANTOSH DHONDIRAM CHAVAN SAVITA JANARDHAN CHAVAN SHIVAJI VITTHALRAO CHAVAN SUDHAKAR SHESHERAO CHAVAN SULAKSHNA MAHADEV CHAVAN SUNIL SHYAMSUNDER CHAVAN SURESH VITTHAL CHAVAN UMESH DEVIDAS CHAVAN VAIJANATH VISHVANATH CHAVAN VIJAY AMBADAS CHAVHAN ONKAR BHIKAJI CHAVHAN RAJESH MADHUKAR CHAVHAN RAVINDRA RAMESH CHAVHAN SANDIP SURESH

pa`apta gauNa

106 100 134 30 112 86 106 130 114 154 94 160 66 38 102 122 142 92 132 116 104 92 106 104 70 116 144 46 122 72 66 112 118 92 84 66 90 80 32 102 76

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

Aja- k`x.

30101318 30101193 30102115 30101461 30100267 30100617 30100254 30103664 30102590 30102440 30101600 30101114 30100065 30101721 30101902 30101891 30103210 30102776 30101126 30102834 30100044 30101863 30103492 30101440 30100865 30101808 30100196 30102859 30100103 30102140 30101028 30100096 30101073 30100713 30100412 30102336 30103156 30103766 30102269 30103205 30100041

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061257 1011509 1011218 1011175 1051203 1311049 1061495 1011462 1011513 1011789 1011170 1011186 1041174 1061373 1011234 1011358 1051178 1051441 1011057 1061080 1071376 1061075 1011487 1011168 1011735 1061448 1061465 1011293 1051265 1061329 1051346 1041019 1011078 1041109 1061051 1061204 1051516 1041359 1061001 1071422 1011306 CHAVHAN SHARADA CHANSUKH CHIKALE BHIMRAO ANKUSH CHIKHALE ANKUSH DNYANOBA CHIMATE ANIL DNYANOBA CHINCHOLIKAR PRIYANKA PADMAKAR CHINTAMANI RAHUL SUBHASHRAO CHITALKAR SUNANDA SAHEBRAO CHITTE BHAGWAN RANGNATH CHOLE BIBHISHAN RAMNATH CHOPANE GOVIND NANASAHEB CHOUDHARI ANIKET SATISH CHOUDHARI ANIL RAMPRASAD CHOUDHARI KESHAV MAHADEO CHOUDHARI SHUBHAM YASHWANT CHOURE ANUSAYA BHIKARAM CHOURE ATUL INDARRAO CHOURE PRAVIN PRABHAKAR CHOURE RUPALI SAKHARAM CHUNGADE AKASH SHANKARSING DABHADE SANJAY PARBHATRAO DABHADE YOGESH VITTHAL DABHIKAR SANJAY MADHUKARRAO DAHE BHARAT RAWAN DAHIPHALE ANGAD BHAGWAN DAHIPHALE GANESH TUKARAM DAHIPHALE SUCHITA JANARDHAN DAHIPHALE SUGRIV VITTHAL DAHIWAL ASHISH VIJAY DAHIWAL RAJENDRA LAXMAN DAHIWAL SHIVNANDA SATISHRAO DALAVI RANI BALASAHEB DALVI HANUMANT MANIK DANDALE AMBADAS ONKAR DANDGE JYOTI DEVIDAS DANDGE SANDIP MANIKRAO DANDGE SAVITA TUKARAM DANI SAGAR CHANDRAKANT DANVE MANOJ SUDHAKAR DAPHAL SAHEBRAO BAPU DARADE ANIL SHESHERAO DARADE ASHOK VILAS

pa`apta gauNa

128 132 94 108 114 120 154 80 150 70 104 124 86 50 96 74 96 86 84 98 124 152 126 120 76 108 110 96 142 138 82 134 120 48 104 114 128 82 112 120 86

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

Aja- k`x.

30100623 30103610 30100943 30100975 30102518 30102634 30101376 30101165 30103136 30102208 30101595 30103341 30102340 30101930 30103365 30101305 30101199 30102749 30103293 30102858 30101521 30102789 30102960 30101678 30101501 30101897 30100979 30100520 30103194 30101256 30102079 30101598 30101488 30103122 30100423 30100153 30102552 30100392 30100657 30103684 30101068

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011578 1041218 1041129 1011380 1011163 1011667 1011024 1051067 1041124 1051445 1061039 1041336 1011099 1041081 1311033 1051417 1061464 1071075 1071142 1071186 1071181 1071212 1071211 1011029 1011225 1011241 1041444 1071061 1071081 1061137 1071190 1041296 1011523 1041181 1071105 1061332 1051489 1011410 1011721 1041504 1011552 DARADE DEEPAK LAXMANRAO DARADE KRISHNA NARAYAN DARPHE KAILAS PANDHARINATH DARWESHWAR AVINASH DATTATRAYA DATAR ANANT NIVARATI DAUND DNYANESHWAR ASHRUBA DAWANE ADESH APPASAHEB DAWARE PRABHU MADHAVRAO DEBADWAR KAILAS SANGAMNATH DEHANIKAR RUPALI RAMDASRAO DEOLE SANDESH SHARADRAO DESHMANE MANISHA JALINDER DESHMUKH AMOL YASHWANTRAO DESHMUKH JAYASHRI VINAYAKRAO DESHMUKH MANOJ SURYKANT DESHMUKH ROHAN RAJENDRAKUMAR DESHMUKH SUDHIR ACHYUTRAO DESHMUKH SUSHIL SURESHRAO DESHMUKH UDAY DILIPRAO DESHMUKH VAIBHAV PRAKASH DESHMUKH VAIBHAV VASANTRAO DESHMUKH VALLABH CHINTAMANRAO DESHMUKH VALLABH VILASRAO DESHPANDE AJAY NARAYANRAO DESHPANDE ANUJA PADMAKARRAO DESHPANDE ARCHANA NANDKUMAR DESHPANDE MUKUND SHANKARRAO DESHPANDE SURESH ASHOKRAO DESHPANDE SUSHMA BALASAHEB DEVADHE SANTOSH CHANDRAKANT DEVADHE VAIBHAV DATTATRAYA DEVALE MAHESH NANDKISHOR DEVAPURE CHANDRAKANT SURYAKANT DEVDE KHANDU BHAGWAN DEVDHARE SWATI WARDHAMAN DEVGUDE SHIVRAJ ANANTRAO DEVKAR SACHIN HARIBHAU DEVKATE BALAJI K DEVKATTE GANESH DNYANOBARAO DHADGE NIKHIL BALASAHEB DHAGE DATTA MAHADEV

pa`apta gauNa

154 100 122 144 142 148 86 142 130 132 88 98 102 94 98 146 122 112 112 58 100 112 126 118 114 84 114 116 80 150 134 90 152 90 90 126 92 66 106 112 96

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410

Aja- k`x.

30102144 30101349 30100607 30100624 30100467 30101697 30102682 30101585 30100668 30102512 30101826 30102605 30100741 30100773 30102452 30101811 30100505 30100772 30103760 30102968 30102442 30100803 30100729 30103810 30102374 30101467 30103485 30103632 30101974 30100939 30101309 30101925 30101020 30103685 30102051 30102163 30100365 30103150 30103534 30103337 30100895

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041441 1051157 1051258 1061433 1011267 1011752 1041111 1041164 1051044 1071283 1011338 1041231 1061297 1061436 1071041 1071284 1011028 1041134 1011052 1051200 1051284 1041291 1061427 1041257 1051512 1061020 1011719 1041341 1051420 1061423 1071007 1041455 1311002 1311088 1011340 1071086 1061087 1061128 1011299 1041162 1011500 DHAGE MUKTESHWAR PRAKASH DHAGE PRATIKSHA JANARDHAN DHAGE RAJENDRA SAKHARAM DHAGE SONALI YADAVRAO DHAKANE ARUN UTTAMRAO DHAKANE GANESH BABANRAO DHAKANE JYOTI BHAGWANRAO DHAKANE KAVITA ARJUNRAO DHAKANE PARMESHWAR SAMBHAJI DHAKANE VIKAS POPAT DHAKNE ASHVINI SHIVAJI DHAKNE KUMUDINI ARJUNRAO DHAKNE SHITAL MAHADEV DHAKNE SONALI MAHADEV DHAKNE SUREKHA TULSHIDAS DHAMALE VIKAS GANPATI DHANDE AJAHAR GAFAR DHANDE KAILASH BABAN DHANVE AJIT KAILAS DHANVE PRIYANKA SUKHDEV DHANWAI RAJU LAKSHMAN DHANWAT MAHESH HIMMATRAO DHANWE SONALI SHESHRAO DHARANE LAXMI VISHWANATH DHARURKAR SAGAR SURYAKANTRAO DHARURKAR SAMIR SURYAKANTRAO DHAS GANESH BABURAO DHAS MANISHA CHANDRAKANT DHAS ROHINEE VINAYAK DHAS SONALI SOMINATH DHAS SUNIL RAMCHANDRA DHAT NAGESH DATTATRAYA DHAVALE BHAGYESH BALASAHEB DHAVALE VAISHALI BABASAHEB DHAVAN ASHWINI ASHOKRAO DHAWALE SUVARNA SURESH DHAWLANPURE SANJAY SAKHARAM DHENGLE SANTOSH GAJANAN DHEPE ASHISH NAVANATHRAO DHEPE KAVITA UDDHAV DHERE BHASKAR PANDURANG

pa`apta gauNa

142 142 114 128 108 66 94 130 82 110 120 100 116 66 120 126 94 126 108 88 94 98 98 130 98 126 140 78 86 118 156 130 110 142 112 120 94 72 98 104 178

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

Aja- k`x.

30100579 30100587 30100673 30103184 30102554 30102626 30103068 30100697 30101896 30101882 30100451 30101187 30100488 30100794 30102953 30100603 30103709 30103413 30103700 30101656 30100957 30102606 30101151 30100283 30100445 30103036 30103272 30103063 30102739 30103442 30103453 30101505 30103585 30102284 30102543 30100164 30103665 30100025 30100230 30101179 30101614

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041301 1011238 1011313 1011711 1041140 1011626 1041300 1071431 1051348 1041001 1051426 1011319 1061064 1061309 1071379 1061063 1011601 1071113 1061208 1051274 1051515 1011162 1011140 1051364 1061267 1051040 1051261 1041330 1041456 1051357 1051387 1051310 1041337 1071279 1071287 1041059 1011235 1011301 1071055 1011253 1011273 DHOBALE MAHESH MAHADEV DHOBLE APPASAHEB ASHOK DHOLE ASHOK DILIP DHOLE GAJENDRA SHIVAJI DHOLE KALPANA MANIK DHOLEPATIL DINESH BHAGUJI DHOND MAHESH MADHUKARRAO DHONDE BHAGYASHRI ASARAM DHONDE RANI KISAN DHORE GOVIND RAMRAO DHORMARE ROHINI DAMODHAR DHUMAL ASHOK AMBADAS DHUMAL SANGEETA UTTAMRAO DHUMAL SHIVAJI RAMESHWAR DHUMAL YOGESH VINAYAKRAO DHURANDHARE SANGEETA GANGADHAR DIDUL DHANANJAY BHAUSAHEB DIDUL SWATI BALBHIMRAO DIDWALE SAVITA ROHIDAS DIWAN RAJESHRI DIGAMBAR DIWARE SAGAR MANOHAR DIXIT ANANT MADHUKAR DODKE AMOL RAMKISAN DOIJAD RATISH RAMESHRAO DOLHARKAR SHASHIKANT PRAKASHRAO DOMBE PARMESHWAR ANURUDDHA DONGAR RAJENDRA RAOSAHEB DONGARE MANGESH NATHURAM DONGARE NAGESHWAR DASHRATH DONGARE RANJIT BABURAO DONGARE RAVINDRA SHESHRAO DONGARGAONKAR RAMESH GANGADHARRAO DONGRE MANISHA GULABRAO DONGRE VIJAYKUMAR PARMESHWAR DONGRE VIKAS SHANKAR DORLE JAGDISH RAMDAS DOUND ANUSAYA SOMNATH DUBALE ASHIWINI SHESHERAO DUDHAGI SURESH NAGESH DUDHAL ARCHANA SHAHINATH DUDHALKAR ARVIND KUNDLIK

pa`apta gauNa

68 60 174 56 136 96 102 148 126 134 96 98 116 100 120 72 90 82 78 136 106 130 130 54 104 144 92 88 116 102 90 174 78 98 114 118 90 124 178 114 98

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492

Aja- k`x.

30100656 30100790 30100956 30100937 30101008 30102784 30101002 30102678 30102815 30100980 30103247 30102611 30100158 30102107 30101228 30102249 30101362 30101547 30101190 30100035 30100306 30102461 30103565 30101238 30101846 30103501 30102831 30103409 30101217 30102593 30103369 30101079 30102013 30100929 30102036 30102379 30100692 30102828 30102674 30102485 30102534

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1071143 1061116 1051293 1041180 1071315 1011272 1071037 1061429 1051194 1071345 1071347 1011635 1061135 1011296 1011490 1041223 1051184 1011639 1071096 1071398 1071225 1071144 1011398 1041173 1011020 1011021 1011215 1011288 1011452 1011453 1011650 1011697 1011770 1041382 1041542 1311042 1051363 1051456 1061307 1071024 1071168 DUDHANE UDAYKUMAR SUBHASH DUDHATE SANTOSH SUDAMRAO DUDHATKAR RAM VITTHAL DULEWAD KHANDESHAWER JAGANNATH DUNGHAV VINOD SARJERAO FARTADE ARVIND NAVANATH FARTADE SUREKHA SAKHARAM FAVADE SONALI DNYANOBA FIRANGI PREM LAKHANLAL FULARI VITHABAI KASHINATH FULZALAKE VITTAL NAVNATH FUNDE DIPAK ASHOK GADALE SANTOSH PANDURANG GADE ASHISH RAJENDRA GADE BHARAT JAGANNATH GADE KRUSHNA LAHU GADE PRAVIN NAVNATH GADEKAR DIPALI RAJESH GADEKAR SWAPNIL PRAKASH GADEKAR YOGIRAJ SURESHRAO GADGE VARSHA SWAGAT GADHE UDDHAV NARAYAN GADHEKAR BABASAHEB GORKHANATH GADWE KESHAV MARUTI GAIKWAD ABHIMAN KACHARU GAIKWAD ABHINANDAN BHAGWANRAO GAIKWAD ANJU RAMKISAN GAIKWAD ASHABAI KISANRAO GAIKWAD BAPU MANERAM GAIKWAD BAPURAO BALASAHEB GAIKWAD DNYANESHWAR VISHWANATH GAIKWAD GAJANAN BALIRAM GAIKWAD GITANJALI BALAKRISHNA GAIKWAD MEENA DASU GAIKWAD NITIN DADARAO GAIKWAD PRADNYA ACHUTRAO GAIKWAD RASHTRAPAL PANDITRAO GAIKWAD SACHIN SHAHADEV GAIKWAD SHIVAJI KAMAJI GAIKWAD SUNITA PANDURANG GAIKWAD USHA PRABHAKAR

pa`apta gauNa

98 100 132 112 96 76 78 106 164 130 110 156 142 84 142 134 120 84 124 110 124 74 90 98 102 110 96 68 120 80 60 96 104 76 100 134 94 122 88 92 124

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533

Aja- k`x.

30100438 30102131 30101944 30100346 30102167 30102159 30101966 30102211 30101109 30100078 30101377 30103075 30100352 30103630 30101943 30102643 30103417 30101271 30100169 30103227 30102574 30102687 30102460 30103787 30103765 30103022 30101575 30103636 30101652 30101133 30103527 30102692 30102609 30100622 30100629 30103626 30102240 30101694 30103473 30100947 30101618

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1071185 1071256 1071342 1011546 1061065 1071205 1041307 1061360 1071150 1051064 1011558 1051062 1041478 1071390 1061385 1041551 1011071 1051438 1051465 1311067 1061340 1071145 1051422 1011402 1011536 1011630 1011728 1011560 1011609 1061260 1061409 1011548 1071111 1011606 1011727 1061093 1071017 1011290 1051247 1071257 1061382 GAIKWAD VAIBHAV DEORAO GAIKWAD VIJAY VASANTRAO GAIKWAD VISHWAPRIYA VISHWANATH GAISAMUDRE DAIVASHALA BABRUWAN GAISAMUDRE SANGHAMITRA NIWARATTI GAISAMUDRE VAISHALI BHANUDAS GAJBAR MAHESH DATTU GALANDE SHRIKRISHNA BALBHIM GALANGE UMAKANT CHANDRKANT GALGATE PRABHAKAR DATTATRAYA GANJURE DATTATRAY NAMDEO GANJURE POONAM AJINATH GARAD NATRAJ NILKANTHRAO GARAD YOGESH KIRAN GARDI SIDDHANT DNYANESHWAR GARGADE NUTAN MUKUND GARJE ALKNANDA ROHIDAS GARJE RUPALI ASMANRAO GARJE SACHIN BHASKAR GARJE SHILPA SURESH GARJE SHOBHA KHUSHALRAO GARJE UDHAV NAVNATH GARKAL ROHINI ARJUN GAVALI BABU SALUJI GAVANE CHHAYA HANUMAN GAVANE DIPAK BABURAO GAVASANE GANESH DATTATRAYA GAVATE DATTATRAY BHAUSAHEB GAVATE DHURCHAND KISAN GAVATE SHARDA GORAKNATH GAVERASKAR SNEHAL SHASHIKANT GAVIT DASHRATH VINAYAK GAWADE SWATI DINKAR GAWALI DHAWALDEEP R GAWALI GANESH SHRIRANGRAO GAWALI SANTHOSH DHONDIRAM GAWALI SUNIL PANDURANG GAWARE ASHALATA SHIVAJI GAWHANE RAHUL ARJUN GAWTE VIJAY RAMDAS GAYKE SHYAM RAGHUNATH

pa`apta gauNa

142 94 96 98 62 88 142 124 138 124 146 128 106 82 110 106 54 98 64 78 102 140 120 84 128 88 120 150 144 150 62 88 110 100 122 92 116 134 174 106 156

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574

Aja- k`x.

