Read ÇÖLLEME LE MÜCADELE SÖZLEMESNN TANIMI text version

BRLEM MLLETLER ÇÖLLEME LE MÜCADELE ÖZLEMES KAPSAMINDA TÜRK ORMANCILIK SEKTÖRÜ

ÇÖLLEME LE MÜCADELE SÖZLEMESNN TANIMI Uluslar arasi Sözlemeleri bir probleme yaklaimda yasal bir birletiricidir. Yani resmi olarak bir problemin uluslar arasi tanimlanmasi ve farkina varilmasidir. Ayni zamanda sözlemeyi imzalayan ülkelerin görev ve sorumluluklari vardir. Bu nedenle sözlemeyi imzalayacak ülkelerin sözlemeyi incelemesi, kendi yasalariyla mukayese etmeleri ve yasal düzenlemeleri yapmasi gerekmektedir. Anlamayi imzalayan ülke taraf olur, taraflar ne yaptiklarini gözden geçirirler ; buna da Taraflar Konferansi denir. Sözleme, uluslar arasi yasa ve dier anlamalardan hiyerarik olarak daha üstedir. Çevre alaninda yaklaik 100 sözleme vardir. UNCC, Rio sonuçlanan sözlemelerden biridir ve yürürlüe .giren son sözlemelerden biridir. Ayrica bu sözleme çevre ve kalkinmayi birlikte öngören bir sözlemedir. Çöllemenin tanimi ise; Kurak ve yari kurak ve yari nemli alanlarda iklim deimeleri ve insan aktiviteleri sonucunda oluan arazi bozunumu olarak tanimlanmitir. Dünyanin % 25' inde çölleme vardir. Türkiye'nin 55 sene sonra çöl olacai NASA'nin 1985 yilinda yayinlanan raporunda belirtilmitir ayrica ülkemizin süratle çöllemekte olduu en son Rio zirvesinde teyit edilmitir. Klimatik nedenler diindaki çölleme nedenleri arasinda bölgesel veya alt bölgesel olarak airi otlatma arazinin airi ve kötü sulanmasi, ormansizlama ve üst toprain kirlenmesi sayilabilir. Fakat daha da derinde toprain hor kullanilmasi ya da istismari yatmaktadir. Bunun da temel nedeni yoksulluk olup, ailesine kisa dönemde mümkün olduunca fazla yiyecek temin etme amaci yatmaktadir. Dier faktör de, artan dünya nüfusunun doal kaynaklara gittikçe artan talebidir. Sonuç, yok olan toprak üst katmani, bitkinin azalmasi, biyoçeitliliin azalmasi, gida güvenliinin kaybi, dahili ve harici göç, ehirlemenin artii, doal kaynaklar üzerindeki talebidir. Çölleme konusu imdi jeo-stratejik konumdadir. Problem dünyanin her yerinde vardir. Afrika' da kuru tarim yapilan alanlarin 3/4' ü bozulmu olup, bu kez Asya, Latin Amerika ve Avustralya' da mevcuttur.

