Read Tusi_Au_Taumafai_2011.pdf text version

"Ia outou tatalo i le Agaga i aso uma lava i talotaloga ma faatoga uma; ia outou mataala pea i lenei lava mea, ma matua tausisi i le faatoga mo tagata paia uma lava; ma a'u foi, ina ia tuuina mai le upu ia te a'u, ina ia ou faamalosi ona tautala atu ma faailoa atu le upu o le tala lelei sa lilo." [Efeso 6:18-19] Saunia: Mafutaga Komiti `Au Taumafai EKALESIA FAAPOTOPOTOGA KERISIANO I AMERIKA SAMOA KANANA FOU, PAGO PAGO, AMERIKA SAMOA

1

Talofa i le Au Uso, I le agaga faaaloalo e faatalofa atu ai i le paia o le Au Taumafai a Keriso. E ioe pea le taofi i lo tatou talitonuga faavae, o le mafutaga a le Ekalesia a le Atua e le mafai ona tete'a pe vaea le loto gatasi au o lo'o mautu pea le sootaga mafanafana i le agaga o le galuega, atoa ma le molimau ola i le lalolagi tele. Soo se taimi e te ifo ai ma tapua'i, ou te i ai faatasi ma oe i luma o le Atua Faafofoga Tatalo. O la tatou Tusi Failotu lena o lenei tausaga, ua saunia e le Komiti. Na o ni manatu faatupu manatu, ae tatou te tofu sao i ai ma saili faatasi i le Agaga, e faalauteleina ma faalolotoina lo ta Taumafai. Ia manatua pea ma le loto faafetai si alii faifeau o Francis E. Symmes, o le na tot le fatu e fau aga'i i ai le Taumafai. `Aua fo'i ne'i galo le Aso 2 o Fepuari 1881, na amata ai aloaia le Sosaiete, ina ia ta'ita'iina tupulaga i le olaga mam; ia iloa le na faia mea uma, ona ola fiafia lea ma le mata'u mai le tasi aso i le isi ma le tasi tausaga i le isi. O le Au Taumafai o le Mafutaga a tagata uma i tupulaga uma. Fai mai Paulo e le manatu o ia ua na maua nei po ua atoatoa ona lelei nei, peita'i e ao ona liliu mai le tuana'i ae momo'e ma tauivi mo le lumana'i seia o'o ina fai ma tagata matua i le Faatuatua. Ia alofa mai pea le Atua i lo ta Taumafai. Ia manuia ­ ta te feiloa'i pea i le mea lilo. Soifua, O le Komiti

2

TAUTINOGA `AU TAUMAFAI

Ua ou faamoemoe i le faamalosi mai o Iesu Keriso ia te a'u. O lenei, ou te ta'utino i le Ali'i; o le a ou taumafai ona fai o mea uma e tusa ma lona finagalo. O le a ou faia ma tulafono o lo'u ola; Ou te tatalo ia te Ia i aso uma. Ou te faitau i Lana Afioga i aso uma. Ou te `alo ese i inuga `ava `o'ona i aso uma lava. Ou te lagolago i galuega ma tapua'iga a le Ekalesia, i so'o se ala ou te mafai ona `ou faia. Ma, i lo'u olaga atoa, ou te taumafai i lo'u iloa atoatoa, ona ola i le soifuaga Kerisiano mo Keriso.

