Read soalan_tingkatan_2_1.pdf text version

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 2 (Set 1)

1. Apakah faktor yang menyebabkan Syarikat India Timur Inggeris begitu berminat memiliki Pulau Pinang? A. Kedudukannya yang strategic B. Perdagangan rempah di Pulau Pinang C. Kawasan bekalan beras D. Ingin mengusir kuasa British Perjanjian 1768 · · Francis Light Sultan Abdullah

2. Antara yang berikut, manakah syarat-syarat perjanjian di atas? I II III IV SHTI akan membantu Kedah daripada serangan musuh SHTI tidak akan melindungi musuh Kedah SHTI melantik seorang residen di Kedah SHTI membayar pampasan 30000 dolar Sepanyol setahun C. I,III dan IV D. II,III dan IV

A.I,II dan III B.I,II dan IV

3. Mengapakah British menubuhkan Negeri-Negeri Selat 1826? I II III IV Menyenangkan pentadbiran Menjimatkan perbelanjaan Membawa masuk banduan Menempatkan buruh dari India C. III dan IV D. I dan IV

A. I dan II B. II dan III · · · Sg Lembing Sayomg Kuala Lumpur

4. Kawasan di atas merupakan kawasan perlombongan yang penting di Tanah Melayu. Apakah kepentingan hasil ini kepada Britain A. Untuk perindustrian automobil B. Untuk tujuan mengetin makanan C. Untuk pembuatan barangan besi D. Untuk membina kapal

Negeri Perak Selangor Negeri Sembilan

Kawasan Kinta Lukut Sg Ujong

5. Apakah kepentingan kawasan tersebut? A. Kaya dengan bijih timah B. Banyak hasil bumi C. Pusat perdagangan D. Mempunyai banyak emas 6. Setelah Raja Sulaiman meniggal dunia, Klang diserahkan kepada menantunya Raja Abdullah. Apakah kesan langsung daripada peristiwa di atas? A. Perlommbogan di Klang semakin maju B. Raja Mahadi mula memberontak C. Sultan Abdul Samad menjaga Klang D. Pelombong Cina berhijrah ke Singapura 7. Apakah sumbangan Kapitan Chung Ah Kwee dalam sejarah Malaysia? A. Memajukan perlombongan bijih timah B. Meleraikan pergaduhan kongsi gelap di Klang C. Menguruskan kemasukan buruh Cina D. Menghadiri Perjanjian Pangkor 1874 8. Apakah alasan yang digunakan oleh British untuk campur tangan di Selangor? A. Masalah lanun dan serangan di rumah api B. Kekacauan oleh pelombong-pelombong Cina C. Perbalahan untuk merebut kawasan perlombongan D. Serangan daripada Siam dan Burma 9. Apakah kepentingan Burbar kepada negara kita? A. Lambang kedaulatan dan keharmonian negara B. Tempat raja-raja berbincang tentang urusan dan masalah negara C. Tempat rakyat menyuarakan masalah kepada sultan D. Sebagai langkah melonggarkan kuasa Residen Jeneral 10. Mengapakah Tanah Melayu dan Siam menjadi rebutan kuasa-kuasa Barat?

A. Kedudukannya yang strategik B. Kemajuan ekonomi C. Kestabilan politik C. Kekayaan bahan mentah Perjanjian British-Siam (1902) 11. Antara yang berikut, manakah kesan daripada perjanjian tersebut? A. Negeri-Negeri Melayu Utara diakui sebagai naungan Siam B. Siam mendapat kembali hak wilayah asingan daripada British C. Siam memperakukan Tanah Melayu di bawah pengaruh British D. British mengukuhkan kuasa ke atas Negeri-Negeri Melayu Utara 12. Apakah kepentingan Perjanjian Bangkok kepada sejarah Negara? A. Negeri-Negeri melayu Utara menjadi negeri naungan Siam B. British mengetuai pertahanan Siam di Negeri-Negeri Melayu Utara C. British mendapat Negeri-Negeri Melayu Utara dari Siam D. Keseluruhan Tanah Melayu dikuasai sepenuhnya oleh British 13. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Kelantan untuk campur tangan British di Kelantan A. Mengendahkan syarat-syarat Perjanjian Bangkok B. Mengamalkan dasar tutup pintu kepada pedagang Eropah C. Menghantar surat bantahan kepada pihak British D. Membiayai pemberontakan yang diketuai oleh Tok Janggut 14. Bagaimanakah pihak British menguasai pentadbiran Terengganu selepas Tahun 1919? A. Menurunkan takhta Sultan Zainal Abidin III B. Mengusai pusat pentadbiran di Kuala Terengganu C. Penasihat British menguasai jabatan utama negeri D. Menandatangani perjanjian persahabatan dengan Siam 15. Apakah tujuan Sultan Ibrahim melakukan beberapa pindaan terhadap UndangUndang Tubuh Johor? A. Membolehkan Johor menerima pinjaman daripada kerajaan British B. Membenarkan [egawai British menganggotai Majlis Mesyuarat Negeri C. Membolehkan perlantikan pegawai British ke dalam pentadbiran Johor D. Menjadikan British sebagai penasihat Sultan Johor James Brooke James Brooke Tahun 1841 Tahun 1842 Pangeran Muda Hashim Sultan Omar Ali Saifuddin

