Read soalan_tingkatan_2_2.pdf text version

SOALAN DAN LATIHAN SET 2: TINGKATAN 2

1. Apakah factor yang menyebabkan Syarikat Hindia Timur Inggeris begitu berminat memiliki Pulau Pinang ? A. B. C. D. Kedudukannya yang strategik Perdagangan rempah di Pulau Pinang Kawasan bekalan beras Ingin mengusir kuasa Bugis

Francis Light Perjanjian 1786 Sultan Abdullah 2. Antara yang berikut,manakah syarat-syarat penjanjian di atas ? I II III IV SHTI akan membantu Kedah daripada serangan musuh SHTI tidak melindungi musuh Kedah SHTI melantik seorang Residen di Kedah SHTI mambayar pampasan 30,000 dolar Sepanyol setahun

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV 3. Mengapakah British menubuhkan Negeri-Negeri Selat 1826 ? I. Menyenangkan pentadbiran II. Menjimatkan perbelanjaan III. Membawa masuk banduan IV. Menempatkan buruh dari India A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Sg. Lembing Sayong Kuala Lumpur 4. Kawasan di atas merupakan kawasan perlombongan yang penting di Tanah Melayu. Apakah kepentingan hasil ini kepada Britain ? A. B. C. D. Untuk perindustrian automobil Untuk tujuan mengetin makanan Untuk pembuatan makanan besi Untuk membina kapal

Negeri Perak Selangor Negeri Sembilan 5. Apakah kepentingan kawasan tersebut ? A. B. C. D. Kaya dengan bijih timah Banyak hasil bumi Pusat perdagangan Mempunyai banyak emas

Kawasan Kinta Lukut Sungai Ujong

6. Setelah Raja Sulaiman meninggal dunia , Klang diserahkan kepada menantunya Raja Abdullah. Apakah kesan langsung daripada peristiwa di atas ? A. B. C. D. Perlombongan di Klang semakin maju Raja Mahdi mula memberontak Sultan Abdul Samad menjaga Klang Pelombong Cina berhijrah ke Singapura

7. Apakah sumbangan Kapitan Chung Ah Kwee dalam sejarah Malaysia ? A. B. C. D. Memajukan perlombongan bijih timah di Perak Meleraikan pergaduhan kongsi gelap di Klang Menguruskan kemasukan buruh Cina Menghadiri Perjanjian Pangkor 1874

8. Apakah alasan yang digunakan yang digunakan oleh British untuk campur tangan di Selangor ? A. B. C. D. Masalah lanun dan serangan di rumah api Kekacauan oleh pelombong-pelombong Cina Perbalahan untuk merebut kawasan perlombongan Serangan daripada Siam dan Burma

9. Mengapakah Tanah Melayu dan Siam menjadi rebuta kuasa-kuasa Barat ? A. B. C. D. Kedudukan geografi yang strategic Kemajuan ekonomi Kestabilan politik Kekayaan bahan mentah

10. Apakah kepentingan Durbar kepada negara kita ? A. B. C. D. Lambang kedaulatan dan keharmonian negara Tempat raja-raja berbincang tentang urusan dan masalah negara Tempat rakyat menyuarakan masalah kepada sultan Sebagai langkah melonggarkan kuasa ResidenGeneral

11. Apakah kepentingan Perjanjian Bangkok kepada sejarah negara ? A. B. C. D. Negeri-Negeri Melayu Utara menjadi negeri naungan Siam British mengetuai pertahanan Siam di Negeri-Negeri Melayu Utara British mendapat Negeri-Negeri Melayu Utara dari Siam Keseluruhan Tanah Melayu dikuasai sepenuhnya oleh British

Perjanjian British-Siam (1902) 12. Antara yang berikut, manakah kesan daripada perjanjian tersebut ? A. B. C. D. Negeri-Negeri Melayu Utara dipersetujui sebagai naungan Siam Siam mendapat kembali hak wilayah asingan daripada British Siam memperakukan Tanah Melayu di bawah pengaruh British British mengukuhkan kuasa ke atas Negeri-Negeri Melayu Utara

13. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Kelantan untuk menyekat campur tangan British di Kelantan ? A. B. C. D. Mengendahkan syarat-syarat Perjanjian Bangkok Mengamalkan dasar tutup pintu kepada pedagang Eropah Menghantar surat bantahan kepada pihak British Membiayai pemberontakan yang diketuai oleh Tok Janggut Tahun 1841 Tahun 1842 Pangeran Mudah Hashim Sultan Omar Ali Saifuddin

James Brooke James

14 . Apakah kesan daripada kedua-dua perjanjian tersebut ? A. B. C. D. Sarawak diletakkan di bawah pentadbiran London Sultan Omar Ali Saifuddin kehilangan kuasa Pangeran Mudah Hashim dihukum bunuh Sarawak dikuasai oleh Raja Putih

