Read annualreport2005DK.pdf text version

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Udvalgte produktpriser 2005

DUPLO Dora & Diego's Animal Adventure: Dr. Toy: "Smart Play Smart Toy": Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Fall `05 VIKINGS Vikingeborg: Toys R Us: På listen over "Hottest New Toys for the 2005 holiday season" KNIGHTS KINGDOM, Borgen i Morcia: Canadian Toy Testing Council: Children's Choice Award 2005 KNIGHTS KINGDOM: Toy Industry Association: Boy Toy of the Year

LEGOVILLE Brandstation: Parents' Choice: Approved Seal Fall 2005: Toys

PIRATES Kaptajn Rødskægs Sørøverskib: iParenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games CREATOR Spand: Dr. Toy: "Smart Play Smart Toy": Product of Excellence

STAR WARS: Learning Express Toy Stores: Best Products Award - Best Construction Toy TECHNIC Gravemaskine med larvefødder: National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Spring 2005 Parents' Choice: Recommended Seal Spring 2005: Toys

CREATOR Safari: Creative Child Magazine: Preferred Choice Award (Kids' Builder Construction Category) National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Fall `05 Dr. Toy: Top 10 Best Active Products for 2005 Parents' Choice: Recommended Seal Fall 2005 CREATOR Forhistoriske væsener: Canadian Toy Testing Council: Children's Choice Award 2005 CITY Brandstation: Dr. Toy: Best Vacation Toy for 2005 iParenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Spring `05 Parents' Choice: Approved Seal Spring 2005: Doing & Learning/Toy Creative Child Magazine: Seal of Excellence (Kid's Builder Construction Category) CITY Speedbåd: iParenting Media: 2005 Excellent Products Call - Toys & Games CITY XXL Mobil Kran: Dr. Toy: "Smart Play Smart Toys": Product of Excellence CITY Politistation: National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Fall `05 iParenting Media: 2005 Greatest Products Call Grandparents Magazine: Best Building Toy (8 and under) Parents' Choice: Approved Seal Fall 2005: Toys DINO T-1 Typhoon vs. T-Rex: iParenting Media: 2005 Greatest Products Call

TECHNIC Street Bike: iParenting Media: 2005 Greatest Products Call National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Fall 2005 Parents' Choice: Recommended Seal Fall 2005 CLIKITS Pretty in Pink Beauty Set: Creative Child Magazine: Seal of Excellence (Creative Play Category) iParenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games CLIKITS Supertrendy Ramme: National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Fall `05 CLIKITS Cool Carry All: Dr. Toy: Best Vacation Products for 2005 CLIKITS Striped Sunny Jewels: Dr. Toy: "Smart Play Smart Toy": Best Products of Excellence RACERS Tiny Turbos: Dr. Toy: Best Vacation Products for 2005 National Parenting Center's: Seal of Approval Winner Spring `05 Parents' Choice: Recommended Seal Spring 2005: Toys RACERS Dirt Crusher: Stiftung Warentest: Vinder i test af fjernstyrede biler

NETTOOMSÆTNING

[

DKK MIO.

]

R E S U LTAT A F P R I M Æ R D R I F T

[

10.000 800

DKK MIO.

]

9.000

400

0 8.000

(400)

(800) 7.000 (1.200) 6.000 2001 2002 2003 2004 2005

(1.600) 2001 2002 2003 2004 2005

A K T I V E R I A LT

[

DKK MIO.

]

SOLIDITETSGRAD I N K L . A N S VA R L I G L Å N E K A P I TA L

15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000

60%

50%

40%

30%

20% 9.000 8.000 7.000 2001 2002 2003 2004 2005 10%

0% 2001 2002 2003 2004 2005

I N V E S T E R I N G E R I M AT E R I E L L E ANLÆGSAKTIVER

FRIE PENGESTRØMME

[

DKK MIO.

]

FØR FINANSIERING

[

DKK MIO.

]

1.600 1.400 1.200 1.000

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000

800 1.500 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 1.000 500 0 (500) 2001 2002 2003 2004 2005

Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen

[ DKK MIO. ]

2005

2004

2003

2002

2001

Resultatopgørelsen: Nettoomsætning Omkostninger Resultat før særlige samt finansielle poster og skat Nedskrivning af anlægsaktiver Restruktureringsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Samlede pengestrømme Nøgletal i %: Bruttomargin Overskudsgrad (ROS) Nettomargin Egenkapitalforrentning ROIC I ROIC II Soliditetsgrad Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte (fortsættende aktiviteter) Gennemsnitligt antal heltidsansatte (ophørende aktiviteter) 1.322 1.725 1.756 1.657 1.184 5.321 5.620 6.542 6.659 6.474 58,0 6,5 7,2 18,1 19,1 23,2 46,7 57,1 57,7 (18,4) (30,6) (46,3) 1,2 (23,6) 36,4 46,3 61,3 (23,0) (13,8) (16,7) (12,8) (18,3) 48,7 48,7 70,0 8,4 3,4 4,6 8,2 8,2 51,6 51,6 65,4 8,2 4,1 6,8 9,1 7,8 44,2 44,2 1.057 265 (1.070) 2.549 774 457 (29) 538 944 709 (560) (215) 1.853 1.264 (1.003) (290) 1.227 1.478 870 771 ­ 410 ­ ­ ­ 4.100 4.731 5.157 6.082 7.868 7.689 ­ 7.689 3.589 5.657 2.432 8.089 2.948 10.049 ­ 10.049 4.892 12.560 ­ 12.560 6.478 14.093 ­ 14.093 6.225 468 95 (104) 459 (3) 456 331 174 505 63 (723) (502) (1.162) (75) (1.237) (1.473) (458) (1.931) (1.1 10) (172) (283) (1.565) 67 (1.498) (953) 18 (935) 806 ­ ­ 806 (189) 617 348 (22) 326 858 ­ (122) 736 (215) 521 420 (54) 366 7.050 (6.582) 6.315 (6.252) 6.792 (7.902) 9.601 (8.795) 9.000 (8.142)

Definitioner på nøgletal fremgår af Anvendt Regnskabspraksis. Sammenligningstal er tilpasset ændringer i klassifikationen af omkostninger relateret til "Contribution to Trade".

INDHOLD

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BERETNING: MARKED OG RESULTAT I 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omsætning og resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundlæggende ændringer i processer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indsats for at forbedre konkurrenceevnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den fremadrettede strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Direkte dialog mellem LEGO Koncernen og LEGO forbrugerne skal drive nytænkning og innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) En styrket tilgang til salgs- og distributionskanaler skal drive indtjening og salg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Fortsat effektivisering og optimering af koncernens drift skal forbedre indtjening og serviceniveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANISATIONSSTRUKTUR OG LEDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selskabsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledelses- og organisationssammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye bestyrelsesmedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEDARBEJDERE OG KULTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En mere resultatorienteret LEGO kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokuseret Performance Management Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talentudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIRKSOMHEDENS ANSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revision af Code of Conduct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produktkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljømæssige forpligtelser og tiltag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indsats mod arbejdsulykker og etablering af global arbejdsmiljøpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . Velgørenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORVENTNINGER TIL 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGNSKAB: Regnskabsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anvendt regnskabspraksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisionspåtegning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultatopgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egenkapitalopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pengestrømsopgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

7 7 7 8 8 8 10 10 11 12 12 12 14 14 14 14 14 16 16 16 16 17 17 18 18 18 20 20

25 28 32 33 35 36 38 39 40

4

| ÅRSRAPPORT 2005

FORORD

LEGO Koncernen på ret kurs

For to år siden lagde LEGO Koncernen sin strategi om for at satse på sin kerneforretning: LEGO klodsen og det enestående byggesystem, der er skabt omkring den. Verden over har LEGO® i generationer givet børn og deres familier en helt særlig legeoplevelse. LEGO klodsen fanger børns fantasi og udfordrer deres kreativitet i en sjov og skabende leg. Børnene "programmerer" selv deres leg, og deres forældre føler sig trygge - ikke mindst på grund af LEGO produkternes kvalitet. Udviklingen på vore markeder i det seneste år har vist, at det er berettiget at tro på disse værdiers unikke holdbarhed. Dermed er en afgørende del af fundamentet for koncernens overlevelse som selvstændig familieejet virksomhed bekræftet. LEGO Koncernens resultat i 2005 ­ et resultat før særlige samt finansielle poster og skat på 468 mio. DKK, og et samlet resultat før skat på 702 mio. DKK ­ var bedre end vores forventninger og en bekræftelse af, at vi er på rette vej. Vi er derfor tilfredse med resultatet og med den store indsats, der overalt er ydet af LEGO medarbejdere trods usikkerhed og omskiftelighed i hverdagen. Mens resultatet bygger på en opmuntrende salgsfremgang for det fornyede klassiske LEGO legetøj og større besparelser end planlagt, så er koncernens finansielle position forbedret gennem salg af aktiver og øgede pengestrømme. Salg af aktiver i både den fortsættende og ikke-fortsættende del af forretningen har bidraget med op imod halvdelen af årets resultat før skat. Trods generel lavvækst eller decideret tilbagegang på de globale legetøjsmarkeder oplevede LEGO Koncernen fremgang i salg og øgede markedsandele på alle væsentlige markeder. Det var tilfældet på det største legetøjsmarked, USA, ligesom kernemarkedet i Tyskland oplevede en betydelig fremgang. I alt er koncernens salg i 2005 gået frem med omkring 12 pct. LEGO Koncernens samlede driftsomkostninger er nedbragt med 314 mio. DKK eller 8 pct., hvilket imidlertid opvejes af stigende udgifter til royalties, bonus til medarbejdere samt valutapåvirkninger. Der er i 2005 afholdt 9 mio. DKK i nedskrivninger og restruktureringsomkostninger.

Kjeld Kirk Kristiansen Næstformand for bestyrelsen

Mads Øvlisen Formand for bestyrelsen

Jørgen Vig Knudstorp Administrerende direktør

ÅRSRAPPORT 2005 |

5

FORORD

Likviditeten er markant forbedret, idet salg af aktiviteter og aktiver sammen med den bedre indtjening har betydet, at koncernen ultimo året har finansielle ressourcer på 2.604 mio. DKK. Koncernens egenkapital inkl. minoritetsinteresser udgør 3.589 mio. DKK og soliditeten er 47 pct. mod 36 pct. i 2004. Således er koncernens finansielle fundament væsentligt forbedret om end indtjeningen fra den fortsættende forretning endnu ikke har nået et tilfredsstillende niveau. Markedet for traditionelt legetøj er præget af lavprisprodukter, og for at være konkurrencedygtige skal vi kunne fremstille kvalitetslegetøj til lavprisomkostninger. Derfor har løntunge produktioner i en årrække foregået dels på vores fabrik i Kladno, Tjekkiet, og dels hos underleverandører i bl.a. Kina. Denne nødvendige udflytning er yderligere fremskyndet og medførte i 2005, at vores fabrikker i Korea, og - delvist i Danmark og Schweiz blev afviklet, og produktionen flyttet til Kladno og til underleverandører i Østeuropa. I de kommende år forventes denne udflytningsproces at fortsætte. Ledelsen lægger vægt på at have en åben dialog med medarbejderne om udfordringerne og deres mulige løsninger. Ledelsen har således forpligtet sig til rettidigt at orientere om denne effekt af globaliseringen.

