Read Microsoft Word - REGULAMENT stagiu forma actualizata.doc text version

REGULAMENT privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat CAPITOLUL I Dispoziii generale ART. 1 (1) Stagiul se efectueaz de ctre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, organizat de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, denumit în continuare Corpul, potrivit art. 20 lit. a) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. (2) Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedete cu certificatul pentru promovarea examenului în vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare în baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 227/2008. (3) Stagiul se organizeaz pe lâng un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, în sistem colectiv, la nivelul fiecrei filiale a Corpului. CAPITOLUL II Durata stagiului ART. 2 (1) Stagiul are o durat de 3 (trei) ani. (2) Perioada de stagiu începe de la data la care persoana care a reuit la examenul de admitere a depus cererea de înscriere la stagiu. În acest scop: a) directorul executiv al filialei, în termen de 10 zile, va întiina candidatul c a promovat examenul de admitere, iar acestuia îi revine obligaia s se prezinte pentru întocmirea formalitilor în vederea înscrierii la stagiu; b) cererea de înscriere la stagiu se depune în termen de maximum dou luni de la data promovrii examenului de admitere; în caz contrar, candidatul va susine din nou examenul de acces.

1

(3) La cererea stagiarului, depus în cel mult dou luni de la promovarea examenului de admitere, stagiul poate fi prelungit sau suspendat printr-o hotrâre a consiliului filialei Corpului dup cum urmeaz: a) prelungirea stagiului, care nu se poate face decât pentru o perioad de maximum 3 ani, poate fi dat în una sau mai multe etape; b) suspendarea poate fi acordat în primii 2 ani, pe perioade care nu depesc 12 luni fiecare. Orice reînnoire a unei perioade de suspendare, formulat în cadrul acestei durate de 2 ani, trebuie s fac obiectul unei hotrâri a consiliului filialei Corpului. Durata serviciului militar i concediul legal de maternitate sau pentru creterea copilului în vârst de pân la 2 ani nu sunt luate în calcul în cei 2 ani de suspendare. (4) În situaia în care candidatul a terminat sau se afl în cursul efecturii stagiului la categoria contabil autorizat i a promovat examenul la categoria expert contabil se recunoate stagiul efectuat, dar nu mai mult de 3 semestre; contabilii autorizai, membri activi ai Corpului, cu o vechime de cel puin 2 ani, pot fi supui unui program intensiv de practic i pot susine examenul de aptitudini în primele 6 luni de la data promovrii examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil. (5) În perioada de stagiu, stagiarul este obligat s efectueze minimum 200 de ore pe semestru, în timpul orelor normale de munc ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de stagiu în sistem colectiv. (6) În ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu trebuie s acorde stagiarului, la cerere, un concediu nepltit de cel puin 30 de zile pentru pregtirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil i de contabil autorizat. ART. 3 (1) Repartiia orelor de stagiu este lsat la alegerea tutorelui de stagiu, care trebuie s acorde stagiarului toate facilitile, pentru a-i permite s efectueze instruirea i s îi pregteasc examenele finale pentru obinerea calitii de expert contabil sau de contabil autorizat. (2) Repartiia orelor de stagiu este comunicat de tutorele de stagiu controlorului de stagiu, care se asigur c prevederile alin. (1) au fost respectate. (3) Când controlorul de stagiu refuz s îi dea acordul fie asupra numrului de ore, fie asupra repartiiei lor, litigiul este prezentat preedintelui consiliului filialei Corpului, care analizeaz i decide.

2

CAPITOLUL III Abilitarea tutorilor de stagiu ART. 4 (1) Stagiul se efectueaz pe lâng o persoan fizic sau în cadrul unei societi comerciale de profil, membr a Corpului. (2) Lista cuprinzând persoanele i societile comerciale de profil, abilitate s primeasc stagiari, se stabilete de Consiliul superior al Corpului, la propunerea consiliului filialei Corpului; acestea trebuie s ofere garanii suficiente în ceea ce privete asigurarea condiiilor pentru formarea stagiarilor, respectarea normelor i principiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili. Aceast list este public, poate fi consultat de cei interesai i se înmâneaz fiecrui tutore de stagiu odat cu documentul de abilitare a acestuia. (3) Tutorele de stagiu este o persoan fizic. Când stagiul este realizat într-o societate comercial de expertiz contabil înscris în Tabloul Corpului, abilitat, aceasta precizeaz, cu ocazia cererii sale de abilitare, numele i calitatea tutorelui de stagiu ales din rândul cadrelor, asociailor, pentru a fi i acesta abilitat. ART. 5 (1) Cererea de abilitare în calitatea de tutore de stagiu (anexele nr. 1 i 2) se adreseaz preedintelui filialei Corpului; preedintele filialei, cu consultarea directorului executiv al filialei, analizeaz cererea i o înainteaz în termen de 10 zile, însoit de un raport din care s rezulte îndeplinirea cerinelor menionate la art. 4 alin. (2). (2) Consiliul superior al Corpului analizeaz cererea i hotrte în termen de 30 de zile de la primire. (3) Abilitarea poate fi solicitat în orice moment de persoanele fizice cu vechime în profesie de minimum 5 ani i de societile comerciale de profil, membre ale Corpului, cu îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele CECCAR. (4) Odat acordat, abilitarea rmâne valabil pân la retragerea sa de ctre Consiliul superior al Corpului. (5) Fiecare tutore de stagiu are dreptul la maximum 10 stagiari; autorizarea de a avea mai mult de 10 stagiari se acord, pentru fiecare stagiar în plus, de consiliul filialei Corpului, dup examinarea ansamblului activitilor tutorelui de stagiu. ART. 6 (1) Abilitarea i autorizarea nu sunt nominative în ceea ce privete stagiarii.

3

(2) Acordarea i retragerea abilitrii sunt hotrâte de Consiliul superior al Corpului dup consultarea avizelor controlorului de stagiu i a rapoartelor delegailor Consiliului superior al Corpului care au fcut parte din comisiile pentru examenele de aptitudini. ART. 7 Refuzul de primire a cererii de abilitare ca tutore de stagiu se rezolv de Consiliul superior al Corpului, la sesizarea celor interesai. ART. 8 Lista cuprinzând persoanele i societile comerciale de profil abilitate s aib calitatea de tutore de stagiu se public odat cu Tabloul anual al membrilor Corpului i se actualizeaz periodic. CAPITOLUL IV Înscrierea la stagiu ART. 9 (1) Stagiarul trebuie s aduc la cunotin directorului executiv al filialei Corpului, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel puin 15 zile înainte de începerea stagiului (anexa nr. 3): a) numele i adresa sa; b) numele i adresa tutorelui de stagiu; c) atestarea tutorelui de stagiu c accept s îl primeasc pe stagiar, din care s rezulte i data începerii stagiului (anexa nr. 4). (2) Directorul executiv al filialei Corpului confirm înscrierea la stagiu, trimiând stagiarului o scrisoare de confirmare (anexa nr. 5). (3) Pentru stagiarii care urmeaz s se pregteasc în sistem colectiv, directorul executiv al filialei Corpului va confirma înscrierea la stagiu, prin transmiterea unei scrisori de confirmare [anexa nr. 5a)]. (4) Procedura prevzut la alin. (1) se aplic i în cazul schimbrii tutorelui de stagiu. (5) În situaia în care stagiarul nu a gsit i filiala nu poate s îi recomande un tutore de stagiu, directorul executiv al filialei Corpului, sub proprie semntur, va face meniunea "pregtire în sistem colectiv" pe cererea al crei model este prevzut în anexa nr. 3a).