3

ASO SA - IANUARI 2, 2011

FAAFOUINA

MANATU AUTU: AMATAGA FOU TUSI FAITAU: Filipi 3:12-16 MATUA: Filipi 3:13 "A'o le mea e tasi ou te faia, ou te faagalogalo i mea ua tuanai, ou te momo'e punoua'i foi i mea o lumana'i" 1. Faagalo le tuana'i, tamo'e i le lumana'i. 2. Tagata fou ua ola i se amataga fou. 3. E mai le Atua le amataga fou. ASO SA - IANUARI 9, 2011 MANATU AUTU: OLA MO LE ALII TUSI FAITAU: II Timoteo 2:11-19 MATUA: II Timoteo 2:15 "Ia e taumafai ina ia avea oe ma le ua fiafia mai i ai le Atua, o le faigaluega e leai se mea e ma ai, na te talitonu i le upu moni" 1. Ia fai oe ma tagata faafiafia i le Alii. 2. E le i'uvale le ola tuuina atu mo le Alii. 3. Ia maua e isi le fiafia i le Alii ona o oe. ASO SA - IANUARI 16, 2011 MANATU AUTU: FEOA'I FAATASI MA LE ATUA TUSI FAITAU: Mika 6:6-8 MATUA: Mika 6:8 "Sole, ua faaali atu e ia ia te oe le mea lelei; se a foi se mea e finagalo ai le Alii ia te oe, pe a le o ia mea, ia fai le amiotonu, ia naunau i le alofa , ma ia feoa'i ma lou Atua ma le loto maulalo"

4

1. O le feoa'i faatasi ma le Atua e te le faiaina ai i le leaga. 2. O le feoa'i faatasi ma le Atua, e te le sese ai 3. O le feoa'i faatasi ma le Atua, o lou faasilisiliina lea o le Atua ASO SA - IANUARI 23, 2011 MANATU AUTU: OSO LELEI MO LAU MALAGA TUSI FAITAU: Kalatia 5:16-25 MATUA: Kalatia 5:22-23 "A o le fua o le Agaga o le alofa, o le olioli, o le filemu, o le onosai, o le mataalofa, o le agalelei, o le faamaoni, o le agamalu, ma le amio mama; e le faatulafonoina mea faapena" 1. O le a se oso lelei mo lau Malaga. 2. `Aua ne'i matelaina le Malaga, ona o le faaletonu o le oso. 3. E mai le Alii oso lelei mo le Malaga. ASO SA - IANUARI 30, 2011 MANATU AUTU: FILIFILIGA TUSI FAITAU: Iosua 24:14-26 MATUA: Iosua 24:15 "A o a'u nei ma lo'u aiga, matou te auauna i le Alii"

1. Faapefea ona iloa filifiliga sa lelei ona fai? 2. Ia manuia lou aiga ona o lau filifiliga. 3. Filifili le Atua e te ola ai.

5

ASO SA - FEPUARI 6, 2011

FAAFOUINA

MANATU AUTU: O LAU PESE E FAAVAVAU TUSI FAITAU: Salamo 89:1-13 MATUA: Salamo 89:1 "O le alofa mai o le Alii ou te pese ai lava e faavavau, ou te faailoa atu lou faamaoni i lea tupulaga ma lea tupulaga" 1. Ua tuuina e le Atua le pese i lo'u loto. 2. E le liliu le faamaoni o le Atua. 3. `Aua le mapu le faane'ene'e tala'i pea. ASO SA - FEPUARI 13, 2011 MANATU AUTU: IA POPOLE I LE ATUA TUSI FAITAU: Mataio 6:25-32 MATUA: Mataio 6:27 "O ai ea so outou na te mafaia i lona popole ona faasiliina lona ola i se aga e tasi?" 1. E tupu mai i le popole le maasiasi. 2. Se'i saili po'o fea e sau ai le popole. 3. O le a le mea sili e tatau ona ou popole i ai? ASO SA - FEPUARI 20, 2011 MANATU AUTU: O LE UTA A LE POTO E FETALA'I TUSI FAITAU: Tanielu 4:34-37 MATUA: Tanielu 4:36 "O ona po lava ia ua ou toe atamai ai, ua toe fo'i mai ai ia te a'u lo'u mamalu ma lo'u matagofie" 1. Ia iloa lelei lou tulaga.