Som led i vores finansielle strategi afhændede vi aktiemajoriteten i LEGOLAND Parkerne til Merlin Entertainments Group. En beslutning, vi var kede af at måtte træffe, men som var nødvendig for at kunne frigøre ressourcer, økonomisk og ledelsesmæssigt, til koncernens overlevelse. LEGO Koncernen og KIRKBI er mindretalsaktionærer i den nye virksomhed, som også omfatter Merlins Sea Life, Dungeons og Earth Explorer familieattraktioner. Det blev en god løsning. Parkerne drives af en professionel operatør, som er i stand til at skabe fokus og synergi i driften af flere parker. Samtidig bevares den særlige LEGO oplevelse i parkerne med respekt for LEGO mærkets værdier og kvalitetsniveau. De første to år efter strategiskiftet har opmærksomheden først og fremmest været rettet mod at skabe driftsmæssig og finansiel styring og stabilitet. Disse mål er nu nået, men kursændringen fortsætter. Der er endnu et stykke vej til, at vi er i den sikre havn, som vedvarende værdiskabende drift vil være. Vi nåede det i år, men vores opgave er at øge værdiskabelsen år efter år. Det er ejernes og ledelsens klare fælles mål. Dermed bliver de næste tre års udfordring fortsat at øge indtjeningen i koncernen. Indtjening prioriteres klart over toplinievækst. Først når den nu skabte plat-

form præsterer en stærk indtjening, vil koncernen orientere sig mod vækst. For at forstærke koncernens udvikling i denne retning, har bestyrelsen besluttet at udvide direktionen og ændre og forenkle ansvarsfordelingen i ledelsen således, at der i yderligere grad sættes fokus på både de driftsmæssige og strategiske udfordringer i de kommende tre år. Direktionen består fra februar 2006 af Administrerende Direktør Jørgen Vig Knudstorp, Koncerndirektør Jesper Ovesen, samt Koncerndirektør Henrik Poulsen. Så udfordringerne fortsætter for LEGO Koncernen og for vores medarbejdere, som i en uhyre vanskelig ­ og for mange også en personlig usikker ­ situation, loyalt har bakket op om koncernen i en sådan grad, at ejere, bestyrelse og direktion er særdeles taknemmelige for den store indsats, og samtidig forstår, at de loyale medarbejdere hører til koncernens essentielle aktiver, særligt i den udfordrende fremtid som koncernen står overfor.

Billund, februar 2006

Mads Øvlisen, bestyrelsesformand

Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør

6

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / MARKED OG RESULTAT I 2005

Beretning 2005

Marked og Resultat i 2005

Markedet De fleste udbydere af legetøj har oplevet et vanskeligt år. Et år præget af manglende vækst, øget udbud og intens konkurrence i detailleddet, hvor bl.a. supermarkedskædernes egne varemærker (private label) ­ ofte produceret i Kina ­ fik stadig mere plads på hylderne. Tendensen er mest tydelig i USA, Storbritannien og Norden, men den er også ved at vinde indpas på det kontinentale europæiske marked. Den stigende konkurrence i detailleddet kan mærkes ved et øget pres på priserne og dermed et øget pres på producenternes margin. Forbrugerne fortsætter i stigende omfang med at vælge de elektroniske produkter frem for det traditionelle legetøj. Samtidig mister børn i dag hurtigere interessen for traditionelt legetøj til fordel for andre produkter som f.eks. mobiltelefoner. Det påvirker i høj grad kravene til produktsortimentet hos de traditionelle legetøjsproducenter. Derudover betyder hurtigt skiftende modestrømninger blandt børnene, at livscyklusen for det traditionelle legetøj bliver stadig kortere. Disse udviklingstendenser stiller betydelige krav til legetøjsproducenterne om at øge produktudviklingshastigheden og fleksibiliteten for at fastholde deres position på markedet. Til trods for et hårdt år for hele branchen har LEGO Koncernen været i stand til at øge markedsandele globalt. Men tendenserne i markedet peger på fortsat store udfordringer. Omsætning og resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2005 væsentligt forbedret fra -1.688 mio. DKK i 2004 til 702 mio. DKK i 2005. Fremgangen på 2.390 mio. DKK skal bl.a. ses på baggrund af de store nedskrivninger af anlægsaktiver og restruktureringsomkostninger, som LEGO Koncernen foretog i 2004. Resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev forbedret fra 63 mio. DKK i 2004 til 468 mio. DKK i 2005. Fremgangen skyldes en vækst i nettoomsætningen på 12 pct. svarende til 735 mio. DKK samtidig med, at omkostningerne eksklusive royalty og bonus blev reduceret med 8 pct. På baggrund af et år præget af forandringsprocesser i koncernen og en negativ udvikling i markedet for traditionelt legetøj, anses resultatet for tilfredsstillende. Udviklingen i salget af LEGO produkter fra detailleddet til forbrugerne har også været positivt med en gennemsnitlig stigning på 9 pct. i forhold til 2004. Detailleddet har i 2005 foretaget væsentlige reduktioner af sine lagre af LEGO produkter, og sammensætningen af lagrene ved årets udgang er blevet sundere. Den stigende omsætning skal ses på baggrund af en bedre og tættere dialog med detailhandlen end i tidligere år, og dermed en bedre mulighed for at kunne imødekomme ønsker og behov fra handlen.

Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør

ÅRSRAPPORT 2005 |

7

BERETNING 2005

OMSÆTNINGSFORDELING 2004

Americas & Pacific - 28% Europe, Asia & Emerging - 58% Direct to consumer - 9% Andre - 5%

Produkter Det øgede fokus på LEGO Koncernens kerneprodukter har haft en positiv effekt på resultatet i 2005. På listen over årets bedst sælgende produkter er klassiske temaer som LEGO City, LEGO Vikings og Mobile Crane fra LEGO Technic samt Ferrari-modeller fra LEGO Racers. Et væsentligt element i fokuseringen på kerneprodukterne har været før-skole området med genintroduktionen af DUPLO linien. Her har klassiske produkter såsom DUPLO Airport, DUPLO Zoo, DUPLO Princess Castle og DUPLO Knights bidraget til, at DUPLO linien har oplevet en kraftig vækst. Bionicle linien er fortsat LEGO Koncernens salgsmæssigt største tema. Salget har dog i 2005 ikke levet op til forventningerne. To nye markedstilpassede temaer i 2005, Vikings og Dino, har begge overgået forventningerne. Anderledes ser det ud med et af koncernens pigeprodukter, der til trods for flere års koncentreret indsats ved lanceringen af CLIKITS, bød på en salgsmæssig tilbagegang i forhold til 2004. Dette medfører, at koncernen ikke lancerer nye CLIKITS produkter efter 2006. I lighed med tidligere år har LEGO Koncernen erhvervet rettighederne til at producere konstruktionslegetøj med relation til biograffilm. I 2005 har specielt Star WarsTM været en stor succes, og rækken af Star Wars produkter har således næstefter Bionicle linien været LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinie i 2005. Hertil kommer succesen med lanceringen af et nyt Star Wars computerspil, der ­ i overensstemmelse med LEGO Koncernens strategi om fokus på kerneprodukter er sket i samarbejde med ekstern partner. Star Wars computerspillet er solgt i

mere end 3 mio. eksemplarer og er på årets top 10 over solgte computerspil i USA.

Resultater af Handlingsplanen fra 2004

I begyndelsen af 2004 stod LEGO Koncernen overfor store udfordringer, der satte overlevelsen som selvstændig familieejet virksomhed på spil. De seneste to års handlingsplan har skabt resultater i form af stabilitet og en væsentlig reduktion af den finansielle risiko. I handlingsplanen havde LEGO Koncernens bestyrelse og direktion formuleret tre overordnede indsatsområder: 1. Etablering af en klar retning for LEGO Koncernen og en grundlæggende ændring af måden at drive forretning på. 2. Skærpet indsats for at forbedre konkurrenceevnen med særligt fokus på forhandlernes indtjening. 3. Reduktion af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver til en lavere omsætning. Grundlæggende ændringer i processer I løbet af 2005 var opmærksomheden primært rettet mod at skabe fundamentale forbedringer i koncernens drift og processer. Således blev den første del af den omfattende restrukturering af værdikæden gennemført, da ledelsen besluttede at flytte produktionsaktiviteterne i Schweiz til Østeuropa samt at centralisere de europæiske distributionscentre i Tjekkiet. Dette forventes at medføre øget effektivitet, bedre servicering af det europæiske marked samt omkostningsbesparelser. Samtidig blev

OMSÆTNINGSFORDELING 2005

Americas & Pacific - 27% Europe, Asia & Emerging - 59% Direct to consumer - 10% Andre - 4%

8

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004

ÅRSRAPPORT 2005 |

9

BERETNING 2005

antallet af komponenter til de forskellige LEGO modeller reduceret, hvilket har gjort værdikæden mere smidig og medført omkostningsreduktioner. En række nye ledelsesmæssige processer blev etableret; heriblandt processer der gav større overblik via profitabilitetsberegninger for henholdsvis konkrete kunder og produkter. Et andet resultat af indsatsen for at forbedre koncernens processer var en mere præcis produktionsplanlægningsproces, der sikrer bedre mulighed for at justere sammenhængen mellem efterspørgsel og produktionskapacitet. Ydermere har produktudviklingsprocessen gennemgået fundamentale forandringer, så udviklingstiden fra ide til færdigt produkt er blevet forkortet og for flere produkters vedkommende halveret. Indsats for at forbedre konkurrenceevnen Relationerne til nøglekunder over hele verden blev styrket, og med en tættere dialog og en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse fik LEGO organisationen en øget viden om kundernes prioriteter og deres holdning til mulige forbedringer hos LEGO Koncernen. Baseret på denne viden er der iværksat en række tiltag for bl.a. at øge rentabiliteten hos den enkelte kunde. Samtidig er koncernens salgsstyrke blevet styrket via kompetenceudvikling og forbedrede processer (KAM forbedringsprojekt). Endvidere er der med det øgede fokus på kerneprodukter samt introduktionen af nye produktlinier kommet bedre

balance i produktporteføljen mellem de klassiske linier og de modeprægede produkter. Styrkelsen af konkurrenceevnen kommer til udtryk i den samtidigt gunstige udvikling i både LEGO Koncernens markedsandele og indtjening. Tilsvarende har en række af koncernens forhandlere oplevet en bedre indtjening drevet af et øget salg af LEGO produkter, en bedre avance samt en øget lageromsætningshastighed. Tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver Reduktionen af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver fortsatte i 2005. Produktionen af udvalgte produktlinier såsom Bionicle dåser og hele DUPLO sortimentet er besluttet outsourcet samtidig med, at koncernens egen værktøjsfabrik i Schweiz er solgt. Hertil kommer, at en række væsentlige besparelser i alle koncernens funktioner er slået fuldt igennem i 2005 som følge af tiltag, der blev iværksat i 2004. Tiltagene har medført, at koncernens underliggende omkostninger i 2005 er reduceret med yderligere 314 mio. DKK i forhold til 2004. Omkostningsniveauet er siden 2003 reduceret med mere end 1.600 mio. DKK. I den samme periode er koncernens samlede aktiver nedbragt med næsten 5 mia. DKK. Som planlagt har LEGO Koncernen i 2005 afhændet en række aktiver. Heriblandt grunde, salgs- og produktions-

Søren Torp Laursen Direktør, Americas, Australien & New Zealand

10

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004

faciliteter i USA, Australien og Korea samt firmafly. Sidst på året blev alle koncernens produktionsfaciliteter i Schweiz sat til salg og forventes solgt i 2006. Koncernen solgte herudover i 2005 to forretningsaktiviteter i form af KOMPAN A/S, og LEGOLAND Parkerne. Salget af LEGOLAND Parkerne blev besluttet i efteråret 2004, idet parkerne udgjorde et forretningsområde, der ikke var i umiddelbar forlængelse af LEGO Koncernens kerneforretning. Salget blev gennemført i juli 2005 og blev endeligt godkendt af konkurrencemyndighederne den 24. august 2005. Køber blev Blackstone Capital Partners i samarbejde med Merlin Entertainments Group, der ejer og driver Sea Life, Dungeons og Earth Explorer. Disse attraktioner er baseret på samme grundlæggende værdier som LEGOLAND og har demonstreret en stærk forretningsmæssig succes i underholdningsbranchen. Handelen blev gennemført ved, at LEGOLAND Parkerne blev fusioneret ind i et nyt selskab sammen med Merlin Entertainments Group. LEGO Koncernen ejer sammen med KIRKBI 30 pct. af aktiekapitalen i det nye selskab. Salgssummen for Parkerne var knap 2,8 mia. DKK. Det regnskabsmæssige nettoprovenu blev 200 mio. DKK. Salget bidrog til at koncernens finansielle position er forbedret fra en netto rentebærende gæld på mere end 3.000 mio. DKK i 2002 til en positiv netto-

likviditet på 1.292 mio. DKK ved udgangen af 2005. Gennem handlingsplanens aktiviteter er det dermed lykkedes at skabe et stærkt forbedret finansielt fundament. Den finansielle situation blev stabiliseret i løbet af 2005. Men LEGO Koncernen står fortsat overfor omfattende strategiske udfordringer. Det gælder bl.a. den stigende konkurrence i detailleddet, konkurrencen fra elektroniske produkter og det, at børn i en tidligere alder mister interessen for legetøj. Udfordringer som alle skal adresseres i den fremadrettede strategi for at sikre langsigtet overlevelse, vækst og vedvarende værdiskabelse for koncernen. Den fremadrettede strategi Formålet med handlingsplanen var overordnet set at genetablere profitabilitet og finansiel stabilitet for LEGO Koncernen, samtidig med at det private ejerskab kunne fortsætte på familien Kirk Kristiansens hænder. I naturlig forlængelse af planen for perioden 20042005 har koncernledelsen i løbet af 2005 udarbejdet en strategi, der adresserer de fremtidige udfordringer. Strategien bygger på en række "aktiver" og værdier, der differentierer LEGO Koncernen i forhold til andre aktører på legetøjsmarkedet. LEGO Koncernens arv og historie spiller en afgørende rolle, og fremadrettet vil de tre klassiske LEGO værdier 'Kreativitet', 'Sjov' og 'Kvalitet' være fundamentet for koncernens fremtid sammen med en række unikke

