Read Microsoft Word - evaluare discipline text version

OIPOSDRU UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 20072013

Inspectoratul colar Judeean Dâmbovia

Investete în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ­ 2013 Axa prioritar 1 ,,Educaia i formarea profesional în sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere" Domeniul major de intervenie 1.3 ,,Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesional"

Beneficiar: Inspectoratul colar Judeean Dâmbovia

Numrul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62624

Prof. univ. dr. IOAN NEACU Managementul calitii în educaie EVALUARE Propuneri de teme pentru microreferate Not: Fiecare cursant va alege o singur tem. Nr. de pagini este de 6-8. Abordarea temei se va face astfel: ½ stadiul problemei în literatura de specialitate (documentar bibliografic) i ½ abordare aplicat domeniului de specializare(limb, literatur, istorie, matematic, fizic, geografie, chimie, educaie fizic etc.) Structura referatului: Titlu, numele i prenumele, coala, localitatea. Cui îi este destinat referatul. Cuprinsul (ideile principale). Textul/coninutul. Bibliografia scris standard (de preferat stilul APA). Textul va fi tehnoredactat la calculator. Data elaborrii. Temele orientative prezint conexiuni posibile între un element al colii i valorile paradigmei calitii: 1. Profesorul i calitatea serviciilor sale (Profesorul de calitate) 2. Elevul bun i calitatea activitilor /rezultatelor sale 3. Directorul de coal i standardele de calitate ale educaiei 4. Învarea colar ­ perspectiva calitii. Aplicaii pe un nivel, comparativ, pe o disciplin sau pe o arie curricular 5. Predarea ­ perspectiva calitii. Analiz la activitatea proprie...... 6. Evaluarea în coal ­ perspectiva calitii. Aplicaii la disciplina ................ 7. Manualul colar i standardele de calitate. Analiz aplicat manualului de ............ 8. Temele pentru acas ­ de la practici la standarde. Perspectiva calitii 9. Orarul colar ­ practici, cerine de calitate, pedagogice i psihologice 10. Programul colii ­ managementul calitii totale (analiz concret) 11. Climatul colii ­ factor al calitii în instituia colar 12. Relaia educaional profesor-elevi ­ perspectiva calitii 13. Rezultatele învrii ­ între cantitate i calitate 14. Profesorul-diriginte ­ coordonatele calitii conduitei i deciziilor 15. Consilierul psihopedagog ­ de la practici empirice la standarde de calitate 16. Cultura organizaional a colii i contribuii la coala de calitate 17. Parteneriatul coal-familie: atitudini, valori, comportamente, eficacitate 18. Calitatea obiectivelor pregtirii pe un ciclu de colaritate ­ reflecii i rezultate