4

CAPITOLUL V Statutul stagiarului ART. 10 (1) În perioada în care îi desfoar activitatea sub îndrumarea i controlul tutorelui de stagiu, stagiarul poate avea i calitatea de salariat în înelesul legislaiei în vigoare. (2) Relaiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau cu societatea comercial de profil în care îi efectueaz stagiul se pot stabili pe baza legislaiei muncii sau legislaiei civile. (3) În afara cazurilor de erori grave sau aciuni cu caracter fraudulos din partea sa, stagiarul nu rspunde pentru lucrrile pe care le execut în contul i sub supravegherea tutorelui de stagiu. ART. 11 Este interzis stagiarului s semneze, în numele su, documente pentru teri în timpul efecturii perioadei de stagiu. CAPITOLUL VI Formarea - instruirea stagiarului ART. 12 (1) Stagiul const în efectuarea de lucrri profesionale, la care se adaug aciuni de pregtire tehnic i deontologic. (2) Lucrrile profesionale reprezint 400 de ore pe an i se efectueaz sub controlul tutorelui de stagiu. Când nu este posibil efectuarea de lucrri pe lâng un tutore de stagiu, filiala organizeaz pregtirea în sistem colectiv a stagiarilor, în condiiile respectrii tuturor prevederilor prezentului regulament i numai pe baz de lucrri practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucrri profesionale, prevzut în anexa nr. 14. Exerciiile, lucrrile practice i studiile de caz (coloana 3 din anexa nr. 14), ce fac obiectul pregtirii în sistem colectiv, se stabilesc anual de Direcia de specialitate din cadrul Corpului, se rezolv i se evalueaz de ctre formatorii (lectorii) aprobai de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor specialiti pe domenii. Modul de organizare i desfurare a aciunilor de pregtire în sistem colectiv se stabilete prin norme aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului. (3) Pregtirea tehnic i deontologic a stagiarilor cuprinde: a) aciuni legate de comportamentul profesional i de doctrina profesional, care sunt întreprinse în mod curent de consiliul filialei Corpului - minimum dou zile pe an;

5

b) aciuni de pregtire tehnic - minimum 4 zile pe an; acestea pot fi delegate unor cabinete sau societi comerciale de profil, membre ale Corpului, Institutului naional de dezvoltare profesional continu sau unor institute de învmânt care au fcut cerere în acest sens i ale cror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului. (4) Tematica pentru cursurile de pregtire tehnic este prezentat în anexa nr. 6. (5) Tematica pentru cursurile de pregtire deontologic i doctrin profesional este prezentat în anexa nr. 6a). ART. 13 Stagiarii au obligaia s participe la aciunile organizate de consiliul filialei Corpului, în cadrul Programului naional de formare profesional continu. CAPITOLUL VII Rapoarte de activitate ART. 14 (1) Stagiarul prezint controlorului de stagiu la sfâritul fiecrui semestru un "Raport semestrial" în care dezvolt un caz practic sau, în cazul unei misiuni de audit, prezint lucrrile efectuate, grupate pe activitile prevzute în anexa nr. 7. (2) Raportul semestrial poate avea forma i structura prezentate în anexa nr. 8 i se semneaz atât de stagiar, cât i de tutorele de stagiu. Raportul este însoit de Fia semestrial a tutorelui de stagiu, în care acesta poate dezvolta i comenta unele aspecte din activitatea stagiarului. (3) În cazul experilor contabili, cel puin dou din 6 rapoarte semestriale trebuie s se refere la activitatea de expertiz contabil i de audit. CAPITOLUL VIII Obligaiile tutorelui de stagiu ART. 15 (1) Tutorele de stagiu trebuie s creeze stagiarilor condiii pentru: a) a urma pregtirea prevzut în prezentul regulament; b) a se achita cu regularitate de obligaiile lor prevzute în prezentul regulament; c) a pregti examenul de aptitudini, în vederea obinerii calitii de expert contabil sau de contabil autorizat.

6

(2) Tutorele de stagiu trebuie s mreasc treptat nivelul de dificultate al lucrrilor încredinate experilor contabili i contabililor stagiari i s îi ajute s îi însueasc disciplinele profesionale ale pregtirii tehnice de baz (contabilitate, drept, fiscalitate, economie, audit, evaluare). (3) Tutorele de stagiu trebuie s întocmeasc cu regularitate Fia semestrial a stagiarului i s rspund la solicitrile consiliului filialei Corpului în legtur cu activitatea stagiarului. ART. 16 La sfâritul perioadei de stagiu, tutorele de stagiu întocmete i prezint consiliului filialei un Raport de stagiu conform modelului prezentat în anexa nr. 9. În cazul stagiarilor pregtii în sistem colectiv, Raportul de stagiu se întocmete de directorul executiv al filialei pentru fiecare stagiar, conform modelului prezentat în anexa nr. 9a). ART. 17 Tutorele de stagiu are datoria de a-l ajuta pe stagiar în gsirea unui loc de munc; orice clauz convenit care ar împiedica aceasta este interzis în contractele de munc întocmite între un membru al Corpului i un stagiar. ART. 18 Tutorii de stagiu sunt obligai s plteasc stagiarii în funcie de: numrul de ore efectuate, calitatea lucrrilor efectuate i baremele orare stabilite de Consiliul superior al Corpului. CAPITOLUL IX Prevederi speciale privind modul de organizare i desfurare a aciunilor în sistem colectiv a stagiarilor Corpului ART. 19 Absolvenii examenului de acces la profesia de expert contabil i contabil autorizat, care nu figureaz în evidena vreunui tutore de stagiu, au obligaia participrii, în sistem colectiv, la aciuni de pregtire tehnic i deontologic, precum i la efectuarea unui numr de 400 de ore/an (respectiv 200 de ore/semestru) prevzute de regulament, constând în lucrri profesionale. ART. 20 (1) Pentru înscrierea în sistem colectiv, stagiarul depune cu cel puin 15 zile înainte de începerea stagiului, dar nu mai târziu de dou luni de la data promovrii examenului de admitere la stagiu, o cerere, potrivit modelului prevzut în anexa nr. 3 a).

7

(2) Preedintele Consiliului filialei confirm pe cererea al crei model este prevzut în anexa nr. 3 a) înscrierea la stagiu pentru "Pregtirea în sistem colectiv", trimiând stagiarului o scrisoare de confirmare, potrivit modelului prevzut în anexa nr. 5 a). (3) Toi stagiarii care vor urma aciunile de pregtire în sistem colectiv vor fi înregistrai de ctre directorul executiv al filialei, în ordinea sosirii scrisorilor de înscriere de la stagiari, în Registrul matricol i, de asemenea, vor primi livrete de stagiu. ART. 21 (1) Pregtirea în sistem colectiv a stagiarilor se face pe baza unui calendar semestrial întocmit de directorul executiv al filialei i vizat de preedintele filialei pân la data de 15 a primei luni din semestru i se transmite Direciei gestionare stagiu din cadrul Corpului. (2) Calendarul semestrial de pregtire va conine, dup caz: a) numrul total al stagiarilor înscrii pentru sistemul colectiv de pregtire, pe ani; b) lectorii ce pot fi utilizai pentru verificarea lucrrilor profesionale i predarea cursurilor de pregtire tehnic i deontologic; c) lista stagiarilor (pe ani) repartizai pentru un lector, dar nu mai mult de 100 de stagiari pentru un lector; d) graficul de efectuare a lucrrilor profesionale (200 de ore/semestru) i zilele de pregtire tehnic i deontologic, pentru fiecare lector. (3) Pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregtirii în sistem colectiv (chirie pentru sal i plata lectorilor) se percepe un tarif anual pe stagiar de 150 euro. ART. 22 Pentru parcurgerea categoriilor de lucrri profesionale cuprinse în Programul-cadru de pregtire practic în sistem colectiv a stagiarilor (anexa nr. 14) procedura este urmtoarea: a) lectorul formator de stagiu repartizeaz fiecrui stagiar de care rspunde un numr de 30 - 50 de întrebri, exerciii i studii de caz din lista i tematica indicat de direcia de specialitate, la începutul fiecrui semestru; b) directorul executiv sau responsabilul cu stagiul din cadrul filialei urmrete primirea lucrrilor rezolvate de fiecare stagiar în cursul semestrului respectiv i fixeaz ziua în care stagiarul va trebui s susin modul de rezolvare a exerciiilor în prezena lectorului formator de stagiu; c) directorul executiv sau responsabilul cu stagiul va recepiona orice solicitare a stagiarilor pentru consultaii în rezolvarea problemelor primite i va fixa graficul de consultaii împreun cu lectorul de stagiu, în cursul semestrului respectiv; 8

