Read DS KH phat hanh the phu duoc nhan qua.xls text version

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHÁT HÀNH TH PH C NHN QUÀ TNG CHNG TRÌNH KHUYN MI "M TH DÙNG NGAY - APPLE V TAY" THÁNG 8/2010 BDS S TH 119 41115xxxxxx53209 119 42869xxxxxx79205 119 41115xxxxxx24209 120 42869xxxxxx95203 120 41115xxxxxx97201 120 41115xxxxxx90305 121 41115xxxxxx46208 122 41115xxxxxx35205 122 41115xxxxxx80200 122 41115xxxxxx48206 122 41115xxxxxx67310 122 42869xxxxxx61208 122 41115xxxxxx91207 122 42869xxxxxx17205 122 41115xxxxxx95201 123 42869xxxxxx72200 123 41115xxxxxx64203 124 41115xxxxxx44205 124 41115xxxxxx63209 125 41115xxxxxx84201 125 41115xxxxxx22209 126 42869xxxxxx09206 130 41115xxxxxx77201 130 41115xxxxxx79207 130 41115xxxxxx72309 130 42869xxxxxx29208 130 41115xxxxxx73307 135 41115xxxxxx78201 135 41115xxxxxx02201 135 41115xxxxxx62203 140 41115xxxxxx38201 140 42869xxxxxx26202 140 41115xxxxxx52209 140 41115xxxxxx52308 211 42869xxxxxx42211 211 41115xxxxxx62201 211 42869xxxxxx30202 211 41115xxxxxx59209 211 41115xxxxxx71204 211 41115xxxxxx60207 212 41115xxxxxx08204 212 42869xxxxxx19205 214 42869xxxxxx56201 215 42869xxxxxx74204

KHÁCH HÀNG TRAN THI THANH AN TRAN DOAN BICH TRAM TO NGUYEN MINH THUY KHONG HUNG NAM PHAM NGOC TIEN TRAN DIEU LINH DINH THUY LINH NGUYEN THI NHU NGOC BUI DUY AN TRAN HA MINH LE HA QUYEN BUI LUONG THANH NGUYEN NGOC TAN NGUYEN NHAT DUONG LE THU PHUONG NGUYEN VIET THAI NGUYEN THI THUY LINH DINH HOANG LAN TRAN TIEN HUNG NGUYEN THI THANG TRAN THI MAI LIEN CHIEN DO LE THI VAN THANH NGUYEN THI MY HANH LUU TRAN ANH TU LAM TRONG NHUNG KHOA TRANG NGUYEN THI KIM CHI PHAM HA HAI YEN DO NGUYEN MINH ANH NGO NHAT LE PHAN VAN TUNG LE VAN QUANG NGUYEN NGOC VAN ANH TRAN NAM GIANG BUI THI THUY LE NGUYEN VAN CHU PHAM VAN TAM LUONG ANH DUNG DINH NGOC DUNG NGUYEN THI KIM NGAN NGUYEN THI VAN ANH TO TIEN HAI NGUYEN THI XUAN MAI

LOI QUÀ TNG Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands

A CH 3.09 LAU3, C/C BAU CAT2, LO M,P10, TAN BINH, TP HCM,025011453/0838217713 BIDV NAM KY KHOI NGHIA-P.QHKH,12-14 NAM KY KHOI NGHIA,Q1,TP.HCM BIDV NAM KY KHOI NGHIA-DVKHDN,12-14 NAM KY KHOI NGHIA,,P.NGUYEN THAI BINH,Q1,TP.HCM P303 B1 KHU TT NAM DONG,,DONG DA, HA NOI,011575429/0982053883 DOANH NGHIEP TU NHAN TIEN QUAN,LO07,3A KHU CN HOANG MAI,Q.HOANG MAI,TP.HA NOI 41A4, NGO 106 HOANG QUOC VIET,CAU GIAY, HA NOI,011686778 NHA A10,KHU TT2,BAC LINH DAM,,P.DAI KIM,Q.HOANG MAI,HA NOI,012050356/0983680468 SO 15 N2 NGO 40 DUONG XUAN LA,XUAN DINH,TU LIEM,HA NOI,011882367/0912100012 TT CONG NGHE THONG TIN BIDV,38 HANG VOI, HOAN KIEM,,HA NOI TRUNG TAM THANH TOAN,TANG 17 THAP A VINCOM,191 BA TRIEU HA NOI VAN PHONG BIDV,TANG 22 TOA NHA BIDV TOWER,35 HANG VOI HOAN KIEM HA NOI QUY TK 9- BIDV HA THANH,TANG 2- 71 NGUYEN CHI THANH,,HA NOI 81 TRAN HUNG DAO, HA NOI,P.QHKH2, BIDV HA THANH,090726042/0912492750 22A-12/2/5 DANG THAI MAI,,TAY HO, HA NOI,010442901/0913517678 CTY TNHH HE THONG KY THUAT UNG,DUNG (AIS)-KE TOAN TRUONG,PHONG 604,VNA8,SO 8 TRAN HUNG NH TMCP NHA HA NOI - HABUBANK,PP. PHAT TRIEN KINH DOANH,15-17 NGOC KHANH,HA NOI TAP DOAN VNPT - BAN DAU TU PT,57 HUYNH THUC KHANG,HA NOI,012816302/0913346195 GIAM DOC BAN QLRR THI TRUONG,VA TAC NGHIEP- BIDV HO,35 HANG VOI, HOAN KIEM TRUNG TAM CNTT - BIDV-P.DVKT2,38 HANG VOI,HOAN KIEM,HA NOI,013028645/0903216691 204 PHO DUC CHINH,BA DINH,,HA NOI,012261797/09132182863 CTYCP DT&XAY DUNG PHUONG BAC,SO 37,XUAN LA,TAY HO,HA NOI,012633852/0983458007 CUC QUAN LY DUOC- BO Y TE,TRUONG PHONG,138A GIANG VO,BA DINH,HA NOI CTYTNHH MOT THANH VIEN -,XE KHACH SAI GON-PHO TGD,66PHO QUANG,P2,TAN BINH,TP.HCM CTYTNHH MTV XE KHACH SAI GON,PHO TONG GIAM DOC,01 PHAM HONG THAI,P2,QTAN BINH 129 LE DAI HANH,P9,Q11,TP.HCM,022234525/0918678888, BIDV- CN SO GIAO DICH 2,11 BEN CHUONG DUONG, QUAN1, TP,HCM 232/9 VO THI SAU P7,QUAN 3, TP HCM,020604267/0903702222 10A DUONG 14,P5,Q.GO VAP,TP.HCM,025142371/0913928360 NH PHAT TRIEN VIETNAM- SO GD 2,PHONG TIN DUNG 1,229 DONG KHOI, Q.1, TP.HCM 06 TRAN NHAN TRUNG,P.13,,Q.TAN BINH,TP.HCM,022842023/0903902557 705 C/C 354/15B LY THUONG KIET,F14,Q10,TP.HCM,021882021/0903800598 24/6 BE VAN DAN,P14,Q.TAN BINH,TP.HCM,023628796/0989393100 SO 6 DUONG 10A P6, QUAN 4,HO CHI MINH,023649008 SO 6 DUONG 10A P6, QUAN 4,HO CHI MINH,023649008 TONG CTY DT VA PT NHA HA NOI,34 HAI BA TRUNG, HOAN KIEM, HA,NOI SO 481 TRAN KHAT CHAN,,HAI BA TRUNG,HA NOI,011381671/0913201299 P402 A13 TT KIM GIANG,,Q.THANH XUAN,HA NOI,013017168/0912232163 SO 17 NGO 178/9 TAY SON,DONG DA,HA NOI,011214576/0916117670 BIDV HA NOI-P.QHKH1,93 LO DUC,HAI BA TRUNG,HA NOI,011827360/0912040988 TAP DOAN VNPT-TT DIEU HANH,VIEN THONG-TANG 9-TOA NHA VNPT,57 HUYNH THUC KHANG,HA NOI G.DOC CTY TNHH TAM CUONG,SO 04 LO REN,P.HANG BO,,HOAN KIEM, HA NOI 264 THUY KHUE,BA DINH,HA NOI,013070194/0438472725, TRUONG THCS NGUYEN KHE,NGUYEN KHE,DONG ANH,HA NOI,010676426/01293730961 NHA7 NGACH12/3 NGUYEN PHUC LAI,O CHO DUA, HA NOI,012438344/0902212685

215 215 215 215 215 215 222 222 260 260 310 310 310 310 310 311 312 314 314 314 390 427 427 440 440 441 450 450 561 561 561 561 562 570 580 580 581 581 581 601 601 611 611 642 650 651 670 670 670 710