1

SÖZLEMENN TARH Çölleme problemi ve kuru alanlarin bozulmasi Sahel' de 1968 - 1974 yillarindaki büyük kuraklik gibi yeni deildir. 1974' de Nairobi' de çölleme ile mücadeleye ilikin bir konferans düzenlendi ve bir eylem plani oluturuldu. . Çevre sorunlarinin Birlemi Milletler düzeyindeki ilk konferansi 5 Haziran 1972 tarihinde Stockholm'da yapilmitir. Bu konferans çevre olgusunu Dünya Çevre Günü olarak tüm dünyadaki ülkelere taimitir. 1973 yilinda Birlemi Milletler, Çevre Mültecisi kavramindan yola çikarak Sahel Ofisi (UNSO)'ni kurmutur. 1976 yilinda Kanada'nin Vancover ehrinde Habitat-i Zirvesi toplanmitir. 1977 yilinda Birlemi Milletlerce, Çölleme ve Eylem Plani Konferansi düzenlenmitir. (Nairobi, Kenya). Bu Konferansta çölleme ilk kez evrensel bir problem olarak vurgulanmi ve çöllemeyle mücadele eylem plani benimsenmitir. 1983 yilinda Birlemi Milletler, Dünya Çevre ve Kalkinma Aratirma Komisyonunu oluturmutur. 1987 yilinda Bruntland Komisyonu, Çevre ve Kalkinma üzerine Dünya Komisyonu Raporunu açiklamitir. 1992 yilinda Rio de Janerio'da Birlemi Milletler, 179 ülkenin katilimiyla, Birlemi Milletler Çevre ve Kalkinma Konferansinda (UNCED), içinde Gündem 21'de olan 5 adet Rio Belgesi açiklanmitir. Bu Dünya Zirvesinde, Birlemi Milletler Genel Kurulu, çölleme ve kuraklikla yüz yüze olan ülkelerin bu sorunlarini yasal bir enstrüman halinde ele almak üzere Çölleme ile Mücadele Hükümetler arasi Müzakere Komitesini (INCD) kurmutur. Be defa toplanan Komite, Çölleme ile Mücadele Sözlemesinin taslaini hazirlamitir. 17 Haziran 1994 tarihinde Paris'te, Çölleme ile Mücadele Sözlemesi kabul edilmitir. 14-15 Ekimde imzaya açilan sözleme 26 Aralik 1994 de yürürlüe girmitir. Böylece 17 Haziran, Dünya Çöllemeyle Mücadele Günü olarak ilan edilmitir. 13-14 Haziran 1996 tarihinde Birlemi Milletler nsan Yerleimleri Konferansi Habitat II Kent Zirvesi stanbul'da yapilmitir. Sözlemenin en yüksek organi olan Taraflar Konferansi (COP), ilk toplantisini 1997 yilinda Roma'da yapmitir. Bu ilk toplantisinda, COP'un yönetim kurullari ve

2

bali organlarinin kurulmasi, Global Mekanizmanin oluturulmasi ve Daimi Sekreter'in atanmasi ile ilgili kararlar alinmitir. Sonra sirasiyla, Dakar ­ Senegal (1998), Recife ­ Brezilya (1999), Bonn ­ Almanya (2000), Cenevre ­ sviçre (2001), Havana ­ Küba (2003) ve Nayrobi ­ Nijerya (2005) , Madrid ­spanya(2008) olmak üzere 8 Taraflar Toplantisi gerçekletirilmitir. 2003 yilina kadar yapilan Taraflar Konferansinda; Almanya, Bonn'da Sözleme Daimi Sekreteryasinin kurulmasi. Global Mekanizmanin politikalarinin, operasyon ekillerinin ve faaliyetlerini gözden geçirilmesi, Merkezi ve Dou Avrupa (EkV) için uygulama Eki'nin benimsenmesi, Sözlemenin uygulanmasi konusundaki raporlarin gözden geçirilmesi için Özel bir (Ad-Hoc) Çalima Grubunun çalimalara balamasi, Sözlemenin Uygulanmasinin Gözden Geçirilmesi Komitesinin (CRIC) Taraflar Komitesinin bir organi olarak kurulmasi, Bilim ve Teknoloji Komitesi (Taraflar Komitesinin Bilimsel Organi) reformunun benimsenmesi ve bir Uzmanlar Grubu oluturulmasi, gibi önemli kararlar alinmitir.

Türkiye 11 ubat 1998 tarih ve 23258 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 4340 sayili Yasa ile Birlemi Milletler Çölleme ile Mücadele Sözlemesi'ne 1998 yilinda taraf olmutur. Bu tarihten itibaren Türkiye, Sözlemenin IV üncü Eki olan "Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki" çalimalarinda aktif olarak yer almaya balamitir. Austos ­ Eylül 2002 de, Birlemi Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkinma Zirvesi, Johannesburg (Güney Afrika)'da yapilmitir. Bu Zirvede Küresel Çevre Fonu (GEF)' nun BMÇMS'nin finans mekanizmasi olmasi talep edilmitir. Kasim 2002 talya, Roma'da 1. CRIC toplantisi yapilmi ve Çölleme ile Mücadelede yenilikçi çözümlerin belirlenmesi ve paylailmasi ile 6. Taraflar Konferansina sunulmak üzere bir raporun hazirlanmasi benimsenmitir ÇÖLLEME LE MÜCADELE SÖZLEMESNN AMAÇLARI Bu sözlemenin amaci, etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkinmanin salanmasina katkida bulunmak üzere Gündem 21 ile uyumlu entegre bir yaklaim içerisinde uluslar arasi ibirlii ve ortaklik düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, özelikle Afrikada olmak üzere ciddi kuraklik ve/veya çöllemeye maruz ülkelerde, çöllemeyle mücadele etmek ve kurakliin etkilerini hafifletmektir. Bu amaca ulamak için, etkilenen alanlarda, ayni anda hem arazinin verimliliini iyiletirmek, hem de arazi ve su kaynaklarinin rehabilitasyonunu, korunmasini ve sürdürülebilir yönetimini salayarak özelikle yerel topluluklar

