Read Microsoft Word - CCD Cluj_Oferta de programe de formare 2008-2009_WORD.doc text version

CUPRINS

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului_____ 1

1. Calculatorul i proiectele interdisciplinare _______________________________________________________1 2. Iniiere IT i Utilizare AEL _____________________________________________________________________3 3. Introducere în programarea .Net Framework _____________________________________________________4 4. Modelare date i programare SQL Oracle________________________________________________________5 5. Programul naional de dezvoltare a competenelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) ___________6 6. Proiectul CDI (Centrul de Documentare i Informare) ______________________________________________7

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj ___________________ 8

7. Comunicare i leadership _____________________________________________________________________8 8. Democraie participativ-Proiectul Ceteanul____________________________________________________9 9. Educaie antreprenorial i leadership _________________________________________________________10 10. Evaluarea activitii didactice prin inspecia colar ____________________________________________11 11. Formarea structurilor manageriale intermediare ________________________________________________12 12. Lectur metodic/ Lectur cursiv în CDI______________________________________________________13 13. Managementul activitilor didactice nonformale _______________________________________________14 14. Multimedia în educaie- 15 credite profesionale_________________________________________________15

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj ______________ 16

15. Cadrul european comun de competene i portofoliul Europass __________________________________16 16. Comportamentul violent-prevenie i intervenie________________________________________________17 17. Comunicare i managementul conflictelor _____________________________________________________18 18. Comunicare i managementul resurselor psihice; aplicarea metodei Balint în învmânt _____________19 19. Comunicare i relaii publice ________________________________________________________________20 20. Consiliere i orientare ______________________________________________________________________21 21. Cunoaterea i protejarea mediului___________________________________________________________22 22 Didactica limbii i literaturii franceze __________________________________________________________23 23. Educaie civic____________________________________________________________________________24 24. Educaie incluziv _________________________________________________________________________25 25. Educaie pentru democraie i drepturile omului________________________________________________26 26. Educaie pentru dezvoltarea caracterului, propus spre acreditare _________________________________27 27. Evaluarea calitii în educaie________________________________________________________________28 28. Evaluarea cunotinelor elevilor _____________________________________________________________29 29. Iniiere în cariera didactic __________________________________________________________________30 30. Învare activ/ difereniat _________________________________________________________________31 31. Managementul proiectelor comunitare - perioada de programare 2007/2013_________________________32 32. Metode interactive de grup __________________________________________________________________33 33. Noi abordri în didactica limbii latine, propus spre acreditare_____________________________________34 34. Noi tehnici în educaia plastic ______________________________________________________________35 35. Predare-învarea-evaluarea în conformitate cu Cadrul European Comun de Referin al Limbilor ______36 36. Relaionarea în echip în cadrul proiectelor____________________________________________________37 37. Tehnici de prezentare a unei comunicri ______________________________________________________38

IV. Programe de formare acreditate de instituii partenere___________________________ 39

38. Educaie pentru informaie I _________________________________________________________________39 39. Educaie pentru informaie II ________________________________________________________________40 40. Instruirea în societatea cunoaterii (Intel®Teach) ______________________________________________41

V. Colocvii de analiz a impactului programelor de formare continu _________________ 42

41. Exemple de bun practic aplicate în activitatea didactic _______________________________________42

VI. Programe de formare cu tax _______________________________________________ 43

42. Iniiere în utilizarea calculatorului (modulul I - începtori) ________________________________________43 43. Iniiere în utilizarea calculatorului (modulul II - avansai) _________________________________________44 44. Internet ­ mediu de instruire ________________________________________________________________45 45. Limba englez pentru începtori i avansai ___________________________________________________46 46. Limba francez pentru începtori i avansai___________________________________________________47 47. Web design_______________________________________________________________________________48

1

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului acreditat EOS România, 15 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.33/28.02.2008

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Cadre didactice din învmântul preuniversitar primar, gimnazial i liceal (învtori, institutori, profesori care predau diferite discipline colare) i care au cel puin abiliti medii de utilizare a pachetului Microsoft Office 2003 i Internetului, ca urmare a absolvirii unui curs acreditat de TIC Programul ,,Calculatorul i proiectele interdisciplinare" îi propune formarea i dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a competenelor în integrarea TIC în procesul instructiv educativ, pentru a facilitatea învaarea prin cooperare i descoperire prin aplicarea metodelor activ participative în activiti transdisciplinare, precum i instruirea asistat de calculator. Tehnologia are potenialul de a înltura barierele atât pentru elevi cât i pentru educatorii din toat lumea. Atât softurile puternice cât i Internetul ne schimb accesul la cunoatere. Moduri inovative de a preda i înva redefinesc acum experiena la clas. În acest moment exist noi ateptri de la elevi: pe lâng cunotine de baz au nevoie i de competene în colaborare, comunicare i mânuirea informaiei. Prin îmbinarea dintre tehnologie, rezolvarea de probleme, lucrul în echipa i un context atrgtor, elevii trec printr-o transformare a învrii care le va rmâne mult timp dup terminarea anului colar. 60

1. Calculatorul i proiectele interdisciplinare

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Competene metodologice 2. Competene de comunicare i relaionare 3. Competene de evaluare Competene vizate 4. Competene psiho-sociale 5. Competene antreprenoriale 6. Competene tehnice i tehnologice 1. Unitatea I ­ Formare direct ­ 3 zile consecutive, a câte 6 ore de curs/zi 2. Unitatea II ­ Formare asistat ­ 11 sptmâni consecutive care se desfoar dup programul urmtor: · 3 sptmâni în care lectorul EOS va monitoriza primele 7 activiti. Monitorizarea se va desfura 5 zile/ sptmân a câte 3 ore /zi · 8 sptmâni pentru realizarea activitii 8 (implementarea proiectului la Planificarea modulelor clas, având grij ca aceste sptmâni s fie pe parcursul anului colar, nu în tematice vacan colar) · activitatea de mentorat a lectorului EOS va începe dup 2 sptmâni de la finalizarea primei uniti 3. Unitatea III ­ Formare direct ­ 3 zile consecutive, a câte 6 ore de curs/zi. Aceast unitate va începe la minim o sptmân de la finalizarea unitii anterioare. Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 2 Trim. III 1 Trim. II 2 Trim. IV 1 Evaluarea final va consta în realizarea unui portofoliu personal ce va cuprinde: a. o descriere a proiectului i documentele de cercetare aferente proiectului conceput i realizat la clas cu elevii, în format electronic i tiprit (sarcinile Modaliti de evaluare: elevilor, sugestii pentru adrese WEB, fiele de evaluare, descriptorii de progres, modaliti de evaluare) precum i realizrile elevilor b. CD-ul (realizat de lector) cu materiale realizate pe perioada activitii de mentorat

1

CD-ul cu proiectul împachetat în format TCV (Turul Clasei Virtuale)

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Formatori abilitai de MECT conform adresei 41711/ 03.10.2007 cadre didactice din învmântul preuniversitar, profesori i învtori grad I

2

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului acreditat SIVECO ROMÂNIA, 25 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.218/19.12.2007

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Cadre didactice din licee, colegii, grupuri colare i coli generale, dotate cu laborator informatizat Pedagogia modern, bazat pe interactivitate, se afl într-o continu cutare de soluii de proiectare i de aplicare de sisteme de formare care s autorizeze mai mult aciune i interaciune în învare. Instruirea asistat de calculator este o form interactiv i cvasiautonom de acces la cunoatere prin medierea profesorului (doar cu îndrumarea lui), bazat pe demersurile de informare i prelucrare a informaiilor, pe o învare în ritm propriu, realizat practic, prin observare, experimentare i descoperire, graie utilizrii calculatorului i tehnologiei multimedia. 89

2. Iniiere IT i Utilizare AEL

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ 2. Exersarea schemelor de aciune în vederea dobândirii/ perfecionrii deprinderilor practice Competene vizate 3. Conceperea i utilizarea materialelor/ mijloacelor de învare 4. Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficient a mijloacelor didactice în procesul de învmânt Modulul 1. Iniiere IT, 46 ore: 1. Prezentarea noiunilor de baz, 8 ore 2. Utilizarea elementelor Multimedia, 2 ore 3. Utilizarea procesorului de texte ­ WORD, 8 ore 4. Utilizarea unor mijloace moderne de comunicare ­ reeaua Internet i Planificarea modulelor World Wide Web, 6 ore tematice 5. Utilizarea aplicaiilor specializate pentru realizarea prezentrilor ­ PowerPoint, 8 ore 6. Utilizarea foilor de calcul tabelar ­ Excel, 8 ore 7. Utilizarea elementelor de baza ale limbajului HTML, 4 ore 8. Utilizarea elementelor de baz de date (Access), 2 ore Modulul 2.Utilizare AEL, 43 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV Teste interactive, interevaluare, test online i hands-on conform metodologiei Modaliti de evaluare: de testare SIVECO

