Read 20105.pdf text version

1. oldal, összesen: 7

Ceramic Center

Feladó: Címzett: Elküldve: Tárgy: "Ceramic Center" <[email protected]> "Kedves Barátaim, Art-isták! " <[email protected]> 2010. február 10. 8:15 Ceramic Center 20105

Máz számítási gyakorlatok érthetien

Nem is tudom honnan kezdjük, de végül is mindegy, mert elmegyünk oda-vissza. Majd esetleg ha valami mégsem világos akkor a konkrét kérdésre megpróbálok válaszolni ( [email protected] ). Mégis megpróbálom úgy közelíteni a dolgot, hogy a mai internetvilágban leszedheti recepteket könnyen lehessen kezelni. Eliször is a receptek általában úgy vannak megadva, hogy egy adott hifokra, szkebb hifoktartományra vonatkozik. Különösebb higörbét csak ritkán szoktak mellékelni és az adott mázhoz szükséges cserepünket (masszánkat)

2010.02.10.

2. oldal, összesen: 7

feltételezi. Pl. úgy írják (különösen az angolok nem szeretik használni a C fokot, és a keramikus szakzsargon egyébként is leggyakrabban a már korábban említett Seger mester cone-nal jellemzi az alkalmazott hifokot. (A Seger gúlák speciális háromszög geometriájú "himérik", amelyek összetétele úgy változik, hogy mondjuk 700C-tól 1700C-ig 15-20C-onként eltéri olvadáspontú. Az aktuális himérsékletnek azt a gúlaértéket nevezzük, ahol a gúlánk pontosan elfekszik. A pontosságról egyébként annyit, hogy a mi kerámiánk kb. annyira precíz akár a himérsékleteket, akár a technológiákat, akár pedig a számításokat vesszük, mint azt a Laci bácsi konyhareceptjeinél megismertük. Az elmélet ad egy jó és sokszor megfontolandó vezérfonalat a mihez tartást illetien, de ez a mesterség ugye nem a 3 tizedesre való kerekítésril szól! Ez persze nem azt jelenti, hogy mindennem szakmaiságot nélkülöz, de ahogy a kézmvesség is elveszti varázsát a gépiesítéskor, úgy amiril beszélünk az továbbra is a tapasztalat nagyfokú ismeretein alapszik, empirikus.) Tehát nem akarom túlbeszélni, itt van néhány táblázat: Segergula/cone 014a 013a 01a 1a 2a 3a 4a 012a 011a 010a 09a 5a 6a 8 7 08a 07a 06a 05a 04a 03a 02a

810 830 850 880 900 920 940 960 Celsius fok 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1230 1250

980 1000 1020 1040

Fahrenheit átszámítása Celsiusra: C Fahrenheitre: F

= (F-32) * 5/9

Celsius átszámítása

= C * 9/5 + 32

Félreértések elkerülése végett ismeretes, hogy ma már a legkülönbözibb programvariációk léteznek a mázszámításokra, de féli, hogy aki azt használja minden értelem és ész nélkül annak fogalma sincs azokról az alapveti összefüggésekril, amelyekre ezúton próbálom az érdeklidik figyelmét ráirányítani. Most néztem egy állítólag meseszép kristálymáz receptet (hogy egybil a közepébe vágjunk), amit így adtak meg: Crystalline Glaze, Cone 6 - 10, Oxidation Base Glaze 35.0 Potash Feldspar 12.0

Calcite 24.0 Zinc Oxide Silica 22.0 Kaolin/Eckalite 5.0 Add: Nickel Oxide 2.0 for blue Red Iron 4.0 = Manganese Dioxide 6 for brown Copper Carbonte 1.0 - 2.0 for green Comment: slow cool from maximun temperature to about 1000 C in 3 - 6 hours Tehát miril is ír itt a barátunk? Azt mondja, hogy van egy frankó kristálymáza 1200-1300C közé. (tehát ebbil következien kell egy olyan magastüz cserepünk amire ezt a mázat rá lehet tenni, és az adott hifokot a kerámiánk deformáció nélkül elviseli (kiedény, félporcelán stb., de mindenképp valószínleg fehérre égi). Látható, hogy a nagy mennyiség ZnO+CaO (24+16 = 40%!, nem semmi) és az alacsonynak tni homok/silica (22%) matt mázat, kristályosodásra hajlamos mázat feltételez.

2010.02.10.