6

2. E atamai pe a maulalo le loto. 3. O le mata'u e tupu ai le mamalu. ASO SA - FEPUARI 27, 2011 MANATU AUTU: UA ATOA LE ATUA I LE ATUA TUSI FAITAU: Esoto 20:22-26 MATUA: Esoto 20:23 "'aua tou te faia atua ario e faaopoopo mai ia te a'u, `aua fo'i ne'i faia atua auro mo outou" 1. E sa ona lualuagia le Atua i se mea. 2. E sa ona vaeluaina lou loto. 3. O le Atua atoa na aumai mea atoatoa. ASO SA - MATI 6, 2011 FAAFOUINA

MANATU AUTU: NA O LE ATUA OU TE MLIE AI TUSI FAITAU: Salamo 40:11-17 MATUA: Salamo 40:11 "Le Alii e, `aua e te taofi e oe lo'u alofa mutimutivale ia te a'u; ia leoleoina pea lava a'u e lou alofa ma lou faamaoni." 1. Tumau le loto i le Atua. 2. E le mativa le tagata saili i le Alii. 3. Talitonu i le Atua na te tali i lou mana'o. ASO SA - MATI 13, 2011 MANATU AUTU: E SA ONA FINAU I LE ATUA TUSI FAITAU: Iopu 16:15-22

7

MATUA:

Iopu 16:21 "E! ana mafai ona finau o le tagata ma le Atua, e pei ona finau o le tagata ma lana uo."

1. `Aua le finauvale. 2. O le finauga e tua i le misa. 3. O lo'o i le Atua le faamasinoga tonu. ASO SA - MATI 20, 2011 MANATU AUTU: TUU LE POTO I OU LUMA TUSI FAITAU: Faataoto 3:21-26 MATUA: Faataoto 3:21 "Lo'u atali'i e, `aua ne'i te'a ese nei mea i ou luma, ia e taofi mau i le poto ma le mafaufau." 1. Taofi mau le a'oaiga. 2. E maua le poto i le usita'i. 3. E maua le ola i le poto. ASO SA - MATI 27, 2011 MANATU AUTU: E PU'UPU'U LE OLAGA O LE TAGATA AMIOLEAGA. TUSI FAITAU: Failauga 8:11-13 MATUA: Failauga 8:13 "Ae le manuia le ua amioleaga, e le faafualoaina fo'i ona aso, ua pei o se ata, aua ua le mata'u o ia i luma o le Atua." 1. E ola umi le amiolelei. 2. E tumau le olioli o le tagata mata'u. 3. E faamanuia le Atua i le tagata e tusa ma lana amio.

8

ASO SA - APERILA 3, 2011

FAAFOUINA

MANATU AUTU: NOFO SAUNI MO MEA TETELE TUSI FAITAU: Mataio 24:32-51 MATUA: Mataio 24:42 "O lea ia outou mataala ai, au tou te le iloa po o le fea aso e sau ai lo outou Ali'i" 4. E olioli le tagata magafagafa 5. E faapefea ona sauni pe a le mautinoa le aso 6. `Aua lava ne'i melea man ASO SA - APERILA 10, 2011 MANATU AUTU: O LO'O I LE ATUA LE FAAMOEMOE O LE NUU TUSI FAITAU: Isaia 41:1-13 MATUA: Isaia 41:13 "Au o a'u le Alii lou Atua, o le ua taofi lou lima taumatau; o le ua fai atu ia te oe, `aua e te fefe, o a'u ou te fesoasoani ia te oe" 1. E tupu mai fea le fefe? 2. O le a lou auala i le olioli? 3. Po'o le a se mea sili e te faafo'i i le Atua? ASO SA, APERILA 17, 2011 MANATU AUTU: O LE ALOFA MONI E OTI AI TUSI FAITAU: Ioane 15:12-17

9

MATUA:

Ioane 15:13 "E le sili lava le alofa o se tasi i lenei alofa, ia tuuina atu e se tasi lona ola mo ana uo"

1. O le a se puapuaga mamafa ua e o'o i ai? 2. Ua amo e le Atua la'u avega? 3. O fea tonu le nofoaga e sa'oloto ai? ASO SA - APERILA 24, 2011 ESETA

MANATU AUTU: E SOSO'O LE PUAPUAGA MA LE MAMALU TUSI FAITAU: Eperu 2:1-9 MATUA: Eperu 2:9 "A ua tatou iloa o Iesu o le na faamaulaloina teisi i agelu, ua faapaleina i le mamalu ma le vi'iga ona o le tiga o le oti, ina ia oo ia te ia le oti ona o tagata uma i le alofa tunoa o le Atua" 1. O ai le tagata mamalu? 2. Po ua tuufua lou tuugamau? 3. O le a lou mitamitaga? ASO SA - ME 1, 2011 FAAFOUINA