30102083 30100589 30102297 30103353 30101372 30100756 30101508 30102565 30100300 30101441 30103256 30102096 30100093 30102034 30102721 30100727 30100918 30101487 30102047 30103182 30103552 30101870 30100284 30100654 30100763 30103046 30102641 30100749 30101982 30103535 30101420 30103367 30101727 30103362 30102375 30101269 30101719 30100901 30101330 30103437 30100616

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1071393 1041290 1011372 1011281 1011586 1051106 1051138 1051251 1061276 1011216 1051381 1011588 1011709 1011638 1051385 1041219 1011245 1011320 1041028 1011247 1011134 1011515 1011549 1041325 1041412 1041485 1041526 1051128 1051228 1071163 1051078 1311026 1011122 1011508 1061443 1011675 1041556 1061486 1061497 1071402 1071400 GAYKE YOGESH BALASAHEB GENDLE MAHESH RAJARAM GETKEWAR AVINASH IRANNA GHADGE ASHA KACHRU GHADGE DEEPTI DIGAMBARRAO GHADGE PRAKASH JANARDHAN GHADGE PRASHANT KISANRAO GHADGE RAJ GORAKH GHADGE SHEVRAO KALYAN GHADVE ANJU NABHAJI GHALLAL RAVINDRA SUBRAO GHAN DEVIDAS NAGNATHRAO GHARAT GAJANAN MOHANRAO GHAVHANE DIPALI NETAJIRAO GHAYAL RAVINDRA GOVINDRAO GHEMBAD KRISHNA HANUMANT GHEWARE ARCHANA BALASAHEB GHODAKE ASHOK SHIVAJI GHODAKE HARSHAD HAOUSARAO GHODERAO ARCHANA PANDURANG GHODKE AMOL DILIPRAO GHODKE BIBISHAN ATMARAM GHODKE DASHRATH MAGAN GHODKE MANGESH SHIVRAM GHODKE MOHAN TATYABA GHODKE NAVNATH VISHNU GHODKE NISHIGANDHA DNYANESHWAR GHODKE PRASHANT BABASAHEB GHODKE RAHUL KALYAN GHODKE URMILA ANGADRAO GHOGE PRADEEP VIJAY GHOLAP KAILAS JALINDAR GHORAD AMOL VIKRAM GHUGE BHIMRAO SOPANRAO GHUGE SUBHASH RAGHUNATH GHULE EKNATH RAGHUNATH GHULE OMPRAKASH RAMHARI GHULE SUMEET BHASKARRAO GHULE SUNDARRAO BHAUSAHEB GHULE YOGITA BALASAHEB GHULE YOGITA SURESH

pa`apta gauNa

106 174 130 132 102 130 100 82 150 98 122 108 76 80 146 80 74 30 72 64 136 66 80 112 142 116 76 104 142 104 122 38 110 22 158 154 92 110 90 128 76

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

Aja- k`x.

30100998 30102639 30102183 30100837 30102624 30100537 30101934 30103271 30101851 30102188 30102065 30100634 30103443 30102152 30100210 30103587 30100709 30100075 30101069 30102490 30101209 30103689 30101923 30102805 30101597 30103374 30102090 30102260 30101338 30101468 30100345 30101591 30100548 30101274 30101367 30101142 30100863 30101962 30100681 30103588 30103579

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061366 1011778 1041443 1011591 1041322 1011506 1041245 1071348 1011441 1041088 1041093 1011611 1011185 1011447 1011746 1051486 1061085 1061322 1061408 1041155 1041509 1061438 1071066 1311060 1041048 1011603 1011731 1041121 1061324 1061189 1071334 1011063 1011436 1011557 1011593 1041192 1051030 1071068 1071209 1041465 1041499 GHUMRE SHRIRAM ASHOK GHUNAWAT GOPAL RUPCHAND GHUNGRAD MUKUND JALINDAR GHUSINGE DEVKABAI NIHALSING GHUSINGE MANGALSING FAKIRCHAND GIAKWAD BHIMA BAPU GINEWAD LAXMAN DINANATH GINEWAD VITTHAL SADHSHIV GIRAM BALASAHEB VISHWANATH GIRAM JAYRAM SUDAM GIRE JAYSHREE VITHAL GIRHE DIGAMBAR DATTATRAY GIRI ANIL SHIVAJIRAO GIRI BANDU RATANBUVA GIRI GANESH UTTAMRAO GIRI SACHIN LIMBAJI GITE SANJAY SHRIDHAR GITE SHIVDAS TUKARAM GITE SNEHAL SHAHADEO GITTE KARAN DINKARRAO GITTE NILESH BHASKAR GITTE SONALI BHIMRAO GITTE SURYAKANT HARISCHANDRA GODASE SANDEEP SHAHADEO GOJE INDRAYANI SURESH GOLAWAR DHANESH SURYABHAN GOLE GANESH LAXMIKANT GOLE JYOTSNA RAMRAO GOLE SHIVKANNYA GANPATRAO GOLEKAR SATISH SURYABHAN GORADE VISHANU BHIMRAO GORE AKSHAY SUBHASH GORE BALASAHEB DEVIDAS GORE DATTA RAMRAO GORE DEVNANDAN ASHOK GORE KIRATI RAYCHAND GORE PANKAJ MOHANRAO GORE SUSHANT BAPU GORE VAISHALI ARJUNRAO GOSWAMI NAMRATA NANDKUMAR GOSWAMI NETRA NANDKUMAR

pa`apta gauNa

62 98 86 132 140 64 142 78 154 100 166 122 92 86 132 76 90 112 68 118 82 98 136 72 110 68 78 122 64 142 108 92 134 162 124 84 138 124 78 122 128

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656

Aja- k`x.

30102888 30101972 30103704 30101208 30100335 30102277 30101556 30102529 30101320 30103045 30101522 30102933 30101247 30101520 30102902 30103142 30100489 30103258 30103025 30103077 30100166 30103668 30102146 30102074 30102116 30103507 30102294 30101750 30102459 30100014 30102777 30101191 30100613 30103140 30100757 30100032 30103540 30103647 30103678 30101117 30101581

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051434 1041184 1011125 1041474 1061155 1061218 1011668 1041352 1061475 1071341 1041047 1011096 1071407 1011211 1071184 1061247 1071240 1071072 1011395 1041196 1011417 1041407 1051080 1051317 1061095 1061264 1071222 1071316 1071368 1071151 1041095 1061259 1051136 1051066 1061067 1061356 1061200 1061441 1061314 1051322 1011554 GOUR ROSHAN HARISING GUDE KIRAN SHANKAR GUJAR AMOL UTTAMRAO GUJAR NARSHINH DADARAO GUJAR SARIKA LAXMAN GUJAR SEEMA DADARAO GULBHILE DNYANESHWAR DIGAMBER GULBHILE MANOJ DILIPRAO GUNALE SUJATA BHIMRAO GUNDE VISHWANATH BABURAO GUNDRE INDRAJIT BALAJI GUNJAL AMOL KASHINATH GUNJAL YUVRAJ BABULAL GUNJKAR ANJALI SHAMRAO GUPTE VAIBHAV GANPATRAO GURLE SHANKAR DATTARAO GURSUDKAR VENKATESH PANDURANGRAO HAJARE SUSHIL SANDIPAN HAMBARDE BABARAO BALWANTRAO HAMBARDE KISHAN DEVIDASRAO HANGE BALAJI RAMRAO HANGE MIRA RAJENDRA HANGE PRADIP JIVRAJ HANGE RAMESH VISHNU HANGE SANTOSH GANGADHAR HANGE SHASHIKANT SAMPATRAO HANGE VARSHA TULSHIRAM HANGE VINOD DINKARRAO HANGE WALMIK MAHADEO HARDAS UMASHANKAR VITTHALRAO HARGULE JAYSHRI LAXMAN HARKAL SHARDA SAKHARAM HARKE PRASHANT CHANDRAKANT HASE PRABHAKAR DAGDUBA HATANGLE SANGHRAKSHIT DNYANOBA HATTE SHRIKANT DATTATRAYA HAVLE SAVITA RAMRAO HAWARGE SRIKANT CHANDARRAO HEDGULE SHIVAJI SUBHASHRAO HEKAR RAMESHWAR KERBA HELGAND DATTA GANESH

pa`apta gauNa

52 100 92 96 78 54 110 90 144 82 74 78 136 148 110 124 106 88 56 118 142 86 122 82 106 68 104 78 144 126 134 130 162 126 170 86 126 46 118 92 122

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697

Aja- k`x.

30102904 30101895 30102965 30100811 30103575 30101590 30102798 30103669 30100846 30103729 30101255 30101828 30101945 30103248 30102037 30102584 30100350 30103699 30102180 30103569 30103435 30100614 30102014 30103183 30102940 30102803 30101390 30102612 30102573 30101799 30100928 30101328 30102657 30100555 30102723 30102483 30100395 30103021 30101809 30103603 30101078

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061273 1061420 1071094 1061118 1051243 1311036 1061145 1061286 1011266 1041343 1061161 1041308 1041379 1051219 1051412 1011041 1011582 1011701 1041215 1051084 1071152 1061468 1011379 1311071 1041404 1051016 1051443 1051470 1061184 1011070 1011092 1011103 1011127 1011105 1011108 1011142 1011183 1011328 1011442 1011444 1011529 HINGAWAR SHEKHAR SAYALU HINGE SONAJI DATTATRYA HINGNIKAR SWAPNIL SUNILRAO HOGE SANTOSH SADASHIVRAO HOKE RAHUL NARAYAN HOLKAR NILESH SHRIRANG HORGULE SAPANA BHAGWAN HULEKAR SHILPA BABASAHEB IDGE ARUN BAJIRAO IGAVE MANISHA PURUSHOTTAM ILEGAONKAR SARITA WAMANRAO IMALE MAHESH CHANDAN INAMDAR MDAZHARODDIN MDRAFIYODDIN INAMDAR RAFEEKODDIN SARDARODDIN INDAPURE RHUSHIKESH JAGANNATH INGALE AJAY ANKUSH INGALE DEEPAK UTTAMRAO INGALE GAJANAN SURESHRAO INGALE KRANTI BAPURAO INGALE PRADIP NARAYAN INGLE UMESH SUGDEO INGOLE SUHAS ASHOKRAO INKAR AVINASH GOVINDRAO INKAR SUNANDA VIKRAM JADHAO MINAKSHI SHARADRAO JADHAO PANDIT SHIVLAL JADHAO RUPALI MADHUKAR JADHAO SACHIN RATNAKAR JADHAO SATISH BALIRAM JADHAV ALKA SITARAM JADHAV AMOL BABURAO JADHAV AMOL BHIMRAO JADHAV AMOL KAMALAKAR JADHAV AMOL RAM JADHAV AMOL VITTHAL JADHAV AMRAPALI VAIJINATH JADHAV ANIL FULCHAND JADHAV ASHOK JANARDHAN JADHAV BALKRISHNA RAMDAS JADHAV BALU MAHADEV JADHAV CHANDRASEN SHANKAR

pa`apta gauNa

104 42 90 116 72 126 102 152 146 152 76 64 82 106 170 62 174 28 88 84 90 128 78 84 162 136 134 160 84 46 136 74 106 86 110 70 126 124 116 80 126

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738

Aja- k`x.

30102449 30100419 30100458 30102428 30101663 30100815 30101887 30100246 30100835 30100384 30102577 30100053 30102271 30100144 30100149 30100762 30103627 30100798 30103718 30101512 30101689 30100480 30103383 30103393 30103640 30100130 30100666 30102432 30100606 30102944 30101465 30103377 30100181 30100460 30102253 30102870 30101583 30100307 30102937 30101613 30101101

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011545 1011584 1011597 1011670 1011702 1011748 1011786 1041175 1041187 1041206 1041220 1041229 1041270 1041266 1041385 1041458 1041471 1041520 1041529 1041537 1051109 1051177 1051311 1051394 1051433 1061031 1061139 1061164 1061187 1061209 1061213 1061275 1061333 1061339 1061384 1061392 1061425 1061439 1061491 1071139 1071179 JADHAV DADASAHEB AMBADAS JADHAV DEEPALI PARKASHRAO JADHAV DHANANJAY MAHADEO JADHAV DUDHMAL SAGARMAL JADHAV GAJANAN V JADHAV GANESH KALYAN JADHAV GOVARDHAN DATTARAO JADHAV KESHAV SAHEBRAO JADHAV KIRAN BHAUSAHEB JADHAV KISHOR MARUTI JADHAV KRISHNA BABASAHEB JADHAV KULDIP DIPAKRAO JADHAV MADHAV PRALHAD JADHAV MADHAV TANAJIRAO JADHAV MEENAKSHI BALASAHEB JADHAV NALINI PANDITRAO JADHAV NARAYAN LAXMAN JADHAV NILESH PRABHAKAR JADHAV NITA BALASHEB JADHAV NITIN BABULAL JADHAV PRAKASH GANGADHAR JADHAV PRAVIN DATTATRAYA JADHAV RAMESH GANGARAM JADHAV RAVIRAJ MANIKRAO JADHAV ROHIT BHAUSAHEB JADHAV SANDEEP ASHOKRAO JADHAV SANTOSH RAGHUNATH JADHAV SARJERAO RADHAKRUSHNA JADHAV SATISH BANDU JADHAV SAVITRA KUNDLIK JADHAV SAYAJI P JADHAV SHESHERAO RAMCHANDRA JADHAV SHIVRAJ NARAYAN JADHAV SHOBHA DINKARRAO JADHAV SHYAMSUNDAR PRAKASH JADHAV SIDHESHWAR RAJENDRA JADHAV SONALI SAMBHAJI JADHAV SONY NAGNATH JADHAV SUMITRA KUNDLIK JADHAV TULSIDAS SHIVDAS JADHAV VACHISHTH HIRAMAN

pa`apta gauNa

124 88 98 56 144 76 128 126 136 88 142 164 136 112 146 108 112 68 132 140 160 148 74 98 120 92 110 66 86 94 78 84 84 170 162 106 132 124 82 132 126

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779

Aja- k`x.

30103144 30102850 30101342 30102197 30102797 30101334 30101251 30101763 30101714 30103439 30101004 30101115 30102119 30100271 30102244 30103138 30100769 30103158 30103115 30102580 30103127 30103006 30100435 30101339 30101359 30102300 30102668 30100841 30102931 30102681 30101304 30102326 30100570 30101580 30100510 30102915 30101108 30100303 30101845 30100367 30100297

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1071266 1071253 1071305 1071313 1071326 1071328 1071325 1071357 1071354 1071385 1061341 1051351 1011137 1011208 1011282 1011489 1011677 1041015 1051032 1051272 1051308 1051307 1061121 1071361 1051216 1071383 1071237 1011076 1011412 1011432 1071387 1041222 1011303 1011693 1011325 1041022 1041152 1051041 1051259 1011579 1071388 JADHAV VIJAY ANSHIRAM JADHAV VIJAY DINKARRAO JADHAV VINAYAK ANIL JADHAV VINOD HANMANT JADHAV VISHAL ARUN JADHAV VISHAL RAJEBHAU JADHAV VISHAL WAMANRAO JADHAV VITTHAL DNYANOBA JADHAV VITTHAL TULSHIRAM JADHAV YOGESH GOVINDRAO JADHAWAR SHOBHA BAPU JAGDEV RANJANA NARSU JAGTAP AMOL DAGDURAM JAGTAP ANJALI RAMKISAN JAGTAP ASHA RAWAN JAGTAP BHARAT DATTU JAGTAP ESHWAR SAKHARAM JAGTAP HANUMAN PANDIT JAGTAP PANKAJ MADHUKAR JAGTAP RAJESH SHIVAJI JAGTAP RAMESH HAUSRAO JAGTAP RAMESH SARJERAO JAGTAP SANTOSH MALIKRAO JAGTAP VIVEK SUNIL JAISWAL RACHANA SHANKARLAL JAISWAL YOGESH SURESHLAL JAMBAGI VEDA VIJENDRA JAMBHALE AMAR RAMESHWAR JAMBUTKAR BALAJI RAMRAO JAMDADE BALAJI PILAJI JANAWALE YOGESH SUDAM JANGALE KRUSHNA BHAGURAM JANGLE ASHOK JALINDAR JANOLE GAJANAN SUKHADEVRAO JANWALE ASHOK RAGHU JARANGE HARICHANDRA SHIVAJI JARANGE KAPIL BHAUSAHEB JARANGE PARMESHWAR SHIVAJI JARE RAJENDRA KARBHARI JARWAL DEEPAK SHIVLAL JATAL YOGESH BABASAHEB

pa`apta gauNa

102 164 90 94 96 110 136 106 52 116 110 98 80 114 110 150 100 120 36 108 112 140 136 92 76 88 124 96 174 138 124 98 98 98 84 126 64 96 114 104 104

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

Aja- k`x.