41115xxxxxx16203 41115xxxxxx35209 42869xxxxxx42205 41115xxxxxx68208 42869xxxxxx67206 42869xxxxxx55207 41115xxxxxx00203 41115xxxxxx72206 41115xxxxxx34202 42869xxxxxx93202 42869xxxxxx03203 41115xxxxxx50208 41115xxxxxx82205 41115xxxxxx93206 41115xxxxxx81203 42869xxxxxx95205 42869xxxxxx14204 41115xxxxxx14206 41115xxxxxx40301 42869xxxxxx27208 42869xxxxxx13200 41115xxxxxx62207 41115xxxxxx97209 42869xxxxxx56203 42869xxxxxx16203 41115xxxxxx06204 41115xxxxxx86202 42869xxxxxx87204 42869xxxxxx88202 42869xxxxxx28206 42869xxxxxx28305 41115xxxxxx79204 42869xxxxxx83207 41115xxxxxx46203 41115xxxxxx13208 41115xxxxxx95209 41115xxxxxx94204 41115xxxxxx50202 42869xxxxxx16209 42869xxxxxx10204 41115xxxxxx20206 42869xxxxxx35205 41115xxxxxx05202 41115xxxxxx41207 42869xxxxxx70200 41115xxxxxx48202 41115xxxxxx39308 41115xxxxxx64209 41115xxxxxx25208 42869xxxxxx22209

VO TUNG HUNG PHUONG M NGUYEN TRAN VAN LINH TRAN NAM ANH DO DUC MINH TRAN THANH HUONG VU NGUYEN HOANG GIANG NGUYEN HOANG CHUONG HOANG NGOC LAN HOANG THI HONG NHUNG DAO THI PHUONG MAI TRAN THANH PHAT NGUYEN THANH THUY MY LE PHUONG THAO BUI NGO NGOC HOA NGUYEN DUC DUNG NGUYEN THI ANH MAI MAI THI KIM XUYEN TRAN KIM KHOI NGUYEN LE THI KIM LOAN HA KIEU ANH THANH HA MY NGUYEN QUOC HOI HOANG BAO NGOC VU PHAM NGOC LINH TRAN TRUNG DUC NGUYEN TUAN ANH NGUYEN NGOC ANH PHAN DUY ANH NGUYEN NHU DUC TRUNG NGUYEN NHU QUOC TRUNG TRUONG MY HOA LA KIM DUNG DOAN THIEN THANH VO DIEU LINH NGUYEN HOANG MINH DOAN NGUYEN KHAI BUI PHUONG CHI NGUYEN TRUNG KIEN LE HOANG THIEN HUONG DINH NHO KHOI CHAU THI THUY VAN DOAN THI CANH PHAM TRAN HOANG QUAN QUAN THANH HAU NGUYEN THI TO CHAU VO TAN BAO HOA NGUYEN THI YEN DAN NGO THI THUY LAM TAN TAM BAO

Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands Highlands Áo ma

A41-LO 3 DTM DINH CONG,,Q.HOANG MAI,HA NOI,012625044/0913217722 CTYTNHH TM DU LICH NGUYEN HUNG,539 GIAI PHONG,HOANG MAI,,HA NOI BO TAI NGUYEN MOI TRUONG,83 NGUYEN CHI THANH,HA NOI,012009787/0904415451 BAN QLDA DAU TU HE THONG CAP,NUOC SONG DA - HA NOI-TANG 3,TOA NHA THOI TRANG,KDT TRUNG 33-35 NGO SAU LUNG NHA VAN,HOA THON PHU MY,MY DINH,HA NOI,012313359/0904092234 SO 2 NGO 34 PHO HOANG CAU,DONG DA,HA NOI,012385887/0913073456 P.2308 NHA 34T,TRUNG HOA,,NHAN CHINH,HA NOI,011258839/0913368952 XOM 3,PHU DO,ME TRI,TU LIEM,HA NOI,010719948/0437850389 NHA SO 10 KHU 1,3HA NGO 27,XUAN DIEU,P.QUANG AN,Q.TAY HO,HA NOI TO 59 DICH VONG HAU,CAU GIAY,,HA NOI,013097394/0936916670 47/331 A8 QUANG TRUNG,P12,,Q.GO VAP,TP.HCM,271717172/0938494941 67 HO HAO HON,P.CO GIANG,Q1,TP.HCM,020041220/0903848324 3 NGUYEN CONG HOAN,F3,,Q.BINH THANH,TP.HCM,023419479/0909170189 280/3/33 huynh van banh,,PHU NHUAN,TP.HCM,025258739/0905181903 48/21 THOAI NGOC HAU,P.HOA THANH, Q.TAN PHU,TP. HO CHI MINH BIDV TAY SAI GON-P.QLDVKQ,LO 2-4-6 DUONG C,KCN TAN TAO,,Q.BINH TAN,TP.HCM BIDV TAY SAI GON,LO 2-4-6 DUONG C KCN TAN TAO,Q.BINH TAN,TP.HCM BIDV DONG SAI GON,33 NGUYEN VAN BA,P.BINH THO,,Q.THU DUC,TP.HCM BIDV DONG SAI GON,33 NGUYEN VAN BA, P BINH THO,Q THU DUC, TP HCM 140/5 LY THUONG KIET (216/12L),P7,Q10, TP.HCM,020697070/0913925365 TRUONG CD - KINH TE-KY THUAT,THAI NGUYEN-TO 15, P.THINH DAN,TP THAI NGUYEN, THAI NGUYEN TO 2,PHUONG YEN HOA,CAU GIAY,HA NOI,011789389/0983160664 DOANH NGHIEP TU NHAN QUOC HOI,KM8,DUONG CAO TOC BAC,THANG LONG-NOI BAI,HA NOI CTY CP GIAM DINH TKV,SO 55 LE THANH TONG,HA LONG,QUANG NINH BENH VIEN Y DUOC CO TRUYEN,P.HONG HA,TP.HA LONG,,QUANG NINH-PHO GIAM DOC BV CTY TNHH DUC LINH,SO 71 TRAN PHU,CAM TAY,CAM PHA,QUANG NINH A26 TT3 KHU DO THI VAN QUAN,,HA DONG, HA NOI,011615496/0912856682 TO DAN PHO 10,XA LA,PHUC LA,HA DONG,HA NOI,111966361/0433545393 CTY TNHH DAU TU&PHAT TRIEN HAN,QUOC-NHA MAU BLOOMING TOWER,,THUAN PHUOC,HAI CHAU,DA NANG BENH VIEN DA NANG-KHOA NGOAI,THAN KINH,124 HAI PHONG,TP.DA NANG BENH VIEN DA NANG-KHOA NGOAI,THAN KINH,124 HAI PHONG,TP.DA NANG BIDV CHI NHANH DA NANG,90 NGUYEN CHI THANH,,TP DA NANG BIDV QUANG NAM-P.QLRR,04 PHAN BOI CHAU,TP.TAM KY,QUANG NAM 22 QUANG TRUNG TP QUANG NGAI,TINH QUANG NGAI,210967568 BIDV CHI NHANH BINH DINH,,72 LE DUAN, TP QUY NHON,,TINH BINH DINH PGD CTY KD VINACAFE QUY NHON,LO C1-VO THI SAU,CUM CN,NHON BINH,QUY NHON BINH DINH 153/1-153/2 KP NAM THIEN 3,,P.TAN PHONG,Q7,TP.HCM,021550206/0903333180 LO 83-84 KHU DONG BEN XE,P GHENH RANG, QUI NHON, BDINH,211758459/0905813289 287/37/6 LE HONG PHONG,,TP.QUY NHON,BINH DINH,211637048/0914352450 VIEN KSND TINH KHANH HOA,P. THONG KE TOI PHAM- SO 03,BIET THU,NHA TRANG,KHANH HOA CTY CP DL VIET NAM NHA TRANG,CANG PHU QUY, NAM CAU DA,,P VINH NGUYEN, NHA TRANG CTY CO PHAN PHAN VIET,34 TRAN HUNG DAO,TP.PHAN THIET,BINH THUAN CTY TNHH XAY LAP TRUONG AN,259 DUONG 19/4,TP PHAN THIET,BINH THUAN 40 VO THI SAU,PHUONG 2,BAO LOC,TINH LAM DONG,250529200/0918361646 CTY SX KIEN THIET BINH DUONG,01 HUYNH VAN NGHE,TX.THU DAU,MOT,TINH BINH DUONG 386 BA HAT,P.8,Q10,TP.HCM,024417402/0903704232, BIDV CHI NHANH DONG NAI,7 HOANG MINH CHAU, P.HOA BINH,BIEN HOA, DONG NAI C305 KP3,P.LONG BINH,BIEN HOA,DONG NAI,271539649/0918884191 BIDV CHI NHANH DONG NAI,,SO 7 HOANG MINH CHAU,,P.HOA BINH, BIEN HOA-DONG NAI 920 TRAN HUNG DAO,P5,,TP.MY THO,TIEN GIANG,311757698/0913849000