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Szabo Felicia-Neli, Florian Florica-Meda, Lupa Ioana Monica, Ciobanu Mihaela, Gorun (Câcoan) Gabriela universitar/ automatizri i calculatoare, informatic - certificat instructor acreditat AEL

3

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului

3. Introducere în programarea .Net Framework

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Didactica specialitii Profesorii de informatic din învmântul liceal Schimbarea programei la clasa a XII-a, profil matematic-informatic. Noua program are în vedere un modul de programare vizual i altul de creare de pagini Web dinamice. Programul este util deoarece ajut profesorii s dobândeasc abilitile necesare pentru a preda dou dintre modulele cerute de programa clasei a XII-a. 72

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Utilizarea limbajului C# i a platformei .NET 2. Programarea orientat pe obiecte OOP, utilizând C# 3. Utilizarea claselor generice în .NET 4. Tratarea excepiilor din aplicaii 5. Utilizarea conceptelor de baz ale programrii vizuale 6. Construirea interfeelor utilizator 7. Utilizarea modelului de programare .Net Framework cu C# , în vederea accesrii i prelucrrii datelor în format relaional, ierarhic sau text 8. Crearea unei aplicaii Windows 9. Utilizarea instrumentelor de programare ASP.NET 10. Elaborarea metodicii de predare i planificare Modulul 1. Programare orientat pe obiecte i programare vizual cu C#.NET,32 ore Modulul 2. Programare Web cu ASP.NET 2.0, 32 ore Modulul 3. Proiectarea, organizarea i evaluarea activitilor didactice, 8 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 2 Trim. III Trim. II Trim. IV Test final în ultima zi de curs. Miniproiect - termen 7 zile de la terminarea Modaliti de evaluare: cursului.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Man Diana Ofelia, Oprea Ioana Gabriela, Adriana Cheres universitar/ informatic-formatori

4

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului

4. Modelare date i programare SQL Oracle

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Didactica specialitii Profesori de informatic din învmântul liceal Actualizarea programei de învmânt la clasa a XII-a, profil matematicinformatic cu un nou modul care necesit formarea profesorilor. O mare noutate adus de program este modulul de proiectare a bazelor de date, modul care creaz competene de analiz i reprezentare a unei afaceri. Al doilea modul prezint limbajul SQL utilizat pe scar larg în ziua de azi. Nu în ultimul rând trebuie considerate activitile de orientare profesional. 150

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Construirea modelului conceptual al unei afaceri în baza unui scenariu 2. Modelarea i relaionarea bazelor de date 3. Interogarea bazelor de date 4. Crearea i utilizarea obiectelor specifice bazelor de date: tabele, indeci, constrângeri etc 5. Realizarea unui interviu 9 sptmâni de pregtire online cu conferine sptmânale i 6 zile de întâlniri fa în fa (48 ore)

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Teste online la sfâritul fiecrei seciuni, examene pariale i finale. Partea de Modaliti de evaluare: design se finalizeaz cu un proiect.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Vaida Dana Liana universitar/ informatic - formator naional Oracle BD

5

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului

furnizat de CNCEIP, 15 credite profesionale transferabile, conform deciziei CNFP nr. 46/12.04.2008

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Cadre didactice Dezvoltarea competenelor din domeniul evalurii elevilor pe care cadrele didactice le activeaz în demersul didactic în vederea îndeplinirii condiiilor de calitate optime ale serviciilor educaionale din învmântul preuniversitar. 60

5. Programul naional de dezvoltare a competenelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Curriculumul programului

1. Aplicarea optimizat a prevederilor i cerinelor documentelor normative pe baza analizei Curriculumului Naional i a metodologiilor specifice 2. Proiectarea unui instrument de evaluare scris/ practic/ oral 3.Raportarea adecvat a rezultatelor evalurii cu aplicarea metodelor Competene vizate specifice gândirii critice 4.Contientizarea efectelor deciziilor de evaluare cu asumarea responsabilitilor privind necesitatea transparenei i a documentrii acestor decizii Modul 1. Elemente de noutate în integrarea evalurii în contextul proiectrii curriculare. Teorii i principii moderne ale evalurii performanelor i competenelor elevilor. Metode, tehnici i instrumente de evaluare. Elemente de deontologie a evalurii educaionale în context european i românesc, 20 ore Modul 2. Activiti practic-aplicative, de analiz a modelelor, de aplicare i Planificarea modulelor transfer în contexte noi, de proiectare i dezbatere critic. Studii de caz i tematice posibiliti de generalizare a bunelor practici în evaluare i examinare, 24 de ore Modul 3. Proiectarea, aplicarea i interpretarea rezultatelor aplicrii unui instrument de evaluare, cu respectarea tuturor etapelor, 10 ore Prezentarea structurii portofoliului cursantului i a schemei de evaluare, suport pentru întocmirea portofoliului i evaluarea final, 6 ore. Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 3 Trim. III Trim. II 6 Trim. IV 3 Modaliti de evaluare: Chestionare, portofoliu, susinerea public unei teme din portofoliu

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Columban Monica, Cârstocea Elena, Sfîrlea Lenua, Magda Adrian, Tomescu Laura, Pop Cristian, Zanc Matilda Camilia, Tuluc Aura, Torok Ferencz, Mateescu Dana-Zoe, Stan Liana Universitar: lb. român, matematic, istorie, geografie

6

I. Programe de formare prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului

6. Proiectul CDI (Centrul de Documentare i Informare)

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat CDI Cadrele didactice din colile cuprinse în proiect sau din coli care doresc si amenajeze un CDI Favorizarea accesului la informaie i cultur a elevilor, cadrelor didactice i a membrilor comunitii locale, replasarea colii în centrul comunitii locale.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

24

Curriculumul programului

1. Prezentarea etapelor proiectului "Educaie pentru informaie" 2. Rolul i particularitile unei structuri de tip CDI într-o unitate de învmânt; misiunea profesorului documentarist 3. Locul Proiectului CDI în Proiectul de Dezvoltare Instituional al colii 4. Elaborarea proiectului de amenajare al viitorului CDI 5. Organizarea de activiti în CDI Modulul 1. Sensibilizare i informare, 4 ore Modulul 2. Funcionarea unui CDI în acord cu rolul su pedagogic i cultural, 20 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III 1 Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Chestionare, proiecte, demonstraii aplicative.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire formatori naionali din proiect universitar- atestat formator

7

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj 25 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.58/15.05.2007

7. Comunicare i leadership

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Management educaional/ instituional Personalul de conducere, îndrumare i control Nevoia de formare i de perfecionare continu a personalului de îndrumare, conducere i control pentru a le forma/ dezvolta abilitile de comunicare i de leadership necesare dezvoltrii unei instituii de învmânt în sistem concurenial. Programul propus are în vedere pregtirea managerilor din educaie pentru a deveni leaderi, valorificând cu preponderen abilitile acestora de comunicare. 89

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Formarea unui sistem care s includ definiii, reguli, subsisteme, modele 2. Crearea unui limbaj de profil 3. Formarea unui ansamblu de abiliti care s aib în vedere atât procesul comunicrii, cât i pe cel de leadership Competene vizate 4. Implementarea la nivelul mentalului colectiv al unui concept de comunicare i leadership de sine stttor 5. Formarea de abiliti practice atât în ceea ce privete poziiile de manager, cât i în evaluarea corect a subalternilor Modul 1. Paradigme ale comunicarii, 14 ore Modul 2. Imaginea de sine i percepia social, 14 ore Modul 3. Grupul ca formatiune psihisociologic, 16 ore Planificarea modulelor Modul 4. Comunicarea interpersonala între grupurile formale i nonformale, tematice 15 ore Modul 5. Fenomenul puterii i procesul de conducere, 16 ore Modul 6. Manipularea, 16 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV 1 Fie de evaluare, chestionare, proiecte de grup, analiza rspunsurilor date de Modaliti de evaluare: ctre participani, focus-grup.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Rus Clin Flaviu, Kudor Dorina, Cristea Alina, Bob Delia universitar - atestat CNFP

