Read Magic - Tiskárna text version

CESKÁ POJISOVNA VELKÁ CENA MARTINIC

Skokový pohár Ceské pojisovny 2012 XI. rocník ­ I. Kolo

Závod: Datum: Poádá: Místo konání: Areál Equitana Hotel Resort 420D1 19.04.2012 22.04.2012 Jezdecká spolecnost EQUITANA

S-V01

Ceská Pojisovna Velká Cena Martinic 2012

Skoková soutz st. "ST**" jednokolová soutz s finále. Soutz je zaazena do seriálu SKOKOVÝ POHÁR CESKÉ POJISOVNY 2012 - I. kolo.

Funkcionái

Hlavní rozhodcí: Ing. Palecek Jan (D0158) Ing. Símová Marcela/RZ (D0128), Denková Dana/RZ (D1190), Masková Petra/RZ (D0528), Clenové: Krpela Zdenk/ST (D0163), Ing. Síma Jan/TD (D0129) Rozhodují: Ing. Palecek Jan, Ing. Símová Marcela, Denková Dana, Masková Petra, Krpela Zdenk, Ing. Síma Jan Délka dráhy: Tempo: Stanovený cas: Poc.pek/sk.: Pípustný cas: 540 375 87 12/15 174 [s] 380 375 61 9/10 [m] [m/min] [s] 67

276.2N Cl.PJS: Jednokolová soutz s finálem dle cl. 276.2N

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Jezdec Po(Sc) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. subjekt H0173 Hruska Jií

MH0042 JK Opava-Kateinky

soutz: 14_

22.04.2012

Dotace

K KH2784 <414> ARISTO Z KF3473 <61> KALLISTO KY5016 <257> CAVALINO KC2410 <250> CHANELL KC1658 <267> DUEL 3 KF4004 <359> CHASINTA KD1742 <39> KOHEN KA2319 <421> CAECILIA R KF2866 <26> CORNADA-K KD1866 <190> LAND REBEL - S KH3192 <195> ATOMIC-S/AC KH2927 <53> CASCAR KC1979 <108> ASCOBAR KF3507 <248> PERRY 1 KB2741 <387> CALUCA Z KB1857 <485> ORIDO KF2761 <273> CASIO Karsit KG3275 <398> PATENDRO KB3263 <139> ARAGON 2 KF2448 <155> SOHAJ 1 KB4541 <284> CAMOUFLAGE KF3505 <263> AZURKA KH3851 <279> LORDANA 1 KD1903 <440> CORTÉS

Zákl. kolo

Tr.b./Cas.

Finále

Tr.b./Cas.

0/ 82,03 0/ 78,79 0/ 86,06 0/ 85,92 4/ 77,52 0/ 81,19 0/ 80,62 0/ 81,61 0/ 81,07 4/ 79,54 4/ 80,14 0/ 85,01 0/ 85,46 0/ 84,40 0/ 82,76 1/ 89,74 0/ 81,41 4/ 80,58 4/ 81,18 4/ 82,44 4/ 82,46 4/ 82,82 4/ 83,72 4/ 86,00

0/ 51,17

Sum.body

17000 Kc 0 13000 Kc 0 9000 Kc 0 6000 Kc 1 4000 Kc 4 3000 Kc 4 2000 Kc 4 8 8 8 1000 Kc 8 8 13 14 17 17

nestartoval

F0031 Skivan Jií

MF0016 Stáj Manon

0/ 51,79

Sum.body

F0969 Zíla Zdenk

MH0279 JK Chotbuz, o.s.

0/ 55,76

Sum.body

C0889 Pokorná Hana

MC0225 JK Zemdlské sluzby Dynín

1/ 64,24

Sum.body

A0942 Studnicka Jan

MA0099 Jezdecké Centrum Zájezd

0/ 51,38

Sum.body

C0057 Papousek Jií

MB0216 JK Vsetice

4/ 59,40

Sum.body

B2238 Tomanová Barbora

MA0171 JK Dance and Jump

4/ 60,79

Sum.body

A1844 Khanjani Naghmeh

MA0126 Jezdecká spolecnost Císaský ostrov

8/ 52,85

Sum.body

F0200 Soupal Martin

MA0228 JK Kolowrat

8/ 53,82

Sum.body

D0299 Luza Jií

MD0072 Jezdecká stáj Schneider

4/ 54,83

Sum.body

C0547 Sttina Jan

MD0072 Jezdecká stáj Schneider

4/ 56,69

Sum.body

H1638 Kincl Josef ml.