15. Apakah tujuan Sarawak Rangers ditubuhkan ? E. F. G. H. untuk menjaga keamanan Untuk mengutip cukai Menjaga pengairan negeri Membantu pedagang asing

16. Bagaimanakah pihak British menguasai pentadbiran megeri Terengganu selepas 1919? A. B. C. D. Menurunkan takhta Sultan Zainal Abidin III Menguasai pusat pentadbiran di Kuala Terengganu Penasihat British menguasai Jabatan Utama Negeri Menandatangani perjanjian persahabatan dengan siam

17. Apakah tujuan Sultan Ibrahim melakukan beberapa pindaan terhadap undang-undang Tubuh Johor? A. B. C. D. Membolehkan Johor menerima pinjaman daripada kerajaan British. Membenarkan pegawai British menganggotai Majlis Mesyuarat Negeri Membolehkan pelantikan pegawai British di dalam pentadbiran Johor. Menjadikan British sebagau penasihat Sultan Johor

18. Apakah kesan perjanjian yang ditandatangani oleh Pangeran Muda Hasyim dengan James brooke? A. Pangeran Muda Hasyim mengukuhkan kuasanya di Sarawak B. James Brooke diberikan hak untuk berdagang di Sarawak C. Bermulanya pemerintahan keluarga Brooke d Sarawak D. Sarawak bebas daripada masalah keamanan dan lanun · Samarahan dan Rajang (1853) · Lembangan sg. Trusan (1861) 19. Bagaimanakah James Brooke memperolehi kawasan di atas ? A. B. C. D. Rundingan dengan pembesar tempatan Penghapusan pemberontak Perjanjian dengan orang Dayak Pembelian daripada Sultan Brunei

20. Mengapakah keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur asing secara beramai-ramai di Sarawak ? A. B. C. D. Untuk menambah keuntungan Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya Untuk menjaga kepentingan ekonominya di Sarawak Untuk mengekalkan pertanian tradisional

Rakyat : Tuan kami perlukan pendidikan Brooke : Saya tidak menggalakkan pendidikan untuk kaum Dayak

21. Mengapakah keluarga Brooke bersikap begitu ? A. B. C. D. Brooke tidak memahami bahasa Dayak Brooke berdendam dengan kaum Dayak Brooke mahu mengekalkan kagiatan ekonomi mereka Brooke ingin memulaukan kaum Dayak

22. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Overbeck apabila beliau menghadapi masalah kewangan pada tahun 1877 ? A. Meminjam wang daripada Dent

B. Menjualkan tanah kepada Dent C. Meminta Piagam Diraja British D. Mengabaikan Sabah dan berhijrah 23. Bagaimanakah Sabah menjadi negeri naungan British ? A. B. C. D. Melalui perjanjian Dent dengan Sultan Mu'mein Sultan Mu'mein memajakkan tanah kepada British Melalui pemberian Piagam Diraja oleh British Melalui Perjanjian Perlindungan Borneo Utara

Seorang lelaki Melayu Sabah telah ditangkap setelah didapati tinggal bersama dengan seorang wanita British di Beaufort, Sabah 24. Berdasarkan kes di atas , siapakah yang akan mengadili kes ini ? A. B. C. D. Gabenor Residen Ketua Anak Negeri Hakim Utama

25. Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah telah melaksanakan undang-undang Barat dan undang-undang tempatan. Mengapakah SBUB bertindak sedemikian ? A. Menjaga keamanan negeri B. Mengelakkan penentangan C. Mendapat arahan kerajaan British D. Mengekalkan peribumi dalam pentadbiran 26. Di Sabah, Syarikat Borneo Utara British telah melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran . Jawatan manakah yang disandang oleh penduduk tempatan ? I. Pegawai Daerah II Penolong Pegawai Daerah III. Ketua Anak Negeri V. Orang Tua A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

27. Pada pendapat anda , mengapakah British membina landasan keretapi di Sabah ? A. B. C. D. Keadaan geografi yang rata dan landai Dapat membaiki system jalanraya Mengangkut barangan dagangan ke pelabuhan Mengangkut pekerja ke tempat perlombongan

28. Mengapakah keperluan asas hanya dibina di kawasan bandar sahaja ? A. B. C. D. Kekurangan jentera untuk membinanya Keadaan mukabumi Sabah yang tidak rata Kekurangan Buruh untuk membinanya Untuk menarik lebih ramai pelabuh asing Hasil tradisional Sabah seperti sarang burung , sagu , dan pokok lanut telah menghasilkan perdagangan antarabangsa

29. Apakah kesan langsung daripada penyataan di atas ? A. B. C. D. Kehadiran ramai pelabur asing Bandar Beaufort ditubuhkan Kenaikan harga sagu dunia Mata wang diperkenalkan di Sabah