8

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

25 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.66/28.05.2008

8. Democraie participativ-Proiectul Ceteanul

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Cadre didactice care predau Cultur civic în gimnaziu Promovarea unei atitudini activ-participative de implicare în problemele comunitii locale i de elaborare de politici publice prin înlturarea predrii expozitive a culturii civice i a lipsei de corelare a cunotinelor predate cu realitatea concret. 89

Curriculumul programului

1. Capacitatea de a utiliza coerent i corect termenii i noiunile cheie din domeniul politicilor publice, autoritilor publice, legislaiei i managementului de proiect comunitar 2. Abiliti de identificare a politicilor publice i a nevoilor comunitii locale 3. Capacitatea de evaluare corect i influenare a politicilor publice 4. Abiliti de munc în grup i de analiz a procesului i produsului realizat Competene vizate prin aceast munc 5. Capacitatea de relaionare cu autoritile publice precum i cu alte instituii i membrii ai comunitii interesai de o participare activ la viaa acesteia 6. Abilitatea de a formula i susine un discurs public în faa unui auditoriu 7. Competena didactic de a utiliza metodologia Proiectul Ceteanul pentru predarea educaiei civice Modulul 1. Metodologia "Proiectul Ceteanul" la nivel internaional i în România, 39 ore Planificarea modulelor Modulul 2. Politici publice i participare civic într-o societate democratic, 29 tematice ore Modulul 3. Strategii didactice active pentru predarea educaiei civice, 18 ore Evaluare final, 3 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Portofoliul, documentaia i realizarea grafic, la nivelul fiecrei grupe de cursani i la clasa a VII-a, la care cursantul pred. Se vor evalua, prin Modaliti de evaluare: monitorizare i activitile derulate cu clasa, proiectele claselor i prezentarea public a acestora.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ileana Iepure, Hadrian Virgil Arion, Liliana Opri universitar - atestat CNFP

9

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

15 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr. 149/07.11.2007, completat cu decizia CNFP nr.57/17.04.2008

9. Educaie antreprenorial i leadership

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Alte programe Profesori care predau economie, discipline economice i tehnologii, educaie antreprenorial, maitri instructori Predarea expozitiv a educaiei antreprenoriale, lipsa de corelare a cunotinelor predate cu realitatea concret. Implicarea activ în comunitatea local i de afaceri, iniierea unei afaceri.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

60

Curriculumul programului

1. Manifestarea comportamentului empatic, a unei conduite pro-aciune i de leadership 2. Asumarea rolului educaional i social al personalului didactic 3. Identificarea dinamicii i tendinelor de pe piaa muncii în vederea orientrii în cariera profesional 4. Cunoaterea mecanismelor de funcionare a sistemului economic i antreprenorial 5. Aplicarea legislaiei în vigoare 6. Manifestarea responsabil i calitativ în îndeplinirea atribuiilor profesionale 7. Folosirea obiectiv a evalurii i autoevalurii Modulul 1. Antreprenorul-Întreprinztorul, 6 ore Modulul 2. Identitatea companiei, 7 ore Modulul 3. Organizarea unei companii, 10 ore Modulul 4. Conducerea unei companii, 9 ore Modulul 5. Planul de afaceri. Afacerea mea, 25 ore Evaluarea final, 3 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III 1 Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Iniierea unui plan de afaceri finalizat într-un portofoliu.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Valeria Gîdiu, Ileana Iepure, Valentin Toader universitar - atestat CNFP

10

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

13 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.126/17.11.2007

10. Evaluarea activitii didactice prin inspecia colar

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Management educaional/ instituional Inspectori, directori, profesori metoditi, efi de comisii metodice din învmântul preuniversitar Monitorizarea i evaluarea calitii activitii didactice în vederea dezvoltrii personale a cadrelor didactice. Programul asigur premisele creterii calitii procesului educaional asigurând feedback privind calitatea predrii. 54

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Caracterizarea inspeciei în perspectiva aplicrii Regulamentului de inspecie i a cerinelor standardelor de calitate în educaie 2. Dezvoltarea abilitilor în observarea i evaluarea managementului clasei, Competene vizate a strategiilor didactice utilizate în activitile didactice 3. Dezvoltarea abilitilor în aprecierea modului în care profesorul evalueaz progresul elevilor i standardele atinse de acetia Modulul 1: Regulamentul de organizare i desfurare a inspeciei; metodologia de desfurare a inspeciei, 10 ore Modulul 2: Calitatea educaiei - criterii i instrumente, 9 ore Planificarea modulelor Modulul 3: Proiectare didactic, strategii didactice, 14 ore tematice Modulul 4: Management de curriculum, 6 ore Modulul 5: Evaluarea progresului colar i a nivelului de atingere a standardelor, 10 ore Evaluare final: 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Portofoliul metodistului, chestionare, proiecte de grup, fie de lucru. Evaluare Modaliti de evaluare: final: prezentarea în edin public a unei teme din portofoliul realizat în acest scop.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Plea Adriana, Dragomir Mariana, Luminia Chicina universitar - atestat CNFP

11

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

15 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.61/15.05.2007

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Management educaional/ instituional efi de comisii metodice, de calitate, de curriculum i coordonatori de proiecte din învmântul preuniversitar Programul urmrete formarea unei viziuni, a unor concepte i a unor instrumente unitare privind activitile structurilor submanageriale din coli. Înelegerea, aplicarea i evaluarea managementului educaional ca domeniu de competen pentru fiecare structur submanagerial. 60

11. Formarea structurilor manageriale intermediare

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Definirea rolului i importanei activitii de ef de catedr, comisie metodic, ef de cerc pedagogic în legtur cu managementul de curriculum 2. Analizarea conceptelor de management : management strategic/operaional, management de proiect, managementul resurselor umane 3. Exersarea competenelor specifice rolului de manager de structur intermediar în coeren cu scopul i obiectivele Proiectului de dezvoltare instituional 4. Identificarea elementelor de noutate în legislaie: calitate, descentralizare 5. Folosirea capacitilor de comunicare, negociere i relaionare între persoane la nivel de grup/ echip Modulul 1: Management de proiect, 15 ore Modulul 2: Managementul resurselor umane, 11 ore Modulul 3: Management de curriculum, 15 ore Modulul 4: Calitate în educaie i autoevaluarea calitii, 9 ore Modul 5: Elemente de legislaie (calitate, descentralizare), 6 ore Evaluare final: 4 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV · Evaluare pe parcurs: rezolvarea exerciiilor, problemelor, situaiilor Modaliti de evaluare: problem, cazurilor i a sarcinilor de lucru, testul de cunotine · Evaluare final: prezentarea în edin public a unei teme din portofoliu.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Adriana Plea, Simu Maria, Mariana Dragomir, Aurelia Câmpean, Luminia Chicina, Daniela Slgean universitar - atestat CNFP

12

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

11 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.59/15.05.2007

12. Lectur metodic/ Lectur cursiv în CDI

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat CDI Profesori din aria curricular "Limb i comunicare", profesorilor documentariti, învtorilor, bibliotecarilor 1. Aplicarea programei colare în spiritul ei, prin identificarea metodelor de eficientizare i de promovare a lecturii 2. Necesitatea de a desfura activiti extracurriculare pentru încurajarea lecturii în coal 44

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Proiectarea, organizarea, desfurarea unor activiti curriculare i extracurriculare, prin care pot forma pentru elevi competene de comunicare, literare i culturale Competene vizate 2. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea de tip didactic în scopul ameliorrii activitii profesionale, atât la nivel propriu cât i în grupuri mai largi Modul 1. Lectura colar (lectura metodic), 20 ore Planificarea modulelor Modul 2. Lectura extracolar (lectura cursiv), 20 ore tematice Evaluare final, 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV 1 Modaliti de evaluare: Test gril de evaluare i autoevaluarea.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Onojescu Monica, Dindelegan Corina, Medean Luminia, Scripcaru Marinela universitar - atestat CNFP

13

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

11 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.60/15.05.2007

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Management educaional/ instituional Directori de palate i cluburi ale copiilor, responsabili de comisii metodice din învmântul preuniversitar Realizarea unor stagii de formare la nivel naional i regional cu efii de comisii metodice din aceste organizaii colare pe probleme de management de curriculum, de standarde de performan i evaluare a acestora, management de proiect i management al calitii. Formarea la nivel naional, a unor concepte i a unor instrumente unitare pentru activitile educative din palatele i cluburile copiilor. 44

