Read Microsoft Word - Raport de audit 2009 FL Cerealcoom V1 text version

_________________________________________________________________________________________ Societate membr a Camerei Auditorilor Financiari din România i a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

la

S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman

Exerciiul financiar 2009 .

Str. lincani, nr. 8, Bl. Z18, ap.16, sector 6 - BUCURETI, mobil (+40) 0761 330 200;(+40) 0729 640 271, Fax (+40) 021 745 49 02 Nr. Registrul Comerului: J40/2096/1995; Cod Unic de Inregistrare: RO7138303; Capital social 200 lei www.confident-expert.ro e-mail: [email protected]; [email protected]

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

CUPRINS

Titlul/subtitlul A INFORMAlII GENERALE B RAPORTUL DE AUDIT C BILANl D CONTUL REZULTATULUI EXERCIlIULUI E NOTE ASUPRA SITUAlIILOR FINANCIARE Nota 1 Principii, politici i metode contabile Nota 2 Situaia activelor imobilizate i a amortizrii Nota 3 Situaia creanelor Nota 4 Situaia datoriilor Nota 5 Repartizarea rezultatului F BAZELE RAPORTULUI DE AUDIT 1 Analiza bilanului contabil 1.1 Imobilizri i amortismente 1.2 Stocuri 1.3 Creane 1.4 Obligaii 1.5 Capitaluri proprii 1.6 Bilan financiar i capacitatea de autofinanare 2 Analiza contului de profit i pierdere 2.1 Volumul, structura i evoluia cifrei de afaceri 2.2 Structura i evoluia numrului de salariai 2.3 Volumul i structura profitului 3 Analiza pe baza indicatorilor economico-financiari 4 Analiza riscului de faliment . Continuitatea în exploatare Pag. 3 4 6 9 12 12 14 15 16 16 17 17 21 23 24 25 25 26 27 30 30 31 31 34

2

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

A. INFORMAlII GENERALE S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman este înfiinat în anul 1997; în anul 2002 i-a extins obiectul de activitate în urma fuziunii prin absorbie cu Fabrica de Ulei Roiori S.A. Domeniul principal de activitate este cel al serviciilor în agrilultur privind condiionarea cerealelor, leguminoaselor i a seminelor, depozitarea i comercializarea acestora în ar i strintate. Obiectul principal de activitate al societii este comerul cu ridicata al cerealelor, seminelor, furajelor i tutunului neprelucrat ­ cod CAEN 4621. Activitile secundare semnificative sunt: Fabricarea uleiurilor i grsimilor vegetale ­ cod CAEN 1042; Comer cu ridicata al uleiurilor i grsimilor comestibile ­ cod CAEN 4633; Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase i a plantelor productoare de semine oleginoase ­ cod CAEN 0111. Fiind preocupat de creterea permanent a calitii totale, echipa celor 392 angajai cu vast experien în domeniul producerii, achiziiei, conservrii i comercializrii cerealelor, seminelor, furajelor i tutunului neprelucrat, pune accent în special pe promptitudinea lucrului bine fcut. Sediul social al societii este în Alexandria, os. Tr. Mgurele, nr. 1, Teleorman Numrul de salariai la 31 decembrie 2009 este de 392. Organele de conducere i control sunt: Adunarea General a Asociailor i Consiliul de Administraie ­ Sistemul unitar.

3

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENlI Ctre asociaii

S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman

1. Am auditat situaiile financiare încheiate la data de 31.12.2009 de ctre S.C. CEREALCOM S.A. pentru exerciiul financiar 2009. 2. Aceste situaii financiare sunt în responsabilitatea conducerii societii. Responsabilitatea include stabilirea, implementarea i meninerea unui control intern relevant pentru întocmirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare fr existena unor denaturri semnificative datorate erorilor sau fraudei. 3. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o opinie asupra acestor situaii financiare în baza auditului efectuat. 4. Auditul a fost desfurat în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste Standarde cer ca auditul s fie planificat i executat astfel încât s obinem o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin erori semnificative. Un audit include examinarea, pe baz de teste, atât a sumelor cât i a celorlalte informaii cuprinse în situaiile financiare. Auditul cuprinde de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, a estimrilor semnificative fcute de ctre conducerea Societii, precum i a prezentrii de ansamblu a situaiilor financiare. Considerm c auditul efectuat ofer o baz rezonabil pentru exprimarea opiniei. 5. Situaiile financiare sunt întocmite de societate potrivit cerinelor Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministerului finanelor publice nr. 1752/2005 i sunt exprimate în preuri curente, în lei. 6. Noi nu am auditat situaiile financiare ale exerciiului 2007 i nu putem exprima o opinie cu privire la soldurile de deschidere din situaiile financiare ale exerciiului 2008. 7. În opinia noastr, cu excepia aspectelor i a efectelor aspectelor prezentate în paragraful 6, situaiile financiare ofer o imagine fidel a poziiei financiare a societii, aa cum se prezint la data de 31 decembrie 2009, a rezultatelor activitilor ei i a fluxurilor de trezorerie, pentru anul încheiat la aceast dat, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice al României nr. 1752/2005 ­ M.Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificrile ulterioare. În baza cerinelor OMFP nr. 1752/2005, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformitii raportului administratorilor pentru exerciiul financiar 2009 cu situaiile financiare anuale, în baza reviziei efectuate, nu am 4

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

constatat elemente de neconformitate ale raportului administratorilor fa de situaiile financiare ataate. 8. Fr s exprimm rezerve asupra opiniei, atragem atenia asupra faptului c, situaiile financiare anexate, nu sunt menite s prezinte poziia financiar i rezultatele operaiunilor în conformitate cu reglementrile contabile i principiile contabile general acceptate în ri i jurisdicii altele decât România i nici în conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar. De aceea, situaiile financiare anexate, nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc prevederile O.M.F. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, reglementrile contabile, precum i legile specifice, aplicate în România. 9. Acest raport este întocmit în vederea depunerii situaiilor financiare ale Societii aferente exerciiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2009 la Oficiul Naional al Registrului Comerului; utilizarea lui în alt scop se poate face doar inându-se cont de meniunile de la paragraful anterior.

Bucureti, 22 martie 2010 Auditor S.C. CONFIDENT EXPERT CP S.R.L. Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 354/2003 Director, Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU Carnert nr. 836/2001

Str. lincani nr. 8, sector 6, Bucureti tel: 0740.003.846

5

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

C. BILANl -leiDenumirea indicatorului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Cesiuni,brevete,licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale 4. Fond comercial 5. Avansuri i imobilizri necorporale în curs de execuie TOTAL II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri i construcii 2. Instalaii tehnice i maini 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale în curs de execuie TOTAL III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Aciuni deinute la entitile afiliate 2. Împrumuturi acordate entitilor afiliate 3. Interese de participare 4. Împrumuturi acordate entitilor cu interese de participare 5. Investiii deinute ca imobilizri 6. Alte împrumuturi TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE ­ TOTAL B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile 2. Producia în curs de execuie 3. Produse finite i mrfuri 4. Avansuri pentru cumprare de stocuri Note B SOLD LA: 01.01.2009 31.12.2009 1 2

0 0 45.939 0 0 45.939

0 0 48.470 0 0 48.470

64.586.371 63.261.914 10.302.388 10.007.924 73.316 523.194 65.613 1.302.058

75.485.269 74.637.509 210.569 0 0 0 212.569 0 0 0

2

0 0 0 0 210.569 212.569 75.741.777 74.898.548

5.248.102 254.470 11.855.185 855.652

7.349.105 440.990 9.598.210 658.132

6

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Denumirea indicatorului A TOTAL II. CREANlE 1. Creane comerciale 2. Sume de încasat de la entitile afiliate 3. Sume de încasat de la entiti cu interes de participare