MANATU AUTU: A FAATUATUA E LE TOE OTI TUSI FAITAU: Ioane 11:17-27 MATUA: Ioane 11:26 "O tagata ola uma o e faatuatua mai ia te a'u, e le oti lava e oo i le faavavau; po ua e talitonu mai ea i lenei mea? 1. O le a le itu sili o le faatuatua? 2. Ua e iloa, o oe o se tagata ola? 3. Ia mautinoa le ala sa'o i le faafouina

10

ASO SA - ME 8, 2011

ASO SA O TINA

MANATU AUTU: UA I AI LOU TIUTE FOU TUSI FAITAU: Luka 24, 44-53 MATUA: Luka 24:48 "O molimau fo'i outou i nei mea" 1. Ia malamalama i le mea ua tupu 2. O le a tonu la'u vaega e fai? 3. O ai uma i latou e agava'a i le fe'au? ASO SA - ME 15, 2011 MANATU AUTU: TULI I LUMA LOU `AI TUSI FAITAU: Kalatia 6:11-18 MATUA: Kalatia 6:17 "E amata i ona po nei, `aua le toe faalavelave se tasi ia te a'u, au o a'u ou te tauave faailoga o le Alii o Iesu i lo'u nei tino" 1. Se a se mea sili e te faafo'i i le Ali'i? 2. O fea e tatau ona gata ai lau tautua? 3. O le a se taimi sa'o e te amata ai? ASO SA - ME 22, 2011 MANATU AUTU: TAOFI MAU LOU SA'OLOTOGA TUSI FAITAU: I Peteru 2:11-17 MATUA: I Peteru 2:16 "Pei o e sa'oloto, ae `aua ne'i fai le sa'olotoga ma ufiufi o le loto leaga, a ia faapei o auauna a le Atua" 1. Sa faapefea ona ulufale man i ou maota? 2. E fia le aofa'i o lou tau? 3. E te fia o'o i le pologa faalua?

11

ASO SA - ME 29, 2011 MANATU AUTU: LE SATAURO I OU LUMA, OU TE LE TOE FO'I TUSI FAITAU: Kalatia 6:11-18 MATUA: Kalatia 6:14 "A o a'u, `aua ne'i o'u mitamita i se mea, tau lava o le satauro o lo tatou Ali'i o Iesu Keriso, ua faasatauroina ai le lalolagi ia te a'u, o a'u fo'i i le lalolagi" 1. O le a le uiga o le satauro ia te a'u? 2. O le a le uiga o a'u i le lalolagi? 3. O le a le malosi ma le mamao o lou mitamita? ASO SA - IUNI 5, 2011 MANATU AUTU: LOTO TELE MA FAATALI I LE ALII TUSI FAITAU: Salamo 27:7-14 MATUA: Salamo 27:14 "Ina faatalitali atu ia i le Ali'i, ina loto tele ia, e faamalosi fo'i e ia lou loto, ina faatalitali lava ia i le Ali'i" 1. `Aua le gae'evale ae to'a ma faatali 2. Faatuatua i le Atua, o lou malosi moni 3. Sauni lelei le loto, e tali le manuia ASO SA - IUNI 12, 2011 PENETEKOSO

MANATU AUTU: FAALOGO I LE AGAGA TUSI FAITAU: Roma 8:9-17 MATUA: Roma 8:14 "Aua o i latou uma ua ta'ita'iina e le Agaga o le Atua, o atali'i i latou o le Atua" 1. O ai fanau a le Agaga? 2. E faapefea ona fesoota'i le lalolagi tele? 3. Ua maua mai fea le malosi ma le poto o le `au tala'i?