d) lucrrile efectuate sunt arhivate în dosarul stagiarului i menionate în livretul de stagiu sub semntura lectorului formator de stagiu. ART.23 (1) Pentru cele 4 zile de pregtire tehnic i pentru cele dou zile de pregtire deontologic a stagiarilor în sistem colectiv, se vor respecta Tematica pentru cursurile de pregtire tehnic, prezentat în anexa nr. 6 i Tematica pentru cursurile de pregtire deontologic i doctrin profesional pentru experi contabili i contabili autorizai, prezentat în anexa nr. 6 a). (2) Toate celelalte reguli, drepturi i obligaii cu privire la stagiari, menionate în regulament sau în alte reglementri interne, rmân valabile i pentru stagiarii pregtii în sistem colectiv. ART. 24 Tarifele, precum i toate cheltuielile privind organizarea i efectuarea în sistem colectiv a stagiarilor se prevd în bugetul de venituri i cheltuieli al Corpului. ART. 25 Plata lectorilor formatori de stagiu se face pe baza rapoartelor de activitate, potrivit metodologiei ce se aprob de Biroul permanent al Consiliului superior, în termen de 30 de zile de la aprobarea prevederilor capitolului IX. ART. 26 Rspunderea pentru organizarea i desfurarea cursurilor de pregtire tehnic i deontologic în sistem colectiv a stagiarilor revine directorului executiv al filialei i Direciei gestionare stagiu din cadrul Corpului. ART. 27 În termen de 30 de zile, consiliile filialelor vor stabili lista lectorilor formatori de stagiu în sistem colectiv. Orice modificare a listei se comunic Direciei de specialitate în termen de 15 zile de la constatarea lipsei de activitate sau încetrii activitii unui lector, pentru validare. CAPITOLUL X Controlul stagiului ART. 28 Consiliul superior al Corpului numete un controlor de stagiu la nivelul fiecrei filiale i unul sau mai muli controlori adjunci care s acopere activitatea tuturor stagiarilor din raza filialei, respectiv experi contabili i contabili autorizai; un controlor de stagiu adjunct nu poate avea mai mult de 50 de stagiari în control. 9

ART. 29 (1) Controlul stagiului se refer la: a) respectarea de ctre stagiari a obligaiilor i a reglementrilor care îi privesc; b) comportamentul stagiarului; c) calitatea i diversitatea lucrrilor profesionale; d) trimiterea la timp a rapoartelor semestriale i a fielor semestriale ale tutorelui de stagiu; e) participarea efectiv la aciunile de pregtire. (2) Controlorul de stagiu poate primi în cabinetul su, la cerere, stagiarii, pentru diferite probleme în legtur cu efectuarea stagiului. (3) Controlorul de stagiu aduce la cunotin stagiarului sau/i tutorelui de stagiu orice remarc sau sugestie referitoare la comportamentul stagiarului, la calitatea, numrul i natura lucrrilor efectuate i la formarea profesional obinut. (4) Controlorul de stagiu va lmuri orice situaie pentru stagiarii care efectueaz stagiul în sistem colectiv. ART. 30 Controlorii de stagiu îi convoac la filial, în mod periodic, fie toi stagiarii, fie pe grupe, în reuniuni care pot s corespund cu zilele de studiu privind comportamentul profesional i doctrina profesional; convocarea se face cu cel puin 30 de zile înainte, iar prezena este obligatorie. ART. 31 (1) Consiliul superior al Corpului desemneaz vicepreedintele care rspunde de Direcia de specialitate din cadrul Corpului pentru a îndeplini i calitatea de controlor naional de stagiu, care orienteaz i coordoneaz activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului. (2) Controlorul naional de stagiu reunete cel puin o dat pe an toi controlorii de stagiu. ART. 32 Directorul executiv al filialei Corpului poate cere controlorilor de stagiu, din proprie iniiativ sau la cererea Consiliului superior al Corpului, orice informaie, în scris sau oral, în legtur cu activitatea de stagiu. ART. 33 (1) Controlorii i controlorii adjunci de stagiu întocmesc anual un raport al propriei activiti, pe care îl prezint directorului executiv al filialei Corpului i controlorului naional de stagiu. (2) Controlorul naional de stagiu prezint Consiliului superior al Corpului raportul anual cu privire la activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului. 10

(3) În cursul anului, Departamentul pentru organizarea stagiului i dezvoltarea profesional continu din cadrul Corpului poate cere orice informaie filialelor Corpului în legtur cu activitatea de stagiu. (4) Controlorii de stagiu primesc semestrial o indemnizaie pe baza rapoartelor de activitate vizate de directorul executiv al filialei i aprobate de directorul general. Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului va stabili cuantumul indemnizaiilor, precum i condiiile i procedurile prealabile pentru plata acestora. ART. 34 Direcia de specialitate i controlorul naional de stagiu organizeaz cel puin o dat pe an o reuniune cu toi controlorii de stagiu, în care se analizeaz activitatea de stagiu în cadrul Corpului. CAPITOLUL XI Evidena stagiarilor. Certificatul de stagiu ART. 35 (1) Directorul executiv al filialei ine un registru în care stagiarii sunt înscrii în ordinea sosirii scrisorilor menionate la art. 9, precum i câte un dosar pentru fiecare stagiar i pentru fiecare tutore de stagiu. Numrul din registrul stagiarilor se înscrie pe dosarul stagiarului i pe orice document sau coresponden care îl privete pe stagiar. (2) Toi stagiarii care se pregtesc în sistem colectiv vor fi înregistrai de ctre directorul executiv al filialei în Registrul matricol i vor primi livrete de stagiu. (3) O copie (list) din registrul stagiarilor se trimite la Direcia de specialitate din cadrul Corpului, anual pân la data de 30 iunie, i se actualizeaz semestrial. ART. 36 (1) Evidena activitii de stagiu cuprinde: a) un dosar al stagiarului, care conine diferite documente pe care acesta le-a depus la înscrierea în stagiu, precum i rapoartele i celelalte documente în legtur cu activitatea acestuia; b) un dosar al tutorelui de stagiu, care cuprinde abilitarea acestuia, numele stagiarilor i diferite documente i coresponden, precum i rapoarte ale acestuia. (2) Activitile desfurate de stagiar, documentele i rapoartele acestuia sunt consemnate i conservate într-un dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10). (3) Lucrrile (rapoartele) întocmite de stagiarii care efectueaz pregtirea în sistem colectiv se centralizeaz de ctre directorul executiv al filialei sau de ctre responsabilul sectorului de stagiu din cadrul filialei i se consemneaz în Registrul matricol la rubrica "Rapoarte", la semestrul corespunztor. 11