Note B

SOLD LA: 01.01.2009 31.12.2009 1 2 18.213.409 18.046.437 15.775.050 14.072.931 0 0 0 0

4. Alte creane 5. Capital subscris i nevrsat TOTAL 3 III. INVESTIlII PE TERMEN SCURT 1.Aciuni deinute la entitile afiliate 2.Alte investiii pe termen scurt TOTAL IV.CASA I CONTURI LA BNCI ACTIVE CIRCULANTE ­ TOTAL C. CHELTUIELI ÎN AVANS D. DATORII MAI MICI DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri încasate în contul comenzilor 4. Datorii comerciale-furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor cu interese de participare 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii privind asigurrile sociale TOTAL 4 E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII MAI MARI DE UN AN

444.460 365.417 0 16.219.510 14.438.348

0 0 0 1.389.107

0 0 0 1.591.088

35.822.026 34.075.873 1.088 26.253

0

0

16.700.000 14.702.547 0 5.563.382 49.404 0 0 3.992.670 0 5.839.113 0 0 0 3483088

26.305.456 24.024.748 9.517.658 10.077.378 85.259.435 84.975.926

7

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Denumirea indicatorului A 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri încasate în contul comenzilor 4. Datorii comerciale-furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor cu interese de participare 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii privind asigurrile sociale TOTAL H.PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obligaii asimilate 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane TOTAL I. VENITURI ÎN AVANS -Subvenii pentru investiii -Venituri înregistrate în avans TOTAL J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vrsat 2. Capital subscris nevrsat 3. atrimoniul regiei TOTAL II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE IV. REZERVE 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 4. Alte rezerve TOTAL

Note B

SOLD LA: 01.01.2009 31.12.2009 1 2 0 1.555.654 0 0 0 0 0 0 0 1.157.057 0 0 0 0 0 0 1.157.057

4

1.555.654

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

51.793.803 51.793.803 0 0 0 0 51.793.803 51.793.803 0 0 28.833.994 28.833.994 726.496,00 734.907,00 0 0 1.187.941 1.914.437 0 0 2.349.487 3.084.394

8

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Denumirea indicatorului A Aciuni proprii Câtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierdei legate de instrumentele de capitaluri proprii V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIlIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului TOTAL CAPITALURI PROPRII Patrimoniul public TOTAL CAPITALURI

Note B

SOLD LA: 01.01.2009 31.12.2009 1 2 0 0 0 0 0 0

329.539 0

0 0

884.309 115.089 0 0 52.301 8.411 83.703.781 83.818.869 0 0 83.703.781 83.818.869

D. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE lei

Denumirea indicatorului A 1. Cifra de afaceri net Producia vîndut Venituri din vânzarea mrfurilor Venituri din dobânzi înregistrate de entitate din leasing Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete 2. Variaia stocurilor ­ Sold C Sold D 3. Producia imobilizat 4. Alte venituri de exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE ­ TOTAL 5.a) Cheltuieli cu mat. Prime i mat. Cons. Note B Exerciiul financiar 2008 2009 2 3 51.464.36 56.209.925 3 24.862.96 25.887.426 5 26.447.44 30.152.902 0 0 153.958 774.173 0 0 1.486.971 53.725.50 7 9.962.834 0 169.597 0 2.200.204 0 112.601 54.122.322 9.386.957

9

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Denumirea indicatorului A Alte cheltuieli materiale b) Alte chelt. din afar (cu energia i apa) c) Cheltuieli privind mrfurile 6. Cheltuieli cu personalul a) Salarii b) Chelt. cu asig. i prot. Social 7. a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale i necorporale a.1) Cheltuieli a.2) Venituri b) Ajustri de valoare privind activele circulante b.1) Cheltuieli b.2) Venituri 8. Alte cheltuieli de exploatare 8.1.Cheltuieli privind prest. Externe 8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asim. 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate Cheltuieli privind dobânzile de refinanare privind leasingul Ajustri privind provizioanele pt. riscuri i chelt. -Cheltuieli -Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE ­ TOTAL REZULTATUL DIN EXPLOATARE ­ Profit -Pierdere 9. Venituri din interese de participare -din care venituri obinute de la entiti afiliate 10. Venituri din alte investiii i împrumuturi care fac parte din activele imobilizate -din care venituri obinute de la entiti afiliate 11. Venituri din dobânzi -din care Venituri obinute de la entiti afiliate Alte venituri financiare

Note B

Exerciiul financiar 2008 2009 2 3 205.065 175.397 2.371.209 22.500.91 6 8.685.576 6.846.626 1.838.950 2.053.941 2.053.941 0 -21.194 299.065 320.259 4.758.279 3.496.562 435.261 826.456 0 1.463 1.463 0 50.518.08 9 3.207.418 0 0 0 0 0 20.487 0 131.161 2.517.728 23.387.148 9.163.992 7.211.570 1.952.422 2.382.932 2.382.932 0 0 0 0 4.617.357 4.260.858 320.235 36.264 0 1.939 1.939 0 51.633.450 2.488.872 0 0 0 0 0 46.784 0 24.508

10

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Denumirea indicatorului A VENITURI FINANCIARE ­ TOTAL 12.Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i a investiiilor financiare deinute ca active circulante - Cheltuieli - Venituri 13. Cheltuieli privind dobânzile - din care Cheltuieli obinute de la entiti afiliate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE ­ TOTAL REZULTATUL FINANCIAR-Profit - Pierdere 14. REZULTATUL CURENT-Profit - Pierdere 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR-Profit - Pierdere VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTAT BRUT-Profit - Pierdere 18. IMPOZITUL PE PROFIT - Cheltuieli cu imp. pe profit curent 20. REZULTATUL NET AL EX.FIN. ­Profit

Note B

Exerciiul financiar 2008 2009 2 3 151.648 71.292 0 0 0 2.138.817 0 174.221 2.313.038 0 2.161.390 1.046.028 0 0 0 0 0 53.877.15 5 52.831.12 7 1.046.028 0 161.719 0 0 0 0 2.279.224 0 112.723 2.391.947 0 2.320.655 168.217 0 0 0 0 0 54.193.614 54.025.397 168.217 0 53.128 0 115.089

5

884.309

11

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

E. NOTE ASUPRA SITUAlIILOR FINANCIARE Nota 1: Principii, politici i metode contabile 1. Bazele întocmirii situaiilor financiare Situaiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementrile Contabile Româneti conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finanelor Publice al României (OMF 1752/2005). Societatea efectueaz înregistrrile contabile în lei, în conformitate cu prevederile Legii Contabilitii nr. 82/1991, modificat i completat, potrivit reglementrilor emise de Ministerul Finanelor Publice al României. 2. Instrumente financiare Instrumentele financiare primare care apar în bilanul contabil includ numerarul i conturile bancare, creane, datorii i credite. 3. Imobilizri necorporale Imobilizrile necorporale se recunosc iniial la costul de achiziie. Dup recunoaterea iniial, imobilizrile necorporale sunt amortizate liniar pe durata estimat de via de maxim 3 ani. Valoarea fiecrui activ necorporal este analizat anual i este ajustat atunci când deprecieri ireversibile ale valorii sunt recunoscute. 4. Imobilizri corporale Evaluarea iniial se face la costul de achiziie, care cuprinde preul de cumprare, precum i toate celelalte cheltuieli legate de punerea în funciune a activului. În cursul exerciiului financiar 2009 nu s-au efectuat reevaluri ale imobilizrilor corporale. Valoarea amortizabil a unui element de imobilizri corporale se aloc în mod sistematic pe parcursul duratei normale, prin metoda liniar. În bilan, imobilizrile corporale sunt reflectate la valoarea contabil net. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli i nu sunt incluse în valoarea contabil a imobilizrilor. 5. Stocuri Principalele stocuri deinute de societate sunt: mrfuri i materiale consumabile. Costul stocurilor cuprind costurile aferente achiziiei i prelucrrii, precum i alte costuri suportate de societate pentru a aduce stocurile în forma i locul unde se gsesc. La vânzarea mrfurilor i la darea în consum a materiilor consumabile se utilizeaz metoda costului mediu ponderat (CPM).