MH0031 TJ JO Horymas

8/ 57,56

Sum.body

H0373 Jindra Jaroslav

MD0195 Stáj JINDRA o.s.

13/ 63,49

Sum.body

B1699 Novotný Jakub

MA0127 Sportovní stáj Golem

14/ 65,62

Sum.body

F0025 Voksa Daniel

MB0260 PCT, s.r.o. Bakov

17/ 61,50

Sum.body

B1174 Matunová Lenka

MB0366 Sport.stáj Benátky n.J.

16/ 74,50

Sum.body

B0238 Jandourek Ludvík

MF0242 Stáj Karsit

RET

G0255 Ing. Kuba Petr

MG0182 Sportovní stáj Kentaur

D1267 Storkán Martin

MK0065 Bohuslav Novohradský

F0027 Bc. Kmínek Roman

MF0244 Stáj Rokmi

B2208 Adam Pemysl

MB0312 Jezdecký klub Adam, o.s.

A0888 Studnicka Václav

MA0099 Jezdecké Centrum Zájezd

H0129 Fialka David

MH0218 JK Mustang

D0769 Mgr. Roubalová Michala

MD0013 Jezdecký klub Slavia VS Plze, o.s.

Licence:

Dalibor Prokop, Mobil: +420 737 365 378, E-mail: [email protected] 22.04.2012

Strana: 1 17:59:50

Zpracováno programem ACE-Gallop v105052 © ACE Design s.r.o, 2005-2012,

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Jezdec Po(Sc) 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Licence:

soutz: 14_

22.04.2012

Dotace

K KA1836 <352> POLYGRAF 1 KA1518 <142> BALIRINA KC1140 <122> CASSINI'S KH3469 <16> CONNERY KE1344 <429> CHIN CHIN KA1223 <25> CANON-P MAX KA1938 <478> ALCAPONE DE KA1770 <40> CAREFUL FRANZ KA1983 <109> BELDARLO KH3323 <280> LIMIT 5 KD1954 <191> RONALDO-S KG3402 <397> OUTSIDER DE KC1483 <219> CAROS KH3316 <415> MR.VOX KK0092 <256> SULTÁN 3 KH2693 <70> ATLANTA 12 KG3451 <72> CORLANDO KH3526 <325> KAUCE 1 KF3502 <266> DATASYS ANFÍ KK0446 <466> FENIX BONO KA1499 <128> CALVADOS 2 KD2193 <197> VERY EASY - S KG3417 <460> CALERI-II KE1676 <71> CAESAR 3 KK0364 <241> QUENTIN 3 KF3245 <484> CALATA KH3187 <52> LAURA 12 KC1690 <208> UN AMI KH3325 <15> CATANGO - M KB1886 <96> FORINT Sedium KH3177 <288> ADAM 4 KC1790 <218> QUENTA 1 KE1560 <393> KAR KAR MM KD1870 <322> ADÉLA - S KA1724 <342> QUALITY STAR

Zákl. kolo

Tr.b./Cas.

Finále

Tr.b./Cas.

subjekt A0658 Dolezal Petr

MK0019 Ceský jezdecký klub

4/ 86,31 4/ 86,67 5/ 88,23 5/ 88,27 5/ 89,56 5/ 89,72 5/ 90,11 8/ 75,58 8/ 78,24 8/ 79,47 8/ 79,83 8/ 80,19 8/ 80,70 8/ 81,47 8/ 83,91 8/ 84,21 8/ 86,45 12/ 78,22 12/ 79,74 12/ 81,37 12/ 81,64 12/ 83,12 12/ 84,31 13/ 88,02 14/ 92,91 14/ 92,91 15/ 96,77 16/ 82,27 16/ 82,60 16/ 86,62 17/ 87,72 17/ 88,94 18/ 93,96 20/ 84,73 20/ 85,17

Strana: 2 22.04.2012 17:59:50

A0889 Krajníková Veronika

MA0118 Stáj Accom Praha

C0081 Fiala Rudolf

MC0003 Stáj Leon Blatná

H2441 Dzimasová Lucie

MH0035 JK Baník Ostrava

E0830 Macánová Veronika

ME0095 Tecton s.r.o.