ART. 37 (1) La expirarea stagiului profesional efectuat conform prezentului regulament, stagiarului i se elibereaz un certificat de stagiu (anexa nr. 11), pe baza raportului tutorelui de stagiu i a observaiilor scrise de controlorul de stagiu sau pe baza Raportului de stagiu întocmit de directorul executiv al filialei. (2) Certificatul de stagiu d dreptul stagiarului de a se prezenta la examenul de aptitudini, în vederea obinerii calitii de expert contabil sau de contabil autorizat. CAPITOLUL XII Examenul de aptitudini ART. 38 Examenul de aptitudini, prevzut la art. 3 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat, se organizeaz de Corp în fiecare an, la o dat ce se stabilete de Consiliul superior al Corpului. ART. 39 (1) Susinerea examenului de aptitudini se face dup efectuarea stagiului, într-o perioad maxim de 4 ani de la promovarea examenului de admitere, cu excepia persoanelor aflate în situaiile menionate la art. 2 alin. (3) lit. a) i b), pentru care termenul se prelungete în mod corespunztor. (2) Stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini îl mai pot susine în urmtoarele maximum dou sesiuni consecutive, cu acoperirea taxelor de examen stabilite de Consiliul superior al Corpului. (3) Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului din raza de domiciliu un dosar cuprinzând: a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie; b) certificatul de stagiu; c) copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresat preedintelui filialei Corpului; e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.); f) certificat de cazier judiciar; g) adeverin medical; h) dou fotografii tip B.I. (4) Dosarele se transmit de ctre filiale Direciei de specialitate din cadrul Corpului, cu cel puin 30 de zile înainte de data stabilit pentru organizarea examenului de aptitudini.

12

(5) Examenele de aptitudini se organizeaz de ctre Direcia de specialitate din cadrul Corpului, la data stabilit de ctre Consiliul superior al Corpului; data i locul examenului se comunic de directorul executiv al filialei, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire. ART. 40 (1) Examenul de aptitudini const în probe scrise i orale, separat pentru experi contabili i separat pentru contabili autorizai. (2) Proba scris, cu o durat de 6 ore, const în: a) studii de caz, exerciii i probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evalurii întreprinderilor i auditului; b) întrebri de judecat profesional din doctrina i deontologia profesiei contabile, organizarea i funcionarea Corpului. (3) Proba oral se susine în maximum 7 zile calendaristice de la proba scris i const în: a) câte o întrebare din materia juridic i fiscal; b) câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar i evaluarea întreprinderilor. (4) La proba scris, fiecare subiect primete o not de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise i continuarea examenului cu proba oral este necesar obinerea cel puin a mediei 7. (5) Tematica examenului de aptitudini este prezentat în anexele nr. 12, 12a), 12b), 12c) i 12d) i poate fi modificat sau completat de Consiliul superior al Corpului cu cel puin 3 luni înainte de data de organizare a examenului de aptitudini. ART. 41 (1) Comisiile de examinare sunt formate din: a) un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi; b) dou cadre didactice universitare; c) 2 experi contabili; d) câte un reprezentant al Ministerului Economiei i Finanelor i al Ministerului Justiiei. (2) Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat de Direcia de specialitate din cadrul Corpului. ART. 42 (1) Lista cuprinzând persoanele care au promovat examenul de aptitudini se comunic filialei din raza de domiciliu de ctre Direcia de specialitate din cadrul Corpului. (2) Directorul executiv al filialei va notifica în scris, cu confirmare de primire, fiecrei persoane care a absolvit examenul de aptitudini, solicitând-o s îi întocmeasc dosarul pentru înscrierea în Tabloul Corpului ca expert contabil sau contabil autorizat, potrivit legii. 13

(3) În termen de maximum 30 de zile, absolventul examenului de aptitudini are obligaia înscrierii în evidenele Corpului, în caz contrar este luat din oficiu la categoria membrilor inactivi. CAPITOLUL XIII Dispoziii tranzitorii i finale ART. 43 (1) Activitatea desfurat într-o societate de profil membr a Corpului, în calitate de angajat, este recunoscut ca perioad de stagiu efectuat, în ceea ce privete lucrrile profesionale i pregtirea tehnic; la cerere, la împlinirea perioadei de 3 ani, persoanele respective pot solicita organizarea zilelor de pregtire deontologic, în vederea susinerii examenului de aptitudini. (2) Cererea trebuie s conin toate informaiile necesare, susinute cu documente, care s dea posibilitatea directorului executiv al filialei s se asigure c persoana în cauz a obinut pregtirea profesional i tehnic necesar (anexa nr. 13). (3) Prevederile art. 18 nu se refer la experii contabili i contabilii autorizai stagiari, care îi desfoar activitatea pe cont propriu. (4) În cazul pregtirii în sistem colectiv a stagiarilor, prevederile prezentului regulament cu privire la tutorii de stagiu se refer la directorul executiv al filialei sau la alt specialist desemnat de consiliul filialei Corpului. (5) Semestrial, responsabilul sectorului de stagiu împreun cu directorul executiv întocmesc un raport privind activitatea de stagiu, care trebuie s conin informaiile din anexa nr. 15. Dup analiza în consiliul filialei, raportul se înainteaz Direciei de specialitate a Corpului pân la data de 25 iulie pentru semestrul I i pân la data de 25 ianuarie pentru semestrul II al anului anterior. ART. 44 Prezentul regulament se completeaz cu Metodologia privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale ale cetenilor din statele membre UE sau SEE care se elaboreaz de Corp în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament. ART. 45 Prezentul regulament intr în vigoare la data aprobrii sale de Consiliul superior al Corpului, în baza prevederilor art. 20 lit. a) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat.

14

ANEXA Nr.1 la regulament (Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu) - persoan fizic Numele i prenumele ...................................................... Adresa ................................................................... Calitatea: expert contabil/contabil autorizat/cadru didactic Numr carnet ............................... din anul .................... Telefon ..............., fax ................, e-mail .................... Solicit s fiu abilitat în calitate de tutore de stagiu. Numr carnet de expert contabil/contabil autorizat: ...................... Locul unde îmi exersez profesia: ......................................... Numrul de stagiari pentru care solicit autorizarea: ..................... În calitate de tutore de stagiu, persoan fizic, m angajez: a) s respect întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat; b) s nu folosesc stagiarul în aciuni care nu au legtur cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; c) s sprijin stagiarul în formarea i dezvoltarea profesional continu. În susinerea cererii anexez urmtoarele documente: a) copii ale contractelor de prestri de servicii contabile (minimum 3); b) copie de pe documentul privind dovada spaiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc.); c) lista normelor profesionale, ghidurilor i lucrrilor emise de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, din biblioteca proprie. Localitatea .................... Data ........................... Semntura i parafa .................... (Se trimite preedintelui filialei Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România.)

15

ANEXA Nr. 2 la regulament (Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu) - persoan juridic Societatea Comercial .................................................... Adresa ................................................................... Numrul de înmatriculare în registrul comerului ......................... Numrul autorizaiei CECCAR .............................................. Numele i calitatea reprezentantului ..................................... Telefon ..............., fax ................, e-mail .................... Solicitm s fim abilitai în calitate de tutore de stagiu. Numrul de stagiari pentru care se solicit autorizarea: În calitate de tutore de stagiu, persoan juridic, ne angajm: a) s respectm întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat; b) s nu folosim stagiarul în aciuni care nu au legtur cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; c) s sprijinim stagiarul în formarea i dezvoltarea profesional continu. În susinerea cererii anexm urmtoarele documente: a) copii ale contractelor de prestri de servicii contabile (minimum 3); b) copie de pe documentul privind dovada spaiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc.); c) lista normelor profesionale, ghidurilor i lucrrilor emise de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, din biblioteca proprie. Localitatea .................... Data ........................... Semntura (calitatea) i tampila ............................ (Se trimite preedintelui filialei Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România.)