12

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

6. Creane Creanele sunt înregistrate la valoarea realizabil net. Se apreciaz clienii inceri prin analizarea tuturor soldurilor existente la sfâritul anului. Determinarea nivelului de provizioane pentru soldul creanelor are la baz o analiz a portofoliului de clieni, în funcie de mrimea i structura acestuia. Se face o analiz a clienilor avându-se în vedere calculul vitezei de rotaie pe client i compararea sa cu viteza de rotaie medie a creanelor, distribuite dup vechime a creanei respective, istoricul relaiei cu acel client, situaia clientului, posibilele probleme de lichiditate, poziia de pia i existena unor garanii. Cheltuielile irecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul când au fost identificate. 7. Disponibiliti i echivalente de disponibiliti În scopul întocmirii situaiei fluxurilor de trezorerie, disponibilitile i echivalentele de disponibiliti cuprind numerar în cas, numerar în banc, în lei i în valut. 8. Provizioane Provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligaie prezent legal sau implicit, ca rezultat al unor evenimente trecute i este posibil ca o ieire de resurse sau beneficii economice s însoeasc respectiva obligaie, iar valoarea obligaiei poate fi estimat cu acuratee. 9. Tranzacii în valut O operaiune în valut se înregistreaz în momentul recunoaterii iniiale în moneda de raportare, aplicându-se sumei în valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei. Diferenele de curs care apar când exist o modificare a cursului de schimb între data efecturii tranzaciei i data decontrii oricror elemente monetare ce rezult dintr-o tranzacie în valut se trateaz astfel: · Când tranzacia este decontat în decursul aceluiai exerciiu financiar în care a survenit, întreaga diferen de curs valutar este recunoscut în acel exerciiu. Când tranzacia este recunoscut într-un exerciiu financiar ulterior, diferenele de curs valutar recunoscute în fiecare exerciiu ce intervine pân la exerciiul decontrii, este determinat inând seama de modificrile cursurilor de schimb survenite în cursul fiecrui exerciiu. Toate activele i datoriile exprimate în valut sunt ajustate, astfel c valorile lor în lei din bilan reflect cursul de schimb de la data bilanului, iar diferenele sunt transferate în contul de profit i pierdere. Recunoaterea veniturilor

·

10.

Veniturile din vânzri sunt recunoscute la momentul livrrii produselor i mrfurilor sau facturrii serviciilor i lucrrilor prestate ctre clieni pe baz de facturi fiscale. Cifrele vânzrilor nu include taxele aferente vânzrilor. Reducerile financiare acordate 13

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

clienilor (sconturile) sunt înregistrate ca i cheltuieli financiare ale perioadei fr a altera valoarea veniturilor companiei. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate i in coresponden cu stadiul de execuie. 11. Recunoaterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute concomitent cu diminurile unui activ sau creterile unei datorii. Cheltuielile nu genereaz întotdeauna venituri aferente. În mod normal, cheltuielile sunt asociate cu veniturile aferente în aceeai perioad contabil. 12. Costurile îndatorrii

Pe baza tratamentului contabil de baz, costurile îndatorrii se recunosc ca o cheltuial în perioada în care ele au aprut, pentru toate împrumuturile. Acestea includ dobânda i alte costuri asociate împrumutului, cum ar fi onorarii i comisioane de pltit creditorului. 13. Contracte de leasing

Contractele de leasing financiar, care transfer societii toate riscurile i beneficiile aferente imobilizrilor corporale deinute în leasing, sunt capitalizate la data începerii leasingului la valoarea just a mijloacelor fixe în leasing sau dac este mai mic la valoarea prezent a plilor minime de leasing. Plile de leasing sunt separate între cheltuielile cu dobânda i reducerea datoriei cu leasingurile pentru a obine o rat a dobânzii constant aplicabil soldului obligaiei. Cheltuielile cu dobânda sunt înregistrate direct în contul de rezultate. Activele capitalizate în cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate la durata cea mai mic dintre durata estimat de via i durata contractului de leasing, dac nu exist certitudinea ca Societatea s obin titlul de proprietate la sfâritul perioadei deleasing. Nota 2: Situaia activelor imobilizate i a amortizrii

Lei VALOARE BRUT DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE sold la 1 ianuarie 1 0 77.494 77.494 cedri, transferuri sold la 31 Creteri i alte decembrie reduceri 2 3 4 0 0 19.259 96.753 19.259 96.753

0 Brevete, licene Alte imob.necorporale Total imob.necorporale Terenuri Construcii Instal. tehnice si masini

27.816.426 49.097.900 19.660.829

14.497 723.533

27.816.426 49.112.397 660 20.383.702

14

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Lei VALOARE BRUT DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE sold la 1 ianuarie 1 137.143 cedri, transferuri sold la 31 Creteri i alte decembrie reduceri 2 3 4 3.362 140.505

0 Alte instalaii,utilaje i mobilier

Imobiliz.corp.in curs Total imob.corporale Imobiliz.financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

523.194 97.235.492 210.569 97.523.555

778.864 1.520.256 2.000 1.541.515

1.302.058 660 98.755.088 212.569 660 99.064.410

Amortizri

Lei Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE ajustari inregistrate sold la 1 in cursul ianuarie exercitiului financiar 1 2 0 31.555 16.728 31.555 16.728 12.327.955 9.358.441 63.827 21.750.223 21.781.778 1.338.954 1.017.997 11.065 2.368.016 2.384.744 reduceri sau reluari 3 sold la 31 decembrie 4 0 48.283 48.283

0 Brevete,licente Alte imob.necorporale Total imob.necorporale Terenuri Constructii Instal.tehnice si masini Alte instalaii, utilaje i mobilier Imobiliz.corp.in curs Total imob.corporale Imobiliz.financiare AMORTIZRI TOTAL

13.666.909 660 10.375.778 0 74.892 660 24.117.579 660 24.165.862

Nota 3: Situaia creanelor

SOLD LA SFÂRITUL EXERCIlIULUI FINANCIAR 1=2+3 14.438.348 lei TERMEN DE LICHIDITATE PESTE 1 SUB 1 AN AN 2 3 14.438.348 0

CREANlE 0 Total, din care:

15

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

CREANlE 0 Alte creane imobilizate (ct. 267) Furnizori-debitori (ct. 4092) Clieni (ct. 411) Contribuii la asigurri de sntate (ct. 4313) Impozitul pe profit (ct. 441) TVA de recuperat (ct. 4424) TVA neexigibil (ct. 4428) Debitori diveri (ct.461) Alte creane