· Sandakan · Kudat · Jesselton 30. Apakah factor UTAMA yang menyumbang kepada perkembangan Bandar-bandar di atas ? A. B. C. D. Kemajuan bidang ekonomi dan social Kegiatan perindustrian desa Pusat pentadbiran pihak British Kegiatan perdagangan pertanian tradisional

31. Apakah kesan yang berlaku kepada tanaman tradisional seperti ubi kayu,tebu dan nenas pada awal zaman pemerintahan British ? A. Diusahakan secara kecil-kecilan B. Dipinggirkan oleh British

C. Diusahakan secara besar-besaran D. Digantikan dengan tanaman dagangan

32. Mengapakah pihak British memperkenalkan tanaman dagangan baru pada kurun ke-20 A. B. C. D. Penurunan harga tanaman dagangan tradisional Penghantaran buruh asing ke negara asal British kekurangan modal untuk pentadbiran Penyakit tanaman merosakkan tanaman dagangan

33. Apakah kesan penting penurunan harga kopi dunia pada akhir kurun ke19 ? A. B. C. D. Pekebun kopi bekerja di kilang Tanaman getah diperkenalkan Kebun kopi ditanam dengan lada hitam Kopi dijual murah di Tanah Melayu

34. Apakah kegunaan hasil galian yang dilombong secara komersil di Raud, Pahang ? A. B. C. D. Perhiasan wanita Penebat tayar Membuat aluminium Menyadur tembaga

TAHUN 1910 1931

HARGA GETAH $ 19.31 sepaun $9096 sepaun 35. Berdasarkan jadual di atas, mengapakah harga getah jatuh mendadak pada tahun 1920-an dan 1930-an? A.Kemelesetan ekonomi dunia B.Serangan penyakit getah C.Lebihan eskport oleh negara D.Berlaku Perang Dunia Pertama

36. Apakah peranan yang dimainkan oleh H.N. Ridley untuk memejukan perusahaan penanaman getah di Tanah Melayu? A..Menbekalkan baka getah B. Menggalakkan penanaman getah C.Menyediakan tanah untuk menanaman getah D.Mendesak bank membiayai pembukaan lading getah 37. Manakah antara ciri-ciri ekonomi tradisional ? I II III IV A. I,II dan III B. I,II dan IV Dijalankan di kawasan luar bandar Berorentasikan eksport Modal yang kecil Tenaga buruh yang sedikit C. I,III dan IV D. II,III dan IV

38.

Apakah faktor yang menyebabkan orang Cina berjaya memonopoli pelombongan bijih timah pada kurun ke 19? A. B. C. D. Mereka menggunakan cara melampan Mereka menggunakan cara mendulang Mereka menggunakan cara kapal korek Mereka menggunakan cara pam kelikir

39.

Apakah kesan kemasukan imigran asing menjelang kurun ke20 A. Penduduk pendalaman semakin berkurangan B. Sumber makanan semakin berkurangan C. Terbentuk perpaduan kaum di Tanah Melayu D. Terbentuk masyarakat berbilang kaum

40.

Mengapakah pihak British memberi tumpuan terhadap pembinaan hospital pada akhir tahun 1880 an?

A. B. C. D. 41.

Taraf kesihatan penduduk semakin meruncing Mengawal wabak penyakit berjangkit Memberi keperluan asas untuk penduduk Meningkat imej pentadbiran British

Mengapakah bilangan sekolah tamil di Tanah Melayu semakin meningkat? A. B. C. D. Pengenalan pendidikan tamil oleh British Timbulnya kesedaran terhadap pendidikan Pelaksanaan Undang Undang Buruh Pelaksanaan Akta Pendaftaran Sekolah

42.

Apakah kesan penting apabila Tunku Daie dihantar ke Bangkok untuk berunding? A. B. C. D. Siam memberi pampasan ke Sultan Kedah Tunku Daie ditahan oleh pihak Siam Perang antara British Siam meletus Takhta Sultan Kedah dikembalikan · · · Jose Rizal Sukarno Mahatma Gandhi

43.

Apakah persamaan tokoh diatas? A. B. C. D. Presiden negara Penentang penjajahan Dibunuh oleh penjajah Perjuangan menemui kegagalan

44.

Apakah punca utama penentangan Dol Said di Naning? A. B. C. D. Larangan menyimpan Hamba abdi Pengenalan peraturan pembukaan tanah baru Pembayaran cukai kepada British Kehadiran Penasihat British di Naning

45.

Mengapakah Penghulu Dol Said menentang British di Naning I. British mendirikan balai polis II. Penguatkuasaan bayaran cukai di Naning III. Pelaksanan undang undang British di Naning IV. British campur tangan dalam perlantikan penghulu A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

46.