13. Managementul activitilor didactice nonformale

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Elaborarea unor documente curriculare care s asigure premizele unor activiti didactice eficiente 2. Proiectarea i evaluarea curriculumului nonformal 3. Evaluarea unitar a progresului colar bazat pe standarde educaionale 4. Evaluarea strategic a performanelor (rezultatele elevilor i ale personalului didactic), a calitii mediului educaional, a comportamentului i Competene vizate schimbrii realizate prin actul/procesul educaional 5. Identificarea modalitilor de iniiere a unor activiti care s rspund nevoilor copiilor i comunitii 6. Planificarea i gestionarea resurselor umane în vederea atingerii obiectivelor propuse 7. Realizarea procedurilor utilizate în controlul financiar intern Modulul 1: Management de curriculum, 9 ore Modulul 2: Managementul resurselor umane, 8 ore Planificarea modulelor Modulul 3: Calitate în educaie i evaluarea calitii, 8 ore tematice Modulul 4: Management financiar i legislaie, 9 ore Modul 5: Management de proiect, 6 ore Evaluare final: 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV · Evaluare pe parcurs: rezolvarea exerciiilor, problemelor, situaiilor problem, cazurilor i a sarcinilor de lucru, testul de cunotine Modaliti de evaluare: · Evaluare final: prezentarea în edin public a unei teme din portofoliu

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Adriana Plea, Valentin Cuibus, Simu Maria, Mariana Dragomir, Rodica Cherciu, Adriana Ancu, Manuela Cazan universitar - atestat CNFP

14

II. Programe de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj

14. Multimedia în educaie- 15 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.54/16.04.2007

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Personalul din învmântul preuniversitar, cu competene în utilizarea calculatorului Continua dezvoltare a tehnicii se impune a fi resimit i în învmânt. În acest context este necesar ca profesorul modern s fie promotorul utilizrii echipamentelor multimedia în educaie.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

60

Curriculumul programului

1. Instalarea, conectarea i setarea echipamentelor multimedia 2. Memorarea i gestionarea informaiei pe suporturile magnetice 3. Prelucrarea imaginilor digitale i scanate, a sunetelor i clipurilor video 4. Realizarea computerizat a documentelor, prin utilizarea avansat a editorului de texte i inserarea imaginilor prelucrate 5. Utilizarea aparaturii multimedia pentru realizarea i prezentarea materialelor în format electronic i tiprit 6. Dezvoltarea abilitilor de comunicare i argumentare Modulul 1: Arhitectura de baz a unui sistem multimedia, 20 ore Modulul 2: Prelucrri de imagini, sunete i clipuri video, 12 ore Modulul 3: Realizarea computerizat a documentelor, 8 ore Modulul 4: Prezentri interactive pe smartboard i în video-conferin, 18 ore Evaluare final: 2 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV · Evaluare pe parcurs: test gril, portofoliu, proiect individual, proiect de grup pe teme, în funcie de specialitate, analiza critic individual i de grup a Modaliti de evaluare: lucrrilor · Evaluare final: prezentarea în edin public a unui proiect/ teme din portofoliu

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Melenti Cornelia, Szabo Felicia-Neli, Gorun (Câcoan) Elena Gabriela, Negruiu Codrua Liliana Ana, Ciobanu Mihaela, Florian Florica-Meda, Lupa Ioana Monica, Negreanu-Maior Adrian universitar: informatic, automatizri calculatoare - atestat CNFP

15

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

15. Cadrul european comun de competene i portofoliul Europass

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Educaie pentru integrare european Profesori, institutori Instruirea cadrelor didactice care doresc s accead la studiu sau alte activiti în rile membre ale Uniunii Europene cu tipurile de instrumente europene prin care îi pot demonstra competenele de care dispun.

20

Curriculumul programului

1. Familiarizarea cu politicile europene de recunoatere i certificare a competenelor 2. Acumularea de cunotine i abiliti de completare a portofoliului Europass 3. Capacitatea de autoevaluare a competenelor lingvistice Competene vizate 4. Capacitatea de a obine o mobilitate crescut de educaie si a forei de munc 5. Posibilitatea de recunoatere a competenelor în statele Uniunii Europene 1. Cadrul comun al compeentelor; Competenele cheie, 5 ore 2. Portofoliul Europass; Documentul de mobilitate Europass, 5 ore Planificarea modulelor 3. Cadrul European Comun de Referin. Pasaportul lingvistic Europass, 5 tematice ore 4. Suplimentul Europass la Certificatul profesional;Suplimentul Europass la Diplom, 5 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III 1 Trim. II 1 Trim. IV 1 Modaliti de evaluare: Chestionare, simulare elaborare documente, aplicaii practice

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Tocalachis Elvira universitar - limba francez

16

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

16. Comportamentul violent-prevenie i intervenie

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Consiliere i orientare Dirigini Creterea frecvenei numrului de comportamente violente în mediul colar. Aplicarea metodelor preventive i de intervenie în vederea reducerii violenei în mediul colar.

20

Curriculumul programului

Competene vizate Planificarea modulelor tematice Intocmirea i aplicarea unor programe de prevenie i intervenie în cazurile de comportament violent în coal. 1. Violena: definiie, clarificri conceptuale, cauze, forme de manifestare, 3 ore 2. Factori de risc, 7 ore 3. Metode i tehnici de prevenie i intervenie, 10 ore

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Portofoliu, studii de caz, chestionare.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Eliade Steliana, Plosca Marin, Popa Diana Cristina universitar - psihologie

17

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

17. Comunicare i managementul conflictelor

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Management educaional/ instituional Profesori din învmântul gimnazial i liceal de la colile cu predare în limba maghiar Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare verbal i non verbal, a aptitudinilor de recunoatere a situaiilor conflictuale i tehnici de rezolvare a acestora.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

24

Curriculumul programului

1. Dezvoltarea abilitilor de comunicare eficient 2. Dezvoltarea deprinderilor de autocunoatere 3. Recunoaterea propriului stil de rezolvare a conflictelor Competene vizate 4. Exersarea tehnicilor de asertivitate 5. Exersarea abilitilor de comunicare i rezolvare a conflictelor 1. Teorii ale comunicrii. Bariere în comunicare, 2 ore 2. Autocunoatere i evaluarea stilului de rezolvare a conflictelor, 4 ore 3. Comunicare i conflict, 4 ore Planificarea modulelor 4. Asertivitate vs. Agresivitate, 2 ore tematice 5. Tehnici de comunicare i rezolvare a conflictelor, 5 ore 6. Evaluare, 3 ore 7. Impactul programului, 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 2 Trim. IV 2 Modaliti de evaluare: Rezolvare studii de caz

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Irsai Mónika, Kósa Mária universitar - biologie, formator

18

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

18. Comunicare i managementul resurselor psihice; aplicarea metodei Balint în învmânt

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Consiliere i orientare Consilieri colari Programul poate deveni parte integrant a formrii consilierilor colari prin: - dezvoltarea spiritului de echip prin rezolvarea comun a problemelor - activizarea resurselor psihice prin interaciuni - acomodarea cu un stil de învare experiental, activ - activizarea implicrii personale (Ego ­ involvment-ului) - maturizarea relaiilor interumane prin responsabilizare i clarificare a angajamentelor personale acelor care îi ofer ajutorul (helperii) 24

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Aprofundarea unor noiuni de psihologie social: grup, echip, munc în echip, rol, interacionare, tipuri decomunicare, tipuri de comportament, modaliti de rezolvare în grup a problemelor 2. Dezvoltarea spontaneitii i a creativitii în echip 3. Ameliorarea stilului de comunicare i a relaiilor profesor-elev 4. Dezvoltarea deprinderilor de asertivitate, a empatiei i a spiritului de echip

Competene vizate

1. Introducere în teoria comunicrii, 2 ore 2. Modaliti personale de comunicare precum i preevaluare, 2 ore Planificarea modulelor 3. Discutarea cazurilor: Modaliti de abordare a conflictelor i încercri de tematice rezolvare a problemelor prin metoda Balint ­ clasic i prin metoda psihodramei ­ scenic, 16 ore Evaluare, postevaluare, 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV Sociometrie (pre/post modul), autoevaluri referitoare la gradul de implicare Modaliti de evaluare: în problemele grupului (,,cartografierea reelei grupului")

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Butyka Enik Éva universitar-psihologie

19

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

19. Comunicare i relaii publice

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Alte programe Secretare i bibliotecare din unitile colare Lipsa de comunicare eficient cu publicul a bibliotecarelor i secretarelor