3. oldal, összesen: 7

De lássuk ezt a múlt héten tárgyalt Seger képletünk fényében hogyan is néz ki? Különbözi alapanyagok valóságos összetételeit vegyük alapul, abból induljunk ki és ne pl. a káliföldpát, ortoklász (KAlSi3O8) elméleti összetételébil, mert ugye olyan csak papíron létezik, de nem a valóságban. Oxidok mólsúlya: 94,2 atomsúlyok összege) Alapanyagok: Káliföldpát % K2O 11,64 62 102 159,7 80 60 56 81,8 40,3 (az

Na2O 2,89

Al2O3 17,9

Fe2O3 0,36

TiO2 0,01

SiO2 64,12

CaO

ZnO MgO

Kalcit (mészki: CaCO3) % ZnO % Silica % Kaolin % 1,6 0,1 37,0 0,6 0,03 99,8 48,00

55,4 99,5

0,1

0,3

Most nézzük meg, hogy az egyes alapanyagok a százalékos összetételüknek megfelelien mennyi oxidot visznek be a mázba a kiindulási receptünk szerint: pl. a 35% Potash Feldspar esetében ez úgy számítható, hogy 0,35-el megszorozzuk az összes oxidos alkotó mennyiségét. K2O esetén: 0,35 * 11,64 = 4,07g lesz. Ha ezt elosztjuk a mólsúlyával akkor megkapjuk a mólszámát is: 4,07 / 94,2 = 0,043. Alapanyagok (g): ZnO MgO 35% Káliföldpát 12% Calcite 24% Zinc Oxide 23,88 22% Silica 5% Kaolin 0 0,08 0 0 1,85 0,03 0 21,96 2,4 K2O 4,07 Na2O 1,01 Al2O3 6,27 Fe2O3 0,13 TiO2 0 SiO2 22,44 6,65 CaO

Összesen (g) 4,15 1,01 8,12 0,16 0 46,8 6,65 23,88 0 = 90,77g amit ha 100g-ra normálunk, vagyis szorozzuk az összes komponenst 100/99,77 = 1,1-el akkor megkapjuk a mázunk valóságos oxidos összetételét, lássuk: Alapanyagok (g) *1,1: ZnO MgO máz oxidos összetétele (%) 26,27 0 = 100% (majdnem) máz mólszámai szerint 0,321 0 K2O 4,57 Na2O 1,11 Al2O3 8,93 Fe2O3 0,18 TiO2 SiO2 51,48 CaO 7,32

0 0

0,049

0,018

0,088

0

0,858

0,131

2010.02.10.

4. oldal, összesen: 7

Seger szerint a bázikus oxidok mólszámait 1-re kell normálni. Ehhez adjuk össze az alábbi mólszámokat: K2O + Na2O + CaO + ZnO + MgO = 0,049 + 0,018 + 0,131 + 0,321 + 0 = 0,519. Az 1-re normáláshoz az összes oxidos mólszámot meg kell szoroznunk 1/0,519 = 1,927-el, hogy fel tudjuk írni a végsi Seger képletet: K2O 0,094 SiO2 1,653 Ennek a máznak a savaránya:

Na2O 0,035 Al2O3 0,170 1,653 / (1+3*0,17) = 1,653 / 1,51 = 1,09

CaO 0,252 ami azt jelenti, hogyha sikerül jól kiolvasztani a felületet, akkor nagy valószínséggel egy willemites (2ZnO*SiO2) kristálykákkal ZnO 0,619 gazdag szép matt/kristály mázat kapunk. A recept végén található megjegyzés is ezt valószínsíti, hisz azt ajánlja (nem véletlenül!), hogy Össz: 1,000 3-6 órás lassú htéssel htsük a kemencénket 1000C-ig.

A recept végén találunk ajánlásokat, hogy miként színezhetjük a mázunkat: 2% NiO-al kékre, Fe2O3 vörös vasoxiddal és MnO2 barnakivel barnára és 1-2% CuCO3-al pedig zöldre. Most nézzünk egy fordított számolási menetet. Barátunk a következi mázat ajánlotta szíves figyelmünkbe, Cone No. 7, tehát táblázatunkból máris tudjuk, hogy kb. 1230C körüli himérsékletre. Seger képlete: K2O MgO CaO Al2O3 SiO2

értékekbil, megállapítható, hogy a savarány: 3,5 / 0,2 0,1 0,7 0,4 3,5 (1+3*0,4) = 3,5 / 2,2 = 1,59 amely érték kissé mattos-fényes transzparens mázat feltételez, mert közelebb van az 1-hez, mint a 3-hoz. No de lássuk mit kezdhetünk ezzel? Eliször is számítsuk át a mázunkat tömeges oxidos összetételre úgy, hogy a mólszámokat megszorozzuk a mólsúlyokkal, majd pedig ebbil kapjuk az oxidos összetételt. g K2O 0,2 * 94,2 = 18,84 MgO 0,1 * 40,3 = 4,03 CaO 0,7 * 56 = 39,2 m/m% (tömegszázalékos összetétel) 6,02% (=18,84/312,87*100) 1,29% 12,53% 13,04% 67,12% 100,%

Al2O3 0,4*102 = 40,8 SiO2 3,5 * 60 = 210,0 Összes tömeg = 312,87g

Minden valószínség szerint nyersmázról van szó, ahol Káliföldpát (az oxidos összetételbil látszik) az olvasztóanyag. Tehát 18,84g K2O (kálium-oxidot kell a földpáttal bevinni). Egy kicsit egyszersítsünk a számolás menetén, hisz célszerségi okokból szoktunk némi engedményeket tenni. Arra gondolok elsisorban, hogy általában olyan anyagokkal tudunk csak dolgozni, amilyen van vagy ami könnyen elérheti. Speciális esetekben, ha ez nagyon muszáj, akkor persze nem tehetünk engedményeket. De azt hiszem, nagyot nem hibázunk ha jelen kiedény mázunkhoz feltételezzük

2010.02.10.