SOLD LA SFÂRITUL EXERCIlIULUI FINANCIAR 1=2+3 0 0 14.072.931 0 0 0 0 326.382 39.035

lei TERMEN DE LICHIDITATE PESTE 1 SUB 1 AN AN 2 3 0 0 14.072.931 0 0 0 0 0 326.382 39.035

0 0

Nota 4: Situaia datoriilor lei

DATORII 0 TOTAL, din care: Credite bancare pe termen lung (ct. 1621) Credite bancare pe termen scurt (ct. 5191) Furnizori (ct 401, 404,408) Alte datorii SOLD LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR 1=2+3+4 25.181.805 1.157.057 14.702.547 5.839.113 3.483.088 TERMEN DE EXIGIBILITATE SUB 1 AN 2 24.024.748 0 14.702.547 5.839.113 3.483.088 1-5 ANI 3 1.157.057 1.157.057 PESTE 5 ANI 4 0

Nota 5: Repartizarea profitului

Lei DESTINAlIA Profit net de repartizat: - rezerva legala - acoperirea pierderii contabile - dividende - alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare - participarea salariatilor la profit Profit nerepartizat SUMA 115.089 8.411

106.678

16

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

F. BAZELE RAPORTULUI DE AUDIT 1. Analiza bilanului contabil

-leiSOLD LA: Denumirea indicatorului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Cesiuni,brevete,licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale 4. Fond comercial 5. Avansuri i imobilizri necorporale în curs de execuie TOTAL II. IMOBILIZARI CORPORALE 1.Terenuri i construcii 2. Instalaii tehnice i maini 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale în curs de execuie TOTAL III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Aciuni deinute la entitile afiliate 2. Împrumuturi acordate entitilor afiliate 3. Interese de participare 4. Împrumuturi acordate entitilor cu interese de participare 5. Investiii deinute ca imobilizri 6. Alte împrumuturi TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE ­ TOTAL B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI Note 01.01.2008 31.12.2008 B 1 2 absolute 3=2-1 Evoluia în mrimi: relative (%) 4=3/1x100

0 0 45.939 0 0 45.939

0 0 48.470 0 0 48.470

0 0 2.531 0 0 2.531 5,51 5,51

64.586.371 63.261.914 1.324.457 10.302.388 10.007.924 -294.464 73.316 65.613 -7.703 778.864 -847.760

-2,05 -2,86 -10,51 148,87 -1,12

1.302.058 523.194 75.485.269 74.637.509

210.569 0 0 0 0 0 210.569 2

212.569 0 0 0 0 0 212.569

2.000 0 0 0 0 0 2.000 -843.229

0,95

0,95 -1,11

75.741.777 74.898.548

17

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

SOLD LA: Denumirea indicatorului A 1. Materii prime i materiale consumabile 2. Producia în curs de execuie 3. Produse finite i mrfuri 4. Avansuri pentru cumprare de stocuri TOTAL II. CREANlE 1. Creane comerciale 2. Sume de încasat de la entitile afiliate 3. Sume de încasat de la entiti cu interes de participare 4. Alte creane 5. Capital subscris i nevrsat TOTAL III. INVESTIlII PE TERMEN SCURT 1. Aciuni deinute la entitile afiliate 2. Alte investiii pe termen scurt TOTAL IV. CASA I CONTURI LA BNCI ACTIVE CIRCULANTE ­ TOTAL C. CHELTUIELI ÎN AVANS D. DATORII MAI MICI DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri încasate în contul comenzilor 4. Datorii comerciale-furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor cu interese de participare 3 Note 01.01.2008 31.12.2008 B 1 5.248.102 254.470 11.855.185 2

Evoluia în mrimi: absolute 3=2-1 relative (%) 4=3/1x100 40,03 73,30 -19,04 -23,08 -0,92

7.349.105 2.101.003 440.990 186.520 9.598.210 2.256.975 -197.520 -166.972

855.652 658.132 18.213.409 18.046.437

15.775.050 14.072.931 1.702.119 0 0 444.460 0 0 0 365.417 0 0 -79.043 1.781.162

-10,79

-17,78 -10,98

16.219.510 14.438.348

0 0 0 1.389.107

0 0 0 1.591.088

0 0 0 14,54 -4,87 2.312,96

201.981 35.822.026 34.075.873 1.746.153 1.088 26.253 25.165

0 16.700.000 14.702.547 1.997.453 0 5.563.382 49.404 0 0 0 5.839.113 0 0 0 0 275.731 -49.404 0 0

0

0

-11,96

4,96 -100,00

18

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

SOLD LA: Denumirea indicatorului A 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii privind asigurrile sociale TOTAL E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII MAI MARI DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri încasate în contul comenzilor 4. Datorii comerciale-furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor cu interese de participare 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii privind asigurrile sociale TOTAL H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obligaii asimilate 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane TOTAL I. VENITURI ÎN AVANS - Subvenii pentru investiii - Venituri înregistrate în avans TOTAL J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vrsat 2. Capital subscris nevrsat 3. Patrimoniul regiei Note 01.01.2008 31.12.2008 B 1 3.992.670 2 3483088

Evoluia în mrimi: absolute 3=2-1 relative (%) 4=3/1x100 -12,76 -8,67 5,88 -0,33

-509.582 4 26.305.456 24.024.748 2.280.708 9.517.658 10.077.378 559.720

85.259.435 84.975.926 -283.509

0 1.555.654 0 0 0 0 0 0 1.555.654

0 1.157.057 0 0 0 0 0 0 1.157.057

0 -398.597 0 0 0 0 0 0 -398.597 -25,62

4

-25,62

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

51.793.803 51.793.803 0 0 0 0

0 0 0

0,00

19

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

SOLD LA: Denumirea indicatorului A TOTAL II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE IV. REZERVE 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 4. Alte rezerve TOTAL Aciuni proprii Câtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierdei legate de instrumentele de capitaluri proprii V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIlIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului TOTAL CAPITALURI PROPRII Patrimoniul public TOTAL CAPITALURI Note 01.01.2008 31.12.2008 B 1 2 51.793.803 51.793.803 0 0 28.833.994 28.833.994 726.496,00 734.907,00 0 0 1.187.941 1.914.437 0 0 0 0

Evoluia în mrimi: absolute 3=2-1 0 0 0 8.411 0 relative (%) 4=3/1x100 0,00

0,00 1,16

0 0 2.349.487 1.161.546 3.084.394 1.169.957 0 0 0 0 0 0

97,78 61,11

329.539 0

0 0

-329.539 0

-100,00

115.089 884.309 0 0 8.411 52.301 83.703.781 83.818.869 0 0 83.703.781 83.818.869

-769.220 0 -43.890 115.088 0 115.088

-86,99 -83,92 0,14 0,14

1.1 Imobilizri i amortismente Analizând raportul dintre activele imobilizate i totalul activului bilanier se constat c ponderea activelor imobilizate înregistrate la data de 31.12.2009 este de 68,71 % din totalul activului bilanier, în cretere cu 0,82 procente fa de ponderea înregistrat în 2008. Nivelul înregistrat evideniaz o anumit lips de flexibilitate a societii. Creterea ponderii activelor imobilizate se datoreaz în principal scderii creanelor. 20

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Activul societii prezint urmtoarea componen:

Lei Element de activ Active imobilizate Stocuri Clieni i alte creane Investiii financiare pe termen scurt Disponibiliti Cheltuieli înregistrate în avans Total Evoluia % 2008 2009 Sume % Sume % 75.741.777 67,89 74.898.548 68,71 0,82 18.213.409 16,33 18.046.437 16,56 0,23 16.219.510 14,54 14.438.348 13,25 -1,29 0 1.389.107 1.088 111.564.891 0,00 0 0,00 1,46 0,02 100,00 0,00 0,21 0,02 0,00

1,25 1.591.088 0,00 26.253 100,00 109.000.674

În dinamic activele imobilizate în perioada auditat se prezint astfel:

Lei VALOARE BRUTA DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE cedri, transferuri si alte reduceri 3 Ponderea în total imobilizri % 5 0,00 0,10 0,10

sold la 1 ianuarie 1 0 77.494 77.494

Creteri 2 0 19.259 19.259

sold la 31 decembrie 4 0 96.753 96.753

0 Brevete,licente Alte imob.necorporale Total imob.necorporale Terenuri Constructii Instal.tehnice si masini Alte instalaii,utilaje i mobilier Imobiliz.corp.in curs Total imob.corporale Imobiliz.financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

27.816.426 49.097.900 19.660.829 137.143 523.194 97.235.492 210.569 97.523.555

14.497 723.533 3.362 778.864 1.520.256 2.000 1.541.515

660

27.816.426 49.112.397 20.383.702 140.505 1.302.058 98.755.088 212.569

28,08 49,58 20,58 0,14 1,31 99,69

660

0,21 100,00

660

99.064.410

21

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Structura imobilizrilor evidendiaz faptul c ponderea cea mai mare este deinut de imobilizrile corporale 99,69 %; valoarea instalaiilor tehnice i mainile reprezint 28,17% din valoarea imobilizrilor corporale deinute de societate. Valoarea creterilor de active imobilizate în 2009 este de 1.541.515 lei (valoarea brut). Valoarea imobilizrilor ieite din patrimonul societii este de 660 lei. Evoluia imobilizrilor corporale:

Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. Specificaie 1 Imobilizri corporale la 31.12* Amortizare Imobilizri corporale la valoarea rmas Intrri de active Ieiri de active Perioada 31.12.2008 31.12.2009 2 3 68.895.872 69.636.604 21.750.223 24.117.579 47.145.649 45.519.025 53.624 1.311.046 446.682 660

*) mai puin valoarea terenurilor i a imobilizrilor corporale în curs

Pe baza elementelor analizate privind evoluia activelor fixe putem determina urmtoarele:

Nr. crt. 1. 2. Specificaie Gradul de reînoire: 4/1*100 Gradul de uzur: 2/1*100 UM % % Anii 2008 0,078 31,570 2009 1,883 34,633

Analizând valorile înregistrate de gradul de reînnoire, se poate evidenia o cretere de 1,805 % în exerciiul auditat. Gradul de uzur înregistreaz o cretere, de la 31,570 % în 2008 la 34,633 % în exerciiul auditat. Referitor la indicatorii de eficien a activelor imobilizate, acetia au evoluat astfel:

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Perioada Specificaie Numr de rotaii ale activelor imobilizate: a) (venituri din exploatare)/(total active imobilizate) b) (cifra de afaceri)/(total active imobilizate) Active imobilizate la 1000 lei: a) (active imobilizate)/(venituri din exploatare) *1000 a) (active imobilizate)/(cifra de afaceri) *1000 UM 31.12.2008 Nr. Nr. lei lei 0,71 0,68 1.409,79 1.471,73 31.12.2009 0,72 0,75 1.332,48 1.383,88

22

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Analiza comparativ privind eficiena activelor imobilizate evideniaz o cretere nesemnificativ a eficienei utilizrii acestora în anul 2009 fa de anul precedent. Astfel, analiza indicatorilor de eficien calculai pe baza veniturilor din exploatare, evideniaz o cretere a numrului de rotaii de la 0,71 rotaii (2008) la 0,72 rotaii (2009) i o scdere a activelor fixe ce revin la 1000 lei venituri din exploatare, care de la 1409,79 lei în 2008 scad la 1.332,48 lei pentru 2009. Valorile înregistrate de indicatorii de eficien sunt determinate de creterea veniturilor din exploatare într-un ritm mai mare decât creterea activelor fixe. 1.2 Stocuri Valoarea bilanier a stocurilor a înregistrat în perioada auditat o scdere cu 0,917 % fa de perioada precedent; la 31.12.2009 stocurile dein o pondere de 16,56 % în totalul activului societii.

Structura stocurilor este urmtoarea:

Ponderea 31.12.2008 31.12.2009 elementelor în 2009 5.248.102 254470 11.855.185 7.349.105 440990 9.598.210 40,723 2,444 53,186 3,647 100,000 Creteri absolute 2.101.003 186.520 2.256.975 -197.520 -166.972 % 11,535 1,024 -12,392 -1,084 -0,917

Natura stocului Materii prime i materiale consumabile Producia în curs de execuie Produse finite i mrfuri Avansuri pentru cumprri de stocuri Total

855.652 658.132 18.213.409 18.046.437

Ponderea cea mai mare în valoarea total a stocurilor este deinut de produse finite i mrfuri care reprezint la 31.12.2009, 53,186% din totalul stocurilor, o pondere important o au i materiile prime i materialele consumabile de 40,723%. 1.3 Creane

Sold la 31.12.2009(col.2 +col.3) 1 14.072.931 0 Ponderea în total creane Vechimea debitelor sub 1 an peste 1 a 3

Natura creanei 0 Creane comerciale Sume de încasat

2 97,29 14.072.931,00 0,00 0,00

23

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Natura creanei 0 (afiliate i interese de part.) Alte creane Cheltuieli înregistrate în avans Total creane

Sold la 31.12.2009(col.2 +col.3) 1 365.417 26.253 14.464.601

Ponderea în total creane

Vechimea debitelor sub 1 an 2 peste 1 a 3

2,53 0,18

365.417,00 26.253,00 0,00

100,00 14.464.601,00

Creanele totale ale societii au înregistrat o scdere cu 10,83 %, respectiv cu 1.755.997 lei de la 16.220.598 lei (2008) la 14.464.601 lei (2009). Ponderea deinut de creane în total activ este de 13,17 %. Ponderea debitelor mai mari de un an în total creane este de 0 % iar în total active este de 0 %. Ponderea cea mai mare în cadrul creanelor de active circulante este deinut de creanele comerciale (clieni) de 97,29 %.

1.4 Obligaii

Sold la 31.12.2009 (col.2 +col.3) Termen de exigibilitate sub 1 an peste 1 a 3 1.157.057 0 0 0 0 1.157.057

Natura obligaiei 0 Datorii financiare Clieni creditori Furnizori Sume datorate entitilor afiliate sau cu interese de participare Alte datorii Total

1 2 15.859.604,00 14.702.547,00 0,00 0,00 5.839.113,00 5.839.113,00 0,00 0,00

3.483.088,00 3.483.088,00 25.181.805,00 24.024.748,00

Valoarea total a datoriilor a înregistrat o scdere cu 2.697.305 lei fa de perioada precedent (9,62 %). Datoriile fa de clienii creditori sunt în sum de 0 lei i reprezint 0% din totalul datoriilor. Datoriile fa de furnizori în sum de 5.839.113 lei i reprezint 23,19% din totalul datoriilor. Analizând îns evoluia acestor elemente i influena resimit de societate din modificarea lor, putem evidenia urmtoarele:

24

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Specificaie Cifra de afaceri Creane curente Obligaii curente Raport (creane/obligaii) Ponderea creanelor în cifra de afaceri Ponderea obligaiilor în cifra de afaceri