16

ANEXA Nr. 3 la regulament (Model de scrisoare a stagiarului) Numele i prenumele ...................................................... Numrul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie .......................................................................... Adresa ................................................................... Telefon .................................................................. Data ..................................................................... Domnule/Doamn director executiv, Conform dispoziiilor art. 9 din Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, v informez c domnul ....................., având domiciliul/sediul social în ........................................, abilitat în calitate de tutore de stagiu, a acceptat s m ia în calitate de stagiar începând cu data de .................................. . Anexez la prezenta atestarea tutorelui meu de stagiu. Localitatea ........................... Data .................................. Semntura ............................. (Se trimite la filiala Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România din raza de domiciliu, recomandat, cu confirmare de primire.)

17

ANEXA Nr. 3a) la regulament Pregtire în sistem colectiv Directorul executiv al filialei Numele i prenumele ....................... Semntura i tampila Numele i prenumele ...................................................... Numrul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie .......................................................................... Adresa ................................................................... Telefon .................................................................. Data ..................................... Domnule/Doamn director executiv, Conform dispoziiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, v informez c nu am gsit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut s îmi recomande unul. În aceast situaie, solicit s urmez pregtirea profesional în sistem colectiv. Localitatea ........................... Data .................................. Semntura .............................

18

ANEXA Nr. 4 la regulament (Model de atestare a tutorelui de stagiu) Subsemnatul, ............................................., adresa .............................................., calitatea ..................., (sediul social) abilitat în calitate de tutore de stagiu (în cadrul cabinetului) prin Decizia Biroului permanent nr. ....... din .................., certific faptul c domnul/doamna ........................................., nscut/nscut la data de ............. în localitatea ....................., cu domiciliul în .........................., va efectua sub conducerea mea, începând cu data de ......................., stagiul prevzut în Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. Stagiul se va efectua în cabinetul (societatea comercial) ................, având orarul de lucru ....................... Localitatea ........................... Data .................................. Semntura (tampila sau parafa) .................. (Se scrie pe hârtie cu antet.)

19

ANEXA Nr. 5 la regulament (Confirmare de primire a înscrierii la stagiu) Localitatea ................... Data ................. Domnului/Doamnei ......................................................... V facem cunoscut c filiala Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România a luat act de scrisoarea dumneavoastr din data de ..........., însoit de atestarea tutorelui de stagiu din data de .......... . Dumneavoastr ai fost înscris în Registrul matricol nr. ......, care trebuie s fie menionat în orice coresponden a dumneavoastr. Stagiul dumneavoastr începe la data de ................................ . Controlorul dumneavoastr de stagiu este domnul/doamna ................. . Directorul executiv al filialei Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, ...............................................

20

ANEXA Nr. 5a) la regulament

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

Localitatea .......... Data .................

Domnului/Doamnei ......................................................... V facem cunoscut c filiala Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România a luat act de scrisoarea dumneavoastr din data de .................., prin care solicitai pregtirea în sistem colectiv. Dumneavoastr ai fost înscris în Registrul matricol nr. ................, care trebuie s fie menionat în orice coresponden a dumneavoastr. Stagiul dumneavoastr începe la data de ................................ . Controlorul dumneavoastr de stagiu este domnul/doamna ................. . Directorul executiv al filialei Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, ...............................................

21

ANEXA Nr. 6 la regulament TEMATICA pentru cursurile de pregtire tehnic

Experi Contabili Anul I - Organizarea profesiei; organizarea unui cabinet - Documente de lucru: - norme - foi de lucru - dosare de lucru pe feluri de lucrri i exerciii - Sistemul contabil i de control intern: - coninut - utilitate - limite - Audit: - cadrul conceptual i principiile generale ale auditului - serviciile conexe - terminologie - organizarea activitii de audit din România - Contabilitatea financiar - Diagnosticul financiar contabil; verificarea strii de sntate a firmei Anul II - Recapitularea cursurilor de formare din anul I - Aprecierea sistemului contabil i de control intern - Evaluarea întreprinderii - Fiscalitatea întreprinderilor - Contabilitatea analitic (de gestiune) Anul II - Recapitularea cursurilor din anul II - Audit: - obinerea elementelor probante, examenul analitic - riscurile în audit - norme de raportare - misiuni speciale - misiuni conexe - Directive europene i standarde internaionle în domeniul contabilitii i auditului - Drept i legislaia contabil în România 3,5 zile 1,5 zile 0,5 zile 2 zile 1 zi 0,5 zile 1,5 zile 1,5 zile 2 zile 0,5 zile 1,5 zile 2 zile 0,5 zile 1,5 zile 0,5 zile 0,5 zile 0,5 zile 0,5 zile Contabili autorizai 1 zi 0,5 zile

22

ANEXA Nr. 6a) la regulament TEMATICA de pregtire deontologic i doctrin profesional pentru experi contabili i contabili autorizai Zilele 1 - 3 Doctrina profesional I. Profesia contabil: coninut, structur, mod de organizare i de reglementare; rolul profesiei contabile II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat 1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat; 2. Accesul la profesie; 3. Rspunderile experilor contabili/contabililor autorizai; III. Organizarea i funcionarea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România 1. Atribuiile Corpului; 2. Organizarea teritorial; 3. Organele de conducere ale Corpului, atribuii; 4. Organizarea intern a Corpului; 5. Relaiile Corpului cu administraia (Guvern); 6. Finanarea activitilor Corpului; IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat V. Controlul de calitate în activitatea experilor contabili/contabililor autorizai Zilele 4 - 6 Deontologie profesional I. Profesia contabil i interesul public II. Codul etic naional al profesionitilor contabili: 1. Însemntatea (importana) existenei unui cod de etic profesional; 2. Structura codului etic; 3. Obiectivele codului etic; 4. Principiile etice fundamentale: a) integritatea; b) obiectivitatea; c) competena profesional; 23

d) confidenialitatea; e) profesionalism; f) respectarea normelor tehnice i profesionale. 5. Independena - principiul fundamental i condiia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil i de contabil autorizat. Bibliografie 1. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. 2. Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, aprobat prin Hotrârea Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai nr. 1/1995, republicat. 3. Codul etic naional al profesionitilor contabili, emis de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, ediia 2006. 4. Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrârea Consiliului Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România nr. 00/33/2000, republicat. 5. Doctrin i deontologie în profesia contabil din România, autori: prof. univ. dr. Horia Cristea, prof. univ. dr. Marin Toma, Editura CECCAR, 2003.

24

ANEXA Nr. 7 la regulament TABLOUL de sintez a activitilor stagiarului în cazul unei misiuni de audit Anul de stagiu:

______________________________________________________________________________ Lucrri profesionale Numrul de dosar Numrul de ore ______________________________________________________________________________ 1. Misiuni de stabilire a conturilor anuale - inerea contabilitii - lucrri de control - misiuni de prezentare - lucrri de control - misiuni de examinare - organizare contabil - orientarea i planificarea misiunii 2. Misiuni de stabilire a conturilor consolidate 3. Misiuni de audit contractual 4. Aplicaii informatice 5. Expertize judiciare 6. Misiuni de consultan (gestiunea patrimoniului, domeniul fiscal, domeniul social) 7. Misiuni de audit statutar 8. Alte lucrri ________________________________________________________________________________ TOTAL: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Formare Titlul aciunii Organismul Data ________________________________________________________________________________ Zile de comportament Zile tehnice Alte aciuni _______________________________________________________________________________ Observaii Semntura tutorelui de stagiu, ..............................