5. oldal, összesen: 7

hogy az alábbi összetétel káliföldpátunk van: K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 A további számításoknál a

Káliföldpát(%): 7,2 0,2 15,6 0,2 0,01 76,8 szennyezésként jelenlevi kis mennyiség alkotókkal nem számolunk.

100g káliföldpát tartalmaz 7,2g K2O-ot, akkor a szükséges 18,84g K2O-ot 18,84 / 7,2 * 100 = 261,67g káliföldpáttal lehet bevinni. Igen ám, de 261,67g földpáttal nem csak K2O-ot viszünk be hanem 2,6167 * 15,6 = 40,82 g Alumínium-oxidot is. Ez a mennyiség pontosan megegyezik a mázreceptben szerepli mennyiséggel, így pótlólagos Al2O3 bevitel (kaolinnal, agyaggal, egyéb Aloxi tartalmú anyaggal) már nem szükséges. Nézzük mi a helyzet a szilícium-dioxiddal, amit még a földpáttal beviszünk. 261,67g káliföldpáttal 2,6167 * 76,8 = 201g SiO2-ot viszünk be. A hiányzó 210-201 = 9grammot finom szemcsés kvarchomok formájában célszer a mázhoz adni. De mivel CaO-ot is kell még hozzáadni adhatnánk wollasztonitot (CaSiO3) is a mázhoz, de ez csak feleslegesen drágítaná meg a mázat, másfelil az olcsó mindenütt hozzáférheti mészki tökéletesen megfelel, hisz poralakban is kapható és a karbonátbomlás hifoka (860-940C) a magashifokú mázat nem habosítja, viszont rendkívül reakcióképes égetett me szet (CaO) kapunk. Akkor nézzük a kissé dolomitos mészkilisztünket, ami rendelkezésünkre áll: CaO MgO Fe2O3 0,2 TiO2 0,01 SiO2 <0,5% a további számolásoknál itt is

Mészkiliszt(%): 50,5 5,2 eltekintünk a szennyezidésektil

Mázreceptünk szerint 39,2g CaO-ra van szükség. Mészkilisztünk 100grammja 50,5g CaO-t tartalmaz, akkor tehát 39,2 / 50,5 * 100 = 77,62g mészkiliszt kell. 77,62g mészkiliszttel az összetétel szerint 5,2 * 0,7762 = 4,04g MgO-ot is beviszünk, ami pontosan annyi, mint amennyit a mázreceptünk igényel. És kész valamennyi szükséges mennyiség oxidot bevittük. Akkor most nézzük, hogy hogy is néz ki ez a máz: 261,67g káliföldpát 77,62g mészkiliszt 9,00g kvarcliszt 348,29 261,67 / 348,29 * 100 = 75,12 % 22,29 % 2,58 % 99,99 %

Az így kapott máz megfeleli színezékekkel természetesen tetszés szerint színezheti. De erril majd legközelebb. Még egyszer szeretném azért a túlzott illúziókat eloszlatni. Ezen számítások segítségével igazából egy vezérfonalat tartunk csak a kezünkben. A számítások eredményeképp kapott abszolút értékek önálló értelmezgetésétil és túlzottan pontos elvárásoktól óva intek mindenkit. Ez persze nem kérdijelezi meg eme a gyakorlatban általánosan elterjedt számítások és képletek létjogosultságát. Igazi használhatóságát én sokkal inkább a relatív, egymáshoz viszonyított kísérletezések gyakorlatában látom. Segítségükkel nem a vak vezet világtalant játszunk, hanem egy lehetiséget kapunk, hogy logikus, egymásra épüli próbákkal folyamatosan közelítsünk és ne távolodjunk a kívánt céltól. A kísérleteziknek sok sikert kívánok, akiket pedig untattam ezekkel a fejtegetésekkel

2010.02.10.

6. oldal, összesen: 7

azoktól elnézést kérek.

Jutalmul íme e heti visszautasíthatatlan ajánlatunk 2010.02.10. 8.00-tól 16.-án 17.00-ig

netto árak Ft/kg

50kg-tól tól 390 1kg-tól ATSLB102 fényes fehér máz (960-1020C) 450 AT35 fényes fehér máz (960-1060C) 360 420 ATCRS94 transzparens máz (960-1020C) 370 350 430 AT32 transzparens máz (960-1040C) 410 15zsáktól 1zsáktól (40kg) bruttó Ft/40kg G5/B3 modellgipsz 2200 1980 310 330 320 350

10kg-

Netto Ft/kg min.1kg-tól a mennyiségtil függetlenül

SZ500300 sárga szinezék

1200

2010.02.10.

7. oldal, összesen: 7

További Híradóról való leiratkozáshoz kérjük kattanj az alábbi linkre: leiratkozás

No virus found in this incoming message. Checked by AVG - www.avg.com Version: 8.5.435 / Virus Database: 271.1.1/2677 - Release Date: 02/09/10 07:35:00

2010.02.10.

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

853414