ÅRSRAPPORT 2005 |

11

BERETNING 2005

"aktiver", som er: Klodsen, det modulære konstruktionssystem, LEGO varemærket, LEGO's loyale forbrugere og "communities". Desuden ses koncernens direkte adgang til forbrugerne i form af både eget direkte salg til forbrugerne samt en stærk position som nøglepartner for detailhandlen som et meget væsentligt aktiv. Koncernens mål over de kommende tre år vil derfor blive at levere kreativt kvalitetslegetøj til kerneforbrugere og forhandlere med et tilfredsstillende afkast ved at refokusere på virksomhedens vedvarende værdier og unikke aktiver. Det betyder, at LEGO Koncernen i perioden 2006-2008 vil fokusere på at forbedre værdiskabelsen ved fortsat at arbejde målrettet med koncernens særlige "aktiver". Indtjening og afkastgrad har i perioden højere prioritet end omsætningsvækst. 1) Direkte dialog mellem LEGO Koncernen og LEGO forbrugerne skal drive nytænkning og innovation Der skal etableres et tættere forhold mellem LEGO og forbrugerne. Bl.a. skal de loyale LEGO fans serviceres gennem en række tiltag som f.eks. LEGO factory. Det er ambitionen, at produktudvikling og procesforbedringer bl.a. skal ske gennem en dialog med LEGO fans, som ad forskellige kanaler skal have mulighed for at komme med ideer til koncernens designere. De mange voksne LEGO entusiaster verden over, der bliver en stadig mere aktiv fangruppe, skal også inddrages. Ambassadørprogrammet er et officielt program, som inviterer voksne LEGO entusiaster til at dele deres begejstring for LEGO ideen og LEGO produkter og stimulerer til interaktion i de globale LEGO communities. Ligeledes henven-

der LEGO Certified Professionals-programmet sig til voksne fans, som har gjort deres LEGO hobby helt eller delvis til et levebrød og derfor ønsker at indgå i et samarbejde med LEGO Koncernen. 2) En styrket tilgang til salgsog distributionskanaler skal drive indtjening og salg Indsatsen for at skabe ekstraordinær værdi for detailkunderne skal koncentreres om mere effektivt at imødekomme detailhandlens ønsker og behov. Der vil fortsat være fokus på at sikre, at produktporteføljen fremadrettet kommer til at bestå af innovative produkter og nye kategorier, som for at understøtte detailhandlens salg suppleres med tiltag inden for marketing. 3) Fortsat effektivisering og optimering af koncernens drift skal forbedre indtjening og serviceniveau I den nye strategi lægges der stor vægt på at fortsætte moderniseringen, tilpasningen og optimeringen af både drifts- og operationsprocesserne. Målet er bl.a. igennem outsourcing at sikre afgørende forbedringer af LEGO Koncernens leveringsevne til lavere omkostninger. Denne indsats vil styrke de to øvrige fokusområder i strategien, idet detailkunderne vil opleve øget fleksibilitet, og forbrugerne vil opleve, at deres efterspørgsel mere effektivt kan imødekommes. På længere sigt, dvs. fra 2009 og fremefter, vil fokus være på at skabe moderat vækst gennem den igangsatte øgede innovative indsats.

Mads Nipper Direktør Produkt- & Marketingudvikling

12

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004

ÅRSRAPPORT 2005 |

13

BERETNING 2005

Organisationsstruktur og ledelse

Selskabsstruktur I de fortsatte bestræbelser på at forenkle strukturen og tilpasse LEGO Koncernens forretningsmæssige udvikling, er en række datterselskaber i løbet af 2005 blevet solgt inden for koncernen og ejerskabet ændret fra at være schweizisk til nu at være dansk. Endvidere er koncernens direkte ejerskab og drift af LEGOLAND Parkerne som planlagt blevet solgt og delvist erstattet af en væsentlig mindre finansiel investering i form af en ejerandel på 15%. (Koncerndiagram fremgår af Årsrapportens omslag.) Ledelses- og organisationssammensætning For at sikre en succesfuld implementering af LEGO Koncernens strategi, blev en ny organisationsstruktur introduceret i februar 2006 med etableringen af tre hoveddivisioner. Den integrerede markeds- og produktudviklingsorganisation, "Markets & Products" divisionen, skal fokusere på at skabe værdi for kunderne (forhandlerne af LEGO produkter) og samtidig skabe en højere grad af innovation i produktudviklingen drevet af forbrugernes efterspørgsel og en tæt dialog med forhandlerne. Divisionen "Community, Education and Direct" skal udvikle koncernens eksisterende og nye direct-to-consumer salgskanaler og sikre, at de unikke LEGO communities bliver næret gennem en direkte dialog. Samtidig skal divisionen arbejde på, at fremtidig innovation er baseret på koncernens omfattende indsigt i forbrugernes behov, og hvor det er muligt indgå et decideret samarbejde med forbrugerne.

For at sikre optimal drift og effektivitet bliver alle leverancer af produkter via værdikæden samt leverance af services via support funktioner, dvs. Produktion og Centrale Funktioner, nu samlet i divisionen "Operations". Udover etableringen af tre hoveddivisioner er Direktionen, bestående af Administrerende Direktør Jørgen Vig Knudstorp og Koncerndirektør, Jesper Ovesen (med ansvar for for Produktion og Centrale Funktioner), blevet styrket ved udnævnelsen af Henrik Poulsen som Koncerndirektør med ansvar for Salg, Produktudvikling og Marketing. Det eksisterende koncernledelsesteam, LEGO Group Leadership Team, er samtidigt opløst. Ændringerne i organisationen skal sikre, at Direktionen kan fokusere på den strategiske retning for koncernen, mens de tre divisionsledelsesteams har fået større beføjelser til at forestå den daglige drift. Nye bestyrelsesmedlemmer På LEGO Holding A/S' generalforsamling 2. maj 2005 blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen. De nye medlemmer er Armin F. Broger, viceadministrerende direktør (COO) for Tommy Hilfiger i Europa, og Torben Ballegaard Sørensen, administrerende direktør (CEO) for Bang & Olufsen. De afløste Anders Moberg og Lars Kann-Rasmussen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Medarbejdere og kultur

For at understøtte en succesfuld implementering af strategien bliver der i 2006 fokuseret på at styrke personlig ledelse i hele organisationen og på at videreudvikle kompetencer inden for

Henrik Poulsen Koncerndirektør, Salg, Produktudvikling & Marketing

14

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / MEDARBEJDERE OG KULTUR

ÅRSRAPPORT 2005 |

15

BERETNING 2005

supply chain, key account management og innovation. Samtidig er der i 2005 arbejdet med at etablere en fladere organisation med en enklere ledelsesstruktur for at sikre en mere strømlinet, reaktionsdygtig og profitabel koncern. Dette arbejde fortsætter i 2006. Ydermere målrettes koncernens belønningsprogram yderligere for fortsat at fostre en resultatorienteret kultur. En mere resultatorienteret LEGO kultur Også i 2005 er der arbejdet på at dreje kulturen i LEGO Koncernen i en mere resultatorienteret retning. Forudsætningen for dette har været en modernisering og ændring i ledelseskommunikation, en forbedring af forretningsforståelsen blandt medarbejderne samt fokus på motivation, udvikling og resultatbaseret belønning af medarbejderne. Koncernen gennemgår en omfattende forandringsproces, der stiller krav til hele organisationen. Det er en svær omstilling til en fremtid, hvor alle medarbejdere til stadighed må leve med store både interne og udefra kommende udfordringer og forandringer, uden den jobsikkerhed der tidligere kendetegnede LEGO Koncernen. Ledelsen arbejder derfor målrettet på at skabe en åben, ærlig og rettidig kommunikation i enhver mulig sammenhæng. Sammen med introduktionen af mange nye dialogmuligheder mellem ledelse og medarbejdere har det skabt grundlaget for øget forståel-

se for de udfordringer, koncernen står overfor. Fokuseret Performance Management Program For første gang i tre år kan LEGO Koncernen uddele Performance Management Program (PMP) bonus til medarbejderne. PMP-programmet i 2006 er simplificeret og målrettet til at understøtte koncernens strategi for de kommende år og for at give den enkelte medarbejder yderligere incitament og mulighed for påskønnelse af indsatsen. PMP-programmet skal ligeledes højne forståelsen for, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til koncernens resultat og for at forbedre målsætningen for den enkelte. Talentudvikling I 2005 var opmærksomheden fortsat rettet mod udvikling af LEGO Koncernens ledelsestalenter. Et arbejde der skal motivere og fastholde medarbejdere med højt potentiale og bl.a. derigennem sikre kontinuitet og konsistens i koncernens ledelse fremadrettet.

Virksomhedens ansvar

Social ansvarlighed over for forbrugere, medarbejdere og omverden spiller en central rolle i LEGO Koncernens arv og historie. Det ligger ledelsen meget på sinde, at koncernen også fremadrettet varetager denne forpligtelse, samt at

Jesper Ovesen Koncerndirektør Produktion & Centrale Funktioner

16

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / VIRKSOMHEDENS ANSVAR

virksomhedens aktiviteter og processer finder sted på en social bæredygtig måde. Således har LEGO Koncernen i 2005 igangsat udarbejdelsen af sin første sammenhængende bæredygtighedsstrategi, som forventes godkendt og implementeret i løbet af 2006. Dette vil indebære øget oplysning og træning af medarbejdere og ledere. Global Compact LEGO Koncernen tilsluttede sig som den første og hidtil eneste i legetøjsindustrien i 2003 FN´s initiativ Global Compact. Som deltager i Global Compact har LEGO Koncernen forpligtet sig til fortsat at arbejde med fire områder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. LEGO Koncernen har i 2005 integreret principperne fra Global Compact i en række koncernpolitikker, således at disse afspejler de principper og idealer, som er udtrykt i Global Compact og en række internationale erklæringer som f.eks. FN's Menneskerettighedserklæring. Særligt i forhold til arbejdet med at bekæmpe korruption, besluttede Direktionen i efteråret 2005 at iværksætte et projekt, der har til formål at udvikle og tydeliggøre de interne retningslinjer for forretningsintegritet. Projektet bliver gennemført i 2006. Revision af Code of Conduct Code of Conduct er et sæt retningslinjer for koncernens og leverandørernes forventede adfærd i forhold til en række etiske standarder på afgørende områder.