20

Curriculumul programului

1. Formarea competenelor de structurare a comunicrii formale, explicative, de prezentare a unor informaii 2. Adaptarea corect i adecvat a comportamentului i exprimrii în funcie de tipurile de auditoriu cu care intr în contact Competene vizate 3. Valorificarea modalitilor particulare de promovare a imaginii publice prin activitati specifice 4. Îmbuntirea abilitilor de comunicare cu publicul prin dobândirea unor tehnici de lucru adaptate domeniului de activitate Modul 1. Tehnici de comunicare eficient, 4 ore Modul 2. Bariere în comunicare, 4 ore Planificarea modulelor Modul 3. Comunicare asertiv, 4 ore tematice Modul 4. Relaii publice, 4 ore Modul 5. Imaginea public a instituiei, 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Modaliti de evaluare: Evaluarea activitilor practice

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Bob Delia, Cristea Alina universitar, certificat - Programul PHARE

20

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

20. Consiliere i orientare

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Consiliere i orientare Profesori dirigini Program naional obligatoriu pentru toi profesorii care au în norm ore de ,,consiliere i orientare" i facultativ pentru ali profesori. Corelarea i omogenizarea coninuturilor i metodelor pentru orele de Consiliere i orientare. 24

Curriculumul programului

1. Familiarizarea cu programa ariei curriculare "Consiliere i orientare" 2. Clarificarea conceptelor cheie din tematica propus 3. Dobândirea i exersarea unor metode i proceduri didactice adecvate temelor din program pe cicluri de învmânt 1. Autocunoatere i dezvoltare personal, 4 ore 2. Comunicarea i abilitile sociale, 4 ore 3. Managementul informaiilor i al învrii, 5 ore 4. Planificarea carierei, 6 ore 5. Calitatea stilului de via, 5 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Evaluarea de ctre participani prin chestionare, feedback la finalul modulelor

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Vasilescu Roxana, Bogorin Veronica universitar - psihologie, atestat MECT

21

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

21. Cunoaterea i protejarea mediului

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Educaia pentru protecia mediului Cadre didactice din învmântul preuniversitar Pstrarea sntii fizice i psihice a omului contemporan necesit cunoaterea i protejarea mediului. Numai un mediu curat, nepoluat poate constitui cadrul natural propice dezvoltrii societii umane.

20

Curriculumul programului

1. Realizarea unei conexiuni între coninuturile modulelor de specialitate i problemele de învare specifice domeniului 2. Utilizarea mijloacelor i metodelor adecvate observrii/ investigrii fenomenelor din natur pentru realizarea de activiti practice 3. Realizarea unor transferuri i interpretarea cunotinelor i a metodelor de lucru specifice fizicii în scopul aplicrii în viaa cotidian. 1. Radiaiile i mediul înconjurtor, 7 ore 2. Înczirea global-mit i realitate, 7 ore 3. Poluarea sonor i alte tipuri de poluare, 6 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV 1 Analiza unor situaii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui Modaliti de evaluare: portofoliu orientat pe lucrul in echipa si prin invatarea prin cooperare.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Marcu Eugenia universitar - fizic

22

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

22 Didactica limbii i literaturii franceze

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Profesori de francez Necesiti informative: completarea cunotinelor teoretice i practice în ce privete cunoaterea limbii, literaturii i civilizaiei franceze. Utiliti formative: abordarea la clas a textului (literar i non literar) într-o viziune de multiperspective : pragmatic, traductologic, metalingvistic. 40

Curriculumul programului

1. Practicarea unei limbi franceze actuale la nivel de fonetic, lexic, morfologie i sintax 2. Reperarea i analizarea unui text literar/ non-literar dup diferite metode critice (psihanalitice, sociale, tematice, structuraliste, stilistice, pragmatice) 3. Stabilirea de paralele între diverse tipuri de arta (literatur, pictur, muzic) în vederea înelegerii i explicrii la clas a faptelor de civilizaie francez 4. Utilizarea noiunilor de pragma-lingvistic (acte de limbaj) în vederea analizrii i constituirii diferitelor tipuri de text 5. Exersarea traducerii din român în francez, din francez în român pe text literar i non literar (potrivit noilor teorii ale traductologiei) 1. Literatura francez contemporan, 8 ore 2. Literatura francez a secolului XIX. Perspective intredisciplinare, 12 ore 3. Limba francez vorbit : gramatic i lexic, 10 ore 4. Noiuni de pragmatic. Teoria i practica traducerii, 10 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV Realizarea unui eseu axat pe dubla exploatare a unui text : literar i Modaliti de evaluare: didactic i a unui mini-dicionar de cuvinte i expresii actuale pentru uzul profesorilor i elevilor.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Simona Jia, Corina Moldovan, Cristiana Papahagi, Iulia Mateiu universitar - lector, doctor

23

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

23. Educaie civic

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Învtori Lipsa metodicii predrii educaiei civice în formarea iniial, existena acestei discipline la clasa a III-a i a IV-a din ciclul primar. Înelegerea filosofiei i a valorilor promovate de curriculum-ul pentru educaie civic la ciclul primar, planificarea i organizarea demersului didactic pe baza acestora. 20

Curriculumul programului

Competene vizate Planificarea modulelor tematice Aplicarea i promovarea în colectivitatea colar a cunostinelor i valorilor civice.

1. Proiectarea didactic, 6 ore 2. Metode active de predare i evaluare, 8 ore 3. Realizarea de proiecte în folosul comunitii, 6 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV Realizarea de proiecte aplicative axate pe activiti de munc în folosul Modaliti de evaluare: comunitii

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ileana Iepure, Mara Late, Laura Borbe universitar - filozofie, formatori naionali

24

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

24. Educaie incluziv

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Educaie pentru egalitatea de anse Cadre didactice din învmântul preuniversitar care lucreaz în coli incluzive Formarea competenelor cadrelor didactice care lucreaz în coli incluzive din mediul urban i rural; promovarea incluziunii sociale i întrirea capacitii administrative, elemente prevzute în Planul Naional de Dezvoltare 20072013. Programul se constituie într-o activitate care asigur sustenabilitatea programului Phare "Acces la educaie pentru grupuri dezavantajate". 89

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Capacitatea de a utiliza diverse proceduri educative care in cont de diferenele culturale i lingvistice 2. Capacitatea de a adapta demersul didactic pentru ca acesta s beneficieze de resursele culturale cu care vin elevii în coal 3. Capacitatea de a proiecta i realiza activiti didactice în care vor reui s implice fiecare elev în procesul de învare 4. Capacitatea de a identifica modaliti de proiectare didactic i metodele Competene vizate utilizate în acest sens în vederea implementrii unor practici incluzive, interculturale i anti-discriminatorii în colile de provenien 5. Capacitatea de a aplica strategii didactice care s stimuleze învarea elevilor 6. Capacitatea de a aplica principiile unui management al clasei eficient 7. Capacitatea de a proiecta activiti de eficientizare a parteneriatului coalcomunitate 1. coala inclusiv, 16 ore 2. Managementul clasei, 14 ore 3. Strategii pentru diferenierea instruirii, 14 ore Planificarea modulelor 4. Evaluarea în sprijinul învrii, 14 ore tematice 5. Sprijin pentru elevii cu CES, 14 ore 6. Consiliere educaional, 14 ore 7. Evaluare, 3 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Fie de evaluare, chestionare, proiecte de grup, analiza rspunsurilor date de Modaliti de evaluare: ctre participani, focus-grup

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Cismau Vasilica, inic Silvia, Markus Olga, Eliade Steliana, Tuluc Aura, Plosca Marin, Dolean Ioan, Cismau Vasile universitar - psihologie, pedagogie

25

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

25. Educaie pentru democraie i drepturile omului

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Educaie pentru drepturile omului Personal didactic i nedidactic din învmânt, ali membri ai comunitii Insuficienta cunoatere i aplicare în viaa cotidian a valorilor i principiilor democraiei, a drepturilor i responsabilitilor cetenilor, a rolului societii civile. Promovarea de atitudini i valori democratice în comunitatea colar i local, modele de comportament pentru elevi. 20

Curriculumul programului

Competene vizate Planificarea modulelor tematice Promovarea valorilor i atitudinillor specifice societilor democratice, dezvoltarea deprinderilor de conducere democratic. 1. Valori i principii ale democraiei, 5 ore 2. Autoritate i responsabilitate, 5 ore 3. Drepturile omului, 5 ore 4. Societate civil, 5 ore

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Realizarea unui portofoliu care s cuprind modaliti concrete de implicare Modaliti de evaluare: civic i participare la problemele comunitii.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ileana Iepure, Mara Late, Laura Borbe universitar - tiine socio-umane