3

düzeyinde yaam koullarinin iyiletirilmesi üzerinde odaklaan uzun dönemli stratejilerin uygulanmasi gerekecektir.

SÖZLEMENN GÜÇLÜ NOKTALARI 1- Fakirlii Yok edilmesi Problem analizi ile çözüm üretiminde sosyo-ekonomik faktörlerle çölleme sürecinin bir arada bulunmasi çöllemenin sebebi olan yoksullukla mücadeleyi gerektirir. Bu da geleneksel arazi bozunumunu hedefli faaliyetlerin, ayni zamanda da yoksullukla mücadele gerektirdiini ifade eder. 2- Popüler Katilim Yeni yaklaimda herkesin katilimini vurguluyor. Mücadeleye balamadan önce bir danimanlik hizmeti olmalidir ve bu i balamadan ve bittikten sonra mali kaynaklarin elinde olmalidir. 3- Birleik Yaklaim Sözleme birini dierinden ayrit etmeden çölleme ve yoksulluk ve güç arasinda birleik bir yaklaimi öngörür. Gida güvenlii, arazi mülkiyeti göz önünde bulundurulur. 4- Ortaklik Düzenlenmesi Sözleme sadece tekrarlarin önlenmesi için deil ayni zamanda kurumlarin sorumluluklarinin bölüümü için de ortaklik düzenlenmesine iaret eder. Burada vurgulanan yardimdan ziyade ortakliktir. SÖZLEMENN UYGULANMASI Ulusal Eyle Programlarinda, genel olarak düünüp lokal olarak uygulamak temeldir. Birinci prensip Amerika'yi yeniden kefetmek yerine geçmi deneyimlere dayanarak yeni plan ve programlar oluturmaktir. Sözlemenin vermektedir. 10.maddesi Ulusal Eylem Programinin dispozisyonunu

Ulusal Eylem Programinin mali kaynaklari tüm seviyelerde desteklenmelidir. Ortaklar ayni zamanda Ulusal Eylem Programinin kontrol etmelidir. KAPASTE OLUTURMA