Den omfattende optimering og omkostningsreduktion i LEGO Koncernens værdikæde vil medføre hel eller delvis udflytning af produktion i de kommende år. Således blev der udarbejdet etiske risikoanalyser af de lande, hvor der er potentielle leverandører. Dette blev gjort for at skabe klarhed over hvorvidt koncernens Code of Conduct var dækkende i forhold til eventuelle nye problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med udflytning af arbejdspladser til disse lande. Bl.a. på den baggrund blev Code of Conduct revideret i 2005, og procedurerne ændret, så der bliver foretaget en analyse af nye potentielle nøgleleverandører inden en egentlig aftale bliver underskrevet. LEGO Koncernen deltager endvidere i legetøjsbranchens arbejde med at sikre, at arbejdsforhold mv. hos leverandørerne lever op til en række minimumsstandarder. Dette arbejde kaldes ICTI-CARE-programmet. Det gælder dog indtil videre kun for Kina, Hong Kong og Macau. I 2005 blev antallet af audits reduceret fra 92 audits i 2004 til 27 auditeringsbesøg og 12 opfølgningsbesøg. Reduktionen skyldes dels, at ansvaret for audits nu er pålagt LEGO Koncernens licenspartnere, og dels at legetøjsleverandører i Kina nu godkendes efter ICTICARE. Dette har givet en væsentlig besparelse og mulighed for at bruge flere ressourcer på opfølgning og direkte kontakt til leverandører.

ÅRSRAPPORT 2005 |

17

BERETNING 2005

Produktkvalitet LEGO Koncernen ønsker at sikre fortsat høj produktkvalitet og har derfor revideret sin materialepolitik i 2005, bl.a. er krav til anvendelse af PVC og phthalater præciseret. Dette medfører, at dekorationsmaling anvendt på legetøj er forbedret, så det ligesom LEGO klodserne ikke indeholder phthalater. Ydermere er der indledt et tættere samarbejde mellem kundeservice call centre og produktudviklingen, så der i produktudviklingsprocessen i endnu højere grad tages højde for kommentarer og ønsker fra forbrugerne. Miljømæssige forpligtelser og tiltag Det er fortsat LEGO Koncernens politik, at miljømæssige hensyn skal indgå i alle relevante processer, og at eventuelle miljømæssige belastninger forårsaget af koncernens aktiviteter løbende reduceres. LEGO Koncernen udarbejdede i 2005 en ny miljøpolitik, der imødekommer kravene indenfor miljø både globalt og lokalt. Godkendelse og implementering af politikken sker i 2006. LEGO Koncernen arbejder fortsat frem mod en global implementering af miljøledelsessystemet ISO 14001. I 2005 er der udviklet globale procedurer og krav, og et nyt miljøledelsesintranet der formidler miljøkrav og forenkler koncernens kommunikation både lokalt og globalt. I Billund blev der i 2005 udviklet og implementeret et system til registrering af affald. Et system til registrering af hjælpestoffer er ligeledes implementeret. Alle stoffer er kortlagt, og et nyt system for tilhørende brugsanvisninger er implementeret. Koncernen modtog desuden i 2005 miljøgodkendelsen af plaststøbefabrik-

ken på Kornmarken i Billund. Godkendelsen er givet af Billund Kommune. Indsats mod arbejdsulykker og etablering af global arbejdsmiljøpolitik Medarbejdernes helbred og sikkerhed ligger LEGO Koncernen meget på sinde. Der arbejdes derfor løbende på at sikre medarbejderne sunde og sikre arbejdsvilkår på alle koncernens lokationer. Det sker i erkendelse af både en menneskelig ret til et ordentligt arbejdsmiljø men også, at sunde medarbejdere der trives godt i deres job, er i stand til at yde en større og mere produktiv indsats. I 2005 blev der udarbejdet og godkendt en ny arbejdsmiljøpolitik, som dækker alle koncernens aktiviteter globalt. Implementering af politikken sker i 2006. Der er udarbejdet en ny arbejdsmiljøhjemmeside for medarbejderne, som forenkler kommunikationen inden for arbejdsmiljø globalt. Der arbejdes fortsat frem mod en global implementering af arbejdsmiljøledelsessystemet OHSAS 18001. Koncernens aktiviteter i Danmark blev certificeret i 2003. Implementeringen i Tjekkiet og USA vil være gennemført ved udgangen af 2006, samtidig med at Billund skal recertificeres. I 2005 er arbejdsmiljøet i Danmark forbedret gennem arbejdet med koncernens arbejdspladsvurderinger. Antallet af registrerede arbejdsmiljøproblemer er i 2005 næsten halveret. Et nyt system til registrering og håndtering af arbejdsmiljøproblemer er klargjort til implementering i foråret 2006. Antallet af registrerede ulykker med fravær til følge er desværre fordoblet, fra 27 ulykker i 2004 til 50 ulykker i 2005. En så kraftig stigning i antallet af ulykker er ikke accep-

18

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / VIRKSOMHEDENS ANSVAR

ÅRSRAPPORT 2005 |

19

BERETNING 2005

tabel for koncernen, og der vil i 2006 blive sat fokus på at afdække årsagerne og forbedre indsatsen, så antallet af ulykker reduceres. I 2006 bliver organisationens fokus fortsat det generelle arbejdsmiljø samt medarbejdernes trivsel. Der bliver stillet skarpt på en række parametre, som har indflydelse på medarbejdernes trivsel. Programmet blev indledt i efteråret 2005 med en sundhedskampagne, hvor medarbejderne i Billund fik mulighed for at blive sundhedstestet. I 2006 bliver medarbejderne tilbudt at deltage i rygestopkurser og kontrollerede vægttabsforløb. Registrering af miljø- og arbejdsmiljødata bliver udbygget og ensrettet på alle lokationer i takt med, at ledelsessystemerne implementeres. LEGO Koncernen får herved et samlet billede af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, hvilket giver mulighed for en forbedret og mere målrettet indsats. Velgørenhed Koncernens velgørenhedspolitik og produktdonationer var også i 2005 rettet mod at hjælpe børn, der fik støtte til kreativ leg og udvikling. I december havde danske medarbejdere f.eks. mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i forbindelse med Red Barnets uddeling af LEGO julegaver til syge børn på danske hospitaler. Derudover foretog medarbejderne i USA en indsamling til fordel for ofrene for orkanen Katrina. Kirk familiens fonde har også i 2005 støttet en række LEGO projekter og humanitære og sociale formål. Bl.a. med donationer fra Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond via Red Barnet

til nødhjælpsarbejdet i forbindelse med flodbølgen i Asien og fra Ole Kirk's Fond til nødhjælpsarbejdet i Pakistan i 2005. I 2006 vil LEGO Koncernens velgørenhedspolitik være rettet mod en række globale initiativer, der fortsat støtter børns muligheder for kreativ leg og udvikling. Så vidt muligt vil disse initiativer give medarbejderne mulighed for aktivt at engagere sig.

Forventninger til 2006

2006 bliver endnu et vanskeligt år for LEGO Koncernen. Det globale legetøjsmarked forventes fortsat at formindskes i størrelse, og de strategiske udfordringer vil derfor fortsætte for udbyderne af traditionelt legetøj. Med fortsat fokus på genopbygning af en stærk kerneforretning med klassisk konstruktionslegetøj, er det forventningen, at koncernen i 2006 vil fastholde sin markedsposition baseret på en mindre men finansielt stærkere og mere konkurrencedygtig koncern. 2006 vil ikke indeholde filmlanceringer, der understøtter eksisterende eller nye produkter, og koncernens omsætning forventes at vise et mindre fald i forhold til 2005. Fokus på indtjening både gennem produkt- og kundelønsomhed og gennem effektivisering, bl.a. ved hel eller delvis udflytning af produktion til lavtlønsområder, vil fortsætte. På den baggrund forventes i 2006 et resultat før skat i niveauet 500 mio. DKK mod 456 mio. DKK i 2005, hvilket understreger behovet for fortsat at øge indtjeningen i de kommende år.

20

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005 / FORVENTNINGER TIL 2006

BERETNING 2005

22

| ÅRSRAPPORT 2005

BERETNING 2005

ÅRSRAPPORT 2005 |

23

Årsrapport 2005

REGNSKAB

24

| ÅRSRAPPORT 2005

REGNSKABSBERETNING

Regnskabsberetning

er forbedret fra -82 mio. DKK ved udgangen af 2004 til 2.604 mio. DKK ved udgangen af 2005. · Egenkapitalen andrager 3.589 mio. DKK inklusive minoritetsinteresser, svarende til en soliditet på 47% (57% inklusive ansvarlig lånekapital). Egenkapitalen blev forrentet efter skat med 18 %. · Årets realiserede frie pengestrømme udgør 2.549 mio. DKK, hvoraf størstedelen kan henføres til de ophørende aktiviteter. Årets finansielle nettoomkostninger er faldet til 20 mio. DKK, svarende til en forbedring på 55 mio. i forhold til 2004, og kan tilskrives koncernens ændrede kapitalstruktur samt valutakursgevinster. Af årets resultat på 505 mio. DKK kan 331 mio. DKK henføres til resultat af fortsættende aktiviteter, mens resultat af ophørende aktiviteter udgør 174 mio. DKK. Som følge af den positive resultat- og balanceudvikling er koncernens finansielle nøgletal forbedret betydeligt. Således er overskudsgraden (ROS) på 7% mod -18% i 2004. Hertil kommer at afkast af den investerede kapital (ROIC) er 19% i 2005 mod 1% i 2004. Nettoomsætning I overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis i legetøjsbranchen er den regnskabsmæssige behandling af diverse bidrag til detailhandlen ændret i 2005. Bruttoomsætningen er reduceret med diverse bidrag, der ydes til detailhandlen for at opnå en given bruttoomsætning. Tidligere blev sådanne bidrag klassificeret som salgsomkostninger. Sammenligningstal for tidligere år er tilrettet. Koncernen opnåede i regnskabsåret 2005 en nettoomsætning på 7.050 mio. DKK mod 6.315 mio. DKK sidste år, svarende til en fremgang på 12%. Opgjort i lokale valutaer steg salget med 9%, mens den positive påvirkning fra stigende valutakurser udgør 3%. Den stigende nettoomsætning er drevet af salgsfremgang på samtlige forretningsområder; Europe, Asia and Emerging Markets, Americas and Pacific og Direct to Consumer. I lighed med tidligere år kan valutakurspåvirkningen på koncernens omsætning primært tilskrives udviklingen i US dollaren. Denne er steget i løbet af 2005 - specielt

Jesper Ovesen Koncerndirektør Produktion & Centrale Funktioner

Regnskabsberetningen er baseret på de fortsættende aktiviteter, legetøjsområdet, medmindre andet er anført. De ophørende aktiviteter, som vedrører LEGOLAND Parker og KOMPAN A/S, er kommenteret særskilt sidst i regnskabsberetningen.

Koncernstruktur

Som et led i simplificeringen af koncernstrukturen har LEGO A/S i 2005 erhvervet en række af dattervirksomhederne i INTERLEGO AG. Da LEGO Holding A/S ejer såvel LEGO A/S som INTERLEGO AG har strukturændringen ingen indvirkning på nærværende årsrapport, jf. i øvrigt "LEGO Holding A/S Koncernen - Selskabsstruktur". Årets resultat Årets resultat inklusive ophørende aktiviteter udgør 505 mio. DKK mod -1.931 mio. DKK i 2004, svarende til en resultatfremgang på 2.436 mio. DKK. Koncernens kerneforretning; legetøjet, har oplevet væsentlig driftsmæssig fremgang i 2005, og resultat før særlige og finansielle poster er således steget fra 63 mio. DKK i 2004 til 468 mio. DKK. Fremgangen skyldes en kombination af stigende nettoomsætning og omkostningsbesparelser. Omkostninger af engangskarakter afholdt i forbindelse med restrukturering samt nedskrivning af anlægsaktiver udgør i 2005 9 mio. DKK, mens de sidste år androg 1.225 mio. DKK.

