Read Cello_ulkomaali es.indd text version

Ulkomaalit

Tee koti, jossa mieli lepää.

Ulkomaalit kodin puupinnoille

Miksi kannattaa valita Cello-maalit?

Kun haluat katseen- ja säänkestävän kodin, valitse korkealuokkainen Cello-ulkomaali talosi pintaan. Kotimaiset Cello-maalit ovat helposti levittyviä ja sävytettävissä juuri talosi tyyliin ja ympäristöön harmonisesti sopivaan väriin. Cello on K-raudan ja Rautian oma tuotemerkki. Cello-tuotteet ovat laadukkaita, toimivia ja kestäviä. Niiden pysyvästi edullinen hintataso varmistaa, että Cello sopii jokaisen kukkarolle. Cello auttaa sinua tekemään kodin, jossa mieli lepää.

Oikea maali joka pinnalle

Cello-ulkomaaleihin kuuluvat Cello Wintex Talomaali ja Cello Villa Öljymaali. Kestävän ja laadukkaan lopputuloksen varmistavat oikeat tuotteet pintamaalin alla: Cello Pohjuste tai Cello Aqua pohjuste suojaavat käsittelemätöntä puupintaa. Pintamaalin hyvän kiinnipysymisen varmistavat Cello Pohjamaali tai Cello Aqua pohjamaali. Kun haluat säilyttää puun luonnollisen kauniin elävän pinnan valitse Cello Kuultava puunsuoja tai hieman peittävämpi Cello Peittosuoja Aqua. Maalattaessa ulkopintoja uudelleen maalin valintaa vaikuttaa aiemmin käytetyn maalin tyyppi. Katso esitteen sivulta 14, miten selvität vanhan maalin tyypin.

Kiillon ja värin kesto

Maalatun pinnan ulkonäköön vaikuttaa värin lisäksi maalin kiiltoaste. Cello Wintex Talomaali on jo vastamaalattuna puolihimmeä, Cello Villa Öljymaali taas puolikiiltävä. Cello Villa Öljymaali ikääntyy öljymaaleille tyypillisellä tavalla: sen kiilto ja värisävy himmenevät vuosien saatossa. Cello Wintex Talomaali säilyttää alkuperäisen ulkonäkönsä ja värinsä vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Kolme kertaa ­ ja ulkoseinä pitää pintansa

Pohjusta Cello Pohjusteella, maalaa Cello Pohjamaalilla ja maalaa kolmantena suojaava, sävytetty Cello Wintex tai Cello Villa ulkomaalilla. Lukuisat vuosikymmeniä kestäneet kulutus- ja kestotestit ovat osoittaneet, että kolmen kerran yhdistelmä suojaa puisia ulkorakenteita parhaiten suomalaiselta säältä. Vesiohenteiset Cello Pohjamaali Aqua ja Cello Pohjuste Aqua on testeissä todettu vähintään yhtä kestäviksi kuin vastaavat liuotinohenteiset tuotteet.

2

Cello Wintex

Cello Villa

Cello Peittosuoja Aqua

Cello Kuultava puunsuoja

Cello Pohjuste

Cello Pohjuste Aqua

Cello Pohjamaali

Cello Pohjamaali Aqua

3

Cello Wintex Talomaali ja ulkomaalauksen perusteet

Cello Wintex Talomaali on vesiohenteinen akrylaattimaali. Se soveltuu erinomaisesti myös yleisimpien vanhojen maalien, niin vesiohenteisten akrylaattimaalien kuin liuotinohenteisten öljy- ja alkydiöljymaalienkin päälle. Cello Wintex Talomaali on vastamaalattuna puolihimmeä. Se säilyttää alkuperäisen ulkonäkönsä ja värinsä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Varaa yhtenäisten pintojen maalaamiseen riittävästi maalia samasta sävytyserästä. Järjestä mahdolliset työsaumat yhtenäistä seinäpintaa rikkoviin kohtiin, kuten kulmiin tai ikkunoiden reunoihin. Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.