4

Taraf ülkeler deneyimlerin birbirine aktararak eitime yönelik çalimalar yapacaklar ve bu ekilde kapasite oluturma yoluna gideceklerdir. Çölleme ile mücadelede temel baari sadece halkin bilinçlendirilmesi yolu ile salanabilir. Bunun içinde; kirsal toplumlardan, köy hayatindan, yerel halktan hükümet bakanlarindan, okullardan, kaymakamlardan, belediye bakanlarindan, çitçi gruplarindan, özel sektör, sanayi, bilim ve aratirma enstitülerinden yani toplumun bütün kesimlerinin çölleme ile mücadele için bilinçlendirilmelidir. Bu sözlemenin temel noktalarindan bir tanesini de kapasite oluturma ve bilinçlendirmedir. ARATIRMA VE KALKINMA Sözleme, Çölleme ile mücadelede teknik ve bilimsel ibirliini tevik eder. Aratirma faaliyetleri yerel nüfusun istekleri dorultusunda olmali, sadece aratirma kurum ve destekleyen kurululara hitap etmemelidir. Sözleme özellikle yerel ve geleneksel bilgi know-how ve uygulamalari birletirici ve dorulayici yönünü vurgular. Ayrica çöllemeyi deerlendirme ve kurakliin etkilerini daha iyi izleme için bilgi toplama ve analizi için küresel bilgi ainin güçlendirilmesi planlamitir. Teknolojilerin kazanim ve uyarlanmasinda, sözleme çevreci ekonomik olarak uygulanabilir ve sosyal olarak kabul edilebilir tekniklerin transferini tevik eder. Ayrica, geleneksel bilgi hakkindaki bir envanterin yapilmasi, daha iyi uygulamalar hakkinda bilgilerin yayilmasinin teviki istenmektedir. Bunun yani sira ticari olarak bunlarin kullanimini nüfusa yarar salayacaktir. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 1Sözlemenin diyapozitiflerinde 6,5 ve 4. Maddelerinde ayrintili olarak deinilen bir çok zorunluluu vardir: a) Tüm taraflarla ilgili genel sorumluluklar, b) Etkilenen ülke taraflarin zorunluluklari, c) Gelimi ülke taraflarin zorunluluklari, 2Bütün taraflardan, çöllemenin etkilerinin belirlenmesinde entegre bir yaklaimi kabul etmeleri beklenir ve çöllemeye katkida bulunmak için sosyoekonomik faktörlere özel önem verirler. 3Etkilene ülke taraflari, yasalari güçlendirerek, yeni yasalar oluturarak ve ulusal eylem programlariyla doal kaynaklarin daha iyi planlamasini gelitirerek etkili bir çevre salamak zorundadir.

5

4Gelimi taraflardan, genel sorunluluklarina ek olarak, uygun teknolojilere eriim ve ek finansal kaynaklar yoluyla etkilenen ülke taraflarin çabalarini desteklemeleri beklenir. MAL KAYNAKLAR Finansal artlar, sözlemenin uzlailmasi gereken en kuvvetli kismini oluturmaktadir. Gelimi ülkeler, ek mali kaynak salamada tereddütlü davranmaktadirlar. Fakat gelimekte olan ülkeler ulusal programlarinin yürütülmesinde daha fazla kaynaa ihtiyaç olduunu düünüyor. Mali finansal kaynaklarin harekete geçirilmesi için sözleme bütün mevcut kanallarla kaynaklarin harekete geçirilmesine konsantre olacak, kuvvetlendirecek ve temel yaklaimda yeniden düzenleyecektir. Etkilenen taraf ülkeler Ulusal Eylem Programlari için gerekli mali kaynaklarini harekete geçireceklerdir. Küresel çevreyi korumayi amaçlayan çölleme ile mücadele projeleri için GEF' in ulailabilir olmasi önemli bir etkendir. Bu sözleme özel bir fon oluturmamitir, fakat mevcut mali kaynaklarin etkinliinin arttirilmasi için bir Küresel Mekanizma kurulmutur. Taraflar çölleme ile mücadelede kurakliin etkilerinin kaynaklarin yönetimini kuvvetlendirecekler ve açiklayacaklardir. azaltilmasinda

SÖZLEME ÇN KURUMSAL ÇERÇEVE Taraflar Konferansi Sözlemesinin ülkelerdeki uygulamasini gözden geçirir. Sürekli Sekretarya Taraflar Konferansinin gündemini belirler ve raporlarin sunumunu salar ve gelimekte olan ülkelere yardimi salar. Teknik ve Bilim Komitesi çölleme ve kuraklikla mücadeleye ilikin öneri ve bilgileri sunar. plani Taraflar Konferansinin Roma' daki ilk toplantisinda kabul edilmitir. Göstergeler ve indikatörler, Geleneksel Bilgi, Kurumlar atasindaki bilgi ai, Uzmanlar listesi,

Sözlemenin uygulanmasi için ne tür önlemler alinmasi gerektiine dair bilgiyi taraf ülkeler, Taraflar Konferansinin tutanaklariyla alacaklardir.

6

BLM VE TEKNOLOJ KOMTES Taraflar Konferansinda u kararlar alinmitir. - Uzmanlar listesini oluturma için gerekli prosedürler, - Baimsiz uzmanlarin geçici olarak atanmasi, - Mevcut alar, kurumlar ve tekilatlarin etüt ve deerlendirilmesi, - Geleneksel bilgi ve konw-how uygulamalari hakkindaki envanterin detayli olarak irdelenmesi.