12

ASO SA - IUNI 19, 2011

ASO SA O TAM

MANATU AUTU: E TELE MANUIA I TALA ATU O LE USITA'I TUSI FAITAU: Kenese 22:13-24 MATUA: Kenese 22:18 "O lau fanau fo'i e manuia ai atunuu uma lava o le lalolagi, aua ua e usiusita'i i la'u upu" 1. E tupu mai fea le usita'i o Apera'amo? 2. Ae tupu mai fea lona manuia? 3. E maua faapefea se tam lelei? ASO SA - IUNI 26, 2011 MANATU AUTU: FAALOGO MA `ANA'ANA TUSI FAITAU: Iakopo 1:19-27 MATUA: Iakopo 1:22 "A ia fai outou ma e `ana'ana i le upu, ae `aua le na ona faalogologo i ai" 1. Tali ml le upu o le ola 2. Manatua e sili le faalogo i le taulaga 3. E le mafai ona faasesina pe a `ana'ana ASO SA - IULAI 3, 2011 FAAFOUINA

MANATU AUTU: TUMAU LAU VAAI IA IESU, E TE LE TO'ILALO AI TUSI FAITAU: Mataio 14:28-33 MATUA: Mataio 14:30 "Ua vaai o ia i le matagi ua tetele, ona fefe ai lea, ona afua ai lea ona goto, ua alaga mai, Ali'i e, faaola mai" 1. `Aua ne'i suia lau vaai atu i le Alii, ona o le taufaamata'u mai o le lalolagi

13

2. O le vaai pea ia Iesu, tatou te manumalo ai 3. E faatuputeleina e Iesu, lo tatou faatuatua ASO SA - IULAI 12, 2011 MANATU AUTU: E LE GALO LE AGALELEI TUSI FAITAU: Luka 7:1-10 MATUA: Luka 7:4-5 "Ua latou omai ia Iesu, ona latou matua faatoga mai lea ia te ia, ua faapea mai, ua aoga o ia e te fai ai le mea nei; aua ua alofa mai o ia i lo tatou nuu, ua na faia fo'i le sunako mo i matou" 1. E tauia le alofa i le alofa 2. E manatua pea le agalelei 3. `Aua ne'i galo le agalelei o le Atua ASO SA - IULAI 17, 2011 MANATU AUTU: E FAAEAINA LE LOTO MAULALO TUSI FAITAU: II Tupu 5:8-14 MATUA: II Tupu 5:13 "A ua faalatalata ane ana auauna ia te ia, ua faapea ane, sena e, ana fai atu e le perofeta se mea tele ia te oe, e te le faia ea, a'o lenei e te le faia ea ina ua ia fai atu ia te oe, e te taele, e te mam ai" 1. O le loto maulalo na te aumaia le manumalo 2. O le loto maulalo o Iesu, ua ta ola ai 3. E talia e le Atua le tagata loto maulalo

14

ASO SA - IULAI 24, 2011 MANATU AUTU: O LE MANA SILISILI ESE O LE ATUA TUSI FAITAU: Galuega 4:13-22 MATUA: Galuega 4:19 "A ua tali atu Peteru ma Ioane, ua faapea atu ia te i latou, pe tonu i luma o le Atua ona ma faalogo ia te outou, ae ma te le faalogo i le Atua, ina filifili ia outou" 1. Faamoemoe i le mana o le Atua 2. Leai se mea e faigata i le mana o le Atua 3. Faailoa atu i tagata le Atua silisili ese lea ASO SA - IULAI 31, 2011 MANATU AUTU: O LE AUAUNA A LE ALII TUSI FAITAU: Isaia 42:1-8 MATUA: Isaia 42:1 "Faauta i lau auauna, ou te taofia o `ia i luga; o le na ou filifilia ua fiafia i ai lo'u loto; ua ou tuuina atu lo'u Agaga i ona luga na te avatua le faamasinoga mo nuu ese" 1. O le puipuiga a le Alii e malu ai ana auauna 2. Ia fai oe ma auauna e fiafia mai ai le Ali'i 3. E le tuulafoa'iina e le Ali'i ona tagata ASO SA - AOKUSO 7, 2011 FAAFOUINA

MANATU AUTU: O LE MAM, E FINAGALO I AI LE ATUA TUSI FAITAU: Salamo 24:1-10 MATUA: Salamo 24:4 "O le ua i ai lima mama, ma le loto mama, o le ua le naunau lona loto i le mea faatauvaa, ma ua le tauto faaoleole"