710 42869xxxxxx26204 710 42869xxxxxx65208 721 42869xxxxxx50208 741 41115xxxxxx80209 760 41115xxxxxx80205 760 41115xxxxxx76207 THÁNG 9/2010 BDS S TH 119 41115xxxxxx03205 120 41115xxxxxx41304 120 42869xxxxxx58200 120 42869xxxxxx56202 122 41115xxxxxx36200 122 41115xxxxxx95206 122 41115xxxxxx86203 122 41115xxxxxx11206 122 41115xxxxxx63200 122 42869xxxxxx90309 123 42869xxxxxx90202 123 42869xxxxxx96207 123 42869xxxxxx40200 123 41115xxxxxx68206 123 41115xxxxxx46207 123 42869xxxxxx29203 124 41115xxxxxx73209 124 41115xxxxxx38204 124 41115xxxxxx30202 125 41115xxxxxx75207 125 42869xxxxxx01206 130 41115xxxxxx75204 130 41115xxxxxx26201 130 41115xxxxxx57206 130 42869xxxxxx66204 135 42869xxxxxx63204 135 41115xxxxxx51207 135 41115xxxxxx35206 140 41115xxxxxx74207 140 41115xxxxxx77200 140 42869xxxxxx76202 140 41115xxxxxx87207 140 42869xxxxxx92207 140 42869xxxxxx79206 140 41115xxxxxx51205 140 42869xxxxxx46203 140 42869xxxxxx46207 140 42869xxxxxx17205 140 42869xxxxxx24209 140 41115xxxxxx97205 140 41115xxxxxx10205 140 41115xxxxxx94205

TRAN THANH SANG NGUYEN LE THAO NGUYEN VO MINH PHUNG NGO TO MAI LE MINH QUAN CHU VAN HUYEN CH TH TANG THI MINH HIEN TRAN THANH LINH NGUYEN VAN RUYEN DINH THI HANH TRANG VO KHAC MINH PHAN THU HIEN BUI THU TRANG NGUYEN SONG HAO NGUYEN HONG DUC DANG QUANG HIEU LE THI NGOC NGAN DINH KHANH HAI HUA NGOC SON NGUYEN THUY ANH PHAN THI NGOC SAM NGO THE DUONG PHAN THUY LINH THAN NGOC THANG NGUYEN THANH TUNG NGUYEN BICH THUY DANG MAI HUONG TRAN THU TRANG TRAN XUAN THAI PHAM THU HUYEN DANG XUAN HOANG DANH THANH NGAN LE KIM PHUONG TRAN THI THU HA CARPIO RONALDO TRAN THI THUY NA TRAN VAN HIEU LE TONG NGUYEN THI NGOC DIEP DUONG NGOC LAN ANH HOANG THANH TOAI NGUYENTHI QUYNH TRANG DINH THI KIM CHI VU HOANG MAI LIEU VINH HUNG PHAM QUANG MINH THANH TRAN DIEM TRANG NGUYEN VAN DAN

Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands LOI QUÀ TNG Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands

18/10 TRAN NGOC GIAI,P6,,TP.MY THO,TIEN GIANG,310018184/0913962732 851A LY THUONG KIET,P5,,TP.MY THO, TINH TIEN GIANG,310740091/0979846861 BIDV BEN TRE,SO 21 DAI LO DONG KHOI,P3,TP.BEN TRE DAI LY VE SO TRIEU PHAT,13/2 LE THAI TO,Q.CAI RANG,,TP.CAN THO BIDV BA RIA VUNG TAU,GD PGD DONG XUYEN-844 BINH GIA,P. RACH DUA, TP VUNG TAU BIDV BA RIA VUNG TAU-GDV,24TRAN HUNG DAO,P1,TP.VUNG TAU,TINH BA RIA VUNG TAU A CH BIDV NAM KY KHOI NGHIA,12-14 NAM KY KHOI NGHIA, Q1,TP HO CHI MINH TANG 22 TOA NHA BIDV TOWER,35 HANG VOI HOAN KIEM HA NOI,HA NOI CTY CHO THUE TAI CHINH BIDV,TANG 8- PHONG QTTD-TOA NHA CDC,25 LE DAI HANH,HA NOI P12B NHA T1 LANG HA,BA DINH,HA NOI,012006853/0913510289 CN NH LIEN DOANH LAO VIET-HN,452 XA DAN,HA NOI,013165983/0988001109 BIDV HA THANH,81 TRAN HUNG DAO,HOAN KIEM,,HA NOI SO 4A NGO 76 TRAN XUAN SOAN,HA NOI,012101353/0902222486 BAN KHOA HOC CONG NGHE,TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG,TANG14 -SO 57 HUYNH THUC KHANG SO GD CHUNG KHOAN HN-P.TCKT,81, TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM,,HA NOI 81 TRAN HUNG DAO, HA NOI,BIDV CHI NHANH HA THANH,PHONG QUAN TRI TD BIDV CHI NHANH QUANG TRUNG,53 QUANG TRUNG, HA NOI,172416695 / 0983167868 SO 64 TO 32 DUONG 800A TT HOC,VIEN QUOC PHONG,NGHIA DO,,CAU GIAY,HA NOI BIDV QUANG TRUNG-KIEM SOAT,53 QUANG TRUNG,HA NOI,013236486/0912569698 CTYCP NGHE NHIN TOAN CAU,CHI NHANH HA NOI,15AV HO XUAN HUONG,HA NOI CTYTNHH QUAN LY LEONIDAS,SO 2 NGO QUYEN,HOAN KIEM,HA NOI NHTMCP NHA HA NOI (HABUBANK),15-17 NGOC KHANH,HA NOI,031217061/0982089686 BIDV - BAN PHAP CHE- TANG 21,35 HANG VOI,HOAN KIEM,HA NOI,011986154/0912561186 BIDV SO GIAO DICH 1-P.QHKH3,THAP A VINCOM-191 BA TRIEU,HAI BA TRUNG, HA NOI BIDV HOAN KIEM-TRUONG QTK,35 HANG VOI,HOAN KIEM,HA NOI,013221577/0912765677 NHA 3 NGO 379/8/23 DOI CAN,,BA DINH,HA NOI,011399990/0913315929 NXBCHINH TRI QUOC GIA -SU THAT,24 QUANG TRUNG,HOAN KIEM,,HA NOI 23A LE QUY DON,P6,Q3,TP.HCM,011912707/0903986698, CTY CP TRANG THIET BI Y TE,CAN GIO-CT HOI DONG QUAN TRI,60 NGUYEN VAN DAU,P16, CTY TNHH XE KHACH SAI GON,01 PHAM HONG THAI,P2,,Q.TAN BINH,TP.HCM-PHO GDOC 3A VO VAN TAN, PHUONG 6,QUAN 3, TP. HO CHI MINH,023978348/0907300999 442/26 NGUYEN XI,P13,,Q.BINH THANH,TP.HCM,025268152/0905388503 21B/3 NGUYEN DINH CHIEU,,P.DAKAO, Q1,TP.HCM,022975080/0909227979 CTYTNHH MTV DAU KHI TP.HCM,27 NGUYEN THONG,Q3,TP.HCM,024868734/0918133658 458/145 DUONG 3T2,P12,Q10,,TP.HCM,230512234/0908196300 170A PHAM PHU THU,P11,,Q.TAN BINH,TP.HCM,023668337/0913808297 BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,240888780/0979014018 R6 CU XA PHU LAM A,P12,Q6,TP.HCM,363751254/0918331335 C7/20T PHAM HUNG,BINH CHANH,TP.HCM,380021763/0984711959 BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,024829938/0937711103 NH PHAT TRIEN VIET NAM -SGD 2,229 DONG KHOI,Q1,TP.HCM,024638943/0918900277 30/53 THICH QUANG DUC,P5,,Q.PHU NHUAN,TP.HCM,250616038/0985930759 150/28/5 DUONG 138 TAN PHU,Q9,,TP.HCM,024831846/0983150505 BIDV SAI GON-P.TCHC,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,273333212/0909240909 683/7/12 HONG BANG,P6,Q6,,TP.HCM,024610319/0913730836 303/1 TRAN BINH TRONG,P4,Q5,,TP.HCM,022796824/0918032884 SO 7 NGUYEN TRI PHUONG,P6,Q5,TP.HCM,DAI LY VE SO HUNG DUONG 505 nguyen trai, phuong 7,quan 5, tp HCM,022102118