EK _ IVK Sözlemenin bir bölümünü oluturan 4. Bölgesel ekler : EK - IV Türkiye'nin de yer aldii Kuzey Akdeniz için bölgesel uygulama ekidir. Kuzey Akdeniz Bölgesindeki 1. Maddede gönderme yapilan özel artlar arasinda : a) Geni alanlari etkileyen yari kurak iklim artlari, mevsim kurakliklari, çok yüksek yai deikenlikleri, ani ve youn yailar, b) Yüzeyde kabuk oluturmaya yatkin fakir ve erozyona çok müsait topraklar, c) Dik yamaçli profiller ve çok deiken arazi yapilari, d) Sik çikan orman yanginlarindan ötürü yaygin orman örtüsü kayiplari, e) Geleneksel tarimda kriz koullari ile birlikte arazilerin toprain ve su koruma yapilarinin bozulmasi terk edilmesi,

f) Su kaynaklarinin sürdürülemez biçimde iletilmesi sonucu aktiflerde kimyasal kirlenme, tuzlanma ve tükenme de dahil olmak üzere ciddi çevre hasarinin olumasi ve, g) Kentleme, endüstriyel faaliyetler, turizm ve sulu tarimin sonucu olarak ekonomik faaliyetlerin sahil bölgelerinde younlamasi bulunmaktadir. EK - IV ÜLKELER ÇN ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ ÇER Bölgedeki etkilenen ülke taraflarin Ulusal Eylem Programlarina : a) Yasal, kurumsal ve idari alanlar, b) Arazi kullanim biçimleri, su kaynaklarinin yönetimi, toprain korunmasi, ormancilik, tarimsal faaliyetler, otlak ve mera yönetimi, c) Doal hayatin ve dier biyolojik çeitlilik birimlerinin yönetimi ve korunmasi,

7

d) e) f)

Orman yanginlarina kari korunma, Alternatif yaam biçimlerinin teviki ve, Aratirma, eitim ve toplum bilinci ile ilgili önlemleri dahil edebilirler. SÖZLEME KAPSAMINDA ÜLKEMZN SORUMLULUKLARI

Türkiye'nin içinde bulunduu corafi konum, iklim artlari ve çalar boyunca çeitli medeniyetlere ev sahiplii yapmi olmasi, ülkemizi çölleme ve kurakliktan önemli biçimde etkilenen bir ülke konumuna getirmektedir. Ülkemiz tarafindan 15/10/1994 tarihinde Paris'te imzalanan Sözleme, 11/02/1998 tarihli ve 4340 sayili Kanunla onaylanmi ve 16 Mayis 1998 tarihli Resmi Gazetede yayimlanmitir. Ülkemiz Sözlemenin 5 Bölgesel Uygulama Ekibinden biri olan Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Ekibinde (EK-4) yer almakta olup, muhtelif kurumlarimiz vasitasiyla bölgesel bazda yürütülen çalimalara ve çeitli uluslararasi finans kurumlarinca desteklenen bölgesel projelere katilmaktadir. Sözleme ülkemiz tarafindan 15/10/1994 tarihinde imzalanmi olmasina ramen ülkemizin en önemli yükümlüklerinden olan Çölleme ile Mücadele Ulusal Eylem Programi ülkemizdeki kurumsal yeki kargaasi sebebiyle uzun süre hazirlanamamitir. Çevre ve Orman Bakanliklarinin birlemesi ve Ulusal Odak Noktasinin Bakanlik APK birimine geçmesi ile birlikte çalimalara hiz verilmi ve Türkiye Toprak ilmi Dernei ile birlikte hazirlanan ulusal eylem programi 9 Mart 2005 tarihinde resmi gazetede yayinlanarak yürürlüe girmitir. Ulusal eylem programlarinin balica amaçlari; ülkelerin çölleme ve kuraklikla ilgili önceliklerini tespit etmek, bölgesel çalimalara katkida bulunmak, ibirlii gelitirmek, kuraklik ve çölleme konusunda kamuoyunun ilgisini artirmak, ülkelerin kalkinma plan ve stratejilerine entegre etmek, bu alandaki çalimalara ilgili tüm kurum ve kurululara sivil toplum kurulularinin ve yerel halkin katilimini salamak ve bütün bu çalimalar için finans kaynaklarini tahsis etmektir. ÇÖLLEME LE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PROGRAMI Amaç: Çölleme ile Mücadele Ulusal Eylem Programi, Ülkedeki çöllemeye yol açan etmenleri saptayarak bu sorunlarin devlet, yerel örgütler, arazi sahipleri ve halkin katilimiyla nasil çözümlenebileceini ortaya koymayi amaçlamaktadir. Bu balamda Çölleme ile Mücadele Ulusal Eylem Programi, BMÇMS'nin Yönergesine uyum salamaktadir. lkeler: Ulusal Eylem Programinin balica ilkeleri aaida özetlenmitir: a. Çölleme/arazi bozulumu baskisi olan arazilerin, çölleme düzeylerinin bilimsel ölçümler kullanilarak dailimlarinin saptanmasi, b. Öncelikle korunmasi gereken ekosistemlerin seçimi ve bu olanlarin gündeme alinmasinin salanmasi, c. Güncel çevre koruma ve sürdürülebilir kullanim politikalarinin irdelenmesi varsa eksikliklerinin belirlenmesi,