30101332 30100868 30103392 30103804 30103796 30103083 30103308 30103395 30103599 30102147 30103165 30103215 30103041 30102772 30100647 30102819 30100444 30101784 30100766 30101049 30102073 30101365 30103609 30100595 30100850 30100218 30102769 30100550 30102272 30100072 30102735 30100582 30101469 30101353 30101680 30101636 30101346 30101370 30100069 30103594 30103057

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011484 1051121 1011421 1051014 1311059 1061070 1041098 1011326 1011642 1041176 1051315 1051323 1051488 1061374 1011568 1011089 1061414 1041282 1041390 1061101 1061266 1061476 1071300 1071333 1071409 1011083 1041221 1071421 1041400 1011086 1071420 1011159 1011204 1011227 1041036 1041089 1041217 1041227 1041323 1041548 1041553 JAVALEKAR BHALYOGI BHALCHANDRA JAVANJAL PRANJALI VAMAN JAWADWAD BALAJI MADHAVRAO JAWALE PALLAVI SUDHAKAR JAWALE SACHIN BHAGWAN JAWARKAR SANGITA ATMARAM JAYBHAY JAYSHRI BHASKAR JAYBHAYE ASHOK BABAN JAYBHAYE DIPALI MADHUKAR JAYBHAYE KESHAV SUBHASH JAYBHAYE RAMESH R JAYBHAYE RAMESHWAR BABU JAYBHAYE SACHIN MAHARUDRA JAYBHAYE SHUBHANGI BHASKAR JAYEWAR DATTATRYA RAJARAM JINTURKAR AMIT SHARADRAO JIRANGE SOMANATH LAXMAN JOGDAND MAHADEV DADARAO JOGDAND MEERA BABURAO JOGDAND SANTOSH RAJENDRA JOGDAND SHASHIKANT DAJIBA JOGDAND SUJATA TRIMBAK JOGDAND VILAS RAMRAO JOGDAND VISHAL RAMACHANDRA JOGDAND YUVRAJ RAMBHAU JOJARE AMIT BHASKAR JOJARE KRUSHNA SUNDARRAO JONDHALE ANIL SURYAKANT JOSALKAR MINAKSHI DEVIDAS JOSHI AMIT RAM JOSHI ANANT MADHUKAR JOSHI ANANT YESHWANT JOSHI ANJALI AMBADASRAO JOSHI ANUJA GIRISH JOSHI HEMANT DNYANESHWAR JOSHI JAYSHREE PRABHAKARRAO JOSHI KRISHNA VITTHAL JOSHI KSHITIJA SUHASRAO JOSHI MANGESH ARUNRAO JOSHI NITIN KAMLAKARRAO JOSHI OMKAR KRISHNAKUMAR

pa`apta gauNa

90 76 78 68 128 146 118 80 64 86 102 120 118 104 94 132 120 82 120 168 94 66 84 90 108 64 96 92 120 132 134 108 108 130 106 136 128 86 88 130 134

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861

Aja- k`x.

30101532 30101700 30103582 30102788 30102950 30100473 30100914 30100011 30100511 30102470 30102500 30100026 30101696 30101596 30101576 30100667 30102799 30100172 30103639 30103370 30103266 30102865 30102494 30100056 30101713 30101523 30100701 30102122 30102136 30101746 30103358 30101223 30100912 30102199 30100779 30103062 30103360 30100325 30100422 30101463 30101910

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051054 1051287 1061021 1061028 1061153 1071097 1071176 1041005 1071410 1061040 1041363 1011094 1011232 1011371 1011488 1011491 1011551 1011696 1041202 1041211 1041214 1041249 1041338 1051013 1051117 1051156 1051179 1051253 1051427 1061141 1061175 1061250 1061379 1061387 1071103 1051167 1011715 1061428 1011698 1011040 1311027 JOSHI PAWAN LAXMIKANT JOSHI RAJU PANDITRAO JOSHI SAMPADA SHANTANU JOSHI SANDEEP RAJABHAU JOSHI SARIKA SADASHIVRAO JOSHI SWAPNIL KAMALAKARRAO JOSHI UTTARSEHWAR DILIP KACHARE GOVIND BHIMRAO KACHARE YUVRAJ SOPANRAO KAD SANDHYA RAMRAO KADA MAROTI VITTHALRAO KADAM AMOL SANDIPANRAO KADAM ANUSAYA SADASHIV KADAM AVINASH PRABHAKAR KADAM BHARAT BABURAO KADAM BHARAT SAKHARAM KADAM DATTA PANDURANGRAO KADAM GAJANAN JAGANNATH KADAM KISHOR VASANTRAO KADAM KOMAL SHYAMRAO KADAM KRANTI SANDESH KADAM LAXMAN INDRAJEET KADAM MANISHA NAMDEO KADAM PALLAVI SHRIRANG KADAM PRANALI RATNDEEP KADAM PRATIKSHA RATNADEEP KADAM PRAVIN NANDKISHOR KADAM RAJANI VASANTRAO KADAM ROHINI MADHUKAR KADAM SANTOSH VITTHALRAO KADAM SATISH BABURAO KADAM SHARAD PRALHADRAO KADAM SHWETA BHANUDAS KADAM SIDDHESHWAR SUNIL KADAM SWATI DHONDIRAM KADAV PRAVIN SURYAKANT KADRE GANESH SHESHERAO KAGADE SONALI BALIRAM KAJALE GAJANAN VINAYAKRAO KAKAD AJAY DADARAO KAKADE KALPNA SUGRIV

pa`apta gauNa

80 106 46 94 122 116 98 174 96 96 60 54 112 78 98 116 138 124 74 108 122 62 94 138 140 140 22 142 98 98 102 80 126 114 120 60 80 140 118 80 82

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902

Aja- k`x.

30103548 30102504 30102469 30103352 30102497 30100688 30101859 30100652 30102851 30101608 30101609 30103743 30103109 30101383 30102418 30101168 30101259 30101563 30100455 30101610 30101607 30100443 30103557 30102005 30102426 30103637 30100781 30100660 30102150 30103281 30101162 30101748 30100525 30100615 30101903 30101432 30102676 30102896 30103120 30101764 30102045

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051501 1061180 1071131 1011220 1041021 1071011 1011465 1011533 1041128 1041185 1041186 1041333 1041545 1051154 1311045 1051432 1061026 1061097 1061122 1061154 1061198 1061334 1071234 1011559 1051267 1041118 1071123 1011107 1311085 1041560 1071223 1011210 1011350 1071428 1041013 1041084 1041099 1041230 1051120 1051352 1051370 KAKADE SACHINKUMAR EKNATH KAKADE SATISH MADHUKAR KAKADE TUKARAM RAMBHU KAKDE ANKUSH KANTRAO KAKDE HARERAM BABAN KAKDE SUNIL DNYANESHWAR KALE BHAGWAT RAMPRASAD KALE CHATURA NATHA KALE KAILAS SARJERAO KALE KIRAN BABASHEB KALE KIRAN GOVINDRAO KALE MANGESH ASHOK KALE NITIN BHARTARINATH KALE PRATIBHA SUBHASH KALE PRAVIN NARAYAN KALE ROHIT SHIVAJIRAO KALE SANDEEP BAJIRAO KALE SANTOSH BHUJANGRAO KALE SANTOSH SHIVAJI KALE SARIKA SUNDARRAO KALE SAVITA GOVINDRAO KALE SHIVRAJ PRAKASH KALE VASANT MAROTI KALEBERE DATTATRAY MADHUKAR KALIKE RAJESH RAMKUMAR KALKUTE JYOTIRAM BABASAHEB KALSANE TEJASWINI CHINTAMAN KALUSE AMOL GANESH KALYANPAD MANISHA HANMANT KAMBALE PADMAVATI MUNJAJI KAMBALE VARSHA TUKARAM KAMBLE ANJALI DAMODHAR KAMBLE ASHWINKUMAR VISHNU KAMBLE BALIKA GOVERDAN KAMBLE HANSRAJ DNYANOBA KAMBLE JAYDEEP RAJENDRA KAMBLE JAYSHRI G KAMBLE KUMAR KANTRAO KAMBLE PRANJALI BHASKARRAO KAMBLE RANJANA POPAT KAMBLE RAVI VISHWANATHRAO

pa`apta gauNa

72 110 98 168 142 184 120 80 62 44 152 82 78 116 104 106 150 102 86 80 96 78 54 106 90 118 12 136 128 92 122 100 122 56 88 72 130 76 104 84 100

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943

Aja- k`x.

30100882 30100535 30103464 30102481 30102808 30100556 30102869 30101511 30101946 30100105 30103185 30100356 30100669 30102572 30102100 30103629 30100418 30100125 30101375 30100964 30102696 30100977 30101277 30100286 30101778 30103717 30101578 30103053 30102866 30102969 30101509 30101267 30100503 30102816 30102475 30102420 30101788 30103213 30103104 30100723 30102010

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051415 1311057 1061068 1061386 1061457 1071130 1071200 1071228 1071320 1051048 1051242 1061313 1041033 1061127 1011376 1061496 1041358 1041277 1051320 1051478 1041285 1041367 1011161 1071332 1041366 1011751 1011773 1041280 1061103 1071372 1011407 1051334 1051286 1011117 1011740 1061399 1061489 1061191 1061432 1071268 1071381 KAMBLE ROHAN SUBHASH KAMBLE SACHIN GOVERDHAN KAMBLE SANGITA MACHINDRA KAMBLE SIDDHARTH ABHIMANYU KAMBLE SUDHAKAR ASHOK KAMBLE TRUPTI BHANUDAS KAMBLE VAISHALI GOPALRAO KAMBLE VARSHA ASHOKRAO KAMBLE VISHAKHA GURUNATH KANADE PARMESHWAR GOPINATH KANADE RAHUL KISAN KANADE SHIVAJI ARUN KANAKDANDE HEMALATA SHASHIKANT KANCHAR SANTOSH VITTHALRAO KANCHE AVINASH PRAKASH KANGARE SUNDAR SARJERAO KANGARKAR MANOJ GOVINDRAO KANGHULE MAHADEV BALAJI KANGTHE RAMESH MADHAVRAO KANKAL SACHIN ARJUN KANKRIA MAHAVIRCHAND MOHANLAL KANLE MARUTI MUNJAJI KANSE ANANT BALIRAM KANTHALE VISHAL HARIBHAU KAPALE MARUTI WISHVAMBAR KARAD GANESH BALASAHEB KARAD GOPAL VISHWANATHRAO KARAD MAHADEV SOPAN KARAD SANTOSH RAMKRISHNA KARAD YASHVANT BALAJI KARADE BABY MAHADU KARADKAR RAMESHWAR JALINDHAR KARALE RAJU FAKIRA KARANDE AMOL ROHIDAS KARANDE GANESH RAMHARI KARANDE SMITA BABASAHEB KARANJKAR SUMIT SANJAY KARHALE SATISHKUMAR RAMBHAU KARNEWAR SONALI BALASAHEB KARPE VIJAY DNYANOBA KARPUDE YOGESH MARUTIRAO

pa`apta gauNa

82 122 104 94 96 158 80 102 70 100 88 152 134 100 108 136 116 114 110 92 150 56 148 86 136 84 118 78 84 72 82 52 76 92 108 82 106 106 84 158 130

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984

Aja- k`x.

30103055 30101029 30100409 30100806 30102256 30100073 30102589 30100244 30102629 30103037 30102448 30101857 30103500 30102995 30102487 30101744 30100109 30101752 30103733 30103589 30102795 30101064 30100369 30102571 30100340 30100313 30100630 30101275 30102479 30103616 30102171 30102004 30103287 30100685 30100420 30102883 30100693 30103098 30103328 30100268 30100627

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051097 1011384 1041086 1061015 1011353 1011316 1051502 1061253 1061482 1071001 1061123 1011464 1041535 1041141 1051355 1061115 1071101 1071109 1071306 1061210 1011647 1041204 1071178 1051497 1061134 1041030 1061280 1011528 1041481 1061203 1011446 1041263 1011537 1041182 1061196 1061291 1061431 1071009 1041459 1041527 1071380 KASARIKAR PRAJAKTA SHIVAJI KASBE AVINASH YASHWANTA KASBE JAYDIP PRABHAKAR KASBE SAMADHAN SUBHASH KASEWAD ASMITA BHARAT KASHID ASHOK RANUJI KASHID SADAHNA MADHUKAR KASHID SHARAD DATTU KASHID SUKHSHALA PANDURANG KASLOD SUNIL RAJARAM KASPATE SANTOSH SHIVAJI KASTE BHAGWAT DATTARAO KATANGLE NITIN SADHURAO KATE KALPANA ABHIMAN KATHALE RANJIT ABHIMAN KATHAR SANTOSH KADUBA KATKAR SWATI BABASAHEB KATKAR SWATI RAMESH KATKAR VINITA ROHIDAS KATKHADE SAVTA SHIVAJI KATTE DNYANESHWAR GOVIND KAUTHEKAR KISHOR SUDHIRRAO KAWADE V B KAWALE SACHIN PANDURANG KAWANKAR SANTOSH BABURAO KAWATHEKAR HARSHALI HARISCHANDRA KAWLE SHILPA MADANLAL KEDAR CHANDRASEN SHRIPATI KEDAR NAVNATH RAGHUNATH KEDAR SAVITA NAVNATH KEKAN BALU ARJUN KEKAN MACHHINDRANATH SARJERAO KENDRE CHHAYA DADARAO KERDE KHANDU BALASAHEB KHADE SAVITA JAYRAM KHADE SHITAL NAMDEO KHADE SONALI MAHADEO KHADE SUNIL BALBHIMRAO KHADKE NALINI BHASKARRAO KHADKE NITA BHASKARRAO KHADKE YOGESH VILASRAO

pa`apta gauNa

102 126 116 118 62 88 44 94 100 112 146 118 104 76 104 108 138 96 102 96 112 92 94 138 152 66 80 86 132 92 90 98 172 122 106 130 88 84 88 126 120

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025

Aja- k`x.

30100198 30101395 30103749 30100860 30102265 30101888 30102983 30100049 30101203 30102717 30102239 30100926 30101985 30102384 30100724 30101986 30102404 30103160 30101175 30100818 30103168 30102685 30103773 30100353 30102782 30103581 30101756 30101630 30102063 30102774 30101942 30103143 30103202 30102192 30102827 30103807 30100106 30103611 30101284 30100119 30102650

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041071 1051518 1051108 1071125 1011684 1041042 1041476 1051250 1071127 1011687 1061278 1011115 1011222 1041463 1011265 1041419 1051257 1011699 1311090 1061421 1011126 1011385 1041142 1051153 1011658 1011475 1051418 1051454 1041213 1051300 1011717 1051180 1061014 1011285 1011483 1311011 1061294 1071043 1071235 1011725 1011753 KHAIRNAR JANARDAN PANDIT KHAKAL SAGAR SHAHADEV KHALEKAR PRAKASH DILIP KHAMKAR TIRUPATI PANDHARINATH KHAN FEROZ RAHMAT KHAN IMRAN BASHIR KHAN NASEER ABDULVAHAB KHAN RAISA TAJMOHAMAD KHAN TOUKHIRYASMIN LATIFKHAN KHANAPURE GAESH RAMLINGAPPA KHANDADE SHILPA RAGHUNATH KHANDALE AMOL PRAKASHRAO KHANDAR ANKUSH RAMDAS KHANDARE NAMDEV RAMRAO KHANDE ARUN BHAGWAN KHANDE MOHINI GORAKHNATH KHANDE RAJENDRA DINANATH KHANDEBHARAD GAJANAN UDDHAV KHARABE PRAVIN VASANTRAO KHARADE SONALI MANIKRAO KHARAT AMOL KASHINATH KHARAT AVINASH TUKARAM KHARAT KALPANA RAMRAO KHARATE PRATIBHA SHALIGRAM KHARE DNYANESHWAR BHAGWAT KHARSADE BHAGYASHRI SANTRAM KHATAL ROHANT SOMNATH KHATAL SACHIN BABASAHEB KHATANE KOUSHALYA NAMDEO KHATANE RAMDAS PANDURANG KHATVKAR GANESH RAJENDRA KHEDEKAR PRAVIN RAMDAS KHEDEKAR SAMADHAN SHRIDHAR KHEDKAR ASHA JIVANRAO KHEDKAR BHAKTI CHANDRAKANT KHEDKAR DIPAK SHAHADEV KHEDKAR SHITAL KAILAS KHEDKAR SUREKHA PRAKASH KHEMADE VASANT BABANRAO KHETRE GANESH SATYAPREM KHETRE GANESH SUKHADEV

pa`apta gauNa

166 58 126 60 58 82 174 98 104 86 64 104 144 120 140 116 166 168 148 126 104 90 74 166 114 52 172 108 104 90 132 62 112 72 66 58 110 112 140 166 116

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066

Aja- k`x.