25

ANEXA Nr. 8 la regulament (Structura-tip a raportului semestrial al stagiarului) Pagina de gard Numele i prenumele stagiarului: Adresa stagiarului: Tutore de stagiu (numele i prenumele): Controlor de stagiu (numele i prenumele): Data începerii stagiului: Perioada de referin a raportului: de la .... la .... (semestrul) ....... Numrul raportului: (1, 2 .............. 6) .............................. Stagiar, .............. (semntura) Tutore de stagiu, ....................... (semntura)

26

ANEXA Nr. 9 la regulament (Raportul tutorelui de stagiu asupra condiiilor de derulare a stagiului) RAPORT DE STAGIU Subsemnatul, ............................., tutore de stagiu abilitat prin ................................, certific c domnul/doamna ................., nscut/nscut în .................. la data de ............................., cu domiciliul în .............................., a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevzut de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. Stagiul s-a efectuat de la data de .............. la data de ............. Condiii de derulare a stagiului ......................................... Localitatea ...................... Data ............................. Semntura tutorelui de stagiu .................................. Observaii i viza controlorului de stagiu .......................................... Semntura controlorului de stagiu .................................. Structura raportului de stagiu: I. Prezentarea lucrrilor efectuate (grupate pe structura prezentat în anexa nr. 6, de exemplu) II. Relaiile cu tutorele de stagiu III. Expunerea unei lucrri profesionale efectuate IV. Observaiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat V. Observaiile eventuale ale tutorelui de stagiu ANEXA Nr. 9a) la regulament

27

(Raportul directorului executiv al filialei asupra condiiilor de derulare a stagiului pentru "Pregtirea în sistem colectiv") RAPORT DE STAGIU Subsemnatul, ................................., în calitate de director executiv al filialei, certific c domnul/doamna .............................., nscut/nscut în ........................ la data de ......................., cu domiciliul în .............................., a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevzut de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat, urmând "Pregtirea în sistem colectiv". Stagiul s-a efectuat de la data de ............ la data de ............. . Condiii de derulare a stagiului: .............................................................................. .............................................................................. Localitatea ........................... Data .................................. Semntura directorului executiv al filialei ........................................... Observaii i viza directorului executiv de filial: .................................................... Semntura directorului executiv de filial .................... Structura raportului de stagiu: I. Prezentarea lucrrilor efectuate; II. Relaiile cu conductorul de stagiu; III. Expunerea unei lucrri profesionale efectuate; IV. Observaiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat; V. Observaiile eventuale ale conductorului de stagiu.

28

ANEXA Nr.10 la regulament CORPUL EXPERILOR CONTABILI I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMÂNIA Filiala .............................. LIVRET DE STAGIU Stagiar .................................................................. Tutore de stagiu .........................................................

29

ANEXA Nr. 11 la regulament CERTIFICAT DE STAGIU Subsemnatul, .............................., directorul executiv al Filialei Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România .........., atest c domnul/doamna .................., stagiar/stagiar, a efectuat succesiv urmtoarele perioade de stagiu: - de la ...................... la ....................., tutore de stagiu; - de la ...................... la ....................., tutore de stagiu; - de la ...................... la ....................., tutore de stagiu; - de la ...................... la ....................., tutore de stagiu; - de la ...................... la ....................., tutore de stagiu; - de la ...................... la ....................., tutore de stagiu; însumând o perioad de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. Cu privire la modul de efectuare a stagiului menionez urmtoarele: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. inând seama i de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu i de observaiile controlorului de stagiu, apreciez c stagiul domnului/doamnei ........................... este satisfctor i îl/o autorizez s se prezinte la examenul de aptitudini pentru obinerea calitii de expert contabil (contabil autorizat). Localitatea ........................... Data .................................. Directorul executiv al filialei, ....................................... (semntura)

30

ANEXA Nr.12 la regulament TEMATICA examenului de aptitudini 1. Organizarea profesiei i statutul profesional al expertului contabil i al contabilului autorizat: a) calitatea de expert contabil i calitatea de contabil autorizat; b) accesul la profesie; c) organizarea i funcionarea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România; d) incompatibiliti în profesie; e) responsabilitatea profesionistului contabil; f) evidena membrilor Corpului; d) Codul etic naional al profesionitilor contabili. 2. Drept: comercial, civil, penal i fiscal 3. Audit [anexa nr. 12 a)] 4. Evaluarea întreprinderilor [anexa nr. 12 b)] 5. Doctrina i deontologia profesiei contabile [anexa nr. 12 c)*)] 6. Expertiza contabil [anexa nr. 12 d)] 7. Contabilitatea i finanele operatorilor economici i instituiilor financiar-bancare: a) contabilitate general: planul de conturi*) (operatori economici, bnci, societi de asigurri, piee de capital); b) conturile consolidate; c) publicarea conturilor anuale; d) funciile întreprinderilor; e) fuziuni i divizri de întreprinderi; f) dizolvarea i lichidarea întreprinderilor; g) analiza situaiei financiare a întreprinderii; h) gestiunea financiar (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modaliti de finanare); i) informatic; cunotine generale*). 8. Contabilitate de gestiune: a) analiza conturilor i politici de preuri; b) evidena cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor*). 9. Metode cantitative i matematici aplicate: 31

a) matematici financiare; b) statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici); c) probabiliti, sondaje i eantionri. -----------*) Teme valabile i pentru contabili autorizai. Bibliografie**) **) Se actualizeaz pe msur ce vor fi adoptate noi acte normative. 1. Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat. 2. Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat. 3. Codul comercial român. 4. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. 5. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 i 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare. 6. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i lichidare a societilor comerciale, precum i retragerea sau excluderea unor asociai din cadrul societilor comerciale i tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.376/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004, publicate i de Editura C.E.C.C.A.R., în 2004. 7. Regulament privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrârea Consiliului Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România nr. 00/33/2000, republicat. 8. Codul etic naional al profesionitilor contabili, Editura C.E.C.C.A.R., 2006. 9. Cartea expertului contabil i a contabilului autorizat - Culegere de acte normative i reglementri ale profesiei elaborat de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, ediia a IV-a 2004, revizuit i adugit. 10. Colecia de ghiduri pentru înelegerea i aplicarea standardelor internaionale de contabilitate (32 volume), Bucureti, Editura C.E.C.C.A.R.,, 2004. 11. Angheni Smaranda i colectiv - Drept comercial, ediia a III-a, Editura All Beck, 2004. 32

12. Crpenaru S. i colectiv - Societile comerciale - reglementare, doctrin, jurispruden, Editura All Beck, 2001. 13. Alberta Chiu, Corina Ioana - Auditul în instituiile publice, Editura C.E.C.C.A.R. 14. Cristea Horia, Toma Marin - Doctrin i deontologie în profesia contabil din România, Editura C.E.C.C.A.R., 2003. 15. Duescu Adriana - Ghid privind înelegerea i aplicarea standardelor internaionale de contabilitate - ediia I i II, Editura C.E.C.C.A.R., 2001 i 2002. 16. Duescu Adriana - Politici contabile de întreprinderi, Editura C.E.C.C.A.R., 2004. 17. Feleag Nicolae, Malciu Liliana - Contabilitate financiar - O abordare european i internaional (vol. I - Contabilitate financiar fundamental, vol. II - Contabilitate financiar aprofundat), Bucureti, Editura Infomega, 2005. 18. Feleag Nicolae, Malciu Liliana - Reglementare i practici de consolidare a conturilor, Editura C.E.C.C.A.R., 2004. 19. Feleag Nicolae, Malciu Liliana - Recunoatere, evaluare i estimare în contabilitatea internaional, Editura C.E.C.C.A.R., 2004. 20. Garbina Mdlina, Bunea tefan - Sinteze, studii de caz i teste-gril privind aplicarea IFRS/IAS, vol. I i II, Editura CECCAR, 2005. 21. Pântea Petru - Contabilitatea româneasc armonizat cu directivele CEE, Editura Intelcredo, 2003. 22. Pitulice Mihai, Chiu Andrei - Studii privind auditul public intern, Editura C.E.C.C.A.R. 23. Ristea Mihai, Dima M. - Contabilitatea societilor comerciale, Editura Universitar, 2004. 24. Ristea Mihai, Dumitru Corina - Contabilitatea aprofundat, Editura Universitar, 2004. 25. Ristea Mihai i colectiv - Contabilitatea financiar a întreprinderii, Editura Universitar, 2004. 26. Stoian Ana, urlea Eugen - Auditul financiar-contabil, Editura Economic, 2001 27. Cartea expertului evaluator, ediia a II-a, Editura CECCAR, 2005 28. Standardele internaionale de audit (ISA), emise de IFAC i traduse de C.E.C.C.A.R., Biblioteca CECCAR, 2007 29. Standarde internaionale de raportare financiar (IFRS) - Traducere în limba român publicat de C.E.C.C.A.R., 2007