26

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

26. Educaie pentru dezvoltarea caracterului, propus spre acreditare

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Alte programe Cadre didactice la nivel precolar, primar, gimnazial, liceal sau SAM Pregtirea cadrelor didactice în vederea implementrii unui program de educare a caracterului cu scopul diminurii aspectelor negative cu care se confrunt coala: indisciplin, absenteism, neadaptare, motivaie sczut pentru învare. 44

Curriculumul programului

1. Cunoaterea i familiarizarea cu conceptele specifice dezvoltrii caracterului 2. Formarea i dezvoltarea atitudinilor i abilitilor necesare în vederea aplicrii programului. 3. Dobândirea i exersarea unor metode i proceduri didactice adecvate temelor propuse. 4. Utilizarea adecvat a informaiilor i abilitilor de dezvoltare a caracterului în activitatea didactic. 5. Eficientizarea activitii personale i la nivelul organizaiei prin interiorizarea valorilor, cunotinelor i abilitilor câtigate. Modul 1. De ce mai întâi caracterul ? Schimbarea culturii organizaionale, 10 ore Modul 2. Cum s predm despre caracter, 10 ore Modul 3. Cldirea caracterului prin laud. Corectarea bazat pe caracter, 10 ore Modul 4. Pai pentru implementare, 10 ore Evaluare final, 4 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV 1 Chestionare de evaluare, prezentri de proiecte individuale i de grup pe Modaliti de evaluare: temele prezentate

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Kudor Dorina, Gorun Gabriela, Iepure Ileana, Vasilescu Ruxandra universitar - filologie, tiinele educaiei, psihologie, filozofie - formatori

27

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

27. Evaluarea calitii în educaie

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Management educaional/ instituional Cadre didactice Aplicarea unitar a cerinelor privind evaluarea calitii în educaie. Diseminarea bunelor practici.

20

Curriculumul programului

La finele cursului formabilii vor fi capabili : s opereze cu standardele de funcionare, acreditare i evaluare periodic, s cunoasc standardele de Competene vizate calitate (referin), s utilizeze standardele în elaborarea raportului de evaluare intern, s elaboreze proceduri pentru eficientizarea învmântului. 1. Prezentare teoretic: standarde de funcionare, acreditare i evaluare Planificarea modulelor periodic, standarde de calitate, 5 ore tematice 2. Elaborarea unor instrumente de lucru în vederea ameliorrii i dezvoltrii instituionale, 15 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 3 Trim. III Trim. II 3 Trim. IV 3 Modaliti de evaluare: Chestionare, fie de evaluare, produse ale grupurilor, portofoliu

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Dolean Ioan Liceniat în Pedagogie Social

28

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

28. Evaluarea cunotinelor elevilor

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Învtori / institutori Realizarea unei evaluri interne obiective printr-o instrumentare corespunztoare. Familiarizarea cadrelor didactice cu tehnici de elaborare a instrumentelor de evaluare, de analiz i interpretare a rezultatelor evalurilor. 25

Curriculumul programului

1. Identificarea cu acuratee a tipurilor de evaluare i a obiectivelor acesteia 2. Elaborarea i aplicarea unor instrumente adecvate de evaluare, în funcie de standardele naionale i recomandrile internaionale 3. Diversificarea metodelor de evaluare ale profesorilor 1. Evaluarea, parte component a activitii didactice. Tipurile de evaluare i funciile acestora, 5 ore 2. Instrumente de evaluare.Analiza rezultatelor evalurii, 10 ore 3. Interpretri statistice.Rolul reglator al evalurii pentru procesul de predareînvare, 8 ore 4. Evaluare final, 2 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III 1 Trim. II 1 Trim. IV 1 Modaliti de evaluare: Modele de fie de evaluare; chestionare

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Szabó Gábor Institutor- inspector de specialitate ISJ Cluj

29

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

29. Iniiere în cariera didactic

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Abilitare curricular Profesori debutani Acomodarea debutanilor cu specificul sistemului de învmânt preuniversitar i cu normativele curriculare în vigoare. Sporirea încrederii în sine. Valorificarea potenialului personal.

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

24

Curriculumul programului

Competene vizate 1. aplicarea adecvat a instrumentelor de proiectare didactic 2. familiarizarea cu orientrile didactice moderne 3. utilizarea metodelor active în cadrul procesului de predare -învare 1. Comunicare didactic, 2 ore 2. Competena didactic, 4 ore 3. Curriculum i proiectare, 8 ore 4. Orientri didactice moderne, 4 ore 5. Metode active, 6 ore

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II Trim. IV 1 Portofoliul (autoprezentarea, proiectare pe unitate de învare, proiect Modaliti de evaluare: didactic, test de evaluare sumativ)

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Dorina Kudor, Alexandru Dudu universitar - certificare MECT

30

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

30. Învare activ/ difereniat

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Învtori/ profesori Oferirea posibilitii cadrelor didactice interesate de a se forma prin metode moderne i de a aplica la clas metode active de învare

20

Curriculumul programului

Competene vizate Planificarea modulelor tematice Utilizarea metodelor active de învare, selectarea metodelor care faciliteaz învarea în modul cel mai eficient 1, Învarea activ, metode de învare activ, 6 ore 2, Activiti practice în echip, 14 ore

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Modaliti de evaluare: Chestionare, fie de evaluare, produse ale grupurilor, portofoliu

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Anicua Ursache universitar - psihologie

31

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

31. Managementul proiectelor comunitare - perioada de programare 2007/2013

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Management de proiect Cadre didactice, responsabili pentru programe comunitare din coli Creterea capacitii de absorbie a fondurilor europene pentru educaie i formare în perspectiva perioadei de programare 2007-2013 (sunt vizate programele: Lifelong Learning Programme i POSDRU).

60

Curriculumul programului

1. Completarea formularelor de aplicaie pentru obinerea finanrii pe LLP i POSDRU 2. Implementarea proiectelor în instituie Competene vizate 3. Deschidere ctre abordri inovative de susinere a politicilor europene pentru educaie i formare 1. Parteneriate colare Comenius, 10 ore 2. Mobiliti individuale pentru cadre didactice, 10 ore 3. Mobiliti pentru certificare profesional Leonardo da Vinci, 10 ore Planificarea modulelor 4. Parteneriate Leonardo da Vinci, 10 ore tematice 5. Instrumente structurale prin POSDRU, 10 ore 6. Management organizaional adaptat derulrii de proiecte comunitare, 10 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III 1 Trim. II 1 Trim. IV 1 Analiza de nevoi pe care este grefat proiectul de parteneriat colar, realizarea Modaliti de evaluare: unui proiect pe baza formularului de candidatur, portofoliul de diseminare

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Iacob Adriana universitar-fizic, inspector responsabil cu gestionarea programelor comunitare i problematica integrrii europene

32

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

32. Metode interactive de grup

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Educatoare din jude Nevoia de racordare a practicilor tradiionale la finalitile educaionale ale învmântului modern. Iniierea educatoarelor cu metodele interactive de grup, metode care implic activ atât educatoarea cât i copiii în activiti de cutare în spaiul Web i promoveaz strategiile de învare prin cooperare. 20

Curriculumul programului

Competene vizate Promovarea unor activiti didactice moderne, iniierea educatoarelor în utilizarea corect a materialelor apartinând unei anumite metode.

1. Metode de predare­ învare, 4 ore 2. Metode de fixare, consolidare i evaluare, 4 ore Planificarea modulelor 3. Metode de creativitate, 4 ore tematice 4. Metode de rezolvare de probleme, 4 ore 5. Metode de cercetare, 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV 2 Modaliti de evaluare: Chestionare de evaluare

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ttaru Lolica universitar - psihologie

33

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

33. Noi abordri în didactica limbii latine, propus spre acreditare

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Profesori de limba i literatura latin din jude/ ar Schimbrile din ultimii ani în ceea ce privete numrul de ore/ coninutul programelor impune identificarea unor abordri noi, flexibile, în concordan cu politicile educaionale i cu orientrile didactice moderne.