141 141 141 141 150 150 150 211 211 211 211 211 211 211 212 213 213 215 215 215 215 215 215 215 215 215 222 260 260 260 310 310 310 310 310 310 310 311 312 312 313 313 314 321 390 390 440 450 450 455

42869xxxxxx31209 42869xxxxxx39202 42869xxxxxx57200 41115xxxxxx40206 41115xxxxxx00204 41115xxxxxx39204 41115xxxxxx02200 41115xxxxxx84206 41115xxxxxx82207 42869xxxxxx20207 41115xxxxxx06201 42869xxxxxx41206 41115xxxxxx15208 41115xxxxxx41206 41115xxxxxx90203 42869xxxxxx51205 41115xxxxxx55208 41115xxxxxx43200 41115xxxxxx72203 41115xxxxxx27205 42869xxxxxx19200 42869xxxxxx41202 42869xxxxxx42203 42869xxxxxx44209 41115xxxxxx01201 41115xxxxxx14203 41115xxxxxx27203 42869xxxxxx00208 42869xxxxxx44200 42869xxxxxx14200 41115xxxxxx51202 41115xxxxxx22206 42869xxxxxx21202 41115xxxxxx62206 41115xxxxxx34201 41115xxxxxx89207 42869xxxxxx59200 41115xxxxxx87209 41115xxxxxx28205 41115xxxxxx29203 41115xxxxxx22200 42869xxxxxx27204 41115xxxxxx52205 41115xxxxxx18202 41115xxxxxx77201 41115xxxxxx68209 42869xxxxxx01202 41115xxxxxx77204 41115xxxxxx26207 42869xxxxxx65201

DAO VAN NHUAN HUYNH NGOC THAO TRAN VIET TUNG DUONG DINH QUOC VU THI HUYEN TRANG TRAN LAN ANH TRINH THU HUONG NGO THI OANH NGUYEN ANH TUAN NGUYEN THI NGOC ANH LE THI THANH HUONG THACH DIEU LINH NGUYEN QUYNH ANH VU MINH TUAN NGUYEN TRUNG DUNG LE THANH TUNG NGUYEN PHUONG THAO CHU CONG HOANG NGO NGAN HA HOANG THI THUY HANG NGUYEN TRI CHUNG NGUYEN THI HIEN PHAM VAN CHIEN NGUYEN THI THUY DUNG DANG THUY DUONG BUI THI THU HA NGUYEN QUOC DAT NGUYEN DUC ANH NGO CAM THANH MAI XUAN THO TRAN HOAI HUONG HUA NGUYEN HOANG CHAU TRUONG HUU CHUC NGUYEN VIET THANH TRAN DINH AN NGUYEN THI THANH THUY NGUYEN SON HOANG LE HA VAN HIEU PHAM THI MAI NGUYEN THI CAM LINH PHAN THI THANH KHONG THI HUONG LAM THI NGOC TUYET PHAM NGOC MINH NGUYEN HUU GIANG CAO THANH LONG VU THI HOANG HANH NGUYEN THI THU HA NGUYEN T PHUONG THAO NGUYEN CAO SON

Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma

278 DUONG SO 2,CU XA DAI RA DA,PHU LAM,P13,Q6,TP.HCM,024674679/0908465115 207/5/8 BA HOM,P13,Q6,TP.HCM,024991389/0949005588, BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,121624612/0972798608 BIDV SAI GON - PGD DAM SEN,109 ONG ICH KHIEM,TP.HCM,022419901/0902674918 SO 16B NGO 87 P.TRUONG LAM,, DUC GIANG,LONG BIEN,HA NOI,011619360/0913587224 NH DT VA PT BAC HA NOI,137A NGUYEN VAN CU LONG BIEN,HA NOI BIDV BAC HA NOI,137A NGUYEN VAN CU, LONG BIEN,,HA NOI SO 10 NGACH 84/16 NGOC KHANH,HA NOI,011928995/0903234456 CTY LUAT TNHH SMIC,P904-TANG 9 TOA NHA DAEHA-360,KIM MA,HA NOI CTYTU VAN XAY DUNG POYRY INFRA,TANG 9,VIMCOM B,191 BA TRIEU,,HAI BA TRUNG, HA NOI-P.KE TOAN TC PATHFINDER INTERNATIONAL,TANG 4, TOA NHA SOUTH PACIFIC,73 LY NAM DE, HOAN KIEM,HA NOI 10 HA TRUNG,HOAN KIEM,HA NOI,012342940/0914691986, CTY MAY CONG TRINH THANG LONG,GIAM DOC CONG TY,156NGO GIA TU,LONG BIEN,HA NOI P.TGD CTY XD HA TANG SONG DA,TANG TRET,TOA NHA SICO,PHU MY,MY DINH,TU LIEM,HA NOI BIDV TAY HO,278 THUY KHUE,TAY HO,HA NOI,013085726/0903253889 BIDV NAM HA NOI-P.TCKT,1281 GIAI PHONG,HOANG MAI,,HA NOI CONG TY TNHH NGOC LINH,SO 381 GIAI PHONG,HA NOI,168223114/0938569999 SN 5,NGO 236 LE TRONG TAN,,P.PHUONG MAI,THANH XUAN,,HA NOI HOC VIEN CHINH TRI HANH CHINH,QUOC GIA HO CHI MINH-VAN PHONG,135 NGUYEN PHONG SAC,CAU GIAY CTY TNHH BAO BI VIET HUNG,KM17,QUOC LO 15 NHU QUYNH,,VAN LAM, HUNG YEN CTYCP TVDT&XD HUONG GIANG,28/66 TAN MAI,HOANG MAI,HA NOI,012062129/01696997855 SO41 TO 11 VIET HUNG,LONG BIEN,HA NOI,012372075/0983878438 THON 1,VAN PHUC,THANH TRI,HA NOI,012317729/0974396673 HOC VIEN TAI CHINH,BAN TAI CHINH KE TOAN,DONG NGAC, TU LIEM,HA NOI CT CP DT&PT TAM DUONG,P2406 TOA NHA 71,NGUYEN CHI THANH, HA NOI BIDV CAU GIAY,106 HOANG QUOC VIET,CAU GIAY - HA NOI CTYCP LICOGI 13-NEN MONG XD,TANG 2,TOA NHA LICOGI 13,KHUAT DUY TIEN,THANH XUAN TRUONG THPT VIET DUC,47 LY THUONG KIET,HOAN KIEM,,HA NOI SN 4B NGO 603,LAC LONG QUAN,,TAY HO,HA NOI,012637948/0987514343 BIDV TAY HA NOI0P.QHKH CA NHAN,134 PHAM VAN DONG,TU LIEM,,HA NOI CTYCP XAY LAP&VT XAY DUNG,CHU TICH HDQT,93 NGUYEN CONG TRU,P. NGUYEN CTYCP XAY LAP&VAT TU XAY DUNG,93 NGUYEN CONG TRU,Q1,TP.HCM,020998291/0938855397 P315, AN HOA 1, NAM LONG,,DUONG TRAN TRONG CUNG,,Q.7, TP HO CHI MINH BIDV HO CHI MINH- P.TCKT,134 NGUYEN CONG TRU,Q1, TP HCM,271655446/0908375534 PK DA KHOA AN KHANG,87A CACH MANG THANG 8,,P BEN THANH, Q1, TP HCM PHO GIAM DOC- BIDV TP.HCM,134 NGUYEN CONG TRU,Q1,TP.HCM,024208334/0913771915 CN CT TNHH CK BIDV-BSC HCM,,LAU 9, 134 NGUYEN CONG TRU,QUAN 1, TP HCM BIDV TAY SAI GON-,LO 2-4-6 DUONG C , KCN TAN TAO,, BINH TAN, TP HCM CTYCP DAU TU XAY DUNG TAY NINH,A1(LAU 4) NGUYEN HUU THO,,P.TAN PHONG,Q7,TP.HCM CTYCP BAT DONG SAN DIEN DEN,11A DUONG 36,P.TAN QUY,Q7,,TP.HCM CTYCP XAY DUNG HANG AN,SO 9,LO N,DUONG 14,KDC PHU MY,,P.PHU MY,Q7,TP.HCM CTY THIET BI DIEN MIEN DONG,128/29 THIEN PHUOC,P9,,Q.TAN BINH,TP.HCM-PHO GD 78 TO 5 DUONG 4A KHU LONG BUU,KP PHUOC THIEN, LONG BINH,,Q9,TP.HCM CTYTNHH THUONG MAI THAO HIEN,SO4 SO DAU,HONG BANG,HAI PHONG,030858510/0904874679 CTY CP DAU TU & THUONG MAI TNG,160 DUONG MINH CAU,,TP THAI NGUYEN, THAI NGUYEN CTY CP DAU TU VA TM TNG,SO 160 DUONG MINH CAU,T.P THAI NGUYEN BIDV QUANG NINH,SO 737 LE THANH TONG,HA LONG,QUANG NINH TRUONG DH KIEN TRUC HA NOI,PHONG KE TOAN TAI CHINH,KM10,NGUYEN TRAI,THANH XUAN 334 NGUYEN TRAI,THANH XUAN,HA NOI- TRUONG DAI HOC KHTN,KHOA VAT LY BIDV HOA BINH-P.QHKH,DUONG TRAN HUNG DAO,P.PHUONG,LAM,TP.HOA BINH,HOA BINH