Cello Wintex Talomaali 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

4

Säästät su unnittelem alla

Kodin ulkom aalaus on ur akka, joka vaatii aikaa ja paneutumis ta. Mutta ulkom aalaukseenki n pätee sanonta: Hyv in suunniteltu on puoliksi tehty. Uhraa malla suunni ttelulle muutaman hetken voit säästää paits aikaa myös i sievoisen su mman raha Aloita työt se a. lvittämällä, m illaisia maaleja tarv itset ja kuinka paljon. Laadi seuraa vaksi urakal lesi alustava aikataulu ja kokoa ahke ra talkooporu kka. Maalarin m uistilista Cello Pohja maali Cello Pohju ste Cello Winte x Talomaa li Työkäsinee t Siveltimet K

Cello Villa Öljymaali ja oikeat välineet

Cello Villa Öljymaali on liuotinohenteinen alkydiöljymaali. Sillä voidaan maalata puhtaiden vanhojen öljy- ja alkydiöljymaalien päälle, ei akrylaattimaalien pintaan. Cello Villa Öljymaali on vastamaalattuna puolikiiltävä ja se ikääntyy öljymaaleille tyypillisellä tavalla: sen kiilto ja värisävy himmenevät vuosien saatossa. Puupintojen maalit ja puunsuojat levitetään siveltimellä. Ne voidaan myös ruiskuttaa tai telata, mutta silloin pinta on viimeisteltävä siveltimellä, jotta maalausjälki on hyvä ja maali tarttuu kunnolla. Käsittele pinnat lautojen suuntaisesti. Katkaisupinnat imevät runsaasti maalia. Käsittele ne erityisen huolellisesti. TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.

Cello Villa Öljymaali 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

6

Optimaalis

et olosuhte et

Kun olet saan ut talkooporu kan kasaan, sovi talkoopä ivät alustava sti ja hanki ka talkoolaisille ikille työvälineet se kä riittävästi maaleja. Pan osta laaduk kaisiin välinei Hyvillä välinei siin. llä työ sujuu paremmin ja nopeammin . Sitten vaan säätiedotuks tarkkailemaa ia n. Ulkomaala uksessa ilman, maalin sekä maalatt avan pinnan lämpötilan on oltava yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden al le 80 %. Vältä maalausta su orassa aurin gonpaisteess a. Maalarin m uistilista Cello Pohja maali Cello Pohju ste Cello Villa Öljymaali Lakkabensi ini Siveltimet L

Cello Peittosuoja Aqua

Cello Peittosuoja Aqua on vesiohenteinen, puolihimmeä peittosuoja. Se muodostaa ohuen peittävän kalvon, joka jättää puun kauniin pintakuvion näkyviin paremmin kuin perinteiset talomaalit. Se soveltuu käsittelemättömälle tai aiemmin kuultavalla tai peittävällä puunsuojalla käsitellylle saha- ja höyläpinnalle. Sopivan värin voi valita ulkomaalivärikartan sävyistä. Kestävän lopputuloksen takaa Cello Pohjuste Aqua ja Cello Pohjamaali Aqua. TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.

Cello Peittosuoja Aqua 2,7 l ja 9 l

8

Cello Kuultava puunsuoja

Liuotinohenteinen Cello kuultava puunsuoja on suunniteltu erityisesti hirsipinnoille, mutta soveltuu myös muille käsittelemättömille tai aiemmin kuultavalla puunsuojalla käsitellyille puupinnoille. Se ei muodosta kalvoa vaan jättää puun oman pinnan kauniisti näkyviin. Silti se suojaa puuta tuiskuilta ja tuulilta vuosiksi eteenpäin, sillä se hidastaa kosteuden, auringonvalon sekä home- ja sinistäjäsienten vaikutuksia. Hyytelömäisen koostumuksensa ansiosta se on helppo sivellä. Pohjusteeksi käy Cello Pohjuste. TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.

Cello Kuultava puunsuoja 2,7 l ja 9 l

10

Cello Pohjuste pinnan parhaaksi

Uusi käsittelemätön puupinta - Käsittele pinta mahdollisimman pian mieluiten jo rakennuskesänä - Puhdista kohde ennen maalausta - Maali tarttuu parhaiten karkeapintaiseen puutavaraan - Höylätty puupinta on syytä hioa tai harjata kevyesti ennen maalausta. Se parantaa pintakäsittelyaineiden imeytyvyyttä ja tarttuvuutta, mikä pidentää pintakäsittelyn ikää Uudelleenmaalattava puupinta - Poista irtonainen aines ennen maalausta ja puhdista kohde - Käsittele paljaat puupinnat Cello Pohjusteella ennen pohjamaalausta

Cello Pohjuste 3 l ja 10 l

Perusasia

t kuntoon

TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.