Hovedtræk

· Nettoomsætningen i 2005 steg med 12% som kan tilskrives salgsfremgang på samtlige forretningsområder. · Bruttomarginen på 58% er på niveau med 2004. · Det samlede resultat før skat blev i 2005 på 702 mio. DKK mod -1.688 mio. DKK i 2004. Resultatet på 702 mio. DKK sammensættes af resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 456 mio. DKK og resultat af ophørende aktiviteter før skat på 246 mio. DKK. · Resultat før særlige samt finansielle poster og skat er 468 mio. DKK mod 63 mio. DKK i 2004. · De samlede aktiver er nedbragt med 400 mio. DKK til 7.689 mio. DKK. Afkast af den investerede kapital blev 19% (ROIC). · Koncernens finansielle ressourcer

ÅRSRAPPORT 2005 |

25

Årsrapport 2005

REGNSKABSBERETNING

henover efteråret, der udgør koncernens salgsmæssige højsæson. Bruttomargin Bruttomarginen på 58% er på niveau med 2004. Den øgede nettoomsætning i 2005 modsvares, på baggrund af den højere aktivitet, af stigende produktionsomkostninger. Disse omkostninger er ikke i samme grad som nettoomsætningen påvirket af valutariske ændringer. Omkostninger Øvrige driftsmæssige omkostninger andrager 3.702 mio. DKK i 2005 mod 3.713 mio. DKK sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger er steget i 2005 blandt andet grundet øget aktivitet samt medarbejderbonus. Andre driftsomkostninger er faldet på trods af stigende royaltybetalinger. Licens- og royaltyomkostninger LEGO Koncernen har indgået en række royalty- og licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder, herunder beskyttede varemærker. Der er i 2005 afholdt 300 mio. DKK i forbindelse hermed mod 224 mio. DKK sidste år. De afholdte omkostninger indgår i produktionsomkostningerne samt andre driftsomkostninger. Nedskrivninger af anlægsaktiver Koncernen har i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis foretaget nedskrivningstest på de aktiver eller grupper af aktiver, hvor interne eller eksterne faktorer har indikeret behov herfor. I 2005 er der ikke identificeret yderligere væsentlige nedskrivningsbehov, men i stedet foretaget tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger på hhv. 46 og 49 mio. DKK i forbindelse med salg og revurdering af anlægsaktiver. Restruktureringsomkostninger I fortsættelse af de tiltag, der blev sat i gang i 2004, er der er i 2005 afholdt og hensat omkostninger til restrukturering for i alt 104 mio. DKK. Dette omfatter omkost-

ninger til lukning og flytning af produktion, samt reduktion i antallet af koncernens detailbutikker. En mindre del vedrører godtgørelser til medarbejdere i forbindelse med opsigelse af deres ansættelsesforhold. Resultat af associerede virksomheder Koncernens investering i Merlin Entertainments Group Luxemburg S.á.r.l., gav et resultat efter skat på 17 mio. DKK. Investeringen blev indgået i august 2005. Finansielle poster Finansielle nettoomkostninger udgør i 2005 20 mio. DKK, hvilket svarer til en forbedring på 55 mio. DKK sammenlignet med 2004. Optagelse af realkreditlån samt frigørelse af likviditet ved salget af LEGOLAND Parker gjorde det muligt at ændre koncernens kapitalstruktur; og i den forbindelse afvikle gæld til kreditinstitutter, der eksisterede primo 2005. På den baggrund blev renteomkostningerne i 2005 reduceret. LEGO Koncernens renterisiko forsøges minimeret ved at sikre match mellem gæld og aktiver. Endvidere afdækkes risici ved anvendelse af renteswaps og ­optioner. Koncernens valutarisiko knytter sig til manglende balance mellem indtægter og omkostninger i de enkelte valutaer samt til større aktiver end passiver i datterselskaber. De valutariske risici knytter sig primært til US dollar, euro, schweizerfranc samt japanske yen, og forsøges så vidt muligt afdækket ved at matche ind- og udbetalinger samt ind- og udlån i samme valuta. Supplerende anvendes terminskontrakter samt valutaoptioner. Årets finansielle nettoomkostninger er positivt påvirket af valutakursreguleringer på 81 mio. DKK. Skat Årets skat udgør 125 mio. DKK mod 236 mio. DKK året før. På trods af underskud før skat, blev der i 2004 realiseret en skat-

teomkostning, idet der ikke blev aktiveret udskudt skat af de foretagne nedskrivninger af anlægsaktiver samt hensættelser til restrukturering. Salg af ophørende aktiviteter, primært LEGOLAND Parker, har ikke umiddelbart givet anledning til skat. Der er dog udløst skat i forbindelse med de danske bygninger, der indgik i salgstransaktionen, men som ikke hidtil var ejet af LEGOLAND A/S. Årets udskudte skatteaktiver andrager 430 mio. DKK, mens hensættelser til udskudt skat udgør 196 mio. DKK. De udskudte skatteaktiver kan primært henføres til aktiviteter i LEGO Koncernens salgsselskaber, hvor det forventes, at fremførte skattemæssige underskud kan anvendes i den fremtidige indtjening indenfor en kortere årrække. Balance I de fortsatte bestræbelser på at reducere risici er der i 2005 foretaget en yderligere tilpasning af koncernens balance til det fremtidige aktivitetsniveau, hvorfor de samlede aktiver er reduceret med 5% fra 8.089 mio. DKK i 2004 til 7.689 mio. DKK. Sammensætningen er væsentligt forbedret imod mere likvide aktiver i forbindelse med salget af ejerbesiddelserne i LEGOLAND parkerne, KOMPAN A/S og andre anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver udgør 1.199 mio. DKK, et fald på 395 mio. DKK, som primært kan henføres til bygninger og produktionsmateriel, der, i forbindelse med beslutningen om lukning af produktionen i Schweiz, er klassificeret som værende til salg. Investeringsniveauet har, i overensstemmelse med koncernens politik, også i 2005 været lavt. Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver (fortsættende og ophørende aktiviteter) andrager 265 mio. DKK i 2005 svarende til en reduktion på 42% (192 mio. DKK) i forhold til sidste år. Der er i 2005 realiseret en avance på 79 mio. DKK ved salg af materielle anlægsaktiver.

26

| ÅRSRAPPORT 2005

REGNSKABSBERETNING

Finansielle anlægsaktiver Bruttoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver udgør 326 mio. DKK, og kan primært henføres til investeringen i den associerede virksomhed Merlin Entertainments Group Luxemburg S.á.r.l., det fællesejede selskab, der blev stiftet i forbindelse med koncernens salg af LEGOLAND Parker. Resultat efter skat af investeringen andrager 17 mio. DKK i 2005. Omsætningsaktiver Varebeholdninger ultimo 2005 er på niveauet med året før, mens tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er noget højere på baggrund af det større realiserede salg i 4. kvartal. Koncernens kreditrisiko, der relaterer sig til debitorers manglende betalingsevne forsøges minimeret ved anvendelse af et globalt kreditforsikringsprogram. Anlægsaktiver til salg er i al væsentlighed på niveau med sidste år, men aktivernes sammensætning har ændret sig. Størstedelen af anlægsaktiver, som var sat til salg primo 2005 er solgt, men beslutningen om lukning af produktionsaktiviteterne i Schweiz har medført at nye aktiver er sat til salg ultimo 2005. Egenkapital Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2005 3.589 mio. DKK (inklusive minoritetsinteresser) mod 2.948 ultimo 2004 ­ en stigning på 22%. Årets resultat har øget egenkapitalen med 535 mio. DKK, mens valutakursreguleringer af udenlandske dattervirksomheder samt regulering af finansielle instrumenter har påvirket den med 141 mio. DKK. Egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser modsvarer en soliditet på 47% - indregnes den ansvarlige lånekapital på 800 mio. DKK udgør soliditetsgraden 57%. Langfristet gældsforpligtelser LEGO Koncernen har i 2005 fortsat bestræbelserne på at ændre koncernens

kapitalstruktur. Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter er ved årets begyndelse indfriet; dels i forbindelse med salget af LEGOLAND Parker, og dels ved optagelse af realkreditlån på i alt 551 mio. DKK. Den samlede langfristede gæld er nedbragt med 44% eller 1.039 mio. DKK til 1.312 mio. DKK. I forbindelse med den løbende investerings- og driftsfinansiering skal koncernen sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab, hvilket sker gennem et fortsat fokus på pengestrømme samt sikring af tilstrækkelige trækningsrettigheder. Likviditetsberedskabet består af indeståender i pengeinstitutter, samt garanterede trækningsrettigheder. Kreditrisiko i forbindelse med finansielle partnere søges begrænset ved at anvende partnere med høj kreditværdighed. Pengestrømme LEGO Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter udgør i 2005 1.057 mio. DKK mod 774 mio. DKK i 2004. Den positive pengestrøm i 2005 kan primært henføres til årets resultat. Driftskapitalen er endvidere nedbragt som følge af den fortsatte fokus herpå. De samlede frie pengestrømme inklusive ophørende aktiviteter andrager 2.549 mio. DKK mod 538 mio. DKK i 2004. En positiv påvirkning på 2.386 mio. DKK kan henføres til de ophørende aktiviteter, mens ­1.621 mio. DKK vedrører nedbringelse af ekstern lånekapital. På baggrund af årets resultat samt pengestrømme fra salg af LEGOLAND Parker er koncernens finansielle ressourcer væsentligt forbedrede ved udgangen af 2005 i forhold til tidligere år. Ophørende aktiviteter I 2004 besluttedes det at sælge koncernens LEGOLAND Parker, og salget gennemførtes i juli måned 2005 til Merlin Entertainments Group, ejet af Blackstone Capital Partners for 375 mio. EUR. I forbin-

delse med salget etablerede man et fællesejet selskab, hvori bl.a. Blackstone Capital Partners ejer 70%, LEGO Koncernen 15% mens KIRKBI ejer de resterende 15%. Aktieposten i den associerede virksomhed Merlin Entertainments Group Luxemburg S.á.r.l. er indregnet i balancen som et finansielt anlægsaktiv. Resultat efter skat af de ophørende aktiviteter andrager 174 mio. DKK for 2005 mod 458 mio. DKK i 2004. I årets resultat er indeholdt driftsresultat for perioden 1. januar ­ 30. juni 2005 samt avance fra salg af LEGOLAND Parker, i alt 147 mio. DKK. Hertil kommer en avance på 99 mio. DKK vedrørende salg af de resterende KOMPAN A/S aktier.

ÅRSRAPPORT 2005 |

27

Årsrapport 2005

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for LEGO Holding A/S er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. For at imødekomme branchestandarder for indregning af omkostninger relateret til 'Contribution to Trade' (CTT) er det besluttet at modregne disse i nettoomsætningen. Tidligere klassificeredes CTT som salgs- og distributionsomkostninger. Beløbet udgør 472 mio. DKK for 2005 (389 mio. DKK for 2004). I overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder vises resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat. Skat vedrørende kapitalandele i datterandele i dattervirksomheder blev tidligere vist som særskilt post under selskabsskat. Beløbet udgør 200 mio. DKK for 2005 (210 mio. DKK for 2004). Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelser hermed. Retvisende billede LEGO Koncernen har valgt at fravige Årsregnskabslovens skemakrav til resultatopgørelse og balance med henblik på at give et retvisende billede af fortsættende og ophørende aktiviteter, som vises på særskilte poster. Fravigelserne har ikke betydning for størrelsen af resultat, samlede aktiver og passiver eller egenkapital. Ophørende aktiviteter En ophørende aktivitet defineres som et forretningsområde, hvorom beslutning om afvikling er truffet og offentliggjort. Nettoresultatet af ophørende aktiviteter, gevinst og tab ved afhændelse af aktiver og afvikling af forpligtelser relateret hertil samt skatteeffekten heraf præsenteres som særskilte poster. Aktiver og passiver af ophørende aktiviteter indgår som særskilte poster i balancen. Konsolidering Koncernregnskabet for LEGO Holding A/S omfatter moderselskabet samt de selskaber, hvor LEGO Holding A/S direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Disse selskaber fremgår af afsnittet "LEGO Holding A/S koncernen selskabsstruktur". Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af regnskaber for de omfattede selskaber, som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter og udarbejdet efter samme regnskabspraksis. Der er foretaget eliminering af internt salg og køb, renter, udbytter, aktiebesiddelser, tilgodehavender og gæld samt interne gevinster og tab. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. Minoritetsinteresser indregnes på grundlag af omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder. Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra tidspunktet for ændringen. Indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde LEGO Koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå LEGO Koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Balancen for udenlandske dattervirksomheder omregnes til danske kroner til statusdagens kurs, mens resultatopgørelsen omregnes ved anvendelse af en beregnet gennemsnitskurs. Kursreguleringer i forbindelse med konsolideringen er ført direkte på egenkapitalen. Hvor koncernlån er langsigtede, betragtes disse som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomheden og kursreguleringer føres direkte på egenkapitalen. Kursregulering på eksterne lån optaget til afdækning af sådanne koncernlån indregnes tilsvarende direkte på egenkapitalen. Andre balancer i fremmed valuta omregnes til danske kroner til statusdagens kurs. Realiserede og urealiserede gevinster samt tab indregnes i resultatopgørelsen.