24

Curriculumul programului

1. Familiarizarea cu noua structur / noile principii ale programelor colare 2. Proiectarea unui demers didactic modern i eficient 3. Utilizarea creativ i eficient a materialului didactic în vederea derulrii optime a procesului didactic i a aplicrii unor probe adcvate de evaluare 1. Abilitare curricular - înspre o lectur pozitiv a documentelor curriculare i o proiectare eficient a demersului didactic, 4 ore 2. Programa colar pentru clasa a VIII-a: principii, concepte, viziune; exemple de coninuturi pe nivele de competen; modele de activiti, 6 ore 3. Programele pentru ciclul liceal: principii, concepte, viziune, direcii de inovare; modele de activiti, 6 ore 4. Evaluarea curent, evaluarea diagnostic, 6 ore 5. Evaluare final, 2 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV 1 Modaliti de evaluare: Portofoliu cu modele de activiti; fie de evaluare; chestionar

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Dudu Alexandru universitar- limba latin, doctorand

34

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

34. Noi tehnici în educaia plastic

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Educatoare, învtori / institutori Apariia unor materiale moderne alturi de cele clasice a lrgit paleta tehnicilor plastice, decorative. Utilizarea unor noi tehnici artistice, decorative este o tem contemporan, de actualitate în educaia plastic i vizual a elevilor. 20

Curriculumul programului

Competene vizate 1. Însuirea de noi tehnici compoziionale în desen/ pictur 2. Elaborarea unor activiti didactice care s stimuleze creativitatea elevilor

1. Aglomerri de semne grafice; alternan i repetiie decorativ; compoziii deschise prin fuzionare de culori; efecte spaiale prin nuanare, 6 ore 2. Compoziii închise; monocromie, 3 ore Planificarea modulelor 3. Forme conturate prin abloane; tratare pictural a suprafeei prin tehnica tematice liniei i a punctului; pete de culoare; tehnici legate de utilizarea liniei, 6 ore 4. Spaii interioare i exterioare; culori complementare, 3 ore 5. Evaluare final, 2 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Modaliti de evaluare: Portofolii, chestionare

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Szabó Gábor Institutor-inspector de specialitate ISJ Cluj

35

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

35. Predare-învarea-evaluarea în conformitate cu Cadrul European Comun de Referin al Limbilor (CECRL)

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Didactica specialitii Profesori de limbi moderne Adecvarea programelor colare la exigenele CECRL. Dezvoltarea profesional în raport cu cerinele europene privind predarea limbilor moderne.

40

Curriculumul programului

Competene de corelare a predrii-învrii-evalurii în domeniul limbilor moderne cu exigenele CECRL. Competene de adecvare a programelor de Competene vizate limbi moderne la exigenele CECRL, de modernizare a predrii, de creare de instrumente, de evaluare. 1. CECRL: niveluri i descriptori; corelarea programelor de limbi moderne cu Planificarea modulelor CECRL, 20 ore tematice 2. Strategii i metode de predare ­ învare ­ evaluare, 20 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV 1 Modaliti de evaluare: Portofoliul european al limbilor(PEL)

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Dragomir Mariana, Sabou Alina universitar-limba i literatura francez

36

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

36. Relaionarea în echip în cadrul proiectelor

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Management de proiect Bibliotecare/ profesori documentariti Activitatea bibliotecarelor / profesorilor documentariti presupune o relaionare permanent cu elevi, profesori, prini, comunitate. În consecin, implicarea acestora în programele i proiectele derulate în coal este o oportunitate ce poate fi valorificat. 20

Curriculumul programului

1. Îmbuntirea abilitilor de comunicare cu publicul prin dobândirea unor tehnici de lucru adaptate domeniului de activitate 2. Dezvoltarea abilitilor de lucru în echip 3. Formarea competenelor de scriere i implementare de proiecte 1. Abiliti generale de comunicare, 4 ore 2. Comunicarea în echip, 6 ore 3. Management de proiect, 8 ore 4. Evaluare final, 2 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III 1 Trim. II 1 Trim. IV fie de evaluare/ de lucru, chestionare, analiza rspunsurilor, proiecte Modaliti de evaluare: individuale i de grup

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Bob Delia universitar, limba i literatura român

37

III. Programe de formare din oferta local a Casei Corpului Didactic Cluj

37. Tehnici de prezentare a unei comunicri

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Alte programe Cadre didactice care particip cu prezentri la simpozioane, colocvii, consftuiri, reuniuni de proiect etc. Cunoaterea unor tehnici care s fac prezentrile atractive i accesibile publicului int. Programul va oferi cadrelor didactice posibilitatea de a înva s îi creeze comunicri structurate i s le prezinte într-o manier eficient, prin încadrarea în limita de timp, astfel încât publicul int s rein ceea ce este esenial i s poat utiliza imediat noile informaii. 20

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

Competene vizate Cunoaterea unor tehnici eficiente de prezentare a comunicrilor pentru un public int eterogen Realizarea unor prezentri structurate, bazate pe principiile comunicrii verbale i non-verbale eficiente 1. Tehnici de prezentarea a unei comunicri, 3 ore 2. Etapele realizrii unei prezentri structurate, 5 ore 3. Echipamente multimedia în realizarea prezentrilor, 4 ore 4. Comunicarea non-verbal, 4 ore 5. Prezentarea de ctre cursani a unei comunicri, 4 ore

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV 1 Modaliti de evaluare: Chestionare, proiecte de grup, observare direct.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Kudor Dorina , Rinar Mihaela, Szabo Felicia universitar - limba i literatura român, tiine economice, automatizri i calculatoare - formatori

38

IV. Programe de formare acreditate de instituii partenere

furnizat de CCD Sibiu, 13 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr. 93/07.07.2008

38. Educaie pentru informaie I

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat CDI Directori de uniti colare, bibliotecari i profesori documentariti din învmântul preuniversitar Formarea cadrelor de conducere ­ manageri colari, a responsabililor CDI ­ profesori documentariti i a bibliotecarilor este o chestiune strâns legat de punerea în practic la nivel local a proiectului CDI, proiect prioritar al MECT.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

48

Curriculumul programului

Pentru directori: utilizare a tehnologiilor informaionale, conducere i coordonare, gestionare i administrare a resurselor, dezvoltarea instituional Pentru profesorii documentariti i bibliotecari: utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor din tiinele educaiei, aplicarea conceptelor teoriilor moderne privind formarea capacitilor de cunoatere, comunicare i relaionare, evaluare Modulul 1. Proiectul CDI sensibilizare i informare, 16 ore Modulul 2. Metodologia elaborrii proiectului de dezvoltare instituional (PDI), 12 ore Modulul 3. Amenajarea i funcionarea unui CDI în funcie de rolul su pedagogic i cultural, 18 ore Evaluare final, 2 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 1 Trim. IV Susinerea în edin public a unui proiect/teme din Modaliti de evaluare: portofoliul realizat.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Formatori naionali universitar, certificare MECT

39

IV. Programe de formare acreditate de instituii partenere

furnizat de CCD Sibiu, 13 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr. 94/07.07.2008

39. Educaie pentru informaie II

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat CDI Profesori documentariti din învmântul preuniversitar Proiectul "Educaie pentru informaie în mediul rural defavorizat" este unul dintre proiectele prioritare ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului, de aceea, formarea personalului din unitile colare incluse în proiect este esenial în implementarea lui. 48

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

Competene vizate Utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor din tiinele educaiei, aplicarea conceptelor teoriilor moderne privind formarea capacitilor de cunoatere, comunicare i relaionare, evaluare Modulul 1. Proiectul CDI în Proiectul de dezvoltare instituional, 8 ore Modulul 2. Gestionarea Centrului de Documentare i Informare, 16 ore Modulul 3. Proiectul pedagogic i cultural al Centrului de Documentare i Informare, 22 ore Evaluare final, 2 ore

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III 1 Trim. II Trim. IV Susinerea în edin public a unui proiect/teme din Modaliti de evaluare: portofoliul realizat.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Formatori naionali universitar, certificare MECT

40

IV. Programe de formare acreditate de instituii partenere

furnizat de SIVECO ROMÂNIA, 25 credite profesionale transferabile, cf.deciziei CNFP nr.132/07.11.2007

40. Instruirea în societatea cunoaterii (Intel®Teach)

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Cadre didactice cu competene în utilizarea calculatorului -Microsoft Office i Internet Necesitatea utilizrii tehnologiei în instruire pentru formarea abilitilor necesare secolului XXI. Existena unor proiectri didactice, care prin publicare pot fi accesate de ctre cadrele didactice i utilizate ca modele de instruire.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

