Read Microsoft Word - modelo clase nivell C.doc text version

C/ València, 282 pral. ­ 08007 Barcelona ­ Teléfono: +34 93 272 16 34

www.c2-barcelona.com

[email protected]

Curs de català preparació del nivell C

Durada del curs: Total hores: 20 setmanes 80 hores

Llibres del curs: Curs de llengua catalana. Nivell C. Joan Badia, Castellnou Edicions. Solucionari. Curs de llengua catalana. Nivell C. Joan Badia, Castellnou Edicions.

Material complementari: Els verbs conjugats. Joan Baptista Xuriguera, Claret Editorial. El nou nivell C. 10 exàmens de català. Editorial Teide. 1000 exercicis per al nivell C. Mètode autocorrectiu. VV. AA. Castellnou Edicions.

Diccionaris on-line: Institut d'Estudis Catalans.(Diccionari normatiu) (http://www.google.es/) Enciclopèdia Catalana (Diccionari i enciclopèdia) (http://www.enciclopedia.cat/) Termcat (Llenguatge especialitzat i neologismes) (http://www.termcat.cat/) Optimot (Consultes lingüístiques) (http://optimot.gencat.cat/)

NOTA: El curs està enfocat a preparar els alumnes per al Certificat de nivell de suficiència de català (C). El temari i tipus d'exercicis que es faran a classe seguiran el model de les proves oficials. Per a seguir el curs de manera òptima, l'alumne hauria de dedicar força temps a casa.

Estructura de les classes: Bàsicament hi haurà dos tipus de classes.

Classe A Deures (20 min): - Correcció conjunta dels deures que els alumnes hauran fet a casa. - Aclariment dels dubtes que hagin sorgit. Gramàtica (1 h 10 min): - Presentació d'un aspecte teòric. - Exercicis de pràctica. - Correcció dels exercicis. Expressió oral* (30 min): - Lectura d'un text. - Comentari i debat. * Les activitats d'expressió oral variaran d'una classe a una altra i reproduiran el tipus d'exercicis de l'àrea d'expressió oral de l'examen oficial. Inclourà també la lectura i el comentari d'un article d'opinió que cada alumne portarà de casa.

Classe B Deures (20 min): - Correcció conjunta dels deures que els alumnes hauran fet a casa. - Aclariment dels dubtes que hagin sorgit. Gramàtica (50 min): - Presentació d'un aspecte teòric. - Exercicis de pràctica. - Correcció dels exercicis. Expressió escrita* (50 min): - Presentació d'una estructura formal. - Exercicis de pràctica. - Correcció.

Information

Microsoft Word - modelo clase nivell C.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

573030