28

| ÅRSRAPPORT 2005

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelser. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter værdien af varer og tjenesteydelser leveret i perioden. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og rabatter i forbindelse med salget. Afskrivninger Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives over de enkelte aktivers forventede brugstid: Lineær afskrivning: Immaterielle aktiver Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

indregnes den forholdsmæssige andel af resultat efter skat for året. Samme princip anvendes for associerede virksomheder i koncernregnskabet. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursreguleringer på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen. Selskabsskat og udskudt skat Årets aktuelle skat baseret på årets beregnede skattepligtige indkomst, er udgiftsført sammen med årets forskydning i udskudt skat beregnet i henhold til gældsmetoden. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Der er hensat til beregnet skyldig skat samt til udskudt skat på midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på statusdagen. Hensættelse til udskudt skat afspejler effekten af eventuelle fremførte skattemæssige underskud m.v. i det omfang det vurderes, at disse kan modregnes i den skattepligtige indkomst. I det omfang den beregnede udskudte skat er positiv, indregnes denne i balancen til den forventede realisationsværdi som et udskudt skatteaktiv.

5 år 25 år 2-20 år 3-10 år

Småanskaffelser omkostningsføres i anskaffelsesåret. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet ikke har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, klassificeres som operationel leasing, og indregnes i resultatopgørelsen på lineær basis over kontraktens løbetid. Incitamenter (såsom lejefri perioder, forkortede perioder, dækning af omkostninger, osv.) i forbindelse med en operationel leasing aftale, indregnes på lineær basis over kontraktens løbetid. Særlige poster Særlige poster omfatter væsentlige beløb af engangskarakter, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi, omkostninger til restrukturering samt eventuelle tilbageførsler. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen for moderselskabet

Balance

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forskningsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen efterhånden som de forbruges. Udviklingsomkostninger inklusive indirekte omkostninger indregnes i balancen som et immaterielt anlægsaktiv, hvis omkostningerne vurderes at skabe fremti-

ÅRSRAPPORT 2005 |

29

Årsrapport 2005

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

dige økonomiske fordele for selskabet. Andre udviklingsomkostninger udgiftsføres i perioden, hvor de forbruges. Udviklingsomkostninger afskrives over den forventede økonomiske levetid fra produktets kommercielle benyttelse. Det er vurderet, at ingen omkostninger kan aktiveres i henhold til disse betingelser, da størstedelen af omkostningerne i nyhedsprojekter er markedsføringsomkostninger, der relaterer sig til udviklingen og vedligeholdelsen af LEGO's brand. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag for foretagne af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter materialeomkostninger, komponenter, serviceydelser fra underleverandører, direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Finansielle omkostninger inkluderes ikke. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor de enkelte selskaber har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten klassificeres som finansiel leasing. Finansielle leasingkontrakter måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er en indikation af værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsværdien og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Ejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre en genindvindingsværdi som følge af, at aktivet ikke i sig selv skaber fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres. Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt eventuelle tilbageførsler heraf indregnes under særlige poster. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i moderselskabets balance efter den indre værdis metode, som den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i koncernens og moderselskabets balance efter den indre værdis metode. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi optages til nul. Tilgodehavender i sådanne virksomheder modregnes den negative indre værdi. Skulle den negative indre værdi overstige tilgodehavendet, indregnes beløbet under Hensættelser. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der ønskes beholdt til udløb. Værdipapirerne måles til amortiseret kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris baseret på FIFO princippet. I tilfælde, hvor kost-

prisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varer under fremstilling samt fremstillede færdigvarer måles til direkte omkostninger med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Finansielle omkostninger inkluderes ikke. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der hensættes til imødegåelse af forventede tab på basis af en individuel vurdering af risikoen på de enkelte fordringer. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår, samt regulering af afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. Periodeafgrænsningsposter opført som passiver omfatter modtagne betalinger for indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår, samt negative reguleringer af afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. Værdipapirer Værdipapirer, disponible for salg, måles til dagsværdi på balancedagen. Udbytte Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet, som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktions-

30

| ÅRSRAPPORT 2005

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

omkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af

lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Finansielle ressourcer Finansielle ressourcer omfatter likvide beholdninger mv., der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, modregnet kortfristet gæld til kreditinstitutter. Kortfristede tilgodehavender hos, samt kortfristet gæld til KIRKBI selskaber medtages som finansielle ressourcer.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i finansielle ressourcer samt finansielle ressourcer ved årets begyndelse og slutning.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005".

BRUTTOMARGIN: OVERSKUDSGRAD (ROS): NETTOMARGIN: EGENKAPITALFORRENTNING:

Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster og skat x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital EBITA før særlige poster x 100 Gennemsnitlig investeret kapital EBITA efter særlige poster x 100 Gennemsnitlig investeret kapital

ROIC I:

ROIC II: Herudover er vist: SOLIDITETSGRAD:

Egenkapital (inklusive minioritetsinteresser) x 100 Passiver i alt, ultimo

Gennemsnitlig investeret kapital opgøres som materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender, eksklusive tilgodehavende selskabsskat, fratrukket hensatte forpligtelser eksklusive forpligtelser vedrørende restrukturering og udskudt skat samt fratrukket kortsigtede gældsforpligtelser eksklusive gæld til kreditinstitutter og selskabsskat. Ved opgørelse af ROIC II fratrækkes endvidere hensatte forpligtelser vedrørende restrukturering.

ÅRSRAPPORT 2005 |

31

Årsrapport 2005

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for LEGO Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Billund, 14. februar 2005

Direktion

Jørgen Vig Knudstorp, Administrerende direktør

Jesper Ovesen Koncerndirektør

Henrik Poulsen Koncerndirektør

Bestyrelse

Mads Øvlisen, Formand

Kjeld Kirk Kristiansen, Næstformand

Armin Broger

Mogens Johansen

Torben Ballegaard Sørensen

Lars Gunnar Bertelson Brock

32

| ÅRSRAPPORT 2005

REVISORPÅTEGNING

Revisionspåtegning

Til aktionærerne i LEGO Holding A/S

Vi har revideret årsrapporten for LEGO Holding A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter reglerne i Årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Billund, 14. februar 2005

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Lars Holtug statsautoriseret revisor

Harald Birkwald statsautoriseret revisor

ÅRSRAPPORT 2005 |

33

Årsrapport 2005

REGNSKAB

34

| ÅRSRAPPORT 2005

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

[ DKK MIO. ]

Moderselskab 2004 2005 90 122 (29) (11) 61 111 ­ (25) 115 (1) 150 ­ (83) ­ (5) 23

Koncern Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før særlige samt finansielle poster og skat Nedskrivning af anlægsaktiver Restruktureringsomkostninger Resultat af primær drift Resultat i dattervirksomheder efter skat Resultat i associerede virksomheder efter skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat LEGO Holding A/S's andel af årets resultat 2 2005 7.050 (2.959) 4.091 (2.584) (599) 79 (519) 468 2004 6.315 (2.672) 3.643 (2.523) (587) 133 (603) 63

2 1, 2 2

(46) ­ 104

­ ­ 23

3 4

95 (104) 459

(723) (502) (1.162)

(1.659) ­ 2 (42) (1.595) (30) (1.625) 50 (1.575)

363 17 13 (47) 369 41 410 125 535

­ 17 139 (159) 456 (125) 331 174 505

­ ­ 104 (179) (1.237) (236) (1.473) (458) (1.931)

5 5

6

7

­ (1.575)

­ 535

(30) 535

(356) (1.575)

­ (1.575) (1.575)

­ 535 535

Forslag til resultatdisponering for LEGO Holding A/S Udbytte Overført resultat Disponeret

ÅRSRAPPORT 2005 |

35

Årsrapport 2005

BALANCE

Balance 31. december

[ DKK MIO. ]

Moderselskab 2004 2005 29 ­ 1 ­ 30 ­ 2.835 ­ ­ 2.835 2.865 ­ ­ 198 ­ 2 ­ 200 172 ­ 1 373 3.238 239 3.477 22 ­ 1 ­ 23 ­ 3.375 197 ­ 3.572 3.595 ­ ­ 655 ­ 2 ­ 657 ­ ­ 1 658 4.253 ­ 4.253 Aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse og forudbetaling for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattevirksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Anlægsaktiver til salg Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedr. ophørende aktiviteter Aktiver i alt

Koncern Note 2005 900 187 82 30 1.199 430 ­ 197 75 702 1.901 13 709 1.856 ­ 68 136 109 2.169 301 641 1.968 5.788 7.689 7 ­ 7.689 2004 1.172 299 91 32 1.594 448 ­ ­ ­ 448 2.042 712 1.630 ­ 97 256 205 2.188 403 ­ 312 3.615 5.657 2.432 8.089

8 ,9 12 11 10 ,1 1 10, 11

14

36

| ÅRSRAPPORT 2005

BALANCE

Balance 31. december

[ DKK MIO. ]

Moderselskab 2004 2005 123 2.490 ­ 2.613 ­ ­ 50 ­ 50 800 ­ 800 ­ ­ ­ 14 ­ 14 814 3.477 123 3.158 ­ 3.281 ­ ­ 21 ­ 21 800 133 933 1 ­ ­ 15 2 18 951 4.253 Passiver Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelse til pensioner Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver vedrørende fortsættende aktiviteter

Koncern Note 15 2005 123 3.158 ­ 3.281 308 67 196 702 965 800 512 1.312 5 630 134 650 404 1.823 3.135 7.689 2004 123 2.490 ­ 2.613 335 87 175 645 907 800 1.551 2.351 139 571 78 289 396 1.473 3.824 7.679

16

12 17

19 18

­ 3.477

­ 4.253

Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter Passiver i alt

7

­ 7.689

410 8.089

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Nærtstående parter

20 23

ÅRSRAPPORT 2005 |

37

Årsrapport 2005

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalopgørelse

[ DKK MIO. ]

Egenkapital 1. januar 2005 Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske dattervirksomheder Regulering af valutaterminskontrakter til dagsværdi vedrørende sikring af fremtidige køb og salg i fremmed valuta Regulering af øvrige finansielle instrumenter Øvrige reguleringer Overført af årets resultat Egenkapital 31. december 2005

Aktiekapital 123

Overført resultat 2.490 165 (44) 20 (8) 535 3.158

Foreslået Udbytte

I alt 2.613 165 (44) 20 (8) 535 3.281

123

­

38

| ÅRSRAPPORT 2005

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

[ DKK MIO. ]

Moderselskab 2004 2005 Resultat før skat vedrørende fortsættende aktiviteter Resultat før skat af ophørende aktiviteter Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer Ændring i driftskapital: Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld

Koncern Note 2005 2004

(1.385) 50 79 1.353 97 ­ (154) (5) (159) ­ (62) (138) ­ ­ 173 35 ­ ­ 800 (621) 179 152 (151) ­ 1

369 163 8 (533) 7 ­ (457) 3 (454) (27) (474) (1) (250) 588 ­ 337 ­ 136 ­ ­ 136 (1) 1 ­ ­

21

456 246 437 (289) 850 (19) (188) 496 289 (82) 1.057 (265) (326) 2.604 549 2.562 ­ 551 ­ (1.621) (1.070) 2.549 (82) 137 2.604

(1.237) (451) 2.104 109 525 72 134 111 317 (68) 774 (457) ­ ­ 250 (207) (19) ­ 800 (810) (29) 538 (620) ­ (82)

Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af ophørende aktiviteter Salg af anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Betalt udbytte Optagelse af langfristet gæld Ansvarlig lånekapital Tilbagebetaling af langfristet gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Samlede pengestrømme Finansielle ressourcer, 1. januar Finansielle ressourcer i forbindelse med salg af aktiviteter Finansielle ressourcer, 31. december

22

Poster i pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af forskydninger i balancen

ÅRSRAPPORT 2005 |

39

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 1. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Moderselskab 2004 2005 1 ­ ­ ­ 1 1 3 ­ ­ 4 Honorar til PricewaterhouseCoopers: Revision Andre ydelser Honorar til Ernst & Young: Revision Andre ydelser I alt fortsættende aktiviteter Honorar vedrørende ophørende aktiviteter fremgår af note 7. Koncern 2005 7 9 ­ ­ 16 2004 8 9 ­ 1 18

Note 2. Medarbejderforhold - Personaleomkostninger

Moderselskab 2004 2005 4 25 ­ ­ ­ ­ 4 25 ­ ­ Koncern Lønninger og gager Pensioner Andet samt omkostninger til social sikring Heraf vedrørende ophørende aktiviteter 2005 2.064 114 96 2.274 171 2004 2.179 119 101 2.399 364

Personaleomkostninger vedrørende ophørende aktiviteter omfatter alene 6 måneder i 2005. Heraf løn og vederlag til: Direktion Bestyrelse

­ ­ ­

19 2 21

19 2 21

9 1 10

6 ­

6 ­

Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte: Fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter

5.321 1.322

5.620 1.725

40

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 3. Nedskrivning af anlægsaktiver

I henhold til anvendt regnskabspraksis foretages der nedskrivningstests i de tilfælde, hvor der er interne eller eksterne indikatorer på et nedskrivningsbehov på enkelte aktiver eller grupper af aktiver. Der er i 2005 gennemført en række nedskrivningstests af de regnskabsmæssige værdier af virksomhedens anlægsaktiver. De regnskabsmæssige værdier af anlægsaktiverne er vurderet i forhold til genindvindingsværdien, fastsat som den højeste værdi af aktivets nettosalgsværdi eller kapitalværdi. I de tilfælde, hvor genindvindingsværdien er lavere end aktivernes regnskabsmæssige værdier er der indregnet en nedskrivning. De gennemførte beregninger er foretaget under hensyntagen til LEGO Koncernens pengestrømme og forretning, der omfatter aktiver relateret til følgende grupper: Legetøj, Brand Retail og [email protected] I forbindelse med de foretagne tests i 2005 er der ikke identificeret behov for yderligere nedskrivning af anlægsaktiver, men derimod foretaget tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger på 46 mio. DKK i forbindelse med revurdering af anlægsaktiver og 49 mio. DKK i forbindelse med salg. Moderselskab 2004 2005 ­ ­ ­ ­ 46 ­ 46 ­ Koncern Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2005 (83) (2) (10) (95) 2004 335 188 200 723

Note 4. Restruktureringsomkostninger

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Personale og personalerelaterede omkostninger Bygnings- og lejemålsomkostninger Andet Koncern 2005 37 54 13 104 2004 368 84 50 502

ÅRSRAPPORT 2005 |

41

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 5. Finansielle poster

Moderselskab 2004 2005 1 1 ­ 2 ­ 2 13 ­ ­ 13 ­ 13 Finansielle indtægter: Renteindtægter fra dattervirksomheder Andre renteindtægter Valutakursgevinst Heraf vedrørende ophørende aktiviteter Finansielle indtægter vedrørende fortsættende aktiviteter Koncern 2005 ­ 59 81 140 1 139 2004 ­ 46 59 105 1 104

40 ­ 2 42 ­ 42

46 ­ 1 47 ­ 47

Finansielle omkostninger: Andre renteomkostninger Andre finansielle omkostninger Valutakurstab Heraf vedrørende ophørende aktiviteter Finansielle omkostninger vedrørende fortsættende aktiviteter

120 45 ­ 165 6 159

190 ­ ­ 190 11 179

42

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 6. Selskabsskat

Moderselskab 2004 2005 3 (25) (36) 11 ­ ­ ­ 17 (33) 3 (3) (30) (38) 41 Koncern Årets aktuelle skat Regulering udskudt skat Andre skatter m.v. Regulering vedr. tidligere år 2005 (132) (39) ­ (26) (197) (72) (125) 2004 (63) (207) 3 24 (243) (7) (236)

Heraf vedrørende ophørende aktiviteter

Skat af årets resultat forklares således: Moderselskab % mDKK (28) ­ ­ 19 11 ­ ­ 2 (43) ­ ­ 29 17 ­ ­ 3 (38) 41 Beregnet 28% skat af årets resultat før skat Skatteeffekt af: Højere/lavere skatteprocent i dattervirksomheder Ikke fradragsberettigede omkostninger Ikke skattepligtige indtægter Regulering af skat vedrørende tidligere år Effekt af ikke-aktiveret udskudt skat Andet Heraf vedrørende ophørende aktiviteter Koncern mDKK (197) (4) (48) 121 (26) (8) (35) (197) (72) (125) % (28) ­ (7) 17 (4) (1) (5) (28)

ÅRSRAPPORT 2005 |

43

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 7. Ophørende aktiviteter

Det blev i 2004 besluttet at sælge koncernens LEGOLAND Parker samt relaterede aktiviteter, da disse ikke anses for at være en del af kerneforretningen. Salget blev gennemført i juli måned, hvorfor beløbene for 2005 kun omfatter perioden 1. januar ­ 30. juni, mens beløbene for 2004 omfatter hele året. Der kan således ikke foretages en umiddelbar sammenligning. KOMPAN A/S er ligeledes medtaget som ophørende aktivitet som følge af salg af aktiemajoritet i 2004 samt salg af resterende aktier i 2005.

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ ­ (14) ­ ­ ­ 78 53 99 ­ ­ 53 163 (3) (38) 50 125

Koncern Nettoomsætning Omkostninger Nedskrivning af anlægsaktiver Gevinst ved salg af LEGOLAND Parker Resultatandel og gevinst, KOMPAN A/S Finansielle poster Resultat før skat af ophørende aktiviteter Skat Resultat af ophørende aktiviteter 2005 493 (541) ­ 200 99 (5) 246 (72) 174 2004 1.230 (1.196) (528) ­ 53 (10) (451) (7) (458)

­ ­ ­

­ 12 12

Honorar til PricewaterhouseCoopers: Revision Andre ydelser Honorar i alt

­ 32 32

1 1 2

196 43 239 ­ ­ ­

­ ­ ­ ­ ­ ­

Anlægsaktiver, jf. note 8 Omsætningsaktiver Aktiver i alt Hensættelser Gældsforpligtelser Hensættelser og gældsforpligtelser i alt

­ ­ ­ ­ ­ ­

2.301 131 2.432 12 398 410

Pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt

(73) 2.533 (74) 2.386

44

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 8. Materielle anlægsaktiver Koncern

Grunde og bygninger 3.196 119 8 (1.431) ­ 1.892 2.024 38 91 45 (128) (1.038) (40) 992 900 Produktions- Andre anlæg, Anlægsaktiver anlæg og driftsmateriel under maskiner og inventar opførelse 3.062 1.138 32 32 72 1 122 34 30 (325) (213) ­ 18 15 (33) 2.909 1.046 30 2.763 24 243 ­ (2) (306) ­ 2.722 187 1.047 52 88 ­ (10) (213) ­ 964 82 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 30 Ophørende aktiviteter 4.391 194 71 (4.656) ­ ­ 2.090 91 110 ­ ­ (2.331) 40 ­ ­

Kostpris 1. januar Kursregulering 1. januar Tilgang Afgang Overførsler Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Kursregulering 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets tilbageførsel af tidligere års nedskrivniger Afskrivninger afhændede aktiver Overførsler Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31 december

Værdien af danske grunde og bygninger udgør ifølge offentlig vurdering 629m DKK. Den tilsvarende regnskabsmæssige værdi udgør 466m DKK pr. 31. december 2005. Ingen anlægsaktiver er aktiveret i forbindelse med finansiel leasing.

ÅRSRAPPORT 2005 |

45

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 9. Materielle anlægsaktiver Moderselskab

Grunde og bygninger 155 1 (17) 139 126 8 (17) 117 22 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 ­ (2) 2 3 ­ (2) 1 1 Ophørende aktiviteter 376 ­ (376) ­ 180 ­ (180) ­ ­

Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

Værdien af danske grunde og bygninger udgør ifølge offentlig vurdering 124 mio. DKK. Den tilsvarende regnskabsmæssige værdi udgør 22 mio. DKK pr. 31. december 2005. Ingen anlægsaktiver er aktiveret i forbindelse med finansiel leasing.

46

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 10. Finansielle anlægsaktiver Koncern

Kapitalandele Værdipapirer i associerede og andre virksomheder kapitalandele ­ 42 250 76 (70) ­ ­ (42) 180 76 ­ 17 ­ 17 197 (42) (1) 42 (1) 75

Kostpris 1. januar Tilgang Eliminering af intern avance ved køb Afgang Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets regulering Afgang Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

Note 11. Finansielle anlægsaktiver Moderselskab

Kapitalandele i dattervirksomheder 5.381 ­ ­ ­ 5.381 (2.546) 184 363 (7) ­ (2.006) 3.375 Kapitalandele Værdipapirer i associerede og andre virksomheder kapitalandele ­ 41 250 ­ (70) ­ ­ (41) 180 ­ ­ ­ 17 ­ ­ 17 197 (41) ­ ­ ­ 41 ­ ­

Kostpris 1. januar Tilgang Eliminering af intern avance ved køb Afgang Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Valutakursreguleringer Årets resultat Øvrige reguleringer Afgang Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

ÅRSRAPPORT 2005 |

47

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 12. Udskudt skat

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ (14) (50) (14) (50) (36) 29 (50) (21) ­ ­ (50) (21) Koncern Udskudt skatteaktiv Hensat til udskudt skat Årets udskudte skat Ændring i udskudt skat Udskudt skat, netto pr. 31. december Heraf vedrørende ophørende aktiviteter 2005 448 (175) 273 (39) 234 ­ 234 2004 588 (115) 473 (207) 266 (7) 273

­ (50) (50)

­ (21) (21)

Der fordeler sig: Udskudt skatteaktiv Hensat udskudt skat Udskudt skat, netto pr. 31. december

430 (196) 234

448 (175) 273

Udskudt skat - Koncern

Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdninger Hensatte forpligtelser Gæld Fremførte skattemæssige underskud Andet

Udskudt skatteaktiv 17 24 116 23 49 199 2 430

Hensat udskudt skat (40) ­ ­ 4 3 ­ (163) (196)

Udskudt skat netto 2005 (23) 24 116 27 52 199 (161) 234

Udskudt skat netto 2004 (63) 75 96 51 23 147 (56) 273

Fremførte skattemæssige underskud - Koncern

2005 Skatteaktiver vedrørende fremførte skattemæssige underskud er aktiverede ud fra en vurdering af, hvorvidt disse kan udnyttes inden for en kort årrække. Koncernens skatteaktiviteter vedrørende fremførte skattemæssige underskud udløber som følger: Inden for 1 år Inden for 2 år Inden for 3 år Inden for 4 år Inden for 5 år Efter 5 år Koncernens ikke-aktiverede udskudte skatteaktiviteter udgør 350 mio. DKK. ­ ­ 5 11 2 181 199 4 ­ ­ 18 ­ 125 147 2004

48

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 13. Varebeholdninger ­ Koncern

Råvarer, komponenter og igangværende arbejder Færdigvarer Varebeholdninger i alt 2005 308 401 709 2004 240 472 712

Note 14. Tilgodehavender hos dattervirksomheder

Moderselskab 2004 2005 198 655 Koncern Heraf forfalder efter 1 år 2005 ­ 2004 ­

Note 15. Aktiekapital

Moderselskabets aktiekapital består af:

104 19 123 A-aktier á DKK 1,000 eller multipla heraf B-aktier á DKK 1,000 eller multipla heraf Samlet aktiekapital 31. december

Der blev i 2004 foretaget en kapitaludvidelse på nominelt 76 mio. DKK. Der er herudover ikke sket ændringer i selskabskapitalen de seneste 5 år.