UM lei lei lei % % %

2008 51.464.363,00 16.220.598,00 26.305.456,00 61,66 31,52 51,11

2009 56.209.925 14.464.601 24.024.748 60,21 25,73 42,74

% 9,22 -10,83 -8,67 X X X

Raportul creane/datorii a sczut în perioada auditat fa de perioada precedent cu 1,46 puncte procentuale. Din analiza comparativ a celor dou exerciii financiare se poate evidenia faptul ca valoarea obligaiilor depete valoarea creanelor în exerciiul auditat. Scderea valorii creanelor este mai accentuat decât scderea valorii datoriilor în perioada auditat. Ponderea creanelor i obligaiilor în cifra de afaceri înregistrat la 31.12.2009 a sczut cu 5,78 puncte procentuale respectv 8,37 puncte procentuale. De asemenea se constat c cifra de afaceri a crescut mult mai mult decât datoriile care au înregistrat o scdere. 1.5 Capitaluri proprii Capitalul social subscris i vrsat la 31.12.2009 este de 51.793.803 lei, divizat în 517.938.025 aciuni cu o valoare nominal de 0,1 lei fiecare. Capitalul social este deinut astfel:

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. S.C. INTERAGRO S.A. S.C. INTERACTION S.R.L. S.C. INTERAGRO S.R.L. ALTE PERSOANE JURIDICE ALlI AClIONARI ­ PERSOANE FIZICE TOTAL

31.12.2009 nr. pondere in Pi sociale capital social (%) 250.948.450 48,45144 121.291.650 23,41818 51.808.275 10,00279 54.998.575 10,61876 38.891.075 7,50883 517.938.025 100

În cursul anului 2009, capitalul social nu a fost majorat. Capitalurile proprii au înregistrat în perioada auditat, o cretere cu 115.088 lei fa de perioada precedent (0,14%), prezentând urmtoarea evoluie:

Element al capitalului propriu 0 Capital subscris vrsat Rezerve din reevaluare ­ Sold creditor Rezerve Sold la 31.12.2008 1 51.793.803 Creteri 2 Reduceri 3 Sold la 31.12.2009 4 51.793.803 28.833.994 3.084.394 Ponderea în total 5 61,79 34,40 3,68

28.833.994 1.914.437 1.169.957

25

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Element al capitalului propriu 0 Rezultatul reportat ­ Sold creditor Rezultatul exerciiului ­ Sold creditor Repartizarea profitului Total capitaluri proprii

Sold la 31.12.2008 1 329539

Creteri 2

Reduceri 3 329.539

Sold la 31.12.2009 4 0 115.089 8411 83.818.869

Ponderea în total 5 0,00 0,14 0,01 100,00

769.220 884.309 52301 43890 83.703.781 1.169.957 1.054.869

Ponderea cea mai mare în capitalurile proprii este deinut de capitalul subscris vrsat 61,79%. Rezervele din reevaluare dein 34,40 %. 1.6 Bilanul financiar i capacitatea de autofinanare Prelucrarea datelor din bilanul contabil într-o form adecvat nevoilor de analiz conduce, pentru anul 2009, la urmtoarea configuraie a bilanului financiar:

Activ Nevoi permanente Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare Sume 74.898.548 48.470 74.637.509 212.569 Pasiv Capitaluri permanente Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat Rezultatul exerciiului Datorii pe termen lung Resurse temporare Furnizori i conturi asimilate Alte datorii fiscale i sociale Clieni creditori Venituri în avans Resurse de trezorerie Datorii financiare Total Sume 84.975.926 51.793.803 3.084.394 28.833.994 0 106.678 1.157.057 9.322.201 5.839.113 3.483.088 0 0 14.702.547 14.702.547 109.000.674

Nevoi temporare Stocuri Creane Investiii pe termen scurt Cheltuieli în avans Nevoi de trezorerie Disponibiliti Total

32.511.038 18.046.437 14.438.348 0 26.253 1.591.088 1.591.088 109.000.674

Cele dou pri ale bilanului pun în eviden interdependena dintre elementele de activ i pasiv. Partea superioar indic gradul de acoperire a nevoilor permanente din surse proprii precum i mrimea fondului de rulment, iar partea de jos pune în eviden echilibrul financiar pe termen scurt, respectiv faptul c nevoile temporare i de trezorerie de 34.102.126 lei sunt acoperite din:

- surse atrase - surse de trezorerie - fond propriu de rulment TOTAL 9.322.201 14.702.547 10.077.378 34.102.126 lei lei lei lei

Nevoile permanente ale societii sunt acoperite integral din surse permanente, degajând un fond de rulment de 10.077.378 lei, utilizat pentru finanarea nevoilor temporare. 26

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Analiza bilanului financiar pune în eviden o structur sntoas, armonioas, a nevoilor societii în corelaie cu sursele de finanare. În ceea ce privete capacitatea de autofinanare a societii în 2009, se evideniaz o scdere fa de valoarea înregistrat în perioada precedent, de la 884.309 lei la 115.089 lei cu 86,99 %. Structura capacitii de autofinanare se prezint astfel:

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Capacitatea de autofinanare Excedent brut din exploatare Alte venituri din exploatare Alte cheltuieli pentru exploatare Venituri financiare, mai puin reluri asupra provizioanelor Cheltuieli financiare, mai puin amortizrile i provizioanele Cheltuieli impozit profit CAF = 1+2-3+4-5-6 Creteri 2008 2009 absolute % 3.207.418 2.488.872 -718.546 -22,40

151.648

71.292

-80.356 78.909 -108.591 -769.220

-52,99 3,41 -67,15 -86,99

2.313.038 2.391.947 161.719 884.309 53.128 115.089

2. Analiza contului de profit i pierdere

Exerciiul financiar Denumirea indicatorului A 1. Cifra de afaceri net Producia vîndut Venituri din vânzarea mrfurilor Venituri din dobânzi înregistrate de entitate din leasing Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete 2. Variaia stocurilor ­ Sold C Sold D 3. Producia imobilizat 4. Alte venituri de exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE ­ TOTAL 5.a)Cheltuieli cu mat. Prime i mat. Cons. Alte cheltuieli materiale b) Alte chelt. din afar (cu energia i apa) c) Cheltuieli privind mrfurile 6. Cheltuieli cu personalul

Note 2008 2009

Evoluie în mrimi:

absolute relative %

B

2 51.464.363 24.862.965 26.447.440 0 153.958 774.173 0 0 1.486.971 53.725.507 9.962.834 205.065 2.371.209 22.500.916 8.685.576

3 56.209.925 25.887.426 30.152.902 0 169.597 0 2.200.204 0 112.601 54.122.322 9.386.957 175.397 2.517.728 23.387.148 9.163.992

4=3-2 4.745.562 1.024.461 3.705.462 0 15.639 -774.173 2.200.204 0 1.374.370 396.815 -575.877 -29.668 146.519 886.232 478.416

5=4/2 x 100 9,22 4,12 14,01

10,16 -100,00

-92,43 0,74 -5,78 -14,47 6,18 3,94 5,51

27

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Exerciiul financiar Denumirea indicatorului A a) Salarii b) Chelt. cu asig. i prot. Social 7. a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale i necorporale a.1) Cheltuieli a.2) Venituri b) Ajustri de valoare privind activele circulante b.1) Cheltuieli b.2) Venituri 8. Alte cheltuieli de exploatare 8.1.Cheltuieli privind prest. Externe 8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asim. 8.3 Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate Cheltuieli privind dobânzile de refinanare privind leasingul Ajustri privind provizioanele pt. riscuri i chelt. ­ Cheltuieli ­ Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE ­ TOTAL REZULTATUL DIN EXPLOATARE ­ Profit ­ Pierdere 9. Venituri din interese de participare - din care venituri obinute de la entiti afiliate 10. Venituri din alte investiii i împrumuturi care fac parte din activele imobilizate - din care venituri obinute de la entiti afiliate 11. Venituri din dobânzi - din care Venituri obinute de la entiti afiliate Alte venituri financiare VENITURI FINANCIARE ­ TOTAL 13. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i a investiiilor financiare deinute ca active circulante