30103593 30101904 30101677 30101183 30103514 30102662 30101621 30103646 30101121 30101862 30101579 30102419 30100736 30101688 30102885 30101130 30102544 30103811 30100984 30102996 30102987 30103456 30103722 30102813 30102806 30100023 30102718 30102710 30102665 30103551 30100954 30102001 30103631 30100867 30103476 30100626 30102907 30101450 30100906 30102331 30101757

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011516 1061426 1011269 1011565 1061197 1061223 1011149 1011131 1011091 1051099 1041380 1051421 1041073 1071202 1051324 1011352 1041006 1311041 1051069 1011207 1011535 1041316 1051380 1071218 1071397 1051377 1051010 1051197 1071099 1011157 1051294 1011474 1011517 1011539 1311082 1071027 1051236 1061160 1011733 1011084 1071358 KHINDKAR BIBISHAN SHIVAJI KHINDRE SONALI DHARAMPAL KHOD ARUN MOHAN KHOD DATTATRAYA BHAGWAT KHOD SAVITA KERUNATH KHOD SEETA ANKUSH KHODSE ANAMIKA VISHWANATH KHOLE AMOL MADHUKAR KHOLE AMOL SUBHASHRAO KHOLE PRAKASH BHAGWANRAO KHOTE MEENA GAHININATH KHOTE ROHINI LAXMAN KHUNE JANKIRAM BALASAHEB KHUNE VAISHALI MANIKRAO KHUPSE RAMESHWAR HASAJI KHURESHI ASLAM SABER KINEWAD GOVIND DIGAMBAR KOKALE PRADIP KASHINATH KOKANE PRACHI SATISH KOKATE ANJALI SUDAMRAO KOKATE CHHAYA BHASKARRAO KOKATE MALOJI SHIVAJIRAO KOKATE RAVIKUMAR MURALIDHAR KOKATE VANITA BIBHISHEN KOKATE YOGESHWARI PRATAP KOKNE RAVIKANT RAJARAM KOLAPKAR PALLAVI BHARAT KOLAPKAR PRITEE BHARAT KOLEKAR SWAPNIL BABAN KOLEWAD ANANDA NAGNATH KOLGANE RAM MUNJAJI KOLHE BHAGYASHRI BALASAHEB KOLHE BRAMHANAND NARAYAN KOLI CHITRA SUBHAS KOLI VISHWANATH HARIDAS KONDANE SUNITA LAXMAN KONDHARE RAHUL DEVCHAND KONDHARE SARIKA SURESH KONDPALLE GANESH CHANDRAKANT KONERI AMIT NAGORAO KOPRATKAR VITTHAL EKNATHRAO

pa`apta gauNa

136 128 102 82 116 74 90 148 142 86 150 84 140 168 150 94 166 82 98 96 130 88 64 82 70 146 82 136 98 52 124 100 146 78 80 122 46 114 102 96 92

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

Aja- k`x.

30101451 30100329 30100191 30101438 30100477 30103703 30100643 30100881 30100992 30101566 30103108 30102019 30101817 30101553 30101531 30103076 30100294 30101835 30103617 30103222 30101268 30100291 30100691 30102881 30101955 30102279 30102166 30102093 30100260 30103313 30102356 30102025 30101517 30102290 30101980 30102986 30103461 30100896 30101478 30103073 30100474

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011720 1061410 1061349 1041315 1011197 1011382 1041273 1041549 1051192 1051211 1061034 1061455 1011369 1051077 1071159 1051195 1041096 1061036 1051407 1011064 1011249 1011295 1011377 1011665 1011764 1041026 1041165 1041244 1041297 1041293 1041326 1051058 1051118 1051206 1051389 1051408 1051462 1051452 1051513 1061158 1061290 KOPURWAD GANESH SHANKARRAO KORADE SNEHAL CHHABURAO KORDE SHRIKANT PANDHRINATH KSHATRIYA MALA SHIVAJI KSHIRSAGAR ANITA PRALHADRAO KSHIRSAGAR AVINASH CHHAGAN KSHIRSAGAR MADHUKAR BABAN KSHIRSAGAR NITIN MOHAN KSHIRSAGAR PRAVINKUMAR NANDKUMAR KSHIRSAGAR PURUSHOTTAM LAXMIKANTRAO KSHIRSAGAR SANDEEP MARUTIRAO KSHIRSAGAR SUDARSHANI RAMCHANDRA KUCHEKAR AVINASH GULAB KUDADE PRADEEP PRAKASH KUDADE UMESH PRAKASHRAO KUDALE PRITAM GAUTAM KUDKE JAYSHRI BABAURAO KUDKE SANDEEP SHANKARRAO KULAKRNI RENUKA MUKUNDARO KULKARNI AKSHAY VILAS KULKARNI ARCHANA LAXMANRAO KULKARNI ASHISH BALASAHEB KULKARNI AVINASH A KULKARNI DNYANESHWAR TATYASAHEB KULKARNI GEETANJALI DHANANJAYRAO KULKARNI HARIPRASAD TATYASAHEB KULKARNI KAVITA KAMALAKAR KULKARNI LAXIMIKANT VIJAYRAO KULKARNI MAHESH HARIPANT KULKARNI MAHESH RAMESH KULKARNI MANGESH MADHUKARRAO KULKARNI POOJA RAMRAO KULKARNI PRANITA DHONDIRAJ KULKARNI PRIYANKA RAMESH KULKARNI RAVINDRA SADASHIVRAO KULKARNI RESHMA RAMESH KULKARNI SACHIN PARASANNA KULKARNI SACHIN SHARADRAO KULKARNI SAGAR SHARADRAO KULKARNI SARIKA BALASAHEB KULKARNI SHITAL NARESHRAO

pa`apta gauNa

112 120 112 116 98 100 124 134 138 96 138 124 108 106 92 92 84 34 98 78 124 114 104 102 126 94 118 130 92 118 90 108 108 128 100 88 86 90 128 112 66

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148

Aja- k`x.

30101196 30103586 30102527 30101100 30102822 30103469 30100671 30103455 30101205 30100148 30100649 30101682 30102934 30102961 30101280 30100702 30101926 30102085 30100263 30102370 30100740 30103546 30102860 30100137 30103324 30102248 30100178 30102137 30103423 30103162 30101751 30100676 30100232 30100612 30101310 30100574 30101024 30100507 30102099 30100684 30101201

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061347 1061367 1061480 1071073 1071092 1071124 1071191 1071197 1071311 1011119 1041020 1041503 1041532 1051011 1011187 1041299 1041488 1071310 1041153 1051172 1311066 1011046 1041376 1061126 1071033 1071112 1011365 1061041 1041351 1011562 1041302 1051395 1041110 1061124 1041394 1051125 1051430 1041486 1011217 1011383 1011431 KULKARNI SHRIKANT DILIPRAO KULKARNI SHRIRAM VINAYAKRAO KULKARNI SUJATA MADHUKAR KULKARNI SUSHIL BHAUSAHEB KULKARNI SWAPNALI MURLIDHAR KULKARNI TEJESH VISHWAS KULKARNI VAIBHAV VIJAYKUMAR KULKARNI VAISHALI VINAYAK KULKARNI VINOD GAJANAN KULTHE AMOL NARAYAN KULTHE HANUMANT POPATRAO KULTHE NIKHIL ARUN KULTHE NITESH DILIP KULTHE PALLAVI DILIP KUMBHAR ANIL POPAT KUMBHAR MAHESH AJINATH KUMBHAR NAVNATH LAXMANRAO KUREWAD VINOD GANESHRAO KURHADE KAPIL SANTOSHRAO KURKUTE PRAVIN KAMLAKAR KURUND SHARMILA DHANAJI KUTE AJINATH NAMDEO KUTE MAYURA TRIMBAKRAO KUTE SANTOSH VASANTRAO KUTE SURAJ MANIKRAO KUTE SWATI SURESH LAD ATUL PANDURANG LAD SANDHYA CHANDRASEN LADKE MANOJ BALAVANT LAGAD DATTATRAYA LAHANU LAGAD MAHESH AHILARAM LAGAD RAVIRAJ DIGAMBAR LAGAS JYOTI SHIVAJI LAGASKAR SANTOSH SHIVAJIRAO LAGDIVE MEGHA UTTRESHWAR LAHURIKAR PRASAD PRAKASHRAO LAKHMALE ROHIT VILASRAO LAMBATE NAVNATH DNYANOBA LANDAGE ANKUR DIGAMBER LANDE AVINASH DATTATRAY LANDE BALAJI GOVINDRAO

pa`apta gauNa

72 58 92 110 100 106 114 66 132 104 90 82 116 72 78 76 118 76 150 134 110 142 98 110 112 164 84 92 158 108 144 102 110 126 110 172 104 110 140 68 138

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189

Aja- k`x.

30102245 30102536 30101385 30101457 30102711 30101329 30101313 30101347 30102406 30102026 30102282 30101308 30102464 30101641 30100287 30100045 30100068 30101739 30100293 30102018 30103342 30101276 30103005 30102750 30102480 30102345 30100209 30102094 30103267 30101493 30100043 30102251 30101803 30100462 30100479 30100840 30103638 30103466 30101995 30102007 30102000

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011189 1011194 1011287 1011729 1041317 1061172 1061281 1071255 1011368 1061301 1041538 1011031 1041241 1011666 1011146 1041558 1061405 1061452 1011737 1041355 1041487 1061057 1041328 1051451 1051152 1041034 1061078 1071110 1311087 1011329 1041103 1061003 1061444 1041417 1051006 1061083 1311001 1011460 1041311 1051059 1071199 LANDGE ANILKUMAR VISHNU LANDGE ANITA DIGAMBAR LANDGE ASHA LAXMAN LANDGE GANESH SHRIDHARRAO LANDGE MAMTA BHIMRAO LANDGE SATISH MADANRAO LANDGE SHILPA MADANRAO LANDGE VIJAY BABURAO LATE AUDUMBAR ARJUNRAO LATE SHIVAJI TUKARAM LATIBE NITIN MAHARUDRA LAVHALE AJAY BALIRAM LAVHALE LATA BABASAHEB LEHANE DNYANESHWAR KANHU LIMKAR AMRUTA SADASHIVRAO LIMKAR OMPRAKASH SADASHIV LIPNE SMITA RATNAKARRAO LOKARE SUDARSHAN SUDHIRRAO LOKHANDE GANESH LOBHAJEE LOKHANDE MANOJ PANDURANG LOKHANDE NAVNATH DIGAMBAR LOKHANDE SANDIP SHRIDHAR LOLGE MANGESH JAGANNATHRAO LOMTE SACHIN UTTAMRAO LONARKAR PRATIBHA PANDURANG LONDHE HEMANGINI PRABHAKAR LONDHE SANJAY BALBHIMRAO LONDHE SWATI ANGAD LONDHE YOGESH MADHUKAR LUTE ASHOK BHIMAJI LUTE JITENDRAKUMAR EKNATH MACHINWAR SAILU GANGARAM MADAVI SUBHASH DEVRAO MADHURKAR MOHINI BALASAHEB MADHURKAR PALLAVI KISAN MADILWAD SANJAY KISANRAO MADNE BHAGYASHRI VITTHALRAO MAGARE BHAGWAN BHANUDAS MAGDE MAHESHKUMAR DHARMARAJ MAGDE POOJA DHARMARAJ MAGDE VAISHALI DHARMARAJ

pa`apta gauNa

84 130 68 94 120 98 128 72 62 118 156 116 62 124 110 166 134 98 60 92 102 124 110 82 160 130 106 132 84 88 166 118 88 122 80 164 74 152 114 116 104

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230

Aja- k`x.

30102048 30102445 30103524 30101434 30103333 30102012 30103265 30100760 30100200 30102846 30103373 30102694 30101893 30103314 30101856 30102926 30103440 30100677 30103580 30101157 30102350 30102259 30103351 30103573 30101292 30102130 30100891 30101538 30101690 30101709 30101120 30102212 30102089 30103433 30103702 30100513 30100981 30103740 30101502 30103400 30103450

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011102 1011151 1011713 1041060 1041442 1051063 1071254 1071045 1041544 1071167 1051164 1051288 1041156 1071239 1011780 1041066 1061217 1061287 1051480 1041349 1011050 1011112 1011100 1011120 1011195 1011260 1011413 1011458 1011501 1011502 1041199 1041489 1051218 1051221 1061186 1071032 1071107 1011477 1011655 1311050 1061413 MAHAJAN AMOL VAIJENATH MAHAJAN ANAND SUNIL MAHAJAN GANESH KADU MAHAJAN JAGDISH VAIJENATHAPPA MAHAJAN MUKUND PRAKASH MAHAJAN POONAM BALKRISHNA MAHAJAN VIJAY CHINDHA MAHANUBHAV SUREKHA SARANGDHAR MAKAR NITIN KUNDLIK MAKAR USHA KUNDLIKRAO MAKHAMALE PRAVIN RAMRAO MAKNE RAJU HANMANT MAKSARE KARUNA SHANKARRAO MALEWAR VENKATESH ASHOKRAO MALI GORAK KUNDLIK MALI JALINDAR RAGHUNATH MALI SEEMA NAMDEO MALWADKAR SHIRIN GOPAL MANDE SACHIN SAMBHAJI MANDVE MANJUSHRI VIKRAM MANE AJIT ARUNRAO MANE AMOL ABARAO MANE AMOL BHARAT MANE AMOL RAMESH MANE ANITA SHRIMANTRAO MANE ARJUN ACHUT MANE BALAJI MANIKRAO MANE BHAGESH PRAKASH MANE BHASKAR VANKATRAO MANE BHASKAR VASANTRAO MANE KISHOR MAHADEO MANE NAVNATH ARUN MANE RADHIKRAO TRIMBAKRAO MANE RAGHUNATH MADAN MANE SATISH LAXMAN MANE SUPRIYA UDHAVRAO MANE SWATI BHARAT MANERI BHAGYASHRI SHRIDHAR MANGHARE DNYANESHWAR RAMNATH MANGRULKAR RAJAN RAMESH MARE SNEHAL HANMANTRAO

pa`apta gauNa

106 88 48 98 136 144 140 138 68 84 84 148 98 134 98 118 98 132 82 134 134 144 98 96 98 152 60 108 66 134 90 48 132 122 80 60 120 82 74 120 124

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271

Aja- k`x.

30102227 30103101 30102880 30100394 30100742 30101616 30100400 30102463 30100024 30102194 30101447 30103688 30100530 30101424 30101003 30101132 30103558 30103278 30102181 30103279 30103112 30101230 30101035 30101536 30100799 30100577 30101431 30100833 30102386 30103532 30103750 30100491 30101172 30100672 30102994 30102923 30101433 30102002 30103356 30101912 30103615

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011404 1061226 1051161 1011335 1041225 1061499 1011016 1011143 1011202 1011574 1041251 1041284 1051027 1051142 1051345 1061006 1061181 1061364 1071396 1061357 1071058 1011649 1041377 1311016 1041295 1071098 1051484 1011787 1041493 1061258 1011706 1011580 1051335 1061261 1041424 1041433 1011014 1011118 1011473 1041097 1041401 MARGAMWAR BABURAO VASANTRAO MASALKAR SHAHADEV HARIBHAU MASANE PRAVIN VASANTRAO MASAWALE ASHVINI BHARAT MASKAR KRUSHNA RAMHARI MASKAR SUNIL SAMPATRAO MASKE ABHIJEET SOPANRAO MASKE AMRAPALI JAYPAL MASKE ANJALI ANNASAHEB MASKE DEEPAK SHRIPATI MASKE LAXMAN SAMPATI MASKE MAHARUDRA SANDIPAN MASKE PANDURANG SAMBHARAO MASKE PRASHANT BABRUWAN MASKE RANI PANDIT MASKE SAIRANDRA SUNDARRAO MASKE SATISH ARVIND MASKE SHRIRAM MURLIDHAR MASKE YOGESHWARI RAJENDRA MATE SHRIKRASHN SAMPATRAO MATKAR SURESH JYOTIRAM MEHATRE DNYANESHWAR HARIBHAU MEHATRE MAYURI BALASAHEB MEHETRE GOPAL ANIL MEHETRE MAHESH PRAKASHRAO MEHKARKAR SWAPNIL NAMDEVRAO MEHTRE SACHIN RAMRAO MEKALE GOVIND GANGADHAR MENGADE NEETA RAJARAM MENGADE SHARD KHANDU METKAR GAJANAN PRABHAKAR MHETRE DEEPAK VIJAY MIRGANE RAMHARI SHIVRAMRAO MIRGE SHASHANK PRALHAD MIRZA MOHSINBAIG ABEDBAIG MIRZA MUDASSARBAIG ABEDBAIG MISAL ABHIJEET PRAMODKUMAR MISAL AMOL UDDHAVRAO MISAL BHAGYASHRI MARUTI MISAL JAYSHRI PANDURANG MISAL MINAKSHI PANDURANG

pa`apta gauNa

124 138 92 84 104 70 74 80 72 82 74 54 152 76 118 112 18 114 48 62 90 176 116 118 106 118 94 122 98 62 128 74 64 104 156 140 88 120 62 134 92

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312

Aja- k`x.

30103107 30103072 30102446 30101253 30101785 30103086 30103562 30100429 30103157 30101477 30103824 30103817 30103816 30103706 30101459 30103212 30102266 30103802 30101241 30100553 30100944 30100048 30102390 30101147 30101124 30100193 30103223 30101214 30100578 30102255 30102998 30102414 30101286 30102257 30102205 30103148 30100807 30102121 30102513 30103402 30100825

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051039 1051147 1051191 1051217 1051403 1051490 1061251 1071153 1071172 1071224 1311013 1311022 1311040 1061355 1011130 1011011 1061411 1011169 1071327 1011010 1041074 1041369 1011167 1011242 1071281 1011128 1011541 1011643 1041029 1041212 1041240 1311055 1061048 1061199 1071014 1071350 1011191 1011360 1011512 1011651 1051068 MISAL PARASRAM LAXMAN MISAL PRATAP NAMDEV MISAL PRAVIN BHIMARAO MISAL RADHIKA SHAHADEO MISAL REKHA RAMU MISAL SACHIN VIKRAM MISAL SHARAD VITTHAL MISAL UMESH UDDHAV MISAL USHA VISHNU MISAL VARSHA BABASAHEB MITKAR EKNATH KONDIRAM MITKAR JANARDHAN KONDIRAM MITKARI PARMANAND NIRANJANAPPA MITKARI SHRIKANT CHANDRAKANT MOHALKAR AMOL SHIVAJI MOHAMMED ABDULSHAREQUE ABDULKHALEQUE MOHIDE SNEHAL SHARAD MOHITE ANGAD LAXMAN MOIN VISHAL BALNATH MOMIN ABDULRASHEED MOHAMMEDKHURSHEED MOMIN JAVED WAHED MOMIN MASSIYODDIN MOINODDIN MORALE ANGAD SHESHERAO MORALE ARCHANA ROHIDAS MORALE VIKAS ROHIDAS MORE AMOL RANUJI MORE DADARAO BABURAO MORE DIPALI SADASHIV MORE HARSHAL SUDHIR MORE KOMAL BHAGWAN MORE LALITA NILKANTHRAO MORE RASHMI JAYPRAKASH MORE SANDIP DASHRATH MORE SAVITA KISANRAO MORE SUNIL MADHUKARRAO MORE VITTHAL DADARAO MOTE ANISH PRABHAKAR MOTE ATUL SUBHASHRAO MOTE BIBHISHAN MADHUKAR MOTE DNYANESHWAR BAPURAO MOTE PRACHI RUSHIKANT

pa`apta gauNa

94 114 104 150 102 124 148 96 110 84 84 82 96 66 158 114 76 98 148 110 38 76 74 152 118 164 108 82 56 62 146 122 90 94 62 68 146 102 90 100 156

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353

Aja- k`x.