15

1. O le loto mama, na te iloa atu le Atua 2. O le loto mama, ua le toe pisia i le agasala 3. O le loto mama, na te maua faamanuiaga mai le Atua ASO SA - AOKUSO 14, 2011 MANATU AUTU: `AUA E TE FAATA'ITA'I I MEA E TE LE MASANI AI TUSI FAITAU: I Samuelu 17:38-40 MATUA: I Samuelu 17:39 "Ua fusi e Tavita lana pelu i luga o ona ofu; ona faata'ita'i lea o ia ona alu, aua na ia le masani ai. Ona tuu ese ai lea e Tavita o mea na ia te ia" 1. Faata'ita'i i mea e manuia ai, ae le'o mea e malaia ai 2. Ia atamai lau filifiliga 3. Tumau i le mea na a'oa'oina ai oe ASO SA - AOKUSO 21, 2011 MANATU AUTU: `AU MA LE ALII, E TE FAATO'ILALOINA AI LE LEAGA O LO'O IA TE OUTOU TUSI FAITAU: Iakopo 4:1-10 MATUA: Iakopo 4:1 "Mai fea taua ma misa o ia te outou? E le o lenei ea, mai o outou mana'o leaga o loo tau i o outou tino uma?" 1. O le Atua, o lo tatou malosi ia, tatou te manumalo ai i le leaga 2. Aveese muamua lou tagata leaga, i le e sau ai i le Alii 3. E inoino le Alii i le loto faamaualuga, ae fiafia i le loto maulalo

16

ASO SA - AOKUSO 28, 2011 MANATU AUTU: FAASUSULU ATU LOU MALAMALAMA MAI LE ALII TUSI FAITAU: Mataio 5:13-16 MATUA: Mataio 5:6 "Ia faapea ona pupula atu o lo outou malamalama i luma o tagata, ina ia latou iloa la outou amio lelei, latou te vivi'i atu ai i lo outou Tama o i le lagi" 1. Ia iloa e tagata uma lou malamalama 2. Ia maua se viiga o le Atua, i lou susulu atu 3. `Aua ne'i tineia lou malamalama mai le Alii ASO SA - SETEMA 4, 2011 FAAFOUINA

MANATU AUTU: TALA'I LE TALA LELEI I LE ATUA MA LONA ALOFA TUSI FAITAU: Mareko 5:14-20 MATUA: Mareko 5:19 "Alu ia oe, i lou fale, i lou aiga, ma ia e ta'u ia te i latou mea tetele ua faia e le Atua ia te oe, ma Lona alofa ia te oe" 1. O le Tala Lelei, o le Tala i le ola 2. Ia fai oe ma tagata tala'i o lea Tala 3. E le tatau ona tu'u le tala'i atu o lenei Tala ASO SA - SETEMA 11, 2011 MANATU AUTU: E MANATUA PEA E LE ALII ONA TAGATA TUSI FAITAU: I Korinito 15:51-58 MATUA: I Korinito: 58 "O lenei, o'u uso pele e, ia outou tumau ma le le faagaeetia, ia alualu lo outou faamalosi i le galuega a le Alii ma le le aunoa,

17

ina ua outou iloa e le se mea faaleaoga lo outou tautiga i le Ali'i" 1. Ia fai oe ma auauna faamaoni a le Alii 2. E le i'uvale le ola o le auauna faamaoni a le Alii 3. Ia faaalia i le ola o le auauna foliga o le Alii ASO SA, SETEMA 18, 2011 MANATU AUTU: MAFUTAGA E FIAFIA I AI LE ALII TUSI FAITAU: Esoto 20:1-17 MATUA: Esoto 20:6 "A ou te alofa i afe o tupulaga o e alolofa mai ia te a'u, ma tausi i a'u poloaiga" 1. Mafutaga e alolofa i le Atua 2. E faamanuia le Atua i e e alolofa ia te ia 3. Faapefea ona fai i ta'ua ma e ua fiafia mai i ai le Atua ASO SA - SETEMA 25, 2011 MANATU AUTU: O LE ATUA SOIFUA E TO'ATASI TUSI FAITAU: I Tupu 18:30-40 MATUA: I Tupu 18:39 "Ua iloa e le nuu uma, ona faapauufao ai lea o i latou, ua faapea, O le Alii, o le Atua ia; o le Alii o le Atua ia!" 1. Tumau i le Atua moni, e te ola ai 2. E manuia faiva, pe a auai le Atua 3. E manumalo le Atua i so'o se mea