Jotta kodin ulkopintojen maalausurak ei tarvitsisi ry kaan htyä heti uu delleen, kannattaa as iat tehdä ke rralla kunnol Cello-maalie la. n kolmen ke rran käsittelyn on todettu ol evan kestäv ä ratkaisu. Pohjusta Cel lo Pohjustee lla, pohjamaa Cello Pohjam laa aalilla ja sive le pintaan joko Cello W intex Talomaa li tai Cello Villa Öljymaa li. Huolellisuu s palkitaan: tarvitset talk ooporukan ulkomaalauk uudelleen va seen sta vuosien päästä. Maalarin m uistilista Cello Pohju ste Cello Pohja maali Cello-pinta maali Hiekkapap eri Harja Juo

Cello Pohjuste Aqua 3 l ja 10 l

12

8

Cello Pohjamaali pohja onnistumiselle

Uusi käsittelemätön puupinta - Sivele puhdas, kuiva puupinta ensin Cello Pohjusteella alustan laho- ja homesuojan parantamiseksi - Maalaa pohjamaali, jotta saat pintamaalille hyvän tartunta-alustan Uudelleenmaalattava puupinta - Puhdista ja pese uudelleenmaalattavat pinnat kohteeseen soveltuvalla pesuaineella tai homeenpoistoaineella - Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha maali - Pohjusta paljaat puupinnat Cello Pohjusteella ennen pohjamaalausta

Porukalla

hommiin

Cello Pohjamaali 2,7 l ja 9 l

TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.

Ennen ryhtym istä tositoim iin on hyvä vielä koota ta lkooporukka yhteen, käydä urakka pääpiirteittäi n läpi sekä hörpätä vaik ka starttikah vit. Ulkoseini maalaus suor en assa auringo npaisteessa kuulostaa ho ukuttelevalta , mutta ei ol suositeltava e a. Maalattav an puun tule olla kuivaa: ko e steus saa ol la enintään 20 puun kuivap % ainosta. Mitä vähemmän pintasolukos puun sa on vettä, sitä paremm pintakäsittel in yaine siihen imeytyy ja m tarttuu. yös

Cello Pohjamaali Aqua 2,7 l ja 9 l

Maalarin m uistilista Cello Pohju ste Cello Pohja maali Cello-pinta maali Siveltimet Työkäsinee t Kahvit

Näin selvität puutalosi vanhan maalin sideainetyypin

Suomen puutaloista suurin osa on maalattu joko öljymaalilla, alkydiöljymaalilla tai akrylaattimaalilla. Öljymaalin ja alkydiöljymaalin päälle voi ongelmitta maalata niin öljymaalia, kuin akrylaattimaaliakin. Akrylaattimaalin päälle tarttuu kunnolla vain akrylaattimaali. Tämän vuoksi on huoltomaalausta suunniteltaessa selvitettävä vanhan maalin sideainetyyppi. Öljymaali ja alkydiöljymaali Vanha maalipinta ja -kalvo on kova ja joustamaton. Tämän vuoksi se on usein halkeillut puualustan eläessä kosteusvaihteluiden mukana. Irtoava maalikalvo on kova ja lohkeava. Maalipinta ei myöskään pehmene lämmetessään, joten hiomapaperilla öljymaalipintaa hiottaessa se pölyää, eikä juurikaan tartu paperiin. Öljysideaineet pehmenevät/liukenevat lipeään: laimealla lipeäliuoksella kostutetulla kankaalla pintaa pyyhittäessä se pehmenee ja pinnasta irtoaa väriä. Akrylaattimaali, lateksimaali Maalikalvo säilyttää joustavuutensa hyvin pitkään, eikä halkeile puupinnalla. Irtoava maalikalvo on joustava ja taipuisa. Maalikalvo on ns. termoplastinen ja pehmenee lämmetessään, joten hiomapaperilla hiottaessa se ei pölyä, vaan tarttuu ja tukkii paperin. Akrylaattisideaineet pehmenevät/ liukenevat alkoholeihin: esim. denaturoidulla spriillä kostutetulla kankaalla pintaa pyyhittäessä se pehmenee ja pinnasta irtoaa väriä.

Huolella maalattu ja hoidettu talo on ilo silmälle ja kestää vuosikymmenestä toiseen.

14

Cello jälleenmyyjäsi:

Tutustu Cello-ulkomaalisuunnitteluohjelmaan osoitteessa

500756224 3/2011

www.cello-info.com

Valmistuttaja: Rautakesko Oy, Sisustus ja kodin kalustaminen, Tikkurilantie 10-12, 01380 Vantaa, Puh. 01053 032

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin. Maalien ja muiden tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.

Information

Cello_ulkomaali es.indd

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

914003


You might also be interested in

BETA
Cello_ulkomaali es.indd