89

Curriculumul programului

1. Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenele necesare elevilor 2. Identificarea cilor prin care elevii i profesorii pot utiliza tehnologia în procesul de învare prin cercetare, comunicare i colaborare Competene vizate 3. Încurajarea utilizrii strategiei de instruire difereniat 4. Dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme 5. Promovarea lucrului în echip pentru optimizarea instruirii Modul 1. Predarea prin proiecte, 11 ore Modul 2. Planificarea unitii mele, 11 ore Modul 3. Realizarea conexiunilor, 12 ore Planificarea modulelor Modul 4. Realizarea de eantioane de învare, 11 ore tematice Modul 5. Evaluarea proiectelor elevilor, 11 ore Modul 6. Planificare pentru reuita elevilor, 11 ore Modul 7. Simplificarea prin tehnologie, 11 ore Modul 8. Expunerea Portofoliilor de Unitate, 11 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I 1 Trim. III Trim. II 1 Trim. IV · Evaluarea portofoliului, pe care cadrul didactic l-a realizat în timpul temelor practice i aplicarea unui chestionar care vizeaz impactul cursului asupra cursantului · Evaluarea de impact, se face dup efectuarea a 25 de ore de aplicaii Modaliti de evaluare: individuale la clas, dar nu mai târziu de ase luni de la debutul cursului. Se desfoar prin chestionare aplicate pe eantioane de elevi i profesori implicai în proiect i care au dezvoltat la clas portofolii conform cerinelor cursului.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Felicia Szabo, Oana Sârghi, Ioana Copil, Valeria Gâdiu universitar-formator Intel Teach, atestat CNFP

41

V. Colocvii de analiz a impactului programelor de formare continu

41. Exemple de bun practic aplicate în activitatea didactic

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Evaluare, TIC i informatizare, Consiliere i orientare, Management educaional/ instituional Participani la programele de formare din domeniile menionate Urmrirea impactului programelor de formare în activitatea cadrelor didactice formate.

4

Curriculumul programului

Competene vizate Planificarea modulelor tematice Consolidarea competenelor formate prin parcurgerea programelor de formare.

1. Colocviu Evaluare 2. Colocviu TIC i informatizare 3. Colocviu Consiliere i orientare 4. Colocviu Management educaional/ instituional Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II 2 Trim. IV 2 Modaliti de evaluare: Chestionar, proiecte, lucrri, portofolii.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Profesori metoditi CCD Cluj, formatori universitar

42

VI. Programe de formare cu tax

42. Iniiere în utilizarea calculatorului (modulul I - începtori)

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Personalul din învmântul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice Iniierea în utilizarea computerului.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

20

Curriculumul programului

1. Formarea abilitilor de folosire a calculatoarelor personale i a aparaturii multimedia 2. Utilizarea sistemului de operare Windows 3. Tehnoredactarea documentelor cu editorul Word

Competene vizate

1. Noiuni elementare de operare, 2 ore 2. Interfaa sistemului Windows, 2 ore Planificarea modulelor 3. Organizarea informaiilor în sistemul de operare Windows, 2 ore tematice 4. Microsoft WORD, 12 ore Feed-back i evaluare, 2 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Test

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ciobanu Mihaela, Câcoan Gabriela, Cioar Benea Dana, Copil Ioana, Man Diana, Pintea Adrian universitar

43

VI. Programe de formare cu tax

43. Iniiere în utilizarea calculatorului (modulul II - avansai)

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Personalul din învmântul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice Iniiere în utilizarea aparaturii multimedia, a programelor de calcul tabelar i a programelor de prezentare.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

20

Curriculumul programului

1. Dezvoltarea abilitilor de utilizare a calculatoarelor personale i a aparaturii multimedia 2. Utilizarea sistemului de operare Windows 3. Formarea deprinderilor de folosirie a programului Excel pentru calcul tabelar 4. Formarea deprinderilor de folosirie a aplicaiei de prezentare PowerPoint 1. Sistemul de operare Windows, folosirea aparaturii multimedia (videoproiector, imprimant, scanner, camer digital), 2 ore 2. Microsoft EXCEL, 8 ore 3. Microsoft POWERPOINT, 8 ore Feedback si evaluare, 2 ore

Competene vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Prezentarea în plen a proiectelor realizate.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ciobanu Mihaela, Cioar Benea Dana, Copil Ioana universitar

44

VI. Programe de formare cu tax

44. Internet ­ mediu de instruire

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Personalul din învmântul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice Iniiere în utilizarea Internetului i a documentaiei electronice.

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

20

Curriculumul programului

1. Formarea abilitilor de folosire a browserelor internet, a potei electronice 2. Utilizarea mijloacelor moderne de informare i comunicare 3. Introducerea în modul de lucru cu editoarele de pagini web 4. Formarea deprinderilor de proiectare de pagini web, reviste în variant electronic, tutoriale de instruire pe suport CD

Competene vizate

1. Mijloace moderne de comunicare ­ Internet i Word Wide Web, 6 ore 2. Elemente de baz HTML, 8 ore 3. Posta electronic, 4 ore Feed-back si evaluare, 2 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Prezentarea în plen a proiectelor realizate. Planificarea modulelor tematice

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ciobanu Mihaela universitar

45

VI. Programe de formare cu tax

45. Limba englez pentru începtori i avansai

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Alte programe: comunicare în limbi strine Cadre didactice i alte categorii de beneficiari Limba englez este principala limb utilizat în dialogul internaional, fie el instituional sau personal. Formarea i dezvoltarea competenelor de comunicare în aceast limb este un imperativ actual atât pentru evoluia personal, cât i pentru cea profesional (un exemplu ar fi utilizarea rapid i eficient a Internetului). 20

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Formarea abilitilor de comunicare în limba englez 2. Formarea abilitilor de utilizare a lexicului de baz Competene vizate 3. Formarea abilitilor de utilizare a formulelor de adresare în situaii uzual 4. Formarea abilitilor de redactare de text 1. Listening comprehension, 4 ore 2. Conversation, 4 ore Planificarea modulelor 3. Reading comprehension, 4 ore tematice 4. Writing skills, 4 ore 5. Revision, 2 ore Assessment, 2 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Chestionare, autoevaluare, testarea practic a competenelor dobândite.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Fenean Laura universitar - limba englez

46

VI. Programe de formare cu tax

46. Limba francez pentru începtori i avansai

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare) Alte programe: comunicare în limbi strine Cadre didactice indiferent de specialitate i alte categorii de beneficiari Formarea sau dezvoltarea competenelor de comunicare în limba francez.

20

Curriculumul programului

1. Formarea abilitilor de comunicare în limba francez 2. Formarea abilitilor de utilizare a lexicului de baz Competene vizate 3. Formarea abilitilor de utilizare a formulelor de adresare în situaii uzuale 1. Relaii interpersonale, aspecte din viaa cotidian, universul mass-media, repere de cultur i civilizaie ale spaiului cultural francez, tradiii i obiceiuri, 8 ore Planificarea modulelor 2. Gramatic: 8 ore tematice 3. Acte de limbaj: a da / a cere informaii practice despre persoane, obiecte, locuri, evenimente, experiene personale, a exprima un punct de vedere personal, 4 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV Modaliti de evaluare: Chestionare, autoevaluare, testarea practic a competenelor dobândite.

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Ciubncan Voichia Carmen universitar-limba francez

47

VI. Programe de formare cu tax

47. Web design

1. Criterii curriculare

Domeniul Public int vizat TIC i informatizare Cadre didactice din învmântul preuniversitar, cu competene în utilizarea calculatorului Pagina web este o cale de acces modern i eficient în crearea unei identiti vizuale, atât a persoanei cât i a instituiei. Dobândirea de competene în Web design faciliteaz accesul de informaie i optimizeaz comunicarea personal/ instituional. 20

Justificare (necesitate, utilitate) Durata (nr. total ore de formare)

Curriculumul programului

1. Realizarea unei pagini web i alegerea culorilor în interfeele grafice 2. Utilizarea obiectelor active i aplicarea tehnicilor de animaie i a efectelor Competene vizate speciale 3. Publicarea i exportul scenelor 1. Expunerea noiunilor teoretice privind cerinele de realizare a unei interfee, Planificarea modulelor 7 ore tematice 2. Prezentarea elementelor practice utilizate în realizarea unei interfee în Flash, 13 ore Calendarul programului (nr. cursuri planificate / trimestre ale anului bugetar 2009) Trim. I Trim. III Trim. II Trim. IV Proiect, analiza critic individual i în grup a proiectelor Modaliti de evaluare:

2. Resurse umane

Formator/Formatori Nivelul de pregtire Melenti Cornelia universitar - lector drd.

48

Information

Microsoft Word - CCD Cluj_Oferta de programe de formare 2008-2009_WORD.doc

50 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

820853