Note 2008 2009

Evoluie în mrimi:

absolute relative %

B

2 6.846.626 1.838.950 2.053.941 2.053.941 0 -21.194 299.065 320.259 4.758.279 3.496.562 435.261 826.456 0 1.463 1.463 0 50.518.089 3.207.418 0 0 0 0 0 20.487 0 131.161 151.648 0

3 7.211.570 1.952.422 2.382.932 2.382.932 0 0 0 0 4.617.357 4.260.858 320.235 36.264 0 1.939 1.939 0 51.633.450 2.488.872 0 0 0 0 0 46.784 0 24.508 71.292 0

4=3-2 364.944 113.472 328.991 328.991 0 21.194 -299.065 -320.259 -140.922 764.296 -115.026 -790.192 0 476 476 0 1.115.361 -718.546 0 0 0 0 0 26.297 0 -106.653 -80.356 0

5=4/2 x 100 5,33 6,17 16,02 16,02

-100,00 -100,00 -2,96 21,86 -26,43 -95,61

32,54 32,54 2,21 -22,40

128,36

-81,31 -52,99

28

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Exerciiul financiar Denumirea indicatorului A - Cheltuieli - Venituri 13. Cheltuieli privind dobânzile - din care Cheltuieli obinute de la entiti afiliate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE ­ TOTAL REZULTATUL FINANCIAR-Profit - Pierdere 14. REZULTATUL CURENT-Profit - Pierdere 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR-Profit - Pierdere VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTAT BRUT-Profit - Pierdere 18. IMPOZITUL PE PROFIT - Cheltuieli cu imp. pe profit curent 20. REZULTATUL NET AL EX.FIN. ­ Profit

Note 2008 2009

Evoluie în mrimi:

absolute relative %

B

2 0 0 2.138.817 0 174.221 2.313.038 0 2.161.390 1.046.028 0 0 0 0 0 53.877.155 52.831.127 1.046.028 0 161.719 0 5 884.309

3 0 0 2.279.224 0 112.723 2.391.947 0 2.320.655 168.217 0 0 0 0 0 54.193.614 54.025.397 168.217 0 53.128 0 115.089

4=3-2 0 0 140.407 0 -61.498 78.909 0 159.265 -877.811 0 0 0 0 0 316.459 1.194.270 -877.811 0 -108.591 0 -769.220

5=4/2 x 100

6,56

-35,30 3,41 7,37 -83,92

0,59 2,26 -83,92 -67,15 -86,99

2.1 Volumul, structura i evoluia cifrei de afaceri

Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. Specificaie 1 Producia vândut Venituri din vânzarea mrfurilo Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete Cifra de afaceri UM 2 lei lei lei lei 153958 51.464.363 169597 15.639 56.209.925 4.745.562 10,16 9,22 Perioada Creterea 31.12.2008 31.12.2009 Absolut % 3 4 5=4-3 6=5/3x100 24.862.965 25.887.426 1.024.461 4,12 26.447.440 30.152.902 3.705.462 14,01

2.2 Structura i evoluia numrului de salariai

Nr. crt. Specificaie UM Perioada 31.12.2008 31.12.2009 Creterea Absolut %

29

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

0 1. 2. 3. 4. 5.

6.

1 Numr mediu de salariai Venituri din exploatare Cheltuieli cu remuneraiile Total cheltuieli cu personalul Ponderea cheltuielilor cu personalul în veniturile de exploatare Cheltuielile cu personalul care revin la 1.000 lei venituri din exploatare

2 Nr lei lei lei %

3 409 53.725.507 6.846.626 8.685.576 16,17

4 392 54.122.322 7.211.570 9.163.992 16,93

5=4-3 -17 396.815 364.944 478.416 0,77

6=5/3x100 -4,16 0,74 5,33 5,51 X

lei 161,67 169,32 7,65 4,73

Comparativ cu anul anterior, din datele tabelului de mai sus rezult urmtoarele aspecte: · Nr. de salariai ­ scade cu 4,16 % · Venituri din exploatare ­ cretere cu 0,74 % · Cheltuieli cu remuneraiile ­ cresc cu 5,33% · Total cheltuieli cu personalul ­cresc cu 5,51 % · Ponderea cheltuielilor cu personalul în veniturile de exploatare au crescut cu 0,77 uniti procentuale. Privitor la cheltuielile cu personalul care revin la 1.000 lei venituri din exploatare se constat c acestea au crescut de la 161,67 lei (2008) la 169,32 lei (2009) ca urmare a creterii mai accentuate înregistrat de cheltuielile cu personalul (5,51 %) fa de creterea înregistrat de veniturile din exploatare de 0,74%, determinând creterea cu 4,73 % a cheltuielilor cu personalul ce revin la 1.000 venituri din exploatare. 2.3 Volumul i structura profitului

Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Specificaie 1 Rezultatul din exploatare - profit - pierdere Rezultatul financiar profit - pierdere Rezultatul curent al exerciiului - profit - pierdere Rezultatul brut ­ profit - pierdere Impozit pe profit Profit net UM 2 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei Perioada 31.12.2008 31.12.2009 3 4 3.207.418 0 0 2.161.390 1.046.028 0 1.046.028 0 161.719 884.309 2.488.872 0 0 2.320.655 168.217 0 168.217 0 53.128 115.089 Creterea Absolut % 5=4-3 6=5/3x100 -718.546 0 0 159.265 -877.811 0 -877.811 0 -108.591 -769.220 7,37 -83,92 -83,92 -67,15 -86,99 -22,40

30

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Exerciiul financiar 2009 s-a încheiat cu un profit în sum de 115.089 lei provenit din activitatea de exploatare, scdere cu 22,40 %, activitatea financiar soldându-se cu o pierdere de 1.230.598 lei, cretere de 7,37% . 3. Analiza pe baza indicatorilor economico-financiari INDICATORI DE LICHIDITATE

DENUMIRE INDICATORI Rata lichiditii generale Rata lichiditii reduse Rata lichiditii imediate FORMULA DE CALCUL Active circulante/Pasive curente (Active circulante-Stocuri)/Pasive curente Disponibiliti/Pasive curente 2008 1,362 0,669 0,053 2009 1,418 0,667 0,066

Pasivele curente se pot lichida într-un termen de mai puin de un an de zile. Acestea includ pli precum salarii, conturi, taxe, i facturi neachitate, venituri viitoare când se fac ajustri, fraciuni din bondurile pe termen lung care trebuiesc pltite în anul curent, obligaii pe termen scurt (ex: din achiziionarea de echipamente), i altele. INDICATORI DE SOLVABILITATE

DENUMIRE INDICATORI Rata solvabilitii globale Rata solvabilitii patrimoniale Rata lichiditii imediate Rata datoriilor FORMULA DE CALCUL Activ total/Datorii totale Capital propriu/(Capital propriu + Împrumuturi pe termen mediu i lung) Disponibiliti/Pasive curente Total datorii/Total activ 2008 4,004 0,982 0,053 0,516 2009 4,329 0,986 0,066 0,483

INDICATORI AI STABILITlII FINANCIARE

DENUMIRE INDICATORI Rata stabilitii financiare Rata automiei financiare globale Rata autonomiei financiare la termen Rata independenei financiare Rata îndatorrii globale Rata îndatorrii la termen Coeficientul total de îndatorare (rata levierului) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare FORMULA DE CALCUL Capital permanent/Pasive totale Capital propriu/Pasiv total Capital propriu/Împrumuturi pe termen mediu i lung Capital propriu/Capital permanent Datorii totale/Pasiv total Împrumuturi pe termen mediu i lung /Capital permanent Datorii totale/Capitaluri proprii Cheltuieli financiare/Excedent brut din exploatare 2008 0,764 0,750 53,806 0,982 0,250 0,018 0,333 0,721 2009 0,780 0,769 72,441 0,986 0,231 0,014 0,300 0,961