33

ANEXA Nr. 12a) la regulament Disciplina: Audit Nivel: examen de aptitudini TEMATICA I. Practici de control al conturilor i de examinare a situaiilor financiare 1. Auditul imobilizrilor 2. Auditul stocurilor 3. Auditul capitalurilor proprii 4. Auditul creanelor i datoriilor 5. Auditul operaiilor financiare 6. Auditul veniturilor i cheltuielilor II. Supravegherea public în auditul statutar 7. Concept; arie de aplicabilitate 8. Sisteme i organisme de supraveghere public III. Raportarea în audit 9. Raportare în auditul statutar 10. Alte tipuri de raportare de audit IV. Organizarea activitii de audit 11. Organizarea i funcionarea unui cabinet de audit 12. Rolul organismelor profesionale V. Controlul de calitate în audit 13. Controlul extern 14. Controlul intern VI. Standardele internaionale de audit 15. Structura, clasificarea i aria de aplicabilitate a standardelor Bibliografie: 1. C.E.C.C.A.R.: Standardul profesional nr. 24; Editura C.E.C.C.A.R., 2007. 2. CECCAR: Standardul profesional nr. 23; Editura C.E.C.C.A.R., 2007. 3. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat. 34

4. Iniiere în auditul statutar al unei entiti, Editura C.E.C.C.A.R., 2007 (pag. 107 - 115; 136 - 183; 205 - 229; 265 - 295). 5. Suportul de curs pentru pregtirea stagiarilor i dezvoltarea profesional continu a membrilor. 6. Directiva 2006/43/CEE (art. 32 - 33) pe site-ul Eurolex.

35

ANEXA Nr.12b) la regulament Disciplina: Evaluarea întreprinderilor Nivel: examen de aptitudini TEMATICA I. Aspecte particulare în evaluarea întreprinderilor 1. Evaluarea întreprinderilor în dificultate 2. Evaluarea pentru fuziuni, divizri i asocieri cu pri ale întreprinderilor 3. Evaluarea pentru garanii i ipoteci 4. Evaluarea pentru asigurare 5. Evaluarea în scopuri fiscale 6. Evaluarea pentru raportarea financiar 7. Evaluarea pentru închiriere/leasing 8. Evaluarea proprietilor agricole II. Contractarea i raportarea lucrrilor de evaluare 9. Angajarea unei lucrri de evaluare 10. Raportarea evalurii 11. Verificarea evalurilor III. Codul etic al evaluatorului 12. Introducere, definiii i arie de aplicabilitate 13. Principii i reguli de bun practic în evaluarea întreprinderilor IV. Standardele internaionale de evaluare 14. Obiective, structur i aria de aplicabilitate Bibliografie: 1. C.E.C.C.A.R. - Suport de curs 2. Iniiere în evaluarea economic i financiar a unei întreprinderi: Editura C.E.C.C.AR., 2007, (pag. 138 - 166; 178 - 217) 3. Standardele internaionale de evaluare, ediia a 7-a, 2005. 4. C.E.C.C.A.R. - Standardul profesional nr. 27 (integral). 5. Recomandrile CECCAR nr. 100, 101 i 102

36

ANEXA Nr.12c) la regulament Disciplina: Doctrina i deontologia profesiei contabile Nivel: examen de aptitudini TEMATICA I. Tezele fundamentale ale profesiei contabile 1. Contabilitatea - tiin sau art? Standarde i reglementri contabile. 2. Profesia contabil: concept i structur 3. Reglementarea profesiei contabile 4. Rolul profesiei contabile pentru aprarea interesului public i pentru dezvoltarea economiei 5. Organizarea profesiei contabile: - la nivel global; - la nivel regional; - la nivel naional. 6. Standardele internaionale ale profesiei contabile: - de educaie; - de calitate; - de etic; - de contabilitate; - de audit. II. Etica în profesia contabil 7. Etica profesional: concept 8. Rolul unui cod etic al profesionitilor contabili 9. Integritatea 10. Obiectivitatea 11. Competena 12. Confidenialitatea 13. Respectul fa de standarde i norme 14. Profesionalismul 37

15. Independena 16. Ameninri la adresa independenei 17. Msuri de protecie împotriva ameninrilor la adresa independenei III. Organizarea profesiei contabile în România 18. Profesia contabil din România = o profesie excesiv reglementat 19. Menirea i obiectivele Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România (C.E.C.C.A.R.) 20. Organizarea i funcionarea C.E.C.C.A.R. 21. Activitile C.E.C.C.A.R. pentru sprijinirea profesionitilor contabili: a) în domeniul educaiei; b) în domeniul eticii; c) elaborarea standardelor de calitate; d) aprarea intereselor membrilor si. 22. Drepturile i obligaiile membrilor C.E.C.C.A.R. Bibliografie: 1. C.E.C.C.A.R.: Suport de curs pentru disciplina Doctrina i deontologia profesiei contabile 2. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat (art. 20) 3. Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, aprobat prin Hotrârea Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai nr. 1/1995, republicat ­ integral. 4. Codul etic naional al profesionitilor contabili - integral, Editura C.E.C.C.A.R., 2006 5. Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrârea Consiliului Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România nr. 00/33/2000, republicat.

38

ANEXA Nr.12d) la regulament Disciplina: Expertiza contabil Nivel: examen de aptitudini TEMATICA 1. Demersul deontologic într-o misiune de expertiz contabil 2. Demersul tehnic într-o misiune de expertiz contabil 3. Expertize contabile: a) în cazul unor litigii contractuale; b) în cazul unor lipsuri i degradri; c) în cauze fiscale; d) în litigii de munc; e) în ceea ce privete drepturi i obligaii izvorâte din legislaia financiar-contabil. 4. Expertize privind starea de sntate a unei întreprinderi Bibliografie 1. C.E.C.C.A.R. - Standardul profesional nr. 35 2. Ion Florea i Radu Florea - Iniiere în expertiza contabil i auditul financiar, Editura CECCAR, 2008 (pag. 70 - 102) 3. Legislaia specific pe domenii

39

ANEXA Nr.13 la regulament (Model de cerere pentru stagiarii care îi desfoar activitatea într-o societate de profil, membr a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România) Domnului/Doamnei director executiv al Filialei Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România ...................... Subsemnatul/Subsemnata, .................., cu domiciliul în ............., nscut/nscut la data de ............... în ........................., solicit efectuarea zilelor de pregtire deontologic în vederea prezentrii la examenul de aptitudini pentru obinerea calitii de expert contabil (contabil autorizat). Menionez c îndeplinesc condiiile prevzute la art. 34 din Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrârea Consiliului Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România nr. 00/33/2000, republicat, în sensul c am profesat timp de 3 ani într-o societate membr a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România, dup cum urmeaz: Perioada ........... ........... ........... Societatea .............. .............. .............. Calitatea în firm ..................... ..................... ..................... Lucrrile efectuate*) ...................... ...................... ......................