16. Apakah kesan daripada kedua-dua perjanjian tersebut?

A. Sarawak diletakkan di bawah pentadbiran London B. Sultan Omar Ali Saifuddin kehilangan kuasa C. Pangeran Muda Hashim dihukum bunuh D. Sarawak dikuasai Raja Putih 17. Apakah tujuan Sarawak Rangers ditubuhkan A. Untuk menjaga keamanan B. Untuk mengutip cukai C. Menjaga perairan negeri D. Membantu pedagang asing 18. Apakah kesan perjanjian yang ditandatangani oleh Pangeran Muda Hashim dengan James Brooke? A. Pangeran Muda Hashim mengukuhkan kuasanya di Sarawak B. James Brooke diberi hak untuk berdagang di Sarawak C. Bermulanya pemerintahan Keluarga Brooke di Sarawak D. Sarawak bebas daripada masalah keamanan dan lanun · Samarahan dan Rajang (1853) · Lembangan Sg Trusan(1861) 19. Bagaimanakah James Brooke memperolehi kawasan di atas? A. Rundingan dengan pembesar tempatan B. Penghapusan pemberontak C. Perjanjian dengan orang Dayak D. Pembelian daripada Sultan Brunei 20. Mengapakah Keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur asing secara beramai-ramai di Sarawak? A. Untuk menambahkan keuntungan B. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya C. Untuk menjaga kepentingan ekonominya di Sarawak D. Untuk mengekalkan pertanian tradisional Rakyat : Tuan,kami perlukan pendidikan. Brooke : Saya tidak menggalakkan pendidikan untuk kaum Dayak 21. Mengapakah keluarga Brooke bersikap begitu? A. Brooke tidak memahami bahsa Dayak B. Brooke berdendam dengan kaum Dayak C. Brooke mahu mengekalkan kegiatan ekonomi mereka D. Brooke ingin memulaukan kaum Dayak

22. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Overbeck apabila beliau menghadapi masalah kewangan pada tahun 1877? A. Meminjam wang dari Dent B. Menjualkan tanah kepada Dent C. Meminta Piagam Diraja British D. Mengabaikan Sabah dan berhijrah 23. Bagaimanakah Sabah menjadi naungan British? A. Melalui perjanjianDent dengan Sultan Mu'mein B. Sultan Mu'mein memajakkan tanah kepada British C. Melalui pemberian Piagam Diraja oleh British D. Melalui Perjanjian Perlindungan Borneo Utara 24. Di Sabah, Syarikat Borneo Utara British telah melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran. Jawatan manakah yang disandang oleh penduduk tempatan? I II III IV Pegawai Daerah Penolong Pegawai Daerah Ketua Anak Negeri Orang Tua C. I,III dan IV D. II,III dan IV

A.I,II dan III B.I,II dan IV

Seorang lelaki Melayu Sabah telah ditangkap setelah didapati tinggal bersama dengan seorang wanita British di Beaufort, Sabah 25. Berdasarkan kes di atas, siapakah yang akan mengadili kes ini? A. Gabenor B. Residen C. Ketua Anak Negeri D. Hakim Utama

26. Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah telah melaksanakan undang-undang Barat dan undang-undang tempatan. Mengapakah SBUB bertindak sedemikian? A. Menjaga keamanan negeri B. Mengelakkan penentangan C. Mendapat arahan Kerajaan British D. Mengekalkan peribumi dalam pentadbiran

Hasil tradisional Sabah seperti sarang burung,sagu, dan pokok lanut telah menghasilkan perdagangan antarabangsa 27. Apakah kesan langsung daripada pernyataan di atas? A. Kehadiran ramai elabur asing B. Bandar Beaufort ditubuhkan C. Kenaikan harga sagu dunia D. Mata wang diperkenlkan di Sabah 28. Pada pendapat anda, mengapakah British membina landasn kereta api di Sabah? A. Keadaan geografi yang rata dan landai B. dapat membaiki sistem jalan raya C. Mengangkut barangan dagangan ke pelabuhan D. Mengangkut pekerja ke tempat perlombongan 29. Mengapakah keperluan asas hanya dibina di kawasan Bandar sahaja? A. Kekurangan jentera untuk membinanya B. Keadaan muka bumi sabah rata C. Kekurangan buruh untuk membinanya D. Untuk menarik lebih ramai pelabur asing · · ·