8

d. Yeni ve/veya ek politikalarin bilimsel, ekonomik, sosyal ve teknik ölçütlerin uygulanma mekanizmalari için saptanmalari, e. Çölleme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaciyla, halkin ve çöllemeden etkilenen topluluklarin her türlü yayin ve yayim araçlariyla bilgilendirilmesi, f. Çölleme ile mücadele çalimalarinin bütün süreçlerinde ilgili kamu kurum ve kurulularin, YY, STK, yerel topluluklar ve dier gruplarin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde etkin katiliminin salanmasi, g. Ulusal stratejilerin oluturularak çöllemenin durdurulmasi ve/veya etkisinin azaltilmasi. Bu balamda sürdürülebilir arazi ve su kullanimlarinin gelitirilmeleri, biyoçeitlilik alanlarinin korunmaya alinmasi ve bu kullanimlardan oluabilecek sosyal çelikilerin önlenmesi, h. Erken uyari sistemlerinin bilgi, alari araciliiyla oluturulup bir merkeze balanmalari, i. Dier ülkelerin ulusal programlariyla balanti kurarak bilgi alari araciliiyla bilgi aliveriinin salanmasi. Kurum ve Kurulularin Sorumluluklari: Programdan beklenen sonuçlarin salanabilmesi için kurum ve kurulularin sorumluluklari ilgili genelgede belirtildii üzere; 1) Program çerçevesinde yürütecekleri çalimalarda Çölleme ile Mücadele Sözlemesi Ulusal Koordinasyon Birimi ve ulusal düzeyde sekreterya hizmetlerini yürüten Çevre ve Orman Bakanlii ile koordine ve ibirlii içinde bulunulmasi, 2) Sorumluluk alanlarina giren ve Ulusal Eylem Programinda yer alan çölleme ve kuraklikla ilgili çalima ve faaliyetlerini belirtilen süreler içinde gerçekletirmek üzere kendi plan ve programlarina entegre etmek için gerekli tedbirlerin alinmasi, 3) Sorumlu olduklari eylemlerin gerçekletirilmesi amaciyla programlarinda ve bütçelerinde gerekli kaynaklarin tahsis edilmesi, yillik i

4) Programin uygulanmasi esnasinda, dier ülkelerle karilikli tecrübe ve bilgi deiiminin salanabilmesi için, gerektiinde uluslararasi destek kurumlarinin kaynaklarindan yararlanmak üzere bölgesel, alt bölgesel ve uluslararasi çalimalara katilim salanarak dier ülke ve organizasyonlarla ibirliinin gelitirilmesine önem verilmesi, 5) Program çerçevesinde alinan sonuçlarin ve kazanilan deneyimlerin, sözlemenin ilgili hükümlerine göre dier ülkelerle paylailmasina yardimci olmak amaciyla veya Sözleme Sekretaryasinca istenen periyodik ülke raporlarina intikal ettirilmek üzere, Çevre ve Orman Bakanliina bildirilmesi,