30101314 30101710 30102891 30101423 30103784 30101805 30103052 30102507 30102814 30102407 30100362 30102185 30103820 30102862 30102055 30100714 30103515 30102274 30102539 30100759 30102179 30101063 30101169 30101584 30101542 30102234 30101540 30102726 30102583 30100961 30100584 30102653 30101200 30100449 30103742 30101855 30102304 30101225 30101366 30103533 30103566

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051207 1061456 1071425 1011690 1061378 1011109 1071346 1011147 1071071 1011240 1011445 1041114 1311051 1061059 1061106 1061207 1061328 1061459 1071108 1041497 1051428 1061165 1051083 1011244 1011344 1011634 1011686 1011722 1041279 1041298 1041415 1041472 1051070 1051371 1311056 1061111 1061370 1071169 1071249 1071282 1071291 MOTE PRKASH RAMESH MOTE SUDEEP SHAHAJIRAO MOTKAR BADRINARAYAN SHANKAR MUDHAVAR GAJANAN VISHNU MUDIRAJ SHUBHANGI BALARAM MUGALE AMOL GOPALRAO MUKADE VITTAL BAPURAO MULAY AMRUTA ACHYUTRAO MULAY SUSHIL RAMCHANDRA MULE ARCHANA ASARAM MULE BALU PANDURANG MULE JYOTI SOMNATHRAO MULE RAJESHRI DHONDIRAM MULE SANDIPAN PREMNATH MULE SANTOSH KEDAR MULE SAVITA VASANTRAO MULE SHIVLING ASHOKRAO MULE SUDHAKAR MOHAN MULE SWATI ARJUN MULEY NEHA MACHINDRA MULEY ROHIT RAMESHRAO MULUK SARLA TULSHIRAM MULY PRADIP SHESHERAO MUNDE ARCHANA NAMDEVRAO MUNDE ASHWINI NIVRUTTI MUNDE DIPAK ACHUTRAO MUNDE FULCHAND SOPANRAO MUNDE GANESH BAGWAT MUNDE MAHADEV NATHRAO MUNDE MAHESH BHARAT MUNDE MOHAN JALINDAR MUNDE NARAYAN RAMRAO MUNDE PRADEEP SAHEBRAO MUNDE RAVI YADAVRAO MUNDE ROHINI VINAYAK MUNDE SANTOSH SUGRIV MUNDE SHRIRANG RAWAN MUNDE USHA BABASAHEB MUNDE VIDYA JANARDHAN MUNDE VIKAS BALAJI MUNDE VIKRAM MASAJI

pa`apta gauNa

74 130 168 58 48 68 66 128 100 108 154 144 78 18 88 50 94 112 78 128 130 132 66 106 120 120 124 82 100 122 102 64 104 62 118 122 100 116 114 116 86

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

Aja- k`x.

30101776 30100301 30100568 30102118 30102021 30100899 30100765 30101702 30103494 30101960 30102887 30102622 30100743 30103250 30100642 30101381 30102031 30101410 30103303 30102164 30102615 30101554 30102708 30100424 30103084 30101406 30101664 30103298 30103038 30102746 30103420 30102009 30103015 30101670 30102908 30100113 30103763 30100039 30103739 30103547 30100960

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011397 1011480 1051416 1061289 1071166 1011463 1061030 1061104 1061338 1051090 1011254 1051111 1051187 1051260 1071165 1061358 1011482 1051238 1061239 1311086 1051023 1011570 1061168 1061166 1011327 1011405 1011469 1011641 1011772 1041163 1041374 1051045 1051302 1051316 1061148 1061350 1061363 1061450 1071196 1071140 1011408 MUNDHE BABASAHEB RAMPRABHU MUNDHE BHAIRAVNATH KASHINATH MUNDHE ROHAN DNYANOBA MUNDHE SHITAL RAMKRUSHNA MUNDHE USHA ANGADRAO MUNDLIK BHAGWAT SHIVAJI MUNDLIK SANDEEP VISHWANATH MUNDLIK SANTOSH SHIVAJI MUNDLIK SHOBHA SURYAKANT MUNE PRADIP NARAYAN MUPADE ARCHNA MAROTI MUPADE PRALHAD VISHWANATH MUPADE PRAVIN AINATHRAO MUPADE RAJENDRA MAROTI MUPADE USHA APPARAO MURKUTE SHRIKRISHNA MARUTI MURUMKAR BHAIYASAHEB SHAHAJIRAO MUSALE RAHUL RAMESHWAR MUSANDE SHAILESH SHASHIKANT MUTKE ANITA BALAJI MUTKULE PANDURANG NIVRUTI NADGIRE DAYANAND WISHWAMBER NAGAMWAD SATISH GOVIND NAGAPURKAR SAROJ TRIMBAKRAO NAGARGOJE ASHOK PRAKASH NAGARGOJE BABURAO VISHWAMBHAR NAGARGOJE BHAGWAT VITHAL NAGARGOJE DIPALI RAMDAS NAGARGOJE GOKUL UTTAM NAGARGOJE KAVITA NAVNATH NAGARGOJE MAYUR DEVIDASRAO NAGARGOJE PARMESHWAR VISHWANATH NAGARGOJE RAMDAS DINKAR NAGARGOJE RAMESH INDRABHAN NAGARGOJE SARALA KARBHARI NAGARGOJE SHRIKANT SHAHADEO NAGARGOJE SHRINIVAS CHANGDEO NAGARGOJE SUDARSHAN SUBHASH NAGARGOJE VAIJINATH SAKHARAM NAGLOT UDALSING RAMSING NAGRE BADRINATH ASHRUJI

pa`apta gauNa

74 154 128 126 120 130 104 86 82 30 148 116 94 76 116 138 144 104 104 52 112 166 100 78 136 84 152 118 128 92 146 132 102 116 168 68 148 120 110 62 136

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435

Aja- k`x.

30103071 30103110 30102451 30100086 30102054 30101394 30103752 30103347 30102058 30100946 30100554 30101878 30103002 30103346 30100883 30100734 30100888 30100310 30100802 30102422 30100522 30101983 30100431 30101170 30102684 30103427 30102855 30101084 30102511 30102153 30103788 30103625 30100029 30103316 30101792 30103445 30102138 30102890 30100580 30103253 30102082

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011656 1041130 1071309 1061254 1071392 1041521 1011339 1311012 1041198 1041540 1051003 1061343 1071039 1061233 1011138 1011595 1051440 1051383 1071162 1011419 1051074 1041246 1041138 1011318 1041233 1051112 1061235 1041031 1011342 1041356 1061299 1011231 1071088 1311006 1011212 1041117 1041197 1041201 1011659 1061466 1071137 NAGRE DNYANESHWAR BHAGWAN NAIBAL KAILAS VILAS NAIK VINOD ASHOKRAO NAIKNAWARE SHARAD MURLIDHAR NAIKNAWARE YOGESH PRAKASH NAIKODE NILKNAT VISHWAMBHAR NAIKWADE ASHVINI ASHOKRAO NAIKWADE DNYANESHWAR GANPATRAO NAIKWADE KISHOR BABASAHEB NAIKWADE NITIN BANSI NAIKWADE PALLAVI DNYANOBA NAIKWADE SHRADDHA ASHOK NAIRALE SUREKHA APPARAO NAKADE SHAILA SHAHADEV NALWADE AMOL MACCHINDRA NANDALGAONKAR DHANANJAY ASHOK NANDALGAONKAR RUPALI ASHOKRAO NANDE RAVINDRA ANIRUDH NANDE URMILA VISHVANATH NANDEDKAR BALAJI MUNJAJI NANDGAONKAR PRADEEP KUMARRAO NANDURKAR LAXMAN CHANDRAKANT NANDWATE KALINDI DIGAMBARRAO NANGARE ASHOK DASHARATH NANNAWARE KUSUM PARASRAM NANNAWARE PRALHAD YADAVRAO NARDEV SHAILANDRA SHRIKRISHAN NARWADE HARSHAWARDHAN SHRIMENTRAO NARWANE ASHWINI RAVINDRA NARWANE MANOJ SHRIRAM NATH SHITAL VISHWANATH NAVALE ANURATH DNYANDEO NAVALE SUVARNA SHRIRAM NAVLE BHASKAR DEORAO NAWALE ANJALI KADAJI NAWALE JYOTI ARJUN NAWALE KISHOR ARJUN NAWLE KISHOR LAXMAN NAYANE DNYANESHWAR MANOHAR NEHARKAR SUGRIV MURLIDHAR NETKE TULSHIRAM MACCHINDRA

pa`apta gauNa

108 106 92 66 146 110 76 124 140 82 130 78 60 42 102 4 72 132 100 112 126 146 82 80 84 124 46 52 100 98 108 92 110 170 86 160 64 122 102 100 110

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476

Aja- k`x.

30103219 30101234 30102148 30101992 30101994 30103745 30100849 30102519 30102077 30103061 30101429 30103026 30101561 30102838 30103513 30100174 30100401 30102716 30101708 30103487 30100221 30102437 30103564 30101917 30102104 30100872 30103663 30100107 30102295 30100935 30101503 30101631 30100150 30102895 30103406 30102319 30102562 30100151 30100870 30103200 30102225

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061381 1061371 1011229 1041113 1041189 1311072 1051212 1041518 1011575 1071307 1051096 1011470 1041253 1051511 1041313 1071201 1011571 1011637 1011422 1041108 1051262 1011172 1041090 1061279 1051419 1061029 1061407 1011608 1011788 1051450 1071056 1071146 1011457 1051148 1051327 1061052 1071246 1011049 1041094 1071133 1041461 NIBHOKAR SHYAM SUDHAKAR NIGUDGE SHRISHAILYA BASWARAJ NIKALJE ANURADHA VASANT NIKALJE JYOTI RANU NIKALJE KIRAN RANU NIKAM SUNIL MARUTI NILPATREWAR PUSHPA DHONDIRAM NILWARAN NILESH DIGAMBARRAO NIMBALKAR DEEPAK GANGADHAR NIMBALKAR VINOD VIKRAM NIMGAONKAR PRAJAKTA SUDHIRRAO NIMMALWAR BHAGYALAXMI NARAYAN NIRMAL LAXMAN DAMODHAR NIRMAL SAGAR HEMANTRAO NIRWAN MAITHILEE DEVRAM NISARGAN VAISHALI BHAYYASAHEB OVHAL DEELIP BHAURAO PACHPUTE DIPALEE ANANTRAO PADALWAR BALAJI DASHARATH PADGHAN JYOTI LAXMAN PADOLE RAJENDRA RAMKISAN PAIKRAO ANIL SHANKAR PAITHANE JAYSHREE PRAKASH PAITHANKAR SHILPA SUDHAKARRAO PAKHARE ROHIDAS BHIMRAO PAKHARE SANDEEP BABASAHEB PAKHARE SNEHA SAHEBRAO PALANGE DHIRAJ SUNIL PALLEWAD GOVIND SAMBHAJI PALLEWAD SACHAN MADHAVRAO PALLEWAD SURESH GOVIND PALLEWAD UJAWALA VITHALRAO PANCHAL BHAGAWAT DNYANOBA PANCHAL PRATAP MADHUKAR PANCHAL RAMESHWAR RANGNATHRAO PANCHAL SANDIP SUDHAKARRAO PANCHAL VIDHYA ANKUSHRAO PANDAV AJINKYA RAJENDRA PANDE JAYSHREE RAMCHANDRA PANDE TUKARAM LAXMAN PANDIT NALINI SHATRAGHUN

pa`apta gauNa

84 102 64 114 100 160 120 100 120 132 92 136 100 168 112 96 86 116 146 144 48 138 114 92 148 82 96 148 116 64 78 148 80 126 128 84 84 108 114 98 70

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517

Aja- k`x.

30101317 30101707 30102916 30102547 30100597 30102053 30100775 30102669 30101361 30101959 30100625 30102781 30100958 30100991 30101041 30101574 30103169 30101369 30102035 30102468 30101539 30102821 30103139 30102911 30100320 30100997 30102315 30101263 30101018 30101647 30101758 30101761 30102145 30102062 30100466 30102588 30103797 30101184 30100915 30103790 30101307

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051359 1061477 1011403 1011323 1071051 1051476 1051471 1061147 1051133 1041104 1011530 1041144 1041516 1011180 1041344 1071040 1071010 1071233 1071294 1071351 1061422 1051435 1041395 1011354 1011791 1041167 1011074 1041224 1051119 1051210 1011001 1011027 1011059 1011454 1011678 1041044 1041061 1041431 1041435 1041492 1061019 PANDIT RANJIT GANGADHAR PANDIT SUJATA RAMESHRAO PARALKAR BABURAO MACHINDRA PARBHALE ASHOK GORAKSHANATH PARBHANE SURESH RAJENDRA PARDE SACHIN HIRAMANRAO PARDESHI SACHIN SUBHASH PARDESHI SAPANA NANDKUMAR PARHAD PRASHANT SITARAM PARIKH JUGALKISHOR GANGABISHAN PARKHE CHANDRASEN DATTU PARKHE KALYAN DNYANOBA PARPELLI NILESH VENKATESH PARSE ANIL KACHRU PARSE MANISHA BHAUSAHEB PARSEWAR SUREKHA SUBHASH PATAIT SUNIL BHAGWAT PATANE VARSHA RAJKUMAR PATANGE VILAS BABANRAO PATANGE VITTHAL MAHADEV PATANKAR SONALI MAHADEV PATASKAR RUKMIN DATTATREY PATEKAR MEGHA VAMANRAO PATEL ASSEF IQBALAHMED PATHADE GOVIND NARAYAN PATHADE KAVITA EKNATH PATHAK AMAR ARUNRAO PATHAK KRUSHNA DATTATRAY PATHAK PRANITA PRAKASHRAO PATHAK PURUSHOTTAM DHUNDIRAJ PATHAN AAMERKHAN AZMATKHAN PATHAN AINUS SHERKHAN PATHAN AKBAR SHAHAJADA PATHAN BARAKATULLA RAFIULLA PATHAN FAIYYAZ MURADKHAN PATHAN IMRANKHAN WAHEDKHAN PATHAN JAHEDKHAN NAIMKHAN PATHAN MUBINKHAN GULAMMAHAMAD PATHAN MUJAHEDKHAN ABDULGAFFARKHAN PATHAN NAYUM MUBARK PATHAN SAMEERKHAN JAFARKHAN

pa`apta gauNa

66 84 78 126 146 112 152 130 86 126 126 90 162 100 116 76 92 68 168 88 132 126 94 146 178 102 84 96 126 114 78 94 100 98 112 110 168 140 110 118 78

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558

Aja- k`x.

30103155 30100771 30102559 30101454 30103181 30103502 30100184 30101290 30103339 30102516 30101513 30100097 30102135 30103149 30102158 30102521 30102613 30101564 30102751 30100940 30100448 30100478 30103264 30103480 30102956 30102078 30103497 30103018 30100512 30103529 30101797 30102970 30100319 30102595 30101921 30103429 30100839 30101634 30102506 30100965 30101971

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1071210 1071404 1011019 1011633 1011640 1311018 1041139 1041183 1051073 1051102 1051202 1051215 1051384 1061033 1061037 1061337 1061479 1061492 1071030 1061069 1041115 1041119 1051326 1011035 1071418 1011113 1011135 1011190 1011193 1011205 1011256 1011258 1011283 1011333 1011349 1011364 1011478 1011486 1011534 1311089 1041016 PATHAN VAJEDKHAN NURKHAN PATHAN YOUSUFKHAN ABDULKADARKHAN PATIL ABHILASH RAMCHANDRA PATIL DIPAK GOPICHAND PATIL DIPALI BHALCHANDRA PATIL GOVIND PANDURANG PATIL KALPANA GANPATRAO PATIL KHUSHAL SHANKARRAO PATIL PRADEEP PANDURANG PATIL PRAKASH UMAKANT PATIL PRIYANKA ANILRAO PATIL PUSHPARAJ GOPALRAO PATIL RAVINDRA KHANDERAO PATIL SANDEEP EKNATHRAO PATIL SANDEEP SOPANRAO PATIL SHIVSHANKAR VISHWANATH PATIL SUJATA SATISH PATIL SUMITRA SHIVAJI PATIL SUPRIYA SURESH PATREWAR SANGITA SHARNAPPA PAWAL JYOTI RAMDAS PAWAL JYOTIRAM RAMDAS PAWAL RAMESHWAR BHIVAJI PAWAR AJAY GORAKH PAWAR AMAR SADASHIV PAWAR AMOL RUSTUMRAO PAWAR AMOL VISHNU PAWAR ANIRUDHA MANCHAKRAO PAWAR ANITA NANASAHEB PAWAR ANJALI ASHRUBA PAWAR ARJUN PANDIT PAWAR ARJUN RANGRAO PAWAR ASHA BABASAHEB PAWAR ASHOK TUKARAM PAWAR ASHWINI ARUNRAO PAWAR ATUL AVINASH PAWAR BHAGYASHRI RAOSAHEB PAWAR BHARAT SURYABHAN PAWAR CHETAN JAGANSING PAWAR GORAKH PANDURANG PAWAR HANUMAN ASHRUBA

pa`apta gauNa

64 126 68 138 138 80 104 104 70 152 110 130 108 100 96 102 118 106 76 96 162 68 130 74 110 84 92 72 94 106 102 86 100 78 108 108 144 140 160 92 132

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599

Aja- k`x.