Aktionærer som ejer mere end 5% af aktiekapitalen:

Kjeld Kirk Kristiansen, 7190 Billund Sofie Kirk Kristiansen, 2930 Klampenborg Thomas Kirk Kristiansen, 5390 Martofte Agnete Kirk Kristiansen, 9000 Ålborg

ÅRSRAPPORT 2005 |

49

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 16. Minoritetsinteresser

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ ­ ­ ­ ­ Koncern Saldo 1. januar Andel af årets resultat Valutakursreguleringer m.v. Saldo 31. december 2005 335 (30) 3 308 2004 698 (356) (7) 335

Note 17. Andre hensatte forpligtelser

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Koncern Saldo 1. januar Kursregulering 1. januar Tilgang Forbrugt Tilbageført Saldo 31. december 2005 645 13 216 (116) (56) 702 2004 359 (1) 530 (212) (31) 645

Andre hensatte forpligtelser omfatter primært fremtidige restruktureringsomkostninger til personale, bygninger og lejemål.

Note 18. Langfristede gældsforpligtelser

Gæld i alt Moderselskab: Ansvarlig lånekapital Banker og andre kreditinstitutter Forfald år 1 Forfald efter 5 år

800 134 934

­ 1 1

800 123 923

Koncern: Ansvarlig lånekapital Banker og andre kreditinstitutter

800 517 1.317

­ 5 5

800 470 1.270

50

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 19. Ansvarlig lånekapital

Lån fra KIRKBI A/S, i alt 800m DKK er uopsigeligt fra långiver og forfalder december 2011. Lånet der forrentes med CIBOR +3% p.a. er bevilliget på særlige vilkår med mulighed for indfrielse før tid fra låntagers side, under forudsætning af en soliditet på minimum 40% efter indfrielse. Endvidere gælder tilbagetrædelse fra långivers side i forhold til alle øvrige kreditorer.

Note 20. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ 1 ­ Koncern Garantier Leasingforpligtelser Andre forpligtelser 2005 1 373 109 483 ­ 2004 1 449 37 487 4

Heraf vedrørende ophørende aktiviteter

Sikkerhedsstillelser: Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter med en regnskabsmæssig værdi på: ­ 22 Grunde og bygninger 383 ­

Koncern Koncernen har indgået aftaler om køb og salg af valuta på termin for i alt 2.954 mio. DKK samt valutaoptioner for 1.265 mio. DKK. I overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis er urealiserede gevinster og tab pr. statusdagen indregnet i enten resultatopgørelsen eller direkte på egenkapitalen afhængig af den pågældende transaktion. Pr. 31. december 2005 er urealiserede tab på i alt 12 mio. DKK indregnet i resultatopgørelsen og urealiserede gevinster på i alt 2 mio. DKK er indregnet direkte på egenkapitalen. Koncernen har indgået kontrakter med en række udlejere og leverandører. Kontrakterne indebærer ikke forpligtelser udover, hvad der er sædvanligt i handelsforhold.

ÅRSRAPPORT 2005 |

51

Årsrapport 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 21. Øvrige reguleringer (pengestrømsopgørelse)

Moderselskab 2004 2005 (156) (177) (99) 165 1.573 (540) 44 (24) ­ ­ (9) 43 1.353 (533) Koncern Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Valutakursreguleringer Dattervirksomheder Finansielle instrumenter Ændring i hensættelser Andre reguleringer Øvrige reguleringer i alt 2005 (378) 55 ­ (33) 32 35 (289) 2004 (176) (39) ­ 44 277 3 109

Note 22. Finansielle ressourcer (pengestrømsopgørelse)

Moderselskab 2004 2005 ­ ­ 1 1 ­ ­ 1 (1) ­ ­ Koncern Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristet gæld: Banker og andre kreditinstitutter ­ fortsættende Banker og andre kreditinstitutter - ophørende Finansielle ressourcer i alt 2005 641 1.968 (5) ­ 2.604 2004 ­ 312 (139) (255) (82)

52

| ÅRSRAPPORT 2005

NOTER

Noter

[ DKK MIO. ]

Note 23. Nærtstående parter

LEGO Holding A/S er kontrolleret af Kjeld Kirk Kristiansen (Billund). Følgende transaktioner har været gennemført med nærtstående parter, hvor Kjeld Kirk Kristiansen og hans familie har kontrollerende eller betydelig indflydelse. Alle transaktioner er sket på almindelige forretningsmæssige vilkår. Salg af produkter til LEGOLAND Parker for perioden 1. juli ­ 31. december KIRKBI AG koncernen KIRKBI A/S koncernen 51 ­ ­ 51 Lejeudgifter betalt til LEGOLAND Parker for perioden 1. juli ­ 31. december KIRKBI AG koncernen KIRKBI A/S koncernen ­ ­ 3 3 Varemærkelicens betalt til LEGOLAND Parker for perioden 1. juli ­ 31. december KIRKBI AG koncernen KIRKBI A/S koncernen (15) 135 105 225 Tilgodehavende fra 9 65 ­ 74 Renter modtaget fra ­ 1 ­ 1 Renter betalt til ­ 2 42 44 Andre driftsindtægter modtaget fra ­ ­ ­ ­ Kortfristet gæld til 3 1 8 12 Salg af aktiver til 188 ­ 175 363 Service honorar betalt til ­ ­ 26 26 Andre driftsomkost. betalt til ­ ­ ­ ­

LEGOLAND Parker KIRKBI AG koncernen KIRKBI A/S koncernen

Lån fra ­ ­ 800 800

Koncernen har leasingforpligtelser for 3 mio. DKK pr. 31. december til KIRKBI A/S koncernen. Det blev i 2004 besluttet at sælge koncernens LEGOLAND Parker, da disse ikke anses for at være en del af kerneforretningen. I juli måned solgte koncernen de 4 LEGOLAND Parker til Merlin Entertainments, ejet af Blackstone Capital Partners, for 375m EUR. I forbindelse med salget blev et fællesejet selskab etableret, hvori bl.a. Blackstone Capital Partners ejer 70%, LEGO Koncernen 15% og KIRKBI de resterende 15%. Det fællesejede selskab, Merlin Entertainments Group Luxemburg S.a.r.l., ejer udover LEGOLAND Parkerne, Merlin Entertainments' andre attraktioner; Sea Life, Earth Explorer og Dungeons.

ÅRSRAPPORT 2005 |

53

Ferrari, all associated logos and the distinctive designs are trademarks of Ferrari S.p.A. The body of the Ferrari car is protected as Ferrari property under trade dress and/or design regulations. © 2006 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. Used under authorisation. LEGO, the LEGO logo, QUATRO, KNIGHTS' KINGDOM and CLIKITS logos, DUPLO, BIONICLE, MINDSTORMS, the Knob configuration and the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2006 The LEGO Group

54

| ÅRSRAPPORT 2005

LEGO Koncernens Direktion

Jesper Ovesen

Koncerndirektør Produktion & Centrale Funktioner

Jørgen Vig Knudstorp

Administrerende direktør

Henrik Poulsen

Koncerndirektør Salg, Produktudvikling & Marketing

Bestyrelsen for LEGO Holding A/S

Mogens Johansen, Gunnar Brock, Armin F. Broger, Mads Øvlisen, Kjeld Kirk Kristiansen, Torben Ballegaard Sørensen

Mogens Johansen

Bestyrelsesmedlem siden 1978. Familierepræsentant. Svoger til Kjeld Kirk Kristiansen. Medlem af bestyrelsen for KIRKBI A/S, LEGO Fonden, og Edith og Godtfred Kirk Christiansens fond.

Armin F. Broger

Bestyrelsesmedlem siden 2005. Viceadministrerende direktør for Tommy Hilfiger, Europa.

Kjeld Kirk Kristiansen

Næstformand for bestyrelsen siden 1996. Medlem siden 1975. Bestyrelsesformand for LEGO System A/S, KIRKBI A/S, LEGO Fonden, Ole Kirks Fond og Edith og Godtfred Kirk Christiansens fond. Administrerende Direktør for LEGO Koncernen i perioden 1979-2004. Hovedaktionær i LEGO Koncernen.

Mads Øvlisen

Formand for bestyrelsen siden 1996. Medlem siden 1991. Bestyrelsesformand for Novo Nordisk A/S og Det Kongelige Teater. Medlem af bestyrelsen for Wanås Foundation. Adjungeret professor på Handelshøjskolen i København inden for virksomheders sociale ansvar.

Gunnar Brock

Bestyrelsesmedlem siden 1995. Administrerende direktør og medlem af bestyrelsen for svenske Atlas Copco AB. Medlem af bestyrelsen for OMX AB, Sweden. Medlem af Ingenjörs Vetenskaps Akademien (IVA).

Torben Ballegaard Sørensen

Bestyrelsesmedlem siden 2005. Administrerende direktør for Bang & Olufsen. Medlem af bestyrelsen for SimCorp A/S.

LEGO Koncernen

LEGO Holding A/S

75% LEGO A/S INTERLEGO AG, Schweiz

Danmark LEGO System A/S Europa (andre) LEGO Park Holding UK Ltd. ­ LEGO Estates Australia Pty. Ltd. ­ LEGO Lifestyle International Ltd. (UK) LEGO Company Limited (UK) LEGO Belgium n.v. LEGO Netherland B.V. LEGO Sverige AB LEGO Norge AS LEGO GmbH (Tyskland) LEGO Handelsgesells. GmbH (Østrig) LEGO S.A.S. (Frankrig) LEGO S.p.A. (Italien) LEGO S.A. (Spanien) LEGO Lda. (Portugal) LEGO Production s.r.o. (Tjekkiet) LEGO Trading s.r.o. (Tjekkiet) LEGO Hungária Kft. LEGO Polska Sp. z o. o. OOO LEGO (Rusland) Americas LEGO do Brazil Ltda. LEGO Canada Inc. LEGO New York Inc. (US) Asien/Afrika LEGO Hong Kong Limited LEGO Australia Pty. Ltd. LEGO Korea Co. Ltd. LEGO South Africa (Pty.) Ltd. LEGO Japan Ltd. LEGO Company Ltd. (Hong Kong)

Europa Oy Suomen LEGO Ab (Finland) LEGO Estates Limited (UK) LEGO Schweiz AG LEGOLAND Estates AG (Schweiz) KIRK AG (Schweiz) Americas LEGO Building Corporation (US) ­ LEGO Dacta Inc. (US) ­ Dacta and Pitsco LLC, 51% (US) ­ LEGO Systems Inc. (US) ­ LEGO Direct Marketing Inc. (US) ­ LEGO Brand Retail Inc. (US) LEGO Mexico S.A. de C.V. Adm. de Serv. LEGO de C.V. (Mexico) Carlsbad Estate Holding Inc. (US) Asien LEGO Singapore Pte. Ltd. LEGO New Zealand Ltd.

Associerede virksomheder: LEGOLAND Holding A/S, 49% Scanesco ApS 23,1% (DK) Merlin Entertainments Group Luxemburg S.a.r.l., 15%.

LEGO Holding A/S Aastvej 1 7190 Billund, Danmark Telefon: +45 79 50 60 70 Fax: +45 75 33 27 25 CVR-nr: 18 59 12 35 Stiftet: 1. april 1995 Hjemsted: Billund Regnskabsår: 1. januar ­ 31. december Internet: www.LEGO.com

Ejerandel er 100% medmindre andet er anført.

LEGO Koncernen ­ Danmark Aastvej 7190 Billund Tel.: +45 79 50 60 70

LEGO Koncernen ­ Schweiz Sihlbruggstrasse 3 6340 Baar Schweiz Tel.: +41 41 769 20 20

LEGO Koncernen ­ USA 555 Taylor Road P.O. Box 1600 Enfield, CT 06083-1600 USA Tel.: +1 860 749 2291

www.LEGO.com

Årsrapport 2005 udgives for LEGO Koncernen af Stakeholder Relations. Stakeholder Relations · Billund · Danmark · Telefon +45 79 50 60 70 · Telefax +45 75 35 33 60

] GRAFISK CENTRUM [

­

Foto: Niels Åge Skovbo

Information

60 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

484250