Read 0311FilCGQ3_Dula_General.pdf text version

Ikatlong Markahan (Dulang Pantanghalan)

Ang Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Pangkalahatang Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino IKATLONG MARKAHAN (DULANG PANTANGHALAN) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Produkto/ Pagganap STANDARDS ( Product/ Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Performance ) Pag-unawa Tanong (Content) (Performance) ( Essential Understanding) (Essential Questions) Naipamamalas ng magAng mag-aaral Isang sining ang dula. Magiging Paano nakatutulong Pagtatanghal aaral ang pag-unawa ay nakikibahagi malikhain at mapanuri ang isang ang dulang ng dula mula sa sa dulang pangtanghalan sa pagtatanghal tao kung mabibigyan siya ng pantanghalan sa orihinal na iskrip na gamit ang mga angkop ng dula mula sa pagkakataong makibahagi sa pagiging malikhain, naglalarawan ng na gramatika/ retorika orihinal na iskrip pagtatanghal nito, anoman ang mapanuri at ilang pangyayari sa na naglalarawan maging papel niya, dahil bawat pagkakaroon ng buhay ng isang tao/ A. Panitikan: ng ilang pangyayari elemento nito ay dapat mabuo kamalayang mga tao sa sa buhay ng isang nang may kasiningan upang panlipunan ng tao? kasalukuyan 1. Kaligirang tao/ mga tao sa maging buhay na buhay at Pangkasaysayan kasulukuyan makatotohanan ang paksang ng Dula inilalarawan na karaniwa'y batay sa mga karanasan at 2. Mga Uri ng Dulang pangyayari sa buhay ng mga tao Pantanghalan sa isang lipunan. a. Senakulo b. Tibag c. Panuluyan d. Moro-moro o Komedya e. Sarsuwela Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa Antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagpapaliwanag: Bigyang-paliwanag na ang dulang pantanghalan ay nakatutulong sa pagiging malikhain, mapanuri at pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng tao. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat. Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang sariling pananaw tungkol sa mga isyu/kaganapan kaugnay ng pagsasagawa ng dulang pantanghalan sa kasalukuyan. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba't ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw

Pagganap (Performance) Pagtataya sa itinanghal na dula batay sa mga kraytirya: A. Malikhain B. Masining C. Orihinal D. Napapanahon E. May angkop na kasuotan F. Nagtataglay ng mga elemeno ng dulang pantanghalan G. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika/ retorika

Pangnilalaman 3. Mga Uri ng Dula Ayon sa Anyo a. b. c. d. e. Trahedya Melodrama Parsa Komedya Saynete

Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa Naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo, pampelikula, at telebisyon sapagkat binubuo ito ng mga yugto na itinatanghal sa entablado at aktuwal na napapanood ng mga tao. Binubuo ng mga pangungusap ang bawat diyalogo sa isang dula na ipinahahayag ng mga tauhan, at sa bawat pangungusap ay dapat isaalangalang ang wastong gamit ng mga salita, intonasyon at hinto at gamit ng mga bantas upang maipahayag ang mga ito nang buhay na buhay, may damdamin at maunawaan ng mga manonood.

Mahahalagang Tanong Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo, pampelikula at pantelebisyon?

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang sariling damdamin, ang damdamin ng mga manonood tungkol sa kalagayan ng mga dulang pantanghalan sa kasalukuyan. Mga kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba't ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa usapan; nagmumungkahi ng solusyon kung kinakailangan. Interpretasyon Ilarawan/Ipahayag ang mga pilosopiya, simbolismo at kaukulang ibig sabihin ng ilang kaganapan sa mahahalagang eksena sa alinmang nabasa o napanood na dulang pantanghalan. Mga kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa ilang pangyayari sa dulang pantanghalan; malikhain

Sa Antas ng Pagganap

4. Mga Elemento ng Dulang Pantanghalan a. Tauhan b. Tagpuan c. Banghay d. Diyalogo e. GamitTeknikal Tulad ng Tunog, Biswal iba pa 5. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. Yugto (Act) b. Tanghal-Eksena (scene) c. Tagpo (frame)

Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan?

Pangnilalaman B. Gramatika/Retorika 1. Katagang Pangabay o Ingklitik 2. Mga Pangatnig 3. Pagpapahayag ng Iba't Ibang Damdamin 4. Mga Uri ng Panghalip a. Panao b. Pamatlig c. Pasaklaw d. Pananong 5. Aspekto ng Pandiwa a. Perpektibo b. Perpektibong Katatapos c. Imperpektibo d. Kontemplatibo

Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa

Mahahalagang Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Paglalapat Iugnay sa sariling karanasan o karanasan ng ibang tao sa kasulukuyan ang ilang mahahalagang kaisipang natutuhan sa alinmang napag-aralang dulang pantanghalan. Kraytirya: makatotohanan; may katapatan; kaangkupan Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging bisa sa sariling pag-uugali, sa damdamin at sa kaasalan ng piling pangyayari, lugar o tauhan ng alinmang nabasa, napanood na dulang pantanghalan. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; napapanahon

Sa Antas ng Pagganap

Information

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

598138


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - T.G. Aralin 2-Dula.doc