30103170 30102979 30100990 30101009 30101623 30101497 30101401 30101030 30100270 30100758 30100989 30103550 30103697 30102341 30101173 30102228 30102824 30102567 30100036 30102091 30103779 30102466 30103503 30101615 30100903 30102187 30101473 30102893 30101257 30100385 30100005 30101666 30100695 30100040 30100720 30102495 30103348 30101498 30101720 30102127 30102349

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041335 1041342 1041483 1041536 1051043 1051110 1051213 1051256 1051285 1051328 1051338 1051376 1051499 1051500 1061061 1061143 1061096 1061142 1061176 1061193 1061220 1061252 1071160 1071174 1071183 1071232 1071244 1071262 1011300 1011700 1041348 1011230 1011669 1061117 1061419 1071054 1011542 1041512 1041303 1061091 1041388 PAWAR MANISHA GANESH PAWAR MANISHA RAMRAO PAWAR NAVNATH PREMCHAND PAWAR NITIN ASARAM PAWAR PARMESHWAR TIKARAM PAWAR PRALHAD KANIPHNATH PAWAR PUSHPA SOPAN PAWAR RAJENDRA KALYANRAO PAWAR RAJU LATTUSING PAWAR RAMESHWAR BALIRAM PAWAR RAMKRUSHNA VENKATRAO PAWAR RAVIKANT VITTHALRAO PAWAR SACHIN ABHIMAN PAWAR SACHIN BALASAHEB PAWAR SANDIPAN RAMRAO PAWAR SANTOSH ASAHRAM PAWAR SANTOSH DHANANJAY PAWAR SANTOSH UTTAM PAWAR SATISH INDAL PAWAR SAURABHA SHARADRAO PAWAR SEEMA CHANDRASEN PAWAR SHARAD PAPALAL PAWAR UMESH SUBHASHRAO PAWAR UTTARESHWAR LAXMAN PAWAR VAIBHAV VASANTRAO PAWAR VARSHA PRADEEP PAWAR VIDHYA SOPANRAO PAWAR VIJAY NAMDEVRAO PAWLE ASHISH ASHOK PENLEWAD GAJANAN RAJENDRA PESHAVE MANJUSHA ANKUSH PETHE ANURADHA DIPAK PHAD DNYANOBA TUKARAM PHAD SANTOSH RAM PHAD SOMNATH MUKTARAM PHAD SURESH BHARAT PHATAK DADARAO BHANUDAS PHATALE NILESH KISANRAO PHULARI MAHESH SAMBHAJI PHULARI SANJAYKUMAR KASHINATH PIMPALE MEERA RAMRAO

pa`apta gauNa

74 130 72 146 88 112 108 162 78 78 56 26 76 88 128 84 118 96 126 106 132 110 82 26 76 118 114 96 106 108 70 114 80 144 128 110 92 116 24 10 100

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640

Aja- k`x.

30100396 30103705 30100683 30102476 30103065 30103759 30103482 30102286 30101562 30102076 30101219 30100551 30103623 30102545 30103133 30102856 30102275 30101391 30102039 30101567 30102165 30100853 30101990 30103613 30103459 30102984 30102720 30101481 30101054 30102522 30103416 30100407 30101096 30103216 30103154 30102975 30100638 30100663 30103538 30101821 30101706

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041137 1051446 1071229 1061249 1041024 1061437 1071415 1041550 1051174 1051517 1011456 1051246 1071386 1061132 1061081 1061462 1011605 1061344 1041254 1041332 1051396 1071149 1061017 1011184 1051163 1061150 1041364 1311076 1051081 1051130 1011644 1311020 1041396 1011079 1311080 1011221 1041100 1051463 1071430 1071360 1011317 PINGALE KAKASAHEB ANKUSHRAO PISAL RUPAWATI SUNDARRAO PISAL VARSHA RAMESHRAO PNIGLE SHARAD BABASAHEB POKALE HARIDAS PANDURANG POKHARKAR SONALI SUDHAKAR POKLE AJAY MANIKRAO POLE NITINKUMAR GOVINDRAO POPALE PRAVIN LAXMAN PORWAL SAGAR PREMKUMAR POTDAR BHAGASHRI S POTDAR RAHUL RAMESHRAO POTDAR YOGESH RAJENDRA POTE SANTOSH MAROTI POUL SANJAY BABURAO POUL SUDHIR YESHWANT PRABHALE DHARMRAJ BABURAO PRABHALE SHRAVAN GOKUL PRADHAN LAXMAN BABURAO PRADHAN MANGESH SURESH PRADHAN REEMA BABANRAO PRADHAN UMA SURESHRAO PRAYAG SAMEER SURYAKANT PUJARI ANIL BANURAO PURANIK PRAVIN SUBHASHRAO PURANIK SARANG BABAN PURANWAD MAROTI ARUN PURANWAD UTTAM BABAN PURI PRADIP SHRIRAM PURI PRASHANT RAJENDRA PUROHIT DIPTI DILIPRAO QAZI IRFANAHMED IQBALAHMED QAZI MERAJ SIRAJUDDIN QUAZI AMERUDDIN ALEEMUDDIN RAGOLE VINAYAK DATTARAO RAHATE ANKUSH VIJAYRAO RAHEKWAL JEETSINGH UDAYSINGH RAHINJ SACHIN KUNDLIK RAHULWAD BHAGYASHREE LAXMANRAO RAJE VITTHAL DWARKADAS RAJGURU ASHOK BHIKAJI

pa`apta gauNa

128 82 122 34 84 72 94 116 144 144 110 88 72 96 54 46 68 136 116 64 108 42 128 144 74 148 130 106 126 64 104 84 62 78 112 166 120 100 154 72 84

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681

Aja- k`x.

30103496 30100952 30100885 30100523 30101413 30101894 30100959 30102182 30101344 30102656 30101355 30100016 30102172 30102092 30100526 30101559 30101075 30103196 30103197 30100699 30100372 30103649 30101843 30100830 30100754 30101518 30101587 30103035 30102800 30100441 30102101 30101213 30100732 30100295 30102049 30101186 30101769 30100752 30100476 30103769 30101715

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051373 1011657 1011090 1011346 1041177 1011098 1041210 1051166 1051392 1061119 1061212 1061295 1071102 1071406 1041009 1041522 1061368 1061404 1071087 1051330 1041405 1051189 1011761 1061238 1071023 1011435 1051176 1311052 1041132 1011174 1011331 1011302 1011781 1041127 1041340 1041368 1041425 1041457 1051029 1051038 1051053 RAJMANE RAVI MAHADEV RAJPURE DNYANESHWAR GAJANAN RAJPUT AMOL VIJYASING RAKATE ASHWINI MAHADEV RAKATE KESHAV NARAYAN RAKH AMOL RAMRAO RAKH KOMAL NAKUL RAKH PRAVIN BALIRAM RAKH RAVINDRA BABURAO RAKH SANTOSH TUKARAM RAKH SAYAJI RAJENDRA RAKH SHITAL SUDAM RAKH SWATI VISHNU RAKH YUVRAJ NAVNATH RAMDASI GYATRIDEVI SURESHRAO RAMDASI NIRANJAN CHANDRAKANT RAMDASI SHRIRAM SHIVAJIRAO RAMDASI SMITA LAXMIKANTRAO RAMDASI SUVARNA GOPALKRASHNA RANBAVRE RAMESHWAR SUKHDEV RANDIVE MINAL LAXAMANRAO RANDIVE PRAVIN PARMESHWAR RANKHAMB GAURI BHAGWAT RANSING SHAILESH RAJABHAU RANSING SUNITA BHIKAJI RASAL BALASAHEB SHRIRANGRAO RASAL PRAVIN JAGANNATH RASANE RAJESHWARI VASANTRAO RASVE KAILASH SHIVAJI RATHOD ANIL BALIRAM RATHOD ASHOK RATAN RATHOD ASHOK SURESH RATHOD GORAKH SUBHASH RATHOD KAILAS VITTHAL RATHOD MANISHA SHRIRAM RATHOD MARUTI GULABRAO RATHOD MOKIND PANDURANG RATHOD NAGURAO BHAGWAN RATHOD PANJAB NAMDEV RATHOD PARASARAM HONAJI RATHOD PAVAN KISHORCHAND

pa`apta gauNa

80 94 86 50 100 14 138 104 86 100 108 80 120 132 138 42 128 78 88 170 88 80 130 130 106 114 174 102 118 138 76 94 82 78 82 78 84 62 112 56 108

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722

Aja- k`x.

30102447 30103761 30102884 30100417 30100726 30103772 30102224 30100733 30102080 30103458 30102582 30101701 30102599 30103031 30103137 30102587 30101455 30100413 30101315 30103254 30103270 30103350 30103299 30100317 30102734 30103285 30101231 30100913 30103434 30101565 30101932 30100827 30102329 30102579 30100122 30103414 30102465 30103517 30102786 30101149 30101095

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051075 1051263 1051306 1051353 1051367 1051375 1051402 1051468 1061109 1061099 1311063 1061202 1061216 1061237 1061317 1061353 1071005 1071292 1071296 1071359 1071335 1011077 1011129 1011201 1011257 1011481 1011526 1011564 1011610 1011627 1041092 1041209 1041261 1041287 1041345 1041384 1051031 1051378 1051400 1051429 1051457 RATHOD PRADEEP SUBHASH RATHOD RAJENDRA MAGAN RATHOD RAMESH LALU RATHOD RANJEET SAHEBRAO RATHOD RAVI UDDHAO RATHOD RAVIDAS GOPICHAND RATHOD REKHA AMRUT RATHOD SACHIN MUNSING RATHOD SANTOSH BHIMA RATHOD SANTOSH POMA RATHOD SANTOSH PRALHAD RATHOD SAVITA JANKIRAM RATHOD SEEMA MADANSING RATHOD SHAILENDRA BAPURAO RATHOD SHIVAJI SHANKAR RATHOD SHRIKANT UTTAMRAO RATHOD SUNIL SHRIRAM RATHOD VIKRAMSINH PURUSHSOTTAM RATHOD VILAS SHRICHAND RATHOD VITTHAL GOVIND RATNAPARKHE VISHNU DHONDIBA RAUT AMARSINH RANGANATHRAO RAUT AMOL RAJENDRA RAUT ANITA ASHOKRAO RAUT ARJUN KARBHARI RAUT BHAIYA SURESH RAUT CHANDRAKANT MANOHAR RAUT DATTATRAYA RADHAKISAN RAUT DIGAMBAR PRALHAD RAUT DINESH RAMRAO RAUT JAYSHREE BALASAHEB RAUT KOMAL DILIP RAUT LEELA MURLIDHAR RAUT MAHENDRA DASHRATH RAUT MANISHA ASHOKRAO RAUT MEENA VITTHALRAO RAUT PANKAJ BHAGWANRAO RAUT RAVIKUMAR TUKARAM RAUT REKHA SHRIRANGRAO RAUT ROHIT RAM RAUT SACHIN DEVIDAS

pa`apta gauNa

90 52 76 86 130 70 82 70 108 70 134 102 94 88 98 96 88 114 104 74 80 138 104 124 110 76 172 148 80 98 78 100 116 98 120 90 110 78 82 118 136

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763

Aja- k`x.

30102707 30102403 30103687 30103721 30101153 30103010 30100296 30102503 30100876 30100323 30102357 30103385 30100264 30102328 30102067 30102473 30102638 30101734 30100426 30102168 30102557 30100658 30101012 30100600 30101178 30101475 30102387 30101667 30102861 30102033 30100664 30101941 30102918 30100222 30100235 30100599 30101456 30100059 30102369 30103577 30100058

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061077 1061073 1061288 1061376 1061396 1061415 1061473 1071031 1071049 1071215 1071322 1071432 1041035 1051028 1011616 1051340 1011710 1071063 1011374 1041080 1051332 1011739 1071018 1071013 1041547 1071083 1051448 1051230 1311053 1011042 1041014 1011093 1011744 1011718 1051336 1051509 1061269 1011628 1061248 1011362 1011032 RAUT SANJAY DATTATRAY RAUT SANJAY JALINDAR RAUT SHITAL EKANATH RAUT SHUBHANGI PRALHAD RAUT SINDU VEDPRAKASH RAUT SOMESHWAR BALASAHEB RAUT SUHAS KAILAS RAUT SUPRIYA DHURAJI RAUT SURENDRA SHIVAJI RAUT VANDANA BALASAHEB RAUT VISHAL LAXMANRAO RAUTWAD BHAGYASHRI HANMANTRAO RAWALE HEMANT SURESH RENGADE PANDURANG BAPURAO RENGE DILIP TRYAMBAKRAO RENGE RAMPRABHU ABHIMANYU RENKE GAJANAND SAMBHAJIRAO RODEWAD SURESH UTTAMRAO ROHITE AVINASH BABURAO ROKADE JAYA BABURAO ROKADE RAMESHWAR MAROTI ROMAN GANESH LAHURAO RONDHE SUNITA MADHUKAR ROTE SUNIL MADUKAR RUGHE NITIN BALASAHEB RUSHI SUVARNA SADASHIVRAO S S S SABALE RAHUL SHIVAJI SABBENWAD RANJANA MAHADEV SABLE AJAYKUMAR GORAKH SABLE HANUMAN ARJUN SADOLKAR AMOL PRALHADRAO SADRE GANESH SUNIL SAHANE GANESH GAMAJEE SAIKH RAMJAN AHMAD SAKHARE SADHNA MAHADEV SAKHARE SHASHIKANT HARIBHAU SAKRUDKAR DINKAR SHESHERAO SALGUDE SHARAD VINAYAK SALMOTHE ATUL SUBHASHRAO SALUNKE AJAY NARAYANRAO

pa`apta gauNa

70 154 68 78 64 108 100 122 130 54 112 106 140 84 78 92 72 82 24 92 84 70 84 96 110 100 98 140 108 94 78 78 80 148 102 108 126 108 110 162 126

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804

Aja- k`x.

30102705 30100175 30102226 30102105 30102186 30100805 30100052 30100201 30102482 30100718 30102857 30101289 30103214 30100010 30101206 30102952 30103690 30102502 30102348 30100532 30102686 30102972 30103490 30102919 30101691 30102897 30100534 30100902 30102222 30101356 30100273 30100826 30100800 30102532 30103123 30103023 30100087 30102064 30101892 30102515 30102722

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1311005 1011763 1041260 1051046 1061151 1061195 1071258 1071277 1071352 1041190 1011043 1011613 1041398 1061016 1041027 1011248 1011065 1011494 1011585 1041531 1051149 1051291 1051314 1051466 1061094 1061169 1061174 1061303 1061319 1071148 1071203 1071204 1011645 1051012 1011618 1051208 1061388 1041397 1071016 1011476 1061345 SALUNKE BHARTI FULCHAND SALUNKE GEETA VENKATRAO SALUNKE LAXUMAN DEVIDAS SALUNKE PARMESHWAR KISAN SALUNKE SARANGDHAR PADMANABH SALUNKE SAVITA ARJUNRAO SALUNKE VIJAY NARAYANRAO SALUNKE VIJAYKUMAR NAGORAO SALUNKE VITTHAL SHANKAR SALUNKHE KIRAN SAMBHAJI SALVE AJAYKUMAR SHANKAR SALVE DIGAMBAR TRAYAMBAK SALVE MILIND ARUN SALVE SAMADHAN GANPAT SALVI HARSH RAJENDRA SAMBRE ARCHANA KUNWARLAL SANAP AKSHAY SAKHARAM SANAP BHARAT SOPAN SANAP DEEPALI BHAGWATRAO SANAP NITESH RAGHUNATHRAO SANAP PRATIBHA VASANT SANAP RAKESH RAJESH SANAP RAMESH LUXMANRAO SANAP SACHIN LAXMANRAO SANAP SANTOSH BHAGWAT SANAP SATISH RAGHUNATH SANAP SATISH RAGHUNATHRAO SANAP SHIVAJI BABASAHEB SANAP SHIVAJI DINKAR SANAP UJWALA SITARAM SANAP VAISHALI LAXMAN SANDLAPURKAR VAISHALI PRABHAKARRAO SANGALE DNYANADEO BHASKAR SANGDE PALLAVI RAMKRUSHNA SANGLE DILIP DATTARAO SANGLE PUNDLIK DNYANDEO SANGULE SIDDHESHWAR SHRIRAM SAPKAL MILIND NAMDEV SARJE SUNIL NIVRUTTI SARKALWAD BHAGYASHRI VAIJANATHRAO SARKALWAD SHRIDHAR VAIJANATHRAO

pa`apta gauNa

74 150 92 92 100 88 162 78 72 68 122 124 88 140 124 168 84 102 128 118 148 62 172 164 60 88 90 50 96 92 104 120 152 94 88 160 166 98 96 112 68

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

Aja- k`x.