510 42869xxxxxx87207 551 42869xxxxxx18206 561 42869xxxxxx38200 561 41115xxxxxx59205 561 41115xxxxxx07201 561 42869xxxxxx69206 562 42869xxxxxx30208 562 42869xxxxxx32204 570 41115xxxxxx88205 580 41115xxxxxx95200 581 41115xxxxxx73201 601 42869xxxxxx82205 601 42869xxxxxx78203 601 42869xxxxxx77201 611 42869xxxxxx53203 642 41115xxxxxx28209 642 41115xxxxxx23207 650 42869xxxxxx74206 650 42869xxxxxx17208 670 41115xxxxxx18204 670 41115xxxxxx84207 670 42869xxxxxx72205 670 41115xxxxxx24201 670 41115xxxxxx92201 670 41115xxxxxx23206 671 41115xxxxxx33215 671 41115xxxxxx33207 701 41115xxxxxx83200 710 41115xxxxxx82202 721 41115xxxxxx70205 741 42869xxxxxx41208 760 41115xxxxxx85205 760 41115xxxxxx91203 760 41115xxxxxx37201 760 41115xxxxxx38209 760 41115xxxxxx65202 760 41115xxxxxx27201 THÁNG 10/2010

BDS 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 S TH 42869xxxxxx16208 41115xxxxxx82206 42869xxxxxx20200 42869xxxxxx08204 41115xxxxxx10300 41115xxxxxx62316 41115xxxxxx93201 41115xxxxxx25204 41115xxxxxx89209 41115xxxxxx89217 42869xxxxxx25205 41115xxxxxx07209

PHAN HUY HAI VAN THI HONG KHUYEN VU THI BICH HOA DAO LE QUYNH NHI TRUONG CHI KHANH NGOC TRAN THUY THIEN TRANG LE QUANG HANH NGUYEN THI HONG TRANG NGUYEN THI NHU Y LE DINH QUANG LAN DO THANH TAM TRAN ANH TUAN THAI DAM TUONG LE VU THUY DUNG LE THI HOA NGUYEN ANH PHONG NGUYEN NGOC LONG HUYNH MINH DUY NGUYEN THI KIEU MY LE THI LIEN NGUYEN HONG SON LE THI HONG THOM VO TIEN NAM HO THI THUY TRANG TRAN THI THANH TRUC NGUYEN THI THANH THUY NGUYEN THI THANH THUY VONG MUILY LE THI TIENG NGUYEN PHUOC THU THUY LE TRAN KIEU TRAM TRAN THI HOA NONG KHANH LINH TRAN NGOC THANH TRAN PHI HUNG LE NGUYEN NGOC MINH TRAN THANH HIEP

TÊN CH TH NGUYEN HONG NHUNG NGUYEN THI NAM PHUONG NGO THI DIEU LINH NGUYEN HUY CUONG NGUYEN DUY ANH PANPOO VU CAO CUONG PHAM NGOC TOAN LE THI NHU QUYNH LE THI QUYNH NHU DO MINH THANG NGUYEN DANH VUONG

Áo ma Áo ma Highlands Highlands Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands

QUÀ TNG Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands

BIDV NGHE AN,216 LE DUAN,TP.VINH,NGHE AN,181434007/0912922066 10/5 KHU TT XA TAC,,TP.THUAN HOA,THUA THIEN HUE,220762088/0945766669 BQL DIEN NONG THON MIEN TRUNG,TANG 7,SO 78A,DUY TAN,DA NANG,201244047/0966559112 30 XUAN DIEU,TP DA NANG,200775869/0963501875, CTYTNHH MTV DIEN LUC DA NANG,35 PHAN DINH PHUNG,TP DA NANG,DA NANG- PHO GIAM DOC BIDV DA NANG-P.QHKH,90 NGUYEN CHI THANH,Q.HAI CHAU,TP.DA NGANG BIDV QUANG NAM-P.QHKH2,04 PHAN BOI CHAU,TAM KY,,QUANG NAM BIDV QUANG NAM-P.QHKH1,04 PHAN BOI CHAU,TP.TAM KY,,QUANG NAM CTY TNHH DUC NGHIA,255PHAN BOI CHAU,TP.QUANG NGAI,QUANG NGAI CTY TNHH QUANG LAN,811 HUNG VUONG,QUY NHON,,BINH DINH 236B/5A LE VAN SY,P1,,Q.TAN BINH, TP.HCM,025154687/01684934343 BIDV KHANH HOA,35, DUONG 2/4, NHA TRANG,,KHANH HOA BIDV CHI NHANH KHANH HOA,35 DUONG 2/4, TP NHA TRANG,KHANH HOA THON PHONG PHU, XA NINH GIANG,,H.NINH HOA, TINH KHANH HOA,220574153 / 0905844399 BIDV BINH THUAN,286A TRAN HUNG DAO,PHAN THIET,BINH THUAN BIDV BAO LOC,52 LE THI PHA,P1,TP.BAO LOC,,LAM DONG BIDV CHI NHANH BAO LOC,52 LE THI PHA, P.1, TX.BAO LOC,TINH LAM DONG BAI PHAT THANH TRUYEN HINH,BINH DUONG,46 DAI LO BINH DUONG,P.PHU HOA NH NHA NUOC TINH BINH DUONG,161 PHU LOI,THU DAU MOT,,TINH BINH DUONG-P.KE TOAN CTY TNHH MTV HUNG TUAN PHAT,98/7A VO THI SAU,P.QUYET THANG,BIEN HOA,DONG NAI 270/19 KP3,P.THONG NHAT,,BIEN HOA,DONG NAI,271144714/0913736436 BIDV CHI NHANH DONG NAI,,7 HOANG MINH CHAU, P.HOA BINH,,BIEN HOA - DONG NAI BIDV DONG NAI,SO 7 HOANG MINH CHAU,,P.HOA BINH, BIEN HOA, DONG NAI CTY TNHH HONG HA,06, KHONG TU, P.XUAN TRUNG,,TX LONG KHANH, DONG NAI CTY TNHH 1 THANH VIEN MAI TRUC,5C TO 12 KP1,P.TRANG DAI,,BIEN HOA,DONG NAI K5/255 TO 3 KHU VAN HAI,,THI TRAN LONG THANH,DONG NAI,271123291/0918622611 K5/255 TO 3 KHU VAN HAI,,THI TRAN LONG THANH,DONG NAI,271123291/0918622611 44 TON DUC THANG,TX.LONG XUYEN,TINH AN GIANG,350799796/0913911033 DNTN HOANG HAI,915LY THUONG KIET,P5,TP.MY THO,TIEN GIANG TONG DAI LY BAO HIEM NHAN THO,DAI-ICHI VIET NAM - CN BEN TRE,SO 126D DOAN HOANG MINH, P6 178/14 XO VIET NGHE TINH,,P.AN HOI,Q.NINH KIEU,,TP CAN THO 17 LAC LONG QUAN,P2,VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU,273515546/0913840695 BIDV BA RIA VUNG TAU,24 TRAN HUNG DAO,PHUONG 1,TP.VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU BIDV BA RIA VUNG TAU-P.HCQT,24 TRAN HUNG DAO,P1,,TP.VUNG TAU, BA RIA VUNG TAU BIDV Chi nhanh Ba Ria-Vung Tau,24 Tran Hung Dao, Phuong 1,,Tp Vung Tau 53/59 LE HONG PHONG, PHUONG 7,,TP VUNG TAU,273096100 / 0903937674 31/6 PHAN BOI CHAU,P2,,TP.VUNG TAU,273089651/0908574805

