Read Microsoft PowerPoint - 2007-11-14_Belchatow_see_jb text version

Energooszczdne silniki elektryczne

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

2

Silnik elektryczny ­ maszyna elektryczna, w

której energia elektryczna zamieniana jest na energi mechaniczn Prdu stalego:

· · Obcowzbudne oraz z magnesami trwalymi Samowzbudne: równolegly, szeregowy, szeregowo-równolegly

Prdu przemiennego:

Jednofazowe: klatkowy, szeregowy · · Trójfazowe: klatkowy, liniowy, piercieniowy Zasilane dwustronnie: synchroniczny, asynchroniczny-synchronizowany

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

3

Podzial silników elektrycznych ze wzgldu na prdko obrotow: · · · · · · · · asynchroniczny dwuklatkowy glbokolobkowy asynchroniczny-synchronizowany krokowy liniowy synchroniczny wielobiegowy

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

14 listopada 2007

4

do pracy ciglej, dorywczej, przerywanej dwuwirnikowy dwignicowy glbinowy histerezowy kompensowany komutatorowy komutatorowy o przesuwnych szczotkach jawnobiegunowy kubkowy bezlobkowy malej mocy ­ ulamkowy i mikroulamkowy momentowy morski, okrtowy nastawczy nawrotny o duej przecialnoci okapturzony przeciwwybuchowy 14 listopada 2007

otwarty o stalym momencie obrotowym poloeniowy potokowy-walcowniczy potrójny przekladniowy reluktancyjny repulsyjny szybkoobrotowy trakcyjny tarczowy ukrytobiegunowy uniwersalny wibracyjny z chlodzeniem obcym zamknity z obwodami drukowanymi zwartobiegunowy ...

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

5

Udzial silników elektrycznych w rynku:

87% wszystkich silników prdu przemiennego, to silniki klatkowe o mocach 0,75 ­ 200 kW

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

6

Silnik ­ jaki jest kady widzi...

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

7

Ale co w silniku piszczy?

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

8

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

9

Copyright © 2006 by Sperika Enterprises and published by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

10

Straty prdowe w klatce wirnika: · zwikszenie przekroju uzwojenia · materialy o lepszej przewodnoci Straty w uzwojeniu stojana: · grubsze uzwojenie stojana · skrócenie dlugoci polcze czolowych Straty mechaniczne (wentylacyjne): · wentylator o mniejszej rednicy · mniejsze przewietrzniki · gladkie czola wirnika · konstrukcja stojana o lepszej aerodynamice

Straty magnetyczne: Straty mechaniczne (loyskowe): · dokladne pasowanie loysk · poprawa smarowania loysk Straty dodatkowe: · optymalizacja wielkoci szczeliny powietrznej · lepszy ksztalt profili lobków · magnetyczne kliny lobkowe 14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

· ciesze blachy elektrotechniczne o mniejszej stratnoci · wydluenie pakietu blach stojana

11

Porównanie strat mocy w silniku z klatk Al i Cu (moc znamionowa11 kW)

* konstrukcja silnika, poza wirnikiem jest identyczna

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

12

Sprawno silnika z klatk Al i Cu

* konstrukcja silnika, poza wirnikiem jest identyczna

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

13

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

14

·

·

·

Glównym celem porozumienia CEMEP bylo ograniczenie produkcji silników o najniszej klasie sprawnoci (eff3) i zwikszenie udzialu w rynku silników o redniej klasie sprawnoci (eff2). Pod wzgldem udzialu w rynku silników o klasie o najwyszej klasie sprawnoci (eff1), Unia Europejska pozostaje daleko w tyle za USA oraz innymi krajami jak midzy innymi Kanada, Meksyk, Australia Coraz wicej krajów decyduje si na wprowadzanie obligatoryjnych standardów minimalnych (MEPS) na poziomie odpowiadajcym w przyblieniu eff1

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

15

Dobrowolne porozumienie CEMEP - mniej silników o najniszej sprawnoci

W 2007 roku CEMEP poinformowal o osigniciu udzialu silników o klasie eff1na poziomie 10%

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

16

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

17

wiatowe standardy sprawnoci silników elektrycznych

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

18

Podejcie do sprawnoci energetycznej silników elektrycznych w EU

· Potrzeba zdecydowanych dziala na rzecz poprawy efektywnoci energetycznej · Dyrektywa Ecodesign EuP (Energy Using Products) zmierza w kierunku ustanowienia minimalnych standardów w krajach Unii Europejskiej. Elektryczne uklady napdowe s jednym z priorytetów tej dyrektywy

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

19

Podejcie do sprawnoci energetycznej silników elektrycznych w Polsce

· Przed wejciem do Unii Europejskiej:

zarzdzenie Ministra Gospodarki z dn.18.02.1999 ustanawiajce poziom minimalnych sprawnoci silników elektrycznych na poziomie odpowiadajcym w przyblieniu klasie eff2

· Po wstpieniu w 2004 roku do Unii Europejskiej:

brak wymogów minimalnych standardów podanie za rozwizaniami wprowadzanymi w EU

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

20

Europejskie dzialania poprawiajce efektywno silników elektrycznych

Dania: ,,Sparemotor" ­ doplaty do silników energooszczdnych skierowane do uytkowników. Wielka Brytania ­ Action Energy: szybsza amortyzacja zakupu silników energooszczdnych Polska ­ Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napdach Elektrycznych (PEMP), umieszczenie silników energooszczdnych w katalogu kryteriów rodowiskowych Zamówie Publicznych

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

21

Projekt PEMP

Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napdach Elektrycznych (PEMP) upowszechnienia w Polsce wysokosprawne silników elektrycznych i energooszczdne uklady napdowe Okres wdraania projektu: lata 2004 ­ 2009.

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

22

Projekt PEMP

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

23

Projekt PEMP

W chwili obecnej dofinansowaniem PEMP objte s silniki energooszczdne producentów:

Besel S.A. Celma S.A. Indukta S.A. Siemens Sp. z o.o. Tamel S.A.

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

24

Podsumowanie

Tylko obligatoryjne standardy minimalne zapewniaj wysoki udzial silników energooszczdnych w rynku (USA, Kanada) Dobrowolne zobowizania producentów (przyklad UE) s nieskuteczne (brak ochrony rynku przed importem tanich produktów o niskiej jakoci). W Polsce Projekt PEMP ulatwia przygotowania do wprowadzenia minimalnych standardów efektywnoci energetycznej silników elektrycznych

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

25

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

ul. Mokotowska 35 00-560 Warszawa Tel. (22) 626-09-10 Fax: (22) 626-09-11

www.kape.gov.pl

14 listopada 2007

©Jaroslaw Buczek, KAPE S.A.

26

Information

Microsoft PowerPoint - 2007-11-14_Belchatow_see_jb

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

53736