30100050 30101062 30101019 30102747 30102109 30103275 30103338 30103677 30102273 30102538 30100143 30101412 30100327 30100690 30100051 30100694 30102343 30100592 30101059 30100280 30100464 30100212 30101414 30103177 30103335 30102660 30101695 30102229 30103415 30100046 30101594 30101363 30103329 30102791 30100202 30103261 30101129 30100783 30101278 30101779 30102578

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051185 1071302 1071128 1061265 1041383 1011563 1041208 1041464 1071312 1011741 1011514 1051349 1061255 1041453 1061138 1061211 1011411 1011518 1061406 1011037 1041406 1051026 1061112 1071078 1011067 1011599 1051171 1041055 1041421 1041434 1041430 1011005 1011391 1041010 1041262 1041479 1061228 1011680 1041062 1051035 1051220 SARODE PRAVIN SHAMRAO SARPATE VINAY PRAKASH SARUK TRIVENI BHANUDAS SARVADE SHASHIKANT BALIRAM SARVADNYA MEENA GANGADHAR SARWADE DATTATRAYA GAUTAM SASANE KOMAL GAUTAM SASANE NAMDEV RUKARAM SASANE VINOD WAMANRAO SATHE GANESH PANDIT SATPUTE BIBHISHAN RUSTUM SATPUTE RANI C SATPUTE SHARAD SHIVAJI SATWADHAR NAGESH DILIP SATWADHAR SANTOSH SHANKARRAO SATWADHAR SAVTA SAMPATRAO SAVANT BALAJI BHARATRAO SAWAI BUDHABHUSHAN NAVANATH SAWAI SNEHA RATAN SAWANT AJAY GANGADHAR SAWANT MINAL SHIVAJI SAWANT PANDURANG GANGADHAR SAWANT SANTOSH ACHUTRAO SAWANT SUSHILA BHANUDAS SAWARE AKSHAYKUMAR RANGNATHRAO SAWASE DHANANJAY CHANGDEO SAWLE PRAVIN SHRIRAM SAYED IRFATALI OSMANALI SAYED MOHSEEN YASEEN SAYED MUJAHAD YUSUF SAYEED MOUIZ MOINODDIN SAYYAD AATEF MAZHAR SAYYAD AZIM ILLIYAS SAYYAD HANIF ALLAUDDIN SAYYAD LIYAQUAT JILANI SAYYAD NAVID ISAK SAYYAD SHAHEEN SHAFIQ SAYYED FARUK MAHEBUBSAB SAYYED JAHIR HABIB SHAHA PANKAJ MADANDAS SHAHA RAFIK NIJAM

pa`apta gauNa

116 66 112 128 106 96 94 98 66 106 76 148 126 88 140 84 92 104 80 70 92 170 54 98 68 128 82 54 8 144 96 124 88 80 108 118 132 96 96 96 86

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886

Aja- k`x.

30101807 30100453 30102216 30102015 30101250 30101302 30101981 30101106 30102108 30102380 30101741 30100767 30102433 30102110 30102868 30103276 30102477 30101876 30101281 30102569 30101048 30101768 30101938 30101174 30100408 30102942 30102525 30101967 30102288 30102914 30103701 30100077 30100343 30101291 30103719 30103716 30101766 30100082 30101672 30100081 30102243

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051190 1011008 1011009 1011053 1011058 1011061 1011060 1011068 1011069 1011072 1011263 1011277 1011334 1011389 1011522 1011679 1011681 1011682 1011685 1041032 1041045 1041052 1041051 1041063 1041064 1041075 1041077 1041078 1041170 1311030 1041314 1041370 1041409 1041410 1041416 1041420 1041422 1041426 1041436 1041437 1041446 SHAHANE PRAVIN ASARAM SHAIKH ABDULATIQ ABDULGAFFAR SHAIKH ABDULGANI MOTILAL SHAIKH AJMEER BABUSAB SHAIKH AKBAR MAHAMAD SHAIKH AKHTAR IBRAHIM SHAIKH AKHTAR MAHEBOOB SHAIKH ALIM ABBAS SHAIKH ALIUDDIN JAKIUDDIN SHAIKH ALTAF SHAFIQUE SHAIKH ARSHAD KALIM SHAIKH ASEF RASHID SHAIKH ASHPAK ISAK SHAIKH AZAHAR USMAN SHAIKH CHANDPASHA IBRAHIM SHAIKH FARHA AJIM SHAIKH FARUKH ISAKH SHAIKH FATEMA SALIM SHAIKH FRHAN KHAWAJAMAINUDDIN SHAIKH HASAN SHAMSHODDIN SHAIKH IMRANODDIN KABIRODDIN SHAIKH IRFAN ISMAIL SHAIKH IRFAN JAMIL SHAIKH JAKERIYA USMAN SHAIKH JAKIR YUSUF SHAIKH JAVED AFSAR SHAIKH JAWED KHURSHEED SHAIKH JAWED RAJJAK SHAIKH KAYYUM NIJAM SHAIKH KHALIL RASULSAB SHAIKH MAJED SAJED SHAIKH MASUD AJMODDIN SHAIKH MOHAMMADSAMEER YUNUSSALEEM SHAIKH MOHAMMED HUSAIN SHAIKH MOHASIN VAJIR SHAIKH MOHMMADFATAWUDDIN MOHMMADIQBAL SHAIKH MOHSEENUDDIN MUZAMMILUDDIN SHAIKH MOSIN MAHEBUB SHAIKH MUJAMMIL RASHID SHAIKH MUJEEB RASHEED SHAIKH MUMTAJ ISLAM

pa`apta gauNa

72 148 118 86 74 102 110 138 94 94 114 54 90 84 84 74 126 92 112 116 74 96 170 120 120 86 128 108 82 60 118 142 82 112 72 96 100 110 116 82 116

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Aja- k`x.

30100170 30101319 30103315 30102124 30102670 30102263 30101525 30102128 30100925 30101486 30101996 30100481 30101398 30102618 30100185 30102585 30101552 30102876 30101871 30101662 30100220 30102381 30101262 30103301 30103167 30101380 30101067 30101027 30100339 30101273 30101954 30101135 30101437 30101964 30100565 30102242 30102957 30100094 30102143 30103666 30102645

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041477 1041480 1051051 1051224 1311054 1051397 1051409 1051414 1051505 1061007 1061008 1061009 1061010 1061219 1061224 1061231 1061232 1061240 1061394 1061398 1071115 1071116 1071117 1071121 1071122 1071126 1071371 1071370 1071413 1011206 1061467 1061271 1061298 1041449 1041038 1061445 1041040 1311023 1041008 1041264 1051406 SHAIKH NASIRODDIN HAMID SHAIKH NAVID MAGEED SHAIKH PARVEZ ABDULRAFIK SHAIKH RAHIL AKHEEL SHAIKH RASHID BASHIR SHAIKH REHAN ABDULGAFOOR SHAIKH RESHMASULTANA NASEEM SHAIKH RIYAJ GAFUR SHAIKH SADEQ TAHAIRHUSSAIN SHAIKH SALAUDDIN MOINUDDIN SHAIKH SALEEM TAMEEJ SHAIKH SALIM MAHEBUB SHAIKH SALMAN MOOSA SHAIKH SEEMA GAFFAR SHAIKH SHABANA HAMID SHAIKH SHAIKHMAHAMADPARVEG MAHAMADRAFI SHAIKH SHAIKHMOSIEN SHAIKHAMIR SHAIKH SHAKEEL SALEEM SHAIKH SIKANDAR DAGDU SHAIKH SIRAJ SALIM SHAIKH TABREJ MUJEEB SHAIKH TABRESH MUBARAK SHAIKH TAHEZEEB MAVIDODDIN SHAIKH TAUSIF AHMAD SHAIKH TAYYAB SHABBIR SHAIKH TOSIF ISAK SHAIKH WASIM BABU SHAIKH WASIM MUSHTAQ SHAIKH ZAFARIQBAL NISARAHMED SHAIWALE ANJALI JAYKUMAR SHAIWALE SUHAS RAMRAJE SHARMA SHEETAL BHARATKUMAR SHARMA SHITAL SHAMSUNDAR SHARWALE MZBABAR JULFIKHAR SHEIKH IBRAM MEHMOOD SHEKADE SUBHASH SHAHADEO SHEKH IMDAD HASAN SHEKH JAVID BASHIR SHELAKE GULAB MAHADEO SHELAKE MADAN RAMKISAN SHELAR RENUKA DEVIDAS

pa`apta gauNa

166 86 102 94 138 74 144 100 80 100 90 90 86 112 112 108 68 74 66 106 78 62 120 84 72 56 88 80 102 88 84 58 112 84 18 84 150 126 98 50 84

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Aja- k`x.

30102714 30102517 30100399 30103097 30100887 30100628 30100224 30102458 30100112 30102215 30101712 30102488 30100199 30101402 30100950 30103421 30100241 30102258 30101242 30102706 30103738 30101379 30102542 30100393 30101627 30101139 30102455 30103172 30101543 30100074 30101963 30103069 30102170 30102198 30103747 30100583 30101040 30100801 30101090 30101403 30102474

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061282 1071427 1041102 1051303 1051411 1051439 1071180 1071227 1061302 1041274 1051240 1011736 1061146 1071231 1011511 1041091 1041346 1011054 1011101 1011214 1011332 1011321 1011573 1311014 1011758 1011783 1041105 1041256 1041294 1041331 1041339 1041389 1041490 1041533 1051089 1051158 1051199 1051292 1051295 1051329 1051339 SHELAR SHILPA SHRIMANT SHELKE BALASAHEB KASHINATH SHELKE JITENDRA RAMNATH SHELKE RAMDAS VITTHALRAO SHELKE RHUSHIKESH SAKHARAM SHELKE RUPALI KHANDERAO SHELKE VADJEERAM BHAGWAT SHELKE VARSHA KISANRAO SHEMBDE SHIVAJI SHRIRAM SHENDGE MADHURI PANDITRAO SHERKAR RAHUL SONAJI SHETE GANESH SUBHASHRAO SHETE SAPANA RAJABHAU SHETE VARSHA VISHVANATH SHETWAD BHUJANG NARAYAN SHEWALE JAYSHREE DASHRATHRAO SHEWALE MANJUSHA BAPURAO SHINDE AKASH SUDHIR SHINDE AMOL VITTHAL SHINDE ANJANA TUKARAM SHINDE ASHOK MUKUNDRAO SHINDE ASHOK NARAYAN SHINDE DEEPA MAHADEV SHINDE GANESH GORAKHNATH SHINDE GANPAT PANDIT SHINDE GORAKHNATH ASHRUBA SHINDE JYOTI NIVIRUTI SHINDE LAXMAN JAGANNATH SHINDE MAHESH BABURAO SHINDE MANGESH SHIVAJIRAO SHINDE MANISHA MAHADEVRAO SHINDE MEERA BHARAT SHINDE NAYAN SUNDERRAO SHINDE NITESH NIVRUTI SHINDE PRADIP DILIP SHINDE PRATIMA PRALHADRAO SHINDE PRIYANKA YOGANAND SHINDE RAM BHUJANGRAO SHINDE RAM N SHINDE RAMESHWAR JAGANNATH SHINDE RAMNATH SITARAM

pa`apta gauNa

68 118 160 162 118 100 94 80 154 100 118 82 122 62 66 66 116 122 42 64 122 100 86 118 146 72 64 134 102 100 122 80 62 94 128 104 66 150 126 126 124

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aja- k`x.

30101364 30103343 30100528 30102367 30102344 30101050 30101577 30103735 30102429 30101350 30100572 30101145 30101017 30103049 30103622 30103592 30101783 30102963 30100034 30103151 30102745 30100447 30102241 30101010 30101777 30103522 30102202 30103523 30103054 30100359 30103087 30100601 30101998 30103567 30103289 30103059 30103011 30102555 30103260 30101952 30101072

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051401 1051425 1051436 1051498 1061018 1061130 1311062 1061194 1061227 1061241 1061270 1061316 1061372 1061447 1061485 1071147 1071158 1071156 1071164 1071264 1071252 1071285 1071288 1071331 1071339 1071401 1051186 1061042 1071138 1051024 1051481 1051369 1041234 1011048 1051124 1051379 1011002 1041053 1061222 1071171 1041413 SHINDE REKHA BHAUSAHEB SHINDE ROHINI ARJUNRAO SHINDE RUKMIN MOHANRAO SHINDE SACHIN BHAGAWAT SHINDE SAMEER BABURAO SHINDE SANTOSH PANDURANG SHINDE SANTOSH SHIVAJI SHINDE SAVINAY LAXMAN SHINDE SHAHAJI RANJIT SHINDE SHAM RUSTUM SHINDE SHEETAL VASANTRAO SHINDE SHIVAJI DAMODHAR SHINDE SHUBHADA BAPPASAHEB SHINDE SUBHASH SARJERAO SHINDE SUMANT RANGNATHRAO SHINDE UJJWALA MADHUKAR SHINDE UMESH DHONDIRAM SHINDE UMESH RAMESHRAO SHINDE USHA SURYABHAN SHINDE VIJAY BHIMRAO SHINDE VIJAY SHAHADEV SHINDE VIKAS VISHNU SHINDE VIKI KASHINATH SHINDE VISHAL NAGNATH SHINDE VISHVAMBAR SUDAM SHINDE YOGITA BHAGWATRAO SHINGADE PRAVIN TULSHIRAM SHINGANE SANDIP ROHIDAS SHIRBARTAL TULSHIRAM RAJARAM SHIRKE PANDURANG MANOHARRAO SHIRSAT SACHIN DEVRAO SHISODE RAVI BALASAHEB SHRIHARI KUTE SADHANA SHRIKHANDE AJINATH VITTHALRAO SHUKLA PRASAD UMAKANT SHUKLA RAVIKUMAR BALDEVPRASAD SIDDIQUI AAREFAHMED JAMEELAHMED SIDDIQUI IRFAN AKAYYUM SIDDIQUI SEEMANIKAT RAHIMODIN SINGARE USHA MACHINDRA SINGEWAR MOHAN BHAGWAN

pa`apta gauNa

134 118 140 52 112 82 88 150 138 106 106 164 100 144 108 86 102 130 98 100 58 130 78 74 98 80 94 120 98 124 90 154 108 90 92 164 100 82 76 26 140

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Aja- k`x.

30103309 30101158 30101415 30102498 30103555 30103307 30101588 30102845 30101138 30103302 30102411 30103536 30101074 30100808 30100446 30103241 30101774 30100934 30101848 30101847 30101122 30101326 30100515 30101920 30102778 30103376 30101300 30103425 30101490 30103695 30103674 30102654 30101297 30100165 30100121 30102978 30100778 30101032 30100163 30101112 30100203

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051056 1061451 1071216 1071364 1071329 1071308 1061442 1011006 1011692 1051165 1051231 1061292 1061498 1071273 1011075 1011495 1051333 1061463 1011038 1051273 1051254 1011337 1051088 1051437 1071019 1051168 1011577 1311009 1011237 1061362 1011357 1071317 1051009 1011224 1011370 1011394 1011738 1041418 1311043 1051101 1051449 SIRSAT PAYAL BHASKAR SIRSAT SUDARSHAN SHIVAJIRAO SIRSAT VANDANA INDARRAO SIRSAT VIVEKANAND NARAYANRAO SIRSEWAD VISHAL NARHARI SITAPE VINOD BABURAO SITAWAR SRINIVAS BAJRANG SOLANKE ABASAHEB RAJARAM SOLANKE GAJANAN KESHAO SOLANKE PRAVIN BABANRAO SOLANKE RAHUL TANAJI SOLANKE SHITAL VASANTRAO SOLANKE SUNIL MADHAVRAO SOLANKE VIJAYKUMAR DNYANOBA SOLUNKE AMAR NANASAHEB SOLUNKE BHARAT SURESH SOLUNKE RAMESHWAR MAHADEV SOLUNKE SUDHIR BHARATRAO SOMTHANKAR AJAY VINAYAKRAO SONAR RAJESHREE BAJIRAO SONAVANE RAJBHUSHAN DHANRAJ SONAWANE ASHVINI CHHAGANRAO SONAWANE PRADIP SHRIRAM SONAWANE RUPALI BALAJI SONAWANE SUNITA RAJU SONDGE PRAVIN SEVAKRAO SONKAMBLE DEEPAK VIJAY SONKAMBLE DHANRAJ BABARAO SONTAKKE APARNA VISHWANATH SONTAKKE SHRINIVAS SURESHRAO SONUNE ATISH DATTATRAY SONUNE VINOD EKNATH SONVANE PALLAVI UTTAMRAO SONWANE ANNASAHEB BHAURAO SONWANE AVINASH ASRAJI SONWANE BABAN KESHAVRAO SONWANE GANESH INDARRAO SONWANE MOHINI ABHIMANYU SONWANE PRAJAPATI MURLIDHAR SONWANE PRAKASH BALU SONWANE S J

pa`apta gauNa

92 138 90 54 50 30 102 122 148 146 38 130 180 140 94 150 72 174 162 162 124 146 96 86 66 66 130 48 116 110 136 106 94 140 136 110 84 104 110 76 72

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091

Aja- k`x.