A CH CTY CP TAP DOAN MAI LINH,64-68 HAI BA TRUNG, QUAN 1,,TP HO CHI MINH PGD SO GD CHUNG KHOAN TP.HCM,45-47 BEN CHUONG DUONG,Q1,,TP.HCM SN28 NGACH 1,NGO 178,TAY SON,DONG DA,HA NOI,013164613/0988922884 TRUNG TAM THE BIDV,191 BA TRIEU, HA NOI,172023102/ 0989347925 TRUNG TAM THE TANG 12 THAP A,VINCOM 191 BA TRIEU HA NOI,Ha Noi 22 VILLA D, THE MANOR, TU LIEM,HA NOI,011550098 BIDV - BAN QLRR TIN DUNG,TANG 20 TOA NHA BIDV TOWER,35 HANG VOI HOAN KIEM HA NOI BAN QUAN LI CHI NHANH,TANG 15 TOA NHA BIDV TOWER,35 HANG VOI HOAN KIEM HA NOI SN 25 NGO 36 DAO TAN,BA DINH,,HA NOI,012972502/0913373862 SN 25 NGO 36 DAO TAN,BA DINH,,HA NOI,012972502/0913373862 CTY THONG TIN DI DONG VMS,TOA NHA MOBIPHONE,KHU VP1,,YEN HOA,CAU GIAY,HA NOI 52A TO 24C P.THANH LUONG,,HAI BA TRUNG, HA NOI,011416551/0913275672

120 120 120 121 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 124 126 130 130 130 135 135 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

42869xxxxxx23203 42869xxxxxx57209 41115xxxxxx60204 42869xxxxxx88209 41115xxxxxx76204 42869xxxxxx47205 41115xxxxxx79202 41115xxxxxx88203 42869xxxxxx04209 41115xxxxxx27203 42869xxxxxx22205 41115xxxxxx99208 42869xxxxxx06205 42869xxxxxx99201 41115xxxxxx29207 42869xxxxxx56202 42869xxxxxx02303 41115xxxxxx68205 42869xxxxxx94207 42869xxxxxx84207 41115xxxxxx94209 41115xxxxxx35208 42869xxxxxx90205 42869xxxxxx84202 42869xxxxxx85209 42869xxxxxx45201 41115xxxxxx19206 41115xxxxxx49201 42869xxxxxx68207 41115xxxxxx01204 42869xxxxxx83202 42869xxxxxx87203 42869xxxxxx00208 42869xxxxxx01206 42869xxxxxx61204 42869xxxxxx62202 41115xxxxxx64302 42869xxxxxx37202 41115xxxxxx63209 42869xxxxxx20209 41115xxxxxx56204 41115xxxxxx14201 41115xxxxxx13209 41115xxxxxx61205 42869xxxxxx71204 42869xxxxxx83201 42869xxxxxx81205 42869xxxxxx30209 42869xxxxxx58206 42869xxxxxx04204 42869xxxxxx33208 42869xxxxxx88204 41115xxxxxx51201 41115xxxxxx30205

TRAN VIET HUNG DANG VIET HUNG CAO THI VAN ANH DINH HUONG GIANG LE THI CUC PHAN DINH TU KIEU CHIEN THANG NGUYEN PHUONG THAO VU THI THANH HIEN LE KIM DUNG HUYNH THI THU HA LE DINH UNG NGUYEN QUANG THANG TRAN HOAI NAM NGUYEN NAM KHANH LE THI THAO PHAM DUY THANH NGUYEN DINH CHUONG HOANG LIEN SON DUONG THI MAI NGUYEN THI THU LAM ANH HIEN LE THI KIEU DANG NHAT CUONG NGUYEN THANH VY NGUYEN THI KHIET TAM PHAM THANH VAN NGUYEN HA MINH THU TO THANH MINH NGUYEN NGOC PHAP NGUYEN THUC OANH LE BINH PHUONG LY XUAN TRUONG DANG TIEN NAM BUI THI MAI TRANG NGUYEN THI THUY LINH VU VAN DAT LE THI HONG NGUYEN VAN QUAN TRUONG QUANG TAM AU BAO HOANG ANH TRINH THI THU HUONG NGUYEN TRUNG NGHIA NGUYEN LE TIEU NGOC NGO THANH TRUNG NGO THI NGOC THAM NGUYENTHIHOANGPHUONG TRUONG NGUYEN ANH THU TRAN THI NGOC DANH NGUYEN NGOC THANH NGUYEN MINH QUAN LE THI TRANG NGUYEN NAM SON PHAM NGUYEN NGOC THU

Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands

NHTMCP VN THINH VUONG-CN KINH,DO 209GIANG VO BA DINH,HA NOI,164152127/0982342207 VPDD POYRY INFA LTD,P5, TANG 14 THAP B VINCOM,191 BA TRIEU,Q.HBT, HA NOI BIDV HOAN KIEM,194 TRAN QUANG,KHAI,HA NOI-P.QHKHCN,012198300/0904389919 SO 11, NGO 231/32 CHUA BOC,,TRUNG LIET, HA NOI,010397550/0912012872 KHO BAC NHA NUOC VIET NAM,32 CAT LINH,DONG DA,HA NOI,012551267/0913320844 CTYCP DICH VU THE SMARTLINK,72 TRAN HUNG DAO,HA NOI,012036333/0982431182 NGAN HANG TMCP NHA HA NOI,71B HANG TRONG,HOAN KIEM,,HA NOI BA NGUYEN PHUONG ANH,BIDV CN HA THANH,81 TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG,VIET NAM,57 HUYNH THUC KHANG,,HA NOI C215 THE MANOR,MY DINH,,CAU GIAY,HA NOI,011947264/0912954832 SN36 TAN HONG,KHUONG TRUNG,,THANH XUAN,HA NOI,011996534/0904568136 CTYCP VAT TU VAN TAI XI MANG,PHONG KE TOAN,21B CAT LINH,DONG DA,HA NOI VIEN DAU KHI VIET NAM,173 TRUNG KINH,HA NOI,012121206/0983788384 119 KHAM THIEN,DONG DA,HA NOI,011952521/0985075995, SO 4 ngach 25 NGO 135 NGUYEN V,AN CU,LONG BIEN,HA NOI,011249873/0903133457 BIDV BA DINH,,18 NUI TRUC,BA DINH,HA NOI,013251318/0979989798 70/8 NGUYEN DUY TRINH,,P.BINH TRUNG TAY, Q. 2,,TP HO CHI MINH CTY CP VINCOM- TRO LY GD,72 LE THANH TON,Q1,TP.HCM,023941955/0908400990 1.15 CC EHOME,,86 DUONG DINH HOI,,P.PHUOC LONG B,Q9,TP.HCM CTYCP XAY DUNG CIENCO5,63S UNG,VAN KHIEM,P25,Q.BINH THANH,TP.,HCM GD T KHAI THAC TAN SON NHAT,TCT HANG KHONG VIET NAM,SAN BAY QUOC TE TAN SON NHAT, BIDV SAI GON-P.QLRR,505 NGUYEN TRAI,F7,Q5,,TP.HCM 19 DUONG 18 P.BINH TRI DONG B,Q.BINH TAN,TP.HCM,024320816/0989966866 311 TRAN BINH TRONG,P4,Q5,,TP.HCM,025111890/0978686868 BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,240712034/0975469018 BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,273221963/0983086860 03 PHONG PHU,P11,Q8,TP.HCM,023211695/0903316615, CTY CP THANH NAM,,61A BINH GIA, P13, TAN BINH,TP HCM BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,,P7,Q.5,TP.HCM,211871332/0983567576 227 DUONG 3T2,P.10,Q10,TP.HCM,240825336/0905115357 6C/13 DINH BO LINH,P24,Q.BINH,THANH,TP.HCM,191474680/0903325922 BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P7,Q5,TP.HCM,381123978/0946360036 307 GIA PHU,P1,Q6,TP.HCM,020070840/01226502769, BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,P,7,Q5,TP.HCM,271754503/0918856978 BIDV CHI NHANH SAI GON,,505 NGUYEN TRAI, P.7, Q.5,,TP HO CHI MINH BIDV CHI NHANH SAI GON,,505 NGUYEN TRAI, P.7, Q.5,,TP HO CHI MINH BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI, PHUONG 7,,QUAN 5, TP HO CHI MINH 415 CC TAN SON NHI2, DUONG BA,VAN, P 14, Q TAN BINH, TP HCM,162516095/0906854996 BIDV CHI NHANH SAI GON,505 NGUYEN TRAI, PHUONG 7, Q 5,TP HO CHI MINH 79 THEP MOI,P12,Q.TAN BINH,,TP.HCM,023684879/0908855184 BIDV SAI GON,SOS 505 /NGUYEN TRAI/P7,Q5/HCM CHI NHANH NHDT VA PT SAI GON,505 NGUYEN TRAI P.7,Q.5,HO CHI MINH BIDV SAI GON - PHONG DVKHDN,505 NGUYEN TRAI, PHUONG 7,,QUAN 5, TP HO CHI MINH NGAN HANG DT VA PT VIET NAM,CHI NHANH SAI GON,SO 505 NGUYEN TRAI, P.7,Q.5 195 NGUYEN XI,P26,Q.BINH THANH,TP HO CHI MINH,321147858/0974578887 807 C/C HIM LAM,NAM KHANH,P5,,Q8,TP.HCM,211859566/0903185348 CTYTNHH THIET KE TOAN THINH PH,AT TRE,262A NAM KY KHOI NGHIA,,P8,Q3,TP.HCM 12/3TO 6 KP2,P.TANG NHON PHU B,Q9,TP.HCM,024883576/0918762984 NHTMCP A CHAU-CN VAN LANG,01 QUANG TRUNG,P10,Q.GO VAP,,TP.HCM BIDV SAI GON,505 NGUYEN TRAI,,P7,Q5,TP.HCM,012375509/0902016832 157C/23 DUONG BA TRAC,P1,Q8,,TP.HCM,020087133/0913681058 260/15 KP3A DUONG TAN THOI HIE,P 02, P.TAN THOI HIEP, QUAN 12,TP HCM CTYCP THANH NAM,61A BINH GIA,,P13,Q.TAN BINH,TP.HCM,024150758/0903704803 1/32 PHAM CU LUONG,P2,Q.TAN BI,NH,TP.HCM,024799431/0985289098