19. Curriculumul colar de baz i/sau CDS ­ analiz critic-constructiv aplicat domeniului colii 20. Strategii de predare-învare la disciplina .....Analiz calitativ aplicat. 21. Autoevaluarea ­ practici, obstacole, repere ale calitii 22. Experienele de învare colar nonformal ­ repere ale calitii. Aplicaii la ..... 23. Conduita etic a cadrului didactic ­ valoare reper a calitii conduitei profesionale 24. Planul de dezvoltare instituional a colii; proiecia reperelor calitii totale 25. Comisia de asigurare a calitii în coala......Reflecii critice i constructive 26. Ergonomia colar ­ standarde de calitate. Aplicaii la coala......... 27. Asistenele i interasistenele la clas ­ mijloc de cretere a calitii 28. Serviciul de orientare i consiliere din coal i calitatea procesului de învmânt. 29. Sistemul informaional formal al colii ­ repere funcionale i disfuncionale 30. Diagnoza instituional de calitate ­ indicatori tehnici. Analiz aplicat 31. Feedback-ul în instituia colar....Tipuri, mecanisme, funcionalitate i ameliorri posibile 32. Auditul în instituiile colare ­ repere tehnice, mecanisme, reflecii personale 33. Arhiva colar ­ o problem tehnic sau/i de calitate? 34. Calitatea activitilor extracolare ­ contribuii la pregtirea pentru via a elevilor 35. Calitatea formrii continue a personalului didactic în coal ­ practici i proiecte 36. Calitatea conduitei de cercetare a cadrelor didactice - repere, ateptri, indicatori 37. Strategii, metode i tehnici de munc intelectual. Stilul de învare. Aplicaii la... 38. Comunicarea în coal: repere ale calitii 39. Relaiile coal-comunitate, indicator al calitii managementului performant 40. Spaiul colar i logistica colii ­ indicatori ai calitii 41. Disciplina colar. Comportamentele de risc în coal ­ modele de abordare i strategii de intervenie 42. Evaluarea cadrelor didactice: experiene, modele, reflecii, ameliorri 43. Evaluarea managerilor colari: criterii, standarde, practici 44. Creativitatea cadrelor didactice ­ stimulare 45. Creativitatea elevilor - de la diagnoz la prognoz 46. Calitatea în programele de cooperare interinstituional naional i internaional 47. Educaia estetic-artistic în coal ­ perspectiva calitii 48. Elemente de civilitate, socio-moralitate în conduita elevilor în spaiul colar i extracolar Note: 1. Se pot propune i alte teme de interes pentru problematica general i special a cursului. Se va consulta titularul cursului. 2. Se accept i elaborarea în grup a unei lucrri, maxim 3 persoane. Volumul lucrrii va fi, dup caz, 10-14 pagini 3. Criterii principale de evaluare a lucrrilor cursanilor vor fi: · Adecvaia coninutului la titlul propus (0,5 p) · Claritatea i relevana ideatic (2 p ) · Specificitate abordrii psihopedagogice i aplicative a managementului calitii (2 p) · Substana i organizarea argumentelor de susinere (2 p) · Diversitate, calitatea procesrii i valorizrii surselor bibliografice (1,5 p) · Stilul i originalitatea lucrrii (2 p) TOTAL: 10 p

Termenul de depunere a lucrrilor: 28.05.2011 Persoana: titular aplicatii practice

Portofoliul la disciplina Pedagogia centrata pe competente va contine doua teme: 1. proiectarea unei unitati de invatare (invatatori)/ proiect tematic (educatoare), cu precizarea elementelor specifice unei competente (cunostinte, abilitati, atitudini, valori); 2. proiectarea integarta a unei lectii (invatatori) / - proiect de lectie/activitate (educatoare).

Termenul de depunere a lucrrilor: 28.05.2011 Persoana: titular aplicatii practice

MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI Numr credite: Modulul: Proiectarea i implementarea curriculumului centrat pe competene Titularii disciplinei: PROF. UNIV DR. SORIN CRISTEA PROF UNIV. DR. PETRE MARE Elaborarea unui portofoliu care conine: EVALUARE 1. o program de disciplin opional 2. un proiect de ofert curricular a instituiei de învmânt Cerine minime pentru calificativ SATISFCTOR - participare redus la activitile de curs i seminar; - cunotine minimale din problematica disciplinei; - capacitate relativ redus de aplicare a coninuturilor; Cerine pentru calificativ FOARTE BINE - participare consistent la activitile de curs i seminar; - cunotine temeinice din problematica disciplinei; - capacitate sporit de aplicare a coninuturilor; Denumirea disciplinei:

Termenul de depunere a lucrrilor: 28.05.2011 Persoana: titular aplicatii practice

CURRICULUM SI PROCES DE ÎNVMÂNT Modulul: Numr credite: Proiectarea i implementarea curriculumului centrat pe competene Titularii disciplinei: PROF. UNIV DR. SORIN CRISTEA LECT UNIV. DR. VIOREL IOSIFESCU Elaborarea unui portofoliu care conine: EVALUARE 1. proiectarea unui scenariu didactic deschis din perspectiv curricular(proiect didactic) 3. un referat cu tema: Abordarea curricular a instruirii/ strucrura de funcionare a instruirii Cerine minime pentru calificativ SATISFCTOR - participare redus la activitile de curs i seminar; - cunotine minimale din problematica disciplinei; - capacitate relativ redus de aplicare a coninuturilor; Cerine pentru calificativ FOARTE BINE - participare consistent la activitile de curs i seminar; - cunotine temeinice din problematica disciplinei; - capacitate sporit de aplicare a coninuturilor;

Denumirea disciplinei:

Termenul de depunere a lucrrilor: 28.05.2011

Information

Microsoft Word - evaluare discipline

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

206914