F0200 Soupal Martin

MA0228 JK Kolowrat

A0889 Krajníková Veronika

MA0118 Stáj Accom Praha

B2238 Tomanová Barbora

MA0171 JK Dance and Jump

H0373 Jindra Jaroslav

MD0195 Stáj JINDRA o.s.

H0129 Fialka David

MH0218 JK Mustang

D0299 Luza Jií

MD0072 Jezdecká stáj Schneider

G0255 Ing. Kuba Petr

MG0182 Sportovní stáj Kentaur

C0294 Poláková Lucie

MC0108 Stáj Polák

H0173 Hruska Jií

MH0042 JK Opava-Kateinky

F0969 Zíla Zdenk

MH0279 JK Chotbuz, o.s.

H2395 Strnadlová Lucie

MH0244 Stáj SKL Trojanovice

G0884 Tretera Vladimír

MG0066 Sportovní stáj Tretera

H2930 Ludvík Jakub

MH0038 JK Velká Polom, o.s.

A0942 Studnicka Jan

MA0099 Jezdecké Centrum Zájezd

D1267 Storkán Martin

MK0065 Bohuslav Novohradský

F0586 Sídlo Radek

MH0212 Jezdecký klub Agrostyl - Otice

C0547 Sttina Jan

MD0072 Jezdecká stáj Schneider

E0891 Bieliková Nikola

ME0180 Jezdecký klub Exkalibur Veltze

G0884 Tretera Vladimír

MG0066 Sportovní stáj Tretera

D1266 Kivancová Miroslava

MK0057 Jezdecký klub Artex Nejdek o.s.

F0304 Hruska Zdenk

MC0261 JK prof.M.Hrabánkové

H1638 Kincl Josef ml.

MH0031 TJ JO Horymas

G2007 Kupcová Kamila

MC0185 JK Falea

H2878 Jeníková Kateina

MH0157 Hipoklub Natur

D0118 Veselovská Kateina

MF0349 APTOFLEX Canamipharm team

A0721 Gladisová Lenka

MH0134 JK Gladis

C0294 Poláková Lucie

MC0108 Stáj Polák

E0488 Matjka Martin

ME0062 Eggersmann Caro As

G0176 Dohnal Petr

MD0207 Petr Dohnal

B0180 Pilecký Jan

MA0092 JK Artemis

Dalibor Prokop, Mobil: +420 737 365 378, E-mail: [email protected]

Zpracováno programem ACE-Gallop v105052 © ACE Design s.r.o, 2005-2012,

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Jezdec Po(Sc) 60. 61. 62. subjekt G2000 Staová Gabriela

MG0300 Jezdecké stáje FRESTA Brno

soutz: 14_

22.04.2012

Dotace

K KG3760 <4> MARIUS-HS KF3229 <422> ADLON 58 KF4606 <469> MICHAEL KH3385 <20> LE PLATON

Zákl. kolo

Tr.b./Cas.

Finále

Tr.b./Cas.

20/ 86,07 23/ 113,90 25/ 122,65

A1844 Khanjani Naghmeh

MA0126 Jezdecká spolecnost Císaský ostrov

B0238 Jandourek Ludvík

MF0242 Stáj Karsit

H3270 Byrtusová Petra

MH0279 JK Chotbuz, o.s.

Pád kon, jezdce nebo obou

ELIM ELIM ELIM ELIM RET

E0689 Slechta Martin

ME0146 Stáj Slechta

KE1178 <130> GUFFY

Tetí neposlusnost

A0187 Ing. Paenica Josef

MA0124 Audit Sulice

KE1302 <260> CALLEDA

Skok mimo poadí nebo neoprave

B1325 Bardonová Kateina

MB0363 Jezdecké centrum Bardonov

KB4486 <313> CENTO B

Skok mimo poadí nebo neoprave

H2415 Malý Jií

ML0035 Stáj Montana o.s.

KH2323 <426> HVZDA 4

Jiný dvod

Ing. Palecek Jan (D0158)

Licence:

Dalibor Prokop, Mobil: +420 737 365 378, E-mail: [email protected] 22.04.2012

Strana: 3 17:59:51

Zpracováno programem ACE-Gallop v105052 © ACE Design s.r.o, 2005-2012,

Information

Magic - Tiskárna

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

854044