30102430 30102636 30100389 30101226 30101146 30101471 30102095 30101443 30102052 30103016 30100836 30103813 30101593 30102264 30102299 30100890 30100111 30101773 30101134 30100006 30102484 30101969 30101810 30101939 30101919 30103029 30101729 30100318 30102308 30100871 30102262 30102752 30101052 30100877 30101066 30101360 30100812 30100266 30100374 30103543 30101127

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1061326 1071238 1071319 1051510 1061389 1011406 1011324 1071114 1071267 1051233 1051214 1071403 1011298 1011429 1051399 1061173 1061331 1011703 1051341 1061120 1041515 1051126 1011569 1011785 1061321 1061472 1011387 1041039 1041043 1041178 1041179 1041243 1041371 1061397 1071366 1011351 1061342 1071048 1071155 1051309 1051193 SONWANE SHIVKANYA GURULING SONWANE VENKAT SAMBHAJI SONWANE VIRENDRA BHIMRAO SOUNDARMAL SADHU MADHAVRAO SUGRE SIDDHESHWAR VAIJNATH SUL BABY UTTAMRAO SUPEKAR ASHOK NAMDEO SUPEKAR SWATI BHAGWAN SURUSHE VIJAY MAROTI SURVASE RAHUL JANARDHAN SURVE PUSHPA PRABHAKARRAO SURVE YOGITA BABURAO SURWASE ASHISH M SURWASE BALAJI TUKARAM SURWASE REKHA ARUNRAO SURWASE SATISH BHAKTRAJ SURWASE SHIVRAJ ANANTRAO SURYAWANSHI GAJANAN SAMBHAJI SURYAWANSHI RAMRAO DAGDUJI SURYAWANSHI SANTOSH WAMANRAO SUSAR NILESH TEJRAO SUTALE PRASHANT HANUMANT SWAMI DAYANAND PARAMANAND SWAMI GOURISHANKAR KEDARLING SWAMI SHIVBUS GURUNATH SWAMI SUHAS BASAYYA SYED AYAZ WAHED SYED IKHTYAR MUSTFA SYED IMRANALI IKBALALI SYED KHAJAHAKIMUDDIN KALEEMUDDIN SYED KHAJAMOHIUDDIN KHAJAKALEEMODDIN SYED LATEEF SADEQUE SYED MATEEN IQBAL SYED SIRAJ ISAK SYED WAJED ARSHAD TADVI ASIF SHABBIR TAK SHRADDHA PRALHADRAO TAK SURENDRA BABURAO TAK UMESH RAMESHRAO TAKHIK RAMESH LAXMAN TAKIK PREETI RADHAKISAN

pa`apta gauNa

136 104 136 144 134 102 112 92 18 76 106 126 120 136 150 114 144 102 118 140 48 106 100 150 152 116 136 170 100 110 80 98 98 124 106 100 88 94 110 124 116

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132

Aja- k`x.

30100521 30102796 30100204 30103274 30102213 30100337 30102041 30103553 30102966 30101515 30100746 30102600 30100527 30102905 30101601 30102177 30103657 30103725 30102174 30103176 30101592 30102793 30102823 30102664 30102050 30102378 30101428 30103762 30100665 30102655 30102909 30103225 30101653 30102123 30100261 30100844 30103380 30102642 30101321 30103203 30100982

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1311031 1061004 1071301 1011527 1061055 1041276 1011236 1011047 1011139 1041207 1041523 1071188 1071265 1041469 1011396 1011409 1041049 1071069 1071119 1011776 1011034 1041238 1051183 1011261 1011341 1071207 1071214 1011386 1061330 1051100 1061206 1051319 1011152 1011209 1041107 1011246 1041375 1061268 1011532 1061102 1051325 TAKSAL MAHESH SHIVAJI TALEKAR SAINATH BABANRAO TAMBADE VILAS VISHWANATH TAMBE CHANDRAKANT BALU TAMBE SANDIP BHASKAR TAMBUD MAHADEO KHIRAJI TAMBWEKAR APARNA BABURAO TANDALE AJINATH NAMDEO TANDALE AMOL MOHANRAO TANDALE KISHORKUMAR ARJUN TANDALE NIRMALA SHESERAO TANDALE VAIBHAV DNYANOBA TANDALE VIJAY BIBHISHAN TANDLE NANASAHEB BHIMRAO TANGADE BABASAHEB MOTIRAM TANGADE BAIJA SAKHARAM TANGADE INDUBAI SHESHRAO TANGADE SUSHANT PRAKASHRAO TAPSE TANAJI RAJESAHEB TARALE GOPAL GORKHNATH TARKASE AJAY VASANTRAO TASHIWAL LALCHAND BHAGCHAND TAT PRAVIN MADHUKARRAO TATE ARJUN SOPANRAO TATE ASHWINI RUSTUMRAO TATHE VAISHALI BAJIRAO TATHE VANDANA BAJIRAO TAUR AVINASH ATMARAM TAWALE SHIVPRAKASH SOMNATH TAWRE PRAKASH SHIVAJI TEHRE SAVITA BHAGIRATRAO TEKADE RAMESH DAMODAR TEKALE ANAND DHANANJAY TEKALE ANJALI NARAYANRAO TEKALE JYOTI GAHININATH TEKE ARCHANA BHAGWANRAO TEKE MAYUR ANIL TELANG SHASHIKANT RAGHUNATH TELAP CHANDU PRAKASH TELNGE SANTOSH SOMANNA THAKARE RAMESHWAR SURESH

pa`apta gauNa

56 120 152 90 136 128 94 100 106 134 96 158 92 106 80 108 140 128 92 116 106 146 172 136 124 78 110 148 132 92 130 130 86 110 128 88 106 138 82 118 128

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173

Aja- k`x.

30101555 30101812 30100157 30101409 30100173 30101483 30101506 30101832 30102833 30100030 30102594 30102666 30102029 30103394 30101065 30103525 30101560 30101676 30102070 30101786 30103498 30100497 30102306 30102825 30101163 30101849 30101819 30101197 30101015 30100662 30103191 30103295 30101013 30102581 30100602 30102563 30100265 30100083 30100147 30100386 30102744

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011073 1071426 1041414 1041524 1051290 1051398 1051248 1041242 1071389 1061136 1061471 1011576 1311047 1041226 1071321 1011424 1071053 1071384 1011160 1011343 1041272 1071046 1071349 1041468 1041023 1051209 1011378 1011662 1061348 1051467 1051021 1011309 1061038 1061395 1061047 1011388 1311084 1051508 1061469 1071408 1061352 THAKUR AMAR VIKRAMSINGH THAKUR BALAJI BHARATSING THAKUR MOHAN S THAKUR NISHA SATYANARAYANSING THAKUR RAKESH BHAGATSINGH THAPA REKHA HARIBAHADUR THAPADE RAHUL BHAGWANRAO THAPDE LATA ACHHUTRAO THIGALE YOGESH GOPALRAO THITE SANTOSH BABASAHEB THITE SUHAS KASHIBARAO THOKARE DEEPAK CHANDRAKANT THOKARE PRITEE SUKHDEV THOMBARE KRUSHNA PRABHAKAR THOMBARE VISHAL LAXMANRAO THOMBRE BALAJI SAHEBRAO THOMBRE SURESH RANGNATHRAO THOMBRE YOGESH SITARAM THORAT ANANT MAHADEO THORAT ASHWINI VAIJINATH THORAT MADHAVI LAHURAO THORE SUREKHA MAHADEV THOTE VITTHAL MANIKRAO THUBE NANASAHEB VASANTRAO TIDKE HARICHANDRA SOMINATH TIDKE PURBHAJI UTTAM TIPALE AVINASH DILIPRAO TIPALE DNYANESHWAR RAMNATH TIPARSE SHRIKANT HANMANT TIRANKAR SACHIN WAMANRAO TIRKE PANDURANG VITTHAL TIRMALE ASHOK PANDURANG TODKAR SANDEEP BALIRAM TUPSAMINDRE SIMLA BANSIDHAR TURUKMARE SANDIP SAHEBRAO UBALE AYODHYA ATMARAM UBALE NITA KIRAN UBALE SADHANA PRAKASHRAO UBALE SUHAS MOHANRAO UBALE YUVRAJ CHANDRASEN UDABATTE SHRIKANT RAJENDRA

pa`apta gauNa

116 92 74 150 116 144 116 58 136 146 70 112 100 94 92 98 108 116 126 110 94 106 90 142 114 62 122 102 102 82 38 110 108 112 114 106 58 106 106 74 72

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214

Aja- k`x.

30101430 30100397 30102103 30103226 30101737 30103424 30100498 30102154 30100917 30103320 30100862 30101007 30101272 30101813 30100559 30100859 30103152 30102524 30101850 30102314 30103085 30102310 30103234 30100791 30102596 30100861 30101820 30100951 30103388 30103381 30102042 30101908 30100933 30101868 30100054 30102675 30103463 30100502 30100285 30103446 30100857

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1051103 1061183 1061171 1071035 1051312 1071182 1071091 1011602 1051275 1011765 1041271 1071080 1061177 1071220 1041166 1051092 1011292 1041205 1041391 1051393 1071241 1061335 1011203 1071173 1011106 1041018 1041195 1061416 1071423 1311015 1011264 1041357 1051337 1051507 1041552 1051015 1061308 1051321 1041160 1071065 1011312 UGHADE PRAKASH SANDIPAN UJEGAR SATISH CHANDRAKANT UJGARE SATISH TULSHIRAM UKARDE SURAJ SUBHASH ULAGE RAMESH PANDURANG UMBARKAR VAIBHAV BHAUSAHEB UNAWANE SUWARNAMALA SHRIMANTRAO UPPALWAD DHANASHRI VISHAWANATH VAIDYA RAJESHWAR JAGANNATH VAISHNAV GHANSHAM RAMESHDAS VAISHNAV MADHAVDAS KESHAVDAS VAISHNAV SUSHMA BALAKDAS VANAVE SATISH VISHWANATH VARUDKAR VANITA VASANTRAO VEDPATHAK KAVITA BABURAO VEDPATHAK PRADNYA MANIKRAO VEER ASHARAJI PANDURANG VEER KISHOR BANSI VEER MEERA ASHRUBA VEER RAVINDRA NAMDEO VEER VICKY ASHRUBA VHARKATE SHIVRAJ BABURAO VIBHUTE ANJALI CHANBAS VIBHUTE UTTAM KISHANRAO VIDYAGAR AMOL RAMCHANDRA VIDYGAR HANUMANT KUNDLIKRAO VIGHNE KISANDEO BABASAHEB VIGHNE SOMINATH BHAGWAT VIR ARCHANA SHRIDHAR VITKAR GANESH CHANDRAKANT VITORE ARUN RAMRAO VYAWAHARE MANOJ APPARAO WADAJE RAMKISHAN VITTHAL WADE SADHANA BHAGWAT WADEWALE OMKAR BAPURAO WADMARE PANCHAMKUMAR MULIDHAR WADMARE SHIVAJI GHANSHAM WADWANIKAR RAMESHWAR ABHIMANYU WAGATKAR KASHINATH BALAJI WAGATKAR SURYABHAN SHAMRAO WAGH ASHOK RAOSAHEB

pa`apta gauNa

90 64 120 138 90 74 60 134 102 122 102 106 98 128 138 98 138 126 74 122 84 80 84 152 114 88 84 92 72 58 92 122 138 86 76 152 102 108 102 142 76

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255

Aja- k`x.

30101659 30101743 30103408 30102134 30102178 30103431 30101354 30103708 30101958 30101484 30100905 30100430 30103775 30102575 30100519 30101665 30101180 30103024 30102335 30101711 30103682 30100993 30100391 30103326 30102680 30103290 30101740 30101535 30101976 30100492 30101235 30103134 30101984 30101298 30100744 30100884 30100508 30103146 30102818 30103033 30102790

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011467 1041161 1041534 1061140 1041158 1011524 1011133 1011251 1011305 1311091 1011624 1011726 1041037 1041087 1041247 1041310 1051160 1051354 1051442 1061086 1061205 1071082 1071132 1071242 1011165 1071289 1051182 1041324 1011695 1051331 1041236 1041305 1061089 1011363 1051047 1011592 1071378 1051270 1011550 1051076 1071044 WAGH BHAGWAT SOPANRAO WAGH KASHINATH APPARAO WAGH NITIN SHANKARRAO WAGH SANTOSH BHIMRAO WAGHAMARE KARUNA BALBHIM WAGHE CHANDRAKANT BABURAO WAGHMARE AMOL ROHIDAS WAGHMARE ARCHANA BABURAO WAGHMARE ASHOK KUNDLIK WAGHMARE BHAGWAN BAPPASAHEB WAGHMARE DINESH BABURAO WAGHMARE GANESH VASANT WAGHMARE HEMATAI PRALHADRAO WAGHMARE JAYPAL LAXUMAN WAGHMARE LAXMAN PRALHADRAO WAGHMARE MAHESH MACHINDRA WAGHMARE PRAVIN UTTAMRAO WAGHMARE RANJEET ANNA WAGHMARE RUPALI GOVINDRAO WAGHMARE SANJAY DHARMARAJ WAGHMARE SAVITA RANGHNATH WAGHMARE SUSMITA SUNIL WAGHMARE TUKARAM SUBHASH WAGHMARE VICKY MANOHAR WAGHMODE ANANTA DEVIDAS WAGHULE VIKRAM MAHADEO WAHULE PRAVIN MUNJAJI WAJURKAR MANGESH MADHUKAR WAKHARE GAJANAN DILIP WAKHARE RAMESHWAR SURESHRAO WAKLE LAKHAN MUKUND WALEKAR MAHESH PANDURANG WALUKAR SANJAY DIGAMBAR WALWEKAR ATUL BAPURAO WANARE PARMESHWAR DILIP WANGE DEVKANYA DNAYANOBA WANI YOGESH PRABHAKAR WANJARE RAJESH ARJUNRAO WANOLE DASHRATH DATTA WANOLE PRADEEP DEVIDASRAO WANOLE SUREKHA DEVIDASRAO

pa`apta gauNa

118 22 94 104 122 76 88 50 98 126 132 146 56 112 86 86 88 104 88 176 94 134 88 88 122 62 104 106 120 80 116 98 162 132 140 72 84 142 138 82 108

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296

Aja- k`x.

30100216 30101704 30103493 30103125 30102207 30100187 30101221 30101693 30103344 30101303 30103180 30100851 30101953 30103713 30101640 30100219 30100974 30101392 30101861 30101772 30100354 30101572 30101116 30101426 30103542 30100618 30102322 30102081 30100533 30100538 30102195 30100640 30101546 30101669 30100223 30102491 30103217 30102217 30102377 30102365 30102954

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1011274 1041500 1011663 1011233 1051050 1051283 1051464 1011766 1311064 1011425 1011438 1061125 1061346 1041149 1061098 1011275 1071412 1011440 1011468 1011555 1011774 1051132 1061159 1071062 1071395 1061056 1051057 1051520 1051036 1011056 1011270 1011336 1011226 1071157 1011521 1061365 1011250 1011439 1011111 1011505 1041252 WANVE ARVIND BHIMRAO WARADE NEVHEEL ANKUSH WARAT DNYANESHWAR BAJARANG WARE ANUSAYA RAJEBHAU WARE PARMESHWAR UDHAV WARKAD RAJU DATTRAM WARKAD SACHIN SURESH WARKE GIRISH BHAGAVAT WARODE SANTOSH KISANRAO WARPE BALAJI SUKHADEO WARWADE BALASAHEB SITARAM WARWATKAR SANTOSH SANDIPAN WASHIMBE SHRIKANT SHRIKISHAN WATANE KANCHAN BALAJI WATARE SANTOSH BALIRAM WAVHAL ASARAM SHRIKISAN WEER YUVRAJ SURESH YADAV BALASAHEB ANGAD YADAV BHAGWAT PRAKASH YADAV DATTA ACHUTRAO YADAV GOPAL BALASAHEB YADAV PRASHANT PRATAPRAO YADAV SARIKA BALASAHEB YADAV SURESH MACHINDRA YADPALWAR YOGESHWAR GANGADHARRAO YANDE SANDIP MADHUKAR YELDALE POOJA KISHOR YELEWAD SAHEBRAO GANPATRAO YENDE PANKESH DATTARAYA YENGUPATLA AKASH RAJESH YEOLE ARUN RANUJI YEOLE ASHVINI ANKUSH YEOTEKAR ANUJA DINKAR YEVALE UMESH PANDURANG YEWALE CHANDANSHIV KALIDAS YEWALE SHRIRAM RAMKISAN ZAGADE ARCHANA VILAS ZANJE BALASAHEB APPA ZANZANE AMOL TRIMBAKRAO ZANZANE BHAUSAHEB ASHRUBA ZATE LAXMAN NAVNATHRAO

pa`apta gauNa

122 160 104 74 164 122 120 120 104 140 128 104 114 74 120 118 118 114 106 128 168 116 66 146 90 104 102 96 104 98 94 116 116 96 160 98 60 108 178 126 94

ijalha inavaD saimataI, ijalhaiQakxarI kxayaa-laya, baID

sarLsaovaa padBartaI 2012 laoKaI parIXaota pa`apta gauNaaMcaI AaDnaava inahaya yaadI

padacao naava : ilapaIk ina TMkxlaoKak

A.k`x.

Aja- k`x.

baOzk k`x. {maodvaaracao naava

1041496 ZATE NEETA NAVANATHRAO 1041004 ZOMBADE GOVIND SOPANRAO 1041408 ZUNGURE MIRABAI SUDAMRAO

pa`apta gauNa

132 100 94

2297 30101867 2298 30100725 2299 30102646

Information

Beed_LipikResult.xlsx

57 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

898597


You might also be interested in

BETA
Beed_LipikResult.xlsx