140 140 140 140 141 141 141 141 150 211 211 211 211 212 212 213 213 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 222 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 312 312 313 313 330 360 390 390 450

42869xxxxxx85202 41115xxxxxx26200 41115xxxxxx04207 41115xxxxxx37207 41115xxxxxx03209 42869xxxxxx96209 42869xxxxxx44201 41115xxxxxx96206 41115xxxxxx24206 41115xxxxxx66205 41115xxxxxx32207 42869xxxxxx83200 41115xxxxxx92209 41115xxxxxx03200 41115xxxxxx58203 41115xxxxxx40206 42869xxxxxx25208 41115xxxxxx84204 42869xxxxxx94204 42869xxxxxx98205 41115xxxxxx32203 42869xxxxxx73200 41115xxxxxx00204 42869xxxxxx19200 41115xxxxxx83202 42869xxxxxx56203 41115xxxxxx97206 41115xxxxxx46203 41115xxxxxx36206 42869xxxxxx00202 42869xxxxxx62208 42869xxxxxx63207 41115xxxxxx74205 41115xxxxxx61202 41115xxxxxx81208 41115xxxxxx17207 41115xxxxxx13207 42869xxxxxx54205 42869xxxxxx00208 42869xxxxxx74201 41115xxxxxx82408 41115xxxxxx24201 41115xxxxxx36205 41115xxxxxx36304 41115xxxxxx64208 41115xxxxxx63202 41115xxxxxx00208 42869xxxxxx43203 42869xxxxxx47207 42869xxxxxx65204 41115xxxxxx03208 41115xxxxxx89204 41115xxxxxx87208 41115xxxxxx61206

TRAN HOAI SANG DANG THE HIEN TRAN QUANG SINH TRAN HUONG TRANG CAO THI DAO NGUYEN THANH THUY NGUYEN DUC TOAN PHAM HUYNH LUU NGUYEN THU HANG TRINH NGOC TRAM TRUONG MY LINH NGUYEN HAI DUONG TRINH TRONG HAU TA MINH DUC BUI TRUNG THIEU DO MANH QUYEN DO MANH QUYEN TRAN VAN THINH DUONG THI MO NGUYEN CANH TAM TRAN DIEU LINH TRAN VIET TRUONG TRAN VINH THANH NGUYEN NGOC HUY BUI TIEN HUNG QUACH THU THAO NGUYEN XUAN HIEN PHAM THI THANH THUY DOAN TRAM HUONG NGUYEN THI NINA DAO MANH QUYEN VO THANH TRI VO DUC NHON TA THI TIEN DUNG NGUYEN NGOC BICH VIEN VO NGOC ANH TRAN THI VAN YEN NGUYEN THI SUOT NGUYEN T DINH PHUONG LE THUY QUYNH HUYNH LUONG BIEN THUY TRAN NGOC HUNG NGUYEN KHAC THAU LE VAN TRI PHAM THI HONG NHUNG NGO THI KIM NGAN DUONG THI LOAN NGUYEN NHU TAO DOAN MINH DUY PHAM HONG NHUNG LE BAO TRUNG NGUYEN VU HUNG NGUYEN THU HONG BUI THI QUYNH TRANG

Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma

86 DE THAM,P.CAU ONG LANH,Q1,TP.HCM,025168678/0933872873 74 NGUYEN VAN LAC,P19,BINH THA,NH,TP.HCM,022793239/0907402468 58/17 THANH THAI,P12,Q10,,TP.HCM,023832782/0903875235 CTY TNHH XAY DUNG VIET CHAU,404 TRAN HUNG DAO,P2,Q5,TP.HCM,021882283/0903700568 310/1/3 MA LO, P.BINH,TRI DONG A, Q.BINH TAN,TP.HCM,141970641/0988202025 310/1/7 MA LO,P.BINH TRI DONGA,Q.BINH TAN,TP.HCM,025327050/097900800 SO 19 DUONG 4,Q9,TP.HCM,025215051/0909926899, 89 DUONG SO 1,BINH TRI DONG B,BINH TAN,TP HO CHI MINH,024171235/0903948956 VU HOP TAC QUOC TE-TC HAI QUAN,162 NGUYEN VAN CU,LONG BIEN,,HA NOI SO 268 GIAP BAT, HOANG MAI, HA,NOI,011773062/0904521968 SO 14 LY THUONG KIET,HA NOI,011768210/0906282828, BIDV HA NOI - P.TCKT,93 LO DUC,HAI BA TRUNG,HA NOI,012322160/0983113081 CTY TNHH NBK ARCHI VIET NAM,159 LO DUC, HAI BA TRUNG,HA NOI-KE TOAN TRUONG BIDV TAY HO,278 THUY KHUE,TAY HO,HA NOI,151511358/0986021726 SO 12A HEM 18 TO 3 YEN HOA,CAU, GIAY,HA NOI,6A8E011491/0962116668 15/167/521 TRUONG DINH,HOANG,MAI,HA NOI,011857571/0912125161 15/167/521 TRUONG DINH,HOANG M,AI,HA NOI,011857571/0912125161 THON VE,NAM HONG,DONG ANH,,HA NOI,010681538/0982535286 THON YEN THUONG,XA YEN THUONG,,GIA LAM,HA NOI,012674199/0989126692 19KHU TT CTY386 DINH XUYEN,GIA,LAM,HA NOI,03B18512/0983063164 P.GIAO DUC DAO TAO -H.DONG ANH,TO 3,THI TRAN DONG ANH,,HUYEN DONG ANH,TP HA NOI 74B CUM 13,P.TRUNG LIET,,DONG DA, HA NOI,131593892/0912787868 P 509 B5 LANG QTE THANG LONG,DICH VONG, CAU GIAY, HA NOI,013035320/0982506059 TRUONG TIEU HOC CO NHUE B-TU,LIEM,XOM 11 CO NHUE,TU LIEM,,HA NOI TO 6,P.MO LAO,HA DONG,HA NOI,011724200/0979737175, SO 77 VINH HO,DONG DA,HA NOI,011762797/0972376967, CTY CO PHAN THIET BI PHU TUNG,133 THAI HA,DONG DA,HA NOI,011741536/0915344998 TONG CTYCP XAY LAP DAU KHI VN,TANG 25 TOA NHA ECO,HH2-1,PHAM,HUNG,TP.HA NOI 103/5 XO VIET NGHE TINH,P17,Q.,BINH THANH,TP.HCM,022739047/0914297397 CONG TY CHUNG KHOAN BSC,LAU 9,146 NGUYEN CONG TRU,Q1,,TP.HCM BIDV TP.HCM-PGD NG DINH CHIEU,188 NGUYEN VAN THU,Q1,TP.HCM,022995191/0989785289 CTYTNHH KIEN TRUC ATA-50 TRAN,QUY KHOACH,P.TAN DINH,Q.1,TP.HCM 499/8CACH MANG THANG 8,P13,Q10,TP.HCM,024698143/0908459922 15/15 TRAN BINH TRONG,P5,Q.BIN,H THANH,TP.HCM,024939395/0908178817 27/14 HUYNH TINH CUA,P8,Q3,,TP.HCM,201074312/0985001402 CTY CO PHAN VINCOM,72 LE THANH TON, QUAN 1,,TP HO CHI MINH TRUONG PGD BUI THI XUAN,BIDV HO CHI MINH,134 NGUYEN CONG TRU,Q1,TP HCM CTYCP DAU TU & KINH DOANH NHA,18 NGUYEN BINH KHIEM,Q1,TP.HO CHI MINH BIDV CHI NHANH TP HO CHI MINH,,134 NGUYEN CONG TRU, Q. 1,,TP HO CHI MINH PGD PHU NHUAN BIDV TPHCM,203 HOANG VAN THU,Q.PHU NHUAN, TP HCM 80/20, BA HUYEN THANH QUAN,,PHUONG 9, QUAN 3,,TP HO CHI MINH NH DAU TU VA PT VN - NAM KY,KHOI NGHIA/SO 12-14 NAM KY,KHOI NGHIA/Q1/HO CHI MINH 201/48 NGUYEN XI,P.26, QUAN BINH THANH,TP. HO CHI MINH 201/48 NGUYEN XI,P.26, QUAN BINH THANH,TP. HO CHI MINH 2-4-6 Doan Nhu Hai, Quan 4,Tp Ho Chi minh,022768733/0903377925 CTY BDS DIEN DEN,11A DUONG 36,P.TAN QUY,Q7,TP.HCM,225048589/0919599938 BIDV TAY SAI GON,LO 2-4-6DUONG,C,KCN TAN TAO,Q.TAN BINH,,TP.HCM-GIAM DOC CHI NHANH TONG CTY KHI VIET NAM,19A CONG,HOA,P12,Q.TAN BINH,TP.HCM,271457002/0903808680 BIDV BAC SAI GON,354A CONG HOA, P13, Q TAN BINH,TP HO CHI MINH TO 4-XA DE THAM,TX CAO BANG,080346068/0914836889, GD SO GD DT TINH DIEN BIEN,SO 867 TO 23, P MUONG THANH,TP DIEN BIEN, TINH DIEN BIEN BIDV CHI NHANH THAI NGUYEN,TO 27 PHUONG HOANG VAN THU,THANH PHO THAI NGUYEN BIDV CHI NHANH THAI NGUYEN,TO 27 PHUONG HOANG VAN THU,THANH PHO THAI NGUYEN 19 BACH DANG,VAN PHUC,HA DONG,HA NOI,112015998/0917971963