9

6) Çölleme ve kuraklik konularinda; uluslararasi, bölgesel ve ulusal düzeylerde düzenlenen seminer, çalitay, panel, ve benzeri etkinliklere katilim salanilmasina ve kamu oyunun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalimalarina özen gösterilmesi, 7) Birlemi Milletlerce ilan edilen ve her yili kutlanmakta olan "17 Haziran Çölleme ile Mücadele Günü" ile çeitli etkinlikler düzenlemek suretiyle, çöllemenin ve kurakliin olumsuz etkileri ile douracai sonuçlar ve felaketler konusunda toplumun bilgilendirilmesi çalimalarina önem verilmesi, bu konuda düzenleyecekleri faaliyetlerle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanliiyla gerekli koordinasyonun salanmasi olarak belirlenmitir. ÇÖLLEME LE MÜCADELE SÖZLEMES VE ULUSAL EYLEM PROGRAMI AÇISINDAN ORMANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemizde çöllemenin nedenlerini sayacak olursak bunlar; Doal nedenler ( Toprak ainimi,Topraktaki bitki besin elementlerinin yüzeyden yada yikanmayla profilden uzaklaarak toprak verim kalitesinin bozulmasi, iklimsel deimeler), Teknik nedenler (ormansizlama, meralarin bozulmasi, hidrolojik yapinin veya hidrolojik döngünün yapay yollarla etkilenmesi, tarim topraklarinin yanli yönetimi ve toprak yorgunluunun olumasi, tarim orman alanlarinin amaç dii kullanimi, toprak kirlenmesi, arazilerinin fiziksel bozunumlari, tarim ve orman ekosistemlerinin plansiz olarak kullanimlari veya arazilerin yanli kullanimlari) ve Sosyoekonomik, Yönetimsel ve Yasal Nedenler (yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar, Göç, Eitimsizlik ve Fakirlik) olarak sayilabilir. Çölleme nedenlerinin tamamina yakini ormancilik sektörü ile direk veya dolayli olarak ilikisi vardir. Çölleme sorunlari ise ; Düzeltilemeyen çölleme sorunlari (Toprak betonlamasi, Yapi ve dier endüstrilerde topraklarin yer üstü ve yer alti kayaçlarinin hammadde olarak airi kullanimi) ve Düzeltilebilir çölleme sorunlari ( Erozyon, Ormansizlama, Mera alanlarinda bozulum, Topraklarin organik madde kaybi, Arazilerin fiziksel bozunumlari, Yanli arazi kullanimi, kullanilabilir suyun azalmasi, çoraklama, sulanan topraklarda tuzluluk sorunu, tarim ilaçlari, toprak kirlenmesi) olarak sayilmaktadir. Düzeltilebilir çölleme sorunlarinin tamami ormancilik sektörünün görevleri arasindadir. Bu durumda göstermektedir ki bütün dünyada olduu gibi özelikle teknik anlamda çölleme ile mücadele ormancilar tarafindan yapilmaktadir. Çölleme ile mücadele ulusal eylem programinda; öngörülen düzenlemeler, yapilan çalimalar ve ilgili kurumlarca öngörülen sürede yapilacak çalimalar içerisinde yer alan 63 eylemim 50 adeti içerisinde Çevre ve Orman Bakanliinin sorumluluunda kalmaktadir. Gerek, Birlemi Milletler Çölleme ile Mücadele Sözlemesi gerksede Ulusal Çölleme ile mücadele Eylem Programi ormancilik sektörüne önemli görevler vermektedir. Ormancilik sektörünün bu görevleri yerine getirmesi için gerekli olan bata insan kaynai olmak üzere bütün yapisal düzenlemeleri biran önce yerine getirmek durumundadir. Çölleme ile mücadele çok tarafli bir konu olsa dahi temel görev ormancilik sektörüne dümektedir ve bütün dünyada da çölleme ile mücadeleyi ormancilar yürütmektedir.

10

11

Information

ÇÖLLEME LE MÜCADELE SÖZLEMESNN TANIMI

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

832861