Sandakan Kudat Jesselton

30. Apakah Faktor utama yang menyumbang kepada perkembangan bandar-bandar di atas? A.Kemajuan bidang ekonomi B.Kegiatan perindustrian dea C. Pusat pentadbiran pihak British D. Kegiatan perdagangan pertanian tradisional

31. Apakah kesan yang berlaku kepada tanaman tradisional seperti ubi kayu,tebu dan Nanas pada awal zaman pemerintahan British? A. Diusahakan secara kecil-kecilan B. Dipinggirkan oleh British C. Diusahakan secara besar-besaran D. Digantikan dengan tanaman dagangan

32. Mengapakah pihak British memperkenalkan tanaman dagangan baru pada kurun ke-20? A. Penurunan harga tanaman dagangan tradisonal B. Penghantaran buruh asing ke negara asal C. British kekurangan modal untuk pentadbiran D. Penyakit tanaman merosakkan tanaman dagangan 33. Apakah kesan penting penurunan harga kopi dunia pada akhir kurun ke-19 A. Pekebun kopi bekerja di kilang B. Tanaman getah diperkenalkan C. Kebun kopi ditanam dengan lada hitam D. Kopi dijual murah di Tanah Melayu 34. Apakah peranan yang dimainkan oleh H. N. Ridley untuk memajukan perusahaan penanaman getah di Tanah Melayu? A. Membekalkan baka getah B. Menggalakkan penanaman getah C. Menyediakan tanah untuk penanaman getah D. Mendesak bank membiayai pembukaan ladang getah.

Tahun 1910 1931

Harga Getah $19.31 sepaun $9.96 sepaun

35. Berdasarkan jadual di atas, mengapakah harga getah jatuh mendadak pada tahun 1920-an dan 1930-an? A. Kemelesatan ekonomi dunia B. Serangan penyakit pokok getah C. Lebihan eksport oleh negara D. Berlaku Perang Dunia Pertama

36. Apakah kegunaan hasil galian yang dilombong secara komersial di Raub,Pahang? A. Perhiasan wanita B. Penebat wayar C. Membuat aluminium

D. Menyadur tembaga

37. Apakah faktor yang menyebabkan orang cina berjaya memonopoli perlombongan bijih timah pada kurun ke-19? A. Mereka menggunakan cara melampan B. Mereka menggunakan cara mendulang C. Mereka menggunakan cara kapal korek D. Mereka menggunakan cara pam kelikir 38. Manakah antara berikut merupakan ciri-ciri ekonomi tradisonal I II III IV Dijalankan di kawasan luar bandar Diorientasikan eksport Modal yang kecil Tenaga buruh yang sedikit

A. I,II,III B. I,II,IV C. I,III,IV D. II,III,IV 39. Apakah kesan kemasukan imigran asing menjelang kurun ke-20? A. Penduduk pedalaman semakin berkurangan B. Sumber makanan semakin berkurangan C. Terbentuk perpaduan kaum di Tanah Melayu D. Terbentuknya masyarakat berbilang kaum 40. Mengapakah pihak British memberi tumpuan terhadap pembinaan hospital pada akhir tahun 1880-an? A. Taraf kesihatan penduduk semakin meruncing B. Mengawal wabak penyakit berjangkit C. Memberi keperluan asas untuk penduduk D. Meningkatkan imej pentadbiran British 41. Mengapakah bilangan sekolah Tamil di Tanah Melayu semakin meningkat? A. Pengenalan pendidikan Tamil oleh British B. Timbulnya kesedaran terhadap pendidikan C. Pelaksanan Undang Undang Buruh D. Pelaksanaan Akta Pendaftaran Sekolah

42. Apakah kesan penting apabila Tengku Daei dihantar ke Bangkok untuk berunding? A. Siam memberi pampasan kepada Sultan Kedah B. Tengku Daei ditahan oleh pihak Siam C. Perang antara British-Siam meletus D. Takhta Kedah dikembalikan kepada Sultan Kedah

43. Apakah punca utama penentangan Dol Said di Naning? A. Larangan menyimpan hamba abdi B. Pengenalan peraturan pembukaan tanah baru C. Pembayaran cukai kepada British di Melaka D. Kehadiran Penasihat British di Naning 44. Mengapakah Penghulu Dol Said di Naning bangkit menentang British di Melaka? I British mendirikan balai polis II. Penguatkuasaan bayaran cukai di Naning III. Pelaksanaan undang-undang British di Naning IV. British campur tangan dalam pelantikan penghulu A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 45. Apakah kesan penentangan Dol Said di Naning pada tahun 1831? A. British terpaksa akur dengan Dol Said B. British tidak lagi mengutip cukai di sana C. British mengalami kerugian akibat perang D. Penasihat British dihantar balik ke Melaka · · ·