Mengapakah hubungan antara Yamtuan Antah dan Dato' Kelana Syed Abdul Rahman menjadi bertambah tegang ? A. Dato' Kelana membenarkan campur tana\gan British di Sungai Ujong B. Dato' Kelana meminta bantuan British untuk meneranginya C. Dato' Kelana meluaskan daerah Sungai Ujong hingga ke Terachi D. Datu' Kelana menuduh Yamtuan Antah membantu Dato' Syahbandar Apakah kesan penentangan Dol Said di Naning pada tahun 1831 ? A. B. C. D. British terpaksa akur dengan Dol Said British tidak lagi mengutip cukai di sana British mengalami kerugian akibat perang Penasihat British dihantar balik ke Melaka

47.

· · · 48.

Seputum Pandak Indut Dato' Sagor

Apakah hukuman yang dikenakan terhadap ketiga-tiga tokoh di atas ? A. B. C. D. Dibuang negeri Diberi pencen Dihukum gantung Dihukum kerja berat

· · · 49.

Selangit Rundum Pensiangan

Tempat-tempat di atas dikaitkan dengan kawasan kebabangkitan A. B. C. D. Antanom Banting Rentap Sharif Masahor

50.

Manakah antara berikut berkesudahan dengan dibuang negeri ? I . II . III. IV. A. B. C. D. Ngah Ibrahim Haji Abdul Rahman Limbong Mat Salleh Sharif Masahor I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,IIIdan IV

51.

Mengapakah British menghantar pasukan "Malay State Guide" di Kelantan ? A. B. C. D. · · Mengutip cukai di Kelantan Menjadi penasihat rakyat Kelantan Menjaga keamanan Kota Bharu Mengukur Kesempadanan Kelantan

Mat Sator Kamunta

52.

Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh di atas ? A. B. C. D. Menjadi tali barut British menentang Mat Salleh Meneruskan perjuangan menentang British di Sabah Membina kubu yang kuat di Bukit Sadok Mengetuai pungutan cukai di Sungai Sugut

53.

Faktor-faktor berikut mencetuskan kebangkitan Tok Janggut di Kelantan .

I . Pembayaran cukai yang menyusahkan II . Pengenalan cukai yang membebankan III . Peraturan yang mewajibkan petani membayar cukai tanah A. B. C. D. 54. I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar dalam perjuangan semangat kebangsaan di tanah melayu ? I . Memperjuangkan supaya orang melayu diberi peluang dalam perniagaan II . Menuntut supaya British membaiki taraf sosioekonomi Orang melayu . III. Mengkritik dasar British yang tidak menguntungkan Orang Melayu IV. Menyeru orang Melayu supaya bersatu padu A. B. C. D. I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

55.

Mengapakah masyarakat melayu pada akhir kurun ke-19 menyokong gerakan Pan-Islamisme yang berkembang di Turki ? I . Meningkatkan mutu pendidikan II . Menghapuskan kuasa-kuasa barat III. Menyatukan umat Islam IV. Menentang penjajahan A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I an IV

56.

Mengapakah Kesatuan Melayu Muda yang ditubuhkan oleh Ibrahim Yaakob bersifat sedemikian ? A. B. C. D. · · Menanam semangat perpaduan orang melayu Mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan British Menentang penggabungan Tanah Melayu dengan Singapura Dianggotai ole pegawai-pegawai komunis Sukarno Dr. Sun Yat Sen

57.

Apakah persamaan peranan kedua-dua tokoh diatas di Tanah Melayu ? A. B. C. D. · · Menyemarakkan semangat kebangsaan rakyat Menuntut orang melayu bekerjasama dengan British Menyarankan peyatuan umat Islam dunia Memberikan idea penubuhan republik komunis Madrasah Al-Masyhur al-Islamiah Madarasah Il-ihya Assyariff

58.

Apakah kepentingan kedua-dua di atas ? A. B. C. D. Menentang idea kaum Muda dan Tua Menyedarkan idea kaum Muda Memberi pendidikan agama kepada orang melayu Melatih ulama dan pegawai agama

59.

Golongan pelajar yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan Rakyat indonesia ialah pelajar lepasan A. B. C. D. Maktab Perguruan Sultan Idris Kolej Melayu Kuala Kangsar Raffles Institution , Singapura Sekolah Melayu Gelugor , Pulau Pinang

60.

Apakah kesan penting penubuhan MPSI ? A. Kesedaran pendidikan Barat di kalangan orang melayu

B. Kemunculan golongan nasionalis melayu C. Kewujudan teknik pengajaran yang baru D. Pengeluaran buku bahasa Melayu meningkat

Information

1

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

113925


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Target 5 2007.doc
Microsoft Word - Document1
1
1