18

ASO SA - OKETOPA 2, 2011:

FAAFOUINA

MANATU AUTU: O TAMAITI E PEI O E O I LE MALO O LE ATUA TUSI FAITAU: Mataio 19:13-15 MATUA: Mataio 19:14 A ua fetalai atu Iesu, "Ina tuu mai ia o tamaiti e o mai ia te a'u, `aua le vaoia i latou, aua e faapei o i latou nei o e o i le malo o le lagi." 1. E taua fanau, au o le tofi mai le Atua 2. Ia ola mam e pei o tamaiti 3. Tuu tamaiti e o ia Iesu ASO SA - OKETOPA 9, 2011 LOTU TAMAITI

MANATU AUTU: O LE FAAVAE MAUT O LE OLA O FANAU, O LE ATUA TUSI FAITAU: Faataoto 22:1-16 MATUA: Faataoto 22:6 "A'oa'o ia i le tama e tusa ma lona ala, a oo ina toeaina lava o ia, e le te'a ese ai" 1. Aua le a'oa'oina fanau i mea le aoga, au e tupu ai le malaia 2. Ia vvlalata le lua mafutaga ma lau fanau 3. Ia ta'u atu le Atua i lau fanau i taimi uma

19

ASO SA - OKETOPA 16, 2011 MANATU AUTU: IA TUMAU IA IESU TUSI FAITAU: Galuega 7: 54-60 MATUA: Galuega 7:59 "Ua fetogi fo'i i latou ia Setefano, o valaau o ia, ua faapea atu, Le Alii e, Iesu, ia e talia mai lo'u nei agaga" 1. O le tumau ia Iesu, e suamalie ai puapuaga 2. E le tuulafoa'iina e le Alii o e tumau ia te Ia 3. O le ola faavavau, o le taui lea o e tumau ia Iesu. ASO SA - OKETOPA 23, 2011 MANATU AUTU: IA TATOU TALIA TAGATA UMA ONA O IESU TUSI FAITAU: Filemoni 10:21 MATUA: Filemoni 15:16 "....ina ia e toe maua o ia e faavavau, e le toe faapei o se pologa, a e sili i le pologa, o le uso pele ia ia te a'u lava, e le sili ea ona faapea ia te oe i la le tino atoa ma la le Alii?" 1. O se mafutaga fou 2. E magalo ses uma ona o Iesu 3. E le faailoga tagata le Alii ASO SA - OKETOPA 30, 2011 MANATU AUTU: IA FAAMAOPOOPO LE AIGA TUSI FAITAU: Luka 15: 25-32

20

MATUA:

Luka 15:31 "Ua fai atu o ia ia te ia, Ta e, ta te nonofo pea ma oe, o a'u mea uma fo'i, o au ia"

1. O matua o le ata o le Atua e lelei ai aiga 2. `Aua le faapito le tautala i totonu o aiga 3. Ia pulea aiga i le amiotonu ASO SA - NOVEMA 6, 2011 MANATU AUTU: O LE ALOFA UA LE MAFAI ONA TAOFI TUSI FAITAU: Mareko 14:3-9 MATUA: Mareko 14:3 "Sa i Petania o ia i le fale o Simona le lepela, o taoto i le taumafataga, ona sau lea o le fafine ma le fagu alapasa, ua i ai le uu nato tau tele, ua tata'e le fagu, ma liligi ai i luga o lona ao" 1. E matalatala mea uma i le alofa. 2. A leai se alofa, e leai se ta'uleleia. 3. E tupu le loto foa'i, pe a moni le alofa. ASO SA, NOVEMA 13, 2011 MANATU AUTU: O IESU MO LE LELEIGA O TAGATA UMA TUSI FAITAU: Efeso 2: 11-22 MATUA: Efeso 2:14 "Aua o ia lava o lo tatou leleiga, ua na faia ia tasi e sa faalua, ua na soloia fo'i le pa vaeloto o le feitaga'i sa vaeluaina ai" 1. E le o le lalolagi e maua i ai le tali o feeseeseaiga. 2. E manumaloina e Iesu le loto ita. 3. O Iesu na te faia i tatou ia tasi.