Seputum Pandak Indut Dato' Sagor

46. Apakah hukuman yang dikenakan terhadap ketiga-tiga tokoh di atas ? A. Dibuang negeri B. Diberi pencen

C. Dihukum Gantung D. Dihukum kerja berat

47. Mengapakah hubungan antara Yamtuan Antah dan Dato' Kelana Syed Abdul Rahman menjadi bertambah tegang? A. Dato` Kelana membenarkan campur tangan British di Sungai Ujong B. Dato` Kelana meminta bantuan British untuk meneranginya C. Dato` Kelana meluaskan daerah Sungai Ujong hingga ke Terachi D. Dato` Kelana menuduh Yamtuan Antah membantu Dato` Shahbandar 48. Manakah antara tokoh-tokoh perjuangan yang berikut berkesudahan dengan dibuang negeri? I Ngah Ibrahim II Haji Abdul Rahman Limbong III Mat Salleh IV Sharif Masahor A. I,II,III B. I,II,IV C. I,III,IV D. II,III,IV · · Mat Santor Kamunta

49. Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut? A. Menjadi tali barut British menentang Mat Salleh B. Meneruskan perjuangan menentang British di Sabah C. Membina kubu yang kuat di Bukit Sadok D. Mengetuai pungutan cukai di Sungai Sugut · Selangit · Rundum · Pensiangan 50. Tempat-tempat di atas dikaitkan dengan kawasan Kebangkitan A. Antanom B. Banting C. Rentap D. Sharif Masahor

51. Faktor-faktor berikut mencetuskankebangkitan Tok Janggut di Kelantan I. Pembayaran cukai yang menyusahkan II. Pengenalan cukai yang membebankan III. Peraturan yang mewajibkan petani membayar cukai tanah IV. Pihak British memusnah dan membakar kampung Tok Janggut A. I,II,III B. I,II,IV C. I,III,IV D. II,III,IV 52. Mengapakah British menghantar pasukan "Malay State Guide" ke Kelantan? A. Mengutip cukai di Kelantan B. Menjadi penasihat rakyat Kelantan C. Menjaga keamanan Kota Bharu D. Mengukur persempadanan Kelantan 53. Mengapakah masyrakat Melayu pada akhir kurun ke-19 menyokong gerakan Pan-Islamisme yang berkembang di Turki I Meningkatkan mutu pendidikan II Menghapuskan kuasa-kuasa Barat III Menyatukan umat Islam IV Menentang penjajahan A. I,II B. II,III C. III,IV D. I,IV · · · Joe Rizal Sukarno Mahatma Gandhi

54. Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas? A. Presiden negara B. Menentang penjajahan C. Dihukum bunuh oleh penjajah D. Perjuangan menemui kegagalan · · Soekarno Dr. Sun Yat Sen

55. Apakah persamaan peranan antara kedua-dua tokoh di atas di Tanah Melayu? A. Menyemarakkan semangat kebangsaan rakyat B. Menuntut orang Melayu bekerjasama dengan British

C. Menyarankan penyatuan umat Islam dunia D. Memberikan idea penubuhan republik komunis · · Madrasah Al-Masyur al-Islamiah Madarasah Il-Ihya Assyarif

56. Apakah kepentingan kedua-dua madrasah di atas? A. Menentang idea kaum Muda dan Tua B. Menyebarkan idea kaum Muda C. Memberi pendidikan agama kepada orang Melayu D. Melatih ulama dan pegawai agama 57. Golongan pelajar yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan rakyat Indonesia ialah pelajar lepasan A. Maktab Perguruan Sultan Idris B. Kolej Melayu Kuala Kangsar C. Raffles Institution, Singapura D. Sekolah Melayu Gelugor,Pulau Pinang

58. Apakah kesan penting penubuhan MPSI? A. Kesedaran pendidikan Barat di kalangan orang Melayu B. Kemunculan golongan nasionalis Melayu C. Kewujudan teknik pengajaran D. Pengeluaran buku Bahasa Melayu meningkat 59. Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar dalam perjuangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu? I II III IV Memperjuangkan supaya orang Melayu diberi peluang dalam perniagaan Menuntut supaya British membaiki taraf sosioekonomi oarang Melayu Mengktritik dasar British yang tidak menguntungkan orang Melayu Menyeru orang Melayu supaya bersatu padu

A. I,II,III B. I,II,IV C. I,III,IV D. II,III,IV 60. Mengapakah Kesatuan Melayu Muda yang ditubuhkan oleh Ibrahim Yaakob bersifat radiakal? A. Menanam semangat perpaduan orang Melayu B. Mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan British C. Menentang penggabungan Tanah Melayu dengan Singapura D. Dianggotai oleh pegawai-pegawai komunis _____________________oooOOO Soalan Tamat OOOooo__________________

Information

1

12 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

113707


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Target 5 2007.doc
1
1