Capitalul permanent reprezint sursele sigure ale unei intreprinderi; cuprinde capitalul propriu i datoriile pe termen mediu i lung. 31

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

RATE DE FINANlARE

DENUMIRE INDICATORI Rata de finanare a nevoii de fond de rulment Rata de finanare a activelor circulante Rata de finanare a stocurilor Rata de finanare a activelor imobilizate din capitalul propriu Rata de finanare a activelor imobilizate din capitalul permanent FORMULA DE CALCUL Fond de rulment/Nevoie de fond de rulment Fond de rulment/Active circulante Fond de rulment/Stocuri Capital propriu/Active imobilizate Capital permanent/Active imobilizate 2008 0,383 0,266 0,523 1,105 1,126 2009 0,435 0,296 0,558 1,119 1,135

Fondul de rulment (FR) - reprezint acea parte a capitalului permanent destinat i utilizat pentru finanarea activitii curente de exploatare. Fondul de rulment poate fi calculat din Bilantul financiar: FR= capitaluri permanente ­ nevoi permanente. Nevoia de fond de rulment (NFR) este element de activ. NFR reprezint activele circulante care trebuie s fie finanate din fondul de rulment. NFR = active circulante fr disponibiliti din care se scad datoriile curente (Din bilanul financiar: NFR = nevoi temporare ­ resurse temporare). Trezoreria net (TN) sau disponibilul bnesc reprezint partea de fond de rulment care depete nevoia de fond de rulment. TN este format din active circulante lichide care staioneaz între dou rotaii. INDICATORI DE GESTIUNE

DENUMIRE INDICATORI Viteza de rotaie a activelor circulante - numrul de rotaii într-un an - durata unei rotaii-zile Viteza de rotaie a activului total - numrul de rotaii într-un an - durata unei rotaii-zile Viteza de rotaie a creanelor - numrul de rotaii într-un an - durata unei rotaii-zile Viteza de rotaie a furnizorilor prin Cifra de afaceri - numrul de rotaii într-un an - durata unei rotaii-zile Viteza de rotaie a stocurilor prin Cifra de afaceri - numrul de rotaii într-un an - durata unei rotaii-zile Viteza de rotaie a obligaiilor - numrul de rotaii într-un an FORMULA DE CALCUL 2008 2009

Cifra de afaceri /Active circulante Active circulante*360/Cifra de afaceri Cifra de afaceri / Activ total Activ total*360/Cifra de afaceri Cifra de afaceri / Creane Creane*360/Cifra de afaceri

1,437

1,650

250,580 218,241 0,461 0,516 780,411 698,102 3,173 113,458 3,893 92,471

Cifra de afaceri / Furnizori Furnizori*360/Cifra de afaceri

9,169 39,262

9,626 37,397

Cifra de afaceri / Stocuri Stocuri*360/Cifra de afaceri Cifra de afaceri / Datorii totale

2,826 3,115 127,405 115,580 1,847 2,232

32

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

DENUMIRE INDICATORI - durata unei rotaii-zile

FORMULA DE CALCUL Datorii totale *360/Cifra de afaceri

2008

2009

194,892 161,278

INDICATORI DE RENTABILITATE

DENUMIRE INDICATORI Rata rentabilitii economice FORMULA DE CALCUL 2008 2,875 1,227 1,037 6,232 0,000 1,674 63,192 6,232 2009 2,283 0,198 0,135 4,428 0,000 0,213 63,775 4,428

Rezultatul exploatrii/Activul total *100 Rezultat curent înainte de Rata rentabilitii financiare brute impozit/Capital propriu *100 Rata rentabilitii financiare nete Profit net/Capital propriu *100 Excedent brut din exploatare/Cifra Rata marjei brute de exploatare de afaceri *100 Randamentul capitalurilor proprii Dividende/Capital propriu Rata rentabilitii resurselor Profit net/Cheltuieli totale *100 consumate Venituri totale / Capital permanent Rentabilitatea veniturilor *100 Rezultatul exploatrii/Cifra de Rata marjei nete de exploatare afaceri*100

INDICATORI PRIVIND EFICIENlA UTILIZRII FORlEI DE MUNC

DENUMIRE INDICATORI Productivitatea medie anual a muncii calculate pe baza cifrei de afaceri Productivitatea medie anual a muncii calculate pe baza produciei exerciiului Profitabilitatea muncii Profit brut pe salariat Profit net pe salariat FORMULA DE CALCUL 2008 2009

Cifra de afaceri/Numr mediu de 125.829,738 143.392,666 personal Producia exerciiului/Numrul mediu de salariai Rezultatul exploatrii/Numrul mediu de salariai Profitul brut/Numrul mediu de salariai Profitul net/Numrul mediu de salariai 131.358,208 138.067,148 7.842,098 2.557,526 2.162,125 6.349,163 429,125 293,594

4. Analiza riscului de faliment. Continuitatea în exploatare Cunoaterea gradului de independen economic i financiar, detectarea la momentul oportun a diferitelor cauze care pot genera schimbri nedorite în activitatea societii impune evaluarea sintetic a riscului de falimet. Pentru predicia cu acuratee a riscului de faliment s-au utilizat dou dintre cele mai cunoscute modele bazate pe metoda scorurilor i utilizarea coeficienilor de ponderare ai fiecrei rate, determinai pe baze statistico-matematice. 33

Raport de audit 2009 _________________________________________________________________________________________

Pe baza elementelor privind exerciiul financiar 2009, determinarea scorurilor pentru S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman a condus la urmtoarele rezultate: Modelul Altman

DENUMIRE INDICATORI R1 R2 R3 R4 R5 Scor Z FORMULA DE CALCUL Fond de rulment/Total activ Profit reinvestit/ Total activ Profit înainte de deducerea impozitului i plata dobânzilor/ Total activ Capitaluri proprii/Datorii totale Cifra de afaceri/ Total activ 1,2*R1+1,4*R2+3,3*R3+0,6*R4+1,0*R5 2008 0,085 0,000 0,029 3,004 0,461 2,460 2009 0,092 0,000 0,022 3,329 0,516 2,698

Prin aplicarea coeficienilor de ponderare a rezultat pentru anul 2009 un scor de 2,698 în cretere fa de 2008, reflect o tendin de ameliorare a situaiei financiare dificile. Modelul Conan i Holder

DENUMIRE INDICATORI R1 R2 R3 R4 R5 Scor Z FORMULA DE CALCUL Excedent brut din exploatare/Datorii totale Capital permanent/ Total activ Active circulante (fr stocuri)/ Total activ Cheltuieli financiare/Cifra de afaceri Cheltuieli de personal/ Valoarea adaugat 0,24*R1+0,22*R2+0,16*R3-0,8*R4-0,10*R5 2008 0,115 0,764 0,158 0,045 0,604 0,125 2009 0,099 0,780 0,147 0,043 0,638 0,121

Valoarea adugat se poate determina prin metoda sintetic prin care se scad consumurile intermediare din producia exercitiului i se adaug marja comercial i marja activitii de leasing sau prin metoda de repartiie (aditiv) prin care însumeaz cheltuielile cu personalul, impozitele i taxele, amortizarea i profitul din exploatare. Nivelul scorurilor (între 0,1 i 0,16 în cazul modelului Conan i Holder) reflect o situaie financiar bun.

Cu aleas consideraie, DIRECTOR

Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU

34

Information

Microsoft Word - Raport de audit 2009 FL Cerealcoom V1

34 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

354494