466 501 561 561 581 590 590 601 601 601 601 601 615 642 650 650 650 651 670 670 721 730 730 730 730 730 760 760 760 761

42869xxxxxx69205 41115xxxxxx15206 42869xxxxxx28200 42869xxxxxx35209 41115xxxxxx71201 42869xxxxxx45204 41115xxxxxx05302 42869xxxxxx74204 42869xxxxxx32202 42869xxxxxx63201 42869xxxxxx64209 42869xxxxxx45200 41115xxxxxx71204 41115xxxxxx21209 41115xxxxxx44205 42869xxxxxx21203 42869xxxxxx23202 41115xxxxxx84202 41115xxxxxx31205 41115xxxxxx77202 42869xxxxxx51203 41115xxxxxx50205 42869xxxxxx34206 42869xxxxxx22209 42869xxxxxx66209 42869xxxxxx40204 41115xxxxxx93207 41115xxxxxx60206 41115xxxxxx09205 41115xxxxxx22200

NGUYEN THI HANG NGUYEN THI DUNG PHAM THI THANH NGA TRAN THANH LONG TRAN THI THU HA DO THI HOA LE HOANG THONG NGUYEN THI THU TRANG TRAN TRUC LE LE HUY NGUYEN THI TINH BACH VAN SY TRAN XUAN UYEN UYEN DUONG VU HAI NINH NGUYEN BAO TRAN NGUYEN VU TRONG KHANG LUC CONG MINH DOAN THI NGOC HIEN NGUYEN THI NO TRAN THI TO TAM PHAN THANH NHUT TRAN THANH LONG BUI THI MY XUAN LE THONG NHAT NGUYEN TAN KHOA TRAN THANH QUANG DAO THI HOA VU TUAN ANH TRAN THI HOANG UYEN VAN THI LE MINH KHANH

Áo ma Áo ma Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Áo ma Highlands Highlands Highlands Highlands

CTY TNHH ANH TU,,TT YEN MY, HUYEN YEN MY,HUNG YEN TONG CTYCP LUYEN KIM THANH HOA,252TRAN PHU,P.BA DINH,TP.THANH,HOA,T.THANH HOA CTY VAN TAI DA PHUONG THUC,80-82 BACH DANG,DA NANG,300958261/0903810048 265 ONG ICH KHIEM,TP DA NANG,201329842/0903585686, CTY CO PHAN GO DAI PHUC,CUM CN, CAT NHON,PHU CAT,BINH DINH,211840808/0906050777 BIDV PHU YEN,234 TRAN HUNG DAO,P.4,TP TUY HOA, PHU YEN,BAO VE PHONG GIAO DICH CONG TY TNHH BICH HOP,241 NGUYEN TAT THANH PHUONG 8,THANH PHO TUY HOA PHU YEN BIDV KHANH HOA,35, DUONG 2/4, NHA TRANG,KHANH HOA BIDV KHANH HOA,35 DUONG 2/4,NHA TRANG,KHANH HOA,P.QTTD BIDV KHANH HOA,35 DUONG 2/4 TP,NHA TRANG,KHANH HOA,212118324/01212200180 BIDV KHANH HOA,35 DUONG 2/4,TP NHATRANG,KHANH HOA,186209736/0985167349 BIDV KHANH HOA,35 DUONG 2/4,NHA TRANG,KHANH HOA,225271160/0905050284 VP UBND TINH NINH THUAN,450 THONG NHAT, TP. PR - TC,NINH THUAN 1007 TRAN PHU, P.BLAO,,BAO LOC, LAM DONG,250461242 07-08 KH DV DUONG SO 3,KCN VIET NAM - SINGAPORE,TINH BINH DUONG LO 6&7, TT THUONG MAI,KCN MY PHUOC, BEN CAT,TINH BINH DUONG E393/47 BUI QUOC KHANH,P.CHANH,NGHIA,TX. TDM,TINH BINH DUONG,280598249/01212888999 899/1B AP DONG THANH,,XA TAN DONG HIEP,DI AN,,TINH BINH DUONG TAN MY,THAI HOA,TAN UYEN,,TINH BINH DUONG,280754844/0942778788 13P CX PHUC HAI,TAN PHONG,,BIEN HOA,DONG NAI,271385299/0918507193 BIDV BEN TRE, SO 21 DAI LO,DONG KHOI, P3, TP BEN TRE,TINH BEN TRE BIDV VINH LONG,SO50 NGUYEN HUE,,P2,TP.VINH LONG, T. VINH LONG,331176442/0932779909 BIDV VINH LONG,SO 50NGUYEN HUE,P2,TP.VINH LONG,T.VINH LONG,331406075/0939033155 BIDV VINH LONG,50 NGUYEN HUE,P2,TP.VINH LONG, VINH LONG,331176075/0908270345 BIDV VINH LONG-SO5 NGUYEN HUE,,P2,TP.VINH LONG,T. VINH LONG,250483842/0908592861 BIDV VINH LONG- 50 NGUYEN HUE,P2,TP.VINH LONG,T.VINH LONG,331370434/0939368328 A504 CC 15 TANG, NGO DUC KE,P7,TP VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU,271489384/0903704463 15G2 KHU TT THUONG MAI,P7,,TP.VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU,273074485/0913948392 BIDV VUNG TAU-24 TRAN HUNG DAO,P1,TP.VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU,273104323/0932008060 2678 A KP 3,P.PHUOC NGUYEN,TX.,BA RIA,TINH BA RIA VUNG TAU,273025345/0903789501

Information

DS KH phat hanh the phu duoc nhan qua.xls

17 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

25384