21

ASO SA - NOVEMA 20, 2011 MANATU AUTU: IA ATOATOA LE FAAFETAI I LE ALII TUSI FAITAU: Salamo 103:1-5 MATUA: Salamo 103:1 "Lo'u agaga e, ia e faamanu atu i le Alii, o mea uma fo'i o i totonu ia te a'u ia faamanu i lona suafa paia" 1. E faapefea ona e tali atu i le alofa mai o le Atua? 2. O le alofa o le Atua i le tagata e le vavaeina. 3. Ia manogi lau taulaga faafetai i le Atua. ASO SA - NOVEMA 27, 2011 MANATU AUTU: IA SILI LE ALOFA TUSI FAITAU: I Korinito 13:1-3 MATUA: I Korinito 13:3 "Afai fo'i ou te tufatufaina au mea uma e fagaina a'i e matitiva, afai fo'i ou te tuuina atu lo'u tino ina ia susunuina, ae leai so'u alofa, e leai lava sona aoga ia te a'u" 1. O le alofa o le fatu lea o mea uma. 2. E le o le matagofie na te avatua le alofa. 3. O le alofa e le o se ataata, a'o le mea moni. ASO SA - TESEMA 4, 2011 MANATU AUTU: UA MANATU MAI LE ATUA I LE LALOLAGI TUSI FAITAU: Ioane 3:16-21 MATUA: Ioane 3:16 "Aua ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, na ia au mai ai lona atalii e

22

to'atasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola faavavau" 1. E sili le alofa o le Atua nai lo lona toasa. 2. O le mutimutivale o Lona alofa, ua tupu ai le ola i le lalolagi. 3. O le Alofa Tunoa o le Atua, ua maua ai le manuia i tagata uma. ASO SA - TESEMA 11, 2011 MANATU AUTU: UA SAUNI LE ATUA E LIUTINO TAGATA TUSI FAITAU: Mataio 1:18-25 MATUA: Mataio 1:23 "Faauta, e to le taupou, ma fanau mai le tama tane, latou te faaigoa foi ia te ia o Emanuelu, o lona uiga pe a faamatalaina, ua ia te i tatou le Atua" 1. E faamaoni le Atua i ana folafolaga. 2. Ua finagalo le Atua e au faatasi ma ona tagata. 3. Ua sauni le Atua e faasaoloto le lalolagi. ASO SA - TESEMA 18, 2011 MANATU AUTU: IA TAPENAPENA MO LE AFIO MAI O LE MESIA TUSI FAITAU: Mataio 3:1-12 MATUA: Mataio 3:2 "Ua faapea atu, ina salamo ia outou, aua ua latalata mai le malo o le lagi."

23

1. O le salam moni o le loto, o le saunia lava lea mo le Mesia. 2. O le mautinoa e le tagata o lona faatauvaa, na te talia ai le Mesia. 3. O le Mesia na te aumaia le Malo o le Lagi i le lalolagi. ASO SA - TESEMA 25, 2011 MANATU AUTU: O LE FANAU MAI O IESU LE MESIA TUSI FAITAU: Luka 2:8-20 MATUA: Luka 2:16 "Ua latou faataalise atu, ona maua lea o Maria ma Iosefa, ma le tama meamea o taoto i le fale manu" 1. Ia moni ona tatou taliaina o Ia. 2. Ia vivii ma faafetai i le Atua ona o le meaalofa sili lea. 3. O le a se meaalofa sili mo le pepe o le Kerisimasi?

24

Printed By: "CCCAS Printing Press ­ Kanana Fou" Congregational Christian Church of American Samoa 25

Information

25 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

479502


You might also be interested in

BETA
untitled
Gagana Samoa 2001