Anexez urmtoarele documente: a) copie autentificat de pe carnetul de munc sau alt document eliberat de angajator, din care s rezulte vechimea de 3 ani ca angajat într-o societate membr a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România; b) Certificatul de promovare a examenului pentru admiterea la stagiu nr. ... din ....................... (copie autentificat). Data ......................... Semntura ....................

40

ANEXA Nr. 14 la regulament

PROGRAM-CADRU de pregtire practic în sistem colectiv a stagiarilor __________________________________________________________________________________ Nr. de ore Nr. Categoria de lucrri Tema Coninutul lucrrii practice*) crt. profesionale ____________________ anul I anul II anul III ____________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ____________________________________________________________________________________________________ I. Elaborarea situaiilor 125 90 55 financiare anuale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. Auditul statutar i alte misiuni de audit i certificare 9. 10. 11. 12. 13. Standardele internaionale de audit ____________________________________________________________________________________________________ III. Expertize contabile 14. 15. 16. Expertize contabile în cazul unor litigii contractuale Expertiza contabil în cazul unor lipsuri în gestiune Expertiza contabil în cazul neîndeplinirii unor obligaii fa de bugetul statului 25 25 25 Auditul statutar Misiuni de verificare i certificare (cenzoratul) Examenul limitat al situaiilor financiare Misiuni speciale i misiuni conexe de audit realizate de experii contabili 15 10 10 Bilanul întreprinderii Contul de profit i pierdere Situaia micrii capitalurilor proprii Situaia fluxurilor de trezorerie Situaiile anexe la bilan Politicile contabile de întreprindere Raportul anual al administratorilor Raportrile intermediare 65 70 80

41

____________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ____________________________________________________________________________________________________ 17. Expertizarea contabil a unor drepturi i obligaii izvorâte din legislaia muncii 18. Expertiza contabil asupra unor drepturi i obligaii izvorâte din legislaia financiar-contabil i fiscal ____________________________________________________________________________________________________ IV. Evaluarea întreprinderilor 19. 20. V. Fuziuni i divizri de întreprinderi 21. 22. 23. Fuziunea întreprinderilor Divizarea întreprinderilor Asocierea cu pri ale patrimoniului Întreprinderii ____________________________________________________________________________________________________ VI. Administrarea i lichidarea întreprinderilor 24. 25. 26. VII. Studii de fezabilitate 27. 28. Studii pentru investiii Fezabilitatea unei afaceri comerciale 29. VIII. Analiza-diagnostic a întreprinderii Planul de afaceri Studiu de caz pentru un credit Studiu de caz din practica firmei sau din manual Coninuturi. Exemple 10 10 15 20 ____________________________________________________________________________________________________ 20 Administrarea întreprinderilor Administrarea judiciar a întreprinderii Lichidarea întreprinderii 10 15 15 20 ____________________________________________________________________________________________________ 10 20 Evaluarea întreprinderilor Evaluarea valorilor mobiliare 10 10 10 15 15 15

____________________________________________________________________________________________________

42

____________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ____________________________________________________________________________________________________ 30. 31. Analize pentru managementul i acionariatul întreprinderii Analize pentru utilizatorii externi (due dilligence) ____________________________________________________________________________________________________ IX. Consultan fiscal acordat contribuabililor 32. 33. Impozite directe Impozite indirecte Procedura fiscal: coninut, ex. Procedura fiscal: coninut, ex. 34. Impozite i taxe locale Procedura fiscal: coninut, ex. ____________________________________________________________________________________________________ X. Organizarea auditului intern i controlul intern al întreprinderii 35. Organizarea i planificarea contabilitii unei întreprinderi 36. 37. Organizarea controlului intern al unei întreprinderi Exercitarea unei misiuni de audit intern la o întreprindere XI. inerea contabilitii unei entiti 38. 39. 40. Contabilitatea financiar a unei entiti care aplic IFRS Contabilitatea financiar în sistem simplificat Contabilitatea de gestiune a unei întreprinderi ____________________________________________________________________________________________________ Studiu de caz. Comentarii Studiu de caz Reglementare. Studiu de caz Reglementare. Studiu de caz Reglementare. Studiu de caz 15 10 35 30 25 25 30 35 30 30 30 30 30 30 Studii de caz.Exemple 15 10 Studii de caz 10 10

____________________________________________________________________________________________________

43

0 1 2 3 4 5 6 ____________________________________________________________________________________________________ 41. 42. 43. 44. 45. 46. Contabilitatea unei întreprinderi de construcii Contabilitatea operaiunilor de comer exterior Contabilitatea unei instituii de credit Contabilitatea unei instituii bugetare Contabilitatea unei societi de investiii financiare Contabilitatea în partid simpl Studiu de caz (exemple) Studiu de caz (exemple) Studiu de caz (exemple) Studiu de caz (exemple) Studiu de caz (exemple) Studiu de caz (exemple) ____________________________________________________________________________________________________ XII. Alte lucrri efectuate de experii contabili i contabilii autorizai [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor] ____________________________________________________________________________________________________ *) Se stabilete de Direcia de specialitate, se aprob de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului i se completeaz periodic, în funcie de necesiti. Recapitularea numrului de ore de pregtire practic pe categorii de lucrri profesionale anul I I II III IV V VI VII VIII IX 125 65 25 15 10 10 10 30 anul II 90 70 25 15 10 10 15 15 30 anul III 55 80 25 15 10 20 20 20 30 Total 270 215 75 45 30 30 45 45 90 % 22,5 15 6,25 3,75 2,5 2,5 3,75 3,75 7,5 70 80 90

44

X XI XII Total

25 15 70 400

30 10 80 400

35 90 400

90 25 240 1.200

7,5 5,0 20 100

---------------

45

ANEXA Nr. 15 la regulament Filiala .................... RAPORT privind activitatea de stagiu pentru semestrul I ............. 1. Care este numrul stagiarilor în eviden la sfâritul semestrului? - anul I ................................. - anul II ................................ - anul III ............................... 2. Câte ore de pregtire practic au fost efectuate în sistem colectiv, pe categorii de lucrri profesionale? Categorii de lucrri I. Elaborarea situaiilor financiare anuale II. Auditul statutar al situaiilor financiare III. Expertize contabile IV. Evaluarea întreprinderilor V. Fuziuni i divizri de întreprinderi VI. Administrarea i lichidarea întreprinderilor VII. Studii de fezabilitate VIII. Analiza-diagnostic a întreprinderii IX. Consultan fiscal acordat contribuabililor X. Organizarea auditului i controlul intern al întreprinderii XI. inerea contabilitii unei entiti XII. Alte lucrri efectuate de experii contabili i contabilii autorizai [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor] 3. Câte zile de pregtire deontologic i doctrin profesional au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6 a)? 4. Câte zile de pregtire tehnic au fost efectuate? 46 Anul I Anul II Anul III

S-a respectat tematica din anexa nr. 6? 5. Lectorii folosii pentru pregtirea practic: - ................................................................; - ................................................................; - ................................................................; - ............................................................... . 6. Lectorii folosii pentru pregtirea deontologic: - ................................................................; - ................................................................; - ................................................................; - ............................................................... . 7. Lectorii folosii pentru pregtirea tehnic: - ................................................................; - ................................................................; - ................................................................; - ............................................................... . 8. Lista controlorilor de stagiu folosii: - ................................................................; - ................................................................; - ............................................................... . 9. Comentarii i propuneri cu privire la îmbuntirea activitii de stagiu. ---------------

47

Information

Microsoft Word - REGULAMENT stagiu forma actualizata.doc

47 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

593794